Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect nr.5/2013 LOCUINTA P+1 BENEFICIAR: ..

MEMORIU TEHNIC
ARHITECTURA 1.DATE GENERALE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI 1.1. Denumire obiectiv:Locuinta P+1 1.2. Proiectant: Hariuc Eduard Mihai

1.3. Beneficiar: .. 1.3.1. Amplasament: Periferia orasului Vaslui Terenul pe care va fi amplasat obiectivul este proprietatea beneficiarului si are urmatoarele vecinatati: -Nord Politita -Sud - Raul Barlad -Est - Teren intravilan -Vest - Gradinita de copii nr 1 "Lizuca cea vesela" Accesul in cladire se face din partea de est. 1.4.Date de tema: Beneficiarul solicita executarea unei cladiri cu destinatia de locuinta, cu nivel de inaltime parter. 1.5.Topografia: obiectivul de investitie se situeaza in satul Balteni,com.Balteni,jud.Vaslui 1.6.Hidrologic: amplasamentul studiat este situat in localitatea Balteni com.Balteni:panza freatica este cantonata in stratul de argila prafoasa sub adancimea de 4,0m.

1.7. Clima: Localitatea Vaslui se afla in zona climatica III(Qc= -180C),iar dupa actiunea vantului se afla in zona eoliana B cu viteza vantului de 6m/s,conform STAS SR 19071/1997 Formele de relief sunt acoperite iarna de mase de aer rece ale Anticiclonului Siberian,iar vara de aerul uscat continental. 1.8.Geologic: din punct de vedere geologic,formatiunile ce apar in zona apartin Sarmatianului,partea de fundament este alcatuita din argila si marne cenusii care au grosimi mari,iar deasupra se intalnesc depozitele Holocenului Superior intalnit in lungul Luncii Birladului si Rahovei,reprezentata printr-o stratigrafie ce se atribuie aluviunilor recente depuse gravitational(pietrisuri,nisipuri,prafuri argiloase)a caror grosime este de cca 6-7m. 1.9.Seismicitate: conform Normativului P100/92 amplasamentul obiectivului studiat se afla in zona B(gradul 9)de intensitate seismica avand Tc=1.16sec. si ag=0,24. 1.10.Categoria de importanta: importanta:IV D,clasa de

2.SOLUTII DE REZOLVARE DIN PUNCT DE VEDERE FUNCTIONAL SI ARHITECTURAL AL PARTIULUI 2.1. Caracteristici functionale Se propune o cladire avand in plan o forma dreptunghiulara cu dimensiuni de 9,00x6,30m. Cladirea are un regim de inaltime parter. Functiunile propuse in partiu sunt: 1 Parter: - living S=16,4mp -baie S=7,60mp -bucatarie S=10,800mp 2 Etaj -dormitor 1 S=10,8 mp -baie S=7,60 mp -dormitor 2 S=9,80 mp -hol S=8 mp

Acoperisul cladirii se propune sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla in doua ape 2.2. Caracteristici principale ale cladirii propuse:
2 Sistem constructive :structura de rezistenta zidarie

de . 3 Fundatii continui sub ziduri. 4 Acoperis: sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla. 2.3.Caracteristici spatiale: Deschideri: -7,60m intre axele 1-2. -3,6m intre axele 2-3 - 6,2m intre axele 3-4 6 Travei:-3,20m intre axele A-B -2,40m intre axele B-C -6,20m intre axele C-D
5 7 8

Numar niveluri: Parter + Etaj Inaltime nivel: -2,80m

3. SIGURANTA IN EXPLOATARE Proiectul s-a intocmit in conformitate cu Normativul pentru proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare-indicativ CE 1/1995. 3.1. Siguranta cu privire la circulatia pe cai pietonale Trotuarele si accesele pietonale se vor realiza din beton,cu pantele longitudinale nedepasind 1%,iar pantele transversale 1,5%. 3.2. Siguranta cu privire la circulatia interioara Stratul de uzura al pardoselilor este din parchet in sufragerie si

dormitoare respectiv din gresie in bai,bucatarie si holuri . 4. SIGURANTA LA FOC 4.1. Cladirea propusa are gradul de rezistenta la foc I Se incadreaza in categoria de risc mediu de izbucnire a incendiilor.In proiectare s-au respectat reglementarile Normativ de siguranta la foc a constructiilorP118/1999. 4.2. Amplasarea si conformarea la foc Cladirea propusa are o suprafata construita de mp<2500mp,maxim admis pentru un compartiment de incendiu,conform P100/99-tabel 3.2.4.,pentru gradul IV de rezistenta la foc. 4.3. Alcatuire constructiva
9

parter exterior -zidarie de caramida de 37,5 cm interior - zidarie de carmida 25 cm 10 structura de rezistenta din zidarie de caramida 11 pardoseli: pe cai de evacuare-gresie ceramicaC0

4.4. Cai de evacuare in caz de incendiu Evacuarea din cladire se face prin usa de acces cu latimea de 0,90m,iar latimea corespunzatoare pentru un flux de evacuare este conform P118/99,pct.2.6.60. 4.5. Cai de acces,interventie si salvare Accesul masinilor de interventie se poate face din partile de est si sud a amplasamentului. 5. FINISAJE 5.1. Interior: 12 pardoseli:

gresie ceramica in bucatarie ,bai si holuri parchet in sufragerie,dormitoare 13 pereti:-tencuieli driscuite si spoieli 14 tamplarie :usi si ferestre din termopan 5.2. Exterior: 15 pereti-tencuiala praf piatra crem,driscuita,cu nuturi de separare a campurilor 16 invelitoare- tabla 17 tamplarie-termopan 6. SIGURANTA CU PRIVIRE LA PROTECTIA TERMICA A SPATIILOR Peretii exteriori in grosime de 37,5cm vor fi protejati termic cu placi de polistiren cu grosimea de 5 cm. 7.SOLUTII DE REZOLVARE VOLUMETRICA SI DE INCADRARE IN ARHITECTURA ANSAMBLULUI Zona in care se va construi cladirea ce face obiectul prezentei documentatii este o zona eterogena din punct de vedere a cladirilor existente,acestea avand un regim de inaltime parter pana la P+ 1 8. CONDITII DE URBANISM
18 Total suprafata incinta:619mp. 19 POT=Ac/Ateren=0,56 20 CUT=Ad/Ateren=0,56

9. UTILITATI 9.1 Instalatii sanitare Alimentarea cu apa potabila a imobilului se va realiza dintr-un put forat in curtea aferenta imobilului. 9.2 Instalatii electrice interioare Vor fi realizate in conformitate cu normativele in vigoare, din calcul rezultand ca pentru instalatia electrica de iluminat este necesar un cablu tip AFY cu secti-unea de 2,5 mm2 iar pentru instalatia de prize un cablu tip AFY cu sectiunea de 4 mm2. Impamantarea se va realiza cu cablu de tip FY cu sectiunea de 1,5 mm2. Se vor respecta toate normele de tehnica securitatii muncii specifice.

Intocmit,

Proiect nr.5/2013 LOCUINTA PARTER BENEFICIAR:

MEMORIU TEHNIC
REZISTENTA I.DESCRIEREA INVESTITIEI Beneficiarul are in plan sa construiasca o cladire cu destinatia de locuinta. Cladirea are forma dreptunghiulara cu dimensiunile de 9,00x6,30m si este cu regim de inaltime parter Suprafata construita este de 71,00 mpsi cuprinde: 21 Parter: - living S=16,4mp -baie S=7,60mp -bucatarie S=10,800mp 2 Etaj -dormitor 1 S=10,8 mp -baie S=7,60 mp -dormitor 2 S=9,80 mp -hol S=8 mp II.CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI Terenul pe care este amplasat obiectivul are urmatoarele caracteristici: 22 Zona seismica B avand ag=0,24 si Tc=1,16sec. Terenul de fundare va fi reprezentat de stratul de argila cu indice de consistenta ridicat 0,87-1,00 plasand terenul in domeniul

terenurilor vartoase-tari. Din referatul geotehnic se desprind urmatoarele concluzii: 23 Amplasamentul are stabilitate generala asigurata 24 Portanta terenului de fundare este pconv=150kPa la incarcari fundamentale. 25 Fundarea terenului se va face direct in argila galbuie uscata de consistenta tare. 26 Categoria de importanta D III.STRUCTURA DE REZISTENTA Structura de rezistenta propusa este alcatuita din: 27 Fundatii de tip continui sub ziduri. 28 Pereti portanti din zidarie de B.C.A cu stalpisori, centuri si plansee din beton armat. 29 Sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla,respective terasa circulabila Materialele folosite sunt: 30 Beton clasa C4/5 in bloc fundatii. 31 Beton clasa C8/10 in elevatie si centuri fundatii. 32 Beton clasa C15/20 in stalpisori,centuri si plansee. 33 Otel OB37 elevatie si etrieri. 34 Otel PC52 armaturi longitudinale. IV.INFRASTRUCTURA Terenul pe care este amplasat obiectivul are urmatoarele caracteristici: Zona seismica B avand ag=0,24 si Tc=1,16sec. Terenul de fundare va fi reprezentat de stratul de argila cu indice de consistenta ridicat 0,87-1,00 plasand terenul in domeniul terenurilor vartoase-tari. Din referatul geotehnic se desprind urmatoarele concluzii: 36 Amplasamentul are stabilitate generala asigurata 37 Portanta terenului de fundare este pconv=150kPa la incarcari fundamentale. 38 Fundarea terenului se va face direct in argila galbuie uscata de consistenta tare. 39 Categoria de importanta D
35

40 Clasa de importanta a cladirilor IV

Fundatiile sunt de tip fundatii continui sub ziduri. Materialele folosite sunt: 41 Beton clasa C4/5 in bloc fundatii. 42 Beton clasa C8/10 in elevatie si centuri fundatii. 43 Otel OB37 elevatie si etrieri. 44 Otel PC52 armaturi longitudinale. V.SUPRASTRUCTURA Suprastructura cladirii este alcatuita din: 45 Pereti de inchidere si compartimentare din zidarie de caramida 46 Sarpanta din lemn. Zidaria se va executa din caramida in grosime de 37,5cm si mortar de marca minima 50.Zidaria a fost prevazuta cu stalpisori si centuri din beton armat.Centurile si stalpisorii se vor arma cu 4 bare 12 din otel P.C 52 si etrieri 6/15.Betonul din suprastructura va fi de clasa C15/20.Planseele se vor executa din beton armat cu bare independente sau plase sudate 5x100/5x100.Sarpanta se va executa din lemn ,respectand plansele de executie ce se vor da beneficiarului. VI.LISTA NORMATIVELOR CE CONTIN PREVEDERI REFERITOARE LA ASIGURAREA CALITATII 47 Legea 10/1995-legea calitatii in constructii 48 C56/85-normativ pentruverificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente 49 P10/86-normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor pentru fundarea constructiilor civile si industriale 50 NE 012/99-cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton armat si beton precomprimat 51 C28/83-instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beto 52 P100/92-normativpentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte,social-culturale,agrozootehnice si industriale 53 P2/85-normativ privind calculul si executarea structurilor din zidarie 54 STAS 10109/1-89-lucrari de zidarie

VII.MASURI GENERALE DE PROTECTIA MUNCII Legislatia in vigoare pentru N.T.S.M in constructii cuprinde: 55 Legea nr.5/1995 cu privire la protectia muncii 56 Norme republicane de protectia muncii,editia 1995 57 Norme specifice de protectia muncii,editia 1995 In timpul executiei lucrarilor se vor respecta toate normele in vigoare si se vor lua toate masurile necesare evitarii oricarui tip de accident. Astfel trebuie respectate urmatoarele prevederi: 58 seful punctului de lucru va organiza instructajul de protectia muncii introductiv general si cel periodic. 59 Se vor asigura echipamente de protectie a muncitorilor:casti,cizme, centuri de siguranta ,manusi. 60 Organizarea santierului se va face in conformitate cu N.T.S.M, asigurandu-se cai de acces pentru muncitori si autovehicule care transporta materiale ,descarcarea si depozitarea facandu-se conform normelor in vigoare 61 Locurile periculoase de munca vor fi marcate cu placute de avertizare 62 Muncitorii vor fi dotati cu scule si dispozitive in conformitate cu prevederile normativului U10-90 63 La executarea oricaror categorii de lucrari sunt admise numai scule si dispozitive in perfecta stare de functionare,periodic acestea vor fi verificate si reparate 64 Seful punctului de lucru va verifica zilnic echipamentul tehnologic,dispozitivele de agatare,inlocuindu-le pe cele defecte. VIII.MASURI DE PROTECTIE SI STINGERE A INCENDIILOR La executia lucrarilor de constructii si instalatii se vor respecta urmatoarele normative: 65 P118/93-norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului. 66 I 9/82 67 Masuri P.S.I 68 Se va respecta amplasarea posturilor de incendiu si ipotezele de stingere a incendiilor 69 Posturile de incendiu vor fi dotate cu echipamente prevazute in normele de prevenire si stingere a incendiilor 70 Caile de acces destinate mijloacelor de interventie P.S.I vor

fi mentinute in buna stare de circulatie 71 Placile avertizoare pentru caile de acces vor fi amplasate in locuri vizibile si vor fi pastrate in stare buna

S-ar putea să vă placă și