Sunteți pe pagina 1din 4

ECONOMETRIE Problema 1 1.

In vederea verificarii greutatii produselor dintr-un lot de piese se extrage simplu, aleator, si nerepetat un esantion format din 25 piese. La nivelul esantionului observat se obtine o greutate medie de I 2 S1 = JK x i.. x =1 = 340 igrame si o abatrere standard s = 10 grame Sa se verifice ipoteza potrivit careia greutatea medie a unei piese din intregul lot corespunde cu grutatea medie prevazuta in normele STAS 0 = 330 grame, riscul asumat fiind de 5% => = 0.05

datele problemei
I n = 25 piese S1 = = 340 JK gr. x i.. x i =1

s = 10gr 0 = 330 gr = 0.05 Rezolvare I. Stabilirea ipotezei statistice ipoteza nula nu exista diferente semnificative H0: = 0 ipoteza alternativa - exista diferente semnificative H1: 0 II. Test statistic deoarece n = 25 < 30 folosim TESTUL t t calc = III.
x 0 s n

340 330 10 25

=5

Regula de decizie Daca | t calc| >| t tabelar | => se respinge H0 si se accepta H1 Daca | t calc| |t tabelar | => se accepta H0 si se respinge H1

t tab ;(n-1) = t tab 0.05; 25-1 = t tab 0.05; 24 = 2.064 ( luam aceasta valoare din tabelul repartitia studentsau valorile variabilei t) Valorile variabilei t (repartitia Student)
grade de libertate 0,5 24 0,685 prag de semnificatie pt. test bilateral 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,002 ......................................................................................... 0,001 3,745 0,0001 4,654

1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 ......................................................................................... http://www.contabilizat.ro/file/cursuri_de_perfectionare/management_si_marketing/statistica/anexe.pdf Anexa 3 pagina 4

5 > 2.064 => t calc > t tab => prin regula de decizie se respinge H0 si se accepta H1 => exista diferente semnificative intre greutatea oricarei piese si greutatea prevazuta in STAS cu riscul de = 0.05 sau 5% Problema 2 n = 100 Ipiese S1 = JK x i.. x 1 = 325i = gr s = 10 gr 0 = 330 gr = 0.10

Rezolvare I. Stabilirea ipotezei statistice a. ipoteza nula nu exista diferente semnificative H0: = 0 b. ipoteza alternativa exista diferente semnificative H1: 0 Zcalc =
x 0 s n
325 330

10

100

= -5

II. Testul statistic deoarece n = 100 > 30 folosim TESTUL Z- Gauss Laplace III. Regula de decizie | Z calc| > |Z tab | => respingem H0 acceptam H1 | Z calc| |Z tab | => acceptam H0 respingem H1 Ztab = Ztab 0.10 = 1.64 ( il luam din tabelul cu valorile funciei Gauss-Laplace) Tabel Gauss-Laplace
z (z) ............................ ................ 1,64 0,899 ............................ ................... http://www.contabilizat.ro/file/cursuri_de_perfectionare/management_si_marketing/statistica/anexe.pdf Anexa 2 pagina 3

(z) = probabilitatea =>daca riscul este de 10% inseamna ca probabilitatea este de 90% => risc 0.10 si probabilitate 0.90 deci cea mai apropiata valoare a lui (z) de 0.90 este 0,899 => Ztabelar = 1.64 |-5| > 1.64 =>Zcalculat > Ztabelar => se respinge H0 se accepta H1 => exista diferente semnificative intre greutatea oricarei piese si greutatea prevazuta in STAS-ul respectiv.

Problema 3 Se aleg simplu, aleator si nerepetat 2 esantioane unul format din 5 persoane de sex masculin si al doilea format din 7 persoane de sex feminin. Se inregistreaza varsta acestora si se obtin urmatoarele rezultate varsta medie a barbatilor este de 25 ani iar varsta medie a femeilor este de 26 de ani, s2M = 9; s2F = 4 Sa se testeze ipoteza potrivit careia intre varsta medie a pers. de sex feminin si masculuin nu exista diferente la nivelul colectivitatilor din care au fost extrase esantioanele. Se garanteaza rezultatul cu probabilitatea de 95% => riscul este de 5%=> =0.05. Datele problemei nM = 5persoane I nF = 7 persoane S1 = JK x i.. x i= I1 M = 25 ani S1 = JK x i.. x i =1 F = 26 ani s2M = 9 s2F = 4

( (

) )

Rezolvare I. Ipoteza statistica *H0: F = M *H1: F M II. Testul statistic

n=25, 26 < 30 => folosim Testul t

tcalc =

(x

xM

2 2 sF / nF + s M / nM

( 26 25)
4/7 + 9/5

= 0.65

III. Regula de decizie Daca | t calc| >| t tabelar | => se respinge H0 si se accepta H1 Daca | t calc| |t tabelar | => se accepta H0 si se respinge H1 t tab ; (nM+nF-2) => t tab 0.05; (5+7-2) => t tab 0.05; 10 = 2.228 (luat din tabelul Student )
grade de libertate 0,5 10 0,7 prag de semnificatie pt. test bilateral 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 ......................................................................................... 2,228 1,372 1,812 2,764 3,169 .........................................................................................

0,002 4,144

0,001 4,587

0,0001 6,211

| 0.65| > 2.228 => | t calc| >| t tabelar |=> se accepta H0 si se respinge H1 deci NU exista diferente semnificative intre varsta medie a barbatilor si cea a femeilor la nivelul

colectivitatilor din care au fost extrase cele 2 esantioane cu probabilitatea de 95% sau riscul de 5%.