Sunteți pe pagina 1din 11

Decenii de-a rndul sistemul fiscal autohton s-a dezvoltat paralel cu cel al URSS, dupa aceleasi legi, principii

si regulamente, cuprinznd att drepturile, ct si obligatiile, responsabilitatile inspectoratelor fiscale. n RSSM, ca si n URSS, a fost stabilit un sistem strict centralizat de calculare si ncasare n buget a impozitelor si altor plati percepute de la ntreprinderile si organizatiile de stat, cooperativele agricole si de producere, precum si de la populatie. Primul document despre crearea inspectoratelor fiscale de stat orasenesti si raionale este cel cu numarul 68 din luna martie 1990, aprobat de Sovietul Ministrilor al RSSM. Tot atunci, pe lnga Ministerul Finantelor, si-au nceput activitatea anumite subdiviziuni fiscale, dar care nu intrau n componenta organelor financiare locale. ncepnd cu anul 1991, n republica a nceput sa se aplice propria legislatie fiscala, tinndu-se cont de specificul economiei si interesele bugetare nationale. La 15 februarie, de exemplu, Sovietul Suprem adopta Legea privind prioritatile dezvoltarii sociale a satului si complexului agroindustrial, n care se prevad particularitatile impozitarii beneficiului ntreprinderilor, nsotite de o lista suplimentara de nlesniri, acordate acestor gospodarii. n aprilie 1992 a fost adoptata Legea cu privire la investitiile straine. Astfel, a fost prevazut un sir de scutiri de impozit pe beneficiu pentru ntreprinderile mixte cu investitii straine. Ulterior au fost introduse anumite modificari care au simplificat considerabil ordinea acordarii lor. n afara de aceasta, ntreprinderile mixte se bucura si de scutirile de baza prevazute pentru ntreprinderile autohtone. La 17 noiembrie 1992 Parlamentul adopta Legea privind bazele sistemului fiscal. Aceasta lege determina principiile economice, juridice si organizationale generale de constituire a sistemului fiscal, prevede tipurile impozitelor si competenta organelor puterii de stat, drepturile si obligatiile contribuabililor, drepturile, obligatiile si responsabilitatea organelor fiscale, apararea contribuabililor, raspunderea pentru ncalcarea legislatiei. Aceasta lege este asemanatoare cu cea ruseasca. Sistemul fiscal e voluminos, prevede 10 impozite generale de stat si 10 locale, numarul carora ulterior creste. De la 2 decembrie 1992 intra n vigoare Legea privind impozitul pe beneficiul ntreprinderilor. Impozitului snt supusi toti agentii economici - persoane juridice de pe teritoriul Republicii, indiferent de formele de proprietate si de cadrul juridic, inclusiv ntreprinderile cu investitii straine, asociatiile si organizatiile internationale care si exercita activitatea de antreprenoriat nemijlocit sau prin intermediul reprezentantelor permanente si filialelor. ntreprinderile agricole, cu exceptia celor de tip industrial, nu platesc impozitul pe beneficiul provenit din fabricarea si desfacerea productiei agricole, precum si din desfacerea productiei obtinute prin prelucrarea industriala a materiei prime proprii. Beneficiul obtinut din activitatea neagricola si beneficiul ntreprinderilor de tip industrial este impozitat n baza principiilor generale. Impozitului pe beneficiu nu se supuneau sumele de binefacere, sustinerea institutiilor de ocrotire a sanatatii, de cultura, nvatamnt, educatie fizica n valoare de 2 la suta din beneficiul impozabil si un procent din beneficiul de bilant, transferat n fondul de sustinere sociala a populatiei. Legea cu privire la taxa pe valoarea adaugata a vazut lumina zilei n noiembrie 1994. Ea prevede un impozit indirect de stat, aplicat la suma valorii adaugate, formate la fiecare etapa de producere si vnzare a marfii, executare a muncii si acordare a serviciilor. Platitoare de impozit sunt ntreprinderile si cetatenii, inclusiv straini, care desfasoara activitati de ntreprinzator, exceptie facnd cetatenii care obtin un venit anual din comercializarea marfurilor mai mic de 400 salarii minime si institutiile finantate de la buget. Cota impozitului este aprobata n marime de 20 la suta din volumul operatiunilor impozabile si poate fi precizata de Parlament n timpul aprobarii bugetului pentru anul viitor. La sfrsitul lunii decembrie 1994 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la accize. Accizele sunt un impozit indirect de stat, inclus n pretul marfii (productiei) si este achitat de consumator. Platitori sunt persoanele fizice si juridice care produc si realizeaza marfuri supuse accizelor (nu de prima necesitate: bauturi alcoolice, produse de tutun, obiecte din metale pretioase cu sau fara nestemate s.a.). ncepnd cu 1995, accizele au fost stabilite prin taxe fixe n exprimare baneasca la o unitate a marfurilor supuse accizelor n loc de procentele care se aplicau nainte la pretul de realizare. Pe parcursul anilor anumite modificari a suferit si Legea cu privire la impozitul funciar si modalitatea de impozitare, adoptata n decembrie 1992. Platitori ai acestui impozit sunt persoanele fizice si juridice cu terenuri de pamnt cu titluri de proprietate, posesiune si bineficiere. Initial, cotele impozitului dat au fost nensemnate si diferentiate, n dependenta de bonitate, de felul de utilizare agricola. Din 1995 ntreprinderile agricole au nceput sa plateasca un impozit funciar unic, care includea si impozitele imobiliar si rutier, platite anterior separat. n legatura cu aceasta, cotele impozitului funciar s-au majorat. Impozitul imobiliar, conform decretului Presedintelui Republicii, a nceput sa fie platit de toate persoanele juridice cu fonduri fixe de productie si neproductive, precum si de cetatenii posesori de cladiri si edificii. 1

Conform Legii cu privire la impozitul rutier din iunie 1993, cetatenii au nceput sa achite anumite plati pentru exploatarea autostrazilor, diferitelor constructii auto, pentru procurarea autoturismelor, altor mijloace de transport, impozitul de tranzit si un impozit rutier special. Din 1996 nsa a nceput sa actioneze Legea cu privire la fondul rutier Pentru ntregul sistem fiscal si nu numai, de fapt, important s-a dovedit a fi adoptarea Legii cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice. Aceasta Lege a fost abrogata odata cu punerea n aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal. Drept ca n decursul anilor cotele impozitului, precum si marimea venitului neimpozabil, n repetate rnduri s-au modificat. ncepnd cu anul 1997, politica financiar-fiscala aferenta veniturilor statului trebuia sa defineasca ct mai exact posibil, sursele de formare a fondurilor bugetare de care statul are nevoie, metodele de prelevare, precum si obiectivele economice, sociale sau de alta natura, pe care trebuie sa le ndeplineasca instrumentele folosite n procesul mobilizarii resurselor financiare. Astfel, a intrat n vigoare Codul fiscal al Republicii Moldova, care la acel moment, includea doar doua titluri: Dispozitii generale si Impozitul pe venit. n anul 2001, a fost aprobat titlul V al Codului fiscal: Administrarea fiscala. Actualmente n republica actioneaza noua titluri ale Codului fiscal, si anume: dispozitii generale, impozitul pe venit, taxa pe valoarea adaugata, accizele, administrarea fiscala, impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale, taxele pentru resursele naturale si taxele rutiere n anul 2006, prin Hotarrea Guvernului nr. 1208 din 20.10.2006 a fost aprobata Strategia de Dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2006-2010, marcnd nceputul unei noi etape de dezvoltare, menite sa contribuie la fortificarea temeliei administrarii fiscale pusa n anii precedenti. n scopul optimizarii administrarii impozitului pe proprietate, n anii 2005-2007, au fost initiate lucrari de elaborare a unui nou sistem de impozitare a contribuabililor prin implementarea Sistemului Informational Automatizat Cadastrul fiscal, ce constituie la ora actuala un sistem complex elaborat n baza tehnologiilor web. Un alt proiect semnificativ elaborat de Serviciul Fiscal de Stat, ce ofera o metoda alternativa de prezentare a darilor de seama fiscale, alta dect cea pe suport de hrtie, si anume n mod electronic cu aplicarea semnaturii digitale, a fost initierea crearii SIA e-Declaratii. Proiectul respectiv constituie un pas marcant n facilitarea lucrului cu contribuabilii, precum si n cstigarea ncrederii acestora. Pentru informarea contribuabililor, pe larg a fost popularizat site-ului oficial: www.fisc.md, precum si oportunitatile oferite de acesta. n anul 2009 a fost dat n exploatare industriala, Sistemul Informational Automatizat - Evidenta operatiunilor de schimb valutar n numerar; A fost initiata implementarea celei de-a doua etape de impozitare a bunurilor imobiliare cu destinatie comerciala si industriala, a garajelor si terenurilor pe care acestea snt amplasate si a loturilor ntovarasirilor pomicole cu sau fara constructii amplasate pe ele, reiesind din valoarea estimata (de piata) a acestora; a fost lansat Portalul serviciilor fiscale, ce include: serviciul Declaratie electronica, serviciul Declaratie rapida, serviciile de acces la informatii: Descarca formulare, Despre contribuabil, Facturi fiscale, Servicii de certificare si eliberare a semnaturilor digitale. Alaturat, a fost lansat ghiseul electronic, prin intermediul caruia, a fost initiata prestarea serviciilor electronice fiscale. Totodata, s-a lansat mecanismul ce prevede notificarea contribuabililor despre termenul de prezentare a declaratiilor si a darilor de seama fiscale (calendarul fiscal), la fel, notificarea despre primirea declaratiilor de catre Serviciul Fiscal de Stat si erorile din aceste declaratii. La 01.03.2010, a fost lansat proiectul Declaratie electronica pentru persoanele fizice. Acest serviciu permite persoanelor fizice primirea gratuita a semnaturii digitale pentru prezentarea declaratiei pe venit, n regim on-line, fara a vizita organul fiscal teritorial. La capitolul cooperare internationala, pe lnga relatiile de colaborare bilaterala, Serviciul Fiscal de Stat este membru a doua organizatii internationale de profil: - Consiliul Coordonator al Conducatorilor Serviciilor Fiscale din statele membri ai Comunitatii Statelor Independente (CCCSF), - Organizatia Intra-Europeana a Administratiilor Fiscale (IOTA). Trebuie de mentionat si faptul ca, Serviciul Fiscal de Stat conlucreaza n baza programelor de cooperare bilaterale cu administratiile fiscale din Regatul Tarilor de Jos, Franta, Romnia, Estonia, Cehia, Lituania, etc. n continuare, Serviciul Fiscal de Stat si va orienta actiunile ntru realizarea obiectivelor de baza stabilite n diverse programe guvernamentale, n Strategia de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat, precum si n directia mbunatatirii activitati de administrare fiscala In contextul celor mentionate, este de notat ca, prezentul si viitorul Serviciului Fiscal Stat este determinat si direct influentat de nivelul civismului fiscal al contribuabililor. Astfel, prin colaborarea permanenta si sustinerea acestora 2

prin acordarea unei asistente consultativ-informative adecvate, inclusiv, prin oferirea de noi servicii fiscale care sa contribuie la reducerea costurilor, se vor realiza noi performante la capitolul onorarea de catre contribuabil, n mod voluntar, constient si corect a obligatiilor fiscale. Pe parcursul anilor sistemul fiscal a suferit schimbari esentiale. Rezultatele perfectionarii legislatiei n domeniul fiscal, nregistrate pna acum, au demonstrat eficienta activitatii desfasurate, dar si necesitatea de a evolua n continuare, prin alinierea la standardele internationale si revizuirea tuturor indicatorilor de performanta, ce definesc activitatea de ansamblu a Serviciului Fiscal de Stat.

In Structura Inspectoratului Fiscal de stat intra:


Inspectoratul Fiscal Principal de Stat exercita urmatoarele atributii: a) efectueaza supravegherea activitatii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale n vederea exercitarii controlului fiscal, asigura crearea si functionarea unui sistem informational unic privind contribuabilii si obligatiile fiscale; b) controleaza activitatea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, examineaza scrisorile, cererile si reclamatiile referitoare la actiunile acestora, ia masuri n vederea eficientizarii activitatii lor; c) emite ordine, instructiuni si alte acte n vederea executarii legislatiei fiscale; d) organizeaza popularizarea legislatiei fiscale, raspunde la scrisorile, reclamatiile si la alte petitii ale contribuabililor n modul stabilit; e) efectueaza controale fiscale; f) organizeaza si efectueaza, dupa caz, executarea silita a obligatiilor fiscale; g) examineaza contestatii si emite decizii pe marginea lor; h) exercita controlul asupra respectarii legislatiei fiscale n activitatea organelor vamale si serviciilor de colectare a impozitelor si taxelor locale si prezinta autoritatilor competente propuneri viznd tragerea la raspundere a functionarilor acestor autoritati care au ncalcat legislatia fiscala; i) organizeaza diferite concursuri, cu stimularea din surse bugetare a contribuabililor care, direct sau indirect, si-au adus contributia la mbunatatirea procesului de administrare fiscala si/sau la majorarea ncasarilor la bugetul public national. Organizarea concursurilor se efectueaza n modul stabilit de Guvern; j) colaboreaza cu autoritati din alte state n baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte si activeaza n cadrul organizatiilor internationale de specialitate al caror membru este; k) prezinta informatii si rapoarte asupra obligatiilor fiscale, inclusiv asupra restantelor, n conformitate cu instructiunile Ministerului Finantelor; l) deleaga atributii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale; m) prentmpina, depisteaza si curma ncalcarile ce tin de repatrierea mijloacelor banesti, a marfurilor si serviciilor provenite din tranzactiile economice externe; n) exercita alte atributii prevazute de legislatie.

Direcia audit intern


Sarcinile principale ale Direciei constau n: realizarea obiectivelor Serviciului Fiscal de Stat; identificarea i gestionarea corespunztoare a riscurilor; corectitudinea, sigurana i oportunitatea informaiilor; Funciile Direciei 3. Reieind din faptul c, Direcia reprezint o subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, ce ine de organizarea funcionrii i verificarea activitii IFS teritoriale, care la rndul su cuprinde un ir de metode i instrumente legale, ce contribuie la crearea unui mediu favorabil de activitate a colaboratorilor serviciului fiscal, funciile acesteia sunt urmtoarele: monitorizarea activitii subdiviziunilor SFS, inspectarea organelor fiscale teritoriale; elaborarea i naintarea propunerilor de soluionarea a lacunelor depistate n activitatea subdiviziunilor SFS; prevenirea practicilor inadecvate n activitatea Direciilor IFPS i a inspectoratelor fiscale teritoriale; acordarea ajutorului metodologic inspectoratelor fiscale teritoriale n cadrul derulrii activitii sale; convocarea sau participarea la seminare de instruire a colaboratorilor Serviciului Fiscal n scopul prevenirii i excluderii pe viitor din activitatea inspectoratelor a nclcrilor legislaiei n vigoare; examinarea corespondenei parvenite n adresa Direciei i naintarea propunerilor respective; 3

generalizarea i familiarizarea colaboratorilor Serviciului Fiscal cu cele mai frecvente nclcri ale legislaiei, evideniind neajunsurile admise de subdiviziunile SFS i naintarea propunerilor argumentate de nlturare a acestora.

Direcia securitate interna i anticorupie


Direcia exercit funciile de combatere i profilaxie a nclcrilor legislaiei i infraciunilor n sistemul fiscal, efectuarea obiectiv a anchetei de serviciu, aprarea intereselor de serviciu, asigurarea securitii personale i demnitii angajailor Serviciului Fiscal de Stat n cadrul executrii funciilor de serviciu; La ndeplinirea funciilor sale Direcia se conduce de actele legislative ale Republicii Moldova, actele normative ale Ministerului Finanelor i Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Codul etic a funcionarului public, Regulamentele Interne. Activitatea Direciei este reglementat de Constituia Republicii Moldova, alte acte legislative, decrete ale Preedintelui Republicii Moldova, hotrri ale Guvernului, acte normative ale IFPS, tratate internaionale privind drepturile omului i alte tratate la care Republica Moldova sau IFPS este parte; . Activitatea Direciei este bazat pe principiile legalitii, umanismului, echitii sociale, egalitii tuturor n faa legii indiferent de origine, naionalitate, limb, ras, studii, funcii, concepii politice, precum i pstrrii secretelor profesionale i de stat, stimei fa de drepturile i libertile personalitii, transparenei n activitate i colegialitii; Sarcinile principale ale Direciei Sarcinile principale ale Direciei constau n: prevenirea i depistarea nclcrilor comise de angajaii Serviciului Fiscal de Stat a legislaiei Republicii Moldova, actelor normative a Ministerului de Finane i a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat; prevenirea i combaterea cazurilor de corupie i protecionism n cadrul Serviciul Fiscal de Stat, excluderea ncadrrii n rndul angajailor Serviciului Fiscal de Stat a persoanelor suspecte, necinstite i cu comportament amoral;. aprarea, asigurarea drepturilor i intereselor legitime, cinstei i demnitii angajailor Serviciului Fiscal de Stat.

Direcia marilor contribuabili


Direcia Marilor Contribuabililor - n continuare DMC, reprezint o subdiviziune structural a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, creat la recomandrile Fondului Internaional Monetar n baza Ordinului Ministerului Finanelor al Republicii Moldova nr. 93 din 16.07.1998 (iniial Direcia Urmrirea i Controlul Contribuabililor Mari - DUCCM), n componena creia, conform structurii organizatorice intr: Secia administrarea contribuabililor, Secia control fiscal regional centru, Secia control fiscal regional sud, Secia control fiscal regional nord, Secia asisten juridic. n activitatea sa DMC se cluzete de Constituia Republicii Moldova, de legile i Hotrrile Parlamentului RM, Decretele Preedintelui RM, actele internaionale la care Republica Moldova este parte, actele normative ale Ministerului Finanelor, ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i alte acte normative. Conducerea DMC este exercitat de eful Direciei, care este desemnat i eliberat din funcie prin ordinul efului IFPS. Sarcina de baz a DMC este administrarea activitii agenilor economici -contribuabili mari i se exercit prin urmtoarele funcii: Popularizarea legislaiei fiscale n vederea corectitudinii aplicrii ei, examinarea corespondenei cu agenii economici administrai, organizarea sau participarea la seminarele de instruire pentru contribuabili. Efectuarea controalelor fiscale, evidena controalelor efectuate i aplicarea msurilor necesare, n ordinea i limita prevederilor legislaiei. Asigurarea exercitrii n deplin msur i n termen a obligaiilor contribuabililor prevzute de legislaia fiscal privind calcularea, declararea i achitarea obligaiilor fiscale; nregistrarea / scoaterea de la eviden a filialelor, subdiviziunilor, conturilor bancare, mainilor de cas i control, alte obligaii. Asigurarea beneficierii n deplin msur de ctre contribuabilii mari de drepturile prevzute de legislaie privind informarea despre impozitele i taxele n vigoare; beneficierea de facilitile fiscale; beneficierea de restituirea impozitelor i taxelor pltite n plus, ct i n contextul aciunii art.art.101 alin.(5) i 125 alin.(3) din Codul fiscal, alte drepturi. 4

Efectueauz executarea silit a obligaiilor fiscale i altor pli la buget prin aplicarea modalitilor i msurilor de asigurare. Exercitarea funciilor viznd lichidarea i aplicarea Legii insolvabilitii asupra contribuabililor mari. Prezentarea materialelor controalelor organelor de drept. n baza propunerilor Direciei organizarea controlului fiscal i Direciei antifraud fiscal, ntocmirea planurilor respective de control, inclusiv i cu participarea altor organe abilitate cu funcii de control. inerea corespondenei cu contribuabilii administrai i cu organele fiscale teritoriale respective. Efectuarea controalelor tematice n vederea corectitudinii restituirii din buget a TVA, accizelor i subveniilor acordate productorilor agricoli. Elaborarea propunerilor pentru perfecionarea legislaiei i altor actelor normative. Participarea la examinarea contestaiilor fiscale i litigiilor ntre contribuabilii mari i Direcia, ce rezult din controalele efectuate i aciunile (inaciunile) colaboratorilor acesteia. Efectuarea controalelor la contribuabilii restanieri administrai n scopul verificrii capacitii de solvabilitate a acestora. naintarea aciunilor n instanele judectoreti i reprezentarea n modul stabilit a intereselor IFPS, pe litigiile ce in de competena DMC, n instanele de judecat i n alte organe. Generalizarea activitii de reprezentare a intereselor n instanele de judecat.

Direcia evidena contribuabililor, veniturilor i managementul arieratelor


Direcia evidena contribuabililor, veniturilor i managementul arieratelor, constituie o subdiviziune structural a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat care activeaz n baza Regulamentului de funcionare al Serviciului Fiscal de Stat, precum i a prezentului Regulament. Direcia, n activitatea sa, se cluzete de legile i hotrrile Parlamentului Republicii Moldova, decretele Preedintelui Republicii Moldova, hotrrile i dispoziiile Guvernului, ordinele, hotrrile Colegiului i indicaiile Ministerului Finanelor, ordinele i indicaiile efului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Direcia este patronat de unul dintre efii adjuncii al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. n componena Direciei activeaz secia evidena contribuabililor, secia evidena veniturilor i secia managementul arieratelor. Executarea funciilor de ctre colaboratorii direciei se efectueaz n conformitate cu fiele de post, aprobate n modul stabilit. Una din atributiile de baza este Monitorizarea permanent a executrii de ctre ntreprinderi a clauzelor specificate n Acordurile-memorandum ncheiate cu Consiliul Creditorilor, generalizarea trimestrial a drilor de seam ale ntreprinderilor menionate.

Direcia managementul strategic i inovare


Structura Direciei este stabilit prin ordinul Ministrului Finanelor n conformitate cu Regulamentul de funcionare a Serviciului Fiscal de Stat i const din dou secii: Secia organizarea activitii i dezvoltare, i Secia inovare i metode de administrare. Misiunea de baz a Seciei inovare i metode de administrare const n planificarea strategic a procedurilor prin care urmeaz a fi introduse noi metode de asigurare benevol a achitrilor ctre buget, analiza, monitorizarea i evaluarea aciunilor existente, aprecierea nivelului de contribuire a organelor teritoriale la ridicarea nivelului de eficien a activitii Serviciului Fiscal de Stat prin: asigurarea coordonrii activitii de elaborare a propunerilor de modificare i completare a politicii existente n administrarea fiscal; consolidarea capacitilor de planificare strategic, analiz, monitorizare i evaluare a factorilor de risc n administrarea fiscal; elaborarea sau participarea la elaborarea unui sistem eficient i durabil de interaciune a procesului de elaborare a aciunilor strategice cu procesul bugetar; elaborarea principiilor de asigurare a concordanei aciunilor strategice cu concepiile, programele i planurile de dezvoltare naional; administrarea procesului de implementare a Strategiei de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat. Misiunea de baz a Seciei organizarea activitii i dezvoltare const n administrarea modului de organizare a activitii organelor fiscale i de propunere a unor principii noi, prin: naintarea unor principii progresive de acordare a unui ajutor metodologic inspectoratelor fiscale de stat teritoriale n organizarea activitii; 5

. efectuarea analizei actelor normative n vigoare ce reglementeaz activitatea Serviciului Fiscal de Stat i elaborarea sau participarea la elaborarea proiectelor de acte legislative i normative pe marginea acestei probleme; studierea modalitilor de desfurare n strintate a seminarelor de instruire pe problemele de competen, convocare a lor; examinarea ntregii corespondene parvenite n Direcie i naintarea propunerilor respective; participarea, n comun cu alte direcii ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, la examinarea rezultatelor controalelor activitii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale i altor probleme, care apar n cadrul administrrii fiscale; generalizarea, popularizarea i propagarea n teritoriu a experienei acumulate n organizarea activitii organelor fiscale.

Direcia metodologia administrrii fiscale aceasta are in component sa urmatoarele sectii: Secia metodologia administrrii impozitelor directe Secia metodologia administrrii impozitelor indirecte Secia metodologia administrrii taxelor locale Secia de asistena a contribuabililor

Direcia relaii publice, cooperare internaional i integrare european


n activitatea sa, Direcia se cluzete de Constituia Republicii, legile Republicii Moldova, decretele Preedintelui Republicii Moldova, hotrrile Parlamentului Republicii Moldova, hotrrile i dispoziiile Guvernului Republicii Moldova, ordinele i indicaiile Ministerului Finanelor i a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, hotrrile Colegiului Ministerului Finanelor i Consiliului Coordonator al IFPS, tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte, alte acte normative, precum i de prezentul Regulament. Misiunea Direciei const n ntreinerea relaiilor cu publicul i mijloacele de informare n mas, cooperarea cu autoritile fiscale strine i organizaiile internaionale i asigurarea implementrii i monitorizarea realizrii obiectivelor de integrare european. Direcia structural se divizeaz n dou secii: - Secia relaii cu publicul i mass-media; -Secia cooperare internaional i integrare european. Funciile de baz ale Direciei snt: ntreinerea relaiilor cu publicul i mass-media n vederea popularizrii legislaiei fiscale, educrii contribuabililor n spiritul conformrii benevole la onorarea obligaiilor fiscale i formrii unei imagini pozitive a Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Coordonarea politicii ce ine de cooperarea internaional n domeniul fiscal i examinarea oportunitii aderrii Republicii Moldova la diferite organizaii internaionale. Coordonarea, conform obiectivelor de activitate i atribuiilor SFS, ndeplinirii obligaiilor ce deriv din prevederile diverselor acorduri, la care Republica Moldova este parte. Asigurarea pregtirii i participrii SFS la activitile i edinele instituiilor europene, organizaiilor internaionale i autoritilor fiscale strine. Coordonarea i monitorizarea implementrii asistenei acordate SFS de ctre organizaiile internaionale, statele membre ale Uniunii Europene i alte state n baza nelegerilor bilaterale. Coordonarea activitilor ce in de executarea i implementarea angajamentelor ce reiese din relaiile dintre Republica Moldova Uniunea European, conform obiectivelor i atribuiilor SFS.

Direcia antifraud fiscalDirecia Antifraud Fiscal


Directia are urmtoarea structur organizatoric: - Secia analiza riscurilor de fraud; - Secia investigare preventiv a fraudelor. III. Sarcinile principale ale Direciei Sarcinile principale ale Direciei deriv din sarcinile principale ale seciilor din componena Direciei i snt urmtoarele: a) Sarcinile de baz ale Seciei analiza riscurilor de fraud 6

- Desfurarea activitii de inspecie fiscal la nivel republican, n vederea identificrii i combaterii fraudei fiscale i colaboreaz cu alte instituii abilitate pentru realizarea sarcinilor ce revin Inspectoratului Fiscal Principal de Stat n domeniu; - Gestionarea activitii Seciilor antifraud fiscal i planificarea controalelor din cadrul IFS teritoriale n partea ce ine de efectuarea controalelor fiscale, cercetrilor i altor aciuni ce se impun n vederea depistrii i contracarrii cazurilor de evaziune fiscal ; - Iniierea, desfurarea i/sau monitorizarea controlului fiscal a contribuabililor la nivel republican, n vederea depistrii i sancionrii cazurilor de evaziune fiscal; - Coordonarea i contribuirea la eficientizarea luptei antifraud i creterea nivelului de protecie a securitii financiare ale Republicii Moldova; - Consolidarea capacitilor n vederea estimrii cauzelor de apariie a fraudelor fiscale; - Elaborarea i punerea n aplicare a instrumentelor, metodelor i mecanismelor ndreptate spre prevenirea, depistarea i contracararea fraudelor fiscale; - Asigurarea IFS teritoriale cu soluii eficiente de combatere a schemelor de evaziune fiscal; - Estimarea i punerea n aplicare a posibilitilor legale, de diminuare a consecinelor negative ale fraudelor fiscale asupra procesului bugetar; - Creterea gradului de informare a opiniei publice n vederea prevenirii fraudei fiscale; - Studierea practicii internaionale n domeniul combaterii fraudelor fiscale, implementarea practicilor eficiente folosite n alte state i aplicarea instrumentelor de lupt cu fenomenul evaziunii fiscale, prevzute de tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte. b) Sarcinile de baz ale Seciei investigare preventiv a fraudelor: - Desfurarea activitii de inspecie fiscal la nivel republican, n vederea identificrii i combaterii fraudei fiscale i colaboreaz cu alte instituii abilitate pentru realizarea sarcinilor ce revin Inspectoratului Fiscal Principal de Stat n domeniu; - Gestionarea activitii Seciilor antifraud fiscal i planificarea controalelor din cadrul IFS teritoriale n partea ce ine de efectuarea controalelor fiscale, cercetrilor i altor aciuni ce se impun n vederea depistrii i contracarrii cazurilor de evaziune fiscal ; - Iniierea, desfurarea i/sau monitorizarea controlului fiscal a contribuabililor la nivel republican, n vederea depistrii i sancionrii cazurilor de evaziune fiscal; - Coordonarea i contribuirea la eficientizarea aciunilor de depistare i contracarare a cazurilor de evaziune fiscal; - Elaborarea i punerea n aplicare a instrumentelor, metodelor i mecanismelor ndreptate spre depistarea cazurilor de evaziune fiscal; - Asigurarea unui mecanism eficient de colaborare cu organele de drept n vederea contracarrii activitii frauduloase a agenilor economici; - Estimarea i punerea n aplicare a posibilitilor legale de depistare i contracarare a cazurilor de evaziune fiscal; stabilirea lacunelor existente n prevederile legislaiei n vigoare, prezentarea propunerilor de modificare; - Studierea practicii internaionale n domeniul combaterii fraudelor fiscale, implementarea practicilor eficiente folosite n alte state i aplicarea instrumentelor de lupt cu fenomenul evaziunii fiscale, prevzute de tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte; - Asigurarea popularizrii rezultatelor activitilor desfurate n coordonare cu Direcia relaii publice, cooperare internaional i integrare european a IFPS.

Direcia organizarea controlului fiscal


Structura organizatoric a Direciei 1. Activitatea Direciei este condus i coordonat de ctre ef, care este numit i eliberat din funcie n ordinea stabilit prin Regulamentul de funcionare a Serviciului Fiscal de Stat. eful Direciei: Conduce Direcia n cauz, coordoneaz activitatea ei, prezint conducerii propuneri pentru a perfeciona personalul ei i poart rspundere personal pentru executarea sarcinilor i funciilor ncredinate lui; Coordoneaz planul de lucru al Direciei; Stabilete gradul responsabilitii lucrtorilor i ntreprinde concret msurile ce in de mbuntirea 7

disciplinei; prezint propuneri conducerii privind stimularea lucrtorilor i aplicarea pedepselor disciplinare; stabilete funciile de serviciu pentru fiecare lucrtor; exercit controlul general asupra executrii n termen a documentelor; perfecteaz indicaii concrete subalternilor referitor la executarea sarcinilor i obligaiilor ce revin Direciei, precum i a celor ce reies din indicaiile nemijlocite a conducerii IFPS; examineaz i distribuie corespondena recepionat. eful Direciei, n cazul lipsei acestuia, este nlocuit de ctre eful adjunct de Direcie, care este numit i eliberat din funcie n ordinea stabilit prin Regulamentul de funcionare a Serviciului Fiscal de Stat Structura Direciei este stabilit prin Ordinul Ministrului Finanelor n conformitate cu Regulamentul de funcionare a Serviciului Fiscal de Stat i const din trei secii: Secia metodologia controlului fiscal; Secia planificare i analiza eficienei controalelor fiscale; Secia aplicarea maini de cas i control. Fiecare lucrtor al Direciei, n corespundere cu instruciunea de serviciu, poart rspundere personal pentru sectorul de lucru ncredinat, depune eforturi pentru a obine o executare calitativ a lucrului ncredinat, reieind din planul de lucru al Direciei, precum i din sarcinile parvenite pe parcursul executrii lui i este obligat s respecte regulamentul n cauz. Direcia organizeaz i nfptuiete lucrul su, n cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, n colaborare cu toate subdiviziunile. Sarcinile principale ale Direciei administrarea modului de organizare i efectuare a controalelor fiscale la contribuabili; explicarea modului de aplicare a legislaiei privind iniierea, organizarea i efectuarea controlului 2 fiscal, de perfectare a rezultatelor controalelor efectuate; acordarea ajutorului metodologic inspectoratelor fiscale de stat teritoriale n efectuarea controalelor fiscale; elaborarea indicaiilor instructive pe ntrebrile ce in de efectuarea controlului fiscal privind respectarea de ctre contribuabili a legislaiei fiscale, de perfectare a rezultatelor stabilite prin acte de control, de examinare a materialelor ntocmite, de adoptare a deciziilor respective, de aplicare a sanciunilor fiscale prevzute de legislaie, de eviden i monitorizare a materialelor menionate; efectuarea analizei actelor normative n vigoare ce reglementeaz efectuarea controalelor fiscale i elaborarea, de sine stttor, sau participarea la elaborarea proiectelor de acte normative pe problemele vizate; convocarea sau participarea la seminare de instruire pe problemele efecturii controlului fiscal, fixrii rezultatelor acestuia, modalitii de examinare a materialelor ntocmite, adoptrii deciziilor pe marginea controalelor efectuate, precum i modului de eviden a materialelor menionate; examinarea conform indicaiilor conducerii IFPS a petiiilor, adresrilor, plngerilor, reclamaiilor, dezacordurilor contribuabililor asupra calitii actelor de control, aciunilor sau inaciunilor funcionarilor fiscali implicai n activitatea de control; examinarea ntregii corespondene parvenite n Direcie i naintarea propunerilor respective; reprezentarea intereselor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i participarea la examinarea litigiilor de ordin fiscal n instanele judectoreti competente, n caz de necesitate sau la indicaia conducerii; elaborarea de sinestttor sau de comun cu alte direcii ale IFPS proiectelor de acte legislative i normative privind perfecionarea legislaiei n domeniile metodologiei controlului fiscal; analiza materialelor de control parvenite la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, rezultatele crora ulterior au fost anulate sau modificate, prin deplasarea dup necesitate pe teren, ntreprinderea de msuri pentru ridicarea nivelului calitii ntocmirii acestora i contribuirea la nlturarea cauzelor ce au generat dificulti la perfectarea materialelor menionate; 12. generalizarea i familiarizarea ntregului Serviciu Fiscal de Stat cu cele mai frecvente nclcri ale legislaiei, evideniind neajunsurile admise n activitatea de control a organelor fiscale teritoriale i naintarea propunerilor argumentate de nlturare a lor;

participarea, n comun cu alte direcii ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, la examinarea rezultatelor activitii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale i altor probleme, care apar n cadrul administrrii fiscale; generalizarea, popularizarea i propagarea n teritoriu a experienei acumulate n organizarea controlului fiscal i modului de ntocmire a actelor de control fiscal i deciziilor adoptate pe rezultatele controalelor fiscale; selectarea agenilor economici conform criteriilor de risc; examinarea cererilor externe(interpelrilor) de efectuarea a controalelor. 18. planificarea i organizarea controalelor fiscale la contribuabili att n baza factorilor de risc ct i din iniiativa proprie a IFS teritoriale cu scopul de a asigura respectarea de ctre contribuabili a legislaiei fiscale; analiza eficienei controalelor fiscale; Coordonarea activitii Inspectoratelor Fiscale Teritoriale privind organizarea corectitudinii utilizrii de ctre agenii economici a mainilor de cas si control,precum i metodologiei efecturii controalelor necesare; Asigurarea tehnico-organizatoric a activitii Comisiei interdepartamentale pentru mainile de cas si control; Analiza demersurilor,scrisorilor adresate IFPS i Comisiei privind MCC si pregtirea indicaiilor corespunztoare ctre Inspectoratele Fiscale Teritoriale; Investigarea problemelor de perspectiv,analiza standardelor internaionale si elaborarea recomandrilor respective naionale; Consultarea agenilor economici privind utilizarea mainilor de cas i control; 25.inerea Registrului Unic al MCC;3 inerea evidenei Centrelor de asistena tehnic a MCC,nregistrate la IFPS; Implementarea n diferite domenii de activitate a agenilor economici a metodelor de MCC cu memorie fiscala si modem GPRS incorporat,care asigur transportul de date prin reele mobile GSM la efectuarea decontrilor in numerar; Crearea Laboratorului n vederea verificrii soft-ului mainilor de cas i control cu memorie fiscal. Verificarea corespunderii softului MCC cu versiunea etalon a acestuia; Monitorizarea aplicrii MCC de ctre utilizatori; Efectuarea analizei permanente a celor mai frecvente abateri depistate; Monitorizarea consecvent a aciunilor ilegale a contribuabililor; Depistarea modelelor de MCC a cror memorie este modificat cel mai frecvent si informarea Comisiei Interdepartamentale pentru MCC,cu scopul excluderii acestora din registrul unic;Formarea i gestionarea bazei de date a softurilor MCC contrafcute; Formarea si gestionarea bazei de date a softurilor MCC contrafcute; Formarea si gestionarea bibliotecilor de softuri ale MCC.

Direcia asistena juridic .


Structura Serviciului juridic este stabilit prin ordinul Ministrului Finanelor i cuprinde: - Secia legislaie fiscal; - Secia contestri i reprezentarea n instanele de judecat; - Secia gestionarea proceselor de insolvabilitate. Serviciul juridic se subordoneaz nemijlocit efului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat sau efului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Conducerea activitii serviciului juridic este efectuat de eful serviciului juridic au eful adjunct, care este numit i eliberat din funcie de ctre eful inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Sarcinile de baz a serviciului juridic sunt: Organizeaz activitatea serviciului juridic n cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat precum i coordoneaz activitatea serviciilor juridice ale Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale.

Elaboreaz sau particip la elaborarea (analizeaz, efectueaz expertiza juridic) a proiectelor de legi, precum i a decretelor Preedintelui Republicii Moldova, hotrrilor i ordonanelor Guvernului Republicii Moldova, altor acte normative elaborate de Serviciul Fiscal de Stat. Efectueaz expertiza juridic a proiectelor ordinelor, instruciilor, hotrrilor, dispoziiilor i altor acte normative a serviciului Fiscal de stat. Elaboreaz de sine stttor sau n comun cu alte subdiviziuni ale Serviciului Fiscal de Stat propuneri de modificare sau abrogare a actelor normative. Pregtete de sine stttor sau n comun cu alte subdiviziuni avize asupra proiectelor actelor normative, parvenite n Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Vizeaz proiectele actelor normative, ordinelor i ncheierile, prezentate pentru semnare conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Generalizeaz, n comun cu alte subdiviziuni practica aplicrii legislaiei Republicii Moldova, elaboreaz propuneri privind perfecionarea ei i le prezint spre examinare conducerii.

Direcia economico-financiar
Direcia economico - financiar reprezint o subdiviziune structural a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i n activitatea sa se cluzete de Legile Republicii Moldova, Decretele Preedintelui Republicii, Hotrrile Parlamentului, Ordonanele, Hotrrile i Dispoziiile Guvernului Republicii, Ordinele, Indicaiile i instruciunile Ministerului Finanelor, a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat ide prezentul Regulament. Direcia structural se divizeaz n : a) Secia planificare i analiza financiar; b) Secia eviden contabil; c) Secia administrativ. Sarcinile principale ale direciei economico - financiare snt : organizarea evidenei contabile n baza Legii contabilitii i n conformitate cu Instruciunea nr. 85 din 09 octombrie 1996 cu modificrile ulterioare; elaborarea proiectului i planificarea alocaiilor financiare pentru ntreinerea Serviciului Fiscal de Stat inclusiv cu participarea organelor fiscale teritoriale; organizarea executrii devizelor de cheltueli de ctre IFPS i inspectoratele fiscale teritoriale; ntocmirea drilor de seam lunare, trimestriale i anuale privind executareadevizelor de cheltueli a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, a drilor de seam consolidate ale Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale. asigurarea bunei funcionari a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i IFS teritoriale pe plan tehnicomaterial i administrativ; organizarea lucrului n domeniul achiziionarii de bunuri, lucrri i servicii pe IFPS i coordonarea acestor proceduri pe IFS teritoriale; elaborarea planurilor anuale i trimestriale de efectuare a achiziiilor publice; ntocmirea invitaiilor, elaborarea documentelor de licitaie i alte documente aplicabile n cadrul procedurilor de achiziii, primirea ofertelor i transmiterea lor grupului de lucru pentru achiziii de bunuri, lucrri i servicii al IFPS pentru petrecerea licitaiilor publice, concursurilor prin cererea ofertelor de pre, etc., i ulterior, n urma examinrii, evalurii i comparrii ofertelor prezentate ncheierea contractelor de achiziii publice cu operatorii economicin conformitate cu legislaia n vigoare; asigurarea IFPS cu mijloace de transport, carburani i lubrefiante, alte marfuri necesare pentru crearea condiiilor favorabile n activitatea colaboratorilor Serviciului Fiscal de Stat;

Secia gestionarea documentelor i arhivare Direcia resurse umane

10

I.S. Fiscservinform
Sarcina de baza a organului fiscal consta n exercitarea controlului asupra respectarii legislatiei fiscale, asupra calcularii corecte, varsarii depline si la timp la buget a sumelor obligatiilor fiscale. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lnga Ministerul Finantelor si fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial, fiind subordonat primului: a) au statut de persoana juridica si snt finantate de la bugetul de stat; b) activeaza n temeiul Constitutiei Republicii Moldova, al Codului fiscal si al altor legi, al hotarrilor Parlamentului, al decretelor Presedintelui Republicii Moldova, al hotarrilor si ordonantelor Guvernului, al deciziilor n problemele fiscale adoptate de autoritatile administratiei publice locale n limitele competentei. Ministerul Finantelor exercita dirijarea metodologica a activitatii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat fara ingerinte n activitatea lui si a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. Modul de functionare a organului fiscal, de aprobare a structurii, a personalului scriptic si a fondului de retribuire a muncii precum si modul de atribuire a gradelor de calificare functionarilor ei snt stabilite n Regulamentul, aprobat de Guvern. Structura organizatorica a Serviciului Fiscal de Stat se aproba de Guvern, iar raza de activitate a organelor fiscale teritoriale si raza de deservire a contribuabililor - de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lnga Ministerul Finantelor. Atributiile organului fiscal Inspectoratul fiscal de stat teritorial exercita urmatoarele atributii: a) ntreprinde masuri pentru asigurarea stingerii obligatiilor fiscale; b) popularizeaza legislatia fiscala si examineaza scrisorile, cererile si reclamatiile contribuabililor; c) asigura evidenta integrala si conforma a contribuabililor si a obligatiilor fiscale, cu exceptia celor administrate de alte organe; d) efectueaza controale fiscale; e) efectueaza executarea silita a obligatiilor fiscale; f) asigura gratuit contribuabilii cu formulare tipizate de dari de seama fiscale, elaborate n conformitate cu instructiunile respective; g) elibereaza, contra plata, subiectilor impunerii formulare de facturi fiscale, timbre (marci) de acciz n modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat; h) sigileaza masinile de casa si de control ale contribuabililor, tine evidenta lor, efectueaza controale privind utilizarea/neutilizarea lor de contribuabili la decontarile n numerar; i) examineaza contestatii, cereri prealabile si emite decizii asupra lor; j) exercita alte atributii prevazute de legislatie. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat si exercita atributiile pe ntreg teritoriul Republicii Moldova, iar inspectoratul fiscal de stat teritorial poate sa-si exercite atributiile n afara teritoriului stabilit numai cu autorizarea conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. impozitarea, la solicitarea scrisa a nerezidentului sau persoanei mputernicite de el (platitorul venitului), sa elibereze certificatul despre sumele veniturilor obtinute n Republica Moldova si impozitele achitate (retinute). Formularul-tip al certificatului mentionat se elaboreaza de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lnga Ministerul Finantelor; j) sa primeasca si sa nregistreze cereri, comunicari si alte informatii despre ncalcari fiscale si sa le verifice, dupa caz; k) sa examineze petitiile, cererile si reclamatiile contribuabililor n modul stabilit de lege; l) sa tina evidenta contribuabililor si a obligatiilor fiscale; m) sa efectueze controale fiscale si sa ntocmeasca actele de rigoare; n) n cazul depistarii unei ncalcari fiscale si nendeplinirii cerintelor legale ale functionarului fiscal, sa emita decizie privind aplicarea de sanctiuni; o) sa remita contribuabilului sau reprezentantului acestuia, n termenele prevazute de legislatia fiscala, decizia emisa; p) sa nu foloseasca situatia de serviciu n interese personale meschine; r) sa ntreprinda si alte actiuni prevazute de legislatia fiscala. 11

S-ar putea să vă placă și