Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

Model 2008 ITL 096

Stema unitii
administrativ-teritoriale

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Nr. .......... /

Codul de identificare fiscal: ........


/200.

Adres/Cont IBAN/tel/fax
DOCUMENT DE VNZARE CUMPRARE
pentru bunuri mobile sechestrate
Ziua .. luna 20..
n temeiul ...........................................................................................................................
Debitor .........................................................
......................................................................
(nume, prenume/denumire, forma juridic)
C.N.P./C.F./C.U.I. .......................................
Str. ............................................ nr. .........
Localitatea ...................................................
Judeul .........................................................
Contul .........................................................
Banca ..........................................................
Cota T.V.A. ..........%

Cumprtor ..................................................
......................................................................
(nume, prenume/denumire, forma juridic)
C.N.P./C.F./C.U.I. .......................................
Str. ............................................ nr. .........
Localitatea ...................................................
Judeul .........................................................
Contul .........................................................
Banca ..........................................................

Nr.
crt.

Denumirea
bunului

UM

Cantitatea

Pre unitar
(fr T.V.A.)
-lei-

Valoarea
-lei-

Valoarea
T.V.A.
-lei-

TOTAL
Total de plat
(col. 5 + col.6)

(funcia)

L.S.

(prenumele i numele organului de executare)

(semntura)

(semntura cumprtorului)

S-ar putea să vă placă și