Sunteți pe pagina 1din 16

Manual: SNAPSHOT PRE-INTERMEDIATE

CLASA A VII-A / 2 ore pe sapt./ L2 Data: 24.09, 26.09, 01.10 * 3 ore

PROIECTUL UNITII DE NVARE NR: 1 IM HERE TO WORK


Detalieri de coninut 1. IM HERE TO WORK - noun formation with -er, -r, -or - jobs and occupations O.R. 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.3. Activiti de nvare - ex de ascultare a textului pe caseta; - ex de citire pe roluri; - ex de identificare si traducere a elementelor lexicale noi; - ex de tip T/F (ex 2/pag 9); - ex de repetare a expresiilor intalnite in text; - ex de construire a substantivelor cu ajutorul terminatiilor -er, -r, -or; - ex de enumerare a joburilor si ocupatiilor pe care le cunoastem - ex de discriminare intre Pres. S si Pres Cont; - ex din caietul special; - ex de comunicare: maintaining a conversation; - ex de utilizare a infinitivului lung (infinitive of purpose) (ex 11/pag 11); - ex din caietu; special: infinitive of purpose; - dialoguri utilizand echo questions - ex de citire a dialogului din manual; - ex de completare a tabelului cu informatii primate din text; - ex de raspuns la intrebari pe baza interviului ascultat pe caseta (ex 13/pag 12); - ex de furnizare (oral si in scris) de informatii personale: family, friends, hobbies, etc Resurse Caseta Manual Role-play Frontal (T-Ss) Individual Tema pt acasa (What job would you like to have?) Evaluare Obs.

2. PRESENT SIMPLE AND CONTINUOUS (revision) - Present simple in contrast cu Present continuous - showing interest or surprise - infinitive of purpose - echo questions

1.1. 2.1. 2.3. 3.1.

Manual Workbook PW T-Ss Individual Tema pt acasa Observare sistematica

3. SUMMER JOBS - jobs and occupations - giving personal information - On the bus

1.1. 2.1. 2.2. 2.3. 3.2. 3.3. 4.2.

Manual Caseta Workbook Individual T-Ss

Tema in clasa Tema pt acasa ( taking an interview)

Manual: SNAPSHOT PRE-INTERMEDIATE

CLASA A VII-A / 2 ore pe sapt./ L1 Data: 03.10, 08.10, 10.10 * 3 ore

PROIECTUL UNITII DE NVARE NR: 2 OVER THREE HOURS LATE


Detalieri de coninut 1. OVER THREE HOURS LATE - letter reading - talking about past journeys O.R. 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.2. 3.3. 3.4. Activiti de nvare - ex de citire a scrisorii din manual; - ex de identificare si traducere a elementelor lexicale noi; - ex de raspuns la intrebari (ex 1/pag 15); - ex de citire a dialogului pe roluri/pag 15; - ex de aranjare a propozitiilor astfel incat sa se realizeze rezumatul textului citit; - ex de identificare a regulilor de intocmire a unei scrisori - ex de recapitulare a timpului Past Simple atat pt verbele regulate, cat si pt cele neregulate; - ex de utilizare a adverbelor de timp ago, last, in, at, on, this, yesterday; - ex de completare a spatiilor libere cu forma corecta a verbelor din paranteza (fise de lucru); - ex de enumerare a mijloacelor de transport cunoscute - ex de citire a textului din manual/pag 18; - ex de traducere a elementelor lexicale noi; - ex de raspuns la intrebari pe baza textului citit (ex 14/pag 18); - ex de ascultare a dialogului pe caseta si apoi raspuns la intrebari (ex 15/pag 18); - ex de conversatie despre excursii Resurse Manual Workbook Caseta Role-play Individual GW T-Ss Manual Workbook Worksheets Frontal (T-Ss) Individual Manual Caseta T-Ss Individual GW Observare sistematica Tema pt acasa (writing about a journey) Tema pt acasa Tema in clasa (fise de lucru) Tema pt acasa (writing an informal letter) Observare sistematica Evaluare Obs.

2. PAST SIMPLE (revision) -Past simple of regular and irregular verbs - past time adverbials - conjunctions so and because - means of transport

1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.3.

3. CLIMBING IS OUR LIFE - talking about journeys

2.1. 2.3. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2.

Manual: SNAPSHOT PRE-INTERMEDIATE

CLASA A VII-A / 2 ore pe sapt./ L1 Data: 15.10 * 1 ora

FAST REWIND : UNITS 1 AND 2

Detalieri de coninut EVALUARE - Present simple and continuous - Past simple - infinitive of purpose - means of transport - time adverbials

O.R. 2.1. 2.2. 2.3. 3.3. 4.1.

Activiti de nvare - ex de utilizare corecta a timpurilor verbale Present S, Present C, Past Simple - ex de utilizare infinitive of purpose (ex 3/pag 19); - ex de alegere a variantei corecte (ex 4/pag 19); - ex de completare a propozitiilor cu cuvintele corespunzatoare (ex 5/pag 19); - ex de diferentiere a adverbelor de timp (Present Simple- Present Continuous)

Resurse Manual Worksheets Individual Frontal (T-Ss)

Evaluare Observare sistematica

Obs.

Tema in clasa

Manual: SNAPSHOT PRE-INTERMEDIATE

CLASA A VII-A / 2 ore pe sapt./ L1 Data: 17.10, 22.10, 24.10 * 3 ore

PROIECTUL UNITII DE NVARE NR: 3 A PLACE WHICH ATTRACTS TOURISTS


Detalieri de coninut 1. CORNWALL - the natural environment - defining and nondefining relative clauses O.R. 2.1. 2.2. 3.2. 3.3. 3.4. Activiti de nvare - ex de citire a textului despre Peninsula Cornwall/pag 20; - ex de identificare si traducere a elementelor lexicale noi; - ex de identificare a elementelor din mediul inconjurator si utilizare corecta: workbook; - ex de construire a propozitiilor relative cu ajutorul pronumelor relative who, which, where; - ex de imaginare a unei excursii in Cornwall - ex de citire a textului pe roluri; - ex de corectare a propozitiilor ; - ex de construire a viitorului cu going to, will sau Present Continuous - ex de construire de propozitii pe baza imaginilor date; - ex de completare a spatiilor libere cu forma corecta a verbului din paranteza; - ex din workbook - ex de conversatie: planuri de vacanta; - ex de organizare a ideilor dupa schita data in manual; - ex de citire a textului din manual/pag 24; - ex de completare a conversatiei, apoi de verificare dupa caseta Resurse Manual Workbook Harta Marii Britanii T-Ss Individual Tema pt acasa Observare sistematica Evaluare Obs.

2. FUTURE with going to, will or Present Continuous - Near Future - Future Simple - Present Continuous for Future

2.1. 2.2. 2.3. 3.4. 4.1.

Manual Workbook Individual Perechi (PW) Tema pt acasa

3. HOLIDAY PLANS - collecting and organizing ideas - giving and responding to invitations - In town

2.1. 2.3. 3.2. 3.3. 4.2.

Manual Caseta Individual T-Ss

Observare sistematica Tema pt acasa (planning a holiday)

Manual: SNAPSHOT PRE-INTERMEDIATE

CLASA A VII-A / 2 ore pe sapt./ L1 Data: 29.10, 31.10, 05.11 * 3 ore

PROIECTUL UNITII DE NVARE NR: 4 HOW LONG HAVE YOU BEEN HERE?
Detalieri de coninut 1. BORN TO RIDE - surfing fact file - adjectives with negatine prefixes O.R. 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.3. 3.4. 4.1. Activiti de nvare - ex de citire a textului din manual; - ex de identificare si traducere a elementelor lexicale necunoscute; - ex de identificare a elementelor necesare pt surfing; - ex de raspuns la intrebari (ex 1/pag 27); - ex de construire a adjectivelor cu prefixe negative un-, in-, im-; - ex de utilizare a adjectivelor construite - ex de citire a textului pe roluri; - ex de tip T/F/DK; - ex de utilizare a timpului Present Perfect Simple cu for si since - ex de construire a gradelor de comparatie a adjectivelor; - ex de utilizare a adjectivelor la gradele de comparative cerute de context (ex 10/pag 29); - ex din caietul special - ex de alegere a unor teme si adjective dintre cele date; - ex de intocmire de intrebari pe tema aleasa in grupuri de cate 4; - ex de adresare de intrebari sub forma de concurs; - ex de raspuns la intrebari; - premierea echipei castigatoare Resurse Manual Workbook Individual Frontal (T-Ss) Tema pt acasa Tema in clasa Evaluare Obs.

2. COMPARISON OF ADJECTIVES - Present Perfect Simple with for and since - time expressions with for and since - comparison with much, (not) as as

2.1. 2.3. 3.3. 4.1.

Manual Workbook Role-play T-Ss Individual Manual Fise cu intrebari GW T-Ss Observare sistematica Tema pt acasa Observare sistematica

3. QUIZ : THE WORLD TODAY - expressing opinion - adjectives

2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1.

Manual: SNAPSHOT PRE-INTERMEDIATE

CLASA A VII-A / 2 ore pe sapt./ L1 Data: 07.11 * 1 ora

FAST REWIND : UNITS 3 AND 4

Detalieri de coninut EVALUARE - Present Perfect Simple with for and since - relative pronouns who, which, where - comparison of adjectives

O.R. 2.1. 2.2. 2.3. 3.3. 4.1.

Activiti de nvare - ex de construire de propozitii pe baza cuvintelor date folosind Present Perfect Simple; - ex de completare a spatiilor libere cu pronumele relative corespunzator; - ex de utilizare a gradelor de comparatie a adjectivelor; - ex de rezolvare a testului dat (in scris)

Resurse Test Manual Individual

Evaluare Testare scrisa (Present Perfect Simple)

Obs.

Manual: SNAPSHOT ELEMENTARY

CLASA A VII-A / 2 ore pe sapt./ L1 Data: 12.11, 14.11 * 2 ore

PROIECTUL UNITII DE NVARE NR: 5 WIDE ANGLE ON THE WORLD SOUTH AFRICA
Detalieri de coninut 1. SOUTH AFRICA FACT FILE - speaking and writing about South Africa O.R. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.3. 4.3. Activiti de nvare - ex de citire a textului despre Africa de Sud; - ex de identificare a informatiilor privitoare la statul Africa de Sud; - ex de ascultare a casetei (ex 2/pag 33); - ex de conversatie/ scriere despre statul vizitat; - ex de scriere a unei scrisori unui prieten, utilizand informatiile primite - ex de citire a exemplului de proiect dat; - ex de identificare a cerintelor de alcatuire a proiectului pt acasa; - ex de citire a versurilor cantecului California girls si de completare a spatiilor libere cu cuvintele corespunzatoare; - ex de ascultare a casetei si de corectare a eventualelor greseli; - ex de identificare a termenilor colocviali Resurse Manual Caseta Harta Africii T-Ss Individual Tema pt acasa (designing a website about your country) Evaluare Obs.

2. A BEAUTIFUL PLACE IN OUR COUNTRY - project - take a break-song: California girls

2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.4. 4.1. 4.2.

Manual Caseta Imagini Group work (GW) Tema pt acasa (Project: A beautiful place in my country)

Manual: SNAPSHOT PRE-INTERMEDIATE

CLASA A VII-A / 2 ore pe sapt./ L1 Data: 19.11, 21.11, 26.11 * 3 ore

PROIECTUL UNITII DE NVARE NR: 6 THE CAR WAS SINKING


Detalieri de coninut 1. THE CAR WAS SINKING - verbs of movement - Past Simple O.R. 2.1. 2.2. 2.3. 3.2. 3.3. Activiti de nvare - ex de citire a textului din manual; - ex de traducere a cuvintelor noi; - ex de identificare a sinonimelor date (ex 1b/pag 37); - ex de asociere a imaginilor cu informatiile date (ex 1a/pag 37); - ex de enumerare a verbelor de miscare intalnite in textul lectiei; - ex de utilizare si formare a timpului Past Simple - ex de construire a timpurilor Past S si Past C; - ex de discriminare intre Past S si Past C; - ex de completare a spatiilor libere cu forma corecta a verbelor din paranteza; - ex de construire de propozitii utilizand termenii dati (ex 5c/pag 39); - ex de conversatie: raspuns la inrebari folosind Past S si C - ex de completare a spatiilor libere cu propozitiile corespunzatoare (ex 9/pag 40); - ex de identificare a expresiilor utilizate in cazul cererii/ oferirii de instructiuni pentru a ajunge la destinatia dorita; - ex de scriere a instructiunilor de a ajunge de acasa pana la ; scoala, biserica etc; - ex de aranjare a imaginilor Resurse Manual Imagini Individual Frontal (T-Ss) Tema pt acasa (ex din workbook) Observare sistematica Evaluare Obs.

2. PAST SIMPLE AND CONTINUOUS - Past Simple and Continuous in contrast -

2.2. 3.3. 3.4. 4.3.

Workbook Manual Pair work (PW) Individual Tema pt acasa Tema in clasa (workbook)

3. ASK FOR AND GIVE DIRECTIONS - prepositions of motion - asking for and giving directions - Looking for Jake

2.1. 2.2. 3.1. 3.3. 3.4. 4.3.

Manual Workbook Pair work (PW) Individual Tema pt acasa

Manual: SNAPSHOT PRE-INTERMEDIATE

CLASA A VII-A / 2 ore pe sapt./ L1 Data: 28.11, 03.12, 05.12 * 3 ore

PROIECTUL UNITII DE NVARE NR: 7 YOURE NICOLA, ARENT YOU?


Detalieri de coninut 1. QUESTION TAGS - clothes and parts of clothes - falling intonation with question tags - question tags O.R. 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.3. 4.3. Activiti de nvare - ex de citire a dialogului pe roluri; - ex de tip T/F/DK; - ex de construire a intrebarilor disjunctive (question tags); - ex de pronuntie/ intonatie; - ex de utilizare corespunzatoare a question tags; - ex de enumerare a tipurilor de haine si a elementelor din care sunt compuse - ex de utilizare a timpului Present Perfect Simple cu adverbele de timp just, already, yet; - ex de construire de propozitii cu cuvintele date, folosind timpul Present Perfect Simple; - ex de completare a spatiilor libere cu verbele date la timpul Present Perfect Simple; - ex din caietul special - ex de discriminare intre cele 2 timpuri verbale: Present Perfect Simple si Past Simple; - ex de citire a textului din manual/pag 46; - ex de extragere a ideilor principale; - ex de tip T/F/DK (ex 14/pag 46); - ex de definire a termenilor ce tin de umor: joke, stand-up comedy, slapstick, sit-cometc; - ex de conversatie: What makes you laugh? Resurse Manual Workbook Creta colorata T-Ss Individual Manual Workbook T-Ss Individual Tema pt acasa Observare sistematica Tema pt acasa Tema in clasa (ex 6/pag 43) Evaluare Obs.

2. PRESENT PERFECT SIMPLE with just, already, yet - time adverbials just, already, yet+Present Perfect Simple

2.2. 2.3. 3.3. 3.4. 4.3.

3. PAST SIMPLE AND PRESENT PERFECT SIMPLE - Past Simple and Present Perfect Simple in contrast - humour terms

1.1. 1.2. 2.1. 2.3. 3.2. 3.3. 4.3.

Worksheet Manual Imagini Individual Pair work (PW) Tema pt acasa Observare sistematica

Manual: SNAPSHOT PRE-INTERMEDIATE

CLASA A VII-A / 2 ore pe sapt./ L1

Data: 10.12 * 1 ora

FAST REWIND : UNITS 3 AND 4

Detalieri de coninut EVALUARE -Past Simple and Continuous - Past Simple and Present Perfect Simple - tag-questions - prepositions of motion

O.R. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 4.3.

Activiti de nvare - ex de completare a spetiilor libere cu timpul verbal correct (ex 1/pag 47); - ex de construire de propozitii pornind de la cuvintele date si utilizand timpurile verbale adecvate (ex 2/pag 47); - ex de utilizare a question tags; - ex de comletare a spatiilor libere cu prepozitiile corespunzatoare (ex 4/pag 47); - rezolvarea testelor

Resurse Fise de evaluare Manual Workbook Individual

Evaluare

Obs.

Testare scrisa (Past SimplePresent Perfect Simple)

CLASA A VII-A / 2 ore pe sapt./ L1 Data: 17.12, 19.12 * 2 ore

CHRISTMAS SONGS AND CAROLS

Detalieri de coninut CHRISTMAS SONGS AND CAROLS -Oh, Christmas tree! Santa Claus is coming to town

O.R. 2.1. 2.4. 3.1. 3.2. 5.1.

Activiti de nvare - ex de citire si traducere a cantecelor de Craciun date pe fise; - ex de ascultare pe CD a cantecelor; - ex de intonare (intreaga clasa si apoi pe grupuri) a cantecelor Oh, Christmas tree! si Santa Claus is coming to town - ex de intonare a cantecelor de Craciun invatate; - ex de citire si apoi de intonare a noului colind dat; - ascultare pe CD a cantecelor date, dar si a altora; - ex de enumerare a traditiilor de Craciun de la noi si din alte tari; - ex de ascultare a unei povesti de Craciun

Resurse Fise CD Whole class Grup (GW) Fise CD Christmas story Whole class GW

Evaluare Observare sistematica

Obs.

CHRISTMAS SONGS AND CAROLS - Silent night - winter traditions

2.1. 2.4. 3.1. 3.2. 5.1.

Observare sistematica

Manual: SNAPSHOT PRE-INTERMEDIATE

CLASA A VII-A / 2 ore pe sapt./ L1 Data: 07.01, 09.01, 14.01 * 3 ore

PROIECTUL UNITII DE NVARE NR: 8 YOU OUGHT TO TRY THEM


Detalieri de coninut 1. YOU OUGHT TO TRY THEM - Past tense -verbs connected with food and cooking - my favourite food O.R. 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.3. Activiti de nvare - ex de citire a textului pe roluri/pag 48; - ex de identificare a elementelor lexicale necunoscute; - ex de aranjare a propozitiilor in ordinea corecta (ex 1a/pag 49); - ex de recapitulare a timpurilor Past Simple si Continuous; - ex de asociere a imaj=ginilor cu cuvintele (verbele) ce le descriu (ex 4/pag 49); - ex de conversatie: mancarea mea preferata/cum o gatesc?! - ex de discriminare intre verbele should/ ought to si have to/ must/ mustnt; - ex de completare a spatiilor liberecu verbul corespunzator (ex 8/pag 50, ex 11/pag 51); - ex de ascultare a casetei si de raspuns la intrebari; - ex de conversatie pornind de la constructia: Would you mind? - ex de citire a textului din manual/pag 52; - ex de intocmire a rezumatului in cateva propozitii; - ex de alegere a variantei corecte (ex 13/pag 52); - ex de identificare a metodelor de a trata sughitul; - ex de aranjare a propozitiilor in pozitia corecta/pag 53 Resurse Manual Imagini Frontal Individual Pair work (PW) Tema pt acasa Evaluare Obs.

2. VERBS should/ought to, have to/must/ mustnt - verbs should/ought to - verbs have to/must/ mustnt - making requests: Would you mind?

2.1. 2.2. 2.3. 3.3. 4.3.

Workbook Manual Frontal (T-Ss) Individual PW Tema pt acasa Tema in clasa

3. HICCUPS- WHY OR WHEN DO THEY HAPPEN? - methods of curing hiccups - After the fire

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 4.1.

Manual Frontal Individual Tema in clasa (After the fire/pag 53)

Manual: SNAPSHOT PRE-INTERMEDIATE

CLASA A VII-A / 2 ore pe sapt./ L1 Data: 16.01, 21.01, 23.01 * 3 ore

PROIECTUL UNITII DE NVARE NR: 9 THEYVE BEEN BULLYING ME


Detalieri de coninut 1. THEYVE BEEN BULLYING ME - nouns and adjectives of emotion - defining a bully O.R. 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 3.2. 3.3. Activiti de nvare - ex de citire a textului din manual/pag 54; - ex de identificare a elementelor lexicale noi (ex. bully) si de explicare a lor; - ex de raspuns la intrebari (ex 16/pag 55); - ex de enumerare a substantivelor si adjectivelor ce definesc emotia; - ex de utilizare adecvata a acestor substantive si adjective in contexte - ex de citire a textului pe roluri dupa ascultarea pe caseta; - ex de completare a tabelului cu informatiile din textul citit (ex 8/pag 56); - ex de construire a timpului Present Perfect continuous + for si since; - ex de utilizare a constructiei How long?+ Present Perfect Continuous (ex 13/pag 57); - ex din caietul special - ex de identificare a expresiilor folosite pentru a oferi, accepta sau refuza ajutorul cuiva; - ex de conversatie utilizand expresiile nou invatate; - ex de scriere a unei scrisori catre un prieten (Present Perfect Continuous); - ex de dialog pe perechi: Kate Winslet- Leonardo di Caprio utilizand Present Perfect Continuous Resurse Manual Dictionar (englezenglez) Individual Tema pt acasa (give advice to people who have problems with bullies at school) Evaluare Obs.

2. PRESENT PERFECT CONTINUOUS WITH FORAND SINCE - Present Perfect Continuous - How long + Present Perfect Continuous

2.1. 2.3. 3.1. 3.3. 4.1.

Manual Workbook Creta colorata T-Ss Individual Tema pt acasa (ex cu Pres. Perf. Cont.) Observare sistematica

3. OFFERING, ACCEPTING OR REFUSING HELP - letter writing - interaction

2.1. 2.2. 2.3. 3.3. 3.4. 4.3. 4.4.

Manual Individual Pair work (PW) Tema in clasa Tema pt acasa

CLASA A VII-A / 2 ore pe sapt./ L1 Data: 28.01, 30.01 * 2 ore

FINAL REVISION SEMESTER I

Detalieri de coninut RECAPITULARE - Past Simple and Present Perfect Simple - Past Continuous - Present Perfect Continuous - tag questions - words related to food and cooking

O.R. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.3. 3.4.

Activiti de nvare - ex de utilizare a atimpurilor verbale: Past Simple, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous (completare de spatii libere cu forma corecta a verbelor din paranteze) ; - ex de aranjare de propozitii in ordinea cronologica a faptelor; - ex de alcatuire de propozitii in grup folosind Present Perfect Continuous; - minidialoguri: sa facem o prajitura; - descrierea unei imagini ce ilustreaza o prajitura (in grup)

Resurse Fisa de lucru Imagine Individual PW GW

Evaluare

Obs.

Observare sistematica

Tema in clasa

Manual: SNAPSHOT PRE-INTERMEDIATE

CLASA A VII-A / 2 ore pe sapt./ L1 Data: 11.02 * 1 ora

FAST REWIND : UNITS 8 AND 9

Detalieri de coninut EVALUARE verbs should/ought to verbs have to/ must/mustnt Present Perfect Continuous with for and since

O.R. 2.1. 2.2. 2.3. 3.2. 3.3. 4.3.

Activiti de nvare - ex de alegere a variantei corecte (verbului correct) (ex 2/pag 59); - ex de completare a spatiilor libere cu forma corecta a verbului corespunzator (ex 3/pag 59); - ex de construire de propozitii pornind de la cuvintele date si utilizand timpul Present Perfect Continuous (ex 4/pag 59); - ex de utilizare corecta a timpului Present Perfect Continuous in exercitiile din fisa de lucru

Resurse Manual Worksheets (fise de lucru) Individual

Evaluare Observare sistematica Rezolvarea fisei de lucru (Pres Perf Cont)

Obs.

Manual: SNAPSHOT ELEMENTARY

CLASA A VII-A / 2 ore pe sapt./ L1 Data: 13.02, 18.02 * 2 ore

PROIECTUL UNITII DE NVARE NR: 10 WIDE ANGLE ON THE WORLD STOWAWAY


Detalieri de coninut 1. STOWAWAY - cities around the world (chart) O.R. 1.1. 1.2. 2.2 2.3. 3.2. 3.3. 4.3. Activiti de nvare - ex de citire a textului din manual/pag 60; - ex de explicare a elementelor lexicale necunoscute; - ex de raspuns la intrebari; - ex de ascultare a casetei si completare a tabelului cu informatiile extrase; - dialog scris: interviu cu eroul lectiei - ex de citire a tipului de proiect prezentat; - ex de citire a indicatiilor date in vederea alcatuirii unui proiect cu titlul My favourite TV programme; - ex de ascultare a cantecului pe caseta; - ex de aranjare a expresiilor in ordinea auzita pe caseta Resurse Manual Caseta Individual GW Tema pt acasa (ex 3/pag 61) Evaluare Observare sistematica Obs.

2. TELEVISION PROGRAMMES - project - take a break- song : I just called to say I love you

2.1. 2.2. 3.3. 3.4. 4.3.

Caseta Manual T-Ss Individual Tema pt acasa (project) Observare sistematica