Sunteți pe pagina 1din 2

Forţe seismice de nivel

( calcul manual)

Distribuția forțelor seismice pe înălțime se face utilizând relațiile din P100-1/2006

F i =F b *G i *h i /∑G k *h k

Greutate obţinută prin calcul manual:

42138

kN

 

Greutatea unui nivel:

G/n=

3831

kN

unde: n=nr. de niveluri

∑G k *h k =

806943

kN*m

 

Forţa tăietoare de bază calculată pe direcţia pereţilor cuplaţi:

 

3780

kN

 

Pereţi cuplaţi

 

Nivel

h e (m)

h i (m)

G nivel(kN)

Forţe seism. de nivel (Fi) (kN)

∑Fi (kN)

 

11

3.1

34.65

3831

 

622

622

10

3.1

31.55

3831

 

566

1188

9

3.1

28.45

3831

 

511

1698

8

3.1

25.35

3831

 

455

2153

7

3.1

22.25

3831

 

399

2553

6

3.1

19.15

3831

 

344

2896

5

3.1

16.05

3831

 

288

3184

4

3.1

12.95

3831

 

232

3417

3

3.1

9.85

3831

 

177

3593

2

3.1

6.75

3831

 

121

3715

1

3.65

3.65

3831

 

65

3780

   

F b =4467 kN

 
Distribuţia schematizată de greutate 11 3831 3831 9 3831 3831 7 3831 3831 5 3831
Distribuţia schematizată de greutate
11
3831
3831
9
3831
3831
7
3831
3831
5
3831
3831
3
3831
3831
1
3831
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Greutate nivel
Nivel
Distribuţia forţelor seismice de nivel - Pereţi cuplaţi 11 622 10 566 9 511 8
Distribuţia forţelor seismice de nivel - Pereţi cuplaţi
11
622
10
566
9
511
8
455
7
399
6
344
5
288
4
232
3
177
2
121
1
65
0
100
200
300
400
500
600
700
Forţe seimsice
Niveluri
DistribuţiaDistribuţiaforţelorforţelor tăietoaretăietoarededenivelnivel- Pereţi- Pereţicuplaţicuplaţi 11 622
DistribuţiaDistribuţiaforţelorforţelor tăietoaretăietoarededenivelnivel- Pereţi- Pereţicuplaţicuplaţi
11
622
10
1188
9
1698
8
2153
7
2553
6
2896
5
3184
4
3417
3
3593
2
3715
1
3780
0
1000
2000
3000
4000
Forţe tăietoare
Niveluri
 

Forţa tăietoare de bază calculată pe direcţia pereţilor izolaţi:

 

5140

kN

 

Pereţi izolaţi

 

Nivel

h e (m)

h i (m)

G nivel(kN)

Forţe seism. de nivel (Fi) (kN)

∑Fi (kN)

 

11

3.1

34.65

3831

 

845

845

10

3.1

31.55

3831

 

770

1615

9

3.1

28.45

3831

 

694

2310

8

3.1

25.35

3831

 

619

2928

7

3.1

22.25

3831

 

543

3471

6

3.1

19.15

3831

 

467

3938

5

3.1

16.05

3831

 

392

4330

4

3.1

12.95

3831

 

316

4646

3

3.1

9.85

3831

 

240

4886

2

3.1

6.75

3831

 

165

5051

1

3.65

3.65

3831

 

89

5140

   

F b =6025 kN

 
Distribuţia forţelor seismice de nivel - Pereţi izolaţi Distribuţia forţelor tăietoare de nivel - Pereţi
Distribuţia forţelor seismice de nivel - Pereţi izolaţi
Distribuţia forţelor tăietoare de nivel - Pereţi izolaţi
11
845
11
845
10
1615
10
770
9
2310
9
694
8
2928
8
619
7
3471
7
543
6
3938
6
467
5
4330
5
392
4
4646
4
316
3
4886
3
240
2
5051
2
165
1
5140
1
89
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Forţe seimsice
Forţe tăietoare
Niveluri
Niveluri
Comparaţie a forţelor seismice pe cele două direcţii 11 9 7 5 3 1 0
Comparaţie a forţelor seismice pe cele două direcţii
11
9
7
5
3
1
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
P. izolaţi
89
165
240
316
392
467
543
619
694
770
845
P. cuplaţi
65
121
177
232
288
344
399
455
511
566
622
Comparaţie a forţelor tăietoare pe cele două direcţii 11 9 7 5 3 1 0
Comparaţie a forţelor tăietoare pe cele două direcţii
11
9
7
5
3
1
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
P. izolaţi
5140
5051
4886
4646
4330
3938
3471
2928
2310
1615
845
P. cuplaţi
3780
3715
3593
3417
3184
2896
2553
2153
1698
1188
622