Sunteți pe pagina 1din 8

SRL

proprietarul fie ca e vorba de stat sau de privat raspunde cu patrimoniul firmei in fata creditorilor si nu are nevoie la nfiinare de acte care s dovedeasc pregtirea n domeniul de activitate 200 lei este obligatorie existenta unui contabil -

Capitalul social minim cerut

platesc atat impozitul pe venit sau profit cat si cel pe dividente.Exista doua variante care trebuie mentionate , respectiv impozit de 3% pe cifra de afaceri, caz in care e obligatoriu minim un angajat caruia i se platesc si contributiile sociale, sau impozit de 16% pe profit. Contabilitatea se ine n partid dubla (este necesara conducerea activitatii contabile de catre un specialist, adica un contabil sau expert contabil)

Incetarea activitatii inseamna parcurgerea procedurii dizolvarii voluntare, procedura de lunga durata si de cele mai multe ori costisitoare.

Regimul fiscal: impozit pe venit (3%) util mai ales dac firma are cheltuieli deductibile mici sau impozit pe profit (16%). Pentru ca profitul sa treaca in patrimoniul asociatilor este neceasara repartizarea acestuia sub forma de dividende, acest lucru atragand de la sine plata unui alt impozit in cuantum de 16%, impozitul pe dividende. SRL este optiunea celor care pornesc o afacere cu 100% pe cont propriu i privesc in perspectiva

cheltuieli deductibile la impozitare din venit brut sanatate impozit pe profit/venit pensie (daca e functie de baza) angajati

30% din venit brut 5.5% din venit brut-deductibilitati 16% din venit brut-deductibilitati - 16% impozit pe profit sau 3% impozit pe venit, - impozit dividende catre asociati persoane fizice 16%, sau catre persoane juridice - 10%, - TVA 24% (sau 9%, ori 5%, pentru anumite cazuri prevazute de lege), - contributii salarii pentru salariat: 16 % impozit venit din salarii, 5.5 % CASS, 10.5% CAS, 0.5 % somaj; - contributii salarii pentru angajator: CAS 20.8 %; fond de risc cuprins intre 0.15% - 0.85% in functie de codul CAEN; CASS 5.2 % si FNUASS 0.85%; somaj 0.5 %; fond garantare salarii 0.25 %.

Taxare si impozitare, cheltuieli de administrare

' - Copie B.I./C.I./Pasaport - Asociat(i), - Copie B.I./C.I./Pasaport - Administrator(i), -Copie Contract Spatiu* - al locatiei in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor) De asemenea, este necesar sa stabiliti trei variante pentru denumirea viitoarei dumnevoastre societati. Pe parcursul derularii procedurii, dosarul se va mai completa cu: - Actul Constitutiv (redactat de catre noi), -Contractul de Comodat - daca este cazul (redactat de catre noi), - Adeverinta Asociatie de Propietari - daca este cazul (redactata de catre noi), -Declaratiile de Asociat / Asociat Unic si Administrator, - Specimenul de Semnatura al Administratorului. O data ce dosarul este complet, acesta va fi depus/trimis la Registrul Comertului. * In situatia in care veti inchiria un imobil pentru sediul social, este suficient sa ne aduceti pentru inceput doar copii ale actelor de identitate ale asociatilor/ administratorilor si sa va ganditi la cele trei denumiri ale societatii. Contractul de inchiriere il veti putea incheia in baza rezervarii de denumire eliberate de ONRC, in posesia careia veti intra in maxim 24 de ore. Daca veti inchiria de la o persoana juridica, vom avea nevoie si de o copie a titlului de proprietate sau de

Acte necesare la infiintare

cost infiintare

500

PFA
raspunde doar cu averea proprie, si este nevoie de studii si o calificare in domeniul respectiv Nu e nevoie de capitalul social. PFA isi poate tine singuri evidenta veniturilor si cheltuielilor statul impune persoanelor fizice autorizate sa depuna trimestrial o declaratie de anticipare a veniturilor, in urma carora urmeaza sa platesca un impozit de 16% PFA trebuie sa detina un jurnal de incasari si plati,un inventar, registrul unic, chitantier si facturier, iar Administratia Financiara stabileste impozitul anual de plata in functie de venitul net din anul precedent.

platesc impozit de 16 % pe venitul net

Contabilitatea se ine n partid simpl .(nu este necesara conducerea activitatii contabile de catre un specialist, adica un contabil sau expert contabil) La depasirea sumei 221.000 RON (s-a modificat plafonul de la 35.000 euro la 65.000 euro, curs intrare in UE) intr-un an devii obligatoriu platitor de TVA diferentiaza activitatea platitorului de TVA, din punct de vedere al contabilitatii: - trebuie facute doua jurnale in plus, respectiv: Jurnalul pentru vanzari si Jurnalul pentru cumparari care sunt de folos pentru completarea decontului de TVA -acestea se pot face folosind computerul - sumele din Registrul de Incasari si plati trebuie sa fie trecute fara TVA - se depune trimestrial decontul de TVA formularul 300, care poate fi depus online sau direct la Administratia financiara. - -trebuie depusa semestrial declaratia informativa privind livrarile sau prestarile si achizitiile efectuate in tara formularul 394, completat cu ajutorul programului ANAF, care va fi depus la Administratia financiara.

Un lucru este cert, cei care nu platesc TVA, pot avea tarife mai rezonabile,lucru care este favorabil clientilor. In schimb cei care platesc TVA, isi pot deduce TVA-ul din cheltuieli, lucru care nu este posibil pentru neplatitori. Incetare a activitatii, in cazul P.F.A. se poate realiza prin simpla radiere din Registrul Comertului, procedura de scurta durata si costuri reduse. Castigul realizat in urma desfasurarii activitatii economice se regaseste direct in patrimonil persoanei fizice in cazul P.F.A.

Regimul fiscal aplicat P.F.A. ,se poate opta pentru: impozitare la norma de venit (norma fixa/ an stabilita de autoritatile locale de la sediul profesional) sau impozitare in regim real (impozit pe profit in cuantum de 16% aplicabil asupra diferentei dintre venituri si cheltuieli).

PFA e ideal pentru cei din domenii tehnice sau care au deja un job.

30% din venit brut 16% din venit brut-deductibilitati- sanatate 5.5 10.5% din venit brut-deductibilitati (minim 232lei) maxim 9 angajati

- 16% pe venit si 5,5% CASS, nu se plateste impozit pe dividende

Pot desfasura activitati economice in forma PFA persoanele fizice care: -au implinit varsta de 18 ani; -nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal; -au un sediu profesional declarat conform legii; -declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

-Copie C.I. -Copie legalizata dupa dovada de proprietate (in cazul in care nu aveti unde sa va inregistrati sediul, puteti opta pentru serviciul nostru de gazduire sedii sociale) - Extras de carte funciara in original, in termen de valabilitate, - Certificat de atestare fiscala in original, in termen de valabilitate -Acordul Asociatiei de proprietari/locatari -Documente care atesta pregatirea/experienta profesionala: Copie dupa diploma/acte de studiu/atestate (care sa aiba legatura cu obiectul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat) - dovada calificarii in domeniul de activitate urmarit -Contract de comodat - Specimen de semnatura -Procura notariala

PFA este mai optim doar daca pentru a avea un venit de 100LEI cheltui minim 85LEI NORMA DE VENIT - activitatea impozabila la o suma fixa stabilita de ANAF - indiferent de venitul realizat se plateste aceeasi suma, chiar daca venitul e mai mic decat norma - se stie tot timpul impozitul de platit cat si contributiile - se platesc in timpul anului si in anul urmator nu se depune regularizare - nu se deduce nici o cheltuiala - se tine o contabilitate sumara - nu va mai trebui sa conduceti contabilitatea in partida simpla a activitatii dvs de PFA (deci nu se deduce nimic din cheltuieli) - veti fi obligat sa tineti RJIP doar partea de incasari - plata impozitului si a contributiilor se fac la norma de venit; exemplu: veti plati 16% din norma de venit indiferent ca aveti venituri de 2 ori mai mari sau de 2 ori mai mici - daca se depaseste venit brut de 100.000euro in anul anterior se trece obligatoriu la SISTEM REAL SISTEM REAL - se plateste la suma reala incasata in baza chitantelor sau extraselor de cont - se estimeaza de catre contribuabil anual un venit in vaza caruia anaf va cere impozit anticipat - anul urmator se face regularizarea (estimat fata de real) se scade impozitul platit anticipat si se mai platesc diferente sau se restituie sumele inapoi - se deduc cheltuieli conform art 48 din codul fiscal - se conduce obligatoriu contabilitate in partida simpla cf OMFP 1040/2004

Daca facturezi in UE: - trebuie sa te inscrii in ROI (Registrul Operatorilor Comunitari), primesti un cod fiscal in scopuri de TVA. - daca tu esti neplatitor de TVA, vei folosi codul respectiv doar in tara. In UE vei folosi codul primit in scopuri de TVA. - trebuie sa tii si Jurnal de Vanzari - lunar, pana in data de 15 trebuie depus formularul 390 privind operatiunile intracomunitare. 250

S-ar putea să vă placă și