Sunteți pe pagina 1din 15

Multiple Choice

Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 1. Polinomul lui Lagrange de ordin 2 ce interpoleaza valorile din tabelul


x -1 0 1

y 0 2 0

este

a. c.
b. d.

____ 2. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB ,

unde B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule). Sa se afle
elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.
a. 2 d. 1
b. 5 e. 4
c. 3
____ 3. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa

. Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara

a. c.

b. d.

____ 4. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ?
a. 0 d. 1
b. 3 e. 2
c. -1
____ 5. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa

. Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara


a. c.

b. d.

____ 6. Se rezolva ecuatia = pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare


functiei . Alegem predictie initiala . Cat este urmatoarea iteratie conform
metodei aproximatiilor succesive?
a. 1/8 d. 2/5
b. 3/4 e. 1/10
c. 3/5
____ 7. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y’=y+x, y(0)=1
cu metoda lui Euler-Cauchy cu pas h=1. Notam . Care este aproximatia produsa de
aceasta metoda pentru y(1), unde y este solutia exacta a ecuatiei diferentiale de mai sus?
a. 2 c. 1
b. 3 d. 4
____ 8. Se da tabelul
x 1 2 3

y 4 7 8

Sa se calculeze diferenta divizata f[2,3] .


a. 3 c. 4
b. 1 d. 2

____ 9. Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.

a. d.

b. e.
c.

____ 10. Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.

a. d.

b. e.

c.

____ 11. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB ,

unde B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule). Sa se afle
elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.
a. 2 d. 4
b. 1 e. 5
c. 3
____ 12. In formula de cuadratura a lui Gauss cu doua noduri pe intervalul [-1,1] se folosesc radacinile
polinomului lui Legendre de ordin 2 care sunt egale cu
a. c.

b. d. -1,1

____ 13. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala


y’=2y+3x, y(0)=1
cu metoda lui Euler cu pas h=1. Notam . Care este aproximatia produsa de aceasta
metoda pentru y(1), unde y este solutia exacta a ecuatiei diferentiale de mai sus?
a. 4 c. 2
b. 1 d. 3
____ 14. Aproximati integrala
cu metoda lui Simpson.
a. 10 c. 15
b. 25 d. 20
____ 15. Se da tabelul
x 1 2 3

y 4 7 4

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2,3] .


a. -1 c. -4
b. -3 d. -2
____ 16. Aproximati integrala

cu metoda trapezului.
a. 0.5 c. 2
b. 1.5 d. 1
____ 17. Se da tabelul
x 1 2 3

y 4 7 8

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2,3] .


a. -1 c. -4
b. -2 d. -3

____ 18. Pentru A= sa se calculeze .

a. 13 d. 12
b. 10 e. 14
c. 11
____ 19. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y’=y+2x, y(0)=1
cu metoda lui Euler-Cauchy cu pas h=1. Notam . Care este aproximatia produsa de
aceasta metoda pentru y(1), unde y este solutia exacta a ecuatiei diferentiale de mai sus?
a. 4.5 c. 1.5
b. 2.5 d. 3.5
____ 20. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel.

a. d.

b. e.

c.

____ 21. Se rezolva ecuatia = pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare
functiei . Alegem predictie initiala . Cat este urmatoarea iteratie conform
metodei aproximatiilor succesive?
a. 3/4 d. 1/10
b. 2/5 e. 1/8
c. 3/5

____ 22. Pentru A= sa se calculeze .

a. 4 d. 6
b. 10 e. 5
c. 7
____ 23. Se rezolva ecuatia = pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare
functiei . Alegem predictie initiala . Cat este urmatoarea iteratie conform
metodei aproximatiilor succesive?
a. 1/8 d. 3/4
b. 1/10 e. 2/5
c. 3/5
____ 24. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y’=y, y(0)=1
cu metoda lui Euler cu pas h=1. Notam . Calculati aproximatia produsa de aceasta
metoda pentru y(1) unde y(x) e solutia exacta a ecuatiei de mai sus.
a. 3 c. 4
b. 1 d. 2
____ 25. Aproximati integrala
cu metoda trapezului.
a. 1 c. 2
b. 0.5 d. 1.5

____ 26. Pentru A= sa se calculeze .

a. 7 d. 5
b. 10 e. 6
c. 4

____ 27. Pentru A= sa se calculeze .

a. 5 d. 7
b. 6 e. 4
c. 10
____ 28. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y’=y+8x, y(0)=1
cu metoda lui Euler cu pas h=1. Notam . Care este aproximatia produsa de aceasta
metoda pentru y(1), unde y este solutia exacta a ecuatiei diferentiale de mai sus?
a. 2 c. 1
b. 4 d. 3

____ 29. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel.

a. d.

b. e.

c.

____ 30. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel.


a. d.

b. e.

c.

____ 31. Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,1] cu metoda bisectiei. Prima iteratie este
0.5. Care este a doua iteratie?
a. 0.5 d. 1.25
b. 1.5 e. 0.25
c. 0.75

____ 32. Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.

a. d.

b. e.

c.

____ 33. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ?
a. 1 d. 0
b. 2 e. -1
c. 3
____ 34. Se rezolva ecuatia = pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare
functiei . Alegem predictie initiala . Cat este urmatoarea iteratie conform
metodei aproximatiilor succesive?
a. 1/8 d. 2/5
b. 3/4 e. 3/5
c. 1/10
____ 35. Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,1] cu metoda bisectiei. Prima iteratie este
0.5. Care este a doua iteratie?
a. 0.5 d. 1.25
b. 0.25 e. 0.75
c. 1.5
____ 36. Aproximati integrala

cu metoda lui Simpson.


a. 7 c. 17/3
b. 19/3 d. 20/3

____ 37. Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii . La primul pas se alege vector

si se calculeaza matricea
a. d.

b. e.

c.

____ 38. Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii . La primul pas se alege vector

si se calculeaza matricea
a. d.

b. e.

c.

____ 39. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB ,

unde B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule). Sa se afle
elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.
a. 4 d. 1
b. 3 e. 5
c. 2
____ 40. Se da tabelul
x -1 0 1

y 2 1 2

Se noteaza cu P(x) polinomul lui Lagrange de grad cel mult 2 ce interpoleaza datele din tabelul de
mai sus. Cat este P(2)?

a. 4 c. 2
b. 3 d. 5
____ 41. Se da tabelul
x 1 2 3

y 4 7 6

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2,3] .


a. -3 c. -4
b. -1 d. -2
____ 42. Aproximati integrala

cu metoda lui Simpson.


a. 64/3 c. 33
b. 68/3 d. 31
____ 43. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y’=y-x, y(0)=1
cu metoda lui Euler-Cauchy cu pas h=1. Notam . Care este aproximatia produsa de
aceasta metoda pentru y(1), unde y este solutia exacta a ecuatiei diferentiale de mai sus?
a. 1 c. 2
b. 3 d. 4

____ 44. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel.


a. d.

b. e.

c.

____ 45. Se da tabelul


x -1 0 1

y 1 -1 1

Se noteaza cu P(x) polinomul lui Lagrange de grad cel mult 2 ce interpoleaza datele din tabelul de
mai sus. Cat este P(2)?

a. 6 c. 4
b. 5 d. 7

____ 46. Pentru A= sa se calculeze .

a. 7 d. 4
b. 6 e. 10
c. 5
____ 47. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y’=y-x, y(0)=1
cu metoda lui Euler cu pas h=1. Notam . Care este aproximatia produsa de aceasta
metoda pentru y(1), unde y este solutia exacta a ecuatiei diferentiale de mai sus?
a. 2 c. 1
b. 3 d. 4
____ 48. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ?
a. -1 d. 0
b. 3 e. 2
c. 1
____ 49. Aproximati integrala

cu metoda trapezului.
a. 1 c. 0.5
b. 1.5 d. 2
____ 50. Se da tabelul
x 1 2 3

y 4 7 8

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2] .


a. 4 c. 2
b. 3 d. 1
____ 51. Se da tabelul
x -1 0 1

y 2 0 0

Se noteaza cu P(x) polinomul lui Lagrange de grad cel mult 2 ce interpoleaza datele din tabelul de
mai sus. Cat este P(2)?

a. 5 c. 6
b. 2 d. 7
____ 52. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ?
a. 3/2 d. 1/4
b. 1/3 e. 0
c. 1/2

____ 53. Pentru A= sa se calculeze .

a. 4 d. 6
b. 5 e. 10
c. 7
____ 54. Aproximati integrala

cu metoda lui Simpson.


a. 4 c. 6
b. 7 d. 5
____ 55. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ?
a. -1 d. 2
b. 1 e. 0
c. 3
____ 56. Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.

a. d.

b. e.

c.

____ 57. Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,1] cu metoda bisectiei. Prima iteratie este
0.5. Care este a doua iteratie?
a. 1.5 d. 1.25
b. 0.25 e. 0.5
c. 0.75
____ 58. Aproximati integrala

cu metoda lui Simpson.


a. 16 c. 11
b. 12 d. 10
____ 59. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa

. Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara

a. c.

b. d.

____ 60. Se rezolva ecuatia = pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare
functiei . Alegem predictie initiala . Cat este urmatoarea iteratie conform
metodei aproximatiilor succesive?
a. 2/5 d. 3/5
b. 3/4 e. 1/8
c. 1/10
____ 61. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB ,

unde B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule). Sa se afle
elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.
a. 2 d. 3
b. 1 e. 4
c. 5
____ 62. Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,1] cu metoda bisectiei. Prima iteratie este
0.5. Care este a doua iteratie?
a. 0.25 d. 1.5
b. 0.5 e. 0.75
c. 1.25

____ 63. Pentru A= sa se calculeze .

a. 5 d. 7
b. 4 e. 10
c. 6

____ 64. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel.

a. d.

b. e.

c.

____ 65. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa

. Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara

a. c.

b. d.
____ 66. Aproximati integrala

cu metoda trapezului.
a. 1 c. 0.5
b. 2 d. 1.5
____ 67. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa

. Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara

a. c.

b. d.

____ 68. Aproximati integrala

cu metoda trapezului.
a. 2 c. 1.5
b. 0.5 d. 1
____ 69. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y’=3y+x, y(0)=1
cu metoda lui Euler cu pas h=1. Notam . Care este aproximatia produsa de aceasta
metoda pentru y(1), unde y este solutia exacta a ecuatiei diferentiale de mai sus?
a. 2 c. 1
b. 4 d. 3
____ 70. Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,1] cu metoda bisectiei. Prima iteratie este
0.5. Care este a doua iteratie?
a. 0.5 d. 0.75
b. 1.25 e. 1.5
c. 0.25