Sunteți pe pagina 1din 2

1. In luna mai fata de luna aprilie, nr salariatilor creste cu 20, iar productia inregistreaza o crestere cu 250%.

In luna aprilie, nr de lucratori este de 50, iar productia in luna mai este de 3500 bucati. Calculati productivitatea medie a muncii in luna aprilie, mai, produtivitatea marginala a muncii. 2. In anul 2005, o firma a realizat o productie de 20 000 bucati, cu 20 de salariati. Daca in anul urmator, productia a crescut de 1,5 ori, iar productivitatea medie a muncii a crescut cu 20%, cu cat a crescut numarul de salariati? 3. In cadrul unei firme, 15 muncitori realizeaza o productie lunara de 75 de bucati. Prin angajarea suplimentara a 5 muncitori, productivitatea medie a muncii creste cu 20%, calculati cu cat creste productia. 4. O productie de 2500 bucati este realizata in T0 de 20 de salariati, cu costuri fixe de 10.000 u.m si costuri varibile de 15.000 u.m. In perioada urmatoare, T1, pruductivitatea medie a muncii creste cu 10%, datorita organizarii mai bune a muncii, in conditiile in care numarul salariatilor ramane neschimbat. Calculati productivitate medie a muncii in T0 si T1, productia in T1, costul total in t1 si costul marginal. 5. Costul total este 40.000 u.m, din care 20% sunt costuri fixe. Daca productia creste cu 20%, cu cat creste productia? 6. Costul variabil reprezinta 70% din costul total, iar costul fix este de 300.000 u.m. In conditiile in care costul fix ramane constant si indicele costului total va fi de 120% atunci : a)costul varibil creste cu 500.000 u.m b) costul total in T1 devine 1.200.000 c)cresterea absoluta a costului variabil este de 900.000 u.m d)costul total in t1 reprezinta 1,2% din valoarea initiala. 7. In T0 o firma obtine 20.000 bucati dintr-un bun X. Costul total este de 10 mil din care 60% sunt costuri variabile. Pe termen scurt, productivitatea medie a muncii creste cu 25%, numarul de salariati ramane la fel, iar costurile variabile cresc cu

20%. Calculati productia in T1, costul total mediu in T0, modificarea procentuala a costului total mediu in T1 fata de T0, si costul marginal. 8. Costul unitar al unui bun X, este 1500 u.m. In situatia in care cresterea productiei cu 15%, determina o crestere a costului total cu 25%, costul marginal este: a) 2500; b)6000 c)7500, d)10 000 9. O firma realizeaza in momentul T0 80 de produse, pentru care inregistreaza cheltuieli totale de 320.000u.m. In momentul T1, decide majorarea productiei cu 20 de bucati, iar costul total creste cu 20.000u.m. Calculati costul total mediu in T0 si T1, indicele costului mediu. 10. O firma dispune de un capital de 800 mil din care 65% capital fix, amortizabil in 10 ani. Daca salariile platite angajatilor sunt de 180 de mil, atunci costul anual al productiei este:a)480 mil, b)512 mil c)456 mil, d)540 mil.