Sunteți pe pagina 1din 257

INTRU SLAVA SFIN T EI CEI DE O FIIN

I D E V IA F C T O A R E I I NEDESPRITEI TREIMI

MINEIUL
TIPRIT
PMI7PPT7T\T MCI OSULUI

4 *4 4

M IR O N
CU BIN ECU V N TAREA

SFNTULUI SINOD AL SFINTEI BISERICI AUTOCEFALE ORTODOXE ROMANE

BUCURETI TIPOGRAFIA CRILOR BISERICETI

1930.

LUNA LUI MARTIE


A R E T R E IZ E C I I U N A D E ZIL E .
Z IU A A R E 12 C E A S U R I I N O A P T E A A R E 12 C E A S U R I. In ziua dinti, pomenirea sfintei >i prea cuvioasei Mucenie Evdochia. La D o a m n e strigat-am... Stihirile glas 4 Dat-ai semn celor ce se tem de...

P o d o b ie :

ustnicind mai nti i prin nfrnare vetejind sltrile trupului, a doua oar cu ptimirea ai surpat mestriile vrjmaului i ai ridicat biruinf mprotiva lui, o ! Evdochie de D u m n e z e u fericit. Drept aceea, pentru luptele cele ndoite te-au ncununat pre tine Iisus, iubitorul de oameni i Mntuitorul sufletelor noaslre. I n brazdele inimii primind smnfa cea dumnezeeasc, ca un pmnt gras, de Dumnezeu insuflat, cu adevrat nsutit ai nflorit spicul muceniei, i ntru jitnijele cele nelegtoare te-ai pstrat, prin puterea Duhului, carele, cu Darul su, te-a pre fcut i te-a schimbat ntru o mai bun schimbare, Evdochie prea ludat. rin ostenelele nfrnrei
I I

omornd patimile trupului, Ev dochie prea ludat, cu po runca ta cea fctoare de via ai nviat morii. i acum lcueti n ceruri mpreun cu m u cenicii, bine s v r i n d u - i alergarea muceniciei, prin ajutoriul Duhului, rugandu-te pentru toi cei ce cu credin te laud pre tine prea ne leapt.
Slav, glas 6, a lui loan M o n a h u l.

Cuvioasa muceni pr sind cele veselitoare i de multe feluri ale vieii, i crucea pre umere ridicnd, a venit ca s se fac ie mireas, Hristoase. i cu suspinurile lacrmilor stri ga: Nu m lepda pre mine desfrnata, cela ce pre curvari i cureti; nu trece cu vede rea lacrmile datoriilor mele celor cumplite. Ci m primete ca i pre curva aceia carea au adus ie mirul ca i eu aijde-

LUNA LU I M A R T IE

rea s aud: Credina ia ie-a mntuit; mergi n pace.


i acum, a N sc to a re i: Podobie: A treia zi ai nviat...

Pocin nu ai ctigat, ne pocite suflete. Ce te zboveti? Terea morii se a p r o p i e i sfritul a sosit ca furu/. Alearg i cazi cfre Nsctoarea de Dumnezeu.
A Crucii, a N sctoarei:

M re aja cuvintelor celor de Dumnezeu nsuflate te-a vnat pre tine frumoas mucenif, ca pre o desftare a mesei cei nemuritoare i ndulcirii cei dumnezeeti.
4

Slava :

epdnd cele pmnteti Evdochie, ai motenit dupre vrednicie cununa nestricciunii i desftarea cea vrednic.
i acum , a Nsctoarei :

zndu-te rstignit Hris ezlegatu-ma prea curat toase ceia ce te-au nscu t, stri ga: Ce este aceast taina strein jj din osnda morii Dumnezeu ce vd Fiul meu ? C u m m ori i Cuvntul cel ntrupat din tine, pre lemn spnzuraf cu trupul, j p e n t r u ndurrile milostivirii tale. dttorule de via?
T ro p a r glas 4. P easna 3, I r m o s : T u eti ntrirea...

Mielueaua ta Iisuse.

S la v , i a c u m , a N scto are i: C a u t la sfritul crii.

LA UTRENIE.
C a n o n u l i trip e sn iu l T r io d u lu i. C a n o n u l S fin te i. AI c r u i A c r o s tih la G re c i este acesta L u p te le E v d o c h ie i v o i l u d a . Peasna 1, g la s 8 , I r m o s :

ateria cea de m ulte feluri lum ii cei striccioase prsind-o slvit Evdochie, com oara nerpit a i luat.
S la v :

znd n ceruri bucuria slavei, sem nul pocinei ta le cinstit, fe-ai lum inat cubotezul.
i a c u m , a N s c t o a r e i :

cntm Dom nului, celui ce a povfuif pre norodul su prin M area Roie, cntare de biruin; c sau proslvit1 1 . ntunecarea cea din neluare aminte, carea s'au pus presfe mine cel ce te laud m ucenifa j Evdochie, risipete-o cu razele I !
rugciunilor tale.

oat dorirea m eam rog ndrepteaz-o ctre cel nscut din tine, Nsctoare de Dum nezeu, izbvindu-m de patim i.
Irmosul:

rea celor ce T Doam ne: alearg la ..esti lum ina laud Duhul

IN ZIUA DINTI Sedealna, glas 4, Podobie :

re nelepciunea i Cuvnminndu-fe cu raza cea dumnezeeasc, ntunerecul n elciunii l-ai prsit, i ai pri mit viat nematerialnic (nc n trup fiind), i de dumnezeetile daruri ale Duhului umplndu-te, cu singur grirea nainte, mort ai nviat. Pentru aceasta la sfrit cu cununa muceniei dumnezeete te-ai mpo dobit i pre vicleanul l-ai ruinat, Evdochie cea ntocma cu n gerii. Roag-te lui Hr i st os Dumnezeu, iertare de greale s druiasc, celor ce prznuesc cu dragoste sfnt pome nirea ta.
Slav i acum, a Nsctoarei:

zndu-I fr dreptate spnzu rat pre Cruce, plngnd au strigat: Vai mie prea iubite fiule! Vai mie fiule prea dorite! Cum voi suferi s vz aseme nea privelite? De cele din luntru sunt chinuit, i inima mea arde. Ci o prea bunule! svrete cuvintele tale, i scoal-te curnd, dnd tuturor bucurie i izbvire, celor ce cu credin laud prea curat pa tima ta.
Peasna 4-a, Irm o s :

uzit-am Doamne taina ico___nomiei tale, njeles-am lu crurile tale, i am proslvii Dumnezeirea ta.

mi aduc aminte de jude cat i m spimntez cuge tnd la faptele mele cele viclene, cum voi rspunde Judectoru lui eu ticlosul? Iar privind ctre icoana ta prea ludat Doamn, primesc alinare de durerile mele. Pentru aceasta nu trece cu vederea rugciu nea robului tu. Cci mam desndjduit desvrit i c znd strig jie: Milostivete-te prea sfnt, ca milostiv s-mi fie Fiul tu i Domnul, n ziua judec(ii. C nu am alt nde jde eu nevrednicul robul tu.
A Crucii, a Nsctoarei:

rea covrind cu podoa ba trupului, dupre vrednicie asemenea ai nflorit frumuse ea cea sufleteasc, strlucind prin osteneli Evdochie. rin nvturile cele sfinte ale lui Ghermano, nebgnd n seam necuvinfele cele mai de nainte, mucenij ai luat ju decata cea prin luminare, ndu rtoare.
S la v :

Toat asupreala nelciu nii ai pierdut, c povjuitorul luminii adevrului ai avut pre Arhanghelul, carele ti desco perea tie artri dumnezeeti.

P re Mieluelul i Pstorul i Izbvitorul, mieluaua v-

T u prea curat
blnzete furtuna

i acum, a Nsctoarei:

LUNA LUI MARTIE

fiefului meu, slobozindu-m din vifor i din ntreitul val al p catului.


Peasna 5, Irmos.

i acum, a Nsctoarei:

necnd strig fie Doamne, mntuiete-ne pre noi. C tu eti Dumnezeul nostru, afar de tine pe altul nu tim. Splndu-te cu lacrimi de noroiul faptelor tale, prin baia botezului mai mult dect soa rele ai strlucit, Evdochie.

Ceeace ai nscut pre prici nuitorul linitii Hristos, mbln zete valul cel slbatec al pa timilor mele, prea sfnt st pn.
Irmosul.

ioc > o V ?

ain luminoas d-mi me, cela ce te mbraci cu lumina ca cu o hain mult milostive Hristoase Dumnezeul nostru.
CONDAC, glas 4:
9

V itejete nevoindu-te intru ptimirea ta, ne luminezi cu S la v : vrsarea minunilor prea lu i ici bogfia, nici desmier- dat, pre noi ceice alergm drile, nici btile, nici moar ntru dumnezeeasc biserica tea, nu au putut s te des ta, i dnfuind te rugm, prea part, nici zgriiturile, nici sa cuvioas mucenif Evdochie, bia, pe tine de Dumnezeu. ca s ne izbvim de neputinele cele sufleteti, i s scoatem i acum, a Nsctoarei: darul tmduirilor. ^ pinul patimii mele, cel ICOS. stufos arde-1 cu focul, carele B iserica cea rbdtoare de nu au ars dumnezeesc pnte chinuri ca o prg sau artat, cele tu Nsctoare de Dum dobndind n mijloc grdina nezeu. nemurirei, trupul cel cinstit al Peasna 6, Irmos. acetia, i cei ce cuprind rodurile ei, cu ramurile tale se ain luminoas d-mi mie. lumineaz, iar privind se mi Cu focul ptimirei tare pe sinuneaz, cum cu adevrat ne-fi ngrndu-te, te-ai artat trupul cel mort izvorte tm nemistuit de munci cinstit duiri, nfelepfind pre tofi. Pen Evdochie. tru aceasta veni(i tofi acum Slav : mpreun cu mine smeritul, ca D curfind spurcciunea, s scoa lor celor striccioi, iubind pre tem darul tmduirilor. mirele cel cinstit, ntru dorirea Luna lui Martie are zile 31. Ziua are ceasuri 12. i noaptea ceasuri 12. In ziua dinti, po cea nestriccioas te-ai pus pre menirea prea cuvioasei rnuceniei Evdochiei, sine-fi Evdochie. Samarineanca.
A

N ZIU A DINTI Stih : E v d o ch ia Samarineanca, nu ap este c e r n d :

Ci sngele su ie M ntuitorule din grumazii si este aducnd. Intru ntia zi a lui Martie : E vdo ch ia s a svrit prin sabie.

ceasta era din cetatea Iliupolei, a eparhiei Livanisiei Finichiei, pre vremile mpriei lui Traian, fiind necredincioas i nchintoare de idoli. Carea mai n ti petrecea viaa sa cu neastmprare i curvete i trgea spre dnsa muli ndrgitori cu frumuseea i buna cuviina feei sale, i pentru aceasta au strns avere mult. Iar mai pre urm au crezut n Hristos, auzind dela oarecarele monah Ghermano, cetindu-se cuvinte folositoare de suflet pentru blagocestie i pocin. Deci se botez de episcopul Teodot, nduplecndu-se prin dumnezeeti descope riri, care sau nvrednicit ale vedea. Cci isau artat n uimire unde o inea de mn un nger, i se sui la ceruri. i au vzut pre sfinii ngeri cum se veseliau pentru ntoarcerea ei. i cum oarecarele negru i nfricoat la chip scrnia cu dinii i striga, c i-se face strmbtate de se va lipsi de dnsa. Pentru aceasta viindu-i ntru sine au mprit toat averea, i dndu o sracilor, sau dus la o monastire i se fcu monahie. Deci pe trecnd bine calea nevoinei, fu adus naintea lui Avrilian, ce luase mpria dup Traian, prndu-s dela cei ce i fusese ei mai nainte ndrgitori, i n viind pre fiul mpratului ce fusese mort, trase pre mpratul la credina lui H r i stos. i apoi dup civa ani se cercet de Diogen, ighemonul cetei Iliupolei, i iar fcnd m inuni se slobozi. Iar dup acestea de Vichentie, ce sa pus ighemon n urma lui Diogen, i sau tiat capul. i aa au luat dela Domnul cu nuna cea nestriccioas a muceniei.
Intru aceast zi, pomenirea sfintei Domninei, cei din Kir. S t i h : D o m n in a purtnd de bunti povar, La D um nezeu cu nego prea fericit se apropiar.

a trupului; cci fcndu-i o colibioar n grdina maicei sale, petrecea acolo toat ziua, udndu-i cu lacrimile sale cele deapururea nu numai faa ci i rasele sale cele de pr ce le purta. Iar pe la cn tarea cocoilor intrnd n dumnezeeasca biseric, da slav i mulmit lui D um nezeu cu toat mulimea norodului. i mncarea i era linte muiat n ap. i toat osteneala aceasta a postului o au rbdat, cu toate c era la trup slab i mai moart. Se arta ns la toi i la brbai i la femei, pre care ea i vedea ns fr s caute ea n faa cuiva, i fr a-i arta i ea la alii faa sa. i era acoperindu-se cu haina ei cea de pr pn la genunchi i vorbia ginga i cu cin ste pururea cu lacrimi cu cei ce veni. Pentru pururea pomenita aceasta se zice c de multe ori lund mna cea dreapt a fericitului Teodorit, Episcopului Kirului, pentru ca s i o srute, i punndu-o la ochii si spre sfinenie, atta o ud de mult cu lacrimile nct se umplea mna lui de lacrimile ei. Care lacrimi ns se fcea din dragostea cea fierbinte ctre Dumnezeu, Carele i aprindea cugetul cu vioasei ntru privirea cea dumnezeeasca, mpungnd cugetul ei cu sgeata sa. i fcnd pre sufletul ei a se sili de a p rsi viaa aceasta i a se muta la cealalt. Deci cu aceste sfinite nevoine petrecnd ziua i noaptea, fu dus i suit ctre H ri stos, Mirele su cel dorit, prin faptele ei cele bune i plcute lui Dumnezeu.
ftrfcu,n , p o m e n ire a

S f in t e i MucevuLe

A n to n ic a Intru aceast zi, sfinii mucenici Markel i Antonie, prin foc sau svrit. g ik . Cuptorul cel nfocat am ndurora nevoi torilor era ca o topitoare, Cari strlucesc prin el dect aurul mai (tare.

Intru aceast zi sfinii mucenici, Silvestru i Sofronie, prin sabie sau svrit. Qtj. . Silvestre a jertfi nelciunii nesuferind, m preun cu Sofronie tiere ai fost rbdnd. Intru aceast zi sfntul Nestorian prin sabie sau sfrit. S t ih l ntorcndu-i-se grumazul napoi, restoriene prin tiere nainte mergeai.
K

ceasta sau nscut din prini binecredincioi i bogai i afierosindu-se pre sinei din pruncie lui Dumnezeu. Sau dat spre nevoine i la cealalt petrecerea

Intru aceast zi pomenirea sfinilor mucenici Harisie, Nichifor i Agapie. Stih Treimea nevoitorilor acum n ceruri sau nfiat, Treimei cei ce pre toate le-au lucrat.

LUNA LUI MARTIE


ntru aceast zi pomenirea cuviosului prin telui nostru Agapie, cel ce a sihstrit n hota rele monastirei Vatopedului cei din muntele AtouIui, carele robindu-se de Saracini, i ntorcndu-i pre ei la buna credin i botezndu-i cu pace sau svrit. Stih: Agapie prea fericite dei cu trupul adec te-ai robit, i acum, a Nsctoarei:

Ins nu i cu cugetul a fi rob te-ai vzut.

Zdrobit fiind de rutate i de cumplite pcate nsrcinat, ceeace ai nscut pre Mieluelul carele ridic pcatul lumii, Fe cioar Stpn, de stpnirea acestora pzete-m.
Peasna 8, Irmos: Pre mpratul Ceresc...

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin c >
Peasna 6, Irmos.

oc nematerialnic slluininerii cei ce mersese din Iudu -se ntru tine, i crbune _ deia n Vavilon oarecnd, dumnezeesc fiind n snurile cu credina Treimei, vpaia tale Prea cinstit, pre muncitori cuptorului o au clcat, cntnd: i-au ars, pzindu-te pre tine neDumnezeul prinilor notri bi vatamata. ne eti cuvntat.

Binecuvntm pre Tatl:

C a o motenitoare a vieii i artat izbvit de moartea cea strictoare de suflet, prin rugciunea ta pre cei mori nviindu-i Evdochie, lui Hristos ai strigat: Dumnezeul prinilor notri bine eti cuvntat. I u cuvioas fiind mai na inte cas pcatului, te-ai curit pre sinei lui Dumnezeu, artndu-le cas sfinit i nbuntit, frumoas muceni, stri gnd : Dumnezeul prinilor notri bine eti cuvntat.
S la v :

Rspltiri pentru sudorile cele dumnezeeti, ai luat rvrsrile tmduirilor Evdo chie, a omor boale i a nvia morii.
i acum, a Nsctoarei:

Sufletul meu cel omort de dezmierdri, nviaz-1 Nsc toare de Dumnezeu Fecioar, c tu singur ai nscut viaa, fr de ispit brbteasc.
Irm osul: S ludm bine s cuvntm...

Cu sudorile cele pustniceti ngrindu-te te-ai artat mslin roditor Evdochie. Cu sabia muceniei i cu vrsarea sn gelui topindu-te, strigai: Dum nezeul prinilor notri bine eti cuvntat.

Pre mpratul Ceresc, pre carele l laud otile ngereti, Iudai-L i-L prea nlai ntru toi vecii.
Peasna 9, Irmos: Cu adevrat Nsctoare...

eslegatu-te-ai din ceste vre melnice Muc eni f Evdo- ti

7 k

C /v

chie, i ai primit svritul do ririlor mufndu-te ctre Dum nezeu prin sabie.
S la v :

i j i mucenifele, ca o muce
nic i cu cuvioasele, ca o n ceptur a Sihatrilor ai str lucit, artndu-te fctoare de minuni slvit Evdochie.
i acum, a Nsctoarei:

prea ludate, cel prea adevrat ntre fctorii de minuni, de Dumnezeu druit i lumintor prea luminos i sfinfit ai fost i rai carele ai dobndit n mijloc lemnul viefii, prelisus dttorul de viat, sfinfite mucenice Teodote. u vine de bou btndu-te i pre lemn ntinzndu-te, i cu amar strujindu-te, vrednicule de minune, i n temni nchizndu-te i cu piroane pironindufi-se picioarele tale i fiind pus pre pat ars, te-ai artat necltit, ludnd pre cel ce te ntria pre tine ntru toate, sfinfite mu cenice Teodote. u vinele nevoinfelor tale ai sugrumat pre vrjmaul i puterea acestuia ai biruit i prea luminat mbrbtndu-te, lcuefi ntru mprfia cea de sus purtnd cunun, i nvrednicindu-te luminii i frumsefii dn uitorilor, i te rogi ca s se mntuiasc cei ce te cinstesc pre tine, lauda m u c e n i c i l o r Teodote.
Alte stihiri ale lui Isihie, aceiai. glas i Podobie

u o folositoare dumneze easc i ca o ndejde adevrat singur pre tine te amJMaic a lui Dumnezeu, ca s m izbvesc din pcate i din primejdii.
Ir m o s u l:

u adevrat Nsctoare de Dumnezeu, te mrturisim pre tine Fecioar curat, cei mntuifi prin tine, cu cetele cele fr de trupuri, mrindu-te pre tine.
i cealalt slujb a Utreniei dupre ornduial i Otpustul.

INTRU ACEAST LUN


IN 2 Z IL E . Pomenirea sfntului sfinitului m u c e n i c Teodot Episcopul Kirinei, i sfntul mucenic Isihie. La D oam ne strigat-am : Stihirile glas 4. P o d o b ie : Ca pre un viteaz...

rhiereu pre sfinfit, temelie bisericii i stlp ffig jpL jrnecltit te-ai artat,

ritdi"1 ,!'

i ntru viaf prea slvit i ntre mucenici prea mare cunoscndu-te ptimitorule Isihie, mpreun cu puterile cele ce reti, stai cu slav naintea m pratului tuturor prea fericite. Pentru aceasta cu credin lu dm luptele tale cele vitejeti i

LUNA LUI MARTIE

svrim pomenirea ta slvind pre fctoriul de bine. P rin credin( fcndu-te osta mpratului puterilor ptimitorule Isihie dogma cea fr de Dumnezeu a mpra ilor celor fr de lege ai stricat, slvite, i ai ales ca s mori pentru dragostea cea dumne zeiasc. Drept aceia toat cin stita biseric prznuiete ntru tot prznuit i cea plin de bucurie pomenirea ta. In repejiunile r u r i l o r ai fost aruncat Isihie, i ntru acelea necnd pre balaurul cel rzboinic prea fericite. A c u m te-ai suit la ceruri vrnd ca s iei cununile. i stai naintea svririi doririlor, pur ttorule de chinuri, lcuitorule mpreun cu ngerii, ntrirea bunei credine.
Slav i acum a Nsctoarei.

cruce Doamne, Mielueaua i Maica ta s spimnta i striga: Ce privire este aceasta Fiule prea iubite? cu acestea i-au rspltit ie norodul cel neple cat i fr de lege, carele au primit minunile tale cele multe, ci slav negritei pogorrei tale Stpne.
Troparul glas 4. i prta obiceiurilor... Altul al Sfntului Isihie asemenea. Mucenicul tu Doamne Isihie... Slav i acum a Nsctoarei: Caut la sfritul crii.

L A U T R E N IE
CANOANE DOU Canonul Sfntului Teodot Al cruia Acrostihul la Greci este acesta. Pre prea marele Isihie voi luda... Peasna I, Glas 4, Irmos.

C eia ce ai ncput n pntecile tu, pre Dumnezeu cel nencput, carele sau fcut om pentru iubirea de oameni i au luat din tine frmnttura noa str i artat o au ndumnezeit. Nu m trece cu vederea Prea curat, pre cel ce sunt scrbit acum. Ci de grab m miluiete i de tot felul de vrjmie i vtmare a vicleanului m izbvete.
A Crucii, a Nsctoarei:

dncul mrii roii cu urme neudate pedestru trecndu-1 Israil cel de demult, cu minile lui Moisi n chipul Cru cii, puterea lui Amalih n pustie au biruit.

M i c r i l e tale Mucenice cele ctre Dumnezeu ai ndrep tat, ale cruia pzind poruncile cele cinstite, te-ai fcut ierarh i cu sngele muceniciei artat ai strlucit. D umnezeete i cu bun credin petrecnd, prin nevoinele nfrnrei omornd mi crile trupului, ai ctigat viaa,

D ac te-au vzut pironit pre

podoaba ierarhilor i mplini rea mucenicilor. D u h u l sfnt slluindu-se n inima ta cea prea neleapt, din scutece te-ai artat pre tine drept mpreun ptimitor i blnd i dumnezeesc ierarh mucenice Teodote.
A Nsctoarei:

i acum, a Nsctoarei:

pecioar ai rmas dup na tere ca i mai nainte de nate re, nscnd cu adevrat pre Ziditoriul. Pre carele roag-1 preacurat s se mntuiasc ceice te laud pre tine.
P e a s n a ^ , Irmos.

pirea omeneasc cu ne lciune au fost robit nti; iar tu nscnd pre Hristos, au do bndit slobozire, cu mare n elepciune ludndu-te pre tine.
Alt canon al sfntului Isihie. Al cruia Acrostihul la Greci este acesta. Prinos ncuviinat lui Dum nezeu te-ai artat fericite... Facerea lui Iosif. Peasna I, Glas 4, Irmos. Cnt ie D oam ne Dumnezeule...

eseleasc-se de tine Bise rica ta Hristoase strignd: Tu eti puterea mea Doamne, i scparea i ntrirea.

u lacrimile i cu oftrile i cu curgerile sngiurilor tale ai stins crbunii cei aprini ai nelciunii, sfinite mucenice Teodote. iafata cea curat artndu-te pre tine sfinfit i dumne zeesc lumintoriu, te-au fcut i adevrat mrturisitor patimi lor Iui Hristos.

t u dumnezeetile strluciri ale Mntuitorului fiind str lucit ptimitorule, pre cei ce cu credinf svresc sfnt pti mirea ta, umple-i de lumin dumnezeeasc.

s tnd n mijlocul divanului i rnindu-te cu rane cumplite,


nu te-ai lepdat de numele lui Hristos, mucenice Teodote.
A Nsctoarei:

C u totul dndu-te Mntui torului, vitejete ai suferit moar tea cea pentru dnsul, Isihie prea fericite i ai ctigat dum nezeeasca viat.
S la v :

cugetul meu cel slbit de nvlirile arpelui celui viclean i robit de pcate, Prea curat.
Alt canon, Irmos. Arcul celor puternici...

T mduete

I ngrdit fiind cu legile St pnului, momelele cele viclene ale celor fr de lege le-ai le pdat, prea fericite Isihie, vi tejete ptimind.

A v n d cugetul sus ctre Dumnezeu purttoriule de chi nuri, puterea gonacilor cea a

LUNA LUI MARTIE

ductoare de pierzare o ai bi ruit, ptimind prea cu rbdare. N umai frumsejea cea do rit a lui Hr i s t o s iubind, de frumsefile lumii ai fugit; i p timind ai primit cununa dreptjii prea fericite Isihie.
S la v :

S'av, i acum, a Nsctoarei:

P re o Dumnezeire cunos cnd, nestatornicia m u 1 1i m e i dumnezeilor ai urt purttorule de chinuri, i cu mucenia te-ai strlucit, vrednicule de minune Isihie.
i acum, a Nsctoarei:

N enteleas i necuprins este cea cu adevrat nfrico at tain, carea sau lucrat n tru tine, c pre cel necuprins zmislindu-l, l-ai nscut cu trup din preacurate sngiurile tale Stpn de Dumnezeu druit, pre carele, ca pre Fiul tu, roag-1 totdeauna Prea curat ca s se mntuiasc sufletele noa stre.
A crucii, a Nsctoarei:

tpnind p n la tine, moartea au ncetat, c ai n scut izvorul nemuririi: pre Hri stos singur prea bunul Dum nezeul nostru, prea sfnt Fe cioar.
Irmosul.

A rcul celor puternici au slbit i cei neputincioi s au ncins cu putere; pentru acea sta sau ntrit ntru Domnul inima mea.
Sedealna glas, 3. Podobie : Pe frumuseea fecioriei tale...

] rea curata mieluaua i maica ta, cea neispitit de nun t Hristoase, vzndu-te mort spnzurat pre lemn, ca o maic plngnd gria: Ce |i-au rs pltit ie norodul cel fr de lege i nemulmitor al jidovi lor, carele cu multe i mari darurile tale Fiul meu, sau des ftat? laud dumnezeeasc po gorrea ta.
Peasna 4, Irmos.

P timitor nebiruit te-ai f cut Atotiitorului, fericite Isihie, neprtinind trupului n vremea goanelor. Pentru aceasta omo rndu-te n rurile apelor, ntrnsele ai necat pe balaurul cel lupttor. Drept aceea cu veselie prznuim dumneze easc pomenirea ta mucenice.

l idicat pre Cruce vzndunte Biserica, pre Tine soarele cfrepttei, h sttut ntru a sa rnduial precum se cuvine, strignd: Slav puterii tale Doamne. Sfrmndu-)i-se trupul tu cu rane, |e-ai fcut cuget cu adevrat prea tare i ai strigat: Slav puterii tale Doamne. Aprinzndu-te de dragostea Stpnului, durerile cele prea cumplite ale ranelor ai suferit

IN 2 ZILE

11

i nsu-fi tu ai fost ca cum ar fi ptimit altul, prea mare ntre mucenici Teodote. uncile ce s apropie de trupul tu ai suferit, cci prin cuget curat ai vzut rspltirea cea viitoare, carea fi uura durerile tale de Dumnezeu n elepte Printe.
A Nsctoarei:

rele pic tuturor mustul nemu ririi, te-ai artat cu totul Prea curat i maic i fecioar.
Peasna 5, Irmos:

u Doamne lumina mean lu me ai venit, lumina cea sfn t, carea ntorci dintru ntunerecul necunotinfei, pre cei ce te laud pre tine cu credin. Suindu-te pre lemn nfelepte Teodote cu trie ai rbdat rumperile trupului tu, toti minunndu-se. iind spnzurat, ai rbdat strujirile trupului, avnd pre Stpnul cel ce cu credin te ntria pre tine Teodote. C u udturile sngiurilor vpsindu-fi haina ta cea sfin it, prea luminoas o ai arfaf, fericite Teodote.
A Nsctoarei:

alat prea luminos al St pnului, prea sfnt de Dum nezeu Nsctoare, arat-ne lo cauri Sfntului Duh, pre noi cei ce ntru lcaul tu cel sfnt aducem Domnului laud.
Alt canon, Irmos. Pentru dragostea chipului...

Cu vitejia minfii te-ai pus mprotiva muncitorului celui pgn, prea fericite, carele fi poruncia s jertfeti idolilor, Isihie slvite. a o jertf preacurat te-ai adus celui ce sau jertfit pen tru tine, pentru ndurrile mi lostivirii, prea mare Isihie, frumsefea mucenicilor.
S la v :

emislit-ai pre Dumnezeu cel ce sa fcut om, o Stp n! Pentru aceasta neamurile neamurilor nencetat te fericesc pre tine.
Alt canon, Irmos. Lum ina ta Doamne...

[ntrire fie i putere fi-sau artat Stpnul n vremea pa timilor, pururea fericite. Pen tru aceasta nu te-ai nfricoat de moartea cea vremelnic.
i acum, a Nsctoarei:

Odrslind Fecioar stru gurul cel fr stricciune, ca

uminndu-se mintea ta de lumina cea nematerialnic, au risipit nelciunea r t c i r i i multimei dumnezeilor, Isihie fericite. C u nfelegeri strlucite i cu suiri bune ndumnezeindute prea fericite, de nestatorni-

12

LUNA LUI MARTIE

cia nedumnezeirei ai scpat, purttorule de chinuri.

unghiului Hristos Dumnezeu, prea fericite Teodote.


A Nsctoarei:

Slav

cu mult amestecare, te-ai lini tit i n locul ostenelilor i al durerilor ai luat dumnezeeasca bucurie, purttorule de chinuri.
i acum, a Nsctoarei:

Slluindu-se n pntecele tu Hristos Dumnezeul nostru, gonete pcatul cel ce sau s lluit ntru oameni, i prin iu birea sa de oameni, i face ai sai.
Alt Canon, Ir m o s : Strigat-au mai nainte...

T u singur Prea curat ai nscut pre Dumnezeu Cuvn tul cel ceresc pre pmnt, pre carele i laud toat fptura ca pre Fctorul i Domnul.
Peasna 6, Irmos :

nltnd dragostea inimii tale ctre Dumnezeu, ntru repejunile rurilor ai fost arun cat Isihie, i ntru acelea ai aflat sfritul cel fericit muy cenice. r u l desftrei dup vrednicie te-au primit pre iine Isihie, cela ce ai primit sfri tul cel fericit, ntru repejunile rului, n care ai necat muli mea dracilor.

i ertfi-voi tie cu glas de laud | Doamne, Biserica strig cre tine, de sngele dracilor curfindu-se cu sngele cel curs prin milostivire din coa sta ta. F iind nchis n temni ca un tlhar Teodote, ai fost pzi tor poruncilor dumnezeeti ale Stpnului celui ce au luminat dumnezeeasc prznuirea ta. S ttut-ai naintea divanului celor nedrepi, i judecndu-te ai judecat pre oamenii cei fr de lege, cari socotiau mai mult nedreptate, dect dreptate, de Dumnezeu nelepte. Valurile muncilor celor iuti ai sfrmat ca o piatr, nl|ndu-te cu suirea inimei taie c tre piatra cea din marginea

C u triea i cu puterea Du
hului ai clcat mulfimea vrj mailor celor nevzuji, i ncununndu-te cu biruinfele, te-ai numrat mpreun cu cetele ngerilor.
i acum a Nsctoarei:

Slav:

pntecele tu, Nsctoare de


Dumnezeu, lcauri veselitoare

ale Treimei svrete pre cei ce cu credinfa adevrului pre tine acum te fericesc.

IN 2 ZILE Irmosul

13

Strigat -am mai 'nainte n chipuind ngroparea ta cea de trei zile, Proorocul Ion n chit rugndu-se: Din stricciune m izbvete, Iisuse mprate al puterilor.
C O N D A C , glas 3.

Stih : Pre Isihie n rurile apelor l-au bgat : Prin care de rul focului au scpat.

Credinf cea rea a mrii ai ruinat, i nelciunea nedumnezeirei cei idoleti cu credinfa dreptei credine ai rnit, si fcndute ca o ardere de tot dumnezeeasc, prin lucra rea minunilor, stropeti mar ginile prea sfinite Teodote. Roag-te lui Hristos Dumnezeu, s se druiasc nou mare mil.
y

ntru aceast lu n n 2 zile. Pomenirea sfn tului sfinitului mucenic Teodot, Episcopul Kiriniei Kiprului. Stih : Teodote de ranele chinuirii umplndu-te, Prin care i Hristos cu pace este primindu-te. Intru a doua zi n limanurile cereti au in trat Teodot cel prea ludat.

Acesta au fost pre vremea mpratu lui Maximian, cel nti al palatului fiind. Deci poruncind mpratul Maximian ca toi cretinii ce se gsesc n ostie de nu se vor lepda de Hristos s li se ia brele i s petreac fr cinste. Pentru aceasta muli cretini au ales mai bine s vieuiasc fr de cinste, dect prin cinste s-i piard sufletele. Dintre cari unul era i sfntul Isihie. De carele ntiinndu-se mpratul au poruncit s se dezbrace de hainele ce era mbrcat, fiind acelea de mult pre, i s se mbrace cu o hain de pr proast i fr mneci i s petreac mpreun cu femeile spre ne cinstea i ruinea sa. Iar aceasta fcndu-se, chemndu-1 pre el mpratul l n treba, dac nu s ruineaz, fiind pogo rt din cinstea magistrilor la necinstita aceia petrecere; iar el zicnd c cinstea cea de fa este vremelnic, iar cinstea lui Hristos este venic i nesfrit, au poruncit mpratul s i se lege de gt o piatr de moar, i s fie aruncat n m ij locul rului Antiohiei, numit Oront. In tru carele au primit fericitul sfrit.
Intru aceast zi, pomenirea sfntului mucenic Koint fctorul de minuni. Stih: Numirea ai luat din fapte. Facere de m inuni Kointe fericite.

au fost n vremile mpratu lui Lichinie i a lui Savin igliemonului Kiprului. Iar pentru mrturisirea lui H r i stos stnd naintea igliemonului, fu b tut cu vine de bou, dup aceia l spn zurar i-i strujir trupul i-l ntinser pre un pat de fier ars, i cu darul lui Hristos sau ferit prea slvit fr de nici o stricciune. Deci pentru aceasta i btur i piroane n picioare i-l silea s alerge. Apoi bgndu-se n temni. i dup aceia potolindu-se goana, din porunca i dogma lui Constantin mprat s scoas din temni la nousprezece zile ale lui Ianuarie, n carea zi s srbeaz pome nirea sa. i trecnd doi ani se pristrvi ctre Domnul n dou zile ale lui Mar tie, pentru aceia iar s srbeaz.
Intru aceast zi pomenirea sfntului muce nic Isihie, Singcliticului.

A cesta

cesta sa nscut n Frigia, i acolo sau nvat blagocestia. Deci ducndu-se la cetatea Neolida mprea milostenie la cei lipsii. Iar pre vremile mpratului Avrilian, ighemonul Rufin sftuindu-1 pre el ca s jertfeasc idolilor i fiind inut de drac i prin rugciunea sfntului vindecndu-se, au lsat pre sfntul, rsplatindu-i facerea de bine cu daruri. i iari prinzndu 1pre el cei ce se afla n capitea idolilor, fiindc prin rugciunea sfntului sau fcut cutremur, au czut la pmnt, i capitea i idolii dintrnsa, scpnd ei afar au lsat pre sfntul. Deci dup cu tremurul acela, trecnd nc patruzeci de zile, prinznd pre sfntul, Klearh boiariul locului carele era desidemon i rvnitor spre nchinciunea idoleasc, au poruncit s se zdrobeasc fluerile picioarelor sfn tului, carele ndat cu puterea lui Hristos

LUNA LUI MARTIE

sau fcut ntregi i sntoase. Iar dup aceasta au trecut zece ani dela zdrobirea fluerilor, n carea vreme ncungiura el, vindecnd toat boala i toat neputina i ajutnd pre sraci sau mutat ctre Domnul.
Intru aceast zi, pomenirea sfntului mucenic Nestor i Trivimiu prin sabie sau svrit. S t ih : Cel ce au rnit grumazul lui Nestor prin sabie, Deasemenea ran au dat i lui Trivimie.

strigat: Bine eti cuvntat n Bi serica slavei tale Doamne. A prinzndu-te de dragos tea dumnezeescului Duh, puindu-te pre pat foarte ars, ai rmas nears, strignd: Bine eti cu vntat n Biserica slavei tale Doamne. iind tu nsuti ca cum ar fi ptimit altul, cu tot cugetul ai alergat ctre Dumnezeu fericite i terile i arderile nai bgat n seam nesimfind, prin purta rea de grij a lui Hristos. u nelepciunea cuvinte lor pre cei ce au fost plini de necuvntare, n mijlocul diva nului i-ai ruinat, artndu-i ca pre nite neputincioi ai relei credinje i ca pre cei ce au pri mit capitile dracilor mai mult dect pre Ziditorul.
A Nsctoarei:

Acetia erau din laturea Kiverioilor, din cetatea Pergiei; iar pre vremea lui Decliie celui ru credincios, fiind dai ei de nchintorii de idoli la stpnitorul laturii i propoveduind pre Hristos au fost desbrcai i btui cu vine de bou uscate. Apoi fiind spnzurai li sau strujit trupurile pn la mruntaie. i rmnnd ei neclintii n credin li sau tiat cape tele de sabie.
Intru aceast zi, pomenirea sfntului apostol Parmena unul din cei apte diaconi Stih: Te jne p re ^ne mormntul ns numai trupul fiind, C sufletul tu Parmena cu ngerii este pe trecnd. Intru aceast zi, pomenirea sfntului mucenic Troadie, i cei mpreun cu dnsul ce au mr turisit pre vremea lui Dechie mprat. Stih: Troadie a muri de sabie nu ndelunga, cci ndelungnd nu te vei ncununa. Intru aceast zi, sfnta fecioar Evtalia, prin sabie sau svrit. Stih: Pre Fiul maicei Fecioar cocoan ai iubit. Pentru carea cocoan fecioar frumoas t iere ai suferit. Intru aceast zi, sfinii mucenici Andronic i Atanasia de sabie sau svrit. Stih: Cu Atanasia cea vestit mpreun m u rind, Andronic cel vestit, credem c sunt vieuind

C u cetele cele de sus maica lui Dumnezeu strigm tie: Bu cur-te cerul cel nsufleit i pa latul cel prea slvit i scaun de foc, pre carele Hristos cu tru pul sau odihnit.
Alt Canon. Irmos : Tinerii lui Avraam oarecnd...

Cu ale lor sfinte rugciuni..


Peasna Irmos

n cuptorul persesc tinerii lui *Avraam, cu pofta bunei cre dine mai vrtos dect cu v paia focului fiind aprini au

V i t e j e t e npleticindu-te cu vrjmaul ai smerit puterea aceluia prea fericite Isihie, stri gnd: D u m n e z e u l prinilor bine eti cuvntat. V itejia i isprvile tale i

IN 2 Z IL E

15

credinfa cea adevrat dela marginile pmntului pn la margine s vestesc, mucenice Isihie cugettorule de D um nezeu.
S la v :

C u vinele cele prea tari ale luptelor tale mucenice ai spn zurat pre vrjmaul i moarte prea slvit ntru necciunea apelor ai primit Isihie.
i acum , a Nsctoarei:

mnt i prin dumnezeeti pa timi au sfrmat patima cea de tot pierztoare, ai suferit patima cea dumnezeeasc i fericit cu trupul Teodote cntnd: Bine cuvntafi toate lucrurile Domnului pre Domnul. u picturile sngiurilor i prin c u r g e r e a nvturilor celor sfinfite, prin dar ai adpat inimile credincioilor c e l o r buni prea nelepte, i ai aezat cas odrsleascnfelepciunile cele dumnezeieti lucrtorului de pmnt, cruia strigm: Bi necuvntai toate l u c r u r i l e Domnului pre Domnul.
A N sctoare i:

scnd Viata, pre noi cei I omori de pcat, pre toti ne-ai nviat: Pentru aceasta strigm tie Nsctoare de Dumnezeu Fecioar, pururea prea prosl vit.
Peasna 8, I r m o s :

inile ntinzndu-i Daniil, S I gurile l e i l o r cele des c h is e n groap le-au ncuiat i puterea focului au stins, cu buna fapt ncingndu-se. T inerii cei iubitori de buna credinf strignd: Binecuvntai toate lucrurile Domnului pre Dom nul". prin chinurile tale mucenice Te odote, ai fost pironit n picioa re cu piroane i ai mers spre crarea carea duce ctre m p ria Cerului, prea ludate, cn tnd: Bine cuvntafi toate lu crurile Dom nului pre Domnul. 1^ropoveduind pre DumP nezeu cel ce au venit pre p,

e toat spurcciunea ai curfit firea omeneasc Fe cioar, nscnd ploaia cea ce reasc, pre cel ce sau fcut om i pre noi ceice eram nvechifi ne-ai noit prea curat, pre cei ce strigm: Binecuvn tai toate lucrurile Domnului pre Domnul.
Alt C anon, Ir m o s : Toate lucrurile lui Dumnezeu...

I mprotivindu-te vrjmaului

Nvlit-ai cu vitejie ctre lupte, pre Hristos avnd m preun sprijinitor slvite. i biruind desvrit ai primit cu nuna nestricciunii i viefuieti n veci. u luptele cele sfinfite ai oprit curgerile nedumnezeirii nelepte Isihie, i aruncat fiind

LUNA LUI MARTIE

n ru, ntru acela ai primit sfritul, ludnd pre Hristos n veci.


Binecuvntm pre Tatl...

C a unul ce ai mprjit, cu bun slvire asupra nelaciunii, petrecerile cele mpr teti i vrednicia cea mare le-ai prsit slvite i te-ai lipit de mpratul tuturor.
/ V 1 W

tor, tot felul de tmduiri izvor te i potolete patimile, i dez leag durerile cele de preste an, cu d a r u l cel dumnezeesc al Mntuitorului. C a un sfinit mucenic avnd puterea a lega i a deslega, desleag l an ur i l e rutilor mele i stropete sufletul meu cel ce arde de focul pcatului, rugnd pre cel mult ndurtor. Astzi prznuiete cu cre din biserica pomenirea ta cea prea sfinit i mutarea ctre iubitorul de oameni. i bucurndu-se i mpletete ie dia demele cele dumnezeieti ale laudelor. Ctigndu-te pre tine ca pre o stea de zi strlucitoare, cu razele cele luminoase ale dumnezeietilor doriri, i cu luminile cele curate ale minu nilor tale ne luminm, de Dum nezeu gritoriule Teodote.
A Nsctoarei:

i acum, a Nsctoarei:

prea sfinitul Prooroc te numete pre tine u neum blat Preacurat, prin carea au trecut Ziditoriul, precum nsu tie, lsndu-te iar ncuiat precum i mai nainte de na tere.
Irm o su l: S ludm bine s c u v n t m :

V
*

Toate lucrurile lui Dumne zeu i toat zidirea bine cu vntai pre Domnul; cei cuvioi i noroadele cele smerite cu inima ludai i-l prea nlai pre El ntru toi vecii.
Peasna 9. Irmos:

ristos piatra cea netiat de mna, cea din marginea unghiului, din tine muntele cel netiat Fecioar sau tiat, adunnd firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pre tine Nsctoare de Dum nezeu te mrim.

N scut-ai nou Fecioar pre lumina ceia ce negrit au strlucit din Tatl mai nainte de lumin, risipind ntunericul necunotinei i pre cei ce dormiau sub umbra pcatului i au luminat.
Alt Canon, Irmos : Eva adic prin boala...

S icriul cel dumnezeesc al


moatelor prea sfinitului Ps

C u chipul sufletului i al trupului frumos te-ai cunoscut Isihie; c tu vrednicia i bo-

IN 3 Z IL E

gafia i slava cea vremelnic le-ai prsit i singur lui Hri stos ai urmat, mpreunndu-te cu mulimile mucenicilor. Z drobit-ai pre idolii pier zrii nelepte Isihie i ai iubit mai ales a muri prea cu silni cie, ca s dobndeli viaa cea viitoare, mpreun cu toi cei ce b i n e au ptimit. Pentru aceasta pre tine cu credin te fericim.
S la v :

INTRU ACEAST LUN


N 3 Z IL E Sfinii La mucenici Evtropie, Kleonic i Vasilisc.

D oam ne strigat-am : Stihirile T riodului i ale sfinilor. Glas I. Podobie : Prea ludailor mucenici...

ositu-ne-au n o u astzi pomenirea ta Isihie de D u m nezeu fericite, luminnd ini mile tuturor celor ce cu cre din laud ntrinsa ostenelele i luptele tale cele vitejeti i nevoinele trudelor.
i acum, a N sc to a re i:

ucenici ntreii cu nu mrul, luptndu-v cu trie mprotiva jude ctorilor celor prea cruzi, i cu credin suferind felurile durerilor celor foarte cu iu eal, mpria cea de sus ai dobndit. Pentru aceasta rugai-v, s se druiasc sulletelor noastre pace i mare mil.

I re Evtropie, pre Kleonik


cel tare i pre Vasilisc cu du hovniceti cntri s-i ludm. C prin darul bunei credine au ars cu foc materia nedumnezeirei i acum lumineaz marginile cu strluciri dum nezeeti, ca nite prea strlu cii lumintori, ca cei ce au pierdut toat nelciunea. Capetele tindu-vi-se, ca pul vrjmaului ai sfrmat cu picioarele voastre cele prea frumoase, vitejilor mucenici, stele nertcite i junghieri n sufleite, odoarele Bisericii cei cereti Evtropie slvite, Yasiliske i Kleonike, tuturor pace cerindu-le.

in tine prea curat au r srit nou lumina, singur D o m nul tuturor si J au luminat inimile tuturor cu dumnezeeti cuno tine i ntunerecul necunotinei l-au micorat. Pentru acea sta toi pre tine te fericim.
Irm osul:

R v a adic prin boala neas cultrii blestem nluntru au ad u s ; iar tu Fecioar de D um nezeu Nsctoare, prin odrasla purtrii n pntece lumii blagoslovenia ai nflorit. Pentru aceasta toi te mrim.
i cealalt slujb, a Utreniei dupre ornduial i Otpustul.

LUNA LUI MARTIE Slav, i acum, a Nsctoarei:

Sufletul meu, carele bo leti cumplit de patimi prea rele, vindec-1 prea ludat, carea pre Tmduitorul i Mn tuitorul tuturor, pre Hristos ai nscut, carele vindec toat neputinfa, cel ce au rnit min tea cea rea a diavolului i din moarte ne-au slobozit pre noi.
A Crucii, i acum, a Nsctoarei:

nndu-v, sfinfilor cei ntocma cu numrul Treimei, pre acea sta mblnzit nou s o facei. (jslsuindu-v duhovnicefe de graiurile cele dumnezeieti mucenicilor, i fiind unifl ntru una, jiind legtura pcii ntru sine-v, afi biruit nelciunea vrjmaului.
S la v :

j unghiereata cea nedreapt Hristoase vzndu-o Fecioara tnguindu-se striga ie: Prea dulce Fiule, cum mori fr dreptate? cum te spnzuri pre lemn, carele ai spnzurat tot pmntul pre ape? Nu m lsa singur, Fctorule de bine mult milostive, pre Maica i slujnica ta rogu-m.

ntocma cu numrul Trei mei artndu-v mucenicilor, ntocma cu credina cugetnd ntrnsa de o potriv, ai aflat cununa, Evtropie, Kleonike, m preun cu Vasilisc, bunilor bi ruitori.
i acum, a Nsctoarei:

L A U T R E N IE
CANONUL Mucenicilor. Al cruia Acrostihul la Greci este acesta: Prin cntri laud ostenelile a trei nevoitori ntru o unire cugettori. Peasna I, Glas 4, Ir m o s :

rumos mai mult dect fiii oamenilor, cuvntul cel mai nainte de veci ieind din pn tecele tu, Stpn, au pierdut posomorrea morjii, dndu-ne nou via venic, Preacu rat Fecioar.
Peasna 3, Irm os: Veselete-s de tine...

M dncul mrii roii cu urme


neudate, pedestru trecndu-1 Israil cel de demult, cu minile lui Moisi n chipul Cru cii, puterea lui Amalik n pus tie au biruit. C u s t r l uci r i l e dumne zeieti vrsri de lumin strlucindu-v i cu cununile ptimitorilor cu adevrat lumiJUM

ntrindu-te ntru Hristos Ev tropie, cu acela nume ade vrat te-ai fcut purttorul de biruin mprotiva vrjmailor, slvite mucenice.

M ucenicete ptimind, artat ai luat laud nemuritoare a biruinei, nelepte mucenice Kleonike, pironindu-te pre cru ce vitejete.

S la v :

1mpltoindu-te cu crucea slvite, mprtete ai s u r p a t multa nedumnezeire cea elineasc, mucenice Vasiliske, pu rurea pomenite.
i acum, a Nsctoarei:

ce cu credina i cu dragoste pururea te slvim pre tine.


A Crucii, a Nsctoarei:

ca linitit i anghir ne rupt avndu-te credincioii pre tine Nsctoare de Dumnezeu, din cele cumplite ale nel ciunii s ne izbvim.
Irm osul: O .y .V o

O minune nou! O tain nfricoat! Striga Preacurata Maica i cea cu totul fr pri han, cnd au vzut pre Dom nul ntins pre cruce. Cel ce toate le tine cu palma, ca un osndit de judectorii cei fr de lege spre cruce s osndete.
Peasna 4, Irm o s :

eselete-se de tine Biserica ta Hristoase, strignd: Tu eti puterea mea Doamne, i sc parea i ntrirea.
Sedealna glas, I. P odobie: M orm ntul tu...

II idicat pre cruce vzndu-te ii Biserica, pre tine Soarele dreptii, au sttut ntru a sa rnduial, precum se cuvine s t r i g n d : Slav puterii tale Doamne. F iind ntemeiai pre piatra adevrului, vati artat necltiti de a s u p r e l e l e muncilor, mult ptimitori mucenici, dez rdcinnd artat toat nte meierea nelciunii. oat dorirea ntinznd c I tre Ziditoriul, ntinzndu-v de legturi i de zgrieturi, avnd durere vati artat nebiruii n locul cel de lupt, Kleonike, Evtropie mpreun cu Vasilisc.

re Treimea cea prea sl vit, treimea mucenicilor o au mrturisit n a i n t e a norodului celui mult, i ptimind mucenicete sau numrat cu cetele celor fr de trupuri. Pre acetia astzi s-i ludm cu cre din, prznuind pomenirea lor cea sfinit i veselitoare lumii.
Slav, i acum, a N sctoarei:

N de j d e a credincioilor, prea sfnt Fecioar, pre D um nezeu pre carele Lai nscut mai pre sus de minte i de cu vnt, roag-1 nencetat mpreun cu puterile cele de sus, ca s ne dea iertare de pcate nou tuturor i ndreptare vieii, celor

c strlucii, ca cei ce privii ctre


Hristos, unde sunt purttorii de chinuri, prea lesne afi suferit revrsarea focului, arznd pre cei protivnici.

Slav :

20 i acum, a Nsctoarei:

LUNA LUI M ARTIE

Curgerea punii morii o ai oprit, nscnd rul vieii, pre Hristos. Pre carele roag-L s sting cuptoriul pcatului sufle tului meu, Maica milostivirii Preacurat.
Peasna o, Irmos.

escul Kleonik mpreun cu Ev tropie dupre multe chinuri pironindu-se pre Cruce, artat desvrit sau ncununat. j ltorind pre calea cea necltit a muceniei slviiul Vasilisc i pironindu-i-se picioa rele au zdrobit capetele draci lor clcndu-le.
S la v :

u Doamne lumina mea n lume ai venit, lumina cea sfnt, carea ntorci dintru ntunerecul necunotinei, pre cei ce te laud pre tine cu credin. C u tria cugetului surpnd semeia muncitorilor, brfeala cruzimei lor ai zdrobit, prea rbdtorilor mucenici. M a i pre sus de ceste p mnteti cugetnd de bun ro direa cea cereasc, carea nflo rete, ai prsit ostirea, bo gia i slava.
S la v :

B iseric fcnd inima ta ai surpat chipul nelciunii arzndu-I i prin sabie tindu-ise capul ai primit i cunun, mucenice Vasiliske, pur ur ea pomenite.
i acum, a Nsctoarei :

N enfricondu-v de ne bunia cea fr de omenie a mun citorilor, vitejete ai defimat focul i btile, i zgrieturile i muncile.
i acum, a Nsctoarei:

a un trandafir n mijlocul spinilor, i ca un crin prea cu rat, i ca pre o floare din vi aflndu-te Mirele Cuvntul, o Maica lui Dumnezeu n pn tecele tu sau slluit.
Irm osul: r> _ a. V j

I ntru mine mbrcndu-se din tine cel ce mai zidit, Ns ctoare de Dumnezeu, au ieit n dou firi cunoscut ntr un Ipostas fiind neamestecat.
Peasna 6, Irmos: Jertfi-voi ie...

ertfi-voi ie cu glas de lau d Doamne, Biserica strig c tre Tine, de sngele dracilor curindu-se, cu sngele cel curs prin milostivire din coa sta ta.
CON DAC, glas 2. Podobie: Cele de sus cutnd...

iind ntrit societatea de i rai a mucenicilor, dumneze-

L umintori luminoi vai artat dumnezeeti mucenici cei trei cu numrul i cu str lucirile minunilor luminai toat zidirea, pururea gonind noap-

IN 3 ZILE

21

tea cea adnc a neputinelor, i unui Hristos Dumnezeu rugndu-v, ca s se druiasc nou mare mil.
Intru aceasta zi n 3 zile, pomenirea sfinilor mucenici Evtropie, Kleonic i Vasilisc. Stih : Evtropie prin nchipuire i sau artat u rm n d lui Hristos, Carele i sfritul lund prin sabie au aflat pre Hristos. i Kleonic strlucit biruin este avnd, Ca i Hristosul meu de demult, pre Cruce spnzurnd. T ru p u l ca o temni avndu-1 i mai nainte de a temniei nchidere, Vasilisc (acum se bucur) de a m n d o u tem niele lu n d izbvire. Pre lem nul crucii Evtropie, Sau pironit n a treia a lui Martie.

Stih : Oarecare loc al Edemului l are spre ncpere, nluntru i pre Teodorit cel prea mare.

j\ cetia erau pre vremiie lui Maximian mpreun osta i rudenii sfntu lui mucenic Teodor Tiron cu neamul din Amasia, care este cetate strlucit a Pontului Kapadochiei. Acetia fiind cle vetii la igkemonul Asclipiodot, viind naintea lui i batndu-i cumplit. Iar sfntul Evtropie primi rane preste gur, cci au batjocorit pre igkemonul. Atuncia cei ce-i bteau slbir de mult puterea muncii, iar mucenicii artndu-li-se D om nul i slvitul mucenic Teodor s nsntoar. Deci creznd muli n Hristos pentru minunea aceasta, sau svrit prin sabie. Iar igkemonul sckimbndu-i fi rea, i ispitind cu amgituri ca s n toarc pre sfntul Kleonik din credina lui Hristos, unele daruri fgduindu-i i altele i dndu-i. Nimic sfntul de ace stea nu sau nduplecat, ci mai vrtos s iuea, c i nebunia igliemonului ocra, i neputina idolilor batjocoria. i fcnd el jertf dobort-au jos prin rugciune idolul Artemindei. Drept aceia turnar preste dnii smoal topit de trei cl dri. D in care ei fur ferii fr stric ciune. Iar muncitorii i cei ce slujau la unele ca acelea au ars, dup aceia Kleo nik i Evtropie fur rstignii, 'au pri mit sfritul. Iar sfntul Vasilisc bgndu-1 n temni, preste puin vreme au pri mit i el sfritul.
Intru aceast zi, sfntul sfinitul mucenic

Teodorit Presviterul Antiohiei.

J ulian moul ru credinciosului Iu lian paravatului cretin fiind i Anagnost marei biserici din Antiokia, iar nduplecndu-s de ru credinciosul Iulian nepotul su i mpratul, nu numai de credina lui Hristos sau lepdat i sau nchinat idolilor, ci nc au i prodosit ru credinciosului tiran toat bogia i sfintele odoare ce le-au afierosit marele Constantin bisericii Antiohiei, de mp ratul fiind rnduit el gonaci i judector acolo. Deci mprtiind spurcatul clirosul bisericesc, au rmas singur sfntul Teo dorit mpreun cu ali cretini, propoveduind cu ndrzneal i mrturisind cre dina lui Hristos. Pre carele i prinzndu-1 l-au pus la nchisoare i aducndu-1 fa au poruncit mai nti s-i bat pi cioarele, apoi mai n urm i capul ase menea. i desbrcndu-1 l-au spnzurat pre un lemn i au poruncit s se strujeasc. Deci strujindu*se fericitul ca la trei ceasuri, sngele curgea ca un pru, iar faa sa era mai luminat. Iar dup ce au auzit sfntul pre pgnul zicnd: jertfete ticlosule dumnezeilor i de eti dator vistieriei mprtei sau i altuia cuiva, mpratul te va izbvi pre tine i te va slobozi de datorie, i nu-i vei lepda sufletul tu aa ru i cu sil nicie. Au zis sfntul, tu bicisnice eti ti clos i mpratul tu, cci lsnd pre Hristos vai lipit de Antihrist i sntei datori a v face aare focului celui venic. Iar eu nu sunt dator cuiva dect Dom nului meu, adevratului Dumnezeu, sunt dator cu adevrata credin pn la cea din urm a mea rsuflare. Acestea auzindu-le spurcatul, i urtoriul de Dumnezeu tiran au poruncit cu dou fclii aprinse s arz coastele sfntului. Carele ridicndu-i ochii spre cer, s ruga, optind. i ndat cei ce ineau fcliile au czut la pmnt ca nite mori, i turburndu-s Iulian i cei mpreun cu dnsul i cu grbire ridicndu-i pre ei, i zicnd: De trei ori blestemailor pentru ce ai lsat de a arde pre ru credinciosul i prea ti closul i vai dat la dormitare i la le nevie. Rspuns-au ostaii: Tu eti ru credincios i de trei ori blestemat i orbit

22

LUNA LUI MARTIE Peasna 7, Irm os:

cu vederile, c nu vezi patru ngeri cari pzesc pre robul lui Dumnezeu i ne opresc pre noi a ne apropia de dnsul. Deci nu vorovi nebunete, mare este D um nezeul cretinilor. Deci tiranul ruinndu-se au poruncit s se arunce ei n fun dul rului Orontului. i cnd i ducea pre ei, le zicea sfntul: Ducei-v fiii mei calea cea fericit cu pace, cci voi veni i eu unnndu-v vou i m voi bucura cu voi bucuria cea venic ntru mpria cerurilor. i acetia acest fel de mucenicesc sfrit au luat. Iar sfntul Teodorit dnpce sta asupra sa cu totul Iulian, i-l silea s jertfeasc idolilor, i-au zis: Tu adic prea ru credinciosule i prea ticlosule dect toi oamenii din vremea ta nsui mruntaiele tale, cu dinii mestecndu-le dup puine ceasuri, cu silnicie i vei lepda spurcatul tu suflet, trimindu-1 pre el la focul cel venic. Iar tiranul cel mai ru credincios dect tine n p mntul persesc i el fiind lovit de ce reasca suli va fi aruncat n gheena fo cului. i acestea sunt o prea ticloase rspltirile faptelor voastre; iar eu voi jertfi Dumnezeului meu jertfa de laud. Aa au vorovit sfntul i ndat au poruncit tiranul ca s i se taie capul. Iar n vremea ce l ducea spre aceasta, sfntul fcea ru gciune cu veselie sufleteasc i tindu-se capul, s'au mutat ctre Dumnezeu. Iar sfintele lui moate oarecari cretin: dupre vrednicie ngropndu-le, au nsemnat cele ce se zisese de sfntul i dup puine zile, precum au spus s f n t u l mai nainte, amndoi Iulianii ru credinciosul moul i prea nrutitul nepot ru cei ri au luat sfritul.
Intru aceast zi sfinii Zinon i Zoii, cu pace s au svrit. S t ih : Lui Zinon i Zoii a vieii deslegare, Au sttut pricin de mai bun vieuire. Intru aceast zi prea cuvioasa Piamun fecioara cu pace sa t svrit S tih : Ca cu ciocuri aurii Piamun cea cu negru mbrcat, S aduce cu buntile nind mpodobit.

n cuptorul persesc tinerii lui Avraam, cu pofta bunei cre dine mai vrtos dect cu v paia focului fiind aprini, au strigat: Bine eti cuvntat n Bi serica slavei tale Doamne.

A cum d u p r e vrednicie, precum au zis Fctorul c tre ptimitori, ctignd viafa cea venic purttorilor de chi nuri, cntafi: Bine eti cuvntat n Biserica slavei tale Doamne. M otenit-afi purttorilor de chinuri tainic ducerea cea mai pre sus de minte, i slav i cunun, frumseea cea venic i bucuria cea nentristat, stri gnd : Bine eti cuvntat n Bi serica slavei tale Doamne.
S la v :

V o i mucenicii cei necltifi rbdnd ptimire n cuptoriul muncilor, pre slujitorii nel ciunii i-afi ars, strignd: Bine eti cuvntat n Biserica slavei tale Doamne.
i acum, a Nsctoarei:

R umpe Fecioar zapisul pcatelor mele i m mntuete de tot felul de vtmare i de asupreala vicleanului, ca s strig fie: Binecuvntat eti tu ntre mueri Preacurat St pn.
Peasna 8, Irm o s: Minile ntinzndu-i D a n iil..

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne, miluete-ne i ne mntuiete pre noi, Amin.

osit-au acum praznicul vos-

IN 3 ZILE

23 Irm o su l: S ludm, bire s cuvntm...

tru sfinjilor cel de preste an, plin de veselie i de bucurie strlucit, ntru care cu drago ste pre voi ludndu-v cu cn tri, strigm dttoriului de cu nuni i Dumnezeu: Binecuvn tai toate lucrurile Domnului pre Domnul. p rumoae sunt ranele voa stre Mucenicilor, cci ca aurul i ca piatra cea scump sau artat lui Dumnezeu, crora cu credinf nchinndu-ne D um nezeului celui ce vau ntrit pre voi strigm: B i n e c u v n t a i toate lucrurile Domnului pre Domnul.
Binecuvntm pre Tatl...

Minile ntinzndu-i Daniil, gurile leilor cele deschise n groap le-au ncuiat, i puterea focului au stins, cu buna fapt ncingndu-se Tinerii cei iubi tori de buna credinf, strignd: Binecuvntafi toate lucrurile Domnului pre Domnul.
Peasna 9, Irmos: Hristos piatra cea netiat...

cum vznd artat slava Domnului purttorilor de cununi, mpreun cu cetele ce lor fr de trupuri, i cu ale mu cenicilor, i ale drepilor lui, rugafi-v cu fierbinfeal pentru noi mucenicii cei trei la numr. o totul ntru sine-v slluind pre Mntuitorul, dupre vrednicie vafi c u n o s c u t lui Dumnezeu cetate ntemeiat pre turnuri dumnezeeti Evtro pie i Klenoike mpreun cu Vasilisc, gnditorilor de Dum nezeu.
Slav :

Izvor adevrat al darurilor ntru Hristos, artat sau dat Mucenicilor. Pmntul cel fr umezeal aduce roduri, i cel fr de ap izvorte ruri, i firea cea necuvnttoare au ajuns a striga cu cntare: Bine cuvntai toate lucrurile D om nului pre Domnul.
i acum, a Nsctoarei:

Cuvntul slluindu-se n pntecele tu prea curat St pn, trup sau fcut, ndumnezeind firea mea, cel mai pre sus de dumnezeire, prin des vrit iubirea sa de oameni. Pre carele cu credinf Iudndu-1 cntm: Binecuvntai toa te lucrurile D o m n u l u i pre Domnul.

ce cu credinf svresc prea sfnt pomeni rea voastr, i laud luptele cele dumnezeeti sfinfite, rugafi pre Ziditorul slvifilor mucenici, ca s se afle iertarea pcatelor.
i acum, a Nsctoarei:

P entru cei

f u singur sprijineal i ndejde i mntuire, tu scpa rea mea i zid i dumnezeiasc

LUNA LUI MARTIE

mngiere sufletului meu te-ai artat. Pentru aceasta izbvete-m de toat munca puru rea Fecioar.
Irmosul: C^Vf

Hristos piatra cea netiat de mna cea din marginea unghiului. Din tine muntele cel netiat Fecioar sau tiat, adu nnd firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pre tine Nsctoare de Dumnezeu te mrim.
Svetilna glasului i Stihoavna Triodului.
i cealalt slujb a Utreniei dupre ornduiala i Otpustul.

te n pustie ca un soare cu mult lumin ai cltorit o Gherasi me. i cu hiarele petrecnd le-ai poruncit a-i sluji ie. O ct este de minunat Dumnezeu Domnul, carele prea artat su pune oamenilor hiarele ca pre nite cuvnttoare.
f

Intru linite mult i ntru plngere, i n lacrmi toat viaa i-ai petrecut, i monahi lor ndemntor prin credin te-ai fcut cu neavere mpodobindu-te, i cu nfrnarea nfrumusendu-te, strein i nemer nic pre pmnt artndu-te. Pentru aceasta ai aflat desf tarea buntilor de Dumnezeu fericite.
Slav, i acum a Nsctoarei:

NTRU ACEAST LUN


I n 4 ZILE.
Prea cuviosul printele nostru Gherasim cel dela Iordan. La Doamne strigat-am: Stihirile Triodului i ale cuviosului g h s 8. O Prea slvit minune...

Podobie :

rinte de Dumnezeu nelepite Gherasime, ntraripndu-fi gndul ctre Dumnezeu, prin credin ai urt nestatornicia ameste crii cei lumeti, i Crucea ta ridicnd, ai urmat Vztoriului a toate, supuind cuvntrii tru pul cel cu anevoie nfrnat, cu nevoinele pustniciei, prin putereo.dumnezeescului Duh. C u lumina buntilor, i cu strlucirile minunilor, aflndu-

P re tine te rugm cu totul fr prihan, pre folositoarea noastr i mijlocitoarea ntru necazuri, nu trece cu vederea pre robii ti cei ce pier pn n sfrit, ci grbete i ne iz bvete pre noi de urgia i ne cazul ce ne st de fa, ceiace ai ncput pre Dumnezeu, Ns ctoare de Dumnezeu Preacu rat. Cci tu eti nou zid i ajutor nebiruit.
A Crucii, i acum a Nsctoarei:

S oarele sauntunecat Fiule i luna n hain neagr au schimbat lumina ! Pmntul s cltete i catapiteasma biseri cii tale s rumpe. i eu cum nu m voi rumpe la cele din

IN 4 ZILE

launtru, zgaria-ma-voi aa, prea dulce Mntuitorul meu, vzndu-te pre tine mort fr dreptate.

ne-au inai suindu-ne


Peasna 3, Irmos :

in ceruri

Intritu-sau inima mea...

LA UTRENIE
C A N O N U L Sfntului i Tripesneul T riodului dupre ornduiala lor. C A N O N U L S lntului. Facerea lui Gheorghie. Peasna I, Glas 4, Irmos :
I

rin nfrnare omornd hiarele patimilor, prin neptimire i prin curie s ne apro piem ia Hristos. rivind pururea ctre do rirea Domnului cea nematerialnic, ai defimat materia cea vremelnic cuvioase p rinte.
S la v :

anta-voi {ie Doamne Dum nezeul meu, c ai scos pre norod din robia Eghipetului i ai acoperit pre Faraon cu c ruele Iui i puterea lui. vnd nfrnarea arm tare asupra tuturor mestriilor ce lui strein, vitejete s clcm meteugirile lui. C u strlucirea duhului Iuminndu-te la ochii cei nele gtori ai sufletului tu, prin bu ntate ai biruit ctre lumina cea neapus de Dumnezeu Durttorule.
Slav :

A vnd pre limba ta tot deauna pre Hristos, printe Gherasime, prin minuni nt reai adevrul cuvintelor tale.
i acum , a N scto are i:

mputernicind ntru postiri i osteneli neputina firii noa stre Fecioar, ntrete-o asu pra patimilor.
Ir m o s u l:

5arcina cea pmnteasc acestor de aicea prin neavere lepdnd-o, ca un fr de trup ai svrit calea sihstriei p rinte Gherasime.
i acum a N sctoarei:

ntritus-au inima mea n tru Domnul Dumnezeul meu, pentru aceasta cei slabi sau ncins cu putere.
Sedealna Glas I. PodobiePialra pecetluit..

Preacurat, n a t e r e a ta cea cu iotul fr prihan, cu aripile postului dela pmnt ctre viejuirea cea cereasc

cara buntilor celor dum nezeeti svrind, te-ai nlspre nlimea vedeniei cei nelegtoare, i ai primit dela Hristos artrile cele curate ale dumnezeetilor laine. Pentru

LUNA LUI MARTIE

aceasta purttorule de Dum nezeu pre tine te cinstim cu bun credin i strigm: Slav lui Hristos celui ce te-au nt rit ; Slav celui ce te-au ncu nunat; Slav celui ce lucreaz prin tine tuturor tmduiri.
Slav, i acum a Nsctoarei:

mai nainte, cu bucurie au stri gat : Slav puterii tale Doamne. P rin milostivirea ta cea pen tru oameni Hristoase Dumne zeule, semn ai dat vremea nfrnrii prin carea cureti i sfineti sufletele i trupurile ro bilor ti, Mntuitorule. vrind scara faptelor celor bune nelepte, te-ai n vrednicit vedeniei cei mai de tain. Pentru aceasta i dar ai luat a vedea i cele viitoare mai nainte de vreme.
S la v :

M inile tale cele dumne zeeti prea sfnt Fecioar, cu care ai inut pre Ziditorul, cel ce sau ntrupat pentru bun tatea,ntinzndu-Ie roag-L pre Dnsul, ca s ne izbveasc pre noi din ispite i din patimi, i din primejdie, cei ce te lu dm cu dragoste i i strigm: Slav celui ce sau slluit n tru tine; Slav celui ce a eit din tine; Slav celui ce ne-au slobozit pre noi prin naterea ta.
A Crucii, i acum, a Nsctoarei :

u sudorile luptelor tale celor Dumnezeeti, ai adpat pusiia cea neroditoare, i adu ctoare de road o ai artat, carea aducea lui Hristos pre oameni.

F) e cei fr de lege pironindu-te pre Cruce, Mntuito rule, i coasta mpungndui-se de sulia ostaului, Prea curata s tnguia cu amar, i de multa i nfricoat rbda rea ta s spimnt, strignd: Slav dragostei tale cei ctre oameni; Slav buntii tale; Slav ie celui ce cu moartea ta ai fcut pre oameni nemu ritori.
Peasna 4, Irmos :

c credincioilor dela Hristos, ca


rele te-au proslvit pre tine, Fecioar Preacurat, n vre mea nfrnrii, ncinge-ne pre noi cu putere, cei ce te ludm.
Peasna 5, Irmos:

i acum, a Nsctoarei:

enirea artrii tale cei de pre pmnt Hristoase Dum nezeule vestindu-o proorocul
i r j

ela ce ai rsrit lumina i ai luminat zorile i ai ar tat ziua: Slav ie, slav ie, Iisuse Fiul lui Dumnezeu. D intru dorirea cea rvnitoare de ceste de jos, prin n frnare rpindu-ne, trage-ne ctre nl|imea iubirii tale Iisuse ndurate.

IN 4 ZILE

27

C u nvlirile rugciunilor taberile dracilor vitejete le-ai rnit Gherasime, i pre Hristos l ludai fiu al lui Dumnezeu.
Slav :

Stpnul tuturor, Nsctoare de Dumnezeu de nelciunea idolilor ne-am izbvit, i cu dra goste te slvim, cu adevrat Maica lui Dumnezeu.
Irm osul:

eafa patimilor risipindu-o, de Dumnezeu purttorule te-ai apropiat prin cuget ctre lu mina nentinciunii i a curafiei.
i acum, a Nsctoarei:

recum ai izbvit pre lon Proorocul din chit, Hristoase Dumnezeule, aa i pre mine dintru adncul grealelor scoate-m i m mntuete, unule iubitorule de oameni.
C O N D A C , glas 4. P o d o b ie : Cel ce te-ai nlat...

D e intinciunea cea nelegtoare splndu-ne prin nfrnare, arat-ne curai a slavoslovi pre Fiul lui Dumnezeu, Fecioar.
Peasna 6, Ir m o s : Pre cum ai izbvit...

' iind noi luminafi cu strlu cirea nfrnrii, nvrednicete-ne a vedea dumnezeeasca slav i strlucirea sculrii tale, Mntuitorule.

prinzndu-te de dorirea celor de sus, asprimea pustiei Iordanului mai mult dect toate dulceile lumii ai socotit. Unde plecndu-i-se fie hiara pn la moarte cu posluanie, i cu jale pre mormntul tu sau sfrit, proslvindu-teaa Dum nezeu. Pre carele roag-1 pen tru noi printe Gherasime.
Intru aceast lun n 4 zile pomenirea sfn tului prea cuviosului printelui nostru Ghera sim, cel dela Iordan. Stih : Lui Gherasim rspltirea i este hiara slujitoare: Carele au omort hiarele patimilor mai na inte de a vieii ncetare. Intru a patra zi Gherasim cel ludat. Din viaa aceasta au zburat.

un luceafr strlucind ntru ntunerecul vieii Ghera sime, ai povuit pre oameni spre lumina petrecerii ngeri lor celor fr de trupuri.
S la v :

Ca

C u toiagul rugciunilor tale ai slr mat capetele hiarelor ce lor nelegtoare i de vnarea acelora ai mntuit pre oameni, pururea prea slvite Printe.
i acum, a N sctoarei:

C unoscnd prin tine pre

cesta din copilrie pedepsindu-se cu frica lui Dumnezeu i clugrindu-se sau dus n pustiul cel mai dinluntru al Tivaidei, n zilele mpratului Con stantin brbosul, nepotul lui Iraclie, i au pus atta nevoin pentru bunti de sau fcut lca lui Dumnezeu, nct i hiarele cele slbatece le stpnea, c se aflase un leu de-i slujia, carele pe lng altele slujbe grele, ce i fcea cuviosului avea i slujba aceasta adic, i ducea i

28

LUNA LU i MARTIE

catrul ce-i cra ap de-1 ptea i iar l aducea la schit. Iar odinioar lundu-se catrul dup nite negutori cl tori, l legar cu cmilele de se dus, dormind leul. i aa monahul cel ce sluja prea cuviosului, se mlmi vznd seara c vine leul singur la chilie, i cugeta c leul au mncat pe catr, de care lucru au spus sfntului, iar sfntul porunci s fie leul n locul catrului i s fac slujba lui. Care slujb primindu-o n ct vreme au fost catrul prins la negutori, el purta vasele cele de ap pre spatele sale, i alergnd ct putea de tare se silea s aduc ap. Ci iar pe acea cale s ntmplase a s ntoarce negutorii, i ntmplndu-se i leul la ru de unde cra ap i vznd i cunoscnd pre ca tr ce urma dup cmile, se repezi fr de veste rcnind tare ct s ngrozir ne gutorii i fugir. Iar el apucnd pre catr de cpstru l trase. Deci trgndu-1 pre catr i cmilele se trgeau dup ca tr, care erau legate una de alta dupre obiceiul lor, pn aduse catrul i cmi lele la chilia sfntului Gherasim. i btnd la u cu coada, ca cum adec ar fiadus vnat sfntului; iar sfntul zmbind a rde puin zis ctre ucenicul su: In deert sau osndit de ctre noi leul. Fie dar slobod dela slujb i pasc-se i petreac dupre obiceiul su. Atuncea leul nchinndu-se cu capul, ca cum i-ar fi mulumit sfntului, s dus la pustie, i ntru o sptmn odat veni la sfntul i i pleca capul fcnd n chip de nchinciune. Deci murind sfn tul au venit iar el i merse ca s-i dea obinuita blagoslovenie. i negsind pre sfntul pricepu de moartea lui dela mo nahul ucenicul sfntului, carele l duse la mormntul lui. Pentru aceasta plnse nti mugind ncetior, dup aceia rcnind tare, muri deasupra mormntului cuvio sului. Aa slvete Dumnezeul pre cei ce1 slvesc. i le gtete a le sluji i hiarele, cnd pzesc icoana cea dupre chip i dupre asemnare nentinat i curat.
Intru aceast zi, pomenirea sfinilor mucenici Pavel i Iulianiei surorii sale. Stih : Pavel cel ce zace asemenea i Iuliania, Snt frai tiai cu sabia.

A cestea

erau pre vremea mpratului

Avrilian, din Ptolemaida, frai dupre trup i fii de blagocestivi prini i Pavel era cete, adic cetea la norod sfintele Scrip turi carele le nvase cu mult osteneal i le nelesese bine. nct de i era tnr prea lesne astupa gurile ereticilor, ca un propoveduitor dumnezeiesc a rnduelei cu vntului lui Dumnezeu cea pentru noi. Iar viind mpratul Avrilian la Ptolemaida, el mbrbta pre soru-sa Iuliani, ca s stea cu ndrzneal, fiindc are s se ntmple mare ispit. Deci el ntrarmndu-se cu semnul cinstitei cruci, fiindc nu se ndoi c este ntrit, sau dus la mpratul i au mrturisit credina lui Hristos; iar de ertciunea idoleasc o au mustrat. Deci, fu spnzurat i strujit. Pre carele vzndu-1 soru-sa striga mprotiva tiranului, c cu nedreptate muncete pre fratele su. Deci fu prins i ea i dndu-se la spnzur toare s struji i amndoi fur bgai ntrun cazan cu smoal clocotit. i nc r mnnd ei ntru credina lui Hristos, au fost ntini pre un pat de fier nfocat, i pe deasupra i btea pre ei pe spinare. Unde Kodrat i Acachie muncitorii cru nd pre sfini li sau tiat capetele. Deci rmnnd ei nevtmai, cu lanuri de fier legndu-i, iar i-au pus la nchisoare, i prin artarea ngerului fiind deslegai, i de hran ndestulndu-se, mulmia lui Hristos. Dup aceasta iari nfiinduse la mpratul i nevrnd a jertfi idolilor, i spnzurar iar i i btu cumplit Atuncea i oarecarele Stratonic unul din muncitori cruia i era mil de sfnta Iuliani i s abtuse ctre partea stng carele au i crezut n Hristos, n vremea cnd sfnta l ndemna s nu o crue, ci s fac voia mpratului, turburndu-se tiranul i-au tiat capul lui; iar sfinii au poruncit sa se nchiz la un loc, unde erau jivini otrvitoare. Deci fiind pzii nevtmai cu darul lui Dumnezeu, pre sfntul Pavel adec au poruncit s-l lege la un stlp i flcile lui s le bat cu mciuci de plumb, i cellalt trup s-l bat cu toiage de fier nfocate. Iar pre soru-sa Iuliana, au poruncit s o duc la o curvsrie i s-i bat joc de ea br bai desfrnai. Ins nfindu-se nge rul Domnului, cu nsui praful picioare lor lui au orbit ochii acelora desfrnai. Ci ns sfnta milostivindu-s au aruncat

IN 4 ZILE

E =

ap preste ei i i-au fcut sntoi. Deci rmind sfnta nevtmat au fost arun cat mpreun cu fratele su ntr o groap cu foc, i poruncind tiranul ca acolo s fie mprocai cu pietre, sau artat din cer un nor de foc, care apropiindu-se de mpratul ploua preste el ploae de foc. De carea temndu-se el, au scos pre sfini din groap, dar ns nu sau ndreptat, ci au poruncit, ca cu fclii aprinse s se arz ochii lor i tot trupul, i dup acea sta s li s taie capetele.
Intru aceast zi Sfntul Grigorie de Kipru, cu pace sau svrit. Stih: Ca cerbul din curse, din via izbvindu-se, Grigorie unde este apa cea vie acum s vede suindu-se. Intru aceast zi sfinii mucenici Kodrat, Acachie i Stratonic, cei (de muncitori) de sabie sau svrit. dintre cH ino ito rf S tih : Trei cari ca apa sngele a multora l-au vrsat, Al lor snge Hristoase ie i-1 vars prin sabie cu adevrat. Intru aceast zi sfntul Grigorie episcopul Assului celtjj'din Anadol carele ayt vieuit la anul o mie o sut cinci zeci cu pace saj^ s vrit. Stih : Din m orm ntul tu Grigorie curge, fe ricite spre slava lui Dum nezeu ap prea dulce

tuturor darul ndes t ul at al acestora.


S la v :

P zind vrednicia cea dupre chipul lui Dumnezeu, te-ai ar tat nfricoat hiarelor celor nenblnzite, purttorule de Dum nezeu, nencetat cntnd mulfmire lui Dumnezeu.
i acum, a Nsctoarei:

Prin post i prin nevoinfe ncinge-ne cu trie asupra vrj mailor celor gnditori, pre noi cei ce te ludm i te cntm pre tine Nsctoare de Dum nezeu.
Peasna 8, Irmos: Pre mpratul Hristos...

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne, miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin.
Peasna 7, Irmos :

ela ce ai grit cu Mois n Dmunte, i chipul Fecioarei n rug l-ai artat: Bine eti cuvn tat Dumnezeul prinjilor notri.

mprate al tuturor Stpne D o a m n e , nvrednicete-ne prin post i prin osteneli ca un bun a mprfi i noi asupra patimilor i desmierdrilor ce lor trupeti: Ca bine s te cu vntm ntru tofi vecii. P re mpratul Hristos ntru inima ta din pruncie primindu-1, de Dumnezeu purttorule, l ca frumos te-ai artat al Daru rilor i al strlucirilor lui celor dumnezeeti, slvindu-1 pururea.
Binecuvntm...

P rin nfrnare suindu-ne n muntele viefii cei dumnezeeti i al curfiei, pre Domnul d ttorul luminei nfelegtor s-l privim. 1ntru raiurile cele nestriccioase ale buntilor dn|uind, ai cules florile minunilor de Dumnezeu purttorule druind

In vpaia patimilor nefiind ars nicicum, Printe Gherasime, te-au udat din cer rou Darurilor lui Hristos cu totul, pre carele cu dragoste nence-

LUNA LUI MARTIE

tat l cntai: Ca pre un D um nezeu al tuturor.


i acum, a Nsctoarei:

dumnezeeasc pomenirea ta Cuvioase Gherasime.


i acum, a Nsctoarei:

C e l ce sau ntrupat din prea sfinte sngiurile tale, Preacu rat Stpn, nsui ne curjete de ntinciuni trupeti prin nfrnare i prin osteneli, ntrindu-ne cu nencetate rugciu nile tale Nsctoare de D um nezeu Fecioar.
Irmosul : S ludm, bine s cuvntm...

D e sus strlucind Darul tu Stpn, lumineaz pre cei ce nencetat te mresc pre tine, Maica lui Dumnezeu.
Irmosul

Hristos, pre carele l-au mrturisit tinerii cei robiji, n cuptoriu grind cu mare glas: Toate lucrurile ludafi pre Domnul.
Peasna 9, Ir m o s : Naterea ta cea fr...

P re mpratul

N aterea ta cea fr de s mn Nsctoare de Dumne zeu Preacurat, pre Hristos Dumnezeul nostru cu laude f r de tcere o mrim.
i cealalt slujb a Utreniei dupre orduial i Otpustul.

INTRU ACEAST LUN


N 5 ZILE. Pomenirea sfntului mucenic Konon. La Doamne strigat-am... Stihirile Triodului i ale sfntului, glas 1. Podobie: Prea ludailor mucenici...

ucenice pururea slV ia{a i petrecerea cea nevv a^|vite cu multe scrbe | materialnic, n trup materialnic ilmpresurandu-te i cu o ai svrit Cuvioase, slvind chinuri nesuferite mpreunnpre Domnul carele te ntria du-te, ai biruit pre arpele cel pre tine. cu mult mestrie i l-ai supus I oat dorirea sufletului tu subt picioarele tale cele prea avndu-o spre singure cele nefrumoase slvite. Roag-te lui striccioase, te-ai nvrednicit de Hristos, s se druiasc sufle cele ce ai dorit Gherasime. telor noastre pace i mare mil. Konone pururea prea sl S la v : vite, luminndu-ti cugetul cu mpreun cu cuvioii stnd lumina sfntului Duh, ntuneri naintea lui Hristos, pre acesta cul dracilor celor vicleni l-ai roag-1 pentru cei ce svresc

ogtia D a r u l u i Duhului Sfnt s pune naintea tu turor, celor ce aduc lui osteneii a r a w Iile intranarii.

IN o ZILE

31

npuinat i ai trecut spre lumina cea neapus, veselindu-te ntru Domnul. Pre carele acum roag-1, s se druiasc sufletelor noastre pace i mare mil.

L A U T R E N IE .
C A N O N U L Sfntului i Tripesneul Triodului dupre ornduiala lor. C A N O N U L Sfntului. Al cruia Acrostihul la Greci este acesta:

o none vredniciile de mi Konon bine biruitorul mucenic, cu cntri s nune, fcutu-te-ai biseric Treise laude. mei i pre biserica cea prea Peasna 1, glas 5, Irmos: sfnt, ntru carea cu bun cre ntuitorului Dumnezeu, ce din sau pus trupul tu o ai pului ce au povjuit pre no artat ru de nenumrate mi rod pre marea cu picioare nuni, prea fericite. Pentru aneudate i pre Faraon cu toat ceasta roag-te, s se druiasc oastea l-au nnecat, Aceluia U sufletelor noastre pace i mare nuia s-i cntm, c sau pros mil. lvit.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

B ucur-te Curat strin auzire. Bucur-te lemn sfnt de Dumnezeu sdit al raiului. Bucur-te pierderea dracilor celor vicleni. Bucur-te sabie cu dou ascufiuri carea tai capul vrjmaului, cu strein naterea ta, prea sfnt cu totul Preacurat, i iari ne-ai chemat pre noi care ne-au nstreinat.
A Crucii, a Nsctoarei :

unul biruitorul mucenic Konon acum s se laude, ca unul ce au fcut vitejie asupra nelciunii i sau ostit pen tru Hristos Dumnezeul tuturor, i sau ncununat cu cunun nestriccioas. onon slvitul mucenic, do rind de viafa cea ascuns i slava cea nemuritoare, le-au luat schimb n locul desftrii cei striccioas. Pre carele cu cntri s-l cinstim, c sau proslvit.

re Mieluelul su Mieluaua i Stpna cea Preacu rat dac l-au vzut pe cruce, neavnd chip, nici frumusefe, plngnd gria: Vai mie! unde a apus frumuseea ta prea dul cele meu Fiu? Unde este buna cuvinj? unde este darul fefii tale cel ce strlucea prea iubite?

c mbrcndu-te acum Konone sl


vite, te-ai altoit din rdcina mslinului celui slbatec ntru mslin dumeasnic i ai adus road lui Hristos, pre cei ce te-au nscut pre tine.
S la v :

Deslegndu-se prea slvitul

LUNA LUI MARTIE

mucenic de blestemul stric ciunii strmoului au lepdat jugul, i -au fcut pre soie, so curiei.
i acum, a Nsctoarei:

sele tale, ca s se izbveasc dintru nelciunea diavolului, cei ce te cnt pre tine, Maica lui Dumnezeu.
Irm osul:

Preacurat maica lui Dum nezeu, pre Dumnezeu cel ce nu sau desprit de anurile Tatlui, i sau ntrupat din Tine, nencetat roag-L s mntuia sc de toat primejdia pre cei ce i-au zidit.
Peasna 3, Irmos : Cu puterea crucii tale...

Cu puterea Crucii tale Hri stoase ntrete gndul meu, ca s laud i s slvesc rs tignirea ta cea mntuitoare.
Sedealna, glas I, Podobie . Mormntul tu...

les-ai a sluji lui Dumnezeu dorind de lumin, iar nedumnezeirea idolilor cea ntune coas o ai urt, Konone slvite.
* t

ertfitu-i-ai lui Hristos sufle tul i trupul cu osrdie, i fcndu-te ca un bine primit, n sui cu singur Stpnul ai vor bit, prea fericite. nelepete ai izbzit noroade nenumrate, de legile lor cele printeti, n privelite nfruntnd pre cel numit cu nu mele pierzrii, Konone slvite.
Slav :

D in pruncie lipindu-te de Dumnezeu, P u r t t o r u l e de Dumnezeu, te-ai artat cinstit vas al Duhului, i duhurile cele viclene le-ai supus. i ptimind dupre vrednicie te-ai mrit. Pen tru aceasta toi cu credin prznuim sfnt pomenirea ta.
Slav, i acum, a Nsctoarei.

hivernisete Preacurat ticlosul meu suflet i-l miluete pre dnsul, cel ce sau alu necat ntru adncul pierzrii, pentru mulimea grealelor. 5* n ceasul n f r i c o a t e i mor[i P r e a c u r a t rpete-m dela dracii cei ce m clevetesc, rogu-m i m mntuete.
A Crucii, a Nsctoarei.

Roag -te slvite, ca s se dea deslegare patimilor celor sufleteti i trupeti, celor ce prznuesc cu credin pome nirea ta.
i acum, a Nsctoarei:

Koag-te nencetat Preacu rat, celui ce au ieit din coap-

Fecioar prin inima ta cea curat i fr prihan cu ade vrat sabie au trecut, cnd ai vzut pre cruce pre Fiul tu nlndu-se Preacurat bine cuvntat Marie, scparea p ctoilor, Nsctoare de Dum nezeu, ntrirea credincioilor.

IN 5 ZIL E Peasna 4, Irmos.

33

uzit-am Doamne nvierea ___ ta cea din mormnt, i am proslvit nebiruit puterea ta .

C u d u m n e z e i a s c a cuno tina graiurilor celor negrite te-ai nbogjit i ai nvtat nenumrale noroade, prea cinstite.

. urpat-ai fericite nelciu- i Slav:nea noroadelor, din rdcin arul minunilor tale vzni Dumnezeirea lui lisus ai adu-1 cel fr de lege striga: Dum rtat. nezeul lui Konon au biruit n M incinosul dumnezeul cel elciunea. de piatr de ngrozirea ta ni acum, a Nsctoarei: fricondu-se, au bine vestit pre lisus, a fi singur Dumnezeu. ecioar dup natere te cntm pre tine de Dumnezeu ei nenelegtori au venit Nsctoare, c tu pre Dumne la njelegere, prin buza cea de zeu Cuvntul, cu trup L-ai ns piatr, primind prea adevrata cut lumii. premenirea cea mai pre sus de fire.
S la v : Peasna 6, Irmos. Incungiuratu-m-au adncul...

ain negrit este ceiace prin fine se propoveduiete, c pre cei rtcii i ntorci ctre Domnul mucenice.
i acum, a N sctoarei:

^ost-au Darul prin rugciu nile tale cretere i bogie celor ce au crezut, iar mprotivirea au fost pierzare celor ne supui, Konone prea fericite.

u adevrat te slvim pre tine Nsctoare de Dumnezeu nenuntit i la limanul tu sc pm credincioii.


Peasna 5, Irmos.

Artat ti sau supus mulfimile dracilor fericite, cci te-ai supus presineti lui Dumnezeu celui ce te-au fcut de sinefi volnic, mucenice Konone slvite
S la v :

necnd strigm ctre Tine D e tine se povtui mulfi D o a m n e : Mntuete-ne mile nvfndu-se prin fapt i pre noi, c Tu eti Dumnezeul prin cuvnt, ca s aleag dum nostru, afar de Tine pre altul nezeiete mila, i s urasc bo nu tim. gia cea iubitoare de argint cutu-te-au Darul vas Iuprea fericite. minei cei curate i nestriccioai acum, a Nsctoarei: s, pre tine slava i lauda mu R u g nears i munte, scar cenicilor.

34

LUNA LUI MARTIE

nsufleit i poart cereasc dupre vrednicie te slvim pre tine, Marie slvit, lauda pra voslavnicilor.
Irm o s u l:

inconjuratu-mau adncul, groap sau fcut mie chitul, iar eu am strigat ctre Tine iubitorule de oameni. i mau mntuit dreapta Ta Doamne".

c tuind pre pmnt, dintru acea


sta te-ai nvrednicit a fi m preun vorbitor cu ngerii, i pre printele tu l-ai adus ctr cunotinja Iui Hristos, i pre Hristos un Dumnezeu ai mr turisit, ptimind pn la snge mucenice Konone. Roag-te nencetat lui Hristos pentru noi toi.
Intru aceast lun n 5 zile, Pomenirea sfntului cuviosului mucenic Ko non, cel din lsaviia. S t ih : Dumnezeu prin punere, ctre adev ratul Dumnezeu ai venit, Lsndu-i printe Konone rna ta pre p mnt. Intru a cincea zi, Konon au dat Sufletul cel cugettor de rbdare cu adevrat.

CO N D AC, Glas 3.

au fost pre vremile sfinilor Apostoli din satul ce se cliema Vidanii, fecior fiind lui Nestor i Nadei, cari nsurndu-1, el pofti mai vrtos a petrece cu femeia sa n feciorie. i s zice c Arhistratigul Mihail l-au nvat credina n Hristos i cum c l-au botezat n nu mele Treimei cei de via nceptoare i l-au mprtit cu sfintele Taine i pu tere i-au dat, ca s poat face prea sl vite minuni. Drept aceia, au plecat i pre femeia sa Anna (cci aa s numia) s fie la un gnd cu dnsul i s petreac amndoi cu curenie. Botezndu-i i p

A cesta

rinii si nti i ntorcndu-i la credina lui Hristos. nc i pre tatl su Nestor l-au plecat ca s mrturiseasc pentru Hristos. i au fcut i pre cei ce sluja idolilor, de au cunoscut pre adevratul Dumnezeul tuturor, cnd vrea s fac jertf unui demon ntunecat i necurat ce era ntru o peter. Deci mrturisind i demonul singur c nu este el Dum nezeu, fcu i pre nesupusele noroade a striga c unul este Dumnezeu, cel al lui Konon. Care aceste glasuri la Isavreni i pn astzi s strig cu glas mare la ziua sfntului. S zice nc, c atta dar i pu tere au luat dela Dumnezeu asupra dra cilor, nct pre unii din draci i fcea plugari i pre alii pndari de pziau se mnturile i roadele. Iar pre alii i-au nchis n chipuri de lut i i-au pece tluit, ngropndu-i adnc sub temelia ca sei sale. Iar pricina mrturisirii sale au fost aceasta: C mergnd ntru acel loc Magnos ighemonul cu porunci mpr teti i prinznd pre sfntul i aducndu-1 naintea lui, i mrturisind sfntul pre Hristos Dumnezeu adevrat, l-au b tut foarte cumplit. Deci, strngndu-se norodul ca s scoat pre sfntul i s ucid pre Magnos ighemonul, el prin znd de veste a fugit. Iar norodul slo bozind pre sfntul i tergndu-i ranele de snge, l-au dus la casa lui, unde trind dup aceia doi ani, sau pristvit ctre Domnul. i spun c dup sfritul su vrnd cretinii s prefac casa, ca s o fac bi seric, sau aflat chiupurile acelea ntru care nchisese duhurile cele viclene. D in tru care destupndu-se unul, prndu-li-s lucrtorilor c va fi aur ntrnsul pentru greime, eir dracii ca focul. i adec, cei ce lucrau la biseric toi czur la p mnt; iar zidirea bisericii sau rsipit i lemnele i funiile au ars. i dup apu sul soarelui numai cuteza nimenea a s apropia de locul acela. Ins iar dup puin vreme sau izbvit locul acela de acea bntuial drceasc prin rugciunile sfntului Konon, si prin posturile i ru gciunile cretinilor celor de acolo.
Intru aceast zi pomenirea sfntului muce nic Konon grdinarul. Stih: Konon la Domnul cel ce semnele cuelor este purtnd.

IN 5 ZILE S apropie semnele cuelor pre picioarele sale avnd.

35

^ cesta era din Nazaretul Galilei pre vremile mpratului Dechie. Deci, sculndu-se de acolo au venit la cetatea Pamfiliei, numit Mandron i se afla n locul ce se zice Carmena, bine lucrndu-i gr dina sa, din carea i agonisea hran. Ins era cu obiceiurile prostatic i fr de ru tate, nct viind cei ce-1 cutau pre el s-l prind i afar pre cmp nchinndu-i-s, din suflet li sau nchinat i el. i spu nnd aicea pricina pentru care au venit, adec c ighemonul Puplie l chem pe el, au rspuns: C ce trebuin are acela de mine, mai ales cretin fiind eu? cheme pre cei de un cuget cu el i pre prta ii credinei sale. Deci, fiind legat i adus la ighemonul i ndemnat fiind ca s jert feasc idolilor, suspinnd din adnc au batjocorit pre tiranul i ncredinndu-1 c el rmne ntru mrturisirea lui Hristos i c orice munci i sar face ntrindu-s c nu s va clti din aceia, i sau btut cuie de fier prin picioare i au fost silit ca s alerge naintea cruei ighemonului. Deci leinnd el i cznd pre ge nunchi, fcnd rugciune au dat duhul la Dumnezeu.
Intru aceast zi, pomenirea prea cuviosului printelui nostru Marco m o n ah u l, fctorul de m inuni. Stih: Taci Marco dupre legea morilor. Ins dei mort nu te voi da pre tine tcerei.

rspltire i mulmit pentru vindecarea puiului su. Iar sfntul nu o au primit pn cnd i-au artat hiena cu oarecare semn c n viitorime nu va mai vtma oile sracilor. Din care nelegem, c dac sfntul era att de milostiv spre hiarele cele necuvnttoare; oare ct de milo stiv era spre oamenii cu cari chiar firea l lega? i cere ca s se milostiveasc fietecarele spre cei de un neam i de o seminie cu e l; i atta era de curat br batul cu viaa, nct preotul monastirei prin jurmnt zicea: c niciodat el nau dat monahului Marco dumnezeetile taine, ci cnd se apropia el, ngerul Domnului l mprtia. A cruia numai mna de prin coti o vedea iind linguria, prin carea cuviosul s mprtia de sfintele Taine. Cnd se lepdase cuviosul cu to tul de toate grijile i turburrile lumeti, era de patruzeci de ani i petrecnd n sihstrie ase zeci de ani, sau mutat c tre Domnul. Era mic de stat, spnatec la barb, plin de Duhul sfnt i avndu-i capul nluntru luminat cu darul Duhului Sfnt.
Intru aceast zi sfnta muceni Iravda i pomenirea sfntului mucenic Evloghie cel din Palestina. Stih: Bine cuvinteze toat fptura pre Ev loghie : Tindu-s capul Iravdei pentru Tine, Fc torul ei. Intru aceast zi sfntul mucenic Evlampie.

A . cesta fiind foarte iubitor de oste neal sau dat pre sine la nvtura dumnezeetilor Scripturi i tot odat au ajuns la desvrirea sihstriei i a buntii. i semn spre dovedirea amndurora acestora snt, att cuvintele ce sau scris de el, care snt pline de toat nvtura i de folos, ct i darul facerilor de minuni, ce i sau dat lui dela Mntuitorul Hristos. D in care m inuni de nevoe este s povestim aicea una. Oarecnd sfntul linitindu-s n ograda sa i lua aminte de sine, au venit la dnsul o hien slbatec aducndu-i lui pre puiul ei orb i cu chip de smerenie arat c roag pre sfn tul s se milostiveasc spre puiul ei i s-i vindece ochii. Iar sfntul scuipnd pre ochii lui i fcnd rugciune i-au dat vedere. i dup cteva zile i-au adus hiena o mare piele de berbece, ca i cnd spre

Stih: L u i Evlampie grumazul de sabie i sau tiat, i ruineaz reaua credin cea deart a celui ntunecat. Intru aceast zi sfntul mucenic Arhelaos, i cei mpreun cu dnsul o sut cinci zeci i doi de mucenici prin sabie sau svrit. Stih : Arhelaie nti grumazul la sabie dnd, Tiarea ta dumnezeiescule norod al Dom nului este ncepnd. Intru aceast zi sfntul mucenic loan Bul garul, carele au mrturisit n Constantinopol, la anul o mie apte sute optzeci i patru prin sabie sau svrit. Stih : o Ioane lericite semnul Crucii cci l nchipueti artat, Cci ucenic snt zice al Dom nului cu ade vrat.

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin.

LUNA LUI MARTIE

Cetele celor f c t o r i de ela ce n cuptorul cel cu rele, muncindu-se de tine, prin foc, pre tinerii cei cuvn duhurile cele pierztoare de ttori de cntare i-ai mntuit, Dumnezeu ncuviinate, striga: bine eti cuvntat Dumnezeul Preoi ludai, noroade prea prinjilor notri". nlai pre Hristos n veci. M ucenicete luptndu-te C a ceia ce ai mntuit prin ptimitorule, strigai: Bine eti porunca ta cea lucrtoare ne cuvntat Dumnezeul prinilor vtmat pre pruncul din flcile notri. hiari cei slbatece, ca n brae de maic, nencetat strigi: Pre Birund pre vrjmaul, te-ai oi ludai, noroade prea nl artat purttor de chinuri, stri ai pre Hristos n veci. gnd: Bine eti cuvntat D um nezeul prinjilor notri. Binecuvntm pra Tatl...

Peasna 7, Irm o s :

Pre pmnt biruitor, iar n ceruri ncoronat al lui Hri stos te-ai propoveduit muce nice nebiruite.
Slav :

A ducnd sfinit lui Dum nezeu mntuirea celor rtci(i, strigi: Bine este cuvntat Dum nezeul prinilor notri.
i acum, a Nsctoarei :

SMrlucitu-te-ai bogat pti mitorule, cu lumina cea ntreit strlucitoare, cci cntnd firea cea n trei Ipostasuri strigai: Preoi ludai-o, noroade prea nlai-o ntru toi vecii.
i acum, a Nsctoarei:

C e l ce te-ai nscut din Fe cioar pre carea Nsctoare de Dumnezeu o ai fcut: Bine eti cuvntat Dumnezeul p rinilor notri.
Peasna 8, Irmos: Pre cel ce sau nscut...

ect heruvimii mai nalt te-ai artat, Prea slvit Nsc toare de Dumnezeu Marie. C n pntecele tu sau slluit Dumnezeu, pre carele noi oa menii, mpreun cu cei fr de trup, l slavoslovim ntru toi vecii.
Irm o s u l: S ludm bine s cuvntm :

znd pre stpnitorul ntu_nerecului lumii pgubit de nelciunea cea dr ceasc , prin rugciunile sfntului: Pre oi ludai, noroade prea nl ai pre Hristos n veci.

Pre cel ce sau nscut din Tatl mai nainte de veci, Fiul i Dumnezeu, i n anii cei mai de pre urm din Fe c i o a r Maic sau ntrupat, preoi ludai-1, noroade prea nlai-l ntru toi vecii".

IN 6 Z ILE Peasna 9, Ir m o s : Pre tine Maica lui Dum nezeu...

37

u totul fcndu-te darul do9rului celui nematerialnic, ai dorit a bea paharul lui Hristos, fericite. Pentru aceasta tofi pre tine te fericim. C u plcere dumnezeiasc urmnd legii cei dumnezeieti iar nu momelelor, cu tot su fletul te-ai artat bnd paharul Iui Hristos, fericite Konone. rumuse|e m u c e n i c i l o r te-ai artat slvite, nfrumusefndu-te cu prea cinstitele ranele lui Hristos. Pentru aceasta tofi pre tine te cinstim.
S la v :

INTRU ACEAST LUN


IN 6 ZILE. Pomenirea sfinilor celor patruzeci i doi de mucenici din Amoreia, Teodor, Constantin, Kalist, Teofil, Vasoiu i cei mpreun cu dnii. La D oam ne strigat-am: Stihirile Triodului i ale Mucenicilor, Glas 4.

Podobie: Cela ce de sus eti chemat..

ntru odihna cea cereasc aflndu-te acum slvite Konone, izbvete-m de mpresurrile cele cumplite ale vieii, ptimitorule al Domnului.
i acum, a N sctoarei:

Bucur-te Nsctoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos Dumnezeu; Bucur-te munte sfnt; Bucur-te capul cinstitei Feciorii; Bucur-te Stpn.
Ir m o s u l:

ucenici buni biruitori, n vremile cele mai ____ de pre urm artndu-v ca nite stele neapuse ntru cinstit ntrirea bisericii, cu strlucirea ptimirilor aji luminat toat lumea cea de sub soare i afi rsipit ntunerecul nelciunii prea lu dailor, i acum vaji mutat ctre strlucirea cea venic. Drept aceasta ctigndu-v buni folositori ai notri, cu cre din svrim sfinit i purt toare de lumin mucenia voa str. C u aducere silnic muce nici ai lui Hristos, tofi vafi pus legai n temni, n vreme n delungat fiind cu adevrat dumnezeieti strjuitori ai cre dinei. Drept aceia nebunindu -se hiara cea cu nume ru, vau omort pre voi cu sabia, nevrnd ca s v plecafi po runcilor lui celor cumplite. i acum voi patruzeci i doi prea slvirilor cu bucurie motenii mpriile cele de sus.

Pre tine Maica lui Dumne z e u cea mai pre sus de minte i de cuvnt, carea ai nscut negrit sub anii pre cel fr de ani, credincioii cu un gnd fe
mrim .
N -/

Svetilna glasului i Stihovna Triodului. i cealalt slujb a Utreniei dupre ornduiala i Otpustul.

LUNA L U I M A RT IE

C u Constantin mpreun cu Vasoiu i cu Calist, pre Teofil i pre Teodor i pre cealalt dumnezeiasc ceat a purtorilor de chinuri, cu mare glas tofi s-i ludm. Cci cu bu curie junghiindu-se, au ales a se omor pentru viafa tuturor. i acum se odihnesc n cetatea Dumnezeului celui viu, i ne cer ca s aflm noi iertare de pcate i desvrit izbvire n ziua judecii.
Slav, glas 2, a lui Metodie.

pinai zicnd: Prea l u d a t e Doamne Fiule i Dumnezeul meu, cum suferi necinste cu trupul, vrnd s cinsteti zidirea ta Stpne. Slav multei milostivirei i pogorrei tale, iubitorule de oameni.
LA STIHOAVN . Samoglasnica zilei de 2 ori i Mucenicina. Slav a sfinilor, glas 6, a lui Sicheot.

Astzi prznuete Biserica n tain, mbrcndu-s cu po doab nou, ca cu o porfir i cu vison, cu sngiurile purtto rilor de chinuri celor de acum. C pre acetia ntru bun cre din crescndu-i, jertf fr prihan primit i bine plcut Iui Hristos sau adus. Pentru aceasta cela ce i-ai artat pre dnii biruitori asupra celor f rdelege i i-ai ncununat i i-ai proslvit, trimite-ne i nou prin rugciunile lor mare mil.
i acum, a Nsctoarei:

Venii, iubitorilor de muce nici, duhovnicete s v r i n d sfinit pomenirea cetei cei de Dumnezeu ncoronat a muce nicilor, celor artai de curnd, a junghierei cei fr prihan ce sau jertfit cu osrdie pentru Hristos, mpreunat ostirea cea aleas a celor patruzeci i doi, cu sfinenie s strigm c tre dnii: Zdrobii semefia Agarenilor celor fr de Dumnezeu, i izbvii pre norodul cel pra voslavnic de toat ncunjurarea prin rugciunile voastre.
i acum, a Nsctoarei: A treia zi ai nviat Hristoase... Podobie:

Toat ndejdea cea spre tine o pui Maica lui Dumne zeu, pzete-m sub acoperemntul tu.
A Crucii, a Nsctoarei: Podobie: Cnd de Pre lemn*

^ mari daruri te-a nvred nicit Prea curat Fecioar, sin gur a lui Dumnezeu Maic, c ai nscut cu trup pe Unul din Treime, pre Hristos dtto rul de viea(, spre mntuirea sufletelor noastre.
A Crucii, a Nsctoarei:

Vznd Prea curat pre f ctorul tuturor rbdnd multe ocri i pre Cruce nlat, sus

J)ac te-au vzut Prea cu rata pre Tine spnzurat pre Cruce, plngnd cu jale, striga

IN 6 ZILE

39 Si acum, a Nsctoarei:
I

ca o Maic: Fiul meu i D um nezeul meu, prea dulcele meu Fiu, cum suferi patim de ocar ?
LA U T R E N IE .

Prea sfnt Fecioar, dum nezeiasc nfrumsetarea ptimitorilor, carea ai nscut pre Hristos cel frumos, cu frumseile, pre acesta roag-1 ca s nfrumseeze sufletul meu.
Peasna 3, Irm o s : Nu este sfnt...

C A N O N U L Mucenicilor. Al cruia Acrostihul la Greci este acesta. Laud nevoinele bunilor biruitori Mucenici.

Facerea lui Iosif. Peasna 1, glas 6, Irmos.

a pre uscat umblnd Israil, cu urmele prin adnc pre gonaciul Faron vzndu-1 nnecat, au strigat: Lui D um n e ze u cntare de biruin s-I cntm". Intru nlfimea Bisericii lui Hristos, artndu-v slvifilor ca nite stele luminoase, lumi nai sufletele credincioilor, go nind ntunerecul nelciunii. C u vitejia mintii mpleticindu-v cu vrjmaul, Mucenici lor, pre acesta 1-afi surpat i omorndu-v mpreun, afi aflat via tr de sfrit fericiilor. R in d strlucii cu frumsefea muceniei cei cu raze luminoa se, i tari vaji adus lui Hristos celui junghiat cu trupul i cu cetele cele muceniceti mpreu n vai numrat mucenicilor.
S la v :

tnd de fa n mijlocul prielitei, cu glas slobod vite jete ai propoveduit pre Mn tuitorul, Cuvntul cel ntrupat pentru noi, mare vi teazul e Teodore. ntru credin ptimind, nelepete te-ai lepdat de trup, i tierei sbiei pre sine-fi plecndu-te, te-ai junghiat ca un miel, Constantine mucenice vrednicule de minune.
S la v :

Vremea l u p t e l o r tuturor te-au artat pre tine prieten cre dincios a lui Dumnezeu, ca pre unul ce despreai cugetul de stricciosul prieteug al trupu lui, prea alesule Teofile.
i acum, a Nsctoarei:

Prea slviilor mucenici ai Domnului cei patruzeci i doi, surpnd mulime nenumrat a nelegiuiilor, vai nvrednicit multor bunti n ceruri.

Adunarea sfinilor celor pa truzeci i doi ptimind, adev rat te propoveduia pre tine, ade vrata Maic lui Dumnezeu ce lui dintru nlime, carea i n treai pre ei cu mijlocirile tale.
Irmosul:

N u este sfnt precum Tu

LUNA LUI M ARTIE

Doamne Dumnezeul meu, ca fe le ai nlat cornul credincio ilo r Ti Bunule, i ne-ai ntrit pre noi pre piatra mrturisirii Ta!e.
Sedealna, glas 4.
P o d o b ie

: Cela ce te-ai nlat...

ngrdii fiind cu vitejie c tre cei fr de lege, mpreunai fiind ntru o ceat cu cuvntare, toat arma lui Hristos Dumne zeu ai ridicat ctre cei fr de Dumnezeu. i credina ca o sabie n mini lund, i pavz ndejdea pre umere puind-o, i cu platoa dragostei artat fiind mbrcai, pre v r j m a u l ai biruit.
Slav, alt Sedealn, Glas 8. Podobie: Pre nelepciunea...

mii ai nscut pe cela ce ine lumea. i n brae ai avut pre celace cuprinde toate, pre D ttorul de hran al tuturor i Fctorul fpturei. Pentru aceasta te rog pre tine prea sfnt Fecioar, i cu credin te mresc, ca s m izbvesc eu de greale, cnd voi vrea s stau n ceasul judecii nnaintea feii Ziditorului meu. Al tu ajutor atuncea s-mi d ruieti, Stpn Fecioar Cu rat. C pre tine te am n dejde eu nevrednicul robul tu.
A Crucii, a Nsctoarei:

JJucndu-v legai de vrj maul, i nchizndu-v n tem ni ntru muli ani, ai rmas nevtmai, fiind pzii cu cre dina, i prin sabie deslegnduv din trup, artat vai legat cu dumnezeiescul dor sfinilor. Pentru aceasta ca nite lumi ntori ai strlucit n lume, lu minnd pe toi cu darul duhu lui, purttorilor de chinuri fe riciilor. Rugai pre Hristos Dumnezeu, iertare de greale s druiasc, celor ce prznuesc cu dragoste sfnt po menirea voastr.
i acum, a Nsctoarei: 1.

1 re Mieluelul i Pstoriul ilzbvitoriul, Mieluaua vzndu-I pre cruce fr dreptate spnzurat, plngnd striga cu am ar: Lumea se bucur prin tine primind izbvire; iar pn tecele meu arde vznd rstig nirea Ta, carea rabzi pentru milostivirea milei, prea bunule Dumnezeule, adncul milei i izvorul cel nedeertat milostivete te i druiete iertare de greale, celor ce laud cu cre din dumnezeetile tale patimi.
Peasna 4, *Irmos:

Pre nelepciunea i Cu vntul, n pntece zemislndu-L negrit Maica lui Dumnezeu, lu

ristos este put er ea mea, .Dumnezeu i Domnul, cin stita Biseric cu dumnezeiasc cuvin cnt, strignd: Din cu > > get curat ntru Domnul przV nuind". Gu puterea dumnezeiescu lui Duh, toat neputincioasa

IN 6 ZILE

41

puterea vrjmaului o ai sur pat, omorndu-v mucenicilor, i ai motenit viaa cea venic. P rin cugetrile cele dum nezeieti prea bine Calist ntrindu-i sufletul vitejete, au mers bucurndu-s spre tie rea sbiei, ca s moteneasc cele cereti. Temeiurile cele neleg toare ale chinurilor, frumos le-ai pus pe piatra cunotinei minii tale, i brbtete go nind pe vrjmaii ti, i-au m piedecat prea fericite Vassoiu.
S la v :

luminnd sufletele credincioi lor, cu lumina pravoslaviei, i rsipind ntunerecul necunotinei, purttorilor de chinuri ai Domnului prea fericiilor. D e cscrile leilor celor gnditori scpnd nevtmai, mucenici ai Domnului, prea dulce mncare vai fcut St pnului tuturor, nvrednicinduv desftrei cei nestriccioas.
S la v :

J rsndu-v sngiurile, m
preun luminat vai dat duhu rile celui ce pentru noi, prin bogia buntii sngele su l-au vrsat pre cruce, prea slviilor.
i acum, a Nsctoarei :

Mucenicii cei patruzeci i doi, aducei lui Dumnezeu ru gciuni pentru noi, ca s ne izbvim de toat munca, i de nenumrate scrbe cele ce ne vin asupr.
i acum, a Nsctoarei;

Dumnezeietii m u c e n i c i tiindu-te Fecioar curat pre tine Maic i slvind mrirea cea dintru tine, au motenit ntru nlime darurile cele ne muritoare.
Peasna 5, Irmos:

ogu-m Prea curat, ndrepteaz-mi micrile minii mele, ctre Dumnezeu cel ce este calea vieii, i au netezit crrile purttorilor de chinuri, cele ce duc ctre cele cereti.
Peasna 7, Irm os: Marea vieii vzndu-o...

u dumnezeiasc strlucirea ta bunule, sufletele celor ce mnec la tine cu dragoste, m rog lumineaz-le, ca s te vaz Cuvinte a lui Dumnezeu, pre tine adevratul Dumnezeu, pre cela ce chemi din negura grealelor
ii

s *u vetreala crucii ntraripndu -se ptimitorii, neudat au notat marea frdelegii, i au ajuns,la limanurile cele linitite, fcndu-se ocrmuitori credin cioilor. P re mucenicii Domnului pre Constantin i pre slvitul Teodor, pre Calist [i pre Vas soiu, i cu acetia pre marele J9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fclii tinuitoare vai artat,


H M T fl

42

LUNA LUI MARTIE

Teofil,i pre cei mpreun ptimitori ai lor cu bun credin w 1w 1w sa-i laudam.
S la v :

c toare tinuit nflorind n gr dina ptimitorilor, toat Bise rica ai umplut de mireasm nelegtoare, gonind putoarea nelciunei.
i acum a Nsctoarei:

Nsctoarea de Dumnezeu Fecioara cu adevrat, afar de legile firii te-a nscut mai pre sus de fire pre Tine, Hristoase, carele ai ncununat pre muce nicii cei ce cu credin au p timit dupre lege.
Irm o s u l: i
V

neasemnat i slava cea ne grit, carea cefele ngereti doresc s o vaz, cu ndrsneal voi vzndu-o mpreun cu toi sfinii cei din veac, vi teji ai lui Hristos cei patruzeci i doi, cu sfintele voastre ru gciuni pre cei ce v laud pre voi luminai, gonind ntunerecul pcatelor, i fiii luminei fcndu-i, ca cei ce sntei turnuri i pzitori ai stpniei cretineti.
Intru aceast lun n 6 zile, Pomenirea sfin ilor marilor mucenici patruzeci i doi, Teodor, Constantin, Kalist, Teofil, Vassoisi cu soiile lori. Cari n Amoreia au ptimit. cei frr^ireun cu e Stih: Ceata alctuit, numr de ase poart. mpreun cu cea nptit fiind tiat. In a asea zi snt tiate : Patruzeci i dou capete.

M area vieii vzndu-o nlndu-se de viforul ispitelor, Ia limanul tu cel lin alergnd, strig ctre tine: Scoate din stri cciune viaa mea mult mi lostive".
CONDAC, glas 2, Podobie: Cele de sus cutnd...

P re ostaii credinei cei de curnd artai, cari pentru Hri stos cu osrdie au ptimit cu cununi de laude dupre vredni cie toi s-i ncununm, ca pre cei ce se roag pentru noi Iui Hristos, i ca pre nite turnuri i pzitori ai stpnirii cre tineti. ICOS: Frumuseea lui Hristos cea

Acetia erau cei mai nti ai cetii Amorei, cari, dac luar Agarenii cetatea, au fost luai robi i ei, voevozi i cpi tani mari fiind i de neam mare ntre Greci, cari nici pentru frica, nici pentru dragostea vieii, nici pentru slbiciunea, nici pentru ptimirea cea rea care de muli ani n robie au suferit, nu au schimbat credina lui Hristos, ci cu soco teal brbteasc i cu vitejia sufletului luptndu-se, nentinndu-i sufletul de chinuirea i de topirea trupului, ci toi vitejete stnd i nevrnd a se lepda de credina lui Hristos, bucurndu-se li sau tiat capetele.
Intru aceast zi, pomenirea prea cuviosului printelui nostru Arcadie. Stih : Fiindu-i mijlocul cel gndit cu bun tile ncins. Arcadie, bine ncins alergi ctre cele de sus. Intru aceast zi pomenirea prea cuviosului Isihie, fctorul de minuni. Stih: Isihie pre sinei la via linitit dndu-te, Te lipseti din via sfritul ajungndu-te. Intru aceast zi prea cuviosul Maxim, ucis cu pietre sau svrit.

IN 6 Z ILE Stih : C u toat mintea Maxim ctre c u n u n i p r iv in d : Ctre mprocarea pietrilor sau artat pia tr fiind. Intru aceast zi sfntul Evfrosin, cu ap fier binte clocotit adpat sau svrit. Stih : Cu pahar adnc bnd b u tu r fiart, Mucenicul Evfrosin au aflat calea cea des ftat. ntru aceast zi aflarea cinstitei cruci cnd sau afiat de fericita Elena. S t i h : N e d n o u Elena darul acesta a-1 vedea, Lem nul carele ne-au pricinuit n o u din stri cciune mntuirea. Intru aceast zi aflarea cinstitelor piroane. j

43

nilor biruitori mucenici, acolo ai robit pre vrjmaul cel mult turburtor.
S la v :

C u curgerile sngelui vo stru ai uscat rurile deert ciunii, i fiind aruncai ntru repejiunile rurilor, vai lipit c- ! tre apa vieii, izvorndu-ne nou izvoarele nemurirei, nelepilor.
i acum, a Nsctoarei:

Stih : Cuele se arat mprtescului cap po doab, Iar ocrmuirei ntrire se afl. ntru aceast zi Iulian s au svrit. i Evul prin sabie

Stih V ino s m urim de sabie lui E v u l zi cndu-i, Iulian b u n sftuire dndu-i.

iind tu curat carte prea nou, ai avut ntru tine pre Cu vntul scris, carele au scris n cartea celor vii pre ai si dum nezeieti ptimitori, cei ce cu osrdie au plinit cele scrise.
Peasna 8, Irmos. Din vpae cuvioilor...

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne, miluiete-ne i ne mntuete pre noi, Amin.
Peasna 7, Irmos.

ttor de rou cuptorul l-au fcut ngerul, cuvioilor tineri; iar pre Haldei arzandu-i porunca lui Dumnezeu, pre muncitoriu! l-au plecat a strig: Bine eti cuvntat D um nezeul prinilor notri".

ntru dumnezeiasc privelite a mucenicilor intrnd, ai artat brbtete lupte mprotivitoare, surpnd pre vrjmaul, j Pentru aceasta v ludm pre voi ostai ai lui Hristos. elor deeri la minte, cari te silea ca s te despari din darul lui Hristos, vitejete le-ai sttut mprotiv, ptimitorule Constantine, i te-ai numrat n cetele mucenicilor.
Bine cuvntm...

ei patruzeci i doi de mu cenici ai Iui Hristos, ca cei ce au pzit legile lui dup nde lungata nchidere, deslegnduse din temnia trupului, sau artat adevrai pzitori ai notri, lcuind n ceruri. Asemnndu-v dumneze ietilor trei tineri celor robii n Vavilon oarecnd, ca nite robi fiind dui la !oc dprtat, bu

Cei patruzeci i doi purt tori de chinuri, junghiindu-se mpreun ca nite mieluei fr de rutate, bucurndu-se cu mult ndrzneal, au urmat pa-

44

LUNA LUI MARTIE

timii cei cinstite a lui Hristos, celui ce sau junghiat ca o oaie.


i acum, a Nsctoarei :

mpodobitor de mireas a rtndu-se \ ie dumnezeiescul Arhanghelul, striga tie: Bucu r-te scaunul cel de foc al lui Dumnezeu, nentinat Prea cu rat, ntrirea purttorilor de chinuri, a celor ce au mrturi sit pre Dumnezeu, cel ce sau artat n trup.
Ir m o s u l: S ludm bine s cuvntm...
V \ \ ' *

mucenicilor, dum nezeiescul irag cel de patru zeci i doi, sau numrat prin dar cu mulimile ngerilor, cerindu-ne nou acum dezlegare de greale, dupre msura po stului celui de patruzeci de zile.
S la v :

Tabra

D>n vpaie cuvioilor rou ai izvort, i jertfa dreptului cu ap o ai ars; c toate le faci Hristoase cu singur voirea. Pre Tine te prea nlm ntru toii vecii.
Peasna 9, Irmos : Pre Dumnezeu a-L vedea...

Sngele vostru l-au primit pmntul, i trupurile aruncate le-au mpreunat rul, capetele cele tiate cinstite snt, fiindc s aducea asupra lor strlucire dumnezeiasc, i artat povtuia nainte cu putere dumnezeiasc.
i acum, a Nsctoarei:

nvrednicitu-vati a vedea pre Domnul, cel ce au druit vou cununa slavei cei nestriccioas, Constantine, Vassoe, Teodore, Caliste viteazule, feri cite Teofile, mpreun cu ceilali pentru noi pururea rugati-v. Ca o lumin, ca o diminea, ca un soare mare, strlucind astzi pomenirea ptimitorilor, au luminat sufletele credincio ilor, pre carea svrindu-o s-i ludm pre dnii, cari prin mdulrile lor au proslvit pre izbvitorul Hristos.

ieiace eti vas al luminii, de Dumnezeu druit, cu ra zele tale cele lumintoare, lu mineaz i n i m a mea, gonind norii trndvii mele, i risipind ntunerecul pcatului ca una ce ai nscut pre Dumnezeul cel fr de pcate.
Irm o su l:

77

77 77 77 77 77

77

Pre Dumnezeu a-L vede nu este cu putin oamenilor, spre carele nu cuteaz a cuta cetele ngereti. Iar prin tine prea curat sau artat oame nilor Cuvntul ntrupat, pre carele mrindu-1 cu olile ce reti te fericim".
SVETILNA Podobie: Cu Duhul n Biseric..

Ceata cea de patruzeci i doi ce era ntrun cuget, au

IN 7 ZILE

ptimit prea tare pn n sfr it i toate mestriile vrjma ului le-au surpat, i sau mu tat ctre lcaurile cele cereti, i cununa biruinei cea lumi noas au luat din dreapta celui prea nalt.
A N scto are i:

preuna cu ngerii i aparatori ai Treimei. Efrem pururea slvitul i Vasilevs de Dumnezeu nelepfitul, i marele Capiton, dum nezeescul Agatodor, mpreun cu Elpidie i cu Eterie i cu slvitul Evghenie, prin dumnezeeti cuvinte s se fericeasc. C vieuind cu cuvioie i p timind cu sfinfenie, sau artat lcuitori mprfiei cei cereti. Vasilevs pururea pomenitul prin lupte cugetul cel trupesc omorndu-1, au nviat morfii cu dumnezeeasca chemare, i Capiton iar prea sfinitul p stor, stnd n mijlocul vpii cu bucurie sau artat nears. Prin rugciunile lor iubitorule de oameni, druiete nou cu rire i mare mil.
Slav i acum, a Nsctoarei:

C a ceeace ai ndurare i mil prea mare, prea ludat de Dumnezeu Nsctoare Fe cioar, caul spre smerenia mea i risipete turburarea pa timilor i a smintelelor viefii, i de focul gheenei m izbvete, prin rugciunile tale Doamn.
i cealalt slujb a Utreniei dupre rnduial i Otpustul.

INTRU ACEAST LUNA


IN 7 Z IL E Pomenirea sfinilor sfiniilor mucenici cari au mrturisit n Herson : Vasilevs, Efrem, E v ghenie, Capiton, Eterie i ceilali. La D oam ne strigat-am: Podobie: Stihirile T riodului i

ale sfinilor, glas 4. Dat-ai s e m n ..

ucenici n e bir ui fi i prea ludafi ierarhi i lumintori a toat lu mea^ Tcutu-vafi stlpi necltifi ai dumnezeetei Biserici, temei dogmelor i povfuitori bine c r e d i n c i o i l o r i surptori nelciunii, prinfi cugettori de cele cereti, lumintori su fletelor noastre, vorbitori m

Bucur-te cea n chipul soa relui neapus, cru a Soare lui, carea ai strlucit pre Soa rele cel neneles: Bucur-te mintea cea strlucitoare cu dumnezeeti strluciri, raza ful gerului carea luminezi margi nile pmntului, cea cu ade vrat cu raze de au r,carea au strlucit credincioilor lumina cea nenserat.
A Crucii, a Nsctoarei:

Prea curata Stpn vznd pre Hristos rstignit, i cu su lia mpungndu-i-se coasta, cea

LUNA LUI MARTIE

fara prihan plngea, strignd: Ce este aceasta Fiul meu? ce fi-au rspltit \ ie norodul cel nemulmitor, pentru bunt ile care ai fcut, i te srgueti s m faci fr de Fiul pre mine prea iubite! M n grozesc ndurate, de rstigni rea ta cea de bun voie.
K ^ > t i ft
w

pre cei topii de arsura nedumnezeirei cei cumplite i-a|i ad pat, i clr apa mntuirei i-afi povfuit slviilor.
i acum, a Nsctoarei:

ft
w

/ .

v*v V

/v \ V

/ v \ ,r w \ / v \ / v \ V Y V t

LA UTRENIE.
C anonul Sfinilor Al crui Acrostihul la greci este acesta. Cinstesc ceata cea neptit a ptimitoiilor. Facerea Iui Iosif... Peasna 1, glas 4, Irmos.

Deslegatu-sau bl est emul strmoilor, prin naterea ta cea mai pre sus de minte, Prea curat fecioar, i intrarea ra iului cea dinti au ctigat cei ce cu glas mare te laud pre tine.
Peasna 3, Irmos: Veselete-s de tine...

JM prinzndu-te la minte cu fo<=^cul cel dumnezeiesc Vasi levs prea nelepte, ai ars ma teria nedumnezeirei, ca un ns ctor prea ales. ( u lumina Duhului afi tras ctr lumina prea sfntului bo tez, pre cei dintru ntunerecul celor cumplite, slviilor.
Slav :

dncul mrii roii cu urme ___neudate, pedestru trecndu-1 Israil cel de demult, cu minile lui Moisi n chipul Crucii, puterea lui Amalic n pustie au biruit".

C u dumnezeetile vrsrile
luminii rvrsndu-v muceni cilor, pre cei ce cu bun cre din cinstesc pururea, praz nicul vostru cel purttor de lu min i strlucit, izbviti-i de negura patimilor. C uvntul lui Dumnezeu ntrupndu-se prea slvifii pstori vau artat cuvioi, ca s vestii dumnezeirea lui, celor rtcii i primejduii de necunotint.
Slav :

I ndreptndu-se crrile tale ctre Dumnezeu, Vasilevs, cu darul ai ntors pre toji din ca lea rtcirii, ctr cunotina lui Dumnezeu.
i acum, a Nsctoarei:

Domnul cel puternic carele izbvete pre oameni din silnicia vrjmaului, fr ntinciune l-ai nscut prea cu rat fecioar.
Irm osul: ' _.

P re

1J mplndu-v de apele cele fctoare de viaj ale Duhului,

Veselete-s de tine bise-

IN 7 ZILE

rica Ta Hristoase, strignd: Tu eti puterea mea Doamne, i scparea i ntrirea".


Sedealna, glas 3. Podobie: De frumuseea fecioriei tale...

Peasna 4, Irmos :

P rin darul mirului preoind, cugettori de Dumnezeu, psctori vai artat ai norodului, i ca nile curai mieluei junghiindu-v, vai adus Cuvn tului celui nti pscfor ce sau jertfit ca o oaie, mucenici prea ludai, lumintori a toat lu mea. Pentru aceasta prznuim tofi, cu dragoste dumnezeiasc, pomenirea voastr.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

C a o vi nelucrat fecioar, strugurul cel prea frumos ai crescut, cel ce izvorte nou vinul mntuirei, carele vese lete sufletele i trupurile tutu ror. Pentru aceasta pre tine ca pre o pricinuitoare a bunti lor fericindu-te, pururea cu n gerul strigm fie: Bucur-te cea plin de daruri.
A Crucii, a Nsctoarei:

idicat pre cruce vzndu-te Biserica pre Tine Soarele dreptii, au sttut ntru a sa rnduial, precum se cuvine, strignd: Slav puteri i tale Doamne". P rea sfinita ceat a mu cenicilor, cea mpodobit cu darul preoiei i al muceniciei, s se laude i s cntm cu b u c u r i e : Slav puterii tale Doamne. P urttorii de Dumnezeu, Efrem, i Agatodor, Vasilevs, Capiton, Evghenie, Elpidie i dumnezeescul Eterie sau ar tat plini de duhul sfnt, ocrmuitori ai Bisericii. nvai fiind cele dumne zeieti, dumnezeietilor prini, cu adevrat ntru cuvin i dreptate ai pscut noroadele i sfrit fericit ai primit prin mucenie.
S la v :

M oarte de ocar prin rs tignire ai rbdat de bun voie Indurate, pre carele vzndu-te ceia ce te-a nscut pre tine Hristoase sau rnit. Cu ale creia rugciuni, prin bun n durarea milei tale, Unule prea bunule, i iubitorule de oa meni Doamne, milostivete-te i mntuiete lumea, Cel ce ai ridicat pcatul lumii.

Cei omori de necredin, prin scularea celui ce au murit, via venic au dobndit, prin tine creznd lui Hristos Dum nezeului nostru, prea sfinite mucenice Vasilevs.
i acum, a Nsctoarei:

Pre oamenii cei omori i-ai nviat Fecioar, mai presus de tot cugetul nscnd Viaa cea Ipostatnic, pre Hristos Dumnezeul nostru, carele sau fcut om pentru milostivirea.

48 Peasna 5, Ir m o s :

LUNA LUI MARTIE

u Doamne lumina mea n lume ai venit, lumina cea sfnt,carea ntorci dintruntunerecul necunotinei, pre cei cete laud pre tine cu credin". Paharul muceniei cu cinste 1 afi but, purttorilor de Dum nezeu prini, chemnd cu cre din numele Domnului. Celace singur morfilor le sufl nviere, prin rugciunea ta Vasilevs, au nviat pre cel mort luminnd propoveduirea ta.
S la v :

i-ai tras pre ei ctre lumina bunei credine.


S la v :

nraiaiu-van 01 uin mune Artatu ceti, iar pstori unui norod i motenitori ai cetii cei dum nezeieti, ntru carea lcuesc mucenicii cei bine plcui lui Dumnezeu.
i acum, a Nsctoarei:

Propoveduind pre Fiul n tocma la cinste cu Tatl, afi micorat tirnia mulimei dum nezeilor, ai nebuniei cei idoleti, mucenici prea sfinii prini.
i acum, a Nsctoarei:

mbrele legii i pildele proorocilor mai nainte te-au nchipuit pre tine Fecioar, carea ai avut natere prin cu vnt negrit, carea mntuete lumea, Prea curat.
Irmosul:

! ericit este norodul carele te cunoate pre tine Prea cu rat, Maic Stpnului tuturor, i cu dragoste te fericete pre tine.
Peasna 6, Irmos : Jertfi-voi ie cu glas....

Jertfi-voi ie cu glas de laud Doamne, Biserica strig ctre Tine, de sngele dracilor curindu-se, cu sngele cel curs prin milostivire din coasta ta".
CONDAC, glas 2. Podobie : Cele de sus cutnd...

re Agatodor i pre Evghe nie i pre marele Vasilevs i pre neleptul Elpidie, cei ce sunt ierarhi i mucenici prea viteji, cu laude s-i ncununm. Intru cele legiuite ale D u hului fiind crescui prea ne lepilor i puind legi mrturi sitoare celor nelegiuii, artat

Z iu a cea purttoare de lu min este astzi a pstorilor, cari luminat au preoit n Herson, a crora prznuire ludm, ca cei ce ai ptimit pentru Hri stos, sfinii mucenici rugai pre Hristos nceptorul psto rilor, ca s ne numere i pre noi ta starea cea dea dreapta a oilor, ca s cntm vou: Bucurai-v sfini prini cei ce ai vrsat sngele vostru pentru Hristos.

IN 7 Z IL E Intru aceast lu n n 7 zile, Pomenirea sfin ilor sfiniilor mucenici ce au fost episcopi n Herson Efrem, Vasilevs, Evghenie, Agatodor, Elpidie, Kapiton i Eterie. Stih: Capul Ia cei cioplii n e p le c n d o l Te veseleti Efreme la tiere pre el tinzndu-1 Vasilevs de minile Desidem onilor trt fiind, Minile Desidemonetei nelciuni este zdro bind. Treimea a m preun nevoitorilor dupre pro oroceasc zicere, Spre bti zice am dat spatele mele i durere. Kapiton minile la rugciune au rdicat, i ridicndu-i picioarele la D um n e ze u sau mutat. Din ru la D um nezeu te duci printe, Carele n ru sau splat trupete. In a aptea zi au rpit moartea, Pre prinii cei cu n u m ru l de apte.

49

a asesprezece ani ai mpriei lui Diocliian, trimind prea sfntul epis copul Ierusalimului Ermon, episcopi pre la deosebite neamuri ca s propoveduiasc apostolete cuvntul i s mrturiseasc pre Hristos, fost-au trimii de dnsul i aceti purttori de Dumnezeu prinii notri n ara Tavroschiilor. Ins Efrem la Schiia, Iar Vasilevs la Herson. Deci, sosind n cetate i propoveduind pocin i ntoarcere spre crecin, fu btut i gonit din cetate de cei de loc, ca un vestitor de vieuire nou socotindu 1 i strictor de obiceiurile cele ale patriei i de lege; i fugind lcui n petera ce-i zic Partenon, despre o parte bucurndu-se cci sau necinstit pentru Hristos i despre alt parte ntristndu-se pentru orbirea i rtcirea necredincioilor acelora. Deci aflndu-se aa i rugndu-s pentru dnii, fu chemat iar de aciai, c ntmplndu-se de muri copilul domnului lor, i mai marele cetii lor. Pre carele ngropndu-1 prinii i rudeniile lui i strejuind la groap, li se art n vis mortul i le zise: De vei vrea ca s mai nviez, chemai pre streinul acela ce l-ai necin stit, i creznd nvturile lui, rugai-1 s fac rugciune pentru mine u. Deci fcur aa. i nviind copilul cu rugciunile sfntului i prin turnarea sfintei ape n chipul botezului, pentru aceasta primir prinii lui credina n Hristos i nv lir la scldtoarea botezului cu toi cu noscuii i rudeniile de se botezar. Iar ci rmaser necredincioi, pornindu-se cu mnie de ctre jidovi, traser

pre sfntul n drum i smcindu-1 mult -au dat sufletul la Dumnezeu. Deacia iar dup moartea sfntului Vasilie, viind la Herson Evghenie i Agatodor i Elpidie, c i ei asemenea erau trimii de episcopul Ierusalimului, propoveduitori neamurilor, mrturisind mntuirea se ridicar asupra lor pgni i btndu-i fr de mil i cu cruzie, i omorr, trecnd anul la ziua fericitului Efrem i Vasilevs n apte ale lunii lui Martie. Iar dup civa ani fu trimis iar dela Ierusalim episcopul Eterie, carele vznd slbticirea i nesu punerea norodului, se duse la Vizantia ca s vorbeasc cu mpratul pentru dn ii, c atuncia ocrmuia marele Constan tin mpria Romanilor. i fcndu-se voroava dupre gndul su i gonindu-se cu puterea mprteasc pgnii din ce tate i intrnd n locul lor ali l^u ito ri, oameni bine credincioi, i ntorcndu-se fericitul Eterie iar la Vizantia ca s mulumeasc mpratului, i iindu i p gnii calea la ntoarcere, l-au aruncat n apa ce s chiam Dunaviu i svrindu-i acolo mucenicete calea sa n apte ale lui Martie. Trimis-au cei de loc ai cetii rugminte ctre marele Constantin, de au luat episcop pre fericitul Capiton, De care lucru cretinii bucurndu-se i pgnii mhnindu-se i cerind semn de credin, s intre episcopul ntr'un cup tor aprins din cele ce erau aproape i s ias nevtmat i nears. Aa episco pul mbrcndu-se cu sfintele veminte i punndu-i Omoforul i fcnd sem nul crucii intr n foc, i stnd ctva iei nears avndu-i felonul depre dnsul plin de jeratic aprins i ngrozind pre toi cu minunea aceasta i botezndu-i. Dupre ce i-au ntors pre toi spre Dum nezeu sau mutat i el din via cu feri cire n douzeci i dou ale lui Dechembrie.
Intru aceast zi Nestor i Arcadie, episcopii Trimitundei Kiprului cu pace sau svrit. Stih : p re cej j 0i pstori prea bani ai T ri se desf-

mitundei s-i ludm cu un gnd, Pre cei ce in frumuseile raiului teaz sltnd.

Intru aceast zi, pomenirea prea cuviosului printelui nostru Pavel (Prostul. ;

50

LUNA LUI MARTIE

l| nu le vei face acestea, ce te osteneti n zadar i nu te ntorci de unde ai venit ? Iar Pavel rspunznd au zis: Ori c te-mi vei porunci, pre toate cu osrdie A cest ntru sfini printele nostru Pa le voi face. Atuncea sfntul i-au zis: Stai vel, carele i prost sau numit era plu drept aicea i f rugciune, pn voi iei gar i prostatic, ns fr de rutate i neprefcut la minte, ca nimenea altul. I ca s-i aduc ie de lucru Deci intrnd fericitul Antonie n peter lua seama Dar avea soie nrutit i prea curv printro ferestruic i vedea pre Pavel c i ntru mult vreme se tinuia de drep sta nemicat, rugndu-se i prjindu-se tul. Deci ntruna din zile fr de veste de arsura soarelui. Iar dup a aptea zi, viind el din arin, afar de vremea obi au ieit sfntul i udndu-i ramuri de finuit, (precum urmeaz a se ntmpla) au nice, au zis lui Pavel: Ia-le acestea i le aflat pre soia sa prea curvind n casa sa. mpletete irag, precum m vezi pe mine i zmbind de rs au zis ctre e i: Bine, mpletind. Deci, cu mult osteneal, au bine, nu-mi pas nimic, m jur pre l i mpletit btrnul pn la al noulea ceas, sus, eu de acnm nainte nu voi nici cu cincisprezece stnjeni. i sfntul i-au zis: ochii s o vz. Iar ctre prea curvar au Ru ai mpletit, despletete iragul i-l zis: Aibi-o pre ea i pre copiii ei, i eu mpletete dinti. i era Pavel postind m duc i m voi face monah. i ndat apte zile. Acestea le fcea sfntul Anto lsndu-le pre toate i bine rnduindu-le, nie, ca ngreuindu-se Pavel s se duc sau dus ctre fericitul Antonie i lovind dela el. Iar Pavel cu mult ndelung n u au eit fericitul Antonie i i-au rbdare i osrdie despletind ireagul i zis lui: Cine eti frate i ce caui aicea? iari fr de crtire i fr de a se ru iar el au rspuns: Strein sunt i am ve ina, cu mult rnduial mpletindu-1, au nit ctre tine s m fac monah. Iar sfn spimntat pre sfntul. Pentru care i tul i-au zis: Btrn fiind de asezeci de umilindu-se, apuind acum soarele, au zis ani nu poi s te faci monah, nici s su ctre Pavel: Vei s mncm puin pine? feri scrbele i reaua ptimire a pustiei. iar Pavel au zis: Precum porunceti p Iar dac voeti, du-te la Chinovie ca s rinte. Care acestea iari au muiat inima afli cu mbelugare cele spre trebuina sfntului. i puind mas au pus pre ea trupului i s petreci fr de osteneal patru bucele de pine care era de ase mpreun cu monahii aceia. Cci fraii unghii una (adec patruzeci i opt de dra vor ajuta neputinei tale, fiindc eu pe muri) i au muiat pentru dnsul una, trec singur. i la cinci zile mnnc odat iar pentru btrnul trei. i ncepnd An pine i aceasta mai mult flmnd. Ci el tonie psalmii ca i ntru aceasta s ispi ns nu suferea s aud acestea dela b teasc pe Pavel, au cntat de dou ori trnul i se srguia ca s rmie mpreun pre acela psalm poftorindu-1; iar Pavel cu el. Deci neputnd sfntul ca s-l de mai cu osrdie fcea rugciune mpreun prteze au nchis ua chiliei i l-au lsat cu sfntul. i zicea btrnul ctre Pavel: pre el afar trei zile, neieind sfntul ezi la mas i ia aminte s nu te atingi afara pentru ca s-l vad pre el. Ins de cele puse nainte. i fcnd dupre po Pavel au rmas postind i nu sau dus. runca lui i-au zis sfntul: scoal-te, i f Iar a patra zi silind pre sfntul oare cnd rugciune culc-te. i Pavel, nici cum carea trebuin neaprat au deschis ua atingndu-se de hran, au fcut aa. Iar chiliei i aflnd pre Pavel i-au zis : Du-te pe la miezul nopii sculndu-se Antonie btrnule de aicea, nu m sili, nu poi la rugciune, au sculat i pre Pavel, i fi mpreun cu mine. Iar Pavel i-au zis: pn la al noulea ceas din zi i-au nde Cu neputin este s m duc aiurea. lungat rugciunile. Atuncea nelegnd sfntul c Pavel nu Iar fcndu-se sear au mncat Anto avea nici traist, nici pine, nici ap, nici nie prticica sa i de alta nu sau mai altceva, au zis ctre el : De vei avea as atins. Iar Pavel mncnd mai cu zbav, cultare i vei face cele poruncite de mine mai avea nc din prticica ce mnca i fr de lenevire i fr de crtire, vei n sfrit, dup ce au mncat o toat i-au putea i aicea s te mntuieti. Iar de
Stih : Pavel mutndu-se ctre Dumnezeu C u vntul de pre pmnt, nmulite cununi pentru prostie este primind.

IN 7 ZILE_________________________________________ 51

zis Antonie: Btrnule, mnnc i alt bucat de pine. i Pavel i-au zis: Dac vei mnca i tu, voi mnca i eu. Iar Antonie i-au zis : Destul mi este o bu cat, cci sunt monah. i Pavel i-au zis : Deci i eu voi a m face monah, destul m i este i mie o bucat. i sculndu-se au cntat i dup ce au dormit puin, sculndu-s, iar au nceput a cnta. i fcndu se ziu l-au trimis pre el, ca s umble prin pustie i dup trei zile s se ntoarc. Care fcndu-se i ntmplndu-se a veni oarecari frai la Antonie, Pavel lua aminte ce este dator s fac. Deci sfntul i-au zis lui: Slujete frailor cu tcere, nimic gustnd pn ce se vor duce. i dup ce acum s plinea a treia zi, ne gustnd nimic Pavel, l ntreb pre el fra ii, zicnd: Pentru ce taci? iar el nerspunznd, i-au zis sfntul vorovete frailor i au nceput a vorovi. Deci ntruna din zile aducnd oarecine la sfntul un chiup cu miere o au vrsat pre pmnt i dup aceasta au zis lui Pavel: strnge mierea ntrun vas i ia seama s nu strngi m preun i niscai gunoaie netrebnice. i aceasta fcndu-se nici cum sau turburat, sau sau schimbat Pavel. Intru alt vreme iar i-au poruncit lui s scoat ap toat ziua i s o verse fr de nici un folos. i alt dat iar spintecndu-i sfntul haina lui, i-au poruncit lui cu silin s o coas. Deci dup ce l-au vzut pre el sfntul, c fcea toate poruncile lui nen doit, fr de crtire, sau oprire, au zis c tre e l: Iat frate, dac vei putea s faci n toat ziua aa, rmi mpreun cu mine. Iar de nu, du-te de unde ai venit. Ctre carele au zis Pavel: N u tiu de ai s-mi porunceti ceva mai mult dect aceasta, cci cele pn acum poruncite, cu uu rin pe toate le fac. Deci acest fel i atta de mult ascultare i smerenie au ctigat fericitul acesta Pavel. nct i dar au luat asupra dracilor ca s-i izgoneasc i deplin ncredinndu-se marele Anto nie, l avea mpreun pn la o vreme. Apoi fcndu-i chilie, l-au aezat acolo, ca s se nvee a da rzboi mprotiva vicle ugurilor drceti. Deci dar petrecnd un an n deosebi i artndu-se fctor de m inuni i slujind lui Dumnezeu cu vred nicie, sau dus la ceretile lcauri.

Intru aceast zi sfntul Efrem patriarhul Antiohiei cu pace sau svrit. Stih : Pstorul Efrem acum cu pstorul pe trecere are, O ce mare vrednicie ! Cel mic cu cel mare. Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin. Peasna 7, Irmos :

n cuptorul persesc tinerii lui Avraam, cu pofta bunei credinfe, mai vrtos dect cu vpaia focului fiind aprini au strigat: Bine eti cuvntatn Bi serica slavei tale Doamne". ntrat-ai bucurndu-te P rinte Capitone singur n cuptor, nearzndu-te ca i cei trei ti neri, i scojnd pre necredin cioi din focul cel ce va s fie, ncredinjndu-se prin dumnezeietile minunile tale. N espimntndu-te i nenfricondu-te de porunc, pj rinte Capitone, cu sfinitul ve mnt te mbrcai, purtnd pre dnsul crbunii focului prea fericite.
Slav

Oprit-ai curgerea necunotinfei prin dumnezeietile cu vintele tale, puind cunotinfa bunei credine ntru tofi cei alunecafi la adncurile deer tciunii, sfinfite lucrtorule Capitone, cuprinsule de Dum nezeu.
i acum, a Nsctoarei:

Cuvntul lui Dumnezeu Fe cioar, carele au zidit pre Eva cu mna, vrnd iar pre tofi

52

LUNA LUI MARTIE

ai nnoi, din pntecele tu se zidete, primind ncepere, cel de un scaun cu Tatl i cu Duhul.
Peasna 8, Irmos : Minile ntinzndu-i.

strig: Bine cuvntai toate lu crurile Domnului pre Domnul.


i acum, a Nsctoarei:

in durerile trupului omorndu-v cuvioilor prinfi, via t fr de moarte afi pricinuit celor ce senchin dumnezeilor celor morji i cei mntui{i, pu rurea cu voi striga : Bine cu vntai toate lucrurile Domnu lui pre Domnul. C u un glas s ludm cre dincioii pre Evghenie, i pre Agatodor, pre Vasilevs i pre Capiton, pre Efrem i pre El pidie, mpreun cu Eterie ca pre nite surptori ai vrjma ului i ierarhi ai lui Hristos, cruia strigm: Bine cuvntai toate lucrurile Domnului pre Domnul. Veselind noroadele Printe nelepte Efreme cunvtturile, ai trecut acum ctre strlucirea cea nenserat, ctre veselia cea pururea venic, primind rs pltirile trudelor tale i strignd: Bine cuvntai toate lucrurile Domnului pre Domnul.
Bine cuvntm :

tine Prea curat, nscndu-se cel mai pre sus de fire, ndoit cu firile, cu lucrrile i cu voile, art<ndu-se oamenilor crora sau asemnat, cruia strigm: Bine cuvntai toate lucrurile Domnului pre Domnul.
Ir m o s u l: S ludm bine s cuvntm... ^ 0

V zutu-sau ca un om din

Minile ntinzndu-i Daniil, gurile leilor cele deschise n groaple-auncuiat, i puterea focului au stins, cu buna fapt ncingndu-se, tinerii cei iubi to ri de buna credin, strignd: Bine cuvntai toate lucrurile Domnului pre Domnul".
Peasna 9, Ir m o s : Hristos piatra cea netiata. .

u sfinite cntri svrind, ^sfinit pomenirea sfinilor sfiniilor mucenici, venii toi cu glas mare s-i cinstim, ca pre cei ce se roag pentru noi prea induratului Dumnezeului nostru.

Struguri ai viei vieii fiind acum prea fericiilor, izvori vinul tmduirilor pururea, i veselii inimile tuturor celor ce cu credin v laud pre voi i

D e cei fr de Dumnezeu trndu-v pe pmnt, vai ar tat ca nite pietre cinstite dum nezeietilor mucenici, i zidirile nelciunii cu puterea lui Dum nezeu surpndu-le. Pentru a ceasta dupre vrednicie v fe ricii.
w r

IN 8 Z IL E

A stzi cetatea Hersonului prnzuete pomenirea voastr. Cci acetea vafi artat turnuri, trii i stlpi dumnezeieti. Ps tori i nvtori i rugtori ctre Dumnezeu fericifilor.
S la v :

INTRU ACEASTA LUNA


IN 8 ZILE Prea cuviosul printele nostru i mrturisi torul Teofilact episcopul Nicomidiei. La Doamne strigat-am : Stihirile Triodului i ale Sfntului, glas I. Podobie: Prea ludailor mucenici...

A cum ceata prinfilor sau numrat cu cetele ngerilor, Evghenie, Efrem i Capiton, Elpidie i Eferie, cu Vasilevs slvitul i Agatodor cugettorul de Dumnezeu.
i acum, a Nsctoarei:

oamna cea de Dum ne zeu druit purtnd n brafe pre Hristos, Cela ce toate le poart cu mna, spimntndu -se striga, zicnd: Cum s te cunosc pre tine i Fiu i F ctor al meu, Cela ce eti ne cuprins ?
Irm osul: r <

^^^rinteT eofilacte,n temnife nchizndu-te, de ^ j t f 1 Dumnezeu te-ai pzit nevtmat i te-ai artat turn necltit al Bisericii, nemicat de ispite de mestriile ereticilor. i acum te rog, s se druiasc sufletelor noastre, pace i mare mil. Printe Teofilacte, mutndu-te de pre pmnt, te-ai suit ctre cer i pentru izgonirea ce ai rbdat pentru Hristos, te-ai nvrednicit a lcui n cele cereti. i acum te roag, s se druiasc sufletelor noastre, pace i mare mil. rinte Teofilacte,acum v znd pre Dumnezeu pre ct este cu putinj fericite, i vvndu-te prin unire mai bun i ndulcindu te de dnsul i Fiu dupre dar fcndu-te, cu bu curie ai ctigat dorirea cea aleas i fericit, petrecnd mpreun cu ngerii Ierarhe prea fericite.
Slava: i acum a Nscaloaiei:

] ristos piatra cea nefiat de mn cea din marginea un chiului, din tine muntele cel netiat Fecioar sau tiat, adunnd firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pre tine Nsctoare de Dumnezeu te ..mrim".
slujb a lT rc n ic i d u p re jal, i O t p u s t u l .

uflelul meu carele cum-

LUNA LUI MARTIE

plit bolete de patimi prea rele, tmduete-1 pr ea l udat , carea ai nscut pe Hristos T mduitorul i Mntuitorul tu turor, Cel ce toat neputina tmduete. Carele au rnit cu getarea cea rea a diavolului, i din moarte ne-au slobozit pre noi.
A Crucii, a Nsctoarei:

vrednicie Darul Duhului prea fericite, pentru adevrul i pen tru buntatea obiceiurilor tale.
S la v :

Pentru ca s dobndeti cele cereti fericite, cele p mnteti toate le-ai clcat i lui Hristos Dumnezeu ai urmat.
i acum, a Nsctoarei:

Dac au vzut pre Hristos spnzurnd pre l e mn Prea curata Fecioar gria: Sabie au trecut prin inima mea i m rumpe Stpne, precum de de mult mi-au proorocit Simeon, ci scoal-te, Nemuritorule, i m p r e u n proslvete pre Maica i slujnica Ta rogu-m.

voit a se C ei. ce bine au von nate din pntecele tu prea curat mireas dumnezeiasc, cu totul este dorire i dulcea i lumin neapus.
Peasna 3, Ir m o s : T u eti ntrirea..,

LA UTRENIE
CANONUL Sfntului i Tripesniul Triodului. C A N O N U L sfntului. Al cruia Acrostihul la Greci este acesta Pre dumnezeescul Teofilact cu cntri voi luda... Facerea lui Teofan. Peasna 1, Glas 8, Irmos.

egilor Stpnului tu plecndu-te tu slvite Arhiereule, legile mprailor celor fr de lege prin dumnezeiasc cugetare le-ai defimat. Dumnezeiasc i prea cura t nchipuire a lui Hristos o ai cinstit arhiereule, de pgntfile necredincioilor lepdndu-te.
Slav

\ cntm Domnului, Celui ai mai nainte mu Suferit f)ce au povfuit pre norodul cenia tiinei pustnicete i asu prin marea roie, cntare cum cu coroana mucenicilor de biruin, c sau proslvit1 . te-ai ncoronat. Stnd naintea scaunului i acum, a Nsctoarei: Stpnului, p u r t t o r u l e de P entru ca s ne arfi nou Dumnezeu printe Teofilacte, Stpne crarea cea ductoare pre cei ce cu credin svr spre sfinfenie, ai lcuit cu toat esc pomenirea ta, pzete-i. sfinfenia ntru tot pntecele Fe cioarei. Unsu-te-au pre tine dupre

IN 8 ZILE Irm o s u l: \n*.c#y, o A Crucii, a Nsctoarei:

Tu eti ntrirea celor ce alearg la Tine, Doamne, tu eti lumina celor ntunecaji i pre tinete laud Duhul meu".
Sedealna, glas 8.
#

P odobie:

Pre nelepciunea i cuvntul...

u cuvin sihstrind P rinte nelepte, te-ai uns ierarh a sl uj i cu sfinenie fainele cele dumnezeeti, spre ctiga rea sufletelor i icoana lui Hri stos cinstind, ai suferit izgoniri i scrbe, i nchidere ndelun gat. Pentru aceasta dup s vrire izvornd tmduiri, pre cei bolnavi vindeci i luminezi pre ceice cnt; Ierarhe Teofilacte, roag-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greale s druiasc, celor ce prznuesc cu dragoste sfnt po menirea ta.
Slav, i acum a N sctoare i:

] re Mieluelul i Pstorul i Mntuitorul lumii, Mieluaua ceiace l-au nscut, vzndu-L pre cruce, gria lcrmnd: Lumea se bucur primind iz bvire, i ar pntecele meu arde vznd rstignirea ta, ca rea pentru toi o rabzi, Fiule i Dumnezeul meu.
Peasna 4, Irmos :

uzit-am Doamne taina ico___ nomiei tale, neles-am iucrurile tale, i am proslvit dumnezeirea ta. N u te-ai spimntat de fo cul ispitelor, de Dumnezeu in suflate prea fericite, nu au sl bit puterea sufletului tu Teofilacte. Pus-au Hristos paz gurii i buzelor tale Cuvioase. Pen tru aceasta ai rmas necltit cnd au sttut naintea ta p gnii. Ateptnd ai ateptat pre cela ce au pus pre piatr pi cioarele tale, i au luat aminte cel prea nnalt, de tine cel ce te nchinai icoanei lui.
i acum, a Nsctoarei:

orule al soarelui celui nelegtor, sfenice cel cu raze de aur al luminei cei dumne zeeti, nespurcat, nentinat, Prea curat Stpn, sufletul meu cel ntunecat si orbit de patimi lumineaz-l rogu-m cu raza neptimirei, i inima mea cea pngrit spal-o cu curge rile umilinei i cu lacrimile pocinei, pentruca cu drago ste s strig ie: Roag te Fiului tu i Dumnezeu, ca s mi dea mie iertare de greale, c nu mai pre line te am ndejde eu nevrednicul robul tu.
f

P in naterea ta Preacu rat izbvindu-ne de datoria pcatului, cntare de mulmil |i aducem ie dumne zeiasc Mireas.

LUNA LUI MARTIE Peasna 5, Irmos : | S la v '

N or izvortor de ploaia n e c n d s t r i g m ie vieii, Hristos pre tine te-a ar _ D o a m n e , mntuiete-ne pre noi, c tu eti Dumnezeultat printe, ierarhe a lui Hri stos Teofilacte. nostru, afar de Tine pre altul nu tim.
i acum, a Nsctoarei:

M in ile tale cu cuviin ridicndu-se ctre Dumnezeu, de Dumnezeu nsuflate printe, au biruit pre cei ru credin cioi. L)e mna ta cea dreapt fiindu-te printe, Domnul ctre desftarea cea cereasc te-au povfuit.
Slav:

Frumos este mai mult de ct toi oamenii Fiul tu Prea curat, cu frumuseea dumnezeirii, mcar de au i luat trup pentru noi.
IrmOSUl.

] recnd c r a r e a cea strmt Teofilacte, ai ajuns c tre lrgimea raiului, de Dum nezeu nsuflate.
i acum, a Nsctoarei :

H ain l u m i n o a s d-mi mie, celace te mbraci cu lumina ca cu o hain, mult milostive Hristoase Dumnezeul nostru".
C O N D A C , glas 2. Podobie: Cele de sus cutnd...

M aica lui Dumnezeu, cei ce nu te cunosc pre tine Ns ctoare de Dumnezeu, s nu vaz lumina cea nscut din tine Prea curat.
Peasna 6, Irmos: Hain luminoas d-mi mie...

Lumintor luminos te-ai artat marginilor sfinite Teofi lacte, propoveduind tu pre Cu vntul cel de o fiin cu Tatl i cu Duhul, ceata dumnezeie tilor prini o ai luminat, artndu-te plcut Treimei, cria nainte stnd, roag-te nence tat pentru noi toi.
Intru aceast lun, n 8 zile, pomenirea prea cuviosului printelui nostru i mrturisitorul Teofilact, Episcop Nicomidiei. Stih : i din trup precum i din patrie este izgonit, Dumnezeescul Teofilact ctl de Dumnezeu pzit. In a opta zi venit-au, Teofilact aproape de Dumnezeu.

rin nfrnare omorndu-i simirile, ai stpnit patimile, Teofilacte, i acum te desftezi ntru strlucirile neptimirii. p re toi ai nvat a s n china icoanei Mntuitorului, strlucind artat cu lucrurile i cu dogmele Teofilacte.

Acest fericit au fost despre prile rsritului l petrecndu-i bine viaa din mic vrst, din dumnezeeasc purtarea de grij eind de acolo sau dus n Con-

IN 8 ZILE

57

stantinopol i mprietenindu-se cu ispravni cul celor ce snt la tainele mprteti, carele s zice latinete Asicritas. Carele acesta era Tarasie cel mare, strlucitorul Pravoslaviei. i de vreme ce fu ales de Dumnezeu n scau nul patriarhiei Constantinopolei, lsnd Pa vel chiprenul scaunul de bun voie, s sui lumina pre sfenic. i ndat minunatul ar hiereu fcnd o monastire lng gura Mrei Negre, pe prea cuviosul Teofilact i pre M i hail al Sinadului i fcu clugri n loc de mireni, cari nfrumuseau soborul i cu cu vintele i cu faptele. Dup aceia arhiereul aflnd fapta bun cea strlucitoare a acestor brbai i procopsirea cea ntru Hristos, n dat trimise de i lu, i-i puse la casa sa cea de rugciune. i nu trecu mult vreme i-i f cu episcop!. Ins pre Mihail la Sinada, iar pre cinstitul Teofilact la Nicomidia. Ct dar au fost lucrurile cele bune ale acestuia, ace leai lucruri ce sau fcut pe dnsul dovedesc. Adec sfintele case ce le-au zidit i bolniele i ajutorul vduvelor i al sracilor i cea fr de numr milostenie. Cci atta era de milosrd marele acesta al lui Dumnezeu urmtor, ca lund vas cu ap ncropit singur spla bolnavii i betegii i stricaii i-i tergea cu mna sa. Deci prsind viaa aceasca marele Tarasie, strlucind nousprezece ani n scau nul patriarhiei. i primind scaunul prea n eleptul Nicliifor ntmplatu-sau un lucru de jale. Cci apuc mpria Leon Armeanul urtorul de Hristos i numai dect ticlosul se porni spre surparea sfintelor icoane. i dac se vdi aceasta, iar marele Nichifor tri mise de lu cu dnsul pre cei mai alei din ar hierei, anume pre Kmilian al Chizicului i pre Eftimie al Sardiei i pre Iosif al Tesalonicului, pre Kvdochie al Amoreei, pre Mihail al Sinadului, cu ali muli mpreun i pre fericitul Teofilact i merse ctre pgnul i vicleanul mprat, i-i aduser nainte multe ierburi lecuitoare din dumnezeietile Scrip turi. Iar el, ca o aspid ce-i astup urechile, nau vrut s neleag cele zise, ci defimnd toate lucrurile se inea tot de cele dinti ale lui. Deci ceilali arhierei tcur; iar numai fericitul Teofilact zise ctre dnsul: tiu c calci ndelung rbdarea lui Dumnezeu, dar i va veni fr de veste cumplit stricciune i surpare asemenea ca un vifor i nu vei afla pre nimenea s te izbveasc. Din cuvintele acestea umplndu-se de mnie, i trimise pre toi cu urgie la izgonire. Ins pre dumnezees

cul Nichifor la ostrovul Tasului i pre cel deapururea pomenit Miliail al Sinadului la Bvdochiada i pre ali ntralte pri. Iar pre fericitul Teofilact la Strovila cetatea carea este la locul Kivereoilor lng mare. Intru aceia petrecnd acest fericit mrturisitor trei zeci de ani, rbdnd cu vitejie traiul cel cu anevoie n pmnt strein, sau pristvit ctre Domnul. Deci dup civa ani potolindu-se eresul i luminnd pravoslavia n zilele blagocestivei augustei Teodorei i a prea sfn tului patriarh Metodoie sau adus prea cinsti tele moate ale prea cuviosului printelui no stru Teofilact dela izgonire, i sau pus n N i comidia n biserica cea zidit de dnsul.
Intru aceast zi prea cuviosul printele nostru Pavel, mrturisitorul Plusiados. S tih: Tace trmbia Pavel al Plusiadei. Ateptnd cel mai de pre urm glas al trmbiei.

Acesta era pre vremile lupttorilor de icoane. i vznd pre cei ce se ndrcea nebu nete mprotiva Bisericii, i toat de amrunimea aezmnturilor bisericeti o rsturna, i tergea nchipuirea sfintelor icoane, i pre bun podoaba sfintelor lcauri o stingea. Pre acetia zic adec vzndu-i pururea pomeni tul cu dumnezeieti graiuri, ca cu sgei i lo vea. Suferind prigoniri, surguniri i rele p timiri pentru icoana lui Hristos. Deci bine i cu brbie nevoindu-s, cu pace au dat duhul la Dumnezeu.
Intru aceast zi, pomenirea slntului apostol Ermi, de carele pomenete apostolul Pavel la epistolia cea ctre romani. S t i h : Lui Ermi ucenicului Dom nului ce au murit. Ii cioplesc prin cuvinte chip nsufleit. Intru aceast zi sfntul sabie sau svrit. mucenic Dion de

Stih : De i cumplit dreapta a neltorului te taie. Dreapta stpnului te ncununeaz Dione. Intru aceast zi prea cuviosul Domctic, de sabie sau svrit. Stih . Dometle datoria sfritului celui netrecut. Prin muttori ngeri o au pltit.

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluiete-ne i ne mntuete pre noi, Amin.
Peasna 7, Irmos:

inerii evreeti, au clcat n cuptor vpaia cu ndrz-

LUNA LUI M ARTIE

neal, i focul n rou l-au schimbat, strignd: Bine eti cuvntat D o a m n e Dumnezeule n veci. Svrind a l e r g a r e a cea dumnezeiasc fericite i pn n sfrit credina ta pzindu-o ai primit cununa ostenelelor tale nelepte, strignd: Bine eti cuvntat Dumnezeule n veci. Puindu-te pre crua dum nezeietilor bunti, te-ai nlat ctre nlime, i acum stai nnaintea lui Dumnezeu strignd : Bine eti cuvntat D o a m n e Dumnezeule n veci.
S la v :

revrsat, ca unul drept ptimitor cu luptele mucenicilor, prea nelepte aprtorule al adev rului, cu cari acum strigi: Preoi binecuvntai, noroade preannlfai-1 ntru toi vecii. rimit-ai cununa rbdrii, de Dumnezeu cuprinsule, c ntru izgoniri cu amrciuni ai lcuit, ateptnd a lua plata chinurilor tale i de ndejdea cea bun nu te-ai amgit, Iui Hristos stri gnd: Preoi binecuvntai, no roade prea nlai 1 ntru toi
vecii.
Bine cuvntm pre...

Gel ce au zidit de veci ininimile oamenilor, au vzut ndumnezeirea inimii tale, purt torule de Dumnezeu, i scaune de nvturi au ntemeiat, de trei ori fericite Teofilacte.
i acum, a Nsctoarei:

tre tine scap acum Ns ctoare de Dumnezeu i subt acoperirea i dumnezeiasc fo losina ta. Rugndu-m s m izbveti de grealele cele cum plite, bine cuvntat Prea cu rat ceiace ai nscut pre Dum nezeu cu trup.
Peasna 8, Irmos: De apte ori cuptorul .

C u luminoas artare s s vrete acum pomenirea ta, purttorule de Dumnezeu, lu minnd cu lumina mrturisirii, cci ai cinstit chipul cel sfnt al lui Hristos i al Nsctoarei de Dumnezeu i al tuturor sfin- j ilor, cu cari mpreun acum cni: Preoi bine cuvntai,no roade nlai pre Hristos ntru toi vecii.
i acum, a Nsctoarei:

nde este locaul celorce se veselesc, te-ai slluit acum mrlurisitorule i lumin e-au

O curat, ranele sufletului meu i semnele pcatului terge-le, ceiace pre D u m n e z e u l cel preste toate l-ai nscut, din fe ciorescul neispitit de nunt pn tece, Fecioar preacurat. Pre carele tinerii bine-1 cuvinteze, preoii l laud, noroadele l prea nal ntru toi vecii.

rza rtw :

IN 9 ZILE Ir m o s u l: S ludm bine s cuvntm...

77

D e apte ori cuptorul, mun citorul Haldeilor I-au ars ne bunete, cinstitorilor de D um nezeu. Iar vzndu-i pre ace tia cu putere mai bun mn tuii, fctorului i izbvitoru 7 7lui au strigat: Tineri bine l cuvntai, preoji ludaji-1, noroade prea nl|afi-l ntru toti vecii."
77 77 77 77 77

Dumnezeu te mrturisim pre tine Fecioar Curat, cei mntuifi prin tine, cu cetele celor fr de trupuri, mrindu-te pre tine.
SV E T ILN A glasului. i S T IH O A V N A Triodului. i cealalt slujb a Utreniei dupre ornduial, i Otpustul.

O '^ Ia P IiMS INTRU ACEAST LUN


IN 9 ZILE. Sfinii patruzeci de mucenici cari sau muncit n iazerul Sevastiei.

Peasna 9, Irm os: C u adevrat Nsctoare...

e mari daruri cu adevrat te-ai nvrednicit purttorule de Dumnezeu, cu cuget rb dtor primejduindu te pentru Hristos, de Dumnezeu fericite. Caut spre noi cari te lu dm pre tine fericite, izbvindu-ne din ispite i din primejdii, i sfrm mestriile eresurilor.
S la v :

Se cuvine a ti, c de se vor ntmpla mucenicii n vreo Duminec de ale postu lui, atuncea se cnt nti stihirile nvierii, apoi ale sfinilor. Iar n dumineca crucii s cnt: nti ale nvierii, apoi ale crucii i ale sfinilor. Ins mai pre larg s se caute n Triod Tipicul.
La Doamne strigat-am (De se slujete li turghie). Punem stihirile pe 10 i cntm samoglasnica zilei de dou ori i mucenicina, apoi 3 Podobnice ale Triodului, dup aceia ale sfinilor pe 4, glas 2, ale lui loan Monahul. i s cnt nsui glasul.

C u curie i cu dreptate viefuind, ca un arttor de cele dumnezeieti te-ai fcut mu cenic luminos, tesndu-Ji porfir din sngiurile tale.
i acum, a N scto are i:

A vnd pre Hristos soarele dreptfii, n braele tale Fe cioar, ca zorile ai rsrit ce lor dintru ntunerec i celor r tcii.
Ir m o s u l:

C u adevrat Nsctoare de

bdnd ceste de aicea vitejete, bucurndu-se _ de cele ndjduite, unul ctre altul au grit sfinii muce nici. Nu de hain ne desbrcm, ci pre omul cel vechi lepdm. Iute este iarna, dar dulce este raiul. Cu durere este ghiata, dar d ul c e este desftarea. Deci s nu ne ferim, o, mpre un ostailor! Putin s rbdm ca s ne ncununm cu cununi de biruin dela Hristos Dum-

60

LUNA LUI M A RT IE

nezeu i Mntuitorul sufletelor noastre.


i-

Lepdnd mbrcminfele toate, intrnd fr fric n iazr, unul ctre altul au grit sfinii mucenici: Pentru raiul carele am pierdut, hainele cele striccioase astzi s nu le purtm; cei ce prin arpele cel fctor de stricciune oarecnd ne-am mbrcat, s ne desbrcm acum pentru nvierea tuturor. S nu bgm seama de ghiata ceiace se topete i trupul s-l urm, ca s ne ncununm cu cununi de biruinf, dela Hristos Dumnezeul, i Mntuitorul su fletelor noastre. Vznd nite desftri, alergnd la iazerul cel rece, ca la o cldur au grit sfinii mucenici: S nu ne nfricom de ceasul iernei, ca s scpm de nfricoat focul gheenei. S arz piciorul, ca s dnuiasc n veci. i mna s se rump, ca s se nalte ctre Domnul. i s nu ne fie mil de firea cea muritoare. Ci s alegem moarte, ca s ne ncununm cu cununi de bi ruin, dela Hristos Dumnezeu i Mntuitorul sufletelor noa stre.
Slav, glas 2. Stihira cca dinti. Rbdnd ceste de aicea... i acum, a Nsctoarci, nvierii.

darul au venit. C precum ru gul nau ars fiind aprins, aa Fecioar ai nscut i Fecioar ai rmas. In locul stlpului celui de foc, au rsrit soarele dreptjii. In locul lui Moisi, Hristos mntuirea sufletelor noastre.
V O H O D , lum in lin. Prochimenul zilei mucenicilor trei. i parimiile zilei, i ale

Din proorocia Isaiei cetire. Cap. 43, 9.

Acestea zice Domnul: Toate neamurile sau adunat mpreun, i s vor aduna boierii dintru ei. Cine le va vesti acestea ntru dnii? sau cele din nceput cine au zite le va face vou? Aduc-i mrturiile sale i s se ndrepteze i s asculte i s zic adevrul, fii mie mrturii i eu sunt martor, griete Domnul Dumnezeu, i pruncul carele am ales. Ca s tii i s credei i s cunoatei c eu sunt, mai nainte de mine nau fost alt Dumnezeu i dup mine nu va fi. Eu sunt Dum nezeu, i nu este afar de mine mntuitor, eu am vestit, i am mntuit i am de fimat, i nu au fost ntru voi strein. Voi mie mrturii i eu martor Domnului Dum nezeu. nc din nceput eu sunt i nu este cine s scoa din minile mele. Face-voi, i cine va ntoarce aceasta. Aa zice Domnul Dumnezeu, cel ce mntuiete pre noi sfntul lui Israil.
Dela nelepciunea lui Solomon cetire. Cap. 3, 10-

frecut-au umbra legii i

^hifletele drepilor snt n mna lui Dumnezeu, i nu se va atinge de dnsele munca, prutu-sau ntru ochii celor ne pricepui a muri, i sau socotit pedepsire eirea lor, i mergerea dela noi sfr mare, iar eu sunt n pace. C naintea feii oamenilor de vor lua i munc, n dejdea lor este plin de nemurire. i ntiu puine fiind pedepsii, cu mari bunti se vor drui, cci Dumnezeu i-au ispitit pre dnii i i-au aflat lui vrednici. Ca aurul n ulcea i-au lmurit pre ei i ca o jertf de ardere ntreag i-au primit, i n vre

IN 9 ZILE

mea cercetrii sale vor strluci i vor fugi ca scnteile pre pae. Judeca-vor limbi i vor stpni noroade i va mprai n trnii Domnul n veci. Cei ce ndjduesc spre dnsul vor nelege adevrul. i cre dincioi n dragoste vor petrece cu dnsul, c dar i mil este ntru sfinii lui i cer cetare ntru aleii lui.
Dela nelepciunea lui S olom on cetire. Cap. 5, 16.

D repii n veci vor fi vii, i dela Domnul plata lor i purtarea de grije pentru dnii dela cel prea nalt. Drept aceia vor lua mpria podoabei i stema frumuseei din mna Domnului. C cu dreapta sa va acoperi pre ei i cu braul su i va apra. Lua-va toat arma dra gostea lui, i va ntri fptura cu arme spre izbnda vrjmailor. Imbrca-va n loc de plato dreptatea, i-i va pune lui coif judecata cea nefarnic. Lua-va pa vz nebiruit buntatea, i va ascui cum plit mnie ntru sabie, i va ridica rzboi mpreun cu dnsul lumea, asupra celor fr de minte. Merge-vor drept nemeritoare sgeile fulgerilor i ca dintrun arc bine ncordat al norilor, la int vor lovi. i din pratia mniei cea zvrlitoare de pietre pline vor cdea grindine. Infierbntase-va asupra lor apa mrii i apele cele mari repede vor curge. Sta-va mprotiva lor D uhul puterii i ca un vifor va vn tura pre ei. i va pustii tot pmntul frde-legea i rutatea va rsturna scaunele puternicilor. Ascultai dar mprai i n elegei, nvai-v judectorii marginilor pmntului. Luai n urechi cei ce stp nii mulimi i ceice v trufii ntru no roadele limbilor. C dela Domnul sau dat vou stpnirea i puterea dela cel prea nalt.
i ceilalt slujb a cei mai nainte sfinite. Iar de nu se face liturghia cei mai nainte sfinite, punem stihoavna, samoglasnica zilei, a Triodului de 2 ori i mucenicna. Deci: Slav a sfinilor, glas 6:

cntare s strigm, zicnd: Bucurai-v mucenici ai lui Hristos, Isihie, Melitone, Iraclie, Smaragde i Domne, Evnike, Vale i Vivine, Klavdie i Priske. Bucurai-v Teodule, Evtihie i Ioane, Xantie, Iliane, Sisinie, Kirione, Anghie, Aetie i Flavie. Bucurai-v Accachie, Ekdikie, Lvsimahe, Alexandre, Ilie i Candide, Teofile, Dometiane i dumnezeiescuie Gaie i Gorgonie. Bucurafi-v Evtihi i Atanasie, Kirille i Sacherdone, Nicolae i Valerie, Filoctimone, Seviriane, Hudione i Aglaie. Ca cei ce avei ndrzneal ctre Hristos Dumnezeul no stru, mucenici prea slvi|i. Ace luia cu osrdie rugai-v, s mntuiasc pre cei ce cu cre din svresc prea cinstit pomenirea voastr.
i acum, a Nsctoarei: n

sctoare de Dumnezeu, tu eti via cea adevrat, carea ai odrslit rodul vieii, ie ne rugm, roag-te Stpne cu sfinii mucenici, s se miluiasc sufletele noastre.
Acum slobozeti... i dup Tatl Nostru, Troparul, glas 1.

in glasuri de cntri s lu dm credincioii, pre purttorii de chinuri patruzeci de muce C J nici, i ctre dnii cu dulce

pentru durerile sfinilor ti, cari pentru tine au ptimit, fii milostiv Doamne, i toate du rerile noastre le vindec, iubitorule de oameni, rugmu-ne fie.
Sau acesta, glas acela,

62

LUNA LUI MARTIE Slav, Alt sedealn, glas 4. Podobie : Cel ce te-ai nlat...

patruzeci ostai ntrarmai ai lui Hristos, prin foc i prin ap afi trecut, i vafi artat m preun lcuitori cu ngerii, cu cari rugai-v lui Hristos pentru cei ce cu credin v laud pre voi. Slav celui ce au dat vou trie, slav celui ce vau ncu nunat pre voi, slav celui ce au druit prin voi tuturor tm duiri.
Slav i acum, a Nsctoarei: /

C u prea vitejesc gnd tre cnd mucenia, minunajilor pur ttori de patimi, prin foc i prin ap afi trecut i afi ieit la lr gimea mntuirei, m o t e n i r e lund mpria cerurilor. i mpreun cu ngerii naintea mpratului tuturor nencetat stafi cu veselie.
i acum, a Nsctoarei, asemenea :

Gavriil zicndu-fi fie Fe cioar bucur-te, mpreun cu glasul sau ntrupat Stpnul tuturor, ntru tine sicriul cel sfnt, precum au zis dreptul David: Artatute-ai mai desf tat dect cerurile, ceiace ai purtat pre Ziditorul tu. Slav celui ce sau slluit ntru tine, slav celui ce au eit din tine, slav celui ce ne-au slobozit pre noi prin naterea ta.
Ectenia, i 3 Metanii mari, i sa face Otpustul.

a s cnte cu mulfmit din inim i s cear cu deadinsul, Nsctoare de Dum nezeu, milele tale druiete-le robilor ti, celor ce strig i zic: Preasfnt Fecioar gr bete de ne izbvete pre noi de vrjmaii cei nevzui ivzufi, i de toat ngrozirea, c tu esti folositoarea noastr.
y

Iar de va fi Smbt, afar de Smbta sfntu lui Teodor, D up ntia Stihologhie; Sedealna. Cinstit tria bisericii de 2 ori... Slav i acum, a Nsctoarei:

LA UTRENIE
Dumnezeu este Domnul. Troparele a m n dou i a Nsctoarei. Dup ntia i a doua Stihologhie : Sedelnele Triodului, iar ecteniile cele mici nu se zic. Iar dup a treia stihologhie, zice preotul ectenia cea mic. Deacia sedealne, glas 4. Podobie: Artatu-te-ai astzi.

Preacurat Fecioar, pri mete rugciune dela noi cei ce alergm la acoperemntul tu. i nu nceta rugnd pre iubitorul de oameni, s mntu iasc pre robii ti.
D up a doua stihologhie. SEDEALNA Cu prea vitejesc gnd trecnd de 2 ori... Slav i acum, a Nsctoarei: Ca s cntm cu mulmit... D up Polieleu, Sedealna, Glas 5. Podobie: Cuvntul cel mpreun...

jp instit tria Bisericii, ca ni\^te stele prea mari o lumi nai pururea, i celor credin cioi strlucii, dumnezeietilor mucenici ai lui Hristos cei pa truzeci.

Podoaba sfinfilor mucenici

IN 9 ZILE

63

aceast mptrat luminat i de Dumnezeu adunat mulimea acelor patruzeci de ostai cu adevrat, prin ger i prin foc lmurindu-se nelepii, sau artat ostai ai lui Hristos, mprtului tuturor, cruia s i roag s mntuiasc sufletele I noastre. j)e 2 o ri.
T t . /

vid n psalmi: Trecut-am prin foc i prin ap, i ne-ai scos pre noi ntru(r&<5ij Iar voi mucenicii lui Hristos, prin sin gure faptele cuvntul plinind, ai trecut prin foc i prin ap, i ai intrat ntru mpria ce rurilor. Pentru aceasta rugai-v patruzeci de mucenici, s mntuiasc sufletele noastre.
CANOANE Dou ale sfinilor mucenici i ale Triodului dupre ornduiala lor. C anonul cel dinti
#

Slav i acum, a N sctoare i:

| re mine mai nainte de ; judecat acum m plng, cu getnd la faptele mele cele vi clene i rele i la adncul grea lelor care au crescut mpreun j cu mine din tineree, i mi-am nnecat mintea, Curat. Ci cu folosirea ta d-mi iertare i m ; nvrednicete s dobndesc mntuire.
A ntifonul dinti al glasului al patrulea. Pro chim en, glas 4.

Al cruia acrostihul la Greci este acesta: Ceata cea de Dumnezeu ncununat a mu cenicilor o laud... A lui loan Monahul. Peasna 1, glas 2, Irmos:

Trecut-am prin foc i prin ap, i ne-ai scos pre noi ntru rpaos.j laoci<^uici.
Stih : Cu foc ne-ai lmurit se lmurete argintul. Evanghelia dela Luca, nceperea... pre noi precum

enii noroadelor s cntm cntare lui Hristos Dum nezeu, celui ce au desprit marea, i au trecut pre norodul, pre carele l-au slobozit din robia Eghiptenilor,c sau proslvit".

Zis-au Domnul ucenicilor s i: Pziiv de oameni...


D u p psalm 50, Slav, glas 2.

Pentru rugciunile sfinilor ti muce nici patruzeci milostive, curete muli mea grealelor noastre.
i acum :

Ceata cea de Dumnezeu ncununat a mucenicilor lui Hristos o laud cu cntri de Dumnezeu nsuflate, pomeni rea cea de preste an a acelor patruzeci luminat prznuind, c sau proslvit. Pre pmnt de toat nu mirea lepdndu-se cei patru zeci, au ales numire pre nu mele lui Hristos. Prin carea ntru cele de sus acum vieuesc.

Pentru rugciunile Nsctoarei de Dum nezeu milostive...


Stih: Miluete-m Dumnezeule dupre mila ta... v i Stihira, glas 2. mare

proorocind, au strigat Da

64

LUNA LUI MARTIE

P entru Hristos trupul i lu mea urnd, de omul cel vechi vati desbrcat, mpreun cu haina cea vremelnic, i n haina nestricciunii vati m brcat.
A Nsctoarei:

cel ce este mai pre sus de fi rea tuturor, l-ai nscut. Carele sau fcut trup pentru noi oa menii, maica lui Dumnezeu Fecioar neispilit de brbat.
Catavasie : Deschide-voi gura mea .. Peasna 3, Irmos : - ^

C ine poate s spue dupre vrednicie a ta zemislire cea mai pre sus de cuvnt. C pre Dumnezeu ai nscut cu trup Prea sfnt, pre Mntuitorul nostru tuturor cel ce sau ar tat nou.
: Alt C A N O N Facerea lui Kir Teofan.

ntrete-ne pre noi ntru tine Doamne, cela ce prin lemn ai omort pcatul, i frica ta o sdete n inimile noastre, celor ce te ludm pre tine.

Oastea i viata i frumuse ea trupului i bogia, ntru ni Peasna I, glasul i irmosul acela: mica socotindu-le cei patruzeci, re Dumnezeu nou patrucu prea slvire pre Hristos n _ zeci de mucenici, prin rulocul a toate au motenit. gciunile voastre s-l fa ce fi C u pietri fr de mil cei acum spre bun schimbare, patruzeci prin porunca tiranu celor ce v chiemm pre voi lui fiind mprocai, zvrliturile cu curat dragoste a inimii. mprotiva poruncilor prin Du hul s ntorcea. C ei ce vati luminat n ce ruri cu razele strlucirii cei rit-au arpele prin bu n trei sori patruzeci de mu zele tiranilor hule asupra ta cenici, acoperiti-ne pre noi cei Ziditorule. Ci gura acelora, ce suntem ngheai pre p cea lupttoare mprotiva lui mnt de iarna nptilor, i v Dumnezeu, cu pietrile cele ludm pre voi. aruncate asupra mucenicilor, s sfrm. Slav : Aprtori nebiruii ai bunei credine i stlpi nemicai ai Bisericii, chiemarea cea de Dumnezeu numit de patru zeci, alinati-m pre mine cel ce cumplit m turbur acum.
i acum, a Nsctoarei: A Nsctoarei:

Nenuntit, una p u r u r e a Fecioar, care te-ai fcut cdel ni de aur, a dumnezeului cr bune, umple de bun miros ini ma mea cea mpuit.
Alt CANON, Irmos acelai.

Pre

Ziditorul i Domnul

Oaste a mucenicilor i cea-

IN 9 Z IL E

65 Slav i acum, a Nsctoarei -

Gndesc la judecat i m tem de ntrebarea cea nfrico at, m cutremur de rspun sul judectorului, m spimnC u iazrul patimilor i cu tez i de munc m ngrozesc valul nptilor fiind nviforai, i de durerea focului, de ntuctre voi cei patruzeci de os nerecul tartarului, de scrnirea tai ai lui Hristos alergm. dinilor, de viermele cel nea Slav: dormit. Vai mie! ce voi face, ( ei ce v nclzii n anu cnd s vor pune scaunele i rile lui Avraarn, i v npodobii crile se vor deschide i faptele cu haina cea slvit, rugai-v se vor mustra si cele ascunse ca s se deslege cei legai cu se vor vdi? Atuncea Stpn gerul ncungiurrii. ajuttoare mie s-mi fii i folo sitoare prea fierbinte, c pre i acum, a Nsctoarei: tine te am ndejde eu netreb ii ntrire i scpare i anicul robul tu. coperemnt (Fecioar mireas Peasna, 4 Irm o s : a lui Dumnezeu) celor ce cu credin alearg ctre tine, i te uzit-am Doamne auzul rnmrturisesc maic a lui D u m ___duelii tale, i te-am proslvit nezeu. pre tine Unule iubitorule de Sedealna, glas 8. oameni".
7

t nsoit de mucenici purttori de cununi, stnd naintea St pnului, mntuii pre cei ce pururea v laud pre voi.

Podobie :

Pre nelepciunea i Cuvntul...

M ucenicete f c n d u - v ostai lui Hristos i vitejete sur pnd pre vrjmaul, prin fapte ai plinit cuvintele proorocului, c prin foc i prin ap brbtete ai trecut, rpaos aflnd viaa cea vecinic. P e n t r u aceasta i cununi din cer lund, cu cetele celor fr de trupuri mpreun v veselii fericiilor, de chinuri purttori prea lu dai patruzeci de mucenici. Ru gai-v lui Hristos Dumnezeu, iertare de greale s druiasc, celor ce prznuesc cu dragoste sfnt pomenirea voastr.

V stricai mintea, zis-au ptimitorii, puindu-ne nainte pricinuitori de pagub, voi cei prea fr de Dumnezeu. Sbii ascu|ite i fiar i foc i cruce sfinilor, gonitori lui Hristos au tins. I nfricoat este nou focul gheenei, zis-au ptimitorii, iar de cel de acum ca de un rob mpreun cu noi nu ne temem. S se deznoade mna, s se arz piciorul, sfinii au strigat, c nestriccioase acestea iar le vom lua.

LUNA LUI M ARTIE A Nsctoarei:

Rugmu-te Preacurat, pre tine ceiace ai zemislit pre Dum nezeu fr smnj, ca s te rogi pururea pentru robii ti.
Alt CANON, Irmos acela :

de tine pre alt Dumnezeu nu tim. L e nebunia cea fr de minte a gonacilor, ptimitorii afar la ger a petrece toat noaptea osndifi fiind, au cn tat lui Dumnezeu cntare de mulfmit. Bucurndu-se cei patruzeci de mucenici ai Iui Hristos, au rbdat gerul cel cu durere, n iazer stnd i cu ndejdea dum nezeietilor cununi ntrifi fiind. D e rs sau fcut naintea celor patruzeci de mucenici ai lui Hristos, necat fiind arpele cel ce se ncuibase mai nainte n ape. C de tria cea fc toare de pierzare sau lipsit.
A Nsctoarei:

Imbrcndu-v ntru strlu cirea cea fr umbr, va|i f cut nou luminare dela D um nezeu mucenicilor. dunarea cea de Dumne zeu aleas a mucenicilor celor purttori de cununi, roag-te s se izbveasc de primejdii cei ce te laud pre tine. nvrednicindu-v a vedea lumina cea neapropiat a lui Hristos sfinilor, nvrednicifi a se lumina cei ce sunt ntru ntunerec.
S la v :

trlucind cu ndreptarea luminii cei cugettoare de Hris tos, povfuii-ne pre noi ctra luceafrul cel dumnezeiesc slviilor.
i acum, a Nsctoarei:

ie ceiace ai nscut pre Hristos fctorul tuturor, stri gm: Bucur-te Preacurat; Bucur-te ceiace ne-ai rsrit nou lumin; Bucur-te ceiace ai ncput pre Dumnezeu cel nencput.
Alt CANON, Irmos acela.

Ludnd cu cntri pre cel ce sau ntrupat din pntecele tu Preacurat, te cuvntm pre tine ca pre o maic a lui Dumnezeu.
Pensna 5, Irmos.

De nebunia ereticilor cea de acum, cinstit biserica lui Hristos izbvifi-o, ntru carea nscndu-v la atta vrednicie i slav afi ajuns. Artdu -se nou ca nite lumintori, cei vztori de foc patruzeci de mucenici ai Iui Hristos, cei strlucii de Dum

tatorule de lumin i fc torul veacurilor, Domnul ntru lumina poruncilor tale povfuiete-ne pre noi, c afar

IN 9 ZILE

67

nezeu, lumineaz credincioilor calea cea mntuitoare a bunei credine.


S la v :

de plngere este celce sau lipsit de amndou viejile. C de foc sau topit, i Ia focul cel nestins sau dus.
A Nsctoarei:

M utndu-v de pre pmnt la cortul cel ceresc, unde stnd naintea lui Hristos puitorului de nevoi n e, nvrednicifi-m mucenicilor, ca s dobndesc dumnezeiasc bucurie.
i acum, a Nsctoarei:

Netiind de brbat Fecioar, ai nscut i n veci rmi Fe cioar, artnd chipurile adev ratei dumnezeirii Fiului i Dum nezeului tu.
Alt CANON, Irmos acela,

aina naterii tale cei dum nezeieti Doamn, este mai pre sus de gnd, neajuns, i cu anevoie de vzut fieste cruia Stpn, c ai nscut nou pre cel ce este cu adevrat D um nezeu.
J

/\ratandu-va pzitori pnveghelnici i trezvi ai neamului omenesc i rugtori rugciu nilor vati pus i ajutor celor din scrbe.
W l A 1 W W (

Peasna 6, Irmos :

ntru adncul grealelor fiind ncungiuraf, chiem adncul milostivirii tale cel neurmat, din stricciune Dumnezeule scoate-m. Bueurndu-se nceptorul rutii, au rpit ca i dintre cei doisprezece pre Iuda ticlosul, i din Edem pre om, aa i din tre cei patruzeci pre cel ce au czut. fr ruine fiind tiranul, ndeert se ntrt, c precum pentru tlharul i pentru Malsia mai nti aa i acum pentru chemarea celuice pzi baia, s ruineaz. I)eert la minte i vrednic

Strlucind n Biserica lui Hristos cu frumuseile cele nea propiate prea ludailor, izb vii de ispite pre ceice cu dra goste v cinstesc pre voi.
S la v :

eice aji fost o d i n i o a r surptori prea alei nelciunii muncitorilor celorce se nebu nea, fii i nou acum zid i ajutor grabnic.
i acum a Nsctoarei:

-pre tine am pus ndejdea mntuirei mele Maic pururea Fecioar, i pre tine te-am pus tare i necltit f ol osi t oar e vieii mele.
CONDAC, glas 6. Podobie; Plinind rnduiala...

I oat otirea lumii lsn-

68

LUNA LUI MARTIE

du-o, de Stpnul cel din ce ruri vaji lipit, purftori de chi nuri ai Domnului cei palruzeci. C prin foc i prin ap trecnd fericiilor, dupre vrednicie a}i luat slav din ceruri i mulime de cununi. icos. Celui ce ade pre scaunul cel n e a p r o p i a t , celui ce au ntins cerul ca o piele i p mntul au ntrit, i au adunat apele ntru adunrile lor; Celui ce au fcut toate din cele ce nu au fost ca s fie i tuturor le-au dat suflare i viaf; Celui ce primete cntare dela arhan gheli i de ngeri este ludat i de toti nchinat, lui Hri st os atot-tiitorului, F c t o r u l u i i Dumnezeului nostru i cad na inte eu nevrednicul, aducnd rugciunea mea i darul cu vntului cerind, ca s pot luda cu bun credina i eu pre sfinii cari nsui i-au artat biruitori, druindu-le lor slav din ceruri i mulfime de cununi.
Intru aceast lun n 9 zile Pomenirea sfin ilor patruzeci de mucenici, cei ce au mrtu risit i sau muncit n cetatea Sevastiei. S t ih . piininci lipsa patimii tale Mntuitorule. Noi cei patruzeci zdrobindu-ni-se fluerile. Intru a noua zi fluerile sau zdrobit, A patruzeci de brbai ce au ptimit.

^ ceti sfini patruzeci de mucenici din osebite locuri fiind, au fost slujitori de oaste toi la ceat, iar pentru mrturisirea n Hristos fiind prini i aducndu-i la ntrebare i neplecndu-se a jertfi idolilor, nti au fost btui cu pietri preste fee i preste gur, iar loviturile numai mult re dnii i bte dect pre ceicc i lovea

ntorcndu-se napoi. Deaceia n vreme de iarn au fost osndii a petrece toat noaptea la ger, bgai goli n mijlocul unui iazer ce era afar din cetatea Sevastiei, unde unul dintrnii iubindu-i viaa i alergnd ntro baie ce era aproape, ct an ajuns de cldur ndat sau topit. Iar unul din strejarii ce pzia i strejuia pre sfini, ndat i au intrat cu sfiinii de au plinit locul celuia ce au lipsit, v znd lumin noaptea mprejurul muceni cilor i cununi pogorndu-se la fietecarele dintrnii. Iar cnd sau fcut ziu sfinii leinase. i vazndu-se c nc abia suflau, le-au frnt fluerile picioarelor i -au luat cununa muceniei. Aa dar sau cu noscut c le-au fost plcut moartea. Cci unul dintrnii pentru vrsta tinereilor i pentru puterea trupului nc tot era cu suflet, de carele tiranul gndia c-i va schimba gndul. Iar maica lui (struia la patima lor dei vedea Fiul, c acela era mai tnr dect ceilali i s temea ca nu cumva s-l sperie tinereele sau dragostea vieii i s fie nevrednic de ceata i de cinstea celor dimpreun ostai cu dnsul. Pentru aceasta sta uitndu-se la dnsul ncreme nit, cu chipul i cu vederea ct putea mbrbtndu-1 i tinznd minile spre dnsul i zicnd: Fiul meu cel dulce, de acum fiu al Tatlui ceresc vei fi, rabd puin ca s te faci deplin. Nu te speria de munci c iat c i st ntru ajutor Hristos Dumnezeu nu te va mai ntlni de acum nainte nici o scrb, nici o trud toate acelea au trecut, toate ai biruit cu vitejia ta, deacum nainte i va fi bucurie, dulcea, odihn i veselie, de care te vei ndulci mprind cu Hristos i vei fi rugtor ctre dnsul pentru mine maica ta. Deaceia sfinii zdrobindu-li-se fluerile picioarelor au dat sufletele la Dumnezeu. Iar slujitorii au adus car i au ncrcat sfintele trupuri i le-au dus pe rmurile rului ce era acolo aproape, ns vznd pre tinerelul acela, cruia i era numele Meliton c nc sufla, l-au lsat fiind ca s triasc). Pre carele vzndu-1 maicsa c rmsese singur, au socotit c aceasta era moartea i a ei i a fiului su. Cl cnd ea dar slbiciunea cea femeiasc i uitnd dorul cel de maic, l-au ridicat pre umerile sale i l-au dus dup care cu inim tare, gndind c atuncea va fi viu cnd

IN 9 ZILE

l-ar vedea mai vrtos mort. De acia ducndu-1 maicsa pre umere, el a rposat. Atuncea scpnd maic-sa de grije bucurndu-se foarte pentru sfritul lui, aducndu-i mort pre iubitul su fiu pn la locul acela unde era trupurile sfinilor, l-au pus preste dnii i sau numrat cu ceilali, ca s nu se osebeasc nici trupul de trupuri, nevoindu-se ca i sufletul lui s fie n numr cu acelea. Deci fcnd foc mare slugile acelea ale diavolului au ars trupurile sfinilor. Apoi zavistuind pre cretini pentru moate, le-au aruncat n ru. Ci ns din dumnezeiasc rnduiala, sau strns acolo la o surptur i lundu-le nite cretini le-au druit nou bo gie nefurat. i se face soborul lor n prea sfnta lor mucenicie, ce este aproape de Halcotetrapilon. Intru aceast zi pomenirea sfntului mucenic Urpasian. itih' Urpasian hlamida sa aruncnd, re pgnul mprat este ruinnd. Jmprind la rsrit pgnul mprat Maximian, stpnea cu tiranie toate pr ile cele de prin prejumi Nicomidiei, fiindc era cald slujitor al idolilor. Deci sau aprins mnia lui i a celorlali ellini de un cuget cu el, ca un foc mare asupra cretinilor. i pentru aceasta aducnd odat el pre toi sfetnicii i boerii mpriei sale, au strigat ctre dnii: Ori carele din voi au czut n prea reaua credina creti nilor i nu vrea ca s se ntoarc ctr iubiii dumnezeii notri i pre acetia s-i mblnzeasc cu pocin, acesta s lepede brul dregtoriei sale ce1 poart i s fug din mprtescul palat i din cetatea aceasta. Fiindc cetatea aceasta cinstete pre marii dumnezei nc dela strmoii si i nu pre unul Dumnezeul cel rs tignit. Dar atuncea fric i cutremur au czut preste toi ceice credeau n Hristos. i atuncea era a vedea cineva cu adevrat, cum s ispitea i s cerceta ca nite aur n foc, credina cea n Hristos i blagoeestia. Pentruc unii din cretini fugeau i se ascundeau, iar alii se dau pre sine la munci. Deci ci avea dragoste curat i adevrat ctre Dumnezeu, acetia definindu-i, trupurile sale i pre tiranul batjocorindu-1 arunca brele naintea lui

i fugea. Atuncea i viteazul acesta Urpa sian, cel cu sufletul de diamant, stnd nnaintea mpratului i a tot singclitului, au aruncat hlamida sa i brul zicnd: Fiindc eu mprate astzi m ostesc cerescului i nemuritorului mprat Dom nului meu lisus Hristos, primete-i brul i cinstea i slava. Cci acestea vremelnice sunt i de nici un folos. Aceste cuvinte a lui Urpasian fr de ndejde, auzindu-le Maximian, sau prefcut la minte i la mult ceas au rmas fr de glas. Dup aceia ntorcndu-i ochii si i cutnd posomort la ucenicul, au strigat ca o liiar slbatec i nemblnzit i au zis ctre cei ce stau de fa: vSpnzurai pre ticlosul acesta i zdrobii-i trupul lui cu vine de bou. Deci ndat fcndu-se aceasta, l btur la mult ceas cu vine de bou pre viteazul nevoitor al lui Hristos, carele cutnd la cer, se rug, fr s se mhneasc ct de puin. Dup aceasta pogornd pre sfntul de pre lemnul cel de munc, au zis tiranul ctre slujitori, aruncndu-1 pre acesta n temnia ntunecoas i acolo s petreac pn voi socoti cu ce moarte s-l pierd. Deci aflndu-se mu cenicul n temni, se bucura i se veselia, dndu-i rugciunile sale Domnului. Iar pgnul mprat au aflat o mestrie de munc ca aceasta, adec: Au fcut o cuc de fier. Deci dup ce au scos pre sfntul din temni, au poruncit s-l bage n cuc i s-l spnzure sus. Deci dar fcndu-se aceasta, au spnzurat pre sfntul de amn dou minile i l-au mbrcat preste tot trupul cu cuca cea de fier. Apoi au po runcit tiranul s aprinz fclii i cu acelea s-l ard pre sfntul fr mil. Deci atta au fost ars cu fclii ptimitorul, nct cr nurile lui sau topit i au curs pre p mnt, ca cum ar fi fost cear i sau amestecat cu rna pmntului ca oarecare praf subire. Aa mucenicul lui Hristos rugndu-se i topindu-se, au umplut tot vzduhul de mireasm bine mirositoare i sau suit ca o stea luminoas ctre Domnul, ca s ia cununa biruinei, dupe cum oarecari cretini sau nvrednicit a 1 vedea suindu-se la cer cu asemenea strlucire. Iar ticlosul i pgnul Maximian rmind nc n nebunia sa, au poruncit s adune eu srguin pmntul acela pe care au czut crnurile sfntului, asemenea i

LUNA LUI MARTIE

oasele lui, i acestea toate s le arunce n mare naintea ochilor lui


Intru aceast zi, pomenirea sfntului Chesarie, fratele sfntului Grigorio de D um ntzcu cuvnttorul. Stih : Cuvintele lui Grigorie cele ctre mortul Chesarie grite, Strunete cuvintele limbii mele cei proaste. Intru aceast zi sfinii mucenici' Moul, Moaa, Tatl, Maica i doi fii de sabie sau svrit. S t ih : Neamul cel de o rudenie prin sabie

ocul cel nelegtor aprinzndu-se n cugetele celor pa truzeci, au ars nebunia cea cu mult vicleug a celor necre dincioi, ca nite cear topindu-se; iar ie Hristoase au cntat: Bine esti cuvntat Dumnezeul prinilor notri.
*

C t este de minunat i de sau nevoit. cuvioas puterea crucii tale Moul, Moaa, Tatl, Maica cu fiii i sau svrit. Hristoase, carea din lucruri protivnice cununi au mpletit Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne pre noi, Amin. celor patruzeci de mucenici. Peasna 7, Irmos C prin ap i prin foc tre cnd, ntru nestricciune strig: * hipul cel de aur n cmpul Bine eti cuvntat Dumnezeul ') Deir cinstindu-se, cei trei tineri au defimat porunca cea prinilor notri. prea fr de Dumnezeu, i fiind A Nsctoarei: aruncai n mijlocul focului, rug arznd cu foc n mun corindu-se au cntat: Bine eti tele Sinai Moisi mai nainte cuvntat Dumnezeul prinilor te-au vzut Preacurat, pre tine notri". ceiace ai purtat fr de ardere pimntatu-sau strejarul, raza cea nesuferit a fiinei cei vznd cununile celor patru negrite, a Unuia din sfintele zeci i lepdnd iubirea ace Ipostasuri celor dintrnsa ce stei viei sau ndemnat din dra sau unit cu grosimea trupului. gostea slavei tale ceice sau Alt Canon, Irmos acela. artat, i cu mucenicii au cn Astzi este luminat pome tat : Bine eti cuvntat Dum nirea voastr cea de preste an nezeul prinilor notri. prea bogailor, carea luminea L a baia cea strictoare de z cu lumina posturile cele de suflet alergnd, sau omort parte strlucitoare, pre carea iubitorul de aceast via. Iar prznuindu-o cu credin, m iubitorul de Hristos rpitor de preun cu voi strigm : Bine cele ce vzuse prea ales feti cuvntat Dumnezeul p cndu-se, ca n baia nestricrinilor notri. ciunii cu mucenicii au cntat: Bine eti cuvntat Dumnezeul D eslegtorii patimilor i prinilor notri. lumintorii cei de departe str-

I
<

lucitori, curitorii lumii, risi pirea n e l c i u n i i , propoveduitorii cei cu mare glas ai adevrului i izgonitorii rtci ri, tuturor vai artat strignd: Bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri. i u cuget luminat strlu cind sau artat nou muceni cii, mntuind pre ceinviforai i ndreptnd pre cei ce nnoat n furtuna valurilor vie ii, Iui Hristos cntnd: Bine eti cuvntat Dumnezeul p rinilor notri.
S la v :

paia ntru rcorealo au prefcut, ca pre Domnul ludndu-1 lucrurile i l prea nlai ntru toi vecii". N ebunete asupra nevoito rilor ntrtnd vrjmaul toat fptura, de ctre toaie s um ple de ruine, c cei patruzeci nencetat laud pre Domnul i-l prea nal ntru toi vecii. r mil mdulrile tru pului vostru pentru Hristos sfrmndu-se i Dumnezeeasc j ert f aducndu-v lui Dumnezeu, cu ngerii pururea dnuii mucenicilor, ludnd pre Hristos n veci. u tria cugetului pre cel ce l-au nscut, pre umere ridicndu-1 iubitoarea de Dum nezeu maic, rodul bunei cre dine au adus cu mucenicii pre mucenicul, jertfei lui Avraam urmnd. pre viaa cea nencetat cu dreapt curgere f mer gere o fiule, iubitoarea de Hri stos maic, ctre iubitorul de Hristos fiu, au strigat: Nu sufer s ie ari tu mai pre urm naintea lui Dumnezeu, puitoriului de nevoine.
A Nsctoarei:

T abra cea prea luminoas i de Dumnezeu insuflat, lui Dumnezeu plcut i ngerilor dorit, adunarea de Dumne zeu a celor patruzeci, narma rea cea nfricoat a lui D um nezeu au strigat: Bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri.
i acum, a N sctoarei:

umina lumii i nor lumi nos i loc de sfinenie sau ar tat cea neispitit de nunt, cci negrit au primit pre cuvntul cel sfnt al sfinilor, pre carele ludndu-1 strigm: Bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri.
Peasna 8, Irm o s :

re Dumnezeu carele sau pogort n cuptorul cel cu foc la coconii evreeti i v-

C aul spre rugaciunea ro bilor ti bun Nsctoare de Dumnezeu i nvlirile cele rele i asuprelele ispitelor de grab Ie oprete Stpn, ca s
V-/
H M

72

LUNA LUI MARTIE Peasna 9, Irmos.

te cinstim pre tine prea bla goslovit.


Alt CANON, Irmos acela:

M utnd u-v ctre viaa cea adevrat i de Hristos ascun s, pre pmnt ai primit sfr itul cel cu dureri, cernd nou mntuire i iertare. C e a t a mucenicilor celor purttori de biruinf ai Biseri cii, mutndu-se de pre pmnt cire cele cereti, s roag pen tru noi, ca s ne izbvim de nevoi, de patimi, de ncungiurri i s ctigm mntuire. umpnd Mntuitorul lan urile morjii, au druit biruin ptimitorilor asupra morjii, c cei patruzeci nclzindu-se de ger, striga: cerind mntuire tuturor credincioilor.
I
5

re Dumnezeu Cuvntul cel din Dumnezeu, carele cu negrit nelepciune au venit s nnoesc pre Adam cel czuf ru prin mncare ntru stri cciune, din sfnt Fecioar negrit ntrupndu-se pentru noi credincioii, cu un gnd ntru laude l mrim". P entru Hristos gonii fiind i cu pietre mprocai, a|i rb dat frigul vzduhului i nghe area apei i sfrmarea mdulrilor i cu foc ari fiind, n repejiunea rului ai strlucit ca nite fclii luminoase, mu cenici patruzeci. 'oiagul dumnezeietei pu teri, crucea ctignd, au strigat ctre Hristos mucenicii cei pa truzeci : Stpne cu mna ta cea a tot puternic i biruitoare s ne ncununm, ca toi cu cntri nencetat pre tine s te mrim. C t este cu durere gliiaa, ct este de cumplit gerul cel cu usturime care ai rbdat, dar dulce este raiul. C a nurile patriarhului Avraam v nclzesc pre voi n lcaurile cele venice, mucenici patru zeci. C ei ce ai biruit cu chinu rile i cununi ai luat din dum nezeiasc dreapta Stpnului, rugai-v acum, ca s druiasc pace lumii i biruin iubito

Binecuvntm pe Tatl...

Dumnezeiasc ceata pur ttorilor de chinuri, din asuprelele nptilor i din nvlirea patimilor i din ispita dracilor, artat scoate cu rugciunea, pre ceice laud pre Hristos n veci.
i acuma, a Nsctoarei:

P re cei omori i ajuni ctre stricciunea morii, tu n si i-ai nviat, nscnd pre nceptoriul vieii, pre Hristos Dumnezeul nostru, S t p n Fecioar Preacurat, Nsc toare de Dumnezeu.

rului de Hristos mprat i nou mntuire, mucenici pa truzeci.


A N sctoarei:

3 ucur-te izvorul nestricciunii; Bucur-te nour uor; Bucur-te raiul lui Dumnezeu cel frumos; Bucur-te izvorul tmduirilor sufleteti; Bucur-te munte sfnt carele l-au vzut proorocul D a n iil; Bucu r-te maic Fecioar; Bucurte mprteasa tuturor.
Alt C A N O N , Irmos acela.

Hristos cu ndrsneala cea bine cuvincioas, de unde i strlucindu-v cu lumina dumnezeirei slviilor, rugai-v cu deadinsul cas se lumineze cu lu mina cea n trei sori, cei ce v laud pre voi patruzeci de mucenici.
i acum, a Nsctoarei:

nvrednicindu-v a cliga lumina cea mai presus de fire i bucurie negrit i slav izbviji acum de npti i de nevoi i de nelciunea vrj maului pre cei ce cu dragoste v cinstesc pre voi, ca pre ni te viteji ai lui Hristos, patruzeci de mucenici. P rim in d irire i dumne zeiasc putere din cer, mpreu n lcuitori cu Hristos, vai artat i z g o n i tori nelciunei, gonind toat ceata cea nesta tornic a idolilor i luminnd lumea patruzeci de mucenici. impodobindu-v cu frumu seea cinstitei mucenii i fcndu-v prtai firei cei dumne zeeti, cu adevrat v bucurai descoperindu-vi-se lumin prea luminoas i curat, viteji ai lui Hristos patruzeci de mucenici.
Slav ;

ufleful meu cei ntunecat Fecioar, cu artarea luminei tale cei nematerialnice strlucete-I, ca ceiace eti ua dumnezeetei lumini i din focul cel venic nvrednicete-m a m izbvi pre mine cel ce cu credin i cu dragoste, cu cn tri te mresc pre tine curat.
SVETILNA
Podobie: F emei auzii glas...

eata cea cu numrul de patruzeci, a celor patruzeci de mucenici a prea dumnezeietei Treimi, cea cu buntile mptraf, cea din patru stihii, din foc, din vzduh, din ap i din pmnt, cu cntri dumneze ieti s se laude, ca cei ce au ptimit pentru Hristos Stpnul tuturor. De 2 ori.
Slav, i acum a Nsctoarei:

3 ucur-te izbvirea bleste mului i chiemarea lui Adam, bucur-te Nsctoare de Dum nezeu Preacurat, n d e j d e a i acoperemntul lumii. Bucur-te prea ci nst i t maica Iui Dumnezeu, bucur-

S tnd acum naintea lui

______________

LUNA LUI MARTIE

toare de biruin, carea ntru rzboaie vitejete te-ai purtat; stelele ce le afi trecut prin foc i prin ger i nghearea apelor o afi risipit i pmntul 1 -afi fLA LAUDE. cut cer i toate le-ati luminat; Stihirile pe 6, glas 5. cari n anurile lui Avraam P o d o b ie : Bucur-te cmara... acum v nclzii i cu cetele eniji frailor s ludm cu | ngereti dnuii, mucenici pa cntri tabra cea muceniceatruzeci, cari mirosii bun mi sc, carea cu gerul ca cu nile reasma duhovnicetei mpriri foc sau ars i frigul nelciucu adevrat, pre Hristos rugati-1 nei cu rvn arztoare l-au ars, s se druiasc sufletelor noaoastea cea prea viteaz, prea stre mare mil. sfinita adunare i sprijineala Alte Stihiri, glas 1, singur glasul. cea nenfrnt i nebiruit, n grdirile i pzitorii credinei, ea ta cea cu patruzeci de pre cei patruzeci de mucenici, strluciri, oastea toat cea de ceata cea dumnezeeasc pre Dumnezeu aleas, au strlucit postul cu cinstitele sale patimi, rugtorii Bisericii, cari cu trie sfinind i luminnd sufletele se roag lui Hristos, s trimif sufletelor noastre pace i mare noastre. mil. Glas 2. Bucur-te adunarea cea tare i sfinit i tabra cea purt toare de biruin. Turnurile bu nei credine, ostaii lui Hristos, vitejii cei tari i nebiruii, cei la minte prea puternici i la su flet prea brbai, cei dumneze ieti cu adevrat i de Dumne zeu iubii. Ceata cea sfnt, adunarea cea de Dumnezeu : aleas, mucenici patruzeci, cei ntocma cu patima i ntocma cu gndul i ntocma i cu cununi ai luat, pre Hristos rugai s druiasc sufletelor noast re mare mil. B ucur-te mulime purt

te cru dumnezeiasc. Bucur-te scar i u, bucur-te nor uor, bucur-te deslegarea Evei.

I j !
1

; j j j

I
|

i j

eaia ceamptrat numrata i a mucenicilor, cci cine nu o va luda? c n apa iazerului au intrat cu ndrzneal i fiind strni de ger7cntare au cntat Domnului: Au doar n ruri te vei mnia spre noi Doamne? j au doar n ruri te vei mnia spre noi iubitorule de oameni? uureaz greutatea i amr ciunea vzduhului, c cu sn gele tu s au roit picioarele noastre i ne du pre noi Dum nezeule n venicele tale lca uri, ca s ne nclzeasc pre noi snul patriarhului Avraam. C u paharul adevrului

IN 9 ZILE

sngiurile sale cei prin focul muncilor, i prin nghearea apei, pre credincioi i-ai adpat. Cei patruzeci cu numrul cntnd cntare Mntuitorului. C un cuget fiind la toi i n multe trupuri, sau adus lui Hristos, i dumnezeeasca mireas Maic pre fiul su cel iubitor de Hris tos, lund pre umere, au zis: Vino ptimitorule i te chinuefe mpreun cu ceilali.
Slav, glas 5, a lui loan Monahul.
P

ca un zduf, mucenicii au so cotit Hristoase Dumnezeule, nfricorile tiranilor nu le-au ngrozit cugetele lor. Nu sau temut vitejii de adosturile muncilor, c t i g n d crucea purttoare de arm. Printrnsa pre vrjmaul ca nite tari l-au biruit. De unde i cununile da rului au luat.
i acum, a Nsctoarei:

urttori de chinuri ai lui Hristos, pre cinstitul post mai luminat l-ai fcut cu pomeni rea slvitei voastre ptimiri. C patruzeci fiind, aceste patruzeci de zile le sfinii, patimii cei mntuitoare urmnd cu chinui rea voastr cea pentru Hristos. Pentru aceasta n d r z n e a l avnd, rugai-v ca s ajungem noi cu pace, la nvierea cea de a treia zi a Iui Dumnezeu i Mn tuitorului sufletelor noastre.
i acum, a Nsctoarei :

: eiace eti u neumblat, cu tain pecetluit, binecuvn tat Nsctoare de Dumnezeu Fecioar. Primete rugciunile noastre i le du Fiului tu i Dumnezeu, ca s mntuiasc prin tine sufletele noastre.
A P O I:

Bine este a ne mrturisi Domnului..


D u p sfinte Dumnezeule i dup Tatl no stru : Troparele sfinilor amndou i a Ns ctoarei i 3 Metanii mari. Ceasul dinti cu catisma sa. Iar la vremea sa se cetete i ceasul al treilea, al aselea i al noulea dupre ornduiala lor cu catismele i fericirile de grab i celelalte; ns la fiete-care ceas facem cte trei metanii mari.

Yricimu-te pre ti ne ele tine de Dumnezeu Nsctoare Fecioa r i te slvim credincioii du pre datorie, pre tine cetatea cea necltit i zidul cel nesur pat i folositoarea cea tare i scparea sufletelor noastre.
S T IH O A V N A din Triod. Samoglasnica zilei de 2 ori i mucenicina. Slav, a sfinilor, glas

INTRU ACEIAS ZI LA VECERNIE


y

Dup obinuita stihologhie la Doamne

stri-

gat-am : Punem stihirile pe 10 i cntm sa moglasnica zilei de dou ori i mucenicina. i trei podobnice ale Triodului. i ale sfinilor mucenici. Stihiri, glas 2.

Rbdnd vitejete ceste de aicea...


i celelalte dou. Caut-le acestea la vecernia de eri, ndoind cea dinti. Slav, glas 2. j \ . ' r ,,

lazerul ca un rai i gerul


t

Proorocind au strigat Dai r n i r r IW fW W M I

\ r*.

f n

LUNA LUI MARTIE

vid n psalmi, trecut am prin foc i prin ap i ne-ai scos pre noi ntru rpaos. Iar voi mu cenicii lui Hristos, prin singure faptele plinind cuvntul afi tre cut prin foc i prin ap i a|i intrat ntru mpria cerurilor. Pentru aceasta rugaji-v patru zeci de mucenici, s se mn tuiasc sufletele noastre.
i acum, a Nsctoarei.

INTRU ACEAST LUN


IN 10 ZILE. Sfntul mucenic Codrat i cel dnsul. mpreun cu

L a Doamne strigat-am : stihirile sfinilor, Glas 1

Podobie-

5 '" '

^ rea ludailor mucenici...

oal ndejdea mea spre tine o pui, Maica lui Dumne zeu, pzete-m sub acoperemntul tu.
( V E Z I) : De va fi spre Miercuri sau ctre Vineri, a Crucii a Nsctoarei: Podobie. Cnd de pe lemn : Caut ntru aceast lun n patru sprezece zile. Vohod cu Evanghelia, L um in lin... Prochimenul zilei i Parimiile Triodului. A p o i : S se ndrepteze rugciunea mea: i 3 Me tanii mari. Ectenia cea mic nu se zice, ci n dat prochimen glas 5 : Tu Doamne ne vei pzi i ne vei feri de neamul acesta i n veac. Stih : Mntuiete-m Doamne c au lipsit cel cuvios. Apostolul ctre Evrei. ncepe: Frailor avnd atta nor de mrturii pus mprejurul nostruw . Aliluia glas 4. Strigai D om nului tot pmntul, cntai numelui lui. Stih : C ne-ai cercat pre noi Dumnezeule, lmuritu-ne-ai pre noi precum se lmurete argintul. Evanghelia dela Matei, nceperea: Zis-au Dom nul pilda aceasta: Asemenea este mpria cerurilor omului stpn al casei, ca rele au eit . PRICIASTNA.

foodrate prea alesule, '^dorind de viata cea ' dumnezeiasc, v i a t a cea striccioas ai defimat. C cinstind mai mult averea cea nematerialnic, dect ave- \ rea cea trectoare, ai ctigat ndulcirea cea nencetat. C prin moarte ai trecut ctre des ftarea cea fr de moarte i ctre slava cea stttoare. Codrate de Dumnezeu cuprinsule, prin cuget neabtut ai alergat pre calea mucenici. C paii sufletului tu sau l it, i urmele brbiei tale nici cum nu sau slbit, ntru care fcndu-te povuitor al celor mpreun cu tine ptimitor, ai ajuns ctre Mitropolia cea de sus. (J odrate bine biruitorule, ca un voevod prea ales, aducnd ceata mucenicilor celor mpreun cu tine, cea vitejete nu mrat n osfirea lui Dumne zeu, ai fcut vitejie mprotiva celor mprotivnici lui Dumne zeu, i lund semne de biru in ntru mulimi, stai naintea

Bucurai-v drepii ntru Domnul.

IN TIINA SA FIE
(V E Z I:) De se vor ntmpla sfinii pa truzeci de mucenici ori n ce zi din Marea sptmnei nti a postului, pn n Lunea a asea sptmn din post, c pn acolo se sue. Pentru toate pricinile caut nvtur pre glas la Triod, la slova aceasta (R ).

lui Hristos purtnd Cunun mpreun cu dnii.


Slav, i acum a Nsctoarei:

trupului s-i ct cntare de biruin". Sosit-au sfinit i minunat prasnic al sfinilor Mucenici, cei ce cu sfinenie au ptimit, lu minnd pre toi cu Raza Du hului: Deci adunndu-ne iubi torilor de pr snui r e, dupre datorie s-i fericim pre dnii. P rin strlucirea buntilor, ca un Soare luminos ai rs rit nou ptimitorule Codrate, artat i z g o n i n d ntunerecul mulimei dumnezeilor cu str lucirile tale, si luminnd adunrile credincioilor fericite.
'

Bucur-te s t r e i n auzire P r e a c u r a t ; Bucur-te Pom Sfnt cef de Dumnezeu sdit al Raiului; Bucur-te pierderea dracilor celor ri; Bucur-te sabia cea cu dou ascuituri, carea tai c a p u l vrjmaului, prin naterea ta cea slrein Preasfnt, i pre noi cei ce cutm nstreinafi, i a r i ne chiam Preacurat.
A Crucii, a Nsctoarei:

unghierea fa cea fr drep tate, vzndu-o Fecioara, tnguindu-se srig ctre fine: Prea dulce Fiule, cum ptimeti fr dreptate? Cum spnzuri pre lemn ? cel ce tot pmntul ai spnzurat pre ape. Nu m lsa singur fctorule de bine, pre mine Maica i Slujnica ta rogum, mult milostive.
LA UTRENIE.
CANONUL Sfinilor, i ale T riodului ornduiala lor. C A N O N U L Sfinilor. Facerea lui Iosif. Peasna I, glas. 4. Irmos. dupre

Slav

Pre Piatra vieii pre Iisus Mntuitorul propoveduindu-1 Dumnezeu, vitejete ai ptimit, i piatra carea au primit curge rile sngiurilor o ai fcut izvor de sfinenie, luminoilor mu cenici.
i acum, a Nsctoarei:

&

re voevozii cei tari, pre cele trei pri ale sufletului, cela ce te-ai nscut din Fecioar, ntru adncul neptimirei nneac-i rogu-m: Ca ie ca ntru o alut, ntru omorrea

D in noroiul patimilor dintru / \ ntreitul val al gndurilor, de 1 sgeile vicleanului, din toat asupreala cea protivnic, mntuesfe P r e a c u r a t sufletele celor ce laud cea negrit naterea ta Preacurat Ns ctoare de Dumnezeu.
7

Peasna 3, Irmos : Pentruc Biserica cea...

D iamanii cei tari cu sabia omorndu-se, i felul de dureri rbdnd, minunatului Dumne-

78

lu n a

lu i

m a r tie

zeului nostru s t r i g a : Sfnt eli Doamne. p rin nelepciunea cea dat dela Dumnezeu, au dovedit Codrat brfelele n|elepciunei cei Elineti, ptimind prin sngiurile sale, .i nfrumusejndu-se prin Dumnezeescul Duh.
S la v :

ptimitorii ti cei prea nelepi. Pentru aceasta prsnuim cin stit pomenirea voastr, stri gnd : Pomenifi-ne pre noi c tr Stpnul, nebiruiilor Mucenici.
Slav, i acum, a Nsctoarei: U , '

mpreun cu Codrat, pre Anecton, i cu Pavel pre Crischent, pre Chiprian Dumneze escul, i mpreun pre Dionisie, cei ce au ptimit cu credin, cu cuget pravoslavnic cu cntari sa-i laudam.
i acum, a Nsctoarei:
I

N u vom tcea nici odini oar noi nevrednicii a vesti puterile tale de Dumnezeu Ns ctoare. C de nu ai fi sttut tu rugndu-te, cine ne-ar fi iz bvit pre noi dintru attea pri mejdii ? sau cine ne-ar fi pzit pn acum slobozi? Nu ne vom deprta dela tine Stpn, c tu mntueti pre robii ti puru rea din toate nevoile.
A Crucii, a Nsctoarei:

ici mintea cea cereasc nu poate s tlcuiasc nate rea ta cea mai pre sus de minte, Fecioar Curat, c ai zmislit n Pntece pre Cuvntul Minfii : ceii dintiu, carele cu Cuvntul toate au alctuit.
I
Irm o su l:

Biserica cea stearp au nscut din pgni, i adunarea cea cu muli fii au slvit, minuna tu lui Dumnezeului nostru s-i strigm: sfnt eti Doamne".
I
I Sedealna, glas. 4. Podobie' Cel ce te-ai inalat,..

: re cel nscut din Tatl cel fr de nceput, ceea ce te-au nscut trupete ntru cele mai de pre urm, pre Cruce vzndu-ie pre tine Hristoase, vai mie striga prea iubite lisuse: Cum cel ce te proslveti ca un Dum nezeu de ngeri, de oamenii cei fr de lege te rstigneti acum Fiule cu vrerea ta? Te laud pre tine, ndelung rbdtorule.
Peasna 4, Irmos :

R in rbdarea celor cum plite omornd pre vrjmaul cel mndru, purttorule de chi nuri Codrate, ai suferit moartea cea prin sabie, mpreun cu

>ela ce ade n slav, pre Sca i unul Dumnezeirii, pre nor uor, au venit Iisus cel mai presus de Dumnezeire, prin palm curat, i au mntuit pre cei ce strig: Slav Hristoase puterii ta!e.

IN 10 ZILE
K

< 1 j!u cuvntul nelepciunii tale, pre cei nenelepi i-ai ru inat mucenice Codrate, i prin sftuirea nvturilor tale celor Dumnezeeti vnnd preDumnezeescul Anecfon, l-ai adus Mucenic rbdtor ctr Stp nul tu. D in scutece te-ai dat celor ce au zidit toate, i din copilrie ai ales mintea brbatului celui desvrit, i iubind nelepciu nea, cu totul te-ai fcut lca prea curat al lui Hristos, mu cenice Codrate.
S la v :

C u luminarea cunotinei gonind negura necunotinei, ai adus Domnului norod de ptimitori, mpreun cu dnii ncununndu-te nelepte C o drate. pustnicete mai nainte bi ruind sltrile patimilor, mai pre urm ai surpat puterea ne credincioilor, ca unul ce ai ptimit prea tare Mucenice Codrate.
Slav :

fenicul cel cu ase lu mini al mucenicilor ti Doanv ne, cu tainic unt-de-lemn fiind adpat, noaptea mulimii dum nezeilor au micorat, i au lu minat pre cei ce strigau: Slav Hristoase puterii tale.
i acum, a N sctoarei:

Piatra cea fr umezeal, s umple de curgerile sngiurilor tale celor cinstite muceni ce Codrate, i izvorte credin cioilor pruri luminoase sfin ind cu dumnezeetile chemri.
i acum a Nsctoarei:

FVea Sfnt Nsctoare de Dumnezeu, ntru carea ca ntru o cmar cu bun mireazm bine au voit a lcui Cuvntul cel de o fiin cu Tatl, nu sau ars la pntece, nici au avut du rere. Pentruc au nscut pre Emanuil Dumnezeu i om.
Peasna 5, Irmos :

Cel ce au zidit pre Eva din coast, din pntecele tu Fe cioar Curat s zidete, vrnd ca s mntuiasc pre Adam, pentru milostivirea ca un iubi tor de oameni.
Peasna 6, Irmos : Strigat-au mai nainte...

uminarea ta Doamne, trimite-o nou, i din negura i r nvluire ai trecut, grealelor slobozete-ne pre Mucenicilor noianul muncilor noi Bunule, pacea ta druini ai dobndit linitea cea de du-ne.

eata cea cu numrul de ase JJ a purttorilor de chinuri, ca nite stele ne-au strlucit nou ntru cinstit tria Bisericii, lu minnd pre credincioi, i rsipind ntunerecul nelciunii.

a M

Z M

o n a

jk i

LUNA LUI M ARTIE

sus, fcndu-v limanuri ere dineioilor i solitori prea fier binji.


S la v a :

mpreun cu Anecton s ludm pre Codrat slvitul, i cu Pavel pre Chiprian, pre Dionisie, pre Crischent, pre vi lele viei lui Hrisios cele bune i pline de road.
i acum, a Nsctoarei:

Stih : Credina necredincioilor prin ocri splnd, Codrate cu sngiurile tale te speli tiat fiind. In a zecea sabia au svrit, Pre Codrat cel prea cinstit. Pre Anecton mpreun cu doi prieteni sabia i-au tiat, Crora a nu muri pentru dumnezeeasca dra goste era nesuferit. Pre Crischent, c de sabie moare vznd. Chiprian alearg mpreun cu el ca s moar dorind :

Firea omeneasc cea f cut pmnt, cereasc o ai f cut cu totul fr prihan, i fiind stricat o ai ndumnezeit. Pen tru aceasta tofi cu netcute gla suri pre tine te mrim.
Irmosul.

^ cetia au fost din Corint, n zilele mpratului Decie i Valerian, i a lui Iason ighemonul Eladei. Deci sfntul Co drat rmind foarte mic dup moartea maicei sale, se hrnea prea slvit, c venia un nor la dnsul i-i da hran. Iar dac au crescut i sau fcut de vrst, sau mprietenit cu dnsul aceti sfini ce sau zis mai sus, unul dintro parte, i altul dintralt parte venind, cu cari fiind prins pentru mrturisirea lui Hristos, i btut fiind cumplit, apoi i-au tiat capul mpreuna cu dnii.
Intru aceast zi, prea cuvioasa maica noa str Anastasia Patrichiana. Stih : Patrichia pre toate aceste de aicea lsnd : Tuturor celor din Ceruri este domnind.

Irigai -au mai nainte nchipuind ngroparea ta cea de trei zile, Proorocul Ion n chit rugndu-se. Din stricciune m izbvete, Iisuse mprate al Puterilor".
CO N D AC, glas 1 . P odobie: Ceata ngerilor...

M rirea cea mptral numratamucenicilorluiHristos s o ludm credincioii cu cn tri, pre Codrat, pre Chiprian, pre Anecton i pre Crischent. C acetia sau nevoit pn la tere i m o a r t e i priimind C u n u n i l e nestricciunii, s roag pentru sufletele noastre.
Intru aceast lun, n 10 zile Sfntul muce nic Codrat cel din Corint, i cei mpreun cu dnsul, Chiprian, Dionisie, Pavel, Anecton, i Crischent.

I n zilele mpratului lustinian celui mare, au fost o vduv oare carea n Constantinopol Anastasia cu numele, bine credincioas i temtoare de Dumnezeu, din prini de bun neam i bogai, ntia patrichic n palaturile mprteti. Aceia avnd n inima sa frica lui Dumnezeu, cu deadinsul pzea poruncile Iui, umblnd ntru dnsele fr de prihan. i au fost aleas cu frumuseea la vederea trupeasc, iar faptele bune cele sufleteti mai fru moas. C atta era de bun la obiceiu i blnda, ct toi s folosiau vzndu-i vieaa ei, i muli se srguiau s i urmeze faptelor bune a aceia, i singur mpratul o cinstea pre ea foarte; iar smntorul de neghine diavolul, cel ce zavistuete pre cei buni, i nu nceteaz a s oti asupra neamului omenesc, i cel ce face nvrjbiri ntre oameni, au adus i asupra cestei fericite Anastasiei rasboiu de vrajb. Pentruc au pus ntru mprteasa Theo dora urciune asupra ei, i vrjmuia aceia asupra roabei lui Dumnezeu ceii nevinovate. De care lucru ntiinndu-se

Anastasia dela oare carele prieten al su, i plin fiind de dumnezeiasca cunotin au adunat gndurile sale, i s sftuia n tru sinei zicnd: O Anastasio, pricina aceasta n bun vreme viind, mntuind mntuete-i sufletul tu, i pre mpr teasa de pcatul urciunii cei nedrepte slobozete-o, i mijlocete-i ie Cereasca mprie. Nite cugete ca acestea ntru sinei gndind, au nimit o corabie n tain, i lund din aurul su oare carea parte, iar pre celelalte toate lsndu-le, au notat n Alexandria netiind nimenea, unde la oare care loc ca de cinci stadei de departe dela cetate zidindu-i o Monastire mic, vieuiea acolo lui Dumnezeu slujind, i aceluia Unuia a-i plcea srguindu-se. i avea totdeauna n m ini lucrul de mini cel cuvincios prii sale, iar n gur nencetat cntare de Psalmi, i lui Dumnezeu slavoslovie. i au fost acea Monastire a ei, dup aceia mare i sl vit, cu toat ndestularea nbelugat fiind pn la stpnirea Agarenilor, avnd patrichiasc numire dupre fericita Anastasia patrichia. Ci la cuvntul cel dintiu pentru dnsa s ne ntoarcem. Trecnd civa ani dup eirea sfintei Anastasiei din Constantinopol, mprteasa Theodora ceia ce au fost nvrjbit asupra ei, sau sfrit. i aducndu-i aminte m pratul de Anastasia patrichia, au trimes n toate prile cu mult ispitire cutndu-o pre dnsa. De aceia iari mieluaua lui Dumnezeu ntiinndu-se, au lsat noaptea Monastirea sa, i sau dus n schit la Avva Daniil, i toate cele pentru ine-i le-au spus fericitului aceluia stare. Iar el mbrcndu-o pre ea n hain brb teasc monahiceasc, n loc de Anastasia, o au numit pre ea Anastasie scopitul, i o au dus ntro peter oare carea ce era departe de Lavr, i o au nchis acolo, dndu-i ei pravil i rnduial de via. i i-au poruncit ei ca s nu ias nicerea din peter, nici s lase pre cineva ca s vie la dnsa. i au nsemnat unuia din fraii cei ce slujiau lui un loc naintea peterii, i i-au poruncit aceluia, ca s-i aduc odat n sptmn puin pine i un vas cu ap, i s le pue naintea peterii la locul acela, i ndat lund dela Sihastrul blagoslovenia cea de rug ciune, sa se duc. Deci acolo acel de i

Adamant mbrbtat suflet fr de ieire au svrit dou zeci i opt de ani, rn duiala cea dat dela stareul pzindu-o neschimbat. i nau fost vzut de ni menea, c nimenea nu mergea la dnsa, nici cineva altul tia de dnsa, fr numai fratele cel ce-i ducea pine i ap. Ci nici acela nu tia, cum c aceia este femeie cu firea, ci socotea cum c acela este brbat famen. Dar cine va putea ajunge cu mintea sa ostenelele i nevoinele cele fcute de dnsa ntru acei dou zeci i opt de ani n petera aceia, sau cu limba s poves teasc, sau va putea s dea n scris cele ce de aceia una singur todeauna s adu cea lui Dumnezeu: lacrmile, suspinurile, tnguirile, privegherile, cntrile, rugciu nile, cetirile, strile, plecarea genunchilor, postul, lipsirea celor de trebuin; iar mai vrtos de ct toate npdirile cele drceti i luptrile cele cu dnii, cari i aduceau aminte de dulceile cele de mai nainte din lume, i de desftrile trupeti, i de altele de toate poftele lu meti, i cum pre acelea pre toate le goni sfnta, i biruia pre lupttorul. w i ctre acestea au fost ne eit din peter, n toate zilele anilor acelora, carea mai na inte muli ani totdeauna petree^a ntru mprtetile palaturi, ca o doamn fiind, i cea mai ntiu patrichie, nc cu m ul ime de brbai i de femei la mese i la veselii lumeti s aduna. Spimnteaz lucrul acesta pre toat mintea i gndul, cum pre toate acelea le-au trecut cu ve derea, i pre pomenirea acelora din mintea sa o au ters, cum ntru atta de mare smerenie au venit, n postire, ntru n frnare, i ntru strmtorarea cii cei necjicioas. Aa sfnta nevoindu-se bine, sau fcut vas al Sfntului Duh, i plcnd lui Dumnezeu pn n sfrit, au sosit la fericitul sfritul su. Deci mai nainte vznd pre a sa mu tare ctr Dumnezeu, au scris pre o scn dur ctr stareul aa: Cinstite Printe, s iei mpreun cu tine cu srguin pre ucenicul cel ce-mi aduce mie pine i ap, nc s iai i unealtele cele trebuin cioase de ngropare, i s vii, ca s ngropi pre fiul tu Anastasie Famenul. Aceasta scriindu-o o au pus dinafar de peter naintea uii.

LUNA LUI MARTIE

Iar stareul noaptea ntiinndu-se de aceia prin descoperirea dela Dumnezeu, au zis ctr ucenic: Alearg fiule la peter degrab, unde petrece fratele nostru Anas tasie Famenul, i caut dinaintea uii peterii, i vei afl acolo o scndur scris, aceia adic lundu-o, cu mult srguin s te ntorci la noi. Iar fratele ducndu se, i dupre cuvntul stareului, scndura cea scris aflndu-o o au adus pre ea la b trnul. i cetindu-o stareul a lcrmat. i lund cele trebuincioase de ngropare, sau dus cu fratele acela. i descuind petera, au aflat pe Famenul cuprins de durere nfocat i cznd pre pieptul ei, Avva Daniil plngea, zicnd: Fericit eti frate Anastasie, c de aceast zi i ceas al morii totdeauna grijindu-te, nai bgat seam de mpria cea p mnteasc. Iar ea au zis: Fericit eti i tu noule Avraame. i au zis iari stareul: Roag-te dar pentru noi ctr Domnul. Iar ea au grit: Cinstite btrnule, eu mai mult trebuin am de ale voastre rugciuni n ceasul acesta. i au grit stareul : De a fi apucat eu mai nainte de ct tine ca s-mi sfresc ziua cea mai de pre urm a vieii mele, ma fi rugat pentru tine. Iar ea znd pre rogojin, au srutat capul Stareului, i rugndu-se pentru dnsul, gria cuvinte binecuvntate. Apoi lund Stareul pre ucenicul su, l-au plecat pre ea la picioarele ei zicnd: Blagoslovete pre acest ucenic al meu i al tu fiu. Iar ea au zis: Dumnezeul prinilor mei cel ce-mi st mie nainte n ceasul acesta, ca s m despart pre mine de trupul acesta, cel ce tie n petera aciasta paii mei i strmtorimea vieii cea pentru Numele lui, i pre aceast durere a mea o vede, acela s odihneasc pre duliul Printelui lui preste dnsul, precum sau odihnit duhul lui Ilie preste Elisseiu. i ntorcndu-se Famenul ctr Stareul, au zis: Pentru Domnul Printe, s nu desbrcai de pre mine dup moarte haina, cu care sunt mbrcat, ca nimenea s nu tie cele pentru mine. Apoi mprtindu-se cu prea curatele lui Hristos Taine, au zis: Insemneaz-m pre mine Printe cu Semnul lui Hristos, i v rugai pentru mine. Dup aceasta privia spre rsrit, i au strlucit faa ei ca focul. Apoi singur fcnd semnul Crucii spre sinei au zis: Doamne n minile talc

dau duhul meu. i ndat cu acel cuvnt au dat duhul. Iar Avva Daniil mpreun cu ucenicul au spat naintea peterii o groap, i desbrcnd stareul de pre sine i rasa pre carea o purta, au zis ucenicului: mbrac pre fratele, fiule. i mbrcnd ucenicul pre sfnta, dupre ntmplare au vzut artndu-se iele ei cele femeeti, uscate ca o frunz uscat, i au tcut, nespuind stareului. i au ngropat sfn tul acela trup al Anastasiei, cu cntarea cea obicinuit deasupra gropii. Iar dup ngropare ducndu-se ei la locurile sale, au zis ucenicul ctr stareul: N ai tiut Printe, cum c famenul Anastasie, femeie au fost; Iar stareul au rspuns: Am tiut fiule, i pentru aceia n hain br bteasc o au mbrcat pre ea, i o am numit Anastasie Famenul, ca s nu fie de sminteal, nici s tie cineva pentru dnsa, i ca s nu strbat auzul n toate prile. C mult cercare au fost pentru dnsa dela mpratul, prin toate rile, iar mai ales ntru aceste hotar cercat au fost, ci iat cu darul lui Dumnezeu, la noi sau pzit. i atuncea au spus stareul uceni cului su toat viaa sfintei cu deamruntul, care lucru dup aceia tiut au fost i n toat Lavra, i i-au scris viaa spre folosul celor ce o vor citi i o vor asculta, i ntru Slava lui Hristos Dumnezeu celui ntru sfinii si proslvit n veci. Amin.
Intru aceast zi, Sfntul Marcian fiind zdrobit sau svrit. ! i I I cu lemne

Stih : Sdrobit fiind tu cu lemne, sau minunat o am e n ii: Adevr zic ie Marchiane i ngerii. Intru aceast zi, Sfntul noul Mucenic MihaiM avrudis, cel ce au mrturisit n Tesalonic la anul o mie cinci sute patruzeci i patru, prin foc sau svrit. Stih : Nu Mucenic prost ci i al Dumnezeetile C u v in te : Ritor te-ai artat o Mihaile prea fericite.

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne i ne mntuiete pre noi, Amin.
Peasna 7, Ir m o s :

ela ce ai mntuit n foc pre Tinerii Iui Avraam, i ai ucis pre haldei, cari fr drep-

IN 10 ZILE

83

tate vnau pre cei drepi, prea Ludate Doamne: Bine eti cuvntat Dumnezeul Prini l o r notri". In focul muncilor priimind vitejii rou de sus a rbdrii, mpreun cu Tinerii s t r i g a u grind: Prea ludate Doamne Dumnezeul Prinilor bine eti cuvntat. rin vrsarea cinstitului sn gelui vostru, purttorilor de chinuri, piatra cea mai nainte fr umezeal sau umplut vr snd ruri de tmduiri celor ce cnt: Prea ludate Doam ne, Dumnezeul Prinilor bine eti cuvntat.
S la v :

Codrate, mpreun cu ptimi torii c n t n d : Toate lucru rile binecuvntai, ludai pre Domnul. nfrumuse|ndu-te cu lumi na buntilor, strlucirea Mu cenicilor la strit ai motenit prea nelepte Codrate, cn tnd: Toate lucrurile binecuvn tai, ludai pre Domnul.
Binecuvntm pre Tatl...

instite Moatele sfinilor le are Corintul ca nite ziduri, i Biserica lor ca o cas de doftorie fr plat. Unde tot carele alearg cu credin, s isbvete de dureri i de patimi.
i acum, a Nsctoarei:

R acla Moatelor tale Codrate, ca un nelegtor vas de Mir izvorte Miruri de tm duiri, izgonind mpuiciunea pa timilor, i arznd taberile draci lor, prin dumnezeiasc putere.
i acum, a Nsctoarei:

D in blestemul strmoasi isbvindu-ne prin tine Maica lui Dumnezeu cea Curat, bine cuvntat Stpn, prin cre din bine te cuvntm i cu glasuri cntm: Binecuvntai toate lucrurile pre Domnul.
Irm o s u l: S ludm bine s cuvntm...

Binecuvntat este rodul bla goslovitului Pntecelui tu Fe cioar, pre carele bine-1 cuvinteaz puterile cerurilor, i adu nrile oamenilor: Bine esti cuvntat cel ce ne-ai izbvit pre noi de blestemul cel de demult.
y

Isbvitorule al tuturor a tot Puternice pre cei ce s ineau de buna Credin, n mijlocul vpii pogorndu-te i-ai rourat, i i-ai nvat s cnte: Toate lucrurile bine cuvntai i ludai pre Domnul".
Peasna 9, Irmos: Eva cu adevrat...

Peasna 8, Irm os: Izbvitorule al tuturor...

uminndu-te cu strlucirile ptimirilor, purtnd cunun stai naintea Domnului, slvite

uroaele voastre cele Muce niceti, dau bun mireasm

84

LUNA LUI M A R T IE Irmosul:

a Dumnezeescului daru sngiurile voastre vars isvoar de tmduiri prin darul cel dumnezeesc, i rcorete inimile tuturor celor ce cu bun cre din le cinstesc. endu tefrumos cu frumsetile ranelor, te-ai asemnat n gerilor, i pre sngele cel vr sat ca pre o cru suindu-te Codrate, ai zburat ctr mp riile cele de sus, priimind rs pltirile ostenelelor. Picnd dumnezeiasc dul cea din gur, soborul purt torilor de chinuri l-ai plecat Mucenice Codrate, pre Anecton, pre Pavel i pre Crischent, pe Chiprian, i pre neleptul Dionisie, cei mpreun ptimitori cu tine, cu cari mpreun dntueti, vrednicule de minune.
Slav...

va, adic prin boala neas cultrii, blestem nluntru au adus. Iar tu Fecioar de Dum nezeu Nsctoare, prin odrasla purtrii n Pntece, lumii blagoslovenie ai nflorit. Pen tru aceasta toji te mrim.
S V E T ILN A glasului, i Stihoavna Triodului. i cealalt slujb a Utreniei dupre ornduial, i Otpustul.

NTRU ACEAST LUN


IN 11 ZILE. Pomenirea celui dintru Sfini Printelui nostru Sofronie Patriarhul Ierusalimului. La Doamne strigat-am ..Stihile Podobnice ale Triodului i ale Sfntului, Glas 4. Podobie: Ca pre un viteaz...

Z i de prznuire ptimirea voastr purttorilor de chinuri toji o svrim, C ntru acea sta priimind cunun nestricciunii, fii luminii i ai zilei snteti, dnuind mprejurul scau nului mpratului tuturor.
i acum, a Nsctoarei:

umindu-fe Sofronie, de mai nainte cunotina dumnezeiasc cu nu mele curtiei, te-ai fcut curat prin fapte i drept, i brbat n elept, ca un ncununat viteje te, cu buntjile cele cuprin ztoare, i le-ai mprit dupre vrednicie fietecruia, ca un n drepttor prea adevrat, sufle tete i trupete.

Nsctoare Ziditorului tutu ror artndu-te, mai pre sus de toat mintea Preacurat, te-ai artat mai nalt dect Ceru rile, i stpnitoare tuturor, Fe cioar Nsctoare pe Dumne zeu ludat: Pentru aceasta pre tine toti te mrim.

D in gura cea cuvnttoare


de Dumnezeu, ai tunat dumne zeeti cuvinte, b o g o s l o v i n d prea artat cu nvturi Sofro nie prea fericite, pre Tatl cel fr de nceput, i pre fiul cel mpreun tr de nceput, i pre Duhul cel Sfnt mpreun

IN 11 ZILE

vecinic, Treime ntru Unime i Unime n Treime, un Dumnezeu dup Obtirea cea nfiinat. P re Cuvntul cel mpreun fr de nceput cu Tatl, i fr de trup, carele sau unit cu tru pul dupre Ipostas, l-ai dogmaticit nteleptete, prea nelepte, fr schimbare i amestecare, i cum c lucreaz n dou fe luri, de o potriv cu firile din care este alctuit, i ntru care s privesc, Unul fiind nedespr it, cu adevrat, dup una i dup alta nfelegndu-se.
r '

LA UTRENIE
C A N O N U L Sfntului i al Triodului dupre ornduiala lor. CANONUL Sfntului. Al cruia Acrostihul la Greci este acesta: Bine jerfind cnt numirea ntregii curii. Facerea lui Teofan. Peasna 1 , glas 4, Irmos:

^r \ \ v \

ai ^

\o, l

eschide-voiu gura mea, i se va umplea de Duh, i cuvnt voiu rspunde mpr tesei Maicii, i m voiu arta luminat prznuind, i voiu cu t a Minunile ei bucurndu-m. u ntreag nfelepciune ai notat noianul curjiei, ocrmuindu-te cu suflrile Duhului, i cu Darul nfelepciunii, ai adunat mult bogfie Printe Sofronie.

Slav, i acum, a N sctoarei:

zbvefe de osndire i de cumplite greeale sufletul meu cel smerit, i-l slobozete din moarte, Prea sfnt Mireas dumnezeeasc, i-mi druiete pururea a dobndi ndreptare, n ziua judecii. Pre carea o au dobndit adunrilor sfinfilor, mai nainte de sfrit prin pocinf, i cu vrsrilor lacrmilor fiind eu curit, Preacurat Fecioar.
A Crucii, a Nsctoarei:

Qa un nger te-ai fcut al


nvierii lui Hristos, i dumnezeesc eztor, nainte al dumnezeescului Mo r m n t , al Iui FIristos, cel ce au mbogfit p mntul cu nemurirea, carele au ridicat cderea neamului nostru. u strlucirea cuvintelor ta le, i cu iufimea cugetului ai luminat l umea, bogoslovind artat, o fiin a dumnezeirei n trei Ipostasuri, i o Unime n trei numere, Printe Sofronie.
S la v :

Cruce Doamne, Mieluaua i Maica ta, s spimnt i stri ga: Ce vedere este aceasta prea iubite Fiule? Acestea fi-au rspltit nesupusa adunare a celor fr de lege care sau ndulcit de minunile tale cele multe Stpne, ci slav negri tei smereniei tale.

S unetul graiurilor tale i cea Inimoas vestitoare alut a dogmelor tale, au strbtut

86

LUNA LUI MARTIE

marginile pmntului, nvnd taina rnduelii Cuvntului, P rinte de Dumnezeu cuprinsule.


i a c u m :

i acum, a Nsctoarei:

C el ce este din fire nezidit, i cu Printele mpreun puru rea vecinic, mai presus de ani, i mai nainte de veci, s face din tine Stpn ca un om zidit supt ani, ca s mntuiasc pre om.
Peasna 3, Irmos:
f K

ai nscut pre Dumnezeu, alc tuind naterii tale numire i chemare deopotriv, Nsc toare de Dumnezeu PreacuI W OI W /v ^ rata otapana.
Irmosul:

Nu ntru nelepciune...

iserica lui Hristos ntrindu-se, cu toiagul cuvintelor tale Cuvioase, izgonete np dirile eresurilor celor pgneti, i lupttoare de Dumne zeu. Pentru c i n s t i t a propoveduire luptndu-te, purttorule de Dumnezeu, biruitor te-ai ar tat cu ajutorul Duhului, nelepetemputernicindu-te, Printe Sofronie.

N u ntru nelepciune i n putere, i n bogie ne ludm. Ci ntru tine nelepciu n e a Tatlui cea Ipostatnic Hristoase. C nu este Sfnt afar de tine iubitorule oameni
Sedealna, glas 4. Podobie:

De grab ne ntmpin...

Toat striccioasa desmierdarea trupului cea dulce artat omorndu-o, sufletul cel nestriccios prin buna credin l-ai mntuit, i l-ai artat pre El or gan dumnezeesc.
Slav...

u cuvinte ai mpodobit Bi serica lui Hristos, cu lucrurile ai pzit cea dupre chipul lui Dum nezeu, Sofronie cuvioase. Cci curia cea dintru tine au str lucit n lume, fulgernd darurile nvturilor tuturor, celor ce cu credin prznuesc pome nirea ta Printe.
Slav, i acum a Nsctoarei:

L i m b a ta cea de Dumne zeu cuvnttoare i frumoas, i curgtoare de miere, izvor te rurile Cuvntului, revrsnd tuturor nvturile cele dumnezeeti, c u p r i n s u l e de Dumnezeu.

noit-ai Preacurat , prin dumnezeiasc naterea ta, fiina cea muritoare i stricat prin patimile pmntenilor, i ai r dicat pre toi din moarte la viata nestricciunii. Pentru aceasta dupre datorie toi te fericim, Fecioar prea Proslvit, pre cum mai nainte ai proorocit.
A Crucii, a Nsctoarei:

| Iac te-au vzut nlat pre

IN 11 ZILE

87

Cruce, Preacurata Maica ta, pre tine Cuvinte al lui D um nezeu. Ca o Maic plngnd, au zis: Ce minune nou i str in este aceasta Fiul meu? cum te mprteti cu moarte, cel ce eti viaa tuturor? vrnd s nviezi pre cei mori, ca un Milostiv.
Peasna 4, Ir m o s :

ai ars pre Pir cel mprotivnic, carele lepda a fi dou voiri la Hristos, pre potrivirile fiine lor celor desprite, i lucrrilor celorndoite, Printe Cuvioase.
i acum, a Nsctoarei:

ela ce ade n Slav, pre Scaunul dumnezeirii, pre Nor uor, au venit Iisus cel mai pre sus de dumnezeire, prin palm Curat, i au mn tu it pre cei ce strig: Slav Hristoase puterii tale". Artat-ai dogmatisit o fiinf fr de nceput n trei Ipostasuri. Cu svririle osebite, care s desparte nedesprit, i s unete neamestecat dup o voi re si o dumnezeire.
9

Infrumuseatu-te-ai mai pre sus de toat buna cuviin a n gerilor ca ceia ce ai nscut pre Ziditorul i Domnul acestora, din prea Curate sngiurile tale ntrupndu-se cel ce isbvete pre toi, cei ce1 slvesc pre dnsul.
Peasna 5, Irm os:

ecredincioii nu vor vedea slava ta Hristoase, dar noi pre tine Unul nscut strluci r e a slavei dumnezeirii Tatlui, de noapte mnecnd te lu d m Iubitorule de oameni". P rivind pururea cu neab tut dorire pre cinstita nviere, i pre mormntul vieii, ai tras privirea strlucirii nvturii cei tinuite, i o ai mprtit credincioilor, Ierarhe So fronie. A de lumina cea nelegtoare, cu totul ai dorit de singur cel bun, i ai iubit isvorul nestricciunii, ntinzndu-te ctr dnsul prin videnii, prea nelepte Sofronie.
Slav...

vnd cugete ntregi ne lepte Printe i minte ntreag, nu socote-ai nici amestecare, nici schimbare, nici turburare celor unite neschimbat, dou firi ce strlucesc ntru Unul Nscut Hristos. trlucindu-te dumnezeete cu Luminarea Duhului, nebu nia cea cumplit a lui Nestorie ai risipit, a celui ce a dogma tisit unirea celor dou firi ntru Hristos, cu o voire i gnd.

c u focul nvturilor tale

Slav...

D espre toate cele pmn teti omorndu-te, te-ai fcut Biseric vie i nsufleit Iui

88

LUNA LUI MARTIE

Dumnezeu, ctignd ndestulat masa Cuvntului i sfeni cul credinei, cuvioase Ierarhe.
i acum, a N sctoarei:

pcatul cel cumplit i din zpodiile iadului ne izbvim.


Irm osul:
*

ceput fiul lui Dumnezeu Hristos cel ce s nelege n dou firi, fcndu-se trup, mai pre sus de Cuvnt l-ai nscut Maica lui Dumnezeu n e i s p i t i t de nunt.
Peasna 6 , Irmos Jertfi-voi ie cu glas...

Pi

ertfi-voi ie cu glas de laud Doamne, Biserica strig ctr tine, de sngele dracilor curfndu-se, cu sngele cel curs prin m i l o s t i v i r e din coasta ta.
. CONDAC, glas, 8. Podobie: Aprtoarei Doamnei...

u ndesfulare sau rvrsat ^darul Duhului celui prea sfntntru buzele tale, de D um nezeu cugettorule. Pentru aceasta sunetul cuvintelor tale s aseamn curgerilor rului. C a un finic ai nflorit n casa Domnului cu bun rodire Cuvntului, i cu viafa cea cu rat ndulcind inimile celor ce cu credin te cinstesc pre tine ierarhe Sofronie.
Slav...

rvna cea dumnezeia sc micndu-te, i lrgind gura poruncilor celor adevrate, te meliile bisericii dupre lege ai azat i cuvintele cele prea nelepte dnd clugrilor celor ce s afla acolo, te-ai artat lu mii prea nelept ntre Patriarhii Ierusalimului, Sofronie. Prin care ndreptndu-ne strigm ie: Bucur-te lauda cea luminoas a pravoslavnicilor.
Intru aceast lun n 11 zile. Pomenirea ce lei dintru Sfini printelui nostru Sofronie, Patriarhul Ierusalimului. Stih: S srgui a pzi i a legei ntregime: Sofronie pentru care s afl la a cerului nlime. Intru a unsprezecea Sofronie cel nelept. Au apus n mormnt.

De

marea cea semea a celor lucrtori de Dumnezeu, prin vieuitoare sabia limbii tale s omoar, junghiindu-se cu s biile nvturilor tale.
i acum,

a Nsctoarei:

Ludm prea Curat nate rea ta Nsctoare de Dumne zeu, prin carea tofi ne mnluim, i din lanjurile morii i din

A.cest mare lumintor al Bisericii au fost din ara Finiciei ce s cheam Libanostefano, din cetatea Damascului, fiu de prini cretini i nelepi. Insa Tat su s numea Plinta, i mumsa Mirus. Deci de aici mpreunnd nevoina cu buntatea firii, au dobndit toate tiinele. Deci nc pn ce au lcuit la Damasc au deprins toate faptele cele bune ce s lucra de pustnici n pustie. Dup aceia sau dus la monastirea marelui Teodosie ncep torul de obte, ntru carea aflndu-se fr glceav, i vorovind n singurtate

IN 11 ZILE

89

cu Dumnezeu, au tocmit inima i gndul cu cetirea dumnezeetilor Scripturii, robindu-i tot cugetul ntru ascultarea lui Hristos. Dup aceia poftind mai mult nv tur i filozofie, au mers la marea cetate Alexandria, i aflnd pre oare carele om vrednic de cuvnt anume loan, plin de toat nelepciunea i priceperea, sau fcut mpreun lcuitor i salaluitor cu dnsul, cu aceiai petrecere i gnd, lund acele nvturi ce avea acela i lui dndu-i de ale sale. Deci acolo aflndu-se au ptimit de boala curgerii ochilor, i sau tmduit de sfinii Chir i loan cari au cerut plat pentru tmduirea ce i-au fcut, s scrie minunile, care le fceau ei n toate zilele, care lucru au i fcut. Apoi sau fcut Episcop Ierusalimului pentru mbuntit viaa sa, ce avea. i cznd sfnta cetate Ierusalimul pre minile spurcailor Peri, sau dus la Alexandria la sfntul loan cel milostiv, carele inea atuncea scaunul apostolesc, carele pristvindu-se ctr viaa cea fericit, acesta i-au fcut cuvnt de laud deasupra mormntului su, prin care au artat comoara cea nespus a m i losteniei sale, i de viaa lui cea nalt, plngnd i el mult pre acel fericit. i ntorcndu-se iar la sfnta cetate, cu ne putin este a povesti cineva, cu ct grij i trud au pstorit i au chivernisit Bi serica ce i sau dat, de vreme ce nau dat nici decum somn ochiilor si, nici dormitoare genelor sale. C nu avea numai cu dracii lupt, ci i asupra ereticilor monoteliilor. Pre carii biruindu-i i nfruntndu-i cu dumnezeetile Scripturi, i cu nvturile apostoleti i ale sfinilor Prini i cu ale sale dsclii, i fcea deeri. Lsat-au alte scrisori multe vred nice de cuvnt i de pomenire la Biseric, care nva ndreptarea vieii, i vieuirea cea dumnezeiasc, ntre carea este cea prea minunat viaj;a aceii ntocma cu ngerii ntre mueri Mriei egiptencii, carca cu nevoine n pustie preste fire sau ne voit. Deci aa bine i cu plcere de Dumne zeu vieuind i pre alii nvnd, i n vtor dumnezeesc ajungnd a fi, i cu cuviin chivernisind turma ce i sau dat n trei ani, cu pace ntru Domnul sau pristvit.

Intru aceast zi, pomenirea prea cuviosului printelui nostru Pionie, preotul sfintei Biserici din Smirna.
I

Stih : Ca o pine n spuz coapt artndu-se : Pionie fiind ars Dom nului este aducndu-se.

A. cest sfnt era preot bisericii din Smir


na, pre vremile mpratului Decie, i fiind prins mpreun cu alii pentru credina lui Hristos, mai ntiu au fost adus la ocrmuitorul capetii idokti Polemon. Pre carele l-au mustrat, cu dovediri din Scriptu r i istorie c este rtcit cu credina i dupre urmare au adeverit cele de demult minuni ale lui Dumnezeu, cu aceste din urm i de fa. i c Dumnezeu va s l mureasc faptele oamenilor, prin foc la svritul lumii. i o au adeverit aceasta, cu ploaia cea de foc, carea au ars pmntul Sodomii i Gomorii i pre lng acestea cu firesc focul ce izvorte din pmnt pre la multe pri ale lumii. Apoi au fost adus sfntul cu cei mpreun cu el, la boerul Lepid, ce era mpreun eztor cu Polemon. Apoi mai n urm fiind dus la antipatul Chintilian, au luat sfritul prin foc. i s face soborul lui la locul aternut cu pietri.
Intru aceast zi, prea cuviosul printele nos tru Gheorghie, purttorul de Dumnezeu, i fc torul de minuni cel din Drripiu cel decurnd artat. S t ih : Cum ai fi trecut cu grbire attea mile de pm nt: De nu ai fost fr de trup oare carele Printe viuind. Intru aceast zi, pomenirea sfinilor mucenici, Trofim i Thalu, carii au mrturisit n Laodichia. Stih: Proaspt n ceruri strein hran au aflat: Amndoi nevoitorii Thalu i Trofim cu ade vrat.

I n zilele mprailor Diocliian i Maximian, domnind Asclipie n Laodichia sau fcut goan asupra cretinilor. i fiind prini sfinii mucenici Trofim i Thalu, pentru mrturisirea lui Hristos, au fost mprocai cu pietri n destule cauri. Ci pzindu-i Dumnezeu au rmas nevtmai. Aceast minune vzndu-o ighemonul,i cei mpreun cu dnsul, sau ruinat i i-au lsat pre ei ntru puin a petrece fr de munci.

90

LUNA LUI M ARTIE

i iari fiind pri, sau nfoat la ju dectorie i mrturisind cu ndrsneal pre Hristos naintea tuturor c este Dumnezeu adevrat, iar de idoli btndu-i joc, i pre tirani mustrndu-i, i-au pornit pre ei spre mnie. Pentru care goli spnzurndu-i pre lemn cu mult cruzime strujiau tru purile lor. Iar sfinii fcnd rugciune, i defimnd pre elinii, au umplut pre ighemonul de mnie. Pentru care au i poruncit ca s fie sfinii spnzurai pre cruce. i n vreme ce mergeau ei la locul svririi, mult mulime de norod le urma. i n vremea ce se rstigneau, f cnd ei rugciune; vorovea norodului cele spre sufleteasc mntuire. Iar norodul alerga ca s se ating de sfintele trupuri ale sfinilor i unii lua picturi de snge, iar alii giulgiuri, alii ineli i alii alte feluri, pentru blagoslovenie i isbvire de toate cele protivnice. Atuncea sfinii blagoslovindu-i l slobozindu-i pre toi au dat sfintele lor suflete la Dumne zeu. Deci oare carii blagocestivi lund moatele sfinilor, cu Miru ungndu-le, si cu giulgiu nfurndu-le le-au aezat n biseric. i viind femea boiarului Aselipie, i miresmuind sicriul sfiinilor mu cenici, l-au acoperit cu acopermnt de mult pre. Iar oare carele brbat Zosima i Artemie, brbai blagocestivi i credin cioi, mpreun ceteni cu sfinii fiind, au luat mai n urm sicriul sfintelor moate i ducndu-1 la cetatea lor numit Stratonica, de o mil departe, l-au aezat n locul ce s zice Latomie.
Intru aceast zi, aducerea Moatelor sfntului mucenic Epimah n Constantinopol. Stih: S aduce ie Oraule cela ce eti prea slvit: Trupul lui Epimah celui de trei ori fericit.

C u ajutorul cel de sus mprotivindu-te brfelelor celor ereticeti nelepte, te-ai fcut purttor de biruin, cntnd: Prea ludate Doamne Dum nezeul prinilor, bine eti cu vntat. C a unul ce ai fost cu totul dat lui D u m n e z e u , nelepte, zburnd preste sadurile sihas trilor, i preste livada ta, ai sdit buna viersuire a buntilor, oierindu-le lui Dumnezeu celui prea nalt.
S la v :

L e g ii lui Hristos plecndute cugettorule de Dumnezeu, bogia nvturii tale o ai m prit celor lipsii, cu bun cre din cntnd: Prea ludate Doamne Dumnezeul prinilor, bine eti cuvntat.
i acum, a Nsctoarei:

Cu ale lor sfinte rugciuni...


Peasna 7, Irm o s :

finit fiind cu sufletul, i mai nainte curit cu trupul Preacurat, prin venirea spre tine a Duhului celui Sfnt, pu terea celui dintru nlime n pntecele tu zemislindu-o fr smn, o ai nscut pururea Fecioar.
Peasna 8, Irm os: Pre Tinerii cei bine credincioi...

ela ce ai mntuit n foc pre Tinerii Iui Avraam, i ai ucis pre haldei, carii fr dreptate vna pre cei drepji, prea ludate Doamne: Bine eti c u v n t a t Dumnezeul prinjilor notri".

u Mirul sfinitei lucrrii cei JJ Arhiereti al credinei te-ai sfinit, unde sau artat mntui rea lumii arhierind, prea ne lepte printe Sofronie, strignd:

IN 11 ZILE

Ludai pre Domnul, i-l prea nltafi ntru tofi vecii. nelepciunea foarte cinstindu-o, cu cununa darurilor te-ai ncununat slvite, priimind da rul nelepciunii, i slava cea nevetejit, i bogia cea ne furat, i strignd: Pre Domnul ludafi-1 i-l prea nlai ntru tofi vecii. ] upre preoeasca cuviinf mbrcndu-te cu dumnezeia sca dreptate, sfinfite tinuitorule, b r b t e t e ai ocrmuit turma Stpnului, cu cuvinte i prin fapte prea fericite Printe, strignd: Pre Domnul ludafi-1, i-l prea nlai ntru toi vecii.
Binecuvntm...

Irm osul: S ludm bine s cuvntm... ~


*
J

J %

~
O

Pre tinerii cei bine credin cioi, n cuptor, naterea Ns ctoarei de Dumnezeu i-au mntuit. Atuncea fiind nchi puit, iar acum lucrat, pre toat lumea rdic s-i caute ie. Pre Domnul lucrurile ludai-1, i-l prea nlai ntru toi vecii.
Peasna 9, Irmos : Hristos piatra cea netiat...

ind grirea din buzele tale cele dumnezeeti,ndulcete cugetele pravoslavnicilor prin Darul, de Dumnezeu cuvnttorule, picnd ca un fagur buna cuviinf a nelegerilor. n luntru ntru cele cereti neintrate viefuiefi, de Dumne zeu gritorule, mprejurul St pnului i mpratului tuturor, unde dnuesc strlucirile cele ngereti i otile sfinilor. iaja ngereasc petrecnd pe pmnt Printe, te-ai nvred nicit fericirii cei ngereti n Ce ruri, unde pre Hristos roag-1, ca s se mntuiasc toi, cei ce te cnt pre tine.
Slav:

uvntul cel mpreun cu Tatl fr nceput, fi-a druit Printe cuvnt de mare cuviin, i mai pre sus de cuvnt, care ntrece cuvintele i rsipete brfelele eresurilor, strignd : Pre Domnul ludai-1 i-l prea nlai ntru tofi vecii.
i acum, a Nsctoarei:

rtatu-te-ai sfinit Biseric Cuvntului, celui ce au sfinit toat zidirea, munte gras, sfnt munte prea vederos, bine cu vntat Stpn, singur Prea cntat: Pentru aceasta pre ti ne te ludm Maica lui Dum nezeu, i te prea nlm ntru toi vecii.

tale de Dumnezeu cugettorule, au fost ca nite nstrpi ale a r o ma t e l o r de nard de credinj de mult pref. Cci te-ai artal Alabastru plin de nelepciune aromatisind cu

Flcile

LUNA LUI M ARTIE

dogmele tale prea cinstit trupul lui Hristos.


i acum, a Nsctoarei:

prin dumnezeetile privirile cele ctr dnsul, prea bine i desvrit ndumnezeindu-te. de Dumnezeu cugettorule Theofane, aflndu-te n slbiciune, ai suferit cu rb dare izgoniri amare, necrundu-i trupul, pentru cinstitele Icoane, prea ludate. i de m nia leilor izgonindu-te, ca un batjocoritor, ai nebunit cu ade vrat sfaturile i gndurile cele dearte, i mintea cea cumplit neltoare. r . C u adevrat au druit ie din destul rspltirile ostenelelor tale, Dttorul celor bune, de trei ori fericite, dndu-i pu tere a izgoni dracii, i a tm dui boalele, i te-ai nvrednicit bucuriei cei nespuse, vznd faa a tot iitorului, unde puru rea dnuesc cetele ngerilor.
Slav, i acum, a Nsctoarei:,

N o r uor te-au vzut pre tine Isaia Fecioar, c prin tine viind Domnul, toate cele fcute de mn le-au surpat, i cuno tina sa au artat celor ce te laud pre tine.
Irmosul: r^. J

P rinte

H ristos piatra cea netiat de mn, cea din marginea unghiului din tine muntele cel netiat Fecioar sau tiat, adunnd firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pre tine Nsctoare de D um nezeu te mrim".
i cealalt slujb a Utreniei.

INTRU ACEASTA LUNA


IN 12 ZILE. Prea cuviosul, printele nostru Theofan Mrturisitorul Siggrianiei. La Doamne strigat-am... Stihirile i ale sfntului, glas 8. Podobie: Triodului

O prea slvit minune...

fifflliii^r* n^ e Dumnezeu cugettorule Theofane, fiind numit cu numirea dumnezeetei artrii lui Hris tos, ai urmat urmelor lui celor purttoare de via, i cele veselitoare ale vieii le-ai prsit, privind spre frumuseea cea dorit de tine, prea alesule. i

ino suflete al meu suspi nnd, i isvoar de lacrimi din inim aducnd, strig Fecioarei i Maicii Dumnezeului nostru. Pentru mu l i me a ndurrilor tale Preacurat, izbvete-m de munca cea nfricoat, i m slluete unde este odihna i bucuria i desftarea cea vecinic.
A Crucii, a Nsctoarei:

Vzndu te pironit pre Cru ce pre tine lisuse i priimind patimi de bun voe Stpne, Fecioara i Maica ta striga: Fiule

IN 11 ZILE

prea dulce cum suferi rane fr dreptate; Doftorule, carele ai tmduit neputinfa oamenilor, i ai izbvit pre tofi din stric ciune, prin Milostivirea ta cea bun.
A h

nesuferind a vedea cinstinduse Icoana lui Hristos, cu carii dimpreun i pre tine Theofane ntru isgonire te-au osndit.
i acum, a Nsctoarei:

LA UTRENIE
CANONUL Sfntului, i al T riodului ornduiala lor. dupre

C A N O N U L Sfntului, al cruia acrostihul fr de bogorodicine la greci este acesta. Theofan cu cntri te laud pre Tine Theofane. Facerea lui Theofan. Peasna 1, glas 4, Irm os:

F r de smn cu voirea Tatlui, din dumnezeescul Duh, ai zemislit pre Fiul lui Dum nezeu, i cu trup l-ai nscut pre cel fr maic din Tatl, i pen tru noi din tine fr de tat.
Peasna 3, Ir m o s : Nu ntru nelepciune...

dncul Mrii Roii cu urme ___ neudate, pedestru trecndu-1 Israil cel de demult, cu minile lui Moisi n chipul Crucii, puterea lui Amalic n pustie au biruit".

e dumnezeiasca L u m i n plin te-ai artat Theofane, prin dragoste unindu-fe cu cel dorit fericite: Pentru aceasta c i n s t i m prea slvit pome nirea ta. Pgnetile dogme ale Iui Leon lepdndu-le, aezmnturile Bisericii cu bun pravoslavie le-ai ntrit. Pentru acea sta te-au proslvit pre tine Hri stos, cu minunile.
Slav :

prinzndu-te Printe de buna credinf, ai urmat urme lor Dumnezeului, celui ce sau artat cu trupul, de aicea te-ai nbogjit cu numirea cea cu adevrat numit, prin purtarea de grij, precum mai nainte sau nchipuit. R. nitu-te-ai de d o r u l cel prea iubit al Stpnului tu, i dragostea cea lumeasc ai de fimat, i amestecndu-te cu Darul, frumsefea cea lumeasc ntru nimic o ai socotit prea fericite.
S la v :

cu credinja Cuvioase, cu tria sufletului celui ce au mpre unat cu Dumnezeu, trupul cel mpreun rob, au ntrit slbi ciunea trupului.
i acum, a Nsctoarei:

L
o hiar, au izgonit pre cei alei,

ea neispitit de nunt, care pre Dumnezeu ntrupat l-ai n scut, pre mine cel ce m cl tesc de asuprelile patimilor, n

94

LUNA LUI M A RT IE i acum, a Nsctoarei:

trete-m. C nu am alt ajutor afar de tine Preacurat.


Irmosul:

N u ntru nelepciune, i n putere, i n bogie ne ludm, ci ntru tine nelepciu n e a Tatlui cea Ipostatnic Hristoase. C nu este sfnt afar de ti ne iubitorule de 1 1oameni"
Sedealna, glas 8 Podobie: Pre nelepciunea i cuvntul...

D e firea cea dumnezeeasc nu sau desprfit, trup fcn du-se din pntecele tu, ci ntrupndu-se Dumnezeu au r mas, cel ce te-au pzit pre tine Maica sa dup natere fecioar, ca i mai nainte de natere, n sui Domnul Preacurat, pre carele cu osrdie roag-1, s se druiasc nou mare mil.
A Crucii, a Nsctoarei:

D o rin d de dragostea lui Iisus, ai gonit desftrile i tur burrile vieii, i clugrindu-te, ca un nger ceresc ai viefuit pe pmnt, i isvorti Darul mi nunilor prea Cuvioase. Pentru aceasta ntru pomenirea ta cea sfnt, i purttoare de Lumin, cu credin te ludm pre tine, i cu un glas strigm tie: Pur ttorule de Dumnezeu Theofane, roag-te lui Hristos D um nezeu, ertare de greale s d ruiasc, celor ce cu dragoste cinstesc sfnt pomenirea ta.
Slav, alt Sedealn, glas 3. Podobie: Pentru mrturisirea...

espurcata Mieluea, ne stricata FecioarJjMaica Cuvn tului, vznd pre cruce spn zurat pre cela ce au rsrit dintrnsa fr durere, ca o Maic plngnd, au strigat: Vai mie fiul mieu, cum ptimeti? vrnd s izbveti pre om de ocara patimilor.
Peasna 4, Irm o s :

dicat pre Cruce vzndute Biserica pre tine Soarele Dreptii, au sttut ntru a sa rnduial, pre cum s cuvine strignd: Slav puterii ..tale Doamne". ereasca mprfie fi sau gtit, ca unui ptimilor slvite. Cci din cortul cest pmntesc cu bucurie te-ai mutat, strignd stpnului tu: Slav Puterii tale Doamne. Purttor de cunun te-ai a rtat Theofane, cci nu te-ai le pdat a cinsti cinstit Icoana lui Hristos, de D u m n e z e u

R vn dumnezeiasc ago nisind, dogma cea fr de Dum nezeu ai urt, i cu multe feluri de primejdii te-ai mpreunat, ntru izgoniri trimijndu-te fr dreptate, prea fericite, i cu pravoslavie svrindu-te, P rinte Theofane roag-te lui Hri stos Dumnezeu, s se druiasc nou mare mil.

u r

IN 12 ZILE

purttorule fericite, pentru aceia strigai: Slav Puterii tale Doamne. Trimindu-se cuvi oase, prin porunca tiranului celui ru credincios, nici cum nu sau grijit de neputinja trupu lui, strignd Ziditorului: Slav Puterii tale Doamne.
Slav...

cuget dumnezeesc, ai mprit celor ce viefuia n srcie, ur mnd poruncii stpnului, prea ludate.
Slav...

Avnd sutlelul tu d u p chipul Ziditorului, te-ai nchinat prea curatei Icoanei Stpnu lui, cu dragoste srutndu-o.
i acum, a Nsctoarei:

M ritu Dumnezeu purttorule, c c i Hristos pentru rbdarea ta je-au rspltit prea sfinite. Pen tru aceasta i tmduiri isvorti ca dintrun isvor, celor ce au trebuin.
i acum, a Nsctoarei :

j re tine arm nebiruit asupra vrjmailor nainte te pu nem, Anghir i ndejde mn tuirii noastre, pre tine te avem dumnezeiasc Mireas.
Peasna 0, Irmos : Jertfi-voiu ie cu glas...

r ispit de nunt ai ns cut, o Fecioar, i dup natere iari te-ai artat Fecioar. Pen tru aceasta prin credin nen doit, cu nencetate glasuri, strigm jie: Bucur-te stpn.
Peasna 5, Irm os:

ndrepteaz ctr fapta bun iviaja mea Cuvioase, netezind crarea nfrnrii, prin rug ciunile tale Printe, pre carea nvrednicete-m drept a cl tori fericite. u curenie te-ai svrit viata Cuvioase, cci mpreun cu nelepciunea i cu brbia, ai avut dreptate, i te-ai artat mpodobit cu nconjurarea bu ntilor.
Slav...

!u Doamne Lumina mea n lume ai venit, Lumina cea sfnt carea ntorci dintru ntunerecul necunotintei. Pre cei ce te laud pre tine cu credin{. uviosul Theotan strlucindu-se de Duhul, cu pravoslavie au propoveduit dogma credinfei, prin c u v n t bine cinstitor. D e tot felul de bogjie, prin

! reste mrirea cea muceniceasc te-ai suit Theofane, ca unul ce ai cinstit nchipuirile Maicii lui Dumnezeu, i afe Mu cenicilor, mprotivindu-fe gonitorilor printe.
i acum, a Nsctoarei:

O minune mai nou dect

LUNA LUI MARTIE

toate minunile, c fecioara n pntece pre cel ce cuprinde toate, fr ispit brbteasc zmislindu-1, nestrmt l-au n cput.
Ir m o s u l:
n

S t ih : Theofane arat,

credincioilor

aprtor

te

Celor ce cinstesc pacinic sfritul tu cu cre din curat. In a dousprezece Theofan sau mutat, Din striccioasa via cu adevrat.

j erlfi-voiu ie cu glas de laud Doamne, Biserica strig ctr tine, de sngele dracilor cur|ndu-se, cu sngele cel Vcurs prin m i l o s t i v i r e din y ycoasta ta.
',. ?I C O N D A C , glas 2. C utnd cele de sus... Podobie:

D e sus p r i m i n d dumne zeiasc descoperire, ai ieit de grab din mijlocul glcevilor, i osebindu-te Cuvioase, ai luat lucrarea minunilor, i vrednicia proorociei, de solie i de bo gie lipsindu-te.
*

ICOS. Pre pmnt nimic mai mult nu ai cinstit, ci bucurndu-te ai urmat lui Hristos celui ce te-au chiemat pre tine, i jugul lui ai luat pre umerile tale cu osrdie. i odihn sufletului tu ai aflat, carea i mie sracului i leneului o trimite, celui ce zic din gur, i nimica nu s vresc, ci nc m i zbovesc n lucruri lumeti, i m minu nez, cum ai scpat de acestea de toate, de sojie i de bogjie lipsindu-le.
Intru aceast lun n 12 zile. Pomenirea prea cuviosului printelui nostru Theofan Mrturi sitorul al Siggrianiei, carele au lcuit n arina cea mare.

acestui sfnt sau chiemat Isaac, iar maic-sa Theodota. Deci murind tatl su, l-au crescut mum-sa la domnia ce ocrmuia ei a Egheopelaghitonilor. Iar dac sau fcut de doisprezece ani, l-au logodit cu o copil, i au petrecut cu dnsa n curenie opt ani, i era amndoi foarte bogai, i sftuindu-se n tain cu unul din slugile sale, avea mare dorire a s face clugr, deci murind maic-sa, i lsndu-i mult i nespus avere, iar so crul su tatl copilei l-au grbit s fac nunta dupre obiceiu. i viind ziua cea ornduit, s fac danurile i cntecele, i celelalte. i viind vremea ca s se mpreune tinerii la cmara lor, au artat taina gndului su ctr mireasa cea t nr a sa. Carea i ea aceiai au voit i sau adeverit s fac i ea cu osrdie ori ce ar pofti el s fac. De care auzind el, au mulumit lui Dumnezeu. Deci de atuncia i fcea amndoi rugciunea i de zi i de noapte. Deci acestea aflndu-le Leon pgnul mprat, i socrul su, au fcut sminteal gndului tinerilor. i l-au tri mes mpratul pre dnsul la cetatea Cliizicului, s fie ispravnic, c atuncia s zidia. i mergnd cinstitul tnr dintru ale sale cheltueli slujba mpratului au fcut. Iar cnd au fost de vrst de douzeci i unu de ani, murind i pgnul mprat, i so crul su, sau mntuit de dnii, nu numai el, ci i lumea. Dup aceia lund schiptrurile mpriei Irina mprteasa, atuncia fiindu-le toate pre voe, au mprit averea la sraci i la lipsii, i au iertat robii cu cinste. i dnd cinstitei soii sale mult avere, o au fcut de sau clugrit la o Monastire din Ostrovul Prinipului. Puindu-i numele Irina, n loc de Megalusa. Iar pre sine sau dat Domnului la Monastirea ce s afl n muntele singrianilor ce s chiam Polihronlon. i dac sau clugrit, nu i-au mai trebuit a mai st pni, ci aezndu-se la chilia sa, i eia hrana din minile sale, fiind bun scriitor, i petrecnd ase ani, n Ostrovul ce s chiam Calolimn, la Monastirea carea o au

Xatl

IN

12 ZILE

97

fcut el, iari au venit la muntele Siggrianiei. Iar cnd au fost de vrst de cinci zeci de ani, i-au venit o boal n vintre, i la rrunchi, carea s numete piatr, i dintru acesta cumplit boal au zcut toat viaa sa pre pat, nemicat. Dup aceia lund mpria Leon armeanul. Iar ce lucruri sau ntmplat acestuia, fiete cine tie, c atuncia nebunul i spurcatul au trimis la omul lui Dumnezeu zicndu-i: Vino de f rugciune pentru noi, c voiu s merg asupra barbarilor i sfntul ne putnd s mearg cu carul pentru boal, sau pus n corabie, i au mers la cetatea mprteasc i ns faa cea scrnav a tiranului nu o au vzut, numai porunc de la el i-au venit, zicndu-i: De te vei pleca a face dup cererea mea, eu voiu face bine i ie i Monastirii tale. Iar de nu, te voiu spnzura de un lemn n ve derea tuturor, de s vor ngrozi i alii cu tine. Iar sfntul au zis: nu-i dert vistieriile darurilor tale, ci gtete astzi spnzurtorile, sau i focul, c eu aceasta poftesc, ca s mor pentru dragostea lui Hristos. Acestea auzind acel fr omenie, l-au dat pe mna unui loan fermecto rul, carele s nla cu firea, i s flia n tiin, i el era plin de spurcatele ere suri ale lupttorilor de Icoane, socotind c acela l va face de-i va schimba gn dul cu rsvrtirile sale. i lund pre sfn tul la Ormisda, Monastirea lui Serghie i Vacii, ce era aproape de curtea mp rteasc, i ntrebndu-se cu fermectorul, i biruindu-1 cu a sa mult tiin, atta l-au fcut, ct au perdut minile, i artndu-i nemutarea gndului su, l-au tri mis ruinat la turbatul i nebunul tiran, i sau artat mai vrtos nenvat dect ritor becisnicul. Carele mergnd la el zis: O mprate, mai lesne vei domoli fierul ca ceara, de ct pre brbatul acela s-l pleci i s-l ntorci spre ceiace gndeti. Deci auzind acestea tiranul, l-au mai adus la curile lui Elevterie, i l-au nchis la o nchi soare ntunecoas, puindu-i i pzitori ca nici s-i slujeasc nimenea, ci s-l lase ntracestai chip doi ani s petreac. i necjit i chinuit fiind cu mult nevoe, au ruminat i cu aceasta pe tiranul. Deci silindu-1 n toate zilele s-l supue dupre voia sa, i neputndu-1 pleca, l-au trimis

la isgonire n Ostrovul Samotrachiel. Iar mergerea lui la isgonire, curnd i des prirea sufletului de trup i-au adus: C numai douzeci i trei de zile, trind n Ostrov, au rposat acolo, mergnd la Dom nul cu cuviin i cu pace. Las dar a zice, de ct blagoslovenie sau umplut locul acela, i cte tmduiri au luat dela acest sfnt. Deci s svrete soborul lui n sfnta biserica cea mare, i n Mona stirea cea zidit de dnsul n Siggriania.
Intru aceast zi, prea cuviosul printele no stru Grigorie, Dialogul papa Romii. Stih : Grigorie afar de via f iin d : In mijlocul cetei ngereti s afl netrecnd.

au fost n zilele mpratului Justinian cel mare, iar maica lui s numia Silvia i s afla aproape de poarta sfntului slvitului Apostol Pavel, la lo cul ce s numea Chelia Nova. Carele mai ntiu sau fcut monah i igumen Monastirii ce se chiam Clioscavre, deci sau fcut arhiereu nu dupre ntmplare i vre o apucare fr de socoteal, ci cu sori i cu vrerea lui Dumnezeu, precum cuvntul mai jos va arta. Cci aflndu se el nc la mai sus zisa Monastire, i linitindu-se n chilia sa, cum au pornit mna spre scrisoare cu con deiul i cerneal, sttut-au naintea lui oare cine, ce scpase din necarea cor biei, carele plngndu-i primejdia, ruga pre sfntul s-l miluiasc i s-l ajute la nenorocire; ns nu era dupre cum s ve dea lipsit acel ce cerea mil, cci nu era om s aib nevoe i s i s fie frnt co rabia, i s fie scpat el, ci nger era. i n chip de om lipsit s fcea, descope rind milostenia i dragostea ceia ce era la dnsul (adec la sfntul) carele odat i de dou ori, viind au luat cte ase nomisme de aur, carele i a treia oar viind, nu l-au lsat n deert, atta ct nau rmas sfntului nici un galben de aur. i pentru c nu avea sfntul s-i mai dea i alte nomisme, au luat i pa harul de argint al Monastirii, de l-au dat i pe acela cu osrdie. Atta era de rbdtoriu i de milostiv spre cei lipsii, i mcar c pentru lipsa banilor i, pentru suprarea celui ce ce rea, de vreme ce lund de dou i de trei ori, i nu nceta a1 supra, era cu

A cesta

98

LUNA LUI M ARTIE Intru aceast zi, Sfinii nou Mucenici prin foc sau svrit. Stih: Pre cei nou ctr cuptor i face cu ndrsnire : Cuptorul dumnezeescului dor, prin nvpiare. Intru aceast zi, Cuviosul i purttorul de Dumnezeu printele nostru Simeon noul bogos Iov, cu pace sau svrit. Stih: Mai nainte limb n loc de carte avei Iar acum cartea n loc de limb ai.

cale a bnui i a1 ur i a1 goni, ns nau fcut aceasta, ci mai vrtos au ales a s tinde i la lucrurile Monastirii (care nu s dau afar) dect a nu cuta pre om i a1 lsa sa se duc deert, i lipsit de cele ce trebuia. Aceasta au fcut sfn tul mai naintea arhieriei. Iar fcndu-se Arhiereu i artnd spre sraci obicinuita sa iubire de oameni, i poruncind odat a edea la mas cu dnsul doisprezece sraci, i artndu-se lui i al treispreze celea, neputnd ceilali s-l vaz, deci sfntului dupre chipul feii, i dupre cele din luntru micri, prndu-i-se a fi ose bit din cei doisprezece. Pre carele oprindu-1 i ntrebndu-1, ca s-i spue numele, i cine era, i cum au venit, i-au zis: C nu s cade s-i auz cineva numele, pentruc este minunat. Fr ct numai i-au spus c este ngerul Domnului, ce au fost trimes dela Dumnezeu mai nainte pen tru cerutul banilor. i i-au poruncit s fie pururea cu dnsul, i s*l pzeasc. Acest sfnt fiind iscusit ntru toat tiina i Scriptura, lsat-au bisericii multe cri scrise de dnsul n limba latineasc, din care pre urm sau tlmcit i pre limba elineasc, tocmite nu numai cu omeneti gnduri, i cu nelepciunea cuvintelor, ci i prin Duhul Sfnt. Precum n urm dup ce sau pristvit, au povestit pentru dnsul Petru Arhidiaconul lui, spuind c, cnd scria el, au vzut o porumbi alb, ce venia de i s atingea de gur ca cum i vrea spune din gur, i-l ndemna la cele ce se scria. Deci mergnd sfntul acesta i spre prile apusului, au nvat i au ntors neamul Saxonilor la credina n Hristos. Deci cu plcere de Dumnezeu petrecndu-i viaa sa de trei ori fericitul, sau mutat ctr Domnul. Iar cinstitele lui moate sau aezat n Roma cea veche, la carea de atuncia ncoace Saxonii merg n toi anii, de-1 cinstesc cu slujbe acolo. i spun c acesta au fost, carele au toc mit la romani liturghia cea mai nainte sfinit, carea s face n zilele postului ce lui mare. Carea s svrete i pn astzi.
Intru aceast zi, dreptul Finees, cu pace s'au svrit. Stih : Sttut-au Finees, ci de Dumnezeu cu apropiare. Isbvindu-ne pre noi cu sufleteasc ndurare din sdrobire.

+ o \ o

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne, i ne mntuete pre noi, Amin.
Peasna 7, Ir m o s :

n cuptorul persesc Tinerii lui Avraam, cu pofta bunei credinfe, mai vrtos de ct cu vpaia focului fiind aprini au strigat: Bine eti cu vntat n Biserica slavei tale Doamne1 1 . Pre cea dupre chip tu avnd, i prin viat l u m i n a t prii mind i cea dupre asemnare Printe, prin amndou ai prea strlucit, strignd: Bine eti cu vntat n Biserica slavei tale Doamne. Infrumusefatu-te-ai cu cu nuna mrturisirii tale printe, prin fapt mustrnd cuvintele celor ri credincioi, iar pre credincioi i-ai ntrit, strignd: Bine eti cuvntat n Biserica slavei tale Doamne.
S la v :

C u prea vitejeasc osrdie rbdnd, durerile trupului le-ai suferit printe cu multmit, strignd Stpnului tu: Bine eti cuvntat n Biserica slavei tale Doamne.

IN i acum, a Nsctoarei:

12 ZILE

99

eia ce eti lca sfinit dumnezeesc al celui prea nalt, bucur-te c prin tine sau dat bucuria (Nsctoare de D um nezeu) celor ce s t r i g : Bine cuvntat eti tu ntre muer i prea Curata btapana.
/^V 1W O I ^ A w

tmduiri, celor ce cu credin alearg la tine, i cu dragoste cinstesc sfnt sicriul tu i stri g: Binecuvntai toate lucrurile Domnului pre Domnul.
i acum, a Nsctoarei:

Peasna 8, I r m o s :

Minile ntinzndu-i D a niil... Leon tiranul vznd tria mprotivirii tale fericite, ntru isgonire prea amar te-au osn dit prea cumplitul, iar tu ntru veselie ai suferit, strignd: Bine cuvntai toate lucrurile D om nului pre Domnul. tiind printe c cinstea Icoanei s aduce la chipul cel dintiu, ca un prea dupre lege strduitor, ai alergat ctr pri velite, i artndu-te biruitor, ai priimit cunun, cntnd:Toa te lucrurile ludai, i binecuvn tai pre Domnul. pmntesc e-au dat ie Domnul tuturor Cuvioase, i n locul strmutrii ai aflat lrgimea bu curiei n raiul desftrii, cu Mu cenicii strignd: Bine cuvntai toate lucrurile Domnului pre Domnul.
Binecuvntm pre Tatl...

Tu singur din toate neamu rile, te-ai artat Maica lui Dum nezeu, Fecioar Preacurat. Tu dumnezeirii te-ai fcut lca, cu totul fr prihan, nearzndute cu focul luminii ceii neapro piate. Pentru aceasta toi, bine te c u v n t m pre tine, Marie dumnezeiasc Mireas.
Irmosul: S ludm bine s cuvntm...

M inile ntinzndu-i Daniil, gurile leilor cele deschise, n groap le-au ncuiat, i puterea focului au stins, cu buna fapt ncingndu-se, Tinerii cei iu bitori de buna credin, strignd: Binecuvntai toate lu crurile Domnului pre Domnul.
Peasna 9, Irm o s: Hristos Piatra cea netiat...

C eresc lca n locul celui

isipind toat bogia celor lipsii purttorule de Dum nezeu, ai priimit dreptatea ta, rsrindu-i artat, culegnd n locul celor striccioase, cele ce rsar n veac. Boalele tmdueti, prea ludate, prin puterea Mngitorului, i prin lucrarea lui ar tat goneti dracii, prea fericite. Pentru aceasta noi credincioii, ndumnezeindu-ne, te fericim

Strlucitu-te-ai de lumina cea nelegtoare i de dumnezeescul Duh, fericite Theofane. Pentru aceasta isvorti acum

100

LUNA LUI MARTIE

pre tine de Dumnezeu purt torule. urttoare de lumin ziua mutrii tale, cugettorule de Dumnezeu, pre toi credincioii i chiam ctr mprtirea sfineniei, pre carea i acum bucurndu-ne o svrim prea sfinfite.
Slav...

NTRU ACEAST LUN


IN 13 ZILE. Aducerea moatelor celui dintru sfini printe lui nostru Nichifor, patriarhul Constantinupolei. La Doamne strigat-am : Stihirile Triodului i ale sfntului, glas 8 . Podobie: O prea slvit minune...

arul tu cel b o g a t de Dumnezeu cugettorule d-1 celui ce au mpletit cu osrdie cuvintele laudelor tale, artndu-1 pre dnsul la un obiceiu cu tine, precum i la un nume, prin rugciunile tale cele bine priimite prea sfinite.
i acum, a Nsctoarei:

ugciunile norodului tu cele ctr Fiul tu priimete-le Nsctoare de Dumnezeu, nbunndu-1 cu bun milostivire, ca s ne isbvim din primejdii i de ncungiurri, noi carii te cntm: C tu eti folositoarea viejii noastre.
Irmosul:

rtat supuind cuvn t u l u i patimile, sufletul LMi-ai strlucit cu podoa ba buntilor, i cu ndreptarea dogmelor, prea fericite, sece rnd bogfia nelepciunii, i mprtindu-o celor ce alearg la tine. fcndu-te cu darul dupre dumnezeiasc cuvinf sfeanic i cu adevrat nfru museare Bisericii lui Hristos. Biruin rdicnd asupra vrjmailor, cu strlucit cunu n a dreptii te-ai mpodobit acum, Nichifore prea nelepte, nvftorule al curfiei, stlp necltit al bunei credinfe, f cndu-te turn nebiruit al Bise ricii, i stricnd toat ceata e reticilor celor nebuni, Cuvioase de Dumnezeu ntelepfife. n luntrul celor neapuse te-ai vzut, n ceruri suindu-te pre crufele faptelor celor bune nclecnd, de D u m n e z e u cuvnttorule, nlfndu-te cu ceresc crua ca i Thesviteanul, a cruia i rvnei asemnndu-te, cu sabia Duhului

Hristos Piatra cea netiat de mna, cea din marginea ,,unghiului: din tine Muntele cel netiat fecioar sau tiat, adunnd firile cele osebite; Pentru aceasta veselindu-ne, pre tine Nsctoare de Dumnezeu te mrim".
Svetilna glasului, i Stihoavna Triodului. cealalt slujb a Utreniei dupre ornduiala i Otpustul.

N 13 ZILE

101

brbtete ai junghiat pre to{i popii cei de ruine, prea fe ricite.


Slav : i acum, a N sctoarei:

yy

yy

dul, pre carele I-au slobozit din robia Egipteanilor, c sau proslvit". Intru cumplit groapa p catelor fiind inut eu, prin pri virea ta cea nemuritoare i cu palma ta cea bun milostiv sculndu-m, f-m viu ca un mprat i mult milostiv.

Bucur-te lauda lumii, bu cur-te B i s e r i c a Domnului, bucur-te muntele cel umbros, bucur-te scpare, bucur-te sfenic de aur, bucur-te cin stit mrirea pravoslavnicilor, bucur-te Marie, m a i c a lui Hristos Dumnezeu, bucur-te raiu, bucur-te dumnezeiasc mas, bucur-te cort, bucurte nstrap cu totul de aur, bu cur-te ndejdea tuturor.
A Crucii, a Nsctoarei:

( Zuprinztoarele svririle
buntilor, prin patru prfi ctigndu-le, i prin fapte ca ntro cruf suindu-te purtto rule de Dumnezeu, te-ai nlat la svrirea vederii ceii dum nezeeti. u cuvioase apucnd viaa cea nestriccioas, ai but i butur tresvicioas din paha rul cel dumnezeesc. Pentru aceasta te-ai fcut i vas al n elepciunii.
Slav...

zndu-te S o a r e l e pre tine de bun voe ntins pre cruce, sau ngrozit i pmn tul s cltia, i pietrile se des pica i mormnturile de fric s descoperia, i toate pute rile s spimnt, pre care dac au vzut fecioara Stpn, cu suspinuri (vai mie) au stri gat: Ce este aceasta ce s vede?

LA UTRENIE
C A N O N U L Sfntului i ale Triodului dupre ornduiala lor. C A N O N U L Sfntului. Facerea lui Chir Ignatie. Peasna I, glas 2, Irmos :

D celor strictoare de suflet a ereticilor, fiind is go nit dela scaun i dela mrirea i dela turma ta, acum n turma ta ai ntrat Cuvioase Nichifore.
i acum, a Nsctoarei.

enii noroadelor s cntm cntarea Iui Hristos Dumnezeu, celui ce au desprit marea i au trecut pre noro-

Pre cuvntul Tatlui, prin cuvnt l-ai zmislit, i mai pre sus de cuvnt l-ai nscut, i dup natere mai pre sus de fire i de cuvnt, iari ai rmas Fecioar, ca i mai nainte de natere.

LUNA LUI M ARTIE Peasna 3, Ir m o s : Intrete-ne pre noi...

u arma crucii mpltoin^du-te, i scriind dumneze iasc nchipuirea Mntuitoru lui, feai nchinat cu pravoslavie, urmnd aezmnturilor celor printeti. Dorind turma ta de tine pstorul cel ce o chemai pre dnsa, i goneai pre lupi cu toiagul credinei, la tine alear g nelepite.
Slav...

nic dogmelor fcndu-te, cre dina ca pre o piatr o ai nt rit, printe cuvioase. Pre Hris tos Dumnezeu roag-1, s ne druiasc nou mare mil.
Slav, i acum, a Nsctoarei: Podobie: De frumseea fecioriei tale...

R e cum de demult trupul dumnezeescului Iosif c e l u i curat, Israil l purta mpreun, aa i acum Biserica Iui Hristos, sicriul moatelor tale l cinstete.
i acum, a N sctoarei:

Nemsurat bogia milo stivirii tale, i puterea cea nebi ruit a triei tale priimindu-o n minte, fiind cuprins de scrb, i cumplit nedomerindu-m, cu lacrmi dintru adncul inimii mele, la a c o p e r e m n t u l t u alerg, strignd: Fecioar Ns ctoare de Dumnezeu, ajut-mi, una folositoarea lumii.
A Crucii, a Nsctoarei:

Biseric i lca dumnezeesc al cuvntului fiind Nsc toare de Dumnezeu, fii-mi mie curire de grealele mele, prea Sfnt Mireas dumnezeiasc.
Irm o s u l:

oiag de putere, ctignd Crucea Fiului tu de Dumne zeu Nsctoare, printrnsa sur pm pornirile barbarilor, noi cei ce cu dragoste nencetat pre fine te mrim.
Peasna 4. Irmos'

Intrete-ne pre noi ntru tine Doamne, cela ce prin lemn ai omort pcatul, i frica ta o sdete n inimile noastre, celor ce te ludm pre tine".
Sedealna, glas 3. P odobie: Pentru mrturisirea..

uzit am Doamne auzul rnduelii tale, i te-au prosl v it pre fine unule iubitorule de oameni". Racla ta sau tcut sicriu al sfineniei, celor ce fe cinstesc, din carele scoatem izvor al t mduirilor. iureurile le-ai gonit, i stau lul turmei l-ai ntrit, ngrdin. du-1 cu nvturi dumnezeeti-

C u cuvinte ai ncoronat Bi serica, i toat slvirea cea rea o ai surpat, cu purtarea nume lui biruina priimind, i verhov-

IN 13 ZILE Slav... i acum, a Nsctoarei:

D upre datorie cinstim racla Mirului moatelor tale fericite, ca pre ceia ce izvorte credin cioilor bun mireasm vieii.
i acum, a N s c to a re i:

nfrumusendu-te cinstit prin veni rea prea Sfntului Duh, pre Dumnezeu cu ele l-ai aplecat, i ai inut n brae pre cel ce cuprinde toat fp tura cu palmele.
Peasna 6, Irm o s : Intru adncul grealelor...

Avndu-te pre tine raiu n elegtor, carea ai priimit n pntece pe Hristos lemnul viefii, cinslindu-te, te proslvim Fe cioara.
Peasna 5. I r m o s :

ttorule de lumin, i f ctorul veacurilor Domnul, ntru lumina poruncilor tale povuete-ne pre noi, c afar de tine pre alt Dumne z e u nu tim.

ntru credin ai rbdat pa timi, pentru cinstita tocmire a prinilor ai suferit izgoniri, prin care ai dobndit prea cin stit mrire. redina i nprotivirea ta cea temeinic, au cltit nebu niile muncitorilor, i sau fcut stlp de foc al cinstitei Biserici fericite.
Slav...

Ruineaz-se vrjmaii, i dimpreun cu dnii s nebu nesc nceptorii eresurilor, v znd racla ta, cu credin cinstindu-se de mprai i de toat turma ta, de Dumnezeu gnditorule. finita racla ta, duhurile cele viclene ale dracilor, ca un biciu nfricoat le gonete, i biruina slavei asupra lor dela Dumnezeu priimete, Nichifore.
Slav...

Avnd Biserica racla fa i rna ta ca nite mrgritari luminoi, i pietri prea stlucite, s nfrumseeaz cu cunun pravoslavnic prea nelepite Nichifore.
i acum, a Nsctoarei:

N egrit chipul naterii tale limbile pmntenilor i ale n gerilor l cinstesc, slvindu-te pre tine stpn, cea mai nalt de ct toate fpturile.
Irmosul: .

1 opitoarea tiinei arzandu-se de focul Duhului, (prin credin) te-au artat ca aurul luminos, dovedind dogma cea mincinoas a ereticilor.

ntru adncul grealelor fiind nconjurat chem adncul .. milostivirii tale cel neurmat din stricciune Dumnezeule scoa,.te-m.

104

LUNA LUI MARTIE C O N D A C , glas 1. P o d o b ie : Ceata ngereasc...

Ceata patriarhilor cu laude i cu cntri cinstete sfinit pomenirea ta Nichifore, c la pristvire au priimit sufletul tu slvite. Pentru aceasta Bi serica cea cinstit mrindu-te pre tine, slvete pre Hristos mpratul, pre Unul iubitorul de oameni.
%

Intru aceast lu n n 13 zile. Aducerea moa telor celui dintre sfini printelui nostru Nichifoi'j patriarhul Constantinopolei. S t ih : P r f z n ic de biruine prznuete, Priimirea purttoarelor tale de biruine moate. Moatele lui Nichifor n a treisprezecea sau adus, In cetatea mprteasc ca un odor nespus. cetatea Nichifore

p ind din viaa aceasta urtul de D um nezeu mpratul Theofil, i ocrmuind m pria Grecilor. Theodora i Mihail prea binecredincioii mprai, afar dintru alte bunti ce fcuse i ndreptri, au hot rt a fi temtori de Dumnezeu. Socotind c ntru alt chip nu ar fi putut s-i n treasc mpria i s o ntemeieze. Drept aceia avnd acest gnd, trimis-au de au chiemat pre cei mai alei din mo nahi, i au fcut ntrebare de isnoav pentru ntrirea sfintelor icoane i fcndu-se toi la o cugetare cu dnii, scos-au i au gonit din scaunul Constantinopolei pre acel de lege clctoriu i spurcatul loan. i cu voea lui Dumnezeu i cu sfatul cel de obte au fcut arhiereu pre marele Metodie, fiind pedepsit i la pe trecere i la cuvinte, carele cu multe nevoine sau trudit ntru dogma cea dreapt. i carele luase multe rane, stnd mult pre la nchisori, ns tot nu au fost lsat credina. i aa ndat Biserica lui Dumnezeu iari au luat cinstea i podoaba sa, i sau nfrumuseat cu n frumusearea sfintelor i cinstitelor icoane. i cei ce au chivernisit cu nevrednicie, au fost gonii cu necinste i n locul lor au aezat pre cei ce iubia dreapta dogm.

Dup aceia trecnd patru ani, prea sfinitul Metodie pornindu-se din dumnezeiasc rvn, au zis lui Mihail mpratului i cins titei mprtese Theodorei, maicii lui: Nu este cu dreptul a nu s aduce n Constantinupol cinstitele i sfintele Moate ale dreptului i cinstitului i prea cuvio sului ntre patriarhi Nichifor, carele au fost gonit din patriarhie i din scaunul su, cci sau nevoit pentru adevrata cre din i au sfrit viaa sa n isgonire. Deci ascultndu-1 mpraii, ndat au tri mis pre cei ce avea gata, ca s aduc cum mai curnd sfintele moate. i au mers cu dnii i marele Me todie, cu preoi i cu monahi i cu mul ime de norod. i sosind la sfnta biseric a sfntului Theodor, unde s afla moatele sfntului mrturisitoriu, i srutndu-le, i fcnd litanie cu priveghiere de toat noaptea, i cu cntri, le-au scos din mormnt, i le-au aflat cu totul ntregi i nestricate, care sttuse nousprezece ani ngroap. Pre care lundu-le i puindu-le ntro racl prin minile preoilor i a monahilor, cu lumini i cu cntri le-au pus n co rabia cea mprteasc i au purces. Iar cnd au sosit la marginea cetii, eitu-le-au nainte mpratul cu tot sfatul, cu fclii aprinse ntmpinndu-le, i le-au srutat, i rdicndu-le pre umerile sale, le-au dus de le-au pus n biserica cea mare, fcnd acolo priveghiare de toat noaptea. Deci dimineaa asemenea lund de acolo pre sfntul, l-au dus n biserica sfinilor apostoli n treisprezece zile, ale lui Martie, n carea zi i-au fost i isgonirea. i s face soborul lui la Sfinii Apostoli.
Intru aceast zi, pomenirea sfinilor Mucenici African, Puplie i Terentie. Stih : Trei mpreun Mucenici, ce prin sabie sau sftit a r ta t: Cu ntocma cununi iamviceti trebue a s ncununa cu adevrat. Intru aceast zi, Sfntul Aviv, din Ermupoleos, cu piatr legat i n ru aruncat, sau svrit. Stih: Aviv mpreun cu piatra n ru sau aruncat: Din rul vieii cel turbure au eit cu adevrat. Intru aceast zi, sfnta muceni Hristina, cea din Persida btndu-se sau svrit. S t ih : Rane btndu-se Hristina ptimind.

i | ;

I j

IN 13 ZILE L u i Hristos ca u n daru ru de sngiuri este vrsnd. Intru aceast zi, sfntului sfinitului Mucenic Puplie, episcopul Athfcntenilor.

Stih : In curgerile sngiurilor tale fericite ve m n tu l i-ai v p s it : i acum D o m n u lu i te-ai artat prea strlucit:

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin.
Peasna 7, Irmos:

dimpreun cu Apostolii, i pre lcuitorul mpreun cu Muce nicii, pre temeiul ierarhilor, i pre cel de un obiceiu cu cuvioii, strignd: Bine eti cuvn tat Dumnezeul prinilor notri.
i acum, a Nsctoarei:

hipul cel de aur n cmpul Deir cinstindu-s, cei trei tineri au defimat porunca cea prea fr de Dumnezeu, i fiind aruncai n mijlocul focului,rcorindu-se au cntat: Bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri".

rug nears, aprinzndu-se cu foc n Sinai, m ainainte au nchipuit pntecele tu maic Preacu rat: Cci zemislind focul cel dumnezeesc, nu te-ai ars, ci ai nscut pre fctorul lumii, Dumnezeu i om.
Peasna 8, Irm o s : Pre Dumnezeu cel ce sau...

u dumnezeiasca p u t e r e nestricate s pzesc vemintele cele de ngropare, i oasele care nu au deslegat alctuirea, cu dumnezeiasca voin rsipesc toat gndirea cea rea a duhu rilor celor necurate: Bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri. mpreun alearg norodul i mpratul cel bine credincios, i mulimea celor cu vrednicii, i supuindu-i grumazii si supt prea slvit racla ta de Dumne zeu priimite, ca supt un chivot prea sfnt, cu mrire o ncunjur i cnt: Bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri.
Slav...

intru multe ntreite valuri, a ajuns la suflarea Duhului n limanul vieii printe i povara ta cea bun o ai mntuit cu pi cior neudat si ) acum te desftezi ntru linitea cea de acolo. znd credincioii mor mntul, i nluntru mort prea sfinit, priimit n loc de nou Jertveanic, ntru care s svresc dumnezeeti arderi ntregi ale lui Dumnezeu, prea nlm pre Dumnezeu fctorul minunilor.
Binecuvntam pre...

Ucenicilor cuvntului cu cinste s priimeasc pre vorbitorul


tr a n v iv in M H M M fiy ;
u n ;

Lu strlucita ceat a clugrilor prsnuefe, i porfira cea pra voslavnic a mprailor celor bine credincioi i toat adu narea puternicilor ntru cinstit aducerea moatelor tale.
v c r JX - n 1

LUNA LUI MARTIE i acum, a N sctoarei:

tece fr smn pre cuvntul celce toate le-au alctuit cu cu vntul, mai presus de fire l-ai n scut Fecioar de Dumnezeu N sctoare Preacurat, pre carele l prea nlfm ntru tofi vecii.
Ir m o s u l: S ludm bine s cuvntm...

P rin cuvnt zemislind n pn

dincioii mprafi, ntrete-i asupra barbarilor. i Biserica ta ca pre o necltit ntemeiere a credincioilor, pzete-o pravo slavnic, prin rugciunile cu viosului.
i acum, a Nsctoarei:

P rea Dumnezeu carele sau pogort n cuptorul cel cu foc la cuconii evreeti, i v p a ia ntru rcoreal o au pre fcut. Ca pre Dumnezeu ludafi-1 lucrurile, i-l prea nl ai ntru toi vecii".
Peasna 9, Irmos : Pre Dumnezeu cuvntul cel...

Avndu-te pre tine ca pre o tare aprtoare, ca pre o ndejde i zid, i anghir i acopermnt nesmintit, i razim nebiruit, liman nevifort, i singur scpare, toi ne mntuim prea ludat, i Preacurat.
Irmosul: \ <vx

ntru prznuirea ta, i ntru ostenelile tale printe, mulfimea n g e r i l o r dnuind, pre prea sfntul Domnul cu bun mulmit l slvete, i pacea de sus nou ne cere, celor ce cu credin cinstim moatele tale. D arul moatelor tale ca o cinstit doftorie s ni s fac nou ntru neputine, prea lu date, i solirea ta curitoare tuturor, i ctr Dumnezeu cale i povuire, celor ce cu cre din i cu dragoste te cinstim pre tine fericite.
Slav...

P re Dumnezeu cuvntul cel din Dumnezeu, carele cu ne grit nelepciune au venit s noiasc pre Adam cel c zut ru prin mncare ntru stri cciune, din Sfnta Fecioar negrit ntrupndu-se pentru V noi credincioii, cu un gnd ntru laude l mrim".
yy yy yy yy yy yy yy

i cealalt slujb a Utreniei dupre ornduiala postului i Otpustul.

INTRU ACEAST LUN


IN 14 ZILE. Pomenirea prea cuviosului Venedict. printelui nostru

La Doamne strigat-am... Stihirile T . riodului. i ale sfntului, glas 2 . Podobie: t Cnd de pre lemn...

C u toate armele cele birui toare, mprate al tuturor, mpltoind cu mna ta pre erem a

u credin| i cu dra goste adevrat, lepdndu-te de lume pn r tM s iu

IN 14 ZILE

rinte cuvioase, din t i n e r e t e (bucurndu-te) ai u r m a t lui Hristos celui ce sau rstignit, i prin multe nevointe trupul omorndu-1, din destul ai luat darul tmduirilor, a nceta ne putinele cele de multe feluri, i a goni duhurile vicleugului, cu mrire minunndu-te. Facndu-te podoab clu grilor, ai adunat nenumrat mulime, ca s laude pre D om nul, Cuvioase printele nostru, i pre tofi i-ai povuit ctr cereasca vieuire, bine urmnd nvturilor tale celor dumne zeeti, i viefii tale cei mbu ntite asemnndu-se fericite, pre cari i ntru mutarea ta mpreun iari i-ai adunat Ve nedicte. ogort-ai ploi d in ceriu prin Dumnezeiasca rugciune, precum odinioar Ilie, i degrab ai fcut a isvor untul-delemn, i pre mort l-ai nviat, i alte mulimi de minuni cu ade vrat ai svrit cuvioase, ntru slava lui Dumnezeu i Mntui torului, pentru aceasta dumne zeiasc pomenirea ta cu dra goste o prznuim Venedicte.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

mresc buntatea ta, c pre tine te am Fecioar aprtoare toatei viefii, i neputintii mele ajutorul.
A Crucii, a Nsctoarei, asemenea:

Cnd te-au vzut Mieluaua pre tine Mieluelul su pironit pre cruce cu piroane, spimntndu-se foarte s tnguia, i lcrmnd gria: Cum mori fiul meu? vrnd s rumpi zapisul lui Adam celui nti zi dit, i toat omenirea s izb veti din moarte. Slav rnduelii tale, Iubitorule de oa meni.
LA UTRENIE.
C A N O N U L Sfntului i ale Triodului dupre ornduiala lor. CANONUL Sfntului. Al cruia Acrostihul la Greci este acesta. Cntare Venedict. de laud voiu aduce neleptului

Facerea lui Chir Iosif. Peasna 1, glas 2, Irmos.

enifi noroadelor s cntm cntare lui Hristos Dum nezeu, celui ce au desprit marea, i au trecut pre norodul, pre carele l-au slobozit din robia Egiptenilor, c sau proslvit". Mie, celui ce voesc cu cn tri a cuvnta pomenirea ta cea vrednic de laud, Cu vioase Venedicte, roag-te s ni s dea dar, i isbvire de toate grealele.

Oprete abaterile cugetului meu, i rtcirile simirilor, i chipurile patimilor cele stric toare de suflet desvrit le terge, i alineaz tulburarea sufletului meu Fecioar, ca s

108

LUNA LUI MARTIE i acum, a Nsctoarei:

lugrete din p r u n c i e crucea ta rdicndu-o, {iitorul a toate i-ai urmat, i omorndu-fi trupul, te-ai nvrednicit vie{ii, prea fericite.
Slav...

s ntrupeze, au intrat n pntecele


tu Preacurat, i sau artat om desvrit. Pre carele roag-1, s se mntuiasc sufletele noastre.
Irmosul

egii Iui Dumnezeu plecndu-te prea fericite, prin sudo rile nfrnrii ai vetejit slt rile patimilor, i cu darul neptimirii te-ai mbogit.
i acum, a N sctoarei:

nfrete-ne pre noi ntru tine Doamne, celace prin lemn ai omort pcatul, i frica ta o sdete n inimile noastre celor ce te ludm pre tine.
Sedealna, glas 1 . Podobie: Piatra fiind pecetluit...

ei ce prin tine ne-am m bogit cu nestricciunea, Ns ctoare de Dumnezeu prea curat, bucur-te (strigm tie) cea plin de daruri, nfrumuse I area cuvioilor i a drepilor. I
r A

I bstnicind cu plcere dum nezeiasc, cu fapte bune ai vieuit, i darul tmduirilor ai priimit Venedicte, a svri mi Peasna 3, Irmos: nuni nfricoate. Mo n a s t i r e Intrete-ne pre noi ntru... dumnezeiasc adunnd, ai ae vieuitoarele apele dumdus lui Hristos mulime de cei nezeescului Duh umplnce s mntuesc, prea fericite. du-se sufletul tu Venedicte, Slava Dumnezeului celui ce ruri de minuni ai isvort, uste-au strlucit pre tine; Slav cnd curgerea boalelor. celui ce te-au ncununat; Slav celui ce lucreaz prin tine tu ntru limea raiului te-ai turor tmduiri. slluit prea fericite, crarea cea strmt cltorind, i mesS la v : i acum, a Nsctoarei: triile i crrile dracilor le-ai Minile tale cele dumne artat nelucrtoare. zeeti Preasfnt Fecioar, cu care ai inut pre ziditorul, nS la v : C u curgerile lacrmilor tale trupndu-se pentru buntatea, adpndu-te, ca un pom adu ntinzndu-le, roag-1 pre dn sul, ca s ne isbveasc pre ctor de road, bun rodire dumnezeiasc ai adus Venenoi din ispite i din patimi, i din primejdii, cei ce te lu dicle, cu dumnezeescul darul al buntilor i al minunilor. dm cu dragoste, i-i strigm:

IN 14 ZILE

109

Slav celui ce sau slluit n tru tine; Slav celui ce au ie it din tine; Slav celui ce ne-au slobozit pre noi prin nate rea ta.
A Crucii, a N sctoarei:

sculat cu rugciunea i slbnogii le-ai druit alergare, prin credin nndu-te printe i toat ai tmduit.
Slav...

celor buna minuboala

I e cei fr de lege piroSufletele cele uscate i fr nindu-te pre cruce Mntuito umezeal (prin cuvntul tu rule, i coasta mpungnducel viu Cuvioase) le-ai lucrat ti-se de sulia ostailor, Prea bine roditoare, fcndu-te cu curata s tnguia cu amar, i artarea minunilor pstoriu de de mult i nfricoat rbda Dumnezeu pus, i prea fru rea ta, s spimnt strignd: moas podoab a clugrilor. Slav dragostei tale ceii ctre i acum, a Nsctoarei: oam eni; Slav buntii tale ; a ploaia pre ln sau poSlav celui ce cu moartea ta gort Cuvntul ntru cinstit ai fcut pre oameni nemu p n t e c e l e tu (Preacurat) ritori. ntrupndu-se, i artat au n Peasna 4, Ir m o s : cetat ploile mulimei dumne zeilor, i iarna cea amar au e laud pre tine, c auzul am auzit Doamne, i mam rsipit, ceiace eti cu totul fr spimntat, c ai venit pn prihan. la mine cutndu-m p r e Peasna 5, Irmos: mine cel rtcit. Pentru aceia ttorule de lumin, i fc proslvesc mult pogorrea torul veacurilor Doamne, ta, cea ctr mine, mult mintru lumina poruncilor tale lostive". povuete-ne pre noi, c afar

atimilor i lumii rstignindu-te pre sine-i de Dum ne zeu cugettorul printe Venedicte, ai fost plcut lui Hris tos, celui ce pre cruce (de bun voe) au ntins palmele, pre carele roag-1 s mntuia sc sufletele noastre. rin luptele nfrnrii mdulrile trupului omorndu-le Cuvioase, pre cei mori i-ai
IflfM iU U U E

de ti ne pre alt Dumnezeu nu tim". Pre Dumnezeu cel milosiv rugndu-1 printe nelepte, degrab ai umplut ulciorul cu unt-de-lemn ca i llie, minunndu-te cu credin de cei ce vedea prea fericite. Ga un curat cu sufletul, ca unul ce te-ai fcut ntru uimire luminndu-te supt o raz, ai

LUN A LUI M A RT IE

pmntul, Dumne zeu cinstindu-te pre tine Vene dicte.


Slav...

din te fericesc pre tine pu rurea.


i acum, a Nsctoarei:

tcnd minune ntru Hri stos, ai isvort ap isvortoare prin rugciune, rugana pre dttorul buntilor, carea pe trece, propoveduind minunea Venedicte Cuvioase.
i acum, a Nsctoarei:

D in pntecele tu cel sfnt, au rsrit Soarele dreptfii cel neapus i pe cei credincioi i-au luminat, Nsctoare de Dumnezeu Fecioar Preacntat.
Irm o s u l:

C e l ce lcuete n Ceruri ntru prea curat pntecele tu au lcuit, ca s ne fac case pre noi, carii te propoveduim pre tine Nsctoare de D um nezeu Preacurat.
Peasna 6, Irmos: Intru adncul grealelor...

nt ru adncul grealelor fiind nconjurat, chem adn c u l milostivirii tale, cel neum blat, din stricciune Dumne zeule scoate-m.
CO N D AC, glas 6 . Podobie : Plinind rnduiala...

u strlucitele razele duhu lui strlucindu-te, ntunererecul dracilor celor ri l-ai mic orat, fctorule de minuni Venedicte, al clugrilor lumintorule prea luminate. este de prea slvit via{a ta fericite; Ct este de luminat cinstit petrecerea ta, prin carea turmele clugrilor le-ai tras ctr cunotina cea mntuitoare.
Slav...

C t

Inbogjitu-te-ai cu dumnezeescul dar, iar cu faptele ai descoperit chemarea, i te-ai artat plin de darul Duhului sfnt Venedicte, plcute al lui Hristos Dumnezeu, ntru rug ciuni i ntru nfrnri, i te-ai fcut tmduitor neputincio ilor i isgonitor dracilor i g r a b n i c aprtor sufletelor noastre.
Intru aceast lun n 14 zile, pomenirea prea cuviosului printelui nostru Venedict. Stih : Cu cugetele ca cu frele toat patima strngnd : Frele vieii Venedict este defimnd. In a patrusprezecea Venedict, In ceruri au trecut.

F cndu-te lcuitoriu al m priei ceii Cereti, cugetto rule de Dumnezeu Venedicte. Pre carea roag-te s o dodobndeasc, cei ce cu cre

C uviosul acesta Venedict (carele s tlcuete n limba elineasc Blagoslovit), era din pmntul romanilor, din cetatea ce s cliem Nursia, din prini cretini i bogai i lsnd bogia i prinii i averea cea printeasc, fiind foarte mic i

IN 14 ZILE

111

neajuns de vrst, sau dus la un loc pus tiu cu doica sa, carea i didese , unde unindu*se pre sine cu Dumnezeu prin fapta bun i nevoin, sau mbogit dela dnsul cu putere de minuni i de tmdu iri. Ins de alte prea slvite faceri de minuni povestete mai pre larg istoria lui, ntru carea multe feluri de minuni aflm c au fcut. Morii nviind, de lucrurile cele vii toare proorocind, i spuind de cele ce nu era, ca cum ar fi fost de fa. C atta numai trebue s sfrim cuvn tul. C vrnd a v pristvi ntru Domnul, au apucat de au zis ctre ucenicii si, cetera cu dnsul, i cei ce era departe, cum c va fi s se fac semn, cu care vor cunoate toi, c el se desparte de trup. Deci cu ase zile mai nainte de prea cu vioasa lui adormire, au poruncit s-i fac groapa i ndat sau bolnvit cu fierbin eal mare, de carea i ardea trupul pn la ase zile. Iar cnd au fost a asea zi, au nvat pre ucenicii si s-l rdice i s-l duc la casa cea de rugciune. Apoi ducndu-1 acolo, i cuminecndu-se cu sfin tele taine, stnd n mijlocul ucenicilor si, inut i rzemat, au rdicat minele la Ceriu, i aa cutnd n sus i rugndu-se au dat sfntul sau suflet Ins ntru acel ceas sau artat o videnie la doi prini, unul seznd la chilia lui, i altul lcuind departe. Vzut-au dar amndoi c s tindea o cale minunat dela chilia sfntului pn la Ceriu, ctr rsrit, aternut cu haine de mtas luminoase, i ntru acea cale era i nite oameni minunai, ce inea fclii, i dupre ornduial s suia. Iar oarecarele om cu veminte albe mbrcat i acela luminos fiind, stnd lng dnii, i ntreba, de tiu a cui este aceast cale la care pri vesc, i s minuneaz i zicnd ei c nu tiu, au zis acel ce sau artat: Aceasta este calea prin carea iubitul lui Dumnezeu Venedict, s sue la Ceruri. Deci, viindu-i ntru sine Cuvioii aceia ce au vzut videnia au cunoscut sfritul sfntului brbat, ca cum sar fi aflat a vedea cnd sau svrit.

elciunii strlucind stea mult luminoas i nebunia ru credincioilor o au mustrat i pre semeul vrjma, cu graiurile, ca cu nite segei, l-au rnit i toat nelciunea la pmnt o au surpat, n privelite mr turisind pre Hristos. Deci cei ce erau lipii de nelciune, nesuferind ndrzneala i brbia lui, cu feluri de mestrii cerca ca s surpe a lui bun trie, i neputnd, i-au tiat capul cu sabia. Iar Dumnezeu i-au rspltit prin darurile tmduirilor, Cci toat cumplita boal, o isgonete de la cei ce cu credin s apropie de el.
Intru aceast zi, prea cuviosul printele no stru i mrturisitorul Evshimon episcopul Lampsacului. S t ih : Evshimon mainainte de a muri, ca Pavel zicnd, Cu bun cuviin ca ziua cltorind.

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin.
Peasna 7, Irmos:

itori prea nvai sau artat _ _ Tinerii oarecnd. C din suflet cuprins de Dumnezeu bogoslovind cu buzele au cntat: Dumnezeu cel mai pre sus de dumnezei al prinilor i al nostru bine eti cuvntat".

Murire purttoare de via ai ctigat i deprtare desmerdrilor. Pentru aceasta te-ai nvrednicit a scula pre mori prea fericite Venedicte minunndu-tedetoi credincioii, ca i marele Ilie. P r i n cuvioase ostenelele tale, ai fcut turm de nenum rai clugri, carea pururea r mne, ngrdit fiind cu apr rile tale, supuindu-se celor ce bine de tine au fost tocmite, vrednicule de minune.

Intru aceast zi, sfntul mucenic Alexandru cel din Pidna. Stih: A s pgubi de cununi nesuferind, Alexandru terea capului este rbdnd.

JVcesta ca ntru o ntunerecime a n

112 Slava...

LUNA LUI M A RT IE

C e i fr minte prnduli-se s te omoare, cu otrvirile pre tine, carele erai pzit de dumnezeiasc mna Atotziditorului, dovedindu-se de mainainte cunotina Duhului, ce era ntru tine (fericite) sau ruinat.
i acum, a N sctoarei:

fii mpreun cu Dumnezeu i s te ndulceti de dumnezeia sc frumseea lui, ntru vecii cei nesfrii.
i acum, a Nsctoarei: I

Vindec patimile sufletului meu, cel ce ai zemislit isvorul neptimirii Fecioar, i-mi d mie ploi de umilin, cele ce-mi pricinuesc mie acolo mng iere, Nsctoare de Dumnezeu, Preasfnt.
Peasna 8, Ir m o s : Pre Dum nezeu cel ce...

at sau nscut din tine cu rat (Isaia artat striga) fiul ce lui prea nalt, i al tu fiu s vede Fecioar, fcnd fii printelui celui ceresc, pre cei ce te laud pre tine.
Irmosul: S ludm bine s cuvntm...

tf*Mpanind ntru Hristos asu pra patimilor celor fctoa re de putrejune, cugettorule de Dumnezeu printe ntru m pria cerurilor te-ai nvredni cit a lcui, mpreun cu toi cei ce bine au vieuit i au iubit pre Dumnezeu, vztorul a toate. finte rugciunile tale priimindu-le Dumnezeu, da prin tine celor lipsii cele trebui toare spre vieuire, foarte proslvindu-te pre tine pre pmnt, prin lucrrile minunilor, Vene dicte de trei ori fericite.
Binecuvntm pr Tatl...

P re Dumnezeu carele sau j pogort n cuptorul cel cu foc la coconii evreetii, i vpaia ntru rcoreal o au prefcut, ca pre Domnul ludai-1 lu crurile, i-l prea nlai-1 ntru toi vecii".
Peasna 9, Irmos : Pre Dumnezeu Cuvntul... I j

rtatu-te-ai ca un soare ma re, de Dumnezeu purtto rule, luminnd zidirea cu semne nfricoate, i cu strlucirile bu ntilor. Pentru aceasta svr im pomenirea ta cea cu ade vrat luminat, luminndu-ne la simirile inimii printe. pustnicilor cele de tine adunate, ziua i noaptea te laud pre tine, avnd n mijloc trupul tu, printe nelepte, carele cu ndestulare isvorte ruri de tmduiri ne ncetat acestora, i lumineaz paii lor nencetat.

C etele

nfrumsendu-le cu frumseile buntilor celor dumne zeeti, ntru cmrile cele de mire te-ai mutat printe, ca s

IN 14 Z I L E

S la v :

ai mult de cat razele soa relui ai strlucit printe, svr ind poruncile lui Dumnezeu, i ntru lumina cea nenserat te-ai mutat, rugndu-te, ca s se dea curjire de pcate, celor ce cu credinf te cinstesc pre tine Venedicte pururea pome nite.
i acum, a Nsctoarei:

INTRU ACEAST LUN


IN 15 ZILE. Sfinii Mucenici Agapie, i cei dimpreun cu dnsul ase mucenici. La Doamne strigat-am... ale sfinilor, Glas. 8 . Podobie: O prea slvit minune...

sctoare de Dumnezeu fecioar, gonete norii sufletu lui meu, i-mi d stpn, ca s zresc curat frumuseea cea mntuitoare, a celui ce negrit au strlucit din prea sfnt pn tecele tu, spre lumina neamu rilor, prea cntat.
Irmosul : sw

P re Dumnezeu cuvntul cel


J J din
yy yy yy yy yy yy yy

ucenici ai lui Hristos cei apte la numr n vlirile g o n a c i l o r i moartea cea sl ni c, nimic afi socotit, ci gata va|i srguit ctr luptri, cu minte viteaz, i cu slava biruinfei ncununndu-v, vafi nu mrat mpreun cu tofi drepii, cu carii mpreun v cinstim i v fericim pre voi totdeauna. p t i mi t o r u l e Agapie, iubind isvorul buntfilor i savarirea doririlor, te-ai grbit a bea paharul muce niciei, chiemnd dumnezees cul nume al Dumnezeului celui, viu: O brbia ta! O rbdarea ta! Prin carea artat te-ai nvred nicit a dobndi slava i strlu cirea. ucenici vrednici de mi nune, spre junghiere de bun voe vafi dat pre sine-v, i p mntul Iafi sfinit cu sngiurile voastre, i cu trecerea ai lu minat vzduhul, i acum v slluii ntru cele cereti, rugndu-v pururea pentru noi

Dumnezeu, carele cu ne grit nelepciune au venit s noiasc pre Adam cel czut ru prin mncare ntru stric ciune, din sfnta fecioar ne grit ntrupndu-se pentru noi credincioii, cu un gnd ntru laude l mrim".
S V E T IL N A glasului, i stihoavna Triodului.

M ucenice

i cealalt slujb a Utreniei

dupre ornduiala

postului i Otpustul.

114

LUNA LUI MARTIE

ctr lumina cea nenserat, prea luminailor de Dumnezeu.


Slav, i acum, a Nsctoarei:

D ucur-te dumnezeiasc cru a luminii; Bucur-te bi serica Domnului, i cort al sfineniei, lumin ne-ai rsrit nou, din pntecele tu cel prea curat, l u m i n n d marginile lumii, i sfinindu-ne pre noi cu buntatea; Bucur-te capul m n t u i r i i Preacurat; Bucu r-te auzire i graiu nfricoat a celor ce ndjduesc spre tine.
A Crucii, a Nsctoarei:

iind n lcaurile cele ce reti Mucenicilor, pre cei ce v lud pre voi pre pmnt, nvrednicii-i luminrii. urnuri ale bisericii vai artat, zidirile nebuniei idolesti T surpnd purttorilor de chinuri ai lui Hristos, prea vitejilor.
S la v :

Rnindu-te de dragostea st pnului tuturor, Mucenice Agapie, vrednicule de minune, i te-ai srguit mainainte a muri pentru dnsul.
Si acum, a Nsctoarei:
I

oarele sau ntunecat fiule i luna n hain n e a g r au schimbat lumina. Pmntul s cltete i catapeteasma bise ricii tale s rumpe. i eu cum nu m voiu rumpe la cele din luntru fiule? Zgriam-voiu la fa prea dulce mntuitorule al meu, vzndu-te pre tine mort fr dreptate. 2
LA UTRENIE.
C A N O N U L sfinilor i al T riodului dupre ornduiala lor. C A N O N U L sfinilor. Al cruia acrostih la Greci este acesta: La apte mucenici voiu aduce cntarea de laud. Facerea lui Chir Iosif. Peasna 1, glas 8, Irm o s -

u raza cea prea strlucit, a celui rsrit din tine fecioar lumineaz ochii sufletului meu, ca s te slvesc pre tine.
Peasna 3, Irmos: Nu este sfnt ca Domnul...

prinzndu-te cu focul dra___ ostei lui Hristos,mucenice Agapie, ai stins vpaia nebu niei idolilor, cu curgerile sn giurilor tale, pentru aceasta te ludm pre tine. Artatu-vai fericiilor sbii, tind cu darul mulimea draci lor i acum bucurandu-v, vai unit cu mulimea puterilor celor nelegtoare.
Slav:

cntm Domnului, celui ce au trecut pre norodul su prin marea roie, c singur cu slav sau proslvit".

Vitejete svrind calea muceniciei, prin lepdarea tru pului, ai ajuns mpria cea

N 15 ZILE

115

de sus, ntru carea ai avut vietuirea, dumnezeetilor mucenici.


i acum, a N sctoarei:

unoscut-am pre Ziditorul cel ce (prin milostivirile milii) sau artat nou cu asemnarea trupului, din pntecele tu cel purttoriu de lumin, celor ce te ludm pre tine maic pu rurea fecioar.
Ir m o s u l:

mort vznd, spnzurnd pre lemn, pre Mielul i pstorul, ca o maic vetndu-se, plngnd, gria: Cum voiu suferi fiul meu pogorrea ta cea mai pre sus de cuvnt. i patimile cele de bun voe, prea bunul e Dumnezeule.
Peasna 4 , Irm os:

N u este sfnt ca Domnul, i nu este drept ca Dumne ze u l nostru, pre carele l laud toat fptura i nu este drept, afar de tine Doamne".
Sedealna, glas 1 . P o d o b ie : M orm ntul tu...

fuvi nte din munte umbros, ^ );din una Nsctoarea de Dumnezeu, cu dumnezeiasc vedere, proorocul mai nainte au cunoscut c vei s te ntru p e z i : i cutremurndu-se, slvia puterea ta. Foarte iubind pre Hristos, Agapie, patimilor lui brbtefe te-ai asemnat, ca un miel de b u n voe junghiindu-te, vrednicule de minune, marc mucenice. C u tot sufletul pre sine-v dndu-v la sabie nfelepfilor mucenici, cu picturile sngiurilor afi roit haina, cu carea mpodobindu-v, n ceruri l cuii.
S la v :

eata mucenicilor, cea cu numrul de apte, s se laude, cci acetia gonesc vtmarea noastr, ca nite pzitori ai cre dinei, i turnuri ai Bisericii. Acetia gonesc cetele dracilor, i s roag pentru noi Stpnului, druindu-ne pace.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

M aica lui Dumnezeu, pre tine te tim tofi (carea fecioar cu adevrat i dup natere te-ai artat) cei ce alergm la a ta buntate: C pre tine te avem pctoii folositoare, pre tine te-am agonisit ntru ispite mntuire, una Preacurat.
A Crucii, a Nsctoarei:

O fierbinte dragostea voa str ctr Dumnezeu, prin ca rea desvrit vafi lepdat de sine-v-fi i moarte suf eri nd prea slnic, vafi nvrednicit nemuririi.
i acum, a Nsctoarei:

IVteluaua cea nentinat,

Priimit -ai n pntece, Prea curat Fecioar, pre cuvntul

LUNA LUI M A RT lE

I mirul, carele cur lumea de I uri de tmduriri izvop u t o a r e a pcatelor. Pentru rnd mucenicilor, patimile p aceasta pre tine cu credin te mntenilor dumnezeete Ie cu fericim. rii. Pentru aceasta bucurndu-ne, cu credin ludm vite Peasna 5, Irm o s : jiile voastre. el ce din noaptea netiinei cu dumnezeiasc cunoSlav : tin toate le-ai luminat, lumiupre lege svrind sfin neaz-m spre mnecarea slaita lupt, dupre lege vai i n vosloviilor tale Doamne". cununat de mna cea ziditoare cndu-te iubit la nume, a toate, Mucenici cei apte cu ca i n fapt, ai ptimit slvite numrul, cetenii cerului, cei pentru dragostea lui Hristos la o stare cu ngerii. Dumnezeului nostru, mpra i acum, a Nsctoarei: tului tuturor. omii nedumnezeirii, cu raiul cumplitului tiran l-ai stnt pomul tu vetejindu-i defimat sfinilor mucenici, i Preacurat, rutatea vrjmau Iui Hristos otindu-v, cetele lui, carea pururea odrslete dracilor le-ai pierdut. ntru mine, mpuineaz-o dum S la v : nezeiasc mireas. rin luptele cele sfinite sur Irm osul: ^ pnd trufia nelegiuitorilor, vai C urtete-m Mntuitorule, ncununat cu cununa nemuririi, c multe snt fr de legile mucenici ai lui Hristos. mele, i m rdic dintru ai acum, a N sctoarei: dncul rutilor, rogu-m. u dumnezeieti cnt r i , Cci ctr tine am strigat, i pre Nsctoarea de Dumne m auzi Dumnezeul mntui zeu, credincioii s o fericim, r i i mele". zicndu-i: Bucur-te ua, prin CONDAC, glas 8 . carea singur au trecut Domnul.
Peasna 6, Ir m o s : Curete-m Mntuitorule... Podobie: nviat-ai din mori...

mpreun cu cei doi Alexan1 1 dri, i cu acei doi Dionisii, s cutm pre Agapie slvitul: Pre Timolaon i pre Romilon, carii tare sau muncit i au bi ruit mulimile vrmailor.

eata cea cu numrul de apte a sfinilor mucenici, tare au ptimit pentru treimea cea dumnezeiasc i cu darul au pierdut mulimile vrjmailor celor de gnd, i sau mpreu nat (prin Duhul) cu ntunere-

IN

15 Z I L E
T -T X J T

cimea cugetelor celor cereti, cu ale crora rugciuni, milostivete-te spre noi lubitorule de oameni.
Intru aceast lun n 15 zile, Pomenirea Sfn tului mucenic Agapie, i cei mpreun cu dn sul, Plisie, Romii, T im olau, doi Alexandri i doi Dionisii. Stih: Alerga Agapie la mrturisire: Cci dragostea lui Dum nezeu avea spre n trire. Plisie m preun cu trei, de sabie fiind tiat: C u aceia m preun ln g Dum nezeu edere au luat. Doi Alexandrii cu numirea, cu n u n a le-au fost terea de obte rb d n d : i la am ndoi Dionisii, de obte le-au fost priimind. In a cincisprezecea Agapie au fost tiat, Cu prietenii, i la ceriu sau mutat.

Intru aceast zi, sfntul mucenic Nicandru, cel din Egipet. Stih: Ca pre un miel pre Nicandru snt despoind, Slujitorii nelciunii minele pre el puind.

au fost pre vremea mpr iei lui Diocliian, ns Agapie era din cetatea ce s chiam Gaza, iar Timolau din Pont; Iar cei doi Dionisii din Tri poli cea din Finicia: Iar Rom ii era ipodiacon bisericii din Diespol; Iar Plisie i cei doi Alexandrii din Egipet. Ace tia nti dat legndu-i sufletele mpre un cu dumnezeiasc poft, de aceia bgndu-i minele n ctui, sttur naintea lui Urban ighemonul Chesariei, numindu-se c snt cretini. i el neputnd s-i plece nici cu ngroziri, nici cu amgituri, ca s-i fac s se oespar de credina lui Hristos, au poruncit de le-au tiat capetele^

A cetia

cest sfnt era pre vremile mpriei lui Diocliian, crescut ntru blagocestie, i mpreun legat cu dragostea mucenicilor lui Hristos, avnd lucrul s rdice pre ascuns moatele lor, i s le strng pre ele cu cucernicie i cu cinste. i oarecnd vznd Moatele, oare crora sfini muce nici aruncate aa, i fr de nici o grije( ducndu-se noaptea i lundu-le, le-au ae* zat n oarecare loc cu bucurie i dupre cuviin. Dar vzndu-1 oarecarele nchintoriu de idoli, l-au prt la boierul, i fiind prins i n privelite mrturisind pre Hristos Dumnezeu adevrat, despoiat fiind de piele, au priimit cununa mu ceniciei.
Intru aceast zi, sfntul noul mucenic Manuil Criteanul, carele a mrturisit n Hiu, la anul o'm ie apte.sute nouzeci i doi, de sa bie tiat sau svrit. S t ih : Ca o oaie fiind tiat fericite. Te-ai adus la staulul cel de sus, o ManuiI cinstite.
f i iO S

Cu ale lor sfinte rugciuni...


Peasna 7, Irmos:

ita r V i \ e ;

Intru aceast zi, sfntul apostol Aristobul episcopul Vritaniei, fratele Varnavei apostolul. Stih : Lui Pavel urmeaz Aristobule aici cu ptimire, Ca n Ceriu m preun cu Pavel s aibi i dnuire.

inerii cei ce mersese din ludeia n Vavilon oare, cnd cu credina Treimii, v p a ia cuptorului o au clcat, cntnd: Dumnezeul prinilor notri bine eti cuvntat '

din cei aptezeci de ucenici, i au urmat sfntului apostol Pavel, propoveduindu-i Evanghelia i slujindu-i n toat lumea, de carele au fost i hi rotonit i episcop n ostrovul Vritaniei, unde erau oameni slbateci i foarte cruzi. De ctr carii, uneori sau btut, i alteori sau tras pre ulie i prin aceste necazuri i munci au plecat pre muli de i-au apro piat la Hristos. De aceia fcnd i biserici i hirotonindu-le i preoi i diaconi, sau svrit.

A cesta a fost unul

D e bun voe vai dat pre sine-v spre junghiere ca nife miei, netemndu-v de munci, prea ludailor osfai, cu bun osrdie strignd: Dumnezeul p r i n i l o r notri bine eti cuvntat. u dragostea Stpnului tuturor strlucindu-te muceni

118

LUNA LUI MARTIE

ce Agapie, fi-ai plecat gruma zul subt sabie, i te-ai numrat cu otile mucenicilor, strignd: Dumnezeul prinilor not ri bine eti cuvntat.
S la v :

dinfa Stpnului, puterea ne ltorului o afi surpat i cu bun slav slvindu-v, prin biruin, ntru odihnele cele cereti l cuii mucenici ai Domnului.
i acum, a Nsctoarei;

C a nite sfenice v vedefi n casa Domnului slviilor mu cenici, luminnd cu apte lu mini n lume, pre cei ce cu credin alearg nainte, stri gnd: D u m n e z e u l prinilor notri bine eti cuvntat.
i acum, a N sctoarei:

Tmduete patimile inimii mele, ceia ce ai nscut izvorul neptimirii, i ctr viafa cea dumnezeiasc m povjuete, ca s te slvesc pre tine maica Mntuitorului ntru toji vecii.
Irm osul; S ludm , bine s cuvntm...

Legat fiind eu cu lanurile nenumratelor greale, desleag-m prea nevinovat, dndu-mi mie ploi de lacrmi, ca s cnt celui ce au rsrit din tine: Dumnezeul prinilor no tri bine eti cuvntat.
Peasna 8 , Ir m o s : Pre D o m n u l cel ce s au...

P re Domnul cel ce sau proslvit n muntele cel sfnt i n rug prin foc au artat lui Moisi taina naterii pururea Fecioarei, ludafi-li-1 prea nltafi ntru toji vecii".
Peasna 9, Irmos: Cu adevrat Nsctoare...

rtatu-vati tmduitori de ___feluri de boale, prin lucra r e a Duhului, toate boalele noastre le vindecai, ca s cntm i s slavoslovim dumnezeia s c pomenirea voastr." Iubind pre Dumnezeu, te-ai iubit de dnsul mucenice: Pen tru aceasta pre tine, carele ai svrit dumnezeiasca lupt, te-au primit n cmrile cele cereti, mpreun cu cei de o rvn Agapie.
Bine cuvntm...

rumoi fcndu-v cu fru museile cele dumnezeeti ale muceniciei, aji sttut de fa naintea Domnului i mpreun cu dnsul v veseliji pururea, purttorilor de chinuri. abra ngerilor pre voi, carii vafi desprit de trup mu cenicilor, v aduce ctre ce reasca cetate, ntru lumina cea nenserat.
S la v :

lnputernicindu-v cu cre-

N u ncetaji a v aduce aminte de noi ctr Dumnezeu, cei ce svrim astzi sfnta

IN 16 ZILE

voastr pomenire, slviilor mucenici.


i acum, a Nsctoarei:

lumina pocinei, cu totul fr prihan, cel ce snt ntunecat cu lenevirea, ca s cnt, i s mresc mririle tale.
Ir m o s u l:

L umineaza-ma pre mine cu

u adevrat Nsctoare de Dumnezeu, te mrturisim pre tine Fecioar Curat, cei mn tu ii prin tine, cu cetele cele fr de trupuri, mrindu-te pre tine.
S V E T IL N A glasului, i Stihoavna Triodului. i cealalt slujb a Utreniei dupre ornduiala postului i Otpustul.

tru ntunerec ctr lumina slluirii cei dumnezeeti, i tare osta al tu l-ai artat, asupra vrjmailor. Pentru aceasta f cnd vitejii, te-au proslvit pre tine, Iubitorule de oameni. oamne,Tu prin rugciunile mucenicilor, ca un bun i iubitor de oameni, pzete-ne pre noi nt r u acoperemntul aripilor tale celor nelegtoare, i ne n vrednicete Cuvinte, a vedea curat i limpede, nvierea ta cea de a treia zi, ca un milostiv.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

INTRU ACEAST LUN


IN 16 ZILE. Pomenirea Sfntului mucenic Savin. La Doam ne strigat-am... Stihirile triodului ale Sfntului, glas 8 . Podobie: Doamne de ai i sttut... i

oamne, primete rugciu nile maicii tale i milostivindu-te, pleac-te, i mntuete tot neamul omenesc, cel ce mrete a ta stpnire i ne isbvete pre noi dintru ne lciunea v r j m a u l u i celui spurcat, i ne miluete, milos tive dndu-ne ertare de greale.
A Crucii, a Nsctoarei;

doamne, Tu ca unul ce ii neputina firii oame nilor, nci nge-ne pre noi cu putere n vremea nfrnrii, i ne ntrete asupra pa timilor, i a vrjmailor celor nelegtori, ca un bun ndurat, ngrdindu-ne cu neptimirea sufletului, ca s slvim mila ta. oamne, Tu ca un bun cu suflarea Mngitorului, au adus pre purttorul de chinuri, din-

oamne, cnd te-au vzut soarele pre lemn spnzurat, pre tine soarele dreptii, au ascuns razele, i luna lumina ntru ntunerec o au schimbat. Iar Maica ta cea Preacurat, la cele din luntru s rnia.
LA UTRENIE.
CANONUL Sfntului i ale Triodului rornduiala lor. CANONUL Sfntului. Peasna 1, glas 8, Irmos: dupre

pa trecndu-o ca pre uscat i din rutatea Eghipetu-

LUNA LUI M A RT IE

lui, scpnd Israilteanul striga: Isbvitorului i Dumnezeului nostru s i cntm". rin ostenelele nfrnrii i cu curgerile lacrmilor, curtindu-ne ochiul sufletului prin cuget, s vedem nviat pe soa rele slavei. Inlndu-te ntre nljimea cunotiinei lui Hristos, prin cuget nfelept, purttorule de chinuri, nelciunea minciunii o ai prsit i mrirea cea ce reasc ai dobndit.
Slav:

toindu-te slvite, prin credina i dragostea lui Hristos, ai f cut tu vitejii asupra vrjmailor.
S la v :

rin rbdarea ta ai cldit te meliile nelciunii, i capitile idolilor ntru adnc le-ai arun cat Savine.
l acum, a Nsctoarei:

nputernicindu-ne, i ntrindu-ne prin tine Preacurat n vremea nfrnrii, rsboiul patimilor biruim.
Irm o s u l:

It ru curgtor de aur artndu-ten pmntul Eghipetului, mucenice al lui Hristos Savine, i n lume vrsndu-i sngiurile mucenicete, ai ad pat pre oameni cu cunotin dumnezeiasc.
i acum, a Nsctoarei :

u eti ntrirea celor ce alearg la tine Doamne, Tu eti lumina celor ntunecai i pre ..tine te laud duhul meu".
Sedealna Sfntului, glas 3. Podobie: Fecioara astzi...

el Preacurat, m a i pre sus de cuvnt prin rugciunile tale, umple de linite vremea acestei viei, i ndrepteaz pre cei ce te mresc pre tine, cea cu totul fW U 1 W tara prihana.
Peasna 3, Irmos : T u eti ntrirea...

chinuri, ostaule al adevrului, slvite mucenice al lui Hristos, propoveduitorule al Dumnezeetii Treimi, cere daru dintru nlime, ca s dea prin rug ciunile tale pace tuturor, celor ce te cinstesc i laud nencetat dumnezeiasc pomenirea muceniei tale.
Slav: i acum, a Nsctoarei:

Pi

u Doamne pre noi ne nt_ rete prin post, bine a plce fie, i a plini cu osrdie cinstite voile tale".

u nebiruit putere mpl-

Fiete cine unde se mntuete, acolo dupre dreptate i alearg. i carea alt scpare este ca aceasta precum tu Nsctoare de Dumnezeu, ca rea acoperi sufletele noastre?

N 16 ZILE A Crucii, a Nsctoarei:

121

oiag de putere dobndind crucea fiului tu Nsctoare de Dumnezeu, cu dnsa surpm ntrtrile vrjmailor, cei ce cu dragoste nencetat te mrim pre tine.
Peasna 4, Ir m o s :

braul tu cel nalt, pacea ta d-o nou, Iubitorule de oameni . u strlucirile tale, luminea z-ne pre noi prin post i ne nvrednicete curat a te vedea pre tine Soarele slavei, i al dreptii. C a o fclie prea luminoas avnd n suflet dumnezeiasc dragostea lui Hristos, clr dnsul te-ai povuit prin chinu ire mucenice Savine.
S la v :

77

77

uzit-am Doamne taina iconomieitale, neles-am lu crurile tale, i am proslvit dumnezeirea ta.

burdrile trupului cu pos tul i cu ostenelele supuindu-le, fr de patim i curat s ve dem mntuitoarele patimi ale lui Hristos. a cu un biciu, cu graiurile mrturisirii tale cei dumneze ieti ai rnit pre gonaci, i tu te-ai mntuit nernit Savine.
Slav:

u toiagul nelepciunii tale nelepte, ai omort nchinciu nile cele eghipteneti, slvind pre Domnul fctorul tuturor.
i acum, a Nsctoarei:

re cei ce se n c h i n fpturii, i-ai plecat Savine i i-ai povuit spre nchinarea Dum nezeului luluror, povuitorul propoveduindu-te pre tine mu cenice.
i acum, a Nsctoarei:

mbrcnd neputina noas tr cu putere, n vremea nfrnrii, ntrete-ne pre noi Prea curat, asupra rsboaelor i asupra patimilor.
Peasna 6 , Irm os: Curete-m Mntuitorule...

a nite anghire priimind folosirile tale singur prea cu tat, ne aducem ntru dumnezeesc limanul fiului tu i Dum nezeului nostru.
Peasna 5, Irmos:

esftarea buntilor i m prtirea desmierdrii ceii nestriccioase, le pricinuete postul, celor ce s mprtesc Iui, i cu inim curat slvesc pre Hristos, cel ce este singur pricinuitorul mntuirii. odoaba aceast vzut, i trufia cea lumeasc, cu buncredin le-ai urt, i te-ai artat iubitoriu de mrirea cea mai

umineaz-ne pre noi Doamlne, cu poruncile tale, i cu

LUNA LUI MARTIE

bun, i de bogfia cea venic, purttorule de chinuri slvite Savine.


S la v :

Stih: Rul Scamandrului

ap de defimare:

Lui Savin sau fcut de bun brbie artare Intru a ase spre zecea zi cu adevrat: Curgerea rului pre Savin l-au luat.

urburarea acetii vieji cu multe osteneleai prsit Savine i n limanul credinfei lui Hris tos ai ajuns, prin carea bog ia neptimirii o ai pus ntru dumnezeetile cmri.
i acum, a N sctoarei:

Cei ntiu zidii, gustnd din pomul neascultrii, sau fcut isgoniti din desftare, Prea curat fecioar, iar noi mprtindu-ne de cel nscut din tine, ntru viata cea nestriccioas ne desftm.
Ir m o s u l:

au fost din Ermupoleos al Eghipetului n vremile lui Dioclilan m pratului, ascuns fiind afar din cetate, mpreun i cu ali cretini ntro mic csoar, i cutndu-1 slujitorii de idoli, pentru cci avea mare fal la cretini, fiind de neam mare, i ntrecnd pre muli cu dragostea credinei, apoi l-au aflat. Deaceia aducndu-1 la oare carele Arian ighemonul cetii, i mrturisind credina cea n Hristos, l-au spnzurat i l-au strujit atta, ct i pica carnea pre pmnt. De aceia l-au ars cu fclii aprinse. i afar dintru acestea i-au legat o piatr, i l-au aruncat n rul ce s chiam Scamandron, i aa au luat cununa muceniei.
Intru aceast zi, sfntul mucenic Papa. Stih: Te legi cu lanuri de copaciul prin care Papo te-ai suit. i ca Zaheiu adic vezi pre Hristos acum dup ce ai murit.

A cesta

C u r f e t e - m Mntuito rule, c multe snt fr-de-legile mele, i m ridic dintru adncul rutilor rogu-m. Cci ctr tine am strigat, i m auzi Dumnezeul mntuirii mele.
C O N D A C , glas 2 , Podobie: C utnd cele de sus...

Acesta vznd c s afl lumea la atta primejdie a nchinrii de idoli. Stnd naintea stpnitorului i ruinndu-1 cu mult ndrznire ce avea ntru Hristos. L-au pus la pmnt, i l-au btut foarte ru cu toiage; de aceia preste obraz. Apoi spnzurndu-1, i-au rupt carnea cu unghii de fier. Deci btndu-i piroane n tlpile picioarelor, I au gonit, de au alergat mult loc. i apoi iari legndu-1 de un pom, ce nu fcea road, l-au fcut de au fcut road, n carele i sfritul au luat. Iar Licaonia s bucur i s veselete, avndu-i sfintele moate.
Intru aceast zi, sfntul loan cel din Rufiane cu pace sau svrit. Stih: Cinstim Ioane a ta adormire: Iar mai bine zicnd ctr Dumnezeu mutare: Intru aceast zi, sfntul Mucenic Romano prin sabie sau svrit. Stih : Dragostea cea ctr tine prin nevoin a rtn d : Romano al tu, Mntuitorule ctr sabie era privind. Intru aceast zi, sfinii zece mucenici cei din Finicia, de sabie sau svrit.

drasla cea dumnezeiasc, floarea cea nevetejit, vifa cea cu mult rod, purttorule de Dumnezeu Savine. Umple de veselia ta, pre cei ce cinstesc pomenirea ta i nencetat te roag pentru noi tofi.
Intru aceast lun, n 16 zile. Pomenirea Sfntului mucenic Savin Eghipteanul.

ii

IN 16 ZILE S t i h : Ceat de zece brbai prin sabie mr turisitori. Ii omoar cei de brbai i de mucenici uci gtori. Intru aceast zi, sfntul Alexandru Romei, cu pace sau svrit. S t i h : Alexandru Papa Romii ceii cuete Edemul, patria cea veche: Papa al veche l-

123

Intru aceast zi, prea cuviosul printele n o stru A nin, fctorul de m inuni. Stih : Fiind acoperit de m orm nt Anina fc torul de m in u n i: N u i-s m preun acoper darul facerilor de m inuni.

cest Cuvios printele nostru din tnara varsta, fara de nvtur fiind, i iubind linitea, vieuia osebit. Iar dup ce au ajuns n vrst de cinci spre zece ani, rmind srman de prini i lsnd lumea, sau dus n pustie, i aflnd acolo pre un monah cu numele Maiuma foarte srac, au rmas lng el, ntru priveghieri i rugciuni. i atta era de lipsii feri ciii, nct neavnd cele de nevoe, odat mnca la patru zile. Dar ns de i lipsii, atta s ndulcea de masa lor ca i cnd sar fi aflat la mas mprteasc. Dup aceasta au voit pomenitul duhovnicescul su printe s se duc din acelea locuri. Iar fericitul Anina i-au zis, iart-m p rinte cinstite, eu fiind povuit de D um nezeu ca s viu la tine, pentru aceasta nu m voiu duce de aicea. Pentru aceasta au rmas cuviosul acolo i nu sau dus. Eia ns de multe ori la pustiul cel mai dinluntru, i s deprta cale de dou zeci sau trei zeci de zile, i iari s ntorcea la chilia sa. i supuind patimile trupului, au primit, precum s vedea, rspltirea de la Dumnezeu, pre supunerea hiarlor celor slbatice, i artat este, c i doi lei n urma lui pretutindenea i un spin zgremiros intrnd n piciorul unuia din lei, fericitul l-au scos i legnd bine pi ciorul l-au fcut sntos. i dar pentru aceasta alergnd vestea lui pretutindenea, mergea la el mulime de br bai i de femei, avnd cu sine i bolnavi, i el cu darul lui Dumnezeu ce lcuia ntrnsul, i cu singur rugciunea, vindeca pre toi de orice boal ar fi fost inui. Deci lsnd a s mai duce n pustie, s afla linitindu-s n chilia sa. Ins ap de but nu era aproape, ci o cra pe ia dela rul Efratului cale de
W W A .w fw/ W 1 A * .W . U f * 1

patru sau cinci mile, i nct s afl Cu viosul singur, mai rar o aducea. Iar dup ce au nceput mulimea norodului s vie la el, atuncia era de nevoe ntrebuinarea apei, pentru care au fcut un mic lac ca s se adune n el ap de ploaie. Ci ns i din acesta scondu-se s deerta de mult mulimea norodului. Pentru aceasta poruncind odat slujitorului, ca s aduc ap din lac, i acela spuindu-i c nici un pahar nu s poate umplea cu apa din lac, rdicnd Cuviosul ochii spre ceriu i suspi nnd din adncul inimii, au zis slujitorului cu fa linitit: Du-te fiule ntru numele Domnului, scond ap din lac ad frailor. i ascultnd slujitorul i ducndu-se la lac, o minune! L au aflat pre el plin de ap, pentru aceasta i striga: Venii toi s vedei lucru minunat. Deci srind toi, i bnd din apa cea rece i curat, sau spimntat i da mulumit lui Dumnezeu, carele proslvete pre cei ce-1 iubesc pre el. Deci vrnd sfntul s acopere vestea acetii minuni, au socotit iar el singur s aduc ap dela rul Efratului, precum i mai nainte fcea, i n toate nopile cratul apei era lucrul su cel neaprat ntru sinei optindu-i rugciunile, cte odat ns i ziua, nengduind pre altul a o face aceasta. i iari oarecnd mult norod adunndu-se i toat apa deertndu-s. Lund btrnul ulciorul sau dus la ru, i nedeprtndu-se loc de o arun ctur de piatr, iari sau ntors. Deci socotind cei de fa c btrnul sau ntors pentru slbiciunea, au alergat spre ntm pinarea lui. i unul lundu-i ulciorul din mini ca s aduc ap, i vzndu-1 pre el plin, au strigat cu glas mare zicnd: Dai toi slav lui Dumnezeu, c braele btrnului isvorsc ap vie. Deci alergnd toi la ulcior i aflndu-1 plin de ap rece, sau nspimntat i au nceput a s tvli pre lng picioarele lui, rugndu-1 ca s conteneasc din acest fel de lucru, i s nu sufere pentru ei atta osteneal. Cci de nu s fcea minune zicea aceia, cu adevrat din rul Efratului era s care ap. Iar sfntul i nsui la pmnt aruncndu-se, s numea pre sinei pmnt i cenu i vierme i a totului defimare, i aa abia i-au linitit pre ei. Atuncia Patrichie Episcopul Chesareii, auzind c sfntul car ap singur au dat btrnului.

LUNA LUI MARTIE

spre uurare un mgariu ca s-i care ap. Ci suprndu-se un srac de nprumuttorul su, mergnd la btrnul, i spuse lui ntmplarea. Iar btrnul nici alt ceva avnd, nici voind ca s se ntoarc acela deert, i-au dat mgariul, zicndu-i: Vinde-1 fiule i scap pltindu-i datoria, de care lucru ntiinndu-se Episcopul, alt mga riu i-au trimis, zicndu-i: Pre acesta nu i1 druesc, ci numai ca s care ap, i cnd voiu avea trebuin, l voiu lua n apoi. i iari nu dup mult, viind un ceritor i neavnd sfntul ce-i da, i-au dat mgariul; de care iari ntiinndu se Episcopul, i-au fcut lui un vas mare ce i pn acum s afl, i au poruncit sluji torilor: Trimiind dobitoace s care ap s umple vasul, i iari s se ntoarc napoi. Deci era n locul acela un stlpnic oare carele vestit, carele prin diavoleasca j lucrare rzboindu-se cu oare carii; nct i piatr au aruncat asupra lui i sau n tmplat s se rneasc din acea piatr. Socotind acela a s porni spre izbndirea cutezrii, nct i de pre stlp s se p o goare i sa fac vrjmailor lui vrednic izbndire. Acest om al lui Dumnezeu Anina, mai nainte cunoscndu-o aceasta prin Duhul Sfnt, scriindu-i lui i-au trimis scrisoarea prin hiara leul; pre carele vzndu 1stlpnicul,nfricondu-sesauspi- ! mntat. Deci lund ucenicul su scrisoa rea o au dat stlpnicului,pre carea cetindu-o sau umilit, i lsnd rspltirea la D u m nezeu, au scris napoi fericitului cu trimisul leu, foarte mulmind lui Dumnezeu i slugii sale. Oare carea femeie avnd boal cumplit, mergea ctr sfntul, iar ntlnindu o pre cale un barbar, i nvlind ca s o sileasc, cu singur chemarea ajutorului sfntului, mblnzndu-s acela au luat prefacere, i ntinznd mna ca s ia toiagul ce-1 nfipsese n pmnt mai na inte de a ncepe sila femeii, 1 au aflat pre el nrdcinat. i minunndu-se de aciast prea slvire, au alergat i el ctr sfntul i catihisndu-se sau botezat, i fcndu-s clugr de sfntul sau fcut prea iscusit. Deci femeia ctigndu-i vindecare, cu bucurie sau ntors. Snt i altele multe care mai pre sus de fire i nfricoate, de sfntul acesta sau fcut. Ci ca s nu ne socotim ngreuetori, le-am

trecut pre acestea i nevrnd. Deci vieuind n sihstrie nou zeci i cinci de ani, nici cum eind de acolo nct toi anii vieii sale au fost o sut i zece, feluri de mai nainte vedenii, spuindu-le mai nainte, care i cu lucrul sau svr it. i ndestui frai adunnd, chiemndu-i pre toi, i alegnd pre unul ce era covritoriu celorlani ntru buntate, i zicndu-le, pre acesta Dumnezeu n locul mieu, mai nainte vi l-au ales vou pstoriu i artnd cu mna pre acel frate i srutndu-i pre toi i-au blagoslovit. i mai trind apte zile, sau mutat ctr Domnul n easesprezece zile, ale lunei lui Martie.
Intru aceast zi, pomenirea Cuviosului prin telui nostru Hristodul fctorul de minuni.

Cu ale lor sfinte rugciuni....


Peasna 7, Irmos : I

inerii cei ce mersese din Iudeian Vavilon oarecnd, cu credinf Treimei, vpaia cuptorului o au clcat, cntand: Dumnezeul prinilor notri bine eti cuvntat".

epdnd prin nfrnare negura de pe ochii sufletului, lumina cea dumnezeiasc prin credinf s primim, cu fric i cu curie strignd: Dumne- I zeul prinfilor notri bine eti cuvntat. Frumuseea sufletului, prin frumusefea trupului, mucenice o ai artat. Cci luminat te-ai artat ntru videnii, i dulce ntru cuvinte, Savine strignd: Dumnezeul p r i n i l o r notri bine esti cuvntat.
y

S la v :

u brbjia i cu vitejia su fletului mucenice Savine ai n-

IN 16 ZILE

125 Irm o s u l: S ludm bine s cuvntm...

fruntat semefia cea mprotiv lupttorule a muncitorilor ce lor fr-de-lege, i lui Hristos ai strigat: Dumnezeul prini lor notri bine eti cuvntat.
i acum, a N sctoarei:

re mpratul ceresc, pre carele l laud otile ngereti, ludafi-l i-l prea nlai ntru toti vecii".
Peasna 9, Irm o s : Cu adevrat Nsctoare...

P re cei curtiji prin ntrnare, Nsctoare de Dumne zeu, nvrednicete-i a vedea dumnezeiasc scularea fiului i Dumnezeului tu, cari cu credinj b i n e c u v i n t e a z i strig: Dumnezeul prinilor notri bine eti cuvntat.
Peasna 8, Irmos : Pre m pratul ceresc...

rin nfrnare nfrnnd pa timile, s le supunem mintii cei curate, ca s mprtim mpreun cu stpnul tuturor. Biruind rzboaele cele n elegtoare purttorule de chi nuri, i supuind pre muncitori cu suflet viteaz, mprteti m preun cu Hristos fctorul tuturor.
S la v :

npodobindu-ne ia suflete prin nfrnare i prin rugciune i prin credin, nendoit, dumnezeete s primim pre mp ratul ceresc. dpndu -te cu neleg toarele curgeri ale Mngitorului, purttorule de chinuri Savine, roadele muceniciei le-ai adus Domnului.
Binecuvntm pre Tatl...

ergnd de pre pmnt ctr ceriu Savine, roag-te pentru noi (cei ce te cinstim pre tine) fctorului tuturor i dttorului tu de cunun.
i acum, a Nsctoarei:

Gurile sngiurilor tale, rvrsndu-s pre pmnt Savine, apele tmduirilor tuturor oamenilor Ie vars.
i acum, a Nsctoarei :

lava robilor ti eti Ns ctoare de Dumnezeu, ndrsneala i puterea i lauda i ade vrat svrirea ndejdii mele.
Irm osul:

ei ce ne ludm ntru tine Nsctoare de Dumnezeu, s dobndim slava fiului tu ntru nvierea lui, prin rugciunile tale.

u adevrat Nsctoare de Dumnezeu, te mrturisim pre tine Fecioar Curat, cei mntuifi prin tine, cu cetele cele fr de trupuri, mrindu-te pre tine".
i cealalt slujb a Utreniei dupre ornduiala postului i Otpustul.

1 2 6

LUNA LUI M A RT IE Slav, glas 1.

INTRU ACEAST LUN


IN 17 ZILE. Pomenirea prea cuviosului printelui Alexie, om ul lui Dumnezeu. nostru

La Doam ne strigat-am... Stihirile triodului, i ale Sfntului, glas 1 . Podobie: Prea ludailor mucenici...

Pm al Iui Dumnezeu 0 . pre tine te-am cuno!^ iP | | scut ?* cu numirea ?i cu fapta. C avnd pre pmnt srcie nemsurat, i strm torare, ai strlucit cu bunt|ile, i ai ncredinat pre credincioi cu minunile. Pentru aceasta roag-te, s se druiasc sufle telor noastre, pace i mare mil. u dorirea ceia ce roureaz, stingnd doririle trupu lui cele arztoare Alexie, prin bun credin ai schimbat c mara pentru cmar. i pentru desmierdrile trupului, ai do bndit dumnezeiasc asem narea ngerilor. Cu cari roa g-te mpreun, s se druiasc sufletelor noastre, pace i mare mil. Necunoscut ai rmas ne lepte, trudindu-te naintea por ilor dumnezeetilor prinfilor ti, batjocorindu-te pre fine slu gile tale n mult vreme. Iar murind te-ai artat cu minunile cele ce le-ai svrit, tmduind boalele, i izgonind du hurile cele necurate.

Iubind Hristos Dumnezeu, cea linitit i singuratic, sme rit, i fr de rutate viaa ta prea fericite Alexie, lumintor la t o a t lumea te-au artat, strlucind mai mult de ct Soa rele. Cci pre soie i avuia cea vremelnic, ca un praf o ai socotit, necunoscut fiind n casa printeasc, i ai dorit numai de nsui Hristos, pre carele l-ai iubit. Adu-i aminte dar pentru robii ti naintea scaunului mpratului tuturor, lui Hristos Dumnezeului no stru, nencetat rugndu-te pen tru robii ti, prea cuvioase p rinte.
i acum, a Nsctoarei:

Bucur-te curat strein auzire, Bucur-te lemnul cel sfnt al raiului cel sfnt de Dumne zeu, Bucur-te pierderea dra cilor celor ri, Bucur-te sabia cea cu dou ascuituri, carea tai capul v r j m a u l u i prin strein naterea ta, cu totul fr prihan, i pre noi cei nstreinai iari ne c h i a m Prea sfnt.
A Crucii, a Nsctoarei:

&

u n g h i e r e a ta cea fr dreptate Hristoase, vzndu-o Fecioara, tnguindu-se striga ie: Prea dulce fiule, cum pti meti fr dreptate ? cum spn zuri pre lemn, carele ai spn zurat tot pmntul pre ape? Nu

IN 17 ZILE____________

127

m lsa singur fctoare de bine mult milostive, pre mine Maica i slujnica ta rogu-m.
LA UTRENIE
CANONUL Sfntului i ale triodului ornduiala lor. C A N O N U L Cuviosului. Al cruia acrostihul la Greci este acesta: Pre tine om ul lui Dumnezeu te voiu fericite. Facerea lui Chir Iosif. Peasna 1, glas 2, Ir m o s : luda dupre

prea fericite, ai deslegat sterpiciunea maicii tale, iar n pntecele inimii zemislind frica cea prea curat, ai nscut D u hul mntuirii, prin dumnezeeti bunti i prin credin.
i acum, a Nsctoarei;

ntru adnc au aternut de de_,,mult toat oastea lui Faraon, puterea cea prea ntrarmat, iar ntrupndu-se Cuvntul, au pierdut pcatul cel prea ru, Domnul cel prea slvit, c cu slav sau proslvit".

iul lui Dumnezeu cel m preun fr de nceput, ca o pricin pre tine te-au avut, Fe cioar, a asemnrii cei nou, aflndu-te pre tine singur Cu rat, mai pre sus de toat fp tura. Pentru aceasta toate nea murile te ludm, i te fericim pre tine Preacurat.
Peasna 3, Irm o s: Inflorit-au pustia...

ltorit-ai pre calea cea strmt, din tineree petrecnd cu via cuvioas i curat n elepte. Pentru aceasta strm torarea minii mele lete-o ca s te laud pre tine, carele pe treci ntru limea raiului feri cite. C u totul pre sinei dndu-te lui Dumnezeu fericite, afar de trup i de lume ai fost, cin stind mai mult bogia cea ce reasc i petrectoare, i patria ta, cetatea Sionului cea vecinic, dect bogia cea striccioas.
S la v :'

u dragostea curiei rnindu-te ai schimbat n locul cmrii cei pmnteti, cmara cea cereasc, i n locul desmierdrii cei muereti, ai do bndit asemnarea cea prea dulce a ngerilor. urburrile cele din via, i ngmfarea bogiei ai prsit i te-ai fcut strein de patrie, printe Alexie, urmnd srciei lui Hristos.
S la v :

Nscndu-te tu ca i Samuil

n lacrmi i ntru osteneli i ntru nfrnare ai cutat prea nelepte, cndva s-i vie lu mina cea bun a cunotinei, ca s druiasc inimii tale neptimire.
i

i 28 i acum, a Nsctoarei:

LUNA LUI M A RT IE Sedealna, glas 8. Podobie: p re nelepciunea i Cuvntul...

Cel dintru nlime nevzut de ngeri, jos dintru tine nscndu-se Preacurat, s vede om desvrit, ca s dobn deasc iari lumea cea pier dut.
Irmosul:

nflorit -au pustia ca crinul Doamne, biserica pgnilor cea stearp prin venirea ta, Intru carea sau ntrit inima u 7 J mea
C O N D A C , glas 2. Podobie : C utnd cele de sus. .

vnd casa prin{ilor ti ca o cas strein, ai petrecut ntrnsa cu chipul srciei i dup mutare primind cununa slavei, te-ai artat minunat pre pmnt Alexie omule al lui Dumnezeu, ngerilor i oame nilor bucurie. ICOS. npodobindu-te cu viata i cu cuvinte, ai nlat Biserica lui Hristos cu vieuirea ta, f cnd pre tat i pre maic, pre mpratul i pre norod a prznui, pzind lucrurile cele dupre chipul lui Dumnezeu, Alexie prea cuvioase. Cci cu curia te-ai strlucit n lume. Pentru aceasta darul buntilor tale lumineaz pre toti, cei ce cu credinf prsnuesc pomenirea ta printe, cci te-ai artat n gerilor i oamenilor bucurie.

oji credincioii prin cuget privind sudorile i ostenelile tale prea nelepte, ne umplem la suflet de toat umilina, i cu dragostea inimii cinstindu-te pre tine cu cntri, nine ne pornim ctr dumnezeeti cn tri, spre mrirea i lauda st pnului tuturor, prea fericite Alexie, i cu credin strigm tie, ca unui plcut Domnului: Roag-te lui Hristos Dumne zeu, ertare de greale s d ruiasc, celor ce cu dragoste prznuesc sfnt pomenirea ta.
Slav, alt Sedealn, glas 3. Podobie: Q e frumuseea fecioriei tale...

chimbnd bogia cea nestriccioas, i artat vecinic, n locul bogiei cei striccioas, ai prsit frumsefea lu mii cu cuvioie Alexie. Pentru aceasta mpreun cu toti sfinii te slvim pre tine, i cu sfine nie prsnuim pomenirea ta, chemnd (prin rugciunile tale printe) ca s aflm mare mil.
i acum, a Nsctoarei:

enfeleas i necuprins este nfricoat taina ta cea mare, carea sau lucrat ntru tine stpn de Dumnezeu d ruit. C pre cel necuprins zemislindu-1 l-ai nscut, cu trup mbrcndu-se din Preacurate sngiurile tale. Pre carele tot deauna roag-l Preacurat, ca

IN 17 ZILE

129

pre Fiul tu , s se mntuiasc sufletele noastre.


A Crucei, a Nsctoarei:

eia ce te-au nscut pre tine Hristoase, vzndu-te nl at pre cruce, ca un osndit, unele ca acestea gria, pln gnd cu jale; Vai mie cum nu sau milostivit spre tine nici cum norodul cei fr de lege. Pre cela ce l-ai miluit pre el pentru mulimea milii tale. Nu m lsa pre mine singur n lume, cel ce Unul eti fr de pcat.
Peasna 4-a, I r m o s :

a edea n casa Nsctoarei de Dumnezeu, i irum<eile cele cereti a le privi, slvite Alexie.
i acum, a Nsctoarei:

ce ai aplecat pre Dttorul de lapte, satur acum inima mea cea flmnd i suspintoare, de toat cunotina, i de dumnezeiasc umilin, rogu-te Fecioar Curat.
Peasna 5, Irm o s :

C a una

enit-ai din Fecioar nu sol nici nger, ci tu nsui Domnul te-ai ntrupat, i mai mn tu it pre mine tot omul. Pentru aceasta strig ie: Slav puterii tale Doamne". ureritai sr ci e, tacandu-te ceretor ca Lazr cel s rac. Cci dorirea cea dumne zeiasc nvita inima ta fericite, ca s doreasc de bogjia cea cereasca.
Pw / V

ijiocitoriu te-ai fcut lui Dumnezeu i oamenilor, Hristoase Dumnezeule. C prin fine Stpne, ctre p rintele tu nceptorul luminii, din n o a p t e a necunotinei, aducerea am aflat". u sfinite curgerile lacrmilor tale adapndu-i pururea sufletul, au rodii spic cu ade vrat nsutit, bine pzii pluga rului celui nemurilor.

Artatu-te-ai pre pmnt urmtoriu petrecerii celor tar de trupuri, prin nfrnarea ta cea prea covritoare, i prin I orit -ai de vieuirea cea starea la rugciune, prin carea te-ai fcut lumin, vrednicule fr de avere i negrijili-v, de minune Printe. mncnd odat n sptmn, pentru dorirea nestriccioasei Slav : dragostei ceia ce te atepta C u focul rugciunilor ai pre tine prea fericite Alexie. ars materia pcalului nelepte, Slav : i prin rugciunile cele priveghitoare ai adormit toata desVrnd a lupta inima fa Bi mierdciunea. Iar adormind, seric dumnezeiasc, ai iubit

_ 1 3 0 ___________________________________LUNA

MARTIE Irm osul: r-j?

ntru adncul grealelor fiind nconjurat, chiem adni acum, a N sctoarei: cul milostivirii tale cel neurel ce lcuete n lumin, mat, din stricciune Dumne ntru sfnt pntecele tu au j zeule, scoate-m' lcuit Preacurat, vrnd iari s isbveasc lumea, cea pier CONDAC, glas 4. dut ntru ntunerecul necunoPodobie: Artatu-te-ai astzi... tintei. Pre carele roag-1 ca A lui Alexie prea fericitu s lumineze pre toi, cei ce te lui, pre cinstita prznuire as cnt pre tine, Fecioar. tzi svrind cu bun cre
Peasna 6-a, Ir m o s : Intru adncul grealelor...

ai trecut ctr lumina cea ne nserat.

a unul ce te-ai fcut Bise ric vie lui Dumnezeu, cea neispitit de nunt, ce este l ca Iui H r is t o s, le-au ar tat i te-au slvit pre tine, cel ce erai ascuns, i te srguiai a te tinui. Rugciunile tale ca o tme sau priimit la Dumne zeu. Drept aceia cu viata ta ai bine miresmit cugetele cre dincioilor prin Darul Duhului fericite.
Slav :

din, s-l ludm pre dnsul, zicnd: Bucur-le podoaba cea frumoas a cuvioilor. ICOS. ine va slavi dupre vred nicie cinstitele tale bunti, i cine le va cuta cu ndestulare, Alexie de Dumnezeu cugettorule. ntreaga nelepciune, rb darea, blndefele, nfrnarea, cntarea nencetat, pre cea desvrit aspr petrecere i nemsurata smerenie, prin ca rea fcndu-te ngerilor ase menea, te rogi pururea pentru toat lumea, pentru care auzi Cuvioase acum dela tofi cre dincioi: Bucur-te podoaba cea frumoas a cuvioilor.
Intru aceast lun, n 17 zile. Pomenirea prea Cuviosului printelui nostru Alexie, Omul lui Dumnezeu. S t i h : Om al lui Dumnezeu numai tu pre pm nt numindu-te: Numai tu vei avea ceva nou i n ceruri printe. In a aptesprezecea priimete : Alexie sfritul rbdnd vitejete.

P re tine, cel ce erai npodobit cu sfinit vieuire, i nevrnd te-au dat iari Hristos patriei slvite, mcar c fugeai de slava cea vremelnic.
i acum, a N sctoarei:

Legile firii noindu-le Zidi torul fpturii Preacurat st pn, din tine negrit s nate, i pentru nemsurata mil, m ndumnezeete pre mine.

Acesta era din Roma, avnd prini bogai i foarte de bun neam, tatl su i

IN 17 ZILE Cu rugciunile tale Theostiricte putere fii era Evtimian Patrichiul i maica sa Aglaida, fI nou dnd. singur nscut fiind el la prini. Deci gtindu-s lui de tatl su cmara cea de Intru aceast zi, sfntul mucenic Marin de nunt, n vremea ce era s se culce cu sabie sau svrit. mireasa, dndu-i ei inelul su cel de aur, S t ih : Fiind tiat Marin, tae capul neli bine cuvntndu-o, au eit pre ascuns ciu n ei: din cas i sau dus la Edessa. i au r i mpreun cu Hristos, capul tuturor r mas la biserica de acolo optsprezece ani, mne. mbrcat cu haine srceti i trenoase, hrnindu*se cu mila i ndurarea celor ce Cu ale lor sfinte rugciuni... mergeau la el. Apoi purcegnd de acolo Peasna 7-a, Irm os: (cci nu era cu putin a nu s ti, i a s ascunde pentru deapururea buntatea orunca cea protivnic lui lui, cnd acum mergea la el mai muli i-l mbulzea) i vrnd a s pogor la TarDumnezeu, a tiranului cesul Ciliciei, la biserica sfntului Apostol lui clctor de lege, nalt vPavel, nu au ctigat aceast dorin, paia au ridicat. Iar Hristos pentruc corabia suflat de vnturi protivnice, au fost tras ntru alt loc. Deci ..au tins cinstitorilor de Dum mergnd la Roma sau dus la casa p nezeu tineri, roua Duhului, rintelui su i necunoscndu-s, petrecea celor ce bine este cuvntat i cealalt a sa via, dinaintea porii sale, batjocorindu-se de slugile sale, i attea prea proslvit1 '. ptimind, cte urma a ptimi om strein, fr de nici o ndrsneal dela oamenii R bdai cuvioase naintea petrectori, ntru desftare i fr de rnporilor prinilor eznd, i cu duial. Deci apropiindu-s de fericitul sfr it, au cerut hrtie pre carea scriind cine totul fiind netiut, i batjoco este i unde sau nscut o avea n ps rirea slugilor priimindu-o, i trare, pn ce mpratul Onorie din dum cumplit fiind luat n rs, i n nezeiasc descoperire mergnd la el, i rugndu-se cnd acum muris, au luat hrtia tru mult srcie trudindu-te. i cetindu-s ntru auzul tuturor, i toi nspimntndu-se, sfintele lui moate cu a unul ce ai omort cu cinste i cu mare cuviin sau ngropat getul trupului tu, vznd pre n biserica sfntului Apostol Petru, miruri prinii ti i necunoscndu-fe cu bun miros, i vindecri pururea vr snd la cei ce s apropie. lor, rbdai slnicia firii, i tre

Intru aceast zi, sau ntmplat i pomeni rea ceii cu iubire de oameni pornite asupra noastr nfricori i groaz a cutremurului, de carele fr ndejde ne au isbvit pre noi Domnul cel iubitoriu de oameni, carele au fost n zilele lui Constantin mprat.
Intru aceast zi, sfntul mucenic Pavel, pen tru sfintele icoane n foc sau svrit. Stih : Rvna icoanelor pre Pavel l-au a r s : Cruia pentru acestea vpaia cuptoriului i-au aprins. Intru aceast zi, prea Cuviosul Theostirict Mrturisitorul, cu pace sau svrit. Stih : N ou credincioilor i mutat din via ntrire f iin d :

cerea cu vederea a slugilor tale celor multe, carii te scrbia pre tine Cuvioase.
S la v a :

O , minune! Cum ai rmas pururea srcind ntru bogfia smereniei ceii nemrginite Ale xie? Cum ai suferit a te batjo cori i a te ocr de slugile tale, carii nu au tiut viafa ta prea njelepte?

II i acum, a Nsctoarei:

LUNA LUI MARTIE

T a in e i ceii mari slujitoare tu te-ai fcut Preacurat. Cci pre Dumnezeu l-ai ntrupat, cel ce ne isbvete din mari rele pre noi, cei ce te mrim pre tine bine cuvntat de Dumne zeu druit Curat.

sau ntru A nat fr stricciune,/ dintru neslricciosu! lu pntece Preacurat: i au isbavit pre toi din stricciunea pca tului, CU totul fr prihan.
Irm o s u l: S ludm bine s cuvntm...

C uptorul cel cu foc oare Peasna 8, Ir m o s : cnd n Vavilon, lucrrile au Cuptorul cel cu foc... desprit cu dumnezeiasca ii nd necunoscut de prini porunc, pre Haldei, arznd, mai nainte, n vremea mu iar pe credincios rcorind, trii tale le-ai descoperit taina, pre cei ce cnta: Bine cuvnartndu te ntru slava Dumne tai toate lucrurile Domnului, zeului nostru, celui ce cu m pre Domnul. rire i dupre vrednicie te-au Peasna 9, Irmos : proslvit pre tine slvite.
Fiul printelui. .

iJo m n u l cu mare glas au artat ia toat Roma pre tine ca pre o comoar ascuns, carele zceai n chip de srac, i cu darurile tmduirilor m bogeai pre to|i, cei ce cu cre din venia la tine, prea fericite Alexie.
Binecuvntm pre Tatl...

nvrednicitu-te-ai a vedea m_ rirea lui Dumnezeu prea cuvioase, proslvindu-te i el pre tine la sfrit fericite. Cci cei ce nu vedeau, au vzut lu min, i cei ce mainainte erau mui, au grit, prea slvite Alexie. C n d erai pus nainte, i dus ctr ngropare, te-ai artat ca un soare printe; Minunat dnd razele tmduirilor, izgo nind patimile cele ntunecate, i arznd pre draci, i luminnd pre cugettorii de Dumnezeu. D in nsuflare dumnezeia sc sau adunat mai alesul dintre patriarhi, i mpratul cel foarte iubitoriu de Hristos, boiarii, b trnii i tinerii, i cetele clu grilor, ca s te ngroape, sfin-

Boiarii noroadelor, mpra ii i preoii, din nsuflarea lui Dumnezeu, sau adunat a te ngropa pre tine prea fericite, si au vzut vedere mare, uimindu-se de minunile cele ce le svrai Cuvioase, prin dum nezeiasc puterea Duhului.
i acum, a N sctoarei:

Iubitorul de oameni ca s ne noiasc pre noi, cei stricai prin clcarea cea de demult,

findu -se de atingerea ta, fericite Alexie.


Slav...

geril e cele amar ale prini lor ti, i ale so(iei tale, Alexie.
ST1H0AVNA TRIODULUI. Si cealalt slujb a Utreniei dupre ornduiala postului i Otpustul.

Rpitu-te-ai suindu-te ntru crua buntilor, i te-ai odih nit, unde snt cetele cuvioilor, ale apostolilor, ale mucenicilor, ale patriarhilor i ale tuturor drepilor. Cu cari mpreun adu-i aminte de noi, cei ce te cinstim pe tine Alexie.

NTRU ACEAST LUN


IN 18 ZILE Pomenirea celui dintru sfini printelui nos tru Chirii Arhiepiscopul Ierusalimului. La Doamne strigat-am... stihirile triodului i ale sfntului, glas. 4, Podobie: Ca pre un viteaz...

i acum, a Nsctoarei:

Glasul lui Gavriil bucurndu-ne, l aduceau tie, zicnd: Bucur-te holda cea nearat, bucur-te deslegarea blestemu lui, bucur le isvorul apei ceii vii, lauda Cuvioilor, Nsc toare de Dumnezeu pururea Fecioar.
Ir m o s u l:

p iu i printelui celui tar de nceput Dumnezeu i Domnufntrupndu-s din Fecioar sau artat nou, ca s luniiC u nelciunea cuvintelor, neze cele ntunecate i s i cu strlucirea vieii tale, ca adune cele rsipite. Pentru o stea mult luminoas ai str aceasta pre Nsctoarea de lucit n mijlocul soborului p Dumnezeu cea prea ludat rinilor, vredniciile de minune, o mrim". cu vinele darului sugrumnd pre Machedonie cel fr Dum S V E T IL N A glasului de 3 ori. nezeu, cel ce au hulit nebune Iar de este Sm bt zicem aceasta. te, i artat au nelegiuit ctr P o d o b i e .Cel ce a' mpodobit Ceriul... | Sfntul i dumnezeescul Duh, O minune 1 Cum ai suferit I carele toate le-au fcut cu viat. slnicia firii ca un diamant mult | Mintea cea prea vrjma vreme, n a i n t e a prinilor ! ti ne plecndute de pln- j a prea nebunului Manent o ai
77
#

a o stea ai rsrit, i M e u strlucirile sfinite lor dogmelor tale, pre credincioi i-ai luminai i ereurile le-ai ntunecat, si desvrit le-ai surpat, i ca o glug mul|ind talantul, ce fi sau dat, bine ai plcut stpnului, ntru ale cruia mini ai dat sfinitul tu duh, Chirile de Dumnezeu cugettorule.
* y

LUNA LUI MARTIE

ruinat, prea ales i prea cu nelepciune, m u s t r n d cele pngrite nvturi ale nebu niei lui, nceptorule al dasc lilor, bun c u v i n a preoilor, dumnezeescule aprtoriu al Bisericii Iui Hristos. Pentru aceasta svrim bucurndu-ne sfnt adormirea ta.
Slav: i acum, a Nsctoarei:

Facerea lui Theofan. Peasna I, glas 4, Ir m o s :

e voevozii cei tari, pre cele trei pri ale sufletului; Cela ,7ce te-ai nscut din Fecioar, intru adncul neptimiriineac-i, rogu-m. Ca iecantruo alut, ntru omorrea trupu lu i s-i cnt cntare de biruin". npodobindu-i sufletul cu felurile buntilor, l-ai fcut pre el priimitor darurilor Duhu lui Sfnt, de unde ai izbucnit adncul nelepciunii, uscnd noianurile eresurilor I e r a r he Chirile. cutu-i-ai mintea mai nalt de ct cele materialnice, artndu-te mpreun lcuitoriu cu slujitorii cei nematerialnici i cu focul cuvintelor tale Chi rile, ca o strlucire neadormit a Bisericii, ai ars toat materia eresurilor.
Slav:

J olat purttoare de lu
min fiind a Stpnului, i nor al luminii ceii nelegtoare, carea ai rsrit lumii, de D um nezeu druit cu totul fr pri han; Lumineaz c u g e t u l i trupul nostru, i toate smintelele vicleanului, pierde-le, i prin rugciunea ta ntrete gndul nostru.
A Crucii, a N sctoarei:

)ac te-au vzut Doamne Fecioara i maica ta, pre cruce spnzurnd, sau spimntat, i privind, au zis: ce i-au rs pltit ie, cei ce sau ndulcit cu darurile tale cele multe, St pne? Ci m rog, s nu m lai pre mine singur n lume, ci grbete de nviaz, mpreun nviind pre Strmoi.

LA UTRENIE
C A N O N U L Ierarhului i ale triodului dupre ornduiala lor. CANONUL Ierarhului, Al cruia acrostih la Greci este acesta: Cu cntri laud pre Chirii Proedrul Eliei.

C u miresmele cele dulci mirositoare ale graiurilor tale, pre cel numit cu numele ne buniei, ca pre un* noroiu ne suferit al tuturor eresurilor l-ai gonit departe, ca un pstoriu prea adevrat nelepte, fcndu-te ca o bun mireasm lui Hristos.
i acum, a Nsctoarei:

D n noroiul patimilor, dintru ntreit valul gndurilor, de s-

IN 18 ZILE

135
Irmosul:

geile vicleanului, i din toat asuprirea cea protivnica, mn tuete Preacural pre tofi, cei ce laud naterea ta cea ne grit, cu toiul fr prihan O Iw w bfapana.
Peasna 3, Ir m o s :

Biserica cea stearp au ns c u t din pgni, i adunarea cea cu muli fii au slvit, mi eunatului Dumnezeului nostru s-i strigm: Sfnt eti Doamne".
Sedealna, glas. 8 . Podobie: Pre nelepciunea i Cuvntul...

Pentruc Biserica..

rlucind cu strlucirile neepciunei cei duhovniceti, luminat ai artat celor de pre pmnt cea n t r e i t lumina dumnezeetii Treime, prin ca rea ne-am isbvit dintru ntunerecul nelciunii p r i n t e Chirile. Artatu -te-ai a l u t prea Sfntului Duh, de Dumnezeu gnditorule, glsuind vi er sul artrii lui Hristos, pre carele n dou firi l-ai propoveduit, ndulcind sufletele noastre.
Slav :

Artatu -sau suf l et ul tu cas de sfinenie, ntru carea Tatl i Fiul i Duhul cel nceptoriu de via, au lcuit mai pre sus de fire, cruia i cntm: Sfnt esti Doamne.
i acum, a Nsctoarei:

G nelepciunea Cuvntu lui nbogindu-te, ai isbucnit rurile dogmelor vieii, i tot cugetul celor bine credincioi ai adpat.i cu Toiagul cel dumnezeesc pstorindu-i turma, o ai hrnit n dumnezeiasc ver deaa cunotinei. Pentru acea sta te ludm ca pre un pstoriu i mare nvtoriu, i aprtoriu al credinei, ierarhe Chirile, strignd: Roag-te Iui Hristos Dumnezeu, ertare de greale s druiasc, celor ce cu dragoste prznuesc sfnt pomenirea ta.
Slav, alt Sedealn, glas. 1. Podobie: Mormntul tu...

mintea cereasca nu poate tlcui, cea mai pre sus de minte naterea ta Fecioar Preacurat, cci pre Cuvntul minii cei ntiu l-ai zemislit n pntece, pre cel ce toate au alctuit cu cuvntul.

N ci

imba ta nelepte, cu su flrile cele dumnezeeti, au lu minat pre noroade, a se nchina unei Treimi nedespr|it dupre fire, iar mprit dupre fee. Pentru aceasta bucurndu-ne, prznuim prea sfnt pomeni rea ta, puindu-te nainte puru rea rugtor ctr Dumnezeu.
i acum, a Nsctoarei:

arie, ceia ce eti cinstit

136

L U N A LUI M A R T I E

lca al Stpnului, rdic-ne pre noi cei czui n prpastia cumplitei desndjduiri, i a grealelor i a necazurilor: C fu eti mntuirea pctoilor, i ajuttoare, i folositoare tare, i mntueti pre robii ti.
A Crucii, a N sctoarei:

vintelor tale, arznd mintea cea noroioas i prea nebun a lui Manent, artat o ai nfruntat.
i acum, a Nsctoarei:

Maica fa cea Preacurat, vzndu-te pre tine Hr i s t o a s e mort ntins pre cruce, striga: Fiul meu cel fr de nceput cu Tatl i cu Duhul, ce este aceast negril a ta rnduial? Prin carea ai mntuit ndurate zidirea, cu mna ta cea prea cinstit.
Peasna 4, Irmos :

C a o mai nalt de ct toate fpturile, pre fctorul Zidirii l-ai zemislit Curat, i mai pre sus de fire ai nscut pre cel ce iari au zidit firea noastr.
Peasna 5, Irm os:

u )oamne lumina mea n lume ai venit, l u m i n a cea sfnt, carea ntorci dintru ntunerecul necunotin|ei, pre cei ce te laud pre tine cu credin(. C u toiagul cinstitei njelepciunii tale lerarhe, ai nscut turma ta lng apa credinei cei pravoslavnice, fericite Chi rile.
Slav:

coperit au cerurile bunta tea ta Hristoase i pmnT fuT sau umplut de mrirea ta, pentru aceasta n e n c e t a t strigm: Slav puterii laie Doamne". Inima ta cuvioase primind curgerea nelepciunii cei mai presus de lume, au izbucnit adncul nvturii, cufundnd min)ile pgnilor.

(Cuvntul tu strlucindu-se de dumnezeiasc lumin, au rsipit negura necunotinjei, celor ce sau luminat n Ieru salim, o Chirile.
i acum, a Nsctoarei:

K #

K t

Noaptea patimilor, i ntuO putere, o fiinf i voirea nerecile rut|ilor acopere su dumnezeirii cei n trei Ipostafletul meu; Ci m lumineaz, suri ai propoveduit Chirile, i rogu-m ca ceia ce ai nscut p r u l nelciunii mul|imei pre dttorul luminii, Preacu dumnezeilor l-ai uscat. rat.
Slav :

( a un njelept i de Dum nezeu nvjat, cu fulgerile cu

Peasna 6, Irmos: Strigat-au mai nainte ..

u ca dintru alt Edem ai

rrr,

IN 18 Z I L E

eit tu, plin fiind de apele cele curgtoare de viaf ale duhului, i brazdele bisericii le adpi Ierarhe. graiurilor taie, mntueti norodul cel prea sfinjit din furtuna mrii pgneti, chiemndu-1 pre dansul cu pravoslavie cir limanul cel linitit Ierarhe.
i acum, a Nsctoarei:

Stih: Ifttr, ctig din talanturi aducnd: Intru bucuria Domnului tu Chiriile intrnd : In a optsprezece moartea cea negrit Au luat pre Chirii mutndu-1 la viaa cea fericit.

G < strlucirea

S la v :

Facut ai cereasc firea cea pmnteasc a oamenilor, i o ai noit fiind stricat. Peniru aceasta cu nencetate glasuri pre tine te cinstim Preacurat Fecioar.
Irm o su l:

trigat-au mai nainte n chipuind ngroparea ta cea de trei zile, Proorocul Ion n chit rugndu-se: Din stric ciune m izbvete, Iisuse m prate a! puterilor".
CONDAC, glas 2. Podobie : Cele de sus cutnd...

Tunetul cel dumnezeesc, trmbifa cea duhovniceasc, sditorule al bunei credinje, i izgonitorule al eresurilor, plcutule al Treimei, mare Arhiereule Chirile, cu ngerii m preun stand nainte, nencetat roag-te pentru noi toi.
ntru aceast lun n 18 zile. Pomenirea celui dintru sfini printelui nostru Chirii Arhiepisco pul Ierusalimului.

A.cesta au fst din prini blagocestivi, i cinstind pravoslavnica credin cea cre tineasc. Deci cretea i el ntru asemenea nevoin i nvetur pre vremea mp riei lui Constanie. De aceia mutndu-se Episcopulu Ierusalimului ctr viaa cea vecinic, sau nvrednicit fericitul acesta Chirii, a lua darul Episcopiei, nevoindu se cu osrdie pentru apostoletile dogme. Iar avnd scaunul Chesariei Palestinei Acachie, i fiind caterisit dela Sardicescul Sobor, cci nu vrea s zic pre fiul, c este de o fiin cu Tatl, i nepriimind judecata, cc sau fcut de dnii, ci aflndu-se nc silnicete n scaun, fiind cunoscut mp ratului i avnd dela dnsul putere, au scos pre fericitul Chirii din scaunul lui i l-au gonit din Ierusalim. Iar Chirii mergnd la Tarson, sau nsoit cu minunatul Siluan. De aceia strngndu-se Sobor n Seleucia pentru acestai eres al lui Acachie, au fugit Acachie, i au alergat la Constantinopol i au nt rtat mnia mpratului asupra lui Chirii cu cuvinte, i au fcut, de l-au isgonit. De aceia murind Constanie i lund Iu lian mpria i trgnd ctr sine cu bine pre toi Episcopii, ce era isgonii dc Con stanie de pre la biserici, au poruncit s-i vie fietecinei la scaunul su. Aa dar i acesta cu cialali i-au luat iari scaunul, pstorindu-i bine turma i cu plcerea lui Dumnezeu, i lsnd la biseric pomenire nveturile cele spre ntrirea credinei, ce au fcut, i trind puin vreme dup ntoarcerea sa, au rposat cu fericire. Deci era la chipul trupului om de mijloc la vrst, galben la fa, cu prul lung, cu nasul plccat, lat la obraz i rtund, cu sprncenele ntocmite i aduse, cu barba alb i deas i ngemnat i la toat firea asemna a om prost.
Intru aceast zi, zece mii de mucenici, tindu-li-se grumazii sau svrit.
Stih : La zece mii de mucenici grumazii tindu-ii-se. Unde-s ngerii cei cu zece mii de ochi, snt mutndu-se.

138

LUNA LUI MARTIE

Intru aceast zi, pomenirea sfinilor mucenici Trofim i Evcarpion cei din Nicomidia. Stih: Roada cuptorului hran nesfrit au a flat: Evcarpion i Trofim purttorii de nevoine cu adevrat.

O nd era nvpiat goan asupra cretinilor, n Nicomidia n vremea mp ratului Maximiam, atuncia prinznd pre cretini i punea prin nchisori, i dup aceia prin multe cercetri i munci judecndu-i ci rmnea pn n sfrit ntru credina lui Hristos, era dai morii. Deci pre acea vreme era i aceti Mucenici a lui Hristos. Trofim i Evcarpion, cari fiind tari cu trupul i ndrznei, i numrai n ceata ostasc: Pentru aceasta era i gonaci, i foarte vrjmai lui Hristos i cretinilor strngndu-i pre ei i puindu-i pre la nchisori. Cci luase dela tirani toat stpnirea asupra cretinilor, i pre ci voia ei i muncea. Iar altora iari voind le fcea bine. Deci acetia mergnd oarecnd ca s prinz pre oarecarii cre tini, au vzut un nor de foc, carele s arta ca o mare vpaie pogorndu-se din ceriu asupra lor. Au auzit nc i un glas zicndu-le: Pentru ce v silii voi s n grozii slugile mele? Nu v nelai, cci nimenea poate a avea putere asupra celor ce cred ntru mine. Iar mai vrtos voi lipii-v de robii miei i vei ctiga mpria cerurilor. Acest glas dup ce l-au auzit acetia, ce mai nainte era obraz nici, cruzi, i trufai asupra cretinilor, n dat au czut la pmnt, neputnd nici ochii s-i ridice ca s vaz, nici s sufere tuntorul acela ceresc glas. Ci zcnd pre pmnt numai aceasta zicea: Cu adevrat mare este Dumnezeul, ce sau artat nou astzi i fericii vom fi noi dac ne vom face slugile lui. Deci n vremea ce ei vorovea acestea cu fric i cu cutremur, sau despicat n dou acel nor de foc, i au sttut lor pre de o parte i pre de alta. i iari au eit alt glas din nor zicndu-le: Rdicai-v n sus, i pentru c v pocii de nel ciunea voastr, iat s iart vou pcatele voastre u. i sculndu-se ei, au vzut c sta n mijlocul norului, oare carele brbat cu haine albe mbrcat i prea frumos, i mult mulime stnd mprejurul lui. i

nspimntndu-se de acea privire, ca dintru o gur au strigat, privete-ne Doamne i pre noi, c multe i nenumrate am greit ie, cu cele ce te-am mniat pre tine singur adevratul Dumnezeu, i pre cretinii robii ti cei ce te cred i-am necinstit. Acestea zicndu-le ei ndat norul ntru una fcndu-se, sau suit la ceriu. Iar ei mult plngnd sau ntors, i pre ci cretini au aflat prin nchisori, lpdnd toat te merea i frica, ca pre nite frai i sruta i li s nchina, i deslegndu-le legturile le zicea: s se duc pre la casele lor. Acestea auzindu le stpnitorul, foarte sau turburat asupra lor, i aducndu i fae, i ntreba pricina. Iar ei spuindu-i cu deamruntul toat acea videnie, au poruncit stpnitorul s fie spnzurai pre lemne, i aceasta facndu-se s li s strujiasc coastele cu cngi de fier, i apoi s se frece preste rane cu eseturi de pr. Iar ei vitejete rbdnd muncile acestea, s ruga lui Dumnezeu veselindu-se i mulemindu-i. Pentru care spre mai mare mnie pornindu se stpnitorul, au poruncit ca s se gteasc un cuptoriu ars, n mij locul cetii Nicomidiei i ntru acela s fie aruncai sfinii. i aceasta fcndu-se, intrnd sfinii n cuptoriu, ntru acela sau nbrcat de sus cu cununa muceniei.
Intru aceast zi, pomenirea Mriei sora Sfn tului Lazr, cnd au uns picioarele Domnului cu Nard i le-au ters cu prul capului ei. S t ih : Femeia cu ungeri de Nard pre tine Hristoase este cinstind: Cria tergtorul era, prul cu care au lost picioarele tale tergnd. Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne i ne mntuete pre noi. Amin. Peasna 7, Irmos:

ei trei tineri n Vavilon, porunca tiranului nebunie socotind-o, n mijlocul vpii au strigat: Bine eti c u v n t a t Doamne Dumnezeul prin ilor notri". Avnd n cugetul tu focul temerii cei dumnezeeti printe, materia dulcetilor o ai ars, cn-

IN 18 ZILE

130 Bine cuvntm...

tnd : Bine eti cuvntat Doam ne Dumnezeul prinilor notri. Vpaia patimilor stingndu-o cu lacrmile fericite, ai pzit lumina sufletului tu ne stins, strignd: Bine eti cu vntat Doamne Dumnezeul p rinilor notri.
S la v :

Prin postnicie sfinindu-le pre sine-i, ca un Ierarh dumnezeesc, ca un slujitoriu al Tai nelor celor negrite, ai adus jertf fr de snge, celui ce sau omort pentru tine Chirile.
i acum, a Nsctoarei:

Avnd n sufletul tu darul Duhului ca o ap vie, ai izvort ruri de nveluri de Dum nezeu cugettorule, adpnd Biserica ceia ce cu pravoslavie te cinstete pre tine printe.
i acum, a Nsctoarei.

Izbvindu ne din blestemul strmoaei, pri n tine Curat Maica lui Dumnezeu, bine cu vntat Stpn, Fecioar Prea proslvit, bine cuvntm, nchinndu-ne prea sfintei na terii tale.
- Ir m o s u l: S ludm bine s cuvntm...

Sfntul Domnul Dumne Izbvitorule al tuturor Atot zeul nostru, carele lcuiate n- j puternice, pre cei ce s inea tru sfini, cel ce au mpru de bun credin, n mijlocul mutat luii trup din trupul tu, vpii pogorndu-te i-ai roacu totul te-au sfinit pre tine rat, i i-ai nvat s cnte: Nsctoare de Dumnezeu. toate lucrurile bine cuvntai i ludai pre Domnul". Peasna 8, Irmos:
Isbvitorule al tuturor...

epdnd adormitarea leEva adec prin .. __ nevirii de pre genele sufle orind Ierarhe, ca s vezi tului tu fericite, ai adormit negrit slava lui Hristos, te-ai acum cu somnul, carele s cu srguit a omor patimile cele vine drepilor i ctr ziua lustrictoare de suflet ca s faci minei ceii nencetat te-ai mutat. inima ta vas al nelepciunii ceii ndumnezeite i mai nalte. (Ju fulgerile cuvintelor tale Pentru aceasta pre tine cu cre pururea pomenite, ai ars ere din toi te fericim. surile cele usccioase i pre ristos soarele, ca pre o cei credincioi i-ai luminat, a stea mult luminoas, te-au pus s nchina Unei Treimi n trei pre tine Chirile, ntru nlimea fee, ceia ce este ntru o unime Bisericii, ca s luminezi cu raa firii.

Peasna 9, Irmos:

140

L U N A LUI M A R T I E

iele dumnezeetilor d o g m e :
inimile credincioilor, celor ce svresc pomenirea ta cea purttoare de lumin cuvioase.
S la v :

4
NTRU ACEAST LUN
iN 19 ZILE Pomenirea sfinilor mucenici Hrisant i Daria. La Doamne stright-am... Stihirile Triodului i ale mucenicilor, glas. 4. Podobie Dat-ai semn ceior ce...,

mpreun vorbitoriu i m preun slujitoriu te-ai fcut cu ngerii, cci ca un fr de trup, viefuind pre pmni, te-ai ar tat prta cu Cuvioii, i ntru o stare cu Ierarhii, cu cari m preun dnuind, adu-fi aminte i de noi printe.
i acum, a N sctoarei:

1nima mea, c a r e a este .stearp de dumnezeeti bun ti, arat-o aductoare de roduri, Preacurat Fecioar, ca una ce te-ai nscut din cea stearp, prin voirea celui ce face toate cu amerintarea; ca s te laud pre tine prea cn tat Nsctoare de Dumnezeu.
Ir m o s u l.

trlucirea c u n o t i n e i r-ceii dumnezeeti, priimind nluntru, te-ai lu minat cu ochii inimii tale ne lepte, i cu nelepciune ai p rsit ntunerecul nelciunii, i ai mrturisit pre Hristos Dom nul tuturor, c au luat trup. Drept aceia nputernicindu-te, cu puterea Duhului, te-ai artat mai pre sus de ct muncile, prea ludate Hrisante.
A Q rrc

Kva adec prin boala neas cultrii, blestem nluntru au adus. Iar tu Fecioar de Dumnezeu Nsctoare, prin odrasla purtrii n pntece, lumii blagosiovenia ai nflo rit: Pentru aeeasla to ti te
yy

m r im

Amgirile vrjmaului i aprinderile desmierdciunei ca un piajin le-ai socotit; i ntu necoas nchidere suferind, cu dumnezeiasca strlucire te-ai luminat, i stnd n mijlocul rnpuiciunii, te-ai umplut de bun mireasm nelegtoare, i ca un prea ales aductoriu de mi reas, ai adus lui Hristos mi reas fr prihan, pre ceia ce s srguis a te prihni pre tine Hrisante. Rnitu-te-ai de dragostea cea prea dulce a Ziditorului i desvrit te-ai abtut dela nedumnezeirea nelciunii, i ai intrat nluntrul dumnezeetii

S V E T IL N A glasului de 3 ori i Stihoavna Triodului. i cealalt slujb a Utreniei dupre ornduiala postului i Otpustul.

IN 19 ZILE

Cmrii Mirelui, tcndu-te mi reas iui Hristos prin multe chinuri ale trupului, Darie cea cu nume mare, dumriezeescule vas a! Duhului, nfrumsefarea ptimitorilor, i strlucirea fe cioarelor.
S la v : i acum a N sctoarei: ,

Facerea lui Chir Iosit. Peasna 1, glas 4, Irmos:

dancul mrii roii cu urme neudate, pedestru trecndu-1 Israi! cel de demult, cu miniie lui M oi si n chipul crucii, puterea lui malic in pustie au biruit". C u c u n u n strlucitoare mai mult dect aurul mpodobindu te Mucenice i cu frumsefile muceniei strlucind, stai naintea Slpnului, rugndu-te pentru noi, carii te cinstim pre tine, vrednicule de minune. Rnitu-te-ai de darul ce! prea dulce a Ziditorului muce nice, si trecnd cu vederea cele veselitoare ale vieii, toat ple carea inimii taie o ai dat, ceiui dorit prea cu osrdie Hrisante.

In potul lenevirii zac Prea curat, i cu trndvire mi petrec viata, i de vremea sfr itului mieu m tem, nu cumvai prea cumplitul arpe, ca un leu fr mil va rumpe sme ritul meu suffei Nsctoare de Dumnezeu. Pentru aceasta mai nainte de sfrit, cu a ta bun tate n t mp i n n d u - m , radic-m spre pocin.
A Crucii, a N sctoarei:

S la v : Preacurata S t p n a v- n znd omort pre Hristos i ca C u c r edi n j a nplfonun Stpn omornd pre vicleadu-te, ai surpat pre cel eu mult meslrie, carele punea naintea nul, plngnd luda, pre cei ta muceni ce, a m g i r i l e e au eit dintru cele dinlundesmierdciunii ceii muereti, trul aie ei, i de n d e l u n g i te-ai fcut cinstit vas al curr b d a r e a lui minunndu-se, striga: Fiul meu prea iubite! tiei Hrisante. Nu uita pre roaba ta, nu zbovi i acum, a Nsctoarei: doritul mieu, lubitoruie de oa el neapropiat cu firea cea meni. dumnezeeasc, apropiat mie sau vzut, trup lund din tine V Fecioar, de carele Daria do LA UTRENIE. rind, cu rbdare au ptimit i C A N O N U L sfinilor, i al Triodului sau adus lui ca o mireas.
V _ . . -------" T . ' S

dupre ornduiala lor. C A N O N U L Mucenicilor, Al cruia Acrostih la Greci este acesta: Cinstescu-te pre tine floarea cea aurit strlu citoare a Mucenicilor.

Peasna 3, Irmos: Veseleate-s de tine...

ur ispitit prin focul munci lor te-ai artat, purtnd pe-

r /j

142

LUNA LUI M A RT IE Slav: i acum, a Nsctoarei:

cefea patimilor celor mpr teti Hrisante. brfirea ritorilor, te-ai fcut vntoriu oamenilor, cu mpletirile ucenicilor, celui ce prea luminat te-au nelepii pre tine Hrisante.
S la v :

P rsind

P rsind dorirea trupului,


te-ai plecat, celui ce te priimea mireas, prin cinstit credina lui Hristos, prea neleapt.
i acum, a N sctoarei:

nel ucrat , Fe cioar, strugurul cel prea fru mos l-ai crescut, cel ce izvor te nou vinul mntuirii, carele veselete sufletele i trupurile tuturor. Pentru aceasta pre tine ca pre o pricinuitoare a bun tilor fericindu-te pururea, cu ngerul strigm ie: Bucur-te cea plin de daruri.
A Crucii, a Nsctoarei:

C a o vi

lisus cu trup dintru feciorescul pntecele tu, Preacurat, i logodete luii m i r e a s curat, pre Daria mucenia.
Irmosul:

N scndu-se

eselete-s de tine Biserica ta Hristoase, strignd: Tu eti puterea mea Doamne, i sc parea i ntrirea".
Sedealna, glas Podobie : 3. De frumseea fecioriei...

tignire ai rbdat de bun voe Indurate. Pre carele vzindu-te Hristoase ceia ce te-au nscut pre tine, s rnia zicnd: Vai mie Fiule, ce tain strein este aceasta? Cu ale cruia rug ciuni, pentru bun ndurarea milii tale, Unule prea bune Iubitorule de o a m e n i Doamne, milostivete, i mntuete lu mea, cel ce ai rdicat pcatul lumii.
Peasna 4, Irm o s:

M oarte de ocar prin rs

orit-ai de frumseea cea prea frumoas, i frumseile cele vzute le-ai trecut cu ve derea, prin cuvintele tale cele aurite mucenice. i ai adus lui Hristos pre Daria cea slvit, carea au suferit patimi, i au ruinat pre tirani. Cu carea m preun Hri sant e fericite, pre noi pre toi ne pomenete, cei ce cu credin svrim pome nirea voastr.

d ic a t pre cruce vzindu-te = = Biserica pre tine Soarele dreptii, au sttut ntru a sa rnduial, pre cum s cuvine strignd : S 1a v puterii tale Doamne". Strlucirile Duhului strlu cind ntru curat inima ta Mu cenice, te-au fcut cu totul lu minat pre tine, cel ce cu osr die strigai: Sl av puterii tale Doamne.

IN 19 ZILE

143

C u nestriccioas hai na dumnezeescului Daru, cea de sus esut, fctorul te-au m b r c a t pre tine, cel ce fr prihan e-ai pzit trupul feri cite, i ca pre un biruitoriu te-au ncununat. P rin vitejia inimii, ndulcindu-te de neasemnat frumsee dumnezeiasc, ai scuturat dulceile trupului, i cu bucurie ai svrit calea muceniei tale Hrisante.
S la v :

torule de chinuri, i legndu-te ai deslegat rutatea vrjmau lui, fericite. Iubit cur i ei fcndu-le prea sfinite, dragostea cea aprins a fecioarei, o ai mutat spre Domnul prea ludate.
S la v :

znd pre tiranul despicndu-se, i cu picioarele clcndu-se, prin cuget vesel slviai pre Stpnul, fericite Hri sante.
i acum, a Nsctoarei:

ndumnezeitu-te-ai purtto rule de chinuri, dup mprt irea unirei ceii fctoare de Dumnezeu, i ntru cmrile cele cereti te-ai slluit bucurndu-te, ca o mireas curat a Stpnului fpturii.
i acum, a Nsctoarei:

poate s tlcuiasc taina ta, o Preacurat, cci mai pre sus de cuget i de cuvnt ai nscut pre Dumnezeu Cu vntul ndoit n fire.
Peasna 6, Irmos: Jertfi-voiu ie...

Cine

Pzindu-te pre tine Fecioar dup natere, ca i mai nainte de na t er e Preacurat, sau ntrupat din tine, cel neajuns cu mintea, aducnd luii mi reas pe Daria mucenia.
Peasna 5, Irmos :

^nd erai nchis n lca prea ntunecos, unde ludnd pre Stpnul, tuturor, lumin din ceriu ncunjurndu-te, te-au luminat cu totul prea fericite Hrisante. Avndu-te pre tine Roma ca pre o stea aurit, proslvit cu cinstit mucenicie, s m podobete prin luptele i cu dumnezeeti minunile tale Hrij; snte.
S lav:

u Doamne lumina mea n lume ai venit, lumina cea sfnt, carea ntorci dintru ntunerecul necunotinei, pre cei ce te laud pre tine cu credin". Fcndu-i mintea mai pre sus de cele materialnice purt-

/ irtndu te muceni Da rie fecioar frumoas prea m podobit, i prea aleas, te-ai

144

LUNA LUI MARTIE

fcut mireas Cuvntului celui prea frumos, prin tot feiul de chinuri ale trupului.
i acum, a Nsctoarei:

!!

C a pre un prunc tnr te-au nscut Fecioara pre tine C u vntul cel mai nainte de veci, de carele dorind fecioarele, pre urma ei sau adus ca nite mirese ie mpratului iuiuror.
Ir m o s u l: r

< <

Jerifi voiu fie cu glas de laud Doamne, B i s e r i c a strig ctr tine, de sngele dracilor curindu-se, cu sngele cel curs prin milostivire din coasta ta".
C O N D A C , glas Podobie: 2. C utnd cele de sus...

Lumintori luminoi artndu-v d u m n e z e e t i mu cenici Hrisante i Daria, i cu lumina minunilor s t r l u c i i toat fptura, rsipind pururea noaptea cea adnc a nepu tinelor, i rugndu-v lui Hri stos, Unuia Dumnezeu, s ne druiasc nou mare mil.
Intru aceast lu n n 19 zile. Pomenirea sfinilor mucenici Hrisant i Daria. Stih : Hrisant i Daria n ceruri vieuesc cu adevrat: De i viuind n groap intrnd duhul au dat. In a nou sprezece pre cea de un pat nsoire, o au ngropat.

poveduia de fa pre Hristos. Drept aceia l-au nchis tatl su: i neputndu-1 n toarce nici cum, l-au nsoit cu o fecioar frumoas trimind de o au adus dela Atina, anume Daria, n chip ca acela, ca s-l fac, s-i las credina cretineasc pentru dragostea ei. Iar ea n loc s-l ntoarc pre el, mai curnd sau ntors. i lepdndu-se de pgntate, au primit Sfntul botez, i au pzit fecioria amndoi nestricat. Drept aceia i au prt la Eparhul Chelerin i i-au dat la ntrebare pre seama lui Claudie Tribunul i cpitenia de oaste, i el muncindu-i cu multe feluri de munci, i vzndu-i c biruia, i nu baga n seama muncile, au schimbat i el gndul i au crezut n Hristos, mpreun cu Ilaria femeia sa, i cu doi fii ai lor, Iason i Mavros, i cu slujitorii ce era supt ascul tarea lui, c.ari pe urm au luat i cununa muceniei, n nousprezece ale lui Martie, ns pre Claudie legndu-1 cu o piatr l-au aruncat ntru adncimea apei. Iar feciorilor lui cu slujitorii lor dimpreun li sau tiat capetele. Iar pre Hrisant i pre Daria, i-au bgat ntro groap i i-au ngropat bgnd pmnt peste dnii, de i-au mpresurat i au luat sfritul mu ceniei.
Intru aceast zi, sfntul Claudie aruncat n marea sau svrit. Tribunul

Stih : Claudie fugind de marea nelciunii, De cei neltori s arunc nluntrul mrii. Intru aceast zi, sfnta muceni Ilaria, a acestuiai femee, prin sabie sau svrit. Stih: Ilaria capul cu sabia fimdu-i tiat, Prea vesel faa lui Dumnezeu o vede artat. Intru aceast zi, sfinii mucenici Iason Mavros, ai lor fii, de sabie sau svrit. i

Stih: Lui Mavroc mpreun i frine-su capul i se tae. Avnd i Iason cu fratele su asemenea cugetare. Intru aceast zi, sfntul mucenic Pagharie

Acetia au fost n zilele mpratului Numerian; Ins Hrisant era din tata anume Polemon, din Alexandria boiariu de sfat, iar Daria era dela Atina. Deaceia Hrisant era nvat spre dumnezeire de oarecarele cretin, i botezndu se, pro-

Stih: Pagharie cu tot darul era mbogit. Pre carele darul lui Dumnezeu, spre taiere l-au ntrit.

C n d mpria Diocliian i Maximian n Roma cea veche, toat lumea era plin de nelciunea idoleasc, i tot cel ce s mrturisia pre sine cretin nu numai s lipsea de toat averea sa;

IN 19 Z IL E

145

ci nc i de via, dup ce mai ntiu suferea feluri de munci. Deci atuncia era oare carele Pagharie cu numele, din laturea Uzanilor, din cetatea Vilapati, cretin din strmoii si, brbat nalt de stat i frumos, carele ducndu-s la Roma sau nprietenit cu Diocliian, pentru care sau fcut i cel ntiu boiariu a Sigclitului, i foarte mult era iubit mpratului: n ct pentru multa dragoste ce avea ntre ei, Pagharie vai! sau lepdat de credina lui Hristos, i sau fcut de un cuget cu mpratul. Pentru care au poruncit m pratul, ca s ia Pagharie tot anul feluri de lefe dela mprie, unele cu hrisoave, iar altele cu singur mprteasc po runc, ca prin acestea, s aib tot cti gul i odihna. Despre care ntiinndu-se fericita sa maic i sora sa, mai ntiu prin scrisoare, l sftuia pre el ca s aduc ntru a sa pomenire frica lui Dumnezeu, iar apoi nfricoata aceia judecat, prin carea adeveria lui ca s cunoasc, c cei ce au cunoscut pre Hristos i cu ndrsneal l-au mrturisit naintea mprailor i a domnilor, ce fel de fgduin au luat, precum din protiv, cei ce au tg duit i sau lepdat de dumnezeirea ace luia, ce fel de osnd au luat, s nu-i fie necunoscut. Pre lng acestea, i-au scris i Cuvntul Domnului ce zice: C de va dobndi omul lumea toat, i-i va pierde sufletul su, nu va afla dobnd de o potriv, cu paguba sufletului su. Acest feliu de scrisoare priimindu-o Pagharie dela maL'-sa i cetindu-o, viindu-i ntru sine, au nceput a plnge, i aruncndu-se pre pmnt striga: miluete-m Doamne, Atotiitorule, i nu m ruina pre mine robul tu, naintea n gerilor, i a oamenilor. Ci fie-i mil de mine pentru mare mila ta. Deci vzn* du-1 pre el oare carii din palat, plngnd i unele ca acestea vorovind, au vestit mpratului. i mergnd el fa, i-au zis mpratul: spune-mi mie prea iubite Pa gharie, au doar nazarinean eti. Zisau sfntul: Nazarinean snt o mprate, i cretin. i mpratul i-au zis: leapd-te de numirea aceasta, pentru dragostea mea cea ctre tine; cci tiut s-i fie c nu voiu hotr asupr-i moarte grabnic, pn ce nu te voiu topi mai ntiu cu multe i feluri de munci. Iar sfntul i-au

zis: eu o mprate, pentruc mam fcut de un cuget cu tine pn acum, m cu tremur i m tem, ca nu viind foc din ceriu s m arz. Ci ns s nu-mi fie mie de acum nainte a m lepda de Hristosul mieu, mcar astzi, mcar dup muli ani, cu multe chipuri precum zici tu, vei topi trupul mieu. Atuncia fiind desbrcat sfntul gol, l-au btut cu vine de bou. i tot Sigclitul fiind fa, au zis mpratul : tii c Pagharie sachelarul i scriniarul mpriei, au czut n credina Galilianilor ? Deci spunei-mi mie, ce i voiu face lui? Iar ei au zis lui: Porun cete o mprate ca n privelite gol fiind el s fie btut, apoi s fie trimis la stpnitorul din Nicomidia, spre a s pe depsi acolo de acela. Ca s nu ne facem i noi prtai sngelui lui, iubit ie fiindu-i. Deci au plcut sfatul acesta m pratului, cci mult l iubia pre el, i nu vrea ca s-i vaz moartea lui. i aducndu-1 pre el n privelite, l-au btut cum plit, apoi dndu-1 mpratul ostailor, au poruncit ca s se fac scrisoare porunci toare ctre stpnitorul Nicomidiei, prin multe chipuri nchizluindu-i moartea sfntului. i mergnd sfntul la Nicomi dia i nfendu-se naintea stapnitorului, fiindc era silnicit de acela spre rspunsuri, au zis sfntul: Iat din mprteasca porunc, ai n eles cine snt, i dar f cele ce soco teti cu osrdie i fr de fric. i st pnitorul au zis: cum i este numele? i mucenicul i-au rspuns: Pagharie mi este numele. Cretin am fost din str moi, i amagindu-m de nelciunea m pratului, mam fcut de un cuget cu el, ru socotindu-m. Dar ndreptndu-m cu ajutorul lui Dumnezeu, de maica i de sora mea, mam apropiat de Hristosul i Dumnezeul meu. i acum grbesc s moriu pentru el, ca s terg lepdarea de el pre carea ru o am fcut. Iar stpni torul i-au zis : las acestea ce zici i f porunca mpratului, nu voi ca acest fe liu bine ncuviinat, i frumos om fiind, s se piarz pomenirea ta de pre pmnt. i sfntul i-au zis: aceast pierzare ce zici, este vremelnic; dar pricinuitoare de venica via celor ce o au ales pre ea pentru Hristos. Deci vznd stpnitoriul nenduplicarea lui, au dat hotar-

146

LUNA LUI M ARTIE ! S la v :

rea i dup ce au fcut rugciune i sau tiat capul mucenicului lui Hristos, Pagharie, n nousprezece zile, ale lunei lui Martie, n Nicomidia, i aa au luat fe ricitul cununa muceniei.
Intru aceast zi, sfinii mucenici Diodor Preo tul i Marian Diaconul, nchizndu-se n pe ter sau svrit. Stih : Ca un jertveanic este petera cci are nluntrul, Pre jertvitoriul lui Hristos; i m preun cu el pre Levitul. Intru aceast zi, sfntul noul mucenic Dimitrie Tornara, carele au mrturisit la anul o mie cinci sute ase-zeci i p a t r u : de sabie sau svrit. S t i h : Dimitrie dnd capul, priimete lum i nate, Din m na D o m n u lu i cununi nenum itte.

H iar pzitoare de fecio rie, ca s opreasc artat v tmarea pgnilor, au trimis Hristos ie prea ludat, ceia ; ce dulce cntai: bine eti cu vntat n Biserica slavei tale Doamne.
i acum, a Nsctoarei:

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne i ne mntuete pre noi. Amin.
Peasna 7, Irmos :

el ce este necuprins dupre fiina cea dumnezeiasc, cuprinzndu-s cu trupul n snurile tale Fecioar, sau fcut ca i noi. Bine cuvntat eti tu ntre mueri, Pr e a c u r a t btapana.
O I v
A w

Peasna 8, Irm o s : Minile ntinzndu-i Daniil.

n cuptorul persesc tinerii lui Avraam cu pofta bunei cre dine, mai vrtos dect cu v p a ia focului fiind aprini au strigat: bine eti cuvntat n Biserica slavei tale Doamne".

F loare Mucenicilor cu chip de aur tu te-ai fcut, cci mul ime de ptimitori ai adus lui Hristos, prin dumnezeeti cu vintele i minunile tale, de Dum nezeu cuprinsule. Cu carii m preun cu credin te fericim acum pre tine Mucenice. In temni plin de putoare gol fiind tu nchis prea slvite, cu slava luminoas a bunei mi resme cei dumnezeeti te-au luminat pre tine Iisus, pre ca rele prin curia minii, prea nelepete l-ai iubit.

u tria gndului nprotivindu-te celui dert la minte fericite, ai suferit uvifrile tru pului, i cu fclii arzndu-te, nu te-ai ars Hrisante, mpreun cu tinerii cntnd: bine cuvn tai toate lucrurile Domnului pre Domnul.

npodobindu-te cu nelep ciunea lui Hristos, ai vetejit trufia celor nenelepi, i ai ru inat mintea cea trufa, a celui ce au amgit pre Eva, ca unul ce cu cucerire prin arma lui Hristos ai vnat pre Daria, i o ai adus mireas aleas lui Dumnezeu credincioas, ne lepte Hrisante. C u unirea cea sufleteasc fugind de unirea cea trupeasc,

IN 19 ZILE

14

ptimitorilor,vati artat odoar curate ale Atottiitorului, i v ai adus n Biserica cea cereasc, lui Hristos strignd: bine cu vntai toate lucrurile Domnu lui pre Domnul.
Bine cuvntm pre Tatl..

adaos tabr dumnezeiasc, isbvindu-se de nelciunea cea spurcat, i prin sabie fcndu-se jertve curate, sau adus celui ce sau junghiat pen tru noi ca o oae mucenice Hrisante. In mijlocul hiarelor ca nite mieluei, vaji artat purtto rilor de chinuri, propoveduind ntruparea cea dumnezeiasc, a celui ce sau smerit pn la trup, i prin dureri afi motenit dumnezeiete, odihna cea fr durere. Astzi cetatea R omei chiam toate cetile i oraele, luminat dumnezeete a praznui chinurile i luptele voastre, puindu-le ca o desftare nematerialnic sfinilor.

Prin voirea lui Dumnezeu biruind patimile trupului, focul, muncilor cu roua Duhului l-au stins Hrisant i Daria, i au do bndit cununile vieii, cntnd: bine cuvntaji toate lucrurile Domnului pre Domnul.
i acum, a N sctoarei:

C a pre un trandafir n mij locul spinilor vieii aflndu te pre tine D u m n e z e u , Prea curat, sau slluit n pn tecele tu cel prea curat, i fr prihan, i de bun mireazma cea de tain au umplut lumea, carea st ri g: bine cuvntaji toate lucrurile Domnului pre Domnul.
Ir m o s u l: S lu d m s bine cuvntm...

M inile ntinzndu-i Daniil, gurile leilor cele deschise n groap le-au ncuiat, i puterea focului au stins, cu buna fapt ncingndu-se, tinerii cei iubitori de buna credin, stri c n d : bine cuvntai toate lu crurile Domnului preDomnul.
Peasna 9, Ir m o s : Hristos piatra cea netiat...

va{i rdicat, Hrisante i Darie, i stafi mpreun purttori de cunun, naintea cuvntului ce lui Atolfiitor, rugndu-v pen tru noi, carii v fericim pre voi totdeauna.
Si acum, a Nsctoarei:

S la v :

ie, celui ce griai sfinfit de i " cele Dumnezeeti, ti s au

spimnteaz cugetul i inima, c u g e t n d neneleas naterea ta doamn. C pre Dumnezeu cuvntul n pntece l ai purtat, cel ce prin tine de toat nevoia izbvete, pre cei ce te cinstesc pre tine.

luna

lui

m a r t ie

Irmosul:

H ristos Piatra cea netiat de mn, cea din marginea unghiului, din tine muntele cel netiat Fecioar sau tiat, adunnd firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pre tine Nsctoare de Dum..nezeu te mrim".
SVETILNA glasului de 3 ori i STIHOAVNA Triodului. i cealalt slujb a Utreniei dupre ornduiala postului i Otpustul.

preun omorndu-v, i tindu-v bucele, purttorilor de chinuri, vaji adus la masa cea dumnezeiasc ca nite jertve curate. i n cuptoriu nchizndu-v, i cu focul mistuindu-v, sufle tele vi le-ai pus n mna m pratului tuturor, ca nite junghieri fr prihan, slviilor Mucenici, i vai mpreunat cu cetele celor fr de trupuri, motenind slava cea vecinic, cria a s mprti, cei ce v laud pre voi, rugai-v Dom nului.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

INTRU ACEAST LUN


IN 20 ZILE Pomenirea prea Cuvioilor Prinilor notri celor ucii n Monastirea Sfntului Savei. La Doam ne strigat-am... Stihirile Triodului i ale sfinilor, glas 4. Podobie: Ca pre un viteaz...

ndeletnicindu-v cu totul spre cea de svrit do_ rire, toate cele veselitoare ale~vieii, le-ai socotit ca nite gunoae, Cuvioilor, i ai dorit numai de cele stttoare, cu privegherea i cu rugciunea, cu gerul i cu zduful, fcndu-v mpreun vieuitori n peteri i prin daru artndu-v ceteni ngerilor mpreun. i cu mciuci btndu-v, i cu pietri mprocndu-v, i cu pumniri lovindu-v, nu vai deslegat unirea Mucenicilor, fiind legai de dragostea i de iubirea cea freasc. Ci m

u ceia ce ai nscut pre Dumnezeu, Mntuitorul meu, prea bunul i Mntuitorul, leacul pocinei, i curgerile lacrmilor, i cugetarea ceasului ce lui groaznic i nfricoat i neamgirea Judectorului, mie mi druete, prin rugciunile tale, o Fecioar, ca s scap de cu tremurul chinurilor i s do bndesc d a r u l dumnezeesc.
A Crucii, a Nsctoarei:

M i elua ceia ce ai nscut pre Mieluelul cel fr de ru tate, carele au venit s tmduiasc pcatul a toat lumea cu sngele Iui, cel ce au fost junghiat pentru noi, i toate le-au fcut cu via. Tu m mbrac Preacurat, pre mine cel gonit de dumnezeiasc ne-

IN 20 ZILE

stricciune, cu mbrcmintea darului celui dumnezeesc din lna naterii tale.


***
V ^<

ttori, cci ntru voi au lcuit Hristos.


Slav:

v^*'

LA UTRENIE
CANONUL Sfinilor, i al Triodului dupre ornduiala lor. CANONUL Sfinilor. Al cruia acrostih la Greci este acesta: Cu cntri laud pre mucenici cei de un obiceiu Facerea lui Chir tefan Savaitul. Peasna 1, glas 8, Irmos:

omoara cea striccioas lsndu-o n pmnt, i pre cele frumoase ale vieii ca un vas trecndu-le cu vederea, ai ales mpria lui cea nemicat, de carea acum v sturai sfin ilor.
i acum, a Nsctoarei :,

ntare s nlm noroade, minunatului Dumnezeului nostru, celui ce au izbvit din robie pre Israil, cntare de biruin cntndu-i i strig: s cntm ie Unuia Stp n u lu i". ! orind Hristoase, cu cn tri a lud mulimea cea de Dumnezeu nsuflat a sfinilor ti Mucenici, d-mi mie lumin din ceriu a cunotinei prin rugciunile lor. Ca s cnt cn tare gritoare de Dumnezeu. rnd ntinciunea trupului i a Duhului, ai fugit de dulceile lumii cele purttoare de moarte, i ca cei ce ai petre cut viaa ntocma cu ngerii, vai mutat la odihna cea de sus. C u legea D u h u l u i ocrmuind mdulrile i simirile voastre nelepilor, biserici sfin ite vai artat lui Dumnezeu, Mucenici de Dumnezeu pur

Artatu-te-ai tainic scar, pre carea Iacov alesul lui Dum nezeu o au vzut, dintru carea cu cuvnt negrit au eit cel fr de trup, vrnd mai pre sus de cuvnt fr schimbare a s ntrupa din tine Nsc toare de Dumnezeu.
Peasna 3, Irmos: Doamne cel ce ni fcut cele...

finind viaa voastr cu totul nentinat, vai adus pre sine-v Mucenicilor arderi ntregi dumnezeeti, lui Dumnezeu v ztorului a toate i ai luat cu nuna cea de svrit. a nite ucenici adevrai ai Savvei purttorului de Dum nezeu, dorind de deprtarea celor turburcioase, iubind ca lea cea strmt, ai ajuns ctr viaa cea fr sfrit, Cuvio ilor.
S la v :

mna Cuvntului, cea ntru voi aruncat, arndu-o

150

1 UNA LUI M A RT IE

Cuvioilor, i cu curgerile lacrmilor f o a r t e adpndu-o, rsrind spic nsutit, ai adus lui Dumnezeu, prinilor.
i acum, a Nsctoarei:

Trupete lcuind Doamne n Fecioar te-ai artat oame nilor, pre cum er cu cuviin a te vedea tu. Pre carea o ai i artat ca pre o adevrat Nsctoare de Dumnezeu i ajuttoare credincioilor, unule Iubitorule de oameni.
Irm osul:

sau nscut din tine, nencetat roag-1 pentru noi, mpreun cu puterile cele de sus, i cu Arhanghelii, i cu toi ngerii, ca s ne dea nou mai nainte de sfrit ertare i curjire de pcate, i ndreptare viefii, ca s aflm mil.
A Crucii, a Nsctoarei:

oamne cela ce ai fcut cele deasupra crugului ceresc, i ai zidit Biserica, tu pre mine m ntrete ntru dragostea ta, c tu eti marginea dori cilor, i credincioilor ntrire unule Iubitorule de oameni".
Sedealna glas 8 . Podobie: Porunca cea cu tain...

Mieluelul i Pstorul i Mntuitorul lumii, pre cruce vzndu 1 ceia ce l-au nscut au zis lcrmnd: Lumea s bucur lund isbvire, iar pn tecele meu arde, vznd rs tignirea ta, carea pentru tofi o rabzi: Fiule i D u m n e z e u l meu.
Peasna 4, Irmos:

P re

P rin nfrnare omornd chi purile, i micrile patimilor cele arztoare ca focul, i pre urma lui Hristos urmnd de Dumnezeu cuprini. Ca o pri mit jertf vie i curat, vaji adus junghiare unuia Dumne zeu, celui ce toate au fcut, btndu-v, junghiindu-v pri n minile varvarilor, i silnicete
IW 1 W

nclecat-ai pre cai pre Apostolii ti Doamne, i ai luat cu minile tale frele lor, i mntuire sau fcut clto r ia ta, celor ce-fi cnt cu credin: Slav put eri i tale Doamne". zind vrjmaul pre ne- j biruiii mucenici rbdnd n pustia cea fr umezeal, i strlucind n feluri de bunti, lovindu-se de zavistie, s ardea cumplit, ictrntrarmare sau abtut.

Blaurul cel viclean nr tamdu-va. dcinnd n e l c i u n e a ntru Slav, i acum, a Nsctoarei: ucenicii si, au invitat seminiile varvarilor spre chemarea )e Dumnezeu druit cu rat binecuvntat, pre cela ce unul pre altul, prin carii s silia, a izgoni pre Cuvioii din pustie. pentru milostivirea ndurrilor \

IN 20 Z I L E

151

upttorul sfinfilor, slb ticete nvlind v a l u r i dupre pofta lui, nu au putut a izgoni pre nebiruiii acetia, ci ne vzut biruindu-se, ntru vederea ochilor sau ntrarmat. nceptoriul rut i i , plin fiind de venin i de mnie, m preun au nvlit cu ntrarmajii si, i cu s I b t i c i e au srit asupra fericiilor, i prin rane nevindecate, ruri de snge au vrsat. arvarii, cei ce au fost rzemat ndejdiile la p m n t , cerea aurul materiei cei curg toare, a comorii acestei striccioase, iar v i t e j i i puindu-i ndejdile la ceruri, striga: Slav puterii tale Doamne.
S la v :

neapus? i mau acoperit ntunerecul cel strein pre mine ticlosul? Cine m ntoarce i la lumina poruncilor tale, ndrepteaz c i l e m e I e, rogu-m. egtura dragostei cei de svrit nvnd-o Cuvioii, i fiind nvai dela tine Mntu itorule, au pus sufletele pentru p r i a t e n i i si, asemnndu-se junghierii tale cei de bun voe pentru oameni. orunca ta Hristoase, cea mai pre sus de fire, ce sau nscut din voia trupului, sau artat foarte mai tare de ct moartea. C c i cugetrii de Dumnezeu, urmnd legii tale, au ales a muri cu bun slvire pentru priateni.
S la v :

a nite fiar fr mil cu ciomege cu sbii, i cu pietri, muncia pgnii pre Cuvioi, poruncindu-le s arate pre maimarii lor, dar ei toi fiind nt rii culegea dragostei, tgduia.
i acum, a Nsctoarei:

iind stropii prin Botez de nelegtorul Issop al sufletului, iar vai stropit cu sngiurile voastre Cuvioilor, i ntru n pdirea focului ispitindu-v ca aurul, vai adus jerlv cu bun mireasm lui Hristos.
i acum, a Nsctoarei:

Fecioar i Maic, tu eti nfrumusearea Apostolilor, i ntrirea s f i n i l o r Mucenici, lauda i mntuirea Cuvioilor, celor ce cu c r e d i n strig: Slav puterii tale Doamne.

A vnd ndrsneala cea de Maic ctr fiul tu Preacurat, * nu trece cu vederea purtarea de grij pentru noi cei de un neam, rugmu-ne: C pre Peasna 5, Irmos: tine una cretinii ctr Stpentru ce mai lepdat de la : nul, curire milostiv te punem nainte. faa ta cela ce eti lumin

152 Peasna 6 , Ir m o s : Ctr D o m n u l cel ce...

LUNA LUI M A RT IE

e nfricoerile tiranilor pl cuii lui H r i s t o s nu sau spimntat, cci sau fcut mai nainte viaa totdeuna cugetare de moarte. Socotind pgnii cum c snt bogai cei fr de avere, muncia fr mil, pre cei ce au fost lepdat aceste striccioase, i au fost ctigat pre cele nestriccioase.
S la v :

lepdat cele prea frumoase ale lumii, i hrana cea vremelnic, pentru carea vai nvrednicit mpriei cei cereti, veselindu-v mpreun cu cetele mu cenicilor i ale p u s t n i c i l o r . Drept aceasta cinstind pome nirea voastr, cu osrdie stri gm ctre voi, isbvii-ne pre noi din nevoi prinilor.
Intru aceast lu n n 20 de zile. Pomenirea Sfinilor Cuvioilor prini cei ucii de arabi, n Monastirea Sfntului Savei sfinitului. S t i h : ndoite cununi din mna Dom nului voi cei slvii, Pentru dureri i pentru vrsarea sngiurilor priimii. Intru a dou zeci, prinii s'au mutat, De pre pmnt la Ceriul cel desftat.

mbrcndu-se cu v i t e j i e nebiruit ptimitorii lui Hristos, au surpat seme|iile vrjmaului celui gnditoriu, i ale varvarilor.
i acum, a Nsctoarei:

I mpratul Domnul au venit la tine, ca pre un nor uor, ca s surpe cele fcute de mini ale Eghiptului, P r e a c u r a t Fecioar.
Ir m o s u l:

C tr Domnul cel ce poate a m mntui, dintru adncul pcatelor am strigat, i din stricciune au scos viaa mea, ca un Iubitoriu de oameni".
C O N D A C , glas 4. Podobie: Cela ce te-ai nlat pre Cruce...

A ceti sfini prini, fiind adunai de prin multe locuri, i ezind la Monastirea sfntului Savei, slujia lui Dumnezeu cu mult nevoin i mbuntit petrecere. Iar pizmaul i urtorul de bine diavolul, au pornit asupra lor pre cei fr de Dum nezeu etiopi, prndu*li se ca vor gsi mulime de avere. Iar dac au mers, i nau gsit nimic, i-au omort, unora tindu-le capetele, pre alii fcndu-i buci, i pre alii junghiindu-i i vrsndu-le sngele, i altora alte feluri de munci fcndu-le. Iar sfinii mulmind, au dat sufletele n mna lui Dumnezeu, dobn dind fericita i venica via a mpriei cerurilor. Pentru carea i truda pusniciei cu osrdie au ngduit, i cununa Muceniei au luat.
Intru aceast zi, pomenirea prea Cuviosului printelui nostru i mrturisitorul Nichita Epis copul Apoloniadei. Stih: Pentru icoana ta cumpliri Nichita su ferind, Acum faa ta Hristoase, n ceruri s afl vzind.

u r n d ndulcirea celor p m n t e t i i slriccioase, prea fericiilor, i prii mind viaa cea sihslreasc, ai

cest ntru sfini printele nostru Mrturisitorul Nichita n vremea luptto rilor de icoane, s afla episcop Apolonia dei, nu numai credincios i cucernic, i prea blagocestiv, ci i milostiv i ndu rtorul, i mult ntru tiina i nvtura

IN 20 ZILE

153

Scripturilor, i vestit ntru cuvnt. Pentru care fiind silit a s lepda de nchinciu nea sfintelor icoane a Domnului nostru, Iisus Hristos, i a Preacuratei sale Maice, i a sfinilor i dumnezeetilor ngeri, i a tuturor sfinilor, i neplecndu-s sau osndit n surgunii, i ntru nesuferite ispite sau supus. Pentru care cumplit bolnvindu-s, au dat sfntul su suflet n minile lui Dumnezeu.
Intru aceast zi, pomenirea sfintelor apte femei din A m in so : Alexandra, Clavdia, Evfrasia Matrona, Iuliana, Evfimia i Theodosia. S t i h : N u m ru l de apte feciorelnicul pre fecioare: Arat pre femeile cele ce au suferit n foc ardere.

Stih : Verse-mi-se de sabie mcar un pharu, Manuil au zis de snge daru. Intru aceast zi, Sfntul noul mucenic Miron Criteanul, carele au mrturisit n Crit, la anul o mie apte sute nou zeci i trei, prin sugru mare sau svrit. S t ih : Mir nelegtoriu te-ai artat prin su grumare Mirone nevoitorule slava Critului i mrire.

Cu ale lor sfinte rugciuni...


Peasna 7, Irmos:

Acestea era pre vremea mpriei lui Maximian ru credinciosul. De care pornindu-se mare goan asupra cretinilor, toat vrsta celor ce mrturisia pre H ri stos, cu feluri de munci i cu felurite mori era tiat. i fiindc i n cetatea Aminsului aceeai s savria, de ctr stpnitorul cetii. i aceste apte femei, cu ndrsneal au sttut naintea lui, i cretine pre sine mrturisindu se, i numind pre stpnitorul, crud i fr de omenie, i vrjma al adevrului, mai ntiu au poruncit ca desbrcate s se bat cu toiage, apoi li sau tiat ele cu sabia, dup acestea spnzurndu le au fost strujite, pn ce sau vzut i nsui mrun* taele lor celor dinluntru. i n sfrit aruncate fiind n cuptoriu de foc, au dat sufletele lor Domnului.
Intru aceast zi, sintul mucenic Rodian, prin sabie sau svrit. Stih: Rodian ca un trandafir ie roit, Hristoase sau adus prin tiare vpsit. Intru aceast zi, sfntul Achila Eparhul, sabie sau svrit. de

nerii cei ce puterea cea a tot pierztoare a cuptorului haldeesc o au stins, prin pogorirea cea n chipul nge rului, Ziditorului au strigat: bine eti cuvntat, i ludat, Dumnezeul prinilor notri". Am ndou r z boi ni ci l e cete ale protivnicilor celor v zui, i celor nevzui, sau sl bticit, vznd pre Mucenici n chinuri slavoslovind. Bine eti cuvntat i ludat Dumne zeul prinilor notri. zuitorii ti logodindu-se cu tine Hristoase, i rnindu-se de dragostea ta unuia cu ade vrat iubit, au lepdat nea mul i patria i bogia, stri gnd, o isbvitorule: bine eti cuvntat, i ludat Dumnezeul prinilor notri. Spurcata omorre, ce au fcut varvarii, nu au strmutat pre doritorii ti Hristoase, din tru dumnezeiasc slujirea cea din pustie, cci nu sau spimntat de cei ce omoar trupul, ca cei ce finea poruncile tale, ca o necltit temelie.

S t i h : Jertf fr de prihan Achila te-ai artat, Stpnului celui fr de prihan cu sabie fiind tibt. Intru aceast zi, sfntul ucis sau svrit. Lolion, de pumni

S tih: Lolion au contenit pumnuirile suferind, Suspin i vetare nescoind. Intru aceast zi, sfntul Manuil, prin sau svrit. sabie

154

LUNA LUI M A RT IE

lugile tale H r i s t o a s e Doamne, cu toat dorina de lume spre tine alergnd, sau ntrarmat cu sufletul nprotiva pcatului, i fiind cu cuget prea nelept bine i-au plcut.
S la v :

cntnd: bine cuvntai toate lucrurile pre Hristos n veci.


Binecuvntm pre Tatl...

urindu-i fericiii sufletul i Duhul, cu tot trupul, cnta: binecuvntai toate lucrurile pre Hristos ntru toi vecii.
i acum, a Nsctoarei:

P rimind dela Dumnezeu ntru lespezile inimilor voastre lege scris de Dumnezeu, propoveduiai un Dumnezeu n Treime mucenicilor, strignd: bine eti cuvntat i ludat, Dumnezeul prinilor notri.
i acum, a N sctoarei:

e i ce te hulesc pre tine cel nemprit, c ai fi n dou ipostasuri, s se ruineze, ca unii ce s nchin ptrimei: Cci noi ne nchinm ie Hri stoase unuia din Treime.
Irmosul: S ludm bine s...

ntru lumina Domnului um blnd, venii s ludm ua cea dumnezeiasc, a mpratu lui mprailor, pre Maria Prea curata, pre adevrata Nsc toarea de Dumnezeu, ca pre o ndejde a sufletelor noastre.
Peasna 8, Irmos: Ale pgntii organe...

A le pgntii organe, dar ca un viers; Iar ale bunei credine vioarle cu mai mare glas rsuna: bine cuvntai lucrurile Domnului pre Hristos n veci.
Peasna 9, Irmos:

Spimntatu-sau Cerul...

ei ntocma cu ngerii, rv nind cetelor celor cereti, toat noaptea cu privegheri cnta: bine cuvntai toate lu crurile pre Hristos n veci. dicnd mucenicii cru cea, cu tot sufletul au urmat ie Stpnului, cntnd: bine cuvntai toate lucrurile pre Hristos n veci. C u toiage sfrmndu-se fericiii i mulimea pietrilor su ferind, s inea de buntate,

rin multe feluri de chipuri iscusindu-se piimitorii, i mestriile stpnitorului lumii biruindu-le, vitejete i cu bun credin au ruinat semeia varvarilor, suferind nvlirile lor. Pentru aceasta au luat i cu nunile ndoite dela cel drept puitorul de nevoine. Petrecndu-v fericiilor viaa n crpturi i n peteri sihstrete, roindu-v cu sngiurile voastre, vai ncuiat ntru

T nlunecoas prpasiie a unei peteri strmte i necndu-v de arderea focului, i de ne gura fumului, ce eia cumplit, vafi artat purttori de chinuri, Cuvioilor.

IN 21 ZILE

L udm luptele, cu care vi tejete mai p re sus de fire va {i strduit, m p r o t i v i ndu-v asupra pcatului, ca nite ostai ai lui Hristos prea slvi|ilor, c cu bun laud ai biruit. i acum stnd naintea celui prea nalt mpreun cu adunrile sfinjilor, aducei-v aminte i de noi.
S la v :

sta cerul, i marginile pmntului sau minunat. C Dumnezeu sau artat oamenilor trupete, i pntecele tu sau fcut mai desftat dect cerurile. Pentru aceia pre tine Nsctoare de Dumnezeu, nceptoriile cetelor ngereti i omeneti te
mrim
a
i cealalt slujb a Utreniei dupre postului i Otpustul. ornduiala

&3f <05 juB -Mlo:

INTRU ACEAST LUNA


IN 21 DE ZILE Pomenirea prea Cuviosului printelui nostru Iacov episcopul i mrturisitorul. La Doamne strigat-am... i ale Sfntului, glas 2. Podobie: Stihirile Triodului

a nite fii adevrai i povfuitori mpreun cu Sava p rintele, fiind n ceruri plin de raza cea ntreit strlucitoare, fericiilor, rugati-v pentru noi cei mpreun ucenici i ludtori, ca s se druiasc pace obteasc Bisericii, i sufletelor noastre mntuire.
i acum, a Nsctoarei:

Cnd de pre lemn...

el ce te-ai nscut din Fe cioar, surp sprnciana i semefia vrjmailor, i sfaturile celor ru credincioi, Ziditorule. Iar adunarea credincio ilor ntrete-o necltit, ca un Dumnezeu, nlfndu-i cornul, i cu credinfa ntrindu-o. Ca tofi s te mrim pre tine.
Ir m o s u l:

pimntatu-sau de acea-

in turburrile lumii fu gind prea fericite, te-ai pzit gndul ntru neturburare, nertcit i nesbuciumat, ntru turburrile i ntru ntreitele val uri ale viefii, i l-ai finut ntins, i spre nlfime cu dragoste privind, ctr St pnul cel de sus, fctorul de bine al tuturor, vrednicule de fericire Iacove. fr din turburarea lumii petrecndu-fi viafa printe, te-ai fcut slobod de patimi, fiind pzit cu Darul, i cu pustnicie ntins, i cu fulgerile cele dumnezeeti detunnd otile dracilor, dntueti lng mp\ \ rtul tuturor i Domnul, bucu-

LUN A LUi M A R T IE

rndu-te acum mpreun cu ngerii, a crora via ai mote nit fericite. A far de lume i de trup, ai vieuit mai pre sus de toate ceste vzute, ca unul ce cuge tai de slava cea nevzut, i te minunai ntru buna cuviin a cortului celui ceresc, i ntru f r u m s e e a cea nepriceput. De carea acum umplndu-te, roag-te lui Hristos, ca s mn tuiasc, pre cei ce cu credin te cinstesc pre tine, printe Iacove.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

LA UTRENIE.
C A N O N U L Sfntului i ale Triodului dupre ornduiala lor. CANONUL Sfntului. Facerea lui Chir Ignatie. Peasna 1, glas 2, Irmos:

enii noroadelor s cntm cntare lui Hristos Dum nezeu, celui ce au desprit marea, i au trecut pre norodul, pre carele l-au slobozit din robia eghiptenilor c sau proslvit". uminarea Stpnului tu priimind-o n suflet Iacove, n elciunea cea ntunecoas a lumii o ai prsit, i slava cea mai pre sus de lume ai do bndit. u crucea pre umere lu nd, celui rstignit ai urmat Cuvioase, i prea nelepete postnicind, ai micorat patimile prin nfrnare, printe.
Slav...

uturor scrbiilor bucurie i celor npstuii prtinitoare, i hran sracilor, i mangere streinilor, liman celor nviforai, cercetare bolnavilor, acoperemnt i sprijineal celor dosdii,i orbilor toiag tu eti Prea curat, Maica Dumnezeului ce lui prea nalt, grbete de mntuete pre robii ti, rugmu-ne.
A Crucii, a N sctoarei:

Multe dureri suferind ntru rstignirea Fiului i Dumnezeu lui tu Preacurat, suspinnd lcrmai i s t r i g a i : Vai mie dulcele meu fiu, cum ptimeti fr dreptate? cum te spnzuri pre lemn cela ce dai tuturor via? Pentru aceasta Preacu rat Fecioar, cu credin ne rugm ie: f nou pre acela milostiv.

D in tinereele tale te-ai fcut vas ncptoriu al darurilor Du hului, i cetean motenitor al Sionului celui de sus, fericite Iacove.
i acum, a Nsctoarei:

u singur Fecioar ai ns cut pre Dumnezeu, carele este ntru toate nencput, fcndu -se ncput ntru tine pentru buntatea, Pre carele roag-l,

p i

IN 2l ZILE

s se mntuiasc, cei ce te laud pre tine.


Peasna 3, Irm os: Intrete-ne pre noi...

ia|a fe-au fost frumoas, cuvntul tu dumnezeesc, n dulcit cu sarea dragostei, inima prea umilit. Pentru aceasta pre tine cu credin te fericim. nchinndu-te dumnezeescului chip al lui Hristos, celui ce sau artat n trup pentru noi, ai suferit isgoniri, primejdii i dureri, prea fericite printe.
S la v :

tale, i de strlucirea nelege rilor, i de lumina cuvintelor p r i n t e spimntndu-ne, lu minat dupre datorie te cinstim pre tine Iacove prea ludate, lerarhe al Ziditorului tu, pen tru aceasta cu cntri de laude fi strigm tie: Mntuete-ne pre noi cu rugciunile tale.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

iete cine unde s mntuete, acolo dupre dreptate i alearg, n carea alt sc pare este ca aceasta, pre cum tu Nsctoare de Dumnezeu, carea acoperi sufletele noastre.
A Crucii, a Nsctoarei:

a o jertv curat pre sinefi te-ai adus Domnului, prin omorrea pcatului i j ert ve fr de snge ai adus lui, ca un Ierarh dupre lege.
i acum, a N scto are i:

delnij de aur cu adev rat, i nstrap a manei cei dumnezeeti, s c a u n i palat prea frumos al lui Dumnezeu, pre tine Fecioar te numim.
Irm osul:

oiag de putere dobndind crucea Fiului tu, Nsctoare de Dumnezeu, cu dnsa sur pm ntrtrile vrj mai l or, noi cari cu dragoste pre tine nencetat te mrim.
Peasna 4, Irmos:

Intrete-ne pre noi ntru tine Doamne, cela ce prin lemn ai omort pcatul i frica ta o sdete n inimile noastre, celor ce te ludm pre tine".
Sedealna, glas 3. P o d o b ie : De frumseea fecioriei tale...

uzit-am Doamne auzul rn.duelii tale i te-am prosl v it pre tine unule iubitorule de oameni". Cu curgerile l acr mi lor splndu-te pururea, te-ai ar tat vas curat al Duhului, prea fericite. G i rugciunile tale cele de toat noaptea, adormind desmierdrile trupului, te-ai artat fclie neadormit a neptimirii.

D
&

158 Slav

LUNA LUI M A R T IE i acum, a Nsctoarei :

merit i blnd i milostiv, fr de rutate, i ntreg la minte ai fost cuvioase Ierarhe.


i acum, a Nsctoarei :

eispitit de nunt Stpn, carea negrit ai zemislit pre Dumnezeu, isbvete pre toi de scrbe, i de ispite.
Peasna 5, Irmos :

indec Preacurat ca o milostiv inima mea cea rnit de asuprelele vrjmaului, ceia ce negrit ai nscut pre cel rnit la trup pre cruce.
Peasna 6 , Ir m o s : Intru adncul grealelor...

ttorule de lumin, i fc to ru l veacurilor Doamne, ntru lumina poruncilor tale povfuete-ne pre noi, c afar de tine pre alt Dumnezeu nu tim. orind de slava cea adev rat, artat ai urt nlimea cea dintre oameni, i te-ai fcut lumintoriu strlucind cu str lucirea cugetrii cei smerite, cuvioase printe. ntrindu-te pre sine-Ji, ai sttut la rugciunile cele de toat noaptea, p r i m i n d cu ochiul sufletului razele cele dumnezeeti, printe ierarhe de Dumnezeu cugettorule Iacove.
S la v a :

zvoarele lacrmilor tale Cu vioase marea patimilor celor cumplite au uscat, i mngie rea cea de acolo au pricinuit sufletului tu celui cinstit Cu vioase Iacove.

cutu-te-ai nepomenitoriu de rele, blnd, fr rutate, cu vios, dulce, smerit, njelept, cumptat i plin de luminare, printe prea slvite.
S la v :

mpreun cu a pstorilor celor dumnezeeti, sau pros lvit pomenirea ta printe, ca a unui pstor bun, ca unul ce cuvios au pstorit turma, ne lepte pstorule Iacove.
i acum, a Nsctoarei:

C ele ce toate cu voirea le-au


lucrat, vrnd au lcuit n pn tecele tu, cel neispifit de nunt, nbog}ind ca un milostiv cu nestricciune, pre cei czui la stricciune.
Irm o su l:

ntru mult nfrnare, ntru priveghiare prea ntins, ntru rugciune i ntru ptimire rea ai cutat pre Dumnezeu, pre cel ce te-au mutat pre tine c tr lcaurile cele de sus, Cu vioase.

ntru adncul gr e al el or fiind ncunjurat, chiem adncul milostivirii tale cel neur-

IN 21 ZILE

mat, din stricciune Dumne zeule scoate-m.


C O N D A C , glas 4.

ntrind pravoslavnicele dogme i pstorin du-i turma bine, i cu plcerea lui Dum nezeu, cu pace au rposat.
Intru aceast zi, pomenirea sfinilor mucenici Filimon i Domnin. Stih: Tiat fiind Filimon i pre Domnin al su prieten iubit: A dori tiarea capului l-au sftuit.

L,
frnare artat supuind trupul, ai urmat lui Hristos, prea feri cite lacove, de unde ai dobn dit ungerea cea sfnt a arhieriei, i acum te-ai mutat ctr cetele cele nematerialnice, rugndu-te pentru noi toji, cei ce te ludm pre tine.
Intru aceast lu n n 21 de zile. Pomenirea prea cuviosului printelui nostru Iacov E pis copul Mrturisitorul. S t ih : lacove al D o m n u lu i liind jertvitoriu, Cu clciul ruinezi pre blaurul cel de clciu muctoriu. In a d o u zeci i una supt pm nt, A u ascuns pre Iacov cel prea sfnt.

cetia er din mare slvit cetatea Romei, iar n vremea goanei, ducndu-se n Italia i acolo propoveduind cuvntul lui Dumnezeu, i pre muli ntorcndu-i la credina lui Hristos, i botez. Pentru care fiind prini de nchintorii de idoli, i nfoindu-se la stpnitorul locului, i nici de mguliri plecndu-se, nici de fgduelile darurilor, ci numai pre Hristos chemnd i Dumnezeu propoveduindu-1, au fost ntini pre pmnt goli de patru, care fr mila i-au btut, i i-au aruncat la nchisoare; din carea scoi fiind li sau tiat capetele.
Intru aceast zi, pomenirea prea Cuviosului printelui nostru Viril Episcopul Cataniei. Stih : Viril murind au aflat ndoite Cununi, Ca cel ce au biruit i patimile i pre d e m o n i.

Acesta din mic vrst petrecnd n viaa sihstreasc, sau curit pre sine cu postul, i cu cealalt rea petrecere. Drept aceia sau fcut Episcop, rbdnd multe goane, cci fugia i ura pre hulitorii de icoane. De aceia rbdnd ntracestea, i luptndu-se cu foamea i cu setea, au dat sufletul la Dumnezeu.

au fost ucenic sfntului apos tol Petru, din Antiohia trgndu-i nea mul. i ducndu-s n prile apusului mpreun cu el, sau prohirisit Episcop Cataniei de acesta Apostol. Deci bine i cu plcere de Dumnezeu pstorindu-i turma sa, i feluri de minuni lucrnd, Intru aceast zi, pomenirea celui ntru sfini pre muli au ntors la credina lui Hris printelui nostru T h o m a patriarhul Constantitos. Din carea una a pomeni de trebuin nopolei. este: era n acel loc un isvor de ap foarte Stih : T h o m a viaa ce mrginit au lsat, amar, a cruia amrciune, prin rugciu i viaa cea nemrginit pre cum s cade au nile ctr Dumnezeu, o au prefcut ntru aflat. dulcea. Carea aceasta vzndu-o oare carii cest dintru sfini printele nostru elini nchintori de idoli, au crezut n Thoma, pentru cea peste seam buntate Hristos, mpreun cu alii muli. ce avea, i desvrit nelepciune i sme Intru acestea dar ajungnd la adnci renie, au fost ales diacon bisericii cei btrnee i adormind somnul cel cuvenit mari, i sachelarie, de prea cuviosul p sfinilor, sau ngropat cu cinste ntru rintele nostru, i marele ntru minuni loan acel a ostrov, dnd pn astzi vindecri posnicul, pre vremea mpriei celui dea celor ce cu credin s apropie de Moa pururea pomenit i fericit Mavrichie. Apoi tele lui. dup moartea i acestui loan i a lui Chiriac ce dup dnsul au arhierafteosit, Intru aceast zi, slntul Serapion, din Sidon, cu pace sau svrit. sau pus patriarh Constantinupolei, i iind scaunul patriarhiei trei ani, i dou luni, S t ih : Serapion pre toate n minele sraci lor le*au dat, i luptndu-se foarte asupra eresurilor, i

A cesta

160

LUN A LUI M A RT IE

In sfrit i duhul su D o m n u lu i l-au dat.

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin.
Peasna 7, Ir m o s :

/P hipul cel de aur n cmpul ^ Deira cinstindu-s, cei trei tineri au defimat porunca cea prea fr de Dumnezeu, i fiind aruncai n mijlocul fo culu i, rcorindu-se au cntat: bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri". uferit-ai mu l t e izgoniri, prin neslvite ispite printe Ia cove, biruind pre lupttorii icoa nelor, ca un rvnitoriu prea cu dreptate, luminnd pe toi, cei ce te vedea, i strignd: bine eti cuvntat Dumnezeul prin ilor notri. ugetnd nfricoat veni rea lui Hristos, toat viaa cu umilin e-ai petrecut, pn ce ai aflat desvrit curire grealelor, i mngiare vecinic, i luminare adevrat i slav negrit, prea fericite.
S la v .

cioar c u r a t binecuvntat, ceia ce eti ndreptarea celor ce cad, isbvirea pctoilor, mntuete-m pre mine nes iosul, mntuete-m, pre cel ce strig Fiului tu: bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri.
Peasna 8 , Irm o s : Pre Dum nezeu cel ce sau...

u vrsrile luminii cei cu rate luminndu se mintea ta cea prea curat, nelepete au isgonit ntunerecul dracilor i n e g u r a patimilor Cuvioase, strignd: ludai-l pre Hristos n veci.

Sgeile cele nfocate ale vrjmailor, cu ploile lacrmilor celor nencetate le-ai stins, i de dragostea lui Hristos aprinzndu-le prea fericite, ai ars mrcinii cei stufoi ai desmierdrilor, nelepte Iacove.
Binecuvntm pre Tatl...

u blndeea sufletului artndu-te miel al Pstorului Hri stos, i de dnsul pstorindu-te, ntru Duhul, te-ai artat pstoriu oilor celor cuvnttoare p rinte, cu dnsele pururea cn tnd: bine eti cuvntat D um nezeul prinilor notri.
i acum, a Nsctoarei:

I; *re turma aceasta pre ca rea o ai adunat prin nv|eturile tale nelepte i pre cei ce cu credin svresc sfinit i cinstit i plin de lumin dum nezeiasc pomenirea ta, prin rugciunile tale pzete-i de is pite i de primejdii.
i acum, a Nsctoarei:

M arie cinstit

pururea Fe

zvor viu fiind, ca ceia ce ai nscut apa vieii, sufletul mieu cel topit de nvpiarea pcatului, nviaz 1 Nsctoare

de Dumnezeu Fecioar, ca s te slvesc ntru toi vecii.


Ir m o s u l: S ludm bine s cuvntm...

i acum, a Nsctoarei:

re Dumnezeu carele sau pogort n cuptoriul cel cu foc la coconii evreeti, i vpaia ntru rcoreal o au prefcut, ca pre Domnul ludai-1 lu crurile, i l prea nlai ntru toti vecii
Peasna 9, Irm os: Pre D um nezeul cuvntul cel...

Iart-mi Doamne, iart-mi, cnd vei vrea s m judeci pre mine, s nu m osndeti n foc, s nu m mustri cu mnia ta, te roag Fecioara, carea te-a purtat n pntece pre tine Hristoase, i muljimile ngeri lor, i slvitul lacov.
Irm osul:

77

up trudele cele multe, dup ostenelele cele nenumrate, i dup sudori i scrbe ade vrate, ctr limanul cel ceresc te-ai odihnit, adunnd bogia buntilor celor dumnezeeti, prea sfinite printe, nfrumu searea cuvioilor. a pre o stea de ziu, ca pre o cas a Duhului, ca pre un trandafir plin de bun mi reasm tinuit, ca pre un pom cu ramuri nalte, ca pre un pr ta al slavei cei vecinice, ca pre un nelept ierarh, te cinstim pre tine printe Iacove.
S la v :

yy yy yy yy yy yy

re Dumnezeu Cuvntul cel din Dumnezeu, carele cu negrit nelepciune ai venit s noiasc pre Adam cel c zut ru prin mncare ntru stri cciune, din sfnta Fecioar negrit ntrupndu-s pentru noi credincioii, cu un gnd ntru laude l mrim".
SVETILNA glasului de 3 ori. STIHOAVNA Triodului.

Si cealalt slujb a Utreniei dupre ornduiala postului i Otpustul.

INTRU ACEAST LUN


IN 22 DE ZILE. Pomenirea sfntului sfinitului mucenic Vasilie Preotul bisericii Anghirei. La Doamne strigat-am... Stihirile Triodului i ale sfntului, glas 4.

urgerile Iacrmilor tale Podobie : Cela ce de sus eti chiemat... cu adevrat trimindu-se din u podoabele preoiei destul n pmntul inimii, au fiind nfrumuseat, ca crescut spicul cel copt, carele un nger ai slujit lui pururea hrnete sufletele, celor ce cu credin te cinstesc | | Dumnezeu, celui ce sau artat pre tine printe, de Dumnezeu | pentru noi cu materia trupului, jertfindu-i Vasilie cel cu nume cugettorule ierarhe Iacove.

&

LUNA LUI M A R T IE

mare. Pentru aceasta ca o oae desvrit te-ai jertvit, i curat jertv te-ai fcut, i te-ai adus acum, ntru jertvelnicul cel de sus. Drept aceia cu glasuri de bucurie te fericim pre tine, i strigm fie: Rugndu-te nu n ceta, s se mntuiasc sufle tele noastre. prin judecat n e d r e a p t lundu-i s pielea, ai suferit durerile, privind la rpausul cel fr durere, i la darurile cele gtite, celor ce au ptimit, sl vite i cu focul ca un fier ascutndu-te, te-ai fcut sabie din ceriu tetoare, tind toate ce tele vrjmaului prea fericite. Pentru aceasta toat limba bine credincioilor, pre tine te cin stete astzi bucurndu-se, i te roag pre tine, ca s faci pentru turma ta ctr Dumne zeu rugciune. ranele cele dumnezeeti fiind nfrumuseat, din cetate n cetate legat alergai, legnd pre tiranul i ndreptnd cl toriile pailor ti, i ntru ceta tea Cesareii ajungnd, ntrnsa ai primit fericitul sfrit, i pur tnd cunun, te-ai suit ctr cetatea cea cereasc. i stai acum naintea mpratului i Dumnezeu. Pre carele roag-I, s mntuiasc i s lumineze sufletele noastre.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

mea i din trndvire eu tic losul, ticloete am czut ntru adncurile g r e a l e l o r celor multe, i snt cuprins acum de nedomerire i desndjduire. Fie mie ajutoriu i curire i mntuire Preacurat, dndu-mi mie mngiare prea milostiv, rogu-m i te cer i cu cre din czind strig ie: s nu m art pn la sfrit bucurie pierztorului.
A Crucii, a Nsctoarei:

u m plnge Maic, vzndu-m spnzurat pre lemn, pre mine Fiul i Dumnezeul tu, cel ce am spnzurat p mntul neinut peste ape, i toat fptura am zidit, pentruc voiu nvia, i m voiu proslvi, i cu trie voiu sfrma mp ria iadului, i voiu pierde pu terea lui, i pre cei legai i voiu izbvi de tirnia lui ca un mi lostiv, i i voiu aduce la Tatl mieu, ca un Iubitoriu de oa meni.
ST1H0AVNA Triodului i celelalte

LA UTRENIE
CANON UL Sfntului, i al Triodului dupre ornduiala lor. C A N O N U L Sfntului. Al cruia acrostih la Greci este acesta: Laud mucenice, ostenelele tale cele prea mari Facerea lui Chir Iosif. Peasna 1, glas. 6 Irmos:

pentru cci din lenevirea

a pre uscat umblnd Israil, cu urmele prin adnc, pre

IN 22 ZILE

163 Peasna 3, Irm o s: Nu este sfnt...

gonaciu Faraon vzndu-lnnecat, au strigat: Lui Dumnezeu cntare de biruin s-i cntm". mprteas slava ta mp rate al tuturor, iubindu-o slvitul Vasilie, tare au ptimit pre pmnt. Prin carele nvredni* cete-ne i pre noi mpriei cerurilor. Viaa cea vrednic de laud, petrecerea cea curat, crarea nevoinelor te-au artat motenitoriu al lui Dumnezeu slvite, i te-au fcut cetean ceruri lor. rin bun vieuire supuindu-te Domnului prea nelepte, ai supus pre vrjmaul i cu picioarele l-ai zdrobit, artat fcnd vitejie asupra lui muce nice Vasilie.
S la v :

nlatu-te-ai ca un miel pre lemn, de trei ori fericite, cu cuget curat suferind strujirile i surpnd mndriile vrjma ului, cu puterea dumnezeescului Duh. Prin frumuseile ranel or te-ai artat prea frumos la su flet i la trup, mucenice. Cu cuget curat nlnd glasuri de mulmit ctr puitorul lupte lor tale. utnd mrirea cea prea mare, ai rbdat luptele cele mari, prin cuget vilejesc ne lepte, i pre trufaul cel mare pururea l-ai smerit.
S la v :

Intru vrsarea sngiurilor, ai necat pre Faraon cel nelegtoriu, cu toat tabra, i cu adevrat ai alergat ctr p mntul, ntru carele s veselete pururea mulimea ptimilorilor, nelepte Vasilie.
i acum, a Nsctoarei:

Fiind pzitoriu poruncilor celor dumnezeeti, ai fost n cuiat n temni , deschiznd credincioilor calea nvturii, cea mergtoare ntru limea cunotinei de Dumnezeu gnditorule.
i acum, a Nsctoarei:

nscut, carele este Un mpreun cu Tatl, vrnd au Irm osul: lcuit ntru prea curat pnte- n cele tu Preacurat, i s a fN cut om, vrnd s mntuiasc j Doamne, Dumnezeul meu, pre oameni pentru buntatea. | | carele ai nlat cornul ere-

unoscnd de departe Isaia prin Duhul, zemislirea ta fe cioar, luminat o au artat stri gnd. Iat Fecioara n pntece pe Dumnezeu va zemisli.

i 64

LUNA LUI M A RT IE

dincioilorti bunule, i ne-ai ntrit pre noi pre piatra mr turisirii tale.
Sedealna, glas 4. Podobie: Degrab ne ntmpin....

Cinstita Biseric cu dumne zeiasc cuviin, cnt stri c n d : din cuget curat ntru Domnul prznuind".
yy

M ucenicul Vasilie, mpr ia lui Dumnezeu dorindu-o, au suferit nfocarea muncilor, i moartea cea nedreapt. Pen tru aceasta sau nvrednicit ne muririi cei adevrate. Pre acesta dar adunndu-ne cu credinj s-l fericim, carele s roag Domnului, s se miluiasc su fletele noastre.
Slav : i acum, a N sctoarei:

D aca au vzut cel ru cre dincios dumnezeiasca fata ta fulgernd cu raza Duhului, s ngrozia, i ca un slujitoriu al ntunerecului, fr smfire s nebunia, mucenice Vasilie. u nelepciunea cea mai bun mpodobindu-te, pre n elepii elinilor i-ai vetejit, cu dumnezeiasca putere, i cu rb dare ptimind ai luat cununa biruinei Vasilie. uvntul, cel ce sau ntins pre cruce, i prin patim au d r u i t credincioilor neptimire, te-au ntrit pre tine, cel ce erai ntins despre toate pr ile, i te desnodai Vasilie.
S la v :

Inoit-ai P r e a c u r a t prin dumnezeiasc naterea ta, fiina cea muritoare i stricat prin p a t i m i l e pmntenilor, i ai ridicat pre toi din moarte la viata nestricciunei. Pentru aceasta dupre datorie toi te fe ricim Fecioar prea proslvit, pre cum mai nainte ai zis.
A Crucii, a Nsctoarei:

ecioar Preacurat Maica lui Hristos Dumnezeu, sabie au trecut prin prea sfntul tu suflet, cnd ai vzut rstignit de bun voe pre Fiul i Dum nezeul tu. Pre carele roag-1 nencetat bine cuvntat, s ne druiasc nou iertare de greale.
Peasna 4, Irmos:

N u jertvesc dracilor, nu m tem de moarte, nici de chipu rile muncilor, dumnezeescul Vasilie au strigat. Un Dumne zeu mrturisesc, cunoscut n Treime.
i acum, a Nsctoarei:

j ntistos este p u t e r e a mea, XJ Dumnezeu i D o m n u l .

e laud pre tine Stpn, cea mult ludat, bine te cuvintez pre tine Fecioar, prin carea toi oamenii ne-am bla goslovit, i cu adevrat ne-am izbvit de blestemul cel de de mult.

IN 22 ZILE Peasna 5, Ir m o s : i acum, a Nsctoarei:

165

u dumnezeiasca strlucirea ta bunule, sufletele celor ce mnec la tine cu dragoste, m rog lumineaz-le, ca s te vaz cuvinte a lui Dumnezeu, pre tine adevratul Dumnezeu, pre cela ce chiemi din negura grealelor". mpilndu-te de greutatea fierului, ca unul ce ai ales a purta jugul cel prea uor al Domnului, mucenice, ai npilat pre vrjmaul cel trufa, carele sau nprotivit asupra Ziditoriului. u legturile cele de fier nconjurndu-te mucenice, cu veselie ai alergat din locuri n locuri. lnfrumusetndu-te cu dnsele ca cu nite slbi. Pentru aceasta mpreun cu Hristos mprfeti Vasilie. rin curgerile sngiurilor, cu adevrat roindu-fi |ie vetmnt nprtesc, slvite muce nice, i cu coroana biruinei fiind mpodobit, npreun cu Hristos, m p r f e t i Vasilie, bucurndu-te.
S la v :

Heruvimii, pre cea mai nalt de ct cerurile, pre cea mai cinstit de ct zidirea, pre zidul ne lepilor mucenici, pre singur Nsctoare de Dumnezeu, cu cntri s o cinstim.
Peasna 6, Irmos: Marea vieii vzndu-o...

P re cea mai pre sus dect

rin muceniile tale te-ai nl at, i ai surpat pre vrjma ul mare mucenice slvite, i la sfritul chinurilor tale ncununndu-te cu coroan de biru in, te-ai mutat ctr Dumne zeu, vrednicule de minuni. semnndu-te cel ui ce au ntins palmele pre cruce, pentru tine nelepte mucenice, nltndu-te pre lemn, cu rb dare ai suferit uvijrile, rnind nelciunea cu ranele tale.
S la v :

| entru Hristos legndu-te Vasilie, ai legat pre neprietenii cei fr de trup; iar, slobozindu-te din trup desvrit ai rsipit mestriile lor, prin darul cel dumnezeiesc, prea slvite.
i acum, a Nsctoarei:

ntrindu-te cu darul crucii, re tine te cntm prea fiind gonit cumplit, ai svrit calea cea ndelungat i cu aludat, pre carea te laud onevoe cntnd: Voiu merge tile cetelor celor cereti, i pre cuvinte n crarea mrturiilor tinete rog Preacurat, patimile tale, bucurndu-m i veselin- I sufletului meu vindec-le i din du-m. II focul cel vecinic m slobozete.
rv v w w

166 Ir m o s u l:

LUNA LUI MARTIE

M area viefii vzndu-o nlndu-s de viforul ispitelor, la limanul tu cel lin alergnd, strig ctr tine: Scoate din stricciune viaa mea mult milostive".
C O N D A C , glas 8. P o d o b ie : Aprtoarei Doamne...

preste umerele cele dinainte napoi, de-i spnzura pre umere. Iar sfntul fiind ntrit cu inima, au rupt una dintracelea, i au asvrlit n obrazul lui Iulian. De aceia au poruncit acela, ca s-l ard cu epui de fier nfocate, i i-au gurit pn tecele i spatele, i toate nckieturile, i ntracelea au dat sufletul n mna lui Dumnezeu.
Intru aceast zi, sfintele mucenice, Calinica i Vasiliga, prin sabie sau svrit. Stih : Pre Calinica mpreun cu Vasilisa tind. Bunele biruitoare sau artat i a cerului mprtesc fiind. ntru aceast zi, pomenirea sfintei Drosidei, fiicei m pratului Traian i a celor mpreun cu dnsa cinci Canonice. (nry^oo<xV>\\) Stih: Drosida sau mutat dup rcorirea ungerii Mirului, Ca din Liban ndreptat ctr mpria cerului

vrind petrecerea dupre lege, ai pzit credina, sfinite mucenice Vasilie. Pentru acea sta te-ai nvrednicit cununilor muceniei i stlp necltit te-ai artat Bisericii, mrturisind pre Fiul cel fr de nceput cu Ta tl i cu Duhul, pre Treimea cea nedesprit, pre carea roag-o, s ne izbvim de nevoi, cei cete cinstim pre tine, ca s strigm ie: Bucur-te Vasilie de Dumnezeu nelepite.
Intru aceast lun, n 22 de zile. Pomenirea sfntului sfinitului mucenic Vasilie Preotul bisericii Archirenilor. S t i h : Proorocul au zis pre tot trupul a fi ntru durere, I^r mucenicul fiind tiat n au zis c -1 doare, ntru a douzeci i doua zi, a lui Martie, Au fost ptruns cu frigri Vasilie.

Acesta au fost n vremea mpriei lui Iulian Paravatul, i a lui Satornin ighemonul Anghirei. Deci fiind prt, l-au adus naintea ighemonului, i fcndu-i-se ntre bare, l-au spnzurat de un lemn, i l-au strujit pre coaste, i l-au aruncat n tem ni. Apoi scondu-1 din temni l-au strujit la mult ceas cu mult trie, i legndu-1 cu lanurile, l-au bgat iari n temni. Deci dup cteva zile trecnd lepdatul de lege Iulian prin cetatea Anghirei, au adus pre sfntul naintea sa, i fcndu-i ntrebare, l-au dat pre seama lui Favlentie Comitul, ca s-i scoat curele de pre trup, care i-au i fcut ndat. i scondu-i multe curele, i aruncndu-i cele din napoi

) nd mpria Traian, nu numai pre toat ziua omora pre cretinii cei ce mrturisia pre Hristos, ci i cinstitele lor moate, le arunca n locuri necinstite i necurate. Deci atuncia era cinci femei ca nonice adec clugrie, care sa nvoia ntru o sihstrie pzind poruncile lui Dum nezeu, care pre lng alte bunti, avea i acest lucru neaprat. Adec a lua moa tele sfinilor mucenici, i a le unge cu miruri i a le nfur cu giulgiu, i aa a le ngropa n sihstria lor. Despre care ntiinndu-s Drosida fiica mpratului Traian, sau dus la pomenitele clugrie avnd cu sinei haine scumpe. (Cci cuvicularie, sau pzitoriu mprteti era cu prini de adnc somn, i nu o au simit cnd au et din palat). i dar s ruga ea clugriilor, ca s se duc mpreun, s iae moatele vre unui mucenic. Iar Adrian logodnicul Drosidei, i sfetnic fiind mp ratului, i zise: singur stpnitorule, st pne, poruncete s se pue ostai pzitori la trupurile cretinilor celor omorii cu rea moarte, ca s aflm cari sunt aceia ce fur trupurile lor. Iar mpratul au poruncit s se fac aceasta. Deci priveghind ostaii, au prins pre cele cinci clugrie mpreun cu Drosida fiica mpratului, i dimineaa le-au nfaat pre ele la mpratul. Iar mpratul vzind pre fiic-sa, sau nspi mntat Pentru carea au poruncit s fie pus la bun paz, poate s va poci. Iar

IN 22 ZILE

pentru cele cinci clugrie au poruncit s se fac un vas mare de aram, i ntru acela s se pue clugriile i mpreun cu ele s se pue i aram n destul, ca topinduse arama, s se amestece cu tru purile clugrielor i s se fac o migm. i cu acea aram, s se fac fundurile vaselor de aram, a bii obteti, fcut fiind de curnd de el, i carea era s se aprinz la srbarea numit a apoloniilor, i s se noiasc spre plcerea nchinto rilor de idoli celor de un cuget cu mpratul. Aceasta fcndu-s i mistuindu-se c lugriele, sau alctuit vasele acelea de aram a bei. i dar aprinznd ostaii baia, propoveduia pretutindenea zicnd: Ci sntei prieteni milostivilor dumnezei, venii la noirile obtete-i bi. i indat alerga toi, din cari cel ce au venit ntiu, ndat ce sau apropiat de ua cea ntiu a bii, au czut jos i au dat sufletul. Asemenea au ptimit i ci alii n urma aceluia sau apropiat, cci nici unul nau putut s intre n luntru. Despre cari ntiinndu-s mpratul au chiemat pre slujitorii dumnezeilor lui, i le-au zis: spunei-mi nu cumva sau fcut vre o vraj de cretini i pentru aceasta nu poate s intre nimene n bae? iar ei au rspuns: N u mprate. Ci vasele acele de aram, ce sau fcut din moatele clugrielor, acestea au fcut minunea aceasta. Deci poruncete s se fac alte vase, i aa va conteni omorul ce s face. Deci aceasta fcndu-s, au zis Adrian logodnicul Drosidei ctr mpratul, poruncete o mprate s se topeasc de a doua oar fundurile vaselor celor dinainte, i din acestea s se fac idoli goli n chipul clugriilor ace lora, spre defimarea i necinstea lor. Cari idoli s se aeze, la obteasca baia mp riei tale. i ndat au poruncit mpratul de sau fcut. i dup ce sau aezat idolii, au vzut mpratul n vis cinci mieluele curate ce pteau ntru o grdin, i un pstoriu nfricoat, pstorindu-le pre ele, i zicnd mpratului: Prea nelegiuitule i prea pgnule mprate, pre cele ce tu ai socotit c le pui goale n bae ntru ne cinstea Bunului i Induratului pstorului Hristos, rpindu-le dela tine, le-au aezat ntru acest loc frumos al raiului unde va s vie i Drosida, nentinata mielu a lui Dumnezeu, i fiica ta.

Deci deteptndu-se mpratul, sau um plut de mnie spurcatul, c i dup moarte sfintele femei, au ruinat sfaturile lui. i au poruncit s se aprinz dou cuptoare de foc despre o parte i despre cealalt parte a cetii, i s li s dea foc pre toat ziua. Au pus nc i scrisoare deasupra lor, carea inea loc de porunc mprteasc, i cuprinderea er aa: Brbai galilieni, cari v nchinai celui rstignit, isbvindu-v pre voi adec de mai multe, munci, ,.iar pre noi de ostenele i fiete carele din voi, fr de oprire, arunce-s pre sine n ori care cuptoriu i va plcea1 1 . Deci acest feliu de porunc sunndu-se, auzind roaba lui Dumnezeu Drosida, c fiete carele din cretini, pentru dragostea i credina lui Hristos s arunc pre sine n cuptorul cel de foc, rdicnd ochii la cer zicea: Stpne Doamne Iisuse H ri stoase Fiule a lui Dumnezeu, de este voia ta ca s m mntuesc, i s scap de ne buneasc credina tatlui mieu Traian, tu-mi ajut, ca s m isbvesc din cmara cea de nunt a ru credinciosului Adrian i s m sui la ceriu, unde snt cele cinci clugrie ce m au povuit la frica ta. i adoarme cu somn adnc pre cei ce m pzesc, ca s pot scp fr s m simt. Acestea zicndu-le, i lepdnd hainele cele mprteti, au eit ncetior, nimenea prinzndu-i vestea. Deci n vremea ce mer gea s se arunce pre sine ntru unul din cuptoare, cugeta ntru sine zicnd: Cum m voiu duce la Dumnezeu, neavnd m brcminte de nunt? nelund sfntul botez, i pentru aceasta fiind necurat? Ci m prate al mprailor Doamne Iisuse H ri stoase, iat am lsat mpria mea pentru dragostea ta, ca s m aez portar mp riei tale. Deci tu cu carele te-ai botezat pentru noi, boteaz-m pre mine cu Duhul Sfnt i dup ce au zis acestea, scond mirul ce-1 avea supt haina sa, i ungndu-se pre sine, i aruncndu-se ntrun lac, ce era din strnsurile de ploaie, sau botezat zicnd: Boteaz-se roaba lui Dumnezeu Drosida, n numele Tatlui i al Fiului i al Sfntului Duh, i pzindu-s pre sine apte zile, sau mprtit de hran nge reasc. Iar oare cari iubitori de Hristos cretini aflndu-o pre ea, i ngduind, au aflat dela ea, povestind ntracest chip cele pentru sine. i n a opta zi, fcnd ru

168

LUNA LUI M A RT IE D um nezeu ce

g c iu n e , ca s o l u m i n e z e

s fac, sa u m u t a t ctr D o m n u l . ntru aceast zi, pomenirea sfntului Cuvios mucenic Evtimie, carele sau nevoit n Constantinopol, la anul o mie opt sute patrusprezece prin sabie sau svrit. Stih: Stlpri, i crucea prea fericite iind, Evtimie vesel eti ctr sabie mergnd.

zndu-te, ai strlucit ca aurul, i fcndu-te pecetluire dumne zeietilor patimi, nelepte Vasi lie, strigai: bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri. natere c fecioria nestricat, fecioar rmind mai pre sus de minte, celui nscut din tine Mntuito rului i Dumnezeu strigai: bine eti cuvntat Dumnezeul p rinilor notri.
Peasna 8, Ir m o s : Din vpaie cuvioilor... i acum, a Nsctoarei:

Cu ale lor sfinte rugciuni...


Peasna 7, Irmos :

ttor de rou cuptorul l-au fcut ngerul, cuvioilor tineri. Iar pre haldei arzndu-i porunca lui Dumnezeu, pre muncitorul l-au plecat a striga: bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri". tralucindu-te cu luminarea darului celui dumnezeesc, ai trecut ntunerecul chinurilor, fcndu-te prtai zilei cei ne nserate, nelepte i strignd: bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri.

u totul ctr Dumnezeu ... ntinzndu-te; durerile trupului ca un vis le-ai socotit. Pentru aceasta cu bucurie te-ai mutat ctr viaa fericit i fr du rere, purttorule de c h i n u r i mucenice Vasilie.

u dragostea Atotiitorului I nima ta fiind ntemeiat pre ntrindu-te, ispitele t r u p u l u i piatra dumnezeetei cunotine, prea tare le-ai suferit i pre vrj nu sau cltit de vnturile ispi maul cel puternic ntru rutate telor cugetatorule de Dumne lai necat, n curgerile sngiuzeu, ptimitorule, Izbvitorului rilor tale, Vasilie de trei ori tuturor strignd: bine eti cu vnfericite. tat Dumnezeul prinilor notri. asilie, cel ce este nprebunindu-se muncitorul, teas podoaba Bi seri ci i lui au poruncit s te tae sfii sl Hristos, i nchipuirea patimilor vite, i vzndu-te c suferi, ca Mntuitorului, mucenicul cel un fr de trup, nu au priceput prea viteaz, i ntrirea credin nici cum a striga: bine eti cu cioilor cu cntri s se laude. vntat D u m n e z e u l prinilor Bine cuvntm pre Tatl.... notri. S la v : nvrednicitu-te-ai dup sfr it a afla slava cea mai pre sus n cuptorul muncilor arK iw m w K M
i n w

n 'j

in

IN 22 ZILE

169

de lume i lumina cea nenserat, mpria cerurilor, cu nun nevetejit, viaj fr n tristare, i bucurie negrit, mucenice Vasilie. omenesc sau n vrednicit mntuirii p r i n tine Nsctoare de Dumnezeu ceia ce eti cu daru druit. Cci singur ai n s c u t nou pre Mntuitorul, pre carele l prea nlm ntru tofi vecii.
Ir m o s u l: S ludm bine s...

nilor, luminezi sufletele celor | ce te laud pre tine. nfrumusejatu-te-ai pre si- j neti cu frumuseile chinurilor, cu toat slvirea dela Dumne- ] zeu, purttorule de chinuri, i acum stai naintea lui Hristos celui frumos, fiind npodobit cu cununa dreptii. Pentru a ceasta credincioii bucurn> du-ne, pre tine te cinstim. j
S la v : I

N eamul

i acum, a Nsctoarei:

in vpae cuvioilor rou ai izvort i jertva dreptului cu ap o ai ars. C toate le faci Hristoase cu singur voirea. Pre tine te prea nlm ntru fofi vecii.
Peasna 9, Ir m o s : Pre Dum nezeu a-1 vedea......

finitu-sau pmntul prin dumnezeiasc ngroparea dum- | nezeescului i sfinitului trupu lui tu, Vasilie. Duhurile drep ilor au sltat, avnd n mijlocul lor duhul tu fericite. Cu cari toti mpreun pomenete-ne pre noi, cari pre tine te po menim.
i acum, a Nsctoarei:

lobozindu-te din trup prea fericite, te-ai nvrednicit a vea strlucirile cele veselitoare ale sfinilor, i te-ai mpreunat cu otile ngerilor, mpreun cu dnii p u r u r e a cntnd: Sfnt, Sfnt, Sfnt eti Treime, fctoarea tuturor, i atotpu ternic. a o lumin, ca un soare mare, artndu-te n cerul Bi sericii lui Hristos, prea fericite. Cu luminrile cele slobozitoare de raze ale chinurilor, i cu dumnezeeti strlucirile minu-

nfricoat este chipul nate rii tale Fecioar, cci cel ce sau nscut din tine, au fost Dum nezeu ntrupat. Pre carele roag-1 Maic cinstit, i neispitit de nunt, ca s isbveasc de munca cea nfricoat pre toti, cei ce cu nendoit credin te cinstesc pre tine.
Irmosul: <V tvs

re Dumnezeu a 1vedea nu este cu putin oamenilor, spre carele nu cuteaz a cuta ce- j tele ngereti. Iar prin tine Preacurat, sau artat oame nilor Cuvntul ntrupat, pre

170

LUNA LUI MARTIE

carele mrindu-1 cu otile cereti pre tine te fericim".


i cealalt slujb d u p ornduiala postului i Otpustul.

INTRU ACEAST LUN


IN 23 D E ZILE Sfntul prea C uviosul printele nostru Niconi i o sut n o u zeci i n o u de ucenici ai lui cei ce sau m uncit cu dnsul. La D oam ne strigat-am... Stihirile T riodului i ale sfinilor, glas 4. Podobie: Ca pre un viteaz...

voi de dragostea lui Hristos, vrednicilor de minune. Ci ca nite mieluei spre junghiere, urmnd Pstorului, aji ajuns dela apus ntru nenserata o dihn a mpriei Cerurilor, cununi purtnd, purttorilor de chinuri.
Slav: i acum, a Nsctoarei:

^S^esm ierdciunile trupu% jlu*i trupul cel anevoie


nfrnat, prin daru l-ai supus la zbala nfrnrii feri cite, cu puterea Duhului, ca un prea ales biruind toat arma vrjmaului. Pentru a c e a s t a te-ai fcut povjuitor clugri lor, celor ce urmeaz totdeauna n(eleptei i dumnezeetei propoveduirii tale Nicone. trlucind ca soarele dela rsrit prea fericite, toat lu mea o ai luminat, cu strluci rile minunilor, adunnd ceat de ucenici, luminoi ca stelele. Cu cari mpreun ai ptimit prea cu rbdare, tindu-v prin sabie, i duhurile voastre puindu-le n minile stpnului, mpratului tuturor. N ici foamea, nici primejdia, nici goliciunea, nici btile, nici moartea cea prea slnic, cu adevrat nu vau desprit pre

mduirea i l eacul cel prea ales i mntuitoriu al po cinei, tu mie s-mi drueti, ceia ce ai nscut pre Dumne zeu, Mntuitorul meu, i cur gerile lacrmilor, i cugetarea ceasului celui groaznic i nfri coat, i neamgirea Judecto rului, ca prin rugciunile tale s scap de cutremurul muncilor i s dobndesc darul cel dum nezeiesc.
A Crucii a Nsctoarei:

ieluaua ceia ce te-au ns cut pre tine Mieluelul i Ps torul, dac te-au vzut rstignit pre lemn, ca o Maic tnguindu-s gria ctr tine: Prea Iubite fiule, cum te-ai spnzurat pre lemnul crucii ndelung rbdtorule? cum ti sau pironit Cuvinte, minile i picioarele tale, de cei fr-de-lege? i sn gele tu ti'ai vrsat Stpne?
LA UTRENIE.
CANONUL sfinilor, i al Triodului dupre ornduiala lor. C A N O N U L sfinilor. Al crui Acrostih la Greci este acesta.

---- ------- =

IN 23 ZILE Ca cntri te laud pre tine, cel ce pori n u mele biruinei fericite. Facerea lui Io s if: Peasna 3, Irmos: Veselete-s de tine...

171

astea cea dumnezeiasc, nPeasna 1, glas 4, Irmos: cingndu-o cu ostire du dncul marii roii cu urme hovniceasc, o ai ntrarmat c neudate, pedestru trecntr luptele ptimirii, mucenice du-l Israil cel de demult, cu al lui Hristos Nicone. minile lui Moisi n chipul F ustnicete mai nti rstigcrucii, puterea lui Amalic n nindu-i trupul, te-ai nevoit a pustie au biruit". birui cetele dracilor, prin btile cele muceniceti, prea slvite rin luptele cele pustni Nicone. ceti biruind pre cel cu mestrie rea, te-ai ncoronat cu Slav... frumse|ile cele muceniceti, i rsrit ca o stea, poracum stai naintea lui Dumne nindu-te la apusuri ai ajuns, zeu, rugndu-te pentru noi, cari unde murind ai apus, i ctr te cinstim pre tine Cuvioase Hristos ai rsrit Nicone. j Nicone.

Inputernicindu-te cu pute rea, celui ce au ntrit neputin ele noastre, mai nti au fcut vitejii n rsboae, fericite. i fcndu-te biruitor ai alergat la Botezul lui Hristos.
Slav :

i acum, a Nsctoarei:

eata mucenicilor au nchi puit junghierea ta Stpne, cunoscndu-te pre tine odrslit, din porunca cea neispitit de nunt.
Irm o s u l:

eata ucenicilor ti ne lepte, slrlucindu-se mai nti cu sihstriile, sau npodobit i cu mucenicia, i prin ndoite lupte au mpletit i ndoite cununi. cei c tr noi Doamne, mai pre sus de fire te-au nscut Dumnezeu i om, n dou firi, carele te numeti n tain Rsrit i Soare i Lumin.

eselete-s de tine Bise ric a ta Hristoase strignd: Tu eti puterea mea Doamne, i scparea i ntrirea".
Sedealna, glas 3. Podobie: Pentru mrturisirea...

u a pogorrii tale

i acum, a N sctoarei:

maicii tale, au strlucit lumin n inima ta, i cu botezul luminndu-te, te-ai numrat n cetele clugrilor, i te-ai fcut povuitoriu i lumintoriu celor ce urma ie Cuvioase. Cu cari

Prin dumnezeeti graiurile

172

LUNA LUI M ARTIE

mpreun roag-te lui Hristos, ca s ne druiasc nou mare mil.


Slav, i acum, a Nsctoarei:

luptat, omornd mai nti pati mile trupului, biruind a doua oar i cu mucenia cetele dra cilor.
Slav...

Dumnezeesc cort te-ai fcut Cuvntului, singur Fecioar Maic Preacurat, cu curia covrind pre ngeri. i pre mine, cel ce mai mult de ct toi m am fcut ntinat prin p catele trupului, cu dumnezeeti apele solirii tale curete-m, cinstit, dndu-mi mare mil.
A Crucii, a Nsctoarei:

u arma bunei credine vai otit asupra vrjmaului, de Dumnezeu nelepiilor, i prin moarte bun slav ai c tigat i bucurndu-v strigai: slav puterii tale Doamne.
i acum, a Nsctoarei:

a pre una, ce eti mai


nalt de ct toat zidirea, Zi ditorul te-au iubit pre tine Fe cioar Maic Preacurat, artndu-te pre tine Maic a sa. Pre carea adunrile ptimitorilor te roag cu prea bun cuviin.
Peasna 5, Irmos :

fi

M ieluaua cea Preacurat, Fecioara Maica Cuvntului, cea nestricat, vzind pre cruce spnzurat, pre cel ce au rsrit dintrnsa fr d u r e r e , ca o maic plngnd au strigat: Vai mie fiul meu, cum ptimeti! Vrnd s izbveti pre om, din necinstea patimilor.
Peasna 4, Irmos:

dicat pre cruce vzindu-te Biserica pre tine Soarele dreptii, au sttut ntru a sa rnduial, precum s cuvine strignd: Slav puterii tale Doamne". ntru dumnezeetile vrsri le luminei ndulcindu-te, rurile muncilor nenrit le-ai trecut, Nicone, vredniciile de minune. i dupre vrednicie ai priimit Cununa biruinei, Mucenice. C u prea luminoase vitejie strlucind, ca un sihastru te-ai

u Doamne lumina meanlume ai venit, lumina cea sfant, carea ntorci dintru ntunerecul necunotinei, pre cei ce te laud pre tine cu credin". B ine plecndu-te dumnezeetilor sftuiri ale maicii tale, n rzboae ai avut puterea cru cii Nicone, cele mai bune n tain nvndu-te. C u lumina buntilor fiind luminat viaa ta, de Dumne zeu cugettorule, ai avut mu cenia ca pre o podoab prea nfrumseat, prea cinstite Ni cone.

f Slav

IN 23 ZILE

173

egilor celor de Dumne zeu nceptoare, bine supuindu-se mucenicii, au biruit, i pre cei fr-de-Iege cu dumnezeia sc ntrarmare, vitejete i-au surpat.
i acum, a Nsctoarei:

pre tine ceata purttorilor de chinuri, te roag Stpn,carea singur ai rdicat necinstea muerilor.
Irm o s u l:

umina cea fr de ani, raza printelui o ai nscut nou Preacurat, fcndu-se supt ani, din bogia buntii.
Peasna G, Irmos: Jertfi-voiu ie cu glas...

ertfi-voiu ie cu glas de laudDoamne, Biserica strig ctr tine, de sngele draci lo r curindu-s cu sngele cel curs prin milostivire din coasta ta.
C O N D A C , glas 4. Podobie: Cel ce te-ai nlat...

ducnd ceat de mucenici ca nite stele, ca un soare cu mult lumin ai alergat dela rsrit, i cu razele voastre ai luminat apusul, de Dumnezeu cugettorule Nicone. u p i c t u r i l e sngiurilor tale, mucenice, ai necat mrile mulimei Dumnezeilor i ntru adncul luptelor, ai sugrumat pre cumplitul i prea vicleanul afltorul rutii.
S la v :

u cuviin vieuind mai nti Nicone, ai adunat ceat de cei supui lui Dumnezeu, i cu bun credin pururea ur mtoare ie, cu razele patimilor ca un soare purttoriu de lu min dela rsrit pn la apus strlucind, ai npuinat nel ciunea cu prul sngiurilor tale.
Intru aceast lun n 23 de zile pomenirea sfntului mucenic Nicon, i cu ucenicii si, o sut nouzeci i nou. Stih : Nicone cunun de biruin i gtete ie Dttorule de cununi, pentru aceasta fii m u rind de sabie. In a doua zeci i trei Nicon 'au dat prin sabie sfritul cel ludat. La ucenicii si. U nul trebue ca patru cinci zecimi s fie, Tindu-se cei mpreun mucenici prin sabie.

C a nite crini n livada bu ntilor ai nflorit, i ca nite trandafiri cu bun mireasm, miresmii inimile noastre cu frumuseile muceniei, purtto rilor de chinuri, de Dumnezeu Insuflailor.
i acum, a Nsctoarei:

Biseric i palat nsufleit al lui Dumnezeu, cunoscndu-te

Acest sfnt Nicon, au fost n vremile stpnirii igliemonului Chintilian, trgndu-se cu neamul din prile Neapolitanilor, frumos la chip, i la fa luminat i nfricoat n rsboae. Din tat elin, i maic cretin. De aceea ntmplndu-se rsboiu mare, i nconjurare de oaste tare, aducndu-i fericitul aminte de nvturile maicii sale, i suspinnd dintru adncul

174

LUNA LUI M A R T IE

Stih: Din vecini Gheorghie i aicea fiind: inimii, i zicnd: Doamne Iisuse H ri i acolo, socotesc c cu tainica lui Hristos stoase ajut-mi i ntrindu-s pre sine fecioar eti pttrecnd. cu cinstitul semn al crucii, au intrat n Acesta lsndu-i femeia i copiii, i mijlocul vrjmailor i n au ncetat lovind rudele, au ales calea cea strmt. i in pre unii cu sabia, pre alii cu sulia, pn trnd supt jugul Domnului cel uor, n cnd, i-au biruit pre toi i i-au nfrnt, conjura ceti i sate i nsui pustiul, lipsit de care lucru toi sau mirat, i de vreme fiind, necjit, de ru suprat. ce sau ntmplat cele ale rsboiului dupre Deci descoperindu-s lui dela Dum voia lor, sau ntors i el cu ceia lai i la nezeu sfritul, sau dus la Constantinopol, casa sa. i spuindu-i gndul ctr maica sa, cum c voete a s boteza, au cltorit i mergnd la prea cinstita biseric, a spre prile Constantinopolei, i sosind la sfntului loan cuvnttorului de Dumnezeu, la locul numit Dinpiu, sau odihnit n ostrovul, ce s cliiam Hion, sau apropiat de un munte, i stnd acolo apte zile, Domnul, dup ce au zbovit acolo multe nevoindu-se n post i n priveghere j zile. i dup ce sau adunat fa cei ce era s-l ngroape, i au vzut lanul cu i n rugciune. I-au vestit un dumnezeesc care era nfurat trupul lui, c era foarte nger, ca s se pogoare la mare cu toiagul greu, i tot trupul lui era tiprit n el, carele i1 didese acel ce i sau artat, i deci striga: Doamne miluete. sosind la mare, au aflat o corabie i au intrat ntrnsa, i n dou zile au sosit la Pentru care au fost i ngropat n tinda pomenitei Biserici, n mormntul de mar muntele Ganului. i dupre ntmplare i-au mur ce i sau fcut, rvrsnd vindecri eit nainte un episcop n chip de m onah; de multe minuni celor ce cu credin s i lundu-1 de mn l-au dus la o peter, apropie de el, din carii unii din cei ce unde lcuia el, i nvndu-1 l-au botezat au ctigat ajutorul lui nc i acum tu n numele Sfintei Treimi, mprtindu-1 turor mrturisesc facerile de minuni ce i cu sfintele Taine. i dup trei ani l-au sau fcut la ei. hirotonit preot, apoi i episcop. i lund asupra sa a fi ndrepttoriu i mai mare Intru aceast zi, sfntul Dometie, de sabie peste toi monahii, ci se adunase acolo, sau svrit. cari era o sut nouzeci i nou, sau dus cu toii la Mitilin, i de acolo au Stih: Acest ce s uit n luntru cumplit purttoriu de sabie: trecut n Italia, i vznd pre maica, pre Grbete ca c pogoare prin sabie capul lui carea murind o au i grijit i o au n Dometie. gropat. Apoi de acolo sau dus la Sicilia, Intru aceast zi, sfntul noul Cuvios m u i au lcuit in muntele ce s zice a Tacenic Luca, carele au mrturisit n Mitelina la romeniei, mpreun i cu ceilali o sut anul o mie opt sute doi, prin spnzurare sau nouzeci i nou. Deci aflnd ighemonul svrit. cele pentru sfntul, ndat au trimis de Stih : Luca cel cuvios prin sabie s afl mu lau adus naintea lui mpreun i pre rind : toi cei o sut nou zeci i nou. i fai cu ceata mucenicilor mpreun este przcndu-le ntrebare, i-au pus jos la pmnt nuind. i i-au sfrmat ru cu rane, i nsfrit le-au Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne mitiat capetele. Iar pre sfntul Nicon l-au luete-ne i ne mntuete pre noi, Amin. ntins de patru pri a trupului, i l-au ars pre de desupt cu fclii, i l-au legat Peasna 7, Irmos: de dobitoace slbatice, de l-au trt pre pmnt, i l-au dat de o rp, i l-au btut n cuptorul persesc tinerii lui cu pietri preste gur, i i-au tiat limba. Avraam, cu pofta bunei cre i pre urm i-au tiat capul, i aa i sau dine, mai vrtos de cat vpaia plinit mucenia.

Intru aceast zi, prea cuviosul printele no stru Gheorghie cel n ou ivit, i fctorul de mi n u n i din Dinpiu.

focului fiind aprini au strigat: bine eti cuvntat n Biserica slavei tale Doamne".

IN 23 ZILE

ai mult de ct aurul fiind ispitit cu btile, de Dumnezeu cugettorule,turn al buntilor te-ai artat, gonind npdirile dracilor, i strignd: bine eti cuvntat Dumnezeul meu i Domnul. D u p sfrit fiind aruncat trupul tu ntru ascuns muce nice, slobozind strluciri dum nezeeti ale tmduirilor, go nete vtmarea demonului, care artat te-au fcut, silinduse de durnnezeescul Duh. u totul ndulcindu-te ntru privirile cele dumnezeeti, i-ai dat trupul btilor prin rbdare prea fericite, cci ai dorit a sta n ceruri naintea Atotiitorului, purttorule de cunun slvite.
S la v :

Peasna 8, Irm os: Minile ntinzndu-i Daniil...

urtnd strlucirea inimii tale neadormit, i adpat cu praele lacrmilori cu sngele muceniciei cuvioase, lcuesti acum n cmara cea nefcut de mn, strignd: bine cu vntai toate lucrurile Domnu lui pre Domnul. .Artatu-te-ai podoab pust nicilor, i ptimitorilor, cci ntru amndou te-ai artat is cusit, rdicnd biruine care n grozesc mintea, asupra vrjma ului Nicone, strignd: Toate lucrurile ludai pre Domnul.

Bine cuvntm...

iind pstor al oilor celor cuvnttoare, nevtmat ai pzit staulul printe njelepte, de lupii cei nelegtori, i mpreun cu dnsele te-ai slluit n lcaul cel ceresc, ca s stai naintea Stpnului tuturor.
i acum, a Nsctoarei:

ufletele le-ai adpat cu sngiurile tale, ndemnndu-le ctr rvn dumnezeiasc cu vioase, tabra dracilor o ai rnit cu sbiile ranelor, artnd ntru tine numirea cea adevrat, stri gnd: bine cuvntai toate lu crurile Domnului pre Domnul.
i acum, a Nsctoarei:

f uvntul Tatlui, nestricnd nici cum fecioria ta, sau s lluit ntru tine, i au tras ceata mucenicilor cea pururea po menit, carea te propoveduete pre tine, Nsctoare de Dum nezeu Preacurat.

Rum pe sarcina cea grea a rutilor mele Preacurat, ceia ce prin naterea ta ai ndrep tat cderea lui Adam, i m lumineaz prea ludat, ca ntrun suflet s strig: bine cu vntai toate lucrurile Domnu lui pre Domnul.
Irm osul: S ludm : V^

IVfeinilentinzndu-i Daniil, gurile leilor cele deschise n

176

LUNA LUI MARTIE i acum, a Nsctoarei:

groap le-au ncuiat, i puterea focului au stins, cu buna fapt ncingndu-se, tinerii cei iu b ito ri de buna credin, stri c n d : bine cuvntai toate lu crurile Domnului pre Domnul.
Peasna 9, Ir m o s : Hristos piatra cea netiat...

zutu-te-au pre tine, nflorit cu frumuseile ranelor, dttorul cununilor, i nbrcat cu porfira dintru mucenicetile tale sngiuri, i mpreun cu dnsul te-ai slluit, dumnezeete veselindu-te Nicone.

Yd

Lca l u m i n i i te-ai artat aceea ce pentru noi sau ns cut din tine, pie carea roag-o nencetat P r e a c u r a t , ca s lumineze cugetele noastre celor ce cu pravoslavie te cntm pe tine i Nsctoare de Dum nezeu te propoveduim Fecioar maic curat.
Irmosul;

yy yy

t este de prea frumoas dragostea ta, carea o ai avut ctr Domnul. i ct este de ferbinte dorirea cea aprins de focul cel dumnezeesc! i prea minunat este ptimirea, carea te-au npreunat pre tine cu cele cereti Nicone. J Avndu-te pre tine Soborul ptimitorilor, ca pre un soare mare ntru nlimea Bisericii, ca nite stele de lumina cea dumnezeeasc rvrsndu-se, cu strlucirile cele slobozitoare de raze, lumea o strlucesc.
S la v :

yy

ristos piatra cea netiat de mn, cea din marginea unghiului, din tine muntele cel netiat Fecioar sau tiat, adunnd firile cele osebite. y yPentru aceasta veselindu-ne, pre tine Nsctoare de Dum nezeu le mrim".
yy yy

S V E T IL N A glasului, de 3 ori. ST 1H 0A V N A Triodului.


i cealalt slujb a Utreniei dupre ornduiala postului i Otpustul.

INTRU ACEAST LUN


IN 24 DE ZILE. nainte prznuirea Bunei Vestiri, a prea sfin tei Nsctoare de Dumnezeu. (VEZI) Pentru nainte prznuirea Bunelor Ve stiri ale prea sfintei Stpnei noastre Nsctoarei de Dumnezeu, ori n ce zi, s vor ntmpla, s se caute nvtur pre larg la Triod, ncepndu-s dela slova aceasta : (R)La Doam ne strigat-am... Punem stihirile pe 10. Samoglasnica zilei de 2 ori, i mucenicina, i 3 podobnice ale Triodului, i ale nainte prsnuirii 4, glas 4. Podobie: Ca pre un viteaz...

Aducnd naintea dttoru lui de cununi ceata ptimitori lor cea de dou sute, te-ai r dicat ctr l c a u r i l e cele nestricate, cu cari, mpreun adu-i aminte mucenice, pentru cei ce astzi svresc sfinit pomenirea voastr.

aina cea ascuns i de ngeri netiut, Gavriil Arhanghelul o adeve-

IN 24 ZILE

reaz. i acum vine la line, ceea ce una eti nestricat i bun porumbi i chemarea neamului nostru, i strig ctr tine: Prea Sfnt bucur-te, gtete-te,prin Cuvntul acesta, s primeti pre Dumnezeu Cu vntul n pntecele tu. De 2 ori. olat purttoare de lumin, sau gtit fie Stpne, pntecele cel nestricat al fiicei lui D um nezeu. Pogoar-te i vino la dnsa, miluete fptura ta, ca rea pentru pisma au luat rzboiu, i au fost inut n robia celui viclean, i frumusefa cea dinti au pierdut, i ateapt pogorrea ta cea mntuitoare. avriil Arhanghelul, artat vine la tine i strig fie, ceea ce eti cu totul fr prihan: Bucur-te deslegarea bleste mului, scularea celor czufi. Bucur-te ceea ce una ai fost aleas Iui Dumnezeu; bucu r-te norul cel nsufleit al soa relui, primete pre cel fr de Trup, carele au voit a s s llui n pntecele tu.
Slav: i acum, glas. 2 .

Rmnea-vei ntreag, i vei nate pre Domnul Preacurat.


V O H O D : Prochimenul i paremiile zilei. i cealalt slujb a liturghiei cei mai nainte sfinite. Iar de nu este liturghie La Doamne srigat-am... Stihirile pe 6 , ale triodului 3 i ale praznicului 3. S la v : i agum : Bine vestete Gavriil astzi... LA STIH OAV N , cntm samoglasnica de 2 ori, i mucenicina. Slav: i acum, a nainte prznuirii. Glas. 2, a lui Theofan. Taina cea din veac s descopere astzi: Caut n ziua de praznic, Slava, dela Laude Acum slobozeti pre robul tu : Sfinte Dumnezeule... i dup: Tatl nostru... Troparele: Nsctoare de Dumnezeu fecioar... i metaniile. Iar de s va ntmpla Smbt, sau Duminec, s zice troparul acesta al nnainte prznuirii, glas 4. zilei

sfzi nceperile bucuriei, a toat lumea n d e a m n a luda nainte prznuirea, c iat Gavriil vine aducnd fe cioarei Bun-Vestire, i ctr dnsa strig: Bucur te cea plin de daru, Domnul este cu fine.
.

LA UTRENIE.
Aliluia i troicinile glasului, iar de s va ntmpla Smbt sau Duminec. La Dumnezeu este D om nul...Troparul nainte prznuirii. sedelne

B ine vestete Gavriil astzi cei pline de daru. Bucur-te Fecioar carea nu tii de mire i neispitit de nunt. Nu te mira de chipul meu cel strein, nici te spimnt, c Arhan ghel snt. arpele au amgit pre Eva oarecnd. Iar eu acum bine vestesc fie bucurie:

D up obicinuitele stihologhii i dup Psalm 50. CANONUL.

nainte prznuirii cu Irmosul pe 6 , i ale Triodului dupre ornduiala lor. C A N O N U L nainte prznuirii.

LUNA LUI MARTIE Facerea lui Theofan. Peasna 1, glas 4, Irm os:

dancul mrii roii cu urme neudate, pedestru trecndu-l Israil cel de demult, cu minile lui Moisi n chipul crucii, puterea lui Amalic n pustie au biruit". umea cu bucurie se ve selete, ca ceea ce au simit pogorrea Domnului ntru tine. C pentru milostivirea milei din ceriu s pogoar, n pntecele tu Fecioar ntrupndu-se. at la tine mprteas s trimite dumnezeescul Arhan ghel, s-fi vesteasc venirea mpratului tuturor i Dumne zeu, i s strige tie: Bucur-te chiemarea strmoului. strapa cea prea lumi noas i cu totul de aur, s gtete spre primirea manei viefii: C la tine va s vie prin glasul ngerului, ntru tine mai pre sus de fire slluindu-se. n pntecele tu cel curat va s se sllueasc Domnul, cel ce lcuete pururea n ce riu. Ca vine s fac ceriu, amestecare celor pmnteti, ntru aceasta artat mbrcndu-se.
Peasna 3, Ir m o s : N u ntru nelepciune...

torul pmntului, cel fr de moarte, vine acum, s te scoat din blestem. Dumnezeiasc ln, Fecioa r nentinat gtete-te: C n tru tine va s se pogoare Dum nezeu ca o ploae, ca s usuce izvoarele clcrii de porunc. Dumnezeiasc carte npodobete-te: Cci cu degetul Tatlui va s se scrie ntru tine dumnezeescul Cuvntntrupndu-se, deslegnd clcarea de lume a dobitociei mele. fenice de aur, primete focul dumnezeii, cel ce str lucete prin tine, i lumin lu mii druete. Prin carele ntunerecul rutilor mele va s se strice.
Irm o s u l:

I I

u ntru nelepciune i n putere, i n bogjie ne ludm; Ci ntru tine nfelepciunea Tatlui cea Ipostatnic Hristoase. C nu este Sfnt afar de tine lubitorule de oau meni
yj

Sedealna, glas 3. Podobie: De frumuseea fecioriei tale..

mntule, cel ce creteai cu ntristare spinii patimilor, siteaz, dnjuete. C iat lucr

Astzi toat f pt ur a s bucur, cci ngerul zice fie: bucur-te, bine cuvntat Ma rie Preacurat Maica lui Hri stos. Astzi s ntunec mozaviria arpelui; Cci legtura blestemului strmoului sau deslegat. Pentru aceasta i noi

&

IN 24 ZILE

179

pentru toate strigm ctr tine: Bucur-te ceia ce eti plin de daru.
S la v : i acum, alt Sedealn, glas 4. Podobie: Artatu-te-ai astzi lumii...

u venirea prea Sfntului Duh, pre cel mpreun cu Ta tl pre scaun ezloriu, i de o fiin, prin glasul Arhanghe lului l-ai zemislit, de Dumne zeu Nsctoare, chemarea lui Adam.
Peasna 4, I r m o s :

tine de demult mai nainte te-au numit, cu buntile umbrit: Din carea era s se arate Dum nezeul nostru, Fecioar cu totul fr prihan, ceea ce una eti ndreptarea oamenilor.
Peasna 5, Irmos:

u Doamne lumina mea n lume ai venit, lumina cea sfnt, carea ntorci dintru ntunerecul necunotinei, pre cei ce te laud pre tine cu credin". n e s p u r c a t mielua! Mieluelul Dumnezeul nostru n pntecele tu vine s se s lluiasc, rdicnd pcatele noastre.

oiagul cel de tain, peste puin va s nfloreasc floarea I aina cea de demult, mai cea d u m n e z e i a s c precum nainte de veci rnduit, ncepe scrie, din rdcina lui Iesseiu a lua artare. Pmntule i cele nou arfndu-se. cereti, cu un glas veseli(i-v i cu bucurie strigai. rin glasul ngerului, lucrndu-te ca o vie, spre odrsPoiata cea mare a mpra lirea strugurului celui copt i tului, deschidei dumnezeetile nestricat, gtete-fe Fecioar. intrri ale auzurilor, c iat vine la tine Hristos adevrul, i va s se slluiasc n mijlocul tu. Ca s ndrepteze Izbvito rul alunecarea slrmoaei, s va arta slluindu-s n pn tece neispitit de nunt, cruia s-i strigm cu bun viersuire: Slav puterii tale Doamne. Avvacum munte mare, pre el ce eti mai mare ntre prooroci Isaie, veselete-te; Cci Fecioara, pentru carea ai propoveduit, n pntece zemislete pre ngerul sfatului celui mare.
Peasna 6, Irmos: Jertfi-voiu ie cu glas...

li dicat pre cruce vzndu-le II Biserica pre tine soarele drepl|ii, au sttut ntru a sa rnduial, precum s cuvine strignd: Slav puterii laie Doamne".

ucur-te, ie Gavriil Arhan ghelul grete, c bucuria

180

LUNA LUI MARTIE

vei s o zmisleti n pntecele tu negrit, c a r e a Eva prin neascultare F e c i o a r , o au pierdut. u te teme, nu va arde nici cum pntecele tu focul dumnezeirii Fecioar; Cci rugul pre tine mai nainte te-au nchi puit de demult, aprins fiind, i nici cum arznd Preacurat. unte, pre carele Daniil mai nainte l-au vzut cu Duhul, bucur-te Fecioar; c din tine piatra cea nelegtoare va s se tae, i va s zdrobeasc idolii cei fr de suflet ai dra cilor. mpratul pcii Ia tine va s vie, i prin tine Maica lui Dumnezeu, va s mpace, pre cei supui i biruii prin sfatul cel ru al arpelui.
Irmosul : /

i-au adus bucurie de daru d ruit. Pentru aceasta toi stri gm ie: Bucur-te mi r e a s nenuntit.
Intru aceast lun n 24 de zile. Pomenirea prea cuviosului printelui nostru Artemon Episcopul Seleuciei, din Psidia. S t ih : Artemon trupul aruncndu-1 ca pre o u u rare : Nimic pmntesc avnd, trece ctr cereasca slluire. In douzeci i patru Edemul au primit. Pre Artemon cel prea cinstit.

cest fericit era de patrie din cetatea Seleuciei, nscut i crescut ntrnsa. Deci sosind fericitul Apostol Pavel acolo, nu era cu putin a s ascunde lumina supt obroc. Ci l-au fcut pstoriu i dascl norodului. Carele povuind bine i cu plcerea lui Dumnezeu turma sa, sau fcut tuturor, celor ce le trebuia liman de mntuire, vduvelor i sracilor i lip siilor grijitoriu, i sufletelor i trupurilor doftor. Intru acestea bine petrecnd, au svrit viaa n adnci btrnee.
Intru aceast zi, sfntul sfinitul Artemon, Preotul Laodichiei. mucenic

ertfi-voiu ie cu glas de laud Doamne, Biserica strig ctr tine, de sngele dra c ilo r curindu-se, cu sngele cel curs prin milostivire din coasta ta.
CONDAC, glas. 8.
Podobie: Aprtoarei Doamnei...

Stih : Mutndu-te din lume, i de Dumnezeu apropiindu-te: Al tu snt eu, mntuete-m ai zis Artemone fericite.

u eti nceptura mn tuirii noastre, tuturor celor ce pre p m n t , de Dumnezeu Nsctoare. C dumnezeiasca slug marele nceptoriu cete lor Gavriil au fost trimis din Ceriu, s stea naintea ta, i

C n d mpria Diocliian n Roma, trimis au fost n prile Laodichiei, oarecarele comis Patrichie cu numele, ca s fac dupre poruncile mprteti. Iar Sisinie Episcopul locului mpreun cu Ar temon Preotul i cu ali oare-cari cretini, au intrat noaptea n capitea Artemidei i zdrobind idolii cei de acolo, prin foc i-au fcut cenue. Despre care ntiinndu-se mai sus numitul comis, sau umplut de mnie, i lund cu sine mulime de no rod, clare fiind el pre cal mprtesc eia afar din cetate ctr biserica creti nilor, ca s arz pre toi i pre Sisinie i pre Artemon, s-i tae n buci. Deci apropiindu-s el de biseric, sau cuprins de mare fric, i viindu-i o foarte mare fierbineal, sau ntors acas i sau pus n aternut. Din care viind n nespus ticloie, au ntiinat pre Episcopul zi-

IN 24 ZILE

181

cndu-i: Roag-te Dumnezeului tu, ca s m uurez de boal, i-i voiu face chipul tu de aur n mijlocul cetii; iar Episcopul din protiv l-au ntiinat zicnd: Aurul tu fie cu tine. Iar de vei crede Hristosului i Dumnezeului meu, te vei vindeca. Iar el i-au scris lui aa: Crezu ntru Dumnezeul tu; Numai de m voiu vindeca. i o minune 1 ndat sau sculat fr a mai avea vre-o rmi de boal. i ducndu-s spre cetatea Chesariei, ca la trei mile de loc departe de Laodichia, au ntlnit pre preotul Artemon, urmndu i doi cerbi, i ase mgari sl bateci, i au zis lui Artemon: Cum le-ai vnat acestea; Iar el i-au rspuns: Cu Cuvntul Hristosului meu le-am vnat. i comisul i-au zis: Au doar cretin eti tu ? Rspuns-au Sfntul: Aa din t nra mea vrst snt cretin. Atuncea legndu-1 pre el cu dou lanuri, i dndu-1 pre sama ostailor, au poruncit ca s-i urmeze pn la Chesaria. Iar sfntul ntorcndu-s ctr dobitoacele cele ce-i urma, le au zis: Ducei-v la Episcopul Sisinie. i ele ducndu-se, i sau vestit lui prin portariu. i au zis Sisinie por tarului: De unde au venit dobitoacele acestea? Atuncea din porunca lui D um nezeu, un cerb lund glas omenesc, au zis: Robul lui Dumnezeu Artemon, prins fiind de ru credinciosul Comit, s duce legat la cetatea Chesariei, i nou ne-au poruncit ca s venim aicea. Care auzindu-le Episcopul, sau nspimntat. i chemnd pre Diaconul su Filea, l-au trimis la Chesareia zicndu-i: Du-te i afar, de snt adevrate cele ce au auzit dela cerb. i ducndu-s, au aflat pre Artemon n nchisoare. i srutndu*se amndoi, din porunca slujitorilor, s'au deprtat unul de altul. Iar a doua zi, eznd comisul pre scaun, au adus fa pre fericitul Artemon, i i-au zis: Cinstete-i omule btrneele tale, i jertfete dumnezeilor. Iar sfntul i-au zis: asesprezece ani am petrecut cetind n bise ric norodului dumnezeetile Scripturi, i douzeci i opt de ani, am svrit slujba Diaconiei lui Hristos cetind Dumne zeetile Evangheliei; i treizeci i trei nplinesc Preot, nvnd norodul, cu aju torul Dumnezeului meu, i tu acum, mi

zici, ca s jertfesc demonului celui ne simit asemenea ie? Acestea auzindu-le Comisul, sau turburat i arznd n foc un gratariu de fier, au ntins pre mu cenicul pre acela. Iar sfntul rdicndu-i ochii spre ceriu au zis: Doamne Iisuse Hristoase nu ierta spurcatului acestuia comit ca s-i rze de mine robul tu: Ci tiind c pentru tine le ptimesc acestea, d-mi rbdare, ca desvrit s rme el ruinat. Acestea zicndu-le sfn tul, iat viind dela Episcopul Sisinie i cerbul, i tergnd cu limba sa ranele sfntului din porunca lui Dumnezeu, spre nfruntarea necredincioilor, au zis cerbul ctr comis (cci ce este cu neputin la Dumnezeu?) S tii c robul lui Dum nezeu Artemon, degrab i va isbndi; Cci dou paseri te vor rpi pre tine, i te vor bga n cazanul cel clocotit, i crnurile tale s vor topi, cci te-ai lep dat de Dumnezeul cruia ai mrturisit c vei crede. Iar dup ce sau mustrat de dobitocul cel slbatec, au poruncit osta ilor s nsegeteze cerbul. Iar cerbul srind aproape de cel ce edea mpreun cu comisul, i sgeata cea aruncat asu pra lui, trecnd alturea au scpat; Iar cel ce edea aproape, priimind sgeata i foarte rnindu-se, au lepdat sufletul. Deci ntristndu-s comisul, sau dus de acolo, puind pre sfntul la nchisoare. Iar a doua zi, au poruncit ca s se pue ntru un cazan smoal, i s i s dea foc mult, ca ntru acela cu capul n jos s bage pre sfntul. Deci fcndu-s aceasta, rnduiii slujitori au venit la co misul, vestindu-i nvpiarea cazanului. ! Iar el nclecnd pre cal sau dus drept la cazan. i cnd era aproape de cazan, atuncea, o minune! Fr de veste pogorndu-s din ceriu doi ngeri, ca n chip de vulturi i rpindu-1 pre el de pre cal l-au bgat n cazan, i aa de tare sau mistuit, n ct nici os nu i-au rmas. Carea vzndu-o ostaii i toat mul imea, sau spimntat i au fugit. Iar sfntul rmind singur, au slvit pre Dum nezeu. i prin rugciune n locul acela, au scos izvor de mult ap, aceasta vzndu-o Vitalie, jertfitorul idolilor, i alii muli, sau botezat i n noaptea aceea au venit glas ctr sfntul zicndu-i: Du-te pre rmurile mrii despre Asia i acolo

182

LUNA LUI M A RT IE

vei curai pre muli de feluri de patimi, i draci vei isgoni. i muli luminndu-se de tine, vor slvi pre Dumnezeu. Iar sfntul nclecnd pe un mgar sl batec, cltorea. i rpit fiind de dumnezeescul nger sau aflat n locul ce i s descoperis. Deci multe semne fcnd acolo i pre muli luminndu-i i povuindu-i ctr Dumnezeu, mai n urm fiind prins i sau tiat capul de ctr n chintorii de idoli.
Intru aceast zi, prea cuviosul printele no stru Zaharia, cu pace sau svrit. Stih: Lui D um nezeu asemnndu-se prin putere printe. Te faci mpreun motean fiului lui D u m nezeu, de pre pm nt mutndu-te. Intru aceast zi, sfinii opt mucenici cei din Chesaria Palestinii, prin sabie sau svrit. Stih: Ceat de opt la n u m r pe-tru M n tuitorul sau tiat Cel ce mai nainte a opta zi tiare nprejur au luat. Intru aceast zi, Prea cuviosul Martin Tiveul, cu pace sau svrit. S t i h : Bunule Martine n btrnee bune cres cnd Ctr prinii cei mori te adaogi murind. Intru aceast zi, sfntul sfinit mucenic tenie Patriarhul Constantinopolei carele au turisit n Constantinopol la anul o mie sute cinci zeci i apte, prin sugrumare svrit. Parm r ase sau

devrat iubindu-te, ntru tine va s-i fac slluire, de veselie ump!e-te, c prin tine pre cei stricai va s-i noiasc. Dumnezeiasc ceata proo rocilor, dac au simjit venirea spre tine cea pacinic a Isbvitorului.Fecioarau strigat jie: Bucur-te Isbvirea tuturor, bucur-te ceea ce una eti mn tuirea oamenilor. u te teme de glas, nu te spimnta de cela ce-ti grete, c sluga lui Dumnezeu este, i au venit s-i arate ie taina cea de ngeri nespus, ceea ce nu tii de nunt b l a g o s l o v i t Marie. Vezi toat fptura robit de vrjmaul Fecioar, i au voit s o miluiasc pre ea prin line, pentru milostivirea milii iubi torul de bine: Deci s nu fii necreznd cuvintelor ngerului.
Peasna 8, Irmos : p ,

Stih : Lui Partenie ndoit c u n u n sau npletit: Ca nevoitorului D om nului celui sfinit.

inile ntinzndu-i Daniil, Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miJjfiL gurile leilor cele deschise luete-ne i ne mntuete pre noi, Amin. n groap le-au ncuiat i puPeasna 7, Irmos: terea focului au stins, cu buna fapt ncingndu-se, tinerii cei el ce ai mntuit n foc pre iubitori de buna credin, tinerii lui Avraam i ai ucis pre Haldei, cari fr strignd: b i n e c u v n t a i toate lucrurile Domnului pre dreptate vna pre cei drepi, prea ludate Doamne: Bine Domnul". eti cuvntat Dumnezeul p forule cel uor al luminii, rinilor notri". ceea ce nu tii de nunt gtete-te. Iat soarele cel neapus Sicriule cuvnttorul, pre va s strluceasc de sus ie, carele puitorul de lege cel a-

IN 24 ZILE

183

carele puina vreme va s se ascunz ntru tine, i lumii va s se arate, deslegnd ntunerecul rutii. lujitorul cel mai ntiu din tru ngeri au strigat ie glas de bucurie, vestind ie pre ngerul sfatului celui mare, Preacurat, carele sau ntrupat dintru tine pentru buntatea, cruia stri gm: Toate lucrurile ludai pre Domnul. a un trandafir din vi C u rat, ca un crin cu bun miros cunoscndu-te pre tine, fc torul nostru Domnul, acum au iubit frumuseea ta Curat, i va s se ntrupeze din sngele tu, ca pentru buntatea s go neasc putoarea cea prea a nelciunii.
T

va cu adevrat au cules rod lucrtor de moarte, Atotpierztoriu. Iar dintru tine va s rsar rod de nemurire solitoriu, Hristos dulceaa noa str, Stpn. Pre carele acum ludndu-1, pre tine te slvim. lecnd cerurile, acum la noi te pogoar, iat scaun sau gtit ie cuvinte n pntecele Fecioarei. Intru carele ca un mprat prea tare eznd, vei s rdici din cdere zidirea dreptei tale. Hristos au iubit frumuseea ta Preacurat, i n pntecele tu sau slluit, ca din gro zvia patimilor neamul ome nesc s-l izbveasc, i frumu seea cea de demult s-i d ruiasc. Cruia nchinndu-te, pre tine te slvim. C a o ari n nesmnat Curat priimete prin cuvnt pre cuvntul cel ceresc, carele ca nite gru roditoriu va s rsar din tine, i marginile va s hrneasc cu pinea cuno tinei, cruia nchinndu-ne, pre tine mrim.
De s va ntmpla Smbt sau Duminec. SVET1LNA. Podobie: Cu ucenicii s ne suim...

Deadreapta Tat l ui neosebindu-s, ntru tine va s fac slluire, cel mai pre sus n fiinat Preacurat, ca s te pue dea-dreapta sa pre tine, cea prea de aproape i bun, ca pre o mprteas. i dreapta s-i tinz tuturor celor czui, i s ne mntuiasc pre noi.
Peasna 9, Irmos :

H > a adec prin boala neascul trii, blestem nluntru au a dus; Iar tu Fecioar de Dum nezeu Nsctoare, pr i n odrasla purtrii n pntece, lumii blagoslovenie ai nflorit. Pentru aceasta toi te mrim".

avriil dintru nlime pogorndu-s, Nsctoarei de Dum nezeu, au strigat: Bucur-te, cci tot blestemul strmoaei pierzndu-1, pre cei din Adam

184

LUNA LUI M A RT IE

i va blagoslovi, cel ce au o- | rele Arhanghel au venit, zicn drslit dmtrnsa. du-i : Bucur-te ceia ce eti de Dumnezeu druit, acum este S l a v : i acum iar aceasta. cu tine Dumnezeul nostru. Nu La ST 1H 0A V N , stihira Triodului. te spimntade mine, mai maSamoglasnica zilei de 2 ori, i mucenicina. . rele voevod al mpratului. C Slav: i acum, a nainte prsnuirii, glas 4. ai aflat darul, carele l-au pier L im b a carea nu o tia, o dut, de demult Eva strmoaa au auzit Nsctoarea de Dum ta, i vei zemisli i vei nate pre nezeu, cci au grit c t r cel de o fiinf cu Tatl. o e 2 ori. dnsa Arhanghelul, gralurile trein este cuvntul tu i Bunei-Vestiri. De unde cu erevederea, streine snt graiurile dinf primiind vestirea, te-au i vestirile, Maria au zis ctr zemislit pre tine Dumnezeul nger, s nu m amgeti, cci cel mai nainte de veci. Pentru snt fecioar nenprtit de aceasta i noi bucurndu-ne, nunt? mi greti, c voiu ze strigm fie: Cela ce te-ai n misli pre cel Necuprins ? i trupat dintrnsa fr schimbare cum va ncpea pntecele meu Dumnezeule, pace lumii drupre acela, pre carele mririle ete i sufletelor noastre mare cereti nu pot s-l ncap? Cor mil. tul lui Avraam s te nvefe pre i cealalt slujb a Utreniei dupre ornduiala tine acum carele pre Dumne postului i Otpustul. zeu au ncput, mai nainte n chipuind de demult Fecioar pntecele tu cel de Dumne zeu priimitoriu. n cetatea Nazaret viind Ga NTRU ACEAST LUN vriil, fie cetfii mpratului Hri IN 25 D E Z IL E stos, cei nsuflefite sau n S cade a ti c la Vecernia ce s zice dc cu sear a Bunelor Vestiri, de s va ntmpla chinat, s t r i g n d ctr tine: Sm bt sau D um inec: < Bucur-t e binecuvntat de LA VECERNIA CEA MIC Dumnezeu druit. Vei s priiLa Doamne strigat-am... Stihirile pe 4. Glas 4. meti n pntecele tu pre Dum Podobie : Cela ce de sus eti chemat.... nezeu nt rupat , carele pre tine pentru milostivirea, va s c t o r u l nendurncheme omenirea la fericirea du-s de fptur, i de cea dinfiu. Binecuvntat este milostivirea sa f i i nd dumnezeesc rodul pntecelui plecat, n pntecele Fecioarei, tu, cel fr de moarte, carele fiicei lui Dumnezeu a s sl d lumii prin tine, mare mil. lui, s apropie. La carea ma

IN 25 ZILE Slav : i acum, glas 1 a lui Anatolie : Slav: i acum, glas 4.

185

In luna a asea, mai marele voevod au fost trimis la tine...


Caut-o la litie, stihira dintiu. La ST1HOAVN, stihirile glas 8. P o d o b ie : O prea slvit minune....

marele puterilor celor de sus, n Nazaret pogorndu-se, Fecioarei sau nchinat zicnd: Bucur-te cruf cu rat a dumnezeirii. Pre tine din veac Dumnezeu te-au iu bit, spre lca te-au ales. Sluga stpnului tu viu la tine stri gnd: Vei nate pre Domnul, nestricat rmind.
S t i h : Bine vestii din Dum nezeului nostru. zi n zi mntuirea

M ai

n luna a asea trimis au fost Arhanghelul, la Fecioara cea curat i zicndu-i ei s se bucure, bine i-au vestit c Isbvitorul dintrnsa va s ias. Deci priimind nchinciunea, te-au zemislit pre tine Dumne zeul cel mai nainte de veci, carele bine ai voit a te ntrupa negrit, spre mntuirea sufletelor noastre.
y Tropar, glas 4; . ... v. tV

C e este chipul tu cel de foc ? lui Gavriil cea curat cu mirare au zis. Care este a ta dregtorie i puterea cuvinte lor? A zemisli fiu mi vesteti, dar eu de ispit de brbat nu tiu. Du-te dela mine departe, nu m amgi omule, ca i mai nainte arpele cel viclean pre Eva strmoaa.
Stih : Cntai D o m n u lu i cntare nou, cn tai D o m n u lu i tot pmntul.

Astzi aste ncept ur a mntuirii noastre, i artarea tainei cei din veac. Fiul lui Dumnezeu, fiu f eci oar ei s face, i Gavriil darul bine-1 ve stete. Pentru aceasta i noi mpreun cu dnsul Nsctoa rei de Dumnezeu s-i strigm: Bucur-te cea plin de dar Domnul este cu tine. * * */
.{m*- vesTinf.^

uhul lui Du mnezeu cel prea sfnt, va veni preste tine Preacurat, Gavriil iari au zis, i te va umbri puterea ce lui prea nalt, i vei nate fiu, carele va pzi fecioria ta ne vtmat. Acesta este fiul cel nespus dupre neam ; Acesta artndu-seva mntui pre noro dul su, precum bine au voit.

LUNA LUI M ARTIE

BUNELE VESTIRI
Ale prea sfintei Stpnei noastre de Dumnezeu Nsctoarei i pururea Fecioarei Mriei Care s ncep din Joia a treia sptm n din post, i s sue p n n Miercurea sptmnei cei luminate. De este post ncepem Vecernia fr Catism, i fr metanii. La D oam ne strigat-am... p Unem stihirile pc 10, i cntm Samoglasnica zilei de 2 ori (iar mucenicina nu o zicem) i 3 podobnice din triod i ale praznicului 3, pe 5, ndoind dou. (VEZI) Pentru toat slujba praznicului pre larg s caui nvtur la Triod la slova acea sta: (T). Glas 6 . Podobie: Toat ndejdea...

ciune. C nam cunoscut dul cea; Nunii snt nempreu nat, dar prunc cum voiu nate?
De 2 ori.

ftul cel mai nainte de veci, descoperindu-1 ie Fecioar Gavriil, au st tut naintea ta, nchinandu-se fie i zicnd: Bucur-te pmntul cel nesmnat; Bucur-te rugul cel nears; Bucur-te Adncul cel ce este cu anevoe a s vedea; Bucur-te podul, carele treci pre noi la ceriu i scara cea nal t care o au vzut Iacov; Bucur-te nstrapa cea dumnezeasc a manei; Bucur-te deslegarea blestemului; Bucur-te chemarea lui Adam, Domnul este cu tine. D e ori. e ari mie ca un om, zisau Curata fecioar, ctr Arhistratig, i cum vesteti graiuri mai pre sus de om? Ai zis c va fi Dumnezeu cu mine, i c va sllui n pntecele mieu ? i cum voiu fi sla desftat spune-mi i loc sfinirii celui ce este mai pre sus de Heruvimi ? Nu m nla pre mine cu nel-

Dumnezeu unde voete, s biruete rnduiala firii, zis-au cel fr de trup, i s lucreaz cele ce snt mai pre sus de om. Crede cuvintelor mele celor adevrate, ceia ce eti cu totul sfnt i fr de prihan. Iar ea au strigat: Fie m ie acum dupre cuvntul tu, i voiu nate pre cel fr de trup, carele va lua din mine trup. Pentru ca s rdice ca un Pu ternic pre om, la cinstea cea dintiu, prin mpreunarea.
Slav: .i acum... Glas 6 , a lui loan M onahul:

rimis au fost din ceriu Ga vriil Arhanghelul, bine s ve steasc Fecioarei zemislirea.i viind n Nazaret, cuget ntru sine, de minune spimntndu -se. Cum cel ce este necu prins ntru cei de sus, din Fe cioar va s se nasc? Cela ce are scaun Cerul, i aternut picioarelor pmntul, n pntece de fecioar ncape, spre carele cei cte cu ase aripi, i cei cu ochi muli a privi nu pot. Acela cu un cuvnt a s ntrupa dintrnsa bine au voit. Al lui Dumnezeu este cuvntul acesta. Deci ce stau, i nu gresc Fe cioarei? Bucur-te cea plin de daru, Domnul este cu tine; Bu

IN 25 ZILE

187

cur-te Curai Fecioar; Bucur-te Mireas, carea nu tii de mire; Bucur-te Maica vieii. Binecuvntat este rodul pntecelui tu.
V O H O D . L u m in lin... Prochimenul i Parimiile ale praznicului 3.
A

zilei din

Triod i

Dela facere cetire. Cap. 28. 10

era ncuiat. i au zis Domnul ctr mine: ua aceasta ncuiat va fi, i nu s va dechide i nimenea nu va trece prin trnsa. C Domnul Dumnezeul lui Israil va trece printrnsa, i va fi ncuiat. C povuitorul acesta va edea ntrnsa s mnnce pine naintea Domnului. Pre calea uii pridvorului va intra i pre calea lui va ei. i mau dus pre mine pre calea uii sfintelor cea despre miaz-noapte, n preajma casii. i am vzut i iat era plin de slav Casa Domnului.
Dela pilde cetire: Cap. 9, 10.

jriit-au Iacov dela puul jurmntului i au mers n Harran, i au aflat un loc, i au adormit acolo, c apusese soarele, i au luat din pietrile locului aceluia, i au pus luii cptiu i au adormit ntru acel a loc. i au vzut vis, i iat o scar era pus pre pmnt, al cria capul ajungea la Ceriu. i ngerii lui Dumnezeu s suia, i s pogora pre dnsa, i Domnul era ntrit ntrnsa, i au zis: Eu snt Dumnezeul ttne-tu Avraam, i Dum nezeul lui Isaac, nu te teme: Pmntul unde tu dormi pre dnsul, ie l voiu da, i seminiei tale. i va fi smna ta ca nisipul pmntului, i se va li spre amiaz zi, i spre apus, i spre miaz noapte, i spre rsrit. i s vor blagoslovi ntru tine, i ntru smna ta toate se miniile pmntului. i iat eu voiu fi cu tine pzindu-te n toat calea, ori ncotro vei merge. i te voiu ntoarce la pmntul acesta; c nu te voiu lsa pre tine, pn cnd voiu face eu toate, cte am grit ie. i sau sculat Iacov din somnul su, i au zis: C este Domnul n locul acesta, i eu nu am tiut. i sau temut, i au zis: Ct este de nfricoat locul acesta? Nu este acesta alt, ci casa lui Dumnezeu, i aceasta este poarta cerului.
Din prorocia lui lezechil cetire. Cap. 43, 26 i cap. 44,

nelepciunea i-au zidit ei-i cas i au ntrit apte stlpi. Junghiat au jertvele sale i au dres n paharul su vin i au gtit masa sa. Trimis-au slugile sale, s cheme cu nalt strigare la phar, zicnd: Cela ce este prost, s vie la mine. i celor lipsii de nelepciune le-au zis: Ve nii de mncai pinea mea, i bei vinul, carele am dres vou. Lsai prostimea, i vei fi vii, i cutai nelepciunea, ca s trii i v ndreptai mintea ntru cu notin. Celace nva pre cei ri, i ia lui-i ocar, i cela ce ceart pre cel ne curat, se ocrte pre sine, c certrile la cel necurat, i snt rane lui. Nu mustra pre cei ri, ca s nu te urasc. nva pre cel nelept i te va iubi pre tine. D pricin neleptului, i mai n elept va fi. Spune dreptului, i va adaoge a primi. nceperea nelepciunii este frica Domnului, i sfatul sfinilor cunotina Iar a cunoate legea este a gndului bun C ntru acesta chip mult vreme vei tri i s vor adaoge ie anii vieii.
S se ndrepteze rugciunea m e a : i trei metanii mari, i celelalte a liturghiei cei mai nainte sfinite. Iar de nu va fi liturghie: La Doamne strigat-am... Stihirile pe 8. Tre? podobnice din Triod i ale praznicului pe 5. Slav, i acum: Trimis au fost din ceriu Ga vriil. V o h o d : Lumin lin, Prochimen i pari miile zilei i ale praznicului 3 . Deci, Invrednicete-m Doamne: La stihoavn, samoglasnica zilei, de dou ori, i mucenicina. Slav : i acum, a praznicului: Astzi sunt Bunele Vestiri... Dup, Acum slobozeti... troparul praznicului. Ecteniile i trei metanii mari, i Otpustul. La mas deslegm la vin i la unt-delemn, ori n ce zi se va ntmpla, ntru slava prea Sfintei de Dum nezeu Nsctoarei.

10.

A a grete Domnul, fi-va din ziua a opta, i mai nainte, face vor preoii pre altar jertvele voastre, i cele ce snt de mntuirea voastr. i voiu priimi pre voi, zice Domnul Dumnezeu. i mau ntors pre mine la calea uii sfintelor cea mai dinafar, carea caut spre rsrit. i aceasta

LUNA LUI MARTIE

de curgerea isvoarelor apelor, mai nainte pn ce nu s nfipsese munii, mai nainte CADE-S a t i de toate mgurile ma nscut. Domnul au fcut laturile i pustiile i marginile C de se vor ntm pla Bunele-Vestiri ntro lum ii subt ceriu. Sm bt a p o s tu lu i: Cnd gatia cerul, cu dnsul eram. i S citesc parimiile mai nainte a zilei, i d up cnd au osebit luii scaun pre vnturi; acestea ale praznicului 5. Cea dintiu : Suitu-sau i cnd ntria norii cei de sus, i ca Moisi n muntele lui Dumnezeu Horiv... Cea de a d o u a: D o m n u l m a zidit nceput cilor sale... j nite trii punea isvoarele cele de subt Cea de a treia, Eit-au lacov dela puul ju r ceriu. Cnd punea mrii hotar, i apelor mntului... i celelalte dou. Iar de este n ca s nu treac rmurile sale. i tari vre-o D um inic s cetesc num ai ale praznicului i fcea temeliile pmntului, eram la dnsul cte-i 5. Iar de este post, s se zic seara i asemenea. E u eram de carele s bucura trei, cele mai dinainte scrise i la liturghie ace stea dou. i n toate zilele, m veseliam naintea feii lui n toat vremea.
Dela Eire cetire. Cap. 3, 10. j Iar la un ceas din noapte toac i trag toate clopotele, i ne adunm n biseric, deci blagoslovind preotul, i cdind cu cdelnia, cetim pavecernia cea mare i cu noi este D um nezeu : C u cntare pe Glas 8 . Intru amn dou stranele, i obicinuitele Tropare, zjua tre c n d : d up ntiul Sfinte Dumnezeule, troparul praznicului: Astzi este nceptura mntuirii: d up al doilea Sfinte Dumnezeule. Condacul p ra z n ic u lu i: Aprtoarei D o a m n e i: i dup Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu : Eim n pridvor i s face litie dupre ornduial. i cntm Stihirile acestea ale praznicului. Glas 1, al lui Vizantie, nsui glasul,

: uitu-sau Moisi n muntele lui D um nezeu H oriv i i sau artat lui ngerul Dom nului n par de foc din rug. i au vzut c rugul ardea cu foc, i nu s mistuia. i au zis Moisi, merge-voiu i voiu vedea, aceast artare mare, ce este, c nu arde rugul. Iar dac l-au vzut Domnul, c s apropia s vaz, l-au strigat pre dnsul Domnul din rug, zi- j cnd: Moisi! Moisi! Iar el au zis: Ce este Doamne; i i-au zis, nu te apropia aicea; descul nclmintele picioarelor tale. C locul pre carele stai tu, pmnt sfnt este. i au zis lui: E u snt D u m nezeul ttne-tu, Dumnezeul Ini Avraam i Dumnezeul lui Isaac i Dumnezeul lui lacov. i au ntors Moisi faa sa, c s ruina s caute naintea lui Dumnezeu. i au zis Domnul ctr Moisi: Vzind am vzut necazul norodului mieu n Egipet, i strigarea lui o am auzit, pentru cei ce-1 silesc la lucruri. C tiu durerea lui, i mam pogort, s-l isbvesc din minile Eghipteanilor, i s-l sco pre dnsul din pmntul acela i s-l duc la pmnt bun i desftat, la pmntul din carele isvorte miere i lapte.
Dela pilde cetire: Cap. 8, 22 .

n luna a asea, mai marelevoevod au fost trimis la tine, Fe cioara cea curat, s-fi ves teasc ie cuvntul mntuirii, i mpreun s strige ctr tine: Bucur-te cea ce eti plin de dar, Domnul este cu tine. Vei s nati pre fiul cel mai na inte de veci din Tatl, carele va s mntuiasc pre norodui su de grealele lor.
A lui Anatolie.

D omnul
sale, spre veci mau nainte de nainte de

mau zidit nceput cilor lucrurile lui. Mai nainte de ntemeiat ntru nceput. Maifacerea pmntului. i maifacerea adncurilor, mai nainte

n luna a asea, trimis-au fost din ceriu Gavriil Arhan ghelul, n cetatea Galileii Nazaret, s aduc Fecioarei bune

IN 25 ZILE

189

vestiri de bucurie. i viind la dnsa, au strigat, strignd: Bucur-te ceea ce eti plin de dar Domnul este cu tine; Bucur-te ncperea firii cei nencpute, c pre carele ce rurile nu l-au ncput, pntecele tu l-au ncput Blagoslovit; Bucur-te Cinstit chemarea lui Adam, i Isbvirea Evei, i bucuria lumii, veselia neamu lui nostru.

i de este Smbt sau Duminec, cnt Slava aceasta, glas 8 a lui loan Monahul.

S se veseleasc cerurile i s se bucure pmntul. Pentruc cel mpreun vecinic cu Tatl, i mpreun fr de n ceput, i mpreun pre scaun eztoriu, ndurare lund, i mila cea de oameni iubitoare, sa pus pre sine nsui spre de ertare, cu bun voinfa i sfatul printesc, i sa slluit n pn tece fecioresc, mai nainte cura i! cu Duhul. O minune! Dumne rimis au fost Arhanghelul zeu nlru oameni; Cel nenc Gavriil din ceriu dela Dumne put, n pntece, cel fr de ani, zeu, la Fecioara cea nentinata, supt ani. i ce este mai prea sl n Nazaret cetatea Galileii, s i vit, c i zemislirea fr smnf, vesteasc ei zmislire cu chip . i deertarea negrit i Taina strein. T r i m i s a fost sluga cat este de mare ? C Dumne cea fr de trup, la cetatea cea zeu sau deertat, i sau nlrupat nsuflefit i ua cea neleg i sau zidit. ngerul spuind ze toare, s vesteasc pogorrea mislirea clr cea Curat: Bu veni ri i Stpnului. Trimis-au cur-te ceea ce eti plin de fost ostaul cel ceresc, la po daru, Domnul este cu iine, cel iata slavei cea nsufleit, s ce are mare mil. gteasc Ziditorului lca nes frit. i viind la dnsa, au stri i acum, Glas 2, a lui Cosma Monahul. , gat: Bucur-te scaun n fata Bine vestete Gavriil astzi focului, cel mai slvit de ct cele cei pline de daru: Bucur-te cu patru fete; Bucur-te jilul Fecioar, carea nu tii de Mire, mpratului ceresc; Bucur-te i neispitit de nunt. Nu te munte netiat i ncpere prea mira de chipul meu cel strein, cinstit. C ntru tine toat pli nici te spimnta, c Arhanghel nirea Dumnezeirii sau slluit snt. arpele au amgit pre trupele, cu bun voinfa Tat Eva oarecnd, iar eu acum lui celui pururea vecinic, i cu vestesc \ ie bucurie. Rmneampreun lucrarea prea Sfn vei ntreag, i vei nate pre tului D u h ; Bucur-te ceea ce Domnul, Preacurat. eti plin de dar, Domnul este Iar de este zi de post, S la v : i acu m : cu tine. Bine vestete Gavriil. Deci Preotul zice rug-

190

LUNA LUI M A RT IE

ciunea cea obicinuit a privegherii i intrnd n Biseric, cntm, Stihoavna, glas 4, singur glasul.

In luna a asea, trimis au fost Arhanghelul la Fecioara cea Curat, i zicndu-i ei s se bucure, bine i-au vestii, c Isbvitorul dinlrnsa va s ias. Deci cu credinj priimind n chinciunea, te-au zemislit pre tine Dumnezeul cel mai nainte de veci, carele bine ai voit a te ntrupa negrit, spre mn tuirea sufletelor noastre.
S t i h : Bine vestii D um nezeului nostru. din zi n zi mntuirea

S se bucure fptura, i cu gla suri s cnte: Fctorule i Isbvitorul nostru, Doamne Slav fie.
S la v : i acum, glas 4 a lui limleanul. Andrei i , lerusa-

' JA

A
de bucurie, prznuirea fecioa rei. Cele de jos cu cele de sus s mpreun. Adam s noe^fe, Eva din nlristarea cea dintiu s slobozete, i cortul fiinjei noastre, pri n ndumnezeirea celui ce au lucrat amestecarea, Biseric lui Dumnezeu sau f cut. O tain! Chipul dertrii este netiut; Felulzemislirii ne grit. ngerul slujete minunii. Feciorescul pntece pre Fiul priimete. Duhul sfnt s tri mite. Tatl de sus bine voete i schimbare s face, dupre sfa tul cel de obte. Intru carele i prin carele mntuindu-ne, mpreun cu Gavriil ctr Fe cioara s strigm: Bucur-te ceea ce eti plin de daru, Domnul este cu tine. Din ca rea mntuirea Hristos Dumne zeul nostru, lund firea noastr, la sine o au rdicat. Pre acela roag-1, s mntuiasc sufletele noastre.
9

T " v ' L im ba carea nu o iia, o au auzit Nsctoarea de Dum ne zeu, c au grit ctre dnsa Arhanghelul, graiurile bunei vestiri. De unde cu credin priimind nchinciunea, te-au zemislit pre tine Dumnezeul cel mai nainte de veci. Pen tru aceasta i noi bucurndu-ne, strigm ie: Cela ce te-ai ntrupat dinlrnsa f r schimbare Dumnezeule, pace lumii druete i sufletelor noa stre mare mil.
Stih: Cntai D o m n u lu i cntare nou, cn tai D o m n u lu i tot pm ntul.

iat chemarea acum sau artat nou, mai pre sus de cuvnt, Dumnezeu cu oamenii s unete prin glasul Arhan ghelului, nelciunea s gone te. C Fecioara priimete bu curie; Cele pmnteti sau fcut ceriu; Lumea sau deslegat de blestemul cel dinliu.

Deci, Acum sloboze^ti: D up Tatl nostru: La Blagoslovenia pinilor. Troparul glas 4. Astzi este nceptura mntuirii, de 3 ori. Caut -1 la Vecernia cea mic. i fie numele Domnului, de 3 ori. i cetirea praznicului.

IN 25 ZILE

LA UTRENIE
La D um nezeul este D o m n u l: Troparul praz nicului de trei ori. D u p ntia Stihologhie, am n do u sedelnele triodului, fr Ectenie i cetirea zilei. D u p a doua Stihologhie, Ectenia i Sedealna praznicului, glas 1 . Podobie : M orm ntul tu... .\'

M arele voevod, al ngerilor


celor fr de materie, n ceta tea Nazaret stnd de fa, (e-au vestit |ie Curat, pre mpratul veacurilor i Domnul; Bucur-te grind tie, bine-cuvntat Marie. Minune necuprins i neialcuit! Chemarea oame nilor.
S la v : i acum, aceea, i cetirea prazni cului, d up a treia Stihologhie sedealna, glas 3. Podobie : De frumuseea fecioriei tale...

alctuit marginile. Deci Maria au rspuns: fr brbat snt, i cum voiu nate fiu? natere fr smn cine au vzut? i spuindu-i, au zis ngerul ctr Nsctoarea de Dumnezeu i Fecioara : Veni-va preste line Duhul Sfnt, i puterea celui prea nalt te va umbri.
Slav: i acum, asemenea.

V Uv

AM

- / 9 6

Astzi toat fptura s bu cur, cci Arhanghelul zice (ie bucur-te: Binecuvntat, Cin stit, i Preacurat ceea ce eti fr prihan. Astzi s n tunec mozaviria arpel ui . Cci legtura blestemului str moului sau deslegat. Pentru aceasta i totdeauna sirigm (ie: Bucur-te ceea ce eti plin de dar.
S la v : i acum, iar aceasta. tire s mpart lum nri frailor. Iar dup ce

rimis au fost Gavriil la Fe cioara cea Curat, i i-au ves tit ei bucurie negrit, c fr de smna va s zmisleasc, si nu s va strica. C va s nasc fiu pre Dumnezeu cel mai nainte de veci, carele va s mntuiasc pre norodul su de grealele lui. i mrturise te cel ce mau trimis pre mine, s zic fie. Binecuvntat bucur-te: fecioar vei s nati, i dup natere, iari vei rm nea fecioar.
i citirea praznicului. Apoi antifonul dintiu, al glasului al patrulea prochimen, glas 4. Binevestii din zi n zi, mntuirea Dumne zeului nostru. Stih : Cntai Domnului cntarea nou, Cn tai Domnului tot pmntul. Toat suflarea; Evanghelia dela Luca. n ceperea, 4. In zilele acelea sculndu-se Mariam... Dup Psalm /pO , S la v : glas 2. Pentru rugciunile Nsctoarei de Dumneztu Milostive, curete mulimea pcatelor noastre. i acum, iar aceasta. Apoi stih : Miluete-m Dumnezeule dup mare mila ta i dupre mul imea ndurrilor tale: Apoi stihirea, glas 2. Bine vestete Gavriil, Astzi cei... Caut napoi, Slav dela litie. De s va n-

^ ,1 5 . 4
L

U (U. t/i

D u p polieleu Sedealna, glas 4. Podobie: Spimntatu-sau Iosif...

Gavriil din ceriu, bucur-te au strigat ctr cea cinstit, c va s zemisleasca n pntece pre Dumnezeu cel mai nainte de veci, carele prin cuvnt au

LUNA LUI MARTIE tmpla acest praznic D um inec s zice E v a n ghelia praznicului. A p o i: nvierea lui Hristos vznd. . i Stihira praznicului. Iar la cealalt slujb, s pune ntiu ale nvierii, apoi ale praz nicului. CA N O N U L, Praznicului, zicnd Irm osul de cte 2 ori, i troparele pe 12 . Catavasiile prasnicului. Iar unde s va ntm pla tripeasniul la Triod, acolo cntm canonul praznicului cu Irmosul pe 6 i tripeasniul pe 8 . Catavasiile, Irmosul din Triod, la aceea peasn. C A N O N U L praznicului. Al cruia Acrostihul la Greci este dupre AlfaVita, p n la peasna 8 . Facerea lui loan M onahul. Peasna 1. Glas 4. Irm os:

cioar fiind Curat, i cum voiu fi Maic fctorului meu.


n g e ru l:

u amgire gndeti c-{i vorbesc, precum mi s pare, i m bucur, vznd ntrirea ta, ndrsnete Stpn, c c i Dumnezeu vrnd, lesne s s vresc i cele prea slvite.
Catavasie: Deschide-voiu gura mea: Peasna 3, Ir m o s ;

eschide-voiu gura mea, i s va umplea de Duhul, i cuvnt, bun voiu rspunde mprtesei Maicii, i m voiu arta luminat prznuind, i voiu cnta minunile ei bucurndu-m. -fi cnte tie Stpn, mi cnd aluta Duhului, D a v i d strmoul tu: Ascult fiic glas de bucurie dela nger, c-i vestete (ie, bucurie negrit.
ngerul.

re ai ti cntrei Nsctoare de Dumnezeu ceea ce eti isvor viu i ndestulat, cari sau mpreunat ceat duhov niceasc ntrete-i i ntru dumnezeeasc slava ta, cununilor slavei nvrednicete-i.
I

f Nsctoarea de Dumnezeu...

Lipsit-au Domn din Iuda, vremea iat au sosit, ntru carea s va arta Hristos ndejdea neamurilor; iar tu spune-mi, cum l voiu nate pre acesta Fecioar fiind.
n g e ru l:

bucurnSt du-m, pleac-fi urechea ta, i ia aminte mie, celui ce-i ve stesc dumnezeeasc zemislire tara samanta. Ca ai atlat daru naintea Domnului, carea nici odat nau aflat alta. Preacurat.
fs-/ W W A j w w PI l 1

aufi s tii dela mine Fe cioar chipul zemislirii tale, ci acesta este nespus. Iar Duhul Sfnt cu putere lucrtoare, umbrindu-te pre tine, l va svri.
Nsctoarea de Dumnezeu...

Nsctoare de Dumnezeu...

C a s neleg ngere, pute rea cuvintelor tale, cum va fi ceea ce ai zis, spune-mi mai luminat? Cum voiu zemisli, Fe

trmoaa m ea priimind sfatul arpelui, din dumnezeeasca desftare sau gonit. Pen tru aceasta i eu m tem, de strein nchinciunea ta, sfiindu-m de alunecare.

:
ngerul.

IN 25 ZILE
I V

A l lui Dumnezeu mai ma rele slujitoriu snt trimis, s-i vestesc ie dumnezeescul sfat. Ce te temi ceea ce eti cu totul fr prihan, de mine cela ce mai mult m tem de tine? Ce te sfieti Stpn de mine, cela ce cu cinste m sfiesc de tine?
Catavasie:
Predai ti cntrei... Sedealna, glas 8. P o d o b ie : Fluerile cele pstoreti...

rea sfinit era s nasc pre Emmanoil am auzit pre proorocul de demult mai nainte proro cind. i poftesc c neleg, cum va suferi firea omeneasc amestecarea dumnezeirii.
n g e ru l:

uvntul Iui Dumnezeu acum pre pmnt sau pogort, ngerul au sttut naintea Fe cioarei, strignd: Bucur-te bla goslovit, ceea ce numai tu Una i-ai pzit pecetea, n pn tece lund pre cuvntul cel mai nainte de veci i Domnul, ca s mntuiasc de nelciune ca un Dumnezeu, neamul ome nesc.
Slav: i acum, glas 4.
Podobie: Spimntatu-sau Iosif... Trimis-au fost Gavriil la Fecioara... Caut napoi dup polieleu. Peasna 4, Irmos:

Artat-au rugul prea slvi rea fainii tale cei negrite, rmind nears, priimind vpaia, ceea ce eti plin de daru cu totul ludat, c dup natere vei rmnea curat pururea Fecioar.
Nsctoarea de Dumnezeu...

ela ce eti luminat cu str lucirea lui Dumnezeu, Atot fiitorului, Propoveduitorule al adevrului, Gavriile grete cele mai adevrate: Cum ne stricat rmind curia mea, pre Cuvntul voiu s nasc, cu trup pre cel fr de trup.
ngerul.

/PSela ce ade n slav, pre scaunul dumnezeirii, pre nor uor, au venit Iisus cel mai pre sus de Dumnezeire, prin palm curat i au mntuit pre cei ce strig: Slav Hristoase puterii tale.
Nsctoarea de Dumnezeu...

u fric ca o slug stau naintea ta Doamn, i cu te mere Fecioar, acum a privi la tine m sfiesc. Cci ca ploaia pre ln s va pogor, Ia tine Cuvntul Tatlui, pre cum bine au voit.
Catavasie: Cel ce ade n slav... Peasna 5, Irm os:

um c o Fecioar oare ca-

pimntatu-sau toate de dumnezeiasc slava ta, c tu Fecioar neispitit denun,

194

LUN A LUI M A R T IE

ai avut n pntece pre Dumnezeu cel preste toate, i ai nscut fiu pre cel fr de ani. Tuturor celor ce te laud pre tine, pace druindu-le.
Nsctoarea de Dumnezeu...

ales spr e cuvnttoare slluire.


( atavasie: Spimntatu-sau toate... Peasna 6, Irm os:

N u pociu nelege adeve rina cuvintelor tale; c minuni au fost de muite ori, cu dumnezeeasca putere fcndu-s, semne i chipuri de ale legii, iar fecioar nau nscut nici odat, netiind de brbat.
n g e r u l:

trigat-au mai nainte nchi puind ngroparea ta cea de trei zile, prorocul Ion n chit rugndu-se: d in stricciune m isbvete, Iisuse mprate al puterilor".
Nsctoarea de Dumnezeu...

Strein lucru s vede, Prea curat, cci i minunea ta este strein. C tu una vei s priimeti pre mpratul tuturor, n pntece ntrupndu-se. i pre tine mai nainte te-au nchipuit zicerile proorocilor, i vorbele cele ascunse, i chipurile legii.
Nsctoarea de Dumnezeu...

laul cel de bucurie al cuvintelor tale priimindu-1 Gavriile, de dumnezeeasc vese lie mam umplut. C bucurie mi spui i veselie nesfrit mi vesteti.
ngerul.

C e l de nimenea necuprins, i de nimenea nevzut, acesta cum poate s se slluiasc n pntece de fecioar, care nsui l-au zidit ? i cum voiu i zemisli pre Dumnezeu Cuvn tul, cel mpreun fr de nce put cu Tatl i cu Duhul?
ngerul.

ie sau dat bucurie dum nezeiasc Maica lui Dumne zeu, fie toat fptura strig: Bucur-te dumnezeiasc Mi reas, c tu numai a fi maic fiului lui Dumnezeu mai nainte te-ai rnduit Curat.
Nsctoarea de Dumnezeu...

rin mine s se strice osn direa Evii; prin mine s se rsplteasc datoria astzi ; prin mine s se dea napoi prea deplin vinovia cea de demult.
ngerul.

C e l ce sau fgduit ctr strmoul tu David, s pue din pntecele tu pre scaunul mpriei lui, acela pre tine una frumsetea lui Iacov, te-au

Fgduitu sau Dumnezeu lui Avraam strmoului, s se blagosloveasc ntru smna lui toate neamurile, Curat;

IN 25 ZILE

195

iar prin tine sfrit au luat f gduina astzi.


( atavasie : Strigat-au mai nainte... CO N D AC, glas 8. Podobie : Aprtoarei Doamnei...

P re cel de o fiin cu Tatl i cu dumnezeescul Duh, pre Fiul i Cuvntul lui Dumnezeu, l-ai zemislit Curat, cu venirea prea Sfntului Duh, spre n noirea neamului omenesc cea fr prihan, strignd fie Ar hanghelul, glasul cel de veselie lumii, bucur-te mireas ne nuntit.
Alt C O N D A C , glas 8, nsui Podobie:

czut; Bucur-te isbvirea lacrmilor Evei. Bucur-te nl imea ntru carea cu anevoe s sue gndurile omeneti; Bucur-te adncimea, carea nu te pofi lesne vedea nici cu ochiingereti; Bucur-te c eti scaun mpratului; Bucur te c porfi pre cela ce poart toate. Bucu r-te steaua carea ari soa rele; Bucur-te pntecele dumnezeetii ntrupri. Bucur-te pentru carea s noete fptura; Bucur-te prin carea ne nchi nm fctorului. Bucur-te mi reas nenuntit.
Intru aceast lun n 25 de zile Buna-Vestire a prea sfintei stpnei noastre de D um nezeu Nsctoare, i pururea fecioarei Maicii. ngerul fecioarei pre fiul Tatlui l-au vestit cu adevrat ; Pre ngerul cel mare al marelui sfat. In a douzeci i cinci zis-au acestea: ngerul, Mriei (adec) bucur-te.

prtoarei Doamnei, pen tru biruinfe mulumiri, isbvindu-ne din nevoi, aducem ie Nsctoare de Dumnezeu noi robii ti. Ci ca ceea ce ai st pnire nebiruit, slobozete-ne din toate nevoile, ca s strigm fie: Bucur-te mireas nenun tit. ICOS: ngerul cel mai ntiu st ttorul, din ceriu au fost trimis, s zic Nsctoarei de D um nezeu bucur-te. i mpreun cu glasul cel netrupesc, vzindu-tepre tine Doamne ntrupat, sau spimntat, i au sttut strignd ctr dnsa unele ca acestea. Bucur-te, prin carea rsare Bucuria; bucur-te prin carea piere blestemul. Bucu r-te chemarea lui Adam celui

ubitorul de oameni i Milostivul Dum nezeu, carele pururea poart grij de nea mul omenesc, ca un printe iubitoritf-de fii, vznd fptura minilor sale, robindu-o, i tirnindu-o diavolul i tragndu-o spre patimi de ocar, i supus slujbei idoleti, Voit-au i sau milostivit, de au trimis pre Unul nscut Fiul su, pre Domnul nostru Iisus Hristos, s o isbveasc din minile diavolului. Iar pentruc au voit, s o ascunz nu numai de satana, ci tocma i de puterile cereti, au ncredinat acea tain numai unuia din Arhangheli, slvitului Gavriil. i l-au rnduit mai 'nainte de natere, i sfnta Fecioar curat fiind, ca o vreadnic de un bine ca acesta. i viind ngerul n cetatea Nazaret, i-au zis: Bucur-te ceea ce eti plin de dar, Domnul este cu tine. j arg ea au zjs; j ) ar cum va fi mie aceasta? i el au zis: Duhul Sfnt va veni preste tine, i puterea ce lui prea nalt te va umbri. i ea iar au zis. lat roaba Domnului, fie mie dupre Cu vntul tu. j ndat cu cuvntul ngeru-

196

LUNA LUI M A RT IE

lui, i cu umbrirea, i cu venirea D uhu lui Sfnt au zemislit n curatul su pn tece mai pre sus de fire, pre Fiul i Cu vntul lui Dumnezeu, pre nelepciunea Tatlui, cea de o fiin cu dnsul, i pu terea lui cea dea pururea. i de atuncea sau svrit tainele Cuvntului lui D um nezeu, cu vrerea i cu rnduiala lui, pen tru a noastr mntuire.
Intru aceast zi, sfntul printele nostru Senufie, purttorul de semne, cu pace sau s vrit. Stih : M orm ntul trupul lui Senufia este as cunznd, Carele au artat semne streine vieuind. Intru aceast zi, Sfintele Mucenie Pelaghia i Teodosia, prin sabie sau svrit. Stih: Theodosia i Pelaghia, prin sabie, cu adevrat, Noianul darurilor lui Dum nezeu cuvntului au aflat. Intru aceast zi, oarecarele(gelat), cunoscnd pre Hristos, i fiind nchis n temni ntune coas sau svrit. S tih : Gelatul la nchisoare ntunecoas osn dit fiind, A u cunoscut pre Hristos, din ntunerec la lu m in scond.

mine. Blagoslovit este prea cu rat rodul pntecelui tu.


ngerul.

Bucur-te S t p n Fe cioar, bucur-te Preacurat, bucur-te lcaul lui Dumne zeu, bucur-te sfenicul luminii. Chemarea lui Adam, isbvirea Evii, Munte sfnt, sfinenie prea strlucit, i cmar de mire a nemuririi.
Nsctoarea de Dumnezeu...

Sufletul mi-au curit, tru pul mi-au sfinfit, biseric nc ptoare de D u m n e z e u , pre mine mau fcut, cort de Dum nezeu mpodobit, lca nsu fleit, venirea prea s f n t u l ui Duh, i curat Maic viefii.
Interul.

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin
Peasna 7, Irm os:

u au slujit fpturii cugetto rii de Dumnezeu, fr numai fctorului. Ci ngrozirea focului brbtete clcndu-o, s bucura cntnd: Prea ludate D o m n u l prinilor, i D u m n e z e u l e , bine eti cu vntat".
Nsctoarea de Dumnezeu...

C a o fclie mult luminoas, i cmar de Dumnezeu lucra t, te vz pre fine acum. Ca un sicriu de aur, pre dttorul le gii priimete-1 dumnezeiasc Preacurat, pre cela ce bine au voit a isbvi prin tine firea omeneasc cea stricat.
Catavasie: N au slujit fpturii... S se tie, c aceste dou Pesne cuprind la Greci acrostihul dupre Alfa Vita, a opta drept. Iar a noua napoi ntoarce, ncepnd dela Omega. Peasna 8, Irmos : ngerul.

,um c lumina cea fr materie va s se mpreune cu trupul, pentru multa milostivire, cela ce eti fr materie, spuindu-mi mie l u m i n a t a buna vestire i dumnezeetile propoveduiri, acum strigi ctr

scult p r u n c a Fecioar Curat, s zic Gavriil, sfa-

IN 25 ZILE _____________________________

197

I! tul celui prea nalt, cel de desoie nici de cum. Deci cum mult adevrat, fii gata spre zici c voiu nate? m tem ca priimirea lui Dumnezeu. C nu cumva s-mi greti cu am prin tine cel necuprins, cu gire. Dar ns iat strig: bine oamenii va s petreac. Pencuvntai toate lucrurile Dom nului pre Domnul. tru aceasta i bucurndu-m strig: bine cuvntai toate lu ngerul: crurile D o m n u l u i pre DomCuvintele care mi greti nul. Curat, ngerul iar au strigat, Nsctoarea de Dumnezeu... obinuite snt naterii oameni lor celor muritori, Iar eu cu I oat mintea omeneasc s biruete, rspunsau Fecioara, adevrat pre Dumnezeu ie ve cercnd cele prea slvite, care stesc, carele va s se ntrupeze mai pre sus de cuvnt i de greti mie. Indulcitu-niam de gnd, pre cum tie. Pentru cuvintele tale, dar m tem aceasta i bucurndu-m strig: s p i m n t n d u - m , ca prin bine cuvntai toate lucrurile amgire ca pre Eva s nu m Domnului pre Domnul. trimii departe dela Dumnezeu. Dar ns iat strig: bine cu Nsctoarea de Dumnezeu... vntai toate lucrurile Domnu e ari mie gritoriu de lui pre Domnul. adevr, zis-au Fecioara. Cci ngerul. vestitoriu de bucurie de obte ai venit. nc sufletul mi-am at sau deslegat ie ndo curit cu Duhul, dupre cu irea, zisau spre aceasta G a vntul tu s-mi fie mie, s se vriil: C bine ai zis, lucru cu slluiasc ntru mine Dum anevoe de neles, care s pleac nezeu, ctr carele strig m- \ cuvintelor buzelor tale, ns nu preun cu tine: bine cuvntai te ndoi ca de o amgire, ci toate lucrurile Domnului pre ca unui lucru crede. C eu bucurndu-m strig: bine cu Domnul. vntai toate lucrurile Domnu Catavasie. lui pre Domnul. Ascult prunc Fecioar...
Nsctoarea de Dumnezeu... Peasna 9, Ir m o s : La carea, Ceia ce eti mai cinstit... Nu cntm, ci zicem pripelele praznicului. Bine vestete pmntule bucurie mare, l u dai ceruri mrirea lui Dumnezeu. Irm o s u l:

Aceast lege e s t e dela Dumnezeu o a me n i l o r , cea Preacurat iar au zis: Prin dragostea de obte naterea s se fac. Nu tiu dulcea de

a i de un sicriu nsufleit al lui Dumnezeu, nici de cum

198

LUN A LUI M A R T IE

s nu s ating mna necre dincioilor, iar buzele cre dincioilor fr tcere glasul ngerului cntnd, cu bucurie s strige Nsctoarei de D um n e ze u ; Bucur-te cea plin de dar, Domnul este cu tine.
Pripeal.

pre sus de gnd zemislind pre Dumnezeu, de obi ceiurile firii te-ai tinuit Fecioa r: Cci tu ntru natere de cele ce snt ale maicelor ai scpat, de ct firea cea striccioas mai pre sus fiind. Pentru aceasta dupre vrednicie auzi: Bucur-te ceea ce eti plin de dar, Domnul este cu tine. um isvorti lapte Fe cioar Preacurat, nu p o a t e s spue limba pmnteasc. C ari lucru nstreinat de fire, hotarle naterii cei dupre lege, covrindu-le. Pentru aceasta dupre vrednicie auzi: Bucu r-te ceea ce eti plin de daru, Domnul este cu tine. C u tain ntru sf i n i t el e Sc r i pt u r i , sau grit de tine Maic celui prea nalt. Cci scar de demult mai nainte pre tine nchipuindu-te lacov, v znd au zis: Suirea lui D um nezeu este aceasta. Pentru aceasta dupre vrednicie auzi: Bucur-te ceia ce eti plin de daru, Domnul este cu tine.

M ai

Bine vestete pmntiile,..

M inunat semn lui Moisi, arttorului de cele sfinte, ru gul i focul au artat, i cu tnd sfritul ntru curgerea vremii, au zis: La o fecioar curat voiu privi, cria ca unei Nsctoare de Dumnezeu s va zice: Bucur-te ceiace eti plin de dar, Domnul este cu tine. D aniil munte nelegtorii! pre tine te-au numit, Isaia Ns ctoare de Dumnezeu, i Ghedeon te-au vzut ca o ln. Iar David sfinenie te zice, i altul u. Iar Gavriil ie strig: Bucur-te ceea ce eti plin de daru, Domnul este cu tine.
Catavasia.
Ca de un sicriu nsufleit... SVET1LNA. Podobie Cu ucenicii s ne suim...

M ai marele voevod al pu terilor ngereti dela Dumne zeu atotiitorul au fost trimis la cea Curat i fecioar, s-i vesteasc ei, minune strein, i negrit. Pentru c Dumnezeu ca un om, dintrnsa va s se fac prunc, fr smn, ia ri zidind tot neamul ome nesc. Noroade bine vestii n noirea lumii.
S la v : i acum, asemenea

Bucur-te Nsctoare de Dumnezeu, isbvirea bleste mului lui Adam; bucur-te cin stit Islaica lui Dumnezeu, bucu

IN 25 ZILE

199

r-te rug nsufleit, bucur-te fclie, bucur-te scaun, bucu r-te scar i u, bucur-te dumnezeiasc cru , bucur-te nor uor, bucur-te bise ric, bucur-te nstrap cu to tul de aur, bucur-te munte, bucur-te cort i mas, bucu r-te deslegarea Evei.
LA LA U D E . Stihirile pe 4. glas 1. Podobie: Ceea ce eti Bucuria...

Cel ce este din Tatl din veci, i din Maic subt vremi, artndu-s lumii Cuvntul cel mai pre sus nfiinat, chipul ro bului priimete, i s face trup, nedeprtndu-se de dum nezeire, i pre Adam iar l-au zidit n pntecele ceia ce l-au zemislit pre el fr smnf.
Slav: i acum, glas 2, a lui Theofan.

D in crugurile cereti sburnd Gavriil n Nazaret, au ve nit la Fecioara Maria strignd ctr dnsa, bucur-te. C vei s zmisleti fiu pre cel mai de demult de ct Adam, pre fctorul veacurilor i isbvito rul, celor ce strig fie: bucur-te Curat. fecioarei bun-vestire din ceriu aducndu-i, au strigat: bucur-te. Vei s z misleti n pntecele tu, pre cel ce va s ncap ntru tine, i ntru toate este nencput. i Nsctoare vei s te arfi, ce lui ce au rsrit din Tat mai nainte de luceafr. uvntul cel mpreun ve cinic cu Tatl, cel fr nceput, nedesprfindu-se de cei de sus, acum au venit la cei de jos, pentru ndurarea cea mult, milostivire lund spre alune carea noastr, i srcia lui Adam priimind, sau nchipuit ntru cel strein.

Ga

I aina cea din veac s des copere astzi, i fiul lui Dum nezeu, fiu omului s face. Ca lund ce este mai prost, s-mi dea mie ce este mai bun. Amgitu-sau de demult Adam, pof tind s fie Dumnezeu, i nau fost. Iar Dumnezeu, om s face, ca s fac pre Ad a m Dumnezeu. S se veseleasc fptura, i s salte firea. C Arhanghelul st cu fric nain tea fecioarei, si-i aduce ei bucurie mprotiva ntristrii: Celace te-ai fcut om pentru milosti virea milii, Dumnezeul nostru slav fie.
7
y

De este Smbt sau Duminec: Slavoslovia cea Mare i Otpustu!. Iar de este ntralt zi de post, cntm : Stihoavna din Triod, Samoglasnica zilii, de 2 ori i Mucenicina. S la v : i acum, a praznicului, glas 8, a lui loan Monahul. S se veseleasc cerurile, i s se bucure pmntul... Caut napoi Slava dela Litie. Deci, Bine este a ne mrturisi: odat. Dup Sfinte Dumnezeule... i dup Tatl nostru... Troparul praznicului, i ectenia; la sfrit 3 metanii mari, fr otpustul Utreniei, i s miruesc fraii, i s cnt stihira samoglasnic, i ntiul Ceas, cu catisma. Troparul i Conjacul praznicului, i la sfrit, 3 metanii mari i rugciunea: Hristoase lumina cea adevrat... i Otpustul. Al treilea ceas, i al aselea, cu

200

LUNA LUI MARTIR

catismele fr metanii. Troparul i Condacul praznicului; la al 6-lea ceas, cntm troparul parimiei din Triod i parimia. i cetim C u vntul cruia i este nceputul, iari Bunele V estiri: i m preunm i ceasul al noulea, cu catism i cetire. D u p aceasta, fericirile degrab, fr cutare, i fr m e tan ii: i pomenete-ne pre noi Doamne... Ceata cereasc... Slav. Ceata s fin ilo r.. Slbete, las... D u p Tatl nostru... Condacul praznicului, Doamne miluete de 40 de ori. Slav... i acum... ceea ce eti mai cinstit... i 3 metanii mari. Apoi rugciunea: Prea Sfnt Treime... i Otpustul. . Iar Vecernia dintru aceast sear, s cnt fr catism i fr de metanii.

inte de veci ascuns, \ ie unuia sau ncredinfat Gavriile,i acea sta uneia cei Curate o ai spus, n Nazaret viind, cu carea roag-fe s se druiasc sufletelor noastre, pace i mare mil.
La a 11 stihir, pripeal : Cel ce faci pre n gerii ti Duhuri i pre slugile tale par de foc...

INTRU ACEAST LUN


IN 26 DE ZILE. Soborul mai marelui Voevod Gavriil. La D oam ne strigat-am... cntm Samoglasnica zilei din T riod de 2 ori, fr Mucenicin i 3 podobnice din Triod, apoi ale praznicului 3 i ale A rhanghelului 3. Stihirile praznicului, glas 4, nsui g la s u l: In luna a asea trimis au fost Arhanghelul... L im ba carea nu o tia, o au auzit Nsc toarea de Dumnezeu... Iat chemarea acum sau artat nou... Acestea caut-le la praznic la Stihoavna Vecerniei cei mari. Stihirile Arhanghelului, glas 1. Podobie: Prea ludailor M ucenici..

el ce eti pururea plin de lumin i faci voia i plineti poruncile Atotfiitorului, m ai marele ngerilor Gavriile prea alesule, mntuete pre cei ce te cinstesc pre tine cu drago ste, pururea cernind s se d ruiasc sufletelor noastre, pace i mare mil.
Slav: i acum... glas 6, a lui loan Monahul. Trimis au fost din cer Gavriil A rhanghelul: Caut-o n ziua praznicului, slava dela Ve cernia cea Mare. Iar preotul face proscomidia, cnd s cnt Stihirile Vecerniei. Vohod cu Evanghelia, lumin lin : Prochimen i parimiile triodului, apoi ale praznicului dou : Cea dintiu : Suitu-sau Moisi n muntele lui Dumnezeu Horiv. Cea de a doua : D o m n u l m au zidit nceput cilor sale... Caut-le napoi la rnd.

;
j

avriile cel mai mare, mintea cea prea vz toare de Dumnezeu, cea luminoas cereasc, carele la lumina cea ntreit strluci toare privete, i cnt cntarea cea dumnezeeasc i nfrico at mpreun cu cetele cele de sus, i s roag s druia sc sufletelor noastre, pace i mare mil. cea mare, cea netiut mai nainte de ngeri i mai'na-

T aina

Apoi ectenia cea mic, i vosglasul lui Sfinte Dumnezeule: C sfnt eti Dum nezeul nostru. i sfinte Dumnezeule. Prochimenul Glas 4 : Bine vestii din zi n zi mntuirea Dumnezeului nostru. Stih: Cntai Domnului cntare nou. Aposto lul din cea ctre Bvrei, nceperea: Fra ilor, cela ce sfinete i cei ce s sfinesc. Aliluia, glas 1 . Pogor-se-va ca ploaia pre ln... Stih: Fie numele lui binecuvntat n veci. Evanghelia dela Luca: In zilele acelea, ngrei&t-au Elisaveta. i celelalte ale dumnezeetii liturghii a lui Gur de Aur. i n locul lui, Cade-s s te feri cim. Cntm pripeal: Bine vestete pmntule bucurie mare, ludai ceruri m rirea lui Dumnezeu, i Irmosul: Ca de un sicriu nsufleit.

IN 26 ZILE

PR IC E A ST N A : Ales-au Domnul Sionul, i l-au osebit pre el, spre lca luii.

a mas se face mngere frailor, mncnd pete i bnd vin spre slava Nsctoarei de Dumnezeu. Cetim pavecernia cea mic n tind degrab, i fr metanii i fr canon, nu mai dup, Slav ntru cei de sus lui Dum nezeu: la Sfinte Dumnezeule: facem 3 n chinciuni. i celelalte dupre obiceiu ale pavecerniei i Otpustul.

CADE-S A TI,
f 7

de s va ntmpla Soborul Arhan ghelului Gavriil n vre o Smbt, atuncea s cnt numai slujba praznicului i a Arhanghelului. i s pune ntiu slujba praznicului. Iar tripesnia Smbetei s cnt Vineri la Pavecernia. Iar de s va ntmpla Soborul n vre-o Duminec, atuncea s cnt ntiu slujba Duminecii, apoi a praznicului i apoi a Arhanghelului. Iar s tii: de s va ntmpla prazni cul Bunei-Vestiri, Joi a cincea sptmn, atuncea Canonul cel mare s cnt Mari ntru acea sptmn, cu tripesniul de Mari. Iar tripesniul canonului celui mare, l cntm mpreun cu al prazni cului Bunei-Vestiri.

(VEZI): De s va ntmpla praznicul Bunei-Vestiri n vre-o Duminec, Sm bt seara, la Vecernia cea mic: Stihirile praznicului pe 4 . Iar n ziua Crucii, la Doamne strigat-am: Stihirile crucii pe 4 . Slav: i acum, a Praznicului. La stihoavn: Stihira nvierei una: i stihoavna praznicului. Cea dela Vecernia cea Mare, cu stihirile ei. Slav: i acum, a prazni cului. Acum slobozeti, sfinte Dumnezeule: i dup Tatl nostru: troparul nvierii, Slav: i acum, a praznicului: Bctenia i

psalm, de seara. Cntm, fericit brbatul. i Catisma toat: La Doamne strigat-am... punem stihi rile nvierii pe 4 . i ale praznicului pe 6 . Slav, i acum, a praznicului. Iar n ziua Crucii, punem ale nvierii 3 , ale crucii 3 . i ale praznicului pe 4 . Slav a nvierii, i acum a Praznicului i citirile praznicului 5 . La litie, stihirile praznicului i slava. Iar n ziua Crucii, la litie Stihirile praz nicului 3 i ale Crucii 3, care sunt scrise la Laude. Slav a praznicului, i Acum a Crucii. La Stihoavn, Stihirile nvierii, Slav: i acum a praznicului. Iar n ziua Crucii, Slav a Crucii. i acum; a praz nicului. Acum slobozeti: Sfinte Dumne zeule. i dup Tatl nostru: troparul praznicului de 3 ori. Iar n ziua Crucii: Troparul praznicului de 2 ori, i a Crucii odat. i blagoslovenia pinilor i, fie nu mele Domnului, de 3 ori. Slav, i acum... Psalm 33 i cetire a praznicului La Utre nie, dup cei ase psalmi. La Dumnezeu este Domnul. Troparul nvierei de 2 ori. i al praznicului odat, iar n ziua Crucii, troparul nvierii de 2 ori. Slav, al Crucii, i acum al prazni cului. Dup Catisme, Sedelnele nvierii toate. Iar dup polieleu, sedelnele praz nicului toate. Antifoanele Octoihului; Pro chimenul i Evanghelia praznicului. n vierea lui Hristos vznd i psalm 50, sti hira praznicului. Canonul nvierii pe 4 i al triodului pe 4 i al praznicului pe 6. Catavasia praznicului. Dup a 3 a peasn, sedealna praznicului, n ziua Crucii, Condacul i Icosul Crucii, i sedelnele Crucii. Apoi ale praznicului. Dup peasna 6, Condacul i Icosul praznicului. Svetilna n vierii i a praznicului. Iar n ziua Crucii, a nvierii i a Crucii i a praznicului La Laude, Stihirile nvierii pe 4 i ale praznicului pe 4 cu stihirile lor i cu cea de Slav. Apoi S tih : Scoal-te Doamne Dumnezeul meu. . c. 1 . i cntm Samoglasnica triodului: Slav, iar aceea. i acum, Prea blagoslovit eti, Slavoslavia cea mare, i Otpustul.
(Vezi) Pentru slujbele praznicului Bunei-Ve stiri, caut tot tipicul pre larg Ia triod, fiindc acolo sau pus toat nvtura ct s cade Ia orice vreme sar ntmpla acest praznic, pn n sfnta i marea zi Smbt, n fiete-care an.

Otpustul.

La Vecernia cea Mare, dup obinuitul

202

LUNA LUI M A R T IE

A TI NI SA CUVINE
C de s va ntm pla ntru nsi Sfnla i marea D um inec a Patilor, carea este Pasha D om nului, praznicul Bunei-Vestiri a prea Sfintei Nsctoarei de Dumnezeu.

ntru sfnt i marea zi Smbt seara, la Doamne strigat-am, punem stihirie io. i cntm stihirile nvierii 3 , i ale Sm betei cei mari Samoglasnice 3 , i ale praz nicului 4 . Slav, glas. al 6 -lea, ziua de astzi cu tain. Si acum, glas acelai a praznicului. Trimis au fost din ceriu. Vohod cu Evanghelia, lumin lin, prochi menul nu zicem. Ci ndat diaconul sau preotul: Cu nelepciune, i cetirile, i s cetete ntia cetire del a Facere: Intru n ceput au fcut Dumnezeu cerul i pmn tul. Apoi ale praznicului Bunei-Vestiri, cetirile 5 , i pre urm celelalte cetiri ale zilii dupre rnduiala lor, i pre rnd dum nezeiasca liturghie a marelui Vasilie. Iar dup slobozirea liturghiei, s face obicinuita mncare i cetirea faptelor, i dup sfritul cetirii, blagoslovind preotul, zicem sfinte Dumnezeule. Prea Sfnt Treime, i dup Tatl nostru, Doamne miluete de 12 ori. Slav, i acum. Venii s ne nchinm. i dup psalmul 50 , cntm canonul pra znicului cu Irmosul pe 6 i al Smbetei cei mari cu Irmosul pe g. ^Catavasie, Ir mosul smbetei cei mari, ntru amndou stranele mpreun, dup a treia peasn Condacul i Icosul praznicului i Sedealna zilii. Slav, i acum, a praznicului; dup a 6a peasn, Condacul i Icosul zilei. Dup a 9 -a peasn, Sfinte Dumnezeule, i dup Tatl nostru troparul zilei: Cnd te-ai pogort la moarte, Slav, i acum, a praznicului, Ectenia i Otpustul i cetire i celelalte. i se face nvierea dupre cum arat la penticostariu. Iar la cel de pre urm, Hristos au nviat, dup deschiderea uilor, intrnd iari n Biseric i cetele sfrind de cntat: i celor din mormnturi. Cnt ndat, pe cnd intr preotul n altariu. Slav, troparul praznicului, i acum, tot acela. Apoi Ectenia cea mare. i dup vosglas, ncepe cel mai mare Irm osul: Ziua nvierii. i cntm Canonul patelui, cn Irmosul pe 8 - Irmoasele de

cte 2 ori, i al Bunei-Vestiri iari pe 8Irmoasele de 2 ori. Catavasia: Ziua nvierii, amndou stranele mpreun i troparul, Hristos au nviat de 3 ori. i dup fiete care peasn, Ectenia cea mic i vosglasurile dupre rnduiala lor. Dup a treia peasn: Condacul i Icosul patelui i Ipacoi. Dup a 6 peasn: Condacul i Icosul Bunei-Vestiri. Apoi prochimenul praznicului, glas 4 . Bine-Vestii din zi n zi. Stih: Cntai Domnului cntare nou. Toat suflarea. Evanghelia prazn., dela Luca. nceperea: In zilele acelea sculndu-se Mariam. Apoi nvierea lui Hristos vznd, de 3 ori. i stihira, nviind Iisus din mormnt de 3 ori pe glas 6 . Dup acestea, peasna 7 -a i a 8a > dupre rn duiala lor, la a 9 a peasn, cntm pri pei ele patelui, i ale prazn., dupre rndu iala lor. Svetilna patelui odat i a prazn de 2 ori. La Laude, stihirile nvierii pe 4 , i ale Bunei-Vestiri pe 4 . Cu stihurile lor. Apoi amndou stranele mpreun zicnd pripeala: S nvie Dumnezeu, cnt stihirile patelui, glas 5 , cu celelalte sti huri ale lor. Slav, a prazn.: S se ve seleasc cerurile; i acum, a patelui, glas 5 , Ziua nvierii i s... Apoi troparul pa telui de 3 ori. Slav; i acum, al prazn. i srutare dupre obiceiu. i nvtur a lui loan Gur de Aur. Ectenia i Otpust. Iar eire cu litie afar de monastire nu s face. Iar ceasurile s cnt dupre ti picul patelui. La liturghie, Antifoanele patelui. Iar dup Vohod zicem: In biserici bine cuvn tai pre Dumnezeu. Hristos au nviat, de trei ori. Slav, troparul prazn. i acum. Condacul patelui: De te-ai i pogort n mormnt... Ci n Hristos vai botezat; Prochimenul, Apostol i Evanghelia mai ntiu ale patelui. Apoi ale praznicului Iar cnd se apropie vremea la liturghie a s ceti sfnta Evanghelie, cetete preo tul cu diaconul Evanghelia patelui, dupre cum sau artat la liturghie n sfnta i marea Duminec a patelui n tipicul penticostarului. Apoi un diacon singur ce tete Evanghelia Bunei-Vestiri, dupre obiceiu, precum totdeauna i la soroacele Evangheliei acetia nu lovete n clopot. i pre rnd dumnezeiasca liturghie a Hrisostomului. In loc de Axion, Irmosul patelui. Priceasna patelui i a prazn.

IN 26 ZILE (VEZI) Fiindc tipicul pentru praznicul Bu nei-Vestiri cnd s ntm pl n sfnta i marea D um inic a patilor, ce este la penticostariu, nu este ntreg, nici unit cu tipicul cel mare, pentru aceea sau pus de fa. Iar cnd s va ntmpla prazn. Bunei-Vestiri n lunea lum inat, sau Mari sau Miercuri, caut nvtur n penticostar, fiindc acesta este n deplin.

nceptorul cel arttoriu de lumin al cetelor celor de sus, astzi au fost trimis ctr Fecioara, strignd: Bucur-te mi r ea s Preacurat, cu tine este Ziditorul tuturor i Dom nul.
Nsctoarea de Dumnezeu...

LA UTRENIE
D E E S T E SM BT La Dum nezeu este Domnul... praznicului, de 2 ori. troparul . ,

Slav, al Arhanghelului, glas 4.

ai marele Voevod al O tilor cereti, rugmu-te pre tine noi nevrednicii. Ca prin rugciunile tale s ne acoperi pre noi, cu acoperemntul ari pilor mririi tale cei netrupeti, pzindu-ne pre noi cei ce c dem cu deadinsul i strigm: Izbvete-ne din nevoi ca un mai mare preste cetele puteri lor celor de sus.
i acum, iar al prazn icu lu i: Iar de este Dum inec se cnt ntiu tro parul nvierii de 2 ori, Slav, al Arhanghelului, i acum, al praznicului. D up obicinuitele stihologii, Sedelnele octoihului i ale triodului. CANOANE DOU : Al Nsctoarei de Dumnezeu pe 0, cu Irm o su l: i al Arhanghelului pe 6. C A N O N U L Nsctoarei de Dumnezeu. Al cruia Acrostihul este dupre Alfa Vita. Peasna 1, glas 6, Irmos

oiu a njelege srutarea ta cea strein (au zis Fecioara) c cuvintele nu snt potrivite omenirii. Ce feW de bucurie mi-ai spus? spune-mi desco perit, nvfndu-m.
ngerul.

rea artat fi gresc fie, stnd naintea ta cu bun cu viin Preacurat, ci tu pleac urechea ta. Puterea celui de sus s va pogor preste tine, i prin Duhul cel a toate lucrtoriu s va sllui.
Alt CANON al Arhanghelului, al cruia slovele de pre la nceputul troparelor, acestea snt la greci. Voiu luda pre Gavriil, ca pre un mai marc Peasna 1, glas 4, Irmos: Facerea lui Chir Iosif. Deschide-voiu gura mea...

pre uscat umblnd Israil, is^du urmele prin adnc, pre gonaciul Faraon vazndu-1 necat, au strigat: Lui Dumne z e u cntare de biruinj s-i cntm.

a pre cel ce eti lumin dum nezeeasc i fr materie cu mprtirile cele fr materie, spre lumina cea prea nnalt, te rog Arhanghele al Domnu lui, lumineaz prin rugciunile tale, ca s te laud. Astzi s strngem cete dumnezeeti, veselindu-ne, cin-

204

LUNA LUI M A R T IE

stind pre cel dinfiu al minilor celor fr de trupuri, carele au vestit bucuria cea negrit, ce au venit n lume pentru bu ntatea. ! 're tine avndu-te folositoriu mai mare, aprtor i prete, i ntrire ctr D um nezeu Gavriile, noi cei ce te iubim, ne izbvim de primejdii, i de vtmarea arpelui, ludndu-te pre tine.
A N sctoarei:

Curat, dar aa s binevoeti i s te ncredineze rugul, carele aprinzndu-se, nici cum nau ars de foc, i au nchipuit mai nainte naterea ta cea negrit.
Nsctoarea de Dumnezeu...

urat pre tine cu totul fr prihan, Gavriil dac te-au v zut, bucur-te Stpn, ctr tine luminat au strigat, ceea ce nu tii de nunt, mntuirea oa menilor, lauda ngerilor, cin stita cuvntare.
Pcasna 3, Irm os:

Graiurile vieii mi poves teti tu mie. Dar muntele cel ce fumeg odinioar, carele au priimit pre Dumnezeu, m ncredineaz pre mine, c nu va putea firea cea materialnic a priimi pre cel cu totul fr materie.
Alt canon, Ir m o s : Pre ai ti cntrei...

u este sfnt p r e c u m tu Doamne, Dumnezeul meu, carele ai nlat cornul necre dincioilor ti bunule, i ne-ai ntrit pre noi pre piatra mr turisirii tale.
Nsctoarea de Dumnezeu...
T

Cu mprtirea luminei cei prea fr materie, ca cela ce eti cu adevrat fr materie Gavriile, mai pre sus de ma terie fiind luminat, lumin a doua te-ai vzut, pre oamenii cei materialnici, cari te laud pre tine totdeauna, luminndu-i. D e mai mare bun slav te-ai nvrednicit, mare tain nou descoperindu-ne, cela ce eti mai mare ntre ngeri, prin carea ne am rdicat de pre p mnt la nlimea cea mai mare, cei ce mult te cinstim pre tine. Arat-te din ceriu tuturor, celor ce cu dragoste te cutm pre tine pururea, i alineaz vi forul cel pornit asupra noastr al ispitelor i al necazurilor, o Gavriile, mai marele Voevod.

e vaz acum ngere, caci cu nelciune mi greti; cci cum poate fiina cea materialnic i striccioas i de p mnt, s ncap pre cel nematerialnic? cel ce s mbrac cu lumina nestricciunii.
ngerul.

fnelepete m ai

nfruntat

IN 26 ZiLE A Nsctoarei: ngerul.

205

Aratndu-i |ie oarecnd


taina cea de demult ascuns Fecioar, Gavriil au slrigat: Bucur-le Poiata lui Dumne zeu, ntru carea slluindu-se pre toi oamenii i-au ndumne zeit ca un ndurat.
Sedealna, glas 1. Podobie : M orm ntul tu...

Purttoriu soarelui sau f cut pntecele tu Preacurat, i vei nate oamenilor lumina cea nenserat, zicea cu mare bucurie Gavriil Fecioarei.
Nsctoarea de Dumnezeu...

arele Gavriil, voevodul ngerilor, artndu-se pururea, mpreun cu ei strig: Dumnezeiasc cntare Treimei bucurndu-se. Pre acesta tofi cu mare glas ntru credin s-l ludm, i cu gnd curat Jup cuviinf s-l slvim.
Slav, i acum, alt Sedealn, glas 4. Podobie: Gel ce te-ai nlat...

Ueprteaz-te dela ui l e mele, nu-mi vorbi graiuri, a crora mplinire nu pofi s-mi ari Arhistratighe. Pentru ce turburi cugetul i sufletul meu ? grindu-mi acestea.
ngerul.

rmbifele proorocilor sau nvrednicit a vedea de departe adncimea tainei Preacurat, a cruia slug sunt eu, i stau naintea uilor tale.
Alt Canon, Irmos : Sfatul cel neurmat...

iujitorilor celor fr de trupuri tu mai mare fiind, taina cea nfricoat mai nainte de veci rnduit, fie unuia Gavriile slvite sau ncredinat, nate rea cea negrit a prea Sfintei Fecioare, bucur-te strigndu-i ei, ceea ce eti plin de daru. Pentru aceasta dupre datorie, credincioii cu veselie pururea te fericim.
y

ttut-ai de demult Gavriile, dupre vrednicie minunale, prin mprtirile dumnezeetii St pnii, luminnd pre prorocul Daniil, fcndu-i lui prin Du hul artarea celor netiute.

C u guri de tin, cu bucurie


pre tine cel ce eti cu firea de foc, te ludm. Scoate-ne pre noi totdeauna din focul cel ce arde Gavriile cu dumnezeetile tale mijlociri. In hain dumnezeiasc mai mult dect Soarele strlucit, cu slav negrit fiind nbrcat, mai mare voevodule

Peasna 4, Irm o s :

ristos este puterea mea, ___D u m n e z e u , i Domnul; Cinstita Biseric cu dumnezeeasc cuviinf, cnt strignd: Din cuget curat nlru Domnul prznuind".

206

LUNA LUI M A R T IE Alt Canon, Irmos : Spimntatu-sau toate...

slujitorilor, stai naintea m p ratului ceresc veselindu-te.


A Nsctoarei.,,

Pre tine toat curit cu Duhul, Gavriil cunoscndu-te Preacurat, luminat au strigat ctre tine: Bucur-te deslegarea blestemului, i chemarea strmoilor.
Peasna 5, Ir m o s :

u mprtirea mintii cei dintiu fiind luminat, a doua lumin te-ai vzut, strignd m preun cu cetele ngereti cele nenumrate: Sfnt este Dum nezeu, Tatl atot fctorul, fiui cel mpreun fr nceput i Duhul cel de pre un scaun. hipul tu este de foc, fru museea prea luminat, de ca rea s minuneaz tot cugetul, slava ji, este mare Gavriile prea mrite, mai marele duntnezeetilor ngeri, podoaba tu turor celor ce cu bun cre din te laud pre tine. Za har ia, dac te-au vzut pre tine de demult, stnd mpreun n vre mea tmerii, au rmas mut, cci nu au crezut vestirii tale cei nfricoate, carea i-ai spus Gavriile mai marele voevod.

u dumnezeiasc strluci rea Ta Bunule sufletele celor ce mnec la tine cu dra goste, m rog lumineaz-le, ca s te vaz cuvinte al lui Dumnezeu, pre tine adevra t u l Dumnezeu, pe cela ce chemi din n e g u r a greaJe lo r.
Nsctoarea de Dum nezeu...

e vz ngere strlucit cu luminile ngereti (zicea Prea curata) d a r m ruinez a-fi crede ngrab, nentiintndu-m ntiu de toat descoperirea.
ngerul.

A Nsctoarei.,.

znd Ziditorul firea ome neasc stricat, bine au voit a s sllui ntru tine. nfrico at descoperind acum taina cea din veac ascuns, Curat.
Nsctoarea de Dumnezeu...

E u m am logodit cu Iosif, A dar pn acum nu snt impreunat, Arhanghele. i necunoscnd ispit de brbat, cum voiu nate? graiuri npo5 triva firii mi greti.

Biseric de sfinenie fiind Preacurat, prin g l a s u l lui Gavriil Arhanghelul, ai zemislit, pre cela ce s odihnete ntru sfinfi; pre Dumnezeul cel prea Sfnt, carele pre tofi sfin ete, i din nevoi i scoate.
Peasna 6, Irmos:

area viefii vzndu-o nl(ndu-se de viforul ispite lo r, la limanul tu cel lin aler g n d , strig ctr tine: Scoate

IN 26 ZILE

207

din stricciunea viaa mea mult Milostive".


ngerul.

pnul cele de lumin purt toare, pre cntreii ti din ntunerecul patimilor scoate-i. fulurile pgnilor risipete-le; credina pravoslavnic ntrete-o; potolete desghinrile bisericii Arhanghele, prin rugciunile tale cele ctr f ctorul a toate.
A Nsctoarei...

iditorul firii Iisus nu este rob legilor firii, Prunc. i s te ncredineze pre tine toiagul lui Aaron, carele fr de ume zeal au odrslit, i au nchi puit, c vei nate, neispitind brbat.
N sctoarea de D um nezeu...

M minunez, socotind ace ste nfricoate i cinstite ale tale graiuri i vrnd a crede, mi aduc aminte mrimea nl imii, i cu totul m ruinez Arhistratighe.
ngerul.

uvintelor lui Gavriil ce lor dumnezeeti, asculttoare ai fost curat, i pre cuvntul cel prea fr de nceput l-ai nscut cu trup, carele au izb vit lumea de necuvntare.
CONDAC, glas 8. Podobie: Aprtoarei Doamnei...

N u te pleci cuvintelor mele. Te-au vzut Daniil mai nainte Munte, din carele fr mn omeneasc sau tiat piatra, cu trie surpnd capitile cele idole?ti, Preacurat.
Alt Canon, Irmos : nelepii lui Dumnezeu...

s te cinsteasc pre tine min tea cea luminoas i cereasc, carele eti strlucit prea lumi nos, cu dumnezeeti strluciri mai pre sus de minte i de cuvnt. C ela ce eti raz de soare mult luminoas mai marele voevod al slugilor celor de foc, cu rugciunile tale ctr St
f

u etij Arhistrat e .u d e , prea slvit slujitor prea luminoa sei si cinstitei i a tot fcatoarei;)nenumratei i nfricotor Treimi. Deci roag-te acum nencetat rugtorule, ca s ne isbvim noi de toate nevoile i muncile, ca s strigm ie: Bucur-te acopermntul robi lor ti.
y f

Intru aceast lun n 26 de zile, Prznuim soborul Arhanghelului Gavriil, fiind dintiai dat, ca unul ce au slujit tainei cei dumne zeeti i negrite i mai pre sus de fire. Stih: Pre ngerul cel ce au vestit ntruparea ta cuvinte, Tot trupul l cinstete cu czuta cinste. Intru a douzeci i ase Gavriil cel luminat, Rdic fptura spre laucLa cu adevrat.

t 6f. ric.

oreoM

r'U

Mntru aceast zi, sfinii dodzeci i ase de mucenici, cari au mrturisit n Gottia. Dintre carii snt preoi doi, Vathus i Uirca, cu doi fii i fiice ai si, i Arpila monahii. Iar mire nii : Avip, Agna, Ria, Agathrax, Iscoos, Sila,

LUNA LUI MARTIE


Sighia, Suirie, Seimole, Therme, Filga, i din femei: A nna, Allas, Varis, Moico, Mamica, Uirco i Animais. Stih : Mucenicii cei ce s ard atia snt cu mulime, Cte zile cuprinde astzi luna n sine.

cetia au fost n zilele lui Iungurih, mpratul Gottilor i a lui Valentinian i Gratian, mpraii Romanilor. Deaceea pentru mrturisirea n Hristos, au luat cununa mucenii prin foc dela Iungurih, carele au ars Biserica cretinilor. Intru carea au ars i aceti sfini mucenici. Cnd sau ntmplat de au ars i un om, ce aducea prinos la Biseric Carele prinzndu-se de E llin i, i pre Hristos mrturisindu-1 n loc de prinos nensu fleit, singur pre sine sau fcut prinos lui Dumnezeu, arzndu-se de tot prin foc, i aa au luat pururea pomenitul cununa muceniei.
Intru aceast zi, Sfinii mucenici Codrat, Theodosie, M anuil i ali patru zeci cei dela rsrit. S t i h : Codrate, de a ta b u n brbie m minunez, C u m brbtete plecndu-te fericite te junghiez. Theodosie nsui lui D um nezeu vieuind, Viata sa pentru el prin sabie s afl dnd. Verse-mi-s mcar un phar de snge prin a sbiei tere, M anuil grete cu ndrsneal prea mare.

cesta au fost pre vremea mpr iei lui Leon Armeanul, carele din mic vrst au ales viaa sihstreasc, i pen tru mbuntit petrecerea sa fiind rugat de monahi, sau fcut Igumen Monastirii, ce s chiam Triglia i ndreptnd pre muli spre viaa pustniceasc, apoi fiind chemat de cel ce sau zis mai sus, pg nul Leon, carele pornise goan asupra celor ce s nchina cinstitelor i sfintelor icoane i silindu-1 ca s se lepede de n chinciunea lor, i s se iscleasc nprotiva pravoslavnicei credine i nevrnd a s supune, ci nc i pgni fcea pre cei ce-1 silia spre aceasta, pentru aceea fiind muncit mult, zcnd i la nchisori, i chinuit fiind prin izgoniri, sau pristvit ntru Domnul, pentru carele au rb dat multe patimi. Cu ale lor sfinte rugciuni...
Peasna 7, Irmos:

cetia au fost din prile rsritu lui, i vznd c omora pre cretini n fiete carea zi nchintorii idolilor, sau vorovit ntru sine, s mrturiseasc buna credin de fa, ca s fie moteni mp raii cerurilor. Deaceia mergnd, i dndu se pre sine de bun voe n mna stpnitorului rii, li sau fcut ntrebare. Atuncea adu cnd pre muli cretini naintea lui, cari mrturisindu-se, c sunt cretini, i-au b gat n temni, apoi preste cteva zile scondu-i, i-au strujit pre coaste, despoiai i legai pre lemne. Deaceia pogorndu-i de pre lemne, i-au tras preste spini i pre urm le-au tiat capetele.
Intru aceast zi, pomenirea prea cuviosului printelui nostru tefan, mrturisitorul, ce au lost Igum en la Triglia. Stih : tefan lucrtor al dumnezeetei vii fiind, naintea lui Dum nezeu st, plata ostenelelor lund.

ttorul de rou cuptorul l-au fcut ngerul, cuvioilor tineri. Iar pre haldei arzndu-i porunca lui Dumne ze u , pre muncitorul l-au pecat a striga: bine eti cu vntat Dumnezeul prinfilor notri . i-ai spus Gavriile, cum c (prea slvit) va veni n lume cu trup, cel fr de trup, spu ne-mi dar descoperit, cum pn tecele meu va ncpea pre ace sta, ale cruia mriri nu le pot ncpea cerurile.
ngerul.

Nsctoarea de Dum nezeu...

povestesc jie, i nfelege, O Preacurat! Cum odinioar cortul lui Avraam au priimit, i au ncput pre Dumnezeu, cu rat ? Pentru aceasta nu te n-

IN 26 ZILE

209

doi acum, ci cu dragoste priimete bucuria oamenilor.


Nsctoarea de Dumnezeu...

M turbur pre mine m rirea lucrurilor, dar f i i n d c bine au voit cel prea bun a s sllui ntru mine mai pre sus de cuget, iat c cu sufletul i cu trupul snt lca curat p zit lui.
Alt canon, Ir m o s : N au slujit fpturii...

ie bucurie Fecioar Maic curat, prin carea ntristarea au ncetat i blestemul cu adev rat sau fcut neroditoriu, i blagoslovenia au nflorit credin cioilor n veci.
Peasna 8, Irm os:

aterea Iui loan slvite, o ai vestit oare cnd Zahariei nluntrul dumnezeetii biserici, stnd el, i cntnd Isbvitorului i Dumnezeu: Prea ludate Doamne, al prinilor, i Dum nezeule bine eti cuvntat. rea slvit bun cuviina casei tale Gavriile, prea lumi nat sfinete sufletele credin cioilor, i le poruncete s strige cu mare glas: Prea lu date Doamne al prinilor, i Dumnezeule bine esti cuvntat.
f

in vpae cuvioilor rou ai izvort, i jertfa dreptului cu ap o ai ars. C toate le faci Hristoase cu singur voirea. Pre tine te prea nlm ntru toi vecii. Prin glasul ngerului ai zemislit lumina, pentru aceasta toi strigm ie: Bucur-te ua luminii, vederea cea cu anevoe vzut, i scaunul celui nalt, Nsctoare de Dumnezeu Fe cioar. Bucur-te svrirea tainei cei nalte, bucur-te descope rirea lucrurilor celor necu prinse, bucur-te mpreuna rea oamenilor cu Dumnezeu. Bucur-te Fecioar chemarea celor czui.

i uminat fiind cu tain mai B mare Voevodule cu mprtiStpnului celui dttoriu de rea luminii cei dintiu, a doua | | lumin, bucur-te limanul ce lumin cu adevrat te-ai vzut, lor nviforai Preacurat, bu cur-te odrasla cea adevrat luminnd totdeauna, pre cei ce i aductoare de roduri, carea cnt: Prea ludate Doamne al prinilor, i Dumnezeule | | ai crescut strugurul nemuririi, bine eti cuvntat.
Alt Canon, Irmos: A Nsctoarei: I Pre tinerii cei bine credincioi...

I rimis au fost Gavriil mai marele Voevod, s-i vesteasc

C u sfinite cuvinte de sfin enie norodul cel sfinit,

(/
210
luna lui m a r t ie

tine te laud veselindu-se. C tu Arhanghele pre cuvntul cel a tot pricinuitoriu, carele au luat trup ca i al nostru, l-ai vestit fecioarei, ceia ce este dintre noi, mai pre sus de gnd i de cuvnt. Pentru aceasta pre tine te cinstim ntru toi vecii. 13 e mintea cea mare i dintiu, fr materie lipindu-te Arhanghele, cu gura ta cea de foc canfi dulce cntare nfri coat, carea cnt cetele tu turor ngerilor: Pre Domnul ludai lucrurile i-l prea nl ai ntru toi vecii. C u bune l a u d e dumne zeeti artat fiind mpodobit, strbai cele cereti, apoi i cele pmnteti, plinind sfintele voile lui Hristos Dumnezeului tuturor, povuitorule al ngeri lor Gavriile, lauda celor ce te laud pre tine pururea cu cre din. C u trupul dupre Ipostas cuvntul a s amesteca cu oa menii vrnd, te-au avut pre tine mai nainte mergnd, i mai nainte gtindu-o lui sfinit po iat, o sfinite Gavriile! stri gnd : Pre Domnul ludai, i-l prea nlai ntru toi vecii.
A Nsctoarei:

au nfiinat pre cel mai pre sus nfiinat, carele au ndumnezeit pre oameni cu mai bun uni rea naterii cei negrite i streine, pre Fecioara cea bine cuvntat s o ludm.
Peasna 9, Ir m o s :

re Dumnezeu a 1 vedea nu _ este cu putin oamenilor, spre carele nu cuteaz a cuta cetele ngereti. Iar prin tine Preacurat, sau artat oa m enilor cuvntul ntrupat, pre carele mrindu-1 cu otile cereti, pre tine te fericim".

C a pre un scaun tesc nfrumuseat, ca ce este mai pre sus de fpturile, ca pre ceia

mpr pre ceia ct toate ce una

B u c u r - t e pricinuitoarea bucuriei, de Dumnezeu bine cuvntat, bucur-te brazd cinstit cu bun rod i bine odrslitoare, carea pori pre hrnitorul tuturor, bucur-te Isvorule al apei vieii Preacu rat, bucur-te nstrap i raiu dumnezeesc, cu totul fr pri han. Bucur-te curirea sufle telor i a trupurilor, bucur-te prin carea isvorsc oamenilor cele bune, bucur-te pricinui toarea ndumnezeirii tuturor, bucur-te nor uor, carele poart pre soarele, i lumi neaz l umea, cu luminoase strlucire. ntare de bucurie cn tm ie: bucur-iecurat lauda mucenicilor, i a Apostolilor i prea slvit graiul prorocilor. Bucur-te nfrumusearea Ar-

hiereilor i a prea cuvioilor, pentru carea s bucur cele cereti, mpreun cu cele p mnteti.
Alt canon, Ir m o s : T ot neamul pmntesc...

A Nsctoarei:

tai cu fric naintea scau nului Darului slujind, i strlu cit fiind cu vrsrile de lumin cele mai pre sus de gnd, i cu sfinfenie ndumnezeit, i lu min fiind vzut, i luminnd cu mijlocirile tale, pre cei ce te cinstesc cu credin, sfinite Gavriile Arhistratighe. a un ceriu cu stele npodobil te vezi cu dumnezeeti strluciri. i ca un voevod n mini fii schiptrul prea luminat. i strbafi tot pmntul, voia stpnului totdeauna fcnd, i din nevoi pre tofi credin cioii scond. Potolete viforul varvarilor cel cumplit, carele s r dic totdeauna asupra robilor ti. Aaz dejghinrile Biseri cii. Celor ce te laud pre tine, d-le isbvire de greale, i m pratului drueti-i biruinf, Gavriile, cu cald folosina ta. P rea bun nsoire i prea slvit, Mi h a i f e i Gavriile, stnd naintea scaunului dumnezeetii slave, cerefi tuturor ertare de pcate i isbvire de nevoi, ca nite folositori, i ca cei ce urmafi buntfii Stp nului ntru toate.

umina fulgerului, adec a celui nscut al tu, au str lucit, i au luminat toat par tea cea de supt soare i pre mai marele ntunerecului l-au pierdut, de Dumnezeu Nsc toare Preacurat, lauda nge rilor i mntuirea tuturor oa menilor, celor ce te laud pre tine cu nencetate glasuri.
SVETILNA. Podobie: Cu ucenicii s ne suim...

ai marele Voevod al pu terilor ngereti trimis au fost dela Dumnezeu a tot porul, la cea curat i Fecioar, s-i vesteasc ei minune strein i negrit. Pentruc Dumnezeu ca un om dintrnsa va s se fac prunc fr smnj, zi dind iari neamul omenesc, noroade bine vestii noirea lumii.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

Bucur-te i sbvi rea lui Adam din blestem, Nsctoare de Dumnezeu, bucur-te Cu rat, Maica lui Dumnezeu. Bucur-le rug nsufleit, bucur-te fclie, bucur-te scaun, bucu r-te scar i u. Bucur-te dumnezeeasc crufa, bucu r-te nor uor, bucur-te Bi seric, bucur-te nstrap cu totul de aur, bucur-te munte, bucur-te cort i mas, bucu r-te isbvirea Evei.

212

LUN A LUI MARTIE LA LAUDE. Stihirile pe 4, glas 4. Podobie : Dat-ai semn celor ce... Slav, i acum, glas 2.

M intea cea mai nainte de veci, a doua lumin te-au ae zat pre tine Gavriile, carele cu mprtiri dumnezeeti lumi nezi toat lumea, i ne desco peri nou cea din veac dumnezeeasc i mare cu adevrat tain, pre cel ce sau ntrupat n pntecele fecioresc, carele au fost fr de trup, i sau f cut Om , ca s mntuiasc pre
O m . De 2 ori.

Bine vestete Gavriile astzi cei pline de dar, bucur-te fe cioar, carea nu tii de mire, i neispitit de nunt. Nu te mira de chipul meu cel strein, nici te spimnta. C a r h a n g h e l snt. arpele au amgit pre Eva oarecnd, iar eu acum vestesc ie bucurie: Rmnea-vei n treag, i vei nate pre Domnul Preacurat.
De se va ntm pla Smbt, sau Duminic cntm slavoslovia cea mare. Iar de va fi ntralt zi, c n t m : stihoavna, Samoglasnica triodului de 2 ori, i mucenicina, S la v : i acum, a praznicului glas 1, a lui Anatolie.

naintea scaunului dumnezeirii cei n t r e i t lumintoare stnd, i din destul fiind strlucit cu dumnezeetile st r l uci r i , cele ce es nencetat de acolo, pre cei ce dnjuesc pre pmnt cu bucurie i te laud pre tine, ; de negura paiimilor isbvete-i, i cu l u m i n a r e strlucete-i, Gavriile mai marele Voevod, ! rugtorule p e n t r u suf l et el e noastre. Otarama intaratarue celor din Agar, care asupra turmei tale adesea nvlesc, potolete despririle Bisericii, alineaz viforul ispitelor celor fr de msur; isbvete de nevoi i de primejdii, pre cei ce cu dra goste te cinstesc pre tine, i supt acopermntul tu alearg, Gavriile mai marele Voevod, rugtorule p e n t r u sufl etel e v noastre.
P^ A W A IV A j V I 1

In luna a asea, trimis a fost din ceriu Gavriil Arhanghelul, n cetatea Galileii Nazaret, s aduc fecioarei bune vestiri de bucurie. i viind la dnsa, au strigat zicnd: bucur-te ceia ce eti plin de daru, Domnul este cu fine. Bucur-te ncpe rea firii cei nencpute, c pre carele cerurile nu l-au ncput pntecele tu l-au ncput bla goslovit. Bucur-te cinstit, chemarea lui Ad a m, i isbvirea Evei, i bucuria lumii, i veselia neamului nostru.
i cealalt slujb a Utreniei dupre ornduiala postului i Otpustul. De s va ntmpla Smbt sau Duminic : La ceasul dintiu, i la celelalte ceasuri, s zice troparul praznicului, i al Arhanghelului. Asemenea i Condacele pe rnd. Iar de va li zi de post: Le cntm toate dupre ornduiala postului cu metanii i Otpustul. (VEZI) Pentru odovania praznicului Bunei Vestiri a prea sfintei Nsctoarei de Dumnezeu: Caut nvtur pre larg la Triod.

IN 27 ZILE

INTRU ACEASTA LUNA


IN 27 DE ZILE. Pomenirea Sfintei Matroanei cei din Tesalonic. La Doam ne strigat-am... stihirile triodului, i ale sfintei, glas 4. Podobie: Ca pre un viteaz...

nfrumusefat cu cununa daru rilor, stnd naintea Ziditorului tu.


Slav: i acum, a Nsctoarei:

mprotiva semejiei, i cruzimei cei obraznice a jidovilor, fi-ai pus cuge tul cel brbtesc, de Dumnezeu gnditoare, ca una ce vedeai mai nainte desftarea celor vii toare, ceeace petrece pururea n veac necltit. Pre carea o ai dobndit, mutridu-te de pre pmnt ctre cmrile cele ce reti, i cfr dnfuirea cea ne stricat, prea slvit Matroano. nvrednicitu-te-ai a vedea bun cuviinf mprjiei, i fru museea cea veselitoare a Mi relui tu, fiind mpodobit cu ranele ptimirii tale cei tari, i dupre vrednicie te-ai apropiat la isvorul buntilor, ctignd mprtirea dumnezeetii ve selii cei venice, rodurile feri cirii i l a u d a c e a fr de moarte. N ic i jugul robiei, nici sl biciunea femeiasc, nici foa mea, nici btile, nu te-au oprit pre tine a nu te asmna triei mucenicilor prea slvit. Cci cu osrdia sufletului, ai suferit muncile. Pentru aceasta ai do bndit cmrile cereti, i te-ai

Leacul cel p r e a bun i m n t u i t o r i u al pocinei i curgere de lacrimi, ceia ce ai nscut pre Dumnezeu mntu itorul meu, tu mi druete prin rugciunile tale, o Fecioar! Ca s cuget de ceasul cel groaznic infricoat i'heamgirea Jude ctorului, ca s scap de cutre murul muncilor, i s dobn desc darul cel dumnezeesc.
A Crucii, a Nsctoarei:

D ac te-au vzut Doamne Fecioara i Maica ta, pre cruce spnzurnd, sau spimantaf, i strignd au zis: Ce fiau rs pltit fie, cei ce sau ndulcit cu darurile tale cele multe St pne? Ci m rog, s nu m lai pre mine singur n lume. Ci grbete de nviaz mpre un nviind pre strmoi.
'W B n rt.

LA UTRENIE
Dup obicinuitele Stihologhii sedelnele Oc' toihului i ale Triodului, psalm. ^5 0 . CANONUL Sfintei, i ale triodului dupre orn duiala postului. CANONUL sfintei.

Al cruia acrostihul la Greci este acesta. Cntnd ndumnezeit lauda Matroanei. Facerea lui Theofan. Peasna 1, glas 4, Irmos:

dncul mrii roii cu urme neudate, pedestru trecn-

214

LU N A LUI M A RT IE

du-1 Israil cel de demult, cu minile lui Moisi n chipul Crucii, puterea lui Amalic n pustie au biruit". C u dumnezeetile cete ale celor fr de trupuri, dnuind acum mprejurul lui Dumne zeu, pricinuitorului a toate i artat desftndu-te ntru str lucirea cea cu dumnezeeasc nceptorie, lumineaz pre cei ce te laud pre tine. H ristos Dumnezeu, carele cu vrednicie au socotitapriimi chipul robului, vrnd s-I slobozeasc pre dnsul din stric ciune, i din legturile morii, i din jugul robiei, pre tine Muceni, mireas te-au logodit.
Slav

prea fr de lege i cumplite o ai suferit, rbdnd Matroano prea fericit. B ti cu durere simind, curat sufereai, i dintru ntunerecul cel pipit, dumnezeeasc strlucire ai primit.
S la v :

isvoarele sngelui tu au stins focul nedumnezeirii, iar pre credincioi i-au rourat cu apele bunei credine.
i acum, a Nsctoarei:

irea femeiasc mbrbtndu-se cu darul, sprnceana cea nalt, carea s luda mai ntiu fr msur, s piarz marea, o au surpat cu nepu tina trupului, i cu dumnezeeasca putere.
i acum, a N sctoarei:

u dumnezeiasc cuvn tare te ludm pre tine, lespede i sicriu, carea ai primit n pn tece pre cuvntul lui Dumne zeu cel fr nceput, Preacurat Fecioar.
Ir m o s u l:

eselete-s de tine Bise r ic a ta Hristoase, strignd: Tu eti puterea mea Doamne, i scparea i ntarirea".
Sedealna, glas 4. Podobie: Degrab ne ntmpin...

a pogorrei tale cei ctr noi Doamne te-au rsrit pre tine iubitorule de oameni, n doit n fire, mai pre sus de fire, carele te i n u m e t i n tain rsrit, i soare i lumin.
Peasna 3, Ir m o s : Veselete-s de tine Biserica...

u tria gndului, muncirea ea cumplit a muerii cei

osit-au luminat prznuire iubitorilor de praznic, pomeni rea cea prea slvit a purt toarei de chinuri a lui Hristos, veselind toate, i strlucind cu razele minunilor n lume, adu cnd oamenilor darul cel pu rurea curgtoriu: Prin rugciu nile ei Mntuitorule, mntuete lumea ta.

i n 27 z i l f :

215

Slav: i acum, a N sctoarei:

Firea p m n t e n i l o r cea muritoare i stricat cu pati mile, prin dumnezeiasc na terea ta o ai noit Preacurat, i ai rdicat pre tofi din moarte ctr viata cea nestriccioas. Pentru aceasta tofi pre tine te fericim dupre datorie, Fecioar prea proslvit, precum mai nainte ai proorocit.
A Crucii, a Nsctoarei:

du-se prea pgna, cruzimea jidovilor, cu bti tia trupul tu, mucenif purttoare de chinuri.
Slav :

c dare, fiind nchis n locuri fr lumin, i cu foame chinuit. Pentru care ai dobndit rspl tire ospfuI nemuririi.
i acum, a Nsctoarei:

egrab ne ntmpin pre noi, mai nainte pn ce nu ne robim, cnd vrjmaii te hulesc pre tine i ne ngrozesc pre noi, Hristoase Dumnezeul nostru, pierde cu crucea ta pre cei ce se lupt cu noi, ca s cunoasc cum poate credina pravoslav nicilor. Pentru rugciunile Ns ctoarei de Dumnezeu, Unule iubitorule de oameni.
Peasna 4-a, Ir m o s :

Sfenicul cel ferecat cu aur mai nainte te nchipuia pre tine, adevrata maic lui Dumnezeu, carea ai purtat pre Dumnezeu ntrupat, cel ce toate lumineaz cu raza dumnezeirii.
Peasna 5, Irmos:

idicat pre cruce vzndu-te Biserica pre tine soarele dreptii, au sttut ntru a sa rnduial, precum s cuvine strignd: Slav puterii tale Doamne". C u vitejia cea dumneze easc nputernicindu-te Matroano, de robia stpnei cei amar ai scpat, cci ai avut socotin nenduplecat i suflet care nu mai stpnului slujia. nindu-se, i cu mnia turburn-

u Doamne lumina mea n lume ai venit, lumina cea sfnt, carea ntorci dintru ntunerecul necunotinfei pre cei ce te laud pre tine cu credin". P re tine dttorule de viat, cunun strlucit a laudei te-au ctigat cugettoarea de Dum nezeu, i dintru ntunerec ctr l u m i n dumnezeeasc sau mutat. Intrit-au Hristos pre piatra credinei picioarele tale prea fericit, ndreptnd acum paii ti ctr dnsul.
Slav:

Avnd tu minte dumneze easc cu adevrat i neleapt i cugettoare de Dumnezeu,

L U N A LUI MARTIE

strluceti n ceata mucenicilor, prea fericit Matroano.


i acum, a Nsctoarei:

Ir m o s u l:

C hipul du mnezeirii i chipul omenirii, npreunat neameste cat l-ai nscut, Nsctoare de Dumnezeu, d u p r e unire nea mestecat.
Peasna 6-a, Irm os: Jertfi-voi ie cu glas ..

ertfi-voiu \ ie cu glas de laud Doamne, Biserica strig ctr tine, de sngele dracilor curfindu-se, cu sngele cel curs prin mi l o s t i v i r e din coasta ta.
C O N D A C , glas 8.

o ri re a Evei acum cu iste ime o ai cules, purttoare de chinuri Matroano, ndumnezeindu-te cu p r i v i r e a cea nencetat, i cu dreptate te-ai nvrednicit slavei cei vecinice. N u s socotete ntru Hristos, robul i cel s l o b o d , ci frumusefea buntii cea npodobit cu chipurile bunei cre dine, creia te-ai artat fc toare, p u r t t o a r e de chinuri nebiruit.
Slav :

Biserica ta cea prea cinstit, ca o tmduire sufl eteasc a f l n d credincioii, cu mare glas strigm fie: Fecioar mu cenit Matroano, cea cu nume mare; R o a g nencetat pre Hristos Dumnezeu pentru noi tofi.
Intru aceast lu n n 27 de zile, Pomenirea sfintei muceniei Matroanei cei din Tesalonic. S tih: N u s cuvine a fi netiut tu Matroano muceni, Dei i-ai dat sufletul nluntru n temni. In a douzeci i apte Matroana au murit, n lu ntru temniii cu sfritul cel fericit.

Cuget brbtesc n trup femeesc priimind mucenit, cum plitele chinuri ale pgnei cei rele ai suf eri t , i prin sabia rbdrii pre dnsa o ai omort, dupre nelegere.

Dumnezeu, i c mar, nstrap, sfenic i les pede, c a r e a ai avut nluntru scris pre Cuvntul, carele pen tru milostivirea sau ntrupat, Preacurat. I^ y^ rec

p seric a lui

i acum, a N sctoarei:

Aceasta era slujnic unei mueri evreice anume Pavtila, ce era soie oare cruia voevod din cetatea Tessalonicului. Carea mergnd dup stpn-sa pn la sinagogul jidovesc, nu intra nluntru, ci s n torcea la biserica cretinilor. De aceea prinzndu-i de veste o au btut fr de mil i o au inut patru zile la nchisoare, nescond-o nici cum afar, de aceea o au scos i i-au fcut trupul tot rane cu b tile. i iari bgnd-o la nchisoare, i zcnd multe zile au dat sufletul n mi nile lui Dumnezeu n nchisoare. i spun c aruncnd Pavtila sfntul ei trup de pre zid os, au luat i ea plata asemenea, c au czut n jghiabul cel ce calc vinul, i acolo au murit. Iar cinstitele moate ale sfintei sau ngropat cu cinste de credincioi.
Intru aceast zi, prea cuviosul Chirie cel din Apro, cu pace sau svrit. S t ih : E u printe Chirice pre tine i mort, In inim i n limb prin voin te port.

IN 27 ZILE Intru aceast zi, prorocul sau svrit. Anania, cu pace

217

Stih : Al treimei era tripodul tu proroce a lui D um nezeu Ananie, Prin care mai nainte de svrire spuneai cele ce era s fie. Intru aceast zi, prea cuviosul printele nostru Pavel Episcopul Corintului, fratele prea sfntului Petru Episcopul dela Argus purttorul de semne. Stih : Pavel lui Petru firesc frate fiind, Inpreun cu el este cetatea cea de sus lcuind. Intru aceast zi, pomenirea prea Cuviosului printelui nostru Evtihie. Stih: Evtihie la bine norocit sfrit au venit, Cci mutndu-se de pre pmnt cerul au lcuit. Intru aceast zi, sfinii mucenici loan i Vruhie, de sabie sau svrit. Stih : Indrsneala lui loan nu era mai puin ctr sabie, De nu nc i mai mult dect a lui Vruhie.

n ceruri eti, dup ce ai suferit prin rbdare bti i chinuri dela prea pgna cea fr de lege i acum cni ziditorului tu: bine eti cuvntat n Bise rica slavei tale Doamne.
i acum, a Nsctoarei:

u buntile fiind prea str lucit, preanfrumsefat, ai ns cut ntrupat pre cuvntul Tatlui, mai pre sus de cuvnt Maic Fecioar, bine cuvntat eti tu ntre mueri, Preacurat pana.
Peasna 8, Irmos : Minile ntinzndu-i...

Cu ale lor sfinte rugciuni....


Peasna 7, Irmos:

n cuptorul persesc tinerii lui Avraam, cu pofta bunei credin{e, mai vrtos de ct cu vpaia focului fiind aprini au strigat: bine eti cuvntat n Biserica slavei tale Doamne". u adevrat dragoste, i cu ndrsneal ai alergat ctr cel dorit al tu, prea ludat, cu bun multmit strignd: bine eti cuvntat n Biserica slavei tale Doamne. piind plin de tot felul de buntfi, de pre pmnt te-ai mutat ctr cereasca dnfuire, ntru veselie i bucurie, cti gnd motenire nemuritoare slvit Matroano.
S la v :

lobozindu-te din trup, te-ai nvrednicit a vedea strluci rile luminii cei bogate, i a lcui slluirea cea cereasc, n locul lcaului cel neluminat i ntunecat, ntru care ai tost n cuiat, cinstit Matroano, stri gnd : bine cuvntai toate lu crurile Domnului pre Domnul. rumoas este cununa cu carea te-ai ncununat acum, prin dreapta cea ncptoare de via{ Atotstpnitorului, prea slvit, c vzndu-te pre fine mireas roit cu curgerile sngiurilor tale, bucurndu-se fe-au strlu cit, cruia strigm: Bine cuvntafi toate lucrurile Domnului pre Domnul.
Binecuvntm pre Tatl...

( ]u fecioarele purtnd fclii,

umai de Hristos singur viafa tuturor ai dorit Matroano,

218

LUNA LUI M A R T IE

pentru aceasta cumplitele b ti cu trie le-ai suferit dela cea fr de lege evreic, iar acum veselindu-te, cnfi: Bine cuvn tai toate lucrurile D o m n u l u i pre Domnul.
i acum, a N sctoarei:

Aflat-ai rspltiri pentru du rerea ranelor motenirea ceru rilor, n Biserica celor ntiu nscui, ntru carea prznuind acum, prin rugciunile tale pzete-ne pre noi, purttoare de chinuri.
S la v :

adevrat nscnd pre Dumnezeu, te-ai artat cu adevrat Maic a lui Dumnezeu Preacurat purtnd adevrat numirea cea dumnezeeasc, dupre a s e m n a r e a naterii. Pentru a c e a s t a credincioii Nsctoare de Dumnezeu, prin nelegere dumnezeeasc te sl vim pre tine, Preacurat st pn.
Irm o s u l: S lu d m bine s cuvntm...

Gi

C u adevrat te-ai logodit acum cu Hristos mirele tu cel fr de moarte, |nflorit fiind luminos cu dumnezeeti dog mele Iui prea cinstit, i strlu cind cu cinstit sngele muce
niciei.
i acum, a Nsctoarei:

inile ntinzndu-i Daniil, gurile leilor cele deschise n groap le-au nchuiat i puterea focului au stins, cu buna fapt ncingndu-se, tinerii cei iubitori de buna credin, strignd: Bine cuvntai toate lu crurile Domnului pre Domnul.
Peasna 9, Ir m o s : Hristos piatra cea netiat. .

anurile pcatelor mele dezleag-le acum Nsctoare de Dumnezeu, ceea ce singur ai nscut izvorul milostivirii, i m umple de bucurie, ca dupre vrednicie s te mresc pre tine, de Dumnezeu fericit.
Irmosul :

^ i u a ta cea purttoare de lui<min strlucete cu neleg toare raze lumintoare, p r i n fulgerile cele prea luminoase, ale strlucirii cei n trei sori, mucenit Matroano, ntru carea acum roag-te s s lumineze, cei ce te laud pre tine.

ristos piatra cea netiat de mn, cea din marginea unghiului, d in tine muntele cel netiat Fecioar sau tiat, adunnd firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne pre tine Nsctoare de Dum nezeu te mrim .
Svetilna glasului de 3 ori. i celelalte dupre ornduial. Ceasul dintiu, cu catisma lui, i cu obinuitele metanii i Otpustul.

IN 28 ZILE
ii

NTRU ACEAST LUN


IN 28 DE ZILE Pomenirea prea cuviosului printelui nostru, Ilarion cel nou, i cuviosul tefan, fctorul de minuni. La Doamne strigat-am... Stihirile sfntului Ilarion, glas 4. obie: Dat-ai semn celor ce...

Dumnezeu vztoare prin aju torul Duhului, llarione prin tele nostru, nfrumusearea c lugrilor.
Alte Stihiri ale Stntului tetan, glas acela. Podobie: Ca pre un viteaz...

vnd printe via{ neJ* n t i n a t , rbdare i tfblndee, i dragoste adevrat, nfrnare nemsu rat, stare de toat noaptea, umilin dumnezeeiasc, cre din i ndejde temeinic, n tru milostivire, ca un nger ai viefuit pre pmnt cu trupul, llarione fericite, rugtorule pen tru sufletele noastre. nger pmntesc i om ce resc, isvor de umilin, ru al milostivirii, noian al minunilor, chezuitoriu al p c t o i l o r , mslin cu adevrat al lui D u m nezeu plin de road ai fost cu vioase, veselind cu untul de lemn al trudelor tale, fejele celor ce cu credin te laud pre tine, llarione fericite. Mintea ta fiind strlucit cu cunotinele cele dumnezeeti sau fcut mai pre sus de ct patimile trupului, purtnd chi purile neamestecate de cele de jos, i nchipuind ntru sinei frumusejea cea dumnezeeasca, i cunoscndu-se cu totul de

onah prea adevrat , steaua cea prea luminoas i isvor umilinfii, plin de dragoste blnd i linitit, mpreun ptimitoriu i smerit, fr de ru tate, i fr prihan te-ai artat printe tefane. Pentru aceasta Hristos te-au pus pre tine pstoriu turmelor cuvioilor, ca pre un cinstit cu faceri de mi nuni. cea de toat noaptea, negrit nfrnare, ne turburat rugciune, dumnezeeasca vieuire, credin i n dejdea cea adevrat, cugeta rea pravoslavnic, petrecerea cea minunat i ptimirea cea prea mare ai avut printe i mu rind i naintea sfritului ai str lucit cu semnele cele prea sl vite. Pentru aceasta te cinstim prea cuvioase tefane. a pre o stea cu mult lu min, i ca pre un soare neapus, i ca pre un ceriu nsufleit i mpodobit cu minunile cele dumnezeeti ca cu nite stele, ca pre o floare cu bun miros i ca pre un raiu al dulcejei, ca pre un izvor al sfineniei, i ca pre un mare tmduitoriu ne putincioilor, ca pre un pston r v u a

Privegherea

220

LU N A LUI M ARTIE
'I

riu i ca pre un aprtoriu al nostru te l u d m pre tine tefane.


Slav, i acum a N sctoarei:

lbnogirea itrndvirea sufletului meu, Fecioar Maic Preacurat, pref-o ntru tria i puterea temerii i a doririi, a face i a lucra ndreptrile lui Hristos, ca s scap de focul cel nesuferit i s ctig prin tine motenirea cea cereasc i via ta cea venic, totdeauna veselindu-m.
A Crucii, a Nsctoarei:

puterea cea prea ntrarmat, iar ntrupndu-se cuvntul, au pierdut pcatul cel prea ru, Domnul cel prea slvit, c cu slav sau proslvit". cndu -te prin pustnicie milostiv i blnd printe, i ve sel cu adevrat prin Duhul, nvrednicete-m pre mine mi lostivirii, prin mijlocirile tale Ilarioane, ca s te laud pre tine acum ntru veselia inimii mele. ncuviinatu-te-ai printe din pruncie i rdicndu-i crucea ai urmat lui Hristos, vetejind patimile trupului, prin nfrnare i prin rugciunile cele ntinse i cu n e p t i m i r e a nfrumusendu-le. ntrnd supt jugul cel prea uor al Domnului tu, i ndrep trilor lui supuindu-te, Ilarioane Cuvioase, sarcina cea grea a pcatului o ai lepdat, ctignd sfinenia, prea nelepte.
A N sctoarei:

aznd Preacurata rstig nit pre Hristos iubitorul de oa meni, i cu sulia npungndu-ise coasta plngea strignd: Ce este aceasta Fiul meu? Ce i-au rspltit {ie norodul cel nemultmitoriu, pentru buntile cele ce ai fcut lor, i te grbeti, s m faci pre mine fr de fiu prea iubite? M ngrozesc prea ndurate, de rstignirea ta cea de bun voe.

LA UTRENIE!
C A N O A N E dou, ale Sfinilor i ale Triodului, dupre ornduiala postului. C A N O N U L sfntului Ilrion, al cruia acrostihul la Greci este acesta: Voiu luda printe obiceiurile tale cele n d u rtoare. Facerea lui Iosif. Peasna 1 glas 2, Irmos:

anurile grealelor mele rumpele Preacurat, rugnd pre fiul tu i Dumnezeu, i pre pcatul, carele m muncete, surp-1. Ca mntuindu-m, tot deauna s te cinstesc pre tine pururea fecioar Preacurat.
L
Alt CANON, al Sfntului tefan. Facerea lui Chir Iosif. Peasna 1, glas 1, Irmos: Cntare de biruin...

ntru adnc au aternut de demult toat oastea lui Faraon

rznuind cu credin dumnezeeasc p o m e n i r e a ta,

IN 28 ZILE

de Dumnezeu nelepte prin te, pre Domnul tuturor puru rea slvim, cel ce te-au prosl vit pre tine cu multe minuni tefane. rea nfelptete ndumnezeindu-fi-s cugetul cu dumnezeetile chemri, desvritsau ntors dela patimile trupului, i te-au artat nger pre pmnt pre tine tefane. ( )stenelelenfrnrii ai rdi cat i patimile cele cu anevoe nfrnate ale trupului ai omort printe. i ntru neptimire ca ntru o hain luminoas artat te-ai mbrcat tefane.
Slav :

ia|a ta ca soarele strlucind Cuvioase, cu strlucirile cele prea strlucite, au luminat cetele clugrilor i ntunerecul dracilor l-au gonit. ost-ai prea lin la inim cuvioase, i smerit cu Duhul i plin de dragoste dumneze iasc, avnd pururea fire bine vorbitoare. u picturile lacrmilor ai stins crbunii pcatului i izvorti noianuri de tmduiri, pre cum mai nainte de sfrit, aa i dup moarte, celor ce s apropie la tine.
A Nsctoarei:

P rin nfrnare rstignindu-ti mdulrile tale, ai vi efui t lui Hristos, celui ce prin cruce au pierdut moartea, i te-au nbogit pre tine, cu ndestulat da rul tmduirilor.
i acum, a Nsctoarei:

mduete ranele sufletu lui meu, rogu-m i micrile mintii ocrmuete-le ctr voile celui ce sau ntrupat din tine, Fecioar Preacurat.
Alt CANON, Irm os: S se ntreasc inima mea...

p re cuvntul cel negrit ai zemislit Preacurat, pre cel ce tine toate margenile pmntu lui, i pre acesta l-ai nscut. Pre carele cu osndire roag-1, s ne mntuiasc pre noi.
Peasna 3, Irmos :

u fapte cinstite i cu n dreptrile buntilor, ca o stea prea l u m i n o a s ai strlucit adunrii clugrilor, printe, i cu strlucirile minunilor ai lu minat cele de supt soare. u puterea darului Duhu lui ai surpat pre vrmaii cei tr de trupuri, i prin cugeta rea cea smerit cu bun cuvi in te-ai nl|at, i te-ai artat nsuti lucrloriu n e l e p t e printe.

pf lori ta u pustia ca crinul lDoamne, biserica pgnilor cea stearp prin venirea ta, n tru carea sau nt ri t inima U mea .
77 77

222 Slav :

LUNA LUI M A R T IE

C u cuvntul adevrului ai ngrdit gurile ereticilor printe, i suferind izgonirile, ai dobn dit dumnezeiasc cunun, f cndu-te afar din rane, preaales mucenic.
i acum, a N sctoarei:

patimile i scond dintru ntunerec, acopere i ne pzete de ispitele vieii pre noi, cei ce cu curat credin svrim pomenirea ta printe tefane.
i acum, a Nsctoarei:

1 a s fie Dumnezeu oame nilor, sau fcut Dumnezeu om, priimind ncepere (cel fr n ceput) din tine singur curat, pentru aceasta credincioii te fericim pre tine Fecioar.
Irm o s u l:

se ntreasc inima mea ntru voia ta Hristoase D um nezeule, carele preste ape ai ntrit ceriul al doilea, i ai ntemeeat pmntul preste ape atot puternice".
Sedealna, glas 4. Podobie: Degrab ne ntmpin...

Chivernisete Curat tic losul meu suflet, si te milostivete spre dnsul, cel ce s alunec de mulimea grealelor ntru adncul pierzrii, ceia ce eti cu totul fr prihan. i n ceasul nfricoatei mori, tu pre mine m r p e t e dela dracii, cei ce m clevetesc i de toat munca.
A Crucii, a Nsctoarei:

ui Dumnezeu ai sfinit via a ta prea fericite, fcndu-te cu adevrat prea ales lucrtoriu de cele sfinte, al lui Hristos prea sfinite. Pentru acea sta dup nenumrate sudori i ostenele, te-ai mutat ntru lca urile cele nematerialnice, bucurndu-te i acum ne isvorti nou ruri de tmduiri.
S la v : alt Sedealn, glas 1. Podobie : M rmntul tu...

cea Preacurat vzndu-te pre tine H r i s t o a s e mort pre cruce ntins, striga: fiul meu cel fr nceput cu Tatl i cu D u h u l , ce este aceast nespus a ta ornduial ndurate, prin carea ai mn tuit zidirea, cu prea cinstit mna ta.
Peasna 4, Ir m o s :

M aica

enit-ai din fecioar nu sol nici nger, ci tu nsui Domnul te-ai ntrupat imai mntuit pre mine tot omul. Pentru aceasta strig ie: Slav puterii tale Doamne". Strlucindu-i inima ta cu suiri cinstite, e-aintraripat cu getul, a privi spre singur Dum nezeu, frumseea cea negrit, i a s lumina cu razele cele de acolo.

pom enirea ta printe, ca un soare luminos, lumineaz inimile credincioilor, gonind

IN 28 ZILE

223

cnd descoperire cuvin telor celor dumnezeeti, ai scos de acolo cunotina cea dumnezeeasc, i o ai mprjit tu turor, celor ce cu pravoslavie alearg la tine printe Ilarione. C u dulceaa graiurilor tale veseleti inimile, celor ce alear g la tine. Cci fcnd, pre cele ce le nvfai, ai avut cuvnt bine priimit, n t r u milostiv stare, Ilarione cuvioase.
A N sctoarei:

Slav:

I re cei orbi deslegi i po toleti neputinele cele iuti ale oamenilor ntru slava lui Hris tos, dela carele nbogtindu-te prin darul ostenelelor, te-ai nlat, te-ai luminat i te-ai pro slvit, slava clugrilor prin tele nostru.
i acum, a Nsctoarei:

omnul tuturor te-au fcut pre tine Doamn i Stpn t u t u r o r Preacurat. C din pntecele tu sau ntrupat, ca s isbveasc fptura sa, de cel ce o domnia npotriv.
Alt CANON, Irmos : Cu d uhul mai nainte vznd...

fintete-ne pre noi prea sfnt Nsctoare de Dumne zeu, carea ai nscut cu trup pre cel sfnt, voind a s asmn oamenilor, i prin rugciunile tale arat-ne pre noi prtai l caului celui ceresc Preacurat.
Peasna 5, Irm os:

A d pndu-te cu picturile sfinfitelor tale lacrmi, te-ai artat pom aductoriu de road, nelepte tefane, aducnd rodurilecelecu bun miros ale bunttilor, i isvorti nenum rate minuni. Pentru aceasta cu bun cuviinf te cinstim pre tine. Biserica, carea are sicriul moatelor tale, ca un dumnezeesc raiu s vede nfelepte, aducnd multe feluri de Hori ale minunilor, cu care s n dulcesc inimile celor ce pururea cu credinf te laud pre tine tefane.

TOfijlocitoriu te-ai fcut lui Jjpl Dumnezeu i oamenilor, Hr is to ase Dumnezeule. C prin tine Stpne, ctr printele tu nceptorul luminei, din noaptea necunotinfei, aducere am aflat. D in ostenelele tale fesndu-ti fie haina mntuirii, te-ai mbrcat cu dnsa Cuvioase, i pre domnul ntunerecului cu venic ruine l-ai mbrcat. Prin nfrnare ai vetejit pof tele trupului, i dar ceresc ai priimit, prea cu veselie tmduind tot felul de boale dela oa meni, Cuvioase printe Ilarione.
j

Minile tale cele dumnezee ti printe cu neslvire fiind rdicate ctr Dumnezeu, au

224

LUNA LUI M A R T IE

surpat pgnatile neltoru lui, i tuturor bolnavilor au d ruit sntate.


A N sctoarei:

iubitoriu de oameni, roag-1 Preacurat, s se milostiveasc spre oamenii cei pctoi.


Peasna 6, Irmos:

j utere credincioilor i n trire Cuvioilor te-ai fcut Prea curat. C prin tine tuturor ai isvort cele mai bune, i cei ce lcuesc pre pmnt, merg c tr Ceriu.
Alt C A N O N , Irm os: Pacea ta d-ne-o nou...

ntru adncul grealelor fiind _,,ncunjurat, chiem adncul milostivirii tale cel neurmat, din stricciune Dumnezeule scoate-m.

rin buntile cele dum nezeeti fcandu-te nsuflat cu Mir dup adormire ai isvorit M i rul cel cu bun mireasm, n elepte. Minunndu-s oamenii cei credincioi, i cu dragoste cinstindu-te pre tine. u artrile cele mari ale minunilor celor nfricoate i dup moarte i dup mutare i dup sfinit ngroparea ta,nelepete ai strlucit, vrednicule de minune tefane.
S la v :

espre toat lumea omorndu-te llarioane, mutndu-te, acum vieuieti ntru cele cereti i pururea izvorti lucrarea t mduirilor cea purttoare de via. B u n vorbitoriu, blnd fr de rutate, fr prihan, Cuvios, i bine umilit i lin cu duhul ai fost printe prea fericite. npodobindu-te cu nemsu rat milostivire, i cu frumsefea iubirii de sraci te-ai artat adevrat slug a lui Dumnezeu Ilarione minunate. t este de cinstit viaa ta i curat! Ct este de npodobit i frumos o b i c e i u l tu! Ct snt de nfricoate minu nile, care le svreti n toate zilele minunate!
A Nsctoarei:

finit svrind ntru Hri stos vieuirea ta, te-ai slluit cu sfinii, tefane, de Dumne zeu nelepite printele nostru i acum sfineti, pre cei ce cu credin te cinstesc pre tine.
i acum, a N sc to a re i:

s c n d P r e a c u r a t pre Dumnezeu Emanuil, carele artat sau fcut pentru milosti virea, pre aceasta, ca pre un

Pre cmara lui Dumnezeu cea Preacurat, pre scaunul cel n chip de foc al Stpnitorului tuturor, pre Nsctoare de Dumnezeu, toate neamurile neamurilor s o fericim.

IN 28 ZILE Alt CA N O N , Irmos : Prorocului Ion...

225

F re cei chiopi ndreptezi, pre cei orbi i faci cu vedere, pre cei slbnogi i faci a um bla, i izgoneti duhurile cele viclene, ntru Hristos, prea C u vioase printe tefane. in cinstit sicriul tu, ca dintrun izvor curat, pururea curg cu ndestulare prurile tmduirilor fericite, secnd tot prul patimilor.
S la v :

tefane, pzete-i de toat ru tatea i ispita arpelui, ca cel ce ai ndrznire ctr stpnul tuturor, pre carele roag-1, s se mntuiasc sufletele noastre.
Intru aceast lun n 28 de zile pomenirea prea Cuviosului printelui nostru Ilarion cel nou, Igumenul monastirii Pelechitului. Stih: Dnd Ilarion pmntului trupul cel din pmnt, Au lcuit pmntul fericiilor cel fericit. In a doua zeci i opt moartea au mutat, Pre Ilarion cel minunat. Intru aceast zi, prea cuviosul printele nostru tefan Mrturisitorul, fctorul de mi nuni. Intru aceast zi, Sfntul Mucenic Filit Singliticul i Lidia soia lui, i doi fii ai si Teoprepie i Machedon, Amfilohie Duxul i Cronid Comentarisie. Stih: Pre cum lui Filit i Lidiei, trupul este unul, U nul asemenea este lor i cu pace sfritul. Moare Teoprepie mpreun cu Macedonie, Cntnd cu cuviin dumnezeeasc laud Dom nului. Duxul mpreun cu Comentarisie s svr ete, Stpnitorul cu celce lui i slujete.

ucrtor minunilor minu nat, i pstoriu adevrat te-ai artat printe tefane, pzind pururea turma ta, pre carea o ai adunat cu multe sudorile tale.
i acum, a N sctoarei:

S pre tine ca p l o a i a pre ln pogorndu-se M n t u i t o r u l , Nsctoare de D um nezeu, artat au secat curgerile nedumnezeirii, i ar sufletele celor ce pururea te cinstesc pre tine, au adpat.
Irmosul:

Proorocului Ion, urmnd strig: Slobozete viata mea din stricciune Bunule, i m mntuete, Mntuitorul lumii, pre cela ce strig: Slav tie.
C O N D A C , glas 4. Podobie: Artatu-te-ai astzi....

R e cei ce cu credinf s vresc pomenirea ta fericite

Sfntul Filit i cei mpreun cu el cretini era pre vremea mpratului Adrian, pururea slujind lui Dumnezeu. Deci fiind prins fericitul Filit, sau nfoat la m pratul. Iar mpratul neputnd sta mprotiva nelepciunii Mucenicului, l-au dat pre el mpreun cu cei de pre lng el, Duxului Amfilohie. Carele ndat au poruncit s fie spnzurai pre lemn, i trupurile lor cumplit s fie btute, i s fie pui la nchisoare, mpreun cu Cronid Comentarisie carele crezuse. Iar n noaptea aceea n vremea ce cnta ei i fceau rugciune, li sau artat lor ngeri, ndemndu i spre ne voine. Iar a doua zi dimineaa nfaoindu-se sfinii naintea lui Amfilohie, le-au zis tiranul: Multe munci i pedepse snt gtite pentru voi; i ndat au fost aruncai ntrun cazan plin de unt-de-lemn i de rin, carele fiind pe foc cumplit clocotea; i ndat sau rcit czanul. Atuncea minunndu-se de ceia ce s fcur i creznd Duxul, au intrat i el zicnd: Doamne Dumnezeul

226

Lu n a

lui

m a r t ie

cretinilor ajut-mi. i glas sau fcut c tr el: Auzitu-sau rugciunea ta, intr aicea. Acestea auzindu-le mpratul, au purces dela Roma, i sau dus la Iliric, plin de groaz i de mnie, i au porun cit ca apte zile s dea foc unui cazan plin de unt-de-lemn, i toi s se arunce ntrnsul. Carea fcndu-s sau pzit sfinii nevtmai, iar mpratul ruinndu-s sau ntors pre calea sa. Ci ns sfinii mucenici fcnd rugciune sau svrit. Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin.
Peasna 7, Ir m o s :

patimile cel e pierztoare ale dracilor, nelepte printe. nturile ispitelor nu au cltit turnul cel nemicat al ini mii tale Cuvioase, c au fost ntrit pre piatra d r a g o s t e i Domnului, de carea rezemndu-te, dumnezeiasc n t r i r e te-ai fcut multora, printe C u vioase.
A Treimei.

arunca cea protivnic lui Dumnezeu a tiranului celui calctoriu de lege, nalt vpae au ridicat. Iar Hristos au tins cinstitorilor de Dumne z e u tineri, roua Duhului, cela ce bine este cuvntat i prea proslvit". u sabia luptelor tale ai rnit pre balaurul cel fr de trup, i desvrit l-ai pierdut. Pentru aceasta ai luat rspl tire minunile,a tmdui patimile cele prea cumplite, ale sufle telor i ale trupurilor Cuvioase. uvntul tu iese ca o rou gonind zduful mhniciunii, ce lor ce vin cu credin la tine, i s lumineaz pururea cu obiceiurile tale cele nbunttite, fericite printe. ] cndu-i cugetul singur stpn preste patimi, artat-ai mprit ca un biruitor prea ales i neamurile cele de alt seminie le-ai pierdut, biruind

I re tine te cnt Treime cea mai pre sus de fiin n trei fee, neamestecat, nenparit iar o Unime, neneleas n fire, un Dumnezeu Atotiitoriu, Tatl, Cuvntul, i Duhul Sfnt.
A N sctoarei:

F rin nchipuiri te nchipuia pre tine mai nainte Darul D u hului, prin daruri prooroceti, numindu-te munte gras. Sfnta U mntuitoare i carte prea nou i Chivot, Preacurat.
Alt C A N O N , Ir m o s : De tinerii ti cei din,,..

u crbunii petrecerii cei pustniceti, jertfindu-te pre tine, nsui cu totul te-ai artat bun mireasm a lui Hristos, printe i bine miroseti feele credin cioilor, lucrnd minuni mai pre sus de cuget. ! u razele pravoslaviei str lucind, ai gonit ntunerecul eresurilor nelepte, i ntru muli ani suferind isgonirile, muce-

IN 28 ZILE

nic fr de snge te-ai fcut, Pentru aceasta cu credin te ludm pre tine. Ctignd mult rbdare, i nfrnare credin i dragoste adevrat, te-ai artat printe sracilor i folositoriu vduve lor, m p r e u n ptimitoriu i smerit slava i lauda clugri lor tefane.
Slav:

j ie starea ta cea de peste toat noaptea i de ngduiala rugciunilor, de lacrmi, i de suspinuri i de dragostea cea adevrat ctr Ziditorul (sau minunat ceata celor cu cuget ru) prin carele ai surpat ne lciunile lor, tefane.
i acum, a Nsctoarei:

um hrneti cu lapte pre fiul cel fr Tat, carele hr nete toat suflarea, M a i c Preacurat? Cum pori pre mini, pre cel ce toate le ine? o mai pre sus de gnd Minunea ta! Pentru aceasta pururea cn tm minunile tale.
Peasna 8, Irm o s :

Slava cea vremelnic a lu mii, i desftarea cea striccioas prsindu-o printe, ai luat acum n ceruri slava cea ne rpit, i desftarea cea nestriccioas, strignd: Bine cu vntai toate lucrurile Domnu lui pre Domnul. oal viaa o ai petrecut cu jale, drept aceea te-ai nvred nicit fericirii i mngerii, cria s mprtesc cuvioii, cu bu curie a c u m slluindu-te n pmntul celor blnzi, ca un nelept i cu minte, cuvioase llarioane. Moartea ta cinstit sau a rtat naintea lui Dumnezeu, printe prea sfinite. Cci ai cinstit Icoana lui, i ai suferit isgonirile muncitorilor trudindu-te, ntru carea te-ai artat mucenic Cuvioase. Artat ai deslegat tnjirea pescarilor i ascultnd Dum nezeu rugciunile tale Cuvi oase, i-ai umplut pre dnii de vnatul pre care mainainte nu-1 dobndea, lucrtorule de cele sfinte, prea Sfinite.
A Nsctoarei:

uptorul cel cu foc oare cnd n Vavilon, lucrrile au desprit cu dumnezeeasc porunc, pre Haldei arznd, iar pre credincioi rcorind, | pre cei ce cnta: Bine cuvntai toate lucrurile Domnului pre Domnul".

D e ntinciunea patimilor i de spurcciunea pcatului spal-m de Dumnezeu druit, i-mi deschide uile pocinei mie, celui ce m alunec i adesea ori ma impreun cu grealele, i mnii pre Dumnezeu, Preacurat.

228 Alt C A N O N , I r m o s : De carele s nfricoeaz ..

LUNA LUI M ARTIE Ir m o s u l: S ludm bine s cuvntm...

P rea cuvios svrind cele preacuvioase prea fericite, te-ai mpreunat cu cei prea cuvioi i cu toi aleii, cu cari mpre un te cinstim pre tine, i ne nchinm sicriului moatelor tale, de Dumnezeu purttorule tefane. Ctignd curirea cuge tului, te-ai fcut oglind frumoa s a duhului, n(elepte, primind descoperirile acestuia, i cu dogmele nvturilor tale lumind pre oameni. Prea slvit minune s vede, cea nelepete svrit de tine prea fericite; c n u m a i dintro privire a ta, muierea carea au avut neputin, sau deslegat a umbla drept.
Bine cuvntm pre Tatl....

D e carele s nfricoeaz ngerii, i toate olile, ca de fctoriu i Domnul, ludai-1 preoi proslvii-l tineri, bine l cuvntai noroade, i l prea nlai ntru toi vecii".
Peasna 9, Ir m o s :

iul printelui celui fr de nceput Dumnezeu i Domnul, ntrupndu-s din Fecioar sau artat nou, ca s lumi n e ze cele ntunecate i s adune cele risipite. Pentru aceasta pre N s c t o a r e a de Dumnezeu cea prea ludat o mrim". Tmduiri i s v o r t e mor mntul tu prin darul Duhului, uscnd ploile patimilor, i go nind duhurile nelciunii, lu mineaz inimile tuturor celor ce cu credin te fericesc pre tine llarione cuvioase. C a un trandafir ai nflorit n livada sihstriei, ca un crin cu dulce mireasm, ca un mr cu bun miros, u m p l n d de mireasm sufletele i inimile tu turor binecredincioilor, Rugforule, pentru ceice te laud pre tine llarione slvite. Avut-ai milostivire, dragoste i smerenie, milostenie i obiceiu curat, credin adevrat i ndejde, via cinstit i cu get drept, llarione slvite, po doaba clugrilor.

P re Tatl cel fr de nce put, pre Fiul, i pre Sfntul Duh, pre nedesprita ncepere, pre iitoarea cea pururea nfiinat, pre firea cea n trei fee, pre o mrire, i pre o mprie s o ludam.
i acum, a N sctoarei:

P re cel fr de trup, carele sau ntrupat cu bun cuviin din tine Preacurat, roag-1 ca s omoare patimile trupului i sufletul meu, cel omort cu p catele, s-l nvieze.

IN 28 Z IL E

229

Pomenirea ta astzi au r srit ca soarele, luminnd cu adevrat inimile pravoslavni cilor, cu lumina trudelor i cu razele minunilor tale. Intru ca rea pomenete pre toti, cei ce cu credinf te fericesc pre tine printe.
A N sctoarei:

pstoriu, ca pre un mare urmtoriu al nceptorului psto rilor lui Hristos, te rugm pre tine nelepte, cu cele pururea sfinjite mijlocirile tale, mntuete-ne pre noi, ca pre cei ce sntem acum oile turmei tale.
S lav :

Glasul lui G r a v i i l veselindu-ne aducem lie, zicnd: Bu cur-te casa atotjiitorului; Bu cur-te slava cuviosilor i mntuirea t u t u r o r credincioilor, prin carea ne-am ndumnezeit, Nsctoare de Dumnezeu pu rurea Fecioar.
y
*

C a un soare mare strlu cind sfnt pomenirea ta, lu minat lumineaz fptura, carea cu bun credinf svrindu-o, strigm fie tefane: Acopere, pzete-ne pre noi, luminnd cugetele tuturor prin rugciu nile tale.
i acum, a Nsctoarei:

Alt CANON, Ir m o s : Pre norul cel purttorii!...

U rm nd crrilor, celor ce au viejuit cu bun cuviin i prea cuvios pre pmnt; blnd i fr de rutate, linitit, sme rit, i mpreun ptimitoriu, i plin de dragoste dumnezeiasc te-ai artat tefane. Pentru acest cu credinf te ludm pre tine.

iind iubitoriu de pcate, ntru nepurtarea de grij a viefuit, i m cutremur de ju decata cea neffarnic, naintea cria, prin sfintele tale rug ciuni, pzete-m pre mine neo sndit, mireas a lui Dumnezeu, ca pururea s te fericesc pre tine, ca pre o folositoare Prea curat.
Irm o su l:

Qa un mir cu dulce mirea


sm, ca un crin prea cinstit, ca un trandafir bine nflorit, din cinstit sicriul tu isvorti buna mireasm a tmduirilor celor nenumrate, gonind neputinele (cele ru npufite) ale celor ce cu clduroas credinf se apropie ctr tine. a pre un d u m n e z e e s c

Pre norul cel purttoriu de lumin, ntru carele stpnul tuturor, din ceriu ca ploaia pre ln sau pogort i sau ntrupat pentru noi, fcndus om cel fr de nceput, s o mrim tofi, ca pre o maic Curat a Dumnezeului nostru.
SVET1LNA glasului 3. l STIHOAVNA triodului.

'

cealalt slujb a Utreniei dupre ornduiala Postului i Otpustul.

230

LU N A LUI M A R T IE

INTRU ACEAST LUN


IN 29 D E Z IL E Pomenirea prea cuviosului printelui nostru Marco Episcopul Aretusiilor i a lui Chirii D ia conul, i a celor m preun cu dnii. i sfinii mucenici Ion, Varahisie. La D oam ne strigat-am... stihirile, glas 1.

zeescule, ai suferit bti de toiage, i scoaterea degetelor, tinuindu-fi-s i limba i fierbndu-te n smoala cea fier binte, i cu fierstru cumplit mprindu-te. Pentru aceasta roag-te, s se druiasc su fletelor noastre pace i mare mil. C u cntri s ludm cre dincioii pe Varahisie, pre Lazr i pre Aviv, i pre Ion, pre Narsin i pre Euclia, pre Marin mpreun cu Veit, pre Marotan slvitul, i pre Sava, i pre Zanita, cerind ca s lum prin rugciunile lor, ertare de cele rele i pace i mare mil.
Slav, i acum a N sctoarei:

Podobie: Crucea sau nfipt,..

u mprof ivire vitejasc, ai surpat taberile vrj maului ierarhe, i ai izbvit noroadele din nel ciunea idoleasc. C u ntinderea minilor tale Ierarhe, mputernicind pre cel mpreun ptimiloriu ntru os teneli, stpnia vrjmaului o ai artat neputincioas. C a un tinuitoriu i muce nic al Stpnului i nelept nv(toriu al Bisericii, roag-te nencetat pentru noi ierarhe.
Alte stihiri ale mucenicilor, glas acela. Podobie: Prea ludailor mucenici...

Rugciunile pctoilor priimindu-le, i suspinarea celor scrbii netrecndu-o cu vede rea, solete ctre cel din prea curatele coapsele tale, ca s ne mntuim noi, prea Sfnt Fe cioar.
A Crucii, a Nsctoarei:

Fcutu -te-ai mucenice Va rahisie luminos la chip, cu spo rirea ostenelelor celor multe. Cci cu dragostea cea fierbinte ctr Dumnezeu, biruind firea cea arztoare a focului, te-ai spnzurat n vzduh, i tescuindu-te, i sau zdrobit toate oasele. Pentru aceasta cu cre din pre tine te cinstim. I egndu-fe, Ion dumne-

Rstignirea cea fr drep tate Hristoase, vzndu-o Fe cioara, tnguindu-s striga ie: Fiule prea dulce, cum te vezi mort? Cum spnzuri pre lemn, cel ce ai ntrit tot pmntul pre ape? Nu m lsa dar sin gur fctorule de bine milo stive, pre mine Maica i sluj nica ta, rogu-m.

N 29 ZILE

231

L A U T R E N IE .
C A N O A N E dou. Ale sfinilor i ale Triodului, dupre ornduiala Postului.

pre tine cea de Dumnezeu d ruit.


Alt CANON, al Mucenicilor al cruia acrostih la Greci este acesta: Laud voiu aduce slujitorilor lui Dumnezeu.

CANON, al Sfinilor.
Intru Bogorodicine al lui Gheorghie. Peasna 1, Glas 1, Irmos:

Facerea lui Iosif Peasna 1, glas 1, Irmos: Dreapta ta cea purttoare...

ui Dumnezeu, celui ce au ajutat n Eghipet lui Moisi i prin trnsul pre Faraon cu toat o a s t e a l-au necat, cntare de biruin s-i cntm, c sau proslvit. re lumintorul cel luminat al Bisericii lui Hristos, credin cioii s-l ludm, ca pre cel ce cu lumina credinei au lu minat noroadele, cele ce pros lvesc pre fctorul a toate. In grdina credinei lui Hri stos sufletete mntuindu-te i crescnd prin nlimea pti mirii, ctr dnsul ai alergat prea luminat fericite ierarhe. F i i n d propoveduitoriu i tinuitoriu, i curat slujitoriu al lui Hristos, sufletul fi-ai pus pentru dnsul, i i-ai adus lui, ca nite jertfe pre cei dinpreun ptimitoriu cu tine Marco.
A Nsctoarei:

u raza luminii cei n trei sori luminndu-v pururea feri ci i l or, luminati-m pre mine cu totul i risipii negura necunot i nf ei , c s laud prasnicul vostru cel purttor de lumin. u sf i nj eni e cuvntnd graiurile lui Dumnezeu cele prea sfinite, toat rutatea go nacilor cea fr sfinenie ai gonit, i prea cu sfinenie pti mind, vai proslvit muceni cilor.
Slav :

nprotiva legilor celor pgneti vitejete ai pus legile bunei credine, ptimitorilor i suferind muncile cele cumplite ale nelegiuiilor, dupre lege dela Domnul vai ncununat mucenicilor.
i acum, a Nsctoarei:

N eam ul omenesc sau slo bozit prin tine din stricciune i cinstea nestricciunii i a vieii cei nemuritoare n t r u Hristos motenind, te slvete

Luminndu-se Avvacum, te-au vzut odinioar pre tine Maic nei spi t i t de nunt, munte umbrit, din care sau artat Dumnezeu ntrupat, cel ce au acoperit cu adevrat cele cereti cu buntatea.

232

LUNA LUI M A RT IE

ii
.

Peasna .3, Irmos: J

Tjntrire fii mie, celace ai nteJlm eiat pmntul preste ape, c nu este sfnt afar de tine Doamne". C u focul cuvintelor tale ai urcat p r a e l e cele turburcioase ale nelciunei, i ai isvort apele cunotinei Iui Hristos, Marco. sipit Marco, prin chemarea lui Hristos, i prin cuvintele tale ai adunat noroade ctre dra gostea lui. m p r e u n a t ntrarmarea mucenicilor, avnd voevod pre Hristos Mntuitorul, au biruit rsboiul cel nenpcat al ne lciunii.
A N scto are i:

tndu-te i sfrmndu-te i ntinzndu-te Ion ntru tot fe ricite, mpreun vorbitorule cu sfinfii ngerii.
Slav :

iind ntrit cu tria cea dumnezeeasc, aprinzndu-te de darul Duhului celui a toate fctoriu prea fericite, cu bu curie ai suferit spnzurrile, fo cul i btile, mucenice Varahisie, minunndu-te de toji credincioii.
i acum, a Nsctoarei:

C e ic e cu dragoste te cin stim pre tine, avnd mijlocirea ta lrgime ntru scrbe, ne isbvim de primejdii, Fecioar.
Alt C A N O N , Irmos: nsui cela ce tii...

el ce singur lcuete n ceruri, sau slluit n pnte cele tu, pentru mulimea bu ntii sale, Fecioar, i cu trup sau vzut din tine nscndu-se. Pre carele roag-1 prea Sfnt Fecioar, ca s se isbveasc robii ti de toate suprrile.
Ir m o s u l:

C u dragostea cea dumnezeeasc nputernicindu-v, ai supus sihstriei cugetul cel tru pesc, fericiilor i ptimind afi biruit pre vrjmaul cel netru pesc, prin sporirea durerilor, i dupre lege vai ncununat Sfinilor. D o r i n d a ptimi pentru Hristos, prea tare ai suferit chi nurile trupului prea fericite, b-

nsui cela ce tii neputina fiinei omeneti, i dupre milostivire te-ai n c h i p u i t ntransa,ncinge-m cu putere de sus, ca s strig ie: Sfnt este biserica cea nsufleit a slavei tale cei nepovestite, Iubitorule de oameni".
S E D E A L N A , glas I.

C u lauda ptimirii i cu vrednicia cununilor, slviii pur ttorii de chinuri, sau nbrcat ntru tine Doamne, cci cu suferirea btilor, pre cei frde-Iege au biruit, i prin putere

IN 29 ZILE

233

dumnezeeasc din Ceriu, biruin au luat. Cu rgciunile lor druete-ne noua Dumne zeule mare mila ta.
Slav, alt S E D E A L N , glas 1. Podobie : M ormntul tu...

bure ale nelciunei i ai prea rsboit minciuna prea fericite. n noianul nelepciunii tale ai cufundat nebunia ellinilor, sfinte mucenice Marco.

abra celor mpreun pI urerile cele tari ale mun timitori cu line, cu nvturile cilor suferindu-le, va|i mutat tale, tare o ai ntrarmat vite cu adevrat ctr viaa cea fr jete, ierarhe al Domnului. durere. i acum cu rugciunile A Nsctoarei: voastre uurai toat durerea, fiin d tu ca o aprtoare a dela cei ce s apropie cu cre noastr, celor ce te cntm pre din la sicriul vostru, pre ca tine, surp semeiile vrjmai rele srutndu-1 cu dragoste, lor, Preacurat Fecioar. v fericim pre voi, marilor cu numele. Alt Canon, Irmos:
i acum, a Nsctoarei: Munte umbrit cu darul...

eeace fr ardere ai ze mislit focul dumnezeirii, i fr smn ai nscut pre Domnul, Isvorul vieii, ceeace eti plin de daruri, Nsctoare de D um nezeu, mntuete pre cei ce te mresc pre tine.
A Crucii, a Nsctoarei:

Cu dumnezeeasc cuviinfntrun glas s ludm pre Ilie, nv preun cu Veit i Avi v , pre Lazr, pre Marin, pre Marotan, pre Narsin, pre Sava i Zanita, pre Varahisie i Ion, cari pentru Hristos Dumnezeu au ptimit. u cuviin te cinstim pre tine prea fericite Ion, cci dup multe bti, ntru nghietare fiind aruncat cu vitejie ai suferit, nclzndu-te cu darul Iui Dumnezeu i biruind iarna nelciunei. u dumnezeeasc trie su ferind arsurile cele de plumb, prea fericite Varahisie, brbtete i-ai ntins ochiul ctr Hri stos priimind rpaosul cel mntuitoriu. Pentru aceasta pre tine te cinstim.

avem folosirea ta Preacurat, p r i n rugciunile tale ne isbvim din nevoi, i cu crucea Fiului tu pururea fiind pzii, dupre datorie pre tine toi cu bun credin te mrim.
Peasna 4, Ir m o s :

C eice

C unoscut-am Atotputernice _ iconomia ta, i cu fric te-am proslvit pre tine Mn tuitorule". >scat-ai praele cele tur-

LU N A LUI M A R T IE

D e nelepciunea Duhului umplandu se Mucenicii, artat au biruit pre toi nelepii i puternicii vrjmailor celor n chintori de foc, propoveduind numele lui Dumnezeu, pre ca ri credincioii cu laude s-i fe

r ic im .
S la v :

pre cei ce te sgeta, iar tu prin darul cel dumnezeesc te-ai pzit nernit. C a nite tari i nebiruii aprtori ai credinei nelep ilor, vitejete vai nprotivit ce lor ce nu s pleca i btea rsboiu nprotiva adevrului sfinilor.
A Nsctoarei:

Artatu-vai frumoi cu ranele cele dumnezeeti, slvii mucenici ai lui Hristos. Pentru aceea tmduii nencetat i pa timile cele netmduite ale oa menilor, i vindecai neputin ele i boalele cu darul.
i acum, a Nsctoarei:

L u n d din tine firea omeneasc cea ntinat cu patimile o au splat i o au noit i cu darul cel dumne zeesc o au ndumnezeit, Prea curat.
Alt Canon, Irmos: Cel ce ai luminat cu...

eti Fecioar muntele, celce l-au vzut Daniil prooro cul, din carele sau liat piatra Hristos. Carele au zdrobit pre idoli i au surpat ntrtrile dracilor, pentru aceasta pre tine te slvim Preacurat.
Peasna 5, Ir m o s :

Tu

e noapte mnecnd, te lu dm pre t i ne Hristoase Dumnezeule, carele pentru noi ai srcit i crucea i moartea ai rbdat cu trupul tu. C a un urmtor al lui Hri stos, ai pus nprotiva mniei vrjmailor ndelung rbdare, prin carea ai smerit semeiile lor i le-ai biruit Cuvioase. C u dese lovirile sgeilor rnindu-te Cuvioase, ai rnit

mpreunndu-te cu lumina cea mare, a doua lumin te-ai cunoscut, ntunecnd porun cile celor ri credincioi, dumnezeescule lon. i fiind legat cu funia, ai deslegat toat n elciunea cu darul. reaiele noastre vindecndu-le Hristos, sau spnzu rat pre lemnul crucii pentru buntatea. Cruia asemnndu-se Varahisie, sau spnzu rat, nfrumusendu-se cu pa tima cea cinstit.
Slav:

F
tindu-i-se lon, cu bucurie viersuiai cntare ctr Dum nezeu, celce te ntria prin cre din a clca cu trupul pre vrjmaii cei fr de trup.

i acum, a Nsctoarei:

Minunndu-se Preacurata de celce negrit sau nscut dintrnsa, se spimnta i-l mria, i strignd, gria: Cum te fin n brafe pre tine Fiule, cel ce toate le fii ?
Peasna 6, Irmos:

pre cap lundu-Ji-se prea fericite Ion, vitejete ai rbdat clcnd capul cel viclean i mintea cea neltoare a arpelui. indu-ji-se l i mb a Cuvi oase, ti-au rmas mintea ne plecat. i pmntul sau sfinit cu sngiurile tale ce sau vrsat. Pentru dragostea celui ce au vrsat dumnezeescul s n g e pre cruce.
Slav:

re proorocul l-ai mntuit din chit, iubitorule de oameni, i pre mine m scoate dintre adncul pcatelor, rogu-m.

nelciunea nedumnezeirii o ai mustrat, pururea fericite i cu lumina cunotinei de Dumnezeu, ai luminat pre oa meni. apitile idolilor le-ai sur pat fericite. i pre oamenii ceice s cltia, i-ai ntrit ntru Hristos. P re cei mpreun ptimitori i-ai ntrarmat i ai btut rsboiu a s u p r a vrjmailor, Marco mpreun cu Chirii i ai luat daruri de biruina.
A Nsctoarei:

ludm credincioii, pre llie, pre Aviv, pre Narsin i Marin, pre Lazar mpreun cu Veit, pre Marotan i Zanita, pre Sava i pre marele Varahisie i pre Ion, pre buni i biruitori mucenici.
i acum, a Nsctoarei:

Artatu-te-ai Stpn palat al lui Dumnezeu, celuice m prtete p r e s t e toate. Pre carele roag-1 ca s m curteasc acum, pre mine cel fcut peter tlharilor celor ri, i s m mntuiasc Preacurat.
Irm o s u l:

P rin negrit i dumnezeeasc naterea ta, (Fecioar) pmntenii ne-am nljat, iar vrjmaul sau smerit, P r e a curat.
Alt CANON, Irmos: Inconjuratu-ne-au pre noi...

T e ntria pre tine Hristos cnd ptimeai. Cci pielea de

Inconjuratu-ne-au pre noi adncul cel de desupt, i nu este i zbvi to riu, socotitune-am ca oile de junghiere, mntuete pre n o r o d u l tu Dumnezeul nostru, c tu eti celor neputincioi trie i n dreptare".

236 C O N D A C , glas 4. P od ob ie : Artatu-te-ai astzi...

LUN A LUI M A R T IE

Luminndu-v cu d a r u l cel adevrat, cu bun credin luminat ndreptaji marginile p mntului, sfinii, slvii Muce nici. Pentru aceasta cu credin v fericim pre voi.
Intru aceast lu n n 29 de zile. Pomenirea Sfinilor Mucenici Marco episcopul Aretisimilor i Chirii diaconul i alii muli. S tih: Mai nti ntru multe m unci priveghind, S o m n u l cel cu pace Marco ai fost adormind. Pntecele D iaconului Chirii prin sabie, A u zis David c s rumpe ca grsimea p m ntului. Zac femeile n treucele mncrii porcilor, Ptiimind spintecarea pntecelor de minile ucigailor. Intru a doua suit. zeci i n o u Nevoitorii sau

riu la noirea capitilor. Iar sfntul nimic nu le-au dat, fiindc de le-ar fi dat, sar fi artat c au vndut credina i blagocestia. Pentru aceasta cu stare nprotiv au biruit pre elini i nu numai cu nprotivirea i-au biruit ci i cu fapta, c dac au vzut c au rbdat vitejete munca, au cunoscut credina cea adevrat i au schimbat gn dul i ntrebuinndu-1 pre el nvtoriu, i nvndu se dela el dreapta credin Evanghelia, au crezut n Hristos. Bine este ca s povestim aicea aceiace au ndrsnit elinii a face i la cetatea Finiciei nprotiv lui Chirii Diaconului pre vremea mpriei Paravatului. Fiindc i acesta muli idoli drceti stricase, pen tru aceasta prinzndu-se de ctr elini, au luat dela ei grea i silnic moarte. Cci spintecndu-i pntecele i scondu i ficaii i-au pus n vederea celorce privea, de cari spun ca vrsndu-li-se i lor ficaii au ptimit munca ce li sau czut, czndu-le i dinii i topindu-li se i limbile, le perise i puterea vederii. Dar cine ar putea jalnic a povesti, dup cum se cade, pati mile femeilor fecioare, i a sfinilor br bai, ce au ptimit la Ascalon, spintecrile pntecelor lor, care le umplea cu orz i le da mncare porcilor. Acestea erau faptele pgnetii mprii a lui Iulian, i ale slugilor lui. Ci ns acetia pentru mun cile cele de aici, au dobndit fericirea cea nesfrit. Iar fctorul de rele chinui rea focului i munca de veci.
Intru aceast zi, pomenirea Sfinilor muce nici: Ion i Varahisie i cei mpreun cu dnii. Stih: Ai i tu cu adevrat pmntc pre Ion cel mare, Intru nimic mai jos de cel din marea. nsetat fiind Varahisie de si nevoitorilor sfrit, Pahar de sm oal fiart cscnd gura au but. N o u brbai fiind tiai pentru Hristos, Acum m preun petrece cu cele nou cete de sus. Sorbit-au ntru a douzeci i nou a lui Martie, Din smoala cea clocotit Varahisie.

La cerul cel strlucit.

Sfntul Marco au fost pre vremea mpriei marelui Constantin, carele pornindu-se din dumnezeeasc rvn, multe capiti idol eti au stricat i biserici au zidit. Iar dup aceea lund mpria Iu lian Paravatul, i dnd mult cinste ido lilor i ndrsneal nchintorilor de idoli. Atuncea Paravatul nau artat numai la acest sfnt multe rele, ci i la alii muli, pentru stricciunea capitilor idoleti. iar sfntul dndu-se puintel n laturi i sim ind c s trag alii pentru dnsul i s pedepsea, sau ntors i sau dat la spur caii aceia ucigai, cari prinzndu-1 i desbrcndu-1 i btndu-1 i rnindu-i tot trupul, i bgndu 1 prin eitori npuite i dndu-1 n sulie, l npungea cu ace; apoi udndu-1 cu salamur i ungndu-1 cu miere pre vremea de amiaz-zi, l spn zurar sus cu treanguri, ca s-l arz soa rele fiind cu capul gol i cu tot trupul, l lovia razele soarelui, ntramiaz zi vara pre cldura cea mare, de-1 mnca i viespcle i albinele, pentru cci era uns i aceasta s fcea i minunatul acela btrn ptimind le rbda, nu numai pentru blagocestie, ci i ca s nu dea muncitorilor, vre un ban ca s noiasc capitele cele stricate. Cci cerea elinii dela el puin ceva ajuto-

sfini Ion i Varahisie, erau din Persida, n zilele lui Savorie mp ratul Perilor, i a lui Constantin marelui mprat al Romanilor. Deci monahi fiind ei, i lsndu-i monastirea, au mers n cetatea ce se chiam Varavoh i aflnd

A ceti

Iti 29 ZILE

237 Peasna 7, Irmos:

ntrnsa nchii n temni pre sfinii mu cenici Zaneta, L a zar, Marutha, Narsin, Ilie, Marin, Aviv, Veith i Sava, i-au nbrbtat i-i ndemna spre ptimiri. Deci prinzndu-i pre amndoi, i-au dus nain tea a trei boieri, anume Masdrat, Siro i Marmisi, cari sftuindu-i i nfricondu-i ca s se lepede de Hristos, i ei neplecndu-se dup cuvintele lor, mai intiu i-au legat dupre obiceiul persesc, ns pre lon l-au btut i cu toege clenciuroase i legndu-1 cu treanguri l-au lepdat afar, ca s se chinuiasc gol la ger i la frig. Iar Varahisie au priimit supt supiori gloane de aram arse n foc, i le au turnat fr veste plumb topit prin ochi i prin urechi i prin gtlejurile sfinilor. Apoi pre Vara hisie legndu-1 de picioare 1 -au spnzurat n temni, iar sfntului lon i-au tiat de getele minilor i ale picioarelor i i au despoiat capul i i-au tiat limba i l-au bgat ntro cldare plin de smoal n fierbntat, dintru carea au eit sntos. De aceea 1 au strns ntrun vrtej teslresc, de i-au zdrobit oasele. Dup aceasta l-au tiat cu ferestreul preste mijloc i 1au bgat ntro ap adnc, ntru carea au priimit sfritul. Iar pre sfntul Va rahisie mai ducndu-1 la ntrebare, l-au tras despoiat preste spini, i i-au nfipt trestii ascuite i bgndu 1 ntrun vrtej, i zdrobindu-i tot trupul, i turnndu-i pre gt smoal clocotit au dat sufletul i au ngropat moatele lor mpreun cu cei nou mucenici, svrindu-se aceia n dou zeci i apte ale lui Martie, iar sfntul lon i Varahisie n dou zeci i nou.
Intru aceast zi, pomenirea prea Cuviosului printelui nostru i mrturisitorul Eustatie, epis copul Chiului Vitiniei. S t ih : Desbrcndu-te prea fericite Eustatie de tin, Lui Hristos te-ai nfoat, celui pentru noi de rn. Intru aceast zi, pomenirea sfinilor apostoli din cei apte zeci, Sosten, Apolo, Chifa i Epafrodit. Stih : Uin rdcina Ucenicilor cea cu apte zeci de odrasle: Carte de cinci odrasle sau tiat cu sabiele.

elace te-ai artat n rug prin foc, puitorului delege i naterea Fecioarei ntrnsul mai nainte o ai nchipuit, bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri".

raele sngiurilor irtuceniei tale Marco, au necat pre prtinitorii nelciunii, i au isvort dumnezeeasc vindecare tuturor celor ce laud pre Hris tos Dumnezeu. Asuprelele vr j maul ui cele meteugite asupra ta, pn n sfrit au slbit; iar tu ai luat dela Dumnezeu ne biruit putere, nebiruite Marco. ertf cuvnttoare cu sfin enie te-ai adus pre sine-fi Dom nului, carele te-ai junghiat cu sabia muceniei i te-au primit cu ntreag a r d e r e de foc a dumnezeetii svriri Chirile.
A Nsctoarei:

nbrac-ne Stpn cu pu tere i cu trie asupra patimi lor i a nvlirilor prin rugc i u n i l e tale pre noi, cari nencetat te ludm pre tine, ca pre o Nsctoare de Dunv nezeu.
Alt CANON, Irm os:
Pre tine NSwtoare de...

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne i ne mntuiete pre noi, Amin.

________ A

Cutnd n|elepte la singur [ Domnul, carele poate a mn tui mpreunndu-te cu arsurile rinei nu te-ai ars, priimind J?

^38

LU N A LUI M A R T IE Peasna 8, Ir m o s :

roua darului celui dumnezeesc ca i cu trei tineri oarecnd: Pentru aceasta te ludam pre tine, o Ion. fntrindu-te cu puterea Iui Dumnezeu, ai s u f e r i t Ion munci amare i ferstruindu-te te bucurai, ca i mai n a i n t e Isaia, primind sfrit fericit i strignd: Ludat este i prea slvit Dumnezeul prinilor. C n t Biserica lui Dum ne zeu vredniciile tale mucenice, mrind ptimirile cele ndelun gate, i moartea cea cinstit, pre care le-ai suferit i snchin sicriului moatelor tale, din ca rele ne izvorsc nou acum vindecri sufleteti.
Slav :

ntarea celor fr de trupuri aducem tie precum i cuconii n cuptoriu i cntnd grim: Bine cuvntai toate lucrurile D o m n u l u i pr e Domnul".

u cuvinte ai npodobit i cu curgerile sngiurilor lumi nat ai nfrumuseat Biserica, carea laud pre Hristos, cel ce te-au ntrit pre tine ierarhe. vnd ochii sufletului tu priveghitori, ai pzit turma lui Hristos nevtmat, carea ne ncetat cu cntri pre tine te slvete ierarhe. cu prea frumoase miresme purttorii de chinuri au adus Stpnului, pre curge rile sngiurilor sale, z i c n d : Bine cuvntai toate lucrurile Domnului pre Domnul.
A N sctoarei:

M iruri

u brbie clcnd vrj iri i i 1e cele spinoase ale vi cleanului, mucenice Varahisie trndu-te i npungndu-te de sgejile cele nghimpoase, rbdai cntnd pre Dumnezeu, cel ludat i prea slvit.
i acum, a N sctoare i:

G o n e t e Preacurat St pn trndvia, ceeace este n tru mine, i adormitoarea cea cumplit p r i n neadormite i cinstite rugciunile tale cele ctr Dumnezeu, i m miluete pre mine carele cnt: Prea ludat este i prea slvit D um nezeul Prinilor.

Avndu-te pre tine Nsc toare de Dumnezeu, cu totul bun prtinitoare buntii, prin tine dobndim ajutoriu dela d ttorul de bine Dumnezeu.
Alt CANON, Irmos:
In cuptoriu tinerii lui Israil...

Vrjmaul cel cu cuget vi ei e an, meteugindu-se prin nvliri neoprite, ptrunde cu trestii coastele tale prea fericite, legndu-te i trudindu-te, zg riind i tindu-ti crnurile, te-au

IN 29 ZILE

239

artat mucenic a lui Hristos mpratului a toate n veci. u legturile tale deslegi legturile cele viclene ale ne* dumnezeirii; iar ntinzndu-te i zdrobindu-i-se oasele tru pului, mucenice V a r a h i s i e , zdrobeti toat nelciunea, i o sfrmi ca praful, cntnd: Pre tine te proslvesc Hristoase n veci. edomerindu-se prea ne bunul, te-au ars cu b u t u r arztoare, Mucenice Varahisie, pre tine carele fiebinte cntai: Toate lucrurile pre D o m n u l ludai-I i-l prea nlai ntru to{i vecii.
Bine cuvntm...

ca ntro t o p i t o a r e, cu podoaba bunei credine mai curat dect aurul au stlucit grind: B i n e c u v n t a i toate lucrurile Domnului pre Domnul, ludai-I i l prea nlai ntru toi vecii
Peasna 9, Irm os:

re ua cea vzut de prooro c u l lezechil, prin carea nimenea nu au trecut fr numai Unul Dumnezeu, Nsctoare de Dumnezeu Fecioar, cu cntri te cinstim".

A ducnd Domnului slujbe cuvnttoare i jertfe fr snge cu inim Preacurat, te-ai adus junghiarea curat, prin mucenie, printe. C u sabia cea nelegtoare a cuvintelor tale, tind capetele cele cu multe chipuri ale min ciunii, ai mrit adevrul propoveduindu-1 tuturor oameni lor, mucenice Marco. Cu mijlocirile ptimitorilor ti, i prin rugciunile slujito rilor ti de tain, a lui Marco, i a lui Chirii, i ale purttori lor de chinuri celor mpreun, nvrednicete-ne i pre noi Da rurilor celor dumnezeeti fctorule de bine.
A Nsctoarei:

ertfe desvrit i junghieri cu frumoas mireazm i prinoasentregi npreun vai adus lui D u m n e z e u , mucenicilor cntnd: Toate lucrurile pre Domnul ludafi-I i-l prea nl ai ntru toi vecii.
i acum, a Nsctoarei:

bit prin clcarea poruncii cei de demult iari o ai zidit mai pre sus de fire i o ai ndum nezeit Preacurat, carea cnt Fiului tu: Toate lucrurile pre Domnul ludai-I, i-l prea nl ai ntru toi vecii.
Irm o s u l:
S ludm , bine s cuvntm...

F irea omeneasc, cea zdro

In cuptoriu tinerii lui Israil

D in milostivirile sale, i de negrit iubire de oameni plecndu-se Ziditorul tuturor, sau nscut din tine Preacurat, pre

w ~
L U N A L U I M A R T IE
p
2 4 0

oamenii cei stricai, iari i-au zidit, i i-au noit.


Alt C A N O N , Irm o s: C hipul naterii tale...

at au strlucit astzi prznuirea cea luminoas a muce nicilor, celor cu chipurile de lumin, rsrind norii cei ri ai pcatului, i prin dumnezeescul Duh, luminnd cugetele credincioilor. Pre aceasta dar cu osrdie s o prznuim cre dincioii. C a dou stele cu chipuri luminoase rsrind, cu nevointele luminai toat fptura cea de supt ceriu, lon i nelepte Varahisie. Pentru aceasta pre mine, carele snt ntru ntunerecul pcatului lumina}i-m.

dul tu i spre motenirea ta aceasta, carea o ai ctigat Doamne, plecndu-te prin ru gciunile cele pentru noi a ficii lui D u m n e z e u , carea te-au nscut pre tine, ca s te slvim pre tine, ca pre un stpn prea ndurat.
Ir m o s u l:

C h ipul naterii tale cei curate, l-au artat rugul cel ce ardea nears. i acum te ru, gm ca s stngi cuptorul is pitelor cel slbticit asupra noastr, ca s te mrim pre tine Nsctoare de Dumne z e u nencetat".
S V E T IL N A glasului, i S T IH O A V N A triodului. i cealalt slujb a Utreniei dupre ornduiala postului i Otpustul.

A rtatu-vai stlpi ai Bise


ricii tiindu-o n e c 1 t i t , Aviv mpreun cu Narsin, Marin i llie, lon mpreun cu Veit i Lazr i Zanita i Sava i Ma rota i Varahisie.
S la v :

INTRU ACEAST LUN


IN 30 DE Z IL E Pomenirea prea C uviosului printelui lo an , celce au scris scara. nostru

A cum mpreuna cu ngerii,


stnd naintea scaunului slavei totdeauna sfinilor, i cu fulgerile strlucirii cei n trei sori, strlucindu-v, luminai preto{ii cari cu credin cinstesc pur ttoare de lumin prznuirea noastr.
i acum, a Nsctoarei:

La D oam ne strigat-am. . stihirile triodului i ale sfntului, glas 8. Podobie: O prea slvit minune...

M ilostivete-te spre noro-

rinte Ioane Cuvioase nlrile lui Dumnezeu, totdeauna, cu adevrat le purtai n gura ta, cugetnd prea cu lucrare cuvintele cele de Dumnezeu nsuflate, i cu darul cel isvortoriu de acolo te-ai mbogit, fericit fendu-te, i surpnd sfaturile tu-

IN 30 ZILE

turor necredincioilor, nfelepte.

prea

Ioane slvite, prin isvoarele lacrimilor, curindu-Ji sufletul, i cu strile cele de toat noaptea mblnzind pre Dumnezeu, te-ai ntraripat spre dragostea i spre frumu seea lui fericite, creia acum dupre vrednicie nencetat cu bucurie te mprteti cu ne voitorii cei dimpreun cu tine, de Dumnezeu cugettorule cu vioase.

P rinte

i luna n hain neagr au schimbat lumina. Pmntul s cltete i catapiteasma bise ricii tale s rumpe. i eu cum nu m voiu rumpe la cele din luntru, Fiule! Zgria-m-voiu la fat, prea dulce Mntuitorule al meu, vzndu-te pre tine mort fr dreptate.

LA

U T R E N IE
CANOANELE.

Al Sfntului i ale Triodului dupre ornduiala postului. CANONUL Sfntului, Al cruia acrostih la Greci este acesta. Scar te-ai artat a buntilor prea fericite. Facerea lui Climent. Peasna 1, glas 1, Irmos:

P rinte Ioane slvite, prin


credin, ntraripndu-ti min tea ctr Dumnezeu, ai urt nestatornicia turburrii cei lu meti, i crucea ta rdicndu-o, ai urmat vztorului tuturor, supuind cugetului trupul cel anevoe nfrnt, cu petrecerile postniceti prin puterea dumnezeescului Duh.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

ntare de biruin s cntm toi lui Dumnezeu, celuice au fcut minunate minuni cu bra nalt, i au mntuit pre Israil, c sau proslvit".

B ine urnd lumea cea de


jos, pre cea de sus ai dobn dit, Ioane prea nelepte, pentru aceasta ne nvei pre noi, cum c fugirea din lume este apro piere de Dumnezeu.

B u c u r - t e dumnezeiasc cru a lumii; Bucur-te Bi serica Domnului, i cort al sfin eniei, lumin ne-ai rsrit nou, din pntecele tu cel Preacurat, luminnd marginile lumii, i sfinjindu-ne pre noi cu bun tatea. Bucur-te capul mntui rii Preacurat; Bucura te auzire i graiu nfricoat a celor ce ndjduesc spre tine.
A Crucii, a Nsctoarei:

B oala foametei cu milosti


virea ta deslegndu-o, pre st pnul pat i mi l or cu lanurile nevoinelor tale l-ai legat feri cite, i cu darurile neptimirii te-ai ncununat dela H r i s t o s Dumnezeu.

S oarele sau ntunecat Fiule,

C ugetare

ntocma

cu a

242

LUN A LUI M A R T IE S la v :

ngerilor prii mind de Dum ne zeu c u g e t t o r u l e , deprtndu-te pre sinefi din lumea cea pmnteasc i striccioas, prea fericite. Pentru aceasta petreci artat ntru lcaurile cele nematerialnice.

S la v :

Darul pustniciei cei lucr toare ai luat din ceriu fericite, de unde astupi buzele celor clevetitori cu nelepte nv turile tale, prin care ne pov uim ntru crarea faptelor celor bune, pre carea a o dobndi s ne nvrednicim.
i acum, a Nsctoarei:

asculttorilor, f e r i c i t e Ioane, prin nvturile tale nali pre ei de pre pmnt ctr via|a cea fericit.
i acum, a N sc to a re i:

u gur pravoslavnic i cu dumnezeeti fapte, Biserica propovduete naterea ta Fe cioar mireas dumnezeeasc, i semnelor trupului Fiului tu s nchin.
Peasna 3, Ir m o s :
Piatra pe care n u o au bgat...

re tine te-au glsuit proo rocul de demult prin feciorie a nate pre cel fr de ani supt ani, mai pre sus de minte i de cuvnt, pre Unul din Treime pre Hristos Dumnezeul nostru. Pre carele f1 milostiv, pentru noi cari te l u d m pre tine Preacurat.
Ir m o s u l:

sgonind toat nputiciunea mniei dintru adncul sufle tului tu, ai dobndit nemnierea ca o prea frumoas tme. Pentru aceasta cere acum dela Izbvitorul deslegarea pcate lor pentru noi, dumnezeescule. u f o c u l dragostei lui Hristos arznd cugetul pome nirii de ru fericite, cu adevrat ai strlucit cu razele iubirii de frafi i tuturor ai artat cale uoar ctr mntuire, luminat artnd nepomenirea de ru, fericite.

pre carea nu o au socotit ziditorii, aceasta sau fcut n capul unghiului. Aceasta este piatra pre carea Hristos au ntrit Biserica sa, pre carea o au rscumprat din pagam .
Jj W /N

Pi tra

Sedealna, glas 4. Podobie: Celace te-ai nlat...

nfignd pre bunti sui uri ctr ceriu, artat te-ai nl at ctr nenotat adncimea privirii, cu bun credin nfrun tnd toate pndirile patimilor i acoperind pre oameni nev tmai de dnsele. Ci roag-te s se mntuiasc toti, o Ioane Cuvioase, scara buntilor.

IN 30 ZILE Slav, i acum, a Nsctoarei:

N u vom tcea niciodinioar noi nevrednicii a vesti puterile tale de Dumnezeu Nsctoare. C de nu ai fi sttut tu rugndu-te, cine ne-ar fi izbvit pre noi dintru attea primejdii ? Sau cine ne ar fi pzit pn acum slobozi? Nu ne vom de prta dela t i n e Stpn, c mntueti pre robii ti pururea din toate nevoile.
A Crucii, a Nsctoarei :

negur a pcatului, slujind lui Dumnezeu fr prihan. Din destul ndulcindu-ti su fletul cu adevrul, ai fugit de mprtirea cea amar a minciunei. Pentru aceasta, prin dumnezeiasc postnicie, robind vicleugurile dracilor, povuitoriu nertcit te-ai artat c lugrilor, Ioane de Dumnezeu gritorule.

S la v :

re cel nscut din Tatl cel fr de nceput ceea ce mai pre urm trupete te-au nscut pre tine Hristoase, vzndu-te spnzurat pre cruce, striga: Vai mie prea iubite Iisuse, cum cela ce ca un Dumnezeu te proslveti de ngeri, acum de oamenii cei fr de lege Fiule pre lemn mori? Te laud pre tine ndelung rbdtorule.
Peasna 4, Irm o s :

strmtorndu-te, ai deslegat sibnogirea trndvirii nelepte, i cu sulia osrdiei omornd puterea mhnirii, te rogi lui Dumnezeu, ca s ni se dru iasc nou tuturor curire.
i acum, a Nsctoarei:

u Duhul vznd mai nainte prooroce A v v a c u m e, n truparea cuvntului, ai propoveduit strignd: Cnd s vor apropia anii te vei cunoa te, cnd va veni vremea te vei arta. Slav puterii tale Doamne". avalirile limbii ntrananN du-le cu postirea, {i-ai ndreptat viaa ta ntru linite nfelepte, i ca o mireasm a focului gus tnd darul celui prea nalt, ai fugit de multa grire ca de o
77 77

ericit este neamul prea l udat Curat, carele prin cre din sau nvrednicit a cinsti naterea ta, cu pravoslavie, cu dogme i cu lucruri, artnd nchipuirile adevrului, toat ntruparea Fiului tu.
Peasna 5, Irmos:

w i .

.1

a,

oaptea i negura pcatului mau cupri ns pre mine Mntuitorule. Pentru aceasta s-mi rsai mie Doamne ca un milostiv dimineaja pocin ei, mai nainte pn nu m a junge pre mine sfritul cel neartat al vieii mele, Hristoase Dumnezeule". Prin desftarea n frnrii ngrindu-i mintea, nu ai dat buzelor bucatele nenfrnrii.

V
244 LU N A LUI M A R T IE
Peasna 6, I r m o s : Pre Proorocul I o n . .

P e n tru aceasta ai s u g r u m a t patim ile p rin flm n zire, i p re draci i-ai ruinat. C celace-i trudete grum azii, o m o a r p o f tele d esm erd rilo r. A rtatu-te-ai iubitor de c u rie i u rtor spurcciunii i cu lum ina m rturisirii cei c re d in cioase ai scpat de ntunerecul patim ilor. P en tru c cel ce voete ca s-i curteasc trupul i m intea, arat cu fierbineal pre cele ascunse ale ntun erecului. u m intea, cu sufletul i cu trupul, slujind T re im e i, artat ai isgonit nchinciunea id o lilo r i cu m ilostivire spre lipsa ce lo r treb u in cioase te-ai fcut cu adevrat iubitoriu de D u m n e zeu, dect iubitoriu de argint, iu b itorule de sraci.
S la v :

u puterea tresvirii cei curate, i prin luptele ru g ciu n ii, tare ai isgonit din sufletul tu nesim irea patim ilor, i te-ai artat cu totul treaz, cuvioase printe. P r i n r u g c i u n e fr de som n, vitejete supuind p re vrjm aul cel i u b i t o r i u de som n, de D u m n e ze u cuprin sule, te-ai artat pstoriu de teptat al turm ei lui Hristos, i lu m in to riu al nvtorilor.
S la v :

u bun credin curtind ochiul m intii, i fr d o rm itare totdeauna slujind lui Hristos, ai vzut m ai nainte d u m n eze etile fru m u seji ale desftrii cei fericite.
i acum, a N sc to a re i:

u b u n credinf lepdnd sarcina m ateriei cei de pm nt cu arip ile neaverii tale, ai sburat ctre cele nem aterialnice. P entru aceasta cu adevrat fr de m aterie stnd naintea lui Hristos, m p reu n cu cei fr de m aterie, cere curire sufle telor noastre printe.
i acum, a Nsctoarei:

znd nelegiuiii pre ce tele pravoslavnicilor, srutnd acum chipul tu cu evlavie, se am eesc de valul necredinei cei am ar, P reacurat.
Ir m o s u l:

eice nu voiau s se n chine n ch ip u irii fetii Fiului tu, i fetii tale, p u ru rea Fecioar, sau artat nou prea vrjm ai, i blestemai. Pentruc nu s dum nezeetilor d o g m e ale prinilor celor m ai dinainte.

P r e p ro o ro c u l l-ai mntuit, din chit, Iu b ito ru le de oam eni, i pre m ine m scoate dintru adncul patim ilor, ro g u -m .
C O N D A C , glas 4. Podobie Artatu-te-ai azi lumii...

a pre o stea fr nelciu ne i n d rep tto are ctr lum ina m arg in ilo r, te-au pus p re tme tine ( D o m n u l spre nlim ea nfrn/ V W W

IN 30 ZILE

245

rii, ndreptlorule Ioane prin tele nostru. ICOS. Cu b u n t i l e tale cele dumnezeeti, ca un adevrat lca lui Dumnezeu te-ai fcut pre tine, artat nfrumusend credina, ndejdea i dragostea cea adevrat. Ca un lucru de aur strlucitoriu, ca un fr de trup prin nfrnare nvtndu-te, ai descoperit legile cele dum nezeeti; nfelegerea, brbia, nelepciunea i smerenie ai ctigat, prin carea te-ai i nl at. Pentru aceasta i luminndu-te, prin rugciunile cele ne ncetate i ntraripndu-te prin vederile cele de tain, ai do bndit lcaurile cele cereti, ndrepttorule Ioane printele nostru.
Intru aceast lun, n 30 de zile, pomenirea prea cuviosului printelui nostru loan celce au scris Scara. Stih : Preste scri Buntile puind, au La trei zeci loan cel Cu negrit bucurie printe dese scri, ajuns pn la ceriu. ludat, sau mutat.

foarte nelepete. Dar ce cuvnt ar putea s spue isvorul lcrmilor sale ? i somnul lui att er ct putea ajunge s nu-i strice mintea cu privegherea cea covri toare. Iar calea lui era nencetata rug ciune i spre Dumnezeu dragoste nease mnat. Acesta dar trudindu-se cu toat buna fapt i cu bun petrecere, i fiind plin de mari vedenii, i aflndu-s n chilia sa, i cunoscnd din darul Duhului Sfnt, c ucenicul su dormind supt o piatr mare, ce era s cad s-l turteasc, l-au isbvit dintro moarte ca aceea, artndu-s n vis i sculndu-1 dintru acea cdere ce era s ptimeasc. Deci ajungnd la vrful faptelor bune i fiind igumen sfntului munte al Sinaii, prsi viaa aceasta vre melnic i s mut la odihna cea venic. Alctuind mai nainte prea neleapta carte a dumnezeeti lor i duhovnicetilor suiuri, ce s chiam i scar.
Intru aceast zi, pomenirea Sfntului prooroc load. Stih : Leul te omoar pre tine prooroace al Domnului, Ca pre cel ce ai clcat cuvntul Domnului.

Acesta fiind de asesprezece ani i procopsit i iscusit la minte i foarte pe depsit i nvat la toat nvtura, sau dat pre sine jertf sfnt lui Dumnezeu, suindu-se n muntele Sinai i fcndu-s monah i dndu-s supt ascultare. Apoi ajungnd la nousprezece ani ai vrstei sale, se duse la locul linitei, de cinci semne departe de Chiriacon, sosind la lu minata monastire a luptei i s chiam locul acela Tol. i petrecnd patru zeci de ani, arzndu-se de dragostea cea nfier bntat i de focul dragostei cei dum nezeeti. Acesta mnca din toate cte sunt fr prihan ertate vieii clugreti, ns cte foarte puin i nu de saiu, frngnd (mi se pare) i cu aceasta cornul mndriei

Acesta au fost din Iuda pre carele l-au lovit leul i au murit, cnd a mustrat pre Ierovoam pentru junici. Cci i po runcise Dumnezeu lui, s mearg s-l mustre, i s nu mnnce pine, nici s bea ap, ci s se ntoarc curnd. Deci aflnd pre Ierovoam fcnd jertve, strig i zise cuvntul D o m n u lu i: jertvenice. Acestea zice Dom nul: Iat s nate fiu n casa Iudei, i numele lui Iosia i vajunghia preste tine pre popii acestor nalte. i tinse Ierovoam mna s-l prinz i-i sc mna. Deci rugndu-se o fcu iari sntoas ca i ntiu. Iar load ntorcndu-se napoi, fu amgit de un prooroc mincinos ce1 chema Kmve i mnc cu dnsul pine, clcnd porunca lui Dumnezeu. Deci, pentru neascultarea, las Dum nezeu s fie omort de leu, iar s nu-1 mnnce. i murind, fu ngropat n Bitil, lng cel ce l-au amgit.
Intru aceast zi, Sfnta Evvuli, maica Sfn tului Pantelimon cu pace sau svrit. S tih : 1 ceruri cu Fiul cel nevoitoriu este mpreun petrectoare, Maica nevoitorului Evvula de bun cocon nsctoare.

y ^246
~ ~

L U N A LUI M A R T IE

Intru aceast zi, pomenirea prea cuviosului printelui nostru Ioann cel dela P u u .f fc*', ' ;w ? Stih: loan cel ce vieuia n puu jos, A cu m bea din apa vieii cea de sus. Intru aceast zi, Sfntul loan patriarhul Ie rusalimului, cu pace sau svrit. S t i h : Proestosul tronului S io nului simit, S au mutat ctr S io n u l cel gndit, cestui

tele cele nevzute ale patim ilor, te-ai artat b iru ito riu , ca un sm erit la cuget i la inim . C c i p rin tracestea ai rnit pre v r j maul cel m n dru i trufa.
i acum, a Nsctoarei:

Intru aceast zi, Sfntul noul sfinit mucenic Zaharia, carele au mrturisit n Corint la anul o mie ase sute optzeci i patru prin sabie sau svrit. S t i h : Priimete Zahario dela D um nezeu cu n u n i de biruin, Ca un Ierarh ce eti i nevoitoriu al D o m n u lu i prin credin.

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin.
Peasna 7, Irmos:

instind n tru p area ta H r i stoase, m nchin i chipului ei d u p re dum nezeeasc cuviin . C D u m n e ze u fiind m ainainte de veci, nsui te-ai fcut O m din F ecio ar, ntru am n dou desvrit.
Peasna 8, Irm os: De carele s nfricoaz...

e tinerii ti cei din cu p to riu , M n tu ito ru le nu sau atins, nici i-au suprat pre dnii, yy focul. A tu n cia acei trei ca cu yy o gur cnta i bine cuvnta, grind: B i n e este cuvntat D u m n ezeu l p rin jilo r notri". unul ce cu sabia vitejiei ai surpat sem eia n frico rii cei prunceti, te-ai artat cu adevrat tare i nfricoat tutu ro r d u h u rilo r celo r necurate. B ine este cuvntat D um nezeul, carele te-au m inunat pre tine prea ludate. plecndu-te legii lui Hristos, ai clcat slava cea cu num e dert, aducnd ostenelele sihstriei cei tari lui D u m n e ze u ntru ascuns, carele rspltete ntru artare plile.
S la v :

Ca

u o b iceiu rile tale cele a d e vrate, artat pierznd o b i ceiul cel viclean i ca de un ne treb n ic fu g in d , artat te sllueti n locul celor blnzi, ca cela ce cu blndee ai viefuit, de D u m n e z e u cugettorule Ioane.

crisu-ne-ai nou dum nezeeasca sm erenie, ca pre o m aic i pzitoare a tuturor bu ntilor. Pentruc fiind ca un ntiu lucrtor nelept ai nfipt tem elia dum nezeetei suiri.
Binecuvntm pre Tatl...

D umnezeete

P dicnd rzboiu ctr ce

A r t a t te-ai m prtit d a rului D u h u lu i i nvndu-ne pre noi prin lucrare, chibzuirea cea cu adevrat bine socotit, pre toi i-ai um plut de lum inare dum nezeiasc printe, prin cu vinte pedepsitoare.

IN 30 ZILE

247

i acum, a Nsctoarei:

1 1

N u scriu dumnezeirea, nu minii orbilor. Cci nealcluit, nevzut i nenchipuit esle. Ci chipul trupului scriindu-1 m nchin i cu credin slvesc pre Fecioara ceea ce l-au nscut.
Ir m o s u l: S ludm bine s cuvntm...

lui Dumnezeu pentru pacea a toat lumea i pentru mntui rea noastr a celor ce te cin stim pre tine.
Slav:

s nfricoaz D ngerii i toate otile, ca de fctorul i Domnul, ludai 1 preoi, proslvii4 tineri, bine l cuvntai noroadeil prea nlai ntru toi vecii".
Peasna 9, Irmos: Izvoriul cel priimitoriul...

und trie ntru credin printe, i prin dragoste ntraripndu-te, ai alergat ctr sca ra buntilor i te-ai ntrit ntru dragostea lui Hristos cu bun trie. Pentruc ntru aceasta estenplinirea tuturor doririlor.
i acum, a Nsctoarei:

rin cuget fr materie zbu_ rnd ctr cele nematerial nice, ai cuprins adncimea ve deniilor i dobndind da r u l Duhului Sfnt, prin nencetat rugciune te-ai nvrednicit, mai nainte a vedea artarea celor viitoare. nelegerea cea materialnic mistuindu-o, cu vpaia rugciunii prea Cuvioase, cu totul te-ai artat foc, prea ne lepte Ioane. Pentru aceasta cu bun credin uimindu-te ntru vedenii, te-ai schimbat ntru bun schimbare, de Dumnezeu cugettorule. mornd patimile prin pust nicie, te-ai suit spre svrirea neptimirii, Cuvioase printe. Pentru aceasta roag-te acum

Jrea slvit naterea ta Cu rat, i pre prei nchipuit, o srutm, a cruia nu lucrului ne nchinm, ci chipul l cinstim, i mrturisind adevrul ntru amndou dupre cuviin ne umplem de pravoslavie.
Irmosul:

svorul cel priimitoriu de via i pururea curgtoriu, sfenicul darului cel de lumin purttoriu, Biserica cea nsufleit, cortul cel prea curat, carea este mai desftat dect cerurile si de ct pmntul, pre Nsctorea de Dumnezeu, credincioii o mrim".
SVETILNA glasului de trei ori.

rSTiHOAVNA triodului.
i cealalt slujb a utreniei dupre rnduiala postului i Otpustul.

Jfc m

O C

LU N A LUI M A R T IE Slav, i acum, a Nsctoarei:

NTRU ACEAST LUN


IN 31 D E Z IL E Pomenirea sfntului sfinitului mucenic i fctorului de m in un i Ipatie Episcopul Gaggrclor. La D oam ne strigat-am... Stihirile glasului S, P odobie: O prea slvit m inune...

,]Erinte de D u m n e z e u mfelepfite Ipatie, ntru nfrnare bine hrninai crescut spre slvit nlime a buntilor, artat ntinzndu-te spre videnie prea tainic i zrind frumuseea Iui Hristos. Cu ale cruia strluciri luminndu-te Ia minte i la cu get, tuturor ai fulgerat razele minunilor. Printe al prinilor Ipatie, fulgernd cu lumina pravoslaviei, ai luminat cugelele, celor ce alearg la tine cu credin i vederile Ariei le-ai ntunecat Cuvioase, lepdndu-I din Bi serica lui Hristos. Pentru acea sta toi avndu-te pre tine lumintoriu, cinstim i fericim sfinit pomenirea ta. Printe sfinite Ipatie, avnd n inima ta pre mpratul Hri stos, pre carele luminat l-ai propoveduit, de o fiin cu Ta tl ai strlucit razele minunilor, luminnd toat parlea cea de supt soare. Pre blaurul l-ai omort i izvorre de ape calde prin rugciunile tale ai isvorl spre doftoria boalelor.

Bucur-te lauda lumii; Bu cur-te Biserica D om nului; Bu cur-te muntele cel cu umbra deas; Bucur-te scpare; Bu cur-te sfenicul cel de aur; Bucur-te lauda pravoslavnici lor cinstit; Bucur-te Marie maica lui Hristos Dumnezeu. Bucur-te raiu; Bucur-te mas dumnezeeasc; Bucur-te cort; Bucur-te nstrap cu totul de aur; Bucur-te ndejdea tu turor.
A Crucii, a N sctoare i:

^oarele sau ngrozit, vzndu-te pre tine Iisuse ntins pre cruce de bun voe i p mntul sau cutremurat, pietrile sau despicat i mormnturile sau deschis de fric, i toate puterile sau spimntat. Care dac le-au vzut Fecioara st pna, cu suspiriuri, vai mie au strigat: Ce este ceea ce s vede?

LA

U T R E N IE

CANOANELE: Al S fntului i ale T riodului, d u p ornduiala lor. C A N O N U L Sfntului. Peasna 1, glas 8, Irm os:

pa trecndu-o ca pre uscat ___ i din rutatea Eghipetului scpnd israilteanul strig: Isbvitorului i Dumnezeului ..nostru s-i cntm". D in pruncie luminndu-te

IN 31 ZILE

249

cu lumina Treimei de Dum nezeu nelepjite ierarhe, te-ai hrnit cu laptele cel aductoriu de viat al credinei, strlucindu-te cu faptele cele bune. u nelegerea i cu darul npodobindu-te prin osteneli postniceti, ai nfrnat poftele trupului, de Dumnezeu njeleptite i ti-ai npodobit sufletul cu bntfile prea fericite.
S la v :

ran, pricinuind minunat n treag nteleptire nemultumitorilor.


S lav :

cutu -te-ai cas dumnezeescului Duh, i chip al rug ciunii, lauda ierarhilor i slava mucenicilor Ipatie.
i acum, a Nsctoarei:

C a un soare strlucind, prin viata ta cea luminat, ai luminat toat Biserica lui Hri stos, cu razele minunilor tale printe ierarhe.
i acum, a Nsctoarei:

Neslujind legilor firii maicelor, Preacurat , ai nscut pre isbvitorul, cci legile fi rii ntru tine s noesc.
Irm o su l: \ . r *;

Iat proorociile prorocilor cu adevrat la tine au luat sfr it, c pre Cuvntul zmislindu-1 fr smn l-ai nscut Nsctoare de D u m n e z e u Preacurat.
Peasna 3, Irmos: T u eti ntrirea.

T u eti ntrirea celor ce alearg la tine Doamne, tu eti lumina celor ntunecai i pre tine te laud duhul meu.
Sedealna, glas 4. Podobie: De grab ne ntmpin...

in Scripturi adpndu-te prea nelepte, te-ai fcut lemn al vieii la a cruia road nu alearg vrjmaul Evei. C u rugciunile tale ctr Hr i st os cele plectoare de Dumnezeu, oprind cntecele pgnilor, le-ai ngrdit gurile, precum zice prorocul. M uierea cea fr de ruine o ai zdrobit nteleptete, prin

ogmele credinei ntrindu-le Cuvioase, ai propoveduit pre Cuvntul de o fiin i m preun venic cu Tatl. Pentru aceasta i pstorind turma ta cu pravoslavie, ai ruinat min tea cea cu rea nelegere a lui Arie. Drept aceea acum mutndu-te ctre Hristos, roag-te pentru noi tofi.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

noit-ai P reacurat prin dumnezeeasc naterea ta, fiina cea muritoare i stricat prin patimi a pmntenilor, i ai rdicat pre tofi din moarte la viaja nestricciunii. Pentru

250

L U N A LUI M A R T IE

aceasta d u p re dato rie, tofi te fe ric im , F ecio ar prea prosl vit, p re c u m m ai nainte ai zis.
A Crucii, a Nsctoarei:

pre sus de fire ai nscut pre Z id ito ru l tu.


Peasna 5, Irmos : I

ecioar P reacurat, m a i ca lui Hristos D u m n e z e u , arm au strbtut prin sfnt sufletul tu cnd ai vzut rs tignit de voe pre Fiul i D u m nezeul tu. P re carele b in e c u vntat, nu nceta a-1 rug, ertare de greale nou s ne druiasc.

entru ce m ai lepdat dela fata ta, cela ce eti lum in neapus? i m au acoperit ntunerecul cel s t r e i n pre m ine pctosul? C i m n t o a r c e i la lum ina p o ru n c i l o r tale ndrepteaz cile m ele, ro g u -m .

vnd d o rirea spre apa dum nezeetei suiri printe, i Peasna 4, irm o s: poftind frum setea raiului celui n em aterialn ic, te odihneai n uzit-am D o a m n e taina icolocuri nflorite, asem nnd prin n o m iei tale, nteles-am lu n ch ip u ire lcaurile cele de c r u r ile tale i am proslvit acolo. dum nezeirea ta.
_

trlu cirea D u h u lu i, cu n destulare slluindu-se ntru tine printe, te-au artat stlp purttoriu de lum in, lu m in n d l u m e a cu d o g m ele dum nezeeti. u linitea cuvintelor tale potolind iarna cea idoleasc i cu biruinele sm eren iei, ai ve tejit semetia pgnttii.
S la v :

scusindu-te pre sineti p rinte ntru videniile cele nem aterialnice i n fapte, ai prsit grijile cele m aterialnice ca o greutate a sufletului i dnuind n pustieti, ca n tro grdin, te-ai nbogtit cu darul D u hului.
S la v : I

A rtatu-te-ai oglind nen tinat a Treim ei, printe Ipatie, cci ai iubit a vedea curat c u notina D u m n ezeu lu i nostru.

i acum, a N sctoarei:

rescndu-fi turm a ntru verdeaa dum nezeelilor d o g m e lo r tale printe, ai ntem eiat biserici cinstite, ca nite staule, ntru care bgnd oile cele cu vnttoare, le-ai isbvit de hiar i de eresuri, prea fericite p rinte.
i acum, a Nsctoarei:

t este de nfricoat i prea slvit taina curatei nate rii tale P r e a c u r a t ! C mai

N um ai tu ai nscut Fe cioar i num ai tu te-ai artat

fr ispit brbteasc, Prea curat ; cci priimind n pn tece pre Cuvntul Tatlui cel fr nceput, cu lapte l-ai hr nit Fecioar, minune nfrico at ! C fecioreti i hotarte firii le noeti.
Peasna G, Ir m o s : Curete-m Mntuitorule...

c multe snt fr-de-Iegile mele i m rdic dintru adncul rutilor, rogu-m. Cci ctr tine am strigat i m auzi Dumnezeul mnt ui ri i mele .
CON DAC, glas 1.

7 T prinznd rul i dnd nop ii prae ale Iuminei,(i arta calea sfinite mucenice Ipatie, nchipuind tuturor strlucirea sufletului tu. ucrnd prin tine minuni dttorul de via Hristos Dum nezeu, au artat apa comoar de tmduiri, fcnd amr ciunea ei dulceag minunilor, prin rugciunile tale Ipatie.
Slav :

C u curirea cea sufletea sc dumnezeete ntrarmndu-te i nencetat rugciune, ca o suli avnd n mni, cu trie ai biruit cetele dracilor, printe Ipatie, nencetat roag pre Hristos Dumnezeu pentru sufletele noastre.
Intru aceast lun n 31 de zile, pomenirea Sfntului sfinitului mucenic Ipatie, episcopul Gangrelor. Stih : Femeia cu piatra omoar prin lovire, Pre Ipatie, vai de ticloasa muiere. In a treizeci i una a lui Martie, Au luat sfritul vieii Ipatie.

rtatu-te-ai p r i i mi t o riu dela Dumnezeu darului minu nilor celor mai pre sus de fire, prea fericite Ipatie. i te-ai f cut izvor de tmduiri, druind din destul tuturor dumnezeeti ape de mntuire.
i acum, a Nsctoarei:

rin rugciunile tale Prea curat din primejdii i din ncunjurri cumplite rpete-m pre mine i m izbvete, rogu-m. C tu eti zid nesf rmat i liman i acopermnt i cetate nerobit.
Ir m o s u l: ' " i1

urete-m Mntuitorule,

dintru sfini printele nostru Ipatie, fiind nscut la Chilichia i nevoindu-se n Galatia, sau fcut Arhiereu n Gangra, unul fiind la ntiul sobor al celor trei sute optsprezece, i purttori de Dum nezeu prini. Era cu totul plin de Du hul Sfnt, i rbdnd multe ispite i fcnd multe semne, s fcu vestit. Deci mprind Constantie, fiul marelui Constan tin, i apropiindu-se odat un balaur la vistieriile mprteti, i cznd lng uile cmrilor, unde zcea tot aurul mpr tesc, i nendrsnind a s apropia cineva i stnd mpratul pentru aceasta la mare mhnire i mirare, fu chemat fericitul ace sta. i dac vzu pre mpratul Constan tie, cum i-au ieit ntru ntmpinare cu toat cinstea i l-au priimit, cznd jos la picioarele lui, l ridic de jos, i i zise: Aibi ndrsneal o mprate, c de va fi cu putin, dndu-mi Dumnezeu putere mie neharnicului rob, nu m voiu apra a face ceeace-mi porunceti. i nu te mhni, c cele ce nu se pot la oameni, la Dumnezeu se pot, i dac zise sfntul

A cest

252

L U N A LUI M A R T IE

acestea, i artar mpratul pre blaurul de departe, i zise: Nu te apropia printe fr de ferin de blaur, ca s nu ptij meti, ceeace au ptimit i alii pentru pcatele mele. Iar fericitul, zise. Rug ciunea noastr, o mprate, nu poate ni mic ntru acestea, ci credina carea o ai ctr Dumnezeu, i puterea sa cea mare i nebiruit. Atuncea cznd Sfntul la pmnt, au fcut rugciune ctva ceas. Dup aceea sculndu-se, zise mpratului: Poruncete s se fac un foc mare n mijlocul uli ei, la locul acela, unde st stlpul ttne-tu, i ceice vor aprinde focul s stea acolo, pn voiu merge i eu. i porunci aceasta mpratul, iar sfntul iind n mini toiagul carele avea deasupra semnul cin stitei cruci, intrnd deschise uile cm rilor mprteti i fugir toi. Iar unii stnd de departe i privind ncremenii, de fric tremura i btnd hiara cu toia gul ce-1 purta, nu-i fcea nimic, i mai trecea ziua, toi socotind c va omor hiara pre sfntul. Iar sfntul rdicndu-i ochii ctre ceriu i chiemnd pre Domnul spre ajutor, bgnd toiagul n gura blaurului, zise: In numele Dom nului meu Iisus Hristos, vino dup mine i blaurul mucnd toiagul, purceas dup sfntul ca, cnd l gonia cineva, deci sfn tul scondu-1 afar din curile nprteti, i trecnd prin toat ulia trgului, tr gnd toiagul pre jos, cu care trgea pre blaur, fcu de s cutremurar toi. Cci era groaznic la cuttura chipului blaurul i era (precum zic) de asezeci de coi de lung. ; Deci apropiindu-se sfntul de acel foc mare, zise ctr balaur: In numele lui Iisus Hristos, pre carele l propoveduesc eu cel mai mic rob al lui, i poruncesc s intri n mijlocul vpii cei aprinse. \ Iar nfricoatul la vedere blaurul acela, rdicndu-se de mijloc ca n chip de bolt i sgrcindu-se ctva i ntinzndu-se, s arunca pre sine n mijlocul vpii focu lui naintea tuturor i s topi ntrnsul. i toi s mirar, slvind pre Dumnezeu, cci le arta pre un lumintorii; ca ace sta i fctoriu de minuni n zilele lor. Atuncea mpratul cinstind foarte pre sfn tul, au poruncit s zugrveasc pre o scn dur chipul feii sfntului i s-l pue la

cmara mprteasc, pentru aprarea i deprtarea a tot rul. Deaceea nchinndu-se sfntului, l-au trimis la Eparhia sa, i dup ce ei sfntul din cetate, sau dus la scaunul su slvind i mulumind lui Dumnezeu. Atuncea cei ce s inea de eresurile lui Novat, avnd ntrnii za vistie mare asupra sfntului, sau ascuns n locuri strmte i cu surpturi, pre unde avea obiceiu sfntul a trece, i trecnd sfntul, iar ei eind fr de veste, de unde l pzia ca nite hiar slbatice, unul cu lemn, altul cu piatr i altul cu sabie i da poncii i i-au fcut multe rane. Apoi l-au aruncat de pre o nlime mare jos n ru, iar sfntul fiind lepdat n ru, i mai mort, ntinzndu-i puintel mi nile i rdicndu-i ochii la ceriu, precum i ntiul mucenic tefan, zicea: Doamne, nu le pune lor pcatul acesta. i nc rugndu-se el, iar o muiare spurcat i pngrit, rdicnd o piatr mare, i lovindu-1 n moalele capului, l lipsi de r mia vieii sale, nrutit i ticloasa. Deci sfntul su suflet l-au dat n minile lui Dumnezeu. Iar pngrita aceea muiare, ndrcindu-se de duh necurat, s btea pre piept cu acea piatr, aiderea i toi cei ce era prtai uciderii acestuia, s pedepsia de duhuri necurate. Deci ascun znd ei moatele sfntului ntro ur de pae, sau dus. Iar lucrtorul de pmnt acela, a cui era ura cea de pae, intrnd ca s dea pae dobitoacelor lui, au auzit slavoslavie de cntri cereti. Deci aflnd sfintele moate, ndat vdi pre fericitul printe. i dac aflar lcuitorii oraului Gangref, sau strns acolo i plngnd toi de obte, au luat sfintele lui moate i ! le-au dus n oraul lor, de le-au ngropat ntrun loc cinstit. Iar muerea aceea mer gnd dup dnsul, i btndu-se pre sine cu piatra, cu carea au omort pre sfntul, dup ce sau ngropat sfintele lui moate, ndat s tmdui. Asemenea i toi cei ce era prtai i ceilali ucigtori ai sfn tului, cari i acia s chinuia cu aceeai btae. Fcutu-sau nc i alte minuni, cnd sau aezat fericitul printe, nc i dup aezare, care pentru mulimea le-am lsat.
Intru aceast zi, pomenirea prea Cuviosulu printelui nostru Acachie, episcopul Meletinei, j,mrturisitorul.

N 31 ZILE itih: Murind Acachie ngerul cel pmntesc, ngerii i-au gtit loc n lcaul ceresc.

253

cesta era n vremile mpratului Dechie nvnd credina n Hristos, deci fu prins i adus naintea Ipatului Marcliian. i ntrebndu-1 de cele ce propoveduia, i-au povestit toata ornduiala n truprii lui Dumnezeu Cuvntului, carea sau fcut pentru noi i nfrunt minciu nile i basmele elinilor. Pentru carea fu chinuit cu munci i nchis n temni. Deci Marchian au trimis scrisori lui De chie n t i i n n d U 1 cele pentru sfntul, dup cercetarea ce sau fcut. Iar Dechie au poruncit, de sau slobozit sfntul din tem ni i umbla slobod, purtnd ranele Dom nului pre trupul su, pentru aceasta n vnd pre muli credina lui Hristos i strlucind n minuni i ntru nvturi, au rposat cu pace.
Intru aceast zi, pomenirea Sfinilor celor ce au mrturisit n Persida, Avd, episcopul i Ve niamin Diaconul i cei mpreun cu dnii. Stih : Avd fiind ntrit de cuvntul celui prea nalt, Au surpat tria necredincioilor, capul de sabie fiindu-i tiat. Zic prin clenciurosul par i prin chinuitoa rea zdrobire, Veniamin au dertat toat sufleteasca ngreuiare. Priimind trestii pre supt unghii, S scriu nou brbi, pre sine mucenicii. i ali muli sfini crii n temnie fiind b gai, mncai de oareci i de m sau s vrit. Stih : Trupurile mucenicilor era jtnie vie tilor, Hran fcndu-se n adnca groap, oarecelor i melor.

sta. Lau nfricoat, ludndus, c va strica toate bisericile. i cele ce s lud, au dat i porunc. Poruncind mai ntiu s se omoare minunatul acela om (dumnezeescul Avd), de care auzind sfntul, s bucur foarte, i aa bucurndu-se i veselindu-se au priimit fericitul sfrit. Apoi trecnd treizeci de ani, sau rdicat iari rzboi asupra cretinilor celor din Persia, dintre carii unora adic minile, iar altora picioarele, altora nasurile li s tia, iar unora capetele i barbele era smulgndu-li-se, altora iari cu trestii as cuite tot trupul strpungndu-li-se. Amare dureri suferia, cci prin munca trestiilor cu sila sufletele eindu-le, n minile Dom nului le da. Pre alii dup ce-i strpun gea cu trestii nc vii fiind, n gropi prea adnci i arunca, mpreun cu ei arun cnd mulime de me i de oareci, cari mncnd trupurile sfinilor, ndelungat mpreun i dureroase le fcea lor pre moarte, puin cte puin pierzndu-i i nici de cum lsndu i a s rsufla. nc i alte fealuri de munci le fcea spurca ii,' care i numai a le gndi i spimnteaz. nc nu puini primind prin ezut i prin prile cele nsctoare trestii, printracestea sau mutat la viaa cea nesfr it. Dintre cari unul este i fericitul Veniamin, cruia douzeci de trestii as cuite i-au bgat pre supt unghii i prin prile trupului cele nsctoare, iar la urm i-au bgat un par gros prin ezut i aa au dat sufletul n minele Dom nului. (Iar celelalte pentru sfntul ace sta, vezi la Octomvrie n 13 , unde s scrie sinaxarul lui).
Jntru aceast zi, sfntul mucenic Menandru gol fiind trt pe pietri sau svrit. Stih : Gol peste pietri Menandru fiind trt, Cu podoaba mntuirii Hristos l-au nbrcat. ntru aceast zi, Cuviosul printele nostru Vlasie, nscut n cetatea Amoreilor, cu pace sau svrit. Stih : Rodurile buntilor Vlasie odrslind : Le culegi acum n ceruri cu ngerii lcuind: ntru aceast zi, Sfinii treizeci i opt de mu cenici rudenii fiind, de sabie sau svrit. Stih : Seminie de rudenie prin sbii caznd, Seminiile celor din ceriu au czut snt bi ruind.

n anii npriei lui Teodosie cel Mic, Isdigherd, mpratul Perilor, au por nit goan asupra bisericilor cretineti ce lor de acolo, lund pricin de aici. Oarecarele episcop anume Avd, npodobit fiind cu multe feluri de bunti, pornin du-se din dumnezeeasc rvn, au stricat capitea pgnilor, ceeace s zicea a fo cului. Cci Dumnezeu numea pre foc, ne pricepuii. De carea aflnd mpratul dela vrjitori, au trimis de l-au adus. i ntiu l-au ntrebat cu blndee, de ceeace au fcut. i i-au poruncit s zideasc tur nul capitei, iar el stnd nprotiv i zi cnd c nu este cu putin a face acea

254
A

L U N A LUI M A R T IE Peasna 8, Ir m o s :
A

Intru aceast zi, C uviosul printele nostru tefan, fctorul de m in u n i cu pace sau s vrit. Stih : Iar pre tefan cum voiu ls nencun u n at ? Fctorul de m inuni, pre carele darul lui D u m n e ze u l-au ncoronat.

Pre m pratul ceresc...

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin.
Peasna 7, Irm os :

erlfele cele fr de snge cujrat ai adus T re im e i i te-ai cut ju n g h ie re D o m n u lu i prin m ucenie, prea fericite printe. V psindu-i haina ta cea sfinit cu osrdie n sngele tu, ai p riim it nd oit cunun, sfinfite m ucenice de D u m n e zeu purttorule.
Binecuvntm pre Tatl...

in erii cei ce m ersese din lud eia n V a v ilo n oarecnd, cu cred in f T re im e i, vpaia cu pto ru lui o au clcat, cntn d : D u m n e ze u l p rin ilo r notri bin e eti cuvntat". cndu-te de ctr Hristos nsui lu c r to riu de n eg rite m inuni, ai lu m in at lu m ea ie rarhe, nvfnd prin fapt i prin cuvnt, cu bun credin a s trig a : D u m n e ze u le al p rin ilo r notri, b i n e eti cu vntat.
S la v :

I a un ucenic al lui Hristos, asem nndu-te m ilostivirii lui, m u rin d , te rugai pentru uciga ii ti, ca s dobndeasc m n tuire.
i acum, a N scto are i:

el necat ntru adncul necredinei puind lauri de desndjduire, la cei czui n p a tim ile necinstei, au stins, p o cina, pre carea strlucindu-o cred in cio ilor ierarh e, ai ars pre N o vat.
i acum, a N sctoarei:

am islit-ai in pntece pre C u vn tu l m ai pre sus de C u vnt i nscndu-1, iari fecio reti. Toate ale tale snt m ai pre sus de fire N sctoare de D u m n e ze u .
Ir m o s u l: S ludm bine s cuvntm i s ne nchinm D o m n u lu i cntnd... < >

re m p ra tu l ceresc, pre c a re le l laud otile ngereti, ludafi-1 i-l prea nlfafi ntru tofi vecii".
Peasna 9, Ir m o s : Spimntatu-sau Cerul...

&I

re M a ic a C uvntului, pre P r e a c u r a t a N sctoarea de D u m n e ze u i folositoarea n o a str, prin carea suprrile vrj m ailor le clcm , o cntm i g r im : B ine cuvntat eti ceeace ai nscut cu trup pre D u m n ezeu .
E* If K - V

nchipuind cu buntile pre M oisi, l-ai prea ntrecut pre el cu m inunea. i cu bun ndrsneala lovind cu toiagul tu pre balaur, l-ai tras ca printro

IN 31 ZILE

undi, din cmrile cele m prteti, mistuindu-1 cu foc ca un organ al rutii, nputernicindu-te cu pravoslavia p rinte Ipatie. entru Hristos acoperindu-te cu pietri de spurcaii uci gtori, Ipatie, n rurile sngiurilor tale ai necat dogmele cele protivnice lui Dumnezeu, ale pgnului Novat, propoveduind greiilor, prin mic po cin a dobndi ertare grealelor, printe nelepte.

E
Pagina Coloana

R
Rndul

T A
In loc da S se citeasc

40 49 60 89 172 191 213

II II II II I II II

18 20 35 30 33 35 30

tzbvitoriul Icouitori Cap. 3, 1 Dnipiu nenrit Psalm 150 psalm 150

Izbvitoriul locuitori Cap. 3, 10 Dinpiu nernit Psalm 50. psalm 50

S-ar putea să vă placă și