Sunteți pe pagina 1din 3

Prob1:o intrep fabrica 3 produse din aceeasi mat primaA,B,C in irmatoarele cantitati:A-45000kg,B-80000kg,C-72000kg, lungimea pro exprimata in metri se prezinta

stfel:A-72,B-60,C-18.Cons tot de mat prime e de 561760lei,iar in urma prelucrarii acestora au rezultat deseuri recuperabile in val de-1600 lei.Se cere de stabilit cons de materii prime pe fiecare tip de prod conform metodei coeficientilor de echivalenta,aleginduse derpt prod etalon prod B,de intocmit form contabile corespunzatoare: Den prod C de Vol prod Cons Costuri Cost CDM echiva in un de directe (lei/ (lei) lenta echival mat/un de mat m) i (m) echival e 1 2 3 4=2*3 5 6=4*5 7 8=6*7 A 45000 1.2 54000 3.6 194400 10 1944000 B 80000 1 80000 3.6 288000 10 2880000 C 72000 0.3 21600 3.6 77760 10 777600 TOT 155600 560160 10 5601600 1)561760-1600=560160lei;2)Cons efectiv de materiale/unit.echiva =560160/155600=3.6;3)Dt811/A-1944000lei;Dt811/B-2880000lei; Dt811/C-777600lei;Ct211/X-5601600lei. Prob2:o intre fabrica 3 prodduse din aceeasi mat prima:A,B,C,in urmatoarele cantitati:A-200buc,B-400buc,C300buc.Timpul necesar de fabricare se prezinta astfel:A-12ore/buc;B-8ore/buc; C-10ore/buc.Cons tot de mat prime este de 153940lei.Se cere de stabilit consumul de mat prime pe fiecare tip de produs,conform metodei coeficientilor de echiv, produs etalon:C si de intocmit formula contabila corespunzatoare. Den mat Vol prod efec (buc) 200 400 300 C de Vol pr echiva in buc lenta echiv 1.2 0.8 1 240 320 300 860 Cons de mat/b ucati 179 179 179 C dire de Cost CDM mat(buc) (lei/buc (lei) ) 42960 57280 53700 153940 10 10 10 10 429600 572800 537000 1539400 Vol prod efec(kg)

A B C Tot

1)Con efectiv de mat/unit de echival=153940/860=179;3)DT811/A429600lei;Dt811/B-572800; Dt811/C-537000lei;Ct211/X-1539400lei. Prob:in septembrie 2010 in sectia de producite nr1 sau fabricat din mat G 2 tipuri de produse:A-6000buc;B-5000buc,pt produsul B1.4kg/buc,A-0.8kg/buc.Se cere de repartzat consumul direct de materiale in suma de 147264lei(14160kg) pe tipuri de prod fabricate,conform metodie normative si de intocmit formula conta. Den produ Nor de Costuri Coef C mat Cost CDM consu normate de efec (kg) (lei) (lei) pe Tot(kg) repart buc(kg) 1 2 3 4=2*3 5 6=5*4 7 8=7*6 A 6000 0.8 4800 1.2 5760 10 57600 B 5000 1.4 7000 1.2 8400 10 84000 total 11800 14160 10 141600 1)Coeficient de repartizare=14160/11800=1.2;2)Dt811/A-57600le; Dt811/B-84000lei;Ct211/G-141600lei. Prob:o intr fabrica 3 produse din aceeasi materi prima:A,B,C,in urmatoarele cantiati:A-20000kg;B-30000kg;C15000kg. Latimea produselor exprimata in cm se prezinta astfel:A-15,B60,C-75. Comsumul tot de mat prime e de 241875lei.Se cere de stabilit consumul de materii prime pe fiecare tip de produs,con metodie coeficientilor de echiv,produsul etalon B. Denu produs Vol Coef Vol Con de Costuri prod de prod in mat/ directe de efecti echiv unit uni materi(cm) (kg) echi echiv A 20000 0.25 5000 4.5 22500 B 30000 1 30000 4.5 135000 C 15000 1.25 18750 4.5 84370 total 53750 241875 1)Consumul efectiv de mat/cu echivalenti=241875/53750=4.5 Prob:o ent are in stoc 1000piese in val de 80000 lei pt linie de productie a carei activitate a fost sistata.Piesele pot fi:a)reciclate la un cost suplimentar tot de 30000 si apoi vindute cu 350000lei; b)vindute ca rebuturi 2000 lei.Se cere:de indentificat cons relevante si Vol prod (buc)

nerelevante;b)de stabilit ce decizie urmeaza sa ia managerul entitatii,de argumentat rs:Costuri nerelevante: 80000lei; Costuri relevante:8000030000=50000+350000= 400000; Prob:elemente conomice:Materiale:de baza;auxiliare Deseurile:(se scad); Combustibil:in scopuri tehnologice; pt incalzire;total costuri materiale. Salariile calculate:muncitorilor; lator lucratori;tot costuri salariale. Contributii pt asigurari sociale si asistenta medicalacal di salariile:muncitorilor;altor lucratori;tot costuri sociale. Amortizarea MF:utilajelor; cladirilor;tot amortizarea. Alte costuri. Tot costuri(insumam toate tot)