Sunteți pe pagina 1din 1

A fost crescut in Alsacia pentru a apira 9i conduce turmele de oi, insi este folosit de armatS, polilie, drept ghid,

dar 9i pentru apirare 9i companie. Se evidenliazd prin loialitate, inteligenp qi cural.

Este un caine capabil si alerge 100 de kilometri zilnic la -2O de grade.

Setterul lrlan dez


Este prietenos gi at6t de activ inc6t are nevoie de multi miscare, ca orice ciine de v6nitoare. Daci fost educat corespunzito6 este ascultitor, bun paznic gi foarte potrivit pentru a se juca cu copiii

din casi, chiar daci nu ii plac persoanele strdine.

ln secolul XVlll a fost foarte popular printre aristocrati.

10