Sunteți pe pagina 1din 263

(

INTRU S L A V A SFIN T E I CEI DE O FIIN SI D E VI 4.T F C T O A R E I SI NEDESPRITEI TREIMI

Jt

I N

I V L

APRILie
T IP R IT N Z IL E L E MAJESTII SALE IUBITORULUI DE HRISTOS

< > #4

lt

n .^ O N

titiittm m zm m m m zn
V-rf Km/ 1. / * i N A m

SFNTUI/O 1 SINOD AL SFINTEI BISERICI AUTOCEFALE ORTODOXE ROMNE

e d i i a

iii-a

BUCURETI TIPOGRAFIA CRILOR BISERICETI

11. .

A \^4

929.

I I I I I I I M

PRECUVNTARE
FCUT c
t r e c e t it o r i

d e

s t a r e u l

n e o n il

A L M N S T IR E I N E A M U L LA 1846.

f
aduce

-ailor! L u m e a a c e a s t a se num r a doua, ncepndu-se a se numra anul i e l a M a rtie du p re E v r e i , iar dela S e p te m v rie a opta. Intru aceast lun, D o m n u l a p o ru n c it E v r e i l o r prin proorocul su Moisi, ca s aduc snopul, a d e c p r g a seceriului naintea s a 1), zicnd: Grete fiilor lui Israil i

zi c t r e ei: C n d v e i intra n pm ntul care eu l dau vo u i vei secera seceriu l lui, v e i a d u c e un snop p r g a secerii voastre la P reot; i va aduce

snopul n ain tea D o m n u lu i primit v o u , n ziua a doua dela ziua cea dintiu l va P r e o tu l ( L e v i i 23, 10) > Intru a c e a s t lu n pre la nceputul ei i D um nezeu Cuvntul la ntiul an al p r o p o v e d u ir i i sale, a v e n it m preun cu ucenicii si n pmntul Iudeii, dupre c u m a r a t neleptul M e le tie la B isericeasca Istorie (Cartea 1, cap. 4, 8), unde a d u c e p ricin a i z i c e : D u p a c e a s ta a venit lisus, i ucenicii lui n pmntul

Iudeii, i a c o l o p e t r e c e a cu ei i boteza, i er i loan boteznd n Enon aproape de S a l i m > (lo a n 3, 22, 23). C u toate c lisus nu se propovedui pre sine a fi M e s ia , n c t v r e m e er lo a n boteznd. Intru aceast lun, la al doilea an al

p r o p o v e d u i r i i sale, a d e c la 10 a lui Aprilie, apropiindu-se Patile Iudeilor, s a suit n Ie ru sa lim , i n 15 a acesteia, la acesta praznic al Patilor, Smbt

*) Vezi c n f alestina pn i n ziua de astzi in luna aceasta grul se secer.

PRECUVNTARE

ntmplndu-se, a vindecat la Scldtoarea oilor pre slbnogul cel ce zcea n b oal de 38 de ani (loan 5). Precum i alte multe minuni i vindecri a fcut (Vezi la acela Meletie). Intru aceast lun mai cu seam se desfur i se desvelesc toi copacii, i toate florile se gtesc spre a mpodobi pmntul, din care putem a ne nv filosofia cea adevrat, dupre cum arat marele apostol Pavel, adec, a cunoate pre Ziditorul cel nevzut din zidirile sale cele vzute, i precum toat firea urmnd neclintit porunca Stpnului tuturor n toat vremea, mplinesc datoria lor cu cea fireasc micare, care mai a e v e a o mai ved em ntru aceast lun, cci pmntul rsare roduri spre hrana oamenilor i a dobitoacelor. Cmpii se mpodobesc cu tot felul de flori spre m ngerea vederii. Copacii nfrunzesc cu silin spre roduri de ndulcirea gustului. Paserile i gtesc firetile lor organe spre glasuri de veselie pentru auzul nostru ; dobitoacele i toate trtoarele i vietile se silesc spre nmulire, dupre porunca cea dintiu dat lor, pentru trebuina noastr. Dintru

toate acestea se proslvete cel ce vede adncurile i ade pre Heruvimi. Cel ce a ntrit ntru puterea sa marea, i a fcut ziua i noaptea, i a svrit zorile i soarele, carele a (Psalm 73, 18). L u n a aceasta de ctre E v r e i se numete Iiar, Iar de ctre Romani Aprilie i de ctre Ellini Targhilion, dndu-i aa numirea din nfierbntarea pmntului dela soare; cci nclzindu-se pmntul dela soare, rsar tot felul de semine i de flori. Dintre care flori Elinii cei vechi pre cele ce erau mai ntiu, le aduceau ca o p rg la capitea lui A p o lo n i a Artemidei, ntru cinstea srbtoririi lor, care srbtoare o numeau ei T a rg h ilia ; creznd (dupre cum zice Plutarh) c ntru aceast lun s ar fi nscut A p o lo n mincinosul dumnezeu al lor. i acestea adec s au zis pentru numirea lunii. Iar noi nu asemnndu-ne lor, (adec Elinilor celor ce aduceau prg fcut cele frumoase ale pmntului, V a r a i Primvara

de flori mincinosului lor dumnezeu Apolon), ci mai ales cinstind cu adevrat credin, pre prea adevratul Dum nezeu i Mntuitorul nostru Iisus Hristos, pre cel ce pentru pcatele noastre bine a voit a se aduce pre sine jertf Printelui su, prin moartea cea de pre Cruce, i a ne rscumpra pre noi din tirnia morii cu scump sngele su, nviindu-ne prin Inviera sa. Lui zic, s-i aducem, nu flori pmnteti i striccioase ce se vestejesc ci nestriccioase i cereti, adec pre sfinii Mucenici, cari s au roit cu sngiurile sale ca nite trandafiri prea frumoi.

PRECUVNTARE

i pre p rea cu vio ii Prini, cei

ce prin sudorile i nevoinele sale i-au nlbit

sufletele, m ai m ult d e c t crinii cei bine mirositori, pre acetia adec ce se cuprind n c a r te a a c e a s ta a lui Aprilie. Iar mai vrto s pre prea frumosul i mult veselitorul t n r zic, pre sfntul m arele m ucenic al lui Hristos, Gheorghie, ce se prznuete n 23 a acestei luni. P r e cel ce ad ec ca o p r g de g ru aleas s au adus pre sine S t p n u lu i Hristos, prin r b d a re a i suferirea nenumratelor munci ce a luat p en tru d r a g o s t e a lui, pentru care a dobndit dela el slav i cunun nestriccioas. P r e a c e s ta zic m p re u n cu ceilali s-i ad u cem lui spre miros de bun mireazm. C a prin m ijlo cire a lor s b in e v o ia s c , a ne drui i nou s dobndim partea i b u c u r ia a celo ra, ntru m p ria T a t lu i celui venic.
Al dragostei voastre fierbinte rugtor ctre milostivul Dum nezeu i doritor de tot binele. pentru mntuirea voastr

LUNA APRILIE
A R E T R E IZ E C I Z IU A A R E C E A S U R I D E Z IL E 11. 13 I N O A P T E A C E A S U R I In ziua d in tiu , pom enirea prea cuvioasei maicei noastre M aria Eghipteanca. D o a m n e sfrigat-am... Stihirile G la s u l al 6-lea. P odobie: T o a t ndejdea... 1 riodului i ale Sfintei.

ntinciunea cea mai de 'nainte, ce se trgea din spurcciuni te oprea pre tine de vederea celor cinstite. Iar nelepciunea i cunotina ta, de cele ce sau lucrat de tine, ti-au fcut Jie ntoarcere spre cele mai bune, ceea ce eti de Dumnezeu ntelepjit. C privind spre icoana bine cuvntatei Fiicei lui Dumnezeu, i cindu-te de toate pcatele tale cele mai denainte, prea ludat, cu ndrzneal te-ai nchinat cinstitului lemn. O u bucurie nchinndu-te sntelor locuri de acolo, ai luat dar de cltorie spre fapta bun cea mntuitoare, i cu bun c ltorie tare ai alergat, i trecnd

rul Iordanului, n locaul Bo teztorului cu osrdie te-ai s lluit, i cu viafa ta cea bun, ai mblnzit slbticia patimi lor, prin nfrnare supjiind nierbntrile trupului, maic pururea pomenit. ocuind n pustie, ai lep dat chipurile patimilor din su fletul tu, prin feluri de bun ti zugrvindu-i n suflet, nchipuire Iui Dumnezeu Cu vioas, i att ai strlucit, ct i preste ape uor ai trecut Fe ricit; i prin rugciunile tale te-ai ridicat de pre pmnt c tre Dumnezeu. i acum cu ndrsneal stnd naintea lui Hristos, prea mrit Marie, roa g-te pentru sufletele noastre.
Slav, glasul al 2-lea.

V nrile sufletului i pati-

LUNA APRILIE

mile trupului le-ai tiat cu sabia postului, g re e lile cugetului cu izvorul sihstriei le-ai ne cat, i cu curgerile Iacrmilor tale ai adpat toat pustia, i ne-ai odrslit nou roduri de pocin. Pentru aceasta prznuim pomenirea ta cuvioas Marie.
i acum, a Nsctoarei: Podobie : C nd de pre lemn...

L A U TR E N IE
CANOANELE. Al Siintei i ale Triodului dupre rnduiala Postului. C A N O N U L Sfintei. Al crui acrostih la Greci este acesta : Cu cntri laud rspltirile buntii celei strlucit cugettoare. Mriei

Peasna l-a, glasul al 2-lea, Irm os:

O n d mi aduc aminte de greelile mele dintru adn cul sufletului suspin Fecioar i mi bat pieptul, strignd : Greit-am i cad la tine St pn, cutnd s m pocesc. Dar iar nesimitor fiind, m mboldesc de obinuirea cea rea, vai mie! Izbvete-m de aceasta degrab, i spre mntuire m povuiete.
A Crucii, a N sctoarei:

ntru adnc a aternut de deL mult toat oastea lui Faraon puterea cea prea ntrarmat, iar ntrupndu-se Cuvntul a pierdut pcatul cel prea ru, Domnul cel prea slvit c cu slav sa proslvit".

C u ntuneric s a mbrcat odinioar soarele vzndu-te spnzurat pre lemn Mntuito rule, i toate cele dedesuptul pmntului s au cutremurat. Morfii sau sculat, pietrele sau despicat, i toate cele cereti sau nfricoat; iar prea cu rata F e c i o a r stnd lng Crucea ta, plngea ludndu-te, iubitorule de oameni.
Tropar, glasul al 8-lea.

Aflnd tu acum strlucirea frumusetei cea plin de luciri, i a razei celei dttoare de lumin, lumineaz-mi sufletul meu cel ntunecat de patimi ro- gu-m, prin rugciunile tale cele i cire Domnul, mrit Marie. O morndu-ti odinioar su fletul, prin sftuirea cea rea a arpelui, i alunecndu-te la fapte fr socoteal, i pogorndu-1 ntru adncimea pier zrii, ai ales cele mai bune, i cele vremelnice le-ai defi I mat. 9 u cugete necuvioase prin I V patimi mai nainte spurcndu-ti bunul neam al sufletului i nerobirea, i pur t nd mbrc-

Intru tine Maic cu osrdie...

?JSM2
In
z iu a d in t iu

mintea cea prea murdar a stri cciunii, ji-ai fost uitat de slava cea mai pre sus de minte, a celui ce te-a zidit.
Slav...

Slav...

rnindu-fi gndul cu neoprirea i cu deertciunea dez mierdrilor, amgind pre ndrgitori, te-ai deprtat pre sinei de mprtirea cea mai bun, puind mprotiva ei semejia a tot pcatul, vrednic de laud.
i acu m , a N s : to a r e i:

Oorit-ai de vrsarea luminii celei negrite, i d e f i m n d toate cele vremelnice, te-ai nnlfat ctre privirea cea fr materie, strignd cu credin: Tu eti Dumnezeul nostru, i nu este drept afar de tine, Doamne.
i acum , a N s c to a re i:

&

iindu-mi cugetul ntinat de patimi, i rnit de pcate, i cumplit turburndu-se, ceea ce eti plin de Dar, care ai nscut nestricciunea cea nfiinat, i izvortoare de viat, curtetem i m mntuete de pcate.
Peasna 3-a, Ir m o s : Pre piatra credinei...

mpreunatu-ne-am cu dum nezeeti cetele ngerilor, prin naterea ta de Dumnezeu Ns ctoare. C ai zmislit ntru tine negrit pre Ziditorul, i ai ntrupat pre cel n e c u p r i n s . Pentru aceasta tofi te cinstim pre tine, Nsctoare de Dumnezeu.
I r m o s u l:

&

u dragostea cea prea n dumnezeit te-ai ntraripat, i lepdndu te de mrirea cea trectoare, te-ai apropiat la St pnul, strignd: Nu este sfnt ca D u m n e z e u l nostru, i nu este d r e p t afar de tine, Doamne. Apropiindu-te mai 'nainte ctre lemnul pcatului, invtndu-te minte aductoare de moarte, ai alergat ctre lemnul cel purttor de viat Hristos, strignd: Tu eti Dumnezeul nostru, i nu este drept afar de tine, Doamne.

P re piatra credinei ntrindu-m, lrgit-ai gura mea asupra vrjmailor mei, c sa veselit duhul meu a cnta: Nu este sfnt ca Dumnezeul nostru, i nu este drept, afar de tine, Doamne".
Sedealna, glasul al 8-lea. P o d o b ie : Pre nelepciunea i C uvntul...

3
\9
L 9

oate sltrile trupului nfrnndu-Ji prin ostenelele cele sihstreti, ti-ai artat nfeleptia sufletului tu viteaz; c poftind s vezi Crucea Domnului, te-ai rstignit singur pre tine lumii, prea mrit. Drept aceea i spre rvna viefii ngereti cu dra goste te-ai ndemnat singur,

\ 9
.4

LUNA APRILIE

prea fericit. Pentru aceasta noi credincioii cinstind pome nirea ta, cerem iertare de gre eli, s se druiasc lumii, prin rugciunile tale, Marie.
Slava, i acum, a Nsctoarei:

Peasna 4-a, Irmos:

I n noroiul pcatelor am c zut, i nu este ntru mine chipul fiinjei, c mam nnecat n vi forul pcatelor mele cumplit; ci tu ceea ce ai nscut Cuvn tul, pre cel singur iubitor de oameni, caut spre mine Fe cioar, i m mntuete de tot pcatul, i de patimi pierz toare de suflet, i de toat ru tatea vrjmaului celui cumplit; ca s cnt veselindu-m: Roa g-te Ziditorului i Dumnezeu, iertare de greeli s druiasc, celor ce nzuesc cu credin la acoperemntul tu.
A Crucii, a N sctoarei:

e laud pre tine, c glas am _ auzit, Doamne, i mam spimntat, c ai venit pn la mine cutandu-m, pre mine cel rtcit. Pentru aceea proslvesc mult buntatea ta, cea ctre mine, mult Milostive".

din patria ta mrit Maic, plutind prin pur tarea de grij cea de sus ctre pmntul Sionitenilor dupre dorirea ta, intru care prin mr turisire ai aflat deslegare fapte lor tale. impingndu-te napoi nev zut mrit, i nevznd de a proape vederea cea mai bun, darea luminii celei negrite, puind cugetul ndrepttor neartrii, ai cunoscut cele as cunse. Intrindu-te cu Da r ul cel mntuitor, i vznd dumne zeeasc i purttoare de lumin strlucire, ti-ai apropiat ochii i inima de cinstita Cruce, i de acolo te-ai mprtit mn tuirii.
Slav...

M utatu-te-ai

P r e Mielul i Pstorul i Mntuitorul, vzndu-1 Mieluaua pre Cruce spnzurnd pe nedrept, tanguindu-se striga: Vai mie prea iubite Fiule! Ce este aceast prea mare i nfri coat i strein tain pre care o vd; m sfrm la cele din luntru, si a suspina nu am vrtute, i nu pot a suferi ca s te vd mort. Ci fie-ti mil St pne de suspinurile cele de Maic, i precum ai zis, umple-m de bucurie, nviind din mormnt ca un Dumnezeu.

u bucurie vznd chipul cel prea luminos al Fecioarei i de Dumnezeu Nsctoarei, cu lacrmi ai alergat ctre dn-

IN ZIU A D IN T A lU

sa, puind naintea ei toate toc- J du-i patimile prin nfrnare, melile vieii tale prea fericit, ii petrecnd n pustie ca ntro i acum , a. N sctoarei: | grdin dumnezeeasc, te bu curai Maic, vznd frumuse ela ce a nfiinat toate cu ea Ziditorului tu. voirea, sa unit cu omul dupre Slav... fiin prin negrita voire, i prin neasemnat purtare de C e l ce a nelat pre Eva grije; i ieind din tine purtnd cu cuvinte n raiu, i cu multe trup, cu totul m nnoete pre feluri de meteuguri o a iz mine prin voin Preacurat. gonit, dintru acea venic des Peasna 5-a, I r m o s : ftare, acum sa surpat, i sa clcat de luptele tale cele prea uminarea celor ce zac nvitejeti, cuvioas Marie. __ ' ] tru ntunerec, mntuirea

celor dezndjduii, Hristoase Mntuitorul meu, ctre tine mnec mpratul pcii, lumimineaz-m cu strlucirea ta c ait Dumnezeu afar de tine nu tiu". F 'rin nchipuire mutndu-te din via, srguindu-te ctre calea cea dumnezeiasc a neptimirii, cu dragoste ai tre cut apele cele vestite ale Ior danului, i ai dobndit slav negrit, de Dumnezeu cuge ttoare Marie. A vnd suflet brbtesc, ai nvlit ctre nevoine, ptimind prea tare, i brbtete sufe rind cea anevoie oprit lupta celor protivnice, Marie ceea ce eti podoaba nfrnrii. O u gnd ntrit lepdnd fi rea cea femeiasc, i spln-

i acum, a Nsctoarei:

R srit al soarelui slavei, i cru purttoare de lumin a mpratului, pre tine te tim Fecioar, ntru care a ezut Fiul celui prea nalt, i sicriu al buntii, care ai adus n lume pre Hristos.
Peasna 6-a, Irmos: De adncul greelilor...

u toat mijlocirea te-ai nl! dulcit prea fericit de dra gostea lui Hristos, i ntrindu-te cu dragostea lui, ai lepdat n pdirea patimilor, cuvioas Maic. uminndu-tecu frumuseea faptelor tale, ai risipit nvlirea ntunerecului, i feele vrjma ilor le-ai ntunecat prin ostenelele sihstriei.
Slav...

are i ntindeai ochiul tu, rugndu-te celeia ce singur

10

LUNA APRILIE

este curat, ntrindu-te tot deauna ctre dnsa, prea lu dat.


i acum, a Nsctoarei:

Hristos, prin viaf i prin fapt. Pentru aceasta te-ai artat mi reas mprfiei cerului, Marie prea mrit.
Luna lui Aprile are zile 3 0 ; ziua are ceasuri 13 i noaptea ceasuri 11. In ziua dintiu, pomenirea prea cuvioasei maicii noastre Maria Eghipteanca. S t ih : S a nlat duhul, trupul de demult prsind, Zosima trupul cel mort al Mriei ascunde-1 n pmnt. In ntia zi a lui Aprilie, A murit Maria lauda pustiei.

ratului mai pre sus de ceruri, Preacurat, ncpnd trupete plinirea dumnezeetei stpnirei lui.
I r m o s u l:

A rtatu-te-ai scaun al mp

ntru adncul greelilor fiind nconjurat, chem adn c u l milostivirii tale cel neurmat, din stricciune, Dumne zeule, scoate-m.
C O N D A C , glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astzi...

eea ce erai mai nainte plin de tot felul de curvii, astzi te-ai artat mireas lui Hristos prin pocin urmnd vieii ngereti, i cu arma Crucii pierzi pe draci. Pentru aceasta te-ai artat mireas m priei Cerului, Marie prea manta.
I C o s.

lui Hristos astzi cu cntri te ludm, Marie pururea mrit, care te-ai artat cretere ntre Eghipteni, i din toat rtcirea lor ai scpat, i de acolo te-ai adus bun i desvrit odra sl Bisericii, prin post i prin rugciuni, nevoindu-te mai pre sus de msura firei omeneti, prin care te-ai i nlfat ntru

P re tine mielueaua i fiica

A . ceasta a fost din Eghipet, care mai nainte tria cu nenfrnare i cu nestmprare, i chema sufletele multor oameni spre pierzare la desttarea mpreunrei curveti. Deci petrecnd ea aptesprezce ani ntru necurie, c dintiai dat de mic a fost czut in faptele cele rele, pe urm sa dat cu totul spre nevoine i spre bunele fapte. i atta sa nlat prin neptimire, ct trecea i apa Iordanului pre deasupra, i cnd sta pre pmnt la rugciune, se ridica, i se nla n sus. Iar pri cina ntoarcerei ei a fost aceasta: Cnd a fost pe vremea nchinrei cinstitei Cruci, mergnd muli din multe locuri la Ierusalim, a mers i ea mpreun cu tineri desfrnai. i sosind acolo, i fiind oprit nevzut dela intrarea cinstitei biserici, puse chieza pre prea curata Fecioar Maica lui Dumnezeu, cum c de se va lsa s intre nluntru, s-i aleag a tri cu nelepciune, i a nu mai sluji n viaa cea rea, i n poftele i n desmierdrile cele trupeti. Deci dobndindu-i dorina dup rugciunea ei n a minit la fgdina ce a fcut, ci trecnd Iordanul, i mergnd n pustiu, sa nevoit patruzeci i apte de ani, neavnd pre nici un om, ca s o vaz, fr numai pre Dumnezeu. Prin mijlocul cruia sa deprtat dela firea omeneasc, i a dobndit ngereasc petrecere, i mai pre sus de om pre pmnt.
Intru aceast zi, pomenirea prea cuviosului p rintelui nostru i mrturisitorului, Macarie E g u menul Pelechitului.

IN Z IU A D IN T IU S t i h : Macarie fericit n via fiind, Fericit acu m ntru fericit via este locuind.

11

A.cest ntru sfini printele nostru Macarie, n Constantinopol fiind nscut, i i prunc srman rmind dup prinii si, sa crescut de un adevrat mo al su, de acesta fiind dat la nvtura sfintelor Scripturi i avnd fireasc isteime, i mult osrdie artnd, n scurt vreme petrecnd toat Scriptura; a cunoscut ni micnicia, i grabnica stricciune a celor vremelniceti, precum i venicia celor cereti. Pentru care eind din cetate, sa dus la mnstirea num it Pelechitl, i amestecndu-se pre sine cu monahii de acolo, lepdnd numele Hristofor, cci aa se numea m ainainte, Macarie de acum nainte sa numit. Deci acesta slujind mai ntru toate trebuinele Chinoviei i svrind buntile prin multa smerenie, sa fcut nceptor, mpreun i fctor de minuni prea minunat. Cci patimi nevindecate Dumnezeu prin el a vindecat, i ploaie din Cer, a pogort pre pm nt prin ru gciune, i mare i vestit fcndu-se el n zilele acelea, mult mulime nzuia ctre el. Unii adic durerile sufleteti prin el curindu-le; iar alii trupeti vindecri do b n d in d ; ns alii sufletete mpreun i trupete de el ntrindu-se, se ntorceau pre la casele lor. Deci auzind vestea aceasta, Tarasie prea sfntul patriarh al Constantinopolei, a trimis de l-a chemat pre el, ca s vindece pre Pavel Patrichiul, ce ave boal primejdioas, i er dezndjduit de vindecare. Deci Sfntul l-a vindecat. Dup aceea i soia sa de asemenea boal pti mind, i dezndjduit fiind de doftori, iari sa vindecat de Sfntul. Pre carele i binecuvntndu-1 Patriarhul, l-a fcut slujitor D om nului, cci nu bole cu boala neascultrei precum cei muli. Deci ducndu-se la mnstirea sa, smerenia ce o ave, mai mult nmulit o a pus n lucrare. Atuncea lucrtorul de smintele diavolul, sdind n Bizaniu mprat tiran, da cin stitele icoane n foc i n ap. Acesta er Leon Armeanul, carele a trimis n surghiunie pre prea sfntul Patriarh Nichifor, i carele muncea pre arhierei i arhimandrii cu izgoniri i nchisori, i cu cumplite bti.

Atuncea i minunatul acesta brbat, unul fiiind din pomeniii mai sus sfini prini, la feluri de munci a fost dat, i n nchisoare a petrecut pn la sfritul spurcatului aceluia mprat. Iar dup acela mprind Mihail Travlul, i acesta de aceeai spurcat credin fiind, scond pre Sfntul dela nchisoare, i prin alii mult mgulindu-1 i ngrozindu-1, nimic a isprvit. Pentru care i izgonindu-1 la Ostrovul Afusie l ave n paz. Iar Sfntul suferindu le pre toate vitejete, mulumea lui Dumnezeu. Deci zbovind n acea izgonire i mult nevoindu-se, i de minuni fctor acolo fcndu-se, sa mutat ctre Domnul.
Intru aceast zi, pomenirea sfinilor mucenic Gherontie i Vasilid, cari prin sabie sau svrit. Stih ' Gherontie prin sabie mpreun cu Vasilid, De rspltirile mpratului a toate sau m prtit, Intru aceasta zi sfntul i dreptul Ahaz. S t i h : Ahaz stnd aproape de Dumnezeu, A zis: N u voiu ispiti pre Dumnezeul meu.

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne, miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin.
Peasna 7, Ir m o s :

hipul cel de aur n cmpul Deir cinstindu-se, cei trei tineri au defimat porunca cea prea fr de Dumnezeu, i fiind aruncain mijlocul focului, rcorindu-se au cntat: Bine eti cuvntat Dumnezeul prini lo r notri".

Vrjmaul cel ce se lud, i preste msur se semeia, vrnd s biruiasc tot pmntul, sa biruit el de femee, i cel ce a omort pre om i la izgonit afa r din desftarea cea de via, se vede omort. C el ce prea mrit a hrnit

12

LUNA APRILIE

odinioar pre norod n pustie, acesta fi sa fcut ie odihn i mngiere, hrnindu-te i adpndu-te cu putere negrit, de Dumnezeu cugettoare pre tine care strigai: Bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri. I are ngrdindu-te cu Cru cea, ai scuturat ntreitele valuri ale patimilor, tindu-le|ca pre o mare, asemenea ca i vztorul de Dumnezeu; i fr patim trecnd ctre pmntul fgdu inei, artat ai primit motenirea cea netrectoare.

vestirea isprvilor tale a strb" tut acum toat lumea. Pentru aceea cu credin prea mrim pomenirea ta, Maic. D e bucurie negrit sa n vrednicit de Dumnezeu cuget torul Zosim, artat pndindu-te pre tine n pustiu, i strignd: Ludai fpturile pre Domnul, i-I prea nlai ntru toi vecii.
Binecuvntm pre Tatl, i pre Fiul i pre sfntul D uh Dom nul.

mprtindu-te de daruri i nvrednicindu-te de dumneze easc rspltire, i-ai adus amin Slav... te de plecarea lui Zosim de V rjmaul celor bine credin Dumnezeu purttoare, i cu dnsul mpreun cntnd, zi cioi, prin nenumrate nvli ceai: Pre tine te prea nlm rile lui nu au putut s biruiasc Hristoase n veci. rbdarea ta cea tare i nemi i acum, a Nsctoarei: cat. Pentru aceea te ridicai asupra piericiunei lui, strignd: C a s rpeti pre om Dum Bine eti cuvntat Dumnezeul nezeule dela ucigaul de om, prinilor notri. te-ai artat pre pmnt, pur i acum, a N scto arei: tnd trup cu adevrat, Mntui umnezeu cel necuprins sa torule, pzind curat, pre ceea ntrupat din tine Maic Fecioar ce te-a nscut. Pentru aceea cinstit, i ca un bun n pnte te ludm ntru toi vecii. cele tu a zidit de iznoav pre Ir m o s u l: S ludm , bine s cuvntm i s ne nchinm om. Pentru aceea ludndu-te D o m n u lu i cntnd... pre tine ca pre o mijlocitoare P re Dumnezeu, carele sa tainelor celor nfricoate, zicem: pogort n cuptorul cel cu foc Bine eti cuvntat, ceea ce ai Ia coconii evreeti, i vpaia nscut pre Dumnezeu cu trup. ntru rcoreal o a prefcut, 8, Irmos : Pre D um nezeu cel ce sa .. ca pre Domnul ludai-1 lucru u razele buntilor fiind lu rile, i-l prea nlai ntru toi vecii". minat, n chip de lumin,

N " " Z IU A D1NT1U - - -----------

13

Peasna 9-a, Irm os: Ceea ce negrit...

u dragoste mpartindu-te tainelor, i umplndu-te de lumina cea st r l uci t oar e, i ctignd Darul cel negrit al Mirelui tu, te-ai nvrednicit de dumnezeeasc i fericit mu tare. Cunoscndu-i mutarea ta cea negrit, ai umblat pre ape neudat, de Dumnezeu purt toare, i de pre pmnt te-ai mutat, ajungnd la frumuseea cea neajuns, i la veselia Zidi torului tu prea cinstit. P urtnd fclie, i fiind nfru museat cu strlucirea bun tilor, priveti la scaunul mp ratului tuturor, i te veseleti de frumuseea lui cea dulce, dn uind mpreun cu drepii, de Dumnezeu cuprins Maic.
Slav...

panul tuturor mai presus de cuvnt, i l-ai hrnit cu lapte, precum se cuvine unei maice. Pentru aceasta toti pre tine te slvim.
Ir m o s u l:

Ceea ce negrit ai ntrupat din coapsele tale cele fecio reti pre Dumnezeu luminto ru l, cel ce a rsrit mai nainte dect soarele, i a venit la noi n trup, binecuvntat eti Preacurat, pentru aceea dupre vrednicie te slvim".
SV ET ILN A Podobie: Lum ina cea neschimbat..

cutu-te-ai nou chip po cinei Marie, cci cu umilina ta cea clduroas, i-ai dobndit biruine folositoare, ctignd pre Maria N s c t o a r e a de Dumnezeu, cu care mpreun roag-te pentru noi.
A Nsctoarei:

L umina cea fr de ani strP rim in d multe daruri dela i lucind din Tatl m ainainte de Dumnezeu pentru ostenelele i veci, acum pre urma in ani s a trudele voastre, Marie, mpre artat din tine Fecioar, spre un cu de Dumnezeu cuget mntuirea lumii, ctre care nu torul Zosim, mblnzifi-1 i anceta rugndu-te pentru po cum nou tuturor, ca s ne poarele tale. S T IH O A V N A Triodului. dea iertare de greeli sufletelor i cealalt slujb a Utreniei dup rnduiala noastre. postului i Otpustul.
i acum , a N sctoarei:

Artatu-te-ai mai nalt de ct toate fpturile, Doamn i Stpn, ca una ce n pntecele tu ai purtat cu trup pre St-

14

LUNA APRILIE

NTRU ACEAST LUN


IN 2 ZILE. Prea cuviosul printele nostru i fctorul de m inu n i Tit. La D oam ne strigat-am, Stihirile T riodului ale Sfntului, glasul al 8-lea. P odobie: i

tale cele purttoare de lumin. Pentru aceasta toi cu credin te cinstim i te fericim.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

O prea slvit minune..

ite de Dumnezeu cuge ttorule printele no stru, pre umere ridicndu-i crucea ta, ai urmat lui Hristos; i toate patimile le-ai supus su fletului. Pentru aceasta ai luat Dar dela nlime a tmdui patimile celor ce alearg la tine, a nceta boalele i a izgoni duhurile. Drept aceea prznuind, svrim pomenirea ta.

O i ce ochi voiu vedea faa ta cea frumoas, eu cel ce cu patimile mi-am spurcat ochii trupului? i iari cum voiu sruta icoana ta cea de Dum nezeu nchipuit, avnd buze spurcate eu cel nestmprat; i cum mi voiu ntinde minile eu spurcatul care le-am netrebnicit, ctre dumnezeescul tu Dar? Stpn mntuefem.
A Crucii, a Nsctoarei:

oarele vzndu-te Iisuse ntins pre Cruce de voia ta, sa spimntat, i pmntul sa cutremurat, pietrile sau Tite prea fericite printele j despicat i mormnturile de nostru, cu petreceri sihstreti, fric sau deschis, i toate pu sfinit curindu-te i prin m terile sau spimntat. Iar ceea prtiri dumnezeeti luminnce te-a nscut fr de brbat, du-i cugetul, cu adevrat ai vzndu-te, cu suspin striga: primit ungerea cea prea sfnt Vai mie ce este aceasta ce a preoiei prin voirea dumnevd! zeescului Duh, slujind pre p mnt prea ales lui Dumnezeu i Ziditorului tu, ca un nger. L A U TR E N IE Cuvioase Tite de Dumnezeu insuflate, luminndu-i sufletul cu lumina pravoslaviei, ai m puinat n e g u r a ntunecatului eres, i rsrind ca o stea prea luminoas, pururea luminezi marginile lumii, cu minunile
CANOANELE Al Sfntului i ale T riodului dupre rnduiala Postului. C A N O N U L Sfntului. Al cruia acrostih la Greci este acesta: C u cntri s se laude Tit stlpul Monahilor. Peasna l-a, glasul al 8-lea, Irmos:

pa trecnd-o ca pre uscat, i din rutatea Eghi-

N D O U Z I L E

15 Peasna 3-a, I r m o s : T u eti ntrirea celor ce...

petului scpnd Israiliteanul, striga : Izbvitorului i D um nezeului nostru s-i cntm". u rugciunile tale Tite mntuete-m pre mine, carele cu totul sunt mplntat cum plit n patimile trupului, i stri cat de desmerdri, cela ce eti comoara neptimirii. u Dumnezeeasc alegerea Duhului, din scutecele Maicii tale te-ai adus lui Dumnezeu, i te-ai fcut tinuitor i sluji tor Nsctoarei de Dumnezeu celei neispitite de brbat. C a unul ce ai supt dulceafa nfrnrii, ai lepdat amr ciunea patimilor. Pentru aceea mai mult de ct cu mierea i fagurul ndulceti inimile noa stre, Printe.
Slav...

in aromatele cele sihstreti,cu totul te-ai alctuit mir de sfinenie spre bun mireazma Dumnezeului nostru, cuvioase Tite. A vnd pururea nfrnarea ca o arm, i rugciunea ca un coif, Cuvioase, musfrnd de fa, nceptoriile ntunerecului le-ai ruinat. I *uind cu nfelepciune le gea Duhului mprotiv, ai stins legea trupului, i dupre lege ai slujit Domnului.
Slav...

oat dorirea i tot cuge tul tu rezemndu-1 ctre dra gostea lui Hristos, Cuvioase, nu ai bgat n seam cele p mnteti.
i acum , a Nsctoarei:

C a pre un ucenic nou al lui Pavel te ludm Tite, cci te-ai artat rvnitor nevoinelor aceluia, i mpreun cu dn sul ai primit cununile, de D um nezeu fericite Printe.
i acum, a N scto are i:

I ^ururea m rog Stpn, s-mi fie mie milostiv cel ns cut din tine, prin rugciunile tale la ziua judecii.
Irm o s u l:

Pre cuvntul cel din Tatl fr de maic, l-ai nscut pre dnsul fr de tat n vremile cele de pe urm, nsi tu Maica lui Dumnezeu, ca una ce eti mai aleas de ct toat zidirea.

Tu eti ntrirea celor ce alearg la tine, Doamne, tu eti lumina celor ntunecai, i pre tine te laud duhul meu.
Sedealna, glasul al 4-lea. Podobie : Degrab ne ntm pin...

u curgerile lacrmilor n-

i^

LUNA APRILIE

grindu-te pururea, ca un pom ai nflorit din destul rodurile dreptii, nelepte. Pen tru aceasta adunndu-ne m preun, dupre cuviin te cin stim, de minuni purttorule Tite frumuseea sihastrilor; ci cu ru gciunile tale pzete-ne pre toi.
Slav, i acum, a N sctoarei: Podobie: Artatu-te-ai ast-zi ..

C a o livede frumos mirosi toare, i ca o grdin nsufle it a buntilor ai nflorit cu nfranarea; prin care hrneti pre toti, cei ce te cinstesc pre tine.
Slav...

L a acopermntul tu Fe cioar prea curat nzuind noi toi, nencetat ne rugm ie, s nu lipseti a te ruga iubitoru lui de oameni, ca s se mn tuiasc robii ti.
A Crucii, a Nsctoarei:

. tigndu-te puitor de lege sihstriei ca pre Moisi, i chip blndeei celei negrite ca pre David; cu adevrat toi te fe
ricim.
i acum, a Nsctoarei:

Ca

Vzndu-te Stpne Mielueaua i Maica ta pre Cruce pironit, ca o Maic tnguindu-se, striga jie: Laud mila ta cea nespus Fiul meu.
Pesna 4-a, Irmos:

pre o mai nalt dect Heruvimii i dect Serafimii, te ludm Preacurat, cci n brajele tale ai purtat cu trup pre Stpnul, de carele se cu tremur toate.
Peasna 5-a, Irmos:

entru ce mai lepdat de la faa ta, cela ce eti luuzit-am Doamne taina imin neapus; i ma acoperit conomiei tale, nteles-am ntunerecul cel strein pre mine lucrurile tale, i am proslvit ticlosul. Ci m ntoarce, i Dumnezeirea ta. Ia lumina poruncilor tale nndrepteaz cile mele, roToat putrejunea pcatului gu-m. o ai lepdat Fericite, i cu s geata sihstriei ai rnit muli mea dracilor. G i roua nevoinelor tale stingnd toate patimile, Tite fe Ranindu-te la suflet de dra ricite, din destul ai aprins sfe nicul nfrnrii cu focul dra gostea curiei cu fierbineal ai urmat lui Hristos, i ai intrat gostei i al credinei, i te-ai fcut lumin neptimirei i fiu n cmara cea de mire a sla zilei. vei, Tite prea fericite.

N D O U Z I L E

17

F rin dumnezeeasc lucrare Printe, ai crescut strugurul credinei, i puindu-1 n linuri, l-ai stors cu ostenelele sihtriei; i umplnd paharul cel duhovnicesc al nfrnrii, ve seleti inimile turmei tale.
Slav...

i ale biruitorului lumii, ai apucai desftarea mpriei celei mai pre sus de lume, de Dumnezeu cuprinsule.

A dunat-ai n sufletul lu avu


ia Darului cea dumnezeeasc, rugciunea cea fr prihan, curia, via| cinstit, priveghe re nencetat. Prin care cu adevrat te-ai cunoscut cas Dumnezeului nostru.
Slava...

itejete suferind npdirile i ranele dracilor Cuvioase, te-ai artat stlp rbdrii, ntrindu-i turma ta cu toiag dum nezeesc, hrnindu-o la pu nile i la apele nfrnrei, Fe ricite.
i acum , a N scto are i:

vndu-te toi pre tine ca un liman i zid i cetate, i acopermnt i intrare nerui nat ctre mprie, rugmune Preacurat, s nu ne scpm de ndejdea noastr, prin ru gciunile tale cele de Maic, ceea ce eti cu totul fr pri han.
Peasna 6-a, Irm o s: Curete-m M ntuitorule...

materiei celei de jos o ai trecut neleple, i prin rugciunea cea fr ma terie i-ai ntraripat cugetul, i te-ai artat motenitor odihnei celei de sus, prin svrirea vieii.
i acum , a N sctoarei:

N etrebnicia

isipind negura pafimilor i ntunerecul cel mpclat, Irm o s u l: ai rsrit ziua rsritului i lu min ntru crrile tale prin Curete-m Mntuitorule, multe lupte, i din primejdiile c multe sunt frdelegile mele, i m ridic dintru acele pentru credin, Cuvioase. dncul rutilor, rogu-m. Cci ctre tine am strigat, i m auzi Dumnezeul mntui Dumnezeu prin dragostea si r i i mele. hstriei, i prsind i lumea,

B
C

Zmislit -ai cu adevrat pre Cuvntul lui Dumnezeu n pn tecele tu, i l-ai nscut mai pre sus de fire, pre carele mbuneaz-1 cu rugciunile tale, ca s mntuiasc pre toi robii ti din primejdii, Preacurat.

18

LUNA APRILIE C O N D A C , glasul al 4-lea. Podobie: Artatu-te-ai astzi...

G rija vieii ai lsat, i cu li nite petrecnd toat viaa ta nelepte, ai ajuns ctre Dum nezeu, purttorule de minuni printele nostru, Tite prea cu vioase.
Intru aceast L u n n 2 zile pomenirea prea cuviosului printelui nostru Tit, fctorul de m inun i. Stih: Ce este aceasta Tite ; i tu te duci din via ? M duc mutndu-m, a socotind D o m n u l de cuviin. In a doua zi ngerii au ridicat, Sufletul lui Tit cel prea ludat.

du-i picioarele cu untdelemn, le arde cu foc, i mai n urm l-a spnzurat; aa n ct se vedea Sfntul cu totul umflat, coastele avndu-i zdrobite de multe lovituri de picioarele ostailor, iar carnea de pe picioare ars de foc. Deci rmind ntru credina i mrturi sirea lui Hristos, fu aruncat n adncu rile mrii i ntru acela sa svrit. Iar Edesie, la Alexandria cea din Eghipet fiind judecat a se necji la bile de aram, i vznd pre stpnitorul Ierocleu, c muncete pre cretini, necrundu-se pre sine, cu ns-i mna sa, a b tut pre acel stpnitor, i pentru aceasta la multe munci a fost dat, i fiind arun cat n mare, sa svrit i a luat cu nuna muceniei.
Intru aceast zi, sfntul mucenic Policarp.

A c e s t fericit i sfnt printele nostru Tit, iubind pre Hristos din tnr vrst, i lepdndu-se de lume, merse la o m nstire deobte, i atta sa supus pre sine-i smereniei i ascultrei, ct nu nu mai pre ceilali frai ai monastirei aceleia i-a ntrecut, ci i pre tot omul. Deci fcndu-se pstor oilor celor cuvnttoare ale lui Hristos, atta blndee i dragoste i milosrdie ave, ca nimenea altul; i sa pzit curat i la trup i la suflet din copilrie, ca un nger al lui Dumnezeu. Drept aceea i mare fctor de minuni fcndu-se, ctre Domnul sa mutat, l snd ca un stlp nsufleit i icoan ade vrat, faptele cele bune ale sale, i uce nicii, i pre cei ce au pustnicit mpreun cu dnsul.
Intru aceast zi, pomenirea sfinilor mucenici i frai buni, Amfian i Edesie. Stih : Pre Amfian vznd c ncununare ia Edesie spre moarte cu osrdie alerga.

Stih : Fjind tiat Policarp, ca o vi a D om nului, Aa mai mult road aduce Hristosului. Intru aceast zi, sfntul Grigorie cel ce n snul Nicomidiei a sihstrit, la anul o mie dou sute patruzeci, cu pace sa svrit. ' Grigorie ca oare cum clare fiind, O minune strein pmntul ai fost trecnd.

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne, miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin.
Peasna 7-a, Irmos:

inerii cei ce mersese din ludeea n Vavilon oarecnd, cu credina Treimii, vpaia cuptorului o au clcat, cntnd: Dumnezeul prinilor notri bine eti cuvntat".

-Acetia erau pre vremea mpra tului Maximian, frai din maic, din p mntul Lidiei. Deci mergnd la Virit, i de mucenicul Pamfil fiind nvat n tru dreapta credin, a sttut naintea stpnitorului Urban. i propoveduind Amfian, n privelite pre Hristos Dum nezeu, a fost btut preste obraz, i cl cat de picioarele ostailor, apoi ungn-

N e udndu-te de pcate Printe, te-ai artat nou rul nfrnrii, carele neac patimile i spal ntinciunile, celor ce cu credin strig: Dumnezeul prinjilor notri bine eti cu vntat.

IN D O U Z IL E

A cu m vorbind cu ngerii cei fr materie, i ndulcindu-te nencetat de lumina m priei celei de sus, de Dum nezeu fericite, pzeti pre cei ce cnt: Dumnezeul prinilor notri bine eti cuvntat. I ntru mrturisirea credintii ai rmas nestrmutat Printe, cci nchipuind pe Hristos i scriindu-1 cu trupul, te nchinai lui i strigai: D u m n e z e u l prinilor notri bine eti cu vntat.
Slav...

Adunarea sihastrilor se bu cur i ceata cuvioilor i a drepilor dntuiete. C dupre vredinicie ai primii cunun mpreun cu dnii. F iind mpodobit cu bunt ile, te-ai chemat la cmara cea de miere a slavei celei negr ite, lui Hristos cntnd laud in veci.
Binecuvntm...

cela ce ai purtat pre trupul tu ranele Stp nului Iisus, imduete-m i pre mine, carele sunt rnii de sgeata lui Veliar, ca s strig: Dumnezeul prinilor notri bine eti cuvntat.
i acum , a N s c to a r e i:

I ^rinte

mbrcndu-te cu haina pre oiei, i svrind jertfele cele fr de snge, te-ai adus lui Dumnezeu jertf n veci.
i acum, a Nsctoarei:

mislind n pntecele tu pre cel mai nainte de tine, Maica lui Dumnezeu Fecioar curat, ai nscut negrit pre mpratul Hristos.
Ir m o s u l: S ludm , bine s cuvntm...

ai pre sus de fire i de cuvnt ai purtat n pntece pre Spnul iururor, i din jtele tale ai hrnit, pre cel ce tuturor gtete mas de mntuire, pre carele nencetat roag-1 pentru noi, ceea ce eti bun.
Peasna 8-a, Irm os : Pre m p ratu l ceresc...

ceresc, pre carele l laud otile ngereti, ludaji-l i-l prea nlfai ntru to(i vecii".
Peasna 9-a, Irmos : S cinstim noroadelor.

P re mpratul

tine stlp nsufleit i chip nfrnrii Printe, cinstim po menirea ta n veci.


1

rtatu-te-ai dela Dumnezeu tmduitor boalelor celor bolnavi de patimi, risipitor i gonitor dracilor celor vicleni. Pentru aceea te fericim prea fericite Tite.

LUNA APRILIE

rsit-ai pmntul ca pre un loca sfricciunei, i te-ai slluit n pmntul celor blnzi, i te veseleti mpreun cu dnii, ndestulndu-te de dumnezeeasca desftare, P rinte.
.Aynd ostenelele tale ca pre un hotar nestrmutat cre dinei, i pild nfrnrii, nen cetat cu laude slvim pre Zi ditorul.
Slav...

INTRU ACEAST LUN


IN 3 ZILE. Prea cuviosul printele nostru i mrturisito rul Nichita, egumenul mnstirii Midichiei. V E Z I: ja Mjneiie Greceti n trei zile se prznuete i Iosif fctorul de cntri, ns fr de slujb, numai Sinaxar avnd. Iar la Tipic i la Mineile ctlc ndrtpthte de Iosif, este pus slujba cu toat rnduiala n patru zile, crora i noi urmnd acolo o am pus. La Doamne strigat-am, Stihirile Triodului i ale Sfntului, glasul al 2-lea. ^ H ^ f^ ^ S ^ Q P o d o b ie : Cnd de pre lemn...

'

Astzi este zi de prznuire, cci chiam Tit cetele sihastri lor la dnuire, i la osp de obte, i la mngerea vieii celei nestriccioase.
i acum, a Nsctoarei :

C e l ce sa slluit ntru tine Preacurat, surpnd pre ucigaul de om, pre cela ce odinioar cu rutatea lui a lo vit cu clcele pre nceptorii neamului, sa nscut din tine, i ne-a mntuit pre noi pre toi.
Ir m o s u l:

iflil/c rm u in d u - te d e Cuvntul, te-ai artat dumnezeesc iconom al suflete lor, i tainic lucrator credincios, de Dumnezeu cugettorule, smnnd smn de mntuire, i secernd spicul cel cu mult road, cu veselie l aduci St pnului tu, cruia acum stndu-i nainte Fericite, adu-i a minte de aceast turm a ta, care pururea te cinstete, de Dumnezeu Insuflate. iind din jfire blnd 3 i pin, te-ai artat rzboinic prin rvna ortodoxiei. Cci mbrcndu-te cu credina ca cu o plato i cu nfrnarea ca cu o sulif, tot eresul cel hulitor l-ai nfruntat, Nichito de Dumnezeu cuget torule, cinstind i nchinndu-te dumnezeescului chip al Mn tuitorului, artat urmnd hota relor celor printeti, de Dum nezeu purttorule.

S cinstim noroadelor cu slvire pre curata Nsctoarea de Dumnezeu, pre ceea ce a zmislit n pntece focul Dumnezeirii fr de ardere, cu cntri s o slvim".
i cealalt slujb a Utreniei dupre Postului i Otpustul. rnduiala

IN T R E I ZILE

21

C nd tiranul cel prea ntu necat, din cruzimea cea de fiar, te-a nchis n locuri ntu necoase prin amare izgoniri atuncea socoiind n cugetul tu locuirea raiului, i bucurndu-te cu duhul ai rbdat P rinte. A cruia frumusee te-ai nvrednicit acum a o vedea cu adevrat, culegnd rspltirile ostenelelor, Fericite.
Slav, i acum , a N sctoarei:

LA

U 'IR E N IE .

C A N O A N ELE. Al Sfntului i ale Triodului, dupre rnduiala Postului. C A N O N U L Sfntului. Al cruia acrostih la Greci este acesta: Cinstesc viaa ta cea prea luminat Printe Facerea lui Teofan. Peasna l-a, glasul al 2-lea Irmos:

and mi aduc aminte de greelile mele Fecioar, dintru adncul sufletului suspin, i btndu-m pre piept strig c am greit, i cad naintea ta St pn, vrnd s m pocesc, dar iar fiind nesimitor, m mbulzesc, vai mie! de obinuirea cea rea. Ci mntuete-m dintracestea de grab, i spre mntuire m povfuete.
A Crucii, a N s c to a r e i:

ntru adnc a aternut de demult toat oastea lui Faraon puterea cea prea ntrarmat, iar ntrupndu-se Cuvntul, a pierdut pcatul cel prea ru, Domnul cel prea slvit, c cu slav sa proslvit.

uminndu-te Printe cu lu mina dumnezeescului fulger, viafa ta o dai lui Dumnezeu, din copilrie alegnd pre str lucirea cea purttoare de lu min a fecioriei, prin care te-ai asemnat curfiei celor fr de trupuri. Avnd ndrepttor Duhul cel prea cinstit i dumnezeesc, curat ai primit shima monahi lor cea cu chip dumnezeesc, i luminndu-te de raza cea cu mult lumin, ai petrecut cti gnd viat foarte curat, pur ttorule de Dumnezeu. Intrindu-te cu puterea Cru cii, ai vetejit patimile trupului, i prin cugetarea nvturilor

u ntunerec sa mbrcat odinioar soarele, vzndu-te spnzurat pre lemn Mntuito rule. Iar cele de desubtul p mntului sau spimntat, i mor{ii sau sculat, pietrile sau despicat, i toate cele cereti sau nfricoat; iar Fecioara cea prea curat stnd lng Crucea ta, plngea, ludndu-te pre tine, Iubitorule de oameni.

22

LUNA APRILIE

Duhului fi-ai luminat cugetul, ctignd avere necheltuit a dumnezeetii vederi, o Nichito prea nelepte.

viafa Cuvioase, fiind mpodobit cu frumusefea, i bogat de da ruri frumoase, ntru care sa ntrit inima ta.
Slav...

Luminndu-te fericite cu n
treaga nelepciune i cu cu rie, te-ai nlat ctre svrire sfinit; cci te-ai mpodobit cu vemntul preoiei cel prea lu minat, cunoscndu-te mijlocitor al dumnezeetilor taine, cuvi oase Nichito.
i acum, a Nsctoarei;

Slav...

Fiind mpodobit cu bunt ile, ca soarele ai strlucit ntre cetele sihastrilor, o Nichito de Dumnezeu cugettorule! Pen tru aceasta veselindu-ne, te fe ricim Cuvioase.
i acum, a Nsctoarei:

ai aleas dect toat zidi rea cea vzut i cea nevzut, te-ai artat prea curat pururea Fecioar, c ai nscut pre Zi ditorul, precum bine a voit a se ntrup n pntecele tu. Pre carele roag-1 cu ndrz neal, s se mntuiasc sufle tele noastre.
Peasna 3-a, Ir m o s : Inflorit-a pustia ca crinul...

Avnd ndrzneal ca o Maic ctre Fiul tu, roag-te Stpn, s ajute norodului i turmei tale, iar semefiile celor frdelege s le sfrme.
Irm o su l:

Inflorit-a pustia ca crinul, Doamne, biserica pgnilor cea stearp prin venirea ta, ntru care sa ntrit inima u mea .
Sadealna, glasul al 4-lea. Podobie : Degrab ne ntmpin...

ereasc viefuire avnd mM'rite, te-ai fcut lumintor bunei credinfe cu chip luminat i strlucit, mpodobit cu dum nezeeti daruri. Omorndu-fi cugetele trupu lui, ai nviat ndumnezeirea su fletului prin buntate cu cuget dumnezeesc, i te-ai nvrednicit viefii celei nepieritoare. C u bucurie f'ai svrit

Petrecut-ai n munfii linitei nfelepte, hrnitu-te-ai artat n cetile nfrnrei, nlfatu-te-ai despre amndou prfile, prsit-ai vieuirea dezmierdrei celei pmnteti, ajuns-ai la lo caul slluirei celei cereti, ntru care rogi pre Dumnezeu pentru noi.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

C u multe greeli fiind ntu necat Ia cuget eu nestmpra-

IN T R E I

Z IL E

23

tul, chem ctre mine a ta grab nic sprijineal, Nsctoare de Dumnezeu, lumineaz-mi ochii sufletului, lucete-mi lumina cea strlucit a pocinei i m mbrac cu armele luminii, Preacurat.
A Crucit, a N sctoarei:

scuturnd patimile, i mbrcndu-te cu neptimire, fericite Printe. O a o jertf fr prihan, ti-ai adus viaa lui Hristos P rinte, plin de dragoste dum nezeeasc, fiind nfrumuseat cu podoaba sihstriei, prea fe ricite.
__________ 4 * *

ac te-a vzut nlat pre Cruce prea curat Maica ta, Slav... pre tine Cuvntul lui Dumne zeu, ca o Maic plngnd a L imbutiile eresului celui zis : Ce minune nou i strein pierztor de suflet artat le-ai este aceasta Fiul meu? Cum defimat prea fericite, cinstind te mprteti cu moartea, dumnezeeasc nchipuirea lui cela ce eti viata tuturor, vrnd Hristos i a Maicii lui Dumca un milostiv s nviezi pre | | nezeu, i a tuturor sfinilor, prea cei mori? sfinite.
Peasna 4-a, I r m o s : i acum, a Nsctoarei:

enit-ai din Fecioar nu sol nici nger, ci tu nsuti Domnul te-ai ntrupat, i mai mntuit pre mine tot omul. Pentru aceasta strig Slav puterii tale Doamne". P rin curirea sufletului artndu-te tietor de rdcinile patimilor, de Dumnezeu pur ttorule, ai dezrdcinat toat nelciunea cea pierztoare de suflet a tuturor vrjmailor lui Dumnezeu, nvttorule de cele sfinte, prea cinstite. P r im in d cununa biruinei prea fericite, acum te odih neti n locaurile cele cereti,

I re tine toi credincioii te tim liman de mntuire i zid nemicat, Nsctoare de Dum nezeu Stpn; cci tu prin rugciunile tale, mntueti din nevoi sufletele noastre.
Peasna 5-a, Irmos:

ijlocitor te-ai fcut lui Dumnezeu i oamenilor, Hristoase Dumnezeule. C prin tine Stpne, ctre P rintele tu nceptorul luminii, din noaptea necunotin, ei, aducerea am aflat", C a un blnd te-ai slluit n pmntul celor blnzi, N ichito njelepte, fcndu-te lup ttor pentru adevr, pururea

24

LUNA APRILIE S la v :

pomenite, i mpodobindu-te luminat cu cununa mrturi sirii. F iu luminii fcndu-te du pre dar, te-ai mulat acum Cu vioase, ctre lumina cea dum nezeeasc, ntru bucurie i ve selie, bucurndu-te vesel cu cetele ngerilor.
Slav...

Indulcindu-te acum de des ftarea cea nencetat i dum nezeeasc, n locaurile cele cereti, roag pre Stpnul i Domnul tuturor pentru noi, Printe.
i acum, a Nsctoarei:

Prta te-ai fcut desftrei celei negrite a raiului, cci te-ai artat liman prea linitit celor nviforafi i te-ai fcut hrnitor celor flmnzi, Fe ricite.
i acum, a N sctoarei:

Nscut-ai Fecioar fr de ispit de brbat, i veniceti Fe cioar, artnd semnele Dumnezeirii celei adevrate, a Fiu lui i Dumnezeului tu.
Ir m o s u l:

Roag pre Fiul tu i Dom nul, Fecioar prea curat, ca s druiasc panic mntuire celor robii de mprotivnic ntmplare, cari ndjduesc spre tine.
Peasna 6, Irmos : Intru adncul greelilor ..

[ntru adncul greelilor fiind ncunjurat, chem adncul milostivirii tale cel neurmat; din stricciune, Dumnezeule, scoate-m.
C O N D A C , glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus cutnd...

cele fericite ai J lJL aflat, Printe prea fericite, fcndu-te motenitor fericirii celei stpneti i dumnezeetei lumini. iind ndoite fclii lumi noase a mrturisirii i a sih striei, ai mers ctre ceruri, purttorule de Dumnezeu, Ni chito prea alesule.

JIT dejdiile

Dobndind viafa i cugetul cel ceresc, strluceti luminat ca soarele cu lumina faptelor, luminnd pre cei ce sunt ntru ntunerecul vieii, i ctre Dum nezeu aducnd pre toji, p rinte Nichito. Roag-te nen cetat pentru noi tofi.
Intru aceast L u n n 3 zile, pomenirea prea cuviosului printelui nostru Nichita Mrturisi torul, egumenul mnstirii Midichiei. Stih : Nichita ca o pasre din curse mntuindu-se din via, Zboar cu nelegtoarele aripi spre cereasca locuin. In a treia zi chiam pre Nichita cel ludat, Spre dumnezeeasca locuin cu adevrat.

jPururea pomenitul printele nostru acesta Nichita, dorind nc din pruncie nfrnarea poftelor i curia fecioriei, a

IN T R E I ZILE

2r>

locuit n muni, unde lucrnd toat bu ntatea, a crescut n cetatea linitei. i fu nlat i de o parte i de alta, si chivernisindu-se prin dumnezeesc cuvnt, sa artat minunat iconom al sufletelor, i preot credincios al lui Dumnezeu. Deci fiind gonit dela turma sa de lupttorii de icoane, ca un nchintor al dumnezeetilor icoane, fu osndit la amare iz goniri. i mulum ind ntru toate, i artndu-se lupttor iscusit, a clcat toat nelciunea iconomahilor cea strictoare de suflet, i fcu de se fcur muli m u cenici cu ndemnarea i cu nvturile sale. D rept aceea aprinznd ndoite f cliile mrturisirei i ale nevoinei, a luat i cununile ndoite din mna Domnului, ctre carele mutndu-se, sa odihnit.
In tr u aceast zi pom enirea s fn tu lu i m ucenic Elpidifor. S tih : fiind. Adevrat m ucenic Elpidifor prin sabie

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne, miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin.
Peasna 7-a, Irmos

orunca cea protivnic lui Dumnezeu, a tiranului celui clctor de lege, nalt vpaie a ridicat. Iar Hristos a tins cinstitorilor de Dumnezeu tineri, roua Duhului, cela ce bine este cuvntat i prea proslvit". Blndeea ta cea preste m sur a smerit la pmnt cruzi mea tiranului, omorndu-1 pre el cu nencetate rugciuni. Cci tie Domnul a face voia celor ce se tem de dnsul. unetul dogmelor tale, i fulgerul cel luminos al vieii tale au luminat lumea, lumi nnd pre credincioi, cu lumi nri de Dumnezeu luminate, i cu cuvinte i cu fapte str lucite, sfinite nvtorule, de Dumnezeu fericite.
Slav...

Pre D u m n e z e u n e m in c in o a s b u n ncredin are este a d u c n d . In tr u aceast zi, pom enirea sfntului nic D iu . m uce

S t i h : R u credinciosul, cu crm ida capul lui D iu a lovit, i ca pre u n vas al o la ru lu l-a zdrobit. In tr u aceast zi, pom enirea sfn tu lu i m ucenic Vitonie. S t i h : V itonie ntru a d n c fiind aruncat. Spre a proorociei svrire n u m ire a aflat. Intru aceast z i,p o m e n ire a sfn tu lu i m ucenic Galic. S t i h : De dinii fiarelor Galic fiind mucat, Dinii fiarei celei gndite i-a sfrmat. In tru aceast zi, pom enirea prea cuviosului p rin te lu i nostru llirie din m untele lui Mirs io n . S tih : D in M irsion, ctre Cer llirie te-ai dus. N u n s precum din muntele M slinilor Hri stos. In tru aceast zi, sfntul n o u l m ucenic Pavel ru su l, carele s a slobozit din robie i a. suferit m u c e n ia n C o n s ta n tin o p o l, la a n u l o mie ase sute optzeci i trei, de sabie s a svrit. Stih : De obte cu Pavel n u m ire a i er avnd, Acesta n o u nevoitor Pavel rus fiind. sabia

ntrindu-te cu puterea Mngitorului, ai scpat de cetele dracilor, i de laurile eresurilor, de Dumnezeu cugettorule, i te-ai suit ctre nlimea ce reasc, slluindu-fe acum cu cetele ngerilor celor fr de trup.
i acum, a Nsctoarei:

Sfnta sfintelor te nelegem

LUNA APRILIE

pre tine, ca pre una ce singur ai nscut pre Dumnezeu cel neschimbat, F e c i o a r nenti nat, M a i c nenuntit; cci prin dumnezeeasc naterea ta, nestricciune ai izvort tuturor credincioilor.
Peasna 8*a, Irmos: C uptorul cel cu loc...

pnului tu, Nichito, purttorule de numele biruinei, avnd mult ndrzneal si f sufleteasc mntuire cerind turmei tale mrite, art t orul e de cele sfinte.
i acum, a Nsctoarei:

u ai zmislit mai presus de fire n pntece, i negrit ai ns recnd preste toat simi cut pre cel nedesprit de Tatl, rea, de trei ori fericite, acarele a petrecut pre pmnt, cum te-ai apropiat ctre lumina Dumnezeu i om, Nsctoare cea nelegtoare, prea cinstite, de Dumnezeu Preacurat.Pen nvrednicindu-te vederii dum tru aceea te cunoatem mn nezeeti, umplndu-te de lu tuirea noastr a tuturor. min i strignd: Toate lucru

rile binecuvntai pre Domnul. Artat mbrcndu-te cu omorrea patimilor, ai purces ctre ceata cea purttoare de via, prea fericite, nfierbntndu-te de buna credin, lu minndu-te cu b u n t i l e i strignd: Toate lucrurile prea nlai pre Domnul. evoindu-te din pruncie cu toat buntatea de Dumnezeu cugettorule, ai plecat ctre ceata cea purttoare de via prea fericite, nfierbntndu-te de buna credin, luminndu-te cu buntile, i strignd: Toate lucrurile prea nlai pre Dom nul.
Binecuvntm pre Tatl...

Irmosul:
S ludm , bine s cuvntm...

uptorul cel cu foc oarecnd n V avi Ion, lucrrile sa desprit cu dumnezeeasca porunc, pre Haldei arznd, iar pre credincioi r corind, pre cei ce cntau : Binecuvntai toate lucrurile Domnului pre Domnul.
Peasna 9-a, Irmos: Fiul Printelui...

a unul ce erai curat, te-ai nvrednicit dumnezeetei luminri, strlucindu-te cu fe lurile buntilor, luminndu-te totdeauna cu cununa mrturi sirii. Pentru aceasta acum cin stim prsnuirea ta cea pururea W |W marita.

O u nelepciunea i-ai petre aut spre noi acum de j cut viaa Fericite ocrmuinsus Printe, stand naintea St

N P A T R U Z IL E

du-te de poruncile Mntuito rului. Iar acum dup ce a tre cut umbra, dupre vrednicie ai dobndit viaa cea venic cu bucurie, gritorule de cele dumnezeeti, prea sfinite.
Slav...

I'

INTRU ACEASTA LUNA


IN 4 ZILE. Preacuviosul printele nostru Iosif scriitorul de cntri, i Cuviosul printele nostru Gheoighie cel din Maleo. La D oam ne strigat-am, Stihirile Triodului i ale sfinilor, glasul al 2-lea. P o d o b ie :Cnd de pre lemn...

oarte de grab ai trecut turburarea celor trectoare, i te-ai aezat la limanul cel linitit al mpriei lui Hristos, bucurndu-te Nichito, c t r e carele povuete-ne printe i pre noi, cari te fericim, i cinstim pomenirea ta. ln primind ploaia cea cereasc n pntecele tu, Preacurat, ai nscut nou pre cela ce d nemurire tuturor oamenilor, cari se nchin lui, i te slvesc pre tine Nsc toare de Dumnezeu pururea ludat.
Ir m o s u l:

ca o

i acum , a Nsctoarei:

re umere lund Cruk cea>le-ai rstignit lumii, i ai urmat crri lor, celei ce din nefiin $ toate le-a zidit, Cuvntu lui lui Dumnezeu. Iar drago stea cea lumeasc i toat pati ma ai lepdat, de unde i str lucind cu buntile prin fapte dumnezeeti, ai ctigat mo tenirea cea venic, printe Iosife. Artatu-te-ai trmbi tinuitoare, deteptnd pre toi ctre cntarea cea duhovni ceasc, i organ micat de Dumnezeu, ludnd pre cetele cele dumnezeeti, i mrind pre toi sfinii, i propoveduind biruinele lor. Cci tu din izvoarele cele mntuitoare ai scos adncimea cuvintelor celor ce adap locaul lui Dumnezeu. istierie buntilor te -ai artat, i aprinzndu-te de dra goste, pre toi cei ce bine aupl-

iul Printelui celui fr de nceput D u m n e z e u i Domnul, ntrupndu-se din Fecioar sa artat nou, ca s lumineze cele ntunecate i s adune cele risipite. Pentru aceasta pre Nsctoarea de Dumnezeu cea prea lu dat o slvim".
i cealalt s lu jb a Utreniei d u p rnduiala P o stu lu i i Otpustul.

28

LUNA APRILIE

cut lui Dumnezeu n viat, ai aflat, cntnd cntri sfinite, i cu credin asemnndu-te acestora prin dumnezeeasc n dreptare. Crora fcndu-te prta prin chipul cel dumne zeesc, te-ai artat i mpreun prta dulcetei.
Alte Stihiri ale sfntului Gheorghe, glas i Podobie aceia.

ai ajuns la sfritul cel fericit de Dumnezeu purttorule, plin de zile, plin de fapte bune, i ai dobndit dumnezeeasca fe ricire, cuvioase Gheorghie.
Slav, i acum, a Nsctoarei.

( u tot sufletul fiind plecat


fierbinte, i mpreunat cu Dum nezeu a tot vztorul, ai lucrat roduri dumnezeeti ale Duhului: Linitea, nfrnarea, dragostea, ndejdea i ndelung rbdarea i blndeea, artnd cu mare cuviinf credina i buntatea, ca pre o cltorie ctre calea cea de sus, printe Gheorghie. I arul D u h u l u i slluindu se ntru tine, ca ntrun prea curat i blnd, te-a mpodobit cu fot felul de bunti, i te-a luminat cu multe feluri de da ruri Printe. Pentru aceea te-a i artat hold Iui Hristos cu purtarea de nume, ca unul ce ai arat ntelepfete brazdele cu getului tu, vrednicule de fe ricire Gheorghie. Bucurndu-te de ndejdea buntilor celor viitoare, prea lesne ai suferit ostenelele, ntinzndu-te cu osrdire Ia cele viitoare, i uitnd cele trec toare, prea nelepte, pn ce

Bucur-te scaunul cel ade vrat al lui Dumnezeu, i je tul mpratului. Bucur-te si criul vieii; bucur-te izvor ne deertat al sfineniei, vas de mir al Duhului, desftarea ra iului ; bucur-te ndulcirea cea tainic a sufletelor; bucur-te bucuria cuvioilor. Bucur-te veselia tuturor, celor ce a learg ctre tine, Mireas a lui Dumnezeu.
A Crucii, a Nsctoarei :

u plngeri tnguindu-se, i cu amare lcrmi udndu-i obrazul Mieluaua cea prea curat, se uita la Cruce, i n tinzndu-i minile striga: Fiul meu, unde m voiu duce acum? Pre cine voiu chema fiu; vai mie! Cum am rmas singur Fiul meu! lumina mi sa ntu necat, spintecati-v cele din luntrul meu, i v rumpe{i!
LA
Dou ale

U T R E N IE

CANOANELE. Sfinilor i Tripesneul Triodului dupre rnduiala Postului. C A N O N U L Sfntului Iosif. Peasna l-a, glasul al 2-lea, Irmos:

enifi noroadelor s cntm cntare lui Hristos

IN P A T R U Z I L E

Dumnezeu, celui ce a despr it marea, i a trecut pre poporul, pre carele l-a mntuit din robia Eghiptenilor, c sa prea slvit". Pre losif scriitorul de cn tri cu cntri s-l cinstim, cei ce cntm cntrile lui cele izvorloare de miere, ca pre unul ce dela cntri, la cnt rile cele venice sa mutat. Precum p r o p o v e d u i r e a proorocilor i a apostolilor a luminat tot pmntul, aseme nea i cntarea gurii tale a ri dicat lumea spre slava D um nezeului tuturor. D in pruncie dndu-te lui Hristos nlru nfrnare ai pe trecut losife, de unde te-ai i mbogit cu darurile cele dum nezeeti, cu ndejdea i cu dra gostea, i cu curata credin.
A N s c to a r e i:

celei n trei lumini Cuvioase, ai prsit lumea, i ntunerecul patimilor, i cu viat prea lu minat te-ai ncuviinat,Printe. C u purtarea de grij a lui Dumnezeu pov { ui ndu-t e Gheorghie, ai umblat pre c rarea, care duce ctre Cer, avnd ajutor pre nsui Fc torul de bine, i prea nduratul Dumnezeu.
Slav...

>

A ocrmuindu-le de Dumnezeu, i luminndu-te cu Darul punerii de fii, ai petre cut Printe viejuirea cu cuviin i cu dreptate.
i acum , a N scto are i:

vndu-fe pre tine ntrire i folositoare noi, cei ce te mr turisim Nsctoare de Dum nezeu Curat, ne mntuim de ntreite valurile vieii, Fecioar cu totul fr prihan.
Peasna 3-a, I r m o s : Intrete-ne pre noi ntru tine...

u vntul cel proorocesc odinioar te-a propoveduit pre tine u dumnezeeasc i mun te sfnt, Nsctoare de D um nezeu Fecioar, podoaba dumnezeetilor ptimitori.
Alt C A N O N al sfntului Gheorghie. Al cruia acrostih la Greci este a c e s ta : ' C n d ostenelile tale, o Printe cu osrdie. Peasna l-a, glas l Irmos acela.

u iubirea curiei ai m#blnzit pre Dumnezeu, ca s-i dea ie ajutor, i aflnd pre prinii ti, i-ai dobndit ndejdea ta Printe. Artnd cunotina drago stei celei adevrate, i cas, i lucrare, i nelepciune, care i sa dat ie deia Dumnezeu, ca un Iov ai deschis ua tuturor.

luminat cu l u m i n a dumnezeetei S t p n i r i Effi

30

LUNA APRILIE Ir m o s u l:

C a un Iosif cel viteaz odi nioar n Eghipet prins fiind de minile varvarilor, |i-ai pzit Darul cu credin i cu sme renie prea bogate.
A N sctoarei:

ntrete-ne pre noi ntru tine Doamne, cela ce prin lemn ai omort pcatul, i frica ta o sdete n inimile noastre, celor ce te ludm pre tine".
Sedealna, glasul al 4-lea. Podobie: Artatu-te-ai astzi lumii. .

Raiu nfrumuseat avnd n mijloc pomul nestricciunei, pre lisus Hristos Domnul, te-ai artat Fecioar, pentru aceasia te fericim.
Alt Canon, Irmos acela :

Bucurndu-te tu, ai umblat neabtut pre calea vieii, care Slav, alt Sedealn, glasul al 3-lea. Podobie : De frumuseea fecioriei.. trece ctre veacul cel fr de margine, i te-ai slluit n lo Dorit -ai de Hristos cel prea caurile cele venice, prea fe i frumos, i ai urt patimile trupu ricite Gheorghie. lui, ngerete viejuind pre p mnt Gheorghie. Pentru a ia(a ta a fost luminat, cu ceasta prznuim sfnt ador vntul tu sa artat ndulcit cu mirea ta i mbrim sicriul sare ntru dumnezeescul Duh moatelor tale, din carele izGheorghie, dumnezeeasc r vorti tmduiri nou, celor srire a dumnezeetei holde. ce cu dragoste te cinstim pre Slav... tine Printe. i acum, a Nsctoarei: C a unul ce te-ai nvrednicit a fi Fiu lui Dumnezeu prin C nd a venit spre tine Ns Botez, ai motenit averea cea ctoare de Dumnezeu, glasul printeasc prin curirea vieii, cel curat, atuncea cele cereti prea fericite. cu fric se veseliau, i cele p i acum, a Nsctoarei: mnteti cu dragoste se bucu Fii ntrire, scpare i aco rau. Cci un praznic sa fcut permnt, celor ce cu credinf la amndou prile, cnd a iz alearg Ia tine Nsctoare de bvit de moarte pre cel nti zidit. Pentru aceasta mpreun Dumnezeu Fecioar, i te ve cu ngerul strigm jie: Bucu stesc pre tine Maica lui Dum r-te ceea ce eti plin de Dar. nezeu.

A rtatu-te-ai blnd i smerit i linitit, pzind i mplinind cuvintele cele dumnezeeti ale Stpnului tu, carele sa uitat spre tine Printe, i n locaul cel de sus te-a slluit.

N A Crucii, a N s c to a r e i:

P A T R U ZILE Alt C a n o n , Irmos a c e la :

31

O e a neispitit de nunl, C u rata i Maica ta Hristoase, vzndu-te pre tine mort spn zurnd pe lemn, ca o Maic tnguindu-sea grit: Ce ji-a rs pltit fie norodul cel frdelege i nemulumitor al jidovilor, ca rele cu multe i mari darurile tale, Fiul meu, sa desftat? Ins laud pogorrea ta cea dumnezeeasc.
Peasna 4-a, Irm os :

iind mpodobit cu frumu seile buntii, i cu obiceiuri luminate, ai zburat ctre Dum nezeu, fericite Gheorghie. Prsit-ai turburarea celor trectoare ale pmntului, apucndu-te de linitea vieii celei iubitoare de Dumnezeu, cuvi oase Gheorghie. ] raele frdelegii nau pu tut s turbure sufletul tu, pentruc te-a adpat pre tine prul desftrii cereti.
Slav..,

uzit- am Doamne auzul rnduelei tale, i te-am proslvit pre tine, unule iubitorule n de oameni". cea gnditoare i ndreptarea cea cu hotar a c lugrilor te-a artat pre tine Hristos, prea cuvioase Printe. A rtat-ai viaa ta ca un pod al smereniei, cel ce trece ctre viaa cea adevrat, de D um nezeu nelepite Iosife. ntmpinndu-te te a fericit pre tine Stpnul, Printe, ca pre unul ce dai la vreme m sura grului Cuvntului.
A Nsctoarei:

S ocotina

L und aminte totdeauna de dumnezeeasc cugetare prea nelepte, ai lepdat cugetrile cele n e s t a t o r n i c e , printe Gheorghie.
i acum , a Nsctoarei:

Binecuvntm Preacurat, pre cel ce sa ntrupat din pn tecele tu, i pre tine bine te cuvntm, ca pre o Maic a lui Dumnezeu.
Peasna 5-a, Irm os:

Strlucit-ai Doamne lumin, celor ce sunt n noapte i ntru ntunerecul greelilor, purtndu-te n pntecele prea curatei Fecioare.

ttorule de lumin i F ctorul veacurilor Doamne, ntru lumina poruncilor tale povuete-ne pre noi, c afar de tine pre alt Dumne z e u nu tim".
m

I
f

Fiind pre pmnt, cu credin ai ludat pre sfini prea cuvi-

&

LUNA APRILIE

oase, cari mpreuna acum au zind cntri, te bucuri, nencetat ludnd pre Domnul, nelepte. rgnd pre toi ctre poc in i ctre mrturisire, puru rea ai adus lui Dumnezeu ru gciuni, ca s ctige iertare. I oat viaja ta petrecndu-o ntru lucrurile cele sfinte, ca un negutor adevrat ai adunat tie Cuvinte, i fapte ca o piatr de mult pre.
A Nsctoarei :

ctigat inim curat, prin care te-ai nvrednicit a vedea pre cel nevzut de toi, printe Gheorghie.
i acum, a N sctoarei:

5 aina cea mai presus de minte a naterii tale, cu adev rat este nepriceput i nen eleas de tot omul, Fecioar Stpn; cci ne-ai nscut nou pre cel ce cu adevrat este Dumnezeu.
Peasna 6, Irmos : Intru adncul greelilor...

D e ispite i de viforul cuge telor, i de toat mnia, i de tot pcatul, de foamete, i de pierzare, i de munca cea ve nic mntuete-ne pre noi, prea curat Fecioar.
Alt C anon, Irmos acela:

pre mulimea cea mpestrit a cntrilor tale ca spre o temelie luminat strlucindu-se Biserica lui Hristos, gonete adormitarea cea pier ztoare de suflet. uvintele tale ca un burete sau artat celor scrbii cu su fletul i cu duhul, curtind toa t ntristarea. elor nsetoai de Cuvn tul cel mntuitor, i ngrai cu desftrile cele trupeti, n doit tmduire fr zavistie ai druit, prea cuvioase Iosife.
A Nsctoarei :

iat i fericire nemuritoar ai dobndit Printe nelepte, svrind dumnezeetile sui uri, fiind ntrit cu ndejdea i cu credinja cea bun, prea fericite. i iind mpodobit cu smere nia lui Hristos Cuvioase, artat te-ai nlat ctre buntate nnalt, Gheorghie de Dumne zeu cugettorule, fcndu-te hold ariei celei dumnezeeti.
Slav...

^re mine cel rtcit n ca lea vieii, i czut n calea p catelor, ndrepteaz-m, Stp n, n crarea pocinei.
Alt Canon, Irmos acela.

P rin nfrnare desvrit ai artat topirea trupului, i ai

Artat fiind ntrit cu ajuto-

N P A T R U Z IL E

rul Duhului sfnt, te-ai artat j dobndim mngere delaDumnezeu, cerind ajutorul tu fierbinte izgonitor vicleniei du Sfinte. hurilor, pururea pomenite feri ntru aceast lun, in 4 zile pomenirea prea cite Gheorghie.
cuviosului printelui nostru de cntri. Iosif sciinorul

iind mpodobit cu nl rile neptimirii, te-ai mbrcat luminat cu haina c u r {iei Gheorghie, linitind turburarea patimilor.
Slav...

Stih : T u Printe ai fost Dum nezeului viu, dumnezeesc ludtor, Iar eu sunt al tu d up moarte nou ttor. Pre Iosif cu cntri s-l cinstim n a zi a lui Aprilie, Pre cel ce cu facerile sale a pricinuit ricii veselie.

celui cnpatra Bise

rin sabia cea de vpaie ai trecut nelepte i te-ai n vrednicit desftrii raiului, fiind mbrcat cu arma Crucii cea nesfrmat, printe Gheor ghie.
l acum , a Nsctoarei:

L a tine mi-am pus ndej dile slvirii mele, Maic puru rea Fecioar, i pre tine te pui nainte folositoare vieii ntrit i nemicat.
I r m o B u l:

Intru adncul greelilor fiind ncunjurat, chem adncul milostivirii tale cel neurmat; din s t r i c c i u n e , Dumnezeule, scoate m .
C O N D A C , glasul al 4-lea. P odobie : Cela ce te-ai nlat...

C el ce eti ca un izvor nedeertat al pocinei, i d ttor mngerii celei fr de sfrit, i adncime umilinei Iosife, d-ne nou lacrmile pocinei celei dumnezeeti, prin care plngnd aicea, s

P rea cuviosul acesta Iosif a fost din Eparhia Siciliei, din prini anume Plotinu i Agata. Deci era bine credin cios i blnd la obiceiu, i ndeletnicindu-se pururea spre deprinderea dumr.ezeetilor Scripturi. Deci ncpnd patria lui n minile Agarenilor, a mers cu maic-sa i cu fraii si la Ptlopones, i de acolo la Tesalonic, unde se i clu gri, i intr n duhovnicetile nevoine. Deci patul lui era pmntul, aternutul lui o piele, iar haina lui proast i s rccioas, hrana lui puin pine, i butura ap. Sta n picioare toat noap tea la rugciune i cu ngenunchiere. Tot deauna cntri avea n rostul su, lucrul minilor sale era frumoasa scrisoare, iar cnd prsea scrisoarea, avea citirea dumnezeetilor Scripturi. Dintru acestea se fcu aa de blnd i de nelept, ple cat, fr de rutate, ntreg la minte, i cte urmeaz acestora. Carele avnd o bogie ca aceasta de fapte bune, se hirotoni preot. i n scurt vreme se duse la Constantinopol cu sfntul Gri gorie Decapolitul, cu carele sa nchis n biserica sfntului mucenic Antipa, veselindu-se n grele petreceri, i n cile vieii pustniceti. Iar de vreme ce r sri eresul cel hulitor de Hristos, al lup ttorilor de icoane, fericitul acesta nc purcese s mearg la Roma, rugat fiind de oarecari, i aflndu-1 corbiile varvarilor, l duser legat la Crit, i bgndu-1 n nchisoare, nva pre toi calea mntuirii, i a mntuit pre muli din minile diavolului, unde artndu-i-se oa-

34

LUNA APRILIE

recarele om cu sfinit cuviin dela Mira I rteasa, care a ntrit ortodoxia, i f cnd laude multor sfini, a rposat, i Lichiei, i zise: Aicea sunt, ci primete aceast crticic, i el lund-o citea i sau ngropat cinstitele lui moate la cnta acestea: Grbete ndurate, i srmnstirea unde i acum se afl. Deci guete ca un milostiv spre ajutorul noDumnezeu vrnd s arate oamenilor cin stru, c poi voind>. i aceast cntare, stea ce o a luat dup moarte sfntul o minune! se fcu dimineaa lucru aevea. acesta Iosif, a iconomisit un chip ca aCci atuncea murind Teofil nceptorul cesta: Oarecine avnd un rob trebui eresului, i lu iar biserica lui Hristos tor, carele fugindu-i, merse la sfntul podoaba i buna cuviin a cinstitelor Teodor Tiron, cel numit Fanerot, de-1 icoane. Pentru aceasta atuncea i cinsti rug ca s-i arate robul. Deci aflndu-se tul acesta Iosif slobozindu-se dela nchi la biseric trei zile i trei nopi, i ncsoarea Critului, se duse la Constantinonelegnd nimic, se mhni, i vru s se pol, i dobndind dela oarecine o parte duc. Deci fiind la Utrenie, i citindu-se din sfintele moate ale sfntului apostol cuvntul de folosin sufleteasc, a ador Bartolomeu, fcu i o biseric n numele mit puin, i vzu pre mucenicul, unde-i Apostolului, mpreun cu cinstitul Grizise: Pentruce te-ai mhnit o omule? S gorie. Pentru aceasta aflndu-se n grije tii c ast noapte a rposat poetul Iosif, i n gndire mult, a-i impodobi praz i fu cinstit de noi de toi sfinii, pre cari nicul cu cntri cuvioase i tropare. Deci ne-a cinstit sfntul lui suflet. i acum se ruga cu lacrmi i cu suspinuri, ca s dar am venit s-i spui, du-te n cutare dobndeasc ceeace dorea, pe care a i loc, c-i vei gsi robul, pre carele caui. dobndit-o. Cci vzu un om nfricoat Intru aceast zi, pomenirea cuviosului p cu chip apostolesc, carele ridic sfnta rintelui nostru Gheorghie din Maleo. Evanghelie de pre sfinita mas, i o Stih : Gheorghie cu bucurie sufletul i-a dat, puse pre pieptul lui, i apoi l binecu Lucrtorului de sufltte sditorului trupurilor vnta. Deci aceasta era nceptura dumcu adevrat. S a ridicat ntru a patia zi a lui Aprilie. nezeescului Dar. Cci de atuncea i n La nlimea cerului Gheorghie. urm fr de trud i prea lesne alc tuia sfinitele cntri, i le da ceior ce Intru aceast zi, sfnta muceni Fervut, i slujnica ei, i cu (soiile) ei. nsoitoarele cereau, cum socoteau unii cum c nu le scoate dela sine, ci le nva nti dela Stih : Singur m plzmueti Hristoase ndoitule cu firea, alii, apoi le zice de rost, i aa ie d Dar m ai pre mine Fervut ndoit prin celor ce le pofteau. Dar nu era aa pri herstruire. cina, precum aceia socoteau amgindu-se, D ou adevrate roabe ale Stpnului D um ci era dat din dumnezeescul Dar a le nezeu, izvodi. Drept aceea era de gurile tuturor Sluga i Stpna au fost tiate de herstru. ludat, i de toi dorit i iubit, nu numai cestea au fost pre vreme lui Sade cei proti i de boieri, ci chiar i de vorie mpratul persesc, surori fiind sfn mpraii cei de atuncea. i fu osndit tului Simeon Episcopului, carele a suferit la izgonire de Varda Kesarul, moul m mucenicia n Persia, mpreun cu ali o mie. pratului Mihail, de vreme ce-1 mustrase i fiindc mprteasa ptime de oare Sfntul. Ci iar numai dect chemat care boal, au fost clevetite acestea, c din izgonire, i lu pre seama lui paza fac doftorii otrvitoare. Deci prinse fiind, sfintelor vase ale sfintei biserici a lui sau nfiat la arhimagul, i dezvinovDumnezeu, fiind Patriarh minunatul Ignaindu-se de prihana pus asupra lor, spu tie, dup a crui adormire fu primit i neau c sunt cretine, i c nu este iertat cinstit de neleptul Fotie, c acesta a cretinilor, a face asemenea otrvitoare fost Patriarh dup Ignatie. i nevoindulu:ruri. Deci primind acum ele ndoit se pentru dreapta credin, fu izgonit la vinovie adogndu-se pre lng otrav Cherson. Iar dup moartea lui Varda liberndu-se de acolo de Teodora mp- l| i pricina credinei, li sa dat hotrre

IN P A T R U Z IL E

de moarte; i fiind ntinse i legate de pari, de grumazi i de picioare, au fost tiate n dou cu herstrul, i bucile lor, fiind spnzurate pre lemne; trecnd pre acolo mprteasa, i-a luat vindecare, cci a zisese prii, c ntru bit chip nu se poate vindec, dac nu va trece printre trupurile cele moarte ale sfintelor femei.
Intru aceast zi, pom enirea prea printelui n o stru Puplie. cuviosului

i dup somnul morfii teai silit a nu avea nchii ochii ti cei sufleteti, cci cni cn tri cu cei ce cnt: Dumnenezeul prinilor notri bine eti cuvntat. ericind cu osrdie cetele mucenicilor celor nenumrai ai primit cununa muceniei P rinte, i nencetat mpreun cu dnii cnfi: Bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri. a o tmduire pcatelor celor mari, pre mrturisire ai pus nelepte, celor ce cnt cntrile tale: Dumnezeul p rinilor notri bine eti cuvntat.
A N sctoarei:

S t ih : in ceruri Puplie plata i este mare, U n d e suindu-te, bucur-te i f strigare. In tru aceast zi, prea cuviosul printele n o stru P laton e g u m e n u l m nstirei Studiilor. Stih : P lato n prea b u n p lzm uire sa plzm uit, Am estecndu-se strein amestecare, cu D u m nezeu cel ce l-a zidit. In tr u aceast zi, trei sfini prea cuvioi: T e o n , S im e o n i F o r v in , cu pace sau s vrit. S t ih : rei suflete nentinate fiind prim ind, L o c u le al dum ne zee tilo r suflete celor n e n tinate sunt. In tru aceast zi, pom enirea prea cuviosului p rin te lu i nostru Z o s im , carele a ngropat pre sfnta M a ria E g h ip te a n c a . Stih : M ai nainte Z o s im pre Maria n via n t m p in n d , Iar a c u m a m n d o i u n it s u n t vieuind. Intru aceast zi, c u v io s u l T e o n carele a sihstrit n M n s tire a P an to crato ru lu i, iar mai n u r m sa fcut E p isco p T e s a lo n ic u lu i cu pace sa svrit. S tih : T e o n proestoia cea de jo s lsnd, n a in te a P roestosului tu tu ro r acum se afl stn d .

Cu ale lor sfinte rugciuni, miluete-ne i ne mntuete A m in .


Peasna 7-a, Irm o s:

Doamne, pre noi,

ufletul cel cumplit ntune cat cu clcrile cele viclene cu razele cele curate ale luminei tale ndrepteaz-1 ctre lu min, ca una ce eti ua lumi nii, Nsctoare de Dumnezeu Fecioar, ca cu cntri s te slvesc pre tine.
Alt Canon, Irmos: C hipul cel de aur...

itori prea nvai sau artat tinerii oarecnd. C din suflet cuprins de Dumnezeu teologhisind cu buzele au cntat: Dumnezeul cel mai pre sus de dumnezei al P rinilor i al nostru bine eti cuvntat".

I ntrindu-i-se chipul cu pu terea lui Hristos printe Gheor ghie, cu tria lui ai izgonit ce tele celor ce te urau, puind mprotiva lor Crucea, cu care fiind pzit, cntai: Bine eti cu vntat Dumnezeul prinilor notri.

LUNA APRILIE

fericit eti, i bine-ji va fi acum prea fericite Gheorghie, c ai luat rspltirea ostenelelor, i a trudelor tale, i m preun cu ngerii strigi Dom nului : Bine eti cuvntat Dum nezeul prinfilor notri.
Slav...

II

Duhul, mult nmulire ai ar tat, ca nu numai pre tine nsuti s te ntreti a sluji Ziditoru lui, ci i pre tofi cei ce te pri veau pre tine. iMerutatea ta i vrsarea dragostei tale, de trei ori feri cite, a artat chipul lui Hristos cel iubitor de oameni ctre carele nencetat strigai: S-l nl|m ntru tofi vecii.
A Nsctoarei:

Loca luminat te-ai fcut lui Dumnezeu, printe Gheorghie, artndu-te scaun simjirei i ntelegerei, plin de sfinenie, str lucind cu credina i cu Darul, i strignd: Bine esti cuvntat Dumnezeul prinilor notri.
i acum, a N scto are i:

fenic luminii i nor lu minos, i loc de sfinjenie te-ai artat, ceea ce eti neispitit de nunt. Cci negrit ai pri mit pre Cuvntul cel sfnt al sfinilor pre carele ludndu-1 strigm fie: Bine eti cuvntat, ceea ce ai nscut pre Dum nezeu cu trup.
Peasna 8-a, Irm os: In cuptorul cel cu foc ..

O nfricoat tain! O auzire nspimntat! Cum a n scut Fecioara, cu unirea cea negrit, pre Cuvntul cel ce sa asemnat nou, rmind precum i naintea naterii cu rat n veci.
Alt Canon, Irmos : Pre Dumnezeu cel ce sa...

ocotind cu adevrat viata aceasta ca o umbr trec toare, te-ai nevoit a ctiga viata cea nestriccioas. Pentru aceasta ai zidit multe mn stiri cinstite, spre mntuirea sufletelor. A vnd dreptate ctre cei blnzi, i ctre cei sraci cu

M utatu-te-ai c t r e viaj nestricat, i ctre desftarea cea nevetejit, ctre slava cea venic, i ctre lumina cea nenserat Printe c te-ai artat hold lui Dumnezeu pre carele l prea nlm ntru toji vecii. C a un rob lui Hristos, ca un slujitor i ispravnic tainelor lui, te-ai fcut povuitor ner tcit, tmduind patimile su fletelor i al trupurilor, cuvioa se Gheorghie.

IN P A T R U Z IL E B in e c u v n t m pre tatl...

37

oad plin de nevoine te-ai adus n aria lui Hristos, Printe, i ca un strugur copt puindu-te n linurile cele cere ti, ne izvorti vin de umilina nou, celor ce te cinstim prea fericite.
i acum , a Nsctoarei:

de Dumnezeu, mpreun cu Boteztorul, proorocii, preoii, i otile mucenicilor mpre un cu pustnicii, cu cuvioase laude te ncuviineaz pre tine losife. N u nceta ai aduce aminte de turma ta cea cuvnttoare, ci precum fiind viu, nelepte, ai fost aprtor, aa fii i acum dnd viaa cea nestriccioas i curind de patimile cele trupeti i sufleteti prin rug ciunile tale cele ctre Hristos, printe losife.
A N s c to a r e i:

odul pitecelui tu mi sa artat mie pricin de via nestricat, i de desftare venic, prea curat Nsc toare de Dumnezeu. Pentru aceea bucurndu-m strig ie, glasul Arhanghelului: Bucurte Fecioar!
Irm o s u l: Sa l u d m , bine sa c u v n t m ...

Pre Dumnezeu, carele sa pogortn cuptorul cel cufoc , la coconii evreeti, i vpaia ntru rcoreal o a prefcut, ca pre Domnul ludai-1 lucru rile, i-l prea nlai ntru toi
7 Jvecii
u P e asn a 9-a, Irm os : Pre D u m n e z e u C u v n tu l...

N u nceta Fecioar rugnd pentru noi pre Fiul tu, pre Dumnezeu cel iubitor de oa meni, c pre tine te-am cti gat ndejde, i cu aprarea ta ne izbvim din nevoi i din patimi, de greeli i de du reri, cei ce cu credin te slvim.
Alt C a n o n , Irmos acela :

a pre nite lespezi scriind n sufletul tu cel curat chipurile buntilor prin lu crare, ai dat tuturor sfinilor, aducnd ndoit cntare bun tilor din fapte, i din laud vrednic de primire. elele cele ngereti, adu narea apostolilor, Nsctoare

iind ntrit cu credina, i ngrdit adevrat cu puterea lui Hristos, prea fericite, ai scpat de laurile dracilor, i fugind de toate npdirile i mestriile lor, ai sttut naintea Stpnului tuturor, veselindu-te Gheorghie. oat dorirea ta Printe, mutndu-o ctre Dumnezeu i

38

LUNA APRILIE

ndulcindu-te de dumnezeea sca frumusee de care toaf firea dorete, te-ai mpodobit pre sine-i cu privirea i cu fapta, i cu viaa prea luminat. Pentru aceea te fericim P rinte.
Slav...

INTRU ACEAST LUN


IN 5 ZILE Sfinii mucenici: Claudie, Diodor, Victor, Victorin, Pappia, Nichifor, i Serapion, i sfinii mucenici: Teodul i Agatopod. La Doamne strigat-am, Stihirile, glasul al 4-lea. Podobie: Ca pre un viteaz...

N u nceta Printe a te ruga nencetat lui Hristos pentru noi, cei ce cu credin svrim pomenirea ta ca s ne mntuim de ntreite valuri ale suprrilor i de furtun, de primejdii i de patimi, rugndu-te ca s dea lumii pace.
i acum,

Nsctoarei:

Pre Cuvntul, cel ce er mai nainte fr de trup ca un Dumnezeu, din Du mn e z e u , singur l-ai nscut ntrupat spre nnoirea i mntuirea tuturor oamenilor. Drept aceea toi credincioii cu laude te slvim prea ludat Fecioar.
Ir m o s u l:

mpungndu-vi-se ochii, degetele tindu-vi-se, i coastele strujindu-vi se, i spnzurndu-v, i zdrobinduvi-se oasele, i cu sabie tindu-v mdulrile, zdrobind i voi capul celui viclean, nu vai lepdat de Mntuitorul tuturor; i cu bun cuvntare nu ai jertfit idolilor, mriilor mari lor Mucenici. mpreun cu Claudie s cin stim pe Nichifor mritul, pre cinstitul Diodor i pre Victor, pre Victorin, pre Pappia i pre Serapion, pre ceata cea cu numrul de apte, adunarea cea prea sfnt, Biserica cea ntreag, pre poporul carele a tiat cu sabia brbiei toate mulimile dracilor. Cei rvnitori ptimirei celei sfinte a lui Hristos, prin dumnezeescul Dar gonesc patimile sufletului i ale trupului. Stlpii cei necltii, lumintorii credin cioilor, cei ce au ucis pre cel

Pre Dumnezeu C u v n t u l cel din Dumnezeu, carele cu negrit nelepciune a venit s nnoiasc pre Adam cel czut ru prin mncare ntru stricciune, din sfnta Fe cioar negrit ntrupndu-se pentru noi credincioii, cu un gnd ntru laude l slvim".
S V E T IL N A glasului de 3 ori. i cealalt slujb a Utreniei dupre postului i Otpustul. rnduiala

5 T D

'6k3!Gv
IN C IN C I Z IL E

viclean, limanurile cele prea linitite ale celor ce cad n furtun, Mucenicii cei ce locuesc ntru cele de sus, dupre vred nicie s se mreasc.
Alte Stihiri ale sfinilor m u c e n ic i: Agatopod, glasul l-iu. P o do b ie: Teodul i Ceea ce eti b ucuria...

dumnezeetei ploei tale celei de ajuns, stinge-le Fecioar, ca i eu precum cei trei tineri s muljumesc lui Dumnezeu ce lui dintru tine, slvind i bine cuvntnd Darul tu Stpn.
A Crucii, a N sctoarei:

atimile i ostenelile nso irii celei dumnezeeti mpreunndu-se cu credin, au ntra ripat cugetele ctre asemenea rvn, rugnd pre Hristos cu osrdie i zicnd: Cel ce ca un bun ai prea mrit pre sfini, ntrete-ne i pre noi ntru frica ta. hemrile cele cu un nume numite primind nelepilor, i lucrrile cele dumnezeeti ase menea svrind rbdtorilor de patimi, ai lucrat lui Dum nezeu ntru crrile cele drepte, i cu adevrat ai but paharul cel mntuitor al muceniei. u m n e z e i r e a ca alt mare tind, n pmntul neptimirei, ntru mpria cerea sc, dupre vrednicie ai intrat unde curge prul hranei i strlucete lumina cea nes chimbat i pururea fiitoare, Mucenici ai lui Hristos.
Slav, i acum , a N sctoarei:

Dac a vzut ridicat pe Cru 2 e) ce pre Mieluelul, Fecioara i cea cu totul fr prihan, tnguindu-se striga: Dulcele meu S T jI Fiu! Ce vedere nou i prea slvit este aceasta; cum cel RS ce ii toate cu mna, pre lemn te pironeti cu trupul.
f i

LA

U T R E N IE

CANOANELE. D o u ale Sfinilor i T riodul. CANONUL cel dinti. Al crui acrostih la Greci este acesta: Cinstesc darul cel ineptit al Mucenicilor. Facerea lui losil. Peasna l-a, glasul al 4-lea, Irm o s :

dncul mrii Roii cu urme neudate, pedestru V trecndu-1 Israil cel de demult, cu minile lui Moisi, n chipul Crucii, puterea lui Amalic n pustie a biruit".
yy yy

Pornirile cele arztoare de foc ale patimilor celor cu topierztoare, cu stropirea

vrind cltoria cea sfnt sfinilor Mucenici, stai naintea scaunului lui Dumne zeu cu slav, purtnd cununi, luminnd lumea cu razele lu minii Duhului. S se mreasc astzi ceata

40

LUNA APRILIE Slav...

cea dumnezeeasc a ptimitorilor celor apte Ia numr, care strlucete sfin|it cu podoabe dumnezeeti, i pururea dnuete cu cetele celor fr de trup. D upre lege trecnd nevoin(a muceniei, nelepilor, i cu trie suferind npdiri de tot felul de chinuri, bucurndu-v ai primit motenirea cea ve nic.
A Nsctoarei:

O.mplndu-v de apele Du hului celui fctor de via, pre cei ce erau topifi de zduful nenelegerii, i-ai adpat cu lucrarea cea bun sfinilor, supuindu-v p o r u n c i l o r celor dumnezeeti.

& re Mntuitorul i a tot f


ctorul Domnul l-ai purtat n pntece, pre carele Agatopod mpreun cu mritul Teodul, lau mrturisit a fi adevrat Dumnezeu i om, Fecioar Maic prea curat.
Peasna 3-a, Ir m o s : Se veselete de tine...

i acum, a Nsctoarei :

cel mai pre sus de vreme ntrupndu-se din tine n vreme, a deslegat greelile oamenilor cele de mult vre me. Pre carele roag-1 Curat nencetat, s se milostiveasc spre sufletele noastre.
Alt C a n o n al sfinilor mucenici Teodul. Agatopod i Peasna 1, glas i Irmos acala.

D omnul

entru Hristos ptimind tot felul de chinuri Sfinilor, ai strlucit mai mult dect a urul, prin Darul Sfntului Duh.

u dumnezeeasc cununa torine, lipsirea ochi l or i a muceniei ncununnduminilor ai suferit, mrite Mu v, vai luminat cu podoaba cenice. cugetului, i stai naintea St pnului, rugndu-v pentru noi, iind legai de dragostea marilor Mucenici prea nfru lui Hristos, mriilor ptimitori, museai. ai risipit toate mestriile ba laurului celui viclean. nfrumuseat unindu-v cu

Z drobirea spatelor tale Vic-

Dumnezeu nelepilor prin bu na credin, vai deprtat de rutatea cea fr podoab, i bucurndu-v, vai numrat cu cetele purttorilor de chi nuri.

A Nsctoarei:

scut-ai Fecioar prea cu rat pre Domnul tuturor, ca rele mntuete pre oameni din robia cea nelegtoare, prea ludat.

IN C IN C I Z I L E Alt C a n o n , Irm os a c e la :

41

u mpletirile c u v i n t e l o r tale mpedicndu-se vrjmaul, a czut, i artat sa nfruntat, mucenice purttorule de chi nuri, Teodule. ntrindu-fi sufletul cu dra gostea cea ctre Dumnezeu, mucenice Agatopode, ai ar tat, c toat puterea vrjmau lui este fr trie.
Slav...

du-v, ca prin mijlocirile voa stre, s primim izbvire de pcate; i desftarea bunti lor celor venice.
Slav, alt Sedealn, glasul al 8-lea. Podobie : Pre Inelepciunep..

zvornd tmduiri credin cioilor din rurile cele puru rea curgtoare, prin dumne zeeasc putere, uscaji izvorul patimilor, mriilor.
i acu m , a N s c to a r i:

7 ?

Mntuitorul cel ce a izbvit pre oameni din robia vrjmaului, mbrcat n trupul nostru l-ai nscut, prea curat Fecioar.
Irm o s u l:

P re

cndu-v frafi dupre Da rul Duhului, i de un obiceiu ntru buna credinf Sfinfilor, cu adevrat cu mari numir petrecnd viafa ntru rugciun i ntru nfrnri, afi tras no roade ctre dumnezeeasca cu notinf. Pentru aceast a ca nite viteji ostai brbtete afi biruit nelciunea, i d u p r e lege ptimind afi ctigat cu nuni. Rugafi-v lui Hristos Dum nezeu, iertare de greeli s druiasc, celor ce cu dragoste prznuesc sfnt pomenirea voastr.
i acum , a Nsctoarei:

e veselete de tine Biserica ta, Hristoase, strignd: Tu eti puterea mea,Doamne,i sc p a re a i ntrirea".
Sedealna, glasul ni 4-lea.

&
6 '

P o d o b ie :

Cela ce te-ai nlat...

uferind chinurile cele de multe feluri, prin cuget nespimntat purttorilor de chinuri, strlucii mai mult dect lumina soarelui. Pentru aceea prznuim luminat p o m e n i r e a voastr, cu credinf rugn-

" re nelepciunea i Cuvn tul n pntecele tu zmislindu-1, fr ardere M a i c a lui Dumnezeu, lumii ai nscut pre cela ce fine lumea, i n brae ai avut pre cela ce cuprinde toate, pre dttorul de hran al tuturor i Fctorul fpturii. Pentru aceasta te rog pre tine prea sfnt Fecioar, i cu cre din te slvesc, ca s m mntuesc eu de greeli, cnd voiu vrea s stau naintea fefii Zi ditorului meu, Stpn Fecioa r curat, al tu ajutor atuncea

42

LUNA APRILIE

s-mi drueti, c pofi cate voeti.


A Crucii, a N sctoarei:

P re Mieluelul i Pstorul i Mntuitorul, Mieluaua vzndu-1 pre Cruce, a glsuit lcrmnd, i cu amar a strigat: Lumea se bucur lund mn u vai spimntat prea tuire, iar pntecele meu se ludailor de ntreitele valuri aprinde vznd rsti gnirea, cele de multe feluri ale mun care rabzi pentru milostivirea cilor, nici de moartea cea pri milei, ctre care s strigm cu cinuitoare de slav venic, stri credinf: Milostivete-te spre gnd ntru credin: Slav pu noi Fecioar, i druete ier terii tale Doamne. tare de greeli, celor ce se n A Nsctoarei: chin patimilor lui. u gndul te vedea mai Peasna 4-a, I r m o s . 'nainte proorocul munte um idicat pre Cruce vznbros, Cinstit, din care cu ade du-te Biserica pre tine vrat sa artat Stpnul ntru Soarele dreptii, a sttut nasemnare de trup, ca s mn tru a sa rnduial, precum se tuiasc pre om din stricciune. cuvine strignd: Slav puterii Alt Canon, Irmos acela: tale Doamne". Strlucindu-v cu strluci rile muceniei ca nite lumin l indu-i-se limba, i zg-tori prea luminai, toat plinirea riindu-i-se coastele, ai izgonit lumii luminai mriilor Muce prin Dar rutatea cea otrvi nici,ntunecnd cugetul cel ru toare a vrjmaului, Victore de al nelciunii. Dumnezeu cugettorule, mrindu-te ca un mucenic. De nsoirea cea dumneze easc i bine cugettoare, care a primit cununa muceniei, n r iind ngrdit cu pavza bu gerii sau mirat, i oamenii au nei credine, cu rbdare ai su ludat vitejia rbdrii lor. ferit zdrobirea trupului mu Slav... cenice Nichifore, strignd St pnului tu: Slav puterii tale eodul bucurndu-se a stri Doamne. gat: Doamne! Merg n calea

Claudie cel prea ales cu osrdie slvind pre Dumne zeul tuturor, zdrobindu-i-se fl cile cu pietre prin cruzimea tiranului, sa lipsit i de mini i de picioare, bucurndu-se.

IN C IN C I Z I L E

43 Alt C anon, Irmos acela:

mrturisirii tale, i bogat m ndulcesc de strlucirea ta m preun cu Agatopod cel tare.


i acu m , a N sctoarei :

Propoveduind n t r u p a r e a Stpnului, care a strlucit din pntecele tu, Nsctoare de Dumnezeu, bucurndu-se m riii Mucenici, au but butura cea mntuitoare a muceniei.
P easna 5-a, Irm o s :

Artat-ai ntrit picioarele tale spre ndreptarea muceniei celei cinstite, i ai mpiedicat pre vrjmai, prea ludate Agatopode. Ctignd n inim apa viefii cea curgtoare, prin ap ai primit ludat sfrit, purtto rilor de chinuri.
Slav...

' u Doamne lumina mea n Aruncndu-vn adncimea lume ai venit,lumina cea sfnt care ntorci dintru n-mrii, i omorndu-v de voie, afi secat curgerea valurilor tunerecul necunotinfei, pre celor idoleti, rbdtorilor de cei ce te laud pre tine cu chinuri. credin".
i acum, a Nsctoarei:

timind mari chinuri Diodore, cu osrdie ai rbdat nfierbntrile frigrilor i arsura jeraticelor. pnzurndu-te, i multe fe luri de munci ptimind, i prin sabie svrindu-te, ai rmas necltit la minte, Serapioane. Z griindu-te, i cu piroane pironindu-te, i n ape necndu-te, Mucenice, ai tmpit s biile vrjmaului, o Papio.
A N scto are i:

aica lui Dumnezeu, ceea ce ai nscut pre Cuvntul cel prea bun, i prea fericit, tmduete ntristrile sufletului meu.
Peasna

G-a, Irmos:

Jertfi-voiu ie cu glas...

se laude Serapion i dum nezeescul Diodor, Victorin, Papia, Nichifor, Claudie i Vic tor, ca cei ce desvrit au bi ruit nelciunea celui viclean. Artatu-vafi prin Duhul, s bii ascufite, i afi tiat toate taberile vrjmaului, purttorilor de chinuri, dobndind bine m pria Cerului. O minune! In ce chip b-

ndreptat-ai Stpn cde rea oamenilor, nscnd pre Dumnezeu Cuvntul, cel ce poate s ndrepteze pre cei surpafi la pmnt.

r^

*riv *
LUNA APRILIE

i r?

b:

gndu-v n piua, vai mci nat cu grul, Victore iVictorine, i prin zdrobirea oaselor ai sfrmat cursele vrjma ului.
A N s c to a n i:

Irm o s u l:

ntrete puterea sufletului meu cea slbnogit de lenevirea cea deapururea i de p cate, ca cu credin i cu osr die totdeauna s te cnt Prea curat.
Alt C anon, Irmos acela :

ertfi-voiu ie cu glas de laud, Doamne, Biserica strig ctre tine, de sngele dra cilor curindu-se, cu sngele cel curs prin milostivire din coasta ta.
CON DAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus cutnd...

lO j

J mplndu-v de apele cele izvortoare de via, prin ne carea n ape ai primit sfrit vrednic de laud, ntru care ai necat rutile mprotivitorului. iind pzii cu Darul i cu puterea lui Dumnezeu, nu vai schimbat a jertfi idolilor, ci ca o jertf curat vai adus St pnului.
Slav...

A rtatu-vai lumintori lu minoi dumnezeeti Mucenici cei cu numrul de apte, i prin razele minunilor strlucii toat fptura pururea, gonind ntunerecul cel adnc al nepu tinelor, i unui Hristos Dum nezeu rugndu-v, s ne d ruiasc nou mare mil.
Intru aceast lun, n 5 zile, pomenirea sfin ilor mucenici: Claud e, Diodor, Victor, Vic toria, Pappia, Serapion i Nichifor Stih : Te grbeti Claudie pre genunchi c znd, S alergi prin tierea capului ctre Dum ne zeu ngenunchind. In a cincea zi mna uciga, prin sabie A tiat capul lui Claudie. Intru aceast zi, sfinii mucenici Agatopod. Teodul i

A rmele vrjmaului au sl bit ntru voi, cci sgeile cele ascuite ale brbiei voastre cu vitejie ai nfipt n inima Iui, ptimitorilor.
i acum, a Nsctoarei:

Stih: Mai ntiu Agatopod n mare intrnd. Cu Teodul prin fapte era bine cltorind.

l V-/ J

Tmduete patimile sufle tului meu Preacurat, ceea ce ai nscut izvorul neptimirii, i potolete turbura rea celui ce nencetat turbur inima mea, prea curat Fecioar.

aceti doi, Teodul adic era mai tnr, iar Agatopod mai ajuns de vrst,ji amndoi erau din cetatea Tesalonicului. Deci pentru credina lui Hristos au sttut naintea stpnitorului Faustin i neplecndu-se a jertfi idolilor, ci cre dina lui Hristos necltit pzindu-o, au fost aruncai n adncul mrii i aa sau svrit. Ins li sa artat lor ceea ce era s fie prin descoperirea mai nainte de sfrit, cci li se prea amndurora, c au intrat ntro corabie care sfrmndu-se de ntreitele valuri ale furtunii i cei ce mpreun notau pierzndu-se,

D in

(33

C IN C I Z IL E

45

ei singuri scpnd, sau suit preste un munte, carele era nalt pn la Cer. Artnd vedenia ptimirea lor cea mare i suirea lor la Cer. Acesta nc i mai nainte de a fi ei prini, sau artat prin vis sfntului Teodul prin darea unui inel ca o arvun, dndu-i-se lui pentru mucenia ce era s fie.

| j Intru aceast z !, pomenirea sfinilor m ucencii:


T eodora t Didim: St li : T e aprinzi Didim e cu m p reu n nevoitoarea prin tiere, Suferind m p re u n cu aceea ndoit muncire.

P e vremea mpriei lui Diocliian > i Maximian, ighemonul Eustratie n Alexandria, era goan asupra cretinilor. Intru aceast zi, pom e n ire a prea cuvioasei Maicii noastre T eodorei celei J in Tesalonic. Deci atuncea fiind prins fecioara Teo dora, a mrturisit pre Hristos naintea Stih :D e te la u zi T e salo nice pentru multe b u n t i, tuturor, pre care btndu-o o a pus la A i i pre T e o d o ra cinste i m rire d e b u n nchisoare. i trecnd cteva zile, iar ti. scondu-o la cercetare, a fost nchis ntro cas de curvii. i trimind stpniA c e a s t cuvioas Teodora din t torul la ea tineri curvari, acetia nvliau nr vrst iubind pre Hristos, sa le asupra ei; iar sfnta se ruga lui Dum pdat de lume i ducndu-se la Chinovie, nezeu. Deci din rnduial dumnezeeasc sa tuns n shima monahilor, i lucrnd sa aflat acolo, un prea mrit tnr cu toate buntile, ndat pre toate le-a numele Didim, ce era mbrcat cu strae isprvit. Dar atta ascultare i cinste a osteti, i desbrcndu-i hainele sale ctigat dela toate celelalte clugrie i le-a dat fecioarei de le-a mbrcat, m de la staria, n ct i dup moarte a preun i armele sale. Pre care dup ce artat c este vie. Cci viaa sa pzinle-a mbrcat fecioara, cu sftuirea lui du-o curat i nentinat, o a lsat ce D idim a ieit din curvsrie, i aa sa lorlalte surori ale mnstirii, ca un stlp pzit neprihnit i curat mulumind nsufleit. Ci dup vreme nu puin dup lui Dumnezeu. Deci intrnd unul din acei adormirea sa, staria mutndu-se ctre desfrnai n casa de curvsrie i aflnd n D om nul, i aceasta curat i duhovni loc de fecioar pre D idim acolo eznd, ceasc fiind, sa fcut m ult adunare la a rmas nspimntat, i cugeta ntru ngroparea ei. Cci era i din cei mai sine, zicnd: A u doar Hristos poate s alei, i popor mult adunat, cucernici prefac fecioarele n brbai ? Cel ce a monahi i brbai alei, i sa fcut pe intrat a ieit, iar fecioara unde este ? trecanie dupre rnduial. Deci deschicci auzind eu oarecnd, c Hristos a prefcut apa n vin, basn o socoteam zndu-se m orm ntul ntru carele de mult vreme zcea cuvioasa Teodora, ca s se aceasta, iar acum mai mare minune vz. Acestea cugetnd acela, vznd Didim pue aproape de ea staria; sa fcut o c este cuprins de nedumerire, a mr minune strein, celor ce priveau adic, turisit ntmplarea, c adic el singur a nspimnttoare, iar celor ce auziau, fost lucrtorul acestui lucru, i c de umilitoare. Cci fiind locul ndemnatic spre privire, i toi uitndu-se, Teodora voete s arate stpnitorului, adognd ceea ce cu mult m ainainte zcea moart, c i ateapt nc acolo, stnd n locul sa strns pre sine, i ca i cum fiind fecioarei, creia i-a dat drumul din curv srie fr temere. Aa a zis el, i ndat vie dnd loc duhovnicetei sale Maice, i hrzea cinste. Acest lucru strein vl-a nfiat pre Didim la judecata st-pnitorului. Corele i-a zis: Cum ai n zndu-1 toi cu nspimntare strigau: D oam ne miluet^. nc de atuncea i drznit s faci acest fel de lucru? i Sfn tul i-a rspuns: Cretin fiind, i binepn acum, multe semne a fcut D u m nezeu, prin cuvioasa aceasta Teodora; tiind a negutori, cu o pricin doucci feluri de ndrcii a mntuit, i or cunun, mi-am dobndit una, adic am. rpit pre fecioara din minile voastrer bilor a dat vedere, i bolnavi nenum cele pgneti, curat pre ea pzindu o,. rai a vindecat.
%

46

LUNA APRILIE

i alta, c i eu pre sine-mi m am mrturisit vou c sunt cretin. i stpnitorul a zis: Pentru cutezarea ta aceasta, poruncesc s i se taie capul; iar pen tru c crezi n Hristos, i nu jertfeti dumnezeilor, a se topi trupul tu prin foc poruncesc. i Sfntul a zis: Bine este cuvntat Dumnezeul meu, carele n a tre cut cu vederea uneltirea mea. i ducndu-se la locul muncii dup ce a fcut rugciune, i sa tiat capul; i sufletul su sa nlat la Cer, precum oarecari vznd au mrturisit; iar trupul su a fost dat focului. Atuncea oarecari cre tini, adunnd cinstilele lui moate ce au rmas din foc, le-au ngropat cu cinste.
Intru aceast zi, pomenirea stntului muce nic T erm u. S tih : T erm u nvpere de dumnezeasc dra goste avnd, V p aia focului arztor ca ghiaa este so cotind. Intru aceast zi, pomenirea sfintelor femei : S tp n a i Slujnica. Stih: T re bu ia s urmeze i slujnica st pnei, Ceea ce de pre p m n t mergea la D u m n e zeu prin tierea sbiei. Intru aceast zi, pomenirea sfntului muce nic Pompie. S t i h : Ca o oaie a D o m n u lu i fiind Pompie, Veri lapte din grum azi prin sabie. muls

i ghie, carele sa nevoit n noul Efes, la anul


o mie opt sute unul, prin sabie sa svrit. Stih : Suferind tiere o Gheorghie prin sabie, Cu bucurie ai zburat la locul cel de bu curie.

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne, miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin.
Peasna 7-a, Irmos :

n cuptorul persesc tinerii lui Avraam, cu pofta bunei credinfe, mai vrtos dect ,.cu vpaia focului fiind aprini au strigat: Bine eti cuvntat n Biserica slavei tale Doamne".

ntinzndu-te Victore m rite, te-ai zgriat la coaste, i n piu zdrobindu-te, i limba tindu-fi-se te-ai svrit, cn tnd: Bine eti cuvntat n Bi serica slavei tale Doamne. C u puterea dumnezeescului Duh suferind bti pre spate i pre pntece, i zdrobindu-fi-se flcile, te-ai lipsit de mini i de picioare, lu dnd pre Domnul, mucenice Claudie. C u mare ndrsneal i vi tejete ai rbdat cu adevrat lipsirea degetelor, i sfrmare preste tot trupul Mucenice, primind cununa biruinfei cu puterea numelui, o Nichifore.
A Nsctoarei:

Intru aceast zi, stntul Zinon cu smoal uns, i n foc bgat, i cu sulia prin foc ptrunzndu-l, sa svrit. S tih : ntreit a fost nevoina lui Z in o n : sm oala, focul, sulia. Precum socotesc acestea ptimea pentru Trei me, prsind viaa. Intru aceast zi, pomenirea sfinilor m uce nici : M axim i Terentie. Stih : De o potriv i de c u n u n i precum i de sfrit sau mprtit, Terentie i Maxim, cari prin tiere sau svrit. Intru aceast z\, pomenirea m u c tn ic i cei din Lesvia. sfinilor cinci

Stih : Sabia pune nevoitoare din Lezvu tinere, Una, dou, trei, patru, cinci n fecioare. Intru aceast zi, sfntul noul mucenic Gheor

C a pre un scaun prea n-

IN C IN C I Z IL E

47 Peasna 8-a, Irmos : M inile ntinzndu-i. .

nalt al celui de sus, i ca pre un sfenic de aur, i sicriu al sfinjeniei, to(i te ludm pre tine Fecioar, strignd: Bine cuvntat eti ntre femei, prea curat Stpn.
A lt C a n o n , Irm o s acela :

Prin cuget dumnezeesc mbrcndu-te n haina preojiei, cu strlucirea muceniei, artat prea luminoas o ai f cut, i acum bucurndu-te stai naintea Cuvntului, Agatopode, strignd: Bine eti cu vntat n biserica slavei tale Doamne. mpodobindu-te cu slujba mucenicului celui dinti, te-ai nvrednicit a sluji Cuvntului, celui ce sa jertfit pentru noi, fericite Agatopode, strignd: Bine eti cuvntat n Biserica slavei tale Doamne.
Slav...

nl(nd minile ctre Dum nezeu cel ce poate a mn tui, de Dumnezeu fericiilor, afi suferit rbdnd dureri de multe feluri de sdruncinri, i purt tori de biruin vafi nlat c tre dnsul, strignd: Binecu vntai toate lucrurile Domnu lui pre Domnul. ludm astzi credin cioii pre Pappia, pre Serapion i pre Diodor, pre Claudie, pre Nichifor i pre Victor, mpreu n cu Victorin, mucenicii lui Hristos, cntnd: Binecuvntai oale lucrurile Domnului pre Domnul. bngiurile care au curs din voi marilor Mucenici au sfinit pmntul, i prin dumnezeescul Dar au oprit rurile necre dinei, i din destul au adpat sufletele celor ce strig: Bine cuvntai toate lucrurile Dom nului pre Domnul. u cuvinte sfinite s cn tm pre Tatl cel fr nceput pre Fiul cel mpreun fr n ceput, i pre Duhul sfnt, o Dumnezeire ntocmai de o putere, viat ntocmai de omprfie, i s strigm: Binecuvn tai toate lucrurile Domnului pre Domnul.

Cugetnd una cu un gnd, o ispit a morfii pentru Hri stos ai suferit, vrednicilor de minune, strignd: Bine eti cu vntat n Biserica slavei tale Doamne.
i a c u m , a N sctoarei:

C e l ce cu buntatea a aco perit Cerul, aflndu-te pre tine prea nfrumuseat cu lumina bunt|ilor, Preacurat, sa s lluit ntru tine, i a ndumne zeit firea omeneasc.

48 A Nsctoarei:

LUNA APRILIE

nfricoat naterea ta biruete nelegerea min|ei, de Dumnezeu biruit. Cci Dum nezeu fr de nceput este cel ce a primit nceperea de vreme, c s mntuiasc pre cei ce strig lui: Binecuvntai toate lucrurile Domnului pre Dom nul.
Alt C anon, Irmos acela:

chivernisire sracilor i vdu ;d velor, prea fericite Teodule. Binecuvntm pre Tat!,.. 1
1

cutecele voastre i ranele i luptele le cinstete Tesalonicul, c ntrnsul artndu-v crescuji, ntrnsul cu adevrat i ca nite ptimitori ai primit fericitul sfrit, i acum cinsti ilor Iuminaji Biserica celor ntiu nscui.
i acum, a Nsctoarei:

u cuvintele tale ntunecnd nelciunea n el ept e Teodule, i fiind luminat cu ne lepciunea Darului ai strlucit, i nainte divanului ai glsuit buna credin|, i ai astupat gurile celor ri credincioi, strignd: Binecuvntai toate lucrurile Domnului pre Dom nul. dncul marii nici cum n a putut ascunde trupurile voa stre Sfinilor, ci prin lucrare dumnezeeasc la uscat le scoa te pre dnsele nestricate, izvornd minunate minuni, nou celor ce strigm: Binecuvntai toate lucrurile Domnului pre Domnul.
W

eschimbnd firea Hristos, cu totul sa mbrcat n om din tine Stpn cea cu dar druit, a cruia patim Teodul i Agatopod vitejete nchipuindu-o, strigau: Binecu vntai toate lucrurile Domnu lui pre Domnul.
Irm osul: S ludm, bine s cuvntm...

inile ntinzndu-i Daniil, gurile leilor cele deschise n groap le-a ncuiat i puterea focului a stins, cu buna fapt ncingndu-se, tinerii cei iu bitori de buna credinf, stri c n d : Binecuvntai toate lu crurile Domnului preDomnul. $ e )
Peasna 9-a, Ir m o s : Hristos piatra cea netiat ..

C u totul robindu-te, celui ce s'a artat pentru tine n chip de rob, i dup moarte m plinind, ca un bine nelept rob al Domnului, punerea le gii Stpnului, te ar|i fcnd

rmnd urmelor cinstite lor patimi ale lui Hristos, afi rbdat toat ispita munci lor cu cuget ntrit, i cu br bie sfrindu-v, n veci v ferici|i purttorilor de chinuri.

:o;

IN CIN CI Z IL E

a un prinos i ca o jertf cu bun mireasm aducnduva la masa cea cereasc, afi lu minat Biserica celor ntiu ns cui, strlucind mai mult dect soarele, Mucenicilor. Astzi adunndu-ne credindincioii, s fericim pe Victorin cel viteaz, pre Claudie i pre dumneezeescul Pappia, pre Diodor i pre Serapion, i pre neleptul Victor, i pre Nichifor. omenirea voastr cea pli n de lumin rsrind, lumi neaz toat Biserica lui Hri stos, cinstiilor ostai. Intru care rugafi-v, s ni se dea nou iertare de pcate, vrednicilor de minuni.
A N s c to a r e i:

credinfe nedezlegat pn la nsi moartea. ./ a pre nite ptimitori, cei ce vai svrit curgerea mrturisirei, vau primit pre voi cetele adunrilor celor de sus, ncununndu-v cu cununi ne vetejite, prea ludailor. estitul Tesalonic astzi lu minat cu nalt propoveduire prznuete, chemnd pre fie care cetate sau ora, ntru po menirea voastr, o Agatopode i Teodule.
Slav...

< 0 g S c o

< 5
^%
v

jg

0 0 o

C e e a ce ai purtat n brafe pre Hristos, carele a luat din tine trup muritor, pre acela roag-I Fecioar, s dobndim nemurirea noi, cei ce cu cre din te cinstim i te slvim, ca pre o Nsctoare de D um nezeu Preacurat.
A lt C a n o n , Irm os acela:

a nite rbdtori de chi nuri luminat vafi ridicat ctre slava cea negrit, creia s se nvredniceasc, cei ce pu rurea cu credin svresc pomenirea voastr; ca cei ce avefindrsneal, rugafi-v prea cinstifilor.
i acum, a Nsctoarei:

Pre mine cel ce zac ntru ntunerecul necunotinfei, cu lumina ndurrilor tale lumineaz-m singur, ceeace ai nscut pre dttorul de lumin, pre Mntuitorul i Domnul, cel ce ncununeaz pre sfinfi.
Ir m o s u l:

acum ce este bun sau ce este frumos; au strigat rb dtorii de chinuri, dect a lo cui n cetatea Dumnezeului ce lui viu; pzind legtura bunei

Hristos piatra cea netiat de mn cea din marginea unghiului, din tine muntele cel netiat Fecioar sa tiat,

50

LUNA APRILIE

adunnd firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pre tine Nsctoare de Dum nezeu te slvim".
S V E T IL N A i cealalt glasului de trei ori i Stihoavna Triodului. slujb a Utreniei dupre rnduiala postului i Otpustul.

a Ierarhiei l-ai luminat; lumineaz-ne ca un milostiv i pre noi ntru bunti, prin rugciu nile lui. Ca s te ludm cu dreapt credin ntru bucurie, i ntru bun cuviin.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

INTRU ACEAST LUN


IN 6 Z IL E Cel dintru sfini printele nostru Eftihie Arhie piscopul Constantinopolei. La Doamne strigat am, Stihirile glasul al8*lea. Podobie : D oam ne de ai i sttut...

eea ce eti prea curat, care ai nscut pre Domnul, cel ce odihnete ntru sfini, tu m curete de patimi pre mine, cel ce ticloete mam spurcat, i m povuete, s umblu pe calea curiei. C tu eti pr tinitoare neruinat robilor ti.
A Crucii, a Nsctoarei:

oamne, tu n grdina dumnezeetei desf tri, ai nflorit pre Ef tihie, i dumnezeete l-ai ad pat pre el cu apele nelepciunei tale. Pentru aceasta a i odrslit rodurile cunotinei, veselind cu bun credin, pre cei ce cu laude te slvesc pre tine. oamne, tu cel ce cerci inimile, i mai nainte ti cele ascunse, cunoscnd mainainte pre Ierarhul Eftihie, c este vas alegerii tale, l-ai pus pstor Bisericii tale. Pentru aceea o a ndreptat pre dansa la ver deaa bunei credine. Doamne, cela ce ai mpo dobit pre neleptul Ierarh cu Darul, i cu haina cea lung

oamne, de i-ai i ntins minile pre Cruce de voia ta; dar ai suferit patim mplinind bun voirea Tatlui, c ai venit s mntueti pre oameni ca un milostiv. Aa striga Nsctoa rea de Dumnezeu cea prea curat, pre care o slvim.

LA

U T R E N IE

C A N O N U L Sfntului. Al cruia acrostih la Greci este acesta: Voiu lud pre Eftihie fctorul de minuni. Facerea lui Teofan. Peasna l-a, glasul al 0-lea, Irmos:

a pre uscat umblnd Israil, cu urmele prin adnc, pre gonaciul Faraon vzndu-1 nnecat, a strigat: Lui Dum nezeu cntare de biruin s-i cntm".

IN A S E Z IL E

51

Imbogindu-te cu bunti i luminndu-te cu luminile cele strlucitoare ale darurilor lui D u m n e z e u , izbvetem de patimile ticloiei prin rugciu nile tale, ca s te laud nelepte Eftihie. V i sdit din Cer n cur|i!e lui Dumnezeu ai odrslit, ade vrat ndestulat cu roadele faptelor celor bune, mpreun i cu ale minunilor, printe Ef tihie.
Slav...

Arlatu teai !iu zilei cu m prtirea luminii celei fr ma terie, i cu strlucirea tmdui rilor celor adevrate, goneti stricciunea patimilor cea ntu necoas, pururea pomenite. in pruncie sugnd laptele nfrnarii, petrecnd pururea ntru rugciuni, ai ajuns la m sura vrstei lui hristos cu ade vrat, Ierarhe siriucite Eftitaie.
Slava...

F cnd mintea stpn, ai biruit tirania patimilor, Cuvi oase. Pentru aceea nlndu-te cu aripile neptimirii, ai ajuns tocmai la locaurile lui Dum nezeu.
i acum, a Nsctoarei:

eschizndu-|i cinstita gur Printe, ai tras Duh, i ai n grdit gura, care a cugetat ne dreptate, spre singur nli mea ntruprii lui Dumnezeu prea nelepte.
i acum, a Nsctoarei:

P rimind pre Ziditorul tu, precum a voit a se ntrupa din pntecele tu fr smn mai presus de cuget, te-ai artat cu adevrat Stpn z i d i r i l o r , Preacurat.
Peasna 3-a, Irmos: N u este sfnt...

Minunea dumnezeetei na terii tale Cural, ntrece toat rnduiala firei. C ai zmislit n pntece pre Dumnezeu mai pre sus de fire, i nscndul ai rmas pururea Fecioar.
Irmosul:

ur(indu-te pre sinei de noroiul patimilor prin mul ta osrdie, te-ai fcut loca D u hului sfnt, p u r t t o r u l e de Dumnezeu, strlucite Ierarhe Eftihie.

N u este sfnt precum fu D o a m n e Dumnezeul meu, carele ai nlat cornul cre dincioilor ti, Bunule, i ne-ai ntrit pre noi pre piatra mrturisirii tale".
Sedealna, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mrturisirea...

Fiind mbrcat cu putere dumnezeeasc, ai dezgolit pu-

&0f9G).0l>

LUNA APRILIE

terea neltorului, fcnd mi nuni alese, purttorule de Dum nezeu, i fiind i z goni t fr dreptate dela turma ta, iar te-ai ntors la dnsa cu slav, Printe cuvioase. Roag-te lui Hristos Dumnezeu, s ne d ruiasc nou mare mil.
Slav, i acum,

Luminndu-te cu raza dumnezeescului Dar, ai ntunecat toate prerile ereticilor, i ai luminat adunrile popoarelor celor ortodoxe prea nelepte. Suferind izgoniri pentru credin nu te-ai slbit. C ai avut ajutor nsu Hristos, cel ce se hulia, Ierarhe prea cin stite.
Slav...

a Nsctoarei:

N u sa desprit de firea cea dumnezeeasc,trupfcndu-se n pntecele tu, ci fcndu-se om, a rmas Dumnezeu, cel ce dup natere te-a pzit pre tine Maic Fecioar, ca i mai nainte de natere Preacurat, nsui Domnul. Pre carele roa g-1 cu osrdie, s ne druia sc nou mare mil.
A Crucii, a N scto arei:

inlndu te Domnul, a n trit pre piatra adevrului paii sufletului tu, i a mpiedicat cugetele vrjmailor cele nalte.
i acum, a Nsctoarei:

N u te-ai despr|it de firea cea dumnezeeasc, mcar de ai i ptimit de bun voie, ci rstignindu-te cu trupul prea bunule, toat lumea cea de sub soare o cutremuri ca un Dum nezeu, Nsctoarea de Dum nezeu striga lcrmnd. Pre care s o ludm ca pre o Maic a Domnului, cernd s lum prinlrnsa mare mil.
Peasna 4-a, Irmos:

C u adevrat negrite i ne pricepute sunt la cei din Cer, i la cei de pre pmnt tainele naterii tale celei cu dumneze easc cuviin, Nsctoare de Dumnezeu pururea Fecioar.
Peasna 5-a, Irmos :

* X X +

ristos este puterea mea, Dumnezeu i Domnul, cinstita Biseric cu dumne- Izgonindu-te fr dreptate, vitejete ai suferit desprirea zeeasc cuviin, cnt stri turmei, care i sa fost dat, n c n d : Din cuget curat ntru elepte Printe. Dar iar te-ai Domnul prznuind".

dumnezeeasc strluci rea ta, Bunule, sufletelecelorce mnec la line cu drago ste m rog lumineaz-le, ca s te vad Cuvinte al lui Dum nezeu, pre tine adevratul Dumnezeu, pre cela ce chemi de negura greelilor ".

IN A S E Z IL E

ntors la dnsa cu bucurie, ludndu-te de toi prea cu mrire. N u prin semn de pild vezi acum slava lui Dumnezeu, de care din pruncie ai dorit feri cite Eftihie. Ci mai ales fa ctre faa o vezi, dezlegndu-se oglinzile trupului, Printele no stru.
Slav..,

mestriile dracilor de odat le-ai smerit, Ierarhe al Dom nului, pururea pomenite. irecnd marea vieii fr de valuri, ai ajuns la limanurile mpriei cerurilor Printe, p strnd lui Dumnezeu poverile sufletului vredniculede minune.
Slav...

9 o .9
8

Umplndu-i-se sufletul tu de ape dumnezeeti, cu adev rat a izvort Bisericii ruri de n vturi, nelepte Eftihie, i adap brazdele ei fericite P rinte.
i acum , a N sctoarei:

iind plin de nvturile bunei credine, la verdeaa a cestora ai pscut turma ta cea 2 cuvnttoare, i de apele cele < P turburi cele mprotiva dogme < 5 lor, nemprtit o ai artat, 9 q; Cuvioase.
(

i acum,

a Nsctoarei:

C e e a ce eti bun Stpn a lumii, mntuete pre cei ce te mrturisim din suflet pre tine Nsctoare de Dumnezeu. Cci pre tine te avem prtini toare nebiruit, cu adevrat Nsctoare de Dumnezeu.
Peasna 6-a I r m o s : M area vieii vzndu-o...

Prea curat Stpn, ceea ce ai nscut oamenilor pre ocrmuitorul Domnul, linite te cuiremurul patimilor mele cel nestatornic i cumplit, i d linite inimii mele.
Ir m o s u l:

9 O
9 e >

9
<5

lluitu-sa Treimea ntru tine ca ntr un loc curat de turburarea patimilor, i cu adevrat te-a umplut de daruri, prin care pururea goneti toat boala, cugettorule de Dum nezeu Eftihie.
K

Marea vieii vzndu-o nlndu-se de viforul ispitelor, la limanul tu cel lin alergnd, strig ctre tine: Scoate din stricciune viaa mea, mult milostive".
C O N D A C , glasul al 8-lea.

Avnd ntru inima ta smerire cu adevrat fctoare de nlime, te-ai nlat, i toate

ludm toi cu credinf pre dumnezeescul Eftihie, i cu dragoste s-l fericim, ca pre un mare pstor i slujitor, i prea nelept nvtor, i izgo-

L U N A A P R IL IE

nitor eresurilor. C se roag D om nului pentru noi tofi.


In tru aceast l u n n 6 zile p o m e n ire a celui d in tr u sfini p rin te lu i n o stru Eftihie P atriarhul C o n ta n tin o p o le i. S tih : C u cu v in te pre Eftihie cel m o r t cinstind, Pre sine-mi eu n s u m i m j a d a c foarte n o r o :it

fiind.

In a asea zi p o a rta C e r u lu i sa deschis,


S u fle tu lu i lui Eftihie ce acolo s a dus.

; 0

0
0

A c e s t dm tru sfini printele nostru, i marele arhiereu Eftih e, a fost pe vremile m priei marelui Iostinian, din Frighia, d in trun sat ce se chiam Tiacoml. Deci fiind crescut lng Isichie preotul, moul su, carele se nvrednicise pentru dragostea ce ave ctre D um nezeu a face m inuni, i botezndu-se de dnsul la bi serica din Avgustopoli, undo sluji moul su, i era pzitor d^: sfintele vase. Deci nevoindu-se la sfinitele cuvinte, i pro copsind n adncul cunotiinei Scriptu rilor fu chemat d f cel ce er atuncea episcoo Amasie, i-l tunse anag no stn biserica prea sfintei Nsctoarei de D u m nezeu, ce se afl n locul num it Urvic h ;3 , apoi fu hirotonisit diacon i pr^ot, i se duse la mnstirea, ce er fcut de Meletie i Selevchie arhiereii Amasiei, se fcu acolo m o n h , apoi fu i arhim andrit. D^ci strngndu-se sfntul al cincilea a to at lumea Sinod de m pratul Iustinian, i s.dunndu-se de pretutindenea arhiereii, iar arhiereului Amasiei, n tm p ln du-i-se boal, n a pu tut ndrsnl a cltori c> fu trimis fe ricitul acesta Efrihfe, s fe n locul lui plim tor, carele m ergnd la Constantinopol i d n d ispita bunurilor sale i nelepciunei. i la ntrebrile eretici lor i !a rspunsuri artndu-se lumi nat ntru cele ce-i nfrunt, i dove d in d cu Scriptura, c se cade a se anatematisl ereticii, a tras pre toi, chiar i pre m pratul spre dragostea lui, a tta ct i M in prea sfntul Patriarh a zis din descoperire dumnezeeasc, cum c acesta era s fie D iadoh n lo cul lui. Carele preste puin vreme mutndu-se ctre D om nul, trimis-a m p ratul de a adus pre sfntul din Amasia,

i l-a aezat arhiereu acelei luminate, i mari ceti, cu soarta i cu judecata arhiereilor i a tot norodul, i plinirea bisericii. Iar diavolul, semntorul zizaniilor, nesufcrind a vede aezarea i buna stare a Bisericii lui Hristos, ispite a o clti prin dogme putrede, ca cu nite meteuguri, pn a nvitat i pre unii a huli, p l e c n d u - i cu chip de bun credin, cum c trupul, ce sa luat de Hristos din sfnta Fecioar mai nainte de patim er restriccios. i alturndu-se mpratul Iustinian la acea pgneasc d o g m , pogor din scaun pre marele Eftihie, i-l goni, cci nfrunt hulele ce scornise, i mergnd la mnstirea Amasiei, cci acolo er izgonit, petrece sihstrete, i artnd multe lucruri de minuni, a luat iar scaunul, fcnd doisprezece ani la iz gonire. Deci murind Iustinian, i lund m pria Iustin i Tiberie, i primit fi ind Sfntul de cei mai de frunte ai sfa tului cu luminat pnin, i contenind cu rugciunea sa stricciunea i om o rul ce se fce ntre oameni n Constantinopol, i iind sfnta biseric ani douzeci i patru i ase luni dup iz gonire, sa mutat ctre Domnul, pro orocind mai aninte mpratului Tiberie pentru mprie. Apoi mergnd s-l vad, i-a spus i de sfritul lui, care i sa i ntmplat, c dup moartea sfn tului a trit patru luni, i a lsat i el trupul. Iar moatele sfntuui Eftihie fur ngropate n Altarul sfinilor apo stoli la temelia sfntului Prisfol unde zac sfintele moate ale lui Andrei i Timotei i ale lui Luc apostolii. : se face soborul lui n sfnta biseri: cea mare.
in tru aceast zi, pom enirea sfinilor o sut douzeci de m ucenici din Persida. Stih : De vei n u m r a pre cei ce focul per sesc er arznd, Vei afla de trei ori patruzeci c sunt. In tru aceast Platonidei. zi, pomenirea prea cuvioasei

Stih -.Spatele C e ru lu i pre Platonida poart Care cu buntile pre spatele p m n tu lu i a fost strlucit.

IN A S E Z I L E I n t r u a c c a s t zi, p o m e n ir e a sfin ilo r d o i m u ce nici cei d in A s c a lo n , n g r o p a i n p m n t p n la b r u , s a u svrit. S t i h : C u v in te n e a r a t r o d ie d in p m n t o d r a s in d , P n la m i j 'o c n g r o p a i d o i b r b a i n p m n t r o a d e fiin d . I n t r u a c e a s t zi, c u v io s u l p r in te le n o s tr u G r ig o r ie S in a it u l carele a s ih s tr it la a n u l o m ie trei su te zece, cu p ace s a s v r it. S t i h : C a n o n , G r ig o r ie , a d e v r a t te-ai a r ta t, De d um n e zee asca ru g c iu n e la care pre toi ai n d e m n a t . I n t r u a c e a s t zi, c u v io s u l G r ig o r ie cel ce a s ih s tr it n m u n i i m a r e i L a v r e a A t o 6 ulu i la a n u l o m ie trei su te opt, c u pace s a s v r it.

veselindu-te, strigi: Bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri.


Slav...

I zvoarele lacrimilor tale P rinte artat au stins focul zburdrilor trupeti, i sau fcut rou de tmduiri, celor ce pururea cu credin strig lui Hristos: Bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri.
i a c u m , a N s c to a r e i:

Stih : pe G r ig o r ie lu c r t o r u l de trezvie,
C u c u v in t e l c in s te s c c c i torie. aa este de d a

C u ale lor sfinte ru g c iu n i, D o a m n e , m ilu e te - n e i ne m n tu e te pre noi, A m in .


Peasna
7 -a,

Irm o s :

ttor de rou cuptorul l-a fcut ngerul, cuvioilor tineri. Iar pre Haldei arzndu-i porunca lui D u m n e z e u , pre muncitorul l-a ple c a t a striga: Bine eti cuvn t a t D um nezeu prinilor no t r i" . Avndu-i sufletul ca zpa da, te-ai asemnat ngerilor prin slbiciunea buntilor Printe. Pentru aceasta veselindu-te m preun cu dnii, dnueti strignd: Bine eti cuvntat Dum nezeul prinilor notri. a o jertf fr prihan, din pruncie te-ai adus pre sinei Stpnului tu Cuvioase prin omorrea dezmierdrilor, i cu adevrat pentru aceasta

tine prea curat i M aic pururea Fecioar te-am cunoscut mntuire oamenilor: c Fiul cel nedesprit de a nurile Tatlui, sa ntrupat din tine. Pentru aceasta binecu vntat eti de neamurile nea murilor.
P e a s n a 8 -a, I r m o s : D in v p a ie C u v io ilo r ..

P re

epdnd somnul lenevirii ai priveghiat Printe la pur tarea de grije a buntilor, pn ce te-ai artat loca D um nezeului Iui Iacov, pre carele l prea nlm intru toi vecii. u pavza bunei credine fiind acoperit, i lund dogma cea cinstit ca o sabie cu dou ascuituri, cu adevrat ai tiat toate cetele ereticilor, cuget torule de Dumnezeu. *ertf fr de snge ai adus lui Dumnezeu, ntru smerirea inimii printe Eftihie, jertfind

L U N A A P R IL IE

pre cel ce sa jertfit pentru tine ca o oaie. Pre carele l prea nlm ntru toi vecii.
B in e c u v n t m pre T atl...

Inltndu-te prin lipsirea ce lui mai ru, i asemnndu-te ngerilor celor fr materie, fiind nc n trupul tu, prin dragoste neoprit ai purces c tre Hristos, de carele doreai.
i a c u m , a N s c to a r e i:

celei curate, Eftihie Ierarhe al lui Dumnezeu prea adevrat, stlp ortodoxiei, razim al cre dinei, zid norodului celui ales, de Dumnezeu fericite. ugetul trupului l-ai supus mintii, i fiind n trup, ai viejuit pre pmnt ca un fr de trup Eftihie. Pentru aceea mpreun cu dumnezeetile puteri cele fr de trup bucurndu-te, stai nainte Stpnului i Dumne zeului tuturor.
Slav.,.

Intru natere ai scpat de dureri Preacurat, i dup ce ai nscut, iar Fecioar ai rmas, c toate le face Iisus cel ce este Dumnezeu i om; pre carele l prea nlm ntru tofi vecii.
Irm o s u l: S l u d m , b in e s c u v n t m ...

vpaie cuvioilor rou ai izvort, i jertfa dreptului cu ap o ai ars, c toate le faci Hristoase cu singur voirea. Pre tine te prea nlm ntru tofi vecii".
yy

D in

a lumina, ca zorile, ca soa rele cel mare, ai strlucit celor de pre pmnt cugettorule de Dumnezeu Eftihie. i mutndu-te de pre pmnt ctre D um nezeu, i primind vrsrile din lumina lui, iar trimii lumin tuturor, celor ce te laud pre tine.
i acu m , a N scto are i:

P e a s n a 9-a, Ir m o s : Pre D u m n e z e u a -1 v e d t...

n locul celor mici ctignd cele mari, i n locul celor striccioase cumprnd cele nestriccioase, ai luat m pr ia cea nemical, i ai dobn dit mrirea cea netrectoare mpodobindu-te cu frumuseile buntilor tale. Curat fi-ai petrecut viafa ta, i fe-ai artat slug Fecioarei

!ntrindu-m cu puterea i cu Darul tu, tie am dat cu osrdie cntarea cea din inim, ci primete-o pre dnsa Fe cioar prea curat, druindumi pentru dnsa Darul tu cel mult luminos, din comorile cele nepieritoare, de Dumnezeu fericita.
! W

Irm o s u l:

P re Dumnezeu a-l vedea nu este cu putin oamenilor, spre carele nu cuteaz a cuta cetele ngereti. Iar prin tine

N A P T E Z I L E

57

M 6
ie

Preacurat, sa artat oame n ilo r Cuvntul ntrupat. Pre carele slvindu-1 cu otile ce reti, pre tine te fericim".
i c e a la lt s l u j b a U tre n ie i d u p r e r n d u ia la P o s t u lu i i O t p u s t u l.

INTRU A C E A S T LUN
IN 7 Z I L E . S f n t u l m u c e n i c C a lio p ie . i p r e a c u v io s u l p rin te le n o s t r u G h e o r g h ie E p i s c o p u l M itilin e i. L a D o a m n e strig at- am , S tih irile g la s u l al 8 -lea. P o d o b ie : O p re a s l v it m in u n e ...

stea dumnezeeasc ptimitorule, prin rcorirea Duhului, ai rbdat focul, carele sa adus la cinstitul tu trup. Dintru care te-ai artat fclie de multe lu mini, arznd toat nelciunea mulimei dumnezeilor. Pentru aceea dupre datorie toi prznuim sfnt pomenirea ta, pre tine fericindu-te.
Alte S tih iri ale s f n tu lu i G h e o rg h ie , glasul l-iu. P o d o b ie : Prea l u d a ilo r M ucenici...

u c e n i c e purttorule de chinuri mrite pen tru Hristos Dumnezeu suferind vitejete chinurile cele cu multe dureri, i zdruncinrile trupului, cu bucurie fi-ai svr it nevoin i ai dobndit cunu nile slavei, cerind mil i cur ie tuturor, celor ce cu bun cre din prznuesc dumnezeeasc pomenirea ta. M u c e n ic e ptimitorule prea minunate, rstignindu-te pentru Hristos, carele a rbdat rstig nire, ai auzit din Cer dela D u m nezeu Atotiitorul glas cinstit, chemndu-te ctre locaurile cele de acolo, fericite, unde alergnd, ai primit darurile, ca un biruitor, pururea pomenite. Pentru aceea te ludm i te fericim. 1nfierbntndu-te de drago

rinte Gheorghie, cu cin ste te-ai nchinat icoanei lui Hri stos celei cinstite i prea cu rate, i ntrindu-te cu puterea lui, nu te-ai spirrntat de n vlirile lupttorilor de D u m nezeu. Pre carele roag-lacum, s druiasc sufletelor noastre pace i mare mil. rinte Gheorghie, mnia necredincioilor ai suferit, ace lor ce dobitocete se slbti ceau, pre care i-ai i vzut prea nlndu-se cu ntrtare pgneasc, i iar zdrobindu-se mai ru prea artat, micndute mrite, din pronie spre rs pltirea celor nenelepi. Gheorghie, fiind jertfitor lui Dumnezeu, ca un preot, i ca un lucrtor de p mnt rod nsutit ai adus St pnului sufletele, celor ce sau mntuit acum prin cuvntul tu. i acum roag te, s se d ruiasc pace i mare mil.

58 S la v , i a c u m , a N sctoarei:

L U N A A P R IL IE

B ucur-te rugul cel ne ars al ngerului sfatul celui mare; bucur-te una care ai nscut; bucur-te v o i n a c i n s t i t e i Treimi; bucur te ntrirea ce lor de pre pmnt. Bucur-te ceea ce ai odrslit spicul cel nelucrat al raiului pre mpra tul i Domnul, carele usuc odrslirea rutilor.
A C ru c ii, a N s c t o a r e i:

luat cununile biruinei, i acum stai cu bucurie naintea lui Dumnezeu. D in rdcina sfnt drslit ramura pururea rit, cu bun rodire muceniceasc, hrnind inimile tuturor, celor ce te cinstesc, nelepte Caliopie. u descoperirea Scriptu rilor, i cu citirea cea nence tat luminndu-i vederea, ai intrat la luptele mucenicilor cu gnd vitejesc, Caliopie.
A N sctoare i:

P re Mieluelul Cuvntul, Mieluaua cea prea curat St pna, dac l-a vzut pre Cruce neavnd chip, nici frumusee, vai mie plngnd a g r i t : Unde a apus frumuseea ta prea dulcele meu Fiu ? Unde-i este buna credin ? Unde-i este Darul cel strlucitor al feei tale, prea iubitul meuFiu ?
i n u t i l i i : 91! I U

ce zidete toate prin voire, sa ntrupat din tine mai pre sus de cuvnt, i a ncu nunat pre purttorul de chi nuiri, cu carele dimpreun pu rurea cu credin te fericim Maica lui Dumnezeu.
Cel
A lt C A N O N al sfn tu lu i Gheorghie. Peasna 1-a, glasul al 8 -lea, Irmos: S c n t m noroadelor...

LA

U T R E N IE
CANONUL.

ie, celui ce sunt plin de A l c ru ia acrostih la Greci este acesta : greeli, i cu cumplite L a u d b u n e ostenelele lu i C aliopie. Facerea lu i Iosit. pcate, Hristoase ndur-te str P e a s n a l-a, g lasul al 8 -lea. lucete-mi lumina ndurrii, i pa trecnd-o ca pre uprin rugciunile I e r a r h u l u i scat, i din rutatea Eghitu, gonete ntunericul orbirii petului scpnd Israiliteanul, mele. striga: M n t u i t o r u l u i i Pm ntul nfrnreicu du Dunmnezeului n o s t r u s-i rerile, i cu sudorile tale cu cntm ". totul l-ai lucrat nelepte, i se mnnd grul Duhului n B i n e svrind nevoina inim, ai adus spicul neptimiMucenice purttorule de chi rei, fericite Gheorghie. nuri, i pzind credina, ai

<

S la v ...

N scto arei :

L u n d Crucea ta pre umere, i lepdnd frumuseile cele pmnteti ale iitorului lu mii al ntunericului ai urmat lui Hristos, i ai ctigat vistieria m p r a f i e i celei nematerialnice.
l acu m , a N s c to a r e i:

P re a sfnt Fecioar lauda plimitorilor i cinstea sfinilor apostoli, prin rugciunile tale, izbvete de toat nevoia pre toi cei ce te cnt cu laude nlru bucurie.
A lt C a n o n , Irm o s : N u este sf n t ca D o m n u l...

o arm tare, i liman i uindu-te la nlimea bu ntilor, i cu vrednicie pri zid, i trie i temelie dum ne vind adncurile Duhului, Fe zeeasc, i pod i acoperemant ricite, i facndu-te primitor avnd folosirea ta, Mireas a artrii, te-ai slluit mpre lui Dum nezeu de toate nevoile un, cu cetele ngereti, prea ne izbvim. cuvioase. P e a s n a 3-a, Ir m o s :
D o a m n e cela ce ai t c u t cele...

s u f e r i t nevoinele cele de multe feluri, mprotivindu-te gonitorului, M u c e n i c e . Pentru aceasta ai dobnit linitea cea cereasc, bine plutind cu suflrile Duhului, mrite. bdnd chinuri, prin t ria minei te-ai artat osta vi teaz i biruitor prea ales, c btndu-te, i pre roat nvrtindu-te, de tot ai surpat semefia nelciunei, Fericite. pnzurndu-te pre lemn, i rupndu-fi-se trupul prin rane, ai surpat semeia cea nnall a vrjmaului, i mpodobindu-te cu frumuseea ranelor, te bucurai, mucenice Caliopie.

iii te ai

< ai pre sus de fire viteje

Srcind cu Duhul, te ai mbogit cu mpria cea nematerialnic, ntru care cu credin ai gtit turmei tale vistieriile cele venice. Pentru aceasta te fericim.
Slav...

u obiceiurile i cu ispr vile tale ai urmat Cuvioase prostimea i blndeea sufle tului lui Iacov, i te-ai artat cu curia Duhului minte israilteneasc, vznd pre Dumnezeu.
i a c u m , a N s c to a r e i :

de tat ai nscut pre cel fr de m um mai nainte de tine, i ca pre un prunc ai hrnit pre cel ce hrnete toate. Pre carele roag-1 s se mntuiasc, cei ce cu credin te laud, Nsctoare de D u m nezeu cu adevrat, Curat.

Fr

60

__________________ I r m o s u l: .

LUNA

A P R IL IE ________________________________________

N u este sfnt ca Domnul, i nu este drept ca Dumne z e u l nostru, pre carele l laud toat fptura, i nu este drept afar de tine, Doamne".
S e d e aln a, P o d o b ie :

g la s u l al 4-lea.

De grab ne n t m p in ...

inlndu-te pre Cruce cu gnd neabtut, bine ai nchi puit patima lui Hristos cea mntuitoare, nelepte ptimitorule. Pentru aceea cu cre din svrim sfnt pomeni rea ta cea purttoare de lumi n, cerind s lum prin tine iertare greelilor i mare mil.
S la v , P o d o b ie : g la s u l al S-lea. Pre nelepciunea...

murile omeneti te fericim; cci focul Dumnezeirii ntru tine sa slluit, i ca pre un prunc cu lapte ai hrnit pre Fctorul i Domnul. Pentru aceasta neamul ngeresc i omenesc dupre vrednicie slvim prea sfnt naterea ta, i cu un glas strigm ctre tine: Roag pre Hristos Dumne zeu, iertare de greeli s ne druiasc nou, cci pre tine te avem ndejde noi robii ti.
A Crucei, a N s c to a r e i:

rin nlimea smereniei artat fcndu-te luminos, vi teaz i milostiv, pn n sfrit ai surpat nlrile vrjmailor; i cu darurile cele ndestulate pre cei flmnzi ai ndestulat, prea cuvioase Printe. Pentru aceasta dup moarte ai m o tenit hrana cea nembtrnit, bucurndu-te n veci, Ierarhe fericite Gheorghie. Roag-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greeli s druiasc, celor ce cu dragoste prznuesc sfn t pomenirea ta.
i a c u m , a N s c t o a r e i :

P re Mieluelul i Pstorul i Mntuitorul, Mieluaua vzndu-1 pre Cruce, a glsuit lcrmnd, i cu amar a stri gat: Lumea se bucur lund izbvire, iar pntecele meu arde vznd rstignirea, care rabzi pentru milostivirea milei, ctre care s strigm cu cre din: Milostivete-te spre noi Fecioar, i druiete iertare de greeli, celor ce se nchin patimilor lui.
P easna 4-a, Ir m o s :

uzit-am Doamne taina ico___ nomieitale, neles-am lu crurile tale, i am proslvit Dumnezeirea ta.

P re tine Fecioar, .ca pre ceea ce numai tu ntre femei Jertf ntreag te-ai adus mai pre sus de fire ai nscut pre Dumnezeu cu trup, toate nea- 1 Cuvntului celui ce s'a jun-

Artatu -te-ai prea viteaz ptimitor, nevoindu-te n prive lite, i surpnd ntrirea nelciunei, mucenice Caliopie.

IN A P T E Z I L E

61

ghiat, fiind pzii cu buna mireazm a ostenelilor tale celor cinstite, mucenice Caliopie.

zeu, roag pre cel ce sa n II trupat din tine, pentru toi ro bii ti, ca pre tine ctigndute sfnt curire, s ne izb O morndu-i-se trupul cu vim de pcate. osteneli nencetate, i-a prici P e a s n a 5-a, Ir m o s : nuit ie viaa ntru cele de sus, entru ce m ai lepdat de mucenice Caliopie prea fe l i la faa ta, cela ce eti luricite. min neapus; i m a acope A N s c to a re i: r i t ntunerecul cel strein pre C a o vie prea roditoare ai ticlosul? Ci m mine n crescut strugurul, din carele toarce, i la lumina porunci curge mustul cel dumnezeesc, l o r tale ndrepteaz cile mele, celor ce pururea cu credin nrogu-m. te fericim pre tine prea cu rat.
A lt C a n o n , Irm o s : C u v in t e d in m u n t e u m b r o s ...

u ai mntui! corabia cea sufleteasc, repezindu-te dela valurile cele materialnice ale patimilor ctre limanul i li nitea nfrnrii, prea cuvioase Printe.
* * * * *

rindu -te prin osteneli Mucenice, te-ai dat la roat prea viteazule, i arzndu-te cu fclii aprinse, prin ajutor de nger ai primit rcoreal cereasc dela Dumnezeu pur ttorule de chinuri, nelepte Caliopie. C e i frdelege, cari te munciau pre tine mucenice Calio pie, sau slbnogii de pute rea cea nevzut a Izbvitoru lui nostru, i prin voirea St pnului tuturor, sa stins vpaia i nici cum nu sa atins de tine. Luminandu-te ntru chinuri, ai strlucit ca aurul n cuptor; i ca un dumnezeesc pzitor cinstitelor porunci ale lui Hri stos, te-ai bgat n temni, ri sipind cu sfintele tale legturi semeia nebunii mulimii dum nezeilor.

tignd cuget cu chip ngeresc, ai auzit cntarea cea ntreit a ngerilor, aflndu-te ntru uimirea cugetului tu, nc n via fiind prea ludate.
S la v ...

I u ntrarmndu-le cu pra tia cea de gnd, ca pre alt G oliat ai surpat Ierarhe pre boerul ntunerecului cel trufa, cu credina ta cea davidiceasc i dumnezeeasc. U
i a c u m , a N s c t o a r e i :

N dejdea i folositoarea lumii, Nsctoare de D um ne

L U N A A P R IL IE

A Nsctoarei:

Izbvindu-ne prin tine de cderea cea strmoeasc m preun cu Arhanghelul Gavriil, strigm ie Fecioar: Bucurte mntuirea tuturor pctoi lor; bucur-te ntrirea tuturor mucenicilor, Preacurat.
A lt C a n o n , I r m o s : D in n o a p te a n ecunotinei...

mbrtindu-te, i cu cinste srutndu-te, nelepte. F iind ncuiat n temni, ti sa artat tic lumin neapus, i glas din Cer sa pogort la tine Sfinte, care te mbrbta, i propoveduia sfinite nevoinele tale. ixaiu nelegtor te-ai ar tat Mucenice mult ptimitorule, avnd n mijloc lemnul vieii pre Hristos, carele te-a mutat la odihnele cele venice, Caliopie.
A N s c to a r e i:

C a pre un stlp cureniei, i ca o chee ntregei nelep ciuni tofi tiindu-te pre tine pu rurea pomenite, prin rugciu nile tale s ctigm mil. P r in pronia cea de D u m nezeu vztoare te-ai mbrcat n cinul preoiei, chemndu-te pre tine la aceasta ca pre un curat, Fecioara cea preacu rat.
Slav...

ndurarea milostivirii avnd sdit nluntru, i pururea vie uitoare, te-ai artat sracilor hran ndestulat.
i acum, a Nsctoarei:

mduete-mi Preacura t greelile sufletului meu cele nenumrate, i-mi lumineaz gndul, care pururea este n tunecat de toate clcrile po runcilor, ca dupre datorie cu laude s te fericesc pre tine.
Alt C a n o n , Irm o s : H a in lu m in o a s d-mi mie...

re stpnul Cerului z mislind n pntece, Preacurat te-ai artat mai pre sus dect cerurile, i dect toate fp turile.
P e a s n a 0-a, I r m o s : C urete- m M n tu ito ru le ...

L oca curat facndu-te pre tine sfntului Duh, ai gonit prin rugciunile tale lighioanele duhurilor celor viclene, fericite Gheorghie. P ru al alinrii, i izvor blndeii te-ai artat, care ne adap din curgerea dulceii, prea cuvioase Printe.
Slav:

zndu-te maica ta pre tine mpodobit cu podoa bele ranelor, fiind plin de bu curie, a slvit pre Dumnezeu,

Omorndu-i desftrile ce le trupeti, ai nviat cu Duhul. Ridic-m i pre mine mrite cel ce sunt czut prin patimi.

In

a pt e

z il e

63

i acum, a Nsctoarei:

P r e Cuvntul cel ce a str lucit din Tatl fr de ani, l-ai zmislit n pntece sub ani, pre Dum nezeu Cuvntul mai pre sus de cuvnt, pururea Fecioar.
Ir m o s u l:

H a in luminoas d-mi mie, cela ce te mbraci cu lumina ca cu o hain, mult milostive Hristoase D um ne z e u l nostru".
C O N D A C , g la s u l al 2 -lea. P o d o b ie : C ele de s u s c u t n d ...

D umnezeete ntrarmndute cu curjenia cea sufleteasc, i nencetata rugciune iind n m ini ca o suli, vitejete ai biruit celile dracilor, printe Gheorghie, cu osrdie roagte lui Hristos pentru noi tofi.
I n t r u a c e a s t l u n n 7 zile, p o m e n ir e a s f n t u l u i m u c e n i c C a lio p ie . S t i h : C a l i o p i e fiin d r s t ig n it pre le m n cu c a p u l n jo s , S l v e te pre C u v n t u l cel r s t ig n it cu c a p u l n s u s . In a a p te a zi C a li o p i e a aflat, V ia a cea n e m b t r n i t eu ad ev rat.

i ars dedesupt cu foc. Deci artndu-se ngerul D om nului, sttu roata, i focul se rci, i se art ngerul cu groaz la cei ce-l priveau. Iar pre Sfntul 1 1 luar de-1 bgar n temni cu carnea sfrmat, unde intrnd maic-sa, i tergea sngele de pre rane. Deci mprindu-i ea toat averea la sraci, i iertndu-i robii i roabele, cari erau pn la cincisute i cincizeci cu toi, se nsoi cu fiul ei, i cntau mpreun. Iar la miezul nopii, se fcu lumin n temni, i viind glas de sus, cu care se fericea ndrznirea i mrturisirea Mucenicului, mai vrtos se nla spre nevoin. Deci rmind ntru acestea necltit, fu osndit a se rstigni i era prta ntru patimile cele stp neti, nu numai cu chipul morii, ci i cu vremea ntru care se ntmplase ace stea, fiindc er n sfnta Joia cea mare, naintea nvierii lui Hristos Dumnezeului nostru. Deci rstignindu-1 cu capul n jos, c i maic-sa poftise aceasta, dnd nc i cinci galbeni de aur muncitorilor pen tru aceasta; cnd fu a doua zi n Vine rea cea mare la trei ceasuri i-a dat su fletul la Dumnezeu. Iar dupre ce-1 pogorr de pre Cruce, czu maic-sa preste dnsul i leinnd, i-a dat i ea sufletul, i se ngrop cu sfntul mucenic i fiul ei la un loc.
In tru aceast zi, pom enirea celui dintru sfini p rin te lu i n o stru G heorghie episcopul Mitilinei. S tih : T e are pre tine M itilina i d u p moarte fiind, A p r to r mare G heorghie, precum i vieuind.

A cesta a fost pre vrem ea m p ra tu lu i M a x im ia n , fiu Teocliei, n v at n cred ina lui H ristos i era din Perghia Pam fliei, crescut lng maic-sa cu evsevia i nevoindu-se cu dumnezeetile S c rip tu ri. D eci fiind p o rn it goana asu pra cretinilor, ntrindu-se pre sine, i lu n d n v tu ri, i sftuire dela maic-sa ca s m o a r pentru mrturisirea lui H ri stos, se duse nsi nechem at, la ighe m o n u l M a x im n cetatea lui Pom pie, i p r o p o v e d u in d naintea lui num ele lui H ri stos, fu legat cu coatele m in ilo r ndrt i b t u t cu p lu m b , i ntins pre o roat,

A c e s t a din mic vrst iubind pre Hristos, se clugri. i plinind tot felul de buntate, a ctigat mai mult de ct alii smerenie. i fiind foarte milostiv, fu nlat n scaunul Mitilinei. Intru care bine strlucind, i biruind cu multa n elepciune pre iconomahi, i fcndu-i a-i cunoate rtcirea, i mcar c n trup fiind, iar pentru covrit sa bu ntate cu ngerii adunndu-se, sa mutat din viaa aceasta, prin dumnezeeasc stea ieirea sa artndu-i-se, i nu numai lui, ci i ntregii turme. i druind iz vor de m inuni din dumnezeetile sale moate, este vrednic a fi iubit de toi.

64

L U N A A P R IL IE

In t r u aceast zi, p o m e n ir e a s f n tu lu i m u c e n ic R u f in D ia c o n u l. S t i h : C a o oaie spre ju n g h ie r e R u fin fiind socotit, J u n g h i e pre d ia v o lu l lu p u l cel nvechit, I n t r u aceast zi, sfnta m u c e n i A c h ilin a cea n o u cu m in ile n a p o i legat i cu p n tecele p u s ^ pre foc s a svrit. S t i h : C u m in ile n a p o i p rin funie fiind le g a t strns, A c h ilin a a ars, p u s fiin d cu pntecele pre foc ap rin s. In tr u aceast zi, p o m e n ire a sfinilor d o u sute de m u c e n ic i cei din S in o p i, cari s au s v rit p rin sabie. S tih : D o u z e c i de zecim i de b rb a i au om o r t sabia, A cro ra b r b te a s c era i m in te a i in im a .

nice, te-ai nvrednicit la multe desftri ntru cele dintru nl ime Caliopie, strignd: Bine eti cuvntat Dumnezeul p rinilor notri.
A N sctoare i:

odul cinstitului tu pnte ce, Nsctoare de Dumnezeu, ne-a nviat pre noi cari eram omori de rod. Pentru aceasta dupre datorie ludndu-te, stri gm : Bine eti cuvntat Dum nezeul prinilor notri.
Alt C a n o n , I r m o s : C oconii n v paia cuptorului...

C u ale lor sfinte rugciuni, D oam ne, miluete-ne i ne m ntuete pre noi, A m in .
P e a s n a 7-a, I r m o s :

inerii cei ce mersese din ludeea n Vavilon oarecnd, cu credina Treimii, vpaia cuptorului o au clcat, cntnd: Dumnezeul prini l o r notri bine eti cuvntat". i e dnd idolilor celor fr cuvntare nicidecum cinste, cu brbie ai rbdat munca focu lui, mrite Caliopie, strignd: Bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri.
' * *. . . .

u lumina dumnezeescului Duh cunoscnd mutarea ta c tre cele mai bune, dnueti acum n locaurile cuvioilor. Pre tine cel ce te-ai artat ca o stea cu viaa i cu raza cea luminoas, cu cuget lumi nat a vestit mai nainte steaua mutarea ta, prea cuvioase.
Slav...

C u cuget nalt asemnndu-te celui ce sa nlat pre Cruce, te-ai nlat pre lemn de de voia ta, cu capul n jos, M u cenice, fcnd cltoria spre Cer cu bucurie, rugndu-te pentru noi. C u vitejesc cuget rbdand multe feluri de chinuri Muce

mbrcndu-te dupre vred nicie, ai intrat n cmara m priei celei de sus Cuvioase, i ntmpinndu-te cu Mirele, ai ezut la masa dulceii celei nematerialnice.
i acum , a N sctoarei:

Puterile cele cereti, dupre vrednicie, ca pre o Maic a vieii tuturor te ncunjur, i te laud pre tine Stpn, ca pre o folositoare a sufletelor noa stre.

IN A P T E Z I L E P e a s n a 8 -a, I r m o s : D e apte ori c u p to r u l...

65

entru legea lui Dum nezeu junghiindu-te ptimitorule Caliopie, ai fugit de toat vicle nia celor frdelege, iar la vremea cinstitei patimi Hristos te mrete Mucenice, cci te-ai rstignit de voie cu capul n jos, i cu adevrat chemndu-te ctre odihnele cele dumneze eti, te-a pus m preun cu dumnezeetii ngeri, cugettorule de Dum nezeu. R srind cu totul luminat ca soarele luminezi, pururea cu ra zele nevoinfelor tale cele de sub Cer, i pre toi ndemni prea ludate a svri acum pom e nirea ta cea purttoare de lumin, strignd Stpnului: Preofi binecuvntai, noroade prea nljafi-1 ntru tofi vecii. bdare neasemnat, suferire prea minunat, M uceni ce ptimitorule, artnd de fa) pe vremea chinuirilor tale, pentru aceea acum fe ai nu mrat cu cetele ngereti niru slav,cntnd: Preofi b in e cu vntai, noroade prea nlfafi pre Hristos n veci.
A N s c to a re i:

te ludm ca pre o Maic a Iui Dumnezeu, strignd cu laude: Preofi binecuvntai, noroade prea nlfafi pre Hristos n veci.
Alt C a n o n , Irm o s : T in e r ii cei gritori...

Ayndu-i inima ta ocrmuit de Dumnezeu, gonete viforul cel ntunecai al pati milor mele, i ctre ncetarea linitei tale m ntrete. iind sdit pre lng iz voarele apelor celor dumnezeeti ale dragostei, ai cres cut pomul viefii, i la vreme ai fcut rodurile bunei credine.
B in e c u v n t m pre T atl...

a un tmduitor nepu tinelor celor netmduite, i ca un izgonilor duhurilor ce lor necurate, tmduete i ne putinele pcatului meu, prea fericite Gheorghie. ine va gri dumnezeia sc naterea ta de Dumnezeu Nsctoare Marie, c fietece fire a celor nscui de pre p mnt i a ngerilor se spimanteaz i te fericesc.
Ir m o s u l: S l u d m , b in e s c u v n t m ...

i acum , a N s c to a re i:

P r e lisus D om nul cel ce fine toate cu voia cea atotpu ternic, l-ai nscut purttor de trup, i l-ai finut n brafe Prea curat Fecioar. Pentru aceea

Iinerii cei gritori de D u m nezeu, n cuptor clcnd vpaia cea de foc, au cntat: Binecuvntai lucrurile D om n u lu i pre D om nul".

L U N A A P R IL IE P e asn a 9-a, Irm o s : S p im n t a tu - s a C erul... A N s c to a r e i:

L* u razele luminii tale cele


de tain, gonete ntunericul sufletului meu, i linitete vi forul cel cumplit al gndurilor mele, i m ndrepteaz ctre limanurile cele line, ceea ce eti singur izbvirea tuturor, ca s te fericesc cu credinf, Maica lui Dumnezeu.
Alt C a n o n , I r m o s : Naterea pururea fecioarei...

u vetreala Duhului sfnt ntraripndu-fi-se sufletul, a trecut noianul cel cumplit al chinurilor, i a ajuns la lima nurile cereti cu bucurie, ne cnd taberile cele viclene ale celui neltor, cu dumnezeea sca revrsare a sngiurilor tale, prea fericite. Artndu-te tnr frumos cu podoabele chinurilor, ai strlucit mai mult decl razele soarelui i ai luminat sufletele credincioilor, celor ce cu dra goste svresc sfnta i cu adevrat luminat pomenirea ta, purttorule de chinuri, mu cenice Caliopie. adunm ceat duhov niceasc, ca s ludm acum cu bucurie pre tarele ptimitor Caliopie, i s ne osptm astzi cu ostenelele lui care le-a rb dat pentru Hristos, chinuindu-se vitejete i stricnd nedumnezeirea mulfimei Dum ne zeilor. Sicriul tu izvorte miruri de viat, i vars minuni ca nite ape, pre carele credin cioii ncunjurndu-l totdeauna cu bucurie i cu dragoste srutndu-1, scot sfinenie i lu min, mrind sfnt pomeni rea ta, mucenice al Domnului Caliopie.

u izvoarele lacrmilor tale ai lucrat raiul neptimirei prea cuvioase, i aduci mult rod n destulat, hrnind cu buntile turma cea dumnezeeasc. u ai adus lui Dumnezeu curat jertf, i svrind cl toria credinfei prea cuvioase, ai primit acum cununa dreptfii din mna lui Hristos pui torului de nevoinfe.
Slav...

dl

Astzi salt i dnfuete mulfimea credincioilor, cetele clugrilor, adunarea preofilor, cci tofi pre tine te-au aflat chip mntuirii, i nchipuire ndreptrilor.
i acum , a N s c to a r e i:

P
brbie dumnezeeasc, prea curat Prunc, ca pre un Dum nezeu i ziditor veacurilor, nu nceta rugndu-l,ca s se mn tuiasc sufletele celor ce te laud pre tine.

N O P T Z I L E Ir m o s u l:

67

pururea Fecioa r e i, ceia ce sa artat mai nainte puitorului de lege n munte prin foc i prin rug, spre mntuirea noastr a cre d in cio ilo r, cu cntri nen c e ta t o slvim".
i ce alalt s lu jb a U tre n ie i d u p r e P o s t u lu i i O t p u s t u l. r n d u i a la

Naterea

adevrat svresc pomeni rea lor cea ludat. cndu-v ceruri, nali la cuget, vestii slava Dumnezeu lui nostru, a celui ce sa n trupat cu voia sa vztorilor de Dumnezeu apostoli, povuitorii credincioilor, temeliile bisericii, turnurile cele nemi cate, limanurile bunei credine, slujitorii tainelor celor negrite, lumintorii sufletelor noastre.
S la v , i a c u m , a N s c to a re i:

INTRU A C E A ST LUN
IN 8 Z IL E . S fin ii a p o s to li d in cei a p te ze c i: Ir o d io n , Agav, R u f , A sigcrit, F le g o n t i E r m u . La Doam ne P o d o b ie : strigat-am , al 4-lea. C a pre u n viteaz... Stihirile, g la s u l

nie vulturi ntrari pai ai strbtut tot pm ntul prea ludas e m n n d nvturile voastre cele cinstite cu Darul, tind neghinile nelciunii, i crescnd spic cu mult road, care se {ine n jitniele cele n elegtoare, strlucit pstrndu-se de lucrtorul cel nemu ritor. P r e Irodion, pre Agav i pre Asigcrit, pre R uf i pre dumneezeescul Flegont s-i fe ricim ca pre nite vie prea ro ditoare ale viei, din care ne curge nou dulcea mntui toare, veselind inimile cele se toase, ale celor ce cu credin

a o Maic a lui Dumne zeu nestricat i curat, cu totul fr prihan, i neasemnat ntru toat sfinenia, nu m le pda pre mine cel ntinat i necurat, i iscoditor de toat ocara cea frdelege, i de lu crarea cea cumplit. Nu m lsa s pier de tot; ci m scap de patimi, i m mntuete ntorcndu-m.
A C ru c ii, a N scto are i:

el ce mai pre sus de cu get, a luat trup din pntecele tu, fiindu-i mil de tine, care cu amar lcrmai i te tnguiai, sa milostivit spre tine Preacu rat, i picndu-i rcorire ca un fiu, striga ctre tine: Oprete-te Maic Fecioar de a l crma! C de am i ptimit de voia mea i mor; dar m voiu scula, ca s mresc, pre cei ce cu cinste te slvesc pre tine.

L U N A A P R IL E

i m i i

t fti s ii!

LA

U T R E N IE

C A N O N U L A p o s to lilo r. A l c r u ia acrostih la Greci este a c e s ta : S m p le tim d u m n e z e e a s c cntare apostolilor. F acerea lu i Iosif. P e a s n a l-a, g la s u l al 3-lea, Ir m o s :

ela ce a mpreunat apele de demult ntru o adunare cu dumnezeeasca voie, i a desprit mare norodului israilitenesc, acesta este Dumne z e u l nostru, cel prea slvit, acestuia unuia s-i cntm c sa proslvit". rea sfnt pomenirea sfin ilor apostoli cu un glas s o prznuim, i s-i ludm pre ei cu veselie sufleteasc. Cci se roag prea sfntului Cuvnt, s ne dea nou iertare i mil. Izgonind putrejunea nebu niei mulimii dumnezeilor, prin dumnezeeasca sare a Cuvn tului, ai nsntoit toate su fletele cele n e b u n i t e , i pre toate mntuite le-ai pus nain tea lui Dumnezeu; pentru aceea v slvii prea mriilor. P rea Mritul Irodion, Ruf i Flegon, Agav, Ermu i Asigcrit, cu cntri s se fericeasc, fiind prieteni c u r a i Mntuitorului nostru, i nelepi apostoli, i propoveduitori dumnezeeti.
i a c u m , a N s c t o a r e i:

apostolilor, slava ptimitorilor i ntrirea credincioilor, ro gu-m, ntrete-m pre mine, carele m cltesc de supr rile amgitorului, i c u g e t u l meu, carele se n t u n e c cu clcrile poruncilor.
Peasna 3-a, Irm o s : Cela ce dintru ce ..

L*

9 < C 5 e >

cndu-v ochi Bisericii, ai deschis ochii multora, ca s vad frumuseea cea nease mnat a lui Dumnezeu C u vntul, dumnezeetilor ucenici. rtatu-te-ai cas Treimii n chip de lumin, Rufe puru rea pomenite, i cu cuvntul Darului ai surpat la pmnt capitile, i ai zidit Domnului biserici.
Slav...

e >

9 9

e > e > 9 i e >

u dumnezeescul tu cu vnt nelepte Rufe ogorand ini mile, ai semnat dogmele cele mntuitoare, i ai secerat spic prea rodit, mntuirea celor ce sau mntuit.
i acum , a N s c to a r e i:

e) 9 e > '9 O e >


P

ela ce dupre fiina cea dumnezeeasc este neapropiat, acum mi sa fcut apropiat, i cu luarea trupului cu totul mi sa unit pentru milostivirea sa cea desvrita, prea c u r a t Fecioar.
Ir m o s u l:

N sctoare de Dumnezeu ceea ce eti milostiv, lauda

ela ce dintru ce nu a fost, toate le-ai adus, cu Cuvntul

N O P T

Z IL E

69

zidindu-le, i svrindu-le cu Duhul, atotfiitorule Stpne, ntru dragostea ta m ntrete.


S e d e a ln a , g la s u l P o d o b ie : l-iu. tu ... M o rm n tu l

scut Fiul tu pentru noi la moarte l-ai dat. Pentru aceata strigm fie, mulumind: Slav puterii tale Doamne". l in limba voastr, aducnd credincioilor vindecare dum nezeiasc, pmntul cel ru al ^ /v w *w i | i i w w paganatafu l-ai dat suprrii, i afi zidii sufletele ntru cre din. Pentru aceea v fericii nelepilor.
1

cndu-v raze Soarelui celui nelegtor, luminai p mntul cu razele cuvintelor, i prin Dar gonifi ntunerecul necunotintei. Pentru aceasta luminndu-ne astzi ntru lumi nat pomenirea voastr, lumi nailor gritori de Dumnezeu, v fericim pre voi.
S la v a , i a c u m , a N s c t o a r e i:

udectorul se apropie, sfr itul este lng ui, priveghiaz suflete, i suspinnd dintru adncul inimii, strig ctre Maica Dumnezeului nostru: Izbvete-m de chinurile cele groaz nice, in locul odihnei m pune, prea curat Stpn.
A C r u c ii, a N s c t o a r e i:

Patrelor luminat sa mbrcat cu putere prin tine fericite Irodioane, c ntiu tu ai mpodobit scaunul ei, luminndu-te cu dumnezeeti vrsri de lumin ale Duhului sfnt.
Slav...

C etatea

nd Mieluaua te-a vzut pre tine Mieluelule Hristoase pre Cruce, n mijlocul fcto rilor de rele, striga lcrmnd, i cu amar vilndu-se zicea: Fiule prea iubite! Ce l u c r u strein este acesta, care se vede? Ai rspuns ctre dnsa: Maic fr b rb a t! Aceasta se va cu noate viat a toat lumea.
P e a s n a 4-a, Irm o s :

etatea Patrelor sa m bo git, cu adevrat avndu-te ce tean mare fericite Irodioane, carele o ai mutat pre dnsa c tre Sionul cel de sus. Pentru aceea te cinstete cu cntri dumnezeeti.
i a c u m , a N s c to a r e i:

rin cuvnt sfinfit ai zmi slit pre Cuvntul Tatlui, carele mntuete de toat necuvntarea pre oameni, Nsctoare de Dumnnezeu Fecioar. Pen tru aceasta totdeauna te slvim cu mare glas, prin cuvinte dum nezeeti.
P e a s n a 5-a, I r m o s :

us-ai spre noi tare dragoste Doam ne, c pre unul n-

ela ce eti nevzut, pre pmnt te-ai artat, i cu oa-

70

L U N A A P R IL IE

menii de bun voie ai petrecut cel necuprins. Pentru aceasta la tine nnecnd, cntm {ie iubitorule de oameni *.

P re Cuvntul, cel ce a ve
nit pre pmnt s mntuiasc oaia cea rtcit, l-ai propoveduit dumnezeetilor Apostoli, i ai izbvit pre toi oamenii din nelciune. C u strein cuviin din de stul i sa vrsat Darul proorociei de la Dumnezeu, cugettorule de Dumnezeu Agave, cci ai glsuit prea de fa artarea celor viitoare.
Slav...

P ropoveduind omorrea celui fr patim, pre cei omori i-a adus ctre vianeleptul Asigcrit, lauda apostolilor i n trirea cea neleapt a Ircaniei.
Slav...

Aflatu-te-a Asigcrite, Ircania ru plin de apele Duhului. i adpndu-se cu adprile tale cele cinstite, a adus St pnului f o a r t e f r u m o a s e odrasle.
i acu m , a N sctoarei:

A tatu-te-ai odinioar proo rocind lui Pavel viclenire, leg turi i ntmplri rele, Agave prooroace cnd i-ai legat m i nile tale cu brul aceluia.
i a c u m , a N s c to a re i:

bicriul legii te nchipuia pre tine, care ai primit plinirea legii celei dumnezeeti i o ai nscut cu trup, i dup natere ai rmas pururea Fecioar, ca i mai nainte de natere, Mi reas a lui Dumnezeu.
Irm o s u l:

A rtatu-vai ucenici ai lui P e asn a 6 -a, I r m o s : Hristos, i apostoli prea cin A d n c u l cel m a i de jo s ... stii, Irodioane mrite, Agave i Rufe, Asigcrite i Flegonte, usu-va Cuvntul ca pre mpreun cu Ermu. Rugainite fclii luminoase, cas luminai lumea i s risipii ntu v pururea Domnului, s ne dea nou iertare de greeli, nerecul, i s artai calea m n celor ce v ludm pre voi. tuirii, dumnezeetilor Apostoli.

N u m a i tu singur pre p m nt ai avut natere strein, c ai nscut pre cel ce singur ne-a mpcat cu singur Tatl cel fr de nceput. Pentru aceea numai pre tine ca pre o Maic a lui Dumnezeu te cinstim.

A dncul cel mai de jos al pcatelor m a ncunjurat i se sfrete Duhul meu. Ci ntinzndu-i Stpne braul tu cel nalt, ca pre Petru ndrepttorule mntuete-m".
C O N D A C , glasul al
2 -lea.

P o d o b ie : Cele de sus cutnd...

IN O P T Z I L E I n t r u a c e a s t l u n in 8 zile, p o m e n ir e a sfinilor A p o s t o li d in cei a p t e z e c i: I r o d io n , A g a v , R u f, F le g o n t, A sig c rit i E r m u . S t h A le r g n d d u p r e E v a n g h e lie calea cea bun, I r o d i o n a lu a t cea m a i b u n c u n u n . Pre s u fle tu l lu i A g a v p r o o r o c A p o s t o lu lu i, II c h i a m g la s u l cel de suflete m n t u it o r al S t p n u l u i . F le g o n t s t in g n d v p a ia cea a rz to a re a n e l c iu n e i? Pre care D a v i d i-a zis foc arztor, vede ngerii. R u f m p o d o b i n d s c a u n u l T iv e lo r de d e m u lt, L a s c a u n u l lu i D u m n e z e u p u r t n d c u n u n se a fl s t n d . A s ig c r it a aflat n e a s e m n a t m rire . S l v i n d pre D u m n e z e u pre p m n t , cu ncasem nare. B a t jo c o r in d pre M e rc u r, z e u l cel cu m i n c in o a s n u m ir e A c tig a t E r m u slav a D u m n e z e u l u i celui m are. I r o d i o n n a o p ta zi c u ad e v ra t, D e pre p m n t iu b it a i n i m i-a ridicat.

luri toi ntru o zi omori i de Ellini, ntru Domnul stvit.

de jidovi sau pri-

In tru aceast zi, p o m e n ire a prea cuviosului p rin te lu i n o stru Celestin Papa al Romei. S tih : M o r m n tu l i pre tine prea fericite Celestine, T e desprete de locul care n u are fe ricire.

'

intre aceti sfini apostoli, Irodion de carele po m e n e te marele apostol P a vel sluji tu tu ro r sfinilor A postoli. D u p acestea fu hiro to n it de dnii preot apoi E p is c o p cetii N eon Patron, i n v n d pre m uli E llin i i ntorcndu-i la credina lui Hristos, fiind zavistuit de jid o v i, a p tim it m ulte. C mer g n d la dnsul cu idololatri, ntiu l-au b t u t foarte ru, i i-au zdro bit gura cu pietre, a p o i zdrobindu-i capul cu lemne, pre u rm l-au ju n g h ia t cu cuitul. Iar A gav, carele a luat b ru l sfntului P a vel, i i-a legat m inile i picioarele, atuncia aa a proorocit, zic n d : A c e stea zice D u h u l cel sfnt: Pre om ul al cruia este b ru l acesta, aa l vor leg n Ierusalim jidov ii, i-l vor bate cu rane, care a i fost; c nu num ai l-au legat, ci au ispitit a-1 i om or. i d u p aceea acest A g a v a p rop ov ed uit n par tea lu m ii, ce i s a venit. Iar R uf, pen tru carele i de acesta pom enete Apostolul n E p is to la cea ctre R o m a n i sa fcut E p is c o p cetii Tiveilor, ca re este n E la d a . A sem enea i F le g o n t i ceilali p ro p o v e d u iau pretutindenea n lu m e E v an g h e lia i ntorceau pre ne credincioi la credina cea adevrat. A c e tia d a r fiind m uncii n multe fe

cesta era pe vremea lui Teodosie cel tnr n biserica Romei celei vechi, bine sporind cu viaa i cu cu vntul. Prin care sa nvrednicit i de scaunul arhieresc, mutndu-se din via Papa Zosim. Deci acest Cele stin, zicnd i fcnd toate pentru tra diiile apostoleti i printeti, a cate risit pre ru credinciosul Nestorie, mustrnd prin epistol, i lepdnd hu lele lui cele urte de Dumnezeu, i fcndu-se mpreun lucrtor cu fericitul Chirii, la caterisirea aceluia, i multe alte isprvi lucrnd vrednice de cuvnt i de pomenire, sa ridicat cu pace din ceste de aicea, i sa mutat la viaa cea ne m btrnit i feririt.
In tru aceast sa svrit. zi, sfntul Pavsilip, cu pace

Stih : L s n d Pavsilip a p m n t u lu i nemernicire. S a d u s la loc nescrbelnic spre slluire. In tr u aceast zi, sfntu l n o u l mucenic, loan co rb ie ru l, carele a suferit m u ce n ia n ostrovul C o , la a n u l o mie ase sute aizeci i n o u, p rin foc sa svit. Stih : In n o t n d marea vieii prin ardere, P o v u ito r ai 8ju n s la lim a n u ri linititoare.

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne, miluete-ne i ne mntuiete pre noi, A m in .


P e asn a 7-a, Irm os :

hipului celui de aur, cinstirei perseti de demult, tinerii cei trei nu sau nchi n a t cntnd n mijlocul cup to ru lu i, ziceau : Dumnezeul parinfilor notri bine eti cu v ntat".

L U N A A P R IL IE

" Gritorii de Dumnezeu n temeind bine plinirile neamu rilor pre pialra credinei, au luminat cu nelepciunea pre cei ce n deert se nchinau pielrilor. C u f o c u l dumnezeetilor tale cuvinte Flegonte sfinite, ai ars nelciunea limbilor, aprinznd artat cu fierbin eala Duhului inimile cele stinse de licloie, mrite.
S la v ...

mintor la toat Dalmaia, cci ntrnsa a venit ca un soare mult luminos fcnd lucruri prea alese, i luminnd inimile cele mai nainte ntunecate. P urtnd cuvnt lumintor ca un sfenic, Ermu mrite ai luminat pre cei ce edeau n noaptea rutilor, i fcnd tmduiri, i minuni mari, ai tras ctre credin plinirea celor mul|i.
B in e c u v n t m pre Tatl...

Locuitorii d in Maratona avndu-te mare sprijinitor i nvtor prea ales, lumintor i ndrepttor, nencetat te cin stesc, Flegonte mrite.
a

i a c u m , a N s c to a re i :

'aiul nou te-ai tcut nou Prea curat avnd lemnul vie ii, a cruia mncare a nviat de iznoav pre cei ce au c zut prin mncare, Nsctoare de Dumnezeu, cea ce eti fr prihan.
P e a s n a 8 -a, Irm o s : C u p to r u l V avilone sc...

Cei ce cinstim pre Trei mea, s slvim pre Tatl, Fiu lui s ne nchinm cu cre din, i D u h u l u i Sfnt. O Dumnezeire n trei fee dupre fire cnt, neobosit i nem prit.
i acum , a N s c to a re i:.

stzi s se fericeasc Agav, Flegont i Asigcrit, Ruf, Ermii cel ludat i Irodion, fiind dumnezeeti apo stoli ai Cuvntului, lumin tori lumii i nvtori lim bilor. 9 E rm u cel pururea pom e nit sa fcut ndrepttor i lu

P re tine te avem prtini toare robii ti Preacurat i mijlocitoare neruinat, ctre biul i Dumnezeul tu. Izbvete-ne de primejdii i de su prri, ca cu credin i cu dragoste pururea s te slvim, cinstit Fecioar.
Ir m o s u l: S l u d a m , bine s cuv ntm ...

Cuptorul vavilonesc pre Vtinerii nu i-a ars, nici focul Dumnezeirii, pre Fecioara nu o a stricat. Pentru aceasta cu tinerii, credincioii s strig m : Bine cuvntai lucrurile Domnului pre Domnul".

IN N O U P e a s n a 9-a, Ir m o s : Pre cea m a i nainte... . ^

Z IL E

73

u credin s adunm cea t prea sfnt ntru unirea sufletului, cu fierbineal s fericim pre Ermu i pre Irodion, pre Ruf i pre Agav, pre Asgrit cel mare i pre Flegont cel dumnezeesc, ca pre cei ce au fost singuri v ztori Cuvntului. G nite mslini tainici adevrat artndu-se gritorii de Dumnezeu, au veselit sufletele i feele noastre cu Darul, i ne-au mntuit de silnicia nedumnezeirei si de ntunerecul necunotinei. Pentru aceea du pre vrednicie se i fericesc.
>

de vpaie, ai primit n pntece jeratecul cel nelegtor, carele arde patimile noastre, ne lumi neaz sufletele, i risipete n tunerecul nebuniei i d o l e t i , prea curat Fecioar, prea mult ludat.
Ir m o s u l:

P re cea mai nainte nsem n a t n rug i n foc n Sinai, lui Moisi puitorului de lege, i care a zmislit n pntece dumnezeescul foc fr de ardere, fclia cea cu totul lumi n a t i nestins, pre cea cu adevrat Nsctoare de D u m n e ze u , cu cntri cinstindu-o, o slvim".
S V E T 1 L N A zilei i S t ih o a v n a a p r a z n ic u lu i. i ce alalt s lu jb a U tre n ie i i O tp u s tu l. d in dup T r io d sau

in multe suspinuri, din robia vrjmaului i de mpiedictorul cel vechiu, ne-ai iz bvit pre noi, nelepilor ap o stoli ai Mntuitorului, i ne-ai artat crrile cele ce duc prin ndejde dumnezeeasc ctre m pria Cerului.
S la v ...

r n d u ia l ,

INTRU A C EA ST LUN.
IN 9 Z I L E . S f n t u l m u c e n ic E v p s ih ie cel d in C h e sa ria, La D o a m n e strigat-am , al 8 -lea. Stihirile g la s u lu i

clia cea cu ase lumini a sfinilor ucenici, roag nen cetat pre lumina cea n trei sori, ca s lumineze sufletele noastre, celor ce svrim prea luminat pomenirea voastr, i s ne izbveasc de ntunerecul i de osnda cea venic.
i a c u m , a N s c t o a r e i :

P o d o b ie : M u c e n ic ii ti D o a m n e ...

C a linguria cea purttoare

, rea neleptul Evpsihie k lovindu-se cu sabia, a y umplut de ruine mult pre cugettorul ndeerf, cel ce se nla cu trufia; i s a numrat mpreuna cu otile cele cereti bucurndu se. C u ale cruia rugciuni, Mn-

74

L U N A A P R IL IE

tuitorule, druete tuturor mare mil. vpsihie cel strlucit, sa fcut stlp Bisericii i turn ne micat al bunei credinfe, i surptor vrjmaului, izvornd t mduiri ca d i n t r u o fntn tuturor bolnavilor i celor ce alearg la dnsul. C u ale c ruia rugciuni, Milostive, d tu turor mare mil. a un crin bine mirosind tot cugetul, cu mirosurile cele dulci ale chinurilor tale, vitea zule Mucenice nelepte, ai m puinat rtcirea nelciunii i ai luminat ca soarele pn la marginile pmntului, rugndu-te s se druiasc tuturor mntuire i mare mil.
S la v , i a c u m , a N s c to a r e i:

foarte tare de multa milostivire i buntate ce ai ctre oameni, luda ndelung rbdarea mult milostive.

LA

U T R E N IE

C A N O N U L S f n tu lu i. A l c ru ia acrostih la Greci este a c e s ta : C n t cu b u n n d rzn e al ostenelile lui Evpsihie. Facerea lui Iosif. P easna l-a, glasul al 8 -lea, Irm os:

S'

pa trecndu-o ca pre uscat, i din rutatea Eghipetului scpnd Israiliteanul striga: Izbvitorului i Dumnezeului nostru s-i cntm". u ndrzneal c n t n d chinurile tale fericite Evpsihie, m rog fie, ca unuia ce ai n drzneal, rpete sufletul meu dela tirnia patimilor, Muce nice. rndul tu cu plecarea cea ctre Dumnezeu, sa lepdat de toate cele veselitoare ale viefii, i cu totul frumos sa artat mprfind asupra pati milor, fericite Evpsihie.
Slav...

Ju ra t N s c t o a r e de Dumnezeu, ceea ce ai nscut pre Cuvntul cel mntuitor, iz bvete pre robii tai, de ncer crile rzboinicului vrjma i lumineaz simfirile noastre, n dreptnd paii notri ctre c rrile cele de mntuire, ca tofi cu credinf s te slvim pre tine Doamn.
A C ru c ii, a N s c to a r e i:

1 iac te-a vzut pre Cruce pironit ceea ce te-a nscut pre tine, nsuti ndelung rbdtorule, tnguindu-se vrsa Iacrmi ca i z v o a r e l e , i mirndu-se

esndu-fi fie h a i n de fapte prea alese, i roindu-o mucenicete, te-ai mpodobit cu dnsa i stai nfrumuseat n naintea D o m n u l u i , Evpsihie.
i acum , a N s c to a r e i;

Nscndu-se Stpnul din

IN N O U Z I L E

S 3

tine dupre asemnarea trupu lui, a noit firea noastr cea nvechit, Fecioar tnr, i pre noi cei muritori ne-a fcut cereti.
P e a s n a 3-a, I r m o s : Tu eti n t r ir e a celor ce...

cenice, primind dar de m i nuni dela Dumnezeu. Pentru aceasta toat biserica credin cioilor te fericete pre tine cu glas n ziua aceasta, Ev psihie.
S la v , i a c u m , a N s c to a r e i:

ei fr minte te-au clevetit pre tine, cel ce erai cu minte, la dregtorul cel vrjma, ca rele sluji dracilor celor fr minte. rtndu-se tie n g e r u l cnd patimiai, te-a ntrit la nnlfimea muceniei, purttorule de chinuri Evpsihie.
S la v ..

Bucurafi-v oamenilor m preun cu Maica lui D um ne zeu, ludati-o pre dnsa pute rile cerurilor. Slvii pre Prea curata, cei ce mprtiti p mntul. Venii tot norodul iu bitorilor de praznic, s zicem Nsctoarei de Dumnezeu cu glas: Bucur-te, veselindu-ne cu credin.
A C ru cii, a N s c t o a r e i:

ntnd D om nului tu cu adevrat te-ai um plut de toat bucuria, mucenice nelepte. Pentru aceea t**ai ?i svrit mucenia cu bun ndrzneal.
i a c u m , a N s c t o a r i i :

< 3 |

aud de multmit cnt t'e ceata ptimitorilor, D o am n cinstit, fcndu-se purttori de biruinf cu ndreptrile tale.
Irm o s u l:

O minune nou! O tain nfricoat! Striga Doamna cea curat i fr prihan, dac a vzut ntins pre lemn pre Dom nul, cel ce poart toate n palm, i ca un osn dit se osndete de judectorii cei frdelege.
P easna -l-a, Ir m o s :

I u eti ntrirea celor ce alearg la tine, Doamne, fu eti lumina celor ntunecai, i pre tine te laud duhul meu .
S e d e a ln a , g la s u l l-iu. P o d o b ie : M o r m n t u l tu...

uzit-am D o a m n e taina iconomiei tale, njeles-am lucrurile tale, i am proslvit Dumnezeirea ta. u bucurie fi-ai mprit sracilor toate averile, cti gnd in locul acelora avuia muceniei cea nerpit, i bu curie nemuritoare, mucenice Evpsihie.

C u bun vitejie svrind calea cea bun, ai biruit pre vrjmaul cel rzboinic M u

76

L U N A A P R IL IE

L u m i n n d u - t e sfinit, ai scos la iveal ntunerecul ce lor nesfinii, cari se ispiteau s te sileasc, ca s te supui la nelciunea cea drceasc.
Slav...

cei ce griau ritoricete cu n elciune.


i acum , a Nsctoarei:

N ic i foamea, nici moartea, nici ndulcirea dezmierdrei celei de fa nu a putut s te deprteze de dragostea celui ce te-a zidit, mucenice Ev psihie.
i a c u m , a N s c to a r e i:

oag-te Stpn pentru toi, cei ce avem ndejdile noastre la tine, ca s ne mntuim de osnda cea viitoare.
Peasna 6 -a, I r m o s :

Ceea ce eti mai nalt de ct puterile cele cereti, arat cugetul meu Fecioar, mai nalt de ct patimile cele tru peti.
P e a s n a 5-a, Ir m o s :

rimea chinurilor te nvifor, dar na putut s te nece Fericite, cci ai avut pre Hristos Dumnezeu ocrmuitor i ajutor, carele te n drepta ctre limanul cel lin al mpriei lui, mucenice Ev psihie.

R u g c iu n e a

mea voiu vrsa...

Ol

u m i n e a z - n e pre noi r i Doamne cu poruncile tale, i cu braul tu cel nalt, pacea ta dne-o nou, iubito..rule de oameni". bdat-ai chinurile trupu lui foarte tare, spnzurndu te asemenea ca Stpnul a toat zidirea, mucenice Evpsihie. uvindu-i-se coastele, i lundu-i-se pielea, ludai pre Hristos cu cuget prea vitejesc, mucenice Evpsihie.
S la v ...

rtndmprotivnicilor sta rea sufletului tu cea frumoas Mucenice, te-ai artat lor groaz nic, spimnlnd cu rbdarea cugelul lor cel ru, i ai pri mit dela Hristos darurile bi ruinei nevoinelor tale.
Slav...

S ocotind tiranul c va fura comoara sufletului tu, sa apucat de tine cu meteugiri, prin daruri. i prin multe feluri de munci se ispitea s-i slbeasc buna ntrire, dar tu rbdnd cu trie, ai biruit, m rite Evpsihie.
i acum , a N s c to a r e i:

p
M

egura minciunei ai risi pit prin adevrul, cu nelep ciunea cuvintelor tale Muce nice, artnd nenelepi pre

ndrepteaz-m pre mine, carele am czut cu totul, ca unul ce am deschis ua pati milor i cu bun mijlocirea ta

IN N O U Z I L E

77 c u v io s u lu i

du-m la intrrile pocinei i m mntuete, ceea ce ai n scut pre Mntuitorul i D o m nul a toat lumea.
I r m o s u l:

In tru aceast zi, p o m e n ire a prea V d im A r h im a n d r itu l.

S t ih : V d im c l to rin d pre calea cea dreapt, A a ju n s la Cer u n d e este ederea lui D u m n e ze u cea prea n a lt . In tr u aceast zi, sfinii m u ce n ici cei ce sau sv rit n robie la Persida. S tih : In p m n t u l persesc, al n ch in to rilo r fo c u lu i se nevoete. C eata slu jito rilo r lu i Hristos prin a g r u m a z u lu i tiere.

ugciunea mea voiu vrsa ctre D om nul, i lui voiu spune scrbele mele, c sa umplut sufletul meu de ruti, i viaa mea sa apropiat de iad, i ca lon m rog: D u m n e ze u le , din stricciune scoate-m.
C O N D A C , g la s u l al 2 -lea. P o d o b i e : Cele de s u s c u t n d ...

a o luminoas i nene ltoare stea te-ai artat lumii, ceea ce cu razele sale a vestit mai nainte pre soarele Hristos, i a stins toat nelciunea, i a druit nou lumin, rugndute nencetat pentru noi, rbdtorule de patimi, Evpsihie.
I n t r u ace a st l u n n 9 zile, p o m e n ir e a s f n t u l u i m u c e n ic E v p s ih ie cel d in C h e s a ria . S t i h : A c o lo E v p s ih ie cel de sabie s a o m o r t, L a p rile C h e s a tie i, u n d e H ris to s a venit. In tr u a n o u a zi s a b ia a tiat, G r u m a z u l lu i E v p s ih ie cel l u d a t.

cesta a fost din C apadochia, i avndu-i via curat i fr prihan, i-a luat femee dupre lege. Deci nfierbntndu-se de dum nezeeasca rvn, i lu n d cu dnsul pre cei m ai m uli d in cretini, a sfrm at din temelie capitea, ce se chem a norocului, la care cu totul se ddu-selulian Paravatul, i aduce n toate zilele jertfe. i dac se v d i lucrul, fr de zbav p o ru n c i a se izgoni toi cretinii, i a se da la m ulte feluri de m unci, i m uceni cului E vpsihie, ca i cum er vinovat unei fapte ca aceleia, s i se taie capul, i a i lu sfritul vieii sale.

I ,

avorie m pratul persesc, pre la al cincizeci i treilea an al mpriei sale, viind asupra pm ntului Romanilor, a stpnit cetatea num it Vizada. Deci o m o rn d pre ostaii de acolo, i pre cei ce puteau a purt arme, pre cealalt ne rzboinic gloat, mpreun cu btrnii, copii i femeile, pre Episcopul Iliodor, i pre D is i pre Maniav presviterii, i pre toi cei ai clirosului i-au lsat n pace. Deci cnd fu aproape de sfrit, Episco pul Iliodor, a hirotonisit n locul su, pre presviterul Dis. t nlndu-se de ctre cei bisericeti obinuita doxocghie, mai marele vrjitor Adelfor, a ntiinat pre Savorie, cum c cretinii lsai n pace de el, naintnd pre oarecarele Dis, hulesc asupra m pratului, i asupra cre dinei lui. Deci din porunca m pratului sau adus trei sute de bibai, i neplecndu-se a aduce cinste soarelui i fo cului, Ii sau tiat capetele. Din cari douzeci i cinci mai iubitori de via, spre pierzarea lor, sau lipit de m p ratul, i au alergat la el, plecndu-se lui. Ins unul cu numele Avdiisus, neprimind ran de moarte, nu a m urit m preun cu ceilali. Carele n urm brbtete propoveduind cuvntul lui Dum nezeu, oareca rele pgn nvlindu-i asupr-i, l-a omort cu sabia, i a prim it tiere cu dulcea. Cci se ncji i suspin, rm ind sin gur din cei m preun mucenici.
In tru aceast zi, s f n tu l A v d iis u s prin sabie s a svrit. S tih: R o b fiind A v d iis u s dela n tm p lare . S lo b o d s a fcut, d in tierea spre r s c u m p rare .

Cu ale lor miluete-ne i A m in .

sfinte rugciuni, D o am n e , ne mntuete pre noi,

L 9 J$ ]
L U N A A P R IL IE

peasna 7 n , irm os: inerii evreeti, au clcat n cuptor vpaia cu ndrz n e a l , i focul n rou l-au schimbat, strignd: Bine eti cuvntat Doamne D um ne z e u le n veci". umratu-te-ai cu noroa dele mucenicilor, i cetele dumnezeetilor ngeri, defimnd patimile trupului, de trei ori feri cite, i vitejind cu trie prin Dar, ptimitorule al lui Hristos. O ct este de bun neguftoria ta, c pentru o mn de snge ai primit schimb m pria Cerului nelepte, ntru care i cni: Bine eti cuvntat D oam ne Dumnezeule n veci.
S la v ...

oamenilor celor credincioi. Pentru aceea ludndu-te toi cu mullumit pre tine mrite, binecuvntm pre Hristos n veci. Rurile minunilor tale vrsndu-se Mucenice cugettorule de Dumnezeu, vindec cu Darul patimile bolnavilor i boalele sufletelor. Pentru aceea noi credincioii slvind pome nirea ta, ludm pre Hristos n veci.
B in e c u v n t m pre Tatl...

ile Cerului i sau deschis cnd te suiai, fiind tiat cu sa bia, i cetele ngerilor te-au n tmpinat, de trei ori fericite, strignd: Bine eti cuvntat D oam ne Dumnezeule n veci.
l a c u m , a N s c to a re i:

C u vitejie rbdnd chinurile mucenice Evpsihie, te-ai zdro bit pn la ncheeturi i pn la cele dinluntru, dar te-ai artat cu totul neplecat i nemi cat; pentru aceea ai primit rs pltire cununile biruinei.
i acum , a N sctoarei:

5
!

I aniil proorocul prin dumnezeescul Duh, munte te-a nu mit Fecioar, din carele piatra Hristos, sa tiat fr mn, i a fcut sfrmare idolilor nelciunei.
P e a s n a 8 -a, Ir m o s : Cei ce s au fcut cu D a ru l...

M ilostivete-te F e c i o a r , ceea ce ai nscut pre Cuvn tul cel prea milostiv. Milostivete-te n dar spre mine cel ne milostiv, carele sunt desndjduit de pcate nemsurate, i nu m ntorc, ci ntru lenevire mi cheltuesc viaa.
Ir m o s u l: S l u d m , bine s cuv ntm ...

ii

&

cutu-te-ai biruitor tirani lor i duhurilor celor necu rate, i luminezi pururea inimile
rzrYY77?irmArrttxr2(iG

Cei ce sau fcut cu Darul tu biruitori tiranului i vpii, tinerii cei ce au pzit foarte poruncile tale, au strigat: Binecuvntai toate lucrurile Domnului pre Domnul".

IN Z E C E P e a s n a 9-a, I r m o s : Cu a d e v r a t N s c to a re ...

Z IL E SVe
il

79 N A zilei, i S t ih o a v n a din T r io d , o p r a z n ic u lu i. a U treniei d u p re i O tp u s tu l. sau

re Cruce te-ai spnzurat, nchipuind patima celui iar de patim, carele a m pu inat cu milostivire patimile ce lor bine credincioi, mucenice Evpsihie. inune mare sa vzut la sfritul tu. C ci tindu-i-se capul, n loc de snge a curs lapte m preun cu ap, m u cenice Evpsihie.

i cealalt s lu jb

r n d u ia l

INTRU A CEA ST LUN


IN 10 Z I L E . S finii m u c e n i c i : T erentie, P o m pie , M a x im , Macarie, A fric a n i cei m p r e u n cu d n ii. La D o a m n e strigat-am, Stihirile g la s u lu i al 4-lea. P o d o b ie : C a pre u n viteaz...

nitu-te-ai fericite cu otile cereti i te veseleti cu cetele Mucenicilor, purtnd cunun, ( 1 i acum te bucuri m preun cu dnsele.
S la v ...

P rin rugciunile tale cele ctre Dum nezeu, adu-i aminte de noi, cari te pom enim , i svrim sfinita ta pomenire, mucenice Evpsihie.
i acum, a Nsctoarei:
i

rea mritul Maxim, i marele Terentie, lu datul Pom pie i MacaAfrican cel dumnezeesc, s se cinsteasc cu cntri, m preun cu dnii i celalt catalog al Mucenicilor, cari cu sngiurile sale au cti gat mpria cea de sus, i se umple de slava cea neschim bat. ici foamea, nici primej dia, nici viaa, nici moartea, nau putut s v despart pre voi de dragostea celui ce va fcut, mriilor. Pentru aceea ai motenit mpria ceruri lor, i desftarea cea nesfrit, i veselia care nici cum nu se sfrete. C i dar cerei nou dela dttorul de bine iertare i mare mil. A dunarea cea cu m u l t e nume de ptimitori, a rbdat multe feluri de chinuri foarte tare, i cu veselie sa mutat
___________________

i
1
0

C u lumina pocinei lumineaz-m Fecioar, pre mine cel ntunecat de noaptea pca tului, i acoperit de ceaa lenevirn.

Irmosul:

C u adevrat Nsctoare de Dum nezeu, te mrturisim pre tine Fecioar curat, cei m n t u i i prin tine, cu cetele cele fr de trupuri, slvindu-te pre tine. .6)

____________________

A lA lA i

80

L U N A A P R IL IE
!lu8usuiu8itiutiiiUBt:8usnanitBiiBiiBuiiiBtilit8uanifiittitiBU9ii

ctre nsui Dumnezeul nostru, ca s se bucure cu muljimile sfinilor ngeri, ca cei ce prin lupt vitejeasc i prin Darul Duhului, au biruit m u l i m i l e cele nenumrate ale balaurului.
S la v , i a c u m , a N s c to a r e i:

LA

U T R E N IE

C A N O N U L S fntului. Al cruia acrostih la Greci este acesta: M ntuete-m pre m ine cilor celor b u n i biruitori. m ulim ea M uceni

Facerea lui Iosif. Peasna l-a, glasul al 8 -lea, Irm o s :

P re tine ca pre un izvor de sfinjenie, ca un sicriu cu totul de aur, strlucit cu Duhul Sfnt, te rog, i m cuceresc, lumi neaz-mi Stpn t i c l o s u l meu suflet, cel cu totul dat pa timilor, mntuindu-m de tirnia cea amar a dracilor, i dndu-mi cale de m n t u i r e prin rugciunile tale.
A C ru c ii, a N s c to a re i:

pa trecndu-o ca pre uscat, i din ruiatea Eghipeiu lui scpnd Israiliteanul striga: Mntuitorului i Dumnezeului nosiru s-i cntm". Prea ludat mul|ime a pur ttorilor de chinuri roag-te lui Hristos, carele are mulime de ndurri, s mpuineze mul imile rutilor mele, ca sa laud prznuirea ta. lujind Iui Dumnezeu celui viu i adevrat, purttorilor de chinuri, nici cum nu aji dat cinste dumnezeilor celor fr suflet, i vai adus jertf vie dttorului de via. p cei patruzeci, n mijlocul privelitei ai defimat porunca urtorilor de Dumnezeu, i ai propoveduit pre Cuvntul ntrupat, pre cel ce a mntuit lumea din necuvntare.
Slav...

aica ta cea prea curata i mult ludat, vzndu-te St pne, c te trgeai ca un miel spre junghiere de bun voie, lcrm nd, striga: Ce este aceast cltorie g r a b n i c ? Unde mergi prea iubite? S merg mpreun cu tine, voi muri cu tine Cuvinte, nu m lsa s i n g u r i fr fiu pre mine, ceea ce mai presus de fire te-am nscut.

? * 3

M nia cea dobitoceasc a pgnului tiran, vitejete o au lepdat nelepii, fiind pzii cu dragostea cea dumneze-

IN Z E C E Z I L E

81 S e d e a ln a , g la s u l al S-le*.

sc, i porni|i ctre mnia cea cu dreptate.


i a c u m , a N s c to a r e i:

ii

P o d o b ie :

p re n e le p ciu n e a i C u v n tu l...

P re tine te laud prea lu dat Fecioar, cci din cinstite sngiurile tale ai ntrupat pre Dum nezeu, i mai pre sus de c u v n t nfricoat l-ai nscut, Prea sfnt.
P e a s n a 3-a Ir m o s Tu eti n t r ir e a celor ce...

timitorii c h i n u i n d u - s e prea tare, au propoveduit pre D om nul cu sfinite gurile lor, naintea tiranilor. n cuget avnd ptimitorii au ales mai bine a muri pentru Hristos, i au clcat toat n elciunea mulimii dum ne zeilor.
Slav...

| ofP timitorii din sngiurile sale~vpsindu-i acum hain roie, sau adus lui Hristos n frumuseai cu ranele, luminndu-se cu lumina slavei ce lei n trei sori, luminndu-ne i pre noi, cari i fericim pre dnii. Pentru aceasta svr ind purttoarea de lumin i cinstita lor pomenire, primim daruri de tmduiri, ctre cari cu credinf s strigm: Rugaji-v viteji ai lui Hristos, pentru cei ce cu credin i cu dragoste svrim pome nirea voastr cea prea lumi nat.
S la v , i a c u m ,

a N sctoarei.

egndu-se pentru Hristos, cei ce erau cu dumnezeescul Terentie, au dezlegat legtura deertciunii.
i' a c u m , a N s c t o a r e i :

M a ic curat, ceea ce ai nscut pre D om nul cel prea bun, mntuete-m, oprete vi forul cel mult turburtor al su fletului meu.
Irm o s u l:

I u eti ntrirea celor ce alearg la tine Doam ne, tu eti lumina celor ntunecai, i pre tine, te laud D uhul m eu".

S tpnul i Fctorul tututuror lund trup din prea cu rat pntecele tu, te-a artat prlinitoare oamenilor, Prea curat. Pentru aceasta toi c tre tine nzuim, cerind ier tare greelilor, Stpn, i ca s ne mntuim de munca cea venic i de toat rutatea cumplitului fiilor al lumii, ca cu credin s strigm \ ie: Roag-te Fiului tu i Dumne zeu, iertare de greeli s d ruiasc, celor ce cu dragoste te laud, ceea ce eti cu totul ludat.
A C ru c ii, a N scto are i:

C eata ucenicilor sa cuns de fric, i cei cunoscui

82

L U N A A P R IL IE i a c u m , a Nsctoarei:

stau acum departe. Numai eu singur m necjesc, i de n tristare m rnesc vznd junghierea ta cea fr dreptate, Fiule, zicea Fecioara fata zgriindu-i. Vino toat zidirea, cuprinzndu-te acum de fric, ntristeaz-te i te tnguete, m preun cu Maica D om nu lui tu, i cu fric strig : Slav tie fctorului tuturor, cci vrnd ptimeti prea bunule, i te rstigneti, ca s mntueti pre om.
P e a s n a 4-a, I r m o s :

de nevoi, pre tine te chem ntru ajutor Stpn prea curat, grbete de m mntuete ceea ce ai nscut pre Cuvntul Mntui torul.
Peasna 5-a, Irm os .

F iind ncunjurat

n e c n d strigm \ ie Doamne, mntuete-ne pre noi; c tu eti Dumne z e u l nostru, afar de tine pre altul nu tim. u spturile rbdrei voa stre, purttorilor de chinuri, afi surpat tria nelciunii, prea ludailor. u curgerile sngiurilor uscnd adncimea nelciunii ati adpat tot sufletul, fericiilor mucenici.
Slav...

uzit-am Doamne taina iconomiei tale, nteles-am lucrurile tale, i am preaslvit Dumnezeirea ta. nfrumusetatu-vaji Muce nicilor, luminndu-v cu adao sul ostenelilor i al luptelor celor tari, i afi strlucit mai mult de ct safirul i de ct aurul. rimind dela Treimea cea nceptoare de viat lucrare purttoare de viaja, gonifi de parte toat durerea i toat omorciunea sufletelor i tru purilor.
Slav...

F iind plini de cuvintele cele dumnezeeti, purttorilor de chinuri, ai risipit prin D u hul, necuvntarea celor n elepi.
i acum , a N s c to a r e i:

cndu-se om Fiul tu Preacurat, sa artat mntuind pre toji oamenii, ceea ce eti cu totul fr prihan.
Peasna 6 -a, Irmos: R u g c iu n e a mea v o iu vrsa...

Arzndu-v n foc, i strujindu-v cu feluri de chinuri, nu afi jertfit Dumnezeilor ce lor morfi, ci vafi fcut prinos Dumnezeului celui viu.

u puterea ta Iisuse ntrindu-se cinstifii i bunii biruitori Mucenici, au slbit

IN Z E C E Z I L E

83

tria vrjmaului, i luptnduse prin neputina trupului, i biruind pre cel puternic, sau artat cu adevrat puternici. Biruit-ai pre arpele cel cu multe chipuri i cu picioarele tale zdrobindu-i capul, cu ade vrat ai primit diadema biruin ei pre capul tu, Terentie m u cenice al al lui Hristos, cela ce eti prtai sfinilor ngeri.
Slav...

menirea mucenicilor, a lui Terenfie celui nelept, i a "so ilor lui, veselind toate. S ne adunm dar cu cldur, ca s primim tmduiri, c aceiia au primit dela Dumnezeu D a rul sfntului Duh, a tmdui neputinele sufletelor noastre.
Intru aceast Lun n zece zile pomenirea sfinilor mucenici: Terentie, African, Maxim Pompie, i ali treizeci i ase, cari erau (soii) fericitului Zinon, lui Alexandru i Iui Teodor Stih: Lu i Terentie pentru tiere, care este rspltirea? Cele ce nu le cuprinde vederea, auzirea, sau inima sau pipirea. S vedem ci sunt nevoitorii ce sau tiat! Zecime mptrit! toi ca un suflet sau aflat. In a zecea zi Terentie A aflat sfritul prin sabie. - cetia au fost n anii mpratului Dechie, i a ighem onului Fortunian, ns erau din Africa, i ieind porunc ca s se lepede de credina lui Hristos, i cari se vor ine de dnsa, i n ar vrea s se plece m pratului, s se munceasc n to t chipul. V z n d aceti patruzeci, c se alunecau muli, i mergeau la rtcire, se vorbir ntru sine, i se unir a sta m protiv brbtete, i s se m brb teze bine cu vitejia sufletului i a trupului pentru mrturisirea lui Hristos, aducnd am inte unul altuia cuvintele lui Hristos, care ndem nau pre credincioi spre m r turisire, zicnd: S nu se team de cei ce o m oar trupul, i de suflet nu se pot atinge. Deci stnd de fa naintea ighem onului F o rtu n ian propoveduir pu terea lui Hristos, i neputina chipurilor celor fr de simire, ce se cinstiau de Ellini, iar ighem onul porunci de-i bgar n tem ni, i trim ind ca s aduc pre soii fericitului Zinon i ai lui A le x and ru i Teodor, cari i mai nainte veniser Ia ntrebare, i-i ndem nau ca s se despart de credina lui Hristos, i s se nchine la idoli. Ins ei stnd mprotiv, i artn d statornicia credinei din cuvintele lor, fur btui cu toiege n-

S icriul moatelor tale, izvo rte tmduiri i cur pati mile, i spal ntinciunea su fletelor, i taberile dracilor le neac; iar inimile tuturor cre dincioilor le adap cu Darul.
i acum, a Nsctoarei:

M u n te umbros te-a vzut mai nainte proorocul Avvacum, Nsctoare de D u m n e zeu, c din tine a ieit D u m nezeu ntrupat mai pre sus de cuvnt, i a mntuit lumea, care era inut greu, de viforul cumplitului pcat.
Irmosul:

R ugaciunea mea voiu varsa


ctre D om nul, i lui voiu spune nevoile mele, c sa umplut sufletul meu de ruti i viaa mea sa apropiat de iad, i ca Ion m r o g : Dumnezeule, din stricciune scoate-m.
CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie :Pre cea ntru rugciuni...

A s t z i a sosit cinstit po

_________________________________________________________

84

LUNA APRILIE

ghimpoase i clenciuroase, i cu vine de bou, schimbndu-se ostaii cei ce-i bteau; i atta i-au zdrobit, ct li-au czut m&runtaele. D up aceea le-au ptruns spinrile cu epi de fier aise, i turnnd preste dnii oet amestecat cu sare, i frecau cu trsni de pr. i desndjduindu-se ighemonul de ntoarcerea lor, i mai vrtos mhnindu-se foarte, c sfinii cu rugciunea lor surpase idolii jos, poruncit-a de le-au tiat capetele. Deci aducndu-se i soii lui Terentie, i propoveduind i ei credina de fa, i bgar iar n temni legai de gru mazi i de rnini i de picioare cu lan uri, i suferir culcai pre ciulini de fier ce aternuse sub dnii, i multe zile ne cinai, pentru c oprise igemonul pre temnicer, ca s le duc de mncare. Dar ei i ntru aceste munci se ndul cir de ajutorul cel dela Dumnezeu, cci czur legturile de pre dnii prin ar tare de ngeri, i ndulcindu-se i de hran, iar sttur de fa naintea ghemonului cu suflet viteaz, i muncindu-i cu strujirea, i-au dat la fiare s-i mnnce, ns nici una nu sa atins de dnii. Deci lipsindu-se ighemonul de ndejdea cea pentru dnii, a poruncit de le-au tiat capetele.
Intru aceast zi, pomenirea sfintei proomcie Olda. S tih : i_a dat Olda duhul care cele fiitoare era vznd, Plin de dumnezeescul Duh prooroci fiind. Intru aceast zi, pomenirea sfinilor mucenici: Iacov Preotul i Aza Diaconul. S tih : Scriu pre Iacov dei este tiat, Cel ce rspltire cununa prin tiere a luat. Lui Aza slujitorul lui Hristos capul i sa tiat. Cel ce pre Leviatan vrjmaul lui Hristos a ruinat. A c e t i a erau pe vremile lui Savorie m p ra tu l persesc; deci Ia c o v er din satul n u m it Fargata, iar A za din satul ce se num ea V itniara. D eci fiind prini, i nfindu-se la A hoshargan ntiul vrjitor, i n privelite m rturisind pre Hristos, le-au turnat pre nri mutar cu oet; apoi au fost btui, i fiind spn zurai sus, goli i fr de acoperemnt,

ngheau de rceala nopii. Apoi mai n urm fiind pogori, i neplecndu-se a jertfi soarelui i focului, din porunca stpnitorului Ii sau tiat capetele, i a purttorii de cununi sau suit n ceruri.
intru a c e a s t zi, sfntul n o u l m u c e n i c Dima, carele a suferit m u c e n i c i a n S m i r n a , la anul o mie trei sute a s ez e c i i trei prin sabie s a svrit.

Stih: Cu gloatele mucenicilor celor ce de muncitori nu sau spimntat, D im noul ptimitor m preun sa numrat.

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne, miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin.
P e a s n a 7-a, I r m o s :

inerii evreeti, au clcat n cuptor vpaia cu ndrzneal, i focul n rou 1-au schimbat, strignd: Bine eti cuvntat D o a m n e Dumnezeu* le n veci. vnd urechi cu b u n ascultare ctre plinirea dumnezeetilor porunci ale lui Hri stos, cu osrdie cntai ne lepilor: Bine eti cuvntat D o am n e Dumnezeule n veci. egile cele dumnezeeti, lupttorilor de chinuri, le-afi pus mprotiva celor frdelege, cari porunciau s v lepdafi de Hristos, cruia strigm: Bine eti cuvntat Doam ne Dumnezeule n veci. Dndu-v membrele la chi nuri, vafi lepdat de trup pentru dragostea celui ce sa artat pre pmnt, i a luat trup, c ruia cntaji, Mucenicilor: Bine
r

;
r

N Z E C E Z I L E

85

eti cuvntat D oam ne D um ne zeule n veci.


Slav...

sus ochiul cugetului, ai suferit* muncile cu suflet prea tare Mucenici lor, strignd: Bine eticuvntat D oam ne Dumnezeule n veci.
i acum, a Nsctoarei :

I ntinzndu-v n

de Dumnezeu, ceea ce fr stricciune ai z mislit n pntece pre Hristos, tu ai nlat ctre viaa cea dinli pre nceptorii neamu lui, cari au fost czui odini oar prin greala clcrii ce lei fr de cale a poruncii.
Peasna 8-a, Irm os:
D e apte ori c u p to r u l...

N asctoare

M u ce n icii cei bine birui tori grind cuvinte de via, au mntuit pre cei omori de nelciune, omornd pre vrj mai, i asemnndu-se morii Iui Hristos, i patimilor lui ce lor luminoase, prin chinuri de multe feluri, au primit sfritul cel fericit, ludnd pre Hristos n veci.
Binecuvntm pre Tatl...

'erentie cugettorul de Dumnezeu, African i Pom pie, Maxim, Alexandru i Zim on i ludatul Teodor, m preun cu cei treizeci i pa tru, cari vitejete ptimind na intea scaunului tirnesc, prea nal pre Hristos Mntuitorul tuturor. hinuindu-se pentru Hri stos, i cu vine de bou btndu-se, i zgriindu-se fr de mil, i mpungndu-se cu epi, i la fiare aruncndu-se, i cu frigri arse arzndu-te pre piept ptimitorii, strigau : Preoi binecuvntai, popoare prea nlai pre Hristos n veci.

a o alt bine tocmit, care se lovete de Duhul, i ndulcete cugetele credin cioilor, aa este mptrita ze cime a dumnezeetilor purt tori de chinuri, avnd ncep tor pre marele Terentie, carele strig: Preoi binecuvntai, popoare prea nlai pre Hris tos ntru toi vecii.
Si acum, a Nsctoarei : %
*

iind sufletul meu omortj nviaz-1; i czut, ridic-1. Sa rnit, vindec-1 cu sulia care a mpuns dumnezeeasca coa st a M n t u i t o r u l u i , celui ce sa ntrupat din pntecele tu Preacurat. P r e carele tinerii bine-1 c u v i n t e a z , preoii l laud, popoarele l prea nal ntru toi vecii.
Irm osul: S ludm, bine s cuvntm...

D e a p t e ori cuptorul, muncitorul Haldeilor, la ars nebunete, pentru cinstitorii de Dumnezeu. Iar vzn-

86

lu n a

A P R IL IE

du-i pre acetia cu putere mai bun mntuii, Fcto r u lu i i M n t u i t o r u l u i a\ y t strigat: Tineri bine-1 cuvntati, preoi laudafi-l, popoare prea nltai-1 ntru to{i vecii
P e a s n a 9-a, Irm o s : S p im n t a t u - s a C erul...

bine vaji nevoit, i Cerul dum nezeetile voastre suflete, iar cetele ngerilor, vau ludat n elepilor pentru biruin, i vau ncununat ca pre nite bi ruitori.
i ae u m , a N s c to a r e i:

icriul mucenicilor izvorte ! tmduiri, adpndu-se pu rurea din izvorul dumnezeescului Duh. Venii dar s lum cu osrdie, ca s ne sfinim trupul, inima i sufletul, i cu credin s slvim pre Mntui torul Hristos iubitor de muce nici. G a nite flori dumneze eti ale cmpului, ca nite trandafiri de tain ai nflorit, i afi umplut Biserica de miros bun i cinstit, gonind departe nelciunea cea mpuit a vrjmaului, cu Darul cel dumnezeesc, purtrorilor de chi nuri ai lui Hristos, patruzeci. credincioii p r e Maxim i pre Alexandru m preun, pre Teodor, Zinon, pre Pompie, pre African i pre Terentie, i cu ceilali m preun ptimitori, cu cre din s-i cinstim, i s-i feri cim, ludnd brbia lor.
Slav...

eea ce eti ua luminii, lumineaz sufletul meu, carele este ntunecat de cumplitele neguri ale clctorilor de po runci, i se primejduete. i m arat prta zilei celei dum nezeeti ; ca s te slvesc, ceea ce eti prtinitoare neruinat a credincioilor.
Ir m o s u l;

A stzi

pimnta-tu-sa de aceasta Cerul, i marginile pmn tu lu i sau minunat, c Dum n e ze u sa artat oamenilortrupete, i pntecele tu sa fcut mai desftat de ct ceru rile . Pentru acefa pre tine, Ns cto are de Dumnezeu, nceptoriile cetelor ngereti i omeneti te slvim".
i cealalt s lu jb a Utreniei dupre rn d u ia l i O tp ustu l.

P m nt a primit sngiu rile voastre, i trupurile cu care

r ^

c .

IN U N S P R E Z E C E Z I L E

INTRU A CEA ST LUN


IN S fn tul 11 Z I L E . E p is c o p u l sfin itu l m u c e n ic A n t ip a , P e r g a m u J u i A siei.

telor noastre, adormind dure rile i ncetnd toate ostenelele i mntuind din nevoi i din primejdii pre toti, cei ce cin stesc pomenirea ta Antipa, i slvesc pre Domnul.
S la v , i a c u m , a N s c to a re i:

L a D o a m n e strigat-am , S tih irile g la s u l al 2-lea. P o d o b ie : C n d de pre le m n ...

cofnd din destul darul ^cunotinfei lui Hristos Ierarhe, din izvorul cel nedeertat, al celui culcat pre piept, i dumnezeescului propoveduitor, dintru acela ai m s > prit bogat tuturor oamenilor ) svrind cltoria ntocmai cu apostolii, cuvioase Antipa. Pentru aceasta avnd ndrz neal ctre Dum nezeu, m preu n cu dnsul roag-te pentru tofi, cei ce te laud. i a t ludat petrecnd pre pm nt i adunnd avuia buntilor prin ptimire, ai mers ctre D o m n u l plin de bunti ca i Avraam cel de demult, cuvioase Antipa. P en tru aceasta te-ai i nvrednicit slavei celei mai bune, bucurndu-te m preun cu ucenicii lui Hristos, i rugndu-te pen tru noi, cari cu credin cinstim ptim irea ta.

Bucura-te scaunul cel ade vrat al lui Dumnezeu, i jetul mpratului; bucur-te sicriul vieii; bucur-te izvor nede ertat al sfineniei; vas de mir al Duhului, desftarea raiului; bucur-te ndulcirea cea tai nic a sufletelor; bucur-te bu curia cuvioilor; bucur-te ve selia tuturor, celor ce alearg ctre fine Mireas a lui D u m nezeu.

i cu amare lacrmi udndu-i obrazul Mieluaua cea prea curat, se uita la Cruce, i n tinzndu-i minile striga: Fiul m eu! Unde m voiu duce acum ? Vai m ie! C u m am r mas singur Fiul m e u ; lumina mi sa ntunecat, spintecafi-v cele din luntrul meu, i v rumpeti. cele idoleti A ntipo i clcnd puI terea dracilor, cu ndrzneal jj ai mrturisit pre Hristos nainji tea lupttorilor de Dumnezeu, | | Pentru aceasta fcndu-te ce-

A C ru c ii

a N s c to a re i:

Surpnd nelciunile

Troparul, glasul al 4-lea.

D in darurile cele bogate ale M ngitorului avnd tu D a r tm duitor, tm duete patimile trupurilor i ale sufle-

88

L U N A A P R IL IE Slav...

tean ntru cele de sus, m preun cu cetele ngereti, i aducnd doxologhie Stpnu lui tuturor, pui nainte i pen tru noi rugciune de multmire druind D a r u l tm duirii; drept aceea te cinstim pre tine sfinite mucenice A ntipo; roag-te s se mntuiasc sufletele noastre.

C i adevrat dupre lege i-ai pstorit sfinita turm, i o ai hrnit la verdeaa nv turilor lui Hristos, Printe; iar acum priveti de sus, fiind cinstit cu cununa muce nicilor.
i acum, a Nsctoarei:

LA

U T R E N IE

CANONUL Sfntului. Al cruia acrostih la Greci este acesta:


C instesc pre tipa. lu m in a t u l ntre m u c e n ic i An-

C u fulgerile luminii tale prea curat Fecioar, lumi neaz inima mea cea cuprin s de noaptea patimilor, i a nevoilor, ca ceea ce tuturor ne grit ai rsrit pre soarele dreptei.
Pesna 3-a, Irmos: Se veselete de tine...

Facerea lui Iosit. Peasna l-a, glasul al 4-lea, Irmos:

zvort-ai praie de nv dncul mrei Roii cu ur turi, care adpau pre cre me neudate, pedestru tredincioi, i uscau apele cele cndu-1 lsrail cel de demult, turbure ale mulimei Dumne cu minile lui Moisi n chipul zeilor. Crucii, puterea lui Amalic n

pustie a biruit". uminndu-te cu lumina Darului celui n trei sori, lu mineaz pre cei ce svresc acest luminat praznic al tu, i-i mntuete pre ei de turburrile patimilor, mucenice Antipo. C u v n tu l Iui Dumnezeu te-a artat pre tine mrturie curat patimilor sale, prea n elepte, carele stricai credina cea rea, i pierdeai toat viclenirea dracilor.

ntrindu-te cu puterea celui ce a ridicat neputina noastr, puterea cea drceasc o ai sfrmat prin chinuire, prea mrite Antipo.
Slnv...

P r e cei ce se nchinau dra cilor, i-ai plecat a se nchina lui Dumnezeu celui adevrat, carele pentru bogia milostivirei sa mbrcat cu trup mu ritor, cuvioase Antipo.
i acum, a Nsctoarei:

scut-ai pre Mntuitorul, carele a mntuit pre oameni din

/i

IN U N S P R E Z E C E Z I L E

89

ii robia vrjmaului, Preacurat. mare, c acestea le-ai ptimit, Pentru aceea cu bun credin ca s mantueti pre oameni. te slvim. Peasna 4-a, I r m o t :
Irmosul:

S e veselete de tine Bise r ic a ta Hristoase, strignd: Tu eti puterea mea Doamne, scparea i ntrirea".
Sedealna, glasul al 3-lea,
P o d o b ie : P e n tr u m rtu ris ire a ...

idicat pre Cruce vazandu-te Biserica pre tine Soarele dreptii, a sttut ntru a sa rnduial, precum se cuvine strignd: Slavputerii tale Doamne".
Y)

prinzndu-te cu focul cel dumnezeesc al dragostei celei dumnezeeti, mucenice Antipo, ai stins vpaia nedumnezeirii, i aruncndu-te ntru meteu git aram ars n foc, te-ai mutat ctre lumina cea neapus, Printe cuvioase. Roag pre Hristos Dumnezeu, s se druiasc nou mare mil.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

mprotivirea celor frde lege, na micat turnul inimii tale, Mucenice purttorule de chinuri. Drept aceea arzndu-te de rvna credinei, te-ai artat mai tare dect focul. re cei biruifi de somnul nedumnezeirii, p r i v e g h i n d prea ludate, cu nvturile Sfntului Duh i-ai deteptat c tre nelegerea cunotintii celei adevrate.
Slav...

ngere celor scrbii, curire celor ce pctuesc, tu te-ai artat Stpn M aic Fe cioar, cci nscnd mntuirea lumii, singur te-ai fcut turn de putere credincioilor. Pen tru aceasta strigm : Roag pre Hristos Dumnezeu, s se d ruiasc nou mare mil.
A Crucii, a Nsctoarei:

mplutu-te-ai de darurile Duhului prin gura Cuvntto rului de Dumnezeu celui re zemat pre piept, de unde ai i izvort dumnezeetile nvaturi tuturor credincioilor, cuvioa se Printe.
i acum, a Nsctoarei:

Rstignindu-te tu Stpne, pm ntul sa cutremurat; omorndu-te, lumina sa ascuns i morfii au ieit din legturi. Iar prea curat Maica fa vrsnd lacrm i, cu amar zicea: Fiule prea iubite, laud mila ta cea

D up natere ca i mai nainte de natere te-ai pzit nestricat Maic Fecioar, c ai nscut pre Ziditorul tuturor, carele a luat din tine trup omenesc de bun voie.

L U N A A P R IL IE P sa sn a 5-a, I r m o s :

u Doamne lumina mea n lume ai venit, lumina cea sfnt, care ntorci dintru ntunerecul necunotinei, pre cei ce te laud pre tine cu credin Suindu-te la muntele bun tilor Fericite, ai intrat subt norul cel desvrit al cuno tinei, i cu Dumnezeu ai vorbit. C u mpletirile cuvintelor tale, din adncul nedumnezeirii ai vnat pre oamenii cei r tcii, i i-ai mntuit prin dar, Ierarhe.
Slav...

veduind ntruparea celui ce sa smerit pentru tine, i a sttut nnaintea judecii lui Pilat, i aomort pre vrjmaul cu Crucea.
Slav...

D o rin d de omorrea celui ce pre Cruce sa omort, dumnezeescule Antipo, ai intrat n bou de aram ars, i omorndu-te, te-ai adus jertf D om nului.
i acum, a Nsctoarei:

ertfi-voiu ie cu glas de laud, Doamne, Biserica strig ctre tine, de sngele dra i acum, a Nsctoarei: c ilo r curindu-se cu sngele I omnul cel mai pre sus cel curs prin milostivire din de dumnezei fiind chipul lui coasta ta. Dumnezeu, mbrcndu-se cu CONDAC, glasul al 4-laa. trupul meu, sa slluit n pn Podobie: Cel ce te-ai nlat... tecele tu, Preacurat. mpreun eztor pre scaun
Peasna 6-a, Irmos: Jertfi-voiu ie cu glas...

ropoveduind t a i n a cea mare a venirii Iui Dumnezeu sfinite Mucenice, ai micorat nlimea idolilor cea prea fr de Dumnezeu.

fnt este Domnul Iisus, cel ce sa slluit n pntecele tu Fecioar, cel ce se odih nete pre sfini, i mrete pre cei ce cu credin adevrat l slvesc pre el, Fecioar.
Irmosul:

stignindu-i membrele prin nfrnare, ai ncununat nevoinele cele sihstreti cu lup tele cele muceniceti, care leai rbdat cu tria cugetului, fe ricite Antipo. naintea divanurilor ai sttut, purttorule de chinuri, propo-

cu Apostolii, i podoab, Ar hiereilor te-ai fcut Fericite prea mrindu-te mucenicete, ai strlucit ca un soare, lumi nnd pre toi, sfinite Antipo, i risipind noaptea cea adnc a nedumnezeeirii. Pentru acea sta te cinstim pre tine ca pre un dumnezeesc sifinit muce nic i dttor de tmduiri. rrire

IN U N S P R E Z E C E

Z IL E

91

Intru aceast lun n 11 zile, pomenirea sfn tului sfinitului mucenic Antipa episcopul Pergamului.
S tih : C u t a u r u l te lu p i A n t ip o b u n u l e M u cenice. C a re le p o a te a te arde d a r n u a te m p u n g e . I n t r u a u n s p r e z e c e a zi b g n d u - te , In b o u de a r a m A n t ip o , eti a r z n d u - te .

din Pergam, izvornd pururea m inuni i tm duiri. i se face amintirea lui n prea cinstita biseric a sfntului i ntru tot ludatului apostol loan cuvnttorul de Dum nezeu, aproape de sfnta biseric cea mare. In tru acest zi, pomenirea prea cuvioasei Trifinei celei din Cizic.
S t i h : Se desprete T rifin ia de tru p u l de lut, C eea ce desftrile le socotea ei-i lut. cel

a fost n zilele m p ratulu i D o m e tia n , n t r o vreme cu sfinii Apostoli, de cari a fost hirotonisit i episcop bisericii P ergam ului Asiei, cn d cuvntto rul de D u m n e ze u i evanghelist lo a n er izgonit la Patm os, precum scrie i n epistola sa, numindu-1 pre acesta preot credincios i m ucenic. Deci sfntul A n tip a fiind A rh ie re u al aceleiai biserici ioarte b tr n , pstorea i o crm ui turm a lui H risto s cu to a t pioasa petrecere. P e n tru aceea fu i prins de idololatri, vdindu-1 singuri dracii crora se nchi nau ei, jeluindu-se c nu po t tri n locul acela, nici a prim i jertfele ce li se a d u ceau, c-i gonete A n tip a . Deci stnd de fa n ain te a ighem onului, se sile a-1 plec cu cuvinte, ca s se lepede de H ristos, zicn d cum c lucrurile cele m ai vechi sunt m ai cinstite, iar cele n ou i de cu rn d ivite sunt mai necinstite, i cum c legea E llin ilo r este veche, i sa crescut n m uli ani, iar credina creti nilor, s'a n c e p u t n urm , i de puini o am e n i p rim it. L a care rspunse S fntul m p ro tiv , a d u c n d la mijloc istoria lui C ain , i cea d in tru n c e p u t rsrit r u tate. C ru ia n u se cade a urm a b u n ii credincioii, m car de au fost i vechi d in t iu . D in tr u aceste cuvinte pornindu-se ig h e m o n u l cu m nie, porunci de b g a r pre m ucenic la acea m estrie de m unc, ce er fcut n chip de bou, ntru care rugndu-se S fn tu l m ult la D u m n e ze u , i lu n d puterea sa cea mare, i m u lu m in d pentru c sa nvrednicit a p tim i pentru dnsul, i rugndu-se i pentru cei ce-i vor face pom enirea, ca s fie ferii n e p tim a i i de alte boale, iar mai ales de nesuferita durere a dinilor, se r u g i pentru iertarea pcatelor, i p e n tru m ila la viitoarea ju d e c a t. i dobndindu-i cererea dupre poft, sa m utat ctre D o m n u l. Si s a n g ro p at n biserica

A cesta

Intru aceast zi, pomenirea prea cuviosului printelui nostru Farmutie.


S t i h : A ieit d in ceste de aicea F a rm u tie , In l u n a F a r m u t i, care este Aprilie.

C u ale lor sfinte rugciuni, Doamne, miluete-ne i ne mntuete pre noi, A m in . Peasna 7-a, Irmos:

n cuptorul persesc tinerii lui Avraam, cu pofta bunei cre dine, mai vrtos dect cu v p a ia focului fiind aprini au strigat: Bine eti cuvntat n Biserica slavei tale Doamne".

I nchipuind pre cei trei tineri Mucenice mrite, ai sttut ca n cuptor n mijlocul mestriei de aram ars, fcut cu vi cleug, strignd: Bine eti cu vntat D u m n e z e u l meu i Dom nul. iind ncunjurat de toate prile cu rou dumnezeeasc, nu te-ai ars nici cum fiind n mijlocul focului, nici dracilor nu ai jertfit, strignd: Bine eti cuvntat n Biserica slavei tale Doam ne. P utere dumnezeeasc nt rind neputina vrstei, Printe, ca o nicoval tare, ai alergat

92

L U N A A P R IL IE

ctre privelite, strignd: Bine eti cuvntat Dumnezeul meu i Dom nul.
Slav...

m podobit fiind cu dumne zeescul Dar al ierarhiei, iar te-ai nfrumuseat i cu porfira sngelui tu njelepte, i ai alergat ctre mpria cea de sus, bucurndu-te artat.
i a c u m , a N s c t o a r e i:

! aii inimii tale ntrindu-ti pre piatra dumnezeetilor po runci, nu te-ai micat de vn turile chinurilor celor cumplite, nici dennecrile celor fctori de dumnezei idololatri, prea n elepte Antipo, cntnd: Bine cuvntai toate lucrurile D om nului pre Domnul.
B ine cu v ntm pre Tatl...

D in sngiurile tale cele fe cioreti, D oam n, sa ntrupat Cuvntul cel mpreun fr de nceput cu Tatl, ca sndrepteze zdrobirea noastr: Bine cuvntat eti tu ntre femei, prea curat Stpn.
P e a s n a 8 -a, Irm o s : M in ile n tin z n d u - i D a n iil...

u adevrat ai c t i g a t slav lui Hristos, mucenice An tipo prea nelepte, i ndoit cunun ai primit, ca un pstor adevrat, i ptimitor purttor de biruin, cu care i mpodobindu-te, strigi: Toate lucru rile binecuvntai, ludai pre Domnul.
i acu m , a Nsctorei:

cum nu vezi ca prin o 4 i L / a *y.#Lglind, nici prin semne bi nele cel desvrit, cci au tre cut vedeniile, ci fat ctre fat, cu bucurie strignd celui ce te-a mrit: Binecuvntai toate lucrurile Dom nului pre D o m nul. re tine oaia cea dumne zeeasc a pstorului Hristos celui mare, carele ai pstorit bine turma lui prea nelepte Antipo, te-au ars de tot n foc cei frdelege ca pre un miel, strignd: Binecuvntai toate lucrurile Dom nului pre D o m nul.

a o Maic a Fctorului tuturor, ca un d u m n e z e e s c loca al Atotfiitorului, ca un pmnt nearat, ce ai odrslit spicul cel nesemnat, Maic Fecioar, mntuete i pzete pre cei ce pururea cu credin, strig: Binecuvntai toate lu crurile Domnului pre Domnul.
Irm o s u l: S l u d m , bine s c u v n t m ..

M inile ntinzndu-i niil, gurile leilor cele des ch ise n groap le-a ncuiat, i puterea focului a stins, cu buna fapt ncingndu-se, tinerii cei iubitori de buna credinj, strignd: Binecu-

IN

D O U S P R E Z E C E Z IL E

vntai toate lucrurile D o m n u l u i pre D om nul".


Peasna 0-a, Irmos :
H r is to s piatra cea n e t ia t ...

avrind cltoria cea sfinit, ca un ierarh, Ierarhe, viaa cea prea sfinit, cu sfin enie o ai dat fctorului i Ziditorului tu prea sfinte m u cenice Antipo. a unul ce te-ai fcut fru mos cu felurile buntilor, prea fericit, te-ai nfrumuseat i cu mrirea muceniei, i te*ai mutat ctre D om nul cel fru mos, ndumnezeindu-te dupre daruri de Dumnezeu cuprinsule. stzi Pergam ul se bu cur, pentru dumnezeeasca prznuire a prea sfinitului pstor, i chiam cetile care sunt m prejurul lui, cu care m preun i noi bucurandune, s-l ncununm pre el cu laude.
Slav...

rsrit nou lumin din pn tecele tu cel purttor de lumina, pre carele roag-1 ne ncetat Fecioar, ca s lumi neze pre cei ce te laud.
v*/

Ir m o s u l:

H ristos piatra cea netiat de mn, cea din marginea unghiului, din tine muntele cel netiat Fecioar sa tiat, adunnd firele cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pre tine Nsctoare de D um n e z e u te slvim .
i cealalt s lu jb a Utreniei dupre r n d u ia l i O tp u s tu l.

i i i *

< .# ittn fu t;iitfiiiir*t*iii:a:w r(f'if H inirt!i0Mi!i9TtitiiNB'iii:MntitifHf> in iM in iim iii'iw t B a m r .if .i

...

...

NTRU ACEAST LUN


IN 12 Z I L E . C el d in t r u sfini prea c u v io s u l printele n o s tr u V asilie M r tu r is ito r u l, E p is c o p u l P a riu lu i. Lh Doam ne P o d o b ie : strigut-am, Stihirile glasul

al 4-lea.
Dat-ai se m n celor ce...

S ic riu l sfintelor tale m oa te, sfinite Mucenice, izvor te mir de tmduiri, gonind putoarea cea rea a patimilor, i pre cei ce cinstesc pomenirea ta, i umple de bun mireasm cu adevrat.
i a c u m , ai N s c t o a r e i :

trlucind pomenirea ta mai mult dect soarele ai rsrit credincioilor, luminnd lumea cu dumneze etile luminri, gonind negura patimilor, i ntunerecul dra cilor. Pentru aceasta te fericim, i preste ani cinstim sfinit adormirea ta, s l v i n d pre Mntuitorul, fericite Vasilie. u sgeata cuvintelor tale, ai rnit adunrile celor fr de lege prea fericite. Pentru

Z id ito ru l soarelui i al ste lelor i a toat fptura, ne-a


01 1 o

LUNA

A P R IL IE

aceea au dat glas norii ceru rilor, cetele ngerilor cu bucu rie au ludat rbdarea nevoinelor tale. Drept aceea bucurndu-ne, mpreun cu dnii, cu credin te cinstim ca pre un lumintor a toat lumea, i ca pre un rugtor prea fier binte. nelepete ctignd cele cereti n locul celor pm n teti, i n locul celor striccioase, cele nestriccioase, bucurndu-te ai schimbat slava cea pieritoare, cu slava cea nepie ritoare. i n locul goanelor i a suprrilor celor de multe feluri ai ctigat mpriile lui Dumnezeu cele mai pre sus de cuvnt; ntru care i O veselindu-te mpreun cu n < 5 gerii, Vasilie, roag-te pentru cei ce cu credin te laud.
S la v , i a c u m , a N s c to a re i:

se, i omornd pre vicleanul, lcrmnd ca o Maic, luda pre cel ce a ieit din pntecele ei, i mirndu-se de ndelung rbdarea lui, striga: Fiul meu prea iubite, nu uita pre roaba ta, nu zbovi iubitorule de oa meni, cela ce eti dorirea mea.

LA

U T R E N IE

C A N O N U L S fntului. A l c ru ia acrostih la Greci este acesta : C n t cu osrdie sfritul tu Printe. P easna l-a, glasul al 8 -lea, Irmos :

j\ pa trecndu-o ca pre uscat,


i din rutatea Eghipetului scpnd Israiliteanul striga: Mntuitorului i Dumne ze ulu i nostru s-i cntm". Lumina cea negrit i n trei lumini i-a rsrit ie ntru mpria C e r u l u i cea ne micat, i dupre vrednicie te-a primit veselia drepilor Printe. Dfeschisu-sau uile Edemu lui, i la Arhierie te-ai adaos arhiereu, i te-ai numrat n Biserica celor nti nscui, o mucenice Vasilie.
Slav...

C e e a ce ai nscut jeratecul, care a vzut Isaia mai nainte n linguri, i n vremile cele mai de pre urm a luat trup din tine Nsctoare Dumnezeu, i a curit toate patimile omeneti, cu foDumnezeirei arde pca tele mele i de toat spurc ciunea m spal, Mireas a lui Dumnezeu.
A C ru c ii, a N scto arei :

P r e a curata Stpn v znd pre Hristos omorndu-

C u r indu-i trupul mai na inte dect cugetul, te-ai suit n muntele buntii, ca alt Moisi. Pentru aceea vznd pre cel ce este pururea, te-ai lipit de dnsul, cuvioase Printe.

S 3
IN D O U S P R E Z E C E Z IL E

95

i acum, a Nsctoarei:

iditorul tuturor unindu-se dupre Ipostas cu trupul, care l-a luat din tine, a ieit negrit, Nsctoare de Dumnezeu, i bine a voit a vorbi cu oamenii.
Peasna 3-a, Irmos:
T u eti n trire a...

minndu-o cu dumnezeetile tale minuni, Vasilie. Care svrindu-o astzi, s t r i g m : Roag-te lui Hristos pentru noi Ierarhe, ca s ne mntuim.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

omenirea ta cea vrednic de minune i pururea po menit, cu bucurie veselete adunrile ortodocilor. e norul trupului dezbrcndu-te Cuvioase, i dezlegandu-te de legturi, te-ai apro piat de Dumnezeu.
Slav...

ulimea se veselete, lu dnd cu credin numele tu n toate zilele, i cu dragoste mrind nlrile tale pururea, Nsctoare de Dumnezeu. C tu eti lauda i ajutorul i pr tinitoare neruinat, tuturor ce lor ce cu credin te cinstesc pre tine Fecioar.
A Crucii, a Nsctoarei:

timit suprri pentru Hristos, C uvi oase. Pentru aceea te-ai nvred nicit i mpriei lui.
i acum, a Nsctoarei:

vndu-te pre tine ajutor i folositoare, nu m voiu ru ina, ci m voiu mntui de vrjmaii mei, prea c u r a t M aica lui Dum nezeu.
Irmosul:

and te-ai suit Cuvinte pre lemnul Crucii, lumina soarelui sa ascuns, i toat lumea sa spimntat i de fric sa cu tremurat. Iar Maica ta stnd lng tine, striga: Fiule prea iubite, cum de voia ta mori, lumina mea cea neapusa ?
Peasna 4-a, Irmos:

uzit-am D oam ne taina iconomiei tale, neles-am lu,gerurile tale, i am proslvit Dumnezeirea ta. cnd rugciune c t r e D om nul, ai surpat cugetul cel nalt al eresului celui ru cuge ttor, i ai veselit Biserica, P rinte. de nevoine pri mind lupta cea neslbit ctre vrjmai, te a slluit n loca urile cele cereti, Printe.

u eti ntrirea celor ce alearg la tine, D oam ne, tu eti lumina celor ntunecai, i pre tine te laud D uhul meu .
j
Sedealna, glasul l-iu. Podobie: M o r m n t u l t u ...

a soarele ne-a r s r i t nou sfnt pomenirea ta n elepte, i lumineaz lumea, Iu-

96 Slav...

L U N A A P R IL IE

nl n du -te ctre Dumne zeu, limbile cele ce se nlau, i micorau slava dreptei cre dine, le-ai smerit, Vasilie.
i a c u m , a N s c t o a r e i:

reti, ai prsit scaunul cel de pre pmnt, i ca un prea blnd ai ctigat motenirea cea ne pieritoare, n pmntul celor blnzi, Cuvioase. D efim nd rtcirea eresu lui celui hulitor, i avnd cuget dumnezeesc i bun credin ortodox, ai nvat, cu osrdie pre toi a cinsti chipul Mntui torului, vrednicule de minune.
Slav...

Ducur-te munte umbros, bucur-te nlime negrit, adncime nespusa, Bucur-te pod, carele treci pre oameni ctre via, Mireas a lui D u m nezeu.
P e a s n a 5-a, I r m o s :

3 9 3 9 ^V

necnd strigm ieDoamne, mntuete-ne pre noi. C tu eti Dumnezeul nostru, afar de tine pre altul nu tim. arul cel dumnezeesc slluindu-se ntru tine, purttorule de Dumnezeu, te-a artat pre tine pstor credincios Bi sericii lui. ( ?morndu-i cugetul i pa timile trupului, ai urmat dup duhul vieii, mrite.
Slav...

a un biruitor prea mare, cu adevrat ai biruit taberile celor ru credincioi Cuvioase, tindu-le cu mprotivirea ta, i ncununnd plinirea credincio ilor cu dogme dumnezeeti, prea fericite.
i acum , a N sctoarei:

S tn d nainte aprtor dog melor dreptei credine, ca un arhiereu prea ales, ai gonit dogmele cele rele, Fericite.
i a c u m , a N sctoarei...

ntuit-ai pre neamul omenesc de omorciune i de stricciune, cci mai presus de fire ai nscut pre cel din fire d ttor de via, spre facerea de bine a credincioilor celor ce cu credin te laud, Fecioar cu totul fr prihan.
Irm o s u l:

iind loca prea sfnt, ai nscut izvorul ne p t i m i r i i , Maic Fecioar prea curat.
P e a s n a 6 -a, I r m o s : C u r e te - m M n tu ito r u le ...

1 curete-m Mntuitorule, c m u l t e sunt frdelegile mele, i m ridic dintru adncul rutilor, rogu-m. Cci ctre tine am strigat, i m auzi Dumnezeul mntuirii mele.
C O N D A C , glasul al 2 -lea. P o d o b ie : C u t n d cele de sus...

I
5 a Si

mpingndu-te de ferbineala cea veselitoare a celor ce-

uminndu-te cu l u m i n a

IN D O U S P R E Z E C E

Z IL E

97

(3

celui de sus Fericite luminezi pre toi, cei ce cu d r a g o s t e cinstesc cinstit pomenirea ta, printe Vasilie, sfinite ptimitorule. Roag-te lui H r i s t o s Dum nezeu nencetat pentru noi toi.
I n t r u a c e a s t l u n n 12 zile, p o m e n ir e a prea c u v i o s u l u i p r in t e lu i n o s tr u V a s ilie M r t u r is i to r u l, E p i s c o p u l P ariei. S tih : B u c u r n d u - t e svrete-te, de trei ori fericite V a s ilie , C c i a c o lo vei m e rg e u n d e te vei u m p l e a de m u l t b u c u r ie . I n t r u a d o u s p r e z e c e a zi V a s ilie m o rt, C u cele de n g r o p a r e s a m b r c a t.

^ c e s t sfnt Vasilie, p e n tru covri to area b u n fapt a sa i cea de D u m nezeu p l c u t via, se fcu E p is c o p Pariei, pre vrem ea necurailor hulitori de icoane. Carele d u p dum nezeescul Pavel, pentru ca s nu se uneasc cu iconom ahii, i s se iscleasc la lepdarea sfintelor icoane, i-a svrit to a t viaa n goane i suferine i necazuri; izgonit fiind i u m b l n d din loc n loc, ajutnd i n t rin d printetile dogm e, u r n d a d u nrile rilor credincioi, i iu b in d b u n a credin. P entru aceasta slujind n tot lucrul lui D um nezeu, i cu b u n plcere fiind p n n sfrit, cu pace a ad o rm it.
I n t r u ace a st zi, la a n u l dela zidire a lu m ii ase m ii p a tru su te cincizeci, s a a d u s c in s titu l b r u al p r e i sfintei S t p n e i n o a s tre N s c toare de D u m n e z e u , d ela E p is c o p ia Z ila , la cetatea cea m p r te a s c , n zilele m p r a ilo r C o n s t a n t in i R o m a n o P o rfiro g h e n iii, n o u sute n o u sp re ze ce . i d u p aceea sa m u t a t n s f n ta racl d in H a lc o p r a tio n , a d ic u n d e se v n d arm ile , n treizeci i u n a de zile ale lu n e i lu i A u g u s t . In tr u aceast zi, p o m e n ir e a prea cuvioasei M aicei noastre A n tu s a , fiica m p r a t u lu i C o n stan tin C o p r o n im . Stih : )in r d c in m u r d a r rod foarte b in e m ir o s in d , C u c e r n ic a A n t u s a de pe p m n t i d in via a desflorit.

cu b rb a t, nu sa plecat; iar d u p m o a r tea lui a v n d prilej, toat averea ei mprindu-o la sraci i la biserici i la sfintele case, sa fcut m aic a m ultor sraci i vduvelor aprtoare. Deci n mai m ulte rnduri, prin m ulte ndem nri fiind silit de m prteasa cea o rto d o x Irina, ca s petreac i m preun s mpreasc cu ea, nici cum n a prim it; ci cte zile petrecea n palat, pre dinafar adic era m b rca t cu hain m p rte a sc, iar pe d in lu n tru , avea hain de pr. B u tu ra i er ap i hrana sihstreasc, cu ochii plini de lacrmi, i cu cntare de laud n gur. Pentru care a i luat viaa m onahiceasc, fiind tuns de m na sfntului Tarasie, n m nstirea ceea ce se n u m e a a celor de un cuget, i de atuncea nici ea n a ieit din mnstire, nici alta din surori. Aceasta nu a rmas dela slujba bisericii, nu a slbit, nu sa lenevit ntru rugciuni. O chii si niciodat s au stins din lacrmi, smerenia ei er nem surat, slujea tuturor surorilor, mp o d o b e biserica, cr ap, la mas sta n picioare i sluje. Deci aa fcnd n to at vremea vieii sale, s a m utat m preun cu rodurile buntilor, la D u m nezeu, de cincizeci i doi de ani fiiind.
In tr u aceast zi, p o m e n ir e a sfinilor m u c e n ic i D i m i P r o tio n . S t ih : p r o tio n n t i de cap s a lipsit, D u p carele D i m a n tin s g r u m a z u l la c lu . In tr u acest zi, p o m e n ir e a sfinilo r trei m u ce n ici: M in , D a v id i lo a n . S t'h : q u sgei u cig aii de o a m e n i au om ort, T rei robi ai lu i D u m n e z e u m o n a h i, cari prin d rag o ste a u m u rit. Intru aceast zi, c u v io s u l A cach ie cel n o u carele la S f n tu l M u n t e n schitul C a v so c a liv iu lu i a sihstrit, la a n u l o m ie apte sute treizeci, n pace aadormit. S tih : )e j n o u tu A c ach ie cu a n ii te-ai

artat, In s pre cei vechi prin ostenele i-ai ntrecut.

Cu ale lor sfinte rugciuni, D oam ne, miluete-ne i ne mntuete pre noi, A m in .
P easna 7-a, Ir m o s :

ceast sfnt de multe ori fiind si lit de tatl su ca s se nsoeasc

inerii evreeti, au clcat n cuptor vpaia cu ndrzrpmrr^

98

L U N A A P R IL IE

O i fierbineal prtinind dogmelor celor printeti, les < O ce veselie nespus este ne ai stricat brfirile celor hu ceea ce te-ai nvrednicit a lua litori, Printe arltorule de prea fericite, slluindu-te n cele dumnezeeti, strignd: Bi lumina cea fr materie, i necuvntai toate l u c r u r i l e cntnd: Bine eti cuvntat Domnului pre Domnul. B in e c u v n t m pre Tatl... D oam ne Dumnezeule n veci. u mulmil svrind neF iin d mpodobit frumos cu voinele cele cinstite mrite, ai cununa dumnezeetei bune po dobndit sfritul cel fericit n doabe, dnueti mpreun cu tru Hristos, nvtorule de cele otile cele de sus prea fericite, sfinte, i te-ai nvrednicit a lo strignd: Bine eti cuvntat cui n corturile sfinilor i pur D oam ne Dumnezeule n veci. tnd cunun dnueti n veci.
*

neal, i focul n rou l-au schimbat, strignd: Bine eti cuvntat Doam ne Dumne z e u le n veci.

Ludai pre Domnul i-l prea nlai ntru toi vecii.

S lav ...

i acu m , a N s c to a re i:

mpodobindu-ji turma cu cuvinte i cu faptele dumnezeetilor tale bunti, te-ai m po dobit nelepte cu cunun, stri gnd: Bine eti c u v n t a t D oam ne Dumnezeule n veci.
i a c u m , a N s c t o a r e i:

A prtoare te avem credin cioii prea sfnt, i prin rug ciunile tale ne izbvim de cele rele, lui Hristos strignd: Bi necuvntai toate l u c r u r i l e Domnului pre Domnul.
Ir m o s u l: S l u d m , bine s cuvntam ...

LV,

Bestem ul Evei cel dinti l-ai mutat Curat n binecuvn tare, nscnd pre Fiul lui Dumnezeu, cruia strigm: Bine eti cuvntat Doamne Dumnezeule n veci.
Peasna 8-a, Irmos: \ Cei ce sau fcut cu Darul...

C e i ce sau fcut cu Darul tu biruitori tiranului i vpiei, tinerii cei ce au pzit foarte poruncile tale, au strigat: Binecuvntai toate lucrurile Domnului pre Domnul".
Peasna 9-a, Irm o s : C u adevrat Nsctoare...

iind mntuit de ntristri i de turburarea cea cumplit a vieii, ai ctigat bucuria i ve selia cea mai pre sus de cuprea fericite, cntnd:

sfinenie svrindu-i ^ viaa Printe, i slujind lui Dumnezeu cu faptele tale, cu adevrat ai dobndit mpria cerurilor.

IN T R E I S P R E Z E C E

Z IL E

99

S vrind cltoria i p zind credina, i nevoina ispr vind, bucurndu-te, ai primit cununa dreptii, Vasilie.
Slav...

ndulcindu-te de lumina M a cea neschimbat, i stnd nain tea lui Hristos prea sfinite, adu-i aminte de toi, cei ce cu dragoste i aduc aminte de tine, Printe.
i acum, a Nsctoarei:

jeti Treimii, Artemoane, de Dumnezeu fericite, unde pu rurea, ca un om ceresc, um blnd cu minunile cele dumnezeeti, nvei pre cei de pre pm nt cele de sus. cu dumne zeeasca lumin, cu multe munci i-ai trudit trupul tu, i te-ai mutat ctre luceafrul cel nematerialnic, prin carele, cu ru gciunile tale, goneti noaptea cea ntunecoas a patimilor, luminnd sufletele noastre, n elepte. ^ r e cei ce cu credin s vresc pomenirea ta, lauda i multele nevoini ale cinstitei muceniciei tale, sfinite Muce nice, nu nceta rugndu-te pu rurea, ca s fie pzii de nevoi i de scrbe, i s se izbvea sc de stricciunea ceiace va s fie, mucenice Artemoane, propoveduitorule de Dumnezeu.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

Luminndu-te

Iu
lostivire din pntecile tu firea cea striccioas, o a mbrcat pre dnsa cu haina nestricciunei, prea curat Fecioar.
Irmosul

C u adevrat Nsctoare de Dumnezeu, te mrlurisim pre tine Fecioar curat, cei mntuii prin tine, cu cetele cele fr de trupuri, slvindute pre tine.
i cealalt slujb a Utreniei dupre i Otpustul. rnduial

NTRU A C E A ST LUN
IN 13 Z I L E . Sfntul sfinitul mucenic Artemon. La Doamne strig*t-am, Stihirile, glasul l-iu. Podobie: Ceea ce eti b u c u r ia ...

ieuind pre pmnt, teg3 ai m preunat cu ngerii cei fr de trup, i m preun cu dnii nencetat slu

m cu nravul cel striccios, zac mplntat, ci ctre naterea ta alerg Fecioa r, izbvete-m de viforul cel mprotivnic, i de multe feluri de ispite, ca nencetat s laud Darul tu, Nsctoare de D u m nezeu, Maic pururea Fecioar.
A Crucii, a Nsctoarei:

nd lng crucea Fiului i Dumnezeului tu, i vznd

im

100

L U N A APRILIE

ndelung rbdarea lui, prea curat Maic, plngnd griai: Vai inie prea dulce Fiule! C um ptimeti acestea fr dreptate? Cuvinte al lui Dumnezeu, ca s mntueti pre oameni.
L A U T R E N IE
C A N O N U L S f n tu lu i. P e a s n a l-a, g l a s u l al 8 -lea, I r m o s .

mea Cerului ne-am nlat prin naterea ta Nsctoare de Dumnezeu curat, i strei cetelor ngereti ne-am m preunat.
P e a s n a 3-a, I r m o s : T u eti n t rire a ...

u puterea D uhului m w brcndu-te, ai biruit ta berele cele asupra Ziditorului, prea viteazule Artemoane.

pa trecndu-o ca pre uscat i din rutatea Eghipetu lui s c p n d Israiliteanul, stri g a : M n tu ito ru lu i i D u m n e z e u l u i nostru s-i cn tm .

c u ploile sangiurilor tale celor ptim itoare, ai stins v


paia nedum nezeirii, prea vioase A rtem oane.
Slav...

ttorul nelepciunii des coperind vistieriile ei, din de stui d darul cuvintelor, celor ce cu credin laud pre ptifimitorul su A rtem on. re tine cel ce te-ai rnit cu sgeata dragostei celei prea dulce a Iui Hristos, ptim irea trupului, din tinerelele tale, nu a p u tu t s te despart de d ra g o ste a acesteia, nelepte Ar-

nfierbntndu-te cu grija, i aprinzndu-te cu dragostea cea dumnezeeasc prea cu vioase, pentru aceasta ai p timit. ta Preacurat a dezlegat greelile noastre, i cu dreptate a legat pre toi cre dincioii.
Irmosul:

Natera

i acum, a N sctoarei:

femoane.
Slav...

>

O u deadinsul privind la adncimea dumnezeetei Scrip turi, Artemoane, nelepete ai scos avuia cea mai bun a nfeJepciunei, cu care pre toi credincioii i-ai mbogit.
i acum, a Nsctoarei:

u eti ntrirea celor ce alearg la tine, Doamne; tu eti lumina celor ntunecai, i pre line te laud duhul u meu 7 ?
Sedealna, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne ntmpin pre noi...

oi cei pre pmnt ns cut/, de pre pmnt la nali-

Asemanndu-te cu mrtu risirile cele sfinite i muceniceti, svrind viaa, la Cer

IN T R E I S P R E Z E C E Z I L E

I ; te-ai suit, nelepte Artemoane, i ai primit dela Dumnezeu cu nun nevetejit. Pentru acea sta prznuim sfnt pomenirea ta, strignd: Adu-i aminte de noi sfinite Mucenice, stnd naintea lui Hristos.
Slav, i acum, a Nsctoarei-

ertfa ta sa nlat la jert felnicul cel ceresc, i sa fcut acum bine primit Stpnului tuturor. nlfndu-i cugetul ctre pri virea cea mai aleas, te-ai n vat tainele lui Hristos, pentru care ai i ptimit, prea cuvioa se Artemoane.
Slav...

N u vom tcea nici odat noi nevrednicii, a vesti pute rile tale, Nsctoare de D um nezeu. C de nu ne-ai fi pr tinit tu, cine ne-ar fi izbvit pre noi dintru attea primejdii? Sau cine ne-ar fi pzit pn acum slobozi? Nu ne vom de prta, dela tine Stpn, c tu mntueti pre robii ti puru rea de tot felul de ruti.
A Crucii, a Nsctoarei:

ntemeindu-te pe piatra cea necltit a dragostei Ziditoru lui prea cuvioase, nici cum nu te-ai cltit cu cugetul de asuprelele i ntreitele valuri ale vrjmaului.
i acum , a N sctoarei;

ieluaua cea prea curat i Fecioara, dac a vzut pre Fiul su pre carele l-a nscut, pre Cruce ntins, cu dureri de moarte i-a turburat sufletul, i cu osrdie a strigat: Unde este pomenirea darurilor i a m inunilor tale, prea i u b i t e Fiule, cu care sa ndulcit no rodul cel nemulmitor ? Ins ca s mntueti neamul om e nesc, acestea acum le pti meti.
Peasna 4-a, Irmos :

C a pre o vistierie nedeer tat a darurilor avndu-te pre tine Stpn, toi primim dela tine darurile minunilor.
Peasna 5-a, Irmos:

u m i n e a z - n e pre noi t/Doamne cu poruncile tale, i cu braul tu cel nalt, pacea ta d-ne-o noua, iubi..torule de oameni". O p rin d valurile nedumne zeirii, ai mntuit pre poporul cel bine plecat, i l-ai ndrep tat ctre limanul credincioilor nelepte.

yy

a un lumintor luminos uzi tam D oam ne taina ico- I cu lumina buntilor, ai desUnomiei tale, nfeles-am I coperit ntunerecul nelciulucrurile tale, i am proslvit j nei, i pre oameni i-ai ndreptat ctre lumin. Dumnezeirea ta.

102
Slav...

L U N A A P R IL IE

p cndu-te tinuitor al lui Hristos al tainelor lui celor ne grite, prin patim te-ai adus pre tine jertf plcut prea cu vioase Artemoane.
i a c u m , a N s c t o a r e i:

ne-am fcut nemuritori, i ne am mntuit de stricciunea cea dinti, i cu haina nestricciunei ne-am mpodobit, Nsc toare de Dumnezeu curat. Mntuitorule c multe sunt frdelegile mele, i m ridic dintru adncul rutilor, rogu-m, cci ctre tine am strigat; i m auzi Dumnezeul mntui r i i mele.
In tru aceast lu n n 13 zile, sfntul sfinitul M uce nic Artem on. Ofjh Aflat-a c u n u n i A rtem on cele de cu r n d tiat, C uve n ite c a p u lu i lui celui tiat. n o u l m ucenic Dis a nevoit la anul

C urtete-m

Irm o s u l:

D ee sspurcciunea patimilor i dein , curjind sufletul meu, curat du-1 naintea lui Dumneneu, prin rugciunile tale, M i reas a lui Dumnezeu.
P e a s n a -a Irm o s : C u r e te - m a M n tu ito r u le ...

(3

upre lege ptimind pen tru Hristos, Artemoane, porunca cea ru credincioas Intru aceast zi, sfntul a vrjmailor celor frdelege mitrie P e lo po n isiu l, carele ai nfruntat. Pentru aceasta te-ai o mie opt sute trei. i artat mucenic dupre lege, Intru aceast zi, pom enirea M a x im , C h in d ia n ncununndu-te cu biruinele . Cari s u n t acetia, aicea. cele dumnezeeti. C u focul cuvintelor tale se cnd praele cele turbure ale nedumnezeirii, ai izvort cre dincioilor ruri luminoase ale credinjei, prea cuvioase Arte moane.
S la v ...

sfinilor mucenici : i D ada. fr de capete zac

C h in d ilia n , M a x im i Dada.

C u alctuirea cea vitejea sc ntrarmndu-ti cugetul asu pra arpelui celui lupttor, surpndu-1 pre acesta l-ai ar tat mort, i ai primit dela D um nezeu cununa biruinfei.
i a c u m , a N s c t o a r e i :

C u Darul cel dumnezeesc al naterii tale, cei muritori

| n zilele mprailor Maximian i Diocliian ru credincioii, prinzndu-se Sfinii acetia n satul Oxivia, au fost dui la ighemonii Tavrichie i Gaie. i stnd la cercetare, i mrturisind pre Hristos, fur bgai la nchisoare; deci cnd dormiau ei a venit diavolul semuindu-le lor cele din protiv; i dup ce sau sculat ei au sttut la rugciune, ntrindu-se unul pre altul, i viind nge rul Dom nului, i-a fcut pre ei ndrznei. Iar dup ce sa fcut ziu, sculndu-se ei i foarte silnicii fiind de ru credin cioi, nu sau lepdat de Hristos, ci ar tat i cu ndrsneal mrturisindu-1 D um nezeu adevrat, i fctor totului, au fost btui cumplit i pui la nchisoare; apoi mai n urm, mpreun cu ceilali fiind cercetai li sau tiat capetele.
Intru aceast zi, pom enirea sfntului m ucenic Eicvterie Persul.

N T R E I S P R E Z E C E S t ih : E le v te rie de n e l c iu n e n u s a robit. C i de v o ie spre a s c u it u l s b ie i a sttu t. I n t r u a c e a s t zi, p o m e n ir e a n ic T e o d o s ie . s f n t u lu i m uce

Z IL E

nezeul prinilor notri bine eti cuvntat.


i a c u m , a N s c to a re i:

S t i h : D u m n e z e i l o r n ici c u m p le c n d u - te a a d u c e jertfire, A s c u i t u lu i sb ie i te-ai f c u t T e o d o s ie u n e ltire . I n t r u ? c e a s t zi, p o m e n ir e a s f n t u lu i m u c e n ic

Zoii.
S t i h : D e lo virea a r c u lu i Z o ile fiin d r n it pre le m n , R n e t i pre cel ce a a d u s n l u n t r u stri c c iu n e a p r in le m n .

C u ale lor sfinte rugciuni, m iluete-ne i ne m ntuete A m in .


P e a s n a 7-a, Ir m o s :

D oam ne, pre noi,

a s aduc pre toi ctre slava cea cereasc, Ziditorul tuturor bine a voit a se nate din tine Nsctoare de D um nezeu, i ca un iubitor de oa meni i fctor de bine, D u m nezeu mpreun cu noi a vieuit cu trupul.
P easna
8 -a, Ir m o s :

inerii cei ce merseser din Iudeia in Vavilon oarecnd, cucredinfa Treimii, v p a i a cuptorului o au clcat, cntnd: Dumnezeul prini l o r notri bine eti cuvntat".
A

Pre m p r a t u l ceresc...

re mpratul cel ceresc dupre vrednicie socotindu-1 mai pre sus de cele p mnteti, mpreun cu dnsul te bucuri Artemoane n veci. ' re tine cel ce cu sufletul te-ai nlat ctre Ziditorul, asupreal muncitorilor nici cum na putut s te despart de dragostea lui, rbdtorule de chinuri.
B in e c u v n t m pre Tatl...

63

c S

Aprinzndu-te cu focul cel dumnezeesc al dragostei St pnului mrite mucenice, prin voie cu osrdie ai alergat c tre nevoina ostenelilor, zicn d : Dumnezeul prinilor notri bi ne eti cuvntat. mbrcndu-te cu puterea Mngitorului, prin rbdarea ta cea vitejeasc, ca i apostolii ai biruit taberile nelciunii i ai cntat: Dumnezeul prinilor notri bine eti cuvntat.
S la v ...

uminndu-te cu strluci rile luminii celei dumnezeeti, ca un tinuitor al celor ne grite, ai intrat n jertfelnicul cel neapus al tainelor, rbd torule de chinuri.
i a c u m , a N s c t o a r e i:

iaa cu ntreag nelep ciune, i trupul cu curie nfrumusendu-i, curat ai lucrat cele sfinte, lui Hristos cntnd, i cu mulmit strignd: D um
----- -

el ce mai pre sus de cu get i de cuvnt a luat firea omeneasc din tine Nsctoare de Dumnezeu, i pre fii ome- > j neti i-a fcut ai si.

104

L U N A A P R IL IE Ir m o s u l: S l u d m b in e s c u v n t m ... S V E T I L N A zilei, i S tih o a v n a d in a p ra z n ic u lu i. i cealalt s lu jb a U treniei i O tp u s tu l. d up re T r io d sau

Pre mpratul ceresc, pre carele l laud otile ngereti, ludai-1, i-l prea nlai n t r u toti vecii".
H k P e a s n a 9 -a, I r m o s : C u a d e v ra t N s cto are ...

r n d u ia l

INTRU ACEASTA LUNA


IN 14 Z IL E . Cel d in tru sfini printele n o s tru M a rtin M r tu ris ito ru l P a p al R o m e i. L a D o a m n e strigat-am, Stihirile, g la s u l al 8 -lea. P o d o b ie : Ce te v o m n u m i...

r li recnd iarna nedumne zeirii, ai ajuns ctre primvara bunei credine, i te-ai nvred nicit luminii Soarelui slavei. Cu ochii sufletului i ai cu getului vznd pre Dom nul mai nainte stnd deadreapta ! ta, nu te-ai cltit de valurile o muncilor, Artemoane.
Slav...

\fi]

Ca unul ce mpreun cu rbdtorii de patimi, i cu uce nicii lui Hristos te-ai nvrednicit negritei slavei lui celei dum nezeeti, roag-1 pentru noi ca pre un bun ndurat.
i a c u m , a N s c t o a r e i :

e te voiu numi acum M artine, n v t o r prea ludat de nvturi orto doxe? Corifeu sfinit cu ade vrat dumnezeetilor dogme? Defimtor minciunei prea adevrat? aprtor prea tare al Cuvntului? Lucrtor de cele sfinte prea sfinit? Fctor de minuni prea cinstit? Roag-te, s se mntuiasc sufletele noa stre. ete vom numi acum M ar tine? ru pururea plin de ape duhovniceti, care adap su fletele spre bun rodire nele gtoare? Sfenic, care lumi neaz lumina bunei credine? Munte, din carele pic dumne zeeasc veselie? Arttor dum nezeetilor cuvinte ? Doveditor a tot eresul ? Roag-te, s se mntuiasc sufletele noastre. C e te vom numi acum Mar tine ? Lucrtor prea credincios de cele sfinte, al cortului celui

lai

scloare de Dumnezeu, cu ndurarea ta, cerceteaz de sus srcia noastr, i de stri cciune i de nevoi mntuete-ne pre noi.
Ir m o s u l:

C u adevrat Nsctoare de Dumnezeu, te mrturisim pre tine Fecioar curat, cei mntuii prin tine, cu cetele cele fr de trupuri slvindu-te pre tine.

IN P A T R U S P R E Z E C E Z IL E

adevrat ? Mijlocitor cu cuviin dumnezeeasc ntre D um ne zeu i ntre oam eni? Pahar izvortor de butur dumnezeea sc ? Lumintor ca unul ce ai Cuvntul viejii, trgndu-te dela apus, i artndu-te la rsrit? Roag-te, s se mntuiasc su fletele noastre.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

i i

iT iiii

nr-inifir.; iMimnifTlfiuiulT! 'rivM nT mirTii T i

LA U 1RENIE.
CANONUL Sfntului Martin. Facerea lui Iosif. Peasna l-a, glasul al 8-lea, Irmos:

fz

e este mai luminat dect buntile tale Fecioar ? C vindeci i mntueti pre ioti de patimi, gonind npdirile cele frdelege ale vrjmailor. i pzeti de primejdii pre cei ce te cinstesc, i scrbele Ie opreti, dumnezeeasc M i r e a s , f-te pricin de bucurie mai bun robilor ti, rugndu-te s se m ntuiasc sufletele noastre.
A Crucii, a Nsctoarei:

el tiat pre cea netiat o a tiat, i a vzut soarele pmntul pre care nu-1 vzuse. Pre pierztorul vrjma apa l-a nnecat, i cea neumblat o a trecut Israil, i cntare sa cntat: Domnului s-i cntm, c cu slav sa proslvit". uite dureri ai rbdat Mar tine pentru Hristos Dumnezeu, i acum nevoindu-te bine, te-ai mutat ctre viata cea fr du rere. Pentru aceasta uurea z-mi durerile sufletului cele cumplite, luminndu-m pri n rugciunile tale, ca s te laud pre tine. Propoveduit-ai pre unul din cinstita Treime, pre H r i s t o s Dumnezeu, cel mai pre sus de fiin, n dou firi i n dou voiri, i n dou lucrri, Fericite; i pre cei ce nu cred ntracest chip, pre tofi i-ai lepdat, Mar tine prea sfinite.
Slav...

e vedere nfricoat este aceasta? Fecioara striga ctre D o m n u l ca o Maic. Durerile care nu le-am cunoscut cnd te-am nscut Fiule, iute ptrund inima mea. Nu sufer a te ve dea pre Cruce, o lumina ochi lor mei I Grbete de te scoal, i slvete rnduiala ta cea n fricoat.

re scaun nalt te-a pus Domnul tuturor, ca pre un sfenic luminos, ca s luminezi pre cei ce dormiau n noaptea nelciunei, i s-i povtueti ctre lumina cea adevrat a
6)

sss.

lw A /V X A JL

'y i v/l
LUNA A P R IL IE

A * !

106

credinei. Drept aceea pre toi i luminezi cu dogmele tale P rinte.


i a c u m , a N sctoarei :

n inimile robilor ti, i nou ntrire, celor ce ntru adevr te chemm pre tine.
Sedealna, g lasul al 8-lea. P o d o b ie : Pre nelepciune a i C uvntul...

0 el ce dupre firea cea dum nezeeasc este nevzut, sa artat prunc din tine fcndu-se om, artnd cu adevrat dou voiri i d o u lucrri ntrun Ipostas, cruia roag-te Prea curat, ca s ne mntuim noi toi, cei ce cu dragoste te cin stim.
P e a s n a 3-a, Ir m o s : Frica ta D o a m n e ...

iind plin de dumnezeeasc rvn prea fericite, ai adu nat cinstit sobor, i ai ntrit dogm a Bisericii, ierarhe M ar tine. n mijlocul soborului ai le pdat pre Pir, pre Serghie, pre Teodor i pre Chiru i pre cei ce brfiau asemenea cu dnii, Cuvioase.
Slav...

in pruncie fiind dat Dumnezeu, i crescnd ntru bunti duhovniceti, te-ai n vrednicit a fi urmtor Aposto lilor, pstorind cu dreapt cre din turma Domnului, i go nind cetele ereticilor, prea lu date. Pentru aceasta la sfri tul tu te-a ncununat cu cununa muceniei, pururea pomenite, ca un ptimitor nebiruit, o Mar tine de Dumnezeu nsuflale! Roag-te lui Hristos Dumne zeu, iertare de greeli s d ruiasc, celor ce cu dragoste prznuesc sfnt pomenirea ta.
S lav, i a c u m , a N s c to a r e i:

Izvoarele eresurilor le-ai uscat, i ai izvort ruri de dog me sfinte, cu care adpi faa Bisericii, mrite. pre sus de cuvnt ai nscut pre cel de o cinste i de un scaun cu Tatl, carele poart dou lucrri i dou voiri, prea sfnt Fecioar.
6
Irm o s u l:

M ai

i a c u m , a N s c t o a r e i:

A lunecndu-m dup cu getele cele rele, am czut ntru adncime de pcate, ci suspi nnd strig din inim : Minuneaz-i ntru mine mila cea bo gat, i noianul cel nemrginit al milostivirii, Preacurat, i bogia cea nemsurat a n durrilor tale, i-mi d pocin, i iertare greelilor, ca totdea una s strig ie: Roag-te Fiu lui si Dumnezeului tu, ) ' s mi se dea iertare de pcate, c pre tine te am ndejde eu robul tu.
A Crucii, a N s c t o a r e i:

F r ic a ta, Doamne, o sdete

M ielueaua vznd pre Mielul i Pstorul, i Mntuito__________________________________________________________________________________________________

IN P A T R U S P R E Z E C E Z I L E

107

rul nlndu-se pre Cruce fr defimat legile celor frde dreptate, tnguindu-se striga: lege. Iar credincioilor le-ai Vai mie prea iubite Fiule I Fiul | dat legea cea dumnezeeasc, meu cel prea dulce, cum voiu ntrind dogma bunei credine suferi a vedea privire prea n foarte tare, Printe. fricoat, la cele dinluntru m i acum , a Nsctoarei : rum p, inima mi se rnete, i scut-ai pre unul din Trei nu pot suferi junghierea ta cea me, cunoscut n dou fiinfe, fr dreptate. C i tu cel din dumnezeeasc i omeneasc, fire ndelung rbdtor, grbe Dumnezeu mpreun i om, te de te scoal ngrab, i pli avnd voiri asemenea cu firile nete fgduinfa ta, ca s m lui, Fecioar prea curat. slveti i pre mine, ceea ce Peasna o-a, Irm o s : te-am nscut pre tine. re mine cel ce deapururea Peasna 4-a, Irmos: m rtcesc de noaptea uitute-ai pre cai pre aponecunotintei, spre calea cea _ stolii ti Doam ne, i ai luat pierztoare de suflet, cu lumicu minile tale frnele lor, i na cunotintii tale Doamne, mntuire sa fcut cltoria ta, povtuete-m, ducndu-rn celor ce-|i cnt cu credin: la crarea poruncilor tale. Slav puterii tale Doam ne".
- -~ --& ~ X V-** ^ V* IV UI

iind tu cel drept izgonit din scaunul tu fr dreptate de oam enii cei nedrepfi. ai ales mai bine a ptimi ru, ca s pzeti nevtmat dogm a cea dreapt a Bisericii, nelepte Printe. ] u cel dupre lege nevoitor, stnd n mijlocul celor frde lege, i de dnii chinuindu-te i batjocorindu-te i trndu-te n zadar, ai rmas necltit la minte, de Dumnezeu cuprinsule.
S la v ...

u prea sfinitul tu cuvnt Printe, artat ai ntrit dogma cea prea sfnt, i ai surpat ceata eresurilor, rbdnd iz goniri i nchisori i scrbe foarte multe. N u ai dat adormire genelor tale, Cuvioase, pn ce te-ai fcut loca lui Dumnezeu, i ai rsturnat din temeiu toat rtcirea eresurilor, mucenicete nevoindu-te.
Slav.,.

Y,

/j

D om nului,

in legea prea sfinjite, ai


A

S trlucind ntru bunti, ai ezut pre scaunul cel prea nalt nelepte, i cu lumina dogme lor tale celor dumnezeeti,

L U N A A P R ILIE

luminat toat turma ta, Martine de trei ori fericite.


i a c u m , a N s c t o a r e i:

~ ecioar neispitit de nun t, ceea ce ai nscut cu trup pre Dumnezeu cel necuprins, omoar-mi patimile trupului, i-mi nviaz sufletul cel omort de pcate.
Peasna 6-a, Irmos:
Adncul p catelor ..

leag prea ludat, c negrit ai nscut pre Ziditorul tuturor ca pre un Dumnezeu i om, n dou voiri i n dou lucrri, Nsctoare de Dumnezeu Mai c Fecioar.
Irm o s u l:

a despicat vicleanul nain tea cinstitelor tale picioare, purttorule de Dumnezeu, i prin cuvntul tu sau ngrdit gurile cele fr de u ale oa menilor celor vicleni, i sa artat dogm a cea dumnezeea sc, strlucind mai mult dect soarele. (Qei neltori le ntindeau fr de mil, i cu funii te le gau pre tine cel ce ai legat toat nelciunea, i ai rumpt legtura eresurilor cu legtu rile dumnezeetilor tale dogme Ierarhe Martine, prea sfinite Printe.
Slav...

A dncul pcatelor, i viforul greelilor m turbur, i ntru adncul desndjduirii celei silnice m surp pre mine. Ci mi ntinde i mie mna ta cea tare ca lui Petru o ndrepttorule! i m mntuete".
C O N D A C , glasul al 4-lea. P o d o b ie : Cela ce te-ai nlat...

Litre Arhierei vieuind cu bun credina, i mucenicete calea svrindu-i, brfelile eresurilor le-ai stins, fcndu-te aprtor dreptei credine, prea sfinite Martine. Pentru aceasta te rugm, mntuete-ne de ne voi i de scrbe, prin rugciu nile tale, mrite Ierarhe al lui Hristos.
In tr u aceast l u n in 14 zile, pom enirea celui d in tru sfini printelui nostru Martin M rtu ri sitorul, P a p al Romei. S t i h : Cel ce m n c a trupul tu S tp n e bucurndu-se. Martin prin desbrcare de trup petrece veselindu-se. Intru a patrusprezecea a lui Aprilie zi, V estitul Martin din via se svri.

( ja un soare luminos str lucind n sobor, ai ntunecat nelciunea ereticilor ca pre o negur, iar mulimile cre dincioilor le-ai luminat cu ra zele nvturilor tale cele or todoxe, printe Martine.
i acum, a Nsctoarei:

Legile firii ntru tine se des6 )

A c e s t a a fost pe v re m e a mpriei lui C o n sta n tin , c e s a p oreclit P o g o n a t, a d ic b rb o s u l, ca re le C o n stan tin fu ucis n b a ia D afn ei n Sicilia, lovit n cap cu o cr m id . D e a c e e a pentru dreapta c re d in trim ind mpratul, a adus dela

____________________________________________________________________________r r z * r ^

________

IN P A T R U S P R E Z E C E Z I L E

109 veacul cel

R o m a cu sila p r e fe ricitu l a c e s t a p t i m i n d m u l t e n e c a z u r i la m e r g e r e i la n t o a r c e r e a sa , c fiind m p r a t u l t o t u n a i la un g n d cu e r e s u l m o n o t e l i i l o r , d e v r e m e c e sfn tu l M a r t in g o n i s e d e la b i s e r i c cu a le s a le s c r i s o r i d e o b t e p r e S e r g h i e , p re P ir i T e o d o r , i a p u s h o t a r b u n e i c r e d i n e , cu s o b o r u l c e s a s t r n s cu s i n e s p r e c d e r e a i n f r u n t a r e a e re s u lu i m o n o t e l i i l o r , t r i m i s - a d e l-au lu at, p r e c u m a zis m p r a t u l, din R o m a ; i b g n d u -1 n le g t u r i, c a i c u m ar fi f o s t f c t o r d e r e l e , l-au pus ia n c h i s o a r e , d e a c e e a l-au t r i m i s n s u rg h iu n la H e r s o n a , u n d e s v r i n d u - i r m i a vieii p u s t n i c e t i , s a m u t a t c t r e D o m n u l .
I n t r u ace ast zi, p o m e n i r e a celor m a i s u s sfini m r tu r is ito r i e p is c o p i de a p u s , cari au fost m p r e u n c u s f n t u l M a r t in . D re p te c u g e t n d , b rb a i sfinii, F o a r t e cu b u c u r ie la iz g o n ir e a u fost o s n d ii. I n t r u ace ast zi, p o m e n i r e a n ic A r d a li o n g lu m e u l. sfn tu lu i m u c e

D u p r e S c r ip t u r Printe, p en tru ateptat.

S tih : A c u m g l u m e l u d a t a fost A r d a l i o n , n u de d e m u lt, C c i f c n d a s e m e n e a ca m u c e n ic ii, fo c u l a suferit.

^ c e s t a a f o s t p e v r e m i l e m p r a tu lu i M a x i m i a n , a f l n d u - s e prin t e a t r e , i f c n d s c h i m i l e u n u ia i a ltu ia, i f r n ic i n d u - s e , a r t a p a tim ile , i n t m p l r i l e c e lo r la li. D e c i f ii n d c o d a t a s o c o t i t s se f r n ic e a s c , a r t n d m p rotivirea c r e t i n il o r c t r e t ir a n i n v r e m e a m u c e n i c i e i , p e n t r u a c e a s t a s a s p n z u r a t sin g u r, i s e z g r i a ; c a i c u m nu voia s a d u c je r tf dum nezeilor. D eci n orod u l vznd a c e s t e a p l e s n e a cu m in ile , i l u d a p r e f a c e r e a lui c e a i s c u s i t i v it e a z . A t u n c e a A r d a l i o n a s t r i g a t cu g la s m a r e c t r e n o r o d c a s t a c , i a a s a m r t u r i s i t p re s in e c e s t e a d e v r a t c r e t i n . D e c i i g h e m o n u l i a r l-a s f tu it s- i p r e f a c s o c o t i n a d a r el n e v r n d , i r m i n d n c r e d i n a lui H r i s t o s , a fo s t a r u n c a t n t r un c u p t o r c e e r a a rs cu fo c , i a a s v r i n d u - s e a p r im it c u n u n a m u c e n i e i .
Intru ace ast zi, p o m e n ir e a sfintei m u c e n i e T o m a id e i. S tih : p re T o m a i d a d in v e a c u l de aicea o ai ridicat,

c e a s t s f n t T o m a i d a s a n scu t n A l e x a n d r i a , i b in e fiind c r e s c u t , i n v a t de prinii si, fu n so it cu b r b a t , i e r a n c a s a b r b a tu lu i su, cu mult c r e d i n , i p e t r e c e cu n t r e a g n e l e p c i u n e i c in s te . i vieui m p re u n cu ei i t r u p e s c u l p r in te al tnrului, c a r e le lu a se luii n o r p re T o m a i d a . D e c i nt r una din zile n e a f l n d u - s e a c a s fiul su, p ie r z to r u l d e su fle te diavol, a b g a t n b t r n u l, c u g e t d e o c a r m p ro tiv a nur o r e i sale, i c u g e t a s se m p r e u n e cu t n r a , t o a t e chinurile u n eltin d sp re m p linirea sco p u lu i su. D e c i fericita T o m a id a , m ult sftuind i ru g n d pre b tr n u l, n im ic i s p r v e ; c c i n t u n e c a t cu m i n t e a d e diavol, lund s a b i a fiului su, i lo v in d p re t n r a fo a rte t a r e o a tiat n d o u ; i e a a d a t sufletul D om nului, i s a f c u t m u c e n i p e n tru n t r e a g a ei n e l e p i e ; iar b tr n u l, n d a t p ierzndu-i v e d e rile , u m b l prin c a s o rb . i d a r m e r g n d o a r e c a r i s p r e aflarea fiu lui su, au aflat p re t n r , z c n d m o a r t p r e p m n t ; cari v z n d a c e s t e a , i pre b t r n u l c e s e p u r t a o r b n c o a c e i n c o lo , i r t c e a prin c a s l n t r e b a u c e e s t e a c e a s t a c e se v e d e ? Iar el d e s c o p e r i n d a d e v r u l, i m u s t r n d u - s e p re sine, c cu m n a sa a f c u t u c i d e r e a , mai a d o g o d n c i r u g n d u - s e c a s fie dus d e ei, la i g h e m o n s -i p r i m e a s c o s n d a . A c e t i a p l e c n d u - s e l au dus pe el la ig h e m o n u l i c u n o s c n d u - s e a d e v ru l, din p o r u n c a lui s a t i a t c a p u l b tr n u lu i. D e c i ntiin n d u - s e d e a c e s t e a A v v D aniil d ela sch it s a p o g o r t la A l e x a n d r i a , i lund m o a t e l e S fin te i, le - a dus la S c h i t , i le-a a e z a t n cimitirul su , p e n t r u c S f n t a s a n e v o i t prin s n g e i s a s v r it p e n tru curenie. i o a reca rele din sch it, st p n i n d u - s e d e p o fta curviei, s a dus la m o r m n t u l fe ricite i, i lund u n d e le m n din c a n d e l a ei, i u n g n d u -s e , mai lu n d n c i b i n e c u v n t a r e a ei c a r e s a a r t a t lui n vis, d e t e p t n d u - s e s a izbvit d e p a tim . D e c i d e a t u n c e a i p n astzi fraii din a c e l s c h it, m a r e a j u t o r au p re fe r ic it a T o m a i d a ntru r z b o a i e l e trupului.

110

L U N A A P R ILIE Peasna 8-a, Irm o s: Tinerii cei gritori de...

C u a le ei sfin te ru gciu ni, D o a m n e , m i l u e t e - n e i n e m n t u e t e pre noi, A m in .


P e a s n a 7-a, I r m o s :

inerii cei ce merseser din Iudeia n Vavilon oarecnd, cu credina Treimii, vpaia cuptorului o au clcat, cntnd: Dumnezeul prini l o r notri bine eti cuvntat". C e i ce au lipsit pre Hristos de dou lucrri i de dou voiri, te-au lipsit de scaun, dndu-te la izgoniri prea de prtate, Printe, carele strigai: Dumnezeul prinilor n o t r i bine eti cuvntat. Suferind nchisorile cel e prea lungite, ca un pzitor cre dinei celei fr prihan, ai micorat ntunerecul eresuri lor, i ai luminat pre credin cioi a cn ta: Dumnezeul p rinilor notri bine eti cuvntat.
S lav ...

!trmtorndu-te de boale i d e izgoniri cumplite, i de multe feluri de chinuri, ca un Mucenic ai primit cununa mu ceniciei, Printe. K ind izgonit, ca unul ce te ineai de departe, ai izgonit din mijloc eresul cel fr dreptate, i te-ai nvrednicit fericirii celei zise de Dumnezeu, p r i n t e Martine.
B in e c u v n t m pre Tatl...

Pre tine te-am cunoscut temeiu Arhiereilor, i stlp orto doxiei, i nvtor bunei cre dine. Drept aceea cu credin te ludm, Ierarhe Martine.
i acu m , a N s c t o a r e i:

Chinuindu-te cu izgonirile cele prea ndelungate i cu scrbele, nici cum nu te-ai cl tit Printe, ci te bucurai Feri cite nencetat, strignd: D u m nezeul prinilor notri bine eti cuvntat.
i a c u m , a N s c to a r e i:

^ a i sfnt dect otile cele de sus, i mai nalt dect He ruvimii eti Maica lui Dumne zeu. Drept aceea f-m pre mine mai pre sus de stricciu nea pcatului.
Irm o s u l: S l u d m bine s cuvntm ...

G i ce negrit sa nscut din tine, cu dou voiri i cu dou lucrri, Preacurat, acela pzete pre cei ce cred ntracesta chip, cari strig: D um nezeul prinilor notri b i n e eti cuvntat.
r\

tinerii cei gritori de Dum nezeu, n cuptor clcnd vpaia cea de foc, au cntat: Binecuvntai lucrurile Dom n u lu i pre D om nul.
Peasna 9-a, Irm os: Trecut-au preste hotarele...

candu-te prea sfinit lucr tor de cele sfinte, i mrtu risitor, i mucenic, dupre vred-

v/v

)maoKKciiGaisueiaia

oy.
N C I N C I S P R E Z E C E Z I L E 111 dupre r n d u ia l

nicie te veseleti m preun cu cetele Patriarhilor, M a r t i n e prea alesule. Pentru aceea cu credinf te fericim. C a un un soare luminos r srind dela apus ctre rsrit, ai luminat tot pm ntul cu ra zele bunei credine, i ai izgonit ntunerecul cel prea adnc al ereticilor, fericite Martine. S stm n casa D um ne zeului n o s t r u , propoveduind nevoinele, luptele i mrturisi rile printelui nostru Marlin, cugettorului de cele cereti, i cu dragoste s-l fericim pre dnsul.
S lav ...

i cealalt s lu jb a Utreniei i O tp u s tu l.

INTRU ACEAST LUN


IN 15 Z I L E . Sfinii A p o s to li din cei aptezeci: Aristarh, P u d i T ro fim . i s f n tu l m u c e n ic Criscent. L a D o a m n e strigat-am, P odobie: Stihirile, glasul l-iu.

Prea l u d a ilo r Mucenici...

&

triucit-a pomenirea ta Fe ricite ca steaua cea de ziu la marginile pmntului, i lumi neaz pre toi, cei ce te laud pre tine cu laud, de D um ne zeu mrite, printe Martine.
i a c u m , a N s c t o a r e i :

Cuvntul dumnezeetei cunotine, de svrit ai mrit po poarele din necunotin, prea nelepilor Apostoli, i le-ai adus pre dnsele mntuite, ctre Cuvntul cel ce a strlucit din Tatl cel nenscut. Cruia rugai-v, s se druiasc sufle telor noastre pace i mare mil. S ludm pre Pud i pre Aristarh cel n e l e p t , i pre dumnezeescul Trofim, propoveduitorii lui Hristos cei ade vrai, cci cu credina dumnezeescului Dar, au topit iarna nelciunii, i acum sau s lluit ntru lumina cea neapus, ca s culeag rspltirile oste nelilor, ndumnezeindu-se de mprtirea cea negrit. U rm nd lui Pavel nvto rului celui mrit, nchizndu-v n temni, i primind chinuri, multe primejdii ai rbdat m riilor, i prin sabie tindu-vi-se capetele, desvrit vai nevoit.

U rm nd graiurile prinilor, cu credin mrturisim pre unul din Treime, carele sa ns cut din tine n dou firi i n dou voiri, i pre tine Fecioar curat te mrturisim.
Irm o su l:

Hotarele firei le-ai trecut, pre Ziditorul i D om nul z m is lin d , i u de mntuire lumii te-ai fcut. Pentru acea sta de Dum nezeu Nsctoare, pre tine nencetat te slvim".

112

L U N A A P R ILIE

Rugai-v lui Hristos, s se d ruiasc sufletelor noastre pace i mare mil.


S b v , i a c u m , a N sctoarei:

ruit pre stpnitorul ntunerecului prin dumnezeescul Dar. recnd cu vederea nesta tornicia celor trectoare, Munice mult ptimitorule, cu tot sufletul te-ai dat pre tine, la munci i la bti, i fcndu-te biruitor, stai naintea lui Dum nezeu purtnd cunun.
Slav...

C e e a ce eti loca desftat al lui Dumnezeu, mai slvit de ct cerurile, mrete-m pre mine, carele mam strmtorat cu patimile, i m am strmtorat ntru scrbe, de npdirile su prrilor, mrete-m linitindu-mi cu rugciunile tale, cele ce mi se vor ntmpla n toate zilele, Preacurat.
A C ru c ii, a N s c t o a r e i:

abie a ptruns inima mea, o Fiule! zicea Fecioara, dac a vzut pre Hristos spnzurat pre lemn, i o rumpe Stpne, precum mainainte oarecnd a zis Simeon, ci te scoal i m slvete mpreun cu tine cel ce eti fr de moarte, pre mine Maica i roaba ta, rogu-m.

i de bucurie s svrim credincioii prznuind astzi, ntru pomenirea cugettorului de Dumnezeu Criscent, i veselindu-ne s cinstim luptele lui cele cinstite.
i acu m , a Nsctoarei:

tine Fecioar sa ntru pat Domnul pentru multa bu ntate, i pentru noi se vede asemenea ca noi, cel ce este dupre fire nevzut. Precarele roag-1 nencetat Preacurat pentru noi, ceea ce eti cu totul fv s / 1 w iara prihana.
Peasna 3-a, I r m o s : Se veselete de tine...

D in

8 e > )

V E Z I : P e n tr u s lu jb a s f n t a l u i m u c e n ic Criscent sa aezat s se cnte n tr u aceast sear la Pavecerni. CANONUL. A l c r u ia acrostih la greci este a c e s t a : V o i u l u d pre C riscent iz v o r u l m i n u n i lo r . P e a s n a l-a, g la s u l al 4-lea, Ir m o s : A d n c u l m r ii roii...

pnzurndu-te mrite, prin vitejia trupului ai suferit ranele, artat dezbrcndu-te de grsimea stricciunii. e ntri pre tine lisus, cnd te luptai cu trie, mrite, i suferiai durerile trupului prin gnd brbtesc.
Slav...

I
I

stzi credincioii s plez nim n mini cu bun cre din, bucurndu-ne ntru po menirea ptimitorului M uce nic, carele sa chinuit, i a bi

e >

9
i

Rnindu-te cu adevrat de dragostea lui Hristos, Criscente

N C I N C I S P R E Z E C E Z I L E

113

mrite, tare te-ai chinuit, necruand ostenelele trupului.


i acum , a N s c to a r e i:

u cntri cinstite s cin stim pre ceea ce singur ntre femei negrit, a nscut pre Dumnezeu i Stpnul a toat lumea.
S e d e a ln a , g la s u l P o d o b ie : al 4-lea. C e la ce te-ai nlat...

tuitoarele lui patimi, ai suferit bti i moarte silnic, Muce nice purttorule de nevointe pururea fericite.
i a c u m , a N s c t o a r e i :

Artndu-te motenitor bu ntilor celor venice, prin mucenia bunei credine, mare m u cenice slvite, stai nainte luminndu-te de slava Stpnului tuturor. Pentru aceasta prznuim sfnt pomenirea ta ptimitorule Criscente, cerind ca s lum prin rugciunile tale dezlegare greelilor.
P e a s n a 4-a, I r m o s :

eea ce a nscut mai pre sus de fiinf pre Ziditorul tu turor fpturilor pentru facerea de bine a zidirii sale, Stpna cea prea curat, cu vrednic cuviin se fericete.
P e a sn a 5-a, I r m o s : Tu Doamne l u m i n a mea...

mplndu-te de apele D u hului cele de viat, ai uscat praiele ruttei Muce nice de Dumnezeu nsuflate. P r in m o a r t e ctignd viafa cea nemuritoare, izvorti daruri nemuritoare celor ce cu credin se apropie de tine prea ludate.

Ridicat pre Ciuce...

4ind spnzurat pre Cruce, cu cuget vitejesc ai rbdat Slav... muncile, Mucenice purttorule N ic i de sabie, nici de foc, de chinuri, pentru c nchi nici de moarte nu te-ai spipuiai patima cea dumnezeea mntat v i t e a z u l e mucenice sc i curat, prin care am Criscente, ci te-ai artat fr aflat neptimire. fric, jertfindu-te pentru Hri tnd naintea tiranilor, ai stos. mrturisit numele D om nului cu i a c u m , a N s c t o a r e i : credin nendoit, i te-ai ne Ludndu-te pre tine prin voit bucurndu-te. Pentru acea care ne-am izbvit de stri sta cu buna credin te cinstim, cciune, prea ludat Nsc Criscente. Slav... toare de Dumnezeu, i stri gm tie: Bucur-te veselia M u U. rmat-ai pre urmele M n cenicilor. tuitorului, i nchipuind m n

b L O J
114
P e a s n a 6-a, I r m o s : Jertfi-voiu ie... L U N A A P R IL IE Peasna 7-a, Ir m o s : In cuptorul persesc tinerii...

rin madulrile tale sa sl nchipuind pre cei trei livit Stpnul tu, de D um neri coconi, Mucenice m nezeu insuflate, pentru aceea rite, te-ai aruncat n mijlocul acum te mrete cu rspltire focului pentru Hristos, i ntrinntru s e m n e i ntru multe | sul i-ai primit fericitul sfit, minuni, mucenice Criscente. j ludnd pre Dumnezeu, prea fericite. A prinzndu-te de focul dra gostei Domnului, prin foc ai p r i m i t dumnezeescul sfrit Mucenice, arznd nelciunea n e d u m n e z e i r e i celei fr de Dumnezeu, purttorule de chinuri.
S lav ...

In mijlocul vapan celei nesuferite ai sttut ca aurul cel lmurit ntru credina cea adevrat strlucind Fericite, i luminnd pre cei ce strig: Bine eti cuvntat n Biserica slavei tale Doamne.
Slav...

instit sa artat naintea D om nului moartea ta Cris cente prea fericite, c n mij locul focului te-ai artat ne ars, mrind i slvind pre Dom nul.
i a c u m , a N sc to a re i:

C a pre un scaun n chip de foc al Stpnului tuturor te slvim Fecioar i ca pre un palat veselitor, i ca pre un sfenic i cmar de mire, ca pre o mas primitoare de Dum nezeu, Preacurat.
C O N D A C , g la s u l al 4-lea. P o d o b i e : Artatu-te-\i astzi...

pnzurndu-te pre lemn, te-ai rnit mrite, cinstind pre cel ce i-a ntins minile pre lemn pentru noi, din bun tatea sa, i n cuptor fiind b gat, l-ai slvit pre dnsul, Cri scente. mai s f n t dect Heruvimii, Preacurat, ca ceea ce prin cuvnt ai z mislit pre Cuvntul Tatlui, pre carele ludndu-1 strigm ie: Binecuvntat eti tu n tre femei, Stpn fr pri han.
Peasna 8-a, Ir m o s : M in ile ntinzndu-i.

A rtatu-te-ai

i acum, a Nsctoarei:

P re a mare ndrepttor te-ai artat nou Sfinte, prin rug ciunile tale cele ctre D u m nezeu. Drept aceea astzi te cinstim pre tine mucenice C ri scente, pururea mrite.

orind s vezi pre Hristos te-ai luminat cu podoabele buntilor, care i sau esut

IN C I N C I S P R E Z E C E Z I L E

115

de sus, i stai naintea m p ratului celui nemuritor, prea fericite, cu veselie strignd: Binecuvntai toate lucrurile D om nului pre Dom nul. Vin tria cugetului ai rb dat moartea cea amar, cocndu-te n mijlocul focului ca o pine dulce a m pratu lui tuturor mrite, naintea c ruia stnd cu s u f l e t vesel strigi: Binecuvntai toate lu crurile D om nului pre D o m nul.
B in e c u v n tm pre T atl...

niil, gurile leilor cele deschise n groap le-a ncuiat; i puterea focului a stins, cu buna fapt ncingndu-se tinerii cei iubitori de credin, strignd: Binecuvntai toate lucrurile Domnului pre Dom nul". '
P easna 9-a,- I r m o s :

oarte peste fire sunt ostei a c u m , a N s c t o a r e i : nelele tale, foarte ludate sunt O m in u n e ! cum ai nscut sudorile tale care ai suferit pentru Hristos. Pentru aceasta pre Dumnezeu,fcndu-se om, te-ai nvrednicit slavei celei ne ceeace eti de Dumnezeu d grite, rugndu-te pentru noi, ruit ? C u m ai rmas nears, care cu bun credin te feri primind ntru tine focul cel ne cim pre tine Mucenice. suferit? Pentru aceasta cu gla Slav... suri de mulmit te slvim, A stzi cetatea Mirelor lumi i strigm : Binecuvntai toate nat prznuete cntnd chinu lucrurile D om nului pre D o m rile tale, i primejdiile i luptele, nul. care ai petrecut vitejete, neIrm o s u l: S l u d m , b in e s c u v n t m . . . voindu-te pentru Hristos, m u cenice. IVlinile ntinzndu-i Da-

und de sus dela D u m nezeu Dar, a tmdui boalele i a goni duhurile, rogu-te Mrite, tmduete s u f l e t u l meu, carele totdeauna este bolnav de npdirile pcatelor ca s strig: Binecuvntai toate lucrurile D om nului pre D o mnul.

ristos piatra cea netiat de mna cea din marginea unghiului; din tine muntele cel netiat Fecioar sa tiat, adunnd firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pre tine, Nsctoare de D u m n e z e u te slvim". u dumnezeeti cuvntri de sfinenie te ludm pre tine Mucenice al lui Hristos, ca pre unul ce cu totul bine ai plcut mpratului veacurilor, i ai surpat idolii periciunii prea vitejete.

116
i a c u m , a N scto are i:

LUNA

A P R IL IE

ziditorul soarelui i al Iu
rtei, Hristos Dom nul, ne-a r srit nou lumin din pntecele tu cel purttor de lumin, Fe cioar, pre carele roag-1 ne ncetat, ca s se lumineze su fletele noastre.
S tih irile S f n t u l u i cele dela Vecernie, g la s u l al 4-lea. P o d o b ie . Q a
p r e

l-ai pus n minile lui D um ne zeu. Pentru aceasta ai primit cununile biruinei, rugndu-te ca s dobndeasc iertare de pcate, cei ce te laud pre tine. lui D um ne zeu nestricat, curat i cu totul fr prihan, i mai pre sus de toat sfinenia, nu m lepda pre mine cel spurcat i necurat, i afltor de toat lucrarea cea de ocar, i frdelege i cum plit. Nu m lsa s pier de tot, ci m izbvete de patimi, i m mntuete pre mine, ntorcndu-m.
A C r u c ii, a N s c to a r e i:

c a o Maic a

S la v , i a c u m , a N s c to a r e i:

u n v j teaz< >

u cuget vitejesc, Criscente prea nelepte, ai mers ctre nevoinele ostenitoare, ctre cursele cele cu multemplelituri, ctre luptele cele cumplite, neprtinindu-i trupul, ci alegnd mai bine a muri pentru dra gostea cea d u m n e z e e a s c . Drept aceea toat Biserica lui Hristos te fericete, svrind pomenirea ta, mare Mucenice prea mrite. C u cruzime uvindu-te, i mpungndu-i se coastele, i cu mulime de bti rumpndu-te, nu te-ai lepdat de nu mele lui Hristos cel cinstit, po doaba ptimitorilor, bun cu viina Bisericii. Pentru aceasta cu laude te cinstim, prznuind sfnt pomenirea ta, i nchinndu-ne moatelor tale. dragostea Ziditorului artat aprinzndu-te Criscente, pururea pomenite, ai sttut n mijlocul focului nearzndu-te nici cum, i fericitul tu duh

te-a vzut Doamne, Fecioara i Maica ta rstignit pre Cruce, sa spimntat, i privind a zis: Ce rspltire i-a dat Stpne, cei ce sau ndulcit de tine cu darurile cele multe; dar m rog, nu m lsa singur n lume, ci grbete s te scoli, nviind mpreun pre strmoi. i cealalta slujfta d u p r e r a n a u ia la i U t p u s f u i .
f t t lt iU f f lS I !

D ac

>v

L A U T R E N IE
C A N O N U L S fin ilo r A po sto li. A l cru i acrostih la Greci este a c e s t a : D u m n e z e e a s c cntare c n t M u e e n ic i. Facerea lui Iosif. d u m n e z e t t ilo r

De

P e asn a l-a, g la s u l al 6-lea, I r m o s : Ca pre uscat u m b l n d Israil...

ei ce stai naintea scaunu lui lui Dumnezeu ca nite

IN C I N C I S P R E Z E C E Z I L E

slujitori, i ca nite slugi ale lui, i ca nite lumintori neleg tori, cerei luminare nou celor ce cinstim pomenirea voastr, Apostolilor. ela ce pentru milostivire sa artat pre pmnt, v a ales pre voi ucenici i slujitori m preun cu alii muli, ca s ve stii voirea lui cea dumnezeea sc, nelepilor. uindu-v ntru rnduial cu ceata cea prea sfinit a sfinilor aptezeci de ucenici ai lui Hristos, luminai tot pmtul spre cunotin, cu dum nezeeasc lumina nvturilor.
i acum, a Nsctoarei:

Slav...

rtat propoveduind Apo stolii pre Dumnezeu Cuvntul cel nscut din Tatl negrit n tru nceput, cum c sa ntrupat pre pmnt, i a defimat st pnirile veacului acestuia.
i acum, a Nsctoarei:

A plecat-ai cu lapte pre hr


nitorul a toat lumea, carele fr stricciune sa nscut din curatul tu pntece, i a zidit din nou pre oamenii, cari erau sfrmai de stricciune.
Irmosul:

a s mpreune Dumnezeu pre cei de jos cu cei de sus, din noianul milostivirii sale, acum a luat trup din tine Prea curat, i a rmas i dup n trupare tot ceea ce a fost.
N u este s f n t p r e c u m tu...

u este sfnt precum fu Doamne Dumnezeul meu, carele ai nlat cornul credin c io ilo r ti, Bunule, i ne-ai ntrit pre noi pe piatra mr turisirii tale.
n

Podobie:

SedeaLna, gl^suL i_iu. , . M o r m n t u l tau...

Peasna 3-a, Irmos:

\ iind m preun cu ludatul Pavel, mpreun cu dnsul ncunjurat toat lumea ca nite stele cu soarele, gonind ntunerecul necunotinei cu lu mina sfintei propoveduiri. cenicii Cuvntului arvu nind credincioilor odihna cea fr durere ntru cele dintru nlime, prin mari osteneli ale trupului, au ridicat din mijloc pcatul cel cu durere.

un luceafr cu bun poi strlucind lumii, afi go nit prin credin, ntunerecul cel adnc al nelciunii, i ai luminat sufletele. P e n t r u aceasta toat Biserica cea zrit de lumin, cnt astzi Aposto lilor pomenirea voastr cea purttoare de lumin, slvind pre Hristos.
Slav, clasul al 4-Jea. . .
P o d o b ie Aratatu-te-ai astazi...

iind vie din via cea purt toare de via, vai adus stru guri, din care ne curge nou

118

L U N A A P R IL IE i acum , a N sctoarei:

vin de viaa, ceretilor nv tori, Apostoli ai Domnului. de Dumnezeu curat! prin rugciunile tale cur sufletul meu, carele este spurcat de patimile pcatului. C tu eti cea bun, curire mntuitoare.
A Crucii, a N s c t o a r e i :

N sctoare

i a c u m , a N s c to a r e i:

Fiindu -mi mie trie i sc pare i zid nencunjurat i ru gtoare ctre Dumnezeu, mntuete-m de vpaia cea ve nic i de gheen, prea curat Fecioar.
Peasna 5-a, Irm o s : C u d um n e ze e asc strlucirea ta...

M ieluaua cea prea curat, i Maica cea fr prihan vznd pre Mielul p i r o n i t pre lemn, glsuind strig: Laud Cuvinte dumnezeetile tale patimi.
tl

; ! j j
j

tlpii i capitile cele idoleti le-au sfrmat ludaii propoveduitori de Dumnezeu, zidind cu Darul inimile oamenilor, ca pre un cort czut prin clcarea poruncilor, V u adevrat fcndu-v cai prea ludai ai lui Hristos, tur burnd marea nedumnezeirii prin dumnezeeasc propoveduire, aji nviat din nou, pre cei ce erau nnecai mai nainte ntrnsa.
Slav...

il

P e a s n a 4-a, I r m o s : H r is to s este puterea mea...

reimea cea mai pre sus de fiin i n trei lumini, a aprins fclii pre sfinii Pud, Tro fim i pre Aristarh, ca s lu mineze pmntul cu cuvntul cel dumnezeesc. m p re u n cltori cu Pavel vai artat nelepilor, rbdnd de bucurie mpreun cu dnsul multe feluri de izgoniri, multe feluri de chinuri i primejdii de nevoi, pentru viaa cea viitoare mriilor.
Slav...

itndu-v ctre Dumne zeu, prin dumnezeetile voastre cercetri ne-ai mntuit pre noi, cari eram ntru rutatea nebu niei idoleti primejduii, fcn du-v nou mntuitori.
i acu m , a Nsctoarei :

O u c u r g e r i l e sngiurilor, prin strlucire, ai sfinit toat zidirea, oprind sngiurile cele spurcate ce se aduceau dra cilor, Apostoli ai Iui Hristos.

I saia cel sfinit luminndu-se oarecnd prea sfinit cu dumnezeescul Duh, a strigat: Iat Fecioar va lua n pntece pre Dumnezeu cel necuprins, n trupat pentru milostivirea sa. A lfV fC V A IfV f

IN P e a s n a 6-a, I r m o s :

C IN C IS P R E Z E C E Z 'L E C O N D A C , glasul al 4-lea.

119

M a r e a vieii v z n d u - o ..

P o d o b ie : Artatu-te-ai astzi...

ristarh, mpreun i minu natul Pud, ca nite Apostoli ai Cuvntului, i cinstii cltori m preun cu Pavel, s se laude cu cntri sfinite. D e apele Duhului cu ade vrat fiind plini, nfelepjilor, tot sufletul 1-afi adpat prin nv turi, gonind din mijloc vpaia nelciunii cu Darul cel dum nezeesc.
Slav...

rtatu-sa astzi praznicul cel cinstit al Apostolilor, luminndu-ne pre noi, i gonind ntunerecul pcatului, celor ce strigm: Artatu-sa lumina i a venit izbvirea.
Intra aceast l u n n 15 zile, pomenirea sfin ilor apostoli, din cei aptezeci: Aristarh, Pud, i T ro fim . S tih : C instin d pre Aristarh ca pre un bi ruitor. Carele bine sa nevoit p n i de sabi rbdtor. D ar u n d e te-ai m utat Pude dupce te-a tiat, U n d e m am m utat? Dect ctre slava cea nestriccioas am alergat. T r o fim cereasca h ra n a dorit, i dar h r a n sabie s a fcut celui ce l-a lovit. In tru a cincisprezecea a lui Aprilie zi, Aristarh tierea capului primi.

F iind unii cu duhul, nu aj avut desprfire nici cu ns desprfirea trupului, cci m preun cu Pavel propovedui torul vi sa tiat capetele, m rindu-v m preun cu dnsul
i a c u m , a N s c to a r e i:

S trein este zmislirea ta D oam n, strein i nfricoat este naterea cea mai pre sus de cuget, care ne-a mpcat cu Dum nezeu pre tofi cei nstreinafi dela dnsul, i ne-a dat podoaba cea dinti.
Irm o s u l:

A c e t i a fiind din cei aptezeci de A p o s t o l i , ur nau marelui apostol Pavel i p tim eau ru mpreun cu dasclul lor t o a t e g o a n e le lui, iar dup m oartea lui li s au tiat i a c e s t o r a capetele de N e r o n ; n s a c e s t e a le-a lsat scrise n lim b a la tin e a s c a t o t fericitul D o ro tei m e r g n d la R o m a , i nu numai de a c e tia, ci i de ali apostoli i de sfini i d e p ro o r o c i a fcu t istorisire, c era pentru iscu sina firei sale foarte nvat i mult tiut, ca n im enea altul.
Intru aceast l u n pom enirea sfntului muce nic Criscent cel din Mira Lichiei. Stih : S p a i m era a vedea pre Criscent n m ijlo c u l focului, Carele socotea g r d in veselitoare arderea vpiei. Intru a cinsprezecea a Iui Aprile zi, Criscent n v p a ia focului arztor se svri.

area viefii vzndu-o nlc e s t a a fost din Mira Lichiei de fndu-se de viforul ispitelor, n eam str lu cit i minunat, mare la stat, la limanul tu cel lin alergnd, de a c e e a vznd p g n t a t t a c se se strig ctre tine: Scoate din m e e t e , i leg ea idolilor se nal, i pe muli supui sub robia rtcirei, de stricciune viafa mea, mult s e n ch in au c e ' o r fr de suflet, el in ..milostive". tr n d n mijlocul lor, i d o je n e a ca s

1 2 0

L U N A A P R IL IE In tr u aceast zi cea n tr u P a s h a D u m in e c a slbnogului. D o m n u lu i

prseasc deertciunea, i i nva ca s se ntoarc spre D um nezeu, cel ce se cinstete de cretini, ca un fctor al tuturor i a to at suflarea, i de via dtto r. Iar ighem onul fcndu-1 becisnic i nenorocit, cci nsui de b u n voia lui i-a ales a intra la munci, S fn tul zise, c m ai vrtos lucru svritei norociri i cinste este a p tim i cineva pentru Hristos. i ntrebndu-1 a-i spu ne ntm plarea, i patria i numele, el pentru toate zicea c este cretin. Deci nevrnd nici cu chipul a da cinste ido lilor dupre cum l sftuia ighem onul, ci naintea tuturor mrturisindu-se, i zicnd c nu poate trupul a face alta, fr ct ceea ce sufletul se pare, ca i cum se ocrmuete i se mic de dnsul, drept aceea nti spnzurndu-1 l btur, de aceea l strujir, mai apoi fcnd foc mare, fu ju d e cat de-1 aruncar n trnsul, i nestricndu-i nimica, nici un pr mcar, i-a dat sufletul n m n a lui D u m nezeu,
In t r u aceast zi p o m e n ir e a sfinitelor m u c e n ie fe m e i: V a s i l i s a i A n a s ta s ia .
*

Stih : C u v n t u l lu i H risto s a fost s l b n o g u l u i ntrire, A s e m e n e a D a r u l i c u v n t u l lui i-a fost spre ntrire. C aceluia este slava i puterea n veci, A m in . P e a sn a 7-a, Irm o s : D t t o r de r o u cu p torul...

u ploile cinstitei propoveduiri cuptorul necredinei 1-ati stins ca nite apostoli, iar ca nite dumnezeeti ptimitori, afi ars materia cea idoleasc cu curgerea sngiurilor, pentru aceea v slvii, ne lepilor. C a nite ntraripai strb tnd tot pmntul, prea lu dailor Apostoli, dumnezeea sca propoveduire ati semnat n sufletele limbilor, ca nite plugari alei, i pre tofi i-ai adus la Hristos ca nite gru.
Slav...

S tih :

M i e l u l u i lu i D u m n e z e u m ieluele d o u

s a u j u n g h i a t , A n a s t a s i i i V a s ilis a , cele ce g r u m a z i i spre s a b ie a u dat.

cestea erau din marea cetate R o ma, de b u n neam i bogate, ucenie fiind sfinilor A po stoli. Deci d u p sfr itul lor, acestea a d u n n d noaptea sfin tele lor moate, i ngropndu-le, fur prte la ru credinciosul N e r o n ; carele aducndu-le fa, de odat le-a pus la nchisoare. A p o i mai n urm fiind scoase, i sp uind ele c rm n ntru m rturisi rea lui Hristos, fur spnzurate, i tindu-li-se ele, i m inile i picioarele i lim bile, n sfrit li sau tiat i capetele de sabie.
In tr u aceast zi, p o m e n ir e a prea c u v io s u lu i p r in t e lu i n o s t r u L e o n id e p is c o p u l A th e n e i. S t i h : In t u n e r e c m are pre A t h e n ie n i a c u p rin s, D u p c e L e o n i d soarele lor a a p u s . I n t r u aceast zi, p o m e n ir e a sfinilor m ucecenici T e o d o r p r e o tu l i P av so lip ie . S t i h : L u i P a v s o lip ie i T e o d o r p re o tu lu i, D a r oarecarele c o n te n ito r de scrbe cu ade vrat a fost a s c u itu l sbiei.

nfrumusetatu-vati cu ranele voastre cele frumoase, Aristarhe i Trofime, i stlucifi mai mult dect tot aurul cel curat, mpreuna cu Pud cel cu adevrat minunat, totdeau na rugnd pre Hristos pen tru noi.
i a c u m , a Nsctoarei:

A rtatu-te-ai fericit de D u hul cel sfnt, ca ceea ce ai n trupat pre vestitorul sfatului celui mare, cel ce a trimis n lume pre dumneezetii si Apostoli, ca pre nite fulgere

IN C I N C I S P R E Z E C E Z I L E

121

dumnezeeti, ca s lumineze pre cei credincioi, Preacin stit.


Peasna 8-a, Irmos:

faci Hristoase cu singur voirea. Pre tine te prea nlm ntru tofi vecii".
Peasna 9-a, Irmos: Pre Dumnezeu a1 vedea...

u secerea cea dumnezeea sc tind rdcinile nedumnezeirii, afi sdit credinfa cea adevrat i ndreptare des vrit n inimile celor cu bun credinf, gritorilor de cele dumnezeeti. u cuvntul cel dumneze iesc afi ogort inimile, i se m nnd smnfa cunotinei, afi secerat spic cu mult roa d, mulimea celor ce sau mntuit, nelepilor Apostoli.
Binecuvntm..

Din vpaie cuvioilor...

uterea vrjmaului sa r_ pit, i a czut trufia lui cea nalt, cci sfinii luptndu-se, cu dnsul, prin neputina trupului l-au rsturnat, i pre credincioi i-au mntuit din tirnia lui. a frna afi zdrobit n elciunea, prea ludailor apostoli, lumintorii lumii, i vafi artat ceteni mpreun cu ngerii, cntnd dimpreun cu dnii: Sfnt, sfnt, sfnt este Tat l i Fiul, i sfntul Duh. A . postoli ai Domnului, vin decnd boalele trupului i ne putinele sufletului, i fcnd minuni prea alese, pre tofi cei ce erau ntru necunotinf i-afi tras ctre lumina cea adev rat a cunotiinfei. Pentru aceasta v mrii.
Slav...

urnurile cele nemicate ale Bisericii lui Hristos, stru gurii cei dumnezeieti ai viei celei dumnezeeti, din cari curge dulceafa vieii, Aristarh, P ud i Trofim, s se cinsteasc.
i acum, a Nsctoarei:

menirea cea sfrmat, prin naterea ta ce nou, toat o ai nnoit Fecioar, noind le gile firii mai pre sus de fire, M a i c a Iui Dumnezeu celui viu, ceea ce eti p l i n de Dar.
Irmosul: S ludm, bine s cuvntm...

in vpaie cuvioilor rou ai izvort i jertfa dreptului cu ap o ai ars. C toate le

trlucind dumnezeeasc pomenirea voastr, Apostoli lor, lumineaz biserica lui Hri stos, pre care cu dumnezee tile voastre rugciuni mn* tuii-o de stricciunea eresuri lor, pzind nevtmat pre no rodul cel cu bun credinf.

122

--

>

L U N A A P R ILIE

i acum, a Nsctoarei:

ti

C e e a ce mai pre sus de cuget ai nscut lumina cea nesuferit, mntuete-m de vpaia gheenei, i a aprins su fletul meu spre dragostea ce lui ce a venit s pun pre p mnt f o c u l cunotinfei, de Dumnezeu druit prea curat Fecioar.
Irmosul:

gndu-v lui Hristos, s dru iasc sufletelor noastre pace i mare mil. F ecioare tinerele, artat cu iscusire afi luat pofta ndumnezeirii a strmoaei E vei, ndumnezeindu-v, prin nencetat plecare ctre D um nezeu, umplndu-v de dum nezeiasc vedenie; i acum rugafi-v, s druiasc sufletelor noastre pace i mare mil. a unele ce au mbriat pre Hristos cu suflet vitejesc, vitezele mucenife au plecat pre cel puternic, carele a amgit pre Eva odinioar cu viclenie, i desvrit biruindu-1, se roag lui Hristos, s druiasc sufletelor noastre pace i mare mil.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

P r e Dumnezeu a 1 vedea nu este cu putinf oamenilor, spre c a r e l e nu cuteaz a cuta cetele ngereti. Iar prin tine Prea curat sa artat oamenilor Cuvntul ntrupat; pre carele slvindu-1 cu otile cereti, pre tine te fericim".
SVETILNA zilei i Stihoavna din Triod sau a praznicului. i cealalt slujb a Utreniei dupre rnduial i Otpustul.

INTRU A C EA ST LUN
IN 16 Z I L E .

Sfintele mucenie fecioare: Irina, Agapi i Hionia. La Doamne strigat-am,Stihirile, glasul 1-iu. Podobie: Pfea ludailor mucenici...

ecioare tinerele, cele cu numele buntfilor celor de ci nst e, i hrnite cu bunti, vitejete ai ajuns ctre hotarul cel de svrit al bunei credinfe, i acum ai alergat la Cer, ru-

ufletul meu carele cum plit bolete de patimi foarte rele, tmduete-1 prea ludat ceea ce ai nscut pre doftorul i Mntuitorul tuturor, Hristos, pre cela ce vindec toat sl biciunea, carele a rnit cuge tul cel ru al diavolului, i pre noi ne-a scos din moarte.
A Crucii, a Nsctoarei:

1 unghiereata cea fr drep tate, vzndu-o Fecioar, Hri stoase, t n g u i n d u-s e striga ctre tine: Fiule prea dulce, cum mori fr dreptate ? cum

IN A S E S P R E Z E C E Z I L E

123

te spnzuri pre lemn, cel ce ai spnzurat tot pmntul pre ape ? Nu m ls singur, fctorule de bine mult milo stive, pre mine Maica i sluj nica ta, rogu-m.

Peasna 3-a, Irmos:


T u eti ntrirea...

e ploile dumnezeescului Duh adpndu-se fecioa rele, au odrslit spice muceniceti, prin dumnezeeasca lu crare. ubind muceniele mai mult cele nevzute, dect cele vzute, au biruit pre dracii cei vzui i pre cei nevzui.
Slav...

LA

U T R E N IE

CANONUL Sfintelor. Al cruia acrostih la Greci este acesta:


M ucem elor lu i H r is t o s d u m n e z e e a s c c n tare v o i u a d u c e .

Facerea lui Iosif. Peasna l-a, glasul al 8-lea, Irmos:


S cntm D o m n u lu i..

erei-mi acum H a r dela Cer, Muceniele Domnului, ca s laud pre pmnt prznuirea voastr cea purttoare de lumin. rin d u m n e z e e s c u l Duh rum pnd fecioarele legturile dorirei cele trupeti, sau legat cu Hristos, prin puterea Dumnezeirn.

I ' orind numai de dragostea i de iubirea lui Hristos, fecioa re cinstite, nici cum nu afi avut grij de dorirea cea pmn teasc.
i ac u m , a Nsctoarei:

R umpe Stpn zapisul cel cumplit al pcatelor mele, ceea ce ai rumpt legturile iadului cu naterea ta mai pre sus de fire.
Irm o s u l:

Slav...

putut Veliar s nele odi nioar pre Eva, iar acum sa ruinat, clcndu-se cu adev rat de picioarele voastre, cin stitelor Mucenife.
i a c u m , a N s c to a r e i:

u eti ntrirea celor ce alearg la tine, Doamne, tu eti lumina celor ntunecaji, i pre tine te laud Duhul a meu
yy

Sedealna, glasul al 8-lea. P o d o b ie : Pre nelepciunea i Cuvntul...

egrit ai nscut pre cel I-a nscut Tatl fr schimbare, i ai aplecat la (fe, pre cel ce hrnete toat lumea, Stpn.

dumnezeeasc cuviin logodindu-v cu Domnul, vai adus lui zestre sngele i junceghierea, purttoarelor de chi nuri tinerelor, i dupre vredni cie ai ctigat dumnezeeasc cmar de Mire, nencetat um-

Cu

LJSiLi 124 L U N A A P R ILIE

plndu-v de lumin nespus, ii Fecioar, i druete iertare de Pentru aceasta ntru Duhul s greeli, celor ce se nchin pa vrind sfnt i cinstit pome timilor lui. Peasna 4-a, Ir m o s : nirea voastr, slvim pre M n Auzit-am D o a m n e taina... tuitorul, i cu credinf strigm: ragostele trupului dnd loc Rugafi-v lui Hristos D um ne dragostei celei dumnezeezeu, iertare de greeli s d ti, au fcut pre fecioarele lui ruiasc, celor ce cu dragoste Hristos locauri Duhului. prznuesc sfnt pomenirea voastr. (3 u unire cugettoare de S la v , i a c u m , a N s c to a re i: Dumnezeu puindu-v mprotiva celor mprotivnici, afi cti ] re Infelepciunea i Cuvn gat dumnezeeasc biruin i tul n pntecele tu zmislinvafi nvrednicit dumnezeeti du-1 negrit Maica lui D u m lor cununi. nezeu, lumii ai nscut, pre cela Slav... ce fine lumea, i n brafe ai ipindu-v de dragostea m avut, pre cela ce cuprinde toate, pratului tuturor, fecioare tine pre dttorul de hran al tutu re vafi suit prin ptimire la ror i fctorul fpturii. Pentru dumnezeeasc cmara cea ce aceasta te rog pre tine prea reasc. sfnt Fecioar, i cu credinf i acum, a Nsctoarei : te slvesc, ca s m izbvesc scut-ai ntrupat pre Domeu de greeli, cnd voiu vrea s stau naintea fefii Ziditorului II nul, Doamn a^toat zidirea, meu, Stpn Fecioar curat, pre carele roag-1 prea sfnt Fecioar, ca s ne mntuim de al tu ajutor atuncea s-mi dvrjmaul, cel ce ne domnete. rueti, c pofi cte voeti.
A C ru c ii, a N s c t o a r e i:

P r e Mieluelul i Pstorul i ' ecioarele cele cugettoare Mntuitorul, Mieluaua vzde Dumnezeu au mnecat du-1 pre Cruce, a glsuit lcr mpreun ctre Hristos lumina m nd, i cu amar a strigat: cea neapus, i sau luminat Lumea se bucur lund izbvi mai mult dect lumina soarelui. re, iar pntecele meu se aprin de vznd rstignirea, care o B rbtete vafi dat Tndurabzi pentru milostivirea milei. I larele spre chinuri, chinuind pre Ctre care s strigm cu eretiranul cu ntrirea credindinf: Milostivete-te spre noi l | fei, vrednicilor de minuni.

Peasna 5-a, Irm o s : L u m in e a z- n e pre noi D o a m n e ..

IN A S E S P R E Z E C E Z I L E

125

Slav...

Mu ^ lori sfin, cenifelor, suflnd Bisericii bun mirosul dumnezeetei cuno tine prea ludatelor.
i a c u m , a N s c t o a r e i:

toare de Dumnezeu Fecioar, sa mbrcat cu podoaba slavei celei dumnezeeti, slvindu-te cu bucurie ca pre o Maic a lui Dumnezeu, Preacurat.
Irm o s u l:

R o a g -te Fecioar s-mi fie mie sfrit bun, ca s scap de chinurile cele fr sfrit, care m ateapt, i s m mntuesc.
P e a s n a 6-a, I r m o s : R u g c i u n e a m e a v o iu vrsa...

I rbtete au rbdat du I rerile trupului, i chinurile focului, purttoarele de chi nuri i miresele lui Hristos, Hionia, Agapi i Irina, i au primit rspltire cununa cea frumoas, slava cea nespus. pre pmnt ca nite pietre, afi stricat toat zi direa nelciunii, cu puterea Cuvntului, i ducndu-v c tre Biserica cea sfnt, cu bucu rie stai naintea Stpnului a toat zidirea, tinere fecioare. dragostea cea dum ne zeeasc nfierbntndu-se mucenia Hionia i viteaza Agapi, brbtete au intrat n vpaia cuptorului, i mrita Irina rnindu-se cu sgeata, sa suit la ceruri.
i a c u m , a N s c t o a r e i :

R ugaciunea mea voiu vars ctre Dom nul, i lui voiu spune scrbele mele, c sa umplut sufletul meu de ruti, i viaa mea sa apropiat de iad, i ca Ion m rog: D um nezeule, din stricciune scoate-m.

C O N D A C , g la s u l al 4-lea. P o d o b ie : ej a ce te_a j nlat...

Trndu-v

P rin credin ntraripndu-i tare sufletul Irino, artat ai ru inat pre cel viclean, i mulime de ntunerece de oameni ai adus lui Hristos, fericit, i pur tnd porfir de sngiuri, te ve seleti acum mpreun cu ngern.

In tr u aceast l u n n 16 zile, pom enirea sfintelor m u ce n ie fecioare: Irina, A g ap i i H io n ia . S tih : Z p a d ca i c n d focul la H io n ia era. De care i A g a p i a se m p r t i dorea. S g e a ta la lo c u l cel de pace pre tine te-a m u ta t, C a ceea ce tu Ir in o m u c e n i n sngiurile tale te-ai m b r c a t, In a asesprece a lui Aprilie zi, H i o n i a i A g a p i p rin foc se svri.

De

S la v ...

epdnd A dam h a i n e l e cele de piele ale omorrii, prin ntruparea Fiului tu, Nsc

P r e v r e m e a n c a r e s a t ia t cap u l m u c e n icu lu i H r i s o g o n d e c t r e Dioclitian p e n tr u m r tu r is ir e a n H ris to s , a p r o a p e d e iazerul u n d e lo cu i a c e s t e trei su ro ri: A g a p i , Irin a i H io n ia cu o a r e c a r e l e Zoii, r o b al lui D u m n e z e u , a r t a t u - s a H r i s o g o n lui Zoii n vis, zicnd u-i c sfn ta A n a s t a s i a va s fie la n e v o in cu a c e l e

126

L U N A A P R IL IE

t r e i s u r o r i, i cu d n su l s-i s v r e a s c n e v o i n a m u c e n i e i . A c e s t e a d a c afl s f n t a A n a s t a s i a , u r m dup Zoii, i intr la S f i n t e , i le s r u t , i le sluji ap oi. A f l n d a c e a s t a D i o c l e i a n , t r im is e de le a d u s e , i l e - a d a t p r e s e a m a dom nului r i i d e le - a m u n c it, i iari s au d a t pe s e a m a altui d o m n , a n u m e S i s i n i e c a r e le p r e A g a p i i p re H io n ia le-au ars n foc, i a r p r e s f n t a Irin a , unul din slujitori u m p l n d u - i arcu l, i s g e t n d u - o , i-a d a t s f r it.
I n t r u a c e a s t zi, p o m e n ir e a s f n t u lu i Filic E p i s c o p u l , F u r t u n a t , i Ia n u a r ie Preotul, i S e p t e m in . ... S tih : P tr im e de n e v o ito ri, ce prin sabie s a jertfit, A c u m c u miile de n g e ri n tr u n d a n s au u n it .

s p r e z e c e zile, s c o n d u -i de acolo, i mai c e r c e t n d u - i, i-a b g a t pre ei n t r o c o ra b ie m p r e u n cu cai, legai de picioa rele c a i l o r ; iar sfinii tvlind u -se, prin tre p ic io a r e le c a ilo r fr s g u ste hran sau ap patru zile, mulumiau lui D u m nezeu, i a ju n g n d la limanul o arec reia c e t i , au fost c e r c e t a i pre ascuns de c t r e cretin i. i de a c o lo m ergn d la c e t a t e a n u m it T a v r o m e n i a , i mai nnot n d pre la L i c a o n i a , au venit la c e ta te a E lu r o n . A t u n c e a ticlosul a c e la eparh, d e z le g n d pre sfini din legturi, cu glas lin le f c e a n t r e b r ile ; iar sfinii grind din protiv, c nici crile nu dau, nici idolilor nu je r t f e s c , a poruncit s fie tiai de s a b i e ; i lund h o t r r e a , dup c e a fcu t ru g ciu n e li s a t ia t c a p e te le , i au primit cununile din m n a Domnului.
In tr u aceast zi, p o m e n ire a cenici: L e o n id , Harisie, Nichi, N u n e h ia , Vasilisa, i T e od o ra. sfinilor m u Calini, Calid,

n al o p t u l e a an al m p r ie i lui D io c li i a n i M a x i m i a n , a ie it p o r u n c p re la t o a t e lo cu rile , c a s s e a rd t o a t e c r ile c r e t i n i l o r . D e c i tr im is a fo s t n c e t a t e a B i u c a n o a r e c a r e l e M a ria n , b r b a t p r e a s p u r c a t c a r e l e a a d u s n a in te a sa p r e F i l i c E p i s c o p u l , p r e Ia n u a r ie P r e o t u l , p r e F u r t u n a t i p re S e p t e m i n , i citind u - le p o r u n c a m p r t e a s c , c e r e a nu m ai d e c t c r i l e c e e ra u la ei. I a r p re a s f n tu l E p i s c o p a zis c t r e e l : S c r i s e s t e o i g h e m o a n e : Nu d ai c e l e sfin te cin i l o r , nici a r u n c a i m r g rita ru l n a in te a p o r c i l o r . D ei n z a d a r t e n e v o e ti, dei ai c u t i n e p o r u n c il e m p r t e t i i . I g h e m o n u l a z is : L a s v o r b e l e n e b u n e t i , i f v o ia m p r a tu lu i, c c i ntru alt chip, t e voiu t r i m e t e l e g a t la A n t ip a t u l i S f n t u l i-a z is : P r e c u m m aflu c t r e * t i n e , a s e m e n e a i c t r e t o i, i c t r e n s u i m p r a t u l t u m voiu afl. At u n c e a nchizndu-1 p re el n te m n i , f r d e nici o n g rijire l-a lsat p re el tr e i zile, a p o i sco n d u -1 , l-a mai c e r c e t a t ; i l e g n d u 1 p re el i p re cei m p re u n c u el, i-a trim is la A n tip a tu l. A c e l a rar c e r c e t n d u - i , i-a pus la n c h i s o a r e . i d u p a s e zile s c o n d u - i pre ei, i-a tri m is le g a i la e p a r h u l p r e t o r ilo r . C a r e l e d u p c e i-a p rim it i i-a n g rozit fo a r te m u lt cu m u lt p az, i-a a r u n c a t pre ei n tru o c u m p l i t t e m n i ; i du p p a tru

Stih : L e o n id n snurile mrii aruncat fiind. A a ju n s p n la snurile lui A vraam n o tnd. Zicea P h r is a : Marea pre m ine nu m ngro zete, Cci a d n c de daruri m i pricinuete. G alin i i N ichi n a d n c aruncate fiind, B ir u in i linite din turburare sunt d o b n dind. Pre C alida a d n c u l mrii o a primit, F ru m u se e a Mirelui celui iubitor de suflet iu b in d . C tig pre m n tu ire din adnc aflnd. n e le p ciu n e a ta, N u n e h ie eti artnd. Pre d o u tinere pntecele mrii primind Care au scpat de pntecele relei credine cel fl m n d .

A c e t i sfini m u cen ici erau din E la d a , i L e o n i d a d ic a fost prins n Trizina, n c e p to r fiind d u hov n icetei c e te n zi lele de prznuirea sfintei nvieri a lui H ris to s , i a fost adus la C orint. Iar H a r is a i N unehia i m a ic a Nunehiei V a silisa ; i Nichi i G alini i Calis i T e o dora, fiind i a c e s t e a din E la d a , adusus au i ele la Corinr, c t r e ighemonul. C a r e l e aflnd pre sfntul L e o n i d c ave n e c l tit c r e d in a n H ristos, a poruncit, s-l spnzure i s-1 stru jia sc fr de mil. i apoi s fie aru n cat ntru a d n cul mrii cu cei c e erau m p reu n cu el.

IN A S E S P R E Z E C E Z I L E

127

C n d atuncea se zice, c fericita Harisa cn t strignd precum oarecnd Mariam, c n d sa aruncat n mare E g h ip te n ii: < 0 m il am alergat, D o am n e , i oaste m a gonit D o a m n e , i nu m am le p d a t de tine, D o a m n e , m ntuete sufletul meu>. Iar ceilali cari m p re u n ascuitau i cntau, au ajuns p n la m are; i in trn d n corabie, n d e lu n g n d cntarea, au nn otat p n la treizeci de stadii; apoi fiind legai cu pietre, i-au scos afar i i-au aruncat n mare; i sa fcut m ucenia lor cu o zi mai nainte de Pati.
I n t r u ace ast zi, Irina. p o m e n ir e a sfintei m cenie

ieluelele lui Hr i st os, avnd ochii inimii ctre D o m nul i mpratul cel ce m n tuete, au alergat ctre toat tabra vrjmaului, i brbtete o au biruit.
S lav ...

S tih : M u c e n i a Ir in a cu pace v ie u in d , N u n pace, ci de sabie este m u r i n d .

Purttoarele de chinuri n tinzndu-i tot cugetul ctre M i rele Hristos, au socotit muncile cele amare ca nite desftri, strignd: Bine eti cuvntat D oam ne Dumnezeule n veci.
i a c u m , a N s c t o a r e i:

A c e a s t a er de loc din E lad a. Pe vrem ea Patilor, cn d i sfntul L e o n id a m rturisit cu cei m p re u n cu el ntru aceia cas de rugciune s!v ind pre D u m nezeu er i S fn ta m p re u n cu cretinii din acea vreme aci. Deci p rt fiind la ighem onul, o a pus la nchisoare. Din care scondu-o, i tindu-i-se lim ba, i scondu-i se dinii, mai n u rm i sa t ia t i capul.
I n t r u ace ast zi, s f n t u l n o u l m u c e n i c M ih a il V u r l i o t u l , carele a suferit m u c e n ic ia n S m ir n a , la a n u l o m ie apte su te aptezeci i doi, de sabie s a svrit. S t ih : V o p s in d u - t e M i h a i le cu curgerile sng i u r i l o r tale. Te-ai artat l u m i n a t ca z p a d a , de n e v o i n p u r t t o r u l e m are.

O moar Preacurat pca tul meu cel viu, care omoar sufletul meu, i m nvredni cete s m mprtesc viejii celei dumnezeeti, ceea ce ai nscut viata, i pre arpele l-ai omort.
P e a s n a 8-a, I r m o s : T in e r ii cei gritori...

C u ale lor sfinte rugciuni, D o a m n e , miluete-ne i ne m ntuete pre noi, A m in .


P e a s n a 7-a, I r m o s : T in e r ii evreeti n cuptor...

ieluelele lui Hristos, mi nunat fiind nvate, cele dum nezeeti, au luat gnd brb tesc n vremea luptelor, nevoindu-se brbtete. de befia pcatului celui ntunecat, se purta ca unul ce era de rs, iar fecioarele lui Hristos, se artau ca lumina.
B i n e c u v n t m pre T atl...

F iind ntunecat gonaciul

ecioarele lui Hristos, nfelepete nu sau spimantat nici de fiarele cele slbatece care veniau asupr-le, nici de nvlirea cea aprins a focului celui nesuferit, nici de terile mdulrilor, nici de ostenelele cele de multe feluri.

Iin d mpodobite cu haina cea mohort a fecioriei, i pri m ind dela Hristos cununile fe

128

L U N A A P R IL IE

cioriei, locuiji n locaurile cele mprteti mpreun cu ngerii.


i a c u m , a N s c to a r e i:

cioilor. Pre care o cinstim preste an, fecioare mucenije.


i a c u m , a N s c t o a r e i:

C u p to r u l purtnd odini oar semnele naterii tale, nu a ars pre cei trei tineri, pre cum nici focul Dumnezeirii nu a ars pntecele tu, Maic, Fe cioar.
Irm o s u l: S l u d m , b in e s c u v n t m . . .

ubitoare de buntate Fe cioar, mbuneaz sufletul meu cel nrutit cu pcatul, ceea ce ai nscut pre Cuvntul cel prea bun.
Irm o s u l:

O u adevrat Nsctoare de 1 inerii cei gritori de D u m Dumnezeu, te mrturisim pre tine Fecioar curat cei mn n e z e u , n cuptor clcnd vtu i | i prin tine, cu cetele cele paia cea de foc, au cntat: fr de trupuri, slvindu-te pre Binecuvntai lucrurile D o m ti ne . n u lu i pre D o m n u l.
P e a s n a 9-a, I r m o s : C u a d e v r a t N s c to a r e ... i cealalt s l u j b a Utreniei d u p r e r n d u ia l i O tp u s tu l.

recnd fecioarelor valurile cele slbatece ale supr rilor, vaji ndreptat ctre lim a nurile cele dumnezeeti, prin ocrmuirea lui Hristos, D u m nezeul nostru. C a nite stele, ca nite f clii lumintoare, Irina cu Hio nia i cu Agapi, lumineaz din destul toat plinirea Bisericii.

INTRU ACEA ST LUN


IN 17 Z I L E . S f n tu l sfinitul m u c e n ic printele nostru S i m e o n Persul. i prea c u v io s u l printele n o stru Acachie E p is c o p u l Meletinei. L a D o a m n e strigat-am, P o d o b ie : Stihirile glasul 4.

Dat-ai s e m n celor ce..,

C u cetele celor fr de tru puri vaji mpreunat, purttoa relor de chinuri, i fiind n trup, artat ai biruit pre vrjmaii cei fr de trupuri.
Slav...

M a i mult de ct soarele str lucind pomenirea voastr, lu mineaz toat plinirea credin

GEjlJrlucit-a astzi ca soa crele dumnezeeasc po_ menirea ta, luminnd pre cei credincioi, strlucind n lume cu luminri dumne zeeti. Simeoane prea fericite, gonind negura patimilor, i n tunerecul dracilor. Pentru aceea te fericim, ca pre un lu mintor a toat lumea, i ca pre un rugtor prea fierbinte.

IN A P T E S P R E Z E C E Z I L E

129

f *rea cuvioase printe Aca

cereti n locul celor pm n teti, i n locul celor trectoare cele netrectoare, bucurndute ai primit rspltire, n locul mririi celei striccioase slava cea nestriccioas, i n locul norilor de munci i de chinuri grele ai ctigat mpriile lui Dumnezeu cele mai pre sus de cuvnt; ntru care veselindu-te m preun cu cei ce au ptimit cu tine, roag-te pentru to|i, cei ce cu credinj te laud Si meoane cinstite. G i sgeata cuvintelor tale ai rnit adunrile clctorilor de lege, mucenice Simeoane. Pentru aceea norii cerurilor au dat glas, cetele ngerilor au ludat rbdarea nevoin{elor tale. Drept aceea i noi toi veselindu-ne, cu credin prznuim sfnt adormirea ta, sl vind pre Mntuitorul.
A lte Stihiri ale c u v i o s u l u i A c a c h ie , g la s u l al 8-leaP odobie : O prea ^ l v it m i n u n e . ..

chie, ntraripndu-ti prin cre din cugetul ctre Dumnezeu, te-ai scrbit de amestecarea i nestatornicia lumii, i lund Crucea ta, ai urmat vztoru lui a toate, i cu puterea dumnezeescului Duh, prin lucrrile nfrnrii, voile trupului cele nenfrnate le-ai supus cugetu lui prea fericite. A rtndu-te corifeu mpreu n cu Chirii, i unit dumnezeescului Sobor, Acachie, pre Nestorie cel fr de minte i-ai dat pierzrii, descoperind ne bunia Iui, Fericite, i prin cu vintele cele duhovniceti ai ru inat deertciunea lui. Pentru aceasta tot sufletul te fericete pre tine, prznuind cu credin dumnezeeasc pomenirea ta.
S lava, i a c u m , a N scto a re i:

a un Arhiereu plcut lui Dumnezeu, prin cuget priveti umbrele cele neapuse, i te-ai nvrednicit a vedea cele mai pre sus de lume, i mbrcndu-te ntru cuviin, i nfurandu-te cu dreptatea, i cu buna podoab, faf ctre faf priveli la frumsefea celor n elegtori, fericite Acachie.

Mntuete-m Stpn prea curat, ceea ce nespus ai ns cut pre Hristos, c pre tine singur folositoare i zid ne cltit i acopermnt, i bucu rie i mngere dumnezeeasc a sufletului meu te-am ctigat; tu dar m mntuete de vier mele cel neadormit, i de focul cel venic, Maica lui Hristos Dumnezeu.
A C ru c ii, a N scto are i:

Stpne Iisuse, vzndu-te pre tine Fecioara i Maica ta pre Cruce pironit, i patimi de

-ojhJjojy nazauuinQ inj ij^afnjs ajdapjui gs i B|Ju|js Baa eaonJQ ui bj Bajjuaiuod gosBaazauuinp ijSaja gs bo pp p-a apunjd a p a p u p ajajBO 'asBoiAnQ gJeiA iijp go aiipsay nazauuinQ | 3 p aje 0 }g}gp Baa BjsapjaA b[ inj snps p-aj '[inuiBg jjjujjs un | j jnpojou juojsgd p p 'gpuiui B OJ O J lJ U U g dB 3 J 3 } $ B Up U lj -n[ g{BiA njjui jnjUBAno no p

BABIS

asBOiAna a o iu a o n u j a iu fio p Bajd jbq jnasaazauuinp uud jo|iiuipd b pjjns ap aJBOjga I JO[ipaazauiunp |nf>Bioj uud pj -ijjs Bao BaunjogiguiB puiuofi I -uipouna BdB bj sap pa [npoi jo|!$opuipaja ajiuijuj apaajnp j -ou jiiopgd jb aj-npuefiun 3jbo ujp qnQ jn[nasaazauuinp jijs -ui Bajaiuj pa ap jnui pui iS -up sba iB-aj-njejgJB auBoauiig unpoj a)|nui aanpe ajBO gjssjp nazauiunQ ap apjojgjjn^j -o gpfasuinjjui aiipsay apj -buj auri aid iubsbj B-ai bsbou g|BUJlUn[ Baa BJ B3JIIU I I U I I J Baid B 30 BU JJ3 j3 -jjgd asajsup gjuipaja na aa jjOAau pa ajd wajnjnd apazgd ajiau p-aj aijgqjgq na aa jaa 3id -aj Bajd apj ajpnpgfnj uud bo 3u || 3Jd pns aj gs Ba au 'mnuuioQ injnunBos Bajupui -nq undip na gzBajasuinjjui ibis i$ luiuiiiBdau Bunun gUl ! ajJBOlU 3p 3JBOJganpO no jeununouj e-aj ao e| 3|33 ajllUipd Ujp l BappgJ Uip a jd i i jn jB Q gui-apoas ajdappi aiqasay I S O U i J J 9|-(J IV i n S B j S -J H U S V 9 J 'jpajA p mjnp|]ns BappgJ JSOI i n l B9J9DtfjJ 9U B 09U 1I -au njuj inpdjB jn6 n a o u a j 9 u g j d z 9 u n u n o u i 9 u f i i r e o n 3 -apjA joj iiuiq ib aa pa
T I /-*.
r\

B jd B j n oa u in ju i p-jpnjgjjc

In

- JB l)

E )B1B) I S O

U09UI1S

in im u iB js

IH M O N V O

: s o u i q U91-8 1^ insfijS ( |
JISOJ in j B9J9DBj]

HINH>IXQ V I

g jip B o y rijniujs s N O N V O X I V au ajd gpnsj aj gjuipaja na ajajBa inj jnpojou joj aJ}ga gasBaAijso|ui as gs gjBopaj psugp ajd |-b6 boj p ajdB| ap pjoppp ajd aunjd un aid Ba paadB jb i apoj gjjeod aa ejaa ajd ppui ajd p -p jn j
:p .l< 7 0 l p S B js V

a u n a g a u p u jp jm|uBiu p i ijoj a jd bj BjpjBs -ojjiu u ijd p 'gasBauauio b Juij n d a u p a a p u iA ib aa p a jn jo j -jop a p d a jp g jg j ig jg q iz q B j tuna a p i j a a jn p B a jd a iu i ib ^\ : jb 6 u js b p u ju m id aioA g u n q

anmav vwm
____________________________________________________________________________

081

WV
IN A P T E S P R E Z E C E Z I L E

rului, celui ce prin dumneze etile lucrri a luminat sufle tul tu.
i a c u m , a N s c to a re i :

A Nsctoarei:

C e e a ce netlcuit ai ntrupat pre Dumnezeu, i pre noi, cei ce eram deprtai, ne-ai mpciuit cu dnsul, prea ludat Curat, rogu-m, prin patima Fiului tu, tmduete patimile inimii mele, i m mntuete pre mine, cel ce pururea strig: C cu slav sa proslvit.
P e a s n a 3-a, I r m o s : Cel ce ai nfipt...

zbvitu-ne-ai pre noi blestemul cel strmoesc, ca ceea ce ai ntrupat pre Cuvn tul cel ce a ncununat pre tot) cu binecuvntri, pururea bine cuvntat, podoaba ptimitorilor, i curtitoarea pctoilor, Preacurat.
Alt C a n o n , Irm os; T u eti ntrirea...

cndu-fi micrile sufletu lui frumoase, i umblnd pre calea care duce sus, de la toat slbnogirea cii celei rele te-ai abtut, i te-ai adus ctre ua vieii, mrite, spre odihna cea venic. Deprtndu-i cugetul de patimile cele trupeti, ai adus jertf fr snge celui ce sa jertfit pentru noi, i v e s t i n d dumnezeeasca lui n t r u p a r e cea mai pre sus de cuvnt, te-ai junghiat ca un miel fr de ru tate, Printe. C a o jertf curat i fr prihan te-ai adus la masa lui D um nezeu fericite, junghiindu-te, de voia ta pentru cre din, te-ai priimit ca o ardere de tot bine priimit, mrindu-te cu mrire de bun laud, pu rurea pomenite.

Plecndu-te legii celei nce ptoare de viat, prea cuvioase, din suflet ai urt toat frde legea cea omortoare. a cel ce cu totul, prin lu crrile cele dumnezeeti, te-ai fcut arttor de lumin, D u hul Sfnt te-a pus pre tine Ar hiereu.
Slav...

imba ta ca un izvor a izvortnvturile, secnd prul cel turbure al nelciunii, prin dumnezeeasca putere.
i acum , a N s c to a r e i:

[j a cea neumblat, deschide-mi ua pocinei, i m n drepteaz ctre crrile cele drepte, Preacurat.
Irm o s u l:

u eti ntrirea celor ce alearg la tine, Doamne tu eti lumina celor ntunecai, i pre tine te l a u d Duhul ii meu

132

L U N A A P R IL IE S e d e a ln a , g la s u l l- iu .

P o d o b i e : M o r m n t u l tau...

a soarele ne-a rsrit nou sfnt pomenirea ta nelepte Ierarhe Simeoane, i a muceni cilor celor dimpreun cu tine, lum innd pre cei credincioi. Care svrindu-o astzi stri gm : Rugai-v pentru noi ce lui singur iubitor de oameni, purttorilor de chinuri.
S la v , g la s u l al 3-lea. P o d o b ie : P e ntru m rtu ris irea...

cea fr de stricciune, vznd pre Cruce spnzurat pre cel ce a rsrit dintru dnsa fr de dureri, tnguindu-se pre cum se cdea ca unei maice, striga: Vai mie Fiul meu! Cum ptimeti, vrnd s mntueti pre om din n e c i n s t e a pati milor?
Peasna 4-a I r m o s : D u m n tz e e a s c a deertarea tu...

mpodobindu-te cu mrturi sirea, purttorule de Dum ne zeu, pentru nfrnare, bucurndu-te, ai primit dela Dumnezeu cununa biruinei, i cu porun cile tale cele dumnezeeti ai nfruntat t o a t deertciunea eresurilor; prea cuvioase p rinte Acachie, roag pre Hris tos Dumnezeu, s ne druiasc nou mare mil.
i a c u m , a N s c to a r e i:

ucndu-te legat sfinite nvttorule, ai dezlegai mestriile celui viclean, i vitejete chinuindu-te, ai primit cununile nestricciunii, prea fericite. u sgetturile cuvintelor tale, sfinite mucenice Sime oane, ai rnit adunrile celor frdelege, i cu focul sngiurilor ai ars nelciunea muli mii dumnezeilor. stenelele tale pic vinde cri celor ce sunt bolnavi la suflete, cci te-ai artat de fa, asemenea cu apostolii la obi ceiuri i rvnitor, dumnezeetilor purttorilor de chinuri.
A N s c t o a r e i:

N u s a desprit de firea cea dumnezeeasc, fcndu-setrup n pntecele tu, ci fcndu-se om a rmas Dumnezeu, cel ce dup natere te-a pzit pre tine M aic Fecioar, ca mai naintea naterii prea curat, nsui D om nul. Roag-1 pre el nen cetat s ne druiasc nou mare mil.
A C rucii, a N s c t o a r e i:

M a i pre sus de cuget rs rind din tine Soarele dreptii, a luminat lumea, i a topit iarna nelciunii, Fecioar de Dum nezeu druit Preacurat.
Alt C a n o n , Ir m o s : Auzit-Mn D o a m n e taira...

M ieluaua Cuvntului cea nespurcat, F e c i o a r a Maica

A semenea

dumnezeetilor

iC\Gl l ftl tV aG \ G > ){ )t<

iW

/.i < y ^ 1 \ V l a A D l W I C / W I W

N A P T E S P R E Z E C E Z I L E

apostoli te-ai f c u t printe A cachie, cci cu puterea acestora te-ai m bogit a leg i a desleg.

O rgan Duhului te-ai ar tat, glsuind nvturile cele mntuitoare, P r i n t e , pier znd nelciunea cea nebu neasc a lui Nestorie celui fr minte. P rin rugciunea ta cea prea lum inoas ai dat pmntului ploaie i brazdele lui cari au fost cu anul secate, le-ai adptat fericite Printe.
Slav...

C u cntri fericim vieui rea ta, i goanele i luptele tale, prin care te-ai nvrednicit sfritului celui fericit, Sime oane prea fericite. O l c r e d i n cinstind o Dumnezeire n trei Ipostasuri, ai risipit nelciunea mulimii dumnezeilor, i prin chinuri ai primit cununa Printe.
A

Nsctoarei:

u, cel ce cu credin m resc naterea ta cea negrit, s te aflu mntuitoare din osnd n ceasul judecii, St pn Fecioar.
Alt Canon, Irmos: Pentru ce m ai lepdat...

nfrumuseatu-sa prea cu vioase fafa ta cea bine mirosi toare, cu dumnezeeasca po runc gonind dela cei cre dincioi mpuiciunea nelciunei.
i acum, a Nsctoarei:

re mine cel ce sunt omort nviaz-m, i pre cel ce sunt rtcit degrab m n toarce, ca una ce eti calea cea nertcit, i ndrepttoare tu turor Stpn.
Peasna 5-a, Irmos : Cela ce te mbraci cu lumina...

M in u n a t sa artat viaa ta, c nconjurndu-te de darurile dumnezeescului D u h prin rugciune, ai ncetat repezirile cele fr hotar ale apei, puind ei piatra chee i hotar, sfinite Acachie. D umnezeesc aprtor ai fost poruncilor celor sfinite, n mijlocul Soborului prini lor, mrturisind mpreun cudumezeescul Chirii pre cioara curat, Maica Iui Dum nezeu, i ai biruit pre Nestorie cel viclean, fericite.
Slav...

a unul

ce prin ptimirea

rirea Bisericii lui Hristos, p zete-o pre dnsa necltil i nemicat n veacuri, prin ru gciunile tale prea fericite.

u v n t u l tu mai mult dect mierea ndulcitor s a artat Melitianilor, cu mr_________

SH
134 L U N A A P R IL IE Alt C a n o n , Irm o s :

turisirile cele sfinite ndulcind sufletele acestora, i artnd amrciunea pcatului, vrednicule de minuni Acachie.
i a c u m , a N scto are i:

Curete-m M ntuitorule...

C e l prea nfiinat nepr sind snurile Printelui a fost vzut ca un prunc inut n bra ele t a l e Fecioar, mbrcndu-se ntru srcia mea cea prea mult pentru milosti virea lui cea bogat, ca un iu bitor de oameni.
[Peasna 6 a, I r m o s : M a re a P atim ilor...

Biserica cea cinstit a cu ratei Maicei lui Dumnezeu ai ridicat, fcndu-te mai nainte lcai Duhului, sfinite Acachie, prin care sfinindu-o, o ai ar tat izvor al minunilor. lasurile tale cele sfinte ce fceai ctre turm viersuind le tia rndureaua Acachie, dar priimind legea limbei tale, neschimbat o a pzit.
Slav...

lin de dumnezeeasca ve selie te-ai artat fericite Simeoane, priimindu-i fericicitul sfrit prin sabie, mpre un cu o sut de dumezeeti mucenici. v ineri i btrni, monahi i preoi, svrindu-v nevoina cea bun pentru Hri stos, vai jertfit ca nite miei. ieuind fericit, cu adev rat ai isprvit svrire fericit ntru Hrisfos, svrindu-v prin sabie cu veselie, purtto rilor de chinuri.
A N sctoarei :

zndu-te pre tine mp ratul ca un rob viind, a plinit cererile tale, cci te-a cunoscut pre tine plcut vrednic de mi nune al mpratului celui ce resc, purttorule de Dumne zeu, Printe.
i a c u m , a N sctoare i :

Biruinele cugetului meu, i nlrile i n i m i i tamaduete-le prin milostivirea ta C u rat, rogu-m; i de pcatul cel ce m stpnete mntuete-m pre mine, cel ce cu credin te fericesc pre tine.
A V ] < V ] I W V

Irm o s u l:

R s r i t - a din tine prea sfnt, Ziditorul i cu razele dumnezeetei cunotine, a lu minat pre cei din noaptea necunotinei, Fecioar curat.

C urete-m Mntuitorule, c multe sunt frdelegile mele, i m ridic dintru adncul rutilor, rogu-m. Cci ctre tine am strigat, i m auzi Dumnezeul rnn..tuirii mele.

IN A P T E S P R E Z E C E Z I L E C O N D A C , g l a s u l al 2-lea.

135

a un soare a rsrit nou credincioilor sfnt pomeni rea voastr, carea astzi o s vrim prea nelepilor, sfinite Simeoane i Acachie, strignd: Rugai pentru noi pre unul iu bitorul de oameni.
Intru aceast l u n n 17 zile, p o m e n ir e a s f n t u lu i s fin itu lu i m u c e n i c S i m e o n , E p is c o p u l Persidei cu soii si A v d e la P reotul, H o ta za t, F u s i c i alii o m ie o s u t cincizeci. S t i h : S i m e o a n e eu te-am c u n o s c u t pre tine E p i s c o p m are, I a r p r in s a b :e te c u n o s c n e v o ito r m ai mare, A v d e la a u r s u l u i c u m p l i t g u r n c h iz n d , De n e s io a s s p u r c a t g u r a satanei este f u g in d . F iin d u - i p o r u n c i t a m u r i s a u a jertfi, H o t a z a t a ales p rin tiere de sabie a m u ri. Zice F u s ic , v o i u suferi despoiere de piele i desprire, C a de o h a i n esut, cu care m p r e u n i de a sa ta n e i n v lu ir e . C a la o mie de b rb a i, ce de sabie tiai a u m u rit, Pavele v z n d u - i, n o r de m u c e n ic i a fi i-ai n u m it. n tre it c in cize cim e d s b r b a i a tiat, C arii fiinei celei n trei fee s a u n c h in a t. I n t r u a aptesprezecea zi, S i m e o n de sabie se svri.

poftit ca s arate; c nici pentru vre-o nenfrnare de lim b netocmit nici pen tru vre-o alt vin, din cele ce sunt f rdelege a luat acesta, moarte, ci pentru credina n Hristos, din carea mai nainte slbindu-se se scptase i aceasta i f gduise i mpratul. Deci auzind de dn sul sfntul Simeon n temni, se bucura i se ruga lui Dumnezeu cu ceilali, ca i el s se svreasc ntru acesta chip. Deci scondu-i i pre dnii din tem ni, i tindu-li-se capetele, fiind la nu m r o mie o sut cincizeci. nti pre sfntul Sim eon tiar ndem nnd spre aceasta i pre ceilali, ns spun c unul dintru acei ce se tia, sa nfricoat, iar curopalatul carele se numea Fusic, l m b rb ta s nu se sperie, ci s strng ochii s priimeasc terea, c este grab nic moartea; carele fiind prt pentru aceasta, i mrturisind cu ndrsneal c crede n Hristos, i-a tiat limba, i l-a despoiat de piele; i aa i-a dat sufle tul n m na lui Dumnezeu.
Intru aceast zi, pom enirea prea cuviosului A c achie E p is c o p u l Miletinei. Stih : M u r i n d A cachie n g eru l cel pmntesc. ngerii i-au gtit loc n lcaul ceresc.

Ctesifon i Salic n cetile Persidei, m p r in d atuncea ara Per sidei Savorie, scriser la m pratul c A rhiereul cretinilor Sim eon, i ali muli nu vor s se supue m priei, i s dea dajdie ci i aleg mai m ult a muri pen tru Hristos, de ct s slujeasc cu ponos i cu necinste. Deci mniindu-se pentru acestea m pratul, porunci de aduser pre sfntul Sim eon legat cu d o u lanuri, i trimindu-1 la tem ni, ntoarse spre credina n Hristos pre prepozitul H o ta z a t carele fusese mai nainte cretin, dar pentru cinstea ce avea la mpratul, i de fric se nchinase soarelui dupre legea Perilor, pre carele prinzndu-1, i tia capul, n loc de binele cei-a fcut, c el crescuse pre m pratul, de cnd sa nrcat dela , ns aceasta num ai a

D o m n in d

cest prea cuvios a fost din Miletina Arm eniei, din prini bine credin cioi, tem tor de Dumnezeu, cari fiind neroditori, prin rugciune i prin nfr nare au cerut lorui dela Dumnezeu aceast road bine credincioas, pre cu viosul Acachie, pre carele crescndu-1 ntru nvtura crilor, l-a dus la E p i scopul cetii aceleia, i l-a dat spre slujba lui Dumnezeu, cci aa sau fost fgduit cnd a cerut dela Dumnezeu s le dea acest rod, cnd ntru acea vreme era E piscop fericitul Otrie cel ce a fost unul din cei o sut cincizeci de sfini, la soborul al doilea, mprotiva eresului lui M achedonie lupttorul n con tra D uhului Sfnt. Deci cunoscnd Darul lui D um nezeu ce era ntru Acachie nc din pruncia lui, l-a fcut cliric bisericesc i trecnd Acachie din putere n putere, ntru faptele cele bune i ntru osteneli bisericeti cu vieaa cea plcut lui D u m nezeu, de aceea se sul la treapta preo

136

L U N A A P R ILIE

iei, i fcndu-se vas ales Sfntului Duh, se nvrednici treptei Arhieriei ca un vred nic, i fu E piscop cetii Miletinei, du p m oartea Episcopului Otrie, fiind ales de toi cu un glas. Acesta a fost la Soborul al treilea ce sa fcut la Efes, d im p re u n cu sfntul Chirii Patriarhul A lexandriei, m preun i cu ceilali sfini prini, asupra iui Nestorie Patriarhul C onstantinopolei, carele hulea pre prea curata Fecioar de D um nezeu Nsctoarea, pre carele surpndu-1, l-au dat anatemei, ca pre un eretic i pgn, i aa Acachie fiind iubit de toi sfinii prini i l u d a t; nc i de m pratul, cel bine credincios, T fodosie cel mic, m ult a fost lu d a t i ntru muli ani pstorind Bise rica lui Hristos, i multe m inuni fcnd, sa m u ta t ctre D o m nu l, puindu-se sfin tele moate, lng m o rm ntul sfntului m ucenic Polievct, cu carele m preun acum st n cetele sfinilor, prea slvind pre Tatl, pre F iu l, i pre sfntul D uh, pre unul D um nezeu carele a zidit toate fpturile, de care se prea mrete totdeauna.
I n t r u aceast zi, p o m e n ir e a s f n t u lu i n ic A d r ia n . muce

Intru aceast zi, pom enirea celui dintru sfini p rin te lu i n o s tru A g a p it P a p a Romei. S t ih : Ce strigi m u r in d , M n tu ito ru le pre tine te-am iubit, Agapite, de ai fost i mai m u lt iubit.

S t i h : D e n ai c u n o s c u t cine este, cel ce n m i j l o c u l v p i e i a fost s t n d , A d r i a n e a te a p t c l vei c u n o a te v o rb in d .


i

i acest m ucenic A d rian era unul din cei ce oarecnd au fost prini, i au fost pui la feluri de nchisori. Deci fiind scoi din nchisoare, n vremea r n d Elinii se aflau n rtcire i jertfeau dumnezeilor lor celor m incinoi, er silit i acesta s se apropie de jertfelnic, i s aduc tmere. Iar el nu num ai c nu sa plecat a o face aceasta; ci tare fiind cu trupul i viteaz, alergnd a rsturnat jertfelnicul, i jertfele ce erau deasupra lui, le-a vr sat i focul l-a mprtiat. Deci pornind spre urgie pre ighemonul i aprinznd m n ia nchintorilor de idoli ce erau fa, fu prins, i-l btur fr cruare; cci unul l bte pre el cu toiag, altul i zdrobea gura cu pietre, iar altul i d cu pum nii preste cap, i n sfrit fiind un cuptor mare ars cu foc, l-au aruncat acolo, i a sa svrit cu pace.

A o e s t ntru sfini printele nostru Aga pit er pe vremea mpriei lui Iustinian, crescut fiind prin sihstrie i buntate, i nvrednicit de cinstea preoiei. Deci purceznd s mearg la Constantinopol, ca s se ntlneasc cu mpratul Iusti nian, ndat pe cale, a dat dovad de buntatea sa i de ndrzneala ctre D u m nezeu, cci ajungnd n Eiada, vznd un om cuprins de dou neputine, i nepuputnd nici cum nici a vorbi, nici a umbl, ci din nsi naterea sa fiind mut, i abia trndu-se, apucndu 1 de mn, l-a fcut cu picioare noui, i bgndu-i n gur sfnt prticea din stpnescul Trup, l-a artat bine gritor. Dar i dupce a ajuns la poarta de aur, puind mna pre oarecarele orb ce sa apropiat de el, i-a druit I puterea vederii. Drept acea dupre vred nicia buntei sale fiind primit de cei ntru chinuri, i de sinclit, i de nsui mpratul i de toat cetatea, i izgonind din scaunul Constantinopolei pre Antim Episcopul Trapezuntei, carele ru trecuse Ja acel scaun, ca cel ce cugeta ale lui Evtihie i ale lui Sevir, i dndu-1 pre el anatemei; i hirotonisind pre prea cucer nicul preot al prea sfintei marei Bise rici, Mina, ncuviinat cu viaa i cu cuvntul, i cu carele ave. drepte cuge trile credinei. Pre acesta aezndu-1 n scaunul patriarhicesc, dup ctv vreme sa m utat ctre D o m nul; i se face so borul lui n Biserica sfinilor apostoli celor mari. Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne, miluete ne i ne mntuete pre noi, A m in.
P e a s n a 7-a, I r m o s : D o m n u l prinilor cel prea...

fenic te-ai cunoscut, ar tnd lumina cunotinfei, i prin strduire minunat ai risipit ntunerecul necunotintei dela

In

a pt esprezec e

z il e

oamenii cari fr minte se n chinau focului, Cuvioase. rtatu-te-ai povfuitor adu nrii ptimitorilor, cu care m preun svrindu-te prin sa bie, de Dumnezeu cugettorule Simeoane, strigai: D u m nezeule bine eti cuvntat. orodul cel de mult numr al mucenicilor, i al dumnezeetilor preofi, i al celor mpreun nevoitori ce sau adu nat din multe cetfi, cu cuviin s-l cinstim.
A N s c to a r e i:

Slav...

a un strugure stors ne-ai dres nou vinul nelegerii, ve selind inimile cu nfelepciunile cele mari, i poruncind a cnta: Dumnezeul prinfilor notri bine eti cuvntat.
i acum, a Nsctoarei:

9A
1

19
e >

G >

a pre o pricinuitoare mn tuirii noastre, pururea tofi robii ti te cntm pre tine, de Dum nezeu druit, i cu credin te fericim, zicnd: Dumnezeul prinfilor notri bine eti cu vntat.
Peasna 8-a, Irm o s: ie fctorului a toate...

o
e>:

indec patimile inimii me le, ceea ce eti cu totul fr prihan, linitete turburarea care m i nviforeaz mintea, i m mntuete pre mine, cel ce strig: Dumnezeule bine eti cuvntat.
A lt C a n o n , I r m o s : D in I u d e e a v ii n d tinerii...

rtndu-te Simeoane jeraratec nelegtor, nu te-ai nchinat focului, ci arznd ma teria cea amar a mulfimei dumnezeilor, dupre vrednicie te-ai mutat ctre lumina cea neapus, prea fericite. indec neputinele noastre Mucenice, gonete nlunerecul inimilor noastre, i ne aral prtai viefii celei venice, prin mijlocirile tale cele ctre Dom nul, cugettorule de Dum nezeu. Chinurile tale Printe ne pic nou veselie sufleteasc, i gonesc multe feluri de pa timi, i boalele trupurilor ale celor ce cu credinf nzuesc la sicriul tu.
1 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

mpodobindu-te cu milosti virea cea desvrit, ai fost n destulare sracilor, i te-ai ar tat sntate tuturor celor ne putincioi, i mijlocitor celor ce strig: Dumnezeul prinilor notri bine eti cuvntat. znd pre mute suprnd pre cei bolnavi, le-ai gonit, i ai poruncit ca s nu se apro pie nici cum ctre dnii, cn tnd Acachie: Dumnezeul p rinilor notri bine eti cuvntat.

vA v>A w >iM iyw iA jcc;{e>y;;c^


138 A N s c t o a r e i: L U N A A P R IL IE Irm o s u l: S l u d m , bine s cuvntm...

A rtatu-sa rugul nears, ca sa nsemneze mai nainte cin stit naterea ta Preacurat, c priimind n pntecele tu focul cel dumnezeesc, nici cum nu te-ai ars. Drept aceea te ludm Fecioar.
A lt C a n o n , I r m o s :

inerii cei de D u m n e z e u cuvnttori n cuptor, mpre u n cu focul i vpaia calcndu-o au sltat. Binecuvntai toate lucrurile Domnului pre D o m n u l1 .
Peasna ( J-a, Irm o s :
I s a ie d n u e t e ..

Tinerii cei de Dumnezeu...

dusu-te-ai mpratului tu I mpreun cu cetele cele de turor ca o tme bine priisus i cu toi sfinfii roag pre mt, ca o junghiere sfinit, ca prea sfntul Dom nul, ca s ne un mir, ca un prinos, ca un sfineasc i s ne izbveasc trandafir cu bun miros, ca o pre noi, Printe. veselie a mucenicilor, nelep Strigarea broatelor celor ce te Simeoane. fceau glceav, prin cuvntul cndu-te ntrire tuturor tu cel blnd o ai oprit s nu credincioilor Ierarhe, te-ai strige, i le-ai artat pre ele a jertfit ca un berbec, i te-ai fi mute, Acachie. mutat la curile mprteti criind cuvinte asupra lui Arie celui rtcit, ca o piatr cinstit ai ntrit Biserica pre piatra credinei celei curate, fericite Acachie.
B i n e c u v n t m pre T atl...

cele nelegtoare, i strlucindu-te de dumnezeeasca slav stai naintea Dumnezeului, ilmpratului tuturor, bucurndu-te. ] bra cea cinstit a mu cenicilor, propoveduind pre Hristos n mijlocul pgnilor, a prpdit mulimea dracilor celor vrjmai, i sa mpreu nat cu otile cele ngereti, mrindu-te cu dumnezeeasca mrire.
A N scto are i:

m preun cu cetele cele de sus, cu credin s strigm Treim e i: Sfnt, Sfnt, Sfnt Printe i Fiule i Duhule sfinte.
i a c u m , a N a s j t o a r e i :

eea ce eti izvorul nestricciunei, pre mine cel ce sunt stricat cu nnecrile cele multe ale pcatului, nvrednicete-m tmduirei tale, Fecioar.

rea sfnt Maica lui Hri stos Dumnezeu, cu strluciri prea luminate lumineaz cu getul meu cel cuprins de n-

IN O P T S P R E Z E C E Z I L E

tunerecul cel ru al necunotinei, ca dobndind lumin dumnezeeasc, s poveslesc slvirile tale pururea Fecioar.
Alt C a n o n , Ir m o s : Pre tine M a ic a lui D u m n e z e u . . .

prea ludat Fecioar. Pentru aceasta lumineaz-m pre mi ne cel ntunecat cu rutatea ca cu credin s te slvesc pre tine.
Irm o su l:

P
ai deschis cerurile cele nchise Printe, i prea mrit ai nevoit ca s izvoreasc piatra, ntru slava Mntuitorului celui ce te a prea mrit pre tine Acachie. a un soare mare dela Meletina ai strlucit, revrsnd razele cuvintelor tale, i str lucirea minunilor, i pre toi cei ce te fericesc pre tine cu bun credin i-ai luminat, Acachie. mpodobindu-te cu nelep ciunea cuvintelor, i strlucindu-te cu frumseile preoiei, i cu multe strluciri ale tm duirilor Acachie, de clre cele pmnteti ctre cel mai pre sus de lume te-ai mutat.
Slava...

re tine Maica lui Dumnej | zeu, i Fecioara ceaneispi| | tit de nunt, pre tine ceea ce ai nscut mai pre sus de minte prin cuvnt pre Dumnezeu cel adevrat; pre cea mai nalt de ct prea cura te le puteri, cu doxologhii fr de tcere te slvim".
i cealalt slujb Utreniei dupre rnduial i Otpustul. a

e
G

INTRU ACEAST LUN


in

z il e

Prea cu v io s u l printele nostru loan ucenicul sfntului Grigorie Decapolitu!. D o a m n e strigat-am,Stihirile, glasul al (3-lea. P o d o b ie : T o a t ndejdea puindu-i...

crmuindu-te cu fri
ca lui D u m n e z e u , J| Cuvioase, te-ai abde ctre pornirile trupu lui, i de tirnia cea amar a patimilor, i pre Dumnezeu l - a i veselit, nfrumsendu-i inima cu podoabele bunti lor, i acum te-ai sluluit, unde sunt cetele cuvioilor, aflndu-i odihn ntocmai poftei tale P rinte unde fiind, nu lipsi a-i aduce aminte de noi, cari cu

J dumnezeeasc pomenirea ta chiam aslzi pe cei de sub Cer, ca s laude dure rile i nevoinele i ndrept rile tale, prea fericite Acachie lumintorule al inimilor noa stre.
i a c u m , a N s c t o a r e i :

C u adevrat te-ai artat lca luminei c e l e i nfrumseate, carea toate a luminat

140

LUNA

A P R IL IE

credin svrim pomenirea ta, Ioane cuvioase. utat-ai pre Dumnezeu cu inim nendoit,ntraripndu-te cu cntri sfinite, i pururea dndu-te cu totul plecrilor ctre dnsul, de Dumnezeu in suflate. Iar ctre aceasta ai avut ndemntor i pornitor, pre cel i cu numirea Grigorie, ca rele a strlucit ntru minuni, cu ale cruia luminri luminndute, fr vtmare ai trecut vi forul trupului acestui smerit, fe ricite. u cuvioie ai vietuit nefiind cuprins de grijile vieii, mpodobindu-te cu lucrrile cele
m ai bune Cuvioase. C foc purtnd n inim a ta, ai rbdat in linite fiind dat la priveghere i la stri de toat noaptea, curtindu-te cu deadinsul i artndu-te cu chip dumnezeesc. Pentru aceea dupre osteneal ai ctigat ndulcirea cea fr osteneal, cernd dumnezeea sca veselie, celor ce te cinstesc pre tine.
Slav, i acum, a Nsctoarei:

mrirea minunilor tale? Darul i mila care le veri pentru mine totdeauna? Ci cu fric cad naintea ta, i cu smerenie strig jic: Bucur-te, Bucur-te mngerea credincioilor ce lor ce se roag tie.
A Crucii, a Nsctoarei:

ea prea curat i fr pri han, vznd patima cea de bun voie a neptimitorului, ca o M aic se tngui, i striga: O ce vedere nfricoat! Cum cel ce a zidit toate cele vzute i nevzute, D o m n u l slavei, m pratul cel m ai nainte de veci, fr dreptate sa osndit acum , i m preun cu tlharii II se s o c o t e t e ; muni i vi, | picaji acum pentru mine la j crm i amare, i m plngei pre mine, ceea ce am nscut i pre Ziditorul, i am rmas sin | | gur.
tu lu

LA
Peasna

U T R E N IE

C A N O N U L S fn tului. l-a, g la s u l al S-lea, I r m o s : cel ce se purt... Pre F a r a o n

entinat, n e s p u r c a t , M aica lui Dum nezeu prea sfn t prunc pururea Fecioar, Nsctoare de Dumnezeu St pn, cum te voiu luda pre tine lcaul lui Dumnezeu, eu cela ce sunt spurcat la suflet i la cuget, i cum voiu povesti

nvluindu-m totdeauna cu ntreitele valuri ale patimilor, i acum fiind ncunjurat de va lurile gndurilor, prin rugciu nile tale fericite Ioane, ndrepteaz-m ctre limanul neplimirii, i ctre linitea mnluirii, Cuvioase.

\ & x m z i
N O P T S P R E Z E C E Z I L E

u alegerea voirei mutndu-te ctre Cer, cu adevrat ca un nger ai vieuit pre p mnt, Printe cuvioase, omorndu-ti cugelul cu nfrnarea trupului prin care le-ai artat lca lui Dumnezeu, dumnezeescule Ioane.
Slav...

cite, cu osrdie, ai prsit turburrile lui i prin rug ciuni nencetat ai mpodobit dumnezeeasca linite.
Slav...

vnd ascultare bine ple cat i smerenie, le-ai avut acestea ca nite aripi de aur, prin care ai zburat dela smintelele cele lumeti ctre D u m nezeu, pre carele l-ai cutat, cel ce te-a mntuit prin furtuna vieii, Printe.
i a c u m , a N s c to a r e i:

u linitea cugetelor nce tnd turburarea fr turburare ji-ai trecut viata, ocrmuindu-te de Darul Duhului, vie uind cu cuviin, nelepte Ioane de Dumnezeu nsuflate.
i a c u m , a Nsctoarei :

uvntul cel unul nscut carele este mpreun cu Tatl i cu Duhul mpreun venic ca un om sa artat pre p mnt, Nsctoare de D um ne zeu Marie, i pre toat lumea o a mntuit, care i nalt Iui laud.
P e a s n a 3-a, Irm o s : Cel ce ai n trit. .

a cea neumblat a m pratului tuturor veacurilor, cea ctre noi lumintoare, tu te-ai artat cu adevrat, prin care nsu a trecut lsndu-te iar pecetluit, ceea ce eti prea curat.
Irm o s u l:

ela ce ai intrit dintru n c e p u t cerurile ntru pricepere, i pmntul pre ape l-ai ntemeiat, pre piatra poruncilor tale Hristoase m ntrete, c nu este sfnt afar de tine, unule iubitorule de oameni".
Sedealna, g lasul l-iu. P o do b ie: iM o rm n tu l tu...

rin trezvirea cugetului, nlucindu-i-se f r u m s e t i l e cerurilor, nici cum nu te-ai n fipt ntru grijile cele lumeti, i uurndu-te cu aripile neaverei Printe, cu totul te-ai f cut nlat. D o r in d de linitea psto rului Grigorie celui iubitor de linite, Ioane de trei ori feri

a cel ceai ngropat pndirile cele viclene ale dracilor, cu mult nevoin i cu rug ciuni, zcnd mort n mormnt ai rmas netopit Printe. Pen tru aceea bucurndu-te ntru veselia inimii, p r z n u i m sfnt pomenirea ta, slvind pre Hristos.

142
S la v , i a c u m , a N sctoarei :

LUNA

A P R IL IE Slav...

M ulim ea credincioilor se veselete, Nsctoare de D u m nezeu, chemnd totdeauna nu mele tu, i cu dragoste mrindu-i n l r i l e , c tu eti laud i ajuttoare, i apr toare neruinat, tuturor celor ce cu credin te cinstesc pre tine Fecioar.
A C r u c ii, a N s c to a re i:

uindu-te pre scara bunt ilor, cu adevrat ai vzut slava lui Dumnezeu cea necuprins cu mintea, i luminndu-i-se cugetul i inima cu dumneze easca strlucire a Duhului, te-ai artat cu totul luminat ca soarele, luminnd pre muli in viaa ta Printe.
A

i a c u m , a N s c t o a r e i :

M ie lu a u a cea prea curat vznd pre Mieluelul su mort, ntins pre Cruce, striga: Fiul meu cel mpreun fr nceput cu Tatl i cu Duhul, ce este aceast negrit a ta rnduial? Prin carea ai mntuit nelepte zidirea prea c u r a t e l o r tale mini.
P e a s n a 4-a, I r m o s : T u eti tria m e a D o a m n e ...

ingur tu Maica lui D um nezeu ai fost pricin adevrat mntuirei noastre, ca ceea ce ai mprumutat trup Fctorului i Ziditorului din prea curatele tale sngiuri, prin care sa sf rmat porile morei, i sa d ruit oamenilor viea.
P e a s n a 5-a, I r m o s : P e n tru ce m ai le p d a t ..

iatr rbdrei te-ai artat fericite, lovindu-te totdea una de valurile cele mprotivnice, i nemicndu-te nici cum din socoteala bunei credine. Pentru aceasta Stpnul ca pre o piatr de mult pre te-a pus n comorile cele venice. P re tine te-a priimit Printele ndurrilor, ca pre cel ce l-ai iubit pre el curat, i ai priveghiat ntru poruncile lui, i fcndu-te ntocmai numrat cu fiii Darului, te-ai nvrednicit sla vei celei v e n i c e , Ioane de Dum nezeu cugettorule.

a pre un miel fr de ru tate hrnit la verdeaa sihs triei, te-a priimit pre tine Psto rul cel mare, n curile cele venice, Ioane fericite, i te-ai artat n numrul oilor celor deadreapta, cuvioase Printe. r are ai rbdat Printe gre utatea i zduful zilei, bine lu crnd viea faptelor celor dumnezeeti. Pentru aceea i-ai luat plata cea cuvioas la apusul adormirei tale din viea.
Slav...

Pre temeiul poruncilor zidit Printe turn nalt, prin care ai i zburat ctre nsi

O P T S P R E Z E C E Z IL E

buntatea cea desvrit, i pre ct se poate vznd pre cel ce este cu adevrat iubitor de suflete, din tot sufletul ai mers dup dnsul.
i a c u m , a N s c to a r e i:

dm pre Maria cea prea cu rat, pre lcaul lui Dumnezeu cel cu adevrat cinstit i dumnezeesc, priimind pre cel ne ncput i necuprins.
Irm o su l:

F iind omort de boldul clcrei de porunc, i zcnd jos, ridic-m Fecioar, ceea ce ai nscut vieaa cea nemuri toare, pre Mntuitorul lumei i Izbvitorul i mpratul, i m ndrepteaz Preacurat ctre lumin.
P e a s n a 6-a, Ir m o s : C u re te - m M n t u it o r u le ...

urete -m Mntuito ru le , c multe sunt fr-delegile mele, i m ridic din tru adncul rutilor rogum. C c i ctre ti ne am strigat, i m auzi Dumnezeul mntuirei mele.
yy yy

C O N D A C , glasul al 4-lea. P o d o b i e : Cel ce te-ai nlat...

u picturile lacrmilor tale ai uscat noianul patimilor, i toata puterea cea fr trie a vrjmaului celui nelegtor o ai nnecat Fericite, ntrindu-te pre tine Hristos. Hristos mpratul cel ne muritor, ca pre nite aur l murit ispitit cu focul sihstriei te-a pus pre tine n vistieriile vieei venice cele nemuritoare, pururea pomenite Printe.
Slav...

mpodobindu-i vieaa cu nfrnarea i omorndu-i tru pul, ai biruit asuprelele vrj mailor, prea fericite Printe, i ca un vrednic ai ajuns ctre vieaa cea fr ntristare i ve nic, cruia roag-te Ioane, s ne mntuim noi.
Intru aceast L u n n 18 zile pomenirea, sfn tului prea c u v io s u lu i printelui nostru loan ucenicul fsntului Grigorie Decapolitul. S t i h : Ioane ca u n alt loan fiind sltnd. N u n pntecele maicei, ci n Edem fiind. In a optsprezecea zi sa mutat, D in viea lo a n cel ludat.

-a o grdin preste tot bine nflorit i roditoare teai artat cu adevrat, adpndu-te bine cu curgerile lacr milor, i ai adus Ziditorului road cu miros de mir, cu vioase Ioane.
i a c u m , a N s c to a r e i:

C u bun credin s lu

cest dintru sfini printele nostru lo an , din cruda vrst urnd lumea i iubind pre H r is to s , s a dus ctre ma re le G r ig o r ie D ecap o litu l, i fcndu-se de c t r e a c e l a m onah, er de aceea m preun cu el nevoindu-se ntru toate i slujind lui D um nezeu. i aa de vestit s a fcut ntru ascultare, i plecat in tru su p unere, i prea gata spre slujb n c t i M arele G rigorie se bucur de el, i slvea pre Dumnezeu. Dup s vrirea sfntului G rigorie apoi s a mutat la lo c strein i n e cu n o scu t (pentru Dom-

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

144

LUNA

A P R IL IE

nul cel ce sa nstreinat, i pre p m n t strein sa nscut) si acolo se nevoi. De aici m ergnd la sfintele locuri, sa m utat la L a v ra sfntului H ariton, t sa dat pre sine spre mai m ulte nevoini de fapte bune i a cu pace sa odihnit.
I n t r u ace ast zi, p o m e n i r e a s f n t u lu i m u c e n ic Sava G o tul. S t i h : S a v a a p a dulceei cea fost tre c n d , C a s b e a a p a dulceei cea d orin d. striccioas a nestriccioas

6 \

A c e s t a er pe vremile lui Valentinian cel mare i V alent m praii avndu-i petrecerea n G otia, ntru care sa ns cut. D eci prunc fiind nc a ales credina n H ristos i din cele jertfite idolilor nu n u m a i el nu se atingea, ci i pre cei ce voiau s guste i opre, credina lui Hristos puindu-le nainte; i m ultora sa fcut pricin de m ntuire. Pentru care ridicndu-se asupra lui slujitorii idolilor, l-au izgonit din cetate, iar d u p etva vreme, fcnd cercetare printre cretini, m ergnd sfntul Sava i vestindu-se pre sine, iari clevetindu-1 l-au izgonit. A p o i mai n urm m e rg n d acolo A tan arih , fu prins, i legndu-1 i btndu-1 i pre roat ntinzndu-1, l-a spnzurat de grinda casei. i neplecndu-se a gust din cele jertfite idolilor, l-a adus la rul Museu, i legnd preste grumazii lui un lemn, l-a nnecat, a v n d vrsta de treizeci i opt de ani, i a a luat cununa muceniei.
I n t r u a c e a s t zi, p o m e n ir e a s f n t u lu i p r i n telui n o s t r u C o s m a E p i s c o p u l C h a l c h e d o n u l u i . S tih : Z d r o b in d u - i sgeile i m u t n d u - te din viaa de aicea, A f a r de sgei s a aflat C o s m a d u p r e c u m se zice.

tat, a ju tn d dreptei credine. i silit fiind de mpraii e re tic i, ca s se lepede de n ch in a rea sfintelor ico an e, nu i-a ascultat p re dnii. P e n tru a c e e a izgonire a sufe rit i multe ispite a rbdat. i iari che mat fiind, i silindu-1 ca s se mpreuneze cu eresul a c e lo r a , n a vrut s-i asculte. Deci ntru s c r b e fr de numr a fost a ru n c a t i m preun cu cuviosul Avxentie se n e v o i a . i ispitindu-se i chinuindu-se d e cei ru credincioi i ticloi lupttori de ico a n e, s a svrit i c tre D o m n u l s a dus.
In tr u aceast zi, pom enirea Maicei noastre Atanasiei. prea cuvioasei

S tih : Cretetului Atanasiei sunt a d u cn d , Ne pieritoare c u n u n prin cuvnt.

t i c e a s t fericit, cu numirea nemurirei, s a n s c u t de prini drep t credin cioi n o a r e c a r e o strov E g e n a . nvnd apoi P s a ltir e a , i to a t slujba b isericea sc, s a d a t pre sine lui D u m n e z e u ; iar p rinii ei n ev rn d ea o au nsoit cu b r b a t ; ns dup a s e s p r e z e c e zile de nso ire, nvlind b arb arii, au tiat i pre b r b a tu l su cu sabia. D e c i S f n ta iar;? n n o in d u i cugetul su cel dinti se ne voia cum ar putea s r p d^ prini, ca s nu vie la a doua n s o ir e ; i n a cestea zbovindu-i ea cugetul, a sosit porunc m p r t e a s c , ca t o a t e femeile de acolo c e l e ntru vduvie s se n s o e a s c cu pgnii, pentru c a r e iar fr voia ei, a venit la a d o u a nsoire. Ins i de m n tu ir e a sa pururea ngrijindu-se, se zhovi ntru rugciuni, mprtiindu-i b o gia sa ia s r a c i ; iar dup ctva vrem e a p l e c a t pre b r b a tu l su s se fac m o n a h , dei er b a rb a r. C a re le i n c t v a v re m e cu cuvioie fiind m p odobit s a m u ta t c t r e D o m n u l ; i de atuncea c tig n d e a slo b o z e n ie , i-a mprit toat a v e rea , i lund cu sine i alte femei, s a dus la o sihstrie unde fcndu-se clugri, foarte se nevoi mpreun cu a c e l e a ; cci b rn z i pete nici odat nu m n c de c t la S fin te le Pati, i n cele d o u s p r e z e c e zile, i ntru a c e lea numai gustnd. H ra n a ei er numai puin pine i ap dup al noulea c e a s , dar i a c e s t e a cu nfrnare. In cele

S f n t u l C o sm a Arhiereul i m rturi sitorul lui Hristos, a fost din cetatea lui C o n sta n tin . i din copilrie pre Hristos iubindu-l, a lsat lumea aceasta deart, i n cinul monahicesc sa tuns. i cu postirea i cu celelalte fapte bune pre sinei curindu-se sa fcut lca al sfntu lui D u h , i a fost pus Episcop n Chaichedon, n vremea ru credincioilor lup ttori de icoane; i muite nevoine a ar

felom olog

IN

O P T S P R E Z E C E Z IL E

145

tr e i p o s t u r i d e p r e s t e an, n u m a i cu sing u r e v e r d e u r ile s e h r n e i a c e s t e a d u p d o u zile. A p o i d u p p a tru ani s a r n d u it s fie s t a r e S c h it u lu i i d e a t u n c e a a a l e s s fie e a c e a m a i m i c d e c t t o a t e c l u g r i e l e ; n c t n ic i s e c u n o t e c e s t e s t a r i . C n d d o r m i nu p re a t e r n u t , ci p r e o p i a t r , n a d i n s s p r e a c e a s ta gtit culcnd u-se, se m p rt e d e p uin s o m n . Iar d u p t r e c e r e a a p a tru an i m b o ld it fiind d e d o ru l lin itei, e in d d e a c o o m p r e u n cu c e l e c e m e r s e s e r la s i h s t r ie , a v n d s p r e a c e a s t a m p r e u n lucrtor, pre o a re c a re le M atei, b r b a t m b u n t i t , s a du s la l o c l i n i t i t ; u n d e din d e s tu l s e c e r n d r o d u r ile lin itei, a r t a t u l M a te i d n d u - l e lo r c e l e s p r e t r e b u i n a t r u p e a s c din lucrul m in ilo r lor, s a dus la V i z a n t i a p e n t r u o a r e c a r e t r e b u i n e i n e a p r a t n e v o i e , ia r m p r e u n l u c r t o r a v n d , p re o a r e c a r e l e p r e o t I g n a t i e F a m e n u l m p o d o b i t cu t o t felul d e b u n t i ; p e n t r u c p o m e n i t u l m a i sus m o n a h M atei s t r l u c i t fiind cu m in u n ile i cu s e m n e l e n lo c u l c e l d e linite, s e m u t a s e c t r e D o m n u l . D e c i a c o l o n V i z a n t i a n c h i n n d u - s e n t r o s i h s t r i e , a r m a s a c o l o c a la a p t e ani, n e c j i n d u - s e p u r u r e a i ng r i ji n d u - s e p e n t r u s i h s t r ia sa, p e n t r u c a r e i v i d e n i e a r t n d u - s e ei, n d a t s a s c u l a t d e a c o l o i s a dus la s i h s t r i a s a ; i s r u t n d s u ro rile , s e b u c u r a m p r e u n cu e l e i cu P r e s v i t e r u l , n p u i n e c t e v a zile s f tu in d u -le i n v n d u - l e , c e l e s p r e c t i g a r e a d u m n e z e e t i l o r b u n t i , i s p r e p linirea p o r u n c i l o r lui D u m n e z e u . I a r m ai n a i n t e cu d o u s p r e z e c e zile c u n o s c n d m u t a r e a s a c t r e D u m n e z e u , i v e s t i n d u - o s u r o r il o r c l u g r i e , m u l m i a d i c D o m nului, ia r p re e le a d u n n d u - l e a r n d u it p r e c e e a c e e r s fie n lo cu l ei s t a r e c e l o r l a l t e ; i n ziua d e p re u r m c n d e r s fie m u t a r e a ei c t r e D o m n u l , s t ru in d e a la c n t a r e a P s a l t i r e i m p r e u n c u s u ro rile , i a ju n g n d la sfritu l ei, p a r t e a c e a r m a s o a l s a t s u r o r ilo r , i f c n d p e n t r u e l e r u g c i u n e i-a d a t duhul la D u m n e z e u . I a r n d r c i i i b o l n a v i nu p u in i s au v i n d e c a t n v r e m e a n g r o p r e i s a l e i d u p n g r o p a r e a sa , i o r b i au c t i g a t v e d e r e . A s p u s n c m ai n a i n t e s u r o r il o r , c c e e a c e e r s c t i g e va

c t i g n ziua a p a t r u z e c e a ; d r e p t a c e e a au i vzut d o u din surorile c lu g rie, un lucru n fr ic o a t i s t r e i n : D o i b r b a i strlu cii ca fulgerul st n d n p r e a jm a S f in t e i afar de sfin te le ui ale Altarului, in e a u n mini porfir m p r t e a s c de aur, i p i e t r e s c u m p e , i de m rg rita r i o m b r c a u pre e a . D e c i aducndu-i a m in t e d e cuvntu l S fin te i cel mai nainte v z to r , i vznd s v r ir e a prin a c e a v id e n ie , a m u l m it lui D u m n e z e u , c a r e le cu a a ch ip p rea m r e t e p re cei ce-1 i u b e s c p re el.
In tru aceast zi, p om e n ire a m u c e n ic lo a n cel din Ia n in a , m u c e in a n C o n s ta n tin o p o l, la sute d o u z e c i i apta, de foc svrit. s f n tu lu i n o u l u i carele a suferit a n u l o mie cinci i de sabie s a

St''1: l o a n n m ijlo c u l c u p t o r u lu i fiind ar u n c a t, C n t r i de m u l m i r e lui H ristos a cntat. In tr u aceast zi, p o m e n ire a s f n t u lu i n o u lu i m u c e n ic l o a n C u lic , carele a suferit n a n u l o mie cinci sute asezeci i p atru c n d s-a svrit. D a r pre C u lic c u m l v o iu da tcerei, Carele a m u r it n ctui p e n tru D o m n u l slavei.

Cu ale lor sfinte ru g ciu n i, D o a m n e , m i l u e t e - n e i n e m n t u e t e pre noi, A m in .


P e a sn a 7*a, Ir m o s : D in lu d e e a v iin d tinerii...

vnd n cuget venirea cea de a doua a lui Hristos, ai lepdat somnul lenevirei dela ochii sufletului, njelepte, i prin priveghere strigai: Dumnezeul prinfilor notri bine eti cu vntat. D i n pruncie ai ales partea cea bun Printe njelepte, a sluji Domnului, i a svri n tru fric dreptile lui, strignd: Dumnezeul prinilor n o t r i , bine eti cuvntat.

146

L U N A A P R ILIE

Slav...

B in e c u v n t m pre Tatl...

D arul Duhului cel curat trupului, ai purtat grije de suslluind n sufletul tu, ji-a flet, slujind Dom nului cu cuget I zidit inima ta curat, i Duh curat Ioane, i pururea stri drept a nnoit n cele din lungnd: Dumnezeul prinilor trul tu. Pentru aceea i vie notri bine eli cuvntat. uind cu vieuire curat Ioane, strigai: Tineri binecuvntai, i a c u m , a N s c to a re i: preoi ludai, noroade prea D o a m n a lumei ceea ce nlai pre Hristos ntru toi ne-ai nscut nou pre Dom nul vecu. ntrupat, mntuete s u f l e t u l i acum , a N s c to a r e i: meu cel stpnit de multe p iind sfinit cu Duhul, cate fr de cale, ca s te fe Nsctoare de Dumnezeu prea ricesc, binecuvntat Preacu curat, cu adevrat ai primit rat. n pntece pre Fiul cel fr
P e a s n a 8-a, Irm o s : De apte ori c u p t o r u l ..

D eprtndu-te de legturile

u bun c u v i i n mote nind, ca pre un cojoc, darul pstorului tu celui mrit, p rinte Ioane, cu acela ai rumpt noianul desftrilor, i scpnd nennecat, te-ai artat mpreun cetean cu ngerii, cu cari strigi: Tineri binecuvntai, pre oi ludai, noroade prea nlai pre Hristos ntru toi vecii. C u bun credin asemnndu te Domnului celui prea bun, carele a srcit pentru noi, printe Ioane, cci ai avut neavere ntocmai cu pasrile i ai ctigat avuia buntilor celor venice, cntnd: Tineri binecuvntai, preoi ludai, noroade prea nlai pre Hris tos ntru toi vecii.
A

nceput i venic, carele sa ntrupat dintru tine, spre fa cerea de bine a celor ce cu credin strig: Tineri bine cuvntai, preoi ludai, no roade prea nlai pre Hristos ntru toi vecii.
Irm o s u l: S l u d m , bine s cu v n tm ...

D e apte ori cuptorul mun cito ru l Haldeilor l-a ars ne bunete pentru cinstitorii de Dumnezeu. Iar vzndu-i pre acetia cu putere mai bun mntuii, Fctorului i Mntuitorului a strigat: Tineri bine-I cuvntai, preoi ludai-1, noroade prea nlai-1 nIru toi vecii.
Peasna 9-a, Irm o s : S p im n t a t u - s a Cerul...

u plugul rugciunilor ogornd brazdele sufletului

IN N O U S P R E Z E C E Z I L E

147 Irm o s u l:

tu Ioane, ai aruncat ntrnsul seminfele buntilor cele de bun credinj i purttoare de viat. Pentru aceea ai secerat spic nmulit al tmduirilor celor cuvioase lui Dumnezeu, prin care hrneti pre cei ce te laud, purttorule de Dumnezeu. Sihstrete svrind cl toria,- i credina pzindu-o, fericite, fiind plin de vrst duhovniceasc, cu adevrat ai primit dela Hristos cunu na dreptei, cugettorule de Dumnezeu, i acum te odih neti n corturi prea luminate m preun cu drepii, pururea pomenite.
Slav...

Spimntatu-sa de aceasta Cerul, i marginile pmntu l u i sau minunat, c Dumnezeu sa artat oamenilor tru dete, i pntecele tu sa fcut mai desftat dect ceru rile. Pentru aceea pre tine Ns ctoare de Dumnezeu, nceptoriile cetelor ngereti i omeneti te slvim*.
S V E T 1 L N A i S T I H O A V N A Praznicului. i cealalt s lu jb a Utreniei dupre rnduiala i O tp u s tu l.

INTRU A C E A S T LUN
IN 19 Z I L E Prea c u v io s u l printele n o s tr u lo a n al Lavrei celei vechi. i sfntul sfinitul m u ce n ic Pafnutie. L& D o a m n e strigat-am, Stihirile glasul al o-lea. P o d o b ie : p rea cuvioase Printe...

a ntru o cru de bu nti cu patru cai te-ai pus prea fericite, si ca alt Uie te-ai nlfat ctre Cer, Printe n elepte, i locueti cu cuvioii, lsndu-i pre pmnt trupul cel mult ptimitor vistierie de tmduiri, celor ce te cinstesc i dracilor gonitor.
i acum, a Nsctoarei:

F i i n d lepdafi din petrece rea cea cereasc, i czui cu ticloie la moarte, iar ne-ai chemat Preacurat, fcndu-te M aic Mntuitorului, i ne-ai nvrednicit a ne ntoarce na poi Ia motenirea cea dinti. Pentru a c e a s t a Maica a lui Dum nezeu, nencetat te slvim.

rea cuvioase printe Ioane vrednicule de j m i n u n e , rnindu-te cu orirea cea dumnezeea sc a lui Hristos Dumne zeu, celui ce de voie sanstreinat pre pmnt pentru tine, i din Fecioar sa mbrcat cu trup desvrit, nstreinndu-te de toate dulcefile lumei, ai alergat ctre partea cea strein, prea fericite, i vieuind nstreinat, ai ctigat buntile, i cu starea cea de toat noaptea, i cu grija morjei, i cu nfrnarea ta nfrnndu-ti patimile,

148

L U N A A P R ILIE Slav, i a c u m , a Nsctoarei:

te-ai artat rvnitor celor ce mai nainte de tine sau nevoit i te-ai prea mrit mpreun cu dnii.

nfricoat i prea mrit este i mare tain, cci cel nencput n pntece sa nc put, i Maica dup natere, Preacuvioase printe Ioane dac a nscut dintrnsa pre prea mrite, nvndu-te in Dumnezeu ntrupat iar a turma dumnezeescului Harirmas Fecioar. Aceluia s-i ton, creia lui celei dumne- i grim laude, cu cuvioii s cnzeeti ai rvnit, i petrecntm: Slav tie Hristoase Dum du-fi viaa ntru singurtate, nezeule, cel ce te-ai fcut om te-ai nvrednicit cinstitei prepentru noi, slav tie. ojii, i ca un vrednic jertfitor, A Crucei, a Nsctoarei : ca un miel fr prihan tot znd de demult Fecioara deauna te-ai junghiat, i curMaica i prea fericita Mireas, tindu-te cu razele cele dumnepre Mieluelul i Fiul su ridi zeeti, i prin cuget luminncat pre Cruce, plngnd striga: du-te, te-ai nljat cu gndul Vai mie Fiul m e u ! Cum mori ctre privirile cele de tain, i cu firea, cel ce eti Dumnezeu ctre fericirea cea aleas. fr de moarte.
A

rea cuvioase printe Ioane prea fericite, ntrindu-te de puterea Treimei, ai scpat de toat stricciunea ereticilor, i prin vederea i dumnezeeasca lucrare te-ai lipit de cel nfiin at njelepte i ai ajuns la toate cele dorite, ctre cea des vrit dumnezeeasc slav, i dup sfritul tu cu adevrat ai dobndit cele vrednice i te bucuri mpreun cu cetele n gereti, strlucind mpreun cu dnii, i stnd naintea lui Dumnezeu. P e n t r u aceasta adu-ti aminte de cei ce fac du pre vrednicie p o m e n i r e a ta, vrednicule de minune.

V E Z I : P e n tru slujb a sfntului Pafnutie s a aezat s se cnte n tru aceast sear la Pavecerni. CANONUL. P easna 1, glasul al 4-lea, I r m o s : C n t ie D o a m n e D u m n e z e u l meu...

enii s svrim prznui__ rea cea de preste an a ptimitorului P a f n u t i e , ludndu-I cu cntri luminate, i s slvim pre cel ce l-a ncu nunat pe el. L a un lumintor ai strlu cit n lume slujitorule a lui lisus fericite Pafnutie. Pentru acea sta prznuim astzi sfinit po menirea ta.

IN N O U S P R E Z E C E Z I L E

149

Slav...

II

v u dogme ai luminat pre poporul cel prea ales Ierarhe, i ai but paharul D om nului prin sabie chinuindu-te foarte tare.
i a c u m , a N s c to a r e i :

nezeu Cuvntul, i l-ai nscut ntrupat ca pre un Dumnezeu mpreun i om.


S e d e a ln a , glasul al 4-lea. P o d o b ie : Degrab ne n t m p i n . ..

ntru cntri te cinstim pre tine Fecioar ca pre un munte netiat, din care sa artat Hri stos piatra cea netiat de m n, dupre vrednicie te fe ricim.
P e a s n a 3-a, Ir m o s : A r c u l celor puternici...

oindu-i n s n g e cin stit podoaba ta, te-ai adus pre tine jertf bine plcut lui Dumnezeu, P a f n u t i e mrite. Zdrobit-ai semeia cea fr pu tere a dracilor, veselit-ai pre n geri cu lupta ta cea tare. Pen tru aceasta nu nceta rugndu-te s ne mntuim noi.
Peasna 4-a, Irmos : Acoperit-au cerurile...

u sfinite cntri cinstind %J astzi cea prea l u d a t sfinit pomenirea lui Pafnutie purttorului de chinuri, veseIindu-ne duhovnicete s ne bu curm. ngndu-te cu dumnezeescul untdelemn, carele izvor te din moatele tale Pafnu tie, l punem credincioii ca pre un zid nesfrmat i necl tit mprotiva dracilor.
S la v ...

cum veselindu-netoi prznuim, dnuind mpreun cu Arhanghelii i cu ngerii, svrind pomenirea ta m rite, purtlorule de chinuri Pafnutie.

ntrindu-te cu puterea lui Hristos, ai propoveduit dumnezeeasca lege, n mijlocul ce lor frdelege i chinuindu-te dupre lege, ai priimit cununa biruinei, Mucenice.
i a c u m , a N s c to a r e i :

lvitu-te-ai cu adevrat de Darul cel dumnezeesc, i mpreun cu ngerii stnd acum naintea Stpnului, adu-i aminte de noi mucenice Paf nutie.
Slav...

, u cuget nespimntat i viteaz, ai rbdat muncile i durerile, Fericite, i cu adev rat ai priimit cununile din m na mpratului tuturor.
i a c u m , a N sctoarei :

B u c u r - t e Maic neispitit de nunt, ceea ce ai nc put n pntecele tu pre D u m

ceia ce eti mai aleas de ct cetele Heruvimi-

P runc

150

lu n a

a p r il ie

lor, i ceea ce pre Dumnezeu cu trup ai inut n brae, bu cur-te Nsctoare de D um nezeu nenuntit.
P e asn a .5-s, I r m o s : C e la ce ai rsrit lu m i n a ...

groaznic puterilor celor protivnice, gonindu-le pre ele, i luminnd adunrile credincio ilor.
Slav,..

ce ne-ai artat nou pomenirea viteazului mai luminat dect soarele. Slav fie, slav tie Iisuse Fiul lui Dumnezeu.

( u minuni i cu semne te-a mrit pre tine Hristos, ptimi torule, i tuturor te-a dat doftor, prea fericite Pafnutie. Pentru aceea cinstim sfnt pomeni rea ta.
i a c u m , a N s c to a r e i:

O prea sfinite cugete i cu mini credincioase ludm I oag-te pentru slugile tale Dumnezeului nostru celui ce pomenirea ta, slvind pre Hri sa ntrupat din tine Nsctoare stos, Mucenice mrite. de Dumnezeu, ca s ne m n S la v ... tuiasc pre toti de suprrile }\5ci de sabie, nici de hiare, arpelui cele de multe feluri, nici de foc, nici de moarte nu Mireas a lui Dumnezeu. te-ai spimntat Mucenice, stri C O N D A C , g la s u l al 4-lea. gnd: Slav tie Iisuse Fiul lui P o d o b i e : D e g ra b ne n t m p i n . .. Dumnezeu. reoind mai nti cu suflet i a c u m , a N s c t o a r e i : curat, i pre urm ptimind cu G lasul ngerului aduce tie minte prea tare, ai plcut lui Fecioar zidirea n e n c e t a t : Dumnezeu. Drept aceea petre Bucur-te ceea ce ai nscut cnd ntru cele cereti Printe, pre Iisus, Cuvntul lui D u m dntueti cu Mucenicii, i te nezeu. bucuri mpreun cu Ierarhii, P e a s n a 6-a, I r m o s : sfinite mucenice prea fericite Scrigat-am m a i n ainte... Pafnutie. a toate marginile pmnP easna 7 -a, I r m o s : ului sa vrsat Darul ce ti Cel ce ai m n t u i t d in foc... sa dat, ptimitorule pream Acriul moatelor tale Pafnurite; pentru aceasta toti cu cre ".ie, sa dat toiag de putere din slvim pre dttorul Hri credincioilor mprotiva draci stos. lor, dnd vindecare ndestulat,
t

Sluga cea foarte mare a Treimei, Pafnutie, sa a r t a t

celor ce strig: Dumnezeul p rinilor bine eti cuvntat.

IN N O U S P R E Z E C E Z I L E

151

C u bun credin| noi p mntenii svrind pre pmnt ziua ta cea prea ludat, purttorule de chinuri, strigm: Prea ludate Doam ne D u m nezeul prinilor n o t r i bine eti cuvntat.
Slav...

B in e c u v n t m pre Tatl...

u adevrat frumos te-ai artat ntru multe lupte, sfinite Mucenice, ca cel ce te-ai m podobit cu hain sfinit, roit cu sngele lu, i ai priimit dela Dumnezeu cunun n veci.
i a c u m , a Nsctoarei:

B iserica lui Hristos dobn dind acum ca o comoar si criul moatelor tale Pafnutie, cu veselie strig: P r e a ludate Doam ne Dumnezeul prinfilor notri bine eti cuvntat.
i acum , a N s c to a re i:

] re ceea ce fr smn a zmislit n pntece, i a nscut pre Hristos cel singur milostiv i mntuitor nou celor pizmuii de vrjmaul cel viclean, s o ludm ca pre o singur Ns ctoare de Dumnezeu ntru toi
vecii.
Irm o s u l: S lu d m , bine s c u v n t m ...

C e e a ce a priimit n pntece negrit i mai pre sus de flint pre Dumnezeu cel neschimbat, carele a vorbit cu oamenii, pentru milostivire, aceleia cu credin s ne nchinm, ca ceea ce una este Maic a D o m nului binecuvntat.
G
Pre P e a s n a 8-a, I r m o s :

Hristos Dumnezeu cel ce...

uminata prznuire a purt torului de c h i n u r i strlu cete acum ca o zi arttoare de lumin i prea luminoas, pre care tofi svrindu-o cu dragoste, s t r i g m : Popoare prea nlai pre Hristos n veci. Brbtete te-ai nevoit prea fericite, stnd n privelite, i ai primit rspltire semne de biruin, cntnd nencetat St pnului Hristos i slvindu-1 pre el ntru toji vecii.

P r e cela ce sa vzut n chip de nger n cuptorul cel cu foc la cuvnttorii de cntare, pre Hristos Dumnezeu ludai-1 tineri, preoi bine-1 cu 1 1vntai, noroade prea nlai-1 ntru toi vecii".
P e a sn a 9-a, I r m o s :

va adic prin boala neascultrei, blestem n luntru a adus. Iar tu Fecioar de Dumnezeu Nsctoare, prin odrasla purtrii n pntece, lumii binecuvntarea ai nflorit. Pentru aceasta toi te slvim D a i din destul dar, purttorule de chinuri, tuturor celor ce cu credin merg la dum nezeeasc biserica ta, i laud

L U N A A P R IL IE

n cntri pre Mntuitorul i D om nul, i prznuesc pome nirea ta, pururea pomenite. oag-le ntru pomneirea ta D om nului, ca prin mijlo cirile cele prea sfinite s fie iiunj^uv tuturor lumi ui credincioilor milostiv ortodoci, cari de pretutindenea alearg cu credin a svri dumnezeeasca ta prznuire, nebiruite purttorule de chinuri Mucenice.
S la v ...

P r in rugciunile tale Printe alineaz turburarea, care nvluete Biserica, i se ispitete s rzvrteasc prin suflrile eresurilor, cile cele drepte ale Dum nezeului nostru, i s ri dice pacea, ntru tot mrite Mucenice.
i a c u m , a N s c to a r e i:

tru cei ce cu credin svresc sfnt i cinstit pomenirea ta. C u credin cinstim sfintele tale patimi, care prin ostenelele muceniceti le-ai svrit cu bucurie pentru Hristos, cel ce !i a suferit rstignire, i cubucu| ! rieprznuim ntru cntri sfnt | | pomenirea ta, de trei ori ferij cite Pafnutie. icriul moatelor tale sfin ite Mucenice al lui Hristos, ca un ru izvorte rurile tm duirilor, i adap inimile tutu ror credincioilor, celor ce vin totdeauna ctre dnsul, i laud patimile tale Pafnutie.
Slav, i a c u m a Nsctoarei:

P ropoveduit-au proorocii semnele naterei tale Preacu rat, alctuindu-i numiri minu nate, unii ntrun chip, alii ntralt c h ip ; pentruc ai nscut celor din iad viea care a stri cat puterea morei.
S tih ir ile S fn tului cele dela Utrenie, glas 1. P o do bie C e e a ce eti b uc u ria.,.

eea ce eti bucuria cete lor cereti, i pre pmnt oa menilor tare folositoare, prea curat Fecioar, mntuete-ne pre noi cei ce scpm la tine. C ntru tine ndejdile, dup Dumnezeu, N s c t o a r e de Dumnezeu ne-am pus.
A Crucii, a Nsctoarei:

21 idurile cele cu trie ale necredinei le-ai surpat cu rb darea ta, purttorule de chinuri al Dom nului, i ai priimit biru in din cer nelepte Pafnutie; deci nu nceta rugndu-te, pen-

ecioara cea prea curat i neispitit de nunt, vznd pre Cruce pre Stpnul i Ziditorul oamenilor, cu amar tnguinduse i suspinnd striga: Ce este aceasta, care vz, prea dulcele meu Fiu? Laud ndelung rb darea ta.
i cealalt s lu jb a Utreniei i O tp u s tu l dupre r n d u ia l

IN N O U S P R E Z E C E Z I L E
ii'tf iim n n if mmimnnBiumtiimmt

P easna 3-a, I r m o s : Veselete-se de tine...

iW M iiM a a n t iiB iiiiiiit iitt it iiiiiiB iT ln fu a u T n n t n ffiiu a u in T u a iT iiT u iiiiW u in lifT n a M lu liis a s H iiia iiT T T M iiiliT n a t ia n u I

L A U T R E N IE
C A N O N U L S fn tului lo an , P e a s n a l-a, g la s u l al 4-lea, I r m o s : A d n c u l m re i R o ii...

rin nfrnare omorndu-ti cugetul cel trupesc, te-ai apropiat de Duhul cel fctor de viea, printe Ioane.
SlhV...

in tinerefe ntrindu-te cu ndejdea cea ctre D u m nezeu, ai alergat ctre D um ne zeul cel bun, f e r i c i t e Ioane, nevoindu-te cu nfrnrile cele mai alese ale clugriei. iind plin de Dar bogat, i purttor de lumin, slluindu-te n locuri cinstite, cinstit ai petrecut, ducnd suirile ctre faptele cele bune, Fericite. iind n d r e p t a t cu tria Duhului, ai alergat la grdina purttorului de Dumnezeu Hariton, ntru care petrecnd, ai fost lucrtor de cele sfinte.
S la v ..

umina cea dumnezeeasc i zritoare de lumin, artat sa slluit n inima ta, printe Ioane fericite.
i a c u m , a N sctoarei :

u singur celor de pre pmnt mai pre sus de fire, te-ai fcut mijlocitoare de cele bune, Maica lu i Dumnezeu. Pentru aceasta bucur-te stri gm ie.
Irm o s u l:

yy

yy

e veselete de tine Biserica ta Hristoase, strignd: Tu eti puterea mea, Doamne, i sc p a r e a i ntrirea".
Sedealna, glasul al 8-lea. P o d o b ie : Pre n elep ciu ne a i C u v n t u l ..

nstreinndu-i cugetul tu de cele pmnteti, prea cu vioase, pre acesta l-ai pironit ntru buntile cele cereti, Ioane, i ai dobndit de acolo lumina cea prea luminoas.
i a c u m , a N s c to a r e i:

D in tine Preacurat de D u m nezeu druit sa artat nou Soarele dreptei Hristos, i cu lumina a luminat pre cei ce e deau din nceput ntru tria ntunerecului.

nindu-i sufletul de dum nezeeasca dorire fericite, te-ai nstreinat,i lsnd ndestularea mncrei, i desftarea vieii, cinstit ai locuit n prile cele streine, i prin durerile nfrnrei vetejindu-i trupul tu, i petrecnd n sihstrie brbtete, ai ajuns ctre svrirea faptelor celor b u n e , prea cu vioase Ioane. Pentru aceasta strigm ctre tine: Roag-te

L U N A A P R IL IE

lui Hristos Dumnezeu, iertare de greale s druiasc celor ce cu dragoste cinstesc sfnt pomenirea ta.
S ia v , i a c u m , & N s c to a r e i;

i luminndu-te cu vrsarea Iuminei Printe, ai vieui t ntru nfrnri i n faptele c e l e bu ne, de Dumnezeu nelepite. instreinndu-te de patrie i de ai ti, i prin nevoina cea de bun voie, lund Crucea, te-ai a p r o p i a t ctre Hristos, de Dumnezeu nelepite feri cite.
Slav...

Sufletul meu cel smerit Fecioar, carele acum se cu fund ca un fr de ocrmuire, n viforul ispitelor vietei, ceea ce eti cu totul fr prihan, i se arat plin preste msur de povara pcatelor, i se primejduete s caz n fundul iadului, apuc nainte, N sc toare de Dumnezeu, cu rug ciunea ta cea fierbinte, i l mntuiete dndu-i liman bine linitit, ca s strig tie cu cre din: Roag-te l u i Hristos Dum nezeu s-mi dea mie ier tare de greale, c pre tine te am ndejde eu robul tu.
A C ru c e i, a N s c t o a r e i;

Artndu-te tuturor mort, prin purtarea cea de viea pur ttoare, cu nfrnare ai petre cut, ctre carea te-ai i mutat Ioane prea nelepte.
i a c u m , a N s c t o a r e i:

D i n sngiurile mele om te-ai fcut, iar din sngiurile tale pre oameni i-ai ndumnezeit, i te-ai pogort ca un prea bun cutnd pre cei ce sau stricat prin mncare, strigat-a de de mult cu plngere cea fr priha n, plngnd pre Hristos, cnd er spnzurat pre Cruce. Pre carele vzndu-1 omort vrsa izvoare de lacrmi, zgriindu-i obrazul i slvindu-1 pre dnsul.
P e a s n a 4-a, I r m o s :

el mai pre sus de fire sa slluit n pntecele lu cel priimitor de Dumnezeu Fe cioar, acesta i dup natere cu puterea cea dumnezeeasc te-a pzit pre tine Fecioar.
P e asn a o-a, Ir m o s : T u D o a m n e l u m i n a mea...

rin singurtate ctigndu-i cuget curat Printe, prin puterea sfntului Duh ai scpat de cursele vrjmaului.
S la v a ...

Intru Darul cel Dumnezeesc, ntru nelepciune i ntru nvtur artat de D um ne zeu petrecnd, ai fost preot sfinit prea fericite.
i a c u m , a N s c to a re i:

Pentru dragostea chipului tu...

rnindu-te n prile cele Dumnezeu luminate,

oate neamurile cu bun credin te |fericesc pre tine

IN N O U S P R E Z E C E Z I L E

155

Preacurat, ca pre ccea ce ai nscut mai pre sus de fire pre Cuvntul cel cu adevrat fericit.
Peasna 6-a, Ir m o s : Jertfi-voiu ie...

acndu-te rvnitor dumnezeetei nelepciuni, teai ncununat dela dnsa cu cununa darurilor, i cu toate chinurile ai fost ucenic al lui Hariton cel purttor de lu min.
S la v ..,

A c e s t a de m ic pornindu-se de poft dum nezeeasc sa lipit de Dum nezeu, i prsind desftarea i mndria lumei, i n strein n d u -se dela patria sa i dela ru deniile sale, i ridicnd Crucea, a mers n ar strin i necunoscut, pentru D o m n u l , carele sa n strein a t i sa n s cut n p m n t strein, i sosind la cins titele locuri, a mers la mnstirea feri citului H a r i t o n . i svrind tot felul de fapt bun, sa mutat din cele dearte ctre venicile i fericitele lcauri. Iar de v rem e c acest prea cuvios l o a n a vieuit n tru acea peter veche, slujind n biserica peterei, pentru aceea i al vechei peteri a fost n u m i t
In tr u aceast zi, p o m e n ire a sfn tu lu i sfini tu lu i m u c e n ic Palnutie. S t ih : Pre Pafnutie cel a s c u n s n m o r m n tu l p m n tu lu i, N u se cade a-1 a s c u n d e cerei c u v n t u lu i. In tr u a nousprezecea zi, P afnutie n D o m n u l adorm i. n m orm ntul t-

H in lucrarea faptelor ce lor bune, puindu-ti picioarele tale pe piatra lui Hristos, te-ai suit ctre Dumnezeu nelepte, puind suirile n inima ta cu cu get dumnezeesc, Printe.
i a c u m , a N s c to a r e i:

In tru aceast zi, pom enirea sfinilor Socrat i D io n is ie cu sulie m p u n i sau svrit. S t i h : C u sulia tr u p u l celui prea n a lt de d e m u lt m p u n g n d , m p u n g e i a c u m pre doi m u c e n ic i n c vie u in d . In tr u aceast zi, p o m e n ir e a prea c u v io s u lu i

FVin naterea ta, de bleste mul maicei noastre Evei celei dinti ne-am m n t u i t , cci tu Maic Fecioar nscnd pre Hristos, n locul acestuia, ai izvort tuturor binecuvn tare.
Irm osul

p rin te lu i n o s tr u G h e org h ie m rturisitorul episcopul A ntiohiei. Stih : G h e o r g h ie ca o mare a rtu r de p

m n t, S a m u ta t, tot felul de b u n t i n sine avnd.

ertfi-voiu ie cu glas de laud Doamne, Biserica strig ctre tine, de sngele dra c ilo r cur(indu-se, cu sngele cel curs prin milostivire y ydin coasta ta.
7J

I n t r u aceast l u n in 19 zile, p o m e n ir e a prea c u v i o s u l u i p r in t e lu i n o s tr u l o a n Paleolavritul, a d i c d e la L a v r a cea veche. S t i h : C t i g n o u pre l o a n P a le o la v ritu l l-au aflat n g e r ii. i de a fla re a lu i s a u b u c u r a t.

A e s t sf n t er pe v re m e a lupt to r ilo r de ic o a n e , din p ru n c ie fiind dat lui D u m n e z e u . i p e n tr u covritoarea lu i b u n t a t e sa h iro to n isit episcop A n tio h iei din Pisidia. D e c i fiindc cu v i c le a n sfatu l d ia v o lu lu i sa pornit eresul lu p t to rilo r de icoane, i se trim etea seri? sori p re tu tin d e n e a , ca cu grbire toi epis copii sa m e a r g la C o n sta n tin o p o l, sa dus i acesta care nep lecnd u -se a se face de u n c u g e t cu ereticii i a se lepda de n c h i n c i u n e a sfintelor ico a n e, fu osndit la s u r g h i u n e i la rea ptim ire, n tru care i m u r i n d s a m u ta t ctre D o m n u l.

156

L U N A A P R IL IE P easna 8-a, Irmos: M in ile ntinzndu-i...

I n t r u a c e a s t zi, p o m e n ir e a celui d in t r u sfini p r i n t e l u i n o s t r u T r i f o n a r h ie p is c o p u l C o n s t a n tin o p o le i, c r u ia i se face s o b o r u l lu i n sfnta b is e r ic cea m are. S t i h : T r i f o n cel ce u r h r a n a , de D u m n e z e u d o rin d. I n l c a u l lui D u m n e z e u fa a c u m se afl stnd. I n t r u aceast' zi, c u v io s u l S i m e o n I g u m c n u l sfintei m n s t i r i F ilo te u d in m u n t e le A t o n u lu i, cel ce a v e a o s i n g u r h a i n , i u m b l a descul carele a fost i ctitor, n acela m u n t e al Flam u r ie i sfintei T r e im i, c u pace sa svrit. S tih : D e s c u l S i m e o a n e fericite u m b l n d . Preste arpele ce a n e la t pre o a m e n i te afli c lc n d .

i cu trupul i cu sufletul, i cu bun credin nfrunv ^endu-ie Cuvioase, te-ai fcut organ dumnezeescului cuget, i cel mai de aproape al po runcilor, i trmbia cntrei celei curate, cntnd: Binecuvntaji toate lucrurile Domnului pre Domnul, i-l prea nl ai ntru toi vecii. Q
B in e cu v n tam pre Tatl...

C u ale l o r s fin te r u g c iu n i, D o a m n e , m i l u e t e - n e i n e m n t u e t e pre noi. A m in.


P e a s n a 7-a, I r m o s : In c u p t o r u l persesc...

M utndu-te ctre vieaa cea


nemuritoare i ctre fericirea cea fr sfrit, te-ai nvredni cit a dobndi bucuria cea nestriccioas, Fericite, cntnd: Binecuvntai t o a t e lucrurile Domnului pre Domnul, i-l prea nlai ntru toi vecii.
i acum , a Nsctoarei :

u puterea cea dumnezeea sc ca cu o hain mbrcanu-te, ai putut scpa de toat npastea ereticilor, prea feri cite, strignd: Bine eti cuvn tat n B i s e r i c a slavei tale Doam ne.
Slav..,

om nul cel ce sa nstreinat pre pm nt pentru noi, acesta ntru nstreinare artat te-a p zit pre tine, ca pre cel ce stri gai : Bine eti cuvntat n Bise rica slavei tale Doamne.

innalt, b u c u r - t e . Cci prin tine sa dat bucuria, Nsctoa re de Dumnezeu, celor ce stri g : Binecuvntat eti tu ntre femei, prea curat Stpn.
A

c eea ce eti lca sfinfit dumnezeesc al celui prea

i a c u m , a N s c to a re i:

S cutu rn d p r a f u l morei prin naterea ta cea dumne ) zeeasc, ne-am fcut nestriccioi Preacurat, cci ai nscut curat Stpn vieaa cea fi reasc i adevrat, i pururea fiitoare. Pentru aceasta toi ie fericim pre tine Marie Mirea s a lui Dumnezeu.
r .

Irm o s u l: S l u d m , bine s c u v n t m ...

inile ntinzndu-i Daniil gurile leilor, cele deschise n groap le-a ncuiat, i puterea focului a stins, cu buna fapt ncingndu-se, tinerii

IN D O U Z E C I D E Z I L E

157

cei iubitori de buna credin strignd: Binecuvntai toate lucrurile Dom nului pre Domnul". %
G P e a s a a 9-a, I r m o s : H ris to s piatra cea netiat...

m t st-m
INTRU A CEA ST LUN
IN 20 Z I L E . Prea c u v io s u l printele nostru Teodor dela

S O

in nfrnare, mutndu-te ctre Hristos, ai ctigat prea fericit sfrit printe Ioane, i dup moarte te-ai slluit ntru viaa cea fr ptimire i fr durere.
S la v ...

Trihin.
L a D o a m n e strigat-am, P o d o b ie : Stihirile, glasul al S-lea. m inu n e ...

O prea slvit

G i

nvrednicindu-te a te sl lui n pm ntul celor blnzi P rinte, te-ai fcut asemenea siha strilor i brbailor celor purt tori de Dumnezeu, cu cari m preun artat ai i dobndit fe ricit ndulcire prea cuvioase.
i a : u m , a N s c t o a r e i :

zvorul nemurirei ne-ai izvort nou Fecioar nscnd pre Hristos apa cur)iei, cu care ne curim de toat spur cciunea pcatului, Mireas a lui Dumnezeu.
Irm o s u l:

ristos piatra cea netiat de mn, cea din capul un, ghiului, din tine muntele cel nefiat Fecioar sa tiat, adunnd firele cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pre tine Nsctoare de Dumnezeu , te slvim".
S T I H O A V N A P r a z n ic u lu i. l ce alalt s l u j b a Utreniei d u p r e i O t p u s t u l. rn d u ial

uvioase printe Teo dore, dar ales te-ai adus pre tine lui D um nezeu, avnd priveghere de toat noaptea i dragoste, cu getare de Dumnezeu, smerire desvrit, ndejde, credin i curie, milosrdie desvr it, nfrnare adevrat i ru gciune, care te arta ca un stlp foarte luminos. Cugettorule de Dumnezeu printe Teodore, cutnd a te mbrca cu podoab adevra t, i cu mbrcminte de m n tuire, prin cuget bine credin cios, nu ai prsit a nu-i aco peri trupul tu totdeauna cu hain de pr, i ntrindu-te cu p u t e r e a dumnezeescului Duh, ai despoiat mestriile ce lui ce ne-a despoiat pre noi. C a un srac cu duhul te-ai adus pre tine jertf vie i pri nos deplin, i dar cinstit D um nezeului nostru, celui ce sa n trupat din Maic prea curat, i pentru noi a srcit. Pentru aceea ai priimit ndulcirea ce-

158

L U N A A P R IL IE

rurilor, prea fericite, ctre ca rele pururea mijlocete, rugmu-ne s ne miluiasc pre noi.
S la v , i a c u m , a N s c to a r e i:

C u ce ochi voiu vedea sfin it faa ta, eu cel ce mi-am spurcat ochii cu patimile tru pului, sau cum voiu sruta chi pul tu cel de Dumnezeu n chipuit, fiindu-mi buzele spur cate, ticlosul de mine ? i cum m i voiu ntinde eu ticlosul ctre Darul tu cel dumnezeesc minile, care le-am fcut netreb nice? Stpn mntuete-m.
A C ru c e i, a N scto are i:

C u sabia cea nelegtoare tind tu Teodore nvlirile pa timilor, ai ridicat mprotiva lor semne de biruin. Drept aceea te-ai ncununat cu darurile mi nunilor, i cu ale tmduirilor, Cuvioase.
Slav...

D orind de srcia D o m nului Cuvioase, artat ai urt toat mrirea cea de pre p mnt i vremelnic, Teodore. Pentru aceea ai ctigat m rire nepieritoare i luminat.
i a c u m , a N s c to a re i:

S oarele vzndu-te lisuse ntins pre Cruce de voia ta, sa ntunecat, i pmntul sa cutremurat, pietrile sau de spicat, i mormnturile de fric sau deschis, i toate puterile sau spimntat. Iar ceea ce te-a nscut fr de brbat, vzndu-te, cu suspin striga: Vai m ie! Ce este aceasta, ce vz?

ara samana ai zmislit pre Fiul lui Dumnezeu, cu voia T a t l u i , dela dumnezeescul Duh, i ai nscut cu trup pre cel din Tatl fr de Maic, i pentru noi din tine fr de tat, prea curat Fecioar.
P easna 3-a, Irm o s: Se veselete de tine Biserica...

| V

1 t|

burdrile trupului le-ai omort prin nfrnarea cea adevrat, i ai luminat toate ^ puterile sufletului, Cuvioase.

L A U T R E N IE
CANONUL P e asn a

l-a, g la s u l al 4-lea, I r m o s : A d n c u l M r ii R oii...

omenirea purttorului de D u m n e z e u astzi pune S la v ... nainte tuturor credincioilor C u adevrat nu ai datdorflorile buntilor, care trimit mitare genelor tale Cuvioase, mirosul cel bun de tain al D u pn ce te-ai fcut lca deshului, i minuni prea alese.

O stenelele tale nelepte, cu Iacrmi semnndu-le cu ade vrat au dat road de bune spice, care sa adus mpratului tuturor.

IN D O U Z E C I D E Z I L E

vrit lui Dumnezeu, fericite Printe.


i a c u m , a N s c to a re i:

A Crucei, a N s c t o a r e i:

N umai tu Maica lui Dumnzeu te-ai fcut celor de pre pmnt pricinuitoare bunti lor celor mai pre sus de fire; pentru aceea aducem ie cu vntul cel de bucurie.
Irm o s u l:

e veselete de tine Bise r ic a ta Hristoase, strignd: Tu eti puterea mea Doamne, i scparea i ntrirea".
S e d e a ln a , g la s u l al 4-lea. P o d o b ie : Cel ce te-ai n lat...

zndu-te pre C r u c e ceea ce n vremile cele de pre urm te-a nscut cu trup pre tine Hristoase, cel nscut din Tatl cel fr nceput, plngea lcrmnd. Cu ale cruia ru gciuni pentru milostivirea mi lelor, unule prea bunule mult milostive Doamne, ndur-te i mntuete lumea, cel ce ridici pcatele ei.
P easna 4-a, Irm o s: R idicat pre Cruce vzndu-te...
oR t
/ I

rin rugciune nencetat, i prin curie ca un curat apropiindu-te de cel Curat, te-ai sfinit prin Duhul, Teodore. Pentru aceea acum slluindu-te mpreun cu ngerii, cni lauda cea ntreit sfnt Stp nului tuturor, pre careleroag-1 pururea, s miluiasc pre cei ce cu dragoste te laud Cuvioase.
S la v , i a c u m , a N s c to a r e i:

rescut-au mpreun cu tru pul tu frumseile bunti lor, cugettorule de Dumnezeu. Pentru aceea ai nflorit ca un finic, puind naintea turmei tale roduri, care izvorsc dulcea, Teodore. I rin nfrnare i-ai omort patimile, i te-ai a r t a t lca dumnezeesc al sfntului Duh, prin care tuturor ai izvort da ruri de tmduiri, cugettorule de Dumnezeu Teodore.
Slav...

i vtre Nsctoarea de D u m nezeu acum cu nevoin s alergm noi pctoii i smeriii i s cdem cu pocin stri gnd, dintru adncul sufletului: Stpn aj ut-ne milostivin du-te spre noi, srguete c pierim de mulimea pcatelor; nu n toarce pre robii ti deeri, c pre tine una n d e j d e le-am ctigat.

u srcia duhului, i cu strmtoare petrecnd pururea Printe, a c o p e r e a i trupul cu petece de pr, privind numai la avuia c e a nepieritoare i venic.
i a c u m , a N sctoarei:

N eispitit de nunt ai n scut o Fecioar, i dup na tere te-ai artat iar Fecioar.

160

L U N A A P R IL IE

Pentru aceea cu glasuri nen nite valuri prin lucrarea nfrcetate cu credin n e n d o i t nrei ntru rbdare, bine ocrs t r i g m ie: Bucur-te St- j muind-te cu linitea lui Hri pn. j stos Printe.
P e a s n a 5-a, Ir m o s : Tu D o a m n e l u m i n a m ea... Slav...

encetat socotind de cea li D oam ne ai ntrit pre sul morei, i splai patul cu lasihastrul tu, tu l-ai ncins I crmi i cu suspinuri, i cu fri pre el cu putere i cu brb-c|slujind Domnului totdeauna ie mprotiva lupttorului. ! printe Teodore. D e tine D oam ne dorind i acu m , a N scto are i: Cuviosul ntru sihstria lui, ie * minune mai nou de ct sa adus artat pre sinei, ca o toate minunile, c fr ispit jertf fr prihan, prin focul brbteasc Fecioar priimind iniranarii. n pntece pre cela ce toate S la v ... le pzete, le-a cuprins nu ca n sete i n foame cutnd n strmtoare. pre D om nul, Teodore te n Ir m o s u l: dulceti acum de izvorul desJertfi -voiu ie cu glas de ftrei m preun cu cetele culaud Doamne, Biserica strivioilor. g ctre tine, de sngele dra i a c u m , a N s c to a r e i: c ilo r curindu-se, cu sngele P r e tine arm nenfrnat cel curs prin milostivire din asupra vrjmailor te punem coasta ta. nainte, pre tine ntrire i n C O N D A C , glasul al 4-lea. dejde mntuirei noastre te am P o d o b i e : Artatu-te-ai astzi lumei... c t i g a t , dumnezeeasc M i Artatu-te-ai prea luminat reas. cu vieaa nelepte Teodore, P e a s n a 6-a, I r m o s : socotind petecele cele de pr Jertfi-voiu ie cu glas... mai mult dect visteriile cele geile vrjmaului le -ai mprteti de pre pmnt. sfrmat Cuvioase, otindu-te mprotiva lui cu armele Pentru aceasta ai i dobndit haina cea cereasc, roag-te s m e r i r e i , i cu ajutorul lui pururea pentru noi, prea cu Hristos, ai priimit biruin Teo vioase. dore. In tru aceast lu n n 20 de zile pom enirea prea Patimile ispitelor le-ai le c u v io s u lu i p r in te lu i nostru T e o d o r T r ih in . pdat departe Cuvioase ca pre

T
r A

IN D O U Z E C I M o r i tu p r in t e carele p r in h a i n de p r ai s u r p a t Pre cel ce cu h a i n de fr u n z e pre s tr m o i i-a m b r c a t . * T e o d o r e n t r u a d o u z e c e a zi SutLetul t u cel m a re de tru p se osebi. "

D E Z IL E

161

l!l A nastasie, dar pentru tine ce v o iu scrie ? Carele p e n tru H risto s ai grbit a m u ri de sabie. In tr u aceast zi p o m e n ire a sfn tu lu i apostol Zacheu.

cest fericit dndu-se spre toat rb darea i petrecerea grea, ngheat de frig i de ger, i acoperea trupul cu m br cminte de pr aspr, dintru care, sa nu mit i Trihin. Drept aceea a descoperit i nelciunea dracilor. i mormntul su este izvortor de mir, spre toi ci nzuiesc la dnsul cu dragoste, i-i iau sufleteasca i trupeasca tmduire.
In t r u aceast zi, p o m e n ir e a sfinilo r m u c e n i c i : V icto r, Zotic, Z i n o n , A c h in d in , Chesarie, Severian , H r is to fo r , T e o n i A n t o n i n . * m p r e u n a cu A c h in d in pre p a tru b ia o m o a r , C a ri d in p r im e jd ia rtcirei sc p ar. Plini de p r a fu l cu s n g e cel d in cuptor, S a u a p r o p ia t de H risto s cei depe l n g H ris tc ^ r.

S tih

N u i zice pogoar-te, ci sue-te, Z a c h e e , H risto s la Cer chem ndu-te,

In tr u aceast zi, p o m e n ire a prea cu v io s u lu i A ta n a s ie carele a zidit M n s tire a d in M e teor, cu pace sa svrit. ^ l!h * T u A tan asie piatra M eteorul ai zidit, Cel ce ctre piatra cea din capul u n g h iu lu i ai cltorit. In tr u aceast zi, p o m e n ir e a prea c u v io s u lu Iosaf, m p r e u n sihastrul cu p o m e n itu l cuvios A ta n a s ie d in M eteor cu pace sau svrit.

Stih *

* Iosafe n ceruri m p r e u n

cu A tanasie de oste-

fiind. sa A c u m d n u ii ca cei ce m p r e u n nele v ai fost m p rtit.

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne, miluete-ne i ne mntuete pre noi, Amin.
P easna 7-a, Irm os : In c u p to ru l persesc...

cetia toi, au svrit lupta muceniei pe vremile lui Diocliian ru credin ciosul, cnd i mult ptimitorul mucenic al lui Hristos G keorghie fiind prins se muncea, t n vremea muncilor svri prea mrite minuni. i Victor, Achindin, Zotic, mpreun cu Zinon, i Severian, vznd pre sfntul Gheorghie, ntins pe roat, i ntru nimic vtmndu-se cu un glas sau mrturisit pre sine cretini, c rora li sau tiat capetele de sabie. Iar Hristofor, T e o n a i Antonin, fiind cei mai de aproape pzitori ai mpratului, i cari stau naintea lui, ntru una din zile, n vremea ce se certa marele Mucenic cu cruzime, vznd nvierea elinului celui mort, ce ndat sa fcut prin rugciune i prin chemarea lui Hristos Dumnezeu, degrab acetia aruncnd brele i armele lor naintea mpratului i a toat pri velitea, au mrturisit pre Hristos c este Dum nezeu adevrat. Pentru care fiind prini i-au pus la nchisoare. Iar dup cteva zile stnd naintea tiranului fur spnzurai i strujii, i coastele li sau ars cu fclii aprinse. i n sfrit fiind arun cai n foc, au priimit cununa muceniei.
In t r u aceast zi, s f n tu l sfin itu l m u c e n ic A n a s ta s ie al A n tio h ie i.

fj tarul lui Dumnezeu cel ce odinioar a dat rou tineri lor n cuptor, acela a vetejit cuptorul patimilor tale Printe, vrsnd ploaie de rcoreal preste tine, ca dintru un nor. C u sudori amestecnd praele lacrmilor, prin Darul lui Hristos le-ai fcut scldtoare Cuvioase, ntru care splndu-te, ai ters ntinciunile pa timilor, njelepte Printe.
Slav...

^n cuptorul lacrmilor ar znd patimile trupului, cu totul te-ai artat curat prea luminat ca aurul, strlucind cu daruri dumnezeeti ntru slava D um nezeului nostru, printe Teo dore.

162 i a c u m , a N s c t o a r e i:

L U N A A P R IL IE

dumnezeesc l ca cel prea sfinit al celui prea nalt, c prin tine sa dat bucu ria, Nsctoare de Dumnezeu, celor ce strig: Binecuvntat eti tu ntre femei prea curat btapana.
O f v /v w

B ucur-te

crurile Domnului pre Domnul, i-I prea nlai ntru toi vecii.
i a c u m , a N sctoarei:

O 9 (

P e a s n a 8-a, I r m o s : M in ile n tin z n d u - i...

iind m podobit prin nele gere cu o b i c e i u r i l e bu ntilor, ai suflat n lume bun mirosirea lor, Cuvioase, i m i rurile minunilor tale le trimii tuturor credincioilor, cari stri g lui Hristos: Bine cuvntai toate lucrurile D om nului pre D om nul, i-I prea nlai ntru toi vecii. tre Dumnezeu ntinzndu-i minile Cuvioase, prin ru gciunile tale ai legat gurile h i a r e l o r celor nelegtoare, care sau ridicat asupra ta P rinte, i veselindu-te cu cuget curat ai cntat: Bine cuvntai toate lucrurile Domnului pre D om nul, i-l prea nlai ntru toi vecii.
%

N umai tu Fecioar curat n toate neamurile te-ai artat Maica lui Dumnezeu, tu te-ai fcut lca Dumnezeirii, Prea curat, nearzndu-te de focul luminii celei neapropiate. Pen tru aceea toi bine te cuvntm, Marie Mireas a lui Dumnezeu.
Irm o s u l: _ S l u d m , b in e s cuv ntm ...

9 9
V*

9 *

e >
X

O e)

y inile ntinzndu-i Daniil, gurile leilor cele deschise n groap le-a ncuiat, i puterea focului a stins, cu buna fapt ncingndu-se tinerii cei iubitori de buna credin, stri c n d : Binecuvntai toate lu crurile Domnului pre D om n u l" .
Peasna 9-a, I r m o s : Hristos piatra cea netiat...

orind s aibi vieuire n ce ruri, te-ai slujit cu bunt ile ca cu o scar, prin carea ai ajuns acolo, i ai ctigat ceea ce ai dorit printe Teodore. C a s buntjilor te-ai fcut Printe, ntru care sa inut cre dina, ndejdea, dragostea i curia. Pentru a c e a s t a te-ai mutat prea ales plin de bucu rie, Cuvioase.
Slav...

e >
8 8

B in e c u v n t m

pre T a t l...

Ridicatu-te-ai Cuvioase de pre pm nt la Cer, din strm toare la lrgime necuprins n lcaurile sfinilor, n loc de hain proast mpodobindu-te cu vison, printe Teodore, stri g n d : Binecuvntai toate lu

ci

9 O

U nde sunt mulimile cuvio ilor i cetele drepilor, unde

>

adu mulimea sfinilor nrile celor nti nscui, acolo Printe, aduti aminte de totdeauna
i acum , a N sc to a rei:

T u eti p o d o ab a tuturor ce lor ce se laud cu tine, tu eti veselia lumei, i dulceaa inimei noastre a robilor ti, tu eti n dulcirea i dorirea celor ce te laud, M aic Fecioar prea curat.
Ir m o s u l:

unde este mergtorul naintea tuturor Iisus, nencetat uifndu-te la dnsul Printe, i v znd cele ce vd ngerii. pielea lundu-Ji-se, i n foc aruncndu-te, i la hiare dndu-te, i n temni nchi /X zndu-le in ni uite zile, prin
*

dumnezeeasca putere ai rmas cu gnd nesupus, vrednicule de laud, i ai svrit nevoinfa, ptimind dupre lege, sfinjite purttorule de minuni, cela ce eti ntocmai cu ngerii. P r e Disiderie, pre Procul, pre Sosson, pre Fausf, cu Eutihie, i pre Ianuarie cel puru rea pomenit, i pre neleptul Acution, cu un glas s-i cin stim, ca pre nite nfelepfi lucrtori de cele sfinte, ca pre nite mucenici purttori de chinuri, ca pre nite ceteni ai sfintei ceti i ca pre unii ce sunt rugtori adevrai pen tru cei ce-i fericesc pre dnii.
A lte stihiri a l e s l n t u l u i T e o d o r , g la s u l al 4-!ea. P o d o b ie : Dat-ai s e m n celor ce...

H risto s piatra cea netiat de mn, cea din marginea unghiului, din tine muntele cel netiat Fecioar sa tiat, adunnd firele cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pre tine Nsctoare de Dum ne z e u te slvim".
i cealalt s lu jb a Utreniei dupre rnduial, i Otpustul.

INTRU A C E A S T LU N .
IN 21 DE Z IL E . S f n t u l s fin itu l m u c e n i c I a n u a r ie i cei m p r e u n c u d n s u l ; i s f n t u l s fin itu l m u c e n ic T e o d o r cel d in P e r g a P a m filie i. La D o a m n e strigat-am , S tih irile , g la s u l al 4-lea. P o d o b i e : C a pre u n viteaz...

S tnd naintea divanului ce


lui fr dreptate, nedumnezeirea idolilor ai nfruntat, mare mucenice Teodore, i fr drep tate ai fost btut, i ntinzndu-te pre grtar ars, i cumplit arzndu-te, te-ai stropit cu roua Duhului celui ce cu trie te-a ntrit pre tine, ca s risipeti iu}imea mprotivitorului.
fcvsa>y>fv/ai ntc%

j:, reot dupre lege te-ai ; fcut, ptimitor prea > sfinit, o Ianuarie, nu cu sngele altuia, ci mai ales cu al tu, intrnd la ceruri

164
w f t

L U N A A P R IL IE

o: c>
i

C ru a Dumnezeului nostru d e s c o p e rit te-ai artat, p u r t n d pre Dre acesta n in im a ta

'o > < s e o

o @

cea curat Fericite, i legat fiind de crua, pre cei ce te-au legat pre tine, i-ai deslegat din legturi, ii legi de dragostea lui Hristos, cu cari m preun fiind aruncat n cuptor, nu te-ai ars Teodore, slvind cu dnii pre Dom nul, vrednicule de m i nune. Asemnndu-te celui ce i-a ntins minile pre Cruce, te-ai rstignit fericite Teodore, i ai fost spnzurat trei zile, pn cnd i-ai dat sufletul n m i nile lui Dumnezeu, i ai svrit curgerea ptimirii, Verhovnice al mucenicilor, stlpul cel din ti al Bisericii, nfrumsearea credincioilor, i m preun lcuitorule cu ngerii.
S la v , i a c u m , a N s c to a r e i:

sulia, plngnd striga: Ce este aceasta fiul meu ? Ce i-au rs pltit ie nemulmitoarele no roade, pentru buntile cele ce ai fcut lor? i te srgueti s m faci pre mine lipsit de fiu, prea iubite! M minunez bunule ndurate de rstignirea ta cea de bun voie.
T r o p a r u l, g la s u l al 4-lea. D u m n e z e u l p r in ilo r notri. .

" * '

H l l ' *

>

| n a . II. ill

1.1||

InlilBl!

1 11

I i l . |

|.||

. ^ T | .

* 7 1 * 1

e
40

LA

U T R E N IE

C A N O N U L S f n t u lu i Ianuarie . A l c r u i acro stih la Greci este acesta: V o iu l u d a ceata cea veselitoare a m u c e n ic ilo r Peasna l-a, g la s u l al 4-lea, Ir m o s : Pre v o e v o zii cei tari...

< 2
V

< ? < 2 o e e e >s . 6 e s o < 2

R oureaz Stpn cu adn cul milostivirei tale i inima mea cea ars de zduful pati milor, ca o milostiv, adap-o Fecioar, i m f rogu-m, ca nencetat s izvorasc praele umilinei, prin care s m n vrednicesc mngerei, cari vor dobndi cei ce plng cu ade vrat inim, Preacurat.
A C r u c ii, a N s c t o a r e i:

iind mpreun cu otile n gerilor celor fr materie, i de mprtirea luminei celei neapuse luminndu-te Sfinite, la suflet, lumineaz-mi inima mea celui ce-i laud astzi praznicul cel purttor de lumi n, fericite Ianuarie. D in pruncie ai fost cu totul prea sfinit, crescnd mpreun cu buntile i primind ungere sfinit, te-ai preoit, pstorind norodul, i cu sngele muceniei luminndu-te ai strlucit mai mult dect soarele, prea cuvioase. Luminndu-i-se inima cu lumina cea dumnezeeasc, brbtete ai intrat la lupt, avnd rvn dumnezeeasc, i sur pnd toat nelciunea ido-

C e a prea curat vznd r stignit pre Hristos iubitorul de oameni, i coasta ptruns cu

IN D O U Z E C I I U N A

DE Z IL E

leasc, ai priimit cununa biruin ei, pururea pomenite.


A N s c t o a r e i:

nelciunea arpelui, prea cu rat Fecioar.


P e asn a 3-a, Ir m o s : A rc u l celor puternici...

Fericit este norodul cel ce te slvete pre tine cu adev rat Maica lui Dumnezeu, i te fericete pururea Nsctoare de Dumnezeu, precum ai zis mainainte, proorocind cu sfin ire, cnd purtai pre Hristos n pntecele tu Preacurat.
A lt C A N O N al Peasna s f n t u lu i T e o d o r l- a , g la s u l al 4-lea, I r m o s :

D eschide-voiu g u r a mea...

ar bine plcut i iubit st pnului, i podoab muce nicilor te-ai artat Teodore. Pentru aceasta ca un dar cn tare aduc fie, d-mi ajutorul tu. iind m podobit cu duhul, i nfrumsefat cu trupul, ai deprtat pre cel viclean, i pre acesta vtmndu-1, ai primit cununa biruinei.
S la v :

iind nflorit cu lumina sfn tului Duh, dnjuiaun mijloculcuptorului,asemnndu-te cu cuvioii tineri cei mai de nainte, prea fericite. ete de puteri sfinite dntuiau mpreun cu tine n mij locul cuptorului, cu cari mpre un ludai pre Fctorul de bine, rmind nears de foc, cugettorule de Dumnezeu. vnd pre Hristos ntru aju tor, stnd n mijlocul tiranilor, erai fr fric; i rbdnd munci, te-ai artat mucenic prea slvit.
A N s c to a re i:

umpe lanurile pcatelor mele, Mireas a lui Dumnezeu, ceea ce ai rumpt legturile iadului cu naterea ta, i toate le-ai umplut de bucurie.
Alt C a n o n , Irm o s : Pre ai ti cntrei...

Biruind graiurile celui ru credincios, Teodore, descope rit te-ai artat pre tine plcut Dom nului, i ostai mpratu lui Hristos, i mucenic des vrit.
i a c u m , a N s c t o a r e i:

* < e l neapropiat cu firea slluindu-se n pntecele tu, ne-a artat pre noi lcuitori raiului prin negrit milostivire, din care am fost izgoni{i prin > ^7/C V

F cndu-te lca dumnezeescului Duh, nfelepte, ai surpat capitile idolilor cele pierz toare, i cu cuvinte ai nfruntat aducerile cele spurcate ale ce lor frdelege, Teodore. C u mnie btndu-te jude ctorul cel frdelege, ca pre unul ce nfriai legile Dumne zeului nostru, Teodore;
n m i c v ra i / Y ie v / a i r s

ta

166

L U N A A P R IL IE

carele vzndu-1 naintea ta, ai rmas necltit.


S la v ...

C u osrdie te-ai pus n tigae ars, i te-ai aprins de dumne zeeasc dragoste teodore, aprinzndu-te cu rvna lui D um nezeu celui atotiitor.
i a c u m , a N s c to a r e i:

motenitorul fericirei acestuia, ca pre cel ntocmai mucenic al lui Hristos Dumnezeu, venii s-l ludm prznuind acum cinstit pomenirea lui, i s stri gm ctre dnsul: Mare muce nice Teodore, roag-te ca s se druiasc nou iertare de greale.
i a c u m , a N sctoarei:

fr de ani cu firea sa vzut din tine sub ani, nscndu-se cu adevrat asemnarea trupului, v z n d m ai nainte, prin milostivirea cea negrit pcatele mele n ani.
Ir m o s u l:

C el

F^e ai ti cntrei Nsc toare de Dumnezeu, ceea ce eti izvor viu i ndestulat, cari 7 > sau mpreunat ceat duhov niceasc ntrete-i, i ntru J y dumnezeeasc slava ta, cunu n ilo r slavei nvrednicete-i.
yy yy

N u vom tcea nici odat noi nevrednicii, a vesti puterile tale Nsctoare de Dumnezeu. C de nu ne-ai fi prtinit tu, cine ne-ar fi mntuit pre noi dintru attea primejdii? Sau cine ne-ar fi pzitpn acum slobozi? Nu ne vom deprta de la tine Stpn, c tu mntueti pre robii ti pururea de tot felul de ruti.
A Crucei, a N sctoarei:

S e d e a ln a , g la s u l al 4-lea. P o d o b ie : C el ce te-ai nlat...

C u vpselelesngiurilortale vpsind haina Preoiei, o ai artat mai luminoas, slug a lui Hristos. Drept aceea te-ai suit la venicile lcauri, izvo rnd noianuri de tmduiri ce lor ce te cinstesc, i rugndu-te totdeauna lui Dumnezeu, s dea tuturor iertare pcatelor.
t &

C eea ce n vremile cele de pe urm te-a nscut cu trup, Hristoase, vzndu-te spnzurat pre Cruce pre tine cel nscut din Tatl fr nceput, striga: Vai mie prea iubitul meu Fiu! Ce rspltire i-a dat norodul jidovilor? Ci, scoal-te i mn tuete pre cei ce au crezut n tru tine, ca un iubitor de oa meni.
Peasna 4-a, Ir m o s : Pentru dragostea chipului...

S la v , a s f n t u lu i T e o d o r .

P re cel cu un nume numit darului Mntuitorului, pre

re Sosson levitul i purtJL torul de chinuri, i pre cinstitul Faust, i pre marele

N D O U Z E C I I U N A D E Z I L E

167

Procul, i pre Desiderie, toi cu un glas s-i cinstim. N edorm itnd nici cum cu dormitarea necredinei, prin dumnezeeti privegheri, ai adormit gndul cel ru al celor fr de Dumnezeu, mucenice Procule. re ostaii cei viteji ai ade vrului, pre Procul, Faust, Sosson, pre Eutichie i pre Ianuarei, toi s-i cinstim cu laude.
A N s c to a r e i:

vrit ai lepdat pre cei fr de minte, cari nu pzeau cre dina cea dreapt.
Slav...
1

uferind ispitele muncilor celor cu multe dureri, te-ai n- si e > 1 vrednicit a tmdui multe boale, Mucenice, i te-ai fcut mote > nitor lcaurilor celor fr du e 9 rere i vieei, i ndulcirei celei O cu adevrat fr ntristare.

i acu m , a N sctoarei:

<c>6ft)fc> GMdm,G)<a

slvim pre ceea ce una este binecuvntat, prin care cel prea bun, carele sa nscut dintrnsa, cu adevrat, din des tul a binecuvntat pre toi.
A lt C a n o n , Ir m o s :

r durere ai nscut pre Dumnezeu cel fr de trup, pre cel ce a deslegat durerile strmoaei Evei, i a mntuit din durerile iadului, pre pc toii cei ce aveau viea cu du rere.
P easna 5-a, Irm o s: T u D o a m e n e lu m i n a mea...

pre figae, nges rul din Cer stnd nainte, te-a rourat, pzindu-te pre tine ne ars, Teodore. Prin curgerile apelor, cu cutremur i cu sunet i cu nfricoate artri. ucrnd tu minuni, Dioscor cel nvat cu nelciunea, ndat ca o piatr tvlindu-se ctre credin, sa numrat n ceata mucenicilor, ca cel ce sa sfrit prin foc. a un pzitor poruncilor Ziditorului te-ai pus n temni, i ai pzit lui D um nezeu cre dina, care din pruncie ai avut, i cu nelepciunea cea des-

C e la ce ad e n slav...

9 a

G )

u snge sfinit ai fcut hai na ta mai luminoas, i la Biserica cea de sus te-ai suit ca un preot, prea fericite. urgnd la pmnt sngele tu cel de mult pre, sa fcut ru de tmduiri, care usuc praele patimilor, Printe. i:1clia cea cu ease lumini a mucenicilor luminnd a ars zecimile de mii ale dracilor, iar pre credincioi i luminea z cu dumnezeescul Dar.

9 o

o e > A N s c to a re i: 0 ss 2 L udmu-te pre tine Ns > ctoare de Dumnezeu, 9

168

L U N A A P R IL IE

care a rsrit celor dintru ntunerec lumin neapus, St pnul tuturor, i cu dragoste te fericim.
A lt C a n o n , I r m o s ;

P easna 6-a, I r m o s : Venit-am n tru adncurile...

S p im n t a t u - s a u

to a te ..

Jnelciunile nedumnezeirei ai nfruntat, pentru aceasta fiind legat de o cru, ai rmas n treg, ridicndu-te cai de foc ca pre s l v i t u l Ilie, Teodore. f|/niindu-se cel frdelege, te-a aruncat pre tine dimpreun cu Socrat i cu dumnezeescul Dionisie, ntrun cuptor ars cu carii m preun ai cntat cnta rea proorocilor cea sfinit, ca un viteaz Teodore.
S la v ...

jJHf'ulimea clctorilor de le ge, vzndu-te c faci mi nuni" cu cuvinte, nvtorule de cele sfinte, alerga ctre f ctorul cu tot sufletul, luminndu-se minunat. rtatu-te-ai lerarhe, i mai nainfea sfritului, i d u p dumnezeescul tu sfrit fc tor de mulime de minuni, cci din pruncie ai luat Darul sfn tului Duh. fiin n trei fee cinstind Printe, ai slricat nelciunea dumnezeilor celor muli, i chinuindu-te, te ai numrat cu adunrile cetelor celor nenu mrate.
Q
A N s c t o a r e i:

Jjumnezeescul Dionisie m preun cu viteazul Socrat, cei ce n mijlocul cuptorului sau rnit cu sulia, ntru cntri s se laude, ca nite tari mucenici, cei ce sau plecat dumnezeetilor nvturi ale Iui Teo dor.
i acum ,

re facerea de bine a oa SP menilor sa ntrupat Dumnezeu Cuvntul din curate sngiurile tale, pre carele roag-1 nen cetat Maica lui Dumnezeu, s se mntuiasc sufletele noa stre.
A lt C a n o n , Irm o s : nelepii lui D u m n e ze u ...

e e a c e c u adevrat eti prea curat, una de D um ne zeu Nsctoare, ntrete-m ca s stpnesc patimile cele ce m au robit pre mine, ca bucurndu-m, cu cuget curat s te fericesc pre tine mntui rea credincioilor.

N s c t o a r e i:

u dumnezeeasc pogor rea ^ngerului sa stins vpaia cuptorului, iar inima ta prea fericite umplndu-se de ndrsneal, se rcoria, cu chemarea cea ctre Ziditorul. A uzind muncitorul graiurile

N D O U Z E C I I U N A D E Z IL E

cele sfinte ale celeia ce te-a n scut pre tine, sbiei o a dat pre dnsa, svrindu-i curgerea cu dumnezeeasc mucenicie.
S la v ...

n tru aceast lu n n 21 de zile, pomenirea s fn tu lu i sfinitului mucenic Ianuarie episcopul, i cei m p r e u n cu d n s u l: Procul, Sosson, i Faust D iaconii, Disiderie Citeul, Eutihie, i A cution. S t i h : Pre Ianuarie viteazul brbat, L u n a lui Ianuarie l-a vzut tiat, m p r e u n cu Procul pre Sosson, nc i pre Faust, Procule plecndu-se sabia i-a tiat. Disiderie d n d g ru m a zu l sbiei, A suferit terea i sa nfat D o m n u lu i. A scult glasul lui Acutie. Ce zice, sufere m p r e u n cu mine tierea E u tih ie , n a douzeci i u n a zi, Ianu arie tierea cap u lu i suferi.

D o r in d F ilip iacas moar dim preun cu fiul, cu grbire a venit nechemat naintea di vanului, i a priimit mrirea mucenicilor.
i a c u m , a N s c to a r e i:

rat muntele cel sfnt, iat puitoarea de mir a Duhului, i podul carele trece pre tofi c tre Dumnezeu, Nsctoarea de Dum nezeu Fecioara, pre care o slvim.
Ir m o s u l:

ugettorilor de Dum ne z e u , svrind acest praznic dumnezeesc, i cu totul cinstit al Maicei lui Dumnezeu, venifi s plesnim cu minile slvind pre Hristos, cel ce sa nscut dintru dnsa".
C O N D A C , g la s u l al 3-lea. P o d o b ie F e c io a r a astzi...

ungerea preofiei i cu sngele muceniciei vafi m po dobit mrite Ianuarie i Teodo re, i ntru cele de sus lcuind, pretutindenea strlucii. C u tai spre noi, cei ce am venit n Biserica voastr, si ntrnsa ne ncetat strigm: Pzi|i-ne pre noi pre tofi, rugnd pre D um nezeu cel i u b i t o r de oa meni.

j\ c e tia , au fost n zilele mpratului D io cliian i a lui T im o te iu stpnitorul C am p aniei, cari sau dat la multe munci, i m ai pe urm nenfricoindu-se, nici plecndu-se poruncilor pgneti, li sau tiat capetele. Ia r arhiereul Ianuarie fu b gat n cuptor, i mntundu-se dintrnsul, i sa tiat vinele, de aceea tindu-i-se i lui capul cu sabia, i priimi sfritul. Iar o oarecare femee vduv, anum e M aximina, avnd num ai un fiu unul nscut, carele se n tm p l de muri, i plngnd ea fr m n g iere, pentru lipsirea lui. M a i pe urm i veni n fire oare ce, i cutnd deasupra la ua bisericei, vzu o pnz n care era zugrvit chipul sfntului Ianuarie. i aducndu-i ea am inte de ceea ce fcuse oarecnd proorocul E lise u , de a nviat pre feciorul S a m a r ite n c ii, pornindu-se dela Dumnezeu, fcu i ei a s e m e n e a ; c tocmindu-i binior trupul copilului, n ch ip u i i asemnarea sfntului Ian u arie, i puse la ochii copilului ochii icoanei sfntului, i la urechi i la gur, i alctuind asem enea i alte mdulri, zicea cu plns i cu fierbini lacrmi: R o b u l lui D u m n ez eu fie-i m il de mine, i nviaz pre fiul meu, c-mi este sin g u r nscut Iar S f n tu lu i fcndu-i-se m il de dnsa l-a dat pre copil viu femeei nevzut. Aceast m in u n e vzndu-o toi, ci se strnser la n g rop area copilului, sau cutremurat sl vind i binecuvntnd pre Dumnezeu.
n tru aceast zi, ptimirea sfntului sfinitului m u c e n ic T e o d o r celui din Perghia Pamfiliei i celor m p r e u n cu dnsul.

170

L U N A A P R IL IE !

S t i h : T e o d o r e , p rta p a tim e i te-ai artat, A c e lu i ce a p t im it i dect p a tim ile este m a i n a lt.

I n tr u m p r ia lu i A n to n in , st p n in d T e o d o t i g h e m o n u l n P e r g h i a P a m filie i, a le g e a la r n d u ia la osteasc pre tin e r ii cei fr u m o i i tari cu tr u p u l sp re s lu jb a m p r te a s c . D e c i cu acei de b u n n e a m t in e r i au lu a t m p r e u n i pre acest fe ric it T e o d o r , fr u m o s la vedere i la ig h e m o n u l T e o d o t l-a d u s ; ia r i g h e m o n u l a pus pre d n s u l ca i pre c e ila li tin e ri s e m n u l cel ostesc. I a r s f n tu l T e o d o r pre s e m n u l a c e la n d a t l-a a r u n c a t d ela sin ei, z ic n d : E u n s e m n a t s u n t din p n te c e le m a ic e i m ele, cu m p r a tu l m e u cel ceresc, cu D o m n u l l i s u s H r is to s , i n u v o esc ca s fiu osta la a lt m p ra t. i l-a n t r e b a t pre el ig h e m o n u l: c ru ia m p r a t te-ai f cu t o sta ? R s p u n s a S f n t u l : M a m f c u t osta a c e lu ia ce a f cu t C e r u l i p m n tu l. i n d a t i g h e m o n u l cu n o sc n d u -1 pre el c e cretin , i-a z is : A u n u vei a d u ce d u m n e z e ilo r n o tri j e r t f e ? R s p u n s a S f n t u l : E u d r a c ilo r c e lo r n e c u r a i j e r t f n ic i od at n a m adus, n ic i v o iu aduce. D e c i a p o r u n c it i g h e m o n u l ca s -l b a t p re el, i fo a rte btndu-1, ia r i l- a n t r e b a r e l-a p us n a in te , i i-a z is : A c u m o a r e p le c a tu te-ai, i m a i cu b l n d e e n e v e i r s p u n d e n o u , i te vei n c h i n a d u m n e z e ilo r. R s p u n s a S f n t u l : D e ai fi c u n o s c u t tu pre D u m n e z e u l cel ce te -a f c u t pre tin e, s i n g u r ai fi v o it ca s te n c h i n i a celu ia. i a p o r u n c it i g h e m o n u l ca s a p rin z u n foc, i s a d u c o tig a ie m a r e de fier, i s to p e a s c m u lt sm o a l , p u cio a s i cear, i s pue n tig a e p re m u c e n i c u l go l, i s t o a r n e p reste d n s u l c e le topite. i fc n d u - s e aceasta, de n p ra z n a fcu t D u m n e z e u o m i n u n e p rea slvit. P e n t r u c u n h u e t m a r e rid ic n d u -se , i fcn d u -se c u t r e m u r , a crp at p m n tu l n dou n acel loc, u n d e se afla fo c u l i tigaia, i ap m u lt d in c r p tu ra p m n tu lu i a izvort, i a s tin s fo c u l i tigaia, ia r sf n tu l M u c e n ic cu to tu l a r m a s sn to s, i ctre i g h e m o n u l a z is : I a t vezi c n u al p u tere i m e le este lu c r u l acesta, ci al lu i H r i s t o s D u m n e z e u l u i m e u , c ru ia eu s l u j e s c ; ia r tu de voed ca s cu n o ti p u te re a d u m n e z e ilo r ti, cldete a lt f o c i tig a ia ia r o arde, i p o ru n c e te ca p re u n u l din ostaii ti s-l n tin z pre

d n su l n tr u n u m e le d u m n e z e ilo r ti, i atu n ci vei vedea puterea lor, i pre tria cea n tr u toate a D u m n e z e u lu i m eu o vei cunoate. I a r ostaii cei ce-i stau n a in te auzind acestea, au zis ctre i g h e m o n u l : N u D o m nule, s n u ne faci n o u aceasta, ci m ai ales popii d u m n e z e ilo r s-i faci a. P e n tru c de a se m e n e a va asculta tigaia pre popa, ca i pre T e o d o r, i nu-1 va arde pre acela p recu m i pre d n su l. I a r ig h e m o n u l n d at p o ru n c in d s c h e m e pre un pop, l- a n tre b a t pre e l : C u m i este n u m e le ? R s p u n s a popa D io sc o r m i este m ie n u m e le. Z is-a ctre d nsu l i g h e m o n u l : Cu ce fel de v ra j i b u ru ia n se u n g cretinii, i in tra cu n d rz n eal n foc, i neari rm n, p recu m i T e o d o r acu m de foc n evtm at e s te ? R s p u n s - a D io s c o r : C retinii nu su n t vrjitori, ci n u m e le lui H ris to s este a de p u te rn ic n ct unde se c h ia m acela, acolo toat b u r u ia n a i b a sn e le cele vrjitoreti se stric, i dracii se cutrem ur. Zis-a ig h e m o n u l : A u doar m ai tare este H risto s d ect D ia al n o s tr u ? R s p u n s a D io s c o r : D i a i c e ila li d u m n ezei cu dnsul, idoli s u n t surzi, i nesim itori, i te ro g pre tine, n u m sili pre m in e ca s m sui pre tigae, ci de voeti ca s tii puterea lui Dia, pre acela s in g u r m ai ales s-l pui pre foc. Zis-a i g h e m o n u l : i cine poate s o fac aceasta? P e n t r u c cin e va n d rzn i ca s pue pre d u m n ezeu n fo c? Z is-a D io s c o r : P o ru n cete-m i m ie, i eu voiu face aceasta. i de se va m p otriv i m ie Dia, atu n cea l voiu crede pre el, c este D u m n e z e u , i poate s se apere pre sin ei de foc. Zis a i g h e m o n u l : Cu adevrat de acu m n u m ai eti tu pop de vrem e ce u n e le ca acestea asupra d u m n ezeiior le greti. R p u n s - a D io s c o r : A m fost pop, a s e m e n e a ie n tru credina pgneasc, n s vznd acu m pre fericitul T e o d o r de m u n c ile ce i se dau lui de la tine nebiruit, i de foc n ears am cunoscut puterea lui H r is to s , i n e p u tin a m in c in o ilo r dum nezei o am neles, i m am n t rit n tru credina lu i H ris to s , i voesc astzi s m fac m p re u n osta cu T e o d o r . Zis-a ctre dnsul i g h e m o n u l : D a c aa greti Dioscore, apoi su i-te pe tigae, ca i T e o d o r. A tu n cea D ioscor cznd ctre m u c e n ic u l lui H risto s, a zis: R o b u l e a lu i H risto s, adevratului D u m n e

DOU

Z E C I I U N A

D E Z IL E

171

zeu Teodore, roag-te pentru m in e ; i sa rug at S f n tu l pentru Dioscor. Deci a desbrcat pre Dioscor, i pre tigaea cea nfocat n tin zn du- 1, tare a strigat: m ulm esc ie D o a m n e Iisuse Hristoase D um n ezeul lu i Teodor, c cu robii ti m rndueti pre m ine, deci priimete cu pace sufletul meu, i aceasta zicndu-o, a dat d u liu l, i a lu at n tru n ceas cu nuna muceniei, ca i tlharul pre Cruce raiul. D u p svrirea fericitului Dioscor, pre sfntul Teodor l-a aruncat n tem ni. D u p aceea n tru alt zi, de picioare mpiedecndu- 1, i de un cal slbatec legndu-1, l tr pre uliele cetei, g o n in d foarte tare pre calul acela; deci calul fr de rn d u ia l purtndu-se, preste prpstii cznd sa sfrmat, i a perit, iar m u cenicul cu nevzut puterea lu i D u m n e zeu p zin d u se, i d in legare dezlegndu-se, a rmas ntreg i fr de vtmare, toi mirndu-se de o m in u n e ca aceea. Ia r doi d in ostai: Socrat i Dionisie, cei ce legase pre S fn tu l de cal povesteau o ve denie oarecare m inunat. C gonindu-se calul, a vzut o cru de foc din Cer pogorndu-se la mucenic, care pre m u cenicul cel trt l-a lu at n sinei i-l trgea, i l-a pus pre acela n divan n treg. Aceti doi ostai spuindu-o aceasta la toi, au strigat: Mare este Dumnezeul cretinilor. Aceasta auzindu-o ighem onul, a poruncit ca i pre aceea m p re u n cu sfntul Teodor n tem ni s-i nchiz, i gtea u n cuptor trei zile cu foc mare arzndu-1 pre el. D u p aceea n cuptorul acela a aruncat pre m ucenicul, i pre am n d o i ostatii cei ce crezuse n tru H r i stos, pre Socrat i pre Dionisie, i ndat nite rou dumnezeeasc sa pogort de sus, i i-a rourat pre dnii, i vpaia o a rcorit, i edeau S finii n m ijlo cul cuptorului ca n m ijlo cul u n u i vnt rco ros i vorbi u n u l cu altul. Deci i-a adus am inte sfntul Teodor de fericita maica sa, care m ai nainte de trei ani se robise de cei de alt neam, i n ar strein cu alii m u li o dusese, i sa rugat pentru dnsa lu i Dum nezeu, zicnd: D oam ne Iisuse Hristoase, D u m nezeule al m in u n ilo r, arat-mi m ie pre maica mea, precum tu tii, cu dum ne

zeeasc puterea ta. Pentru c doresc ca s o vz pre ea, iar ie toate i sunt cu putin, arat-mi m ie pre aceea, ca i ceilali s cunoasc m ririle tale. Aa S f n tul rugndu-se, se stingea vpaia prea ncet fiindc nc i ploae cu rugciunile M uce n iculu i se pogorse, i foarte a stins cuptorul, i se plecau S finii spre somn n tru dnsul, i acum era noapte. i n vis n g e ru l stnd naintea sfntului Teo dor, i-a zis: N u te m h n i Teodore pen tru maica ta, c iat o vei vedea pre ea, i deteptndu se S fn tu l din somn, a spus prietenilor si vedenia cea din vis. i nc el aceea spuindu-o a sttut n m ijlocul cuptorului maica S fntului, care se n u m ia F ilip ia , i vzndu-i pre fiul su cel iubit, sa bucurat, i l-a srutat pre acela cu dragoste, i pre ostaii cei ce erau m preun cu dnsul, i le-a spus de unde i cum a venit, cu nevzut m n purtndu-se. Iar sfntul mucenic Teodor la Cer m in ile ridicndu-i, m ulm irea cea cuviincioas a dat lu i Dum nezeu. Iar a doua zi ig h em o nu l din somn sculndu-se, a zis ctre ai si: M i se pare mie c nici u n os n a rmas n cuptor de ale lui Teodor i ale ostailor celor aruncai m preun cu dnsul. Acestea acela grindu-le, u n u l din streja rii cei ce pzeau cuptorul, a mers la ig hem o nul, spuindu-i, c vii sunt mucenicii n cuptor, i focul nc de asear tot sa stins, de o ploaie care preste cuptor de sus sa vrsat stingndu-se, i maica lui Teodor dela robie fr de veste venind, ade n cuptor ca n tro cmar cu fiul i cu ostaii vorbind pentru D um nezeul lor. Aceasta auzindu-o ighem onul sa spimntat, i singur sculndu-se a mers la cuptor, i chem nd pre fericita F ilip ia, a zis ctre dnsa: Oare tu eti maica lui Teodor ? Rspuns-a fericita: E u sunt. Zis-a ctre dnsa ig h e m o n u l: nva pre fiul tu ca s se nchine dumnezeilor, ca nu i singur ru s piar, i pre tine fr de fiu s te fac. Iar ea a rspuns: F iu l meu, precum de dnsul mai nainte de zmislirea lu i dela D o m n u l m eu n tiin are am luat, rstignit va fi de tine, i va jertfi lu i D um nezeu jertf de laud. Zis-a ig h e m o n u l: De vreme ce tu singur

L U N A A P R IL IE

ai h o t r t fiu lu i tu m o a r te de C ru ce, aa d a r s i fie. i n d a t a p o r u n c it ca pre s f n t u l T e o d o r s -l r s tig n e a sc , ia r sfin te i F i l i p i e i cu s a b ia s-i tae capul, iar p re c e i doi ostai, p re S o c r a t i pre D i o n is ie s -i m p u n g cu su liele. i aa sfinii M u c e n i c i c u n u n i l e sa le i- a u luat. I a r s f n tu l T e o d o r tre i zile pre C r u c e s p n z u r n d viu, d u p a ce e a ctre D o m n u l sa dus. A t u n c i a o a r e c a r ii d in d re p t c r e d in cio i lu n d t r u p u r ile S f i n i lo r , le -a u n v lit p re a c e le a cu c in s tite g i u l g iu r i cu a r o m a te , i la lo c n s e m n a t le -a pus cu c in s te , s l v in d p re T a t l , i pre F i u l , i p re s f n tu l D u h , p re u n D u m n e z e u n T r e i m e s l v it n veci. A m in .
I n t r u a c e a s t zi, s f n ta m u c e n i F ilip ia m aica s f n t u l u i T e o d o r , de sabie s a svrit. S t i h : Iu b e s c p re F ilip ia ca pre m a ic a n e v o it o r u l u i c e lu i l u d a t , i ca pre p u r t to a r e a de c h in u r i cu adevrat. I n t r u a c e a s t zi, p o m e n ir e a sfintei m u c e n ie A le x a n d r a m p r te a s a , i a s lu g ilo r e i : A p o lo , Is a c h ie i C o d r a t. S tih : A le x a n d r a se b u c u r de n tu n e c o a s a n c h is o a r e . A t e p t n d ca s-i p r ic in u ia s c c u n u n str lu c ito a re . D o i n e v o ito ri s u fe r m o a r te a cea p rin nem ncare, i s c a p d s s u g r u m a r e a d r c e a s c , cea de su fle te p ie rzto are . C o d r a te z e m u r ile oalei s u d o r ile tale, T i a t fiin d tu p r in s n g iu r i ndulcete-le ca c u sare.

trre ca s fie tiai G h e o rg h ie i A le xan d ra, aflndu-o ea aceasta n nchisoare sa ru g a t lu i D u m n ezeu , i i-a dat su fletul. Ia r A polos, i Isach ie, i Codrat, fiind slu g i m p rtesei A lexandrei, i vzndu-o pre ea c a defim at vremelniceasca i striccioasa m prie, i pre m u rito ru l m prat, i c creznd n H ristos a i m u rit p entru el, au crezut i ei n H risto s. i nfindu -se cu ndrzneal au m u strat pre m p ratu l numindu-1 cl ctor de leg e i slbatec, i c nu i-a fost m il de n si fem eea sa, cu care a fcut copii. D e c i m n iin d u -se m pratu l pentru aceasta, a p oruncit ca s-i pue la n c h i soare, i aceasta fcndu-se, gndi el toat n o ap tea cu ce m oarte i va pierde, iar d im in e a a scondu-i din temni, pentru C od rat a p o ru n cit s fie tiat; iar Apolos i Isa c h ie , iari s fie pui la nchisoare, i s se o m o a re cu fo a m e a ; cari dup c teva zile fiind istovii de foame, i-au dat su fletele lo r D o m n u lu i.
In t r u aceast zi, p o m e n ire a celui dintru sfini p r in te lu i n o s tr u M a x im ia n P atriarhul C o n s ta n tin o p o le i. S t i h : F iin d u n s cu u n tu ld e le m n al D u h u lu i m a i n a in te de sfrit, D e d u h u r ile n elciun e i Printe te-ai artat n eb iruit.

^ l e x a n d r a m u c e n i a lu i H r is t o s D u m n e z e u e r so ie m p r a t u lu i D i o c l i i a n ; d eci v z n d p r e s f n tu l G h e o r g h i e c se m u n c e a , i se r n e a n p n te c e cu sulia, f r s se v a t m e ; d u p a c e e a n t in s pre o ro a t ce av ea c u e de fier ascu ite i c s a a r u n c a t p reste o rp, i tru p u l n m u l t e b u c i i sa t ia t; i iari a r m a s s n t o s , i s a n f i a t m p ra tu lu i, n v r e m e a ce f c e a j e r t f id o lilor, i c cu p r e a m r it a cea sta p rivelite, pre m u li a f c u t s cre a z n H r i s t o s ; d in cari u n o ra li sa u t ia t c a p e te le afar de cetate, iar a lii a u fo st p u i la n c h is o r i, acestea zic v z n d u - le , a l sa t m r ir e a m p r iei, i c r e z n d n H r i s t o s sa m r tu r is it pre sin e c r e t i n n a i n t e a m p ra tu lu i. D e c i fu pus l a n c h i s o a r e ; d u p a cestea d n d u se h o

cesta era din R o m a veche, fiu de p rin i b o g ai i de bun n e a m ; deci din o a re c a re treb u in e lsnd R o m a sa dus la C o n stan tin o p o l, unde strlucind cu bu n tatea vieei, i cu cealalt deplintate, i c u n o sc u t fiind de iste cu mintea i fo arte nvat, fu hirotonisit Preot de fe ric itu l n tr u p om en ire Patriarhul Sisinie. D e c i a ju n g n d el pn n vremea ereti c u lu i N e sto rie, carele a fost n urma prea s f n tu lu i S is in ie , a fost prohirisit Patriarh n C o n sta n tin o p o l, prin alegerea mpra tu lu i i a tot norodul. D eci bine pstorin d u -i tu rm a sa doi ani i cinci luni, i B is e r ic a nevtm at de sm inteli pzindu-o, sa o d ih n it n D o m n u l.
In tr u aceast zi, p o m e n ire a prea c u v io s u lu p rin te lu i n o s tru Anastasie Sinaitul.

S t ih : N o u M o isi fiind n S inai Anastasie cel m are, Poate vedea pre D u m n e z e u i mai nainte de m utare.

N D O U Z E C I l U N A D E Z I L E A N s c to a re i:

173

A c e s t d in tr u s fin i p rin tele n o stru l s n d l u m e a i c e le d in lu m e , i lu n d u - i C r u c e a sa pe u m e r e , dupre c u v n t u l D o m n u l u i , tu n z n d u -s e , u rm a lu i H r i s to s cu o s rd ie ; deci d o rin d de mai m a r e n e v o in e de fapte b u n e , sa dus la I e r u s a l i m , i n c h in n d u - s e c in s tite lo r lo c u r i i cu c r e d in s r u t n d u -le sa suit la m u n t e le S i n a i u l u i ; i acolo afln d m o n a h i fo a rte d esv rii n sih stre a sca p e tr e c e r e , a r m a s m p r e u n cu ei su p u in d u -li-s e i s lu jin d u -le . D e c i facn d u -se fo a rte s m e r it c u g e t to r, a lu a t dela D u m n e z e u d a ru rile c u n o tin e i i m u lte i n e le p c iu n i. P r i n c a re s c r iin d viei ale s f in ilo r P r in i, i cu v in te de su fle t folositoare a lc tu in d , a ju n g n d la ad n ci b tr n e e sa m u t a t c tre D o m n u l. C u ale lo r sfin te ru g c iu n i, D o a m n e , m ilu e t e - n e i n e m n tu ie te pre noi, A m in .
P e a s n a 7-a, Irm o s : Cei trei tineri...

O moar-mi micrile tru pului Preacurat, ceea ce ai nscut vieaa, nviaz-mi sufle tul meu Fecioar, carele este omort de patimi, i de multe pcate.
Alt C a n o n , Irm o s: N au slujit fpturei...

u cei trei tineri te-ai ase mnat n mijlocul vpei, o Ianuarie, dnuind mprejur cu pogorrea ngerilor, i lu dnd cu cntri de tain pre Mntuitorul. ttut-ai naintea divanurilor celor tirneti Mucenice, ptim ind foarte tare, i rui nnd pre cei cu credin rea, i artnd adevrul tuturor ce lor rtcii. urtnd tu n trupul tu omorciunea cea purttoare de viea, i dup moartea ta ai nviat mortul ca i cum ar fi fost viu Printe. Mrindu-te pre Dumnezeu, ptimitorule Ianuarie.

P zindu -te cu roua Duhu lui ca cei trei tineri, ai rmas nears n mijlocul focul ui , de Dumnezeu nelepite Teodore, mpreun cu dnii cntnd: Dumnezeul prinilor notri, bine eti cuvntat. nelciunea Elinilor, cu cu vntul Darului carea ndestu lat izvora din buzele tale, o ai nfruntat, mucenice Teo dore, i ai strigat: Dumnezeul prinilor notri bine eti cu vntat.
Slav :

M a i 'nainte de zmislire cunoscnd chemarea i pti mirea ta, ceea ce te-a nscut pre tine, mare mucenice i mult ptimitorule Teodore, a strigat: Dumnezeul prinilor notri bine eti cuvntat.
i acum , a Nsctoarei :

cel ce sa nscut din tine Preacu rat, mijlocindu-mi dumneze easc intrare ntru mpria lui Dumnezeu i ndulcirea hranei i mprtirea luminei,

Fi

174 cumplite.
P e a s n a 8-a, Ir m o s : M n t u it o r u le al tu tu r o r...

L U N A A P R IL IE

tmduindu-mi datoriile cele

se laude acum marele Procul i dimpreun cu Eu tihie, Acutie i dumnezeescul Desiderie, Faust i Sosson cel cu cuget viteaz, mucenicii cei mrii ai Mntuitorului. C e a t a ptimitorilor cea m rit, a vndu te pre tine ncep tor, sfinite nvttorule, a cl cat capetele dracilor, i seme(ia nedumnezeirei cea nalt o a surpat, mrite. D in e svrindu-i nevoina, i pzindu-i credina, prin chi nuri i prin tiere ai ajuns la cetele celor de sus prea m rite, i ai dobndit slava D o m nului.
A N s c to a re i:

menit, carea a fost preste trei ceasuri; pre Dom nul ludai-1 lucrurile, i-l prea nlai ntru toi vecii. F iind pus pre lemn, i priimind durerile ranelor, ai v tmat pre arpele cel lupttor, carele prin gustarea lemnului a pricinuit lui Adam, i strne poilor lui moartea cea cu du rere Pentru aceasta te cinstim ntru toi vecii.
B in e c u v n t m pre T atl...

P erghia laud nevoinele tale, durerile, rbdarea, ranele i ptimirea cea fericit, prin care prin moartea cea cinstit, ctre vieaa cea fr de moarte te-ai mutat Teodore, strignd : Binecuvntai toate lucrurile Dom nului pre Domnul, i-l prea nlai ntru toi vecii.
i a c u m , a N scto arei :

C e l ce sa slluit negrit /V m pntecele tu Preacurat, i-a fcut lui i lca pre cei cu bun credin, cruia i stri gm nencetat: Binecuvntai toate lucrurile D om nului pre D o m n u l i-l prea nlai ntru toi vecii.
A lt C a n o n , Ir m o s :

Cruce, trei zile ai fost spnzurat pre dn sa, artat nchipuind patima Stpnului tu cea pururea p o

adncimea tainei celei negrite! cel ce odinioar a zidit pre om cu mna, se zi dete ntrupat, slluindu-se n pntecele pururea Fecioarei, i m mntuete pre mine cel ce cu fric strig: Binecuvn tai toate lucrurile Domnului pre Dom nul, i-l prea nlai ntru toi vecii.
I r m o s u l: S l u d m , b in e s c u v n t m . .

Pre tinerii cei b in e c re d in c io i. .

P re tinerii cei bine credin c io i n cuptor, naterea Ns cto are i de D u m n e z e u i-a

IN D O U Z E C I I U N A D E Z IL E

mntuit. Atuncea fiind nchi p u it , iar acum lucrat; pre toat lumea ridic s-fi cnte ie: Pre Dom nul lucrurile ludai-1, i-l prea nlai ntru toi vecii,,.
yy yy

Alt C a n o n , Irmos: T o t neam ul pmntesc...

9
i

P e a s n a 9-a, I r m o s : E v a cu adevrat...

uptele cele de cinste ale lui Ianuarie, chinurile i ranele, lupta cea pn la snge, durerile i moartea cea silnic, i noianul cel necuprins al minunilor, cu veselie le mrim. Artatu-te-ai Ia n l i m e a cinstitei mucenii ca un soare neapus, pururea fericite, adu cnd mulimea mucenicilor ca pre nite stele dumnezeeti, i acum luminai marginile p mntului cu luminile patimilor celor mari. u cntri s svrim cre dincioilor z i u a de praznic, ludnd pre Acution, pre Pro cul cu Sosson, i cu Faust, pre Eutihie neleptul cu Desiderie i pre Ianuarie, ca pre cei ce se roag acum pentru toi.
A N s c to a r e i:

Irmnd urmelor lui Hristos, prea nelepte, ca mucenicul cel dinti, ai suferit rstignirea, priimind legturi i ranele piroanelor, i te-ai nlat de pre pmnt ctre cele cereti, i ai priimit soarta purttorilor de cununi, i mpria lui Dum o nezeu cea nefurat. G ) 9 tnd n mijlocul focului, o | j ca aurul cel strlucitor, lumin e) te-ai artat Teodore, c aprinzndu-te de dorirea Stpnului, prin pogorrea ngerului celui cinstii, ai rmas nears. Cu carii mpreun ai cntat cntare de mntuire, l u m i n a t bucurn- s e) du-te. stm n casa Dumne zeului nostru cu bun cuvin, mrind cu credin pre pti- (5 mitorul cel ce prin cuget br e) btesc sa nevoit, i a priimit de o sus cununa biruinei.. e >

S la v :

C u strlucirile luminei, carea este ntru tine, lumineaz sufle tul m eu cel orb Fecioar, i m povuete, ca s umblu pre cile cele mntuitoare, i s scap de poticnelele rtcirei, ca cu credin s te feri cesc.

u bucurie suindu-te ctre lcaurile cele de sus, ai ajuns la cefele celor fr de trup, mucenice Teodore, i n trup biruind cu trie pre dracii cei fr trup, te rogi pentru cei ce cu credin te cinstesc pre tine, ca s ia iertare datoriilor.
i acum , a N sctoarei:

9 Q

e >

9 o

e >

9 o

e >

Lum ineaz ochii sufletului meu prea curat Nsctoare

e >

fm uc?)

176

L U N A A P R IL IE

de Dum nezeu, ca s nu m cuprinz ntunerecul cel greu al pcatului, nici s m acopere pre mine adncul dezndjduirei, ci ca ceea ce eti mijlocitoarea cea neruinat a cre dincioilor, izbvete-m i m ndrepteaz pre mine.
I r m o s u l:

yy

yy

neamul pmntesc, s slteze cu D uhul fiind luminat, i s prznuiasc firea minilor celor fr de trup, cinstind sfin it a prznuire a Maici lui D u m nezeu i s strige: Bucur-te prea fericit, Nsctoare de Dum nezeu, Curat pururea Fecioar.
yy yy

T,ot

C u puterea lui Hristos lumi- o > nndu-te de razele cele cereti, e dai tmduiri celor ce cer dela % o line cu credinf, i svresc s pomenirea ta, cu bun cuviin, de Dumnezeu f er i ci t e fc- e )l torule de minuni, vrednicule de lauda, printe Teodore. P rin lucrarea poruncilor lui o Hristos te-ai artat lucrtor viei, e > purttorule de D u m n e z e u . Pentru aceasta priimind dinarul o e > cel de tain al mpriei celei de sus, te rogi nencetat pentru noi, cari te cinstim pre tine Teodore. C

S lav , i acu m , a N sctoarei:

i c e a la lt

s l u j b a U tre n ie i d u p r e i O t p u s t u l.

r n d u ia l

INTRU ACEAST LUNA


IN 22 D E Z I L E .
f

D e Dumnezeu fericit Fe cioar, druit de Dumnezeu, prtinitoarea cea tare a pc toilor, sprijineala cea puternic i tare a celor din nevoi, Ns ctoare de Dumnezeu Fecioar scparea tuturor credincioilor cea ludat.
A Crucei, a N s c to a re i:

P re a c u v io s u l p rin te le n o s tr u T e o d o r Sicheotu l, E p i s c o p u l A n a s ta s iu p o le i. D o a m n e strigat-am , S tih irile , g la s u l l-iu

P o d o b i e : C e e a ce eti b a c u r ia ...

nvaator prea slinit al Cuvntului f c n d u - t e Printe, i cu l u m i n a Dufiului strlucind ntru buna credinf, de trei ori fericite Teodore, ne dai daruri de t m duiri nou, celor ce venim la aceast sfnt pomenire a ta, i pre tine te cinstim.

zndu -te pre Cruce spn zurat pre tine Hristoase, Fe cioara cea prea curat, care fr smn te-a nscut, tnguindu-se striga: Fiule i Dum nezeule! Ce este aceast nes pus a ta rnduial Cuvinte? prin care ai mntuit pre oameni din blestem.
T ro p a r, glasul al 2-lea.

Cunoscnd fiind din scutece sfinit, i artndu-te plin de

V SIA /IW W IV ^I^I a / l IV


IN D O U Z E C I l D O U D E Z I L E

9 a

& 0

daruri, ai luminat lumea cu minunile, i mulimile dracilor ai gonit, lucrtorule de sfinlenie Teodore. Pentru aceasta roag-te D om nului pentru noi.
4

florit din pntecele tu Maic Fecioar, izvornd dulcea de iertciune i de veselie tuturor, celor ce i-au ieit din mini de beia rutilor, Preacurat.
P e asn a 3-a, Ir m o s : Cel ce ntrete tunetul...

^ V1

9 % + 0 9
* *

i:
LA U T R E N IE
CANONUL A l c r u ia acro stih la Greci este acesta: Pre tine P rinte d a r u l cel d u m n e z e e s c , cu c n t r i te la u d prea fericite. F a ce re a lu i Iosif. Peasna l-a, g la s u l al 4-lea, I r m o s : C e lu i ce a povuit...

S
k

> z /r-

9 o
0

t este de minunat vieaja ta cugettorule de Dumne zeu, ct ti sunt de nfricoate minunile, ct ti este de nalt unirea ctre Dumnezeu, i ple carea i suirea cea neabtut, cuvioase Teodore. P o rn ire a patimilor o ai oprit cu adaosul ostenelelor, i pndirile cele viclene ale dra cilor le-ai surpat cu puterea prea sfntului Duh prea feri cite Teodore.
Slav...

0
0 9
X*

oarele cel nelegtor pre tine nelepte te-a artat stea de Dum nezeu luminat spre ntrirea Bisericei, care trimiji totdeauna razele minunilor, i risipeti negura patimilor. in pntecele Maicei tale Cuvioase, sfintindu-te fctorul, ca i pre Ieremia odinioa r, te-a fcut vas de bun tre buina Duhului, care goneti duhurile cele viclene, printe Teodore.
Slav...

$
9 o

0 9

pntece fiind dat D om nului, te-ai fcut vas de cinste i prea curat, nelepte, nlfnd mireasm de miros dumneze esc al Duhului, celui ce sa s lluit ntru tine.
i a c u m , a N s c t o a r e i:

D in

C u n o s c n d Hristos mai na inte inima ta Teodore, ungndu-te cu ungere prooroceas c, ca pre Samuil odinioar, te-a artat prooroc, de vedeai prin dumnezeescul D uh cele de departe, ca i cum ar fi de fat.

L egile firei se nnoesc ntru tine Fecioar, c mai pre sus de cuvnt ai nscut pre Stp nul, pre carele roag-1 nence tat s mntuiasc sufletele noa stre.
Irm o s u l:

O ela ce ntreti tunetul, i i a c u m , a N s c to a r e i: zideti D u h u l , ntrete-m S trugurul cel nelucrat a n- I Doamne, ca s te laud pre

178
JJ tine

L U N A A P R IL IE

adevrat, i s fac voia ta. C nu este sfnt afar de tine, iubitorule de oam eni.
S e d e a ln a , g la s u l al 4-lea. P o d o b ie : C el ce te-ai n lat...

'I

P e asn a 4-a I r m o s : A u z it- a m D u m n e z e u le slvit...

Nevoindu-te bine Ierarhe, ai priimit puterea dela Dom nul mprotiva duhurilor celor viclene, a tm dui neputinele, i a vindec tot felul de boale ale tuturor celor ce alearg totdeauna cu credin la cinstitul tu sicriu, cruia nchinndune pururea, te ludm Teodore.
S la v , i acum , a N s c to a re i:

u artat eti plin de ape dumnezeeti, i de darurile Duhului, carele adpi toat Bi serica, printe Teodore. u coardele ostenelilor tale prea fericite, ai sugrumat pre vrjmaul, i prin sabia rugciunilor tale ai pierdut otile cele viclene, Teodore,
S la v

/ %

ulimea cugetelor mele celor necurate, i patimile gn durilor celor necuvioase, i viclenirile i pndirile lor, cine va putea s le spue deplin? Fecioar prea curat, Nsc toare de Dum nezeu Marie, mntuete-m de toate ace stea, ca dupre cuviin, cu credin s te slvesc pre tine Curat.
A C ru c e i, a N s c to a r e i:

u te-ai artat cu adevrat pstor turmei tale, iar nu ni mit, c urmnd lui Hristos, i-ai jertfit sufletul ;b ine aprndu-o, nelepte.
i a c u m , a N sctoarei :

in toate neamurile tu te-ai artat fericit, cci ai nscut pre Hristos, carele face fericii pre cei ce slujesc lui, Maic Fecioar Stpn prea curat.
Peasna, 5-a I r m o s : S-mi rsar: mie D o a m n e ...

ta ceeace nu tie de mire, Hristoase, dac te-a v zut pre tine ridicat pre Cruce, ca o M aic tnguindu-se striga: C e minune nou strein i prea m rit este aceasta ? C um te-a rstignit pre Cruce adunarea cea frdelege pre tine vieaa tuturor, lumina mea cea prea dulce.

M aica

umina cea mai per sus ?de vreme te-a artat pre tine fclie neadormit, i sfe nic nestins, celor ce erau cu prini de ntunerecul patimilor i de negura pcatelor celor multe, Teodore. B in e ai avut pre mucenicul Gheorghie, nvndu-te de co pil mic, i ntru toate asemnndu-te srguelei lui, i dra gostei ctre Domnul, cuvioase Printe.
w.'

IN D O U Z E C I I D O U S la v :

D E Z IL E

179

puterile ngereti se spimnteaz de Darul m inu nilor tale, printe Teodore, i oamenii cu credin lund din darul tu, cu adevrat se sfin esc Ia trupuri i Ia suflete.
i a c u m , a N s c to a re i:

T oate

dezndjduirei mi nfioreaz inima. Fecioar ceea ce ai ns cut pre ocrmuitorul i Mntui torul Hristos, izbvete-m rogu-m, i m mntuete.
Irm o s u l:

C u picturile milei tale adap-mi cugetul meu, cel ce se topete de vpaia pcatului, i aprinde-mi sfenicul inimii mele cel stins, ceea ce eti ua luminei, Preacurat.
P e a s n a 6 a, Ir m o s C u p r i n z n d u - m de viforul..

iforul gndurilor apucndu-m, ntru adncul grealelor celor nemsurate m trage. Ci tu ocrmuitorulebune, mai ,/nainteapucndcrmuete-m ca pre proorocul, i m mntuete.
C O N D A C , g lasul al 3-lea. P o d o b i e : Fecioar astzi...

e grija celor de pre p mnt te-ai lepdat, i toat dragostea i-ai pornit ctre St pnul, ndulcindu-te de frumseile lui, i de strlucirile care izvorsc de acolo, Printe. rudindu-te de frig, ai topit gerul pcatului, cnd stai n mijlocul nchisorei i priimind lovirile vntului, sufereai, nclzindu-te cu darul cel dumnezeesc Printe.
S la v ...

a pre unul ce prin faptele cele bune te-ai suit ca pre o cru de foc, purttorule de Dumnezeu, ai alergat ctre l caurile cele cereti, i ca un nger vieuind, mpreun cu oa menii ca un om, dnueti m preun cu ngerii. Pentru aceasta te-ai i a r t a t lca dumnezeesc al minunilor, prea cuvioase Teodore.
In tru aceast lu n n 22 de zile, pom enirea prea c u v io s u lu i p rin te lu i nostru T e o d o r Sicheotul e p isc o p u l A n a s ta s iu p o le i. S tih : i lui T e o d o r i tru p u lu i lui T eodor celui ad orm it, D a r u l facerei de m in u n i dela D u m n e z e u s a d ru it. In a d o u z e c i i d o u a zi pre Sicheotul, L-a a s c u n s m o r m n t u l.

C a finicul ai nflorit n li vada curilor Ziditorului tu, adpndu-te cu picturile lacri milor tale, Printe, i ai adus roduri dumnezeeti cu mult road, a buntilor tale Teo dore.
i a c u m , a N s c t o a r e i :

ntreitele valuri ale patimi lor m turbur, adncimea

A cesta a fost din ara G alailor, din satul ce se ch eam S ich eo t, nscut fiind n v rem ile lu i Iu s tin ia n cel btrn, carele se vedea a nu fi de natere ludat, fiindu-i n aterea pre ascuns. D e vrem e ce spun c m aica-sa M aria, strlucind n f r u m u see i bunti, trase la dnsa pre oarecare din cu rie rii mprteti, a n u m e Cosm a, din

\ z / .

1 8 0

LUNA

A P R IL IE Still : M n t u it o r u le , de d u m n e z e e a s c a d rag o ste cea fie rb in te spre tine, N e a rh a z is : N ici focul n u m va despri pre m in e . In tr u aceast zi, p o m e n ir e a c u n o tin e i sale ctre H ris to s, a s f n t u lu i a p o s to l N a ta n a il ca rele este S i m o n Z ilo tu l. S t ih : Pre m arele N a z a r in e a n , N a ta n a ile c u noscnd, D e a zice c N a z a r e tu l este n etreb n ic eti t c n d .

carele fu nscut prea cuviosul, ci dar fr cu v iin ar fi fost a ascunde cele ce se ntm plase d u p naterea lu i sau cele m ai nainte de natere; c n d at n tracea noapte ce sa necinstit maic-sa cu acel brbat, i sa artat n vis, c sa pogort un luceafr, i a intrat n pnte cele ei, carele art strlucirea ce er s aib m ai pre u rm pruncul. Deci a fcut S f n tu l ca aceast strlucire n u n u m ai s o socoteasc cei m u li cu g n d u ri nedom irite, ci s o creaz cu adevrat i fr n do ial. D n d u se pre sine d in tru n tia vrst spre dragostea lu i D u m n e ze u i a s f n tu lu i m ucenic G heorghie, atta ct i se prea c este tot cu dn sul de -1 n va i-l face a se spori spre cele m ai b u n e pofte i cu totul a-1 iu b i cu o dumnezeeasc i m in u n a t dragoste. D eci f cnd aceasta a, sfntul Teodor, i sporind nainte, despre partea suiilor i se arta pururea S f n tu l, i fu n u m ra t S f n tu l acesta n t i n ceata clugrilor. De aceea ntrecnd pre cei ce u m b la u n svrit b u n a fapt, i m b o g in d u se cu lucrarea m in u n ilo r, n tru artarea celei deplin buntei sale, i ctre D u m n e ze u apropiere, se sui la cea mare a arhieriei nlim e, i lu g rija bisericei A n astasiu p o le i; unde n v n d pre m u li cunotina lu i D u m nezeu, i dojenindu-i i artndu le cele ce trebuesc a face, i t m d u in d pretutindenea cretintatea cu cele m ari prea m rite faceri de m in u n i, nfricond pre toi, i artndu-se m in u n a t, i la m prai i la arhierei i iubir. i proorocind m ultora cele ce erau s fie, i p rim i sfritul vieei, p r iim in d cu o zm bire de rs cuvios, i cu cinste pre n g e rii ce-i stau nainte, i sp u n c cu pu in m ai naintea morei, i sa artat m ritu l marele m ucenic G heorghie n vis i i-a dat u n toiag ca s-i urmeze. A p o i i sa artat a doua oar clare pre u n cal trg n d m p re u n cu sine i alt cal, pre care zicea s ncalice prea cuviosul, artndu-i cu aceste vedenii calea ce avea s fac acolo. i se face soborul lu i n casa muceniceasc a sfn tu lu i m arelui m u cenic G heorghie, care este la locul ce se num ete Devteron.
I n t r u a c e a s t zi, p o m e n ir e a s f n t u lu i m u c e n ic N e a r h , p r in foc s a s v r it

a fost d in Cana, cetatea Galileei, unde Hristos D um n e ze u l nostru fiind chemat la n u n t cu prea curata sa Maic, fcu n tia m in u n e , prefcnd apa n vin; atepta i acesta venirea lu i Hristos ca u n legiuitor ce era. Pre carele aflndu-1 F ilip cel d in Vitsaida, i cunoscnd c atepta venirea lu i Hristos, i zise cu m ult bucurie: Aflat-am pre lisus fiul lui Iosif cel d in Nazaret, de carele a scris M oisi n lege i prooroci". D e aceea m ergnd N a ta n a il i vznd pre Hristos, crezu ntrnsul, i u rm dup dnsul. Deci dup patim i d u p nviere propoveduindu -1 D u m n e ze u adevrat, a lu at sfritul. C u ale lor sfinte rugciuni, Doam ne, miluete-ne i ne mntuete pre noi, A m in.
P e a s n a 7-a, I r m o s : Pre cel ce a p z it n cuptor...

A cesta

a un nemincinos Ierarh, ai adus jertf fr de snge ntru Duhul, i prin omorrea patimilor, jertf bine mirosi toare te-ai adus pre sinefi St pnului ntru credin, prea fe ricite. F o c u l poftelor l-ai stins cu sudorile nfrnrei, i pmn tul cel uscat cu mulimile ploi lor l-ai odrslit. C a i Ilie des chiznd cerurile cele ncuiate, prin rugciunile tale fctorule de minuni Teodore.
S lav ...

L u c r n d

minuni alese, ai

IN

D O U Z E C I l D O U

D E Z IL E

gonit boale dela oameni, d ruind lumin orbilor, i ologilor ntregime, cci tie Dumnezeu a slvi, dupre vrednicie, pre cei ce-1 slvesc pre dnsul, Teodore.
i a c u m , a N s c t o a r e i:

rele te-ai i mutat, ca s vezi curat pre Domnul, cu carele mpreun te i bucuri, cuget torule de Dumnezeu, Teodore.
i a c u m , a N s c to a re i:

ci

re tine frumsetea lui Iacov te-a ales Dom nul, i ntru line sa slluit, i pre tine te-a p zit i dup natere Fecioar, precum ai fost i mai naintea naterei, Fecioar Nsctoare de Dumnezeu, prea curat.
P e a s n a 8-a, I r m o s : P m n t u l i toate cele...

finfitele glasuri ale cinsti ilor prooroci te propoveduiau pre tine, prin semne, u i munte i cort, i nor sfnt al luminei din care a rsrit soa rele Hristos, dttorul de lu min celor ce ed ntru ntunerec i n umbr, Fecioar.
Irm o s u l: S l u d m , bine s cuvntm ...

mu1 MU

[ Q J

>

ia
**

ISj
I I * 1 1

vi l M L ^ *

e ? fO
^M I

e piatra rbdrei ntrindu-fi temeiurile sufletului, nu te-ai cltit de npdirile cele mprotivnice, nu te-ai micat de su prri, o Printe! C i te-ai suit ctre n l f i m e a cea dumne zeeasc, rugndu-te pentru cei ce cu credinf te cinstesc pre tine. R u de vindecri iese din si criul tu, fctorule de minuni, i spal spurcciunile patimilor i curf putrejunile rutilor, i adap inimile tuturor credin cioilor, celor ce te cinstesc pre tine cu credinf, Teodore.
B in e c u v n t m pre T a tl...

yy

yy

yy

yy

1 mntul, i toate cele ce sunt pre d ns u l , mrile i toate izvoarele, cerurile ceru rilor, lumina i ntunerecul, ge rul i zduful, fiii oamenilor, i p r e o f i binecuvntai pre Domnul, i-l prea nlai pre el n veci.
P easna 9-a, I r m o s : Pentru c mi-a tcut...

osit-a praznicul tu ca zorile ^ i ca o zi luminoas lumi nnd inimile noastre, celor ce cu credinf ludm cinstitele tale ost enel i , prea nelepte Teodore. Fcndu -te mpreun cet ean cu ngerii, cu apostolii, cu mucenicii, i cu cuvioii, cu drepfii, i cu Ierarhii, pururea te rogi n Cer Iui Hristos pen tru noi, Printe.

Lcuind pre pmnt ca un pmntean, te-ai artat mai pre sus de ct cei de pre pmnt, cci viefuirea ta i n vieaf trind o aveai n Cer, ctre ca

L U N A A P R IL IE Slav...

Sicriul sfintelor tale moate Printe nelepte, ca alt scldtoare de Siloam sa cunoscut credincioilor, la care cei ce ne apropiem, ne sfinim sufletele.
i a c u m , a N s c t o a r e i:

Pentru c artat fiind luminat la minte, viteazul Domnului, a clcat semetia vrjmailor. 2D o
cLo*va.5, o r i .

nfricoat fi este naterea, Maica lui Dum nezeu Nsc toare de Dumnezeu. Pentru aceea te fericim pururea, i te slvim cu credinf neamurile neamurilor n veci, Amin.
Ir m o s u l:

mpratului veacurilor tu fi ind osta njelepte, toate taberile celor frdelege ai surpat , Gheorghie de trei ori fericite, tare viteaz te-ai artat, cu Darul cel dat fie dela Dumnezeu, de minuni fctorule. Pentru acea sta roag-te s ne mntuim noi. urgeri de tmduiri dai, celor ce alearg la tine, Gheor ghie de trei ori fericite. i aju ttor sufletelor i trupurilor tu eti, celor ce vin cu cald cre din la acoperemntul tu, vrednicule de minune Muce nice al lui Iisus, podoaba pur ttorilor de chinuri.
Slav, g lasul l-iu, a lui Anatolie.

Pentru c mi-a fcut mie mriri cel puternic, i sfnt numele lui. i mila lui este din neam n neam spre cei ce se tem de dnsul".
S V E T IL N A i c e a la lt i S T I H O A V N A P r a z n ic u lu i. r n d u ia l s l u j b a U tr e n ie i d u p r e i O t p u s t u l.

INTRU A C E A S T LU N
N 23 D E

Z IL E

S f n t u l s l v itu l m arele m u c e n ic , p u r t to r u l de b i r u i n G H E O R G H I E . D e va fi h r a m u l, i de v a v re a cel m a i m are , facem Priveghere.

LA

V E C E R N IA
CEA M IC S tih irile pe 4

L a D o a m n e strigat-am ... P u n e m g la s u l l- iu .

A l marelui mprat, ostaule Gheorghie, bucur-te i te veselete; c lui Dumnezeu bine ai plcut. De toate negrijindu-te, vieat venic ai aflat n ceruri, i trupul tu toat boa la dela oameni gonete. C Hri stos pre cale l-ai iubit, acela te mrete pre tine Fericite.
i a c u m , a p raznicu lu i. LA S T IH O A V N A .

P o d o b i e : C e e a ce eti b u c u r ia ...

O ) r i m var a adevrului,
luminat a sosit, i n* noete fptura, cu creti neasc c u n o t i n f a lui Hristos dttorul de vieat.

Stihirile, g la s u l al 2-lea. C asa E u fratu lu i...

Bucur-te de bucuria cea mai pre sus de minte, creia te-ai nvrednicit Gheorghie de trei

IN

D O U Z E C I I T R E I D E Z IL E

ori fericite, dela Hristos Ziditoun mucenic neosebit.


S t ih : D re p tu l ca fin icu l va n f io ii, i ca C e d r u l cel d in L iv a n se va n m u li.

LA

V E C E R N IA

CEA

M ARE

1 ucur-te cela ce eti mare nceptor al cetelor ptimitorilor, i tuturor credincioilor scpare i zid, bine biruitorule Gheorghie.
S tih : M i n u n a t este D u m n e z e u n tr u sfinii si, D u m n e z e u l lui Israil.

C itim C atism a, Fericit b rbatul, Slava, dinti. Ir de v & li S m b t sccir iism lOt. L a D o a m n e strigat-am, Pu n e Stihirile pe 8. Stihirile p ra zn ic u lu i 3, i ale S f n tu lu i 5, glasul al 4-lea, n s i podobie.

ntuete-m de nevoile, cele ce turbur a c u m smerit sufl et ul meu, ca un mrit mai n t i stttor, mucenic al lui Hristos, Gheorghie.
S la v , g la s u l al 4-lea.

a pre un viteaz ntre muce nici, purttorule de chinuri Gheorghie, adunndu-ne astzi te ludm pre tine. Ca alerga rea ai svrit, credina ai pzit, i ai luat dela Dumnezeu cu nuna biruinei tale. Pre carele roag-1, ca s mntuiasc de stricciune i din nevoi, pre cei ce svresc cu credin puru rea cinstit pomenirea ta. ntru nelepia ta cea tare ndjduindu-te, de bun voie ai alergat la chinuri ca un leu m rite. C neuitndu-te la trup, ca la cel ce era s se strice, de nestricciosul suflet nepete te-ai grijit. i cu multe feluri de chi nuri de munci te-ai aprins, ca nite aur lmurit de apte ori, Gheorghie. mpreun cu Mntuitorul ai ptimit, i cu moartea morei lui de bun voie mrite urmnd, mpreun cu dnsul mpr teti prea luminat, cu porfir de snge luminat fiind mbrcat, i cu sceptrul chinurilor tale nfrumseat; i cu stem de biru in mpodobit, n veacurile cele nesfrite, mare mucenice Gheorghie.

oate neamurile plesnii cu m i n i l e , strigai lui D um ne zeu Mntuitorul nostru, c pre lemn sa nlat, i n mormnt pogorndu-se, iadul a prdat i a sculat pre morii, cei ce au strigat lui: Slav Mntuitorule nfricoatei nvierei tale, prin carea ai mntuit lumea.
i a c u m , a p r a z n ic u lu i. T r o p a r u l, g la s u l al 4-lea.

u nevoin bun te-ai ne voit prin credin, purttorule de chinuri al lui Hristos, i pagntatea muncitorilor ai mustrat, i jertf bine priimit lui D u m nezeu te-ai adus. Pentru acea sta i cunun de biruin ai luat, i cu rugciunile tale Sfinte, tu turor le dat iertare de greale.
S la v , i a c u m a p r a z n ic u lu i.

L U N A A P R IL IE

credine. Drept aceea izvorti C u zaua credinei i cu I vindecri credincioilor d i n pavza Darului, i cu sulia toat lumea, i te-ai artat drept Crucei fiind ntrarmat, de cele lucrtor al Treimei. Rugmuprotivnice n e b i r u i t ai fost ne ie, roag-te pentru pacea Gheorghie. i ca un durnnelumei, i pentru mntuirea su zeesc viteaz, taberile dracilor fletelor noastre. biruind, cu ngerii dnueti, i i a c u m , a p r a z n ic u lu i. pre cei bine credincioi aperi, V O H O D : L u m i n lin... sfinindu-i, i-i mntueti cnd P r o c h im e n u l zilei, i P arim iile. D in P ro o ro c ie a Isaiei citire. te chiam. C a p . 43, Vers. 9. pre o stea mult lum inoa s, ca pre un soare strluci tor te tim pre tine, ca pre un mrgrilar de mult pre, ca pre o p i a t r strlucitoare, ca pre un fiu al zilei, ca pre un viteaz ntre mucenici, i ca pre un apr tor credincioilor n primejdii te ludm , s vrind pomenirea ta, purttorule de biruin Gheorghie.
S la v , g la s u l al 6-lea :

! j

A c e s t e a zice D o m n u l : toate n e a m u rile sau a d u n a t m preun, i se vor ad u n a b o erii dintru ei. C in e va v e s t i acestea n tr u dnii, sau c e l e din n c e put cin e a u z i t e le va face v o u ? A duc-i m r tu r i i l e sale, i s se ndrepteze i s asculte i s zic adevrul. F i i m ie m rturii, i eu su n t m artor, grete D o m n u l D u m n ezeu . i p ru ncu l pre carele am ales, ca s tii, i s credei, i s c u n o a t e i c eu

D u p re vrednicia numelui ai vieuit ostaule Gheorghie, c lund Crucea lui Hristos pre umere, bine ai lucrat pmntul cel nelenit de nelciunea cea diavoleasc; i credina idolilor cea spinoas dezrdcinndu-o, ai sdit via dreptei

s u n t ; m a i ' n a in t e de m in e n a fost alt D u m n e z e u , i dup m in e nu va fi. E u s u n t D u m n e z e u , i n u este afar de m in e m n tu ito r. E u am vestit i am m n tu it, i am defim at, i n am fost n tru voi strein . V o i m ie m rtu rii, i eu m arto r D o m n u l D u m n e z e u . n c din n ce p u t eu su nt, i n u este cin e s scoa din m i n il e m ele, fa ce-v o iu i c in e va n toarce aceasta. A zice D o m n u l D u m n e z e u , cel ce ne m n tu e te pre noi, S f n t u l lui Is ra il.
D e la n e le p c iu n e a lui S o lo m o n citire. C a p . 3, Vers. 1.

S i f l e t e l e d rep ilo r s u n t n m n a lui D u m n e z e u , i n u se va atin g e de dnsele

IN D O U Z E C I I T R E I D E Z I L E

185

m u n c a . P r u t u -s a n tr u o c h ii c e lo r n e p ricep u i a m u ri, i sa socotit pedepsire ie ire a lor. i m e r g e r e a dela n o i s f r m a re , iar ei s u n t n pace. C n a in te a feei o a m e n ilo r de vor lu a i m u n c , n d e jd e a lo r este p lin de n e m u r ir e , i p u in fiin d pedepsii, cu m a ri faceri de b in e se v o r d r u i ; c D u m n e z e u i-a isp itit pre dnii, i i-a aflat lu i-i vred n ici. Ca a u ru l n u lcea i-a l m u i i t pre ei, i ca o je r t f de ard ere n tr e a g i-a priimit. i n v rem ea ce rce t re i sale vor str lu ci, i ca sc n te ile pe paie vor fugi. J u d e c a - v o r lim b i, i vor st p n i noroade, i va m p r i n t r n ii D o m n u l n veci. C ei ce n d jd u esc sp re d n su l vor n e le g e a d e v r u l ; i c re d in cio ii n d ra g o ste vor petrece cu dnsu l. C D a r i m il este n tr u cuvioii lui, i c e r c e ta r e n tru aleii lui.
D e l a n e le p c iu n e a lu i S o l o m o n citire. C a p . 5, Vers. 16.

L A L IT IE . Stihirile glas 1, ale lu i Anatolie.

D r e p i i n veci vor fi vii, i dela D o m n u l plata lor, i p u rta re a de g r i j p e n tru d n ii dela cel prea nalt. D r e p t aceea vor lu a m p r ia podoabei i stem a fru m seei d in m n a D o m n u l u i ; c cu dreapta sa, va acop eri pre ei, i cu b ra u l su i va apra. L u a - v a toat a rm a d rag ostea lu i, i va n t ri fp tu ra cu a rm e spre iz b n d a v r jm a ilo r. m b r c a - v a n lo c de p lato dreptatea, i-i va p u n e lu i-i coif ju d e c a t a cea n e f a rn ic . L u a - v a pavz n e b ir u it b u n t a t e ; i va ascu i cu m p lit m n ie n t r u sab ie, i va ridica rzboiu m p r e u n cu d n su l lu m e a asu p ra celo r fr de m inte. M e r g e - v o r d rep t n e m e rito a re s g e ile fu lg e r ilo r , i ca d in tr un a rc b in e n c o r d a t al n o rilo r, la in t vor lovi. i din p ratia m n ie i cea zv rlito are de pietre, p lin e v o r cdea g rin d in e . I n fie rb n ta -se -v a asu p ra lo r apa m rei, i a p e le cele m a r i rep ed e vor curge. S t a - v a m p ro tiv a lo r D u h u l puterei, i ca u n vi fo r va v n tu ra pre e i ; i va pustii tot p m n tu l frd eleg ea, i ru tatea va r s t u r n a s c a u n e le p u te rn ic ilo r. A scu lta i dar m p ra i, i n e le g e i, n v ai-v ju d e c to rii m a r g i n i l o r p m n tu lu i. A scu ltai cei ce st p n ii m u lim i, i cei ce v trufii ntru n o r o a d e le lim b ilo r. C dela D o m n u l sa dat v o u st p n ire a i p u terea dela cel prea nalt.

L um inatul viteaz Gheor ghie, ntru mrit chinuirea sa, puterile cele de sus veselete. i mpreun cu dnsele i pre credincioi i-a ridicat, s prznuiasc pre pmnt, bucurndu-se acum i mpreun cu noi, cei ce ne-am adunat pentru dnsul, s prznuiasc, c a venit ca o sliigf al lui Hristos. Pentru aceasta dupre vredni cie s-l cinstim pre dnsul, ca pre cel ce se roag nencetat Dumnezeului tuturor, s ne druiasc nou mare mil. u vitejetile chinuri lu crnd cele mai bune, ostenelele rodurilor tale, lui Hristos le-ai adus, prea fericite muce nice Gheorghie; cu credina dorul ntrindu-fi, cu ndejdea frica lepdnd, cu dragostea cele cereti ai dobndit, prea ludate. Deci ndrzneal avnd, cu rugciunile cele bine priimite, cere sufletelor noa stre pace, i curjire de pcate, i mare mil. A i marelui mprat, ostaule Gheorghie, bucur-te i te veselete, c lui Dumnezeu bine ai plcut, de toate negrijindu-te, vieafa venic ai aflat n ceruri, cci trupul tu toat boala dela oameni gonete. C Hristos pre carele ai iubit, foW (5irc?GYalGvyra

186

L U N A A P R IL IE

acela te prea mrete pre tine, Fericite.


G la s u l al 4-le8.

Venii iubitorilor de m u cenici, cntare de laud s aducem lui Hristos, celui ce a nviat din m orm nt; c astzi primvara cea nelegtoare a rsrit nou dnd flori cuvn ttoare, pomenirea cea a toat lumea a neleptului marelui mucenic Gheorghie. Ale cruia rane pomenind, lum izvoare de tmduiri. Pentru care i acum pre dnsul rugm, s se roage nencetat Mntuitorului Hristos, ca s druiasc pace lumei, i s u f l e t e l o r noastre mare mil.
A lu i A n a to lie .

L a u d de cntri mpreun dnuind s aducem lui Hristos iubitorului de mucenici. C pre tiranul vrjma, mritul viteaz biruindu-1 l-a surpat. Pentru aceasta toi s cntm cu gla suri nencetate: Slav Mntui torule nfricoatei nvierei tale, prin care ai mntuit lumea.
S la v , g la s u l al 2-lea, a lu i lo a n M o n a h u l.

H g| II ra II jg y

Toate neamurile batei cu minile, strigai lui Dum nezeu Mntuitorului nostru, c pre lemn sa nlat, i n mormnt pogorndu-se, iadul a prdat; i a sculat pre morii, cei ce au strigat lui: Slav Mntuitorule nfricoatei nvierei tale, prin care ai mntuit lumea.

ununa slavei pre capul tu i-a pus, de cunun purtsB torule Gheorghie. C pre vrj i i maul cel nevzut, p r e c u m m Pavel striga, nevzndu-1 l-ai Ea surpat, biruitor fcndu-te am girei lui. Slav Mntuitorule n fig fricosatei nvierei tale, prin care fci ai mntuit lumea.

arate cu clipeala cele drepte, zis-a Solomon, genele oamenilor, c se va milui, cel ce vede cele drepte, dela Hri stos Dumnezeu, mai 'nainte a grit, i acestea Iundu-le n urechi, o mult p t i m i t o r u l e Gheorghie! nvturilor St pnului ai urmat. i celor fr delege dndu-te pre tine ai rb dat, jertfele nelciunei le-ai scuipat ca pre nite spurcate, c trupul i-ai dat pentru dra gostea Ziditorului, s se taie tot din mdulare, i Veliar mai vrtos tot ruinndu-se sa r nit, vzndu-te pre tine purt torule de cunun prea nflorit. Pentru aceasta lcuindn curile Dom nului tu cu puterile cele de sus, roag-te lui Hristos pur ttorule de chinuri, s mntu iasc sufletele noastre.
i a c u m , a P r a z n ic u lu i. LA S T IH O A V N Stihirile, g la s u l al 4-lea. P o d o b ie : C ela ce de sus eti chemat...

L a u d noroadele cu psalmi

IN D O U Z E C I I T R E I D E Z IL E

i cu cntri, a ta prea mrit ! ttorule de cunun Gheorghie, pomenire Gheorghie; c cu I alergarea bunei credine mubun cuviin a strlucit, i de cenicete o ai sfrit. Pentru aceasta prea luminat pomenilumin purttoare este, i m podobit cu mrire i cu Dar. rea ta, cu flori de cntri o n Pentru aceasta i dntuesc acununm, i cinstitele tale cum cetele ngereti, i mresc moate cu credinf le srutm. mucenicii cu apostolii, nevoinCi ca un purttor de strlucire, tele vitejiilor tale Mucenice, i stnd naintea scaunului lui Hri laud i slvesc pre Hristos stos Dumnezeului nostru, roaDumnezeul nostru, cel ce te-a g-te s mntuiasc i s lumi prea mrit pre tine. Pre carele neze sufletele noastre. roag-1 s mntuiasc, i s Slav, glasul al 4-lea, a lui Studit. lumineze sufletele noastre. re diamantul rbdrei cel S t i h : D reptul ca finicul va nflori, i ca Chenelegtor, duhovnicete s-l d ru l cel din Livan se va n m u li. ludm frailor, pre mritul mbrcat fiind nt r u toat mucenic Gheorghie. Pre ca arma lui H r i s t o s te-ai aflat rele ca pre cel aprins cu dra Gheorghie, celor ce nu te cu gostea pentru Hristos, primej tau pre tine, c cu dragostea diile l-au btut, i muncile l-au cea pentru Hristos fiind aprins, strujit; i feluri de chinuri i-au i batjocorind amgirea cea topit trupul cel din fire stricstrictoare de suflete, a dum cios. C a biruit dorul pre fire, nezeilor celor deerfi; ai stri prin moartendemnndpre do gat celor frdelege: Atuncea, ritorul, s mearg la doritul voiu fi osta Imprtului meu Hristos Dumnezeu, i Mntui Hristos; c nici hiarele, nici torul sufletelor noastre. roatele, nici focul, nici cuitele i acum, a Praznicului. nu pot s m d e s p a r t pre La binecuvntarea pinilor. mine, de dragostea lui Hristos Tropar, glasul al 4-lea. Dumnezeului nostru. Pre ca Ca un izbvitor al celor rorele l laud i l slvesc, m bifi, i celor sraci folositor, preun cu Tatl i cu Duhul. S t i h : Sfinilor celor din p m n tu l lui m in u neputincioilor doftor, mpra nate a fcut D o m n u l toate voile sale n trnii. ilor ajuttor, purttorule de biruin mare mucenice Gheor ebgnd seam de unel tele de munci cele de multe ghie, roag pre Hristos Dum chipuri, i de feluri de chinuri, nezeu, s se mntuiasc sufle tele noastre. De dou ori... i de arma cea nfricoat, pur-

9
%

9 jfj e > 9
-

9 G ) 1 9

&

188

L U N A A P R IL IE

i N s c t o a r e de D u m n e z e u F e c io a r ... O d at.

i citire a Cuvntului.

risit, de biruinfa purttorule fericite Gheorghie, mucenice mrite, pre Hristos Dumnezeu roag-1, s ne druiasc nou mare mil.
S la v , a lt S e d e a ln , g la s u l al 8-lea, P o d o b ie : S p i m n t a t u - s a Iosif...

LA

U T R E N IE

L a D u m n e z e u este D o m n u l , T r o p a r u l P ra z n i c u l u i de d o u ori. S la v : al S f n t u lu i, i a c u m : ia r al P r a z n ic u lu i. D u p n t i a S t i h o l o g h i e : S e d e a ln a P r a z n ic u lu i, S la v , i a c u m , aceeai* D u p a d o u a S t ih o lo g ie : S e d e a ln a S f n t u lu i,

glasul l-iu.
P o d o b ie : M o r m n t u l t u ...

at a rsrit primvara Darului, strlucit-a nvierea lui Hristos tuturor, i mpreun cu dnsa sa ivit acum, ziua cea cu totul prznuit, i de lum in purttoare, a muceni cului Gheorghie. Venii toi purtnd f c lii, dumnezeete luminat s prznuim.
S la v , g la s u l acela. P o d o b ie : C e a ta n g e re a s c ...

Sem nnd cu osrdie s mna dumnezeetilor porunci, ai mprit sracilor toat bo gia ta cu bun credin, n locul a c e s t e i a agonisindu-i, mrite, slava lui Hristos. Pentru aceasta ndjduindu-te, spre lupte mergi i spre dureri lungi, mucenice Gheorghie. i prta fcndu-te patimei, celui fr patim, i sculrei i mpriei lui mprtindu-te, pentru noi acum te rogi.
i a c u m , a P r a z n ic u lu i. A p o i treptele, A n t if o n 1. al g la s u lu i al 4-lea. P r o c h im e n , g la s u l al 4-lea.

U r n d otirea cea de pre pm nt Mucenice, ai dorit de slava cea din ceruri, i ai rb dat dureri i moarte cumplit. Pentru aceasta aducnd laud lui Hristos, p r z n u i m prea sfnt prznuirea ta prea feri cite Gheorghie.
i a c u m , a P r a z n ic u lu i. D u p P o lie le u , S e d e a ln a , g la s u l al 3-lea. P o d o b i e : P e n tru m rturisirea...

D r e p tu l ca fin icu l va nflori


S t ih : R s d it fiin d n casa D o m n u l u i , cur(ile D u m n e z e u lu i nostru.;. in

/(osc

T o a t su flarea..
E v a n g h e lia dela L u c :

Z is-a D o m n u l u ce n ic ilo r s i: N i m i c n u este aco p erit.. n v i e r e a lu i H r is to s vznd...


P s a lm 50. S la v , g la s u l al 2-lca.

P e n t r u r u g c iu n ile purttorulu i de ch i n u r i G h e o r g h ie M ilo s tiv e curete m u l im ea p catelo r noastre...


i a c u m .

D e dragostea Stpnului cea fierbinte, fiind aprins, prin brbteasc nelepie cmrile nelciunei le-ai surpat, i n privelite pre Hristos ai mrtu

P e n tr u ru g c iu n ile N sctoarei de D u m nezeu, Milostive...


S t ' 1 M iluete-m D u m n e z e u le m ila ta... dupre mare

i S tih ira g la s u l al 6-lea.

IN D O U Z E C I I T R E I

DE Z IL E A N s c to a r e i:

ast stzi toat lumea se lu mineaz cu razele purttorului de chinuri, i Biserica lui Hris tos cu flori mpodobindu-se Gheorghie, strig ctre tine: Sluga lui Hristos, folositorule prea calde, nu nceta a te ruga pentru noi ctre Domnul.
P r a z n ic u lu i cu CANONUL I r m o s u l pe 6, i d o u pe 8. ale s f n tu lu i

t este de nfricoat, ne grit i minunat naterea la cea frumoas, Fecioar. Cci ca pre un prunc pre Dumne zeu cel cu totul desvrit l-ai hrnit cu ff Irupete; prea mrit auzire! Hrnitoarea de prunc, Maic fr brbat.
A lt C A N O N al S f n tu lu i A l c ru i acrostih la Greci este acesta: C u adevrat fierbinte ap rto r eti Facerea lui Teofan. Mucenice.

C A N O N U L S f n tu lu i. A l c r u ia a c ro stih la G reci este a c e s t a : T e la u d pre tine G h e o r g h ie eu D a v id p rin dragoste cci trebuete. P e a s n a l- a, g la s u l l-iu, Ir m o s :

P e asn a l-a, g la s u l al 2-lea, Irm os : In tr u a d n c a aternut...

ai pre sus dect soarele a strlucit pomenirea ta acum, Mucenice viteazule al lui Hristos. C ci ca nite raze prea luminoase, strlucirile minuni lor in tot pmntul luminat le-ai vrsat, de lumin purttorule Gheorghie. nsuji otilorule, mult biruitorule, viteazule al lui Hristos, d-mi mie ca s laud chinurile i vitejiile tale, care le-ai suferit brbtete pentru dragostea lui Hristos nelepte sfrmndu-te, cruia i viezi bucurndu-te. A lt David nou le-ai artat n rzboaie vitejete vrednic de mn. C precum acela pre Goliat, i tu pre mprotiv lupttorul l-ai biruit, surpndu-1 cu sgeile cuvintelor tale, n cununate Gheorghie.
a

Z i u a Invierei...

re cei ce cu prea cldu roas credin, i cu dra goste te chiam pre tine mu cenice al lui Hristos, purttorule de c u n u n Gheorghie, stnd cu totul luminos naintea cinstitului scaun, al celui ce stpnete toate, cu rugciunile i cu folosirile tale, pzete-i. Sem ntur de bun rodi| | rea lui Dumnezeu te-ai fcut Gheorghie, prin mucenicetile fapte fiind arat, i ca o bogie nsufleit n visteriile cereti j te-a pus marele ostailor pre | tine, ca pre cel ce vitejete te-ai otit. a re i cu rbdare te-ai por! nit sprelupte, de tine nsufi fiind chemat, prea fericite Gheor ghie. i ntorcnd napoi tab ra cea cumplit a tiranilor, ru gtori pentru toti cei ce te cheam pre tine, te-ai fcut.

190

L U N A A P R IL IE Slav...

Fericita vieaa cea ascuns ntru Hristos acum priimind mrite Gheorghie, pentru ca rea te-ai nevoit pn la snge, roag-te s se mntuiasc, cei ce te laud pre tine cu cre din, de toat primejdia, purttorule de chinuri.

c mai ntiul osta al lui Hri stos Gheorghie acum de pre pmnt merge la Cer.
! A N s c to a re i:

V eselete-te i te bucur Marie, c de a i trecut ieri ca o sabie prin inima ta Crucea Fiului tu, dar ca dintru o c mar din mormnt a rsrit.
Alt C a n o n , Ir m o s : n flo rit- a p u s tiu l...

9
i
L

c er cuvnttor te-ai artat Maica lui Dumnezeu, ceea ce


i a c u m , a N s c t o a r e i:

ai ncput n pntece pre C u vntul cel ceresc, prin carele toate sau fcut, Cerul i p m ntul i cele mai pre sus de acestea. Pentru aceasta cu n drzneal te roag, s se m n tuiasc, cei ce te laud pre tine.
C a ta v a s ie :

u cununa ptimirei strlu cind mrite, roag-te Mntui torului i Dumnezeu, s m n tuiasc pre cei ce te chiam pre tine cu bun credin, de toat nevoia, Fericite. bogate strluciri fiind c luminat prea nelepte, goneti

Z iu a In v ie re i...
P e a s n a 3-a, I r m o s : V e n ii s b e m b u t u r . . .

ntunecoasa mhnire i negura patimilor dela noi, cei ce cu credin te ludm pre tine.
Slav

trlucitu-ne-anoua preampomenirea slugei lui Hristos, cea m preun m erg toare cu nvierea lui. Intru ca rea adunndu-ne credincioii, lum inat s prznuim . V eselete-te pm ntule i Cerule, munii i toate dealu rile sltai, pentruc ruri de m inuni vars nou de sus m ucenicul G heorghie. T ot pm ntul i seminia om eneasc, i Cerul m preun se bucur i oastea ngereasc,

C u ndejdea fiind ntrit, i cu dragostea i cu credina ngrdindu-te Gheorghie, i cu puterea lui Hristos puternic fcndu-te, nelciunea idolilor ai surpat.
i a c u m , a N s c to a r e i:

cel ce a luminat mar ginile, Preasfnt, l-ai nscut cu trup pre cel fr de tru p ; i carele mai nainte de toate este m preun fr de nceput cu Tatl. Pentru aceasta pre

P re

In

d o u ze c i

t rei

d e

z il e

tine Nsctoare de Dumnezeu, cu credin te cinstim.


C a t a v a s ie :

greale s druiasc celor ce prznuesc cu dragoste sfnt pomenirea ta.


i acum , a praznicului. Peasna 4-a, Irm o s: L a dum nezeeasca straj ..

V e n i i s b e m butur...
S e d e a ln a , g la s u l al 8 - le a : P o d o b ie : Pre n e le p c iu n e a i C u v n t u l...

e > 9

O u chipurile bunei credine brbtete purtandu-te i ne lciunea pgntei surpnd Mucenice, ai clcat ntrtrile vrjmaului, c cu dumnezeea sc rvn mintea aprinzndu-i, ai stins semeia tiranilor cea fr de Dumnezeu. Pentru aceasta dupre vrednicie ai luat cunun, rspltire pentru munci i dai tmduiri celor ce alear g la tine cu credin, purtto rule de chinuri Gheorghie. Roag-te Iui Hristos Dumnezeu, iertare de greale s druiasc, celor ce prznuesc cu dragoste sfnt pomenirea ta.
S la v asem enea.

Pm nteasca bogie cea de pre pmnt, mprindu-o tuturor, Mucenice nelepte, bo gia cereasc ai motenit cu ostenelele tale; cci cu prea curata Cruce, ca cu o zea te-ai mbrcat, i cu dnsa ai ruinat ntrtarea tiranilor. Pentru aceasta cu rugciunea dai celor ce te roag pre tine dumneze etile daruri, i hrzirile de tmduiri, purttorule de chi nuri Gheorghie. Roag-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de

ntrecut-a p re mprteasa | despre amiaz-zi, cea mai $ de nainte, nelepte, acum m 9 prteasa Alexandra, c mie) rndu-se a alergat la nelep w% ciunea ta. Pentru aceasta st mpreun cu tine Mucenice, deadreapta lui Dumnezeu, ca o mprteas. I 'ovedirile limbei tale nesuferindu-le pgnul, a poruncit s te bat preste gur, defimndu-o, Gheorghie; mcar e > c aceasta lovindu-se, ca un chimval mprotiv a rsunat, strignd: Unul Hristos este Dumnezeu nemincinos. A devrate prietene al lui Hristos, mai marele ptimitorilor lui; prea luminate lumintorule al lumei; stea prea > luminoas; sfenice prea str e lucit; pzitorule neadormit al celor ce te cinstesc pre tine, pzete-ne pre noi, mucenice Gheorghie.

A Nsctoarei:

I Fecioar ai rmas ntru aceasta. Minune mult minunat cu ade vrat! nfricoat, strein auzire! C pre Dumnezeu mpratul

192

L U N A A P R IL IE

tuturorpurtndu-lnbrajeletale, j cntnd. Cci aceste dou bu cu l-ai hrnit ca pre un nti mpreun merg. prunc, pre Hristos dttorul de M rete strein minunea ta hran, Fecioar. izvortorule de minuni, bunul A lt C a n o n , I r m o s : Glicherie, al cruia boul cu V e nit- ai d in F e c i o a r . . minune l-ai nviat, i pre el D o m L udm vitejiile tale, prea nului tu jertf vie l-ai adus. fericite Gheorghie, prin care a s laud mrirea ta um ai surpat capitile idoleti, i ple-mi gura mea de laud, dnd ai stricat toat nelciunea dr har i minjei mele Gheorghie. ceasc, prea fericite. C se bucur Duhul meu cnd lineaz turburarea ispite cnt fie. lor i a primejdiilor, i toat A N s c to a r e i: bantuiala dracilor o gonete P r e a curat cum ai fost dela cei ce te lauda pre tine ca hrnitoare de prunc, i Fecioa pre un osta al lui Hristos, vredr mai pre sus de cuvnt, nu m nicule de minune. pricep de aceast a ta nfrico Slav... at tain! Deci, cinstind na Rsrit-ai ca o stea purt terea ta, m nchin |ie prea toare de lum in Gheorghie cu sfnt a mea Stpn. vitejia sufletului, i cu tria cre Alt C a n o n , Irm o s : dinei, ntunecarea nelciunei Cel ce eti lu m in a re a celor... gonind, i mntuind pre cei ce te laud pre tine. a cel ce ai muceniceasc
i a c u m , a N s c to a r e i:

M ntuirea cea nfiinat Fe cioar ai nscut, carea cu bo gata milostivire i cu fireasc buntate mntuete pre om, i chipul cel stricat iari l zidete.
C a t a v a s ie :

L,a dumnezeeasc straj...


P e a s n a 5-a, I r m o s : S m n e c m cu m n e care ...

instit nvierea Mntuitoru lui, cea de praznic, o laud Biserica sltnd, i mutarea purttorului de chinuri acum

ndrzneal ctre Stpnul, ce re cu osrdie mntuire celor ce te laud pre tine, de nepu tinele sufleteti mntuindu-i cu rugciunile tale, mucenice purttorule de chinuri, prea fericite Gheorghie. G u ngeretile cete mpre un dnuind ca un mucenic, i de mrirea cea nemuritoare i fericit purttorule de cunun fiind plin, pre cei ce alearg la acoperemntul tu, din ntreitul val i din vifor, scoate-i.

M
IN D O U Z E C I I T R E I D E Z IL E

Slav...

A N s c t o a r e i:

Mntuete-ne pre noi de


toat nevoia ca un milostiv, gonind turburarea pcatului i a primejdiilor cea de multe fe luri; rugciunile lui Gheorghie slugei tale priimindu-le Hris toase.
IW . 1_ _ _ _ I I '

S i ai nscut, i iari curat


eti ca i nti, nfricoat i ne grit nalere, Maic Fecioar carea nu tii de mire, pre cel mai pre sus de ani, carele sa fcut prunc cum suntem noi, nscndu-1 mai pre sus de minte.
A lt C a n o n , I r m o s : D e a d n c u l grealelor...
!* A IA* Af IV

a c u m , a N s c to a r e i:

m
t o

D ato ria strmoaei Evei, Maica lui Dumnezeu, tu ai pltit nscnd pre Mntuitorul lumei cu trup mbrcat din tine. Pentru aceasta toii te fericim pre tine Fecioar ceea ce eti cu Dar druit, cu totul fr prihan.
C a ta v a s ie :

S mnecm...
P e a s n a 6-a, Ir m o s : Pogortu-te-ai n cele m ai de...

at rnduneaua una cea ve sel Gheorghie, de D um ne zeu adunate noroade! Te um ple pre tine de harul primverei minunat. Deci mpreun cu veselia lui v veselii toi. C hinurile muncilor celor iuti suferindu-Ie, acelea le-ai socotit ca nite desftri, rbdnd ai rbdat, cntnd mrite; i glasul rugciunilor tale, ca ntru o nvrtire de tunet a rsunat.
*

M ai pre sus de fire i de cu vnt i de cuget, sunt ludate nencetat brbiile vitejiei tale, prea fericite mucenice Gheor ghie. m preun vorbitor cu oa stea cereasc Fericite fiind, i dumnezeeasc artare ct este cu putin vznd pre cei ce te cinstesc pre tine cu credin, mntuiete-i.
S la v ...

I n tot chipul fiind adus lui Dumnezeu, i strlucirile mi nunilor lund, daruri mpri, celor ce le trebuesc prea feri cite Gheorghie.
i a c u m , a N s c to a re i :

V eselete-te i slteaz ceata ptimitorilor, aflnd a c e s t e i prznuiri de acum nceptor pre Gheorghie, i v bucurai m preun cu dnsul ca David, c a Domnului este ziua aceasta.

A c u m la tine scap Preacu rat, mntuete-m prin rugcunile tale i m pzete, c poi cte voieti ca o Maic a celui ce toate le poate.
C atav a sie :

Pogortu-te-ai n cele...
C O N D A C , g la s u l al 4-lea. P o d o b ie : Cel ce te-ai nlat...

Lucrat fiind de Dumnezeu, te-ai artat lucrtor prea cin-

194

L U N A A P R IL IE

stit bunei credinje, spicele fap telor bune adunndu-i ie. C sem nnd cu lacrimi, cu vese lie seceri, i chinuindu-te prin snge, pre Hristos ai luat. i cu rugciunite tale Sfinte, tutu ror le dai iertare de g r e a le. ICOS: Dfe mpratul Hristos, cel ce i-a pus sufletul su pentru vieaa lumei, dorind ostaul, sa g r b i t s m oar pentru dnsul, i rvn dumnezeeasc mare n inim avnd, nsui pre sine sa adus. Deci i noi tofi pre dumnezeescul G heor ghie acesta, ca pre un cald fo lositor s-l ludm cu credinf, ca pre cel ce este mril slug lui Hristos, i a urmat cu ade vrat Stpnului su, i roag pre Mntuitorul ca s dea tu turor iertare de greale.
I n t r u ace a st l u n n 23 de zile, p o m e n ir e a s f n t u lu i i m r it u lu i m a r e lu i m u c e n ic G h e o r g h ie p u r t t o r u l de b ir u in . S tih : G h e o r g h ie cel ce n r z b o a ie pre v r j m a i era t in d , D e v r jm a i p rin s a b ie a c u m se taie v o in d . In a d o u z e c i i treia zi s a b ia a tiat. G r u m a z u l lu i G h e o r g h ie cel l u d a t.

ritu l acesta m in u n a tu l _i_ vest i t u l ^ a r e l e m ucenic G heorghie, a fost n vrem ea m p ra tu lu i D iocliian, trgndu-se d in Capadochia, de neam strlucit i lu m in at, d in ceata ostailor ce se chemau trib u n i ; ia r cnd vru s mrturiseasc, era la cinstea dregtoriei de comis, adic eparh, sau ig h e m o n , sau stratilat. Deci, avnd m p ra tu l g n d s porneasc rzboaie asupra cretinilor, dete porunc s se cin steasc cu cinstiri m prteti i cu da ruri, cei ce se vor lepda i vor prsi pre Hristos. Ia r cei ce n u se vor supune po-

runcei, s aib a lua moarte silnic. Atunci S fn tu l acesta fiind de faa, se propovedui la artare c este cretin, mustrnd deertciunea i neputina idolilor i rznd de cei ce credcau ntrnii. Deci, neplecudu se nici cu am gituri, nici dupre fgduinele tiranului, carele fce multe ca acestea, nici de ngroziri, ci se vedea nebgtor de seam de toate, pentru aceea nti l lovir n pntece cu o suli. i cnd i nfipse sulia n trup, a curs snge m ult; iar vrful suliei sa ntors napoi i a rmas Sfntul nev tmat. A poi legndu-1 de o roat ce era intuit cu fiare ascuite, fu pornit dintrun cmp spre o vale, i rumpndu-se tru p u l tot buci, iari cu ajutorul dumnezeescului nger fu sntos. i stnd Sfntul naintea m pratului i a lu i Magnentie, carele edea alturea cu el pe scaun unde fce jertf la idoli, i vzndu-se sntos i fr nici o ran, trase pre m uli spre credina n Hristos, crora din porunca m p ratu lu i li sau tiat capetele afar d in cetate. i viind ctre Hristos i Alexandra mprteasa, mrturisi pe H r i stos D um nezeu naintea tiranului. Deci crezur i alii m uli n Hristos, vznd c S fn tu l iei sntos dintro varni cu var n care era bgat. D u p aceasta i ptrunser picioarele cu nclminte de fier ce erau cu piroane, i fu silit s alerge. i iari puser de-1 btur, fr de nici o m il, cu vine de bou uscate. Iar M agnetie cernd semn ca s nvieze pre un mort, din cei ce erau ngropai, din m orm nturile ce erau acolo, carii erau de m u lt vreme mori, i fcnd Sfntul rugciune deasupra m orm ntului, o m i n u n e ! nvie m ortul i se nchin Sfn tului, i slvi Dumnezeirea lui Hristos. i ntrebnd m pratul pre mort cine este, i cnd a m urit ? zise c este din cei ce au trit m ai nainte de venirea lui Hristos, adic m ai nainte de trei sute de ani i m ai m ult, i cum c ardea n foc atea ani pentru rtcirea idolilor. Pentru care m inune creznd muli, i nmulindu-se spre credin, slveau cu un glas pre Dum nezeu, ntre carii er i Glicherie, cruia i murise boul, i l-a sculat S fn tul. D in tru care m inune adeverindu-se i el

IN D O U Z E C I l T R E I D E Z I L E

c crede n Hristos, lu cununa mucemei, fcndu -1 p g n ii m ulte buci cu sbiile. Deci, v iin d m u li ctre H ristos pentru aceasta ce vedeau, i nc pentru c sfntul m ucenic G heorghie in trn d n capitea idolilor, porunci u n u i chip idolesc cioplit, ca s spue de este el D um nezeu, i de i se cade s i se nchine lu i oamenii. Ia r d em o nul cel ce er n trinsul p l n g n d rspunse, c u n u l este D um nezeu ad evrat: Hristos. i d in traceasta se tur burar idolii toi i czur i se sfrmar. Carea neputnd-o rbda cei ce credeau n trnii, prinser pre S fn tu l i-l duser la m p ratu l, i cerur degrab rspuns de moarte asupra l u i ; iar m p ratu l a po runcit ca s taie pre S fn tu l i pre Alexandra m prteasa cu sabia, deci S f n tu lu i i sa tiat capul, iar sfnta Alexandra fcnd rugciune n temni, i-a dat su fletul la D um nezeu. i se face pomenirea lu i n sfnta sa biseric muceniceasc ce este la locul ce se zice Devteron.
I n s trebue s p o v e stim oarecare parte din cele m u lte m i n u n i ale S f n t u lu i.

i ea rspunse: De-a dreapta parte a bisericei. i S fntul ndat nsemn mar m ura cu degetul, scriind aceasta: S se pue n d r e a p t a , , al doilea stl pul vduvei, (dup cel nti). i ridi cnd S tn tu l de captul stlpului ce er despre mare, zise femeei: ajut i tu, i ridicndu -1 amndoi, l-au dat n mare, i cu ndreptarea S fn tu lu i sosi stlpul m ai nainte de celelalte, i dimineaa se afl la lim an. Care vznd Vasilicos, cci aa se num ea purttorul de grij pentru ducerea stlpilor, sa m in un at i mai vr tos dac vzu i scrisoarea, carea rndui i locul, unde trebuia s se pue. Deci m u lm in d lu i Dum nezeu, cerea i dela S fn tu l iertciune pentru greala neascultrei, i lu n d i el prin vedenie iert ciune dela Sfntul, puse stlpul vduvei n rnd cu ceilali, n locul care porunci scrisoarea cea nsemnat de Sfntul. Ca rele stlp st i pn n ziua de astzi n tru netearspomenirea femeei, i ntrumrirea S fn tu lu i pentru prea mrita minune.
ALTA.

I n prile S irie i se afl o cetate n u m it R a m e i, n tru care er o biseric zidit pe num ele m arelui mucenic Gheorghie. Deci neaflndu-se acolo bae de piatr, ca s se tae stlpi, se aduceau stlpii b i sericii d in loc deprtat, i se fcea m u lt nevoin la aflatul lor, i cu adusul. Deci oarecare femee cu frica lu i D um nezeu avnd adevrat i n trit credin la sfntul marele m ucenic Gheorghie, cum pr i ea u n stlp asemenea cu cei ce erau fcui i nfrum useai, i pogornd u -1 la mare, se ruga celui ce er pur ttor de g rij s duc stlpii, s ia, s duc i pe acela, pre carele l cumprase ea. Ia r el n u vrea, ci p u in d n u m a i pre al lui, purcese de se duse. A tunci femeia de suprare cznd la pm nt plngea i se ruga S f n tu lu i s-i ajute s poat duce stlpul. Deci afndu-se ea n trun astfel de chip, vzu n vis unde i se art S fn tul n chip de Voevod, i-i zise: De ce eti trist femee? spune-mi ; iar ea i spuse pricina ntristciunei, i sfntul desclecnd depre cal z is e ctre femee: Unde-i este voia s se p u n stlp u l?

Ia r m inunea ce sa fcut la M itilin nfricoeaz tot g nd u l i tot auzul. Cci n tru acest ostrov este o biseric a marelui mucenic Gheorghie, foarte slvit i vestit. i este obiceiu de se strnge la ziua S f n tu lu i m ulim e m ult de norod n toi anii, de fac la acea biseric prznuire. Aceasta aflnd Agarenii ce erau n Crit, lovir fr veste la vremea Privegherei pre ci aflar n biseric, i i luar legai, m preun cu ci au putut prinde din cei de afar, c cei m ai m uli scpase. Deci pre cei ce i-au prins, i-au dus la Crit, ntre cari er i un tinerel, pre carele l-a druit lu i Am ir, celui ce er mai mare preste Agareni, Saracinul acela ce-1 prinsese. i trecnd ctv vreme, pn se p lin i anul, de ajunse iar la prznuirea prea m ritului mucenic, aa tnrul acela sluji lu i A m ir; iar prinii lui nelsndu-i obiceiul lor i nici nem ulm itori pentru pierderea copilului fiind, ci puindu-i ndejdea la Dum nezeu i m ulm ind S fntului, i fcnd praznic dupre obiceiu eir ca s cheme la mas pre cei ce aveau chem ai; iar maica copilului ntor-

196

L U N A A P R IL IE

cndu-se la biseric, czu jos la pm nt, p l n g n d , i ru g n d pre S fn tu l, ca s-i izbveasc pre fiu l ei d in robie, n ce c h ip va ti, cu atotputernicul i d u m n e zeescul D a r al s fn tu lu i D u h , ce lcui n tr n su l. Ia r cel grabnic spre ajutor, netrecnd cu vederea lacrm ile femeei, foarte degrab sosi fr aripi la Crit. Deci d u p ce i sfri femeea rugciunea, ezn d oaspeii la mas, p o m e n i brbatul fem eei la m as n t i ajuto rul S fn tu lu i, i stau gata cei ce dregeau v in u l. A tuncia d in voia lu i D u m n e z e u se fcu m in u n e m are i prea m rit i m ai am putea zice necrezut, la cei ce n u tiu lucrurile cele slvite ale lu i D u m n e ze u . D ar ns cnd va cugeta cineva i va socoti pre Avvacum , c d in rpirea n g e ru lu i n tru o cli peal de vreme se afla d in Ierusalim la V avilon, n u se va arta necredincios nici de aceasta. C n ceasul acela ce pusese t n ru l v in n pahar, i gti ca s dea lu i A m ir n Crit, o prea m rit m in u n e ! Se afla n M itilin , d n d maicei sale vi n u l. Pre carele vzndu-1 toi cei ce erau la mas, se m in u n a r . D eci ntrebndu-1 de u nd e i cum se afl n m ijlo cu l lor? E l zise: U m p l n d p ah aru l acesta de vin, ca s-l dau lu i A m ir n Crit, m am r p it de u n brbat prea m rit, i puindu-m pre calul lu i, iin d cu m na cea dreapt p ah arul, i cu stnga iindu-m de m ij lo c u l lu i, m aflai precum m vedei n m ijlo c u l vostru. Acestea auzindu-le i vzndu-le, se m ir de acea mare m inune. i sculndu-se dela mas, au dat laude i m u lm ite toat noaptea A totputernicului D u m n e ze u , slvind pre a tot m ritu l su M u c e n ic .
ALTA.

ghie, nvrednicete-m s biruesc, i voiu aduce n biserica ta o plcint bun. i ndat apucndu-se copilul cu ceilali, i b iru i, n u n u m a i odat i de dou ori, ci de m ulte ori. Atuncea m ergnd copilul la m u m a sa, se rug, ca s se dea S fntului darul ce sa fgduit. Ia r femeea iubindu-i copilul, i m ai vrtos pre M ucenicul, fcu ndat ceea ce-i zise, i o a dat co p ilu lu i. Deci el lundu-o se duse de o puse n luntrul bisericei naintea A lta rului, i iei afar. i ndat sosind patru negutori cltori, merser n biseric, ca s se roage, i dac gsir plcinta m iro sind i mergndu-i aburii, ziser ntre dnii: Aceasta nu-i trebue Sfntului, ci s o m ncm noi, i s dm pentru dnsa tme, carii dac o mncar, nu puteau s ias afar din biseric. Deci puind acolo fietecarele cte civa bani, tot se oprir; atuncea au dat un galben, i se rugau S fn tu lu i, s-i lase s ias. i nici a n u putur s ias din biseric, oprindu-se din putere nevzut; iar dac puser toi acei patru cte un galben de aur, se ru gar cu mare cldur, i eir neoprii. Ia r daca eir ziser: Sfinte Gheorghie, scum pe i vinzi plcintele* nu vom mai cum pra alt dat dela tine, ci i tu pen tru aceasta ne iart. Ins ntraceast bi seric sa fcut nespuse m inuni, i se fac pn n ziua de astzi, i nu num ai la aceasta, ci i la Ipochefalon, i la alte case de rugciune ale Sfntului.
in tr u aceast zi, p o m e n ire a sfntului m ucenic Valerie. S t ih : D u m n e z e e s c u l cap al lui Valerie rp it Prin sabie, c l u l cel cu cap nrutit. l-a

a lo cul Paflagoniei, este o biseric vestit a sfn tu lu i m arelui m ucenic G heor ghie, cria i zic cei de loc F atrinon. Deci, aceast biseric fusese dintru nceput II lic, i era s caz i ne ntm plndu-se prilej, ca s se poat drege sau a se zidi de iznoav, se fcu o m in u n e ca aceasta. O arecnd strngndu-se acolo copii de se jucau, pre u n u l d in trinii l biruiau toi ceilali i-l ocrau; iar el ntorcndu-se ctre biserica S f n tu lu i zise: Sfinte G heor

In tr u aceast zi, pom e n ire a sfinilor mucenici, A n a to lie , i P ro to ls o n Stratilaii. S t ih : A n ato lie prin tierea capului ap u in d , R s r itu l lu m in e i celei nelegtoare a D o m n u lu i tste v z n d . Protoleon m u c e n ic u l lui Hristos tiat fiind, Spre Hristos, ca leul n tru puterea sa este n d jd u in d . Intru aceast zi, p om e n ire a sfn tu lu i cenic A tan asie cel dintre fermectori. m u

S t ih : A tan asie pre a c a p u lu i tiere, S u fle tu lu i celui b o ln a v o a aflat strein vin decare.

IN D O U Z E C I l T R E I D E Z I L E In tru aceast zi, pom enirea cenic Glicherie p lu g a ru l. s f n tu lu i m u

197

S t i h : G r u m a z u l t u ca u n p m n t , iar sa bia ca u n p lu g n c h ip u in d . Prea potrivit le ju d e c Glicherie lucrtorule de p m n t . Intru aceast zi, sfinii D o n a t i T e rin o s, prin sabie s au svrit. S t ih : T e rin e m p r e u n cu D o n a t de sabie secerndu-v, A m n d o i v facei lui D u m n e z e u m n u n c h e streine b u c u r n d u - v . In tru aceast zi, sf n tu l n o u l m u c e n ic G h e o r ghie, carele a m r tu r is it n cetatea Ptolem aidei, la a n u l o m ie apte sute n o u ze c i i doi, de sabie b uci tsiat s a svrit S t ih : G h e o rg h ie a c u m m p r e u n cu g h ie cu adevrat, G h e o r

ii gereasc de patima ta Voevodule, de fine mirndu-se, i mpratul ngerilor a iubit frumueea ta Mucenice. Pentru aceasta mpreun cu dnsul pururea a mpri te-a nvred nicit.
A N s c to a r e i:

N o u l m p r e u n cu cel v e c h iu aicea s a a l turat. In tr u aceast zi, p o m e n ire a s f n tu lu i n o u lu i m u c e n ic L s z r B u lg a r u l, carele s a c h in u it la an ii o m ie o p t sute doi. i>t:n : L a z re tu n e n u m r a te c h in u r i ai s u ferit, P e n tru d o ritu l H risto s, pre carele l-ai iubit.

! rea luminate corlule cel de Dumnezeu lucrat, sfenice cu totul de aur, nstrap, sicriule, Biseric ntru c a r e a Dumnezeu lcuete, toiag, ca rele minunat ai crescut, Maic fr de brbat, pre noi rug torii ti pzete-ne,cea cu multe numiri Fecioar.
A lt C a n o n , Irm o s : P o ru n c a cea protivnic...

rfii

M i
#1 I

C u ale lo r sfin te ru g c iu n i, D o a m n e , m ilu e te -n e i ne m n tu e te pre noi. A m in .


P e a s n a 7-a, I r m o s : C el ce a m n t u i t pre C o c o n i...

resc a luda minunile tae, i foarte m spimntez; cci cnd voiu s le nunum r acestea, mai mult de ct nisipul se afla n mulime. Deci priimete ptimitorule aceast a mea scurt laud. N u este nici pmnt, nici mare, nici cetate, nici pustie tate, unde s nu se verse cu adevrat izvoarele cele pline ale minunilor tale Mucenice; c numele tu cel minunat n tot pm ntul se cnt. Spimntatu-sa oastea n-

rmnd Stpnului tu Mu cenice, de bun voie ai alergat la lupte m r i t e , i biruin lund, Bisericei lui Hristos pzi tor ai fost, pre aceea pururea pzindu-o cu folosinele tale. C a un mucenic nebiruit, ca un purttor de chinuri, ca un aprtor al credinei nenfrun tat, f-te acum turn necltit ce lor ce te laud pre tine prea nelepte Gheorghie, ngrdindu-i cu rugciunile tale.
Slav...

I telepele ai s e m a n a t dumnezeeasca smn, i o ai nmulit, udndu-o cu curge rile sngelui tu Fericite, i cu srguirea ostenelelor, i cu fe-

198

L U N A A P R IL IE

cioar M aic l-ai nscut. Pentru aceasta pre tine Nsctoare de D um nezeu toate neamurile te slvim.
C a ta v a s ie ... S l u d m , b in e s c u v n t m ...

Aceast numit i sfnt...


P e a s n a a 9-a, Ir m o s :

frumsetea i po doaba credincioilor, veselia ngerilor i mntuirea lumei, prea curat Maica Iui Hristos Dumnezeu, pre cei ce alearg la acoperemntul tu, pzete-i Stpna mea.
A lt Ir m o s : F iu l P rin te lu i...

S lava,

A N s c to a r e i:

Lumineaz-te, lumineaz-te...

ou prea dulce munilor J[l picai; i tu, muntele cel m ai ales sfnt slteaz. Dnfuete acum i te bucur lum i nat, c ai aflat, prea puternic pzitor de multe, pre marele Gheorghie.

11

L aud acum m preun toate


motenirile neamurilor, bine cuvntnd cnta, i cu un glas strig: Bucur-te Mntuitorul credincioilor i bucuria. Bu cur-te i tu, lauda purttori lor de chinuri, Gheorghie prea minunate. Loviturile cu toiege, strujirile i btile cu vine de bou, ncltmintele c e l e de fier, groapa cu varul le cinstesc, i altele cte ai rbdat, ptimind M ucenice al lui Hristos, toate le fericesc, i roata o srut. O imitrie mucenice, mpreu n cu ludatul Gheorghie, c am ndoi suntei buni, nici acum nu prsifi, pzind locul acesta pururea. $i toate mul imile ispitelor mprtiindu-le am ndoi.

N encetat roag pre D om nul, pentru noi, cei ce te lu dm pre tine Fericite, ca pre un mucenic al lui Hristos, ca pre cel ce ai biruit pre tiran, ca pre un gonitor al viclenelor duhuri, ca pre un neadormit pzitor, ca pre un folositor ne ruinat. R spltiri pentru chinuri din destul fi-a druit tie Stpnul tuturor. Cruia stndu-i nainte cu ndrzneal muceniceasc, de trei ori fericite, i cu vese lie, pre cei ce te cheam pre tine cuprinznd pzete-i.
Slav...

Pm ntul te-a acoperit, i Cerul te-a priimit, i sa des chis fie ua raiului adevrat. Intru carele cu bucurie purttorule de chinuri dnuind i lcuind, pre cei ce te laud cu credinf, cu rugciunile tale pzete-i.
i a c u m , a N s c to a re i:

i|

Pre tine cortul mrturiei mai nainte te-a nchipuit Prea-

'S Z
IN DOU ZECI I TREI DE ZILE

curat, ntru carele tbliele i nstrapa i sicriul cel de aur era. C a precum acela pre acelea, aa i tu pre Cuvntul cel fr de nceput, n pntece l-ai ncput ntrupat, Nsctoa re de Dumnezeu.
Catavasie Lumineaz-te, lumineaz-te... SVET1LNA.
P o d o b ie

Cu ucenicii s ne suim...

celui ce i-a dat fie vieaj cu totul desvrit prea fericite, ca un prinos viu i nsufleit, i jertf bine priimit, i prea curat. Pentru aceasta te-ai f cut rugtor prea clduros, din turburare scond pre toti, cei ce te laud cu credin muce nice, i te chiam pre Gheorghie. Cuvntului cea semnat n curat sufletul tu, lucrnd-o cu deadinsul, o ai nmul|it cu durerile chinuirei, i nfeleptete fiind pus n ceretite jitnie, ai aflat nestricat desftare, de carea acum sturndu-te Fericite cu rugciu nile tale cele ctre Dumnezeu, pre cei ce te laud pre tine, mntuiete-i. M ucenice al lui Hristos, purttorule de chinuri, pre cei ce sunt n feluri de nevoi mn tuiete-i cu rugciunile tale, de toat primejdia scpndu*i; i gonind cumplit mhnirea cea strictoare de suflet, i dar i mil nou cerndu-ne; ca cu rugciunile tale mntuindu-ne, bucurndu-ne s cin stim toti cinstite vitejiile tale Gheorghie.
Slav, g la s u l al 5-lea, al lui Teofan.

P rim v a ra ne-a strlucit nou, luminat i dumnezeea sc nvierea Stpnului, carea ne trece pre noi de pre p mnt Ia Patile cele cereti, cu care m preun strlucete i pomenirea cea cu raze lumi noase a prea slvitului muce nic Gheorghie, pe care lumi nat s o svrim, ca s ne n vrednicim dumnezeesculuiDar dela Hristos Mntuitorul.
D e d o u ori. S la v , i a c u m , a p r a z n ic u lu i. LA LAU D E. Stihirile pe 4, g la s u l al 2-ea. P o d o b ie :

&

Cnd de pre lemn...

V eni| i toti, cei ce prznuim


nvierea cea luminat i slvit, iari s prznuim i luminat pomenirea mucenicului G he orghie, i s-l ncununm pre el cu flori de primvar, ca pre cel ce este nebiruit, ca s lum cu rugciunile lui m n tuire de necazuri, mpreun i de_greale. re tine nsuti te-ai adus

Rsrit-a primvara, venifi s ne desftm! Strlucit-a n vierea lui Hristos, venii s ne veselim; Artatu-sa pomenirea
^ r^Tr aV7^ r^TYIYT^ P ^TYIY7^y^VY'IY77^1 A

L U N A A P R IL IE

purttorului de chinuri, carea lumineaz pre cei credincioi. Pentru aceasta, iubitorule de prznuire, veniji cu tain s o prznuim. C acesta ca un bun osta sa luptat mprotiva ti ranilor, i pre aceia i-a ruinat, urm tor fcndu-se patimei Mntuitorului Hristos. Nu i-a miluit vasul cel de lut al su, ci gol l-a strujit cu muncile zdruncinndu-I. Aceluia s stri g m : Purttorule de chinuri roag-te, s se mntuiasc su fletele noastre.
i a c u m , a P r a z n ic u lu i.

V E Z I : P e ntru sfn tul marele m ucenic G heorghie, ori n ce zi se va n tm p la d in sfnta i m area zi V inerea Patim ilor, pn n J o ia a cincia sptm n dup Pati, c p n acolo se sue pre larg la Penticostar s caui nvtur.

INTRU A C E A S T L U N
IN 24 D E Z I L E . S f n t u l m u c e n ic S a v a Stratil&t, i prea c u v i o a s a m a ic a n o a s tr Elisavet, fc to a re a de m in u n i. L a D o a m n e strigat-am , Stihirile pe 6.

S L A V O S L O V IA cea mare.
D u p sfinte D u m n e ze u le , T ro p aru l S f n tu lu i, Slav, i acum, al P razn icu lu i, Ectenia i O tp ustul. i d m untdelem n sfinit frailor d in sfnta candel. A p o i ceasul n ti, la care se zice T ro p aru l P raznicului, Slav, T ro p aru l S f n tu lu i, i acum , al Nsctoarei-Ceasurilor. D u p S fin te D u m nezeule... C o n d acu l P ra zn ic u lu i i al S f n tu lu i le zicem schimbndu-le.

A le M u c e n ic u lu i 3, i ale C u v io a s e i 3. S t.h irile M u c e n ic u lu i, g la s u l al 4-lea. P o d o b i e : a p fe u n v jteaz

L A L IT U R G H IE
F ericirile P ra zn ic u lu i, Peasna cea de rnd, i d in C a n o n u l S f n tu lu i Peasna 3 , P ro c h im e n u l P ra zn ic u lu i i al S f n tu lu i, g la sul al 7 -lea: Veseli-se-va dreptul de D o m nul... S tih : A u z i D um n e ze u le glasul meu... A postolul zilei i al S f n tu lu i d in F apte:

In vremea aceia pus-a Irod m pratul m i nile... A lilu ia al zilei, i al S f n tu lu i, g la


sul al 4 -lea: D re p tu l ca finicul va nflori... S tih : R s d ii fiin d n casa D om nului... E v a n g h e lia zilei, i a S f n tu lu i, dela lo a n :

Zis a D om nul apostolilor si: Acestea po runcesc vou ca s v iubii...

C H IN O N IC U L .
In tr u pom enire venic...
L a m a s se face m n g e r e a frailor.

oevod nebiruit, viteaz ptimitor, i lumintor a toat lumea te-ai ar tat,' cu rsriturile n e v o ite lo r tale lum innd marginile, i g o nind ntunerecui dracilor, mare Savo, nfrumsetarea muceni cilor, mpreun motenitorule cu sfinii cei fr de trupuri, i rugtorule pentru sufletele noastre. n temni nchizndu-te i cu foc arzndu-te, i cu multe munci chinuindu-te, i fiind n tins pre lemn i de ger chinuindu-te, i cu multe bti rnindu-te, i priimind cu osrdie sfritul cel fericit n ape, ai rmas necltit. nr frumos ai fost prea bogate, de care pururea toi

N D O U Z E C I I P A T R U D E Z I L E

se mirau, i fr fric te-ai apropiat ctre osienelele chinuirei, cu nevoineletale cele mari i sfinite, ridicnd biruinj asupra tuturor v r j m a i l o r . Pentru aceasta ntru laude cu bucurie te cinstim pre tine, vrednicule de minune.
S tih irile C u v io a s e i, g la s u l al 8-lea P o d o b i e : M u c e n ic ii ti D o a m n e . .

ceea, prin rugciunile tale da ne nou pace, sntate i mare mil.


Slav, i acum , a praznicului: S T 1 H 0 A V N A praznicului. T r o p a r u l S fntului, glasul al 5-lea.

i 0
1

9 9
Q >

P etrecand cu rbdare ostenelele sihstriei, ai priimit D a rul, maic c i n s t i t : a goni boalele sufleteti i trupeti, a deprta duhuri prin dumnezeescul Duh; a prtini tuturor, celor ce sunt n scrbe. Pentru aceasta prin rugciunile tale, cere-ne tuturor sntate i mare mil. rna moatelor tale iz vorte vedere orbilor, i vin decare tuturor boalelor, celor ce cu credin se apropie i cer ajutor dela tine maic Elisavet, v r e d n i c de minuni. Pentru aceea prin rugciunile tale cere tuturor sntate i mare mil. evoitu -te-ai p e n t r u bln dee, pentru credinfa cea or todox, pentru dragostea cea ctre Domnul, i pentru cea ctre aproapele f e r i c i t de Dumnezeu cinstit. Pentru aceea s'a odihnit preste tine Darul cel dumnezeesc al Du hului, maic Elisavet. Drept a-

d r e g t o r i a i cinstea cea pmnteasc, na intea muncitorului mpratului celui viclean, ai mrturisit pre Hristos Dumnezeu, i pentru dnsul multe patimi ai suferit, mrite. Pentru aceasta te-ai n cununat cu cunun prea fru moas a biruinfei, dela mp ratul cel ce preste to|i mpr teti, luminat mpodobindu-te. i cu otile cele cereti stnd naintea lui Hristos, Savo muce nice. Roag-te s se mntuiasc sufletele noastre.
Slav, i acum , a praznicului:

L epdnd

LA

U T R E N IE

CANOANELE. Al p ra zn ic u lu i cu Irm osul pe 6, i ale sfini lor d o u pe 8. C A N O N U L M ucenicului.

Peasiia l-a, glasul al 2-lea, Irmos: Venii noroade...

u firea noastr mntuind Doamne din porfile iadu lui, l-ai nchis pre acesta ntru ntunerecile cele venice, i omornd pre moarte, ai izvort vieaj. L snd ostia cea de pre pmnt, prin nevoinfele cele dumnezeeti mrite, te-ai nu-

L U N A A P R IL IE

m rat cu cetele i cu oastea cereasc, m urind prea mrite Savo. C u putere de sus mbrcndu-te n|elepte, necltit i ne biruit te-ai artat m p r o ti va vrjmailor, cu vitejie biruind lupta lor prea mrite. Lum inndu-te pururea, ai strlucit ca un lumintor n noaptea nelciuniei, d r e p t propoveduind tuturor pre soa rele Hristos, i gonind n tunericul nedumnezeirei.
A Nsctoarei :

dit prin sihstrie cu Cuvntul cel curat. i ai mers dup urmele lui cele purttoare de vieaf, purtnd cu sine-fi omo rrea patimilor, mrit.
Slav...

D eprtndu-te de dorirea cea lumeasc, i lipindu-te de dragostea lui Hristos, curat, cugetul trupului l-ai topit cu nfrnarea. i petrecnd cu rbdare, nevoindu-te ntru bu nti i n ostenele i n rug ciuni, te-ai nvrednicit a face minuni.
i acum, a Nsctoarei:

D i n i pmntul cel mai de desubt ne-a scos pre noi Fiul lui Dum nezeu cel ce sa n scut din tine. i prin nvierea sa ca un milosrd, a adus c tre v i e a f a cea venic, pre cei ce pururea te laud pre tine.
Alt CANON al Cuvioasei. Peasna 1, glas 8, Irmos: Pre Faraon cel ce se purt...

u dragoste nfierbntat, pururea pomenit Elisavet, do rind de tine, ceea ce mai pre sus de cuget ai nscut pre Cuvntul lui Dumnezeu, Tatl cel nedesprit, Preacurat, sa fcutvas al sfntului Duh, str lucind cu bunti dumnezeeti, prea sfnt Fecioar.
Peasna 3-a, Irmos: Intrete-ne pre noi...

iind ncunjurat de toate prile cu ntreite valuri ale patimilor, i cu valurile cuge telor turburndu-mi-se sufletul, ndrepteaz-m ctre limanul cel lin al voirilor lui Hristos, prin rugciunile tale Elisavet, ca s te laud pre tine. F iin d m podobit cu da rurile fecioriei de Dumnezeu fericit, din pruncie te-ai logo

uterea lupttorului, i st pnirea mortei surpnd Hristos a nviat cu nvierea sa firea noastr i o a ntrit.

O ragostea lui Hristos cea clduroas, dumnezeete aprinzndu-te p r e a nelepte, i deprtndu-te de toate cele pmnteti i striccioase, fi-a artat nelciunile vrjmaului.

IN D O U Z E C I I

D E Z IL E

203

unul Zididata Elisavet de tine, ceea ce C unoscnd W 19 1W 1 1 Dom nul cel ce sa dat ji singura eti lcaul cel curat al fecioarei, se bucur adupre sine spre mntuirea oame cndu-se Fiului lu cu bun nilor, pentru dnsul ai dat cucerie viind dup tine, Prea sngele tu Savo, pentru rs curat. pltirea ceea ce va s fie.
-

A N s c to a re i :

Irm osul

morei a ncetat, i sa stricat vistieriile iadului prin nvierea celui ce sa ns cut din tine Preacurat, i sa umplut vistieriile de vieaj.
A lt C a n o n I r m o s : D o a m n e cela ce ai fcut...

irnia

n cmrile cerurilor cele luminoase te-ai slluit, fcndu-te mireas aleas Atotiitorului, i izvorti praiele tmduirilor, care usuc cur gerile patimilor. R v n i n d lui Ilie i lui Moisi prea cinstit, ntru lun gime de zile ai postit ca aceia, hrnindu-te cu pinea cea ce reasc a vedeniilor celor prea nelepte, prin Darul dumnezeescului Duh.
S la v ...

oamne cela ce ai fcut cele deasupra crugului ceresc, i ai zidit Biserica, tu pre mine m ntrete nlru dragostea ta, c tu eti mar g in e a doririlor, i credincio ilo r ntrire unule iubitorule de oameni".
Sedealna, glasul al 4-lea. P o d o b ie : Cel ce te-ai nlat pre Cruce...

Artndu-te nebiruit Voevod ai biruit nelciunile varvarilor, i cu trie ptimind ai biruit taberile vrjmailor ce lor nevzui, roag-te pentru noi cu deadinsul, prea fericite Savo, cei ce cu credin te ludm pre tine.
Slav... Sedealna, glasul al 3-lea. P o d o b i e : Pentru mrturisirea...

dumnezeeasca s a dat maicei tale mai nainte de zmislirea ta fecioar, pentru strlucirea vieei tale, ce era s ai prin bu ntate n t r u dumnezeescul Duh, mrit Elisavet.
i a c u m , a N s c to a re i :

D escoperirea

u credin dorind lu-

O stenelele nfrnrei le-ai suferit i ai priimit darul neptimirei i al tmduirilor, Eli savet de Dumnezeu insuflat: a tmdui tot felul de boal, i a goni duhuri necurate, ceea ce eti vrednic de laud. Roag pre Hristos Dumnezeu, s ne druiasc nou mare mil.

204 i acum , a p ra z n ic u lu i.

LUNA

A P R IL IE

P e a s n a 4-a, I r m o s :

Auzit-am Dumnezeule...

rnd nvlirile trupului cu toat nelepciunea, i nviindu-ti du hul, de Dumnezeu insuflat.


i a c u m , a N s c to a re i:

u sabia cuvintelor tale ce lor adevrate, cu vitejie ai t i a t alctuirile nelciunei, prea mrite Savo. ^ rumsetea cea nflorit a trupului adevrat a artat ntru tine buna podoab cea dumnezeeasc a sufletului tu, rbdtorule de chinuri. ' :u brbia sufletului ce a crescut ntru tine mrite, ai bi ruit prin patim pre lupttorul cel vechiu.
A N s c t o a r e i:

umai tu ai purtat pre Dumnezeu n pntece ntrupat, pre cel ce d fiin tuturor, pre carele l-a dorit din suflet Elisa vet, logodindu-se cu dnsul n tru Duhul, Fecioar Nsctoa re de Dumnezeu, minunea n gerilor, i dracilor ran, prea minunat.
P e a s n a 5-a, I r m o s : D t to r u le de lu m in ...

F iu l tu Fecioar scofnd pre om dela hiara cea omortoare, ctre vieat l-a mutat pre dnsul.
A lt C a n o n , I r m o s :

u cu ngroparea trupului ai _ biruit pre lupttorul nostru, i ca un Dumnezeu sfrmnd iadul prin nvierea ta ai nviat pre morfii cei ce te-au proslvit pre tine.
-Prin frumsetea cea cu n elepciune a fpturilor ai cuno scut pre Stpnul tuturor, pen tru aceasta i ptim ind pentru dnsul, te-ai nvrednicit cunu nilor.

Tu eti tria mea Doamne...

Tu prin rugciunea ta ai om orit pre arpele, balaurul cel cumplit, prin putere dumnezeeasc sfrm nd toate mestriile vicleanului, i l-ai dat pre el spre mnecarea tuturor hiarelor i pasrilor, slvind pre Stpnul tuturor, Elisavet.
S la v ...

R v n in d obiceiurilor dumnezeetilor brbai, cu putere dumnezeeasc ai plinit patru zeci de zile ne gustnd nici un fel de mncare, ci ai rbdat ne m ncnd, maic cinstit, om o

Ctignd darurile cele tai nice ale Iui Hristos, mrite, i dumnezeete luminndu-te cu strlucirile cele fr pizm, te-ai artat n lume lumintor, m rite.
A N s c to a re i:

Izvorul vie{ei ntrupndu-se din tine Nsctoare de Dum nezeu, i nviind a izvort firea

D O U Z E C I l

DE

Z IL E

'T i

t i

7>

cel ce de bun u Hristoase Hristoa l i voie te-ai socotit mort pen tru noi, prin moarte pierznd Alt Canon, Irm o s : pre moarte, ai nviat pre cei P e n t r u ce m ai le p d a t ... mor{i, i i-ai slobozit din legurile pcatelor le-ai uscat j furile ei. prin vrsarea lacrimilor, i S tropindu-fe cu sngele cel curgerea de snge n mult dumnezeesc al lui Hristos de vreme dela femei cucernice, spurcciunile capitilor ido/eti care au alergat la line n multe te-ai deprtat, mrite Savo, i cu feluri, o ai oprit cu Darul, cu lumina Darului te-ai mbrcat. vioas Elisavet prea ludat. ^ c p n d de gerul neln muli ani te-ai lepdat de ciunei, ai ajuns la primvara a gusta pinea mrit, curtincea lin, i te-ai luminat cu du-ti sufletul prin ostenelele cunotinfa lui Hrisfos, prea nfrnrei cu pietate, i ai cti mrite. gat neavere de trup a ngerilor Elisavet, lauda cuvioilor.
Slav... A Nsctoarei:
t e

celor de pre p m n t nscufi, i ca un D u m n e ze u o a adpat pre dansa cu apele nemurirei.

P
cate, Fiul tu Preacurat prin nvierea sa ne-a nnoit, i prin Dar ne-a fcut dumnezei.
Alt Canon, Irmos:
C urete-m a M n tu ito r u le . .
r+i

n tot chipul dndu-Ji tot cugetul la D om nul, la dnsul te uitai ntins cu ochii cugetului i ai inimei. i n trei ani nu te-ai uitat la cer, ci la pmnt ca ceea ce erai din pmnt, mrit de Dumnezeu.
i acum, a Nsctoarei :

M a i aleas eti dect puterile cele de sus, ca ceea ce ai nscut pre Cuvntul Tatlui, cel mpreun fr de nceput i mpreun venic, cu ale cruia luminri luminndu-se purttoarea de Dumnezeu, a risipit negura patimilor, prea curat Fecioar.
Peasna 6-a, Irmos :
In tr u a d n c u l grealelor...

D o rin d a clig sihstrete mila lui Dumnezeu, din copil rie te-ai lepdat de a gusta untdelemn, veselindu-te cu adaosul ostenelelor, cinstit. V ieaja ta cea luminat sa mpodobit cu buntile, ador mirea ta a strlucit sfinfit cu minunile gonind pre draci, i prin dumnezeescul Dar risipind viforul patimilor.

Slav...

0)019 W

206

L U N A A P R IL IE
V

gerul, prin goliciunea trupului, ai rbdat suferind cu trie ar sura soarelui, Elisavet mrit, ntrindu-i ndejdile la nclzi rea cea de sus.
i a c u m , a N s c t o a r e i:

In a d o u z e c i i patra zi p rin nnecare Sava la ceruri s a m u t a t cu prea mrire.

mislit -ai n pntece pre cel m ai nainte de veci, i ai nscut cu trup pe cel din fire fr trup, i cu lapte ai hrnit pre hrnitorul tuturor, prea cu 5 rat M aica lui Dum nezeu cea neispitit de nunt.
Ir m o s u l:

urtete-m Mntuitorule c multe sunt f r d e l e g i l e mele, i m ridic dintru adncul rut|ilor rogu-m, cci ctre tine am strigat, i m auzi Dum nezeul m n t u i r e i mele".
C O N D A C , g la s u l al 4-lea. P o d o b i e : C e l ce te-ai n lat...

A : e s t sf n t m u c e n ic S a v a a fost n zilele m p r a tu lu i A u re lia n la R o m a , oe rm u in d dvegtoria voevoziei, carele era de n e a m G o t, i avnd cred in a n H r i s tos, avea g r ija s fin ilo r ce erau prin tem n ie nchii. D e c i p en tru curia vieei sale, i p en tru n ev o in a bu ntilor, g o n i du h u r ile cele v iclen e dela oam eni. F iin d prt apoi c este cretin, m e rse la m p ratul, i lep dndu -i bru l, care era se m n u l boeriei, m rtu risi pre H risto s. D e c i fu sp n z u ra t i ars cu fclii, i b g a t n tr o cldare ce fierbea pe foc p lin de smoal, din carea ieind nevtm at, trase la cre dina lu i H r is to s aptezeci de E llin i, c ro ra li se tiar i capetele pentru H ristos, i se n cu n u n a r . i iari i a doua oar stnd S f n t u l la n treb are, n trit fiind de H r is t o s m ai n ain te n tem n i i dndu -i n d rsn eal, fu aru n cat n tru o ap i aa lu c u n u n a m uceniei. In s strluci la vrsta statului su albeaa trupului, i r u m e n e a la obrazului, i era prul capu lu i i b arb a ca de aur lucind, l cut tu ra o c h ilo r si lu m in a t i cuvioas i n e n g ro z it carea l arta osta desvrit viteaz.
In tr u aceast zi, sfinii aptezeci de m ucenici cari a u crezut prin s l n tu l Sava, i s au svr it p rin sabie. St'h . je vej n u m r capetele cele de sabie tiate. Vei afl c a u czut brbai de zece ori cte apte. In tru aceast zi, p o m e n ire a prea cuvioasei m aicei noastre Elisavetei fctoarea de m in u n i. S M 1: Elisavet p m n t u l l s n d C uvinte al lui D u m n e z e u , M ireasa cea fr u m o a s te vede pre tine prea fr u m o s mirele su. In a d o u ze c i i patra zi E lis a v e ta n ceruri se sui.

N ebiruit v o e v o d artndu-te, meteugirile varvarilor le-ai biruit, i ptimind prea tare mrite, mulimea vrjma ilor celor nevzui ai nfrnt, pentru aceasta cunun de biru in i-ai mpletit. Roag-te lui Hristos Savo prea f e r i c i t e pentru noi, cei ce cu credin te cinstim.
In tru a c e a s t l u n n 24 |de zile, p o m e n ir e a s f n t u lu i m u c e n ic S a v a S tra tila tu l.

S t i h : S a v a d u h u r ile cele rele ale n e l c iu n e i le a n n e c a t, In r u n n e c n d u - s e , m u c e n ic al D o m n u l u i s a arta t.

A c e a s t cuvioas E lis a v e t din mic vrst petrecnd cu osteneli sihstreti, lu dela H r is t o s D a r de tmduiri, i tm dui tot felul de boal. A creia n a tere sa artat prin dumnezeeasc desco perire, i m ai n a in te sa nsem nat pentru dnsa c va s fie vas de alegere. D e ci

N D O U Z E C I I P A T R U D E Z I L E

207

era fericita p u rtn d n u m a i o m brc m in te pre dnsa, nghea de frig i de ger. I n toat vieaa ei nici odinioar n u i-a splat tru p u l su. Petrecut-a patruzeci de zile nem ncnd, trei an i i avea g n d u l ei la D um nezeu, iar cu ochii cei trupeti nicidecum n a vzut frumseea i n lim e a C erului. Omort-a cu rugciunea sa u n balaur foarte mare i otrvitor. N a gustat unde lem n m u li ani, i n a pus n clm inte n picioarele ei, strlucind drept aceea n traceste fapte bune, cu plcere dumnezeiasc, a adorm it n D o m n u l, d n d har de m ulte m in u n i pn n ziua de astzi, celor ce nzuesc ctre dnsa cu credin, de vreme ce lu n d dela m or m n tu l ei rn, tmduete toate boalele.
In t r u aceast zi, p o m e n ir e a sfinilor m u c e n ic i P asic ra t i V a le n tin . S t i h : Pasicrat tin d u- se, b ir u in a ctigat, S c o n d d in V a le n tin frica sbiei cu adevrat.

jrlasicrat i V alentin m ucenicii lu i Hristos erau din Dorostol cetatea Misiei, ostai cretini, ln g ig h e m o n u l lo cului aceluia Avsolan. i vznd pre oam eni cuprini de nelciunea idoleasc i nchinndu-se dracilor dupre porunca stpnitorilor cnd m u li d in credincioi temndu-se de m unci, fugeau i se ascundeau, atuncea ei la artare i cu ndrzneal sau m rturisit pre sine-i c sunt cretini, i pre u n u l adevratul D u m n e ze u prea slvindu-1, au blestemat pre id o lii cei fr de suflet Deci i-au prins pre ei n ch in to rii de ido li, i la judecat dndu-i, i sileau ca s aduc tme idolilor. i st acolo id o lu l lu i A polon, la carele sfntul Pasicrat alergnd, i-a scuipat n fa i i-a zis: Astfel de cinste se cuvine dum nezeului acestuia. Pentru aceasta cu grele lan u ri de fier l-au legat i l-au aruncat n tem ni; cu acele lanuri ostaul lu i H ristos ca cu nite podoabe de aur m p rteti se m podobi, bucurndu-se, c sa nvrednicit a purt unele ca acelea pentru H ristos i a fost pus cu dnsul i Valentin. i iari la judecat naintea ighem onului pre am ndoi i-au pus. i a mers acolo fratele lu i Pasicrat, cu num ele Papian, carele cretin er, ci temndu-se de m unci, a jertfit idolilor, ru g n d cu lacrm i pre Pasi crat fratele su, ca s aduc tme cioplitu-

lui, precum i el a adus, i s se fac la o j vreme ca i cum ar fi nchintor de idoli, ca aa s se poat m ntui pre sinei de m uncile cele cumplite. Ins sfntul mucenic Pasicrat l-a m pins pre el dela sinei, i l-a n u m it pre el c este nevrednic neam ului su, de vreme ce sa deprtat dela credina lu i Hristos. i singur el alergnd la capite, i-a bgat m na sa n foc i ctre ighem onul a zis: T ru p u l acest muritor, precum vezi, cu foc se arde, iar sufletul fr de moarte fiind, nu are grije de aceste vzute munci. i ntrebndu-se de ighem onul i sfntul V alentin, iari unele ca acestea a zis, gata artndu-se pentru Hristos la toate muncile. Deci pre am ndoi la tere i-a judecat. i cnd slujitorii m uncitorului duceau pre sfini afar din cetate la moarte, maica lui Pasicrat mergea dup dnii, i sftuia ca o maic pre fiul su ca fr de fric s se apropie la moarte; c se temea pentru dnsul, ca s nu se nfricoeze, fiindc era nc tnr, i aa le-au tiat capetele sfini lor. i er sfntul Pasicrat de douzeci i doi de ani, iar Valentin de treizeci. Iar maica cu bucurie i cu veselie lund tru purile amndurora, le-a ngropat cu cinste, slvind pre Hristos Dumnezeu.
In tru aceast zi, pom enirea sfinilor opt m u cenici : Evsevie, N eon, Leontie, L o n g h in i ali patru. Stih : O p t la n u m r m ucenicii n to c m a ne voitori fiind, n to c m a i i capetele cu o un e lt li sa tiat v o in d .

D u p sfritul sfntului slvitului m a relui mucenic Gheorghie a poruncit Diocliian m pratul, ca pretutindenea pre cretinii cei ce se aflau, iar mai ales pre cei inui n legturi, cu feluri de m unci s-i sileasc spre nchinarea de idoli, i pre cei ce se vor supune s-i lase slobozi, iar pre ceice nu se vor supune s-i dea moiei celei desvrite. In tru acea vreme aceti sfini mucenici: Evsevie, Neon, Leontie, L o ng hin, i ceilali m preun cu dnii ca la patruzeci erau n temni. Pentru c vznd m inunile cele ce se fceau de sfntul Gheorghie, au crezut ntru Hristos, i pre acela cu ndrzneal naintea tuturor l-au m rturisit i pentru aceasta i-au prins i

O v 2 .v sl S .'^e ra H \\ o $ \
208

es

KcAur\&xWv< cXmn t*W<ur>u%

L U N A A P R IL IE

l-a u l e g a t i n t e m n i i- a u n c h is , i sc o n d u - i la c e r c a r e n a i n t e a t ir a n u lu i, n u sau le p d a t de H r i s t o s , i p re d u m n e z e ii n e a m u r i l o r i-a u ocrit. D r e p t a c e e a i-a u d e z b r c a t, i-a i n t in s , i-a u b tu t, i-a u s p n z u ra t, i i - a u s tr u jit, p n ce le - a u czu t l a p m n t t r u p u l lo r, i c e le d in l u n t r u l l o r se v ed eau . L a s f r it le -a u t ia t s fin te le l o r ca p ete, i p rin u n s f r it ca acesta m p r i a c e r e a s c au lu a t.
I n t r u a c e a s t zi, p o m e n ir e a s f n t u lu i n o u lu i m u c e n ic D u c a c r o ito r u l m it ilin e a n , carele a su fe rit m u c e n i a n C o n s t a n t i n o p o l la a n u l o m ie cinci su te ase ze ci i p a t r u ; de v iu fiin d d e s p o ia t de piele s a s v r it . j-jh. D u c a m u c e n i c u l de piele fiin d d e s p o ia t. i-a c u s u t lui-i v e m n t p re a l u m i n a t . I n t r u a c e a s t zi p o m e n ir e a s f n t u lu i n o u l u i m u c e n i c N ic o la e , carele a m r tu r is it n M a g n e s ia la a n u l o m ie ase su te a p te ze c i i ase, tare fiin d b t u t s a s v r it. S tih : N ic o la e c u t n d s afle n u n t tre c to a re , A aflat p rin r a n e n c e ru ri n u n t , n e p ie r i toare.

gat: D um nezeul prinilor no tri bine eti cuvntat. mpiedicat fiind de vrj mai, nu fi'8* cltit sufletul, nici ai rmas biruit, cci ai avut pre Hristos, cel ce privea, i te ntrea pre tine necltit, cruia ai i strigat i cu mulfmit ai cntat: Dumnezeul p rinilor notri bine eti cu vntat. re vrjmaul l-ai supus mort sub picioarele tale ptimitorule, i nelciunile ca o I dobnd ai luat i ai dat St pnului tuturor pre cei ce cu credinf strig : Dumnezeul prinilor notri bine eti cu vntat.
A N s c to a r e i:

C u a le l o r s fin te r u g c iu n i, D o a m n e m i l u e t e - n e i n e m n t u e t e p re noi. A m in .

p irea omeneasc cea striP e a s n a 7-a, I r m o s : ccioas mbrcndu-se ntru C h i p u l cel de a u r ... tria stpnirei, prin nvierea a un mort de bun voie naterei tale Fecioar prea l adorm ind cu t r u p u l n udat, cu brbie sa ntrarm orm nt Hristos, pre morii mat asupra morfei, i ca pre cei din veac, ce dormeau n o maic curat a nemurirei i iad, i-a deteptat. i prin scu a vietei te laud pre tine. larea cea purttoare de vieaA lt C a n o n , I r m o s : t a nviat pre cei ce strigau: T in e r ii evreeti n c u p t o r . . Dumnezeul prinilor notri C uget dumnezeesc ai avut, bine eti cuvntat. c ai viejuit cu ngerii, curat, ^ r m a c u v i n t e l o r celor priveghind cufierbinfeal,icu dumnezeeti ca o sabie fiind, osrdie cntnd: Bine eti cu ai nfipt n inimile necredin vntat D oam ne Dumnezeule cioilor, nelepte, i ai rnit n veci. fr de legile cele neltoare M n de iertciune ntinzi, ale mprotivitorilor, i ai stri

IN D O U Z E C I I P A T R U D E Z I L E

i dai sntate celor ce alearg i cu credin| se apropie la moatele tale, ntrirea siha strilor, Elisavet purttoare de Dumnezeu.
Slav...

cea blnd, minunnd pre muncitorul, ai pus mprotiva lui fapte de biruin, i ai stri gat: Pre tine Doamne te nl m n veci.
A N s c t o a r e i:

M in u n i mari svrind, i slujnic artndu-te D o m nu lui Elisavet cinstit ctre dn sul te-ai mutat acum, mpreun cu cuvioii, cntnd: D um ne zeule bine eti cuvntat.
i a c u m , a N s c to a r e i:

nceptorul vieii mele cu trup a p r o p i i n d u - s e ctre moarte, o a omort, i a nviat pre cei ce cu dragoste te lau d pre tine Fecioar i-l prea nal pre dnsul n veci.
Alt C a n o n , I r m o s : De apte ori m u n c ito iii...

V ezi-mi nevoile, cari mi-a adus mulimea rutilor mele Fecioar i m rpete din gheena focului, pre mine ca rele strig: Bine este cuvntat rodul pntecelui tu.
P e a s n a 8-a, I r m o s : Pre D u m n e z e u cel ce...

>*

U I
S

afltorul morei, prin moartea ta cea trupeasca Indurate omornd, pre acesta l-ai artat tuturor oamenilor venic moarte. Pentru acea sta, viea i nestricciune, te nlm pre tine. P rin baia Botezului curindu-te de toat ntunecimea nedumnezeirei, i de nchin ciunea idolilor curat te-ai apropiat ctre Ziditorul, viteje te rbdand n privelite, Savo mrite. P rin cuvntul tu cel de miere izvortor i cu privirea

ei ce pururea se apro pie de sicriul moatelor tale toate cererile cu evlavie Ie iau slvindu-te tot-deauna, i mrturisindu-te Dumnezeu pre tine, carele a priimit cinstitele tale nevoine, ctre carele strigi nencetat: Preoi binecuvn tai, noroade prea nlai ntru toi vecii. C u Duhul fiindu-i luminai ochii inimei ai druit vedere celui ce cu credin a alergat Ia dumnezeescul tu mormnt, cci te-ai mbogit cu ndes tularea tmduirilor dela Hri stos, ctre carele Cuvioas strigi: Preoi binecuvntai, no roade prea nlai-I ntru toi vecii.
B in e c u v n t m pre Tatl...

G a un soare luminos ai r srit pre pmnt, prea cinstit

210

LUNA APRILIE

nviind pre mori, i prin soco Elisavet, luminndu-te cu bun tina ta ai nlat pre toi oa ti dumnezeeti, i trimind razele sfinitelor tale minuni, menii. din care cei ce se mprtesc j Prin cuget suindu-te la nl strig: T i n e r i binecuvntai, imea cunotinei celei dumnepreoi ludai, noroade prea nzeeti, rbdtorule de chinuri, nlai pre Hristos ntru toi ai lsat nelciunea ceea ce vecii. trgea jos; i cu aripile chinu i a c u m , a N s c t o a r e i : rilor te-ai nlat ctre dnsul Purttor de trup ai nscut, cu deadinsul, mrind i lu i n brae ai inut pre D om nul dnd pre dnsul, ca pre un bun. Iisus, pre cel ce toate le ine Sgeile muncitorilor sococu voia cea atotputernic, prea tindu-le ca nite s g e i de curat Fecioar. Pentru aceea prunci, prin puterea lui Hristos te lu d m ca pre o M aic a ai dat alturea pre acet i a, lui D um nezeu, cu laude stri avnd pre Hristos mpreun gnd: Preoi bine cuvntai, I lupttor i ajuttor ie pururea, noroade prea nlai pre Hri pre carele cu credin i cu stos ntru toi vecii. dragoste nencetat l-ai slvit.
Irm o s : S l u d m , b in e s c u v n t m ... A N s c to a re i:

De apte ori cuptorul, m un


c ito r u l Haldeilor, l-a ars nebu n e te , p e n t r u cinstitorii de Dum nezeu, iar vzndu-i pre acetia cu putere mai bun mntuii, fctorului i M n tuitorului, a strigat: Tineri bine l cuvntai, preoi ludai-1, noroade prea nlai-1 ntru toi vecii".
P e a s n a 9-a, Ir m o s :

Strlucit-a Fiul i Dum ne zeul tu Fecioar nviind din mormnt, i a umplut lumea cu dumnezeeasc strlucire i laud. i cu lumina nestricciunei a luminat pre cei ce cu credin, ca pre un nor lumi nos, te laud pre tine.
A lt C a n o n , Ir m o s : S p im n ta tu - s a Cerul...

Dorit-ais vezi curat frumPre Dumnezeu Cuvntul... seea cea nelegtoare a Mi u rum pnd cele din lunrelui tu, i cu ferbineal strigai lui: Unde eti culcat? i unde trul iadului, Indurate, ca un puternic l-ai sfrmat pre d n pstoreti ? S m odihnesc la tine, i s m veselesc de ve sul, i lumea cea cereasc cea seliile tale, mrind buntatea ta. lipsit ai umplut, ridicnd i

IN D O U Z E C I I C IN C I D E Z I L E

O minune! C um dup ngropare, i dup punerea de demult n mormnt, se vd moatele tale zcnd nestricate, druite i luminate cu semne i cu minuni, i druesc izvoare de tmduiri credincioilor n toate zilele.
S lav ...

lr ngereti i omeneti te slvim .


i cealalt s lu jb Utreniei dupre r n d u ia l i O tpustul. a

INTRU A C EA ST A LUNA
IN 25 D E Z IL E .
S f n tu l A p osto l i E v a n g h e list M arcu.

nelepciune ai avut in suflet, smerire i dumnezeeasc bln dee, credin nestricat, i m preun cu ndejdea dragoste dumnezeeasc, stnd ntru ru gciuni de toat noaptea ctre Dumnezeu, i luminndu-te Eli savet, cu strlucirile cele de acolo foarte luminat.
i a c u m , a N s c t o a r e i :

l>&Doamne strigat-am, p u n e m Stihirile pe 6,


glasul l-iu. P o d o b ie :C e e a ce eti bucuria...

^ilostivete-te spre mine Mntuitorule cel ce te-ai nscut, i pre ceea ce te-a nscut o ai pzit nestricat dup natere, cnd vei edea s judeci faptele mele trecndu-mi frdelegile i pcatele mele, ca un prea bun i milostiv, bunule i iubitorule de oameni.
Ir m o s u l:

re scriitorul dumnezeetilor cuvinte, i ma rele pzitor al Eghipetului, dupre vrednicie s-l ludm, strignd: Marcu nelepte, prin nvturile i rugciunile tale, ca un apostol, pre noi pre toi ne povuete Ia vieaa cea nenvluit. m preun cltor ai fost cu vasul alegerei, i mpreun cu dnsul ai slrbtut toat Mace donia. i n Roma ucenic fiind lui Petru, dulce tlcuitor te-ai artat; i ptimind le-ai odihnit cu dumnezeeasca cuviin n Eghipet, Marcu, prea nelepte. S ufletele cele arse i uscate le-ai nviat, prin ploile cele lumi nate ale Evangheliei. Pentru aceasta dumnezeescule Marcu, mpreun cu noi, Alexandria astzi luminat prznuete i la ud pomenirea ta, nchinnduse moatelor tale.

S pimntatu-sa de aceasta
Cerul, i marginile pmntului sau minunat, c Dumnezeu sa artat oamenilor trupete, i pntecele tu sa fcut mai desftat dect cerurile. Pentru aceea pre tine Nsctoare de Dumnezeu, nceptoriile cete-

212
A lte S tih ir i, g la s u l P u d o b ie : l-iu.

L U N A A P R IL IE I P o d o b ie : Prea l u d a ilo r Mucenici...

O Marcu de Dumnezeu nO M arcu prea fericite! D in elepite! Trestie scriitorului celui nelept, cel ce scrie deizvorul desftrei ai but, i ca grab, te-ai fcut, ntruparea Iui din Edem te-ai pornit ru de pa Hristos din dumnezeeasc su ce prea lim pede udnd cu ape flare scriind, i luminat vestind le evanghelicetei tale propograiurile viejei celei nesfrite. veduiri faa pm ntului, i triile Intru carea roag-te, ca s se Bisericei adpnd cu dogmele scrie cei ce te laud pre tine i cele de D um nezeu insuflate. cinstesc mrit pomenirea ta. O M arcu de Dum nezeu cu- S t ih : in tot p m n t u l a ieit vestirea lor i la mr.rginile lu m e i cuvintele lor. gettorule! Moisi mai 'nainte pre Eghipteni n mare i-a nneO Marcu prea ludate! Pre cat, dar tu prea nelepte, din Hristos binevestind, lumea ai m area nelciunei pre aceia ncunjurat ca s o a r e l e , pier i-ai tras, cu singur puterea ce znd cu razele credinei, tot lui ce a venit cu trup, i a surpat ntunerecul muiimei dumneze cu braf nalt pre cele fcute de ilor. i acum te roag, s d m n ale acelora. ruiasc sufletelor noastre pace
Prea ludailor Mucenici...

O M arcu prea sfinite ! Intru lum ina D uhului petrecnd, tot te-ai fcut duhovnicesc i acum prea fericite, cu privirile cele neslbite ctre Stpnul, i cu prea fericitele strluciri, cu pu nere fiind ndumnezeit, ncep tura tainei ai aflat, i sfritul cel mult dorit.
S la v , g la s u l al 6-lea.

i mare mil.
S t ih : C erurile s p u n slava lui D u m n e z e u facererea m in ilo r lui o vestete tria. i

rsatu-sa Dar n buzele tale, M arcu Apostole. i ai fost pstor Bisericei lui Hristos, n vnd oile cele cuvnttoare, s creaz n Treimea cea de o fiin, ntru o Dumnezeire.
i a c u m , a p r a z n ic u lu i. LA ST1H0AVN. S tihirile , g la s u l l- iu .

O Marcu Apostole! Intru cari m ainainte se nmulise ne bunia relei credine, tu ai propoveduit, ntunerecul Eghiptenilor cu luminarea cuvintelor tale gonindu-1, de Dumnezeu propoveduitorule, Apostole. i acum te roag, s se druiasc sufletelor noastre pace i mare mil.
Slav, g la s u l al 8-lea.

. enii pre propoveduiforul ceretei taine, i tlcuitorul Evangheliei, pre Marcu cu psalmi i cu cntri toi s-l ludm. C acesta sa artat ru

iN D O U Z E C I I C IN C I D E Z IL E

2'3

al raiului celuinelegtor, sufletetile brazde cu cereti ploi udndu-le, i artndu-le aduc toare de road lui Hristos D um nezeu, celui ce d tuturor prin rugciunile lui curire i mare mil.
i a c u m , a P ra z n ic u lu i. T r o p a r u l, g la s u l al 3-lea.

podoab, ai strlucit lumei, go nind prin credin ntunerecul cel adnc Apostole, i ai lumi nat sufletele. Pentru aceasta toat Biserica luminat cnt astzi, pomenirea ta cea purt toare de lumin, slvind pre Hristos. De d o u ori.
Slav, i acum , a Praznicului. D u p a d o u a Stihologhie, Sedealna A postolului, g lasul al 4-lea. P o d o b ie : Cel ce te-ai nlat...

A p o sto le sfinte i evanghe liste Marcu, roag pre milosti vul Dumnezeu, ca s dea iertare de greale sufletelor noastre.
S a u acesta, glas acela.

Invtndu-te de verhovnicul Petru, te-ai fcut apostol al lui Hristos, i ca un soare ai str lucit marginilor, podoaba Alexandrenilor ai fost fericite, cci prin tine Eghipetul sa slobozit din nelciune, i ca un stlp al Bisericei, prin nvtura ta cea evangheliceasc pre tofi ai lu minat. Pentru aceasta luminat cinstind, pomenirea ta prznuim, Marcu de Dumnezeu gritorule; roag pre Dumnezeu cel mblnzit prin tine, ca s druiasc iertare de greale sufletelor noastre.
S la v , i a c u m , a P r a z n ic u lu i.

nvfndu-te dela i z vor ul viefeii ntelepciunei, pre cei ce mainainte din netiin cu cu get stricat slujiau celor cioplii i-ai nteleptit. Pentru aceasta te fericeti n veacul veacului, stnd naintea scaunului prea sfintei Treimi i cu osrdie rugndu-te, ca s aflm dezlegare grealelor, apostole Marcu.
Slav, glas acela. P o d o b ie : Artatu-te-ai astzi...

a pre o stea mare ctigndu-te pre tine Biserica, m rite, cu razele dogmelor tale luminat fiind, strig fie: Bucur-te prea fericite Apostole al Domnului.
i a c u m , al P ra zn ic u lu i,

nvierea lu i H r is to s vznd fit

LA

U T R E N IE

L a D u m n e z e u este D o m n u l , T r o p a r u l P ra z n i c u l u i de 2 ori, S ia v , al A p o s t o l u l u i , i a c u m al P r a z n ic u lu i. D u p n t i a S t ih o lo g h ie , S e d e a ln a A p o s t o lu lu i, g la s u l l- iu . P o d o b i e : M o r m n t u l tu...

P s a lm u l 50. CANOANELE. A l P r a z n ic u lu i cu Ir m o s u l pe 8 i al s f n tu lu i pe 6. P e asn a l-a, g la s u l l-iu, Ir m o s : D re a p ta ta cea purttoare...

a un luceafr cu bun

e Marcu vztorul de Dum nezeu ludndu-1, chem

o 214

LUNA APRILIE

D a ru l D uhului, ca nsuflndum i m ie luminat, s-mi goneasc netiinfa, i dumnezeeasc bo gie de nelepciune s-mi druiasc. P re al tu de Dum nezeu gr itor, cu lum ina darului luminndu-I M niuilorule, Cuvinte al Iui Dum nezeu, ca un pricinuitor al buntilor, carele a ta venire nou bine ne-a vestit.
S lav ...

I z v o r u l ntelepciunei cel pururea curgtor priimindu-1 Hristoase, nsui vztorul tu Marcu, ca un ru sunnd, a udat marginile pmntului cu lumi na cunotinei de Dumnezeu, artnd proorocia ta cea ade vrat, iubitorule de oameni.
Slav...

L u i Petru cel nelept, ucenic fiind, i mbogtindu-te cu a aceluia priimire de fiu, M arcu prea mrite, tinuitor te-ai ar tat tainelor Iui Hristos, i m preun motenitor mrirei lui te-ai fcut.
i a c u m , a N s c t o a r e i :

L u i Petru urmnd nelepte, ca un ucenic al Iui, nelept ai aezat Evanghelia, lumina teologhiei lund dela dnsul Apostole, i venirea lui Dumnezeu n trup o ai vestit luminat.
i a c u m , a N s c to a re i:

C ela ce pre Eghipteni ntru adnc i-a nnecat prin norul D uhului, acela a venit din tine Preacurat la Eghipteni mai pre urm, i prin Marcu pre aceia de nelciune i-a mntuit.
C a ta v a s ie

n brae fecioreti de demult fiind purtat, altarele Eghipetului cele drceti tu le-ai sfrmat, i la aceasta iari ai trimis pre Marcu s fac pre tofi s cu noasc ntruparea ta, i dum nezeeasc taina ta Hristoase.
C a ta v a s ie :

V e n i i s b em butur...
C O N D A C U L i I C O S U L P ra z n ic u lu i. S e d c a ln a , g la s u l al 8-lea. P o d o b ie : Pre n e le p c iu n e a i C u v n t u l . .

Z iu a n v ie r e i noroadelor...
P e a s n a 3-a, I r m o s :

nsui cela ce tii...

fe u
4. >

p <

re tine Hristoase nelepciu nea cea ipostatnic, carele te-ai artat la toat lumea, St pne, i vieaf ai druit, i pre oam eni i-ai luminat, te-a propoveduit cu razele tale fiind strlucit robul tu Marcu, iubitorule de oameni.

S u rp n d s e m e i a idoleasc, i dorind de patimile M n tuitorului, Marcu apostole din Cer te-ai artat lumei, izvornd tuturor minuni, i ai fost nv tor limbilor. Pentru aceasta ntru cntri ludnd i cu cre din mrind, dupre vrednicie cinstim pomenirea ta, de D um nezeu gritorule prea bogate:

IN DOUZECI I CINCI DE ZILE

21.5

roag-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greale sa druiasc, celor ce cu dragoste cinstesc sfnt pomenirea ta.
S la v , g la s u l P o d o b ie : l-iu. t u ... M o rm n tu l

de Dumnezeu priimite, carea prin trup era s se arate mar ginilor, spre mntuirea noastr i nnoirea.
i a c u m , a | N s c to a r e i:

[ Q

L a nlimea faptelor bune suindu-te dumnezeescule M ar cu, ne-ai tunat nou tainele cele mari ale dogmelor celor de mntuire, dumnezeesc propoveduitor fcndu-te. P e n t r u aceasta cu credin te rugm pre tine prea fericite, slobozete-ne pre noi de toi necazul, de pcate i de primejdii.
i a c u m , a P r a z n ic u lu i. P e a s n a 4-a, I r m o s : M u n te u m b r it...

norul cel fecioresc C u vntul fiind purtat, sfaturile Eghiptenilor i gndurile celor lupttori de Dumnezeu, nebune socotindu-le, le-a stricat prin n v t u r i l e dumnezeescului Marcu, ca un milosrd, spre mntuirea noastr i nnoirea.
C a t a v a s ie :

P re

L a dum nezeeasca streaj...


P e a s n a o-a, I r m o s : Cel ce ai lu m in a t...

|j

n tot pmntul a ieit vesti rea ta, i la marginile lumei artat puterea cuvintelor tale, nelepte, precum zice David, luminat propoveduete mntu irea i nnoirea noastr. P re dumnezeescul i prea neleleptul Marcu, ca pre un propoveduitor i tainic mtor Darului cel ce a vestit tutu ror pre lumina cea neapus i cu razele propoveduirei sale, a luminat lumea, cu cntri s se laude.
S lav ...

icat-ai dulceaa bunei cre dine din dumnezeetile ploi ale cuvintelor tale, artndu-te cu Darul, peste tot fiind strlucit, luminat cu razele soa relui celui nelegtor, Marcu prea f e r i c i t e , de Dumnezeu priimite. D in casa Dom nului izvor ai ieit, i adpi inimile cele uscate cu apele Duhului din destul, nvnd ca s aduc rodnlocdenerodire, Apostole.
S lav ...

< 3

U M

w v >' * 4

T
fost, i cu nvturile lui fiind luminat totdeauna, s u f l e t e l e celor ce au venit la tine cu cl dur le-ai luminai, Marcu, A po stole al Domnului.

< 5

icioarele tale, dupre proorocie, sau nfrumseat, cci bine ai vestit nou luminat pa cea cea mai pre sus de cuvnt,

amoMvzmMLGi

216
i acum, a Nsctoarei:

LUNA

A P R IL IE

C a un om din Fecioar nscndu-te, Eghiptenilor te*ai artat Hristoase, cel ce ai str lucit din Tatl mai nainte de fp tur; crora pre M arcu le-ai uns, ca s-i nvee pre dnii nelepete tainele cunotinei de Dum nezeu.
C a ta v a s ie :

M aic, l-ai luminat, ca un prunc m ergnd la dnsul, i ai surpat capitile lui, cu nvturile lui, M arcu de D um nezeu grito rului, iubitorule de oameni.
P o g o r t u - t e - a i n cele...
C O N D A C , g la s u l al 2-lea, P o d o b ie : Q e ia d e s u s c u t n d . .

S m necm

cu m n e ca re ...

P e a s n a 6-a, I r m o s : I n c u n ju r a t u - n e - a u pre n o i...

urpat-ai sprinceana celor frdelege D oam ne, i nnlarea cea m ndr ai smerit, pre Apostolul tu artndu-1 purttor de biruin cu puterea ta. C tu eti tria celor nepu tincioi i ndreptarea. C ununa ndejdei mrite cu carea acum ne ncununm , o ai propoveduit cu cuvintele tale pre Ziditorul fpturei, nelepte Marcu.
S la v ...

D a ru l D u h u l u i priimind dintru nlime, mpletirile ritorilor le-ai stricat Apostole, i pre toi pgnii v n n d u - i M arcu preamrite, Stpnului tu i-ai adus, propoveduind dumnezeeasca Evanghelie.
ICOS.

Petru verhovnicul, mrite, pre tine luminat cu tain te-a nvat, de ai scris cinstita Evanghelie, artndu-te slujitor Darului, c tu ne-ai tlcuit nou lum ina cunotinei de D um ne zeu.
i a c u m , a N s c t o a r e i :

F iind ucenic verhovnicului apostolilor, m preun cu dnsul ai propoveduit pre Hristos Fiul lui Dum nezeu, i pre cei ce se cltiau de nelciune, i-ai nt rit pre piatra adevrului; pre carea ntrindu-m i pre mine, ndrepteaz paii sufletului meu, ca mntuindu-m de cursele vrjmaului, nepoticnit s te cinstesc pre tine: C ci tu pre toi i-ai luminat Marcu,nelepte, propoveduind dumnezeeasca Evanghelie.
C O N D A C , g la s u l al 2-lea. P o d o b i e : Cele de s u s c u t n d . .

iig h ip e tu l cel ce er mai 'nainte ntru ntunerec Doam ne, prin Fecioara, dumnezeeasca

A lu i Petru artndu-te sditura de Dum nezeu sdit, i mucenic tare, i tinuitor, i Apostol al lui Hristos, ai vrsat marea nvturilor, i lumea

!N D O U Z E C I I C IN C I D E Z IL E

ai veselit, rugndu-te Marcu, sa ne mntuiasc pre noi.


ICOS.

9 9 o
e) y e > 1 0
1

I
9 o e) 9 o

P re iubitorul de nelepciune, i Apostolul Mntuitorului Hris tos, toi cu cntri de laude s-l cinstim, c acesta fiind n vat de Petru, a scris Evan ghelia lui Hristos Dumnezeu, a celui ce sa artat cu trup tuturor oamenilor, i cinstitele lui patimi, i dumnezeeasca nviere n lume le-a vestit. C u care i pre pgni i-a luminat, nvndu-i s c i n s t e a s c o Dumnezeire n trei ipostasuri, dumnezeescul Marcu, rugndu-se s ne mntuiasc pre noi.
n tr u aceast l u n n 25 de zile p o m e n ir e a s f n t u lu i A p o s t o l i E v a n g h e lis t M a rc u . S t i h : S p u rc a ii u c ig a i pre M a rc u trndu-1 pre p m n t , N u tiau c la ceruri p rin aceea l trimit. Pre M arcu n a d o u z e c i i c in c ia zi. Cei fr de m in te pre p m n t l tr.

D e c i bgndu*l n temni, i se art D o m n u l sp u indu-i m ai nainte m rirea ce va s-l prim easc, i la ziu iari leg n du-1, l trr pre ulie iari, i aa drm ndu -se i ru m p ndu -se de pietre, i-a dat sufletul la D u m n ezeu . Ia r chipul statului lu i er n tr acest c h i p : N ici foarte plin la trup, nici prea nalt, nici scund i mrunt, ci cuvios i m p od ob it la m sura vrstei crescn d u -i i cruntee. N a su l lu n g re iar n u scurt, nici cu vreo lips, ci diept, sp rin cen ele i bteau jo s , barba lung, capul p le u v ; la fa er ncuviinat, er m ilostiv i lstor, i dulce la vorb cu cei ce se m p reu n a, atta ct era tocm it la toate, i strluci buntile sufletului cu h a ru rile tru p u lu i su. i i se face pom e n ire a n sfn ta sa biseric, ce este aproape de T a u r u l.
n tr u aceast zi, apostoliei s f n tu lu i n ic u lu i ap o sto lilo r s f n ta Biseric cea p o m e n ire a nnoirei cinstitei i prea l u d a tu lu i verhovPetru, ce este alturea cu mare.

In tr u aceast zi, p o m e n ire a celui d in tru sfini p rin te lu i n o stru M a ch e d o n ie patriarhul Constan tin o p o le i. S tih : M a c h e d o n ie , de stricciosul scau n tu deprtat fiind, Pre D u m n e z e u a c u m cu Serafim ii i ceretile s c a u n e eti l u d n d . n tr u aceast zi, sfnta m u c e n i N ihi. S t ih : D t to r u l b u n t e i a dat rspltiri Nichei ce a suferit tiere, C a ceea ce s a aflat de b ir u in purttoare. n tr u aceast zi, p om e n ire a prea opt p rin i sihastri. cuvioilor

0
e >

1
9 o i 9 < > a 9

P rea l u d atu l ap ostol M a r c u a prop ovedu it pre H r i s t o s n tot E g h i p e t u l i L i b i a i V a r v a r ia i n P e n d a p o li, n zilele lu i T i b e r i u C h esa ru l, i a scris i K v a n g h ia sa, t lc u in d u -i-o A p o sto lu l P etru , i m e r g n d n C h ir in ii P e n d a p o lie i, a fcut m u lte m in u n i. D e aceea sa dus n A le x a n d ria cea despre F a r o n , i de acolo la P e n d a p o li, f cn d p re tu tin d e n i m in u n i, i m p o d o b in d b ise r ic ile lu i H ris to s , cu h iro to n ii de episcop i i de ceilali clirici. D u p aceea m e r g n d iari la A le x a n d ria , i aflnd pre o a re c a ri frai de m are, la V u co lii, p etrecea cu dnii b in e v e stin d i propov e d u in d cu v n tu l lui D u m n e z e u , unde m e r g n d ctre dnsul n c h in to r ii id o lilo r i n e s u fe rin d a vedea sp o rin d u -se credina lu i H r is t o s , l le g a r cu tr e a n g u r i i-l trr, i czd u -i ca rn e a pre pietre, se d rm , i s n g e le lu i ro ia p m ntul.

S t i h : G r u m a z ii a opt brbai m p r e u n au tiat, C ari s u b j u g u l t u C u v in te au n g e n u n c h ia t.

C u ale lo r sfinte ru g ciu n i, D o a m n e , m ilu ete-n e i ne m n tu ete pre noi, A m in .


P e a s n a 7-a, Irm o s : Pre tine N scto are de...

dumnezeetile fulgere fiSnd aprins, rsunrile cele strlucite cu tain le-ai rspuns, Marcu prea fericite, c ai propoveduit pre Cuvntul cel fr de trup a fi ntrupat, pre Dum_____

ar

L U N A A P R IL IE

nezeul prinilor cel ludat i prea slvit. C u puterile cele dumnezeeti lucrtoare, Atotfctorule, pre nvcelul cel de D um ne zeu gritor ntrarmandu*l, fc tor de m inuni pre el l-ai svr it, c boalele a gonit, i nepu tinele a vindecat, propoveduind pre D um nezeu cel ludat i prea slvit.
Slav...

D om nul ludai, i-l prea nlai ntru toi vecii. P re Hristos, cel ce sa dat nsui pre sine izbvire pentru pcatul nostru, i prin patim a ridicat pre cei czui, l-ai prea slvit, mrite, i ai strigat: Toate fpturile pre Dom nul ludai, i-l prea nnlai ntru toi vecii.
Binecuvntm pre Tatl...

P r e mai marele cetei apo stolilor avndu-1 nvtor pre dumnezeescul Petru, urmtor lui te ai artat, c toat plinirea Bisericei ai ndreptat, ludnd pre Dumnezeul prinilor cel ludat i prea slvit.
i a c u m , a N s c to a r e i :

I nelepte Marcu plecndu-te, prea nelepete prin scrisori ai tlcuit cinstita Evanghelie cre dincioilor, celor ce strig: Toa te fpturile pre Dom nul ludai, i-l prea nnlai ntru toi vecii.
i a c u m , a N s c to a r e i:

S tlp n Eghipet scrisoarea Evangheliei tale nsui o ai pus, celui ce sa nscut fr de s m n din dumnezeeasca M ai c, urm nd cuvintelor Isaiei, prea ludate, vestind pre D u m nezeul prinilor cel ludat i prea slvit.
Catavasie: Cel ce a m ntuit...
P e a s n a 8-a, Ir m o s : In c u p t o r tin e rii lu i Israil. .

C a pre un prunc purtnd Fecioara pre Emanuil, a venit Ia Eghipteni, crora ca o stea luminoas Marcu sa trimis, carele a strigat: Toate fpturile pre Dom nul ludai, i-l prea nlai ntru toi vecii.
Catavasie:
S l u d m , bine s c u v n t m ...

A ceast n u m it i sfnt zi...


P e asn a 9-a, Irm o s: C h ip u l naterei tale...

re Cuvntul cel ce sa nscut din Tatl m ainainte de toi vecii, pre Hristos, carele sa m brcat n firea omeneasc, l-ai propoveduit mrite, i ai strigat: Toate f p t u r i l e pre

jungnd la izvorul cel ne i..nc al strlucirei celei n ajuns treit lumintoare, de Dumne zeu gritorule, mai curat i mai limpede te desftezi cu ndumnezeirea cea mai pre sus de gnd, mpreun cu ngerii dn uind nencetat, prea sfinite.

IN D O U Z E C I I C IN C I D E Z I L E

219

Jacndu-te prtai nvturei lui Petru, i dumnezeetei propoveduiri, n ceretile cor turi lcueti mpreun cu dn sul, de Dumnezeu gritorule fericite; cu carele m preun te rogi pentru noi, M arcu apo stole.
Slav...

celei cereti Apostole, alctu irile ritorilor i numrul gri torilor de stele, cu limba ta i-ai surpat, o Marcu prea m rite ! i fiind ucenic al lui Petru, ai propoveduit lumei cuvintele cele evangheliceti.
i acum, a praznicului. LA LAUDE. Stihirile pe 6, ale Praznicului 3, i ale Aposto lului 3, glasul l-iu. Podobie: Prea ludailor Mucenici...

L um ina cea ntreit unit, i iari cu minune ntreit ntru unime, o ai propoveduit cu prea bun credin Marcu prea n elepte, fiind luminat cu raza Darului. Pentru aceasta te ru gm : Roag-te pururea pentru noi.
i acum, a Nsctoarei:

M a rc u c i n s t i t u l apostol, Eghiptenilor arhiereu sa druit, la cari ca un prunc a venit ntrupndu-se din curata Fecioa r, dumnezeeasca Maic, D om nul slavei, pre carele ludndu-1 l slvim.
Catavasie:
L u m in e a z -te , lu m in e a z -te .

umintorul cel strlucit al Eghipetului, Marcu prea ves titul, propoveduitorul cel prea nelept al Cuvtului i dumezeescului scriitor al Evanghe liei, s se laude de noi cu cn tri i cu dumnezeeti dulci glasuri, c se roag lui Hristos, s drueasc sufletelor noastre pace i mare mil. Scriitor dumnezeetilor n vturi ale lui Hristos fcndu-te, n tot pmntul ai lumi nat ntruparea lui, i dumnezeetile patimi, cinstita nviere i nlarea la Tatl ai propove duit, prea nelepte, i pre p gni i-ai tras la cunotina adevrului, Apostole. U rm tor plecat dumnezeescului Petru fiind, Marcu al Dom nului Apostole, nvtu rilor lui plecndu-te prea ne lepte, cu Darul prea sfntului D uh popoare ai luminat, i min tea Eghiptenilor o ai strlucit, i cetatea lor o ai mpodobit.

SVETILNA Podobie :Lumina cea neschimbat...

T u cu priimirea de fiu a lui Petru apostolulmbogindu-te, de acolo mai ntiu de ct toi, ai scris Eghiptenilor Evanghe lia, Marcu, prin carea ai lumi nat lumea.
Slav, alt Svetiln.

Invndu-te nelepciunei

220

LUNA

A P R IL IE

Slav, glasul al 6-lea.

ntorule nelepte, sfinite Apostole, lucrtorule al M n INTRU ACEAST A LUNA tuitorului, gritorule al patimilor lui, cela ce cu credina ncun* IN 26 D E Z I L E . S f n t u l sfinitul m u c e n ic u l Vasile, E p is c o p u l jurnd zidirea, i trgnd lim A m asiei. bile cele rtcite, i ca o bun L a D o a m n e strigat-am, Stihirile, pe 6 : ale P r a z n ic u lu i 3, i ale S f n t u lu i 3, g la s u l al 4-lea. tm e aducndu-i lui D um ne P o d o b i e : C a pre u n viteaz... zeu, te-ai suit n Cer. Pentru aceasta stnd naintea Judec ntrindu-te de legea cea torului, roag-teca s ne mndumnezeeasc, mare fetuim noi de frdelegile noas _ ricite Vasilie, i fcndu-i tre, i n ziua j u d e c e i de artat cugetul singur stpnitor, m unc. ai mprit preste toate patimi i a c u m , a P r a z n ic u lu i. S L A V O S L O V IA C E A M A R E . le, i fcndu-te vrednic stttor E c te n iile i O t p u s t u l. lng Dumnezeu, ai priimit C e a s u l n t i u i O t p u s t u l d e p lin . ungere sfnt i ai povuit turm cuvnttoare, cela ce eti podoaba Arhiereilor i a L A L IT U R G H IE . ptimitorilor.
iiTiiiiiiu|iiti(tii|tiiii|iiliiiufuiiitHaTIIiiiMiTT|iiiiisHiiiiiiiTTlitiiiiiT|iiiiiTniiiaiiiTTTiiaiiTriiiaMiMiiiiiiTT|Miri7Tiii<rT!|i

m %

F ericirile d in C a n o n u l P raznicului. Pea sna cea de rn d pe 4 , i ale A postolului. Peasna 3-a, pe 4 . P ro chim en glasul al 8 -lea. In tot p m n tu l a eit vestirea lor. S tih : C erurile spun slava lu i D um nezeu. A pos to lu l d in apostoleasca carte a lu i P ttru :

Frailor , smerti-v stib mna cea tare a lu i Dumnezeu. A lilu ia , glasul 1 . Mrturisi-vor
cerurile m in u n ile tale D o am n e . E v an g h e lia dela M a rc u : In vremea aceea chemat-a

lisus pie cei doisprezece Apostoli ai si...


CHINONICUL. In tot p m n tu l a ieit...

C a pre un berbece din turm te-a desprit mpratul cel frdelege pre tine Vasilie prea fericite, i vzndu-te c propovedueti pre mpratul Hris tos Dumnezeul nostru, carele sa jertfit ca un miel, i a mn tuit pre oameni, fr dreptate te-a junghiat pre tine, i a po runcit ca s fii aruncat n mare, pricinuindu-i impria ceruri lor i laud venic. 1 repte i-ai fcut crrile cu prea mrire Vasilie pururea pomenite, c dup sfritul tu aruncndu-ten mare, pre cum mai nainte ai zis, fiind

IN D O U Z E C I l A S E D E Z IL E

tare mbrcat pururea cu C ru cea, nu te-ai oprit n ape, ci te-ai dat pre sinefi cetjei Amasiei. Pentru aceasta noi toi te avem rugtor neruinat i ru de tmduiri i curitor patimilor.

de mpratul ceresc, fericite Vasilie.


S la v ...

a pre un pzitor dumnezeetilor porunci celor mp rteti, te-a uns cu dumnezeeasc ungere de mprfie m S la v , i a c u m , a P r a z n ic u lu i. pratul slavei, i te-a mpodobit S T I H O A V N A P r a z n ic u lu i. T r o p a r u l, g la s u l al 4-lea. cu cununa muceniei, fericite Printe. i prta obiceiurilor, i ur i a c u m , a N s c to a r e i: mtor scaunelor apostolilor eea ce eti scpare cre fiind, lucrare ai aflat de D u m dincioilor pururea Fecioar, nezeu i n s u f l a t e , spre suirea ajuttoarea cea tare celor ce privirei la cele nalte. Pentru alearg la tine, pazete-ne pre aceasta cuvnlul a d e v r u l u i noi de toat nevoia, i de stri drept nvnd, i cu credin cciune mprotivnica. rbdnd pn la snge, sfinfiPeasna 3-a, I r m o s : tule mucenice Vasilie, roag-te Pre peatra credinei.. lui Hristos Dumnezeu, s se Numratu-te-ai n cel el e mntuiasc sufletele noastre. celor nti nscui, ndumnezeS la v , i a c u m , a P ra z n ic u lu i. indu-te cu mprtiri dumnezeeti, i vznd mai curat frurnL A U T R E N IE sejea Stpnului mucenice ne CANOANELE. biruite, Vasilie de Dumnezeu Al P r a z n ic u lu i cu Ir m o s u l pe 8, i al S f n tu lu i pe 4. nfelep|ite, leppie, fericite. ien<

P e a s n a l-a, g la s u l

al 2-lea, Ir m o s :

V e n ii p o p o a r e lo r s...

naintea mpratului pute rilor celor cereti stai purtnd cunun, Vasilie purttorule de Dumnezeu, har i mil cernd tuturor, celor ce cu dragoste te cinstesc. Imprtit-ai peste patimile trupului, i ai clcat pre mprtul cel fr de Dumnezeu, carele poruncea s te lepezi

lonit-ai i opit-ai iarna eresurilor cu fierbinjeala prea neleptelor tale nvturi, ceata idolilor o ai risipit cu lumina chinurilor tale. Pentru aceasta lumineaz-m fericite Vasilie, pre mine cel ce te cinstesc.
Slav...

F u g in d Glafira de prpas tie pierztoare de suflet, te-a aflat Printe liman de mntuire. Pentru aceea i logodinr \ '.r r \

3&ns'>

222

L U N A A P R IL IE

vioase. Roag-te lui Hristos du-se cu Hristos Ziditorul, se Dumnezeu, s ne druiasc bucur strignd: Tu eti D u m nezeul nostru, i nu este sfnt i nou mare mil. Slav, asemenea: afar de tine D oam ne. j Luminandu-te cu dumnezeN a s c u t -ai pre m pratul cel escul Duh, prin ndrzneala cea fr nceput, carele a luat n pstoreasc i cu mare cuget, cepere de la tine F e c i o a r j mndria muncitorului o ai ru M aic. C i roag-l pre dnsul j inat, i trecnd noianul ne ca pre un iubitor de oameni, lciunei, ai ajuns la limanul cel s m ntuiasc pre robii ti de j dumnezeesc, printe cuvioase toat nevoia i de cuprinsul Vasilie. Roag-te lui Hristos vrjmaului, Preacurat. Dumnezeu, s se druiasc Irm osul: j nou mare mil. P re peatra credinei nt- j Peasna 4-a, Irmos : rindu-m, lrgit-ai gura mea Venit-ai din Fecioar... asupra vrjmailor mei, c ertfitu-te-ai pre tine nsui, ca sa veselit duhul meu, a cn ta: un miel fr prihan, junNu este sfnt ca Dum nezeul ghiindu-te prea fericite, i cu nostru i nu este drept, afar curgerile sngiurilor tale ai us de tine D o a m n e '. cat marea nedumnezeirei celei CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie : Artatu-te-ai astzi... rele, prin Darul cel dumnezesc. B iru in d porunca m p ra Vpsindu-i hain mpr tului, ai ctigat m pria ce teasc cu sngiurile, i puinreasc, Vasilie. Intru carea dn du-i pre cap diadem de bi uind, adu-i aminte de noi, cei ruin, veselindu-te ai mers ace cinstim pom enirea ta, sfin rtat la curile mpriei ceru ite Mucenice. rilor Printe.
i acum, a Praznicului. i acum, a Nsctoarei:

Sedealna, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mrturisirea...

S lav..

S c p n d de viforul cel fr de D um nezeu al nelciunei idolilor, nvtorule de cele sfinte, i prin sabie nnecndu-ten mare, ai sosit la limanul cel fr de valuri, i ntrnsul te veseleti n veci, Printe cu

C u cuviin i cu dreptate postorindu-i turma, o ai dus n staulul cel ceresc Cuvioase, unde ai i mers, fiind m podo bit cu cununa ptimirei.
i acum, a Nsctoarei :

eea ce eti prea ludat,

IN D O U Z E C I I A S E D E Z IL E

gata ajuttoare oamenilor, m blnzete valurile cele slba tece ale suprrilor, ferind pre robii ti, cei ce ndjduesc n tru tine, de stricciunea vrj mailor.
Peasna 5-a, Irm os: Lumina celor din ntunerec...

de varvari, N s c t o a r e de Dumnezeu Fecioar; c tu sin gur eti aprtoare credincio ilor neruinat.
Peasna 6, Irmos
De a d n c u l grealtlor...

iind luminat cu lumina strlucirei Duhului, ai ncetat ntu nerecul nedumnezeirei, sfin ite nvtorule, i pre cei ce erau cuprini de negura deertciunei, i-ai ndreptat ctre lcaurile cele cereti. F iind pzitor poruncilor dumnezeeti, i fiind nchis n temni de cei fr de D u m nezeu, ai vzut sfritul cel dumnezeesc, care era s fie la tine, fiind nvat de ngeri, cela ce eti temeiu i ntrire sfinilor mucenici.
Slav...

cndu-i cltoria prin ape, ai uscat apele nelciunei, prin curgerea sfintelor tale sngiuiri, i ai ajuns ctre limanul cel fr de valuri. Arfatu -te-ai mort purttor de viea, printe Vasilie, tre cnd prin ap, i artat dndu-te ucenicilor ti, prin po runc dumnezeeasc.
Slav...

J mpestritu-i-ai s f n t a po doab cu cinstitele sangiuri ca un vison mprtesc, cu care te-ai mbrcat Vasilie, stnd naintea lui Hristos, purttor de cunun.
i acum, a Nsctoarei:

M inune nfricoat sa ar tat de toi la sfritul tu, c tindu-i-se capul prin sabie, sfinite Mucenice, i aruncndu-se n mare, iari sa m preunat cu dumnezeescul tu trup, dndu-se celor ce te pof tesc, D ar druit de Dumnezeu. ce eti cetatea lui Dumnezeu, pentru carea sa grit prea mrite, ferete acea st cetate a ta i toate oraele de primejdii i de foamete i

^ r e a sfnt fecioar Mi reas a lui Dumnezeu, ceea ce, dup Dumnezeu, eti folosi toare robilor ti, ferete-ne pre noi de robia varvarilor i de primejdii.
Irmosul:

C eea

i acum, a Nsctoarei:

Antru adncul grealelor fiind ncunjurat, chem adncul milostivirei tale cel neurmat, din stricciune Dumnezeule, ,.scoate-m.

CON DACUL i ICOSUL Praznicului. Intru aceast lun n 26 de zile, pomenirea sfntului sfinitului mucenic Vasilie, Episcopul Amasiei. Stih . Vasilie, tindu-te, n ceruri te afli mprind, i din sngiuirile tale, hain roie purtnd. In ziua douzeci i ase cu adevrat, Grumazul lui Vasilie de sabie sa tiat.
m u c e n i c al lu i H r i s t o s V a s ilie a fo st E p i s c o p M it r o p o li e i d in A m a s ia , p re v r e m e a l u i L i c i n i e , c a r e le fiin d c u m n a t m a r e l u i C o n s t a n t i n d e sp re s o r u -s a C o n s t a n t in a , a fo st t r im i s de d n s u l m p r o t iv a l u i M a x i m i n , c e se rid ic a se , i lu a s e o a r e c a r e p ri a le r s r itu lu i de le in e a tir n e t e . D e c i m e r g n d L i c i n i e la N i c o m id ia , z a rv a a c e e a n c se p o to lise, i t i r a n u l M a x i m i n sa s c p a t de n d e jd e a r z b o i u l u i a c e lu ia , s c p n d i de p r im e jd ia c e e r a s -i v i e ; ia r L i c i n i e da j e r t f i d o l i l o r la N i c o m i d i a , i p o r u n c i s -i ad u c n a i n t e d in A m a s i a p r e s f n tu l V a s ilie , cu o fe c io a r a n u m e G la fir a , c a r e fu se se r o a b C o n s t a n t i n e i f e m e e i lu i L i c i n i e , i tem n d u - s e ea c L i c i n i e o a n d r g it, a n d r z n i t de a sp u s stp n -sa, i ea o t r i m i s e s e la A n a t o l d n d u -i avere, i u m b l n d d i n l o c n loc, n e m e r i s e la A m a s ia . D e c i a u z in d a c e s te a L i c i n i e , i c u m c d d u se b a n i i ce a v e a la d n s a E p i s c o p u l u i , ca s z id e a s c B is e r ic , p o r u n c i s-i p rin z pre a m n d o i i s -i d u c n a i n t e a lui, dar G la f ir a a p u c n a i n t e de m u r i, ia r f e r i c itu l V a s i l i e a v e n it la N i c o m i d i a ctre m p r a tu l, i i sa d at r s p u n s u l ca s i se ta ie c a p u l, c c i se p u sese ta re m p ro tiv a , i o c ra b e c is n ic i a c e lo r ce se so co tiau d u m n e z e i i d e e r t c iu n e a lor. D e c i ta in d u -i-s e c a p u l i puindu-1 n t r u n vas pre m a r e , c a re ia r sa m p r e u n a t i sa lip it cu c a p u l la tr u p firete, i s a aflat n t r e g S f n t u l , n s n u l m r e i S i n o p u l u i , aflndu-1 n i te p e sc a ri cu m r e je de l-a u tras l a u scat, p r e c u m a r t n d u -s e n g e r u l lu i E p i l d i f o r c a re n t iu a p r iim it pre S f n t u l n N i c o m id i a , i-a spus, c a re le i m e r g n d c u T e o t i m i P a r t e n i e D ia c o n ii, ce v en ise c u S f n t u l n A m a s ia , l-a tras din m re a j , i e in stin d u -1 cu m ir u r i i cu cntri, l-a u t r i m i s la A m a s ia .

Intru aceast zi, sfnta Glafira cu pace sa svrit. Stih: Glafira prin sufleteti ochi pre Dum nezeu privind, Acum nu prin umbr, ci descoperit este v znd. Intru aceast zi, prea cuvioasa Iusta cu pace sa svrit. Iusta fiind n chipul lunei celei pline de lumin, O acopere mormntul, strlucit fiind cu fapta bun. Intru aceast zi, prea cuviosul Nestor, pr sind prinii, i clugrindu-se cu pace sa s vrit. Stih: Restore prin sudoare cerurile ai cum prat, Pentru care de tirnia firei cu cunotin te-ai lepdat.
C u ale lo r sfinte ru g c iu n i, D o a m n e , m ilu e te - n e i ne m n tu e te pre noi, Amin.

M r it u l

Peasna 7-a, Irm os: Chipul cel de aur...

u vpselele sangiurilor vpsindu-i ie porfir Muce nice, i cu bucurie mbrcndu-fe cu dnsa, i purtnd n m n arma Crucei cea mn tuitoare, mprteti pururea cu mpratul cel nemuritor, Vasilie pururea pomenite. Datu-sa turmei tale trupul tu cel bine strduit. Scofndu -se din anurile mrei, carele izvorte noian de tmduiri, i i usuc vrsrile patimilor cu i Darul Dumnezeescului Duh, sfinite mucenice Vasilie.
Slav...

A dusai pre Glafira mireas Mirelui Hristos, mpodobit cu totul de buntji i strlucit cu fecioria, i nfrumsefndu-o pre dnsa cu nvturi, o ai

kH W K ea9 jjte)[ax0

iV,(d'm)(d
I N D O U Z E C I l A S E D E Z IL E

225

nvrednicit i cmrei Mirelui, cu carele mpreun te bucuri n lcaurile cele cereti, printe Vasilie.
i a c u m , a N s c to a r e i :

Ceea ce singur eti ndejdea i ajuttoarea credincioilor, Nsctoare de Dumnezeu, gr bete de ne ajut robilor ti celor ce suntem afundaji n nevoi, i dezndjdui{i, i cari suntem n dureri, i scpm la tine Fecioar cu ndejdea su fletului.
P e a s n a 8, Ir m o s : Pre D u m n e z e u carele...

prini ntru ruti, prea sfnt Fecioar, nu ne trece cu ve derea pre noi, cari suntem pu rurea ncunjura|i de primejdii, i de multe npdiri ale vicle nilor varvari.
Irmosul:
S l u d m , bine s cuvntm ...

P re Dumnezeu carele sa pogort n cuptorul cel cu foc la tinerii evreeti, i vpaia ntru rcoreal o a prefcut, ca pre Domnul ludaji-l lucrurile, i-l prea nlai ntru toti vecii".
Peasna 9-a, Irm os: Pre D u m n e ze u Cuvntul...

u toiagul neleptelor tale nvturi pscndu-ti oile ctre puni mntuitoare, ai gonit din mijloc pre lupii cei grei i ri, i te-ai junghiat ca un miel de voia ta Printe. D n adncurile mrei ca pre un mrgritar, rsrind, te adun cu credin sfinii ti uce nici, ca pre cel ce dai raze de minuni, cela ce eti ndrepttor sfinfilor mucenici i mare laud.
B in e c u v n t m pre T a t l...

trlucind prea fericite cu Mumnezeetile nfrumsefri ale preofiei, i ale cinstitei mucenii, acum lcueti n ceruri, i cu bucurie stai naintea prea sfintei Treimi, rugndu-te pen tru noi mpreun cu tofi muce nicii, Vasilie.

(3)u totul fiind dat din prun cie Iui Dumnezeu prin ungere dumnezeeasc, te-ai sfinit cu sfinenie, i jertfindu-te pre tine nsu-Ji, te-ai adus jertfitor, i jertf la masa cea nemuritoare i tainic.
i a c u m , a N sctoarei:

C t este de luminat po menirea ta, care strlucete raze de daruri dumnezeeti credincioilor. Ct este de sfnt lcaul tu, unde aflndu-te izvorti tmduiri, i din grele primejdii mntueti pre cei ce cu dragoste te cinstesc Vasilie.
Slav..

Ceea ce eti scpare cre tinilor, ajuttoare c e l o r cu-

Sicriul moatelor t a l e se vede ca un izvor, izvornd prae de vindecri, i tmduete toate boalele trupurilor i su

226

LUNA

A P R IL IE

fletelor, printe Vasilie. Pentru aceea cu credin svrim p o m enirea ta.

celor rtcii, stlp nemicat al cinstitei Biserici i motenitor mpriei celei de sus, i cin i acum, a Nsctoarei: stit ntocmai cu ngerii te-ai N sctoare de lum in Fe- i artat Simeoane. cioar, m preun cu ngerii cei D u p ostenelele trupului fr de trup, cu apostolii, cu cele de multe feluri, dup toaproorocii, cu ierarhii, cu mu- II t chinuirea cea cu mult docenicii, i cu toi cuvioii, roag rire, dup mulimea luptelor pre nsui prea bunul Dumnepre Cruce te-ai rstignit, minuzeu, s se mntueasca sufletele | ! nate, urm nd lui Hristos carele noastre. sa rstignit de voia lui. Pentru Irmosul: aceea Simeoane svrind as re D um nezeu Cuvntul tzi pomenirea ta cea purt cel din Dum nezeu, carele cu toare de lumin, ne luminm negrit nelepciune a venit simirile cele sufleteti. s nnoiasc pre A dam cel C u sfinenie ai intrat la l czut ru prin mncare ntru caul cel ceresc, picndu-te stricciune, din s f n t a Fe pre tine cu cinstitul tu snge, c io a r negrit ntrupndu-se fericite, i stai naintea Treimei, pentru noi credincioii, cu un ndestulat luminndu-te cu str gnd ntru laude l slvim". lucirile, cele ce izvorsc de i cealalt slujb a Utreniei dupre rnduial i Otpustul. acolo. Pentru aceasta bucurndu-ne, svrim pomenirea ta cea sfnt Simeoane, lund iertare grealelor, prin rugciu INTRU A C E A S T LU N nile tale prea fericite.
IN 27 DE ZILE. Sfntul sfinitul mucenic Simeon, rudenia
D o m n u lu i,

Troparul, glasul I-iu.

La Doamne strigat-am, Stihirile pe 6, ale Praznicului 3, i ale Sfntului 3, glasul al 4-lea. Podobie . q & un vjteaz ^

reot prea sfinit, ptimitor tare dupre lege, d Ziditorului prea a! devrat, fctor de m i nuni prea minunat, lumir prea luminat, povuitor

P re tine rudenia lui Hris tos Simeoane Ierarhe, i mu cenicul cel tare, cu sfinenie te ludm, cel ce ai pierdut n elciunea, i ai pzit credina. Pentru aceasta prznuind as tzi prea sfnt pomenirea ta, dezlegare de pcate lum prin rugciunile tale.
Slav, i acum a Praznicului.

IN D O U Z E C I I A P T E D E Z I L E

227

c f T T T n f liit T T l

LA

U T R E N IE

CANONANELE Al Praznicului cu Irmosul pe 6, i al Sfntu lui pe 0. Al cruia acrostih la Greci este acesta: Simon sau Simeon cu dragoste prin cntri s se cinsteasc.

rarhe, cu totul te-ai fcut n chip dumnezeesc, strlucind cu luminile muceniciei, prea sfinite. S tralucit-ai zori celor dintru ntunerec, artnd oamenilor pre Soarele dreptei, carele a rsrit din norul, Fecioara prunca.
Slav...

Facerea lui Iosif. Peasna 1 , glasul al 4-lea, Irmos : Cnta-voiu ie Doamne...

imeoane prea sfinite, ca rele stai naintea Stpnului purtnd cunun, cere dezlegare pcatelor, celor ce cu dragoste svresc sfnt po menirea fa. C u vetrela Crucei cu ade vrat ntraripndu-te, cu sufl rile Duhului, de Dumnezeu fe ricite, ai trecut valurile nelciunei, prea fericite.
Slav...

C etatea Sionului te-a avut pre tine fericite Simeoane ps tor i dumnezeesc nvtor, pre carea o ai luminat cu dunv nezeetile tale nvturi, Ierarhe.
I

i a c u m , a N sctoarei:

I'*

Invrednicindu-te prea fericite a fi frate dupre trup, celui ce cu trupul sa srcit pentru milostivire, te-ai mbogit cu Darul ndumnezeirei.
i acum, a Nsctoarei :

Toat rnduiala laudelor se biruete acum Preacurat a te luda pre tine Mireas a lui Dumnezeu, carea ai nscut pre Cuvntul lui Dumnezeu, i pre ngeri i-ai ntrecut.
Irm osul:

C a una ce eti mai aleas dect toat zidirea, ai cuprins n pntecele tu pre Ziditorul i Dumnezeu, i l-ai nscut Fe cioar, pentru mntuirea oa menilor.
Peasna 3-a, Irm os: Arcul celor puternici...

A rc u l celor puternici a slbit, i cei neputincioi sau ncins cu putere; pentru a_ceasta sa ntrit ntru Domnul inima mea.
C O N D A C U L i I C O S U L P ra zn ic u lu i.

Sedealna, Sfntului, glasul al 4-lea. Podobie : Cel ce te-ai nlat...

u plecarea ctre Dumne zeu ndumnezeindu-te Ie-

C u podoabele ierarhiei te-ai mpodobit, i cu frumuseile muceniei te-ai nfrumseat, i cu slav naintea lui Dumnezeu stnd, strluceti luminndu-te cu lumina Treimei. Pentru a

228

LUNA

A P R IL IE

ceea te rugm ierarhe Sim e oane, ca pre cel ce ai ndrz neal ctre D um nezeu, roag-te pentru cei ce cu credin te cinstesc pre tine.
Slav iar aceasta, i acum, a Praznicului. Peasna 4-a, Irm os: Pentru dragostea chipului...

C a o jertf fr prihan te-ai dat pre tine s te arz de tot cu focul chinurilor, fiind p zit cu bun miros de tain, feri cite Simeoane.
Slav...

3 G *

ertfit-ai jertfele cele fr de snge, celui ce pentru tine sa jertfit ca un miel, i junghiindu-te, te-ai adus lui pre tine nsuti prinos, de Dum nezeu cugettorule prea fericite. C u strivirea obrazului tu Ierarhe, munii necredinei i dealurile dracilor toate sau to pit, ntrindu-te pre tine Hristos.
Slav...

P ironindu-te pre cruce fe ricite Simeoane, ai urmat dumnezeetei patimi a lui Hristos. Drept aceea mutndu-te ctre el, te-ai mrit mpreun cu dnsul.
i acum, a Nsctoarei:

3 a ( 8 4
5*.
wi
f i i

ud dupre D ar priimindu-te D um nezeu Cuvntul te-a artat cinstit Ierarh al sfintei ceti, i m ucenic cinstit Simeoane.
i acum, a Nsctoarei:

pentru noi lui Hristos, celui ce din curate sngiurile tale sa mbrcat cu trup de materie, i pre oameni din nou i-anchipuit Nsctoare de Dumnezeu, Preacurat.
Peasna 6-a, Irmos Strigat-a mai nainte...

R oag-te

F iin d nvat n tain na terea ta proorocul Avvacum, te nsemneaz pre tine Fecioar m ai nainte, munte umbros, din carele a venit D u m n e z e u l nostru.
Peasna 5-a, Irm os:
L u m i n a ta D o a m n e ...

nvajatu-te-ai din minunatele strluciri cele dumnezeeti, care te-au povuit pre tine ctre dumnezeeasca vieat; i te-ai fcut plin de mrire ne grit, prea fericite Ierarhe. Avndu-te pre tine Simeoane Biserica cea dumnezeeasc plin de apele Duhului cele curgtoare de vieaf, ca pre un alt ru ce iese din Edem se bucur Ierarhe.
Slav...

e bun voe te-ai dat pre tine nsu{i a ptimi cu osrdie Fericite, urm nd lui Hri stos, celui ce pentru noi a p timit cu trupul, i a lipsit patimile.

C ltit-ai i ai sfrmat ido lii nelciunei, fiind ntrit cu risuflarea Duhului, i ai zidit

IN D O U Z E C I I A P T E D E

Z IL E

229

biserici ntru slava lui D u m nezeu, Ierarhe Simeoane.


i a c u m , a N s c t o a r e i :

pnul pe cruce sa pironit, ur mnd patimei Iui celei dumnezeeti.


In t r u aceast L u n n 27 de zile, p o m e n ire a s f n tu lu i s fin itu lu i m u c e n ic S im e o n episcopul Ie r u s a lim u lu i, r u d e n ia D o m n u l u i . i S t i h : S im e o n p a tim i asem enea p tim in d . C a u n frate el D o m n u l u i pe z u r a t fiind. Intru a d o u z e c i i aptea zi, S im e o n pe le m n se pironi. cu D o m n u l le m n spn

V indeca patimile cele fr vindecare ale sufletului meu, Mireas a lui Dumnezeu, ceea ce ai nscut pre doftorul i Mntuitorul, carele prin pati mile lui vindec patimile oa menilor.
Irm o s u l:

: trigat -a mai nainte nchi p u in d ngroparea ta cea de trei zile, proorocul Iona n chit rugndu-se: Din stric c iu n e m scap lisuse, mp cate al puterilor".
. C O N D A C , g la s u l al 2-lea. P o d o b ie : C u t n d cele de sus...

sus fcndu-te cetean, Scaunul Sionului celui de jos ai luat, i bine turma i-ai povuit la staulul cel ceresc. mpreun te-ai rs tignit cu Hristos, Simeoane, ur m nd patimei Iui celei dumnezeeti. ICOS. P re cel din neamul lui Avraam, i din seminia lui D a vid, pre fiul lui Iosif i rudenia lui Iisus, s-l ludm astzi, pre Simeon, de trei ori fericitul, ca pre cel mult mrit pentru ru denia lui Hristos, i m podobit cu scaunul maicei bisericilor, i mrit nfrumseat cu sngele muceniciei. C nsui ca i St

S ionului celui de

A ceasta a fost pe vremea m pratului T raian, fecior logodnicului Iosif, i frate lu i Iacov, pre acesta lundu-1 nsui H r i stos i D um nezeul nostru, i priim ind a i se n u m i frate, l unse preot, ca s-i propoveduiasc prea m rita venire. Drept aceea trudindu-se cu m ii de m ii de ostenele i sudori, m podobi scaunul Ieru sa lim u lu i ca un pstor, iar n u ca un nim it i fcndu-se pre sine lca sfntului D uh, a surpat i a stricat capitile idolilor, i ndreptnd la lu m in pre cei rtcii, rbdnd m unci cu m ulte dureri pentru buna credin, sa i rstignit, fiind de o sut i douzeci de a n i; i de acolo s'a ntors ctre cel dorit al su M ntuito rul Hristos. Acest fericit se nvrednici a avea dou num e, c se chiema i S im o n i Sim eon, i era frate a lu i Iacob i lu i Hristos.
In tr u aceast zi, p o m e n ire a prea c u v io s u lu i p r in te lu i n o s tr u lo a n M rtu risito ru l, e g u m e n u l M o n astire i ce se n u m e te C ataron. S t ih : o Io a n e fericite, de patim i fiind c u rit M o n a s tiri C a ta ro n ilo r p re cu m se cu v in e a proistoit.

-^cest fericit lo an, sa nscut n Irinopoli, carea era una din cetile Decapoliei; fiu de prini cretini i iubitori de D um nezeu, cu num ele Teodor i Grigoria. Deci fcndu-se de nou ani sa dus la chinovie, unde sa i clugirit, i fiin d osrduitor i smerit i asculttor, sa iub it de dasclul su. i m ergnd m preun cu el la S inodul al aptelea ce sa adunat a doua oar n N icheea; apoi m ai n urm , i n C o n sta n tin o p o l; deci das clul su sa fcut A rhim andrit, i egu men monastirei lu i D a lm a t; iar acesta

230

L U N A A P R IL IE

sa fcut schim nic i preot, i de acolo fu trim is de m p ra tu l N ich ifo r, egum en monastirei C ataronilor. A ci cu plcere de D u m n e z e u i apostolete o c rm u in d turm a lu i H ristos zece ani i ceva m ai m ult, era iu b it de toi oam enii. D a r n vremea ce era s urmeze dela d iav o lul obtea sc ispit la Biserica lu i H ristos, sa descoperit fe r ic itu lu i; i a d u n n d i sf tu in d pe toi fraii, i poruncindu-le cele de cuviin, a zis ctre ei: Privegheai p rin ilo r i frailor, ca s n u v furai de diavolul, i s v lepdai de n c h i nciunea sfintelor icoane; cci pre m ine n u m vei m ai vedea ntre cei vii. i n vremea cnd el vorbea acestea, v iin d oarecari slbateci slujitori, trim ii de L e on lu p t to ru l de icoane, au m prtiat toat turm a, i cele ce au gsit n m onastire pre la prini, ca pre ale lor le-au m prit; iar pre pstorul lor, cu la n u ri le gat lundu-1, l au dus la V izantia, lsnd m nstirea n prad. Deci m ergnd sfntul la m p ra tu l, i n u m in d u -1 pre el pgn i osndit i altele m u lte fr de sfial zicndu-i, l-a po rn it spre m nie. P entru care i c u m p lit a fost btut, preste obraz cu vine de bou. Ia r fericitul se bucur p tim in d pentru H ristos ; i d u p aceea fiind nchis, n m ito cu l su trei lu n i, fu s u rg h iu n it la o cetate n u m it Pentadactilo n n hotarele L am bei. Deci acolo p i cioarele lu i legndu-le cu lanu ri, l-a pus la o nchisoare ntunecoas, ls n d u -1 acolo optsprezece l u n i ; iar d u p aceasta 1-a adus gol n cetate, naintea m p ra tu lu i spre batjocur, i dup m ulte priciri de cuvinte, a fost dat lu i lo a n , cel ce cu nevrednicie atuncea er patriarh bisericei celei m a ri; carele m u lt cruzim e a artat la S fn tu l, strm torndu -1 pre el cu foame n m u lt vreme, d u p care apoi l-a nfiat iari la m prat, i m pratul l-a trim is la o ce tate n u m it Criotavron A vuchelariilor, i acolo l a nchis doi ani ntregi. U nde de m u lt rea ptim ire se uscase cu totul carnea de pre trupul l u i ; ns S fn tu l pre toate suferindu-le cu m u lm it slvea pre D u m nezeu. Ia r d u p ce sa ju n g h ia t Leon A rm e an u l, i a m p rit n locul su M i h a il T rav lu l, liberndu-se toi cei din prin s u rg h iu n ii, sa dus i S fn tu l pn la Hal-

chidon ne avnd voe ca s ntre n ce tate. Ia r d u p aceea m p rin d Teofil, a voit C uviosul s se aeze n oarecare m nstire m p re u n cu ali p r in i; apoi fiind prini de P atriarhul d in acea vreme i cum plite necazuri suferind fericitul, fu sur g h iu n it la ostrovul Afusiei unde m plinind doi ani i jum tate, a vzut oarecare ve denie, i vestind celor m preun cu el m u tarea sa d u p trei zile, sa dus ctre D o m n u l.
In tr u aceast zi, p o m e n ir e a sfinilor Apostoli: A ris ta rh , M a r c u i Z in o n . S tih : Z i n o n L e g iu ito ru l, Aristarh i Marcu cei m rii. Vieei celei prea b u n e i fericite au fost n vrednicii.

A c e tia erau d in cei aptezeci, i Aris tarh este acela de carele Pavel pomenete n epistola ctre R o m a n i, i carele a fost episcop A pam ie i celei d in Siria, supus apostolilor celor n t i cu scaunele. Acesta m ai n t i de ct toi a propoveduit pre H ristos D um n e ze u adevrat. Iar Marcu este acela pre carele i lo a n obicinui a l n u m i. D e carele pomenete Luca n Fapte i carele sa pus episcop de Apostoli n V ivlopoli. Ia r Z in o n este acela, pre ca rele A postolul l scrie n epistola ctre R o m a n i legiuitor. i carele sa fcut nti episcop de A postolul Petru, n Diospol, nva propoveduind pre Hristos Dumnezeu adevrat Deci acetia m ulte rele ptimiri suferind dela necredincioi pentru zidirea d in n o u a bisericilor, i pentru surparea idolilor, i nsui fcndu-se lucrtori de m in u n i i de vindecri, sau mutat ctre D o m n u l.
In tr u aceast zi, p o m e n ir e a sfntului mu cenic P u p lie p rin sabie s a svrit. S tih : P u p lie ju n g h iin d u - te pentru Hristos

sn g e le i-ai vrsat, C el ce de d e m u lt cu sn g e le lu i Hristos te-ai r s c u m p r a t. In t r u aceast zi, p o m e n ir e a s fn tu lu i Evlo

ghie p r im ito r u l de streini, cu pace s a svrit. S tih : p re E v lo g h ie , ca pre prim itorul de

streini cel iu b it, P rim e asc A v r a a m cel g a z d a prim it. ce pre D u m n e ze u la

In I n t r u aceast v rit. S tih : Se prfuete tru p u l cu adevrat, Al celui ce p ra fu l cel d in zi, p o m e n ir e a

d o u ze c i

a pt e

de

z il e

231

s f n tu lu i

m u

Pre cel ce s a pironit...

cenic L o l io n cel n o u , trt pre p m n t sa s

m u c e n ic u l L o lio n el, p ra fu lu i spre

amestecare l-a dat.

Cu

ale

lo r

sfinte

ru g c iu n i, D o am n e,

oat lumina Mngitoru_ lui priimind o n inima ta cea curat, nfelepte, ai perdut ntunerecul cel neluminos al dracilor, luminnd pre credin cioi, Simeoane. u rurile dumnezeetilor tale nvturi uscnd marea cumplitei rele credine, ai adpat tot sufletul, carele a odrslit spic roditor al credinei.
B in e c u v n t m pre T a t l..

m ilu e te -n e i ne m n tu e te pre noi, A m in .


P e a s n a 7-a, I r m o s : T in e r ii cei d in A v raam .,.

u osrdie dndu-ji trupul a chinui pentru Hristos, te-ai smintit, nu te-ai slabii dumnezeescule, strignd: Bine eti cuvntat Dumnezeul prin ilor notri. Aprinzndu-{i-se mintea de dragostea lui Dumnezeu, prea fericite, te-ai fcut mai tare dect focul cel materialnic, stri gnd : Bine eti cuvntat D um nezeul prinilor notri.
Slav...

P re Cuvntul Tatlui propoveduindu-1 Dumnezeu ade vrat ctre toti, multe chinuri ai suferit, i suindu-te pre nnlfimea Crucei, te-ai mutat ctre cel ce ai dorit, Ierarhe.
i acum , a Nsctoarei :

Infierbntndu-te cu rvn dumnezeeasc, de tot ai stins nebunia idolilor, Fericite, i ai nvat pre credincioi cre dina cea ortodox, cu cuget bine credincios, cugettorule de Dumnezeu.
i a c u m , a N s c t o a r e i:

a s te ludm cu glasuri de mulumit pre tine Prea curat, ca pre una ce ai umplut de Dar neamul nostru, ocro tete i ne pzete pre noi de toat stricciunea, Mireas a lui Dumnezeu.
Ir m o s u l: S l u d m , bine s cuv ntm ...

p e c io ar Maic prea cu rat, ceea ce eti ran diavo lilor i mntuirea i paza oa menilor, i podoaba ngerilor, mntuete smeritul meu suflet de nelciunea vrjmaului.
P easna 8-a, Irm o s :

P re cel ce sa pironit cu trupul pre Cruce, i ne-a artat nou arm de mntuire, tineri prea nlai pre Hristos ..Dumnezeul nostru n veci.
Peasna 9-a, I r m o s : Naterea ta sa artat...

a un stlp de foc te-ai ar tat mergnd naintea po

232

L U N A A P R IL IE

porului celui nou, aducndu-1 pre el prin nvturile tale cu adevrat, din Eghipetul nelciunei, ctre pmntul f gduinei cel dumnezeesc fe ricite Mucenice. S im o n Simeon ndoit nu mire ai avut, ca unul ce nnaintea celor fr de D um ne zeu ai teologhisit pre Cuvntul n dou firi. Pentru aceasta adunndu-ne mpreun, toi te fericim.
Sla v ...

LA

L IT U R G H IE

Fericirile Praznicului i ale S fntului Peasna 6 pe 4 . Prochim en, glasul al 8-lea: In tot p m n tu l a ieit vestirea lor... S t ih : Cerurile vestesc slava lu i Dumnezeu... A p o s o lu l: Frailor, Dumnezeu pre noi apo stolii cei mai de pre icrm... A liluia, glasul I-iu: Mrturisi-vor cerurile m inunile tale Doamne... E vanghelia dela M ateiu: In

vremea aceea venii-a I i sus n patria sa...


C H IN O N IC U L . In tot pm ntul a ieit vetirea lor...

INTRU ACEAST LUN


IN 28 D E Z IL E . Sfinii a p o s to li: Iason i S o sipatru, i sfinii

P m ntul sa sfinit cu p timirea ta Mucenice, pironindu-te pre Cruce, i sufletele drepilor sau veselit cu suirea ta pentru aceea toi credin cioii te fericim Simeoane.
i a c u m , a N s c t o a r e i :

m u c e n ic i: D a d a , M a x im

i C hin tilian .

D o a m n e strigat-am, Stihirile pe 6, ale A p o s to lilo r 3, i ale M ucenicilor 3. Stihirile A p o sto lilo r, g la s u l l-iu. P o d o b i e : Prea lu d a ilo r Mucenici..,

Lum ineaz-m cu lumina cea dumnezeeasc Fecioar, carea eti lcaul luminei, go nind ntunerecul p a t i m i l o r mele, i noaptea cea cu ade vrat adnc, cu mijlocirile tale Nsctoare de Dumnezeu.
I r m o s u l:

ta nestricat sa artat, Dumnezeu din coap s e le tale a ieit. C sa artat purttor de trup pre pmnt, i cu oamenii a p e t r e c u t . Pentru aceasta pre tine Ns c to a re de Dumnezeu toi te slvim ".

N aterea

cele veselitoare le-ai prsit, mriilor, iubind pre Hristos, de carele lipindu-v sufle tele prin c r e d i n vai adus dup urmele lui, Iasone i Sosipatre prea nelepilor; cruia rugai-v, s druiasc sufletelor noastre, pace i mare mil. Iasone i Sosipatre, lumi nai sufletul meu cel ntunecat de patimi, cei ce ai luminat lumea cea de preste tot p mntui cu nvturi dumnezeeti; i ai risipit ntunerecul idolilor i tot neamul omenesc

IN D O U Z E C I i O P T D E Z IL E

233

l-ai adus mntuit la Hristos, Dumnezeul nostru. Pre voi nelepilor Iasone i Sosipatre, v a trimis Hristos Dumnezeu s chemai din nou pre cei rtcii, i pre toi i-ai povuit ctre mntuire, prin n v t u r i l e voastre cele de Dumnezeu nelepite. Pre ca rele rugai-1 acum, s druiasc sufletelor noastre, pace i mare mil.
Alte S tihiri, ale m u c e n ic ilo r, asem enea. glas i podobie

locuitorii raiului, cari se roag acum, s se druiasc sufle telor noastre, pace i mare mil.
S la v , i acum , a Praznicului. S T 1 H 0 A V N A Praznicului. T ro p a ru l, glasul al 3-lea:

9 0 ;S > O
xV

e > >

finilor apostoli rugai pre milostivul Dumnezeu, ca s dea iertare de greale sufle telor noastre.
Slav, i acum , a P raznicului.
I K I H

e > 9

LA

U T R E N IE

M rturisind naintea tirani lor pre treimea cea nezidit, trei sfini Mucenici, ai fost omori, i acum vai nvred nicit vieei celei nembtrnitoare, i motenii hrana izvo rului. Pentru aceasta rugai-v, s ne druiasc sufletelor noas tre pace i mare mil. I Nebiruii mucenii cu curge rile sngelui celui vrsat, afi secat praele nelciunei i vrsai ploile tmduirilor tu turor, celor ce cu credin alearg, i druii putere ne putinelor. Pentru aceasta rugai-v s se druiasc sufle telor noastre pace i mare mil. I oi credincioii cu cntri s cinstim astzi pre dumnezeescul Dada, pre Maxim i pre Chintilian, pre tarii ostai i pre nelepii mucenici, pre

CANOANELE. Al P raznicului cu Irm osul pe 6, i ale Sfinilor d o u pe 8. C A N O N U L Apostolilor. Peasna l-a, glasul al 2-lea, Irmos: Venii popoarelor...

naintea scaunului lui Hrisstos, aducei-v aminte totdea una pentru noi carii v ludm pre voi, cci ai primit Dar a v ruga pentru noi. D oimea apostolilor cea cin stit, cerei dela prea Induratul Hristos, s mi se de Dar, ca s v laud pre voi, i s cnt nevoinele voastre prea feri ciilor. Apostoli ai lui Hristos Ia sone prea fericite i Sosipatre prea nelepte, mntuii de toate primejdiile, pre cei ce prznuesc pomenirea voastr.
A N scto are i:

234

L U N A A P R IL IE

cui darurilor. Bucura te limanul cel ne vifort. Bucur-te ntrirea mntuirei noastre, Fecioar de Dum nezeu N s c t o a r e , una prea ludat.
Alt CANON al Mucenicilor. Facerea lui Iosif. Peasna l-a, glasul I-iu, Irmos:
C n ta r e de b iru in ...

mea, vestind cuvntul mntuirei. a nite ruri dumnezeeti ale nelepciunei, m r i i l o r , toate adunrile Bisericei le um plei de apele cele mntuitoare, izvornd ruri din i z v o a r e l e mntuirei. IVJntuind din toate nevoile i primejdiile vieei pre cei ce v cinstesc pre voi, ndreptai-i prin sfintele voastre rugciuni, purttorilor de Dumnezeu.
A Nsctoarei:

and pururea cu ndrzneal, naintea lui Dum nezeu atotiitorului, prea ludailor M uce nici, rugai-v s trimi nou curire de pcate. nevoina, i birupre vrjmaul cel cu multe nelciuni, vai ncununat cu dumnezeeasc podoab, M u cenicilor. Pentru aceasta bucurndu-ne, cu cntri v prea m rim pre voi pururea. tria prea sfntului D uh ai perdut tria arpelui celui viclean, de Dumnezeu fericii lor, i acum v ndulcii de darurile cele nemuritoare.
i acum, a Nsctoarei:

C el ce a plecat cerurile cu

smerirea cea mai pre sus de cuget, srcete lund trup, Mireas a lui Dumnezeu, i l u m e a o m b o g e t e cu Dumnezeirea.
Alt Canon, Irmos : S se ntreasc inima mea..

Slav...

C e l ce sa deertat pentru milostivire, i sa fcut trup, suindu-ne Ia f r u m s e e a cea dinti pre noi, cei ce cu cre din pe pm nt te ludm pre tine Preacurat.
Peasna a 3-a, Irmos:
Intrete-ne pre noi...

u ducerea cea fr voie fiind legai pentru Hristos Sfin ilor, ai dezlegat prin Dar leg tura cea rea a nelciunei, iar dezlegndu-v de trup, la viea vai mutat. P re a ludailor Mucenici, dorind a vedea dumnezeeasca frumsee, ai rbdat rane, leg turi i moartea cea cumplit, mpodobindu-v cu tria cuge tului.
Slav...

cndu-v ucenici lui Pavel nelepilor, i urm nd pre urmele lui, ai strbtut toat lu

P rea ludailor rbdtori, rbdnd dupre lege, cu tria

IN D O U Z E C I

opt

de

z il e

235

obiceiurilor vaji ncununat cu cunun de biruin, i acum bucurandu-v stai n a i n t e a prea cinstitei Treimi.
i acum, a Nsctoarei:

el nescris cu firea, sa scris ntrupndu-se din tine de Dumnezeu druit, pre carele nencetat roag-1, ca s se n dure, i s mntuiasc pre cei ce te laud pre tine.

S se ntreasc inima mea


ntru voia ta Hristoase D um nezeule, carele preste ape ai ntrit cerul al doilea, i ai n tem eiat pmntul preste ape, Atotputernice".
C O N D A C , g la s u l al 0-lea. P o d o b ie : C h ip u l cel scris de m n ...

Irm o s u l:

de lumin dumnezeeasc suntei mpodobii, cu cununi, luminai-ne pre noi, rugmu-v, ca s cinstim praznicul vostru cel pururea srbtorit, cu cn tri de laude ntru bun credin . Cci toi suntem turma voa str, ca cei ce ne-am mntuit de nelciune prin Dar. Ci dar ca nite mntuitori ce suntei cre dincioilor srguii a v ruga cu ndrzneal ctre Ziditorul, ca s se mntuiasc sufletele noastre.
Sedealna, glasul al 8-lea. P odobie : Pre nelepciunea i C uvntul...

Z u razele cuvintelor celor


cinstite, i slrlucitoare de lu min, asemnndu-te lui Dum nezeu, ai luminat pre toi Iasone apostole i ai gonit ntunerecul, i ptimind fericite, izvorti tmduiri, i ncetezi boalele cele cumplite ale trupurilor. Pentru aceasta toi adunndune, svrim sfnt prznuirea ta, i ludm pre Mntuitorul cu credin strignd ctre tine: Roag pre Hristos Dumnezeu iertare de greale s druias c, celor ce cu dragoste prznuim sfnt pomenirea ta.
Slav, a M ucenicilor glasul I-iu. P o d o b ie : M o rm n tu l tu...

Luminndu-v cu dogmele lui Pavel, vai fcut lumintori lumei, de trei ori fericiilor, c pururea luminai lumea cu mi nuni, Iasone izvorul tmduiri lor, Sosipatre lauda mucenici lor lui Hristos, Apostoli de Dumnezeu purttori, folositori celor din nevoi, rugai-v lui Dumnezeu s se mntuiasc sufletele noastre. (COS. Apostoli de Dumnezeu gr itori, i propoveduitori bunei credine, nvtorilor i prti nitori celor cu bun credin, pururea cinstii, cari stai nain tea lui Dumnezeu i v umplei

>

T i #

v durerilor celor de multe chi puri ale celui viclean, vai ar tat mucenici nebiruii, ntocmai

C u tria sufletului apropiindu-

236

L U N A A P R IL IE

la cinste cu ngerii. Pentru acea sta luptele i patimile voaslre cele cinstite, prin care vai prea mrit, toat lumea le cin stete.
i a c u m , a P r a z n ic u lu i P e a s n a 4-a, I r m o s : A u z it a m D o a m n e ...

i pre Maxim, pre vitejii cei ce au ptimit dupre lege, i pre prea cinstitul Chintilian cu lau de s-l ncununm.
Slav...

u numele lui Hristos svr ind tmduiri, ai tras noroade ctre credinja lui D u m nezeu, fctorilor de minuni.

In vremea ptimirei rmind nestrmutai Sfinilor, ai surpat loatnelciunea, i dela Dumnezeu Mntuitorul ai priimit cununile biruinei.
i a c u m , a N s c to a re i;

i a pstori i a ne ndrepta

pre noi, vou v ncredinm aceast m ic turm i dup sfritul vostru, fericiilor. M riilo r apostoli, adunndu-v duhovnicete cu noi cei ce va suntem ceteni, artaine prieteuguri bune prin rug ciunile voastre, dupre legea dragostei, ca cei ce suntem de un neam.
A N s c to a r e i:

P r e mine cel cuprins cu lenea, ridic-m de Dumnezeu Nsctoare, ca s fac voina cea dumnezeeasc, i s te fe ricesc pre tine, folositoarea tuturor cea neadormit.
P easna 5-a, I r m o s : D t to ru le de l u m i n . .

C u rugciunile celeia ce te-a nscut dupre trup, Cuvinte al lui Dumnezeu, rugmu-ne, druete norodului tu milele tale.
A lt I r m o s : A u zit- a m D o a m n e a u z u l tu...

L egea cea dumnezeeasc ntrind ptimitorii, au lepdat frdelegea celor fr de D u m nezeu, cu bun credin pti mind, i bine plcnd D o m nului. S fericim astzi pre Dada

rtatu-vai ludai sfinii lucrtori tainelor lui Hri stos, i prta sfintelor lui pa timi. Pentru aceea dupre vred nicie pururea v fericii neIepilor. C a nite ceruri cuvnt toare vestind luminat celor de pre pmnt slava lui Dumne zeu, ai ridicat ntunerecul cel cumplit, i ai umplut lumea de cunotina lui Dumnezeu, Sfin ilor. C u rugciunile prea sfini ilor ti Apostoli, Doamne, mntuete-ne pre noi, cci noi suntem poporul tu, i oile punei tale, i cu fric ludndu-te, toi te slvim.

js

e > <

N D O U Z E C I l O P T D E Z IL E

237

N s c to a r e i:

|ntru neamurile neamurilor eti binecuvntat i prea curat, ca ceea ce prin naterea ta cea dumnezeeasca ai omort blestemul cel mai de nainte, i ai izvort lumei binecuvn tare.
A lt C a n o n , Ir m o s : Strlucete-ne n o u ...

fjne Cuvinte, ca nite viteji ostai ai ti, cu bun trie au risipit tabra protivnicilor. ntrit-au biserica Sosipatru i lason cu sfinte cuvntri sfin ite, ca nite ritori dumnezeeti, i propoveduitori i Ierarhi ai lui Dumnezeu. I nconjuratu-ne-au nevoi i scrbe pre noi penlru pcate, ci cu cinstitele rugciuni ale apostolilor ti Dumnezeule, miluete pre robii ti.
A N s c to a r e i:

M r t u r i s i n d numele cel dumnezeesc i mntuitor na intea muncitorilor, ai rbdat Sfinilor mulime de ispite ale muncilor, i moartea cea fr dreptate. Intarindu-v cu Darul dumnezeescului Duh, nu vai nfri coat de muncile trupeti nici ai adus cinste celor cioplii, Mucenicilor viteji biruitori.
Slav...

Fericit este poporul cel ce te cunoate pre tine Nsctoare de Dumnezeu, Preacurat, c tot cel ce umbl ntru lumina Fiului tu, se mntuete n veci.
Alt C a n o n , Irm o s : Precum pre p ro o ro cu l Ion...

T^rei sfini mucenici priimind cunun nevetejit, stai acum naintea Treimei, nvrednicindu-v luminei celei neapuse, i acum v fericii.

C a nite stele artat noi vzndu-v, luminai lumea cea de pre pmnt, prea ludailor Mucenici, gonind cu Darul n tunerecul nedumnezeirei. P n n sfrit lepdnd pu nerile legilor celor fr de D u m nezeu, i artat ntrindu-v cu legea Domnului, dupre lege aji ptimit pentru Hristos, sfinfilor Mucenici.
Slav...

i a c u m , a N s c t o a r e i :

Stpn, tmduete patimile cele netmduite ale ini mei mele, i risipete ntunerecul cel greu al cugetului meu Prea curat.
Peasna 6-a, I r m o s : A d n c u l cel m ai de jos...

ritorii de Dumnezeu apostoli avndu-te arm pre

Artndu-v mpodobii cu cugetul cel prea nalt, i cu fapte, i mpodobindu-v cu frumseile muceniei, ai supus

238

LUNA

A P R IL IE

supt picioare pre cel ce a czut de sus, prea ludailor.


i acum, a Nsctoarei:

de legile firei mai pre sus de gnd ai ntrupat Fecioar pre Ziditorul firei; pre carele bunii biruitori m u cenici mrturisindu-I, au p timit.
Irmosul :

Ah ar

P recum pre proorocul Ion, scoate din stricciune vieaa mea Hristoase Dumnezeule, ca s cnt ie iubitorule de oameni; c la tine este vieaa i nestricciunea i puterea.
CONDACUL i ICOSUL Praznicului. Intru aceast lun n 28 de zile, pomenirea sfinilor apostoli Iason i Sosipatru din cei aptezeci.
S t i h : Ia s o n d in v ie a a ace ast stric c io a s sfrit lu n d , A lt v ie a n s ce n u are sfrit este a fl n d . M r i r e a feei tale ari celui ce a m u r it L u i S o s ip a tr u p r in te al d im n e z ^ e s c u lu i t u , c u v n t. In t r u a d o u z e c i i o p ta zi cu adevrat, Ia s o n de pre p m n t s a m u ta t.

D i n t r e a cetia I a s o n era T a r s i n e a n , c a r e le i n t i el fu v n a t de a co lo la b u n a c r e din. I a r S o s i p a t r u fiin d n A h a ia , p rim i pre u rm dela acesta c re d in a n H risto s. D u p a ce e a f c n d u -s e a m n d o i u ce n ici lu i P a v e l apostolul, I a s o n adic, se fcu n v to r c e t e i ; ia r S o s ip a tr u p riim i c rm a b is e r ic e i I c o n ie i. C a ri p sto rin d b in e b is e r ic ile lor, se d u ser sp re p rile a p u su lu i, i so sin d la o stro v u l C h irin e ilo r, f c u r n fr u m s e a t b is e r ic n t iu lu i m u c e n ic t e f a n , u n d e s lu jin d lui D u m n e z e u , traser pre m u li sp re c re d in a n H risto s. A p o i fiin d pri ctre C h e r c h ilin m p ra tu l, i n c h is e r n t r o te m n i n care erau n ch ii apte vtafi de tlh ari, a n u m e ; S a t o r n in , I a c h is h o l, F a v s h o l , I a n u a r ie , M a rs a lie , E f r a s i e i M a m i n , pe cari cu cu v in tele l o r i cu fap tele lo r i-au tras spre cred in a

n H r is to s , de i-au fcu t din lupi oi, cari dup aceea fiin d bgai n cldri pline de s m o a l i iarb, p u cio a s i cear, ce fe rb e pre foc, i lu a r dela H r is t o s cu n u n i l e m u c e n ie i. A s e m e n e a i te m n ic e ru l crezn d n H r is to s , t in d u -i-s e m n a st n g i p icio arele, i sa tiat i g ru m a z ii, c h e m n d n u m e l e lu i H r is to s . D e c i m p ra tu l sco n d pre I a s o n i pre S o s ip a t r u din te m n i , i-a dat pre s e a m a lu i C a rp ia n e p a r h u l s-i m u n c e a s c , c a r e le n tr e b n du-i, i-a le g a t ia r i i i- a b g a t n tem ni, pre cari d.tc i vzu aa le g a i fiica m p ra tu lu i C h e r c h ir a , i afln d c p tim esc p e n tru H r is to s , se n u m i i ea pre sin e aeve cretin, i a dat la sraci podoaba ei care p u rta; de care afln d tatl su, i n e p u t n d s o n to a r c din g n d u l ei, o n c h is e n tem n i, dup aceea o a dat u n u i d e sfr n a t arap , ca s o n ecin steasc, c a re le so sin d la ua te m n ie i, fu sf rm a t de o h iar. I a r sf n ta C h e r c h ir a , aceasta aflnd, l t m d u i i-l scp dela h iar, i cu n v tu ra sa l fcu cretin, iar el s t r ig : M a r e este D u m n e z e u l cretinilor. C a r e le n d a t m u n c in d u -s e c u m p lit de c tre tira n u l, i p riim i sfritu l vieei, iar s lu jito r ii c r n d le m n e m p r e ju r u l tem niei, le-au dat foc, ca s arz pe sfn ta cu totul. D e c i f c n d u -s e aceasta, a rm as sf n ta nears. P e n t r u aceasta a tras pre m u li la cred in a lu i H r is to s . D r e p t acea fu sp n zu ra t de un le m n i i-a dat fum de desubt, de o n n e c a r . D u p aceea o a s g e ta t cu sgei, i att de m u lt o r nir, ct de m u lim e a d u re rilo r i-a dat su fle tu l n m n a lu i D u m n e z e u . D u p aceea p o r n in d m p r a tu l g o a n asupra c re tin ilo r, i fu g in d cretin ii n t r un ostrov m ic ce er a c o lo aproape, el p orn i s m e a r g acolo, ca s-i m u n ceasc, i in trn d a m ijlo c u l lu c iu lu i m re i se cu fu n d ca F a r a o n cel de d e m u lt D e c i n o ro d u l D o m n u lu i au dat m u l m ito a re laude ctre D u m n e z e u . I a r I a s o n i S o s ip a tr u sloboz in d u -se dela n c h is o a re , n v a u n eop rit cu v n tu l lui D u m n e z e u . D e ci ridicndu-se alt m prat, i afln d cele p entru sfini, p o ru n c i de adu ser o b u tie de fier, i o u m p lu de r in i sm o a l i cear, i n fie rb n t n d o foarte, au b g at pre sfini n t r nsa, i r m in d sfinii neari, pre m u li

IN D O U Z E C I I O P T D E Z IL E

239

d in cei n e c re d in c io i i arse, i alii au n z u it ctre H r is t o s , I a r m p ratu l spnz u r n d u -i o p ieatr de g ru m azi, plngea, z ic n d : D u m n e z e u l lu i I a s o n i al lui S o s i p a t r u a ju t -m i i m miluete. Ia r fe r ic itu l I a s o n , fiin d m p r a tu l de faa s f tu in d i n v n d pre tot norodul, i-a b o tezat n n u m e le T a t l u i i al F iu lu i, i al s f n tu lu i D u h , n u m in d pre m pratul S e v a s tia n . D e c i p reste p u in e zile, se b o l n v i fiu l m p r a tu lu i i m u ri, iar apostolul f cn d r u g c iu n e l invie. D eci de atuncea fcu m u lte m in u n i, i fcnd biserici n frum seate, i p lin in d tot lu cru l b in e i cum se cade, i a d o g n d tu rm a lui H risto s, n b u n e b tr n e e ctre doritul su H r is stos sa p e t r e c u t
In tr u aceast zi, p o m e n ir e a sfinilor m ucenici: D a d a , M a x im i C h in tilia n . S M - Cine C h in t ilia n , m rii. s u n t acetia M a x im i cari fr Dada, de capete cei

le ine toate cte sunt, i noi la idoli f cui de oameni nu ne vom nchina. Iar G avinie antipatul a chemat la dnsul pre Dada i pre Chintilian, vorbind multe vorbe brfelnice, socotind c i va amgi spre pgntatea sa cea pierztoare; pre cari neplecndu-i, i-a bgat n temni, unde prin ngereasca artare se ntri mrturisirea lor, ludnd pre Dumnezeu. D eci scondu-i din temni, i-a dezbrcat de hainele lor, i legndu-i i-a ntins pre pmnt i i-a btut foarte cumplit, i bgndu-i iari n temni, iari i-a scos, i i-a dus la numitul lor sat Ozovia, i acolo le-a tiat capetele lor, dndu-i sufletele n mna lui Dumnezeu, n douzeci i opt de zile ale lui Aprilie.
Intru aceast zi, pomenirea sfinilor mucenici tlhari, cari prin apostolul Iason creznd n Hristos, n cldare cu smoal clocotind, bgai fiind, sau svrit. Stih : T lharii aflnd de soarta tlharului celui din Edem cu adevrat, Ca s dobndeasc aceeai prin ardere la sm oala cea clocotit au alergat. Intru aceast zi, pomenirea sfintei Cherchirei ficei lui Cherchelin mprat, carea cu sgei, sgetat s a svrit. Stih: mprteasa de lovirile sgeilor fiind V 1 W ramta, C u ranele ca cu mrgritare era strlucit. Intru aceast zi, pomenirea sfinilor mucenici Z in o n i Vitaliei, n foc s au svrit. Stih: Vitalie de vpaie nu te spimnt, Cci eu Z in o n povuind mai nainte voiu intra Intru aceast zi, sfntul prin foc s a svrit. mucenic Evsevie,

se v d a'cea czui, m ucenicii

A c e t i a au fost pre vrem ea lui D io cliian i M a x i m i a n m p raii, i A n tip ailor T a v r i n i e i G a v in ie , cnd fiind m are goan asu p ra cretin ilo r, i n ep lecnd u -se sfinii acetia a ad u ce n c h in c iu n e ctre idoli au fost p ri ctre antipatu l T a v rin ie , deci n u m a i de ct p rin zn d u -i, la satul lor, ca re le se n u m e a Ozovia, unde se aflau p u ru re a p etrecnd n tru ru g ciu n i ctre D u m n e z e u , i-a u le g a t cu la n u ri de fier i d e g ra b i-au adus la cetatea D orostorului, fiin d acolo am n d o i Antipaii, i le zise S f i n i l o r : S p u n e i - n e m ai nti nu m ele v o s t r u : i sp u in d u -i fiecarele n u m ele su, au scris i g r a iu r ile lo r un M a n g a ilia n N o ta rie , crora le zise T a v r in ie : Iat vieaa voastr este n m in ile mele, ci de voii s triti, m e rg e i de aducei je r tf maicei d u m n ezeilo r, i vei fi i preoi acesteia, p en tru c a m u r it preotul ei, i a mers ctre m a re le D ia m pratul ceresc, ca s-i slu je a sc lui acolo. Ia r sfntul M a x im a r sp u n s p rea pgnului T a v r i n i e : Cum n d rsn e ti p rea n eru in atu le grind pe prea desfrnatul cel necurat c este m p rat ? C u n oatei dar o oam en i fr minte, c H r is t o s este m pratul cerurilor, carele are purtare de g r ije de toate, i n palm

S t i h : p 0 : u i deia tine care ntinciune a spla va fi avnd, Evsevie prea lm urit fiind. aur al lui Hristos tu

Intru aceast zi, pomenirea sfinilor apostoli Onisifor i Evod. S t i h : Onisifor prea bun cale alergnd, C u E vod la porile cereti sunt ajungnd.

A cetia erau din cei aptezeci, de cari amintete i Pavel scriind. Deci Onisifor a sttut episcop Colofonului, iar Evod a fost pus n scaunul Antiohiei de Petru, i amndoi ptimind multe chinuri i nevoi, i pre muli ntorcnd spre credina

240

L U N A A P R IL IE

n H risto s, c e l d orit.

se

s u ir i

ei sp re D o m n u l

I n t r u a c e a s t zi, s f n t u l m u c e n ic N e o n p rin foc s a s v r it. S t ih : N e o n d u m n e z e ilo r elineti a slu ji n u s a plecat, C i a rz n d u - s e N e o n credina e lin ilo r o a s u r p a t.

C u a le lo r sfin te r u g c iu n i, D o a m n e , m i l u e t e - n e i n e m n tu e te pre noi, A m in .


P e a s n a 7-a, I r m o s : C h i p u l cel de au r...

cioara ceea ce te-a nscut, pr tinitoare fierbinte, celor ce cad n nevoile cumplitelor primej dii. Deci mntuiete cu rug ciunile ei de necazuri, pre cei ce cntm: Bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri.
A lt C a n o n , I r m o s : De coconii cei d in c u p t o r . .

vel neleptul, priimind ra zele dela lum ina cea dintiu, va luminat pre voi cu a doua lum in prin nvturi, prea sfinite Iasone i Sosipatre, pur ttorilor de Dumnezeu, cari cntai: Bine eti c u v n t a t , Dumnezeul prinilor notri. Alergat-ai pre pm nt n elepilor pre calea soarelui ce lui simitor, c lum innd rs ritul i ajungnd la apus, lu minat ai apus cu trupul, iar duhurile nlndu-vi-le ctre Dumnezeu, l ludai pre el ca pre un Dumnezeu al prin ilor. Dum nezeeasc vestirea cu vintelor voastre apostolilor, revrsndu-se la marginile lumei, tuturor neamurilor vai artat ca nite nori plini de strlucire dumnezeeasc, vrsnd ape fctore de viea, i strignd: Ludai pre Dom nul prin ilor.
A N s c to a r e i

' prinzndu-v sufletul cu focul fricei celei dumnezeeti, toat materia mulimei dumne zeilor ai ars nelepilor, i vai mutat ctre lumina cea nense rat, dnd dezlegare grealelor noastre. C u rurile sngiurilor cu adevrat stingnd focul muli mei dumnezeilor, ploaia minu nilor ne izvori nou celor ce cu credin alergm pururea ctre sicriul moatelor voastre.
Slav..

Artndu-v lca Duhului nelepilor, i buni biruitori mucenici, lcaul ntru care acum zcei, lucreaz izvorul minunilor; ntru care alergnd noi, ne mntuim de toat spur cciunea patimilor.
i a c u m , a N sctoarei;

P re cuvntul cel de o fiin


cu Tatl i cu Duhul, ntrupat l-ai nscut nou, Nsctoare de Dum nezeu; pre carele roag-1 s se mntuiasc de toate pa timile i ncunjurrile, cei ce te laud pre tine.

Dat-ai Hristoase pre Fe

iv ^ u v jA J C it U A

IN D O U Z E C I I O P T D E Z IL E P e asn a 8-a, Ir m o s : Pre D u m n e z e u cel cel sa...

nfrumsendu-v cu podoa bele darului Evangheliei, n elepilor, bine ai vestii n lume pacea carea ntrece tot cugetul. Pentru aceea ludai pre Hri stos n veci. mpleticirile filozofilor le-ai dezlegat cu nelepciunea, theologhisind firea cea n trei ipostasuri, cinstiilor tinuitori ai Cuvntului, i ai luminat toat lumea a cnta, i a slvi pre Hri stos n veci. P re dumnezeetii apostoli ai lui Hristos Iason i Sosipatru, cei ce ne-au vestit nou nv turile cele cereti, pre fctorii de bine cei de obte ai oame nilor, i slugile Cuvntului, cu laude s-i cinstim ca pre cei ce pre toi au nvat a cnta, i a slvi pre Hristos n veci.
A N scto arei

dumnezeeasca, lcuindn curile celor nti nscui. P re Chintilian, pre Dada i pre Maxim, mucenicii lui Hristos, ca pre nite stele dumnezeeti, cele ce cu razele mi nunilor lumineaz inimile tutu ror, cu credin s-i cinstim.
B in e cu v n tm pre Tatl...

Cjraiurile celor fr Dum nezeu i ru credincioilor ai biruit. i bucurndu-v ai p timit mucenici ai lui Hristos, i vai numrat mpreun cu cei din veac rbdtori de patimi, cu cari dimpreun v cinstim.
i acum , a N s c to a r e i:

P re cel ce sa asemnat nou cu trup, ca pre un scaun n chipul focului l-ai purtat; pre acela roag-1 Nsctoare de Dumnezeu, ca s se ndure, i s mntuiasc pre cei ce cu dra goste te cinstesc pre tine.
Irm o s u l: S l u d m , bine s cuvntm...

Numindu-te pre tine Prea curat, Nsctoare de Dum ne zeu adevrat, mrturisim pre Cuvntul cel ce negrit sa n trupat din tine n dou firi, iar nu n dou ipostasuri i-l prea nlm ntru toi vecii.
Alt C a n o n , Irm o s De carele se nfricoeaz...

D e carele se nfricoeaz ngerii i toate otile, ca de f e > cto ru l i Domnul ludai-I 9 preoi, prea slvii-1 tineri, bio ne-I cuvntai noroade, i-l j prea nlai ntru toi vecii". M @
Peasna 9-a, I r m o s : Pre D u m n e z e u l C uvntul...

D in tot sufletul iubind pre Domnul, ai fost junghiai ca ni te miei pstorului celui cuvn ttor, i vai adus la masa cea

encetat sa slvim pre Cu vntul lui Dumnezeu, carele a mrit pre sfinii lui pre pmnt, i a slvit pomenirea

"

242

L U N A A P R IL IE
I

lor n veci, i acum Ia cele dintru nlim e ine duhurile lor n m na sa.

veacul veacului; pentru aceasta pururea v fericii. A flnd nfrumseat calea muceniciei, ai mers pre calea carea duce ctre odihnele cele cugettoare, i prin sabie priimind sfrit, mpreun cu nge rii pururea danuii, ludailor Mucenici. S stm n casa Domnului, i s fericim pre Dada, pre Maxim i pre Chintilian, pre vitejii ostai cei ce au pierdut pre vrjmai, i cu credin s strigm: Iubitorule de oameni, prin rugciunile lor mntuiete pre to|i de multe f e l u r i de npti.
Slav...

S frindu-va ntru puin vre


me v umplei desvrit, vz torilor de Dum nezeu, n vremi ndelungate, n locuri luminoa se, unde este bucuria cea ne grit, i slava cea venic, i lum ina ceea ce ca un D um ne zeu lumineaz pre cei vrednici de lum in, cari se roag pen tru noi. A cum ludndu-v pre voi vztorilor de Dumnezeu, cu cntri v rugm ca pre nite ocrmuitori sfinii, s v rugai pentru pacea a toat lumea, pentru bun starea Bisericei, i pentru mntuirea noastr, Iasone i Sosipatre.
A Nsctoarei:

0 .

N sctoare de Dumnezeu Fecioar, prin rugciunile tale cele nencetate, surp semeiile neamurilor celor ce pururea caut rzboaie; i druete iu bitorilor de Hristos mprai, biruine asupra vrjmailor, ca dupre datorie cu laude s te slvim.
Alt Canon, Irm os: Pre norul cel purttor...

S finit pomenirea voastr prea ludailor purttori de bi ruine, ca un soare luminos lumineaz fptura, pre carea svrindu-o noi, v rugm s ne mntuii de ntunerecul pa timilor prin m i j l o c i r i l e cele s f i n i t e ctre Mntuitorul i Dumnezeu.
i acum, a Nsctoarei:

o
e)
9

9
e >

U rrnnd patimei celui fr patim, rbdtorilor de patimi, ai suferit ispita muncilor celor de multe feluri, i prin moarte motenii vieaa, i rmind n
I-* * !I

iubitor de pcate, prin pocin cad la ndurrile tale Dumnezeule, i cu credin strig: Prinrugciunile celeia ce curat te-a nscut pre tine pre pmnt, fie-i mil de mine, i m scap de muncile cele ve nice, prea bunule Hristoase.

F iind

IN D O U Z E C I l N O U D E Z IL E Ir m o s u l:

243

P r e norul cel purttor de lu m in , ntru care Stpnul tutu r o r , din Cer ca ploaia pre ln sa pogort, i sa ntrupat pentru noi, fcndu-se om cel fr de nceput; s o slvim tofi, ca pre o Maic curat a Dumne z e u lu i nostru.
i cealalt s lu jb a U treniei d up re i O tp u s tu l. r n d u ia l

s-i cinstim, i cu laude s-i fericim, prznuind sfinit po menirea lor, veselindu-ne. F lori vesel itoare tabr sfinit adunare de Dumnezeu mpreunat, sobor ales, nsoire aleas de Dumnezeu, ceata sfinilor, popor fericit, Muce nicilor, ca cei ce vai nevoit pentru Treime, cerei dela dn sa s ne dea nou tuturor ier tare pcatelor, pace i mare mil.
Alte Stihiri, ale prea cuviosului Memnon, glasul i Podobie, asemenea.

INTRU ACEAST LUN


N 29 D E Z I L E . S fin ii M u c e n ic i cei d in Cizic, i c u v io s u l M e m n o n . sfn tu l prea

L a D o m n e strigat-amtihirile pe 6 : ale M u c e n icilo r 3, i ale c u v io s u lu i 3. S tih irile M u c e n ic ilo r , g lasul al 8-lea. P o d o b ie : O prea slv it m in u n e ...

ucenici ai tui Hristos cei prea l u d a i , n vremea ce stpnea Elinilor i mpingea pre toti n prpastia frdelegii, voi n ati prsit calea cea dreapt, i la nedumnezeire nu vai adaos, ci cu cuget vitejesc vai nevoit, i omorndu-v cu sabia, ai motenit vieaa. P r e Teognist, pre Ruf i pre Antipatru; pre Teostih pre Artemon, pre Magnon i pre T eodot, pre ludatul Tavmasie i pre dumnezeescul F i l i m o n , carii au strlucit luminat ntru chinuri, i au luminat pre cei dintru ntunerec, toi cu credin

P re a cuvioase Memnon fe ricite, prin nfrnare mainainte curindu-i sufletul, ai fost cu rat mpodobit lca al Duhului. Pentru aceea goneti duhurile cele viclene, i tmdueti pu rurea neputinele celor ce alearg ctre tine; roag-te lui Hristos pentru noi, cei ce te ludm pre tine. P rea cuvioase Memnon m rite, biruind patimile suflelului, ai fost nceptor clugrilor, cu osrdie ungnd pre acetia cu osteneala nfrnrei, pre carii i-ai adus naintea Cuvntului celui a toate vztor, petrecnd via|a fericit, i neamestecat cu spurcciunea; cu cari dim preun adu-i aminte pururea de noi, cei ce te ludm pre tine. P re a cuvi oase Memnon prea bogate, tu ai lucrat odi-

244

L U N A A P R IL IE

nioar, ca au curs ape din izvor, 1 timitorilor, cei ce afi r ntru lauda D om nului i ntru i! srit ca soarele cel luminos cu ajutor sufletelor. Dintru adn razele chinurilor voastre celor cul marei corbii ai mntuit, i tari, luminaji pre toi cu str cu rugciunile tale ai pzit de lucirile minunilor, pierdeji i stricciunea lcustelor, i puru noaptea patimilor i ntunere rea svreti nenumrate m i cul dracilor l risipii. nuni ; roag-te lui Hristos pen N o r i tainici v'ai artat n tru noi, cei ce te ludm pre elepilor ptimitori, ca cei ce tine. plouai peste credincioi cu Slav, i acum, a Praznicului. ploile sngiurilor voastre, i T r o p a r , g la s u l al 4-lea. prin Dar uscai nelciunea M ucenicii ti D oam ne n nedumnezeirei. Pentru aceasta tru nevointele sale, cununile v fericim pre voi, vrednicilor nestricciunei au luat dela tine de laud. Dum nezeul nostru, c avnd A N s c t o a r e i: tria ta, pre muncitori au sur D in prea curate sngiurile pat. Zdrobit-au i ale dracilor tale, Maica lui Dumnezeu prea neputincioasele ndrzniri. Pen curat, ai nscut pre Hristos, tru rugciunile lor mntuete carele sa ntrupat mai pre sus sufletele noastre. de cuvnt, lund chipul nostru. Slav, i acum, a Praznicului. Pentru aceasta toate neamurile cu bun credin te fericim pre tine, care eti lauda sfini L A U T R E N IE CANOANELE lor Mucenici.
Al Praznicului cu Irmosul pe 6, i ale sfin ilor dou : pe 8. CANONUL Mucenicilor. Peasna l-a, glasul al 4-lea, Irmos: Pre voevozii cei tari...
A lt C A N O N al C u v io s u lu i. P e asn a l-a, g la s u l acela, Ir m o s :

Adncul mrii Roii...

ucenicilor cei purttori de chinuri, cari cu adevrat v veselii de frumseile cele dumnezeeti, i din destul v ndulciji din izvorul desftrei, i prin mprtire v ndum nezeii; mntuifi de cumplitele primejdii, pre cei ce v feri cesc pre voi.

t r l u c i n d dumnezeescul Dar al prea sfntului Duh, purttorule delumin Memnon, pre cei ce svresc adormirea ta, prin rugciunea ta cea mi nunat, curete-i de ntune recul patimilor. L u n d crucea ta ai urmat Cuvntului, celui ce sa rstig nit pentru noi, i cu nfrnarea,

N D O U Z E C I I N O U D E Z IL E

245 A N sctoarei:

i cu zcerea la pmnt ai omort micrile cele trupeti, prea cuvioase.


Slav,,.

Impreunndu-te cu D um nezeu prin post, i prin rug ciuni, i prinlacrmi, ai primit D ar dela Dnsul a tmdui ne putinele i a goni duhurile, M em none prea fericite, de Dumnezeu nelepite.
i a c u m , a N s c t o a r e i:

u Preacurat nscnd pre Hristos, carele sa rnit cu su lia, toate sbiile vrjmaului desvrit au lipsit acum, pen tru carele rnindu-se muceni cii sau chinuit.
Alt C a n o n , I r m o s ; Se veselete de tine Biserica...

J m b r c n d u - s e din tine Dumnezeu ntru om pentru buntatea, ndoit a ieit, i cu lucrarea i cu firea, pre carele roag-1 pururea Preacurat, ca s lumineze pre cei ce te laud pre tine.
Peasna 3-a, Irm o s :

C u lumina buntilor ca un soare ai strlucit pre pmnt, luminnd cu Darul Duhului su fletele tuturor prea cuvioase. A vnd mijlocul tu ncins cu fier, spre omorrea patimi lor, artat te-ai mbrcat cu n e p t i m i r e , prea cuvioase Memnon.
Slav...

Nu ntru nelepciune...

evrnd nici cum s jertfii idolilor celor mori, vai adus jertf vie, celui ce sa jert fit pentru noi, tineri prea fru moi, sfinii Mucenici. Intrindu-v de legile cele dumnezeeti, prin puterea D u hului ai surpat sfaturile i pndirile celor f r d e l e g e . i chinuindu-v dupre lege, ai dobndit mrire. Uitndu-v la cinstea cea viitoare Mucenicilor, nelepete ai prsit cinstea cea striccioas de pre pmnt, i cu adevrat ai luat mrirea cea nemuritoare.
''T V ]
'I J

F iin d iubitor de oameni ce lor neputincioi, ai priimitmult Dar dela Dumnezeu, a tm dui patimile cele netmduite, prea cuvioase.
i acum, a Nsctoarei:

Q uvntul Iui Dumnezeu slluindu-se n pntecele tu cel prea curat, a luat tot p catul dela cei de pre pmnt, Preacurat.
I r m o s u l.

3 e veselete de tine Bise ric a ta Hristoase, strignd: Tu eti puterea mea Doamne i scparea i ntrirea".
C O N D A C , glasul al 2-loa. P o d o b ie : Cele sus cutnd...

(."eata cea tare i luminat a


V

* IflQlm m & sm

y Ofs&xm

celor nou mucenici, cari ca nite mrturisitori Dumnezeirei celei n trei strluciri, dintru n ceput naintea divanului, acetia au strigat: Sngele i sufletele noastre m preun cu trupurile ca o jertf fr prihan aducem (ie Stpne ; numr-ne n ce tele celor cereti ai ti, ca un D um nezeu milostiv.
S e d e a ln a , g la s u l al 8-lea. P o d o b ie iP r e n e le p c iu n e a i C u v n t u l..

stim sfnt i purttoare de lumin pomenirea ta, ludnd pre Mntuitorul, i|cu credin strignd }ie: Roag-te lui Hris tos Dumnezeu, iertare de gre ale s druiasc, celor ce cu dragoste cinstesc sfnt po menirea ta.
i a c u m , a p ra zn ic u lu i. P easna 4-a, Irm os :

Cela ce ade n slav...

U n cuget avnd n multe trupuri Mucenicilor, afi [primit tofi cununa muceniei, ci dar S la v , a C u v io s u lu i M e m n o n . stnd naintea Domnului G la s i P o d o b ie a s e m e n e a . P r e tine ca pre o stea ar- I Ger, i fiind plini de mrire, uitai-v la noi. ttoare de lum in, cel ce cu A N s c to a r e i: razele buntilor i ale minu nilor luminezi lumea, te ludm C e l ce ade nedesprfit n preafericite, cci ai fost prta jj snurile cele printeti, n braluminei, i te-ai mutat ctre j fele tale ade Fecioar ca un lum ina cea neapus, Memnone. prunc. A cruia fericit patim, Pentru aceasta [pururea cin- II nsemnnd tinerii cei buni bi-

Ineleptindu-v cu cuno tina cea dumnezeeasc, i ntrarmndu-v cu armele cele nelegtoare, prin vieuire i prin fapt, ntru D uhul afi bi ruit t a b e r i 1e vrjmaului, i dup moarte vafi mutat ctre vieafa cea nemuritoare i ctre lum ina cea nenserat. Pentru aceasta izvornd vindecri tu turor, tm duii boalele, i go nii duhurile, purttorilor de chi nuri cei nou cu numrul. Rugafi-v lui Hristos Dumnezeu, iertare de greale s druiasc, celor ce cu dragoste prznuesc sfnt pomenirea voastr.

ertfe i junghieri jertfite de curnd, i prinosuri dumnezeeti, jertfe bine priimite vaji adus celui ce sa jertfit de bun voie, i pre moarte o a omort. Pentru aceea v fericim pre voi ptimitorilor. A r t n d m i n u n e f o a r t e mare, Mucenicilor, afi vindecat mini slbnoage, i pre br batul cel vestit, carele a nzuit cu dragoste la sicriul vostru, l-a(i tmduit de boala disinteriei odinioar, vrednicilor de laud.

IN D O U Z E C I I N O U D E Z IL E

247

ruitori, foarte chinuit.

vitejete s au

A lt Irm os: R idicat pre C r u c e . .

O i curgerea lacrmilor curtindu-ti inima ta prea cuvi oase, ai fcut a izvor ape la locul cel fr ape, prea mrindu-te pre tine Dumnezeu, Memnone, ca pre un plcut al su. rin prea mrit vieata ta ca o stea strlucind, cu sfinite minunile tale, alt Cer te-ai artt Fericite, celor ce cu cre din strig: Slav puterei tale Doamne.
Slav...

Slbnogul cel ce s'a slobo zit de legheonul dracilor cel viclean, laud minunile voastre Mucenici prea luminoi, numai ct sa apropiat de cinstit mor mntul vostru. S se laude astzi Teognis, Artemas, Ruf, Magnos cel lu dat, vestitul Filimon, i Teodot, i mpreun cu Tavmasie, i Antipatru i Teostih.
A Nsctoarei:

Plecndu-te legei Stpnu lui prea cuvioase, pre cei ce erau sub stpnirea ta i-ai n dreptat pscndu-i. i ca un rob supus, ai nmulit talantul celui ce i-a dat ie.
i a c u m , a N scto are i:

Arat-te mntuitoare din nevoi, i din greale fctoare de stricciune, i mntuitoare de patimi, de scrbe i de pri mejdii, nou celor ce cu cre din te ludm, Nsctoare de Dumnezeu pururea Fe cioara.
Alt C anon, I r m o s : T u D oam ne lum ina mea...

C ugetul meu cel tras ctre dulceaa cea trupeasc, cu mijlocirea ta ntrete-1 rogu-m, Nsctoare de Dumne zeu, ca ceea ce ai nscut pre Dumnezeu, dttorul de bine.
Peasna 5-a, I r m o s : N e cre d in c io ii n u vor vedea ..

Cugetul tu cu totul fiind cu privirile cele curate ctre Dumnezeu, sa artat mai pre sus dect poftele cele trupeti. C a unul ce eti tmduitor trupurilor, prea bogate, gone te neputinele cele dobitoceti ale sufletelor, prin Darul Du hului.
Slav...

a nite jratece neleg toare aprinzandu-v nelep ilor, cu adevrat ai ars toata rtcirea cea usccioas i fo cul idolilor l-ai stins cu roua Duhului, fericiilor.

fe ricit eti tu, i bine este ie, ca unuia ce ai biruit zavi stia vrjmaului, i ai omort patimile prea fericite.
i acum, a Nsctoarei: li

N scut-ai pre Dumnezeu i

248

L U N A A P R IL IE

ai rm as Fecioar Mireas a lui D um nezeu. Pentru aceasta tot neam ul omenesc bucurndu-se, te fericete pre tine.
P e a s n a 6-a, I r m o s : V e n it- a m n t r u a d n c u r ile ...

nezeu, Memnone, celui ce te-a prea mrit pre tine Printe. B iruind zburdarea trupului ai priimit Darul Duhului a goni neputinele i a tmdui sufle tele cele bolnave de pcate, vrednicule de minune. m inune! C um numai cu chemarea ta se mntuesc cre dincioii cei ce nnotau, vzndu-te pre tine apropiat, i po tolind turburarea v a l u r i l o r , prea mrite Memnone.
i a c u m , a N sctoarei:

nstit sa artat moartea umnezeetilor purttorilor de chinuri, naintea ta D um ne zeule al tuturor, pre cari i-ai artat adevrat casdedoftorie fr plata celor bolnavi. C u riurile cinstitelor voastre sngiuri, cu adevrat aji uscat marea nelciunei idoleti, i Biserica lui Hristos o afi adpat mucenicilor, cuge ttorilor de Dumnezeu. C u v e t m n t m podobit vpsit din sngiurile voastre M ucenicilor, artat mbrcndu-va, afi ctigat prin chinuri odihnele cele venice; pentru aceea v cinstim cu laude, purttorilor de chinuri.
A N s c to a r e i :

Slav...

burdrile trupului meu omoar-le Fecioar, ca una ce ai zmislit mai pre sus de fire i de cuvnt, i ai nscut pre omortorul mortei, i dtto rul de vieat, Preacurat.
Irmosul*:

C a un stog sa artat pn tecele tu Preacurat, purtnd grul nemurirei, carele hrne te sufletele tuturor credincio ilor, i lumineaz pre m u cenici.
A lt C a n o n , Ir m o s : Jertfi- voiu ie...

jertfi-voiu tic cu glas de laud Doamne, Biserica strig ctre tine, de sngele dracilor curtindu-se, cu sngele cel curs prin milostivire din coasta ta.
C o n d a c u l i Ico su l p raznicului.

C u o chemare numai se go nesc omizile, i toat stric ciunea vrjmaului, cci te-ai cunoscut mare plcut lui D u m

Intru aceast lu n n 29 de zile pomenirea sfinilo r n o u m u c e n ic i cei din C l z i c : Teognis, Ruf, A n tip a tru , T e o s tih , A rtem o n , M a g n u , T e o d o t, T a v m a s ie i F ilim o n . I S t ih : Ic o a n a nem aterialnicilor cete celor n o u s u n t cu adevrat. Brbaii cei n o u crora capetele li s'au tiat, In a d o u z e c i i n o u a zi a lui Aprilie, N o u brbai s au m u ta t din v ie ap rin sabie.

A ceti d u m n e z e e ti m u c e n ic ia d u n n d u s ed ep rin m u lte lo c u ri, ip o g o r n -

IN D O U Z E C I I N O U A D E Z IL E

249

du-se la Cizic, cu gndul lor cel viteaz au ru in at pre stpnitorul, i au scuipat rtcirea idolilor. D u p aceea m u ncind u-i cu felu ri de ch in u ri, nu sau supus ca s je r t f e a s c id o lilor, ci m ai vrtos sau adus pre sin e je r t f vie lui D u m nezeu , fiind om ori de sabie.
In tru aceast zi, pom enirea prea c u v io su lu i prin telu i nostru M e m n o n M rturisitorul, fc torul de m in u n i. S t ih : Puin ceva d u p rpirea cea de pr urm este d o rm in d , M e m n o n , i spre n t m p in a r e a lui D u m n e z e u este ateptnd.

ti IX

>

s
1
* __

e > > ;

O 0 O

cest d in tru sfin i printele nostru M e m n o n , lep d n d u -se de lu m e pentru D u m n e z e u i petrecnd cu dreptate i cu plcere dum nezeeasc, cu ascultarea i cu p lecciu n e, se f c u n cep to r m on ah ilo r. D e ci fiind b ln d i sm erit, i plin de dra g o ste sa fcut i fctor de m in u n i, de v re m e ce od inioar venind lcuste pre ar tu rile m nstirei, iei sfn tu l i prin ru g c iu n e le g o n i cu foc, i au dat de sau n n e c a t n ru. i iari n loc fr de ap, a fcu t p rin ru g c iu n e de a izvort ap. C a r e i pn n ziua de astzi izvorte p u ru re a n tru slava lui H ristos. A lt dat iari lo v in d fu rtu n a pre nite cltori ce c l to reau pre m are cu corabia, i ru g n d u -s e S f n t u lu i , s le fie n tru ajutor, se art n tr e dnii o crm u in d corabia, i m b rb t n d u -i s nu se team i a scos cu r n d cu lin ite la lim an. Aa strlucind m u l i ani, i fcn d m in u n i, da m n tu ire c e lo r ce 1 c h e m a u n tr u ajutor, i fiind cu b u n p lcere pn n sfrit, sa dus ctre D o m n u l p lin de m e rin z ile fap telor bune.
Povestire p entru m in u n e a Africa n cetatea Cartagenei. ce s a fcut la

Stih : V z n d aicea o s n d a desfrnrei p c to s u le spim nteaz-te, i foarte m u lt despre aceea deprteaz-te.

|n a n ii lu i Ir a c lie m pratul, i ai lu i N c h i t a patriciul, s a fcut n A frica o m in u n e ca a c e a s t a : E r a n cetatea C a r ta g e n e i oarecarele din cetatea o stea sc; deci n t m p l n d u -se b oala ciu m ei n cetate, a c e la lu n d u -i fem eia, s a dus la o m o io a r a sa ca s scape de m oarte. D a r d iavolu l, aruncndu-1 pre el n pcat, l-a

fcut ca s pctuiasc cu femeia pluga rului sau, apoi molipsindu-se de cium sa svrit i l-a ngropat i dup trei cea suri a nceput a strig din m orm nt zi cn d : Miluete-m. i deschiznd mor mntul, l-a aflat pre el viu, dar nu putea s vorbeasc. D eci T alasie Papa Africei l-a mngiat pre el, i dup patru zile venindu-i n fire, povestea zicn d : In vremea cnd er s-mi ias sufletul vedeam oarecari arapi grozavi, cari se rsboiau asupra m e a ; dup aceasta am vzut viind doi tineri frumoi, pentru cari se bucur sufletul m e u ; i lundu-m acei tineri, m suiau la Cer. Ia r vmile cele din vzduh, ale arapilor, cerceta tot pcatul meu, o vam adic cercet m inciuna, alta zavistia, alta lco m ia de averi. i ngerii puneau dimpo triv faptele mele cele bune ce fcusem. Iar dup ce ne-am suit pn la poarta Cerului, ne-a ntm pinat vama curviei, carea punea nainte prea curvia ce cu puin mai nainte f c u s e m ; i biruind, aceia, m au tras la cele mai de jo s ale p m ntului, unde se m uncesc sufletele p ctoilor. P en tru care grozvii, cu neputin este lim ba s povesteasc. Deci tnguindu-m eu, m i sau artat acei doi tineri, ctre cari plngnd, ziceam : Facei mil cu m in e ca s m pocesc. Atuncea a zis unul ctre a l t u l : T e uneti cu el, c s se pociasc ? iar celalt a lsp u n s: M unesc. Atuncea ridicndu-m pre mine de acolo, m a bgat n mormnt, i aflndu-mi trupul ca un lut i mpuiciune, nu voiam s intru n trn su l; iar ngerii m i-au zis m i e : Cu neputin este ntru alt chip s te poceti, dect num ai prin trupul cu care ai pctuit. Deci aa am intrat, i nsufleindu-mi-se trupul, am n ceput a strig. Acestea spuind, i mal trind dup aceasta patruzeci de zile, fr de mcare, plngnd i tnguindu-se, iari a a d o rm it
A lt povestire pentru judecata ce va s fie i p entru m u n cile de subt p m n t. S tih : D in ceste simite de aicea pentru ju d e

cata viitoare s ne nvm , C a n u acolo ca nite necredincioi n foc s ne a ru n c m .

250

LUNA APRILIE

S f n t u l s fin itu l m u c e n i c P a t r i c h i e E ~ p i s c o p u l P r u s i e i zice, ca D u m n e z e u a g tit d o u l o c u r i : u n u l de m u l t e b u n t i, pe care-1 v o r c tig a d rep ii, i u n u l de n t u n e r e c i de foc, u n d e se v o r m u n c i p c t o i i ; i c D u m n e z e u a b g a t foc n u n u m a i p rin to t p m n tu l, ci c i n C e r e s te fo c i ap, cci a lta este ap a cea pre d e a s u p r a p m n t u lu i, c a r e se n u m e t e m a r e a , i a lta c e a de s u p t p m n t, c a re se n u m e te a d n c , d in c a r e a ca n ite t u l u m b e iz b u c n e s c iz v o a r e le s p r e v ie u ir e a n o astr. I a r din fo c u l ce l de d esu p t, iz b u c n e s c ap e cald e, a lte le m a i m u lt, a lte le m a i p u in . I a r lo c u l c e l d e s u b t p m n t, p r e c u m zic, este lo c u l de m u n c al n e c r e d in c io ilo r , p re c u m i a p a n g h e a t , c a re a este p re a j o s , i p re c a re a i ta rta r o n u m e s c , n t r u c a re a E l i n i i cu d u m n e z e ii lo r. se m u n c e s c n veci. I a r s f n tu l P i o n i e zice a a : C e u n c u n j u r n d I u d e e a i t r e c n d I o r d a n u l , a m v zu t p m n t c a r e le p n a c u m m r t u r i se te u r g i a lu i D u m n e z e u , p e n t r u p ca te le ce au f c u t n e c r e d in c io ii, o m o r n d p re c e i s t r e in i, i f c n d fa p te de ru in e . A m v zu t n c p n a c u m , se s u e f u m n sus, i p m n t u l de fo c a rz n d u -se , se face c e n u e n e m p r t i t f iin d a to t fe lu l de ro a d i de to a t fire a u m e d . i a cea sta n u este d e p a rte c e lo r ce v o r a-1 v e d e a ; fo c u l cel d in E t n a S ic ilie L P e n t r n c a re m r tu r is e s c v o u d e s p re ju d e c a t a l u i D u m n e z e u c e va s fie p r in f o c ; cci a m vzut la N e a p o l , a se m ile d e p a rte de cetate, c se a fl u n m u n t e rp o s, c a re le izvora fo c d u m n e z e e s c , i c ap a se su e tre i su te de s t n je n i p reste v r fu l m u n t e l u i i se p o g o a r p n la ase m ile , c a r e fo c arzn d to p e a p m n t u l, i p ietrile, p n ce p rea c u v io s u l t e f a n , e p is c o p u l al a c e le i v rem i, e in d cu L i t a n i e , a f cu t r u g c iu n e la D u m n e z e u , i a c o n t e n it focul.
9

Peasna 7-a. Irm os:


4

Cei trei tineri n Vavilon.

4ind ispitifi cu chinurile cele _ cumplite, asemnndu-v celor trei tineri, ludai pre Mntuitorul Hristos, slvifilor marilor Mucenici.

5ttut-ai naintea divanurilor celor de judecat Muceni cilor, chinuindu-v foarte tare, i ai ruinat pre cei necredin cioi, tuturor celor necredin cioi artndu-le adevrul. N e ngrozindu-v de nfri coatele porunci ale tiranului, cu mare ndrzneal ai mrtu risit pre Hristos, a fi un D u m nezeu Ziditor, i atoateiitor, surpnd mulimile dumnezeilor idoleti; drept aceea vai n cununat cu cunun prea str lucitoare.
A Nsctoarei:

Omor-mi micrile trupului, Preacurat, ceea ceai nscut vieaa, nviaz-mi sufletul meu Fecioar, carele este omort de patimi i de multe pcate.
Alt Canon, Irmos: In cuptor coconii lui Avraam...

Intru aceast zi, pomenirea prea cuviosului printelui nostru Avxivie cu pace sa svrit. Stih :Cu adevrat ceata celor mntuii este sporindu-se. Avxivie din vieaa mutndu-se.
Cu a le lo r sfin te r u g c iu n i, D o a m n e, m i l u e t e - n e i n e m n tu e te p re noi,

C u curgerile lacrmilor ai stins vpaia patimilor, iar acum cu focul minunilor tale i prin Dar, cu adevrat pururea arzi stricciunea cea materialnic a neputinelor, prea fericite. D in toat inima iubind pre Ziditorul tu Fericite, ai fost

A m in .

1N D O U Z E C I l N O U A D E Z IL E

afar de trup i de lume, Mem none nelepte, strignd: Bine eti cuvntat n Biserica slavei tale Doam ne. F iind ca un pom sdit lng izvoarele nfrnrei Printe, ai adus lucrarea rodurilor ale minunilor, Memnone prea bo gate, ndestulnd la vreme cuviincioasa.
Slav...

de Dumnezeu cei cu cuget viteaz. S vrind bine nevoinfa, i credina pzindu-o nevtmat, prin chinuri i prin tere petrecefi la cele de sus mriilor, veselindu-v pururea mpreun cu ngerii.

Stricciunea, ce sa ntm plat de omizi, ai potolit; i cu curgerea apelor prin porunc dumnezeeasc o ai nnecat. Memnone nelepte, i ai stri gat: Bine eti cuvntat D um nezeul meu.
i acum, a Nsctoarei:

negrit sa slluit n pntecele tu Preacurat, a artat lca luii pre cei bine credincioi, c r u i a nencetat strigm: Binecuvntai lucrurile Domnului pre Domnul.
Alt C anon, Irm os: Minile ntinzndu-i...

C el ce

A Nsctoarei:

m i

D e viforul pcatelor celor nenumrate mntuete-m Fe cioar, ceea ce una eti tare ajuttoare celor smerifi, i cu rire pcatelor, binecuvntat eti tu ntre femei, prea curat Stpn.
P easna 8-a, Irm o s: M n tu ito r u le al tuturor...

eata ptimiforilor cea dumnezeeasc, cu toat vrtutea iubindu-te pre tine, Mntuitorule atotputernice, a sfrmat cetele i mestriile draci lor, ntrindu-se cu puterea ta. C u cntri s se laude T eognis, Teodot i Filimon, Tavmasie i Artemon, Antipafru, Magnu, Ruf, i Teostih, gritorii

C a un luceafr, ca o stea i ca un mare soare ai strlucit Memnone, de Dumnezeu insu flate, i prin Dar ai luminat sufletele celor ce te-au pus pre tine ales ndrepttor i sfinit nvtor, i povtuitor minu nat, ca pre cel ce ai strigat: Toate lucrurile binecuvntai pre Domnul. Vrjmaului celui ce ntea | | moarte adnc, ran ai dat Fei ricite, cnd prin Darul Duhului ! fi-ai dobndit smerita nfelepj ciune i obiceiul lui cel nalt i mndru plecndu-1 Ia pmnt, ai clcat cursele lui cele stric*oare de suflet.
Binecuvntm pre Tatl..

P.eirei;aiiuu-|i vieaja uine, te-ai nvrednicit a vedea ferici*

252

L U N A A P R IL IE

rea aceea, i ndulcirea cea ji pn la snge, durerile i moar venic i lum ina sfinilor, Sfin tea cea silnic, i noianul cel necuprins al minunilor, fericinte, i acum bucurndu-te strigi: du-v cu veselie. Toate lucrurile bine cuvntai pre D om nul. C u cntri sa svrim cre i a c u m , a N s c t o a i e i : dincioilor ziua de praznic, l udnd pre Filimon, pre Magnu S ufletul meu cel smerit ca i pre Ruf i Teognis, pre Anrele sa bolnvit de greutatea tipatru pre Teostih i pre Arcelor cumplite, i sa nnecat, temon, i pre dumnezeescul nvrednicete ! cercetrei tale, Tavmasie, m preun cu Teodot de Dum nezeu druit Stpn, s-i fericim. i-l arat pn la sfrit sntos, A N s c to a r e i: ca pre unul ce-i strig: BucuS emnele naterei tale Prea r-te Maica lui Dum nezeu n curat le-au propoveduit pro veci. orocii, alctuindu-i numire m i Ir m o s u l: S ludm, bine s cuvntm... nunat, unul ntru un fel, altul ntralt fel. C ci ai nscut celor M in ile ntinzndu-i Daniil, din iad vieaa, carea a surpat gurile leilor cele deschise n puterea morei. groap le-a ncuiat, i puterea focului a stins, cu buna fapt ncingndu-se, tinerii cei iubi t o r i de buna credin, strignd: Binecuvntai toate lucrurile D om nului pre D om nul.
P e a s n a 9-a, I r m o s : E v a a d ic p rin b o a la ... A lt C a n o n , I r m o s ' H ris to s p ia tra cea n e tiat...

rtatu-vai Mucenici ai lui ^H ristos prea minunai, stele pre tria muceniei ntru nli mea mrturisirei, avnd n m ij loc pre Hristos ca pre un soare, i gonii ntunerecul nelciunei dela sufletele noastre, Fe riciilor. C in stim nevoinele voastre cele cinstite, prea mriilor, i chinurile i ranele i vitejia cea

Intrindu-te cu puterea cea de Dum nezeu nceptoare, ai putut birui toat puterea vrj maului, M emnone de D um ne zeu nelepite. Pentru aceasta ca un purttor de b i r u i n priimind cununa, roag-te lui Hristos pentru noi. D i n sicriul tu ca dintrun izvor curg praele tmduirilor, care prin puterea dumnezeescului D uh curesc boalele i spurcciunile, i adap cuge tele celor ce te cinstesc pre tine, prea cuvioase. A s t z i pomenirea ta Prin-

IN T R E I Z E C I

D E Z IL E

te ca un soare lumineaz toat vrsta i cugetul, c ai svrit lucrurile luminei, i mutndu-te, te-ai slluit n lumina cea neapus.

INTRU ACEASTA LUNA


IN 30 D E Z IL E . S f n tu l apostol Iacov, fratele sfntului lo an c u v n tto ru l de D u m n e ze u . L a D o a m n e strigat-am, Stihrile pe 6 ; ale p ra zn ic u lu i 3, i ale a p o s to lu lu i3 ,g la s u l al 8-lea. P o d o b ie ; O Drea slvit m inune...

Slav...

te-ai mutat la lcaurile cele venice, i te-ai numrat n ce tele prea cuvioilor, Memnone fericite; cu cari d i m p r e u n adu-fi aminte de noi, cei ce te pomenim pre tine pre pmnt.
i a c u m , a N s c to a r e i:

G laul cel ngeresc cu bu curie strigm fie Fecioar, bucur-te sfrmarea blestemului, lauda prea cuvioilor i a mu cenicilor, mrturisirea prooro cilor i mntuirea oamenilor.
Irm o s u l:

Hristos piatra cea netiat de mn, cea din marginea unghiului, din tine muntele cel netiat Fecioar sa tiat, adunnd firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pre tine Nsctoare de D um nezeu te slvim. ' J
.

S V E T I L N A i S T 1 H 0 A V N A

praznicului.

i ccfilalt s lu jb a Utreniei dupre r n d u ia l i O tpustul.

ericite de Dumnezeu vztorule Iacove, tu glasul Cuvnlului ndati lund, de ascultarea i dragostea prinleasc nu te-ai grijit. C lsnd turburarea lumei i marea cea neleg toare trecnd, aceasta o ai tur burat cu nvturile bunei cre dine, i cu tunetele tale cele mai pre sus de lume, de D u m nezeu fericite. P rea fericite Iacove, Cuvn tului nceptorului viefei, i al veacului ce va s fie, slujind cu faptele, pre Isav cel cu totul spurcat de naterea cea diniiu cu adevrat l-ai lipsit, carele i-a socotit pntecele ca pre un Dumnezeu, pre carele i de acoperemntul printesc l-ai lipsit, i gol l-ai artat, i binecuvntrei i motenirei nem prtit. D omn ai fost preste fot p mntul, mrite precum de tine este scris, apostol fiind celui ce a fcut toate, i pentru rvna ta cea clduroas, dela cei f-

254

L U N A A P R IL IE

rdelege ucidere cu sabia ai rbdat, prea nelepte; din cin stit adunarea celor doispre zece m preun apostoli, tu ntiu fiind omort Fericite. nti prea ludate din dumnezeeasc alegerea celor doisprezece, moarte de sabie ai rbdat dela Irod, pentru da sclul. Tu nti paharul lui, pre cum te-ai fgduit, l-ai bul. Pentru aceasta motenitor m priei lui te-a primit iubito rul de oameni, m preun cu fratele tu, cari rugai-v pen tru sufletele noastre.
i acum, a Praznicului.
S T IH O A V N A * p r a z n ic u lu i. S la v , a A p o s t o l u l u i , g la s u l l-iu.

L A U T R E N IE
Li D u m n e z e u este D o m n u l T r o p a r u l praz n ic u lu i de 2 ori. Slav, a A p o s to lu lu i, i acum, iar a P r a z n ic u lu i. D u p n t ia S tih o lo g h ie , S e d e a ln a A p o s to lu lu i g la s u l al 4-lea. P o d o b ie : D e grab ne n t m p in ...

Tu

S la v , g la s u l

al 8-lea.

oarele dreptei Hristos, ca pre un luceafr te-a trimis pre tine, ca s luminezi tot p mntul, mrite Iacove, prin dumnezeetile tale rugciuni strluceti, i cu dumnezeeasc lumina cea nenserat luminezi pre toi cei ce cu credin s vresc sfnt pomenirea ta.
D e d o u ori S la v , i a c u m , a p r a z n i c u l u i : D u p a d o u a S tih o lo g h ie , S e d e aln a A p o s to lu lu i, g la s u l al 2-lea. P o d o b ie : Ceea ce eti izvo ru l milei...

A p o s to le i mucenice Iacove, cela ce eti oaie de D u m nezeu aleas a Pstorului celui bun; bucurndu-te mpreun cucei de un snge cu tine ntru cele nalte, cere celor ce prznuesc cinstit pomenirea ta, ier tare de pcate i mare mil.
i a c u m , a P r a z n ic u lu i.

Tropar, glasul al 3-lea. A p o s to le s f in te Iaco v e...


S a u acesta g la s acela.

A .P ostol al lui Hristos prea ales, i frate cuvnttorului de D um nezeu celui iubit ai fost, prea ludate Iacove; cere ier tare de greale, celor ce te laud pre tine i sufletelor noa stre mare mil.
S la v , i a c u m a P r a z n ic u lu i:

nnd limbile mritul apostol, a nvat marginile p mntului, ca s se nchine ie Hristoase Dumnezeule, cel ce eti mpreun cu Tatl i cu Duhul. Pentru care ntrete Biserica ta, i trimite credin cioilor binecuvntarea ta, unule milostive i iubitorule de oameni. De d o u ori.
S la v , i a c u m , a P raznicului, nvierea lui Hristos. Psalm 50. CANOANELE. A l P r a z n ic u lu i cu Ir m o s u l pe 8, i al A p o s to lu lu i, pe 6. A l c r u i acrostih, la Greci este acesta : Pre Iacov neleptul fiul tu n e tu lu i il cinstesc

IN T R E I Z E C I D E Z IL E P e a s n a l-n, glasul al 8-lea, I r m o s : Pre F a r a o n cel ce se purt...

255

? u mreaja ta, ca un vanator iste, sufletul meu scondu-1 dintru adncul grealelor, Fericite, lumineaz-1 cu strluciri luminoase, i ca s laude dupre vrednicie a ta sfnt pomenire, bine-1 povuete, o de Dumnezeu gritorule lacove. el mai nainte de veci m preun fr de nceput cu Ta tl, i Dumnezeu cel desvrit, ntrupndu-se, sa artat pre pmnt ca un om, i mpreun lucrtor i slujitor Darului prea nelept, te-a artat Fericite, cu puterea lui ntrit. ( unoscnd bun neamul su fletului tu, Dumnezeu, cel mai nainte tiutor i tria ta i gn dul tu cel nebiruit mrite mai nainte socotind, cu apostolii si te-a aezat, ca s-l vesteti pre dnsul neamurilor.
Slav...

rilor; c pre Dumnezeu Cu vntul n pntece l-ai ncput, i curat ai rmas, de Dumne zeu Nsctoare Marie. Pentru aceasta toi te cinstim pre tine cea dup Dumnezeu folositoarea noastr.
Catavasia Praznicului. Peasna 3-a, Irmos: Cel ce a ntrit Cerul...

ngerul sfatului celui mare al Tatlui, din Maica ceea ce n'a tiut de brbat, artndu-se lumei, trup a luat; carele pre tine apostol, cu buntile m podobit, te-a artat, i de Dum nezeu gritor, lacove, s ves teti cuvintele lui.
i a c u m , a N s c to a r e i:

re tine suflarea cea repede de sus a Mngitorului aprinzndu-te, nelept de Dum nezeu gritor te-a artat, spuind luminat mririle Cuvntului celui ce sa ntrupat, cruia i nsui vztor ai fost. P re tine ca pre o sgeat aleas ascuit, Cuvntul n inimile vrjmailor te-a nfipt, ca s despari sufletele celor protivnici, prea nelepte, i s dobndeti przile lor; lacove tinuitorule. S finit i de lumin purt toare n a t e r e a ta nelepte, pentru mpreunarea cu rude nia cea cu Dumnezeu prea fe ricite, luminat artat se vede; c din tineree te-ai artat cu Cuvntul mpreun lcuitor.
Slav:

Xj ucruri prea mrite de tine sau grit n neamulile neamu-

j Bl n d e e l e nespurcatului tu suflet de Stpnul sau v zut, i mai nainte de chemare, Fericite, dupre vrednicie priimit lui te-ai artat o lacove! i rnduelei lui tinuitor te-ai fcut.

256

L U N A A P R IL IE

j! tuturor a doua lumin, cu ra M a i nalt de ct Heruvimii i zele celei dinti, i cu slava fiind Serafimii, te-ai artat de D u m strlucit prea cinstite Iacove. nezeu Nsctoare; c tu una ai V ieaj cinstit i prea m inu priimit n pntecele tu pre nat ai avut, c cu dorirea dor Dum nezeu cel nencput, ceea ne oprit lund, la fericirea cea ce eti nentinat. Pentru acea desvrit a doririlor de stpsta pre tine toji credincioii cu nia cea bun ai ajuns.de Dum ne cntri pururea te fericim. zeu njelepfite, m preun cu cei
CONDACUL i ICOSUL praznicului. Sedealna Apostolului, glasul l-iu. Podobie: Mormntul tu...

i aucm a Nsctoarei:

fr de trup, cntnd: Slav putereitale iubitorule de oamneni.


Slav :

F cndu-te Apostol lui Hri P*re tine nsuti tot voilor stos i bnd paharul lui, ne Stpnului dndu-te Apostole lepte, precum fi-a zis ie Feri de Dum nezeu nvate, la nlcite, de sabie te-ai omort Ia j jimea buntfilor te-ai ridicat cove Apostole. Pentru aceasta artat, i la dumnezeeasca s toat Biserica dntuete, przvrire cu adevrat; i de acolo nuind sfnt pom enirea ta, n rurile tm duirilor izvorti, tru carea te ludm pre tine. celor ce mresc pomenirea ta De dou ori. Fericite.
I

Slav, i acum, a praznicului. Peasna 4, Irmos: Tu eti tria mea Doamne...

i acum, a Nsctoarei:

umnezeesc propoveduitor al lui Hristos te-ai fcut Ia cove, c tu chiemat fiind, degrab ai urmat, de printeasca dragoste lepdndu-te, i cele trectoare cu cele v e n i c e schimbndu-le. Pentru aceasta i motenirei cereti celei ne grite te-ai nvrednicit pururea prea mrite. O cldurosul dorul tu ctre Stpnul! C tu pre dnsul foarte l-ai iubit, c strlucirea lui luminndu-te, cnd te-ai i vrut schimbat la chip, i te-ai artat

I u eti lauda credincioilor, ceea ce nu tii de mire, tu folositoarea, tu i scparea cre dincioilor, zid, i lim an; c duci rugciunile ctre Fiul tu, ceea ce eti cu totul fr pri han, i mntueti din nevoi, pre cei ce te cunosc pre tine cu credin i cu dragoste, de Dum nezeu Nsctoare curat.
Peasna 5, Irmos: Pentru ce m ai lepdat...

a alt Ilie nou cu rvn fiind aprins, pre cei ce nu se plecau propoveduiriitale, ai s-i arzi mrite. C i te-ai

IN T R E I Z E C I D E Z IL E

257

oprit pre tine voitorul milostivirei, nvndu-te blndeele Darului. Suitu-te-ai la nlimea faptei bune, ntraripndu-te prin iu birea de scaunele cele alese ale Stpnului, i ai dorit, mri te, a avea cinste mai mare, nu ca i cum ai ii poflit mrirea cea deart, ci ca s vezi fr mij locire pre cel ce l-ai iubit. Covrit-a lacov, Mntuito rule, hotarele omenirei, c n tru puterea ta, ca ntru o hain mbrcndu-se, izvorte ruri de tmduiri i de minuni, i lu mineaz marginile princredint.
Slav...

i luminarea nvturilor celor cretineti izvornd mrite, su fletele celor ce vin la tine cu cre tineasc dragoste, le luminezi Iacove prea fericite. V as de ncperea bogiei lui, i cinstitei druiri aflndu-te Stpnul prea fericite, te-a um plut de darurile tainelor celor mai pre sus de minte, slujitorule al vieei celei venice. S lav pre pmnt cerind dela Hristos, ca dela un mp rat pmntesc, s-fi dea ie, ai dobndit mprjia, nu cea de jos i striccioas, fericite Ia cove, ci cea nestricaeioas, carea prin patim o ai luat.
Slav...

N o r luminos pre tine cel ndumnezeit, i luminat cu slava Cuvntului, n muntele Tavorului te-a umbrit, fericite Iacove. i te-ai nvrednicit a auzi glasul printesc, carele a adeverit fi ina lui cea fireasc.

O morre pentru noi Stp nul binevoind a lua carea este a morilor ntru pricina nvierei celei adevrate, ca pre un nv tor de tainele sale, pre tine prea fericite te-a luat mpreun i acum, a Nsctoarei: lucrtor n noaptea ntru carea I ndrzneal ca o maic c sa vndut. tre Fiul tu ctignd Preacu i acum, a Nsctoarei: rat, purtarea de grije cea pen C eea ce ai nscut adncul tru noi cei de un neam, nu o trece cu vederea, rugmu-ne. ! milostivirilor, de D u mn e z e u C pre tine una ctre Stpnul, Nsctoare Fecioar, de ntri cretinii, r u g t o a r e lin te strile lumeti mntuete-mi su fletul meu, i deschide-mi ua avem. Peasna 6-a, Irm o s : bucuriei duhovniceti, c spre A d n c u l pcatelor... tine Fecioar ndejdea mi-am pus. ' urgeri ca din izvorul tm duirilor nencetat vrsnd, C O N D A C , glasul al 2-lea.

258

LUNA P o d o b ie : C ele de s u s c u t n d ...

A P R IL IE

l i l a s dumnezeesc auzind chemndu-te pre tine, drago stea tatlui tu o ai trecut cu ve derea, i ai alergat la Hristos, lacove, cu fratele tu mrite. C u carele m preun te-ai nvredni cit a vedea d u m n e z e e a s c schimbarea la fa a Dom nului. ICOS. C a un vntor al petilor celor cuvnttori, prin nvodul dumnezeetilor tale rugciuni, de trei ori fericite, din adncul grealelor scoate smeritul meu suflet, cel prms de cursele desftrilor lumeti. C a trecnd cealalt a mea vreme nemutat, s laud numele tu si s mresc vieafa ta cea curat, carea ai svrit pre pmnt, nvrednicindu-te in munte a vedea dumnezeeasc schimbarea la fa a D om nului.
t

ce n u credeau. i poate c o ar fi i fcut aceasta, de n u i-ar fi oprit Hristos prin buntatea sa. D rept aceea i lua pururea cu sine pre acetia i pre verhovnicul Petru la rugciune i la alte orndueli, nvndu-i cele m ai nalte i m ai tainice dogme. Pre acest fericit Iacov, dup patima i nlarea D o m n u lu i nostru Iisus Hristos, nesuferindu-1 Iro d s ndrzneasc, i s propoveduiasc m ntuitoarea nvtur, puse m in ile pre dnsul, i-l om or; trimindu-1 al doilea mucenic la S tpnul H ristos dup m ucenicul Stefan.
I n t r u ace ast zi, C lim e n t fcto ru l de canoane cu pace s a svrit. S t i h : C li m e n t jo s pre p m n t e n i cu cntri v e selin d, S a d u s ca s veseleasc, precum so co te sc i cetele cele de g n d . In tr u aceast c e n ic M a x im . S t i h : M a x im pre X i, slava cea din m ijloc a fl n d , Pre sa b ia ceea ce i-a rn it pntecele, era n o u n s e m n n d . In t r u aceast zi, aflarea m oatelor sfn tu lu i s fin itu lu i m u c e n ic V asilie e p is c o p u l Amasiei. S tih : Pre Vasilie nici m o rt n u se cuvine a-1 trece cu netiina, Pre cel ce p e n tru tine m p r a t u l cel viu i-a dat vieaa. In tr u aceast zi p o m e n ir e a celui d in tr u sfini p r in te lu i n o s tr u D o n a t e p is c o p u l Evriei. S t ih : D o n a t este c l tin d pre cel ce sufletele cltete, C c i pre D u m n e z e u C u v n t u l cel panic lum ei l vestete. zi, p o m e n ir e a s f n tu lu i m u

/ V

I n t r u aceast l u n n 30 de zile, p o m e n ir e a s f n t u lu i m r i t u l u i A p o s t o l Iacov, fratele s f n t u lu i l o a n c u v n t t o r u l de D u m n e z e u . S t i h : Ia c o v ca u n m iel spre tiere a d u s fiind, G r a iu r ile b u n e i c in s tiri cu d e a m r u n t u l este n v n d . S a b ia cea u c ig to a r e o m o r, Pre Ia c o v n a treizecea zi.

A.cesta a fost fiul lu i Zevedei, i frate lu i lo a n cuvnttorul de D u m n e z e u ; i d u p chemarea lu i A ndrei i Petru, a fost chem at i el cu fratele su de M n tu ito ru l la apostolat. Cari ndat lsnd pre tatl su i corabia i celelalte, toate au urm at D o m n u lu i. i atta i iu b i ct u n u ia drui a se rezema pre pieptul su, iar celuilalt a bea p a h a ru l care i el l-a but. i ei atta rv n aveau pentru dnsul, ct vrur s pogoare foc d in cer ca s topeasc pre cei

A ce sta a fost n zilele lu i Teodose cel mare, fiin d episcop n cetatea ce se chiam Kvria, la E p iru l cel vechiu. i la acea cetate era un sat ce se num ea Soria, la care era o fntn cu ap, i ci beau d in trnsa m ureau cu amar. A poi aflnd de aceasta prea sfntul episcop Donat, merse la fntn cu clericii si, i cum sosi se fcu tunet, i ndat ieind de acolo u n balaur purttor de moarte, carele i avea cuibul n fntn, n tm p in pre fe ricitul, i ispitea ca s mpiedice cu coada sa picioarele asinu lu i, pre carele era sfn tul calare. Ia r sfntul ntorcndu-se i vznd pre balaurul, a luat biciul cu care

IN T R E I Z E C I D E Z IL E

259

< 5

batea asinul i p u in d u 1 pre spinarea b alau ru lui, cu aceasta n u m a i a fcut pre balaur s ia ran purttoare de moarte ; pentru c ndat czu de m uri. Atuncea adunar lem ne cei ce vzur m inunea, i fcur foc, de arser hiara. i n i m enea n u cutez a se apropia de ap i s o guste, iar S fntul fcnd rugciune, i binecuvntnd fntna, i bnd el ntiu, fcu i pre ceilali de bur fr de fric. D in tru carea bnd, i bucurndu-se, de atuncea ncolo, sau dus pre la casele sale sntoi. Acestea aflnd Teodosie m pratul, chem pre toi episcopii, ci erau acolo, i n tre b : Care este D onat, cel ce a lovit pre balaurul cu biciul de l a omort, i cu rugciunea sa a scos ap din pm nt i din Cer ploaie a pogort? Iar ei l artar, zicnd: Acesta este mprate; i m pratul srutndu -1 l duse la m pr teas, i cznd am ndoi apucar picioarele S fntului, rugndu-1 i zicnd: R o b u l lu i Dum nezeu, rugmu-te, f m il cu noi; c avem n um ai o fiic singur nscut, carea se bntuete de cum plit drac, ct suntem foarte m h n ii la suflet, ci de o vei t m dui, ia-i jum tate din avuia ei. Iar S fntul zise: S vie copila; iar ei luar pre S fn tul de-1 duser la dnsa. i cer tnd S fntul pre dracul, i gonindu- 1, n dat se tm dui copila. Deci dndu-i m pratul fgduina, S fntul n a priim it s o ia, iar pentru buna sa voin ceru s i se dea un loc ce era aproape de oraul lui, foarte bun ca s-i fac biseric, ce se chema O m falion. Pre care ndat m p ratul i-1 drui cu carte poruncitoare. Feri citul acesta D onat a nviat pre un mort, ce n u -1 lsa un datornic s se ngroape pn nu-i va plti datoria. i dup ce a vorbit i i-a aezat lucrul cu datornicul, i sa spart zapisul, i a poruncit iari de a rposat pn cnd va fi cea de obte a tuturor nviere. D u p aceea fiind atuncea i secet mare pre pmnt, cu zisa m pratului iei Sfntul afar din cetate de fcu rugciune, i se ls atta ploaie din Cer n cetate i mprejur, de se um plu pm ntul, ct se prea c va fi potop. Ia r m pratul avea grij de Sfntul, cci era num ai cu o hain mbrcat i ploaia era grea. Iar dac veni Sfntul n curtea

mprteasc, i nefiind nici de cum udat, se m inunar toi, deci mpratul se bucur de cuvintele lui i dndu-i m ult aur pre seama zidirei bisericei i alte lucruri is cusite spre podoaba aceleiai biserici, l-a trimis la lcaul su. Apoi mergnd i fcnd biserica, i gtindu-i m orm ntul su, foarte btrn fiind sa mutat ctre D om nul.
Intru aceast zi, la pom enirea anul o sfintei apte mucesute nie A rghira carea C o n s ta n tin o p o l, a mrturisit pre mie Hristos n

douzeci, i m u n c it fiind n tem ni sa svrit. S t i h : A rghira prin m uncile tunecoase m u n c it fiind, M ai m u lt dect argintul strlucind. temniei celei n nou acum este

Cu ale lor sfinte rugciuni, Doamne miluete-ne i ne mntuete pre noi. Amin.
Peasna 7, Irm o s : De pogorrea lui D um nezeu...

aharul Stpnului Hristos ai but, precum te-ai fg duit, i cu Botezul lui tu te-ai botezat, de Dumnezeu fericite, cruia acum cu osrdie strigi bucurndu-te: Bine eti cuvn tat Dumnezeul prinjilor notri. C u razele vederei de Dum nezeu strlucit te-ai artat Ia cove; pentru aceastacu cununa mpriei fctorul de bine Hristos, te-a mpodobit pre line, carele canfi mpreun cu n gerii : Bine eti cuvntat D um nezeul prinjilor notri. Lum ina cea nenserat tu n muntele Tavorului vznd, pre pmnt ai czut, neputnd a o vedea cu ochii, i dac ai auzit glasul printesc, ai strigat lum inat: Bine eti cuvntat Dumnezeul prinilor notri.

260

LUNA

A P R IL IE

Slar...

Ia t fi-a plinit tie fgduin ele cel de mari lucruri dttor, la dnsul nltndu-te cu ur marea patimilor lui, c r u i a stndu-i nainte acum, strigi bucurndu-te: Bine eti cuvn tat Dum nezeul prinilor notri.
i acum, a Nscatoarei:

n d o ire a firilor, iar nu a fetelor celui ce sa ntrupat din tine Fecioar, propoveduim; pre carele dupre trup l n chipuim, i ne nchinm asemnrei chipului Iui, cei ce ne am m pcat cu Dum nezeu prin tine Preacurat.
Peasna 8-a, Irm os: De apte ori muncitorii.

te-ai fcut mrite cu luminarea mrturisirei i cu strlucirea slujirei Iui Dumne zeu celei adevrate, i domn a tot pmntul, Apostole puindu-te fctorului i M n t u i t o r u l u i cni: Tineri binecuvntai, pre oi ludati-1, noroade prea nl ai pre Hristos ntru tofi vecii.
Binecuvntm...

M inunat

ugetul Iui Avraam tu de D um nezeu vztorule agonisindu-fi lui Hristos, celui ce te-a chemat pre tine ai urmat, de Dum nezeu mfelepfite, i rob te-ai fcut aceluia, ca fctoru lui i Mntuitorului strignd: T i n e r i binecuvntai, p r e o f i ludafi-1, noroade prea nlfafi-l ntru tofi vecii. M a i tare dect tunetul a fost glsuirea ta, i dect rsunarea cea de demult nchipuitoare a celor din lege; c pre Hristos ca un tunet l-ai vestit n toat lumea Dumnezeu, i fctor i Mntuitor cntnd: Tineri bine cuvntai, preofi ludafi-1, no roadelor prea nlati-l ntru tofi vecii.

In tot pmntul a strbtut cuvntul tu Iacove, lovind ca un tunet mintea celor necre dincioi, i luminnd cu dum nezeeasc lumina credinfei ca un fulger pre to{i cei ce strig cu nchinare: Tineri binecuvn tai, preofi ludafi-1, popoare prea nl{a|i-l ntru tofi vecii.
i acum, a Nsctoarei:

L imbile ritorilor nu pot s te laude pre tine, o de Dumnezeu Nsctoare Marie, dumneze easc Mireas! C pre D um nezeu, celce este preste toate, l-ai nscut, Fecioar, pre fc torul i Mntuitorul, cruia stri gm : Tineri binecuvntafi, pre oi ludafi-1, popoare prea nlfafi-1 ntru tofi vecii.
P easna 9-a, Irm o s : S p im n ta tu - s a Cerul...

u sfinfenie svrindu-fi c ltoria ta, n lcaurile sfin ilor mrite, acum fiind, bucu rndu-te vezi raza cea ntreit strlucitoare; de carea ndulcindu-te prea nfelepte, pre cn________

IN T R E I Z E C I D E Z 'L E

261

treii ti plini de veselie i de bucurie arat-i, cu rugciunile tale, prea fericite lacove.
A te vedea fctorii de rele

i ucigaii, ca i mai nainte pre Stpnul tu, nesuferind, te-a ucis cu sabia pre tine urmto rul lui Hristos, celui ce sa rs tignit cu trupul pentru noi, c faptele lor defimndu-le, cu pilda vieei tale le-ai vdit ca un de Dumnezeu gritor, prea fericite. C u s a b i a cereasc fiind muncit Irod, de rane a pierit; cci pre robii ti Cuvinte, i pre ucenicii pre cari apostoli i-ai numit, nu era vrednic s-i ucid ticlosul. Pentru aceasta de a ta dreapt nelepciune, fctorule de bine mirndu-ne, pre tine te mrim.
Slav...

Tatl din inima sa l-a rspuns mai nainte de toi vecii ca un bun; pre carele acum i mai Pre sus de trupuri l cunoatem, mcar c i trup a luat.
SVET1LNA. Podobie: Cu ucenicii s ne suim...

Cuvntului celui ce sa ntru pat pentru milostivire, apostol ai fost lacove, cu ceata celor mai mari artndu-te, mpre un numrat; cu carii lui Hri stos te roag pentru noi, cei ce cinstim sfnt pomenirea ta.
De d o u ori. Slav, i acum, a Praznicului. LA LAUDE. Stihirile pe 6, ale Praznicului, 3, i ale Apo stolului 3, glasul al 4-lea. Podobie : Ca pre un viteaz...

C instin pomenirea ta cu bucurie, te ludm pre tine fe ricite lacove, tinuitorule a lui Hristos, mrind rvna ta cea clduroas, i c l t o r i a cea lung, i luptele tale i junghierea; fiu al tunetului, i lumin, i judector, i de taine gri tor cu credin| pre tine toji minunndu-te.
i a c u m , a N s c to a r e i:

u trestia Darului, dintru adncul deertciunei ai scos pre oameni, vrednicule de mi nune, plecndu-te chemrei n vtorului, celui ce a luminat cu totul cugetul tu lacove, i te-a artat pre tine apostol cin stit, i de Dumnezeu gritor, al Dumnezeirei sale celei negrite. Duhului sa pogort preste tine n chip de foc, i te-ai fcut lca dumnezeesc, Fericite, cu trie gonind ntunerecul nedumnezeirei, i cu lumina cuvintelor tale celor prea nelepte, ai luminat lumea gritorule de taine, vrful apos tolilor, vztorule de Hristos, lacove.

S trlucirea

A rtatu-te ai, o F e c i o a r Maica lui Dumnezeu! Mai pre sus de fire nscnd cu trup pre Cuvntul cel bun, pre carele

262

L U N A A P R IL IE

strlucirile propoveduirii, pre cei ce dorm iau ntru ntunerecul necunotinfei luminndu-i, Iacove mrite, i-ai ar tat prin credin fii Stpnului i Dum nezeu, patimei i morfei cruia rvnind, te-ai fcut m o tenitor slavei prea nelepte, i de D um nezeu gritorule, i ca un Apostol adevrat.
Slav, glasul al 8-lea.

Oi

Hristos Dumnezeu, celui ce prin rugciunile lui, d tuturor curire, i luminare i mare mil, celor ce svresc pome nirea sa.
i a c u m , a P razn icu lu i. S L A V O S L O V IA C E A M A R E E cteniile i O tp u s tu l. C e a s u l n t iu i O tp u s tu l desvrit.

LA

LIT U R G H IE .

P r e mrturisitorul tainei ce lei cereti, pre propoveduitorul Evangheliei, pre Iacov, venii toti cu cntri de psalmi s-l ludm . C acesta sa artat ru raiului celui cugettor, adpnd brazdele sufletelor cu ploile cele cereti, i artndu-le aductoare de roduri lui

Fericirile din C anonul Praznicului, Pea sna cea de rnd pe 4 , i ale Apostolului Peasna 3 -a, pe 4 , Prochim enul glasul al 8 -lea: In tot pmntul... S t i h : Cerurile spun slava lu i D um nezeu. xApostolul din Fapte : In vremea ace ea , pus-a Irod m p ratul minile... A lilu ia glasul l-iu, Pove sti-vor cerurilor m inunile tale Doamne. E vanghelia dela L ,u c: In vremea aceea ,

sta lisus lng lactd Ghenisarelului...


CHINONICUL.
In tot pm ntul a ieit...

Sfritul lunei Iul Aprilie i lui Dumnezeu laud.

Prea Sfinitul Episcop VISARION al HOTINULUI

Comisia pentru cercetarea crilor de ritual:

Prea Sfinitul Episcop COSMA al DUNRII de JOS Prea Sfinitul Arhiereu TITU S. TARGOVITEANUL

Director al Tipografiei, PA V E L SURU.

ef general, ZAMFIR 10NESCU.

* * : ! ! ! T T 1 ' : ' *

B I S E R I C A Z L T A R I, B U C U R E T I

S-ar putea să vă placă și