Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA ___________________________

ADRESA _____________________________
COD FISCAL (CUI) ____________________
PROCES - VERBAL DE SIGILARE
din___________________
In executarea deciziei de inventariere nr.___________ din _____________________
privind gestiunea ____________________________________________________________
subsemnatul (presedintele comisiei) ___________________________________ in prezenta
Dl./D-nei _________________________________________ gestionar, am procedat la
sigilarea urmatoarelor spatii de depozitare a valorilor materiale si banesti aflate in imobilul
(imobilele) situate in localitatea _________________________ str.____________________
nr._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
A fost aplicat sigiliul (se completeaza cu numarul si caracteristicele sigiliului aplicat)
____________________________________________________________________
Odata cu sigilarea s-a procedat si la predarea catre presedintele comisiei de
inventariere a cheilor de la al doilea rand de incuietori de la usile de acces sigilate, mai sus
aratate.
Presedintele comisiei,

Gestionar,

Asistenti,

Astazi ________________ ora______ s-a procedat la desigilarea urmatoarelor usi de acces


___________________________________________________________________________
dupa verificarea prealabila a sigiliului aplicat, care a fost gasit intact.
Presedintele comisiei,

Gestionar,

Asistenti,

Astazi ________________ ora______ s-a procedat la resigilarea urmatoarelor usi de acces


___________________________________________________________________________
Presedintele comisiei,

Gestionar,

Asistenti,

Nota: Consemnarea desigilarii si resigilarii se repeta dupa caz. (pe o coala format A4)

S-ar putea să vă placă și