Sunteți pe pagina 1din 5

Valabil pentru anul universitar 20112012 UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACU FACULTATEA DE INGINERIE DEPARTAMENTUL de Energetic, Mecatronic

i tiina calculatoarelor Domeniul: Calculatoare i Tehnologia informaiei Programul de studiu: Tehnologia informaiei Cod: 120.010.020 FIA DISCIPLINEI:

Grafica asistata de calculator


Cod disciplin UB01CT405F
An studiu Semestrul Durata (sptmni) Curs Seminar Laborator Ore sptmnal Proiect Credite Total ore semestru Studiu individual Total ore

II

14

70 Facultativ

13

Obligatorie X Fundamental X

Statut disciplin (se marcheaz cu X) Opional Categorie disciplin (se marcheaz cu X) n domeniu De specialitate

Complementar

Obligatorii Precondiii de accesare a disciplinei Recomandate 1. Obiectivele disciplinei n termeni de competene specifice (curs i aplicaii) Studierea sistemelor grafice n scopul asimilarii cunostintelor despre reprezentarile grafice, despre modul de construire si prelucrare a imaginilor ce redau reprezentari bidimensionale si tridimendionale, aplicatii software specifice specializarii. - Competene specifice (vizeaz competenele asigurate de programul de studiu); Competene instrumentale - Cunotine de proiectare asistat i fabricaie asistat de calculator (CAD-CAM), implicnd cerine specifice de alegere pentru tehnologii nepoluante; Competene interpersonale - Capacitatea de evaluare i autoevaluare; Capacitatea de a lucra n echip; abilitatea de a functiona in echipe multidisciplinare; Competene sistemice - Capacitatea de a transpune n practic cunotinele dobndite; - Capacitatea de a concepe proiecte i de a le derula; - Aprofundarea cunostintelor teoretice si identificarea acestora n anumite solutii ecologice n domeniile constructiei si functionarii elementelor sistemelor tehnologice; - Formarea capacitatii de sinteza a informatiilor stiintifice si tehnice din domeniile proceselor tehnologice si proiectarii fluxurilor tehnologice corespunzatoare, din punct de vedere a protectiei mediului; - Formarea aptitudinilor corespunzatoare pentru studiul, cercetarea si proiectarea unor solutii, posibilitati si respectiv a unor modele noi eficiente economic si ecologic;

F 84.07/Ed.3

Valabil pentru anul universitar 20112012 2. CONINUT CURS 1 Elemente generale de grafica inginereasca. Rolul si locul graficii ingineresti. Programme specifice folosite in grafica inginereasca. Elemente comune, elemente specifice avantaje. 2 Bazele matematice ale graficii 2D, 3D Sisteme grafice (clasificare, aplicatii, echipamente pentru sisteme grafice) 3 Transformari grafice bidimensionale (transformari geometrice (translatie, scalare, rotatie, transformari inverse), 4 Transformarea de vizualizare 2D 5 Transformari geometrice tridimensionale (transformari geometrice (translatie, scalare, rotatie dupa o axa, compunerea transformarilor 3D), 6 Proiectii (axonometrica, oblica, perspectiva), 7 . Sistemul de vizualizare 3D 8 Algoritmi fundamentali de sinteza a imaginilor (generarea cercurilor, generarea suprafetelor, algoritmi de decupare 2D si 3D). 9 Prezentarea pachetelor de programe Autodesk 10 Setari initiale. Planificarea si organizarea proiectului, setarea mediului de desenare 11 Elemente de organizare structurala a desenelor folosind layere 12 Tehnici de creere a obiectelor elementare in CADD 13 Crearea si prelucrarea liniilor poliliniilor si a curbelor 14 Editarea si prelucrarea obiectelor elementare 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total Tehnici de facilitare a reprezentarilor CADD Lucrul cu blocuri. Operatori si comenzi specifice Atribute si referinte externe Tehnici de hasurare . Comenzi specifice Tehnci de cotare. Reguli si principii in dimensionarea obiectelor reprezentate. Comenzi specifice. Cotarea adaptiva Setarea viewport-urilor Algoritmi de determinarea vizibilitatii obiectelor la afisarea scenelor 3D (algoritmi de eliminare a laturilor nevizibile, algoritmi de determinare a vizibilitatii fetelor). Modelarea 3D. terminologie specifica Proiectia isometrica Sisteme de coordonate 3D. Vizualizarea obiectelor 3D Modelarea de baza 2.5D si Wireframe Modelarea 3D faces.Tehnicile de extrudare i de generare a suprafetelor de revolutie Tehnici de lucru folosind primitive solide. Adaugarea extragerea si intersectarea primitivelor Modificari de tip solid :Shade, adaugarea caracteristicilor de material (render si Matlib. Tehnica mapping materials Grafica tiinific i economic, limbaje i biblioteci grafica, resurse hardware 3D Tendinte actuale. Strategii de implementare industriala 1.5 0.5 1 1 1 1 1 2 1 1 0.5 1.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 2 0.5 2 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 28

3. CONINUT ACTIVITI PRACTICE (SEMINAR, PROIECT, LABORATOR) Continut : 1 2 Noiuni introductive hardware i software Sisteme de coordonate ; transformari 4 de vizualizare si normalizare Lucrul cu template-uri Primitive grafice si biblioteci grafice. Algoritmi de 4

F 84.07/Ed.3

Valabil pentru anul universitar 20112012 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 total decupare 2D Transformari geometrice 2D si 3D Comenzi de desenare rapida moduri de lucru OSNAP Stabilirea constrngerilor Comenzi de extragerea informaiilor din baza de date a unei reprezentri grafice Introducere in grip editing Folosirea AutoCAD inquiry tools Aplicatii cu referintele externe Definirea variabilelor de system Realizarea primitivelor 3D complexe, a solidelor 3D, modelarea prin muchii si prin suprafee Elemete de intersecie seciuni haurri i cotare Elemente de desenare n Chem office Prezentarea programelor pentru prelucrari de imagini digitale Algoritmi de decupare 2D . Algoritmul Cohen-Sutherland Algoritmul BRESENHAM pentru trasarea segment de dreapt si a unui segment de cerc Prezentarea programului Orcad. Familiarizarea cu meniurile de lucru Crearea unui nou proiect . lucrul cu layere Crearea unui simbol schematic in Orcad Orcad capture Sisteme de achizitie si prelucrare imagini digitale, dispozitive si aplicatii software, Aplicatii in Corel draw Evaluarea cunostintelor 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 6 4 14

BIBLIOGRAFIA 1. I Raveica-Grafica asistata de calculator Note de curs Ed Alma Mater Bacau 2007 2. I Raveica-Grafica asistata de calculator Indrumar de laborator Ed Alma Mater Bacau 2008 3. V Ungureanu proiectarea asisteta de calculator pentru Ingineriue mecanica , Bacau 1996 4. V Luis s.a.- Reprezentari axonometrice in desenul industrial Ed Tehnica Chisinau 1995 5. Raveica I Elemente de Geometrie aplicata in grafica asistata de calculator Bacau 2000 6. Raveica I Teme pentru studiul individual 7. Raveica I Indrumar de laborator 8. Raveica I Indrumar aplicatii practice (in sistem e-learning.) 9. Notele de curs al titularului (in forma tehnoredactata sistem e-learning) STABILIREA NOTEI FINALE Forma de verificare (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs) C Modalitatea de susinere (Scris i Oral, Oral, Test gril, etc.) Proba practica Puncte sau procentaj Rspunsuri la examene, colocviu 3 Evaluare activiti aplicative (laborator, proiect,practica) 4 Prezen activ la curs i seminar 1 Lucrare de verificare 1 Teme de cas 1 Alte activiti (specificai) TOTAL PUNCTE SAU PROCENTE 10 (100%) Verificarea consta in doua lucrari de evaluare teoretica la curs si o proba practica la laborator. Studentilor la va fi transmisa grila de evaluare inainte de fiecare evaluare. Condiii minime de promovare Condiii de obinere a notei maxime (cum se obine nota 5) Conditii minime indeplinirea tuturor activitatilor Indeplinirea tuturor conditiilot de notare aplicative. Sa execute fiecare lucrare prevazuta n Sa raspunda la intrebarile din testul teoretic.Sa
tematica ,sa demonstreze ca si-a nsus it notiunile F 84.07/Ed.3 execute corect fiecare lucrare prevazuta

NOTARE

Valabil pentru anul universitar 20112012


de baza tematica ,sa stie sa deseneze in plan,o sectiune,o cotare sa stapaneasca tehnicile de modelare 3D

Forme activitate Curs Seminar Laborator

Metode didactice folosite Se utilizeaza metode mixte: expunere libera, prelegere, dezbatere, analiz si interpretare, scris pe tabla, prezentare computerizata. Cursul n format electronic este transmis studentilor Lucrarile de laborator se executa dupa indrumarul de laborator unde este prezentata atat partea practica cat si scurte notiuni teoretice. La laborator se face prezentarea si dezbaterea regulilor, a normelor, calculelor de proiectare, precum si aplicarea lor prin executarea individual a aplicatiilor de complexitate corespunztoare dup tematica de proiectare. Se foloseste tehnica PBL

Proiect/practica
Timpul total (ore pe semestru) al activitat ilor de studiu individual pretinse studentului 1. Descifrarea s i studiul notit elor de curs 14 8. Prega tire prezentari orale 0 1. Studiu dupa manual, suport de curs 3 Studiul bibliografiei minimale indicate 4 Documentare suplimentara n biblioteca 5 Activitate specifica de pregatire LABORATOR Realizare teme Prega tire lucrarilor de control 14 4 10 4 10 4 9. Pregatire examinare finala 10 Consultatii 10 Documentare pe INTERNET 11 Pregatire concursuri profesionale Alte activitati Alte activitati 10 10 5

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =84

STABILIREA NOTEI FINALE Forma de verificare (Examen, Colocviu, Verificare pe parcurs) Colocviu Modalitatea de susinere (Scris i Oral, Oral, Test gril, etc.) Rspunsuri la examene, colocviu Evaluare activiti aplicative (laborator, proiect) Prezen activ la curs i seminar Lucrare de verificare Teme de cas Alte activiti (specificai) TOTAL PUNCTE SAU PROCENTE NOTARE Condiii minime de promovare (cum se obine nota 5)
Conf. Criteriilor de stabilire a notei > 5 puncte

Puncte sau procentaj 3 4 1 2 10 (100%)

Condiii de obinere a notei maxime


Conf. Criteriilor de stabilire a notei >9.5 puncte

Forme activitate Curs

Metode didactice folosite prelegere,dezbatere,analiz si interpretare; prezentarea si dezbaterea regulilor, a normelor, calculelor de proiectare, precum si aplicarea lor prin executarea individual a aplicatiilor de complexitate corespunztoare dup tematica de proiectare.

Seminar Laborator Proiect


F 84.07/Ed.3

Aplicatii practice, studii de caz. Tehnica PBL -

Valabil pentru anul universitar 20112012 Titular disciplin Numele i Prenumele Instituia Departament / Catedr Titlul tiinific Gradul didactic ncadrarea (norm de baz n Univ./asociat) Vrsta Semntura Funcia Dir. departament Dir. departament Raveica Ionel Crinel Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacu IMSI doctor Conferentiar Norma de baza
46

Avizat* Aprobat**

Grad didactic Profesor profesor

Prenumele i Numele George Culea Gheorghe Brabie

Semntura

F 84.07/Ed.3