Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul/a.CNP.cu domiciliul in sat..comjudetul posesor al CI/BI seria.nreliberat de rog prin prezenta sa binevoiti a aproba acordarea indemnizatiei conf.art.42 din legea 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare pentru bolnava ....................................... CNP..incadrata in gradul de handicap grav conform certificatului medical nr............din....................emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Data

semnatura