Sunteți pe pagina 1din 1

.. NR. / ..

DECIZIE

PRIN PREZENTA DECIZIE ADMINISTRATORUL SOCIETATII ........................... , DOMNUL/DOAMNA ..........


IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OMFP 2226/2006 PRIVIND UTILIZAREA UNOR FORMULARE FINANCIAR CONTABILE DECIDE:

1. ALOCAREA NUMERELOR DE LA FACTURILE EMISE DE SOCIETATE; 2. ALOCAREA NUMERELOR DE LA CHITANTELE EMISE DE SOCIETATE;

LA PENTRU LA PENTRU

3.SE DESEMNEAZA DOAMNA/ DOMNUL , CARE VOR RASPUNDE DE GESTIONAREA NUMERELOR ALOCATE FORMULARELOR FINANCIAR- CONTABILE, ALOCATE PRIN PREZENTA DECIZIE.

PREZENTA DECIZIE VA FI ADUSA LA CUNOSTINTA PERSOANELOR DE MAI SUS. AM LUAT LA CUNOSTINTA: NUME: ... SEMNATURA: ________________

Administrator/Director General ____________________