Sunteți pe pagina 1din 1

Comunicarea: formele comunicarii. Barierele in cadrul comunicarii interpersonale si organizationale, metode de perfectionare.

Procesul de comunicare schimb de informatie intre doua sau mai multe persoane. Scopul principal al acestui proces intelegerea si acceptarea informatiei primite. Procesul decomunicare consta din patru elemente: Emitentul persoana care genereaza informatia culege, transmite; Instiintarea informatia propriu-zisa; Mijloace si procedee de transmitere; Destinatarul - cui ii este predestinata informatia; Schimbul de informatie intre emitent si destinatar parcurge urmatoarele etape: 1. formarea ideii- pentru a incepe procesul de comunicare e necesar de infaptuit un efort de gindire, chibzuire, de pregatire a comunicarii. 2. cifrarea si alegerea procedeului de transmitere pina a transmite idea spre subaltern ea e cifrata cu ajutorul cuvintelor, intonatiei, gesturilor ideea se transforma in comunicarea. 3. transmitarea miscarea informatiei de la conducator la subaltern este numai o etapa a procesului de comunicare, dar nu tot procesul. 4. receptionarea si descifrarea destinatarul, primind informatia o descifreaza cu ajutorul efortului de gindire, vizual, in caz daca informatia primita nu necesita o reactie de raspuns, procesul de comunicare ia sfirsit. 1. modul de exprimare orala au o viteza foarte mare de circulatie, insa nu sunt controlabile. Insa cea scrisa- poate fi pastrata, reprodusa, necesita cheltuieli. 2. directia vehicularii ascendente- priveste modul de executare adeciziilo de catre subalterni, miscarea de al conducator spre subaltern; descendente priveste deciziile, instructiunile, ordinele cum au fost realizate, miscarea spre conducator; orizontale conducator conducator. 3. provinienta externe, interne. 4. gradul de prelucrare- primara, informatia terbuie analizata; - intremediara se afla la etapa prelucrarii; - finala. 5. modul de organizare a inregistrarii si prelucrarii- tehnico- operativa; - pentru evidenta contabila - statistica; 6. destinatia - externe, interne 7. dupa functia ce o indeplineste: intrare, pastrare, prelucrare, iesire, de cooperare si coordonare, de executare. 8. utilizarea penru preveziune, planificare. Cai metode de perfectionare: La comunucarea interpersonala: discutia cu subordonatii despre activitatea lor; politica usilor deschise; informatia privind viitorul firmei; stimularea si evidentierea subordonatilor; convorbiri despre necesitatea cooperarii si integrarii; comunicarea desptre obiectivele noi; instalati legatura inversa. La comunicarea organizatorica: reglamentarea fluxurilor informationale; mentinerea contactelor formale cu subordonatii; introducerea si utilizarea legaturii inverse; buletine informationale; sondaje psihologice; legaturi telefonice directe si speciale; posta electronica. Bariere in comunicarea organizatorica: 1. denaturarea informatiei; multe niveluri materiale; prelucrarea si filtrarea informatiei; frica subalternilor de pedeapsa. 2. supraincarcarea informationala; 3. structura organizatorica neeficienta.