P. 1
suine_2

suine_2

|Views: 151|Likes:
Published by Dorian Radu
PRACTICUM
ÎN
CREŞTEREA SUINELOR
DOMESTICe
PRACTICUM
ÎN
CREŞTEREA SUINELOR
DOMESTICe

More info:

Published by: Dorian Radu on Sep 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2015

pdf

text

original

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ,CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA DEPARTAMENTUL PENTRU EDUCAŢIE

CONTINUĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ Str. Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-Napoca, România tel.+ 40-264-596.384; fax + 40-264-593.792

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII SPECIALIZAREA: ZOOTEHNIE ANUL IV

PRACTICUM
ÎN

CREŞTEREA SUINELOR DOMESTICE
PROF. DR. ILIE CORNOIU

SEMESTRUL I

CLUJ-NAPOCA 2005

INTRODUCERE

Răspândite pe mai toate meridianele planetei, suinele se impun prin acurateţea fondului genetic şi reprezintă, atât în rasă curată, cât şi sub formă de hibrizi, o sursă sigură, capabilă să ofere producţii ridicate de carne şi grăsime – motiv pentru care, creşterea lor a constituit şi trebuie să constituie o preocupare de actualitate menită să armonizeze pe cât posibil diferenţele care apar în mod firesc, între crescători, valorificatori şi consumatori. Structurată pe parcursul a şase capitole, lucrarea de faţă se adresează cu prioritate studenţilor, viitori specialişti în domeniul Zootehniei şi abordează într-o sinteză obiectivă tematica aplicativă utilizată în creşterea suinelor – aspect hotărâtor în stabilirea valorii zootehnice a indivizilor în vederea promovării la reproducţie; verificării calităţii producţiilor specifice în vederea valorificării la standardele economiei de piaţă europene şi mondiale; menţinerii stării de sănătate a materialului biologic suin. Aşadar, primul capitol este destinat studiului exteriorului speciei – aspect esenţial în cunoaşterea şi în evaluarea însuşirilor morfo-fiziologice ale diferitelor categorii de suine. Cel de-al doilea capitol abordează unele aspecte legate de evidenţele zootehnice şi rolul acestora în sectoarele de creştere şi exploatare a suinelor – instrumente indispensabile aplicării tehnicilor de apreciere şi valorificare a materialului biologic destinat producţiei şi reproducţiei. Capitolul trei prezintă în sinteză gama de utilaje, instalaţii şi echipamente mecanice utilizate în sectoarele de creştere a suinelor cu scopul îmbunătăţirii productivităţii şi eficientizării muncii. În capitolul patru sunt redate cerinţele minime europene legate de protecţia şi performanţele suinelor - cerinţe valabile pentru orice tip de fermă, indiferent de mărimea ei. Capitolul cinci prezintă o suită de tehnici utilizate în aprecierea şi valorificarea suinelor, atât pe animalul viu, cât şi sacrificat – aspecte esenţiale în ceea ce priveşte îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a producţiilor specifice, destinate comercializării. Ultimul capitol al lucrării sintetizează câteva aspecte legate de patologia speciei şi de unele acţiuni zoo-veterinare specifice – elemente esenţiale în practica creşterii şi exploatării ştiinţifice a suinelor. Totodată, lucrarea se adresează şi celor care sunt dispuşi să înţeleagă, că frământata evoluţie a speciei suine se înscrie astăzi în contextul unor realităţi menite să răspundă pe mai departe nevoilor alimentare şi nu numai, ale omenirii în mileniul trei. Iată de ce, sentimental gândind, am considerat necesar ca o parte din grijile noastre pământeşti să le dăruim şi acestor fiinţe timide şi “scormonitoare”, care cândva s-au prefăcut în FeţiFrumoşi şi ne-au mângâiat fără să vrem dulcele vis al copilăriei. Autorul

2

CUPRINS

Introducere………………………………………………………….……. 3 Capitolul 1. STUDIUL EXTERIORULUI LA SUINE.……...………6 1.1. Tehnici de abordare şi contenţie…………….....…..…… 6 1.2. Tehnici de apreciere a exteriorului………………...….... 9 1.2.1. Tehnica examenului analitic…...…..………..…….9 1.2.1.1. Capul şi regiunile componente……….. 10 1.2.1.2. Trunchiul şi regiunile componente……..15 1.2.1.3. Membrele şi regiunile componente……..22 1.2.1.4. Atitudini şi aplomburi….…………….…26 1.2.2. Tehnica examenului sintetic……………..…….…27 1.2.2.1. Somatoscopia……………………………28 1.2.2.2. Somatometria…………………………....31 1.2.2.3. Somatografia………………………….....40 1.2.3. Stabilirea tipurilor morfo-productive……..……...41 1.3. Culorile şi părul……….…………………………..…….44 1.3.1. Culorile simple………………………...…..…..…45 1.3.2. Culorile compuse…………………………..…….46 1.3.3. Particularităţi de culoare…………………..……..47 1.3.4. Părul………………………………………..…….47 1.4. Recunoaşterea unor rase de suine……………... ………49 1.5. Determinarea vârstei la suine…………….. …….....…...53 1.6. Individualizarea suinelor……………….……….……...57 Capitolul 2. EVIDENŢELE ZOOTEHNICE ŞI APRECIEREA SUINELOR PENTRU PRĂSILĂ………………………....64 2.1. Evidenţe zootehnice utilizate în creşterea suinelor….…..64 2.2. Aprecierea suinelor pentru prăsilă………………….…...68 2.3. Tehnica selecţiei şi testării suinelor pentru prăsilă pe bază de indici sintetici………… ……………74 2.4. Întocmirea unui plan de montă şi fătări……..…….….....77 2.5. Calculul şi evidenţa unor parametrii de reproducţie specifici suinelor…………………………....79 Capitolul 3. UTILAJE, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE FOLOSITE ÎN CREŞTEREA SUINELOR…...………….81 3.1. Utilaje, instalaţii şi echipamente necesare preparării şi administrării hranei la suine……..………...81 3.2. Utilaje şi echipamente necesare asigurării microclimatului optim în adăposturile de suine....……...96 Capitolul 4. CERINŢE MINIME EUROPENE PENTRU PROTECŢIA ŞI PERFORMANŢELE SUINELOR…..103 4.1. Cerinţe minime pentru protecţia suinelor………...……103 4.2. Cerinţe minime performanţelor la suine………...……..106

3

169 Bibliografie selectivă……………………………………………………170 4 .5.148 6..….……………140 6. APRECIEREA ŞI VALORIFICAREA PRODUCŢIILOR LA SUINE……………………………108 5. Aprecierea însuşirilor de producţie pe animalul sacrificat……………………………..159 6..…………….1. Boli specifice suinelor……………………………….2.………..2. Valorificarea suinelor………………….Capitolul 5. Boli bacteriene……….132 6.1. Boli infecto-contagioase…….……………..….3. Aprecierea însuşirilor de producţie pe animalul viu………………………….…………..160 Încheiere………………………………………………………….132 6.6. Boli micotice………………….…….….1..1...1.4.……114 5..1. Boli parazitare………………..……………………….. Tehnopatii…………………..…...……………150 6.3. BOLI ŞI ACŢUNI ZOO-VETERINARE ÎNTÂLNITE ÎN CREŞTEREA SUINELOR………….129 Capitolul 6.…..……………108 5.……………. Acţiuni zoo-veterinare întâlnite în creşterea suinelor…………. Boli de nutriţie…….2.…..……………154 6..1..1.1.132 6..

). Intrarea în adăposturi. în boxe sau padocuri trebuie făcută în cea mai mare linişte. la 10-25 cm înălţime. 5 . de determinare a vârstei şi de individualizare a animalelor reprezintă aspecte practice de bază care permit stabilirea şi cunoaşterea valorii cât mai reale a materialului biologic suin sub aspect productiv şi îndeosebi. starea fiziologică. de apreciere a tipurilor morfo-productive şi culorilor. populări şi depopulări. în compartimente. de întreţinere şi a gradului de omogenitate a unuia sau mai multor indivizi dintr-o populaţie de suine. studiul însuşirilor de exterior necesită conştinciozitate şi corectitudine deosebită din partea crescătorilor. Contenţia se face cu scopul desfăşurării în bune condiţii a unor acţiuni zootehnice (individualizare. masa corporală. aplicând animalelor un tratament blând. Dat fiind faptul că suinele se întreţin liber. fie din pânză sau hârtie. prin abordare se înţelege modul în care se face apropierea de animal. fie din material lemnos. transport. cântăriri. castrări. 1. în funcţie de categoria de vârstă. trunchiul şi membrele vor prezenta o poziţie cât mai apropiată de cea normală. în special. de efectuare a examenului de exterior. În acest fel.Capitolul 1 STUDIUL EXTERIORULUI LA SUINE La suine. iar temperamental sunt animale fricoase. apropierea de animale trebuie făcută prin administrarea de furaje într-un jgheab sau vas aşezat pe un soclu. TEHNICI DE ABORDARE ŞI CONTENŢIE În termeni zootehnici.) sau sanitar-veterinare (vaccinări. Izolarea indivizilor în vederea acţiunilor de lotizare se recomandă a fi efectuată cu ajutorul unor paravane uşoare. de recunoaştere a raselor. etc.1. iar capul. fiecare animal va staţiona. acţiunea de imobilizare parţială sau totală a acestuia. confecţionate. reproductiv. apropierea de ele impune calm şi discreţie. în general şi a inginerului zootehnist. Cunoaşterea şi aplicarea corectă a tehnicilor de: abordare şi contenţie. etc. iar prin contenţie. În vederea unei examinării mai amănunţite. Abordarea are drept scop apropierea de animale în vederea aprecierii stării generale de sănătate. etc. intervenţii chirurgicale.

În vederea castrării. Laţul pentru contenţie.Practic. La suinele adulte (vieri. operaţiunile de imobilizare trebuie făcute după recomandările medicului veterinar. În situaţiile în care dorim să-i cântărim este recomandabil ca purceii să fie contenţionaţi cu atenţie. imobilizarea suinelor diferă în funcţie de vârstă. Cleştele pentru contenţie. 2). de dezvoltarea corporală şi de natura lucrărilor care trebuie efectuate la un moment dat. Pentru castrarea scroafelor (ovarectomie). Pop. contenţia suinelor adulte se mai poate realiza cu ajutorul frânghiilor (fig. cleştele pentru contenţie şi iavaşaua – toate putându-se aplica pe maxilarul superior. iar cu mâinile ţinând membrele posterioare în forma literei “V” (pentru a pune în evidenţă regiunea operatorie). utilizându-se inventar adecvat scopului propus. 2 Instrumentar necesar contenţiei suinelor adulte (după N. 6 . suine la îngrăşat) imobilizarea indivizilor trebuie făcută de către personal instruit.1). 2. În funcţie de acţiunile zoo-veterinare care se impun a fi aplicate. 1 Contenţia purceilor sugari (după N. Astfel. 3. contenţia se poate face prin poziţionarea purcelului mascul cu regiunea toracică între genunchii îngrijitorului. 1985) 1. Farkas şi T. Pop. Farkas şi T. scroafe. înapoia caninilor (fig. 1 2 3 Fig. fie ţinuţi de torace (fig. 1985) 1. La purceii sugari (animale uşoare şi cu forţă fizică redusă) contenţia se face manual. Ţinut de membrele posterioare. etc. 2. fie prin prindere de unul sau de ambele picioare posterioare. obişnuindu-se fixarea animalelor în decubit lateral pe o scară. Iavaşaua. pentru contenţionarea animalului în picioare se pot folosi: laţul pentru contenţie. 1 2 Fig. Ţinut de torace. prin legarea membrelor şi trecerea unei frânghii pe sub torace. iar apoi introduşi într-o cuşcă fixată direct pe cântar.3).

baza anatomică (suportul regiunii corporale reprezentată de schelet. pentru a stabili ştiinţific frumuseţea. muşchi. 1997) 1. Cu chiostecuri. cu scopul de a le putea aprecia din punct de vedere al formei. Aşadar. în practică se uziteză tehnica examenului analitic şi sintetic al exteriorului. dimensiunea regiunii corporale (se stabileşte prin măsurători folosind instrumentarul 7 . 2. care în mod imprevizibil pot ataca şi produce muşcături grave. organizaţi pe microcolective de lucru (câte 3-4 studenţi). delimitarea regiunilor corporale (operaţiunea de împărţire a corpului animal în regiuni. prin semnalele sonore disperate atrage atenţia altor indivizi din jur. defectele.2. La scroafele în gestaţie avansată sau în lactaţie contenţia trebuie făcută cu multă prudenţă. folosindu-se următoarele elemente: regiunea corporală (porţiunea determinată a corpului animal.2. aptitudinile productive şi reproductive ale acestor animale cu interes de fermă. articulaţii. în biobaza disciplinei studenţii vor efectua observaţii şi aplicaţii practice de abordare şi contenţie pe materialul biologic suin de diferite categorii. 3 Contenţia suinelor adulte (după F.puncte cunoscute sub denumirea “de reper”). TEHNICI DE APRECIERE A EXTERIORULUI La suine studiul exteriorului reprezintă o lucrare laborioasă care are drept scop aprecierea valorii zootehnice a indivizilor. recomandându-se un stand mobil sau o boxă fixă de dimensiuni reduse. tendoane. Spădaru. Tehnica examenului analitic Examenul analitic presupune aprecierea vizuală şi evaluarea atentă a fiecărei regiuni corporale în parte. Dată fiind primejdia în care se simte animalul contenţionat. 1. Chiar dacă abordarea a fost făcută în mod corespunzător. datorită instinctului matern deosebit devin agitate şi chiar foarte agresive. etc).1 2 Fig. Cu frânghii. ţesut conjunctiv. Temă: După prezentarea şi însuşirea teoretică a tematicii. direcţiei şi dimensiunii lor). O deosebită grijă se va avea în cazul contenţionării purceilor de lângă scroafele mame care. separată de alte asemenea porţiuni prin linii de delimitare trasate între anumite puncte de pe corp . înainte de contenţie este recomandabil să ne asigurăm că în jurul nostru nu există alţi porci în stare de libertate. 1.1.

lungime. în funcţie de rasă. 4). Capul şi regiunile componente La suine. Ochiul.adecvat). cu profil drept. Grasetul. La rasele de suine primitive acesta este mai mare şi prezintă o conicitate mult mai pronunţată decât la rasele ameliorate sau perfecţionate. Parotida. 1985) a. Fig. 31.. Coapsa. c. 6. Fig. dimensiunilor. bazei anatomice.26. Cotul. 10. 5. 34. Gâtul. 25. 37. Nasul. lărgime şi profil. urechi mici. În vederea efectuării examenului analitic al exteriorului. trunchi şi membre). iar cea mică spre rât. fie în trei părţi principale (trenul anterior.1.. 7. Gamba. 22. vârstă.19. Râtul. Spata. În acest fel. 27. Farkas şi T. 8 . Genunchiul. Iia. Totodată. 1. Spinarea. 3. ataşarea (îmbinarea regiunilor corporale la locul de delimitare sau de demarcare a lor). dar diferă ca mărime. Fălcile. 1985) 1. 9. Totuşi. Pop. 32. Antebraţul. Trenul mijlociu. forma regiunii (se apreciază în funcţie de aspectul ei normal la diferite rase). Flancul. 11. Fesa. mobile şi purtate erect (fig. 40. capul este turtit lateral. pentru efectuarea corectă şi completă a examenului analitic este recomandabil a se utiliza cel de-al doilea criteriu de împărţire (fig. Şoldul. obraji uscăţivi. 2. Chişiţa. Fruntea. Trenul anterior. 33. Greabănul.6. Braţul. capul prezintă formă tronconică cu baza mare spre gât. sex şi stare de întreţinere. corpul animalelor poate fi împărţit. 24. Şalele. 36. Urechea. formei. 39. Abdomenul cu mamelele. Sternul.4 Împărţirea corpului la suine (după N. cu râtul alungit şi puternic. Faţa. lung şi îngust. frumuseţii şi defectelor. Coastele. Coada.1. 13. 18. Ceafa. Bărbia. Tâmpla. 5 Regiunile corporale la suine (după N. Umărul. 15. 12. Farkas şi T. Trenul posterior. Fluierul. b. fie în raport de funcţiile pe care le au de îndeplinit diferite grupe de regiuni (cap şi gât. 38. la asemenea rase. 5).2. 8. 35. 28. mijlociu şi posterior) (fig. Gâtlejul. pe fiecare grupă vor fi studiate regiunile componente sub aspectul situării.1). 20. 14. Gura. Glezna. 17. 4. Coroana. 29. 21. 23.Pop. Unghiile. 30. 16. direcţia regiunii (direcţia standard în funcţie de care se face aprecierea). Crupa.

până la regiunea râtului. Acest lucru s-a datorat în principal selecţiei unilaterale care a făcut ca unghiul fronto-nazal să atingă valori de aproape 900 (fig. Prin formă şi dimensiuni. nasului (botului). rasa Stocli). Berkshire. bărbiei. gurii. 2. Stocli. 9 . gâtlejului. La suine. aceasta este de dorit să fie largă. parotidei (regiune pară). Prin formele capului se poate deduce chiar provenienţa unor rase de suine.1) este situată între creştet şi linia imaginară care uneşte unghiurile interne ale ochilor având ca bază anatomică osul frontal. acesta este lung şi drept. nasul reprezintă o caracteristică de rasă.3).forme care determină o respiraţie greoaie iar retenţiile alimentare şi numeroasele impurităţi predispun animalele la rinite trofice. Lateral. Regiunea râtului sau discul râtului (fig. Hampshire. dreaptă şi fără pliuri (excepţie fac rasele Cornwall şi Wessex care prezintă mască). capul este mic comparativ cu întregul corp. Comparativ cu rasele specializate. jgheabului creştetului.La indivizii aparţinători raselor şi hibrizilor perfecţionaţi pentru producţia de carne. Astfel. 6 Diverse profile ale capului la suine (după N. Drept. ganaşelor (fălcilor) – toate regiuni pare.7. la rasele de suine primitive râtul este mai dezvoltat şi mai puternic datorită procurării hranei în mod natural. Regiunea nasului sau a botului (Regio nasalis) (fig. Tabelul 1 Feţele şi regiunile capului Faţa Supero-anterioară Laterală Infero-posterioară Extremitatea posterioară Regiunea frunţii. iar la rasele Duroc. ChesterWhite. 1985) 1. regiunea este mărginită de ochi şi feţe şi are ca bază anatomică oasele nazale.7. Ea formează partea terminală a capului. Mangaliţa. Farkas şi T. 3. tâmplelor. Regiunea frunţii (Regio frontalis) (fig. iar în grosime prezintă două nări. feţei (obrajilor). rasa Berkshire). Pop. formând o linie dreaptă cu profilul frunţii. cel îngust şi alungit este caracteristic raselor provenite din mistreţul european (ex. linia fronto-nazală formează un anumit unghi care dă naştere la nasul concav sau cârn (“bot cârn” sau “bot mops”) .7. Regiunile componente ale capului (unele pereche) sunt situate pe patru feţe (tabelul 1). ochilor. la rasele Landrace. Cârn. Concav. Marele alb.6. iar cel larg şi scurt raselor care îşi au originea în mistreţul asiatic (ex. deoarece fruntea îngustă caracterizează rasele primitive. râtului urechilor.3) este extinsă perpendicular pe axul longitudinal al nasului. 1 2 3 Fig. Astfel.2) este situată în continuarea frunţii.

Regiunea este mai dezvoltată la rasele pentru grăsime.7) este situată de o parte şi de alta a capului fiind mărginită de regiunea nasului. forma şi portul urechilor la suine (după N. Gura. 8. Mijlocii-orizontale (Yorkshire. având ca bază anatomică oasele temporale. 10. având ca bază anatomică ramurile maxilarului inferior. distanţaţi şi egali între ei. 1 2 3 4 Fig. 3. Regiunea tâmplelor (Regio articulationis temporo-mandibularis) (fig. cu privire blândă. Mărimea. 5. iar cei tulburi. Wessex. 1985) 1. de aceiaşi culoare (de regulă. Marele alb. Mari-aplecate (Mangaliţa. cu privirea pierdută. Ceafa. 13.4) este situată pe părţile laterale ale capului. În funcţie de dimensiunea capului şi de condiţia de întreţinere. forma şi portul urechilor (fig. 3. 11. Fig. mixte şi la vieri.5) se întinde de o parte şi de alta a capului. în direcţia infero-posterioară. 12.Pentru a preveni râmatul. bine deschişi. Râtul. irisul este închis la culoare. Fălcile. Ochii. a frunţii şi ochilor.7. strălucitori şi limpezi. de osul lacrimal şi osul zigomatic. Gâtul. insuficient de deschişi denotă semne de îmbolnăvire sau îmbătrânire. precum şi starea de sănătate. Farkas şi T. Faţa. Berkshire. dar la exemplare din rasele albe poate fi albastru sau roşu). Mijlocii-aplecate (Duroc. Gâtlejul. Parotidele. Regiunea urechilor (Regio auricularis) (fig. 6. Landrace. La suine. Chester-White). diferă de la o rasă la alta şi oferă informaţii legate de apartenenţa la o anumită descendenţă dintr-un anumit strămoş. scurtă şi largă. Regiunea feţei (fig. în cavitatea orbitară formată de apofiza orbitară a osului frontal. 4. 7. Cornwall). Regiunea fălcilor sau a ganaşelor (Regio mandibularis) (fig. 10 . Fruntea. 2. ochii trebuie să fie de mărime potrivită.7. Pop. fălcilor. Pietrain). Hampshire). faţa poate fi alungită şi îngustă. gurii şi râtului. Bazna. în gospodăriile populaţiei (în cazul creşterii tradiţionale) se practică introducerea în partea superioară a râtului a unul sau două inele metalice (“belciuge”). 4.7. 2. uscăţivă la exemplarele slabe sau bombată şi cutată adânc la cele îngrăşate. deasupra tâmplelor.8). Mici-verticale (Stocli. 14.7. Tâmplele. 8 Mărimea. Regiunea ochilor (Regio orbitalis) (fig.7 Capul şi regiunile componente 1. între regiunile urechilor.8) este situată în continuarea feţei. Nasul. Ochii bulbucaţi sau prea mici şi inegali sunt consideraţi defectuoşi. 9.6) este situată deasupra regiunii feţei.7. ochilor. Urechile. Bărbia.

Regiunea cefei (Regio nuchalis) (fig.Gingiile (Regio gingiva) au rolul de a fixa dinţii necesari masticaţiei hranei. cu dungi transversale. regiunea este îmbrăcată cu un evident strat de ţesut adipos. iar la unele rase se pot întâlni defecte ca: brevignatismul (scurtarea) şi prognatismul (alungirea) . fie a celui inferior . dinţii. La suinele bine îngrăşate.7. iar la cele aflate în stare bună de întreţinere. Regiunea gâtului (fig. Ea are ca bază anatomică apofiza linguală a osului hioid. . limba şi palatinul.12) este aşezată înapoia urechilor şi ganaşelor având o formă alungită de sus în jos.10) este situată dedesubtul gurii şi are ca bază anatomică corpul mandibulei. . canalul lingual.14) realizează legătura dintre cap şi trunchi având ca bază anatomică vertebrele III-VII şi muşchii cervicali.13) uneşte părţile inferioare ale capului şi gâtului şi are ca bază anatomică laringele şi faringele. masticaţie şi deglutiţie a hranei. Mangaliţa).11) este poziţionată înapoia creştetului şi are ca bază anatomică aripile atlasului şi muşchii inseraţi pe acestea. 11 . 7. rasele de suine specializate pentru carne au gâtul mai lung şi mai subţire (ex.7.Limba (Regio linguae) este organul de prehensiune. Apare mai îngustă şi mai pronunţată la rasele de suine primitive. . regiunea este plină sau bombată. Ea face legătura între regiunile laterale ale capului şi părţile laterale ale gâtului. Lungimea şi lărgimea acestei regiuni depinde de rasă şi de starea de întreţinere a fiecărui animal. Regiunea jgheabului (Regio intramandibularis) se află extinsă între cele două ganaşe.fie a maxilarului superior. atât canalul lingual cât şi limba pot prezenta răni provocate de furajele cu asperităţi sau de corpuri străine. mai largă şi mai ştearsă la cele ameliorate. gingiile.9) este poziţionată la extremitatea infero-posterioară a capului şi are ca subregiuni: buzele.Regiunea gurii (Regio bucalis) (fig. Regiunea creştetului este vizibilă între cele două urechi şi are ca bază anatomică osul occipital. La vierii şi la scroafele în vârstă. iar canalul lingual (Ducutus linguae) este şanţul care poziţionează limba între cele două ramuri ale mandibulei. buzele prezintă deschizături laterale datorită ieşirii colţilor (caninilor). Regiunea parotidelor (Regio parotidea) (fig.7. 7. iar cele pentru grăsime mai scurt şi mai gros (ex. La animalele slabe prezintă un şanţ evident. Uneori. Regiunea face legătura între cap şi partea superioară a gâtului. . Totuşi. Regiunea bărbiei (Regio mentalis) (7. Landrace).defecte care îngreunează în mod evident prehensiunea hranei. Regiunea gâtlejului (Regio pharyngolaryngea) (fig. inflamaţii sau chişti datorate obturării canalelor de scurgere a glandelor salivare.Buzele (Regio labialis) trebuie să fie perfect suprapuse şi bine întinse.Palatinul (“cerul gurii”) (Arcus palatoglossus) are ca bază anatomică apofizele palatine ale maxilarului superior şi prezintă mucoasă îngroşată.

organele genitale. La suinele din rasele primitive sau neîngrăşate spinarea este ascuţită şi scurtă. spinarea convexă (“de crap”) este caracteristică raselor Duroc. flancului. la cele din rasele pentru grăsime este scurtă şi largă. dar diferă ca lungime şi lărgime. Regiunile componente ale trunchiului (unele pereche) se grupează pe cinci feţe (tabelul 2). inghinală coastelor. cutia toracică coada.15) este poziţionată între gât şi spinare. largă.1. cu musculatura bine dezvoltată şi cu stratul de slănină subţire. Astfel. abdomenul. largă. 9. lungă. Chester-White. În vederea obţinerii de carcase cu proporţie ridicată de carne superioară. spinarea. şalelor şi crupei. în funcţie de rasă. rasei Landrace şi scroafelor multipare în faza de gestaţie avansată.9. Hampshire. Este considerat ca defect greabănul ascuţit (“tăios”) şi cel despicat (“spete desprinse”).2. Regiunea spinării (Regio vertebralis thoracis. vârstă şi sex. potrivit de largă. Tabelul 2 Feţele şi regiunile trunchiului Faţa Superioară Inferioară Laterală Extremitatea anterioară Extremitatea posterioară Regiunea greabănul. limitată lateral de regiunea coastelor. 9. iar cea concavă (“înşeuată”). iei pieptul. La suine este de dorit ca aceasta să fie lungă.16) este situată între greabăn şi şale. sin. Trunchiul şi regiunile componente La suine trunchiul are formă cilindrică.2. Are ca bază anatomică ultimele 8-9 vertebre dorsale şi treimea superioară a coastelor delimitată de linia care uneşte unghiul toracal al spetei şi unghiul extern al iliumului. şoldului. Dimensiunile şi formele acestei regiuni diferă în funcţie de rasă.1. unde este mai larg şi şters formând o linie dreaptă cu regiunile spinării. anusul. intersubsiorilor. 12 . iar la cele pentru carne. vârstă. dorsalis) (fig. cu straturile musculare şi de grăsime bine reprezentate.17) se extinde în continuarea spinării şi are ca bază anatomică cele 6 vertebre lombare şi muşchii lombari. având ca bază anatomică apofizele spinale ale primelor 6-7 vertebre dorsale şi cartilagiul de prelungire al spetelor. subsiorilor. La unele rase formele acestei regiuni sunt determinate genetic şi reprezintă însuşiri proprii. Regiunea caracterizează tipul de producţie şi precocitatea materialului biologic. crupa sternul. La rasele primitive. precum şi de gradul de îngrăşare al fiecărui animal. regiunea spinării trebuie să fie lungă. Regiunea şalelor (Regio lumbaris) (fig. perineul. greabănul este înalt şi mai îngust comparativ cu cel al raselor ameliorate. cu musculatura bine dezvoltată. şalele. sex. Regiunea greabănului (Regio interscapularis) (fig.

18. 23. sacralis) (fig. şalele slabe pot fi consecinţa unei întreţineri defectuoase în perioada de creştere. ea trebuie să fie lungă şi largă. Dreaptă. Împreună cu greabănul. Flancul. sin. 24. bine îmbrăcate în masă musculară. Crupa. Şalele. de linia care uneşte tuberozităţile ischiale între ele. coxale şi muşchii jambonului. Farkas şi T. 16. a unor defecte la nivelul coloanei vertebrale sau chiar a unei debilităţi congenitale. 13 . 4. 3. 1 2 3 4 Fig. 25. Chiar dacă spinarea este convexă (“de crap”) sau concavă (“înşeuată”) (fig. Lungă. Dezvoltarea lungimii crupei determină aşa numitele ”şunci descinse”. Abdomenul. oblică la unele rase americane şi dublă la rasa Pietrain şi hibrizii pentru carne. 10 Diferite forme ale spinării (după N.11). Greabănul. Convexă (“de crap”). Regiunea crupei (Regio glutea. 22. lateral.10). Spinarea. spinarea. Coastele. Fig. 20. 2. posterior. Coada. 21. 19. 17. crupa formează aşa numita linie dorsală sau “şira spinării”. Şoldul. Fesa. 9.Carnea obţinută din această regiune este de calitate superioară şi de aceea. cu musculatură bine dezvoltată şi cu stratul de slănină cât mai subţire. La rasele primitive crupa este slab dezvoltată. Sternul. Iia. 38. de linia ce uneşte unghiul extern al iliumului cu articulaţia coxalului şi în continuare cu punctul fesei.18) este situată în partea terminală a trunchiului şi are ca bază anatomică oasele sacrale. La majoritatea raselor de suine ameliorate regiunea este dreaptă. 9 Trunchiul şi regiunile componente 15. Pop 1985) 1. şalele. Concavă (“înşeuată”). cu musculatură uscăţivă şi formă oblică-înapoi (“teşită”) (fig. La rasele specializate în direcţia producţiei de carne dezvoltarea crupei descrie lateral un profil corporal în formă de trapez cu baza mare spre înapoi (ex. Regiunea este delimitată anterior de linia imaginară care uneşte unghiurile externe ale iliumului între ele.

ea face legătura între regiunea grasetului şi părţile laterale ale abdomenului. anterior de linia ce trece pe curbura ultimei coaste. Distanţa dintre cele două şolduri exprimă lărgimea crupei şi oferă indicii asupra producţiei de carne. Apare evidenţiată la formele primitive şi la cele aflate în stare proastă de întreţinere (cahectice). Regiunea este mai scobită la exemplarele slab întreţinute şi la scroafele în lactaţie. bine îmbrăcat în musculatură. Lungimea ei este corelată cu lungimea şalelor şi a trunchiului.23) se extinde în partea anteroinferioară a trunchiului şi are ca bază anatomică osul sternal. abdomenului şi flancului. Îngustă. datorită prezenţei a 1-2 perechi de coaste în plus (ex. La rasele de suine specializate în direcţia producţiei de grăsime (ex. sternului.22) este situată lateral şi inferior faţă de regiunea flancului. respectiv a regiunii coastelor este asociată cu o dezvoltare corespunzătoare a organelor circulatorii şi respiratorii (un torace scurt şi îngust poate conduce la insuficienţe cardiace şi respiratorii – ex. 4. Dreaptă. 3. Regiunea coastelor (Regio costalis) (fig. iar flancul trebuie să fie lung. Regiunea sternului (Regio sternalis) (fig. Lungimea coastelor este strâns legată de lungimea spinării şi implicit de o producţie ridicată de carne în carcasă. 11 Diferite forme ale crupei la suine 1. Ca defecte se pot întâlni: crupa “teşită” şi ascuţită. Constituită dintr-o pliere a pielii în faţa rotulelor (patelelor).9. Largă. fiind înconjurată de regiunile: spetei. posterior de şuncă. Mangaliţa) regiunea este mai scurtă şi arcuită. crupa slab îmbrăcată în musculatură. Teşită. braţului. Pop. Totodată. 1985) 4 Fig.lungimea şi lărgimea sternului determină buna sau slaba dezvoltare a cutiei toracice. posterior de abdomen şi lateral de regiunea coastelor . Delimitată anterior de către subsiori şi piept. regiunea este mai lungă şi cu un strat mai subţire de grăsime.9.19) ocupă suprafaţa cea mai mare de pe părţile laterale ale trunchiului. Regiunea iei (Regio plica lateralis) (fig. spinării.21) are ca bază anatomică unghiul extern al osului iliac. Landrace). 1 2 3 (după N. larg şi adânc. 2. Regiunea şoldului (Regio tuberis coxae) (fig 9. Dezvoltarea cutiei toracice.rasa Landrace belgian).9. 14 .9. iar inferior de linia care uneşte extremitatea ultimei coaste cu grasetul.20) face trecerea între trenul mijlociu şi cel posterior al corpului animalului fiind delimitată superior de şale. o crupă bine dezvoltată în lungime şi lărgime conferă scroafelor condiţii favorabile actului de parturiţie. crupa scurtă şi îngustă (sub formă “de acoperiş”). iar la cele specializate în direcţia producţiei de carne. Regiunea flancului (Regio paralumbalis) (fig. rasa Pietrain). Farkas şi T.

iar la unii vieri. sin. bine dezvoltat şi în profil paralel cu linia dorsală a trunchiului. sin. coada este lungă. între cele două articulaţii scapulo-humerale. Este de dorit ca abdomenul să fie lung.24) porneşte de la apendicele xifoidian al sternului (cu care se mărgineşte anterior). pieptului. flancului şi iei. La suinele domestice coada este subţire. Regiunea pieptului (Regio prepectoralis. Regio sphincter ani extremus) este reprezentată de deschiderea terminală a tubului digestiv. Regiunea subsiorilor (Regio fossa axillaris) este situată la locul de detaşare a membrelor anterioare de torace şi delimitează lateral regiunea intersubsiorilor (Regio interaxillaris). Slaba dezvoltare a cutiei toracice la unele rase. coastelor. groasă. iar la femele. precum şi la animalele slabe sau bolnave acesta poate fi supt (“ogărăsc”).Regiunea abdomenului (Regio abdominis) (fig. sin. La suinele bine întreţinute regiunea este rotunjită. a cutiei toracice şi a trenului anterior. acoperită de muşchi şi grăsime subcutană. 15 . Regio radicis caudae) (fig. de la anus. La masculi. numit “canaf”. Cutia toracică sau coşul pieptului (Regio pectoralis) este formată prin închidere de către: regiunile greabănului. pe perineu sunt situate testiculele. Presternalis) cuprinde extremitatea anterioară a trunchiului.25) este situată pe extremitatea posterioară a trunchiului şi are ca bază anatomică vertebrele coccigiene şi musculatura inserată pe acestea. până la regiunea inghinală care o delimitează posterior. Asemenea smoc este vizibil la rasele primitive şi insesizabil la cele specializate în direcţia producţiei de carne. coada prezintă un smoc de păr mai des şi lung. Mangaliţa).9.9. capabilă să permită o bună dezvoltare a glandei mamare (la femele). până la regiunea inghinală. iar la cele primitive. potrivit de lungă şi răsucită. iar dezvoltarea ei este determinată de dimensiunile crupei şi abdomenului. La rasele de suine specializate în direcţia producţiei de grăsime şi la scroafele gestante abdomenul este lăsat în jos. Lungimea şi lărgimea acestei regiuni condiţionează o mare vitalitate a organismului care se manifestă printr-o serie de însuşiri productive. intersubsiorilor şi despărţită de cavitatea abdominală printr-un perete musculoaponevrotic (diafragma). Regiunea perineului (Regio infra ani) se întinde între cele două fese. cu sfincterul anal puternic şi elastic. În partea terminală. Regiunea anusului (Regio anus. Regiunea inghinală (Regio annulus inguinalis superficialis) este situată în locul de detaşare a membrelor posterioare de trunchi. iar limitele laterale sunt reprezentate de regiunile coastelor. vulva. Ea adăposteşte organele principale ale circulaţiei şi respiraţiei. Pieptul larg şi adânc condiţionează o bună dezvoltare a membrelor anterioare. acoperită cu păr şi purtată atârnat – aspect întâlnit şi în cazul animalelor bolnave. Această deschidere trebuie să fie normală ca aspect şi aşezare. Regiunea cozii (Regio cauda. sternului. Pietrain. La suine este de preferat o regiune inghinală lungă şi largă. Această regiune are ca bază anatomică muşchii abdominali şi tunica fibroasă abdominală. sau indivizi poate conduce la insuficienţă pulmonară sau cardiacă (ex.

Mamelă globuloasă-simetrică. nu se admit la reproducţie. 2. Tot în cadrul acestei regiuni se află situat “furoul” (teaca penisului) care se deschide în regiunea ombilicală de pe abdomen. Pop. de vaginită. acesta este relativ subţire şi se termină cu un gland de forma unui “tirbuşon”. la formele de suine sălbatice. La vier. Adesea se întâlnesc cazuri de hermafroditism. 1 2 Fig. egal distanţate şi dispuse simetric faţă de linia mediană a abdomenului (cele pectorale sunt mai puternic vascularizate şi secretă o cantitate de lapte mai mare decât cele abdominale sau inghinale). Masculii monorhizi (cu un singur testicul coborât în bursa testiculară) şi cei criptorhizi (fără nici un testicul coborât în bursa testiculară).Regiunea testiculelor (Regio testis) se află situată pe treimea mijlocie a perineului.24) sau ugerul (Regio glandula mammaria) este situată pe aproape toată partea ventrală a trunchiului suprapunându-se pe regiunile sternului. Regiunea vulvei (Regio pudendum femininum) este situată pe treimea superioară a perineului şi este formată din două labii (buze) dispuse vertical şi două comisuri. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu cei care prezintă hernia inghino-scrotală (pătrunderea unei părţi a intestinului prin inelul inghinal. Farkas şi T. 4-5 perechi la formele de suine primitive. globuloase. Regiunea mamelei (fig. abdomenului şi inghinală. egal dezvoltate şi cu o consistenţă elastică la palpare. prolaps vaginal . Mamelă cu compartimente nefuncţionale şi sfârcuri asimetrice. numărul mameloanelor este corelat pozitiv cu numărul purceilor la fătare (prolificitatea biologică).12) este divizat în 12-14 compartimente care funcţionează independent unul de celălalt. de rupere a buzelor vulvei datorită fătărilor distocice. Numărul mameloanelor este de 1 până la 4 perechi. iar fiecare compartiment se termină cu câte un mamelon (sfârc). Regiunea penisului (Regio urogenitalis) reprezintă organul copulator al masculului. 16 .lui penian din dreptul perineului. 1985) 1. de vulvită. protejate de o învelitoare externă comună (scrotum). care devine rectiliniu. 12 Forme de mamele şi mameloane (după N. În alcătuirea acestei regiuni intră cele două gonade situate cu axul mare în direcţia verticală. 7-8 perechi la formele de suine ameliorate. 9. Ugerul (fig. Corpii cavernoşi fiind slab dezvoltaţi.toate manifestate prin scurgeri purulente şi proliferarea mucoasei vaginale. metrită. prelungirea penisului în erecţie se realizează pe seama “S”. În general. Compartimentele mamelei trebuie să fie bine dezvoltate. între învelitorile testiculelor). Ea trebuie să fie proporţional dezvoltată în raport cu vârsta şi starea fiziologică a femelei. Testiculele trebuie să fie bine ataşate de baza de susţinere.

fluierul. glezna. coroana. (de 4-5 ani). umărul. tendonul. braţul. antebraţul. Membrele şi regiunile componente Asemenea celorlalte specii de mamifere terestre cu interes de fermă şi la suine membrele reprezintă organele de suport şi de deplasare. cotul.27) face legătura între spată şi braţ şi are ca bază anatomică articulaţia scapulo-humerală. genunchiul. Ea acoperă primele 7-8 perechi de coaste.26) este aşezată din direcţia supero-posterioară spre infero-anterioară. jaretul. la nivelul acestei regiuni apare o calozitate a pielii (“scut”). de o parte şi de alta a toracelui.2. Ca o particularitate a glandei mamare la suine se poate preciza faptul că aceasta este lipsită de cisterne galactofore. Regiunea trebuie să fie bine prinsă de trunchi şi încărcată cu muşchi. Începând de sus în jos. chişiţa. iar cele posterioare au rolul principal în propulsia întregului corp.1. iar baza anatomică este formată din osul spetei (scapulum).Datorită unor infecţii sau traumatisme. Regiunea umărului (Regio articulationis humeri) (fig. fluierul. rasa Pietrain) cele două spete sunt puternic dezvoltate. gamba. 17 . Spetele desprinse (“descusute”) exprimă slăbirea constituţiei şi atrag după sine deplasarea greoaie a animalului.3. iar la vierii mai în vârstă. 1. la scroafele multipare. Această regiune este mai evidentă la rasele pentru carne şi la exemplarele slab întreţinute. la scroafă secreţia laptelui este declanşată de prezenţa şi guiţatul purceilor la supt. Practic. la acestea din urmă stratul de grăsime este subţire. deoarece. pe membrele anterioare se disting: Regiunea spetei (Regio scapularis) (fig. Tabelul 3 Regiunile membrelor Membrele Anterioare partea superioară partea inferioară Posterioare partea superioară partea inferioară Regiuni spata. unul sau mai multe compartimente îşi pot reduce şi chiar sista funcţiile de secreţie a laptelui.13. unghiile coapsa şi fesa grasetul. formând aşa numitele "şunci anterioare". chişiţa. Atât membrele anterioare cât şi cele posterioare se împart în regiuni superioare (cele lipite de trunchi) şi în regiuni inferioare (cele detaşate de trunchi) (tabelul 3). Cele anterioare sunt mai apropiate de centrul de greutate al corpului şi servesc ca organe de suport (de sprijin). glezna. unghiile. asemănătoare celei întâlnite la mistreţ. 13. coroana. La unii indivizi (ex.

iar de dezvoltarea ei depinde soliditatea membrelor. 34. Regiunea genunchiului (Regio carpi) (fig. cu musculatura bine dezvoltată şi tendoane puternice.13. Cotul. cu scopul de a determina aplomburi corecte la membrele anterioare. 13 Membrele şi regiunile componente 26. 27. În condiţii de întreţinere necorespunzătoare (pe pardoseli dure şi fără aşternut).33) are ca bază anatomică articulaţia metacarpo-sesamo-falangiană. uscăţive şi paralele cu planul median al corpului. 36.13.Regiunea braţului (Regio brachii) (fig. Spata. 32. 18 . Regiunea este de formă cilindrică. uscăţivă şi puternică. iar prin direcţie trebuie să formeze cu solul un unghi de 60-650. Prezintă poziţie oblică spre înapoi. Umărul. cu baza mare în sus. bine dezvoltată şi fără tare cutanate sau osoase. Carnea de pe regiunea antebraţului este slab dezvoltată. Braţul.13. 37. Coatele trebuie să fie proporţional dezvoltate.13. 41. În mod normal. legându-se de regiunea cotului. la animalele tinere apar prematur calozităţi şi exostoze (oase moarte). Fig. Fesa. 29. Antebraţul.34) este situată între gleznă şi coroană. potrivit de lungă. având ca bază anatomică osul humerus. Formarea unui unghi mai deschis sau mai închis conduce la defectul de aplomb numit “călcătura de ţap”. Coapsa. Unghiile. având ca bază anatomică primele două oase falangiene.32) este constituită din oasele metacarpiene. cu rol deosebit în locomoţie. Coroana. Regiunea braţului trebuie să fie bine prinsă de regiunile învecinate şi acoperită cu musculatură dezvoltată. prin selecţie nu s-a urmărit dezvoltarea acesteia. 30. puternică. La suine. 39. 40. Regiunea cotului (Regio olecrani) (fig. În mod normal este de dorit ca această regiune să aibă o poziţie verticală. regiunea este subţire şi acoperită cu un strat muscular slab dezvoltat. 28.31) prezintă ca bază anatomică articulaţia radio-cubito-carpo-metacarpiană. Glezna.13. Gamba. Regiunea chişiţei (Regio phalangis proximalis) (fig. În condiţii de întreţinere necorespunzătoare (pe pardoseli dure şi fără aşternut) apare frecvent calozitatea tegumentului şi inflamaţia articulaţiei. deoarece. 35.28) este situată în continuarea spetei şi a umărului. 38.13. iar perimetrul fluierului oferă informaţii asupra dezvoltării scheletului osos.13. Jaretul.30) se întinde în continuarea regiunii cotului şi are forma unui trunchi de con turtit lateral. Fluierul. 33. tendoanele extensoare şi flexoare. Regiunea fluierului (Regio metacarpi) (fig.29) este situată la nivelul de detaşare a membrului anterior de trunchi şi are ca bază anatomică apofiza olecraniană a osului cubitus. 31. Grasetul. regiunea trebuie să fie uscăţivă. oasele sesamoide împreună cu pintenii. respectiv “călcătura de urs”. Regiunea gleznei sau a buletului (Regio metacarpo-phalangea) (fig. Genunchiul. Chişiţa. Regiunea antebraţului (Regio antebrachi) (fig.

la nivelul acestei regiuni se produc inflamaţii până la mortificări aproape ireversibile de ţesuturi.40) este legată superior de graset. cu coarda jaretului bine dezvoltată în vederea asigurării unei mobilităţi corespunzătoare a animalului. iar baza anatomică este reprezentată de osul femur şi muşchii coapsei. Regiunea este mai rotundă şi mai plină la suinele bine întreţinute. Hampshire).39) face legătura între coapsă şi gambă.37) este situată între crupă şi gambă. coapsa are o importanţă deosebită în ceea ce priveşte producţia de carne – mărimea şi calitatea jambonului fiind dependente de gradul de dezvoltare al acesteia.41) are ca bază anatomică articulaţia tibio-metatarsiană.36) reprezintă partea terminală a membrelor şi are ca bază anatomică falanga a III-a. Datorită traumatismelor frecvente. iar direcţia oblică spre înapoi formează un unghi de 150-1600 cu fluierul. Unghiile trebuie să fie consistente. 19 . precum şi îmbrăcămintea cornoasă a acesteia. gleznei. chişiţei. Regiunea grasetului (Regio genus sau Regio patella) (fig. La suine. coapsă şi fesă. având ca bază anatomică articulaţia femuro-tibio-rotuliană.13. Regio gamba) (fig. mai uscăţivă şi mai evidentă la cele cu întreţinere necorespunzătoare. având ca bază anatomică muşchii fesieri. Făcând parte din şuncă este de dorit ca această regiune să fie bine îmbrăcată în muşchi.38) este situată în continuarea coapsei. Regio ungulae) (fig. bine conturată. Anterior. această regiune concură la obţinerea unor şunci bine dezvoltate. acestea sunt relativ asemănătoare cu cele de la membrele anterioare. regiunea este limitată de flanc şi graset.13.13. Creşterea exagerată a cutiei de corn conduce la îngreunarea mişcărilor.35) prezintă ca bază anatomică articulaţia dintre falangele 2 şi falangele 3. La rasele primitive regiunea coapselor este slab îmbrăcată în muşchi şi asociată cu regiunea gambei slab dezvoltată. iar inferior de regiunea jaretului. Regiunea unghiilor (copita sau ongloanele) (Regio phalangis distalis. Regiunea fesei (Regio femoris caudalis) (fig. iar posterior de fesă. coroanei şi a unghiilor de la membrele posterioare. bine conturate şi descinse până spre regiunea jaretului. Pentru a determina aplomburi corecte ale membrelor posterioare. Regiunea gambei (Regio crus. grasetul trebuie să fie situat în direcţia planului longitudinal al corpului. În funcţie de lungime. Gamba este distanţată de trunchi şi are formă conică cu baza mare în sus. Cât privesc rasele de suine specializate pentru producţia de carne (Landrace. Regiunea jaretului (Regio tarsi) (fig.13. Duroc. lărgime şi gradul de îmbrăcare cu muşchi.Regiunea coroanei (Regio phalangis mediae) (fig.13. La membrele posterioare se disting: Regiunea coapsei (Regio femoris) (fig. Regiunea trebuie să fie largă. sin. Cât privesc regiunile fluierului. având ca bază anatomică oasele tibia şi fibula. coapsele sunt pline. puternice şi elastice pentru a amortiza eficient şocurile mecanice pe timpul deplasării. sin.13. iar la materialul biologic suin destinat reproducţiei îngrijirea unghiilor este obligatorie. spre înapoi.13.

6.1. 2. prin aplomb se înţelege poziţia şi direcţia pe care o au membrele animalului în staţiune forţată. 1 2 Fig 14 Atitudini la suine 1. 20 .lateral. În staţiune. La suine. În staţiune forţată (staţiune de aplomb) animalul se sprijină în mod egal pe toate cele patru membre. cât şi din punct de vedere tehnologic (animalele cu membrele corect dezvoltate sunt mai rezistente la pardoseli dure şi la deplasări).2. 1 2 3 4 5 6 Fig. Soliditatea membrelor şi corectitudinea aplomburilor prezintă importanţă atât din punct de vedere genetic (se transmit la descendenţi). iar apoi aprecierea pe rând a acestora . Jaret săbiat (“călcătură de urs”). animalul se sprijină pe cele patru membre în mod inegal. Examinarea aplomburilor se face aşezând animalul pe un teren neted care să permită repartizarea uniformă a masei corporale pe cele patru membre. Această poziţie poate fi în staţiune (când animalul stă în sprijin pe cele patru membre) sau în decubit (când animalul este culcat) (fig.15 Aplomburi ale membrelor la suine 1. În decubit. În formă de “X”. Cunoaşterea şi stabilirea aplomburilor se impune la toate categoriile de suine. masa lui fiind susţinută în principal pe un biped lateral şi pe cel anterior sau posterior opus (de regulă. Atitudini şi aplomburi În termen zootehnic. Atitudinea în staţiune poate fi: liberă sau forţată. În staţiune liberă. Coapsă şi fesă slab dezvoltate. Atitudinea în decubit se întâlneşte pe timpul odihnei animalelor.1. În formă de “O”. ca defecte de aplomb mai des întâlnite sunt: membre în formă de “X”. dinainte şi dinapoi. fătării scroafelor şi alăptării purceilor. 5. atât la membrele anterioare cât şi la cele posterioare. iar capul şi gâtul sunt orientate corect. 14). Şunci destinse.4. Tot în termen zootehnic. dar mai ales la cele destinate reproducţiei. prin atitudine se înţelege poziţia pe care o are animalul atunci când stă pe loc. 4. membrele anterioare suportă o greutate cu 15-20% mai mare decât cele posterioare). 2. Jaret şters (“călcătură de ţap”). 3.

2. dar are valoare orientativ-subiectivă datorită faptului că animalele se examinează cu ochiul liber. efectuarea examenului sintetic al exteriorului oferă posibilitatea definirii cât mai precise a conformaţiei şi constituţiei corporale a indivizilor – aspect esenţial în ceea ce priveşte selecţionarea materialului biologic pentru prăsilă.1. “călcătură de urs” şi “călcătură de ţap” (fig.de “O” (cambrate). unde se apreciază fiecare regiune corporală în parte.2. În continuare se trece pe rând la examinarea liberă a dimensiunilor şi volumului diferitelor regiuni. a direcţiei şi integrităţii acestora. fie prin punctaj. iar rezultatul poate fi exprimat. Ca metode utilizate pentru identificarea elementelor de morfostructură şi funcţionale în cazul examenului sintetic al exteriorului se remarcă: somatoscopia. Metoda liberă constituie modul cel mai rapid şi expeditiv de apreciere a conformaţiei şi constituţiei corporale la suine. Somatoscopia Somatoscopia presupune aprecierea conformaţiei şi constituţiei cu ochiul liber. studenţii vor face observaţii şi notaţii directe pe materialul biologic suin de diferite categorii din biobaza disciplinei. somatometria şi somatografia. La suine. de jaret “şters”. atât în staţiune cât şi în mers. metoda dreptunghiurilor şi a profilelor (ultimele două fiind tot mai rar folosite). Tehnica examenului sintetic Faţă de examenul analitic al exteriorului. etc. un ochi bine format pentru depistarea defectelor şi evaluarea justă a calităţilor de conformaţie şi constituţie a suinelor stabilite prin examenul analitic al exteriorului. consumă raţia cu poftă. se deplasează uşor.15). 21 . examenul sintetic constă în aplicarea unor tehnici care permit stabilirea proporţionalităţii dezvoltării tuturor regiunilor corporale şi îndeosebi a modului în care acestea se îmbină între ele. este vioi. reacţionează uşor la stimulii externi.2. Ca tehnici de lucru se utilizează metoda liberă. În mod normal. fie printr-un calificativ general. 1. organizaţi pe microcolective de lucru. Aplicarea metodei necesită experienţă în aprecierea exteriorului. Temă: După prezentarea teoretică pe planşe şi mulaje a tematicii legată de examenul analitic al exteriorului la suine. animalul sănătos prezintă o conformaţie şi constituţie corporală viguroasă. 1. metoda punctelor. Utilizarea uneia sau alteia din cele trei metode se stabileşte pe baza unor criterii impuse de scopul şi exigenţa aprecierii. În staţiune se apreciază mai întâi starea de sănătate a animalului ţinând cont de faptul că semnele majore care definesc organismul sănătos sunt legate de integritatea de structură şi funcţionalitate anatomică.2.

cât şi la femele.Duroc. legăturii cu regiunile învecinate. defectele de aplomb. abdomen) Jamboane şi spete Membre şi ongloane Mameloane Tipicitatea de rasă şi robusteţea Total Nota maximă Grupa I Grupa a II a 10 10 10 10 15 20 25 20 100 25 20 15 20 100 Nota minimă Grupa I Grupa a II a 5 5 5 10 15 10 10 10 10 10 - În funcţie de punctajul obţinut (tabelul 4) şi de clasa de încadrare (tabelul 5) suinele pot fi admise sau nu la reproducţie. Pentru a avea un caracter unitar şi comparabil în apreciere. În mers. se trece pe rând la analiza şi aprecierea prin punctare a fiecărei regiuni corporale sub aspectul structurii. indiferent de sex. Metoda se practică în mod curent în cadrul fermelor de selecţie şi testare situate în vârful piramidei ameliorării suinelor.Z. indiferent de sex . calitatea extensiilor şi flexiilor la nivelul tuturor articulaţiilor mobile şi semimobile. etc.A. Indiferent de vârsta materialului biologic.grupa a II-a). satisfăcător şi nesatisfăcător. Pornind de la importanţa care se acordă producţiei glandei mamare. Tabelul 4 Tabel de punctare Specificări cap şi gât Trunchi (cutia toracică. Hampshire. spinare. deoarece constă într-o examinare mai amănunţită a exteriorului animalului.grupa I şi 50 kg la rasele paterne . când are mai puţin de 12 sfârcuri normale. Cornwall. .Marele alb. Metoda se aplică numai la indivizii care au depăşit o anumită masă corporală (60 kg la rasele materne . fie prin calificativele: foarte bun. nu se admit pentru prăsilă animalele care nu au obţinut un punctaj corespunzător pentru acest caracter (nu se pot acorda 15 puncte când individul apreciat. fie prin notări pe scara 1-5. Metoda punctelor reprezintă un mod expeditiv de apreciere a conformaţiei şi constituţiei corporale la suine. Landrace. nu are minimum 14 sfârcuri normale la rasele din grupa I şi respectiv 10 puncte. Edelschwein.N. Această metodă este mai exactă şi mai obiectivă decât metoda liberă. Wessex. (Agenţia Naţională de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie). bun. precum şi asupra regiunii glandei mamare.R. acordarea punctelor se face în conformitate cu anumite norme elaborate periodic de către Ministerul Agriculturii prin A. la grupa a II-a). la standarde europene. Rezultatele examinării prin metoda liberă se pot exprima. mediocru. aprecierea debutează prin examinarea animalelor în vederea depistării unor anomalii congenitale. funcţionalităţii. etc. Apoi. 22 . Yorkshire. pe animal se pot identifica: eventualele şchiopături cu sediul şi gravitatea lor. iar rezultatele trebuie consemnate într-un tabel sau fişă de punctare. atât la masculi. etc. o examinare atentă se va face asupra organelor genitale. Pietrain.În situaţia în care animalul se doreşte a fi destinat prăsilei. precum şi stabilirea diferitelor defecte de aplomb.

Piept adânc. Grebăn ascuţit. Gât lung. 3. 32. 16. Membre în “X”. Fig. 25. Crupă teşită.17). 15. Alături de tabelul de punctare exemplificat în tabelul 4 sau într-o fişă separată. Lăsat înapoia greabănului. 18. 9. 8. A B 23 . 16. este considerată o metodă somatoscopică ajutătoare care încearcă să oglindească cât mai fidel unele calităţi sau defecte deosebite de exterior ale indivizilor. 24. Umeri desprinşi înapoia spetelor. Conformaţie proporţională. 19. Trunchi scurt. 7.Se pot include la reproducţie numai vieruşii care obţin minimum 65 de puncte şi scrofiţele. 20. 17. Piept dezvoltat. folosind anumite semne convenţionale. 13. 21. 1985) 1. Şunci anterioare defectuoase. deşi nu mai este utilizată în practica aprecierii valorii materialului biologic suin. Şunci posterioare defectuoase. Gât subţire. Aplomb anterior corect. Pop. Şunci posterioare dezvoltate. Coaste arcuite. 6. 16 Semne convenţionale utilizate în metoda dreptunghiurilor (după N. Spinare scurtă. Tabelul 5 Limite de încadrare a suinelor în clasele parţiale după conformaţie-constituţie (puncte) Sexul Masculi Femele Record 90 şi peste 90 şi peste Elită 89-80 89-80 I 79-65 79-65 a II-a 64-55 Metoda dreptunghiurilor (fig. Spinare lungă. Membre posterioare drepte. Corp slab dezvoltat. 2. Cap grosolan. 33. 27. Gât gros. Crupă ridicată. 34. 26. Flancuri scobite. Jaret săbiat. 28. 5. 12. Spinare lăsată. 23. 31. Crupă ascuţită. 11. Gât scurt. Coate de vacă. Spată desprinsă. 30. 14. Dezvoltare bună. Farkas şi T. 4. 35. Profil concav. Spinare de crap. 22. Şunci anterioare dezvoltate. Călcătură de urs. minimum 55 de puncte. 37. pe un dreptunghi sau pe un profil corporal dinainte desenat se marchează particularităţile individuale de conformaţie şi constituţie. Înalt în picioare. 29. 36. 10. Spinare solidă.

Lungimea oblică a trunchiului. 1985) A.19) şi panglica. Profil concav. Înăltimea la greabăn. Ca instrumente de lucru se folosesc: bastonul Lydtin (zoometrul). Înălţimea la crupă. C. Şunci deschise. Şunci pline. 1.de regulă. 6. 3. Profil drept. compasul Wilkens. 3. 2. Pop. . Crupă normală. 1. . determinarea dimensiunilor corporale la suine presupune: . 3. 2. 1969) 1. 6. Urechi blegi. Dinu. Şale înguste. Spinare înşeuată. Piept larg. 2. Pentru aceasta se recomandă ca animalul supus examenului sintetic prin somatometrie să fie aşezat pe un teren plan. 6. 3. 8. perimetre şi unghiuri. lărgimi. 17 Semne convenţionale utilizate în metoda profilelor (după N. Şunci şterse. Cap lung. Somatometria Somatometria sau biometria constă în aprecierea conformaţiei şi constituţiei suinelor prin efectuarea de măsurători directe pe animalul viu (fig. 4. 7.2. 5. la animalele tinere în perioada de creştere). Profil normal. Cap normal. Membre în “X”. 1. 9. 1. 24 .măsurători de conformaţie (permit aprecierea precisă a dezvoltării şi conformaţiei corporale a animalului viu). 5.2.2. 2. Piept normal. Membre săbiate. Păr normal.18). 4.C D Fig. Ştrangulat înapoia spetelor. 5. În funcţie de scopul propus. Chişiţe moi. 1. 4. adâncimi. 9.Piept larg. Crupă teşită.măsurători de masă (oferă informaţii asupra dezvoltării corporale a animalului viu). 5. cântarul (fig. Înălţimea la spinare. Crupă dreaptă. D. 3. În funcţie de natura lor. 4. Fig. în poziţie de amplomb. . Efecturea măsurătorilor reclamă multă răbdare şi conştiinciozitate. Păr rar. Urechi drepte. iar citirea valorilor trebuie făcută şi înregistrată cu mare atenţie. 7. Păr des. 4.Farkas şi T. măsurătorile corporale pot fi: de înălţimi. 5.18 Diverse măsurători directe pe animalul viu (după M. B. Piept îngust . 8. Spinare de crap. 2. goniometrul. 6. Urechi orizontale.măsurători de creştere (permit stabilirea dezvoltării corporale şi se aplică la anumite intervale de timp . Cap uscat. Păr normal. Perimetrul toracelui.

la articulaţia sacro-coccigiană).înălţimii crupei (fig.20. . Goniometrul. Măsurătorile de înălţimi constau în determinarea: . .1) (se măsoară vertical cu bastonul Lydtin. această dimensiune reprezintă circa 50-60% din înălţimea la greabăn.20.lungimii corpului (fig.1 2 3 4 Fig. de la sol până la punctul de intersecţie al coloanei vertebrale cu linia imaginară dintre cele două şolduri sau la punctul cel mai înalt al osului sacral).20. “a greabănului”. Compasul Wilkens. “a toracelui”. Spădaru. Această dimensiune serveşte la stabilirea gradului de înclinare a crupei şi are valori mai mici decât înălţimea la crupă.21. 3.5) (se măsoară cu ajutorul bastonului Lydtin. “a bazei cozii”. 4. De regulă.2) (se măsoară cu ajutorul bastonului Lydtin.20. Măsurătorile de lungimi constau în determinarea: .20. de la sol până la punctul cel mai înalt al regiunii greabănului).3) (se măsoară cu ajutorul bastonului Lydtin. Cântarul. Toate aceste măsurători trebuie completate cu măsurătorile de masă corporală. 2. .înălţimii la baza cozii (fig.19 Instrumentar folosit în somatometrie 1.înălţimii toracelui (adâncimea toracelui) (fig. “a spinării”. 20 Măsurători de înălţimi (după F. 1997) 1. de la sol.înălţimii la greabăn (fig. “a crupei”. între punctul greabănului şi stern). Această înălţime prezintă în general. Bastonul Lydtin (zoometrul).înălţimii la spinare (fig. 3. valori mai mari cu 2-3 cm faţă de înălţimea la greabăn şi reprezintă un caracter obligatoriu de rasă. .1) (se măsoară cu ajutorul panglicii de-a 25 . 5. de la sol la apofiza spinoasă a ultimei vertebre dorsale). 4. 2. 1 2 3 4 5 Fig.4) (se măsoară cu bastonul Lydtin sau cu compasul Wilkens.

5. .21. Măsurătorile de perimetre constau în determinarea: 26 . .lărgimii crupei (fig. Spădaru.lungimii urechilor (fig.3) (se măsoară cu ajutorul panglicii sau compasului Wilkens.lărgimii pieptului (fig. . imediat înapoia spetelor). 2.5) (se măsoară cu ajutorul compasului Wilkens.lărgimii frunţii (fig. .1) (se măsoară cu panglica sau cu compasul Wilkens între punctele proeminente ale orbitei).3) (se măsoară cu ajutorul bastonului Lydtin sau compasului Wilkens. “a crupei”.21. -lărgimii şalelor (fig. la punctul fesei). pe partea externă).de la ceafă.22. 3. . Spădaru.lungimii crupei (fig.22.22.5) (se poate măsura în trei locuri: între şolduri = lărgimea mare a crupei.lărgimii toracelui sau diametrul bicostal (fig. 1997) 1.21.22. până la vârful pavilionului urechilor. între articulaţiile coxo-femurale. de la proeminenţa anterioară a articulaţiei scapulo-humerale. până la convexitatea maximă a ultimei coaste). “a crupei”. 4. a urechilor”.4) (se măsoară între vârfurile apofizelor transversale a celei de-a IV-a vertebre lombare). . de la baza. 2. de la tuberozitatea anterioară a şoldului. “a corpului”. 21 Măsurători de lungimi (după F.2) (se măsoară cu ajutorul bastonului Wilkens de la articulaţia scapulo-humerală. . 4.22. “a frunţii”. la baza cozii).lungimii toracelui (fig. între punctele fesei = lărgimea mică a crupei). 1997) 1. 1 2 3 4 5 Fig.4) (se măsoară cu ajutorul compasului Wilkens.lungimii oblice a trunchiului (fig. la proeminenţa posterioară a ischiumului).21. “a toracelui”. 5. lungul şirei spinării . “a pieptului”.1 2 3 4 5 Fig.2) (se măsoară cu ajutorul compasului Wilkens considerând distanţa dintre cele două articulaţii scapulo-humerale). Măsurătorile de lărgimi constau în determinarea: . “a toracelui”. “a şalelor”. “oblică a trunchiului”. 3. 22 Măsurători de lărgimi (după F.

19. timp de 21 de zile este suptă de cel puţin 7 purcei (este normal să fie cuprinsă între 35-50 kg = masa corporală a lotului de purcei la vârsta de 21 de zile). ştiindu-se că la acest termen. La naştere cântăririle purceilor se fac imediat după terminarea parturiţiei.1) (se măsoară cu ajutorul panglicii. 27 . 1997) 1. S-a convenit ca aprecierea capacităţii de alăptare a scroafelor să fie făcută la 21 de zile.23. Determinările de masă corporală se fac prin cântărirea materialului biologic.3) unghiul fronto-nazal sau la membrele posterioare unghiul jaretului.8 kg sunt consideraţi ca produşi neviabili (mai nou. Măsurătorile de unghiuri la suine se efectuează numai la profilul capului.2) (se măsoară cu ajutorul panglicii în 1 2 Fig. până la intrarea la reproducţie (9-10 luni). fie în grupuri mici. 23 Măsurători de perimetre (după F. până spre înţărcarea purceilor. “ fluierului”. cu scopul urmăririi dezvoltării normale.E.perimetrului fluierului (fig. “ toracelui”.2 kg. La 3 săptămâni (21 de zile) purceii se cântăresc pentru a aprecia însuşirea privind producţia de lapte a scroafei (capacitatea de alăptare). cerinţele U.. consideră masa unui purcel la naştere. iar cei sub 0. Totodată. până la această vârstă purceii se dezvoltă pe seama laptelui matern. Cântărirea din lună în lună se face după înţărcare. circa 5 kg. iar apoi procesele de creştere se desfăşoară şi pe seama hranei suplimentare. iar apoi începe să scadă treptat. Înţărcarea purceilor de reproducţie destinaţi selecţiei se face de regulă la vârsta de 8 săptămâni (56 de zile). Spădaru. deoarece curba producţiei de lapte creşte până la 3 săptămâni. masa corporală a fiecăruia trebuie să fie de circa 14 kg (sunt considerate foarte bune valorile individuale de 16-20 kg şi slabe cele de 12-13 kg). Acţiunea are drept scop cunoaşterea gradului de dezvoltare a scroafelor şi vierilor adulţi în vederea încadrării lor într-o clasă sau alta după acest criteriu. înapoia spetelor). Capacitatea de alăptare a scroafei este apreciată în mod corect atunci când.fie individual.4 kg). în funcţie de scopul urmărit şi la anumite date consacrate pentru specia suină. determinând cu ajutorul goniometrului (fig. La înţărcare cântărirea se face cu scopul de a cunoaşte dacă dezvoltarea purceilor este normală. La vârsta de 21 de zile un purcel trebuie să cântărească în medie. în jurul cutiei toracice. dimineaţa înainte de administrarea primului tain . 2. care la prima montă trebuie să fie de circa 110 kg la scroafe şi de circa 120 kg la vieri în stare de întreţinere normală. Cântărirea din an în an este recomandabilă toamna înainte de bonitare şi clasare. corespunzătoare condiţiei de animal de reproducţie (dezvoltarea se consideră normală dacă porcii tineri cresc de la o lună la alta cu circa 10-14 kg). zona cea mai subţire a fluierului de la un membru anterior).23.perimetrului toracic (fig. Masa corporală medie normală a unui purcel la naştere trebuie să fie de 1. ca fiind normală la 1. .

130% la Bazna.Valorile relative indică măsurile absolute în procente faţă de o dimensiune etalon considerată cu valoarea de 100%.Indicii corporali se exprimă prin valori relative şi oglindesc raportul dintre două dimensiuni corporale aflate în dependenţă morfologică şi funcţională. Adică: lungimea trunchiului (cm) i. .l. valori relative.Indicele formatului corporal transversal (i. . în luna a II-a de gestaţie sau la începutul lunii a III-a. Ele oglindesc valoarea dimensională a caracterelor la un individ sau la un grup de indivizi şi servesc la aprecierea dezvoltării corporale.l. Adică: lărgimea toracelui (cm) 28 . Acest mod de exprimare permite ca în examinarea suinelor să se poată aprecia proporţionalitatea dimensiunilor pe regiuni corporale sau pe ansamblu. indici corporali sau reprezentări grafice. prin coroborare cu alţi indici de conformaţie şi producţie este posibilă atribuirea clasei generale ca material biologic pentru reproducţie.t. 140% la rasa Marele alb. etc). Indici de format furnizează date utile cu privire la proporţionalitatea dimensiunilor legate la formatul corporal şi întregul său.x 100 înălţimea la greabăn (cm) Valoarea acestui indice creşte de la naştere la adult şi are valori de circa 120% la rasa Mangaliţa. Pentru cunoaşterea cât mai reală a gradului de dezvoltare a scroafelor adulte. de constituţie şi de volum. organici.Valorile absolute se exprimă în unităţi fizice (centimetrii. Ig – înălţimea la greabăn.x 100. cântărirea anuală a acestora nu se recomandă a fi făcută în perioada de gestaţie avansată sau în cea de alăptare.) – reprezintă raportul dintre lărgimea toracelui şi înălţimea la greabăn.f.. care se pot grupa în patru categorii: de format.Apoi. determinarea gradului de omogenitate a materialului biologic şi a unor aptitudini de producţie. (%) = -----------------------------------.) – reprezintă raportul dintre lungimea trunchiului şi înălţimea la greabăn. Dimensiunile etalon mai des folosite sunt: înălţimea la greabăn.Indicele formatului corporal lateral (i. kilograme. . Ig în care: Vr – valoarea relativă. sau numai asupra trunchiului.f. Operaţiunile se pot face însă. în studiul şi aprecierea exteriorului se utilizeză numeroşi indici. . La suine.f. număr. Datele biometrice obţinute prin somatometrie pot fi ordonate. Exprimarea valorilor absolute în valori relative se face folosind următoarea relaţie: Va Vr (%) = ------. lungimea trunchiului sau semisuma dintre acestea. . Va – valoarea absolută a însuşirii de raportat. prelucrate statistic şi folosite practic sub formă de: valori absolute.

t.) – reprezintă raportul dintre lărgimea crupei la şolduri şi lărgimea crupei la tuberozităţile ischiale.d.c. .) – reprezintă raportul dintre lungimea trunchiului şi perimetrul toracelui. Adică: înălţimea la crupă (cm) i.i.x 100 lungimea trunchiului (cm) Acest indice are valori mai mari cu cât toracele este mai larg şi mai adânc faţă de lungimea trunchiului.t.i.---------------------------. deoarece.s.x 100 perimetrul toracelui (cm) Acest indice este de peste 100% la rasele de suine specializate pentru producţia de carne. (%) = ----------------------------------.a.i.c.s.) – reprezintă raportul dintre adâncimea toracelui şi înălţimea la greabăn. Adică: perimetrul toracelui (cm) i. la cele pentru grăsime.Indicele tipului productiv sau tronco-toracic (i. Adică: lărgimea crupei la şolduri (cm) i.p. la cele pentru carne.c. Indici organici – furnizează date atât cu privire la dezvoltarea unor organe sau aparate ale corpului animal cât şi asupra constituţiei.a.Indicele diferenţei de înălţime (i.x 100 înălţimea la greabăn (cm) Acest indice redă interrelaţia dintre dezvoltarea toracelui şi dezvoltarea generală a materialului biologic. deoarece au trunchiul mai lung şi mai îngust.x 100 înălţimea la greabăn (cm) Acest indice are valori mai mici la rasele pentru carne şi mai mari.) – reprezintă raportul dintre înălţimea la crupă şi înălţimea la greabăn.x 100 lărgimea crupei la tuberozităţile ischiale (cm) Indici de constituţie – furnizează date cu privire la modul de construcţie mecanică a corpului. (%) = ----------------------------------.Indicele de compactitate sau de robusteţe (i.t. Adică: adâncimea toracelui (cm) i.t.c.Indicele adâncimii toracelui (i. (%) = -------------------------------. (%) = ----------------------------------------------------------. . .) – reprezintă raportul dintre perimetrul toracelui şi lungimea trunchiului.t. iar toracele mai îngust. (%) = --------------------------------.p.x 100 29 . . . .(%) = ---.d.Indicele ascuţimii crupei (i. înălţimea la greabăn este mai mare. Adică: lungimea trunchiului (cm) i.f.

(%) = ---------------------------------. Pentru a studia conformaţia şi armonia de ansamblu se va executa o fotografiere din profil (perpendicular pe axul longitudinal al animalului).reprezintă raportul dintre perimetrul fluierului şi înălţimea la greabăn. dar prezintă unele particularităţi specifice. diferite defecte de exterior. etc .) – reprezintă raportul dintre perimetrul toracelui şi înălţimea la greabăn. cu membrele din partea opusă adunate sub el.3.t.2.Indicele de masivitate (i. (%) = ----------------------------------. . animalul se aşează într-o atitudine staţionară normală. Acest indice oferă informaţii asupra dezvoltării relative a scheletului.t.2. unii autori stabilesc valoarea acestui indice şi prin relaţia: masa corporală (kg) i.m. iar apoi se va alege un fond care să contrasteze culoarea corpului (de regulă un paravan). În acest caz.Indicele tipului constituţional sau al osaturii (i.c.înălţimea la greabăn (cm) Indici de volum – se utilizează pentru aprecierea dezvoltării generale a corpului.) . Adică: perimetrul toracelui (cm) i. armonia dezvoltării corporale. fiind mai mare la rasele specializate pentru producţia de carne şi mai mic la cele pentru grăsime.x 100 înălţimea la greabăn (cm) În practică. Somatografia Somatografia presupune fotografierea sau filmarea materialului biologic suin în vederea examinării aspectului exterior. Este dat de relaţia: perimetrul fluierului (cm) i. pentru a obţine o imagine care să pună în evidenţă conformaţia animalului. 30 . uşor forţată. (%) = ---------------------------------. metoda de fotografiere a materialului biologic suin este aceiaşi ca şi în cazul altor specii de animale cu interes de fermă.x100 înălţimea la greabăn (cm) 1. Astfel.m. valoarea unei regiuni sau părţi corporale. În linii generale.c.se va căuta ca poziţia acestuia să corespundă scopului urmărit.m.x 100 înălţimea la greabăn (cm) .

îndeosebi. de formă cilindrică sau de pară. spinare. 31 . între conformaţie şi producţie). etc. Tipul morfo-productiv pentru carne se asociază cu o constituţie (totalitatea caracterelor şi însuşirilor unui individ exteriorizate prin aspectul general care exprimă vitalitatea şi rezistenţa faţă de condiţiile de mediu. Pielea este fină. pentru bacon. iar cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de apreciere a exteriorului prin examenul analitic şi sintetic ajută la stabilirea acestora. asigurând o producţie ridicată de carne.). în maternitate.2. fină sau fin-robustă. Ea reprezintă o metodă de mare eficienţă didactică. În linii generale se pot distinge patru tipuri morfo-productive cărora le corespunde o anumită dezvoltare şi conformaţie corporală: pentru carne. pentru grăsime şi mixt. 24) caracterizează cele mai multe rase de suine datorită orientării speciei în direcţia ameliorării pentru obţinerea de carcase cu un conţinut ridicat de carne. acoperită cu păr rar. în mişcare. iar la unele rase prezintă o uşoară convexitate pe linia dorsală. filmarea poate constitui un document care permite compararea în timp a modului în care evoluează tehnicile de creştere. Filmarea se face cu ajutorul camerelor video şi se utilizează la examinarea animalelor.. Membrele sunt puternice. Acest tip cuprinde rase cu format dolicomorf de talie mare. Stabilirea tipurilor morfo-productive La suine. Atunci când se doreşte fotografierea unor anumite regiuni corporale (cap. Fotografiile obţinute se pot ataşa la fişele individuale din registrele genealogice sau pot fi folosite ca material de prezentare la expoziţii. în boxele colective sau individuale. Fotografierea suinelor în grup poate exprima. aparatul de fotografiat va fi adus la o distanţă mai mică de animal. Tipul morfo-productiv pentru carne (fig. în padoc. Totodată. şunci. fie omogenitatea sau heterogenitatea unui lot sub raportul conformaţiei corporale. deoarece contribuie la răspândirea şi generalizarea tehnologiilor specifice de creştere şi exploatare a suinelor pe diferite categorii de vârstă şi stări fiziologice. netedă.3. cu dezvoltare corporală bună. 1. relativ lungi. Datorită dezvoltării şuncilor. fin şi de cele mai multe ori lins. tipurile morfo-productive sunt determinate de interdependenţa care există între însuşirile morfologice şi fiziologice ale materialului biologic (între formă şi funcţie. publicitate sau la comercializarea materialului biologic. fie condiţiile mediului natural sau artificial în care se află materialul biologic (pe păşune. publicaţii.). Regiunile trunchiului au forme alungite. capacitatea de înmulţire şi producţie). trenul posterior este mai evident decât cel anterior.În vederea obţinerii unei imagini cât mai reuşite a animalului este recomandabil să se repete operaţiunea de fotografiere pentru a putea alege pe cea mai clară şi conformă cu realitatea. etc. cu aplomburi corecte.

Coastele sunt lungi. pe tot parcursul perioadei de îngrăşare. Totodată. 1985) Materialul biologic aparţinător tipului morfo-productiv pentru bacon se caracterizează prin corp foarte lung de formă cilindrică sau trapezoidală (formă de pară). Landrace. grosimea de 10-15 mm. largă şi dreaptă. după sacrificare rezultă carcase cu aspect comercial plăcut. în secţiune aspectul unei marmorări realizată în principal printr-un regim special de furajare şi întreţinere deosebită. cu o dezvoltare evidentă a trenului posterior. În general. Pielea este fină. această diferenţă poate să ajungă până la 30-40 cm (peste 25%). şalele şi crupa sunt lungi şi drepte.Pop. Spinarea. cu păr rar. În acest sens.25 Tipul morfo-productiv pentru bacon (după N. aceasta înglobează în ea straturi subţiri de ţesut muscular. 25) reprezintă o variantă a tipului pentru carne şi a apărut ca rezultat al solicitării consumatorilor pentru acest produs special. cu o uşoară ascensiune spre înapoi. etc. din care. Pop. Farka şi T. Pietrain. la aceste rase raportul dintre lungimea trunchiului şi perimetrul toracic (indicele tipului productiv) are valori pozitive. îndeosebi la nivelul abdomenului şi coastelor. la exemplarele aparţinând rasei Marele alb. grăsimea subcutană nu depăşeşte în momentul sacrificării (la masa de 80-90 kg). scurt şi neted.24 Tipul morfo-productiv pentru carne (după N. reprezentativă este rasa Landrace. 1985) În cadrul acestui tip morfo-productiv se preferă rasele de culoare albă. Fig. lungimea trunchiului depăşeşte cu cel puţin 10-15 cm (peste 5%) perimetrul toracic. orientate spre înapoi şi puţin curbate. Caracteristic tipului morfo-productiv pentru bacon este faptul că. crupa este lungă. late. iar numărul lor şi cel al vertebrelor poate fi mai mare decât la alte rase. iar la la cele aparţinând rasei Landrace. coapsa şi fesa bine îmbrăcate în muşchi şi cu şunci descinse. elastică. Astfel. La rândul său. Reprezentative pentru acest tip sunt rasele: Marele alb. de culoare albă. Alternanţa straturilor de masă musculară şi de ţesut adipos creează. Yorkshire. precum şi metişii acesteia cu rasele albe pentru carne.Farkas şi T. 32 . Duroc. Tipul morfo-productiv pentru bacon se asociază cu o constituţie fină.Fig. Tipul morfo-productiv pentru bacon (fig.

26 Tipul morfo-productiv pentru grăsime (după N. cu linia spinării. cu constituţie robustă. având regiunile corporale scurte.15/1. adânc şi scurt. dar nu atât de adânc ca cel al raselor pentru grăsime). iar valoarea indicelui productiv este de 90-95%. Caracterizat printr-o producţie intermediară între tipul pentru carne şi cel pentru grăsime. Fig. robust-afânată.Pop. Crupa este teşită şi bine îmbrăcată în musculatură. 27 Tipul morfo-productiv mixt (după N.26) se recunoaşte după forma brevimorfă.Tipul morfo-productiv pentru grăsime (fig. uşor concave la scroafele multipare în stadiu avansat de gestaţie.Pop. 33 . Fig.27) cuprinde numeroase rase de suine de talie mijlocie. Farkas şi T. Membrele sunt relativ slab dezvoltate în comparaţie cu restul corpului. de tip fiziologic digestiv. . 1985) O rasă reprezentativă a tipului morfo-productiv pentru grăsine este Mangaliţa. gâtul scurt. în favoarea cărnii. convexă (“spinare de crap”).Subtipul morfo-productiv pentru “carne-grăsime” prezintă trunchiul asemănător cu cel al raselor pentru carne (ceva mai scurt şi mai larg. 1985) . linia superioară şi cea inferioară sunt drepte şi paralele între ele. Farkas şi T. constituţia este robustă. largi şi talia mijlocie.35:1. raportul de carne/grăsime este de aproximativ 1. Tipul morfo-productiv mixt (fig. Capul este de mărime mijlocie. Perimetrul toracic este mai mare decât lungimea trunchiului. În funcţie de producţia preponderentă.Subtipul morfo-productiv pentru “grăsime-carne” prezintă trunchiul asemănător cu cel al raselor pentru grăsime. iar indicele tipului productiv este în jurul valorii de 100%. în cadrul tipului morfo-productiv mixt se disting: subtipul morfo-productiv mixt pentru “carne-grăsime” şi subtipul morfo-productiv pentru “grăsime-carne”. Deşi prezintă un schelet osos fin. Materialul biologic aparţinător tipului morfo-productiv mixt prezintă perimetrul toracic şi lungimea trunchiului de valori apropiate. De regulă. trunchiul larg. cu însuşiri între tipul pentru carne şi cel pentru grăsime. în general. Conformaţia corporală este armonioasă.

1. varietăţilor şi metişilor. deoarece carcasele obţinute după sacrificare au un aspect comercial deosebit. intensitatea pigmentaţiei fiind corelată pozitiv cu acestea. etc.35–1. raportul carne grăsime este de 1. dermatite. la suinele domestice variabilitatea culorilor este mult mai mare.15/1. atât în păr cât şi în piele. Comparativ cu formele sălbatice. 1. . Chester-White. cât şi faţă de acţiunea razelor solare .Culoarea albă se caracterizează prin lipsa pigmentului. Astfel. Dintre modificările care s-au produs în urma domesticirii interesează atât intensitatea pigmenţilor. pigmentul se află în celulele stratului generator sub formă de enclave citoplasmatice. Este întâlnită la rasele: Marele alb. Landrace. roşu) şi compuse (rezultate din combinaţiile diferite ale culorilor simple). pigmentul se găseşte în stratul cortical şi medular. la suine. În linii generale. la producerea de bacon se utilizează în exclusivitate rase de culoare albă sau metişii acestora. Totuşi. iar în zonele intens colorate poate fi identificat în toate straturile epidermului. cât şi repartiţia acestora pe diferite regiuni corporale. Culorile simple .3. CULORILE ŞI PĂRUL Din punct de vedere practic. Yorkshire. în vederea valorificării lor.Caracterizat printr-o producţie intermediară între tipul pentru grăsime şi cel pentru carne. pe toată suprafaţa corpului. la suinele domestice se întâlnesc două grupe mari de culori: simple (alb. atât faţă de condiţiile de întreţinere.pigment care se întâlneşte sub formă de granule sau mai rar în stare difuză. etc. dar în acelaşi timp. în favoarea grăsimii. care adesea produc insolaţii. 34 . lipsa pigmentului conduce la o sensibilitate mare a organismului. 1. iar gradul de variabilitate al acestuia este determinat atât de natura chimică a substanţei cromogene cât şi de alcalinitatea sângelui. La nivelul pielii. Substanţa determinantă a culorii pielii şi a părului este pigmentul din grupa melaninelor . eventual cu urme de pigmentaţie pe cap şi crupă. atât din păr cât şi din piele.factori de mediu. La suine este de preferat culoarea albă.3. acestea reprezintă un caracter de exterior de care se ţine seama la identificarea indivizilor şi în aprecierea calităţii carcaselor.Culoarea neagră se caracterizează prin cea mai intensă pigmentaţie. negru. Metişii de primă generaţie din rasele homozigote pentru culorile albă şi pigmentate au culoare albă. cunoaşterea culorilor ajută la recunoaşterea raselor. În păr.

mucoasele aparente în negru. etc. Chiar dacă această culoare nu afectează calitatea cărnii. constituie caracter de rasă sau varietate la: Duroc. 1.Ea este întâlnită la rasele Cornwall. 35 .3. etc. Această zonă cu lăţime variabilă (2-25 cm). Bazna. Wessex. Este caracteristică varietăţii blonde a rasei Mangaliţa. Porcul Negru Pigmentat de Dobrogea. roşu-cărămiziu. În cazul acestei culori. Hereford şi chiar Duroc.Culoarea roşie (roşcată). Poland-China şi metişii obţinuţi prin încrucişarea raselor pigmentate. dar. pe fondul culorii negre a corpului se întâlneşte o zonă albă. cuprinde regiunile greabănului.2. Berkshire. la unele exemplare din rasa Pietrain părul prezintă nuanţă roşiegălbuie pe un fond bălţat alb cu negru. deşi se întâlneşte mai rar la suine.Culoarea blondă reprezintă o varietate a culorii albe. etc. . Mangaliţa roşie. lucru care face ca aceste rase să poată fi crescute cu precădere în zonele călduroase. varietate şi individ. Pielea suinelor de culoare roşie este uşor maronie şi dă şoricului de pe carcase un aspect pigmentat (şoric pigmentat). carcasele prezintă un interes mai redus datorită aspectului lor comercial. Porcul de Strei. numită “brâu”. . În funcţie de rasă. .Culoarea bălţată alb cu negru este o culoare compusă. . ea prezintă nuanţe ca: roşu-gălbui. atât zonală cât şi azonală. Culoarea roşcată apare uneori în mod sporadic la metişi sau la rasele insuficient consolidate din punct de vedere al culorii. deoarece pielea este pigmentată în cenuşiu. pe lungimea sa. Culorile compuse În funcţie de modul în care culorile simple se combină şi se distribuie pe corpul animalelor. Mangaliţa. Astfel. Exemplu sunt rasele Pietrain. “şa” sau “năframă”. Culoarea bălţată alb cu negru este întâlnită şi azonal (bălţăturile albe pe un fond negru sau cele negre pe un fond alb şi cu o repartiţie aleatorie pe toată suprafaţa corpului). În urma încrucişărilor cu rasele de culoare albă sau neagră. firul de păr prezintă două nuanţe: una mai închisă la bază şi alta mai deschisă la vârf. iar părul are culoarea albmurdară.. pentru faptul că se menţie după depilare şi răzuire la majoritatea raselor. etc. Tamworth. culorile compuse se clasifică în culori zonale şi azonale. roşu-închis.acestea din urmă manifestându-se dominant faţă de culoarea compusă. metişii de primă generaţie au culoare albă sau neagră .Culoarea bălţată alb cu roşu se întâlneşte mai rar şi este un caracter de rasă la rasele: Hanovra. La rasele Hampshire. Pigmentaţia neagră imprimă o rezistenţă mai mare organismului la acţiunea nocivă a razelor solare. a membrelor anterioare şi o parte din regiunea coastelor. Sattelschwein.

Fruntea albă sau botul alb se întâlnesc la metişii rezultaţi din rasele bălţate zonal şi azonal (ex. Este caracteristică rasei Mirgorod. etc.Zebrăturile (dungile) reprezintă particularităţi de culoare cu caracter temporar la purceii din rasele primitive. 1. Particularităţi de culoare La suine. La suine. Se întâlnesc la purceii de rasă Mangaliţa. Părul neted (lins) se întâlneşte la rasele perfecţionate Landrace. Yorkshire.3. iar dintre cele trei straturi (cuticular.. Fig. cu o frecvenţă mai mare la rasa Berkshire şi Bazna. el are formă mai mult sau mai puţin ovală. 28 Fir de păr despicat în spicule (după V. particularităţile de culoare apar sub formă de acroalbinisme (zone de culoare albă care cuprind extremităţile). cu o extindere mai redusă decât la rasa Pietrain. iar cel creţ la rasele pentru grăsime.3. cortical şi medular). Totodată. firul de păr este mai gros la bază (170-200 de microni). .4. iar la suine aspectul său poate fi: neted. Hampshire x Pietrain). (Mangaliţa şi metişii acestora). Părul Părul reprezintă îmbrăcămintea externă a corpului. în primele săptămâni de viaţă.3. Duroc.Culoarea bălţată alb. ondulat sau creţ. 1. apoi se subţiază spre vârf (100-120 de microni) şi se despică în 6-8 spicule. Chester-White. Gligor. cel ondulat la rasele Bazna. 1969) În secţiune transversală. 36 . cel mai bine reprezentat este cel medular. .Culoarea bălţată roşu cu negru se evidenţiază la metişii de primă generaţie dintre rasele Pietrain şi Duroc. roşu şi negru (culoare trinară) poate apărea la metişii de primă sau a doua generaţie dintre rasele pigmentate. . pe un fond roşu de diferite nuanţe se întâlnesc pete negre dispersate.

De regulă. 1. rasele de suine nu prezintă toate aceiaşi importanţă economică. Pe restul corpului lungimea sa scade la 5-8 cm. . . măsurătorii şi notaţii directe pe materialul biologic suin de diferite categorii din biobaza disciplinei. Temă: După prezentarea teoretică (pe planşe şi mulaje) legată de examenul sintetic al exteriorului la suine studenţii vor face observaţii. mai scurt şi mai fin. bacon. unde formează spre cap aşa numita “coamă”. care este mai des. Gligor.tipul morfo-productiv (carne. . 29 Secţiune prin firul de păr de porc (după V. mixte). 1969) Lungimea firului de păr este mai evidentă pe şira spinării (8-12 cm).4. culoare.caracterele morfologice (talie. amelioratoare. recunoaşterea raselor de suine se face prin analiza şi aprecierea unor caracteristici de exterior (tabelul 6) – elemente esenţiale în procesul de selecţie şi ameliorare a speciei. Numărul de foliculi/cm2 variază de la 12 (la rasa Landrace) la circa 40 (la rasa Stocli).modul în care sunt utilizate în schemele de încrucişare (materne şi paterne). etc). dar pot fi clasificate în funcţie de: .provenienţă (indigene şi importate). Tabelul 6 Însuşiri fenotipice generale de recunoaştere a unor rase şi populaţii de suine Denumirea Însuşiri 37 . La rasele primitive de suine.Fig. Acest ultim tip de păr năpârleşte odată cu instalarea timpului călduros sau cu îmbunătăţirea condiţiilor de întreţinere şi alimentaţie. . perfecţionate). grăsime.gradul de ameliorare (primitive. pe lângă părul de acoperire se întâlneşte şi cel de încălzire (“puful”). RECUNOAŞTEREA UNOR RASE DE SUINE În număr de aproximativ 200.

Forma urechilor: mici. lungi şi aplecate. Culoarea: neagră. Tipul productiv: mixt spre grăsime. pigmentată. Tipul productiv: carne. Profilul capului: drept. Profilul capului: drept. Culoarea: neagră cu brâu alb. Forma urechilor: mici şi drepte. Forma urechilor: mari. România. Formată la: Staţiunea de Cercetări Zootehnice Ruşeţu. Culoarea: blondă. pigmentată. Tipul productiv: grăsime. Părul şi pielea: uşor ondulat. Culoarea: albă. Mangaliţa (rasă indigenă) Bazna (rasă indigenă) Formată în: zona oraşului Mediaş. neagră. pigmentată. pigmentată. Sibiu – România. Părul şi pielea: neted. jud. purtate orizontal sau aplecate.Formată în: Peninsula Balcanică. Părul şi pielea: neted. lupie. Formată în: zona Banatului – România Culoarea: albă. Porcul de Strei (populaţie indigenă) Alb de Banat (populaţie indigenă) Alb de Ruşeţu (populaţie indigenă) 38 . Părul şi pielea: creţ. jud. Părul şi pielea: neted. mijlocii şi aplecate. Profilul capului: drept. roşie. Stocli (rasă indigenă) Formată în: Peninsula Balcanică. Părul şi pielea: neted. spre carne. Forma urechilor: mijlocii. pigmentată. Profilul capului: concav. Tipul productiv: mixt. purtate înainte. judeţul Hunedoara – România. Profilul capului: uşor concav. purate înainte sau uşor aplecate. Tipul productiv: mixt. Forma urechilor: mari. Vrancea – România. Profilul capului: drept. Tipul productiv: mixt. Forma urechilor: mici şi drepte. pigmentată. Formată în: Depresiunea Haţeg. alb-cenuşiu. Culoarea: gri-roşcată. România.

Profilul capului: drept.România. uşor aplecate spre înainte şi purtate în forma literei “V”. roză. Tipul productiv: carne (bacon). Profilul capului: drept. Culoarea: albă. Cornwall (Marele Negru) (rasă importată) Formată în: Danemarca. Forma urechilor: mari şi blegi. Culoarea: bălţată cu negru. Culoarea: neagră cu extremităţi albe. Forma urechilor: orizontale. Tipul productiv: carne. drepte. Berkshire (rasă importată) Formată în: Anglia. Profilul capului: concav. Forma urechilor: mari şi aplecate. Culoarea: neagră. Landrace (rasaă importată) Pietrain (rasă importată) Formată în: Belgia. purtate înainte. Părul şi pielea: neted. Forma urechilor: mari şi aplecate în jos şi înainte. Profilul capului: uşor concav. Tipul productiv: mixt spre carne. Culoarea: neagră. Părul şi pielea: neted. Părul şi pielea: neted: neagră. 39 . pigmentată. Părul şi pielea: neted. Părul şi pielea: neted. Marele alb (Large-White sau York mare) (rasă importată) Formată în: Anglia. roză.carne. Tipul productiv: carne. Tipul productiv: mixt. Forma urechilor: mijlocii. Culoarea: albă. Părul şi pielea: neted. roză. purtate înainte. neagră. Tipul productiv: mixt . Forma urechilor: mici. Profilul capului: drept. Negru Pigmentat de Dobrogea (populaţie indigenă) Formată în: Anglia. Profilul capului: drept.Formată în: Zona Dobrogea .

Cum longevitatea fiziologică la suine este de 12-15 ani. Utilizarea evidenţelor zootehnice reprezintă metoda cea mai precisă de determinare a vârstei. roză. cu vârfurile aplecate. Culoarea: cărămizie. Profilul capului: uşor concav. pigmentată. La suine.U. excepţie făcând doar materialul biologic destinat reproducţiei. Tipul productiv: carne. fie pe baza datelor înscrise în evidenţele zootehnice. Profilul capului: drept. acest timp poate fi stabilit.5. Culoarea: albă. roză. DETERMINAREA VÂRSTEI LA SUINE Vârsta se defineşte ca fiind timpul scurs de la naşterea până la momentul examinării animalului. Părul şi pielea: neted. Profilul capului: drept. Părul şi pielea: neted. Chester White (rasă importată) Formată în: Anglia. iar perioada de creştere şi îngrăşare este foarte scurtă (240-250 de zile). Forma urechilor: mici. Tipul productiv: carne. Hampshire (rasă importată) 1. fie pe baza gradului de uzură a dentiţiei (paralel cu vârsta.A. purtate vertical şi înainte. fie pe baza aprecierii dezvoltării corporale. dinţii animalelor suferă modificări ale tablei dentare). lungimii caninilor (colţilor) inferiori. Tipul productiv: carne..Duroc (rasă importată) Formată în : S. Forma urechilor: mici şi aplecate. Forma urechilor: mici. Părul şi pielea: ondulat. 40 . determinarea vârstei acestora are o importanţă limitată. Formată în: Anglia. Culoarea: neagră cu brâu alb.

atârnate. mersul vioi. cu aceste loturi se face popularea compartimentelor de creşă şi îngrăşătorie. aceasta se ţine pe loturi de indivizi. în fermele de selecţie unde. linia spinării ” înşeuată”. Odată cu înaintarea în vârstă temperamentul suinelor devine limfatic. testiculele sunt slab prinse. scrotumul este neted şi uşor încreţit. . Stabilirea vârstei la suine pe baza aprecierii dezvoltării corporale ia în considerare aspectul general al individului. Pentru restul efectivului. abdomenul lăsat (îndeosebi la scroafele multipare). în ordinea în care se formează loturile la maternitate sau în ordinea în care. Farkas şi T. mijlocaşi şi lăturaşi (fig. Fig. pielea suplă şi întinsă. la suine se întâlnesc aceleaşi categorii de dinţi (incisivii. umerii prezintă zone ale pielii îngroşate cu rugozităţi şi escavaţii. au corpul zvelt. evidenţa fiecărui individ se ţine pe bază de număr matricol. La masculi. Chester-White şi Hampshire). premolarii şi molarii). Animalele tinere (până la vârsta de 2 ani). În cazul vierilor. animalele preferând frecvent poziţia de decubit.30). până la livrare. linia spinării dreaptă (excepţie fac rasele Duroc. pielea formează cute pe faţă şi pe părţile laterale ale trunchiului. în timp ce lăturaşii sunt depărtaţi de mijlocaşi printr-un spaţiu intermediar. O particularitate o constituie faptul că mijlocaşii şi cleştii sunt foarte apropiaţi între ei. privirea expresivă.Incisivii sunt reprezentaţi de cleşti. caninii. Pop. testiculele sunt bine ataşate. încreţit şi aspru. 1985) 41 .Astfel. în orice moment se poate stabili vârsta cu maximă precizie. Un criteriu destul de exact în determinarea vârstei la suine îl constituie forma şi gradul de uzură al dentiţiei. În fermele de creştere şi îngrăşare evidenţa vârstei se ţine numai la materialul biologic reproducător. scrotumul este gros. Cu mici diferenţe numerice şi asemenea altor mamifere omnivore. Animalele în vârstă au corpul greoi.30 Dinţii la suine (după N.

la vârsta de 3-3 ½ luni purceii au gura încheiată cu dentiţia de lapte. Dentiţia de lapte La naştere purceii prezintă numai lăturaşii şi caninii (fig. iar cei de pe arcada superioară sunt perpendiculari pe aceştia. imediat după naşterea purceilor se recomandă retezarea lor cu ajutorul unui cleşte special sau chiar a unei unghiere mai mari. iar la 90-100 de zile. iar după 10 zile. 1985) mameloanele scroafelor. Ca şi în cazul altor specii de mamifere cu interes de fermă şi la suine se deosebeşte: dentiţia de lapte şi dentiţia permanentă.Totodată. (28 de dinţi). iar molarii sunt asemănători cu cei ai mamiferelor ierbivore. C = 2/2. Caninii fiind prea dezvoltaţi şi ascuţiţi pot produce răni la Fig. Pop. PM = 6/6. incisivii de pe arcada inferioară sunt mult mai alungiţi spre înainte. cei superiori.Premolarii sunt asemănători cu cei întâlniţi la mamiferele carnivore (prezintă creste dentare ascuţite). La vârsta de 30 de zile apar cleştii inferiori. iar cei inferiori sunt mai dezvoltaţi şi îndreptaţi spre înapoi. .31). Cum premolarii de lapte apar încă din prima lună de viaţă.31 Incisivii şi caninii la suine (după N. Incisivii de pe arcada inferioară prezintă mişună – lucru care uşurează adunarea boabelor de jos şi prehensiunea oricărui furaj. cei superiori. M = 0/0 42 .Caninii (colţii) sunt în număr de 4 (câte doi pe fiecare arcadă dentară). după următoarea formulă dentară: I = 6/6. La 60-70 de zile apar mijlocaşii inferiori. . Farkas şi T. motiv pentru care.

cele menţionate sunt rezumate în tabelul 7. determinarea vârstei pe baza dentiţiei este anevoioasă şi inexactă. Tabelul 7 Stabilirea vârstei la suine. după următoarea formulă dentară: I = 6/6. Astfel. La materialul biologic pentru reproducţie (vieri şi scroafe adulte) determinarea vârstei se poate face cu o oarecare precizie după lungimea caninilor (colţilor) inferiori. la vieri. iar schimbarea dinţilor de lapte are loc între 8-20 luni.Dentiţia permanentă Ultimul premolar şi primii molari permanenţi apar la vârsta de 4-6 luni. caninii superiori depăşesc marginile buzelor. aproximativ la doi ani se nivelează cleştii inferiori. după dentiţie Specificări MAXILARUL SUPERIOR Lăturaşi Canini Cleşti Mijlocaşi MAXILARUL INFERIOR Lăturaşi Canini Cleşti La naştere Apariţie Schimbare Prezenţi Prezenţi - 40 zile 90-100 zile 8-10 luni 8-10 luni 12 luni 17 luni Prezenţi Prezenţi - 8-10 luni 8-10 luni 43 . lungimea colţilor este de 2-3 cm. la 5-6 ani 15-18 cm. iar în jurul vârstei de 9 luni apare cel de-al II-lea molar permanent. La vârsta de 12 luni se schimbă cleştii. pe baza dentiţiei. La scroafele de 5-6 ani. PM = 8/8. iar la 13 luni se schimbă premolarii de lapte. Astfel. iar la 2 ½-3 ani se nivelează mijlocaşii inferiori. aceştia au: la doi ani 4-5 cm. La 17-18 luni se schimbă mijlocaşii de lapte şi apare cel de-al III-lea molar permanent. astfel că la vârsta de 20 de luni suinele au gura încheiată cu dentiţia permanentă (44 de dinţi). determinarea vârstei pe baza dentiţiei nu are o aplicabilitate practică extinsă în condiţii de producţie . Pentru a înţelege mai uşor modul de stabilire a vârstei la suine. La aceiaşi vârstă. urmând ca la 4-5 ani şi cei inferiori să le depăşească. Dat fiind faptul că suinele adulte se contenţionează relativ greu. C = 2/2. M = 6/6 După doi ani. la 3-4 ani 8-12 cm. Caninii şi lăturaşii se schimbă între 8 şi 10 luni.stabilirea acesteia făcându-se în general pe bază de evidenţe zootehnice.

înscrierea acestuia pe corp şi în evidenţele zootehnice cu scopul recunoaşterii sale în orice împrejurări. să permită efectuarea anumitor corecturi fără schimbarea sistemului folosit. INDIVIDUALIZAREA SUINELOR Individualizarea (marcarea) constituie o operaţiune obligatorie în lucrările de selecţie şi ameliorare a suinelor. glicerină şi alcool. operaţiunea debutează cu alegerea cifrelor care vor forma numărul matricol stabilit dinainte pentru fiecare animal în parte. să poată fi uşor de citit. să fie simplă şi puţin costisitoare. Ca tehnică de lucru. Cifrele sunt confecţionate din ace fixate pe plăcuţe metalice–dispozitive. În acest scop se utilizează: trusa de tatuaj. individualizarea poate fi: permanentă şi temporară (provizorie). La suine.Mijlocaşi Premolar 1 Premolar 2 Premolar 3 Premolar 4 ----------------------------------Molar 1 Molar 2 Molar 3 ---------------- 30 zile 60-70 zile În prima lună 4-6 luni ------------------4-6 luni 9 luni 17-18 luni 12 luni 17 luni 15 luni ----------------------Nu se Schimbă 1. preducire şi crotaliere. 44 .6. Ea constă în acordarea unui număr matricol fiecărui animal în parte. să nu poată fi falsificată. Principalele condiţii pe care trebuie să le îndeplinească individualizarea suinelor sunt: să poată fi aplicată la o vârstă cât mai timpurie a indivizilor (imediat după naştere). înlesnirii recoltării şi ordonării datelor privind performanţele individuale precum şi prelucrării automate a acestora.32). să se preteze la prelucrarea automată a datelor. Individualizarea permanentă se realizează prin: tatuaj. la nivelul urechilor se aplică un strat subţire din tuşul sau pasta de negru de fum. care la rândul lor pot fi aşezate în locaşurile de pe cleştele de tatuat (fig. Ca tehnică de lucru. să fie durabilă şi nedegradabilă. . tuş sau o pastă preparată din negru de fum.Individualizarea prin tatuaj este recomandabilă şi chiar obligatorie numai pentru materialul biologic din rasele albe şi numai pentru produşii care vor fi crescuţi şi testaţi după performanţele proprii.

33 Cheia de individualizare prin preducire şi reprezintă ordinea în care au fost acordate numerele matricole. apar situaţii în care numărul matricol aplicat iniţial prin preducire trebuie modificat (corectat). după cheia prezentată în figura 33. . În asemenea caz numărul matricol se formează obligatoriu din două grupe de câte trei cifre. 032 – 053 Fig. Farkas şi T.m. după care se reia de la 001). 45 . după ordinea fătărilor. Pop.34 Exemplu de individualizare prin preducire (după N. A II-a grupă de cifre redă numărul aplicat pe urechea stângă D S Fig.Fig. După completarea primei grupe de 100 de purcei se trece la grupa cu numărul matricol 002–001. locul de tatuare se fricţionează pentru a asigura pătrunderea colorantului în grosimea pielii. După perforarea stratului cutanat. prin apăsare se imprimă numărul matricol dorit în aşa fel încât citirea să se facă de la baza urechii spre vârful acesteia (la urechea stângă) şi de la vârf spre bază (la urechea dreaptă) (fig.32 Trusa pentru individualizare prin tatuaj Apoi. iar semnificaţia este acordată celui de-al 53-lea purcel născut în grupa a 32-a. 1985) Adesea.Individualizarea prin preducire presupune aplicarea numărului matricol prin crestături şi perforări la nivelul urechilor. respectiv al 3253lea purcel obţinut de la începutul anului. în interiorul unei grupe (serii) de 100 de purcei. Exemplu: preducirea din figura 34 reprezintă numărul matricol 032–053. Prima grupă de cifre redă numărul aplicat pe urechea dreaptă şi reprezintă seria sau grupa de purcei în succesiunea în care s-a format de la începutul fiecărui an calendaristic. Acest număr este cuprins între 001 şi 100.32). s. Acest număr este cuprins între 001–199 (maxim 199 de serii.d.

iar în caz de suprapuneri acestea se vor corecta prin perforarea urechii stângi. Operaţiunea de perforare se face în funcţie de anul calendaristic în care s-a născut animalul respectiv. cu prilejul înţărcării este recomandabilă o verificare a numerelor matricole atribuite. astfel: . Pop. Fig.35). 1985) 46 . Fig. Nu se vor face mai mult de 4 perforări (vor modifica numărul matricol iniţial. O a II-a situaţie în care este necesară corectarea numărului matricol o constituie sosirea în fermă (prin achiziţionare sau transfer) a unui animal al cărui număr matricol are corespondent la unul din animalele existente. cu 8). Farkas şi T. Acest lucru ar putea face improprie prelucrarea automată a datelor. numărul matricol iniţial (fig. A III-a situaţie în care se face corectarea numărului matricol este aceea în care animalul nou sosit are deja numărul matricol corectat (o perforare în urechea stângă). cu aceiaşi corectură. Farkas şi T. în urechea stângă pentru a nu se ajunge la un număr de ordine format din patru cifre. 1985) Această perforare va corecta încă cu 2 (în total 4). iar în fermă există un alt animal care are acelaşi număr matricol. În asemenea caz corectarea se face în acelaşi mod. dar la animalul sosit ulterior. Pop. 1985) În acest caz se va proceda la efectuarea unei a doua perforări (tot în urechea stângă). 35 Mod de corectare a numerelor matricole (după N. 36).Astfel. Farkas şi T. Pop. 36 Acordarea numărului matricol corectat (după N. Notă.în anii calendaristici a căror ultimă cifră se termină în 0 sau 5 nu se face nici o perforare–numărul matricol rămânând cel acordat la naşterea animalului. O perforare a urechii stângi corectează cu 2 prima cifră a numărului de ordine din cadrul grupei (fig. În cazul materialului biologic reţinut pentru reproducţie în fermele de selecţie şi testare a suinelor se acordă număr de reproducător prin perforarea urechii drepte (tabelul 8). Tabelul 8 Acordarea numărului de reproducător (după N.

în anii calendaristici a căror ultimă cifră este 3 sau 8 se fac două perforări: una în jumătatea inferioară şi una în jumătatea superioară a urechii drepte.ambele în jumătatea superioară a urechii. de reproducător 0. Aplicarea crotaliilor se face pe pavilioanele urechilor. Acest tip de individualizare reprezintă o modalitate suplimentară şi consecutivă preducirii fiind recomandată. În această situaţie numărul de reproducător rezultă din majorarea cu 2 a primei cifre de la numărul de serie.2005) 032 – 053 032 – 053 1. confecţionate din aluminiu sau material plastic “Neoflex”(fig. Individualizarea prin crotaliere se efectuează la tineretul acceptat la reproducţie în urma testării după performanţele proprii. 47 .Terminaţia anilor Nr.2008) 132 – 053 732 – 053 4. îndeosebi la rasele de suine pigmentate (la care nu se poate imprima numărul matricol prin tatuaj). .2006) 132 – 053 2.37-a).în anii calendaristici a căror ultimă cifră este 1 sau 6 se face o perforare în jumătatea inferioară a urechii drepte. în urechea dreaptă se fac două perforări . . În acest caz numărul de reproducător rezultă din majorarea cu 4 a primei cifre de la numărul de serie. 8 (2003.în anii calendaristici a căror cifră este 4 sau 9 . . 2009) 032 – 053 832 – 053 . 5 (2000. În asemenea caz numărul de reproducător rezultă din majorarea cu 8 (4+4) a primei cifre de la numărul de serie.în anii calendaristici a căror ultimă cifră este 2 sau 7 se face o perforare în jumătatea superioară a urechii drepte. În practică sunt recomandabile crotalii de tip “buton”. 6 (2001. de purcel Nr. În acest caz numărul de reproducător rezultă din majorarea cu 6 (2+4) a primei cifre de la numărul de serie. 9 (2004.2007) 032 – 053 432 – 053 332 – 053 3. 7 (2002.

38 Individualizare temporară cu substanţe colorante Tunderea părului se face în aşa fel încât zona tunsă să reprezinte un anumit semn.37 Individualizare prin crotaliere (după N. litere sau cifre pe corpul animalelor. determinarea vârstei şi tehnicile de individualizare a suinelor. Asemenea crotalie se aplică pe urechea stângă. Individualizarea prin tunderea părului poate fi întâlnită frecvent la achiziţionarea de animale de la producătorii particulari. a b Fig. crotalie tip “buton”. b.Pe crotalie se ştanţează numărul matricol complet rezultat din citirea preducirii (crestăturilor şi perforărilor de pe ambele urechi). Temă: După prezentarea teoretică (pe planşe şi mulaje) legată de recunoaşterea unor rase de suine. Folosirea “creioanelor” de azotat de argint ajută la executarea anumitor semne. Pe faţa externă a acesteia se va imprima numărul de reproducător.Pop. 38). folosirea “creioanelor” de azotat de argint. numărul matricol iniţial (fig. Metoda individualizării prin folosirea substanţelor colorante (vopsele) se aplică frecvent în sectorul de montă-gestaţie. Acest mod de individualizare este recomandabil la suinele cu părul şi pigmentaţia pielii de culoare închisă (negru. 37 – b). sprayuri. La intrarea animalului la reproducţie. studenţii 48 . în vederea abatorizării. iar pe faţa internă. Farkas şi T. pe o anumită regiune corporală. crotalie simplă. pe urechea dreaptă se aplică o crotalie simplă. cărămiziu). 1985) a. Folosirea substanţelor colorante se face prin aplicarea acestora pe una din regiunile corporale. Fig. Individualizarea temporară (provizorie) se poate face prin: crotaliere. astfel încât să fie uşor vizibilă timp de câteva zile şi chiar una sau două săptămâni. tunderea părului. etc. în vederea identificării precise şi rapide a scroafelor care repetă ciclul de călduri (fig. folosirea de substanţe colorante.

precum şi aprecierea rentabilităţii muncii nu se poate face decât pe baza unor evidenţe zootehnice complete. secundare şi subproduse.vor face observaţii. mişcarea efectivului. notaţii şi aplicaţii practice pe materialul biologic suin de diferite categorii din biobaza disciplinei. borderouri. fie într-o bază de date asigurată de calculator. în final. în cantităţi cât mai mari. menite să oglindească în mod fidel atât valoarea economică. evidenţa sporului de creştere. evidenţa zilelor furajere. Evidenţele zootehnice se ţin. productivitatea. cât şi cea biologică a animalelor. să-şi deschidă o bază de date care să cuprindă un set de evidenţe zootehnice specifice – evidenţe pe baza cărora. fişe. EVIDENŢE ZOOTEHNICE UTILIZATE ÎN CREŞTEREA SUINELOR Managementul ştiinţific al fluxurilor tehnologice de producţie. evidenţa de bază o reprezintă Registrul evoluţiei efectivului de animale care cuprinde: mişcarea animalelor pe categorii şi pe luni calendaristice. relativ diferit în funcţie de specificul fermei. fătările. cu intrări şi ieşiri zilnice. montele. se poate certifica atât eficienţa economică. ca: 49 . Capitolul 2 EVIDENŢELE ZOOTEHNICE ŞI APRECIEREA SUINELOR PENTRU PRĂSILĂ Creşterea suinelor are drept scop obţinerea de produse principale.1. Pentru a avea o imagine cât mai clară asupra activităţilor din domeniul creşterii suinelor este obligatoriu ca fiecare fermă. Aceste evidenţe trebuie operate la zi sau la intervale de timp cât mai scurte. de selecţie şi ameliorare a suinelor. de calitate superioară şi în condiţii de eficienţă economică. aprecierea efectivului matcă. creşterea tineretului. carnete. furajarea. deoarece numai prin intermediul lor se poate urmări şi cunoaşte permanent situaţia din fermă. starea sanitar-veterinară. cât şi valoarea materialului biologic. fie în registre. În fermele de creştere şi îngrăşare. producţiile obţinute. pe o formularistică tipizată în care se înscriu sistematic datele privind provenienţa animalelor. indiferent de tip şi de mărimea efectivului de animale. 2. etc. Pentru completarea corectă a acestui document este necesară întocmirea unor documente auxiliare.

Bonul de intrare-ieşire (se completeză în toate situaţiile în care apar modificări în inventarul fermei. Trecerea de la o categorie la alta se face în urma cântăririlor şi numai în condiţiile în care loturile de animale îndeplinesc baremul de masă corporală necesar unei categorii superioare. Documentul înregistrează stocul de la începutul lunii (în capete şi masă corporală). determinate de cumpărări sau vânzări de material biologic. numărul matricol al animalelor respective). Acest document trebuie însoţit de certificatul sanitar-veterinar care va dovedi cauza morţii.Actul de fătare” (se completează pentru fiecare scroafă. precum şi numărul de purcei fătaţi).Fişele individuale de protecţia muncii (se completează în mod obligatoriu ori de câte ori personalul muncitor. la nivelul fiecărei ferme de creştere şi îngrăşare trebuie să mai existe: . cu menţionarea numărului de capete. etc. a zilelor lucrate şi volumul muncii executate). Rezultatele cântăririlor se înregistrează pe categorii şi loturi. În Registrul evoluţiei efectivului de animale se operează la rubrica “ieşiri”.. în ziua când se fac cântăririle de control în vederea calculării sporului de masă corporală).Actul de mutaţie a animalelor sau “de transfer (se completează în situaţia trecerii unui animal sau lot de animale de la o categorie la alta). intrările. menţionându-se numărul matricol al acesteia. La această categorie nu se urmăreşte sporul realizat. un lot de “tineret”. . Pe lângă aceste acte.Actul de cântărire (se completează lunar. Pe baza acestui document se fac decontările financiare ale fermei. recepţie. . când ajunge la masa medie de 30 kg se trece în categoria “porci la îngrăşat”. Purceii născuţi se înregistrează în Registrul evoluţiei efectivului de animale la rubrica “intrări”.Actul de livrare. . tăiere. În Registrul evoluţiei efectivului de animale actul trebuie operat la rubrica “ieşiri”. . în ziua în care a avut loc fătarea. . a fost instruit pe baza normelor legale privind protecţia muncii şi paza stingerii incendiilor). menţionându-se totodată şi numele îngrijitorului. categoria “purcei sugari”.Statele de plată (se calculeză şi se completează lunar de către serviciul economic al fermei). ieşirile şi stocul la cântărire. Astfel.Fişa de pontaj (serveşte la ţinerea evidenţei îngrijitorilor. în vederea stabilirii retribuţiei cuvenite. . 50 . iar în Registrul de venituri şi cheltuieli la rubrica “venituri”. numărul de capete şi masa corporală totală. respectiv “intrări”. tăierii sau dispariţiei animalului.). pe sortimente). Nu se cântăreşte efectivul matcă şi purceii sugari. decontare (se completează în cazul livrării de material biologic). În Registrul evoluţiei efectivului de animale operarea documentului se face la rubrica “ieşiri”. materiale.Registrul de venituri şi cheltuieli (reprezintă instrumentul de urmărire a bugetului fermei şi a eficienţei economice). . masa corporală şi de la caz la caz.Actul de moarte. utilaje. . dispariţie (se completează în funcţie de situaţii. . calificat şi necalificat.Decontul de furaje (se întocmeşte lunar şi cuprinde pentru fiecare categorie de animale cantităţile de furaje consumate.

Registrul genealogic de crescătorie care cuprinde evidenţa nucleului destinat şi folosit pentru reproducţie. precocitatea descendenţilor. lungimea carcasei. eventualele boli sau accidente suferite pe parcursul vieţii. procentul de fecunditate. într-o fermă de selecţie şi testare care livrează material biologic pentru prăsilă (vieri şi scrofiţe de reproducţie). fără corecturi şi ştersături – păstrate într-un seif special de “documente secrete”. la încheierea fişei se vor menţiona clasele stabile la apreciere. . numărul şi masa corporală a purceilor pe sexe. reacţiile serologice. Atât la vieri cât şi la scroafe. Evidenţele specifice fermelor de selecţie şi testare au caracter secret. . etc). ritmul de dezvoltare. . consumul specific. lărgimea carcasei. raportul carne-grăsime. conformaţia şi constituţia corporală. consumul specific şi sporul mediu zilnic al descendenţilor. Pentru femele (scroafe) se vor înregistra: datele referitoare la monte şi fătări. . productivitate. .Buletinul de admitere în testare (cuprinde vieruşii şi scrofiţele admise în testare cu număr matricol.valoarea totală a materialului biologic destinat reproducţiei. grupa şi boxa. masa şi lungimea şuncilor. aceasta se va înregistra într-un pedigreu sinoptic care cuprinde evidenţa asupra a 3-4 generaţii. data naşterii.Anual. masa medie a purceilor la naştere. bunici.calculul preţului de bază după: origine. numărul avorturilor înregistrate la scroafele montate de fiecare vier. În acest registru. vaccinările. 51 . numărul mamei şi tatălui. precocitatea descendenţei exprimată prin sporul mediu zilnic şi consumul specific.sporurile de preţ stabilite pe baza asecendenţei testate şi înscrisă în Registrul genealogic de stat (diferenţe de valoare). media numerică a purceilor fătaţi. Pentru masculi (vieri) se va înregistra: numărul scroafelor montate. sporurile realizate până la aceleaşi date. iar la vierii castraţi (destinaţi sacrificării de control) – masa corporală înainte şi după sacrificare.Planul de montă şi de rotaţie a grupelor de scroafe la vieri (se întocmeşte pe baza cunoaşterii originii şi a clasei generale).Borderoul de calcul al preţului de cost cuprinde trei părţi: . în această fişă se înregistrează şi numărul de sfârcuri. dezvoltarea corporală. străbunici. legată de: numărul matricol. capacitatea de alăptare. data intrării şi ieşirii din testare. La scrofiţe. grosimea stratului de slănină pe animalul viu şi destinaţia). Cât priveşte ascendenţa vierului sau scroafei (părinţi.Fişa de testare (cuprinde numărul matricol. randamentul la sacrificare. Pe lângă evidenţele specifice unei ferme de producţie (creştere şi îngrăşare). la 21 de zile şi la înţărcare. ascendenţă şi masa corporală separat pe rase). mai sunt necesare: . suprafaţa “ochiului de muşchi”. rezultatele cântăririlor la 91 şi 182 de zile. grosimea stratului de slănină pe spinare şi abdomen. însuşirile morfologice şi de producţie. . Ele trebuie numerotate şi completate cu conştinciozitate. calitatea cărnii. documentele trebuie arhivate şi păstrate în funcţie de termenele stabilite prin lege. clasa generală şi punctajul de testare. fiecărui reproducător i se deschide o fişă genealogică care cuprinde elementele de bază legate de origine.

de la nivel Central are următoarele obligaţii: . au obligaţia: .N. .să ţină la zi şi corect toate evidenţele zootehnice.R. pentru efectuarea lucrărilor de bonitare şi a deciziilor de selecţie.A. dar care se cuprind în testarea după descendenţi ca şi pentru scroafele neînscrise dar care se menţin la reproducţie pentru a II-a fătare).lui de la nivel Central situaţiile stabilite sau solicitate. (Agenţia Naţională de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie) prin centrele sale judeţene.să organizeze prelucrarea datelor rezultate din controlul oficial de producţie în măsura în care se consideră necesar. Personalul tehnic al A. APRECIEREA SUINELOR PENTRU PRĂSILĂ Aprecierea materialului biologic suin destinat prăsilei reprezintă cea mai importantă acţiune zootehnică pe linia ameliorării permanente a speciei. precum şi coeficienţii de corecţie necesari (pentru grosimea medie a stratului de slănină şi procentul de carne în carcasă).să întocmească listele cu disponibilul de animale de reproducţie (din categoriile de tineret testat după performanţe proprii şi adulţi testaţi după descendenţi livrabili pentru reproducţie) şi să le comunice din timp A.R.Z. .să conducă Registrul Genealogic Teritorial (se vor deschide fişe de reproducţie pentru toţi vieruşii şi scroafele primipare.să asigure condiţii optime de lucru pentru personalul care efectuează controlul. .să supună bonitării toţi reproducătorii şi tineretul destinat pentru prăsilă.A. .A.să transmită la termen A. 52 . precum şi pentru vieruşii neînscrişi.R. fiind cunoscută sub numele de bonitare.N. .Z. buletinele de control şi de testare a suinelor. . cu participarea directă a proprietarului (fermierului) şi a medicului veterinar de sector sau circumscripţie.. Proprietarii fermelor (fermierii) care intră sau doresc să intre în acţiunea de control oficial al producţiei în vederea comercializării de material biologic pentru reproducţie.2.să organizeze controlul în toate fermele orientate pe producerea şi comercializarea de material biologic suin pentru prăsilă.să organizeze permanent o alimentaţie raţională (cantitativ şi calitativ) a întregului efectiv de suine destinat prăsilei.să respecte măsurile sanitar-veterinare de prevenire şi combatere a bolilor specifice.R.Z.să stabilească evidenţele de la nivelul A. .R. . .N.Z. În linii generale.R.N.să stabilească evidenţele de fermă. lucrările de bonitare se efectuează de către A.N.să comunice anual până la data de 1 XII baremurile pentru acordarea claselor parţiale după ritmul de dezvoltare şi după calitatea cărnii. Personalul tehnic al A. .Z. .2. de la nivel teritorial .A.să efectueze şi să întreţină individualizarea corectă a animalelor pentru a se putea identifica cu uşurinţă şi fără confuzii. crescut în rasă curată.N. . .să elibereze certificate de origine şi productivitate odată cu livrarea animalelor sau cel mai târziu în termen de o lună de la efectuarea livrării.Z..A. în teritoriu (judeţe) şi să asigure imprimatele necesare sistemului informaţional..judeţean are următoarele obligaţii: .să ţină la zi evidenţele specifice de control oficial al producţiei şi să transmită la termenele stabilite buletinele de control necesare prelucrării automate a datelor.A.

.atrezia ani (orificiul anal neperforat). Performanţele minime de lot pentru admiterea la testare după însuşiri proprii se referă la: numărul de purcei la fătare.Criteriile de calificare (de preselecţie) presupun aprecieri şi determinări exigente cu privire la prezenţa anomaliilor congenitale.aplazia epididimului (prezenţa pungii epididimale în care se reţine urina).. micrognatia sau osteofibroza maxilarului (dezvoltarea incompletă a maxilarului constatată la naştere. .prognatismul (anomalie dentară caracterizată prin faptul că arcadele incisive cad una înaintea alteia. Wessex.herniile ombilicale şi ingvino-scrotale prezente şi vizibile la naştere sau până la înţărcare.să publice periodic liste cu materialul biologic reuşit la testare după descendenţi şi înscris în Registrul Genealogic Republican. Pietrain. grupa a II-a: Duroc. .R. Landrace. Bonitarea suinelor destinate prăsilei foloseşte criterii de calificare şi criterii de clasificare. . în cavitatea abdominală sau pe traiectul canalului invaginal. în funcţie de cerinţele Uniunii Europene.să popularizeze fermele de suine cu material biologic deosebit. Chester-White. masa individuală a purceilor la intrarea în testare şi numărul de purcei la intrarea şi ieşirea 53 . transformarea ţesutului osos al regiunii nazale în ţesut fibros). pe rase.anoftalmia. Landrace belgian.agnatia. Cornwall. . conducând lucrările de registru. iar dinţii de jos nu iau contact cu cei de sus. subdezvoltarea globului ocular sau prezenţa unui singur ochi)..polidactilia şi monodactilia (prezenţa a 1-2 degete suplimentare sau existenţa a unui singur deget. . Aceste cerinţe trebuie stabilite anual de către A. Cerinţele minime de admitere în controlul oficial se referă la vârsta scrofiţelor.criptorhidia sau monorhidia (anomalie congenitală manifestată prin reţinerea celor două sau numai a unui testicul pe timpul migraţiei testiculare.Z. . fie cel inferior = agnatia). .A. indiferent de numărul membrelor la care se constată). . Bazna şi Mangaliţa) şi anul calendaristic. Hampshire. masa lotului de purcei la 21 de zile.să acorde numerele de înscriere în Registrul Genealogic Republican pentru suinele de reproducţie. . prolificitatea şi capacitatea de alăptare în funcţie de grupa de rase (sunt considerate ca fiind grupe de rase: grupa I: Marele alb. . Anomaliile congenitale care trebuie identificate şi a căror prezenţă atrage eliminarea suinelor de la reproducţie sunt: . poate fi prognatism superior sau inferior) şi brahignatismul (anomalie caracterizată prin scurtarea maxilarelor – fie cel superior = “cap de bulldog” = brevignatism superior. Yorkshire.hidrocefalia (cap voluminos datorită prezenţei de lichid în cutia craniană).hipoplazia testiculară (unul sau ambele testicule reduse ca volum).N. organele sau organul reţinut suferă profunde modificări până la degenerarea epiteliului seminal). Edelschwein. .lipsa extremităţilor (absenţa totală sau parţială a membrelor sau cozii). . microftalmia şi ciclopia congenitală (absenţa.să îndrume şi să verifice modul de desfăşurare a lucrărilor de control oficial al producţiei şi de selecţie. . .hermafroditismul (prezenţa pe acelaşi individ a unor elemente funcţionale din glandele sexuale ale ambelor sexe). cerinţele minime de admitere în controlul oficial şi stabilirea performanţelor minime de lot pentru admiterea la testare după însuşirile proprii.

. Clasele parţiale se stabilesc în funcţie de: origine (de clasa generală a părinţilor). iar apoi în clasa valorică generală. aspect general care permite orientarea şi stabilirea preţului de livrare a materialului biologic suin destinat reproducţiei.R. fie pe baza a patru clase parţiale).constit .din testare. calitatea cărnii (se acordă după grosimea stratului de slănină).A. clasa după ritmul de dezvoltare sau calitatea cărnii şi clasa după conformaţie corporală-constituţie) Clasa după ritmul de dezvoltare sau calitatea cărnii Clasa după conf. ritmul de dezvoltare (se acordă după performanţele proprii privind sporul mediu zilnic). în funcţie de cerinţele Uniunii Europene. R Clasa după origine E Clasa după origine I Clasa după origine II Clasa după origine R R R R R E R R E E I R E E I II E E I I R R E E E E E E E I I E E I I II E I I I R E I I I E I I I I I I I I II II I I II II R I I I II E I I II II I I II II II II II II II II R E I II Tabelul 10 Stabilirea clasei generale pe baza a patru clase parţiale clasa după origine (A) clasa după ritmul de dezvoltare (B) clasa după calitatea cărnii (C) şi clasa după conformaţie – constituţie (D) B R E I II C D R E I II R E I II R E I II R E I II A R R R R R R R E E E E E E E E I I E R R R E R E E E E E E I E I I I I R R E E E E E E E E I I I I I I II R E E E E E E I E I I I I I I I R R R E E E E E E E E I I I I I I E R E E E E E E E E I I I I I I I A I E E E E E E E I I I I I I I I I II E E E I E E I I I I I I I I I II R E E E E E E I I I I I I I I I II E E E E I E I I I I I I I I II I II A I E E I I I I I I I I I II I II II II II E I I I I I I I I I II II I II II II R E E I I I I I I I I I II I I II II E E I I I I I I I I I II II I I II II A I I I I I I I I I I II II II II II II II II I I I I I I I II II II II II II II II II R E I I reproducţie se stabileşte pe baza claselor parţiale folosind combinaţiile exemplificate în tabelul 9 şi 10 (fie pe baza a trei clase parţiale.Z.Criteriile de clasificare servesc la încadrarea animalelor în clase valorice parţiale. conformaţia corporală şi constituţie (se acordă în urma examinării directe a însuşirilor de exterior şi constituţie). Clasa generală a indivizilor care urmează a fi folosiţi la Tabelul 9 Stabilirea clasei generale pe baza a trei clase parţiale (clasa după origine. .N. Aceste performanţe trebuie stabilite anual de către A. 54 .

. astfel: clasa elită = record. clasa I = elită. În situaţia în care se urmăreşte şi consumul de furaje/kg spor.pentru animalele importate.60 x 100 =160 puncte). se acordă cel mult clasa elită pentru vieruşi şi clasa I pentru scrofiţe. în funcţie de performanţele proprii pentru fiecare din criteriile de clasificare şi cunoaşterea clasei parţiale în care acesta a fost încadrat în urma aprecierii. fie pe baza calculării unui punctaj obţinut de animalul apreciat.Preţul de livrare al materialului biologic suin destinat prăsilei se face. se asimilează prin echivalare. clasa a III-a şi nebonitate = clasa a II-a (numai pentru femele). . punctajul total pentru această clasă parţială se măreşte prin însumarea punctelor obţinute la ambele performanţe. fără a se mai lua în considerare clasele parţiale. iar rezultatul reprezintă numărul de puncte pentru această clasă (ex: 50.00 este necesară.R. Deci: 690 puncte obţinute pentru sporul mediu zilnic + 160 de puncte obţinute pentru consumul de furaj pe kg spor = 850 de puncte total la clasa “ritmul de dezvoltare “. acesta se face în mod diferenţiat.Z. Scăderea consumului înregistrat din 5. ci se iau în considerare preţurile/cap de animal stabilite în funcţie de clasă (R.6 x 10 = 116 puncte).00 – 3. la stabilirea acestei clase se au în vedere: . 690 g = 690 puncte). Dacă informaţiile lipsesc. Performanţa realizată se scade din 50. 55 . II). deoarece pentru această însuşire se practică selecţia direcţional regresivă. dacă s-ar lua de bază performanţa realizată ca atare ar fi favorizaţi indivizii cu consumuri mari de furaje. I. . respectiv sporul mediu zilnic realizat reprezintă numărul de puncte (ex. În ceea ce priveşte calculul punctajului.0 şi se înmulţeşte cu 10. dar aceasta contravine obiectivelor selecţiei.pentru “calitatea cărnii” punctajul se obţine luând de bază performanţa obţinută de individ la grosimea stratului de slănină (exprimată în mm) şi corectată în funcţie de masa corporală. .40 =1.pentru “ritmul de dezvoltare“ punctajul se obţine luând de bază performanţa realizată de individ la sporul mediu zilnic exprimat în g. astfel: .pentru “origine” nu se calculează punctaj. Calcularea punctajului pentru consumul de furaje pe kg spor se face scăzând consumul înregistrat (exprimat în kg) din 5.0 – 38. Când unul din părinţi are număr de registru genealogic se poate acorda cel mult clasa elită pentru ambele sexe. iar asimilările se fac de către A.Totodată. Performanţa se înmulţeşte cu 1.N. .4 mm = 11. Animalele înscrise în registrul genealogic al ţării de origine primesc clasa generală r e c o r d.A. Astfel. clasa a II-a = clasa I.00 şi se înmulţeşte cu 100 (ex: 5. clasa generală se stabileşte prin confruntarea informaţiilor din certificatele care însoţesc materialul biologic la efectuarea importului cu baremurile utilizate în anul respectiv. E.animalele care au clasa generală stabilită anterior termenului prin care clasa generală se poate acorda conform prevederilor prezentului punct. fie prin negocieri directe cu fermierul producător.vierii şi scroafele care au reuşit la testarea după descendenţi se includ în categoria “testat (ă)”.

00 are aceeaşi explicaţie ca şi în cazul consumului de furaje. . Calculul punctajului pentru proporţia de carne în carcasă se face prin înmulţirea cu 2 a proporţiei de carne realizată de contemporanul sacrificat la 182 de zile şi corectată în funcţie de masa corporală.pentru “conformaţie corporală–constituţie“ punctajul este reprezentat de numărul de puncte realizate la aprecierea exteriorului şi constituţiei (89 puncte = 89 puncte). 56 . a preţului pentru clasa după calitatea cărnii şi a preţului pentru clasa după conformaţie corporală-constituţie.total la clasa “calitatea cărnii”. Pe baza acestui punctaj şi a claselor parţiale în care s-au încadrat indivizii apreciaţi se calculează preţul de livrare .pentru ascendenţii testaţi sau înscrişi în registrul genealogic. . . în calcularea indicilor sintetici de selecţie se utilizează date exacte care permit o ierarhizare valorică mult mai precisă a materialului biologic suin. pentru următoarele situaţii: . . prin stabilirea claselor parţiale şi a clasei generale se folosesc anumite limite (baremuri) privind valoarea însuşirilor luate în considerare. Ex: (65% carne în carcasă x 2 = 130 puncte) +116 puncte obţinute pentru grosimea stratului de slănină = 246 puncte .3. Sporurile de preţ se acordă indiferent de rasă. Scăderea grosimii stratului de slănină din 5.pentru performanţele de testare după descendenţi (pentru fiecare punct realizat la indicele testării.preţ care. 2.În cazul în care se cunoaşte şi proporţia de carne în carcasă de la un frate sau de la o soră (sacrificaţi la 182 zile) . Lucrările se efectuează în fermele de selecţie şi testare în care este organizată testarea după performanţe proprii şi după descendenţi.pentru performanţa de reproducţie a scroafelor (pentru fiecare kilogram realizat la capacitatea de alăptare peste baremurile de admitere a scroafelor în controlul oficial al producţiei). a preţului pentru clasa după ritmul de dezvoltare corporală. TEHNICA SELECŢIEI ŞI TESTĂRII SUINELOR PENTRU PRĂSILĂ PE BAZĂ DE INDICI SINTETICI Aprecierea şi selecţia suinelor destinate prăsilei pe bază de indici sintetici are ca scop determinarea valorii de ameliorare şi stabilirea modului de exploatare a acestora.pentru înscrierea proprie în registrul genealogic. după descendenţi).punctajul se stabileşte prin însumarea punctelor obţinute la ambele performanţe. precum şi în alte ferme cuprinse în controlul oficial al producţiei sau ocazional prin controlul de producţie diversificat. Tehnica selecţiei şi testării suinelor pentru prăsilă pe bază de indici sintetici cunoaşte: calculul indicilor sintetici de selecţie şi calculul indicilor sintetici de testare. Dacă în aprecierea reproducătorilor. Preţul de bază se formează prin însumarea: preţului pentru clasa după origine. la rândul său este alcătuit din: preţul de bază şi sporurile de preţ.

00 8. .17 x 0.015 – 0. Alcătuirea indicelui sintetic de selecţie diferă în funcţie de categoria animalului. asemenea indici se calculează cu scopul de a oglindi valoarea de ameliorare a unui reproducător suin într-o singură valoare sintetică.00 Valoarea h2 0. Tabelul 11 Datele necesare calculării indicelui de selecţie Însuşirile luate în considerare Nr. Acesta ia în considerare sporul mediu zilnic realizat de către descendenţii vierului analizat (S).15 35. 100 respectiv 1.h21.12 Valoarea W 0. dar ţinându-se cont de heritabilitatea (h2) şi de valoarea ponderală a lor (w). astfel: Ix = x1 h21 w11 + x2 h22 w2 + x3 h23 w3 . consumul specific) a selecţiei.15 x 0.00 7.17 0. grosimea medie a stratului de slănină (G) şi consumul specific (C).1 0. . 2.50 1.0085 + 0.1037 Pentru testarea reproducătorilor după descendenţi în cadrul fermelor de selecţie a suinelor unde se urmăresc însuşirile de îngrăşare şi calitatea carcaselor se poate folosi indicele sintetic de selecţie recomandat de H.20 x 0.… h2n = coeficienţii de heritabilitate aferenţi însuşirilor. X3 … Xn = abaterile performanţei idividuale de la media pe rasă sau populaţie la însuşirile 1.0072 = 0.30 0. .20 32.10 + 0.75 7.20 + 2.50 x 0. care pun în evidenţă ponderea în selecţia reproducătorilor.15 0.X1.0020 + 0. 3.20 – 0.2 0.20 x 0.05 x 0. la orice categorie de reproducători. de purcei fătaţi Masa individuală a purceilor la naştere Capacitatea de alăptare Nr. exprimată în fracţii zecimale şi a căror sumă trebuie să fie 1. X2. numărul şi masa purceilor la 35 zile (tabelul 11).30 x 0.0. xn h2n wn .25 x 0. w3. în care: .Aşadar.50 7. La cele trei însuşiri menţionate se aplică coeficienţii de 30.30 = 0.… n .057 + 0.w1. Loosli.Ix = indicele de selecţie al reproducătorului X . Deci: Ix = 500 + 30S – 100G – C 57 . de numărul însuşirilor luate în considerare. . Un model general de calculare a indicelui sintetic de selecţie se poate aplica la un număr mare de însuşiri necorelate între ele. .2 0.20 Media pe efectiv 8.2 0.50 x 0.20 + 0. w2.20 0. Iniţialele (+) sau (-) indică direcţia progresivă (sporul mediu zilnic) sau regresivă (grosimea stratului de slănină. Spre exemplificare se va calcula indicele sintetic de selecţie la o scroafă din rasa Landrace privind numărul şi masa medie a purceilor la naştere. capacitatea de alăptare. h23.… wn = valoarea ponderală relativă a aceloraşi însuşiri. de purceii la înţărcare Masa individuală a purceilor la înţărcare Performanţe proprii 9.3 Adică: Ix = 0.12 x 0.00 1.

grosimea medie a stratului de slănină (G). Acesta se calculează ţinând cont de numărul de purcei născuţi (N).5 şi 2. 2. G = grosimea medie a stratului de slănină (mm). indicele de testare după descendenţi se calculează înmulţind suma indicilor de testare a scroafelor partenere. Tipul de rasă se apreciază prin sistemul de 100 puncte. -100. indivizii care realizează un indice sintetic de testare pozitiv. în care: +20. C = consumul specific (U. cu numărul efectiv de produşi la care s-a încheiat testarea din loturile scroafelor respective.4.1000. Se consideră material biologic suin testat. în funcţie de valoarea ponderală a însuşirii respective din indicele sintetic.00. Adică: Ix = 2T + 0. la scroafe: Ix = 20S – 1000C – 100G + 100P . . + 100 . P = proporţia de carne din carcasă (%). 58 . Adică: 2M Ix = 2N + 2I + ------30 La încheierea testării tineretului suin după performanţe proprii. şi procentul de carne din carcasă (P). indiferent de tipul fermei (ex. Ei sunt proprii scroafelor şi vierilor după descendenţi. consumul specific (C). La vieri. sau kg).N. S = sporul mediu zilnic (g). tabelul 12).coeficienţi de înmulţire la însuşirile urmărite. indicele sintetic de selecţie se calculează luând în considerare tipul rasei (T).5S + C + G + 2P Indicii sintetici de testare sintetizează diferenţele înregistrate între performanţa medie a lotului de descendenţi şi performanţa medie a seriei lunare totale de testare (care cumulează ambele sexe) pentru fiecare din însuşirile urmărite în testul performanţelor proprii. de numărul de purcei înţărcaţi (I) şi masa corporală a acestora la înţărcare (M).Indicele de selecţie la scroafe. ÎNTOCMIREA UNUI PLAN DE MONTĂ ŞI FĂTĂRI Planul de montă şi fătări se întocmeşte odată pe an şi reprezintă documentul pe baza căruia trebuie să se deruleze întreaga activitate de reproducţie a materialului biologic. Aşadar. sporul mediu zilnic (S). oglindeşte însuşirile de prolificitate şi capacitatea de alăptare. iar consumul specific şi grosimea stratului de grăsime se calculează prin diferenţa faţă de 5. Punctajul parţial şi final se obţine în urma aplicării coeficienţilor între valorile 0.

planul de montă şi fătări se întocmeşte pe principiul potrivirii individuale a perechilor.27 X 28 X . din 6 în 6 zile sau din 10 în 10 zile. din zi în zi (“în covor”).5 V 6 – 15 V 16 – 25 V 26 V – 4 VI 5 – 14 VI 15 – 24 VI 25 VI – 4 VII 5 VI – 14 VII 15 – 24 VII 25 VII – 6 VIII 7 – 16 VIII 17 – 26 VIII 27 VIII – 7 IX 8 . În funcţie de capacitatea sectorului se vor forma grupe de scroafe pentru montă. numai creşterea în rasă curată.26 XI 27 XI . Astfel.1 XI 2 – 11 XI 12 – 21 XI 22 XI – 1 XII 2 – 11 XII 12 – 21 XI 22 – 31 XII 1 – 10 I 11-20 I 21 – 31 I 31 I – 9 II 10 – 19 II 20 II – 1 III 2 – 11 III 12 – 21 III 22 – 31 III 1 – 10 IV 11 IV – 20 V 21 – 30 IV 1 – 10 V 5 .27 IX 28 IX . În fermele de selecţie şi testare. purceii obţinuţi să acopere întregul spaţiu construit şi să asigure ritmicitate livrărilor.6 XI 7 .11 III 12 . în fermele de creştere şi îngrăşare (de producţie) se practică metisările trirasiale sau triliniare (de tip Sykes) – scroafe metise F1 rezultate din două rase albe şi vieri rasă curată din rase parentale. în fermele de creştere şi îngrăşare planul de montă şi fătări se întocmeşte pe principiul potrivirii perechilor după clasă.2 X 3 – 12 X 13 – 22 X 23 X . trebuie considerată şi variaţia sezonieră a procentului de fecunditate.14 II 15 .Principul care stă la baza întocmirii acestui document rezultă din profilul de producţie al fermei respective.19 II 20 II . Tabelul 12 Plan de montă-fătări-înţărcări-livrări Data montei 8 .25 III 26 III .20 I 21 .10 I 11 .1 III 2 .30 V 31 V – 9 VI 10 – 19 VI 10 – 29 VI 30 VI – 9 VII 10 – 19 VII 20 29 VII 30 VII – 8 VIII 9 – 18 VIII 19 – 28 VIII 29 VIII – 7 IX 8 . Astfel.6 XII 7 – 16 XII 17 – 26 XII 27 XII – 5 I 6 – 15 I 15 – 25 I 26 I – 4 II 5 – 14 II 15 I – 24 II 26 II – 6 III 7 – 16 III 17 – 26 III 27 III – 5 IV 6 – 15 IV 16 – 25 IV 26 IV – 5 V 6 – 15 V 16 – 25 V 26 V – 4 VI Data fătării 1 . din 3 în 3 zile.21 III 22 .23 VIII 24 VIII – 21 X 31 X – 12 IX 13 – 22 IX 23 IX . pentru fiecare scroafă din lotul matcă se repartizează un anumit vier de bază şi înlocuitor.15 IV 16 . Totodată.5 IV 6 .25 IV 26 IV .17 IX 18 .16 XI 17 . urmărindu-se ca vierii să fie superiori cu o clasă scroafelor. Aşadar.24 II 25 II .30 I 31 I .17 IX 18 – 27 IX Vârsta înţărcării (35 de zile) Data livrării 14 .7 X 8 .15 III 16 .17 IX 18 – 27 IX 28 IX – 7 X 8 – 17 X 18 – 27 X 28 X – 6 XI 59 .17 X 18 .31 III 1 .5 III 6 . În situaţia creşterii şi exploatării intensive a suinelor trebuie avută în vedere şi asigurarea ritmicităţii populărilor şi depopulărilor în toate sectoarele. independent de calculele referitoare la mărimea grupei de scroafe şi necesarul de vieri. Mărimea unei asemenea grupe de scroafe trebuie calculată în aşa fel încât.10 IV 11 – 20 IV 21 – 30 IV 1 – 10 V 11 – 20 V 21. conform unui grafic contractual dinainte stabilit. iar în cele de selecţieşi testare (pentru prăsilă).9 II 10 .

Adică: Sf + 10% Mg = -------------. Mărimea unei grupe de scroafe pentru montă (Mg) – are în vedere numărul de scroafe la fătare necesare pentru popularea unui compartiment de maternitate (Sf) şi procentul mediu de natalitate în funcţie de anotimp (Pn). durata dezinfecţiei unui compartiment de maternitate (D) şi numărul total de compartimente pentru fătare (Cf). la capacitatea optimă. pentru a evita consangvinizarea este necesară întocmirea unui plan de rotaţie a vierilor şi a scroafelor folosite la reproducţie.x 100 Pn Timpul de formare a unei grupe de scroafe montate (Tf) – are în vedere: durata alăptării purceilor (A). Adică: Mg x Cs Sa = -----------Tf Coeficientul de utilizare a vierilor (în cazul montei naturale) (k) constituie numărul de zile care revin unui vier pentru montă. Adică: A+D Tf = -----------Cf Necesarul de scroafe în aşteptarea montei (Sa) – depinde de mărimea grupei de scroafe pentru montă (Mg).5 – 14 VI 15 – 24 VI 25 VI – 4 VII 5 – 14 VII 15 – 24 VII 25 VII – 3 VIII 4 – 13 VIII 14 – 23 VIII 24 VIII – 2 IX 3 –7 IX 28 IX – 7 X 8 – 17 X 18 – 27 X 28 X – 6 XI 7 – 16 XI 17 – 26 XI 27 XI – 6 XII 7 – 16 XII 17 – 26 XII 27 – 31 XII 7 – 16 XI 17 – 26 XI 27 XI – 7 XII 8 – 17 XII 18 – 27 XII 28 XII – 6 I 17 – 16 I 17 – 26 I 27 I – 2 II 3 II – 5 II 11 – 20 V 21 – 30 V 31 V – 9 VI 10 – 19 VI 20 – 29 VI 30 VI – 9 VII 10 – 19 VII 20 – 29 VII 30 VII – 8 VIII 9 VIII – 13 VIII Având în vedere faptul că în asemenea ferme se practică creşterea în rasă curată. de durata ciclului sexual la scroafe (Cs) şi de timpul de formare a unei grupe de scroafe montate (Tf). CALCULUL ŞI EVIDENŢA UNOR PARAMETRII DE REPRODUCŢIE SPECIFICI SUINELOR Asigurarea continuităţii şi ritmicităţii producţiei la suine presupune efectuarea unor calcule legate de planificarea şi organizarea reproducţiei.5. 2. În acelaşi timp. aceste calcule au rolul de a asigura acoperirea tuturor spaţiilor de cazare. 60 .

de numărul de monte la o scroafă pentru o fecundare (2) şi de coeficientul de utilizare la monta naturală (k). coeficientul de folosire a scroafelor de reproducţie (Fs) şi numărul grupelor de scroafe gestante (Gl). Adică: 365 Fs = ----Cr Numărul necesar de grupe de scroafe gestante (Gg) . Temă: După prezentarea teoretică a tematicii capitolului 2. Acesta rezultă din raportul dintre numărul de zile calendaristice (365) şi durata unui ciclul de reproducţie (Cr). decadă) (Nz) şi numărul de monte efectuate de un vier în perioada respectivă (Nm). reprezintă numărul de fătări care revin unei scroafe timp de un an. notaţii şi aplicaţii practice pe materialul biologic suin din biobaza disciplinei. Adică: Vm = 2 x Mg x k Coeficientul de folosire a scroafelor la reproducţie (Fs).. Adică: Pl Gg = ------------. Adică: Nz k = -----Nm Necesarul de vieri pentru montă (Vm) – se stabileşte în funcţie de mărimea grupei de scroafe montate (Mg). INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE FOLOSITE ÎN CREŞTEREA SUINELOR 61 .Acesta se obţine din raportul dintre numărul de zile dintr-o perioadă definită (săptămână. Capitolul 3 1 UTILAJE. pe bază de antecalcule exprimate grafic se pot identifica indicatorii de reproducţie doriţi.se calculează având în vedere: planul de livrare al unităţii exprimat în capete anual (Pl). studenţii vor face observaţii.Gl Pî x Fs Prin utilizarea acestor calcule se pot întocmi şi nomograme din care. numărul purceilor înţărcaţi care populează un compartiment de creşă (Pî).

distribuirea hranei şi adăparea animalelor. 39) este destinată 62 .Utilajele necesare măcinării furajelor oferă posibilitatea mărunţirii diferitelor sortimente de nutreţuri (boabe de cereale). În funcţie de principiul de funcţionare. ovăz. . realizarea granulaţiei necesare tuturor categoriilor de suine (mărimea particulelor trebuie să fie de 0. instalaţii şi echipamente folosite în fluxul tehnologic specific se recomandă ca o necesitate absolută pentru orice tip de fermă. în primul rând. etc). maşini de curăţire cu site. UTILAJE.0-1. facilitează: prepararea şi administrarea hranei.1. tăierea sau strivirea. Măcinarea prin lovire constituie principiul de funcţionare al morilor cu ciocane – utilaje folosite pe scară largă la prepararea furajelor concentrate necesare în fermele de suine. asigurarea microclimatului în adăposturi şi evacuarea dejecţiilor. omogenizarea şi amestecarea acestora. la decojirea şi decorticarea boabelor de orz. obţinerea unei cantităţi cât mai reduse de praf (praful de moară fiind higroscopic poate conduce la autoîncălzirea şi mucegăirea produsului). care prin frecare rup şi înlătură tegumentele boabelor). asemenea utilaje pot fi clasificate în: maşini de curăţire cu site şi curent de aer. Asemenea utilaje trebuie să asigure: măcinarea unui număr cât mai variat de furaje. curent de aer şi magneţi. pentru reţinerea eventualelor corpuri metalice din boabele de cereale.Utilajele necesare curăţirii furajelor sunt folosite frecvent: pentru reţinerea şi eliminarea impurităţilor mai mari sau mai mici decât boabele de cereale. În linii generale. maşini pentru decorticarea boabelor (sunt prevăzute cu tamburi care prezintă suprafeţe abrazive sau tamburi cu orificii. .3-1.Dat fiind faptul că. mazăre sau chiar pentru spălarea diferitelor sortimente de nutreţuri (cartofi. dozarea şi amestecarea furajelor. rentabilitatea creşterii suinelor trebuie considerată prin prisma utilizării fără risipă şi cu maximă eficienţă a furajelor specifice (furajele ocupă peste 60% din costul de producţie al cărnii de porc) cunoaşterea gamei de utilaje. instalaţiile şi echipamentele necesare preparării şi administrării hranei vizează: curăţirea. instalaţii şi echipamente bine montate şi reglate corespunzător.8 mm pentru suinele la îngrăşat). astfel încât hrana finală să fie ingerată şi apoi digerată fără eforturi fiziologice deosebite de către suine. frecarea şi lovirea furajelor. În linii generale. sfeclă furajeră. siguranţă în exploatare şi întreţinere uşoară. o încălzirea produsului de până la 35-400C. INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE NECESARE PREPARĂRII ŞI ADMINISTRĂRII HRANEI LA SUINE Utilajele.0 mm pentru tineretul suin şi 1. procesul de măcinare se poate realiza prin: strivirea. asemenea utilaje. Moara cu ciocane universale (fig. măcinarea. 3.

moara poate realiza o productivitate de aproximativ 2 t de furaj/h. Cuţit. 10. Sac. 1997) 1. Cilindru superior de alimentare. 12. Contracuţit. 15 Motor electric. Coş de alimentare cu boabe de cereale. Şubăr. releu de protecţie cuplat corespunzător la suprasarcină şi ampermetru pentru controlul încărcării morii la curentul nominal înscris pe motorul electric – utilajul este echipat cu site interschimbabile care asigură granulaţiile dorite. Melc transportor. Şaibă de transmisie. 14. 4. 13. Moara cu ciocane MCF – 5 (fig. la 3000 de rotaţii/minut. 2. Montată pe plăci de cauciuc (pentru reducerea efectelor vibraţiilor) prin intermediul şuruburilor de fundaţie (M16 x 250F) şi comandată de la un tablou electric prevăzut cu contactor stea-triunghi. 7. 5. Ciclon. Transportor. o putere a motorului electric de 11 sau 15 kw.. 9. 40) este destinată măcinării boabelor de cereale cu scopul obţinerii măcinişurilor 63 . Transportor pneumatic. paielor şi fânului. 11. ştiuleţilor şi ciocălăilor de porumb. 3. Ciocane. 6. Tub de refulare concentrate. 39 Moara cu ciocane universale (după M Bereş şi colab.Fig. Cu o masă de circa 437 kg. Jgheab de alimentare cu furaje fibroase. măcinării boabelor de cereale. 8. tulpinilor de porumb.

De regulă. 3. la o granulaţie de 4 mm. . Amestecătorul vertical cu melc (fig. cicloane (500 şi 600) şi ecluze. Prin nişte orificii situate la partea inferioară. Utilajele necesare amestecării furajelor se folosesc cu scopul omogenizării structurii reţetelor de furaje specifice fiecărei categorii de suine în parte.Utilajele necesare dozării furajelor servesc la obţinerea unei hrane echilibrată sub aspectul principiilor nutritivi pe care trebuie să-i conţină reţetele specifice fiecărei categorii de suine în parte. 64 . furajul ajunge din rezervor din nou în tubul central la melc. ultima fiind legată cu un dispozitiv de programare şi înregistrare a şarjelor.41) este destinat amestecării furajelor uscate. Dozatoarele volumetrice pot fi de formă paralelipipedică sau cilindrică. Motor electric. poziţie (amestecătoare verticale sau orizontale). 40 Moara cu ciocane MCF-5 (după M Bereş şi colab. Cu o masă de circa 1570 kg. prevăzut cu ventilator. În general. la 3000 de rotaţii/minut. prevăzute cu două şubăre care controlează un anumit volum. iar la partea superioară se află o paletă care are rol de a dispersa furajul în rezervor. Aceste tipuri de dozatoare pot funcţiona cu o basculă semiautomată sau automată. Exhaustor. 5. asemenea utilaje se clasifică în funcţie de: modul de lucru (amestecătoare cu acţiune continuă sau periodică). Montată pe plăci de cauciuc (pentru reducerea efectelor vibraţiilor în timpul utilizării) prin intermediul şuruburilor de fundaţie recomandate de către constructor şi comandată de la un tablou electric racordat la reţeaua de alimentare cu cablu S=35 mm3 – moara funcţionează într-o instalaţie de transport pneumatic. Ciclon. sub formă de alveole acţionate de un rotor. o putere a motorului electric de 55 kw.Fig. 2.. 4. fie de dozatorele volumetrice fie de cele gravimetrice. 6. El este alcătuit dintr-un coş de alimentare. timp de 15-20 de minute. asemenea tipuri de dozatoare pot fi întâlnite la baza buncărelor de depozitare a diferitelor sorturi de furaje. 1. 1997) 1. necesare pregătirii hranei pentru suine şi alte specii de animale cu interes de fermă. moara poate realiza o productivitate de aproximativ 5 t de furaj/h. starea fizică a furajelor (amestecătoare pentru hrana uscată sau lichidă). Motor electric. Ecluze pentru descărcare. Cicloane pentru praf. 7. un rezervor de amestecare şi un melc transportor fixat într-un tub central. Asemenea utilaje sunt reprezentate. Coş de alimentare. Dozatoarele gravimetrice funcţionează pe principiul cântăririi diferitelor sortimente de furaje şi lucrează cu mai multă precizie decât cele volumetrice.

Motor electric.. 3.. Obturator.42) este alcătuit dintr-un cilindru fix în interiorul căruia se află un ax acţionat de un motor electric cu reductor şi pe care sunt montate palete elicoidale. Vană. o conductă inelară cu orificii şi conductele de legătură. 2. Palete elicoidale. Buncăr. 8. 3. 12. Cilindru de amestecare. Fig. 14. Gură de evacuare Amestecătorul orizontal cu acţiune periodică (fig. Plan înclinat cu magneţi. Amestecătorul hidraulic (fig. 7. Gură de alimentare. Pâlnie de alimentare. 5. Un asemenea amestecător orizontal poate fi confecţionat dintr-un cilindru fix. 1997) 1. 9. 43) este reprezentat de un vas de amestecare prevăzut cu două conducte cu cap de turbionare. o pompă centrifugală prin intermediul căreia se realizează recircularea hranei. 2. 42 Amestecătorul orizontal cu acţiune periodică (după M Bereş şi colab.Fig. 1997) 1. Uniformizator. 41 Amestecătorul vertical cu melc (după M Bereş şi colab. 11. Buncăr. 4. 5.13 Conductă. Melc. Moara cu ciocane. Pâlnie de alimentare. Gură de evacuare. 6. în interiorul căruia se află un ax cu palete elicoidale acţionat de un motor electric cu reductor. 10. 65 . 4.

3. 4. iar prin intermediul pompelor. 44 Amestecătorul vertical cu palete (după M Bereş şi colab. 2. Vas. îndeosebi în sectoarele cu furajare lichidă.. 3. Pompă centrifugală. 1997) 1. Rotorul utilajului este acţionat de un motor electric cu reductor. 66 . 44) este folosit pe scară largă în creşterea intensivă a suinelor. 4. Vasul de amestec. Conductă de aspiraţie. Utilajele necesare distribuirii hranei la suine trebuie să asigure exploatarea la maxim a potenţialului biologic al animalelor cu cheltuieli cât mai reduse pe unitatea de produs. la o turaţie de 30 rot/min. Amestecătorul vertical cu palete (fig. Transmisie. 1997) 1. Pe lângă acest tip de amestecător mai pot fi întâlnite: amestecătorul conic vertical.. etc. hrana lichidă este distribuită prin conducte spre jgheaburile de furajare. amestecătorul este alcătuit dintr-un vas pentru amestec. amestecătorul mobil orizontal. Motor electric. în care se găseşte un rotor cu patru rânduri de palete fixate înclinat. Cap de turbionare. 1. Fig. 2. 5.Fig.6. Conductă de refulare. Practic. Palete. 43 Amestecătorul hidraulic (după M Bereş şi colab.

Asemenea utilaje sunt specifice tipului de furajare (uscată sau lichidă). fibra de sticlă. 45). dar în ambele cazuri partea finală a acestora este hrănitorul. 45 Hrănitoare semiautomate (după M Bereş şi colab. plăcile aglomerate de material plastic. betonul armat. categoriei de vârstă în care se află materialul biologic..A B Fig. B. 1997) 1. A B C D 67 . Hrănitoarele pot fi clasice orizontale (simple jgheaburi) sau semiautomate (prevăzute cu buncăr de depozitare a hranei şi jgheab de furajare) (fig. Materialele din care se confecţionează hrănitoarele pentru suine pot fi: tabla. Pentru scroafe şi purcei. etc. Pentru tineret şi suine la îngrăşat.

46 Tipuri de hrănitoare pentru suine (după V.45 m/s. 3.Fig. C). 6. 3. Vacuumatic (1. cu dispozitiv de dirijare a furajelor în jgheaburile de hrănire (fig. B). 2. A). Capace glisante. 46. 68 . vacuumatice (fig. Instalaţia pentru furajare cu cablu cu noduri (“TN60” – transportor cu noduri) (fig. Vase de amestecare. Jgheaburi. cu două fronturi de furajare (fig. 2. mai pot fi întâlnite hrănitoare: cu un singur front de furajare (fig. la 1500 rot/min). Jgheab. mecanismul de acţionare a instalaţiei (motor electric de 1. Lanţ de agitare). 46. 46 D). 1969) 1. Cu un singur front de furajare (1. 47 Schema unei instalaţii hidraulice pentru distribuirea hranei (după M Bereş şi colab. Mecanism pentru schimbarea poziţiei deflectorului).. Gligor şi colab. Buncăr. 3. Mai mult. Cu dispozitiv de dirijare a furajelor în jgheaburile de hrănire (1. Panouri mobile. pompe centrifuge care împing hrana pe conducte. (amestecul furaj/apă în proporţie de 1:3). 4. 1.. transportorul propriu-zis (alcătuit dintr-un cablu flexibil multifilar de 280 m cu noduri din plastic şi tubulatura transportorului). În practica creşterii suinelor pot fi întâlnite diferite tipuri de instalaţii pentru furajarea animalelor. delimitarea de fronturi individuale prin montarea de platbande la nivel de jgheab diminuează considerabil manifestările agresive dintre animale pe timpul furajării. Jgheab. 5. D. 46. fie în exteriorul adăpostului). Jgheab. Buncăr. Suporţii buncărului). iar productivitatea de 2. Pompă centrifugă. Viteza de transport a cablului este de 0. Sub aspect constructiv şi funcţional. Fiind animale risipitoare de furaje este recomandabil ca părţile laterale şi frontale ale hrănitoarelor pentru suine să fie răsfrânte spre interior sau să fie prevăzute cu o platbandă de protecţie care să nu permită scoaterea cu nasul şi râtul a hranei din jgheab. 2. 3. 2. Conductă principală. 2 4. 4. Buncăr. 47) se compune din vase de amestecare în care se pregăteşte hrana Fig. 4.5 kw.2 t/oră. 1997) 1. Deflector. Instalaţia hidraulică pentru distribuirea hranei (fig. Jgheab. Conductă de distribuţie. 2. Bolţuri de fixare. până la jgheaburile de furajare. Cu două fronturi de furajare (1. Vane. Capac). 48) este alcătuită din: buncăr de depozitare (poate fi amplasat fie în interiorul. 1. 3.

agitator. Vas gradat utilaje pot fi întâlnite sub diverse tipuri constructive. B. 48 Instalaţia pentru furajare “TN-60” (după M Bereş şi colab. în încăperi separate. 3. Detaliu parţial. Conductă: 4.49). Cărucioarele pentru distribuirea hranei sunt recomandate în fermele cu efective mai reduse de suine. instalaţia este proiectată în subansamble modulate. 49 Cărucior cu dispozitiv de dozare cu vas gradat (după V. 50) trebuie amplasate lângă adăposturile animalelor. atât prin capacitatea de lucru. Schemă de principiu. Pompa. lucru care permite şi amplasarea acesteia la orice tip şi dimensiune a halei. Pentru a uşura montajul. Bucătăriile furajere (fig. Gligor. 69 . Asemenea Fig.A B Fig. 1997) 1. 1969) 1.. 2. cât şi prin sistemul de acţionare în funcţie de hrana care trebuie administrată animalelor (fig.

servind în exclusivitate la pregătirea hranei necesare animalelor. 2. 6. Buncăre pentru furaje concentrate. Poarta de acces a animalelor. Fig. 3. În linii generale. Terciuitor. 3. generatorul de impulsuri (fig. Elevator.52). În funcţie de mărimea fermei. La instalarea gardului electric trebuie considerate următoarele reguli: 70 . 4. 4. Gardul electric sau păstorul electric consituie un mijloc eficient pentru organizarea păşunatului la suine (fig. Acesta funcţionează pe principiul producerii unor şocuri de tensiune înaltă. dar de intensitate joasă şi de durată foarte scurtă asupra animalelor care îl ating. Când animalul atinge sârma. 5. Izolatori. 6. respectiv cu o frecvenţă de circa 65 de impulsuri/minut. Gligor.5-2 mm şi lungimea de 1000 m.51). 8.75 s între impulsuri. acestea pot fi de capacităţi constructive şi funcţionale diferite. 7. iar datorită şocului produs de impulsul de înaltă tensiune îl va determina să se îndepărteze brusc de sârmă. Pompă pentru distribuirea hranei pe conductă. 51 Schema gardului electric pentru suine (după V. 50 Bucătărie furajeră utilizată într-o fermă de tip gospodăresc (după V.1 s. 5. stâlpii de susţinere şi paratrăsnetele (fig.Fig. 2. gardul electric utilizat pentru păşunatul suinelor prezintă: sursa de energie electrică (baterie acumulatoare de 6 V şi 11 A).. Maşină de spălat şi tocat furaje suculente. sârma împrejmuitoare cu diametrul de 1. curentul electric furnizat de către bateria acumulatoare este transformat în curent de înaltă tensiune (circa 3000 V) sub formă de impulsuri de 0. Generatorul de impulsuri. Sârme împrejmuitoare. Conducte de apă caldă sau rece. Buncăr cu dozator pentru furaje minerale. 53). Stâlpi de susţinere. Gardul electric funcţionează astfel: cu ajutorul generatorului de impulsuri. Gligor şi colab. 1969) 1. cu o pauză de 0. 1969) 1. Vase de amestecare. Stâlpi de colţ. circuitul electric se închide prin corpul său.

Totodată. Cadrul metalic al bobinei de inducţie. Generatorul de impulsuri. . iar apoi a celor de susţinere la distanţe de 8-10 m unul de celălalt.. Sursa de energie electrică. 8. Acumulatorul.45-0. 53 Stâlpii de susţinere şi paratrăsnetele (după V. Izolatori. . 11.cosirea ierbii pe întregul traseu al gardului electric. 1969) 1. Gligor.montarea izolatorilor pe stâlpi în funcţie de categoria suinelor şi înălţimea acestora. Lamelă electrică.Adăpătorile şi instalaţiile de adăpare utilizate în creşterea suinelor trebuie să asigure apa potabilă la discreţie şi să ofere posibilitatea ca aceasta să poată fi consumată cu plăcere şi uşurinţă de către animale. . 71 . 3. iar cea de-a doua la 0.5-2 m faţă de cele două rânduri de sârme. gardul electric poate fi folosit pentru toate categoriile de suine. .30 m de sol. 9. Paratrăsmetul. 4. 10. Stâlp pentru susţinerea sârmei. Gligor. Fig. Disc oscilant.stabilirea cu exactitate a suprafeţei ce trebuie împrejmuită pentru păşunatul animalelor. 2. Contact. 4.stabilirea locului de poartă pentru accesul suinelor. . 6. acestea trebuie să nu producă pierderi de apă şi să se întreţină uşor. 13. Legarea la pământ. în funcţie de talia animalelor). .instalarea stâlpului suport pentru acumulator şi generatorul de impulsuri la distanţă de 1. 5. 12. În mod normal. Înfăşurarea secundară a bobinei de inducţie. excepţie făcând totuşi. Resort. 7. Fig. 1969) 1.60 m. Condensator. scroafele cu purcei şi cele în călduri. Sârma împrejmuitoare a gardului electric. Stâlpul de suport al acumulatorului şi generatorului de impulsuri. 52 Generatorul de impulsuri (după V. 2. Contact. 6. 5. Sârme împrejmuitoare. . Întrerupătorul. Înfăşurarea primară a bobinei de inducţie.montarea şi întinderea sârmei în crestăturile izolatorilor de susţinere (la suine se folosesc cel mai bine două sârme – prima se fixează la 0. 7.fixarea stâlpilor de colţ. 3.

Adăpătoare. scroafe gestante şi suine la îngrăşat. Instalaţia cu nivel constant (fig.În funcţie de mărimea fermei. iar pentru vieri. prevăzut cu flotor şi amplasat în interiorul şi la un capăt al adăpostului. 1986). Este important de reţinut faptul că prelungirea conductei peste 25 m sau montarea pipelor pe două rânduri fac imposibilă reglarea nivelului constant (D. 2. Montarea lor se face la un unghi de înclinare de 45 sau 900. Rezervor. adăpătorile tip suzetă pot fi: cu scafă sau cu tijă tubulară (fig. fie cu cupe.5 şi 16 s. din ţeavă zincată de ¾ ţoli cu înălţimea de 18-20 cm. 54) se compune dintr-un bazin acoperit. Sub aspect constructiv. sursele de apă potabilă pot fi reprezentate de fântâni. Supapă. La suine. hidrosfere. Timpul de adăpare pentru tineretul suin variază între 8. Pentru maternitate şi creşă pipele se pot confecţiona din ţeavă zincată de ½ ţoli. fie cu pipe. O asemenea adăpătoare poate deservi o boxă de maternitate (scroafa + purceii) sau 15 capete tineret suin sau suine la îngrăşat dintr-o boxă. suzetele cu presiune. Plutitor. iar debitul variază între 1 şi 1. Asemenea instalaţie poate fi întâlnită. 1997) 1. Asemenea adăpători reduc considerabil pierderile de apă şi asigură animalelor apa în stare proaspătă. cu înălţimea de 10-12 cm. Simionescu.. A B 72 . Adăpătorile tip suzetă se racordează direct la coloana de apă sub presiune şi nu necesită dezinfecţii periodice.9 litrii/minut. etc. pipele cu nivel constant. 3. puţuri de mare adâncime. iar pentru suinele la îngrăşat între 14 şi 21 de secunde. 4. în funcţie de tipul suzetei şi categoria de animale pentru care este destinată. cele mai răspândite sisteme de adăpare sunt reprezentate de: cupele cu nivel constant. care trece prin boxe şi pe care sunt montate pipele (trebuie montate la un unghi de 450 faţă pe conducta de apă). Fig. Periodic bazinul instalaţiei cu pipe cu nivel constant trebuie supus curăţirii şi dezinfecţiei. 55). 54 Instalaţia cu cupe cu nivel constant (după M Bereş şi colab. de bazin este fixată o conductă cu o lungime maximă de 25 m. 5. Conductă de apă. În cel de-al doilea caz. rezervoare subterane.

2. umiditate. Bungescu. 4.. 56 Adăpătoare cu supapă comandată de animal (după M. 56) sunt reprezentate dintr-o cupă metalică prevăzută la partea superioară cu o clapetă cu deschidere interioară. Atunci când animalul împinge clapeta cu capul. 3. UTILAJE. aceasta acţionează supapa. Adăpătorile cu supapă comandate de către animal (fig. Supapă.Fig. Cu scafă (1.T. 55 Adăpători tip suzetă (după S. Corpul adăpătorii. 57) asemenea utilaje. 3. Orificiu pentru pătrunderea apei în cupă. ventilaţie. Fig. Scafa. Bereş şi colab. Racord). INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE NECESARE ASIGURĂRII MICROCLIMATULUI OPTIM ÎN ADĂPOSTURILE DE SUINE Indiferent de tipul adăposturilor pentru suine (fig. Cupă. B. Corpul adăpătorii. Capac. 2. instalaţii şi echipamente vizează: evacuarea dejecţiilor din adăposturi şi asigurarea parametrilor optimi de microclimat specifici fiecărei categorii de suine în parte (temperatură. montându-se câte una/boxă. 1 73 . Limitator de cursă. 4. Cu tijă tubulară (1. etc. Tija tubulară pe care o acţionează porcul cu gura). În spatele clapetei se află montată o supapă cu arc racordată la reţeaua de apă. 3. 5.2. precum şi sporirea productivităţii muncii. iar apa umple cupa. O asemenea adăpătoare poate deservi un număr de 30-40 capete de porci. 1997) 1. Tija pe care o apasă animalul.). 2. 2004) A.

tractorul prevăzut cu lamă de buldozer. 3. 58) este alcătuită dintr-un grup de acţionare (motor electric trifazic de 4. Schema (1. Lopata mecanică poate lucra într-o rigolă deschisă. utilajele şi instalaţiile folosite la evacuarea dejecţiilor din adăposturile de suine pot fi reprezentate de: lopata mecanică. cu lăţimea de aproximativ 85 cm şi adâncimea de 10 cm. Lopata mecanică (fig. Utilajele şi instalaţiile necesare evacuării dejecţiilor din adăposturi trebuie să asigure o bună curăţire a boxelor şi compartimentelor. Adăpost pentru scroafe de reproducţie. Instalaţiile transportoare cu racleţi pot fi de mai multe tipuri: cu un singur transportor cu racleţi pe lanţ. B. Gligor. 2. Grupul de acţionare. Adăpost pentru tineretul suin Totodată.2 Fig. Cablu. instalaţiile transportoare cu racleţi. cu două transportoare cu racleţi pe lanţ. În funcţie de sistemul de creştere practicat. Planul înclinat). cu transportor cu racleţi batanţi.5 kw cu reductor). 58 Lopata mecanică (după V. instalaţii de evacuare hidraulică şi instalaţia de evacuare pneumatică. urină şi ape uzate provenite zilnic de la suine ridică serioase probleme legate de poluare – aspect esenţial în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător. să fie rezistente din punct de vedere constructiv şi funcţional. să fie uşor de întreţinut. un plan înclinat şi lopata propriu-zisă. nu trebuie neglijat faptul că masa de fecale. 57 Tipuri de adăposturi pentru suine 1. 74 . 4. A B Fig. 1969) A. Lopata. Vedere generală. un troliu cu cablu de tracţiune. să nu contribuie la ridicarea umidităţii în adăposturi. 2.

care execută o mişcare rectilinie de du-te- 75 . iar cel al planului înclinat de un motor de 1 kw şi un reductor care imprimă lanţului o viteză de 1. Plan general. Grupul de acţionare al instalaţiei este constituit dintr-un motor electric. B. 59 Schema instalaţiei cu un singur transportor cu racleţi pe lanţ (după V. Plan înclinat. A B Fig. Secţiune longitudinală (1. 59) este recomandabilă pentru adăposturile de suine cu boxe aşezate pe două rânduri. ca şi în cazul instalaţiei cu un singur transportor pe lanţ. După ce dejecţiile solide se împing cu razul în rigolă se pune în funcţiune transportorul. Şină de ghidare. cu alee centrală.6 ori mai mare faţă de cea a transportorului orizontal. .motor asincron trifazat de 4.. Grup electric de acţionare .Instalaţia cu două transportoare pe lanţ este recomandabilă atât pentru adăposturile de suine cu boxe aşezate pe două rânduri. 4.Instalaţia cu un singur transportor pe lanţ (fig. cu alee centrală. cu lopata sau razul în rigole spre planul înclinat. 5. 1969) A. 6.Instalaţia cu transportor cu racleţi batanţi se poate folosi în cazul adăposturilor cu boxe aşezate pe un singur rând. Întreaga instalaţie prezintă avantajul unei mai bune comportări în timpul funcţionării. 2. la remorcă. 3. În vederea evacuării gunoiului se pune în funcţiune întreaga instalaţie. cât şi pentru cele cu două alei laterale. un reductor şi un dispozitiv cu cremalieră care transformă mişcarea circulară a motorului într-o mişcare rectilinie. . Gligor. Transportor cu racleţi. Transportorul orizontal este acţionat de un motor electric asincron trifazat de 5 kw. Role de ghidare. iar apoi dejecţiile solide sunt împinse manual.5 kw. Rigolă. deoarece este eliminată curba care se formează la trecerea lanţului cu racleţi de pe planul înclinat spre cel orizontal (în rigolă).

5. Motor electric. Fig. 2. 60). 3. ventilaţie. 62 Lămpi cu radiaţii infraroşii 76 . 61 Schema instalaţiei pneumatice de curăţire a adăposturilor (după V. conducte de aspiraţie. la valori corespunzătoare fiecărei categorii de suine în parte. Gligor. un furtun gofrat. Lămpile cu radiaţii infraroşii (fig. Instalaţia pneumatică de curăţire a adăposturilor (fig. 1969) 1. o asemenea instalaţie este formată dintr-un ventilator centrifugal. În linii generale. 3. Conductă de aspiraţie. Instalaţiile şi echipamentele necesare menţinerii microclimatului au rolul de a asigura parametrii optimi de igienă a aerului din adăposturi (temperatură. Racleţi batanţi. fiind formată din: reţeaua de apă pentru spălare. umiditate. având o cursă de 1. Cât priveşte ventilatorul centrifugal.Fig. Bară. Reductor. reţeaua de canalizare. Ventilator. 4. 62) sunt folosite cu prioritate în sectorul de maternitate pentru încălzirea suplimentară a A B C Fig. Instalaţia pentru evacuarea hidraulică a gunoiului din adăposturile de suine asigură operativitate deosebită în curăţirea spaţiilor de cazare de tip industrial. Practic. 4. 2. un aparat pentru strângerea dejecţiilor şi o serie de rezervoare în care se colecteză gunoiul. Aparat pentru strângerea gunoiului. bazinele de fermentare şi paturile de uscare a gunoiului. Gligor. Furtun gofrat. 61) contribuie în bună parte la reducerea umidităţii din spaţiile de cazare a suinelor. instalaţia funcţionează ca un veritabil aspirator. vino. Cremalieră. Tractorul echipat cu lama de buldozer se utilizează de regulă la strângerea gunoiului din padocuri. 60 Schema instalaţiei transportorului cu racleţi batanţi (după V. iar caracteristicile sale trebuie să corespundă şi să fie adecvate dimensiunilor adăpostului.7 m (în sensul deplasării gunoiului) şi o cursă pasivă (inversă). 1969) 1. 5. Rezervoare pentru colectarea gunoiului. (fig. etc). acesta deserveşte întreaga instalaţie.

. Căproiu şi colab. Asemenea lămpi se fabrică şi se comercializează într-o gamă de puteri cuprinse între 100 şi 1000 W. B. Ventilatoarele trebuie să asigure o primenire suplimentară a aerului din adăposturi. b. Rotor. c. Schema unui ventilator radial. C. Căproiu şi colab. 1982) A. Radiator. cărbuni... Lampă întunecată cu radiaţii infraroşii (1. electrice de diferite mărimi şi se prezintă sub diferite forme constructive (fig. 63) asigură o bună ventilaţie naturală în 1 2 Fig. 3. 2. îndeosebi în prima săptămână de viaţă. Lampă cu incandescenţă cu reflector exterior. Dispozitiv pentru paralelizarea curentului de aer. Ele sunt acţionate de motoare A a B b c Fig. 2. B. Căproiu şi colab. 4. 1982) 1.(după M. curent electric). spaţiilor destinate purceilor nou-născuţi. Prizele de aer (fig. 3. 77 . montat pe un tronson al unui canal de ventilaţie. Jaluzele. în maternităţi şi în sectorul de tineret suin.64). Lampă cu incandescenţă cu reflector interior. 64 Tipuri de ventilatoare (după M. 1. 2. 63 Prize de aer (după M. De acoperiş. Reflector). Aceste prize de aer trebuie prevăzute şi confecţionate cu prilejul montării pe adăpost a acoperişului şi ferestrelor. Instalaţiile de iluminat interiorul adăposturilor trebuie calibrate în mod corespunzător şi montate de către personal autorizat. gaze naturale. pe sezonul rece pot asigura în bune condiţii confortul termic optim. Ventilatoare axiale şi montarea lor (a. Clapetă de dirijarea aerului. Soclu. Centralele termice construite sub diverse forme şi funcţionabile pe diferite surse energetice (lemne. montat la priza de aer de pe acoperiş). De perete. 1982) A. adăposturile şi compartimentele destinate suinelor de toate categoriile. montat pe un suport în pereţii laterali ai adăpostului.

Rezervor de apă. în conformitate cu indicaţiile firmelor producătoare. Lopata şi razul manual. instalaţiile şi agregatele pentru dezinfecţie servesc la efectuarea operaţiunilor de curăţire mecanică şi chimică a adăposturilor şi padocurilor. salopete.V.D. Camera de umidificare. 8. Filtru de praf. Temă: După prezentarea teoretică a tematicii legată de utilajele.Fiind în general costisitoare din punct de vedere financiar. Totodată. ele trebuie să fie supravegheate şi remediate de personal calificat. Capitolul 4 3 CERINŢE MINIME EUROPENE PENTRU PROTECŢIA ŞI PERFORMANŢELE SUINELOR 78 . Bateria de încălzire. Uneltele. Pompă. diluarea nocivităţii din adăposturile şi compartimentele diferitelor categorii de suine. Bateria de reîncălzire.. reprezintă ustensilele de bază necesare curăţirii primare (mecanice) a adăpostului. furtunul de cauciuc racordat la un robinet montat pe instalaţia de apă din interiorul adăpostului sau la un hidrant din apropiere. ochelari de protecţie). 2.E. în sectorul mecanic al fermei zootehnice aparţinătoare S.M. 1982) 1. Instalaţiile şi agregatele necesare curăţirii chimice (formolizării adăposturilor) sunt reprezentate de pompe de diferite mărimi. 6. bonete. cu condiţia respectării tuturor normelor legale de protecţia muncii şi paza stingerii incendiilor. după depopulare. Cluj-Napoca şi vor face ieşiri la ferme de creşterea suinelor din Transilvania. 65 Instalaţia de condiţionare a aerului (după M. instalaţiile şi echipamentele folosite în creşterea suinelor. 7. Căproiu şi colab. 5. Separator de picături. studenţii se vor documenta practic în biobaza disciplinei. Ventilator. La manipularea lor se va purta în mod obligatoriu echipamentul de protecţie adecvat (cisme de cauciuc. unele fiind montate chiar pe şasiuri auto. 65) asigură Fig. roaba sau cărucioarele sub diferite forme constructive. şorţuri de cauciuc. utilajele. a U.A. 4. instalaţiile şi echipamentele utilizate în creşterea şi exploatarea suinelor trebuie întreţinute în mod corespunzător şi verificate periodic.S. Instalaţiile de condiţionare a aerului (fig. 3.

în privinţa protecţiei animalelor. lemn. > limita maximă de zgomot – 85 db. Furajare şi management > furajare cel puţin odată pe zi.Cerinţele minime europene pentru protecţia şi performanţele suinelor sunt legiferate prin Directiva 630/91 a Uniunii Europene –document care impune o revizuire a tehnologiilor de creştere şi exploatare a suinelor în toate categoriile de ferme. λ Vieri Întreţinere > boxa vierului trebuie amplasată şi construită astfel încât să permită animalului să se întoarcă. 4.01. > toţi porcii cu vârstă mai mare de două săptămâni să aibă apă în mod permanent. să miroase şi să vadă alţi porci. > suinele trebuie să aibă acces continuu la materiale care pot să le suscite interesul şi pe care le pot mişca în voie (fân. 2006. cu unele completări făcute în lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2001 se referă la: cerinţele minime pentru protecţia suinelor şi cerinţele de performanţă a acestora. > spaţiul plin al grătarului – minimum 80 mm. CERINŢE MINIME PENTRU PROTECŢIA SUINELOR λ Specificaţii generale Întreţinere > cel puţin 8 ore lumină cu 40 lucşi. 79 . > statele membre ale Uniunii Europene trebuie să asigure perfecţionarea angajaţilor din sectorul de creştere a suinelor. O sinteză a documentului precizat. pe cât posibil este de evitat. să audă. λ Scroafe Întreţinere > este interzisă întreţinerea în stare legată. etc). > trebuie ca fiecare animal să aibă acces la hrană în acelaşi timp cu ceilalţi din grup. dar. > întreţinerea în adăposturile vechi se permite până la data de 01. > suprafaţa boxei pentru un vier adult să fie de cel puţin 6 m2. paie sau amestec din aceste materiale. rumeguş.1. când animalele sunt întreţinute în grup fără o furajare ad libitum (la discreţie) sau cu hrănitori individuale electronice.

> începând cu data de 01. 01. 2003 este permisă întreţinerea în grup pentru adăposturile noi pentru toate unităţile (săptămâna a IV a de gestaţie până la penultima săptămână înaintea fătării); > este permisă întreţinerea scroafelor gestante pentru o perioadă, în boxe individuale, pentru limitarea mişcării; > suprafaţa boxei în funcţie de numărul de animale cazate în boxă (tabelul 13);
Tabelul 13 Suprafaţa boxei în funcţie de numărul de animale cazate în boxă
Mărimea grupului de scroafe (cap) 1-4 5-10 11-40 peste 40 1-6 peste 6 Suprafaţa/scroafă/ Număr de scrofiţă scroafe/scrofiţe (m2) cazate 2,50 4 2,30 10 2,25 20 2,02 50 Scrofiţ e 1,80 6 1,64 20 Suprafaţa boxei (m2) 10 23 45 101 10,8 32,8

> mărimea boxei de întreţinere în grup trebuie să fie mai mare de 2,8 x 2,4 m, iar spaţiul/scroafă adultă de 2,25 m2 (± 10%), respectiv/scrofiţă de 1,64 m2 (±10 %), din care: - pardoseală plină - 1,3 m2 la scroafe şi 0,95 m2 la scrofiţe (cu suprafaţa perforată a pardoselii de maximum 15%, iar distanţa dintre spaţiile golae de pe grătare de maximum 20 mm); - lăţimea grătarului pe care calcă scroafa trebuie să fie de minimum 80 mm. > cu o săptămână înainte de fătare, scroafele trebuie întreţinute pe un strat gros de paie. Furajare şi management > scroafele întreţinute în grup trebuie să fie furajate cu un sistem care permite furajarea individuală, pentru a înlătura concureţa la furajare; > toate scroafele gestante trebuie să primească furaj de bază suficient sau furaj cu un conţinut optim de proteină brută, fortifiant.
λ Purcei sugari

Întreţinere > distanţa dintre grătare trebuie să fie de maximum 11 mm; > lăţimea grătarului pe care calcă purcelul trebuie să fie de minimum 50 mm; > perioada minimă de alăptare să fie de 28 de zile, cu excepţiile: - când este periclitată sănătatea scroafei; - când sunt înţărcaţi şi mutaţi în adăposturi dezinfectate pentru tineret. Furajare şi management

80

> pilirea şi tăierea colţilor se permite doar în cazul în care se demonstrează că este periclitată sănătatea sfârcurilor scroafei şi integritatea celorlalţi purcei din boxă; > castrarea după a VII a zi de viaţă este permisă doar cu anestezie şi făcută de către un veterinar;

λ Tineret şi suine la îngrăşat

Întreţinere > spaţiile de cazare trebuie asigurate în mod diferenţiat, în funcţie de masa corporală, astfel: - până la 10 kg – 0,15 m2; - 10 –20 kg – 0,20 m2; - 20-30 kg – 0,30 m2; - 30-50 kg – 0,40 m2; - 50 – 85 kg – 0,55 m2; - 85 – 110 kg – 0,65 m2; - peste 100 kg – 1,00 m2. > formarea loturilor trebuie să se facă în mod cât mai uniform, în cel mult o săptămână. Furajare şi management > furajarea trebuie făcută cu nutreţuri corespunzătoare categoriei; > se vor lua măsuri pentru evitarea luptelor dintre animale.

4.2. CERINŢE MINIME NECESARE PERFORMANŢELOR LA SUINE

Reglementările europene în vigoare impun adaptarea producţiei cărnii de porc la cerinţele pieţii comunitare, care solicită o calitate superioară realizată în condiţii de maximă eficienţă. Practic, o bună eficienţă economică în practica creşterii suinelor se poate realiza numai în condiţiile obţinerii unor performanţe ridicate ale materialului biologic. Asemenea performanţe pot fi sintetizate astfel: > performanţele de reproducţie ale scroafelor (prolificitatea biologică) să fie de 11,512 purcei născuţi la fătare, din care 11,5 purcei vii, iar la înţărcare ( prolificitatea economică la 28 de zile) 9,5 capete; > pentru un an sunt necesare în medie 2,2 fătări care să ducă la obţinerea unui număr de 21 de purcei/scroafă/an, cu un procent de natalitate de 80%; > masa corporală medie a purcelului la naştere să fie de minimum 1,4 kg, cu un spor mediu zilnic de la naştere la înţărcare de 220 g/zi;

81

> în faza de tineret, sporul mediu zilnic să fie de 400 g, astfel că la 70 de zile să se atingă masa corporală de 25-28 kg, iar consumul specific să fie de 2,5 kg de furaje/kg spor; > procentul de pierderi la categoria tineret suin să nu depăşească 3%; > pentru suinele la îngrăşat se consideră eficientă masa corporală finală de 110-115 kg, cu realizarea unui spor mediu zilnic de 700 g, cu un consum specific de 2,9 kg furaje/kg spor; > procentul de pierderi la categoria suine la îngrăşat să fie de sub 3%; > după sacrificare, materialul biologic suin îngrăşat trebuie să ofere peste 55% carne în carcasă. În România, parametrii menţionaţi şi ceruţi de Uniunea Europeană sunt realizaţi în doar câteva unităţi de creştere şi exploatare industrială a suinelor, dar pentru generalizarea lor în fermele familale se impune luarea următoarelor măsuri: - utilizarea la reproducţie a unor linii materne şi paterne cu potenţial genetic superior într-o combinaţie optimă care să conducă la obţinerea unor carcase cu procent ridicat de carne; - utilizarea pe linie maternă a raselor Marele alb şi Landrace sau numai a rasei Marele alb selecţionată pentru rata de creştere în ţesut muscular, precum şi scrofiţe PIC România – Camborough ®; - utilizarea ca vieri terminali a unor rase consolidate în direcţia producţiei de carne (Pietrain – cu peste 60% ţesut muscular, Duroc – cu 58-60% ţesut muscular, LSP 2000 – linie obţinută la S.C. Romsuintest Periş S.A., cu 58-60% ţesut muscular, vieri PIC România – PIC 402, 407, 408); - administrarea unor raţii corespunzătoare noilor genotipuri realizate, care la vârsta de circa 6 luni să realizeze 100-110 kg în viu (calculul necesarului de proteină trebuie să pornească de la compoziţia ţesutului muscular în aminoacizi şi în special în lizină); - respectarea normelor minime privind protecţia suinelor – aspecte prevăzute în Directiva 630/91 a Uniunii Europene şi care se referă la: normele de lumină, de umiditate, de zgomot, de suprafeţe necesare pe categorii, de transport, accesul la diferite materiale care să suscite interesul diferitelor categorii de suine, etc. La ora actuală, în ţara noastră, protecţia animalelor este reglementată de Legea 205/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004.

Capitolul 5

4

APRECIEREA ŞI VALORIFICAREA PRODUCŢIILOR LA SUINE

Rezultatul final al creşterii şi îngrăşării suinelor îl reprezintă obţinerea unor producţii de calitate superioară şi în condiţii de economicitate maximă. Practic, aprecierea producţiilor în vederea unei valorificări superioare a suinelor se poate face, atât pe animalul viu, cât şi pe animalul sacrificat (pe carcasă).

82

unde interesează producţia de carne şi grăsime. cu scopul adaptării celor mai judicioase măsuri tehnico-organizatorice de dirijare a proceselor de creştere. Ca tehnici se utilizează aprecierea dinamicii de creştere şi a gradului de îngrăşare a animalelor. Folosind rezultatele cântăririlor. Masa iniţială 83 . iar în cazul unor efective mari. pe lângă cântăririle periodice menţionate se impun o serie de alte cântăriri. cunoaşterea dinamicii de creştere obţinută prin cântărirea materialului biologic permite retribuirea personalului îngrijitor. lunar în creşă şi îngrăşătorie şi la livrare. Timp Masa finală – Masa iniţială Vr (viteza relativă sau intensitatea de creştere) = --------------------------------------. cântăririle se efectuează individual . APRECIEREA ÎNSUŞIRILOR DE PRODUCŢIE PE ANIMALUL VIU Aprecierea însuşirilor de producţie pe animalul viu poate servi ca reper în reglarea factorilor tehnologici de creştere şi exploatare. În funcţie de rezultatele obţinute se poate urmări şi aprecia modul de realizare a performanţelor propuse de fermier pentru fiecare etapă a creşterii.la vârsta de 135 de zile – pe parcursul testării după performanţele proprii. În cadrul fermelor de creştere şi îngrăşare. de selecţie. la înţărcare. . viteza relativă sau intensitatea de creştere şi coeficientul de creştere. .la intrarea în testare (91zile) – cântăririle se efectuează individual. Practic.1.. nivelul şi calitatea produsului (carne sau reproducători) sunt în mare măsură dependente de modul în care este condus acest proces.5.masa corporală reprezentând element de referinţă în momentul începerii urmăririi consumului specific de furaje. Aprecierea creşterii (producţiei) pe animalul viu se face prin determinarea unor indici de creştere reprezentaţi de viteza absolută sau sporul mediu zilnic. cântăririle periodice (lunare) se fac pe întregul efectiv de animale.Aprecierea dinamicii de creştere a materialului biologic suin reprezintă una din preocupările de bază atât în fermele de producţie cât şi în cele de selecţie şi testare. astfel: . în asemenea ferme cântăririle se fac. pe loturi de control alese randomizat din efectivul fiecărei categorii. în sensul recuperării eventualelor rămâneri în urmă sau abateri de la parametrii funcţionali normali planificaţi de către fermier la începutul perioadei de referinţă. Totodată.la încheierea testării. deoarece. (182 zile). În linii generale. aprecierea creşterii şi dezvoltării este necesară a se face periodic. iar rezultatele se consemnează în fişa individuală a animalului şi în fişa de control a scroafei-mamă. de regulă: la fătare. În cadrul fermelor care produc material biologic destinat prăsilei (ferme de elită. indicii de creştere se calculează pe baza următoarelor relaţii: Masa finală – Masa iniţială Va (viteza absolută de creştere sau sporul mediu zilnic) = ----------------------------------. . de înmulţire şi hibridare).

Aceasta se poate face prin metode subiective şi obiective. de regulă. Astfel.x 100. coastele orientate mai mult posterior. puternic. 1977) Criteriul analizat Masa corporală Forma corporală Aspect de calitate Aspect de exterior Sferturile corpului Spinarea Coastele Flancurile Spetele Gâtul Capul Membrele anterioare TOTAL Cerinţe de îndeplinit pentru calitatea de carne În concordanţă cu cerinţele comerciale. Cântăririle periodice ale loturilor de control din fermele de producţie se fac. deoarece între exteriorul materialului biologic suin şi producţia de carne există o strânsă legătură. descinse. fie prin acordarea unui punctaj (tabelul 14). determinarea grosimii stratului de slănină pe linia superioară a corpului animalului. spete rotunjite. Regiunile corporale proporţionate. lunar. În multe cazuri aprecierea conformaţiei corporale se face fie prin calificative. Masa finală . Corespunzător cu dezvoltarea vârstei.Metodele subiective se bazează pe aprecieri vizuale asupra conformaţiei corporale. Arcuite. linia inferioară a abdomenului paralelă cu linia superioară a corpului. În acest caz aprecierea gradului de îngrăşare se face în funcţie de vârstă şi etapă. comparând rezultatele obţinute cu indicatorii planului de producţie şi graficul de urmărire şi realizare a acestuia. Musculatura este evidentă pe anumite regiuni corporale ca: spata. părul mătăsos şi bine repartizat pe corp. Rotunde şi prelungite Scurt şi bine dezvoltat. cântăriri de control ale loturilor de descendenţi în cadrul sectorului de testare. şunca posterioară. şunci dezvoltate.Masa iniţială C (coeficientul de creştere) = ------------------------. Extinse şi profunde. Pielea fină. cu şunci adânci. Depărtate şi bine plasate Puncatj maxim 10 10 17 8 10 10 8 6 6 7 3 5 100 . Lungă şi lată. citat de Popescu-Băran. Corp lung. îmbinate armonios. Lungi. trenul posterior mai dezvoltat. realizând o cavitate toracică profundă. Tabelul 14 Aprecierea calităţii suinelor în viu (Criterii de punctaj utilizate în ţări anglo-saxone) (după Maynard. întinsă. animalele care dau la sacrificare o producţie bună de carne au corpul alungit. stratul de grăsime moderat. etc. 84 .Metodele obiective constau în cântăriri periodice ale loturilor de control din fermele de producţie. .Aprecierea gradului de îngrăşare presupune aprecierea producţiei de carne pe animalul viu. mandibula largă şi întinsă. cu întindere bună. descinse până la jaret. linia superioară orizontală.

astfel: 85 . Pentru a se evita totuşi pătrunderea în ţesutul muscular. vârstă. In sistemul intensiv (industrial).) pentru un kg spor masă vie şi precocităţii (se exprimă prin numărul de zile necesar pentru realizarea masei corporale de 90 respectiv 110 kg). iar apoi se citeşte grosimea stratului de slănină.N. animalele se cântăresc periodic. deoarece. Metoda nu prezintă riscul apariţiei unor infecţii. etc. dimineaţa înainte de administrarea primului tain. în funcţie de rezultatele obţinute se pot adapta măsurile tehnico-organizatorice cele mai corespunzătoare.Acest mod de apreciere are un caracter operativ. a conductibilităţii electrice.U. perioada de pregătire este de numai 7 zile (între vârsta de 83-90 de zile). Cântăririle de control în cadrul sectorului de testare se organizează la loturile de descendenţi ai reproducătorilor.A. după tehnici impuse de intensitatea de exploatare a materialului biologic. Determinarea grosimii stratului de slănină de pe linia superioară a corpului se face pe animalul viu. metoda constă în efectuarea unor incizii în pielea animalului. a penetrabilităţii razelor X. Pe parcursul îngrăşării. Limita de pătrundere a stiletului este dată de rezistenţa pe care o opune ţesutul conjunctiv dens ce separă stratul de slănină de muşchi. a capacităţii de valorificare a furajelor exprimată prin consumul specific (kg şi U. (1959) şi se bazează pe diferenţa de consistenţă a ţesutului adipos şi muscular. Prin aceste incizii nedureroase se introduce cu atenţie un stilet gradat. Îngrăşarea de control se încheie cu determinarea: consumului mediu de hrană în perioada de control propriu-zisă. de către Hazel şi colab. Furajele se administrează constant şi uniform sub aspectul valorii nutritive în toate fermele de control. crupă). ultima coastă. fie prin măsurare directă cu ajutorul unui stilet gradat. Perioada de control propriu-zis este cuprinsă între 40-110 kg masă corporală şi se finalizează cu sacrificarea animalului. Tehnic. Metoda “live probing” (proba directă) a fost introdusă pentru prima dată în S. iar perioada de control propriu-zis este cuprinsă între 90-182 de zile. care indifernt de masa corporală se realizează la ieşirea din testare. fie cu ajutorul unor aparate speciale care funcţionează pe principiul penetrabilităţii ultrasunetelor. (de la vârsta de 90 de zile până la realizarea masei corporale de 40 de kg). în anumite puncte (greabăn. In sistemul gospodăresc. iar în figura 66 sunt redate punctele de măsurare a grosimii stratului de slănină pe animalul viu. a sporului mediu zilnic. perioada de îngrăşare începe după cea de pregătire. lama siletului se va introduce perpendicular pe direcţia fibrelor musculare. iar cele neconsumate se cântăresc în vederea calculării cantităţii consumate.

acesta este reflectat la zona de separare. Ultrasunete emise.la spinare: pe perpendiculara dusă din ultimul spaţiu intercostal pe linia spinării. Porţiunea reflectată influenţează un receptor şi se înscrie pe un tub catodic ca un ecou a cărui poziţie. 1985) a . c . Determinarea grosimii stratului de slănină se face în fiecare punct la 4-6 cm de linia mediană a spinării. Farkas şi T. în mod normal. Slănină. 3. Cap palpator. 4. conform relaţiei: a+b+c Grosimea medie = -----------3 Metoda prin ultrasunete (fig. Muşchi. 5 Ultrasunete reflectate. 2. 66 Metoda “live probing” şi stiletul gradat (după N. Cunoscând viteza de propagare a ultrasunetelor în stratul de grăsime al animalului se poate determina grosimea acestuia. Pop.Fig.la greabăn: pe perpendiculara dusă de la articulaţia humero -cubitală (olecran) pe linia spinării.67) a fost stabilită de Dumont la Centrul Naţional de Cercetări Zootehnice de la Jouy-enJosas – Franţa.receptor cu ultrasunete. acesta nu reprezintă altceva decât timpul necesar pentru ca ultrasunetele să traverseze stratul de slănină şi să revină la receptor. iar grosimea medie este egală cu media celor trei determinări.la crupă: perpendiculara dusă de la “iie“ delimitează jambonul. dacă se trimite un fascicul de ultarsunete pe piele. în raport cu timpul scurs între emisia şi recepţia de ultrasunete. Fig. utilizând un aparat emiţător . În realitate. între ţesutul adipos subcutan şi ţesutul muscular. 67 Metoda prin ultrasunete 1. Principiul pe care se bazează indicaţiile date de acesta porneşte de la constatarea că. b . utilizând relaţia: Vxt 86 .

5.2. Aprecierea carcaselor pe parcursul abatorizării şi la 24 de ore după sacrificare (după zvântare şi răcire) se poate face prin metode subiective şi obiective. Această categorie de aprecieri se poate face în condiţii de producţie pe loturi de animale trimise la sacrificare. consecutiv procesului de îngrăşare. în care: Cele mai bune condiţii de citire sunt cele care au frecvenţe de 5 Mhz. viteza medie de propagare este de 1980 m/s. precum şi între grupele mai mari de muşchi) şi perselare (însuşire fizică a cărnii care constă în prezenţa grăsimii infiltrată sub formă de arborescenţe fine printre fibrele musculare) a cărnii. grosimea slăninii.e = ---------. Pe baza numeroaselor determinări s-a constatat că viteza de propagare a ultrasunetelor este diferită pe “şira spinării” animalului. APRECIEREA ÎNSUŞIRILOR DE PRODUCŢIE PE ANIMALUL SACRIFICAT Aprecierea însuşirilor de producţie pe animalul sacrificat permite evaluarea cea mai corectă a calităţii carcaselor şi a cărnii de suine. Metoda electrică se bazează pe diferenţa de conductibilitate electrică dintre ţesutul adipos şi ţesutul muscular (ţesutul adipos este rău conducător de electricitate. . 87 . astfel: . 2 e = grosimea stratului de slănină. denumit “Lean meter”.de la a IX-a vertebră dorsală la cea de-a XV-a. Metoda este foarte apreciată în măsurătorile impuse de munca de selecţie a suinelor. gradul de marmorare (însuşire fizică a cărnii. viteza medie de propagare este de 1730 m/s. viteza medie de propagare este de 1850 m/s. cu un grad redus de exactitate şi nu pot constitui fundament temeinic în munca de selecţie.de la prima vertebră cervicală şi până la a VIII-a vertebră dorsală. care constă în depunerea grăsimii. În acest caz se foloseşte un aparat electric pentru măsurarea stratului de slănină. dezvoltarea masei musculare de-a lungul coloanei vertebrale. V = viteza ultrasunetelor în slănină. iar cel muscular este bun conducător de electricitate). etc.de la prima vertebră lombară la ultima sacrală. între muşchi. forma şi rotunjimea jambonului. . mărimea. Metodele subiective se bazează pe aprecierea vizuală a carcaselor şi au în vedere: cantitatea şi aspectul ţesutului muscular şi adipos. dar rezultatele cele mai concludente (cu date complete) se obţin în cazul sacrificărilor de control efectuate în fermele de selecţie şi testare. t = timpul citit pe tubul catodic. mărimea şi consistenţa osânzei. Din punct de vedere zootehnic asemenea observaţii au un caracter orientativ.

5.grosimea medie a stratului de slănină de pe linia abdominală. .lungimea mică a carcasei (măsurată între marginea anterioară a primei coaste şi marginea anterioară a osului pubis) (fig. 1983) 1. Perimetrul jambonului . 4.masa celor două jumătăţi de carcasă.lărgimea internă (lărgimea mică) (se măsoară între marginea inferioară a celei de-a V-a vertebre dorsale şi faţa superioară a sternului) (fig. pe carcasă se pot stabili: .lungimea membrului posterior (între marginea anterioară a osului pubis şi vârful ongloanelor). După 24 de ore de la sacrificarea animalului. Lărgimea internă (a. Lungimea jambonului. . Pentru exactitatea rezultatelor sa convenit ca aprecierea să se facă pe carcasele obţinute de la unul din descendenţii (mascul sau femelă) de la o scroafă.1).3). y. c.numărul coastelor şi al vertebrelor. . .grosimea stratului de slănină la nivelul ultimei coaste. Lungimea mare a carcasei. supus îngrăşării după o anumită tehnică şi sacrificat la vârsta 182 zile. 68.2).68.68. x.suprafaţa cotletului.randamentul la sacrificare.Metodele obiective se bazează pe o serie de măsurători şi determinări directe. . picioare şi osânză.lungimea mare a carcasei (măsurată între articulaţia occipito-atloidiană şi marginea anterioară a osului pubis) (fig. . 2. z – punctele de măsurare a stratului de slănină).68. 68 Diverse măsurători pe carcasa de suine (după Gh.suprafaţa “ochiului de muşchi”. . . 3. . .perimetrul jambonului (fig. .proporţia de carne în carcasă. . .68. Fig.6).lărgimea externă (lărgimea mare) a carcasei (se măsoară între greabăn şi piept) (fig.4). . Cât priveşte stabilirea grosimii medii a stratului de slănină de 88 .lungimea jambonului (se măsoară între marginea anterioară a osului pubis şi articulaţia tibio-tarso-metatarsiană). . .raportul de carne – grăsime. Tărăboanţă şi colab. Lărgimea externă. utilizând în acest scop diferite instrumente adecvate. Lungimea mică a carcasei. b. cu cap.perimetrul fluierului. 6.grosimea medie a stratului de slănină pe linia dorsală.

68). pe hârtie de calc. 1985) pe linia dorsală (fig.Pop. iar rezultatul final se calculează pe baza relaţiei: x +y + z a + b + ------------3 G (cm) = ---------------------------3 > În cazul stabilirii grosimii medii a stratului de slănină pe linia abdominală. (fig. 68 Determinarea grosimii stratului de slănină pe carcasă (după N. Pentru aceasta se lipeşte o bucată de hârtie de calc pe secţiunea carcasei. atât conturul “ochiului de muşchi” (secţionarea muşchiului longissimus dorsi) cât şi cel al cotletului. C (la nivelul flancului).69). iar exprimarea se face în centimetrii. iar rezultatul final se calculează pe baza relaţiei: A+B+C G (cm) = --------------3 > Stabilirea grosimii stratului de slănină la nivelul ultimei coaste sau a grosimii stratului de slănină în cotlet (S. carcasa se secţionează în vederea tranşării.y. metoda Hammond). > Determinarea suprafeţei “ochiului de muşchi” se face.L.68). la nivelul muşchiului gluteus). cu creionul negru (nu se va folosi creion chimic. În cazul determinării suprafeţei “ochiului de muşchi” prin planimetrie operaţiunea debutează cu imprimarea secţiunii transversale a cotletului de la nivelul ultimei coaste. B (la nivelul ombilicului). pe carcasă se fac măsurători în trei puncte: A (la nivelul apendicelui xifoidian al sternului). (pe spinare. (la greabăn. 69 Secţiune transversală prin cotlet de porc şi stabilirea grosimii stratului de slănină la nivelul ultimei coaste Imprimarea se execută cu creion negru în momentul în care.Fig. Apoi. în locul cu cea mai mică grosime) şi în punctele x. fie prin planimetrarea acesteia la nivelul secţiunii transversale a cotletului de la ultima coastă. fie prin alte metode (metoda liniară. Fig. măsurătorile se fac în punctele: a. în locul cu cea mai mare grosime).70) este instrumentul folosit pentru 89 . (trei puncte situate în regiunea şalelor. pix sau carioca !) se va trasa exact.– “slight of lean”) se face prin măsurarea la o distanţă de 8 cm de la colţul superior al cotletului. Planimetrul (fig. b.z. pe o perpendiculară dusă pe suprafaţa ochiului de muşchi longissimus dorsi (fig. Farkas şi T.O. astfel încât aceasta să cuprindă secţiunea cotletului în întregime.

Disc orizontal.1 în 0. Apoi. 70 Planimetrul 1. 10. Practic. de obicei. Greutate de fixare. La unele planimetre.dispozitivul de înregistrare prezintă: tamburul de înregistrare (reprezintă piesa activă a dispozitivului gradat de la 1 la 10 şi trasat din 0. 9.1). 8.braţul de trasare (format dintr-o tijă metalică gradată. reglarea instrumentului. el se compune din două braţe şi dispozitivul de înregistare a măsurătorilor.71): . de un tabel care indică la ce diviziune de pe braţul de trasare trebuie să se găsească cifra 0 de pe vernierul care este paralel cu acesta. Totodată. Tambur de înregistrare. Şurub de fixare. Chiar dacă instrucţiunile de folosire ale planimetrului sunt însoţite.prima cifră . 6. iar prin tatonare se mută dispozitivul de înregistrare pe braţul de trasare. 3. un picioruş de sprijin şi o manetă pentru conducerea instrumentului).9 diviziuni de pe tamburul de înregistrare). care. Braţul de trasare.se citeşte pe discul orizontal în dreptul 90 . acul de urmărire a conturului este înlocuit de o lupă în centrul căreia se găseşte imprimat un cerculeţ de urmărire. . 14. Şurub micrometric. determinarea de suprafeţe reprezentate în plan la diferite scări. Micrometrul. 12. iar cele 10 diviziuni ale vernierului corespund cu 0. Cele două braţe sunt reprezentate de: . Vernier. spre dreapta sau stânga până când se obţine exact înregistrarea suprafeţei de 25 cm2. 7. Vernierul braţului de trasare.braţul de fixare (format dintr-o tijă metalică care are la un capăt o greutate şi un ac cu ajutorul căruia se fixează pe planşeta de lucru. două şuruburi de fixare a dispozitivului de înregistrare pe braţul de trasare. un alt vernier paralel cu braţul de trasare (este gradat de la 0 la 10 şi divizat din 1 în 1 şi serveşte la reglarea planimetrului). se planimetrează această suprafaţă. 2. pe acest braţ se găseşte culisant dispozitivul de înregistrare. 11. 13. în felul următor (ex. iar la celălalt capăt o piesă de articulare cu cel de al II–lea braţ). Carcasă. Lupă pentru urmărirea conturului “ochiului de muşchi”.Fig. Manetă pentru conducerea planeimetrului. gradat de la 0 la 10 şi trasat din 1 în 1. spre exemplu. planimetrul trebuie reglat pentru a înregistra exact suprafaţa la această scară. pentru scara de 1 : 10 se poate face în felul următor: cu un creion bine ascuţit se desenează un pătrat perfect cu latura de 5 cm (25 cm2). la un capăt prezintă un ac de urmărire a conturului suprafeţei de planimetrat. 4. Disc de analizare. . fig. Datorită faptului că imaginea “ochiului de muşchi” este reprezentată pe hârtia de calc la scara de 1:1.7 . 5. discul orizontal (se cuplează cu tamburul de înregistrare printr-un sistem de şurub fără sfârşit. gradat de la 1 la 10 şi trasat din 1 în 1). Citirea suprafeţei înregistrate pe planimetru se face cu 4 cifre. vernierul (este amplasat în stânga tamburului de înregistrare. Braţul de fixare.

71 Citirea dispozitivului de înregistrare al planimetrului (după N. Tehnica de lucru cu planimetrul presupune: a.a IV-a cifră – 3 – se alege de pe vernier pornind de la valoarea 0 în sus şi reprezintă trasarea ce corespunde pe vernier în perfectă continuitate cu o gradaţie de pe tamburul de înregistrare. care va reprezenta valoarea mai mare decât citirea iniţială. . se procedează apoi la o nouă urmărire a conturului suprafeţei de “ochiului de muşchi” imprimat pe foaia de calc. se procedează la o nouă citire. f. articularea braţului de fixare şi aşeazarea pe planşetă astfel încât să formeze cu braţul de trasare un unghi de 900 spre partea superioară a planşetei. în cm2. în sensul acelor de ceasornic. până în punctul de pornire. ce au valori de 0. fixarea hârtiei de calc pe care a fost imprimată suprafaţa “ochiului de muşchi” pe o planşetă de desen sau pe o bucată de carton alb. e. se face prima citire în modul descris anterior (Atenţie ! Nu se aduce dispozitivul de înregistrare la 0. c. iar apoi se vor lua două valori apropiate şi se va face media aritmetică a acestora.1. în cazul în care cifra 0 de pe vernier are corespondent între două cifre de pe tambur. această citire va deveni citire iniţială şi se va obţine o nouă diferenţă.a II-a cifră – 4 – este reprezentată de una din gradaţiile întregi de la 1 la 10 de pe tamburul de înregistrare care se găseşte în dreptul valorii 0 de pe vernierul din stânga acestuia. se urmăreşte cu acul o singură dată întreg conturul suprafeţei de planimetrat. iar acul de urmărire a conturului să fie aproximativ în centrul suprafeţei de planimetrat. 1985) . h. Dacă această diferenţă este mai mare de 0. la colţul drept inferior al uneia dintre ele. Farkas şi T. procedându-se în mod similar la alegerea sa cu cea de la a II-a cifră. i. Fig. ci se citeşte aşa cum este !). Pop. 91 .a III-a cifră – 5 – este reprezentată de subdiviziunile de pe tamburul de înregistrare. g. iar diferenţa obţinută se împarte la 10 – rezultatul împărţirii reprezentând suprafaţa “ochiului de muşchi”. b. parcurgând cu atenţie traseul. d. După împărţirea la 10. . aşezarea braţului de trasare al planimetrului cu dispozitivul de trasare în aşa fel încât braţul de trasare să fie paralel cu marginea planşetei. aducerea acului de urmărire într-un punct oarecare pe conturul suprafeţei de planimetrat. se scade valoarea iniţială din cea de-a II-a citire.25 cm2 se va proceda la efectuarea unei serii de 6-8 planimetrări succesive.indicelui (în cazul în care acest indice se află situat între două cifre se consideră cifra mai mică). respectiv valoarea mai mică.

1983) A. Tărăboanţă şi colab. D – Înălţimea muşchiului longissimus dorsi (Î) > Metoda Hammond de determinare a suprafeţei “ochiului de muşchi” utilizează acelaşi contur ca şi în cazul metodei liniare.din punctul care marchează limita superioară internă a stratului de slănină se duce o dreaptă de 10 cm spre linia internă a secţiunii cotletului. . cu delimitarea prealabilă a suprafeţei ce urmează a fi stabilită.73 reprezintă un coeficient de calcul valabil pentru rasa Marele alb şi metişii acesteia cu alte rase. B – Lărgimea muşchiului longissimus dorsi (L). dar suprafaţa se calculează pe baza relaţiei: Suprafaţa “ochiului de muşchi” (cm2) = 2 x (lărgimea + înălţimea) Rezultatele obţinute în cazul aplicării acestei metode prezintă o certitudine mai mică decât în cazul planimetriei sau metodei liniare. > Determinarea suprafeţei cotletului se face prin planimetrie. Pentru a putea-o aplica se copiază conturul “ochiului de muşchi” din cotlet pe hârtie de calc având grijă ca acesta să fie într-o poziţie cât mai orizontală. După ce se trasează şi se măsoară cu atenţie lărgimea (L) şi înălţimea (Î).în cazul în care această perpendiculară intersectează “ochiul de muşchi” se va deplasa perpendiculara până la locul în care va reprezenta o tangentă la ochiul de muşchi. (fig. Fig. 72 Stabilirea suprafeţei “ochiului de muşchi” prin metoda liniară (după. Gh. 92 . datele obţinute se introduc în relaţia: Suprafaţa “ochiului de muşchi” (cm2) = AB x CD x 0.> Metoda liniară de determinare a suprafeţei “ochiului de muşchi” se aplică în situaţia în care nu dispunem de planimetru. C. Această delimitare se face în felul următor: . foarte apropiată de cea stabilită prin planimetrie. În urma calculelor se obţine o suprafaţă a “ochiului de muşchi”.73). în care: 0. (fig.72).73.din locul de intersecţie al acestei drepte cu limita internă a secţiunii cotletului se ridică o perpendiculară pe această dreaptă spre limita externă a secţiunii cotletului .

fiind cuprins între 70-85%. Operaţiunea de tranşare constă în împărţirea carcasei pe regiuni de măcelărie ţinând cont de însuşirile culinare ale acestora. precum şi criteriu de apreciere şi certificare a calităţii materialului biologic de reproducţie. vârstă (animalele tinere şi cu o masă corporală mai redusă au un randament la sacrificare mai mic). Farkas şi T.x 100 Masa animalului viu (kg) La suine. 75). acesta este mai mic comparativ cu cele pentru grăsime sau mixte).Fig.88) şi se calculează pe baza relaţiei: Suprafaţa “ochiului de muşchi” (cm2) RCG = ----------------------------------------------------------Suprafaţa grăsimii din secţiunea cotletului situat la nivelul ultimei coaste (cm2) > Stabilirea proporţiei de carne în carcasă (PCC) se bazează pe aceeaşi corelaţie genetică ca şi în cazul stabilirii raportului de carne – grăsime şi reprezintă obiectiv principal al selecţiei. Determinarea se face pe baza relaţiei: Masa carcasei (kg) R (%) = --------------------------------. (fig.suprafaţa care urmează a fi planimetrată este reprezentată şi de partea care include “ochiul de muşchi”. randamentul la sacrificare este mai mare cu circa 4% decât în cazul prelucrării prin jupuire). 1985) . individ. etc. tehnologia de prelucrare (în cazul prelucrării prin opărire. 93 . iar apoi. masa corporală. se poate determina aşa numitul “randament comercial” a cărui valoare poate ajunge până la 90%. fie “la rece” (la 12-24 de ore de la sacrificare la 1-40C). Calcularea proporţiei de carne în carcasă se poate face pe baza relaţiei: Suprafaţa “ochiului de muşchi”(cm2) PCC (%) = ----------------------------------------------. Diferenţa dintre suprafaţa cotletului şi cea a “ochiului de muşchi” reprezintă suprafaţa grăsimii din secţiunea cotletului. starea de îngrăşare. El este determinat de: rasă (la rasele specializate pentru producţia de carne. Pop. la suine. 73 Determinarea suprafeţei cotletului de la nivelul ultimei coaste (după N. randamentul la sacrificare este mai mare decât la alte specii de mamifere cu interes de fermă. dar cel “la rece” este mai mic cu 2-3 % decât cel “la cald”. la masa carcasei se însumează şi masa organelor interne comestibile. condiţiile de transport (dacă transportul este de lungă durată randamentul la sacrificare se reduce considerabil). În situaţia în care. totul se raportează la masa animalului viu. fie “la cald” (imediat după sacrificare). > Stabilirea raportului carne – grăsime (RCG) se bazează pe corelaţia genetică dintre cantitatea de carne şi cantitatea de grăsime din întreaga carcasă (r = 0. alimentaţie (animalele hrănite cu cantităţi mari de suculente sau cu raţii de 9-11% celuloză au un randament la sacrificare mai scăzut).x 100 Suprafaţa secţiunii cotletului (cm2) > Stabilirea randamentului la sacrificare (R) se poate face.

Fig. iar posterior cu cotletul). minor şi ilicus). . sortarea se face pe următoarele categorii de calităţi: Fig. iar lateral se limitează cu linia imaginară care trece paralel cu coloana vertebrală. medii şi grase) (după. iar inferior se învecinează cu capul pieptului). anterior prin fleică. prin linia ce le desparte de antricot.Lucrarea se face în mod diferenţiat de la o ţară la alta. Fig. 74 Tranşarea carcasei şi împărţirea pe regiuni (după. Tărăboanţă şi colab. 1983) > Specialităţi (circa 26%): .Muşchiuleţul (cuprinde muşchii psoas major.76). în funcţie de scopul comercial. iar postero-inferior prin articulaţia grasetului = femuro-tibio-rotuliană) (fig. 1983) > Calitatea superioară (circa 42%): – Ceafa (se limitează anterior printr-o perpendiculară pe coloana vertebrală la nivelul articulaţiei occipito-atloidiană. 75) (cuprinde muşchii dorsali. până la ultima vertebră lombară.Antricotul (cuprinde muşchii dorsali de la a VI-a până la ultima vertebră dorsală şi se limitează în faţă cu ceafa. . Gh. 75 Cotlete de diferite calităţi (musculoase. începând cu prima vertebră lombară. lateral cu pieptul. secţionând coastele la treimea superioară de-a lungul muşchiului longissimus dorsi). 76 Jamboane de diferite calităţi (musculoase. . Tărăboanţă şi colab.Cotletul (fig. posterior. Gh.Jambonul (se delimitează supero-anterior prin cotlet. care nu în toate cazurile au corespondent în regiunile de exterior. După detaşarea tuturor regiunilor. medii şi grase) 94 .

fie prin metode subiective (bazându-ne pe simţuri) fie prin metode obiective (pe analize de laborator). . de vier. deci oasele scapulum şi humerus – delimitarea posterioară făcându-se în dreptul celei de a V-a vertebre toracale. dar mirosul dezagreabil se poate decela repede dacă se frige o bucată de carne pe grătar. superior cu ceafa şi Fig. . iar apoi se calculeză la un kg de oase. 95 . superior cu cotletul. consistenţă. Aprecierea calităţii cărnii de porc constituie o problemă foarte complexă. Metodele subiective de apreciere a calităţii cărnii de porc fac referire la infiltraţiile grăsoase.Fleica (anterior se limitează cu mijlocul de piept. iar inferior la articulaţia humero-radio-ulnară. gustul consumatorilor şi implicit cerinţele pieţii). aprecierea masei musculare dintr-o carcasă de porc se poate face. Tărăboanţă şi colab. În situaţia în care se procedează la dezosarea completă a carcasei se poate stabili cu scop ştiinţific şi raportul carne-oase (după dezosare se face cântărirea oaselor şi a cărnii + grăsimii. de la genunchi. > Infiltraţiile grăsoase sunt apreciate vizual pe secţiunea carcasei (au o calitate mai bună carcasele la care grăsimea este infiltrată în fascicule. Gh. regiunea gambei cu oasele tibia. iar posterior cu jambonul). (musculoase.Picioarele (cuprind extermităţile membrelor anterioare şi posterioare. posterior cu fleica şi reprezintă partea inferioară a cutiei toracice). > Calitatea a II-a (circa 13%) – Pieptul (se limitează anterior cu capul. etc). etc. Tărăboanţă şi colab. .Rasoalele (cel de la membrul anterior cuprinde regiunea antebraţului cu oasele radius şi ulna. fibula şi rândul superior de oase metatarsiene). câte kg de carne revin. medii şi grase) (după. 1983) antricotul. sau invers). > Calitatea inferioară (circa 5%) .(după. iar cel de la membrul posterior. 1983) > Calitatea I (circa 14%): – Spata (cuprinde muşchii spetei şi ai braţului. Gh. 77 Piept de diferite calităţi. Totuşi. respectiv de la jaret în jos). 77).Capul (cu toate regiunile de exterior). culoare. deoarece însăşi produsul se găseşte sub semnul dependenţei permanente a unor factori evaluaţi cu mai multă sau mai puţină exactitate (valoare nutritivă. gust. > Consistenţa cărnii de porc depinde de fineţea fibrelor musculare şi se apreciază prin pipăit pe suprafaţa secţiunii muşchiului (în funcţie de rezistenţa opusă la presare. (fig. fără muşchii aferenţi. > Calităţile gustative ale cărnii proaspete de porc sunt mai dificil de perceput pentru gusturi şi mirosuri indezirabile (miros de peşte. fără a face depozite între muşchi).

Din acest motiv se recomandă ca examenul ei să se facă pe secţiune proaspătă. aceasta se poate stabili cu ajutorul unui aparat denumit penetrometru. în ceea ce priveşte consistenţa.4 au o putere de reţinere a apei mai redusă decât cei cu un pH apropiat de 6 – lucru esenţial în procesele de procesare a cărnii de porc.2 (pH-ul unui muşchi la animalul în viaţă şi în repaus). Deci.54 mm (adâncimea până la care pătrunde un ac cu diametrul de 0. Astfel. Astfel. randamentul la fabricaţie şi calitatea produsului finit depind de legătura apei cu proteinele cărnii. semitare şi densă = consistenţă fermă. Totodată. indică obiectiv diferenţele de consistenţă). În funcţie de creşterea pH-ului peste 6.62/2. Valoarea acestui ultim pH este influenţată în foarte mare măsură de starea de oboseală şi de post. muşchii cu un pH mai ridicat sunt mai închişi la culoare decât cei care au un pH mai scăzut.65 kg timp de 15 secunde. Numeroase investigaţii au stabilit că pH-ul muşchiului trece de la 7-7. un pH de 6. muşchii cu un pH apropiat de 5.5 (în timp de 18-24 de ore după sacrificare). Metodele obiective privind aprecierea calităţii cărnii de porc utilizează diverse tehnici de laborator. valoarea pH-ului (“pH ultim”) se stabilizează în funcţie de condiţiile de conservare şi de starea cărnii.38 cm. 96 . Astfel. în momentul sacrificării animalului. dar mai ales de structura fibrelor în raport cu aciditatea (pH-ul) sau a apei cu proteinele.consistenţa cărnii este apreciată ca fiind: moale. dură). la aer carnea se oxidează mai repede şi capătă o nuanţă mai închisă.62/7. Operaţiunile se efectuează cu ajutorul pH-metrelor (potenţiometre) şi al electrozilor (mai utilizate sunt pH-metrele cu pile şi electrozii cuplaţi: unul de măsurare şi altul de referinţă). calitatea cărnii scade (în general pentru cărnuri şi produse de mezelărie. În practică se poate considera că la pH-urile cuprinse între 5 şi 6. Carnea de consistenţă densă prezintă fibrele musculare cu un diametru redus şi cu fasciculele musculare de dimensiuni mici – aspect care determină o frăgezime satisfăcătoare.9-6. iar valorile sale depind de conţinutul în acid lactic format pe baza rezervei de glicogen în masa musculară. cu dimensiunile de 7. calitatea cărnii va fi cu atât mai bună.2 indică un punct critic). > Determinările de pH redau concentraţia de ioni de hidrogen a unui muşchi (de regulă se analizează muşchiul longissimus dorsi. o netă corelaţie există între valoarea pH-lui şi puterea de reţinere a apei (însuşire care exprimă cantitatea de apă fără legătură care produce exudaţia cărnii). În acest sens este necesar să se utilizeze o probă de carne răcită la +1 0C. Impresia vizuală asupra culorii şi nuanţelor sale la carnea de porc corespunde cu reflectarea razelor luminoase pe suprafaţa cărnii. Semnificaţia valorii pH-ului trebuie pusă în legătură cu unele caracteristici ale cărnii şi anume că. cu cât pH-ul va fi mai ridicat. de condiţiile de sacrificare şi alimentaţia pe care animalele au primit-o înaintea sacrificării. supus unei presiuni de 155. la valori de 4. psoasul şi muşchii fesieri). > Culoarea cărnii de porc depinde de concentraţia de pigment (hemoglobină şi mioglobină). După acest timp.

630 0.475 0.520 0. aprecierea consistenţei grăsimii de porc se face prin palparea cu degetul şi dă rezultate bune. care pot reprezenta circa 8-12% din masa animalului sacrificat. > Rezistenţa la râncezire se poate aprecia după indicele iod.calitatea a II–a – carnea de nuanţă roz care prezintă o uşoară diferenţă de culoarea între muşchi. nici prea închisă. precum şi de tehnica de obţinere. nici prea clară.200 60 kg 0.175 0. iar cele din rasele ameliorate. regiune corporală. Calitatea părului se apreciază în funcţie de lungimea şi grosimea firelor. În practică. Cantitatea şi calitatea lui depinde de rasă. circa 200 g şi de calitate inferioară. . natura gliceridelor şi prezenţa antioxidanţilor pot să influenţeze sensibilitatea grăsimii la oxidaţie.715 0. eviscerarea şi tranşarea animalului şi se pot clasifica în: comestibile şi necomestibile. climă.330 În categoria produselor secundare necomestibile se include: părul şi pielea.calitatea a III–a – carnea de nuanţă roz-pal. nu şi asupra naturii lor. etc. Tabelul 15 Valoarea ponderală a unor organe interne comestibile la diferite mase corporale la sacrificarea suinelor (după.calitatea e x t r a – carnea de nuanţă roşie-închisă. . .350 0. uniformă pe toată suprafaţa de secţiune. acesta oferă indicaţii asupra calităţii totale de acizi graşi nesaturaţi. fără umezeală.870 0. cu foarte multă umezeală. fără umezeală. sex.884 1. aceasta se face ţinând seama de următoarele caracteristici: . ν Aprecierea calităţii grăsimii presupune stabilirea principalelor caracteristici. 1983) Organul Inima Pulmonii Ficatul Rinichii 40 kg 0. vârstă. Deşi nu se includ în calculul randamentului la sacrificare. Gh.500 0. 97 .Părul reprezintă un produs secundar apreciat pentru însuşirile mecanofizice. carcasa în care grăsimea are culoarea albă).250 120 kg 0.695 0. > Consistenţa se apreciază prin metode fizice şi chimice.Dacă această legătură este slabă. categoria produselor secundare comestibile grupează o serie de organe interne (tabelul 15).185 50 kg 0. Exemplarele de suine primitive produc 500-600 g de păr. . ν Aprecierea produselor secundare obţinute de la suine se face după sacrificarea.215 0. starea de îngrăşare. Tărăboanţă şi colab.145 0. Cât priveşte clasarea cărnurilor de porc în raport de calitate. lucru de care depinde evoluţia procesului de râncezire.calitatea I – carnea de culoare roşie-închisă care prezintă o uşoară diferenţă de culoare între muşchi. Pe lângă aceasta. Totuşi. foarte contrastantă între muşchi. pierderile sunt importante şi produsul este sec. după cum urmează: > Culoarea se apreciază vizual (se consideră de calitate.

Cel mai bun păr este considerat cel care depăşeşte lungimea de 10 cm, grosimea de 200-250 microni şi este obţinut prin smulgere, după sacrificarea animalului. - Pielea constituie organul de protecţie al corpului şi participă la reglarea diferitelor funcţii ale organismului, ca: respiraţia, circulaţia, excreţia, termoreglarea, metabolismul glucidic, etc. Ea reprezintă circa 4-7% din masa corporală a animalului. Calitatea pieilor de suine depinde de structură şi suprafaţă – însuşiri influenţate la rândul lor de: rasă, vârstă, sex, starea de întreţinere, etc. Pielea exemplarelor din rasele primitive este mai groasă, mai densă şi mai puţin elastică; cea a suinelor tinere este mai puţin densă, mai uniformă ca grosime şi structură, iar cea a scroafelor, mai subţire decât a vierilor. De la exemplarele aflate în stare avansată de îngrăşare se obţine o piele mai elastică decât de la cele slabe, iar de la cele subalimentate rezultă piei uscate şi cu structură slabă. În vederea valorificării, pieile de suine trebuie conservate (supuse operaţiunilor de sărare, uscare, sortare, etc.). Aprecierea subproduselor obţinute de la suine permite ridicarea eficienţei economice în creşterea şi exploatarea speciei, fiind susţinută de o gamă largă de subproduse, astfel: - Sângele obţinut în urma sacrificării reprezintă 3-4% din masa corporală a animalului şi are multiple întrebuinţări în industria alimentară, farmaceutică, uşoară, etc. El prezintă următoarea compoziţie chimică: 20-21% substanţă uscată; 79-80% apă; 18-19% proteine (din substanţa uscată; 14-14,2% hemoglobină (din proteine); 0,07% glucoză; 0,04% colesterină; 0,23% lecitină0; 11% grăsimi. Pentru conservarea de scurtă durată a acestui subprodus se foloseşte în mod obişnuit sarea de bucătărie, bioxidul de carbon, (pentru 2-3 săptămâni), acidul salicilic, acidul tartric, acidul boric, etc., iar pentru conservarea de lungă durată se practică deshidratarea. - Glandele cu secreţie internă obţinute de la suine se utilizează în industria farmaceutică în măsură mult mai mare decât cele rezultate de la alte specii de animale, datorită asemănării structurale cu cele ale omului. Dintre glandele endocrine se utilizează: hipofiza (pentru obţinerea somatotropinei–S.T.H.; tireostimulinei– S.T.H.); tiroida (pentru obţinerea tiroxinei şi triiodotrioninei); parotida (pentru obţinerea hormonului paratirpoidian care acţionează asupra metabolismului fosfocalcic) etc. Extractele de ficat se utilizează contra anemiilor, iar din bilă se extrag o serie de acizi (biliari, glucocolic, taurocolic) care facilitează resorbţia lipidelor din tubul digestiv. Din creier şi măduva spinării se extrag: colesterina, lecitina, cefalina, iar din splină – hormosplenul cu rol în hematopoeză. - Oasele rezultate de la suine se utilizează în industria zahărului sau pentru obţinerea făinii de oase necesară hrănirii animalelor. - Cornul şi unghiile obţinute de la suine se utilizează la obţinerea unor produse cheratinoase folosite în industrie.

5.3. VALORIFICAREA SUINELOR

98

Valorificarea suinelor se poate face prin: livrarea animalelor în viu, în carcasă sau livrarea de animale vii pentru utilizare în alte ferme. Livrarea în viu a suinelor destinate tăierii se face din ferme şi zone fără boli contagioase, corespunzătoare următoarelor categorii: - suine pentru carne, cu masa corporală cuprinsă între 80-130 kg; - suine îngrăşate în scop special, peste 130 kg; - scroafe reformate, recondiţionate şi vieri reformaţi, castraţi şi recondiţionaţi. Nu se admit la tăiere scroafele gestante şi vierii cu mai puţin de trei luni de la castrare, cu plaga de castrare necicatrizată. Livrarea în carcasă trebuie să respecte exigenţele mereu crescânde ale consumatorilor pentru o proporţie cât mai mare de carne macră. În acest sens este necesară stabilirea operativă a calităţii carcasei şi implicit a plăţii dieferenţiate a acesteia. Practic, carcasa de suină înseamnă corpul unui porc sacrificat, eviscerat şi cu emisiunea sangvină efectuată; tăiat de-a lungul liniei mediane (sau netăiat), fără păr, limbă, copite, organe genitale, osânză, rinichi şi diafragmă. Sistemul oficial de apreciere a carcaselor de porcine în U.E. este sistemul “SEUROP” (tabelul 16) care ia în considerare clasificarea pe baza procentului de ţesut muscular.
Tabelul 16 Sistemul de clasificare “S E U R O P” Clasa de calitate
S E U R O P

Procentul de ţesut muscular din masa carcasei
(%)

peste 60 55-60 50-55 45-50 40-45 sub 40

Statele membre ale U.E. pot decide aplicarea acestui sistem în următoarele situaţii: - în cazul abatoarelor nespecializate unde numărul de porci sacrificaţi/săptămână nu depăşeşte 200 de capete; - în cazul abatoarelor care sacrifică numai porci din producţia proprie (ferme proprii) şi care tranşează toate carcasele rezultate. În ceea ce priveşte conţinutul de carne din carcase, acesta este evaluat prin diferite metode sau cu aparate autorizate de clasificare. O metodă simplă este metoda celor două puncte Z.P. (Zwei Punkte). Aceasta constă în efectuarea a două măsurători liniare pe carcasă (grosimea stratului de slănină deasupra muşchiului Gluteus medianus, cu includerea grosimii pielii - S şi grosimea cărnii în linie dreaptă dintre canalul medular şi vârful superior al muşchiului Gluteus mediu - F), iar apoi estimarea procentuală a ţesutului muscular (M%).

99

Un aparat autorizat în U.E. pentru stabilirea conţinutului de carne din carcase este FOM (FAT-O-MEATER), de producţie daneză (firma SFK). Acesta are la bază reflectanta diferenţiată a undei de lumină de către ţesutul muscular şi cel de grăsime. Reflectanta este măsurată cu ajutorul unei sonde optice prevăzută cu două fotocelule. Cât priveşte starea termică de prezentare a cărnii de porc destinată comercializării şi consumului aceasta poate fi: proaspătă (imediat după tranşarea carcasei); refrigerată (răcită la temperatura de 0-40C). Acest regim termic permite conservarea cărnii de porc pentru o perioadă de maximum 72 de ore. Totuşi, refrigerată la 00C şi umiditatea aerului de 80-85%, carnea de proc se poate păstra până la 21 de zile, timp după care începe să-şi piardă în mod substanţial savoarea; congelată (când s-a atins temperatura de –180C în starturile cele mai profunde ale carcasei, adică la os). În asemenea stare, carnea de porc se poate păstra în bune condiţii timp de 6 luni; decongelată (readucerea cărnii la starea de a putea fi folosită ca hrană). Decongelarea se poate realiza, fie în mod lent (prin menţinerea ei în frigider timp de 24 de ore sau la temperatura mediului ambiant, dar ferită de lumină şi căldura excesivă), fie “umed” (prin imersarea pachetelor cu carne congelată în apă rece sau caldă). Este interzisă recongelarea după decongelare, deoarece congelările şi decongelările repetate duc la pierderi ale valorii nutritive (se elimină proteina din sucul muscular). Livrarea animalelor vii pentru diferite ferme poate fi întâlnită în cazul crescătoriilor specializate în producerea de purcei care pot livra: purcei înţărcaţi, la 710 kg sau tineret pentru îngrăşare, la 30-35 kg. O altă categorie de suine care se poate livra altor ferme o reprezintă indivizii pentru prăsilă (vieruşi sau scrofiţe) – material biologic ce poate fi: de rasă curată, metişi F1 sau scrofiţe rotaţionale. La livrarea acestor ultime categorii de suine trebuie întocmită întreaga documentaţie zootehnică, respectată legislaţia sanitar-veterinară în vigoare şi normele de transport specifice. Cât privesc preţurile, în ambele cazuri, acestea se stabilesc prin negocieri directe între părţi sau prin licitaţie.

Temă: După prezentarea teoretică a tematicii capitolului 5, studenţii vor face observaţii, notaţii şi aplicaţii practice privind aprecierea materialul biologic suin din biobaza disciplinei, în vederea valorificării.

100

stomatita veziculară. gastroeneterita transmisibilă (TGE). parazitare. iar managerul fermei să realizeze pe deplin implicaţiile distructive ale bolilor în ceea ce priveşte eficienţa economică globală. pentru a şti să sesizeze medicului veterinar problemele de sănătate ale animalelor. numit generic Tortor suis – agent patogen existent într-un rezervor natural de infecţie şi menţinut la 101 . pe de altă parte. Boala este declanşată de un virus filtrabil cu aspect sferic. micotice. 6. pesta porcină africană. sindromul respirator şi de reproducţie (PRRS). Boli infecto-contagioase Din grupa bolilor infecto-contagioase (virale). cu o evoluţie epizootică explozivă şi un grad foarte ridicat de difuziune. exantemul veziculor. gripa (influenţa) porcină. bacteriene. PESTA PORCINĂ poate apare în orice sezon al anului. febra aftoasă. reclamă cunoaşterea principalelor boli şi intervenţii zoo-veterinare specifice. de sistemele de creştere şi de tehnologiile aplicate. pneumonia virală a porcului (VPP). protecţia materialului biologic suin.Capitolul 6 BOLI ŞI ACŢIUNI ZOO-VETERINARE ÎNTÂLNITE ÎN CREŞTEREA SUINELOR Indiferent de mărimea fermelor.1.1. encefalomielita infecţioasă porcină. cu rate de mortalitate de peste 95% la toate categoriile de suine. 6. Mai mult. precum şi efectele răspândirii acestora în afara unităţii pe care o coordonează.1. BOLI SPECIFICE SUINELOR La suine pot fi întâlnite boli: infecto-contagioase (virale). crescătorul de porci trebuie să posede unele cunoştiinţe minime legate de patologia suină. variola. la suine pot fi întâlnite: pesta porcină. de nutriţie şi tehnopatii. sindromul SMEDI. pe de o parte şi protecţia consumatorilor de produse provenite de la acestea. boala lui Aujeszky.

Astfel. asigurarea materialului de lucru şi de protecţie pentru întregul personal din fermă. 102 . acut (cu durata de 4-7 zile). Împotriva pestei porcine orice tratament medicamentos este inutil şi interzis (obligatoriu suinele cu semene clinice de pestă se sacrifică în condiţii speciale. Pateurella începe să producă leziuni ale aparatului respirator localizate la nivelul cavităţii toracice. PESTA PORCINĂ AFRICANĂ prezintă o distribuţie geografică în zonele de est şi sud ale Africii. precum şi pareza trenului posterior. Astfel. o serie de microbi din grupa Pasteurella şi Salmonella care nu produc nici un fel de boală. în România controlul şi prevenţia pestei porcine se făcea prin vaccinări obligatorii cu vaccin antipestos. dar reapare imediat) şi apariţia de hemoragii punctiforme. diaree severă. dezinsecţiilor şi deratizărilor periodice. după 2-4 zile apar: starea febrilă (până la + 41. dezinfecţia severă a fermei şi vidul sanitar. Mistreţul european) şi care. iar singura cale de a preveni declanşarea bolii este profilaxia. primele manifestări constau în diminuarea apetitului animalelor bolnave.nivelul suinelor sălbatice (ex. După o perioadă de constipaţie. executarea obligatorie a dezinfecţiilor. când aceasta dispare. cu localizare la nivelul cavităţii abdominale. înroşirea pielii pe abdomen. pe splină apar numeroase infarcte de forma unor triunghiuri mai închise la culoare decât fondul organului. apariţia virusului menţionat rupe echilibrul organic. acţiunea nu va mai fi permisă – singura măsură acceptată fiind eradicarea totală prin lichidarea întregului efectiv. sub strictul control sanitar-veterinar). iar în forma supraacută. prin carnea. Cum în organismul porcilor sănătoşi se pot găsi.50C). apoasă şi de culoare gri-gălbuie. dar au fost situaţii când aceasta s-a semnalat şi în Europa sau America. la animalele bolnave se instalează tulburări nervoase. mărfurilor şi materialelor. Până în prezent. periodic îşi exacerbează patogenitatea dând naştere la epizootii. cu baza spre margine şi vârful spre interiorul splinei. după 5 zile. dar în conformitate cu legislaţia U. Boala se transmite direct prin contactul porcilor sănătoşi cu cei bolnavi sau trecuţi prin boală. datorită faptului că se menţine în efectiv purtătorul şi eliminatorul de germeni. putând evolua: supraacut (cu durata de 24-36 de ore). în şi dinspre fermă.E. ca măsuri generale se impune: dirijarea şi controlul sever al persoanelor. în mod normal. pe zonele mediane ale membrelor (dacă se apasă cu degetul pe pielea înroşită. pe rât şi urechi (urechile capătă un aspect “marmorat”). conjunctivitele cu o mare cantitate de exudat ce determină aderenţa aproape completă a pleoapelor. vomismente. iar virulenţa celor doi microbi de asociere creşte enorm. culoarea roşie congestivă se menţine. animalelor. De regulă. cu numeroase hemoragii de mărimea gămăliei de ac. În formele acute moartea animalelor survine în interval de 10-20 de zile. vezica urinară este congestionată. sângele şi organele provenite de la porcii bolnavi. indiferent de atribuţiunile de lucru. Apoi. Boala este declarabilă şi carantinabilă în regim de urgenţă. rinichii prezintă aspect degenerat de culoare cenuşiegălbuie. subacut (cu durata de 14-20 de zile) şi cronic (cu durata de până la 50-60 de zile) – forma cea mai periculoasă. La necropsie se observă o mărire în volum a ganglionilor limfatici regionali (în secţiune prezintă aspect marmorat). comparativ cu cea întâlnită în cazul rujetului. iar Salmonella produce leziuni digestive. asociată cu starea febrilă care nu scade la nici un tratament.

iar agentul patogen este un virus filtrabil din genul Corona. virusul declanşează manifestări dramatice la purcei – stări evidenţiate prin diaree puternică de culoare galben-verzui. cu o afinitate deosebită pentru mucoasa gastrointestinală. Diagnosticul bolii se stabileşte prin manifestările clinice specifice şi în laborator. La tineretul suin şi la porcii la îngrăşat se observă inapetenţă. La categoriile de suine cu vârsta mai mare se constată o tuse uscată şi în accese. la ora actuală. După o perioadă de incubaţie de 5-9 zile. chiar dacă animalele îşi păstrează apetitul şi aspectul normal. virusul declanşează o creştere bruscă a temperaturii corporale. Astfel. moartea survine după 2-7 zile. cu o rată a mortalităţii de 1-4%. România este indemnă de pesta porcină Africană. strănuturi şi chiar conjunctivite. Nu există un tratament specific. respiraţia accelerată. în caz de apariţie. îndeosebi dimineaţa la furajare sau după efort fizic. respiraţie îngreunată de tip abdominal. Apoi. diaree şi vomismente. dar rata mortalităţii este mai redusă. dezinfecţie şi carantină. Tratamentul se bazează pe combaterea febrei şi deshidratării prin administrare de antibiotice în cazul infecţiilor secundare. în fapt un virus asemănător virusului gripal uman. temperatura corporală a animalelor bolnave scade brusc. prin care. iar la purceii în vârstă de o săptămână. Diagnosticul trebuie confirmat prin examen histopatologic şi virusologic. boala este declarabilă şi carantinabilă în regim de urgenţă. GASTROENTERITA TRANSMISIBILĂ (TGE) atacă în mod diferit toate categoriile de suine. Cu o perioadă de incubaţie de 10-16 zile. însoţită de vome şi consum frecvent de apă (datorită stării de deshidratare severă.Boala este declanşată de un virus din grupa Iridoviridae – agent patogen foarte stabil şi rezistent (supravieţuirea virusului în sânge păstrat în camere frigorifice a fost de până la 6 ani. iar cel preventiv constă în vaccinarea scroafelor şi scrofiţelor. Deşi. purceii stau mai mult pe lângă sursa de apă). În mod frecvent. tuse. de câteva luni). Cu o perioadă de incubaţie de 2-7 zile. PNEUMONIA VIRALĂ A PORCULUI (VPP) este declanşată de un virus filtrabil care îşi păstrează capacitatea de infecţie până la – 200C. iar în cel păstrat la tempratura camerei. prin examen virusologic. cu 48-36 de ore înaintea morţii (rata mortalităţii este de până la 100%). inapetenţă. iar extremităţile capătă o culoare cianotică. rata acesteia poate fi de 100%. în primele 2-3 zile de boală. precum şi în luarea măsurilor de dezinfecţie şi carantină. stări de depresii generale. descărcări de exudat mucopurulent conjunctival sau nazal. iar contaminarea se produce prin contact direct sau pe cale aeriană. pe o infecţie bacteriană iniţială (Hempohilus influenzae suis) se grefează infecţia cu virusul gripei suine. cu care este înrudit din punct de vedere antigenic. iar măsurile preventive vizează îmbunătăţirea condiţiilor de zooigienă. la purceii mai tineri se pot observa diareei pasagere sau strănuturi. prezenţa virusului dă semnele clinice ale unei pneumonii cronice. tuse. boala se transmite prin contactul direct dintre animale şi apare brusc (de regulă toamna sau iarna timpuriu). GRIPA (INFLUENŢA) PORCINĂ este o boală infecto-contagioasă de natură mixtă. animalele stau întinse prin colţurile boxelor. apare inapetenţa. Cu o perioadă de incubaţie de 12-18 ore. Semenele clinice constau în: febră. 103 . pulsul cardiac foarte rapid.

STOMATITA VEZICULARĂ este declanşată de un virus cu două tipuri antigenice din grupa Picornaviridae. apar modificări locomotorii care îngreunează vizibil mişcarea animalelor. boala este declarabilă şi carantinabilă în regim de urgenţă.La sacrificarea animalelor. La scurt timp după apariţie. rât şi la coroana copitei. virusul declanşează formarea unor vezicule (afte) pe mucoasa bucală (buze. caracteristică fiindu-i tusea în accese. până la 2 centimetrii. eradicarea ascaridiozelor care influenţează infecţiile pulmonare şi îmbunătăţirea condiţiilor de zooigienă. aftele se rup. combaterea bolii se realizează prin măsuri de profilaxie (dezinfecţie şi carantină). Apariţia acestor suprafeţe este însoţită de numeroase semene clinice (animalele prezintă febră. prezintă un diametru de 5-30 mm şi o înălţime de 10-20 mm. Nu există tratament specific. FEBRA AFTOASĂ poate afecta toate categoriile de suine şi este produsă de un virus din grupa Picorna. După circa 24 de ore de la apariţie. iar în locul lor rămân suprafeţe erodate cu fragmente parţial detaşate de epiteliu necrozat. Infecţia se produce prin contact. La scroafele cu purcei. veziculele se deschid iar temperatura corporală revine la valorile normale. pe cale intradermică la toate categoriile de suine. al nărilor şi al buzelor apar nişte vezicule primare (asemănătoare cu “băşicile” produse de arsuri). îndeosebi la nivelul lobilor apicali sau cardiaci. cât şi a celor secundare. pneumonia virală a porcului (VPP) este o boală cronică pe toată durata anului. Atât în cazul apariţiei veziculelor primare. În cazul în care aftele se instalează la nivelul copitelor. 104 . la nivelul coroanei. EXANTEMUL VEZICULOS este o boală infecto-contagioasă declanşată de un virus filtrabil cu o pluralitate de tipuri antigenice şi putere invazivă deosebită. Pentru a putea-o diferenţia de febra aftoasă. faringe). spaţiilor interdigitale şi tălpii animalelor apar veziculele secundare ce produc leziuni care. Cu o rată a mortalităţii mai mare la tineret şi în jur de 5% la celelalte categorii de suine. limbă.înlocuirea lor făcându-se într-un interval de 1-3 zile. care este boală de sezon cu evoluţie scurtă. Tratamentul constă în combaterea infecţiilor de asociaţie prin antibioterapie generală. Aceste vezicule pline cu un lichid seros ce conţin virusul. cu multe subtipuri imunologice. diagnosticul cert al stomatitei veziculare poate fi stabilit prin examene virusologice şi serologice de laborator. precum şi pe piele la nivelul coroanei şi între copite. inapetenţă şi salivaţie excesivă). Datorită faptului că nu există tratamente curative specifice. asociate cu diferite bacterii piogene pot conduce la pierderea copitelor . iar măsurile preventive se referă la dezinfecţie şi carantină. dar care dispar odată cu eliminarea lichidului. După o perioadă de incubaţie cuprinsă între două şi şapte zile. După 12-48 de ore de la pătrunderea în organismul animalelor. precum şi dificultăţi în hrănirea cu furaje. animalele prezintă stări febrile. Boala se manifestă prin febră şi apariţia unor leziuni pe limbă. Aceste leziuni apar sub formă de papile care evoluează în vezicule pline cu lichid clar şi cu un diametru de la câţiva milimetrii. la nivelul râtului. Comparativ cu gripa porcină. pe plămâni se observă zone de pneumonie. După 48-72 de ore. asemenea afte pot să apară chiar şi la nivelul mameloanelor.

pe baza simptomelor clinice şi se confirmă prin examene histopatologice. este produsă de un virus din grupa Herpetoviridae. În situaţia unor erupţii variolice generalizate apar stările febrile. Unele animale prezintă o postură rigidă. dar rămân purtători şi excretori de virus. respiraţie sforăitoare. prin conract direct şi prin materialul seminal. mai mult. devierea capului şi gâtului într-o parte. care pot vehicula virusul la alte animale sau chiar genera apariţia altor infecţii secundare. dezinsecţie. iar marginile au o culoare gri. Nu există tratament specific. inapetenţă şi o neconcordare a membrelor posterioare. cunoscută şi sub numele de boala Teschen (după regiunea unde a apărut prima dată) este declanşată de un virus din grupa Picornaviridae care afectează mai mult tineretul suin. de regulă neobservate de crescători. însoţite de o iritaţie considerabilă a pielii. fără zone de depresie. pierderea apetitului.În ceea ce priveşte stabilirea diagnosticului sigur.încleştarea dinţilor fiind însoţită de scrâşnete de durere. la purcei. dezinfecţie. de la aspectul clinic normal. animalele trecând. Acest exudat atarge muştele sau alte insecte. în mai puţin de o oră. în conformitate cu legislaţia sanitar-veterianră. Pe corpul animalelor apar leziuni caracteristice. agent patogen la care sunt vulnerabili. virusologice şi serologice. Combaterea variolei trebuie făcută prin măsuri de profilaxie generală. În cazul variolei. La suine (îndeosebi la purcei şi tineret) se manifestă prin simptome nervoase. Diagnosticul sigur al bolii se face prin examen de laborator pe baza leziunilor sistemului nervos central sau examen virusologic. În unele cazuri. deratizare. animalele prezintă stări de febră. iar în alte cazuri animalele muşcă un obiect . ENCEFALOMIELITA INFECŢIOASĂ PORCINĂ. Boala se poate transmite pe cale aerogenă. în prima săptămână de viaţă boala evoluează supraacut. moartea instalându-se de regulă în 3-4 zile de la declanşarea bolii. cunoscută sub numele de pseudorabie. dar mai ales la scroafele gestante. purcei şi tineret. purceii şi tineretul suin. slăbirea progresivă şi implicit întârzierea considerabilă a creşterii. Datorită acestor stări. începând cu vârsta de 4-6 săptămâni. Astfel. asemenea leziuni nu apar la nivelul copitelor. scroafe şi tineret. Suinele adulte fac de multe ori infecţii subclinice. acesta se face diferenţiat faţă de febra aftoasă şi stomatita veziculară. dezinfecţie. tendinţa de deplasare laterală. VARIOLA este produsă de un virus din grupa Pox. care determină animalele să se scarpine violent de pereţii şi grilajele boxelor. BOALA LUI AUJESZKY. fără apariţia manifestărilor nervoase. contractura muşchilor buzelor pune în evidenţă dinţii. lipsa poftei de mâncare şi manifestări nervoase (neconcordarea mişcărilor trenului posterior. La purceii în vârstă de 3-4 săptămâni. deratizare. iar tratamentul profilactic se referă la: vaccinări la vieri. iar combaterea afecţiunii se face prin măsuri de profilaxie. După o perioadă de incubaţie de circa 6 zile. dezinsecţie. paralizie). cu picioarele anterioare întinse înainte şi cele posterioare spre înapoi. După dezvoltarea acestor leziuni apar nişte cruste de nuanţă maronie-închis. boala debutează brusc cu febră. apar leziuni ale tegumentului care eliberează un exudat sero-sangvinolent. cu perioadă de incubaţie de 3-11 zile. 105 . rotunde. SINDROMUL RESPIRATOR ŞI DE REPRODUCŢIE (PRRS) este produs de un virus denumit Lelystad din grupa Arteroviridae şi poate fi întâlnită la toate categoriile de suine. la comă.

salmoneloza. o parte subponderali şi neviabili şi foarte puţini apar ca dezvoltaţi normal. streptococia. se produce moartea şi reabsorţia embrionilor. ovine. dizenteria. Transmiterea bolii se face prin contact direct sau prin dejecţii. leptospiroza. avorturi. pieptului şi abdomenului. dizenteria serpulinică a porcului. porumbei. canari. tuberculoza. iar viruşii au predilecţie pentru tubul digestiv. mumificaţi sau maceraţi. E – embrionic deah = moarte embrionară. aceasta poate fi suspectată în situaţiile în care apar tulburări majore de reproducţie (agenţii patogeni prezintă afinitate deosebită pentru uterul gestant şi invadează produşii de concepţie). o bacterie izolată de la numeroase specii de animale (bovine. bruceloza. M – mumification = mumificare. Astfel: dacă infecţia are loc în primele 24 de ore de gestaţie. tulburări respiratorii.2. dar. singurele măsuri fiind cele profilactice generale de zooigienă şi carantină. etc) şi care la porc. rinita trofică. Animalele se retrag în zone întunecoase. evoluează sub formă acută. SINDROMUL SMEDI este declanşat de viruşi din grupele Picornaviridae şi Parvoviridae şi afectează în principal activitatea de reproducţie a suinelor. Diagnosticul sindromului SMEDI se pune pe baza unei anchete epizootologice şi a tulburărilor de reproducţie şi se confirmă prin examene de laborator. La scroafele gestante şi în lactaţie boala se manifestă prin inapetenţă. dar o parte din produşi se nasc morţi. edemul malign. mortalitatea până la înţărcare fiind de 50-80%.Animalele prezintă o stare subfebrilă. 6. Diagnosticul final se pune pe baza examenelor virusologice şi serologice de laborator. celelalte putând să manifeste febră şi depresie puternică. dacă infecţia se produce între a 24 şi a 80–a zi de gestaţie are loc mumificarea unora dintre fetuşi. refuzul hranei. Denumirea de SMEDI include simbolurile principalelor manifestări (S – stilbirth = naşterea unui progen mort. câine. fătarea are loc la termen. antraxul. fătări distocice. epidermita exudativă a porcilor. Nu exită încă vaccin împotriva sindromului respirator şi de reproducţie (PRRS). vomă şi diaree. Boli bacteriene Din grupa bolilor bacteriene. la suine pot fi întâlnite: rujetul. stau în decubit şi nu se ridică decât forţate. După 2-3 zile apar leziuni cutanate sub formă de urticarie difuză sau cu 106 . I – infertility = infertilitate). subacută sau cronică. purcei fătaţi morţi. RUJETUL sau erizipelul este o boală bacteriană produsă de agentul Erysipelothrix rhusiopathiae. iar profilaxia trebuie făcută şi menţinută prin măsuri de zooigienă. febră. listerioza.1. colibaciloza. Până în prezent nu există un vaccin specific. Purceii fătaţi vii prezintă somnolenţă exagerată şi nu reuşesc să sugă. Animalele infectate nu manifestă simptome vizibile de boală. iar scroafele revin în călduri între cicluri. dacă infecţia se instalează în ultima lună de gestaţie. cianoza urechilor. Forma acută debutează brusc cu moartea câtorva animale. aparatul respirator şi genital. tetanosul. pateureloza.

până la purpuriu închis (dacă se apasă cu degetul pe pielea înroşită. precum şi apariţia artritelor şi a endocarditelor verucoase de la nivelul valvelor cordului. tuse şi respiraţie îngreunată. când aceasta nu se modifică).diaree severă cu pierderi mari de fluide şi slăbire accentuată. comparativ cu cea întâlnită în cazul pestei porcine. Tratamentul recomandabil constă în administrarea de sulfamide şi antibiotice cu spectru larg. depresie generală. Totuşi. vitamine şi perfuzii pentru rehidratarea animalelor. Tratamentul curativ constă în administrarea de antibiotice. tineretul suin.forme geometrice caracteristice. El trebuie însoţit obligatoriu de asigurarea condiţiilor de zooigienă. Examenul necroscopic evidenţiază numeroase leziuni hemoragice pe seroase şi leziuni necrotice la nivelul mucoasei stomacale şi pe intestine. clortetraciclină. concomitent cu săruri minerale necesare rehidratării organismului. Forma cronică apare de obicei în urma ameliorării spontane a formei acute şi se caracterizează prin leziuni necrotice ale unor porţiuni de piele. Forma septicemică se caracterizează prin evoluţie acută. Începând cu a doua zi de la instalare. enterite şi septicemice. tetraciclină. prezente în mod normal în intestin. dar trebuie completat cu examen bacteriologic de laborator. Agentul etiologic al bolii a fost izolat în anul 1989 şi este reprezentat de o bacterie (Serpulina hyodysenteriae) strict anaerobă a cărei patogenitate este exprimată doar în prezenţa altor germeni de la nivelul intestinului. deoarece bacilul este sensibil la penicilină. SALMONELOZA este considerată “boală de mizerie” produsă în principal de bacteria aerobă Salmonella cholerae suis – bacterie favorizată de condiţiile improprii de întreţinere a animalelor. La porcii în vârstă de 3-6 luni. DIZENTERIA SERPULINICĂ A PORCULUI poate afecta toate categoriile de suine. îndeosebi. frigul excesiv. sau prventiv prin vaccinarea antirujetică. dar numai anumite tipuri sunt patogene. Forma pulmonară se manifestă prin pneumonii sau bronhopneumonii însoţite de febră. frecvent întâlnită este enterita salmonelică. precum şi luarea măsurilor de zooigienă şi carantină. este mai rar întâlnită la purceii în vârstă de până la 30 de zile şi mai frecventă la cei cu vârsta cuprinsă între 1 ½ -3 luni. a urechilor şi cozii. care se manifestă prin febră. în fecale apar descărcări de mucus şi sânge. antiinflamatorii. DIZENTERIA este cunoscută sub denumirea de “diareea cu sânge” şi poate afecta. La nivelul acestor leziuni pielea este îngroşată şi are o culoare care variază de la roz deschis. etc. Boala poate evolua sub 3 forme: pulmonare. culoarea roşie congestivă dispare. dar manifestările sunt mai puţin severe. febră ridicată şi leziuni hemoragipare la nivelul pielii şi tegumentelor. Tratamentul bolii se poate face prin administrarea de antibiotice. prezenţa rozătoarelor. Diagnosticul bolii este uşor de stabilit. lipsa curăţeniei. 107 . Forma subacută prezintă aceiaşi simptomatologie ca şi cea acută. Boala este declanşată de bacterii din genul Vibrio. urmate de deshidratări puternice. Cu o perioadă de incubaţie de 1-2 săptămâni şi o rată de morbiditate ce poate varia de la câteva animale până la 100%. dar reapare imediat. boala debutează cu diaree şi adâncirea flancurilor.

precum şi prin măsuri de zooigienă şi carantină. condiţiile proaste de zooigienă conduc la slăbirea rezistenţei organismului şi la exacerbarea virulenţei bacilului E. iar la necropsie se observă leziuni ale rinichilor. din urină sau din avortoni. unde bacteriile se multiplică masiv. apariţia unor descărcări diareice de culoare albicioasă.Boala se poate răspândi prin fecale. denumită iniţial “avortul contagios” este o boală produsă de bacteria Brucella suis. 108 . animalele slăbesc prin deshidratare. Diagnosticul cert se stabileşte numai prin examene de laborator. În evoluţiile acute animalele prezintă febră. fiind mai frecventă iarna şi toamna. LEPTOSPIROZA este produsă de bacterii din genul Leptospira. prezintă motilitate şi pătrund cu uşurinţă în sistemul circulator unde se multiplică. apă. abortus). carenţa de fier şi vitamina A. cenuşii. Pe lângă semenele clinice. amestecate cu sânge şi mucus). BRUCELOZA. furaje mucegăite şi îngheţate. Cea mai raţională modalitate de combatere ar fi medicamentaţia scroafelor cu sulfamide şi antibiotice cu spectru larg care să ajungă la purcei prin laptele supt. producându-se hipersecreţie de mucus şi necroza epiteliului. Insuficienta hrănire a purceilor cu colostru. iar într-un interval de 2-7 zile pot pătrunde în organele viscerale al animalului. la nivelul mucoasei şi conjunctivei. în ultimele 3 săptămâni de gestaţie se înregistrează avorturi frecvente şi implicit pierderi mari de purcei. la porc fiind izolată varietatea Pomona. inapetenţă. condiţii deficitare de zooigienă. în componenţa florei intestinale normale. În formă acută. animalele prezintă hipertermie. dar şi alte varietăţi (Icterohemoragiae sau Canis). diagnosticul cert se stabileşte prin examen bacteriologic de laborator. Măsurile preventive vizează asigurarea condiţiilor de zooigienă în maternitate şi dezinfecţia cordonului ombilical al purceilor imediat după fătare. Cu o rată a mortalităţii de chiar 100% la purcei. care. dar la scroafe. În evoluţiile cronice boala nu prezintă o simptomatologie deosebită. la scurt timp devin negricioase. iar tratamentul se face conform protocolului stabilit de medicul veterinar. Animalele prezintă trenul posterior umed şi acoperit de resturi diareice. dublat de izolarea animalelor bolnave şi asigurarea condiţiilor corespunzătoare de zooigienă. diaree. Căile de infecţie sunt reprezentate de leziunile pielii. Moartea animalelor se instalează datorită dezechilibrului balanţei hidroelectrolitice sau a şocului toxi-infecţios cu coagulare intravasculară. existente în tractul digestiv. animalele prezintă diaree cu aspectul particular de “zeamă de orez” Atât în cazul formei acute. scăderea poftei de mâncare. În forma cronică. cât şi celei cronice. stress. Ciclurile leptospirelor pot fi oprite prin vaccinări sau tratamente cu antibiotice. la care pot fi asociate şi alte varietăţi (B. eliminate în jet. Infecţia se realizează pe cale digestivă la nivelul colonului. Leptospirele au un aspect spiralat. boala poate apare în primele zile după naşterea acestora şi se manifestă printr-o slăbire generală. vome şi diaree (la început fecale apoase. COLIBACILOZA sau “diareea albă” este atribuită în principal bacteriilor din genul Escherichia coli. coli. Melitensis şi B.

ea putând apare ca o infecţie de asociaţie atunci când rezistenţa organismelor este scăzută datorită altor boli (enteritele. Boala este declarabilă. tetania muşchilor masticatori înţepeneşte maxilarul. iar tratamentul curativ este puţin indicat. La vieri apar orhitele uni sau bilaterale. iar moartea survine după 2-3 zile datorită acţiunii toxinelor bacteriene. Cu o perioadă de incubaţie de 1-3 săptămâni. cu măsuri severe de carantină. variola. etc. EDEMUL MALIGN (Gangrena gazoasă) este tot o infecţie cu clostridii produsă de bacteria Clostridium septicum care invadează rănile pe care le au animalele. apoi apare un prolaps al muşchiului. boala se manifestă prin avorturi care apar la 22-45 de zile după monta fecundă sau în a doua parte a gestaţiei (când infecţia s-a produs după montă). abatere. Animalele afectate de listerioză au sfârşit letal. deoarece odată fixată în sistemul nervos central. locală sau generală. accentul punându-se pe cel preventiv (vaccinarea întregului efectiv). Tratamentul constă în administrarea de sulfamide şi antibiotice cu spectru larg. are loc ridicarea anormală a urechilor. tetania musculaturii respiratorii permite doar o respiraţie rapidă şi superficială. prezentându-se sub formă de febră şi afecţiuni legate de sistemul nervos central (neconcordarea în mişcări. iar în final moartea survine prin asfixie. TETANOSUL este o infecţie cu clostridii produsă de bacteria Clostridium tetani (Bacilus tetani) care contaminează rănile. pareze şi chiar paralizii ale trenului posterior. iar apoi în sistemul nervos central al animalului. Diagnosticul sigur se face prin examene serologice de laborator.Semnele clinice generale sunt reprezentate prin: stări de inapetenţă. Pe lângă manifestările clinice. diagnosticul cert se poate stabili prin examen bacteriologic de laborator. astfel că după 24-36 de ore apar spasmele tetanice ale musculaturii scheletului (tetania muşchilor spatelui şi gâtului curbează linia spinării. Tratamentul constă în administrarea în doze mari de antibiotice cu spectru larg şi curăţirea severă a plăgilor. toxina este greu de combătut. 109 . Semnele clinice generale constau în febră. febră. iar fibrele musculare devitalizate creează cavităţi datorită contracturii). inapetenţă. etc). depresie generală. boala progresează rapid. asociate cu reducerea apetitului sexual. LISTERIOZA este declanşată de bacteria aerobă Listeria monocitogenes şi este mai puţin întâlnită ca atare. Prevenirea se face prin serul antitetatic. Boala se caracterizează printr-un edem puternic al zonelor afectate (fascia şi ţesutul adipos se deschid. La scroafe. din diferite motive. primul simptom al bolii constă în contractura uşoară. tratamentul nu este eficient. se multiplică la locul de pătrundere şi produce o toxină care difuzează în zonele înconjurătoare. înţepeniri ale membrelor similare celor din tetanos). Manifestările clinice sunt mascate de simptomatologia bolilor la care se asociază. La fătare pot apare purcei morţi sau neviabili (subponderali). etc). Apoi. De regulă. iar diagnosticul cert se stabileşte prin examene histopatologice şi bacteriologice de laborator. a muşchilor. bruceloza. urmat de hemoragii.

iar debutul bolii este brusc. inapetenţă. îndeosebi iarna şi primăvara când rezistenţa 110 . antraxul evoluează sub 3 forme: faringeală. boala evoluează sub formă septicemică acută şi pulmonară subacută. Tusea este uscată. etc. streptococii pătrund în sânge. La suine. iar tratamentul curativ se face prin sulfamidoterapie şi antibioterapie. cardiace. lipsa consumului de apă. organele se vor recolta cu foarte mare atenţie. Evoluţia formei subacute durează 5-8 zile şi se încheie frecvent cu moartea animalelor. De regulă. STREPTOCOCIA apare datorită pătrunderii şi multiplicării rapide a streptococilor în organism. PASTEURELOZA denumită şi Septicemia hemoragică este produsă de bacilul aerob Pasteurella multocidae şi afectează în general tineretul suin cu mase corporale cuprinse între 25-60 kg. neconcordare în mişcări. dar poate fi declanşat de un bacil aerob numit Bacillus anthracis. la porc. iar moartea se poate instala la 24 de ore de la apariţia edemului (prin deshidratare şi afixie). Animalele prezintă o stare generală de depresie. intestinală şi septicemică. nervoase. Deşi mai rară la suine. În prima formă. febră. inapetenţă. depresie. inapetenţă şi depresie apare tusea prin sunete caracteristice de şuierături şi bolboroseală (exudatele pulmonare trec din alveole în bronhii). Sursele de contaminare sunt reprezentate de păşunile infectate cu asemenea spori foarte rezistenţi (îşi păstrează viabilitatea şi virulenţa. depresie. boala debutează brusc cu febră. În prima formă. cu descărcări mucopurulente la nivelul râtului. iar cadavrele se incinerează în mod obligatoriu. Sub aspect clinic. pe lângă febră. la nivel articular. Animalele îşi pierd apetitul. În cazul formei pulmonare. infecţiile streptococice pot apare sub diferite forme: septicemice. amigdalelor şi ganglionilor limfatici din zona faringiană şi generează un proces inflamator exprimat printr-un edem al zonei. chiar câţiva zeci de ani) sau de utilizare în furajare a făinurilor de carne insuficient sterilizate sau chiar a consumului direct de carne contaminată cu antrax.ANTRAXUL la suine este mai rar întâlnit. urinare cu sânge şi hemoragii cutanate moartea putând surveni într-un interval de 12-18 ore. bacilii antraxului pătrunşi prin cavitatea bucală se localizează la nivelul mucoasei faringiene. Pentru dezinfecţia zonelor se va folosi o soluţie de 5% hidroxid de sodiu. care în contact cu oxigenul din atmosferă formează spori deosebit de rezistenţi la condiţiile de mediu. deoarece bacilii antraxului pătrund în sânge şi invadează în acest fel întregul organism. În forma septicemică. prezintă diaree. Categoria de suine cea mai sensibilă la această formă sunt purceii sub vârsta de 8 săptămâni. febră şi chiar sânge în fecale. iar în cazurile severe poate apare peritonita. diaree. cu febră mare. iar moartea survine în 10-36 de ore. localizarea infecţiei cu streptococi are loc la nivelul encefalului şi meningelui. În forma nervoasă. iar pentru punerea în evidenţă a bacilului prin examen de laborator. Este interzisă sacrificarea animalelor. Cea de-a doua formă se caracterizează prin prezenţa leziunilor inflamatorii cu zone necrotice şi ulcere la nivelul mucoasei intestinale şi a ganglionilor limfatici mezenterici. Confirmarea diagnosticului trebuie făcută prin examen bacteriologic de laborator. cea de-a treia formă evoluează supraacut.

păsări contaminate. meningitele. oameni. evoluţia este mai lungă şi predomină fenomenele cutanate exudative. fie prin testul de reacţie la tuberculină. dar întâlnită mai mult la tineretul suin. de tipul Moldaminului. pe suprafaţa pielii apare un exudat uleios. de culoare brun-cenuşiu. Forma cronică este mai rară. iar părul este aglutinat). RINITA ATROFICĂ se caracterizează prin atrofia volutelor nazale şi consecutiv devierea râtului de la poziţia normală. În nici o formă de manifestare nu apar mâncărimi (pruritul). dar certitudinea este dată prin examene de laborator. care prin uscare determină apariţia unor cruste situate periocular şi pe abdomen. Infectate cu bacteria Mycobacterium tuberculosis. Adăposturile vor fi supuse acţiunilor de deratizare. iar temperatura corporală este în limitele fiziologice. Sursele de infecţie le reprezintă contactul direct al animalelor sănătoase cu cele bolnave. EPIDERMITA EXUDATIVĂ A PORCILOR este cauzată de Staphylococcus hycus. dublat de măsuri de zooigienă. În forma cardiacă infecţia cu streptococi se localizează la nivelul cordului şi se manifestă prin semne de insuficienţă cardiacă datorită endocarditei vegetative. 111 . întâlnindu-se cu o frecvenţă mai ridicată la suinele cu vârste cuprinse între 2-5 luni. inapetenţă. crustele fiind mai numeroase şi mai extinse – moartea instalându-se în 5-10 zile. deşi leziuni cutanate produse de stafilococi pot fi întâlnite şi la porcii adulţi. Receptivi la boală sunt purceii cu vârsta cuprinsă între câteva zile şi 5 săptămâni. Tratamentul recomandat în streptococie este cel pe bază de penicilină retard (cu perioadă lungă de acţiune). În forma articulară. orhite.organismului este mai scăzută. artrite. întâlnită mai des la purceii în vârstă de 3-10 săptămâni. Pe măsură ce boala progresează apare inflamaţia ganglionilor limfatici. dezinsecţie şi dezinfecţie. amoxacilină. diareea. în debut animalele prezintă semnele caracteristice infecţiilor generale (febră. metrite şi chiar paralizii. etc). etc. aspect recunoscut după mersul greoi al animalelor. prin leziunile pielii. Diagnosticul cert se poate stabili fie prin examen de laborator. Totodată. Convulsiile specifice meningoencefalitelor declanşează moartea animalelor în interval de 24-36 de ore. Purceii sunt lipsiţi de vlagă se deshidratează şi mor în 24-48 de ore. conform legislaţiei sanitarveterinare. TUBERCULOZA la suine poate apare mai rar şi numai datorită contactului direct al acestora cu vite. infecţia se instalează la nivelul articulaţiilor şi se manifestă prin inflamarea acestora. scăderea în masă corporală. bacterie rezistentă la factorii fizico-chimici de mediu şi la antisepticele uzuale. În forma acută. În cazuri de tuberculoză se va face testul la tuberculină pentru întregul efectiv de suine şi se vor elimina de urgenţă cazurile cu reacţii pozitive. În forma supraacută se instalează brusc o înroşire cutanată generalizată (pielea devine caldă. eritromicină sau sulfamide potenţate. Tratamentul este eficient dacă se instituie în faza incipientă bolii şi dacă se întinde pe o perioadă de 7-10 zile cu tylozină. ampicilină. În evoluţia bolii se disting trei forme: supraacută. moartea survenind ca urmare a emboliilor şi infarctelor. tusea. mastite. Diagnosticul se poate stabili pe baza semnelor clinice şi vârstei animalelor. acută şi cronică.

care. Se manifestă prin abcese superficiale sau profunde. Apariţia bolii este favorizată de condiţiile de alimentaţie şi întreţinere necorespunzătoare şi se caracterizează prin procese supurative în ţesuturi şi organe. Dacă sunt afectate şi sinusurile frontale are loc o reducere a lărgimii capului între ochi fiind modificat faciesul animalului. Forma cronică este întâlnită la tineretul suin şi la porcii adulţi. frecvente abcese la nivelul articulaţiilor. candidoza. Forma acută se întâlneşte la purcei în vârstă de până la o săptămână şi se manifestă prin lipsa poftei de mâncare. diaree. iar când sunt afectate volutele de pe ambele părţi ale nasului se reduce lungimea şi diametrul cavităţii nazale. mamitele şi infecunditatea. Totodată.1. actinomicoza. care contaminează aşternutul. Tratamentul curativ constă în administrarea de antibiotice cu spectru larg sau în instilaţii nazale cu soluţii de sulfamide şi antiinflamatoare. TRICOFIŢIA este produsă de ciuperci din genul Trichophyton şi se caracterizează prin leziuni ale pielii.Deşi există mai multe ipoteze ştiinţifice asupra agenţilor patogeni cauzatori. mici şi de culoare gri. Boala poate fi întâlnită în formă acută. iar apoi se răspândesc pe regiunile joase ale pieptului şi abdomenului.stări prin care animalele tind să elimine exudatul din cavitatea nazală. Totodată. La scroafe apar avorturile. la unghiul intern al ochiului apar scurgeri de secreţie lacrimală care menţin umedă zona (scurgerea lacrimală apare datorită înfundării cu exudate a canalului lacrimal nazal sau ca urmare a unei conjunctivite). în relief faţă de nivelul pielii. sursele de infecţie sunt reprezentate de materialul purulent evacuat din abcese. la suine pot fi întâlnite: tricofiţia. artrite şi chiar fenomene nervoase.3. Măsurile preventive constau în asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare şi condiţiilor optimr de zooigienă. Diagnosticul sigur se stabileşte prin examen bacteriologic de laborator. aspergiloza. care apar iniţial pe cap. diaree şi moartea în 3-4 zile. iar în final cu moartea animalelor. râtul devenind mai scurt. primele manifestări clinice observate sunt strănutul. PIOBACILOZA PORCULUI este declanşată de agentul Actinomyces pyogenes. iar purceii nou-născuţi pe cale ombilicală. Boli micotice Din grupa bolilor micotice. furajele. etc. 6. după o perioadă de incubaţie de 1-4 săptămâni produce o exotoxină şi enzime proteolitice. pityriazis rozea. La început. Datorită 112 . pufăitul şi sforăitul . Pe măsură ce boala avansează apar scurgeri hemoragice de diferite intensităţi. Porcii mari se contaminează pe cale digestivă. leziunile apar sub formă de papule. În situaţiile în care afecţiunea este unilaterală. râtul este deviat în partea care se atrofiază ajungând chiar până la o deplasare de 450. subacută şi cronică. care apoi se acoperă cu descuamări roşiatice. iar tratamentul se face prin vaccinări şi îmbunătăţirea condiţiilor de întreţinere. Forma subacută evoluează la aceiaşi categorie de vârstă cu bronhopneumonii. şira spinării şi regiunile corporale laterale. cutanată şi respiratorie.

precum şi administrarea de micostatice. la nivelul pielii apar o serie de puncte mici. PITYRIAZIS ROZEA este o micoză cutanată care afectează îndeosebi specia suină. fie chirurgical pentru zonele accesibile. roşii. 113 . Semnele generale constau în reducerea apetitului animalelor. sulf. la suine. ficatului. Faţă de taurine. centrul leziunilor tinde către vindecare. Clorox şi Femerol. vezicii urinare. şi în respectarea condiţiilor optime de zooigienă. regiunile afectate se îngroaşă şi capătă o culoare roşie. sete exagerată. etc. Diagnosticul sigur se stabileşte prin examen de laborator. diaree. La necropsia animalele prezintă pseudomembrane la nivelul mucoasei intestinale. stări care sunt urmate în scurt timp de apariţia unor leziuni cutanate. rinichilor. etc. uşor îngroşate care se concentrează formând noduli.scărpinatului. aspect care conduce la deprecierea carcaselor. iar apoi sub formă de leziuni la nivelul splinei. Semnele clinice sunt variate. CANDIDOZA este o micoză sistematică (pătrunde în organismul animalului) produsă de Candida albicans (Monilia albicans). Boala evoluează sub formă cronică şi afectează ţesuturile moi. De regulă. prin punerea în evidenţă a sporilor în descuamările de ţesuturi de la locul leziunilor. vomitări. mergând de la modificarea apetitului. până la simptome de encefalită. Astfel. cu predilecţie. unde culoarea leziunilor este gălbuie şi acoperită de cruste. precum şi prin asigurarea condiţiilor de zooigienă corespunzătoare în adăposturi şi padocuri. boala este consecinţa tratamentelor excesive şi de lungă durată cu antibiotice (rezidurile de antibiotice favorizează dezvoltarea agentului patogen) şi apare la tineretul suin. Apoi. Treptat. leziunile progresează din centru spre periferie dând un aspect caracteristic de “inel”. purceii şi tineretul. ASPERGILOZA este o micoză sistematică (pătrunde în organismul animalului) produsă de ciuperci din genul Aspergillius. Totodată se vor evita tratamentele prelungite cu antibiotice. apărând o zonă din care lipseşte părul. Diagnosticul se stabileşte şi prin examen de laborator. iar tratamentul general se face. îndepărtarea ţesuturilor descuamate şi aplicarea unor pomezi de tip Osmatin. fie prin administrarea de micostatice şi antibiotice. putând fi întâlnită pentru început la ugerul scroafei (datorită leziunilor produse de purceii cu colţii netăiaţi). ACTINOMICOZA este o micoză sistematică (pătrunde în organism şi se poate localiza la nivelul mucoaselor şi diferitelor organe) produsă de Actinomicoza bovis – un saprofit întâlnit la nivelul mucoasei bucale şi care pătrunde în ţesuturi pe cale mecanică. Tratamentul constă în aplicarea locală de pomezi cu acid salicilic. Aceşti noduli de culoare maronie prezintă în centru o uşoară depresiune. sub forma unor plăgi albicioase la nivelul mucoasei nazale. Tratamentul constă în aplicarea pe zonele afectate a badijonărilor cu glicerină şi borax. culoarea este roşiatică şi lipsită de cruste. Agenţii patogeni se localizează frecvent în muşchii abdominali şi diafragmatici. iar părul nu este complet îndepărtat din zonele afectate. bucale şi a buzelor. Tratamentul se face local prin tunderea părului.

etc.1. Păduchele porcului (Haematopinus suis). uneori violent. Fig. (fig 78) parazitează în exclusivitate porcul. Boli parazitare Din grupa bolilor parazitare. cu ulei şi diverse insecticide). suis (după T. se scarpină cu putere. PARAZITOZELE EXTERNE ale suinelor sunt provocate de paraziţi externi care aparţin încrengăturii Artropoda (nevertebrate cu picioarele articulate). Râia porcină este declanşată de Sarcoptes scabiei var.4. În cazul infestaţiilor masive. deoarece el nu poate trăi pe alt animal. care eclozionează după 12-20 de zile. irită pielea şi determină animalele să se frece. iar sporul în masă corporală scade vizibil. iar în prezent se recomandă tratamentul injectabil cu Ivermectină. aceste insecte parazitează corpul tuturor categoriilor de suine. 1983) Femelele sunt mai mari decât masculii (4-6 mm) şi depun zilnic 3-4 ouă ataşate la baza firului de păr. Ca tratament. Buhăţel. căpuşele şi alte insecte). În condiţiile unei zooigiene deficitare. 79) trăiesc în galerii sau tunele săpate în straturile cornoase ale pielii animalelor. păduchii. Buhăţel.6. micotice. reprezentanţi ai claselor Insecta şi Arahnida (muştele. 1983) 114 . 78 Haematopinus suis (după T. F M Fig. care combate atât parazitozele externe cât şi pe cele interne. bacteriene. provocându-şi răni – porţi deschise pentru infecţiile virale. de componentele boxelor. la suine pot fi întâlnite: parazitoze externe şi parazitoze interne. suis. var. purecii. animalele devin agitate. 79 Sarcoptes scabiei. nu se hrănesc. Agenţii patogeni (fig. în decursul timpului au fost utilizate diferite metode (ungerea pielii animalelor cu petrol.

în timpul scărpinării. scăderea apetitului. Trichinella (Trichinella spiralis) produce trichineloza . Animalele prezintă tuse. Diagnosticul se stabileşte prin examen de laborator (evidenţierea ouălor din fecale şi chiar eliminarea formelor adulte prin defecare). diaree şi slăbire progresivă. slăbire până la hemoragii. indivizii sau ouăle căzute de pe acesta rămân vii timp de 2-3 săptămâni şi au posibilitatea să se mute pe alt animal. iar tratamentul se face cu diferite substanţe ascaricide (uleiul de Chenopolium. animalele sunt neliniştite şi se scarpină violent. Tratamentul este dificil. Animalele prezintă inapetenţă. prezenţa lor în corpul animalelor reduce apetitul. până la ulcere stomacale. ca forme adulte. precum şi tratament pe cale generală cu Ivermectină. iar în cazul formelor pulmonare şi hepatice pot produce tuse şi icter. Tratamentul constă în aplicarea locală de soluţii uleioase sau unguente acaricide. Diagnosticul se stabileşte prin examen de laborator. Prin scărpinare se eliberează fluidele din veziculele formate la suprafaţa pielii şi se formează cruste care pot modifica considerabil aspectul pielii. care din punct de vedere zoologic pot fi încadraţi de la organisme unicelulare din încrengătura Protozoa. la încheieturi sau alte zone cu părul şi pielea fină. Cu un ciclu biologic de 50 de zile provoacă animalelor inapetenţă. îngroşări şi arii pulmonare enfizematoase sau cu conţinut de exudat. iar larvele migrează în alte organe interne putând fi găsite şi în inimă.una din cele mai periculoase boli pentru om. diminuează viteza de creştere. Cu un ciclu biologic de 50-60 de zile. în special în pulmoni şi ficat. Primele leziuni care apar datorită infestării cu râie sarcoptică se observă în jurul râtului. Limbricii de plămâni (Metastrongylus elongatus) au corpul filiform şi se localizează. iar tratamentul recomandat este administrarea de Ivermectină. iar diagnosticul se pune pe baza examenului clinic. Viermii nodulari (Oesophagostomum dentatum). 115 . completat cu cel de laborator.Deşi reproducerea paraziţilor nu are loc decât pe corpul animalului gazdă. până la viermii din încrengăturile Nematoda. Produc bola numită ascaridioză. iar larvele migratoare inflamaţii ale ganglionilor limfatici şi endocardite. Trematoda şi Cestoda. Treptat are loc o inflamaţie şi o tumefiere a ţesuturilor infestate. la nivelul mucoasei şi submucoasei intestinului gros. ca forme adulte la nivelul plămânilor. aritmii cardiace. paraziţii produc leziuni care conduc la dilataţii. Limbricii stomacali (Hyostrolgylus rubidus) se instalează la nivelul stomacului şi produc leziuni ale mucoasei. Produc boala numită metastrongiloză. PARAZITOZELE INTERNE ale suinelor sunt produse de o serie întreagă de paraziţi. iar ca forme larvare de noduli închistaţi. Limbricii de porc (Ascaris lumbricoides) în stadiul adult se instaleză la nivelul intestinului subţire. etc) şi se repetă la 60 de zile. se întâlnesc la nivelul intestinului gros. ochilor. La nivelul bronhiilor. dificultăţi în respiraţie. Piperazină. dar se pot utiliza produse organo-fosforice. iar tratamentul se face cu preparate pe bază de fenotiazină şi piperazină. urechilor. iar în stadiile larvare sunt transportaţi prin sânge şi limfă la nivelul unor organe interne.

Ultimele două proglote conţin ouă. ajunge apoi la nivelul pulmonilor sau ficatului unde formează chişti de diferite dimensiuni. Trichomonasul este un parazit flagelat întâlnit de regulă pe diferite mucoase (nazală. plini cu lichid clar. b. iepurele. Lipsa unor tratamente eficiente impune obligatoriu examenul trichinoscopic al cărnii şi este interzis consumul de carne de porc din surse necunoscute. La suine. La om. Teniile sunt paraziţi interni aparţinători încrengăturii Cestoda. precum şi o serie de gazde intermediare (şobolanul. calul. care. Biocenoza animalelor sălbatice. Deşi boala evoluează adeseori inaparent. Viermi adulţi (mascul şi femelă). prin iritaţiile produse la aceste nivele poate constitui factor favorizant pentru infecţiile cu alţi germeni. cel mai des întâlnită este Tenia hydatigena. Fig. 116 . 80). (fig. 1983) a. iar corpul este lung şi împărţit în segmente numite proglote. vaginală) şi care. Giardia este un flagelat care se localizează în ficat şi canalele biliare.). Buhăţel. Larvele acestui parazit migrează prin peretele intestinelor în sânge. iar formele larvare migrează în ficat sau alte organe din cavitatea peritoneală.Are ca gazde principale porcul şi omul. Chistul hidadic este produs de un parazit intern numit Echinococcus granulosis. Trypanosomiazele sunt produse de înţepăturile unor insecte care se hrănesc cu sângele animalelor şi care inoculează în organism diferiţi paraziţi unicelulari. care ajunse la maturitate se desprind şi sunt eliminate odată cu fecalele care. Este periculos pentru oameni şi în special pentru copii. Caracteristic acestui parazit este pătrunderea larvelor în sarcolema fibrei musculare unde se închistează putând rămâne ani de zile viabile în acest stadiu. ca adult trăieşte în intestin. Ca tratement se recomandă Ivermectina. 80 Ciclul evolutiv la Trichinella spiralis (după T. Acestea prezintă un scolex dotat cu cârlige pentru fixare. etc. ea reprezintă un potenţial pericol pentru îmbolnăvirea omului. Infestarea altor specii se realizează prin ingerarea cărnii contaminate care nu a fost supusă unui proces de prelucare prin căldură. trichinela produce suferinţe cumplite şi chiar moartea. câinele. la rândul lor reprezintă surse de infestaţie pentru alte animale.

117 . cât şi în ceea ce priveşte raportul calciu-fosfor. care. Edemul pulmonar este vizibil prin respiraţia dispneică şi secreţii sangvinolente la nivelul nărilor. de săruri minerale. TULBURĂRILE LEGATE DE NIVELUL DE LIPIDE sunt mai rar întâlnite la suine şi se caracterizează prin deficienţe în creştere. neavând încă tractul digestiv bine dezvoltat. Diagnosticul trebuie stabilit pe baza vârstei animalelor. Boala se caracterizează prin tulburări locale şi generale (deformarea şi fragilitatea oaselor lungi. cu vârste cuprinse între 8-14 săptămâni. eliminându-se complet hrana timp de 24-48 de ore. La exterior. pericardiac. urechilor şi ţesutului subcutan al feţei şi împrejurul rectului. datorită faptului că hormonii sexuali sunt implicaţi în metabolismul proteic şi al calciului.5. boala se recunoaşte după edemele pleoapelor. iar la apariţia primelor simptome animalele se supun unui post sever. Osteoporoza se poate instala în cazul unei alimentaţii deficitare în proteină şi se defineşte ca fiind o atrofie osoasă consecutivă unei insuficienţe de osenogeneză (oseina este o substanţă preosoasă de origine proteică cu rol în cursul osificaţiei). TULBURĂRILE LEGATE DE NIVELUL DE PROTEINE pot apare atât în cazul carenţei cât şi excesului de proteine în raţia suinelor. Boala se poate întâlni la tineretul suin (nu trebuie confundată cu rahitismul). La necropsie acesta este confirmat de edemele şi infiltraţiile hemoragice de la nivelul pulmonilor. de vitamine. de lipide. Hipotrepsia apare numai la tineretul suin şi se caracterizează prin subdezvoltare. Boala debutează brusc cu necoordonarea mişcărilor. atât echilibrate proteic. iar de regulă sunt surprinşi purceii cei mai bine dezvoltaţi. a simptomatologiei clinice. la suine pot fi întâlnite tulburările legate de: nivelul de proteine. îngroşarea pielii cu pierderea elasticităţii. Prevenirea acestor tipuri de tulburări se face prin hrănirea animalelor cu raţii echilibrate de hrană. În stadiul avansat se instalează o paralizie cu tremurături care se transformă în convulsii şi se termină cu moartea animalelor. care consumă cantităţi mari de furaje. dar şi la suinele castrate. agitaţie. frecveţă ridicată la fracturi. Boala edemelor nu are o etiologie bine cunoscută. urmate de mişcări în cerc. Tratamentul constă administarea unor raţii de furaje. scăderea apetitului.6. Boli de nutriţie Din grupa bolilor de nutriţie. nu este pregătit să consume cantităţi mari de furaj concentrat cu nivel proteic ridicat. o aparentă orbire ce determină ca animalele să se lovească de pereţii boxelor sau diferite obiecte din boxe. dar cu asigurarea apei la discreţie. Tratamentul impune susţinerea funcţiilor vitale prin administrarea de cardiotonice. decubit prelungit şi întârzieri în creştere. dar se suspicionează a fi o enterotoxiemie specifică tineretului suin. etc).1. Afecţiunea apare la tineretul suin după înţărcare. întârzierea maturităţii sexuale şi apariţia diferitelor dermatoze. al rinichilor şi al intestinelor.

dar reuşita tratamentului depinde de stadiul la care se intervine. Un aspect important este cel legat de raportul sodiu-potasiu. deviaţii ale coloanei vertebrale. a echilibrului acido-bazic şi a permeabilităţii celulare.născuţi. care se traduce prin lipsa de mineralizare şi de formare a oaselor. pareze şi paralizii. Potasiul are rol în procesele de osmoză. Calciul şi fosforul. excesul unui element agravând simptomele carenţei în celălalt element. cad în lateral şi prezintă masticaţie în gol. contracţii musculare şi fragilizarea oaselor (la nivelul oaselor se instalează osteomalacina care le face fragile). etc. anorexie (reducerea poftei de mâncare). precum şi evitarea acţiunii stresante a frigului asupra purceilor nou-născuţi. au rol plastic şi de constituire a unor enzime şi coenzime (calciul intervine în permeabilitatea celulară. boala se caracterizează prin scăderea nivelului glucozei în sânge (sub 50 mg%). dinamica de creştere. iar părul apare zbârlit şi lipsit de luciu. paralizii. tremurături. O altă boală datorată perturbării echilibrului fosfo-calcic şi îndeosebi a lipsei de calciu din alimentaţie este hipocalcemia scroafelor (tulburările apar datorită solicitării intense a organismului scroafelor în perioada de gestaţie şi lactaţie). Tratamentul constă în administrarea de suplimente minerale şi vitamina A+D. Clorul şi sodiul participă la menţinerea presiunii osmotice din ţesuturi. Intoxicaţiile se manifestă prin vomă. excesul de clorură de sodiu (sare de bucătărie) în alimentaţie conduce la intoxicaţii severe .TULBURĂRILE LEGATE DE NIVELUL DE GLUCIDE se manifestă mai mult la purceii nou. pareze post-partum. urmată de manifestări nervoase. tulburări nervoase. procesele de sinteză energetică şi constituient al moleculei de ADN). în primele 3 zile de viaţă şi reprezintă principala cauză a mortalităţii din această perioadă. masa corporală. În perioada de gestaţie. vârsta. iar procentul de mortalitate poate ajunge la 70-80%. în corelaţie cu rasa. Boala poate fi întâlnită la tineretul suin. dar mai ales la rasele şi liniile de suine cu o dinamică foarte mare de creştere. salivaţie şi pedalări ale membrelor. colaps. cu repercursiuni asupra dezvoltării şi sănătăţii acestora.doza toxică de NaCl fiind de 0. în excitabilitatea neuromusculară şi echilibrul acido-bazic. 118 . legate printr-o solidaritate metabolică. pareze. Tratamentul curativ constă în administrarea de soluţii de glucoză intraperitoneal. Măsurile de prevenire constau în asigurarea alimentaţiei scroafelor gestante şi în lactaţie cu raţii corespunzătoare cantitativ şi calitativ. în raţia purceilor poate participa în procent de 0.220 kg. la scroafe pot apare avorturi. de aplomb. iar fosforul în fenomenele de absorţie intestinală. oasele lungi apar curbate. TULBURĂRILE LEGATE DE NIVELUL SĂRURILOR MINERALE pot fi întâlnite la toate categoriile de suine. Carenţa celor două elemente se poate datora fie eliminării lor în anumite stări fiziologice. La exemplarele afectate de rahitism se remarcă deformări articulare. iar după fătare. o boală specifică perturbării metabolismului fosfo-calcic este rahitismul.15%). fie cantităţilor relativ reduse din organism. Asociată cu factorul frig şi starea de agalaxie (lipsa de secreţie a laptelui de către scroafe). etc. în excitabilitatea neuromusculară şi în creşterea animalelor (pentru o dezvoltare normală.010-0. Purceii hipoglicemici devin neliniştiţi. Hipoglicemia purceilor se instalează la purcei. La suine. La suine.

Tratamentul constă în administrarea de suplimente minerale şi vitamina A+D, în funcţie de rasă, vârstă, masa corporală, etc. Seleniul, în corelaţie cu vitamina E prezintă funcţii antioxidante şi de catalizator biologic în cadrul unor sisteme enzimatice. La suine, lipsa seleniului poate produce o gamă largă de afecţiuni de reproducţie (la scroafe se poate declanşa mortalitatea embrionară), întârzieri în creştere, miopatii ale cordului, artrite, scăderea rezistenţei generale la infecţii, etc. Zincul reprezintă un constituent al unor enzime sau factor de activare al altora în corelaţie cu vitamina A sau unii hormoni. Lipsa acestui element mineral din alimentaţia suinelor produce maladia cunoscută sub numele de paracheratoză, întâlnită îndeosebi la porcii în vârstă de 5-8 luni, cu mase corporale de 60-70 kg. Boala este o epidermoză distrofică caracterizată prin apariţia de scuame sau cruste pe suprafaţa corpului animalelor. Tratamentul constă în suplimentarea raţiilor cu săruri de zinc sau chiar injectarea zincului în suspensii uleioase. Iodul este necesar dezvoltării normale şi funcţionării glandei tiroide, fiind un component al tiroxinei care controlează rata metabolismului energetic. Deficienţa de iod se remarcă prin apariţia la fătare a purceilor fără păr, cu pielea de pe cap, gât şi umeri îngroşată şi edematoasă, care, deşi se nasc vii, mor în câteva ore de la naştere. Fierul constituie componentul esenţial al moleculei de hemoglobină cu funcţie fiziologică în transportul oxigenului, precum şi a unor enzime. Lipsa de fier se manifestă îndeosebi la purceii nou-născuţi (în primele 2-3 zile după naştere), dar şi la tineret şi la animalele adulte. Mai mult, chiar laptele scroafelor este sărac în acest element, lucru care poate conduce la instalarea anemiei de tip hipocromatic TULBURĂRILE LEGATE DE NIVELUL VITAMINELOR afectează procesele de creştere şi dezvoltare a materialului biologic suin, de la stări de hipovitaminoze uşoare până la avitaminoze. Vitamina A, cu rol în integritatea structurală şi funcţională a celulelor epiteliale ale organismului animal este absolut necesară în alimentaţia suinelor. La tineret, deficienţele în această vitamină sunt însoţite de întârzieri în creştere, iar la scroafele gestante apare o rată crescută a mortalităţii embrionare, avorturi şi purcei morţi la fătare. Vitamina D acţionează favorabil asupra metabolismului fosfo-calcic, iar lipsa ei din raţiile suinelor conduce la dereglări de creştere, iar în final la rahitism. Vitamina E, în cantităţi insuficiente conduce la tulburări cardiace, distrofii musculare şi tulburări de reproducţie, în special legate de ovulaţie şi implantarea embrionilor. Vitamina K, cu rol antihemoragic poate deveni deficitară în organismul suinelor în cazul intoxicaţiilor cu unele raticide, cum ar fi Varfarina (drivat al Dicumarinei care acţionează ca antagonist al vitaminei K). Vitamina B1 este prezentă în cereale, iar la suine, lipsa ei din alimentaţie este mai rar întâlnită. Vitamina B2 este prezentă în furajele verzi. Carenţa vitaminei B2 din alimentaţia suinelor conduce la reducerea secreţiei lactate a scroafelor, la apariţia de erupţii şi ulceraţii ale pielii, întârzierea creşterii materialului biologic, etc.

119

Vitamina B6 are rol în metabolismul proteinelor şi este întâlnită relativ rar în mod natural la suine. Totuşi, lipsa ei din raţii conduce la întârzieri în creştere, anemii hipocrome severe, necoordonarea mişcărilor, excitabilitate nervoasă. Vitamina PP, denumită şi acid nicotinic sau niacină intervine în sinteza substanţelor cromoproteice. Lipsa acestei vitamine din raţii determină o evoluţie mult mai gravă a salmonelozei, sub formă de enterite necrotice fără posibilităţi de vindecare. Vitamina C intervine în procesele de oxidoreducere, iar lipsa ei din raţii determină stări astenice, întârzierea cicatrizării plăgilor, predispoziţia animalelor la infecţii, etc. 6.1.6. Tehnopatii Tehnopatiile se definesc ca fiind acele maladii generate de greşelile managementului tehnologic necorespuzător şi mai puţin ştiinţific aplicat în creşterea şi exploatarea suinelor domestice. Şocul termic, insolaţia şi arsurile pot fi întâlnite în sezoanele călduroase, când animalele sunt expuse în mod necontrolat la radiaţiile solare. Datorită stratului de grăsime, suinele adulte sunt sensibile la căldură, iar în condiţiile unei umidităţi relativ crescute este împiedicată termoreglarea corporală prin procesul de transpiraţie şi evaporare a transpiraţiei. În cazul şocului termic se instalează anoxia (situaţie deficitară în folosirea oxigenului la nivelul celulelor şi ţesuturilor), respiraţia dispneică cu gura larg deschisă, hipertermia mucoasele capătă aspect cianotic, apare coma, iar în final moartea animalelor. Arsurile se întâlnesc de obicei la rasele de suine cu pielea depigmentată (albă), iar severitatea lor este în strânsă legătură cu durata expunerii animalelor la soare. La tineretul suin pot apare chiar necroze ale urechilor şi cozii. Şocul de stress reprezintă consecinţa influenţei unor factori care depăşesc limitele fiziologice admise şi care produc modificări neuro-hormonale ce perturbă echilibrul organismului (efortul fizic exagerat şi prelungit, aglomerările mari de indivizi în spaţiile de cazare, condiţiile de microclimat necorespunzătoare, transport, tratamente, sacrificare, etc). În prezent se cunoaşte că sensibilitatea la stress este guvernată de prezenţa genei HAL, responsabilă cu acest caracter. Prin profilaxie genetică şi prin intermediul diferitelor tehnici se pot identifica şi elimina de la reproducţie indivizii purtătorii de asemenea gene. Sindromul de pică se manifestă prin tendinţa animalelor de a linge sau consuma substanţe complet străine de alimentaţia normală. Cu o etiologie complexă, în declanşarea acestui sindrom sunt incriminaţi factori tehnologici, de nutriţie şi chiar infecţioşi. În mod frecvent, sindromul de pică este declanşat de carenţele de proteine, săruri minerale şi vitamine, corelate cu insuficienţa spaţiilor de cazare a animalelor, lipsa de mişcare, etc. În atare situaţii, animalele încep să consume tencuiala de pe pereţii boxelor, cărămizile din zid, aşternutul, placenta sau chiar purceii nou-născuţi. Sindromul de canibalism se manifestă prin muşcarea de către unii indivizi a urechilor sau cozilor altor indivizi din acelaşi grup de animale. Astfel, la apariţia

120

sângelui sau din spirit de imitaţie sunt atarşi tot mai mulţi indivizi, care muşcă acelaşi animal, din acelaşi loc. Pentru prevenirea canibalismului, în crşterea intensivă se recomandă amputarea cozilor încă din stadiul de purcel. Desmorexiile sacropubiene se întâlnesc de regulă la scroafe, în ultima perioadă de gestaţie sau chiar înaintea fătării. Această tehnopatie este determinată de alunecările scroafelor pe pardoselele şi aleile alunecoase, deoarece înainatea fătării ligamentele devin mai elastice. Membrele posterioare alunecă în lateral exercitând presiuni asupra simfizei pubiene şi deplasarea oaselor centurii pelviene din poziţia normală. Desprinderea capului femural poate fi uni sau bilaterală şi este favorizată de particularităţile anatomice ale articulaţiei coxo-femurale la porc. Aât în cazul desmorexiilor sacropubiene cât şi în situaţiile desprinderii capului femural se recomandă sacrificarea animalelor. Afecţiunile podale cuprind o varietate de crăpături ale copitei şi panariţii care îngreunează vizibil deplasarea animalelor. Asemenea afecţiuni sunt provocate de pardoselile necorespunzătoare (duritatea prea mare a pardoselilor, dimensiunea necorespunzătoare a elementelor grătarelor, aşternuturile murdare şi contaminate cu diverşi germeni, etc.).

6.2. ACŢIUNI ZOO-VETERINARE ÎNTÂLNITE ÎN CREŞTEREA SUINELOR

Încă de la naşterea animalelor, în sectoarele de creştere şi exploatare a suinelor domestice pot fi întâlnite o serie de acţiuni cu caracter zoo-veterinar – manopere care, în principal trebuie efectuate cu responsabilitate şi conştinciozitate, fie de către fermier, fie de medicul veterinar sau chiar direct de către îngijitor. Pentru efectuarea în bune condiţii a acestor acţiuni sunt necesare o serie de instrumente care trebuie dezinfectate şi păstrate permanent în condiţii corespunzătoare de lucru (fig. 82). Secţionarea cordonului ombilical se face cu ajutorul unei foarfeci chirurgicale, la 4-5 cm de abdomen cu scopul de a preveni pătrunderea diferitelor infecţii în organismul purceilor nou născuţi. După secţionare, partea de ombilic rămasă se va badijona cu tinctură de iod.

A

121

La suinele adulte. Acţiunea constă numai în retezarea vârfurilor celor 4 colţi. în caz de canibalism. B. Incizia se practică la nivelul discului intervertebral.B C Fig. 1982) A. cu ajutorul unui cleşte special. coada se taie în primele zile după naştere cu ajutorul unei foarfeci chirurgicale. Anestezia suprimă cunoştiinţa. Buhăţel. Operaţia trebuie urmată în mod obligatoriu de antibioterapie. Instrumente pentru hemostază şi sutură. durerile şi reflexele animalelor pe timpul anumitor intervenţii zoo-veterinare. Administrarea de fier organic se face la 3-4 zile după naşterea purceilor şi are drept scop prevenirea anemiei feriprive. Tăierea prea jos a colţilor poate conduce la congestionarea maxilarelor. codotomia trebuie realizată sub anestezie şi presupune incizia pielii. Acţiunea se face cu ajutorul unei seringi automate. fără a mai fi necesare alte îngrijiri postoperatorii. păstrând integral marile funcţii ale organismului. iar hemostaza se realizează prin cauterizarea bontului. cu eventuale leziuni ale cozii. Tăierea cozii (codotomia) se practică în scop preventiv sau curativ. Îndepărtătoare Tăierea colţilor la purceii nou-născuţi are drept scop prevenirea rănirii glandei mamare a scroafei pe timpul suptului. Anestezia generală se aplică în mod obligatoriu în operaţiile de mare chirurgie şi se realizează cu ajutorul unor substanţe narcotice transportate de sânge. păstrând primele 2-3 vertebre codale. ligatura vaselor de sânge. astfel încât purceii nu mai pot să sugă şi mor. secţionarea discului intervertebral şi sutura pielii în puncte separate. Instrumente pentru incizii şi secţionare. a unei foarfeci curbate sau chiar a unei unghiere mai mari. asigurând prin injectare intramusculară 150 mg de fier pentru fiecare purcel. La purcei. regională şi locală. 81 Diverse instrumente necesare acţiunilor zoo-veterinare (după T. 122 . C. Anestezia poate fi: generală.

Astfel. Anestezia locală se realizează prin infiltraţii cu soluţii de procaină sau xilină 1-2% sau prin aspersiuni cu kelen.17 g/kg masă musculară). 7-25 ml. în funcţie de masa corporală. dar fără a face sutura pileii. Tratarea abceselor la suine trebuie făcută cu mare atenţie. acestea se administreză în doze de 3-5 mg/kg masă corporală vie. Anestezia regională suspendă temporar sensibilitatea unei regiuni corporale. cornul excedentar sau crescut defectuos la nivelul unghiilor trebuie curăţat. abcesele faringiene se caracterizează prin febră.Cloroform (se administrează prin inhalaţie. Nu se recomandă deschiderea abcesului când este dur (fără colecţia purulentă). Aceasta pot fi: rahianestezie (în lichidul cefalorahidian se administrează soluţie de procaină 8%). Apoi. timp de 1-2 ore. îndeosebi. 20% (se administrează în doză de 0. tăiat şi pilit. blocând trunchiul nervos cu soluţie de procaină 3-4 %. Periodic. anestezia pe traiectul nervilor (soluţia anestezică se administrează pe traiectul nervilor în punctele unde aceştia pot fi abordaţi). pentru grăbirea colecţiei purulente. 5% (se administrează în doză de 0. Plegomasin. Îngrijirea copitelor trebuie acordată. Abcesele piobacilare ale coloanei vertebrale. Clordelazin. Mai întâi. urmate de pareze şi paralizii nu se tratează şi se recomandă identificarea cât mai timpurie în vederea sacrificării animalului în cauză. După scurgerea colecţiei purulente. în zona abcesului se recomandă pensulaţii cu tinctură de iod. . îngreunarea deglutiţiei şi a respiraţiei. asociat cu anestezie locală). vierilor pentru reproducţie.25-0. Tranchilizantele sau neuroplegicele. Mucoasele se pot anestezia prin badijonare cu cocaină 3-5%. Combelen. pentru asemenea intervenţie se poate folosi: . iodoform sau antibiotice. în cavitatea formată se pulverizează manis. . 123 .30 g/kg masă corporală pe cale intraperitoneală). asociate cu anestezia locală sunt: Largactylul. . cu ajutorul unei chiurete sau a unui tampon de tifon steril fixat într-o pensă se îndepărtează membrana piogenă astfel încât vindecarea să se facă cât mai repede. iar efectul lor apare după 1015 min. anestezie epidurală (în spaţiul epidural se introduce soluţie anestezică 2%). deoarece acestea pot avea o etiologie complexă şi se pot localiza sub diverse forme şi mărimi la nivelul diferitelor regiuni corporale. Când abcesul a devenit moale şi flatulent.La suine.Clorhidrat sol. Propaphenin. verticală pentru scurgerea cât mai completă a colecţiei purulente. din interior către exterior. La suine. dar imprimă miros neplăcut cărnii). anestezie paravertebrală (soluţia anestezică se injectează la locul de ieşiere a nervilor rahidieni din canalul vertebral). putându-se încheia cu moartea animalului. Abcesele de la nivelul urechilor şi pielii formate datorită infectării unor răni provocate prin muşcături sau accidente în spaţiile de cazare se tratează prin deschidere şi drenare.2-0.Clorhidrat sol.3 ml pentru 10 kg masă corporală.15-0.Combelen Bayer (se administrează intramuscular în doză de 0. deoarece afecţiunile podale pot genera dureri şi implicit refuzul de a efectua saltul şi monta. cu bisturiul sterilizat se practică o incizie largă.

Artera uterină medie se îngroaşă de la dimensiunea unui pai (2-3 mm) în a 10 . faţă de artera iliacă externă. cu 6-7 bare transversale lungi de 40-45 cm). femelele fiind contenţionate cu o frânghie solidă pe o scară (lungă de circa 2 m. palparea fetuşilor putându-se face numai în ultima perioadă de gestaţie.20-a zi de gestaţie. în urma torsiunii şi smulgerii se realizează hemostaza). 124 . iar mameloanele devin turgescente şi alungite. Castrarea suinelor se practică atât la masculi cât şi la femele. după ce locul a fost supus unei toalete locale cu un antiseptic. precum şi evidenţierea scobiturii flancului. deoarece necesită o intervenţie chirurgicală mai laborioasă. la grosimea unui creion (6-7 mm) iar după a 60-a zi apare pulsul caracteristic vibrator. deasupra ultimelor două mamele. Castrarea vierilor criptorhizi revine în exclusivitate medicului veterinar. Plăgile se aspersează doar cu sulfatiazol 20%. La purceii sugari. Examenul transrectal se face numai la scroafele cu masa corporală de cel puţin 150 kg şi se bazează pe diferenţa de calibru şi caracterul pulsatil al arterei uterine. Recoltările de sânge pentru diferite examinări se fac prin puncţionarea venelor (vena auriculară externă). Mai multă precizie în diagnosticul gestaţiei la scroafă dă aparatul cu ultrasunete. efectuarea celor două incizii scrotale şi exteriorizarea testiculelor este recomandabil să se utilizeze diferite tipuri de pense care se menţin strânse pe cordonul testicular timp de 3-5 minute. La vierii cu mase corporale de peste 30-40 kg (care au deja cordoanele testiculare mai groase şi cu vascularizaţia bine formată) după anestezia locală cu procaină 2%. având capul mai jos decât trenul posterior. prin laparatomie şi îndepărtarea testiculului captiv din cavitatea abdominală. În a II a perioadă de gestaţie se constată mărirea şi coborârea abdomenului.Pododermatitele generate de pardoseala.82) sau pe o masă de operaţie înclinată la 450. secţionarea marginii urechii. câte 5-6 ml/cordon testicular. exteriorizarea testiculelor şi detaşarea lor prin torsiune şi smulgere (datorită contracţiei fibrelor elastice din componenţa peretelui vascular. Mamelele capătă forma unor cupe. castrarea se realizează prin incizia scrotului cu ajutorul bisturiului. iar la vierii adulţi este indicată scroprevenţia antitetanică. grătarele sau aşternutul necorespunzător trebuie tratate prin toaletă chirurgicală urmată de tratamente antiinflamatorii şi antibioterapie. (fig. începând de la stadiul de purcel sugar şi până la masculul supus reformei. cu scop economic şi de îmbunătăţire a calităţii carcaselor. Diagnosticul gestaţiei la scroafă se stabileşte cu dificultate din cauza stratului de grăsime. a buzelor a cozii. Castrarea vierilor se poate practica la orice vârstă. Castrarea scroafelor trebuie efectuată de personalul veterinar calificat şi se execută în decubit lateral.

Ovarul se fixează între cele două degete şi este adus pe lângă perete în plagă. Apoi. în direcţie verticală. Peritoneul se secţionează cu foarfeca. iar orificul se lărgeşte cu mâna. După castrare este recomandabilă seroprevenţia antitetanică. În situaţia în care nu se găseşte ovarul se aduce în plagă cornul uterin care se deapană cu răbdare până la evidenţierea ovarului. unde se controlează dacă nu conţine o ansă intestinală. de unde este extirpat cu ajutorul ovariotomului sau prin torsiune limitată cu două pense hemostatice. 83). Se prinde cu o pensă hemostatică peritonelul şi se aduce în plagă. dirijate oblic în sus şi înapoi. în plaga operatorie se fac aspersiuni cu sulfatiazol sau antibiotice. cu procaină 1-2 %). în cavitatea abdominală se introduc degetele arătător şi mijlociu. iar cornele uterine au o consistenţă mai tare. A B 125 . Apoi.Fig. pentru a avea acces mai uşor la nivelul aparatului genital intern. Al doilea ovar se abordează direct sau prin depănarea cornului uterin cu ovarul extirpat până la bifurcare şi de aici se deapănă celălalt corn până la ovar. După ce piciorul posterior stâng sau drept al scroafei se leagă întins cât mai în spate (în funcţie de poziţia pe care animalul o are pe planul înclinat) se trece la toaletarea regiunii (tunderea părului şi badijonarea cu tinctură de iod) şi efectuarea anesteziei locale (pe linia de incizie. 1982) Scopul unei asemenea poziţionări este acela de a deplasa anterior masa intestinală. Buhăţel. pornind de la unghiul extern al iliumului (la un lat de deget) spre penultimul mamelon. Stratul muscular se dilacerează manual până când apare stratul adipos subperitoneal. Dacă plaga este mare se suturează cu catgut în fir continuu stratul musculoperitoneal. cu ajutorul unui bisturiu foarte bine ascuţit se incizează cu atenţie pielea. 82 Contenţia scroafei pentru castrare (după T. Uterul se repoziţionează cu grijă în cavitatea abdominală. iar pentru prevenirea infecţiilor. ţesutul adipos şi fascia abdominală externă pe o distanţă de 5-8 cm. iar apoi pielea. cu mătase sau nylon în puncte separate (fig. unde este identificat ovarul muriform şi elastic. până la unghiul extern al iliumului.

dacă. În general. În prima zi animalul primeşte numai apă. B Sutură în puncte separate La inciziile mici se suturează numai pielea. după cum urmează: . cu paie şi rumeguş). 83 Tipuri de suturi practicate la castrarea scroafelor (după T. 1982) A. când trebuie asigurat un iluminat artificial de 500 lucşi/m2 la o înălţime de 1 m de la sol. . certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de circumscripţie care cunoaşte zona de influenţă. în cazul tineretului suin masa corporală să nu depăşească 2 kg de la un individ la altul şi 5-8 kg în cazul suinelor adulte.se interzice lovirea şi bruscarea animalelor pe timpul îmbarcării şi debarcării din mijloacele de transport. avioane) trebuie făcută cu minuţiozitate (se va verifica cu atenţie integritatea pardoselii şi a pereţilor mijlocului de transport dinainte spălat. .pregătirea mijloacelor de transport (vehicule. acţiunile de lotizare pot începe imediat după naşterea purceilor în situaţiile în care aceştia sunt prea numeroşi la o scroafă sau neuniform sub aspectul dezvoltării corporale. etc. Sutură de fir continuu. în şi din mijloacele de transport trebuie făcută prin intermediul unor rampe fixe sau mobile cu pereţii laterali rezistenţi şi cu înălţimea de 0. Firele de sutură se pot scoate după 8-10 zile. maritime.animalele îmbarcate în mijloacele de transport trebuie să fie cât mai uniforme sub aspectul dezvoltării corporale.. mijloace de transport feroviare. . astfel încât.operaţiunile de îmbarcare şi debarcare a suinelor trebuie făcute în timpul zilei şi foarte rar pe timpul nopţii. Lotizările au drept scop asigurarea unei dezvoltări normale a tuturor indivizilor dintr-un lot sau dintr-o boxă şi se impun la toate categoriile de suine. iar în sezonul rece. 126 . după caz. pardoseala trebuie acoperită cu un strat de nisip umezit de 5 cm pe timpul verii. După castrare animalele se ţin în boxe curate. uscate şi dezinfectate. sub formă semilichidă administrată în 2-3 reprize. autovehicule. de fermă sau Primărie. indivizii mai mici pot fi daţi la supt spre adoptare la alte scroafe cu temperament liniştit (“scroafe-doici”) care au fătat în aceiaşi zi cu scroafamamă. Practic.7-0. . Transportul suinelor reprezintă o acţiune responsabilă care reclamă respectarea anumitor reguli generale. curăţat şi dezinfectat.îmbarcarea şi debarcarea animalelor. . În asemenea situaţii.pentru efectuarea legală a transportului este nevoie de documente însoţitoare (adeverinţa de proprietate eliberată. prin acţiunile de lotizare se urmăreşte consituirea unor loturi sau grupuri cât mai uniforme de animale sub aspectul dezvoltării corporale. în următoarele 4-5 zile numai jumătate din raţie. foaia de parcurs a mijlocului de transport).în situaţiile în care transportul durează mai mult de 12 ore animalele trebuie să dispună de apă şi hrană. . pe timpul transportului mor animale se va apela la prima circumscripţie sanitar-veterinară din zonă. Buhăţel. iar densitatea se stabileşte prin înghesuirea lor.8 m. a culorii.Fig. sau în caz contrar cad singure după 2-3 săptămâni. astfel încât circa 20% din suprafaţa pardoselii să rămână liberă. iar plaga se pensulează cu tinctură de iod. . fluviale.

Şoimului. etc. 0744/703221 – este o firmă specializată în distribuţia de sisteme complete de adăpare.să se efectueze în maxim 9 ore. Temă: După prezentarea teoretică a tematicii capitolului 6. iar pentru purceii în vârstă de până la 4 săptămâni distanţa de transport nu trebuie să depăşească 50 km. Satu –Mare. Aşadar. 127 . care va trebui: . echipamente şi instalaţii de ultimă generaţie.La ora actuală. pentru o bună informare. în secolul XXI. în Comunitatea Europeană sunt în dezbatere noi reglementări privind transportul suinelor. jud.să se acorde o perioadă de repaus de cel puţin 11 ore după transport. studenţii vor face observaţii. str. Î N C H E I E R E Folosesc prilejul să aduc sincere mulţumiri unor societăţi şi firme – instituţii private din România care au înţeles cu loialitate profesională necesitatea punerii la dispoziţia actualilor şi viitorilor fermieri. nr. toate destinate optimizării proceselor specifice unei Zootehnii moderne şi competitive pe plan european şi mondial. trebuie să ştie că: ∗ “AVI-SUINTEH” . . crescut şi exploatat în biobaza disciplinei. viitorii noştri specialişti în domeniul creşterii şi exploatării suinelor. 1. notaţii şi interpretări privind starea de sănătate şi comportamentală a materialului biologic suin de diferite categorii. tel/fax 0261/861741. organizaţi pe microcolective de lucru. furaje de calitate.Carei.

str. jud. Cluj.Cluj-Napoca. 0262/384483. 0264/455504 . jud. Cluj-Napoca). execuţia. rămân receptiv la orice sugestie constructivă menită să redea curaj optimizării şi eficientizării practicii de creştere şi exploatare a suinelor domestice în ţara noastră. Fabrica de Chibrituri. 1%. 0264/436690. utilaje necesare fabricării nutreţurilor combinate pentru animale (mori cu ciocane cu capacitate de lucru cuprinsă între 300 kg/h şi 10 to/h. ∗ “VETLAND COMIMPEX” – Salonta. ∗ “EVOTERM” .furajare şi ventilaţie pentru porci.5%. de înaltă precizie (maşini unelte. instalaţii electrice şi electronice.R. nr.reprezentantă în România a fabricanţilor francezi şi elveţieni. jud. Fabrica de Chibrituri. în organizarea ceremonii creştine. 0744/603044 – este o firmă specializată în producerea şi comercializarea de furaje (premixuri pentru furaje de 0. silozuri de fibră de sticlă laminată). 0740/064150 – sunt firme specializate în producerea şi comercializarea de ornamente florale. 0264/420339. aditivi furajeri. luminatoare pentru adăposturi.este o firmă specializată în proiectarea. instrumentar necesar însămânţărilor artificiale. nr. păsări şi bovine. 18. Bihor. Totodată. tehnologii de creştere (diluant pentru sperma de vieri – “KUBUS” . Cluj. str. tel/fax 0264/436691.F.F. 67. nr. Cluj-Napoca). ∗ “CORONIŢA” şi “SILVANA” – Cluj-Napoca. str. 9A (în spatele gării C. furaje concentrate). Republicii. Conf. ing. 56. organe de maşini. str. tel.5%. becuri infraroşii. ILIE CORNOIU 128 . 9A (în spatele gării C. ferestre cu deschidere oscilo-batantă. şnecuri). Cluj. nr. crotalii pentru individualizarea animalelor. fax. Tineretului. 3. str. modernizarea şi reparaţia de maşini speciale.Spania. jud. tel. 0744/515226 – este o firmă care oferă la preţuri promoţionale: uşi de intrare. tel/fax 0259/433685.R. plase împotriva insectelor. Rarău. 0744/870201 – este o firmă specializată în comercializarea de paznici sau păstori electrici (garduri electrice pentru animale) . malaxoare de diferite tipuri. jud. tel. instalaţii hidraulice. nr. ∗ “HIDROMAR” . dr. ştanţe şi matriţe). elevatoare.Cluj-Napoca. ∗ “EVOLUŢIA DAN” – Tg-Lăpuş. Maramureş.

Editura Risoprint. (1993) – Îndrumător de lucrări practice pentru meseria de veterinar. (2000) –Aspecte practice de zootehnie. (2002) – Tehnici utilizate în aprecierea şi creşterea suinelor. Editura Mezögazdasági Kiadö. Mantea Şt. “Ferma”.Napoca. Ceres. Pop T (1985) Tehnologia creşterii suinelor-lucrări practice. (2004) – Tehnologii ecologice pentru creşterea şi exploatarea bovinelor şi porcinelor. nr. 3 (29). Editura Promedia. Rev. Ciurdar A (2004) – Reglementări ale Uniunii Europene privind asigurarea confortului tehnologic pentru porcine. Timiş. Rev. Bucureşti. nr. şi colab (1981) – Zooigiena şi protecţia mediului înconjurător. Rev. Timiş. Editura M. Popescu D. Man C şi colab. Tipo Agronomia Cluj-Napoca. Timiş. T. ClujNapoca. Bucureşti. 6 pag. Cluj-Napoca. Dinu I şi colab. Rev. august-septembrie. “Ferma”.Bibliografie selectivă Bereş M şi colab. Farkas N. Dumbrăviţa. Buhăţel T (1983) – Curs de patologie animală. 28. Editura Academiei Române. “Ferma”. Zeneci N (2004) – Creşterea porcinelor în fermele mici (fermele familiale). Moisiu Maria şi colab.Napoca. nr. Prică Angela (2004) – Dizenteria serpulinică a porcului. “Ferma”. 25-27 X.A. II-III. 4 (30). Ceres. 2 (28) IVV. Prospects for the 3 rd. Dumbrăviţa.T.Epidermita exudativă a porcilor. Ed. Prică Angela (2004) – Piobaciloza porcului. Simp. 1 (27). Timiş. Bucureşti. (2001) – Cercetări privind activitatea antimicrobiană a produsului Nutribac. (1997) – Manualul fermierului. Rev. Gligor V şi colab. Cornoiu I şi colab. Editura Alex-Alex & Leti Pres. Tipo Agronomia Cluj. Ed. 1 (27). Cornoiu I şi colab. Cluj-Napoca. vol III. Risoprint Cluj. Editura Transilvania Tg-Mureş. Dumbrăviţa. Editura Risoprint. Herman V (2004) . Ösz G. Bungescu S.Dicţionar enciclopedic de Zootehnie. Dumbrăviţa. Spădaru F (1997) – Aspecte practice de creşterea suinelor. (1982) – Maşini şi instalaţii zootehnice. Negrea O. Dumbrăviţa. Budapest. Millenium agricultura. Cluj-Napoca. (2003) – Manualul crescătorului de porci. “Ferma”. (2004) – Adăpători utilizate pentru alimentarea cu apă a 5 suinelor. şi colab. VI-VII. Szép I (1956) – Gyakoribb sertésbetegségek-sertéshigiéne. Bucureşti.Timiş. nr. 129 . II-III. Căproiu Magdalena şi colab.S. Bucureşti. Ed. Bucureşti. (1982) . Editura Didactică şi Pedagogică. nr. (1969) – Zootehnia României – Porcine. Editura 7 Didactică şi Pedagogică.

163) Fig. 83 (fig.76) (fig. 78 (fig. 74 Fig.Fig.72) Fig. pe primul rând pentru pag. 77 (fig. 81) Fig.83) Fig.74) (fig. 71 (fig.71) Fig. 69 (fig. 70 Fig.77) Fig. 81 (fig. 76 (fig. 73 (fig.78) Fig. 75 Fig. 84 (fig. 80) (fig.69) Fig. 79 Fig. 79) Fig. 72 (fig. 82) Aceasta poate fi: (sus. 80 (fig.73) Fig.70) Fig.84) 130 . 82 (fig.

131 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->