P. 1
Fisa de Evaluare 2013

Fisa de Evaluare 2013

|Views: 14|Likes:
Published by Roxy Si Adi Oros
pt miscarea personalului didactic
pt miscarea personalului didactic

More info:

Categories:Types
Published by: Roxy Si Adi Oros on Sep 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2014

pdf

text

original

INSPECTORATUL

ŞCOLAR

JUDEŢEAN

CLUJ

Nr. ________ / ________ 2013 Punctaj autoevaluare Punctaj evaluare

FIŞĂ DE EVALUARE pentru ierarhizarea cadrelor didactice titulare, participante la sesiunea de transferare prin restrângere de activitate, completare de catedră, pretransfer prin consimţământ între unităţi de învăţământ, detaşare la cerere prin concurs specific, pentru anul şcolar 2013-2014 D-nul/D-na_____________________________________________________________________________ _________________________ titular(ă) pe postul/catedra __________________________________ de la unitatea şcolară _____________________________________________________________ din localitatea _______________________________________________________ judeţul_________________________ Criterii şi punctaje pentru evaluarea personalului didactic conform Anexei nr.2 la Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014) Nivelul studiilor: Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire care şi-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire şi absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice şi studii universitare de scurtă durată. Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire şi absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice şi studii universitare de scurtă durată care şi-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) şi studii universitare de lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat. Profesori de instruire practică/maiştri-instructori, absolvenţi de: 1. şcoală postliceală/şcoală de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale 2. şcoala postliceală/şcoala de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale care şi-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani cu diplomă de absolvire. Punctaj conform Anexei 2 6p 7,5 p Punctaj autoevaluare

I. A. B.

C. D.

8p 8,5 p

E.

9p

F.

5p 6,5 p 8p

G.

P-ţa Ştefan cel Mare nr. 4, Cluj Napoca Tel: +40 (0) 264 590 778 Fax: +40 (0) 264 592 832 www.isjcj.ro cluj@isjcj.ro

3.5 p 1p 4p 7p 10 p 14 p (2) 4p 7p 10 p NOTĂ: 1.H. respectiv ultima categorie dobândită. 3 p 3.2 ani) sau antrenori categoria a V-a: Media 10 Media 9 – 9.II-a şi a-III-a c) Categoria I (3) Media de absolvire pentru debutanţi (0 . 2 p 7. 149 alin. (3) din Legea nr.universitară /postuniversitară de la litera L punctele 1-8. L. 2. studii postuniversitare de specializare. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puţin 3 semestre. Absolvenţi în specialitate. cursuri de perfecţionare postuniversitară cu 1 p durata mai mică de 3 semestre. J.99 Media 6 – 6. studii academice postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre. Se punctează ultimul grad didactic/doctorat dobândit.99 Media 8 – 8. Categorii pentru antrenori: a) Categoria a IV b) Categoriile a. urmat de doctorat în domeniul specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licenţă. 2. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare de masterat. K. (1) Gradul didactic: a) Definitivat b) Gradul didactic II c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I d) Grad didactic I obţinut pe bază de examene. cu diplomă de absolvire. Punctajul pentru grade didactice şi categorii pentru antrenori nu se cumulează. 3 p 4.5 p 2p 1. ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi cu studii postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre. 6. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. care şi-au echivalat studiile conform art. cu diplomă. 5p 5. 2.5 p 9p 9. o altă licenţă. cu diplomă. masterat în sistem postuniversitar sau un alt masterat în cadrul ciclului II de studii de 3p studii universitare.5 p 10 p Absolvenţi cu diplomă în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat şi cu: 1. 8. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menţionat se adaugă câte 2 (două) puncte pentru . I. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani. cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata de cel puţin 3 semestre. Pentru profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar care solicită trecerea prin transfer pentru restrângere de activitate /pretransfer în specializarea dobândită ulterior prin studii superioare se acordă punctajul corespunzător studiilor superioare de lungă/ciclului I de studii universitare de licenţă/ciclului II de studii universitare de masterat. Punctajul de la literele A-K nu se cumulează. Punctajul de la literele K-L se cumulează şi se acordă pentru fiecare formă de pregătire. NOTĂ: 1. studii aprofundate de specialitate. Absolvenţi în specialitate. 8. academice postuniversitare cu durata 2p mai mică de 3 semestre. 3. finalizată. 4 p 2.99 3p 2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin 3 semestre.99 Media 7 – 7. ai ciclului I de studii universitare de licenţă. II.

republicată. b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2011-2012 şi calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013. Calificativele obţinute în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2010/2011 şi 2011/2012) şi echivalentul acestora în puncte: 10 p • Foarte bine 7p • Bine 2p • Satisfăcător 0p • Nesatisfăcător NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013.a).1. Activităţi în structuri consultative de dialog social 0-0.5 p 1 punct Cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din (conform învăţământul special. cu excepţia situaţiilor de la punctul a). c) IV.25 p Alte activităţi 0. 1) Activitatea metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative. 4.D.fiecare grad didactic la care s-a obţinut media 10 (definitivat.25 p Activităţi în asociaţii profesionale ale cadrelor didactice 0-0. b) judeţului Metodist al inspectoratului şcolar judeţean/C. 8 p. Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare 0-3 p Alte activităţi 0-1 p d) internaţional Performanţe profesionale 0-2 p Lucrări publicate 0-2 p Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare 0-2 p Organizare/participare la seminarii 0-1 p . III. cu modificările şi 0-2 p completările ulterioare sau în Legea educaţiei naţionale nr. lit.25 p Alte activităţi şi responsabilităţi 0-0. Rezultatele obţinute în activitatea didactică. 1/2011. 6 p.0. gradul didactic II. în perioada ultimilor doi ani şcolari. 10 p.5 p rezervate organizate la nivel local/judeţean Membru al consiliului consultativ 0-0.1. IV. respectiv gradul didactic I).C. c) În cazul întreruperii activităţii la catedră. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echivalează acest calificativ cu media 10.5 p Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare locale/judeţene 0-2 p Activităţi în asociaţii profesionale ale cadrelor didactice 0.25 p c) naţional Formator naţional 0-2 p Membru al comisiei naţionale de specialitate 0-2 p Membru al unor consilii/comisii naţionale menţionate în Legea max. 0-1 p Formator local 0-1 p Membru al comisiei consultative pe discipline 0-0. cadrul concursurilor şcolare/de ocupare a posturilor vacante / 0-1. faţă de punctajul acordat la punctul notei. Se punctează activitatea din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi(*)(2010/2011 şi 2011/2012) la nivelul: a) unităţii de Activităţi metodice demonstrate 0-1 p Activităţi ştiinţifice demonstrate 0-1 p învăţământ Activităţi educative demonstrate 0-1 p Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare 0-2 p max. învăţământului nr. d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative. se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.cu modificările şi completările ulterioare.5 p Membru în comisii de elaborare de subiecte şi de evaluare în max. 84/1995.

max. max.C. toate cărţile 5p pentru fiecare carte publicată/ împărţite la numărul de autori h) mijloace de învăţământ omologate de către M.10 p pentru 5 p/lucrare/monografie/ împărţite la numărul de autori toate monografiile/lucrările e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin max. Cercetării.5 p/articol/ împărţit la numărul de autori articol . max. se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. 7 p/manual/împărţite la numărul de autori d) monografii/lucrari ştiinţifice înregistrate ISBN .) Participare în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ. c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar. la alegerea cadrului didactic.a). 1 p /studiu/ împărţit la numărul de autori studiu.E. 12 p. publicate în reviste de specialitate. a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2012-2013. 4 p pentru toate 1p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular/ împărţite la numărul de ghidurile/auxiliare autori curriculare f) articole de specialitate/studii de specialitate. b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2011-2012. aprobate de Ministerul Educaţiei. g) cărţi în domeniul educaţional/de specialitate. instrucţiuni aprobate de Ministerul max.T. Organizare/participare la conferinţe Organizare/participare la congrese Alte activităţi 0-1 p 0-1 p 0-1 p 0-2 p NOTĂ: (*) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi.10 p pentru cu referent ştiintific din domeniu. în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar): a) metodologii. faţă de punctajul acordat la punctul IV. 4 p pentru toate studiile . regulamente. 2.Organizare/participare la simpozioane max.T. cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special.) depunerii dosarului la e) formator AEL 0-0. 4 p pentru toate Tineretului şi Sportului (participarea în colective de elaborare) programele c) manuale şcolare aprobate de M.5 Sportului în ultimii 5 (cinci) d) beneficiar de burse 0-1 ani calendaristici (la data (Comenius.S.5 inspectoratul şcolar): .C. publicate cu ISBN. etc. Activităţi desfăşurate în a) membru în echipa de 0-1 cadrul programelor de scriere a proiectului reformă coordonate de b) responsabil de activitate 0-1 Ministerul Educaţiei.5p / împărţite la numărul de autori 3.S. max. d) În cazul întreruperii activităţii la catedră. la nivel judeţean sau naţional înregistrate cu ISSN. 6 p pentru toate Educaţiei. max. Tineretului şi c) coordonator de proiect 0-1. Tineretului şi Sportului (participarea în actele normative colective de elaborare) b) programe şcolare. studiile Max. Arion.5p Cercetării. în echipa de proiect max. 3 p pentru toate articolele. Cercetării. în perioada ultimilor doi ani şcolari.7 p pentru toate 0.1. Max.E.

se vor lua în considerare. Arion. Institutul Goethe ş. proiecte finanţate din fonduri structurale şi de coeziune). finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/certificat/diplomă 0. b) soţ (soţie) cu domiciliul în localitate. British Council. Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate în altă specializare se evaluează activitatea metodică şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. inclusiv perioada rezervării catedrei 0.vechime efectivă la catedră.d) pot fi cumulate. Leonardo da Vinci. Comenius. pentru departajare.formator AEL. în aceeaşi localitate. Phare-VET. Banca Mondială. d) starea de sănătate care nu permite părăsirea localităţii (certificat medical de la comisia de expertiză a capacităţii de muncă). în caz de egalitate. Phare.5 p / curs V. finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă: a) program de lungă durată (90 credite) 3p b) program de durată medie (60 credite) 2p c) program de scurtă durată (30 credite) 1p d) program cu mai putin de 30 de credite 0. e) soţul/soţia să lucreze în învăţământ. în următoarea ordine: a) soţ (soţie) cu activitatea în învăţământ. criterii socialumanitare. Participarea la activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic. Tineretului şi Sportului sau alte instituţii max.1 p/ pentru fiecare an întreg de învăţământ NOTĂ: Se recunoaşte vechimea la catedră pentru perioada activităţii desfăşurate ca personal didactic calificat. Socrates.a) . Cercetării. în cadrul programelor de formare continuă aprobate de Ministerul Educaţiei. c) părinţi cu domiciliul în localitate. proprietăţi imobiliare în localitate). Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei. părinţi bolnavi. 5. f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreţinător de familie şi cu domiciliul în localitatea respectivă.a.). Tineretului şi Sportului în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar). Punctaj Autoevaluare Evaluare Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj I II III IV V Total punctaj NOTĂ: După totalizarea punctajului. minori în întreţinere. Criterii de vechime: . . Cercetării. 5 p abilitate (Institutul Francez. Grundtvig.5 p NOTĂ: Punctajele de la punctul 4 lit. altele decât cele punctate anterior: 4.

Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate. Numele _________________________ _________________________ _________________________ ________________________ _________________________ Semnătura _____________________ _____________________ . Numele ________________________ Semnătura ______________________ Director. De acord cu punctajul acordat. Numele_________________________ Semnătura ______________________ Comisia de mobilitate. Cadru didactic evaluat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->