Sunteți pe pagina 1din 364

Proiect (25.06.2012)

CODUL URBANISMULUI ŞI CONSTRUCŢIILOR

CUPRINS

CODUL URBANISMULUI ŞI CONSTRUCŢIILOR

Titlul preliminar. Dispoziţii generale

pag.

Capitolul I. Scopul şi sfera de cuprindere a Codului construcţiilor

pag.

Articolul 1. Scopul Codului urbanismului şi construcţiilor Articolul 2. Domeniile reglementate de Codul urbanismului şi construcţiilor Articolul 3. Domenii de aplicare

Capitolul II. Interpretarea şi modificarea Codului Construcţiilor

pag.

pag.

Articolul 4. Principii de bază Articolul 5. Modificarea Codului construcţiilor Articolul 6. Autoritatea Centrală în Construcţii Articolul 7. Comisia centrală pentru elaborarea reglementărilor în construcţii Articolul 8. Avizarea actelor legislative Articolul 9. Termeni şi difiniţii

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

CARTEA ÎNTÎI. DEZVOLTAREA TERITORIILOR ŞI A LOCALITĂŢILOR

Titlul I. Planificarea teritorială şi urbană

Capitolul I. Planificarea teritorială

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Articolul 10. Teritoriul Republicii Moldova Articolul 11. Obiectul planificării teritoriale Articolul 12. Scopul planificării teritoriale Articolul 13. Sfera de reglementare. Articolul 14. Obiectivile planificării teritoriale şi tipurile de documentaţii de planificare teritorială.

Secţiunea a 2-a. Planul de dezvoltare a teritoriului naţional Articolul 15. Iniţierea elaborării Planului de Dezvoltare a Teritoriului Naţional

Articolul 16. Planificarea Teritoriului Naţional. Articolul 17. Caracterul Planul de Dezvoltare a Teritoriului Naţional Articolul 18. Procedura de elaborare a Planului de Dezvoltarea Teritoriului Naţional Articolul 19. Obiectivele principale ale Planului de Dezvoltare a Teritoriului Naţional Articolul 20. Conţinutul-cadru al Planului de Dezvoltare a Teritoriului Naţional . Articolul 21. Avizarea şi aprobarea Planului de Dezvoltare a Teritoriului Naţional. Articolul 22. Monitorizarea implimentării Planului de Dezvoltare a Teritoriului Naţional. Articolul 23. Actualizarea Planului de Dezvoltare a Teritoriului Naţional.

Secţiunea a 3-a . Planificarea teritoriului regional

Articolul 24. Iniţierea elaborării Planurilor de Dezvoltare a Teritoriului Regional Articolul 25.Obiectul Planul de Dezvoltare a Teritoriului Regional Articolul 26. Scopul Planul de Dezvoltare a Teritoriului Regional Articolul 27. Sarcinile ale Planul de Dezvoltare a Teritoriului Regional Articolul 28. Conţinutul-cadru al Planului de Dezvoltare a Teritoriului Regional. Articolul 29.Procedura de elaborare al Planului de Dezvoltare a Teritoriului Regional. Articolul 30. Avizarea şi aprobarea Planului de Dezvoltare a Teritoriului Regional. Articolul 31. Monitorizarea implimentării a Planului de Dezvoltare a Teritoriului Regional. Articolul 32. Actualizarea Planului de Dezvoltare a Teritoriului Regional.

Secţiunea a 4-a. Planificarea teritoriului raional

Articolul 33. Iniţierea elaborării Planurilor de Dezvoltare a Teritoriului Raional Articolul 34.Obiectul Planul de Dezvoltare a Teritoriului Raional Articolul 35. Scopul Planul de Dezvoltare a Teritoriului Regional Articolul 36. Sarcinile ale Planul de Dezvoltare a Teritoriului Raional Articolul 37. Conţinutul-cadru al documentaţiilor de planificare a teritoriului raional. Articolul 38. Elaborarea şi aprobarea Planului de Dezvoltare a Teritoriului Raional. Articolul 39. Punerea în aplicare a Planurilor de Dezvoltare a Teritoriilor Raionale. Articolul 40. Monitorizarea implimentării a Planului de Dezvoltare a Teritoriului Raional. Articolul 41. Actualizarea.

Secţiunea a 5-a . Planificarea teritoriului municipal

Articolul 42. Iniţierea elaborării Planurilor de Dezvoltare a Teritoriului municipal Articolul 43. Obiectul Planurilor de Dezvoltare a Teritoriului municipal Articolul 44. Scopul Planurilor de Dezvoltare a Teritoriului municipal Articolul 45. Conţinutul-cadru al Planului de Dezvoltare a Teritoriului Municipal. Articolul 46. Elaborarea. Articolul 47. Punerea în aplicare a schemelor de Planificare a Teritoriului Municipal. Articolul 48. Monitorizarea. Articolul 49. Actualizarea.

Secţiunea a 6-a. Expertiza de stat a documentaţiei de planificare teritorială

Articolul 50. Expertizarea documentaţiei. Articolul 51. Sarcinile sistemului expertizei

Secţiunea a 7-a. Răspunderi pentr implementarea documentaţiei de planificare teritorială

Articolul 52. Monitorizarea Articolul 53. Oblivigalitatea Articolul 54. Urmarirea aplicarii Articolul 55. Încălcarea prevederilor Articolul 56. Contravenţii

Secţiunea a 8-a. Participarea publicului la activităţile de planificare teritorială

Articolul 57. Participarea publicului la activităţile de planificare a teritoriului Articolul 58. Paticiparea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale Articolul 59. Informarea publicului Articolul 60. Consultarea populaţiei

Capitolul II. Urbanism

Secţiunea a 1-a. Dispoziţii generale

Articolul 61. Sfera de reglementare

Articolul 62. Scopurile realizate prin promovarea urbanismului și aplicarea planificării teritoriale.

Articolul 63. Obiectivele promovate prin urbanism și planificarea urbană.

Secţiunea a 2-a. Documentaţiile de urbanism

Articolul 64. Referinţa documentaţiilor de urbanism Articolul 65 Tipuri de documentaţii de urbanism Articolul 66. Planul urbanistic Articolul 67. Planul urbanistic zonal Articolul 68. Componentele reglementatoare Articolul 69. Planul urbanistic de detaliu Articolul 70. Regulamentele de urbanism Articolul 71. Regulamentul local deurbanism Articolul 72. Actualizarea documentaţiilor de urbanism

Secţiunea a 3-a. Elaborarea documentaţiei de urbanism

Articolul 73. Responsabili pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism Articolul 74. Finanţarea elaborării documentaţiilor de urbanism Articolul 75. Selectarea instituţiei pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism Articolul 76. Organizaţia de proiectări lecenţiată Articolul 77. Concepţie unitară de dezvoltare a localităţii Articolul 78. Etapele elaborăţii documentaţiilor de urbanism:

Secţiunea a 4-a. Consultarea populaţiei

Articolul 79. Documentaţiile de urbanism supuse consultării cu populaţia Articolul 80. Desfăşurarea consultaţiei cu populaţia

Secţiunea a 5-a. Avizarea, aprobarea şi expertizarea documentaţiei de urbanism

Articolul 81. Avizarea documentaţiilor de urbanism Articolul 82. Autorităţile abilitate de avizare Articolul 83. Avizul general Articolul 84. Soluţionarea devirgenţilor Articolul 85. Modul de aprobare documentaţiilor de urbanism Articolul 86. Expertiza documentaţiilor de urbanism

Secţiunea a 6-a. Operaţiuni de urbanism, responsabilităţile şi competenţele generale

Articolul 87. Operaţiuni de urbanism Articolul 88. Planificarea in comun operaţiunelor de urbanism Articolul 89. Responsabili de întreţinerea şi utilizarea ternurilor şi construcţiilor Articolul 90. Amplasarea şi proiectarea construcţiilor şi amenajărilor Articolul 91. Activitatea de urbanism Articolul 92. Controlul de stat asupra activităţii de urbanism Articolul 93. Punerea în aplicare a planurilor urbanistice generale. Articolul 94. Monitorizarea

Secţiunea a7-a. Zonare urbană

Articolul 95. Scopul zonificării urbane Articolul 96. Obiectivul zonificării urbani Articolul 97. Deciziile de zonificare Articolul 98. Scopurile specifice fiecărei zone Articolul 99. Scopul zonării Articolul 100. Cazurile cind zonarea nu se foloseşte Articolul 101. Conţinutul zonificării Articolul 102. Piese desenate care reflectă zonarea Articolul 103. Funcţiunile zonelor

Secţiunea a 8-a. Responsabilităţile pentru monotorizarea implementării zonării urbane

Articolul 104. Responsabilitatea autorităţilor publice locale Articolul 105. Responsabilitatea Consiliul Raional privind palnificarea teritoriului şi urbanism Secţiunea a 9-a. Suport informaţional de dezvoltare urbană

Articolul 106. Bănci de date Articolul 107. Furnizarea informaţiei Articolul 108. Incadarea in registrul naţional de date Articolul 109. Scopul băncilor de date Articolul 110. Veridicitatea informaţiei

Secţiunea a 10-a. Contravenţii de urbanism

Articolul 111. Acţiunile ce constituie contravenţii

Articolul 112. Devizarea responsabilităţilor

Articolul 113. Prejudicii cauzate prin actele emise

Capitolul III. Gestionarea teritoriului şi a localităţilor

Secţiunea 1. Date generale Articolul 114. Gestionarea teritoriului Articolul 115. Operaţiuni de urbanism Articolul 116. Acţiunile commune privind operaţiuni de amenajare a teritoriului

Secţiunea a 2-a. Convenţie europeană a peizajului Articolul 117. Peizajul

Secţiunea a 3-a. Gestionarea terenurilor

Articolul 118. Principiile gestionării terenurilor Articolul 119. Interdecţii stabilite prin documetaţia de urbanism şi palnificării teritoriilor Articolul 120. Procedura de stabilire a interdicţiilor Articolul 121. Stabilirea perimetrului localităţii Articolul 122. Destinaţia terenurilor a localitîţilor Articolul 123. Terenurile destinate construcţiilor Articolul 124. Terenurile de uz public Articolul 125. Terenurile pentru transporturi Articolul 126. Terenurilor destinate spaţiilor verzi Articolul 127. Terenurile cu destinaţie agricolă ale localităţilor Articolul 128. Gestionarea terenurilor destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi terenurile cu alte destinaţii special Articolul 129. Stabilirea zonelor de protecţie Articolul 130. Terenurile destinate necesităţilor de apărare şi trupelor de grăniceri şi de interne Articolul 131. Terenurile destinate ocrotirii naturii Articolul 132. Terenurile pentru construcţii balneologice Articolul 133. Terenurile destinate activităţii recreative Articolul 134.Terenurile de valoare istorico-culturală Articolul 135. Terenurile zonelor verzi Articolul 136. Stabilirea hotarelor zonelor de protecţie şi a zonelor sanitare Articolul 137. Interdicţii de construcţii Articolul 138. Procedura de stabilire a interdicţiei

Secţiunea a 4-a. Zone protejate Articolul 139. Noţiune generală Articolul 140. Bază a creării unor zone protejate Articolul 141. Zonele protejate de interes naţional şi local Articolul 142. Identificarea elementelor de patrimoniu Articolul 143. Efectuarea studiului de fundamentare Articolul 144. Elaborarea proiectului zonei protejate Articolul 145. Modul de instituire a zonei protejate Articolul 146. Prevederi referitoare la stabilirea zonelor protejate şi de protecţie

Secţiunea a 5-a. Modul de utilizare a terenurilor pentru construcţii Articolul 147. Modul de utilizare terenurilor agricole a localităţilor Articolul 148. Modul de utilizare a spaţiilor verzi Articolul 149. Modul de utilizare terenurilor cu resursele subsolului Articolul 150.Modul de utilizare ternurilor adiacente resurselor de apă Articolul 151. Utilizarea terenuruilol construite a localităţi urbane Articolul 152.Utilizarea terenurilor a localităţi rurale Articolul 153. Utilizarea terenutilor din zone construite protejate Articolul 154. Utilizarea terenurilor din zone construite existente Articolul 155. Utilizarea terenurilor din zone de recreaţie

Secţiunea a 6-a.Cadastru funcţional urban Articolul 156. Stabilirea cadastrului funcţionar urban Articolul 157. Actualizarea cadastrului funcţional urban Articolul 158. Slaborarea cadastrului funcţional urban

Secţiunea a 7-a. Regimul de construcţii

Articolul 159. Construcţii Articolul 160.Procentul de ocupare a terenului Articolul 161. Lucrări de utilitate public Articolul 162. Amplasarea construcţiilor Articolul 163. Amplasara construcţiilor faţă de fîşia de protecţie a frontierei de stat Articolul 164. Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul stradal Articolul 165. Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelei Articolul 166.Accese carosabile şi pietonale Articolul 167.Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

Secţiunea a 8-a. Consultarea populaţiei în procesul elaborării şi aprobării documentaţiei de planificare a teritoriului şi de urbanism

Articolul 168. Scopul consultarea Articolul 169.Tipuri de consultări Articolul 170. Responsabilitatea

Articolul 171.Cheltuielile comportate de procedura consultării populaţiei

Articolul 172. Iniţierea procesului de consultare a

populaţiei.

pentru organizarea consultării

populaţiei

populaţiei

Articolul 173. Studiile de

sociologie

urbană

Articolul 174. Înştiinţarea

populaţiei

Articolul 175.Etapele de desfăşurare consultării populaţiei

Articolul 176. Urmărirea aplicării documentaţiei aprobate

TITLU II. Certificate de urbanism/autorizaţia de proiectare

Secţiunea 1. Dispoziţii generale Articolul 177. Obiectul Articolul 178. Sopul Articolul 179. Sfera de reglementare Articolul 180.Certificate de urbanism/Autorizatia de proiectare.

Secţiunea 2. Certificate de urbanism pentru proiectare/autorizaţia de proiectare Articolul 181. Modul de obţinere Certificateului de urbanism pentru proiectare/Autorizatia de proiecate Articolul 182. Solicitarea altor acte Articolul 183. Refuzul de a primi acte Articolul 184. Restituirea acelor originale Articolul 185. Dovada privind achitarea plăţii

Secţiunea 3. Elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare Articolul 186. Baza elaborării Certificatului de urbanism pentru proiectare/ Autorizaţiei de proiectare Articolul 187. Condiţiile pentru zonele cu regim special Articolul 188. Elibirarea avizelor Articolul 189. Numărul de acte elibirate Articolul 190. Termenul de elibirare Articolul 191. Termenul de valabilitate Articolul 192. Prelungirea termenul de valabilitate Articolul 193. Consumarea termenului de valabilitate Articolul 194. Conţinutul certificatului de urbanism

Secţiunea 4. Certificatul de urbanism informativ

Articolul 195. Obţinerea Certificatul de urbanism informative Articolul 196. Cazuri de litigiu Articolul 197. Restituirea originalelor Articolul 198. Dovada privind achitarea plăţii Articolul 199. Termini de elibirare Articolul 200. Baza elaborării Articolul 201. Numărul de exemplare eliberate Articolul 202. Conţinutul certificatului

Titlu III. Elaborarea documentaţiei de proiect pentru construcţii

Capitolul I. Dispoziţii generale

Secţiunea I. Scopul şi sfera de reglementare Articolul 203. Scopul Articolul 204. Sfera de reglementare Articolul 205. Activitatea în domeniul proiectării Articolul 206. Realizarea proiectelor de construire

Secţiunea a 2-a. Reglementarea juridică Articolul 207. Exercitarea activităţii de proiectare Articolul 208. Domeniul proiectării Articolul 209. Proiectarea Articolul 210. Exercitarea activităţii de proiectare Articolul 211. Tratate internaţionale

Capitolul II. Subiecţii activităţii de proiectare

Secţiunea 1. Factorii implicaţi în elaborarea proiectelor Articolul 212. Factorii implicaţi Articolul 213. Dreptul la executarea activităţii de proiectant Articolul 214.Recunoaşterea calificării Articolul 215. Proiectantul Articolul 216. Titlu de proiectant

Secţiunea a 2-a. Obligaţiile şi responsabilităţile proiectanţilor Articolul 217. Obligaţiile şi responsabilităţile Articolul 218. Răspunderea Articolul 219. Obligaţii Articolul 220. Drepturi Articolul 221.Obligaţiile beneficiarului

Capitolul III . Elaborarea documentaţiei de proiect pentru construcţii

Secţiunea 1. Date generale Articolul 222. Obiectul elaborării documentaţiei de proiect Articolul 223. Sistemului de documente normative în construcţii Articolul 224. Documentele în domeniul standardizării, care sunt conforme cu cerinţele prezentei legi Articolul 225. Obiectul proiecîrii

Secţiunea a 2-a. Cerinţe pentru elaborarea documentaţiei de proiect

Articolul 226. Cerinţile necesare proiectării clădirilor Articolul 227. Cerinţele de siguranţă mecanică Articolul 228. Cerinţe privind asigurarea clădirilor şi construcţiilor contra incendiilor Articolul 229. Cerinţe privind asigurarea clădirilor şi construcţiilor în caz de procese şi fenomene naturale periculoase şi impacturi tehnogene. Articolul 230. Cerinţele de şedere, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea umană, în clădiri sau construcţii Articolul 231. Cerinţele de securitate pentru utilizatorii de clădiri şi construcţii Articolul 232. Cerinţe privind accesul la clădiri şi construcţii pentru grupuri de oameni cu handicap şi alte grupuri de oameni cu mobilitate redusă Articolul 233. Cerinţe privind eficienţa energetică a clădirilor şi construcţiilor Articolul 234. Cerinţe privind impactul clădirilor şi construcţiilor asupra mediului Articolul 235. Cerinţe privind asigurarea securităţii mecanice ale clădirii sau construcţii Articolul 236. Cerinţe privind asigurarea punerii în aplicare a cerinţelor sanitaro-epidemiologice Articolul 237. Cerinţe privind asigurarea calităţii aerului Articolul 238. Cerinţe privind asigurarea calităţii apei potabile şi pentru uz casnic Articolul 239. Cerinţe privind asigurarea însorirei şi insolării Articolul 240. Cerinţe privind asigurarea cu iluminarea Articolul 241. Cerinţe privind asigurarea protecţiei împotriva zgomotului Articolul 242. Cerinţe privind asigurarea protecţiei de umiditate Articolul 243. Cerinţe privind asigurarea protecţiei împotriva vibraţiilor Articolul 244. Cerinţe privind asigurarea protecţiei împotriva cîmpurilor electromagnetice Articolul 245. Cerinţe privind asigurarea protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante Articolul 246. Cerinţe privind asigurarea microclimatului interior Articolul 247. Cerinţe privind siguranţa pentru utilizatorii de clădiri şi construcţii Articolul 248. Exigenţe generale pentru rezultatele studiilor inginereşti şi documentaţiei de proiect Articolul 249. Etapele elaborării documentaţiei de proiect Articolul 250. Datele iniţiale Secţiunea a 3-a. Identificarea categoriilor de importanţă a construcţiilor Articolul 251. Identificarea clădirilor şi construcţiilor

Secţiunea a 4-a. Avizarea, verificarea şi aprobarea documentaţiei de proiect Articolul 252. Avize pentru proiectare Articolul 253. Modul de verificare şi aprobare a documentaţiei de proiect Articolul 254. Verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor Articolul 255. Proiectele care nu sunt supuse verificării Articolul 256. Raport de verificare

Secţiunea a 5-a. Supravegherea de autor

Articolul 257. Modul de executare supravegherii de autor Articolul 258. Scopul supravegherii de autor Articolul 259. Terminul executării supravegherii de autor Articolul 260. Aviz pentru recepţia finală Articolul 261. Responsabilitatea beneficiarului şi a antreprenorului Articolul 262 . Modul executării supravegherii de autor

Secţiunea a 5-a. Dreptul de autor Articolul 263. Protejarea dreptului de autor Articolul 264. Dreptul exclusiv Articolul 265. Dreptul de autor şi procurarea diocumentaţiei de proiect

Secţiunea a 6-a. Managementul proiectelor

Articolul 266.Scopul managmentului peoirctelor Articolul 267. Activităţile managementului proiectelor Articolul 268. Manager de proiect Articolul 269. Responsabilitatea

TITLU IV. Autorizaţia de construire

Secţiunea I. Autorizaţia de construire Articolul 270. Condiţiile de eliberare a autorizaţiei de construire Articolul 271. Conţinutul autorizaţiei de construire Articolul 272. Lucrările de construcţie care se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire. Articolul 273. Termenul de începere a lucrărilor de construcţie şi durata executării lucrărilor de construcţie Articolul 274. Obţinerea unei noi autorizaţii de construire

Secţiunea a 2-a

Articolul 275. Condiţiile de eliberare a autorizaţiei de desfiinţare Articolul 276. Conţinutul autorizaţiei de desfiinţare Articolul 277. Termenul de începere a lucrărilor de desfiinţare şi durata executării lucrărilor de desfiinţare

Articolul 278. Lucrări care se pot executa fărăautorizaţia de desfiinţare

Autorizaţia de desfiinţare

Secţiunea a 3-a. Emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare Articolul 279. Dispoziţii generale privind emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiei de construire/desfiinţare Articolul 280. Semnatarii certificatelor de urbanism şi ai autorizaţiilor de construire/desfiinţare

Capitolul VI. Obligaţii şi responsabilităţi Articolul 281. Obligaţiile solicitantului (beneficiarului) autorizaţiei de construire/desfiinţare Articolul 282. Obligaţiile emitentului certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire/ desfiinţare Articolul 283. Responsabilitatea solicitantului (beneficiarului) certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire/ desfiinţare Articolul 284. Responsabilitatea emitentului Articolul 285. Plata pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare Articolul 286. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

Capitolul I. Dispoziţii generale

Articolul 274. Dreptul de a executa lucrări de construcţie

pag.

Articolul

Articolul

275. Termeni de execuţie 276. Regularizarea taxelor

275. Termeni de execu ţ ie 276. Regularizarea taxelor

pag.

pag.

CAPITOLUL - II. Exercitarea profesiei de inginer în construcţii

pag.

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

pag.

Articolul 277. Prevederi generale Articolul 278. Competenţe şi specializări Articolul 279. Servicii ale inginerilor în construcţii

generale Articolul 278. Competen ţ e ş i s pecializ ă ri Articolul 279. Servicii ale

pag.

pag.

Secţiunea a 2-a. Profesia de inginer în construcţii

pag.

Articolul 280. Exercitarea profesiei de inginer în construcţii Articolul 281. Titlul de inginer în construcţii

Articolul 282. Activităţi desfăşurate de inginerii din construcţii Articolul 283. Dreptul de a desfăşura activităţi în construcţii Articolul 284. Dobândirea şi exercitarea dreptului de semnătură Articolul 285 Dreptul la semnătură pentru cetăţenii UE Articolul 286 Incompatibilităţi în exercitarea dreptului de semnătură

semn ă tur ă pentru cet ăţ enii UE Articolul 286 Incompatibilit ăţ i în exercitarea
semn ă tur ă pentru cet ăţ enii UE Articolul 286 Incompatibilit ăţ i în exercitarea
semn ă tur ă pentru cet ăţ enii UE Articolul 286 Incompatibilit ăţ i în exercitarea
semn ă tur ă pentru cet ăţ enii UE Articolul 286 Incompatibilit ăţ i în exercitarea

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

Secţiunea a 3-a. Uniunea Inginerilor Constructori din Moldova ……….…………….pag.

Articolul 287. Atribuţiile Uniunii Inginerilor Constructori din Moldova…… ……………pag. Articolul 288. Scopurile Uniunii Inginerilor Constructori din Moldova …………………

pag.

Articolul 289. Obiectivele Uniunii Inginerilor Constructori din Moldova

Secţiunea a 4-a. Registrul Naţional al Inginerilor din Conctrucţii…………………… .pag.

Articolul 290 Înfiinţarea Registrului Naţional al Inginerilor din Construcţii……….………pag.

Articolul 291. Înscrierea în Registrul Naţional al Inginerilor din Construcţii…

………. pag.

Capitolul III. Obligaţii privind executarea lucrărilor de construcţii…………. pag.

Secţiunea 1. Obligaţii şi răspunderi ale investitorilor ……………………

………….pag.

Articolul 292. Atribuţii ale investitorilor ……………………………………………….….pag.

Articolul 293. Principalele obligaţii ale investitorilor……………………………………

pag.

Secţiunea 2-a. Obligaţii şi răspunderi ale executanţilor………….………………….…pag.

Articolul 294 Principalele obligaţii ale executanţilor…………………………………… Articolul 295 Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor…………………………

pag.

Secţiunea 3-a. Verificarea lucrărilor de construcţie de către

pag.

Articolul 296. Responsabilii tehnici…………………………………………………… Articolul 297. Obligaţii şi răspunderi ale resonsabilului tehnic în perioada anterioară începerii execuţiei……………….……………….…… ……pag. Articolul 298. Obligaţii şi răspunderi ale resonsabilului tehnic în perioada

pag.

de execuţie a lucrărilor………………………………………………… …. pag. Articolul 299. Obligaţii şi răspunderi ale resonsabilului tehnic în perioada de recepţie a lucrărilor………………………………………………… …. pag. Articolul 300. Obligaţii generale……………………………………………………………pag. Articolul 301. Verificarea execuţiei lucrărilor de cănstrucţii de către agenţi economici de consultanţă…………………… Articolul 302 Execuţia construcţiilor speciale…………………………………………… Articolul 303 Rezolvarea litigiilor……………………………………………………… …pag.

Secţiunea 4-a. Verificarea lucrărilor de construcţie de către executanţi…… ……………pag.

Articolul 304. Diriginţi de şantier…

Articolul 305. Obligaţii şi răspunderi ale diriginţilor de şantier atestaţi în perioada anterioară începerii execuţiei…………………………………………

Articolul 306. Obligaţii şi răspunderi ale diriginţilor de şantier atestaţi în perioada de execuţie a lucrărilor…………………………………………………… Articolul 307. Obligaţii şi răspunderi ale diriginţilor de şantier atestaţi în perioada

……………………… ……pag.

pag.

pag.

de de recepţie a lucrărilor …………………………………………………. pag.

Secţiunea 5-a. Obligaţii şi răspunderi ale altor specialişti autorizaţi ……………

….pag.

Articolul 308. Specialişti autorizaţi…………………………………………………………pag.

Articolul 309. Obligaţii

ale specialiştilor autorizaţi ………………………………………pag.

Capitolul IV. Recepţia lucrărilor de construcţie şi a instalaţiilor aferente……

pag.

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

.pag.

Articolul 310. Pevederi generale privind recepţia construcţiilor

Articolul 311. Actul de recepţie a construcţiilor Articolul 312. Etape de recepţie ale construcţiilor Articolul 313. Organizarea recepţiei construcţiilor

…… ………………………… ……

…… pag.

pag.

Secţiunea 2-a. Recepţia la terminarea lucrărilor

pag.

Articolul 314. Data terminării lucrărilor de construcţii …………………………………….pag.

Articolul 315. Comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor ………………………… Articolul 316. Organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor.……… Articolul 317. Avize de recepţie la terminarea lucrărilor Articolul 318. Recepţia clădirilor aglomerate……… ……

Articolul 319. Recepţia la terminarea lucrărilor, a clădirilor cuprinse în listele de monumente istorice… Articolul 320. Stabilirea termenelor de recepţie la terminarea lucrărilor ……………….pag. Articolul 321. Funcţionarea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor …………….pag.

Articolul 322. Examinări obligatorii ale comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor

Articolul 323. Concluzii ale comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor ………….… Articolul 324. Admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor …………………… pag. Articolul 325. Amînarea recepţiei la terminarea lucrărilor …………………………. pag. Articolul 326. Respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor ………………….….pag. Articolul 327. Absenţa executantului de la recepţie la terminarea lucrărilor …… Articolul 328. Procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ……… Articolul 329. Anularea obiecţiilor comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor ………pag. Articolul 330. Data efectivă a recepţiei la terminarea lucrărilor……

pag.

pag.

Articolul 331. Solicitări după preluarea construcţiei de către investitor……………………pag. Articolul 332. Preluarea de către investitor a unor părţi din cconstrucţii…………………

Secţiunea 3-a. Certificatul de conformitate a constreucţiei

pag.

Articolul 333. Modul de întocmire a certificatului de conformitate al construcţiei…………pag.

Secţiunea 4-a. Recepţia finală

pag

Articolul 334. Prevederi generale privind recepţia finală……………………………………pag. Articolul 335. Participanţii la recepţia finală ……………………………………………… Articolul 336. Verificări ale comisiei de recepţie finală…………………………………….pag. Articolul 337. Procesul – verbal de recepţie finală …………………………………………pag. Articolul 338. Recepţii finale respinse………………………………………………….……pag. Articolul 339. Data recepţiei finale………………………………………………….………pag.

Secţiunea 5-a. Caranţii postrecepţie

pag.

Articolul 340. Perioada de garanţie postrecepţie……….……………………….………… Articolul 341. Obligaţii în perioada de garanţie postrecepţie……………………….………pag.

Secţiunea 6-a. Dispoziţii finale

pag.

Articolul 342. Excepţii de la prevederile prezentului capitol………………………………pag. Articolul 343. Cheltuieli în cadrul recepţiei finale………………………………………….pag. Articolul 344. Litigii la recepţia finală………………………………………………………pag. Articolul 345. Difuzarea proceselor – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor…………pag. Articolul 346. Difuzarea proceselor-verbale de recepţia finală…………………………… Articolul 347. Arhivarea documentelor…………………………………………………….pag. Articolul 348 Excepţii de la art.345 şi 346…………………………………………………

Capitolul V. Cartea tehnică a construcţiei

…………………………………

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

pag.

Articolul 349. Scopul cărţii tehnice a construcţiei………………………………………….pag.

Articolul 350. Întocmirea cărţii tehnice a construcţiei………………………………….…

Articolul 351 Păstrarea cărţii tehnice a construcţiei…………………………………… …pag.

pag.

Secţiunea 2-a. Cuprinsul cărţii tehnice a construcţiei

pag.

Articolul 352. Cuprinsul cărţii tehnice a construcţiei……………………………….………pag.

Articolul 353. Documentaţia tehnică privind capitolul “A” al cărţii tehnice a construcţiei Articolul 354. Documentaţia tehnică privind capitolul “B” al cărţii tehnice a construcţiei Articolul 355. Documentaţia tehnică privind capitolul “C” al cărţii tehnice a construcţiei Articolul 356. Documentaţia tehnică privind capitolul “D” al cărţii tehnice a construcţiei

Articolul 357. Centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei………………………………… .pag.

Articolul 358. Prevederi pentru construcţiile de importanţă redusă………………………

Articolul 359. Îndosarierea cărţii tehnice a construcţiei……………………………….…… pag.

pag.

pag

Secţiunea 3-a. Modul de întocmire, folosire şi păstrare a cărţii tehnice a

….pag.

Articolul 360 Modul de întocmire……………………………………………….…………pag.

Articolul 361. Modul de întocmire pentru construcţiile noi……………………….……… Articolul 362. Controlul asupra modului de întocmire a cărţii tehnice a construcţiei………pag. Articolul 363. Păstrarea cărţii tehnice a construcţiei……………………….……………….pag. Articolul 364. Rezultatul urmăririi comportării construcţiei în exploatare…

pag.

Articolul 365. Cartea tehnică pentru construcţiile existente Articolul 366. Dispoziţii finale……………………………………………………………

Titlul II. Certificarea calificării profesionale a întreprinderilor din construcţii

Capitolul I. Dispoziţii generale

pag.

Articolul

367. Recunoaşterea compentenţelor…………

………………………………

pag.

Articolul

368. Factorii implicaţi…………

………………………………………………

pag.

Articolul 369. Certificarea calificării profesionale…………………………………………….pag.

Capitolul II. Calificarea întreprinderilor din construcţii …………………….pag.

Articolul 370. Clasificarea întreprinderilor din constructii ………………………………………

Articolul

371. Calificarea profesională a intreprinderilor din construcţii

pag.

Capitolul III. Înregistrarea întreprinderilor din construcţii

pag.

Artolul 372. Registrul profesional al intreprinderilor din constructii

…………pag.

Articolul 373. Înscrierea în Registrul profesional

Articolul 374. Documente suplimentare la înregistrare la Camera

Înregistării de Stat

Capitolul IV. Certificarea calificării profesionale a întreprinderilor

………………………………pag.

…………………………………………………………….pag.

din constrcţii

pag.

Secţiunea1. Dispoziţii generale

pag.

Articolul 375. Principiile care stau la baza procesului de certificare Articolul 376. Organisme de certificare

Secţiunea a 2-a. Cerinţe pentru organismele de certificare

Articolul 377. Criterii pentru organismele de certificare

Secţiunea a 3-a. Procedura de certificare

pag.

pag.

pag.

pag.

Articolul

378. Cererea de solicitare a certificării

pag.

Articolul

379. Procedura de certificare

pag.

Articolul

380. Obligaţii în perioada de valabilitate a certificatului

Articolul

381. Certificarea pe termen limitat

pag.

Capitolul V. Criterii de evaluare pentru certificarea calificării profesionale a întreprinderilor din construcţii

pag.

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

pag.

Articolul 382. Clasificarea criteriilor de evaluare

pag.

Articolul 383. Informaţii şi documente probatorii

pag.

Articolul 384. Cerinţele minime de îndeplinire a criteriilor

pag.

Secţiunea a 2-a. Criterii juridice-administrative

 

pag.

Artcolul 385. Condiţii juridice obligatorii Articolul 386. Criterii de admitere la certificare

pag.

Articolul 387. Excluderea de la procedura de certificare Articolul 388. Informaţii de la autorităţie competente

pag.

Articolul 389. Neindeplinirea criteriilor juridice – administrative

pag.

Secţiunea a 3-a. Criterii economice şi financiare

pag.

Articolul 390. Evaluarea

capacităţii financiare

pag.

Articolul 391. Obligaţii pentru membrii asociaţiei de persoane juridice

 

pag.

Articolul 392. Documente echivalente legale

pag.

Articolul 393. Analiza situaţiei financiare

pag.

Articolul 394. Obligaţii financiare ale altor personae

pag.

Secţiunea a 4-a. Criterii tehnice

pag.

Articolul 395. Criterii tehnice

pag.

Artiolul 396. Evaluarea capacităţii tehnice

pag.

Capitolul VI. Participarea la achiziţile publice

pag.

Articolul 397. Procedura de achiziţie publică

pag.

Articolul 398. Informaţia din certificatele de calificare profesională

pag.

Articolul 399. Obligaţia de a prezenta dovada achitării la zi a impozitelor şi taxelor

pag.

Articolul 400. Certificatul de calificare profesională al subcontractanţilor

pag.

Capitolul VII. Obligaţii şi răspunderi

Articolul 401. Obligaţii principale ale întreprinderilor din construcţii

Articolul 402. Obligaţii principale ale autorităţilor contractante

Articolul 403. Obligaţii principale ale organismelor de certificare

Articolul 404. Obligaţii principale ale Camerii Înregistrării de Stat

Articolul 405. Obligaţii principale ale asociaţiilor patronale şi profesionale

Articolul 406. Obligaţii principale ale asociaţiilor de acreditare

Articolul 407 Obligaţii principale ale Autorităţii Centrale în Construcţii

Capitolul

VIII. Dispoziţii tranzitorii şi finale

pag.

pag.

Articolul 408. Obligavitatea înscrierii în Registrul profesional

pag.

Articolul 409. Prevederi privind certificatul de calificare profesională

Articolul 410. Dreptul întreprinderilor din construcţi de a fi înscrise în listele oficiale

pag.

Articolul 411. Prevederi pentru întreprinderile străine

Articolul 412. Condiţii privind înscrierea în lista oficială a întreprinderilor străine

pag.

pag.

Articolul 413.

Prevederi privind achiziţiile publice

pag.

Articolul 414. Valabilitatea certificatelor de calificare profesională

pag.

Articolul 415. Finanţarea activităţilor prevăzute în prezentul Titlu

pag.

Articolul 416. Comunicarea deciziilor organismului de certificare

pag.

Titlul III. Exploatarea construcţiilor

Capitolul I. Dispoziţii generale

Articolul 417. Exploatarea construcţiilor Articolul 418. Responsabili de exploatarea construcţiilor Articolul 419. Reglementări tehnice în exploatarea construcţiilor Articolul 420. Obligaţii şi răspunderi suplimentare

Capitolul II. Obligaţii privind exploatearea construcţiilor

Secţiunea 1. Obligaţii şi răspunderi ale proprietarilor construcţiilor

Articolul 421. Obligaţii ale proprietarilor construcţiilor Articolul 422. Declararea construcţiei Articolul 423. Dreptul de proprietate asupra construcţiilor şi terenurilor

Secţiunea a 2-a. Obligaţii şi răspunderi ale administratorilor şi ale utilizatorilor construcţiilor

Articolul 424. Obligaţii şi răspunderi ale administratorilor şi ale utilizatorilor

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

Secţiunea a 3-a. Obligaţii şi răspunderi împotriva incendiilor

Articolul 425. Obligaţiile proprietarilor în caz de incendiu Articolul 426. Obligaţii privind planurile de intervenţie

425. Obliga ţ iile proprietarilor în caz de incendiu Articolul 426. Obliga ţ ii privind planurile

pag.

pag.

pag.

Capitolul III. Urmărirea comportării construcţiilor în exploatare şi intervenţiile în timp

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

ArtIicolul 427. Obiectul urmăririi comportării construcţiilor în exploatare şi intervenţiile în timp Articolul 428. Domeniu de aplicare Articolul 429. Dreptul la intervenţii şi modificări

pag.

pag.

Articolul 430. Acţiuni privind urmărirea comportării construcţiilor în exploatare şi intervenţiile în timp

Secţiunea a 2-a. Urmărirea comportării construcţiilor în exploatare

Articolul 431. Durata de urmărire Articolul 432. Modalităţi de urmărire Articolul 433. Urmărira curentă Articolul 434. Constatări în cadrul urmăririi curente Articolul 435. Urmărirea specială

pag.

pag.

pag.

pag.

,,

pag.

pag.

Secţiunea a 3-a. Obligaţii şi răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare

a construcţiilor

Articolul 436. Obligaţii şi răspunderi ale investitorilor Articolul 437. Obligaţii şi răspunderi ale proprietarilor Articolul 438. Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor Articolul 439. Obligaţii şi răspunderi ale executanţilor

pag.

pag.

pag.

pag.

Articolul 440 Obligaţii şi răspunderi ale administratorilor şi utilizatorilor

pag.

Articolul 441 Obligaţii şi răspunderi ale persoanelor care efectuează urmărirea

pag.

Secţiunea a 4-a. Intervenţiile în timp asupra construcţiilor

pag.

ArtIcolul 442. Scopul intervenţiilor în timp asupra construcţiilor Articolul 443. Intervenţiile la construcţiile existente

pag.

Articolul 444. Intervenţii determinate de exploatarea normală

pag.

Articolul 445. Intervenţiile determinate de acţiunile accidentale

pag.

Articolul 446. Intervenţiile determinate de acţiunile omului

pag.

Articolul 447. Lucrările de intervenţie în timp asupra construcţiilor

pag.

Articolul 448. Lucrările de întreţinere Articolul 449. Principii pentru lucrările de refacere şi modernizare Articolul 450 Lucrările de refacere

pag.

Articolul 451. Lucrările de modernizare şi modificare

pag.

Secţiunea a 5-a. Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile în timp asupra Construcţiilor

Articolul 452. Obligaţii şi răspunderi ale proprietarilor

pag.

Articolul 453. Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor Articolul 454. Obligaţii şi răspunderi ale executanţilor Articolul 455. Obligaţii şi răspunderi ale utilizatorilor

pag.

Capitolul

IV. Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor

pag.14

Articolul 456. Reducerea riscului seismic la construcţiile existente

pag.

Articolul 457. Acţiuni de reducere a riscului seismic Articolul 458. Măsurile de intervenţie Articolul 459. Coordonarea activităţii în domeniul reducerii riscului seismic Articolul 460. Finanţarea lucrărilor de intervenţie Articolul 461. Programe anuale de acţiuni pentru reducerea riscului seismic Articolul 462. Finanţarea programelor anuale

pag.

Articolul 463. Condiţii de finanţare

pag

Articolul 464. Scutiri de la plata ratelor lunare Articolul 465. Atribuţii ale primăriilor în programele anuale

pag

Articolul 466. Conţinutul documentaţiei de intervenţie Articolul 467. Condiţii de înstrăinare Articolul 468. Sumele încasate din ratele lunare Articolul 469. Încălcarea prevederilor art. 52(461)

pag.

Articolul 470. Scutirea de taxă pentru autorizaţa de construire Articolul 471. Ordinea de execuţie a transferurilor Articolul 472. Modul de contractare

pag.

Capitolul

V. Reabilitarea termică a construcţiilor

pag.

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Articolul 473. Scopul reabilitări şi modernizării termice a clădirilor

pag.

Articolul 474. Realizarea reabilitării şi modernizării termice Articolul 475. Domeniu de aplicare Articolul 476. Activitatea de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor

pag.

Articolul 477. Sprijinul statului în reabilitarea termică a clădirilor

pag.

Secţiunea a 2-a. Programe de reabilitare şi modernizare termică

pag.

Articolul 478. Măsuri privind reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor Articolul 479. Certificatul energetic Articolul 480 Obligaţii ale preoducătorilor şi distribuitorilor de energie termice Articolul 481. Obligaţii ale proprietarilor privind reabilitarea termică a construcţiilor Articolul 482. Asigurarea activităţii de reabilitare şi modernizare termică a construcţiilor

Secţiunea a 3-a. Aigurarea fondurilor pentru reabilitarea termică a clădirilor

Articolul 483. Fondurile necesare pentru reabilitarea şi modernizarea termică a construcţiilor Articolul 484. Scutiri de taxe pentru reabilitarea şi modernizarea termică a construcţiilor

Secţiunea a 4-a. Realizarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag

Articolul 485. Executarea lucrărilor de reabilitare termică a construcţiilor

pag.

Articolul 486. Actualizarea reglementărilor tehnice privind reabilitare termică a construcţiilor

pag.

Capitolul

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

VI. Reabilitarea estetică şi modernizarea clădirilor vechi

pag.

Articolul 487. Scopul reabilitării estetice şi modernizării clădirilor vechi Articolul 488. Realizarea reabilitării estetice şi modernizării clădirilor vechi Articolul 489. Domeniu de aplicare Articolul 490. Activitatea de reabilitare Articolul 491. Sprijinul statului în reabilitarea estetică a clădirilor

490. Activitatea de reabilita re Articolul 491. Sprijinul st atului în reabilitarea estetic ă a cl
490. Activitatea de reabilita re Articolul 491. Sprijinul st atului în reabilitarea estetic ă a cl

Secţiunea a 2-a. Programe de reabilitare estetică şi modernizare a clădirilor vechi

Articolul 492. Măsuri privind reabilitarea estetică şi modernizarea clădirilor Articolul 493. Elemente obligatori ale proiectului de reabilitare estetică Articolul 494. Obligaţii ale asociaţiilor profesionale privind reabilitare estetică Articolul 495. Obligaţii ale proprietarilor privind reabilitarea estetică a clădirilor Articolul 496. Asigurarea activităţii de reabilitare estetică a clădirilor

estetic ă a cl ă dirilor Articolul 496. Asigurarea activit ăţ ii de reabilitare estetic ă
estetic ă a cl ă dirilor Articolul 496. Asigurarea activit ăţ ii de reabilitare estetic ă
estetic ă a cl ă dirilor Articolul 496. Asigurarea activit ăţ ii de reabilitare estetic ă

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

Secţiunea a 3-a. Fonduril pentru reabilitarea estetică clădirilor vechi

pag.

Articolul 497. Fonduri necesare pentru reabilitarea estetică a clădirilor Articolul 498. Scutiri pentru reabilitarea estetică a clădirilor

pag.

Secţiunea a 4-a. Realizarea lucrărilor de reabilitare estetică a clădirilor

Articolul 499. Executarea lucrărilor de reabilitare estetică a clădirilor

pag

Titlul IV. Transformarea construcţiilor

Capitolul I. Dispoziţii generale

pag.

Articolul 500. Autorizaţia de desfiinţare

pag.

Articolul 501. Autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie

pag.

Articolul 502. Dezafectarea construcţiilor

pag.

Articolul 503. Notificarea privind dezafectarea construcţiilor

pag.

Articolul 504. Construcţiile existente, amplasate în zonele inundabile

pag.

Capitolul II. Posutilizarea construcţiilor

pag.

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

pag.

Articolul 505. Activităţi privind postutilizare Articolul 506. Acţiuni pentru desfiinţarea construcţiilor Articolul 507. Studii de fezabilitate privind declanşarea activităţilor de postutilizare Articolul 508. Desfăşurarea lucrărilor din etapa de postutilizare Articolul 509. Conţinutul documentaţiei tehnice aferente lucrărilor din etapa de postutilizare Articolul 510. Fazele de dezafectarea a construcţiilor Articolul 511. Fazele de demolare şi demontare a construcţiilor Articolul 512. Fazele de recondiţionare, reciclare şi refolosire a produselor Articolul 513. Reintegrarea natură a deşeurilor

de recondi ţ ionare, reciclare ş i refolosire a produselor Articolul 513. Reintegrarea natur ă a
de recondi ţ ionare, reciclare ş i refolosire a produselor Articolul 513. Reintegrarea natur ă a
de recondi ţ ionare, reciclare ş i refolosire a produselor Articolul 513. Reintegrarea natur ă a
de recondi ţ ionare, reciclare ş i refolosire a produselor Articolul 513. Reintegrarea natur ă a
de recondi ţ ionare, reciclare ş i refolosire a produselor Articolul 513. Reintegrarea natur ă a
de recondi ţ ionare, reciclare ş i refolosire a produselor Articolul 513. Reintegrarea natur ă a
de recondi ţ ionare, reciclare ş i refolosire a produselor Articolul 513. Reintegrarea natur ă a
de recondi ţ ionare, reciclare ş i refolosire a produselor Articolul 513. Reintegrarea natur ă a

Secţiunea 2. Obligaţii şi răspunderi privind postutilizarea construcţiilor

Articolul 514. Obligaţii şi răspunderi ale proprietarilor Articolul 515. Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor Articolul 516. Obligaţii şi răspunderi ale executanţilor

ţ ii ş i r ă spunderi ale proiectan ţ ilor Articolul 516. Obliga ţ ii
ţ ii ş i r ă spunderi ale proiectan ţ ilor Articolul 516. Obliga ţ ii

Capitolul III. Demolarea şi demontarea construcţiilor

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Articolul 517. Măsuri de securitate şi sănătate în muncă Articolul 518.Postutilizarea construcţiilor din zona drumurilor Articolul 519. Postutilizarea construcţiilor din zona monumentelor Articolul 520. Măsuri în cazul lucrărilor ce prezintă pericole

construc ţ iilor din zona monumentelor Articolul 520. M ă suri în cazul lucr ă rilor
construc ţ iilor din zona monumentelor Articolul 520. M ă suri în cazul lucr ă rilor
construc ţ iilor din zona monumentelor Articolul 520. M ă suri în cazul lucr ă rilor

Secţiunea 2. Norme ecologice privind postutilizarea

Articolul 521. Depozitarea deşeurilor Articolul 522. Retragerea avuzului de gospodărire a apelor Articolul 523. Obligaţii ale deţinătorilor de terenuri

522. Retrager ea avuzului de gospod ă rire a apelor Articolul 523. Obliga ţ ii ale

Secţiunea 3. Regimul deşeurilor

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

Articolul 524. Deşeuri din construcţii şi demolări Articolul 525. Gestionarea deşeurilor Articolul 526. Atribuţii şi obligaţii privind gestionarea deşeurilor

Articolul 525. Gestionarea de ş eurilor Articolul 526. Atribu ţ ii ş i obliga ţ ii
Articolul 525. Gestionarea de ş eurilor Articolul 526. Atribu ţ ii ş i obliga ţ ii

pag.

pag.

pag.

Secţiunea 4. Demolarea construcţiilor neautorizate

pag.

Articolul 527. Domeniu de aplicare

pag.

Articolul 528.Construcţii neautorizate

pag.

Articolul 529. Intervenţii neautorizate la construcţiile existente

pag.

Articolul 530. Demolarea construcţiilor neautorizate

pag.

Articolul 531. Remedierea construcţiilor existente

pag.

Articolul 532. Modalitatea de demolare şi remediere

pag.

Articolul 533. Legalizarea unor construcţii şi intervenţii neautorizate

pag.

Articolul 534. Sistarea lucrărilor

pag.

Articolul 535. Examinarea cazurilor de execuţie a construcţiilor şi intervenţiilor

pag.

Articolul 536 Rezultanta examinării

pag.

Articolul 537. Demolarea şi remedierea binevolă

pag.

Articolul 538. Demolarea şi remedierea forţată

pag.

Titlul

V. Sistemul asigurării calităţii în domeniul construcţiilor

Capitolul I. Calitatea construcţiilor

pag.

Secţiunea 1. Dispoziţii Generale

pag.

Articolul

539. Scopul calităţii construcţiilor

pag.

Articolul 540. Satisfacerea cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor

pag.

Articolul 541. Nivelele minime de calitate

pag.

Secţiunea 2. Sistemul calităţii în construcţii……….……………………

………………pag.

Articolul

542. Instituirea sistemului calităţii în construcţii

pag.

Articolul

543. Componente ale sistemului calităţii în construcţii

pag.

Articolul

544. Aplicarea sistemului calităţii în construcţii

pag.

Articolul 545. Cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor

pag.

Articolul 546. Cerinţa A - Rezistență mecanică și stabilitate

pag.

Articolul 547. Cerinţa B - Securitatea la incendiu

pag.

Articolul 548. Cerinţa C - Igienă, sănătate și mediu inconjurător

pag.

Articolul 549. Cerinţa D - Siguranță și accesibilitate in exploatare

pag.

Articolul 550. Cerinţa E - Protecție impotriva zgomotului

pag.

Articolul 551. Cerinţa F - Economie de energie și izolare termică

pag.

Articolul 552. Cerinţa G - Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

pag.

Articolul 553. Factorii implicaţi

pag.

Secţiunea 3.Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor din construcţii

pag.

Articolul

554. Dreptul de a exercita activităţi în construcţii

pag.

Articolul 555. Suspendarea certificatului de atestare tehnico-profesională

pag.

Articolul 556. Modalitatea de anulare a suspendării certificatului de atestare

pag

Articolul

557. Anularea certificatului de atestare tehnico-profesională

pag.

Articolul

558. Aplicarea sancţiunilor legale

pag.

Articolul 559. Contestaţii

pag.

Secţiunea 4. Reglementări tehnice în construcţii

pag.

Articolul

560. Activitatea de reglementare în construcţii

pag.

Articolul