16.09.

2013

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE MRIVX-SI-M 1. Fizica atomică, Max Born, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973 2. Fizica atomului, Tr. Creţu, St. Tudorache, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1985. 3. Dozimetria şi ecranarea radiaţiilor roentgen şi gamma, M. Oncescu, I. Panaitescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992. 4. Probleme rezolvate de dozimetrie şi radioprotecţie, editor Octavian G. Duliu, ed. II, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005. 1. Tehnică radiologică dentară, Sorin Login, Ed. Universul, Bucureşti, 2000. 2. Radiologie stomatologică, Buruian M., Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996. 3. Radiodiagnosticul în stomatologie, Popescu V., Rădulescu M., Ed. Medicală, Bucureşti, 1973. 1. Medicină nucleară. Diagnostic şi tratament. Tiberiu Pop (sub redacţia), Ed. Medicală, Bucureşti, 1983. 2. Curs de protecţie contra radiaţiilor ionizante şi dozimetrie destinat pregătirii personalului laboratorului de medicină nucleară din cadrul Spitalului clinic de urgenţă militar central „dr. Carol Davila„ din Bucureşti, elaborat de dr. fizician Paul Murgoci. 1. Tratat de tomografie computerizată, Buruian M. şi alţii, Ed. University Press, Tg. Mureş, 2006. 2. Radiologie imagistică medicală, S.A. Georgescu, C. Zaharia, Ed. Universitară ”Carol Davilla”, Bucureşti, 2001. 3. Elemente de radiologie şi imagistică fizică medicală, Grancea V., Bucureşti, 1993. 4. Manual de tehnică radiologică, sub red. Mihai Lungeanu, Ed. Medicală, Bucureşti, 1988. 5. Radiologie şi imagistică pediatrică, Stelian Petcu, Editura Medicală, 2006, Bucureşti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Multimedia and Audio-visual Radiation Protection Training in Interventional Radiology (MARTIR), Radiation Protection 119 se poate descărca liber de la adresa: http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/index_en.htm La aceiaş adresă se pot găsi publicaţii ale Division Radiation Protection din DG XI Environment, Nuclear Safety and Civil Protection din cadrul Comisiei Europene (European Commission) sau la www.europa.eu.int/comm/environment/radprot. 2. Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students; E.B. Podgorsak technical editor, sponsored by IAEA, Vienna, 2005 (poate fi obţinută gratis de pe siteul AIEA). Publicaţiile IAEA pot fi consultate la adresa http://www.iaea.org/books sau la www.iaea.org. 3. AAPM/IOMP Course „The Physics of Radiation Therapy” June 10-14, 1999, Cluj-Napoca, Editors Rodica Alecu, Stefan Both. 4. Seminaire Franco-Roumain de Curietherapie, Juin 1994 anime par A. Dutreix et D. Chassagne, professeurs a la Faculte de Medicine Kremlin-Bicêtre. 5. ICRP Publications (Annals of ..) pot fi intl.elsevierhealth.com/series/ICRP/ saula www.icrp.org. consultate sau procurate la

6. Perry Sprawls, Jr., Physical Principles of Medical Imaging unele capitole se găsesc on-line la www.sprawls.org/resources.
www.cncan.ro/assets/Surse-de-radiatii-ionizante/permise/Montare-reparare-ntretinereverificare---instalatii-medicale-MRIVX-M/Bibliografie-MRIVX-M.htm 1/4

nr. Partea I. Legea nr. 8. Normele de securitate radiologică . Normele privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear (NSR-08). 13. 1253 din 24 decembrie 2004. Partea I. 769 bis din 22 octombrie 2002. nr. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 111 bis din 4 iunie 1997. publicat în Monitorul Oficial al României.62/2004. aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 393 din 4 mai 2004. Normele fundamentale de securitate radiologică (NSR-01).ro/assets/Surse-de-radiatii-ionizante/permise/Montare-reparare-ntretinereverificare---instalatii-medicale-MRIVX-M/Bibliografie-MRIVX-M. nr. Partea I nr. republicată în Monitorul Oficial al României. Partea I nr. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică (NSR-07). modificate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001. publicat în Monitorul Oficial al României. Norme privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate în domeniul nuclear (NDR-02). 12. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 980 din 07 decembrie 2006. 324/2006. modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.htm 2/4 . 11. Normativul de acordare şi de utilizare a echipamentului individual de protecţie la radiaţii ionizante RP06/1997. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001. 56/2004. Partea I. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante (NSR-04). aprobat prin Ordinul ministrului apelor. reglementarea. 764 şi nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 219/1999. Recomandările din 1990 ale Comisiei Internaţionale de Protecţie Radiologică. 446 bis din 25 iunie 2002. 292/2004. 404 şi nr. modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 1996. 33 din 17 ianuarie 2007.cncan. autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. Partea I. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 446 şi nr.16. Partea I. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. nr. 552 din 27 iunie 2006. 980 din 07 decembrie 2006. Bucureşti. publicat în Monitorul Oficial al României. 1. Partea I. 7. 1806/321/2006. 202/2002. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. Societatea Română de Radioprotecţie. 323/2006. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă.2013 BIBLIOGRAFIE 7. 936 şi nr.09. 6. 404 bis din 29 august 2000. 318/1997. Norme fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive (NDR01). 9. publicat în Monitorul Oficial al www. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 285/79/2002. nr. 4. publicat în Monitorul Oficial al României. 764 şi nr. nr. 87 din 28 februarie 2000. Partea I. Normele de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională a lucrătorilor externi (NSR-02). 14/2000. Partea I. modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 769 şi nr. Partea I nr. 10. 936 bis din 20 decembrie 2002. 5. publicat în Monitorul Oficial al României. 366/2001. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. Partea I. 353/2001.Proceduri de autorizare (NSR-03). Normele de dozimetrie individuală. pădurilor şi protecţiei mediului nr. 180/2002.

nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 20. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 293/2004. 15.09. modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 17. 532 din 14 iunie 2004. 848 din 16 octombrie 2006. 1253 din 24 decembrie 2004. nr. Partea I. 139 din 15 februarie 2005. Partea I. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. nr. Partea I. 23. autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. nr. Partea I. Norme de securitate radiologică în practicile de diagnostic şi radiologie intervenţională (NSR-11). Partea I. Partea I. Partea I. model sau tip în conformitate cu prevederile art. nr. 24. Ordin nr. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. 873 din 09 decembrie 2003. aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 23. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. reglementarea. Norme pentru transportul materialelor radioactivei. Partea I nr. 1152 bis din 20 decembrie 2005. 22. 21. publicat în Monitorul Oficial al României. 299/64/2006 (Ministerul Sănătăţii Publice/CNCAN) privind stabilirea comisiilor de etică pentru avizarea expunerilor medicale în cercetarea medicală şi biomedicală publicat în Monitorul Oficial al României.htm 3/4 .cncan. nr. 294/2004.144/2004. Normele privind expertul în fizica medicală. publicat în Monitorul Oficial al României. 286/2004. 16. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 298 din 3 iunie 2006. Ordin nr. 18. 181/2006 (CNCAN) privind aprovizionarea cu produse pentru care nu s-a obţinut autorizaţia de produs. modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. publicat în Monitorul Oficial al României.2013 BIBLIOGRAFIE României. 906 din 7 noiembrie 2006. 393 din 4 mai 2004. 1253 din 24 decembrie 2004.94/2004. 19. publicat în Monitorul Oficial al României.sisteme de măsurare cu surse de radiaţii (NSR-13). aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. publicat în Monitorul Oficial al României. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. republicată.329/2006.155/2003. publicat în Monitorul Oficial al României.357/2005. Partea I nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 698 din 15 august 2006. 534 din 15 iunie 2004. 980 din 7 decembrie 2006. publicat în Monitorul Oficial al României. 291/2004. nr. Partea I nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 258/2006 (CNCAN) privind interzicerea utilizării instalaţiilor radiologice medicale de microradiofotografie publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Norme de securitate radiologică în practica de radioterapie (NSR-12). Instrucţiuni referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (EURATOM) nr. 874 din 24 septembrie 2004. nr. alin. modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.16. Partea I nr.ro/assets/Surse-de-radiatii-ionizante/permise/Montare-reparare-ntretinereverificare---instalatii-medicale-MRIVX-M/Bibliografie-MRIVX-M. 924 din 23 decembrie 2003. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Norme de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară (NSR-MN). Ordin nr.173/2003. 14. Partea I. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Norme de securitate radiologică . 1493/93 din 08 iunie 1993 privind expediţiile de substanţe radioactive între statele membre aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. www. (1) din Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă. Norme de radioprotecţie operaţională privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante (NSR-10). 1272/266/2006. 1253 din 24 decembrie 2004. Partea I.358/2004.

cncan.275/2005.htm 4/4 . APARATE CU SURSE INTENSE INSTALATE LA POST FIX 36. 27. publicat în Monitorul Oficial al României. 29. 353 din 19 aprilie 2006. 923 din 17 octombrie 2005. Partea I. nr. Partea I.12.221/2005. nr. publicat în M. 26. Reglementări specifice privind expunerile medicale la radiaţii ionizante pentru cercetare medicală şi/sau biomedicală aprobate prin ordinul comun nr. STAS 12290-85. 30. Ordin nr.356/2005. INSTALAŢII DE GAMAGRAFIERE. publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României.276/2005. publicat în Monitorul Oficial al României. 345 din 17 aprilie 2006. Condiţii tehnice generale 37. STAS 12897-90. 571 din 4 iulie 2005. 1098 din 6 decembrie 2005. SR ISO 2919:1999. 923 din 17 octombrie 2005.09.2013 BIBLIOGRAFIE 25. Partea I. nr.16. Norme privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalaţiile nucleare şi radiologice aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 1109 din 8 decembrie 2005. SURSE ÎNCHISE DE RADIAŢII NUCLEARE. nr. 33. publicat în Monitorul Oficial al României. Clasificare 35. Normă privind depozitarea la suprafaţă a deşeurilor radioactive aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. nr. Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. aprobat prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare. 31.400/2005. publicat în Monitorul Oficial al României. Prescripţii de calcul 34. www. publicat în Monitorul Oficial al României.O. 1542/2006 privind înregistrarea şi raportarea dozei pacienţilor.2006.ro/assets/Surse-de-radiatii-ionizante/permise/Montare-reparare-ntretinereverificare---instalatii-medicale-MRIVX-M/Bibliografie-MRIVX-M. 66/300/9112 ( al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Ministerului Sănătăţii Publice).156/2005. Norme privind clasificarea deşeurilor radioactive aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. Ordinul ministrului sănătăţii nr. ECRANAREA RADIAŢIILOR GAMA. partea I nr. 32. Normă privind monitorizarea radioactivităţii mediului în vecinătatea unei instalaţii nucleare sau radiologice aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 28. 38. 820 din 9 septembrie 2005. ediţia în vigoare. nr. Norme privind sursele orfane şi controlul surselor închise de mare activitate aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. Norme privind limitarea eliberărilor de efluienţi radioactivi în mediu aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 1042/28. STAS 9989/1-86. 372/2005 (CNCAN) privind interzicerea utilizării instalaţiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără intensificator de imagine publicat în Monitorul Oficial al României. nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful