Sunteți pe pagina 1din 4

Biografie Data ?i locul na?

terii

Familia

Statuia lui Mihai Eminescu din Cernauti ntr-un registru al membrilor Junimii Eminescu nsu?i ?i-a trecut data na?terii ca f iind 20 decembrie 1849, iar n documentele gimnaziului din Cernau?i unde a studiat Eminescu este trecuta data de 14 decembrie 1849. Totu?i, Titu Maiorescu, n lucra rea Eminescu ?i poeziile lui (1889) citeaza cercetarile n acest sens ale lui N. D . Giurescu ?i preia concluzia acestuia privind data ?i locul na?terii lui Mihai Eminescu la 15 ianuarie 1850, n Boto?ani. Aceasta data rezulta din mai multe surs e, printre care un dosar cu note despre botezuri din arhiva bisericii Uspenia (D omneasca) din Boto?ani; n acest dosar data na?terii este trecuta ca 15 ghenarie 18 50 , iar a botezului la data de 21 n aceea?i luna. Data na?terii este confirmata de sora mai mare a poetului, Aglae Drogli, care nsa sus?ine ca locul na?terii trebu ie considerat satul Ipote?ti.[4] Familia Eminescu Mihai Eminescu este al ?aptelea dintre cei unsprezece copii ai caminarului Gheor ghe Eminovici, provenit dintr-o familie de ?arani romni din nordul Moldovei, ?i a l Ralucai Eminovici, nascuta Jura?cu, fiica de stolnic din Jolde?ti. Familia cob ora pe linie paterna din Transilvania de unde emigreaza n Bucovina din cauza expl oatarii iobage?ti, obliga?iilor militare ?i a persecu?iilor religioase.[necesita citare] Unii autori au gasit radacini ale familiei Eminovici n satul Vad, din ?a ra Fagara?ului, unde mai exista ?i astazi doua familii Iminovici. Bunicii sai, V asile ?i Ioana, traiesc n Caline?tii lui Cuparencu, nu departe de Suceava, comuna ntemeiata de emigran?ii transilvaneni. Bunicii paterni mor din cauza epidemiei d e holera din 1844, ?i poetul, nascut mult mai trziu, nu-i cunoa?te ?i nu-i evoca n scrierile sale. Gheorghe, primul baiat al lui Vasile, tatal poetului, trece din Bucovina n Moldova ?i ndepline?te func?ia de administrator de mo?ie. Este ridicat la rangul de caminar ?i ?i ntemeiaza gospodaria sa la Ipote?ti, n ?inutul Boto?ani lor. Primul nascut dintre baie?i, ?erban (n.1841), studiaza medicina la Viena, se mbol nave?te de tuberculoza ?i moare alienat n 1874. Niculae, nascut n 1843, va contrac ta o boala venerica ?i se va sinucide n Ipote?ti, n 1884. Iorgu, (n. 1844) studiaz a la Academia Militara din Berlin. Are o cariera de succes, dar moare n 1873 din cauza unei raceli contractate n timpul unei misiuni. Ruxandra se na?te n 1845, dar moare n copilarie. Ilie, n. 1846 a fost tovara?ul de joaca al lui Mihai, descris n mai multe poeme. Moare n 1863 n urma unei epidemii de tifos. Maria, n. 1848 sau 1849 traie?te doar ?apte ani ?i jumatate. Aglae (n. 1852, d. 1906), a fost casat orita de doua ori, locuie?te n Ipote?ti ?i are doi baie?i, pe Ioan ?i pe George. A suferit de boala Basedow-Graves. Mihai a fost cel de-al ?aptelea fiu. Dupa el s-a nascut n jur de 1854 Harieta, sora mai mica a poetului, cea care l-a ngrijit d upa instaurarea bolii. Matei, n. 1856, este singurul care a lasat urma?i direc?i . A studiat Politehnica la Praga ?i a devenit capitan n armata romna. S-a luptat c u Titu Maiorescu, ncercnd sa mpiedice publicarea operei postume. Ultimul copil, Vas ile, a murit la un an ?i jumatate, data na?terii sau a mor?ii nefiind cunoscute. O posibila explica?ie este ca n secolul al XIX-lea speran?a de via?a nu depa?ea 4

0 de ani, epidemiile de tifos, tuberculoza, hepatita erau frecvente, iar pentru sifilis nu exista vreun tratament, boala fiind incurabila pna la inventarea penic ilinei. Copilaria

Cladirea National-Hauptschule din Cernau?i, unde Mihai Eminescu a studiat n peri oada 1858-60. n prezent cladirea adaposte?te o ?coala auto. Strada Shkilna (?coli i) nr. 4. Copilaria a petrecut-o la Boto?ani ?i Ipote?ti, n casa parinteasca ?i prin mprejur imi, ntr-o totala libertate de mi?care ?i de contact cu oamenii ?i cu natura, sta re evocata cu adnca nostalgie n poezia de mai trziu (Fiind baiet sau O, rami). ntre 1858 ?i 1866, a urmat cu intermiten?e ?coala primara National Hauptschule (? coala primara ortodoxa orientala) la Cernau?i. Frecventeaza aici ?i clasa a IV-a n anul scolar 1859/1860. Nu cunoa?tem unde face primele doua clase primare, prob abil ntr-un pension particular. Are ca nva?atori pe Ioan Litviniuc ?i Ioan Zibacin schi, iar director pe Vasile Ilasievici. Cadre didactice cu experien?a, nva?atori i sai participa la via?a culturala ?i ntocmesc manuale ?colare. Termina ?coala pr imara cu rezultate bune la nva?atura. Nu s-a sim?it legat, afectiv, de nva?atorii sai ?i nu-i evoca n scrierile sale. A urmat clasa a III-a la Nationale Hauptschule din Cernau?i, fiind clasificat al 15-lea ntre 72 de elevi. A terminat clasa a IVa clasificat al 5-lea din 82 de elevi, dupa care a facut doua clase de gimnaziu.

Cladirea Ober-Gymnasium din Cernau?i, unde poetul ?i-a facut studiile n perioada 1860-63. Tot aici a predat Aron Pumnul. n prezent, ?coala generala nr. 1. Se gas e?te pe str. M. Eminescu, col? cu str. I. Franko. ntre 1860 ?i 1861 a fost nscris la Ober-Gymnasium, liceu german din Cernau?i nfiin? at n 1808, singura institu?ie de nva?amnt liceal la acea data n Bucovina anexata de Imperiul habsburgic n 1775. Se impune n cursul anilor prin buna organizare adminis trativa ?i marea severitate n procesul de nva?amnt. Profesorii se recrutau, cu prec adere, din Austria, ntocmesc studii ?i colaboreaza la publica?iile vremii. Se nfii n?eaza ?i o catedra de romna, destul de trziu, dupa 1848. Este ocupata de Aron Pum nul. Cunoscut prin Lepturariu romnesc, n patru tomuri, tiparit la Viena ntre 1862 ? i 1865, cea dinti istorie a literaturii romne n texte. Frecventeaza cursurile la Ob er Gymnasium ?i fra?ii sai, ?erban, Nicolae, Gheorghe ?i Ilie. Termina clasa I c u rezultate bune la nva?atura. Nu are nota la romna pe primul semestru ?i este cla sificat de Miron Calinescu, erudit n istoria bisericii ortodoxe romne. Elevul Emin ovici Mihai a promovat clasa I, fiind clasificat al 11-lea n primul semestru ?i a l 23-lea n cel de-al doilea semestru. n clasa a II-a, pe care a repetat-o, l-a avu t ca profesor pe Ion G. Sbiera, succesorul lui Aron Pumnul la catedra, culegator din crea?ie populara ?i autor de studii de ?inuta academica. Aron Pumnul l-a ca lificat, n ambele semestre, cu note maxime la romna. A ob?inut insuficient pe un s emestru la Valentin Kermanner (la limba latina) ?i la Johann Haiduk, pe ambele s emestre (la matematica). Mai trziu a marturisit ca ndepartarea sa de matematica se datora metodei rele de predare. n 16 aprilie 1863 a parasit definitiv cursurile, de?i avea o situa?ie buna la nva? atura. Avea note foarte bune la toate materiile. Ion G. Sbiera i-a dat la romna c alificativul vorzglich (eminent). Plecnd de vacan?a Pa?telui la Ipote?ti, nu s-a m ai ntors la ?coala.

Promotia 1864 a gimnaziului din Cernauti. n medalion ar putea fi Eminescu n 1864 elevul Eminovici Mihai a solicitat Ministerul nva?amntului din Bucure?ti o s ubven?ie pentru continuarea studiilor sau un loc de bursier. A fost refuzat, nefi ind nici un loc vacant de bursier . n 21 martie 1864, prin adresa nr. 9816 catre gi mnaziul din Boto?ani, i s-a promis ca va fi primit negre?it la ocaziune de vacan? a, dupa ce, nsa, va ndeplini condi?iunile concursului . Elevul Eminovici a plecat la Cernau?i unde trupa de teatru Fanny Tardini-Vladicescu dadea reprezenta?ii. La 5 octombrie 1864, Eminovici a intrat ca practicant la Tribunalul din Boto?ani, a poi, peste pu?in timp, a fost copist la comitetul permanent jude?ean. La 5 martie 1865, Eminovici a demisionat, cu rugamintea ca salariul cuvenit pe l una februarie sa fie nmnat fratelui sau ?erban. n 11 martie tnarul M. Eminovici a so licitat pa?aport pentru trecere n Bucovina. n toamna s-a aflat n gazda la profesoru l sau, Aron Pumnul, ca ngrijitor al bibliotecii acestuia. Situa?ia lui ?colara er a de privatist . Cuno?tea nsa biblioteca lui Pumnul pna la ultimul tom. Debutul n literatura

Casa din Cernauti a lui Aron Pumnul, unde a locuit o perioada ?i Mihai Eminescu (strada Aron Pumnul nr. 19) 1866 este anul primelor manifestari literare ale lui Eminescu. n 12/24 ianuarie m oare profesorul de limba romna Aron Pumnul. Elevii scot o bro?ura, Lacramioarele n va?aceilor gimnazi?ti (Lacrimioare... la mormntul prea-iubitului lor profesoriu), n care apare ?i poezia La mormntul lui Aron Pumnul semnata M. Eminoviciu, privati st. La 25 februarie/9 martie (stil nou) debuteaza n revista Familia, din Pesta, a lui Iosif Vulcan, cu poezia De-a? avea. Iosif Vulcan l convinge sa-?i schimbe nu mele n Eminescu ?i mai trziu adoptat ?i de al?i membri ai familiei sale. n acela?i an i mai apar n Familia alte cinci poezii. Sufleor ?i copist Din 1866 pna n 1869, a pribegit pe traseul Cernau?i Blaj Sibiu Giurgiu Bucure?ti. De fapt, sunt ani de cunoa?tere prin contact direct a poporului, a limbii, a obi ceiurilor ?i a realita?ilor romne?ti, un pelerinaj transilvanean al carui autor m oral a fost Aron Pumnul. Ct de clar este, respectnd documentele epocii cernau?ene, respectnd adevarul istoric att ct exista n ele, ct de cert este ca drumul lui Eminesc u n Transilvania, departe de a fi o mprejurare boema, un imbold romantic al adolescen ?ei, a fost - n fond - ncheierea sublima a unei lec?ii pentru toata via?a: ideea un ita?ii na?ionale ?i a culturii romne aplicata programatic ?i sistematic, cu strat egie ?i tactica, dupa toate normele ?i canoanele unei campanii ideologice. (Snzian a Pop n Formula AS nr. 367) A inten?ionat sa-?i continue studiile, dar nu ?i-a realizat proiectul. n iunie 18 66 a parasit Bucovina ?i s-a stabilit la Blaj cu inten?ia marturisita de a-?i ren cepe studiile. n perioada 27 - 28 august 1866, a participat la adunarea anuala a ASTREI, la Alba Iulia. n toamna, a parasit Blajul ?i a mers la Sibiu, unde a fost prezentat lui N. Densu?ianu. De aici a trecut mun?ii ?i a ajuns la Bucure?ti. n 1867 a intrat ca sufleor ?i copist de roluri n trupa lui Iorgu Caragiale, apoi s ecretar n forma?ia lui Mihail Pascaly ?i, la recomandarea acestuia, sufleor ?i co pist la Teatrul Na?ional, unde l cunoa?te pe I. L. Caragiale. Cu aceasta trupa fa ce turnee la Braila, Gala?i, Giurgiu, Ploie?ti. A continuat sa publice n Familia;

a scris poezii, drame (Mira (drama)), fragmente de roman (Geniu pustiu), ramase n manuscris; a facut traduceri din germana (Arta reprezentarii dramatice, de H. Th. Rtscher). Este angajat n 1868 ca sufleor n trupa lui Mihail Pascaly, care concentrase mai mu lte for?e teatrale: Matei Millo, Fanny Tardini-Vladicescu ?i actori din trupa lu i Iorgu Caragiale. n timpul verii, aceasta trupa a jucat la Bra?ov, Sibiu, Lugoj, Timi?oara, Arad ?i alte ora?e bana?ene. Iosif Vulcan l-a ntlnit cu ocazia acestui turneu ?i a ob?inut de la Eminescu poeziile La o artista ?i Amorul unei marmure , publicate apoi n Familia din 18/30 august ?i 19 septembrie/1 octombrie. Vaznd ac este poezii n Familia, caminarul Gheorghe Eminovici afla de soarta fiului sau, ra tacitor n lume. Stabilit n Bucure?ti, Eminescu a facut cuno?tin?a cu I. L. Caragia le. Pascaly, fiind mul?umit de Eminescu, l-a angajat ca sufleor a doua oara ?i c opist al Teatrului Na?ional. n 29 septembrie, Eminescu semneaza contractul legal n aceasta calitate. Ob?ine de la Pascaly o camera de locuit, n schimb, nsa, se obli ga sa traduca pentru marele actor Arta reprezentarii dramatice - Dezvoltata ?tii n?ific ?i n legatura ei organica de profesorul dr. Heinrich Theodor Rotscher (dup a edi?ia a II-a). Traducerea, neterminata, scrisa pe mai multe sute de pagini, s e afla printre manuscrisele ramase. Acum ncepe ?i proiectul sau de roman Geniu pu stiu. Student la Viena ?i Berlin

sursa:http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu