Sunteți pe pagina 1din 45

Drept penal special II

1. Cine poate fi subiect activ nemijlocit al infractiunii de neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa din culpa, infractiune prevazuta in art. 273 C.pen.? a.-orice persoana b.-numai un functionar public c.-numai un angajat al cailor ferate R C 2. Ce fel de infractiune este neindeplinirea cu stiinta a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa? a.-de serviciu sau in legatura cu serviciul b.-contra sigurantei circulatiei pe caile ferate c.-contra autoritatii R B 3. Care este forma de vinovatie cu care se savarseste infractiunea de nerespectare cu stiinta a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa? a.-culpa b.-intentia directa sau indirecta c.-praeterintentia R B 4. Sub ce forma este posibila participatia penala la infractiunea de distrugere si semnalizare falsa? a.-participatia penala este posibila in toate formele b.-participatia penala este posibila doar sub forma coautoratului c.-participatia penala este posibila doar sub forma complicitatii R A 5. Care este obiectul material al infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor? a.-infractiunea este lipsita de obiect material b.-armele si munitiile c.-doar armele albe R B 6. Cine poate fi subiect activ nemijlocit al infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor? a.-numai un militar b.-orice persoana care intruneste conditiile generale pentru a raspunde penal c.-numai un functionar public aflat in exercitiul functiunii R B 7. Care este subiectul pasiv general al infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor? a.-orice persoana b.-statul c.-persoana care are de suferit de pe urma folosirii armelor si munitiilor R B 8. In ce consta elementul material al variantei tip a infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor? a.-intr-o actiune b.-intr-o inactiune c.-intr-o omisiune R A 9. Care este urmarea imediata a infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor? a.-crearea unei stari de pericol b.-uciderea unei persoane c.-vatamarea integritatii corporale a unei persoane R A

10. Care este forma de vinovatie cu care se savarseste, de regula, infractiunea de nerspectare a regimului armelor si munitiilor? a.-culpa b.-praeterintentia c.-intentia R C 11. Din ce este format obiectul material al infractiunii de nerespectarea regimului de ocrotire al unor bunuri? a.-dintr-un bun mobil oarecare b.-numai dintr-un bun imobil c.-din bunurile care, potrivit legii, fac parte din patrimoniul cultural national R C 12. Din ce este format obiectul material al infractiunii de nerespectarea regimului de ocrotire al unor bunuri? a.-din documentele care fac parte din fondul arhivistic national al Romaniei b.-din bunuri mobile c.-din bunuri imobile prin destinatie R A 13. Care este forma de vinovatie cu care se savarseste infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii? a.-intentia b.-culpa c.-intentia depasita R A 14. Cine este subiect pasiv principal al infractiunii de nerespectarea regimului transportului rutier public? a.-orice persoana b.-numai un functionar cu functie de conducere c.-statul R C 15. Cine este subiect pasiv secundar al infractiunii de nerespectarea regimului transportului rutier public? a.-Autoritatea Rutiera Romana b.-statul c.-orice persoana R A 16. Cum se realizeaza infractiunea de nerespectarea regimului transportului rutier public? a.-printr-o actiune de efectuarea a transportului rutier public fara licenta b.-printr-o actiune de efectuarea a transportului rutier public cu licenta c.-printr-o actiune de efectuarea a transportului rutier public cu sau fara licenta R A 17. Sub ce forme este posibila participatia penala la infractiunea de nerespectarea regimului transportului rutier public? a.-doar sub forma coautoratului b.-doar sub forma conplicitatii c.-sub toate formele: coautorat, instigare, complicitate R C 18. Care este obiectul material al infractiunii de falsificare de monede sau de alte valori? a.-infractiunea este lipsita de obiect material b.-materialele din care se confectioneaza moneda sau titlul de valoare contrafacute c.-corpul persoanei care savarseste infractiunea R B 19. Care este obiectul material al infractiunii de falsificare de monede sau alte valori atunci cand este savarsita prin punerea in circulatie sau prin detinerea de monede sau valori falsificate? a.-monedele sau valorile false puse in circulatie sau detinute b.-obiectul material consta intr-o actiune de punere in circulatie sau detinere de monede sau valori false c.-infractiunea este lipsita de obiect material R A 20. Ce reprezinta moneda sau titlul de valoare falsificate prin plasmuire? a.-obiectul material al infractiunii de falsificare de monede sau de alte valori b.-produsul infractiunii de falsificare de monede sau de alte valori c.-obiectul material al infractiunii de falsificare de timbre, marci sau de bilete de transport

B 21. Cine poate savarsi infractiunea de falsificare de monede sau de alte valori? a.-orice persoana b.-un falsificator profesionist c.-un functionar la Bancii Nationale a Romaniei R A 22. Ce infractiune savarseste persoana care este, in acelasi timp, autor al faptei principale de falsificare de monede sau de alte valori si al faptei derivate de punere in circulatie a monedelor sau titlurilor de valoare falsificate? a.-infractiunea de falsificare de monede sau de alte valori b.-concurs intre infractiunea de falsificare de monede sau de alte valori si fapta derivata de punere in circulatie a monedelor sau titlurilor de valoare falsificate c.-infractiunea de inselaciune R B 23. In ce consta elementul material al infractiunii de falsificare de monede sau de alte valori? a.-in actiunea de falsificare a unei monede sau a unei alte valori b.-in actiunea de falsificare a unei bancnote c.-in actiunea de falsificare a unui numar foarte mare de monede R A 24. In ce consta actiunea de falsificare in cazul infractiunii de falsificare de monede sau de alte valori? a.-in contrafacerea (confectionarea) de monede sau de valori false prin imitarea monedei sau valorii adevarate b.-in punerea in circulatie a monedelor sau titlurilor de valoare false c.-in detinerea de monede sau de titluri de valoare false R A 25. In ce consta actiunea de falsificare in cazul infractiunii de falsificare de monede sau de alte valori? a.-in punerea in circulatie a monedelor sau valorilor false b.-prin alterarea adica modificarea continutului sau aspectului unei monede sau valori adevarate in scopul de a crea o aparenta necorespunzatoare adevarului c.-prin alterarea adica modificarea continutului sau aspectului unei monede sau valori adevarate in scopul de a crea o aparenta necorespunzatoare adevarului, doar cu conditia ca moneda respectiva sa aiba o valoare foarte mare R B 26. Care este urmarea imediata a actiunii de falsificare de monede sau de alte valori? a.-infractiunea nu are urmare imediata b.-falsificarea monedei sau valorii respective c.-crearea unei stari de pericol pentru relatiile sociale ocrotite, prin obtinerea unei menede sau a unui titlu de valoare aparent asemanator cu moneda sau cu titlul a carui falsificare s-a urmarit R C 27. Cu ce forma de vinovatie se savarseste infractiunea de falsificare de monede sau de alte valori? a.-cu intentie directa sau indirecta b.-din culpa c.-cu intentie depasita R A 28. Cum este incadrata juridic fapta persoanei care falsifica bilete de tramvai? a.-infractiunea de falsificare de monede sau de alte valori b.-infractiunea de falsificare de timbre, marci sau de bilete de transport c.-infractiunea de fals R B 29. Care este cerinta esentiala pentru existenta infractiunii de falsificare de timbre, marci sau de bilete de transport? a.-nu exista o cerinta esentiala, infractiunea existand in toate cazurile cand sunt falsificate marci, timbre sau bilete de transport b.-valoarea a carei falsificare se savarseste sa corespunda unei valori existente c.-sa fie falsificat un numar de minim 100 de timbre, marci sau bilete de transport R B 30. Care este cerinta esentiala pentru existenta infractiunii de falsificare de timbre, marci sau de bilete de transport? a.-valorile falsificate sa priveasca un timbru, o marca sau un bilet de trasport dintre acelea care exista oficial n circulatia publica a acestor valori

b.-sa fie falsificate cel putin 1000 de timbre c.-sa fie falsificate marci de renume R A 31. Cum se realizeaza elementul material al infractiunii de falsificare de timbre, marci sau de bilete de transport? a.-prin vanzarea de timbre sau bilete de transport false b.-prin contrafacerea sau alterarea unui timbru, a unei marci sau a unui bilet de transport adevarat, valabil sau utilizat c.-prin vanzarea de instrumente pentru falsificatea de bilete de transport, de marci sau timbre R B 32. In cazul infractiunii de falsificare de timbre, marci sau de bilete de transport, actele preparatorii se pedepsesc? a.-actele preparatorii sunt posibile dar nu se pregatasc b.-actele preparatorii sunt posibile si se pregatesc c.-actele preparatorii nu sunt posibile R A 33. Cand se consuma infractiunea de falsificare de timbre, marci sau bilete de transport? a.-cand prima valoare falsificata susceptibila de a fi pusa in circulatie a fost produsa b.-cand valoarea falsificata a ajuns deja la utilizator si a fost folosita c.-cand timbrul, marca sau biletul de transport false au fost descoperite de autoritati R A 34. Cand exista tentativa in cazul infractiunii de falsificare de timbre, marci sau de bilete de transport? a.-cand executarea actiunii de falsificare a timbrelor, marcilor sau biletelor de transport a inceput, dar a fost intrerupta sau a ramas fara rezultat din motive independente de vointa faptuitorului b.-cand executarea actiunii de falsificare a timbrelor, marcilor sau biletelor de transport a inceput, dar a fost intrerupta sau a ramas fara rezultat din vointa faptuitorului c.-cand executarea actiunii de falsificare a timbrelor, marcilor sau biletelor de transport a incetat R A 35. In cazul falsificarii de timbre, marci sau de bilete de transport, in ce masura este important scopul urmarit de faptuitor pentru existenta infractiunii? a.-existenta infractiunii depinde de scopul urmarit de faptuitor b.-scopul urmarit de faptuitor este important doar pentru stabilirea gradului de pericol social concret si pentru individualizarea pedepsei c.-scopul urmarit de faptuitor influenteaza incadarea juridica a faptei R B 36. Ce conditii speciale trebuie sa indeplineasca o persoana pentru a fi subiect activ al infractiunii de falsificare de timbre, marci sau de bilete de transport, prevazuta de art. 283 C.penal? a.-sa fie lucrator RAT b.-sa fie angajat al Postei Romane c.-subiect activ al infractiunii de falsificare de timbre, marci sau de bilete de transport poaate fi orice persoana, nefiind nevoie de vreo calitate speciala R C 37. Ce derivatie fireasca are infractiunea de falsificare de timbre, marci sau de bilete de transport? a.-nicio derivatie b.-falsificarea de timbre, marci sau bilete de transport c.-punerea in circulatie a timbrelor, marcilor sau biletelor de transport falsificate R C 38. Cum se incadreaza juridic fapta persoanei care detine timbre sau marci falsificate in scopul punerii lor in circulatie? a.-in infractiunea distincta de detinere de timbre, marci sau bilete de transport in scopul punerii lor in circulatie b.-in infractiunea de falsificare de marci, timbre sau bilete de transport c.-fapta nu constituie infractiune R B 39. Ce infractiune reprezinta fapta persoanei care, din culpa, pune in circulatie timbre, marci sau bilete de transport false? a.-fapta nu constituie infractiune b.-infractiunea distincta de punere in circulatie a timbrelor, marcilor sau biletelor de transport false c.-infractiunea de falsificare de timbre, marci sau bilete de trasport

A 40. Cum este incadrata juridic fapta persoanei care incepe sa puna in circulatie marci, timbre sau bilete de transport false, dar este impiedicat sa desavarseasca actiunea din cauze independente de vointa lui? a.-tentativa la infractiunea de falsificare de timbre, marci sau bilete de transport b.-complicitate la infractiunea consumata de falsificare de timbre, marci sau bilete de transport c.-coautorat la infractiunea consumata de falsificare de timbre, marci sau bilete de transport R A 41. Ce infractiune reprezinta detinerea de instrumente sau materiale in scopul falsificarii de valori? a.-tentativa la infractiunea de falsificare de monede sau alte valori b.-detinerea de instrumente sau materiale in scopul falsificarii de valori sunt asimilate de lage actelor pregatitoare ale infractiunii de falsificare de monede sau alte valori care, desi posibile, nu sunt incriminate c.-infractiunea de detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori R C 42. Care este obiectul material al infractiunii de detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori? a.-infractiunea de detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori nu exista ca infractiune de sine statatoare, ci este asimilate infractiunii de falsificare de monede sau de alte valori b.-instrumentele sau materialele detinute, care urmeaza sa fie folosite pentru falsificarea de valori c.-infractiunea este lipsita de obiect material R B 43. Ce calitate are persoana care a a confectionat/fabricat instrumentul care urmeaza sa fie folosit pentru falsificarea de valori? a.-complice la infractiunea de falsificare de monede sau de alte valori b.-autor al infractiunii de falsificare de monede sau de alte valori c.-autor al infractiunii de detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori R C 44. In ce consta elementul material al infractunii de detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori? a.-in actiunea de fabricare de instrumente sau materiale care sa fie utilizate pentru falsificarea de valori b.-intr-o inactiune c.-intr-o omisiune R A 45. In ce consta elementul material al infractiunii de detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori? a.-in actiunea de detinere de instrumente sau materiale care sa fie utilizate pentru falsificarea de valori b.-in planificarea mentala a fabricarii unui instrument care sa poate fi folosit pentru falsificarea de valori c.-in falsificarea efectiva a unei valori R A 46. Cum este pedepsita tentativa la infractiunea de detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori? a.-in cazul infractiunii de detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori tentativa nu este posibila b.-in cazul infractiunii de detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori tentativa este posibila dar nu se pedepseste c.-in cazul infractiunii de detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori tentativa se pedepseste cu jumatate din pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea consumata R B 47. Care este obiectul material al infractiunii de falsificare a instrumentelor oficale? a.-infractiunea este lipsita de obiect material b.-corpul persoanei care savarseste infractiunea c.-sigiliile, stampilele sau instrumentele de marcat false R C 48. O persoana juridica poate fi subiect activ al infractiunii de falsificare de instrumente oficiale? a.-nu, persoana juridica nu poate fi subiect activ al niciunei infractiunii b.-da, persoana juridica poate fi subiect activ al infractiunii de falsificare a instrumentelor oficiale in conditiile si cu limitarile prevazute de lege c.-da, persoana juridica poate fi subiect activ al infractiunii de falsificare a instrumentelor oficiale doar daca acela care falsifica instrumentele oficiale este angajatul ei R B 49. Este posibila participatia penala in forma instigarii la infractiunea de falsificarea instrumentelor oficiale? a.-da, este posibila b.-nu, participatia penala este posibila doar in forma complicitatii

c.-nu, participatia penala este posibila doar in forma coautoratului R A 50. Cine este subiect pasiv in cazul infractiunii de falsificarea instrumentelor oficiale? a.-orice persoana, legea necerand o calitate speciala pentru aceasta b.-autoritatea sau institutia publica al carei sigiliu, stampila sau instrument de marcat a fost falsificat c.-stampila, sigiliul sau instrumentul de marcat falsificat R B 51. Ce infractiune constituie acea manifestare prin care se exprima dispret fata de imnul national al Romaniei? a.-ofensa adusa autoritatii b.-defaimarea tarii sau natiunii c.-ofensa adusa unor insemne R C 52. Ce infractiune reprezinta folosirea fara drept a unei calitati oficiale, insotita sau urmata de indeplinirea vreunui act legat de acea calitate? a.-ultraj b.-uzurpare de calitati oficiale c.-ofensa adusa autoritatii R B 53. Ce infractiune reprezinta purtarea, fara drept, de catre o persoana a unor grade sau insigne militare? a.-portul nelegal de decoratii sau de insemne distinctive b.-ofensa adusa autoritatii c.-uzurpare de calitati oficiale R A 54. Cand se pedepseste infractiunea de sustragere sau distrugere de inscrisuri? a.-numai cand se savarseste cu intentie b.-numai cand se savarseste din culpa c.-infractiunea de sustragere sau distrugere de inscrisuri se pedepseste indiferent daca este savarsita cu intentie sau din culpa R A 55. In ce conditii maximul pedepsei prevazut de lege pentru infractiunea de ultraj se majoreaza cu trei ani? a.-daca subiectul pasiv se afla in exercitiul functiunii b.-daca subiectul pasiv are varste peste 65 de ani c.-daca subiectul pasiv are calitatea de judecator R C 56. Ce infractiune reprezinta fapta functionarului public care, in exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si, prin aceasta, cauzeaza o tulburare insemnata unei institutii de stat? a.-abuz in serviciu contra intereselor persoanelor b.-abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi c.-abuz in serviciu contra intereselor publice R C 57. Ce infractiune reprezinta ingradirea de catre un functionar a folosintei sau exercitiului drepturilor vreunui cetatean ori crearea pentru acesta a unor situatii de inferioritate, daca prin aceasta se cauzeaza o vatamare a intereselor legale ale unei persoane? a.-abuz in serviciu contra intereselor persoanelor b.-abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi c.-abuz in serviciu contra intereselor publice R A 58. Ce infractiune reprezinta lovirea sau alte acte de violenta savarsite de catre un functionar aflat in exercitiul atributiilor de serviciu? a.-cercetare abuziva b.-supunere la rele tratamente c.-purtare abuziva R C 59. In ce conditii banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat drept mita unui functionar public?

a.-acestea nu se restituie in nicio conditie b.-atunci cand mituitorul a fost constrans sa ofere banii, valorile sau bunurile, prin orice mijloace, de catre cel care a luat mita c.-atunci cand cel care a luat mita denunta fapta R B 60. In ce conditii banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat drept mita unui functionar public? a.-atunci cand mituitorul a denuntat fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat pentru acea infractiune b.-intotdeauna banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat drept mita sau familiei acestuia c.-doar atunci cand familia mituitorului demonstreaza, prin orice mijloace, ca are o situatie materiala precara R A 61. Ce infractiune reprezinta determinarea unei persoane prin constrangere ori corupere sa dea declaratii mincinoase intr-o cauza in care se asculta martori? a.-incercarea de a determina marturia mincinoasa b.-marturie mincinoasa c.-instigare la marturie mincinoasa R C 62. In ce moment cel care a facut un denunt mincinos trebuie sa declare acest lucru pentru a beneficia de circumstantele atenuante legale obligatorii? a.-inainte de punerea in miscare a actiunii penale b.-inainte de trimiterea in judecata c.-inainte de pronuntarea hotararii in prima instanta R A 63. In ce moment trebuie sa-si retraga marturia martorul ce a declarat mincinos in cauzele penale pentru a nu fi pedepsit? a.-inainte de a se produce arestarea inculpatului b.-inainte de punerea in miscare a actiunii penale c.-inainte de a se fi pronuntat o hotarare sau de a se fi dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase R C 64. Ce fel de cauza constituie retragerea marturiei mincinoase dupa ce s-a pronuntat o hotarare sau s-a dat o alta solutie ca urmare a marturiei mincinoase? a.-cauza care inlatura raspunderea penala b.-cauza de aplicare a circumstantelor atenuante legale c.-cauza care inlatura consecintele condamnarii R B 65. Ce infractiune reprezinta fapta functionarului public care, luand cunostinta de savarsirea unei infractiuni in legatura cu serviciul in cadrul caruia isi indeplineste sarcinile, omite sesizarea de indata a organelor de cercetare penala? a.-omisiunea sesizarii organelor judiciare b.-nedenuntarea unor infractiuni c.-favorizarea infractorului R A 66. Cine poate fi subiect activ al infracitunii de omisiune a sesizarii organelor judiciare in varianta agravata? a.-orice persoana b.-functionarul public cu atributii de conducere sau de control c.-numai functionarul public cu atributii ce implica exercitiul autoritatii de stat R B 67. Ce infractiune reprezinta ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii? a.-tainuire b.-compliciate la infractiune c.-favorizarea infractorului R C 68. Cum este pedeapsa prevazuta de lege pentru favorizator comparativ cu cea prevazuta pentru autorul infractiunii? a.-pedeapsa prevazuta de lege pentru favorizator nu poate fi mai mare decat pedeapse aplicata autorului

b.-pedeapsa prevazuta de lege pentru favorizator nu poate fi mai mare decat pedeapsa aplicata autorului in urma reducerii, ca efect al circumstantelor atenuante c.-pedeapsa prevazuta de lege pentru favorizator nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru autor R C 69. Ce infractiune reprezinta sustragerea de la executarea masurii de siguranta a interzicerii de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie? a.-nu constituie infractiune b.-nerespectarea hotararilor judecatoresti c.-impiedicarea infaptuirii justitiei R B 70. Ce infractiune reprezinta fapta de a nu aduce la cunostinta organelor judiciare a unor imprejurari care, daca ar fi cunoscute, ar duce la stabilirea nevinovatiei unei persoane condamnate pe nedrept? a.-represiune nedreapta b.-omisiunea sesizarii organelor judiciare c.-omisiunea de a incunostinta organele judiciare R C 71. Ce infraciune reprezinta fapta de a nu aduce la cunostinta organelor judiciare a aunor imprejurari care, daca ar fi cunoscute, ar duce la eliberarea unei persoane tinute in arest preventiv pe nedrept? a.-omisiunea de a incunostinta organele judiciare b.-arestarea nelegala si cercetarea abuziva c.-represiune nedreapta R A 72. Ce infractiune reprezinta supunerea unei persoane la executarea unei masuri de siguranta sau educative, in alt mod decat cel prevazut prin dispozitiile legale? a.-supunere la rele tratamente b.-purtare abuziva c.-arestare nelegala si cercetare abuziva R C 73. Cum se incadreaza juridic fapta de a recurge le promisiuni, amenintari sau violente impotriva unei persoane aflate in curs de judecata pentru obtinerea de declaratii? a.-in infractiunea de purtare abuziva b.-in infractiunea de arestare nelegala si cercetare abuziva c.-in infractiunea de abuz in serviciu R B 74. Care este incadrarea juridica pentru fapta de a condamna o persoana despre care se stie ca este nevinovata? a.-represiune nedreapta b.-abuz in serviciu contra intereselor persoanelor c.-impiedicare infaptuirii justitiei R A 75. Cine poate fi subiect activ al infractiunii de represiune nedreapta? a.-orice persoana b.-un judecator c.-persoana vatamata, in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale se realizeaza la plangerea prealabila R B 76. Cine poate fi subiect activ al infractiunii de represiune nedreapta? a.-un procuror b.-o persoana cu functie de conducere c.-orice persoana R A 77. Incadrati juridic fapta de a intrebuita promisiuni, amenintari sau violente fata de un martor, expert sau interpret in scopul obtinerii de declaratii intr-un proces. a.-arestare nelegala si cercetare abuziva b.-abuz in serviciu contra intereselor personelor c.-abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi R A

78. Ce infractine reprezinta impiedicarea unei persoane de a folosi o locuinta ori o parte din locuinta sau imobl, detinute in baza unei hotarari judecatoresti? a.-tulburare de posesie b.-nerespectarea hotararilor judecatoresti c.-purtare abuziva R B 79. Ce infractiune reprezinta fapta de a impiadica, in orice mod, ca un inscris destinat unei instante de judecata sau unui alt organ de jurisdictie, sa ajunga la aceste organe, cand astfel de inscrisuri sunt necesare solutionarii unei cauze? a.-omisiunea de a incunostinta organele judiciare b.-nedenuntarea unor infractiuni c.-retinerea sau distrugerea de inscrisuri R C 80. Incadrati juridic fapta de a retine ori distruge un inscris emis de un organ de jurisdictie, atunci cand un astfel de inscris este necesar solutionarii unei cauze. a.-favorizarea infractorului b.-retinerea sau distrugerea de inscrisuri c.-omisiunea sesizarii organelor judiciare R B 81. Ce infractiune savarseste persoana care se impotriveste la executarea unei hotarari judecatoresti, amenintand executorul judecatoresc venit sa puna in aplicare hotararea instantei, precum si pe politistul care il insotea pe acesta? a.-ultraj b.-nerespectarea hotararilor judecatoresti c.-amenintare R B 82. Cum incadrati juridic fapta persoanei care confectioneaza o proba mincinoasa a unei pretinse realitati, inexistenta sau diferita de cea existenta, prin intrabuitarea unui instrument de autentificare sau de marcare fals? a.-in infractiunea de detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori b.-in infractiunea de falsificare de timbre, marci sau bilete de transport c.-in infractiunea de folosirea instrumentelor oficiale false R C 83. Ce infractiune se retine in sarcina persoanei care, dupa ce falsifica el insusi instrumentul oficial, il si foloseste efectiv? a.-infractiunea de folosire a instrumentelor oficiale false, care o absoarbe si pe cea de falsificare a instrumentelor oficiale b.-concurs intre infractiunea de falsificare a instrumentelor oficiale si infractiunea de folosire a instrumentelor oficiale false c.-doar infractiunea de falsificare a instrumentelor oficiale R B 84. Cine este subiect pasiv al infractiunii de folosirea instrumentelor oficiale false atunci cand, prin folosirea respectivelor instrumente oficiale false, s-a cauzat un prejudiciu unei persoane juridice? a.-persoana juridica prejudiciata prin folosirea instrumentelor oficiale false b.-statul c.-in aceasta situatie subiectul pasiv este inexistent R A 85. Ce infractiune savarseste persoana care intrebuinteaza un instrument oficial fals pentru autentificarea unui inscris? a.-fals material in inscrisuri oficiale b.-fals intelectual c.-folosirea instrumentelor oficiale false R C 86. Cand se consuma infractiunea de folosirea instrumentelor oficiale false? a.-cand folosirea instrumentului oficial fals a fost dusa pana la capat si s-a produs urmarea imediata b.-cand a fost confectionat instrumentul oficial fals c.-cand folosirea instrumentului oficial fals a fost descoperita de organele competente

A 87. Din ce este format obiectul juridic special al infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale? a.-din relatiile sociale referitoare la siguranta economica b.-din relatiile sociale a caror formare, desfasurare si dezvoltare depind de increderea publica acordata inscrisurilor oficiale c.-din relatiile sociale referitoare la ocrotirea intereselor persoanelor R B 88. Cine este subiectul activ al infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale in forma agravata? a.-orice persoana b.-un functionar, chiar daca fapta nu este savarsita in exercitiul atributiilor de serviciu c.-un functionar, atunci cand fapta este savarsita in exercitiul atributiilor de serviciu R C 89. Ce infractiune se va retine in sarcina aceluia care foloseste un sigiliu sau o stampila falsa pentru falsificarea unui inscris oficial? a.-fals material in inscrisuri oficiale b.-concurs intre infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale si infractiunea de folosire de instrumente oficiale false c.-folosire de instrumente oficiale false R B 90. In ce consta actiunea de falsificare in cazul infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale? a.-in confectionarea prin imitare a scrierii sau semnaturii inscrisului oficial b.-in folosirea unui inscris oficial fals c.-in falsificarea unui inscris de orice natura R A 91. In ce consta actiunea de falsificare in cazul infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale? a.-in omisiunea de a incunostinta organele cometente despre existenta unui inscris oficial fals b.-in alterarea in orice mod a unui inscris oficial c.-in punerea in circulatie a unui inscrfis oficial fals R B 92. Ce infractiune savarseste persoana care, fara autorizatie, face adaugiri marginale intr-un inscris oficial, denaturandu-i continutul? a.-fals material in inscrisuri oficiale b.-folosirea instrumentelor oficiale false c.-nu savarseste nicio infractiune R A 93. Cum incadrati juridic fapta persoanei care modifica bonuri de plata, prin majorarea sumelor platite, pentru a justifica, astfel, o lipsa in gestiune? a.-inselaciune b.-fals material in inscrisuri oficiale c.-evaziune fiscala R B 94. Pentru ce infractiune va raspunde acela care semneaza o condica de prezenta cu numele unei persoane care nu a fost prezenta la lucru, in conditiile in care condica reprezinta o forma de evidenta pe baza careia se calculeaza si se platesc salariile? a.-nu va raspunde penal pentru ca nu savarseste nicio infractiune b.-persoana va raspunde pentru infractiunea de marturie mincinoasa c.-persoana va raspunde pentru infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale R C 95. Care este cerinta esentiala pe care trebuie sa o indeplineasca un inscris fals pentru a fi obiect material al infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale? a.-sa fie fals b.-sa emane de la o autoritate publica, o institutie publica sau de la o alta persoana juridica de drept public c.-sa produca un prejudiciu R B 96. Cu ce forma de vinovatie se savarsete infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale? a.-cu intentie directa sau indirecta b.-fie cu intentie, fie din culpa c.-din culpa

10

Ce reprezinta activitatea de procurare de instrumente si materiale in vederea intocmirii unui inscris oficial fals? a.-tentativa la infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale, care se pedepseste conform legii b.-acte preparatorii ale infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale care, desi posibile, nu sunt pedepsite de lege c.-infractiunea distincta de detinere de instrumente in vederea falsificarii de inscrisuri oficiale R B 98. Despre ce forma a infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale vorbim atunci cand executarea actiunii de falsificare a inceput, dar a fost intrerupta sau a ramas fara rezultat din cauze independente de vointa faptuitorului? a.-tentativa la infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale b.-infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale c.-acte preparatorii ale infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale R A 99. Daca dupa descoperirea faptei, autorul distruge inscrisul oficial pe care l-a fasificat, mai putem vorbi despre existenta infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale? a.-nu, intrucat lipseste obiectul material al infractiunii b.-da, deoarece distrugerea inscrisului dupa descoperirea faptei nu inlatura existenta infractiunii c.-da, dar autorului i se vor aplica circumstante atenuante R B 100. Ce fapta savarseste acela care falsifica un inscris oficial, dar care nu produce urmarea imediata datorita faptului ca nu poate fi utilizat din cauza defectelor sale (fals grosolan), usor de observat de catre orice persoana? a.-fapta nu reprezinta nicio infractiune pentru ca inscrisul oficial fals nu poate fi utilizat b.-infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale c.-tentativa la infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale R C 101. Cand se consuma infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale? a.-cand inscrisul oficial falsificat capata forma finala b.-cand executarea actiunii de falsificare a ajuns la capat si a produs urmarea imediata c.-cand inscrisul oficial falsificat este gasit de autoritati R B 102. Care este obiectul material al infractiunii de fals intelectual? a.-inscrisul oficial falsificat b.-infractiunea este lipsita de obiect material c.-persoana care are de suferit de pe urma folosirii inscrisului oficial fals R A 103. Cine poate fi subiect activ al infractiunii de fals intelectual? a.-orice persoana care indeplineste cerintele legle pentru a raspunde panal b.-un functionar public care savarseste fapta in exercitiul atributiilor sale de serviciu c.-o persoana cu studii superioare R B 104. In ce mod este savarsita infractiunea de fals intelectual? a.-prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului, cu prilejul intocmirii inscrisului oficial b.-prin omisiunea, din culpa, de a insera unele date in continutul inscrisului oficial cu prilejul intocmirii lui c.-prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii unui inscris oficial R A 105. Ce infractiune savarseste notarul care autentifica un act de vanzare cumparare, stiind ca semnaturile din contract nu apartin vanzatorilor? a.-fals material in inscrisuri oficiale b.-abuz in serviciu c.-fals intelectual R C 106. Ce se urmareste a fi protejata prin incriminarea infractiunii de fals in inscrisuri su semnatura privata? a.-persoana, ca membru al societatii b.-increderea publica ce se acorda puterii probante a inscrisurilor sub semnatura privata c.-inscrisul sub semnatura privata susceptibil a fi falsificat R B

A 97.

11

107. Ce se intelege prin inscris su semnatura privata, in sensul legii penale? a.-orice act care emana de la o persoana particulara, poarta semnatura si este susceptibil de a produce efecte juridice b.-orice act, oricare ar fi natura lui c.-un act care emana de la o institutie publica R A 108. Precizati care este obiectul material in cazul infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata. a.-contractul de vanzare cumparare intre persoane particulare b.-contractul de munca c.-orice act, indiferent de natura lui R A 109. Precizati care este obiectul material in cazul infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata. a.-un act care emana de la o autoritate de stat b.-titlurile de credit intre particulari c.-un act emis de o instanta de judecata R B 110. Precizati care este obiectul material in cazul infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata. a.-actele prin care se constata operatii comerciale de catre persoane particulare b.-actele prin care se constata operatii comerciale de catre institutii ale statului c.-orice act cu valoare comerciala R A 111. Precizati care este obiectul material in cazul infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata. a.-orice act care emana de la o persoana juridica b.-testamantul olograf c.-un act de studii R B 112. Precizati care este obiectul material in cazul infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata. a.-un inscris nautentificat care cuprinde manifestarea de vointa a unei persoane particulare referitoare la drepturi sau obligatii cu caracter patrimonial b.-un act de stare civila c.-un act emis de o autoritate publica R A 113. Care este subiectul activ nemijlocit al infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata? a.-un functionar public b.-orice persoana care indeplineste conditiile generale pentru a raspunde penal c.-un functionar care are atributii de control R B 114. Ce infractiune reprezinta fapta administratorului unei societati comerciale care achizitioneaza pe piata neagra o factura fictiva ce are completate rubricile furnizor, semnatura si stampila furnizor si pe care, la dictarea sa, a completat-o un angajat, daca prin acest document a fost atestata, in mod mincinos, achizitionarea mai multor marfuri pentru care a fost dedusa ilegal o suma importanta de bani drfept T.V.A.? a.-fapta nu constituie infractiune b.-inselaciune c.-instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata R C 115. Ce infractiune reprezinta semnarea, de catre o persoana, a unui inscris, iar semnatura falsa, desi nu imita semnatura reala a persoanei in drept, creeaza aparenta semnarii inscrisului de catre persoana careia i se atribuie? a.-fapta nu constituie infractiune pentru ca semnatura falsa nu o imita pe cea a persoanei indreptatite sa semneze inscrisul b.-fals in inscrisuri sub semnatura privata c.-simulare de calitati oficiale R B 116. O scriere fara relevanta juridica, fara semnatura sau fara alta posibilitate de a fi atribuita unei persoane, poate constitui obiectul material al infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata? a.-nu, nu poate constitui obiect material al infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata b.-da, dar numai daca este foarte bine falsificat c.-da, poate constitui obiect material al infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata R A

12

117. Ce infractiune reprezinta falsificarea borderourilor de achizitie de catre administratorul unei societati comerciale? a.-fals intelectual b.-fals in inscrisuri sub semnatura privata c.-fals material in inscrisuri oficiale R B 118. Ce infractiune reprezinta falsificarea facturilor fiscale de catre administratorul unei societati comerciale? a.-fals in inscrisuri sub semnatura privata b.-deturnare de fonduri c.-fals intelectual R A 119. Din ce motiv falsificarea unor inscrisuri apartinand unor societati comerciale nu constituie infractiunea de fals intelectual? a.-ba da, falsificarea unor inscrisuri apartinand unor societati comerciale constituie infractiunea de fals intelectual b.-fapta nu constituie infractiune pentru ca nu prezinta pericol social c.-deoarece societatile comerciale sunt persoane juridice de drept privat, nu public R C 120. Daca inscrisul sub semnatura privata falsificat nu este susceptibil a fi folosit, poate fi retinuta infractiunea prevazuta de art. 290 C.penal? a.-nu, pentru ca nu sunt intrunite elementele constituitve al infractiunii b.-da, se retine infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata c.-nu, dar se retine infractiunea de fals intelectual R A 121. Pentru existenta infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata, este obligatoriu sa existe legatura de cauzalitate intre actiunea de falsificare a inscrisului si starea de pericol creata in urma falsificarii? a.-nu b.-da, legatura de cauzalitate este obligatoriu sa existe pentru a exista si infractiunea c.-da, dar numai in anumite conditii limitativ prevazute de lege R B 122. Cu ce forma de vinovatie se savarseste infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata? a.-culpa simpla b.-intentia depasita c.-intentia directa R C 123. Procurarea de materiale si ustensile in scopul de a falsifica un inscris sub semnatura privata, constituie forma a infractiunii prevazute de art. 290 C.penal? a.-constituie tentativa la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata si se pedepseste de lege b.-constituie tentativa la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata dar nu se pedepseste de lege c.-constituie acte preparatorii ale infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata, dar nu sunt incriminate de lege R C 124. In prezenta carei forma a infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata ne aflam in situatia in care s-a inceput executarea actiunii de folosire a inscrisului fals sau de incredintare a acestuia unei alte persoane, dar a fost intrerupta din cauze straine de vointa faptuitorului? a.-infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata b.-tentativa la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata c.-acte preparatorii ale infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata R B 125. In prezenta carei forma a infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata ne aflam in situatia in care s-a inceput executarea actiunii de folosire a inscrisului fals sau de incredintare a acestuia unei alte persoane, dar a ramas fara rezultat din cauze straine de vointa faptuitorului? a.-nu constituie infractiune b.-infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma consumata c.-tentativa la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata R C 126. Exista tentativa la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata? a.-nu, infractiunea de fals in inscrisri sub semnatura privata nu este susceptibila de tentativa b.-da, exista tentativa la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, dar nu este pedepsita de lege

13

c.-da, exista tentativa la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, si este incriminata de lege R C 127. Cand se consuma infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata? a.-cond este prins faptuitorul b.-cand este pusa in miscare actiunea penala c.-cand s-a produs urmarea imediata, respectiv s-a creat starea de pericol pentru relatiile socaile ocrotite R C 128. Persoana juridica poate fi subiect activ al infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata? a.-nu, persoana juridica nu poate fi subiect activ al unei infractiuni b.-da, persoana juridica poate fi subiect activ al infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata c.-persoana juridica poate fi doar subiect pasiv al infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata R B 129. In ce consta obiectul material al infractiunii de uz de fals? a.-infractiunea este lipsita de obiect material b.-inscrisul fals de care se face uz c.-inscrisul care urmeaza a fi falsificat R B 130. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca inscrisul fals utilizatpentru a fi retinuta infractiunea de uz de fals? a.-sa fie fals b.-sa aiba valoare probatorie si semnificatie juridica c.-nu trebuie sa indeplineasca nicio conditie R B 131. Cine poate fi subiect activ al infractiunii de uz de flas? a.-doar persoana care si falsifica documentul utilizat b.-un functionar public c.-orice persoana care intruneste conditiile legale pentru a raspunde penal R C 132. In ce forma de participatie penala poate fi savarsit uzul de fals? a.-doar in forma coautoratului si complicitatii b.-doar in forma instigarii si complicitatii c.-in forma coautoratului, instigarii sau complicitatii R C 133. Cine este subiect activ al infractiunii de uz de fals? a.-persoana care foloseste inscrisul fals b.-statul c.-infractiunea nu are subiect pasiv R B 134. Ce infractiune reprezinta fapta de folosi, cu vinovatie, acte vamale false la Registrul Auto Roman, in vederea verificarii unui autoturism adus din strainatate in scopul inmatricularii acestuia? a.-uz de fals b.-furt calificat c.-fals material in inscrisuri oficiale R A 135. Ce infractiune savarseste persoana care foloseste in fata autoritatilor un pasaport fals, pe numele altei persoane? a.-uz de fals b.-fals intelectual c.-fals privind identitatea R C 136. Exista infractiunea de uz de fals in situatia in care o persoana, fiind chemata in judecata civila, are asupra sa, in instanta, un act fals cu care ar putea sa combata pretentiile reclamantului, insa nu-l infatiseaza judecatorilor? a.-da, exista infractiunea de uz de fals b.-exista tentativa la infractiunea de uz de fals c.-nu exista infractiunea de uz de fals in aceasta situatie R C 137. Ce fel de infractiune este uzul de fals?

14

a.-instantanee b.-de pericol c.-continua R A 138. Ce fel de infractiune savarseste persoana care, folosindu-se de o diploma falsa se inscrie la mai multe facultati? a.-fals privind identitatea b.-uz de fals in forma continuata c.-atatea infractiuni de uz de fals aflate in concurs cate copii false ale documentului exista R B 139. Ce fel de infractiune savarseste persoana care, folosindu-se de acceasi procura falsa, incaseaza diferite sume de bani? a.-falsificate de monede sau alte valori b.-fals material in inscrisuri oficiale c.-uz de fals in forma continuata R C 140. Cand se epuizeaza infractiunea de uz de fals? a.-cand inceteaza actiunea de folosire b.-cand este descoperit inscrisul fals c.-cand este prins faptuitorul R A 141. Care este obiectul material al infractiunii de fals in declaratii? a.-institutia care ia declaratia falsa b.-documentul redactat ca urmare a declaratiei false c.-infractiunea este lipsita de obiect material R C 142. Sub ce forma este posibila participatia penala in cazul infractiunii de fals in declaratii? a.-doar sub forma complicitatii b.-sub forma instigarii c.-sub forma coautoratului, instigarii, complicitatii R C 143. Care este cerinta legala in ceea ce priveste declaratia falsa pentru a putea fi retinuta infractiunea de fals in declaratii? a.-legea nu cere vreo conditie speciala pentru declaratia falsa b.-declaratia falsa trebuie sa fie susceptibila sa produca efecte juridice c.-declaratia falsa trebuie sa emane de la o autoritate publica R B 144. Care este forma de vinovatie cu care se savarseste infractiunea de fals in declaratii? a.-culpa b.-intentie cu privire la o latura a infractiunii si culpa cu privire la rezultatele produse c.-intentia R C 145. Fapta de a da declaratii false savarsita din culpa constituie infractiunea de fals in declaratii? a.-nu, fapta nu constituie infractiune b.-da, fapta constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii c.-da, fapta constituie infractiune dar, fiind savarsita din culpa, nu se pedepseste R A 146. Ce infractiune savarseste persoana care, din culpa, da o declaratie neconforma cu realitatea? a.-infractiunea de fals in declaratii b.-infractiunea de marturie mincinoasa c.-nu savarseste infractiune R C 147. Ce pedeapsa va primi persoana care da declaratii false din culpa? a.-pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de fals in declaratii b.-jumatate din pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de fals in declaratii pentru ca fapta este savarsita din culpa c.-nu va fi pedepsita deoarece fapta de a da declaratii false, savarsita din culpa, nu constituie infractiune R C

15

148. Cine poate fi subiect activ al infractiunii de fals privind identitatea? a.-orice persoana care indeplineste conditiile cerute de lege pentru a raspunde penal b.-numai un functionar public cu atributii de conducere c.-numai un magistrat R A 149. sub ce forme este posibila participatia penala la infractiunea de fals privind identitatea? a.-doar in forma instigarii si complicitatii b.-in forma coautoratului, instigarii si complicitatii c.-doar in forma coautoratului R A 150. Cine este subiect pasiv al infractiunii de fals privind folosirea emblemei Crucii Rosii? a.-institutia Crucii Rosii b.-conducatorul Crucii Rosii c.-statul R A 151. Ce infractiune constituie falsul prin folosirea emblemei Crucii Rosii savarsita din culpa? a.-fals privind folosirea emblemei Crucii Rosii b.-falsificarea de valori straine c.-fapta nu constituie infractiune R C 152. Care dintre infractiunile de fals sunt savarsite din culpa? a.-falsul in declaratii b.-falsul intelectual c.-infractiunile de fals se savarsesc doar cu intentie R C 153. La care dintre infractiunile de fals forma de vinovatie este culpa? a.-la toate b.-la niciuna c.-doar la uzul de fals R B 154. care dintre infractiunile de fals sunt savarsite cu praeterintentie? a.-falsul in declaratii b.-niciuna c.-toate R B 155. La care dintre infractiunile de fals tentativa este posibila si se pedepseste? a.-la falsul privind folosirea emblemei Crucii Rosii b.-la falsul intelectual c.-la folosirea instrumentelor oficiale false R B 156. La care dintre infractiunile de fals tentativa este posibila si se pedepseste potrivit legii? a.-la detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori b.-la falsul material in inscrisuri oficiale c.-la toate infractiunile de fals tentativa se pedepseste R B 157. La care dintre infractiunile de fals actiunea este realizate de un subiect activ calificat? a.-la toate infractiunile de fals subiectul activ este calificat b.-la nicio infractiune de fals subiectul activ nu este calificat c.-la falsul intelectual R C 158. Care dintre infractiunile de fals produc urmari imediate? a.-doar infractiunile de fals foarte grave b.-toate infractiunile de fals produc urmari imediate c.-nicio infractiune de fals nu produce urmari imediate R B 159. La care dintre infractiunile de fals trebuie sa existe legatura de cauzalitate intre elementul material si urmarea imediata?

16

a.-doar la falsul intelectual b.-la falsul material in inscrisuri oficiale si la uzul de flas c.-la toate infractiunile de fals trebuie sa existe egatura de cauzalitate intre elementul material si urmarea imediata R C 160. La care dintre infractiunile de fals participatia penala nu este posibila? a.-la niciuna b.-la uzul de fals c.-la toate infractiunile de fals participatia penala este posibila intr-o forma sau alta R C 161. Ce infractiune savarseste persoana care face o declaratie necorespunzatoare adevarului, in fata unui organ de stat, in vederea producerii de consecinte juridice pentru sine sau pentru altul atunci cand, potrivit legii sau imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte? a.-fals in declaratie b.-fals material in inscrisuri oficiale c.-marturie mincinoasa R A 162. Cum este incadrata juridic incredintarea unui inscris care serveste pentru dovedirea starii civile ori pentru legitimare sau identificare spre a fi folosit fara drept? a.-in infractiunea de uz de fals b.-in infractiunea de fals privind identitatea c.-in infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale R B 163. In ce conditii falsul privind folosirea emblemei Crucii Rosii este mai grava? a.-cand este savarsota de doua sau mai multe persoane impreuna b.-cand este savarsita pe timpul noptii c.-cand este savarsita pe timp de razboi R C 164. Cum incadrati juridic fapta persoanei care prezinta la serviciul pasapoarte buletinul fratelui, dar cu fotografia personala obtinand, astfel, un pasaport pe numele sau? a.-in infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale b.-in infractiunea de fals privind identitatea c.-in infractiunea de uz de flas R B 165. In ce consta elementul material al infractiunii de fals privind folosirea emblemei Crucii Rosii? a.-intr-o omisiune b.-in actiunea de folosire a unei imitatii a emblemei Crucii Rosii c.-in cazul infractiunii de fals privind folosirea emblemei Crucii Rosii, elementul material lipseste R B 166. Ce fel de infractiune este specula, potrivit codului penal? a.-infractiune contra patrimoniului b.-infractiune le regimul stabilit de lege pentru anumite activitati economice c.-infractiune contra celorlalti comercianti R B 167. La care dintre infractiunile le regimul prevazut de lege pentru anumite activitati economice tentativa se pedepseste? a.-la inselaciunea la masuratoare b.-la specula c.-la divulgarea secretului economic R A 168. La care dintre infractiunile le regimul prevazut de lege pentru anumite activitati economice tentativa se pedepseste? a.-la contrafacerea obiectului unei inventii b.-la punerea in circulatie a produselor contrafacute c.-la inselaciunea cu privire la calitatea marfurilor R C 169. La care dintre infractiunile le regimul prevazut de lege pentru anumite activitati economice tentativa se pedepseste?

17

a.-la inselaciunea privind caliatatea marfurilor b.-la punerea in circulatie a produselor contrafacute c.-la specula R A 170. La care dintre infractiunile le regimul prevazut de lege pentru anumite activitati economice tentativa nu este incriminata? a.-la inselaciunea la masuratoare b.-la inselaciunea cu privire la calitatea marfurilor c.-la deturanrea de fondri R C 171. Care este obiectul juridic special al infractiunii de specula? a.-relatiile sociale care protejeaza economia nationala impotriva unor activitati speculative b.-relatiile sociale referitoare la siguranta personala a locuitorilor Romaniei c.-infractiunea este lipsita de obiect juridic R A 172. Care este obiectul material al infractiunii de specula? a.-produsele industriale sau agricole care fac obiectul comertului particular b.-produsele industriale sau agricole care nu fac obiectul comertului particular c.-orice produl care face obiectul unei activitati speculative, indiferent de natura lui R B 173. Care sunt modalitatile in care se poate realiza infractiunea de specula? a.-prin cumpararea in scop de revanzare a produselor industriale sau agricole care, potrivit legii, nu pot face obiectul comertului particular b.-prin vanzarea de produse industriale defecte c.-prin cumpararea unui numar prea mare de produse industriale sau agricole R A 174. Prin ce modalitate se poate realiza infractiunea de specula? a.-prin punerea in vanzare a unui numar foarte mare de produse industriale in cursul unui an b.-prin vanzarea pe piata a unor produse agricole c.-prin cumpararea in scop de revanzare a unor produse industriale sau agricole fara plata taxelor prevazute de lege R C 175. Care este subiectul pasiv al infractiunii de specula? a.-orice persoana fizica sau juridica b.-doar o persoana juridica cu scop lucrativ c.-statul R C 176. Potrivit legii, ce conditii trebuie sa indeplineasc o persoana pentru a fi subiect activ al infractiunii de specula? a.-sa fie persoana juridica b.-subiect activ al infractiunii de specula poate fi orice persoana, legea necerandu-i acestuia nicio calitate speciala c.-sa fie functionar public cu atributii de conducere R B 177. Cu ce forma de vinovatie se comite infractiunea de specula? a.-din culpa b.-cu intentie c.-cu praeterintentie R B 178. Complicitatea este posibila in cazul infractiunii de specula? a.-este posibila, dar nu se pedepseste b.-da, este posibila c.-nu, nu este posibila R B 179. Este posibila instigarea, ca forma a participatiei penale, la infractiunea de specula? a.-nu, instigarea nu este posibila la infractiunea de specula b.-da, este posibila instigarea ca forma a participatiei penale, la infractiunea de specula c.-nu, instigarea este asimilata de lege complicitatii la infractiunea de specula R B

18

180. In ce conditii tentativa la infractiunea de specula se pedepseste? a.-tentativa la infractiunea de specula se pedepseste in orice situatie b.-tenataiva la infractiunea de specula se pedepseste daca s-a inceput realizarea speculei, dar actiunea a fost intrerupta din motive independente de vointa faptuitorului c.-tentativa la infractiunea de specula nu se pedepseste deoarece este asimilata de lege infracitunii consumate R C 181. Care este pedeapsa pravazuta de lege pentru tentativa la infractiunea de specula? a.-tentativa la infractiunea de specula nu este pedepsita de lege b.-aceeasi pedeapsa pe care legea o prevede si pentru infractiunea consumata c.-jumatate din pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea consumata R A 182. Cum incadrati juridic fapta persoanei care inseala prin folosirea frauduloasa a unui instrument de masurat exact? a.-furt calificat b.-inselaciune la masuratoare c.-specula R B 183. Care este foram de vinovatie cu care este comisa infractiunea de inselaciune la masuratoare? a.-intentia b.-culpa c.-intentia depasita R A 184. In ce consta obiectul material al infractiunii de inselaciune la masuratoare? a.-intr-o actiune de masurare b.-in folosirea frauduloasa a unui instrument de masurat c.-in bunurile supuse operatiei de masurare R C 185. Care sunt bunurile care pot constitui obiectul material al infractiunii de inselaciune la masuratoare? a.-doar acele bunuri care au o valoare de peste 1000 RON b.-orice bunuri pot constitui obiect material al infractinii de inselaciune la masuratoare c.-doar bunurile care pot fi masurate sau cantarite R C 186. Bunurile care nu sunt sau nu pot fi masurate sau cantarite pot forma obiectul material al infractiunii de inselaciune la masuratoare? a.-da, si astfel de bunuri pot forma obiectul material al infractiunii de inselaciune la masuratoare b.-nu, bunurile care nu sunt sau nu pot fi masurate sau cantarite nu pot forma obiectul material al infractiunii de inselaciune la masuratoare c.-da, cu conditia sa fie descoperite inainte de epuizarea infractiunii R B 187. Bunurile individual determinate pot constitui obiect material al infractiunii de inselaciune la masuratoare? a.-da, intotdeauna b.-da, dar numai uneori c.-nu R C 188. In ce consta elementul material al infractiunii de inselaciune la masuratoare? a.-in omisiunea celui care candareste sau masoara de a instiinta organele competente ca nu detine instrumente de cantarire sau masurare b.-in folosirea unui instrument de masurat inexact c.-in folosirea unui instrument de masurat exact R B 189. In ce consta elementul material al infractiunii de inselaciune la masuratoare? a.-in folosirea frauduloasa a unui instrument de masurat exact b.-infractiunea nu are element material c.-in falsificarea unui instrument de masurat R A 190. Cine este subiect pasiv secundar in cazul infractiunii de inselaciune la masuratoare? a.-statul

19

b.-cumparatorul c.-cel care inseala la masuratoare R B 191. Cum incadrati juridic fapta persoanei care foloseste un instrument de masurat exact, dar il manuieste fraudulos, asa incat sa dea impresia corectitudinii masuratorii? a.-fapta nu constituie infractiune deoarece instrumentul de masurat este exact b.-falsificarea de instrumente de masurat c.-inselaciune la masuratoare R C 192. Ce infractiune savarseste barmanul care, cu buna stiinta, introduce in paharul gradat o cantitate de bautura mai mica decat cea datorata cumparatorului? a.-inselaciune la masuratoare b.-furt c.-nu savarseste infractiune R A 193. In cazul infractiunii de inselaciune la masuratoare, tentativa se pedepseste? a.-nu, nu se pedepseste, desi este posibila b.-da, se pedepseste c.-nu, nu se pedepseste pentru ca nu este posibila R B 194. Din ce categorie de infractiuni face parte inselaciunea la masuratoare? a.-infractiuni contra patrimoniului b.-infractiuni contra persoanei c.-infractiuni la regimul stabilit de lege pentru anumite activitati economice R C 195. Din ce categorie de infractiuni face parte inselaciunea cu privire la calitatea marfurilor? a.-infractiuni la regimul stabilit de lege pentru anumite activitati economice b.-infractiuni de flas c.-fapta nu constituie infractiune R A 196. Care este forma de vinovatie cu care se savarseste infractiunea de inselaciune cu privire la calitatea marfurilor? a.-fie cu intentie, fie din culpa b.-numai cu intentie c.-din culpa R B 197. In ce consta falsificarea produselor, ca actiune care reprezinta elementul material al infractiunii de inselaciune cu privire la calitatea marfurilor? a.-in alterarea produsului prin combinarea lui cu alte produse b.-in scoaterea pe piata a unui numar de produse mai mare decat cel declarat autoritatilor c.-in neplata taxelor datorate pentru punerea in circulatie a unor produse de calitate R A 198. In ce consta substituirea produselor, ca actiune care reprezinta elementul material al infractiunii de inselaciune cu privire la calitatea marfurilor? a.-in sustragerea unor produse cu scopul de a le repune pe piata in alta parte b.-in inlocuirea produsului respectiv cu un altul de o calitate inferioara c.-in vanzarea unor produse de calitate la un pret mare R B 199. Ce infractiune savarseste vanzatorul care, cu buna stiinta, inlocuieste o haina confectionata din blana naturala cu o alta confectionata din blana artificiala, pretinzand ca acasta din urma este cea din blana naturala? a.-nu savarseste nicio infractiune b.-fals in declaratii c.-inselaciune cu privire la calitatea marfurilor R C 200. Cine poate savarsi infractiunea de inselaciune cu privire la calitatea marfurilor? a.-numai un functionar cu atributii de control b.-orice persoana

20

c.-un functionar de la Oficiul pentru Protectia Consumatorului R B 201. Este posibila savarsirea in coautorat a infractiunii de divulgarea secretului economic? a.-nu, nu este posibila b.-este posibila doar in anumite situatii prevazute limitativ de lege c.-da, coautoratul in cazul infractiunii de divulgarea secretului economic este posibil R C 202. Legea prevede posibilitatea existentei participatiei penale sub forma instigarii in cazul infractiunii de divulgarea secretului economic? a.-da, la infractiunea de divulgarea secretului economic, instigarea este posibila b.-nu, instigarea nu este posibila la aceasta infractiune c.-da, instigarea este posibila dar nu este pedepsita de lege R A 203. In ce forma ale participatiei penale poate fi savarsita infractiunea de divulgare a secretului economic? a.-in toate formele: coautorat, instigare, complicitate b.-doar in forma coautoratului si instigarii c.-doar in forma instigarii si complicitatii R A 204. Infractiunea de divulgarea secretului economic poate fi savarsita si din culpa? a.-da b.-nu, divulgarea secretului economic se savarseste doar cu intentie c.-da, de altfel, divulgarea secretului economic se savarseste doar din culpa R B 205. Este pedepsita tentativa la infractiunea de divulgarea secretului economic? a.-da, dar numai in anumite situatii b.-da, se pedepseste c.-nu, nu se pedepseste R C 206. Cum se realizeaza infractiunea de contrafacere a obiectului unei inventii? a.-prin contrafacerea, fara drept, a obiectului unei inventii b.-prin omisiunea de a anunta autoritatile despre existenta unei inventii falsificate c.-prin inventarea unui lucru neadevarat R A 207. Ce infractiune savarseste acela care divulga date sau informatii care nu sunt destinate publicitatii, pe care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca fapta este de natura sa produca pagube? a.-abuz in serviciu b.-purtare abuziva c.-divulgarea secretului economic R C 208. Care este latura subiectiva a infractiunii de contrafacerea obiectului unei inventii? a.-culpa simpla b.-intentia depasita c.-intentia directa sau indirecta R C 209. Cand se consuma infractiunea de divulgarea secretului economic? a.-in momentul descoperirii faptei b.-in momentul in care datele sau informatiile au ajuns la cunostinta unei persoane neindreptatita sa le cunoasca c.-in momentul punerii in miscare a actiunii penale impotriva autorului infractiunii R B 210. Care este obiectul material al infractiunii de contrafacerea obiectului unei inventii? a.-infractiunea este lipsita de obiect material b.-inventia contrafacuta c.-brevetul de inventator R A

21

211. La care dintre infractiunile la regimul stabilit de lege pentru anumite activitati economice obiectul material lipseste? a.-la inselaciunea la masuratoare b.-la specula c.-la contrafacerea obiectului unei inventii R C 212. Cand se consuma infractiunea de contrafacerea obiectului unei inventii? a.-in momentul in care s-a reprodus ori folosit, fara drept, un produs brevetat b.-in momemtul in care autorul infractiunii a fost prins c.-in momentul in care s-a depus plangere penala de catre cel a carui inventie a fost contrafacuta R A 213. Poate exista tentativa in cazul infractiunii de punere in circulatie a produselor contrafacute? a.-da, in cazul acestei infractiuni tentativa exista, dar nu este pedepsita de lege b.-da, in cazul acestei infractiuni tentativa exista si este pedepsita de lege c.-nu, tentativa la acasta infractiune nu exista R C 214. Cine poate fi autor al infractiunii de punere in circulatie a produselor contrafacute? a.-numai in unfctionar public b.-orice persoana c.-persoana care se ocupa de contrafacerea de produse R B 215. Ce calitati cere legea pentru ca o persoana sa poata fi coautor la infractiunea de punere in circulatie a produselor contrafacute false? a.-sa fie functionar in cadrul unei unitati publice b.-sa faca parte din categoria muncitorilor care confectioneaza, de regula acele produse contrafacute c.-legea nu cere coautorului vreo calitate speciala R C 216. Care este obiectul material al infractiunii de punere in circulatie a produselor contrafacute? a.-infractiunea este lipsita de obiect material b.-produsele puse in circulatie fara autorizatia titularului de brevet c.-brevetul de inventator R B 217. Care este obiectul material al infractiunii de concurenta neloiala? a.-fondul de comert b.-concurenta c.-infractiunea este lipsita de obiect material R C 218. Cine este considerat subiect pasiv secundar al infractiunii de concurenta neloiala? a.-comerciantul prejudiciat prin actul de concurenta neloiala b.-statul c.-piata R A 219. In ce modalitati se poate realiza elementul material al infractiunii de concurenta neloiala? a.-prin fabricarea sau punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false, in scopul de a induce in eroare pe beneficiari b.-prin punerea in circulatie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii unei inventii c.-prin practicarea unui pret mai mic pentru o anumita categorie de prodeuse R A 220. Prin ce modalitati se poate realiza elementul material al infractiunii de concurenta neloiala? a.-prin falsificarea unui produs b.-prin aplicarea pe produsele puse in cirulatie de mentiuni false privind brevete de inventie, in scopul de a induce in eroare pe beneficiari c.-prin practicarea unui pret prea mare in comparatie cu calitatea produsului respectiv R B 221. Prin ce modalitati se poate realiza elementul material al infractiunii de concurenta neloiala? a.-prin introducerea pe piata a unor produse de o calitate indoielnica vandute la un pret foarte mare b.-in vanzarea pe piata a unor produse la doar o fractiune din pretul practicat de alti comercianti

22

c.-prin folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizatiilor de comert ori industriale, in scopul de a induce in eroare pe beneficiari R C 222. Ce infractiune savarseste persoana care pune in circulatie produse care poarta denumiri de origine false in scopul de a induce in eroare pe beneficiari? a.-uz de fals b.-concurenta neloiala c.-inselaciune cu privire la calitatea marfurilor R B 223. De ce infractiune se face vinovat cel care aplica mentiuni false pe produsele puse in circulatie, mentiuni ce privesc brevetele de invntie, cu scopul de a induce in eroare pe beneficiari? a.-concurenta neloiala b.-contrafacerea obiectului unei inventii c.-inselaciunea la masuratoare R A 224. Ce infractiune va fi retinuta in sarcina celui care foloseste nume comerciale sau denumiri ale organizatiilor de comert ori industriale in scopul de a induce in eroare pe beneficiari? a.-concurenta neloiala b.-uz de fals c.-folosirea instrumentelor oficiale false R A 225. Care este urmarea imediata a infractiunii de concurenta neloiala? a.-imbogatirea pe nedrept a autorului infractiunii b.-inselarea cumparatorilor c.-crearea unei stari de pericol pentru economia nationala R C 226. Cum incadrati juridic fapta de a efectua, fara autorizatie, orice fapte sau acte care, potrivit dispozitiilor legale, sunt considerate operatiuni de transport, import sau tranzit? a.-in infractiunea de specula b.-in infractiunea de nerespectarea dispozitiilor privind operatiunile de import sau export c.-in infractiuea de abuz in serviciu R B 227. Care este obiectul juridic al infractiunii de nerespectarea dispozitiilor privind operatii de import sau export? a.-relatiile sociale care asigura monopolul de stat asupra comertului exterior b.-relatiile sociale referitoare la siguranta economica a Romaniei c.-relatiile sociale referitoare la protectia comerciantilor R A 228. Cine poate fi subiect activ al infractiunii de nerespectarea dispozitiilor privind operatii de import sau export? a.-un functionar public din cadrul vamii b.-orice persoana c.-numai o persoana juridica R B 229. Care este obiectul material al infractiunii de deturnare de fonduri? a.-fondurile banesti sau resursele materiale deturnate b.-infractiunea este lipsita de obiect material c.-obiectele achizitionate cu banii proveniti din deturnarea de fonduri R A 230. In ce situatie infractiunea de deturnare de fonduri este mai grava? a.-cand subiect pasiv al infractiunii este statul b.-cand subiect activ este un functionar public cu atributii de conducere c.-cand s-au produs consecinte deosebit de grave R C 231. Cum se realizeaza elementul material al laturii obiective in cazul infractiunii de deturnare de fonduri? a.-prin actiunea de schimbare a destinatiei fondurilor banesti fara respectarea prevederilor legale b.-prin furtul unei sume mari de bani

23

c.-prin folosirea fondurilor banesti cu respectarea conditiilor prevazute de lege R A 232. Cum se realizeaza elementul material al laturii obiective in cazul infractiunii de deturnare de fonduri? a.-prin falsificarea unor sume mari de bani b.-prin utilizarea unor fonduri banesti in alte scopuri decat acelea in care au fost aprobate c.-prin incasarea unei sume mari de bani cu titlul de salariu R B 233. Cum se realizeaza elementul material al laturii obiective in cazul infractiunii de deturnare de fonduri? a.-prin folosirea de catre un functionar, in interesul sau, a banilor pe care ii administreaza sau gestioneaza b.-prin schimbarea destinatiei fondurilor banesti, fara respectarea prevederilor legale, daca fapta a cauzat o perturbare a activitatii economico-financiare c.-pricinuirea unei pagube unei persoana, cu rea-credinta R B 234. Cand infractiunea de nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduuri este mai grava? a.-cand, ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale privind importul sau tranzitarea deseurilor s-a pus in pericol sanatatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane b.-infractiunea este grava prin natura ei, nu are o varianta agravanta c.-cand importul de deseuri sau reziduuri s-a realizat fara respectarea dispozitiilor legale R A 235. Cand infractiunea de nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduuri este mai grava? a.-cand importul deseurilor sau reziduuriloor s-a realizat fara respectarea conditiilor legale b.-cand, in urma nerespectarii dispozitiilor legale privind importul de deseuri si reziduuri, s-a castigat o suma mare de bani c.-cand, ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale privind importul sau tranzitarea deseurilor s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane R C 236. Ce infractiune reprezinta incheierea unei noi casatorii de catre o persoana casatorita? a.-incest b.-bigamie c.-adulter R B 237. In ce consta obiectul material al infractiunii de bigamie? a.-in corpul persoanei cu care se casatoreste cel deja casatorit anterior b.-in noul certificat de casatorie c.-infractiunea este lipsita de obiect material R C 238. Care este conditia absoluta si necesara ceruta de lege unei persoane pentru ca aceasta sa poata fi subiect activ al infractiunii de bigamie? a.-sa aiba varsta majoratului b.-sa mai fie casatorita in drept si cu o alta persoana c.-sa fie divortata R B 239. Sub ce forme este posibila participatia penala la infractiunea de bigamie? a.-sub toate formele: coautorat, instigare, complicitate b.-sub forma instigarii si complicitatii c.-sub forma coautoratului si complicitatii R B 240. Care dintre formele participatiei penale este exclusa in cazul infractiunii de bigamie? a.-instigarea b.-complicitatea c.-coautoratul R C 241. Ce fel de infractiune este bigamia? a.-contra personaei b.-contra familiei c.-contra vietii sexuale R B

24

242. Ce fel de infractiune este bigamia? a.-de rezultat b.-de pericol c.-cu pluralitate naturala de subiecti activi R C 243. Ce fapta savarseste persoana care ia in casatorie o alte persona despre care stie ca poseda, in acelasi timp, si o alta casatorie? a.-nu savarseste infractiune b.-savarseste infractiunea de bigamie, in calitate de complice concomitent c.-savarseste infractiunea de monogamie R B 244. Ce fapta savarseste persoana care ia in casatorie o alte persona despre care nu stie ca poseda, in acelasi timp, si o alta casatorie? a.-savarseste infractiunea de bigamie in varianta atenuata b.-nu savarseste infractiune c.-savarseste infractiunea de adulter R B 245. Ce infractiune savarseste delegatul de stare civila care oficiaza cea de-a doua casatorie, cunoscand ca una dintre parti este casatorita? a.-infractiunea de abuz in serviciu b.-infractiunea de bigamie in forma atenuata c.-complicitate la infractiunea de bigamie R C 246. Ce infractiune savarseste delegatul de stare civila care oficiaza cea de-a doua casatorie, cunoscand ca ambele parti sunt casatorite? a.-abuz in serviciu contra intereselor personale b.-complicitate la infractiunea de bigamie c.-coautorat la infractiunea de bigamie R B 247. Ce infractiune savarseste delegatul de stare civila care oficiaza cea de-a doua casatorie, necunoscand ca una dintre parti este casatorita, desi putea sa cunoasca aceste lucru daca si-ar fi indeplinit in mod corespunzator atributiile de serviciu? a.-complicitate la infractiunea de bigamie b.-purtare abuziva c.-neglijenta in serviciu R C 248. Cine este considerat subiect pasiv secundar al infractiunii de bigamie? a.-delegatul de stare civila care oficiaza cea de-a doua casatorie b.-statul c.-sotul nevinovat din prima casatorie R C 249. Prin ce actiune se realizeaza elementul material al infractiunii de bigamie? a.-prin actiunea de incheiere unei casatorii, in conditiile existentei altei casatorii existente anterior b.-elementul material se realizeaza printr-o inactiune, si anume omisiunea de a instiinta pe sotul din cea de-a doua casatorie ca mai exista o alta casatorie incheiata anterior c.-prin determinarea delegatului de stare civila sa incheie noua casatorie R A 250. Care este conditia ceruta de lege pentru a se realiza elementul material al infractiunii de bigamie? a.-ca prima casatorie sa fie valabila b.-ca prima casatorie sa fi fost incheiata prin divort c.-ca prima casatorie sa fi incetat ca urmare a decesului celuilalt sot R A 1. Care este obiectul juridic special al infraciunii de absen nejustificat? a.-relaiile sociale referitoare la viaa, integritatea corporal i sntatea militarului; b.-relaiile sociale cu privire la asigurarea unui climat normal de ordine i disciplin n unitile militare;

25

c.-relaiile sociale referitoare la sigurana statului. R B 2. Cine poate fi subiect activ al infraciunii de absen nejustificat? a.-orice persoan; b.-numai o persoan care are vrsta sub 35 de ani; c.-o persoan care are calitatea de militar n termen sau concentrat, pn la gradul de sergent inclusiv. R C 3. Care este subiectul pasiv al infraciunii de absen nejustificat? a.-unitatea militar n care i desfoar activitatea militarul n termen sau concentrat; b.-statul romn; c.-persoana care are calitatea de militar n termen sau concentrat, pn la gra dul de sergent inclusiv. R A 4. n ce const elementul material al infraciunii de absen nejustificat? a.-n absena nejustificat a militarului de la unitate sau serviciu; b.-n absena justificat a militarului de la unitate sau serviciu; c.-ntr-o aciune sau inaciune. R A 5. Care este forma de vinovie cu care se svrete infraciunea de absen nejustificat? a.-praeterintenia; b.-culpa; c.-intenia. R C 6. Cnd se consum infraciunea de absen nejustificat? a.-n momentul n care s-au mplinit 48 de ore, calculate din momentul n care fptuitorul trebuia s fie prezent la unitate sau la serviciu; b.-n momentul n care s-au mplinit 24 de ore, calculate din momentul n care fptuitorul trebuia s fie prezent la unitate sau la serviciu; c.-n momentul n care s-au mplinit 12 de ore, calculate din momentul n care fptuitorul trebuia s fie prezent la unitate sau la serviciu. R B 7. Cnd se epuizeaz infraciunea de absen nejustificat? a.-n momentul n care nceteaz, pe orice cale, absena militarului de la unitate sau de la serviciu; b.-n momentul n care se constat absena militarului de la unitate sau de la serviciu; c.-n momentul n care au trecut 24 de ore de la constatarea absenei militarului de la unitate sau de la serviciu. R A 8. Care este obiectul material al infraciunii de dezertare? a.-unitatea din care a dezertat militarul; b.-corpul militarului care a dezertat; c.-infraciunea este lipsit de obiect material. R C 9. Sub ce forme este posibil participaia penal n cazul infraciunii de dezertare? a.-sub toate formele (coautorat, instigare, complicitate); b.-numai sub forma instigrii i complicitii; c.-numai sub forma coautoratului. R B 10. Care dintre infraciunile contra ordinii i disiplinei militare sunt infraciuni cu subiect activ unic? a.-toate; b.-niciuna; c.-numai clcarea de consemn. R A 11. Ce fel de infraciune este dezertarea?

26

a.-infraciune comisiv; b.-infraciune omisiv; c.-infraciune instantanee. R B 12. Care dintre infraciunile contra ordinii i disciplinei militare au obiect material? a.-lovirea superiorului i lovirea inferiorului; b.-dezertarea i insubordonarea; c.-clcarea de consemn i absena nejustificat. R A 13. Care este forma de vinovie cu care se svrete infraciunea de clcare de consemn? a.-culpa; b.-intenia depit; c.-intenia direct sau indirect. R C 14. n ce situaii infraciunea de insubordonare este mai grav? a.-dac subiectul activ este un militar; b.-dac militarul insubordonat este ofier, maistru militar, subofier sau militar angajat; c.-dac s-a produs vtmarea corporal grav a militarului insubordonat. R B 15. n ce const elementul material al infraciunii de insubordonare? a.-n refuzul militarului de a executa un ordin primit de la ef sau superior, ori derivnd din obligaiile generale ale militarilor; b.-n prsirea comenzii sau a postului de ctre militar; c.-n absena nejustificat a militarului de la unitate sau de la serviciu. R A 16. Care este obiectul material al infraciunii de lovirea superiorului? a.-infraciunea este lipsit de obiect material; b.-unitatea militar; c.-corpul efului (superiorului) mpotriva cruia se ndreapt aciunea de lovire sau alte violene. R C 17. Care este subiectul pasiv principal n cazul infraciunii de capitulare? a.-orice persoan; b.-statul; c.-militarul cu funcie de comand. R B 18. La care dintre infraciunile pe cmpul de lupt tentativa este posibil i se pedepsete? a.-numai la capitulare; b.-numai la prsirea cmpului de lupt; c.-la capitulare i la prsirea cmpului de lupt. R C 19. Care este subiectul pasiv secundar n cazul infraciunii de prsirea cmpului de lupt? a.-staul romn; b.-militarul aflat pe cmpul de lupt; c.-unitatea militar din care face parte militarul care a prsit cmpul de lupt. R C 20. Cum rezult legtura de cauzalitate ntre elementul material i urmarea imediat n cazul infraciunii de prsirea cmpului de lupt? a.-ex re; b.-ex nunc; c.-ex tunc. R A

27

21.

Sub ce forme este posibil participaia penal n cazul infraciunii de prsirea

navei? a.-numai sub forma instigrii i complicitii; b.-sub forma coautoratului, instigrii i complicitii; c.-numai sub forma complicitii. R B 22. n ce situaie infraciunea de zbor neautorizat este mai grav? a.-cnd este svrit de un miltar; b.-cnd nu sunt respectate regulile de zbor; c.-cnd fapta a cauzat un dezastru. R C 23. n ce situaie infraciunea de zbor neautorizat este mai grav? a.-cnd s-a produs moartea sau vtmarea grav a mai multor persoane; b.-cnd este pus n pericol securitatea navei; c.-cnd zborul se efectueaz fr autorizaie. R A 24. Ce fel de infraciune este prsirea comenzii? a.-contra pcii i omenirii; b.-cu subiect activ unic; c.-contra siguranei statului. R B 25. Care dintre infraciunile specifice aviaiei i marinei militare poate fi svrit din culp? a.-zbor neautrizat b.-coborrea pavilionului c.-coliziunea R C 26. Care este obiectul material al infraciunii de sustragere de la serviciul militar? a.-folosirea de nscrisuri false; b.-simularea unei boli sau infirmiti; c.-infraciunea este lipsit de obiect material. R C 27. n ce poate consta elementul material n cazul infraciunii de sustragere de la serviciul militar? a.-autoprovocarea de vtmri ale integritii corporale sau sntii; b.-infraciunea este lipsit de element material; c.-ntr-o activitate imoral. R A 28. n ce poate consta elementul material n cazul infraciunii de sustragere de la serviciul militar? a.-ntr-o inaciune; b.-n folosirea de nscrisuri false; c.-n crearea unei stri de pericol. R B 29. Care dintre formele participaiei penale sunt posibile n cazul infraciunii de sustragere de la serviciul militar? a.-toate (coautorat, instigare, complicitate); b.-niciuna; c.-numai instigarea i complicitatea. R C 30. Care dintre infraciunile svrite de militari sau de civili sunt lipsite de obiect material? a.-sustragerea de la serviciul militar i defetismul; b.-sustragerea de la serviciul militar isustragerea de la rechiziii militare; c.-defetismul i folosirea emblemei Crucii Roii n timpul operaiunilor militare. R A

28

31. Cnd se svrete infraciunea de defetism? a.-pe timp de pace; b.-pe timp de rzboi; c.-att pe timp de pace ct i pe timp de rzboi. R B 32. Care este subiectul activ n cazul infraciunii de jefuirea celor czui pe cmpul de lupt? a.-statul; b.-numai un militar; c.-orice persoan. R C 33. Care este forma de vinovie cu care se comit infraciunile svrite de militari sau de civili? a.-numai intenia; b.-att intenia ct i cupla; c.-culpa sau intenia depit. R A 34. La care dintre infraciunile svrite de militari sau de civili se pedepsete tentativa? a.-la toate; b.-la niciuna; c.-numai la folosirea emblemei Crucii Roii n timpul operaiunilor militare. R B 35. Cine poate fi subiect activ n cazul infraciunii de sustragerea de la rechiziii militare? a.-numai un civil; b.-numai un militar; c.-att un militar ct i un civil. R C 36. Ce fel de infraciuni sunt sustragerea de la recrutare i neprezentarea la ncorporare sau la concentrare? a.-infraciuni svrite de militari; b.-infraciuni svrite de civili; c.-infraciuni contra sigurantei statului. R B 37. Care infraciuni fac parte din categoria infraciunilor contra pcii i omenirii? a.-propaganda pentru rzboi i genocidul; b.-genocidul i trdarea; c.-spionajul i complotul. R A 38. Care infraciuni fac parte din categoria infraciunilor contra pcii i omenirii? a.-actele de diversiune; b.-tratamente neomenoase; c.-capitularea. R B 39. Care este cerine esenial pentru realizarea infraciunii de propagand pentru rzboi? a.-s fie creat o stare de pericol la adresa statului romn; b.-subiectul activ s fie o persoan de cetenie romn; c.-fapta s fie de natur a provoca un rzboi. R C 40. Cnd se afl infraciunea de genocid n faza de tentativ? a.-n situaia n care planul de exterminare a unei colectiviti sau a unui grup a fost nfptuit, dar ncercarea de punere a acestuia n aplicare a fost ntrerupt ori a rmas fr rezultat din motive independente de voina fptuitorului;

29

b.-infraciunea de genocid nu este susceptibil de tentativ; c.-atunci cnd rezultatul nu s-a produs datorit faptului c fptuitorul a fost prins. R A 41. Care este obiectul material al infraciunii de propagand pentru rzboi? a.-armele folosite pe timp de rzboi; b.-suportul pe care este nregistrat informaia fals (ziar, afi, band video/audio etc.); c.-starea de pericol creat prin rspndirea informaiei false. R B 42. Care este obiectul material al infraciunii de propagand pentru rzboi n ipoteza rspndirii informaiei pe cale oral? a.-suportul pe care este nregistrat informaia fals; b.-persoana care a rspndit pe cale oral informaia fals; c.-n aceast caz, infraciunea este lipsit de obiect material. R C 43. Din punct de vedere al elementului material, ce fel de infraciune este propaganda pentru rzboi? a.-comisiv; b.-omisiv; c.-i comisiv, i omisiv. R A 44. Din punct de vedere al laturii subiective, cu ce form de vinovie se svrete infraciunea de propagand pentru rzboi? a.-din culp; b.-cu intenie indirect; c.-cu intenie direct, calificat prin scop. R C 45. n ce const elementul material al infraciunii de propagand pentru rzboi? a.-n aciunea de rspndire a unor informaii false, dar numai prin mijloace audio sau video; b.-n aciunea de rspndire a unor informaii false prin orice mijloace; c.-n aciunea de rspndire a unor informaii false, dar numai pe cale oral. R B 46. n ce forme de participaie poate fi svrit infraciunea de genocid? a.-n toate formele (coautorat, instigare, complicitate); b.-infraciunea de genocid nu poate fi svrit n participaie; c.-numai n forma instigrii i complicitii. R A 47. Din punct de vedere al elementului material, prin ce aciuni este svrit infraciunea de genocid? a.-infraciunea de genocid se svrete doar prin inaciuni; b.-prin aciuni de ucidere sau vtmare grav a integritii fizice sau mintale a membrilor unei colectiviti; c.-prin aciuni de jignire a membrilor unei colectiviti. R B 48. Din punct de vedere al elementului material, prin ce aciuni este svrit infraciunea de genocid? a.-prin aciuni de ameninare a membrilor unei colectiviti; b.-prin antajarea membrilor unei colectiviti; c.-prin luarea de msuri tinznd la mpiedicarea naterilor n snul colectivitii sau grupului. R C 49. Prin ce aciuni este svrit infraciunea de genocid din punct de vedere al elementului material? a.-prin transferarea forat a copiilor aparinnd unor colectiviti n alte colectiviti; b.-prin calomnierea membrilor unei colectiviti; c.-prin interzicerea exercitrii unor drepturi de ctre membrii colectivitii. R A

30

50. Cine poate svri infraciunea de genocid? a.-orice persoan, legea necernd o calitate special pentru subiectul activ; b.-numai un cetean romn; c.-numai un cetean strin. R A 51. Cnd se svrete infraciunea de tratamente neomenoase? a.-pe timp de pace sau pe timp de rzboi; b.-numai pe timp de rzboi; c.-numai pe timp de pace. R B 52. Care este subiectul pasiv al infraciunii de tratamente neomenoase? a.-orice persoan; b.-statul romn; c.-rnii, bolnavi, prizonieri de rzboi sau orice alte persoane czute sub puterea adversarului. R C 53. n ce situaie infraciunea de tratamente neomenoase rmne n faza de tentativ? a.-in cazul infraciunii de tratamente neomenoase, tentativa nu este posibil; b.-cnd a fost eleborat planul de oprimare, dar punerea n aplicare a acestuia a fost ntrerupt sau a rmas fr rezultat din motive independente de voina fptuitorului; c.-cnd a fost eleborat planul de oprimare, dar punerea n aplicare a acestuia a rmas fr rezultat din voina fptuitorului. R B 54. Cnd se consum infraciunea de tratamente neomenoase? a.-n momentul efecturii primului act de punere n executare a planului de supunere la tratamente neomenoase a persoanelor czute sub puterea advers arului; b.-n momentul nceperii rzboiului; c.-n momentul capturrii prizonierilor de rzboi. R A 55. Prin ce acte se poate realiza elementul material n cazul infraciunii de tratamente neomenoase? a.-prin acte comisive sau omisive; b.-numai prin acte comisive; c.-numai prin acte omisive. R A 56. Cu ce form de vinovie sunt svsite infraciunile contra pcii i omenirii? a.-cu intenie; b.-din culp; c.-fie cu inteie, fie din culp. R A 57. Care dintre infraciunile contra pcii i omenirii se svresc pe timp de rzboi? a.-propaganda pentru rzboi; b.-genocidul; c.-distrugerea unor obiective i nsuirea unor bunuri. R C 58. Care dintre infraciunile contra pcii i omenirii se svresc pe timp de pace? a.-distrugerea unor obiective i nsuirea unor bunuri; b.-propaganda pentru rzboi; c.-tratamente neomenoase. R B 59. n cazul cror infraciuni din categoria infraciunilor contra pcii i omenirii tentativa este posibil i se pedepsete de lege? a.-la infraciunea de distrugere, jefuire sau nsuire a unor valori culturale; b.-tentativa nu se pedepsete la niciuna din infraciunile contra pcii i omenirii; c.-tentative este posibil i se pedepsete n cazul tuturor infraciunilor contra pcii i omenirii. R C

31

60. Care infraciuni dintre infraciunile contra pcii i omenirii pot fi svrite n participaie? a.-niciuna; b.-toate; c.-numai infraciunea de genocid. R B 61. Cu ce forma de vinovatie este comisa infractiunea de bigamie? a.-de cele mai multe ori, cu intentie b.-din culpa c.-doar cu intentie R C 62. Care este pedeapsa prevazuta de lege pentru tentativa la infractiunea de bigamie? a.-in cazul infractiunii de bigamie tentativa nu este incriminata b.-cu acceasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea consumata c.-cu jumatate din pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea consumata R A 63. La infractiunea de bigamie, tentativa este posibila? a.-nu, nu este posibila b.-da, este posibila, dar nu este incriminata c.-da, este posibila si se pedepseste conform legii R B 64. Care sunt conditiile in care faptele prevazute in art. 303 C.penal (bigamia) nu se sanctioneaza? a.-daca prima sau cea de-a doua casatorie au fost declarate nule pentru alt motiv decat bigamia b.-daca sotii din prima casatorie aveau locuinte separate, dar nu erau despartiti in drept c.-cand cele doua casatorii au fost incheiate la intervale foarte mari de timp R A 65. Cand se consuma infractiunea de bigamie? a.-cand s-a descoperit existenta unei casatorii anterioare valabile b.-in momentul aducerii autrorilor infractiunii de bigamie in fata instantei c.-in momentul incheierii celei de-a doua casatorii R C 66. Cine poate fi avea calitatea de autor al infractiunii de abandon de familie? a.-orice persoana b.-persoana care are obligatia legala de a asigura intretinerea victimei c.-autoritatea tutelara R B 67. Cum se poate realiza, sub aspectul elementului material, infractiunea de abandon de familie? a.-prin parasirea, alungarea, lasarea fara ajutor a propriului copil, expunandu-l la suferinte fizice sau morale b.-lovirea propriului copil c.-needucarea propriului copil R A 68. Cum se poate realiza, sub aspectul elementului material, infractiunea de abandon de familie? a.-prin neplata cu rea-credinta, timp de doua luni, a pensiei de intretinere stabilita pe cale conventionala b.-prin neindeplinirea, cu rea-credinta, a obligatiei de intretinere prevazuta de lege de catre persoana care are obligatia legala de intretinere fata de cel indreptatit c.-prin admonestarea copilului R B 69. Ce infractiune savarseste mama care paraseste domiciliul conjugal lasand copiii minori in grija tatalui care are un venit propriu suficient pentru a-si intretine copiii? a.-abandon de familie b.-rele tratamente aplicate minorului c.-nu savarseste infractiune R C 70. In ce consta elementul material al infractiunii de abandon de familie? a.-in neplata, cu rea-credinta, timp de doua luni, a pensiei de intretinere stabilita pe cale judecatoreasca b.-in neplata, cu rea-credinta, timp de cel putin un an, a pensiei de intretinere stabilita pe cale judecatoreasca

32

c.-in neplata cu rea-credinta, timp de doua luni, a pensiei de intretinere stabilita prin intelegerea tacita a partilor R A 71. In ce conditii instanta poate pronunta, in cazul infractiunii de abandon de familie, o condamnara cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei? a.-in orice conditie, acest lucru ramanand la latitudinea judecatorului b.-daca in cursul judecatii inculpatul isi indeplineste obligatiile c.-daca inclpatul isi cere iertare R B 72. Cum se pedepsesta fapta persoanei care, incheie o noua casatorie in conditiile existentei unei alte casatorii incheiate anterior? a.-nu se pedepseste b.-cu amenda c.-cu inchisoare R C 73. Ce pedeapsa prevede legea pentru acela care nu-si indeplineste, cu rea-credinta, obligatia legala de intretinere? a.-inchisoare sau amenda b.-mustrare scrisa c.-avertisment R A 74. Cu ce forma de vinovatie se comite infractiunea de abandon de familie? a.-din culpa b.-cu intentie c.-cu intentie depasita R B 75. Ce infractiune comite persoana care, cu rea-credinta, plateste doar partial pensia de intretinere stabilita pe cale judecatoreasca? a.-nu comite infractiune b.-comite infractiunea de inselaciune la masuratoare c.-comite infractiunea de abandon de familie R C 76. In ce consta obiectul juridic special al infractiunii de rele tratamente aplicate minorului? a.-in relatiile sociale referitoare la familie b.-in relatiile sociale care asigura ocrotirea minorului c.-in relatiile sociale referitoare la perpetuarea speciei R B 77. Care este, in general, obiectul material al infractiunii de rele tratamente aplicate minorului? a.-statul b.-familia c.-infractiunea este lipsita de obiect material R C 78. Care este obiectul material al infractiunii de rele tratamente aplicate minorului in situatia in care fapta consta in acte de violenta fizica exercitate asupra copilului? a.-corpul copilului minor b.-corpul persoanei care exercita violentele asupra minorului c.-autoritatea tutelara R A 79. Cine poate savarsi, in calitate de autor, infractiunea de rele tratamente aplicate minorului? a.-orice persoana b.-un functionar public c.-persoana care are calitatea de parinte R C 80. Cine poate savarsi, in calitate de autor, infractiunea de rele tratamente aplicate minorului? a.-persoana careia minorul i-a fost incredintat spre crestere si educare b.-numai o persoana de sex feminin

33

c.-orice persoana R A 81. Constituie infractiunea de rele tratamente aplicate minorului fapta educatorului de a aplica unui minor internat in casa copilului, ca urmare a unei abateri comise de acesta, mai multe lovituri? a.-da, comite infractiunea de rele tratamente alicate minorului in varianta agravata b.-da, comite infractiunea de rele tratamente alicate minorului in varianta tip c.-nu, nu comite infractiunea de rele tratamente alicate minorului, ci se va retine in sarcina lui o alta infractiune R C 82. Este posibil coautoratul in cazul infractiunii de rele tratamente aplicate minorului? a.-nu, deoarece infractiunea de rele tratamente aplicate minorului este o infractiune cu autor unic b.-da, coautoratul este posibil la infractiunea de rele tratamente aplicate minorului, dar nu se pedepseste c.-da, coautoratul este posibil la infractiunea de rele tratamente aplicate minorului si se pedepseste conform legii R A 83. Sub ce forme este posibila participatia penala la infractiunea de rele tratamente aplicate minorului? a.-sub toate formele: coautorat, instigare, complicitate b.-sub forma coautoratului si complicitatii c.-doar sub forma instigarii si complicitatii R C 84. Care dintre cele trei forma ale participatiei penale (coautorat, instigare, compliccitate) nu este posibila in cazul infractiunii de rele tratamente aplicate minorului? a.-coautoratul b.-instigarea c.-complicitatea R A 85. Care este pedeapsa prevazuta de lege pentru coautorul infractiunii de rele tratamente aplicate minorului? a.-aceeasi pedeapsa pe care legea o prevede pentru autorul infractiunii de rele tratamente aplicate minorului b.-coautoratul nu este posibil la infractiunea de rele tratamente aplicate minorului c.-jumatate din pedeapsa prevazuta de lege pentru autorul infractiunii de rele tratamente aplicate minorului R B 86. Cum se realizeaza elementul material al infractiunii de rele tratamente aplicate minorului? a.-prin inactiune b.-prin omisiune c.-prin loviri, lipsire de libertate, alungare din locuinta etc. R C 87. Cu ce forma de vinovatie se comite infractiunea de rele tratamente aplicate minorului? a.-din culpa b.-cu intentie c.-cu praeterintentie R C 88. Cum este sanctionata tentativa la infractiunea de rele tratamente aplicate minorului? a.-cu aceeasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea consumata b.-cu jumatate din pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea consumata c.-tentativa la infractiunea de rele tratamente aplicate minorului nu este incriminata R C 89. In ce consta obiectul material al infractiunii de nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului? a.-in minorul afectat ca urmare a savarsirii infractiunii b.-intr-o actiune de nerespectare a masurilor privind incredintarea minorului c.-infractiunea este lipsita de obiet material R C 90. Care este subiectul pasiv al infractiunii de nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului? a.-minorul b.-statul c.-parintele care nu respecta masurile privind incredeintarea minorului R B

34

91. Care este cerinta legala pentru ca un parinte sa devina subiect activ al infractiunii de nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului? a.-preexistenta unei hotarari emise de organul competent prin care minorul sa fi fost incredintat spre crestere si educare fie celuilalt parinte, fie unei terte persoane b.-aplicarea de rele tratamente unui minor c.-torturarea unui minor R A 92. Se poate retine infractiunea de nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului in situatia in care concubinul retine pe minorul rezultat din relatiile de concubinaj cu mama copilului in scopul de a o determina pe aceasta sa se intoarca la domiciliul comun, iar minorul este bine ingrijit, cresterea si educarea lui nefiind puse in primejdie? a.-da, se retine infractiunea de nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului b.-nu, nu sunt incidente prevederile legale referitoare la nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului c.-da, se retine infractiunea de nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului dar in varianta atenuata deoarece minorul este bine ingrijit, cresterea si educarea lui nefiind puse in primejdie R B 93. Ce fel de infractiune este nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului? a.-infractiune contra familiei b.-infractiune contra drepturilor minorului c.-infractiune contra statului R A 94. Ce fel de infractiune este nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului? a.-fapta nu constituie infractiune b.-infractiune cu autor unic c.-infractiune cu pluralitate constituita se subiecti activi R B 95. De cine poate fi comisa infractiunea de nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului? a.-de orice persoana b.-de autoritatea tutelara c.-de parintele caruia nu i-a fost incredintat copilul R C 96. Poate exista coautorat la infractiunea de nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului? a.-da, poate exista, dar nu se pedepseste b.-nu, nu poate exista deoarece nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului este o infractiune cu autor unic c.-nu, nu poate exista deoarece infractiunea de nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului a fost abrogata R B 97. Sub ce forme sunt posibile actele de participatie in cazul infractiunii de nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului? a.-doar sub forma instigarii si complicitatii b.-doar sub forma coautoratului c.-sub toate formele: coautorat, instigare, complicitate R A 98. Este posibila instigarea la infractiunea de nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului? a.-da, este posibila, dar nu se pedepseste b.-da, este posibila si se pedepseste conform legii c.-nu, nu este posibila R C 99. La care dintre infractiunile contra familiei tentativa nu este incriminata? a.-tentativa este incriminata la toate infractiunile contra familiei b.-tentativa nu este incriminata la nicio infractiune contra familiei c.-doar la infractiunea de bigamie R B 100. Cum se pune in miscare actiunea penala in cazul infractiunii de nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului? a.-din oficiu b.-la sesizarea depusa de ofiterul de politie care a descoperit infractiunea c.-la plangerea prealabila a persoanei vatamate R C

35

101. Cine poate fi subiect pasiv la infractiunea de ultraj? a.-o persoana fizica sau juridica b.-numai un functionar public care ndeplineste o functie ce implica exercitiul autorittii de stat c.-numai o persoana juridica R B 102. Ce infractiune reprezinta fapta inculpatului care, cu aceeasi ocazie, a insultat si amenintat n mod succesiv trei lucrtori de politie aflati n exercitiul functiunii? a.-o singur infractiune de ultraj, n variant agravat b.-trei infractiuni de ultraj, n concurs cu trei infractiuni de lovire sau alte violente c.-trei infractiuni de ultraj, aflate n concurs real R C 103. In ce modalitati alternative se realizeaza, in varianta tip, elementul material al infractiunii de sustragere sau distrugere de nscrisuri (art. 242 C. pen.)? a.-retinerea sau distrugerea unui nscris emis de un organ de urmrire penal, de o instant de judecat, sau de un alt organ de jurisdictie b.-sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt nscris care se afl n pstrarea ori n detinerea unui organ sau unei institutii de stat, ori a unei alte unitti din cele la care se refer art. 145 C. pen c.-retinerea sau detinerea ilegala a unui nscris apartinand unei persoane juridice R B 104. Cu ce forma de vinovatie se comite infractiunea de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor? a.-cu intentie direct b.-cu intentie, direct sau indirect c.-din culpa R B 105. Cine poate fi subiect activ nemijlocit al infractiunii de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor? a.-numai un functionar public b.-numai un functionar c.-att un functionar public ct si un functionar R C 106. Care este urmarea imediata a infractiunii de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor? a.-o tulburare insemnata a bunului mers al unui organ b.-o vtmare a intereselor legale ale unei persoane c.-orice vtmare a intereselor unei persoane R B 107. In ce situatie exista abuz n serviciu n forma calificata? a.-fapta a cauzat o perturbare deosebit de grava a activitatii unei autoritati publice sau oricareia dintre unittile la care se refer art.145 C. pen., sau o pagub materi ala mai mare de 100.000 lei b.-fapta a cauzat o perturbare deosebit de grava a activitatii unei autoritati publice sau oricareia dintre unittile la care se refer art.145 C. pen., sau o pagub materiala mai mare de 200.000 lei c.-fapta a cauzat o pagub materiala mai mare de 100.000 lei R A 108. In ce consta urmarea imediata la infractiunea de abuz n serviciu contra intereselor publice (art. 248 C. pen.)? a.-ntr-o stare de pericol b.-ntr-un rezultat, fiind obligatoriu ca acesta sa fie concretizat ntr-o pagub c.-ntr-un rezultat, concretizat ntr-o tulburare nsemnat bunului mers al unei unitti din cele la care se refer art.145 C. pen. sau o pagub patrimoniului acesteia

36

C 109. Cine poate fi subiect activ nemijlocit la infractiunea de neglijent n serviciu? a.-numai un functionar public b.-orice persoana care raspunde penal c.-atat un functionar public, cat si alt functionar R C 110. In ce consta urmarea imediata la infractiunea de neglijent n serviciu (art. 249 C. pen.)? a.-o tulburare nsemnat bunului mers al unei unitti din cele la care se refer art.145 C. pen. sau o pagub patrimoniului acesteia b.-o tulburare nsemnat bunului mers al unei unitti din cele la care se refer art.145 C. pen., o pagub patrimoniului acesteia ori o vatamare importanta intereselor legale ale unei persoane c.-o vatamare importanta intereselor legale ale unei persoane R B 111. Ce infractiune savarseste functionarului public, aflat n exercitiul atributiilor de serviciu, atunci cand ameninta o persoan? a.-abuz n serviciu contra intereselor persoanelor b.-abuz n serviciu contra intereselor publice c.-purtare abuziv R C 112. De catre cine se savarseste luarea de mita in varianta agravat? a.-un functionar public b.-un functionar cu atributii de control c.-un functionar cu atributii de conducere R B 113. Cine este subiectul pasiv la infractiunea de luare de mit (art.254 C. pen.)? a.-mituitorul b.-functionarul mituit c.-institutia sau persoana juridic n serviciul cruia fptuitorul si exercit atributiile de serviciu R C 114. Cum trebuie sa fie fapta in cazul infractiunii de luare de mit? a.-ulterioara ndeplinirii, nendeplinirii ori ntrzierii n ndeplinirea actului de serviciu b.-concomitent sau ulterioara ndeplinirii, nendeplinirii ori ntrzierii n ndeplinirea actului de serviciu c.-anterioar ndeplinirii, nendeplinirii ori ntrzierii n ndeplinirea actului de serviciu R C 115. In ce modalitati alternative se poate realiza elementul material al infractiunii de luare de mit? a.-darea de bani ori alte foloase b.-promisiunea sau oferirea de bani c.-acceptarea sau nerespingerea promisiunii unor foloase R C 116. Cand se consuma infractiunea de luare de mit (art. 254 C. pen.)? a.-n momentul realizrii actiunii sau inactiunii incriminate b.-n momentul n care fptuitorul intr n posesia folosului necuvenit c.-dup ndeplinirea de catre functionar a actului de serviciu R A 117.

37

Ce infractiune reprezinta fapta functionarului, de a pretinde si primi un folos necuvenit, dup ndeplinirea n parte a unui act de serviciu dar nainte de finalizarea lui? a.-primire de foloase necuvenite b.-abuz n serviciu contra intereselor persoanelor c.-luare de mit R C 118. Ce reprezinta denuntarea de ctre mituitor a faptei mai nainte ca organul de urmrire penal s fi fost sesizat pentru acea infractiune? a.-o cauz special de nepedepsire b.-o cauz ce nltur caracterul penal al faptei c.-o cauz de reducere a pedepsei R A 119. Cine poate fi subiect activ nemijlocit al infractiunii de dare de mit? a.-orice persoan fizic care rspunde penal b.-numai un functionar c.-numai un functionar public R A 120. Cand exist infractiunea de primire de foloase necuvenite (art. 256 C. pen.)? a.-bunurile au fost primite de functionar, nainte de ndeplinirea unui act la care era obligat n virtutea functiei sale b.-bunurile au fost primite de functionar, dup ce a ndeplinit un act n virtutea functiei sale c.-bunurile au fost primite de functionar, dup ce a ndeplinit un act contrar ndatoririlor sale de serviciu R B 121. Ce fel de infractiune este infractiunea de marturie mincinoasa? a.-contra autoritatii b.-contra persoanei c.-care mpiedica nfaptuirea justitiei R C 122. Cum se realizeaza elementul material al infractiunii de trafic de influenta? a.-prin oferirea de foloase b.-prin promisiunea de foloase c.-prin pretinderea de foloase R C 123. Cine poate fi subiect activ nemijlocit al infractiunii de marturie mincinoasa? a.-orice persoan fizic care rspunde penal b.-numai martorul c.-numai un martor, expert sau interpret R C 124. Cine poate fi subiect activ nemijlocit al infractiunii de denuntare calomnioasa? a.-orice persoan fizica care rspunde penal b.-numai un functionar c.-numai un functionar public R A 125. Ce infractiune reprezinta producerea sau ticluirea de probe mincinoase, n sprijinul unei nvinuiri nedrepte? a.-infractiunea de represiune nedreapta b.-infractiunea de supunere la rele tratamente c.-infractiunea de denuntare calomnioasa R C

38

126. Ce fapta constituie retragerea marturiei mincinoase mai nainte de a se produce arestarea inculpatului sau de a se fi dat o solutie n cauza? a.-o cauza de inexistenta a infractiunii b.-o cauza de impunitate c.-o cauza de reducere a pedepsei R B 127. Ce fapta constituie retragerea marturiei mincinoase dupa ce s-a produs arestarea inculpatului sau dupa ce s-a dat o solutie n cauza? a.-o cauza de inexistenta a infractiunii b.-o cauza de impunitate c.-o cauza de reducere a pedepsei R C 128. Ce infractiune constituie incercarea de a determina marturia mincinoasa? a.-instigare la infractiunea de marturie mincinoasa b.-o infractiune de sine statatoare c.-un act fara relevanta penala, fiind vorba de o instigare nereusita R B 129. Care este obiectul material al infractiunii de ofensa adusa unor insemne? a.-infractiunea este lipsita de obiect material b.-corpul persoanei care savarseste ofensa c.-insemnele fata de care se savarseste ofensa R C 130. Cine este subiect activ nemijlocit al infractiunii de ofensa adusa unor insemne? a.-orice persoana b.-numai un cetatean roman c.-numai o persoana fara cetatenie R A 131. Din ce este format obiectul juridic special al infractiunii de ofensa adusa unor insemne? a.-din relatiile sociale referitoare la viata persoanei b.-din relatiile sociale a caror ocrotire este asigurata prin apararea prestigiului autoritatii c.-din relatiile sociale referitoare la libertatea persoanei R B 132. Care este subiectul pasiv principal al infractiunii de ofensa adusa unor insemne? a.-statul b.-presedintele statului c.-prim-ministrul statului R A 133. Cine poate fi subiect pasiv secundar al infractiunii de ofensa adusa unor insemne? a.-statul b.-organul autoritatii de stat ale carui insemne au fost dispretuite c.-infractiunea nu are decat subiect pasiv principal R B 134. Cum se poate manifesta dispretul fata de insemne in cazul infractiunii prevazute de art. 236 C.pen.? a.-numai prin fapte (gesturi obscene, mimica dispretuitoare) b.-numai verbal (prin cuvinte, discursuri, cantece, lozinci injurioase) c.-verbal (prin cuvinte, discursuri, cantece, lozinci injurioase), in scris (articole, desene ofensatoare) sau prin fapte (gesturi obscene, mimica dispretuitoare) R C 135. Care este forma de vinovatie cu care se savarseste infractiunea de ofensa adusa unor insemne? a.-intentia, fie directa, fie indirecta b.-numai intentia indirecta c.-praeterintentia

39

A 136. Din ce categorie de infractiuni face parte infractiunea de rele tratamente aplicate minorului? a.-infractiuni contra integritatii corporale a persoanei b.-infractiuni contra familiei c.-infractiuni contra drepturilor minorilor R B 137. Care dintre infractiunile contra familiei sunt infractiuni cu autor unic? a.-abandonul de familie b.-relele tratamente aplicate minorului c.-bigamia R B 138. La care dintre infractiunile contra familiei participatia penala nu este posibila in forma coautoratului? a.-la abandonul de familie b.-la nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului c.-la parasirea domiciliului conjugal R B 139. La care dintre infractiunile contra familiei participatia penala nu este posibila decat in forma instigarii si complicitatii? a.-la bigamie b.-la abandonul de familiei c.-la relele tratamente aplicate minorului R C 140. La care dintre infractiunile contra familiei participatia penala se poate realiza sub forma complicitatii concomitente? a.-la bigamie b.-la adulter c.-la abandonul de familie R A 141. Din ce categorie de infractiuni face parte traficul de stupefinate? a.-infractiuni contra sigurantei statului b.-infractiuni contra sanatatii persoanei c.-infractiuni contra sanatatii publice R C 142. Cine poate savarsi infractiunea de trafic de stupefiante in calitate de complice? a.-numai un functionar public cu atributii de control b.-orice persoana c.-numai un lucrator in Ministerul Sanatatii R B 143. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o persoana pentru a putea avea calitatea de subiect activ al infractiunii de trafic de stupefiante? a.-sa aiba studii superioare in domeniul medicinei b.-sa aiba relatii la vama c.-legea nu cere subiectului activ nicio calitate speciala, acesta nefiind circumstantiat R C 144. In ce consta obiectul material al infractiunii de trafic de stupefiante? a.-in produsele sau substantele toxice cu privire la care s-au efecuat operatii interzise b.-in corpul persoanei puse in primejdie prin realizarea traficului de stupefiante c.-infractiunea este lipsita de obiect material R A 145. Care sunt formele participatiei penale in cazul infractiunii de trafic de stupefiante? a.-coautorat, instigare, complicitate b.-doar coautorat si complicitate c.-doar instigare si complicitate R A 146. Cine are calitatea de subiect pasiv al infractiunii de trafic de stupefiante? a.-orice persoana b.-statul, ca reprezentant al societatii

40

c.-Ministerul Sanatatii R B 147. Cine este considerat subiect pasiv subsidiar (eventual) al infractiunii de trafic de stupefiante? a.-persoana a carei sanatate a fost vatamata prin savarsirea infractiunii b.-orice persoana c.-taficantul de stupefiante R A 148. Cum se poate realiza elementul material al infractiunii de trafic de stupefiante? a.-in orice mod b.-prin fabricarea, prepararea sau extractia substantelor toxice c.-prin consumarea de substante toxice R B 149. Cum se poate realiza elementul material al infractiunii de trafic de stupefiante? a.-print-o inactiune b.-prin neinformarea organelor abilitate despre existenta unor persoane care se ocupa de traficul de stupefiante c.-prin vanzarea, oferirea, expunerea spre vanzare, cumpararea, distribuirea sau transportul de substante interzise de lege R C 150. In ce consta elementul material al infractiunii de trafic de stupefiante? a.-intr-o omisiune b.-in cultivarea in cop de prelucrare a plantelor care contin substante interzise de lege c.-infractiunea este lipsita de element material R B 151. Cu ce forma de vinovatie se savarseste infractiunea de trafic de stupefiante? a.-cu intentie b.-din culpa c.-cu praeterintentie R A 152. Din ce categorie de infractiuni face parte falsificarea de alimente sau alte produse? a.-infractiuni contra sanatatii publice b.-infractiuni de fals c.-infractiuni la regimul stabilit de lege pentru anumite activitati economice R A 153. Cine poate fi subiect activ al infractiunii de punere in primejdie a unei persoane aflata in neputinta de a se ingriji? a.-orice persoana b.-doar un medic c.-persoana care are fata de victima o obligatie de paza sau de ingrijire R C 154. Pentru a putea fi retinuta infractiunea de punere in primejdie a unei persoane in neputinta de a se ingriji, intereseaza daca obligatia de intretinere decurge din lege, dintr-un contract de munca sau dintr-un contract civil? a.-nu, infractiunea de punere in primejdie a unei persoane in neputinta de a se ingriji se va retine indiferent daca obligatia de intretinere decurge din lege, dintr-un contract de munca sau dintr-un contract civil b.-da, deoarece pentru a putea fi retinuta infractiunea obligatia de intretineretrebuie sa decurga numai din lege c.-da, deoarece pentru a putea fi retinuta infractiunea obligatia de intretineretrebuie sa decurga numai dintr-un contract de munca R A 155. Este posibila tentativa in cazul infractiunii de punerea in primejdie a unei persoane in neputinta de a se ingriji? a.-da, este posibila dar nu se pedepseste b.-da, este posibila si este incriminata de legea penala c.-nu, nu este posibila R C 156. Potrivit aobiecturlui juridic specific, ce fel de infractiune este lasarea fara ajutor? a.-infractiune contra familiei b.-infractiune privitoare la asistenta celor in primejdie c.-infractiune contra sanatatii sau integritatii corporale a persoanei R B

41

157. Cum se poate realiza elementul material al infractiunii de lasare fara ajutor? a.-in refuzul de a ajuta o batrana sa urce scarile b.-in omisiunea de a da ajutorul necesar unei persoane, desi avea posibilitatea de a interveni c.-in neplata cu buna stiinta a pensiei de intretinere pe o perioada de cel putin 2 luni R B 158. Ce fel de infractiune este infractiunea de lasare fara ajutor din punct de vedere al elementului material? a.-o infractiune comisiva b.-o infractiune complexa c.-o infractiune omisiva R C 159. Cum sunt incriminate actele preparatorii in cazul infractiunii de lasare fara ajutor? a.-la fel ca si infractiunea consumata b.-cu o fractiune din pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea consumata c.-actele preparatorii nu sunt posibile si, deci, nu sunt incriminate R C 160. Infractiunea de lasare fara ajutor poate fi savarsita si din culpa? a.-nu, infractiunea de lasare fara ajutor se comite doar cu intentie b.-da, poate exista si culpa ca forma de vinovatie c.-da, dar numai in legatura cu rezultatul produs R A 161. Care este obiectul material al infractiunii de instigare la discriminare? a.-infractiunea este lipsita de obiect material b.-corpul persoanei discriminate c.-statul R A 162. In ce consta elementul material al infractiunii de instigare la discriminare? a.-intr-o inactiune b.-in actiunea de instigare la ura c.-in provocarea unui conflict R B 163. Care este urmarea imediata a infractiunii de instigare la discriminare? a.-infractiunea nu are o urmare imediata certa b.-crearea unei stari de pericol pentru relatiile de convietuire sociala c.-actiunea de instigare la ura R B 164. Din ce categorie de infractiuni face parte instigarea la discriminare? a.-instigarea la ura nu este o infractiune de sine statatoare b.-din categoria infractiunilor care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala c.-din categoria infractiunilor contra persoanei R B 165. Cum poate fi savarsita infractiunea de instigare la discriminare din punct de vedere al formelor de participatie? a.-doar in forma autoratului b.-in toate formele: coautorat, instigare, complicitate c.-in forma coinstigarii R C 166. Tentativa la infractiunea de instigare la discriminare este incriminata? a.-da, se pedepseste potrivit legii b.-nu, nu este incriminata c.-este incriminata doar in anumite situatii limitativ prevazute de lege R B 167. Care este obiectul material al infractiunii de profanare de morminte? a.-infractiunea este lipsita de obiect material b.-statul roman c.-cadavrul asupra caruia se indreapta actiunea faptuitorului R C 168. Care este obiectul material al infractiunii de profanare de morminte?

42

a.-infractiunea nu are un obiect material b.-urna funerara asupra carei este indreptata actiunea faptuitirului c.-corpul faptuitorului R B 169. Care este obiectul material al infractiunii de profanare de morminte? a.-mormantul sau monumentul impotriva carora se indreapta actiunea faptuitorului b.-infractiunea are un obiect material nedefinit c.-statul roman R A 170. Care este forma de vinovatie cu care se comite infractiunea de profanare de morminte? a.-cu intentie b.-cu praeterintentie c.-din cupla R A 171. Care este elementul material al infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice? a.-actele de impolitete b.-actiunea de a lovi o persoana c.-orice manifestare exterioara prin care se aduce o atingere bunelor moravuri R C 172. Care este elementul material al infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice? a.-calomnierea unei persoane b.-orice manifestare exterioara prin care se provoaca un scandal public c.-participarea la o greva realizate cu respectarea cerintelor legale R B 173. Care este elementul material al infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice? a.-orice manifestare exterioara prin care se produce o tulburare a linistii si ordinii publice b.-oactele de impolitete c.-omisiunea de a anunta organele abilitate despre existenta unui scandal public R A 174. Cine poate avea calitatea de autor al infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice? a.-un functionar public b.-orice persoana c.-un politist aflat in exercitiul functiunii R B 175. Cine poate fi coautor la infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice? a.-orice persoana b.-numai un magistrat c.-numai un functionar public cu atributii de conducere R A 176. Ce calitate trebuie sa indeplineasca o persoana pentru a putea avea calitatea de complice al infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice? a.-legea nu cere pentru complice sa indeplineasca nicio calitate speciala b.-sa fie un functionar aflat in exercitiul functiunii c.-sa fie reprezentant al legii R A 177. Care este obiectul material al infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice? a.-corpul persoanei derenjate ca urmare actiunii faptuitorului b.-societatea c.-infractiunea este lipsita de obiect material

43

C 178. Care dintre infractiunile care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala sunt lipsite de obiect material? a.-profanarea de morminte b.-asocierea pentru savarsirea de infractiuni c.-raspandirea de materiale obscene R B 179. Care dintre infractiunile care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala sunt lipsite de obiect material? a.-ultrajul contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice b.-profanarea de morminte c.-raspandirea de materiale obscene R A 180. Care dintre infractiunile care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala au obiect material? a.-profanarea de morminte b.-ultrajul contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice c.-asocierea pentru savarsirea de infractiuni R A 181. Care dintre infractiunile care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala au obiect material? a.-proxenetismul b.-prostitutia c.-raspandirea de materiale obsece R C 182. Ce fel de infractiune este asocierea pentru savarsirea de infractiuni? a.-cu pluralitate constituita de faptuitori b.-cu obiect material multiplu c.-omisiva R A 183. O asociere spontana a unor persoane pentru comiterea unor fapte penale, realizata fara o intelegere prealabila, poate constitui infractiunea de asociere pentru savarsirea de infractiuni? a.-nu, nu constituie infractiunea de asociere pentru savarsirea de infractiuni b.-da, constituie infractiunea de asociere pentru savarsirea de infractiuni dar in forma atenuata c.-da, constituie infractiunea de asociere pentru savarsirea de infractiuni in forma tip R A 184. Ce infractiune constituie fapta inculpatilor, detinuti intr-un penitenciar, de a se asocia, intocmind un plan amanuntit, cu rolul bine determinat al fiecaruia dintre ei, pentru a evada? a.-tentativa la evadare b.-asociere pentru savarsirea de infractiuni c.-complicitate la evadare R B 185. Cine poate comite infractiunea de prostitutie? a.-doar o femeie b.-doar un barbat c.-orice persoana, indiferent de sex R C 186. Infractiunea de prostitutie poate avea mai multi autori? a.-da, atunci cand fapta este savarsita de mai multe persoane b.-nu, infractiunea de prostitutie este o infractiune cu subiect activ unic c.-infractiunea de prostitutie poate avea cel mult doi autori R B 187. In ce forme este posibila participatia penal la infractiunea de prostitutie? a.-in forma coautoratului si complicitatii b.-in forma instigarii, complicitatii si coautoratului c.-in cazul infractiunii de prostitutie participatia penala nu este posibila R C 188. Cine poate fi subiect activ al infractiunii de proxenetism? a.-orice persoana

44

b.-numai un barbat c.-numai un functionar public R A 189. Cum se realizeaza elementul material al infractiunii de proxenetism? a.-prin indemnarea, inlesnire sau tragerea de foloase de pe urma practicarii prostitutiei b.-prin practicarea prostitutiei c.-prin folosirea sumelor de bani provenite din practicarea prostitutiei in alte scopuri decat cele prevazute de lege R A 190. Din ce categorie de infractiuni fac parte prostitutia si proxenetismul? a.-infractiuni contra persoanei b.-infractiuni contra vietii sexuale c.-infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala R C v

45

S-ar putea să vă placă și