Sunteți pe pagina 1din 3

Rentoarcerea n ?ara.

Rataciri

Timbru postal romnesc din 1958 n prima parte a anului 1875 a pus ordine n biblioteca ?i a propus mboga?irea ei cu manuscrise ?i car?i vechi romne?ti. Tot n acest an a nceput traducerea din germana a unei gramatici paleoslave. L-a introdus pe Ion Creanga n societatea Junimea. Ra mas fara serviciu, Eminescu a primit postul de corector ?i redactor al par?ii ne oficiale la ziarul local Curierul de la?i, unde numeroase rubrici redactate de e l au fost publicate fara semnatura. A frecventat cu regularitate ?edin?ele Junim ii. De multe ori l-a vizitat pe Creanga n bojdeuca sa. A facut un drum la Bucure? ti, unde, prin Maiorescu, s-a mprietenit cu Mite Kremnitz, Veronica Micle a ramas , nsa, idolul sau. n 6 martie, ntr-un raport adresat lui Maiorescu, ministrul nva?amntului, a naintat o lista bogata de tiparituri ?i manuscrise vechi pentru achizi?ionare, iar n 14 mar tie, n cadrul prelegerilor publice ale Junimii a rostit conferin?a pe care a tipa rit-o n Convorbiri literare din 1 august sub titlul Influen?a austriaca asupra ro mnilor din principate.

Timbru postal din Republica Moldova din 1996 n 26 mai a naintat Ministerului un raport elogios asupra unei car?i didactice alca tuita de Ion Creanga ?i al?ii. n 3 iunie, schimbndu-se guvernul, Eminescu a fost p us n disponibilitate prin decretul domnesc nr. 1013. n 15 iunie a primit scrisoare a lui Maiorescu prin care i s-a propus func?ia de revizor ?colar pentru district ele Ia?i ?i Vaslui. n 22 iunie, prin raportul sau catre Ministerul nva?amntului, D. Petrino a cerut ca Eminescu, fost bibliotecar, sa fie urmarit pentru obiecte ?i car?i sustrase . Ministerul a naintat raportul Parchetului din Ia?i. n 1 iulie a fost invitat sa-?i ia n primire noul post de revizor, iar n ziua urmato are a predat biblioteca lui D. Petrino, autorul bro?urii criticate de Eminescu p rin articolul sau O scriere critica. Tot n aceasta vreme a fost nlocuit ?i la ?coa la, din cauza grevei declarate de elevii unor clase. n 10 august a naintat Ministe rului un raport asupra constatarilor facute cu ocazia conferin?elor cu nva?atorii din jude?ul Ia?i. A remarcat pe institutorul Ion Creanga de la ?coala nr. 2 din Pacurari, Ia?i. n 15 august s-a stins din viata la Ipote?ti, mama poetului, Ralu ca Eminovici. n 5 septembrie a trimis un raport cu propuneri de reorganizare a ?colilor din jud e?ul Vaslui, iar n 17 decembrie, judecatorul de instruc?ie n cazul raportului naint at la Parchet de catre D. Petrino, a declarat ca nu este loc de urmare . n 20 septem brie 1877, i-a comunicat lui Slavici ca se simte din ce n ce mai singur, iar n 12 octombrie a precizat, catre acela?i, ca Ia?ii i-au devenit nesuferi?i . n a doua jum atate a lunii octombrie, fiind invitat sa intre n redac?ia ziarului Timpul, Emine scu a parasit Ia?ii ?i a venit la Bucure?ti, unde s-a dedicat gazetariei. n 6 august 1879, a murit ?tefan Micle. Vaduva lui Micle a venit la Bucure?ti ?i l -a rugat sa intervina pentru urgentarea pensiei sale. mpreuna au facut planuri de casatorie nerealizabile. ntr-o scrisoare din 1880 catre Henrieta, sora sa, s-a plns ca are mult de lucru ?i ca este bolnav trupe?te, dar mai mult suflete?te. Din partea familiei a primit numai imputari, n special adresate de tatal sau. Nu a avut nici timp, nici dispoz

i?ie sa-l felicite macar pe Matei, care-i trimisese invita?ie de nunta. Nu a pub licat dect o poezie. Negruzzi i scrie imputndu-i ca nu-i mai trimite nici o colabor are. A renun?at la casatoria proiectata cu Veronica Micle. S-a rentors n ?ara, traind la Ia?i ntre 1874-1877. A fost director al Bibliotecii C entrale, profesor suplinitor, revizor ?colar pentru jude?ele Ia?i ?i Vaslui, red actor la ziarul Curierul de Ia?i. A continuat sa publice n Convorbiri literare. A devenit bun prieten cu Ion Creanga, pe care l-a determinat sa scrie ?i l-a intr odus la Junimea. Situa?ia lui materiala era nesigura; a avut necazuri n familie ( i-au murit mai mul?i fra?i, i-a murit ?i mama). S-a ndragostit de Veronica Micle. n 1877 s-a mutat la Bucure?ti, unde pna n 1883 a fost redactor, apoi redactor-?ef (n 1880) la ziarul Timpul. A desfa?urat o activitate publicistica excep?ionala, ca re i-a ruinat nsa sanatatea. Acum a scris marile lui poeme (seria Scrisorile, Luc eafarul, etc.). Boala

Poesii - 1884 Nu a publicat nici o poezie n tot timpul anului 1882. n schimb a citit n mai multe rnduri Luceafarul pe care Mite Kremnitz l-a tradus n germana, n ?edin?ele Junimii de la Titu Maiorescu. Este semnalat adeseori n casa la Maiorescu. n 1 ianuarie, la ga zeta, Eminescu este flancat de un director ?i un comitet redac?ional care urmau sa-i tempereze avntul sau polemic. Reorganizarea redac?iei este nsa inoperanta, fi indca poetul continua sa scrie n stilul sau propriu. n 13 septembrie, n absen?a poe tului, probabil, se citesc iara?i vecinic frumoasele poezii de Eminescu n casa lui Maiorescu. n luna ianuarie a anului 1883, Eminescu este internat pentru o vreme n spital. n li psa lui se cite?te la Maiorescu, n doua rnduri, Luceafarul n limba germana. La Bucure ?ti, n 23 iunie, pe o caldura nabu?itoare, Eminescu a dat semne de depresie, iar l a 28 iunie, "boala" a izbucnit din plin. n aceea?i zi a fost internat n sanatoriul doctorului ?u?u, cu diagnosticul de psihoza maniaco-depresiva, nicidecum ceva i ncurabil. Maiorescu a fost vizitat n 12 august de Gheorghe Eminovici ?i de fratele poetului (locotenentul), care au cerut rela?ii asupra bolnavului. Fondurile strnse din vnz area biletelor, n valoare de 2,000 lei, au fost adaugate contribu?iei amicilor pe ntru plecarea lui Eminescu. Eminescu a fost trimis la Viena n 20 octombrie ?i int ernat n sanatoriul de la Ober-Dobling, fiind nso?it pe drum de un vechi prieten, A lexandru Chibici Revneanu. n 1 ianuarie 1884 Eminescu a fost vizitat de Maiorescu ?i de varul acestuia, C. P opazu, din Viena, care aveau sarcina sa-l vada ct mai des la sanatoriu. n 8 ianuar ie a murit la Ipote?ti, Gheorghe Eminovici, tatal poetului. n 12 ianuarie Eminesc u i-a scris lui Chibici ca dore?te sa se ntoarca n ?ara, iar n 4 februarie i-a scri s lui Maiorescu, exprimndu-i aceea?i dorin?a. Doctorul Obersteiner a recomandat l a 10 februarie ca pacientul sa faca o calatorie prin Italia. n 26 februarie Emine scu a plecat n calatoria recomandata, nso?it de Chibici. n 7 martie la Ipote?ti, Neculai Eminovici (Nicu) s-a sinucis prin mpu?care. Emines cu a sosit la Bucure?ti n 27 martie, primit la gara de mai mul?i amici. A plecat n 7 aprilie la Ia?i, cu acela?i nso?itor. n 24 septembrie a fost numit n postul de s ub-bibliotecar al Bibliotecii Centrale din Ia?i. n 25 octombrie a fost prezent la banchetul anual al Junimii, iar n noiembrie a fost internat n spitalul Sf. Spirid on. n luna decembrie a primit vizita lui Vlahu?a, care l-a gasit in deplinatate p

utere creatoare, si chiar binedispus. n perioada iulie - august 1885 a urmat o cura la Liman, lnga Odessa, de unde a scr is cernd bani pentru plata taxelor. La nceputul lunii septembrie nca nu venise la I a?i. Editura Socec i-a dat 500 lei n contul volumului de poezii. n anul 1886 a fost men?inut n serviciul bibliotecii, unde a ndeplinit roluri ?terse : a scris statele de plata, adresele pentru naintarea lor, diverse circulare pent ru restituirea car?ilor mprumutate ?i pentru convocarea comisiei bibliotecii. n 15 martie, Albumul literar al societa?ii studen?ilor universitari Unirea i-a publi cat poezia Nu ma-n?elegi. A fost nlocuit n 9 noiembrie din postul de la biblioteca ?i, n urma unui consult medical, este transportat la ospiciul de la Mnastirea Nea m?. n primavara lui 1887, Eminescu a plecat la Boto?ani, la sora sa Henrieta, ?i a fo st internat n spitalul local Sfntul Spiridon. n timpul acesta, la Ia?i s-au organiz at comitete de ajutorare, care au lansat liste de subscrip?ie publica pentru ntre ?inerea ?i ngrijirea poetului. n 13 iulie a mers la Ia?i pentru un consult medical . Ace?tia au recomandat trimiterea pacientului la Viena ?i Hall, iar n 15 iulie E minescu a plecat nspre destina?iile recomandate, nso?it de doctorandul Grigore Foc ?a. n 1 septembrie s-a ntors de la Hall la Boto?ani, unde a stat sub ngrijirea doct orului Iszak ?i a sorei sale, Henrieta. Trupa de teatru a fra?ilor Vladicescu, c unoscu?i poetului, a dat n luna decembrie la Boto?ani, un spectacol n beneficiul b olnavului.

Mormntul lui Mihai Eminescu Eminescu a dorit n 1888 sa-?i termine unele lucrari de care ?i-a amintit ca le-a lasat n manuscris. I-a amintit Henrietei de gramatica limbii sanscrite, ramasa n m anuscris la Biblioteca Centrala din Ia?i. Prin scrisoare recomandata i-a cerut l ui Maiorescu sa-i trimita biblioteca ?i manuscrisele ramase la Bucure?ti. Critic ul nsa nu a dat niciun raspuns acestei scrisori. Iacob Negruzzi a depus pe biroul Camera Deputa?ilor o peti?ie din partea unui numar de ceta?eni din toate par?il e ?arii, pentru un proiect de lege prin care sa se acorde poetului, de catre sta t, o pensie viagera. Propunerea a fost sus?inuta ?i de Mihail Kogalniceanu. Came ra a votat un ajutor lunar de 250 lei. Veronica Micle a venit la Boto?ani ?i l-a determinat pe Eminescu sa se mute definitiv la Bucure?ti. n 15 aprilie, poetul s -a stabilit definitiv la Bucure?ti. Aici a avut un modest nceput de activitate li terara. n 23 noiembrie proiectul de lege a trecut la Senat, unde a fost sus?inut de Nicolae Gane ca raportor. Legea s-a votat abia n luna aprilie a anului urmator . Eminescu a fost internat n 3 februarie 1889 la spitalul Marcu?a din Bucure?ti ?i apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. Medicul Zaharia Petrescu, mpreuna cu dr. Alexandru ?u?u, l-a examinat pe Mihai Eminescu, la 20 martie 1889. Conclu zia raportului medical a fost urmatoarea: dl. Mihail Eminescu este atins de alien a?ie mintala n forma de demen?a, stare care reclama ?ederea sa ntr-un institut .[5] n 13 aprilie s-a instituit o curatela pentru asisten?a judiciara a bolnavului. sursa: wikipedia