16.09.

2013

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE MRIVX-SI-M 1. Fizica atomică, Max Born, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973 2. Fizica atomului, Tr. Creţu, St. Tudorache, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1985. 3. Dozimetria şi ecranarea radiaţiilor roentgen şi gamma, M. Oncescu, I. Panaitescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992. 4. Probleme rezolvate de dozimetrie şi radioprotecţie, editor Octavian G. Duliu, ed. II, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005. 1. Tehnică radiologică dentară, Sorin Login, Ed. Universul, Bucureşti, 2000. 2. Radiologie stomatologică, Buruian M., Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996. 3. Radiodiagnosticul în stomatologie, Popescu V., Rădulescu M., Ed. Medicală, Bucureşti, 1973. 1. Medicină nucleară. Diagnostic şi tratament. Tiberiu Pop (sub redacţia), Ed. Medicală, Bucureşti, 1983. 2. Curs de protecţie contra radiaţiilor ionizante şi dozimetrie destinat pregătirii personalului laboratorului de medicină nucleară din cadrul Spitalului clinic de urgenţă militar central „dr. Carol Davila„ din Bucureşti, elaborat de dr. fizician Paul Murgoci. 1. Tratat de tomografie computerizată, Buruian M. şi alţii, Ed. University Press, Tg. Mureş, 2006. 2. Radiologie imagistică medicală, S.A. Georgescu, C. Zaharia, Ed. Universitară ”Carol Davilla”, Bucureşti, 2001. 3. Elemente de radiologie şi imagistică fizică medicală, Grancea V., Bucureşti, 1993. 4. Manual de tehnică radiologică, sub red. Mihai Lungeanu, Ed. Medicală, Bucureşti, 1988. 5. Radiologie şi imagistică pediatrică, Stelian Petcu, Editura Medicală, 2006, Bucureşti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Multimedia and Audio-visual Radiation Protection Training in Interventional Radiology (MARTIR), Radiation Protection 119 se poate descărca liber de la adresa: http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/index_en.htm La aceiaş adresă se pot găsi publicaţii ale Division Radiation Protection din DG XI Environment, Nuclear Safety and Civil Protection din cadrul Comisiei Europene (European Commission) sau la www.europa.eu.int/comm/environment/radprot. 2. Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students; E.B. Podgorsak technical editor, sponsored by IAEA, Vienna, 2005 (poate fi obţinută gratis de pe siteul AIEA). Publicaţiile IAEA pot fi consultate la adresa http://www.iaea.org/books sau la www.iaea.org. 3. AAPM/IOMP Course „The Physics of Radiation Therapy” June 10-14, 1999, Cluj-Napoca, Editors Rodica Alecu, Stefan Both. 4. Seminaire Franco-Roumain de Curietherapie, Juin 1994 anime par A. Dutreix et D. Chassagne, professeurs a la Faculte de Medicine Kremlin-Bicêtre. 5. ICRP Publications (Annals of ..) pot fi intl.elsevierhealth.com/series/ICRP/ saula www.icrp.org. consultate sau procurate la

6. Perry Sprawls, Jr., Physical Principles of Medical Imaging unele capitole se găsesc on-line la www.sprawls.org/resources.
www.cncan.ro/assets/Surse-de-radiatii-ionizante/permise/Montare-reparare-ntretinereverificare---instalatii-medicale-MRIVX-M/Bibliografie-MRIVX-M.htm 1/4

552 din 27 iunie 2006. 180/2002. publicat în Monitorul Oficial al www. 111 bis din 4 iunie 1997. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante (NSR-04). 285/79/2002. 6. 1253 din 24 decembrie 2004. 980 din 07 decembrie 2006. pădurilor şi protecţiei mediului nr. Partea I. Normele fundamentale de securitate radiologică (NSR-01). 936 bis din 20 decembrie 2002. publicat în Monitorul Oficial al României. Normele de dozimetrie individuală. Partea I. Norme fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive (NDR01). aprobat prin Ordinul ministrului apelor. republicată în Monitorul Oficial al României. 11. Partea I. 764 bis din 30 noiembrie 2001. 7. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. publicat în Monitorul Oficial al României. modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 323/2006. nr. 10. 936 şi nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 1996. nr. 8. Partea I nr. nr. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 33 din 17 ianuarie 2007. nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001. Bucureşti. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 1806/321/2006.htm 2/4 .09. 769 şi nr. 9. autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. Normele privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear (NSR-08). modificate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.2013 BIBLIOGRAFIE 7. Partea I nr. nr. Norme privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate în domeniul nuclear (NDR-02). modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 56/2004.16. Partea I. Normele de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională a lucrătorilor externi (NSR-02). 393 din 4 mai 2004. Partea I. Partea I nr. nr. 446 bis din 25 iunie 2002. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 292/2004. 318/1997. 404 bis din 29 august 2000. 12. 5.62/2004. 219/1999. Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică (NSR-07). 366/2001. Partea I. 324/2006. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.ro/assets/Surse-de-radiatii-ionizante/permise/Montare-reparare-ntretinereverificare---instalatii-medicale-MRIVX-M/Bibliografie-MRIVX-M. 14/2000. 87 din 28 februarie 2000. Normativul de acordare şi de utilizare a echipamentului individual de protecţie la radiaţii ionizante RP06/1997. publicat în Monitorul Oficial al României. 764 şi nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 353/2001. Partea I. Legea nr. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 404 şi nr. publicat în Monitorul Oficial al României. modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. nr. 13. 446 şi nr. 202/2002. Recomandările din 1990 ale Comisiei Internaţionale de Protecţie Radiologică. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. Partea I nr. Normele de securitate radiologică .cncan. publicat în Monitorul Oficial al României. aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. nr. 769 bis din 22 octombrie 2002. Societatea Română de Radioprotecţie.Proceduri de autorizare (NSR-03). 980 din 07 decembrie 2006. 4. nr. reglementarea. 764 şi nr. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. 1.

Partea I. republicată.358/2004. 19. Norme de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară (NSR-MN). 532 din 14 iunie 2004. aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 906 din 7 noiembrie 2006. Partea I. Partea I. 258/2006 (CNCAN) privind interzicerea utilizării instalaţiilor radiologice medicale de microradiofotografie publicat în Monitorul Oficial al României. 22. 286/2004. publicat în Monitorul Oficial al României. 139 din 15 februarie 2005. Norme de radioprotecţie operaţională privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante (NSR-10).2013 BIBLIOGRAFIE României. Partea I. Partea I nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. nr. reglementarea. publicat în Monitorul Oficial al României. Norme de securitate radiologică în practica de radioterapie (NSR-12). 534 din 15 iunie 2004. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 15. modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. nr. 873 din 09 decembrie 2003. nr. 23. publicat în Monitorul Oficial al României.357/2005. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. (1) din Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. model sau tip în conformitate cu prevederile art. 21. 24.cncan. Norme de securitate radiologică . 980 din 7 decembrie 2006. 1253 din 24 decembrie 2004. Partea I. 298 din 3 iunie 2006. 291/2004. nr. Ordin nr. 294/2004.94/2004. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 16.155/2003.173/2003. Partea I. Partea I.329/2006. 698 din 15 august 2006. 1253 din 24 decembrie 2004. modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 1493/93 din 08 iunie 1993 privind expediţiile de substanţe radioactive între statele membre aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. Partea I nr. Partea I nr. 1253 din 24 decembrie 2004. 18. nr. 17. publicat în Monitorul Oficial al României. Norme de securitate radiologică în practicile de diagnostic şi radiologie intervenţională (NSR-11). modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 1152 bis din 20 decembrie 2005. Partea I nr. 874 din 24 septembrie 2004. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. 848 din 16 octombrie 2006. publicat în Monitorul Oficial al României. Normele privind expertul în fizica medicală. 1272/266/2006. autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. Instrucţiuni referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (EURATOM) nr. alin. nr. 20.16. 299/64/2006 (Ministerul Sănătăţii Publice/CNCAN) privind stabilirea comisiilor de etică pentru avizarea expunerilor medicale în cercetarea medicală şi biomedicală publicat în Monitorul Oficial al României. 293/2004. 181/2006 (CNCAN) privind aprovizionarea cu produse pentru care nu s-a obţinut autorizaţia de produs. nr.sisteme de măsurare cu surse de radiaţii (NSR-13). publicat în Monitorul Oficial al României. 14. www.htm 3/4 .09. 393 din 4 mai 2004. 924 din 23 decembrie 2003. 23. Ordin nr. Partea I. nr. Norme pentru transportul materialelor radioactivei. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.144/2004.ro/assets/Surse-de-radiatii-ionizante/permise/Montare-reparare-ntretinereverificare---instalatii-medicale-MRIVX-M/Bibliografie-MRIVX-M. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. Ordin nr. publicat în Monitorul Oficial al României. aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.

Reglementări specifice privind expunerile medicale la radiaţii ionizante pentru cercetare medicală şi/sau biomedicală aprobate prin ordinul comun nr. Norme privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalaţiile nucleare şi radiologice aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 26.12.276/2005. nr. Partea I. SR ISO 2919:1999. 31. Prescripţii de calcul 34. nr. Ordin nr.09. publicat în M. STAS 12290-85. nr. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. 1109 din 8 decembrie 2005. Normă privind monitorizarea radioactivităţii mediului în vecinătatea unei instalaţii nucleare sau radiologice aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 29.2006. nr. Clasificare 35. Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. publicat în Monitorul Oficial al României. Norme privind clasificarea deşeurilor radioactive aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.ro/assets/Surse-de-radiatii-ionizante/permise/Montare-reparare-ntretinereverificare---instalatii-medicale-MRIVX-M/Bibliografie-MRIVX-M. 923 din 17 octombrie 2005. aprobat prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.356/2005. Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Ministerului Sănătăţii Publice). Normă privind depozitarea la suprafaţă a deşeurilor radioactive aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. Partea I. Norme privind limitarea eliberărilor de efluienţi radioactivi în mediu aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 38. INSTALAŢII DE GAMAGRAFIERE.275/2005.cncan.16. Partea I. nr. 345 din 17 aprilie 2006. publicat în Monitorul Oficial al României. Ordinul ministrului sănătăţii nr. nr. 32. APARATE CU SURSE INTENSE INSTALATE LA POST FIX 36.2013 BIBLIOGRAFIE 25. STAS 12897-90.O. publicat în Monitorul Oficial al României. 923 din 17 octombrie 2005. publicat în Monitorul Oficial al României.156/2005. 571 din 4 iulie 2005. publicat în Monitorul Oficial al României.400/2005. 1098 din 6 decembrie 2005. partea I nr. SURSE ÎNCHISE DE RADIAŢII NUCLEARE.htm 4/4 . 1542/2006 privind înregistrarea şi raportarea dozei pacienţilor.221/2005. nr. 353 din 19 aprilie 2006. ediţia în vigoare. 66/300/9112 ( al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare. Condiţii tehnice generale 37. 372/2005 (CNCAN) privind interzicerea utilizării instalaţiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără intensificator de imagine publicat în Monitorul Oficial al României. publicat în Monitorul Oficial al României. STAS 9989/1-86. 1042/28. Norme privind sursele orfane şi controlul surselor închise de mare activitate aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. ECRANAREA RADIAŢIILOR GAMA. 820 din 9 septembrie 2005. 28. publicat în Monitorul Oficial al României. 33. 30. www. 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful