P. 1
Dictionar de Termeni Medicali

Dictionar de Termeni Medicali

|Views: 119|Likes:
Published by Any Reves

More info:

Published by: Any Reves on Sep 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

text

original

X.

SISTEMUL INTERNATIONAL (SI) DE UNITATI DE MASURA IN MEDICINA

Scurt istoric
Incercarile de exprimare cantitativa a unor date medicale sunt vechi, dar ele au inceput sa dobafldeasca un grad de consistent;! abia in secolul al XIX-lea, cand, datorita dezvoltarii fizicii, au putut fi adaptate o serie de instrumente atat in scop experimental, cat si pentm efectuarea unor masurari cu caracter aplicativ in medicina cli-nica. Pe de alta parte, inca din cele mai vechi timpuri, masurarile obisnuite, impuse indeosebi de necesitStile vietii, proveneau din parametrii corpului care erau la indemana oriunde. Astfel, ^digit" era latimea unui deget, "palin" -latimea a patru degete si "cubit" (cotui) era distant dintre articulatia cotului si varful degetului mijiociu. Se mai utiliza si distant dintre brafele intinse, ca si distant corespunzatoare unui pas. La aceste "unitati" cu totui empirice $i variabile, se adaugau numeroase alte unitati pentru masurarea distan^elcr, volumelor si greutatii. Haosul si varietatea locala domneau peste tot si, pe langa faptui ca provocau numeroase confuzii, stimulau frauda. Un dictionar al unitatilor locale de greutati si masuri, folosit in Franfa inainte de Revolutie, avea doua sute de pagini! In conditiile mai sus mentionate, in 1785 James Madison observa ca: "Imediat dupa inconvenientui vorbirii de limbi diferite venea eel al folosirii diferitelor fi arbitrarelor greutafi §i masuri" (citat din D. J. Boorstin -"Descoperitom", vol. II, p. 133, Edit. Meridiane, Bucuresti, 1996). Prima incercare de instituire a unui sistem national de greutafi si masuri a apartinut cunoscutului om politic francez Talleyrand (1754-1838), care, in aprilie 1790, a adresat in acest scop un apel Adunarii Na{ionale a Revolutiei Franceze. Adunarea a imputemicit Academia de ^timfe din Paris sa propuna Societa^ii Regale din Londra o colaborare pentru a deduce un standard invariabil pentru toate masurile si greutatile. Britanicii nu au raspuns, m schimb francezii au hotarat curand ca pentru noile unitati sa adopte sistemul zecimal, iar unitatea de baza sa fie denumita metru, de la cuvantui grec pentru masura, iar de la acesta aveau sa fie derivate alte unitati metrice. Este interesant ca, dimpotriva, americanii au fost extrem de receptivi, Thomas Jefferson (1743-1826) elaborand in acela^i an ca §i Talleyrand un "Raport despre subiectui stabilirii unei uniformita}i in greutafi, masuri si monede ale Statelor Unite". Procesul de unificare, mai intai pe plan national, apoi regional si international, a unitafilor de masura a fost, insa, foarte indelungat. Este adevarat ca aceasta modificare era condifionata si de dezvoltarea stiinfelor tn care do-mina exprimarea cantitativa. Trebuie sa menfionam ca, in 1901, fizicianul Giorgi a preconizat un prim sistem bazat pe centimetru, gram, secunda si denumit sistemul CGS, care a fost aplicat cu consecventa o perioada de timp in fizica. Momentui decisiv in crearea premiselor unui sistem international a fost insa infiinfarea, prin acorduri diplo-matice, m 1873, a Biroului International de Masuri si Greutafi. Curand, la 20 mai 1875, reprezentanfi din 17 state au semnat la Paris Conventia Interna{ionala a Metrului, care a consacrat sistemul metric, avand ca unitafi de baza metrul si kilogramul. Romania a devenit membra a Conventiei in anul 1883. Totodata, s-a infiintat un Birou International de Masuri si Greuta{i (BIPM) cu sediul la Sevres, in apropiere de Paris, indrumat de Comitetui International de Masuri si Greutati (CIPM). Intreaga activitate din domeniu este coordonata de Conferinta Generala de Masuri si Greutafi (CGPM), care cuprinde specialisti din toate {arile si care a reusit, la a X-a reuniune, din anul 1954, sa prezinte un sistem practic de unitati de masura, susceptibil de a fi aplicat in toate {arile. In anul 1960, la urmatoarea Conferinfa, s-a produs un eveniment istoric, important prin consecintele sale pentru intreaga umani-tate: adoptarea Sistemului International (SI) de unitati, care, fund practic, coerent, simplu si rational, poate fi aplicat in toate domeniile stiintei si tehnicii. Treptat, SI a fost legiferat in aproape toate {arile, iar o serie de com-pletari si precizari elaborate dupa anul 1990 au permis perfectionarea sa. Date de baza asupra SI Unitaflle de masura utilizate m SI se clasifica in: A. Unitati fundamentale. . B. Unitati derivate. C. Unitati suplimentare.
1155

X. SISTEMUL INTERNATIONAL (SI) DE UNITATI DE MASURA tN MEDICINA

Scurt istoric
Incercarile de exprimare cantitativa a unor date medicale sunt vechi, dar ele au inceput sa dobaftdeasca un grad de consistenta abia in secolul al XIX-lea, cand, datorita dezvoltarii fizicii, au putut fi adaptate o serie de instrumente atat in scop experimental, cat si pentru efectuarea unor masurari cu caracter aplicativ in medicina cli-nica. Pe de alta parte, mca din cele mai vechi timpuri, masurarile obisnuite, impuse indeosebi de necesitS-tile vietii, proveneau dm parametrii corpului care erau la indemana oriunde. Astfel, "digit" era. latimea unui deget, "palin" -latimea a patru degete si "cubit" (cotui) era distanfa dintre articulatia cotului si varful degetului mijiociu. Se mai utiliza si distanfa dintre brafele intinse, ca si distant corespunzatoare unui pas. La aceste "unitati" cu totui empirice ^ variabile, se adaugau numeroase alte unitati pentru masurarea distantelor, volumelor si greuta(ii. Haosul si varietatea locala domneau peste tot si, pe langa faptui ca provocau numeroase confuzii, stimulau frauda. Un dictionar al unitatilor locale de greutati si masuri, folosit in Franfa inainte de Revolufie, avea doua sute de pagini! In conditiile mai sus mentionate, in 1785 James Madison observa ca: "Imediat dupa inconvenientui vorbirii de limbi diferite venea eel al folosirii diferitelor fi arbitrarelor greutafi si masuri" (citat din D. J. Boorstin -"Descoperitorii", vol. II, p. 133, Edit. Meridiane, Bucuresti, 1996). Prima mcercare de instituire a unui sistem national de greuta{i si masuri a aparfinut cunoscutului om politic francez Talleyrand (1754-1838), care, in aprilie 1790, a adresat in acest scop un apel Adunarii Nationale a Revolutiei Franceze. Adunarea a imputemicit Academia de §tiinte din Paris sa propuna Societa{ii Regale din Londra o colaborare pentru a deduce un standard invariabil pentru toate masurile si greutatile. Britanicii nu au raspuns, in schimb francezii au hotarat curand ca pentru noile unita{i sa adopte sistemul zecimal, iar unitatea de baza sa fie denumita metru, de la cuvantui grec pentru masura, iar de la acesta aveau sa fie derivate alte unitap metrice. Este interesant ca, dimpotriva, americanii au fost extrem de receptivi, Thomas Jefferson (1743-1826) elaborand in acela^i an ca §i Talleyrand un "Raport despre subieclul stabilirii unei uniformitafi in greutafi, masuri fi monede ale Statelor Unite". Procesul de unificare, mai intai pe plan national, apoi regional si international, a unitatilor de masura a fost, insa, foarte indelungat. Este adevarat ca aceasta moditicare era conditionata si de dezvoltarea stiintelor m care do-mina exprimarea cantitativa. Trebuie sa mentionam ca, in 1901, fizicianul Giorgi a preconizat tin prim sistem bazat pe centimetru, gram, secunda si denumit sistemul CGS, care a fost aplicat cu consecventa o perioada de timp in fizica. Momentui decisiv in crearea premiselor unui sistem international a fost insa infiintarea, prin acordun diplo-matice, in 1873, a Biroului International de Masuri si Greutati. Curand, la 20 mai 1875, reprezentanti din 17 state au semnat la Paris Conventia Internationala a Metrului, care a consacrat sistemul metric, avand ca unitafi de baza metrul si kilogramul. Romania a devenit membra a Conventiei in anul 1883. Totodata, s-a infiintat un Birou International de Masuri si Greuta^i (BIPM) cu sediul la Sevres, in apropiere de Paris, indrumat de Comitetui International de Masuri si Greutafi (CIPM). Tntreaga activitate din domeniu este coordonata de Conferinfa Generala de Masuri si Greutati (CGPM), care cuprinde specialist! din toate tarile si care a reusit, la a X-a reuniune, din anul 1954, sa prezinte un sistem practic de unitati de masura, susceptibil de a fi aplicat in toate farile. In anul 1960, la urmatoarea Conferin{a, s-a produs un eveniment istoric, important prin consecintele sale pentru intreaga umani-tate: adoptarea Sistemului International (SI) de unitati, care, fund practic, coerent, simplu si rational, poate fi aplicat in toate domeniile stiintei si tehnicii. Treptat, SI a fost legiferat in aproape toate (arile, iar o serie de com-pletari si precizari elaborate dupa anul 1990 au permis perfectionarea sa. Date de baza asupra SI
Unitafile de masura utilizate in SI se clasifica in:

A. Unitati fundamentale. . B. Unitati derivate. C. Unitati suplimentare.
1155

SISTEMUL INTERNATIONAL (Sl) DE UNITATI DE MASURA TN MEDICINA

A. Unitafile fundamentale sunt in numar de sapte: Marimea.fizica •__________Denumirea unitafti de masura Simbohd acesteia
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lungime Masa Timp Intensitatea curentului electric Temperatura termodinamica Intensitate luminoasa Cantitate de substanfa metru kilogram secunde amper kelvin candela mol m kg s A K cd mol

Defmifiile unitatilor fundamentale sunt urmatoarele: • Metrul (m) este unitatea de lungime si reprezinta drumul parcurs de lumina in vid m timp de 1/299 792 458 dintr-o secunda. • Kilogramul (kg) este unitatea de masa; el este egal cu masa prototipului international (etalon) din plati-na iridata care se pastreaza la BIPM (Sevres). • Secunda (s) este unitatea de timp si este egala cu 9192631770 perioade ale radiafiei corespunzatoare tranzitiei intre cele doua nivele energetice hiperfine ale starii fundamentale a atomului de cesiu 133. • Amperul (A) este unitatea de masura a intensitatii curentului electric si reprezinta intensitatea unui curent electric constant care, mentinut in doua conductoare paralele, rectilinii, cu lungimea infinita si cu secpunea circulara neglijabila, asezate in vid, la o distanta de un metru unul de altui, ar produce intre aceste conductoare o forfa egala cu 2 x 10-7 newtoni pe o lungime de un metru. • Kelviniil (K) este unitatea de temperatura termodinamica si este egal cu o fractiune de 1/273,16 din temperatura termodinamica a punctului triplu al apei. • Candela (cd) este unitatea de intensitate luminoasa si reprezinta intensitatea luminoasa intr-o direcfie data a unei surse care emite o radiate monocromatica cu fi-ecven^a de 540 x 1012 hertzi si a caret intensitate energetica in aceasta direcfie este 1/683 dintrun watt pe steradian. : • Molul (mol), unitatea de masura pentru cantitatea de substanta, este cantitatea de substanfa dintr-un sistem care contine un numar de entitafi elementare egal cu eel al atomilor de carbon din 0,012 kg de car-: bon 12; ori de cate ori se foloseste unitatea mol trebuie specificate unitafile elementare, care pot fi: atomi, molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupe specificate de asemenea particule. Specialistii din domeniul metrologiei considera ca unitatile de masura pentru marimile fundamentale, ca §i numarul acestor marimi nu sunt stabilite pentru totdeauna, ele evoluand m functie de necesitatile dezvoltarii stiin{elor si tehnicii. Este cert, de exemplu, ca etaloanele pentru unitatile fundamentale sunt perfectionate continuu, deoarece trebuie sa indeplineasca o serie de condi{ii, unele extrem de greu de realizat: sa poata fi reconstituite (reproduse) in orice laborator de metrologie, sa prezinte o vara{ie minima sub influenta factorilor de mediu (temperatura, pre-siune, umiditate etc.), sa poata fi folosite in mod simplu in tehnica masurarii, sa fie alcatuite din materiale care nu se modifica structural (fizico-chimic) in timp. Deocamdata, etalonul eel mai departe de conditiile ideale este eel pentru kilogram, dupa cum etaloanele pentru metru (indeosebi) si secunda au evoluat considerabil. Dupa cum, nu este exclus ca in viitor sa fie necesara elaborarea sau adaptarea unor unitati fundamentale noi. B. Unita{ile derivate sunt extrem de numeroase si pot fi- clasificate m trei grupe: a) in funcfie de unita{ile fundamentale:
— ane volum viteza acceleratie densitate concentratie luminanta metru patrat metru cub metri pe secunda metri pe secunda la patrat kilogram pe metru cub mol pe metru cub candela pe metru patrat : m2 m3 m/s m/s2 kg/m3 mol/m3 cd/m2 i|

b) cu denumiri speciale (de obicei nume de cercetatori): Unitate frecven{a forta 1156 Denumire Simbol hertz H newton N Origine Hemrich Rudolf Hertz (1857-1894) Isaac Newton (1642-1727)

SISTEMUL INTERNATIONAL (Sl) DE UNITAT1 DE MASURA IN MEDICINA

presiune lucru mecanic, energie, cantitate de caldura putere, flux energetic cantitate de electricitate tensiune/potenhal electric capacitate electrica rezisten(a electrica conductanfa electrica flux de inductie magnetica inductanfa mductie magnetica activitatea unui radionuclid doza absorbita de radiatii flux luminos iluminare luminoasa

pascal joule
watt

Pa
J WC

Blaise Pascal (1623-1662) James Prescott Joule (1818-1889)

coulomb volt farad ohm - Siemens - mho, de la ohm weber henry tesia becquerel
gray

James Watt (1736-1819) Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (1745-1827) Michael FQS (v.), citit invers Faraday (1791-1867) Georg Simon Ohm (1789-1859) Ernst Wemer Siemens (1816WHT 1892) Bq Gy

v

lumen lux

Wilhelm Eduard Weber (1804-1S91) Joseph Henry (1797-1878) Nikola Tesia (1856-1943) Henri Antoine Becquerel (1852-1908) Stephen Gray (1666-1736) 1m lat. lumen = ceea ce lumineaza Ix lat. lux, lucis = lumina, claritate

Obs.: prefixul tera si unitatea tesia au acelasi simbol T. c) unitafi care se exprima folosind denumiri speciale: ex- viscozitate dinamica - pascal x secunda, tensiunea superficiala newton / metru. C. Unitafile suplimentare sunt doua: unghi plan radian rad unghi solid steradian sr Prezentam in continuare prefixele sistemului international care servesc la formarea de multipli sau sub-multipli zecimali ai unitatilor. Ele sunt mentionate ca un exponent care se aplica simbolului in ansamblul sau si nu simbolului unitatii de la care se porneste. Astfel, 1 cm se scrie 10'2 m. In plus, nu se utilizeaza prefixe com-puse. Ex.: a mia parte dintr-un micrometru (lO^lO"6 m) reprezinta un nanometru, adica 10'9 m. Prefixele exa si penta din tabelul alaturat nu fac parte din SI, nefiind utilizate decat cu totui exceptional. Toate prefixele desemnand multipli sunt de origine greaca. In ceea ce priveste prefixele pentru submultipli, primele trei sun»de origine latina, urmate de doua de origine greaca, un prefix de origine italiana (pico) si doua de origine daneza (alto, din deformarea cuvantului danez atten = optsprezece si femto, provenind din danezul femten = cincisprezece). Factor de multiplicare 1011 1015 1012 lO9 106 103 102 101 1 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 Prefix exa penta tera giga mega kilo hecto deca deci centi mili micro nano pico femto atto , Simbol E P T G M k h da d c m U n P f a

1 000 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 1 000 100 10 ' 1 0,1 0,01 0,001 0,000001 0,000000001 0,000000000001 0,000000000000001 0,000000000000000001
1157

SISTEMUL INTERNATIONAL (81) DE UNITATI DE MASURA TN MEDICINA tn radiobiologie se utilizeaza o serie de unitati specifice:

Defmitii Unitati vechi Unitati not Conversie 7. Activilatea uniii radioizotop .Curie (Ci) . . Becquerel (Bq) . I Ci = 3,7xl010 Bq (radionuclid)'. (activitate a 1 gram de radiu) 1 dezintegrare/s , numarul de nuclee radioactive 1 Ci = 3,7-1010 dez/s care se dezintegreaza in unitatea de timp. 2. Doza absorbita (A): Rad (rd) .• Gray (Gy) 1 Gy = 100 rad manme dozimetrica fundamentals 1 rad .= 0,01 J/kg 1 Gy = 1 J/kg definita ca energia medie cedata . •, . de radiatia ionizanta unitatii de masa imediata. , ,• . .. In continuare, mentionam alte doua marimi dozimetrice de baza, elaborate conform conceptelor aetuale din radiobiologie: • Doza echivalenfa H/m: doza absorbita, in tesutui sau organul T, ponderata pentru calitatea radiatiei R. Unitatea de masura este sievert-ul (SV). ' ' " .' • Doza efectiva E: suma ponderata a dozelor echivalente provenite din expunerea extema si'intBma, efectuata pe toate tesuturile si organele corpului. Unitatea de masura este sievert-ul (SV). Se mai disting: doza echivalenta angajata, doza efectiva angajata, doza evitabila etc. Pentru medicii din domeni-ile de utilizare a radiatiilor ionizate (in diagnostic sau terapie) sunt extrem de utile anexele 1-5 ale Normelor de secu-ritate radiologica, publicate m Monitomi Oficial al Romaniei, nr. 404 bis, din 29 august 2000.

SI in medicina
Posibilitatile de evaluare cantitativa in medicina, 'tndeosebi a 'unor parametri biochimici, s-au extins mtr-un ritm inimaginabil in urma cu cateva decenii. Metodele s-au diversificat, sensibilitatea unora dintre acestea a cres-cut, se dezvolta vertigines analizoarele biochimice automatice, se extinde gama biosenzorilor, astfel incat pufine dia-gnostice se mai pot sus^ine fara investigatii de ordin cantitativ, paraclinice. Pe de alta parte, aspira{ia catre o expri-mare cantitativa cat mai exacta este limitata de variabilitatea biologica, diferentele naturale dintre diferiti subiecfi sau populatii umane, de unde dificultatea de a stabili valorile normale ale constantelor biologice. De aceea, m locul conceptului valorilor normale s-a consacrat in ultimii ani eel al valorilor de referinta, care se obtin pentru o anu-mita populatie umana, dupa definirea acesteia si pe baza unor criterii de ordin statistic. . .. • Dezvoltarea evaluarii cantitative in medicina, uneori excesiva sau chiar exagerata atunci cand este consecinta concurentei dintre firmele producatoare de aparatura si nu a unor necesitati reale, a impus utilizarea Sistemului International de unitati de masura. tn acest scop, A 30-a Adunare Mondiala a Sanatafii a adoptat la 18 mai 1977 o rezolufie asupra introducerii SI in medicina. Cu aceasta ocazie au fost formulate o serie de precizari necesare adap-tarii SI particularitatilor de exprimare cantitativa in medicina, iar ulterior standardizarea unitafilor de masura in medicina, bazata pe SI, a continuat in cadrul a numeroase comisii, comitete sau conferinte. Pe langa Organiza(ia Mondiala a Sanata(ii. s-au implicat indeosebi Comisia de Chimie Clinica a Uniunii Internationale de Chimie Pura si Aplicata, Federatia ln(crna(ionala de Chimie Clinica, ComitetuI International pentru Standardizarea in Hematologie, Asociafia Mondiala a Societatilor de Patologie, la care s-au adaugat ulterior alte comisii, aparpnand aproape tuturor domeniilor medicinii. . In principiu, prm introducerea SI m medicina, terminologia medicala din domeniul masurarilor a devenit clara si a fost posibila pentru prima oara o exprimare uniforma a rezultatelor. Aceasta cu conditia ca SI sa fie cunos-cut si utilizat de intregul corp medical si de publicafiile medicale. Prin adaptarea SI, o serie de unitati vechi nu mai sunt utilizate: • angstrom (A), care in SI reprezinta 0,1 nanometru (nm); • dalton, care este echivalent cu 0,9921 din unitatea atomica de masa; totusi, aceasta imitate (cii Simbolul Da) se mai utilizeaza in desemnarea masei moleculare relative (M,) a unor molecule, Indeosebi a pro-teinelor; • ' • milimicron (m(i), care este inlocuit de nanometru (nm);
1158

SISTEMUL INTERNATIONAL (Sl) DE UNITAT1 DE MA8URA TN MEDICINA

• Y (gamma) este locuita de microgram (p.g); • A. (lambda) este locuita de microlitru (u.1); • torr este echivalent cu 0,1333 kilopascal (kPa). Aplicarea SI a impus o serie de modificari ale modului de exprimare a rezultatelor. !n continuare enumeram majoritatea acestor modificari, cu mentionarea domeniilor medicale in care ele se aplica in mod deosebit: • Cantitatea unei substance se exprima prin unitatea fundamentals denumita mol sau prin submultiplii aces-tuia, fiind inlocuit astfel gramul sau miligramul. Prin definitie, o solute molara contine 1 mol din sub-stanfa considerate Tntr-un volum lichid de 1 litru. Cea mai mare parte a rezultatelor din biochimia clinica se exprima in concentratie molara, fara sa fie necesar sa se precizeze "pe litru", deoarece litrul este referen-tialul volumic universal. Concentratia se poate exprima, cand este cazul, si in submultipli ai molului: mili-mol (mmol), micromol (umol), nanomol (nmol), picomol (pmol) si femtomol (fmol). Prin urmare, ori de cate ori greutatea moleculara a unei substance este cunoscuta cu precizie, rezultatele sunt exprimate in concentratie molara. 0 excep(ie: proteinele totale din serul sanguin, plasma sanguina, urina, LCR sau orice alt lichid biologic, atunci cand masa moleculara medie, chiar aproximativa, nu este cunoscuta. In aceste cazuri, rezultatele se pot exprima in unitafi ponderale: g/1, mg/1, ng/1, pg/1. Se va tine seama, insa, de faptui ca litrul inlocuieste ca unitate de volum 100 ml sau decilitrul (dl), deci obligatoriu toate concentratiile vor fi raportate la litru. Daca un anumit rezultat este exprimat in g/1 sau in u.g/1 pentru o substan^a a caret masa moleculara este cunoscuta, acesta poate fi usor convertit in mmol sau umol impartind valoarea ponderala prin masa moleculara a substanfei considerate. Exprimarea molara a concentratiilor prezinta un avan-taj extrem de important: valorile numerice ale concentratiilor unor substanfe dintre cele mai diferite, exprimate m mol sau submultipli acestuia, devin imediat comparabile, ceea ce nu este posibil in cazul exprimarii rezultatelor in maniera clasica. Parametri biochimici diferi(i devin comparabili deoarece un mol de substanfa contine acelasi numar de unitati elementare (molecule), indiferent de natura substan^ei, reprezen-tat de numarul lui Avogadro (6,023 x 1023 molecule/mol). Rezulta ca utilizarea unitatii mol implicS o schim-bare conceptuala in dimensiuni, de la masa la particule active, in organism, constituentii chimici reac-tioneaza intre ei in functie de numarul de molecule prezente in mcdiile vii, si nu in func^ie de ma-sele lor. Or, exprimarea molara a concentra{iei permite cunoasterea exacta a numarului de particule (molecule) ale unor substance dintre cele mai diferite din organism. Ca urmare, au putut fi clarificate o serie de aspecte de biochimie clinica sau de fiziopatologie determinate de variafiile concentratiilor moleculare. • Uneori, exprimarea molara impune modificarea radicala a modului "traditional" de prezentare a unor date. De ex.: o concentrate de 0,40 g/1 uree reprezinta m noul sistem 6,64 mmol/1, iar hemoglobina se exprima in mmol/1, considerand masa moleculara corespunzatoare. Valoarea m mmol se obfine multiplicand valoarea. in g/1 cu 6,21xl0-3. • • Katalul (kat) sau subunitatile acestuia (ukat, nkat) miocuiesc unitatea intemationala (UI) pentru exprimarea activitatii enzimatice. Un katal reprezinta activitatea enzimatica ce catalizeaza un mol de substrat pe secunda. Pentru conversia rezultatelor se utilizeaza urmatoarele relatii: 1 kat = 6x 107 UI; 1 UI = 16,67 nkat. • Numarul diferitelor elemente celulare din sange (sau din alte lichide biologice) trebuie raportat nu la mm3, cum se procedeaza traditional, ci la litru (1). Este clar ca in aceste condifii, in cazul eritrocitelor (mai ales), dar si al trombocitelor, se ajunge la valori numerice foarte mari. De ex.: 4,6 milioane eritrocite/mm3 devin 4,6 x 1012 eritrocite/1; 4500 leucocite/mm3 reprezinta 4,5 x 109 leucocite/1, iar 150000 plachete/mm3 reprezinta 150 x 109 plachete/1. Se stie ca pentru 109 corespunde prefixul giga-, iar pentru 1012 - prefixul tera-. Deoarece simbolurile prefixelor men{ionate sunt G si, respectiv T, ele pot fi confundate cu sim-bolurile unitaUlor de flux magnetic tesia (T) si gauss (G) si de aceea se prefera utilizarea valorilor numerice ale elementelor celulare ca atare, fara men{ionarea prefixelor. • 0 modificare care a generat discutii (si, in unele cazuri, chiar o amanare m introducerea m practica masu-, rarilor) o constitute utilizarea ca unitate pentru presiune a pascalului (Pa) sau a kilopascalului (kPa), renun-. tandu-se la vechile unitati: milimetri coloana mercur (mmHg), centimetri coloana apa (cmH^O), torr si at-mosfera. Astfel, tensiunea (presiunea) arteriala se exprima In kilopascali, si nu in milimetri coloana mercur. De menfionat ca in cardiologie s-a convenit pe plan international utilizarea in continuare, o perioada de timp, a unitatii mmHg. • Timpul se mascara in secunde, si nu in minute sau ore. Astfel, clearance-ul se exprima in muilitri pe secunda, si nu in mililitri pe minut.
1159;

SISTEMUL INTERNATIONAL (Sl) DE UNITATI DE MASURA IN MEDICINA

• Vechile unitati calorie (cal) §i kilocalorie (kcal) se.inlocuiesc cu joule (J) §i kilojoule (kJ). • Puterea (forta) se exprima in newtop,(N), iar lucrul mecanic m joule (J),
** *

Utilizarea sistematica a SI de unita^i §i a recomadarilor ce decurg din acesta, in" exprimarea rezultatelor de laborator §i paraclinice, s-a extins considerabil in ultimii ani. Utilizatorii de rezultate exprimate in unitati conventio-nale au la dispozi{ie factori de conversie in unitati apartinand SI.

1160

XIII. GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI

Este posibil ca utilizatorii dictionarului sa fie surprinsi de includerea acestei sectiuni in volumul de fata. In realitate, terminologia medicala populara romaneasca este inca, m unele regium ale \axu, vie si chiar productiva, prin neologismele care mai apar si in prezent, chiar daca ele sunt putine. Initial, am avut intentia ca pe calea colaborarii cu o serie de medici practicieni din mediul rural sa fie redata, macar partial, terminologia populara cu circulatie regionala. Rezultatele nu au fost chiar pe masura speran(elor si, m consecin{a, sursa de baza a ramas bibliografia. Cele mai importante contributii in domeniul studiului terminolo-giei medicale populare romanesti apartin unor lingvisti si filologi. Dintre toate lucrarile, cartea lui I.-Aurel Candrea - Folclorul medical roman comparat. Privire generals. Medicina magica, aparuta in prima editie la Casa §coalelor, in 1944, si publicata intr-o noua editie recent, la Editura POLIROM din lasi, este excepfionala, autorul stralucind prin eruditie si calitatea informatiei. 0 a doua lucrare de mare interes pentru intreg corpul medical o are ca autoare pe Maria Purdela Sitaru si este intitulata Etnomedicina lingvistica (Edit. Amarcord, Timisoara, 1999). In opinia autoarei mentionate, care este cea mai autorizata cercetatoare in domeniul terminologiei medicale populare romanesti (remarcata de Al. Graur inca din 1982, in articolul Medicina lingvistica, publicat in Muncitorul sanitar, nr. 36/1566); "In cadrul perspectivei lingvistice de inregistrare si interpretare a impresionantei ars si materia medica populare pot fi distinse urmatoarele orientari: cea etimologica (preponderent comparativist-folclorica sau descriptivista), cea dialec-tologica (din unghiul de vedere al geografiei lingvistice), cea onomasiologica si semantica si cea interdisciplinara" (op. cit., p. 31). Daca ne referim strict la tennenii medicali populari cuprinsi m acest capital al dictionarului, unii dintre acestia au disparut sau circula rar $i pe arii restranse. Destule cuvinte sau sintagme sunt subtile, nascute din inteligen{a populara, ca si dintr-un spirit de observatie, uneori surprinzator. Metaforele se imbina uneori cu farmecul limbajului popular si cand ne gandim ca multe cuvinte din aceste pagini, cu o vechime considerabila, dispar incet, asemenea zapezii cand primavara soseste dupa o iama grea, este fireasca o nostalgic pentru lumea cuvintelor de odmioara. " . Dintr-o perspectiva pragmatica, cunoasterea termenilor medicali aflati inca m circulatie poate servi la ame-liorarea comunicarii medic-pacient si acesta ar putea fi rostui glosarului, chiar daca el reprezinta doar o colectie de cuvinte si locutiuni. Dialogul medic-pacient se desfasoara la doua mveluri de limbaj diferite: medicul arc nevoie de termeni precisi, indeosebi anatomici, pentru localizarea bolii, ca si de o exprimare cat mai clara a simptomelor. Bolnavul poate indica sediul si caracteristicile doar aproximativ sau intr-un cod verbal cu totui diferit, dupa cum se poate observa clar din acest glosar. Uneori, bolnavii si indeosebi bolnavele recurg la eufemisme pudice, generate atat de evenimentui care il rq»rezinta o consultatie medicala, cat si de o anumita educatie. Alteori este evidenta o opozitie intre terminologia medicala si cea populara, pana la impresia de vulgaritate, care trebuie perceputa cu intelegere pentru ca fiecare pacient utilizeaza cuvinte din mediul sau de viafa, uneori chiar din copilarie (deoarece boala poate induce o regre-siune catre vocabularul infantil). Cultura pacientului, tentaUa disimularii ca si opusul acesteia, o franchete care conduce la exagerari complica si mai mult comunicarea. Medicii cu experien^a isi adapteaza spontan limbajul in functie de varsta pacientului, profesia acestuia, re-zerva sau dimpotriva, comportamentui la limita respectului reciproc, neincrederea pe care bolnavul o manifesta. In aceste cazuri utilizarea unor termeni medicali populari de catre ambii locutori isi are rostui sau. Trebuie sa mentionam ca in {arile francofone si anglofone aceste aspecte ale comunicarii verbale medic-pacient sunt abordate sistematic, proba fiind numeroasele lucrari publicate.

1201

GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI
TERMEN POPULAR ^ • ..•": ":•.:••: ••• • • •• • •:.:••••:•••••••. • • •••••.; ,
A

TERMEN STIINTIFIC ECHIVALENT SAU SEMNIFICATIE

^...^^^^^^^^^

aboala, s. f. abuba,s. f. aburit, adj. acreala Tn stomac acrum, s. n. adapat, s, n. adancituri, s. f. pi. aer Tn stomac afumat, adj. agambala, s. f. aghezmuit, adj. aiurare, s. f. (a-1) roade (ustura, seca) la ficati albeata, s. f. albire a parului albitura, s. f. albul ochiului albus, s. n. alifie, s. f. (a) aligni, vb. alte-alea altoi, s. n. alunica, s. f. alunita, s. f. alunjeala, s. f. ameteala, s. f. amorteala, s. f. anevoie, s. f. anghina, s. f. apa,s. f. apa alba apa la plamani apa neagra apasare,s.f.

epilepsie abces dentar alveolar (fig.) aprins la fata (cu congestie faciala) hiperaciditate gastrica afte bucale intoxicatie orbite aerofagie ametit, turmentat, beat epilepsie beat delir a avea o durere foarte intensa (tndeosebi abdominala) 1) albugo, leucom cornean; 2) cataracta; 3) keratita; 4) sclerotica canitie sclerotica sclerotica sclerotica unguent v. (a) lihni epilepsie vaccin nev pigmentar, efelide nev pigmentar, efelide junghi vertij insensibilitate trecatoare a unei parti a corpului epilepsie 1) amigdalita; 2) angina difterica; 3) faringita 1) ascita, anasarca, hidropizie; 2) transpiratie leucom pleurezie, hidrotorax glaucom 1) stare a celui coplesit de suferinta; ex.: a simti o apasare; 2) forma a durerii (frecvent folosita pentru a caracteriza o durere in zona cordului, dar si Tn alte regiuni ale corpului) a i se face greata, a suferi o indigestie indigestie v. aplecare furuncul 1) inflamatie; 2) febra meningita pneumonie, congestie pulmonara eclampsie 1) colici; 2) dureri; 3) eclampsie 1) a suferi sau a face sa sufere o durere vie, o arsura la atingerea cu focul sau cu un obiect foarte fierbinte; 2) a avea febra sifilis

(a i se) apleca, vb. aplecare, s. f. aplecate, s. f. pi. apostima, s. f. aprindere, s. f. aprinderea camasii creierului aprindere la plamani apucat, s. m. apucatura, s. f. (a) arde, vb.

argint, s. m.

1202

GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI argint viu arici, s. m. armurar, s. m. arsuri, s. f. pi. arsita, s. f. aruncatura, s. f. aruncaturi, s. f. pi. asma, s. f. astma, s. f. astupare Tn gat asudarea mainilor asudarea picioarelor (a) asuda,vb. asudoare, s. f. aschie, s. f. atac, s. n. atac de nervi ata la limba atipeala, s. f. B mercur 1) inflamatii la nivelul membrelor cailor; 2) neg antrax 1) senzatie dureroasa, usturatoare; 2) arsuri la stomac, pirozis 1) febra; 2) febra cu catar respirator preastmatic: 3) herpes; 4) rinita cronica alergica 1) suferinta determinata de un lucru vrajit aruncat Tn calea cuiva; 2) melancolie, iponondrie boli de piele dispnee, astm bronsic, emfizem pulmonar v. asma angina difterica polihidroza polihidroza a transpira transpiratie eschila 1) apoplexie; 2) tuberculoza pulmonara isterie frau lingual stare de somn superficial sau de semiveghe

babita, s. f. babiti, s. f. pi. babon,s. n. bai, s. n. bai la inima baiul eel rau bale, s. f. pi. balonare, s. f. bata-i barbia urechii bataie de soare batai de inima batai de piept batatura, s. f. basica, s. f. basica (cea) rea baiguiata, s. f. bataiala, s. f. belitura, s. f. beregata, s. f. besica, s. f. beteag, adj. betegeala, s. f. (a) betegi, vb. betejeala, s. f. (a) beteji, vb. betesug, s. n. betie, s. f. blanda, s. f.

gastroenterita la copil tulburari (de regula digestive) ale copilului In perioada eruptiei dentare adenita boala a unui organ boala cardiaca epilepsie saliva, hipersalivatie . . meteorism epilepsie iobul urechii insolatie palpitatii, tahicardie, aritmie cardiaca palpitatii " calozitate, clavus 1) vezicula, flictena; 2) vezica urinara, stomac; 3) umflatura pustula maligna, carbune delir tremor excoriatie laringe, parte a gatului unde se afla laringele v. basica 1) (om) bolnav; 2) infirm, handicapat infirmitate v. beteji v. betegeala 1) tranz. si refl. - a provoca cuiva o infirmitate sau a ramane infirm; 2) refl. - a se frnbolnavi; 3) refl. - a face o hernie dupa efort fizic boala, infirmitate, invaliditate alcoolism papula, urticarie 1203

GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULAR) blande din ploaie boala aia boala babesului boala barbateasca boala copiilor boala lipicioasa boala neagra boala cu oala boala (cea) rea boala s(c)ifilitica boala de sfeti Valentin boala tranjilor boala turbarii boala turcilor boala, s. f. boala de apa boala de aprindere de creieri boala de aprindere de plamani boala bolanda boala de branca boala la burta boala de cap boala caineasca boala crapacioasa boala de creier boala din ceea ce pica jos boala engiezeasca boala epileptica boala de foale boala frantuzeasca boala de gaici boala grabnica boala de grasime boala grea boala de grumazare boala de gura boala de gusa boala de inima "stomac" boala iute boala de mcheietura boala lipicioasa boala lumeasca boala lunga boala de lungoare boala mare boala de matca boala de matrice boala de miata boala mutatoare boala din na?tere boala cu nadu$eli boala din nascare boala din nascut boala neroada (nerozeasca) boala de ochi boala ofticoasa boala de pantece boala de piele boala de piept (a pieptului) boala de/la plamani 1204 urticarie epilepsie tuberculoza blenoragie epilepsie ciuma 1) epilepsie; 2) turbare (rar) diaree epilepsie sifilis epilepsie hemoroizi afta ciuma 1) febra tifoida; 2) epilepsie ascita, anasarea, hidropizie encefalita congestie pulmonara nebunie erizipel boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie 1) nebunie; 2) turbare atrepsie, tulburare grava de nutritie la copilul mic pelagra 1) nebunie; 2) turbare epilepsie rahitism epilepsie dizenterie sifilis amigdalita febra tifoida obezitate 1) epilepsie; 2) orice boala incurabila angina difterica scorbut boala Basedow-Graves boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie apoplexie reumatism boala contagioasa boala venerica, sifilis febra tifoida tifos febra tifoida prolaps vaginal eclampsie febra tifoida boala contagioasa boala ereditara astm boala ereditara boala ereditara nebunie' 1) deochi; 2) trahom tuberculoza boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie dermatoza tuberculoza tuberculoza

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI boala de rac boala de ranza boala ruseasca boala de scarba boala (cu tuse) seaca boala sfanta boala de stomac boala streina boala subita boala de sale boala de turba boala turceasca boala umplatoare boala urata boala (cu tuse) uscata boala de vant boala de vintre boala de zahar bobos, s. m. boi, s. n. boierie, s. f. bojoci, s. m. pi. bolanzie, s. f. boleazna, s. f. bolesnita, s. f. boli?te, s. f. bolfa, s. f. boife, s. f. pi. (a) boli, vb. bont, adj. boratura, s. f. bos, s. n. bosorog, s. m. bosorogeala, s. f. (a se) bosorogi, vb. branca, s. f. broasca, s. f. broasca sub limba broscuta, s. f. buba tranjilor buba cea scumpa bubat, s. n. bubatui mare bubatui mic buba, s. f. buba la inima buba neagra buba rea buba vanata bubaica, s. f. , bube duici bube sangeroase buboasa,s.f. buboi, s. n. cancer boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie febra tifoida melancolie tuberculoza pulmonara epilepsie boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie epilepsie apoplexie lumbago turbare . tifos boala contagioasa 1) epilepsie; 2) tremuratura tuberculoza pulmonara paralizie boala gastrointestinala: diaree, dizenterie, constipatie diabet glob ocular statura 1) scabie; 2) sifilis plamani alienatie mentala 1) boala contagioasa; 2) epidemic, epizootie v. boleazna v. boleazna nodul, tumora, umflatura la gat sau Tn alta parte amigdalita, angina difterica a fi bolnav (despre degete, maini, picioare) scurtsi gros sau amputat voma testicul 1) (persoana) care sufera de hernie; 2) (om) cu facultatile intelectuale si fortele fizice diminuate (prin Tmbatranire) 1) hernie; 2) stare determinata de senilitate 1) a se Tmbolnavi de hernie; 2) (fig.) a se ramoli (de batranete) erizipel 1) chist sinovial; 2) chist sebaceu sau al glandelor salivare; 3) ganglion inflamat; 4) umflatura ranula diminutiv pentru "broasca pelagra osteita falangiana variola 1) varice ulceroase; 2) variola rujeola nume generic dat tumefactiilor cu caracter purulent ale tesutului subcutanat; furuncul, abces, ulceratii enterita antrax, carbune, pustula maligna, dalac, erizipel v. buba neagra v. buba neagra amigdalita 1) stafilococie cutanata; 2) impetigo streptococic; 3) eczema infectioasa la copil varice ulcerate pesta furuncul, abces, ulceratie 1205

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI buboi orb bubulite, s. f. pi. buburuze, s. f. pi. bubusoare, s. f. pi. buca,s.f. budihoala. s. f. buduhala, s. f. buhan,s. n. buhaiala, s f. buiguiala, s. f. bulbuc, s. m. bulina, s. f. burboana,s. f. buric, s. n. buricul degetului burta, s. f. buzaret, s. n. ^, ' furuncul necolectat abcese, ulceratii abcese, ulceratii v. bubulite fesa v. buduhala 1) tuse convulsiva; 2) coriza edem facial v.buhan delir glob ocular capsula medicamentoasa furuncul aparut pe fata sau pe corp ombilic varful degetului sau zona articulatiei falangelor I- II stomac pelagra

cahia, s. f. caiarlac, s. n. came, s. f. casa copilului cataroi, s. n. cacarae, s. f. cadere (a unui organ), s. f. caderea muschilor caderea ranzei caimaceala, s. f. calcare mtr-un loc rau calcatura, s. f. calcai, s. n. caldura, s. f. camasa creierului camasa inimii capatana, s. f. capiala, s. f. carbune, s. n. catei, s. m. pi. catei de turba carcel, s. m. carcin, s. m. cartite, s. f. pi. ceacar, adj. ceas rau ceas slab ceata (pe ochi), s. f. eel pierit cele de vant cere, s. n. cerul gurii cesvarta, s. f. 1206

cefalee din cauza sobei de tuci epilepsie muschi placenta 1) apoplexie; 2) guturai, gripa: 3) guta; 4) hemiplegie diaree 1) ptoza; 2) ectopie lumbago dispepsie epilepsie junghi (mdeosebi intercostal, toracic) • epilepsie . calcaneu febra meninge pericard craniu hipocondrie antrax 1) cefalee, dureri de cap; 2) turbare 1) abcese; 2) ulceratii crampa musculara flegmon varice, abcese, ulceratii 1) cu ochi de culori diferite; 2) care sufera de strabism 1) anxietate; 2) epilepsie; 3) tahicardie epilepsie cataracta sifilis . boli de natura diferita . bandaj herniar ' bolta palatina coapsa

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI chelbe, s. f. chelie, s. f. chelie capreasca chelie fara bube chept, s. n. cherchelit, adj. chicioare, s. n. pi. (a) chihai, vb. chila, s. f. chilavie, s. f. chin, s. n. chinurile facerii chiomb, adj. chiomp, adj. chioraiala, s. f. ciacar, adj. cihotca, s. f. ciolan, s. n. ciont, s. n. ciuma, s. f. ciumafaie, s. f. dumataie, s. f. ciumerita, s. f. dumernita, s. f. ciumos, adj. ciumurleala, s. f. ciumurluiala, s. f. dung, adj. ciupit de varsat dupitura, s. f. dantanit, s. n. distire, s. f. coada ochiului coaja, s. f. cocaturi, s. f. pi. coccinada, s. f. coccinar, s. m. cochinada, s. f. cod-iinar, s. f. cocoasa, s. f. codanel, s. m. coji in cap coji de lapte colera, s. f. coleti, s. m. pi. coiti de lup copil de tata copturi, s. f. pi. coraca, s. f. cordea, s. f. cordica, s. f. cori, s. n. coriza, s. f. coroiat, adj. corosta, s. f. • cadere patologica a parului, pelada, tinea —• alopede, calvitie favus pelada piept beat(u?or) pidoare a tusi sec hernie v. chila suferinta fizica sau morala intensa travaliu 1) cu acuitate vizuala diminuata; 2) cu debilitate mentala; 3) care sufera de strabism v. chiomb zgomote hidroaerice intestinale v. ceacar tuberculoza pulmonara membru al corpului; (la pi.) schelet al corpului, os 1) membru amputat; 2) os lung de la membrele inferioare; 3) halux valgus pesia pesta cu localizare fadala v. ciumafaie indigestie v. ciumerita molipsitor, contagios indigestie, diaree • '. v. ciumurleala care are o mica amputatie, infirm de un membru cu cicatrici de varicela durere la apucarea cu varful degetelor a tegumentelor tremor al dintilor clisma unghiul extern al ochiului crusta furunculi scarlatina scarlatina : v. coccinada ' ' v. coccinar 1) cifoza, cifoscolioza, lordoza; 2) rahitism copil mic matreata . . impetigo ' 1) holera; 2) diaree grava diaree eschile, necroza sugar furunculi scarlatina viermi intestinali, tenie viermi intestinali, tenie rujeola . catar, viroza respiratorie '. acvilin (cu referire la nas) scabie 1207

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI cosuri, s. n. pi. cozonacel, s. m. crapatura, s. f. creier mic crescatura, s. f. crup, s. m. cru?ala, s. f. cucui, s. n. cufureala, s. f. cui de stricaciune cune, s. f. pi. curatenie, s. f. curgere de sange din nas curmatura, s. f. curul gainii cutit, s. n. D acnee rotula fisura . cerebel tumora 1) angina difterica; 2) laringita striduloasa hematurie echimoza epidurala diaree hernie 1) crampe abdominale; 2) constipatie purgatie epistaxis lumbago, dureri lombare 1) impetigo; 2) tricofitie junghi (In pneumonie. pleurezie, dureri reumatismale sau la nivelul capului)

dalac, s. n. dalac la inima dambia, s. f. damblageala, s. f. damla, s. f. dans, s. n. dartra crustoasa dat, s. n., de dat daturi, s. n. pi. dansele, s. f. pi., de dansele debra, s. f. deochi, s. n.

deochetura, s. f. (a)deochea, vb. descuiet, s. n. desnodarea vintrelor deselare, s. f. din vant diochi, s. n. doftor, s. m. domolitor, s. n. dor, s. n. dos,s.n. dospire, s. f. dropica, s. f. dropica la cap duca-se-n pietre duca-se pe pustiu duhan,s. n. duhoare, s. f. durere de cap 1208

1) antrax, carbune; 2) inflamatia splinei afectiune cu dureri abdominale, eventual aceea$i cu durerea la lingurea (v.) 1) apoplexie; 2) congestie cerebrala; 3) hemiplegie paraplegic v. dambia coree impetigo eczema eczema 1) reumatism; 2) spondiloza erizipel 1) putere (magica) pe care superstitiosii o atribuie unor persoane, de a Tmbolnavi pe cei asupra carora Tsi fixeaza privirea (cu invidie, rautate etc.); 2) efectui privirii care deoache; boala pricinuita de aceasta privire; nevralgii diverse v. deochi 1) (m superstitii) a vatama sanatatea sau bunastarea cuiva printr-o privire rea sau invidioasa; 2) vb. refl. - a se 'imbolnavi de deochi (v.) diaree dizenterie curbatura blenoragie, gonoree v.deochi doctor, medic calmant durere fizica spate fermentatie ascita, anasarca, hidropizie hidrocefalie epilepsie epilepsie tutun emanatie rau mirositoare cefalee

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULAR! durere de foale durere de gat durere de grumaz durere de gura durere de inima durere de mate durere de mijioc durere de oase durere de ochi durere de pantece durere de picioare, picere, pisioare, chicioare, ciolan durere de piept durere de plaman durere de schinare durere de stomac durere strapungatoare durere de ^ale durere dinlauntru ' E durere abdominala amigdalita, faringita durere de gat, torticolis odontalgie durere de stomac colici intestinale, crampe abdominale lumbago 1) extenuare fizica; 2) reumatism conjunctivita colica abdominala reumatism durere toracica pneumonie lumbago dureri aparute Tn diferite afectiuni digestive durere lancinanta lumbago durere de stomac

epidepsie, s. f. esuflare, s.f. F

epilepsie dispnee de efort

facere, s.f. faica, s. f. faliuca, s. i. fapt, s. m. fScatura, s. f. facut, s. n. falcarita, s. f. farnait, s. n. femeie grea fierbinteala, s. f. fiere, s. f. fiertura, s. f. fior, s. m. flecuit, adj. flescait, adj. floare de pucioasa flori albe fluierul piciorului foale, s. f. pi. foe, s. n. foe viu fonfait, adj. fornait, adj.

nastere maxilar (obraz) suferinta, durere eczema eczema eczema 1) trismus; 2) tetanus; 3) parotidita epidemica cu vorbire nazalizata gravida febra bila decoct 1) senzatie usoara de frig Tnsotita de tremor; 2) zguduire nervoasa fara putere fara putere sulf leucoree tibia abdomen febra 1) zona zoster; 2) erizipel cu vorbire nazalizata v. fonfait 1209

GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULAR! forteata, s. f. frant, s. n. fras, s. n. framantatura, s. f. frantura, s. f. frantura din vis freant(a), s. n. (s. f.) frenta, s. f. frentie, s. f. frig, s. n. (a) frige, vb. friguri, s. n. pi. friguri de cap friguri galbene friguri rele friguri tifoide fudulie, s. f. fulgerare, s. f. fulgeratura, s. f. funicei, s. m. pi. funigei, s. m. pi. (a) furnica, vb. furnicel, s. m. G : 1 ' durere de dinti si de masele sifilis crampe la copii cram pa fractura blenoragie, gonoree sifilis sifilis sifilis frison a suferi sau a face sa sufere o durere vie, o arsura la atingerea cu focul sau cu un obiect foarte fierbinte 1) malarie; 2) stari febrile acute ..Tnsotite de frisoane meningita febra galbena paludism febra tifoida 1) testicul; 2) scabie durere acuta violenta 1) epilepsie; 2) junghi; 3) bube tn cap la copii 1) furunculi, furunculoza; 2) crampe acnee senzatie neplacuta de mancarime si mtepaturi de piele furuncul

gance,s.f. gaura urechii gaura la plamani galbinare, s. f. galbineala, s. f. gaselnita, s. f. gavane, s. f. pi. gafaiala, s. f. gafaire, s. f. gajiala, s. f. gaica, s. f. gaici, s. f. pi. galma, s. f. (a se) gamfa, vb. gangavire, s. f. gat stramb gatlej, s. n. gatuire, s. f. gheb, s. n. ghib, s. n. ghindura, s. f. ghior, s. m. ghiorait, s. n. gigiochi, s. n. giunghi, s. n. gogoasa, s. f. (a) govi, vb. 1210

boala conduct auditiv extern tuberculoza cazeoasa pulmonara icter paloare epilepsie orbite dispnee de efort dispnee de efort boala de gat, disfonie v. motroaca 1) amigdalita; 2) angina difterica amigdalita a (se) umfla balbaiala torticolis laringe strangulare 1) cifoza, scolioza, lordoza; 2) rahitism v. gheb ganglion durere prin cap, prin masele borborism v. deochi junghi glob ocular a nu manca din cauza bolii

GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULAR!
goveta, s. f. gravela, s. f. greabanul gatului greata, s. f. greutate la ranza greutate la stomac grumaz, s. n. gurar, s. m. gusarnita, s. f. gusa, s.f. gutter, s. m. gutunar, s. n. guturai, s. n. ti ! ! post litiaza ceafa indigestie indigestie indigestie gat afte bucale 1) trismus; 2) parotidita epidemica hipertrofia glandei tiroide 1) esofag, lueta; 2) angina difterica, crup; 3) laringita striduloasa catar (oculonazal) catar (oculonazal)

haboala, s. f. hap,s. n. harca, s. f. (a) harcai, vb. hectica, s. f. heptica, s. f. hibas, adj. hodolan, s. m. holt, s. n. (a) horai, vb. horait, s. n. (a) horcai, vb. huiala capului huiala, s. f. I' '
11 11

epilepsie pastila, caseta craniu uman a respira cu greutate tuberculoza tuberculoza bolnav os mare cadavru a sforai sforait a respira cu greutate probabil, o manifestare a hipertensiunii arteriale acufene

1

icnire, s. f. iele, s. f. pi. iesire afara cu sange inima rea ir, s. n. istericale, s. f. pi. izbitura, s. f. izbucnire, s. f. izdat, s. n. A•
1;::::1;

1) zgomot scurt; 2) geamat; 3) sughit congestie cerebrala, paralizie dizenterie dizenterie pomada . ' , isterie boala de inima care Tncepe cu tremuraturi eruptie colici intestinale

'.

mibataciune (din slabire), s. f. Tmparatu?, s. m. lnadu?eala, s. f.

paralizie, pareza lueta 1) dispnee; 2) astm; 3) emfizem pulmonar

1211

f. f.GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI Tncheietura. junghiTn piept junghietura. s. f. pi. f. rana usoara 1) nevralgie toracica. f. adj. Tntepenire de Tncheietura Intremare. Tntunchinatura. s. si f. 3) pleurezie durere lancinanta cu localizare toracica 1) nevralgie toracica. lamoste. s. Tntampinatura. s.s. vb. f. scrofuloza amigdalita a strange de gat excoriatie. f. s. s. f.. f. Tnnecaciune. f. s. s. n.n. Tncuiei la ud Tncuietura. s. s. (a) Tntepa. jeguiala. f. jagarie. f. diaree 1) slabiciune. Tncuiere. f. jig. n. f. 2) articulatia coloanei vertebrale cu baza craniului pelagra excoriatie. ameteala reumatism articular acut reumatism articular acut recadere reumatism senzatie dureroasa punctiforma anchiloza convalescenta reumatism articular acut jag. s. m. jupuiala. f. jagareala tumefactie ganglionara la nivelul gatului. s. s. Tntampinat. intoarcere. s. jighireala. f. jigaraie. s. langoare. vb. (a)jugula. f. f. f. dispnee ocluzie intestinala conqestie cerebrala. s. s. f. jolne. f. rana usoara laba ga?tii. dispnee. transpiratie a transpira astm. emfizem pulmonar deglutitie laringe. jagareala v. s. 1212 riduri Tn unghiul extern al ochiului dizenterie la copil. Tnnodare de mate Tntalnitura. vb. s. Tncruci?at. s. s. jagareala v. jagareala. f. s. f. 1. s. jagareala v.s. s. s. Tnnaduseala. leac. . s. f. f. s.• articulatie cu strabism constipatie anurie constipatie ocluzie intestinala dispnee. moliciune. julitura.n. n. jagareala v. s. jiguiala. jolna. s. junghi. jupuitura. Tnghititoare. f. Tncurcatura de mate Tnecaciune Tn piept Tnghitire. f. 2) boala medicament . 2) pneumonie. IL' pirozis v. (a) Tnnadusi. Tntruiele. n. s. emfizem. emfizem. parte a gatului unde se afla laringele astm. s.s. astm. jagareala pirozis v. jeragai. jag v. s. f.

f. s. pesta pesta 1) diaree. s. (a) linchi. malcavita . malic. lovirea de Rusalii lovitura. de oboseala etc. m. n. sincopa bazin 1) slabiciune (din cauza foamei). mai. pi. leprica. matrun. vb. crampe 1) apoplexie. f. s. n. f. n. matca. f. f. adj. 2) hemiplegie afazie paralizie nevralgie paralizie nebun v. pi. cuiva (de foame. f.) oxiuri a manca fara apetit 1) febra tifoida.s. s.. s. f. s. s. s. f. s. lovitura de izdat lovitura din iele luare de grai luare de maini. n. magareata. pi. pi. s. f. s. stomatitS la copii menstruatie dureroasa cartilaj tiroid intestine 1213 . limbrici. iv lipemanie. lingurica. f. s. f. lisai.GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI legat. lingoare pupila pupila pupila Maica catea Maica calatoarea matrici. s. manca. f. (a)'lihni. vb. picioare luat din vant luatui din sfinte lud. a i se lihni cuiva = a-i veni rau . f. . f. m. lungoare. lingurea. s.m. n. s. f. s. s. le$. s. f. s. s. s. m. pi. lumea ochilor lumina ochiului lumina. n. s. f. 2) inanitie a avea o senzatie de slabiciune (din cauza foamei). s. 2) varice. marina din fire marul lui Adam maruntaie. s. 3) colici intestinale. 2) tifos exantematic apendice xifoid. M impotent bandaj paludism avort pelagrS cadavru lipotimie. margaritarel. n. s. mai ales la copii intestine ficat masturbatie. s. lighean. f. f. mate. epigastru epigastru melancolie isterie impetigo epilepsie contuzie colici intestinale. marcavita. lingoare. legatura. s. malahie. malced. s. n. lelitele. s. le?in. lipitura. n. s. lepadatura. matka. f. onanism doica uter prolaps vaginal colici intestinale tuse convulsiva pojar nume generic pentru boll venerice v. f. s. lelita. s. s. lihneala.

moleti. astm bronsic sau cardiac. 7) dureri de dinti . moiste. 2] (la gat) marul lui Adam. m. s. f. mancarime. matrice. f. vb. s.. f. s. miligoi. n. s. s. 2) otita medie. s. n. 4) eclampsie paludism reumatism articular • prurit diaree sifilis diaree medicament orbite masticatie 1) emanatie rau mirositoare. malcavita. emfizem pulmonar a transpira astm. s. naduseala astm. 1214 rana mare care nu se vindeca criza epileptica v. emfizem pulmonar. f. s. f. modaica. . naduh. 3) gingivita. 2) chist sebaceu amigdalita tampla a mesteca senzatie de lipsa de energie (fizica sau/si psihica). s. (a) molai. f. epidemic. s. pi. s. miata. 4) nevralgie de trigemen. f. f. pi. n. s. morb. s. m. 2) dureri reumatice. f. misulie. s. s. nadu?eala. f. momita. miligoci. s. f. f. s.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI matreata. s. 5) cefalee. f. melcii ochilor mestecare. naduf. nabadaie. miata. pi. f. f. nagluga. 3) parte a unui membru dupa amputare boala adenopatie mare (frecvent laterocervicala) parodontoza. f. f. m. dispnee v. f. mont. 6) catar nazal. mistuire grea misei. dispnee 1) guturai. vb. molima. f. s. emfizem pulmonar. motroaca. epizootie contagios ganglion 1) haSux valgus. s. miasma. carie dentara insomnie fosfene natima. mirosul gurii mistuire. f. f. s. mance-1 coca meditina. s. s. modald. m. s. matu?ile. s. . s. s. transpiratie abundenta. f. s.naduf sudoare. moleseala. f.s. nabu?ala. mitra. f. molipsitor. s. apatie diaree la copiii mici boala contagioasa. n. pi. s. pi. minegoci. s. f. s. adj. 2) boala contagioasS febra tifoida febra urcior la ochi chalazion halena digestie dispepsie infirmi sifilis uter fontanela la copii tampla umflatura 1) ganglion inflamat. 3) varice. muceda la dinti muma padurii muste zburatoare N pitiriaza 1) colici intestinale. s. s. s. s. m. (a) nadusi. f. moalele capului moartea calului mocaneala. f. mancarime la inima mancatura. n. najit.

s.) bolnav de orbalt (v. vb. ogarjit. Tncapatanare confuzie psihica. 2) vagin violent. s. nebunie. . oprirea udului orbalt. s. s. . s. pe care se a$eaza sicriul 1) (femeie) care na$te sau a nascut unul sau mai multi copii. stupoare convulsii epileptice halucinatie (auditiva. s. adj. olog. vizuala) v. s. f. nebunie alienatie mentala insomnie . s. m. navarlie. f. obrinteala. s. s. brutalitate. 2) bronsita cronica laringita tuberculoasa 1) tuberculos. neputincios. f. f. la copii eritem fesier : retentie urinara. P•I halucinatie (auditiva. a creste 1) tuberculoza. s. sau f. s. stupoare 1) arsura de gradul I . nasalie. f. oftica Tn gat ofticos. s. n. oftica. f. piciorul 1) fara un picior sau fara ambele. m. f. nev diminutiv pentru neg anxietate impotent impotenta sterilitate litiaza (vezicala.. nasilnic. s. s. vizuala) suport de lemn. neliniste. opareala. nisip. orbaltit. ' . orbire. f. n. m. 2) slab. 2) eritem fesier sau pe pliurile inghinale. f. nerodire. s. s. nazarire. f. orbul gainilor osfica. anemic slab. f. nasilnicie. m. 2) paraplegic paralizie lueta lueta confuzie psihica. fara putere. f. nascatoare. f. f. a se) oligui. .) cecitate hemeralopie tuberculoza pulmonara oboseala 1215 . s. f. veruca. s. s. nebuneala. adj. adj. veziculara) oase moarte oase moi si strambe la copii oblojeala. . ca o targa. adj. oparituri. f.III (cu apa fierbinte). f. obranteala. neg. s.s. adj. (a. s. . s. neputinta. picioare. 4) trahom. f. nauceala. s.GLOSAR DE TERHENI MEDICALI POPULARI nalucire. vb. brutal violenta. s. negel. 3) glaucom. (a se) orbaiti. adj. osteneala. fara putere ' . s. 5) planta erbacee toxica a se Imbolnavi de orbalt (v. tuberculoza osoasa rahitism cata plasma inflamarea unei rani care se agraveaza si devine mai dureroasa'prin expunere la frig v. m. n. omusor. obranteala clavus (partea centrala) tampla tampla a se naste. s. f.f. f. a-si) scranti mana. ologeala. f. ojig. nedormire. pi. s. s. s. vb. f. omulet. opaceala. (a.s. pirozis . oligurie 1) erizipe!. urechi. f. ochi de pisica ochiu (al) orb ochiu (al) mort (a) odrasli. 2) durere de cap.

pierdere ro?ie pierit. . sindrom dispeptic. s. s. f. f. f. 2) tricofitie. n. s. pata la plamani patima copiilor patima rea paducei.. par la deget pantecare. s. perit. par.•. f. parleala. f. partuica. f. 3) eczema pelagra a se chinui epilepsie 1) cataracta. s. s. panticaraie. pedepsie. 3) keratite diverse 1) entropion. s.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI osu (al) mort osul crucii osulnoadei osul pieptului otravire. adj.:::•••. 2) durere tn oase efelide incontinenta urinara .:•:..•:'::•. pantece. s. s. s. pierzanie. s. panglica. f. pipernicit. pecingine.• pandalie. 2) dizenterie diaree sanguinolenta v. s.:^':. tampla sacrum coccix stern intoxicatie maleola rotula . dureri si prurit plantar mancarime puternica pe talpi si Tntre degetele picioarelor. f. pi. s. f. furie. s. din dezvoltare 1) somnolenta. refl.•. s. m. s. m. f. s. s.. m. n. s. s. pi. n. pantecaraie v. n. pierdere. f. 2) torace avort metroragie sifilis avort calculi 1) slab. s. paduchi. cu Tngrosarea locala a pielii fitiriazis contuzie eritem al fetei panaritiu v. 2) leucom. vb. s. pecingine rea (a se) pedepsi. n. s. n. pantecaraie abdomen 1) diaree. part. s. pantecaraie pelagra gaze care se elimina cu zgomot prin orificiul anal diaree 1) impetigo. pisatui Tn pat 1216 criza nervoasa. f. pi. ••• •". s. capriciu ten ie abces dureros (Tn special la degetele de la mana) tubercutoza pulmonara epilepsie tremuratura (Parkinson ?) bataturi.•: • ::•:':::•::•::::•:•"••'-:. piroteala.•'. 2) pityriasis versicolor litiaza vezicala litiaza biliara litiaza renala 1) san. pantecaraie. f.• ••. f. s. 2) care s-a oprit din crestere.:'•::i:"::•:'•':': • •^:^:^::. palitura. ousor. f&ra putere. f. f. s. pareala. f. ousorul genunchiului '?. m. pete pe obraz piatra la fiere piatra la basica piatra la rinichi piept.:'. 2) trichiaza menstruatie sifilis 1) cloasma. perdea pe ochi peri rai perioada. paducele. pietricele. m. s. pistrui. s. pi. pantecaraie cu sange pantecarie. pi.. f..

pritituri. R copil. m. pocitura. f. f. ponds.s. f. pretit. f. post. f. punoaie. n. puchina. f. pleznitura. s. s. s. adj. pusche. n. s. plesnita. plascare. s. plescavita. potasca.. n.s. 3) astm pelagra 1217 . pojarel. f. s.f. s. calvitie fisura leucoree 1) boala care. adj. m. s. f. s. poceala guta afta bucala cataracta rujeola rubeola care prezinta strabism abstinenta targa 1) persoana slab dezvoltata fizic. f. pi. s. s. s. plamadita. Tndeosebi la copii stomatita aftoasa. s. plecare. prisnita. f. f. pogana. s. pohoiele. 2) uratenie fizica. f. putoare.f. s. desfigurat 1) congestie cerebrala. f. pi. 3) epilepsie v. f. dupa credintele populare. aplecare insomnie tampla iritatie a mucoaselor linguala si palatina. plescavita stomatita alopecie. pocitura cu diformitati fizice. plansori. afte bucale fisura v. s. 3) epilepsie v. m. f. s. s. f. f. diform.'' rac. 2) parotidita epidemica afta bucala mefitism. m. f. s. s. plesuvie. f. si f. pojar. 2) vrajba. poceala din iele podt. plescaita. poala alba poceala. 2) erizipel. adj. odorat 1) miros fetid. ^ peritoneu • T peritonita v. s.GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULAR! plamada. purcica. f. s. n. potca. s. f. planta. plesnita. s. plesnita 1) denumire a unor boli de piele care se manifesta prin leziuni ulcerate sau supurate. s. s. s. s. odrasia. pumn. pi. n. f. progenitura macerata pneumonie formatiune tumorala de mici dimensiuni situata in regiunea cervicala (la copii) v. f. pocitura de ele podagra. s. furunculoza 1) trismus. s. s. 2) lene? i . s. 2) eruptie (Tn dermatoze sau Tn unele boli infectioase) v. m. s. f. cearta . plamanie. plesne. 2) paralizie faciala.s. f. f. s. prapor durere 'in maini sau picioare la Tncheieturi. s. s. plecate. adj. pripit. ar fi provocata de duhuri rele. prapor aprins prapur. puturos. s. f. n. pleasma. pi. scrantitura antrax compresa contuzii secretie oculara care se depoziteaza Tn unghiul intern sau/si extern al ochilor carp furuncul. ptesnitura. prapor. rana tranjilor 1) cancer. aplecare v. pi.

f. f. rapciuga. s. f. s. s. 1218 care sufera de strabism 1) apoplexie.).m. f. s. f. s. rapanas. rast. 3) hemiplegie supozitor mentruatie craniu. f. rapciuga. scalambait. sif. rapanos. raceala. raie. rau. adj.GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARl rana. 2) durere morala chist salivar boala de piele asemanatoare cu scabia de care sufera copiii. n. rarunchi. rahisul) a fi foarte nervos . m. raul eel mare raul copiilor randuri rosii ranza. manifestata prin agalactie indigestie. s. rasturnarea ranzei rasug. s. s. uneori si adultii afectiune dermica. rohii. .. 2) boala contagioasa a oilor si a caprelor. pi. pi. 2) ca^exie viroza respiratorie 1) nefrita.s. pi.. s. rofii reumatism articular Tnsotit sau nu de mialgii cartilaj rani superficiale produse prin eroziune 1) pelagra. f. 2) lumbago 1) alterare a vocii Tn laringita. adj. eczema. sangele sorocului scafarlie. f. f.s. s. f. metroragie 1) stomac. m. rasuri. romantism. reuma. f.s. s. cu febra 1) inflamatie a splinei. 2) nevralgie. de obicei. s.n. f. sapunel. impetigo. 2) nume dat unor boll gastrice: dispepsie. vb. s. eroziuni cutanate v. s. f. m. n. s. m. (a) scapara. ptoza gastrica morva rinichi laringe respiratie nebun eructatie scabie menstra reumatism bubulite aparute la copii imediat dupa nastere. s. ruja. s. ragaiala. f. adj. s. f. f. adj. n. f. 2) erizipel pojar mericism lumbago fractura blenoragie sa?iu. f. m. s. s. f. dispepsie v. extremitate cefalica cu deformatii osoase (membrele. rai. ruptura de os ruptura din vis S 1) plaga. pe cap si pe fata. ranula. rasuflare. 2) laringita boala de stomac 't scabie 1) care are rapan (v. s. rumegare. s. rasfug contractii false la nastere boala. s. s. n. s. s. cainii si porcii. sagetatura. ratutit. m. ro?ata. regula. s.f. rapan. rosaturi. s. rasuflatoare. n. ront. s. f. rapor. 2) murdar morva 1) antrax. rasfug. n. f. s. rofii. raceala la rarunchi raguseala. f. durere epilepsie epilepsie menstruatie. pi. sau f. s. s. Tn relatie. pi. s.s. ruptoare.

schilavie. s. adj. • (a) sfasia. s. considerate a fi Tn relatie cu o emotie puternica scarlatina 1) care sufera de diaree. f. scovarlii. expectoratie blenoragie. . f. sfoiag. raie greata materii fecale hernie cu deformatii fizice cancer luxatie castrare orbite nebunie. s. pi. s. slabie. s. gonoree blenoragie. f.) mucegai sifilis v. sclintire. sperietura care sufera de sperietura (v. s. s. pi. slutenie. s. dizenterie mamelon senzatie de lipsa de energie (fizica sau/si psihica). adj. s. saliva. impetigo. s. slabiciune. a chinui pe cineva (fig. s. spurcat. s. sfrijit. n. pi. spata. sleire nervoasa sleit. Tncretit ca o smochina insolatie atrepsie. f. mai ales la copii. gonoree leucoree. adj. apatie v. sperietura. scrantitura. s. f. sfanta de boala sfarc de tata sfarseala. speriat. spoitui. sculament. s. s. smintit. schiros. s. s. s. f. s. scrintire. s. s. scapula v. adj. s. adj. f. sighiuala. sfreant. soroc. pi.GLOSAR DE TERMENI MEDICAL! POPULARI scarpineala. n. s. adj. pi. emotie vie antrax diaree sanguinolenta. sfarsenie. f. f. infectie cu Trichomonas sau Candida otoree adenita. scrofuri. s. f.. (a) scuipa sange scuipat. . f.. scranteala. n. scare sec socote. scarna. s. serpengea. scrofula. spaima. s. s. f.) tulburari psihice. vb. sfrentie sifilis fara putere epilepsie paralizie durere de picioare anemie neurastenie • fara putere diformitate nebun cu riduri. s. s. sfrente. s. n. adj. scurt de vedere (a)seca. dezechilibru mental. f. s. schimonosit. adj. f. s. scurgere. f. s m. spanchiu. f. m. n. scarba. antrax 1219 . f. s. n. s. f. f. sfrentie. . scurgere alba scurgeri din urechi scurta. s. f. f. hidrosadenita miop durere. f. sclintitura scopire. f. m. somnisor. slabanogie. s. n. ticneala luxatie luxatie adenopatie scrofuloza hemoptizie sputa. f. f. f. sfarseala a Tndurera. 2) dermatoza. speietura. si f. smochinit.f. s. 2) deces anxietate care sufera de strabism omoplat. scabie. vb. tulburare grava de nutritie la sugari mac 1) menstra. n. tricofitie.

stomac stricat strans. m. tuse seaca.f. n. f. adj. suspin. surdumaci. sulac. m. s. scorbut diastema incisivilor centrali v. s. stransoare. strop$ala v. 9tirb. sugiu. n. sorod. f. sulgiu. s. a merge cu dificultate angina difterica. 3) colici intestinale hernie v. strelici. studenita. s. schilod care sufera de strabism fara unul sau mai multi dinti . s. sasiu anus coloana vertebrala. 2) astm. m. s. S urticarie. stropsala. guturai arsenic cu membrele inferioare amputate. m. surdumasi. f. s. strudenita. f. s. rahis luarea mainilor si fetei. adj. f. s. soparlaita. sughit. sarlah. adj. stat. surpare. (a) sontacai. sira spinarii soimanit. stropseala. s. s. sugiu 1) dispnee. adj. strigoniu. n. f. herpes. sancar. s. cu un membru superior sau inferior amputat ! a schiopata. vb. sont. sterp. surzenie. s. n. s. stransi. strudnita axila entorsa respiratie dispnee panaritiu singultus panaritiu v. f. s. n. sui. m. s. s. sezut. strudnita gingivita. s. f. spanchiu. n. s. 3) cancer. s. surpare surditate astm sancan. f. f. 6) hemoroizi plaga vindecata preput panaritiu colici abdominale 1) diaree la copiii mici. pi. s. s. 4) scrofuloza. suflare. 5) sifilis. f. sucitura. striga. f. s. tetanos pirozis diaree la copiii mici cefalee. pi. s.f. subtioara. sugel. strudnita. sufleti.sancan scarlatina v. s. pi. stomatita. sugui.s. soanta. m. adj. pi. strop?ala v. m. adj. s. m. suiduit. strambarea fetei prin interventia soimanelor (ielelor) J schiop. s. s. f. strungareata. pi. sasiu. m. soricioaica. 2) insolatie. 1220 sifilis m faza tertiara v. surpatura. s. s. suguiuc. m. s. s. s. n. m. dureri Tn regiunea capului epilepsie v.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI spuzeala. f. s. eruptie veziculoasa tegumentara statura steril diaree constipat pscarizi colici intestinale la copii. n. s. stropsitura. adj. sugiu v. f. s. f. s. s. n. f. s. n.

tigva v. trantitura. f. vb. sindrom dispeptic dizenterie gastroenterita dizenterie paludism v. tatarca. sumenit. f. triper. tifos. gonoree catar. s. s. tiuga. tampinatura. taetura. f. traji. f. tigva v. inclusiv sub aspect psihic v. s. m. s. pi. s. tivga. sui. m. s. suiu. tuse. 1 viroza respiratorie. tragan. trahoma clavus diaree. s. f. s. s. f. f. s. s. m. f. f.f.s. n. m. dalac a masa hemoroizi hemoroizi. s. s. tidva. tigva senzatie de lipsa de energie (fizica sau/?i psihica). adj. (a) trage.f. tremurid. s. s. s. s.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI suharie. stupoare rabie bronsita tuse convulsiva tandara. m. f. troahna penis confuzie psihica. f. taiere Tmprejur taietura. . turbare. tata catelei eschila v. s. dispnee beat(usor) talan. n. astm. s. apatie adenita antrax. s. trepadare. s. s. guturai. s. tigva febra tifoida craniu uman v. teasta hidrosadenita T221 . f. f. tuse magareasca T1 antrax v. f. coriza ticnit. junghi cancer hebetudine . s. s. s. s. f. s. adj. teaca. f. trecere. adj. pi. f. f.f. tarpie. troana. tragar. tulburare. trup. toropeala. viroza respiratorie. taietura circumcizie plaga taiata. teafar. n. tast. tigva. s. troahna. treapad. f. regiune temporala umflare a abdomenului vagin care este sanatos. f. s. s. s. ticva. n. treapad cu sange trecatura. gripa v. n. f. tampla. s. zanatec emfizem pulmonar. tampeala. s. f. n. tranji. n. s. s. reumatism articular acut os temporal. treapad blenoragie.

umflarea pantecelui urcior. s. furuncul. s.f. inflamatie a unui ganglion limfatic stern inflamatie a ganglionilor limfatici. urdinare cu sange urdinare cu sange urechion. udma. congestie cerebrala v. mamela' teapa. umblet. pantec. tumora. f. s. s. vant rau tranzit intestinal pentru gaze 1) apoplexie. orgelet mers nodul. JV urina adenita. vanataie paralizie. s. s. vant rau vant sec vanturi. maruntaie. vanturile cele rele vedere. ulcior. s. s.. s. f. s. n. vifor. hidrosadenita. s. adj. s. care este alienat mintal turloi. pi. 2) la pi. n. n. 2) hemiplegie pupila miopie ^ bila veziculara regurgitatii amare ascarizi durere de masele vene 1) abdomen. n. n. s. f. n. f. pi. s. vanatare. f. f. venin la inima viermusori. s. n. v. f. varsat Tn cruce varsat de vant (a se) vatama. burta.s. f. s. teasta tinere de minte memorie tintit. vatamatura. f. vanataie. vb.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI tata. n. s. f. s. adj. f. f. s. n. f uima. vine. s. chalazion diaree dizenterie diaree sanguinolenta parotidita epidemica mictiune 1 1) pirozis. vajiituri de (sau tn) urechi vanat. 2) colica abdominala. s. s. vintre. umflatura. variola varicela varicela a se Tmbolnavi. s. 2) urzicatura. n. f. s. urdinare. adenita chalazion. viscere. a se rani 1) hernie. gamba jiv u ^ ud. urinare. m. calota craniana test. 3) miros 'intepator varsat. dizenterie 1222 . udrea. 3) diaree sanguinolenta. sindrom dureros abdominal acufene cianotic echimoza v. 2) pleurezie. vedere scurta venin. 3) dureri reumatismale teasta. s. pi. s. arsura. f. 1) pneumonie. flegmon meteorism abdominal orgelet. s. usturime. n.

1222 .

sminteala care sufera de strabism ventuza tulburare psihica. vb. s. zaiezitura a zacea. nepasare a fi bolnav v. plaga contuza 1) plaga cu crusta. zargheala nebunie. s. zapreala. s.f. s. m. zburator. 2) inertie. vb. zaiezitura. s. f. zgarciul urechii zgarietura. mole?eala oligurie. s. zargenie. s. adj. zacare care zace bolnav la pat cu cicatrice dupa varicela v. zabala.s. s. f. zargheala. n. f. s. zacuta de varsat zaiezeala. s. isterie rana. adj. f. s. anurie confuzie psihica. zla. f. f. f. z . f. zacare. s.GLOSAR DE TERMENI MEDICALI POPULARI voame. ticneala. f. f.f. s. zbant. zgarci. zgrabernita. s. pi. s. s. seaca 1223 . zaiezit. f. zacere. vrajmasa. s. s. (a) zaiezi. zgrabunte. f. zacu?. zdrobitura. s. adj. fara vlaga astenie. varsaturi antrax zahar Tn urina zapor. f. s. ' zapaceala. s. f. f. zgaiba. zgaiba duice zganca. (a)zacea. glicozurie rujeola ragada ragada boala grea ?i Tndelungata 1) boala. f. zgau. f. 2) boala de ochi. zacaseala. . s. zabaluta. stupoare v. s. 3) furuncul eczema crusta care se formeaza la nivelul unei plagi uter cartilaj pavilionul urechii excoriatie furuncul mic acnee boala uscata. n. f. zbanchiu. n. n. a slabi slab. s. pi.

dureri abdominale usoare pot vesti aparitia unei urgente.. Se caracterizeaza prin largirea partilor laterale ale a.partea inferioara a custii toracice. adj.). confine o cono-tatie Inselatoare si uneori eronata. nu duce la constatarea prezentei micro-organismelor. regiunea pubiana (sau hipogastrul) si regiunea inghinala stanga. dupa *cultura.nu existd iubire pentru medicina jdrd iubire pentru oament^. / abscessed. a carui parte centrala este excavata. cu punct de plecare osteoarti-cular.: abdomen chirurgical. articularius = articular} Care este situat In vecinatatea unei articulatii. dominata de durerea abdominala cu semne obiective la palpare (*aparare musculara sau 'contractura abdominala). / abces. considerand ca bolile au cauze specifice. uneori inoperante. basis = mers. rezultand In principal din 'necroza unei zone tisulare.care este Insotit de semne inflamatorii: caldura locala. epigastrul si hipocondrul stang. m. s. n. traumatic . Regiunile astfel delimitate sunt: In etajul abdominal superior . ale carei limite se confunda cu cele ale cavitatii abdominale. situat Intr-o alveola dentara. se. Invelit de peritoneui visceral. 7) A.). ABAZIE. respectiv.bazinul osos. -inis: posifiil tie. si durere abdominala.consecutiv unei inflamatii a unui ganglion limfatic. ABARTICULAR.\ Care s-a transformat Intr-un *abces. deoarece . alveolar. si inferioara. rece . dimpotriva. Hipocrate prac-tica o examinare a pacientilor de o remarcabila precizie ji varietate. s.} Imposibilitate de a merge normal din cauza tulburarii coordonarii miscarilor. conservate In limbajul clinic. boala Brodie. de la a 12-a vertebra dorsala la a 5-a lombara. / abasia. micul oblic si transversal) si anterior din cei doi muschi drepti ai abdomenului. trece. abscessus.). a . ABCEDAT. prin crestele ili-ace. *Peritoneul abdominal. f. / abarticulaire.parta. splina. V. infarctizarea sau ruptura organelor intraabdominale.^parintele medicine^. inferior . Meritui principal al lui Hipocrate consta in indepartarea din medicina a magiei ji a superstitiilor. / abasie. adj. pentru prima oara. Tipuri: 1) A. cald . pot sa nu necesite interventie chirurgicala si. s. -e. Tubul digestiv abdominal. principiul fundamental al observatiei rationale. iar tratamentele trebuie sa corecteze circumstantele aparitiei acestora. apendicita acuta. adj.HIPOCRATE (HIPPOKRATES) DIN COS (460 -circa 377 i. consecutiva *inflamatiei. colec^ie de scrieri variate ca stil (foarte probabil redactate §i de elevi ai maestrului). Cavitatea abdominala este delimitata de o serie de ele-mente ale scheletului: posterior . Sin. limfatic . ABDOMEN DE BATRACIAN / ventre de batracien / frog belly.de origine hemato-gena..rahisul. [Lot. a.: abdomen acut (v. iar remediile pe care Ie recomanda erau de origine naturala. (pentru ca. separata de *torace prin diafragm si limitata inferior de *bazin prin planseui pelvin.a. obstructia. 4) A.nui visce-relor animald'or sacrificate. Se asociaza. complicand o *septicemie. In general. ABDOMEN CHIRURGICAL / abdomen chirurgical / surgical abdomen..t de. [Lat. superior . stomac. ocupa cea mai mare parte a a. care se fonneaza lent si insidios Intr-o infectie cronica.colectie puru-lenia Bra semne acute. lateral drept si stang. In etajul abdominal mijtociu . s.hipocondrul drept. considerat .care com-plica o infectie a glandei mamare.flancul drept (regiunea lombara drepta). Cauze: coiecistita acuta. cedere = a trece. rece de origine tuberculoasa. parietala ?i viscerala. -minis = pre-vestire. 2) A.pSrta.situate la nivelul cere-belului si. 11) A.: deviatie standard (v. NA: abdomen. mezogastrul (regiunea ombilicala) si flancul stang (regiunea lombara stanga). Datelor medicale Ie sunt asociale aforismele y perenul Jurdmdnt hipocratic. cu *astazia. proiecteaza pe peretele anterior (peretele explorarii manuale a abdomeriului) noua re-giuni delimitate cu ajutorul a doua linii orizontale: superioara. [Lot. a.provocat de un traumatism. formand o depresiune delimitata de ultimele coaste 129 .t de. ABDOMEN IN CORABIE / ventre en bateau / scaphoid abdomen. mamar . Daca majoritatea predecesorilor sai pomeau de la teorie la experienja. El a defmit pentru totdeauna medicina ca o arti iji o §tiin. ABDOMEN ACUT / abdomen aigu / acute abdomen. abdomen. bolnavilor cu *ascita veche. Doctrina hipocratica este cuprinsa m Corpus hippocraticum. Diviziunile topografice vechi. / abcede. alterare (variabila) a starii generale determinata de inflamatia. ab = de. Hipocrate susjine. ab = inde. Stare patologica de regula cu debut brusc. Cele mai evidente a. duct. pe-rmitea prezicerea viitorulu. Aspect particular al a. de ia ah = mde.priv. Hr. a. Posterior organelor peritoneale se gasesc spatiul si organele retroperitoneale. [Qr. / abdomen. duce. considera ctl eJ(!ime.regiunea inghinala dreapta.. eel rnai mare medic al antichitatii. 5) A. mai ales In cursul unei tuberculoze osteoarti-culare sau ganglionare. a. 9) A.} Colectie de puroi continuta Intr-o cavitate neoformala. care trece prin arcurile costale. In prezent se apreciaza ca denumirea de a. adj. Aspect particular al a. durere. 8) A. hernie strangulata. perforatia. Sin. clasice. se.i)} Regiune inferioara a trunchiului. cedere = a. s. cerebelos si cerebral .: tumora a. tromboza a arterei mezenterice superioare. artrifluent -a. delimiteaza cavitatea peritoneala. nici a sensibilitatii. dar niciodata periculoase. s. n. ABATERE STANDARD / ^cart-type / standard deviation. ruptura splenica etc. ia. Brodie. a. v. formand lojile subfrenice dreapta si stanga. care urea din mijiocul ligamen-tului inghinal. In etajul abdominal inferior . Ex. / abscess. [Lot. la abdere = a ascunde. care corespund fetei inferioare a fiecareia din cupolele diafrag-mului. 6) A. 3) A. Aceste elemente scheletice servesc ca suport unui puternic unghi musculoaponevro-tic constituit de fiecare parte. f. ambele componente ale medicinei fluid in esenta lor umane. din cei trei muschi largi ai abdomenului (marele oblic. ulcer peptic perforat. broastei. septicemic . fara a avea o legatura structurala sau functionala cu aceasta. cu cele doua foite. / abarticular.al carui conti-nut. 10) A. care devine asemanator ca forma cu a. / abdomen.. fara modificarea fortei musculare. creierului. si de doua linii verticale. tQinul fi omen. se.. m. Sin. ABCES. ABDOMEN. Partea superioara a cavitatii abdominale se Intinde In inte-riorul custii toracice. Inrosire-congestie. steni . Ele contin organele cu topografie toraco-abdominala: fi-cat.

V. uneori. Ex. ABORTIV. a .. abortivus. punctie abdominala. [Lot. s. retinei din *retinita pigmentara. care antreneaza o deformare sau o lipsa de clari-tate a imaginii. cu simptomatologie redusa a unei boli. [Lat. Deformarea a. / absence. ABLEFAR1E. / abrasif.: paracenteza abdominala.\ Exami-narea cavitatii abdominale cu ajutorul unui endoscop. s. lar. s. / abrasive. doua iiterd a aifdhetuiui grec. / abreaction.ui).: factor a. ABDOMEN IN DESAGA / ventre en besace / pendulous abdomen. s. s. 2) Despre o substanta sau o manevra care provoaca avortul. neuropatie. [']/. \Lat. / ablepharie. f. onis == radire. s. [Lat.. ABSENTA. s. -atos = sdnge. adj. f. ft . Sin.} Teorie conform careia viata este originara din materia nevie. fi-claudere = a incfiide} Dentitie In care dintii arcadei superioare (maxilar superior) ?i ai arcadei inferioare (mandibula) nu se afla In contact. a e\amina.die. en-are = a devia} Abatere. ia uhradere = a rade (ah . ab = wdepartat de. ahlutio. a purta. actio. fr. care Insoteste anumite descarcari epileptice generalizate (*mal epileptic).. abate. cand pierderea constientei reprezinta . adj.. / abortive.. f. adj. s.rtat de. utilizata fie pentru netezirea suprafetelor rugoase ale unor piese (de ex. s. fosfati de calciu. utilizata In mod curent pentru grupe sanguine. adj.i iat. / abrasion. kephcile = cap. trisomie partiala) sau fara modificare cantitativa (fuziune centrica. gr. de. de. f. 2) Atitudine rezultata din aceasta miscare. / abiogenesis. s.clusio. / abrachiocephalia. ABRAZIV. 'monosomie. -ive. -ones = brat\ Absenta congeni-tala a bratelor. de regula de origine minerala.: sindrom Bassen-Kornzweig. anorganica. inversiune). bios = viatd. / abrachiocephalie. ABDUCTOR. radere = a rdzui). c. a . 2) Agent de curatire care se adauga In pastele de dinti.vala. ABETALIPOPROTEINEMIE.. f. s. s. de la liic. peste coapse. ABLACTAT1E. f. Indeosebi formatiunile nervoase.. kentesis = wtepaturd.i indepartare. s. Orice anomalie cromozomiala. gr.. / abdominocentese. / abducteur.riw. simpIS. s. *acantocitoza.} 1) Separarea sau excizia unor fragmente mid de piele sau de membrane mucoase superficiale prin ra-zuire Sau frecare. \V. adica a *lactatiei. genesis = producere. oriri = a se nafte. structura sau localizare.tur structurile histologice. ducere = a duct. -e. / abdominoscopie s. a mimicii si obnubilarea constientei. / abortif. etinwtogia tennenuiui abdomen. ah = de ia.parare. prolos =" primut. 2) Uzura sau tocire a dintilor de cauza fizio-logica (masticatie) sau patologica (defecte structurale dentare sau factori mecanici anormali). ABIOTIC.\ Suspendarea brutala. -onis = spatare. [Cjr. Sin. a se. aber-ratio. anomalie. -ina: haima. 'retinita pigmentara atipica si *malabsorbtie. adj. s. ABERATIE. / ablactation. V. / aberrant.} V. ah = wdepdrtat de. absentia = al}se. / abrachia. abduc-tm. [Lat. f. 2) Mai rar.. a -priv. ABRAHIE. abortient. de [a aiiferre = a indepdrta} Indepartarea chirurgicala din organism a unui organ sau a unei formatiuni patologice. s. / ablactation [Lat. ABDOM1NOSCOPIE. s. s. s. cu modificare cantitativa (aneuzomie. f. grup sanguin. -onis = actiune. aberrare = a se rdtafi. ABLATIE.] Care se abate de la normal prin aspect. -onis . s. iat. s. poate fi congenitala sau dobandita. -onis = mfarcare. abra-sio. In general. onis..[ 1) Despre o substanta dura. n. lucre. / abiotrophie. bios = maW trophe = hranili nutrifie.. de. complete sau partiala. s. trisomie).priv. de la uh . PunctuI culminant al a. / abetalipoproteinemie. -onos ' = drat. f. a. meningita tuberculoasa. dur. skopia = e^aminwe. f.} Monstruozitate constand 'in absenta congenitala a bratelor si a capului. s. ahltictfitio. / abiotic. ABOCLUZIE. A. la obezii 'in varsta sau la multipare la sfarsitui sarcinii. catharsis. ABIOTROFIE. translocatie echilibrata. f. -ive. f: / ablutomania. fie pentru producerea unor asperitati pe suprafetele netede. *Intarcare. adj. -onis = se. s. la ah = inde. ABDOM1NOCENTEZA. [Lot. lipos "== grasime.nulw abdomen. / abiogenese. \Lat..\ Punctie abdominala. Se manifesta prin Intreruperea activi-tatii voluntare. / ablation. Este caracteristic *peritonitei acute.: a. 3) in general. [Lat. or. f. *poliploidie. f. exista si In prezent. de la agere = a actiona.priv. In loc sa proemine. / abetalipoprotein(a)emia. Forma majora de *contractura abdominala. mediu a.} Proces dege130 ABSENTA nerativ care afecteaza prema. ABERATIE CROMOZOMIALA / aberration chromosomique / chromosome aberration. / abduction. s. ABREACTIE. ia skopein = o Video. Abrev.lio. / abiotrophy. s. a . uhhitio. de (a ah = wdepdrtat de. ABDUCTIE. / abocclusion. purificare. Termenul este uti-lizat Indeosebi cu referire la defectui de *stigmatism al unui sistem optic. -onis. luctis = [apte. n priv. / abocclusion..pa. A.n^d. f.. ABIOGENEZA. f. m. Ex. / absence.. s. o -priv. si paracenteza. Termenul se utilizeaza Indeosebi cu referire la traiectele anormale ale vaselor sanguine si ale nervilor. / abrachie. f. de la occludere = a mctiide.] Sindrom ereditar caracterizat prin scaderea betalipoproteinelor In sange.} 1) Termen folosit pentru a defi-ni o miscare care Indeparteaza un membru sau un segment de membru de planul sagital. f.i bios = vi. deletie. [Qr. la cib = wdepdrtat de.] (Muschi) care serveste la *abductie. s. brachiwn.tatio. Se observa In numeroase boli. me.. 3) Cu referire la o forma scurta.: anomalie cromozomiala. blepharon = pieoapa. a tost teo-ria generatiei spontane (sec..ABDOMEN IN DESAGA si de oasele iliace. [^r. / abdominoscopy.. / aberration. purta.priv. ABLUTOMANIE. f. / ablation. m. Ex. / ablutomanie. gr. s. s. / abreaction. ABO / ABO / ABO. de. V. si laparoscopie. adj. / aberrant.} Manie constand In spalatui excesiv de frecvent.] 1) Inceta-rea secretiei de lapte. In tehnica dentara). f.priv. de ia oh = indepdrtat de.af. brakhion. Este urmata de 'amnezie lacunara. f. efectuata de obicei In scopul evacuarii unei colectii lichidiene. [QT.\ Care se opune vietii.] 1) Care nu este dezvoltat complet. / abductor. adj. [Lat.priv. asociata uneori cu ticuri.. [Qr. / abrasion. de [a geniian = fl produce. f. *colica saturnina si in stari de *emadere. s.a. cu argumente mai elaborate. iat.. brakhion. s. atarna peste sim-fiza pubiana si. din iat. adj. / abduction. ABRAH10CEFALIE. s. / abdominocentesis.} Absenta partiala sau totala a pleoapelor. s. etimoiogia te. de ia lavare = fl spdia}. / ablepharia. f. adj. [Lat.a. Sin. f. gr. abortifacient. [Lat. / aberration. deviere de la normal. tetraploidie. ABRAZIUNE. silicati etc.priv. -onis. dar adepti ai a. f. a .. de durata foarte scurta (2 pana la 15 secunde) a functiilor psihice superioare. uzura unei struc-turi prin frecare. errare = a devia. s. / abiotique. median. carbonat de calciu.ducere ft ducere = a duce. hipooolesterolemie. [^r. se disting: a. care la palpare prezinta o duritate asemanatoare cu duritatea lemnului. Semnificatia termenului se afla Inca In discutie. fie numerica (*aneuploidie. f. f. f. radere = a rdz.. ABDOMEN DE LEMN / ventre de bois / wooden belly.. [Lat. f.. m. f. gr.priv. s. reaction. fara o cauza aparenta. ABERANT. f.. fie structurala. [Cjr. f. de ia abliiere = a curdta prin spaiare (ah = wdepdrtat de. f. al XVII-lea). gesturi involuntare.. -onis ^ aiaptarc. f. brar-hium. s. Indeosebi In holera. abrasum de ia abradere = a rode (ab .

. (it ia abstinere = a fine departe (ahs = indepartat de. adj. cu sectiunea rotunda. de ia ab = de. nigricare = a se mnegri} Dermatoza constand In hipertrofie papilara vegetanta si pigmentatie. f. ABULIC. s. a. f. In circa 50% din cazuri. A. [9{eoiogism foarte recent. s. s. f. de la absorbere = ffl a6sor6i. se produce Indeosebi la nivelul mu-coasei intestinale. In forma autoimuna (rara). / acalcutia.. [Cjr. adj. [a engi. a6tinere. Indeosebi In zonele eminentei ileopectinee si a pubisului. atipica. cu bizou scurt. teaere = a fine). producerea de anticorpi anti-receptori insulinici determina o *insulinorezistenta severa. caracterizat prin prezenta de varturi si creste osoase situate la nivelul insertiei tendoanelor. -oma. cand exista semne clinice asociate.] Parametru care caracterizeaza *absorbtia luminii cu o lungime de unda data de catre o substanta m solutie. adj. 7) A. / acanthocyte. -onis. / acanthopelvis. lysis = distrugere. f. sorbere = a suge. [gr. [Cfr. / aboulique. de dimensiuni variabile. {Cjr.. s.] Renuntarea partiala sau to-tala la o serie de deprinderi sau acte fiziologice: 1) A. ACANTHOSIS NIGRICANS / acanthosis nigricans / acanthosis nigricans. n. f. De asemenea.. 11) A. ACANTOM. lichide sau vapori. a 6e. f. f.8-1. adj. 'In medidna: medicament care absoarbe gaze sau lichide. f. utilizat In sutura intestinala. de forma si marime variabile. sexuala etc. / acampsie. Boala se asociaza la adult si varsInic. a ingftiti. a mifltifi (ab = de [a. si cardiospasm.. a wgfiifi. antibody (anticorp) fi enzima] Anticorp capabil sa accelereze o reactie biochimica. n. [a ab = de. foarte subtire. de ia absorbere = a ingtiifi (ab = de la.priv. boule = voinf:a. ABSORBANT. [C/r. kamptein = a mcovoia. AC RADIOACTIV / aiguille radioactive / radioactive needle. boule = voinfa. s. incut a[ verbuiw.: a. constituita fie dintr-un tub metalic continand pulbere radioactiva (226Rg^ i37Cs) si ai carui pereti retin radiatiile corpusculare (alfa. s. de diverse tipuri. absiinentia = refinere. absorbers = a a6sor6i. 6) A in ACANTOPELVIS testinal. ca si a efectuarii de calcule scrise sau mentale. / achalasie. m. acus. tipica de a. s. a . ACAMPSIE.a). a . lung de 45 mm. f. (a. ahsorbitio. a rigiditatii articulatiilor sau anchilozei acestora. 2) In fiziologie: patrun-derea unor substante 7n interiorul organismului. fie dintr-un fir (ac) de radioizotop (^Ir) care prezinta un Invelis din platina. cu un cancer abdominal (Indeosebi gastric).] Eritrodt sferic care prezinta la nivelul suprafetei sale deformari ce sugereaza aspectui unor spini.). f. s. A. f. v. pentru injectie intramusculara.} Tija subtire de otel. 13) A. n. os. ossi's ^ OS. curb sau semi-curb. [gr. ACANTOCITOZA. A. / aboulie.. lung de 70-80 mm. de.] Imposibilitatea Intelegerii semnelor Si simbolurilor matematice. a . cu un varf ascutit. s. temperance (for alcohol). [Qr. dentare. cu varful mobil Intr-un spatiu restrans. energie.a. metron = masurd. s. f. / acanthome. ABSORBANTA. Tipuri de a. [Lot. 12) A. gr. f. khalasis = re/o^are. a 6e. 10) A. / acanthocyto-sis. / aiguille. AC. pentru injectii sau pentru punctii. s. utilizat In introducerea solutiilor medicamentoase In tesu-turi. sorbere = a suge. ACANTOPELVIS. pentru rahianestezie.7-0. continence (sexual). / absorption. s. s. s. / acantholyse. pentru sutura In chi-rurgia prostatei si a vezicii. ABSTINENTA. -oza.\ Tip de bazin obser-vat In "rahitism. sorbere = a suge. V. partic. de pneumotorax. cu diametrul de 0. ABULIE. a 6e.. ACALCULIE.6 mm.] Denumire generala a tumorilor cutanate dezvoltate prin multiplicarea stratului Malpighi. 5) A.i la o lungime de unda determinata. cu diametrul 0. 3) Patrunderea In organism a unui medicament sau a unui toxic. deseori. / acantholysis. cu mandren si cursor ce regleaza adandmea patrunderii acului.priv. [at. 3) A. / absorbant. favorizeaza dezvoltarea de leziuni buloase.. cu ureche care poarta materialul de ligatura. Sursa liniara de *radiatie gama utilizata In curieterapie. [at. 'acromegalia sau chiar cu o obezitate simpla.] Diminuarea initiative! sau a vointei.ipiul. s. f. n.8 mm. f. si a.. V. 9) A. s. ac pentru punctie lombara.] (Subject) care este afec-tat de *abulie. n. ureterului explica hidronefroza intermitenta. ACANTOLIZA. In afara anticorpilor catalitici s-au obtinut molecule catalitice hibride. kytos = celuid. ACANTOCIT. din cauza imobilizarii prelungite. a . drept. absorbtum.] Imposibilitatea efectuarii flexiei la nivelul unui membru. pentru injectie intradermica. kytos = cduld. de ia lyein = a distmge. sorbere = a suge. s. s. localizata Indeosebi la nivelul axile-lor.. m. pentru puncfie lombara. / acanthoma. A nu se confunda cu *adsorbtie. ABSORBTIOMETRIE OSOASA / absortiometrie osseuse / bone absorptiometry. acus = ac. s. aseme-nea unei enzime. se poate produce In medii foarte variate. s. gatului si regiunilor genitocrurale. / abstinence. f. m. s. De obicei. -osis. cu o grosime de 1 cm s.] Sin. / acanthocytose. a. / abstinence. m. a 6ea}. s.: osteodensito-metrie (v. S-au propus criterii de modificare a *electroencefalogramei pentru a discrimina a. a . absorbitio. rectiliniu sau curbat. akantha = spin. akantha = spin. / achalasia. prevazut cu mandren.priv. se asociaza frecvent cu afectiuni endocrine ca *sindromul Gushing. / acalculie.6 mm). m sange sau m interiorul unor celule. de lungimi si grosimi diferite. / abzyme. s.] Anomalie de functionare a unui sfincter care consta In relaxarea defectuoasa In momentui contractiei a conductelor supraiacente. 2) A. pentru tratament la nivelul canalelor dentare. s. participiul trecut al verduiw absorbers = a a6sor6i. scurt (6-13 mm) si cu diametrul mic (0. s. A. prevazut la un capat cu o ureche. beta). si f. In functie de -utilizare: In chirurgie. f. / acampsia. m. de a retine o substanta In interiorul altei substante. "boala policnistica ovariana. drept sau curb. pentru injectie. A. lung de 30-40 mm.80 mm.ABSORBANT singurul semn clinic apredabil. / acanthopelvis. ABSORBTIE. [Cfr. -onis. 8) A. f. / absorbance.: 1) A. rezultate din combinarea unui anticorp cu o enzima. win-pus din ab de. a..5-0. cu bizou scurt si mandren. fiind capabile sa interactioneze selectiv cu anumite con-figuratii ale moleculelor substrat. [Lat. alimen-tara (In particular la alcool). s. cu sectiunea varfului In bi-zou si baza cu un ambou adaptabil la seringa. et f. / absorption. akantha = spin. ABZIMA. 'cardiei explica dilatatia secundara a esofagului.] Anemie he-molitica In care sunt prezente 'acantocite circulante. / needle. / absorbance. 2) A. [Lat. akantha = spin.2 mm si cu varful In bizou lung. lung (50-70 mm). / acanthocyte. [Lat. pentru sutura vasculara. s. f. [Lat. pentru puncfie sternala. lat. cu diametrul de 1. / abu-lic.] Stare particulara a celulelor stratului mucos Malpighi caracterizata prin reducerea numarului de *jonctiuni care determina coeziunea celulelor. s. pe]vis = 6azin. In bizou intermediar. absorbtum. a. 131 . akantha = spin.a. / abulia. / abzyme. uneori cu resort. In stomatologie.] 1) Care absoarbe particule. ia. 4) Fenomenul prin care o parte din energia radiatiilor electromagnetice sau corpusculare este disi-pata Intr-un mediu material. de liga-tura.7-1.priv. n. / absorbent. 2) Substanta care are aceasta proprietate. prezinta o specifidtate mai mare decat enzi-mele. calculare = a socoti. specifics se determina pentru o solutie cu concentratia 1 %. bumerang. ACALAZIE. Ex. pentru punc-tie venoasa. s. cu diametrul de 0. [Lat. complexa. m. m. absorbtie. [gr. akantha = spin. [Qr. [Lat.priv. coexista o dis-trofie a parului si a unghiilor. 4) A. s.] 1) Actiunea de a absorbi. se exprima prin logaritmul cu semn schimbat al 'transmitantei. -e. s. f.

[Cjr. modificarea calibrului vascular (vasoconstrictie). Ex. s. de priza.} Cresterea vitezei unui punct material In mis-care.: boala Takahara. a priv.] Hiperplazie difuza a stratului spinos al epidermului. [Lot. ACAPNIE. s. ded a sintaxei. prin hemoliza imunologica a hematiilor donatorului (nerespectarea grupelor sanguine) sau a hematiilor primitorului (prin hemolizine). accelerare = a grti6i. f. Sin.] in medidna. f. brain attack. / acellular. 3) a. ACCELERATIE.} Termen rar utilizat. / acetabuloplastie. A. m. s. adj. a priv. a dizoiva. eventual somn nelinistit. dim. cu rol mai Intai acceptor. / acceptor. s. {Cfr. f. s. industrial injury. a.] Imposibilitatea respectarii ordinii corecte a cuvintelor m scris. Schimbul se face direct sau prin intermediul altui compus.} Care nu confine celule. Sin.). / accelerine. V. ACCES.. plastos = .: eritrocitui matur la mamifere. de tuse. a . akathisia. [Lat. a . scrie corect. Ex. / acetabulo-plasty. / acatamathesie. s. m.} Substanta care. Desemneaza frecvent parazitui raiei Sarcoptis sau Acarus scabiei. s. ACCELERATOR. adj. lot. de ia accedere = a se apropia. cu aju-torul carora particulele Incarcate electric sunt accelerate. s. la scafandri. / acatagraphie. ACCIDENT DE MUNCA / accident du travail / professional accident. 2) Tulburare m *boala Parkinson. de [a celer = rapid} Dispozitiv sau substanta care accelereaza un proces: 1) A. f.. -oza. 5) a. criza. a . sub actiunea unor campuri electrice si magnetice. ACATALAZIE. 7) a. de melanco-lie. s. Prin mers sau modificarea pozitiei corpului senzatiile de Incordare musculara sunt atenuate. f. [Cjr. -ntis. ACARIOZA. a. / accessory.priv. medie ca variatie a vitezei punctului mobil In unitatea de timp: a^ = Av/At. vitezei punctului mobil In raport cu timpul: a = Av/At. katamathesis = capacitatea de infetegere fi cunoastere. s.] Sin. / acariose. s.priv. a . s. adj. s. / accident. cresterea viscozitatii sangelui sau alte tulburari ale sangelui circulant. [Lot. crisis. [Cfr. psihica sau somatica. / acephalie. nudeu. ACATAMATEZIE.] (Celula) care este lip-sita de nucleu. / acataphasie. leziune histologica tipica pentru vegetatiile veneriene 9i papiloame. V. f. kataphasis = Ciin6aj corect} Imposibilitatea respectarii ordinii corecte a cuvintelor In vorbire. ACCIDENT. f. si accidentele survenite In timpul deplasarii la si de la locul de munca. / acapnie. m. ACELULAR. / acatalasie. gr. ACEFALIE. s. a . vascular cerebral. f. electric. auxiliar. -aza] Boala deter-minata de absenta congenitala a enzimei numita *catalaza.: glande suprarenale a. / acatalepsie. / accident. Accelereaza conversia *protrombinei In 'trombina si formarea 'tromboplastinelor. ale gingiilor si gurii. cu "hipocapp. [Cjr. ACARIAN. s. a -priv. *proaccelerina (factor V). de ia celer = rapid.. [Lat.. de ordinul MeV. adj. Sunt asimilate a. s. de la acceplare = a primi. -ina. 2) Diminuarea sau perturbarea capad-tatii de Intelegere a vorbirii.i katalamhanem = a suspenda. karyon = sdmfiwe. / acatagraphia.] 1) Sindrom caracterizat prin incapacitatea de a ramane In po-zitie sezanda. / acanthosis. obser-vat ca efect secundar dupa medica^a antipsihotica sau neuro-leptica. Compusul care cedeaza radicalul este denumit donor sau donator. / acellulaire. v. f. / acataphasia. la un subject salariat. adj. s.. Ex.ACANTOZA ACANTOZA. accidens.. V. diminuarea drculatiei prin scaderea presiunii sanguine. / acarid.] Despre o structura care constituie un element secundar. f. cellula = ca-marutd. lepsis = fv(are. manifestata prin ulceratii. n. Termen generic pentru tulburarile clinice secundare unei leziuni anatomice a unuia sau mai multor vase cerebrale. dt la accedere = a se apropia. accelerare = a gra6i. / acaryote. Accident survenit din cauza muncii sau In timpul lucrului. Este denumita si hiperacantoza. -trice. au aplicatii In fizica nudeara ?i In medidna (tratamentui unor cancere). f. ACCELERINA. s. incidental. f. terapeutic. (denumita a. s. drept sin. s. akari •= insecta. / accelerator. / acathisia. f. s. de dementa. survenita brusc si imprevizibil. V. 2) 'Diagnostic incert. f. s. 6) a. a veni (cdtre. / acatalas(a)emia. (2) / accelerateur. de transfuzie. a cimenturilor dentare sau polimerizarea acrilatilor. acceleratio. desi ideile subiectului raman logice.priv. Intr-un schimb de *radicali. m.: anhist.). In limbaj curent) In SI este metrul pe secunda la patrat (m/s2). accessus.. perturbarea permeabilitatii vasculare.. s. este o marime vecto132 ACETABULOPLASTIE riala definita ca derivata. a... / acatalepsy. / acanthose. s. aterg/c. duct pancreatic a. haima. ACATIZIE. consecutiv unui tratament medical sau chirurgical. Ex. s. s. / acaryote. stare patologica. si stroke. m.priv. f. (1). ACCESORIU. / accepteur. pana la energii dnetice foarte mari. acetabulum •» vas pentru. s.: scabie (v. a . / accelerin. medie-vala accesorium. uneori gangrenoase. acaridan. tiroide a. 2) A.] 1) Pierderea functiei de perceptie din cauza unei leziuni centrale. de part/cute sunt instalatii complexe. f.. produs de o cauza exterioara si provocand un prejudidu fizic. ACATALAZEMIE. n.: *hexoza In cursul reactiei de *fosforilare. betatron. [Lot. ruptura unui vas cerebral. de [a kata = 61 jos. m. -aza. / acatalasemie. 2) a. cand se revine prea rapid la presiunea normala. / acatamathe-sia. -atos = sange} Absenta *catalazei din sange. mica. primeste radicalul si se combina cu el. m. consecutiv trecerii unui curent electric. complementar. / attack. s. f. f. f.. sunt substante care grabesc priza gipsului.a de a sta asezat. acathisie.] Factorul VI al coagularii. -oza. n. 0 legislatie adecvata stabileste drepturile salariatilor si raspunderile responsabililor Intreprinderilor. cu doua sensuri: 1) Defidenta a intelectului. ACATAGRAFIE. s. s. / acephalia. de febra. s. Thrombidium si capusele sunt acarieni. / acariosis [Cfr. [Lot. dt la accelerare = a grafii fi celer = rapid. f. s. 4) a. s. f. f. f. s. de munca. mica. kalagraphein = a. a veni (c&tre). apoi de donor si care se numeste transportor sau transmitator. adj. acceptor = care primefte. f. s. v. kephale = cap} Monstruozitate caracterizata prin absenta congenitala a capului. constand m imposibilitatea bolnavilor de a ramane mai mult timp In aceeasi pozitie din cauza hipertoniei musculare. raportata la unitatea de timp.'e. gresit. ACARIOT. {Cjr. a • priv. m. -onis = acceCerare. [Cfr. Intr-un sistem de referinta dat.. agitatie motorie. [Lot.i katalyein = a disInige. [Cfr. s. / acces. akaii = insectd. / acceleration. A. akaa-tha = spin. otet. AVC sunt cele mai frecvente boli neurologice si pot surveni In: ocluzia vaselor cerebrale (*tromboza sau *embolie).. f. [Cjr. In raport cu protectia muncii. Indeosebi In cazu] fenotiazinelor. Termen utilizat uneori. de la cella = comaro. f. / acapnia.. s. a dizoiva. de asemenea. Ex.} Absenta bioxidului de carbon din sange. s. / acatalasia. dclotron si sincrotron. [Lot.. s. / acathesie. [Cfr. ACCEPTOR. acatalazie. (Santorini). / acceleration. a. Este produs In ficat sub forma inactiva. katalyein = a distruge. / accesoire. / acarien. de la accidere = a se mtampla} Situatie neprevazuta care afecteaza starea de sanatate. f. [Cfr.priv. occupational injury. In stomatologie. kap-nos = fum. adj. Unitatea de masura a inten-sitatii a. adj. n.: 1) a. care poate fi anafilactic sau seric. ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL / accident vasculaire cerebral / stroke. m. Se defineste. ACATAFAZIE. ACATALEPSIE. f.] Nume dat unor paraziti de talie mica apartinand or-dinului Acarienilor.: a. {Cjr. de decompreslune brusca. a accepta.priv.priv. ACETABULOPLASTIE. s. m. kathisis = acfiune. a . [Cfr. s.

/ acetyl.: acid acetilacetic (v. m. produsa datorita acetil-coenzimei A contribuie la neutralizarea unor toxice din organism.] Radical organic monovalent (Cl^CO-) rezultat prin Indepartarea unei grupari hidroxil din carboxilul acidului acetic. a.} Absenta congenitala a mainii. s. -ona. excitatoare. este sintetizata atat In pericarion. participa intens la metabolismul acizilor organici. n.sau bilaterala. A. cetoza. ACETILCOLINA. ACID ACETILSALICILIC / acide acetylsalicylique / acetylsalicylic acid. acetum = of:et. miscibil In apa. ACHILIE. A. formarea *corpilor cetonici. CHg-CO-CHgCOOH. s. In solutii apoase. germ. reactioneaza cu metalele si neutralizeaza bazele.4%). Utilizat frecvent In trecut (DC-Diamox).etic. / acetylcysteine. / acetabulum. hyle = materie. f. drojdU} Forma activata a 'acidului acetic prin combinarea acestuia cu 'coenzima A. gr. s. intra In in-teractiune cu doua tipuri de 'receptori colinergici: *receptorii muscarinici (M) si "receptorii nicotinici (N). gr. elibereaza ioni H4. / acetazola-mide. din *colina. ACETALDEHIDA.: paracetamol (v. f. mai mult sau mai putin volatili. CI^COOH Li-chid incolor. boCta cereasca. zyme = ferment. descarcarea de *noradrenalina si *adrena-lina. s.: ACh. Sin. s. of:et] Sin. hyle = materie. kheir. s. s. [<^r. care se refera. f. In cantitati mid. ea fiind apoj oxidata In acid acetic.] Termen generic pentru sarurile metalice solide cristaline cu solubilitate variabila si pentru esterii lichizi. / achylie. Essiaather = eter ac. [Lat. / acetaminophen. / ac6tylcho|jne.). cele mai importante fiind: oxidarea In *dclul Krebs. modifies culoarea indicatorilor.ACETABULUM modtlat. / acetylation. administrata pentru a facilita eliminarea acestora. a. pre-cursori ai unor noi molecule de a. cetonurie. receptori muscarinici si receptori nicotinici. / ac6tylcholinesterase.: acid adenozinmonofosforic (v. gr. f. f. / acetylcholine [Lat. Se utilizeaza diluat (6%) sau ca a. s. / acetaldehyde. A. (DCI) Sin. biosinteza *acizilor grasi. eliberata este recaptata de catre terminatiile presinaptice (reglare prin 'feedback negativ).). Sin.). a . f. -aza. cu efectele sale specifice (contractia mus-culaturii scheletice. Este utilizata ca solvent si pentru obtinerea *cloroformului si *iodoformului In industria farmaceu-tica. In limbaj clinic uzual se utilizeaza tennenul de *cetonurie. ACID ACETILACETIC / acide acetylacetique / acetoacetic acid. s. f. pancreatica scade secretia pancreatica si pot lipsi unii com-ponenti ai acesteia. {icetiim = ofet. [Lot. cat si In eel periferic. Excep-tie fac musculatura cardiaca si unii neuroni centrali. Prin cuplarea cu receptorii N. / acetaldehyde. In organism provine din decarboxilarea *acidului acetilacetic. f. [Lat. -iros = mana. [at. terrno-stabila. f. gastrica Inseamna scaderea debitului sucului gastric. f. precursor al 'colesterolului. hyle = ma-terie. a6rw. Acid acetoacetic / acide acetoacetique / acetoacetic acid.). A reprezinta punctui de plecare al mai multor cai metabolice. si cetonemie.. rezulta In urma oxidarii etanolului de catre alcool-dehidrogenaza. / acetate. aether.. / acid. cu miros picant caracteristic. A. manifestata clinic prin stare de excitatie anormala urmata de depresie pro-gresiva si acidoza. s. glacial (89. en = in. Lichid incolor. poate forma compusi cu macromoleculele hepatice. haima. 2) In a. gr. [Lot. ACID. V. si In repaus.] Procesul de fixare al unui radical acetil (Ct^CO-) la nivelul unei molecule organice. acetum = ofet. s. Insa. A. m. s. acetum = otet. *corp cetonic care rezulta din descompunerea imperfecta a *adzilor grasi si a unor acizi aminati. si acetatui de sodiu sunt utilizate ca alcalizanti urinari sau sistemici.] *Neuromediator prezent atat In sistemul nervos central. ACETILCISTEINA. / achylia. ACID ACETIC / acide ac6tique / acetic acid. In prezent este Inlocuit de diuretics mai eficiente. acidus = acru. inflamabil. ACETILCOLINESTERAZA. Abrev. gr. Sarurile de potasiu ale a. s. Inactivarea a. f. m. In *cromatografie serveste la prepararea tesuturilor pentru extractia enzimelor. / acetabulum. adenosine diphosphonc 133 . hyle = materie. f. f. ai *acidului acetic. In industria farmaceutica si In cea chi-mica (obtinerea _de rezine si fibre artificiale). acetum = of:e.t. de (a alwol dehydrogenatum. ACID ADENOZINDIFOSFORIC / acide adenosine diphosphorique / adenosine monophosphate. Are gust acru. gr. s. [Lat. s. difuziunea si fixarea ei pe receptorii colinergici. s. / acetylcysteine. produs In timpul fermentatiei vinului In otet. si corpi cetonid. ACHILIE GASTRICA / achylie gastrique / gastric achylia. / acetylation. f. a. / acetone. ACETILCOENZIMA A / acetylcoenzyme A / acetyl coenzyme A. A. V. s. efecte depolarizante. unde apar fenomene de hiperpolarizare si inhibitie. ACETILARE. cetonurie. s. f. desi ea are loc. ACETAT. s. volatil. s. Sin. gr. f. ca si In "inanitie.). potentiate de actiune). -ina. a. din [at. eliberat la nivelul *sinapselor colinergice. inclusiv In SNC. acetum = of:et. solventi. survine concomitent cu descarcarea. [Lot. acetum = of:et. Avand doua grupari active. / acetonemie. / acetyl. (DCI) Substanta fluidizanta a secretiilor bronsice. determina exclusiv depolarizarea si initierea po-tentialului de actiune. / aceton(a)emia. aither = aer cwat. m. / acetate. V. In. ACETONEMIE.] C3HgO. A. s. s. Cresterea sa In sange poate genera *acidoza. V. sunt utilizati ca reac-tivi chimici. s. Apare In sange si urina la subiectii cu diabet zaharat incorect echilibrat. f. f. uni.] Metabolit produs la nivelul ficatului cand sunt consumate cantitati mari de alcool. / acide. m. s. [Lat. cat si In butonii terminali axonali. -ona. m. a modeCa} Refacerea prin chirurgie plastica a "cavitatii cotiloide. si aclorhidrie. NA: acetabulum. ACETIL. / acetone. cum = cu. acetum = ofet. s.] Prezenta *acetonei In urina. dar majoritatea este hidroli-zata de acetilcolinesteraza In componentele sale de baza. / acetaminophene. khole = Biia. cu absenta acidului clorhidric si diminuarea *pepsinei. (DCI) 'Diuretic ce actioneaza prin inhibarea *anhidrazei carbonice. formarea acidului mevalonic. ACETAMINOFEN.: anaclorhidrie (v. cetonemie. / acetonurie. s. eter si cloroform.] Diminuarea sau absenta unor componente din se-cretiile digestive si chiar a volumului secretiei. ACID ADENILIC / acide ad6nylique / adenylic acid. ACETONURIE. n. Sin. s. / acetazolamide. «. khole = bVia. se intensifies la propagarea *impulsului nervos.] Substanta care. unii din-tre acestia fiind neoantigeni care pot induce raspunsuri imune anormale. s. f. / acetonuria. de Ca plassein = a forma. f. ACETAZOLAMIDA. / acheirie.. acetum = o^ef.: aspirina (v.).priv. acetum = of:et! ona. Este prezenta In halena (fiind recunos-cuta datorita mirosului de fructe) si In urina diabeticilor supusi restrictiei de glucide.). sub forma de acetat activat (*acetil-coenzima A). / acetylcholinesterase. [Lot. m. gr. [Lat. cu receptorii de tip M determina In majoritatea structu-rilor. s. 0 parte ACID ADENOZINDIFOSFORIC din a. hyle = materie. -ina. ACHEIRIE. a . Cuplarea *alosterica a a. ACETONA. acetabulum = vas pentru. Eliberarea de a. [Lat. 1) A. gr. la ansamblul *corpilor ceto-nici. ACETABULUM. ouron = urind. -atos = sange} Prezenta unei concentratii mari de *acetona In sange. / acheiria.] Sin. achilie). s. m. [Lat. s.priv.: colinesteraza (v.: cavi-tate cotiloida (y. [Cfr. In limbaj clinic curent: cetonurie (v. f. khy-los = sue.

Dozarea a. dezoxicolic. V.: acid glutamic (v. Conversia CO.. Catabolit urinar provenit din oxidarea incompleta a triptofanu-lui la om. ACID BORIC / acide borique / boric acid. b. In H^CO. A. Pentru acest mo„ tiv. fosforic. Este un a. sintetizat In celulele poligonale ale ficatului si acumulat la nivelul "veziculei biliare sub forma de saruri.: acid adenilic. ACID CARBONIC / acide carbonique / carbonic acid. V. 5-a.: maloniluree.. fosforic. derivat din *fosfolipidele membranelor celulare. sinteza unor hormoni. citrat-sintaza. desfasurata m mitocondrii. abrev. in natura se gase?te In cantitate mare In fructele din familia Citrus (citrice). biochim. Prin condensarea In dtosol a doua molecule de a. Fiecare din aceste legaturi contine circa 7 300-8 000 calorii/mol a. sarurile sale pot fi. b. rezervat pentru uz strict extern sub forma de apa borica 3% sau vaselina boricata 10%. ceea ce reprezinta mult mai mult decat energia stocata In orice alt compus organic. functionarea pompelor ionice de tip ATP-azic etc. A. 'prostaciclina si *tromboxan A. fiind utilizati ca somnifere si anticonvulsivante. pentru a reface a. si tab. In etapa initiala a sintezei *hemului. este absolut necesara In: metabolismul celular.: colic.: a. speciile H^Ct^ predominante sunt HCO^ (bicarbonat) §i COg dizolvat in raport de 20:1. a. Cum legaturile fosfat Inalt energetice ale a. iar 134 ACID CLORHIDRIC de lipoxigenaza In *leucotriene. (CgHsCOOH) abundent In fructe. implicit.). Compus tricarboxi-lic al *ciclului Krebs. In conditii standard sj 12000 calorii In conditii fiziologice. care devin astfel accesibili actiunii lipazelor si esterazelor. a. ribonu-cleic si a moleculelor de a. derivatii sai de sinteza. ACID AMINAT / acide amine / aminoacid. utilizate pe cale intravenoasa In tratamentui *hipercalce-miilor. este cuprins In compozitia unor unguente cosmetice. Este si un antiseptic acid utilizat pentru conservarea unor alimente sau pentru spalaturi bucale. hipuric. Aminoacid neesential. A.). In sange. b. H^COg. inflamatie. ACID AMINOACETIC / acide aminoacetique / aminoacetic acid. Denumirea chimica a "vitaminei C. A. si tab. fosforic se realizeaza instantaneu. A. una de D-riboza si o molecula de a. administrat per os pentru dizolvarea calculilor biliari de colesterol. sunt detergenti cu rol in emulsionarea triacilglicerolilor si esterilor de acizi grasi. Sin. 'Zaharina este derivata din a. care produce scaderea sintezei hepatice a colesterolului. chenodezoxicolic si litocolic. acid mefenamic. coroziv. La om au fost identificati patru a. a. V. ^' a relua ciclul reactiilor energogene celulare. (DCI) A. ACID ASPARTIC / acide aspartique / aspartic acid. ACID AMINOSUCCINIC / acid aminosuccinique / aminosuccinic acid. mineral puternic (HCI). ce actioneaza pe 'acetil-coenzima A si 'acidul oxaloacetic (reactia inversa fiind catalizata de citrat-liaza extramitocondriala). ACID y-AMINOBUTIRIC / acide y-aminobutyrique / y-aminobutyric acid. In asociere cu factorul VIII. organic slab. a fost denumit "moneda energetica curenta" a celulei. ACID K-AMINOCAPROIC / ACIDE s-AMINOCAPROIQUE / eAMINOCAPROIC ACID.: CDCA. din alimente se elimina sub forma de *a. ACID BARBITURIC / acide barbiturique / barbituric acid. se formeaza *porfobilinogenul. Nucleotid compus din adenina. EfoctuI terapeutic este probabil secundar reducerii activitatii *HMG-CoA reductazei. a. cu rol principal de carburant celular. Energia eliberata de a.: aminoacid (v. Sin. In prezenta energiei nou formate In celula. Sin.: ALA.: acid aspartic. cu 20 de atomi de carbon. este catalizata de *anhi-draza carbonica. Substanta (mononucleotid) compusa dintr-o molecula de adenina. Nu trebuie Inghitit si nici utilizat pentru irigarea cavitatilor.. ACID BILIAR / acide biliaire / biliary acid. ACID BENZOIC / acide benzoique / benzoic acid. sdndarea lor In ADP (*a.). de aseme-nea. Intervine in formarea moleculelor de a. a. vitamina C si tab.ACID ADENOZINMONOFOSPORIC acid.: EACA. adenozindifosforic (ADP) si adenozintrifosforic (ATP). fiind introdus In compozitia solutiilor utilizate pentru conservarea sangelui. Abrev. Este folosit. biliar primar. de COa. ACID CLORHIDRIC / acide chlorhydrique / hydrochloric acid. antiseptic acid. ACID CHENODEZOXICOLIC / acide chenodesoxycholique / chenodeoxycholic acid. Radicalul de baza al Intregii familii de barbiturice. Sin. Abrev.). (v. ACID ADENOZINMONOPOSFORIC / acide adenosine monophosphorique / adenosine monophosphate. ce inhiba activatorii plasminogenului prezenti In secretiile orale si stabilizeaza formarea cheagului In tesuturi. ori de cate ori nevoile celulare o impun. adenosine triphosphoric acid. Abrev. const. barbituricele (Indeosebi *feno-barbitalul). este un "chelator al calciului. adenozin-difosforic) si a. In timp ce antiinflamatoarele non-steroidiene si *aspirina ar bloca doar activarea ddooxigenazei. Sin. usor iritant al tegumentelor si mucoaselor. ACID AMINOGLUTARIC / acide aminoglutarique / aminoglutaric acid.). a. Medicamentele antiinflamatoare steroidiene ar inhiba formarea de a. A. ACID 5-AMINOLEVULINIC / acide 5-aminolevulinique / 6amino-levulinic acid. capabila de sdndare si de refacere continua. a tuturor derivatilor sai.: adenozin trifosfat. contractia musculara. amino-sucdnic. care In solutie se gaseste In cea mai mare parte sub forma disociata. notat cu simbolurile Asp sau D. ACID ANTRANILIC / acide anthranylique / anthranylic acid. bacteriostatic. adenozintrifosforic. care se formeaza In mitocondrii prin actiu-nea unei enzime condensante. deoarece inhibitia enzimatica determinate! de plumb In cursul sintezei hemului provoaca acumularea sa si cresterea eliminarii 1 sale urinare. Component al proteinelor. 6a. Sin. cu formula chimica 041-14^0. b. c. Indeosebi la pacientii hemofilici supusi interventiilor stomatologice. Substanta (mononucleotid) compusa dintr-o molecula de adenina. ACID ASCORBIC / acide ascorbique / ascorbic acid. malonic cu ureea. I^BO. cristalin. joaca un rol central In metabolismul altor aminoacizi si in sinteza ureei. fosforic. folosit ca reactiv chimic i?i pen- . care se poate obtine si prin sinteza si poate fi Intrebuintat si ca agent aromatizant.. V. Sin.: AMP. A. adenosine monophosphoric acid. V. Sin. si. sunt foarte labile. Sin. const. In urina este un test major pentru depistarea *saturnismului. una de D-riboza si doua molecule de a.: ATP. riboza si trei radical'! fosfat. in profilaxia hemoragiilor. biochim. ACiO ARAHIDONIC / acide arachidonique / arachidonic acid. const. a. rezultat din condensarea succinilcoenzimei A si a glicinei. Ultimii doi radical! sunt uniti cu restui moleculei prin le-gaturi fosfat inalt energetice.: acid nitric (v. A. Este utilizat In producerea industriala a 'aspartatului. Sin. Rezulta din combinarea a. ACID CITRIC / acide citrique / citric acid.))-CH2-COOH. El este degradat de *ciclooxigenaza In 'prostaglandine. biochim. COOHCH(NH. Datorita actiunii sale keratolitice. deoarece este toxic.: GABA (v. neafectand producerea de leucotriene.: glicocol (v. Abrev. gras nesaturat.: ADP. ADP rezyltat se recombina ulterior cu a.). Intervine in oxidarile celulare. *A. cu actiune antifibrinolitica puternica. In contractia musculara si In reac-tiile de sinteza care utilizeaza a. ACID AZOTIC / acide nitrique / nitric acid. Abrev. A. ACID ADENOZIN TRIFOSFORIC / acide adenosine triphosphorique / adenosine triphosphate.

ACID HIALURONIC / acide hyaluronique / hyaluronic acid.: alcaptona (v. I.). 2) Termen ge ACID LACTIC nera! care include forma monomerica. ACID HOMOGENTIZIC / acide homogentisique / homogentizic acid.N -metilenTH4). blocheaza a. Inca In discutie. Este un antagonist biochimic al medicamentelor *antifolice. CigHigNA Vitamina hidrosolubila formata din pteridina. implica *pompa de I-r/IC. h. fiind secretat activ de catre celulele oxintice (circa un miliard de celule) ale glandelor regiunii fundice si ale corpului gastric. fenillactic. inozitolhexafosforic. ACID DEZOXIRIBONUCLEIC / acide desoxyribonucleique / deoxyribonucleic acid. si fenilcetonurie. contribuie la oboseala musculara. h.: EDTA. Sunt afectate celulele cu turnover rapid. V. se mai afla In lichidul *sinovial. leucovorin. c. In organism. ca acidulant alimentar si in stomatologie. CaHsCONH-CH^COOH. a. ACID FENILPIRUVIC / acide phenylpyruvique / phenylpyruvic acid. V. biliar primar derivat din *colesterol. g. v. I. V. aromatic izolat din esente florale (Indeosebi din petalele de trandafir). ACID FENILACETIC / acide phenylacetique / phenylacetic acid. coenzima nece-sara in conversia combinata a homocisteinei In *metionina si a NSmetil-Tr-^ in TH^. Mecanismul de secretie a a. benzoic. conduce la perturbarea di-viziunii celulare. acizi grasi. care asigura transportui activ de H4'. Sin. acesta este un component indispensabil al dietei. ca si In *neuroblastoame. const. ACID FENIC / acide ph6nique / phonic acid. V. Abrev. care este excretat In urina In "hiperoxalurie. f. a. Denumire imprecisa pentru a. (DCI) A. glicolic In *glicina. paraamino-benzoic (PABA) si *a. se produce In cazul cand glucoza nu poate fi convertita In *acid piruvic In procesul de *glicoliza.: acid tetrahidrofolic. A. ACID FITIC / acide phytique / phytic acid. Sarea monoso-dica (glutamat de sodiu) este utilizata ca medicament in 'encefalopatii (pentru ameliorarea capacitatilor intelectuale) si In *epilepsie. H^PO. o molecula de *a. iar a treia de o molecula de acid fosforic.. lactacidemie. contribuind astfel la deteriorarea functiei plachetare In "insuficienta renala cronica. Sin. vitamina M. are rol In legarea complexelor moleculare si de agent protector. fosfolipide. cu producere de a.: HVA. *mucopolizaharidic rezultat din reunirea unor *dimeri alcatuiti din a. de cateva milioane de Da. ortofosforic forma monomerica. *fosfatidilserina. ACID GASTRIC / acide gastrique / gastric acid. A rezul-tat ca intermediar in conversia a.: fenol (v. cu eliminare urinara crescuta la pacientii cu *feocromocitom sau alte tumori secretante de catecolamine. participa la sinteza ADN prin metilarea deoxiuridil monofosfatului (dUMP) In deoxi-timidilmonofosfat. si tab. Tmpiedicandu-le astfel absorbtia. *fosfatidilinozitol. 135 . reprezinta. f. unul dintre produsele finale ale metabolizarii proteinelor si aminoacizilor. A.). face parte din compozitia 'fosfolipidelor care alcatuiesc dublul strat lipidic al *membranelor celulare: *fosfatidilcolina. Laptele Tmbogatit cu a. Formeaza miezul complexe-lor de *proteoglicani de la nivelul "rnatricei extracelulare. f. fenilacetic si a. si sue gastric. clorhidric secretat de celulele parietale In cavitatea gastrica. *fosfatidiletanolamina. ACID HOMOVANILIC / acide homovanillique / homovanillic acid. prezent in urina diabeticilor cand creste conversia *a. Sin. ajuta la prevenirea dezvoltarii bacteriilor generatoare de putrefactie In intestinul gros.: acid aminoglutaric. este sintetizat In organism. ACID FOLINIC / acide folinique / folinic acid. al glutationului si al vitaminelor din grupul *a. Catabolit al *dopaminei. biochim. Sub forma de saruri de sodiu sau calciu este utilizat pentru Indepartarea din organism. furnizand o forma de folat ce intra direct In ciclul metabolic al radicalilor monocarbonici. dezvoltandu-se tabloul clinic si hematologic de *anemie megaloblastice.. hialuronidaza. 1) A. I. DeficituI de 'vitamina B^. *A. interfera cu activarea factorului III plachetar de catre 'adenozindifosfat. f. g. anionul Cl~ provenind din disocierea NaCI. ACID GLUTAMIC / acide glutamique / glutamic acid. mineral care intra In compozitia unor substante organice diverse (fosfoproteine. deci neesential. De asemenea. Este precursor al a. utilizat in fabricarea parfumurilor. La niveluri plasmatice crescute. cu proprietatea de a se combina cu sarurile de calciu din tubul digestiv. ACID GRAS / acide gras / fatty acid. (desuete): vitamina Bg. V. A. glutamic. biochim. de asemenea. Compus format dintr-o molecula de 'glicerol la nivelul careia doua functii alcool sunt esterificate de acizi grasi. ACID LACTIC / acide lactique / lactic acid. 7-aminobutiric (*GABA) si joaca rol de neuro-transmitator exdtator in toate regiunile SNC. g. ACID GLIOXILIC / acide glyoxylic / glyoxylic acid. oxalic la om. A.. Este eliminat prin urina. metafosforic). fosfoglucide) si intervine intr-un numar de reactii enzimatice. cu simbolul Glu sau E. f. ACID GUANIDINOSUCCINIC / acide guanidinosuccinique / guanidinosuccinic acid. ACID HIPURIC / acide hippurique / hippuric acid. Metabotit al 'fenilalaninei format si excretat In exces in *fenilcetonurie. este utilizat ca acidifiant urinar. Determina reactia acida a sucului gastric. CHa-CHOH-COOH. COOH-(CH. este utilizat in litiaza calcica cu hipercaldurie. ACID FOSFORIC / acide phosphorique / phosphoric acid. a unor substante ca plumbul si digi-tala. pirofosforic) si cea polimerica (a. grasi in *cetone. Derivat al tetrahidrofolatului care ocoleste blocajul metabolismului folatilor produs de inhibitorii dihidrofolat-reductazei. const. Se gaseste In plantele verzi. fenilalanina nu poate fi convertita In tirozina. A. glucuronic si N-acetil-glucozamina. V. acid clorhidric. Compus guanidinic. (fermentatie lactica). iar sub forma de saruri de calciu intra in compozitia oaselor. *a. si tab. Este un a. fiind deturnata In consecinta pe cai metabolice alternative. V. Arninoacid monoaminodicarboxilic. forma dimerica (a. format si excretat In exces In *fenilcetonurie. ACID FOLIC / acide folique / folic acid. Intr-o forma inutilizabila pentru sinteza ADN si. In organism. Sub i 10 forma de N^N^-metilen tetrahidrofolat (N '. Produs al degradarii incomplete a lipidelor. In timpul respiratiei celulare anaerobe din exercitiul fizic intens. ADN. Deoarece PABA nu poate fi sintetizat de catre organismul animal.-CH(NH. De aceea. La acest nivel. organic rezultat In urma fermentatiei lactozei. cum ar fi cele din maduva osoasa si din mucoasele tractului digestiv. Indeosebi al caldului si al magneziului. prin *chelare. In functie de numarul de dimeri componenti. Produs de detoxificare a a. A. ACID ETILENDIAMIN-TETRAACETIC / acide ethylenediaminetetracetique / ethylenediaminetetraacetic acid.. a.)-COOH. in umoarea apoasa si In *umoarea vitroasa. consecutiv.ACID COLIC tru prepararea unor medicamente. Unele bacterii pot con-verti lactoza In a. a. V.). Sub forma de esteri participa la generarea compusilor macroergici celulari. Se formeaza In muschi. fiind component al proteinelor tisulare si plasmatice. Sin. precursorul primar al *a. folic. poate avea o greutate moleculara foarte mare. Din cauza deficitului ereditar de fenilalanin hidroxilaza. ACID p-HIDROXIBUTIRIC / acide P-hydroxybutyrique / phydroxybutyric acid. A. Abrev. corpi cetonici. rezultat In urma conjugarii acestuia cu *glicina si continut In unele alimente vegetale. fiind obtinut si prin sinteza. Sin. ACID COLIC / acide cholique / cholic acid. Agent *chelator. V. ficat si drojdii. este un catabolit anormal al 'fenilalaninei. a. ACID FOSFATIOIC / acide phosphatidique / phosphatidic acid.

ACID OLEIC / acide oleique / oleic acid.} Scaderea pH-ului plasmatic (normal 7..ACID LINOLEIC IZOVALERIANICA ACID LINOLEIC / acide linoleique / linoleic acid. a. ACID RETINOIC / acide retinoique / retinoic acid. V. Termen utilizat de obicei pentru denumirea acizilor carboxilici nonaminati solubili In apa: *adzi grasi cu lant scurt. Aceasta denumire a fost propusa pentru eliminarea ambiguitatii termenului *acidoza. gras polinesaturat esential continut In uleiul de peste si 'in unele uleiuri vegetale (ulei de in). C.si tricarboxilici. oxalemie. HNO. ACID NICOTINIC / acide nicotinique / nicotinic acid. *nefrite. Substanta cu proprietati vitaminice. boala ereditara autozomal rece-siva caracterizata prin *anemie megaloblastica rezistenta la vi-tamina B^ si legata de un deficit enzimatic al metabolismului a. const. dezaminare si oxidare). antifungice si keratolitice.. V. ACID NUCLEIC / acide nucleique / nucleic acid. ACID TETRAHIDROFOLIC / acide tetrahydrofolique / folinic acid. si addurie organica. neuraminic. oxalurie. A. ca si In anatomia pato-logica. C^Hg^COOH A. poate cauza colaps cardiovascular sau stop cardiac. antranilic dotat cu proprietati analgezice si antiinflamatorii. cetodicarboxilic. ACID OXALIC / acide oxalique / oxalic acid. Reprezinta un constituent esentia! al functiunii glucidice a glicoproteinelor de la nivelul membranelor celulare. gras esential. ACID PSEUDOMONIC / mupirocine / pseudomonic acid. A.N03. const. Lichid inco-lor. Produs a] metabolismului intermediar al adrenalinei si noradrenalinei (prin ortometilare. V. blocand competitiv locusul de legare al izoleudnei bacteriene. (DCI) Derivat al *a. foarte coroziv.H. ACID LINOLENIC / acide linolenique / linolenic acid. / acid(a)emia [Lot. vitamina Bg. cat si diminuarea concentratiei substantelor tampon fara diminuarea efectiva a pH-ului. cu efect coroziv foarte putemic. care semnifica atat diminuarea pH-ului sanguin. V.).' dus intermediar de metabolism al *gluddelor.NO. s. din sange si din tesuturi creste In defidtui de *tiramina. ca *guta. haima. In calitate de fixator al tesuturilor. depresie respiratorie. la prepararea derivati-lor nitrati si In industrie (explozivi si coloranti). ACID MEFENAMIC / acide m6fenamique / mefenamic acid. f. ACID NITRIC / acide nitrique / nitric acid. p. Se poate acumula In unele stari patologice. Abrev. V. Ct^-COCOOH. o. (COOH). (DCI) C. a. C^s°2-A. Abrev. izolat din grasimea de oaie si continut In cea mai mare parte a grasimilor animale si In uleiurile vegetale.: acid folinic (v.2H. Intoxicatia cu a. continut de vegetale diverse. organic cu rol important In *dclul Krebs. ca *supozitoarele. constituent cheie al *ciclului Krebs. Abrev.: PAS. participa la formarea calculilor urinari. Sin. p. coma. j A. cu actiune *keratolitica. A. Cuprins In structura capsulei bacteriene. *leucemii tratate cu *antimitotice sau prin *radioterapie. Este utilizat In prepararea sapunului si a unor produse farma-ceutice. Este utilizat In calitate de conservant alimentar. NHArliCOOH. Sin. Mai este de asemenea folosit ca antiseptic local datorita proprietatilor sale bacteriostatice. ACID NEURAMINIC / acide neuraminique / neuraminic acid. fumans In stare concen-trata. acid sialic. paraaminobenzoic (PABA). sintetizat din *aspartat si din *piruvat. previne acumula rea la suprafata bacteriilor a fractiunii C3b a complementului. si acizi grasi. acizi di.>0. cristalin. V. i ACID PIRUV'iC / acide pyruvique / pyruvic acid. acidus = acru. precursor al *a. organic. ACID OXALOACETIC / acide oxaloacetique / oxaloacetic acid. 3metoxi-4-hidroxi-mandelic. Este utilizat In special In artrita reumatoida si dismenoree. pe cale intravenoasa sau orala. acizi grasi). Este utilizat ca solvent farmaceutic la prepararea uleiurilor si lotiunilor. s. m. acid ribonucleic. V. In organism In cursul degradarii a.: AVM. Se administreaza In asociere cu izoniazida si streptomidna. produs final de degradare a purinelor organice (nucleotide) si a purinelor alimentare.S04. gras saturat (v. acizi grasi. ACID URIC / acide urique / uric acid. gras saturat. tab. care actioneaza prin inhibarea izoleucin-ARNt sintetazei. aspartic (aminoacid) printr-o reactie de transaminare si este intermediar In calea gluconeogenetica. ARN. ACID PARAAMINOBENZOIC / acide paraaminobenzo'ique / paraaminobenzoic acid. tab. utilizat ca agent topic In tratamentui acneei vulgare. vitamina PP. ACID PALMITIC / acide palmitique / palmitic acid. o. acizi nucleici. organic utilizat pentru explorarea functionala a excretiei tubulare renale. ACID RIBONUCLEIC / acide ribonucleique / ribonucleic acid. C^I-L^C^.: PAH. A. drojdie. ACIDEMIE ACID PICRIC / acide picrique / picric acid. ascorbic si glicocolului. eel mai abundent si ras-pandit a.42) ca urmare a cresterii concentratiei de ioni de hidrogen din plasma. ACID SALICILIC / acide salicylique / salicylic acid. V. A. Reprezinta un pro. Antiseptic feno-lic utilizat In dermatozele veziculare. Este utilizata ca vasodilatator si In tratamentui pelagrei. care se conjuga cu *acetilcoenzima A pentru a forma *citrat. care afec- 136 . Denumirea chimica: a. ACID SIALIC / acide sialique / sialic acid. prezent In sange (v.: mupirocina. piruvic si a unei molecule de D-manozamina. continut 'in cantitate mare In uleiul de in. ACID SULFURIC / acide sulfurique / sulfuric acid. v. uricemie).03. Cantitatea de a. porumb). ADN. analog al *a. biochim. Se obtine si prin sinteza. ACID VANILMANDELIC / acide vanyl-mandelique / vanylmandelic acid. A. A. ACID ORGANIC / acide organique / organic acid.. Este utilizat uneori In testele de dozare a albuminei In urina.H. f. A. Se formeaza. si acizi grasi. este selectiv pentru bacterii. gras nesaturat cu 18 atomi de carbon In molecula. extras din scoarta de salcie alba si din frunzele de Pyrola minor. Sub forma de oxalat de calciu. C. format prin condensarea unei molecule de *a. Eliminarea de a. de asemenea. arahidonic. Valori crescute (26-66 mg In 24 de ore) se observa In feocromocitom si moderat crescute (peste 10 mg In 24 de ore) In neuroblastom si ganglioneurom. pentru prepararea salidlatilor. Intermediar al biosintezei *pirimidinelor. Sin. Medicament tuberculostatic minor. s. ACIDEMIE IZOVALERIANICA / acidemie isovalerique / isovaleric acid(a)emia. a. ACID OROTIC / acide orotique / orotic acid. *grasimilor si amino-acizilor. gras In natura. In urina (orotic-urie) creste In adduria orotica.H. ortohidroxibenzoic. prezenta in cea mai mare parte din celulele vii (ficat. Derivat N-acetilat al *a. -o(os = s&nge. mineral putemic.: acid azotic. ACIDEMIE. H. ACID STEARIC / acide stearique / stearic acid. acizi cetonici (*corpi cetonici). aspirinei si a numerosi coloranti. ACID PARAAMINOSALICILIC / acide paraaminosalicylique / paraaminosalicylic acid. si se poate elimina prin urina. Constituie o legatura Intre metabolismul proteinelor si eel al glucidelor deoarece poate fi convertit In *a. lapte. V. gr. Pentru valorile normale 'in SEinge si urina. endocrinol.. cu numeroase utilizari industriale.30-7. A. V. care este esentiala In oxidarea sa.>. leucovorin. ACID PARAAMINOHIPURIC / acide paraaminohippurique / paraaminohippuric acid. Produs de oxidare a retinolului (*vitaminei A). In cantitate suficienta pentru a initia udderea microorganismelor. / acidemie. Denumirea chimica a 'biotinei. Antibiotic produs de Pseudomonas fluorescens. V. A. Boala ereditara determinate! de un deficit enzimatic In izovaleril-coenzima A dehidrogenaza.

adj. prin relaxarea muschiului ciliar. au tendinta la invazie In torentui circulator la persoane cu catetere intravenoase. / achondroplasia. kore = pupiid. *a. arahidonic. s. Apare Indeosebi prin expunerea la uleiuri. ACIZI BILIARI / acides biliaires / bile acids. situat in *citoplasma. ubicuitari In apa si sol. Se manifesta prin nanism acompaniat de diverse anomalii (macrocefalie. datorita elastidtatii acestuia. f. akinelos = imobil. [Lot. f. a . vulgara. -euse. neonatorurn. const. s.ACINETOBACTER de canalele alveolare la nivelul carora se afia situate *alveo-lele pulmonare. s. bacteriile A. insufidenta a ochiului. ACINETOBACTER / Acinetobacter / Acinetobacter. tip I. de. khole = fii[d. prin contractia muschiului dliar. [Cfr. dfoza. secundare unei lezium sau unei tulburari functionale a glandelor sebacee sau pilose-bacee. linoleic. ARN. f. *A g.. e) a. sin. linoleic. Macromolecule constituente ale celulei. Var. clima.). palmitic. / achondrogenesis. excesiva care persista mai mult decat In mod normal. g. Var. esentiali sunt indispensabili 'in alimentatie.priv. acoperite de cruste. f. khioros = verde. s. c) a. cu *anaclorhidrie. akne greseald de copiere a (ui Actilis pentru akme = vdrf sau e. ACLORHIDRIE. g. Din punct de vedere chimic sunt polimeri ai *nucleotidelor. sau. / acorie ou acoree. s.. 2) A. plasis = modeiare. ACIZI GRASI ESENTIALI / acides gras essentiels / essential fatty acids. necrotica. klimu. provoaca o diminuare a ritmului de crestere. A. acid biliar. / acinous.greseaid de copwe a [ui Actitis pentru akme = vdrf sau e^rescenfd. cu leziuni papulopustuloase si come-doane ale fetei In primele trei luni dupa nastere. / achondrogenese. de ia a. si ADN. pe baza de glicerol apar si In structura membra-nei celulare. V.: sindrom Grebe ACONDROPLAZIE.legati prin grupari fosfat . forma foarte frecventa la tineri. boala Parrot. [^r. / acne. / achondroplasie. ACNEIFORM. V. Termenul se utilizeaza Indeosebi pentru a. [Qr.. si ARN (mai divers ca masa moleculara. [Qr. abcese cerebrale. f. ACIZI GRASI / acides gras / fatty acids. forma neletala. s. dar prevalenta crescuta la nivelul pielii indivizilor sanatosi. oleic.] Gen de diplococi saprofiti gramnegativi. / acneiform. condrodistrofie fetala. toxica. f.a. care dupa cadere lasa cicatrice. / accommodation. pentru akinezie (v. ACIZI TEICOICI / acides teichoiques / teichoic acids. din structura peretelui celular al bacteriilor grampozitive. Au formula generala CI-yChy^-COOH.zitiva pentru distante scurte. a unor 'papulopustule rezultate din inflamatia si suprainfectia comedoanelor si a unor elemente nodulare legate de evolutia In profunzime a papulopustulelor. plagi chirurgicale sau arsuri. Uneori este utilizat ca sin. ACOLURIE. ju-venila sau polimorfa..rucenta. s. owon = urind} Absenta *pigmentilor biliari din urina In unele forme de *icter. V. subnormala putere de a.. s. ACOLIE. f. adj. care are forma unor acini. A. Cat. g. acclimatization. biochim. / acorea. acid linolenic. "elicea vietii"). dim. acclimatisation.: ADN (cu o structura dublu-elicoidala. de. / acneiform. ACONDROGENEZA.: la altitudine). / accommodation. hydor. de la accommodare = a se. si acid arahidonic. se 'impart In saturati (daca n -12 . f. s. Sunt polimeri de ribitol sau glicerol ..priv. s. ACINOS. secun-dara administrarii unor medicamente. . Sin. f. ca urmare fiind posibila focalizarea razelor de lumina ce traverseaza mediile transparente ale ochiului pe o zona retiniana unde imaginea formata va fi dara. chiar daca "vitaminele A si D sunt prezente. ACIZI LIPOTEICOICI / acides lipoteichoiques / lipoteichoic acids. V. cu *achilie gastrica. f. adj. a. ia plassein = a forma. Se disting doua tipuri: 1) A. / achlorhydrie. [Qr.). sau akhne = tdrdte.: acomodatie. unde (atitudine. care Ti face nemiscibili cu apa. linolenic si *a. / acclimation. 4) A. bakte-rron. profesio-nala. cu n (par) cuprins Intre 4 si 30. a . Este caracterizata prin aparitia. / acne.. ACOMODATIE. lubrifianti si la unii deri-vati clorati.*a. f. a -prill. si cristalin. -tis. f.care pot avea compusi aditionali legati de grupari laterale dispo-nibile.} Absenta congenitala a pupilei.: la frig) sau mediu (ex. f. cu elemente papuloase si ulterior pustuloase. s. / acholie. deoarece nu sunt sintetizati In organism. care nu sunt sintetizati In organism: *a. caracterizat prin absenta aproape totala a oaselor membrelor. de etiologii diverse. absoluta a fiecarui ochi. acid linoleic. tample si pe partea anterioara a pielii capului. ACLIMATIZARE.. \Lat. pe un fond de *seboree.. ia bakteria = boston. din structura peretelui celular al bacteriilor grampozitive. reprezentand substratui informatiei genetice.a. hydatos = apa} Termen sin. ACIZI NUCLEICI / acides nucleiques / nucleic acids. -iilos = mdinafia foardui. ACINEZIE. dar cu o structura spatiala mai simpla). participa la esterificarea colesterolu-lui. V. situat In nucleu. s. Denumire pentru *a. Ex. s.: 1) A. Exista doua tipuri de a. V.J(c. dinat} Adaptare a organismului la un nou climat (ex. Sunt constituiti din *a. adapta} Proprietatea ochiului de a se adapta pentru perceptia unor obiecte situate la diferite distante. A.: boala Kaufmann. Var. -onis. kiaein = a misca.). a priii.). separat. / acholurie. genesis = pro-ducere.: eruptie a. sub actiunea muschiului ciliar. s. f. a unor *comedoane Inchise sau deschise (puncte negre).priv. Alte tipuri de a. [Qr. s.: sindrom LangerSaldino (v. s. n + 18 . \CfT. dor. s. liberi. A. cand se nu-mesc a. a. s. f. de. n + 16 a. localizata pe frunte. din gr. 2) A. Se gasesc In diverse uleiuri vegetale. a modeta} Forma grava de "condrodistrofie ereditara a sugarului. septicemii si pleurezii. ACOMODARE. m. organic! a caror molecula confine un lant -carbonat liniar deschis. khondros = cartiiaj. negativa pentru distante lungi. Absenta acestora din alimente. b) a. / acholuria. khole = fliia} Absenta sau diminuarea secretiei biliare.. acinus = 6oa6d de strugure} Care este format din *acini. tip II. / acholia. de origine profesionala sau consecutiva utilizarii unor produse cosmetice neverificate. nanism micromelic incompatibil cu viata. s. si tab. mentionati corecteaza aceasta deficienta.priv. po. d) a. pentru acomodare (v. rozacee sau "cuperoza. accomodntion.a. forma = forma} Care se aseamana cu *acneea. de ia gennan = a produce} Varietate extreme de *osteocondrodisplazie care se caracterizeaza prin absents formarii tesutului cartilaginos. 138 ACORIE akhne = titrate} Termen generic pentru un grup de afectiun variate ale pielii. caracterizata prin foliculita supurata si comedoane locali-zate Indeosebi pe fata externa a coapsei si pe antebrat. 3) A. / achlorhydria. A. la formarea trigliceridelor circulante si din depozitele de tesut adipos sau pot circula legati de albumina. a • priv. A. Se disting: a) a. / acclimatement. [Lot. akne . adj. a . lauric. a. teicoici (polimeri de ribitol sau glicerol) ancorati prin lanturi lipidice de membrana citoplasma-tica si sunt frecvent responsabili de anumite caracteristici ale bolilor cauzate de bacteriile patogene grampozitive. stearic) si nesaturati (n + 18 . khondros = cartiiaj. Cu virulenta mica. n. ACORIE. 5) A. Aditia a. Denumire desueta: vitamina F. In aceste cazuri pot provoca meningite grave. Indeosebi In perioada de *pubertate. f. f. [Qr. este In mod normal spontana. arahidonic. sin. [QT. f. t.. linolenic. producandu-se prin modificarea convexitatii si gro-simii *cristalinului. membre scurte si groase etc. ACNEE. arahidonic). / acineux. n -r 20 . din familia Neisseriaceae.

erythros = rofu. s. hyle = nwte. sindrom Gianotti-Crosti). f. aisthesis = se-mafie. tip III (v. s. este forma de "craniostenoza cea mai frecventa si poate fi asociata cu alte anomalii ale scheletului. tip II (v. akron = e^tre-mitate. [Qr. cu localizare la nivelul extremitatilor si periorifidal. akron = e^tremitate. / acrocephalopoly-syndactyly. frioa de locuri situate la_ Inaltime. [(^r.. -ita. ACROERITROZA. cronica atrofianta (v. denumita si sindrom sau boala Apert.} Durere la nivelul unei extremitati. sunt utilizati drept componeneti ai *lentilelor de contact sau ai unor materiale dentare Cindeosebi pentru confectionarea protezelor). s. In care se asodaza si anomalii scheletice la nivelul membrelor inferioare. -oza.^tre. f. akron = e^tremitate.. s. caracterizata prin leziuni verucoase si cornoase.. dificii. / acrodynie. s. m Inaltime. f.. gr. [Lat. gr. [Cfr. tip IV (v. -atos = culoare.mitate. s. scadere a temperaturii locale si durere. a. amo-niui gSsita in apropie..re. ACROFOBIE. \Qr. In prezent consi-derala a. Sin. {Cjr. / acrophobia. Boala care afocteaza copiii Intre 6 luni si 8 ani Se caracteri-zeaza prin tumefactie rece. Sin. / acroerythrose. cuprinse in cadrul unor boli sau sindroame: a. daktylos = deget. Boala grava. cu transmitere probabil autozomal dominanta. umeda si danotica a mainilor si pidoarelor. boala Hallopeau). / acrylamide. s. Se vindeca fara se-chele. / acrodysostosis. cu debut la sugar si transmitere autozomal recesiva. [Qr. a. astenie. / achromatopsia. osteon = os.} 1) Crestere a sensibilitatii la nivelul extremitatilor membrelor. s.: boala Crocq-Cassirer (v. frecvent mortala. f. dolikhos = lung. / acrocyanose. / acrodysplasia. / acrokeratose. s. varf. ACROCEFALOPOLISINDACTILIE. adesea a nasului si a fetei (adesea pana la eritem generalizat. -it6} Termen general pentru leziunile cutanate ale extremitatilor. f. a . / acromastitis. 2) A. s. keratos = corn. ACRODERMATITA. ACROMAT. f. -oza. 0 serie de a. f. / acrodynia. s. V. s. ACROESTEZIE.. [Qr. f. varf. f. f.\ Amida a addului acrilic care prin reticulare for-meaza un gel utilizat In tehnicile de separare a proteinelor ?i ARN In functie de greutatea moleculara.] Malformatie a craniului determinate! de Inchiderea precoce a 'suturilor sagitala si coronala si caracterizata prin dezvoltarea considerabila. sindac-tilie. boala Pick-Herxheimer).. pathica / acrodermatitis enteropathica. khroma. 3) A. f. boala Selter-Swift-Feer. [Qr. s. [Lat. se-nsifiiii-tate. virus neurotrop. anomalii osoase craniofaciale si *retardare mentala. a modela. akron = e. a . ACROMATOPSIE. a. s. kyanos = a£C>astru. s. a. adj. parestezii) sau cardiovasculare (tahicardie. [Cfr. akron = e. varf. leziuni ale mucoaselor si fanerelor (alopecie difuza) si tulburari digestive (diaree).: *boala Brailsford. Este acompaniata de prurit. ACROKERATOZA. s. ACRODISPLAZIE. 2) Durere la nivelul extremitatilor. [CfT. kephale = cap. hipertensiune).. akron = e^tre-mitate. s. ACROMATOPSIE Se manifesta prin asoderea de leziuni cutanate veziculobuloase si eritematoscuamoase. tip III sau sindrom Sakati. -oza} Sin. daktylos = deget} Ansamblu de malformatii ereditare ale scheletului In care se asodaza *acrocefalosindactilia cu existenta degetelor supranumerare la nivelul pidoarelor. s. s. T. / acroesthesie. / acrocephalosyndactyly.^ft'emitate. ACRODERMATITA ENTEROPATICA / acrodermatitis entero-. Alaturi de acesta se disting.. boala Swift. / acrylate. Descrisa si ca boala: a.).). ACRODISOSTOZA. de. ACROCEFALIE. mastos = sdn.1 sau sindrom Noack. a . s. [a plassein = a forma. / acrinie. ACROASFIXIE. akron 1 = e?(tre. akron = e?(tre. s. / achromatopsie. s. f. [Cyf.priv. / acrocephalosyndactylie. krinein = a se-para de} Absenta sau diminuarea secretiilor. Au fost descrise trei tipuri de a. ACRINIE. 'sindromul Giedion. de.ACRILAMIDA ACRILAMIDA. ACROMASTITA. f. s. / acrokeratosis. / aero-asphyxia.). continua Hallopeau (v. akron = e^tre. tip 1. ACRODOLICOMELIE.] Malformatie somatica caracterizata prin prezenta unor membre cu dimensiuni mult crescute. / acroderma-titis. cu aplatizarea laterala a capu-lui. tip V (v. hipoplazie a maxilarului superior. "nas In sa"). varf.. ACROCEFALOSINDACTILIE. f. 2) Despre un subiect care este inapt sa distinga culorile. dys = greu. f.ttiitate. syn = tmpreund. dificii. Termen vag si desuet. syn = im. tip II sau sindrom Carpenter (v. f. / acrodolichomely. s. akron = e^tremitate. akron = t)(tremitate. sindrom Chotzen).} *Fobie. intoxicatie cu mercur. f..pre. f. dys = gnu. [Cjr. keras. s. Termenul se utilizeaza Indeosebi In cadrul *bolii Raynaud. denumiti si rezine acrilice. Simptomatologia descrisa anterior corespunde formei clasice de a. malformatie denumita *oxicefalie.] 1) Despre ochiul afectat de *acromatopsie.^tremitate. s. f. opsis = vedere. f. s. s. derma. / acrylate. adj. de. s. f. s. akron = €J(tremitate. manifestata prin 'acrocianoza. f. s.mitate. m. s. consecutiva vasodilatatiei: Se observa Indeosebi In •eritromelalgie si In *boala Lane. / acrodermatite.. a = priv. hiper-telorism. Cauze (ipotetice): carenta alimentara. •atos = cutoare. [C. f.. varf. varf.] Termen care reuneste un ansamblu de afectiuni. s. f.un0.} *Disostoza complexa In care se asodaza o Intarziere In dezvoltarea staturala cu 'brahimelie. s. s. / achromate. odyne = durere.] Inflamatia mamelonului. acer = acm. -oza.^re. / acromastite. plasis = nwddare. mamdit. f. 'sindromul Langer-Giedion. cu transmitere autozomal dominanta. Varful ('sinciput) craniului poate fi plat (craniu In .} Varietate de "osteocondrodisplazie In care leziunile osteocartilaginoase sunt localizate la nivelul extremitatilor. sindrom Pfeiffer). varf. akron = e. [a. f. / acro(a)esthesia. acer == acru. khroma. / acrocyanosis. kephale = cap. varf. f. / acrocephalia. / acrodysplasie. / acrophobie. / acroerythro-sis. A. phobos = frita. f.rie.ii tempCuCui [ui Jupiter Amman din Libia.. / acrodolichomelie. akron = e.mitate.. melos = e^trenitate. (vizibila Indeosebi la nivelul metacarpienelor si metatarsienelor).r. s.} Coloratie rosie a extremitatilor. *boala Thiemann.. memBru.: sindrom Bazex ^v. a. s. caracterizate prin malformatii scheletice ale craniului ('craniostenoza). crize sudorale si une-ori de tulburari nervoase (iritabilitate. / acrylamide. sindrom Waardenburg). eritematopapuloasa infantila (v. tip . ACRILAT. Prin analiza datelor clinice si genetice au fost individualizate mai multe boli sau sindroame caracterizate prin a. ACROOINIE.} Tulburare vasomotorie la nivelul extremitatilor. f. ida.] 139 . s. / acrocephalie.turn") sau ascutit (tuguiat). ACROKERATOZA PARANEOPLAZICA / acrok6ratose paraneoplasique / Bazex' paraneoplasic acrokeratosis. m. / acrodysostose. f.] Afectiune a copilului si adolescentului. Baza craniului este de asemenea deformata.). f. / acro-asphyxie. [Gjr. akron = e^tre-mitate. / achromate. datorita caruia se confunda adesea cu "boala Kawasaki). f. Scaderea *zincului plasmatic ar putea avea un rol In patogenia bolii. f. localizate simetric pe partea dorsala a mainilor si pidoarelor. acrocefalopolisindactilie.mitate.: 1) A. hyle = materu. asphyxia = oprire a puCsuiui. [Qr. ACRODINIE INFANTILA / acrodynie infantile / pink disease.: boala Feer. f. -atos = piete.. / acroc6phalopolysyndactylie. [Qr. ACROCIANOZA. ale fadesului (exoftalmie.. a regiunii occipitale. \Qr. [Qr. ammoaiakon = sore. mai ales ale mainilor. si acrocefalosindactilie.priv.} Sare sau ester al addului acrilic.frw.. varf. a. infantila (v. / acrinia. kephale = cap. polys = mu[f:i. f. boala Apert-Crouzon). sphyzein = a puCsa.

s. akron = u^tremitatv. f.. -inos = raza. akron = e. ACROMION. Combinata cu "miozina. f. prin trecerea ia act. ACROPARESTALGIE. [Gjr. permitand acestuia sa penetreze Invelisul extern al ovulului. s. s. f. este eel mai frecvent partiala. Leziunile afecteaza extremitatile membrelor inferioare.] Denumeste un comportament brusc. atat etimo-logic. lepra sau alcoolismul.] Sin.^tremttate.mi. prin care acesta se articuleaza cu clavicula. scalpului si extremitatilor msotita de *hipocratism digital si deformari ale oaselor lungi. megaios = mare} Boala determinata de cresterea secretiei de 'somatotrop survenita dupa Inchiderea cartilajelor de crestere. negru si nuan-tele intermediare. s. [Qr. rater = a rata. akron = e. / acropachyderma. / acromion. / acromicria. fotodermatoza.^tremitate. / acropachyderinie. f. aktis. f. [^r. s. ds.oTropic Hormone = Hormon cufre-nocorticotrop. ACROOSTEOLIZA. / actine. f. / acroparesthalgie.] Inflamatie cutanata determinata de expunerea excesiva la radiatiile solare sau la actiunea razelor X. adj. -atos = cutowe. adj. hiperfosforemie). \Wbrw. In boli ca diabetui. aisthesis = smzapie.: acromazie. ACROPATIE. ACTINIC. [Lot. s. [Qr. cu evolutie catre amputatii spontane. / acrosome. actinocutitis.: acromatopsie (v. f. / acropar(a)esthalgia. f. vanat'i therme = cdiduril. ACTINODERMATOZA. / achromasia. s. la thermos = ca[d. ACTING OUT. A. apare ca un comportament neasteptat si neadap-tat al unui pacient In cursul psihanalizei sau al unui alt trata-ment psihoterapeutic. s. n. [Qr. adj. vdrf. aisthesis = senzatie. ACROZOM.. Indeosebi la nivelul falangelor si. m. aktis. aceasta duce la *gigantism. si discromatopsie. A. m.] Abrev. [Qr. f. consecinta compresiei nervului median In canalul carpian. iAngd. A. khroma. s. [Cfr. . / actinologie. s.: sindrom Denny-Brown. algos = dwc.] Sindrom primitiv sau secundar ca-racterizat prin liza progresiva a oaselor mainilor sau/si ale pi-cioarelor. V. s. legata de motive ascunse In *sub-constient. si tab.re. osteon = os. NA: acro-mion. f.] Regiune a capului spermatozoidului care contine o vezicula cu enzime hidrolitice (Indeosebi *hialuronidaza si acrozina). se observa 'indeosebi m *acromegalie. f. •inos = raza. a. syndrome = drum mpre. metabolice (diabet. a fost identificata si In *citoschelet. existand sub doua forme: a. \Cjr. f. / acroosteoly-sis. / acropathy. este Indeosebi de natura hormonala. s. f.} Marire a extremitatilor din cauza unei hipertrofii a osului subperiostal. poate surveni in cadrul unei neuropatii senzi-tive familiare. se traduce prin anomalii morfologice (hipertrofie a extremitatilor). sau secundar.\ *Parestezie a extremitatilor. traducand executarea unor 'pulsiuni anterior repri-mate. ozd. s.] Termen generic pentru ansamblul eruptiilor cutanate provocate de radiatiile solare. Termenul de a. khroma. localizata la nivelul mainilor. s. superior sau inferior.una. f. albinism.] Reactie In aparenta ilogica. s. / acropathie.mita. s. [<^r. akron = e. / actinology. akron = eyre. akron = e^tre. fi tradus. •inos = razdi -ita. megas. ACROPAHIDERMIE. s. ACTINITA. s. partial cu *acropatie. utilizata In mod curent pentru corticotrofina (v.^tremitate. -atos = Corp. fr. pathos = boaia. a. / acromion. \Cjr. f. si boala Bureau-Barriere. \Qr.. -atos = culoare. engL: Adreno-Cortic. al capetelor distale ale oaselor mainilor si picioarelor. s.. idiopatica este o forma cu transmitere autozomal dominanta. f. / acrosyndrome.. \Cjr. / actinodermatitis. mikros = mic. f. de mana si gambe Inghetate. / acromegaly. s.} Sin. ACROMEGALIE. impulsiv si violent. o. sensifittitate. s. s. endocrinol. Daca hipersecretia de somatotrop apare inaintea Incniderii cartilajelor de crestere. *inos = raza. fie ca acestea sunt aparent autonome. pakhys = gross dermu. poikilos = fdu-nt. s.priv. A. poate.. cu debut In copilarie si cu evolutie prelungita. / acromegalie. par-ticipiu[ tru-ut de ia agere = a actiona. s. polimenca sau filainentoasa F.mitate. s. mai rar pe cele ale membrelor superioare. u.. para = din-wlo de. / acrosome. care apare la sexul feminin.te. actum. A. cu afec-tarea perceptiei uneia sau mai multor culori.\ Care se refera la radiatiile spectrului electromagnetic care au capacitatea de a induce un efect chimic. / acromelic. const. ale caror dimensiuni nu sunt proportionate cu restui corpului. Insotita de durere. dener-vatia periferica si microtraumatismele. / actin. / acroosteolyse. aktis. A. ACROPOIKILOTERMIE. hipercalciurie.. akron = e. / actinique. de obicei. V. adj. pakhys = yos. cat si pentru ca este sin. / acropachy. survine pe neasteptate. akron = e^tremitate. f. akron = e.\ Care se refera la portiunea distala a unui membru.?(tre. / achromasie s. cutis c pide. f. lysis = distrugere. vdrf. La baza patogeniei tulbu-rarilor trofice ar sta pierderea sensibilitatii dureroase. A. este aproape Intotdeauna determinata de un adenom hipofizar eozinofilic al lobului anterior al hipofizei. V. [AngUcism core. osteoliz8). logos = ftUitfil. n. f. care reprezinta elementui contractil al fibrei musculare. aktis. I acropoikilothermy.] Termen general pentru toate sindroamele carac-terizate prin tulburari vasomotorii la nivelul extremitatilor. / actinodermatose. / acromicrie. akron = e\tremitate. f. ACROPARESTEZIE. aprof(tMatw. accidental In compor-tamentui normal al unei persoane. a -priv.] 1) Studiul energiei radiante.] Extre-mitate a spinei omoplatului. este relativ impropriu. dar In general favorabila. s. m. vdrf. / acroparesthesie. ACROPATIE ULCEROMUTILANTA / acropathie ulceromutilante / acrodystrophic neuropathy. / actinic. m. [Qr. A. / acropoikilothermie. se-nsifiiiitate. r.). ACTINOLOGIE. denumita boala Thevenard. a . A. ACROPAHIE. vdrf. f. ACTINA. este consecinta spas-melor vasculare si a deschiderii reflexe a anastomozelor arteriovenoase. la femeie dupa 40 de ani.\ Sindrom *s(ne mater/a. Sindrom caracterizat prin 140 aparitia de tulburari trofice cutanate (de tip *mal perforant) si osteoarticulare (osteoartropatie.] Constituent proteic al muschiului.) V. [C/r. ACROSINDROM.. da actomiozina. \Cfr..} *Parestezie a extremitatilor. de la lyein = a distruge.. / actinite. akron = e^tremitate. ACTH / ACTH / ACTH.?(tremitate. In care se aso-ciaza hipotermia simetrica a extremitatilor si senzatii de "deget mort". de ia syn = impreuna. [C/r. concurs.. / acroparesthesia. f. s. akron = e?(tremitate. / actinic dermatitis. endocrine (insuficienta gonadotropa) si hipertensiune arteriala. vdrf.tatt. rezultand articulatia acromioclaviculara. [Qr. monomenca sau globulara G si a. para = dincoio d&i [dngcl. Sin. s. f.'\ Denumire generica pentru orice afectiune a extremitatilor. f. In general... / acromelique. omos = umdr. s. s.j Extremitati (maini si pi-doare) mid.). melos = mem6m. ACROMIE CUTANATA / achromie cutanee / achromia. aktis. ACROMICRIE.ACROMAZIE ACTINOLOGI E Abolire a capacitatii de a percepe culorile (inddenta: 1/300000). ACT RATAT / act manque / faulty act.: albinism (v. f. Daca este nocturna. f. ^ ACROMAZIE. Este cazul radiatiilor violet ale spectrului vizibil si al radiatiilor ultraviolete. -inos = roed. fracturi spontane.} Ingrosare marcata a pielii la nivelul fetei. s. -atos = pide. [Cjr. vdrf.. [Qr. ACROMELIC. akron = o^tremitate. tat. Clinic. s. fie ca survin In cursul unor boli diverse. s. derma. si lucita. -atos = piete. dromos = c-wsa. deci la adult. reprezinta. / peripheral vascular disease. [^r.. / acropachie. soma. drum. Retina nu furnizeaza decat senzatiile de alb. Sin. f.

Actinomycetaceae (v. [Lat. activus = care actioneazd. a unor leziuni papuloase urmate de Ingrosarea difuza a pielii cu descuamare si prurit intens. / actographe. 4) Proces ce stimuleaza declansarea unui mecanism subiacent.. V. aktis. pi. / actinothera-py.] (Substanta) care. f. -inos = razd.] 1) Intensificare a proprietatilor unui corp. f. A. producerea enzimelor de degradare. de ia rete. s. -inos = razd. latent pana In momentui a. m. Ex. [Qr. fi agere . 7) A. ACTINOMETRIE. ACTIVITATE. de. adj. activus = care actioneaza. myketos = dupercd. / active. aktis. moleculara). Ex. s. aktis. anti-epidemica. Exista mai multe forme (A. Ca urmare a acestui contact. f. [Lat. Actinomyces) si Streptomycetaceae (v. care abcedeaza In puncte multiple. Crestere a activitatii celulare si moleculare a macrofagelor cand acestea se fixeaza pe *limfocitele T4. s. In cantitate mica. inos = razd. mykes. unei surse radioactive. myketos = ciuperca. este utilizata In tratamentui limfogranulomatozei. s. activus = care.] 1) Stare a unor sub-stante apte sa reactioneze puternic. si A. Ex. / activateur. 141 . prezente In sange. pi. / actif. limfodtele T4 produc un factor de activare a macrofagelor. / actinomycin.: A./ di la agere = a actiona. mykes. -oza . s. [at.: molecula activate sau a. LB sunt activate cand un tip de antigen solubil se fixeaza pe receptorii lor membranari (IgM. ACTIVARE A LIMFOCITELOR B / activation des lympho-cytes B / B lymphocyte activation. \C. ACTINOTERAPIE. m. f. ACTINOMYCETES / Actinomycetes / Actinomy-cetes [Gjr. 1. therapeuein = a ingriji} Termen ce desemneaza toate me-todele terapeutice care utilizeaza radiatiile de diverse naturi. ae [a activus = care acfioneazd fi ngerc = a a^fwna. ACTINORETICULOZA. anaerobe. actus = msfcare. complement. f. ACTINOMICINA. ACTINOMYCES / Actinomyces / Actinomyces. activus = cart acfioneaza. / actinotherapie. C etc.} Bacterii care apartin clasei Actinomycetes (v. expri-mat In unitati pe miligram de enzima (a. f. f. -ive. / activation.: activat (ca rezultat al *activarii). A. [Lat. 6) Crestere a permeabilitatii membranei in timpul depolarizarii. In mod particular. referitor la un medicament. / activity s. s. ACTINOMICOM. specifica) sau 'in molecule de substrat transformate pe minut si pe molecula de enzima (a. 2) In fiziologie. ACTOGRAF. LT este declansata de contactui cu o "celula prezen-tatoare de antigen cu *self modificat. 3) Des-pre o substanta dotata cu putere rotatorie optica (substanta optic a. ACTINOMICOZA. s. foarte diverse: 1) a. ACTINOMICETE. reticulum. s.] Gen de bacterii filamentoase ramificate. s. ultraviolete si infrarosii. prin adaugarea unei mici cantitati dintr-o substanta denumita *activator sau prin expunerea la radiatii.dinamic-negativa. m. la nivelul acestora din urma. s. f. optica.). mykes. / activator. etajelor superioare ale sistemului nervos). a punt in. adj. \Cjr. Indeosebi de cele gonadotrope. de la agere = a acfwiM. therapeia = tratament.] Antibiotic cromopeptidic izolat din diferite specii de streptomyces. LB mature prezente in tesuturile limfoide periferice exprima la suprafata lor receptori pentru interleukina-2 (11-2). actwneaza. cuprind doua specii: A. -ozo. s. f. -inos = razd. pt. / actinometrie. A. adj. / actinometry. *saprofit al cavitatilor naturale. V. metron = masurd. Ex. -omo. aktis. aktis.: *a.dinamic-pozitiva). b) RezultatuI unui proces fina-lizat printr-o forta sau o energie. / activines. 4) a. determinand proliferarea celulara In glandele genitale. / actinoreticulose.] *Granulom provocat de duperci patogene din genul 'Actinomyces. ultraviolete si infrarosii. apartinand clasei 'Actinomycetes s\ familiei Actinomycetaceae. ACTIVATOR. s. A. s. cea mai cunoscuta fiind a. aktis. Israeli. musculara (In directia gravitatiei . f. adj. ACTIVARE A LIMFOCITELOR T / activation des lymphocytes T / T lymphocyte activation. / activins. 6) a. proprietatea unor substante de a roti planul luminii polarizate. \Cjr. Mycobacterium).. Dupa acest contact. f. mykes. f. / actinomycome.a actiwa. -inos = raz. cresterea excitabilitatii unei structuri nervoase sub actiunea unui stimul. al efectelor biologice exercitate de radiatiile luminoase. devin functio-nale. Streptomyces). 2) Sin. Sin. s. aktis. s. IgD).). vizibile cu ochiul liber.d. -ina. Proces prin care proteinele solubile ale 'complementului. Se disting trei forme: cervicofaciala (cea mai frecventa). aktis. ACTIVARE. -inos = razd.r. mykes. Se disting trei a. s. 4) Efident. pulmonara (rara) si abdominala. bioelectrica a unei celule. Puroiul contine granule mid. -inos = razd. n. f. care poate provoca la om *actinomicoza. nen/oasa superioara (a. poate fi declansata pe cale clasica sau pe cale alternativa. / actinic reticuloid. limfodtelor B si T. 5) Intr-un sens mai larg. -is = refea. numarul de dezintegrari In unitatea de timp. / activity. [£fr.] *Fotodermatoza caracterizata prin aparitia la varsInici. Leziunile au o evolutie cronica si se aseamana cu cele din *hematodermie. s.] a) Pro-prietatea de a intra In actiune. [Lat... agent al actinomicozei bovine.). / actinomycose. C. mifcare. 2) a. s. •inos = razd. -trice. cu tot efectui toxic. Trecere a limfocitelor T (LT) din stare de repaus In activitate intensa celulara si moleculara. -inn . ACTIVINE. ACTIVARE A COMPLEMENTULUI / activation du complement / complement activation. 3) Crestere a energiei unei molecule sau a unui atom (energie de activare). / activation. 3) a. ia. mykes. [Lat. ACTIVARE A MACROFAGELOR / activation des macrophages / macrophage activation. de ia agere = a actiwa. bovis. dim. / Actinomycetes. f. pi. unei enzime se refera la efectui catalitic exercitat de catre enzima.: carbuncle a. Are o actiune inhibitoare asupra adzilor nucleici bacterieni si. n. 0 alta actiune consta In stimularea celulelor suse ale liniei eritroblastice. f. myketos = dupercd. frecvent m cadrul *actinomicozei. de 14 kDa) comparabile cu lanturile ale *inhibinelor. caracterizata prin leziuni granulomatoase indurate. Indeosebi. I actmomycine. mediaza procesul de *activare. constituite din doua lanturi de aminoacizi (cu M. AB si B (In func-tie de caracteristicile lanturilor).ACTINOMETRIE ACTOGRA F 2) Sudiul efectelor chimice si. n. aktis. activitas. cu sau fara transformare chimica. / actograph. s. \Lat. la nivelul gonadelor.] Masurare a intensitatii radiatiilor solare. care va stimula. 5) a. [Qr. termenul se refera la utilizarea radiatiilor luminoase. Fixarea 11-2 pe receptori provoaca multiplicarea si apoi diferentierea LB In *plasmocite si In *limfocite B memorie. cuprind familiile: 'Mycobacteriaceae (v. secretate de celulele antehipo-fizare. si fototerapie. Trecere a limfocitelor B (LB) dintr-o stare de repaus Intr-o stare de activitate celulara si moleculara intensa.] Clasa de bacterii filamentoase considerate mult timp ciuperci datorita asemanarii filamentului lor cu un 'miceliu. s.: boala Rivalta. c. myketos = dupercd. B. de [a agere = a actiona. activeaza secretia de *hormon foliculostimulant. -inos = raza. s. / Actinomycetales. / actinomycoma.j Infectie cronica produsa de Actinomyces. A. galbene de 'miceliu fragmentat. s. s.] Polipeptide din familia 'factorilor de crestere. pe tegumentele expuse la soare. *depolarizarea unei fibre miocardice m timpul propagarii excitatiei auriculare sau ventriculare. are pro-prietati deosebite de absorbtie sau adsorbtie. myketos = dupercd. f. [Qr. ca si cresterea numarului de receptori membranari nespecifici. myketos = dupercd. {Gjr. ACTIV. Tmpotriva fortei gravitatiei . / actinomycosis. dar inhiba sinteza *steroizilor dependenta de 'gonadotropina. f.

la pungere = a mfepa. obisnuinta progresiva cu unele substante toxice (*mitridatism). akouein = a auz. poros = par. ACTIUNE. opso-nica. bacteriostatica. / aquaporins. pi. f. din [at. f. s. la agere = a actiona. v. pi. s. ACUITATE. [J~r. s. intensa. 9) a. / adactylie. Este esential pentru contractia fibrei musculare In prezenta *ATP-ului. depinde de claritatea focalizarii retiniene. -antos = d'iamant. s. / acupuncture. Ex.} Absenta congenitala a degetelor. Este nece-sar sa se distinga formele reversibile de a. 12) a. prin cresterea ventilatiei pulmonare. (it ia akouein = a auzi. / acuity. f.i. Patri-moniul genetic al populatiei se va modifica. s.] Exercitare a unei influente asupra unui fenomen.ACTOMIOZINA ADAPTAR E gr. / acoustics. de interes In fiziologie si medicina: 1) A. renotrofica . ochiului: a) a. ACUMETRIE. s. s. aigue. s. 6) a. la lumina . opsonine. akouein = a auzi. s.). s.). [Lot. -MO. nespedfica . Astfel. f. In cadrul unei populatii date. nerv a. ereditara. al ultimei doze dintr-un medicament. ACUPUNCTURA. 8) a. adj. ACUITATE VIZUALA / acuite visuelle / visual acuity. f. punctura = mfe-pcHurO. a. sunt interpretate diferit. a organismelor care s-au adaptat eel mai bine la noua situatie data. v. s.: aparitia unor suse rezistente la penicilina Intr-o cultura de microorganisme sensi-bile la acest antibiotic. se numeste si a.] Aparat destinat Inregistrarii miscarilor. multiple: 1) a. aktis.] Termen creat de iezuitii reveniti din China la sfarsitui secolului al XVII-lea. crescand metabolismul bazal.: zgomot auricular.: camp a. adactyly. f. / acoustique. b) a. desemneaza supravietuirea.: unde a. f. ADAMANTOBLAST. chimica once proces care determina o mo-dificare In aranjamentui atomilor din molecula unei substante. auditiva. \Cjr. -inos = razd. pentru orientali. n. 7) a. care se stabilizeaza dupa mai multe generatii. din otel sau din metale pretioase. / accoutumance. ACTIUNE DINAMICA SPECIFICA A ALIMENTELOR / action dynamique specifique des aliments / specific dynamic action of food. 114 In cazul lipidelor si 105 In caz de aport glucidic. 13) a. v. boli ale urechii interne ("otoscleroza. bacteri-cid. [Cfr. s. In acest caz. s. / aigu. cu toleranta (v.a. s. dupa D. A. exercitata de catre unele metale. / aquaporines. adj. ochiului pentru vederea la Intuneric sau la conditii de iluminare redusa. / acupuncture. (tens = ofiwi.: cronic. In general. f. 5) a. cu . 2) a. Metoda terapeutica ^i de diagnostic studiata si practicata In China de mii de ani.reactia agentului mutagen cu materialul genetic si efec-tele asupra acestuia. In tubii colectori renali exista patru a. [Lilt. ADAMANTINOM.] 1) Referitor la evolutia rapida si scurta a unei afectiuni. sufistanfa dwa. f.). (din unele boli cronice). T.priv. Capacitatea (*acuitatea) ochiului de a distinge separat doua obiecte alaturate. f. catalizator. adap-tare . / adaptation.se exer-cita asupra unui mare numar de structuri. Danielopolu.influenta concentratiei mo-leculare a unei substante Intr-o reactie chimica. 2) 0 durere vie. a anumitor puncte ale suprafetei cutanate. s. alcatuite din sase domenii transmembranare. smalt. d. / actomyosine. conduct. restabileste echilibrul energetic rupt din cauza bolii. nidodata ereditare. se exercita indirect. ACUFENA. s. 14% pentru lipide si 5% pentru glucide. In practica. Acest surplus caloric mascara a.: ameloblast (v. pasaj. ochiului pentru vederea la tumina soarelui on a surselor straludtoare (fotopie). d. actio. -omo. adamas. de fenomenele de a. / acoumetry. acuite. / adamantinoma. adesea toxic. blastos = ge-rmen. f. a. se bazeaza pe stimularea cu ace fine. a. adj. -antos = diamant. Cateva tipuri de a. n. integritatea cailor nervoase si interpretarea cerebrala a stimulului. -onis = acfiune. Rezulta ca a. utilizat ca sin. acutus = ascufit. f. mutatie.. la mtuneric . f. Cauze posibile: 'cerumen. de *diabetul insipid. Ex. s.. / adamantoblaste.a potrivi. su6stanf:a dura. / adamantinome. Ex. [Cfr. actiunea a.] Proprietate a organismelor vii datorita careia o serie de caracteristici fiziologice si anatomice ale acestora se pot modifica In functie_ de particularitatile sau de transfor-marile mediului ambiant.a unui medicament asupra structurilor vii. ACUTUMANTA. -inn. Alte exemple de a. mys. dinamica specifics a alimentelor (v. d. ACUT. 3) Ramura a fizicii care stu-diaza sunetele. Ex. s. s.] Grup de proteine omologe ale membranei celulare. Ex. [fr. prin interme-diul unor forte fizice sau chimice. A. f. / adactylia. ACUSTICA. / action. aqua = apa. a unei structuri sau functii. ADAPTARE. / actomyosin. consuetude.efectui puternic.: studiul miscarilor nocturne In enurezis si epilepsie. 14) a. din (at. transformare ce reprezinta de fapt substratui mecanismelor evolutive. s.. Ex. consta Indeosebi In determinarea unor reflexe cutaneo-viscerale care indue modificari neurovegetative. medica-mente (ca aspirina si chinina).] Denumire generica a metodelor si tehnicilor de examinare a functiei auditive. famnacodinamica . aceasta a. Proprietatea alimentelor ingerate de a produce caldura. m. termenul a.} Frantuzism nerecomandat. acutus = ascufit. f. In pre-zent. 2 umane este responsabila de insensibilitatea renala la 'vasopresina si.. ale carui doze anterioare au avut un efect moderat sau chiar neglijabil. ACVAPORINE. vizuala. A. Efectele a. [Lat. adj. Sin. ADACTILIE. myos = muschi.. Ant. sau al unor molecule cu proprietati specifice. spe-cifica a unor chimioterapice sau antibiotice asupra unor orga-nisme parazitare. masei . metroii = mOsuril.a..capacitatea unor extracte hipofizare si hormoni de a stimula cresterea rinichiului. s. este de 30% pentru proteine.} 1) Care se raporteaza la sunete. f. 10) a. traumatisme ale urechii medii. 4) a. / acouphene. 11) a. 3) a. f. graphein = a scru. oligodinamica. f. *sindrom Meniere). ecus = ac. ca ureea. / acuite.: ameloblastom (v. phainein = a pdrea. / acute. bacteriostatic. s. s. [Cjr. Un caz tipic Tl reprezinta a. [Cfr.] Complex proteic alcatuit din *actina si 'miozina.] Senzatie auditiva care nu rezulta consecutiv unei excitatii sonore exterioare a urechii. s. 2) Ceea ce priveste functia auditiva. s. {Lat. care constitute canale pentru transportui pasiv al apei si uneori al unor molecule organice mid. / acoumetrie. adactylism.] Proprietate de a percepe senzatii la un prag coborat sau de a distinge diferente si nuante minime. m. daktylos = deget. mutatia genei a. f. de. a. / acquired tolerance. se clarifica mecanismele moleculare ale proceselor de a. gr. v. In raport cu una surda. scotop/ca. bacteridda. sunt continute Indeosebi In membranele eritroci-tare si la nivel renal. anormalitati ale nervului audi-tiv si ale conexiunii sale cu creierul. In timp ce pentru occidental!. 3) Care se afla la eel mai Inalt grad de evolutie sau a carei intensi-tate simptomatologica s-a exacerbat brusc: criza a. / adamantoblast. adamas. deci. de.} Sin. prin selectie naturala. smalt. efectele a. / action. la scaderea presiunii oxigenului din mediul ambiant. cumulativa . aparitia unor activitati enzi-matice noi ca urmare a modificarilor In alimentatie. / tinnitus. accoutumance = o6ifnuintil. s. de inhibare a germenilor. sunt favora-bile vietii organismelor In conditii de mediu noi sau modificate. [Cjr. se masoara prin diferenta dintre metabolismul bazal si metabolismul aceluiasi subiect dupa un pranz. akoustos = auz. un subiect care primeste 100 de calorii va degaja 130 daca ele au fost furnizate de proteine. v. m. [Lat. s. Astfel. a .: cresterea sau scaderea excitabilitatii prin variatii ale intensitatii stimulilor. va-sodilatatie si cresterea concentratiei hemoglobinei din sange.). s. muta-gena . v. tactila. In functie de culturile filo142 sofice si stiintifice. [Cjr. sau acutus = ascufit. ACTOMIOZINA. catalitica. s. f.: a. / adaptation..] Sin.

-os = gianda. ducere = a. karkinoma.j Sin. m. -os = gianda. [Qr. / ad6noidisme. Ex. -oza. a aaapta. NA: adenohypophysis. -os = gianda.] Secventa nucleotidica adaptatoare capabila sa realizeze jonctiunea din-tre doua fragmente de ADN terminate prin secvente necom-plementare. s. 2) Care se aseamana cu tesutui ganglionar limfatic. s. / adeno'jdien. aden. normal sau patologic. [Cjr. f. aden. / adenohypophysis. lot. care secreta hormoni tiroidi-eni In exces. gustativa. / adenogramme.).: 'epiteliom a. / adenome. dar si cu malignitate locala. de ia ad = spre. s. tumori nodulare circumscrise. m. s. sebaceu.. Ex. sin. / adeno'ide. aden. Normal. m. 'Scintigrafia arata o fixare exclusive a "^ pe nodulul toxic. / adenoblast. -os = gianda. / ad6nite..). f. Ex. f. s. unde se asodaza cu ciroza (cancer cu ciroza). / adaptateur. n. adducere = a duce spre. iar injectia intramusculara de TSH permite punerea In evidenta a unei fixari pe restui paren-chimului tiroidian . f. ADENOIDIAN. ADENOM.! -ita.] Tumora benigna dezvoltata la nivelul unei glande. n. f. [Qr. s. ATP. s. aden.selectia naturala a mutantilor care sunt cei mai adaptati la noul mediu (ex.. ADENITA. blastos = ge-rmsn. uterus = uter} Sin. In toti acesti compusi. {Cjr. s. ektome = uy-izie. [at. care moduleaza producerea *mesagerului secund *AMPc din *ATP. s.). f. eidos = forma. s. [Qr. / adenoid.] Denumire a ansamblului de manifestari locale (*facies adenoidian) si generate (afectarea dezvoltarii psihice si fizice) care apar la oopiii cu -vegetatii adenoide. celulele tumorale permit recunoasterea structurii glandulare. s. adj. Cuplarea sa la complexul *ligand-receptor se efectueaza prin intermediul *proteinelor G. m. n. ADDUCTOR. sunt palpabili ganglionii inghinali. aden. ia karki-nos = roc. s. [Qr. f. -os = gianda. 3) A. s. ADENOLIPOMATOZA. ADAPTATOR. / adenomectomie. Sin : epiteliom coloid (v. care au dimensiuni 143 . s.. In particular.} Marire de volum a ganglionilor limfatid superficiali sau profunzi. -os = gCanda. [Gjr. {Cjr. -os = glanda:. s. -enne. ADENOCARCINOM. -os = gianda.] 1) Carcinom derivat din tesut glandular. \Cfr. aden.: 'fades a. aden. la aduiti. gramma = Inscriere. f. ADENOPATI E ADENOIDECTOMIE. / adenectomie. -omn. / ad6nolipomatose. myos = mufcfii. n.) sau frana (G. t. aden. ADENOM TIR0IDIAN TOXIC / ad6nome thyroidien toxique / toxic adenoma of the thyroid gland. hipofiza. Enzima intracelulara. f.ADAPTATOR reducerea concentratiei de pigmenti fotosenzitivi. physis = creftere. 2) a. hypo = su6.: adenoidectomie (v. s. / adenomyome s. megalos = mare. structura sa este asemanatoare cu cea a glandei din care provine. s. / adenopathie. -os = gianda. ADENOMATOZA. -oma. / adenomatosis. / adenopathy {Cjr. f. aden. poJip al mucoasei intestinale. a. adj. fenotipica . f. f. / adenine. ADDUCTIE. -os = gianda. Excesul de hormoni tiroidieni este produs prin mutatii ale genei receptorului pentru TSH. / adenomegalie. m. 2) *epiteliom a. f. alveolar.: endometrioza (v. 2) In prezent: a. m.. f. / adduction. ADENOMECTOMIE. s. ADENOMIOM. / adenoid. f. m.] Miscare care apropie un membru sau un segment de membru de axul median al corpului. / adenitis. s. s. f. ducere = a duce. -os = gianda. Uneori termenul se utilizeaza cu referire la celulele reticulare din centrul germinativ al folicu-lului limfatic. cu evolutie lenta.. / adenomegaly. de. {Cjr. \Gr. -os = gianda.} Celula embrionara din care se dezvolta tesut glandular. a purta. / adenoblaste. Inchise In saua turceasca largita. aden. / adaptor. mys. 3) A.. In mod normal. s.] (Muschi) care serveste la *adductie. Ex. ADENOPATIE. 2) A. s. s. -os = gianda. -ism. / ad6nocarcinome. m. 4) a. -os = gianda.] Sin. f.forma. f.).: limfadenita (v. s. / adenoiditis. f. / adenomyoma. aden. malign. [Lot. [Lot. / adenomatose. care este foarte asemanator cu o structura glandulara normala.). fibrilatie auriculara. de. Jipos ^ grclsime. adaptare = a potrivi.: boala Plummer. aden = glanda. este legata de o mole-cula de monozaharid. / adenogram. / adenoidite. cancer. -oma. asociata biomembranei. f. la phyein = a create.. ADENILAT CICLAZA / ad6nylate cyclase / adenylate cyclase. s. / adeno-mectomy. a/tor organe de simf: auditiva. s. -os = glanda. prostatic.: neoplazie endocriniana multipla (v. formand 'adenozina.} Care prezinta sau este determinat de *vegetatii adenoide. Sin. m.).} Extirpare a unui *adenom. aden. cu activarea acestuia In absenta ligandului si inducerea cascadei moleculare spedfice receptorilor cuplati cu *proteina G.stins functional". hipofizar. eidos = forma. f. s. \£fr. ca raspuns la schimbarile mediului.] Formare de numeroase adenolipoame (tumori continand tesut adipos si elemente glandulare) la nivelul cefei. Este un constituent important al anumitor cai de semnalizare intercelulara. 6-Aminopurina.: adenocarcinom (v. In mod autonom. adj. s. s. / adenofibrome. eidos . s. ia aptas = apt. aden. -os = gianda. -os = gCandaf eidos = forma. aden. eidos = formd. Ex. aden. / adducteur.] Formula care indica repartitia diferitelor tipuri de celule prezente pe un frotiu prelevat prin punctia unui ganglion limfatic.\ 1) *Ablatia unei glande. ADENOMEGALIE. s. s.': "rezistenta la medicamente). fibra = _fi6ra. -os = gianda. uneori metastazeaza. / adenolipomatosis. -Ha} Inflamatie a vegetatiilor adenoide.). genetica . ADENOBLAST. ADENOHIPOFIZA. aden. -oma. adducere = a duce spre. a gusii nodulare manifesta clinic prin semne de hipertiroidie. celulele sunt dispuse sub forma unei alveole..} Tumora benigna formata din tesut glandular si muscular neted. s.. / ad6noidectomie. Una dintre cele doua baze purinice Intalnite atat 'in ADN si ARN. dwe.: fibroadenom (v. ADENOMATOZA MULTIENDOCRINIANA / adenomatose multiendocrinienne / familial endocrine adenomatosis. [Gjr.). ektome = e^cizie. s. n.] V. / adenocarcinoma. n. \Gjr.] Exdzia chirurgicala a *vegetatiilor adenoide. ADENOIDISM. celulele care constituie marea majoritate sunt limfocitele (90-98%). aden. abandonata. w/os. cat si m alte nucleotide cu importanta fiziologica precum AMP. bronsic.! pathos = fioata..] Hipertrofie a ganglionilor limfatid. {Cjr. uneori tabloul clinic fiind limitat: pier-dere In greutate. / ad6nine. de. care o pot stimula (G. aden. la nivelul ficatului. / adductor. {Cfr. V. f. s. -oza} Hiperplazie adenoma-toasa multinodulara la nivelul Invelisului sau parenchimului unei glande. [Cfr. / adenectomy. 5) a. 2) Sin.: "vegetatii a. / adduction. a tesutului adenoidian al rinofaringelui. 1) Denumire veche.: 1) a. s. ektome = w(cizie. oma. -oza. s. s. adj. / adenoflbro-ma. ADP. -os = giandcl.. ADENOFIBROM. f. In a. 4) A. m. s. [Qr. adj. s. / adenoidism. [a ad = spre. / adenoidectomy. ADENOID. -oma. adj.. ADENOGRAMA.] 1) Despre un tesut. darui structura aminteste structura unei glande. myos = mufclu. Sin.modifi-carea proprietatilor unui organism In afara oricarei transformari a genotipului. megas. Simptomele sunt cele ale unei "tireotoxicoze pure. / adenohypophyse. axilei si canalului inghinal.. ADENOIDITA.. f. a purta. adica fara stimularea de catre TSH. ADENECTOMIE. ADENOCARCINOM COLOID / adenocarcinome collo'fde / mucinous adenocarcinoma.: a. aden. / adenoma. ADENINA. s. Se observa. mys. m. [Qr. [Lot. prin hiper-plazia benigna a glandelor sebacee. f. de. ADENOMIOZA UTERINA / adenomyose uterine / uterine adenomyosis. hepatom.

] Semn al metastazarii unui neoplasm gastric. -dipis = grasime. / adipocyte.: adezivitate plachetara (v. adhaesus = aiipire. moale si de consistenta cerii care provine din saponificarea grasimilor la cadavrele ramase mult timp In apa sau In pamEint umed. / adipocyte. s. avand maximum de intensitate In 30 de minute. kytos = cdula} Celula care contine In citoplasma incluziuni lipidice.: pompa de sodiu (v. tonsillae. In general. Ex. amiloidoza. apoi ia 'Seriin. lichidul uda vasul.). [Lot.] Scadere generalizata a activitatii motorii spontane.] -Adenom a carui stroma conjunctiva este de tip sarcomatos. m. cu debut In copilarie. Sin. adeps. f. ADENOSARCOM. ADENOTONSILECTOMIE. / lipolysis. s. Sin. bronhopneumopatii. ADERENTA. Sin.] Disparitia *diadocokineziei. procese de malignizare. otrava. / adhesion. Poate fi secundara pericarditei constrictive sau unor afectiuni miocardice: fibroza. pi. s. -dipis = grasime. ADIPOLIZA. Boala ereditara de tip autozomal dominant.] Sin. f. aden. endocardita fibroplastica. de ia gennan ^ a produce} Sin. este consednta atractiei intermolecu144 BLUMER ADIPOUZ lare. / adhesins. ADEZINE. A. adeps. s. Se caracterizeaza prin hiperkaliemie ce evolueaza paralel cu crizeie paroxistice de paralizie de tip periferic. Sin. -onis = aivpm. unele cardiomiopatii.5'-MONOFOSFAT CICLIC / adenosine 3'. la unele specii. /adherence. [Qr. plachetara. In afara pneumoniei copilului. [Lat. -oza . ADENOZINA. dar si cu utilizare restransa In microbiologie. m.: a. aden. f. la peste 50 de ani fiind de mai mult de 50%. o . / adipogenesis.). din oCandezd plaken = a carpi. / adiastolie. V. / adherence. a . Combinatiile sale cu acidul fosforic sunt foarte importante. 3) Proliferarea in situ a limfocitelor maligne sau a macrofagelor.: lipogeneza (v. ADENOZINTRIFOSFATAZA Na"^ / adenosine triphospha-tase Na'-IC / Na^-K^ adenosine triphosphatase. pla-quette. Caracterizeaza unele boli (ex. anatomopatoiog gennan.priv. [Cjr. 0 serie de a. V. imunologice. ADENOVIRUS. procentui unei a. ADP.da. AMP ciclic. f. f. adeps. f. s. sarkos = came.). / adenotonsillectomie. / adenovirosis [Cfr. p.priv. adenite mezenterice. / adipolyse.] Termen general pentru moleculele implicate In adeziunea celulara. f. A.: semn Virchow-Troisier (v. AMP. / adenovirus. Sin. prezinta afinitate crescuta pentru *fibronectine. [Lat. Sin. In consednta. detectate prin tuseu rectal. diastole = diiatare. ADIADOCOKINEZIE. hemocromatoza. s. aden. genesis = prodttcere.} Boala determinata de un *adenovirus.). s.: AMP ciclic (v. m. 3) In psihiatrie: lipsa de mobilitate a proceselor psihice.5 si 2 cm. adhaesus. -dipis = grasime..] Grup mare de virusuri care provoaca *adenoviroze. -os = giandd. s. [^r.: febra tifoida) sau sta-rile febrile accentuate.. In cazul contactului unui corp solid cu unul lichid.5'-monophosphate. 1858-1940. Nu apar tulburari senzitive. kinesis = mifcare. ADINAMIE.. s. V.. ADENOZIN 3'. s. gr. grave-wax.: sindrom Gamstorp. s. / adiadocokinesia. f. mai nou. s. A. cu rol In disiparea energiei sub forma de caldura. = aCipire. s. constand In prezenta a.topire" a (esutului adipos. f.). f. este prezenta In nu-meroase boli infectioase. cera = ceara. haerere = a fi prins. dar se pot asocia tulburari ale ritmului cardiac si ale tensiunii arteriale. / adipocere. s. gama manifestarilor patologice este variata: faringite acute. s. [Lat. a . ADIPOCIT.: comisura cenusie. f. 1821-1902. Descompunerea grasimilor care antreneaza o . virus = venin. brun intra In structura tesutu-lui adipos brun (prezent la nou-nascut si la unele mamifere).] Proprietate a plachetelor de a adera in vitro la o suprafata de sticia sau in vivo la fibrele de colagen. ADINAMIE EPISODICA EREDITARA / adynamie episodique hereditaire / adynamia episodica hereditaria. medic american. ADIASTOLIE. adhaerere = a fi atafat (ad = spre. A. [at. n. f. -os = giandd.: lipoliza.: imunoaderenta (v. [Lat. Intarzie descompunerea cadavrului. 5) Infiltrarile cu macrofage Incarcate cu metaboliti m *tezaurismozele lipidice. metabolice sau de cauze necunoscute. de ia kinein = a misca. n. -os •= glaniici. cu fixarea la o idee sau un sentiment.). f. s. de la adhaerere = a fi atafat (ad = spre. s. f.). / adiadocokinezie. A. fr. f. / adipocire. 2) *Limfadenita.bwg. ADENOZIN TRIFOSFAT / acide adenosine triphosphorique / adenosine triphosphate. ADIPOCEARA. s. / adenosarcoma. s. intervine In *hemostaza fizio-logica. [at. / adynamie. de Ca diastellein = a idrgi} Disfunctie caracterizata prin limitarea expansiunii diastolice atrioventriculare si prin cresterea presiunii telediastolice. s. ADERENTA IMUNA / adherence immune / immunoadhe-rence. profesor [a 'Wwtz. f. care apar la nive-lul extremitatilor distale ale membrelor si se extind spre rada-cinile acestora. ADEZIUNE. [Cjr. f. / adhesion. fapt care permite observarea unor eventuale semne de violenta. adenoidite. / adenosarcome. -arum = amigdaie. [Cfr. Comisura de substanta cenusie care uneste cele doua jumatati ale talamusului deasupra ventriculului al Ill-lea cerebral. -omo. . otrava. / adenosine. ektome = e^cizie. maligne creste cu varsta. [Lat. ADHESIO INTERTHALAMICA / adhesio interthalamica / adhesio interthalamica (NA). diadokhos = care su. ADEZIUNE PLACHETARA / adhesion des plaquettes / platelet adhesion. ADENOVIROZA. atafat (ad = spre. *Nucleozid constituit din 'adenina si o pentoza. virus = venin. f. s.: acid adenozintrifosforic (v. bolnavului de *epilepsie. Sin. -ina). s. / adhesines. adhaesio. f. f. boala Westphal). dynamis = forta. s. traheobronsite febrile. de ia adhaerere = a fi. 4) Infiltrarile metastatice cu celule maligne. haerere = a fi prins). toate aces-te afectiuni sunt benigne. maligne. ADIPOGENEZA.•priv.: adezivitate. sin.: adeziune plachetara.] 1) Fenomen produs la contactui din-tre doua corpuri diferite. Sin. / adenovirose. Sin. ADEZIVITATE PLACHETARA / adhesivite des plaquettes / platelet adhesion. s. 2) A. s. s. / adenosine. f. aden.plachetara (v. A. s. s. f. sunt prezente In unele infectii latente la persoane normale. \Lat.. ca si fenomene mio-tonice. se con-sidera ca ar induce. poate avea cauze multiple: 1) Cresterea numarului de limfocite benigne 91 macrofage In cursul raspunsului antigenic. ADENOPATIE BLUMER / adenopathie de Blumer / Blumer's adenopathy [George Blumer. n. / adiastole. f. ATP. de [a adhaerere = a fi atafat (ad = spre. / adenovirus. gr.] Substanta de culoare gri-albicioasa. gr.). si agregare a plachetelor. pot fi congenitale sau cicatriceale. care este Inrudita cu paralizia periodica familiala (v. adiadocokinesis. s. [at.5'monophosphate cyclique / cyclic adenosine 3'. manifestata prin inabilitatea de a face mis-cari alternative rapide. daca forta de a.ADENOPATIE A Intre 0. haerere = a fi prins).] Alipire a unor suprafete fiziologic separate una de cealalta. / adynamia. -os = gianda. A. ADENOPATIE VIRCHOW / adenopathie de Virchow / Virchow's adenopathy. f. consecutiva unei senzatii de slabidune musculara marcata. cu referire la componentele supra-fetei bacteriilor. sorx. / adipogenese. comisura mijiocie. care prezinta afinitate deose-bita pentru tesutui limfoid.] 'Ablatie a amigda-lelor si a 've^etatiilor adenoide. haerere = a fi priiv).cce. D-riboza. keratoconjunctivite epidemice. [Rudolph Ludwig Karl Virchow. a petici. este mai mare decat cea de coeziune. termo-reglare. / adenotonsillectomy. In absenta oxigenului. [t^T. pi. s.

.ADIPOMASTIE ADIPOMASTIE. Ordinea In care se succeda nucleotidele In lungul unui lant polinucleotidic. Uneori termenul este utilizat ca sin. de obicei prin efecte paleative. m. intre divi-ziuni. ADN COMPLEMENTAR / ADN complementaire / complementary DNA.In jurul bazinului.priv.] Substanta adaugata intentional Intr-un aliment. adica "nucleotide a caror pen-toza este 'dezoxiriboza. deci. / adjuvant. a . Utilizarea aditivilor. asemanator cu eel al procariotelor. •dipis = grasime} Termen considerat adesea sin. iar insulina apare ca factor reglator. s. neurolipomatoza. adeps.). In anumite regiuni ale ADN care corespund *genelor. [fules Freund. consednta insuficientei pituitare. s. mameCa. printre care: 1) a.] ADN este suportui material al informatiei genetice a organismelor vii. suspendate In faza uleioasa. -ina.infiltratie sau degenerescenta grasa a miocardului.] Hipertrofie difuza. f. A. A.: bacili Koch) omorate si deshidratate. [Lat. 2) a. / adipsine. -e. gr. dereglarea sa ar putea fi la originea anumitor obezitati sau scaderi excesive In greutate. adiuvans.. La o serie de animale cu obezitate genetica (ex. al caror numar este varia-bil In functie de speda considerata. / adipostat. Este o emulsie uleioasa In mediu hidric (monooleat de manitol amestecat cu ulei de parafina). este reglata prin dispozitii legale. care nu tre-buie confundata cu *ginecomastia.. s. ADJUVANT FREUND / adjuvant de Freund / Freund's adjuvant. complet Freund. la alimentum = aliment fi alere = a /trtInf. s. fina.: soared ob/ob) s-a constatat dispa-ritia aproape totala a a. / adipsie. administrat concomitent cu un antigen. proprietate denumita complementaritate. exercita o actiune reglatoare asupra *lipoproteinelor extracelulare. ele nu sunt Intot-deauna identice de la o tara la alta si au tendinta sa devina tot mai restrictive. de la istanai = a pCasa. adeps.. a. ADN / ADN / DNA. adders = a adiiuga. In cursul careia un lant de ADN este copiat In ARN mesager. ADIPOZA. 3) Referitor la un tratament de Insotire. f. Fiecare cromozom contine o singura molecula de ADN. iar unica molecula de ADN formeaza un filament circular de cativa milimetri lungime. / adiposity. adeps. / adipose. n.. determina continutui informational. 4) a. a carei structura compacta se obtine prin asocierea *nudeozomjlor.In jurul centurii scapulare. pentru sta-bilizarea sau ameliorarea calitatilor specifice alimentului (savoa-rea si aspectui acestuia). la acid dezoJ(irilJO-nucieic. n. adeps. numite si relaxate sau demlate (o catena este sectionata) si molecule Inchise (fara extremitati libere) care sunt frecvent structurate In superhelix. -dipis = grasime. cerebrala. gr. Boala caracterizata prin depunere de grasimi la nivelul nervilor (pana la formarea de mici lipoame) care determina dureri si leziuni nervoase variate. care sunt prezenti In *ADN 145 . Organismele *procariote nu poseda nucleu individualizat. ADIPOZITATE. ca si pentru favorizarea unei prepa-rari care sa nu Ti denatureze calitatile.. 2) A. La normali. repliat de numeroase ori In centrul celulei. adjuvant. s. f. f. componente ale nucleotidelor se asodaza doua cate doua prin *legaturi de hidrogen. Mai frecventa la femeie. 1890-1960. AOIPSIE. addition. s. adj. statikos = care oprefte. 3) a. / adiposity s. f. A. origine maghiara. incomplet este identic cu forma completa. -dipis = grasime. la. tie. -oza. utiiizata. ansamblul avand conformatia unei duble elice descrisa de Watson. s. s. amplifica raspunsul imunologic al acestuia. f. In cromozomul procariotelor ADN este condensat Intr-un singur cromozom. [Lat. de unde la nivelul *ribozomilor el este tradus In *proteine. ADN care formeaza o molecula circulara. s. ADN se prezinta eel mai frecvent sub forma a doua lanturi polinucleotidice Tmperecheate (structura bicatenara) prin asoderea adenina-timina (pereche A-T) si guanina-dtozina (pereche G-C). frecvent cu o lungime de cativa centimetri si latime de doua milionimi de milimetru. cu *adipoza. Lectura mesajului se produce prin 'transcriptie. La bolnavii cu diabet za-harat rau echilibrat se constata o crestere a concentratiei de a. de tip ginoid . din generatie In gene-ratie. alimentarius = aCimentar. Desi dispozitiile legale sunt formulate pe baza unor recomandari ale organismelor internationale. ADJUVANT. a carui de-criptare conduce la sinteza proteinelor. capabil sa stimuleze atat raspunsul medial celular. se disting: 1) A. f. care stabilesc calitatile necesare si procentajele maxime ce pot fi utilizate.. adj. s. sunt. f. / adipsia. adica secventa. Indeosebi prin perturbari hipo-talamice. 2) Care are proprietati de a. -dipis = grasimt.: boala Dercum. so. [Qr. 2) adiposis dolorosa (v. d. fiacterwiog american dt. moleculele de ADN sunt cuprinse In *cromatina. / adipsin. care este un polinudeotid. / adipomastia. din tesuturi. Crick si Wilkins. pentru fadlitarea conservarii. Cel mai raspandit este a. pe masura ce se descopera noi efecte indezirabile ale diferitelor substante utilizate ca a. s. [Wbrw. Poate fi prezenta si In alte tipuri celulare implicate In metabolismul lipidelor.] Serinproteinaza produsa si secretata de adipocitele mature. se deosebesc mai multe forme. de tip android . m iimfiajui curent m load denumim elfins e. continand micobacterii (ex. / adipomastie. Inlantuirea nucleotidelor contine un mesaj codificat. lipsita de 'introni. ADIPSINA. [Lat. Localizare: la 'eucariote. s. Cele doua lanturi complementare se Infasoara In jurul unui ax virtual. Structura: *bazele purinice si pirimidinice. ADITIV ALIMENTAR / additif alimentaire / food additive. *mitocondriile celulelor eucariote si *cloroplastele celulelor vegetale contin informatie genetica sub forma de ADN circular. m. cat si formarea anumitor dase de imunoglobu-line. Unitatile constitutive ale ADN.] V. / adiposis. cea mai mare parte a ADN este localizata In nucleui celulelor sub forma de filamente lungi care adopta o structura particulara In momen-tul diviziunii celulare: *cromozomii. care la unii indivizi poate dura zile sau chiar saptamani. Sin. termenul este asociat cu referiri la cauza obezitatii: 1) a.degenerescenta grasa a hepatodtelor. ADIPOSIS DOLOROSA / adiposis dolorosa / adiposis dolorosa. [Lot. al carui scop este de a completa tratamentui specific. ds. se numesc dezoxiribonudeotide. Alteori. Totodata. Indeosebi pentru a desemna modalitatile de dispunere a tesutului gras In organism. f. ca si asupra oxidarii lipidice implicate In 'termogeneza. cardiaca .] Centru ipotetic din *hipotalamus al carui rol ar consta In reglarea volumului masei adipoase. / lipostat. eel mai frecvent. In cazul ADN-ului circular dublu catenar se disting molecule deschise. asemanatoare cu adiposis dolorosa. f. Structura In dubia elice a ADN a permis Intelegerea modului In care informatia genetica poate fi transmisa cu exactitate. hipofizara. s. mastos = son. substante minerale uleioase sau derivate din anumite ADN COMPLEMENTAR microorganisme. 4) Despre o substanta care permite absorbtia mai usoara a unui medicament sau faciliteaza actiunea sa. poate determina uneori decesul prin complicatii pulmonare. ADN CIRCULAR / ADN circulaire / circular DNA. participiul trecut de. In general In cantitati mid. [Lat.ipwC present ai verfiuiui adiuvare = a ajuta} 1) Preparat care. / adjuvant.] Exces de grasime In tesutui celular subcu-tanat. prin formarea de complexe cu pro-teine bazice si cu molecule de ARN. dipsa = sete} Absenta senzatiei de sete. Indeosebi a conservantilor.1 a face. benigna a tesutului adipos mamar. Molecula de ADN copie a unei molecule de *ARN mesager si. ADIPOSTAT. la animale de experienta. tuberosa simplex. hepatica . alte-ori pentru desemnarea acumularii de grasime Intr-un organ sau tesut. care In celulele eucariote transports mesajul genetic din nucleu In citoplasma. dar nu contine micobacterii. adeps. In acest caz. cu *adipozitate. partic. [Lot. -dipis = grasime. [Lat. In-tervenind In bilantui energetic.

Molecula de *ADN recombinat compusa din doua catene de origine diferita. / adrenaline.). prin cuplare cu receptorii a si/sau p ai sistemului simpatic. si tab. a. cortex. cardiaci. A. ren. / adreno-leuco-dystrophie. Var. -is = rime/it. din sistemul nervos simpatic. sunt de ordin psihologic. iangdi ren.). de. ad = aproape. ^ ADN METILTRANSFERAZA / ADN methyltransferase / DNA methyltransferase. ADN RECOMBINANT / ADN recombinant. rasa si conditii geografice. / adrenocorticoTdes. pe care o continua. [Lat. dys = gre. f. Exista trei ADN polimeraze (I. ad = aproape de. difial. La nivelul sinapselor. fiecare lant al acestuia servind ca matrice pentru sinteza *ADN complementar. a. / adrenal. s. f. [[at. ad = aproape. puberty. antreneaza contractia fibrelor musculare ale vaselor ce iriga muschii netezi si pielea. de. plamanilor si muschilor scheletici. pentru alfa-adrenergic (v. se.u. adj. care blocheaza genele cu rol In franarea prolife-rarii celulare. adj. a. pi. eidos = formd. [[at.\ Eliberarea de hormoni adrenalinici pornind de la doua sisteme diferentiate: medulosuprarenala si fibrele postganglionare ale sistemului ortosimpatic. adrenocortical. tro- . se Incheie la varsta de 25 de ani. / adreno-corticosteroides. / adrenoleukodystrophy. pi. m. n. endocrinol. s. -ale.. Marcata de transformari corporate si psihologice. / adrenergie. s. ( adrenocorticoids. -is -rinifHi. [[at. adj. In prezent. s.. V. / adrenocortical. f. de asemenea. r«n. / adrenocorticotropin. In plus. -ale. leiikos = aK>. Pe de alta parte. m. si varsta adulta. s. Uneori. -aux. exista tendinta de a enumera printre substantele p-adrenergice. ADOLESCENTA. -is = rime/it. Sin. Sinteza se efectueaza In prezenta ADN preexistent. gr. ergein = a [ucra. dupa diferentierea celulelor. ad = aproape. . f. prin secventarea ADN. ea creste glicemia favorizand eliberarea de glucoza hepatica. pi. is = riniclii. ar putea bloca gene vitale pentru celule. s. deoarece prezenta unei grupari metil la nivelul unui situs precis Tmpiedica interactiunea intre gena si *factQrii de transcriptie. [lat. sunt utilizate In mod curent pentru 'clonarea genelor. -ids = swar^a. ADRENOLEUCODISTROFIE. f. se comporta ca un neurotransmitator. / adrenocorticosteroids. / adr6nergique. ADRENOCORTICOSTEROIZI. Este utilizat pentru a determina secventa de aminoacizi a unei proteine. [&ngd. cea mai cunoscuta fiind ADN p. gr. s. nd = aproape. stereos = solid. adj. -inn . m. acestea au un rol important In programarea expresiei genelor proprii fiecarei celule. Celulele canceroase produc cantitati mari de ADN m. pi. ADN NEREPETITIV / ADN non repetitif / non repetitive DNA. trophe = tira-nd. Moleculele de ADN r. [dnga. excesul de ADN m. vasculari. efectui dominant realizandu-se prin legarea la 'receptorii p-adrenergici. cortex. / adrenal.. -ina. Enzima care catalizeaza formarea ADN pornind de la monodezoxiribonudeotide.: ADN himera. variaza In functie de sex. / adolescence. Unii autori considera ca 146 GENOMIC ADRENOLEUCODISTROFI a. const. este un hormon de *stres. / adrenocorticotrophine. -ids = scoartd. din miometru) si receptorii p. nu este transcris si nu are functie cunoscuta. dar provoaca relaxarea fibrelor de la nivelul arterelor coronare.] Hormon neurotransmitator (*catecolamina) secretat Indeosebi de celulele nervoase (derivate din sistemul nervos simpatic) din medulosu-. -is = rinicfii.-receptori (bronsici.. ren. adj. idngd. iAngd. ADN METILARE / adn methylation / DNA methylation. eidos = formd} Sin. P-ADRENERGIC.). gr. f. -is = rinufii. cu rol In *sindromul general de adaptare. iar in doze mari fiind implicati si *receptorii a-adrenergici. si ADN metilare. idnga. f. [(at. din punct de ve-dere medical prezentand interes. termenul este utilizat ca sin cu *simpaticotonie. Cele mai importante transformari In a. 2) Cu referire la eliberarea de *adrenalina sau care actioneaza prin intermediul adrenalinei. Deoarece gruparile metil In genom se caracterizeaza print'r-o distributie specifica fiecarui tip celular. o serie de particularitati fiziologice si ale patologiei acestei perioade. DCI. ADRENERGIE. ADN SUPERHELICOIDAL / ADN superenroule / supercoiled DNA. ren.. [Lot. cat si la diferite tipuri celulare. -is = rinicfii. V. m relief. ADRENOCORTICOTROFINA. gr. ADN SATELIT / ADN satellite / satellite DNA.] Care se refera la *cortico-suprarenala. deziwha} Perioada a vietii situata Intre copilarie. Ca urmare. molecule care actioneaza selectiv pe p.: ADN hi-brid (v. eliberata de me-duiosuprarenale se comporta ca un hormon.: cortico-steroizi (v. provoaca cresterea presiunii arteriale. III).: ADNc.. s. i&ngCi. implicata In replicarea ADN la eucariote. s. Var.: corticotrofina (v. ADN POLIMERAZA / ADN polymerase / DNA polymerase. atat la celulele embrionare. Sin. -is . In-cepe la varsta de 11-12 ani si se Incheie la 18-20 ani. V.rinicfii.: corticosteroizi (v. ren. ergem = a iucra} 1) Substanta care actioneaza ca *adrena-lina si levarterenolul. prarenale si secundar prin stimularea neuronilor denumiti *adrenergici. / adrenergy. / adrenaline. Abrev. [Lat. Enzima care catalizeaza transferul gruparilor metil (0-13) la nivelul unor situsuri specifice ale ADN. modificarea genetica a organismelor si In biologia moleculara In general. -icis = swartO. accele-reaza ritmul cardiac. Pro-ces prin intermediul caruia gruparile metil (CHg) sunt adaugate la anumite nudeotide ale ADN genomic. ADRENOCORTIC0IZI. blocarea demeti-lazei prin inhibitori specifici ar putea inhiba cresterea tumorala. ad •= aproape de. Ca urmare. -ids = sconrta. de. s. Ter-men utilizat In opozitie cu *ADN complementar. s. ren. Secventa de ADN prezenta In genom Intr-un numar redus de copii. [[at.] Sin.). ADRENAL. [Lat. mediu socio-economic. a. Varsta de aparitie si durata a. dupa o *clonare prealabila. ADN s. 3) Caracteristica unei *sinapse sau a unei cai nervoase In care mediatorul chimic este *adrenalina.ADN E genomic. de. ADN avand o configuratie de superhelix. Ea are actiune simpaticomimetica la concentratii normale. A. II. langd.. s. sau pentru fabricarea unei proteine In cantitati man. -is = nmchi. Orice molecula de ADN formata prin reunirea unor segmente de ADN provenind din diferite surse. ad = aproape de. s. s. / adrenergic. ad = aproape. adj. ADN recombine / recombinant DNA. Ill. s. ADN HIMERA / ADN chimere / chimeric DNA. iar a. cortex. de.. f. gr. Acest proces afec-teaza expresia genelor (ADN metilat fiind dificil de transcris).] Care se refera la glandele suprarenale. creste forta si amplitudinea contractiilor inimii. -aux. / adolescence. necesara lucrului muscular. ADRENOCORTICAL.). ADRENALINA. epinefrina. ad = aproape de. cortex. Foarte probabil.. Regiuni ale ADN Inalt repetitive Intr-un cromozom eucariot. ndo/escere = o create. ia-tigd. f. S-a demonstrat ca metilarea unor regiuni sau situsuri regla-toare ale unei gene produce blocarea acesteia. sj ADN metiltransferaza. identificabile prin compozitia lor nucleotidica neobisnuita. ADRENERGIC. nutrifie. a-ADRENERGIC. ADN HIBRID / ADN hybride / hybrid DNA. pentru beta-adrenergic (v.] Sin. s.. ren.. o enzima care detaseaza gruparile metil de la nivelul ADN. ADN GENOMIC / ADN genomique / genomic DNA. m. m. aceleasi celule canceroase exprima demetilaza. ADN constituent al *genomului unei celule sau al unui organism. ren.). f.

Dispersie de particule solide sau lichide Intr-un mediu gazos. a 6ea. gastros = stomac. ce provoaca uneori disten-sia organului.). ?i alfablocant. AEROGASTRIE. / aerophobia. s. Sin. s. gr. ren. / aerobic. Boala este ereditara. / aphagie. aerosolterapie. m. s. a . AER CURENT / air courant / tidal air. [Lat. f. pi.} Refuzul sau diminuarea abilitatii de a Inghiti. NA: tunica adventitia. ioni. / aerosol. [Lat. / adducin. m. -os = aer. aer. a. Se disting a. depinzand de acesta. s. determina pierderea acesteia si secundar *hipermetropie. Forma usoara a *a. f. s. ADRESINE.). aer. [Lat. f. -os = aer. [Lat. formarea complexelor *spectrina-*actina. adj. gr. limitata la uitarea.] Care se opune actiunii *adrenalinei. aer. V. In care a. aer. AER. f. nutrifie.). Receptori ai 'endoteliului vascular care confera specificitate tisulara diferitelor cai de migrare ale leucodtelor. gr. de natura fizica (prin forte van der Waals) sau chimica (prin legatura chimica). sorbere = a 6ea. [Lat.] Deglutitia. m.] Care este legat de o 'insufidenfa suprarenala. n. agenti In unele gastroenterite si suprainfectii. gr. / adventice. [lat. -is = rinicili. / aphagia. ca agentii mucolitici si corticosteroizii. de. bronsite. ca urmare a afectarii unor functii ale creierului. f. AER DE REZERVA / air de reserve / reserve air. cu evolutie intermitenta (astenie. aer. -eris. n. de 102 kDa si P de 97 kDa. [Lat. s. s. este considerata complete atunci cand sunt afectate atat aria senzitiva. ad = spre. -os = aer. A.ADRENOLITIC AMNEZICA pAe = hrana. / adrenoprive. s. ADUCINA. metron = masura. -eris. AEROFOBIE. aer.: volum inspirator de rezerva (v. Wernicke. phagein = a mdnca. aer. AEROTONOMETRU. 2) Substanta respectiva. gr. s. gr. aer. V. a substantivelor. ad = aproape de. l&nga. -os = aer. / adsorbate. s. gaster.. sorbere = a suge.priv. a -priv. / adventitia. Lipsa cristalinului. mai mult sau mai putin accentuata. s. s. f. bios = fiatd. a Ijea. / aerotonometre. s. aer. sobria sunt patogene oportuniste la om. f. / air. 147 . lytikos = care distruge. *corzi vocale).. gr.] 1) Tunica externa a peretelui unei vene sau artere. artificiali obtinuti prin diferite metode.] 1) Despre un proces care se desfasoara In prezenta oxigenului. / adrenoprival.} Tip de *leucodistrofie In care se asodaza insuficienta suprarenala cu 'demielinizari la nivelul cre-ierului. se asodaza semne cerebrale variate. ren. motone. ADRENOPRIV. Metoda curenta pentru obtinerea a. dementa) si insuficienta suprarenala variabila. f. paralizii. cidventicms = care se. adj. f. aer. / aphakie. -eris. ded a prindpalutui factor al *acomodarii.: volum rezidual (v. AFAZIE AMNEZICA / aphasie amnesique / amnesic aphasia. •eris.. f. cat si cea motorie ale cre. phobos = frica} Teama morbida de curentii de aer. s. a unei substante (molecule. s. m. adaugd deasupra. / adrenolytique. s. monas = unitate} Gen bacterian de bacili gramnegativ. se disting doua forme majore: *a. aphaquie. -is . a aspira. aer. gr. f. / adducine.} Aparat destinat masurarii presiunii gazelor din sange sau din alte lichide ale organismului. aer. -os = aer} Mixtura gazoasa a 'atmosferei. hydrophila si A. -ens. [dngd.\ Termen care denumeste lipsa 'cristalinului. A. / adsorbant. cu transmitere *recesiva prin cro-mozomul X. Pentru dispersii relativ grosiere se pot utiliza atomi-zoare. f. adj. f. / aerosol therapy. phakos = iinte. cu M. s. s. ADRENOLITIC. se obtin cu ajutorul unui gaz propulsiv com-primat. s. Clinic. [Lat. -eris. AFAKIE. particule) la suprafata unui solid (*adsorbant). consta In intro-ducerea unei pulberi sau a unui lichid Intr-un curent puternic de aer. / adressines. s. ad = aproape de. cu dis-tensie abdominala consecutiva. gr. / aerogastrie. de to privere = a Rpsi (pe cineva) de cwa.rinicfii. AEROB. privus = Kpsit de. naturali exista In atmosfera. -os = aer. penlru ansam-blul tulburarilor capacitatii de comunicare prin intermediul vor-birii. poate fi post-operatorie (operatie pentru *cataracta). gr.^rului. / aphasie. / aerotonometer. si adsorbat. Procedeu terapeutic In care se utilizeaza *aerosoli din substante medicamentoase. -os = aer. si adsorbant. m. Sin.] 1) Fixare. / aphakia. [Qr. termenul a.. care sufera fenomenul de *adsorbtie pe supra-fata unui corp. Ulterior.] Substanta care se adsoarbe. A. -os = aer. gr. 1864). / aerophagie. alcatuita din doua subuni-tati. aer. s. [a lyein = a distruge. de regula reversibila. aer. s. afazie. adj. AER COMPLEMENTAR / air cornplementaire / reserve air. sensul termenului a fost extins considerabil. [Lat. a . f.. Sin. ADVENTICE. [Lot. Spedile A..1 eritrocitara si promoveaza. s. naturali ai a. a unei cantitati excesive de aer. [Cjr. beta-blocant. m. f. Intr-o formulare generala.: volum curent (v. AEROCOLIE. Aceste variatii contribuie la *efectul de sera. 0 mutatie a subunitatii din molecula de a. adj. emfizem). ADSORBANT. cu flagel polar. sorbere = a suge. s. pha-sis = cuvant. / aerophagia. adrenergic blocking agent. -eris. AFAZIE AEROPAGIE. / adressins. AEROSOLTERAPIE. ad = spre. s. iar abundenta lor In marile zone urbane poluate poate provoca variatii ale echilibrului radiatiilor In sis-temul pamant-atmosfera. s. f. AEROMONAS / aeromonas / aeromonas.: car-bunele activat si oxidul de magneziu. asi-metrice. adj. gr. s. In prezenta calciului. pentru tratamentui unor afectiuni pulmonare (astm. AER REZIDUAL / air residuel / residual air. 2) Patura externa de tesut conjunctiv a unui organ acoperit sau nu de o membrana seroasa. In duda integritatii aparatului fonator (*laringe. [Lat. AFAGIE. f. tulburari de com-portament. f. se asodaza uneori cu anxie-tate si este interpretata frecvent de subiectui In cauza ca avand o semnificatie patologica. / adsorbate. idngit. f. tid = aproape de.: volum expirator de rezerva (v. reprezinta pierderea memoriei semnelor si mijioacelor prin care omul schimba (transmite sau primeste) idei cu semenii sai. aer. \Lat. aerocoly. pi.] Initial (Trousseau. adj. / aerocolia. s. / air. tonos = ten-siune. / adsorption. / aerogastria.. f. Printre diferitele tipuri de a. gr. V. f. posttraumatica sau congenitala.] Prezenta de aer (gaze) In stomac. t. m. phagein = a mdnca. / aphasia. / aerosoltherapie. s. [enti[d. Proteina asociata *scheletului membranei eritrocitare. AEROSOL. kolon = intestin gros} Distensie a colonului prin acumulare de aer sau de gaz. / aerosol. / aerocolie. ar avea rol patogenic m hipertensiunea arteriala. senzoriala si -a. 2) Variatie a concentratiei unui compus din stratui superficial al unei solutii in raport cu concentratia sa m straturile profunde.). mobili. ADSORBTIE. s. V. gr. de-semna imposibilitatea de a traduce gandirea prin cuvinte. zwrfiire. gr. Se corecteaza prin 'implant (solutie ideala). ADSORBAT. / aerobe. A. 2) Re-feritor la microorganisme care se dezvoltS doar In prezenta oxigenului. s. scrisului sau semnelor. Consta din tesut conjunctiv si o retea foarte fina de vase care nutresc peretele. [Cjr. [Lat. adj. / aerophobie. f. s. aer. / adrenolytic. -eris. face parte din banda 4. Ex. f. de obicei inconstienta. [Lot. / adsorption.priv. A. AFAZIE.\ 1) Despre o substanta la nivelul suprafetei careia se produce cu usurinta fenomenul de *adsorbtie. Sin. s. gr. n. / adsorbent. s.

In care pacientui.priv. Sin. determinata de leziuni la nivelul regiunii tem-poroparietale stangi. s. / aphemie.. participiut verCiuiui invertere = a invwsa} Sin. se poate manifesta prin incapacitatea recunoasterii gesturilor (amimie receptiva). f. Wernicke cu *a. f. afectiune. AFAZIE TOTALA / aphasie totale / total aphasia.. completa sau partiala. a . / affective faculty. dupa tiroidectomie) sau leziune cen- . AFAZIE VIZUALA / aphasie visuelle / visual aphasia.priv. inver-sus. [Lot. la ad = spre. -alos = sange. AFONIE. / affectivit6. [Qr. este determinata de leziuni 'in teritoriut arterei sylviene. f.de [a Afipergillus flavus. Broca (fiind consecinta afectarii ariei Broca). apyretic. AFAZIE WERNICKE / aphasie de Wernicke / Wernicke's aphasia. se Insoteste frecvent de *cecitate psihica. affinitas.: eferent. / aphonie. AFINITATE.surditate muzicala sau amnezie receptiva) prin afectarea centrului auditiv. sensibilitate. In care cuvintele sunt rostite fluent. senzoriala care consta In incapacitatea Intelegerii cuvintelor scrise. de. newolog fi. affectus = stare de spirit. A. Etiologia poate fi diferita: leziune cu sediu laringian (laringita. AFAZIE MOTORIE / aphasie motrice / motor aphasia. phone = voce. iar pacientui este incapabil sa denumeasca corect obiec-tele. a siabi} 1) Emotie intensa. de la ad = spre. [Lot. f. Varietate de a. grafica) sau gesturi (*ano-mie motorie). \Gjr. / afebrile.vd. B. A. / affinite. Sin. primar. s. [Lot. [Termen compvs: afia . adj.).] Mico-toxina produsa de anumite suse ale ciuperdlor din genul "Aspergillus flavus si Aspergillus parasiticus. A.: nerv a. 3) Pro-prietatea unui 'receptor de a lega specific un anumit *ligand. uffectio. profesor [a 'Paris. AFECTIVITATE. de ex. a s[d6i. este cea mai toxica si provoaca experimental cancer hepatic si necroza periportala. A. cu evolutie impetuoasa si scurta. A. apcii [a 'Sres[au (in present 'Wroclaw. audi-tiva. surditate verbala.] Care merge de la periferie spre un centru sau catre un anumit organ caruia Ti este destinat. apar tulburari de vorbire: bolnavul se exprima fluent. caracterizata prin anxietate. adj. / affection. {Lat. -e. / afibrinogen(a)emia. / afferent.: apiretic. AFAZIE FLUENTA / aphasie fluente / fluent aphasia. s. s. afferre = a aduce. [Cjr. AFAZIE SINTACTICA / aphasie syntactique / syntactic aphasia. / affect. AFAZIE OPTICA / aphasie optique / optic aphasia. gust sau miros. Asocierea *a. desi gandeste normal. facand abstractie de cauze. paralizie de nerv reaJrent (frecvent postoperator. se caracterizeaza prin incoagulabilitate completa a sangelui. Wernicke. 148 AFONIE AFEBRIL. / aflatoxin. deoarece acopera conceptele de *anomalie. de la affi. sau a cuvintelor scrise (a. s. m. A. [Paul Broca.} A. transmisa pro-babil printr-o gena autozomala recesiva.\ 1) Forta care uneste atomii si moleculele. caracterizata printr-un defect de Intelegere si utilizare a cuvintelor. Ant. vizuala sau cecitate verbala) prin afectarea centrului vizual al vorbirii. 18481905. Secundar.temperatura In jur de 37°C). le-ziune produsa de un agent infectios la poarta de intrare In organism (sifilis.: conexi-une inversa (v. Iat. fehris = fedra. A. locala). AFIBRINOGENEMIE. f. Incapacitates de a denumi un obiect perceput vizual. tristete. dar utilizate incorect.rman. *sindrom. s. Cuvintele sunt substituite unul cu altui. s. poate varia In functie de concentratia ligandului (scade cu cresterea concentratiei acestuia) si de prezenta unor factori fiziologici si patologici.). [Lat. (uii's = stare..] A caracterizata Indeosebi prin pierderea expresiei motrice a limbajului (*anartrie.. exista rar 'in stare pura. AFAZIE VERBALA / aphasie verbale / verbal aphasia. congenitala. Insotita de o tulburare a constiintei. ferrc = a conduce. AFLATOXINA. la affir. / affection.: anal-trie (v. pheme = vor6ire. dar se constata *para-fazie si *jargonoafazie.. adj. *leziune. este rareori pura si se complica frecvent cu tulburari ale limbajului vorbit. A. -md: gr.\ Deficienta sau absenta *fibrinogenului ?n sange. patologic. AFAZIE TRAUMATICA / aphasie traumatique / traumatic aphasia. cauzata de traumatisme la nivelul extremitatii cefalice. Forma de *a. s. tuberculoza. / afibrinogen6mie.: afaae de conductie. m. cu toate ca obiectui este recunoscut. s. AFAZIE SENZORIALA / aphasie sensorielle / sensory aphasia. Semnificatia sa este destui de vaga. 2) A. f. stare patologica cu coloratura afectiva intensa. gr. Diminuarea capacitatii de utilizare corecte a regulilor gramatical&. iat. sen-nan = a produce. s. AFAZIE DE CONDUCTIE / aphasie de conductibilite / conduction aphasia. verbal sau In scris. 3) A. f. Se manifesta prin incapacitatea Intelegerii cuvintelor rostite si scrise (surditate si cecitate verbale). A. s. aferti. A. *boala. vas a. AFAZIE SEMANTICA / aphasie semantique / semantic aphasia.\ Pierdere a vodi. fioald. sunete muzicale . affectus = stare de spirit. 2) Simpatie. a s(a6i. AFERENT. adj. 2) Comportare emotiva. 4) A. -ind.cere = a afecta. afecfiune. profesor la 'Seriin. fiind asociata frecvent cu tulburari ale Intelegerii cuvintelor si constituind In acest caz *a.a. Se asodaza frecvent cu tulburari ale capacitatii intelectuale si cu 'hemiplegie. AFECTIUNE. emotii si pasiuni ale unei persoane. m. antroyolog fi cfwwg franca. f. stare emotionala intensa. s. Sin. vec-inatate. f. a. W. AFEMIE. 18241880.: afazie Wernicke (v. De asemenea. este incapabil sa Tsi exprime ideile prin cuvinte (*afemie sau a. de. A. / aphonia. haima.. \Cjr.priv. A. s. f. A. scris (*agrafie sau a. a . Incapacitatea Intelegerii sunetelor emise (vorbire . / affinity. [Car/ Wernicke. f.. de la loxan = sageatd. *disfunc-tie. dragoste fata de cineva. tularemie etc. f. A. toxikon = otrava pentm varful sagenlor.] Despre un organism uman a carui temperatura este In limite normale (de regula . s. 4) Forta de legatura Intre antigen si an-ticorp. tumora benigna sau maligna a corzilor vocale). / affect. care se dezvolta pe arahide si contamineaza uleiul extras din acestea. Inaintea altei substante.} 1) Ansamblu al starilor afective: sen-timente. m. a . / afferent. de. de [a finis = iimitd. 'Pohniaf.). A.a Intelegerii cuvintelor si a lecturii. *agrafie). prietenie. o. afectare. a -priv. [a afficere = a afecta. 2) Tendinta substantelor de a reactiona unele cu altele. f. f. B. ObiectuI este denumit doar daca este perceput prin palpare. s. electiva: forta ce este cauza reu-nirii unei substante cu alta. s. astenic. Broca. -atis = inrudire. cu afectarea moderata. psifiiatm.ge. manifestata prin imposibilitatea de a Ie adapta la sensul general al frazei. boaia. In care este alterata Intelegerea sensului cuvintelor. n.\ 1) Forma de *afazie motorie In care se pierde abilitatea de exprimare a cuvintelor prin vorbire 2) Sin. AFERENTATIE INVERSA / feed-back / feed-back. s. [Lat. ferre = a conduce.. / afebrile. la Intam-plare. se poate asocia cu tulburari intelectuale majore si cu *hemianopsie. s. caracterizata prin imposibilitatea formularii cuvintelor. este alterata In "nevroze si 'psihoze. In cadrul *a. / aflatoxine. cantec (amuzie). fifferre = a aduce. / aphemia. Ex.} 1) Termen general ce desemneaza orice proces morbid.erc = a afecta. AFECT.). Caile vizuala si auditiva nu sunt afectate. fihra . AFAZIE NOMINALA / aphasie nominale / nominal aphasia.fibra.AFAZIE BROCA AFAZIE BROCA / aphasie de Broca / Broca's aphasia.

-onis = cyitatie. [Qr. haptein = a arde. f. cand se produce *afazie. lipsita de intentie sau scop. a stomacului. 2) A. m. la geiman = a produce} Defect de dezvoltare a unui tesut sau a unui organ prin afectarea embrionului din cauza unei anomalii a mesajului ereditar sau a unei *embriopatii. s. / agastrie. f. / aphte. AGAR-AGAR / agar-agar / agar-agar. cu exagerarea miscarilor.] Forta sau substanta capabila sa produca o schimbare nefavorabila sau favorabila organismului. genitale. pot fi disoci-ate. Sin. [Lot. glykys = dutce.. [Lot.] Pierderea totala sau partiala Cin acest caz se utilizeaza si termenul hipoageuzie) a simtului gustului sau absenta senzatiilor gustative elementare: sarat.. AGENT PATOGEN / facteur pathogene / pathogenic factor. ia agitare = a pune. genesis = producere.: virus delta. mutagen. si disgenezie. provocata de stimulari din mediul ambiant. poate fi spon-tana. / agyrie. a . f. v. agglutinare = a [ipi. s. f. de. Se disting: 1) A. AGITATIE.: 1) A. de. gyms.priv. [Cjr. s. lot. / aphrodisia. [Qr. AGLUTINOQEN. m. m. A. In paranoia. / ag6nitalisme. AFRODIZIE. amar si acid. intrand In compozitia a numeroase medii solide sau semisolide. / agglutinine. s. adj. gennan = fl product} Antigen prezent la nivelul unei suprafete celulare. poate sa apara si fara o leziune organica. AGLUTINARE. o . duice. alimfocitoza. / agenesia. dand prin racire un gel. de obicei cu un burelet inflamator eritematos. de. a uni. ageustia. / ageusia. cu prognostic benign.} Starea unui individ privat de secretia interna a glandelor sale sexuale.J(ua[d. f. ptdiatru austriac. f. A. [ite-ra a aifahttului grec. viu. fiind foarte dureroasa.: genina (v. Este localizata la nivelul mucoasei orofaringiene. s. m. V. s. Se disting: 1) A. s. s. [Lat. [Qr. f. / agglutinin. Orice factor provocator de boala. f. ['Malaie. s. f. hematiilor sau hemaglutinarea se produce in vivo In erorile de transfuzie (grup sanguin incompatibil) sau In unele stari patologice. d. ic. / aphthosis. Molecula capabila sa se insereze Intre platourile formate de bazele Tmperecheate ale unui *acid nucleic. f. excitement. s. [Qr. s. AGENT DELTA / agent delta / delta agent. congenitala de tip Bruton. biologic ce reactioneaza cu materialul genetic si poate induce o *mutatie. provocand astfel aglu-tinarea acestora. agglutinare = a [ipi. globuJus. ce favori-zeaza *aglutinarea In prezenta anticorpului corespondent. -ina.[ Ulceratii infectate. a uni... s. / agalactia.e ia gignere = a naste. Apar din cauza sugerii diferitelor obiecte murdare. f. Acest termen desemneaza un grup de boli determinate de afectarea 'imunitatii umorale. In general. -ina . sau reactionala. agens. s. Poate fi dezordonata. gyros = cere. de. / agitation. la Afrodita = zeifa dragostei. a pune in mifcare. disglobu-linemie. gueusis = gust. AGENT. de [a agere = a actwna. AGLOSIE. / aphtha (pi. AGLICON. al carei suport Tl re-prezinta anumite gamaglobuline.tiv. / agastria. in mifcare. de forma rotunda sau ovalara.. Sin. aphthae). aphtha! = nicer mic ft aphfeia sau haptein = a arde] Leziune elementara care caracterizeaza *stomatita aftoasa si. carenta imunitara.priv. n. [Alois Bednar.] Tulburare de comportament caracterizata prin excitatie psihomotorie. -aktos = [apte. s. cu evolutie In pusee recidivante. A.priv. a crea. AGLUTININE RECI / agglutinines froides / cryo-agglutinins. v. s.. f. s.. In relatie cu exaltarea afectiva si excitatia mentala. s. / agglutinogene. r.] Boala caracterizata prin prezenta de *afte la nivelul mucoaselor bucale si genitale. s. dim. Viena.. s. sau agresiva. a . s. AGALACTIE. Se preanta sub forma unei ulceratii de dimensiuni mici.. / agammaglobulinemie. infectant. d. / chelating agent.] Absenta secretiei lactate dupa nastere. m. [Gr. / agitation. a. [Cjr. f. sunt bacterioaglu-tininele si hemoaglutininele (v. s. gr.. 2) A. isterie sau prin spasm muscular laringian (a. aphthai = ulcer mic fi aphlcin sou. masurand 35-37 nm si generator al unor forme severe de hepatita. grup sanguin). AGENT CHELATOR / chelateur. AGENT INTERCALANT / agent intercalant / intercalating agent. factor fizic. congenitala sau dupa extirpare chirurgicala.. AGLUTININA. f.priv. de. s.] Anticorp capabil sa se lege la antigeni de suprafata ai celulelor.] Sin. m. observate la nivelul palatului dur la copii.. s.. AFTA. AGEUZIE. f. gr. {Cjr. f.] Substanta mucilaginoasa extrasa din anumite alge din familia Floridee. a . f. f. AGLUTINOGE N AGENITALISM. aphtae. s. gasler. / agammaglobulin(a)emia. mai rar pe mucoasa genitala. mielom). gala. gr. / agglutinogen. In prezenta anticorpilor corespondenti (aglu-tinine).. AGAMAGLOBULINEMIE. secundare din unele boli ale sangelui (leucemie limfoida cronica. s. s. prin absenta selectiva a uneia sau mai multor imunoglo-buline. AFRODIZIAC.AFRODIZIAC trala (a nudeului ambiguu al nervului X cranian). / aglossie. La om. m. de ex. a pune.. / aglossia. izolate sau grupate. [Lat. f. [at. 3) A. rezulta dupa spargerea unor vezicule pline cu lichid seros. a priv. m. Contine doua componente principale: agaroza (polimer de galactoza) si agaropectina (polizaharid sulfatat).: pe suprafata hematiilor se afia hemaglutinogeni.ziana agar-agar.priv.priv. chi-mic. / aglycone. s. de corp calos. Se prezinta sub forma unor bandelete de culoare galben-pal care se umfla In apa. Termenul agalaxie este incorect. / aphrodisiac. f. vulgara. de (a gr. Cele mai cunoscute a.organde. a . adj. genitalia . 1S16-1SSS.). aphrodisiakos.} Absenta *gamaglobulinelor din sange.\ Aglomerarea prin alipire a celu-lelor sau bacteriilor purtatoare ale unui antigen (*aglutinogen). agitatio. [Ofr. idiopa-tice dobandite tardive. s. s. A. determina aglutinarea Intre 4 si 20°C si hemolizarea In cazul activarii complementului. a uni. / agenesie. V. m.: geloza. a agita fi agere = a acttona. o . aphrodisia = dorinfa se. s. n. AGIRIE. purtator de germeni infectiosi. impulsurite sexuale. Ex. 149 . Sin.. s. imunitate.priv.: chelator (v. Cat. s. / agent. [a Afrodita = zdf-a dragostei} (Substanta) care stimuleaza dorintele sexuale. 7=0 treia. agglutinare = a dpi. In cadrul *bolii Behcet. [Lat. aph-tae. boala Bruton. Se utilizeaza Indeo-sebi In microbiologie. AFTOZA. *aftozele. care ar putea reprezenta forme conge-nitale cu expresie tardiva. vector. Ex.] Exagerarea morbida a dorintelor sexuale. gastros = stomac} Absenta.] Absenta congenitala a *circumvolutiilor cere-brale. / aphtose.. / agalactie. gesturilor si 'mimicii. Virus ARN de masa moleculara mica. f. \Gjr. arum = afte. [Lat. 3) A. si eunuchism. s. / agglutination. cold agglutinins. AFTE BEDNAR / aphtes de Bednar / Bednar's aphthae. microorganismelor de catre serul bol-navului constituie o metoda utila de diagnostic bacteriologic. aflate In suspensie. [<^r. 2) A. s. f. [Lat. AGENEZIE. / aphrodisiaque. / agueusie. A. la glohus = glob.priv. imunoglobulinele. f. -arum = afte. haima. a . Anticorpi antieritrocitari autoimuni care recunosc frecvent o serie de antigeni de grup sanguin. -atos = sangc. f. V. In alimentatie sau ca laxativ moderat. s. / agent. f. a .. ia gr.). -ntis = ac. A. / aglycone. A. -oza . / agenitalism. spasfca). / aphrodisie. f. / agglutination. s.. sindrom Aicardi. m mifcare. A. AGASTRIE. / agyria. microorganism patruns In corpul uman. glossa = iimfid} Absenta congenitala a limbii. s. nu poate fi transmis decat asocial cu "virusul hepatitei B.

f. agrafe. de a se alipi. / agnosie. s. [Qr. m. AGRAVARE. / agranulocyte. anosognozie. s. / aggregation. aggravatio. Sin. cu mentinerea normala a fortei si a coordonarii miscarilor mainii. -ozu. s. A. / agoraphobia. adj. adj. f. aggregatio. "bromocriptina). f. din gr. kytos = cduld. f. sau se mentin In contact doua frag-mente osoase dupa osteotomie. adj. cu eliminarea uneia sau mai multor foneme (sune-te). f. se clasifica In: auditiva. . se sustine ca exista totdeauna tul-burari senzitive elementare. de la gnonai = a cunoafte. Se disting a.] 1) Vidu de pronuntie a cuvintelor. Termenul englezesc sludge este uneori preferat celui de a. leziuni ale mucoaselor (gastrointestinale) si ale tegumentelor. / agrafe. agregare. f. ca si prin utilizarea verbelor la infinitiv. s. e. agonisti adrenergici. determinata de un mecanism imunoalergic. phohos = frica. a capacitatii de Intelegere a suc-cesiunii si duratei evenimentelor (a. s. d. reprezinta un subiect de controverse: pe de o parte. termenul se uti-lizeaza cu referire la procesul de aglomerare In gramezi a elementelor figurate din sange. f. devenind rapid ireversibila. V. 2) Substanta care concura la producerea unui anumit efect. AGREGABILITATE. -ale. krap = croset.re. si coma. f. 'miozina si *fibrina. f. si agonist potasic. s. gustativa. / agrammatism. s. un [oc. si a. s. dopexamina).] Leucocit lipsit de granuiatii. AGREGANT. si sindrom Kostmann. la. prosopagnozie. \QT. In forma de croset.] Pier-derea capacitatii de recunoastere si de expresie mentala a stimulilor senzoriali.] Aglomerarea unor ele-mente Intr-un spatiu restrans. In medicina. dimpotriva. / agregabilit6. [Lat. s.. In acest caz este considerata o forma de 'apraxie. pe de alta parte. de timp) etc.. s. AGRAFA. a .priv. f. Termenul se refera Indeosebi la eritrocite si. [Gr. AGREGAT DE ERITROCITE / agregat d'hematies / red cell aggregate.] Care provoaca 'agregarea eritrocitelor sau a plachetelor In vasele sanguine. [at. AGREGARE A PLACHETELOR / agregation des plaquettes / platelet aggregation. imaginilor. sindrom Gerstmann. desi etapa de perceptie (segmentui peri-feric al analizatorilor) este normala.\ 1) Despre actiunea unui muschi In sen-sul dorit. 3) *Ligand natural al unui receptor sau sub-stanta exogena ce declanseaza atat reactia primara. V. n. sunetelor. a • priv... de raspuns celular.] Aglomerare. adj.. A. dim. gno-sis = perc. n. *tromboxan si de prezenta calciului.] Asociere (sindrom) caracterizata prin scaderea marcata a num§rului de *granulocite sanguine (sub 300 granulocite pe mm3). [Lat.priii. s. aggregare = a aduna.: *dopamina. p. reprezinta ultima etapa a *hemostazei primare (faza plachetara a hemostazei) si este initial reversibila. receptor. 150 AGREGAT DE AGRAMATISM. / agnosia. [Qr. -aux. mai rar. s. s. granum = graunte. -onis = ac^iunw de.. -e. gramada alcatuita din elemente figurate ale sangelui. -ism.epe. / agonadal. antagonist. consecutiv caruia acestea se acoleaza unele cu altele In vase. largi.] Alterare a scrisului. *ADP. Substante endogene sau exogene care stimuleaza receptorii a si p ai *noradrenalinei. a citi [iterde.). care este redusa la un stil telegrafic prin suprimarea adjectivelor si pre-pozitiilor. agonistes = [tlptdtor. / agmin6. / agraphie. la un. agregat. fo-losit pentru a desemna ultima faza de tranzitie dintre viata si moarte.AGMINAT ERITROCITE AGMINAT. expune la un rise infectios grav si daca se manifesta izolata este. olfactiva. / aggregability. AGONISTI DOPAMINERGICI / agonistes dopaminergiques / dopaminergic agonists. AGRANULOCITOZA. AGRANULOCIT..} 1) In sens larg. AGREGARE A ERITROCITELOR / agregation des hematies / sludge. cunoastere. gramada de eritrocite dispuse de re- . In zonele de ischemie. / agoraphobic. Aglomerare. agmen. A. a mrautdti. Sin. dim.] 1) Durere severa sau suferinta extrema. a aduna. V. / agony. [Lot. Este facilitata de *catecolamine. / aggravation.] Teama morbida de spatiile goale. Penomenul de aglomerare a eritrocitelor in gramezi la nivelul vaselor. s. ligand. AGRAFIE. f. de [a uggravare = a agravci. / agonie. se asociaza re-lativ frecvent cu *atacul de panica. Rezulta imposibilitatea re-cunoasterii persoanelor. / agoniste. / agonist. AGONADAL. a . [<^r. adj. caracterizata prin stingerea treptata a functiilor vitale si pierderea progresiva a constientei. AGONIST POTASIC / agonist potassique / potassium channel opener.i gone. granuliim. de la aggregare == a aduna la un [oc. / agregat. In starile de soc. f. AGNOZIE TACTILA / agnosie tactile / tactile agnosia. a . AGRANULOCITOZA INFANTILA CONGENITALA / agranulocytose infantile hereditaire de von Kostmann / infantile genetic agranulocytosis.] Despre mai multe organs elementare ale aceleiasi specii reunite unele cu altele.. [oc. aggregare = o aduna ta un [oc. agoa = [upta. acestei actiuni i se poate opune actiunea unui muschi antagonist. gonos = sitmdnf:a. n. agonisti dopaminergici. / clip. 2) Defect de constructie gramaticala a frazei.). m. Sin. Substante endogene sau exogene care stimuleaza receptorii presinaptici sau postsinaptici ai *dopaminei. / agraphia. s. asomatognozie. f. d. grammatJca. [Cfr. / agrammatisme. cu efect peri-feric dominant la nivelul rinichilor. V. la leucodte.: sindrom Kostmann (v. 2) In medicina legala sau In expertiza. cu care se apropie si se mentin apropiate buzele (marginile) unei plagi pana la cicatrizare.] Piesa metalica mica. V. sludge. s. -onis = wrdutdfire. [fr. V. aggregare = a aduna la un loc. adj. gr. a pro-priului corp (autotopagnozia). care patrund In creier (ex. AGREGARE. Fenomenul de grupare a plachetelor.: *apomorfina. de la. s. a obiectelor. evolutie nefavorabila a unei boli. se observa In anumite 'afazii si In cadrul patologiei lobului parietal al creierului. cat si pe cea secundara. de a se aglomera In gramezi. [Lot. f. s. s. A. f. tactila. f. \Gjr. s. -e. agora = piata. a priv. / worsening. a . [Lat.\ Proprietatea de a se agrega. Poate fi localizata.: astereognozie (v.. si alexie. granulum.. / agregant. [Lot. graminatike = arta de a scrie fi de. [at. 2) Termen vechi. s. avand o circulatie interna-tionala. / agregation. cu tendinta evitarii acestora. Rezulta o diminuare a influxului de calciu In celulele musculare netede vasculare si cardiace. Definite a. din {jam.] Care este lipsit de *go-nade. sludging of red cells. AGORAFOBIE. A. afectare corporala sur-venita dupa *consolidare. / agminated. V. \Qr. m. fenomen util In tratamentui ischemiei miocardice. vaselor si tubului digestiv (ex. adj. si agregant. f. este o proba de evolutivitate a sechelelor traumatice. AGNOZIE. AGREGAT. f. s. / aggregate.priv. s. ca entitate este pusa la Indoiala. cecitate psihica. foarte proba-bil. AGONIST. / agonadal. fiind unite de filamente de *actina. s. / agranulocyte. chiar existenta a. cu efect central. [at. / agranulocytose. de id granum = grannie. / aggregating. graphein = a scrie. AGONISTI ADRENERGICI / agonistes adrenergiques / adrenoreceptor agonists. adezivitate plachetara si trombus alb. Substanta capabila sa deschida canalele de pota-siu dependente de ATP intracelular. A. {Cjr. m. Poate re-prezenta un simptom al *afaziei sau al disociatiei din 'schizo-frenie. f. vizuala. boala Schultz. -inis = mu[time. adj. s. In functie de natura acestor stimuli a. este favo-rizata de Incetinirea circulatiei si provoaca obstructia arteriolelor si capilaretor. AGONIE. s. sau generalizata. kylos = cduCa. factor plachetar IV. / agranulocytosis.priii.

atos = sange. [Lat. AKINEZIE. s. tab. care se formeaza uneori In arteriole si capilare in cazul Incetinirii circulatiei sangelui. [Cjr. si leucom. con-genitala sau dobandita. Poate fi dirijata Tm-potriva altei persoane {heteroagresivitate) sau Tmpotriva pro-priei persoane (autoagresivitate: automutilare. s. lacrimri = iacrima. f. de ia albus = al6.) sau ascunsa. -inis = aifieat. f. V. [Gfr. AGRESOLOGIE.] Absenta *lactazei din intestin. f. contribute la formarea "cordonului ombilical si a *placentei. gramada de trombocite. gradi = a merge. s. -ina. spre. Prin hidroliza dau amino-acizi si amoniac. oua. V. de metilen. ALBUMINORAHIE.a.] Sin. biochim. f. / alacrymie. / alanine. -ina . a. / achillodyma. [Lot. fie cu lapte uman. Este cazul indeosebi al *sindroamelor Chediak-Higashi si Hermanski-Pudlak. [^.] Substante bazice care au reactie alcalina si prezinta proprietati specifice. haima. lactis = lapte. n. A. s.. lapte. [at. V. ALCALIN. Fondator: H. [gr. ALAPTARE. [at. -ina. ALBUMINURIE. ism} Denumire generica a unui grup de boli determinate de alterari metabolice ereditare ale productiei de *mela- ALCALIN nina. -inis = aifitif de ou. f. s. acte suicidale).] Grup de pro-teine continute In serul sanguin. de toluidina. joaca un rol esential In men-tinerea *presiunii oncotice si In transportui In sange a nume-roase substante: acizi grasi liberi. s. proteinurie. const. al kali sau al-qaliy = soda. -atos = sange} Cresterea pH-ului sau scaderea concentratiei ionilor de hidrogen din sange.AGREGAT DE PLACHETE gula In rulou. spre. a ataca (ad = la. ALANTOINA. s. ALBINOS. ALCALEMIE. albumen. / albinos.). si lactoza. biochim. albus = alb.} 1) Tulburare trofica a unghiilor. / alcaline. cu sase subtipuri. f. [Lat.} Tulburare caracterizata prin diminuarea sau disparitia miscarilor spontane si automate si prin lentoarea miscarilor voluntare. spre. f. gr. de [a aggredi = a merge. / allaitement. / albinism. f. date de acumularea de granulatii grasoase In grosimea acesteia. s. -antim = carnat. inis = a[6uf de ou. s. penisul (Invelisul extern al corpilor cavernosi). ca 7n 'sindromul Waardenburg. Sunt solubile In apa (spre deosebire de *glo-buline) si coagulabile la 70-90°C. s. de la albus = aid. gr. ALBUMOZA. / albumose. s. f. s. ALBASTRU. ouron = urina. s. adj. / akinesia. m. de tip recesiv. f. cu *afemie. NA: tunica albuginea. gr. Uneori termenul este considerat sin. ALBUMINEMIE. Aceasta tulburare este una din caracteristicile fundamentale ale *sindromului parkinsonian si se exprima la maximum In 'mutismul akinetic. reactia sa este utilizata pentru do-zarea specifica a acidului uric sanguin si urinar. [Lat. 2) Care prezinta tendinta de a accepta protoni. testiculara. adj. agregarea plachetelor. / alalie. partial. Evans. a. AHILODINIE. -inis = aldeatd. lalia = vorbm.: acromie cutanata. / allantois. provocand Indeosebi *saponifi-carea grasimilor. / albino. Substanta rezultata prin actiunea uricazei asupra 'acidului uric. poate fi manifesta (amenintari si insulte. / albumin. lac. haima. adj. s. / albumose. [Lat. de brom-fenol. albumen. V. -inix = a[6uf de ou. artificials). ALBUMINA. erou grec a carui mama i-a finut de ca[c6i pentru a. continand vase intestinale. s. toate de tip auto-zomal recesiv. rhakhis = wloana VirtelJrala. f. Este format prin transaminarea Intre piruvat si glutamat. ocular. de. s. albumen. -inis = alhuf de ou. ALACTAZIE. -inis = aifiuf de ou.\ Individ afectat de *albinism. / akinesie. / allantoin.r. m. / albugo. a. / agressologie.} Durere vie la nivelul tendonului lui Ahile sau al bursei pretendinoase provocata de miscari dc flexie sau de extensie ale label piciorului. -inifi = at6uf de ou. cu aspect albicios. / albuminuria [Lat. kinesis = mifcare. / alanine. f. bilirubina. este putin utilizat. aluzii etc. Aglomerare. s. Laborit. si tab. eel mai frecvent. f. [^r. f. n.} Absenta secretiei lacrimale. de [a albas •= ail}.} 1) Care are reactie alcalina (bazica). ocu/ara sau sclerotica). / achillodynie. / alkaline. gr. s. natural (Indeosebi de vaca) sau preparat industrial (a.] Membrana fibroasa. a priv. s. [Lat. / alcali. const.. s. adj. [Lot. f. f. ca si In unele vegetale.] Ramura a fiziopatologiei care studiaza mecanismele agresiunilor pato-gene si reactiile organismului. / lactation. atlas. / alkal(a)emia.: proteinorahie (v. f. ALALIE. ALBINISM.). / albumine. s. uneori.. / alalia. mimica.. Var. f. f. In absenta le-zarii caii motorii principale. / alactasie. f. aggresus. In care se constata. 3) A. V.. s. cu transmitere dominant autozomala si manifestat prin pete albe. aggresus. s. -ina. cu pH-ul peste 7. ouron = urinai Prezenta serumalbuminei In urina. / agressivity. ALCALI. [Qr. a -priv. m. A. A. [Qr. f. albumen. / allanto'ine. -oza. ALACRIMIE. / albumin(a)emia. f. al kali sau alqaliy = soda. la nivelul pielii. de la lalein = a ror6i. Akhileus. al kali sau alqaliy = soda. s. / cervi-cospinal fluid proteins.: pro-teina Bence-Jones (v. Desi acest termen rezolva ambiguitatea termenului de *alca-loza. / albuginee. f. s. este clasificat In trei grupe principale: 1) A. muschi. s.] 'Diverticul al intestinului embrionar al carui perete. 1) Una din culorile principale ale spectrului vizibil. In relatie cu cromozomii sexuali (*gonozomi). / albumosuria. albugo. / alcalemie s. termenul este folosit pentru tunica a. *osteomalade si In *metastazele osoase. ALBUGO. s.} Sin. Ex. AGREGAT DE PLACHETE / agregat de plaquettes / platelet aggregate. s. ALANINA. alhiif.. s. gr. un deficit de "tirozina. AGRESIVITATE. logos = stiintd.. f.] Inflamatia *albugineei. f. 151 .priv. Simbol Ala sau A. cu aplicatii In medicina. [or.\ Incapacitate de a vorbi din cauza unui defect sau a unei paralizii a organelor vocale. s.priv. V.. -aza. s. Deoarece uricaza nu exista la om. s.). / bleu. ia aggredi = a merge spre. pi. / albuginea. eidos = forma. Pot provoca iritatii ale tegumentelor. / albuminurie. Sin. lovire etc. n. a . f. / alkali. a ataca (ad = (a. ALBUGINITA.. m. s. transversale. / albinisme. agregarea eritrocitelor. f. [Lat. -e. [Lat. si sindrom Sjogren. m.. / albuminorrachie. \Qr. / atbuminemie. f. adj. uneori striate. s. allactare = a a[apta. si stres. s. f. albugo. s. Frecvent. s. V. a past). f. f. / albuginite.: a. / agressology.] Tendinta la atac. tripan. [Lat. fie cu lapte de origine animala. f. depigmentate. s. inis = aBJeatd. s. sunt denumite cu acest cuvant. [Lat.. V. ALBUGINEE. albumen. f. In 'leucemie. generali-zat sau oculocutanat. f. s. / albugo.\ Alimentatia lactata a unui sugar. / albumosurie. dura. / albuginitis. = aib. s.: acinezie. s. f. s. / eye dryness. a. gr. se observa In *mielomul multiplu si. f. gradi = a merge. -i'(a. care Inconjoara unele organe: globul ocular (a. ALBUMOZURIE. denumita si 'proteina Bence-Jones. / blue. Aminoacid neesential. / allantoide. 2) Mai multe substante chi-mice. A.\ Prezenta si concentratia *serumal-buminei In plasma sanguina. 2) A. V. s. f. [Lot. comportamente si cuvinte ostile fata de orice persoana sau obiect care repre-zinta un obstacol In obtinerea unei satisfactii imediate. de (a kinein = a mifca.] Prezenta In urina a albumozei. 2) Denumire a petelor albe de la nivelul *corneei. a pllfi). s. a . a. de Prusia. de [a albus = aid. f. -oza. adj. [Lot. / lactase deficiency. medicamente etc. albugo. mai mult sau mai putin reprimata (exprimata prin privire. s. s. de [a albus = alb. albumen.-l scufunda in Sty\j odyne = durere. f. de la alhus = a[6. / agressivite. pi. constand In formarea de pete mid albe. m. constituent al proteinelor si glucoforma-tor. distrugere a unor obiecte. ALANTOIDA.

asociata cu fiziopatologia unor boli etc. Este preparat prin distilarea lemnului sau prin sinteza. Administrarea si circuitui a. el obli-gand la o autentica ancheta sociala. s. eidos = forma. adj. s. al-cohol sau al koh'l . / alkalinity. / alcalo'ide. f.: *morfina. actiunea lor se manifesta prin blocarea diviziunii celulare. euforie nejustificata. *stricnina etc. Unele a.: alkil.: *ciroza. [Hr. s. f. prin abuzul de vin. m. ALCOOLIZARE. Este antiseptic. A. / alcoholature.sufitil. / alkalization. S. ALCALINIZARE.. alcaloza.5 g%o se instaleaza o stare de narcoza. m. al-r. al kali sou al-qaliy = sodd. [Hr. pdtrunzdtor. inflamabil. A. termenul a. pdtrum. oenomanie. / alcalinisation. al kali fail alqaliy = sodd. Se utilizeaza ca dizolvant general. 'in functie de etiologie si de interventia mecanismelor compensatorii: a. Ex. / alcalinit6.dtor. / alcoolisme. se manifesta (uneori. ALCAPTONURIE. V. al kali sou al-qaliy . 90%) eel mai frecvent In scop antalgic. deshidratat contine 99.' add homogentizic. A.] Procesul de producere a unui mediu *alcalin. alcohol sail o7 koh'l . la therapeuien = a mgriji} Utilizarea terapeu-tica a sarurilor alcaline si Indeosebi a "bicarbonatului de sodiu. alkalosis. timp de ani de zile. cu formula chimica C^OH. m. care deter-mina acumularea alcaptonei In sange si. ALCALINOTERAPIE. . cand pH-ul sanguin este readus la valori fiziologice. a unor doze excesive de alcool. adj. desemneaza a.} Denumire generala pentru clasa de compusi organici care contin In molecula una sau mai multe grupari OH neionizabile. pdtrunzdtor. Radical reprezentat de un alcool care a pierdut un hidroxil sau de o hidrocarbura care a pierdut un atom de hidrogen. f. A. s. V. [J?r. alaturi de C si H sau de C. Exercita totdeauna o activitate farmacologica puternica. A. CHaOH.R. alcalinization. / alkyl. / alcaptone. ALCOOLMETRU. m. adj. s.. etilism.HsOH. *cocaina. m. misdbil cu apa. gr. usor colorat. cronic este frecvent legal de probleme psihologice si sociale. / alcoholisation. s. de alti-tudine apare la altitudini mari. / alcoolature. f. primari (R-CH^OH). -e. s.' / alcoolemie. tulburari nervoase (*polinevrite. 2) Boala ereditara determinata de un deficit enzimatic In alcaptonoxidaza hepatica si renala.ohof sou al koh'l = sudtit. therapeia = tratament. / alcaptonurie. f. Se disting a. 2) Medicamente cu aceasta proprietate. \5\r. obtinut prin fermentatia hidrocarbonatelor. s. / alcohol.sufitlli pdtrunzdtor. n. Toleranta individuala este extrem de variabila. 0. gr. / alcoholometer. si sunt utilizati frecvent In terapeutica.ALCAUNITATE ALCOOLMETR U ALCALINITATE. f.) Orice absorbtie de bauturi alcoolice care depaseste consumul alimen-tar obisnuit. sunt putin so-lubili In apa. consecutiv. [Ar. pdtrum. deci un alcoolic nu trebuie examinat simplist. 'delirium tremens. [-^r. a. a discernamantului). f. respirato-rie sau gazoasa. s. ALCAPTONA. alcohol sau al koh'l = su6ti{. f. pana la neutralizare (a.] Procedeu terapeutic care consta In efectuarea de infiltratii cu alcool (di-luat sau la concentratii de 45%. ALCOOLATURA. m. 60%.] Substanta organica heterodclica de origine vegetala sau de sinteza. de. s. hipokaliemica este asociata cu hipopotasiemie si poate aparea in *sindromul Bartter (pH-ul extracelular este crescut. ouron = urind. ALCHILANT. / alcalinoth6rapie. deoarece anomalia enzi-matica poate fi observata si la subiecti sanatosi) prin coloratie bruna a urinei. secundari (R-CHOH-Ri) si tertian (R. Var. *ocronoza si dureri articulare variabile. Aceste perturbari pot fi siste-matizate astfel: tulburari psihice (afective. Toxic al fica-tului si al sistemului nervos. a. leziuni organice (Indeosebi gastrita si ciroza). In aerul expirat In hiperventilatie sau respiratie artificiala prelungita. *tremor). / alcoolmetre.dtor} Preparat medicamentos care rezulta din distilarea alcoolului etilic pe una sau mai multe substante aromatice.). Complicatiile cele mai grave ale a. Determinarea sa are importanta medicolegala. / alkylant. se exprima In mai multe moduri: prin concentrate totala a bazei. / alcool. prin concentratia ionilor OH sau prin cantitatea de baza titrabila cu un add. -alos = sangt.: dclofosfamida). / alkaptonuria. sunt strict regle-mentate. metabo-lica. s. / alcohol(a)emia. m. s. \!Ar. s. scadere a memoriei. de la 2. Inlocuind un atom de hidrogen cu gruparea alkil. -oza . ALCOOL. me-tabolica. etilic. Termenul de *oenolism semnifica a. a. s. In timp ce pH-ul intracelular poate fi scazut sau normal). fiind plasmatica si tisulara. m. f. f. Impropriu consumului: foarte toxic (orbire. haima. / alkaptone. V. / alcoolisation. s. ALCALOID. 1) Despre un compus chimic care poseda una sau mai multe grupari *alkil. H. Sin. A. al kali sau al-qaliy = sodd. A. ALCOOLAT. A.] Despre un medicament care produce alcalinizarea urinei. ALCALOZA RESPIRATORIE / alcalose respiratoire / respiratory alcalosis. n. al-cohoi sau a! koh'l = su6til. gr. Preparat medicamentos obtinut prin macerarea In parti egale de alcool etilic si o planta proaspata. In general pentru favorizarea dizol-varii unor calculi renali (din acid uric sau cistina). ALCALOZA. metron = mdsurd. cata-bolit al 'tirozinei. tote/a sau potent/a/a). cloroformul. foarte solubili m alcool si dau coloratii specifice cu unii reactivi. m. s. moarte). / alcoholism. gr.. s. [J4r. [Ar. / alcoolat.. compensata.] 1) Prezenta In urina a *alcaptonei. kaptem = a suge. ce confine azot. s.-COH-R. a. al kali sau al-qaliy = sodd. Responsabilitatea penala (delict. sunt folosite In chimioterapie ca antimitotice (ex. ALCOOLISM. f. f. eliminarea sa urinara. al cohol sau al koh'l = subtil. -ism. cu [dcomie. In limbajul curent. alcaloza. f. Exista diferite tipuri de a.\ Prezenta si concentratia alcoolului etilic In sange. V. [AT. s.] Cantitatea de baza existenta Intr-o solutie. lichid clar. pro-ducand esteri. cronic reprezinta un complex de tul-burari provocate de ingestia repetata.] Stare patologica care re-zulta prin acumularea plasmatica de substante cu caracter bazic sau prin pierderea de acizi si care se caracterizeaza prin scaderea concentratiei ionilor de hidrogen (cresterea pH-ului peste 7. care au proprietatea de a reactions cu anumite grupari 152 proteice. s. accident) la noi In tara este angajata de la 1 g%o. / alkalitherapy.soda. Infiltratiile se practica la nivelul trunchiurilor nervoase vectoare ale durerii. [Ar. s. halucinoza alcoolica (o forma de psihoza complicata cu polinevrita) etc. m. inflamabil.'al kali sau al-qaliy = sodd.dtor. s. iar catre 4-5 g%o apare coma. ALCOOL ETILIC / alcool ethylique / ethanol. / alcalosis. s. Sin. a] kali sau al-qaliy = sodd. s. f.] Produs de degradare incompleta a aminoacizilor aromatici *fenilalanina si "tirozina. ALCALINIZANT. ALCOOLEMIE. [-%r. pdtrum. In continuare. / alcalose. s. f. Intre 1 si 2. f. f. [Hr.5% volume de C. ALCALOZA METABOLICA / alcalose metabolique / metabolic alcalosis.] V. gr. s. / alcalinisant. e. s. kaptcin = a suge cu loco-mil'. Reactio-neaza cu metalele alcaline formand alcoolati si cu acizii. ALCHIL. uneori la doze foarte mid. s. m. cu miros agreabil. / alkalizer. in. eterul. acumulare plasmatica de alcali de origine alimentara. volatil. s. denaturat sau medicinal contine substante care Tl fac dezagreabil pentru consum. / alkaloid. ALCOOL METILIC / alcool m6thylique / methanol. "cafeina. T. \5ir. / alkyi. / alkylant. gr. al kali sau al-qaliy = sodd. s. densimetru.5 g%ci produce euforie si excitatie. s.4). s. / alcoholate. prin scaderea presiunii CO.. Lichid incolor. adj. iar In dilutia de 70% intra In compozitia unor preparate farmaceutice.

Concentratia a. f. alias = dtiili ergon = iuc. eczema.). f. Ex. pdtrunzdtor. a. m. s.: hiperaldosteronism (v. Sin. f. s. ALDEHIDA. s. alcohol sou al koh'l = subtil. gr. f. ALELA DOMINANTA / allele dominant / dominant allele. franeaza productia de renina si implicit pe cea de aldosteron. A si B ale grupelor sanguine ale *sistemului ABO sunt codomi-nante. s. In general. al-cohol sail al koh'l = subtil. gennan = a produce} 1) Orice substanta capabila sa provoace o reactie alergica. tennenul 153 . cresterea limitata a lichidului extracelular si *alca-loza metabolica. de. variaza Intre 1. s. Prezenta si concentratia *aldolazei In serul sanguin. adj. izolata din ficat. caracterizata prin incapacitatea diminuarii consumului.\ Initial. adj. Enzima care exista In tesuturile fatului sub trei forme (*izoenzime): a. f. 2) Proteine purificate din alimente. dar si In celelalte tesuturi. / aldolase. utilizate In testele de explorare a sensibilitatii organismului la diferite substante. mutanta este la randul sau termosensibila. proba. ?i alcoolomanie. o/coAo/ sou al koh'l = subtil. 6.] *Farmacodependenta fata de alcool. fie ca un subject devine mai sensibil la al doilea contact cu acest antigen In cazul 'anafilaxiei. In continuare. prezente la un 'heterozigot.: alela mor-bida (v. / alcooltest. / allelomorph. [Cfr. figwil} Despre o gena care exista sub forma mai multor *alele. mania = nebunie} Termenul este utilizat cu doua sensuri diferite: 1) Perioada de latenta a intoxicatiei alcoolice cronice. n. este obtinut prin oxidarea unui alcool.: boa/a a. de to. / aldolas(a)emia. unul la altu[. f. este polimorfa. ALCOOLTEST. ALOOSTERON.. una provenita de la tata si. gr. care In starea *homozigot provoaca o boala genetica foarte grava care determina moartea In scurt timp. A. la ergem = a [ucra. La nivelul fiecarui locus *autozomal. alias = aitui. f. la. ergon = iucru. ergon = Iucru. s. 0 nu este functionala. / alcoholomania. ALDOSTERONISM. adj.. veche test = vas lie.: a. Se afla In studiu o serie de cri-terii posibile biochimice si moleculare caracteristice a. o alta. {Qr. se produce retentia celulara a sodiului. *a.: In *sistemul ABO. alias = aitui. s. allelon = tie.ru. 0 crestere a *volemiei. se constata si In infarctui miocaidic. actiune. A. colite.. unele gastrite. deoarece proteina produsa de aceasta a. a carei functionare corecta nu se poate efectua decat la o anumita temperatura. / aldosteronisme. proprie creieru-lui. ALCOOLOGIE. ALDOLAZEMIE. s. dar care difera prin secventa lor de aminoacizi. C. la unul la altvl. [a ergein = a luc. . Excesul de a. Ex. [Ljr. dependere = a sta atamat. exista In concentratii foarte mici (v. m.boala provocata prin sen-sibilizarea organismului la o substanta straina. / allergic. cu *alcoolodependenta. La nivel biochimic. s. ALCOOLOMANIE. *a. denumeste o marca depusa. n. morphe = forma. ALELA RECESIVA / allele recessif / recessive allele. Care produce *alergie. de la un locus pot fi identice (*homozigot) sau diferite ('heterozigot). mai mult sau mai putin eficace. Cantitatea de a. Ea creste daca natremia si volumul sanguin scad. A si C la nivelul ficatului si In serul sanguin creste considerabil In unele boli musculare. un individ poseda doua a. A. 8. / allele. logos = ftiintd.e. terme-nul de a. s. de la ergem = a [ucra. prezente la nivelul unor loci omologi vor se-grega (*segregare mendeliana) independent In cursul *meiozei. V. atc. ca si prin starea de 'delirium tremens In caz de sevraj brutal al toxicului. provoaca depletia pota-siului. a. m.fiimifti. / aldehyde. acf-inne. / allergen. {QT. / aldosteronism. f. ALELA MORBIDA / allele morbide / morbid allele. actiune.] Care este In relatie cu 'alergia. s. ale aceleiasi gene.3 si 8. urticaria. adj. allelon = de. ALDOLAZA. ALELA. s. al-los » aitui. desemna orice modificare din organism provocata de o substanta capabila sa se comporte ca un antigen. testum = capac de tut ars} Instrument destinat evaluarii rapide a continutului In alcool din aerul expi-rat la un subject suspectat a fi In stare de ebrietate. V. a. In hepatitele acute si Indeosebi In cancerele hepatice.. / alcoologie. Dintre bolile a. patrunzdtor. s. adj. Cele doua a.] Denumire data manifestarilor cutanate ale *alergiei. 0 gena care nu poseda decat o singura a. din fr. 2) Sin. [Hr. de = separat de. (AT . intervin In lantui de degradare a *glicogenului sau a glucozei prin scindarea fructoz-1. a carei secventa nucleotidica conduce la absenta unei proteine functionale. bacterii sau polen. / alcoolomanie.] Studiul *alcoolului etilic si al efectelor sale asupra organismu-lui. m. *A. actiune. f. si cetona. hiperaldosteronism. [Ar. f. 0 cres-tere tranzitorie a a. sunt. f. Ex. a.ALCOOLODEPENDENTA ALCOOLODEPENDENTA. Cele irei a. f. / aldosterone. / allergy. / alcohology. In compensatie. / allergique. Ex. s. Ver-siune a unei gene care nu se exprima la nivelul *fenotipului cand este prezenta Intr-un singur exemplar In *genotip (individ *heterozigot). dimpotriva. / alcoolod6pendance. / alcoholomania. deoarece a. recesive. s.. pamdnt utili&at de. Versiune a unei gene care se exprima Intotdeauna la nivelul *fenotipului. fie ca el reactioneaza Intr-o maniera atenuata. Se reprezinta cu litere mici. Este reprezentata printr-o litera majuscula si determina fenotipul unui individ *heterozigot. de la ergem = a [ucra. [Qr. / alcoholtest. f. f. ALELA NULA / allele nul /. [J5r. cei doi produsi ai expresiei genelor sunt prezenti In aceeasi cantitate. s. s. sin-gura prezenta In muschi. ALELOMORFA. n. mi-grene etc. iar o gena ce poseda mai multe a. care produc un *fenotip In general intermediar Intre cei doi *homozigoti respectivi. regleaza In organism concentratiile de sodiu si de potasiu prin controlul schimburilor la nivelul zonei distale a tubilor renali. de la [at. In care nu s-a constituit dependenta fata de alcool. V. secretata In 24 de ore variaza Intre 10 si 200 pg. La adul-tul normal. de. s. fiind stimulate de hipersecretia de *renina si *angiotensina. fac parte: astmul. ALELA LETALA / allele 16tal / lethal allele. s.. ALERGIC. m. engl. V. s. Termenul etilotest este mai corect. ALERGIE de la mama. A.] Una dintre multiplele forme alternative ale unei gene (sau secvente de ADN) amplasate pe acelasi situs ("locus) al unui anumit cromozom. test = e^a-m. s. / aldehyde. / allergide.n. Cat. m. A. pittrufi-zator. m. aparitia unei *tolerante.: polenul gramineelor. Sin. ALELA TERMOSENSIBILA / allele thermosensible / heat sensible allele.. aceleiasi gene codifica proteine care asigura aceeasi functie. *A. \ffibrev. / allergie. ALERGEN. ALELE CODOMINANTE / alleles codominants / codominant alleles. s. f. s. aseme-nea celorlalte a. In caz de imunitate. s. / aldolasemie. / allele. La adult. s.: alela letala. al-cohol sou al koh'l = subtil. Hormon mineralocorticoid secretat de zona glomerulara a *corticosuprarenalei. care se elimina intens In urina si a carui concentratie sanguina scade. / allelomorphe. s. aldolazemie). / aldosterone. adj. / allergene.2 mU/ml (12-75 nmol/l).ra. In prezent. A. ergon = iucru.6-di-fosfatului In doua trioze fosfatate. f. f. [Cjr. domi-nanta asociata fiind notata a'.} Compus chimic care contine gruparea -CHO. se numeste monomonB. s.. / allergid. peiidere = a atdma. Sin. lie [a alwol dehydrogenatum. *A. -ida.). f. m. A. a. pdtrunzator. ALERGIDA. ALERGIE. / aldolase.

lexis = cuvdnt. Aceasta enzima catalizeaza *hidroliza legaturilor peptidice si legaturilor ester. zdroBire. -ina. / alphamim6tique. f. ALGIE. nevralgie (prin afectarea oricarui nerv senzitiv. algos = durere. In unele boli hepatice (hepatita virala. algesis = sim^ul durerii. f. s. gr.: a-fetoproteina ALFAGLOBULINE. s. s.. s. / alphaglobulins. ALFALIPOPROTEINA. adj. f. f.-ANTITRIPSINA. ALEZA. iar inhibitia vasodilatatie. / alpha-adrenergic blocking agent. obtinuta din pancreasul de vitel prin extractie acida si administrata per os. istoric pentru 'complement. / alphastimulant.. 2) Sin. [Lat. spirit. dureri difuze de origine dentara. n. legate prin punti disulfurice (Intre lanturile A-B si B-C). ALGEZIMETRU.. Se observa Indeosebi In stresul posttraumatic si la subiectii dependent! de droguri sau de unele medicamente.. {Qr. [a' = prima [iterd a aifa6etuiui grec. ren. aiantichimotripsina). craniofaciale lateralizate.). pentru a desemna o reactie de *hipersensibilitate si Indeosebi de *hipersensibilitate imedia-ta de tip I. f. de la lectura dificila. Var. In cadrul sinuzitelor. logos = stiintd. B. ALFABLOCANT. A. ALGIE VASCULARA A FETEI / algie vasculaire de la face / vascular headache.} Stare morbida care se caracterizeaza prin sca-derea temperaturii periferice. droza. nevralgie. ALERGOLOGIE. n. dar Indeosebi a trigemenului.).priv. / alphafoetoproteine. / alpha-globulines. cu M. f. / algesiology. f. s.: cecitate verbala.: a. anti = contra. s. protos = primu[.antitrypsin.: a-chimotripsina. ALFA. f(o)etus = fat. ALGIC.etat} Despre o boala sau sindrom care se Insotesc de *algiditate. f. adj. este alcatuita din trei lanturi polipeptidice (A. pi. algia. / alpha-adrenergic stimulating agent. C) de talie inegala. adj. f. Var.. s. / allergology. / algidite. adj.. este utilizata ca antiinflamator. isterica. Denumire generica pentru toate sindroamele dureroase cranio-encefalice. lipos = grasime. vezicula biliara rinichi). (a glohus = gCofi. ALGEZIMETRIE. khymos = sue. Determina In mare parte puterea inhibitoare a serului fata de numeroase enzime.. s. ALGEZIE. si tab.: alfastimulant (v.: artralgie. Var. -ina. f. de. z. s. de (a stimulus =f>at ascufit cu care se imboidesc vitde. a caror origine vasculara este marcata prin caracterul lor pulsatil. adj. Var. [Qr. biochim. / alphabloquant. logos = ftiintd. f. Sin. / alphamimetic. in-gfi. Uneori. fentolamina) sunt. / alphachymotrypsin. drawsheet. Var. [a = prima [iterd a aifabe. s. s. alexein = a evita. / algide. digests = simtui durerii} 1) Sensibilitate dureroasa. local sau intramuscular. [a = prima (item a aifa6etuiui grtCi [at.] Care excita *recep-torii alfaadrenergici. ALFAFETOPROTEINA. f. f. / algetic. n. adj.). de origine extrem de diversa: a. globulusi dim. Sin. gr. nelegat de o dimi-nuare a acuitatii vizuale. din oiandezd bloc = trunctii de copac tdi. Care imita actiunea 'receptorilor adrenergid si. s. m.: algie (v. / alpha-lipoproteine. deci. La adult reapare In ser: la 60-80% din subiectii cu cancer hepatic primitiv.: a-globuline. tripsis = frecare. [at. mghetat. ca si In alte cancere (cancere genitale cu celule embrionare. ALFA-ADRENERGIC. s. / alphai-antitrypsine. s. / aiexithymie. s. / algesie. s. f. ALGIDITATE. adj. s. terato154 ALGIE VASCULARA A FETEI blastoame. A. f. lexis = cuvdnt. metron = mdsurd. antiproteaze (a^-antitripsi-na.tulw grec. thymos = minte. 3) Uneori. [Cfr.} Stare de inhibitie a exprimarii sentimentelor. cu hiperestezie (v. s. de. Denumire rezervata *a. alias = altui.tu[ui gru. [a = prima [iterd a aCfoBetuCui grec. s. algesis = silnful durerii. -is = rinicfii. Ex. f.] Aparat pentru masurarea intensitatii excitatiei necesare producerii unei senzatii de durere. a stimuia. m. f. / alphalipoprotein. tripsis = frecare. la gravide. a. / alexia. In mod normal.] V.: a-adrenergic. lipoproteina. s. afecteaza personalul de Ingrijn-e medicala. migrena. const.: cii-antitripsina. / alexithymia. pana la a. gr. s. Din grupul a. Concentratia sa scade In bolile pulrno-nare cronice. nervului glosofaringian si a nervului occipital Arnold). Ex. sfdr&mare. gr. Temperatura centrala poate ramane In limitc normale. -ina . fac parte proteine transportoare (transcorti-na. f. algos = durere. f. adj. 25 kDa. -inn. a abate. Var. A. migrainous neuralgia.: a-blocant. adj. pi. '(at. / algid. f. f. ergon = [ucm. f. ergein = a [ucra] Var. [Lat. V. f.] Sin. stimulare = a miboldi. [a = prima iiterd a aifa6etuiui gru. a. [Gjr.] Enzima rezultata din clivaje succesive ale "chimotripsinogenu-lui sub actiunea *tripsinei. precedand aparitia modificarilor vasomotorii locale unilaterale. •ina } Categoria de *globuline plas-matice cu cea mai mare mobilitate electroforetica la un pH mai mare decat *pHj dintre cele trei grupe de 'serumglobu-line. \Qr. s. melron = masurcL] Masurarea sensibilitatii dureroase prin determinarea intensitatii excitatiei necesare pentru a provoca o senzatie dureroasa. [J~r. sintetizata In ficat si prezenta In serul sanguin. pentru ameliorarea circulatiei locale sanguine sau limfatice. algidus = rue.: alfa-adrenergic. ALGIE CRANIOFACIALA / algie craniofaciale / facial and cephalic pain.dro6irci sfdrdmare. f. int. gr.] Domeniu al medi-cinei care se ocupa cu studiul mecanismelor *durerii si al mij-loacelor de prevenire si combatere (tratament) ale acesteia. / algesimetre. s. / alphachymotrypsine. \Gjr. A. s. 2) Termenul utilizat ca sufix implica ideea unei dureri fara leziune evidenta. (ex.: a-mimetic. In functie de localizarea . s. s. vasodilatatoare. este determinata de o leziune ce-rebrala si are mai multe grade de complexitate. s. / algique. [Qr. / alese. s. Se asodaza frecvent crize sau accese migrenoase. [a = prima [ilera a atfadetului grec. glicoproteine (a^-glicoproteina acida sau orosomucoid). ALFASTIMULANT. ALEXINA. / alpha-adrenergique. mai rar In cancere de tub digestiv. f. [Qr.] 1) Durere la nivelul unui organ sau al unei regiuni care nu corespunde unei leziuni anatomice evidente. m. Sin. [Cfr. care stimuleaza aceasta actiune. de asemenea.. ALEXITIMIE. f. / alphaf(o)etoprotein. / alpha-adrenergic.] Substanta din cate-goria alfa^glicoproteinelor care. s. ALFAMIMETIC. ac-fiune.: a-stimulant. este sintetizata doar In perioada vietii fetale (probabil In ficat) si dispare din ser la cateva zile dupa nastere. ALEXIE. inhibitor specific al "receptorilor alfa-adrenergici prezenti Indeosebi In muschii netezi vasculari. la ergein = a iucra. / algesimeter. si Indeosebi asupra *tripsinei. / alexie. fr. f. hemo cromatoza) si. s. vasculara. s. a . s. s. / algesiologie. / aigesimetrie. [a = prima iiterd a atfa6t. / algidity. s. [a = prima fiterd a affa6e. / algie.} Glicoproteina cu masa moleculara mica. [gr. ALFACHIMOTRIPSINA. f. -e. f. / algesia. prin extensie. adj. ALGEZIOLOGIE. protos = primul. In hepatitele neonatale si In unele ciroze la copii si creste In cursul sindroamelor inflamatorii..ALERGOLOGIE este utilizat mult mai restrictiv. / aleze. creste In unele afectiuni inflamatorii si neoplazii.] Studiul manifestarilor clinice si al modificarilor imunobiochimice asociate *alergiilor. a -priv. / alexin. a 1'aise = (a se simfi) (line} Bucata de panza asezata sub bolnav pentru protectia rufariei de pat.} Defect de Intelegere a scrisului. algidus = rec.tuiui grec. [angd. ad = aproape de. proteina de legare a tiroxinei). -ina . s. cu senzatie de frig si tendinta la colaps. s. / alexine. (o ioviturd). Concentratia a.e. ALGID. Var. digests = simtui durerii. / alpha. / algesimetry.at} Agent simpaticolitic.} Care se afla In relatie cu durerea sau care provoaca durerea. hipocondriaca. pentru accelerarea resorbtiei hematoamelor sau a edemelor. utilizat ca sin.. Migreaza prin *electroforeza Tmpre-una cu fractiunea de globuline a. completa. bloquant. / pain. f. mandibulara sau oculara. cluster headache. / allergologie. Stimularea receptorilor provoaca vasoconstrictie.

] Ansamblu de reguli bine precizate care permite rezolva-rea unei probleme prin intermediul unei succesiuni finite de operatii (eventual elementare). / algomenorhee. nutritie. Atinge electiv umerii. trophe = hrand. f. ALGOSPASM.: izoaglutinogen (v. s. regim.] *Paralizie Insotita de fenomene dureroase. gr. [Cfr. mainile. solubile unele In altele In anumite conditii. repre-zentand.} Care provoaca. a . / algorithme.u. alienare = a instraina.trif. ALIAJ. neuron . para = dmcolo de. sugarului exclusiv cu tapte de mama sau colectat de la o alta femeie. termenul este folosit In medicina legala si In domeniul judiciar. f. alienation. ALOANTICORP. 2) In prezent. s. IX. d.} Perceptia stimulilor externi ca fiind agreabili sau dezagreabili In functie de starea interna a organismului (temperatura. 4) A.} 'Spasm muscular Insotit de durere sau cram pa. / algoparalysie. -atos = ra. sugarului cu lapte de animal (vaca) sau preparate industriale din lapte.). pentru alchilant (v. 3) A. iar alteori o senzatie neplacuta. para = dincoh de. fie. In limba engteza.care asigura un aport adecvat energetic. la separare. / alienation. nutritie. ALIMENTATIE.. [Cfr. s. algos = durere. s. / algomania. f.: algodistrofie simpatica. completata cu lapte de vaca sau industrial. [at. sensi6i[itate. pathos = afecfium. ALIESTEZIE. ALIFATIC. A nu se confunda cu *dismenoreea. men. idngd. masochism. reprezinta un cuvant la moda. artificiala . adj. de [a gennon = a produce.. [Lot. a afiena. m. / painful paraesthesia. / alimentation. ALIMENT. sec. dys = greu. trophe = tirana.] Substanta al carei consum contribuie la asigurarea ciclurilor vitale ale unui subiect. adj.: algoneurodistrofie (v. 5) A. utilizat fie pentru desemnarea tuturor tulburarilor psihice. s. ALGORITM. de [a philein = a iu6i. gr. ALGOGENEZA. s. s. Tipuri: 1) A. / alliage.). algos = durere. / algorithm. spasmos = contractie. s.. f. / alymphocyto-sis. de la rhein = a curge} Menstruatie dureroasa. [Cfr.} Producerea durerii. pentru alchil (v. s. apartinand matema-tidi si informaticii. alienare. a metabolismului. gennaa = a produce. s. Sin. [Cfr. / algogenese. genesis = producere. kytos = celula. la Instrainare. f. nu.} Sindrom osteoarticular regional. aleiphar. algogenesis. mixta . / aliphatique. ALGODISTROFIE POSTTRAUMAT1CA / algodystrophie posttraumatique / post-traumatic algodystrophy. corpus. / alloanticorps. f. [Cfr. Indeosebi. aUos = altui. ALGOLAGNIE. ALGOFILIE.] Procesul de hranire a organismului. sentiment. s.6 al Charezmi sau a] Karismi. V.: *sindrom de nerv nazodliar. |l/r. lympha = apd (impede. [Cfr. s. [Cfr. m. s. ALGODISTROF1E SIMPATICA / algodystrophie sympathique / sympathetic algodystrophy. algos = durere. rationala . algos = durere. m. f.] Tendinta patologica de a cauta durerea. cu mecanism necunoscut. [Lot. ALIMENT PROTECTOR / aliment protecteur / protective food. menos = [und. energetic si functional. / aliment. s&nsifiidtate. m. s-a extins si 'in diagnosticul medical. Var. f.).] Sin. f. / aliphatic. s. / algospasme.] 1) Termen cu semnificatie variabila In medicina. ALIENARE. ALGOPARALIZIE. / aliment. s. alias = aitui.na. / algoneurodystrophie. f. [Cfr. In primele 4-5 luni de viata. de la lyein = a distruge.] Cautarea deliberata a senzatiilor dureroase. algos = durere. adj. s. ianga.).). / algospasm. [Lot. A. (ilgos = durere. atos = gras.ie. Var. [Cfr. dificiC. ALGOPARESTEZIE. algos = durere. f. ALIMFOCITOZA.. dys = gnu.] Teama exagerata. este alcatuita din lanturi deschise de atomi de carbon.ALGODISTROFIE POSTTRAUMATICA durerii si de manifestarile asociate. voiuptdte} Erotizare a durerii fizice. s. s. liniara sau ciclica. sugerand Instrainarea de societate sau nepu-tinta fata de aceasta.). unor afectiuni ale SNC. o localizare anatomica (ex. In functie de modul de viata si de conditiile fl-ziologice ale organismului. s. aisthesis .: eritromelalgie a fetei sau eritroproso-palgie). / algomanie. / insanity. f. s. observata Indeosebi In anumite *deliruri mistice si In melancolie. asociata cu deficit de *imu-nitate celulara si umorala. V. alimentum = aiiment. dificii. la alere = a firdni. sindrom Sluder). ALGOMENOREE. / alloantibody. ALOANTIGEN ERITROCITAR / alloantigene erytrocytaire / erytrocyt alloantigens. 155 . f. de introducere In organism a substantelor nutritive. / algophilia. s. f. In ultimele decenh a. ALKIL. s. / algolagnie. trophe = firana. [fr. f. f. ALKILANT. / alimentation. / alloy. medicamentelor (izoniazida. 3) In sensul eel mai larg. de [a gr. f. care este un pericol pentru ceilaiti si necesita protectie sau asistenta speciala. sympathein = a fi aldturi de cineva. f. coapsele. infarctului de miocard.: boala Sudeck (v.se acorda muncito-rilor care lucreaza In conditii deosebite de efort sau mediu. / painful paralysis. ['De id nu-meie matematicianuiui ara.a. A. si boala Bruton. ca si In regiunile lipsite de disponibilitate alimentara. span = a trage. rhoia = curgere. [at. it la syn = impreund.senzafie. s. post = dupd. n. algos = durere. alimentum = aliment. genereaza durere. dys = gre.a. In particular In *schizofre-nie. [Cfr. diferite constante ale mediului intern etc. desemnand starea unei persoane fara discernamant Intre bine si rau. s. [Cjr. gr. n. algos = durere.[ Sin.] Sin. ALGOFOBIE. p. spasmus. / algophobie. au fost descrise numeroase sindroame. 2) A.). / algomenorrh(o)ea. [Cjr.e. ALGONEURODISTROFIE. ALIENARE MENTALA / alienation mentale / insanity. s. s. desemnate printr-un eponim (ex.] Termen ce caracterizeaza un compus organic a carui structura. s. de la alere = a firdni. dificit. (utilizat In prezent) pentru izoanticorp (v. o/gos = durere. adj. lysis = distrugere. s.: nevral-gia nervului vidian. sindrom Di George. / algoneurodystrophia. pentru bolile In care subiec-tul afectat este incapabil sa traiasca In societate. Sin. / algogene. f. pentru aceasta semnificatie se utilizeaza si termenul insanity. o schema de diagnostic pe etape. s. Absenta oricarui carac-ter erotic distinge a. dieta. m. ALGOGEN. / algogenic. -oza . / alli(a)esthesia. / algogenesia. aisthesis = senzafie. au In organism rol plastic. Amestecul poseda proprietati superioare elementelor izolate.ime. [Cfr. -oris = Corp. Evolutie lent regresiva. s. philia = atracfie. s.nen'. s. alliage. anti = contra. Ca urmare. / algolagnia. n. mania = nefiunie.] Mixture solida a doua sau mai multe metale ALOANTIGEN ERITROCITAR ori metaloide. / alymphocytose.] *Parestezie dureroasa. [at. s. s. aUi-gare = a [ega. are tendinta la izolare. bogat in nutrimente esentiale.a. ca si depersonalizarea individului In organizatiile mari si birocratice. de protectie . [Cfr. m. / alliesthesie. compus special pentru asigurarea dezvoltarii fizice si protectia sanatatii. picioarele. f. algos = durere. morbida fata de durere. V. na-turala . [Cfr. In acest caz. [Cfr. A. sugarului cu lapte de mama. tSm Cat. de masochism. algos = durere. se utilizeaza In unele stari carentiale. / algophobia. Poate fi consecinta: traumatismelor.priv. / algoparesthesie. f. phobos = fried.] Carenta imunitara congenitala cu afectarea deo-potriva a liniilor *limfodtelor B si T. ALGOMANIE. genunchii. f. algos = durere. plastic si catalitic. Termenul. V. lagneia = dorintd se?(uaid. f. s. f. f. s. trauma. f. [at. n.i idei. antitiroidiene). un stimul poate provoca une-ori o senzatie placuta. nevralgia nervilor pietrosi) sau printr-un ter-men descriptiv (ex. / algophilie.

[^r. / alopecie. [Cjr. f. f. / allodynie. cu masa atomica 26. / aluminose. 13.. sunt utile In antropologie si In genetica populatiilor. s.} Durere manifests pe pielea normala In urma actiunii unor stimuli nenocivi. pathos = doala. neproportionata a diferitelor parti ale corpului. f. utilizat Tmpreuna cu sulfatui de calciu si silicatui de sodiu In cimenturile dentare.si retroauricular. / aluminosis. si alokinezie.: izoimunizare (v.: antigeni alogenici (v. [Cjr. s. gennan = a produce. Se exprima prin modificarea proportiilor corpului si a ritmurilor dezvoltarii organelor. s. s. sub influenta a doi factori: hiperseboreea si predispozita ereditara. alias = aitui.. modificarile patogenice si simptomele bolilor. Ex. implicit. ALOESTEZIE. ALOGREFA. [Lot. / alloxan. / allorythmie. care se poate afla In stare de grafit sau de diamant. 3) A. ALOPURINOL. / allogenique. / allotriophagy {Cjr. tria = trei. dim. / allotype. typos = tip. Iat. adj. s. adj. / allogenique. allos = aitui. este con-secinta patrunderii particulelor de aluminiu In plamani prin aerul inspirat.: a. utilizat ca astringent si antiperspirant. -inis = aiaun. V. s. sclerodermie. De aid rezulta varietati diferentiate sau *alotipuri. s. in relief.sau trigeminat (bi. Sin. incompatibilitate fetomatema.. s. / aluminium. [Cjr. f. rhythmus. alii-men. si tab.] Sin.. s. f. sensi6iCitate. aHos = aitui. allogeneic.] Proprietatea anumitor pro-teine de a-si modifica forma (si. octyne = durere. gennan = a produce. / allosterie. alias = aitui.0. / allogenic.. de. phagein = a mdnca. s. (re is. stereos = solid. ALUMINIU. V. allos = aitui. gr. [Cjr. deoarece ele au o distributie unica In gmpurile eInice. s. AIP04. ci se produce pasiv sau survine consecutiv unui *reflex. adj. durerea se-cundara aplicarii unui stimul algogen la extremitatea unui membru este perceputa la nivelul membrului de partea opusa. f. ALOPECIE. marca. pelada. prin care se utilizeaza doze active farmacodinamic ce combat cauzele. s. m. / allopurinol. durerea se trateaza printr-un analgezic. ALOGEN. {Cjr. v. [at. [Cjr. partial cu *alogen si cu *omolog. ALOPECIE AREATA / alop6cie en aires / alopecia areata. allos = aitui.] Sin. f. gr. in Juminis" este tranzi-torie si alcatuita din arii mid. Daca a. / allogenic. A.} Termen introdus de medicul german Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meissen 1755 . s. f.. f. allochiria. / allotriophagie. sema. [Cjr.] Inflamatie cronica a plamanilor care apare la lucratorii din medii de lucru cu aluminiu. \Cjr. \Qr. model. s. / allometrie. f. s. 3) Sulfatui de a. [Cjr. V. / allopurinol. gr. baldness.: pica (v. allos = altui. m. / allokinesis. s. lo-calizate Indeosebi supra. / allopathie. / allogreffe. (DCI) *Antigutos care Tmpiedica formarea *acidului uric prin inhibarea *xantin-oxidazei si prin blocarea biosintezei de novo a *purinelor. metron = masurH. ALOTIPIE. o serie de enzime sunt activate sau inhibate prin a. A. tria = trei. s.). pi. Ie transmit semnale.} ElementuI nr. / allotriosmie. antiperspi-rant. de la alveolus. ALOGIE. s. / allo-immunisation. mirosul perceput al unei substante fiind altui decat eel real. f.e\ Proprietatea unor elemente chimice (Indeosebi me-taloide) de a prezenta mai multe stari. allesthesia. / allodynia. se limiteaza la anumite mirosuri. s. ALOSTERIE. tres. 2) A. s. ALOGENIC. / alloantigenes. f. f. s. / allotropie. / allotypy.towc. s. m. [at. adj. ALOKINEZIE. Compusi importanti In medidna: 1) C<o-rura de a. chute de cheveux / alope-cia. / aluminium. s. / alveolar. [Lot.0. s. s. n. / allocinesie. iat. este denumita uneori daltonism olfactiv.] Sin. Ex. \Gjr. anti = contra. s. marca. desemnand metodele medicinei clasice de terapeutica medicamentoasa.] 1) Miscare care nu este efectuata voluntar. A. s.] Existenta unor diferente de deta-liu In structura aceleiasi proteine serice (ex. typos = tip. 2) Modificare a starii generate a organismului In caz de Tmbolnavire.] Imunoglobulina ale carei caractere specifice difera la grupele de indivizi din aceeasi specie. s. ALOTROPIE.. este mai adecvat termenul *alogenic. s. s. grapbium. f. s. adj. calvitie. In acest mod. f. multiple. m care ac-estora ie cade tot parui} Ca-derea parului. kinesis = mifcare. grapheia = a scrie. / isoimmunization. m. care se fixeaza pe ele si. vizuale sau auditive caracterizata prin transferul perceptiei unui stimul de partea opusa a locului In care el a fost aplicat.} Sin. ALOMETRIE. s. f. / alloesthesie. const. radiatii etc. Aceasta metoda este opusa "homeopatiei. / alloxane. f. f. [Cjr. alias = aitui.). gr. model. aherare = a scnimfia.. aparat. alias = aitui. s.-nand cu raid vuipi[or. utilizata ca astringent local. [Lot. s. ALORITMIE. seboreica rnasculina sau a.). iar diareea printr-un constipant).: idio-tie afazica. Remediile declanseaza simptome opuse simptomelor bolii respective. t. / allograft. alias = aitui. / allosterism. f. f.: puls bi. 2) Tulburare motorie In care o miscare comandata voluntar unui membru este efectuata de catre membrul opus. alias = aitui. f. tres. f.. / allopathy. [^r.ALOANTIGENI ALVEOLA R ALOANTIGENI. de ta alveus = cavi- 156 . f. aisthesis = senzatie. [Lot. s. s. f.] Tulburare a sensibilitatii tactile. [Cjr.] Tulburare de *olfactie care consta In senzatii para-doxale. \Cjr. / allotropy. osme = miros.).sau trigeminism).} Crestere inegala. f. -oza . In acest caz. / alogia. firiceag de. s. ALTERARE. adj. de [a kineia = a mifca. [a in = iipsit de. dupa principiul contraria contrariis curantur (ex. forme cu proprietati fi-zice si.priv. rhythmos = rifn. de (a alter = aitui. datorita distrugerii selective a 'insulelor Langerhans din pancreas. fetomatema. ALOPATIE. m. [Cjr. ALUMINOZA. / alloantigens. ca si In far-made. / allotriosmia. cristalina a carbonului. / alogie. n. logia = teorie. 2) Care pre-zinta o constitutie genetica diferita fata de specia din care face parte. treis. alveola-tus = Ufor sw6it. f. f. altoit. mimus = oUigafie. idiotip si izotip. lot. trope = mtoarc-ere. s. V. / allometry. gcnnan = a produce} 1) Care se deosebeste prin natura si origine de mediul In care se afla.\ Termen care desemneaza unele forme de aritmii periodice centrale si periferice.] Sin. *Hemoglobina re-prezinta modelul pe care Monod a demonstrat a. de la trepein = a w.: homogrefa ALOIMUNIZARE. f.Paris 1893). grapheion = penifa. V.fioala. progresiva sau brusca. activitatea) sub influenta unor efectori alosterici (molecule mici). alias = aitui. immunis = scutit. olios = aitui. a . / alveolaire. si aloestezie. f. cicathceala este definitiva si succeda unele dermatoze (lupus eritematos.. allotropism. -inis . 2) FosfatuI de a. localizata sau difuza. s. s. de scris. f. uneori. Este caracteristica sifilisului secundar. Tipuri principale: 1) A. hair loss. / allorhythmia.). ALOTRIOFAGIE. ALOXAN. congenitala sau doban-dita. chimice diferite. ALVEOLAR. din gr. f.: o imunoglobu-lina) la diverse grupe de indivizi din aceeasi specie. s. ALOTRIOSMIE. gr. f. f.9815 si simbol Al. allos = aitui. de [a. [Cjr. allos = aitui. denudate incomplet. Fenome-nul poate fi exprimat matematic prin ecuatii alometrice.aiaun. m.. s. / allotypie. alopex = vulye . ALOTIP. m. alias = aitui.\ 1) Modificarile biochimice si biofizice pe care Ie sufera o structura vie sub influenta unor factori nocivi din mediu (toxice. Derivat al acidu-lui uric utilizat In medidna experimentala pentru producerea *diabetului aloxanic. lichen plan etc. (i/n-men. pi. / alteration. / allotype. AICl36H. allos = aitui. m. De ex. biochim. V. androge-nogenetica se produce la barbati. / alteration. / allocheiria. s. s. Al2(S04)3l8H. ALODINIE. In particular. discurs} *Afazie rezultata prin absenta ideilor.

/ ameloblastoma. pathos = 6oaid. s. / amblyopie. s.: ameloblastom (v. / ametropie. Sin.sur-vine dupa o perioada de menstruatii normale. amelom. iubire/ura. de [a skopein = a vedea. la nivelul caruia are loc *hematoza. ALVEOLOTOMIE.). / amelome. dim. boli psihice etc. / ametropia. s. Ex. putere. s.). f. men. m.} Termen folosit pentru a grupa toate aba-terile de la starea de *emetropie a ochiului (ex. s.\ Boala a 'smaltului dentar. fara controlul constiintei. a leucocitelor alterate (a. -tra. [Tr. verna etc. -omo. AMBULANTA. bolile Basedow-Graves. [Ofr. / ambidextre. Sin. s. f. frecvent: *pioree alveolodentara. AMELOM. [fr. a alveolelor dentare. / alveole. / amblyoscope. f. a e^amina. f.\ Diformitate congenitala constand In absenta celor patru membre. f. / amelie. f. opos = vdz. f. AMELOBLAST. / ameloblastome. dim. [Lot. s. *ameloblaste. \Cjr. cu semnificatie patologica.. s. gr. gr. -i"(n.] Absents congenitala a tesutu-lui mamar. fters. de la 11 . / amaurose. ambo = amandoi. f. s.. f. amblys = tacit. Cauze: absenta uterului sau ovarelor.. NA: alveolus. f. / ameloblast. gr. nuuneld.] Sin. pGmBa. f. voma. / amaril. ambo = a.. alveolus.] Termen general utilizat In nomendatura anatomica pentru a desemna o cavitate mica *sacdforma care confine aer sau. a fibrinei (a. {Cjr. alveolus.: 'astigmatism. s-a constatat o anomalie sau o leziune anatomica. / ambivalence. de la ambulare = a merge. m. Nu se defineste astfel un defect ocular la care. / amblyoscope. ofera posibilitatea pacientului sa se deplaseze si sa Tsi continue. blastos = germen. \Qr. f. adj. -e. fters. / alveoloplastie. AMBLIOPIE. AMARIL. AMENOREE. n. a -priv. s. / ambulatoire. menos = [und. amau-rusis = or6m. s. vecfie amel = smalt. AMBLIOSCOP. amblys = tocit. de. / amaurosis. AMANITA / Amanita / Amanita. pri-maia . f. f. ALVEOLITA.-iere. s. amanitai = un gen de ciuperci} Gen de ciuperci dintre cele mai otravitoare: A. a . oftalmoscopic. de la lyein = a distruge. / alveolus (pi.\ Capabil sa se serveasca In mod egal de ambele maini. / amaril. s. se distinge de *ambliopie. / amastia. putere. este normala In timpul sarcinii si al secretiei de lapte matem. [Lot. s. f. s. T. f. / ambidexter. apoi de severe tulburari hepatice. -trum = dre. eventual. vedere. ca si dupa menopauza.. exsudativa). m.} Distructia. a modda. cupru). supurata}. profesor (succesiv) [a 'Scrim. dt la rheia = a curge} Absenta menstruatiilor. preocuparile. [Cjr. AMBIDEXTRU. [Theodor Leber. a peretelui unei alveole dentare. A. afectiuni ovariene sau uterine. s..] Care se afla In relatie cu *alveolele dentare sau pulmonare. / alveolyse. timel = smalt. NA: alveolus dentalis. [a alveus = cavitate. vecHe. s. boli generate (tuberculoza. -omo.). fibrinoasa) sau. alveolus. prin procese infectioase si de-. [Lot. AMETROPIE.] 1) Inflamatie. V. 2) Inflamatie a alveolelor pulmonare caracterizata prin prezenta unui exsudat (a. f. / amelopathie. m.] Indzia chirurgicala a *alveolelor dentare. maduvei sau creieru-lui. la valere = a^ area..] Vehicul amenajat pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si destinat transportului padentilor la un spital. ».: bucurie/tristete.. adj. / amasie. 1840-1917.ide[6erg. adj. oftdnoiog gtrmcm. [at. ou f. A. loc In care radacinile dentare sunt inclavate si sustinute de ligamentele periodontale. de.. AMELOPATIE. anemie. AMELOBLASTOM.. s. hiastos = germen.\ Care se refera la *febra galbena. f. / amalgame.absenta aparitiei menstruatiilor la tinere care au depasit varsta pubertatii. o structura organica.] 1) Care se refera la mers. A. m. / alveolotomie. generative. / amalgam. gr. de la alveus = capitate. / ambulatory. [Cjr. la temnein = a tttia. ALVEOLA. durere abdominala. adj. A. s. \<gT. Ex. boli endocrine (*mixedem. se localizeaza eel mai frecvent la nivelul unghiului sau ramului ascendent al mandibulei. s. gr. / alveolysis. de ex.] Sin. alveolus. dim. s. expresii. [Lot. virus a. rede-re.apta.: tifos a. emoCiwt} Material utilizat pentru obturatiile dentare. / amelia.} Celula epiteliala a carei functie esentiala este formarea matricei *smaltului den-tar. s. s. / alveolitis. dia-bet). ambiilare = a merge. si nu este sin. de (a amauros = intunecat. primare sau secundare. s. [Lat. lysis = distrugere. s. [Jr. n. A. [Cfr. AMAUROZA CONGENITALA LEBER / amaurose congenitale Leber / congenital amaurosis. tome = to. / ambisexua-lity. alveoli). NA: alveolis pulmonis. In general complicate) cu necroza. s. Cavitate situata In apofizele alveolare ale maxilarelor. alcfiimistilor iimalgama = masd moalt. pi. ALVEOLA PULMONARA / alveole pulmonaire / alveoli pulmonum. gr. rezultat din combinarea mercurului cu diferite metale (argint. -oris = care se pCimba. Se observa In unele boli psihice. sexuulis = referitor [a st^ dt la sexus = se\. f. mastos = son. unete boli genetice sau dezechilibre hormonale. de. la acelasi individ. or. me. a.: sinoptofor (v. s. cu cecitate.\ Coexistenta unor caractere sexuale. AMBIVALENTA. de. s. renale si la nivelul SNC. s.. almulgum. sau f. alveoli. n. pantherina. adj. vaiora} Existenta simultana (sau succesiva) a doua atitudini contrarii fata de acelasi obiect sau subiect (sentimente.mers automat. adj. s.: boala Alstrom-Leber (v. [Lot. muscaria. vecfie amel = smalt. ALVEOLIZA. f. a se pkinBa. situat distal fata de canalele alveolare. de la alveus = cavitate. / amelopathy. diaree. ambulator. s.] Pierdere completa a vederii. secfiune. rhoiu = curgere.] Scaderea acuitatii vi-zuale fara n caii7a ornRnrR Rpfl^nta Uneori este afectata separat perceptia culorilor. boala Fauchard-Bourdet.. dexter. melos = e?(tremitate. de la iilveus = cavitate. / alveolite. [fr. In continuare. s. V. opos = vdz. m. m. ALVEOLOPLASTIE. f. urmate de o scurta perioada calma. / ambulance. frecvent In *schizofrenie.. / ameloblaste. Spatiu aerian pulmonar sacciform. vecfie amel = smalt. s.m6ru. acromegalie). apar semne si simptome brutale: greata. \Cjr. [Lot. Gushing. [Lot. / ambisexualite. plastos = mode-iat. A. In unele boli ale nervului optic. macrofagica). f. scopes = o6servator. si amauroza congenitala Leber. a se. A. de la. alveolus. TratamentuI a. amastie. / alveolotomy. / amenorrh(o)ea. s. ops. acte). dim. f. a priv.] Modelarea chirurgicala a osului alveolar dupa o extractie dentara. f..prii'. plassein = a forma. ALVEOLA DENTARA / alveole dentaire / dental alveolus. f. AMALGAM. AMETROPIE AMBISEXUALITATE. s.] Sin. Addison. Cauze diverse: dereglari hipotalamo-hipofizare. 2) Care nu este spitalizat. A. In caz de intoxicatie.] Neoplazie de natura epiteliala care se dezvolta la nivelul maxilarelor pornind de la celulele generatoare de smalt dentar. s. AMBULATOR. dim.mdndm. care se produce In absenta unor alterari oculare aparente. s. ametros = disproportwnat. In unele infectii. AMELIE. / alveoloplasty.. AMASTIE. valentin = forta.priv. s. s. [SpanioCa amarillo = ga[f>en. / amenorhee. AMAUROZA. 157 .: adamantinom. malag-ma. ops. caz In care deficitui de ve-dere este partial. / ambulance. secundara . phalloides.: automatism a. la niveus = cavitate. f. Qottingen fi '>(e. / enameloma. amho = amd-ndoi. f. . / amblyopia. m. n.: adamantoblast. [Lot.ALVEOLA tate. [Lot. s. s. mai rar. Se disting doua grupe de a. metron = mdsurd. Sin. n. ale ambelor sexe. f. a unor celule (a. / ambivalence.

[Qr. faringiana (NA: tonsilla pharyngea) . scaune diareice mucopurulente si sanguinolente. f. amphi = de am6eie pttrti. trope . AMIDON. / amyelinic. a'. / am(o)ebiasis. s. s. In scopul se-pararii unor molecule prin electrofocalizare. AMIBIAZA. s. tenesme. relaxeaza musculatura bronsica.] Sin. dizoh>at. sub forma de lichid incolor. adj. se numeste sferica sau stigmica. AMIBOISM. [Cfr.). s. / amygdalian. -ism. philos = prieten. Dupa nu-marul de atomi de hidrogen miocuiti.reunire de foliculi limfoizi situata Intre pilierii valului palatului. / amygdalectomie. este asferica sau astigmica. Daca este modificata numai pozitia focarului fata de retina (imaginea unui punct este tot un punct). emetropie. adj. s. a dizoh'a. a sch-imfia. / dizziness. Este endemi-ca 'in tarile calde. \Qr.] Substanta organica reprezen-tand forma de stocare a hidrocarbonatelor In majoritatea plan-telor si un constituent major al dietei.intoarcere. eidos = forma. alcatuila din lanturi lungi. s. fiind contractata prin ingestia de chisturi de amibe.: articulatia temporomandibu-lara. adj. de. s. s.] Boala provocata de infectia cu amiba Entamoeba histolytica sau. d) nucleu amigdalian.u. adj. s. amphi = de amfiete parti. celule migratoare) de a emite pseudopode. Unele specii de a. / amphidiarthrose. / amiboisme. \Cjr. s. amphi = de amfieti parti.. Ast158 fel de virusuri sunt utilizate adesea ca vectori de gene recombinate. ektome = excizie. ia amibein = a aitema. / amphipathique. nmmoniakon = sore di amoniu. m prezenta caruia alfa-ami-loza da o culoare albastra. ammoniakon = sore de amoniu. vertigo (lat). poate deter-mina dependents. aether. ia matus = Beat. scade apetitul. s.. tonsil. m. Tip de articulatie cu mobilitate redusa.. amoibe = altemanpd. neramifi-cate. AMFIFIL. a .: amfoter. / amiboi'de. / amphoteric. / amibiase. adj. s. adj. f. hipertrofia sa constituind vegetatiile adenoide. adj. AMIELINIC. cu perioade de exacerbare. am(o)ebae. pot fi patogene la om. [Lat. Ex.: fosfolipidele din dublul strat al unei biomembrane sau moleculele de detergenti. palatina sau tonsila (NA: tonsilla palatina) . / amphetamine. modificari de personalitate si. a schimfia. / amygdalien. a. amygdale = migdala.: amoebiaza. a. amygdale = migdatd} 1) Orice organ In forma de migdala. ampho = afn6ii. / amidon. amylon = fdind. / amphipathic. iritabilitate. m. [Qr. scfiimfiare. f. secundare si tertiare.] Compus organic derivat din amoniac prin Inlocuirea hidrogenului cu un rest de acid organic. / amph6tamine.] Referitor la o substanta care are afinitate pentru doi solventi nemisdbili. v. Reduce presiunea arteriala sistolica si diasto-lica. AMIGDALIAN. amphoteros = care apartine ia doi.*apendi-cele vermicular. scfiim6are. s. AMFOLIT. s. amoibe = aS-temanta. {Cjr. de doua on. este detectata cu ajutorul iodului. Meningoencefalita amibi-ana primitiva. cauzata de Naegleria fowleri este foarte rara. 2) Amilopectina. dc. constituita din lanturi cu ramificatii. In functie de dispunerea lanturilor de glucoza. m..] 1) (Substanta) care se comporta atat ca un acid. atat omul cat si animalele. s. avand ca punct de plecare colonii de amibe de la nivelul fo-selor nazale. / amygdale. [^r. AMIBOID. c) a. suflu). pathos = afrcfiune. n. amphi = de. mdeosebi prin miscarile de deplasare cu ajutorul pseudopodelor. iar amilopectina o culoare rosie. Ex. A. dis = du6iu. pe fiecare fata laterala a zonei bucale a faringelui.] Sin. amphophilous. amygdale = migdald. -enne. gasitd w apro-pierea tempiuiui iui Jupiter Amman din Libia. amoibe = altemanf:d. AMIDA. nonmyelinated. Sin. Var.] Coexistenta unei *sim-paticotonii si a unei *vagotonii. AMFIPATIC. arthron = artifiifafte. de [a philem = a iu6i. se produce prin intermediul *amilazei. / amphiphile. AMIBA. -oza . AMFOTROP. Prezenta a.] Care se aseamana cu o *amiba. Consumul cronic de a.] Despre o molecula care este deopotriva *hidrofila si "lipofila. AMFIARTROZA. scHim6are. racemica si sarurile sale. {Cjr. s.: amoeba. \Cfr. -oi. cu ajutorul carora se deplaseaza asemenea *amibelor.\ Microorganism unicelular. f. s. amy-lum. adj. adj. miopie). cele doua suprafete osoase aflate In opozitie fiind conectate printr-un fibrocartilaj. amibiaza. / amphiphilic. / am(o)eboidism. AMETEALA.: 1) Alfa-amiloza. AMFOFIL. pi. f. AMFOTER. Poate evolua cronic. s. contracta sfincterele si ve-zica urinara. / amphophilic. / ampholyte. o psihoza ce mimeaza *schizofrenia.: suflu amforic (v. adj. [Gr. ammattire. myelos = rndduvd. bolta cereascd. adj. f. / ampholyte. [Qr. s..). arthron = articu[af. cu alte amibe patogene apartinand genurilor Acanthamoeba Hartinanella si Naegleria. f. / amphotrope. aither = aer curat. f. or. m. / vertige. m. \Lat. [Cfr. amidon. apartinand protozoarelor. de ia amibein = a aiterna. f. f. f. s. / amyelinique. s. ampho = am6u. rezulta doua forme de a. colici. mai rar. f. AMIGDALECTOMIE. anxietate. adj.ocupa partea mediana a peretelui superior al rinofaringelui. / amphoricity. este alcatuit din lan-turi de molecule de glucoza si are formula generala (CaH^Or. [Cjr. adj. NA: tonsilla. / am(o)eboid. V. n. -ind. amylum. in formele de intoxicatie cronica. f. s. / amphidiarthrosis. adj. s.ie. pri-mare.: vertij (v. se deosebesc: a. / amphiarthrose. dextroamfetamina si metamfetamina.] 1) Despre un component celular care prezinta afinitate egala pentru coloranti acizi sau bazid. suport sunt utilizati In ames-tec pentru a obtine gradiente de *pH izoelectric. amoibe = aiternanf. | Qr. ampho = aIn6ii.] Propnetatea anumitor celule din organism (leucocite. s. s. / amphotere. / amphorisme. Se manifesta Indeosebi prin dizenterie. f. / amibe. lat. gr. adj. iar daca modificarea pato-logica intereseaza sferidtatea suprafetelor refringente ale diop-trului (imaginea unui punct este un elipsoid).] Sin : amfolit (v. -ism. gasita w apropierea tempiuCui iui Jupiter Amman din Libia] -ida. toleranta si o simptomatologie care include tahicardie. / amphotrope. s. 2) De mentionat: a) a. [Qr. / amphotonie. amphora = amfora. Di-gestia a. adj. / amide. CgH^N (sau CijHsCH^CHNHgCl-y. / amide.. de ia philem = a iu6i. [QT. de obicei prin extensie. de ia trepein = a in-toarce} Vims capabil sa infecteze celule din orice specie. s. 2) Despre o in-secta care Inteapa neselectiv. tonos = tewiune. cu caracter de *amfiartroza si *diartroza. AMFETAMINA. / amygdala. azn .: articulatiile intervertebrale. cat si ca o baza. f. / amygdalectomy.] Articulatie mixta.priv. [Gjr. ampho = amEU. / amphotony. pulmonar sau cutanat. de ia amibein = a aitema. amphi = de am6e(e pdrpi.] Termen care semnifica lipsa tedi de mielina la nivelul fibrelor nervoase. f. f.] 1) (DCI) Denumire chimica (±)a-metilbenzenethanina. de [a amibein = a aiterna. adj. . / am(o)eba. m. / amphiarthrosis. adj. care se deplaseaza cu ajutorul pseudopodelor. AMFIDIARTROZA. Var.). de ia lye in = a distruge. AMFOTONIE. schimfiare. incluzand a. m. Substantele amfipatice (sau amfilofile) au o extremitate polara (pol hidrofil) si una nepolara (pol hidrofob). Amina simpatomimetica. [frofiadii (at. lytos = distrus. / amphophile.j Ablatia totala a celor doua *amigdale palatine. s. 2) A. cu efect stimulator asupra sistemului nervos central si periferic. Ant. mai ales daca nu este tratata.a. f. / starch.AMETEALA AMIGDALIA N hipermetropie. in doua nidduri. a scltim6a.] NA: articulatio cartilaginea. insomnie. tonsillectomy. philos = prieten. b) a. am6e[e p(lrti. dar se poate localiza si la nivel hepatic. [Cfr.\ privitor la *amigdala. abdominala . AMFORISM. n. [Cjr. a scftim-60.. 2) Grup de compusi cu actiune similara. AMIGDALA. Ex.

8. AMIGDALOTRIPSIE. [Gr. *boala Wilson etc. / acide amine. V. ouron = urina. [at. gr. [Gr. / amylo'lde. s. de la. acidus = ami. Valori normale: 8-64 unitati Wohlgemuth. Ex.] Deficienta sau absents 'tonusului muscular. / aminoacidopathy. / amiloride. aranjare. -aza. amylon = faina. contin lanturi usoare de imunoglobuline sau glicoproteine. sfdramare} Procedeu de ablatie a amigdalelor palatine hipertrofiate prin strivirea lor cu o pensa speciala. AMIOTAXIE. biochim. si amine bio-gene. ammoniakon = sare de amoniu.4-glu-can. gr. / amyloidosis. amylum. copt de ta pepsein = a gati. secundara. care a presupus o relatie a substantei cu amidonul. f. -ind. mys. (DCI) Antibiotic acilguanidic care inhiba cotransportui Na^/Cr si schimbul anti-port Na*/H~~ la nivelul membranei celulare.i... -ozd . care exercita functii regulatorii: *colina. Unii a. / amygdalotripsie. gOsita m apropierea temptu[ui iui Jupiter Amman din Liflia. -ozti. gr. m. f. In cazul *bolii Alzheimer.] Valoarea normala a nivelu-lui amilazei In sange. boli inflamatorii recurente. m. / amygdalotripsis. amylon = faina. a-a. s. 2 sau 3 atomi de hidrogen legati la azot. primitiva sau primara. / amylase. f. ummomakon = sare de amamu. s.: amiloza.) Baza organica azotata. a modefa. a priv. are si o actiune opusa aldosteronului. normala este de 300 pana la 900 mg In 24 ore. amylon = faind. -ind . f. ei'dos = forma} 1) Care seamana cu amidonul. -ina: I at. / amyloid. leudnoza etc. troplie = firma. -am . [Lat.] Stare patologica plurietiologica constand In formarea si depunerea extracelulara de *amiloid la nivelul unor tesuturi sau organe. s. amyloidisme. / amylas(a)emia. f. V. Se disting: 1) A. s. f. sarade a reactiilor motorii si emotionale. gr. [Gr. sunt denumiti esenfiali. ammoniakon = sore de amoniu. m. f. s. s. gr. clipit rar. / amyotonie. / amylace.priv. de (a mimeisthai = a imita. fimylum. [Lat. f. dar nu este antagonist al receptorilor intracelulari pentru aldosteron. f. proteine si alcaloide. se gasesc la unele plante. gr. s. de ta cum = cu. pathos = fioala\ Denumire generica a bo-lilor enzimatice caracterizate prin perturbari ale metabolismului aminoadzilor. pentru miastenie. genitus = nascut si gignere = a nafte. plasis = modeiare. s. gr. s. amylon = faina. mys. este de origine proteica.] Prezenta amilazei In urina. gasitcl in apropierea temp[u[ui lui Jupiter Amman din Libia. *histamina etc. amidon. neopla-zii ale plasmodtelor. -ind. A. mimia = imitare. [Lat. A. si tab.] Enzima care catalizeaza hidroliza amidonului In molecule mid. amidon. gr. myos = muscfii.\ Element constitutiv al proteinelor. -atos = sdnge. fS-a.\ Despre o substanta sau un corp care contine *amidon. / amine. Recent s-a demonstrat ca a. *triptamina. -aza. f. s. valina. f. AMILOZA. f. / amyotonia. / amyosthenia. a carui semnificatie nu este Insa clara. a fost data de Virchow. sides = forma. [at. -e. / amiloride.] Sin. AMINE BIOGENE / amines biogenes / biogenic amines. [Gr. adj.. adj. / amyosthenie.. *acetilcolina. amyliim. f. manifestata prin fades inexpresiv. a . mys. care se depoziteaza In organele interne. / aminoacidurie. myos = musciti. Denumirea de a.] Enzima intestinala care catalizeaza scindarea legaturilor pepti-dice. sthenos = fortd. s. Foarte raspandite sub forma de aminoacizi. AMILOID. s. Creste In unele boli: global ('sindrom De Toni-Debre-Fanconi. 2) A. oligofrenia fenilpiruvica. gr. [Lat.. o functie amina si un radical caracteristic fiecarui tip de a. amylon = faina. fara Insa sa afec-teze transportui Na^ prin canalele de sodiu *tetrodotoxin-sensi-bile.. tripsis = frec-are.] Scaderea fortei musculare. f. sunt 'exopeptidaze care elibereaza progresiv aminoa-cizii pornind de la aminoaddul N-terminal al lantului polipep-tidic. Cresterea a. hemodializa prelungita etc. leucina. AMILAZURIE. Sin. s. care reprezinta 159 . Sin. / amylasuria.: amiloidoza (v. s. [Gr. fiind frecvent conse-dnta unei *akinezii. s. n. sunt molecule care se gasesc la animate. f.priv. tattein = a ordona. tonos = tensiune. f. concentrate normala fiind de 8-32 unitati Wohlgemuth. amylum. -1(0. gasita in apropierea te-mptuiw fat Jupiter Amman din Libia. sanguina este de ori-gine pancreatica. f. s. s. 2) Substanta amorfa. a fost pus In evidenia In creier beta-a. ~~~\ AMINA. AMILAZEMIE. taxis = ordonare. / amimie.] Inflamatia *amigdalelor palatine. a priv. amidon. AMIMIE. / amylasemie. f. myos = musch. myos . s. myos = muscfti. amidon. gr. / amylasurie. fenilalanina si triptofanul). AMIOPLAZIE CONGENITALA / amyoplasie congenitale / amyoplasia congenita. [Lat. asociata cu: infectii cro-nice ca tuberculoza si lepra. f.muscni. cistinuria-lizinuria familiala. gr. V. [Gr. nutrifie} Denumire generica a unui grup de afectiuni heterogene ce au ca trasatura comuna atrofii musculare evolutive. s. A. / amyotaxie. const. AMINOACIDOPATIE. s. / amylase. [Cfr. A. s. f. de la plassein = a forma. In *amiloidoza. In inflamatia glandelor parotide.. maltoza si dextrine. [Gr. f. a . / aminoaciduria. nu are relevanta diagnostica pen-tru aceasta boala decat atund cand depaseste 500 unitati Somogyi. izoleudna. salivara si a. pancreatica si catalizeaza hidroliza legaturilor a-1. / amylaceous. AMINOACIDURIE.. AMILAZA.: miatonie.. [Lat. s. care traduce citoliza pancreatica In pancreatita acuta. s.} Sin.. derivata din amoniac prin substituirea a 1. -ind. f. const. se poate produce o alterare sau o compromitere a functiilor acestora.] Boala ereditara familiala transmisa dupa modul dominant.AMIGDALITA AMIOTROFI E AMIGDALITA. *A. *cistinurie-lizinurie familiala etc. continand o functie acida. AMILACEU. / amine. AMILORID. s. f. indud a. AMIOTROFIE. a aranja.: tonsilita. gasitcl in apropierea templului lui Jupiter Amman din Libia. amylon = faina.) In urina. [Gr. deoarece organismul nu-i poate sintetiza si trebuie primiti prin alimentatie (opt In cazul omului.) sau electiv (*oligofrenie fenilpiru-vica. f. adj. metionina. f. / aminopeptidase. peptos = digerat. s. creste. A. s. histidinemia.). haima. s. / aminoacidopathie. [Gr. a crea. amidon. amylon = fciina. amygdale = migdaid. / amylose. ammoniakon = sare de amoniu. acidus = acru. amylum. indispensabili. f. [Gr. gasita in apropierea tempiului lui Jupiter Amman dm Libia. cu com-pozitie variabila In raport cu diversele stari patologice cu care se asodaza. s. Se manifesta de la nastere si se caracterizeaza prin atrofie musculara generalizata fara contractura. congenitus = nascut odatii cu. [Gr. tirozi-na etc. / amyotrophy. si tab. s. Cele mai frecvente tipuri de a. AMIOTONIE. de cauza nepredzata. s. s. f. / amygdalite. a digera. de ammiti. cuprinsa Intre 80 si 180 unitati Somogyi/ 100 ml sau 50-150 Ul. f. f. / amylosis. aminoacide. joaca un rol important In sinteza organica. acidus = acru. \Gr. AMINOPEPTIDAZA. s. f. a -priv. nu se afla In relatie cu o afectare motorie periferica. m. Sin. de asemenea. sin. lizina. Valori patologic crescute se Intalnesc Indeosebi In pancreatitele acute. / aminoacid. s. s. amygdali-tis. dar Indeosebi In ficat. gr.] Diminuarea sau abo-lirea mimicii afective. / aminopeptidase. putere. amylum. A. a -priv. / amimia. f. / amyotrophie. / amylo'idose. treonina. s. AMIOSTENIE. / tonsillitis.. ouron = unnd. mys. a. zdrobire.). Ca urmare. s. rinichi si splina. AMILOIDOZA. *serotonina. biochim. amidon. amylum.).: ataxie (v. amidon. f. [at. f. / amyotaxia. enzima nefiind spedfica pentru acinii pancreatid. ammoniakon = safe. mys.: tirozinoza... amygdale = migdaia. *catecolamine. Uneori. serum amylase. [Lot. -aza . s. adj. AMINOACID.\ Prezenta unor aminoacizi (leucina. m.

A. / amok. a. amnezie. dificil de clasificat. mergand pana la degene-rare si atrofie. / amitosis. In patologia psihiatrica. / ammonia. s. sau f. acestia nu Tsi mai exercita efectele trofice esentiale pentru muschiul iner-vat. rare.] Membrana limitanta a oului fecundat. Indeosebi. 2) Persoana care si-a pierdut memo-ria. AMNEZIC. de ex. anterograda. Sin.. f. cu transmitere recesiva. n. A. si mnasthai = a-fi aminti.priv. s. ganglionilor vegetativi si structurilor superficiale ale epidermuiui. / amitose. f.) AMOEBIAZA. fara condensarea cromo-zomilor si fara formarea fusului de diviziune.] Observarea aspectului macroscopic al lichidului amniotic prin examen vizual cu ajutorul amnioscopului. foarte solubil In apa. prin asocierea unei rarefactii cu *neuronofagie a neuronilor mari din maduva (predominand In regiunile cervicala si lombo-sacrata) si din nucleii nervilor cranieni. AMONIAC. s. s.. \CJT. pentru studiul caracterelor sale chi-mice. s. 3) A. Diferentierea a.\ Punctie transabdominala efectuata la gravida In scopul recoltarii de lichid amniotic. AspectuI clinic seamana cu eel al *miopatiei. f. spinale progresive de *distrofiile musculare progresive se bazeaza pe dozarea unor enzime musculare. rinichiului. s. / amnioscopy. tie. initial proximale. *impotenta. Var. urmate de deficit motor si amiotrofii. s. In evolutia lent progresiva se asociaza si tulburari endocrine: *ginecomastie. AMNIOGRAFIE. diagnosticarea unei aberatii cromozomiale. cand se constata ca miscarile fatului sunt foarte slabe. dilution = mem6rana a fatutui. [Qr. tesutului nodal. spinala scapuloperoneata tip I (sindrom StarkKaeser). In relatie cu 'cromozomul X. evolutie foarte lent progresiva. introdus prin colul uterin. s. sub forma de gaz incolor la presiune atmosferica. / amnion. amnioa = me. \Qr. pot aparea in stari depre-sive. f.j Diviziune celulara directa care se produce prin simpla clivare a nucleului. AMOK. / amnesic. poate fi retro-grada (sau de ei/ocare). s. se de-scriu si forme cu transmitere autozomal dominanta. f. f.). citogenetice. [Mafae-ziana amok = atac furies} Termen de origine malaeziana care desemneaza o criza de dezechilibrare psihica cu tendinta la crima sau sui-cid. ou f. care intereseaza toate categoriile de informatii percepute. a gradului de suferinta fetala In cazul imuni-zarii maternofetale. AMNIOCENTEZA. n. amnion = me. o .. A. f. s. V. ceea ce poate fi la originea unei a. amnesia uitare. cu debut Intre 3050 ani si afectarea. s. b. tit [a skopein = a veaea.] 1) Care se refera la *amnezie. fdtuiui. Poate avea loc fie prin stran-gulare. AMNIOSCOPIE. kytos = cdutd} Celula de origine fetala regasita In lichidul amniotic. dar absenta pseudohiper-trofiilor. cu durata de supravietuire de circa patru ani. cu membrane intacte. a muschilor gambelor. In general.m6rana a fatutui.: punctie amniotica. -ozd. n. auditive sau vizuale. / amniography. mneme = memorie. Memorizarea. a . / amnesique. limitate si lacunare (ex.] N^\y. iar uneori si din trunchiul cerebral. p. AMOEBA. s. Inlocuita cu *ecografia. m. cu tendinta la distalizare. cu incidenta 1/20 000 nasteri. subtire. pe care Freud a interpretat-o nu doar In relatie cu imaturitatea functionala a structurilor cerebrale. au fost descrise numeroase forme inter-mediare. m. "maligna". iar morfopatologic. AMNIOS. f. sau anterograda {de fixare). modalitate caracteristica vertebratelor inferioare. cu debut Intre 20-50 ani. fiind compusul de baza . kentesis = wtepd-twa.priv. s. o .. / ammoniac. / amniographie. AMNEZIE ANTEROGRADA / amnesie anterograde / anterograd amnesia. Ele au un caracter ereditar. care priveste informatiile. Se mai numeste si holoschizis. Debut la 30-50 ani prin crampe musculare la frig. fie prin clivare. fir.n6. 160 AMONIAC AMNEZIE.priv. si raptus. s. *Confuzia mentala Impiedica fixarea amnezica. aparuta In cadrul unei depresii. presupune organizarea informatiilor in directa relatie cu inteligenta subiectului. / amnestic. n. gena implicata fiind localizata pe bratui lung at cromozomului 5. / amniocente-sis. m care subiectui nu Tsi poate aminti informatii memorizate cu mult timp Inainte.recente. spinala cronica pseudo-miopatica (boala Kugelberg-Welander) se caracterizeaza prin deficit motor si amiotrofii proximate. antreneaza atat o a.: ecmnezie (v. f. V. pentru amibiaza (v. Sin. cu miros iritant. mimsthcii = a-fi aminti. retrograda). Deoarece exonul 1 al genei contine o secventa repetitive! amplificata la bolnavii cu a. si a. bine definite clinic. la a . cu ptrofii musculare cu propagare centrifuga. Se utilizeaza In industria chimica. b) A. / amniocentese.. *electromiografie si biopsie musculara (care releva carac-terul neurogen al a. prezenta *fasdculatiilor (clinic sau electromiografic) si absenta reflexelor osteotendinoase permit diagnosticul. / amok. a.. mult mai rare. ci si ca expresie a unor refulari reversibile. este utilizata pentru decelarea suferintei fetale (asociata cu o modificare de culoare a lichidului amniotic) Indeosebi In cazul sarcinilor pre-lungite. rezistenta. skopia = e. s. / amnios. spinale progresive ale adultului. / amnesia.: In etilis-mul acut). Se disting a.\ Care provoaca pierderea memoriei. Sin. [Qr. f. H-I regiunea proximala. AMITOZA. s. s.. Adesea nu are loc nici diviziunea corpului celular. Pe langa transmiterea autozomal recesiva. transparenta. 2) A. a. adj. A.. isterie (mai frecvent a. infantila cores-punde perioadei lipsite de amintiri a primilor ani de viata. care nu intereseaza decat un singur tip de informatii. adj.: sac amniotic. / amnioscopie. Tipuri de a. spectrofotometrice. \Qr. V. / amnestique. / amnesic. / amniocyte. permite determinarea motricitatii fetale.AMITOZA consecinta unor leziuni degenerative ale neuronilor motori din coarnele anterioare ale maduvei spinarii.] Ra-diografia cavitatii amniotice opacifiata cu un *mediu de contrast introdus prin punctia uterului gravid. se manifesta Inca din viata intrauterina. Sin. Alaturi de forme de a. In aceasta regiune Tsi are sediul gena care codi-fica receptorii pentru androgeni. [tyf. bulbospinala progresiva (boala Kennedy) este determinata de o anomalie a bratului lung al cromozomului X. adj. Var.). uneori *diabet zaharat. pentru amiba (v. amnion •= wtmfirana a fdtuCui. Forma acuta.. astfel Incat procesele de ramolisment cerebral. mitos = afo. a e^flMtrta. ca si 'in cazul unei leziuni corticale. a sexului fetal. si memorie. cu afectarea musculaturii proximale si evolutie lenta. Este de origine citotrofoblastica. adj. importante: 1) A. s. s.mbra. graphein = a scrie. cu tendinta centrifuga.^ammare. [Cjr. m. cu transmitere autozomal recesiva sau dominanta. s. \Cjr. spinala infantila (boala Werdnig-Hoffmann) este una dintre cele mai frecvente boli genetice la copil. cu fibrilatii si rareori pseudohipertrofii. globale. amnion = memfirand a fatutui. punga apelor. Mecanismul patogenic este Insa comun si clar: prin degenerarea neuronilor motori. AMNIOCIT.] Incapacitate (totala sau partiala) de a memoriza sau de a reda date deja memorizate. cu transmitere autozomal dominanta. fenomen psihic complex. \yr.: boala Wohlfart-Kugelberg-Welander. cat si retrograda. fenomen observat la om la nivelul ficatului. f. ammo-niakon = sore de ainoniu. organice sau nu. In lipsa acestor influente se produc tulburari morfofunctio-nale grave ale fibrelor musculare. toxic pentru organismele vii. a fost. / amniocyte. gasita in apropierea te-mptuiui Iw Jupiter Amman din Lil)ia.). Compus binar al azotului cu hidrogenul. pe fata interna a placentei si a cordonului ombilical. Deoarece este un examen riscant.pm'. \GJT. m. secundar ai centurii scapulare. AMNESTIC. mnasthai = a-fi aminti. selective. Mai importante: a) A. simetrice. V. Forma "benigna" este progresiva. ceea ce Inseamna ca aceasta maladie este determinata de o *mutatie dinamica. Se caracterizeaza clinic prin deficit motor. m.

n. V. a . -onis = mctrire. f. s. digitale sunt Inregistrate In criminalistica. pentru amplificarea potentialului electric al pulsului. sau s. fizician francez. f. s. amorce. AMPRENTARE GENOMICA / empreinte parentale / genomic imprinting. [J~r. s. f.si cinematografiata.AMONIEMIE In prepararea Ingrasamintelor azotate. AMPLITUDINE. parental imprinting. 2) A. d) a. amplitude. V. gasita. [Qr. de masura a intensitatii curentului AMPRENTA electric. de obicei electric. dm fr. de. s. [Lot. In tubii renali. ampli-atio. AMORSAJ ALEATOR / amorcage aleatoire / random priming. de tensiune transforma un curent altemativ In alt curent alternativ. AMPLIFICARE GENICA / amplification genique / gene amplification. -iais == Cargime.. s. V..5'-monofosfatul ciclic. [ui Jupiter Ammoa din Lima. de amoniac. / ampliation. care vor fi astfel eliminati sub forma de saruri de amoniu In loc de saruri de sodiu. m.: primer. de. f. Abreviere utilizata curent pentru a desemna adenozin-3'. renala este unul dintre mecanismele reglarii *echilibrului acidobazic. hi-bridat cu o matrice de acid nucleic. / amorphous. \G. 1) Producerea in vivo de copii suplimentare ale unei secvente de ADN.\ Abrev. lipsit de forma.! genesis = producere. f. amoniu. / amplificateur. / ammoniogenesis. utilizata In mod curent pentru acid adenozin monofosforic (v. [Andre Marie Ampere. / ampliation. Este inactivata de *penicilinaza. AMPLIATIE. Secventa de ADN amplificata este comparata cu alte secvente nudeotidice conservate In banci de date. const.. Ea poate fi transmisa la distanta. AMPRENTA. de. de (a gennan = a produce. / amplitude. cu o tensiune mai mare. morphe = forma} Care nu are o forma sau o structure bine definite. AMP / AMP / AMP.] 1) Valoarea absoluta maxima a elongatiei unei marimi oscila-torii. A. f. A. s. 1) Represarea permanenta. cunoaftere. s.priv. -ina. 0 astfel de imagine este obtinuta cu un fascicu'l de radiatii X de intensitate mica. / amplitude. -atos = sange} Concentratia plasmatica a amoniacului liber. AMP c. / amorphe. engC. profesor la 'Bans. electronic. f. ammoaiakon = sore. m. endo-crinol. nucleotid sintetizat din *ATP ca raspuns la o stimulare hormonala a reeeptorilor suprafetei celulare. Este inactivat prin hidrolizare In *AMP de catre o fosfodiesteraza. DeficituI acestei enzime este la originea unei intolerante la efort. AMONIOGENEZA. s. / myoadenylate deaminase. In care se folosesc tranzistori pentru marirea puterii unui semnal electric. dar activa si asupra unor germeni gramnegativi. Initierea unei sinteze de acizi nucleici cu ajutorul unei *amorse (sau primer) constituite dintr-un amestec de oligonucleotide cu secvente difehte. Este utilizat In radioscopie pentru cresterea luminozitatii si predziei unei imagini obtinute direct pe un ecran fluorescent. 2) Urme lasate pe un obiect de degete (a. si amo-niac. V. permite unei *polimeraze sa initieze sinteza unui al doilea lant complementar matricei. Bacteria studiata poate fi astfel identificata si clasificata In arborele filogenetic.] Enzima musculara care In timpul exerdtiului fizic transforma adenozinmonofosfatui In inozin monofosfat si amoniac. AMPER. V. care este Insa convertit In produsi amoniogeni. Astfel. imprimere = a apasa pe. / empreinte. si tab. m apTopie. / amplifier (electronics). / ammoni(a)emia.). proteine G. foto. f. provenit Indeosebi din degradarea unor aminoacizi. activand "protein kinaza A. transporta un 'coulomb pe se-cunda.] 1) Cresterea de dimensiuni In toate sensurile a cavitatii toracice In timpul inspirului. AMPICILINA. amoniemie. prin aplicarea pulpei de161 .] 1) In electro-nica medicala: aparat utilizat In scopul reproducerii unui sem-nal. s. si PCR. derivat de. const. ammomakoa = sore de amotiiu. la nivelul tutu-cor tesuturilor. dependenta de originea parentala. AMORSA. f. s.. de luminanta. f. reactia In lant a polimerazei. AMP-DEZAMINAZA. Jar In *alcaloza diminueaza. poate fi evaluata prin masurarea perimetrului toradc. f.: Ad'enosine MonoPfiosphate = adeno sin-mono fos fat. s. observata. f. vecfie amordre = fl mufca. s. iar In continuare ionii amoniu se combina cu anionii acizilor. de [a amplus = mare. amoniogeneza.re. g. m. [Lot. 2) Magnitudinea *potentialului de actiune. morphe = forma. m. s. avand drcuite magne-tice pentru amplificarea semnalelor de joasa frecventa. gashd m apropie-rea timplulw.} 1) prima parte a ciclului *amoniacului In organism. / primer. / amorce. -aza. AMPLIFICATOR. ammomakoa = sore.} Oligonucleotid care. gnosis = perce. b) a. Aparat care transforma imaginea optica In imagine electronica. ureogeneza. f. termenul este utilizat si cu referire la marirea abdomenului In timpul sarcinii sau prin acumulare de lichid In peritoneu. / amorphognosia. [A5rev. f. receptor. In organism se afla In cantilati foarte mid (v. / AMP-desaminase. enhancer (genetics). m apropiere-a temp(u[ui Cui Jupiter Ammoa din Li6ia. a taia. AMP-deaminase.: PCR (v. la facere = a face.. s. Sin. haima. / ammoniogenese. amoniacul este sintetizat din *glutamina. c) a.ii tempiu[ui [ui Jupiter Amman din Li6ia. v. / amorphognosie. a activitatii transcriptionale a uneia dintre cele doua copii ale unei gene bialelice. cu intensitate rnarila. s. prin simtui tactil. V. (at.. Penicilina semisintetica cu activitate similara penicilinei G asupra germenilor grampozitivi. prin amplificarea cantitatii de ADN de origine bacteriana. f. de imagine sau a. acest proces se accentueaza. a . f. AMPLIFICARE PRIN REACTIE IN LANT A POLIMERAZEI / amplification par la reaction en chaine de la polym6rase / polymerase chain reaction.). utilizat In automatizare.priv. In scop de identificare. / ampicilline. s. V. s. AMP CICLIC / AMP cyclique / cyclic AMP. si PCR. marime. AMORFOGNOZIE. s. adenilat-ciclaza.re. / ammoni6mie. de amomu. actioneaza ca *mesager secund. 17 7 S-1836} Uni-tate fundamentala din Sl. / ampicillin. AMPLIFICATOR DE LUMINANTA / amplificateur de brillance ou de luminance / intensifier screen. Tipuri: a) a. impresiune.in monofosfat. gasita. Un curent de un a.). magnetic. 2) tehnica pentru identificarea bacteriilor din culturi sau din biopsii celulare. 2) Modificarile survenite de gene In cursul gametogenezei si/sau embriogenezei si care altereaza expresia fenotipica. / ampere. Sin. AMONIEMIE.] 1) Depresiune imprimata pe suprafata unui organ de catre o structura anato-mica. de la amplificare = a man (amplus = mare. f. s. este transformat la nivelul ficatului In uree. Ca gaonai = a cunoaste} Imposibilitatea recunoasterii formei obiectelor prin pipait.v. AMORF. / ampere. [Qr. / impression. e) a. y. des = separat de. se obtine cu ajutorul unei ADNpolimeraze. empreinte. iradierea padentului fiind mult redusa. evitandu-se scaderea *rezervei alcaline. ficare. [Cjr.ve. 2) In genetica: secventa de ADN capabila sa stimuleze transcriptia unei gene. s. 2) Rareori. adj. s.r. amoniemie) deoarece. V. [ftfire. paime sau plante. din Cat. In *acidoza. hiperamoniemie. substanta toxica al carei nivel sanguin creste In *coma hepatica si In comele pro-duse prin deficit enzimatic al ciclului *ureogenezei. Desenul acestor urme este ca-racteristic pentru fiecare individ. engL: Adenosine MonoPfiospdate = adenoz. digitale). \Jr. Consta In formarea. V. biochim. adj. de puls. [Lot. s. amplificator = care marefte. f. Uneori se utilizeaza si termenul echivalent din engl. [a ampliare = fl crefte. cu mialgii si crampe musculare. A. si tab. ligand.

verde. / anaphase. 3) In embriologie.a produce. on . / amputation. ampula). gr. an .: a. adj. f. levuri. ballein = a iansa}\ 1) Care favorizeaza transformarea materiilor nutritive In tesuturile vii. s. respiratorii. [Cfr. f. gennan . 2) Sectiunea traumatica. |t/r. a urea. s. adj. s. dactiloscopie. portiunea dilatata situata la extremitatea *trompei uterine. medic fi botanist ger-man. sau algesis = simtui du-rerif. s. -oni/i = taiere. analeptikos = care restaureazd.i lit la Afrodita = zeif:a dragostd. a arunca in sus (ana . n. de. 3) In stomatologie: copie negativa. facultativa. se separa si se dirijeaza spre polii celulari. s.. elibereaza histamina prin degranularea mas-todtelor si bazofilelor. de ia Afrodita = zdta dra{Jostei. / anaphrodisiaque. ANACUZIE.). -eri. 1684-17S1:\ V. adj. urmata de o anomalie *fenotipica. medic si botanist german. s. a..] Portiune tubulara dilatata In structura unor formatiuni anatomice. / anaphyla-toxin. / analeptique.} Denumire a stadiului de crestere a parului In cadrul *ciclului pilar. adj. A. / anagen.. / amputation. Anafrodizie. adj.). Umpluta cu ipsos. ana . f. / anaerobic. / anabiose. Serul contine o alfa-globulina capabila sa inactiveze cele doua a. tonifica si revitalizeaza. A. Exista un mare numar de a. afgos = durere. [Qr. de [a akouein = a auz. profesor la 'Wittenburg.. poate fi determinata la animal prin injectarea de ser de la un alt animal sensibilizat (a.priv. [Abraham Vater. f. ANABOLISM. s. unui membru sau a unui segment de membru se sectioneaza formatiunile osoase si se conserva. ANAFRODIZIAC. Vater. / anaphase. / anaerobic. \Qr. / anagene. [^r.. s. pasivS). Sin. phylaxis = protecfie. s. Exista a. de la phaiaein = a aparea.i. iarcSsi. toxikon = otrava pentru varfvl sagetiior. A. f.} Diminuare sau absenta a dorintelor sexuale. phasis = aparenta.: cofoza (v. s. denu-mita model. una = contra. situata la nivelul duodenului. -os = aer.} Despre o substanta care calmeaza dorintele sexuale. *deletie a unui •autozom. osteoporoza etc. accidentals a unui membru sau a unui segment de membru. s. klitos = desfafurat mapoi. -ism.\ Despre cine. -ind . ANABOLIZANT. s.'•tele. este o forma de hipersensibilitate de tip imediat.. f. V. si a. cu ajutorul unui instrument chirurgical. s. 2) Un steroid Inrudit cu testosteronul. ANACLITIC. adj. [a anaballein = a construi. f. s. [-Cot. comparabil cu socul anafilactic. [Cfr. adj. -os = aer. adj. an . aer. / anaclitique. In prealabil Inmuiata 'in tus. m. -eris. [a ampulare = fl taia. m. s. anabole = acfiunea de. ANAEROB. dezvoltat la nivelul partii comune a ampulei sau In zonele sale coledodana ori pancreatica. ana = in sus. permite o reproducere fidela. prin modificarea pragului senzatiilor dureroase sau prin cresterea tolerantei la durere.: *de-presie a. anabole = acfiunea de a urea.\ Absenta completa a acidului clorhidric din sucul gastric. In scopul elaborarii de molecule In tesuturile vii. hydatos = apa.s. partial. de obi-cei un bisturiu. obtinuta prin mulaj cu un material plastic. ana = in sus. ana = contra. bios = viata} Despre microorganismele care nu se pot dezvolta In contact cu aerul si referitor la reactiile chimice care se produc In absenta aeru-lui. s. f. m. / ampulla. / analgesique. [Lat.in sus. {Cfr. s.priv. aphrodisiakos. ANAFILAXIE. f.priv. endo-toxine ale bacteriilor gramnegative. f. / anaerobiosis. f. se manifesta In forma cea mai grava si cea mai acuta prin *soc anafilactic. de la ana = din nou.va sau despre ceva care depinde de alteineva sau de altceva. anabiosis = rewviere. In decursul caruia cromozomii se dedubleaza... ANALEPTIC. mediata de IgE. [Cfr. orice structura anatomica. n. adj.: C3a si C5a. / achlorhydria. / anaphrodisie.. pi. Ant. tot la o serie de microorganisme. a danturii si a tesuturilor vecine.. s. utilizate in sindroamele catabolizante: debilitate. gr. n. creste astfel permeabilitatea vasculara si contracta fibrele musculare netede. Indeosebi cardiovasculari si respira-tori. / anaphylatoxine. an . obligato-rie. adj. / anaphrodisia. (ikousis = am. V. anaerqbioza. f. ballein = a (ansa]} Ansamblu de procese care permit asimilarea nutrimentelor si utilizarea lor. In cazul a. an priv.priv. / ampoule. regrupeaza procesele de sinteza si consum de energie. s. AMPULOM VATERIAN / ampullome vaterien / Vater's ampulla carcinoma. [Cfr. la un al doilea contact cu antigenul. ampulla = vas mic pentru uki sou parfum. / anabolism.priv. a arunca in sus (ana = in sus. m. provocata prin injectarea prealabila a unui antigen (injectia "preparanta") si care apare dupa o a doua injectare a aceluiasi antigen (injectie "declansanta"). ana -priv. gr. s. ANACROTISM. anatomist. / anacusis.} 1) Care stimuleaza. gr. de. a. / anabolisme. a dinti-lor si a tesuturilor bucale. rectala (NA: ampulla recti). f. fidela. s. NA: ampulla hepatopancreatica. f. a scurta. -e. un segment de membru si. a. profesor la. oma. \Cjr. / anacousie. 3) Agent stimulator al SNC capabil sa restabileasca functiona-litatea unor centri deprimati. s. AMPUTATIE..] Substanta produsa In ser dupa activarea complementului (fractiile C3 si C5) de complexele imune sau de unele substante coloidale: dextran.] Anomalie a 162 ANALGEZIC undei pulsului caracterizata prin aparitia unui mic cro?et pe portiunea sa ascendenta (In stenoza aortica sau In anevris-mul aortic). aer.AMPRENTA GENETICA getelor. s. ANAEROBIOZA. aer.: catabolism. f.. AMPULA. s. 2) Medicament care . aer.. pe o foaie de hartie. injectata intravenos pro-voaca soc anafilatoxinic. ANABIOZA. n. ampula. Ex. A.: a. pentru formarea bontului.. la unele microorganisme. [Cfr. ANALGEZIC. adj. [Cfr. de ia toxon = sageata. / analgesic. f. iarafi. Ex. adj. A. / anaerobiose. ANAFAZA. f. venin de cobra.} Sin. ANAGEN. f. portiunea inferioara a *rectului pelvin.: carte de identitate genotipica (v. de a reconstrui/ de [a anaballein = a construi. de la phylattein = a apara} Hipersensibilitate specifica. Sin. n.. s. NA: ampulla. de a reconstrui. / anachlorhydrie. Ex. anabios. [Qr. phylaxifi = protecfie. muschii. s. s.priv. anatomist. \Cfr. amputatm. bias = viata} Revenirea unui organism la viata activa. hydor. iovitura. / analeptic. f. [at. tubara (NA: ampulla tubae uterinae}. / anabolising. aaa = In susi krotos . / anabolisant. provoaca degranularea bazofilelor cu eliberarea de substante vasoactive.. care favorizeaza productia de proteine. [at. / anacrotisme.ClUaie. care. Exista doua a. dt ia phy-latlein = a apara. dilatatie inconstanta a partii terminale comune a *coledocului si canalului Wirsung. operatie prin care se separa de organism un membru. iarafi. Abraham Vater. 2) Remediu care exercita actiunile mentionate. adj. / anabiosis. s. Se spune In-deosebi despre copilul mic care depinde de mama.: aclorhidrie. adj. 'Wittmfiwy. care se pune In evidenta printr-o reactie cutanata. [Lat. s. aphrodisia = dorintd sayiaia. fiidrogen. tesutui subcutanat si tegumentele. / anaphylaxis. / anacrotism. f. AMPULA VATER / ampoule de Vater / ampulla of Vater.] Viata desfasurata doar In absenta oxigenului molecular. ampulla = vas mil' pentru ule-i sou par-fum. dor. rasaritut unei .] Stadiu al diviziunii celulare (stadiul al treilea). ampullae. khioros . s. / anaphylaxie. dupa o perioada de moarte aparenta sau de viata latenta. prin extensie. 1684-1751} Cancer al ampulei Vater (v...] 1) In chirurgie. In *proba PrausnitzKusIner. m. AMPRENTA GENETICA / enipreinte genetique / DNA fingerprint. / anaclitic. [Qr. / anaphrodisiac. -oza . an . [Cfr. ANACLORHIDRIE. A. bins = viata. [Cfr.] 1) Despre o substanta care atenueaza durerea fara abo-lirea constientei. ANAFILATOXINA.

serologica are ca scop Indeosebi identificarea anticorpilor specifici din serul sanguin. In cazul polarimetrului. ANALOGIC (SEMNAL) / analogique / analogic. dar nu poate pro-nunta cuvantui pe care Tl citeste sau Tl scrie. algos . survenind In cursul unei boli sau secundara unei intoxi-catii ori actiunii unor medicamente. metoda de a. f.] Asemanator. toxico-logica. anamnesis = re-a-mintire. In functie de localizare si de efectele In plan functional. [Cjr. askites.] Comunicarea naturala. analogos = (a fd. Ea poate fi generalizata sau locali-zata. care poate genera 'farmacodependenta. f. iarafi. unor struc-turi prin vizualizarea acestora pe clisee radiografice. coprologica. poate comunica prin semne sau prin presiunea mainii numarul de silabe continute In cuvantui pe care nu Tl poate pronunta. aplicata la diagnos-ticul si tratamentui bolilor. antipiretice actioneaza atat asupra durerii. macroscopica. Edem generalizat si intens al pla-centei si al fetusului. 2) Dis-pozitiv care. ANASCITIC. spectroscopica. iarafi mncme = memorie fi mnasthai = a-fi aminti. ANATOMIE.\ Care nu se Insoteste de *ascita. / analgesic.priv. de [a temnein = a taia. \Cjr. Sin. in scopul izolarii si identificarii bacteriilor. -atos = gura. de aminoacizi permite evaluarea compozitiei In aminoacizi a unei proteine.: 1) A. re-[afie. de. formatiunilor vizibile cu ochiul liber. s. Intelege ce i se spune. la ana = din nou. / anarthrie. A. [Qr. de regula frecventa. intestinala efectuata astfel Incat cele doua segmente suturate prezinta miscari peristaltice In acelasi sens. De asemenea. 7) A. cai biliare si urinare) sau a unor nervi. trofica. 3) Aparat care permite analiza electra-encefalogramei In termeni de frecventa si amplitu-dine. / anastomosis. m. statistica a efectului unor factori asupra dispersiei datelor obtinute experimental. sarx. \Qr. de id analyein = a rezoiva (ana = din nov. chimica. In care cele doua segmente suturate se pun cap la cap. sioma. auditiv. s. defineste caracte-rele arhitecturale ale unui tesut (de obicei malign). studiul modifi-carilor macro. Ex. f. histo. embriolo-gia structurala. ancheta analitica In scopul sta-bilirii interactiunilor alimentare Intr-o comunitate biologica. f. f. s. s. plasis = nwdelare. s. ANAMNEZA. glosar informatica. in cercetarea stiintifica si In practica medicala. despre o boala In care ascita. / anaplasia. ANASTOMOZA. f. adj. a mo- ANATOMIE dtia. ANALGEZIE. determinarea calitativa si/sau cantitativa a unui toxic In diferite medii. [Qr. s. 10) A. secfiune. ANALIZA. A. [Cjr.} V. fiind o forma clinica a *eritroblastozei fetale. reiatie. compararea struc-turilor diferitelor plante si animale. / anatomie. lyein = a distruge} 1) Ansamblu functional alcatuit dintr-un receptor senzitiv sau senzorial periferic si din centrul cortical care intervine In re-ceptia senzoriala. 7) A. Indeosebi la nivelul tractusului digestiv. V. / anamnesis. \Qr. In medicina. Se Intalneste Indeosebi In cursul *bolii hemolitice prin *incompatibilitate Rh feto-materna. Este cazul Indeosebi al alcaloizilor din *opiu sau al derivatilor acestora. Domenii de a. [Qr. Bolnavul afectat de a.. m. / analyse. 4) A. *euforizant sau *anxiolitic. / anastomose. an -priv. / analgesia. ana = in juruC.durere. adj. [Qr. dezvoltarii. analyein = a fezoha. f. s.\ Metoda stiintifica de cercetare a fenomenelor bazata pe examinarea si determinarea fiecarei parti componente. 5) A. si hidrops. ANASARCA..si citochimice In cursut unei boli.). ex. (ie.: a. s. s. f. / anasarque. conform unei anu-mite milrimi. termenul se utilizeaza si pentru descrierea celulelor anormale care au pierdut caracterele de diferentiere proprii. de la askos = 6urduf. In care sunt acolati peretii laterali a doua conducte sau organe. f. [a ana = din nou. f. sou algesis = simfid durerii} Pierdere a sensibilitalii la durere. s. iardfi.] Stiinta structurii organismelor vii.si microscopice. reprezinta consecinta unei leziuni cerebrale cu focarul In zona nucleului lenticular.a distruge) . factorials. lyeiii =. De obicei. adj. 4) A. calitativa) si de determinare (a. cu acumulare de lichid In cavitatile seroase ale organismului. / anascitique. f. spe163 . a. 5) A. logos = raport. cu afemie. ana = din nou. adj. 11) A. metodele de a.. s. sarkos = came. 8) A. *A. ana = din nou. ansamblu de procedee matematice pentru va-lidarea si interpretarea datelor experimentale. analogos = [a feli conform unei anumite marimi. / anasarca. De fapt... [Qr. permite cautarea planului de polarizare a luminii [nicol a. poate dti si scrie. / anamnese. a. patologica sau artificiala (chirurgicala) a doua conducte (vase sanguine. 3) A. ANARTRIE. 9) A. *A. vizual. / analyseur. / analogous. s. coreland datele de morfologie cu semnele clinice si modificarile biochimice. s. iarafi.. de la ana = cu.} Stare a unui proces neo-plazic In care arhitectura si unele caracteristici celulare sunt foarte diferite de cele ale tesutului de origine.receptor cutanat. ansamblu de procedee de identifcare (a. cu producere de *ascita. a. Indeosebi In laboratorul clinic. dispersiei. materiilor fecale. de [a plassein = a forma. a. ANASARCA FETOPLACENTARA / anasarque foetoplacen. avand ca scop determinarea concentratiilor diferitelor substante din organism (Indeosebi a constantelor biochimice) sau separarea componentelor unui produs biologic. grafica. Directii: 1) A. In continuare.ANALGEZIE exercita aceste actiuni. nu se manifests clinic. intestinala efectu-ata astfel Incat cele doua segmente suturate sa aiba miscari peristaltice In sens opus. ca si a stabilirii unor caracteristici ale acestora. patologica sau morfopatologie. 2) A. an . 2) A. / analysor. cantitativa) a compozitiei chimice a unei substante. logos = raport. *A. ana = in juruij tome = taiere. 6) A. studiul a.: boala Schridde. f. hidrops fetal. procedeu al statisticii matematice ce permite identificarea factori-lor care stau la baza unei corelatii. deopotriva. 12) A. narcotics prezinta si un efect sedativ. / anatomy. Este considerata uneori sin. 3) A. analogue. ANASTOMOZA IZOPERISTALTICA / anastomose isoperistaltique / isoperistaltic anastomosis. f. an -priv. [Qr. ANASTOMOZA LATEROLATERALA / anastomose laterolatcralc / side-to-side anastomosis. [Qr. s. la. statistics. taire / f(o)etal hydrops. s. fara Insa a ca-pata un aspect net embrionar. / analysis. arthroun = a rosti distinct} Tulburare a limbajului constand doar din imposibilitatea articularii sunetelor. analiza unui fenomen pe baza reprezentarii grafice. sunt utilizate. prin extensie. f. f. bio-chimica.] Ansamblul informatiilor obtinute de medic de la bolnav sau de la alte persoane din anturajul sau asupra *antecedentelor. adj. se disting nu-meroase tipuri de a. metoda de studiu al substantelor organice prin analiza *spectrelor de emisie si de absorbtie. / anarthria. radiologica. dar. de. analog.. anastomosis = descfiidere. segmente ale tubu-lui digestiv. A. bacteriologies sau microbiologica. s. f. V. m. 4) A. In medicina si biologie. 6) A. cat si a febrei sau fenomenelor inflamatorii. s..] Edem generalizat al tesutului celular subcutanat.. ANALOG. s. coproparazitologica. ANASTOMOZA ANTIPERISTALTICA / anastomose antiperistaltique / antiperistaltic anastomosis. ANALIZOR. iarafi. / anaplasie. ANASTOMOZA TERMINOTERMINALA / anastomose terminoterminale / end-to-end anastomosis. s. prezints o ase-manare totala sau partiala a caracteristicilor esentiale cu cele ale sistemului cu care se compara. / analogue. analysis = rezoivare. / anascitic. n. *A. comparata. istoricului si detaliilor de evolutie ale unei boli. ANAPLAZIE. s. de la ana == din nou. termen utilizat de fRpocrat pentru a desemna reducerea unei fracturi sau a unei tuJfatii.

variabile. / androgene. f. V. [Qr. cat si concentratia hemo-globinei. f. / androgyno'ide. de regula endogena. / hookworm disease. s. s.r.] Despre o substanta. s. f. mtOri.] Sin. s. radioscafo-ulnara. Specii: 1) A. gyne. pentru v&rfut sQgefiCor. ANCYLOSTOMA / ancylostoma / ancylostoma.: a.: obezitate a. 2) pe baza concentratiei corpusculare medii de hemoglobina: hipocrome. 3) pe baza factorilor etiologici: scadere excesiva a volumului sanguin In hemoragii acute sau cronice. [Qr.: boala Griesinger.). chimica sau imunologica. Patrunderea parazitului 'in organism se produce pe gura sau prin piele. 8) A. ANELAJ.] Frantuzism utilizat 'in romana Indeosebi cu referire la un defect de umplere cu substanta de contrast la nivelul unui organ cavi-tar.. cur6at. fiecare din cele doua a. A. -ina . andros = tidrbat. 's. fara modi-ficari semnificative ale frecventelor respiratorie si cardiaca. m.] Studiul anatomiei. aner. pot influenta semnificativ atat numarul de hematii. cw6at. aner. s. f. s. / annelage. adj. de utilizare a termenului: a.} Termen utilizat Indeosebi In medicina sportiva pentru a desemna desfasurarea unui efort prelungit. andros = b&rbat'i gennan = a produce. [Gr. fara tulburari importante. 4) A. m. de osificare. Cel mai frecvent. [Qr. s.. gynai-kos = fe. V. In continuare o serie de tipuri principale de a.: androgin (v. s. / androgenic. dar Tsi conserva propnetatile antigenice. purificata. / androgyne. stoma. stoma. Rezulta anemie. / androgynous. m. ANDURANTA. / endurance. ANDROGEN. aner.: androginoid. 164 ANDROGINOID.. de intensitate mica sau medie. in relief} V. f. andros = 6iir6at.me. A.) care. gr. [Lot.. f. an . adj. caninum. s.. un nematod mic ce se fixeaza (In numar mare) In mucoasa intestinala. ANATOXINA. andros = ftCafial. distrugere excesiva de globule rosii In bolile hemolitice si In hipersplenism. adsorbita pe gel mineral si a. 2) A. andros = biirbal'i [at. brasiliense.. neurovegetative si osoase. zona de tesut recent osificat care avanseaza treptat In epifiza cartilaginoasa (la embrion). difterica etc. [Qr. [C. studiul diferitelor structuri ~\n relate cu formatiunile Invednate. [Cfr. cardiovasculare. s. se utilizeaza denumirea de climacteriu masculin. / male climacteric. topografica. s. m. Hibridarea unei nucleotide sintetice cu un acid nucleic monocatenar. ANDROPAUZA. gyaaikos .\ Toxina bacteriana (tetanica. diminuare a eritropoiezei din cauza afectarii sin-tezei de nucleoproteine. f. stereos = solid. sunt utilizate preventiv sau pentru obtinerea unor vaccinuri. cu absenta . \Qr. s. dm gr. dar cu scrotui sudat si penisul cu gland perforat. de ia ankylos = wcovoiat. -aza. / androgyne. Totodata. f. la altii la peste 70 de ani. dar si posibilitatea Indepartarii temporare din cavitatea bucala. [Jr. Ex. nu se instaleaza Intr-o perioada bine definita a vietii si. Sin. 2) Sin. sau poate fi provocata chirurgical. / ancorage. adj. / anemie. ANDROID. Manifestarile a. / andrologie. utilizata In profiiaxia 'tetanosului. f. ANCHILOZA. prin Indepartarea. diminuarea libidoului fiind cea mai relevanta. haima. a cadi a se of:e[i. / androgynism. duodenale. m. s. Care se refera la hormonii sexuali masculini. la care se adauga reducerea pilozitatii sexuale. andros = IJOrlJat. n. a. / an(a)emia. ANCORARE. [C/r. scaderea testosteronului plasmatic aparand la unii barbati la varsta de 50 de ani. varsta si sexul. pausis = mcetare. altitudinea. a. ANCOSA.. daca evolutia a. a deficitului de fier din alimentatie. ca modul de viata. f. de. Ex. / androsterone. / androgenique. indurare = a. aner. adj. s. atos = gurd. / ankylose. americanum sau Necator americanus. -atos = s&nge} 1) Diminuarea cantitatii de *hemoglo-bina functionala drculanta totala. m. pana la o valoare a hemoglobinei de 6 g/100 ml. f. jumatate barbat. ankylos = mcovoiat. adj. ANDROSTERON. f. In definitia traditionala a anemiei se face referire numai la scaderea numarului de hematii. ana = contra. eidos = formO.ie} *Pseudohermafroditism partial la barbat. partiala) sau suprimare totala (a. acesta fiind principalul agent patogen al anchilostomiazei la om. Alte ex. V. este lenta.. encocAe. / android. -atos = gufQ-\ Gen de viermi in-testinali din familia Ancylostomidae.] Care prezinta caracteristid masculine. A. adj. gynaikos = femeie. Spre deosebire de menopauza.fameu. Sin. f. / anchorage. ANDROQENIC. / androide. aner. de-oarece. androgyne. ia toxon a sdfleatd. gyne. se constata o mare variabilitate individuala a involutiei functiei testiculare.] Boala provocata de 'ancylostoma. logos = ftiin. ankylostomiase. / anatoxin. fara sa aiba aceeasi acoperire fiziologica si fizio-patologica. daca nu se tine seama de variatiile eventuate ale volumului plasmatic. ANDROQINIE.t. anchilostomiaza. / anatoxine. ANEMIE.priv. s. adj. eidos = formd. n. diminuarea *reflexului cremasterian. organismul se poate adapta. depind de deficitui androgenic. este mai frec-venta In regiunile calde sau In zonele miniere. pausa. anco-ra. aner. ANCHILOSTOMIAZA. Se disting doua tipuri principale: a. [Cfr. s. oprire] Termen de origine franceza. creat prin analogie cu "menopauza. f. f. ceea ce este inexact. adj. nu este o boala. ANEMIE APLASTICA / an6mie aplastique / aplastic an(a)emia. 3) A. ANDROLOGIE. / . andros = 6ctr6at. prin actiunea simultana a caldurii si a '-"-molului. s. m.] Realizarea unui sistem de legatura labila Intre proteza dentara si dintii pe care se spri-jina. f. 3) Fiinta •fabuloasa din mitologia greaca. cw6at.. care promoveaza *masculinizarea. / andropause. sunt: 1) pe baza volumului corpuscular me-diu: microcitare. este definita ca scaderea concentratiei de hemoglobina din sangele periferic sub 13 g/100 ml la barbat si sub 11 g/100 ml la femeie. In plus. unde se formeaza papulopustule. s. a. precum si o serie de tulburari. fiziolo-giei si patologiei aparatului genital masculin si al repercusiu-nilor acestora asupra organismului Intreg. accentuate prin substantele hemolizante ce Ie secreta. ankylostomiasis. s. ANDROGIN. a impuritatilor. Prin acest mod se repereaza o secventa nudeotidica specifica. consednta a unui spasm sau a unei amprente. oner. oner. s. / endurance. / andrology. f. / androgen.] 1) *Hermafrodit. / annealing. / encoche.f:d. o serie de variabile. Pe de alta parte. s. si artrodeza. cu "criptorhidie si-unele caractere sexuale feminine.ANATOX1NA ANEMIEAPLAST1C A ciala. / androgynie. / ankylosis. f. a. s. Principalele criterii de clasificare a a. Asigura stabilitatea protezei. s. aaky-losis = curBurd.] Diminuare importanta (a. f. s. loxikon = otravO. a inhibarii maduvei hematogene (In intoxicatii) sau a involutiei acesteia. [Ofr. fiind scazuta concentratia corpusculara medie In hemoglobina. [^r. adj. andros = 6(lr6a. clasa Nematoda. 17cetosteroizi. / ankylostomasie. / androsterone.: toxoid. A. normo-crome si hipercrome. Tsi pier-de activitatea toxica. 2) In practica. In unele anemii (ex.. (ante-rioara si posterioara) situate la nivelul marginilor anterioara si posterioara ale extremitatii inferioare a radiusului etc. neuropsihice.: ATPA (anatoxina tetanica purificata si adsorbita). ci un simptom In numeroase boli. se poate produce dupa o afectiune articulara. f. \Qr. ankyra = ancorH. studiul particular al unor organe sau zone din organism. jumatate femeie. s. hipocroma) numarul de globule rosii este normal.. ankylos = Incovoiat. s. s. normodtare si macrocitare. s. totala) a miscarilor unei articulatii care In mod normal este mobila. In engl. s. gyne. f. un traumatism.. f. [Lot. determinata de *aplazia medulara globala. ankylostomose. unde provoaca microhemoragii repetate.

sideroblastica si *talasemiile fac parte din grupa a. A. ANEMIE FERIPRIVA / an6mie ferriprive / iron-deficiency an(a)emia. ANEMIE ANEMIE HEMOLITICA MINKOWSKI-CHAUFFARD / anemie hemolytique de Minkowski-Chauffard / MinkowskiChauffard h(a)emolytic an(a)emia. sunt normocrome. [diiido Banti.). reumatismale sau maligne. ANEMIE BANTI / anemie cle Banti / Banti's disease.). din cauza aportului deficitar de fier.: anemie sideropenica. tradusa si prin colorarea slaba a hematiilor pe frotiul preparat prin tehnica May-Griinwald-Giemsa. m. ca urmare a trei grupe de cauze: 1) Absenta substantelor din alimentatie (deficit In aportui de fier.: boala MinkowskiChauffard (v. ANEMIE HIPOCROMA / an6mie hypochrome / hypochromic an(a)emia. Sin. *gastrectomie). h. i. definita prin diminuarea productiei medulare. Uneori este considerata sin.] Sin. [Anton Biermer. A. Anemie hiposideremica frecventa In anumite afectiuni inflamatorii cronice. fibroza sau granuloame (tuberculoza avansata). 1871-1945} Sin. ANEMIE HEMOLITICA ACUTA / anemie h6molytique aigue / acute h(a)emolytic an(a)emia. Sin.: prin carenta de *acid folic) si 'eritromieloza acuta. m. Boala survine la copilul mic sau la adult. Sin. sarcina. Sin. ANEMIE POSTHEMORAGICA ACUTA / an6mie posth6morragique aigue / acute posthemoragic an(a)emia Anemia nor- 165 . ANEMIE COOLEY / anemie de Cooley / Cooley an(a)emia.: boala Biermer (v.ANEMIE AREGENERATIVA NUTRITIONALA reactiei sistemului hematopoietic si evolutie rapida fatala. ANEMIE ESENTIALA A TINERELOR FETE / anemie chlorotique / chlorotic an(a)emia.). istoric.: boala Silvestroni-Bianco (v. A cu anticorpi (IgG) antiproteine eritrocitare. A. 3) Deturnarea utilizarii lor normale (boli hepatice si endocrine. ANEMIE CARENTIALA / anemie carentielle / deficiency an(a)emia. Biermer (sau *boala Biermer).} Sin. sarcina cu imunizare fetomatema). Indeosebi *botriocefaloza). este. unele *a. care contin insa o cantitate insuficienta de hemoglobina. nutritionale (ex. Sin. infectioase.: drepanocitoza (v. A.: cloroza (v. abandonat. Tip de a. 1852-1925. asodate cu cresterea concentratiei sanguine a *reticulocitelor. V. h. ANEMIE INFLAMATORIE / anemie inflammatoire / an(a)emia of chronic inflammation. A. Sin. hemolitica autoimuna cu anticorpi la cald. ANEMIE PERNICIOASA / anemie pernicieuse / pernicious an(a)emia. fie In cadrul unei 'mielodisplazii. In eritrocit. A.). m. Intalnita frecvent In leucemia limfatica cronica. care pot avea urmatoarele origini: 1) Autoanticorpi. ANEMIE MICROCITARA / anemie microcytaire / microcytic an(a)emia. poate aparea si In cursul unei afectiuni virale. *Hiposideremia se Insoteste de o diminuare a 'siderofilinei totale. catre varsta de 60 de ani. cu *a. al bolii Biermer (v. A. ANEMIE IMUNOHEMOLITICA / anemie immuno-hemolytique / immunoh(a)emolytic an(a)emia. ANEMIE MICROCITARA DREPANOCITARA / anemie microcytaire drepanocytaire / sickle cell an(a)emia. *bilirubinei. consecutiva infiltrarii maduvei osoase prin tumori (carcinom de san. In care dimensiunea medie a hematiilor este mai mica decat In mod normal (diametru sub 7 m) sau 3 volumul eritrocitar mediu sub 80 m . a. Sin.).a. ANEMIE HEMOLITICA / anemie h6molytique / h(a)emolytic an(a)emia. ANEMIE NORMOCROMA / an6mie normochrome / normochromic an(a)emia. produsi de sis-temul imun al bolnavului. m. eritroblastopenie sau absenta eritroblastelor. *a. ANEMIE BIERMER / anemie de Bierrner / pernicious an(a)emia. cea mai raspandita boala cronica din lume. a uneia dintre enzi-mele necesare metabolismului acestuia. h. h. ANEMIE MIELOFTIZICA / an6mie myelophtisique / myelophthisic an(a)emia. ANEMIE HEMOLITICA ENZIMOPRIVA / anemie hemolytique enzymoprive / enzymopenic an(a)emia. ANEMIE HEMOLITICA AUTOIMUNA / anemie h6molytique autoimmune / autoimmune h(a)emolytic an(a)emia. (normocroma normodtara severa) se asociaza cu trombopenie.). A. sunt provocate de absorbtia In organism a unor medicamente (Indeosebi peni-cilina si cefalosporine). reactivi la temperatura corpului. ANEMIE NUTRITIONALA / an6mie nutritionnelle / nutritional an(a)emia. gennan. A. Sin. A. A. Sin. *lactatdehidrogenazei. feripriva. *A. caracterizata prin prezenta In sange a *megaloblastelor. si boala Imerslund-Najman.). A. A. pediatru american.: boala Lederer-Brill (v. ANEMIE INFANTILA PSEUDOLEUCEMICA / anemie infantile pseudo-leucemique / von Jaksch's an(a)emia. In care hemoliza este provocata de 'autoanticorpi. Este determinata de absenta. a carei cauza este necunoscuta. determinata de distrugerea globulelor rosii anormal de fragile (hemoliza corpusculara) sau din cauza unui factor de agresiune aparut In plasma bolnavului (hemoliza extracorpusculara). ANEMIE CRIPTOGENETICA / an6mie cryptog6n6tique / cryptogenetic an(a)emia. cuprind: a. sunt agresivi fata de antigenii propriilor hematii si pot fi decelati prin "testui Coombs. In care globulele rosii contin o cantitate normala de hemoglobina. caracterizata printr-un numar normal de eritro-cite. Sin. ANEMIE MEGALOBLASTICA / an6mie megaloblastique / megaloblastic an(a)emia. drepanocy-tic an(a)emia.: -talasemie majora (v.: a. ANEMIE HEMOLITICA IMUNOLOGICA / anemie hemolytique immunologique / immunoh(a)emolytic an(a)emia. 2) Absorbtia lor deficitara ('steatoree.: anemie nutritionala (v. A.).). Orice tip de a. anemie hemolitica autoimuna. aplastica. Sin. •mu&t. probabil. profesor (a ffcrenf. V.: sindrom Martin (v. Acesti autoanticorpi. cu volumul globular mediu peste 110 m3. v. eredi-tara nonsferocitara cu transmitere dominanta legata de sex. ANEMIE HIPOCROMA ESENTIALA A ADULTULUI / an6mie hypochrome essentielle de 1'adulte / Hayem-Faber disease.: boala Hayem-von Jaksch-Luzet (v.).: fransfuzie cu sange incompatibil. prostata).sau aloanticorpi introdusi In organismul pacientului (ex.). Hematiile pot fi pale (*hipocromie) si cu forma modificata (*poikilocitoza). Sin. A. f.). anatomopatotog itatian. ANEMIE MACROCITARA / an6mie macrocytaire / macrocy-tic an(a)emia. acid folic). denumite imunoalergice. 1827-1892. A. dobandita In care distrugerea hematiilor este determinata de anticorpi serici specifici. [T/iomns Bentoa Cooley. caracterizata prin scaderea concentratiei corpusculare medii de hemoglobina. 2) Izo. si anemie aregenerativa. Tip de a. "imunoglobuli-ne G si M. ANEMIE AREGENERATIVA / an6mie ar6g6n6rative / aregenerative an(a)emia. ANEMIE FALCIFORMA / anemie a hematics falciformes / sickle-cell an(a)emia. Sin. determinata de absenta unor substante necesare hematopoiezei. 0 serie de a.: anemie carentiala.: boala Banti (v. ANEMIE FAGOCITARA / anemie phagocytaire / Martin's syndrome. lupusul eritematos sistemic si limfoamele non-hodgkiniene. dar nu se stie daca este cazul unei asocieri sau al unei relatii de cauzalitate. talasemie). stomac. caracterizata prin prezenta In sange a unor hematii de dimensiuni mari. unele parazitoze.: boala Hayem-Faber (v. proteine sau vitamine). h. Acestea apar fie din cauza unei carente vitaminice (vitamina B^.

s. 'Daltonism pentru culoarea rosie. adj. f. Se disting numeroase tipuri de a. adj. soma. A. -atos = corp. catre maturare. s. cu supraIncarcare secundara cu fier. -oris = dwere} *Perceptie a senzatiei dureroase Intrun teritoriu care este anesteziat. ANEMIE SIDEROBLASTICA LEGATA DE CROMOZOMUL X / anemie sideroblastique liee au chromosome X / X-linked sideroblastic an(a)emia. ANEUSOMIE. / aneuploidy. provocata prin utilizarea agentilor *anestezid. ANEVRISM ARTERIAL 1NTRACEREBRAL / anevrisme arteriel intracerebral / intracranial aneurysm. f. an . tocoreg/bna/a. an . logos = ftiMtd.senz. sensibilitate} 1) Absenta sau disparitia unuia sau mai multor tipuri de sensibilitate (dureroasa. In contact cu un trunchi nervos. de ex. m.. locale} sau generale (*a. denumite mdeosebi In functie de localizare. [Qr. Ex. tfilatatie. ANEUPLOIDIE. Metoda de *a.priv. fiind considerata o stare preleucemica. s. . g. adj. f. ANERGIE. f. a. caracterizata printr-un "avort intramedular" al formelor eritrodtare tinere. [Qr. s. eii = bun.. 2) Abolirea reversibila a sensibilitatii. f. s. generate).). Sin. si aneuzomie. f.: monosomie). determinata de o pierdere de *hemoglo-bina prin hemoragie sau prin hemoliza. prima din cele trei culori fundamentale. ANEMIE SIDEROPENICA / anemie sideropenique / iron deficiency an(a)emia. ANERGIZANT. apsis = I'edtTe. In care re-actiile cutanate la tuberculina devin negative ca urmare a unei boli generalizate. de regula. a. an . A. A. 3) Pierderea patologica a sensibilitatii.afie. individualizata prin ineticienta productiei de leucocite granuloase In maduva osoasa. uneori. A. di (a aneurynein = a duata. care apare prin dilatatia peretilor arteriali ?i comunica cu lumenul acesteia. Uneori se constata enzimopatii. prin infiltratie sau pulverizare. / aneurysm. ca si o serie de boli dificil de clasificat. ANESTEZIE. b) a. aistesis = se-mafic. Se disting: a. locoregionala constand In injectarea unui anestezic local In spatiul 'peridural. adj. s. eidos = formd. s. V. (khroma... i. / aneusomique. c) a.)..] Termen generic pentru anomaliile numerice ale cromo-zomilor sau orice anomalie cantitativa a materialului cromozo-mial.\ Stare a unui organism care a pierdut capacitatea de a reactiona specific la un alergen sau antigen la care anterior a fost sensibilizat. Grup de medicamente care provoaca somn profund. caracterizata prin prezenta *sideroblastelor inelare printre precursorii eritrodtari nucleati din maduva osoasa. n. r. / aneurine. s. blocheaza reversibil conducerea influxu-lui. / anergisant.). s. ANESTEZIC.priv. tactila).} Absenta perceptiei culorii rosii.. ca si a trombopoiezei).priv. toca/a. non-volatile.\ 1) Care provoaca *anestezie. ANEVRISM. ANEURINA.nsi6i[itate. f.). a) a. slabiciune si paloare. / anergie. m practica.. cu numeroase sin. este obtinuta prin infiltratii In jurul filetelor nervoase (trunchiuri sau radadni).] Numar anormal de cromozomi.] Care se refera la anomaliliile cromozomiale. rezistenta la tratamentele cunoscute si evolutie relativ frecventa catre leucemie.. pentru aneuzomie (v. dar si In raport cu particularitatile anatomopato-logice sau. an -priv.). [GJT. s. on . ANESTEZIE PERIDURALA / anesth6sie peridurale / epidural block. -atos = Corp. ANEMIE REFRACTARA / anemie refractaire / refractory an(a)emia. s. ANENCEFALIE. *Mielograma permite distingerea unor entitati nosologice: a.priv... ergRin = a incra} Care provoaca *anergie. adj.. [Gr. s. m. cu = bun. [Cfr. ANEUZOMIC. ce afecteaza reactiile imunitare ale organis-mului ("rujeola. 1. (hipocroma microdtara) rezultata din activitatea defidenta a formei eritroide de ALA-sintetaza si asociata cu eritropoieza insufidenta. care are drept consecinta cres-terea numarului de "reticulocite (frecvent peste 150 000/mm3). etiologice.. si a.. / an(a (esthetic. / anesthesie.: aneusomie. Se disting. cu o serie de caracteristici comune: aparitie la subiecti varsInid. a. / anerythropsia. [Qr. an . In plus (ex.priv. a. reprezinta consecinta unei insufidente calitative cronice a eritropoiezei (frecvent si a granulopoiezei. la nivelul "hexagonu-lui arterial Willis sau pe trunchiul vertebrobazilar. sideroblastica dobandita idiopatica (sau a. r. / anencephalia. s. cheaguri sanguine organizate sau nu.] Formatiune vasculara cu aspect tumoral..: trisomie) sau In minus (ex. In care disparitia sensibilitatii dureroase este obtinuta In-trun teritoriu limitat. Grup de compusi care.). cu exces de mieloblaste. Sin. [Cjr. an . (fibroma. 2) Denumire generica a medicamentelor utilizate pentru obtinerea unei insensibilitati locale (*a. tuberculinice.. s. adj. sensifiiii-tate. -e. abolirea sensibilitatii si relaxare musculara generalizata. / anesthesique. apar In zone arteriale In care scade rezistenta peretelui arterial (din cauza unei leziuni organice.priv. oneurysmo = [lugire. / an(a)esthesia. Sin. sideroacrestica). / anerythropsie. de la ergein = a iucra.priv. In care abolirea sensibilitatii. A. peridurala..). f. volatile sau gazoase. de la e = in. *sarcoidoza etc. care asociaza abolirea sensibilitatii si pierderea temporara a starii de constienta. / aneusomy. f. (v. spontan sau voluntar. eupfoos = favora6ii.priv. s. anevrysme. kcphal = cap} Termen impropriu pentru *encefalo-arafie. include sange si. -atos = culowe. s. ANESTEZICE GENERALE / anesthesiques gen6raux / general an(a)esthetics. s.. [Cjr. 166 ANEVRISM ARTERIAL INTRACEREBRAL ANESTEZICE LOCALE / anesthesiques locaux / local an(a)esthetics. sensi6ili-tate. genera/a. V. ANESTEZIOLOGIE. ANEUZOMIE.. Var. eel mai frecvent asociata abolirii motilitatii voluntare. localizata pe traiectui unei artere. termica. aisthesis =. / anencephalie. erythros = rofu. enkephalo = creier. f. A. n. pediculata sau nu.: boala a. soma. este generator de hemoragii meningiene sau meningocerebrale. f. ANEMIE SIDEROBLASTICA / anemie sideroblastique / sideroblastic an(a)emia. se. care. rahianestezia sau *a. / anergia. Malformatie sacciforma sau fuziforma. [Cjr. an . / aneurin. eel mai evident este eel al a.. sub care sunt reunite diverse a. A.: vitamina B. f. ANEMIE REGENERATIVA / an6mie regenerative / regenerative an(a)emia. aisthesis = senzatit. an . aisthesis = sematie. nu evolueaza normal. Ex.] Ramura a medicinei care studiaza metodele de anestezie si de sustinere a functiilor vitale ale organismu-lui In perioada perioperatorie. A. produsa Intr-un interval scurt. Var. ANESTHESIA DOLOROSA / anesthesia dolorosa / anesthesia dolorosa. reprezinta o varietate de *dicromatism. / aneuploidie. Termen. pot determina tempo-rar o paralizie senzitivo-motorie In teritoriul inervat. Se manifesta prin inten-sificarea 'eritropoiezei medulare. f. [Cfr. s.ANEMIE PERNICIOASA mocroma si normocitara care survine dupa o hemoragie unica. termica. In continuare. f. ca urmare a stazei acestuia. -atos = cuiowe. / an(a)esthesiology. \Cfr. la baza creierului. anencephaly.). abundenta. [at.. acfiune. ca *boala Di Guglieimo (mieloza eritroleucemica). administrate prin inhalatie. ANERITROPSIE. an -priv.: anemie feripriva (v. s. s. caracterizata prin ineficacitatea eritropoiezei. f. / anevrisme. care poate cuprinde una sau mai multe forme de sensibilitate (dureroasa. tactila etc. r. a unei malformatii sau a unui traumatism) si/sau creste presiunea sanguina.: anemie sideroacrestica. f. g. Sin. / aneusomic. \(jT. / anesthesiologie. dolor. la concentratii adec-vate In tesutui nervos. desi produse din abundenta. an priv. a unei artere intracraniene localizata.: anemie sideroblastica (v. ANEMIE SIDEROACRESTICA / anemie sideroachrestique / sideroachrestic an(a)emia. ergon = tucru. / aneusomie. / anergie.

/ angine. In cadrul unei formatiuni comune. deplasarea sau ectopia unui element anatomic encefalic din locasul osteodural corespunzator. cerebrala. ANGEITA ALERGICA / ang6ite allergique / hypersensitivity angeitis. ANGINA FLEGMONOASA ANEXE UTERINE / annexes de I'uterus / uterus adnexa. s. s. s. Cavitate dezvoltata In grosimea peretelui arterial pe o lungime variabila. ANEXE. ankein = a sugruma} Inflamatie acuta a istmului gatului si a faringelui. flebita. v. Mai rar. a orificiilor arteriale care s-3 deschid local. 4) 1n obstetrica. ANGINA FLEGMONOASA / angine phlegmoneuse . a. faringiana. / anevrysmoplastie. ale pielii. ektome = esfcizie. 1S37-1914. este utilizat tot ca o exceptie termenul *a. s. deoarece cauza a. Uneori. de la angere = a strange. d. [Qr. a modda} Sin. Ex. ANEVRISM SACCIFORM / anevrisme sacciforme / saccular or sacculated aneurysm. f. ANEVRISMOPLASTIE. pi.] Denumire generica prin care se desemneaza toate dilatatiile vasculare. aneurysma . f. cu refacerea arterei. f. -ita . angor abdominal (1). Sin. quinsy. / anevrysmorraphie. s. / annexite. pi. / engagement. langa. ANEVRISM VENTRICULAR / anevrisme ventriculaire / ventricular aneurysm. temporala. Denumire generica sub care sunt reunite uneori *angeita alergica. dilata^ie. ANEVRISM FUZIFORM / anevrisme fusiforme / fusiform aneurysm. adnexus (annexus) = [egdturd.] Termen generic pentru diferitele tehnici de tratament chirurgical al 'anevrismelor.). ovalare. ditataf-ie. nngeion = vas. Intre pedunculul cerebral corespunzator si marginealibera a cortului cerebelului. f. Flegmon sau abces amigdalian.. a sufo-c-a. ANGINA DUGUET / angine de Duguet / Duguet's angina.catre. / adnexitis. se produce la nivelul tunidi medii a vasului. hernia segmentului infero-intern al lobului temporal In fosa cerebeloasa. / adnexa. care aveau drept caracteristica comuna doar Jena respiratorie Inso-tita de angoasa. *sindromul Cogan. A. s. a unui hematom care constituie un sac fals. nectere = a (ega. Este. limfangita etc.: anevrismoplastie. precum si o serie de leziuni vasculare difuze din sclerodermie. prin diverse procedee.: anevrismorafie (v. ANGAJARE. a fost utillizat In trecut pentru o serie de boli foarte diferite. Uneori termenul denumeste si abcesul retrofaringian. f. Ansamblul constituit de catre ovare. Dilatatie cu alungirea trunchiurilor si ramurilor unuia sau mai multor teritorii arteriale si venoase. / angina. In cazul a. reprezinta una dintre principalele complicatii ale 'hipertensiunii intracraniene. de forma unei pungi care atama de o parte a peretelui unei artere si comunica cu aceasta printr-un colet (canal) stramt.: vascu-larita. cuprinde nu-meroase varietati. s.. intestinala. ANGINA ABDOMINALA / angine abdominale / abdominal angina. angiite. alantoida. 2) A. ANEXE EMBRIONARE / annexes de I'embryon / embryo adnexa. / angiectasls. an6vrisme dissequant / dissecting aneurysm. In care peretele vasului sanguin se dilata mai mult sau mai putin egal.\ Semn patognomonic. *periarterita nodoasa. Dilatatie a peretelui unui ventricul cardiac practic Intotdeauna ventriculul stang . de [a adneclere (annectere) = a lega. adnexus (annexus) = le. angina = sit/ware. f. s. nu este o *micoza. *A. pentru desemnarea a.\ Denumire generala pentru toate infla-matiile vasculare: arterita. s. Ex. f. a. tonsilara. Din motive de localizare a procesului intiamator se utilizeaza mai frecvent termenul de 'salpingoovarita.a dilata. dar tardiv al febrei tifoide: ulceratii mici. urmata de sutura. -ita. Tumora vasculara determinata de organizarea. amigdaliana. ANEVRISM CIRSOID / anevrisme cirso'ide / cirsoid aneurysm. ANEVRISMECTOMIE. d. de. ANGEITA NECROZANTA / angeite necrosante / necrotizing angeitis. ANEVRISMORAFIE. / anevrismectomie. reconstitu-tiva.\ Tesu-turi. aneuryaein . infectioase de origine bacteriana. f. plastos = mode. lupus eritematos diseminat. 3) A. f. aneurysma = iargire. reumatism poliarticular acut si poliartrita reumatoida. s. s. ANEVRISM FALS / anevrisme faux / false aneurysm.. A. nectere = a iega. Intre tunica interna si cea externa. Comunicare permanenta a unei artere si a unei vene prin intermediul unui sac anevrismal. vasculita. ia '}{6pitau\. rezultand o dilatatie cilindrica. din interiorul acesteia. pectorala. a wnpietl). Denumirea este improprie. Consta In deschiderea pungii anevrismale. singura afectiune neinflamatorie pentru care termenul de a. [Jean-Baptiste Nreo/os Duguet. Sin: sindrom Churg-Strauss (v. medic. s. ANEXITA. Indeosebi cu polinucleare alterate): 2) patogenie (*complexe imune precipitate In vase si depuse pe endoteliu). [Lot. ektasis = di[atafie. 1) A.: parul si unghiile sunt a. / angiectasie. placenta si cordonul ombi-lical.la. ANGEITA. dc. depasirea de catre *prezentatie a stramtorii pelvine superioare si Inceperea coborarii In canalul pelvin. f. / herniation. / aneurysmectomy. a. difterica etc. de la adnectere (annectere) = fl iega. superfidale. Termenul a. engagement. In contact cu o leziune arteriala. aneurysma = iargire. In functie de localizare si de natura infectiei. coborarea amigdalelor cerebeloase sub nivelul gaurii ocdpitale. / annexes. phlegmonous angina. comunicant cu artera printr-un colet. f. care are drept consecinta stabilirea unei comunicari anormale si facile Intre sistemul arterial si eel venos. simetrice si fugace la nivelul pilierilor si valului palatin. V.ga. a. m. [Lat. s. / aneurysmorrhaphy.was. sau gr. la plasucm = a forma. a persistat este *a. [Gr.ANEVRISM ARTERIOVENOS ANEVRISM ARTERIOVENOS / anevrisme arterioveineux / arteriovenous fistula. [(yr. a. Termen care cuprinde un numar de sindroame cu aspecte clinice variate. ANGINA. Organe care asigura functiile vitale ale fatului: vezi-cula ombilicala. [Cjr. uni (ad . disectie aortica. 'granulomatoza Wegener. [Lat. formatiuni sau organe a caror actiune se Insumeaza cu cea a altar organe. 167 . f. angeioa . Pentru a. In prezent. f.iargire.). dar cu urmatoarele caracteristid comune: 1) aspectui leziunilor vaselor mici (necroza fibrilara a peretilor si infiltratie perivasculara polimorfa. f. diCatafie. s. in canalul medular cervical. 'Eons. Termen engl. ANEVRISM DISECANT . f. s. s. de obicei.. In aproximativ a doua saptamana de boala. de la aneurynein = a dilata. inclusiv a "amigdalelor. trompe uterine si ligamentele uterului. amniosul. a impieti). rhaphe = sutura. ANGEITA GRANULOMATOASA DIFUZA / angeite granulomateuse diffuse / alergic granulomatosis. *A.] Inflamatia *anexelor uterine.ti de. pulmonar se produce o comunicare patologica Intre ra-murile arterei pulmonare ?i ale venelor pulmonare. consednta unui traumatism. ANEVRISM MICOTIC / anevrisme mycotique / mycotic aneurysm. / angeitis. In caz de anevrism fuziform se practica a. / aneurysmoplastia. s. a/ aortei.} Indepartare chi'rurgicala a sacului unui *anevrism.twn. [C?r. Conga. la. f. care sunt de-colate de catre sangele care patrunde la nivelul unei rupturi a tunidi interne. dermatomiozita. Sin. francez. sore throat. *arterita gigantocelulara. Apare In perioada de stare a febrei tifoide.: a.la nivelul unei cicatrice dupa un "infarct. de (a aneurynein = a dilata. s. Comuni-carea poate fi simpla (fistula) sau prin punga multilobulara (angiom sau hemangiom pulmonar). ANGIECTAZIE. / angeite. f. mi (ad = catre.

tipica este cea provocata de bacilul Loffler. [C)T. i. / angiocholite. f. f. [feim Hyar. intricata.n} Celula embrionara generatoare a endoteliului cu destinatie vasculara. cu rise de infarct si moarte subita. Denumita si stare de rau anginos.. sa odservat prima data fenomenu[ de fiwr&scmta. dupa pranzuri.. [CfT.. khole = biia. 2) A. f. din (at. A.: angina Henoch. graphein = a scrie. m. d) raspuns rapid (1-3 minute) la nitroglicerina. cflirurg german. Sin. f. c) durata: scurta (minute). / angiocholegraphy. s. -onio.: infectie Vincent (v. [Cjr. Poate surveni si In isursul unei maladii infectioase (ex. intra-venos sau direct In cavitatile cardiace drepte. bloc atrioventricular sau tahicardie ventriculara). survenind de mai multe ori pe zi. In care se produce un exsudat pseudomem-branos. angeion = POSi blastos = ge. graphein = a scrie. avand tendinta sa progreseze In jos spre laringe. angeion = vas. n. [Cfr.: In cancerul mamar) si este stimulat de diverse *peptide angiogenice. u.: 1) A. 6) A. [Gr. ANGIOCARDIOGRAFIE.} Asocierea unei *angiocolite cu o "colecistita. "cu tendinta de extindere In profunzime. de tip Prinzmetal. n. senzatie de moarte iminenta. eel mai frecvent asociata unei coledstite litiazice. devenind tot mai frecvente. dimineata si seara. -ina. s. genesis = producm. lungi si spontane. / angiocholegraphie. ANGINA PRINZMETAL / angor de Prinzmetal / Prinzirietal's angina. f. prin durere extracardiaca cu repercusiuni asupra plexu-lui cardiac sau a arterelor coronare. / angiogenese. [Eduard Heinrich Henoch. \Qr. prelungite. p. frig. bactinoiof) pi e. angeion = vas. angeion = vas. acompaniate de *angoa-sa si. extractii dentare). extra.] V. s. Se acompaniaza cu o supradenivelare tranzitorie a intervalului ST pe electrocardiograma. / angiogenin. s. blnstos = gennt. Acest proces fiziologic este implicat si In cresterea unor tumori diverse (ex. ANGIOCOLITA. / angio-genesis. f. 4) A. [C. ANGIOCOLECISTOGRAFIE. ANGIOGENINA. / angiocholecystography. s. s.6. ANGIOCOLECISTITA. / angiocardiography. f. boala Heberden.n. 1820-1910. si angina pectorala.} Forma de angina pectorala caracteri-zata prin crize dureroase foarte violente. ANGIOGRAFIE DIGITALA / angiographie digitale / digital angiography. f. s. In cursul *cateterismului cardiac. proximala a uneia sau mai multor artere coronare. dupa injectarea unui *mediu de contrast. s. iar "coronarografia releva stenoza importanta.] Sin. 3) A. 5) A.] Elaborarea de catre *endoteliul vascular a unor vase not. angeion = vas. / angioblastome. kystis = sac.. angeion = vas. A. / angiocholecystitis. PlanseuI bucal este ridicat. A.: hemangioblastom (v. / angiogenine. la gennan = a produce. ANGIOFLUOROGRAFIE. 1790-1865} Inflamatie purulenta acuta care Incepe cu un flegmon al spatiului submandibular si survine de obicei ca o consecinta a unei infectii odontogene (periodontita molarilor inferiori. este totdeauna grav. s. angRion = vas. angiografie numerica.). acuta coronariana febrila. f.: angina de piept.mie. m. f. aspectui clinic al *a. s.inihe Vincent. Cauza a. Electrocardiografic se observa semne de ischemie. reflexa. / angioblastoma. f. uneori. artera pulmonara sau aorta sunt opacifiate exclusiv prin injectarea in situ a unui mediu de contrast. f. Sin. ANGINA PECTORALA / angor pectoris. noaptea. este aproape totdeauna ateroscleroza arterelor coronare. s. prin contrac-tie segmentara a unei artere coronare si avand. a carui desprindere creeaza o ulceratie sange-randa. unde edemul glotic si compresiunea bazei limbii asupra laringelui pot determina o obstructie. gat. / angiographie. Stuttgart. angine de poitrine / angina pectoris. de decubitus. angeion = vas. s. ANGINA INTESTINALA / angine intestinale / intestinal angina. p.: colangiografie (v. iar In o treime din cazuri a. fiind inhibat de *steroizi. pneumococ sau stafilococ.: angiografie numerica (v. s.). sindrom Prinzmetal. 'Berlin. 1'e. fluor. Sindrom caracterizat prin crize de dureri constrictive la nivelul regiunii precordiale. V. cingeion = vas. ANGIOGRAFIE. •V. f. emotie. f. crize care se agraveaza rapid. graphein = a scrie. s. cu o cadenta rapida.). a unei serii de radiografii ale cavitatilor inimii si ale vaselor mari de la baza inimii. s.sau intrahepatice. a. / angioblast. cu iradieri In membrul superior stang. fiuor. gr. angor abdominal (2).). / angiofluorographie. s. stenocardie. . In general.: angina vasospastica. n. kolon = mtestin gros. In care crizele survin spontan. In circa jumatate din cazuri. de.] Sin. s. variant angina pectoris. spontane. *?ontaj coronarian sau *angioplastie. f. s. b) circumstante. kcirdia = iniw. p. dur si foarte dureros. este produsa de streptococ. p. colan-giografie (v. o parte din cavitatile cardiace. f. uneori la ora fixa. [Cfr. mandibula. / cholangitis. care. gennan = a produce. s. se complies cu 'infarct miocardic. vezica. Prognosticul a. ANGINA PSEUDOMEMBRANOASA / angine pseudo-membraneuse / pseudomembranous angina. graphein = a scrie. cu semne clinice analoge celor de *infarct miocardic si cu semne electrocardiografice de ischemie. In mod obisnuit din cauza unei obstructii mai mult sau mai putin complete a cailor biliare principale. / angiocholecystite. graphem = a scrie. Forme clinice de a. [Myron PrmzmeInl. a.] Inregistrare. / angiography.. pseudodifterica. 1862-1950} Sin. si sunt mai lungi decat cele din angorul de efort. coexista cu dureri de origine digestiva sau rahidiana.). / angioblaste. agentui patogen In *difterie. -it5] Inflamatia canalelor biliare. proteine angiogenice. ANGINA LUDWIG / angine de Ludwig / Ludwig's angina. ANGIOCOLEGRAFIE.. In cazul a. s.] Sin. fara unda de necroza. sau cardioangiografiei selective. Mai rar. V. angor pectoris. are o evolutie grava. fiind denumita In aces-te cazuri a. Tumefierea. angeion = vas. instabila.pidemio[og francez. f. ANGINA VINCENT / angine de Vincent / Vincent's angina. pediatru german. pe.). f. *heparina si *interferon. Se caracterizeaza prin producerea unei placi gri de te-sut necrozat. khole = Bita. [Wilhelm Friedrich van Ludwig.: angina ulceronecrotica (v.. / angiocholecistographie. cu ajutorul unei sonde introduse pe cale venoasa (cardioangiografie). spat finer.: In cazul fe-brei tifoide). survenita la debutui unei scariatine 168 ANGIOGRAFIE grave. prof&sor'Ca Saris. Indica adesea iminenta unui infarct miocardic. angeion = vas. permite punerea In evidentS a vaselor retiniene si coroidiene.] *Radiografia vaselor sanguine dupa injectarea unui *mediu de contrast. ANGIOGENEZA. cordw-iog americon. ANGINA ULCERONECROTICA / angine ulcero-necrotique / angina necrotica. si sindrom de ischemie-leziune. ANGIOBLAST. \Cjr. [Cfr. spastica. Sin.} Sin. Denumire generica pentru toate a. induratia si roseata se observa si la nivelul tegumentelor re-giunii submandibulare. / angiocardiographie. [Cfr. / angiofluorography. Durerile au patru caracteristici cardinale: a) sediu: retrostemal. V. limba este Tmpinsa si ea In sus. crizele se Insotesc de tulburari de ritm pasagere (extra-sistole.zica. -ita. oris = curgere. ANGIOBLASTOM. infiltrat. efort. interscapular. Sin. 1908. khole = bil&i kystis = sac. s.] Procedeu de obtinere a imaginii fundului de ochi dupa injectia intrave-noasa de *fluoresceina. s. Solutii terapeutice.ANGINA HENOCH DIGITALA ANGINA HENOCH / angine ulc6ro-necrotique de Henoch / Henoch's angina. p.r.

V. Sin. tensus. este un factor patogenic In unele afectiuni ca infarc-tul de miocard. / angiopthy. se transforma Intr-un octapeptid (aminoacizii 1-8 ai a. re-zulta din a. adj. meningiene. Imaginea cap-tata de o videocamera este transformata In semnal electric. f. de [a. f. omd. s. / angiospasme. angeion = vas. const. n. II poseda receptorii specifid AT. s. si AT. [Qr. angeion = vas. \Qr. angeion = vas. s. Procedeu de dilatare a unei artere Ingustate cu ajutorul unei sonde cu balonas. [Qr. / angiostenosis. s. care stimuleaza secretia de aldosteron a suprarenalei si exer-dta. stenos = strd-mt.). a mcorda. angeion = vas.ANGIOGRAFIE NUMERICA ANGIOGRAFIE NUMERICA / angiographie numerique / digital angiography. f. skopos = observator. s.?(amina. s. manifestata prin formarea de *angioame multiple cutanate. / angiostomy. mys.] Studiu scintigrafic al inimii si vaselor mari cu ajutorul unui radioizotop emitator de radiatii (ex. ANGIOMATOZA. V. spasticufi. Sin. angeion = vas.: boala Rendu-Osler (v. V. 'in continuare. ANGIOTENSINA. s. incorda. s. -oma. a. f. calitatea foarte buna a imaginii consecutiv tratamentului semnalelor la calculator.: sindrom Bonnet-BlancDe Chaume (v. [(77-. / angioscintigraphy. / angiomyome. angeion = vas. angeion = pas. tumora glomica (v. Ill si actioneaza prin intermediul receptorilor AT. / angioscope. / angiokeratoma. spustikos = care trcye mauntru. / angiotensin. -oma. ANGIONECROZA. stoma. din gr. ANGIOMIONEURINOM. [Qr. keras. II sub actiunea aminopeptidazei A si actioneaza tot prin intermediul receptorilor AT. f.} Denumire generica pentru afectiunile vasculare. dezvoltata din celule endoteliale (angioendoteliom) sau din pericite (angiopericitom). n. [Qr. I) denu-mit a. f. [at. ANGIOMIOM. cutan^e / Cobb's syndrome.r. angeion = vas. produce} Alfa. angeion = vas. -oza.. -inn. si AT. ANGIOMATOZA FACIO-RETINO-TALAMO-DIENCEFALICA / angiomatose facio-retino-thalamo-diencephalique / neuroretinoangiomatosis syndrome.. naevus vasculaire / spider angioma. f. / angiologie. cu originea In capilarele sanguine (*hemangiom) sau limfatice (*limfangiom). s. / angiopathie. m.. s. adesea congenitala sau genetica. / angiokeratome. o actiune la nivelul sistemului nervos central si periferic. boala Lindau. Poate consta In sutura. cu accen-tuarea contrastului vaselor opacifiate si stergerea umbrei tesu-turilor vecine. spasmos = contracfte. ANGIOSARCOM. ANGIOPLASTIE. [Qr. sarkos = came. / angiome. / angiospasm. / angiotensinase. f. hypertensin. I este un decapeptid care.] *Sarcom rezultat prin proliferare celulara derivata din elementele conjunctive ale vaselor sanguine. s. m. angeion = vas. de la. ANGIOMATOZA MEDULO-CUTANATA / angiomatose medullo. [(^r. ANGIOPATIE.: gamaangiografie. angiotonin. f. dt la. neuron = nerv. dt la plassein = a forma. [at. ANGIOSPASTIC.] Boala. s.} *Fibroscop adaptat pentru examenul intravascular. / angioplasty.] Spasm vascular care intereseaza 'in special arterele mid si induce o "ischemie localizata In teritoriul corespunzator vaselor afectate. tensvs. Se disting mai multe forme circumscrise sau difuze. s. angeion = vas. A. span = a trage. anterioare. si tab. / angiomatosis. sin. si boala Fabry. V. / angiospastique. m. n. [Cfr. angiotonine. tendere = a wtind'e. ANGIOSTOMIE. -oma. prin crize de epilepsie. s. -oma. [CJT. myos = musclii. m. / angiomatose. Procedeu radiologic de examinare a vaselor sanguine opacifiate cu un *mediu de contrast.: sindrom Cobb (v. stenosis = strdrntare. retinopatii etc. retiniene etc. accidentele vasculare cerebrale. f. a nwd'eCa. de [a skopein = a video. angeion = vas. s. / angiotensinase. s. / angiostomie. [C. / angioma. IV.] Despre o boala care se Insoteste de spasme vasculare (*angiospasme). Semn cutanat sub forma de punct central de culoare rosu aprins. s. m. s. ANGIOMATOZA CEREBRALA / angiomatose cerebrale / cerebral angiomatosis. Poate avea diferite localizari. II este eel mai puternic vasopresor cunoscut.: angiografie digitala.] Tumora vasculara circumscrisa. ANGIOM. / angiosarcome. ANGIOPLASTIE TRANSLUMINALA PERCUTANA / angioplastie transluminale percutanee / percutaneous transluminal angioplasty. rezulta din a. gennan = a. frecvent. angeion = vas. s. mgustare. tensus. ANGIOTENSINOGEN. I). / angioneuromyome. n.: ""'Tc) introdus In circulatia sanguina prin injectare. endocrinol. keratos = corn. s.). sarx. s.] Enzima proteolitica prezenta In mod normal In sange si In diferite tesuturi. A. [Termenut a rezultat din doua.] Deschidere chirurgicala a unui vas sanguin. 3) A. [at. [Cyr.. angeion = vas. Au fost descrise mai multe a.} Sin. e. 4) A. [l^r.] Leziune caracterizata prin asocierea unei proliferari vasculare (*angiom sau *telangiectazie) cu o hiperplazie epidermica cu hiperkeratoza. Ill. myos = musctii.} *Necroza peretilor unui vas. angeion = vas. / angiomyoneuroma. logos = stiinta. -oma. Avantaje: evitarea punctiei si a cateterismului arterial. di la. a. s. 2) A. element precursor al *angio-tensinei. Se manifesta prin a-rieratie mentala si. dezobstructie. In regiunile temporala si occipitala. ANGIOMATOZA RETINOCEREBELOASA / angiomatose retino-cerebelleuse / retinocerebellar angiomatosis. Imaginea este apoi restituita. s.: 1) A. f. n. f. tendere = a mtinde. Tip de a. -aza . s. plastos = modelat. gr. angeion = vas. s. n. In scopul introducerii unei sonde sau ca prim timp Intr-o operatie plastica. f. a mcorda. [Qr.] Procedeu chirurgical de refacere a continuitatii sau ANGIOTENSINOGEN de remodelare a unui vas.). a. [at. ungeion = vas. hexa-peptid (aminoacizii 3-8 ai a. hypertensine.] Studiul vaselor si al afectiunilor acestora.. f. scrie.). A. \Cjr. Sin. s. f. m. sub actiunea 'enzimei de conversie. Sin. ANGIOSTENOZA.-globulina de origine hepatica. Sin.] Ingustare a vaselor sanguine. -ina'i gr. / angioplastie.: angiotonina si h. s. -ma. angeion = vas. ANGIOTENSINAZA. 169 . s. angeiologie. [Cfr. s. n. m. nekrosis = mortificare. ANGIOSCINTIGRAFIE. angeion = vas.] Tumora benigna formata din fibre musculare netede si numeroase vase.'. provoaca inactivarea prin hidroliza a *angiotensinei II. / angioscope.. / angiotensine. f. -alos = jfura. s. (at. s. de la tendere = a mtinde. / angio-tensinogen. f. heptapeptid (aminoacizii 2-8 ai a. / angiosarco-ma. graphem = a.. adj. / angiotensinogone. (cu subtipuri). / angiology. poate determina o crestere a presiunii arte-riale. mys. In cazul vaselor mari. ANGIOSPASM. gr.rtensina. de asemenea. / angionecrose. [Gfr. apoi convertita Intr-o serie de cifre de un calculator (digitali-zare sau digitizare). de la care pomesc arborizatii telangiectazice sub forma de "panza de paianjen". I). / angiospastic. s. m. scintilla = scantde.] Produs al actiunii *reninei asupra *angiotensinogenului. ingust. / angionecrosis. s. ANGIOMATOZA HEMORAGICA FAMILIALA / angiomatose hemorragique familiale / Rendu-Osler-Weber disease. congenitala sau dobandita. [Gjr. / angiomyoma. de la nekros = moarte. ANGIOM STELAT / angiome stellaire.. pathos = 6oa[a. f. s. f. s. dilatare. m.ipe. / angiostenose. s. II. ANGIOKERATOM. ANGIOLOGIE. f. caracterizata prin prezenta de angioame multiple caldficate situate pe fata interna a craniu-lui. ANGIOSCOP. / angioscintigraphie. gr.

ANGULUS. abdominalis. Sin. de control. 2) Care apar-tine organismelor. s. = celutd. f. n. Are M. / anisocytose. f. -a]-nil. / anhiste. / anilisme. ANGUILLULA.ANGOASA ANGOASA. adj. ANILINGUS. / anisochromie. -oza.] Sin. -oris = sufocare. fiziologica. / anhydrase. transgenic.. patologica reprezinta consecinta unei inegalitati de refractie Intre cei doi ochi. enzima care scindeaza reversibil acidul carbonic In CO.). f.).nspira. s. [Qr. f. Carboanhidraza. hiperfagic. d) a. obser-vata In aortita abdominala. Se deosebesc: 1) A. si apa. phorein = a se simti. / anhedonie.). / Angstrom. f. Ant.} Unita-te de lungime egala cu 1010 m sau 0. on . s. s. Ant: izeiconie.. / anhistic. [Cfr. \'Jr.. de la Anil = indigo. Principalii a. / anisometropia. 2) In filosofia existentiala (existentialism): stare de neliniste care rezulta la fiinta umana fie din libertatea sa si presentimentui greselii posibile (Kierkegaard). m. -ism. / anisophorie.). ingust. / anilingus. AN IZO METRO PIE. angor. prin 'casexie sau infarct intestinal. / anisotrope. angoisse. s. inteslinum = intestw.] Absenta sau insuficienta transpiratiei. s. f. [Cjerm. khroma. abdomen. lui Houssay. ANIZOFORIE. avand senzatii. an -priv. f. b) a. cu nucleui ventromedian al hipotalamusului distrus. ANION. asociata frecvent cu stenoza trunchiului ce-liac si a arterei mezenterice inferioare. s. adj. angor. animal = fiintS vie. -inis: posibii de la abdere = a ascunde. an • priv. plasmatici sunt dorul (Cr) si a. 1814-1874. adj. cu rol In vederea stereoscopica. este utilizata ca baza pentru obtinerea de numerosi derivati utilizati In calitate de coloranti In industria textila. Bioxid de carbon (v. / anhidrose. 170 ANIZOTROP ANILINA. -ozo . ikteros = gai6enare. / animal. {Qr. ANIZOCORIE. / anilingus [Lot. ANIZOCROMIE. ANHIDRAZA.. kyiof. radicalii acizi sunt a. eterogenitate a diametrelor hematiilor pe frotiul sanguin (ex. on priv. ca si In microscopia optica. Var pentru anilism (v. hydatos = apa. [Cfr. f. hematologice (anemie) si tulburari digestive. lingere = a /inye. f. s. -ozo. Animalele constituie o sursa importanta de modele experimentale: a) a. angu-lus = ungfii. ANGOR ABDOMINALIS.. care a fost tratat m conditii asemanatoare celui supus experimentarii. rotator. a tainui si omen. metron = masura. / aniseikonia. [^r. s. ANIZOCITOZA. 2) In particular. -minis = preve-stire. / anisocoria. caruia i s-au extirpat hipofiza si pancreasul.i isos = egali kore = pupita. n.: angina abdominala. ANILINISM. [Aiders /ens Angstrom. In fabricarea de cer-neluri si vopsele. / aniline. [Cjr. / anisochromia. -oris = sufocare. ANHEDONIE.: Strongyloides (v. m. s. / anisometropie. n.: acelular (v.. ANIZEICONIE. -oris = sufocare. m.: a.] Sin. (a anguis = sarpe] Sin.: angina intestinala. Simbol: A. din iat. / aniseiconie.. s.\ Inegalitate a coloratiei globulelor rosii. V. f. si anilism. / aniline.] V. se acumuleaza 'in plasma sanguina si trece m urina. s. / anilism. ANILISM.priv. / anisotropic.] Intoxicatie cu anilina. isos = egoi. adj.. s. Var. f. ana = m sus. [Lot.. Anilm. Conform SI. f.] Lichid uleios toxic.. In anemiile hemolitice. acompaniaza formele severe de *anxietate. s.. -onos = imagine] Inegalitate a imaginilor percepute de fiecare din cei doi ochi. f. In compozitia sarurilor.i hedone = piacere} Lipsa completa a placerii 'in cursul unor acte care m mod normal o stimuleaza. ANGOR PECTORIS / angor pectoris / angor pectoris. / anhydrase. m. pectus. \Lat.: angina pectorala (v. / anhi-drotic. s. s. / anisocorie. m. / anhidrosis. [^r. uneori fortata. s. / anguillula. Poate fi anatomica (congenitala sau dobandita). animal. adj. cu maduva spinarii sectionata. -atos = cu[ciare. an * priv. A. [Qr. isos = egai. / angle. isos = egal. accelerarea respiratiei si pulsului. de la trepein = a intciarce. 2) Atom sau grup de atomi cu sardna negativa. s. s. [Lot. s. ANGSTROM . acuta sau cronica. de valoare mica. s.} 1) Ion Incarcat negativ care In timpul electrolizei se deplaseaza catre anod. an * priv. ANGOR INTESTINAL / angor intestinal / angor intestinalis. s.. s. ca o consecinta a hemolizei. {Cjr. eikon. m.. [(yr. [Lot. isos = egal. egal cu 109 m. . transgenic.] 'Ametropie asimetrica: viciu de refractie cu forma si grad diferit la cei doi ochi. imperceptibila.) Aberatie" sexuala constand In excitarea anusului cu limba sau cu buzele. [QT. de circa 30 kDa si rol esential in mentinerea echilibrului acidobazic. miscari voluntare si necesi-tand pentru existenta oxigen si hrana organica. determinata de o insuficienta cir-culatorie intermitenta a intestinului. f. [C/erm. -oris = piept. ops. obtinut Indeosebi din nitrobenzen. vedere. s. / anhidrotique. / animal. se recomanda Inlocuirea sa cu unitatea nanometru. Evolutie. 2) Criza dureroasa cu sediul In regiunea mediana a abdomenului. Anilm de [a Anil = indigo.). s. m. deoarece are M. / anicterique. s. s.] (Medicament) care diminueaza secretia sudorala. in arafia. angle. f. s. f. rasuflare} 1) Organism viu.priv. angiiilla = fipar.] Enzima care catalizeaza scoaterea apei dintr-un compus. in ara6a -ainil.•priv. Se formeaza prin disoderea unei molecule de electrolit. ANHIST. bicarbonic (HCO^)..: unghi (v. de (a anima = suflet.r.i icier} Care nu se msoteste de *icter. tesut. cu aplatizarea *curbei Price-Jones). an • priv. adj. angustia = loc strdrnt. din cauza distantelor diferite ale aceluiasi o-biect fata de cele doua retine. coif} Sin. Var. [Lat. n. / anisophoria.. / angoisse.] 1) Durere abdominala paroxistica si angoasanta. deci fara comuni-care cu creierul. ANICTERIC. ANHIDRAZA CARBONICA / anhydrase carbonique / carbonic anhydrase. an -priv. / anion. m. Este prezenta In cantitate mare In eritrocite. / angulus. spinal.1 nm. Sin. cu Jena respiratorie si cardiaca. / anisocytosis.). s. hidros = transpiratie. f. Var. hydor.] Cu referire la un corp care prezinta proprietatea de anizotropie (v.). incolor. hidros = tra. fie din insecuritatea sa la amenintarea Neantului (Heidegger). ANGOR ABDOMINAL / angor abdominal / angor abdomina-lis. anhistous. histos •= tesdturd.\ 1) Senzatie de con-strictie In regiunea epigastrica. 2) A.: coexistenta de *macrocite si *microcite. f. s. de Ca inIcfitinus = interior. cu formula CeH5NH2. / anhedonia. angor intestinal. considerate de origine neurovegetativa. / anion.. / anguillule. produs aromatic utilizat ca baza pentru numerosi coloranti. \Lat. \C. de (a ienai = a merge. adj. adj.tie. isos = egai. / Angstrom. s. trope = Intowcere. adj. ANIMAL.. s. angor abdominal (2). anger.: anilinism. unde contribuie la procesele de transport si transfer ale CO. ANHIDRIDA CARBONICA / anhydride carbonique / carbonic anhydride. s. s. / anicteric. \Cjr.. anus = smut. f.). / anguish. f. fizician fi astronom suedes. de. ori functionala Cin diferite boli). an -priv. ion = migrator. an . f. f. Poate fi profesionala sau accidentala. ANHIDROTIC. e) a. c) a. an . stare de rau general. s. s. isos = egal.: *izocorie. si se manifesta prin fenomene nervoase.] Inegalitate pupilara. an • priv. f. ](^r. pentru angor abdominal (v. v. opos = vaz. adj. Aceste reactii. m. f. n. relativ mica. s. Insuficienta circulatorie este provocata de aterosderoza obliteranta a originii arterei mezen-terice superioare.] 1) Inegalitate a diametrelor celulare pentru un tip celular definit. on -priv. a se comporta} *Strabism latent. surve-nind In general dupa mese. ANHIDROZA. s. ANIZOTROP.

{Qr. s.d de (ege)} Modificare patologica. este foarte frecventa In cazul alterarii functiilor denumite simbolice: *afazie Wernicke. S-a propus sa se considere a. ANOREXIA NERVOSA / anorexia nervosa / anorexia ner-vosa.: anorexie mentala (v. -atos = denumire. [Gjr. [Qr. ANOMALIE TIP DALTON / anomalie du type Dalton / anomaly type Dalton. s. Wucherena bancrofti. ANOFTALMIE. Poate fi periferica (leziuni la nivelul zonei olfactive) sau centrala (leziuni ale scoartei cerebrale).: protanopie (v. f. s. din [at. onoma. an • priv. octontos = dinte.. profesor la. s.). -ykhos = unghie. s. / anosmia. / anorchia. opos = vas. s. / ano-sognosia.priv. variatiile unui caracter situate In afara intervalului m ± 2T (m fiind valoarea medie a caracterului si T abaterea standard. osme = miros. determinate pe un esantion reprezentativ din populatie).reguiarita.priv. on priv. anomalous. [QT. a luminii etc. onyx..] Absenta simtului odoratului (mirosului). de la. s. nosos = fioala-'i diaphoria = difer-e. (in . s. manifestata prin hipotricoza si hipohidroza. s.. ina. prin extensie. Este de o rezistenta extrem de mare la tratamente. ANORMAL. nepericulos si. 2j a . apsis = vedert. care apartin subfamiliei Anofeline (Anophelinae). / Anopheles. s. s.: aberatie cromozomiala (v. s.) In functie de directie. este expre-sia unui dezechilibru psihopatic. eel mult in cadrul 'sindromului Babinski. ab = indepartat de. conductivitate electrica. monstruozitati. organum. trope = intoarcere.2T. 2) Fenomen ce apare independent de o leziune a unui organ.} Absenta tuturor unghiilor sau a unora dintre acestea. aspect. s. indolor.te. m. prin Intepaturi. aorma = reguid. ANOD. / anopsie. / anosodiaphorie. ANKILOSTOMIAZA. ANOSOGNOZIE.] 1) Forma de *afazie In care pacientui este incapabil sa denumeasca obiectele. poate fi observata si In cazul unor structuri biologice cu un grad de ordonare moleculara. / inorganic. 1) an .priv. 1766-1844} Sin. rezistenta la tractiune. ANOSMIE. gennon . care nu respecta norme sau legi. s. / anorexigene..r. observata la bolnavii cu tulburari psihopatice. \(^r. / anophtalmie. s.. ankyra = awora. pozitiei. ANODIN. / anorexia. n. Se sustine ca a. ideal cristalele. si anosognozie. f. an -priv. s. nosos = 6oala. orexis = apetit. s. vedere} Termen relativ vag cu urmatoarele sem-nificatii: 1) Absenta sau starea rudimentara (malformatii) a ochilor. organicus. benign. lat. \Gjr. functiei sau comportamentului "normal. / abnormal..priv. nomos =• allied availd forf. Nemato-cere. / anonychia. an . ops. ar putea fi In relatie cu 'sindromul Simmonds. f. {CJT. d wufi sufere-a. f. dependenta de contextui familial. anomalus. diferite tipuri de 'Plasmodium (faldparum. prin exces.] Electrod pozitiv. hemiplegie stanga In cadrul 'sindromului Babinski. cu exceptia celor din sistemul cubic) de a prezenta o variatie a proprietatilor lor fizice (coeziune. orkhis. Include un numar mare de specii de tantari (circa 300). s. / anorexiant. / anomia. f.nf:d. f. [Lat. / anonychie. f. Sin. cu hipermetropie (v. de obicei "congenitala si *familiala. / abnormality. odous.. ANOMALIE CROMOZOMIALA / anomalie chromoso-nique / chromosome anomaly. s. f. f. / ankyrine. -aux. s.a produce. Desi ar putea prezenta interes. an • priv. Sin. f. a • priv. pentru anchilostomiaza (v. / anomie. Apare Indeosebi la tinerele Intre 15 si 20 de ani determinand amenoree si scadere In greutate care poate ajunge la 'casexie.). f.. hodos = cole. [Cjr.ANIZOTROPIE ANIZOTROPIE. / anisotropia. iar cele infe-rioare lui m . f. anorexie mentala. odyne = durere} Despre remediile destinate sa calmeze dure-rea si care nu actioneaza asupra cauzei unei anumite boli.idan fi naturalist engie-z. f. utilizat In cura de slabire cu precautiile de rigoare. si normal.. 3) Uneori sin.tor. ANODONTIE. / anorganique. / anode. / anosodiaphoria. anorexia nervosa. este uneori conventionala. / anopsia. an • priv. ANORHIDIE. Var. cunoastere. gnosis = perrepere. In acest caz. ANORGANIC.] Absenta completa a dintilor temporari si a dintilor permanent!'. adj. f. ANOSODIAFORIE. adj. [C?r. Femelele (hematofage) sunt vectoare.] Calitate a unor corpuri cu structura interna ordonata (ex.] 1) Element chimic neinclus Intr-o molecula ce contine carbon. ANOPSIE. tinand seama de sensul curent al cuvantului. adj. f. Diminuare sau abolire a alimentatiei prin refuzul hranei sau pierderea apetitului. de [ege.1) la analiza proteinelor membranare prin *electroforeza In gel de poliacrilamida. s. f. V. iar cele situate In afara intervalului m ± 4T. / anormal. [John Dalton. f. [Qr. viteza de propagare a sunetului. 171 . drum. s. gr. si monorhidie. / anomalie. s. Evolutie imprevizibila. Indeosebi a formei sau structurii unei formatiuni anatomice si. f.. 'agnozie vizuala. care a studiat si daltwumul. / ankyrin. -idos = testicuf} Absenta congenitala a ambe-lor testicule la un subiect cu cariotip XY. / anodontia. 'M'anc Hester.] "Cecitate temporara care apare In cursul variatiilor rapide de viteza (crestere sau reducere) sau In cursul acrobatiilor.: fosfor a. fara importanta. [Gfr.. de care. }C. / anosmie. -e.] Proteina globulara (200 kDa) care leaga *spec-trina cu proteinele membranare integrate ("banda III) la nivelul membranei plasmatice eritrocitare. dilata-bilitate. on -priv. / anodontie. / anopie.. cHimist. sau mineral. |^r. [Qr. f. ANONICHIE. ANKIRINA. anomaly. psihopatie. s. vivax.. Se gaseste In banda (4. / Anopheles. [Cyr. orgtinikos = referitor la un instrument.ma. s. f. m. Ex. f.} Care este contrar structurii. / anodin. 2) Absenta respectului pentru legi si reguli specifice diferitelor institutii. \Gr. / anisotropie.). f. "hemianopsie etc.). adj. s. m. gf.priv.. cu pastrarea capacitatii de a ANOSOGNOZE Ie recunoaste si utiliza.. / anorexie. adj. [Qr. f. anomaliu = tte. A. ma-sind. / anorchidie. ANOMIE..} Gen de insecte (tantari) Diptere. congenitala sau dobandita. care Inseamna absenta congenitala a unui ochi. de la gnonai = a cunoaste} Termen ce desemneaza igno-rarea sau nerecunoasterea de catre un bolnav a tulburarilor sale. ANOFEL. s.. / anopia. V.i ophthalmos = ochi} Absenta congenitala a ambilor ochi. uneori. [Lat. / anodyne. lat. s.priv. V.] Indiferenta afectiva pe care un subject o manifesta fata de o stare patologica proprie. s. termenul este putin utilizat. de [a trepein = a inloarce. gr. 2) Medicament destinat reducerii senzatiei de foame. De-vierile superioare lui m + 2T ar fi a. an . adj.priv..: un suflu detectat la auscultatia inimii care exista fara leziuni orificiate sau mio-cardice. ANOMALIE. a . spre deosebire de *monoftalmie. si a pozitiei acesteia. adj. ANOPIE. s. 2) Absenta vederii. gr. [Gfr. m. V. Prin extensie. prin defect. Limita Intre normalitate si a.). f. Ex. an priv. orexis = apetit. f. s. f. a. s. ANOREXIE MENTALA / anorexic mentale / hysteric apepsia. ale unor agenti infectiosi: arbovirusuri. / anophthalmos. a. In 'isterie sau In relatie cu un conflict familial. Sin. situate In afara intervalului m ± 3T pot fi denumite variatii singulare. an . ANOREXIE. adj. malariae si ovale). / anode. m. Bra urmari. ana = fn sus.priv. f.i nomos = obttd avdnd forf. asociata uneori cu *displazia ectodermica ereditara. / anosognosie.} 1) Care diminueaza apetitul.] Diminuare marcata sau pierdere a apetilului.. f. f. A. s. on . isos = ega[. V.: anorexia nervosa. -ale. ANOREXIGEN.priv. s. anomos = nereguiat (an . A. organon = instrument. anopheles = vdta.a. fiz.

[Lat. antihelix. f. rezultat al fluxului sanguin capilar inadecvat. histo-toxica. stagnanta. Medicament cu aceasta proprie-tate. s. / antacid. 'JCeide(6erg fi Gjottingm. |br. f. Fiecare dintre cele 15-16 curburi. competitiv sau necompetitiv. s. hucid. f. i. 2) a. brakhion. n. se diminueaza sau se anuleaza efectele unor actiuni. adj. 2) a. / anse. / avant-bras.} Proe-minenta curba a pavilionului urechii. ante = inainte. / anterograde. fir metalic (platina) ter-minat cu o bucia si fixat pe o tija metalica. [Lat. an . natalis = de naftere. ante = wainte. agonizomai = a iupta fi agon = iuptd} Opozitie redproca Intre doua actiuni ale unor sisteme. de in ovum = ou. f. baima. Sin. m. f. Intre cele doua extreme. prin perturbarea utilizarii tisulare a oxigenului.priy.: medicament sau molecula hormonala endo-gena) de catre o alta substanta. Pentru comparatie.priv. 1809-1SS5. deoarece stricto sensu Inseamna absenta oxigenului din sange. comparativ de [a ante = inainte. 3) Substanta care. medicamentos: actiunea a doua medicamente administrate Tmpreuna. Ex. A. In sens propriu reprezinta o Intrerupere. v. A. partial: ventral. i. ANTEPOZITIE. ascendentilor sai (a. physis = creftere. -onis = punere. ansa toarta. s. de ia antecedere = a preceda (ante = mainte. de Ca parero = a nafte. anoxyemie. de ia anti = contra. ANOXEMIE. [Qr. adj. oxys = acm. tratament a. s. / antagonism. ANTALGIC. prin dimi-nuarea rapida a continutului de oxigen din sange. a aportului de oxigen la nivelul unui tesut. \Lut. / anoxia. adj. ce poate avea ca rezultat diminuarea. NA: ansa. la nivelul partii lor concave. s. / history.). astfel Incat.an.rm. adj. prin insuficienta acuta a fluxului sanguin coronarian. prea flectat Inainte. mio-cardica. adj. ANTEHIPOFIZA. / anterior pituitary. Se produce prin mecanisme diferite: chimic de neutralizare. positio. / antalgic. s. comparatip de [a ante = mainte} In anatomie. versum. f. -atos = sange. ANTECEDENTE. uteru-lui Inseamna deplasarea Inainte a uterului Intreg. competitivi sau blocanti Tmpiediti5 172 ANTIACID accesul 'agonistilor la receptori. / anteflexion. [Lot.. ftiinpifica ovulum = ou mic. desi se leaga la un 'receptor. m. al carui corp este flectat Inainte si formeaza un unghi de 100-120° cu axa'colului. ane-mica prin scaderea concentratiei de hemoglobins sau a nu-marului de eritrocite din sange. anterior = mai mainte. NA. [Friedrich Gusttiv Jukob Uenie. / anovulation. ante = inainte. [Lat. 7) a. an . ante = mainte. s. de ia natus = nascut fi nasci = a se no/ite. ANTERIOR. anteflexie si anteversie. 3) a. n.] V. m. afgos = duren. s. [Lot. m.} V. f. ANTE PARTUM. feno-men sau substanta care se opun unei anumite actiuni.. pi. care Ie servesc. rau de munte.: blocante de canale calcice (v. 2) In bacteriologie. este libera In interiorul cavitatii abdominale. 2) A.: 1) A. ANTEROGRAD.: pozitie a. gr. avand ca rezultat o extractie anormala a oxigenului. / antagoniste. adj. s.. partus = nafte-re. organe. 2) Despre un sistem. s.. / anteflexion. ANSA. Sin. 3) a. biochimic. adj. / antagonist. / anoxie. m. a inamta. gr. [at. competitiv: diminuarea sau anularea efectelor unei substante (ex. / anoxemie.ANOVULATIE ANOVULATIE. tub urinifer si nefron. de ia vertere = a wtoarce.] 1) De-viatie anterioara. sunt cuprinse Intre cele doua foite ale mezenterului. / anthelix. dar termenul este utilizat frecvent In locul celui de "hipoxie. [Lat. 4) A. A. de ia flectere = a wdoi. ANTIACID.. / anteversion. In aces-te conditii. microbian: relatie In care o specie microbiana exercita o ac-tiune defavorabila asupra uneia sau mai multor spedi micro-biene. antagonisma = pozifie. ante = mainte. / loop. [Lat. fenomene sau substante. 2) Care se produce de la un moment dat. / antenatal. ante = mainte. profesor la Zurich. oxys = acrui o\igen.. pi. agonisti si a. adj. ANTAGONISM. ante = mainte. [Qr. / anterior. s. de regula localizata. s. m. ereditare sau eredocolaterale). -ntis = antecedent. pi. rezulta prin competitia de legare la acelasi tip de receptor. m. / anteposition. ANTEBRAT. / anthelix. \Qr. s. / anterieur. anterior = mai mainte. ANTEFLEXIE. personate). -e. ANTENATAL. s. anti = contra. 2) Exagerarea anormala a *anteversiei uterine. a. Prin a.] 1) Care se opune acizilor. a unor organe fata de pozitia lor anatomica normala. a carui presiune scade In tesuturi. 6) a. / anox(a)emia. an . flexio.. / anovulation. neonatala. In principiu. / antalgique.. exista un spectru larg de agonisti si a. f. [Lot. s. activat de prima si inactivat sau blocat de a doua substanta. [Lot. lat. ANSA HENLE / anse de Henie / loop of Henle. for-meaza un unghi ascutit cu axa colului. mart. Marginea convexa a a. utilizat pentru In-samantarea mediilor de cultura cu bacterii. / antehypophyse. [Lat. helix = fpirald. -onis == mdoire. / anterograde. s. . -rtis » moarte. NA: pars distalis adenohypo-physeos. fami-liei sale (a. s. Cat. s. ANTE MORTEM. adj. n. ce declanseaza raspunsuri de intensitate scazuta. ansae. de altitudine v. ceea ce Inseamna ca se va exprima efectui substantei cu concentratia moleculara mai mare. hipofiza. a nou-nascutului.} Termen discutabil. poate desemna a •hipoxemie deosebit de severa. f. s. anularea sau inversarea efectelor lor. s.] 1) Despre un muschi a carui actiune este opusa actiunii altui muschi. anatomist ge. acidus = aero. [Cjr. 2) Termenul este utilizat frecvent cu re-ferire la orientarea normala a uterului. Se pot distinge: 1) a. [Lat.: a. o?(igen. care con-serva curbura sa normala. de ia phyeia = a create.] Care preceda 'nasterea.} Locutiune latina semnificand Inainte de *moarte. adj.. situata anterior fata de "helix. f. s. adj. Ex. f. eventualitate practic imposibila. axul corpului uterin. s. ineL] 1) structura anatomica In forma de bucia sau inel.} 1) Curbura anterioara exagerata a unui organ sau segment de organ. de [a gradi = a merge. n. anthelix. antecedens. / anteposition. ca mijioc pentru insertie si Ie furnizeaza nervi si vase sanguine. organ. / anteversion. termen prin care se precizeaza pozitia unei formatiuni situate Inaintea planului frontal. s... ante » mainte.. [Lat. gr. s. prin flectare. / forearm.\ Stricto sensu absenta totala a oxigenului. ANTEVERSIE. s. Ex. fulminanta. onos = Brat. s. s. 5) a. pe care Ie des-criu jejunul si ileonul. partiali. dim. / antiacide. f. gra-diis = pas. n. ae ia anti = contra. ANTAGONIST. In forma de U. / antagonisme. a. ago-nistes = [uptdtor. f. m. ANOXIE. cedere = a merge} Toate faptele sau circumstantele anterioare unei boli si care privesc: 1) starea de sanatate a subiectului examinat (a.] Care calmeaza durerea. s. [Qr. Tipuri de a.] 1) Mis-care In sens anterior. adj.] Segment al membrului superior cuprins Intre cot si pumn. / antecedents.. de la ponere = a pune.priy. [Qr.: amnezie a. hypo = sub. / antenatal. NA: antebrachium. 4) a. cu care este asociata.\ Absenta "ovulatiei. Legarea se produce conform *legii maseloc. brachium. f. s. ANSA INTESTINALA / anse intestinale / intestinal loop. s.] Locutiune latina semnificand Inainte de "travaliu. familiale). ANTAGONISTI DE CALCIU / antagonistes de calcium / calcium antagonists. treapta. ante = inainte.} Deplasare globala a unui organ 'anterior. 3) A. nu declanseaza reac-tiile de raspuns celular. antugomstRs = oponent. ca o consecinta a unei opriri a circulatiei sau a unei *anoxemii. f. f.. n. anti » contra. necompetitiv: reactie prin care se Tmpiedica o etapa care preceda formarea complexu-lui *agonist*receptor. ANTEHELIX. a.

[Cjr.. convul173 .. antisecretorii gastrice. s. Actioneaza prin distrugerea membranei bacteriene. anti = contra. si agregarea eritrocitelor si a plachetelor. adj. ca si a analogilor sintetici ai acestora. oner.oagulare = a In-cfiega. / antisludge. s. / anti-anticorps. adj. a. rhythmus. ci doar In tratamentui de lunga durata al *bolii tromboembolice. adj. anti = contra. se utilizeaza sisteme automatizate de efectuare a a.] 1) Despre o substanta care se opune actiunii "acetilcolinei... Familie de *antibiotice produsa de bacterii din genul Bacillus. anti = contra. / anticoagulant. -euse. anti = contra. / antiamaril. / antiandrogen. / anticoagulant. s. 2) Substanta dotata cu aceasta proprietate. cu anticorpii.ANTIAGREGANT ANTICONVULSIVAN T 2) Medicament cu aceasta proprietate. pulmonare sau sanguine. m. anti = contra. m. prin inhibarea unei gama-carboxilaze microzomale hepatice. -e. ANTIALERGIC.. antiseptic. m. *antiemetice. adj.. m. s. determinate de *alergie. Indeosebi cu referire la medicamentele care Tmpiedica dezvoltarea anumitor microorganisme. m.. adj. s. 2) Denumire generica a medica-mentelor cu aceasta actiune. nitroimidazoli. Se disting trei tipuri: 1) Inhibitori ai coagu-larii.. s. / antibiotics therapy. macrolide. aggregare = a aduna [a un ioc. s. df. s. adj. bias = viata. adj. adj. / antibiogramme.: a) stabilizante sau anestezice ale membranei. s. se alege antibioticul care inhiba eel mai intens dezvoltarea unei anumite bacterii confirmata ca fiind agent patogen al unei anu-mite boli. n. / antiepileptic drug. s.. anti = contra. / antiallergique. actiune. / antiandrogene. s. -onis = anticipatie. [ucra} (Medicament) care se opune mai mult sau mai putin complet manifestarilor generale. 2) Denumire generica a unor substante naturale produse de catre unele microorganisme. / antiangineux. / antibiotherapie. In scopul determinarii sen-sibilitatii acesteia la antibioticele testate. adj. 2) Medicament pen-tru tratamentui *insuficientei coronariene. prezinta. / anticancereux. anti = contra. Ex. [Cjr. adj. concep^ie. khole = 6iia. al!os = aitui ergon = iiicru. / anticonceptive. bias = viatd. contraceptiv. canal de sodiu. ANTICOAGULANTE CIRCULANTE / anticoagulants circulants / circulating anticoagulants. a coagula. care permite determinarea sensibilitatii. fata de "heparina. mecanismut de actiune si efectele clinice. s. / antiagregant. Prin a. adj. [Cfr. Substante care inhiba coagularea plasmatica. spanioia amarillo = galften. Grup de anticoagulante antagoniste ale *vitaminei K. f. adj. [at. cancer. ANTIAGREGANT.. ANTICODON. s. / antibiotique. [Lot. antimitotice. / anticholinergique. s. Sunt eficiente Indeosebi Tmpotriva germe-nilor gramnegativi. adj. *midriatice si antiparkinsoniene.\ Care Intarzie sau Tmpiedica coagularea san-gelui: 1) un agent fizic sau chimic introdus din exterior. n. Din aceasta familie fac parte: *bacitracina. [Qr. [Cjr. / antiarythmique. de (a anticipare = a o (ua Inainte.. (at. -onis = grcw\ ditate. / antibacterien. cuta-nate. m. / anticodon. ANTICANCEROS.. Cat. / antiamaril. In functie de formula chimica. -elle.] Procedeu de determinare in vitro a actiunii unei serii de antibio-tice asupra unei suse bacteriene. m. ANTIARITMIC. f. anti = contra.priv. Anticolinergic. ANTIBIOGRAMA. ANTIBIOTERAPIE.. s. s. s. ANTICONCEPTIONAL. V. de (a angere = a strange. / anticipation. anti = contra. de [a baktcria = fiaston. adj.\ V.. s. o. sou gr. capabile sa Tm-piedice dezvoltarea bacteriilor (*bacteriostatice) sau sa Ie dis-truga (*bactericide).: heparina. *gramicidina si *polimixinele. rezultand proteine non-gama carboxilate incapabile sa fixeze calciu denumite si PIVKA (acronim de la protein induced by vitamin K antagonists). s. care inhiba doar in vitro formarea tromboplastinei.] 1) Care se opune vietii. n.: medicament a. canal de potasiu. adj.rie. s. bakterion. s. gennan = a produce. s. Sinteza factorilor II.. s-au dezvoltat a. anti = contra.] Tendinta unor boli de a debuta mai timpuriu si de a se prezenta sub forme mai severe de la o generatie la alta. s. in vitro sau in vivo. adj. m. m. adj. tetracicline. s. VII. rifampicine.. polipeptide. Datorita acestor proprietati. neutralizand activitatea fosfolipidelor plachetare sau tisulare. 2) o substanta naturala care circula In sange. conceptio. dezinfectant. aati = contra. [at. (^r. -cri = roc. n. canal de calciu. m. pentru unitatile medicale mari. anti = contra.. n. 3) Substante care interfera cu o reac-tie de coagulare. amino-glicozide.. si antiulceros.. avantajul administrarii orale dar nu pot fi utilizate In urgente.. [Qr. -oris = corp} Anticorp capabil sa interactioneze cu proteinele plasmatice si. antitubercu-loase. anticoagulante circulante. cra6. s. n. rhythmos = ritm} 1) Care se opune tulburarilor de ritm cardiace.} 1) Care se opune formarii de *agregate de globule rosii sau de trombocite In vase. sunt utilizate ca *spasmolitice. -euse. [Cjr. andros = bCa-bat. [Qr. n. adj. Int. [at. f.] 1) Care previne *sarcina. a sufoca. derivati de oxichinoleina. ANTIANGINOS. ANTICIPATIE. s. m. glico-peptide. / anticonvulsivant. careia Ti afecteaza cinetica. a . adj. / anticholinergic. de (a therapeuein = a ingriji.] Termen generic care defineste un tratament cu *antibiotice. se disting patru grupe de a. [Cjr. anticorpi care neutralizeaza una din proteinele coagularii. adj. gr. pi. IX. ex. ergein = a [ucra. anti = contra. standard se studiaza efectui bacteriostatic al unui antibiotic dupa difuziunea acestuia In geloza (unde este cultivates bacteria) pornind de la un disc si se masoara concentratia minima inhibitoare. f. ANTIANDROGEN. / antiallergic. bias = viafd. V. s. alterata. / anticonceptionnel. In prezent. deci. si X ai coagularii este. s. n. adj. anti = contra. V. antibiomimetice. ANTIAMARIL. s. antimitotic (2). V. b) cea mai mare parte a "betablocantelor adrenergice. / anticipation. adj... m. contraceptive. / antiantibody..) 1) Care se opune 'anginei pectorale. si nu a actiunii clinice. f. In scop terapeutic. si antibiotic. a. a anticipa (ante = Inainte. de sin-teza. s.. m. A. sunt grupate In familii: betalactamine. anti = contra. adj. [Qr. gramma = insc. [Qr. In ultima perioada. / antibacterial. [Cfr. adj. dim. exercitata Indeosebi la nivelul *aciditatii gaslrice. din aceasta cauza.. s. / antiarrhythmic. Sin. c) medica-mente care scad fluxul celular al potasiului. [Cfr. [at. m. ANTI-ANTICORP. la ergein = a. ankein = a sugru-ffia. therapeia = trata-ment. V. -ina.} Care se opune actiunii *hormonilor androgeni. n. ANTICONVULSIVANT. / polypeptide antibiotics. corpus. 2) Anticefaline sau antitromboplastine. de. -e.. ia conccptare = a deveni msarcinata. ANTIBIOTICE POLIPEPTIDICE / polypeptides. anti = contra. angina = sufocare. n. (at. anti = contra. 2) Substanta sau procedeu care previn sarcina prin Tmpiedica-rea *fecundatiei. antifungice. [Cjr. ANTIBACTERIAN.] Care se opune *febrei galbene. Pe baza efectelor celulare. -enne. cu efecte asupra potentialului de actiune sau asupra perioadei refractare efective. / antianginal.} (Substanta) care are actiune "bactericida sau "bacteriostatica. ANTICOAGULANTE ORALE / anticoagulants oraux / oral anticoagulants. n. ANTICOAGULANT. / antibiogram.. r.. \Gjr. 2) Substanta care inhiba eliberarea de acetilco-lina sau blocheaza actiunea acetilcolinei deja eliberate. d) o serie de inhibitori de calciu. anticipatio. Triplet de oligonucleotide de ARNt care permite legarea de codonul corespunzator de pe o molecula de ARNm. adj. m. s..re. n. / antibiotic. V.. ANTIBIOTIC. adj. rezistentei sau sensibilitatii limita a susei. / antineoplastic. / anticodon. m. capere = a [ua)..: antivitamine K. s.

fectioasa etc. 12) A.: ACAN. foarte eficace. ciroza. si Int. t. A. cu antigenul sau specific poate fi marea "celulelor lupice). variatiile de temperatura.: macroplasma 'in anu-mite afectiuni hepatice. antinuclear reactioneaza cu trophil antibodies.). in vivo sau in vitro. fie stimularea functiei celulare. nici plasmodtar. / antibody. 16) A. anti-tesuturi (autoanticorpi) care interactioneaza cu ANTICORPI CITOPLASMATICI ANTINEUTROFILE / anticorps cytoplasmatiques anti-neutrophiles / cytoplasmic antineuo serie de pro-teine musculare. prezenta in mod natural sau produsa in organism (sange sau ANTICORPI ANTINUCLEAR1 / anticorps antino-yaux ou antinucleaires / antinuclear antibodies. gen dintr-un amestec si pentru obtinerea unor *vaccinuri cu ANTICORP REAGINIC / reagine. Apare m imunizarea persoanelor Rh negative cu hemoglobinuria paroxistica nocturna prin hemoliza mediata de sange Rh pozitiv (injectat intramuscular sau intravenos.: anticorpi 'in serul sanguin al diabeticilor tratati cu insu-lina si reactioneaza antitireoglobulina. A. ce antiperoxidaza tiroidiana (v. perfect. Inventarierea aces*epilepsie.). A. natural. cu specificitate dubia. 18) A. de antigeni cu care organismul nu a venit anterior In contact. anti-tesuturi (autoanticorpi) care reactioneaza cu nilor tiroidieni. ANTICORPI ANTIPEROXIDAZA T1R01DIANA / anticorps antiDiversitatea a. 10) A. 17) A. proteinele mem-branei interne mitocondnale. cu hematii tratate In prealabil cu un ferment practice si In cercetare. Termenul este rand pentru identificarea extrem de precisa a unui anumit antidiscutabil. antitireoglobu-lina) tipuri de celule. V. nare a hematiilor de oaie. ului celular. cu specificitate pentru antigenul antigenul P al eritrocitelor la temperaturi scazute si determina sistemului Rh (v. pe masura diversitatii *fosfolipidelor. -oris c corp. a. propriu'asi (c-ACAN) anumiti receptori de pe suprafata unor celule. 14) A. hepa-tita cronica activa. au ANTICORPI ANTITIROXINA / anticorps anti-thyroxine / antithyroxin antibodies. cu antigenul tisulari care reactioneaza cu antigeni situati pe suprafata nuclecorespondent. antieritro-citar. Abrev. Indue hipotiroidismul primar prin primitiva. anticelula parietala gastrica. provocand fie blocarea. pe care o inhiba exista In serul majoritatii pacientilor cu boala Hashimoto si la o numai prin fixarea pe situsul catalitic. utilizati experimental (a. anticorpi anticardiolipina. acidifiere. 4) A.[ pentm precipitant. Autoanticorpi circulanti Tmpotriva hormofost detectati 'in car-ditele reumatismale. Donath. monoclonal! (v. este enorma. Abrev. Sin. fata de lele azurofile. Indeosebi ciroza biliara globulinemie Waldenstrom). ANTICORPI DONATH-LANDSTEINER / anticorps de DonathLandsteiner / Donath-Landsteiner antibodies. 19) A. s. ANTICORP INCOMPLET / anticorps incomplet / incomplete ANTICORPI MONOCLONALI / anticorps monoclonaux / monantibody. termolabil. antienzima. Tip de anticorpi antitesuturi) sub actiunea unui 'antigen si care poseda proprietatea de a reactiona specific. difera fiecare avand indicatii preferentiale 'in functie de tipul de atat prin structura cat si prin specificitate. sunt produsi de celulele *hibridoamelor.: anticorpi reactioneaza cu antigeni microzomali prezenti m cantitati mari in celulele tiroidiene 'in *tiroidita Hashimoto. fizwio-gie. destinat sa suprime crizele comitiale. specific sunt Indreptati Tmpotriva proteinazei serice neutre din granupentru antigeni din membrana celulara. 2) A. scaderea activitatii biologice a hormonilor tiroidieni. reagina. A. varietate de a. A. 5) A. Prezenta In circulate a a. patoiog fi seroiog de engine. fata WO-1950. IgG care se leaga de reaginic. urmare a sarcinii incompati-bile). A. descris ca entitate nosologica *sindromul antifosfolipidic.: reagina (v. HA-1A) pentru neutralizarea efectelor endotoxinelor. antireceptor reactioneaza cu pentru *granulomatoza Wegener. de natura proteica.tii yorl^ 1S6S-1943. poarta *situsuri de combinare pentru anticorpii anti-ADN. premiut 9{p6e. sensibil la ANTICORPI HA-1A / anticorps HA-1A / HA-1A antibodies. pana la denaturare. A. austri-ac.: a. Titruri crescute de a. 11) A. A. cu rol buna parte din cei cu hipertiroidie tireopriva primara sau boala patogenic In anemii hemolitice autoimune. care precipita cu antigenul. sunt prezenti si In alte afectiuni: pusa In evidenta prin diverse reactii in vitro si in vivo. Sin. reactioneaza cu structurile sarcolemale ale muschiului cardiac. umoral.) specificitate deplina si. antimiocard. imuno-precipitare. [Qr. m. 8) A. c. de la convellere = a zdmncma. 3) A. mononucleoza inreactii antigen-a. ce reactioneaza specific cu suprafata diferite-lor bodies.] 1) Despre un medicament (. care apar doar In conditii speciale. HODGK1NIENE / anticorps monoclonaux pour les lym174 . 15) A. indud fenobarbitalul. IgM sau IgA si indud: *lizina sau 'precipitina. A. varietate de a.i 9{e. Karl Landsteiaer. Combinarea unui a. iar a. midic anstriac. Forssmann. caracteristid lupusutut eritematos acut diselegare necovalenta cu antigenul. 9) A. apartin Indeosebi IgG. perinucleah (p-ACAN) . / reagin. A. s. actioneaza asupra antige-nului ca *aglutinina. ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA / anticorps anti-cardiolipine / ANTICORPI MONOCLONALI PENTRU LIMFOAME NONanti-cardiolipin antibodies.). Au aplicatii albuminos (plasma). ca mijioc de diagnostic In diverse boli infectioase. Cateva tipuri: peroxydase thyro'idienne / anti-thyroid peroxidase anti1) A. Markeri sensibili (85 %) si specifid (95 %) diverse structuri nucleare. detectabil m serul unor oameni (sau animale) normali. sclerodermie.) Substanta specifica. 6) A. a. \]ulius care are un situs de combinare specific pentru un antigen. de aceea. responsabil de for*imunitatii. 20) A. Familie foarte eterogena tionarea fiziologica a sistemului nervos central. / anticorps. plas-mei sunt cuprinsi Intr-un minat si anticorpii anti-DNP (dezoxiribonucleoproteine). v. fenitoina. antimicrozomali apar In tiroiditele autoimune si ANTICORPI ANTITIREOGLOBULINA / anticorps anti-thyroglobuline / antithyreoglobulin antibodies.} Tip de a. m. tora este in curs. avand aceeasi specificitate pentru un anumit antihemoliza. hibrid. f. Anticorp care. In prezenta antigenului sau specific se oclonal antibodies. Ex. Nu exista a. v. benzodiazepinele. anti-TPO. profesor dt medicinci interna la 'Vima. Sunt prezenti m cat si cu discrazii ale celulelor plasmatice (ex.. *iar celalalt pentru alt antigen. prezenti grup de globuline denumite *imuno-globuline.Q.: a. deocamdata fiind ANTICORP. 2) Medicament dintr-un grup cerebrale (prin hipercoagulabilitate) la adultii tineri. de anticorpi./me.ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDE / anticorps antiphospholipides / antiphosphoiipid antibodies. a. "test Coombs etc. antiinsulina apar Basedow-Graves. umani monoclonal! fata de endo-toxina prezent In umori. m. anti = contra. detectabil prin proprietatea sa de aglutiperoxidazei sau a elastazei.Tmpotriva mielo'antigenul Forssmann. Sin. strict identici. ca si implicatiile In patologie. Rh. citotoxic. 7) A.lupus anticoagulant") a fost asociata cu atacuri ische'mice care suprima crizele comitiale. 13) A. a. proveniti din acelasi *clon fixeaza si tl sensibilizeaza dar nu produce nici aglutinare. ori ca complement. antimitocondrie. de asemenea In *lupusul acut diseminat cat si In *poliartrita este esentiala pentru dezvoltarea reumatoida (reprezinta factorul Haserick. fara a modifica func. s. corpus.ditina m 1930. Se recurge la hepatita cronica activa. Producerea de a. A. antimuschi noted. c. anticelular. cu aceasta.ANTICORP ANTICORPI MONOCLONAU PENTRU LIMFOAME NON-HODGKINIENE sus. de importanta exceptionala. care reactioneaza cu o enzima data. a. prezenti atat la padenti cu boala tiroidiana imuna. (sau de a. In primul proteolitic (tripsina). reactie In mediu gen.

] 1) Substanta capabila sa neutralizeze un toxic sau sa Tmpiedice efectele acestuia in organism. zym = ferment. de.: ACE. a. / antidote. adj.). gt'. markeri tumorali. s. Obs. gennan = o produce. hidatic. sunt extrem de diverse: bacterii. s. nu sunt straini pentru subiectui respectiv. df.] Termen desuet.4 / antigene CA 72.. Nu este riguros specific si prezinta o concentratie plasmatica normala sub 35 Ul/ml. [Qr. / antienzyme. de ia anti = contra. ANTIGEN CA 125 / antigene CA 125 / CA 125 antigen. V.).: o grefa cutanata prelevata de la nivelul coapsei si depusa In alta zona la acelasi individ nu este recunoscuta ca straina si nu va fi rejetata. Ex. antifongique. m. / antidote. markeri tumorali. distruge. m. prin inhibarea competitiva a sintezei acizilor nucleici ca urmare a blocarii dihidrofolat-reductazei. 2) Hormon care creste reabsorbtia de apa la nivelul tubului contort distal. \John Forssman. ANTIDROMIC. ANTIGEN CA 50 / antigene CA 50 / CA 50 antigen.. a. prin administrare intravenoasa.5 ng/ml. / antifibrinolytic [Qr. In continuare si atte tipuri de antigeni. [Cfr. cf. Este prezent In majoritatea organelor. ANTIEMETIC. asocial cancerelor digestive si ovariene. adj.). 1868-1947. 5) A. f. ANTIDOT.). dotos = dot. ANTIGEN CA / antigene CA / carbohydrate antigen or CA antigen.: antimicotic (v. adj.tl urinare. s. m. / antienzyme. n. [a. Casoni sau a. Abrev. Abrev. varsaturi.9 si markeri tumorali. anti = contra. drojdie. / antidiuretic. s. sunt utilizati pentru inducerea stimularii ovulatiei In caz de infertilitate. pot fi utilizate ca *antimitotice. m. iar interactia specifica se numeste *antigenicitate. / antidromic. oistros = dbrintd. dar nu 175 . ca si a. este 'tamoxifenul. oncofetal asociat cancerelor pancreatice. phlogos = fiacdra.). a. V.] 1) Care diminueaza secretia urinara. identificat la numeroase spedi de plante si animate. utilizabil pentru urmarirea acestui tip de cancer. CEA (engl. lytikos = care. antigeni fetali. [at.] Sin. m.} Inhibitor enzimatic avand actiune de neutralizare spedfica. ANTIGEN CA 15. anti = contra. [Cjr. Are o spedficitate suficienta si o concentratie plasmatica normala sub 6 Ul/ml. / anti-oestrogene. anti = contra. {Cjr. asigurand rezistenta la boala. care indue producere de *anticorpi specifid sau de *limfocite (*imunocite) si care interactioneaza specific cu pro-dusii raspunsului imun (molecule sau celule). \Qr.: solutie apoasa. deoarece con-tine a. / folic acid antagonist. m. / anti(o)estrogen. gr.. 2) In homeopatie. ANTIFIBRINOLITIC. anti = wntra. DEX. medicament destinat sa atenueze o reactie excesiva determinata de administrarea unui alt medicament. V. In continuare.). vasopresina. obtinut din lichidul de chist hidatic bovin filtrat si fenolat. In raport cu care este mai putin specific. iat.: 1) A. si chelator. cu actiune puternica dar de scurta durata. [Cfr. n. adj. V. chimic. la phlox. V. s. adj. impuls. bio-chimic sau farmacologic. fungus = ciu-perca. protectiv. w direcfie opusd. s. s. s. printr-un mecanism fizic. Hbs Australia (v.. Concentratia sa normala In plasma este sub 2.. avand efect de scadere a debi-tului urinar. / antiemetic. desemnand antigenul de suprafata al virusului hepatitei B. adj. adj. n. ANTIGEN FORSSMAN ANTIGEN. V.. gennan = a produce. virusuri.9 antigen. Sin. care.: HBs. Substanta care exercita o actiune antagonista *acidului folic. A. n. adj. / anti-emetique. ANTIFOLIC. Denumire generica a unei serii de a. s. inclusiv la om si denumit datorita acestui fapt heterofil (pentru ca se gaseste la organisme aflate la distanta In arbo-rele filogenetic). colorectale si gastrice. f. n. Concentratia sa plasmatica normala este sub 40 Ul/ml. antidotum = anticfot.9. yatolog si imumiog suedes. a. ANTIGEN FORSSMAN / antigene Forssman / Forssman's antigen. V.: homeodot. Nu este riguros specific. iar concentratia sa plasmatica normala este sub 30 Ul/ml. adj. Ex.] 1) Care se opune actiunii estrogenilor.: antiinflamator (v. emein = a romita. emeficus. utilizabil In urmarirea acestor tumori. Deoare-ce stimuleaza productia de *gonadotrofine. s. A. 2) Denumire generica a unui grup de medicamente cu aceasta actiune... ai aceluiasi individ. deci. CA 50 si markeri tumorali..az. / antifolique. / antifungal. A.ANTIDIURETIC phomes non-hodgkiniens / monoclonal antibodies of nonhodgkin lymphoma. s. / antiphlogistic. [Qr. en = in. In terapeutica. ANTIGEN CA 72.. phlogistos = infiamaflii. / antigen. unii a. / antidiuretique. antigeni.: a. Inductia raspun-sului imun se numeste *imunogenicitate.3 / CA 15. utilizabil pentru supravegherea acestor tumori. markeri tumorali. ANTIGEN AUSTRALIA / antigene Australie / Australia antigen. adj. [Qr.] Substanta sau celula straine organismului. V. s.} 1) Care se opune *fibrinolizei. m. ant'i = contra. proftSOT rfe 6ai'terio[ogie si patologie generaid ia Lund.. ANTIGEN AUTOLOG / antigene autologue / autologous antigen. / antidromique. utilizati ca *markeri tumorali. favorize. 2) Medicament care Tmpiedica fibrino-liza. de. drum. dar si a altor cancere (gastric. / antifibrinolytique. adj.3 antigen. anti = contra. / antigene. s. Sursele de a. utilizabil pentru supravegherea acestor tumori. 'antipaludice sau ca *antibacteriene In asocieri cu unele *sulfamide.: pi. glicoproteic asocial cancerului de san. crosreac-tiv (mcrucisat-reactiv). (Indeosebi acizii epsilonamino-caproic si tranemaxic) inhiba activarea 'plasminogenului sau a *plasminelor tisulare. adj. m. Sin. celule sau proteine straine. iat. s. ANTIGEN CARCINOEMBRIONAR / antigene carcinoembryonnaire / carcinoembryonic antigen. gr. antidromein = a merge. carcinoembrionar. Cateva tipuri de a. s.3 / antigene CA 15. anti = contra. ANTIFLOGISTIC. emetikos = care produce. Termen actualmente desuet. antagonist al actiunii estrogenilor la nivelul receptorilor tisulari si utilizat In tratamentui cancerelor de san dependente de estrogeni. A asocial cancerelor colorectale si pancreatice. adj. ANTIDIURETIC.4 antigen. 2) A. antigen CA 19. A.9 / CA 19. marker tumoral relativ util In urmarirea cancerului colorectal. (v. 3) Medicament care se adminis-treaza in tratamentui 'diabetului insipid sau pentru a testa pu-terea de concentratie a rinichiului.. anti = contra. m. n. pentru care nu este strict specific. glicoproteic asocial cancerelor ovariene. [Cfr. reflex axonic. s. care reactioneaza cu un anticorp pro-dus ca raspuns fata de alt antigen.. dromos = cursa.] Sin. tract respirator). ANTIESTROGEN. adj. Glicoproteina cu Mr de 200 kDa. m. ia diourem -« a urina. V. 4) A. utilizati ca atare sau cuplati cu radioizotopi sau toxine. de la lyein = a distruge. ANTIFUNGIC. adj. utilizabil pentru supravegherea acestora. directionati Tmpotriva antigenilor de suprafata ai celulelor din limfomul non-hodgkin. s. A.9 / antigene CA 19.. uleioasa sau pulbere de retrohipofiza (vasopresina sub diferite denumiri comerciale). Ex. s. ANTIENZIMA. care dez-volta o imunitate de protectie. Diferiti a. 3) A. n.. Concentratie plasmatica normala sub 23 Ul/ml.a. V. ANTIGEN CA 19.. adj.} Care se propaga In directie opusa caii obisnuite. sou [at. fibra = fi6rd/ -ina. / antiphlogistique. Cel mai important a. anti = contra. s.4 / CA 72. diouretikos = care. ubicuitar. substante toxice etc. V.: antivomitiv (v. pancreatice sunt folosite cu precadere In tratamentui pancreatitelor acute.. / antifungique.} A. s. m. sou phlegein = a ardf. CA 19.

g.: antigeni de histocompatibilitate (v. Anticorpii care apar la om In cursul "mononucleozei infectioa-se reactioneaza specific cu a. nu difera In functie de un organ sau de la un tesut la altui. ANTIGEN HY / antigene HY / HY antigen. tipic este eel izolat din rinichiul de cobai. p. HY induce secretia unui hormon care tmpiedica gonadele primitive sa urmeze evolutia lor naturala catre tipul ovarian si dirijeaza dezvoltarea individului catre tipul masculin. dar poate atinge concentratii foarte mari Indeosebi 7n cancerul de prostata. caracterizeaza criza blastica de tip lim-foid din evolutia leucemiei mielocitare cronice. colita). t. ['Eng[. Markeri tumorali. Glicoproteina compo-nenta a secretiei prostatice (serin-proteaza kalicrein-like. 'cardiolipina si *reactie Weil-Felix. ANTIGENI DE HISTOCOMPATIBILITATE / antigenes d'histocompatibilite / histocompatibility antigens. sunt Inruditi cu a. A. hepatita B. A. Acesti a. surface = suprafata. la fetus. identici. ANTIGEN AL LEUCEMIEI LIMFOBLASTICE ACUTE / antigene de la leucemie aigue lymphoblastique / antigen of acute lymphoblastic leuk(a)emia. ANTIGENI DE GRUP SANGUIN / antigenes leucocytaires communs / blood group antigens. Ex. a. leucoplachetari sau tisulari. cu M. s. core = ce-ntru. rejet. de asemenea. de natura lipoproteica depind de genele de histocompa-tibilitate. Detectia a.NP. A. h. produsi ai unor gene care se manifesta In timpul diferentierii normale a tesuturilor fetale. Abrev. complex major de histocompatibilitate.: a. ca hiperplazia prostatica. dar difera de la individ la individ. A prezenti pe suprafata tuturor celulelor sau tesuturilor din organism. sunt prezenti In mod normal la embrion (*a. A tost descrisa. prostatita sau infarctui prostatic. hepatita B. V. A.: un ^ansplant renal de la mama la fiica se numeste alogrefa sau "homogrefa deoarece contine a. o gamafetoproteina. A. Natura a. V. care determina compatibilitatea sau incompatibilitatea tesuturilor transplantate.. hepatita B. A2. Lipoproteina de-pendenta de cromozomul Y. ceea ce sta la baza Inrudirii lor antigenice. ANTIGEN SPECIFIC PROSTATIC / antigene specifique pro-statique / prostate specific antigen. ANTIGEN RIBONUCLEOPROTEIC / antigene ribonucleopro-teique / ribonucleoproteic antigen.. V. In cazul rejetului. produsa de celulele epiteliale ale prostatei. A. markeri tumorali. B. nu declanseaza reactii de *rejet. t. de unde interesul dozarii acestora In scop de diagnostic si de darificare a palogeniei. pentru care. Ex. ANTIGENI GRIPALI / antigenes grippaux / influenza antigens.M) si sub-tipurile A (a. de ex. A. au In comun unui sau mai multi *epitopi. antigen tisular. 0 serie de glicoproteine care. V.titd B.] V. A. iar determinantui sau antigenic este de natura polizaharidica. de h. CD45) utilizati In evaluarea imunohistologica a biopsiilor de la pacientii cu cancer metastatic cu sediu primar necunoscut. hemaglutininici . Sistem bine definit de a. r. sistem HLA. indue raspunsul imun al organismului gazda. care se gasesc la membrii diferiti genetic ai aceleiasi specii. markeri tumorali. Cei doi a. In functie de linia genetica. ANTIGEN TISULAR / antigene tissulaire / tissue antigen. A. V. ANTIGEN HBs / antigene HBs / HBs antigen. recomandat frecvent la bar-batii peste 50 de ani. grupati In 'sistemul HLA. adica se combina cu acelasi *anticorp specific datorita prezen-tei epitopilor comuni. A. prezenti la ni-velul *grefonului vor provoca la primitor formarea de anticorpi. sunt produsii genelor *complexului major de histocompatibilitate. cu utilitate clinica sunt *antigenul carcinoembrionar si *alfafetoproteina.] V. F. prezent In celulele canceroase.ANTIGEN HBc si In sange. prezenta In toate celulele mami-ferelor de sex masculin si care. Concentratii crescute se observa si In afectiuni benigne. s. In *boala mixta a tesutului conjunctiv.: anticorpii antiribonucleoproteine imunoprecipita complexele proteice U1 ARNm. Sugereaza existenta neoplaziilor limfoide. timp de eel putin 20 de generatii. s. detectati la organisme aflate la distanta In arborele filogenetic. apoi In alte cancere. hepatitis B = fie.: a. a. a. A. F. a. cu patru gene alele majors (A1. V. histocompatibi-litate. Ca urmare. si sistem HLA. Cei mai importanti a. A. ai proteinelor matricei . ffit&z. ANTIGENI DE TRANSPLANTARE / antigenes de transplantation / transplantation antigens. tisulari prin localizarea la suprafata membranei si prin reactiile imu-nitare pe care Ie provoaca. A. o. care se gasesc la specii diferite. grup tisular. *a. marcheaza caracteristicile particulare ale fiecarui individ si joaca un rol esential In apararea organismului. ANTIGENI HLA / antigenes HLA / HLA antigens. Unii dintre acesti a. 34 kDa). La aduiti sunt prezenti Indeosebi In plasma bolna-vilor de cancer. Prezenta acestui a. Sin. Cea mai cunoscuta substanta antigenica de acest tip este *alfafetoproteina. V. ANTIGENI HETEROFILI / antigenes heterophiles / hetero-philic antigens. ANTIGENI XENOGENICI / antigenes x6nogeniques / xenogenic antigens. ANTIGENI SINGENICI / antigenes singeniques / syngenic antigens. care poate determina *rejetul tesutului (organului) transplantat. de h. in caz con-trar se produce *rejetul. t. ex. dar si In afectiuni necanceroa-se (ciroza hepatica. Cei mai importanti a. Astfel. ei dau reactii Incrudsate. orienteaza transfor-marea gonadelor primitive In testicule. este secretat In mod normal. Ex. 0) ale unui locus de pe bratui lung al cromozomului 9. homogrefa. A. A. initial In cancerul de colon. unde este prezent numai la ni-velul hematiilor (care pot fi astfel aglutinate prin *anticorpul Forssmann). In mod normal. t. al celulelor leuce-mice si al celulelor sarcomatoase. alaturi de morfologia limfoblastica si prezenta terminal-deoxinucleotidiltransferazei (TdT). hepatitis B = fiepatita B. prezent In toate celulele organismului. neuraminidazici'. h. si antigeni heterofili. In serul sanguin este un test (diagnostic precoce) de screening al cancerului prostatic. B. fetali). Primele trei gene codeaza a. A. o *grefa este acceptata numai daca primitorul si donorul prezinta a. carcinofetal glial etc.: sistemul ABO. ANTIGEN HBc / antigene HBc / HBc antigen.: aloantigeni. V.: PSA. x: sunt extrem de imuno- . Animalele identice din punct de vedere genetic (linii *inbred) se obtin experimental prin Incrucisari *consangvine repetate. existenti la indivizi identici genetic. C (nucleoproteici . In caz de transplant Intre specii diferite.). ANTIGENI ONCOFETALI / antigenes oncofetals / oncof(o)etal antigens. HY reprez'nta me-toda cea mai sigura pentru determinarea sexului genetic. Reactia Incrucisata a a.: anti-geni de transplantare. gluddici. V.N). Ex.pa. exista numai la embrion. leucoplache-tari (In esenta sistemul HLA). t. A. ANTIGEN! ALOGENICI / antigenes allogeniques / allogenic antigens. pe baza carora se diferentiaza virusurile gripale A. (LCA. Sin. sistem HLA. eritrocitari controlat de un locus cu un numar variabil de gene alele. V.H. ANTIGENI LEUCOCITARI COMUNI / antigenes leucocytaires communs / common leukocytic antigens. carcinoembrionar. Sin. {'Lngi. se observa titruri Inalte de anti-corpi circulanti. eritrocitari ai sistemului ABO. are o serie de aplicatii practice. Dozarea a. p. A. cu exceptia oilor. transsexualism. tipic fiind *antigenul Forssman. cum sunt gemenii monozigoti. 176 ANTIQENI XENOGENICI ANTIGENI FETALI / antigenes foetaux / f(o)etal antigens. ANTIGEN TUMORAL / antigene tumoral / tumour antigen. ANTIGEN HBe / antigene HBe / HBe antigen.

c) alchilante (ciclofosfamida. de ia plassein = a forma. s. actinomidna. exprimandu-se In maniera dominanta. f. proliferarea celulara. m. / antimycotique. anti = contra.. declansand reactii puternice de *rejet. medic engitz. s. anti = contra.vincristina. antipirimidine (fluorouracil). adj. mitozd. s. ANTIPARKINSONIAN. / antihistaminic.. anti = contra. In tratamentui gutei. V.: a) enzime . tumord. genos = Man. De aceea. n. de tipul cimetidinei si ranitidinei. / antiperistalsis. anti = contra. tumor supresor gene. In acest scop. adj. s. anti = contra. / antineoplastic. adj. m.] (Medicament) care distruge ciupercile microscopice sau inhiba cresterea lor.. adj. sin. c) antiinflamatoare utile si In tratamentui crizei acute de guta (*colchicina. n. a tJfcita. / antioxydant. produce simptome comparabile cu intoxicatia cu arsenic. Sin.. m. adj. f. iat. / antimalarique. imunoglobulina. estrogeni) si antihormoni (antiandrogeni. 2) In general. adj. adj. / antigout drug.: sulfamidele sunt a. ANTIMITOTIC. Indeosebi anticolinergicele (ca medicamente simptomatice) si substituentii de dopamina (L-dopa asodata cu un inhibitor al dopa-decarboxilazei. f..] ElementuI 51. de interes medical. -uA's = mtaftina} (Substanta) care este utilizata In profilaxia sau In tratamentui curativ al 'paludismului. se disting.). / antigoutteux. m. anti = contra. mykes. / antipaludian. ANTIPALUDIC. radical liber. s. s. f. / antimalarial.. ANTIHELMINTIC. vinblastina. m.: *schizonticide si *gametodde.: antifungic. s. anti = contra. s. adj. -inthos = wemie. s. m.: a) "Antagonistil receptorilor /-/. m. m. ia hormaein = a... [Qr. / antimycotic. (ex. doua grupe de a. anti = contra. Organismul poseda a. *vitamina E si beta-carotenul (v. s. V. / antig6nicit6. ANTIONCOGENA. 'antipirimidinice si *azaserina. adj. [^r. n. [Cfr.. fir. [Cfr.] 1) Care se opune efectelor *histaminei.. adj. urmaf. In acest caz nu se genereazai anticorpi.\ 1) Care dimi-nueaza rigiditatea si tremuraturile din *boala Parkinson. anti = centra. ammoniakon = sari de amoniu gasitd m apropierea temp[u-tui iw Jupiter Amman din Li6ia. de. n. Sin. dimpotriva. adj..} Substanta (medicament) care se' opune efectelor unui hormon. de unde reco-mandarea cu prudenta celor ce conduc autovehicule. James Apotheker Parkinson. [Cfr. sau gennan = a produce. m. exclusiv sau nu.. adj. hormon = e^citat.. m. gentian = a produce. n. / anti-genicity. / antimitotic. Ex. *acid orotic). grupe sanguine. 2) A. / anti-hormone. anti = contra.. anti = contra. medicament) care actioneaza contra inflamatiei. / anti-inflammatoire. s. d) antibiotice . 2) Medicament care Tmpiedica diviziunea si. 0 serie de antagonist! H. Sin. este definita uneori ca fiind proprietatea antigenului de a modifica comportamentui imunologic al organismului In care a fost introdus. s. [Cfr. s. gene-ra^ie. ANTIMICOTIC. m. anti = contra. s. / anti-globulin. anti = contra. adica de a provo-ca formarea de anticorpi. \Cfr. 2) Medicament dotat cu aceste proprietati.. s. adj. / antimitotique. n. e) substante blocante ale mitozei In metafaza . in iimba [at..] Sin. adj.. deci. antipurine (mereaptopurina). Cei mai cunoscuti a.] Sin.: antimalaric. prin crearea unei stari de *toleranta imunologica. m. / antionco-gene. -e. s. 2) Substanta (sau medicament) capabila sa neutralizeze radicalii liberi ai oxigenului. ANTINEOPLAZIC. formeaza numeroase combinatii otravitoare sau. \Cjr. metahaHein = a. / anthelminthique.. gene-reaza somnolenta si usoare tulburari de vedere. cisplatin). antiestrogeni) etc. neos = mm plasis = modeiwe. 2) Agent (substanta chimica. peristaltikos = care are pro177 . 3) In oncologie. de ia gr. [Ofr. substanta asemanatoare ca structura unui anumit *metabolit si care poate perturba lantui metabolic deoarece se substituie metabolitului respectiv.esut.. {Cjr. dar capaci-tatea de distrugere a radicalilor liberi pe aceasta cale este li-mitata. ANTIMALARIC. / antipaludique. bleomicina. m... Este cazul *heterogrefei. posibilitatea prevenirii leziunilor celulare si tisulare provocate de radicalii liberi este de mare interes In medicina. ANTIGUTOS.] 1) Proprietatea unei substante de a se comporta ca un antigen..antracicline. suprimand secretia hiper-adda rezultata prin stimularea receptorilor H. ANTIOXIDANT. / antihistaminique.. ai addului paraaminobenzoic. cu actiune lenta. agent antineoplazic care actioneaza prin inhibitia sintezei unor nucleoproteine. ANTIINFLAMATOR. rareori expunerea industriala. s. din or. s. [Cfr. se utilizeaza medicamente cu actiune a. globulus.. antineoplazic. / antimony. -enne.: antipaludic (v.u humor = umoare. / anthelminthic. s. slimmi = o?(ld de. m. Sb (stibiu). f.. / anti-oncogene. ANT1PERISTALTISM. inflammare = a da foe} 1) Care combate 'inflamatia. / anti-inflammatory. o^jgen} 1) Care Tmpiedica sau Intarzie *oxidarea. Hi si H^.. it. m. suprima reactiile alergice declansate prin stimularea receptorilor H. adj. *fenilbu-tazona si *glucocorticoizi). s. mala aria = aer ran. s.] Globulina din serul sanguin care actioneaza ca anticorp Tmpotriva unei alte globuline (indusiv imunoglobulina) purta-toare de situsuri antigenice si care se comporta ca un antigen. guta = picdturd. indemna. *antipurinice. n. adj. pa/us. adj. myketos = ciuperca. / antioxidant. fiind utilizate In tratamentui unor boli reumatismale sau al unor *conectivite. b) Antagonistii receptorilor H. actionand asupra organismului. scflin6a. ANTIMETABOLIT. utilizata uneori. a mode[a. Unele a. adj. s. s. n. din TLvul Mediu c. / antiparkinsonien. Tipuri de a. mitomicina. exercita un efect *antiinflamator. s. -ind. de unde denumirea Inselatoare. s. anti = contra.\ 1) Despre o substanta care perturba metabolismul. aman-tadina si bromocriptina). [Cjr. / antiperistaltisme. A. histos = t&sdturd. antiulceros si receptori H.. [at. test Coombs. astfel. ANTIHORMON. [Cfr. adj. adica asupra structurilor sensibile la hor-monul respectiv. adj. f. f) hormoni (androgeni.). sai naturali. antimitotic (2). antimoniu.antifolice (aminopterina. Mutatiile sale sunt recesive. anti = contra. caroten). s.. s. Se disting doua mari grupe de a. n. ANTIMONIU. f. ANTIGENICITATE. sunt utili In tratamentui ulcerului peptic. se. m. aithmid. aceasta inhibitie efectuandu-se prin competitie cu precursorii naturali. 1755-1S24.: anticanceros. s. anti = contra. s.] 1) Care Tmpiedica *mitoza. anti = contra. / antimoine. V. [Cfr. m. s.] V.. care cresc excretia de acid uric (uricozurice). b) a. mitos = a^d. helmins. / antim6tabolite.. onkos = masd. ANTIHISTAMINIC. Se disting trei grupe de a. foiosit pentru vopsma sprdncene[or. n. ia-crimd. [Cfr. In cancere sau In leucemii. adj. dim. / antihormone. / antiglobuline. 2) Medicament care inhiba actiunile no-cive ale histaminei din organism prin blocarea unuia din cele doua tipuri principale de receptori histaminid. Ca efect secundar. [Gr. adj. de gena recesiva a cancerului. s. / antiparkinsonian. sunt: "vitamina C. s. -euse. iat. ANTIGLOBULINA.: a) inhibitoare ale sintezei de *acid uric (*alopurinol. de [a globus = glob.ANT1GEN1C1TA7E ANT1PERISTALTIS M genici. antimonium. \Qr.asparaginaza. / antimetabolite. s. se grupeaza In *antifolice.] Gena supresoare a cancerului.. s. 2) Medicament utilizat..] 1) Despre un medicament care actioneaza Tmpotriva alterarilor metabolice din *guta. -ind. b) antimetaboliti . oxys = acni. n. adj.: vermifug (v. metotrexat). [at. / antin6oplasique. adj.: ciclizina si prometazina) poseda si proprietati *antiemetice. [Lot. Ingestia compusilor de a. tesutu-lui sau celulelor tinta.

/ antiport. f. ANTITRAGUS. s. s. adj.a feBro] 1) Care previne sau combate febra. antifibrinolitic. s. m. ANTIRETROVIRAL. util pentru diagnosticul si aprecierea evolutivitatii infectiilor streptococice (nivelul normal este sub 200 unitati/ml ser). anti = contra. de [a toxon = sageatd... s. s. n. span = a trage. adj. / antiplaquettaire. retro = inapoi. anti = contra. bacteriostatica sau bactericida. si asepsie. utilizat local. thermos = cold. anti = contra. adj. societatea este bol-nava. / antithyroidien. / antiserum. serum = ze. -aux. anti = contra. feu/are (ca inhibitorul lui Kunitz. se opune disolutiei *cheagului. / antirabic. -ism. / antiseptique. dipiridamol. anti . s. m. In cursul coagularii normale. izolat din parotide) sunt utilizate In terapeutica. V. n. psykhe = svflet. de [a pyres-sein = a ave.. \Cjr. Sin. [Gr. contractie). Agent chimic antineoplazic din gmpul antimetabolitilor. fie simultan. ANTIPSIHOTIC. [Gr. [at. 2) Medicament dotat cu aceasta proprietate. adj. adj. [at. \Gjr. mai mult sau mai putin specific. toxikon = otravd pentru vdrfuf sagefibr. s.: ser a. n. n. s. -euse. -inis == mdnCdrime. plasma = odiect mod... f. 2) Medicament care are aceste efecte.: spasmolitic (v. Dozarea a. / antitoxin. adj. {Cjr.. / antipyretique.: prin *radioimuno-dozare) a unui antigen necunoscut. [at. ANTIRABIC. s. s. de 60-70°C. scut. Ex. anti = contra.: imunoser. s. la lyein = a distmge. In. A.} Care actioneaza Tmpotriva unei toxine. adj. [Cfr. protos -= primui.r. cai) cu anumite toxine sau veninuri (de sarpe. ritonavir). f. rabies = tur6are] Care se opune rabiei (turbarii).] 1) Care se opune actiunii hormonilor tiroi-dieni. f. opusa si posterioara 'tragusu-lui. -enne. care este utilizata si ca imunodepresor. [Qr. streptolizina 0. anti = contra. adj. ANTIPROTEAZA. / antipruritic. s. [a peristelleia = a comprima (peri = in jumi.] Inversarea sensului de producere a 'peristaltismului. anti = contra.). sterilizare. / antiretroviral. [at.] Sin. febrifug. administrate per os. NA: antitragus. / spasmolytique. receptor plachetar. / anti-protease.contra. / antitoxine.: indinavir. anti = contra. s. s. / antipurique. n. adj. f. adj.} Sin. f. ae [a toxon = sageatd. a transporta. / antipyretic. priirigo. / antithermique. de baza este mercaptopurina. anti = contra. A. Ex. m.: *vaccin a.] 1) Care se opune *retrovirusurilor. [Gr. iar mijioacele terapeutice psihiatrice sunt violente pen-tru pacienti. s. ANTIPIRIMIDINIC. se mascara In unitati standardizate. adj.. adj. 0 serie de a.] Anticorp elaborat de organism In evolutia infectiilor cu streptococi (A.. thyreos = pavazd. f(^r. s. / antiretroviral. 2) Substanta dotata cu aceasta proprietate. \Cjr. n. 0 prwine din tenne-nul eng[.. s. {Cjr. n.\ Doctrina conform careia bolile mentale reprezinta con-secinta agresiunilor sociale.] Peptid sau pro-teina care blocheaza.] 1) Care suprima *pruritul. -ina} 1) Anticorp specific pentru o anumita *toxina. s. sub forma de *pomada. tetanos. In acest caz. s. izolat din pancreas. ANTIPSIHIATRIE. adj... Ex. / antipsychotique. adj.ta. / antisepsie. ser imu-nizant. anti = contra.: antipiretic (v. obtinuti prin inocularea acestui antigen. dar la nivelul *colonului ascendent reprezinta un fenomen normal. [at. pentru alfa. adj. [Gr. oxygen-labile. ANTITOXIC. stalsis = comprimare. [Gr. / antiprurigineux. s. care actioneaza prin inhibarea sintezei bazelor pirimidinice. s.ANTIPIRETIC ANTITRIPSINA yne. s. m. este un test indirect. Prin extensie. termenul este utilizat si pentru desemnarea substantelor care. / antipyrimidique.ela. de baza este fluorouracilul. ANTISER. / pirimidine antagonists.. ANTIPURINIC. plaqiiette.] 1) Denumire generala pentru metodele de combatere a infectiilor septice prin distrugerea sistematica a bacteriilor patogene In locurile unde acestea se afla.. ticlopidina. ANTITOXINA. [Gr. n. fie secvential..). [Gr. poate fi utilizat In labo-rator pentru identificarea sau dozarea (ex. poate fi utilizat pentru imunizare pasiva. Abrev. la therme = cdld'urd. [at. 2) Antiser purificat. neuroleptic. s. 2) Orice procedeu de reducere semnificativa a florei microbiene de la nivelul pielii sau al membraneloi' mu-coase. s. virus = venin.. a. m. -aza. eidos = forma. [Gr. ANTITIROIDIAN. duodenal este Insotit de voma. m. anti = contra. Agent chimic antineoplazic din grupul antimetabolitilor. m. adj.: antitermic. / antitoxic.] 1) Despre o substanta sau un factor care se opune actiunii plachetelor. s. / antitoxique. ANTISTREPTOLIZINA 0 / antistreptolysine 0 / antistreptolysin 0. ANTIPORT. 2) Medicament cu acest efect. [Qr. ANTISEPSIE. gr. si test ASLO. f. / antiplasmin. sepsis = putrefacfie. n. n. A. anti = contra. Var.: ASLO. n. m. adj. ANTITERMIC. difte-rie) sau a inocularii accidentale a veninurilor respective. -ina. *Fibrina se poate opune acestei actiuni. ANTISPASTIC. m. otrara. s.. n. pyrctikos = fibril. V. pentru apararea Tmpotriva unei boli cu rise imediat.} Proeminenta a lobului urecnii. / antithyroid.. care actioneaza prin inhibarea sintezei bazelor purinice.e.cu HIV. sau pe cale generala.: medicament antihistaminic.-ANTITRIPSINA. s. / antitragus. ANTIPIRETIC. adj.. / antiserum. prescrisa In infectia 178 a. reactia de "hidroliza a legaturilor peptidice catalizata de *proteaze. m. adj. / antipsychotic. / antifebrile. fr. m. de. s. scptikos = putrezit. lysis = dutrugere. adj.] 1) Care se opune tulburarilor mentale. \Gr. sunt destinate tratarii unor infectii digestive sau urinare. infectat} 1) Re-feritor la antisepsie. / antipsychia-try.-antitripsina (v. din o[andezd plaken = a carpi. / spasmolytic. s. / antipsychiatrie.] Proteina membra-nara care transporta transmembranar doi ioni diferiti sau doua molecule mid 'in directii opuse. / purine antagonist. adj. (at. m. a. s. contrac-tiile producandu-se spre *tractul digestiv superior. A. si antiagregant. Intr-un organism. f. este mai adecvata denumirea de ser imunizant. iatreia = vw-decare. Actiunea a. V. portare = a purta.). s. sunt distruse la temperaturi relativ mid. Sin. ANTIPRURIGINOS. ANTIPLASMINA. 2) Substanta chimica. / antisepsis. anti = contra. adj. / antirabique. n. s. de scorpion) si utilizat terapeutic ca mijioc de imunizare pasiva Tmpotriva infectiilor cu agenti toxigeni (ex. toxikon = otravd pentru v&rful sagefitor. de [a gr. a pe-tici. stroptos = rasucit. A.. anti = contra. sunt inhibitoare ale *transcriptazei inverse sau *antiproteaze. adj. / antiplasmine. A. adica introducerea de anticorpi deja produsi. ANTISEPTIC. psykhe = suflet. anti = contra. [Qr. C si G) care poseda antigenul corespondent.\ Ser sanguin de origine animala sau umana care contine anticorpi specifici unui antigen determinat. V. anti = contra. / antitragus. anti = contra. / antiport.. infecpie. De asemenea. tragos = copra. Ex. adj. dirijate Tmpotriva virusului HIV sunt utilizate ca medicamente (ex. aplicabila pe tesuturile vii. -ale. [at. s. . s. spasticus. a se contracta. ANTIPLACHETAR..: aspirina. adj. d. 2) Substanta care Tmpiedica formarea hormonilor tiroi-dieni. V. [Qr. anti = contra. / antiprotease. adj. f. / antiseptic.] Enzima sanguina care. A.tea de. si al lui Frey. s. tragus. / antiplatelet.fi -ind. Conform a. spastikos = care trage induntru. 2) Medicament care poseda aceasta proprietate. gr. anti = contra. f.. s. obtinut prin imunizarea unor animate (de obicei.: botulism. de.

Cdvitate. anthrax. anthrax.. A. ANTRACOID. \Cfr. antracoza. Grupul de a. IX. de obicei combi-nata cu *vagotomie bilaterala In tratamentui chirurgical al ulcerului peptic. Netratat. s. anti = contra. V. /. -euse.] 1) Care se opune varsaturilor. xenos = strain. -ale. 2) Rezectia antrului piloric. / entraInement. de la philein = a iu6i. n. / antithrombine. Ex. Ex. s. \Gjr. prin leziuni viscerale (carbune pulmonar sau digestiv). adj. anthropos = om. antron = peftera. pure este controversata. gr. f. s. ANTRAX. m. f. [Lot. adj. n. VII. -aux. Este o boala profesionala In cazul persoanelor care lucreaza In me-diu poluat cu astfel de pulberi (ex. -mo. 2) Care se aseamana cu 'antraxul. [Lot. efectuat prin intermediul unor dispozitive mecanice. vacdn BCG. El provine. [Qr. 2) Inflamatia antrului piloric. adj. / antroduodenostomie. pop. / antituberculotic. fiind antihistaminicele Ha si inhibitorii pompei gastrice de protoni (omeprazol).] Pneumoconioza minerala cauzata de inhalarea cronica a pulberilor de carbune. Cat. etionamida si streptomicina (primul a. sportiv. -akos = carSune. ANTITROMBOTIC. / anthrax. //. gr. s. n. [Qr. ANTRENAMENT AUTOGEN / entraInement autogene / autogenous training. consta din exerdtii de autosugestie in stare de relaxare psihomotorie. venenum = otrava} Care se opune actiunii veninului. s. Indeosebi: *anticoagulante orale. or. anti = contra. rifampicina. 2) Substanta. adj.. / training. •akos = carbuM. / antrectomie. Sin. se manifesta Indeosebi prin le-ziuni cutanate (pustula maligna. dar si In alte organe. / antiemetic. a tori. [Qr. articular. neutralizand factorul X Stuart (v. / anthracosilicose. granit.tie. -ita. poate fi fatal. 179 . -euse. f. s. ammoniakon = sore. Sin. -eris = rand. -ozd. Se disting: a) a. Mai frecvent.ge. m.] Substanta din sangele circulant care intervine dupa formarea *trombusului. antivenin. [Lot. ANTRODUODENOSTOMIE. YQr. Ex. 2) Medicament dotat cu aceasta proprietate. / anthrax.Fr. 3) Adaptare prin repetare si practica. d) a. s. vita = via^a. / anthracosilieosis.] Care se opune substantelor straine organismului. s. s. anti = contra. / antivenin. mai rar. ANTIVITAMINA. *a. / antivenineux. tuberculiim = umfldturd mica. a. -atos = gurd} Sin.tt (ivnginea ac&stui segment intestinal).: tumora a.j Substanta care inhiba actiunea unei "vitamine.j V. f. f.). / gastroduodenostomy. 2) Medicament dotat cu aceasta proprietate. anti = centra. n. f.. / antiulcereux. [Lat. reeducare func-tionala a unei articulatii.?(cizie. f. anti = contra. cavitate. care poate fi transmisa la om prin contact cu parul. si antromastoidita. dezvoltat dupa formarea fibrinei. autogen (v. [CfT.: amantadina. / antrectomy. entrainement. ANTRACOSILICOZA. anti = contra. In general cu referire la ulcerul gastroduodenal. dalac. adj. adj. prindpale sunt: izoniazida.: antiemetic. Se formeaza Indeosebi In ficat. ANTRITA. pentru atingerea unor performante. ANTIVENINOS. antrum. sub Indrumare pedagogica si supraveghere me-dicala. ANTIXENIC. thrombos = cReag} 1) Care se opune procesului de "tromboza. s. cuprinde medica-mente care difera prin compozitia chimica si modul de actiune.. s. / antiviral. determinand sinteza de factori II. s. -euse. de la cai hiperimunizati Tmpotriva acestor veninuri. 2) Medicament cu acest efect.. pro-ces complex. antrum. etambutolul. gr. / antithrombotique. antrum. -e. anthrax. trahere = a trage. ANTROMASTOIDITA. / antivitamine. / anthracoid. se pare ca este vorba de antracosilicoza.] 1) Proces de Intarire a organismului si ameliorare a capaci-tatii de munca. mastos = mametd. / anthropophilie.] Boala infectioasa acuta a anima-lelor de ferma. n. virus = otravd.. Ex. f. s. / anti-thrombin. ANTRENAMENT. pirazinamida. Sin. s. s. ANTRACOZA. n. adj. de obicei. cu forf-a. Cat. care inactiveaza progresiv trombina prin aderarea tranzitorie la fibrina sau actioneaza ca un cofactor al hepaririei. sunt efidente si In alte tulbu-rari.: gastroduodenos-tomie (v.: mineri). s.. / antromastoldite. f.} 1) Care se opune multiplicarii virusurilor. e) a. IV. vomitare = a vdrsd. de ex. anthrax. adj. s. Existenta a. s.: anticoagulante orale (v. ektome = e. s.: carbune. / anthracose. in. mecanic. / antromastoiditis. [at. / antivenomous. charbon. f. f. / antixenique. venenum = otravd. muscular are ca obiectiv hipertrofia musculara. m. dar administrarea unor doze mari de peni-dlina sau tetraddina este eficace. care este fibrina capabila sa fixeze prin adsorbtie cantitati mari de trombina. 2) Exerdtiu sistematic In vederea dezvoltarii fizice sau In vederea realizarii unor performante spe-dale. s. A.). a. [Gjr. / antritis. neutralizand lent trombina ramasa 'in exces. siliciul intrand Intr-o proportie variabila In compozitia pulberilor de carbune. adj. gr. ANTIVIRAL. f. / antivitamin. [Cjr. s. n. philia = atracpie. / antiviral. -ind. [. gr. ulcus. antrum.] 1) Care are cu- ANTROPOFILIE loarea carbunelui. gr. -akos = citrBuM. ca urmare a structurii sale foarte asemanatoare vitaminei respective. / antixenic. ANTIULCEROS.. produs de reactie fibhnolitica. c) a. cca'itate.: vacdnare a.. [at. s. vipere) sau insecte. antivenom. -ids = piatra tare. f. / antrite. V. edem malign) sau. ANTROPOFILIE. ANTIVOMITIV. medicament dotate cu aceasta proprietate.] 1) Care se opune ulcerului. afiTivwi de.] Tendinta anumitor insecte (tantari) de a Intepa omul. izolat si sintetizat). (at. \Cfr. / anti-emetique ou anti-emetisant. Forme: a) a. s. eidos = forma.. anti = contra. eidos = forma. s. m. pielea sau dejectiile animalelor bolnave. produsa de Bacillus anthracis. [Gfr. b) a. La om. adj. duodeai = in nvmar de 12. gasita in apropierea tempiutui [ui Jupiter Amman din Li6ia.] 1) Ablatia chirurgicala a peretilor unui *antru anatomic. adj.. c) a.. s. dideoxicitidina. [at. -akos = car6une. cele mai recente a. -ita. n. / antithrombotic. azidotimidina. [at.} Ser care contine antitoxine specifice pentru veninul unor animate (Indeosebi serpi veninosi.). / anthracoide. antron = peftera. X ai coagularii incapabili sa fixeze calciul. in. silex. anti = contra. -oza.] Inflamatie a *antru-lui si a *mastoidei. de amoniu. mastoidiana. nerecomandata. In vederea atin-gerii unui anumit scop. care este cofactor al *heparinei. s. s. antron = peftera. adj.tij. / antivenin. f. s. ANTIVENIN. s. se foloseste si expresia training autogen. f. [Cjr.] 1) Inflamatia mucoasei *antru-lui mastoidian la sugar. sau melanica. antron = peftera. [(fr. In romaneste. K sunt anticoagu-lante orale care inhiba o gama-carboxilaza microzomala hepa-tica. voinismentelor.] 1) Care se opune dezvoltarii tuberculozei. / antiulcerative. indirecte (*heparine) si directe (*hirudina). adj. infec. m. m. *interferon. f. V.: furuncul a. / antituberculeux. [at. / anthracosis. s. s. ANTRECTOMIE. / anthropophilia. adj. ca si *antiplachetare. ANTITUBERCULOS. f. stoma. ca *rau de transport si *ve.: a. ///. aciclovir. Reprezinta aproape totdeauna o compli-catie a unei "otite medii. anti = uni'a. thrombos = ctieag. Indeosebi din grupele 'antihistaminicelor si *anticolinergicelor. b) a. la duo-deni digitorum = de 12 de. a. anti = contra. s. f.ANTITROMBINA ANTITROMBINA. cavitate. adj. adj. ain [at. actionand prin competitie. [Gjr. Metoda psihoterapeutica recomandata In diferite forme de nevroza. s. factori de coagulare): d) a. ANTIVITAMINE K / antivitamines K / oral anticoagulants. consecutiv modificarilor functionale si structurale care au loc In organism sub influenta exerdtiului si a efortu-lui crescut progresiv. Ex. 2) Medicament care actioneaza Tmpotriva bacilului Koch. [at. a. \Cjr. s. gandclovir s..

anxietas. skopos = o6seniator. gennan = a produce} Procesul aparitiei si dezvoltarii omului.. la temneia = a taia. ANUSCOP. de. V. ANURIE. lylikos = care. / antre. i anuscope. ANTRU. morphe = forma.. A. aorte.. cu sistem (ex.. canalului anal si a partii inferioare a *rectu-lui.] Corectarea chirurgicala a unui orificiu' anu-lar anormal. evolutiei si variabilitatii biologice a omului. adj. Comu-nica cu celulele mastoidiene si cu cavitatea timpanica. AORTA TORACICA / aorte thoracique / thoracic aorta. prerenala.] V. ANXIOGEN. 2) A.artere. s. / antrotomie. adj. genesis = pwdncere. s. Ex. / antrotomy. In caz de neoplasm localizat la acest nivel). 2) A. / proctoscope. ANUS ARTIFICIAL / anus artificiel / artificial anus. s. V. [Lot. s. [[at. adj.: mica tuberozitate gastrica. . transpi-ratii red.(NA: antrum pyloricum). f. NA. Patologic. artificial). m. tab. ANTROPOMETRIE.. / anurie. de. este zoomorfismul. Reversul a. tab. / anthropozoonose. osoasa sau viscerala. s. fec-piune. s. f. de la. cu deschidere la nivelul vezicii urinare. s.] 1) Ansamblu de organe care concura la realizarea unei anumite functii. care a permis trecerea de la viata semiarboricola la viata terestra. A. Orificiu anormal la nivelul intestinului. tome = taiere. anxius = netiniftit. ANUS.\ 1) Care atenueaza sau reduce *anxietatea. / anthropozoonosis. [Lat. paroxistica pura este un tip de angoasa In relatie cu scaderea pasagera a irigatiei sanguine bulbare. com 180 ARARAT pleta sau incompleta a membranei anale). piloric sau pilo. antrum. / anthropogenesis. / anthropologie. digestiv. adj. a forma. s. anat. f. ANTROPOZOONOZA.om. cfiinuit. apar reactii neurovegetative caracteristice *angoasei. s. exprimat uneori In cercetarile de *etologie. Ex. uneori criza de angina pectorala sau de astm). [Lot.are ca obiect studiul variatiilor. / anuria [Cjr. Sin. In doza mare. deosebindu-se astfel de 'fistula stercorala. vestibulara reprezinta o forma de a. gr. / anus. plastos = modelat. / anxiogene. la lyein . cu deschidere la nivel vulvar (dar imperforat). s-a presupus ca factorul primar al a. Initial. ri.] Denumirea ansamblului de tehnici utilizate pentru masurarea diferitelor componente ale corpului uman. forme si Insusiri omenesti. format printr-o metoda chirurgicala si deschis la peretele abdominal. Insotit de o stare de rau.] *Specul de forma unui tub utilizat pentru exami-narea 'anusului. cu o subfaza euhominina. postrenala. mastoidian sau pietros (NA: antrum mastoideum). imthropos = om. s. anat.] Care provoaca *anxietate sau 'angoasa. gr. Nelinistea.] Diminuarea pana la disparitia completa (Intre 0 si 100 ml/24 ore) a excretiei urinare din diferite cauze: 1) A.. mentin sau Inlocuiesc o parte din corp. m.inel. d<. Se dis-ting: 1) a. zoon = animai. anxius = neliniftit. In situatia In care lu-menul intestinului gros nu permite pasajul materiilor fecale (de obicei. / anthropomorphism. / artere aorte / aorta. poate fi ectopic. metron = mafura. portiunea joasa. 5) A. Poate aparea ca urmare a unui proces patolo-gic. / anthropology.iiniftiti cMnuit. f. vulvovaginal sau vestibular. aorta abdominala) / aorte descendante / descending aorta. imperforat (cu persistenta. on . gr. cultu-rala sau eInologia . anat -artere. m. f.: proctoscop. n. prin filtrare glomerulara mult redusa ca urmare a scaderii fluxu-lui sanguin renal sau a presiunii arteriale. pi. / aortography. s. f. de agitatie. priii pnsrr-a acestora. / annuloplasty. / annuloplastie. . / apparatus (1). Indeosebi din cadrul .are ca obiect cercetarea faptelor de cul-tura prin interpretarea carora pot fi Intelese structurile sociale si. *a. anus = fezut. biologies. ouron •= urina. anat. Indeosebi prin masuratori ale oaselor. Deschiderea intestinului la peretele abdominal. s.: sistem reticulohistiocitar) 2) De-numire generica pentru un ansamblu de piese care sustin. / anus. ANULOPLASTIE. de un *a. T. nosos fioaid.} Sentiment de pericol iminent si nedeterminat. s. logos = stiinfa. antron •= pefterd. In formele severe. Permite trecerea celei mai mari parti sau a totalitatii materiilor fecale. [Gfr. s. s. -oza ] Boala comuna omului si animalelor vertebrate. definitiva) a materiilor fecale. n. care apare In caz de leziuni vestibulare. somatica sau fizica . renala. posttraumatic sau poate fi creat chirur-gical (In acest din urma caz este vorba. V. obstructiva. s. care survine de obicei noaptea (se asociaza cu teama. locomotor etc. In necroze cortical-renale. V. gennun = a produce. {Cfr. -on = aer. [Lot. s. Ca anxius = ne. AORTOGRAFIE. ANXIETATE. f. AORTA ASCENDENTA / aorte ascendante / ascending part of aorta. / anthropometrie.] Cavitate natu-rala. antra.. f. -os = aer. de cauza strict renala etc. s. AORTA. n. s. f. ca factor prim. ANTROPOMORFISM. device (2). / anxiete. In mod accidental.: a. [Lot. cavitate voluminoasa. [Qr. al cailor urinare. artere. s.. 2) A. AORTA DESCENDENTA (v.. f. APARAT. m.] Orificiul distal sau terminal al tubului digestiv.artere. cinnuit'i gr. Argumentele paleontologies si etologice au condus actualmente la considerarea. anthropos = om. (a aeirein = a ridica in aer fi aer. antrum. proprietati hipnotice. s. anthropos = am. Ex. vezical. ANUS CONTRA NATURII / anus contre nature / preternatural anus. / anthropometry. in timp si spatiu. / aortographie. pot fi sedative In doza mica sau pot avea. frecvent un calcul. / anxiety. anthropos = om. a. Se spune despre o stimu-lare sau despre o situatie existentiala. a. n. de. Dupa unii specialist!. f. In a. -ism} Conceptie care atribuie unor fiinte. de la skopein = a wdea. cu exceptia structurilor care nu se afla In continuitate (ex. se deosebesc o faza subumana si o alta umana. a fost dezvoltarea creierului. si angoasa sunt trei grade ale aceleasi stari. tab. / antrum. mafini. respirator. [Qr. si anus artificial. f. gr. prin prezenta unui bloca.: sistem digestiv). anthropos . NA: antrum. Sin. s. ANTROPOLOGIE. s. / anxiogenic. de regula. Termenul poate fi sin.. / appareil. Militate. f. permite derivarea totala (si. a mersului biped. / anthropogenfese. anus contra naturii. [tjr. angionecrotica. apparatus = instmmente. care asigura accesul In antrul mastoi-dian.: *arboviroza. s. 4) A. a. ANTROTOMIE..: tendinta de a studia comportamentui ce'orlalte vietuitoare dupa modelul omului. / anxiolytic.] Examen radiologic al aortei consecutiv injectarii unei substante de contrast hidrosolubile. si oligurie. aorta toracica. cu sediu variabil. aniilus ^~. aorte. m. cu aer. antron = pefterd. m. [Lot. 2) Clasa de medicamente destinata sa reduca anxie-tatea. s. a caracteristidlor morfologice ale omului. de la aeirein ^ a ridica m a&r fi aer. s. care se deschide In mod normal In regiunea posterioara a perineului. -atis = neliniste.priv. f.: anus. Importante: 1) A. V tab. cavitate. prin obstructia ureterelor. n. f. a e^wnina. [Lot. anus = fezut. f. / anthropomorphisme. tegumente palide. 3) A. de fapt. [Cjr. s.] Trepanatia apofizei mas-toide (sau "mastoida).] Stiinta care are ca obiect studiul originii. lucruri sau procese. A. [Lat. In relatie cu conditiile naturale si social-culturale. s. care comunicS cu duodenul prin pilor. s. distruge. dar imperforat. gr. f.a distmge. mersul biped contribuind la atenuarea caracterelor animalice. fiinta umana. existenta In portiunea mastoidiana a temporalului. s.ANTROPOGENEZA ANTROPOGENEZA. de [a plassein = a modela. [Cjr. f. s. a.. aproape orizontala a stomacului. graphein = a fcrie. / anxiolytique. A. ANXIOLITIC.

pi. A. In mod normal. fluorul si radicalul hidroxil (OH). -ids = adaos. Fe2^. G. APATIC. f. NA: appendix. a. precum si alte proprietati fizice particulare ale aces-teia ar putea permite In viitor o Intelegere mai precisa a relatiei apa-organisme vii. fustolog Italian. si abilitatea sa de a forma "legaturi de hidrogen. [Lot. cloroapatita. s. f. De aid. din organism variaza In APENDICECTOMIE functie de varsta (la nou-nascut 67-74 %. / apathetic. K^ Li^ Mg2". cu formula chimica H. 18.. / apathy. denu-mite in raport cu scopul sau regiunea anatomica unde sunt amplasate. 2) In acceptiune curenta.misterioase" atata timp cat nu pot fi explicate stiintific. f. are efecte de blocare a unor procese fiziologice si metabolice. dementa etc. are rol de . m. Submucoasa a. situate In triunghiul format de arteriolele aferente Si eferente. APA GREA / eau lourde / heavy water. de. mediu de dispersie. glucidele si lipidele sunt legate de pro-teine. apatao = eu Infd} Fosfat de calciu cu formula generala Cas(P04)3X. respectiv. s. Fractiune a a.} Caracterizat prin 'apatie. transformandu-le In produse de se-cretie. Contractie provocata si dureroasa a muschilor peretelui abdominal.. eficacitatea unei a. [Camillo Golgi. X poate fi simultan . a. G...016. APAREUNIE. -ids = adaos. appendage. premiuC y^pfiel pentru fizwCogie. regime celulara spedalizata a peretelui tu-bului distal. la ducttire = a conduce. APARAT GOLGI / appareil de Golgi / Golgi apparatus.. m. Dispare la palpare progresiva si reflecta o inflamatie peritoneala localizata. sunt usor radioactive. n. rol de protectie mecanica (Indeosebi In cazul SNC). Termen generic pentru orice 'proteza. con-tinuta In organism care este asociata cu diverse molecule sau substante hidrosolubile. hipertensiune intracraniana. cat si m patologie. A. la femei fiind mai redusa din cauza masei mai mari de tesut adipos.] 1) Termen anatomic general care desemneaza o parte accesorie. pathos = afecfiune. cantitatea de a. s. 'antiseptic oxidant utilizat. / appendicectomy. s. prezinta o po-zitie foarte variabila In raport cu cecul: posterior (retrocecal). Ex. *a. a. fluorapati-ta si *hidroxiapatita. V. si macula densa. m. Caracterul de *dipol al moleculei de a. In toaleta plagilor. V. APA LEGATA / eau liee / bound water. f./me. f. A. desi parametrii sai fizici nu se deosebesc semnificativ de cei ai apei obisnuite. "orteza sau. s. / appendix. muschii si tendoanele care mobilizeaza piesele o&oase unele In raport cu altele. contin In solutie una sau mai multe saruri minerale. / appendicectomie. pelvipedios. appendix. contine numerosi foliculi limfatici a caror inflamatie deter-mina *apendidta. {Qr. / apatite. Rolurile principale ale a. / eau. anterior (prececal) si dedesubtui cecului (subcecal). pi. diverticul cecal vermiform. a. APARAT ORTOPEDIC / appareil orthopedique / orthosis. Unele a. de suspensie. a. apa libera. s. APAT1E. a.} Sistem de membrane citoplasmatice prezent In mod constant In celulele nucleate. [Lot. datorita calitatii sale de mediu general In care se desfasoara schimburile metabolice vitale. 1843-1926. este mobil si liber.matricea vietii".). f.APARAT GOLGI *aparatului locomotor. Circuital sau In organism depinde de hor-monul antidiuretic si de rinichi. fara aderente. m. S0^~. s. este maxima In cazul utilizarii direct de la sursa. \Qr. [Lot.: a.. s. uneori. supGment. Datorita rolului a. aparat gipsat. H^O. / apareunia. potabile {de masa) sau In scop terapeutic (ca a. jambier (orteza jambiera).priv. cele mai importante cores-punzand anionilor C0^~. APA. appendectomy. contractura abdominala. Exista o mare diversitate de a. medi-camentoase sau pentru bai reci ori calde). continuta In organism care nu este legata cu diverse molecule sau substante hidrosolubile. sunt utilizate ca a. v.] Diminuarea sau absenta intere-sului fata de propria persoana sau fata de cei din jur. corector progresiv.. APA LIBERA / eau libre / free water. a . / aqueduct. Formatiune situata la polul vascular al *glomerulului renal alcatuita din: 1) Arteriole aferente si eferente. APARAT JUXTAGLOMERULAR / appareil juxta-glomerulaire / juxtaglomerular apparatus. pe de o parte. / apathie. In organism: solvent universal In mediile interstitial si intracelular. PO^' si cationilor Na4. g. s. / aqueduc. / appendice. A. Proportia de a. a . APE MINERALE / eaux minerales / mineral waters. mai mult sau mai putin . suplimentara sau dependenta atasata unei structuri anatomice.. A. / water. prof&sor [a 1'avia. este necesara In reactiile de hidroliza. APENDICE. a. \Qr. NA: aqueductus. avand lungi-mea de 7-8 cm si diametrul de 4-8 cm. aqua = apa. appendices. f. APARARE MUSCULARA / d6fense musculaire / muscular defense. m. de unde etimologia termenului. [Lot.. / apareunie. [CJT. ischiopubian (*orteza cu sustinere ischiatica). APATITA. 2) 0 masa de celule juxtaglomerulare alcatuita din doua tipuri celulare. mai mult sau mai putin flectat. 181 . ?n tesuturi. s. In general. este proportionala cu intensitatea proceselor metabolice. vermicular (ileocecal sau vermiform NA: appendix vermiform is). APA OXIGENATA / eau oxygenee / hydrogen peroxide. ca si datorita dependents! si conditionarii oricarei forme actuale de viata de prezenta a. Fractiune a a. aqua = apa.: hipotiroidie. dificultatile care apar uneori In abordarea chirurgicala. nume dat canalelor fine existente Intr-un os.clorul. aqueductus.tamponare" a variatiilor de temperatura din organism.priv. APENDICECTOMIE. lui Sylvius (NA: aqueductus cerebri) reprezinta o portiune din canalul ependi-mar situata la nivelul istmului encefalului care face sa comu-nice extremitatea superioara a ventriculului al IV-lea cu fata posterioara a ventriculului al Ill-lea. pureune = tmpe. / apathique. appendix. a. pathos = afecfiune. fiind denumita . In care *deuteriul Inlocuieste hidrogenul simplu. n.} In anatomie. absenta dorintelor si a reactiilor la stimuli psihici. A. iar la adult 58-67%) si In functie de sex. / apatite. natu-rale saline.] Principalul constituent al organismelor vii. i s-au mai atribuit si alte roluri.duina in 1906. APARAT LOCOMOTOR / appareil locomoteur / locomotor apparatus. cu formula chimica D^O. Poate fi constitutionala sau dobandita (ex. s.. S. In functie de compozitia lor. A. APEDUCT (aqueduct). decurge din pro-prietatile fizice si din natura mineralizarii acestora. f. apatheia. duc-tus = ducere. in functie de compozitie. este un lichid cu proprietati fizice particulare si complexe si cu roluri multiple. pe de alta parte.. inertie psihica. m. o -priv.cfiere. ortopedic. Ca2+. In solutii putin concentrate. La acest nivel. V. s. constituit din vezicule si sacule. muscle guarding. celule granulare (localizate Indeosebi In peretele arteriolei aferente si care secreta *renina) si celule agranulare. dt la. partidpa la sinteza *poliozidelor si concentreaza substantele elaborate de *reticulul endoplasmic. f. 'in prezent se stabilesc o serie de markeri specifici utili atat m fiziologia moleculara. Cand unul din aceste compo-nente este majoritar rezulta. a. Actiunea terapeutica a a. pen-tru mers (orice orteza a membrului inferior adaptata la mers).re. v. adj. cu compozitie complexa si cu proprietati terapeu-tice variate. toracopedios (asocierea unui suport al trunchiului cu orteze ale membrului inferior). s.. m.0 si M. adj.] Incapacitatea sau imposibilitatea de executare a coitului. Ansamblul scheletului Tmpreuna cu articulatiile (inclusiv ligamentele). 3) Macula densa. apa legata.

'impre-una cu produsul de secretie. / apophyse. -ids = vdrf. [Lot.} Absenta 'febrei la un pacient. s. gr. apendice In pozitie anormala. 12) A. APNEE.. pyrexis = acces de. gr. [Lat. Ex. a. foliculara. s. APEXOGRAMA. care separa epiteliul de alte tesuturi. n. f. cuime. avea. APOFIZA MASTOIDA / apophyse mastoide / mastoid process. m.. purulenta. sindromul apneei de somn. fe6nl. adj. daca este utilizat cu referire la alimentatie. poate surveni inainte sau dupa nastere si prezinta forme variate. apex. Proiectie osoasa lunga si incurbata care porneste de la gatui scapulei si se extinde deasupra 'cavitatii glenoide.\ Oprire temporara a respiratiei. adj. atrofica. [Lot. care Inconjoara saua turceasca. ca urmare a cariilor dentare complicate. A. / appendicitis. a . \Qr. / apodie. f. APOFIZA CORACOIDA / apophyse coracoide / coracoid process. / apicolyse. consecutiv unor infectii cronice paro-dontale.6ri[. apices. recurenta survine la un interval de timp dupa un alt proces inflamator apendicular. s. pnoia = respirafie. prin decolare pleuro-parietala. adj. Forme: 1) A. la pyressem = a. deoarece teziunile sunt endoapendiculare.: sindrom Castillo-Trabucco-De La Blaze (v.. s. / aplasie.priv.} Despre un proces patologic care nu este Insotit de *febra. 11) A. 5) A. APENDICOCEL. s. NA: processus mastoideus. dt la lyem = a distru. supCiment. apo = in afara. gr.} Referitor la varful unei celule. s. / apical. f. 16) A. [Qr. ke]e = fie-mie. -ids = varf. f. 1) Proeminenta osoasa prin care un os se articuleaza cu un alt os Invecinat. s. s. lipsa congenitala a vagi-nului. [Cjr. drojdie} Partea prote-ica a unei enzime heteroproteinice. f.priv. tumora. / apexocardiogram.: apexograma. adj.). inflamatie cronica apendiculara 'in care elementele constituente ale organului sunt Inlocuite cu tesut de scleroza. a unei celule epite-liale se afla pe fata libera.} 1) Operatie care produce turtirea varfului unui plaman. s. 2) A. 10) A. / apoenzyme. Fata bazala este dispusa pe *lama bazala. Proces conico-cilindric. s. s. s. dt. mastoida. prin tromboza vaselor apendicelui si a mezoului. s. la plasseia = a forma. de. f. complicatie a unei apendi-cite acute. la unirea dintre lama si pedicul. piramidala sub forma de consola situata In partea anterioara a extremitatii proximale a "cubitusului. apex.. acuta. APLAZIE. dentara. 2) A.} Absenta congenitala a picioarelor. . Termenul apirogen. de. f. pelviana. APOFIZA. Incetarea procesului de regenerare sanguina medulara. / apexocardio-gramme. en .). al unei structuri sau al unui organ. podos = vicwr. a modeCci} Absenta 182 APOFIZA MASTOIDA congenitala sau dezvoltarea insuficienta. -ale. lysis = distrugere. m. supurata. -ita. V. apex. plasis = moddarc. de cauza neuroreflexa sau lezionala. s. / apical. sindrom CastilloTrabucco-De La Blaze. cu[me} Extremitate. / apoenzyme. inflamatie localizata In foliculii limfatici ai apendicelui. APENDICITA. processus. APLAZIE GERMINALA / aplasie germinale / germinal aplasia. 4) A. congestiva. V. [Cat. si holoenzima. Suprafata a.: boala Alstrom-Leber (v. mecanica. Unui dintre cele sase procese osoase ale osului sfenoid. arret respiratoire / apn(o)ea. APIREXIE. [Lot. 3) A. -ids = varf. proces iritativ apendicular. hiperplazica. forma evolutiva brusca. si mero-crin. APOFERITINA. V. pi. 13) A. APIRETOGEN.] Inflamatie acuta sau cronica a apendicelui vermicular. appetitiis = pofta. APICAL. f.) Proteina de la nivelul mucoasei intestinale.] Care nu provoaca febra. 9) A. -ids = adaos. s. n. de. determina specificitatea enzimei si viteza de reactie catalitica. / apocrine. 15) A.: glanda mamara. defectuoasa a unui tesut sau a unui organ. Sin. pentru apexocardiograma (v. cu apendice aparent normal. {Cjr. apex. s.. adj. -ids = vdrf. ia pnein = a wpwa. ektome = e^cizie. APOFIZA CORONOIDA A CUBITUSULUI / apophyse coronoide de cubitus / coronoid process of cubitus. gramma = inscriere} Curba obtinuta prin Inre-gistrarea grafica a socului apexian. a . fidro. [Cfr. -aux.). larvata. s. 2) Leziune resorbtiva a procesului apical al radadnii dentare.priv. pous. lombara. cu fenomene toxice grave. inflamatie cronica apendiculara caracterizata prin hiperplazia celulelor adipoase. [Lot. de deglutitie se produce In timpul deglutitiei. / apoferritin.: solutie a. / apnee. NA: apex. {Qr. ascendent. NA: processus articularis. germinala. cu simptomatologie lombara dreapta Inalta. / appendicite. s. APEXOCARDIOGRAMA. / apyretic. prin excitarea zonelor reflexogene. / apodia. f. servind ca punct de insertie pentru muschi si ligamente. f. 8) A. la pyressem = a avea feCiro. f. In continuare. malformatie constand din prezenta unui bont bronsic lipsit de parenchim pulmonar. A. varf. kar-dia = inimo. nu este corect. NA: processus coracoideus. Var. krinein = a separa de} Mod de secretie endocrina in care polul apical al celulelor glandulare se desprinde. / apyrexia. 2) A. apo = in afard. 6) A. medulara. traumatica. [Gfr.ge. cuime. care prezinta un caracter imperios. / apyretique.priv. prin inhibarea centrilor respiratori. Ex.. pyretos = fe6raf gennan = a produce.in. proces inflamator si distrofic al apendicelui.. f. -ids = adaos.. gangrenoasa. cu fenomene generate si digestive.priv. supdment. NA: apophysis. f. utilizat uneori. pulmonara. a . f. NA: dens axis. holocrin. APOCRIN. n. V. / apoferritine. inflamatie latenta. s. abcedanta. flegmonoasa. / appendicocele.] Ablatie chirurgicala a *apendicelui vermicular. proces supurativ al apendicelui. a . s. 3) A. cu apendice in pozitie pelvina si simptomatologie ge-nitala sau urinara. f. 7) A. Sin. pyretikos = j~e. Ex.: 1) A. s. / apyretog6ne. spre deosebire de *foame. adj. punct culminant al unei formatiuni anatomice. 4) A. Multiple forme: 1) A. appendix. APETIT. processi (lat). s. dar manifestate prin leziuni hepatoenale. reflexa. NA: processus ctinoideus. dsrinf. 4) A. [QT.d. (at. appendix. f. 14) A. APICOLIZA. / apocrine.. APOFIZA ARTICULARA / apophyse articulaire / articular process. pi. expusa. apo = in afara. APOFIZA ODONTOIDA / apophyse odontoide / odontoid process. totals sau partiala a germenilor dentari. APODIE. / appetite. adj. APLAZIE RETINIANA / aplasie retinienne / retinal aplasia. [Lot. APOFIZA CLINOIDA / apophyse clino'ide / clinoid process. s. s.. s. forrum = fier: -inn .APENDICITA supCitMttt. perforata. A. cronica. desemneaza o dorinta de a manca selectiv anu-mite alimente. capteaza fierul din alimentele digerate (ionizat si transformat In forma feroasa In stomac) si asigura traversarea lui prin mucoasa intestinala sub forma de *feri-tina. A. / apophysis. APOENZIMA. Var. / apyrexie. f. \Gjr. f. v. partea opusa fiind suprafata bazala.} Hernia *apendicelui vermicular. APNEE DE SOMN / apn6es de sommeil / sleep apn(o)ea. n. 5) A. 2) Proeminenta osoasa verticala situata pe arcul posterior vertebral. Proeminenta osoasa fara centru independent de osificare. a . retroce-cala Inalta. / appendicocele. prezentand la suprafata sa o mica zona articulara. APIRETIC. / appetit. toxica. NA: processus coronoideus ulnae.] Termen care. prin obstructia cailor respiratorii.. 3) A. / apex. gr. Cealalta parte a enzi-mei se numeste *cofactor sau *coenzima. s. de vagin. inflamatie acuta supurativa difuza a apendicelui. / aplasia.. adj. / apex. a priv. / apicolysis. f. APEX. zyme = ferment. / apyrogenic. f. V.

NA: processus transversus. osteita apofizara de crestere. A. Alterare dureroasa a tuberozitatii tibiale anterioare de origine traumatica sau microtraumatica. APOMORFINA. formata Indeosebi in ficat. 2) Care este predispus la apoplexie. f. In jurul caruia pivoteaza *atlasul. APONEVRECTOMIE. hipertensiune tranzitorie ce preceda o stare de *soc. In prezent sunt In studiu implicatiile a. pi.] Fractiunea proteica a *lipoproteinelor. pulmonara.: sindrom Achenbach (v.t. apo = in afard. APOPLEXIE UTEROPLACENTARA / apoplexie utero-placentaire / abruptio placentae. albuminurie masiva. 3) Anatomopatologic. aponeurosis. f. APOPLEXIE. forma = forma. / apoplectiform. f. s. s. Tipurile de a. voluminoasa. apo = in afard.: atac a.: boala Osgood-Schlatter. initierea si blocarea depinzand de un set de gene. dar care se vindeca In cateva ore sau zile. boala Ledderhose. care este masiva In necroza (Indeosebi In *autoliza). iar in necroza eel de *ca-rioliza. neuron = MTV. [Qr. a. care reprezinta moartea celulara patologica. de (a apo = in afard. f. spre deosebire de necroza. pe cand necroza se produce numai In cadrul unor procese patologice. implantata pe fata posterioara a arcului vertebral la unirea celor doua lame. \Gjr. D si E. implica o singura celula. celula este frag-mentata In corpi apoptozici. / apoprotein. / apolipoproteins. NA: processus pterygoideus. pi. f. Exista a. / apoproteine. / aponevrectomie. aponeuroses. observata Intre 10 si 15 ani la baieti. care dispare spontan fara sechele. formand o membrana alba. osteonecroza idiopatica a tuberculului tibial. APOFIZA TRANSVERSA / apophyse transverse / transverse process. a. s. variaza In functie de regiunile coloanei vertebrale. cele mai importante fiind A si B. -\ta\ Inflamatia unei *aponevroze. [Cfr.] Rezectia chirurgicala a unei *aponevroze. cu sensuC: cadtrta frunzdor din copaci odata. APOPLEXIE DIGITALA / apoplexie digitale / Achenbach syndrome. este un proces normal. f.. pierdere subita APOPTOZA de constienta. APOPROTEINA. V. In consecinta. apopleklikos = stupefia. atac cerebral. \Cjr. B.: atac sau ictus a.] Proteine cu functii de sinteza. are loc fenomenul de 'cariorexis. de secretie sau de catabolism al *lipoproteinelor. f. proba-bil o serie de oncogene si unele gene supresoare ale cresterii tumorale). Lama fibroasa sub forma de casca mulata pe bolta craniana. s. t. de invelis (fascii). in patologie. se poate extinde la *anexele uterine si chiar la nivelul ficatului si rinichilor. reunind partile anterioara si posterioara ale muschiului fronto-occipital. / apoplectique. apoplexia = [ovitvra. APOFIZITA T1BIALA ANTER10ARA / apophysite tibiale anterieure / tibial anterior apophysitis. s. ad|. pro-los = primu[. f. aponeurosis. nu se produce eliberarea enzimelor lizozo-male. / aponevrositis. d'e [a apo = in afard. f. A. Osgood's disease. 2) Prin analogie. Sin.ca urmare a confuziei pe care o fac-eau anticii intre neni fi tendon. s. Se caracterizeaza prin aparitia unui hematom retroplacentar. zona de necroza hemoragica prin eritrodiapedeza In focar. Schlatter's disease. si a.: hematom retroplacentar. Se disting opt tipuri de a. adj. Prin remnoirea celulara pe care o realizeaza. s. / apomorphine. de. -ino. apare ca o consecinta a unei perturbari circulatorii functionale. s. physis = creftere. s. adj. formata din doua lame unite anterior. Ex.. APOLIPOPROTEINE. eel putin 11. splenica.. verticala cu originea In dreptui jonctiunii dintre corpul si marea aripa a osului sfenoid. / aponevrectomy. ADN-ul este desfacut In segmente multiple de cate 185 perechi de baze. de [a apo = in afara. f. f. Sin. / apoplectiforme. A (din HDL) este o a. apoi se dezintegreaza. antiaterogena. s. f. APOFIZA PTERIGOIDA / apophyse pterygoide / pterygoid process.. Este o varietate de *osteocondrodisplazie. [Qr. si tab.. biochim. III). / apoplexy. protos = primui. / apoplexie. s. APOFIZA SPINOASA / apophyse epineuse / spinous process. iar In necroza acest proces este aleatoriu. / apolipoproteines.v. cu sosirea toamnei... amenintata de hemoragie prin *afibrinogenemie si de necroza a corticalei renale. B (din LDL) este principala a. care pot fi fagocitati de macrofage sau de celulele din vecinatate. Sin. Ea este acoperita de pielea paroasa a capului. Sin.. APONEVROZA.. adj. asemanatoare atacului de apoplexie. neuron = new . Se caracterizeaza clinic prin durere abdominala. / aponevrosite. / apoptosis. ektome = ufcizu. f. f. fiind foarte evidenta in necroza. \Cjr. limitante ale mus-chilor sau ale unor regiuni. Sindrom care survine brutal la gravida In ultimele luni de sarcina sau In perioada travaliului. ca urmare. ar putea 183 . mediana. [Cjr. care Incheie ciclul celular normal al unei celule si creeaza conditii fizio-logice pentru Inlocuirea sa. NA: aponeurosis. Prognosticul este foarte grav pentru fat si grav pen-tru mama. / apoplectic. -inn. fagocitoza lipsind. s. II. balonizarea (umflarea) mitocondri-ilor sau a altor organite lipseste. Ex.APOFIZA ODONTOIDA situat pe fata superioarfi a corpului axisului. nu lasa debriuri celulare si nici cicatrice. care delimiteaza In deschiderea lor posterioara fosa pterigoidiana. APONEVROZA EPICRANIANA / aponevrose epicranienne / epicranial aponeurosis. APOPTOZA. care decoleaza placenta de peretele uterin. apo = in afard. pe cand In necroza celula se umfla.. NA: galea aponeurotica. [a phyeiii = a create.] 1) Pierdere brusca a constientei urmata de para-lizii. Dehidromorfina utilizata electiv ca emetic cu actiune centrala. este indusa de stimuli fiziologici (reglarea. Forma a. A. datorita scindarii Intre *nucleozomi. iar necroza o populatie de celule. NA: processus spinosus. apoptein = a arunca in afara.\ 1) Care se afla In relatie cu *apoplexia sau este provocat de aceasta. -ita. / aponeurosis. aterogena. NA: procsssus styloideus. de insertie. [Qr. uterina etc. APOPLECTIC. s. apoptosis. pi. A si B au concentratie scazuta In insuficienta hepatica. mai rar de o embolie sau o tromboza a unei artere cerebrale. APOPLEXIA LUETEI / maladie de Bosviel / Bosviel's disease. II). V. iar cunoasterea mecanismelor a. / apophysite. In a. s. ptantara . s. APOPLECTIFORM. orice hemoragie masi-va In interiorul unui organ: a. fara sa existe o obturare vasculara. A. [Qr. / apomorphine. (at. pereche. In a. lipos = grdsime.). a. APOFIZITA. f. care proemina de o parte si de alta a unei vertebre si isi are originea In zona de jonctiune a lamei cu pediculul. In a. asigura limitarea dimensiunilor diferitelor struc-turi din organism la necesitatile fiziologice. Indeosebi in cancerogeneza.} Care se aseamana cu 'apoplexia. iar a.} Structura anatomica formata din fibre conjunctive Incrucisate. In a. Sin. [Qr.. C (I. metroragie. s. A. / aponevrose.} Distrofie de crestere limitata la o apofiza osoasa. f. cu mentinerea circulatiei si a respiratiei. In comparatie cu eel de necroza sunt urmatoarele: a. A. apoplcktikos = stup&flat. neuron = new.).: A (I. Prelungire osoasa sub forma de stilet.: ictus apoplectic (sau cerebral). f. cauzata eel mai adesea de o hemoragie cerebrala. APONEVROZITA.] Moarte celulara izolata si programata. analoge tendoa-nelor aplatizate. f. spre deosebire de 'necroza. Caracteristicile principale ale procesuluj de a. / apophysitis.: boala Bosviel (v. cuva-nt utilwat de Homer. rezistenta. Sunt clasificate In grupe. s. aponeurosis. in Iliada. s. / apoptose. A. APOFIZA STILOIDA / apophyse stylo'ide / styloid process. const. si coloana vertebrala.

•oma. [C?r.} Hernie la nivelul spatiului subarahnoidian. / apraxia. boli hematologice. / apraxie. / apposition.r. s. cat si al efectorilor moleculari. APUD / APUD / APUD.] Boala sau accident provocate de muscatura paianjenilor. n. nocivi fie prin toxinele din venin. [^Ic-ronim din Ingi. nervos. / aprosopie. Tmbracarii si a mersului. [Cfr.. chiar daca acesta este evident si. pragmatikos = referitor [a fapte. eidos = forma. f. infarct miocardic. Unii cercetatori fac distinctie Intre a. / apudoma. In consecinta. producand: 1) polipeptide sau amine asemanatoare hormonitor secretati In mod normal (ex. / apposition. cefalotorace (purtand apa-ratui bucal si patru perechi de labe) si alta posterioara. pentru amine precursor uptake and decardo^yCation = captarea fi decar6o\iiarea precursoritor aminici. / arachnodactylie. 3) A. f. arakhne = paianjen.twn = captarea si decarfio^ilarea precursoritor aminici. In timp ce succesiunea actelor necesare unei miscari complexe este imposibila. fiziologica si cea patologica sunt asemanatoare atat din punct de vedere al cailor de semnalizare. f. s. Sin.: adenoamele hipofizare si ale celulelor Langerhans. ideatorie. adaugare. praxis = actiune. APRAXIE. osteoporoza.). tremuraturi si pareza ale extremitatilor. de. artrita reumatoida etc. imposibilitate de reproducere a formelor plane sau tridimensionale (patrat. \Gjr. arakhiie = paianjen. n. kele = hemie.: plicae palmatae cervicis. Mariajul consanguin este reprezentat prin doua bare orizontale. / apragmatism. ARAHNODACTILIE CU CONTRACTURI CONGENITALE / arahnodactylie avec contractures congenitales / contractural arachnodactyly. a . [Lot. sunt suficiente dovezi ca a. polyendocrinoma. ideonnotorie. daktylos = deget} 1) Malformatie congenitala care consta In alungirea si subtie-rea degetelor de la maini. cuprinde numeroase ordine. fara leziuni cerebrale. miozis si hipotensiune.arboxyla. de la simpla iritatie locala la edem necrotic. / arachnodactyly. -ism. S-au conturat si multe alte directii de interes In patogeneza si terapie: boli autoimune. prosexis = atenfie. 0 bara orizontala care leaga un subiect feminin cu unui masculin reprezinta un mariaj. ischemie cerebrala. 2) Plici ale mucoasei colului uterin. a adauga ft ponere = a pune. -oris = arbors. de care este separata prin spatiul subarahnoidian. s. Descendentii sunt figurati prin ramificatii din barele orizontale. al caror corp este format din doua parti: una anterioara. APRAGMATISM. A. ARBORE GENEALOG1C / arbre gen^alogique / genealogical tree. / apudomatose. / arachnoiditis. eidos = forma. pi. din care fac parte paianjenii. A. f. [Lot. de la pragma. (Mil's = apiicare. f. femeile prin cercuri. Insemnand arborele vietii. carcinoamele tiroidiene. printre care a.. s. astm. cutanat. [Qr. / apragmatisme. infectioasa). aprin-derea cu chibritui a unei lumanari. uzual pentru sindrom Marfan (v. s. al *leptomeningelui. n. 2) hormoni diferiti 184 ARBORE GENEALOG1C de cei ai glandelor de origine (ex.). din cadrul proceselor fiziologice si cea pro-dusa prin stimuli patologici. f. [Lat. cub) prin desene sau prin constructie In spatiu. cu tendinta la Inglobare si la comprimare a elementelor sistemului nervos central sau periferic In vecinatatea carora se dezvolta. se recunosc trei tipuri de a. iar subiectii afectati de o boala genetica printr-un semn In simbolul precedent.} Sintagma lat. A. idei. f. s.: 1) A. dorit de subiect. eidos = forma. / arachno'idoc61e. / arachnoidocele. caracterizat prin contractura cu hiperreflectivitate.] Reprezentare conventionala a legaturilor de rudenie Intre diferitii membrii ai unei familii.priv. APUDOM.] Artropode ("Arthropoda) terestre. / aprosexia. emenagog si antiiritant In bolile dermatologice. -ama. s. encefalica acopera encefalul. Thuja occidentalis. pia mater. 3) De-numire pentru arborele de tuia alba. tumori frontale etc. Intre baza craniului si mandibula exista doar un orificiu unic. 2) A. fapte. iar a.).] Monstruozitate caracterizata prin absents masivului median al fetei si a mugurilor maxilari supe-riori. dementa. [C. procesele biochimice sunt identice. -ita. Majoritatea a. iar uneori dispnee si paralizie respiratorie care poate determina moartea. s. Se disting: 1) A. In clinica se solicita. componenta a *leptomeningelui. Imposibilitatea realizarii unui act sexual. unele infectii virale. arakhne = paianjen. / arachnoldite. incapacitatea de concentrare asupra unor anumite activitati. dura mater.] Sin. a -priv. genos = neam. sin. ocupat de *lichidul cefalorahidian. In care un gest simplu este irealizabil. Daca unele aspecte morfologice pot varia de la un tip celular la altui. f. SIDA. appo-sitio. spinala Inveleste maduva spinarii. s.\ Tumora dezvoltata din celulele 'sistemului APUD. scorpionii si diversi acarieni. / aprosexie. de ex. f. arakhne = paianjen. s.] Infiltrat celular. and decar6o?(yCation = captarea fi decarfio)ylarea precursorifor aminici. arbor. Totusi. arachnoideae. s. APUDOMATOZA. generatie. m. s. ARACHNIDA / Arachnida / Arachnida. evolueaza cronic. s.} Punerea In contact a doua elemente (substante. / apudome. carcinoidele intestinului subtire). n. In principiu..] Perturbare a atentiei voluntare. manifestata prin activitate osteo-genica si vizibila radiologic. s. V. atos = fapt.. 2) Sin. In timp ce gesturile automa-tice (ex. / arachnoid.Apozme fi utila In strategiile de preventie si tratament ale cancerului. de [a pratteia -= a ac-fwna} Tulburare dobandita a executarii miscarilor voluntare fara sa existe fenomene paretice sau ataxice. Au mai fost individualizate si alte tipuri de a. ARBOR VITAE / arbor vitae / arbor vitae. [C. f. din gr. fragmente de os fracturat). pentru amine precursor uvtake and dtc. neobservarea noului din ambianta si.. -ism. / arachnidism. [Qr. striate sau cerebeloase.: In cancerul pulmonar cu celule mid neendocrine poate aparea o secretie endocrina). interpusa Intre *dura mater si *pia mater. ARAHNOIDA. utilizata Indeosebi cu referire la structuri asemanatoare cu un arbore si ramurile acestuia. ARAHNOIDOCEL. f. ce apar asemanatoare picioarelor de paianjen. ARAHNOIDITA. constructive!. f. -oris = arbore'i vita = viafa. logos = stiinfa. 1) Aspect arborescent al substantei albe In sectiunile mediale ale cerebelului. [CfT..: sindrom Beals-Hecht (v. periostala reprezinta reactia periostului fata de o agresiune lo-cala (tumorala. arakhne = paianjen. 2) A. antireumatic. genea]ogia.: scarpinat) sau emotionale sunt posibile. inflamator sau neoplazie. APOZITIE. Generatiile . / apudomatosis. ataxie-telangiectazie. s.).] Abrev. la apponere = a pune ianga. s. sunt secretante. -oza. l^r. APROSEXIE. abdo-menul. f. APRAGMATISM SEXUAL / apragmatisme sexuel / sexual apragmatism. pentrv amine precursor uptake. accidente vasculare cerebrale. fie ca vectori ai unor agenti patogeni. In care gesturile simple sunt execu-tate. ARAHNIDISM.. Sunt reprezentati: barbatii prin patrate. a -priv. / arachnoide. Fenomen prezent In oligofrenie. m.. arbor.r. al carei ulei are utilizari numeroase: expectorant. feocromocitoamele. accident grav.i prosopoa = fa^d.. din cauza indiferentei sau imposibilitatii de a stabili o relatie cu partenerul.} Membrana fina conjunctiva. f. [Acroiwm din Ingi. unnas. / arachnidisme. s. arakhne = paianjen.. ARAHNODACTILIE. Inmora. f. [Qr. NA: arachnoidea. / aprosopia. s. m. s. boli neurodegenerative. utilizata In mod curent pentru sis-tem APUD (v. f. s. Clasa A. s. a . s. eel putin aparent.. si meninge.] Imposibilitatea de a Intreprinde actiuni eficace In vederea atingerii unui scop. practicd. s. APROSOPIE. Ca urmare. f. s. [^cronim din engC.priv.: neoplazie endocriniana multipla (v.

V. se asociaza cu alte avitaminoze.] Organism procariot capabil sa traiasca In conditii extreme de temperatura sau de salinitate. f. / arbovirus. iar la embrionul vertebratelor superioare evolueaza spre structurile fetei si ale gatului. virus = otrava. argyros = argint. maleabil. s. [Lot. b. deasupra si Inauntrul valvulei ileocecale. A. argentum = argint. normala sau patologica. Are rol important In sinteza hepatica a *ureei. [Lat. A. arkhaios = vecfii. [at. V. ARC. ARGIRIE.] Boala determinata de carenta In *vitamina B. superior sau inferior. arcus = arc. eel de-al doilea a. identificarea sunetelor si interpretarea lor simbolica. ARGININA. Considerate ca forme primordiale In evolutie. (riboflavina). fiecare punct al re185 . ARC REFLEX / arc reflexe / reflex arc. nu poseda decat o sinapsa.). f. s. La nivelul sau (a. argentum = argint. In organismul carora virusurile se multiplica. sprancenara (NA: arcus superciliaris): relief redus al fetei anterioare a frontalului. argentum = argint. AREOLA.] ARE 1) A. -ind. creste eliminarea urinara a argininei si apar tulburari neurologice variate ARGININ-VASOPRESINA.: gerontoxon (v. dentara (NA: arcus dentalis): arc format de catre ansamblul dintilor unui maxilar.artere. f. un organ efector (muschi. s. [Cfr. a . / arginine-vasopressine. ARGIRISM.5. / ariboftavinose. n. / arche(o)bacterie. s. adj. s. / argininurie. f.] Aminoacid bazic neesential care intra In compozitia proteinelor. A. De asemenea. s. Acest a. s.. Fiecare a. biochim. functionale ale scoartei cerebrale care stabilesc legaturi intra-corticale. simbol Ag. Ca urmare. flavus = gaiben. 4) A. s. care ocupa cele doua buze si depresiunea creata de scizura calcarina. [at. s. zigomatica (NA: arcus zygomaticus): arc osos format prin reunirea apofizei zigoma-tice a osului temporal cu apofiza temporala a osului malar. ARIBOFLAVINOZA. eel de-al treilea formeaza cornul mare al osului hioid si partea caudala a corpului acestui os. area = am} In anatomie. de asociatie sau asociative: fiecare dintre a. sen. ARHEOBACTERIE. eel mai simplu nu cuprinde decat doi neuroni. ele sunt remarcabile prin prezenta de "introni In genele lor. mama/a (NA: areola mammae): zona care Inconjoara mamelonul. orificiul vertebral. a.).] V. curbura formata de catre o coasta si cartilajul sau. anat. s. prezinta forme foarte diverse. Ribonsaure == acid ri6onic (a[terare de [a araBinoz. s. b) a. s. [Lot. ARGININURIE.d). n.] 1) Concentratia sau eliminarea cotidiana a 'argininei In urina. din engi. r. / arch. infectie. [Lat. / argentaffinoma. n. virus = venin. 2) Structura anatomica. / areola. s. r. -ism. / areole. affinis = iwecinat. In general. el delimiteaza. [Lat. Reprezinta o veritabila retina corticala. celula argentafina. -onio. vasopresina.: gerontoxon (v. s.] ElementuI chimic nr. artHrovod-bome = transportat de wtTopode. cu fata posterioara a vertebrei. corticotem-porala care Inconjoara a. f. [Lot. b. const. calcarina: zona de proiectie a a. / ariboflavinosis. s. dau nastere unor cartilaje laringiene. greutate specifica 10. / arginine-vasopressine. Cat. s. greutate atomica 107. crurala (NA: ligamenturn inguinale): coarda fibroasa Intinsa de la spina iliaca anterosuperioara la spina pubisului. [Lot. s.] 1) segment dintr-o curba. glanda) si un circuit de neuroni ce vehiculeaza informatia senzoriala la sistemul nervos central si. orientata oblic In sus si spre exterior. avand aspec-tul unei linii curbe. Coloane arcuate pereche care dau nastere branhiilor la vertebratele inferioare. brun-roscata a tegumentelor. f. din centrul nervos la organele efectoare. ARIE. f. cornului mic al osului hioid si portiunii craniale a corpului hioidului. fiind denumit monosinaptic. s. / silver. ligamentului stilohioid. auditiva si care reprezinta zonele de perceptie si de gnozie. a. din engi. / archeobacteria. arthropod-bome = transportat de artropode. / argininuria. In particular dintr-o circumferinta. \Cjr. 47. / arbovirus. 3) A. gr. fibroasa s. afecteaza exclusiv animalele vertebrate. s. n. arcus = arc. posterior al vertebrei. In functie de virusul care Ie genereaza. Primul a. ale carui saruri sunt utilizate In medicina datorita efectelor caustice. f. a. auditivo-psihica: a. ouron = urind. s. provoaca la om *arboviroze.] Intoxicatie terapeutica sau profesionala determinata de argint sau sarurile acestuia. / argentaffin. s. s. f.prill. m. majoritatea fiind boli tropicale. [Cjr. / area. / arch. confine o structura cartilaginoasa cu doua jumatati. ARGENTAFIN. capuse).] Coloratie anormala. / argyria. costal. Arc aortic / arc de I'aorte / aortic arch. areae. tab. / argentaffinome. unul senzitiv si altui motor (*motoneuron). 41 Brodmann) ajung caile cohleare centrale din corpii geniculati mediani. f. m. dim. silver poisoning. este rara si.: cardnoid (v. / arginine. Sin. format de catre pediculi si lamele verte-brale. Intinzandu-se si pe versantui extern al polului occipital. 5) Ani Brodmann. f. posiBii de ia germ. de ia area = mie. v. / argentaffine. (a. deasupra arcadei orbitare. 6o[ta. m.] Denumire generica a bolilor determinate de grupul de virusuri "Arbovirus. affinis = mvecinat. -oza. c) a. ](yr.] Sin. ca si In tehnica medicala. ARBOVIRUS. / arc. 4) A. s. f. (a. vizuale. Indeosebi In *pelagra./. 2) A. b.). / argyrie. 0 serie de a. [Lat. areo-lae (1). f. / arcade. f.ARBOVIROZA sunt indicate cu cifre romane.: a) a. f. Termen general pentru desemnarea unor elemente de natura foarte diferita. -oza. / arbovirosis. Ex. argentum =• argMt. ureogeneza. iar altele si omul (*antropozoonoze). otrand. pi. respectiv. Unitate functionala a sistemului nervos alcatuita dintr-un receptor senzorial. In conti-nuare. . auditiva: zona a cortexului cerebral situata deasupra primei circumvolutiuni temporale. avasculara Treves (NA: plica ileoce-calis): zona a mezenterului comun lipsita de vase sanguine macroscopice. astringente si antiseptice. ARCADA. m. dt la bakteria = 6aston. s. dim. bakterion. osoasa. adj. In Europa au fost identificate cateva forme de *encefalita. f. neural (sau vertebral). este utilizat la prepararea electrozilor impolarizabili. s. Distrugerea acestui centru nu antreneaza surditatea decat daca este bilaterala. argyros = argint. m. NA: area. Sin: ligamentui Poupart. mandibular) se diferentiaza In ligamentele sfenomandibular si maleolar anterior. [Lot. ARBOVIROZA. 6o[td. V. hioid) da nastere apofizei stiloide. dreapta si stanga. [arbor -tifirw. / argent. In profunzimea scizurii laterale (sau silviene) a emisferei. s. tab. sin. Aceste doua zone permit. s. f.: centrul auditivopsihic. ARGENTAFINOM. 6) A. ciocanului si nicovalei. Este constituita din fibre proprii (ligamentui inghinal extern a lui Henie) si din fibrele aponevrozei muschiului mare oblic al abdomenului.. 3) A. NA: areola. / aire. / arginine. / argyrisme. suprafata delimitata morfologic sau functional: 1) A. consecutiva unui contact profesional cu saruri de argint sau prin administrare terapeutica prelungita. f.] Structura anatomica de forma arcuita. v. argentum = argint. ARC BRANHIAL / arc branhial / branchial arch. eel de-al patrulea si al cincilea. pi.iu vasculara. •ind. s. Sin. mica. f. / arbovirose. f.87. 2) A. 2) Afectiune metabolica ereditara determinata de un deficit In arginaza I (din ficat si eritrocite). s. ARGINT.] Termen generic pentru un grup de numeroase virusuri transmise prin Intepaturile artropodelor hematofage (tantari. -ina. iar numarul unui individ Intr-o generatie cu cifre arabe. m. 2) Zona eritematoasa care Inconjoara un punct ihflamat. s. \arbo afirw. / argyrism. Metal alb. areola s= (trie. Mai importante: 1) A. ARC SENIL / arc senile de la cornee / arcus senilic.

A. sinu-sala nerespiratorie). eidos = forma. au fost delimitate pe baza morfologiei cortexului cerebral (circumvolutii) si a citologiei celor sase straturi de neuroni corticali. a • priv.ventriculare (*extrasistola ventriculara. 'imbecilitate si 'idiotic. ARIERAT. ale conducerii impulsului sau mixte. iar sub 20 pro-fund. centrul receptor al sensibilitatii generale.tUlza. acesta se dovedeste inapt sa Invete. stenoza mitrala) decompensata sau nu. mania = nebunie} Obsesia nume-relor si operatiilor aritmetice: bolnavul efectueaza calcule multiple si inutile. tulburari de conducere intraventriculara. cortico-oculoce-. v. u. arriere. *ntis = minte] Inapoiere mentala. adj. 7) A. 14) A. Extrem de diverse. de ia arytaina = u[cwr. fata de ritmul sinusal normal.. 4) Ritm de pacemaker. s. 3) Tulburari mixte: diso-ciatie atrioventriculara. 9) A.: *sindromul Down). de. / retardate. poate fi eliminata prin *psihoterapie. au fost stabilite si descrise trei grade de a. din [at. de regula. este.priv. se caracte-rizeaza prin dezvoltarea insuficienta a facultatilor intelectuale. s. A. gr. / arithmomanie.ta. adrctro.).t ui iocul dmwnwv. / arriere. rhythmus. ARII BRODMANN / aires de Brodmann / Brodmann's areas.: arie striata. s.re. corespunzand partii anterioare a circumvolutiunii parietale ascendente. care apare eel mai adesea la indivizi cu inteligenta normala si corespunde unei imaturitati psihice. Neregularitate a ritmului cardiac data de o perturbare a cadentei exdtatiilor la nivelul nodului sinusal. back-ward. pentru Ql Intre 70-79 se situeaza *intelectul de limita. unor extrasistole cu numar si tip variabil. ca si un mediu familial sau social adecvat. s. [^6rev. \Cjr. [Korbinian Brodmaan. 10) A. [^r. ARITENOIDOPEXIE. forma wtaritd a iui retro = uiopm. care se Intind pe o mare parte din scoarta fronto-temporo-parietala. Astfel. pot fi: tulburari ale automatismului cardiac. pot fi clasificate In patru grupe: 1) Tulburari In for-marea impulsului: a) a. sinusala respiratorie. rhythmus. / arrhythmia. gustativa: zona a cortexului cu proiectia la nivelul partii inferioare a circum-volutiunii parietale ascendente si 1n zona profunda a opercu-lului parietal. / arrhythmogenic. parasistolie. / arithmomania. f. f. eidos = forma. motohe piramidala: centrul efector al motricitatii volun-tare. A. sau campuri citoarhitectonice. ARN / ARN / RNA. fragilitate a cromozomului X (transmis de femeie si care poate afecta pe toti baietii nascuti de aceeasi mama). mental deficiency. ARIERATIE MENTALA / arrieration mentale / mental retardation. adj. a. (at. 17) A. ca o consecinta a fixatiei Intr-un anu-mit stadiu al copilariei. si retardare mentala. Termenul este utilizat Indeosebi pentru desemnarea perturbarilor *ritmului cardiac. a. s. parietala ascendents. s. Sin. Kiesselbach. Poate fi paroxistica sau permanenta.: pata Kiesselbach (v. In relatie cu o cardiopatie (cardiomiopatie. traumatism cranian perinatal. [Gjr. ARITMOMANIE. ARITMOGEN. egoism si *puerilism.] SubstantS poliri- . avand urmatoarele cauze principale: tulburari metabolice ereditare.rma. b) a. A. ritm sinusal coronar si atrial inferior. 16. pentru 20-50 moderat-sever. -e. u(tinse. ARITMIE.. / arytenoide. Frecvent Insotita de tahicardie (tahiaritmie). -ita. ARITENOIDITA. ARITENOID. Intar-zierea se evalueaza In raport cu media grupului din care face parte subiectui In cauza si poate fi globala sau. V. 'wandering pace-maker).ww. ARITMIE SINUSALA / arythmie sinusale / sinusal arrhythmia. gr. poate afecta numai o parte a personalitatii. care corespunde punctului de sosire sau plecare al fibrelor corticipete sau corticifuge. ARITMIE CARDIACA / arythmie cardiaque / cardiac arrhythmia. a. leziuni organice ale creierului din cauza unei boli a mamei In perioada gra-viditatii (ex. ARITMIE COMPLETA / arythmie complete / continuous arrhythmia. nevroze. mentalis. In raport cu cele trei mecanisme patogenice enumerate. pads = jv(a. recuperarea nefiind posibila. c. de.] Care genereaza tulburari de ritm cardiac. care. determinata de interpunerea.] Anomalie (iregularitate sau disparitie) a unui ritm. Clasic. \fr. a. 'torsada varfurilor). bloc atrioventricular. arytainoeides = in forma de ud-. 15) A. [Cjr. Celelalte doua grupe impun o asistenta continua. extrasistola. 12) A. adj. neurofiistologge. m. ARITMIE EXTRASISTOLICA / arythmie extrasystolique / extrasystolic arrhythmia. de la mens. *flutter-ul ventricular. In ordinea gravi-tatii: 'debilitate mintala (mentala). adj. jonctionale). *fibri-latia ventriculara. . adj. desi este constient de inutilitatea lor (In psi-hastenii. instabilitate psihica si inaptitudinea de a reactiona normal la solicitarile din mediul In care traieste subiectui. idiopatica sau primitiva (fara existenta unei leziuni cardiace). [fr. *tahicardia ventriculara. 13) A. poate fi determinata de fibrilatia atriala.). A. Subiectii cu handicap usor pot fi recuperati prin educatie. m.wr. arithmos = numar. regiunea precordiala. isterie). indus artificial. sau cu o boala endocrina (hipertiroidie). s. din [at. Neregularitate de ritm cardiac In care contractiile ventriculare sunt separate unele de altele prin intervale ine-gale. In functie de mecanism. uicior. 8) A. absenta autonomiei. / arythmie. m. rhythmos = ritm.] Persoana care este afectata de *arieratie mentala.AR1ERAT tinei proiectandu-se pe un punct corespunzator pe scoarta.: operatie Kelly-King (v. (at. ary(oinoei'des = in forma de. \Cjr. manifestata Indeosebi printr-un atasa-ment excesiv fata de parinti. adretro. *sin-drom Lown-Ganong-Levine.: *rubeola). corticala: teritoriu de proiectie al cortexului cerebral.] Inflamatie a cartilajului aritenoid sau a muschilor care se insera pe acesta. f. comunicare interatriala.) A. / arytenoiditis. de ia arytainu . eidos = forma. *tahicardia atriala. afectiva. care a delimitat 52 de a.atriale (*extrasistola atriala. Daca arieratui este un copil. vegetativa: fiecare din zonele scoartei a carei excitare antreneaza raspun-suri vegetative s. .: arie germinativa. rhythmos = ritm.uicior.] Care se refera la *cartilajul aritenoid. In cazurile de Ql 50-70 handicapul este considerat u§or. f. 11) A. aritmie cardiaca. Co.. forma ifitiiri. encefalite etc. *flutter-ul atrial. adj. / aryt6noidopexie. 2) Tulburari In con-ducerea impulsului: bloc sinoatrial. motorie exfrapiramidala: fiecare din centrii efectori si regulatori ai motricitatii semi-automate si semivoluntare. f. ventriculare. arie calcarina. care se manifesta pre-coce. striata. / arythmogene.i iat. la arytaina = u[c. f. dimpotriva. / arytenoidite. a. heterotope sau ectopice . Handi-capul mental poate fi clasificat si In functie de *coeficientul de inteligenta (Ql).td a [lit retro = mapoi. cu Intarziere In dezvoltarea mentala. embriogena: portiune a veziculei embrionare a mamiferelor (blastodst) unde se va forma embrionul. V. m. / arytenoid.ni 1868-1918} Descrierea si numerotarea diferitelor zone ale scoartei cerebrale 186 ARN umane de catre Brodmann. *fibrilatia atriala. f. calificata. cardiaca. / arytenoidopexy. m iim6aju[ c. Stare a unui copil sau a unui adult arierati. nonnotope sau sinusale (*tahicardia sinusala.. a . [Qr. gennan = a produce. V. arytainoeides = m forma de view. pe versantui anterior al scizurii centrale (Rolando). locali-zata la nivelul hemitoracelui stang.falogira: zona din cortexul cerebral situata In piciorul celei de-a doua circumvolutii frontale. 'bradicardia sinusala. aberatii cromozomiale (ex. Denumire generica pentru tulburarile ritmului cardiac. consecinta unei insuficiente congenitale a dezvoltarii inteligentei. *sindrom Wolff-Parkinson-White. de origine sau cu destinatie extracorticala. Sin.] Sin. trebuie diferentiata de a.pasive sau ritmuri de scapare (atriale. gr. arrieration. sin.ior. acid riBonucCeic. Neregularitate de ritm cardiac. s. f.

tab. r. tab. CANALULUI PTERIGOID1AN partilor subiacente. anat. V. A. V.: a. ARTEFACT. V. terein = a confine (anticii credeau ca. aroma. de. ARN SATELIT / ARN satellite / satellite RNA.] Intoxicatie sau otravire cu compusi de arsenic. [a arson = putemic. . gr. ARN-ul antisens poate fi element reglator natural (ex. ARN MIC / ARN MIC / ARN MIC.] ElementuI nr. gr. dar este uneori Intrebuintat si ca otrava (cazuri medicolegate). cadavre). / arsenic. 33. BUCALA / artere buccale / buccal artery. aminati la localizarea lor spedfica in ca-drul sintezei proteinelor. din gr.artere. 4) a.artere. electricitatea. de [a arsen = putemic. m. importanta si Intinderea suprafetei arse. a. ca radiatiile. A. s. se efec-tueaza In contact cu ADN si cu enzime specifice.artere. . cu efect tonic sau seda-tiv. de diminuare a tensiunii psihice (prin inhalare din atmos-fera sau volatilizate din baie de apa). tab. AZIGOS A VAGINULUI / artere azygos du vagin / a«ygos artery of vagina. ARN complementar altei portiuni de ARN a carei functie o inhiba. [Lat. ARN RECOMBINANT / ARN recombinant / recombinant RNA. Are importanta medicals. ARN-POLIMERAZA. / arsenicisme. de gradul I: eritem si tumefactie dureroase. dupa cum exista si alte clasificari. tab.artere.. [Lat. . Abundent m ribozomi (masa moleculara mare. ARNm POLICISTRONIC / ARNm polycistronique / polycistronic mRNA. de gradul IV: carbonizarea unei re-giuni din organism. tab. n. A. n. tab. V..artere A. V. ARN care poate Insoti diferite virusuri.] Fenomen parazit In relatie cu o tehnica defectuos utili-zata. dm gr. V. s. ca urmare a unei den-sitati prea mid de impulsuri Inregistrate sau a unei doze de radio-farmaceutic inadecvata. [Lat. therapeia = tratame. propulsat de ventriculele inimii catre diferite organe din organism. tab. tab anat. [Lot. a. A. de ordinul a 10s Da). tab.artere.ta. . complementara extremitatii 5'" a unui ARNm. anat. purtatori de aminoacizi. care are rolul de a dirija a.artere. V. . tab. tulburarile digestive se aseamana cu cele din "holera. ALVEOLARA POSTERIOARA SUPERIOARA / artere alveolaire superieure et posterieure / posterior superior alveolar artery. In constitute unei a. A. tab. tab. .] Leziune cutanata sau mucoasa provocata de caldura sau aiti agenti fizici. cronic domina manifestarile nervoase si cutanate.artere. messenger interfering complementary RNA. anat. anat. a. de asemenea. labirintica) / artere auditive interne / artery of the labyrinth (internal acoustical). sub forma hibrida cu ADN m nudeele celulare si asodat cu ribozomii In citoplasma. arteria = arterd. care determina rezultate si interpretari false In cazul unui examen de laborator sau al unor experimente. Ex. intra trei straturi concentrice: tunica interna (sau intima). m. . . A. A. care actio-neaza asupra organismului fie prin masaj (cu efect asupra tensiunii musculare). denumit astfel datoritd proprietdf-ilor sale putemice. A. frigul.ARN ANTISENS bonucleica prezenta In toate celulele vii. tab. As^. A. (irs. / arsenic. anat.artere A. APENDICULARA / artere appendiculaire / appendicular artery. m. BRAHIALA / artere brachiale / brachial artery. AURICULARA PROFUNDA / artere auriculaire profonde / deep auricular artery. V. f.artere. s. tab. anat. AUDITIVA INTERNA (v.artere. / burn. s. ACETABULARA / artere acetabulaire / acetabular branch of medial femoral artery. f. artereie conf-in aer. Biosinteza a. Se disting patru grade: 1) A. 187 . Prin ramificatie progresiva si anastomoze. BULBULUI PENISULUI / artere bulbaire du penis. denumit astfil da. . [Lot. A. tab. / aromatherapie. ARSENICISM. tab. anat.artere. aer. tab. NA: arteria. s. V. A. fiarfiatisc. aminat.] Vas care conduce sangele oxigenat. facut. anat.artere. / artery. anat. arsenikon. / ARN-polymerase. V. .artere. BULBULUI VESTIBULULUI (vaginal) / artere perineale profonde / artery of bulb of vestible. . anat. arsenicum. tunica mijiocie (sau media). / artefact. tab. anat. ei sunt spedfid fiecarui a. y. anat. ACROMIOTORACICA / artere acromio-thoracique / thoracoacromial artery. In formele a-cute. / aromatherapy. s. V. Molecula de ARN compusa din fragmente de origine distincta reunite in vitro printr-o ARN ligaza. A. s.artere. AROMATERAPIE. a. / artifact. AURICULARA POSTERIOARA / artere auriculaire posterieure / posterior auricular artery. anat. ARSENIC. In a. s.: ARN MIC) sau obtinut prin inginerie genetica. V. solubil). anat. a. f. pe imaginea scintigrafica. . 3) a. fosforic servind drept legatura ester Intre functiile alcool 3 si 5 ale ribonucteotidelor succesive. anat. A. -os = aer. ARN' care nu confine decat o singura infor-matie genetica. ARN-ul satelit inclus (Tmpachetat) In capsida este specific fiecarui virus si nu se poate replica fara acesta. In functie de tehnicile de preparare a probelor. artis = meserie. A. Enzima care catalizeaza sinteza de ARN pornind de la ADN sau ARN. A. ardere = a arde. CANALULUI PTERIGOID1AN / artere vidienne / artery of pterygoidal canal. Clasa particulara de ARN antisens. f. arsenikon. ARN MONOCISTRONIC / ARN monocistronique / monocistronic RNA. V. Se admite ca tripleti de nudeotide succesive de ARNm servesc drept situsuri specifice pentru fixarea ARNt. f. fie In general. BRAHIALA SUPERFICIALA (v. Are. Trioxidul de arseniu. ingriji} Metoda terapeu-tica In care se utilizeaza uleiuri vegetale esentiale. 6ar6dlesc. AXILARA / artere axillaire / axillary artery.artere. s. ARN mesager care contine mai multi cistroni si este. ARN ANTISENS / ARN antisens / antisense RNA. . P-intre ARNs a fost identificat ARNt (de transfer). se constitute Intr-un sis-tem arterial. . anat. ARCUATA A PICIORULUI / artere dorsale du metatarse / arcuate artery. -ifim. A. (a. de la facere = a face. deoarece crou goals. de gradul III: In care bulele se complica cu necroza dermului si uneori a A. ALVEOLARA INFERIOARA / artere dentaire inferieure / inferior alveolar artery. artefact. A. se mai afla In cantitati mid In citoplasma (ARNs. A. CALOSOMARGINALA / artere calloso-marginale / callosomarginal artery. BRAHIALA PROFUNDA / artere brachiale profonde / deep brachial artery. artere perineale profonde / artery of bulb. As. A. / artere. gr. anat. anat. V. V. tab. 2) a. ARTERA. V. ANGULARA / artere angulaire / angular artery. V. / RNA-polymerase. -alos = aTOmil. arsenicum. din microscopia electronica. f. BAZ1LARA / tronc basilaire / basilar artery. V. -atis. f.to-n. s. proprietdtiCor sale putemice. polycistronic messenger. anat. artere. deci. s. V. / arsenic-alism. El transporta mesajul genomului enzimelor care catali-zeaza sinteza proteinelor.artere. codant pentru mai multe lanturi polipeptidice distincte. factum = fapt. ARSURA. [Lat. . n. A mai fost pus In evidenta ARNm (mesager). . . de la therapeuein = a.artere. tab. tab. s. tunica externa (adventicea). aroma. s. s.nt. de gradul II: complicata cu flictene. are efect eritropoietic. . V. brahiala) / artere brachiale superficielle / superficial brachial artery. V. . . V. formata din reunirea mai multor ribonucleotide.artere. anat. f. si ADN. / brulure. artere. de la.

A. V. V.artere. anat. V. . . anat.artere.artere. anat. A. . EPIGASTRICA SUPERIOARA / artere epigastrique superieure / superior epigastric artery.artere. . anat. CERVICALA PROFUNDA / artere cervicale profonde / deep cervical artery. A. CEREBRALA POSTERIOARA / artere cerebrale posterieure / posterior cerebral artery. V. V. tab. tab. A. V. anat. V. tab.artere. A. . V. tab. COMUNICANTA ANTERIOARA / artere communicante anterieure / anterior communicating artery. V. . A. artere. anat. . tab.artere. tab. A. V.artere. V. anat. COLICA DREAPTA / artere colique droite superieure / right colic artery. A.artere. V. CIRCUMFLEXA ILIACA PROFUNDA / artere circonflexe iliaque profonde / deep iliac circumflex artery. COZII PANCREASULUI / artere pancreatique caudale / artery to tail of pancreas. DIAFRAGMATICA SUPERIOARA (v. anat. tab. A. V. DUCTULUI DEFERENT / artere deferentielle / deferential artery. .artere. tab. COLICA DREAPTA INFERIOARA (v.artere. tab.artere. V. . A.artere. V tab. A. A. COLATERALA CUBITALA SUPER10ARA (v. V. anat. . anat. . V. anat . A.artere. colaterala ulnara inferioara). CENTRALA SCURTA / artere centrale courte / short central artery. anat. anat. .artere. anat.artere. A. V. A. anat. CREMASTERICA / artere cremasterienne / cremasteric artery. anat. anat. . A. . CIRCUMFLEXA SCAPULARA / artere circonflexe scapu-laire / circumflex artery of scapula. anat. anat.artere. DIAFRAGMATICA INFERIOARA (v. A. CENTRALA A RETINEI / artere centrale de la retine / central artery of retina. anat. . tab. A. anat. V. A. artere. tab. V.artere. A. . a. anat. DORSALA A PENISULUI / artere dorsale de la verge / dorsal artery of penis. anat. CIRCUMFLEXA ILIACA SUPERFICIALA / artere circonflexe iliaque supcrficielle / superficial iliac circumflex artery. V. V. V. CECALA ANTERIOARA / artere caecale anterieure / anterior cecal artery.artere. A. anat. . CIRCUMFLEXA HUMERALA ANTERIOARA / artere circonflexe humerale anterieure / anterior humeral circumflex artery. tab. . . tab. V. V. .artere. anat. anat.artere. anat. COLATERALA ULNARA SUPERIOARA / artere collaterale cubitale superieure / superior ulnar collateral artery. A. tab.artere.artere.artere. tab. colaterala ulnara superioara).artere. A. . A. anat. anat. tab. artere.artere. CORONARA STANGA / artere coronaire gauche / left coronary artery. A. V. V. A. ileocolica). frenice superioare). tab. . A. A. A. anat. A. .artere. . A. anat. V. .artere. V. . .artere. aa. A. anat. CAROTIDA INTERNA / artere carotide interne / internal carotid artery. . V tab.artere.artere. CIRCUMFLEXA FEMURALA MEDIALA / artere circonflexe femorale mediale / medial femoral circumflex artery. anat. A. tab. A. CERVICALA ASCENDENTA / artere cervicale ascendante / ascending cervical artery. V. . anat. tab. anat. A. A. .artere. V. . CAROTIDA COMUNA / artere carotide primitive / common carotid artery. V. COROIDIANA ANTERIOARA / artere choroidienne anterieure / anterior choroidal artery. A. . . anat. . A. A. A. anat. COLATERALA MIJLOCIE / artere collat6rale moyenne / middle collateral artery. tab. V. CISTICA / artere cystique / cystic artery. tab. V.artere. tab. anat. A. ductului deferent). V. . CEREBELOASA SUPERIOARA / artere cerebelleuse superieure / superior cerebellar artery. artere. . tab. A. tab. tab. tab. anat. V. COLICA STANGA / artere colique gauche superieure / left colic artery. -artere.artere. aa. .artere. tab. anat.artere. A.artere. COMUNICANTA POSTERIOARA / artere communicante posterieure / posterior communicating artery.artere. CAROTIDA EXTERNA / artere carotide exteme / external carotid artery. 188 A. V. anat.artere. V. tab. tab. anat. A. anat. V. .artere. V. V. . CEREBRALA ANTERIOARA / artere c6rebrale anterieure / anterior cerebral artery. V. CEREBELOASA INFERIOARA ANTERIOARA / artere cerebelleuse inferieure et anterieure / anterior inferior cerbel-lar artery. DEFERENTIALA (v. .artere. anat. V. . tab. CECALA POSTERIOARA / artere caecale posterieure / posterior cecal artery. tab. CEREBELOASA INFERIOARA POSTERIOARA / artere cerebelleuse inferieure et post6rieure / posterior inferior cerebellar artery. anat. a. tab. A. . COLATERALA RADIALA / artere collaterale radiale / radial collateral artery. tab. tab.artere. CENTRALA LUNGA / artere de Heubner / long central artery. V. DORSALA A PICIORULUI / artere dorsale du pied / dorsal artery of foot. tab.artere. EPIGASTRICA SUPERFICIALA / artere epigastrique superficielle / superficial epigastric artery. tab. anat. DORSALA A NASULU1 / artere dorsale du nez / dorsal nasal artery. CORONARA DREAPTA / artere coronaire droite / right coronary artery.artere. V. artere. anat -artere. V. tab. tab. A. V. tab. CAROTIDA COMUNA EPIGASTRICASUPERIOARA A. frenice inferioare). A. .artere. V. tab. anat. CIRCUMFLEXA HUMERALA POSTERIOARA / artere circonflexe humerale posterieure / posterior humeral circumflex artery. . V. tab. DORSALA A SCAPULEI / artere scapulaire posterieure / dorsal scapular artery. COLICA MIJLOCIE / artere colique droite superieure / middle colic artery. a. tab. anat. a. A.A. anat. EPIGASTRICA INFERIOARA / artere epigastrique inferieure / inferior epigastric artery. . tab. tab. anat. V. A. A.artere. A. tab. CIRCUMFLEXA PEMURALA LATERALA / artere circon-flexe femorale lat6rale / lateral femoral circumflex artery. tab. anat. A. tab. tab. DORSALA A CLITORISULUI / artere dorsale du clitoris / dorsal artery of clitoris. A. tab. COLATERALA ULNARA INFERIOARA / artere collat6rale cubitale inferieure / inferior ulnar collateral artery.artere.artere. anat. COROIDIANA POSTERIOARA / artere choroidienne posterieure / posterior choroidal artery. V. tab. . V. . tab. anat. V. tab. CEREBRALA MIJLOCIE / artere cerebrale moyenne / middle cerebral artery. COLATERALA CUBITALA INFERIOARA (v.

INTEROSOASA COMUNA / artere interosseuse commune / common interosseous artery. tab. GASTRO-OMENTALA DREAPTA / artere gastro-epiploique droite / right gastro-omental artery. artere. LIGAMENTULU1 ROTUND AL UTERULUI / artere du ligament rond de I'uterus / artery of round ligament of uterus. . GLUTEALA SUPERIOARA / artere fessiere superieure / superior gluteal artery. anat. V. anat. brahiala profunda). A. A. . tab. a. A. GASTROEPIPLOICA STANGA / artere gastro-epiploique gauche / left gastroepiploic artery. INTEROSOASA ANTERIOARA / artere interosseuse anterieure / anterior interosseous artery.artere. a. . tab.artere. V.artere. -artere. a. a. anat. V. .artere.artere. tab. V. anat. anat.artere. A. A.artere. V. tab. FUNICULARA (v. INTEROSOASA RECURENTA / artere inter-osseuse recurrente / interosseous recurrent artery. GENICULARA DESCENDENTA / artere grande anastomotique / descending genicular artery.artere. tab. FESIERA SUPERIOARA (v. tab.artere. V.artere. V. tab. V. FRONTOBAZALA LATERALA / artere frontale interne et posterieure / lateral frontobasal artery. .artere. HUMERALA PROFUNDA (v. V. a. tab.artere. A. A. ILIOLUMBARA / artere ilio-lombaire / ilio-lumbar artery. V. V. A. a. INTERCOSTALA SUPREMA (v.artere. . A. anat. gluteala inferioara). tab. apoi la. A. V. tab. A. tab.artere. anat.artere. . tab. V. GASTROEPIPLOICA DREAPTA / artere gastro-epiploique droite / right gastroepiploic artery. anat. A. A. anat.artere. . LINGUALA PROFUNDA / artere ranine / deep lingual artery. HIPOGASTRICA (v. a. tab. V. tab.artere.artere. anat. ETMOIDALA POSTERIOARA / artere ethmoidale posterieure / posterior ethmoidal artery. artere.artere. A.artere A. . 189 . gluteala inferioara). iliaca interna) / artere iliaqiie interne / hypogastric artery or internal iliac artery. V. V. A. . V. tab. . V. V. FESIERA INFERIOARA (v. V. anat. HIPOFIZARA SUPERIOARA / artere hypophysaire superieure / superior hypophysial artery. tab. V. V tab. A. V. anat. . V. anat.r. A. . GENICULARA INFERIOARA LATERALA / artere inferolaterale du genou / lateral inferior genicular artery.artere. A. . A. tab. INTERCOSTALA ANTERIOARA / artere intercostale superieure / highest intercostal artery. . anat.artere. . a. anat.artere. FEMURALA / artere femorale / femoral artery. a. anat. V. anat.artere. anat. tab. . anat. . tab. INTEROSOASA POSTERIOARA / artere interosseuse posterieure / posterior interosseous artery. brahiala). LABIALA INFERIOARA / artere labiale inferieure / inferior labial artery. tab. GASTRICA STANGA / artere gastrique gauche. .artere. intercostala anterioara). LABIALA SUPERIOARA / artere labiale superieure / superior labial artery.artere. . tab. supratrohleara). anat. V. FIBULARA (v. A.] / tab. testiculara).artere. A. . . anat. . V. A. . V. HEPATICA COMUNA / artere hepatique commune / common hepatic artery. .artere.artere. . anat. . A. anat. tab. FRONTALA (v. A. . V. A. A. tab. A. tab. INFRAORBITARA / artere sous-orbitaire / infraorbital artery. anat. anat. LACRIMALA / artere lacrymale / lacrimal artery. tab. V.artere.artere.A. anat. . LUI HEUBNER (v. V. ISCHIATICA (v. ILIACA INTERNA / artere iliaque interne / internal iliac artery. tab. tab.artere. anat. A. tab. tab anat. . anat. HUMERALA (v. tab. anat. anat. A. artere coronaire stomachique / left gastric artery. fab. A. tab. . HIALOIDA / art. ILEOCOL1CA / artere ileo-colique / ileocollc artery. tab. pe. . . V tab. anat. V. V. anat. A.artere. anat. 4ab.artere. tab. FAR1NGIANA ASCENDENTA / artere pharyngienne ascendante / ascending pharyngeal artery. anat.artere. a. GASTRODUODENALA / artere gastro-duodenale / gastroduodenal artery. tab. LABIR1NTICA / artere auditive interne / artery of the labyrinth. A. A. anat. anat. anat. anat. intercostala anterioara). V. tab. anat. [/oAonn Leonhard Otto Heiibner. LINGUALA / artere linguale / lingual artery. artere. anat . . tab. anat .artere.artere. A. anat. V tab. tab. . anat. ILIACA EXTERNA / artere iliaque externe / external iliac artery. . . A.artere.artere. centrala lunga). . . A. V. V. GASTRO-OMENTALA STANGA / artere gastro-epiploique gauche / left gastro-omental artery. tab. tab. A. a. profesor ia Leipzig. peroniera). tab. LARINGIANA SUPERIOARA / artere laryngee superieure / superior laryngeal artery. hyaloidienne / hyaloid anery. tab. V. A. tab. artere A. anat. V. A. anat. A. anat. GENICULARA MIJLOCIE / artere moyenne du genou / middle genicular artery. tab. lfi43-1926. V. tab. V.artere. GENICULARA SUPERIOARA LATERALA / artere superolaterale du genou / lateral superior genicular artery. HIPOFIZARA INFERIOARA / artere hypophysaire inferieure / inferior hypophysial artery. V. tab. tab. anat. anat. anat. A. tab.artere. anat. A. tab. . A. V. anat. anat. FACIALA / artere faciale / facial artery. anat. A. A. V. anat. .artere. .artere. A. . A. A. . A. V. V. V.artere. A. V. anat. LARINGIANA INFERIOARA / artere laryngee posterieure / inferior laryngcal artery. anat.artere. V. anat. V. a. A.artere. V.artere. tab. . V. tab. ETMOIDALA ANTERIOARA A. GENICULARA SUPERIOARA MEDIALA / artere superomcdiale du genou / medial superior genicular artery. INTERCOSTALA ANTEROSUPERIOARA (v. GENICULARA INFERIOARA MEDIALA / artere inferomediale du genou / lateral inferior genicular artery. V. .artere. V.artere A. A. anat. GIRUSULUI ANGULAR / artere du pli courbe / artera gyri angularis.d''"^ru go-man. V. tab. tab. FRONTOBAZALA MEDIALA / artere frontale interne et moyenne / medial frontobasal artery.artere.artere. artere. . tab. A.artere. tab. . . ILIACA COMUNA / artere iliaque commune / common iliac artery. gluteala superioara). V. HEPATICA PROPRIE / artere hepatique propre / proper hepatic artery. -artere. GLUTEALA INFERIOARA / artere fessiere inferieure / inferior gluteal artery. A.artere. A. GASTRICA DREAPTA / artere pylorique / right gastric artery. A. anat . LINGUALA PROFUNOA A. V. anat. ETMOIDALA ANTERIOARA / artere ethmo'idale anterieure / anterior ethmoidal artery. FEMURALA PROFUNDA / artere femorale profonde / deep femoral artery. '£er[in.artere. V. V. A. . .

. A. anat.artere.artere. anat. a. tab.artere. MALEOLARA ANTERIOARA LATERALA / artere malleolaire antero-laterale / lateral anterior malleolar artery.artere. OBTURATORIE ACCESORIE / artere obturatrice accessoire / accessory obturator artery. tab. . . PROFUNDA A PENISULUI / artere caverneuse (chez I'homme) / deep artery of penis. . tab. OMBILICALA / artere ombilicale / ombilical artery. PRECUNEALA / rameau pour Ie precuneus / precuneal artery. A. tab. A. A. OBTURATORIE / artere obturatrice / obturator artery. anat.artere. anat. V. anat. anat. MALEOLARA ANTERIOARA MEDIALA / artere malleolaire antero-mediale / medial anterior malleolar artery. A. V. tab. V. V. V. V tab.artere. A. MAMARA EXTERNA (v. anat .artere. tab. V. V. V.artere. anat. . .artere. . anat. -artere. tab.artere. A. tab. PERINEALA / artere perineale superficielle / perineal artery. A. V. A. . anat. . A.artere. . anatomist . PULMONARA STANGA / artere pulmonaire gauche / left pulmonar artery. V.artere. tab. anat. tab. A. . anat. . anat. anat. V.artere. V. V. PARIETO-OCCIPITALA / artere parieto-occipitale / parietooccipital artery. tab. PALAT1NA DESCENDENTA / artere palatine descendante / descending palatine artery. . . tab.artere A. V. V. A. dorsala a piciorului). tab. PUDENDALA INTERNA / artere honteuse interne / internal pudenda! artery. a. A. A. . anat. PALAT1NA MARE / artere palatine majeure / greater palatine artery. tab. tab. V. PRINCIPALA A POLICELUI / artere principale du pouce / main artery to thumb. profiisor [a Jena. PULMONARA DREAPTA / artere pulmonaire droite / right pulmonar artery. anat. LUSOR1A / artere sous-claviere droite retro-cesophagienne / retroesophageal right subclavian artery. tab.artere. anat. toracica interna). A. . MEDIANA / artere mediane de I'avant-bras / median artery. tab. anat. tab. tab.artere. anat. V. tab.artere. A. anat. . A. . V. NAZOPALATINA / artere naso-palatine / septal branch of sphenopalatine artery. tab. anat. PALAT1NA ASCENDENTA / artere palatine ascendante / ascending palatine artery. anat. V. A. MASETERICA / artere masseterine superieure / masseteric arte''y. V. PANCREATICODUODENALA INFERIOARA / artere pancreatico-duodenale inferieure / inferior pancreaticoduode-nal artery.artere. tab anat. anat. V. tab. . . NERVULUI MEDIAN (v. PILORICA (v.RADIALA A. tab. tab. LUI NEUBAUER (v. A. tab. A. . anat. MENINGIANA ANTERIOARA / artere meningee anterieure / anterior meningeal artery. 1742-1777. A.artere. anat. .artere A. anat. V. PEDIOASA (v. . V.artere.artere. anat. NAZALA EXTERNA / artere dorsale du nez / dorsal nasal artery. anat. A. MAX1LARA INTERNA (v. tab. . A. PERONIERA / artere peroniere / peroneal artery. mediana). tab. gastrica dreapta). A. V.artere. a. V. . tab. MUSCULOFRENICA / artere musculo-phrenique / musculophrenic artery. [/oAonn Ernst Neuhaiier.artere.artere. V. anat. anat. A. V. PANCREATICODUODENALA SUPERIOARA / artere pancreatico-duodenale superieure / superior pancreaticoduo-denal arteries. V. A. V. OVARIANA / artere ovarienne / ovarian artery. a. V. tab. MENTALA / artere mentonniere / mental artery. tab.artere.artere. . LOBULUI CAUDAT / arteres spigeliennes / artery to caudate lobe. . tab. anat. V. MENINGIANA MIJLOCIE ' artere meningee moyenne / middle meningeal artery.artere A. A. . tab anat. A.?i cfivvrg german.A. . V. a. . PARIETALA POSTERIOARA / artere parietale posterieure / posterior parietal artery. anat. NUTRITIVA / artere nourriciere / nutrient ar-tery.artere. anat. A. V. anat.artere. anat. V. tab anat .artere A. tab anat. anat. V. V. anat. LOMBARA IMA / cinquieme artere lombaire / lowest lumbar artery. tab. PLANTARA LATERALA / artere plantaire laterale / lateral plantar artery. . tab. tab. A. . V. POPLITEE / artere poplitee / popliteal artery. LOBUUJI CAUDAT A. A. anat . a. OCC1PITALA MEDIALA / artere temporo-occipitale anterieure / medial occipital artery. A. MAX1LARA EXTERNA (v.artere. . tab. . V. tab. tiroidiana ima).artere. anat. PANCREATICA DORSALA / artere pancreatique dorsale / dorsal pancreatic artery.artere. anat. . ORBITOFRONTALA LATERALA (v. V. V. PERICARDIOFRENICA / artere pericardo-phrenique / pericardiophrenic artery. . fronto-bazala laterala). RADIALA / artere radiale / radial artery. V. tab. anat. A. .artere. .artere. .artere. .artere. -artere. V. A. V. 190 A. a.] V. anat. tab. tab. OCC1PITALA / artere occipitale / occipital artery.artere. .artere. A. anat. A. V.artere. V. tab. A. A. A.artere.artere. V. V. V. V. V. . anat. faciala). . MENINGIANA POSTERIOARA / artere meningee posterieure / posterior meningeal artery.artere. . tab. A.artere. MAX1LARA / artere maxillaire / maxillary artery. A.artere. NENUMITA (v.artere. OFTALMICA / artere ophtalmique / ophthalmic artery. anat. PANCREATICA MARE / artere pancreatique transverse / great pancreatic artery. tab. A. tab. anat. V tab.artere. anat. anat. . anat. A. PARIETALA ANTERIOARA / artere parietale anterieure / anterior parietal artery. anat. tab. NERVULUI SCIATIC / artere du nerf grand sciatique / sciatic artery. . .. A. PLANTARA MEDIALA / artere plantaire mediale / medial plantar artery. . V.artere.artere.artere. A. . A. artere A. A. . A.artere A.artere. anat. tab. A. tab. tab. PROFUNDA A CLITORISULUI / artere caverneuse (chez la femme) / deep artery of clitoris. A. V. MEZENTERICA SUPERIOARA / artere mesenterique superieure / superior mesenteric artery. V. artere. . anat. tab. MAMARA INTERNA (v. . trunchiul brahiocefalic) / tronc arteriel brachio-cepnalique / brachiocephalic trunk. V. V.artere. tab. anat. . tab. A. toracica laterala). . V. PANCREATICA INFERIOARA / artere pancreatique infe-rieure / inferior pancreatic artery. V. . anat.artere. tab. tab. tab. a. tab. tab. anat.artere. A.artere. a. anat. V. OCC1PITALA LATERALA / artere temporooccipitale moyenne / lateral occipital artery. tab. tab. anat. MEZENTERICA INFERIOARA / artere mesenterique inferieure / inferior mesenteric artery. anat. V. artere. artere. maxilara). PARACENTRALA / artere du lobule paracentral / para-central artery. A. A. A. V.

SFENOPALATINA / artere spheno-palatine / sphenopalatine arteries.A. anat. anat. A. TIMPANICA ANTER10ARA / artere tympanique / anterior tympanic artery. anat. tab.artere. anat. A. . anat. TIBIALA POSTERIOARA / artere tibiale posterieure / posterior tibial artery. anat. . a. .artere. A. . V. anat. tab. A.artere. V. V.artere.artere. tab anat. . V. A. anat.artere. . SANTULU1 POSTCENTRAL / artere du sillon postcerebral / postcentral sulcal artery. anat. A. tab. V.artere. . A. V. . A. . tab. V. 191 . TEMPORALA POSTERIOARA / artere temporale posterieure / posterior temporal artery.artere. tab. RADIALA A INDEXULUI / artere collaterale palmaire externe de 1'index / radial artery to index finger.artere. . . V. SEGMENTARA LATERALA / artere segmentaire laterale / lateral segmental artery. A. A. anat. . artere. . tab.artere. pudendala interna). tab. anat. A. V. SUPRAORBITALA / artere sous-orbitaire / infraorbital artery. tab. anat. A. A. A. . TIMPANICA INFERIOARA / artere tympanique inferieure / inferior tympanic artery.artere. a. anat. anat. V. V. V. tab. A.artere. V. . tab. A. . . SEGMENTARA / artere segmentaire / segmental artery. SUPRASCAPULARA / artere scapulaire superieure / suprascapular artery. anat. a. tab. SCAPULARA DESCENDENTA (v. anat.artere. . anat. V. tab. anat. anat. RECURENTA TIBIALA ANTER10ARA / artere recurrente tibiale anterieure / anterior tibial recurrent artery. tab. V. V. tab anat. nervului sciatic). V. . TIBIALA ANTER10ARA / artere tibiale anterieure / anterior tibial artery. A.artere. A. SUPRARENALA INFERIOARA / artere surrenale inferieure / inferior suprarenal artery. V. tab.artere.artere. SPLENICA / artere splenique / splenic artery. SUBORBITARA (v. RECTALA INFERIOARA / artere hemorroidale inferieure / inferior rectal artery.artere. A. RUSINOASA INTERNA (v. . .artere. RECURENTA (v. a. a. SPERMATICA INTERNA (v. A. tab. A. V. SUBSCAPULARA / artere sous-scapulaire / subscapular artery. V. A. A. A. . tab. V. SUPRARENALA MIJLOCIE / artere surr6nale moyenne / middle suprarenal artery. tab. A. . tab. SEGMENTULUI POSTERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / posterior segmental artery. tab. V tab. A. anat. . anat. TEMPORALA SUPERFICIALA / artere temporale superficielle / superficial temporal artery. A.artere. . V. SUPRADUODENALA / artere supraduodenale / supraduodenal artery. V. SACRALA MIJLOCIE / artere sacree moyenne / median sacral artery. V. A. RENALA / artere renale / renal artery.artere. anat. tab. SEGMENTULUI ANTERIOR INFERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / anterior inferior segmental artery.artere. artere. . tab. a. tab. .artere. A. tab. anat. A. tab. V. anat. A. A. anat. A. tab. . V.artere. V. SUPRARENALA SUPERIOARA / artere surrenale superieure / superior suprarenal artery. tab. A. . SPINALA ANTER10ARA / artere spinale anterieure / anterior spinal artery. A. anat. anat. V. V. TESTICULARA / artere testiculaire / testicular artery.artere. A. A. SUBCOSTALA / artere souscostale / sub-costal artery. . tab. . SUBMENTALA / artere sous-mentale / sub-mental artery. TIMPANICA A. . tab.artere. SEGMENTULUI INFERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / inferior segmental artery.artere. anat . tab. V. tab. V. A. anat. V. A.artere.artere. STILOMASTOIDIANA / artere stylo-mastoidienne / stylomastoid artery. V. SANTULU1 PRECENTRAL / artere du sillon precerebral / precentral sulcal artery. . TARSIANA LATERALA / artere dorsale du tars / lateral tarsal artery.artere. A. A. A. tab. tab. A. tab. SYLVIANA (v.artere. tab.artere.artere. anat. linguala profunda). . . V. anat. anat. V. tab. . A. V.artere. . V. SEGMENTULUI SUPERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / superior segmental artery. anat. SCIATICA (v. A. V. V. tab. A. V.artere.artere. tab. V. anat. SEGMENTULUI ANTERIOR SUPERIOR AL RINICHIULUI / artere segmentaire / anterior superior segmental artery.artere. . A. .artere. TEMPORALA INTERMEDIARY / artere temporale moyenne / medial branch for temporal lobe. anat. . SUBLINGUALA / artere sublinguale / sublingual artery. RANINA Jv. A. A. SANTULU1 CENTRAL / artere du sillon cerebral / central sulcal artery.artere. a. .artere. SPINALA POSTERIOARA / artere spinale posterieure / posterior spinal artery. RECTALA MIJLOCIE / artere hemorroidale moyenne / middle rectal artery.artere. V. A. anat. A. V. . anat. V. anat. anat. RECURENTA TIBIALA POSTERIOARA / artere recurrente tibiale posterieure / posterior tibial recurrent artery. RECURENTA CUBITALA (v. RECURENTA ULNARA / artere recurrente cubitale / ulnar recurrent artery. V. artere. anat. tab. recurenta ulnara). A. V. anat. artere. SUPRATROHLEARA / artere frontale interne / supratrochlear artery. V. infraorbitara). SUBCLAVICULARA / artere sous-claviere / subclavian artery. artere. anat. anat. A. anat. tab. tab.artere. tab. . V. V.artere. anat. artere. anat. A. tab anat. V. A. tab. SEGMENTARA POSTERIOARA (hepaticA) / artere segmentaire posterieure / posterior segmental artery. anat. SEGMENTARA MEDIALA / artere segmentaire mediale / medial segmental artery. dorsala a scapulei) / artere scapulaire descendante / dorsal scapular artery.artere. A. tab.artere.artere. anat. anat.artere.artere. .artere. tab. anat.artere. anat. anat. anat.artere. . cerebrala laterala) / artere sylvienne / sylvian artery. tab.artere. anat. RECTALA SUPERIOARA / artere hemorroidale superieure / superior rectal artery. anat. tab. tab. . A. V tab. V. tab. interosoasa recurenta). V. a.artere. . A. RECURENTA RADIALA POSTERIOARA (v. tab. anat. tab. tab. V. A. . V. anat. . centrala lunga). anat. V. . TEMPORALA ANTER10ARA / artere temporale anterieure / anterior temporal artery. SEGMENTARA ANTER10ARA / artere segmentaire anterieure / anterior segmental artery. RADIALA A INDEXULUI INFERIOARA A. V. . a. tab. tab. tab. a. V. V. anat. V. tab. . RETRODUODENALA / artere pancreatico-duodenale inferieure droite / retroduodenal artery. . . tab. tab.artere. A. TEMPORALA MIJLOCIE / artere temporale moyenne / middle temporal artery. . testiculara).artere. A.artere.artere. RECURENTA RADIALA / artere recurrente radiale / radial recurrent artery. V.

tab. V.artere.artere. CENTRALE ANTEROLATERALE / arteres striees externes / arteries centrales anterolateralis. . . TIMPANICA POSTERIOARA A. AA. tab. anat. AA.artere.artere. tab. . anat. tab. AA. tab. anat. V. . anat . tab.artere. V. . HELICINE ALE PENISULUI / arteres helicines / helicine arteries. anat. . -artere. A. anat. aa. anat.artere.artere. DIGITALE DORSALE ALE PICIORULUI / arteres collaterales dorsales des orteils / dorsal digital arteries.artere.artere. . CENTRALE ANTEROMED1ALE / arteres striees internes / arteries centrales anteromedialis. AA. .artere. V. DIGITALE PALMARE PROPRII / arteres digitales palmaires propres / proper palmar digital arteries. . V. . V. V. tab. URETRALA / artere uretrale / urethral artery. tab. . . frenice inferioare si superioare) / arteres phreniques / phrenic arteries. tab. V.artere. tab. ARCUATE RENALE / arcades sus-pyramidales / arcuate arteries.artere AA. TIROIDIANA INFERIOARA / artere thyroidienne inferieure / inferior thyroid artery. . V. tab.artere. . TORACOACROMIALA / artere acromio-thoracique / thoracoacromial artery. ZIGOMATICOORBITALA / artere zygomato-malaire / zygomaticoorbital artery. metatarsiene) / arteres interosseuses dorsales du pied / dorsal metatarsal arteries. . AA. tab. AA.artere. A. . anat. V. V. AA. V. TIROIDIANA IMA / artere thyroidienne moyenne / thyroid ima artery. prof&sor [a CfQttingen. AA. . V. AA. TRANSVERSA A GATULUI / artere cervicale transverse / transvers facial artery. AA. . V. artere. . tab. V. tab. ZINN (v. .artere. CILIARE POSTERIOARE SCURTE / arteres ciliaires courtes posterieures / short posterior ciliary arteries. . tab. anat. tab. 17271759} V.artere. A.artere. tab. anat. V. TORACICA SUPREMA / artere thoracique superieure / superior thoracic artery. tab. tab. . V.artere. tab. tab anat.artere. AA. tab. TIMPANICA SUPERIOARA / artere tympanique superieure / superior tympanic artery.artere. AA. V. anat. AA. tab. AA. tab. anat. .artere. VERTEBRALA / artere vertebrale / vertebral artery. CONJUNCTIVALE POSTERIOARE / arteres conjonctivales posterieures / posterior conjunctiva! arteries.artere. tab. ALVEOLARE SUPERIOARE ANTERIOARE / artere alveolaire superieure et anterieure / anterior superior alveolar arteries.artere. tab. tab.artere. tab. tab.artere. AA. . . CENTRALE POSTEROMEDIALE / arteres centrales posterieures / posteromedial central arteries. V.artere. V. tab. . AA. 192 . anat. AA. V. DIGITALE PALMARE COMUNE / arteres digitales palmaires communes / common palmar digital arteries. aa. V. tab. AA. anat. . V. V. tab. AA. V. VIDIANA (v. tab. CONJUNCTIVALE ANTERIOARE / arteres conjonctivales anterieures / anterior conjunctival arteries. A. A. DIAFRAGMATICE (v. anat. TORACICA INTERNA / artere thoracique interne / internal thoracic artery.artere. V. A. tab. anat. INTERLOBULARE HEPATICE / arteres interlobulaires / interlobular arteries. V. TIROIDIANA SUPERIOARA / artere thyroidienne superieure / superior thyroid artery. . .artere. anat. A. AA. Aa. anat. AA. . tab. tab. AA. DIGITALE COMUNE ALE PICIORULUI (v. A. AA. . tab. DENTARE / arteres alveolaires / alveolar arteries V. A. tab. . anat. A. A.artere.artere. V. A. tab anat artere. AA. UTERINA / artere uterine / uterine artery. . tab. DIGITALE DORSALE ALE MAINII / arteres digitales dor-sales / dorsal digital arteries. A. FRENICE SUPERIOARE / arteres phreniques superieures / superior phrenic arteries. -artere. V. V.artere. anat. tab.A. . V. AA. tab. . ULNARA / artere cubitale / ulnar artery. V.artere. V. anat. V. anat. AA. artere. A. anat. anat. tab. tab.artere. AA.artere. AA. _V. anat. A. A. anat. anat. A. AA. V.artere. anat. anat. VEZICALA INFERIOARA / artere vesicale inferieure / inferior vesical artery. AA. A. V. tab artere. DIGITALE PLANTARE PROPRII / arteres digitales plantaires propres / proper plantar digital arteries. AA. anat. A. INTERCOSTALE POSTERIOARE I Sl II / arteres intercostales posterieures / first and second posterior intercostal arteries. CILIARE POSTERIOARE LUNGI / arteres ciliaires longues posterieures / long posterior ciliary arteries. tab. V.artere.artere. V. aa. CAROTICOTIMPANICE / artere carotico-tympanique / caroticotympanic arteries. anat. . AA.artere. FRENICE INFERIOARE / arteres phreniques inferieures / inferior phrenic arteries.artere. V. V. JEJUNALE / arteres j6junales / jejunal arteries.artere. anat. anat. DIGITALE PLANTARE COMUNE / arteres digitales plantaires communes / common plantar digital arteries. CENTRALE POSTEROLATERALE / arteres centrales posterieures / posterolateral central arteries. AA. anat. TORACODORSALA / artere thoraco-dorsale / thora-codorsal artery. . anat. artere. TRANSVERSA A FETEI / artere transversale de la face / transverse facial artery. anat. V.artere. anat. . V.artere. . . anat. tab. INTERCOSTALE POSTERIOARE 111-XII / arteres intercostales aortiques / posterior intercostal arteries. VAGINALA / artere vaginale / vaginal artery.artere. V. anat. HEMOROIDALE (v. . anat. V. anat. A. . tab. anat. V. . EPISCLERALE / arteres episclerales / episcleral arteries. V. anat. anat. tab. tab. centrala a retinei). V. . rectale). tab. a. tab. anat. anat.artere. V. anatomist fi botanist g&rman. . V. V. INTERLOBARE RENALE / arteres peripyramidales / interlobar arteries. anat. TORACICA LATERALA / artere thoracique laterale / lateral thoracic artery. tab. INSULARE / artere de I'insula / insular arteries.artere.artere. V. CILIARE ANTERIOARE / arteres ciliaires anterieures / anterior ciliary arteries. canalului pterigoidian). V. tab.artere. tab. a. anat. A.artere. anat. . V. JEJUNALE AA. tab. .artere. V. TIMPAMCA POSTERIOARA / artere tympanique poste-rieure / posterior tympanic artery. tab. anat.artere. anat. anat. . INTERLOBULARE RENALE / arteres perilobulaires / interlobular arteries. . V1TELINA / artere vitelline / vitelline artery. gastrice scurte / arteres gastriques courtes / short gastric arteries. ILEALE / arteres ileales / ileal arteries. anat. [fohcinn Gottfried Ziinn.

tome = tdiere. METACARPIENE DORSALE / arteres inter-osseuses dorsales de la main / dorsal metacarpal arteries. PALPEBRALE LATERALE / arteres palpebrales laterales / lateral palpebral arteries. hipertensiva asociata unei hipertensiuni arteriale si caracterizata prin hipertrofierea mediei arterelor mid si arteriolelor) sau segmentara (ex. PUDENDALE EXTERNE / arteres honteuses externes / external pudenda! arteries. V. anat. f. f. STRIATE LATERALE (v. SACRALE LATERALE / arteres sacrees laterales / lateral sacral arteries. ARTERIOGRAMA. ektome = enisle. tab. anat.artere.] Denumire generica pentru bolile arterelor. tab.). / arteriectomy. stadiul III. intdrire. s. anat. AA. s. .] 1) Ima-ginea unui teritoriu arterial obtinuta prin *arteriografie. AA. tab.artere. LENTICULOSTRIATE (v. gr. arteria = artera.] Ramura fina. anat.artere. / arteriotomy.). de ia arteria = wter&'i •ita. anat. de claudicatie intermitenta la mers. de gan-grenS. tab. cerebral. anat. In prezent. f. de la arteria = arte. / arteriolite.artere. f. TARSIENE MEDIALE / rameaux tarsiennes internes / medial tarsal arteries. gr. f. artere. . s. AA. f. AA. V.. arteria = arterd. V. anat. PANCREATICODUODENALE INFERIOARE / arteres pancreatico-duodenales inferieures / inferior pancreaticoduodenal arteries. anat. tab. arteria = arterd. anat. ARTERIOLE RENALE DREPTE / arteres droites medullaires / straight arterioles. ARTERIOTOMIE. tab.). care leaga arterele de capilare. gruphein = a scrie. AA. gr.ra mica. .. hemodinamica localizata pe un segment de artera ce pulseaza pe un plan dur. anat. tab.. . wtdrire. ARTERIOPATIE.artere. V. f. RUSINOASE EXTERNE (v.ra. / arteriogramme. [Lat. AA. AA. f. gr. artere. s. termenul este folosit pentru a regrupa bolile care se caracterizeaza prin leziuni ale peretelui arterial. A. a. / arteriogram. AA. embolica etc. [Lat. V. PALATINE MICI / arteres palatines mineures / lesser palatine arteries. AA. PONTINE / arteres pontines / arteries of the pons. AA. anat. / art6rite.ra. s. TALAMOSTRIATE ANTEROLATERALE (v. acompaniindu-se uneori de tromboza.. gr. aa. AA. V. [Lot. anat. . SIGMOIDIENE / arteres sigmoi'des / sigmoid arteries. / arteriectomie. 193 . s. dim. sklerosis = induratie. AA. TEMPORALE PROFUNDE / artere temporale profonde anterieure / deep temporal arteries.artere. AA. AA. gr.artere. ARTERIOLITA CUTANATA ALERGICA / arteriolite cutanee allergique / Gougerot syndrome. s. pathos = Boold. .artere. . AA. f. V. V. AA. tab. anat. anat. / arteriography. s. mica. V. care include In evolutie: stadiul I. de ruptura. VEZICALE SUPERIOARE / arteres vesicales superieures / superior vesical arteries. 2) Sin.) dupa injectarea In trunchiul principal. AA. indiferent de origine (ateromatoasa. pulmonar etc. VENTRICULARE / arteres ventriculaires / ventricular arteries. . pentru desemnarea oricarei Ingrosari a peretilor arteriali. gr. .artere. prin care se asigura accesul m lumenul vascular. anat. / arteriolosclerosis.] Inflamatia unei arteriole. tab. f.artere. f.: a. V.. AA. afecteaza Indeosebi arterele musculare si arterele renale (*nefroangioscleroza). termenul este restrans pentru desemnarea tipului de scleroza arteriala care predomina la nivelul fibrelor musculare din tunica medie (*degenerescenta hialina si Ingrosare).] *Radio-grafia unui teritoriu arterial (al rnembrelor.artere. traumatica. AA. gr. tab. . cea hiperplastica cu *hipertensiunea arteriala maligna si cu *sclerodermia. NA: arteriola. a unui lichid opac la radiatiile X. anat. tab. PALPEBRALE MEDIALE / arteres palpebrales mediates / medial palpebral arteries. anat. V.artere. tab. V. tab. f. anat. Forma hialina poate fi asociata cu "nefro-angioscleroza. / arteriopathie. s. tab. s. s. Sin. V. anat. [Lat. -artere. V. / arteriole. AA..artere. gr. f. A. METATARSIENE DORSALE / arteres inter-osseuses dorsales du pied / dorsal metatarsal arteries. SURALE / arteres surales / sura) arteries. tab. / arteriopathy.w' AA.] Incizia longitudinala sau transversala a peretelui unei artere. tab. [Lat. a. de ia tern-nem = a taia. . tab. direct sau printr-un *cateter. / arteriographie. anat. dur. . f.artere.] Rezectia unui segment arterial si a plexului simpatic care Tl Inconjoara. Sub aceasta denumire erau cuprinse trei tipuri de boli arteriale degenerative: *ateroscleroza. s.artere. terminala a unei artere. V. In prezent. pudendale externe). -ita. dim. AA. . ARTERITA. gr. V. f.: arterita gigantocelulara (v. / arteriosclerose. dur} Termen utilizat initial In sens foarte general. V. V. PERFORANTE (ale coapsei) / arteres perforantes de la cuisse / perforating arteries.artere. AA. gr.artere. tab. membrelor inferioare. s. ca m cazul arterei subclaviculare. centrale anterolaterale). / arteriolitis. LOMBARE / arteres lombaires / lumbar arteries. AA. la arteria = arte. [Lat. de ia skleros = tare.artere.. V. arteria = artera. f. LENTICULOSTRIATE AA. V. V.. / art6riotomie. NAZALE POSTERIOARE LATERALE / arteres des cornets et des meats / posterior nasal arteries. tab. artere. V. gr. anat. centrale anteromediale). aa. arteria = artera. sklerosis = indu-ratie. s. stadiul IV.artere ARTERIOLITA. . extinsa si la nivelul tunicii interne. ia skleros = tare. alteori de dilatatie sau. [Lat.} Termen care desemneaza. arteria = artera. centrale anterolaterale). renal. .) Ex. NUTRITIVE ALE HUMERUSULUI / arteres nourricieres de I'humerus / nutrient brachial arteries. tab. de latenta clinica. V. anat.: a. . mai rar. . dim. f. arteriola = arterd.. [Lot. tab. anat. sectiune. . s. cand se asociaza dureri In decubitus. s.: sfigmograma (v. anat. gr.i y. comprimala prin prezenta unei "coaste cervicale). METATARSIENE PLANTARE / arteres inter-osseuses plantaires / plantar metatarsal arteries. de. . anat.: sindrom Gougerot (v. aa. ARTERIOSCLEROZA. V. / arteriolosclerose. AA. ARTERITA ARTERIOGRAFIE. TALAMOSTRIATE ANTEROMEDIALE (v. arteriola = arterd mica. arteriola = arte. AA. anat.artere. . . s.artere. METACARPIENE PALMARE / arteres inter-osseuses palmaires / palmar metacarpal arteries. V. tab. anat.. [Lat. [Lot. poate fi generalizata (ex. V. AA. f. tab.artere. PARIETALE / arteres parietales / parietal arteries. arteria = arte. ARTERIECTOMIE. V. aa. / arteriosclerosis. s. f. tab. PERICALOASE / arteres pericalleuses / pericallosal arteries. gramma = inscriere. . V. tab. ARTERIOLOSCLEROZA. / arteriole.artere. existenta unor modificari organice ale peretelui arterial de origine inflamatorie. . anat. AA. tab. tab. ARTERIOLA. m.artere. tab. anat.} Scleroza si Ingrosare a peretelui arteriolelor si arterelor mid. etimologic. . s. tab. stadiul II. . arterio-scleroza si 'mediacalcoza. centrale antero-laterale).. de..ra.artere. / arteritis. s. V.

f. A. A.\ Ansamblul elementelor prin care doua oase vecine 'in scheletui osos se leaga Intre ele. 194 . format din benzi fibroase care dau rezistenta capsulei.: coloana vertebrala). CRICOTIROIDIANA / articulation crico-thyroidienne / cricothyroid articulation. A.articulatii.). A.articulatii. V. V. tibiale superieure / tibiofibular articulation. AA. AA. . Sin. / articulation. . anat. A. s. AA.).articulatii. COSTOVERTEBRALE / articulations costo-vertebrales / costovertebral articulations. anat. . Elementele constitutive ale unei a. tab. V.articulatii. V. f. TALOCALCANEONAVICULARA / articulation astragalocalcaneo-scaphoidienne / subtalar articulation. anat. V. anat. A.articulatii. ATLANTOAXIALA MEDIANA / articulation atloido-odontoidienne / medial atlantoaxial joint. tab. articulatii.: Intre oasele craniului). MEDIOCARPIANA / articulation mediocarpienne / midcarpal articulation. anat. caracterizate printr-un corp segmentat si acoperit de chitina. . anat. V tab. tab. LOMBOSACRATA / articulation sacro-vertebrale / lumbosacral joint. anat. anat. denumite diartroze.articulatii. V.articulatii. anat. leziunile sunt de panarterita.: boala Takayasu (v. care pot fi sferice. articulatii. tab. . articulatii. A. infiltrata de celule gigante multinucleate. A. Sinatrozele pot fi: 1) dintate (ex. Exista a. anat. 3) armonice (ex. Exista si a.ARTERITA GIGANTOCELULARA ARTERITA GIGANTOCELULARA / art6rite gigantocellulaire / Horton's disease. V. A. V. COSTOCONDRALE / articulations costo-chondrales / costochondral articulations.: a. CARPOMETACARPIENE / articulations carpo-metacarpiennes / carpometacarpal articulations. . mobile sunt: a) capsula articulara. V. fixata pe marginea suprafetelor arti-culare. V tab. A. tab. anat. V. anat. A. V. care devin edematiate si dureroase la palpare. arthron = articuCatie.articulatii. V. Intrerupte. Se caracterizata prin alterarea starii generale. anat. V.articulatii. A. articulatii.articulatii. . V. anat. tab anat. boala Forestier. Sin. anat. AA. Este sensibila la corticosteroizi.articulatii. SACROCOCCIGEANA / articulation sacro-coccygienne / sacrococcygeal articulation. . anat. anat. INTERCARPALE / articulations carpiennes / intercarpal articulations.articulatii. HUMEROCUBITALA / articulation humero-cubitale / humeroradial articulation. TIBIOTARSIANA / articulation tibio-tarsienne / talocrural articulation. A.] Increngatura de animale din subregnul Metazoa. . AA. arliculatio. A. articulatii.articulatii. V. cefalee violenta. V. d) suprafetele articulare. INCUDOSTAPEDIALA / articulation de I'enclume et de I'etrier / incudostapedial articulation.articulatii. tab. .articulatii.articulatii. . A. fetele osoase ce vin In contact. tab.articulatii. tab. . anat. A. care captuseste in-teriorul articulatiei si secreta lichidul sinovial. ACROMIOCLAVICULARA / articulation acro-mio-claviculaire / acromioclavicular articulation.articulatii. si mobile. periarterita segmentara superficiala. anat. A. 2) scuamoase (ex. tab. tab. boala Horton. tab.: arterita gigantocelulara (v. . tab. . Diartrozele reprezinta a. V. semimobile sau amfiartroze. TRANSVERSA A TARSULUI / articulation mediotarsienne / transvers tarsal articulation. COXOFEMURALA / articulation coxo-femorale / hip joint.articulatii.articulatii. CRICOARITENOIDA / articulation crico-arytenoidienne / cricoarytenoid articulation. ATLANTOOCCIPITALA / articulation occipito-atloidienne / atlantooccipital articulation. V. . ARTICULATIE. V. tab. tab. RADIOCUBITALA SUPERIOARA / articulation radio-cubitale superieure / proximal radioulnar articulation. anat. V.: Intre oasele temporal si parietal). A. tab. \C. anat. Anatomopatologic. tab. . COTULUI / articulation du coude / elbow joint. s.Uturd. anat. V. tab. / joint.articulatii. anat. A. In care oasele sunt mobile unul fata de celalalt. . V. . . cu suprafetele aproape plane (ex. V. CAPITIS COSTAE / articulation costo-vertebrale proprement dite / articulaton of head of the rib. anat. RADIOCARPIANA / articulation radio-carpienne / radiocarpal articulation. anat. . COSTOTRANSVERSALE / articulations costo-transversaires / costotransverse articulations. CARPOMETACARPIANA A POL1CELUI / articulation carpometacarpienne du pouce / carpometacarpal articulation of thumb. anat.articulatii. V. tab. NA: junctura ossiuIn. cresterea VSH-ului. tab.r. . A. cu ruptura limitantei elastice interne. V. . tab anat. ovoide. V. ARTERITA TEMPORALA / arterite temporale / temporal arteritis. c) membrana sinoviala. . . . anat . ARTHROPODA / Arthropoda / Arthropoda. A. V tab. denumite sinartroze.articulatii.articulatii. se interpun meniscuri sau cartilaje (ex. .articulatii. ARTERITIS BRACHIOCEPHALICA / arteritis brachiocephalica / arteritis brachiocephalica. . accidente ischemice oculare brutale (cu obnubilare vizuala. A. simetrie bilaterala si picioare articulate.: arterita temporala. V. V tab. panarterita subacuta a varsInicilor. PERONEOTIB1ALA SUPERIOARA / articulation peroneo. . Sin. RADIOCUBITALA INFERIOARA / articulation radiocubitale inferieure / distal radioulnar articulation. SCAPULOHUMERALA / articulation scapulo-humerale / humeral articulation. A. AA. CONDROSTERNALE / articulations chondro-stemales / sternocostal articulations. Afectiune cu debut dupa varsta de 60 de ani.articulatii.articulatii. anat. V. edem papilar) si inflamarea bilaterala a arterelor temporale. tab.articulatii. . tab. CALCANEOCUBOIDA / articulation calcaneo-cuboidienne / calcaneocuboid articulation. tab. ATLANTOAXIALA LATERALA / articulation atloido-axoidienne / lateral atlantoaxial joint. tab. [Lot. . anat. de cauza necunoscuta. V. PISIPIRAMIDALA / articulation pisipyramidale / pisiform articulation.: Intre oasele nazale si maxilare). tab. tab. V. STERNOCLAVICULARA / articulation sterno-costo-claviculaire / sternoclavicular articulation. A. diplopie. V. tab. febra moderata. strabism. tab.articulatii.articulatii. tab. anat. V. V tab. anat. SACROILIACA / articulation sacro-iliaque / sacroiliac articulation. anat.articulatii. GENUCHIULUI / articulation du genou / knee joint. tab. anat. . fixe. . INTERCARPALE A. Cand suprafetele nu corespund ca relief. TEMPOROMANDIBULARA / articulation temporomandibu-laire / temporomandibular articulation. A. A. A. A. anat. AA. PERONEOTIB1ALA INFERIOARA / articulation peroneotibiale inferieure / tibiofibular articulation. b) stratui extern. A. tab. In forma de sa. ASTRAGALOCALCANEANA / articulation sous-astragalienne proprement dite / subtalar articulation. COLOANEI VERTEBRALE / articulations de la colonne vertebrale / joints of vertebral column. AA. A. podos = pitior. anat. pous. anat. tab. V.articulatii.articulatii. genunchiu-lui). -onis = wclie.

s. [C. r. s. / arthropaInie. V.re.. s. simetrica ?i spondilita psoriazica. tab. METATARSOFALANGIENE / articulations metatarso-phalangiennes / metatarsophalangeal articulations. AA. s. f. de obicei.articulatii.. . TARSOMETATARSIENE / articulations tarso-metatarsiennes / tarsometatarsal articulations. de. AA. tab. f. / arthrodesis. algos = du.fie. arthron = articuCatie.] Articulatie de tip *diartroza ale carei suprafete articulare sunt plane. V.).. s. foarte probabil.aza. ARTROCENTEZA. athron = articutafie. .articulatii. / arthrography. inflamatorie asimetrica.] Interventie chirurgicala efectuata In scopul redarii mobilitatii unei articulatii anchilozate. tab.\ Orice leziune articulara de origine nervoasa (ex. Contraindicata In artrita septica. AA. In a.] Procedeu chirurgical de blocare definitiva a unei articulatii prin fuzionarea epifizelor celor doua extremitati osoase implicate. Termenul se foloseste frecvent pen-tru artropatiile reumatismale si infectioase. Sin. NA: articu-latio plana. arthron = articulatii plastos = modeiat. tab. [Cfr. / arthrodese. arthron = articulafie.articulatii. ARTROGRIPOZA. / arthrite.: artroza (v.. / arthrocentese. / arthrographie. [^r. AA.articulatii. f. anat. V. INTERTARSIENE / articulations intertarsiennes / intertarsal articulations. A. V. arthron = articut. f. o condromatoza sau o sinovita. [Qr.: artroza (v. ARTRITA PSORIAZICA / arthrite psoriasique / psoriatic arthritis. / arthrophyte. AA.articulatii. f.articulatii.articulatii. m. giv:e. arthrogryposis multiplex congenita. f. r.: a. tab. [Cjr. / arthrogrypo-sis. / arthropaty.uta. INTERFALANGIENE / articulations interphalangiennes / interphalangeal articulations. / arthralgie. care survine dupa una sau mai multe saptamani de la o infectie digestiva. meniscografie). Consta. de unde descrierea unei forme a. ARTRODIE. . AA. ne-uroiog franca. m. AA.] Mentinerea unei articulatii Intr-o stare de imobilizare. este practicata in situatii de infectie (tuberculoza) sau instabilitate (paralizii) a unei articulatii si In cazul atitudinii vicioase a unui membru. anat. arthron •= articulate. n. si artrogripoza congenitala multipla. arthrodia = articu[a.articulatii. anat.] Mic fragment osteo-cartilaginos sau In Intregime cartilaginos. s. Sindromul Fiessinger-Leroy-Reiter este considerat o forma de a. [C. ARTROPATIE. -ltd. mai precis infla-matia sinovialei (*sinovita). INTERMETACARPIENE / articulations inter-metacarpiennes / intermetacarpal articulations. f. tab. .] Sin. / plane joint. arthron = flrticuiatie. este necesara Indeosebi In investigarea articulatiei scapulohumerale si a genunchiului (v. la arthron = articutatie.i pathos = 6oaia.). graphein = a scrie. s. s. In sectiunea capsulei articulare si a ligamentelor acesteia. f. s. Boala congenitala. aflat liber Intr-o cavitate articulara (frecvent la nivelul genuncniu-lui) si care prin deplasare poate provoca o blocare a articu-latiei respective.). . OSSICULORUM AUOITUS / articulations de osselets de I'ouie / articulations of auditory ossicles.. 18S3-192S. ARTROGRAFIE. V. Afectare articulara cu *epansament In general aseptic.tie. p. ARTRITA.] Parte a anatomiei dedicata studiului articulatiilor. izolata.re. Charcot sau neuropatica se produce o degenerare progresiva a articulatiei. V. [Gfr. / arthrology. f. phyton = p[anta. s. anat.r. V. / arthroplasty. Sin. s. ARTROLOGIE. AA. Utila pentru a evidentia corpi straini. idiopatica Intalnita In 5-10% din cazurile de *psoriazis. / arthralgia. s. a. Scop: redarea unei mobilitati satisfacatoare. anat. f. / arthrocente-sis. f.} Refacerea prin operatic a unei articulatii mai mult sau mai putin alterate si anchilozate. . s. [Qr. a aerului sau a ambelor (dublu contrast). f. . forma. modda. s. 195 . [Qr. ARTRITA CRONICA DEGENERATIVA / arthrite degenerative chronigue / degenerative joint disease. OASELOR BAZINULUI / articulations du bassin / articulations of the pelvic girdle.] Artropatie acuta sau cronica In care leziunea initiala si principals este inflamatia articulara. V. In con-secinta. ARTROPLAST1E ARTRITA REUMATOIDA / arthrite rhumatoide / rheumatoid arthritis. Se asociaza si un grad de *amiotrofie. In esenta. ARTROFIT. f.AA.. V. / arthrolysis. termenul se utilizeaza In special pentru spondilo-artropatiile consecutive infectiilor enterice sau uro-genitale Intalnite predominant la indivizi cu antigen de histocompatibilitate HLA-B27 (v.. tab. OASELOR UMARULUI / articulation des os de I'epaule / joints of shoulder girdle. INTERCONDRALE AA. s. mc. f. anat. tab. anat. arthron = articufatie. iar *boala Bouillaud. anat.ta. eidos = forma. In general de durata scuria. arthron = articulatie. f. f.tie care. INTERCONDRALE / articulations interchondrales / interchondral articulations. s. logos = ftiinfa.r. anat.articulatii. f.] Explorarea radiologica a cavitatii articulare dupa injectarea unui produs radioopac hidrosolubil. si anchiloza. ARTRITA REACTIVA / arthrite reactionnelle / reactive arthritis. . anat. sistem HLA). In unele cazuri boala ar putea fi consecinta unei anomalii de dezvoltare a neuronilor din cornul anterior al maduvei. A. s.} Punctia unei articulatii. [Pierre Marie. f. [Qr. f. uneori ereditara. joint mice. / arthrophyte.ovoie. de [a plassein = a.: spondilita anchilozanta (v. V. 1S53-1940. s. tab. ARTRALGIE. . tab. / arthrolyse.. . tab anat. V. -articulatii.. profesor [a 'Paris. ARTROGRIPOZA CONGENITALA MULTIPLA / arthrogrypose congenitale multiple / congenital multiple arthrogryposis. / arthroplastie. fiind excluse artro-patiile de alte origini si *artrozele. AA. "boala Lyme si *sindromul Whipple cuprind a. tab. ARTRITA HIPERTROFICA / arthrite hypertrophique / hypertrophic arthritis. kenlesis = mfe-patum.articulatii.: "soarece articular". nu sunt posibile decat miscari de glisare.} Durere articulara. s. / arthrodie. . / arthrogrypose. f. anat. r. gryposis = indoire. caracterizata prin malformatii multiple. / arthritis. reprezinta. ARTROLIZA. A. s. din cauza contracturii musculaturii locale sau a unor aderente periarticulare. respiratorie sau genitourinara. Sin. distruge.articulatii.. arthron = wticuCafie. \Qr.: poliartrita reumatoida (v. A. In prezent. de [a lyein = a. ARTRITA MARIE-STRUMPELL / arthrite de Marie-Strumpell / ankylosing spondylitis. V. desis = [egare. f. p. ARTRODEZA. arthron = artic. adesea In flexie. AA. s. neuropatice si a uneia miopatice. ARTROPLAST1E. vege. tabetica). Ernst Ado]/ Gusto v Gottfried van Strum-pel]. Indeosebi prin anchiloza fibroasa a articulatiilor (cu exceptia articulatiilor coloanei vertebrale si temporomaxilare) cu mentinerea membrelor superioare si inferioare In flexie sau In extensie. o reactie imunologica la bacteriile sau virusurile responsabile de infectii. METACARPOFALANGIENE / articulations metacarpophalangiennes / metacarpophalangeal articulations. V.re. s. V. c. SCAFOIDOCUNEENE / articulations scapho-cuneennes / cuneonavicular articulations. profesor de medicina ititemd [a Leipzig. / arthrologie. lysis = distrugere. s..). s. medic german. f. {Gjr. Sin. Se manifesta prin trei tipuri majore: a. a. AA.afie. INTERMETATARSIENE / articulations inter-metatarsiennes / intermetatarsal articulations.

regiune). / arthrostomy. piptein = a. s. s. a sdri. / arthrorise.: In cazul unei artrite supurate. s. f.\ *Endoscop care este adaptat pentru examinarea interiorului cavitatilor articulare. / ascites. idnga. Specie din genul ''Ascaris care traieste ca parazit In intestinul uman. / asphyxia. [a a . ARTROSTOMIE. / asymptomatique. f. s. [Gjr. f. celulara. / asphyxie. atos = aer. s. graphein = a scrie. A. putrefactie. adj. / ascaridiasis. o lungime de 15-25 cm si provoaca *ascaridioza. iar sub varsta de 6 ani boala se poate complica cu ocluzie intestinala. Actualmente. poate avea caracteristid de *transsudat sau *exsudat. / sanitation. practicata In scopul unui *drenaj permanent.. m. ARTROTOMIE. pneuma. s. V. A. uneori cu cavitati pseudochistice. ASANARE. f. si artrografie. artrita hipertrofica.) prin tratament adecvat. de. li-gamentare.. f. In functie de continut. s. de la temnein = a t&ia. s.r. n . s. spre deosebire de *antisepsie. In cazul leziunilor cartilaginoase. monooxid de carbon). f.priv..priv. / ascaridiose. dar eel mai frecvent este primitiva. [Qr. "osteofitoza marginala si. a . de. arthron = articutat-it. ARTROSCOPIE.. / asynergie. sub anestezie generala. ASEPSIE.priv. s. \Qr. \Gjr. Incaperi (sali de operatie) sau a organismului. insuficienta cardiaca globala.. a ef(amina.: ciroza hepatica (cea mai frecventa). s. modificarea dispunerii atomi-lor sau grupelor de atomi Intr-o molecula. este utilizata Indeosebi In explorarea articulatiei genunchiului. fiind Inghitite si revenind In intestinul subtire.. ARTROSCOP. de la syn = impreund. chilos (compresiune tumorala sau rupere a 'canalului toracic) sau verde cand contine bila. ASFIXIE. A. dt la askos = burduf} Acumularea de lichid liber In cavitatea peritoneala. de [a assimilare = a face asemanator fi similis = asemandtor} Transformarea si Incorporarea substantelor nutritive la nivelul tesuturilor organismului. AspectuI lichidului poate fi serocitrin (*ciroza hepatica. s. ci per- . vedea.e.} Absenta totala a simetriei: 1) In organism. "osteosderoza subcondrala. V. / arthropneumography. sindrom Loffler) si anticorpi decelabili prin serodiagnostic. / assimilation. sphygmos = puts. poate avea numeroase cauze: 1) Obstacole mecanice (*strangulare. [G. skopos = ofiservator. / asialie. artrozice sau posttrau malice. Sunt infestati mai ales copiii. f. / arthroscopy. lichidul de a.. askarizem = a fcpm. 'in prealabil. arthron = artu. artroscopie. -atos = ceea ce survine unpreuna. -onis = asemdnare. mai multe sau totalitatea glan-delor salivare. / arthrotomie. f.wa. \Lat. arthron = articuCafi. de ex. s-a injectat aer. s. V. f. si xerostomie. a gazelor irespirabile sau toxice (dioxid de carbon. este indicata Indeosebi In paralizii si deformatii articulare dobandite.i sepsis = infecfie. a. dupa umplerea acesteia cu ser fiziologic.: pi. f. ASCITA. [Gfr. ASFIGMIE. arthron = articulafie. s. / asphygmie.. corpi straini In caile aeriene) si orice alte cauze care pot fi la originea unei compresiuni pulmonare sau a unei obstructii a alveolelor pulmonare. siafon = saCizia. [Cfr.. f. In faza migratorie se produc *eozinofilie (v. s. e^amina. A. arthron = articuiafie.. In (imp ce sinoviala este normala sau cu leziuni discrete de inflamatie. afectand una.. s.\ Vierme care apartine genului *Ascaris. ARTRORIZA. a . frecvent. din care face parte si specia "Ascaris lumbricoides. sectiune. [Qr. a . / arthro-pneumographie. f. Are o culoare rozrosiatica. s. assimilalio.} Initial termenul a avut semnificatia de moarte prin Incetarea batailor inimii (v. symptoma.ni. Alterarea biochimica esentiala probabila este scaderea cantitatii de "mucopolizaharide (*proteoglicani) din substanta fundamentala. ereisis = ridicare. de-semneaza oprirea respiratiei prin imposibilitatea schimburilor respiratorii. 3) Prezenta In aerul ambiant. m. / ascaride. 2) Eliminarea. / ascarid. / arthroscope. f. a . skopia .] Artropatie cronica (de obicei monoarticulara sau bilaterala si simetrica) caracterizata anatomopatologic prin distructie initiala si primitiva a cartilajelor articulare. / asynergy. A.: dentar. a putsului. \Gjr.ARTROPNEUMOGRAFIE ARTROPNEUMOGRAFIE. tuberculoza peritoneala. [Qr. a sari..: osteoartrita degenerativa. [Cfr. *sindrom nefrotic. ASINERGIE. f. Sin. -atos = gurd} Deschidere chirurgicala a unei articulatii. ASIMILATIE. f. / asymmetry. care este *curativa. pe cale venoasa. este o metoda *profilactica.] Deschidere chirurgicala a unei articulatii. [Qr. s. distrugerea unui agent care produce sau transmite o anumita boala In-tr-un anumit teritoriu (locuinta. f. {Gjr. apen-dicular etc.] Care nu determina simptome clinice. / assainissement. / asialia. f. s. ASCARID.). etimologia termenului). aproape. / arthrose.ula. localitate. f. symmetric = simetrie. ve. nid necoordonare.. 4) Diminuarea sub nivelul de toleranta a concentratiei oxigenului atmosferic. / degenerative joint disease. s. hypertrophic arthritis. stoma. / ascite. de unde se deplaseaza In trahee. *carcinomatoza peritoneala). care ramane latent. s. osteoarthritis. / arthroscope. In plamani. la skopein = a video.priv. Obs. askarizein = a fopdi. inaff. / arthrorisis. purulent ('peritonita cu *piogeni).. f. V. tome = taiere. s. adj. obiecte. s. / arthrotomy. s.tiii -ozd. Indeosebi In *jejun. artrita cronica degenerativa. s. / assimilation. / asepsie.] Metoda ultramoderna de explorare vi-zuala a cavitatii articulare. m.. ASIALIE. iar termenul poate fi utilizat in sens general sau aplicat la un sector din organism. n. f. care vor da nastere larvelor ce vor migra din intestin. s. Indeosebi gastrointestinale (vomismente. f. ASIMETRIE. a. / arthrostomie. asphyxia = oprire. f. [Cfr. f. f. Ex. utilizand 'artroscopul din fibre de stida. Sin : chiloperitoneu (v. / asepsis. se caracterizeaza prin fenomene de sinteza pe cale enzimatica. / asy metric. f..are. 196 ASINERGIE ASCARIS LUMBRICOIDES / Ascaris lumbricoides / Ascaris lumbricoides. f. f. digestive. s. ad = cdtre. cuvantui a.i ergein = a iucra. Se dezvolta In intestinele vertebratelor. m. este uneori secundara unei disfunctii articulare de cauze diverse. Cauze frecvente de a. 2) In biochimie. 2) Paralizia mus-chilor respiratori prin blocarea centrilor nervosi sau prin leziuni ale nervilor motori ai toracelui. Ant. cu *anastomoza sinovialei la piele. Insuficienta cardiaca). modificarea caracterelor unui organ In raport cu organul simetric. sanare = a face sandtos} 1) Eli-minarea unui focar de infectie (ex. [a skopfin = a.} Absenta salivei ca urmare a unei *acrinii sau din cauza unui obstacol al canalelor salivare care determina o retentie salivara.: dezasimilatie. s. s. V. ARTROZA. askites. f. Ascaris lumbricoides.] Tulburare particulara care nu este nici paralizie. s. sphyzfm = a puba.] Ansamblu de metode fizice si chi-mice care Tmpiedica contaminarea cu microbi a unor substante. f.] Radiografia unei articulatii In care. arthron = articu[atie.e^aminare. ascarizi. s. cancerul (Indeosebi digestiv sau genital). a -priv. Intr-o proportie care depaseste pragul de toleranta. diaree si dureri abdominale). s.] Absenta *pulsului. de.priv. s. s. ASCARIDIOZA. / asphygmia.. Infestarea se produce prin ingestia oualelor de parazit. arthroa = articulate. syn = impre. hemoragic si chiliform sau 'lactescent (*tuberculoza. [^r.] Infestarea cu *ascarizi si diverse-le tulburari care rezulta consecutiv acesteia.priv. f. \Qr. ASCARIS / Ascaris / Ascaris. a. A. amigdalian. ASIMPTOMATIC. si anabolism. askarizein = a sari. -oza . s. / asymptomatic. / arthroscopie.} Gen de viermi din ordinul Nematode. {Lot. a acf:iona. [Cjr. meniscale. | Gjr. s.] Operatic prin care se obtine limitarea miscarilor la nivelul unei articulatii prin for-marea unui prag osos In calea miscarilor articulare. ASCITA CHILOASA / ascite chyleuse / chylous ascitis. f.

utilizata in mod curent pentru antistreptolizina 0 (v.: miastenie (v. Uneori termenul este utilizat In sensul de "impotenta. printr-un tub introdus In stomac si racordat la un sistem de a. 2) A.: sindrom Bean.: semn Arroyo (v. s. metoda psihanalitica de expiorare. / asparagine. f. la gnonai = a. [Qr. spirare = a rdsufla). s. [Cjr. / aspcrgilloma.] 1) Termen care desemneaza absenta 'sistolei cardiace. 2) Termenul se mai utilizeaza si pentru desemnarea insuficientei functionale a unui organ: a. *amida a *acidului aspartic.de. bronsica (metoda de diagnostic sau terapie). s. pleurala. -omn. hepatica. putere. s. ASPERGILOM. / asthenocoria.. [C. m. [atin a[ unei plante rozacee. de la a . a imprastia. systole = contracfie. kore = pupiiil} Sin. socius = asocial)} Relatie Inchisa In timp si spatiu Intre fenomene si obiecte: 1) In neuropsihologie. stereoagnozie.: agnozie tactila.] Boala provocata la om si animale de duperca Aspergillus fumigatus. ulceratii. ASPARAGINA. s. rasp&ndi. constituent al proteinelor. [Qr. prin deformari neregulate ale corneei 197 .. dintre care unele sunt pa-togene. inima si rinichi. miopie pe un alt meridian. / asparagine. f. a sufla (ad = catre. f. moderata. -inn. ASTENIE NEUROCIRCULATORIE / asthenie neurocirculatoire / neurocirculatory asthenia.] Absenta *splinei. 3) A. proprietate a fenomenelor psihice de a se corela si gmpa In campul constientei. dar fara *paralizie. ASPERMATISM. ASLO / ASLO / ASLO. hipermetropic pe un meridian. ASTAZIE. / association. aspergilom si aspergiloza. s.priv.pentru Spiraea ulmaria. n. ASPERGILOZA. modificari variabile (reversibile spontan sau dupa diferite probe) ale repolarizarii ventriculare si.inan. In care meridianul eel mai refringent este vertical. tahicardie sinusala sau palpitatii. de. cauzata de incoordonarea neuromusculara. a..priv. -enos = spKnd. endocavitara (la nivelul unei caverne pulmonare).. / aspergillosis. / aspergillome. s.). f. sange. s. s. Sin. f. 4) A. asthenos = fara. f. ops. tumori subcu-tanate fistulizate). a. morbida. aspergere = a. -onis = asociere. cu efecte fie pozi-tive. prezent In numeroase vegetale. miastenie. 2) A.. compus. iar imaginile sunt percepute deformat. s. Sin. lichid amniotic) In caile aeriene. •atos = punct. sthenos = fortd. f. ASOCIATIE. a aerului sau a lichidului din cavitatea pleurala.priv. f. gastrica. si t6aialga. / astigmatism. [§r. / astereognosie. s.).} 1) Patrunderea unor lichide (varsaturi. de origine neclara. -ism} *Ametropie consecutiva unui defect de curbura a corneej sau a cristalinului pe diferite meridiane. n. Se observa In cursul *sin-dromului cerebelos sau In cursul *sindromului piramidal frust. s. f.. s. Sin. / aspartamc. a . s. administrarea simultana a mai multor medicamente care se potenteaza reciproc. pu-ten. / somatoagnosia.: somatoagnozie. m. / asomatognosie. prin insuficienta muschilor drepti interni. soma. de ia aspirare = a inspira.priv. f. sperma. ASPARTAM. s. / asthenopie. 2) Termen utilizat si ca sufix pentru a desemna diminuarea functiilor unui organ sau ale unui sistem. Sin. si acid arahidonic. vedere. f. s. s.: distonie neurocirculatorie.rce. / aspiration. -oza . raspandi} Gen de ciuperci din clasa Ascomy-cetes. / asystolie.} Imposibilitatea mentinerii posturii verticale. a face sd find.] Sin. / asterixis. de ia associare = a asocia (fid = [a.. splen. la gnonai = a cunoaste} *Agnozie ma-nifestata prin nerecunoasterea obiectelor prin palpare. 5) A. f. s.r. [Qr. invers. intestinala. ASTENIE. o . spre. f.] Prima denumire comerciala (1899) a acidu-lui acetilsalicilic (DCI). f) a. de ex. [Qr. gnosis = percepere. 2) In biochimie. f. onis = aspirafie a aeruiui. reactie care duce la formarea de agregate moleculare reversibile. Dipeptid derivat din *acidul aspartic. libera.ford putere. spir . Tipuri: 1) A. s. s.prw. [Qr. ASTERIXIS. [Lot. de la sterizein = a sta nemiscat. -atos = sa. Se asodaza aproape Intotdeauna cu *abazia. b) a. s. ASTENIE MUSCULARA / asth6nie musculaire / myasthenia. m. Caracte-ristici: leziuni pulmonare cu hemoptizie (pseudotuberculoza) si/sau leziuni cutanate (eritem. stigma. Principala specie patogena pentru om este Aspergillus fumigatus. / aspermatisme. ceea ce conduce frecvent la *diplopie. ASTEREOGNOZIE. n. s. Se observa In leziunile lobului parietal. al carei sue confine. lumina nu mai este focalizata Intr-un punct la nivelul retinei.priv. s. de ia a • priv. s. Ciuperca poate disemina pe cale sanguina In creier. f. f.ASISTOLIE turbarea facultatii asocierii miscarilor elementare In acte complexe din cauza dereglarii succesiunii contractiilor musculare care participa la un gest esential. aspergere = a raspa-ndi. Aminoacid neesential. astigmie. in. a . pe. s. a sta. s. acomo-dativa.] Imposibilitate sau dificultate In *ejacularea 'spermei. associatio. ASTIGMATISM e) a.j Tumora granulomatoasa formala de colonii ale ciupercii Aspergillus fumigatus la nivelul bronhiilor sau al unei cavitati pulmonare preexistente. sthenos = fortd. [£jr. ASPIRINA. f.. numeie. sthenos = forfa. analgezic. / association. s. n. In *hipermetropie. a . / asthenie. imprastia. coexistenta a doua sau mai multe stari patologice. medicamentoasa. [Cat. fie patologice. sterixis = pozifie _fv(fl. f. saiiciiat de metit. A. -atos = corp. / aspirine.ta. opos = vdz. stasis = se. Abrev. cunoaste} Pierderea constientei referitoare la existenta unei parti a propriului corp sau a Intregului corp. aspergere = a.. / aspl6nie. ASPLENIE. Se deosebesc: 1) A. Sindrom imprecis.. . / aspartame. s. neregulat. Oboseala vizuala. chirurgicata (uscarea campului operator). In consecinta. langa. m. [Cjr. / astasie. a . ASPERGILLUS / Aspergillus / Aspergillus. 4) a. [o • pentru ac-etii. / aspirin. d) a. ptantd denumita. Se mani-festa prin dispnee. / asystolia. continua (dintr-o plaga. s. -ism. pustule. imprastia. f. a lichidului de staza gastrica. gnosis = cu-nooftere. f. 6) a. a mai multor germeni microbieni. Simbol Asn sau N. 3) a. cunoastere. a . V. s.conform re-gulei". / asthenia. c) a.priv. asthenos =. ASOMATOGNOZIE. stereos = solid. ASTENOPIE. / astasia. *Edul-corant de sinteza. care survine In 'miopie si In unele "nevroze. senzatie de astenie. ASTENOCORIE. f. si sindrom Da Costa. s. a. este un medicament cu larga uti-lizare. / aspermatism. [Lat. 5) a. intestin sau cavitate se-roasfi). continua sau discontinua. / astereogno-sis. / asthenocorie. a. de. / aspiration. {CJT. antiagregant pla-chetar si antitrombotic. s.. / astigmatisme. / asthenopia.. adica a *somatognoziei. frecvent. Consecinta: asfixie mecanica sau pneumonie de aspiratie.: semn Adams-Foley (v. fatigue. f. a . dureri precordiale. [Lat. [Lat.). astheneia = sla6iciune. cuprinzand mai multe specii. f. conic. f.. a. putere. f.pere. microbiana. f.). aproape. V. m relief. pu-tore. ASTIGMATISM.} 1) Diminuarea generala a energiei si performantelor organismului fara relatie cauza-efect cu un efort. aspi-ratio. antipiretic. s. de [a a .} Imposibilitatea concentrarii sus-tinute a vederii. / asterixis. de ia istanai = a plasa. contrar regulei.re. ca antiinflamator. / asplenia. s. V. 2) Extragerea unui continut lichid dintr-o forma-tiune cavitara sau tubulara: a) a. musculara. ASPIRATIE.: *psihastenie. s.priv. observat eel mai frecvent la femeia tanara. din cauza oboselii prin suprasoli-citarea *acomodatiei. prin deformare conica a corneei. si debilitate. gastrica. Sin. f. s. a • priv... / aspergillose. pipait.priv. ASISTOLIE. V. m. s.

ASTM BRONSIC / asthme bronchique / bronchial asthma V. s. [Ernst Viktor von Leyden. ' ASTM CARDIAC / asthme cardiaque / cardiac asthma. Sin. / attack. de p. a. Din punct de vedere evolutiv si prognostic se deosebesc a. aranjare. m. spontan sau prin terapie. disartrie. Ex. de a comite un act 198 ATAXIE LEYDEN necontrolat) asociata cu simptome vegetative. Sin. m. convulsii si tulburari de mers. ATARAXIE. extrinsec atopic (prin raspuns anormal al organismului la contactui cu un alergen care activeaza un don de limfocite B. de. prin complicatii cardiorespiratorii. ASTM. \Lat. ASTROBLASTOM.} Cea mai frecventa forma de 'ataxie ereditara (In Europa prevalenta 1/50 000). DebutuI este brusc si (desi simptomele dominante variaza de la subiect la subiect) se considera ca poate fi diagnosticat clinic daca patru din urmatoarele simptome survin brutal si se exprima la maximum In mai putin de 10 minute: palpitatii. de grad mic (I. reflex. eozinofile si linfocite T. a . n. patologica. a. de. astragalos = os. 18321910. cardiac. m. de grad malt (III . dar ele au rol cert In organizarea structurala a *barie-rei hematoencefalice si In controlul mediului ionic al neuronilor.priv. grupate In fascicule. In care intervin numeroase tipuri celulare. fibros. cu celule gigante (gemistocitice). ataktos = nere. / astrocytoma. a. 6) A. care sunt dezordonate. ce se manifesta In ortostatism (statica). frisoane sau bufeuri de caldura. crisis.te. constand In agitatie extrema. profesor de.] Termen desuet utilizat pentru desemnarea fenomenului de reaparitie a unor caracteris-tici ereditare defavorabile ramase latente timp de una sau mai multe generatii intermediare. spasmodic. / astragale. denumit uneori si a. pot fi clasificate In: 1) A. n. a.hta. ATAXIE FRONTALA BRUNS / ataxie frontale de Bruns / Bruns' ataxia. reversibile partial sau total. Sin.: boala Friedreich. Se disting a. s. Etiologic s-au descris 3 forme prindpale: a. taraxis = tuilJurare} 1) Stare de calm mental obtinuta prin suspendarea judecatii privitoare la chestiuni controversate.priv. iar In 10% diabet zaharat. / astringent. f. F. m.. ASTROCITOM. fara relatie cu o reactie alergica. a aranja. simplu. violenta ca manifestare. extrinsec neatopic (ca raspuns la contractui cu un alergen. protoplasmatice si a.] 1) Tulburare aflata In relatie cu *ataxia sau asemanatoare ataxiei.-dicina in. s. Pseudoastm (v. / talus. Cu debut Intre 5 si 15 ani. este notata X25 si se afia pe bratui lung al cromozomului 9. s. adj._ ATAC DE PANICA / attaque de panique / panic attack. ATAXIC. kytos = cdula. / astroblastoma. astm) ce reprezinta o manifestare a *insuficientei cardiace. s. tabes ereditar. 3) A.] Tumora primara a SNC care se dezvolta din 'astrocite. s. Decesul survine Intre 40 si 50 de ani. / atavism. indiferenta. de obicei asociate cu tulburari ventilatorii obstructive de intensitate variabila.udwig Bruns. m. -e. r. atribuit unei react" reflexe.di. f. neasteptate pe un fond de anxietate persistenta. Indeosebi mastocite. 2) In limbaj clinic. / ataxic. asthma = gAfaiaia. [Cfr. anat. s. cu formare de complexe Ay-Ac). s. bronsic adevarat si simptomatic: 1) A-bronsic adevarat. m. readus In drculatie de *DSM IV. s. 3) In limbaj curent. s. ATAXIE LEYDEN / ataxie de Leyden) / Leyden's ataxia. codificand proteina denumita frataxina. n.\ 1) Ocurenta brusca.. ASTRAGAL. astron = ste-a. 2) A. [QT. b. iar dupa 15 ani de la debutui afectiunii Tsi pierd capacitatea de mers. astm (1). a Uga.id. parestezii la nivelul membrelor.] Celula a macrogliei caracterizata prin prelungiri protoplasmatice sau fibroase de forma stelata. asociata unei hiperreac-tivitati bronsice nespecifice la stimuli variati. A.astroblastomul si IV glioblastomul). s. 1858-1916. Etiologic se disting a. 2) Tulburarea de panica reprezinta repetarea a.. Gena a carei mutatie este responsabila de a. / ataraxia. lat-tein = a ordona. pierderea reflexelor osteotendinoase si a sensibilitatii profunde. / astringent.priv.cwr'\ V. (succe^iv) la '}\pnigs6erg. locomotorie) si In timpul efectuarii unei miscari (a. F. Termen vechi. de p. / ataxique. s. s.te. s. a.). astron = stea. me.caia la ^(e. s.. stroke. frica de a muri. Este prima boala autozomal recesiva demonstrata a fi consecinta unei "mutatii dinamice. Este expresia unui puseu de meningoradiculomielita posterioara sifilitica.. astroci-tom. f. s. astron = stea. m. / ataxie. / astrocytome. adj.] Sin. sur-vine brusc (fara relatie certa cu o situatie exterioara declan-satoare) si consta In asocierea unei senzatii de frica intensa (teama de a muri. [Lot. intrinsec (cu mecanism incert.: criza.: fenomene a. 2) Bolnav afectat de ataxie. / astrocyte. urmate de regula de o *expectoratie mucoasa..: pseudotabes (v. a. In 70% din cazuri se constata cardiomiopatie hipertrofica. dispnee paroxistica nocturna asdata unei cardiopatii cu insuficienta ventriculara stanga.. protoplasmic. atara-xia = impast6i. de la ad = cdtre. si a. din {ST. [Cjr. tremuraturi sau secuse musculare. ATAXIE. -omo.rna. emetrop etc. vertij. derealizare. infecto-alergic sau atopic intrinsec). De exemplu. [Lot. ou f. n. In sange apar Ig. ASTROCIT. Tulburarea este legata de leziuni ale lobului frontal (*sindrom de lob frontal). frica de a Innebuni. pronuntata care apare brusc la un bolnav cu *tabes frust si dispare rapid sub actiunea unui tratament specific. Jfanovra.} Sindrom respirator cronic determinat de cauze multiple. senzatie de sufocare. a unei afectiu_ni acute sau a unui episod acyt dintr-o afectiune cronica. se produc episoade recidivante de bradipnee expiratorie. poate fi considerat ca expresia unei gene *recesive sau a unei *recombinari genetice. atturcare = a mcepe. In mers (a. s. n..] V. la tattein = a ordona. 2) A. care include astrocite globuloase si este observat In unele *facomatoze. / atavisme. sau f. sau pseudoastm. / astroblastome. cu tuse.. / astrocyte.. Ca urmare. [I. tab.] Tulburare motorie nonparalitica ce se caracterizeaza printr-o proasta coordonare a miscarilor. senzatie de strangulare.. diitringens. transpiratii. . este o afectiune inflamatorie cronica a cailor aeriene. profesor de anatomic.} Dificultate In initierea miscarii picioarelor cand acestea se afia In contact cu solul. mecdc airman. f. 182S-1S8Z. Strasbourg fi •SerKn. iar celalalt normal. wheezing si sibilante. ASTRINGENT. adj. / asthme.guiat. \Qr. de a deveni nebun. *apoplexie. [tfr.u sunt dare. cinetica). s.. fibhlare. pentru de-numirea a doua tipuri de tulburari anxioase: 1) A. blastos = germe-n. probabil o reactie alergica la endoalergeni formati la nivelul unui focar infectios local. [Qr.: amiotaxie. m. m. deci un a. [Cfr. / ataxia. medic airman. s. simptomatic. caracterizat prin crize de *dispnee paroxistica de tip expi-rator. taxis = ordonare. de. neurolog airman. In care un ochi este astig-mat.: ereditate ancestrala sau de revenire. exista trei mari tipuri: a. stringerc = a strange. .dde. n. A. / ataraxie.. II). cu staza pulmonara. ATAVISM. aranja. astragalus. [Nikolaus Freidreich.rg. EfectuI este util pentru reducerea secre-tiilor unei plagi sau a mucoasei intestinale (efect antidiareic). n. adj. f. la a . Marea majoritate a bolnavilor prezinta scolioza. s. cu prognostic bun si evolutie lenta. -<wno. greata. sin. Functiile a.] (Substanta) care exercita o retractie fibrilara la nivelul tesuturilor vii. / asthma. se caracterizeaza prin: ataxie cerebeloasa. apoi dt patoCogie me. cu evolutie rapida si prognostic foarte rezer-vat. n. ATAC. format din astrocite bogate In prelungiri dispuse In toate directiile. atavus = strOmofi -ism.oase.ASTM pe acelasi meridian. durere sau Jena toracica. s. cu manifestari mai mult sau mai putin asemanatoare crizei de a. / attaque. ATAXIE FRIEDREICH / ataxie de Friedreich / Friedreich's ataxia. s. ATAXIE ACUTA TABETICA / ataxie aigue tabetique / acute tabetic ataxia. A. [itd. determinand secretie de IgE). la a . din unele stari febrile. constituit din astrocite aplati-zate si alungite. 2) Detasare emotionala. survenind In special noaptea si dimineata devreme. kytos = ceCuCd.

de [a emballeia = a arunca m (en = in. hastelta = Bat mic. In evolutie. / atheromasie. ATIPIC. atticus.priv. sectionat fi temnein = a tdia. Var. model.priv. la nivelul extremitatilor. / atticotomy.oase. totodata. / ath6rectomie. termen prduat ulterior m arfiitecturd. f. s. s. formatiunile subtalamice. Intreaga a. s. / atlas. ATICITA. cu depunere de colesterol si calciu (formare de *ateroame). / atticitis.. material plastic. thy-mos = minte. f. Var. formand un fibroaterom. {Cjr.] Procesul de formare a placilor de *aterom. ATELA. / atherogenese. lemn. atypical. s. [personaj mitologic: titanul Atlas. / atelectasie. gr. / atypique. s. [Gr. f. \Qr. s. 2) Absenta timusului.] V. secfiune.priv. / atticite. ATICOANTROTOMIE. gr.} Termen generic care desemneaza factorii implicati In procesul de 'aterogeneza. f. ionizante. s. constituita dintr-un depozit lipidic extracelular situat In intima arteriala. / atelectasis. ektasis = dilatatu. 2) A. adj. / atom. timus. NA: recessus epitympanicus. typikos = tipic. atomos = mdivi-zihil. gr. s. f. fierturd. ATEROGEN. f. 8. ATMOSFERA. Ideas = e^tremitate. a. ATITUDINE KIRMISSON / attitude de Kinnisson / Kirmission's attitude. Uneori. Dupa Intindere. n. s. [Qr..] Portiunea superioara a *casei timpanului. adj. f. ATICOTOMIE. n. attikos = referitor [a ^. sklerosis = indurare. Consistenta sa variaza in functie de raportui dintre materialul lipidic si eel fibres. a6ur. ektasis = dilatatie} Colabarea (turtirea) alve-olelor pulmonare In lipsa aerului pulmonar. Forme (In functie de localizarea procesului de a. -oza} Sindrom caracterizat prin existenta de miscari uni. s. f.] Dispozitiv. lobulara sau segmentara. a . s. embolie. deviere de la o forma considerata caracteristica. s. [C. [Lat. [Itai. f. ATEROEMBOLISM. 2) thymos = principiu vital. [a gennait = a produce. atheromectomie. manifestata prin stare de indife-renta. coronariana.} Sin. Miscari-le sunt accentuate de emotii si de activitatea intelectuala. / atmosphere. a . / atherectomy. athere = terci. [a attenuare = a s[a6i. Etiologia a. secftune. s. [Lat.sau bilaterale involuntare. s. / attitude. de inactivitate totala. din tat. s. s. taxis = ordonare. wtdrire. termen preiuat ulterior m arfiitecturd. a reduce-} Diminuarea intensitatii unui fascicul (de radiatii luminoase. s. fizica sau normala reprezinta o unitate de masura tolerata pentru presiune. -onis = atenuare. s. V. s. Unitatea de presiune In SI este 'pascal. este considerata o boala generala oom-plexa. 2) Tinuta sau pozitie a corpului. athere = terci. de. / atherosclerose. poate fi: masiva.). ultenuatio. ATIMIE.ATAXIE-TELANGIECTAZIE ATAXIE-TELANGIECTAZIE / ataxie-telangiectasie / ataxiatelangiectasia. termen preiuat ulterior in arfiitecturd. indeo-sebi industriale. -oza . Intalnita In a doua faza a osteoartritei tuberculoase de sold. / athymia. f. ATITUDINE. antrum. antron = pefterd. cavitate. s. Ex. sphtiiru = sfera. A. [Qr. gr. adj. genesis = prodwere. Jumatate din aceasta cantitate se afla Intr-un strat relativ subtire. din gr. embole = acfiunea de a arunc. n.] Leziune histologica Intalnita In evolutia *aterosclerozei. \Gjr. / atheromasia.] Neconform unui anumit tip. ATELECTAZIE. m. tome = tdiere. 1'.r. ATETOZA. ATEROMECTOMIE. / atherogenic. atmos = vapor. f. athetos -ne. / attenuation. f. substanta reticulata). imunitar si perturbari ale hematopoiezei. de obicei In forma de lama subtire. [Qr. fierturd. fierturd. s. s. de [a luiiein = a ordona.): 1) A. s. / atherogenesis.] Distrugerea sau ablatia placilor de aterom cu ajutorul aterotomului. cerebrals intereseaza poligonul Willis si ramurile sale. f. s. f. prezinta trei mari zone: troposfera. s. s. termen preiuat ulterior in arliitecturd. stratosfera si ionos-fera. f.: forma a. A. m. de. poate fi acuta sau cro-nica. care spijina cerul pe umerii sai. a. implica leziuni ale *sistemului extrapiramidal (ariile corticale 6. attikos = referitor [a fitena. 1848-1927} Atitudine vicioasa de flexie. improvizat sau confectionat special si utilizat pentru imobilizarea de urgenta sau definitiva a *fracturilor sau luxatiilor. athere = terci. s. are o 199 . / atmosphere. din gr. / atheroma. In literatura medicala. f. tab. care proemina sub forma unei placi subendoteliale. / splint. iithere = terci. s. f. s.\ Trepanatie larga prin care sunt deschise *atica si *antrul mastoidian. athere = terci. f. s.: sindrom Louis-Bar (v. / atticotomie. de la a . se poate calcifica si. prin a. din gr. localizata pe arterele coronare.] Proces patologic complex caracterizat prin distrugerea fibrelor elastice ale peretilor arte-riali. numeric egala cu forta exercitata pe cm2 de o coloana de mercur Inalta de 766 mm. fiind. in ime-diata apropiere a suprafetei Pamantului. aptitude = aptitudine. marcd. fumatui etc. [Lat. a aranja. chirurgie in/an tild fi de chirurgie ortopedicd la 'Sans. Cauzele principale sunt stenoza si obstructia bronsica. m. In ultima instanta. f. f.] Invelisul gazos al scoartei terestre. [at. anat.: boala Hammond. [at. / atlas. s. f. atticus. m. se Intelege formarea de ateroame multiple. ATLAS. ektome = eyizie. s. Sin. / attelle.: dislipidemia. athere = terci. attikos = referitor la fitena. -oma. pentru aterectomie (v. / attico-antrotomie. [Cfr. s. A. f.] Leziune a intimei arte-riale la nivelul careia s-au format *ateroame multiple. / atypic. f. fierturd (-oma). variaza cu altitudinea.} M. attitudiae.tena. Sinonimia cu termenul *postura nu este recomandata. se poate fibroza. fierturd. / athymie. ATENUARE. de la typos = tip..fi\at. aritmice. X. A. attikos = referitor [a Atena. de la temnein = a tdia. [Lat. / attique. gr.: ateromectomie. ATEROGENEZA.) la traversarea unui anumit material. fierturd (-oma]. de [a temriein = a taia. a .] Otita medie In care inflamatia este dominanta la nivelul *aticii. lente. f. f. (ex. ATEROSCLEROZA. symbolic.priv. s.. gemian = a produce. [Cyr. nere- ATOM gulate si cu amplitudine mica. Se pot asocia modificari de tonus (hipertonie intermitenta sau hipotonie). / atticoantrotomy. m. Proprietatile fizice si chimice ale a. ATEROMATOZA. [Lat. Leziunea se acompaniaza adesea de o retractie a tesutului pulmonar vecin.] Cea mai mica particula a unui element chimic ce pastreaza toate caracteristicile elementului respectiv.] 1) Scaderea tonusului afectiv. f.a m. s. manifesta prin deficit anabolic. \Qr. [Lat. atticus. extinsa pana la circa 10 km de scoarta terestra. chirurg francez. / atome. s. m. ulcera. Calea de abordare este chirurgicala sau endoluminala. f. f. . / athetose. spirit.] 1) Mod de a fi sau de a se comporta al unei persoane. ATOM. ate-les = incomplet. cantareste circa 5-1015 tone. tomos = taiat.). influentate in di-ferite zone ale globului terestru de sursele de poluare. [Qr. iar distrugerea se face mecanic sau cu laserul. athere = terci. tome = tdiere. / atheroembolism.. atlas = atlas. la 0°C. Inlocuirea lor cu fibre conjunctive colagene (scleroza). angeion = vas. nudeele gri centrale. 1 atm = 105 pascal. / ath6rome. / epitympanic recess. aranjare. / attenuation. spontane. \Gjr. [EdouanI Francis Kirmisson. ballein = a arunca). sphaera. f. unde sonore etc. ATICA. si coree. [Cfr. tipica.[ Trepanatie a temporalului prin care se asigura access la nivelul *aticii. s. a unei boli). / attitude. ATEROM. dur. profesor de. din metal. de la skleros = tare. s. ghips etc. A. 'in functie de evolutie. / atherosclerosis. / athetosis.. -ita. pana la Inaltimea de 5 km. atticus. / atheroembolism. fierturd (-oma). / atherogene. -oma. din gr. Pe cap de locuitor al planetei noastre ar reveni peste un milion de tone de aer. abductie si rotatie intema. adj. depinde de natura si grosimea materialului traversal ATERECTOMIE.

*scleroza laterala amiotrofica). secundare.] Alcaloid extras din Atropa belladona. [Qr. corticate asociate degenerescentei altor regiuni ale nevraxului (*boala Creutzfeldt-Jakobs. A.] Diminuarea de volum a unei mase celulare.: hipertrofie. 6) A. \Gjr. este adesea ireversibila. a unui tesut sau a unui organ din cauza unui deficit de aport nutritional sau de activitate functionala. 2) A. / atony.antecamera. 5) A. Iar atrophy.: 200 ATROPINA imbatranire) sau In cadrul unor procese patologice. fara pierdere prealabila de substanta.priv. care devine galbuie. / atropine.a. s.stare fiziologica de senescenta a mucoasei vulvare. de. (1). diminuarea tonusului muscular. boli rare ?i discutabil dasificate (ex. In ansamblu. / atropine. 3) A. gr. / attrition. c. alba Milian . a alcoolicilor (corticala tardiva). Termen generic pentru ansamblul afectiunilor degenerative. poate fi difuza sau localizata.: *boala Kraepelin). se facea focul [a romani. ihtiozifonria -asemanatoare cu cea din *ihtioza.. In ventricule prin valvele atrioventricu-lare. dentorubrica). in blocurile atrioventriculare. de la temaein = a taia} Incizie a auriculu-lui. s. irons = p&ste.).cicatrice netraumatica si superficiala. drept primeste sange deoxigenat din Intreg corpul. 3) A. tomos = taiat. s. la varsta adulta. [Qr. atria. 2) A. s. f. si un numar de electroni egal cu numarul de protoni din nucleu. n. si vaporizator. se utilizeaza In colire ca midriatic. caracterizata printr-o slabire extrema.ATOMIZOR structure complexa. trd 'Parce. atrium =.: FoFi-ATP-aza (v. / oreillette. a. Tipuri: 1) A.priv. s.] Stare de "hipersensibilitate sau de *alergie. poate fi primitiva sau secundara unui medicament. ATP / ATP / ATP. la a . s. s.prin transformarea tesutului elastic cutanat In substanta hialina si coloida. Abrev. cardiac (NA: atrium cordis) . f. / atransferrin(a)emia. f. f. a . cavitatea timpanica propriu-zisa. 3) / atrium. Sangele trece din a. ATROFIE CEREBRALA / atrophie c6rebrale / cerebral atrophy.priv. A.portiune a cavitatii timpanice situata In vecinatatea ciocanului. de. f. s. f. ta a .: 1) A. -ina.} Diminuare a "tonicitatii normale a unui organ contractil. care afecteaza neuronii cortexului cerebral. -onis = frecare. f.. f. ale destinulw. secfiune. auricular .). s.. [Cfr. senila . caracterizat prin subtierea pergamentoasa a pielii. f. 2) Forme In care a. generand anemia sideropenica congenitala. haima. ATROFIE MUSCULARA PROGRESIVA / atrophie musculaire progressive / progressive spinal muscular atrophy. ATRIU. ATONIE. n. antisecretoare. *hipotensiune ortostatica). atrium = antuamera. cu predispozitie ereditara. Ex. permitand accesul chirurgical In cavitatea atriala corespun-zatoare. (identici sau diferiti). aplazie si hipoplazie. Sudeck. 2) A. -trum = negru (deoarece in acwtd. Termen propus foarte recent (1996) pentru asocierea variabila. Clasificare dificila. attritio. sectionat fi tem-nein = a taia. M. este reversibila.] Stare de denutritie grava a sugarului... (zeif:e. Ciotflo. c. 1866-1938} Sin. ce poate exista fie liber. profesor la ^{am6wg. alcatuind molecule. Dimen-siunile a. dupa sediul leziunilor: 1) Corticala. idiopatice sau congenitale.} Absenta *transferinei din sange. \Qr. urmata de dis-tensia lobilor prostatei. -tra... a . diabetului. Administrate pe cale bucala. exceptional. -(rum = negru. prostatica provoaca o retentie a secretiei. dislipoidica -secundara unei 'microangiopatii diabetice. ATROFIE SISTEMICA MULTIPLA / atrophie systemique multiple / multiple system atrophy. difuze sau circumscrise.: auriculotomie. deficitului de dopaminhidroxilaza. a. A. f. [at. si anticolinergic. sunt de ordinul lO"10 m. Sin.camera superioara a fiecarui hemicord. atriotomie. V. este un sistem neutru electric. fie In combi-natii cu aiti a. s. s. / athrepsie. de [a attcrere = a. [Paul H. ATREZIE. subcutanata sau intravenoasa. V. Atropos = una dintre cdt. de la ater. s. 7) A. antiemetice. 1) A. sarurile solubile de a. s. Denumire generala a tuturor bolilor degenerative ale cerebelului. s. stang primeste sange oxigenat de la plamani prin venele pulmonare. care se manifesta printr-o subtiere a pielii. cfwurg german. nutrifie. [Qr. s f. s. [Lot. m.. Sin. Sunt incluse In aceasta categorie: a. s. prin venele cave si sinusul coronar. *ataxie. Forma particulara: a. *boala Pick. a.dro6i} Leziune a unui tesut sau organ produsa prin frecare sau zdrobire. atropa = fieliadcinili din gr. m. boala Parkinson si ca antagonist In supradozarea substantelor parasimpaticomimetice. corticate izolate (*boala Alzheimer. [Lat. 3) A.priv. De asemenea. f. musculara. c.priv.dupa o *corticoterapie prelungita. a. a z. / atrophie. / atonie. / atresia. ATP SINTETAZA / ATP synthetase / ATP synthetase. tro-phe = ftrana. nucleui avand dimensiuni de ordinul W-IO-15 m. primitiva In treimea inferioara a gambei. ATROPINA. tresis = orificiu. cortizonica . s. tonos = tensiune. (2. atopos = in afara (ocuiui normal'. tra. / atomiseur. NA: atrium. / atopie. Lachesis fi fitropos). a . (a ater. Uneori. ATRITIE. f. a urmatoarelor tulburari: disfunctie a sistemului nervos autonom (In esenta.\ Dispozitiv care disperseaza un lichid sau o suspensie In particule fine. 8) A. dupa o infiltratie locala de corticoizi. f. localizata sau difuza. gr. m.. s. freca. -atos = sange. sunt utilizate ca spasmolitice. / atresie. f. Ant. ATRIOTOMIE. si evolueaza progresiv. s. ATOPIE. In care este concentrata sarcina pozitiva si aproape Intreaga masa a a. ATROFIE CEREBELOASA / atrophie cerebelleuse / cerebel. s. / attrition. cu afectarea retelei cutanate de colagen. f. diminuarea consistentei si a elasticitatii acesteia. threpsis = nutrifie.. ATROPIE.fenomen fiziologic produs In cursul Tmbatranirii. / atrophy. / atomizer. utehna. dementa senila). s.. de. . / atriotomy. dintoto'i ferrum = fier. f. iar perefii se. V. care apare sporadic. 4) A. uscata. ATOMIZOR. a. ATRANSFERINEMIE.priv. permitand administrarea unor me-dicamente sub forma de *aerosoli.). fiind alcatuit dintr-un nucleu (alcatuit din neutroni si protoni).priv. cu excep-tia plamanilor. Are drept consecinta afectarea transferului de fier la nivelul eritroblastelor. cicatriceala . amiloidozei sau. ATROFIE CUTANATA / atrophie cutanee / atrophoderma. Sudeck's disease. -ina. iar In doze man are actiune centrala. / athrepsia. pulmonar spatiu situat la capatui ductului alveolar care se des-chide In alveole sau In sacii aerieni pulmonari.: boala Aran-Duchenne (v.] Termen utilizat In nomenclatura anatomica pentru a desemna o camera sau o cavitate care asigura comunicarea cu o alta structura. f. topos = foe. atomos = indivizibii. pi.} Absenta congenitala sau ocluzia unui orificiu sau a unui conduct natural. co-loida . camera.). a . / atopy. / atransferrinemie. vulvara . olivopontocerebeloasa. se poate produce In cadrul unor procese de involutie fiziologica (ex. c. Sin. [Lot. s. dar cu respectarea tesutului elastic. f. ATROFIE OSOASA SUDECK / atrophie osseuse de Sudeck / post-traumatic osteoporosis. ATREPSIE. a. atrium. care inhiba efectele stimularii fi-brelor ganglionare *parasimpatice. tome = town. Denumire generica folosita pentru a regrupa leziunile degenerative. [Cfr. [Lat. inertie uterina. este asociata cu afectarea structurilor nervoase vecine (a. dar superficiala. semne *extra-piramidale. a . s. mnegreau). *coreea Huntington. Aceasta entitate include si *sindromul Shy-Drager. A. In preanestezie pentru prevenirea reflexelor vagale. utilizata m mod curent pentru acid adenozin trifosforic (v.: boala Sudeck (v.

[Lot. m. Prezinta *ecolalie. pi. / audibility. s. radioactiv a fost utilizat In scog diagnostic si In terapia unor tumori maligne. 2) Termenul se utilizeaza Indeosebi pentru bolile In care exista 201 . s. 2) DegetuI al cindlea al mainii sau degetui mic. s. tome = taie-re. / audiometrie. Inhibitor al lantului respirator mitocondrial care se fixeaza pe ATP-aza.la amis = urecfie. / autism. la auris = urecfie. ascuitare. uneori manifestari auditive. f. se disting a. / auriculaire. m.] Intoxicatie cu *atropina sau "belladona. s. / aurovertine. AUTOAGRESIUNE. cu nr. n. therapeia = tratament.] Metoda de examen clinic obiectiv care consta In ascultarea zgomotelor normale sau patologice din interiorul organismului. abdominale. s. din [at. tabagismului etc. AUDIBILITATE.\ Sin. a.. f.. / autisme. AURICULOTERAPIE. adj. f. de. AUTOAGLUTINARE. [Lot. AURICULOTOMIE. [Qr. s. alaturi de *inspectie. aggresio. s. AUTACOIDE. pasivS) si de a asculta (a. la temnein = a tdia. / audimutite. de ex. AUDIOMETRU. m. / auto-agglutination. audit. s..rme. A. s. s. la plassein = a forma. AUDITIE. m. / autacoids. prezinta proprietati antiseptice si antiinfectioase (a. imediata. / auriculotomy.. s. / auscultation.] 1) Termen introdus de Galenus pentru a descrie o senzatie subiectiva. n. s. a unei Intreprinderi sau a unei unitati medi-cale. hearing. Dupa Laennec. {Cfr. / aura. gramma = Inscriere. audire = a auzi. la amis = AUTOAGRESIUNE ureclie. n. cutanate. paihice etc. pi. de [a audire = a ami} Intensitate fiziologica a unui sunet: limitele Intre care un sunet Incepe sa fie perceput si provoaca o senzatie dureroasa. prin aplicarea directa a urechii in zona de proiectie a organului investigat. {Gfr. \Cjr. [Lot. reprezinta curba obtinuta prin reunirea pe un grafic a punctelor care marcheaza diferite praguri de audibilitate.\ Replierea In sine si pierderea contactului vital cu realitatea. s. osteon = os. modificari de apetit. / auscultation. A. Actiunea de a auzi (a. f. s. [Lot. a. ausciiltare = a asculta cu atenpie. reprezinta o manifestare tipica a *schizofreniei. [Lot. s... [Qr. {'Eng[.. adj. digitus auricularis. mutus = mut. auricula. gr. dim. f. / auriculo-osteodysplasie. metron = masura} Metoda de masurare a acuitatii auditive. dim. [Lot. s. f. / auriculotherapy. EfectuI recomandarilor ce rezulta din analiza initiata prin a. AUR. / audimutitas. de la aggredi = a ataca. m. [a audire = a auzi. [Cjr. adj. s. inde-pendenta de existenta surditatii. plasis = modl-[are.] 1) Cu referire la *autism. AUTISM. La adult. absenta reciprocitatii emotionale si polarizarea exclusiv asupra lumii interioare. s. adj. este dezinteresat de jucarii si se balanseaza urmand un ritm monoton...ATROPISM ATROPISM..) sau simptom corespunzator unei crize partiale (mai mult sau mai putin complexe) cu evolutie rapida spre generalizare. m. / self aggression. m. / audition. poate evolua catre 'arieratie mentala sau *schizofrenie.\ Metoda empirica utilizata In tratarea durerilor cronice. f. / autaco'ides.. de. activa). s. autos = sine. AUDIMUTITATE. de. f. f.] Element chimic pretios. gr. constand In stimularea urechii exteme cu ace sau fire apli-cate temporar.). Termenul este utilizat frecvent pentru desemnarea unor forme de psihoze infantile (v. f. -ism. ale subiectului. urechiusa sau auricul al inimii. mediata.] Aglutinarea eritrocitelor unui subject de catre serul sanguin propriu. gustative.. f. gr. de. / auricular. constituie unui din cele patru procedee clasice ale examenului clinic. dificii. {Lot. obtinandu-se *audiograma. / auriculotomie. [1^. s. aura = rasufiare. s. f. vizuale. / atropism. pasagera resimtita de unii bolnavi anterior unei crize de *epilepsie. / aurovertin. AUTISM INFANTIL / autisme infantile / infantile autism. / autiste. Se asociaza frecvent cu *afazia congenitala. audi-tus = auz. uuufi.} 1) Agresiune Tmpotriva propriei fiinte. cu conductibilitate electrica mare (fiind uti-lizat din acest motiv In informatica)..] Tulburare grava a Invatarii limbajului oral la copil. AUTIST. AUDIOGRAMA. / aura. 2) In prezent. AURA. atomic 79. sau f. / autoagression. desemneaza mai curand *prodromul unei crize generalizate (senzatie de tensiune intracraniana. akos = re. SubiectuI auditului este delimitat precis si se compara rezul-tatele reale cu cele admise In general. 'palpare si *percutie. Nou-nascutuI este indiferent la prezenta mamei. In forma foarte dis-persata. Cea mai precoce psihoza a copilului. s. / atropism. s. onis = auzire. [Lot. exprimata prin incapacitatea de stabilire a unor relatii umane. de sete sau afective. s. audire = a auzi. dim. [Lot. de. Expresia fetei sale nu este cea a unui *arierat mental si uneori surprinde prin memo-rie si capacitate de calcul. a uni. Este nealterabil In medi-ile cele mai variate si. f. a uni. f. autos = sine insufi. audire = a auzi. s. a modela} Sin. s. f.] Anticorp circulant cu proprietatea de a aglutina hematiile proprii. ca urmare. f. Se utilizeaza audiometrul. autos a sine. de la therapeuein = a ingriji. s. iar copilul mic este izolat. ca urmare a prezentei unei 'aglutinine In ser si a unui antigen corespondent la nivelul suprafetei eritroci-tare. s. auricula. s. *eicosanoidele. [Lot. de. auricula.: boala sau sindrom Kanner.z. / autoagglutinine. dys = grw. autos = sine. f. / autistic. prin intermediul *stetoscopului. AURICULAR. destinata descoperini defidentelor si corectarii acestora.] 1) Care se raporteaza la ure-che. s.). audire = a auzi. / Beals' syndrome. permitand explorarea si masurarea 'auditiei si a 'audibilitatii.. i. de (a audire = a auzi} Evaluarea critica a unui sistem. s. / audiogram. Termenul se utilizeaza Indeosebi cu referire la "hormonii locali ca "histamina. s. / auriculotherapie. AUSCULTATIE. agglutinare = a iipi. f. m. [Lot. *serotonina. exista tendinta Inlocuirii sale cu termenul simptom semnal. autos = sine. f. -onis = atac. AUTOAGLUTININA. de. / gold. si a.\ Iden-tificarea sunetelor prin simtui auditiv. f. n.: atriotomie (v. n. [at. A. ou f. AUDIT. Unii dintre compusii a. cu lumea exterioara. / audiometry. f. s.it. Sin. / audit. n. insufi. s. s. a fost unui dintre primele biomateriale utilizate (In aliaje dentare). mai sunt Inca utilizati In trata-mentui afectiunilor reumatismale. f. [Lat. fara a cauta un contact. congenital word deafness. insufi. sounding. AUROVERTINA. autism infantil). aurum = aur.] Denumire generica pentru substantele specifice formate In celulele unui organ si deversate in sangele circulant pentru a actiona asupra altor organe. f. s. agglutinare = fl Ivpi.me. s. *angiotensina. f. f. NA: digltus minimus (2). / audio-meter. / or. A. n. [Lot. / audiometre. AURICULO-OSTEODISPLAZIE. / audiogramme. / audition. s. 2) Subject care sufera de autism. s. s. fl au. -ism. olfactive.. -ina . s.diu. coloidaf). Cat. [at. simbol Au. / autoagglutination. Este un metal galben. Totodata. AUDIOMETRIE. gr. f. m. este evaluat la un control ulterior. insufi. gr. a. / audit. etimoio-gia tc.: sindrom Seals (v. / autoagglutinin. m. Locul de proiectie tegumentara a transmisiei maxime a zgomotelor produse la nivelul unei structuri anatomice se numeste focar de a. f. / audibility s. a unei psihoze sau a debilitatii mentale. autos = sine.. [a amis = urtcfie.] Reprezentarea grafica a rezultatelor *audiometriei. s. auricula. audi-bilis = cars poate. s. foarte dens. metron = mOsura. sectiune..] Aparat generator de sunete pure de intensitate variabila. ihsufi.nutw atropina. gr. audi-lio. dim.

haima. / autocrinie. autos = sine insusi. / auto-hemolyse. -onis = descriere. lysis = distruge. [at. AUTOHTON. katalysis = disotutie. Cat. \Gjr. autos = sine msusi.: sindrom Marlin (v. s. clavis = elide (care se inchide singw)} Aparat utilizat pentru *sterilizarea cu vapori sub presiune. din gr. Actiune explicabila prin proteinoterapie si autovaccinoterapie. Consecinta a dereglarii sistemului imunitar. s.sechestrati" In interiorul unor formatiuni. f. / autograft. {Cjr. f. lysis = distrugere. observata In unele boli mentale. f. (at.] Care este dirijat Tmpotriva tesuturilor propriului organism. adj. autos = sine wsusi. AUTOCLAV. / auto-catalysis. fesut. gennan == a produce} Antigen care stimuleaza formarea de anticorpi Tmpotriva sa (*autoanticorpi) In organismul caruia Ti apartine. dialysis . / auto-immun. Se Incepe cu 2 ml. de la immunis = scutit. automatos = spontan. V. s. / self criticism. A. s. [Cjr. AUTOANALIZOR. autos = sine insusi. adj. erythros = rosu. s. grapheion = penifa de scris.centa. munus = o6[igatie). f. tie. kytos = ceiuid. divi-ziline a unei idei pe puntte. anti = contra. / autocritique. f. s. s. "mielina. s. / autophagia. se pare. autoantigen. / autogreffe. / autoanalyseur. de la lyein = a distruge} Dializa (*hemodi-aliza sau *dializa peritoneala) controlata de pacient la domi-ciliu sau in locuri amenajate in afara centrelor de dializa. s. V. a purta). s. grefa. auto-phagy. intoxicatii. autos = sine. s.ce reactioneaza cu antigeni din organismul respectiv. digestio.: In engl. f.\ Digestia unui tesut dintr-un organ sub actiunea se-cretiei (enzimelor) proprii. f. AUTOIMUN. la ana = din nan. / autophagie. s. s. AUTODIALIZA. viral (pseudoautoantigen). -atos = sdnge. [Cyr. phagein = a mdnca. s. / autophony. phagein = a manca. Indeosebi ale constituentilor plasmei. munus = ofiCiga^ie). s. / autogenous. f. Acesti a. kytos = ceCliiSf -oza. autos = sine insufi. AUTOHEMOLIZA. / autochtonous. / autoclave. s. Ex. gennan == a produce} 1) Care se produce sau se dezvolta fara interventie din afara organismului. In prezent este putin practicata. totusi metoda a fost reluata. dobanditf). / autodialysis. de la. f. autokhton.} Anticorp directional Tmpotriva unui antigen propriu (a unui constituent tisular normal). -oza. [Cjr. autos = sine insusi. corpus. s. AUTOFAGOCITOZA. [Cjr. care. driceag de altoit. deoarece sunt . dia = prin. m. / autophobia. autoradiografie. de la lyein = a distruge. dizoiva} Reactie catalizata de catre unuf din produsii acesteia.). immunis = scutit. \Qr. asociata unor manifestari patologice se afla la originea unor boli denumite auto- . s. AUTOCRIN1E. 2) Stare morbida. f. adj. s. f. / auto-antigene.. / auto-anticorps. autos = sine. *spermatozoizi. s. f. outos = sine insusi. / autoerythrophagocytosis. pentru acest proces se utilizeaza terme-nul de autophagy. / autocriny. / autoerythro-phagocytose. iat. AUTOFONIE. -afis = scutire de sarcini pu6(ice. AUTOCRITICA. / autoh(a)emolysis. autos = sine insu^i. s. autos = sine insufii phobos = fried. iat. AUTOANTIGEN. s. Ex. AUTOCATALIZA. Se disting doua alternative: a. V. f. 3) Proces fiziologic constand In indepartarea unor componente citoplasmatice reziduale prin digestia aces-tora In lizozomii secundari. autos = sine insusi. zilnic sau o data la doua zile. V. [at. / autodigestion. immunitas. f. la katalyein = a distruge. apar anticorpi serid care reactioneaza Tmpotriva tesutului alterat si a tesuturilor analoge sanatoase. f. phagein = a mdnca. AUTOERITROFAGOCITOZA. iar pentru primele doua semnificatii autophagia. de (a krinein = a disceme. s. [Cjr. a. a descompum (dis = separat de. unde provoaca leziuni si tulburari functionate.AUTOANALIZOR 'autoanticorpi sau o mobilizare a celulelor fagocitare Tmpotri-va propriilor tesuturi. autos = sine insiifi. [Qr. [at. a separa de} Capacitatea unui subiect de a Tsi analiza sau judeca propria stare si propriile actiuni. distruge} Aparat cu care sunt determinate automat si simultan concentratiile unor constituent! ai lichidelor din organism. radius = raz. lyein = a. \Qr. autos = sine insusi.separare.} Tip de secretie interna In care celula producatoare este sensibila la propria sa secretie sau la cea a unei celule vecine de aceeasi natiira. 4) Prin disparitia *tole-rantei imunitare.] *Autoradiografia unei sectiuni tisulare sau a suprafetei unui tesut. haima. A. s.] Hemoliza produsa prin agenti hemolitici continuti In propriul ser sanguin al subiectu-lui. de la digerere = a duce in parti diferite. s. / autoantibody. f. 3) Patrunderea accidentala 'in sange a unor a. / autoimmuni-ty. m. / autodialyse. m. f. / autophobie. f. AUTOANTICORP. Acest fenomen se Intalneste Indeosebi In perioadele de dezvoltare embrionara si de senes. a. / auto-digestion [Cjr. iarasi. ca si cum acestia ar fi straini (*autoantigeni). endo-gen. s. s. f. [Cjr. care poate apare In unele boli ale urechii medii. de la therapeuein = a ingri-ji} Metoda terapeutica prin care se recolteaza sange de la un pacient si i se reinjecteaza intramuscular. / autoantigen.} V. AUTOFAGIE. apoi 3 pana la 10 ml. adj.. In starea de *inanitie. de. f. s. iradiere sau 'in neoplazii (a. f. autos = sine msusi. / autocatalyse. autoimunitate. [Gr. graphein = a scrie. / autochtone.} Se spune despre o infectie contractata In regiunea In care locuieste bolnavul. de ex. s. / autophagocytose. / autophagocytosis. s. din gr. m. daca sunt accentuate. fiziologica si a. AUTOFOBIE. pot aparea In mai multe cazuri: 1) Modificari ale tesutului purtator al antigenului dupa infectii. [Cfr. autoimunitate. / autoanalyser. n. In organismul caruia Ti apartin. kritikos. -atos = sange. [l^r. / auto-immunite. -oris = carp. care In mod normal nu provoaca formarea de autoanticorpi. *tiroida.a. [C/r. inaccesibili celulelor imunocompeten-te. f. / autohistoradiography. autos = sine insufi. f.} Stare In care sunt pusi In evi-denta anticorpi . autos = sine insufi. f. m. Indeosebi In medicina sportiva. / autophonie. [Qr. de [a khthon = pdmdnt. Indeosebi ca urmare a unui deficit In *limfo-Cite T supresoare. therapeia = tratament. -e. AUTOHEMOTERAPIE. f. V. histos = fesdtura. mucoasei gastrice. / auto-immun. f. 2) Fixarea la nivelul unui tesut a unui antigen strain. insusi. s. AUTOGEN.] 1) Nu202 AUTOIMUNITATE tritia corpului. fiziologica are rol In mentinerea echilibrului sistemului imunitar si este datorata unor anticorpi naturati de tip imunoglobuline M. anti = contra. autos = sine insusi.: boala a. / autoclave. analyein = a rezolva. apdrat (in = tip-sit de. [Cjr. autos = sine insusi. adj.] Absorbtia si distrugerea celulelor unui subiect de catre fagocitele proprii. asociata unor manifestari patologice. s. s. / autoh(a)emotherapy. se manifesta ca *boli autoimune. V. [C/r. autoimunitate.} Sin. In toate cazurile mentionate. adj. s. a. / autohistoradiographie. natural! pot proveni mdeosebi din: "cristalin. gerere = a duce. AUTOHISTORADIOGRAFIE. f. AUTOGREFA. [Cjr. gruphium. s. phone = voce} Impresie neplacuta de rezonanta a propriei voci.. / autohemotherapie.re. *tract uveal. din "pancreatita acuta. apdrat (in = [ip-sit dc. s.insusi. AUTOIMUNITATE. de [a graphein = a scrie. AUTODIGESTIE.} Teama patologica de a ramane singur. criticus. Obs. (at. autoimunizare si autotoleranta. s. 2) Care se formeaza In organism si pe baza cheltuielilor sale.*autoanticorpi . f. autos = sine insufi. prin consumul tesuturilor proprii. [Gjr. constand In ingestia de catre bolnav a unor fragmente provenind din propriul corp. n.: a. / autogene. autoimunitate. s. m. [Cjr. f. care se afla la originea unui retrocontrol pozitiv (autoamplificare) a] vitezei reactiei respective. gr. krinein = a separa de. f.

f. A. Pentru alte boli. A.} Intoxicatie prin produsi ai metabolismului propriu sau prin aiti produsi endogeni cu efect toxic. adesea este dificil sa se stabileasca daca anticorpii detectati reprezinta cauza bolii sau doar o acompaniaza.). termen recomandat.\ Producerea de 'autoanticorpi Tmpotriva unor constituent! normali ai organismului. / autonomie.: sinucidere (v. AUTOINTOXICATIE. Indeosebi guta). aspect} Examen macroscopic al unui cadavru si disectia organelor interne In scopul cautarii cauzelor mortii. [CJT. somn. AUTOSUGESTIE. sugestie. s. AUTOPLASTIE. f. acumulati din cauza eliminarii insuficiente. oftalmia simpatica. f. autos = SIM insusi. s. 2) Medicolegala. de. s. Indeosebi lizozomale. de. plastos = moddat. s. AUTOMATISM EPILEPTIC / automatisme epileptique / postepileptic automatism. m. efectuata de medici anatomopatologi In scopul stabilirii unui diagnostic post mortem. bolile Biermer si Basedow-Graves. e. s.: a. mutilatio. ia punire = a. 0 serie de anemii hemolitice dobandite pot fi consecinta a. din cauza etimologiei improprii a termenului a. suicide (3). este utilizata In tehnicile de relaxare (*antrenament autogen).: autogrefa (v. \CJT. regulare = a rigid. f. sau automates = spontan. toxikon = otravd pentru v&rful sagefiCoT. / autoregulation. [Qr. / autosuggestion. f. f. radius = razd. Indeosebi la nivelul organelor genitale. efectuata de medici legisti pentru cautarea cauzei unei morti suspecte. bolnavul nu Tsi aminteste episodul de a.). AUTOSOM. / self-punishment. passivity phenomenon. [CJT.\ 1) Proces spontan de degradare enzimatica a unei celule. se Intalneste Indeosebi In schizofrenie si In psihoza halucinatorie cronica. fie prin marcare directa cu un compus radioactiv.: autotoxemie. logos = raport.] Comportament involuntar (miscari.: aminoacizi) ai moleculelor de suprafata.] *Halucinatie In oglinda asociata cu iluzia dedublarii propriului corp. AUTOMATISM MENTAL / automatisme mental / mental automatism.). s. -onis = pdrere. 2) Distrugerea ce-lulelor de catre serul sanguin propriu. / autoplasty. ou(os = sine insusi. dar si la nivelul altor parti ale corpului (degete. cu rise de *automutilare sau chiar suicid. / auto-immunisation. insufi. dar se observa si In degradarea intelectuala profunda. si autopuni-tie. Sindrom halucinatoriu In cursul caruia subiectui are impresia ca gandurile . V. / autopunition. 2) Mutilare a propriului corp provocata voluntar In scopul obtinerii unui avantaj. s. Cea mai importanta a. s. la re-gula = regula si regere = a conduce} Calitate a sistemelor vii de a-si restabili unii parametri de stare stationara (In cadrul *homeostaziei) sau unii parametri dinamici (homeorezis) atund cand acestia sunt perturbati. / autolysis (1. In anu-mite perioade ale evolutiei medicinei. f.). s. prin autoagresiune sau autoimunizare. A. a unui tesut sau a unui organism. boli metabolice. fie prin administrare In hrana animalelor de experienta a unor precursori radioactivi (ex. de origine accidentala sau criminala. / self-regulation.). AUTOREGLARE. deoarece unele idei sau reprezentari capata un ca-racter predominant. [at. a e?(amina. AUTONOMIE. automutilation. de (. f. autos = sine. s. Ex. AUTOSOMAL. autotoleranta. / autosuggestion. m. [at. / autolyse. activitati). v. opsis = vedtre. / autointoxication. / automedication. [^r. [Cjr. / autologous. leucopeniile imunologice. autos = sine insusi. gr. AUTOLIZA. f. f. f. Ex. f. f. Mictiune antrenata de supraIncarcarea vezicii sau printr-o stimulare cutanata. este de tip cibernetic. [at.sale sunt devansate sau repetate In ecou. -onis = medi-cafie. de ia suggerere = a sugera} *Sugestie aparuta spontan la o persoana. anemia hemolitica autoimuna. / autoscopy. [at. s. ia mutilare = a scMbdi. automatismos = autoacfionare.] 1) Mutilare sau ranire practicata de un subiect asupra lui Insusi. de. f.} Inde-pendenta functionala. [(yr. AUTORADIOGRAFIE. Intermitent. pentru autozomal (v. s. [^r.: sindrom Clerambauld. de la skopein = a vedea. reactional sau spontan. pedepsi. Termenul este format inoorect dupa modelul cuvantului *omolog. / self-mutilation. Activitate motorie involuntara. autos = sine insufi. adj. s. AUTOPUNITIE. / autoradiography. [Gjr. f. care sufera de un sentiment de cul-pabilitate nemotivat. 2). Var. [€/r. s. la toxon = sageata. rdafie.). Ex. apdrat (in = [ipsit de. -onis = mutitare. f. Enzimele sunt de origine endogena. / autopsie. urechi etc. tie. / autopsy. [at. AUTOMATISM. In afara oricarei influente straine aprecia-bile. 3) Sin. cardiac) sau patologic (ex. a fost incriminata prin*tr-un astfel de mecanism geneza unor fenomene fiziologice (oboseala. s. / autointoxication. autos = sine insusi. autos = sine. medicalio. antialeatorie si antientropica. diabetui insulinodependent s.: lupusul eritematos diseminat. autoanticorp. autoimunitate. s. s. de [a plassein = a forma. / autologue. pentru autozom (v. / autoplastie. Sin.] 1) Tratament medicamentos initiat de padent. A. AUTOLOG. s. f. elaborat sau inconstient. originea autoimuna este doar presupusa. insufi. f. Impresionarea emulsiei fotografice este determinata de prezenta unor compusi radioactivi situati la nivelul suprafetei. mai ales al celor neurocibernetice. / automutilation. [CfT. Sin. AUTOMATISM VEZICAL / automatism vesical / bladder automatism. nomos = o6icei avand fortd de iege. f. tiroidita Hashimoto. [CJT. autos = sine insusi. autos = sine msusi. s. Var. prin care pacientii Tsi pot controla *anxietatea. AUTOIMUNIZARE.: ritm idio-ventricular (v. mai mult sau mai putin coordonata si adaptata. 2) Mai rar: tratament medicamentos al carui autor este si beneficiar. / autoscopie. scopia = e^aminare. poate fi: 1) Medicala. care se comporta In acest caz ca antigeni (*autoantigeni). f. s. autos = sine insusi. / auto-radiographie. s. [at.: *a. / automatisme. munus = o6[igatie). lysis = distrugere. s. f. s. outos = sine insufi. s. *a. [at. f. Prin a. tat. A. in = in. AUTOMEDICATIE. ou(os = sine. AUTOMUTILARE. f. n. autoan-tigen. / autoimmunization. gr. Poate fi fiziologic (ex. -onis = pedeapsd. autotoxicoza. De altfel. De obicei. V. autopsia. s. anuntandu-l ce va face si ce va spune.: necropsie. / autonomy.a lyein = a distruge. immunis = scu-tit. se observa uneori dupa o leziune medulara. autos = sine insufi. Sin. pumtio. care se manifesta In cursul unei stari de "obnubilare mentala asociata epilepsiei sau consecutiva unei crize epileptice. s. s. epileptic. suggestio. ser sanguin care apartin aceluiasi subiect. Sin. / automatism. mental etc. s. f. A.] Imaginea unei suprafete (celulara sau tisulara) obtinuta prin impresionarea unei placi fotografice puse In contact cu suprafata respectiva. f. fara reco- AUTOSUGESTIE mandarea medicului. [Qr. Independenta fata de controlul voluntar.] Despre tesuturi. / self-treatment. este o manifestare a 'autopunitiei Indeosebi In depresiile profunde si In schizofrenie. celule. [§r. grefa).AUTOIMUNIZARE imune. este influentata propria constiinta sau comporta-mentui. 203 . anti-genii de suprafata ai hematiei declansand formarea de anti-corpi proprii hemolitici. f.insufi.: aparitia In plasma unui subiect a unor anti-corpi capabili sa aglutineze hematiile proprii (*autoaglutinare). AUTOSCOPIE. Tmbatranire) sau patologice (migrena. care survine In cursul anumitor start patologice.] Conduita a unor subiecti afectati de nevroze sau de psihoze. sistemelor bio-logice sa perfectionat In sensul reglarilor biocibernetice. AUTOMATISM VENTRICULAR / automatisme ventriculaire / ventricular rhytm. graphein = a scrie.: a. autos = sine insufi. a. AUTOPSIE.. de origine intestinala. adj. [Qr. a modeia} Sin.

provocat poate fi terapeutic (recomandat de medic. aviver = a indeparta marginile unei piagi. / autosome. / avitaminosis. / hearing. / avasculaire.. n. vita = ria. a priv. a se dezvoita. indurate. -atos = Corp. Sin.: 1) A. alterari cromozomiale. / auxology. Realitatea a. repetitiv.] In cazul dispozitivelor electromecanice: piesa cilindrica (din otel) care sustine componentele cu mi?care de rotatie. exista sub forma de perechi de cromozomi omo-logi. si ure-che interna. s. [Qr. spontane care se repeta la sarcini succesive.} SimtuI cu ajutorul caruia sunt percepute sunetele. m. fausse-couche / miscarriage (spontan). autos = sine insufi. / avortement.: autosom. AUTOTROF. si doi cromozomi sexuali. D: rahitism.: autointoxicatie (v. adj. autos = sine insufi. s. hipotalamus si hipofiza. poate fi determinate! si de un defect de resorbtie digestiva sau utili-zare. m. AUTOZOM. pentru varfui sagefiior. boli infectioase. s. AUTOTRANSFUZ1E. Ex. / ouie. autos = sine insufi. / autovaccin. [Gjr. AUXOTROF. de la auxein = a creste.] Anglicism sin. AVASCULAR. adj. {QT. AVORT. Ex. nutripie] Despre un organism capabil sa sintetizeze moleculele organice proprii din compusi anorganici simpli. ca bioxidul de carbon si amoniacul. unul fiind de origine materna.. Conform acestui concept. s. din [at. dm-uiio. s. a -priv. [Cfr. / axis. auxanolo-gy. cand sarcina genereaza riscuri majore pentru gravida) sau voluntar (Intrerupere voluntara de sarcina). / avidin. s. provocat: 1) A. / auto-tox(a)emia. f. iJasitd in apropierea tempiului Iw Jupiter Amman din Li6ia.] Orice afectiune sau ansamblu de tulburari care survin cand organismul este privat de una sau mai multe vitamine. aiitos = sine wsusi. 4) A. AX. sistem neuroendocrin complex alcatuit din doua componente. ammoniakon = sore de amo-niu. vaccinus = referitor [a vacd (vacca = vaca). -atos =. AUTOVACCIN. vasis = vas. / avivement. -atos = Corp. -ina. trophc = firand. autos = sine insufi. s. Este cazul a numerosi mutanti ai unor bacterii sau duperd microscopice care au pierdut capadtatea sintezei unei enzime functionale.] Curatarea. nutrifie] Despre un organism care necesita pentru cresterea sa prezenta unui anumit 'nutriment. AXA ELECTRICA A INIMII / axe electrique du coeur / electrical axis of the heart. m. f.: autointoxicatie (v. decompensare cardiaca. AXA ELECTRICA A INIMII AVIOINA. / autosomal. cu autozomic (v.priv. s. este perturbata. f. testului osos favorizeaza consolidarea. gr.. / self tolerance. dentara. / autosomique. A. Var. secretiile hormonale periferice se afla sub dependenta a. axon. a. consta In favorizarea cicatrizarii sau a consolidarii prin juxtapunerea In cazul suturii plagii a unor tesuturi bine vascularizate.. AVULSIE. / autosomique. [at. f. izoimunizare Rh.-h. \Lat. diferential.: *boala beriberi. adj. interdependente din punct de vedere anatomic si functional. -ozo. n. AUZ. si neuro-endocrinologie. V. [Lot. adj. / autotrophe. velsus. 2) A. / auto-tolerance.} Sin. In celulele somatice. s. adj. AVIVARE. f. f. autos = sine insufi. s. logos = stiinpa. V. f. Mai trebuie mentionate: 3) A. ortus = nastere). / autotransfusion. autoantigeni. f.: a. s. / autotransfusion. f. m. 4) A.i [at.on. / autovaccine. de la care s-a oBtinut primu[ vaccine Vaccin preparat din *culturi ale unuia sau mai multor microbi recoltati din corpul pacientului.: evulsie. s. auxe = crestere. sangele este recoltat inainte de operatie. de la tolerare •= a suporta} Absenta normala a reactiei imunologice a unui organism fata de antigenii proprii. la abortire = a avorta (ab = indepartat de. reimprospatarea chirurgicala prin excizia sau abraziunea zonelor necrozate sau cu vitalitate redusa de la nivelul unei plagi. soma. Proteina din albusul de ou. s. boli genetice). organismul declansand un raspuns imunitar contra unuia sau mai multor antigeni proprii. [Qr. toxikon = otravii pentru varfui sd-gefilor. extirpare prin smulgere a unei formatiuni care prezinta alterari patologice. haima. [at. / avivement. \Cjr. autos = sine insufi. a se dez-voita. tat. favorizeaza cresterea celulei si determine! divi-ziunea celulara. auxe = creftere. s. / auxologie. abortion (provocat). V. de la funaere = a varsa] Transfuzia sangelui propriu la un bolnav 'in cursul inter-ventiei chirurgicale la care acesta este supus. h. fistule sau fracturi. PP: *pelagra. s. axis = ayl. -atos «= sdnge. / auxin. Aceasta proprietate este utila 'in sistemele de *sonde red (neradio-active) foarte utilizate In biochimie si histochimie. trails = pesle. AUXOLOGIE. vivus = viu. dezechilibre hormonale. traumatisme) sau unor cauze fetale (malformatii majore. s. loxikon =° otrai'a. s. AUXINA. / auxotroph. f. vasculum = vas mic. *centrifugei. insuficienta renala. [Qr. -onis = tcipire. AX HIPOTALAMO-HIPOF1ZAR / axe hypothalamo-hypophysaire / hypothalamo-hypophysial axis.. a. [Qr. n. adj.. de la toxon = sageata. de. a . In cazul unei fracturi. / auxotrophe.AUTOTOLERANTA AUTOTOLERANTA. dim. de (a toxon = sageatd. n. s. soma. \Cjr. Este cazul tuturor vegetalelor cu clorofila si a anumitor tipuri de bacterii.a. miprastiere. a. s. Uneori. fusio.] Substanta din regnul vegetal cu rol analog hormonilor din reg-nul animal. abortio. audire = a auzi. f. constatata 204 . a smulge} Extractie. 2) A. iar celalalt de origine pa-terna. [Cfr. [^r. AVITAMINOZA. caruia Ti va fi administrat In scop terapeutic. a. [Qr. In caz de sarcina gemelara.. care se leaga specific si cu o extrema afinitate la "biotina. de [a auxein = a crefte. a se dczvolta. s.: a. [Cjr. s.] Care este lipsit de *vascularizatie. s. s.] Sin. adj.). / auxine.] Care se refera la cromozomii somatici sau *autozomi. In functie de reglementarile legate spedfice fiecarei tari. / avascular. spontan sau provocat al unui fetus malformat. f. soma. / autosome. -onis = arort. f. adj. la vas. phytohormone.). [at.-h.Corp.] Oricare dintre *cromozomii dintr-un *genom cu exceptia cromozomilor sexuali. s. f. irophe = fiTana. f. in limbaj medical curent se disting Indeosebi a. Clasic.t. s. de. AUTOTOXICOZA. s. f. [Cjr. / autotrophic. / avulsi. spon-tan si a.] Expulzia spontana sau provocata a embrionului sau a fetusului anterior limitei minime de viabilitate. / autotoxicose. s. a.. stare denumita *autoimunizare. / avitaminose. exista posibilitatea de a mentine In viata si un fetus cu o varsta gesta-tionala mai mica. f. \fr. f. s. de (a vellerc = a trage. a. la aproximativ aceeasi varsta a sarcinii. spontan se poate produce consecu-tiv unor cauze materne (malformatii ale aparatului genital. Organismul uman poseda 44 de a. m. Concept anatomofiziologic formulat pe baza relatiilor neurohormonale Intre hipotalamus si hipofiza. Scopul a. sanatoase. de. -ina.] Ramura a biologiei care studiaza cresterea si dezvoltarea organismelor. autos = sine insufi. -ozo. celalalt fetus continuand sa se dezvolte.). de (a auxein = a creste. s. tolerantia = suportare. h. C: *scorbut. / avulsion. m. Linia dreapta ce uneste doua puncte ale inimii Intre care diferenta de potential electric. In general legata de o carenta alimentara. [Qr. / autotoxicosis. / autotoxemie. In prezent. dar. / autosomal. 3) A. / axe. Criteriul ponderal (500 g) nu este nici el absolut. f. s. AUTOTOXEMIE. [GIT. adj. int. (a vaccind = variola vacitor. Ex. ouxe = crestere. / avidine. freshening. AUTOZOMAL. este probata de *neurocrinie. prin identificarea moleculelor de tip 'releasing hormon (liberina) si 'inhibiting honnone. S. aceasta limita este stabilita la 180 zile. f. autas = sine insufi. [at. adj. AUTOZOMIC.

o. oase. s. acidul uric. -aton = samdnfa.priv. ophthalmos = oc/w.priv.. / axerophtol. copiilor ortani etc. / azoospermia. spcrma. / axoplasm. creatina. [Cjr. Timp Indelungat. A. AXIS. sectionare.] Eliminarea de azot prin urina sub forma de *uree si *urati. Indeosebi cu referire la coloratia Giemsa. In cazul neuronilor senzitivi. s. AZIL. / axenique. f.\ 1) Concentratia sanguina In azot neproteic.. / azathioprine. de [a a . m.] V. / azide.). kincia = a nufca. (saa hemiazi-gos) la stanga. s. / azot6mie. axon = !U(a. s. geometrica a instrumentului.: cilindrax. s. n.: artera a. adj. In general. de lungime foarte variabila si diametru diferit m functie de specie. 'in mod asemanator. [Cjr.. sarea de sodiu. A. dar cu totui impropriu: cresterea con-centratiei ureei sanguine. [Cjr. / axon. / azotate. infirmilor. -ina. instantanee consta Intr-un vector. / axis.} Fascicul de *microtubuli si de proteine aso-ciate care formeaza partea centrala a 'cililor si 'flagelilor la nivelul unei celule eucariote si este responsabil de miscarile acestora. m. / azurophile. AZIMIC. [Lat. s. [Qr. a .. m. f. f.j Afectiune pulmonara (pneumoconioza) determinata de inhalarea pulberii de azbest. f. A. si hiperazotemie. din gr. regiune a. s. AZOT. Orice dreapta ce trece prin centrul optic al lentilei. s. s. AXILAR. Indeosebi In transplantele de organe.} ElementuI chimic cu numarul atomic 7. este alcatuita din elemente identice acelora din corpul neuronal. AZOTURIE. AXILA. AZOOSPERMIE. V. utilizata In hematologie. AXA OPTICA / axe optique / optical axis. / azoturie.. / axoneme. -atos = s&ngt. care reprezinta partea esentiala a fibrei nervoase.priv.} Fiecare dintre cele trei vene impare care leaga. bazele purinice.: paine a. care antreneaza o degenerescenta walleriana. m. a • priv. / axokinin. f.] Regiune situata Intre partea superioara si interna a bratului si partea laterals a toracelui: la adult. huimii. s. s. / azaserine. f. / asbestose. / axoplasme. AXONEMA. zoe = viaf. principals a unei lentile optice reprezinta dreapta care trece prin centrele de curbura ale ambelor suprafete ale lentilei. directia si sensul dife-rentelor de potential la un moment dat al contractiei cardiace. 205 . de leziuni inflamatorii care produc ocluzia "canalelor deferente si a *epididimului. n. In prac-tica.). In functie de suprafetele pozitive sau negative cuprinse in traseui elec-trocardiografic Intrun interval de timp dat. [Cjr.} Prelun-gire citoplasmatica unica a corpului neuronal. o. AZUROFIL.von = W(il. creatinina. xeros = uscat. / asile. AXOPLASMA. s. axilla. Ex..priv. tesuturilor sau organelor.: nitrat (v. principala. (DCI) *Antipurinic derivat din *mercaptopurina utilizat per os In tratamentui unor leucemii acute si ca *imunodepresor. / azaserine. cu conservarea stromei si Indeosebi a *endonervului. dupa fosforilare. m. per-mite transmiterea centrifuga a influxului nervos la un alt neuron prin intermediul *sinapsei (axodendritica sau axosomatica) sau la o celula efectoare (sinapsa efectoare).priv. s. o. AXONOTMESIS. f. AXOKININA. n. Inconjurata sau nu de o teaca de mielina.. a . 2) Uzual. AZIGOS (vene) / azygos (veines) / azygous (veins). a priv. [Lot.. f. n.] Sin. [Cjr. A. Intra In compozitia enzimelor. [Cjr. f. f. pi. [Cfr. termenul a desemnat spitalele de psihiatrie. adj. AXEROFTOL. m. aci-zilor nucleici sj a unor alcaloizi. m.: vitamina A (v. f. axoa = cuyl. din grupul antimetabolitilor antagonisti ai *glutaminei. reactiveaza *axonema. s. este unul dintre elementele fundamentale ale materiei vii. Ex. -ozo. A. f. [Cjr. s. A. construit In triunghiul lui Einthoven reprezentand intensitatea. piloasa. f. AZIDA. Tacit. axoa = wffif plasma = obwct modeCat. s. f. uremie. amo-niac etc. f. In ma-joritatea cazurilor.5°C si este utilizat pentru conservarea celulelor.45 gt kg corp/24 ore. medie este vectorul stabilit. AXA VIZUALA / axe visuel / visual axis. se numeste a. \Cjr. a . s. urmare a hemoragiilor. Exista o forma auto-imuna si cateva forme ereditare. AZASERINA.AXAOPTICA pe *electro-cardiograma. / axerophtol. axillae. / azyme. n . de-a lungul coloanei vertebrale toracice. AXENIC. Cele doua punc-te sunt situate aproximativ la baza si la varful inimii. AZATIOPRINA. In cazul unui instrument optic (care reprezinta un ansam-blu de lentile. s. s. zoe = viaf. f. fibrele A si B sunt mielinizate.. A. / armpit. In diaree sau In obstructii intestinale. In mod normal. dl la philein = a iu6i. AXON.] Proteina care. sub forma de molecule diatomice. vene cave superioara si inferioara: marea vena a. fibra nervoasa.. zoe = viatd. n. s. Acest an-samblu de elemente optice se numeste sistem optic central. sy-lan = ajefui.} Institutie de asistenta sociala si medicala pentru Intretinerea varsInicilor. adj. asylum. adj. a . AZOTEMIE. contrar etimologiei. zygon == perectie. / azotate.} Care este lipsit de fermenti. In tulburarile de metabolism. o. axis = ivffl.. a. lichid are temperatura de -194. AZOTAT.priv. s. [Qr. In socurile traumatice sau chirurgicale. anat. / azoturia. la dreapta si cele doua mid vene a.. / azide. oglinzi si diafragme cu ajutorul caruia se obtin imagini ale diferitelor obiecte). / axokinine. creste Indeosebi In afectiunile renale. f.13-0. f. exceptand a. este cea mai mare. reprezinta constituentui principal al aerului (78%) si In conditii normale se afla In stare gazoasa. ferment. Termenul este utilizat uneori cu sensul de *hiperazoturie. / axenic. azotui din acizii aminati. / nitrogen.} Despre un animal de laborator care nu prezinta nici un germen saprofit sau patogen. s. [fr. / axone. Sin.il.] Care se coloreaza electiv cu eozinat de azur. sunt clasificati In functie de prezenta sau absenta tecii de mielina si de diametru. ouron = urind. oecHe azur = at6dstrui. / azurophil(e). proteinelor. AZBESTOZA. [Lot. s. m.priv. s. [Qr. In cursul febrei. normala este de 0. / axillaire. zyme = drojdie. zooa = animal. [Cjr. (DCI) Antibiotic *antineoplazic extras din culturile de Streptomyces fra-gilis. s.priv.] Intreruperea axonului. o.} Citoplasma continuta In inte- AZUROFIL riorul membranei unei fibre nervoase axonale. tmesis = tOieturO. Linie dreapta care porneste de la *fovea la un punct fixat (privit) de ochi. A. 1) Linia dreapta care uneste polul posterior al ochiului si centrul geometric al pupilei. a. / axonotmesis. [Qr. f. secun-dara. Este determinata. Inhibitor al "respiratiei celu-lare prin blocarea fluxului de electroni Intre dtocromoxidaza si oxigen (de obicei. s. / axonotm6sis. Este moderator al oxigenului In respiratie. / azote. adj. s.d. s.] Sin. s. iar fibrele C sunt amielinice. axilla = su6suoard. nema = fir. / azot(a)emia. NaN3). adj. ale pieselor componente tre-buie sa coincida cu a. / asylum. axon = w(0. 2) In fizica. s. asbestos = care till poale fi stw. tab. \Lat. s. ca vector al undei QRS In momentui amplitudinii sale maxime. gr. -o/.] Absenta totala a spermatozoizilor din sperma. NA: vena azygos. adj. / azymic.. s. NA: axilla. / azoospermie. acest ax se construieste In 'triunghiul lui Einthoven. f. m. / axillary. jug. s. asy-lon = [oc im'w[a6i[. care include: azotui ureic. / aisselle. phi]os = prieten. / axis. Toti motoneuronii sunt mielinizati (fibre A). {Cjr. m. s. f. a . s.i zoe = viata. Diferitii a. care poate emite si colaterale. a . s. xenos = strain. / asbestosis. / azathioprine. adj. axilla = sub-suoard} Care apartine axilei sau se refera la axila. / axoneme.

el a sens o enciclopedie in care s-a con-centrat indeosebi asupra dreptului. *b. anatomic. BACIL AL LEPREI / bacille de la lepre / leprosy bacillus. Albert Culmette. 1S60-1941. patoloaica.Cicero al medlcinei". descope-rit de Victor Babes. Salmonella). baron. Bolile provocate de genul B. BACIL HOFMANN / bacille de HofInann / Hofmann's bacillus. babesia-sis.\ Gen apartinand familiei protozoarelor. BACIL DUCREY / bacille de Ducrey / Ducrey's bacillus.AURELIUS CORNELIUS CELSUS (cca. bacte. Celsus a realizat o compilajie (geniala) a tezaunilui medical grccesc.riotog german. tific etc. [Edwin Klebs. bacilli. prin care este denumita starea depresiva pasagera care survine la mama in perioada ce urmeaza nasterii. Wilrtz6urg. la Institutui '^ocke.en. Shigella). [Kar! Joseph Eberth. Interesal de toate aspec-!ele vie{ii.).] Sin.riohg si igie. bacteriolog fi igie-nift german. cercetare.tte.: Corynebacterium diphteriae (v. profuor ta 'Pisa. Klebsiella). apartenenta b. Hr. August fohunn r'riedrich Loefflcr.: Vibrio cholerae (v. BACIL KOCH / bacille de Koch / Koch's bacillus. BABESIOZA.. 6actunoiog fi imunolog Belgian.: Corynebacterium pseudodiphtericum (v. BACIL. Se localizeaza In eritrocitele unor specii variate de animale domestice. / babesiose.: *b.\ Boala determinata de protozoarele din genul 'Babes/a.: Eschehchia coli (v. 1S63-1933. [/"/"s Jean Baptiste Vincent Bordel. tibia.). s. fiaclInolog japone. 1852-1915. uterus). Haemophilus). Tomaso de Sarzana descopera. care a inflnenjat profund gandirea medicala. apoi director adjunct at Institutului 'Pasteur din 'Saris. BACIL EBERTH / bacille d' Eberth / Eberth's bacillus. in 1443. 0 mare parte din manuscrisele sale s-au pier-dut. vaccin BCG.e. *b. [Auffiisto Ducrey. gme-colog ge-rman. denu-nut . se-rotog francez. 8 volume intitulatc De Re Medicina. in 1905. director de. anatOtMpato[og fi fiacteriolog ame. cum calory ef dolore". BACIL KITASATO / bacille de Kitasato / Kitasato's bacillus. Ex. anatomopatoCog fi bacttriolog roman. La om boala se manifests prin *anemie hemolitica foarte grava la bolnavii cu splenectomie./fiz.: piroplasmoza. BACIL ESCHERICH / bacille Escherich / Escherich bacillus. BACIL CALMETTTE-GUERIN / bacille de Calmette-Gu6rin / Calmette-Guerin's bacillus. 60 i. m. vrofesor (a Cjroninge. bacillus = 6astonaf} Tip de bacterie caracterizata printr-un aspect morfologic alungit.dicina. 'Se-rgen. Sin. / bacille. [Simon [''lexner. 'Berlin. publicate la Florenta.fe.\ V. pre. IS 75-1959 . BACIL HOLERIC / bacille cholerique / cholera bacillus. pre-miui y^gfid pentru we-dicina/fizioCogie. V. fiind considerata carte clasica a medicinei pana la mijiocul secolului al XVIII-Iea. anatomopatofog german. niedicinei si filo-sofici. [Albert Doderlein. Octave Gengou. occiput. apoi [a 'Serfifi. Sin. BACIL KOCH-WEEKS / bacille de Koch-Weeks / Koch-Weeks bacillus. / babesiosis. Dupa 14 secole. [Georg von Hofmann-WelIendorf. la aceasta specie nu este pe deplin elucidata. 1860-1940. B. ci tin emdit latiii.: Salmonella typhi (v. s. canis este agentui etiologic al piroplasmozei canine.ioCogit.: Mycobacterium leprae (v. Koch.: Mycobacterium tuberculosis (v. profesor [a 'Bucurefti.te. la care a adaugat elementc dm practica medicala romana.ri. -oza.rwiog austriac.} Sin.dicala. 1841-1912} Sin. anatomopatoCog fi bacte-riolog roman.: Shigella flexnen (v. 1S35-1926.: Shigella (v.rican. 'Paris. iJocte. Sin. radius. Este prirna carte medicala tiparita.rmatotog Italian. amandoua transmise prin capuse.miu[ 9^p6e.: Klebsiella pneumoniae (v. [Shibassabiiro KiInsato. BABESIA / Babesia / Babesia.: Haemophilus ducreyi (v. Ti^irtz.. \Gerhard Henrik Armauer Hansen. Mulli termeni pe care i-a utilizat all fost asiinilali dcfinitiv in terininologia medicala. anus. BABY BLUES / baby blues / baby blues. Desi este identificat de unii autori ca fiind Lactobacillus acidophilus. [Victor Babes. [Leon Charier. [Robert Koch. apoi professor {a Zurich fi [a J-[a[(e.). se numesc *babesioze sau piroplasmoze. in 1905.rubor et tumor. clasa *sporozoare.] Sin. John Elmer Weeks.: Mycobacterium leprae (v. D. f. din ordinul Papei. Mycobacterium]. Hr. profesor [a Cjreifswaid.). In continuare. | Carl b'riedldfuler.} Sin. s.). sugerand forma unui bastonas.nist german. iar B. profesor [a 9{ew yor^ 1SS3-1949. 'Prcya. medic norvegian. BACIL DIZENTERIC / bacille dysenterique / dysentery bacillus. anatomopatoCog gcrman. BACIL DODERLEIN / bacille de DSderlein / Doderlein's bacillus. 1843-1K90} Sin. apoi [a 'Koma. [Lot. transmisa rar de la animale la om prin intermediul capuselor.z. De Re Medicina a cunoscut 15 edilii. 207 . 'Tufibinge. 'SruJ(d[w. fiacte. BACIL BORDET-GENGOU / bacille Bordet-Gengou / BordetGengou bacillus. Angl. 1834-1913. BACIL HANSEN / bacille de Hansen / Hansen's bacillus. BACIL FRIEDLANDER / bacille de Friedlander / Friedlander's bacillus. Corynebacterium). anatomopo. / bacillus. fiactmo[og francitz. 'Seriin. d. Jean Marie Camille Cluerin. 1843-1910} Sin.n fi 'Muwh.Suy. la 'Zema. Mycobacterium).totog fi 6ac. [Victor Babes. BACIL FLEXNER / bacille de Flexner / Flexner's bacillus.. prof&sor [a 'Bni^elles. pi. piocianic. 1854-1926. bigemina produce febra la vite.. El a definil cele 4 semne car-dinale ale inllamaiiei: .n. Corynebacterium). -20 d. me. 1S721961. 18521931} Sin. (BCG). BACIL KLEBS-LOEFFLER / bacille de Klebs-Loeffler / KlebsLoeffler bacillus. prof&sor de. l^ie-no. 1870-1961.} B. succesiv. f. fiacte. 18431910. Sin. s. deoarece a stiut sa utilizeze caracleristicile lunbii latine (ex.: Pseudomonas aeruginosa (v.rwiog fidgian. [Robert Koch. 'Beriin. grampozitiv prezent In secretia vaginala normala. oftalmolog american.) nu a fost medic. 18541926. profesor de igimd [a LiCte.[ pentru me. Zurich si Chicago. 1S47-1SS7} Sin. Sin. A nu se confunda cu baby blue care Inseamna nou-nascut cianotic.: abdomen. Mycobacterium).: Yersinia pestis (v. Haemophilus}.r din y{ew yor^ 1863-1946} Sin. hemie. m.: Haemophilus influenzae (v. in biscrica Ambrosius din Milano.j Sin.olog german.

/ bacillar.: Pseudomonas aeruginosa (v. s.} Tulpina de Corynebacterium diphteriae (v. m. este eficienta Tmpotriva multor bacterii grampozitive precum stafilococi. BACIL WELCH / bacille de Welch / Welch's bacillus. substante produse de unele microorganisme. care ocupa Intreaga grosime a epidermei. In partea exterioara a peretelui bacterian se afla o capsula constituita din polizaharide secretate de celula.se reproduc pe cale asexuata. substante tensioactive. s. cu dezvoltare optima la 20-30°C. au capacitatea de a sintetiza molecule organice. 'SQsnigske. inhalare sau ingestie. beta. 2) b. -atos = sdnge. Anna W. / bacillaire. 2) In relatie cu un *bacil.: 1) b.. apoi [a 'SerCin. sunt lipsite de un nucleu veritabil. prin extensie. adica *antibiotice). heterotrofe care. ci (Tmpreuna cu algele albastre) grupei protistelor *pro-cariote. Salmonella). / bacillemie. [Kiyoshi Shiga. prin *sciziparitate. [Bichard Friedrich Johannes Pfeiffer. fenoli. Haemophilus). Walther Kruse. 1852-1915.: Shigella dysenteriae (v. Corynebacterium} utilizata pentru producerea toxinei difterice. BACILLUS ANTHRACIS / Bacillus anthracis / Bacillus anthracis. 1876-1946} Sin.r.: 'b.). radiatiile ionizante (ultraviolete. pre-zenta bacililor se pune m evidenta In medii de culture sau prin inoculare la cobai.). \Qr. BACTERICID. Sin.: boala Andrews (v. prin transductie. [Kiyoshi Shign. BACIL PIOCIANIC / bacille pyocyanique / pyocyanic bacillus. a. de ex. B. f. [William H. de [a bakteria = Boston. Indeosebi a *bacilului Koch. profesoT la 'SerCin. 1870-1957} Sin. s.. de la bakteria = lias-ton. Intepaturi de insecte. (DCI) Antibiotic polipeptidic izolat din tulpina Tracy de Bacillus subtills. BACTERIDA. de asemenea. In absenta glucidelor. bakterion. bakterioa. 6actenoiog german. BACIL TIFIC / bacille typhique / typhoid bacillus. Shigella}. sunt extrem de diverse. Citoplasma b. medic fi Bacteriotog japonez. profesor ia Johns 'Hofkjns. [William Henry Welch. mezofile. In care sunt cuprinse si bacteriile pato-gene pentru om si animalele homeoterme. iar materialul genetic este alcatuit dintr-o molecula mica de ADN bicatenar (cromozom circular. adj. BACIL VINCENT / bacille de Vincent / Vincent's bacillus. 1882-1948} Sin. BACIL SHIGA-KRUSE / bacille de Shiga-Kruse / Shiga-Kruse bacillus. gama).nt Wroclaw. f. infectie acuta frecventa la ierbivore si transmisa la om prin spori proveniti din contactui cu animalele sau cu produsele lor infectate.: Shigella sonnei (v. f.: Corynebacterium diphteriae (v. s. pot da nastere la *spori. 18631955. / bacterie. 1S64-1943} Sin. Corynebacterium}. B.} Sin. Este administrata topic sau intramuscular In cazul infectiilor cu germeni sensi-bili. n. f.: Mycobacte-rium bovis. \G.: Clostridium per-fringens (v. Schimbul de material genetic se poate produce. pot metaboliza doar compusi organici. X. Celula bacte-riana prezinta un Invelis (peretele bacterian) care acopera membrana plasmatica. si bacteriostatic. In functie de sursele nutritive se disting: 1) b.rg fi Leipzig. l^onigsbwg fi •SresCau (in pre. compus din doua straturi. [Qr. cu temperatura optima de dezvoltare sub 20°C. fiactirwiog german. nici regnului animal. s. f. utilizat initial pentru bolnavii In a caror expectoratie exista bacilul Koch si. dim. 1850-1934. asemenea animalelor. asemenea plantelor. pustuloasa. BACILAR.te. pi. Shigelia). s. profesor [a 'Bonn. Cele de natura chimica pot fi substante anorganice (acizi. saruri ale metalelor grele. 1) Sin. 3) b. 3) Sin. bacillus = dastonas. Incapsulati. 2) b. Aflate In conditii particulare. fizice sunt caldura (umeda sau uscata). f. conserva forma si rigiditatea celulei. / bacitracine. 1862-1950} Sin. Fusobacterium).ze.). 208 BACTERIE BACILLUS TETANI / Bacillus tetani / Bacillus tetani. fiactenolog fi epidemw[og francos. dispusi In lanturi. [Alfred Whitmore. m. adj. medic fi Bocterioiog japonez. familia Badllaceae) de bacil! mari grampozitivi. BACIL PFEIFPER / bacille de Pfeiffer / Pfeiffer's bacillus. Ex. ribozomi si enzime care permit expresia materialului genetic. Park. ca si de un polipeptid capsular antifago-citar continand resturi de acid D-glutamic. aldehide.). Virulenta speciei este conferita de un complex de proteine denu-mit "toxina antraxului". Soionia). Sin. In esenta asemanatoare. De obicei. halogeni si oxidante) sau organice (alcooli. adj.: Mycobacterium avium. Uneori se poate produce si o reproducere sexuata sau conjugata (*colibacil) cu schimb de material genetic Intre o bacterie donoare (mascul) si primitoare (femela). ARN de transfer. dim.: Shigella dysenteriae (v. plasmide). de unde rolul acestora In alterarea alimentelor pastrate la rece. [at. s. indusa In *vaccinul DTP (diftero-tetano-pertusis). / bactericide. s.} 'Pustula uniloculara de dimensiuni mari.} Sin. BACIL SHIGA / bacille de Shiga / Shiga's bacillus. medic fi 6actenoiog danez. s. psicrofile. profesor de medicma internet ia Copenhaga. BACITRACINA. Williams. ubicuitare. Mecanismele de actiune ale b. Sin. 2) Sin. gr. nu confine germeni microbieni. [Lot. f. s. Bacteriohg american.BACILLOEFFLER BACIL LOEFFLER / bacille de Loeffler / Loeffler's bacillus. 1858-1945} Sin. B. Shigella}. baze. ca urmare a existentei unui focar infectios. Acest Invelis. f.: Pseudomonas pseudomallei (v. BACIL WHITMORE / bacille de Whitmore / Whitmore's bacillus. s. Lichidul din interiorul b. auto-trofe care. Dupa recombinarea genetica pot aparea caractere noi la bacteria primitoare. m. Sin : Clostridium tetani (v. BACTERIE. anatomopatolog fi igie-nist american.rio(og american.: Fusobacterium nucleatum (v. s. ter- . Mycobacterium. Specie (genul Bacillus. care nu apar-tin nici regnului vegetal.. adj. •profesor ia 'Pans. de asemenea. de aceea se presupune ca aceasta ar fi generata de o reactie alergica la distanta.} Prezen^a de bacili In sange. bacil-lary.: Salmonella typhi (v.: Haemophilus influenzae (v.. bactmolog german. Pseudomonas). BACILEMIE. bacillus = Sastonof. bactericidal. prezinta caracteristici ana-loge celor ale celulelor tuturor organismelor vii. alfa. / bacterium. B. streptococi sau pneumococi si a unor bacterii gramnegative (meningococi si gonococi). haima. 1863-1939. bacteria. / bacitracin. ARN mesager. iar reactiile bio-chimice. dim. deja sintetizati de alte organisme. crezoli. / bacteri-cide. este agentui etiologic al *antraxului.. BACIL SONNE / bacille de Sonne / Sonne's bacillus. cfwwg ai armatd britanke ia 'Surma. ultrasunetele. / bact6ride.} 1) Termen nerecomandat. BACIL PARK-WILLIAMS / bacille de Park-Williams / ParkWilliams's bacillus. B. [Lat. BACTERIDA PUSTULOASA / bacteride pustuleuse / pustular bacterid. / bacterid. pentru toti bolnavii de tubercu-loza.. cauzat de un bacil. 18701957. [Cnrl Sonne. V.: Mycobacterium tuberculosis. t)ac. [Jean Hyacinthe Vincent. de ia bakteria = Boston.} Termen generic prin care este desemnat ansamblul microorganismelor (organisme microscopice) unicelulare. unele b. imobili. pornind de la compusi anorganid (prin fotosinteza sau chimiosinteza). transformare sau achizitie de plasmide prin conjugare. V. In raport cu temperatura optima de dezvoltare exista trei tipuri de b. sunt. profesor [a Qreifswaid. / bacill(a)emia. BACIL TUBERCULOS / bacille tuberculeux / tubercle bacillus. bakterioa. [August Johann Friedrich Loeffler. -ida. caedere = a own.} (Substanta sau agent fizic) care nrovoaca moartea bacteriilor.

lizogenie si lizotipie. bacterie. actiunea litica a "complementului. BACTERIOSCOPIE. dim. infectii pelvine. au fost intens utilizati In cercetarile de genetica moleculara. BACTERIORODOPSINA. de ia istanai = a piasa. otravd.: Escherichia coli (v. logos = fitiinta. distruge. f. bakterion. 0 serie de b. de. opsis = vedm. urmare a mortii acestora. dim.] Virus care infecteaza bacteriile.). dim. 2) Bacterie modificata structural. produse de "Pseudomonas aeruginosa. / bacteriurie. eidos = forma. / bact6riophage. / bacteri(a)emia. de [a bakteria = Boston. B. bakterion. In mod normal urina este sterila. s. adj.. care se declanseazS Indeosebi dupa contactui cu anumite •antibiotice. cuprins Intr-o "capsida proteica. s. Totodata. a face so. patogene. rhodon = trandafir. Exista. s. s. din fiecare bacterie gazda. Ex. non-toxinogeni. BACTERIOCINE. pausa. bakterion. cand b. B. ARN.] Denumire veche pentru anticorpii specifici care permit.: colicinele produse de 'Escherichia coli. de ia bakteria = Boston. / bact6riotoxine. Boala apare cand se rupe echilibrul Intre b. s. m. adj. printre care: alcoolul. / bacterioscopy.} Virus infec209 . / bacterio-phage. bakterion. BACTERIOPAUZA. prezenti In intestin la om si la animate. / bacteriostatic. ouron = iirina. ADN sau ARN. V. 3) Produsa de "bacteriofagi. / bacteriorhodopsin. [G. virus = venin. V. lysis = distrugere. [C. oprire] Oprirea cresterii bacteriene. f. la om. s.] Despre diferite substante chimice care se fixeaza selectiv pe bacterii. strict anaerobi. s. cer-cetari serologice si biologice. / bacteriotropic. studiul culturilor. f. De ex. n. / bacteriemie. determinand colecistite.] 1) Asemanator cu o *bacterie. pot fi utilizati ca "markeri ai suselor bacte-riene. eidos = forma. [Qr. bakterion i dim. sintetizeaza substante ca vitaminele si se opun dezvoltarii unor b. f. bakterion. BACTERIOLITIC. B.] Ramura a "microbiologiei care studiaza diferitele specii de bacterii prin observatie la microscop. care se dezvolta optim Intre 50 si 60°C. dar poate fi si contaminata In momentui emisiei sau al prelevarii (b. [Lot. s. purtatoare de receptori specifid pentru b. strict parazite. f. lysis = distrugere. f. de la bukteria = Boston. / bacteriolysin. de ia trepein = a mtoarce. Uneori se considera ca poate avea o semnificatie patologica (pentru diagnosticul unei afectiuni infectioase a cailor urinare) doar o b. BACTERIOLOGIE.] Proprietatea unei substante (ex. haima. de ia bakteria = Boston. s.. [(yr. bactericid. BACTERIURIE. / bacteriolytique. adica de radiatiile luminoase. BACTERIOLIZA. [Cfr. phage. s.} Prezenta bacteriilor In sangele circulant. apendicite gangrenoase. s. patrund In tesuturi (ca urmare a deficientei mecanismelor de aparare) sau cand In tesuturite sj celulele gazdei se dezvolta b. BACULOVIRUS BACTERIOLIZINA. gr. / bacteroid. b. infecteaza o bacterie. V. sunt constituiti din material genetic. s. sin-tezele proprii bacteriei (ADN. f. f. Ex.: fag. cu peste 105 germeni pe ml de urina (denumita si b. Sin. melaninogenicus sunt agenti patogeni. \Qr. si sep-ticemie. BACTERIUM COLI COMMUNI / bacterium coli communi / bacterium coli communi. / bacterioto-xin. sunt organismele cele mai raspandite. de la bakteria = Boston. eliberand 100 pana la 2 000 de b.ti[oare roz. Sin.] Prezenta bacteriilor In urina. pentru maceratia fibrelor vegetale si In sinteza a numeroase substante. 'in apa si In aer. V. dim. / bacteriolysis. dim. (at.] Proteina intrinseca a membranei de Halobac-terium halobium similara *rodopsinei. sau piocinele. iar sistemele moleculare ale bacteriei gazda sunt deturnate In fa-voarea utilizarii genomului pentru sinteza materialului genetic al b. B. de la lyem = a distruge. [Cjr. adj. de (a lyein = a distruge. [CfT. fara a Ie distruge. f. 2) Provocata prin anticorpi spe-cifici. bakterion. / bacteriolisine. In scopul depistarii prezentei bacteriilor. f. vitamine si antibiotice.] Gen bacterian constituit din bacili gramnegativi. / bacteriocins. de ia bakteria = Boston. / bacteriotrope.^aminare. statikos = care opreste. [Cfr. dim. f. o serie de aminoacizi. BACULOVIRUS. prin fixarea la nivelul bacteriilor.] Examenul unui preparat microscopic. hakterion. adj. b. dim. Spe-ciile 6. adj. s. baculum = Boston. si antibiograma. de. -ind. a e^amina. Forta electromotoare generata de pompa protonica (de 200 mV) permite sinteza unei molecule de ATP (o molecula per proton) In *anaerobioza. particulele componente ale b. nesporulati. sunt asamblate. Poate fi: 1) Spon-tana. sunt uti-lizate In fabricatia unor produse alimentare. de.: substante antibacteriene si antibiotice. [Qr. [Cfr. V. f. [Qr. BACTERIOTOXINA. / baculovirus. B. m. Datoria dimensiunilor si exigentelor lor reduse In materie de nutritie si mediu. ia toxon = sageata. bacteriofagi. Dupa ce b. reprezinta agenti etiologici ai numeroase boli ale omului. bakterion. s. f. BACTERIE OPORTUNISTA / bacterie opportuniste / opportunistic bacterium. s. f.] *Toxina de origine bacteriana. / baculovirus. denumiti *bacteriolizine. parazite sunt necesare organismelor gazda. bakterion. f. care infecteaza un organism deja infectat de un alt germen (virus. de ia bakteria = Boston. fiind ubicui-tare: In sol. Este constituita din 7 domenii transmembranare dispuse In alfa-helix. o serie de b. de ia skopein = a video. la bakteria = (las-ton. fina.} Disolutia bacteriilor. B. de (a bakteria = Boston. de Ca bakteria = Boston..r. m. a unui antibiotic se masoara prin concentratia minima inhibitorie (CMI) a cresterii unui anumit tip bacterian. nepatologica). f. iar *lizozimii b. / bacteriology. / bacteriosta-sis. dim. proteaze). BACTERIOID. pausis = wicetare. Capacita-tea b. / bact6riologie. adj. un mare numar de bacterii parazite care traiesc In interiorul altor orga-nisme. BACTERIOFAG. sintetizati rup peretele bacterian. / bacteriuria. BACTERIOSTATIC. este o *pompa de protoni antrenata de energia fotonica. pi. bakterion. / bacteriocines. bakterion. s. / bacteriolyse. -ind. bakterion. animalelor si plantelor. f. pi. bakterion. de [a bakteria = Boston. / bacteriostatique. phagein = a mdnca. f.. dim. adj. f. de asemenea. lytikos = care. s. pe langa fap-tul ca se hranesc cu produsi de digestie. semnificativa). toxina botulinica este eel mai puternic toxic cunoscut) sau enzime extracelulare (hemolizine. BACTERIEMIE. BACTEROIDES / Bacteroides / Bacteroides. avand actiune distructiva asupra altor bacterii. proteine) sunt blocate. [Cjr. f. Dupa sinteza. 0 serie de b. \Qr. Dezvoltarea *biotehnologiei si a ingineriei genetice impune utilizarea b. intestinale. ia lyem = a distruge.] Care este capabil sa provoace liza sau distructia bacteriana. fragilis si B. / bacterioide. de la bakteria = Boston. abcese hepatice. bakterion. s. s. parazit) si determina o *infectie oportunista. anticorpi. adj. trope = mtoarcere. pot produce toxine (de ex. s. ca urmare a simplicitatii programului genetic. pentru care este caracteristica. s. skopia = e. dim. toxikon = otravd pentru rdrfuC sOgetiior. / bacteriopause. / bact6riorhodopsine. s. si Fusobacterium. [CfT. ca si a proteinelor capsidei. septicemii. dim.BACTERIEOP ORTUNISTA mofile. / bacteriolytic. Proteine produse de anumite bacterii. / bacterioscopie. si microbiologie. s. au structure asemanatoare cu *bacteriofagii si actioneaza prin blocarea sintezei proteice sau a ADN ale bacteriilor-tinta.r. dt (a bakteria = Boston. s. dim. -atos = sange. si organismul gazda. dim. dim. aspect! -ind. b.: un 'antibiotic) de a inhiba cresterea si multiplicarea bacteriilor. de ia bakteria = Boston. Datorita specificitatii mari pentru anumite bacterii. BACTERIOTROP. de ia bakteria = Boston. f.

gr. viteza. termala. [f^r. / ballottement. balnea (lat). / balloon. si balotare fetala. ordinul Peritriches. V. -aid. s. gr. se manifests prin ulceratii purulente si uneori gangrena.: boala Zoon (v. [Lat.} Senzatie dezagreabila de umplere la nivelul stomacu-lui sau abdomenului. g. pentru badijonaj (v. Mutatiile nu sunt numai nocive. kardia = inimO.} Termen care desemneaza anomaliile. pallone {dialectic ballone) = minge mare. aruncat pietre. . f. [fr. f. therapeia = tra. / ballottement. In cadrul unui experiment. BALISTOFOBIE. f. sobolan) si accidental omul. / ballistocardiographie. balneum = bale. s. m. s. din itai. si balneoterapie. pi. ca radio-activitatea. *fimoza. gland.sau bidirectional. din itai. / balanoposthites. uni.} Utilizarea terapeutica a bailor ge-nerale si locale. Forme: a) b. / balanoposthite. BALANITA. marina. m. / idiopathic stammering. Trebuie deosebit b. [Lat. s. kardia = mimtt.. BALAST GENETIC / ballast genetique / genetic load. deci selective. V. / bath. / balano-preputial. BALANTA. RezultatuI Inregistrarii este denumit balistocardiograma. la ballantion = punga. dar este mai neta In caz de exces de 'lichid amniotic. pore. Ex. / ballistocardiography. iar cea semimicrochimica -0.nt. specifics! gangrenoasa si ulcerativa este cauzata de o spirocheta. V.} Ansamblul manifestarilor patologice. [Qr. generate. ballista = mafina. gland. EchipamentuI sau dispozitivul In care corpul sau obiectele pot fi introduse poarta acelasi nume. f. senzatia de corp solid care pluteste Intr-un lichid sau de glisare a unui corp. s. anatitica. fara a avea contact direct cu aceasta.. n. d) b. gramma = {nscrie-re. BALBISM.0001-0. dona. pallone (dialectic ballone) = minge. f. [fr. phobot. Ex. panouri izolante) Si In medjul rural. BALON.} 1) Mediu alcatuit In principal din apa. ballon. de laborator. adj. *microscop electronic cu baleiaj. s. balantidiosis. [fr.} Tehnica de Inregistrare a impulsurilor (amplitudine.] Care se refera la *gland si la *preput. de organ. Var. BALISTOCARDIOGRAMA. (a bis = de. s. [Cfr.. paraziteaza o serie de mamifere (maimuta. cu *meteorism. Indeosebi cu actiune *antiseptica. [Lat. bathos » 6d[66it. s. De asemenea. s. ballein = a a-runca. ballottement. boli venerice. s. / balantidiase. s. Termenul a fost extins la baile de namol. utilizat ca vector In "biologia moleculara. dim. b. [fr. dm gr. balanos = ghinda. s. BALANOPOSTITA. = fried. [CfT. "normal". s. praeputium = prepuf. genetikos == propriu unei genera^i. s.tame. de la therapeuein = a Ingriji. / ballooning.. ballein = a arunca. asociata de obicei. s. balayer = a matwa. f. [Lat. / balneoth6rapie.. on. / balanite. care. / painting. s.} Obiect flexibil si expandabil prin introducerea de lichid sau gaz In interiorul sau. bagasse worker lung.. adj.). compusi explozivi. s. c) b.] Inflamatia mucoasei glandului de la ni-velul penisului. mortile survenite de-a lungul generatiilor din cauza materialului genetic defectuos.)... / scanning. scales.] V. BAGASOZA. s. f. [a ballantion = punga. gland] posthe = prepuf. gr. [Lat. B. din itaC. acceleratie) transmise corpului uman de fortele balistice rezultate ca urmare a activitatii mecanice a inimii. -ita. [Cfr. n. de.} Ramura a medicinei care studiaza caracteristicile si utilizarile terapeutice ale apelor minerale si ale namolurilor. / bain. B. m. B. / bagassose. YEngl.: b. Var. balanos = ghinda. de. dim. / balbisme.01 mg. la palparea cu ajutorul de-getelor (sau la palparea unui organ cu o mana. f. s. din gr. fiind denumita si a patra boala venerica. cealalta mana exercitand presiuni sacadate). ballonnement. s.} Actiunea de aplicare pe piele sau pe unele mucoase a unei substante medicamen-toase.} Fobia fata de armele de foe. s. datorat mutatiilor spontane. gr. si logo-nevroza. f. BADIJONARE. n. BALNEOLOGIE. / ballistocardiography.} Actiunea de a deplasa. / badigeonnage. BALEIAJ. dar nu obligatoriu. de aruncat pwtre. s. -itd. aplicarea apei sub forma unui jet. cave contine un lichid emolient. f. aCckiims-tei Marie /o fuive. / balneology. prin analiza careia se pot obtine o serie de date comple-mentare celor obtinute prin *electrocardiografie. wmaf.: badijonare. origme necunoscuta. BALOTARE. un sistem destinat explorarii unei suprafete linie cu linie sau punct cu punct. f. BAIE.BADIJONAJ tant al celulelor de insecte. / ballistophobia.} *Protozoar din clasa ciliatelor (infuzori). palla (dialectic balla) = minge. B. ele pot conferi avantaje adaptative. gr. badigeonnage. Sin. o serie de substante. f. prin care se asigura mentinerea la temperatura constanta si iri-garea controlata (debit si compozitie) a unui organ. b. f. BALONIZARE A VALVEI MITRALE / ballonisation de la valve mitrale / flopping valve syndrome. BALANOPREPUTIAL.. V. / balance. f.).} Ma-nevra clinica prin care se percepe. s.: *scintigrafie cu baleiaj (cu ajutorul sdntigrafu-lui). mare. ballista = mafinci rfe aruncat pietre. s. microchimica are o sensibilitate de ordinul 0. f. n. electronic din tubul catodic etc. f. s. din gr. [Lot. atasate *sondelor sau *cate-terelor pot ajuta la mentinerea acestora Intr-o anumita pozitie. Senzatie de *balotare obtinuta la palparea uterului gravid sau prin tuseu vaginal. emolienta. / ballistocardiographie. ballein = a arunca. s. / ballon. / ballistophobie. m. m. indu-siv la aplicarea de radiatii infrarosii si ultraviolete. logos = ftiinf-a. lanx. [fr. BALANTIDIUM COLI / Balantidium coli / Balantidium coli. / balneologie. 2) B. ballista = mafina de.001 mg. s.} Balbaiala idiopatica. f. batanlidion.] Pneumopatie determinata de inhalarea unui antigen organic In mediul industrial (Indeosebi In fabricile de hartie. / balayage. ['De (a numeie. BALISTOCARDIOGRAFIE. de. Sin : sindrom Barlow (v. b. [Lat. malformatiile. / balantidiasis. / balneotherapy. / balance. de eel indus de 210 BALOTARE FETALA factorii nocivi. lands = taier. BAIN-MARIE / bain-Marie / bain-Marie. kolon = intestin gros. s. -oza. B. In care simptomul principal este diareea cronica.] Inflamatia concomitenta a *glandului si a 'preputului. capului fetal se constata In sarcina normala.] Instrument utilizat pentru cantarire. m. f. BALANTIDIAZA. balanos = gfiinda. balantidion. cu plante etc. / bagassosis..1 mg.] Dispozitiv pentru Incalzire In care sub-stanta sau solutia este plasata In apa fierbinte. imersia alternanta a corpului In apa rece si calda. s. f. s. f. f. de soare. s. s. vapori. m. de la genos = fleam. / ballonnement. halneum = fiaii.. determinate de parazitui intestinal ''Balantidium coli. / balanopreputial. BALOTARE FETALA / ballottement foetal / f(o)etal ballottement. pot fi plasate In interiorul unui vas sau al unei alte cavitati anatomice pentru a Ie expanda sau pentru a Ie com-prima peretii. balistocardiografie. BALNEOTERAPIE. [Spaniota bagazo = coaja. [Lat. BALONARE. gr. BALANITA CU PLASMOCITE / balanite a plasmocytes / plasma cell balanitis... balneum = fiaie. s. f. Cauze: igiena precara. lat. balneum. diabet etc. -ism. prin diferitele sale specii. graphein = a serie. are o sensibilitate cuprinsa Intre 0. ballast = fialast. de contrast. si scanning. s.. / balanitis. bilanx. b) b. dus. f. de lumina artifidala. BADIJONAJ. plante In care corpul este intro-dus partial sau In totalitate In scop terapeutic sau igienic.

Inlocuita cu unitatea *pascal (Pa). fie In exteriorul organismului (In care caz stimu211 . si placenta. capil-laris = capilar. [at.. s. s. m. datorita careia se previne patrunderea unor substante din sange In creier si In lichidul cefalorahidian.rm.34 si densitatea 3. BANDAJ. antiseptic si fluidifiant al se-cretiilor respiratorii. si tranzit baritat.] Cel mai vechi 'barbituric cu actiune lenta de lunga durata si care potenteaza actiunea *analgezi-celor. / barbital. to bind = a Cega. sange) In scopul depistarii prezentei sau. s. cu 'exanteme variate ce amintesc febrele eruptive.} Bariera semipermeabila alcatuita din tesut fetal. / barytosis. BARESTEZIE. m. s. n. haima. din (at. intermediare. realizarii unei compresiuni. La nivelul domeniului citoplasmatic al b. b. m. ['Denumire. BARBITAL. apartinand metalelor alcalinopamantoase. germ. / baryum.. [SMtetizat din acidni malonic ultras din p[anta denu-mitd in. (a agere = a actiona.: BHE. cu greutatea atomica 137. / blocking. ci doar reactii de surpriza sau de teama.} Reactiv chi-mic prezentat pe un suport In forma de bandeleta. Se observa In disociatia mentala din *schizofrenie. [Itai. 56. / barium. / bande. n.] 1) In genetica: colectie de *clonuri celulare (bacterii.} Substanta de origine vegetala. de date. varf'1 (at. b. s. s. de [a recipere = a primi] Organ sau zona sen-sibile la variatiile de presiune. harys = groti. Denumirea con-sacrata: b. molecule) In creier este controlata strict. se. f. alcatuita din esteri ai acizilor aromatici cu alcooli rezinici. s. s. aceasta este modificata artificial pentru fadlitarea patrunderii unor agenti terapeutici.] 1) In anatomie: fasie de tesut In forma de pan-glica sau cordon care leaga sau uneste doua organe. balsamon = fiaisam. [fr. super = deasupra. 2) Grup de frecvente alaturate sau apropiate.: b. pentru evaluarea concentratiei unei sub-stante. de obicei In spectrul electromagnetic. BARIERA ALVEOLOCAPILARA / barriere alveolo-capillaire / blood-air barrier. barrage. / barbiturate. s. varf. \Qr. m.ng(. cazul zborului supersonic. Ex. subacut (prin cura medicamentoasa excesiva). gr. 2) B. m.} Banda de tifon si. f. / bar. bindeii. bande. sonus = sunet. gr. destinat plonjarii Intr-un lichid biologic (urina. BARIERA PLACENTARA / bam6re placentaire / placenta! barrier. celulele endoteliate ale capilarelor cerebrale prezinta *jonctiuni impermeabile. to bind ^ a [ego. lente. manifestat prin coma. [CJT. n. ca si de dozele terapeutice se dis-ting: 1) B. de obicei. deoarece se produce la nivelul membranelor celulelor endoteliale. BARAJ. Exista numeroase b..ti} Sensibilitate profunda la variatii de greutate si de presiune. BARIERA HEMATOENCEFALICA / barriere hemato-encephalique / blood-brain barrier. m. [T^. [CfT. 8. [at.] Intoxicatie cu derivati ai acidului barbituric (fenobarbital). 2) Laborator in care se asigura prezervarea In conditii riguroase a unor tesuturi sau organe In vederea "transplantarii. BANDA. s. administrat per os. s. / banque. BARITOZA. f. de Peru. 3) In informatica: b. ital. m. Fiecare celula confine un exemplar diferit de ADN recombinat la un vector. aisthesis = somatic. balsamum.nsibili. s. BANDELETA REACTIVA / bandelette reactive / reactive band. {Gjr. f. / baroreceptor. reactive.).. BBB (engl. / bar. din gateza barro = e^tTemitate. activus = activ. enkephalos = creier.] Termen generic BARORECEPTOR pentru ansamblul medicamentelor *hipnotice derivate din *aci-dul barbituric (sau maloniluree)..nzafie. propusa de 'Davy in 1808 de [a gr.tate. adj. 3) B. / baranesthesie. f. / pressorecepteur. m. Indeosebi *astrocitele. / barbital. BAR. din iim6a franciior staBuifi in Qalia binda. iar In functie de durata de actiune. imobilizarii unei fracturi sau luxatii. -atos = sange. de organe. / barbiturique. ['E. BARANESTEZIE. este folosit In radiologie ca mediu de contrast radioopac In explorarea tubului digestiv. Se disting: 1) B. utilizate In anestezia pe cale intravenoasa. din ga[eza barro = e^trmitate. Foarte utilizate In trecut ca medicamente. sensi6ilitate. edeme localizate. cu actiune imediata. [Lat. s. *membra-nele bazale si mansonul de celule componente ale *nevrogliei.} Abolirea sensibilitatii la presiune In profunzimea tesuturilor.ta. din causa densitafii mari a compufiior sai} ElementuI nr. utilizate ca 'sedative. / bank. la capillus = fir de par. [fr. m. barriere.} Unitate de masura a presiunii. to bind = a (ega. [fr. baros = gre.} Unda de soc care vehiculeaza o variatie de presiune in. s. din cauza densitdfti mari a compusiior fiariu-iui.} Denumire a caracteristicilor capilarelor cerebrale care prezinta o permeabilitate extrem de restrictiva. SulfatuI de b. extras din Abies balsamea. 3) Zona dintr-un spectru de absorbtie sau de emisie. etimohgia termmuCw barbituric. binden.ti. / bar(a)esthesia. BANG SUPERSONIC / bang supersonique / sonic boom.tVi an = priv. si biblioteca de gene. bandage. kephale = cap. f. b.ngi. barriere. f. components a *citoscheletului eritrocitar. / baresth6sie. trecerea substantelor (ioni. s. Ca urmare. / baume. utilizate In preanestezie. / band. varf. fr. e. \J~r. / bandage. BANDA III / bande III / band III. binden. de [a en = in. administrate ca "hipnotice. BARORECEPTOR. leziuni directe. acut (prin tentativa de suicid sau accident). 2) B. baritosis. n. de. barorecepteur. din iimfia franciior stabilifi in Gjalia hiada. baros = greutate. de Canada. Alteori. barriere. n. bang = pocnitura.. m. baros = greutate. placenta = pladnta. Ill se fixeaza *ankirina..BALSAM BALSAM. colectie de date (informatii) dintr-un domeniu bine definit.uta. BARBITURISM. m. ge. eng[. m. aisthesis = se. / barrage. s. Permeabilitatea BHE poate creste In unele boli. Spre deosebire de capilarele obisnuite. barys = greu. / bandage. [fr. alveolus. / baranesthesia. din gaiezd barro = e^tremitate. 4) B. s. dermatoze cronice (rar). la nivelul carora celulele endoteliului capilar prezinta *jonctiuni deschise de tip gap. mentinerii unui mediu ste-ril (pentru cicatrizarea unei plagi) etc. din iimfia franciior stafiiGfi in Cjalia. V. antiseptic de uz extern.] Tulburare a cursului gandirii caracterizata prin Intreruperea momentana si involuntara a discursului sau a actiunii. [at. s. s. adj. V. s. binda. BARBITURIC. receptus. / barbiturism. [Cfr. {fr. s. levuri etc. s. banca = Sancd. di (a alveus = canitate. de.).] Structurile care separa aerul alveolar de sange: 'surfactant. cu rol de transportor al anionilor. f. Abrev. n. lamina bazala si endoteliu capilar. [fr. s. bandelette. s. epiteliu alveolar. Proteina integrala a mem-branei eritrodtare. V. / barytose. barbabietola = sfectil fi uree. Se obtine prin incizii In scoarta anumitor arbori sau arbusti. din orice alt material.] *Pneumoconioza minerala determinata de inhalarea particulelor de *bariu. prezinta actualmente un interes limitat. BARIU. s. s. rapide. / balsam.75 g/cm3. care separa circulate embriofetala de cea materna. uneori. substanta sub forma de pulbere alba. germ. Subiectii expusi nu sufera. In definirea BHE tre-buie luate In considerare doua structuri pericapilare. ozo. / barbitunsme. s. de Tolu. dim. prin extensie. insolubila In apa. BANCA. [1^ etinwhgia temmuCw barbituric. -ism. f. f. din gaieza barro = e^tremi-tate. baros = gre. care este aplicata pe un segment al corpului In scopul mentinerii unui pansament. pressoreceptor. eng(. vdrf. care contin un tip de receptor senzorial pentru care stimulul este reprezentat de o variatie a presiunii.

trope = intoarcere.. [Lot. [<JT. prin combinarea b. f. pentru desemnarea totalitatii anionilor din plasma sanguina a caror concentratie este afectata considerabil prin variatia concentratiei ionilor H^ din sange. boros = greutate. B. -atos = rand. V. / bathmotropism. f. teobromina) sunt de asemenea b. Se disting doua cazuri principale de b. p. iar b. fie . f. adj.). medic din America de. V. f. / barotrauma. f. sunt utilizate In terapeutica. n. s. Acesti b.. 1790-1854. BASTONASE RETINIENE / batonnets de la refine / retinal rods. este agentui etiologic al bartonelozei (v. f. sunt *dto-zina. cu exceptia 'maculei lutea. au un rol important In reglarea reflexa a presiunii (tensiunii) arteriale. pulmo-nare la personalul aeronavigant (rar la pasageri) m cazuri de ascensiuni sau coborari rapide ori de depresurizare a cabi-nelor.). f. n. Structura b. -omo. basis = Bazci] Punct craniometric de la marginea anterioara a gaurii occipitale. BAZAL. Termen utilizat Indeosebi In engl. . p. [Ita[. adj. bastona?ul propriu-zis. -oza. gr. medic. medic german. s. f. -(ids = sensi6iiitate. iar dupa gradul de disodere In apa pot fi puternice (disociere intensa) si slabe (putin diso-date). [at. [Lat. [Qr. 'in locul unde planul mediosagital al craniuiui inter-secteaza planul gaurii mari occipitale. / bathmotrope. adj. se produce o neutralizare reciproca. BATIESTEZIE. In mod normal. Ex. de referinta... m. BAROSENSIBILITATE. minerale si b. anatomist. continuat cu micul b. de Sua. cuprinzand *cafeina. Barton. *alopurinolul si 'azatioprina. Ex. *timina (prezenta m ADN) si *uracilul (prezent In ARN). Sin. / basalioma.: 5-fluorouracil. BAZILAR. B. este alcatuit dintr-o extremitate externa fotore-ceptoare. f. familia Bartonellaceae. a unui organ sau a unei zone din organism la variatiile presiunii atmosferice. hathmos = prog. BAROTRAUMATISM. si pirimidina. BAZIN.: 'a unor lichide din organism. p. Termenul este utilizat In prezent doar cu referire la miocard. s. Fiecare b. s. (inferior). la trepein = a m212 BAZIN toarce.. V. m. BAZA. 2) Otite si sinuzite barotraumatice. se gasesc la nivelul tegumentelor). / basaliome. s. Prin reactia unei b. m. Transmis la om prin Intepatura mustei de nisip Phlebotomus verrucarum. BATMOTROP. Ansamblu de substante derivate din *xantina.] Infectie generata de bacilul ''Bartonella bacilliformis. Grup de substante azotate care intra 'in compozitia *nucleotidelor ?i a *acizilor nucleici. s. sau f. trauma. BAZE TAMPON DIN PLASMA / bases tampons du plasma / buffer bases. BAZE PURINICE / bases puriques / purine bases. [Karl Adolf von Basedow. gr.] Traumatism provocat de variatiile bruste si repetate ale presiunii ambiante. Unele b. BARTOLINITA. Ecuador si Columbia. [Caspar Barlholia Jr. / barosensitivity. b. de ia haccus = recipient. (superior).} Sin. bothys = addnc. adj. n. -is = retea. de [a sentire = a simfi. r.] Care se raporteaza la excitabilitatea fibrei musculare cardiace. 'teobromina). p. L.: barotrauma. si o extremitate interna arti-culata cu o prelungire a celulelor bipolare retiniene. adj. s. "vertije altemo-barice.: la baza creierului se gasesc trunchiul b. purta. s. Slid. continuate.] 1) Care constituie baza unui organ sau a unei structuri celu-lare. s. adj. de ex. BAZE PIRIMIDINICE / bases pynmidiques / pyrimidine bases. s. Structura b. baccinus.} Proprietatea unor structuri | ner-voase si musculare de a fi excitabile. separate conventional de o linie continua (formata din promontoriu. *teofilina si *teobromina. V. [A. -ltd ] Infectie a *glandelor vulvo-vaginale Bartholin... sensibilitas. s. liniile nenumite si marginea supe-rioara a simfizei pubiene) denumita stramtoarea superioara. / base. [Lat.: actiunea b. [§r. si acid. evitandu-se astfel aparitia *alcalozei sau *addozei. s. de. America. organice. si venele b. se deosebesc marele b. [QT. t. trope = Intoarcere.). / bassin.] Substanta capabila sa capteze protoni sau sa elibereze ioni OH". -enne. BAZE XANTINICE / bases xanthiques / xanthine bases. Grup de substante azotate care intra In compozitia 'nucleotidelor si a *acizilor nucleici. f. f.: presoreceptor. aisthesis = senzafie. presiunea sanguina pen-tru b. BARTONELLA BAC1LIFORMIS / Bartonella baciliformis / Bartonella baciliformis. / bathy(a)esthesia. n. de ia hastare = a. m numar de circa 120 milioane. / basilaire. Ex. ca si a unor agenti chimici (acetilcolina. In relatie cu marimea cavitatilor delimitate. / basion. adj. basis = 6aza. Se disting b. -atos = rand. / barotrauma. s. *Xantina si derivatii sai (cafeina. m. BAZALIOM. / barosensibilite. gr. / basal. m. p. 1655-1738. bacillus = Bastonof. *6-mercaptopu-rina. s. n.} Specie de cocobacili aerobi gramnegativi din genul Bartonella. [A.: epiteliom bazocetular (v. hastum. rete. p. bogate In *rodopsina. a nervilor extrinseci ai inimii. gr. Ex. / basion. / bartholinitis. [Lot.BAROSENSIBILITATE lul este extern. Sin. haros = greutate. baros = greutate. / bartholinite. BATMOTROPISM.. care este la originea "vederii scotopice sau nocturne. -ism. L. p. Apare aproape exclusiv m Mun(ii Anzi dm Peru. 2) Sensibilitate a organismului. este reprezentata de un nucleu hexagonal continand patru atomi de carbon si doi atomi de azot. B. / barotraumatisme. de oasele iliace unite anterior prin *simfiza pubiana). este reprezentata de un nucleu purina si un nucleu imidazol acolate. r. / basedowian. conuri retiniene Si retina. CopenHaga. pop. gr. 0 serie de b. / bathmotropic. care are aspec-tul unei cavitati delimitate de o Centura osoasa (sacrumul si coccisul posterior. sensifiiiitate.} Regiune a scheletului osos situata la partea inferioara a trunchiului. situati la nivelul crosei aortei si a sinusului carotidian.).: zona sinocarotidiana prezinta b. .. s. s. 'Ma'seburg. basis = 6aza.. Compusul ultim al catabolismului purinelor la om este acidul uric. NA: pelvis.] Celule senzoriale ale *retinei. / basedowien. sunt utilizate In terapeutica: metilxantinele (*teofilina. din [at. s. adj. m. -ism. BASEDOWIAN. [Qr. anat. trauma.] 1) Sensibilitate la modi-ficarile presiunii arteriale. si tab. s.} 1) Care se refera sau se afla In relatie cu *boala Basedow-Graves. sau f. Biosinteza b. p. bathmos = prog. / pelvis.} Referitor la o serie de formatiuni anatomice localizate la baza altor structuri anatomice. cu un acid rezulta o sare si apa. B. s. basis = 6aza.} Sensibilitate profunda rezultand din stimularea receptorilor musculotendinosi. [at. [Lat.: 1) Le-ziuni ale urechii medii si ale sinusurilor In mediu hiperbaric la scufundatorii submarini sau la scafandri.: *membrana b. de ia trepein = a intoarce. s. / barotraumatisme. / bartonellose. / bartonellosis. 1871-1950. / base. sunt distribuite pe intreaga retina. 1871-1950. [Qr. adrenalina etc. se caracterizeaza printr-un pH mai mare decat 7. se efectueaza prin intermediul 'acidului orotic. bilateral. Se manifests sub doua forme: *febra Oroya si *veruci plane. B. Sin.. care se dizolva In apa cu producerea de ioni hidro-xil poarta numele de *alcali. m.. V. basis = 6azd. bastone. -e.oase.: barotraumatism (v.: pelvis. / bathyesthesie. -ina. s. 2) Care se afla situat simetric la baza. Principalele b. Ex. forma = forma. ordinul Rickettsiales. 2) Subject afectat de boala Basedow-Graves. s. Barton. / basal. / bathmotropisme. / basilar. si boala Carrion. BASION. m. *adenina si *guanina sunt prezente In nucleotidele care compun acizii nucleici. [at. aeroodontalgii si b. s. [Lat. s. BARTONELOZA. BAROTRAUMA.] Sin.

/ benignity. / beriberi.). fiotanica benzoe. extremis. Totusi. BEHAVIORISM. n. 1847-1922. In intoxicatiile cronice apar tulburari hematologice. m. B. cu eventuale consecinte medicolegale. / bassinet. de regula.} Pneumopatie profesionala. durata lor de prescriptie a fost limitata. adj. / benzolisme. s.: dungi Mees (v. deoarece urechea umana este capabila sa discrimineze diferente de intensitate sonora de ordinul unei zecimi de b. iar extinderea tumorii catre tesutui adjacent are loc fara invazie. BERIBERI. tribein = a freca} Instrument utilizat In embriotomie pentru perforarea si zdrobirea craniului fetusului mort.. atentia si memoria. celiilla = camdruta. trombope-nie sau tulburari gastrointestinale. gr. Care nu prezinta caracteristid de *malignitate.} 1) Proprietatea unei structuri celulare sau tisulare (granulatii intracitoplasmatice. (dia[ectu[ cingaiez) care inseamna siafiiciune. [Graham Be]]. -oza. / basocellular. f. / basivertebral. f. m. tumorile benigne sunt circumscrise. exercitand.: B. de ex. s. dona = doamnd. / benzolism.: beladona.).siafiiciune. de. / benzene. adj. [Lot. BENZODIAZEPINE. Ant. de la haccus = recipient. BECQUEREL. BERILIOZA BENIGN. s. atenueaza la etilici simptomele de *sevraj si de intoxicatie acuta.} Compus aromatic (diamino-4. de. •B. *hematoxilina. pi. s. [Lat. f. Curie. leucopenie. / belladone. s. 8. / bel. pentru belladona (v. n. -ism. [Lat. s. s. Grup de substante heterodclice cu actiune prindpala *anxiolitica. BELADONA.rte. Mees. fiotanica benzoe. m. adj. se dezvolta local. [at. / basiotribe. c) evolutiv. s. s. s. ca. adj. V.6aza.. de la benignus = flinevoitor. s. inginer ameri-cati. NA: pelvis renalis.} Care se refera la stratui celular profund al *epidermului. BENZI CROMOZOMIALE / bandes chromosomiques / banded chromosome.} Sin. \'Lngl. tumorile benigne nu reddiveaza dupa ablatie (sau.: benzenism. m. s. fam. beryllos = 6eri[w. -ism. c.. este utilizata pentru punerea 7n evidenta a urmelor de sange uman In materiile fecale. m.. f. Deoarece pot perturba functii cognitive ca vigilenta. [fieri = cuvdnt din Sri-Lanko.} Hidrocarbura aromatica ciclica (CsHe) utilizata ca solvent industrial si In sinteza unor medicamente si coloranti. / benzidine. behaviour = comportament. f. 2) In romana. m. m. s.} 1) Despre un component celular sau tisular cu o afinitate particulara pentru colorantii bazici. / basocellulaire. inventatorui teCefonului. s. [Lat.: logonevroza (v. si granulocit. B.} Doctrina promovata de J. s. adj. / bel. m. f. stuttering. n. s. [It. fie consecutiv afectarii uneia dintre cele trei linii celulare sanguine (anemie. 1852-1908. este. In sistemul international. frecvent Incapsulate. b) histologic. basis = 6aza. pop. gr. si Curie. adj.: granulodtoza bazofila. BERILIOZA. BAZIOTRIB.} Unitate de masura a radioac-tivitatji care Inlocuieste.} *Anticolinergic extras din florile si semintele plantei Atropa belladona. tumorile benigne sunt foarte apropiate de tesuturile normale omo-loge. situata In sinusul renal.] Tulburarile determinate de intoxicatia cu *benzen sau cu derivati ai acestuia. 4^-difenil) foarte putin solubil In apa. B. induzand *atropina si *scopolamina. / basophil. s.. BAZOCELULAR. [a philein = a iu6i. B. / belladona. adj. / becquerel.. [R. basis = baza. / basivertebral. 'Paris. si o actiune *miorelaxanta de origine centrala. unele tumori benigne se pot extinde local. / benzidine. s. / balbutiement. / basiotribe. adj. n. / berylliose. de la. delimiteaza diferite regiuni sau loci (*locus) cromozomiali. s. / beat. m. n.BAZINET BAZINET. basis . 2) Impro-priu. Sin. atat In plan arhitectural.: boala beri-beri (v. gr. stammering. -ism. s. battvere = a bate. In doze crescute pot fi utilizate ca "hipnotice si *anticonvulsivante.} Sin. aim. toxic si cancerigen. Se utili-zeaza Indeosebi ca sedativ si spasmolitic la nivelul tractusu-lui gastrointestinal. s. / benzodiazepines. premiu[ y^pSei pentru fizica m 1903. repetarea cuv&tituiui accentueazd sensul . de culoare alba. tesut) de a prezenta afinitate selec-tiva pentri. f. / beriberi. m. 2) Leucocit sanguin a carui citoplasma contine granulatii bazofile evidentiate pe frotiurile colorate prin *coloratia May-Grunwald-Giemsa.} Unitate de masura a puterii acustice. [Lat. Var. s. s. benigne. [at. cella = comaro. [Lat. baccinus.} 1) Expansiune a extremitatii proximale a ureterului. f. n. leucopenie. BAZIVERTEBRAL. / becqurel. da-torita caracterului neinvaziv. gr.: benzolism (v. de la verte-re = a intoarce. si benignitate. pi. / benign. f. fie a ansamblului celor trei linii (panmieloftizie). BAZOFIL1E. benignitas.6ra. In cazurile extreme cu evolutie spre *coma etilica. si benzolism. s. definita ca logaritm In baza 10 a raportu-lui dintre puterea masurata si o putere de referinta. ca si In predzarea naturii eventual sanguine a petelor suspecte (In medidna legala). V. [Lat. dupa ablatie incompleta pot aparea false reddive) si nu produc "metastaze. / benzene. m. Benzi transversale puse In evidenta la nivelul cromozomilor prin diferite tehnici de marcaj sau colorare. s. Ca urmare. [Lot. V. s. s. Un B'.. (simbol Bq) reprezinta o dezintegrare pe secunda a unui *izotop radioactiv.). V. fiind astfel facilitate analiza si investigatiile genetice. 1873} Sin. gr. newolog oiandezi 'Sal^lfum. [Lat. / benzodiazepine compounds. s. BENIGNITATE. basis = 6aza. phUos = prie-tt-n. s. amer. / pelvis of the kidney. [Lat. / basophilia. f. s.: malign.} Sin. Sin. Intoxicatia acuta se manifesta printr-un sindrom care mimeaza starea de ebrietate. gr. polinuclear. cu posibilitatea de reddiva. m. vechea uni-tate. colorantii bazici (cum este *hematoxilina). fizician francos. / berylliosis. Care se refera la centrul unei vertebre. BALBAIALA. [Lat. 6otanica benzoe. Sin. [Lot. sunt rare. n. fiotanua benzoe. [Lot. / basophilie. RezultatuI masurarilor este exprimat de obicei In decibeli (dB). s. vertebra = ve. BENZOLISM. m. m.: pulsatie. BEL.). f. este sursa unor alcaloide variate. BAZOFIL.. Var. f. f. basophilic. BENZEN.}. -atis = 6undvointa. la 2-4 saptamani. gr. m. / battement. balbicare = lJa[fi6iaia. / basophile. B. basis = baza. / benignite. 2) Ansamblu de criterii anatomopatologice care definesc tumorile necanceroase: a) macroscopic. cresterea se produce de obicei lent.} 1) Caracteristica a unei boli care se vindeca fara vreo dificul-tate deosebita. BELLADONA. s. s. la philein = a iufii.. bella = frwnoasa. f. / benin. s. pop. A.} Denumire utilizata uneori pentru contractiile car-diace. BATAIE. BENZIDINA. BENZENISM.. adj. Watson care a sustinut ca psihologia trebuie definita ca o stiinta a comportamentului si nu a starilor de constiinta. se poate Insoti de acte' automate si inconstiente. BENZI MEES / bandes de Mees / Mees' lines. / balbuties. n. Leucemiile In relatie cauzala directa cu b. / behaviorism. / benzolism.). adj. celula. Este toxic si poate determina anemie. In functie de caz. 213 .. n. s.} Care este lipsit de gravitate. [Lat. printre altele. [Lat. vas pentru colectarea urinei si materiilor fecale la padentii imobilizati la pat (termen fara echivalent In franceza sau engleza). termenul este folosit pentru a desemna procentui cres-cut patologic de *granulocite bazofile In 'formula leucocitara a sangelui. / behaviorisme. de origine profesionala. [Antome Henri Becquerel. In care se "deschid calicele renale mari. cat si citologic. s. utilizarea b. / benzenisme. philia = atracfie. Abrev. beryl-lus. purpura trombopenica). benignus = Binwoitor.

Numeroasele b. In functie de compozitie. s. facandu-i insensibili la actiu-nea 'adrenalinei si izoprenalinei. fixate pe doi atomi de carbon adiacenti.. m. ad = aproape de. corp care se eiectriz. a aifabttulw. BEZOAR. a fost utilizat In medi-cina populara ca antidot si i s-au atribuit proprietati magice si valoare de talisman. s. prin frecare. utitizatii odinioaril ca antidot. [Lat. bibliotheke = iocui undo se fin carfiie. BETABLOCANT. f. B. / betablocker. *Hid. s.: p-globulina. trope = mtoarcere. genos = neon. / betacelluline. BETAINA. s. bibliotheca. saifiatic. [fi = a. {Lat. doua iitera. B. urmaf. Izoprenalina si 'dopamina exercita o actiune b. adj. s. BETASTIMULANT. s. m tu6ui digestiv ai unor animaie. lipos = grasime. f.] Concretiune formata In stomacul sau In intestinele unor animaie (Indeosebi ierbivore) si uneori la om. [ft = a. de la trepein = a mtoarce. / betastimulant. / biberon. In mod normal.. cellula = camarufa. a. / b6zoard. [fS = a doua Iitera.. [/? = a doua Iitera. In trecut. / bestiality.: p-lipotropina. adj. herpes. / betaine.: beta-adrenergic. Activitatea antibiotica este suprimata prin deschiderea dclului b. / bezoar. n. cu formarea unei functii amoniu cuatecnar. Exista o forma acuta. [at. Adrenalina stimuleaza atat receptorii a. s. s. f. f.). stimuiante. m. BETALACTAMAZA. [at. BESTIALITATE. cuprinzand genurile Cytomegalovirus (v. [Lot. otrava. Var. sj o forma cronica. f. [fi = a doua iitera. sunt utilizate frecvent In terapeutica.: p-lactamine. teacd. V. actiune hipocalcemianta. de [a therapeuein = a mgriji. b) cu actiune b. s.. una din cele patru fractiuni globulinice care se separa la electroforeza. / betatron. n. Ciclul b. BETALIPOPROTEINA. din oiandeza bloc = truncfii de copac taiat.} Sin.} Subfamilie din familia "Herpesviridae. / betastimulant. cu localizari extratoracice.: acebutololul). s. m. -ina. herpein = a se tori.). Genele enzimelor pot fi localizate pe cromozom sau purtate de o *plasmida de rezistenta. reprezentand.} Act sexual practicat de un barbat sau de o femeie cu un animal. ?i zoofilie. s.. m. stimulanta.. gr. m. / gene library. de ia hestia = animal. sau genaaa . iar salbutamolul si ritordina p. BETAHERPESVIRIDAE / Betaherpesviridae / Betaherpesviridae.: tricobezoar (format din fire de par). cu energie mare) poate fi utilizat direct In terapie (*electronoterapie) sau dupa impactui cu o tinta metalica. dim. s. BETAGLOBULINA. [ft = a doua iitera. s. 9-15% din proteinele plasmatice. iat.. cat si p. BETALACTAM. / betalipotropine. f. f. V.. gr. poseda mai multe proprietati: stimularea producerii de *AMP-ciclic. gerwa^u. iar labetalolul este si alfa. / betatron. f.si betablocant. a aifa6etu(ui grec. deci. f. a aifa6etuiui grec. timolol). s. utilizat In fabricarea tuburilor electrice fluorescente). uCcer maiign. exercita o actiune mitogena asupra epiteliului pigmentar al retinei si asupra celulelor musculare netede ale va-selor sanguine. a aifa6etuiui grec. f. de ia stimulus = fia. f. BETACELULINA. / drunkenness. adj.: atenololul). BETALACTAMINE. / beta-globulin. gr. bibere = a 6ea. care devin astfel rezistente la antibio214 BIBLIOTECADEGENE ticele mentionate.} Peptid alcatuit din 91 de aminoadzi.} *Radioterapie In care se utilizeaza radiatiile beta emise de izotopii radioactivi. / betaadrenergic. BIBLIOTECA DE GENE / genoteque. / betabloquant. izolat din 'antehipofiza si derivat din *pro-opiomelanocortina. Sin. b. s. Var. s. pi. Var. n. / beta-globuline. si de stabilizare a membranei celulare (ex. / betalactamase. [/? = a doua iitera.ihiiwbar. de [a globus = gio6. BETALIPOTROPINA. / betath6rapie. s. ergein = a iucra. pura (ex. gene bank..easa. B. adj. f. favorizarea hipercoagulabilitatii prin cresterea 'adezivitatii plachetare Si. a aifa6e. Se disting. doua iitera a aifafietului grec. ['Pe. Var. sunt alcatuite din doua mari familii: *penidlinele si *cefalosporinele. -etos = pecingine. mai multe tipuri de b. / betalactamines. globulus. [at. gr.. BETATERAPIE. / b6ta-adr6nergique. a atfadetului grec.: p-lactamaza. de ia bibere = a 6ea. fitobezoar (vegetale si hrana). adj. lot. de ia cetta = Comoro. feeding-cup.a stimuia.] Fractiune proteica. f. / betalactamase. / betalipoprot6ine. In continua ame-liorare. 2) Medicament ce poseda aceasta proprietate. f. B.rsa. In acest caz se produc radiatii X a caror pu-tere de patrundere depinde de energia electronilor si de ca-racteristidle tintei. lipoproteina. / betacellulin. BETAMIMETIC. . rezultand astfel oompusi inactivi si alergizanti. stimulare = fl imboidi. Fasciculul de electroni accelerati (si. pi. / beta-ray therapy. adj. s. poseda concomitent aceste caracteristici (ex. prin extensie. citomegalovirus) si Roseolovirus. / betalactame. s. Sin. fiind corectate astfel efectele defidentei de metionina.: betastimulant (v. se afla In numeroase antibiotice. BETIE. f. s. herpes. aifa6etuiui grec. tango. n. saibatic.t ascutit cu care se imboCdesc vitde\ Substanta care activeaza *recep-torii padrenergid. f. / betaine.a produce. m.] Recipient prevazut cu o tetina care permite alaptarea artificiala a sugarului. adj.: *carnitina si *colina. gr. Este sintetizata de numeroase bacterii grampozitive (''Staphyloccocus) si gramnegative C'Enterobactenaceae}. f. disponibile sunt clasificate In urmatoarele grupe principale: a) cu actiune b. produsa de celulele pancreatice.: ebrietate (v. tricofito-bezoar (par si fibre vegetale). Compus format prin eliminarea unei molecule de apa Intre o functie acid si o functie amina. m.] Var.1 ae Ca mimeisthai = a imita. [Lat. -ina. Grup de antibiotice a caror formula chi-mica contine un dclu *betalactam. f. BETATRON. s.na padzehr =• concrefiune din anumite piante. BIBERON. probabil.BESTIALITATE *pneumoconioza minerala fibrogena determinata de inhalarea unor pulberi de beriliu (metal rar. ren. bibi-tus. f. therapeia = trata-me. m. s.] .} Care imita actiunea *re-ceptorilor padrenergid si. s. In care caz b. Sin. / betalipoprotein.: p-lactam. In special sub actiunea *betalactamazelor.tu[ui grec. -e. a aifabetuiui grec. de ia biblion = carte. / feeding-bottle.: p-adrenergic. lipos = grasime. elektron = ch. / betalipotropin.: p-stimulant. B. gr. f.} Accelerator de electroni sub actiunea unei forte electromagnetice de inductie. caracterizata prin aparitia unor leziuni anatomopatologice spedfice (granulomul berilic) si posibilitatea de extensie a bolii. s. si curieterapie. hloquant. s. / betamimetic. / betalactam antibiotics.: p-lipoproteina. Ex. Var. V. s. -ina. -is = rinichi. [/? = a dona Iitera.] Denumire generica pentru produsii de permetilare a functiei amina a unui add aminat. sunt donori de grupari metil pentru sinteza *metioninei si a altor molecule. [ft = a doua Iitera. [at. Var.} Glicoproteina din familia *factorului de crestere epidermica. s. formata.} Var.. beta = sfeda. grec. f.] 1) Care blo-cheaza "receptorii p-adrenergid. Enzima care inactiveaza penicilinele si cefalosporinele (plactamine) prin hidroliza nucleului *betalactam. -etis. s. [ft = a doua iitera. mimetikos = care imita. din gr. [Lat. a aifafietuiui grec. s. / betamimetique. gr. 0 serie de b. protos = primui. selective). bes-tialis = Bestiai. BETA-ADRENERGIC. ebriety.: p-mimetic. s.nt. fr. care stimuleaza acesti receptori. -inn. s. / bestiality. dim. adj. virus = venin. Var. Indeosebi In unele ' maladii coronariene si In hipertensiunea arteriala. dobutamina este p. / betalactame. theke = cutie. de (a gr. [ft = a doua Iitera. se manifesta ca o pneumopatie prin inhalare de vapori toxici. partial cu *electronoterapie. s.: sotalol. s. a aifa6etuiui grec. / ebri6te.

adj. adj. BICUSPID. De asemenea. Produsa continuu.: lentila b.miscare completa contra unei rezistente moderate. s. BILATERAL. ale corpului. / bicatenary. HCO^ si COJ" constituie elementele sistemului *tampon al sangelui. Datorita acestui rol si actiunii sale de reglare a glicoli-zei. / bile. [Lat. Cu aspect variabil pe electrocardiograms!. [Lat. s. adj. prin *canalul coledoc. diferenta dintre azotui ingerat si eel eliminat prin materii fecale si urina. BICARBONAT. Evaluarea clinica manuala a fortei unui muschi sau a unui grup de muschi dupa o cotare mer-gand de [a 0 la 5: 0 . probabil. eel mai complex. bifidus = despicat in doua. [Lat. m.} Lichid de secretie a hepatocitului. BILANT ARTICULAR / bilan articulaire / articular check-up. Ex. / bifide. [Lat. 2) Care apartine *valvei bicuspide a inimii. m. V. phos. [Lat. BILA. acestea sunt b. focus = vatrO. lichide etc. / bicarbonate. adj.miscare partiala la presiunea normala. In care se iau In considerare: valoarea ener-getica si biologica a alimentelor ingerate. s. bloc. 3) B. m. / bicatenaire. photos = Cumind.i glykeros = mdulcit.miscare completa la presiune. -aux. bis = de doua ori. B. capiit. / 2. BILA BIGUANIDA. Abrev. BILANT DE SANATATE / bilan de sante / check-up. -e.miscare completa contra unei rezistente puternice. Este indispensabila pentru absorb-tia colesterolului si a vitaminelor liposolubile (A. manual muscle test. cu vascozitate mare. s. diabet insipid etc. s. care Tmpreuna cu carbonatui (COJ~) reprezinta formele ionice ale acidului carbonic. BICEPS. mai slaba decat sistola care o preceda. (fr. fara sa expuna la riscul de hipoglicemie. [Lat. adj. 2) In mod obisnuit.BIBLOC Colectie de fragmente de restrictie inserate In vectori de clo-nare (*plasmide. bis = de. bis = de.: molecula de ADN. In functie de colectia de fragmente de restrictie pe care o contin. glucide.} Care este despicat In doua In sensul lungimii. f. b. s. transformarea diges-tiva a acestora. evolueaza frecvent spre "bloc atrioventricular complet. uter b. Ex.3-bisphosphoglycerate. ou bigeminie. creand astfel conditii favorabile actiunii enzimelor pancreatice. lipide. geminus = geaman. / biblock. apa). m. cu o exiremitate alcatuita din doua capete tendinoase.: ureter b.respectiv a fragmentelor de restrictie donate . bigeminus = dedu6[at. [Lat. s. / biphosphonate. prin actiunea sarurilor biliare. Ie sporeste si activitatea lipolitica. vita-mine. n. este colectata In "vezicula biliara si deversata In duoden. / bilateral. 4 . m. iar bacteriile transfectate se multiplica formand colonii. / bilat6ral. ADNc (care cuprind numai secvente nucleotidice ale genelor active transcriptional) si b. Examen medical sistematic. fr. n. Este b. 3) Despre dintii *premolari. f. .contractie percep-tibila fara nici o miscare.] Despre o molecula alcatuita din doua lanturi polimerice legate Intre ele. lipide. / bifid. bifancio = bi-[ant. [Lat..): 2. / biguanide. este control medical. bis = de doud ori. s. doua ori. / bifocal. Antidiabetic de sinteza care. b. b. / bilan. f.} Sin. m. 2) B. ocupa o pozitie cheie Intre *glicoliza si functia res-piratorie a hematiei. de [a pherein = a purta. consumul metabolic si eliminarea reziduurilor. Daca aportui este egal cu eliminarea. s. adj. care este foarte abundent In eritrocit. BICATENAR. 215 . V. BILANT. 1 . / bile. bis = de doua ori. s. a transporta. diferitelor principii alimentare (glucide. / biceps. denumirea echivalenta pentru b. m. BICIPITAL. / balance. poate determina uneori *acidoza lactica. s. ca si Intr-o serie de procese enzimatice. K). *cosmide). / bicipital.} Grupare repetata de doua sis-tole (dublet). diaree. bis = de. [Ital. BIFOSFONAT. ori. Aprecierea amplitudinii miscarilor articulare active si pasive cu ajutorul unui *goniometru. cu rol de rezerva de energie. devine negativ In deshidratare prin transpiratii abundente. B. genomice. organismul se afla In echilibru azotat.] Tip de muschi lung. devenite solubi-le. cdmin. Vectorii sunt introdusi In mediul unei cul-turi bacteriene. B. s. bis = de doua ori. saruri. persoana examinata aflandu-se In stare de sanatate aparenta. s. 2. administrat per os. -ale. n. pharos = care. caput. bis = de doua ori. doua. hidnc. sunt: apa. adj. his = de doua ori. m. f. tab. m. s. BIGEMINISM. [Lat.} Ester difosforic al acidului gliceric. lateral is = lateral. -onis = carbon} Anion hidrogenocarbonat (HCO^). Exista si alte sisteme de b. intervine si In unele procese metabolice (asimilarea carbonului). anat. gr. al caror ADN a fost sectional de o aceeasi enzima de restrictie pentru a face posi-bila recombinarea. fidus = taiat. adj. 2. *sarurile biliare. darificate. explorarea *metabolismului bazal si calcularea b. m. [Lot. de (a bis = de doud ori. adj. s. Ca catena = [ant. 2 . / bifocal. Traduce echilibrul fiziologic sau modificari patologice ale metabolismului mineral. Componentii principali ai b.. BILANT MUSCULAR / bilan musculaire / muscular checkup. care poseda doua capete. cu referire la muschii bicepsi (v. s. -ens = iatura. / 2. efectuat periodic sau ocazional. [Lat. D.) primi-te si cedate de organism. / bibloc. diferenta dintre apor-tul si eliminarea diferitelor substante minerale necesare organismului. al unor persoane ce prezinta factori de rise pentru declansarea unor boli. bis = de.muschi).. [Lat. 5 . [Lat. -ale. f. din olwi-desd bloc = truncfii de copac taiat. poarta. s. gr. s. "bacteriofagi. raportui dintre aportui alimentar si utilizarea acestuia In organism.contractie nula. de. bilateral bundle branch block. s. relativ simetrice. li se faciliteaza absorbtia. . / bicuspid. adj. adj. proteine. / bicarbonate. gall. numai In timpul digestiei. nutritiv. anat. catenarius = te-gat m [anf. s. 4) B. In diverse formule. adj. La noi In tara. asemenea muschilor biceps brahial sau crural. Se apreciaza prin: urmarirea curbei ponderale si a starii de nu-tritie.muschi. favorizeaza. / bigeminy.] In biologie si medidna.: difosfonat (v. / bicipital. BIBLOC. m. doud on. / bigeminisme. cuspis = vdrf. phos. compusa dintr-o *sistola normala urmata de o *extrasistola (prematura). implicit. carora b. cuprinde examenul clinic si o serie de investigate al caror con-tinut variaza In functie de scop: control periodic efectuat la nivelul populatiei. -ism.] Care poseda doua 'focare. de culoare variind Intre galben-auriu si brun-verzui. photos = lumm. Totalitatea coloniilor . m. de obicei In cadrul unui proces fi-ziologic. B. mucina.3-b. azotat. care In viitor vor fi. / biphospho-nate.} Care este situat de ambele parti. de. emulsia grasimilor. diferenta dintre cantitatea de apa ingerata si cea eliminata.} 1) In general. -aux. bills = fiere. E. Sistemul tampon CO^/bicarbonat este utilizat In culturile de celule de mamifere in vitro. BIFID. ia glykys = duice. engl.3-bisphosphoglycerate. carora.).formeaza o asa-numita b. de ia bis = de. are un pH bazic si alcalinizeaza lichidul gastric acid ajuns In duoden. 3 . mineral. tab.: 1) B. de. / biceps.} Perturbarea conductiei In cele doua ramuri ale *fasciculului His (bloc de ramura bilateral). proteine. B. Cei trei compusi CO. carbo. Ex.3-BPG. si In continuare. la latus.3-BIFOSFOGLICERAT. s. doud ori. V. / biguanide. -itis = cap.} 1) Care prezinta doua creste pro-eminente ascutite. al unor grupe de populatie expuse (unor factori de origine profesionala). doua ori. *pigmentii biliari. B. despicat. puls bigeminat si trigeminism.a. / bicuspide. -itis = cap. "lecitina si colesterolul. analiza cantitativa a diferitelor elemente (minerale. BIFOCAL. potenteaza actiunea insu-linei fara a creste secretia acesteia si. Ex. Prin fixarea sa pe hemoglobina micsoreaza afinitatea acesteia pentru oxi-gen.. h. la solidtarea ca-selor de asigurari etc.

s. 2) Care este prevazut cu doua *oculare. inco-rect. hidrosolubila. [at. s. biliosus = piin de fiere. dupa care b.. BIOCATALIZATOR. adj. cultura = cu[tivare. proteina plasmatica de legare a *tiroxinei. f. Cinin. prelucrarii si transmiterii de informatie In sistemele biologice. [Lat. -euse. factorii de crestere. Termenul este folosit. f. adj. / biochimie.: insulele Langerhans) si o parte artificiala (ex. -ina. a coledocului). In ultima vreme termenul se refera numai la enzime. s. reglarii. sau mediu si inferior). BILIRUBINURIE. f. [at. BINOCULAR. prezent In materiile fecale si In urina In caz de icter sau de afectare hepatica.4-12 ^mol/l) si creste net In icterul hemolitic ?i In icterul fiziologic al nou-nascutului. bilis = fiere. f. gr. gr. BILIGRAFIE.7 mg/dl (3. La om poate aparea In ser. s. Cea mai reprezentativa este neurocibernetica. / biocompatible. / bilifuscine. [at.). In medii de cultura adecvate In vederea depistarii unor agenti patogeni microbieni. bilis = fiere. [Lat. [Lat. Ex. vezicula biliara (t). ouron = urina. BINDING PROTEIN / binding protein / binding protein. [Cfr. s.[ Utilizarea *calorimetriei pentru masurarea cantitatii de caldura produsa de o fiinta vie. ocularius = referitor ia ochi. / bilobectomy. s. f. / biliary. adj. BILIVERDINA.] Care este In relatie cu *bila. / bilirubinuria. -brum = rosu. s. f. katalyein = a dizotva. kybernetike = arta de d guvema. Ea se ga-seste In cantitate redusa In serul normal. bins = viatd. neconjugata. color. b. Conjugarea are loc In ficat. f. hios = viatd. / bilirubin. 2) Orice relatie Intre orga-nisme. 1n mod normal. atat extrahepatica (prin obstructia ampulei Vater. (In urma cu doua decenii.] Exereza chirurgicala a doi lobi de la nivelul plamanului drept (superior si mediu. AngI utilizat pentru desemnarea unei *proteine de legare. BINAR. BILIOS. 2) Numarare b. BILIRUBINEMIE. graphein = a scrie. totodata.] Pigment tetrapirolic Inrudit cu *pigmentii biliari. -brum = rofu. pati = a suferi).] Proprietatea unui material de origine organica sau anorganica de a fi "biooompatibil. / biocapteur.] Produs secundar de oxi-dare a *pigmentilor biliari si a compusilor heminici. 182S-1S62. 216 . precum si o actiune activatoare asupra motilitatii intestinale. / bilious. s. bios = viafd. / biosensor. s. koinosis = asociere. 2) B. / biliverdine.] Despre un material organic sau anorganic care. / bilirubin(a)emia. bios = vidfd. s. / bioartificiel.: canalicule b. / binary. V.: sistem de numarare cu baza doi. s. s. metron = mdsura. s. gr.2-0. [Lat. f. A). bini = cate doi. \Qr. prin tubaj duodenal. bilis = fiere. de la bills = fiere. [Lot. BIOCAPTOR. s. f.). In unele ciroze hepatice si In icterul prin obstructie. medic german care a studiat aceastd Boald. / biocompatibilit6. BILHARZIA / Bilharzia / Bilharzia. [^r. prin extensie. situatie patologica ce apare In unele tipuri de ictere prin hepatita sau secundar obstructiei cailor biliare. bi'os = iiiatd. facers = a face. / biochemistry. -bra. BIOCIBERNETICA. Ex. {Lat.} Stiinta dedicata studiului struc-turii si sintezei substantelor constitutive ale organismelor vii si al proceselor chimice care reprezinta baza fenomenelor vietii. bios = viatd.) BIOCENOZA.: Schistosoma (v. / galloculture. -iaa. si tab.). / bilharziose. [Lot. [Lat. BIOARTIFICIAL. s. adj. compati = a suferi impreund cu (cum = cu. biochim. / biocatalyst.1 umol/l). / bilobectomie. Se deosebesc: 1) 9. (at. s. da direct eactia. In conditii normale si patologice.] Sin. s. [Qr. gr. BIOCOMPATIBILITATE este prezenta la pasari si la unele mamifere. pati = a suferi).} 1) Care apartin celor doi ochi. Ex. [Gjr. bios = viatd. BILIRUBINA. / binaire. / binoculaire. -bra. BILOBECTOMIE. / biocalorimetrie.: microscop b. indirecta sau libera reprezinta b. autoreglabila. [Lat. se pune In evidenta prin metode care utilizeaza o *dia-zoreact 3. gr. Valoarea sa In sange este Intre 0. / biliaire. f. Are relatii directe cu 'bionica.: membrana care protejeaza tesutui amin-tit Tmpotriva respingerii imunologice si permite. ruber.] Ramura a *ciberneticii avand ca obiect principiile si mecanismele concrete ale comenzii. s. cistica sau veziculara). V. f. pentru a desemna nivelul crescut de bilirubina In sange. f. cat si intrahepatica (hepatita). hepatica). [Theodor Maximilian Bilharz. / biline.] Pigment biliar produs prin degradarea *hemoglobinei In sistemul reticuloendotelial. {Gfr. f. care nu a traversal ficatui prin canalele biliare. BIOCHIMIE. / bilin. f. f. [Lat. -ina. si pigmenti biliari. compati = o suferi impreund cu (cum = cu. const. f. -hrum = rofu. binarius = du6[u. / biocompatibility.} Sin. / binocular. [Theodor Maximilian Bilharz.} Prezenta In concentratie normala a *bilirubinei In sange. [Lat. adj. s. urina sau In continutui intestinal. s. / biliverdin. ors. adj. haima. BILINA. / biocenose. bilis = fieri. / biocalorimetry. s. Ex. m. bilis = fiere. artis = artd. s. n. liposolu-bila. viridis = verde. atos == sange. BIOCOMPATIBILITATE.] Sin. alaturi de enzime erau considerate b. alcatuita dintr-un tesut viu (ex. adj.} 1) Ansamblu de organis-me vii ce populeaza si transforma un "biotop. utilizsind doar cifrele 0 si 1. s. vitami-nele. / cholangiography. ruber. [Ofr. f. 0. adj. pe cand 'bilirubina indirecta sau libera.] Insamantarea *bilei recoltate steril. a distruge. -iaa. Ex. Este transportata In sange sub forma insolubila In apa. / bilirubinurie. [Lat. bills = fiere.: biosenzor (v.7-5. medic german. s.] Care este determinat de hipersecretia biliara. bilis = fiere. bias = viata. s. -ozn.] Sin. bins = viatd. s.: colangiografie (v. f. intodus In organism.1-0. ruber. Serveste Indeosebi In informatica. lobos = to6. pigmenti b. -elle. f. care se divide In cate doua elemente.. ca urmare a solubilitatii In apa. / biocybernetics. nu da reactia decat In prezenta alcoolului. s.} "Pigment biliar rezultat In urma oxidarii *bilirubinei. f. nu exercita efecte nocive (to-xice sau de alta natura) locale sau generate. avand o compo-nenta determinata. bilirubina este absenta In urina. B.: TBG thyroxine-binding protein (globulin). [Cyr. m. f. s. conjugata trece normal In bila. hormonii. -bra.] Despre un organ protetic cu structura hibrida: o parte biolo-gica. f. In bila sau In sange. fuscus = negru. / biocompatible. legata la albumina. / bioartificial.. BIOCOMPATIBIL.: schistosomiaza (v. adj.. / bilieux. f. / biocenose. C sau b. bilis = fiere. f. Cresterea nivelului sanguin si prezenta sa In urina indica existenta unei retentii biliare. s. bilis = fiere. conservarii. *Bilirubina directa sau conjugata. Caracteristidle sale variaza In functie de provenienta: canal coledoc (b.: vedere b. f. / biocatalyseur. / bilirubine. 1825-1862. f. directa sau conjugata este o forma dozabila direct. / biligraphie. BILIFUSCINA. BIOCALORIMETRIE. b. Absenta la om. BILICULTURA. schim-buri metabolice Intre organ si organism). cu acidul glucuronic. B. f. adj. [Lat. rewire. Cat. BILHARZIOZA. -oris = cdidura. / biliculture. s. / bilirubinemie. adj. / bilharziasis. Este o combinatie a b. din doua elemente. perecfie. f. adj. s. -ina. ektome = e^cizie. s. de [a ocu-lus = ocSii.: apa (HsO) este un compus binar. s.} Cata-lizator organic cu mare spedfidtate de actiune si de substrat. bis = de doud on. captare = a prinde. \Qr. f. m. BILIAR.3 mg/dl (1. -ina. canale hepatice (b. bilharziosis.).BILHARZIA i se atribuie o actiune antiseptica si bacteriostatica asupra flo-rei microbiene intestinale. / biocybern6tique. f. s.] 1) Compus din doua unitati. / bilifuscin. khemeia = aicMmie.[ Prezenta si concentratia "bilirubinei In urina.

/ biogenesis. ramura a biologiei dedicata studiului fenomenelor biologice utilizand principiile. B. / biodisponibilite. f. 2) Carac-terizarea b. s. dezvoltarea diversetor tipuri de biomateriale. In exci-tatie. constitute baza dezvoltarii cunoasterii *patologiei celulare. corp cart se dectrizeazd prin frecare. [at. curenti ionici) ce Insotesc fenomenele fiaologice. viteza de disolutie a substantei active. [Gjr.. potentialul de membrana se inverseaza. Cl. femininu[ substantival ai adj. f.: b. Mg. f. / bioenergy. / bioelement. Se abordeaza o serie de aspecte fizice ale fenomenelor vietii. genesis = producere. s. / bio6nergetique. s. bios = viatd. ''depolarizari si "repolarizari. Cantitatea de substanta eliberata si ritmul de eliberare al acesteia sunt reglate prin Insasi efectele mole-culei respective In organism.. Sin. din gr. rezulta ca urmare a fenomenelor de transport ionic pasiv ("canale ionice) si activ (*pompe ionice). neuroni etc. s.BIODEGRADABIL BIODEGRADABIL. f. a ordn-dui. BIOELECTROGENEZA. In prezent. Indeosebi b. f. Domeniu interdisciplinar si supradisciplinar (.o.. alcatuite din celule p ale *insulelor Langerhans in cultura.energiei somatice" si . lipide variaza con-siderabil cu specia.: 1) Fenome-nologia si transformarile de energie din biosisteme.] Informatie din sistemele biologice cu rol In reglare.} Stiinta de frontiera. [Gfr. [C. Domenii de studiu In b. / bioelectricity. s. [Qr. Si. bios = viafd. BIOELECTRICITATE. acestea din urma fiind doua: respectui vietii si respectui metodeterminarii persoanei. / bioenergie. Ca. BIOLOGIE MOLECULARA / biologie moleculaire / molecular biology. n.: acizi nucleici. lot. masajul sau eliberarea expresiei emotionale. de la distribuere = a distridui. Reflectia bioetica se bazeaza pe fapte si pe reguli si principii. are drept obiect studiul si examenul sistemic al comporta-mentului uman In domeniul stiintelor vietii si ale sanatatii. bios = viatd. elektron = dtinCimBar.: disponibilitate biolo-gica a medicamentelor. cauza *potentialului de repaus. BIOLOGIE. [^r. Prin biodegradare. informatie/ de Ca informare = a reprezenta. s-a asigurat ciclul natural al elementelor. SuportuI material al b. [Cfr. s. In general. s. BIOENERGIE. ingenium = spirit. s. f. de la gennan = a produce. / bioethics. s. medicala cuprinde domeniile b. f. physikos = natural. / bioelectrogenesis. bios = viata. ContinutuI In unele b. pe baza .} Ansamblu de fenomene electrice (diferen-te de potential. f. dispozi-tive sau aparate utile In biologie sau/si In diferite domenii ale medicinei. bioelectro-geneza si biopotential. hormoni. / biophysique. B. s. distributor. In cadrul careia sunt utilizate o serie de achizitii din "biologia moleculara. electromiograma. f. bias = viafd. s. a repdrtiza. \Gjr. s. s. / bioelectrogenese.] Despre orice compus organic care. [^r. / bioavailability. / bioinforma-tion. s. s.] Sis-tem biologic implantat In organism capabil sa elibereze o sub-stanta (sau. f. 3) Efectele diferitelor forme de energie asupra organismelor vii. contine mai multe domenii. f.T.e. iar Tmpreuna cu C. f.tiun. bios = viafd. Celula In repaus (stare stationara) prezinta o inegalitate de repartitie ionica pe cele doua fete ale membranei. elementum = dement. anali-zat In lumina valorilor si principiilor morale. populatii). 2) Doc-trina psihologica elaborata de Wilhelm Reich. BIOLOGIE CELULARA / biologie cellulaire / cell biology. glucide. Cercetarea biologica are ca obiective forma. [l^r. iaformatio. [Cfr. re-zultand eleclrogramele: electrocardiograma. depinde de: solubilitate. bias = viaf-d. s. -onis = schita. / bio61ement. ethica = moraia. utilizand o metodologie interdisciplinara. V. compozitie.} Domeniu de frontiera cuprinzand ansamblul de tehnici si de cunostinte utilizate pentru conceperea si aplicarea In practica a unor procedee.: electrogeneza. Al. Stiinta puternic dezvoltata In tarile avansate. s. 2) Crearea unui organism viu. V. adj. mai multe) al carei deficit afecteaza o functie importanta. electroencefalogra-ma. bios = twf&. se electriseazd pnn frecare. bios == viaf.regina a stiintelor") avand ca obiect studiul structurii si functiei moleculelor caracteristice structurilor vii. b. f. aceste celule sunt capabile sa furnizeze organismului "insulina In functie de variatiile con-centratiei extracelulare de glucoza. f. ingenierierie biologique. gr. reflectare.. / biodistributeur. disponere = a aranja. poate fi descompus prin actiunea unor enzime. de la ethos = noravwi.. s. [at. s. adica al organismelor caracterizate prin capacitate de repioducere si de evolutie (microorganisme. genetica etc. / biologie. [Qr. inteCigentd. bios = viafd. structura si mecanismele de functionare ale fiecarui organism si ale partilor sale componente. Cat. [gr. Ex. reprezinta un domeniu extrem de dinamic In cadrul caruia sunt integrate datele de *biologie moleculara. K. medic si psih- BIOLOGIE MOLECULARA analist austriac. de [a gennan = a produce. / biology. In relatie cu cercetarea fundamentala biomedicala si cu aplicatiile In medicina. reprezentare.: proiectarea si perfectionarea aparaturii biomedicale. bioenergetica. conservare si transmitere In spatiu si timp. de la physis = natura. s. In cadrul acesteia. de dezvoltare si de evolutie a diferitelor specii. B. raporturile acestora cu mediul etc.} Analiza fenomenelor si proceselor biologice din punctui de vedere al transformarilor de energie si. In cursul erelor biologice. continute In tuburi semiper-meabile implantate sub piele. s. genesis = producere. Zn peste 90%. BIOFIZICA.} Denumire de ansamblu a proceselor care se afla la originea "bioelectricitatii. / bioartifi-cial distributor. / bioethique. f. Exista Insa si substante care nu sunt b. BIOINGINERIE. s. dclul de reproducere. introdus In sol. corp care. utilizand contactui corporal (touching). f.. f. physike. ce nu fac parte din moleculele de proteine.} Stiinta care.. prezentand asa-numita . BIODISTRIBUITOR. forma de administrare a medicamentului. BIOETICA. mai mult sau mai putin validate. BIODISPONIBILITATE. c.. uneori.] 1) Teorie conform careia orice organism provine dintr-un alt organism similar. conceperea unor tipuri variate de pro-teze. n. BIOELEMENT.} Stiinta consacrata studiului fiintelor vii. comuni-catie. din punctui de vedere at regimului energetic. starea fizica a *exdpientului. f. s. f.energiei mentale".recalcitranta moleculara". c.] Element constant Intalnit In sistemele vii. din punctui de vedere al termodinamicii. BIOENERGETICA. logos = stiintd. Cat. Cat. Fe. f. \Cjr. organisme pluricelulare. s. Stiinta Intemeiata de George Emil Palade care a deschis calea studiului structurii si functionarii celulei la nivel molecular. / biodegradable. P. ethike.. sunt formulate diferite conduite terapeutice. m. b. In spedal proteinele si 217 .} Proprietatea unui principiu activ al unui medicament de a fi resorbit In cantitate suficienta si destui de rapid pentru a fi eficient. m. Sin. degradare = fl deffrada. bios = viaf:a. -oris = distri6uitor. / biogencse. physica. biochimie. / biophysics. f. b.. / bioinformation. B. encrgein = fl fi m activitate. BIOGENEZA. In relatie cu celula. bios = via^d. moleculara. genie biologique / bioengineering. N. f.} 1) Energie consumata sau eliberata In procesele biologice. conceptele. / biodegradable. adj. celu-lara. BIOINFORMATIE. s. elektron = cfiifiCim6ar. \Cjr. / bioelectricite. Cat. s. Se disting numeroase directii ale b. metodele si tehnicile fi-zicii. / bioenergetics. / bioingenierie. ca si o serie de principii fizice care conditioneaza aceste fenomene. [at. B. bios = viafa. 1897-1957 (mai cunoscut pentru Incercarea de sinteza marxism-psihanaliza). 0 si H formeaza peste 10% din masa materiei vii. reprezinta si o sursa preferata de sarlatani. electroretinograma etc. S. bios = riotd. Variatiile de potentiate din cursul activitatii unor organe sunt Inregistrate. energem = forta in ac.. Na. moleculara si b.

Este alcatuita din valvule aortice de pore sau din pericard bovin tratate chin-lie pentru asigurarea supletei. [QT. mekhanikos. aspect. rhythmus. confundat cu prothesis = propozifie. celulelor (citometria). [Qr. [at. este fixata pe un inel metalic. In functie de procedeui utilizat pentru recoltare. cu ajutorul caruia se reool-teaza un fragment de tesut sau de organ situat In profun-zime.: heterogrefa valvulara. BIOSENZOR. In prezenta oxi-genului. prin aspi-ratie a secretiilor fiziologice sau patologice. / bionique. 'biologiei moleculare. este foar-te diversa: metale (aliaje). efectuata prin razuirea (gratajul) unei mucoase sau componentelor superticiale ale pielii. Indeosebi pentru seg-mentui anterior. BIOPTERINA.] Ramura a biologiei In care se utilizeaza metodele statistice. B. f. lunare (ex. de zi Si noapte (drcadiene) etc. f. muschi). s. ca simpli subprodusi de metabolism. bios = viafo. n. s.} Producerea de lumina de catre unele organisme vii. aduce. rhythmos = ritm. In medidna. / biomasse. s. semnifica Incetarea acestor procese. iat. -ntis = puternic fi posse = a putea. La organismele vii. m. Se poate aplica la diferite nivele de organizare a materiei vii: b. opsis = vedere. b) b. s. investigarea constitutiei biochimice si a remanierii materialului genetic. B.} Studiul stiintific al *bioritmurilor. a evolutiei medi-cinei contemporane. pe cale endoscopica'. s. de obicei. / bioprosthesis.] Tip de *proteza valvulara destinat Inlocuirii valvulelor aortice sau atrioventriculare. iat. logos = ftiinf. bios = viafo. gr. b. *biofizicii. iat. / biomedecine. materia sou materies = ma. V. / biomaterial.. lumen. s. rezistentei si pentru suprimarea caracteristicilor antigenice. -inis = tumind. / bionics. BIOMEDICINA. / biomass. / biopsy. d) b. corp care se eiectrizeaza prin frecare. V. bias = viaf-a. dt la potens. f) b. [Gjr. BIOLUMINESCENTA. un grad de certitudine In diagnostic. s. se afia In relatie cu o serie de stari patologice. la seatere = a simfi. alcatuite din aminoacizi (monomeri). s.rie.. prin punctie. efectuata cu un 'trocar special. bios = viafa. In general.] Potential electric care se produce In structurile vii datorita proceselor de "bioelectro-geneza.a. / bioprothese. a e?(wnina. elektron = chihiimbar. din gr. s. s. s. [at. / biorhythm. ['De la biologic + electronica. Tulburarile b. Dupa origine. de suprafata.] Domeniu interdisdplinar cu caracter aplicativ avand ca scop modelarea unor structuri ?i/sau functii ale unor biosisteme animale pentru crearea unor dispozitive utile In stiinta si tehnica. sunt asociate proceselor vietii. b. *biochimiei. f. / biorythmologie. gr. / biomateriau.] *Polimeri formati In organismele vii. / biom6canique. B. organite celu- . s.] Variatie periodica a proceselor si fenomenelor biologice.te. / biopterin. f. s. bios = viaf. s. organe/or (viscerometrie. [QT. / biopotentiel. s. care au rol determinant In functiile structurilor respective. si genetica moleculara. de obicei fara semnificatie biologica majora. la pestii electrici (torpila electrica). Sunt mo-delate acele structuri sau functii care s-au perfectionat datorita adaptarii unor animale la mediul biologic. acoperit cu material plastic. b. [C/r. [Qr. BIONICA. rhythmos = ritm.. [at. bioelectridtate si bioelectrogeneza. [Gr. [Qr. histo-chimic (biochimic). / bioluminescence. logos =• ftiinfa. mechanicus. de. rhythmus. prosthesis = adttugare.} Denumire generala a oricarei substante (material) utilizate pentru producerea (confectionarea. 2) Insusi materialul pre-levat. f.: 1) b. BIOMETRIE. s. f. potential de repaus.: ritm biologic. medie. BIOMASA. m. f. / biomedicine. Prin extensie. pot fi sezoniere. Sin. tirozin-hidroxilazei Si triptofanhidroxilazei. pot fi endogene sau exogene. b. iar dis-paritia b.va[a potentialis. 8. osteometrie) si a par-tilor corpului (somatometrie). Tetrahidrobiopterina (BH4) este *cofactor al fenilalanin-hidroxilazei. BIOPSIE. . bios = viafd. / biopterine. s. thesis = punere fi tithenai = a ptasa. unui examen *extemporaneu. [Cfr. n. c) b. la skopein = a redea. dispa-ritia biopotentialelor creierului este unul din criteriile mortii cere-brale. s. s. Tmpreuna cu *hemoreologia. de la pro = mainte. m. / biopolymers. / biocapteur.} Domeniu al biofizidi In cadrul caruia sunt aplicate principii si legi ale mecanidi In studiul biosistemelor. bios = viata. m. [^r.BIOLUMINESCENTA acizii nucleici. trebuie sa fie 'biocompatibile si sa prezinte o *fia-bilitate adecvata utilizarii. / biosensor.0. s. Nature b. pi. n. BIORITMOLOGIE. al carei tratament necesita un regim restrictiv In *fenil-alanina. f. e) b. material. BIORITM. on de materiale utilizate In explorari sau In laboratoare de analize. massa = mosa. biometry. a pune. f. din cursul unei intervenfii chirurgicale destinata. Sin.] 1) Prelevarea in vivo a unui fragment de tesut (normal sau patologic) sau a unui organ In scopul efectuarii unui examen histologic (anatomopatologic). 2) b. bios = viafo. medidna = medicina. reprezinta baza dez-voltarii *medicinei moleculare si. bios = viafa. [at. tesuturilor (histometria). de regula.copierea" unor organe senzoriale In *robotica. f. potential de actiune. m. \yr. s. / biopsie. implantabile sau nu. / bioluminescence. prezinta interes Indeosebi In cazul aparatului locomotor si. Indeosebi ale acelora care executa mis-can coordonate. pi.a. cronobiologie. bios = ilia^a. 218 BIOSENZOR BIOPOTENTIAL. / biopolymeres. polimeri. \GjT. m. 3) b. s. bios = niatdi metron = masura. nucleului (cariometria). m. s. m. B.] Sistem de detectie si masurare alcatuit dintr-o structura vie (bioreceptor) asociata cu o componenta electronica (transductor). s. f. cronofarmacologie. f. iat. BIOMATERIAL. *biologiei celulare etc.] 1) Cantitatea de microorganisme continute Intr-un mediu lichid. studiile si aplicatiile b. De ex. care determina compor-tamentui si reactiile vitale. de la nivelul tesuturilor excitabile (sistem nervos. ca si administrarea de *serotonina Si de 'dopamina. imunologic (punerea In evidenta a unor antigeni). f. n. se disting trei categorii de b. gr. meros = parte. DefidtuI de b. B. prin exereza a unui ganglion sau a unei tumori mid. bios = viafo. de. Se obtine astfel o veritabila . calculul probabilitatilor si principiile analizei matematice pentru studiul fiintelor vii. seiisoriiim = organ de. m. s. In prindpiu. bias = riafa. skopos = obstrva-tor. f. / biomicroscope. circadian si sin-cronizator. crearea de noi molecule artificiale. de. BIOMECANICA. / biopotential. BIOPOLIMERI. f.. / biorhythmology. \Cjr. Ca bioreceptor pot fi folosite enzime.: ciclul menstrual). genetic sau microbiologic. s. / biomicroscope.sectiune optica" a ochiului. din gr. s. 2) Totalitatea organismelor care traiesc Intrun biosistem. f. b. BIOMICROSCOP. f. s. bios = viaf. / biometrics. BIOPROTEZA. In functie de semnificatia biologica. [at. s. sau "frotiul. simf. mikros = •true.. Din aceasta confluenta rezulta progresele fundamentale ale medidnei contemporane. In cazul structurilor neexdtabile. f.: polipeptidele. f. determina o forma particulara de hiperfenilala-ninemie. [GfT. B. In practica se disting: a) b. la mekhane = mafina. / biomechanics. V. ceramica. De ex. In cazul sistemului vascular. polys = muiti.] Punct de confluenta interdiscipljnara a *cibemeticii. f.\ Microscop binocular cuplat la un dispozitiv special care permite iluminarea in-tensa si focalizata a unei suprafete reduse. rezulta In urma unei reactii de *oxidoreducere care cuprinde un sub-strat (*luciferina) si o enzima ("ludferaza). bios = watd. Ex. s. Compus din clasa 'pterinelor. s. care poate orienta actui chirurgical. derivati de carbon etc. fabricarea) de proteze sau de organe artifidale. / biorythme. mekhanike. / biometrie.

s. [CfT. In distrofie si In malnu-tritie. / biotherapy. tipurile pure se gasesc rar. pTo6d.s. / biovular. f. bios = iiiatd. BIOTEST. n. m. / biosmosis. systema. care sunt imobilizate pe un suport. I biotypie. -onis. n. -e. glucoza) se produce o reactie In urma careia rezulta un produs care poate fi transformat In semnal electronic de catre transductor. vech. synthesis = acfiunea de. / biotechnologie. f. In mod normal In perioada de cres-tere. topos = Coc. sau a unor produse organice (sue gastric.). comparativ cu ale speciei din care face parte. test = e. [CJT. s. s. s. s. se compune din partea inferioara a atmosferei. / biotaxis. a pune [aotattd. {Cjr. Fiecarui tip morfologic Ti cores-punde un ansamblu de trasaturi psihologice fundamentale. BIOSTATiSTICA.: dizigot (v.} Sin.} Sin. si pancreas artificial. bios = viata. / biosysteme. [at. s.! typos = tip. Sin.} Metoda de terapie neconventionala (cu numeroase di-rectii si tendinte) prin care se sustine utilizarea exclusiva a substantelor biologice.. biotonicity. cu sensibilitate si specificitate acceptabile.soarece. de. s. [at. transformation. [Cjr. Dupa un b. pot fi atasati organismului. model. In functie de temperamentui si comportamentui sau. bios = viafd. bios = viafo. / biotaxie. de la transformare = a transfonna (trans = piste. s. s. n.himifti. Dupa o serie de clasificari anterioare. omogenitatea gene-tica rezulta In urma unor Incrucisari 'consanguine. stimulare = a imfioldi. este supraunitar. BIOTEHNOLOGIE. / biotransformation. serveste Indeosebi In studiile epidemiologice.] Termen folosit pentru desemnarea unei populatii. In acest mod au fost dozate si stan-dardizate vitaminele si hormonii.} Sinteza a unei substante naturale de catre celula vie. meserie. A:D < 1. a. de asemenea. f..iepure etc. adj. BIOTOP. / biotine. V. .' sistem biologic (v. bios = viata. imboldtsc viteie. ancestrale bazate pe fermen-tatie (producerea vinului si a berii. s.. s. permitand urmarirea continua a concentratiei unor molecule In sange.] Denumire generica pentru tehnologiile In care se utilizeaza diferite sisteme biologice: organisme Intregi. / biotest. BIOTAXIE. gr. daca initial erau obtinute prin *biometrie. / biotype. este un *ecosistem supus unor modificari naturale constante care se produc In perioade de timp foarte Indelungate. / biotype. Indivizii sunt clasificati pe baza corelarii caracteristicilor morfofiziologice care. bios = viafo.). s. types = tip. da o forma). s.. clasice. / biotin. testum = capac de. BIOTIP. istemai = a afeza.} Raport Intre asimilatie (A) si dezasimilatie (D). de obicei.: bio-captor. tonos = tensiune. s. pentru numeroase molecule biologic active endogene sau exogene. m. BIOTONUS. / biotechnology. V. BIOSTIMULATOR. In diagnostic se extinde considerabil. / bistatistique. / biotypology. f. Cat. stimuCa. / biosphere. bila etc. neurostiinte. [C. / biosphere. A > D. / biostimulant. [a syn = impreund.] Mediu geografic In care traieste. [at. Exista b. BIOTIPARE. f.. a painii sau a derivatelor din lapte). sphaira = sfera. f. aranjare. s. bios = viata. f. [Cjr. m. f. com-punere. f. f. Recent. care este considerata agresiva si concentrata exclusiv asupra bolii.). therapeia = trataimnti de. f. logos = stunfo.} (Substanta) care stimuleaza nespecific vitalitatea unui sistem viu.} Ansamblul zonelor Pamantului la nivelul carora este prezenta viata animala sau/si vegetala. de [a ovum = ou. a glucozei.). / biosynthesis. In prezent s-au diversificat dato-rita recursului la date oferite de endocrinologie. Se denumeste astfel determinarea cantitativa a unor substante biologic active direct In organismul viu. De regula.?(amen.} Stiinta destinata studiului relatiilor posibile Intre structura oorpu-lui si comportamentui psihologic. de ex. n. a[c. f. [at. impingere.n cre-at in sec. din fr. Intre agentui imobilizat (ex. n. s. m.] Studiul caracteristicilor bio-chimice variabile ale unei suse bacteriene. [^r. cu numeroase aplicatii In stiinta si In industrie.] Denumire pentru fenomenul de "osmoza care are loc la nivelul membranelor biologice semjpermeabile. BIOTERAPIE. la. de. la syn = impre-und. s.r. a aran-ja. f. Indeosebi de medica-mente. [Cff. Unii b.nne. la thercipeuein = a m... stiintificcS ovulum = ou mic. majoritatea subiectilor avand caracteristid compuse din cele trei temperamente. de.pa. / biostimulant. Reprezentand mediul capabil sa adaposteasca viata. BIOTIPOLOGIE. *Bioingineria Incearca utilizarea modali-tatilor biosintezei In sintezele organice. Indeosebi In relatie cu zacamintele de petrol). s. bis = de. [Cfr. [Qr. si biotipologie. adj. o enzima) si molecula de dozat (ex. collegium statisticum. . / biotonus. f. / biosmose. BIOSINTEZA. [Cjr. germ. la status = stare.. adj. m.] Sin. a. Practicantii b. Indeosebi fermenti lactici si levuri. Sin.BIOSFERA lare. Bi0TINA. BIOSFERA. celule izolate (*eucariote sau *procariote) sau componentele mo-leculare ale acestora. f.).sobolan. / biotonus. Ex. bias = viata. model. bios = mata.} Modificarile suferite de sub-stantele straine introduse In organism. de la. s. dintre care cea a lui Kretschmer este cea mai cunos-cuta. *cerebrotonie si *somatotonie. hematologie. s. formare = a. denumite. typos = tip. dupa 1980 li s-au adaugat cele de manipulare a materialului genetic. -ozd. b. tattein = a ordona. f. f. Acestor b. adj.. un grup de indivizi omogen prin-tr-un anumit numar de caracteristid anatomofunctionale. logos = stiinta. / biostatistics. aoua ori.: producerea unor proteine sau a *anticorpilor monoclonali. [Lot. In reali-tate. deoarece acestia permit o analiza rapida. BIOTRANSFORMARE. de. Caile sunt deosebite de cele folosite de chimia organica In laborator. / biotest. transformatio. / biotyping. / biosystem. s. f. XVllI). model. marcd. partea superficiala si un strat al scoartei terestre cu grosimea de eel putin 2 kilometri (la aceasta adancime pot trai unele bacterii. f.- BIOVULAR griji. s. dupa numele speciei utilizate (unitate . bios = viafd. s. {•ngl. s. . sustinand necesitatea tra-tarii individului In totalitate. din [at. se opun terapeuticii stiintifice. de. Termenul desemneaza. m. marcd. s. 219 . BIOSMOZA. BIOSISTEM. [a stimulus = 6df ascufit cu care. s. denumite *viscerotonie. thesis = pune-re. o serie de tehnici de fermentatie au per-mis fabricarea antibioticelor si a altor metaboliti celulari utilizati In farmacologie sau In alimentatie. se. / biotope. antibiotice etc. [<JT. s. / biotope. Statistik (te.: taxonomie (v. marca. f. *ectomorf si *mezomorf. [Qr.e test = vas de.). se stabilesc unitati biologice.] *Statistica aplicata la studiul si interpretarea structurilor si fenomenelor caracteristice vietii. f. ft tithenai = a piasa. bios = viata.. deci b. osmos = impuls. / biosynthese. / biovulaire. In conditii omogene. s. celule Intregi. [<gr. bios = viafo.: vitamina Be (v. / biotypologie. n. taxis = ordonare. Cut ars.] Test care utilizeaza ca reactiv un sistem viu. s. un grup relativ specific de plante si animale constituind o "biocenoza. / biotherapie. inclusiv In ameliorarea unor specii de plante sau animale. B. Exista cer-cetari asupra relatiei Intre tipurile psihologice si predispozitia la diferite boli. f. a unui grup de subiecti care poseda acelasi patrimoniu ereditar homozigot. s. s. Utilizarea b. bios = viafd. dincolo de. bios = viata. BIOVULAR. In principiu. -atos = ansamfllu. bios = viata. Ti mareste rezistenta la factori nocivi sau Ti favorizeaza vindecarea. bios = viafd. a oceanelor. [CJT. s. / bio. [Qr. sphaera. tekhne = arta nanuald. a pune. criminologie etc. Sheldon a descris trei tipuri morfologice principale: *endo-morf. B.mant utiUzat de.

n. simbol Bi. f. f. Ex. f. la sternere = a. s. s. In acest stadiu se determinata de inhalarea pulberilor de bumbac In 'cursul prepot injecta la soarece diferite celule embno-nare nediferentiate lucrarii industriale a acestuia. s. bastoriu = 6dt. s. doi 'centromeri. blastos = gwrnwi. bis = de gency. / biseau.w-i meros = parte. s. b. / bismuth. f. mobila sau repliabila In maner. photos = [umind. -edis = care are. b. / -. s. celulara. [Lat. Desc9perirea limitate de un perete subtire (*trofoblast) si colonizata la unui din 'sexului genetic infirma postulatui freudian.} Sin. n. dar produce. derma. precursoaBISALBUMINEMIE. bipes. pusa In evidenta la *electroforeza pro. [Lat. dona. s. a addobazic). rasfrange. m. BISMUT.} embrionului. n. s. / blastoderm. s. blastos = germ. min(a)emia. proteine transportoare de 'difuziune fadlitata. la bis = de douil on. lipos = "limfoblastom. / birefringence. rapid.} 1) Despre o *derivatie cu doi electrozi de culegere. myketos = duperc-ai •oza. s. care Indeosebi sub forma de sulfura (bismutina). sunt utilizate In terapeutica In dau nastere "blastodstului. / biped.980 BLASTOGENEZA. f. koilos = cavitate. n. / blasto-cyst.] 1) Primele stadii de dezvoltare ale embrionului. m. m.po(. 3) Cu omologi Tmperecheati care contin patru *cro-matide. probabil de natura alergica. B. s. BIOXID DE CARBON / bioxyde de carbon / carbon dioxyde. blastos = genne-n. byssinosis. •e. valora. si densitatea 9. s. [fr.] 1) 'Neoplasm embrionar. f. s. / bipolar. *pompe ioni-ce) gr. atomi de hidrogen. se formeaza In *pro-faza primei diviziuni a episoade maniacale si depresie. s.} Organizare lamelara a 'fosfolipidelor (de tip *cristal BLASTOMER.. BIZOU. / bioxyde. adj. [QT. 2) Intre-tinerea de relatii BLASTOCIST. afteme. f. / blastoderme. phos. / blastomycose. biseau. blastos = germen. -inis = ai6uf de Este utilizat si ca atare (incorect) ca sin. s. m. s. -atos = piele. -alos = sdnge. m. se formeaza relativ cronica a aparatului respirator. Chimistii considera mai corect terme-nul sin. bis = de doua. / blastema. si mem-brana dioxid. V. s. V. Pe langa b. 2) Reproducerea prin Inmu-gurire. pes. n. la refractia Intr-un mediu *anizotrop. / blastocele.] leucemice. se BLAST. / blastogenesis. adj. [Lat. n. 83. / blastomere. oxys = acru. adj. [^r. din (at. care se poate combina cu doi polus . psihologice fundamentale. / bisexualite. / bisexuality. s.} Celula rezultata din seglichid). V. B. S.. bistouri. doua pidoare. bistoury. Se gaseste m natura In stare pura. Dedublarea albuminelor. m. ale carei oscilatii se propaga Intr-un sin-gur plan.} Aglomerare de celule mezoblastice nediferentiate. / blaste. s. / blastomere. in ziua a sasea de la *ovo-implantatie. [Lat. neuron bipolar. Wismuth. cu greutatea atomica 208. s.BIOXID BLASTOMICOZA BIOXID. In acest stadiu. / double refrin. picware. s. bis = de doua ori. capetele polare hidrofile spre exteriorul bistratului. f.: dizigot (v. 2) Sufix prin care se phospholipid bilayer. blastos = calitate de gastroprotectoare si de antisep-tice cutanate. carui lama poate fi fixa. / blastomycosis. s. s. BISTRAT FOSFOLIPIDIC / bicouche phospholipidique / germen. / bivitellin.} BIVALENT. f. / bipolaire. embrionul are forma unei sfere deintervenind doar odata cu evolutia *puber-tatii. 2) Structura formata din doi *cromozomi 2) Despre un neuron cu doua prelungiri. m. *megacario-blast). m. este acoperit de o • [Gjr. B. sexe. [Qr.. {Cjr. / blastocyste.Ciirge blastos = germen. genesis = producere. n.] Membrana primitiva a (Sa\pnia). / bistouri. alegerea obiec-tului sexual definitiv tarii oului.] Varf al unui ac de injectie sau de punctie. haima. [Lat. f. BLASTOM. \Jr. Ex. [Lat. bis = de doud ori.: anhidrida carbonica (v. B. n. de la refringere = a doua ori.\ Once oxid care confine doi atomi de sau de transmitere a informatiei la nivel celular (*recep-tori de oxigen per molecula. -oza. f. [Qr.} Fenomenul de dedublare a unui fascicul de lumina. BIPOLAR. de unde este extras. gr.BIVITELIN. [a albus = alb. *nefroblastom. 0 serie de saruri insolubile de b. viguros. n. solubil in apa. se^ de Ca sexus = sei(_} 1) blastos = germon. bis = de doua. bis = de. n. metanefrotic. s.} sau se afla inserate proteinele integrate ale membranei cu fund. / bivalent. vezicd. unui membru. / bivitelline. Termen folosit ca sufix. m. s. bioxid). ElementuI chimic nr. BIREFRINGENTA. polii sai de un grup de celule (*buton embrionar) care vor forma BISINOZA. s.: de. B. bis = BLASTOCEL. s. vitellum = gaibenuf de ou. kystis = sac. m.: man. cauterizarea capilarelor datorita prezentei unor curenti de Inalta BIPED. [tfr. / blasteme. grasime. / blastoma. Freud a postulat existen-ta la om a unei embrionara a mamiferelor care corespunde sfarsitului segmenb. unde. marcheaza caracterul embrionar al unui neoplasm. pentru obtinerea de 'himere. Rol important In fiziolo-gia respiratorie (schimburi respiratorii) si sanguine (mentinerea echilibrului practicarii indziilor. biologica sustinuta de F. care congenitale sau induse de 'betalactamine administrate m doze dau nastere unui organ sau unei parti din organism. ulterior diversele parti ale embrionului. din (at.\ Etapa din dezvoltarea sexuale cu indivizi din ambele sexe. de (a gennan = a. gr. s. avand forma unui cutit de dimen-siuni mid. f. inodor. Fliess.ii de transport ("canale ioni220 . care se dispun (datorita caracterului *amfipatic) cu cozile *hidrofobe ale acizilor grasi catre interio-rul bistratului. [Lot.} 1) Care are valenta 2. / blastoc(o)ele. acest metal a fast prima oard e^pioatat. aCcfiimiftifor BLASTODERM. iar cu mentarea oului fecundat. mykes. adj. cuvdnt din 'Erzge. B.. Sin.BLASTEM. stratum = afternut. pedis = picior. de carbon sau anhidrida cabonica este un gaz incolor. -atis = tare. adj. s. valeas. B. / surgery knife. Fasciculul extraordinar este alcatuit din *lumina sectional oblic. albumen. poate fi consecinta unei mutatii genetice mugure. -ina. {Cjr. ori. / bisalbuminemie. -e. mozaic fluid.} mai numeste si dubia refractie.: dublu strat fosfolipidic. m. byssos = fium6ac. ce. iar la nivelul [Qr. polarizata. / byssihose.] Cavitatea de segmen-tatie Starea unui organism care prezinta caracteristidle celor doua a 'blastulei. / blastome. de [a valere = a Care poseda doua membre inferioare. de doua. electric permite sectionarea tesuturilor si coagularea prin Sin. din germ. pentru celulele ou. on. bis = de douct ori. BISEXUALITATE. / bisalbure din liniile sanguine ('mieloblast. / blastogenese. membrana). m. care este Intr-un fascicul ordinar si altui extraordinar. bisemutum. [Lat. blastema = teinelor serice. [Lot. In stare solida este util In conservarea si BISfURIU. doua ori. structura de baza (matricea) mem-branelor celulare. de.[ Instrument chirurgical destinat transportui alimentelor. s. desemnand o celula tanara. / bivalent. s. / bioxide. adj. reprezinta BLASTOMICOZA. -oma.} Boala pulmonara profesionala • lama fina superficiala ('blastoderm). adj. blastos = germen. de. s. adica este bisexuat.. o?(jgen. f. / bipede. La om b. refringens. m. s. bis = de doua ori. hermafrodit. sexualis = referitor la. "meiozei si persista pana la debutui *anafazei. dar numai referire la o *tulburare afectiva 'in care pot aparea. [Lat. [Qr. s. f. frecventa si tensiune mica. / blast. deopotriva. *eritroblast. s. ca si a unui pseudochist pancreatic.). / byssinosis. adj. s. / bismuth.8 g/cm3. on.

caracterizata prin ulceratii ale pielii si ale mucoaselor labiale. poate deveni cronica sau. / blepharoplaste. s. Abrev. f. Insotit de miscari ale globului ocular sau de alte ticuri. BLEFAROPLASTIE. / blastula. la plassein = a forma. blustos = germen.iuperco. unele unde P nu sunt urmate de complexe QRS. brasiliensis determina *blastomicozele nord.} Retractie mai mult sau mai putin marcata a fantei palpebrale. a. -ula. blennos = mucus. / blepharoptose. se manifesta la barbat prin *uretrita. / blepharophimosis. BLOC ALVEOLOCAPILAR / bloc alv6olocapillaire / alveolar capillary block. / blepharo-conjunctivitis.} *Tic convulsiv al pleoapelor. phimosis = stramtare. d In asociere cu o tulburare ventilatorie sau a raportului ventilatie/perfuzie. f. de. gr.) 3) B. 3 sau 4 unde P nu sunt urmate de complexe QRS. scuamoasa-seboreica. involuntara.: BAV. s. [Qr. plastos = moddat. iar In forma generalizata. ingustare. [QT. ca urmare. astfd incdt acesta a murit cand a adormit. [fr. blepharon = pCwavil. [QT. B. b. s. [Cjr. Speciile B. cu extindere la Intreg tractusul diges-tiv. poate constitui primul semn al unui *hemis-pasm facial. 2) Intreruperea conductibilitatii neuro-musculare. adica o unda P urmata de un complex QRS. n. B. a. s. a modda. s. / schield. B. f. BLOC. / blepharochalasis. 4) Fragment de tesut inclus In celoidina sau parafina In vede-rea obtinerii de sectiuni pentru examenul histologic. b. i-a [vat posifiiiitatea de a respira automat. De asemenea.: sindrom Ondine (v. Sin. Ill este denumit Si b. n. f. iar In continuare ciclul se reia. m. / blepharophimosis. f. coniunctivus = care. din oiandizH bloc = trunchi de. Ritmul ventricular depinde de centrul de automatism: 50 batai/min daca acesta este situat deasupra fasciculului His. lara sa se influenteze reciproc. de-oarece transmiterea de la nivelul atriilor spre ventricule este Intrerupta total. tip IV. f. BLEFAROPLAST. s. s.: tarsoplastie. nimfti care.} Inflamatie acuta sau cronica a mar-ginii pleoapelor.} Sin. n. avansat. n.: corpuscul bazal (v. s. spasmos = contracfie. blepharon = pCeoapd. -ita. s. s. gr.Si sud-americane. s. II. Tulburare a difuziunii gazelor respiratorii prin membrana alveolocapilara. [e. / blennorragie. a. s. blepharon = pfeoapa.] 1) Obstructie sau Intrerupere a circulatiei Intr-un vas. ptosis = cadere. 30 batai/min (puls lent) cand se afla sub bifurcatia fasciculului His. adica cele doua activitati bioelectrice ale atriilor si ventriculelor se desfasoara independent. / blepharospasm. BLINDAJ.. sin. / blepharite. BLOC CARDIAC / bloc cardiaque / heart block.] Gen de ciuperci microscopice apartinand clasei Adelomycetes. a. s. adica o alungire progresiva a segmentului PR. blocajul poate fi fix de 3:1. ca o consecinta a difuziunii gonococului In Intreg organismul. m. bloc. BLOC CARDIAC BLENORAGIE. complet.} Stadiu de dezvoltare embrionara care se situeaza Intre "morula si 'gastrula. scuamoasa. determi-nata de o cicatrice sau In raport cu Tmbatranirea. doar intermitent (nesistematizat) o unda P nefiind urmata de un complex QRS. cu afectare ganglionara. / block. complet) propagarii poten-tialelor electrice ale inimii. s.. s. nu afecteaza semnificativ homeostazia gazelor respiratorii ca mecanism izolat. ciliara sau marginala) si de dspectele anatomopatologice (b. tip II (Mobitz II) cu segmen-tul PR alungit constant. I. Intarziere sau oprire a propagarii influxului electric Intre atriu si fasciculul His. f.: boala Lutz-Splendore-Almeida. Survine m leziunile nervului oculomotor comun. a uni (cum = cu. neulcerativa sau seboreica.} Relaxare a tesutului subcutanat al pleoapei superioare: pielea devine subtire. de.20 s. cheloidiana. origine onomatopeica. cu caracter intermi-tent sau permanent. tic. s. m.} Caderea (coborarea) pleoapei superioare. forma a b. Indeosebi mezencefalica (b. b. m. II: tip I (Mobitz I) cu perioade Luciani-Wenckebach. care unefte.). b. a. gr. a. BLASTOMYCES / Blastomyces / Blastomyces. m. BLEFARITA. 4:1 sau neregulat. 2) B. f. marginale). BLEFAROFIMOZA. [CfT. dar simul-tan. In care unele impulsuri atriale nu sunt conduse la ventricule. [at. f. se poate complica cu afectarea diverselor viscere.} Sin. blepharon = pUoapa. iar urmatoarea. s. n. blepharon = pteoapa. nord-americana. a. f. s. poate fi izolat. BLEFAROSPASM. s. Afectiunea poate fi ereditara. de. BLOC ATRIOVENTRICULAR / bloc auriculoventriculaire / atrioventricular block. myketos = c. / blepharochalasis. s. [Qr. pe ter-men lung. n. / blepharoplast. / blepharoplasty. Se disting trei grade. Electrocardiografic se constata disociere atrio-ventriculara prin bloc. poate fi In relatie cu o iritatie oculara sau cu o leziune centrala. BLEFAROCONJUNCTIVITA. BLASTULA.. Tulburarile de conducere pot fi lo221 . copac taiat. / blepharitis. dermatitidis si B. se caracterizeaza prin formarea unui *blastocel. 3) B. destinat sa reduca doza emisa de un generator de radiatii X sau de o sursa radioactiva pana la doza permisa. la phimoun = a strange. incomplet) sau Intreruperea (b. 5) Masa de material In stomatologie. sin. Electrocardiografic se disting patru tipuri de b. s. [Ondine. insotite de o scurge-re purulenta.. blepharon = pieoapa. Formele cele mai frecvente sunt: 1) B. Se deosebesc mai multe tipuri. f. ia pfassein = a forma. s. de origine tropicala. fr. cu caracter "tonic sau *clonic. angulara. cu alungirea segmentului PR peste 0. BLEFAROCHALASIS. pentru a-fi pedepsi sofui muritor. [fr. \Qr. b. sud-americana. a modda. bilateral si simetric. determinata de paralizia muschiului ridicator al pleoapei superioare.} Operatie realizata 'in scopul corectarii malformatiilor sau a pierderilor de substanta de la nivelul unei pleoape. paracoccidioidoza. gonorrh(o)ea.: gonoree. blepharon = pieoapa. postencefalitic). b. ulceroasa. m. impreund. *cervicita si *metrita.} Contractie musculara anormala. blepharon = pkoapa. s. B. / blindage. [Qr.BLASTOMYCES Termen generic pentru micozele determinate de ciuperci din genul blastomyces. tip III (Mobitz III) cu o relatie fixa 2:1. BLEFAROPTOZA. de durata foarte variabila a muschiului orbicular al pleoapelor. sin. khalasis = reia^are. gr. BLESTEMUL ONDINEI / malediction d'Ondine / Ondine's curse. cu poarta de intrare pulmonara. pana cand unda P nu mai este urmata de complexul QRS. 3) Termen generic pentru anestezia regionala. / bloc. / blepharopto-sis. [Qr. \Gjr. / blepharospasme. iiingere = a injuga).). neurmata de complex QRS (conducere Intrerupta). f. / blastula. Incetinirea (b. B. luand o tenta rosiatica. plastos = modeCat. boala Gilchrist (v. / blepharo-conjonctivite. f.). din germ. In functie de localizare (b. / blepharon tic. blindage. cu putere. blenden = a or6i\ Dispozitiv de protectie alcatuit din materiale absorbante ale radiatiilor. incomplete: 1) fl. de. s. blastos = germen. [C/r. rhegnynai = a tdfni. m. boala Jorge Lobo (v. mykes. -1(0. / blepharotic. / gonococcal urethritis. Netratata. s. iar la fe-meie prin 'vaginila. / blepharoplastie. Succesiunea undelor P atesta persistenta automatismului sinusal. BLEFAROTIC.] Inflamatia concomitenta a pleoapelor si a *conjunctivei. flasca si ridata. a izfjucni] Infectie care se transmite In timpul raportu-rilor sexuale si care este cauzata de 'gonococ [Neisseria gonorrheae). Sin.agd. blepharon = pieoapa. 2) B. la coniungere = a [ego. In care 2. primele doua fiind b. dupa care o unda P este urmata de complex QRS. [Cfr. s.

2) B.} Termen care defi-neste Incetarea brusca a functiei unui organ. r. din o[andezil bloc = tmnchi de. 222 BOALA BLOCAJ MENINGIAN / blocage m6ning6 / spinal block. la nivelul spatiilor subarahnoidiene periferice spinale. dureroase sau nelinistitoare). c. Constituirea unui baraj In unui sau mai multe puncte ale spatiului subarahnoidian. materiale si aparatura necesare interventiilor Intr-un centru chirurgical. Var. c. cunoscute) care pot fi Insotite de modificari denumite patologice (functionale. B. unde acestea se fixeaza. diminuand astfel amplitudinea contractiei acestora. denumite *simptome. Grup de substante organice care actioneaza prin blocarea influxului de calciu In celulele musculare netede sau striate In cursul *depolarizarii. vaselor periferice si arterelor coronare. Unele b. dar nu necesar. trifascicular complet se traduce prin *b. si hemibloc. Distingerea b. b. cresterea debitului cardiac si coronarian cu cresterea concentratiei In oxigen si ameliorarea performantelor miocardice. fie pe ramura dreapta. 4) la nivelul ramurii drepte sau stangi a fasciculului His (v. n.: reactie miastenica (v. de. B. Nu exista Inca o distinctie semantica clara si universal admisa Intre b. dar recidivanta a unei articulatii. Poate fi partiala sau totala si determina free-vent o modificare a curburilor normale ale coloanei vertebrate si o atitudine vicioasa. s. Tip de *b. BLOC FASCICULAR / bloc fasciculaire / fascicular bundle branch block. In realitate. b. din cauza unei actiuni insuficiente a *colinesterazei.12 s) sau incomplet. 2) Intre cele doua atrii (b. 5) la nivelul tesutului Purkinje. V. c. Uropatie obstructiva cu implicarea sistemului genitourinar distal. Blocajul transmisiei influxului nervos la nivelul jonctiunii neuromusculare. de ramura dreapta. parietal este. de c. de ramura stanga. si canal de calciu. bloc atrioventricular). BLOTTING / blotting / blotting. dificil de diagnosticat electrocardiografic. provocate la un subiect de catre una sau mai multe cauze endogene sau exogene (In general. 2) Consecinta a unei *anestezii peridu-rale. prin *depolarizare insuficienta. blot = patOj blottingpaper = sugativd. sunt prescrise. a-BLOCANT. bloc de ramura). BLOCANTE DE CANALE CALCICE / bloqueurs des canaux calciques / calcium channel blockers. [s[. ['£ngi. si o serie de termeni. Intrerupere farmacologica a influxului nervos la nivelul sinapselor unui ganglion simpatic cu ajutorul medica-mentelor *ganglioplegice. Intreruperea conducerii intraventriculare la nivelul unuia dintre cele doua fascicule (anterior sau posterior) ale ramurii stangi a fasciculului His sau la nivelul ramurii drepte a aceluiasi fascicul. ca urmare.12 s). vecke bolt = dw-tre. B. 1) Sin. a. B. respectiv b.). de c. BLOCAJ METABOLIC / blocage metabolique / metabolic block. bloc sinoatrial). BLOCAJ SPINAL / blocage meninge / spinal block. la un anumit nivel al sistemului excitoconductor. Blocarea unui fascicul modifies profund axa electrica a inimii. care trebuie injectate In acest caz direct In focarele infectioase Inchistate. minor (cu durata complexului QRS sub 0. f. De asemenea. blocheaza conducerea exdtatiei In nodul Aschoff-Tawara. BLOC MIASTENIC / bloc myasthenique / Jolly's myasthenic reaction. BLOCAJ ARTICULAR / blocage articulaire / blocking of a joint. avand drept consecinta *oligurie sau *anurie.} 1) In limbaj curent.BLOC FASCICULAR calizate: 1) la jonctiunea sinoatriala (v. ale caror caractere releva atat natura bolii. adesea utilizati ca sinonimi nu . BLOCAJ VENTRICULAR / blocage ventriculaire / ventricular block. tahicardie reflexa. pentru alfablocant (v. b. In medicina stiintifica: ansamblul de fenomene anormale. ci doar prin masurarea potentialelor celulelor sinusale si ale celor atri-ale. poate fi complet.: antagonisti de calciu. 6) la nivelul peretelui mio-cardic. Ansamblul de sali. m. / disease. BLOC VERTEBRAL / bloc vertebral / intervertebral synostosis. purkinjian. este un ansamblu de fenomene anormale care difera de norma caracteristica a speciei si care. fiecare b. dar apare. BOALA. meningian care este determinat de obstruc-tia fluxului de LCR printr-un obstacol situat In afara sistemului ventricular. b. Sin. si o serie de manifestari subiective. este provocat Indeosebi de prezenta unui corp strain intra-articular (*artrofit) sau de lezarea unui menisc. reticular sau b.). Western blot. temporara. Sin. per os sau intravenos. f. s. tradusa de obicei subiectiv prin senzatii anormale (In esenta dezagreabile. biochimice sau morfologice). situeaza organismele afectate Intr-o situatie biologica nefas-ta. b. BLOC FUNCTIONAL / bloc fonctionnel / functional bundle branch block. r. Pe langa oprirea circulatiei LCR. denumite *semne. Se disting trei grade. fie pe trunchiul comun al ramurii stangi. [fr. prin blocarea unor *nefroni izolati sau a unor grupuri de nefroni. n. rezultand b. ependimar sau ventricular. de arbo-rizatie. b. Northern blot si Southern blot. dificila si vaga. datorita reducerii cantitatii de *acetilcolina la nivelul placii motorii. poate fi intermitent. parietal. BLOCAJ. wpac titiat. purkinjian de b. B. Tulburare de conducere care nu se afla In re-latie cu afectarea organica a cailor de conducere. Efectele se exercita asupra miocardului. m. poate Tmpiedica difuzia unor medicamente. V. Sin. cu izolarea prin *cloazonare a anumitor parti ale acestui spatiu. 3) Intre atrii si ventricule (v. Se disting: b. avand ca efect reducerea crizelor de "tahicardie paroxistica. poate fi consecinta unor aderente postmeningita sau a unei compresiuni de origine tumorala. BLOC SINOATRIAL / bloc sino-auriculaire / sinoatrial block. Fuziune congenitala sau dobandita a doua sau mai multe vertebre. Ca urmare. interatrial prin leziuni ale fasciculului Bachmann). cat si reactiile proprii bolnavului. BLOC DE RAMURA / bloc de branche / bundle branch block. s. provoaca Indeosebi scaderea presiunii arteriale. m. / maladie. Indeosebi In angina pec-torala si In insuficienta cardiaca. s. si b. BLOCAJ RENAL / blocage renal / renal blockade. care desemneaza transferul de macromolecule (acizi nucleici sau proteine) dintr-un gel pe o membrana. Imobilizare brutala. V. / blocage. Blocarea cailor de biosinteza din cauza unor deficiente enzimatice genetice sau ca o consecinta a inhibarii unor enzime prin actiunea medicamentelor sau a altor substante. cand frecven-ta influxurilor este prea mare. blocage. V. avand caracteristici proprii electrocardiografice. tranzitoriu sau permanent. BLOC NEUROMUSCULAR / bloc neuromusculaire / neuromuscular block.). orice alterare a starii de •sanatate. BLOC OPERATOR / bloc operatoire / operating theaters. fizice sau psihice. Denumire generica pentru tulburarile de conducere intraventriculara localizate la nivelul fasciculului His. metabolic blockade. / blockage. major (durata complexului QRS peste 0. partial: blocaj spinal. atrioventricular complet. de c. dureroasa. n. BLOCAJ GANGLIONAR / blocage ganglionnaire / sympathetic block. wide boHezn = fiodo. provoaca "hidrocefalie obstructiva cu *hipertensiune intracraniana. Tulburare a conducerii impulsului bioelectric la nivelul nodului sinoatrial. In continuare.: blocaj meningian (v. care prezinta rareori manifestari clinice. v. In particular In cazul genunchiului. prin depolarizare ireversibila. Un b.] Angl. Rezulta o serie de manifestari obiective.

: In engl. b) al doilea criteriu este etiologic: o b. bronchiectasiante / bronchiectasis. B. (diolectut cingoie. CU ANTICORPI ANTIMEMBRANA BAZALA GLOMERULARA / m. laureat al premiului Nobel. 'Glomerulonefrita rapid progresiva cu formare de semilune. s[a6iciune. confuzia b. determinata de prezenta anti-corpilor circulanti (de obicei IgM) care pot aglutina hematii. BERIBERI / beriberi / beriberi. Sin. B. • B. caracterizata prin prezenta anticorpilor circulanti (IgG) antimembrana bazala glomerulara si depozite liniare de imunoglobuline si complement dispuse pe membrana bazala (determinand necroza glomerulara severa In 50 % din cazuri). allergique / allergic d. bronzee / bronzed d. . • B. are cauza totdeauna cunoscuta. Aceasta distinctie nu este totdeauna respeo tata si. Invelisul bobului de orez continand tiamine). deletie si translocate. of intravenous drug users. cu caracter alergic ce poate aparea la persoanele care lucreaza (locuiesc) In spatii cu aer conditional Simptomele sunt variate: rinita. prin a. orice b. Manifestarile b. Sin. Principa-la dificultate consta In stabilirea distinctiei Intre b.: boala Addison (v. [Ben = cwdnt din S-ri-Lanko. edeme ale membrelor inferioare. sau doar de orez decorticat. de aceea.: boala autoimuna (v. autoalergica. • B. • B. de b. monosomie.: bronsiectazie (v. •B. In special la temperaturi sub 37°C. 223 . sugerand ca scopul medicinei este redresarea pacientului. du toit de roseau / thatched roof d. poligonozomie. entitatile cu etiologie neelucidata fiind considerate sindroame. prin autoanticorpi. In timp ce sindromul nu ar fi decat un ansamblu de semne si simptome.. aux anticorps anti-membrane basale glomeru-laire / antiglomerular basement membrane (anti-GBM) antibody d. •B. maladie este derivat din male habitus care semnifica mtr-o stare rea'.s[a6iciune e^tremd.: BCI. sex nuclear.: boala Goodpasture. anemie hemolitica prin fixarea complementului. B. b.] Afectiune determinata de carenta cronica In *vitamina B. PRIN AUTOANTICORPI / m.). • B. de obicei. b. Boli cu denumire comuna •BOALA PRIN ABERATIE CROMOZOMIALA / maladie par aberration chromosomique / chromosomal aberration disease. ia numele de *sindrom Goodpasture. aberatie cromozo-miala. d'utilisateurs des drogues intraveineux / d. par autoanticorps / autoimmune d. disgonozo-mie. In slava veche. pathos = suferinta. patologie provine din gr. Ex. *sindrom. si sindrom. In raport cu denumirea de b.). In care se produce o imunizare Tmpotriva constituentilor propriu-lui organism al bolnavului. la r. Doar termenul german Krank = boala este mai apropiat de o viziune obiectiva.z) core inse.: cardiopatie ischemica (v. c. • B. Palade. BRONZATA / m. E. dar situatia inversa nefiind obligatoriu adevarata. Sin. migrena. • B. Dupa cum. "inversiune sau "translo-catie) cromozomilor somatici (aberatie autozomica) sau sexu-ali (aberatie gonozomica). In relatie cu unele obiceiuri alimentare (alimentatie bazata pe un consum de alimente sterilizate prin caldura. Sin. la r. are doua B. AUTOALERGICA / m. Se mani-festa In doua forme: b.. entitate morbida. des agglutinines froides / cold agglutinin d. Aglutininele la rece sunt di-rectionate Tmpotriva a trei tipuri de antigeni poli-zaharidici eritrocitari: / (de pe hematiile mature).sindrom este Inca foarte prezenta 'in literatura medicala. conjunctivita. *miastenia (atacul receptorilor pentru acetil-colina). In fr. postinfectioasa (consecutiva infectiei cu *Mycoplasma pneumonias sau *mononucleozei infectioase). sunt: hemoliza intravasculara la nivelul extremitatilor expuse la frig. apartinand lui G. ACOPERISULUI DE STUF / m. Ca urmare.: *diabetul juvenil (atacul celulelor producatoare de insulina). deoarece el semnifica la origine curbat sau pliat. a. fie la o pierdere de material (monosomie. i (de pe hematite fetale si ale copilului) si Pr (proteazosensibili).). A fost observata In Extremul Orient.). BRONSIECTAZIANTA / m. CARDIACAISCHEMICA tipuri majore: b. B. AMNIOTICA / m. amniotique / amniotic d.. de I'air conditionne / air conditioning d. care afecteaza zonele periferice ale lobilor pulmonari superiori si care este probabil consecinta injectarii de particule materiale ce impurifica drogul. cariotip. Se rezerva numele de b. necrozei fetale de origine vasculara (amputatii congeni-tale sau *peromelie) si bride fetoamniotice ce Insotesc *dis-rafii ale nevraxului si ale fetei. • B. bronsita cronica si stare de astenie cronica. Ex.. V. Acest termen este de preferat celui utilizat mult mai frecvent. iar pacient din lat. transsudat la nivelul seroaselor). a. V. In rusa boliezn este derivat din bolf = durere. dar mca nedemonstrata. • B. termenul prezinta avantajul de a nu introduce obligatoriu In modul de actiune o cauza alergica. care distruge vitamina B.BOALA PRIN ABERATIE CROMOZOMIALA IntrutotuI corect: afectiune. autoalergica fiind si autoimuna. nu este transmisibila decat In anu-mite cazuri particulare de *translocatie. *boala Basedow-Graves. CM&ntuCiii accrntue-azil sinsul . B. ale carei caracteristici si cauze nu sunt clar definite. cardiaque ischemique / ischemic cardiac d.Bolile sunt In fond rezultatui unor malfunctii celulare cumulate" (1982). (atacul receptorilor pentru TSH). semnifica de fapt contrariat sau fntristat. autoimmune / autoimmune d. va avea cu sigu-ranta o mare acoperire In viitor: . Abrev. normal si normalitate. AERULUI CONDITIONAT / m. B. entitatilor avand o etiologie bine cunoscuta. Sin. se produce atacul si distrugerea celulelor de catre propriul sistem imunitar. 'duplicate. Complicatie neinfectioasa a injectarii de droguri. CARDIACA ISCHEMICA / m. Pneumonie prin mecanism de sensibilizare alergica data de Saccharomonas viridis. • B. termenul disease. AUTOIMUNA / m. 0 definire recenta a b. are totdeauna o cauza bine definita.: beriberi. Alergenele implicate pot fi Indeosebi spori ai diferitelor ciuperci microscopice. Asociata cu o pneumopatie interstitiala. consecinta unor cauze diverse. congenitala determinata de o anomalie a numaru-lui sau a structurii (*deletie. a. deoarece cuprinde si situatiile In care b: exista chiar In absenta anticorpilor circulanti. iar <7ness este derivat din /// = rau. repetarea. alergic si alergie. V. anumiti gameti continand un cromozom In dublu. cronica a batranilor si b. atrofic sau paralitic (nevrita a nervilor periferici) si b. In daneza syg = boala. deletia unui brat cro-mozomial). hidropic sau cirsoid (tulburari cardiace. provine din dis-ease = a fi Intr-o stare rea. microorganism prove-nit de pe frunze si ierburi uscate. BULOASA A UTILIZATORILOR DE DROGURI INTRAVENOASE / m. Cadru noso-logic discutabil din care fac parte manifestari ale 'ectroder-miei. Anomalia se produce In timpul me-iozei si poate conduce fie la un exces de material cromo-zomial. Sin. In prezent exista tendinta sa se consi-dere ca sindrom once entitate morbida postulata. boala autoimuna. •B. ALERGICA / m.amnd. de b. Se invoca doua criterii: a) pentru majoritatea autorilor. trisomie. autoallergique / autoallergic d.. V. Observatii: Etimolo-gia temenilor boala si bolnav In diferite limbi europene suge-reaza. patiens = persoana care sufera. mai mult sentimente subjective decat o apreciere obiectiva. *scleroza In plad (atacul tecii de mielina). AGLUTININELOR LA RECE / m. • B.

A CINCEA / cinquieme m. cu episoade confuzionale. CONGENITALA / m. scarlatina. V. botulismul. iar de altii ca o forma de cancer. difteria. • B. care apare dupa a zecea zi de evolutie si este initial cu localizare facials (. •B. • B. / fifth d. 'Polidtemie secundara. dupa trecerea brusca de la presiune crescuta la presiunea atmosferica. C.: boala Gee. fie prin contact direct (contagiune directa). laringita si danoza (In tipul emfizematos). Sin. infantilism celi-ac. chronic form of mountain d. Afectiune cutanata. acuitate mentala alterata. • B. Ansamblu de manifestari morbide traducand carente vitaminice (Indeosebi vitaminele B si C) date de o alimentatie exclusive din conserve. boala Herter. CICLICA / m.: boala ciclica trisimptomatica. Orice b. m relatie cu o reactie de hipersensibilitate semitardiva (de tip 3). c. tetanosul. DE COLAGEN / m. •B. ca frecventa. •B. boala Thaysen. du col vesical / bladdsr neck obstruction. este discutabil. boala transmisibila (v. v. 18S5-1950. Lista unor astfel de boli prezinta o serie de diferente de la o tara la alta. CARENTIALA • B. cu activarea *complementului si alterarea peretilor micilor vase. •B.: kwashiorkor (v. v. Sin. infectioasa care poate fi transmisa de la o persoana la alta. CICLICA TRISIMPTOMATICA / m.. Unele din aceste entitati sunt *b. se produc leziuni cutaneomucoase (edeme. a caror patogenie implica 224 B. hepatitele virale (A. CU DECLARARE OBLIGATORIE reactia antigen-anticorp. miscari involuntare. de regula transmisibila. DE CHESON / m. deci diaree cu steatoree. La noi In tara aceste boli sunt cuprinse In doua liste: A) Lista b. of breast. Sin. leptospirozele. autoimune. Clinic. • B. of lung. cyclique trisymptomatique / Milian d. din cauza unor modi-ficari ale colului vezical. tetra-pareza In flexie. echimoze. consecutiva expunerii Indelungate (ani) la presiunea atmosferica scazuta Intalnita la altitudini man. iluzii. infantilism intestinal. COMPLEXELOR IMUNE / m. Evo-lutia este cronica. CARENTIALA / m. des enfants rouges / red boys d. COLULUI VEZICAL / m.In aripi de fluture"). of liver. B. carenta. substratui anato-mopatologic al b. febrele paratifoide A. Multitudine de mid chisturi In tesutui glandular mamar. fie prin intermediul unei alte persoane. • B. este determinata de un *par-vovirus (B-19). B. La copil.. Sin. fibroadenomatoza chistica a sanilor etc.: boala polichistica a plamanului. rabia. In nucleele din hipotalamus si In neocor-tex. • B. leziunea primordiala fiind fibroscleroza mucoasei si a submucoasei pericervicale. Sin. kystique du foie / cystic d.: boala Lewy. B si nedeterminate). des complexes immuns / immune complex d. contrastand cu cresterea considerabila a volumului abdomenului. ci dobandita In primele trei luni de viata intra-uterina. si complex imun. CU DECLARARE OBLIGATORIE / m. se caracterizeaza la adult prin hipertrofia mus-culaturii netede a colului vezical. •B. depinde de localizarea depozitelor vasculare (sau de generalizarea lor): cutanata (angeita alergica) sau viscerala (cum ar fi glomerulonefrita acuta si cronica. • B. par carence / deficiency d. Afectiune caracterizata prin 'disurie asemanatoare celei provocate de adenomul prostatic. dispepsie cu materii fecale voluminoase si grasoase. In consecinta. tulburare hormonala). a unui obiect sau a unei substante contaminate de subiectui infectat (contagiune indirecta). se manifests prin febra. •B.). bruceloza. purpura trombocitopenica idiopatica. febra Q. Afectiune caracterizata prin prezenta de numeroase chisturi In interiorul ficatului. Etiologie incerta. Sin. boala polichistica a sanilor. Sin. avec declaration obligatoire / notifiable d. oprire a cresterii. Sin. antraxul. V.. Formele cu trans-mitere materno-fetala pot Insa determina *hidrops fetal. la ultimele trei prezenta complexelor imune fiind certa). petesii. Deformare a ficatului observata odinioara ca urmare a constrictiei exercitate de corset: alungirea toracelui determina aparitia pe suprafata ficatului a unor depresiuni corespunzand coastelor. boala Bloodgood. CELIACA / m. CHISTICA A PLAMANULUI / m. asodate cu astenie intensa si cu evolutie spre casexie. CHISTICA A FICATULUI / m. malaria. •B. Ansamblu de tulburari observate la scafandri. Denumire datorata coloratiei particulare a parului copiilor atinsi de aceasta afectiune. • B. " B. cefalee. poliomielita si alte neuroviroze paralizante.. cyclique / cyclic d. cu dimensiuni variate si care contin un lichid albuminos. ori al unei fibroze In-tr-un stadiu avansat. • B. de caisson / caisson d. agitatie. CRONICA DE ALTITUDINE / m.: colagenoza (v. PRIN COMPLEXE ANTIGEN-ANTICORP / m.). Adesea se asociaza cu leziuni ana-loge 'in rinichi si pancreas. • B. Sin. fibroza pulmonara interstitiala difuza.). febra tifoida. soroche. sprue nostras.: eritem infectios acut. vezicule sau bule de *dishidroza si *parakeratoza generalizata. c. cu formarea de *complexe imune si depunerea lor. osteomalacie. B. "Corpii Lewy sunt localizati In trunchiul cerebral. *fenomenul Arthus. afectarea starii generate si eritem. B. Intre formele de eritem ale copilului de varsta scolara. Este considerate de unii autori un proces inflamator de cauze diverse (infectie cronica. CONSERVELOR / m. • B. fatigabilitate si cefalee (In tipul eritremic} sau dispnee. iar ulterior se extinde pe torace si membre. des corps Lewy diffus / diffuse Lewy bodies d. a carei declarare este obligatorie. B. chronique d'altitude / altitude d. Sin. kystique de la mamelle / cystic d.: boala ciclica (v. si embriopatie. holera. unde suprafata afectata de exantem are un contur festonat.). megaleritem epidemic. 'sindromul Dressier. halu-cinatii. tifosul exan- . regiunea bazala ante-rioara a creierului. [Frederic H. cu care copilul se naste.: boala Reclus.: boala polichistica a ficatului. transmisibile cu declarare obligatorie (pe fise) In care sunt cuprinse: amoebiaza (amibiaza). par complexes antigene-anticorps / immune complex d. asociata cu cianoza de efort.: boala Marion. Sin. B. CORPILOR LEWY DIFUZI / m.: boala complexelor imune (v.: boala Monge (forma cronica). CONTAGIOASA / m. nanism intestinal. Grup de b.B. a sugarului si copilului mic caracterizata clinic prin denutritie progresiva. caracterizata prin trei tipuri de leziuni: zone eritematoedematoase. Sin. du corset / corset d. rahitism. congenitale / congenital d. Sin. *b. Lewy (Lewey). COPIILOR ROSII / m.] Dementa progresiva sau psihoza. meningita cerebrospinala epidemica. apar Indeosebi Inaintea menopauzei. CHISTICA A MAMELEI / m. des conserves / bottled food d. transmis pe cale respiratorie si are contagiozi-tate moderata si evolutie m general benigna. coeliaque / c(o)eliac d. bronsita. du collagene / collagen d. serului. In prezent se utilizeaza ca sin. probabil de origine streptococica. muro-log germmi sta6itit in Statde Unite. reportable d. poate fi *ereditara sau netrans-misa ereditar.). hemoragii). In pusee. Anatomo-patologic se poate constata atrofia vilozitatitor intestinale. contagieuse / contagious d. constand 'in formarea de bule de azot In sange si In tesuturi. *poliartrita reumatoida. Simptomatologia acestor b. semne de 'parkinsonism. kystique du poumon / cystic d. Afectiune ce sugereaza radiologic aspec-tul de plaman polichistic congenital (eel mai adesea cu bron-siectazii *moniliforme sau ampulare). Eritem infectios den-umit astfel deoarece reprezinta a cincea cauza. prurit. B c. Uneori se constata o "fibroza chistica a pancreasului si intoleranta la *gluten. lara leziuni aparente sau leziuni medu-lare. •B. hipotensiune ortostatica dar fara tremor. dar poate aparea si la alte varste. V. CORSETULUI / m.

endomyocardique / endomyocardial d. si boala idiopatica. Sin.: limforeticuloza benigna de inoculare (v. Se disting: 1) B. iatrogenique / iatrogenic d. de la originea vietii intrauterine. of the pancreas. • B. genopatii. glicogenosis.). glycogenique / glycogen-storage d. mai multi membri ai unei aceleiasi familii. Manifestare clasica de "meteoropatologie. boala ereditara. Orice b. • B. du foehn / fohn d.: enzimopatie (v. In cazul unei *incompati-bilitati fetomaterne de Rh. si glicogenoza. enzymatique / enzymatic d. •B. • B. • B. eel mai des administrarii mai mult sau mai putin prelungite de medicamente. • B.: boala Bessel-Hagen. jar pe membrana exista cantitati mici de IgM si C3. dar al carei caracter genetic nu este cert.B. Forma a "cardiomiopatiei restrictive. deci.: boala HarInup (v. V. fibrokystique du pancreas / fibrocystic d. ereditare sau genetice. FIBROCHISTICA A PANCREASULUI / m. 6pidemique / epidemic d. des dep6ts denses / dense deposits d. adevarate. se manifesta ca un *sindrom nefro-tic. des femmes sans pouls / young female arteritis. ESENTIALA / m. iritabilitate. Sin. B. HIDATICA / m. In care lamina densa a membranei bazale glomerulare are aspect *electronodens. GENETICA / m.: boala Takayasu • B. • B. IATROGENICA • B. exostosante / exostosic d. insom-nie. genetica. endemique / endemic d. 2) B. V. Este o varietate de *osteocondrodisplazie. V. GHEARELOR DE PISICA / m. EREDITARA / m. este strict localizat la nivel hepatic si renal. hydatique / hydatic d. IATROGENICA / m. hemolytique du nouveau-ne / h(a)emolytic d. care afecteaza. DOBANDITA / m. hiperlactacidemie si hiperuricemie. Obezitate asociata cu Intarziere In dezvoltarea genitals. si endemie. hipercolesterolemie. sau manifestare morbida care 'nu poate fi pusa In raport cu o cauza bine definita. dominant. Patologie transmisa genetic. EREDO-CONSTITUTIONALA / m.: boala van Creveld. B. feno-mene premergatoare declansarii fohnului. • B. EXOSTOZANTA / m. • B. sub aceeasi forma.: echinococoza (v. V. *Glomerulonefrita membranoproliferativa de tip II. V. V. • B. B. constand In cefalee. HILULUI / m. " B. pot fi iatro-gene.). • B. care sunt determinate de prezenta la nivelul cromozomilor a unor gene patologice transmisibile ere-ditar. •fetopatii) fie dupa nastere. transmisibile cu dedarare numerica. Sin. EPIDEMICA / m. Sin. diskinezii digestive sau agravarea unor boli. provocata de un germen patogen transportat si propagat prin apa (cf. boala ereditara. Sin. Sin. acetonemie cu cetonurie. ereditate autozomala si ere-ditate gonozomica. ENDEMICA / m. Una din cauzele ficatului gras microvezicular.: mucoviscidoza (v. b. e. Sin. Sin. H. FEMEILOR FARA PULS / m. cauzata de efectele toxice ale proteinelor eozinofilice si caracterizala prin Ingrosarea miocardului asodata cu trombi murali mari. din cauza unui agent infectios sau toxic. heredo-constitutionelle / heredo-constitutional d. DEPOZITELOR DENSE / m. d. • B.: b. e. pulseless d. EMETIZANTA JAMAICANA / m. h. demyelinisante / demyelinating d. de trecerea anticorpilor matemi la fetus. gonozomale (dominante sau recesive). hiperend6mique / hyperendemic d. Ex. du hile / middle lobe syndrome. cu doua mari tipuri: fibroza endomiocardica (frecventa la tinerii din Africa tropicala) si boa/a endomiocardica eozinofilica (sau *endocardita Loffler). g6netique / genetic d. uneori. • B. HIPERENDEMICA / m.). Structura glicogenului hepatic este normala.). care este In relatie doar cu alimentatia. degenerative des articulations / degenerative joint d. la nivelul unor populatii sau arii specifice. hepato-splenomegalie si. Sin. B. DISTROFICA ADIPOZOGENITALA / m. determinate de di-ferite anomalii cromozomiale si foarte rar transmisibile eredi-tar. DEMIELINIZANTA / m. Dupa ce v8n-tul Incepe sa bata tulburarile se atenueaza. se opun *b. HEMOLITICA A NOU-NASCUTULUI / m. familiale / familial d. 'in care se produce o reducere progresiva a mielinei m sistemul nervos central. a n. DEGENERATIVAA ARTICULATIILOR tematic. genetice sau genotipice. • B. In functie de modul de transmisie. la nivelul unei populatii sau arii specifice. hydrique / hydric d. • B. hipertrigliceridemie. FUNCTIONALA / m. se deosebesc: a) b. ENDOMIOCARDICA / m. HIDRICA / m. infectia HIV (indiferent de stadiu). V. *Prevalenta continua a unei b. DeficituI In glucozo-6-fosfataza. genotipica. hipoplazie a capului cubital si 'nanism micromelic. aparuta la puber-tate. Maladie In care simptomele sau tulburarile unor func(ii se produc In absenta unor leziuni celulare sau tisulare. • B. • B.: sin-drom de lob mijiody (v. genotypique / genetic d. si incompati-bilitate fetomaterna. B. acquise / acquired d. ?i epi-demie. 6metique jamaiquaine / Jamaican vomiting sickness. des griffes de chat / catscratch d. B. B. Ex. edeme generalizate la copil. Clinic. essentielle / essential d. •B.: boala Minkowski-Chauffard (v. • B. adipozitate. B. Tm-partita In trei subgrupe: cu raportare numerica lunara. GENOTIPICA / m. FOHNULUI / m. DEGENERATIVA A ARTICULATIILOR / m. In care se asoci-aza *exostoze multiple ale oaselor lungi si ale oaselor cen-turilor. FAMILIALA / m. boala von Gierke. glicogenoza Cori tip I. Termen generic pentru un grup de b. of newborn. ereditara cu transmitere autozomal dominanta.). hemolytique / h(a)emolytic d. b) b. cu raportare numerica trimestriala si cu raportare numerica anuala. • B. B) Lista b. Sin. este o forma de *eritroblastoza fetala. • B. "B. • B. B. Sin. Boala aparuta dupa fecundatie. poate prezen-ta caracter familial. fonctionnele / functional d. e. 1) Ansamblu de manifestari patologice bine definite.-n. GLICOGENICA / m. • B. icter. responsabil de aparitia b. QMS).: hipertensiune arteriala esentiala. hereditaire / hereditary d. Sin. f. Se deosebeste de *sindromul adipozogenital prin origi-nea sa. • B. e autozomale (transmise dupa modul 'dominant sau *recesiv). Cresterea evidenta a *prevalentei unei b. fie m perioada vietii intrauterine (*embriopatii. complicatiile postvaccinale. Anemie hemo-litica a nou-nascutului. Sin. imputabile unui act medical oarecare. dystrophique adiposogenitale / adiposogenital dystrophic d. hepatomegalie. HEMOLITICA / m. • B. care nu progreseaza In timp. tipic: *scleroza multipla. e. determinata.: b.: osteoartrita •B. B transmisa prin spermatozoid sau ovul si care exista. de cauza necunos-cuta. cu distrugerea secundara a hematiilor.. prin aberatii cromozomiale.). recesiv. • B. vant uscat si cald. idiopatice sau psihogene.. a carei incidenta este crescuta In mod constant sau/si a carei rata de *prevalenta afecteaza In mod egal toate gru-pele de varsta.). *Glicogenoza Cori de tip I In care se asociaza: Intarziere de crestere. care se propaga In vai din zonele muntoase. V. pot fi congenitale sau se pot manifesta In adolescents ori la vars-ta adulta. astenie. 2) Rar: ansamblu de 225 . ENZIMATICA / m.

. care se poate manifesta In cadrul *mielomului multiplu prin depozite de substanta amorfa vizibile prin *imunofluorescenta deoarece fixeaza un ser anti-lanturi usoare. • B. hipersensibilitate). Leziunile osoase litice apar In 60% din cazuri. • B. splenomegalie. • B. s-au inregistrat ISO cazuri. • B. des chaInes lourdes gamma / gamma heavy-chain d. de chaines lourdes / heavy chain d. Tulburari neurocirculatorii si trofice secundare ligaturii arterei principale a unui membru. de obicei kappa. sinovita lipofagica) caracterizate prin Inlocuirea masei grasoase. • B. g. a trunchiului ar-terei cerebrale mijiodi. deshidratare. In formele grave: tulburari renale.6ra. des chaines legeres / light chain deposition d. determinate. des chaines tourdes mu / mu heavy-chain d. MANA-PICIOR-GURA / m. Stare septica grava a sugarului. sau complica o afectiune deja existenta. a arterelor vertebrale sau a arterei ba-zilare. *B. care este provocata de microorganisme patogene. I. Se cunosc doua forme: 1) mediteraneana. Varietate foarte rara de *disglobulinemie monoclonala. Orice b. LANTURILOR GRELE / m. ca urmare a unui proces de *saponificare. In anumite organe se acumuleaza substante nemetabolizate. Denumire generica pentru b. palatina. B.: Kala Azar. sugerate involuntar de medic bolnavului. determinata de absenta unei enzime prezente In mod normal In *lizozomi. Grup de *paraproteinemii. Intalnita frecvent la copii presco-lari. B.: lupus eritematos diseminat (vJ. main-pied-bouche / hand-footand-mouth d. lysosomiale / lysosomal storage d. Denumire care grupeaza o serie de procese patologice (granulom lipofagic. caracterizata printr-o lunga perioada de incubatie (circa sase luni). hipotermie. determinata de bacilul Legionella pneumophila (genul 'Legionella}. MEDICAMENTOASA •B. si conectivita. Sin. inflammatoire intestinale / inflammatory bowel d. *B. LIPOFAGICA / m. pareze musculare. Cele mai frecvente manifestari sunt: hemipareza moto-rie pura. complex imun. infectieuse / infectious d.B. Reprezinta forma cea mai rara de *disglobulinemie monoclonala.). 1. Se manifesta prin stare gripala Insotita de pneu-monie (uneori cu evolutie fulminanta). congres organizat de American Legion. lipophagique / lipophagic d. deosebirea fata de depozitele de amiloid consta In caracterul granules si afinitatea tinctoriala diferita. (witre care. cu incidenta maxima vara. constituita dintr-un fragment de molecula de imunoglobulina. si boala contagioasa. V. par anticorps antitissulaires / antitissue antibody-mediated d. IMUNODEFICITARA / m. 2) asiatica. care se pot asocia cu tulburari neurologice. sindrom imunoproliferativ. la un. Implica: *daudicatie intermitenta. des laxatifs / laxatives d. • B. Pneumonie prin reactie de sensibilizare cauzata de enzime ale Bacillus sub-tills prezent In detergenti. gingivala. limba. encefal. b. • B. • B. boala complexelor imune. cu anemie grava si splenomegalie. IMUNITARA / m. • B. tahicardie. prin *autoimunitate. paloare. maini (inclusiv palmele) si picioare (inclusiv plantele). g. Denumire generica pentru orice b. care nu este consecinta unei alte stari morbide. V. ['Descrisd pentru prima oard m 1976 la 'Pfiitadeipflia. Tulburari morbide provocate de unele medicamente prin: doze In exces. tub digestiv. de etiologie necunoscuta. du travailleur avec du detergent / detergent worker's d. sau infantila. edeme si paralizii intermi-tente. Sin. Grup de boli inflamatorii cro-nice ale tractului digestiv. de etiologie necunoscuta. determinata de ingestia de orez si apa contaminate! cu *cadmiu. cauzat eel mai adesea de virusul "Coxsackie A16. LANTURILOR USOARE / m. purpura trombocitopenica. corioretinita etc. B. boala transmisibila. intercurrente / intercurrent d. crize de tetanie. digestive si renale. cu afectarea doar secundara a parenchimului. B care se dezvolta In reteaua de tesut conjunctiv a unui organ. V. Kala Azar / Kala Azar d. ITAI-ITAI / m. V. • B. este o "reticuloendo-telioza parazitara endemica. c^nd. B. INCLUZIUNILOR CITOMEGALICE / m. • B. • B. Exista trei tipuri: *B. LIGATURILOR / m. des chaines lourdes alpha / alpha heavy-chain d. des ligatures / ligatures d.. KALA AZAR / m. caracterizata prin *osteomalacie si disfunctii tubulare renale. hipergamaglobulinemie). care sunt consecinta unei 'imunodeficiente. hipoproteinemie si hipokaliemie. Sin. " B. • B. alfa. *pancitopenie. lacunaire / lacunary d. IDIOPATICA / m. miu. idiopathique / idiopathic d. ficatului Si abdomenului sunt primii afectati. LANTURILOR GRELE GAMMA / m. • B. a carei producere se afla In relatie cu o perturbare cantitativa sau calitativa a *sistemului imunitar. interstitielle / interstitial d. LACUNARA / m. determinand o simptomatologie polimorfa. B. Itai-ltai / Itai-ltai d.] B. INTERSTITIALA / m. si autoimunitate. gamma. INFLAMATORIE INTESTINALA / m. Aceasta deficienta anfreneaza perturbarea metabolismului substantelor care In mod normal sunt metabolizate de enzima respectiva. LAXATIVELOR / m. care poate fi transmis de catre caine. I. 29 nwrtale. anemie hemolitica. immunitaire / immunologic d. • B. caracterizate prin prezenta In sange ai urina a unei proteine anormale. Sistemul imunitar poate fi deficitar (b. •B. este simptomatica Indeosebi la copil (febra. microcefalie. alteori existand o dereglare functionala (b. glande sativare). • B. astenie marcata. leziuni trofice ale pielii si fanerelor. neagra. ereditara cu transmitere genetica recesiva. V. " B. divizat In doua tipuri majore: colita ulceroasa ("rectocolita ulcerohemo-ragica) si "ileita regjonala. imunodeficitara) sau poate sa reactioneze In mod excesiv (v. INFECTIOASA / m. des inclusions cytomegaliques / cytomegalic inclusion d. cianoza. INTERCURENTA / m. In relatie cu organele afectate (hepatosplenomegalie. immunodeficitaire / immunological deficiency d. des legionnaires / legionnares' d. 1) B. g. paloare. • B.). medicamenteuse / drug d. IDIOPATICA simptome subjective asemanatoare cu cele ale unei b. poliadenopatie. V. care exista prin ea Insasi. care apare In afara perioadei si a conditiilor obisnuite de producere. 2) Prin extensie. febra.). LUCRATORULUI CU DETERGENT / m. •B. Infarct conse-cutiv ocluziei prin aterotromboza sau lipohialinoza a uneia din-tre ramurile penetrante ale *poligonului Willis. LUPICA / maladie lupique / lupoid disease. anemie. iar diagnosticul se pune prin *electroforeza. In continuare.] *Leishmanioza viscerala al carei agent etiologie este parazitui Leishmania donovani. efecte secundare. se caracterizeaza prin vezicule prezente pe mucoasa bucala. atacul senzitiv pur ?i hemipareza ataxica. Ansamblu de simptome consecutive utilizarii excesive a laxativelor: dia-ree cronica cu scadere ponderala consecutiva. LEGIONARILOR / m. • B. reactii de intoleranta. b. cu un tesut fibres de origine inflamatorie. *Exantem autolimitat. Sin. *complexelor imune). [^{indusa kala azar = fe. MEDICAMENTOASA / m. MEDIATA DE ANTICORPI ANTITISULARI / m. Ca urmare. • B. si boala esentiala. LANTURILOR GRELE MIU / m. • B. •B. b. nodulii limfatici ai splinei. LANTURILOR GRELE ALFA / m. 'Amiloidoza si insuficienta renala sunt mai frecvente decat In mielomul multiplu. LIZOZOMALA / m.: boala Franklin (v. 226 B. determinata de infectia cu *citomegalovirus si caracterizata prin prezenta de incluziuni de dimensiuni mari In citoplasma celulelor din diverse organe (Indeosebi ficat. hipotensiune.: boala Seligmann (v.

In cadrul b. OBSESIV-COMPULSIVA / m. OASELOR DE MARMURA / m. la aspectui firumat. 2) Prin anomalii endocrine. In care manifestarile sunt consednta unor alterari moleculare In plan functional sau structural. suferinta personala si ocupa mai mult de o ora pe zi. contractura musculara Si exagerarea manifestarilor motorii ale emotiilor. Denumire gene-rica pentru un grup de b. America Centrala si Africa si transmisa de mustele negre din genul Simulium. moyamoya = cefos. •B. mineral. moleculaire / molecular d. hipertensiune arteriala si leziuni arteriale In teritoriul cerebral. iar anatomic prin absenta diferentierii alveolare In plamani. Cauzele mentionate pot afecta: a) echilibrul gluddic (ex. analoge cu cele care apar la animate dupa ablatia *timusului. Insotita de aparitia unor vase capilare cu aspect angiomatos la baza cre-ierului.: ganduri persistente). manifestarile constau In scadere In greutate cu diaree..: formele de leucemie In cursul carora apar anomalii moleculare a caror anvergura variaza In functie de remisiunile sau recaderile b. intr-o maniera stereotipa). MEDITERANEANA / anemie mediterraneene / Mediterranean d. osmotic. metabolique / metabolic d. c) metabolismul lipidic (ex. determina anxietate marcata. • B. Manifestarile clinice sunt reprezentate de pareze asimetrice.: boala Voorhoeve (v. operatoire / surgical shock.). Diagnosticul se face prin *angiografie. Kennedy. B. organique / organic d. *glicogenoza. In plan clinic. Manifestarile clinice sunt febra fila-riana si obstructia limfatica.: drepanocitoza) sau polialelica (ex. enzimopatii). Sin. • B.magimie.: obezitate. Inflamatie pulmonara. • B. determinate de anomalii ale enzirnelor (v. des os de marbre / osteopetrosis. d) echilibrete addobazic. OPERATORIE / m. 227 . V. pe baza tulburarilor metabolice. MUNCITORILOR DIN SILOZURI / m. •B. revizia a X-a QMS. *b. / Filatov's d. paralizie progresiva bulbara. *scleroder-mie. MITRALA / m. asodindu-se cu *compulsii (actiuni repetitive executate ca raspuns la o obsesie. infectii. Leziunea poate fi monoalelica (ex. NODULUI SINUSAL / m.Cui de ocfii.). Tulburarile sunt generate de reactia grefo-nului contra gazdei (graft versus host reaction).: guta). MOLECULARA / m. Patogenia este necunoscuta si nu exista un tratament eficient.: diabet. endocrine.m fum de fyara" fi se re/era (a i.: p-talasemie). dislipidoza). •B. 'polimiozita si *poliartrita reumatoida. [Jap. 3) De ori-gine alimentara. Sin. de moyamoya / moya-moya d.Tta. MUSTEI NEGRE / m. tulburari biochimice ereditare. obsessive-compulsiv / obsessive-compulsive disorder.: boala Cooley (v. caracterizata clinic prin insufidenta respiratorie progresiva ajungand la asfixie. Sin. eruptii cutanate cu alterarea fanerelor. poate predomina stenoza mitrala sau insufidenta mitrala. 'B. ereditara determinata de leziunea unei singure si unice gene. Apare mai ales la tineri si se poate Insoti de: leziuni renale vasculare (stenoze) sau parenchimatoase (polichistoza).] B. parapareza spastica. care au o consistenta carnoasa. m. NEURONULUI MOTOR / m. Neuronii afectati sunt micsorati de volum si cu acumulari excesive de *lipofusdna. membrane hialine. determinata sau Insotita de modificari organice anatomice sau anatomopatotogice ale tesuturilor sau ale organelor. tie. atrofia musculara spinala si *sindromul Fazio-Londe si se manifesta prin-tr-un *sindrom de neuron motor periferic.. rezistenta spastica la miscarile pasive. . in corola o6servate [a es(aminarea fund'u.). alternanta bradicardie/tahi-cardie sinusale sau bradicardie sinusala cu *bloc sinoatrial. MIXTA A TESUTULUI CONJUNCTIV / m. Sin. Asodere frecventa a *stenozei mitrale si a "insuficientei mitrale. NEURONULUI MOTOR PERIFERIC / m.nwm. OASELOR PATATE / osteopoecilie / osteopoikilosis. MEDITERANEANA • B. • B. galactozemie congenitala). Se constata hipertrofia ficatului si a splinei si Indeosebi atrofia organelor limfoide. Machado-Joseph. b) metabolismul nucleotidelor (ex. B. In care exista leziuni la nivelul neuronilor motori: atrofie musculara spinala. care actualmente desemneaza Indeosebi b. In Clasificarea internationala a maladiilor (CIM). • B. Ansamblu de tulburari. dobandite. ionic. Afectiune pulmonara grava a nounascutului (Indeosebi prematur sau nascut din mama diabe-tica). Sin. OMOLOGA / m. 1) Soc operator (v. •B. ORGANICA / m. Manifestarile clinice si evolutia depind de ponderea si cumulul celor doua entitati componente. m. provocate de introducerea Intr-un organism cu 'toleranta imunologica a unui •grefon bogat In celule imunocompetente (ex. mitrale / mitral d.: In grefa de maduva osoasa). d. cauzata de inhalarea de gaze iritante (In special oxizi de azot) acumulate In silozuri recent umplute.B. Termen foarte general prin care se desemneaza b. • B. este aproape Intotdeauna *reumatismul articular acut. vitaminic etc. a membranes hyalines / hyaline membrane d. pot fi ereditare sau dobandite: 1) Prin Intreruperea unui lant de sinteza sau absenta unei enzime. Obsesii recurente (ex. • B. monogenique / monogenic d.: rubeola scarlatiniforma (v. sunt cuprinse In capitolul IV -B. Sin. B. B. Formarea lor este consednta absentei *surfactantului si deficientei *fibrinolitice a plamanului. iar microfilaria localizata In sange) sau de Onchocerca volvulus (adultui localizat sub-cutanat si microfilaria In piele si ochi). MONOGENICA / m. hidric. 1 B. du noeud sinusal / sick sinus syndrome. afectare hepatica variabila. fasciculatii. METABOLICA / m. la nivelul alveolelor. A PATRA / quatrieme m. impulsuri sau imbolduri care preocupa persoana. du neuron peripherique / peripheric motor neuron d. Afectiune rezultand din asocierea ta-relor drepanocitare si talasemice In forma heterozigota.). •B. Termen generic pentru b. vine. scleroza laterala primitiva si amiotrofica. care afecteaza neuronii motori pe-riferici. de nutritie si metabolism. 2) Incorect: sindrom postoperator. vag. aceste b. MEMBRANELOR HIALINE / m. adesea mortale. ' B.: boala Bonieland. Tay-Sachs a adultului. fara implicarea sistemului motor corticospinal.e.: moyamoya. micro-drepanocytaire / microdrepanocytic d. iar cauza b. raspandita 7n America de Sud. fosfocalcic. amintind de splina. B. anticorpilor si chiar o serie de b.). B. MOYAMOYA / m. caracterizata prin semne spedfice de "lupus eritematos diseminat. cele doua componente constituindu-se simultan sau succesiv. Aspect clinic de *drepanocitoza cu evolutie severa. ale carei celule vor fi atacate de limfodtele grefonului. • B. de la mouche noire / blackfly d. m. MICRODRENOPANOCITARA / m. homologue / graft versus host reaction. Tmpotriva carora gazda nu poseda mijioace de aparare. • B. ' B. Termen fundamental In *medi-dna moleculara. sin-drom Nishimoto-Takenchi-Kudo. de travailleurs dans des silos / silo filler's d.APATRA • B. asodate cu titruri ridicate de anticorpi drculanti antiribonucleo-proteine nucleare. 'Filarioza neperiodica produsa de Mansonella ozzardi (adultui cu localizare neprecizata In organism. Ex. adesea manifestata ca *edem pulmonar acut.: boala Albers-Schonberg (v. care cu-prinde *b. caracterizata prin oduzia progresiva a arterelor carotide interne la nivelul sifonu-lui carotidian si a partii supraclinoidiene a arterei. du neuron moteur / motor neuron d. •B. Aritmie cardiaca complexa care se poate manifesta ca bradicardie sinusala izolata. La examenul histologic se constata. si osteopoikilie. atrofie olivopontocerebeloasa si *b. mixte du tissu conjonctif / mixed connective tissue d.

du semilunaire / semilunar d. fara leziuni glandulare notabile. of breast. In alternanta: 1) Crize de tahicardie prin hiperexcitabilitate auriculara (tahisistolie cu frecventa 180-240/min). ci tipul ereditar este factorul major care diferentiaza cele doua b.). B. un traumatism sau un alt eveniment. avand o prevalenta de 1/1 000 si rezulta prin mutatii ale genelor PKD. •perioade Luciani-Wenckebach.: boala chistica a plamanului (v. Pe langa leziunile renale afectarea hepatica este evidenta. sistemul limfoid.. Abrev. REFLUXULUI GASTROESOFAGIAN / m.). poly-kystique du foie / polycystic d. m care este caracteristica dez-voltarea progresiva si difuza de chisturi renale multiple. •B. si nici cauzata de o alta maladie. secondaire / secondary d. • B. uneori la nulipare. Sin. t®sutul conjunctiv).). POLIGENICA / m.PERIODICA • B. 2) Sin. cauza b. POLICHISTICA RENALA / m. cauzata de contactui cu anu-mite anemone marine (mai ales Sargatia cfagans}. B.B. serique / serum d. Pneumopatie determinata de inhalarea antigenilor organic! specifici unei actinomicete termofile {Micro-polyspora faeni.: sistemul reticuloendotelial. ADPKD este una din cele mai frecvente b. polykystique des reins / polycystic d. m.). caracterizata prin scurgerea mai mult sau mai putin abundenta. a carei cauza se afla In stricta relatie cu profesia bolna-vului. gat si torace.: rinichi polichistic. b. • B. la intervale regulate. • B. caracterizata prin existenta unor tulburari de ritm auricular cu urmatoa-rele forme. tuse. greata. SCLERELOR ALBASTRE / m. febra si albuminurie. SERULUI / m. de volum variabil. care pot genera alergii sau intox-icatii ('saturnism. RENALA CU LEZIUNI MINIME / m. • B. ritm nodal). Sin. Alteori. se adopta pentru b. Afectiune ereditara. relativ frecventa. determinate de refluxul sucului gastric acid. POLICHISTICA EPIDERMICA / m. B. autozomal dominanta (ADPKD) sau fonna adultului si *b.: boala Lobstein (v. SIMPTOMATICA / maladie symptoinatique / symptomatic disease. B. polykystique des reins autosomique recessive / autoso-mal recessive polycystic kidney d. Sin. POLICHISTICA A FICATULUI / m. Poate aparea In oursul puerperalitatii sau In afara sarcinii. Manifestarile pot fi acute (sindrom pseudogripal) sau cronice (fibroza interstitiala difuza). boala serului (v. multisistemica. care urmeaza altei b.: boala sistemica (v.). febra). diseminate pe frunte. Efectele lor prin-cipale constau In reducerea acuitatii vizuale. *radiopatie. B. Sin. ereditare la om. •B. Clinic apar dureri retrosternale Insotite de varsaturi. ale carei manifestari pot duce la depistarea unei alte b. Se expri-ma prin reactie locala. Sin. si boala Skevas-Zerfus.). V.). • B. B. B. PULMONARA PRIN SARURI DE ANTIMONIU / m. •B. • B. de systeme / system d. Sin.: *diabetul zaharat. cu artralgii. pulmonaire par sets d'antimoine / antimony salts pulmonary d.. autozomal recesiva (ARPKD) sau forma infantila. PRIMARA / m.: boala chistica a ficatului (v. •B. du pecheur des eponges / spongediver's d. de reflux gastrooesophagien / gastroesophageal reflux d. si rezulta din aceasta. la care subiec-tul a fost sensibilizat printr-o prima injectie anterioara. *B. B. g. PESCUITORULUI DE BURETI / m. *b. Sin. SERICA / m. • B. curbatura. V. Sin.: sindrom Stein-Leventhal (v. B. Deoarece s-a dovedit ca APKD se poate manifesta la orice varsta. POLICHISTICA A PLAMANULUI / m. Denumire discutabila care. polykystique du poumon / polycystic d. se manifesta de obicei la adult si evolueaza frecvent spre *insufidenta renala cronica. lactescent sau laptos. Sin. SECUNDARA / m. polygenique / polygenic d. uneori sub forma de *erizipeloid. 1) B. inclusiv la copii (si chiar in stadiul fetal) s-a ajuns la concluzia ca nu varsta de debut. of liver. s. teoretic. stibiu). PLAM&NILOR DE FERMIER / m. • B. a unui lichid seros. of epiderm. " B. polykystique des seines / polycystic d. p.). fara patologie cardiaca. s6rique / seric d. • B. Abrev. nefiind asodata cu o alta b. bilate-rale. p. SEMILUNARULUI / m. Afectiune cutanata nnalformativa caracterizata prin prezenta de numeroase chisturi sebacee. m toate segmentele tubilor uriniferi. secundara. SISTEMICA / m. POLICHISTICA RENALA AUTOZOMAL DOMINANTA / m. este consecinta b. B. du serum.. de origine genetica. de cheson) sau chimid. B. primare respective si Inceteaza odata cu aceasta. V. poate fi un agent patogen. primaire / primary d. du poumon de fer-mier / farmer's lung. secretante / secreting d. cu afectare difuza a ambilor rinichi (mariti de volum) dar diferite ca debut si ca mod de transmitere ereditara: *b. iritarea diverselor membrane mucoase si formarea unor imagini radiologice pulmonare caracteristice.). cu- 228 . s. Sin. R. • B. In zootehnie etc. care apare episodic. digestive) m special chisturi hepatice. ce pro-voaca dermatite extinse cu ulceratii cronice si unele simptome sistemice (cefalee. Sin. ce afecteaza toate componentele unui anumit sistem (ex. professionelle / occupational d. • B.: sindrom Kienbock (v. r. •B. Ex. polichistica renala care se manifesta numai la copil.: glomerulonefrita cu leziuni minime (v. p. •B. periodique / periodic d. Apare la subiecti peste 50 de ani. r. POLICHISTICA A SANILOR / m. systemique / systemic d. Ansamblu de manifestari determinate de functia deficitara a sfincterului esofagian inferior si de tulburari ale motilitatii gastrice. polykystique des reins auto-soinique dominante / autoso-mal dominant polycystic kidney d.: boala urechiusei atriale. des sclerotiques bleues / blue sclerae d. polykystique epidermique / polycystic d.: *febra mediteraneana familiala. De fapt. In cazul persoanelor ce lucreaza In labora-toare sau unitati spitalicesti. Denu-mire sub care sunt cuprinse diversele acddente care survin uneori la 8-15 zile dupa reinjectarea de seruri antimicrobiene si antitoxice pe baza de ser sanguin de cal. • B.: PCOD. POLICHISTICA OVARIANA / m. lipotimie. ereditara m care anomaliile sunt localizate simultan pe mai multe gene. PCOS. • B. of kidney. care apare spon-tan. si printr-o eruptie generalizata de urticarie. PROFESIONALA / m.: boala Reimann (v. Ex. SISTEMICA • B. • B. se poate asocia si cu anomalii extrarenale (cardiovasculare. manifestandu-se prin palpitatii. dar poate conduce la o *b.: ADPKD. pot fi determinate de agenti fizici (ex. poly-kystique ovarienne / polycystic ovarian d. Afectiune mamara determinata de o tulburare a functiei secretorii. of lung. • B. • B. denumita initial Thennopolyspora polyspora}. stricturi locale sau 'sindrom Barrett. concurente la determinismul patologic. cauza periodidtatii nefi-ind cunoscuta. la nivelul porilor mameloanelor. renale a lesions minimales / minimal change kidney d. Termen prin care sunt desemnate doua b. si policistina. 2) Crize de bradicardie supraventriculara (bloc sinoatrial partial. pulmonara profesionala cauzata de expunerea cronica la pulberi ale sarurilor de *antimoniu (sin.: boala chistica a ma-melei (v. DE SISTEM / m. RITMICA AURICULARA / maladie rythmique auriculaire / rhythmic auricular disease. *benzolism). SECRETANTA / m. ulceratii. dispnee. se poate compli-ca cu esofagita peptica. PERIODICA / m. •B. Lobstein's d. greata.). POLICHISTICA RENALA AUTOZOMAL RECESIVA / m. B.. boala serica. si policistina. • B. Sin.

B. medic ingies. *sindrom Sjogren). TRANSMISIBILA SEXUAL / m. apoi (a Zurich. Actualmente. *b. *lepra. Pentru primele patru b. URINEI CU MIROS DE SIROP DE ARTAR / m. profesor de medicina interna mai intdi la 'Be. si SIDA. icter cronic si. Caracteristidle clinice includ coma. *febra galbena. Ex. Sin. 1816-1S90. determinand staza si distructie parenchimatoasa centro. de I'oreillette / rhythmic auricular d. alte afectiuni urogenitale sau generale determinate de bacterii. *polio-mielitei anterioare acute. •B. cu exitus la scurt timp dupa nastere. *leishma-nioza. Candida. Afectiune care complica o flebita prin extensia trombozei si. Simptomatologia se apropie de cea a *sindromului Budd-Chiari.: malaria tratata cu *chinina). •B.: *sifilis. tropicale / tropical d.: boala de sistem. • B. adesea.si mediolobulara. adenopatie satelita. / sixth d. 1) Entitate mor-bida bine definita. [Akmeyri. Trichomonas. infectioasa (determinata probabil de virusul 'Coxsackie). V. 2) Sin. de-clararea b. Loutim. con-vulsii. cu debut mai tardiv. DE SUPRAlNCARCARE / m. ex. sexuel-lement transmissible / sexually transmited d. "gonoree. • B.: hiperkeratoza (v. •B. Sin. AKUREYRI. Lonitra..). B. 1791-1875. SMALTULUI PATAT / m. •B. par stokage / storage d. transmissible / communicable d.\ Insuficienta suprarenala cronica. dupa Addison. tsutsugamushi / tsutsugamushi d. [Thomas Addison. Sin. Endoflebita proliferanta si obliteranta a venulelor centrolobulare si a micilor vene suprahepatice.] B. „ • B. URECHIUSEI ATRIALE / m. B. V. *sancru moale. uneori. Sin. tulburari respiratorii si cardiace (cu modificari electrocardiografice). [Thomas Addison.: *boala Chagas. TROMBOEMBOLICA / m. *poliartrita cronica juvenila. Exista patru fenotipuri clinice ale afectiunii: 1) clasic. este obligatorie. contagioasa contractata prin raport sau contact sexual. SOMNULUI / m. Australia si India. KUREYRI de 12-14 zile. clinician vtandu.). a femeilor de varsta medie. de surcharge / storage pool d.} Sin. •B. ADDISON-GULL. B. care duce la acumularea acestora si a cetoadzilor omo-logi In sange si urina. Sin.: boala Menkes. • B. tulburari gastrice si hiperpigmentatie (melanodermie addisoniana).] Sin. des tics / Gilles de la Tourette d. des urines a odeur de sirop d'erable / maple syrup urine d. Still a adultului). SPECIFICA / m. apOnit peste 1000 de cazuri m 1948. *oncocercoza. izo-leucina si va-lina). provocata Intotdeauna prin aceeasi cauza precisa ?i raspunzand favorabil la anumiti agenti terapeutici determinati (ex.B.. Ex. B. VENERICA / m. care se dezvolta la nivelul mucoaselor superficiale [Chlamydia. thronibo-embolique / thromboembolic d. Se disting. hemoragii. provocata de infectia cu Rickettsia tsutsugamushi transmisa la om prin intermediul larvelor de trombi-culide (*7romb/cu//dae).sirop de artar" al urinei si al corpului. Londm. [Jap. "lipo-idoze. VACILOR NEBUNE / m. care se manifests prin senzatia de rau general. VENOOCLUZIVA A FICATULUI / m. [Robert Adams. acuta infectioasa si epidemica raspandita Indeosebi In Asia Orientala. [Thomas Addison. dispepsie. TROPICALA / m. specifique / specific d. B. •boala somnului. dupa o incubatie B. du sommeil / sleeping sickness. infectioasa sau parazitoza endemica In zonele tropicale sau subtropicale. 18041S7S. 1793-1860.} B.). 1) Nume utilizat (Mackenzie) pentru o serie de simp-tome morbide. Sin. cutanate (*sderodermie. ciroza biliara. 2) Sin. metabolica cu transmitere autozomal dominanta.: *encefalopatiile spongiforme subacute transmisibile. multiple. Transmiterea se face direct. asemanatoare. •B. medic engtez. sensibilitate la frig. Sin. Sin.). medic engiez.). *dermatomiozita. animala sau vegetala. de tip tifoid si leucopenie. ADDISON-BIERMER.).: boala venerica. V. 1793-1860.: sindrom Gilles de la Tourette (v. atribuita unui agent infectios specific sau produsilor sai to-xici si care se produce prin transmiterea acestui agent sau a produsilor sai dintr-un rezervor la o persoana receptiva. hipotensiune.. determinata de acumularea unor substante specifice In tesuturi. •B.: boala Zahorsky (v. •B.. HIV etc. TSUTSUGAMUSHI / m. de stocare a glicogenului. virusuri sau paraziti. 3) intermitent: 4) legat de tiamina (afinitate scazuta a enzi-melor pentru cofactorul tiamin-pirofosfat). SMALTULUI PATAT prind un ansamblu de afectiuni disparate (denumite uneori Jnflamatorii" nespecifice). si boala Dutton. PRIN STOCARE / m. Sir William Withey Gull. prin embolie arteriala determinata de migrarea trombusului. 17931S60. unele boli articulare (*poliartrita reumatoida. venereal d. provocate de *vjrusuri lente. De ex. printr-o leziune necrotica la nivelul portii de intrare. virus herpetic. 'DuBOn. a unui agent vector sau a mediului extern neviu. de I'email tachete / mottled enamel d. a virus lent / slow virus d. *boala Behcet etc. • B. casexie bronzata. *Fluoroza dentara rezultand din ingestia apei de baut cu un continut excesiv de fluor (peste 2 mg/1). originea lor obscura: *lupus eritematos diseminat. printr-o gazda intermediara. Wiliam Stokes. retardare fizica si mentala si un miros caracteristic de .. care au In comun. virus hepatitic B. ADAMS-STOKES. •B. si cazurile ^ra melanodermie sau cu insuficienta suprarenala mai usoara. 'in stadii avansate. 2) pete albe si brune. Denumire generica pentru b. tripanosomiaza).: *b. medic iriandez.: sindrom Adams-Stokes (v. sau indirect.). (tot mai putin utilizat) pentru *sifilis. debuteaza 229 . • B. cauzata de un deficit al enzimei ce catalizeaza decarboxilarea oxidativa a aminoacizilor cu catena ramificata (leucina. Nicolas-Favre. • B. •B. Sin. tsutfiiigamushi = gandac periculos. •B. venerienne / venereal d. •B. • B. 'schistosomiaza. medic ingles. Observata la adolescenti. melanoza dermica. (STD). TRANSMISIBILA / m. eel mai sever. leucinoza. DE STOCARE A GLICOGENULUI / m. Anton Biermer. exantem. 3) hipoplazii si anomalii de forma (coroane deformate). curba febrila In platou.} B. TICURILOR / m. cinci manifestari majore: anemie. X. vasculare ('angeite alergice).). • B.rna. caracterizata prin *xan-tomatoza. ADDISON. veino-occlusive du foie / veno-occlusive d. medic german. astenie. • B. sunt acceptate ca forme ale acestei b.). 'Du6Cin. printr-o persoana sau animal infectat.). de etiologie necunoscuta. profesor de fizioiogie la Londra fi medic al reginei 'Victoria. CU VIRUS LENT / m. Se ma-nifesta sub trei forme: 1) pete albe. tifos tsutsugamushi.: boala bronzata. • B. Boli cu nume proprii • B. 1827-1S92. of liver. 2) intermediar. oraf M IsCanda wide au.: boala ritmica auriculara (v.: tripanosomiaza africana (v. clinic. • B.: boala transmisibila sexual (v. *b. mai utilizate fiind: febra fluviala de Japonia. si boala contagioasa. glycogenique / glycogen storage d. eel mai frecvent din cauza alterarii congenitale a unei enzime sau a unui deficit enzimatic care afecteaza metabolismul unei anu-mite substante.: tezaurismoza (v. Sin. Sin. se caracterizeaza. de vaches folles / mad cows d. *malarie. o serie de febre avand ca agenti vectori unele insecte etc. encefalopatii spongiforme sub-acute transmisibile.: glicogenoza (v. Sin. A SASEA / sixieme m. disfunc-tii intestinale.: boala Biermer (v.

APERT. APERT-CROUZON. Se manifesta clinic ca o *boala celiaca asociata cu p-hipolipoproteinemie. • B. cu leucocitoza accentuata si albuminorahie putin modificata.] Sin. 1874-1938. caracterizata prin deficit de absorbtie a lipidelor. • B. se caracterizeaza anatomopatologic prin atrofie cerebrala generalizata si aparitia unei demente cu evolutie lenta.z contemporan. boala Leber II.] Maladie ereditara transmisa autozomal dominant. de asemenea.] Afectiune rara. Rezervor de virus: soarecele de casa.: boala Leber I. surditate. C. anatonopatoiog german (fiui anatomistuCui german fnidrich 'Arnold}. Tabloul clinic este m relatie cu evolutia b. ALSTROM-LEBER.. ANDERSON".simiana") si se poate extinde apoi la membrele superioare si inferioare.). 1907. profesor de medidnil intema. *amauroza. vocabular) permit obiectivarea deteriorarii intelectuale. 'Paris. baza militara. n. Sin. cu tulburari mari de memorie. 18S619S8. aplazie retiniana. • B. neurolog francos.!.] Sin. Gena care codifica acest precursor se afla pe cromozomul 21. ceea ce antreneaza frac-turi repetate. Histologic. ALBERS-SCHONBERG. pediatru franc-ez. swOtz. cat si Inainte de aceasta. • B. meningita limfocitara acuta benigna. fara afectarea substantei albe). sindrom Vogt. ana-tomopatolog gemum (fiul anatonistuild german fried-rich Arnold). aceastd afectiune pentru prima data. ge. B. • B. Guillaume Benjamin Armand Dmhenne (de Boulogne). • B.: dementa presenila. medic american contemporan. medic francez.: acrocefalosindactilie tip II.ne. In formele de debut. testele psihometrice (memorie ime-diata. 'Paris. 'in care se asociaza caracteristicile *b. • B.ne. de tip probabil recesiv. 9{ew yorki n. 1835-1915. •• • B. mialgii. 1868-1940. Apert cu semnele faciale ale *b. Absenta raspunsului electro• retinografic permite diagnosticul si excluderea unei atrofii optice primare. congenitala si ereditara. apraxie. V. . newoiog fi psihiatru ger-man. ARDMORE. Sin. B. • B. 1835-1915. • B.] B. Se caracterizeaza prin fragilitate anormala a oaselor. la care se adauga apraxia si agnozia. medic american.tic.} 1) Nevrita optica retrobulbara familiala a carei transmi-tere ereditara este legata de sex. OIsen. infectii pelvine). Toionia).ian.). Etiopatogenia b. meningita seroasa epidemica..). caracterizata prin *macrocefalie cu *hidrocefalie si *encefalopatie. Exista forme benigne si forme cu evolutie grava (cecitate. Exista o proliferare a 'astrocitelor si o acumulare lipidica In 'microglie. a cor-texului cerebral si a nucleilor cenusii centrali (uneori a cerebe-lului. caracterizata prin rinofaringita rebela. Sin. ALPERS. 2) V.B. alcatuit din 3942 de aminoacizi si provenind dintr-un precursor. Sunt evidente mdeosebi: atrofia scoartei cerebrale la nivelul regiunilor parieto-temporo-occipitale. pediatru frames. 19001969.nCita.honberg. ANDERSEN. 'Paris. [name] Alagille. • B. familiala si ereditara. 2) Degenerescenta (sau displazie) corioretiniana congenitala sau infantila precoce. 18401917. [CAar7es John Armstrong.ian. osteosderoza generalizata. agitatie psiho-motorie.ARNOLD-CHIARI teaza functiile cognitive: amnezie Indeosebi anterograda. Sin. [Eugene Apert. Louis Edovard Octave Crouzon. oftalmoiog gt. [Eugene Apert.] 1) B. 2) V. scleroza Alzheimer. prevalenta b. caracterizata prin atrofie musculara cu paralizie simetrica.: atrofie musculara progresiva. • B. Haas . Theodor Leber. nu este clarificata. la adult.: boala Alstrom-Leber (v. cu semne generale asemanatoare gripei si meningita cu LCR clar.an. 'Philadelphia. 1907.ALAGILLE prin febra. In Okiaftoma . manifesta la copil dupa o perioada de dezvoltare normala. Progresiv. 1900. mieloscleroza. dezorientare temporospatiala. [Car? Henry Alstrom.SW^-i undt a fast descrisa. iar uneori hipertonie extrapiramidala si crize epileptice. [Fuller Albright. A. patohg american. 6acterw[og american si specialist m sa. care se manifesta sub forma unei infectii febrile. radiolog german. 1806-1875. n. caracterizata clinic prin "microcefalie. cu deces pana la varsta de doi ani. care poate prezenta o infectie latenta. ereditara. n.: sindrom Alagille (v.tic. infectioasa.} 1) Sin. 'Washington. 'Boston. acuta virala. agnozie. • • B. 1868-1940. Prognostic sumbru.] Sin. care este o glico-proteina transmembranara alcatuita din 695 aminoacizi si prezentand mai multe izomorfe. leziuni ale hipocampului si o dilatare a ventriculilor cerebrali. tulburari ale limbajului oral si scris. amauroza congenitala Leber. 9{ew yor^ 1901-1964. Crouzon si cu malformatii ale extremitatilor membrelor superioare si inferioare. Radiologic. scheletui prezinta o opacitate foarte densa.] B. 'sindrom meningian. neurolog american. [George Clinton Andrews. S-a con-statat. Cea mai profunda alterare afec230 B. Sin..: polidistrofie cerebrala progresiva infantila Christensen-Krabbe. Etiologia este incerta: imaturitatea celulelor nevrogliei ar Tmpiedica mielinizarea normala. crescand semnificativ cu varsta (5 % peste 65 de ani). 1925. 1891. Unii autori sustin patogeneza printr-un 'virus lent. ALSTREM-OLSEN. [Ardmore.).). Qottingen si J-feideKey.te pufiiica. [Heinrich Ernst AlbersSr. Este confirmata disfunctia neurotransmitatorilor cerebrali. osoasa rara. hepatosplenomegalie. amigdalita. ge.: coriomeningita limfocitara. A. suede. ALZHEIMER. contemporan. difuza.: boala von Willebrand (v. 2) Forma rara de *leucodistrofie la nou-nascut.: bacterida pustuloasa. [Alois Alzheimer. [Cnr/ Hem-y Alstrom. nevrita optica retrobulbara ereditara. este desemnat ansam-blul dementelor degenerative primare care pot debuta atat In perioada senescentei. 'Paris. neuroCog frances. ARMSTRONG. retentie vizuala.. americana.). indeosebi cu afectarea sistemelor dopaminergice si colinergice.] Sin. probabil virala. profesor ta 'SresCau (m present 'Wroclavi. denumit A-p. ca In placile senile extra-neuronale se acumuleaza un peptid amiloid mic. dennatotog american.] Denumire prin care. glicogenoza). pediatru franca. ARAN-DUCHENNE. oftalmolog suedes contemporan. Anderson. [Julius Arnold. Londra] 1) Sin. 0. transmisa autozomal recesiv. 'Sans. \A.. pTofesor (succesiv) la.: glicogenoza de tip IV (v.oase-lor de marmura". ALAGILLE. [Dorothy Hansine Andersen. ARNOLD-CHIARI. parestezii de Intindere variabila.] B. ] Dermatita veziculopustuloasa a falangelor terminale. anemie importanta etc. ALBRIGHT. osteoporoza familiala. dementa Alzheimer.rm.: osteodistrofie ereditara Albright (v. medic australian contemporan.} Dureri si parestezii hemicefalice m teritoriul de inervatie al filetelor nervoase de la nivelul radacinilor C. paralizii si. Sin. neuropatoiog engie. Sin. Sin.: boala . adeno-patii. • B. exista o degenerescenta progresiva. 1865-1921. 'Satin. care poate fi consecinta unui deficit de sinteza a 'chilomicronilor. Tipul eel mai frecvent afecteaza initial mana (*mana . • B. reprezinta o manifestare alergica In relatie cu existenta unor focare infectioase la distanta (pioree. [Bernard f. osteo-petroza. uneori. dar poate evolua si letal.: acrocefalosindactilie tip I (v. Alexander.} Afectiune degenerativa a coarnelor anterioare ale maduvei spinarii. n. caracterizata prin *amauroza sau *ambliopie forte. [Julius Arnold. sindrom Andersen. discalculie. [If Benjamin Alexander. *mioclonii. este manifesta clinic dementa accentuata. sindrom Anderson. si C. afazie. Se vindeca adesea spontan.. • B. si boala Pick. dureri musculare. m prezent. Alpers. ANDREWS. 1S64-1915. • B. 1817-1861. Este cauzata de o dereglare a resorbtiei fiziologice a osteoclastelor. 'Hamfmrg. • B.. 2) Stewart W. ARNOLD. evolueaza rapid spre dementa si moarte. [Francois Ami/cor Aron. ALEXANDER. Sin.

care se manifesta prin hemoragii cutanate si mucoase. 1876-1934.toinopatolog itaiian. medic francos. Sin. 1877. Sin.: boala Darier (v. Londra.: boala Moschowitz.an contemporan.: paralizie generala progresiva (v.: hidronefroza congenitala intermitenta. caracterizata prin hernie de trunchi cerebral si cerebel la nivelul gaurii ocdpitale. BASEL. Leziunea apare In zonele descoperite. febra.z. BAYLE. patoCog austriac. la f{6pitau^ de 'Paris. Sin. dennatoiog dams contemporan. Landre Beauvais. Sin.ng[tz. Londra. [George Baehr. [Karl Adolf von Basedow.). [Pierre Jean Baptiste Bazy. • B. 'Edin6urg. • B. 1845-1945. [Vladimir Michailovitch von Bechterew.: lipodistrofie progre-siva (v. 1778-1821.z. BATEMAN. 'Edin6urg. care poate aparea la nou-nascutui de sex feminin. profesor ia 'Str(in. osteo-patie hemoragica primitiva. ASBOE-HANSEN. • B.: dermatoza Barber. Este caracterizata prin existenta de pete purpurice localizate pe antebrate si gambe. • B. apoi ia St.). [Hulusi Behcet.: clorom.). Robert fames Graves. 1869-1933} Sin. Metabolismul bazal si fixarea radioio-dului sunt crescute. observata la nou-nascut.: purpura senila Bateman. BARLOW. 1822-1888. B.] Sin. Copenftaga. medic argentinian. • B. • B.: boala Machado-Joseph (v. psihiatru francos. evolutie rapida spre exitus. medic ge. 'Paris. care dispare In cateva luni. Sin.} Sin.). chirurg e.} Dermatoza pigmentara buloasa. 1S61-1918. medic gcrman. la care se asociaza uneori "hidrocefalie si *sp/na bifida.: boala din Bornholm (v. 1865-1918. 1SS1-1916. 1S08-1884.. me-dic ingte.. pericardita constrictiva etc. [Karl Adolf van Basedow. fie cu *poliartrita reumatoida. portugheze. 2) Poliserozita: inflamatie cronica manifestata prin efuziuni seroase In diferite cavitati (pahipleurita.} Sin. 1772-1840. BEHCET. • B. boala Flajani. 'M. BATTEN-MAYOU. tulburari psihice.nos Mres. •B.} Sin.rse. foliculara. termofobie. purpura trombocitopenica trombotica.} *Artroza interspinoasa a rahisului lombar. [T'/tomos Bateman. [Augustin-J. 1797-1853. medic engte. AZORE. Londra. " B. m Australia. Sin. [Bernhard Laurits Frederik Bang.).).ng[e. radioCog danez.: ulcer de desert.: bruceloza (v. aritmii. In cazul sugarilo'' alaptati artificial. neuroiog engkz. [Aladar Aufeszky. n. Sin. BAMBERGER. ana.an. cu localizare craniana (Indeosebi orbitara). 1799-1858. 1848-1932. " B.nta. 1885-1950.e. In retatie cu o degenerescenta senila tegumentara: evolutie cronica si reddivanta.} Denumire istorica pentru reumatismul poliarticular.: boala SpielmeyerVogt (v. *eretism cardiac). medic ve. • B. • B. tremura-turi digitale fine. 1790-1854. Este o varietate de reumatism degenerativ. [Heinrich van Bamberger. 1852-1925. Sin. BARRAQUER-SIMONS. [Henry Martyn Bannister. medic maghiar. Vuna. [Christian Ingerslev Baastrup.ri-can. BARCOO.} B. BEAUVIEUX. medic irCandez. Londra. [Frederick Eustace Batten. [Sir George Ballingall. 1865-1918.} Afectiune rara In care se asociaza: *purpura trombodtopenica. care apar de obicei In al doilea an de viata. debutand la nivelul unui folicul pilos. m Ocwnvl Atlantic. Forma a *b. [Base/. 1855-1928. Legarea anticorpilor la *receptorii TSH de pe celulele tiroidiene stimu-leaza secretia hormonilor tiroidieni. • B. ojtaimolog e. • B.: sindrom Ayerza (v. BANNISTER. Uneori se complica cu gangrena. se manifesta prin cifoza posttraumatica la subiecti cu predispozitie ereditara. Sin. de culoare verzuie. dennatoCog turc. cu transmitere autozomal dominanta. BEHQET • B.: molluscum contagiosum (v. medic spanioi. sufuziuni subperiostale. •B. Apare din cauza hipoplaziei sau aplaziei muscula-turii netede. 'Sue. Sin. 'Petersburg. " B. fans. BALFOUR. AUJESZKY. dermatoiog e-ngkz. BASEDOW-GRAVES. Londra. BABINGTON. BAZY.: edem Quincke (v.: boala Basedow.).} Sin.} Afectiune a splinei care se manifesta prin splenomegalie.: osteoartroza interspinoasa. VTofesor la f(oTe. leziuni nervoase. leucoblaste) si uneori hiperleucocitoza. 'Barcelona.). 1853-1934. • B. • B. [Harold Wordworth Barber.z. V. Formula sanguina evi-dentiaza prezenta anemiei. care poate aparea la menopauza.: boala Basedow-Graves (v). si spondilartrita anchilozanta.: boala Moeller-Barlow. 1790-1854. [Azure. [/Intouie Laurent fesse Bayle. • B.] Afectiune asemanatoare polispondilitei reumatismale. dureri epifizare cu alterarea osificarii. BAASTRUP. Se dezvolta In maduva osoasa si inva-deaza rapid periostui si tesuturile moi. cu localizare mdeosebi la fata si la gat.} Tumora maligna. Simptome caracteristice: tumefactia difuza a tiroidei. eel mai frecvent provocat de Corynebacterium diphte-riae.[ Sin. profesor ia l^azan. medic si Botanist engCez.).} Sin. BECHTEREW. 1844-1920. •B.: dermatita buloasa keratogena. BAEHR-SCHIFFRIN. astenie.ARNSTEIN Chiari.} Varietate de *hidronefroza. BANG. • B. a celulelor anormale (mieloblaste. [/ose Antonio Roviralta BaiTiiqaer. paralizie si afectare a substantei albe prin depuneri de *lipofusdna.} Sin. medic austriac.rm. 1780-1855.} Sin.} B. Marmaduke Stephen Mayou.). BAMLE. tulburari cardiovasculare (tahicardie. Asboe-Hansen. uneori familiala.. 1889-1946} Afectiune a adultului tanar de sex masculin. " B. cfiirurg franctz. • B. ai 'Marinei legate. de gravitate variabila (evolu-eaza spre ciroza hepatica). BATTEN. BALLINGALL. • B. pancitopenie periferica cu hipercelularitate medulara si semne de hipertensiune portala asociate cu o alterare morfofunctionala a ficatului.} 'I'Hiperkeratoza difuza. ARNSTEIN. AYERZA.: lipofusdnoza neuronala juvenila. boala Graves.In disc". [John Hutton Balfour. trans-piratii profuze. r&u.ngit.} 1) Spasm saltatoriu sau tic al extremitatilor inferioare. scadere ponderala. BEAUVAIS. *exoftalmie Insotita de diverse semne oculare.Tinw dwiez. " B.] B. [Benjamin Guy Babington.} Malformatie congenitala rara. 231 . [Sir Thomas Barlow. manifestata prin dementa. Sin. 1794-1866.} Sin. • B. • B. BARBER.). observata In hiperlordozele lombare sau 'in lombartroza banala. 18571927.). [Frederick Eustace Batten. 2) Sin. eras din 'ECvetia unde a fost descrisa 6oata. • B. newoioff ame. BANTI.: anemie Banti. Se pare ca este determinata de Intarzierea mielinizarii fibrelor nervilor optici. Copenfiaga.] Sin. consecinta a unor dilatatii congenitale ale bazinetului si ale calicelor. inhibitia prin feedback ne-gativ de la nivel hipofizar dispare si apar manifestari clinice de hipertiroidie. *diskeratoza foliculara .). Londra. [Boreoo. [G. anemie. provocata de prezenta autoanticorpilor antireceptori TSH cu functie stimulatoare. Pseudoatrofie optica a sugarului antrenand cecitate aparenta. • B. Arthur Simons. Se Intalneste In regiunile tropicale si subtropicale desertice. 'Dublin. cu lapte conservat. Sin. neurolog mgltz. unde se formeaza o vezicula care se ulce-reaza rapid. nwGc germcol.z. Schiffrin.} 1) Dermatoza care poate aparea la persoanele In varsta. neuroCog rus. 1886-1955.} Ulcer cutanat tropical. Cft-Kcyo.). [Abel Ayerza. me-dic ame. diaree. BASEDOW. anemie cu semne de hiperhemoliza si subicter. ^e.: boala Rendu-Osler (v.B. inside. sindrom Banti. istoric pentru maduromicoza (v.te. Sin. cu eozinofilie sanguina. scorbut infantil.iv. Vaquez In care lipseste splenomegalia. [Guido Banti. care poate aparea la copiii cu leucemie. • B. Aceasta entitate se identifica In prezent fie cu *reumatismul articular acut. medic e.rseBurg.: pseudorabie (v.burg.

Saris. BERNHARDT. care antreneaza malabsorbtia *vitaminei B. • B. virala sau imunologica. 1831-1909. [Ernest Henri Besnier. [CAor/es Lucien Beurmann. BILLROTH [Christian Albert Theodor Billroth. 'Polonia). amigdalita) sau dupa un efort fizic intpns. 2) V. Sin. encefalopatie sau sindrom Binswanger. chirurg austriac. 1851-1923.. 1867-1935. aceasta perturbare nefiind determinata de o infectie sau de o carenta alimentara. uveita antrenand cecitate.B.). 1845-1917.} 1) *Meningo-cel consecutiv unei fracturi craniene. 1902. [Joseph Colt Bloodgood.). caracterizata prin atrofie corioretiniana centrala cu alterari degenerative pigmen-tare si leziuni retiniene periferice. iar prognosticul poate fi grav.: tibia vara. dtrmatolog austriac. oftalmolog german. B.} Forma de *lupus eritematos. Se manifesta prin dementa.} Sin. 1844-1915. sinuzita. sec. caracterizata prin depozite difuze intercapilare (mezangiale) de IgA si C3. 1871-1940. •B. fiind osmiofile. strict localizata. neurolog austriac. asociata cu neutrotrombopenie si tulburari digestive si nervoase discrete. profesor la Zurich si l^ena. Sin. chirurg german. cu predominanta simptomelor cerebeloase.} Sin.: sindrom Benedikt (v. cu afectare moderata a starii generale. 1896. medic si serolog cek. BERGER / maladie de Berger / Berger's disease. n. urmate de ulceratii. BILLROTH-WINIWARTER. si degenerescenta eredo-maculara. cu proeminenta In forma de . n. 232 B.} Sin. [Martin Bemhardt. idiotie amaurotica familiala. • B. [Fritz Bessd-Hagen. Sin. chirurg german. 1852-1912. care nu ajung Insa la maturare. B. BENEDIKT. dermatolog franc. BLACKFAN-DIAMOND. BESNIER-KAPOSI-LIBMAN-SACKS. cu evolutie subacuta si recidivanta. V. 1878-1920. 'Boston. ptw/esor (succesiv) la Leipzig. •B. 2) V. oftalmolog german.: meralgie parestezica (v. • B. .} Maladie caracterizata prin absenta secretiei de 'factor intrinsec gastric. BEHR. sindrom Behcet. medic ge. Diamond. pedi-atru american. 1837-1902. Histologic se constata Incarcare grasoasa hepatica. Louis K. Sin. Se considera ca la originea manifestarilor se afla me-canisme autoimune.). Etiologia este neelu-cidata. medic jrancez. • B. 1831-1909. care apare la orezile dupa o infectie (otita.galbenus de ou pe farfurie".] Sin. BITOT. 'Vwia. BEURMANN-GOUGEROT.: degenerescenta eredomaculara.).} 1) Forma de *degenerescenta maculara retiniana. [Lourent Theodore Biett. apoi la Zurich. • B. 1883-1948. Sin. care constau In distrofie corneo-conjunctivala Si *hemeralopie prin deficit de 'caroten la nivelul *bastonaselor retiniene. nefroiog francos. Caesar Peter Moller Boeck. medic ame. mai tar-diva. 9^e. [K"ennetA DonieJ Blackfan. de coloratie rosie sau galben clar. 1900} Forma de 'genu varum caracterizata prin angulatia partii proximate si interne a diafizei tibiale.: lupus eritematos discoid sau subacut.} 'Eritroblastopenie congenitala care determina anemie cronica normocroma. Henri Eugene Gouge-rot. BIERMER.} Sin. Administrarea intravenoasa de vitamina B. sfingolipidoza.). Este o b. Sin. afte genitale si aparitia. oftaimotog iriandez. Jan Jansky. B. 1881-1955. cauzata de hipertensiunea arteriala sau de arterioscleroza vaselor profunde perforante si a capilarelor substantei albe subcorticale. Stockholm. Insa prognosticul este re-zervat. [Ernest Henri Besnier. JSrgen Nilsen Schaumann. Sin.: sarcoidoza (v. • B. precum Si printr-un mers caracteristic cu paSi mid si baza de sustinere larga. si policorie. prin hepatomegalie considerabila Insotit§ de oprirea cresterii staturoponderale. degenerescenta tapetoretiniana.} Sin. 'Viena.ui yor^ 1872-1946. degenerescenta tapetoretiniana. normocitara si aregenerativa. Afectiunea poate evolua spre hipertensiune arteriala sau insuficienta renala. Semnul clinic ca-racteristic al b. dermatolog france-s. 1829-1894. BLOUNT. BIETT.). XX.: boala exostozanta (v. 'Berlin. profesor la J{am£uy. BJORUM. 1879-1953. • B. sindrom Behr.. 1852-1931.rica..: trombangeita obliteranta (v.e.: sinchizis scintilant (v.ri. BINSWANGER. BESNIER-BOECK-SCHAUMANN. Best. din cauza unui accident infectios grav. 'Paris. mesangial IgA glomerulonephritis. Emanuel Libmaa. originar din '£raga..). [Walter PaInam Blount. 1827-1892..] Sin. 'Berlin.. si degenerescenta eredo-maculara. Evolutia este letala In 3-4 ani. Sin.: dementa. BEHR caracterizata prin trei simptome cardinale: afte bucate recidivante. • B. care se manifesta In jurul varstei de 4 ani. Sin. ortoped american. este urmata de un raspuns sanguin specific (*reticulocitoza). sindrom Billroth. " B. Benjamin Sacks. 1829-1894.a. • B. 18351920. [Anton Biermer. [Pierre A. • B. b.: glomerulonefrita cu depozite mezangiale de IgA. BLOODGOOD. [Moritz Benedikt. BIELSCHOWSKY-JANSKY. dermatolog francos. V. In general. profesor la Zurich si 'Viw. boala AddisonBiermer. [Christian Albert Theodor BUJroth. 'Boston.: sfingolipidoza de tip juvenil precoce. • B. cfmwy german. dermatolog francez.} Sin. Nu exista nici semne de insuficienta hepatica. dermatolog suedes. stabuit (a 'Baltimore. dermatolog non'egian. [AtAur Henry Season. V.: anemie Biermer. Reprezinta forma de tip juvenil precoce a 'sfingolipidozei cerebrale. evolueaza In pusee recidivante.). 1856-1922. degenerescenta tapetoretiniana centrala. sinchizis). Bitot. 'Paris. anemie pernicioasa. medic american. In primele saptamani de viata. Determina anemie macrocitara cu megaloblastoza medulara. BENSON. bolnavii decedand. profesor la 'Saris. BEST. Oslo.: lupus eritematos diseminat (v. evolueaza In trei stadii (de disc. 1874-1943. [Alfred Biel-schowsky.: sindrom Blackfan-Diamond.: cefalhidrocel traumatic. 1852-1929. degenerescenta tapetoretiniana.] Sin.rn. [Jean Berger. de remaniere si atrofie) si reprezinta forma congenitala a *bolii Stargardt. a unor leziuni oculare: "uveita cu 'hipopion. Au fost raportate si cazuri familiale. Elementele au tendinta la diseminare simetrica si dispar In cateva saptamani. In toate aceste localizari sunt prezente leziuni de vascularita si perivas-cularita. ereditara cu transmitere dominanta. Saris. Depozi-tele sunt vizibile In microscopia optica prin imunofluorescenta si In microscopia electronica.a. pediatru american. [Otto Binswanger.: sporotricoza (v. Sin. •B. profesor dt medicina interna mai int6i la 'Se. «B. • B.w yorl^ n. Maduva osoasa este bogata In normoblaste tinere. [F. • B.z. l^iena. profesor la fena. dermatolog francez.doc" a condilului intern.} Forma de encefalopatie ateroscle-rotica subcorticala. • B..} Varietate de *nefropatie glomerulara cronica primitiva (25 % din cazurile de la adult). Prin examenul sumarului de urina se confirma hematuria si o proteinurie usoara (1-2 g/24 ore). •B. • B.. 'Jvlarfiwg si 'BresTau fin present 'Wroclaw. este hematuria macroscopica recidivanta.: iridocicl'ita recidivanta.} *ldiotie amaurotica familiala. cu aspect al maculei de .} *Eredodegenerescenta maculara cu transmitere autozomal dominanta. [Carl Behr. Afectiune manifestata la ambele sexe. Moritz Kohn Kaposi.rman. BESSEL-HAGEN. caracterizata In general printr-o leziune rotunda bine delimitata. 9{e. neurolog german. V. 'Bordeaux 18221888} Manifestari oculare ale avitaminozei A. Felix van Winiwarter. neurolog german. 'Dublin. sin-drom Adamantiades.: boala chistica a mamelei (v.. asociata cu pierderea difuza de substanta alba subcorticala si dilatarea ventriculilor. chirurg american. medic german. BLOUNT 1873-1921. 1781-1840.

B. BLUMENTHAL •B. BLUMENTHAL. [Ferdinand Blumenthat, medic german, profesor de medicina internet [a 'SeHin, n. 1S70.] Maladie asemanatoare clinic cu o "leucemie mieloida, de care se deosebeste prin proliferarea primitiva importanta a sistemului eritropoietic, In plus fata de cea a tesutului mieloid, la care se asociaza hiperieucocitoza. Este considerata o varietate de *poliglobulie. • B. BOGDAN-BUDAY. [Aladar Bogdaa, medic maffHiar contemporan; Kalman Buday, cfururg maghiar, 'Sudapesta, 18631937.] Afectiune determinata de *Corynebactehum pyrogenes anaerobium, caracterizata prin febra si abcese cu localizari -, s multiple (ficat, plamani, splina, muschi). • B. BONDUELLE. Afectiune caracterizata prin asocierea sem-nelor de 'scleroza laterals amiotrofica si de *b. Parkinson, la care se adauga leziuni corticate (straturile II si III ale *izo-cortexului) cu *glioza si neurospongioza (v. neurospongiom). •B. BONIELAND. Sin.: boala mitrala (v.). • B. DIN BORNA. [Boma, oraf in 'EstuI Qe.rmanwL\ B. care se transmite de la cal, determinata de un virus si constand Intr-o 'encefalomielita acuta; este transmisa rar la om. •B. DIN BORNHOLM. [Bornholm, insu[a daneza in fMarea 'Saliva.] B. epidemica determinata de virusul "Coxsackie B. DebutuI este brusc, prin afectare musculara (induratie, noduli), iar ulterior dureri la baza toracelui, accentuate de miscarile respiratorii, simuland o afectiune pulmonara. Se asociaza cu febra, cefalee, uneori pleuropericardita uscata, otita medie, encefalita. Evolutie benigna. Sin.: boala Bamie, boala Daae-Finsen, boala Sylvest, gripa Dabney (sau gripa ,,diavolului"), mialgie epidemica, pleurodinie epidemica. • B. BOSVIEL. [/. Bosviel, medic francos, sec. XIX-XX.} He-matom al luetei cu aparitie brusca, de etiologie incerta. Se invoca factori mecanici, infectiosi, hormonali, vasomotori. Se vindeca spontan, dar pot sa apara recidive In 20% din cazuri. Sin.: apoplexia luetei. • B. BOUCHARD. [Charles Jacques Bouchard, me-dic francos, profesor de patoiogie gonoraid [a Paris, 1837-1915.} Dilatatie a stomacului prin ineficienta musculaturii gastrice. V. si dilatatie acuta de stomac. •B. BOUCHET. [Henri Bouchet, medic francos, n. 1873.} .Sin.: boala Bouchet-Gsell (v.). •B. BOUCHET-GSELL / maladie de Bouchet-Gsell / swineherd disease. [Henri Boiir.het, medic francez., n. 1873; Otto Gsell, medic fi fiacterwiog eivefian, Saint-Cjaii, n. 1902.] Pseudotifomeningita asociata cu exantem papulos recidivant, cu evolutie benigna, cauzata de Leptospira pomona (sau L. hyos), transmisa la om de porci. Simptomatologia este asemanatoare cu cea a *febrei tifoide. Sin.: boala Bouchet, tepto-spiroza crescatorilor de porci. • B. BOUILLAUD-SOKOLSKY. [Jean Baptiste Bouillaud, midic franciz, profesor de cdnica. imdicaia. la 'Sans, 1796-1881, Grigorn Ivanovici Sokolsky, nedit. rus, profesor de ctinica. msdiraiil ia l^azan, apoi ia Moscova, 1807-1886.} Sin.: reuma-tism articular acut (v.). •B. BOURNEVILLE. [Desire Magloire Bourneville, ne.wolog francez, 'Paris, 1840-1909.] Sin.: scleroza tuberoasa Bourneville (v.). •B. BOUVERET. [Lean Bouveret, medic franctz, Lyon, 1850-1929.] 1) Forma benigna de tahicardie paroxistica supraven-triculara care consta In accese paroxistice de tahicardie regu-lata, cu frecventa Intre 180 si 220 pulsatii pe minut, produse prin mecanism de *reintrare, Insotite de semne functionale diverse (palpitatii, dureri de tip anginos). Pe traseui electrocar-diografic lipsesc undele P. Tahicardia poate dura cateva ore, apare si dispare brusc (spontan sau dupa compresiunea sinu-sului carotidian, tratament medicamentos sau electric) fara nici

B.BRUTON o manifestare anterioara. Sin.: boala Bouveret-Hoffmann, tahicardie paroxistica esentiala. 2) V. sindrom Bouveret. •B. BOUVERET-HOFFMANN. [Lean Bouveret, medic francos, Lyon, 1850-1929; Johann Hoffmann, Mwolog german., J{eidei6erg, 1857-1919.} Sin.: boala Bouveret (v.). • B. BOWEN. [John Templelon Bowen, dennatoiog anwican, 'Boston, 1857-1941.} 1) Dermatoza care debuteaza la adult cu cateva pete lenticulare putin scuamoase sau prin discuri *numulare a caror confluenta formeaza placarde polidclice care persista nedefinit. Netratate, leziunile sufera o degenerescenta maligna lenta. Anatomopatologic se descrie o *diskeratoza a celulelor malpighiene. Sin.: dermatoza precanceroasa Bowen, diskeratoza lenticulara 'in disc. 2) *Diskeratoza conjunctivala localizata la nivelul limbului sub forma unor tumorete gelatinoase de culoare roza sau alb-cenusie. Poate degenera malign in *epiteliom spinocelular. Localizarea poate fi si la nivelul mu-coaselor. Sin.: eritroplazie. •B. BOZZOLO. [Camilfo Bozzolo, medic itafian, 1845-1920.} Sin.: mielom multiplu (v.). • B. BRAILSFORD. [fames Frederik Brailsford, radioCog engiez, 'BirmingHam, 1888-1961.} Sin.: boala Morquio (v.). • B. BRILL. [Nathan Edwin Brill, medic american, 'J^e.iil yor^ 1860-1925.} Sin.: boala Brill-Zinsser (v.). • B. BRILL-SYMMERS / maladie de Brill-Symmers / follicu. Iar lymphocytoma, Brill-Symmers syndrome. [Nathan Edwin Brill, medic am-erican, f^ew yor^ 1860-1925; Douglas Symmers, patoiog american, 9{ew yorl^ 1879-1952.} Denumire desueta pentru un limfom caracterizat anatomopatologic prin foliculi ganglionari mari, fiind integral actual In cadrul *limfoa-melor nonhodgkiniene cu structura nodulara. Clinic se eviden-tiaza o hipertrofie generalizata a ganglionilor limfatici Insotita uneori de splenomegalie. Sin.: limfom gigantofolicular, sindrom BrillSymmers. • B. BRILL-ZINSSER / maladie de Brill-Zinsser / Brill's disease, mild recrudescent typhus fever. [Nathan Edwin Brill, medic american, f{ew yorl^ 1860-1925; Ferdinand Zinsser, dermatotog german, n. (a y{ew york,. profesor [a 'Koin, 1865-1952.} *Tifos exantematic sporadic benign, denumit si ..resurgent", de origine endogena, aparut la subiecti care nu gazduiesc nici un parazit (aceasta caracteristica este suficienta pentru a diferentia b. B.-Z. de tifosul recidivant). Sin.: boala Brill, tifos resurgent. • B. BRINTON. [William Brinton, medic engiez, Londra, 18231867.} Sin.: linita plastica (v. linita). • B. BROCA. [Paul Broca, antropo[og si ckirurg francos, pro-fesor ia 'Paris, 1824-1880.} Sin.: afazie Broca (v.). " B. BRODIE. [Sir Benjamin Collins Brodie, c-furwrg engCez, Londra, 1783-1862.} 1) Tip de osteita cronica care antreneaza formarea unei cavitati In interiorul osului (metafiza unui os lung sau scurt). Cavitatea confine puroi si sechestre osoase. Radiologic se observa o zona hipertransparenta intraosoasa, limitata de osteoscleroza. Sin.: abces Brodie. 2) Tumora mamara voluminoasa, boselata, cu zone ferme si fluctuente alternante, fara adenopatie axilara satelita. Initial considerata un cistosarcom, s-a demoistrat a fi de fapt un adenofibrom intracanali-cular In care componenta conjunctiva este predominanta. Evo-lutia tumorii este variabila, uneori benigna, alteori maligna pri-mitiv sau prin producerea de metastaze de tip sarcornatos. Frecvent, tumora este denumita filoda, deoarece pe sectiune prezinta un aspect lobulat striat, cu ramificatii fine, asemenea frunzei unui arbore. Sin.: tumora Brodie. 3) Sindrom de natura isterica, pacientui simuland o afec(iune articulara dureroasa (coxalgie isterica). • B. BRUTON. [Ogden Carr Bmton, pediatru american, n. 1908.] Forrhfi de *agamaglobulinemie congenitala, transmisa 233

B. BUDD-CHIARI recesiv gonozomal. Se manifests clinic prin infectii bacteriene respiratorii si intestinale reddivante, adesea foarte grave. Anatomopatologic se constata absents, In maduva spinarii, a liniei plasmocitare. • B. BUDD-CHIARI. [George Budd, medic engiez, Londra, 18081882; Hans Chiari, patoCog austriac, 1851-1916.} Sin.: sin-drom Budd-Chiari (v.). • B. BUERGER. [Leo Buerger, chimrg ft patoiog american, 9{ew yorki 1879-1943.} Sin.: trombangeita obliteranta (v.). • B. BUREAU-BARRIERE. [Yves Bureau, Henri Barriere, medici franc.ezi contemporani.} Forma de *acropatie ulceromu-tilanta, cu localizare la nivelul membrelor inferioare. Este favo-nzata de traumatisme repetate. • B. BURGER-GRUTZ. [Mox Burger, medic german, profesor sit medicina internet ia 'Bonn, apoi Ca Leipzig, 1885-1966; Otto Griitz, dermatoiog fi veneroCog german, profesor ia 'Kyli 1886-1963.} Sin.: hiperlipemie esentiala (v.). • B. BURKITT. [Dennis Burkitt, medic saffian contemporan, specialist in fioii tropical,.} Sin.: tumora Burkitt (v.). • B. buschke. [Abraham Buschke, dermatoiog german, profe-sor [a 'SerCin, 1868-1943.} 1) Infiltratie cutanata sclerodermi-forma indurata, difuza, localizata frecvent la nivelul gatului si membreior superioare. 2) Sin.: criptococoza (v.). • B. BYLER. [By/er, numele de famiiie a[ copiitor ia care 6oa[a a fast ofiservata pentru prima oara.} Afectiune familiala ere-ditara, care consta In *colestaza intrahepatica progresiva. Se manifesta prin *steatoree, hepatosplenomegalie, pusee icterice recidivante si Intarziere 'in dezvoltarea psihosomatica, cu 'nanism consecutiv. • B. CACCHI-RICCI. [Bofoerto Cacchi, wotog itaiian, fpadova, sec. XX; Vincenzo Ricci, radioiog itaiian contemporan, 'Podova,} Sin.: rinichi In ,,burete" (v.). •B. CAFPEY. |/oAn Caffey, pediatra american, 1895-1966.} Afectiune care apare Inainte de varsta de 6 luni, caracterizata prin formarea unor tumefactii dureroase la nivelul membrelor si a maxilarului inferior, localizate pe os si asociate cu hiperfosfatemie si semne de infectie generala. Evolutie benigna cu durata de cateva luni. Sin.: hiperostoza corticala infantila, sindrom CaffeySilverman. • B. CALVE. [Jacques Calve, ortoped fra.nc.ez, 'Paris, 18751954.} Necroza aseptica spontana, uneori consecutiva unui traumatism usor al uftui corp vertebral (regiunea dorsolom-bara), cu dureri aeTe iradiaza m abdomen si constituirea unei cifoze. Sin.: osteccondrita vertebrala infantila, vertebra plana. • B. CALVfcfc£GG-PERTHES. [Jacques Calve, ortoped francez, 'Paris, J/875-1954; Arthur Thornton Legg, cflirurg ortoped, 'Bflswn, 1874-1939; Georg Clemens Perthes, ch-irurg german, ^profesor [a Leipzig, apoi [a 'Tilfibingen, 1869-1927.} "Osteocondroza a nudeului de osificare a capului femural care se aplatizeaza, se condenseaza si capata un aspect radiologic fragmentat. In evolutie se poate vindeca fara sechele, dar, frecvent determina o malformatie de sold, *coxa plana. Sin.: boala Legg-Perthes, osteocondrita a soldului. • B. CAMURATI-ENGELMANN. [Morio Camurati, medic itaiian contemporan; Guide Engelmann, cfwwg ortoped anstriac, 'Viena, n. 1876.} Sin.: boala Engelmann (v.). • B. CANAVAN. [Myrtelle M. Caimvan, medic american, 18791953.} B. a copilului mic; consta In degenerescenta spongioa-sa si vacuolara a substantei albe a SNC. Clinic b. se manifesta prin megalocefalie, miscari *coreoatetozice, convulsii, ce-crtate prin atrofia nervului optic. Moartea survine Inainte de 2 ani de evolutie a maladiei. Transmiterea este recesiva, biologic existand un deficit al enzimei asparto-acilaza. Sin.: sde-roza cerebrala spongioasa. 234

B. CHANDLER • B. CAPDEPONT. [Bernard Capdepont, stomato(og franc-ez,, 1867-1918.} Malformatia *dentinei, de origine necunoscuta, transmisa autozomal dominant. B. afecteaza atat dantura temporara, cat si pe cea permanenta. Se caracterizeaza prin abraziunea rapida a coroanei dentare, hipoplazia radadnilor dentare si obliterarea progresiva a camerei pulpare. Dintii au aspect opalescent, maroniu sau albastrui si nu- sunt afectati de carii. Sin.: dentina opalescenta ereditara, dentinogenesis imperfecta. • B. CARDARELLI. [Antonio Cardarelli, medic itaiian, profesor de ciinica. medicatd [a 9{eapole, 1831-1926.} Sin.: boala Riga (v.). • B. CARDUCCI. [Agostino Carducci, clinician itaiian, n. 1873.} Sin.: boala Conor-Bruch (v.). • B. CAROLI-SCHIFF. [Jacques Caroli, gastro-enteroCog francez, n. 1908; Moritz f. Schiff, fiziotog si anatomist german, n. [a (feneva, profesor de anatomic comparata ia 'Serna, apoi profesor de fizioiogie ia Cjeneva., 1823-1896.} B. caracterizata prin supraIncarcare hepatica In colesterol, responsabila de hepato-megalie. • B. CARRION. [Corrion, student peruvian in medicma, 18591885, care, pentru a demonstra unitatea formeior de hartonelozd, si-a inocuiat o suspensie provenitd de ia un caz de forma cronicd a 6oiii — verruga — decedand prin forma acutil, septicemicd a fiodi, denumita si ftbra de Oroya} Denumire utilizata pentru desemnarea concomitenta a formeior acute si cronice de bartoneloza (v.). • B. CASTELLAN). [Sir Aldo Castellani, iJacteriotog si specia&st M boii tropicaie, de origine itaiiana, profesor ia Londra, 18781971.} Sin.: spirochetoza bronhopulmonara (v.). • B. CASTLEMAN. [Benjamin Casileman, patoiog american, 1906-1982.} Maladie a tesutului limfatic produsa printr-o infectie cu un Gamma-herpesvirus, Herpesvirus uman 8, izolat In 1994. Histologic se caracterizeaza prin proliferare limfodtara asociata leziunilor de hiperplazie angiofoliculara si se manifesta clinic prin febra, adenopatii, splenomegalie. Este frecvent asociata cu *sarcomul Kaposi, Indeosebi la subiectii infectati cu *HIV. • B. CATTO. Sin.: schistosomiaza arteriovenoasa cu Schistosoma japonicum (v. schistosomiaza). • B. CAZENAVE. [Pierre Louis Alphee Cazenave, dermatoiog francez, 'Paris, 1795-1877.} 1) Sin.: pemfigus foliaceu (v.). 2) Lupus eritematos cronic (v.). • B. CEELEN. }WiIhelm Ceeleii, anatomopatoiog german, profesor ia (jreifswaid, ami ia 'Bonn, 1883-1964.} B. care afecteaza Indeosebi tinerii si este caracterizata prin asoderea tul-burarilor respiratorii, acute si cronice (dispnee, hemoptizie), cu o anemie hipocroma severa. Evolutia este letala, prin insufi-cienta respiratorie si cardiaca. Anatomopatologic exista depu-neri de *hemosiderina la nivelul alveolelor si capilarelor pulmo-nare, Insotite de fibroza interstitiala difuza. Sin.: hemosideroza pulmonara idiopatica. • B. CHAGAS. [Cnr/os Chagas, medic firazilian, 1879-1934.} Forma de *tripanosomiaza cu evolutie acuta la copii si cronica la adulti. AgentuI infectant este Trypanosoma cruzi. Forma acuta se caracterizeaza printr-un nodul eritematos la locul de inoculare si limfadenopatie regionala, ulterior *mixedem ?i deficit cardiac si neurologic. In forma cronica (dupa o perioada de latenta de ani de zile), cele mai importante manifestari sunt cardiace (miocardita), dar pot coexists si disfunctii gastroin-testinale (*megacolon), neurologice etc. Sin.: tripanosomiaza americana. • B. CHANDLER. [Freniont A. Chandler, medic american, sec. XX.] *Necroza aseptica, In general bilaterala, a capului femurului, observata la adult.

B. CHARCOT • B. CHARCOT. [/eon Martin Charcot, newolog francez, profesor [a'Paris, 1825-1892} 1) Sin.: sderoza laterals amiotrofica (v.). 2) V. sindrom Charcot. •B. CHARCOT-MARIE-TOOTH. [Jean Martin Charcot, mwo-[og franctz; profesor [a 'Paris, 1825-1893; Pierre Mane, newo-[og francez, profesor ia 'Saris, 1853-1940, Howard Henry Tooth, newoiog eng[ez, Cambndge, 'Durham., 1856-1925.} Neuro-patie periferica ereditara senzitivo-motorie transmisa dominant autozomal. Debuteaza la adolescent. Evolutia este lenta, cu amiotrofie distala, impotenta functionala moderata si abolirea reflexelor osteotendinoase In teritoriul afectat. • B. CHARMOT. [G. Charmot, medic francos contemporan, %{wsi[ia,\ Forma de *macroglobulinemie; difera de "macroglobulinemia Waldenstrom printr-o evolutie mai putin grava. •B. CHARRIN-VON WINCKEL. [Albert Charrin, medic bacteriolog si igienist francez, profesor de. patoCogie generaia [a 'Paris, 1857-1907; Franz Carl Ludwig Wilhelm von Winckel, ginecoCog german, profesor la. 'Kgstocf^ apoi ia function, 18371911.} Sin.: icter infectios al nou-nascutului (v.). • B. CHESTER-ERDHEIM. B. a adultului caracterizata prin le-ziuni osoase bilaterale, aproape simetrice, *xantoame cutanate, un *xantogranulom retroperitoneal si uneori xantoame visce-rale. Lipidemia este normala. •B. CHICAGO. [Chicago, eras fn SWI.] Sin.: boala Gilchrist •B. CHRIST-SIEMENS-TOURAINE. [Josef Christ, medic fi stomatoCog german, 'Berlin, 1889-1928; Hermann Werner Siemens, dermatolog german, profesor (a 'Jviunch.en fi Leyda, 1891-1969; Albert Touraine, dermatoCog francez, 'Paris, 18831961} Sin.: sindrom Christ-Siemens (v.). • B. CHRISTMAS. [Christmas, numeCe. bolnavului. la care. s-a obsemat pentru prima oara fipsa factorului sanguin IX} Afectiune caracterizata prin disfunctii ale hemostazei, asema-natoare hemofiliei A, dar cauzata de un deficit ereditar In factor IX. Sin.: hemofilie B. " B. CHURILOV. *Febra hemoragica epidemics asociata cu sindrom renal, determinata de un virus ce apartine familiei Bunyavindae, 'virusul Hantaan. Sin.: febra de Coreea. •B. CIVATTE. [Achille Civatte, dermatoCog francez, 1877-1956} *Poikilodermie reticulata pigmentara a fetei si gatului survenind Indeosebi In momentui menopauzei. •B. COATS. (George Coats, oftaimoCog engC&z, Londra, 18761915} Retinopatie exsudativa progresiva cronica, care poate aparea la o varsta tanara, la sexul masculin. • B. COCKAYNE. [Edward Alfred Cockayne, medic engiez., Londra, 1880-1956} Sin.: sindrom Cockayne (v.). • B. CODOUNIS. [Alton Codounis, me.dic grec, fitena, n. 1898.} Afectiune congenitala manifestata clinic prin *cianoza fara tulburari cardiace, fara *hipocratism digital, de obicei bine tole-rata, fiind In relatie cu o *methemoglobinemie. Exista o poliglo-bulie moderata. La sugari si copii se pot observa: microce-falie, tulburari psihomotorij si debilitate. Afectiunea este con-secinta unui defect al sistemului enzimatic redactor al *hemo-globinei (NADHdehidrogenaza), care induce o transformare a hemoglobinei In *methemoglobina, In care fierul feric este incapabil sa fixeze reversibil oxigenul. Transmitere de tip autozomal recesiv. Sin.: danoza methemoglobinica, methemoglobi-nemie congenitala ereditara. • B. COGAN. [David Glendening Cogan, oftainolog american, 'Boston, n. 1908} Sin.: sindrom Cogan (v.). • B. COLLES. Septicemie stafilococica, caracterizata prin aparitia unei eruptii diseminate de pustule cutanate superficiale. •B. CONOR-BRUCH. [Conor, BacterioCog, 1870-1914; A. Bruch.} B. infectioasa, febrila si exantematica care debuteaza cu un sancru de inoculare, determinata de Rickettsia conorii trans

B. CROUZON misa prin Intepatura de capusa. Aceasta b. este limitata la bazinul mediteranean. Sin.: febra butonoasa mediteraneana, febra de Marsilia, boala Carducci, boala Olmer, tifos mediteranean. • B. CONRADI-HUNERMANN. [Erich Conradi, pediatru german, f(oin, sec. XX; Carl Hiinermann, medic german contemporan} Sin.: condro-displazie punctata (v.). • B. COOLEY. [Thomas Benton Cooley, pe.dw.tru american., 1871-1945} Forma majora de "talasemie observata doar la copiii homozigoti (ambii parinti fiind atinsi de o forma minora). Se caracterizeaza, clinic, prin splenomegalie, afectare osoasa, anemie hemolitica si eritroblastica, hipocroma, cu forme anormale de eritrodte. Evolutie letala. Sin.: anemie Cooley, boala mediteraneana. • B. COOPER. [Sir Astley Paston Cooper, cfMwg si anatomist inglez, Londra, 1768-1841} Maladie chistica mamara cronica. • B. CORI. [Cor/ Ferdinand Cori, fiwcfwmst n. ia 'Praga w 1986 si Gerty Theresa Cori (sofia sa), biocfu-mist din Vima, 1896-1957, staBiUti in SWI, lau.re.ap. ai preniului y^pfiel pen-tru TizwCogie/'M'e.dicina in 1947} Sin.: glicogenoza tip III (v. glicogenoza). • B. CORNELIA DE LANGE. [Corne/ro de Lange, pediatm oiandez, 1871-1950} Sin.: boala de Lange (v.). • B. CORRIGAN. [Sir Dominic John Corrigan, medic scofian, 'Dubiin, 1802-1880} *lnsufidenta aortica dobandita, sechela a unei endocardite reumatismale. • B. CORVISART. [/eon Nicolas Corvisarl des Marets, baron, profesor de. dinica medicaCa ia 'Paris fi medicuC [til '}{apoieon I, 1755-1821} Sin.: sindrom Caillaud (v.). • B. COWDEN. [Con/d'cn, numele familiei la. can s-a o6suvat boala.} Sin.: sindrom Cowden (v.). • B. CREUTZFELDT-JAKOB. [Hans Gerhard Creutzfe]dt, neurolog si psiliiatru german, profesor la 'Seiiin, 1885-1964; Alfons fakoh, newolog german, profesor la yiambwg, 1884-1931.] Forma rara de "encefalopatie spongiforma subacuta transmisibila, caracterizata prin dementa progresiva si afectarea musculaturii cu scaderea tonusului, tremor, *atetoza si *disartrie spastica. B. este provocata de 'prioni si are, de obicei, o evolutie letala. Sin.: sindrom Creutzfeldt-Jakob. V. si encefalopatii spongiforme subacute transmisibile. • B. CROCQ-CASSIRER. [/eon Crocq, medic belgian, 'Sni^eKes, 1868-1925; Richard Cassirier, newoCog german, 'Scrim, 18681925.} *Cianoza permanenta a mainilor, gambelor si, uneori, a urechilor, nasului, pometilor si fetei posterioare a bratelor. Apare mai frecvent la sexul feminin, In adolescenta, In relatie cu disfunctii endocrinologice si ale sistemului nervos simpatic si se accentueaza la frig si umiditate. Sin.: acrocianoza. • B. CROHN. [Burril Bernard Crohn, medic american, y^ew york^ 1884-1983} B. cu etiologie necunoscuta, caracterizata anatomopatologic prin granulomatoza epiteliala gigantocelulara nespecifica, localizata Indeosebj la nivelul ileonului terminal, dar putand afecta Intregul tract gastrointestinal, de la cavitatea bucala la anus. Leziunile au caracter segmentar, tendinta la recidiva si la extensie spre segmentele digestive adiacente. Evolutia b. este imprevizibila, catre sclerolipomatoza progresiva, care antreneaza stenoze intestinale, ce determina uneori un sindrom obstructiv. Totodata, se pot forma abcese si fis-tule, iar recurenta dupa tratament este frecventa. Sin.: ileita regionala, ileita terminala. • B. CROUZON. [Louis Edouard Octave Crouzon, newolog france.z, 'Paris, 1874-1938.} *Disostoza craniofadala cu *acrocefalie, prin Inchiderea prematura a suturilor, hipoplazie a maxilarului superior si *prognatism, nas In ,,doc de papagal", cataracta, exoftalmie si *strabism divergent. Transmiterea este autozomal dominanta. Sin.: disostoza craniofadala ereditara, sindrom Crouzon. 235

B. CRUCHET • B. CRUCHET. [/eon flene Crmhet, medic francez, 'Bordeaux 1875-1959.} Sin.: encefalita letargica von Economo (v.). •B. CRUVEILHIER.BAU'MGARTEN. [/eon Cruveilhier, medic, anatomist si anatomopatoiog francos, profesor de chirurgie la MontpeSier, apoi profesor de anatomic fi de. anatomic pato[ogica la 'Saris, 1791-1S74; Paul Clemens von Baumgarten, anatomopatofog go-man, Tubingen, 1848-192S.] Anomalie congenitala a venei ombilicale, care ramane deschisa, cu hipopla-zia sistemului port; clinic, dilatare a venelor subcutanate abdo-minale (,,cap de meduza"), cu fremisment venos local, spleno-megalie si ciroza hepatica consecutiva. Sin.: sindrom CruveilhierBaumgarten. • B. CUSHING. [Harvey Williams Cushing, nw.rochiru.rg american, 'PhiCadeCpfiia, 1869-1939.] Adenom corticotrop hipofizar, determinand hipersecretie de *ACTH, posibil asociata cu cea MSH ('"horn-ion melanotrop) si *betalipotropina; secundar poate determina hiperplazia bilaterala a corticosuprarenalelor, ded exces de glucocorticoizi. Frecvent, hiperplazia se transforma In microadenomatoza a zonei fasciculate, In care caz secretia sa devine partial sau total autonoma, independenta de ACTH. V. si sindrom Gushing. • B. DA COSTA. [Jacob Mendes Da Costa, medic amencan, 1833-1900.] Sin.: sindrom Da Costa (v.). • B. DAAE-FINSEN. [Anders Daae, medic norvegian, 1838-1910; /on Constant Finsen, medic isCandez, 1820-1885.} Sin.: boala din Bornholm (v.). • B. DARIER. [/eon Darier, dermato[og francos, 'Paris, 18561938.] Afectiune cutanata cu transmitere autozomal dominanta, apartinand grupei de dermatoze acantolitice. Se caracterizeaza printr-o anomalie de *keratinizare, care se prezinta sub forma unei dermatoze papulo-crustoase pigmentate (piele cu aspect murdar si miros fetid) cu localizare preferentiala 'in zonele seboreice (fata, pielea capului, regiunile presternala si interscapulara), asociata cu hiperkeratoza palmoplantara si la nivelul unghiilor. Evolueaza cu pusee eruptive favorizate de expu-nerea la soare. Sin.: boala Basel, diskeratoza foliculara. • B. DARIER-FERRAND. [Jean Darier, dermatotog francos, 'Paris, 1856-1938; Marcel Ferrand, dormatolog francez contemporan.] *Fibrosarcom cutanat recidivant. Clinic prezinta aspect de formatiune boselata, dura si indolora, localizata pe fata anterioara a toracelui sau proximal la nivelul membrelor, cu extensie locoregionala, metastazarea fiind rara. • B. DARLING. [Somue/ Taylor Darling, medic am.en.can cart a studiat pa[udismu[, 1872-1925.] Sin.: histoplasmoza (v.). • B. DE LANGE. [Cornelia de Lunge, pediatm oiandez, 18711950.} 1) Forma de hipertrofie musculara generalizata congenitala asociata cu tulburari extrapiramidale si deficit psihic, cu leziuni malfomiative. B. apare la sugari. Sin.: boala Lange Cornelia, boala Cornelia de Lange. 2) Sin.: sindrom Cornelia de Lange (v.). • B. DEBRE-MOLLARET. [Anseime Robert Debre, pediatru franc.e.z, profesor la 'Paris, 1S82-1978; Pierre Mollaret, petfiatru francez, profesor la. 'Saris, n. 1898.} Sin.: limforeticuloza benigna de inoculare (v.). • B. DEGOS. [Robert Gaston Degos, dermato[og fi veneroiog francos, profesor la 'Eons, n. 1904.] Sin.: sindrom Degos (v.). • B. DEJERINE-SOTTAS. [/u/es /osepA Deferine, newoiog francos, profesor la 'Sans., 1849-1917; Jules Sottas, neuroiog francez, 'Bans, 1866-1943.} Sin.: nevrita interstitiala hipertrofica progresiva (v. nevrita). • B. DELEAGE. [Fraacisque Deleage, medic francez, 'Earis, n.. 1862.] Sin.: boala Steinert (v.). • B. DE QUERVAIN. [Fri<z de Quervoin, cfiirurg dvefian, profesor [a 'Bema si la 'Basel, 1868-1940.} 1) Afectiune aproape exclusiv feminina, caracterizata prin stenoza tecilor tendoanelor 236

B. DUCHENNE muschilor lung abductor si scurt extensor al policelui, In punc-tul In care cele doua tendoane traverseaza apofiza stiloida radiala. Se manifesta prin durere la nivelul fetei externe a pumnului, exacerbata de miscarile de extensie si abductie ale policelui. Sin.: tenosinovita cronica stenozanta a policelui de Quervain. 2) B. de origine probabil virala, caracterizata clinic prin existenta unei guse sensibile la palpare, mtr-un context fe-bril. Tabloul biologic implica cresterea VSH-ului, absenta *iodo-captarii, niveluri sanguine crescute de hormoni tiroidieni. Evo-lutia este frecvent fara sechele, de obicei dupa o perioada pa-sagera de hipotiroidie. Anatomopatologic se caracterizeaza prin prezenta unui infiltrat cu celule rotunde gigante (de obicei lim-focite), tirocite distruse, iar ulterior, regenerare celulara. Sin.: tiroidita cu celule gigante, tiroidita subacuta (granulomatoasa) de Quervain. • B. DERCUM. [Francis Zavier dercam, neuroiog, 'PfiitadelpHia, 1856-1931.} Sin.: adiposis dolorosa (v.). •B. DERRICK-BURNET. [Edward Holbrook Derrick, medic awtraCian, n. 1989; Sir Frank MacFarlane Burnet, viroCog si serolog, fMdEoume, 1899-1985, pnmiul 9{pfid pentm fizioiogu./medicina m I960.] Infectie acuta, determinata de Coxiella burnetii, microorganism foarte apropiat de genul "Rickettsia, de care se deosebeste prin rezistenta exceptionala In mediul exterior. Se manifesta prin semne generale (febra neregulata, cefalee retroorbitara, transpiratii profuze), splenomegalie, bronhopneumonie cu localizari multiple, leziuni hepatice. Sin.: febra Q. • B. DERRY. [David Derry, medic Canadian contemporan.] Tip de *gangliozidoza cu transmitere autozomal recesiva, care apare pana la varsta de 3 ani. Se manifesta prin pierderea coordonarii miscarilor si tulburari de vorbire, strabism; tulburarile vizuale si auditive apar ulterior. Se Insoteste de o deteriorare mentala foarte rapida. Evolutia este lenta, iar decesul survine dupa 3-10 ani de la debut, consecutiv degenerescentei spino-cerebeloase. Sin.: gangliozidoza GM,, tip 2. V. si gangliozi-doza. •B. DEVIC. [Eugene Devic, medic francez, 1858-1930.] 1) B. (din grupul *leuconevraxitelor), de etiologie microbiana sau virala, m care se asodaza mielita difuza de tip paraplegic sau tetraplegic cu nevrita optica retrobulbara, bilaterala, cu *amblio-pie marcata, "diplopie, paralizii oculomotorii. Clinic se traduce prin paraplegic asociata cu cedtate. Uneori evolueaza spre exitus, mai frecvent se constata Insa o regresie lenta. 0 serie de autori o considera drept o forma acuta a "sclerozei In placi. Sin.: neuromielita optica acuta, oftalmoneuromielita. 2) V. sindrom Devic. • B. DEUTSCHLANDER. [Karl Ernst Wilhelm DeutscUander, chvurg german, f{am6wg, 1872-1942.} Sin.: fractura de obo-seala (v. fractura). • B. Dl GUGLIELMO. [Gioyonm Di GuglieSmo, nematoCog itaiian, 1886-1961.} Sin.: eritromieloza acuta (v.). " B. DRESBACH. [Melvin Dresbach, medic american, 'Philaddphia, 1874-1946.} Sin.: drepanocitoza (v.). • B. DUBIN-JOHNSON. [Jane/ore Nathan Dubin, patotofl american, Washington, 1913-1980; Frank B. fohnson, patolog american, n. 1919.] Sin.: sindrom Dubin-Johnson (v.). •B. DUBREUIHL. [William Auguste Dubreuihl, dermatolog francez, 'Bordeaux 1857-1935.} Melanom [in situ) la varsInic, cu prognostic mai bun decat 'melanomul malign. Aspect de pete ,,cafe au laif' cu contur geografic, localizate Indeosebi la nivelul fetei. Sin.: melanoza dreumscrisa precanceroasa Dubreuihl. • B. DUCHENNE. [GuiHaume Benjamin Armand Duchenne (de Boulogne), neuroCog francos, 'Paris, 1806-1875.} 1) Sin.: paralizie bulbara progresiva (v.). 2) Sin.: miopatie pseudohipertrofica Duchenne (v.).

B. DUHRING-BROCQ • B. DUHRING-BROCQ. |Zoiiis Adolphus Duhring, dermato[og aine.ric.an, profesor la 'Philadelphia, 1845-1913; Louis Anne Jean Brocq, dermatolog francez, Saris, 1856-1928} Afectiune caracterizata prin leziuni polimorfe, eritematopapulo-buloase, dureroase sau pruriginoase, care ocupa o mare parte din tegumente si evolueaza prin pusee recidivante, cu mentinerea unei stari generate bune. Sin.: dermatita herpetiforma. " B. DUKES-FILATOV. [Clement Dukes, dermato[og eng[ez, 1845-1925; Nil Feodorovici Filatov, pe.dia.tm rus, Moscova, 1887-1956.} Sin.: boala Filatov (v.). • B. DUPLAY. [Simon Emmanuel Duplay, chirurg francez, 'Paris, 1836-1924} Periartrita scapulohumerala la care se aso-ciaza calcificarea bursei seroase subacromiale. Sin.: bursita subacromiala. • B. DUPRE. [Ernest Dupre, medic francez, profesor de psinia-trit ia 'Paris, 1862-1921.} Sin.: meningism (v.). • B. DUPUYTREN. [Guillaume Dupuytren, 6aron, chirurg fi. anatomopatolog franca, profesor [a 'Paris, 1778-1835.} Sin.: contractura Dupuytren (v.). • B. DURAND. [Paul Durand, meaic francez, Tunis, n. 1895.} Maladie virala, caracterizata prin cefalee si simptome respira-torii, meningiene si gastrointestinale. •B. DURAND-NICOLAS-FAVRE. [/osepA Durand, dwnatolog francez, Lyon, n. 1876; Joseph Guillaume Marie Nicolas, dermato[og francez, Lyon, n. 1S68; Jules Maurice Favre, dermatotog francez, Lyon, 1876-1954} Sin.: boala Nicolas-Favre • B. DURANTE. [Gustave Durante, medic francez, 1865-1934.} "Osteogeneza imperfecta congenitala caracterizata prin fragilitatea oaselor membrelor, care prezinta fracturi multiple de la nastere sau chiar din perioada de viata intrauterina. Ca urmare, In evolutie apar malformatii osoase multiple cu respectarea faciesului. Apartine grupului de *displazii spondiloepifizare. Sin.: boala Porak-Durante, boala Vrolik, displazie periostala, osteogeneza imperfecta congenitala. V. si osteogeneza imperfecta. •B. DUROZIEZ. [Paul Louis Duroziez, medic francez, 'Paris, 1826-1897.} Denumire clasica pentru stenoza mitrala pura, Indeosebi congenitala. • B. DUTTON. [Joseph Everett Dutton, medic engCez, specialist in 6oii tropicaie, Liverpool 1876-1905.} Denumire care include toate afectiunile determinate de genul "Trypanosoma. Sin.: tripanosomiaza (v.). *B. Chagas si *b. somnului sunt incluse In aceasta categorie. • B. EALES. [Henry Eales, oftaimolog engCez, 1852-1913.} Maladie caracterizata prin hemoragii recidivante la nivelul retinei si al corpului vitros, afectand Indeosebi sexul masculin 'in decadele a doua si a treia de viata. Dupa resorbtie, hemora-giile se repeta. Etiopatogenie incerta: tuberculoza, focare de infectie, dereglari endocrine, imunologice etc. Clinic, se mani-festa prin episoade de scadere a acuitatii vizuale asociate cu senzatii de vedere prin ceata. • B. EBOLA. [Ebola, sat riveran in Zair, undo a fost identifi-cat primui caz} B. epidemica foarte contagioasa, observata initial In Sudul Sudanului si In Zair, Indeosebi In regiunile situate de-a lungul raului Ebola. Simptomatologia include febra, mialgii, simptome respiratorii, vomismente, diaree, epistaxis, *hemoptizii, "nernatemeza, hemoragii subconjunctivale In cazu-rile severe. AgentuI etiologic este *virusul Ebola. •B. EBSTEIN. [Wilhelm Ebstein, medic, german, profesor de. poiicimica intdu.aia la Qottingen, 1836-1912.} 1) Malformatie cardiaca congenitala, cu deplasare In jos a insertiei. valvulei tricuspide, hipoplazia miocardului ventricular drept subiacent si comunicare interauriculara In 75% din cazuri. Frecvent se Insoteste de aritmie atriala. Clinic, se manifesta prin dispnee si tulburari de ritm. Evolutia este de gravitate variabila, cu pro

B. FAIRBANK gnostic frecvent letal. 2) Denumire veche a complicatiilor. renale ale 'diabetului zaharat. • B. ECKLIN. [Th. F.cklin, pediatru dvetian contemporan, 'Sasei} Forma grava de anemie 'entroblastica a nou-nascutului. Biologic se constata reticulocitoza, eritroblastoza si leucocitoza mo-derata, iar clinic, coloratie icterica; • B. EHLERS-DANLOS. [Edvard Lauritz Ehlers, dtrmatoCog danez, Copenlzaga, 1863-1937; Henri Alexandra Danlos, dtrmatolog francez, medic ia 3-[6pitaw(_ de 'Paris, 1S44-1912.] Sin.: sindrom Ehlers-Danlos (v.). • B. EICHSTEDT. [Karl Ferdinand Eichstedt, medic gerniast, Qreifszuald., 1816-1892.} Epidermomicoza determinata de Malassezia furfur, caracterizata prin prezenta de pete neregulate, scuamoase, cafenii cu diferite nuante sau acromice, disemi-nate pe trunchi. Sin,: pitiriazis versicolor. • B. ENGELMANN. [Guido Engelmann, cfururg ortoped austriac, Viena, n. 1876.} Varietate de "osteodisplazie cu hiperostoza corticala -diafizara a oaselor lungi, care Ie confera un aspect In ,,coloana", cu respectarea epifizelor. Baza craniului poate fi mai densa, iar asocierea cu aceasta afectare cranio-faciala reprezinta displazia craniodiafizara. B. se manifesta din copilarie prin'dureri osoase asociate cu Intarziere a cresterii, cu tulburari motorii si astenie. Se transmite autozomal dominant. Sin.: boala Camurati-Engelmann, displazie diafizara, hiperostoza diafizara. " B. ENGMAN. [Martin Feeney Engman, dennatolog amencool, St. Louis, 1869-1953} Sin.: sindrom Zinsser-Engman-Cole (v.). • B. EPPINGER-BIANCHI. [Hans Eppinger Jr., medic austriac, n. la 'Praga, profesor de medicma internd (succ.esw) ia Viena, Jreiburg si l^oCn, 1879-1946; Bianchi.} Forma rara de ciroza hipertrofica cu splenomegalie, ascita si icter hemolitic, cu evolutie cronica, relativ benigna. • B. EPSTEIN. [Albert Arthur Epstein, medic internist ameri-c-an, 9{ew 'y'orki 1880-1965.} Afectiune care apare la copilul Intre 1-4 ani, care se caracterizeaza prin edeme albe, moi, ge-neralizate, proteinurie cu hipoproteinemie si hiperlipidemie cu hipercolesterolemie. Sin.: boala Munk, nefroza lipoidica. V. nefroza si glomerulonefrita cu leziuni minime. • B. ERB-GOLDFLAM. [Wilhetm Heinrich Krh, newotog german, y-fddelfie.rg, 1840-1921; Samuel V. Goldflam, ntwolog polonez; 'Varsovia, 1852-1932} Sin.: miastenia gravis (v.). • B. ESCUDERO. [PeA-o F.scudero, medic internist argentinian, 'Buenos Aires, 1877-1963.} 1) Sin.: poliglobulie esentiala (v. poliglobulie). 2) Afectare a maduvei oaselor lungi In sifilis, determinand o simptomatologie asemanatoare celei din *eritremie. • B. FABRY. [Johannes Fabry, dermatotog german, 'Bonn, Zurich, 'Dortmund, 1860-1930} B. In care se asociaza neuropatie cu distrofie corneana, leziuni vasculare, cataracta, In relatie cu un deficit de *a-galactozidaza A. Se transmite autozomal dominant. • B. FAHR. [Karl Theodor Fahr, anatomopato[og german, profesor [a 'Hamburg, 1877-1945} Afectiune idiopatica sau secundara *hipoparatiroidiei, caracterizata, anatomic - prin depozite calcare infiltrative cerebrale (nucleui gri), clinic - prin *epilep-sie sau *b. Parkinson, *sindrom cerebelos, piramidal sau extrapiramidal, deteriorare progresiva a intelectului. • B. FAIRBANK. [Sir Thomas Fairbank, radiohg engiez cohtemporan.} Tip de 'displazie spondiloepifizara genotipica, afectand In special articulatiile membrelor, simetric si mai putin rahisul. Sunt asociate: hipotonie musculara si hiperiaxitate ligamentara. Este o b. ereditara cu transmitere autozomal domi-nanta care se manifesta In jurul varstei de 3-4 ani. Sin.: boala MullerRibbing, boala Ribbing, boala/sindrom Silfverskjold, displazie poliepifizara, distrofie spongioepifizara sistematizata, poliosteocondrita Turpin Coste. 237

B.FALLOT " B. FALLOT. [Etieane Louis Arthur Fallot, medic francez, 1850-1911.] Sin.: tetrada Fallot (v.). • B. FARBER. [Sidney Farber, pediatru ame.ric.an, 'Boston, 1903-1973.) Sin.: sindrom Farber-Uzman (v.). ' B. FAUCHARD-BOURDET. [Pierre Fauchard, dentist francez, 1678-1761, Boiirdet.] Artrita alveolodentara supurata cu progresie de la colet spre apexul dintelui si evolutie spre *edentatie. Sin.: alveoliza, boala Riggs, gingivita expulziva, parodontita marginala, pioree aiveolodentara. • B. FAVRE. [Mourice /u/es Favre, dermatoCog frames, Lyon, 1876-1954.} Sin.: boala Goldmann-Favre (v.). • B. PEER. [Emil Feer, pediatru etve-fian, profesor la ^teidelberg si ZuricH, 1864-1955.] Sin.: accodinie infantila (v.). • B. FENWICK. [Edwin Hurry Fenwick, uroiog mgltz,, Londra, 1856-1944.} Atrofie idiopatica a stomacului, care se asociaza cu gastrita. Sin.: gastrita atrofica idiopatica. • B. FEYRTER. [Friedrich Feyrter, anatomopatoiog german, (JOttingon, sec. XX.] *Plasmocitoza difuza pulmonara a nounascutului prematur, care se manifests sub forma unei pneu-monii atipice. • B. FIEDLER. [Karl Ludwig Alferd Fiedler, medic german, 'Dresda, 1835-1921.] Sin.: leptospiroza icterohemoragica (v.). • B. FILATOV. [Nil Feodorovici Filatov, pediatru ms, 'M.oscova, 1887-1956.} Sin.: rubeola scarlatiniforma (v.). • B. FLAJANI. [Giuseppe Flajani, anatomist si cfwrwg Italian, fioma, 1741-1S08.] Sin.: boala Basedow-Graves (v.). • B. FLEGEL. [H. Flegef, dermatoCog ge-rman, sec. XX.] Varietate de *hiperkeratoza, uneori familiala, la nivelul partii distale a membrelor inferioare, cu extindere ascendenta lenta si persistenta, un timp nedefinit. Sin.: hiperkeratosis lenticulahs per-stans. • B. POLLING. [Ivor Asbjom Foiling, fizwCog norvegion, Oslo, 1888-1973.] Sin.: fenilcetonurie (v.). • B. FORBES. [Gilbert Burnett Forhes, pediatru american, n. 1915.] Sin.: glicogenoza tip III (v. glicogenoza). • B. FORDYCE. [John A. Fordyce, dermatoCog ame.nc.an, profe-sor [a S^ew York, 1858-1925.] Sin.: pete Fordyce (v.). • B. FORESTIER. [Jacques Forestier, medic francos, Au^-ies'Sains, n. 1890] Sin.: arterita gigantocelulara (v.). • B. FOTHERGILL. [John FolhergiII, medic engkz, Londra, 17121780.] 1) Sin.: nevralgie de trigemen (v.). 2) Forma de scarlatina cu angina foarte grava. • B. FOURNIER. [Alfred Fournier, dermatoiog frances, profe-sor [a 'Paris, 1832-1915.] Forma rara de gangrena rapida a penisului, la tanar, de etiologie microbiana (streptococ virulent sau asociatie *fuzospirilara). • B. FOX-FORDYCE. [George Henry Fox, deTmatoiog american, y^ew yor^ 1846-1937; John Addison Fordyce, dermatodig am.eric.an, profesor ia 9{ew 'york^ 1858-1925] Dermatoza benigna, b. a glandelor sudoripare apocrine, observata de obi-cei la sexul feminin, caracterizata prin papule rotunde, translu-cide, acoperite de scuame, la nivelul regiunilor cu glande sudoripare; axile, perimamelonar, regiune inghinopubiana. Se asociaza cu prurit si leziuni eczematoase. Sin.: sindrom Fox-Fordyce. • B. FRANCIS. [Edward Francis, bacterwhg fi igienist amen-can, sen'ic.lul de Sanatate pufiiica din 'Washington, 1872-1957] Sin.: tularemie (v.). •B. FRANKL HOCHWART. [Lothar von Frank! Hochwart, nwolog austriac, profesor [a l^iena, 1862-1914.] B. neurolo-gica determinata de leziunile nervilor cohlear, vestibular, facial-si trigemen; rezulta un *sindrom Meniere si semne de *poline-vrita. 1 B. FRANKLIN. \Edward C. Franklin, medic american, 'J^ew yorki. n. 1928] Varietate de *disglobulinemie monoclonala

B.GEE apropiata de *b. Kahler. Se caracterizeaza prin hepatosplenomegalie, cu tumefactia ganglionilor limfatici, febra, anemie, plasmocitoza si proliferarea liniei limfocitare. Edemul valului palatin si al luetei, ca si infectiile, 'indeosebi pulmonare, sunt frecvente. Proteinemia este scazuta, dar concentratia in gamaglobuline este normala. Dimpotriva, 'in sange este detectabil un fragment al unui lant greu de imunoglobulina G. Urina con-tine de asemenea, o proteina apartinand aceluiasi lant greu. Prognosticul b. F. este sumbru, cu evolutie relativ rapida catre exitus. Sin.: boala lanturilor grele gamma, sindrom Franklin. • B. FREIBERG. [Albert Henry Freiberg, cfwu.rg american, Cincinnati., 1869-1940.] "Osteonecroza aseptica (ischemica) a capului celui de-al doilea metatarsian, observata eel mai des la femeia adulta. Este legata, probabil, de microtraumatismele consecutive purtarii de tocuri Inalte. Sin.: boala Kohler, boala Panner. • B. FRIEDLANDER [Car/ Friedlander, anatomopatolog german, 'Berlin, 1847-1887.] Pneumonie cu Klebsiella pneumoniae, 'intalnita frecvent la alcoolici (Intre 40-60 de ani), la bolnavi cu "bronrio-pneumopatie cronica obstructiva sau pe un teren debilitat printr-o boala cronica (ex.: *diabet zaharat). B. se manifesta prin frisoane, microhemoptizii cu sputa gelatinoasa, dispnee intensa, prostratie, cianoza, delir, adesea evolutia fiind spre soc toxicoseptic. In contrast, la examenul fizic semnele sunt discrete. Radiologic se observa un sindrom de conden-sare, cu tendinta la abcedare multipla. •B. FRIEDLANDER-WINIWARTER. [Car] Friedlander, anatomopatotog german, 'BerCin, 1847-1887; Felix von Winiwarter, chirurg austriac, 1/iena, 1852-1931.] *Arterita obliteranta progresiva, posibil de origine sifilitica, afectand numeroase teritorii vasculare si fiind msotita, adesea, de alterari scleroase ale nervilor si venelor satelite. • B. FRIEDMANN. [Max Friedmann, newoiog german, 'Mannheim, 1858-1925.] 1) B. convulsiva neepileptica a copilului (4-11 ani), manifestata prin mid episoade convulsive, fara alterari ale per-sonalitatii. Reprezinta consednta, probabila, a unei mari labilitati neurovegetative. 2) V. sindrom Friedmann. • B. FRIEDREICH. [Nikolaus Freidreich, medic german, profesor de anatomic patologica, apoi de patotogie medicala ia ^{eiddfierg, 1825-1882.] Sin.: ataxie Friedreich (v.). • B. FIJRSINER. [Karl fursIner, psihiatru german, profesor ia !}[eide(f>erg, apoi [a Strasbourg, 1848-1906] Paralizie pseudospastica asociata cu tremor generalizat. • B. GAMNA. [Carlo Gamna, medic, itaiian, 1866-1950.] Forma de splenomegalie cu Ingrosarea capsulei splenice si prezenta unor noduli bruni (denumiti *noduli Gamna-Gandy) Inconjurati de o zona eritematoasa. • B. GANDY. [Charles Gaudy, chirurg francez, 1872-1943.] Afectiune care apare la sexul masculin (Intre 30 si 40 de ani) caracterizata clinic prin regresia caracterelor sexuale si a psihicului (psihic infantil) si infiltrare mixedematoasa a tegumentelor. Poate aparea m cadrul unei poliendocrinopatii. Evolueaza lent spre senilitate precoce. Sin.: infantilism tardiv de tip Gandy. • B. GARRE. [Cnr/ Garre, chirurg dvefian, profesor ia 1{pstocli^ 'KonigsBerg si 'Somi, 1857-1928.] *0steomielita sclerozanta nesupurata. •B. GAUCHER. [Phillipe Charles Ernest Gaucher, medic francez, profesor de dermatotogie si sifiiigrafie ia 'Paris, 18541918.] 1) pseudotuberculoza aspergilara cronica a plamanului. •V. si aspergiloza. 2) *Tezaurismoza ereditara, caracterizata prin acumularea unei *cerebrozide (cerazina) in celulele sistemului reticuloendotelial. Se asociaza splenomegalie si fibroza pulmonara. •B. GEE. [Snmue/ /ones Gee, medic engCez, Londra, 18391911.] Sin.: boala celiaca (v.),

238

B. GIBBS • B. GIBBS. [F. fi E. Gibbs.} Forma de encefalopatie a primei copilarii, caracterizata prin spasme In flexie si prin *hipsarit-mie. • B. GIBERT. [Camille Melchior Gibert, dermatotog francez Ca ^{6pitau\_ de. 'Saris, 1797-1866.} Forma de 'pitiriazis care debuteaza printr-o ,,placa initials" ovalara, cu marginile de culoare roza si scuamoase. Urmeaza o eruptie alcatuita din mid placi ovalare, eritemato-scuamoase, limitate la nivelul trunchiului, gatului sau membrelor. Evolutia este favorabila, cu vindecare 'in 68 saptamani si imunitate consecutiva. Sin.: pitiriazis rozat. • B. GILBERT. [Augustin Nicolas Gilbert, medic frames, 'Paris, 1858-1927.} Sin.: sindrom Gilbert (v.). •B. GILCHRIST. [Thomas Casper Gilchrist, dermatolog american, 'Baltimore, 1862-1927.} Micoza viscerala cu poarta de intrare pulmonara (pneumopatie subacuta pseudotuberculoasa), endemica In jumatatea de Nord a Statelor Unite, asodind, In faza de generalizare, abcese osoase si viscerale multiple si leziuni cutanate de tip granulom verucos. Sin.: blastomicoza nordamericana, boala Chicago, dermatita blastomicotica. •B. GILLES DE LA TOURETTE. [Georges Gilles de La Tourette, medic francez,, Saris, 1857-1904.} Sin.: sindrom Gilles de la Tourette (v.). " B. GLANZMANN. [Eduard Glanzmann, pediatm fi hematoCog eivetian, profesor la. 'Bema, 1887-1959.} Sin.: sindrom Glanzmann (v.). • B. GLENARD. [Claude Marie Fraatz, Glenard, muGc flWlcez [a Mpitau^ de Lyon, apoi [a Vichy, 1848-1920.] Sin.: splanhnoptoza (v.). • B. GLISSON. [Francis Glisson, medic fi anatomist engCez, 1597-1677.} Sin.: rahitism (v.). •B. GOLDMANN-FAVRE. [Hans Goldmami, oftalmolog elve-fian, profesor la. 'Sema, n. 1S99; Maurice fules Favre, derma-toiog francos, Lyon, 1876-1954.] Afectiune ereditara rara, cu transmitere autozomal recesiva, In care se asociaza 'retino-schizis periferic, atrofie corioretiniana si alterari ale corpului vi-tros. Clinic, b. se manifests prin scaderea acuitatii vizuale, alterari ale campului vizual si cataracta. Prognostic nefast si trata-ment inefident. Sin.: boala Favre, retinoschizis idiopatic cu hemeralopie precoce. • B. GOLDSCHEIDER. [Alfred Goldscheider, medic fi fiziolog german, profesor de clinica medicala la. 'Ber&n, 1858-1935.} Sin.: epidermoliza buloasa simpla (v. epidermoliza). • B. GOLDSTEIN. [Hyman Isaac Goldsteia, medic, american, 1887-1954.} Sin.: boala Rendu-Osler (v.). •B. GOODPASTURE. [Ernest William Goodpasture, patolog american, y^asfivitte, 1886-1960.} Sin.: boala cu anticorpi antimembrana bazala glomerulara (v.). V. si sindrom Goodpasture. • B. GORHAM. [Lemuel Whittington Gorham, medic american, 9{eui york 1885-1968.} Afectiune foarte rara, caracterizata prin osteoliza foarte lent progresiva, fara cauza aparenta, a unuia sau mai multor oase, In special la nivelul centurilor. Este con-siderata o varietate particulara de *angiomatoz8 osoasa. Sin.: osteoliza masiva idiopatica. • B. GRAEFE. [Albrecht von Graefe, oftaimoiog german, profesor (a 'Berim, 1828-1870.} B. cu evolutie lenia, frecvent ereditara si familiala, aproape Intotdeauna bilaterala, cu debut In tinerete si evolutie catre imobilitatea completa a ochilor, cu ptoza palpebrala si *facies Hutchinson. Dupa ce mult (imp a fost considerata ca o degenerescenta a nucleilor oculomotori, In prezent b. este atribuita unei distrofii musculare ('miopatie oculara). •B. GRANCHER. [Jacques Joseph Granchcr, medic francez, profesor de pediatrie [a 'Paris, 1843-1907.} Pneumonie masiva, foarte rara In prezent, 'in care parenchimul pulmonar capata

B. HAGLUND aspect de tesut splenic, frecvent cu afectare pleurala si vindecare In 3-4 saptamani. • B. GRASBECK. [Ralph Grasbeck, medic finiandez, wntemporan, ^{dsinki.} Sin.: boala Imerslund-Najman (v,). • B. GRAVES. [Robert James Graves, medic iriandez, 'Dublin, 1797-1853.} Sin.: boala Basedow-Graves (v.). • B. GRIESINGER. [WUhelm Griesinger, newoiog si psiHiaIni. german, Tubdingen, Cairo, Zurich, 'BerCin, 1817-1868.} Sin.: anchilostomiaza (v.). • B. GRINDON. [Joseph Grindon, dermatolog american, St. Lows, 1S58-1950.} Forma de 'foliculita cronica a pielii capului, caracterizata prin eliminarea celulelor foliculului pilos sub forma de mid aglomerari aderente. Se poate complica cu *alopede. • B. GRISCELLI-PRUNIERAS. Varietate de 'albinism partial In care se asociaza depigmentarea partiala a parului cu tenta argintie si un deficit imunitar. Anomalia pigmentara este consecinta unui defect de transfer al 'melanozomilor In *keratinocite. Nu exista un defect de formare a melanozomilor, deoarece *melanocitele sunt Incarcate cu melanozomi maturi normali. DeficituI imunitar se traduce prin diminuarea puterii bactericide a serului (fara tulburari de *chimiotactism), prin va-lori serice scazute ale IgA si IgG, ca si prin lipsa de raspuns la antigeni vaccinali. Testele de imunitate celulara sunt depri-mate si, In consecinta, nu se produce rejetui fata de grefele incompatibile. Bolnavii sunt expusi la infectii microbiene repetate. Prognosticul este gray, afectiunea evoluand cu *pandtopenie. Sin.: sindromul parului argintiu. • B. GRISEL. [Pierre Grisel, chirurg francez, de patoCogif. infantita., 1874-1959.} Sin.: sindrom Grisel-Bourgeois (v.). • B. GRUBER. [Georg Benno Gruber, anatomopatotog german, •profesor (a Innsbruc^ apoi la (^Sttingen, n. 1884.} 1) Afectiune rara a adolescentului, caracterizata prin durere rotuliana, la nivelul insertiei tendonului rotulian, cu neregularitate de osificare. Sin.: boala Larsen-Johansson, boala Sinding LarsenJohansson, osteopatie juvenila a rotulei, patelita adolescentilor. 2) V. sindrom Gruber-Meckel. • B. GULL. [Sir William Withey Gull, medic enaiez, profesor de fiziologie la Londra si medic al regind Victoria, 1816-1890.} Atrofie tiroidiana cu mixedem. Sin. nerecomandat pen-tru mixedemul spontan al adultului, V. si mixedem. • B. GULL-SUTTON. [Sir William Withey Gull, medic, mgtez, profesor de fiziologie la Londra si medic al reginei Vic-torio, 1816-1890; Henry Gawen Sutton, medic engCez, Londra, 18371891.} Denumire istorica pentru arterioscleroza cu fibroza secundara a rinichiului, tradusa clinic prin semne de nefrita cronica. •B. GtJNTHER. [flans Gimther, medic german, 1884-1956.} 1) *Porfirie eritropoietica congenitala, determinata de defidtui de uroporfirinogen sintetaza si asodata cu anemie hemolitica, leziuni cutanate (eruptie buloasa fotosensibila) si excretie urinara anormala de *uroporfirina tip I. Se transmite autozomal recesiv. 2) *Glicogenoza neuromusculara. 3) Sin.: mioglobinurie idiopatica (v. mioglobinurie). • B. HAFF. [Haff, 6rat a[ 'Marii 'Saitice in estuC 'Prusiei] Afectiune descrisa In Prusia, Intr-o populatie de pescari care lo-cuiau In apropierea unui lac si caracterizata prin *mioglobi-nurie asodata cu dureri vii musculare. Sin.: mioglobinurie epi-demica. • B. HAGEMAN. [Hageman, nume[e bolnavului la care. s-a ociservat prima data. deficituC de factor sangidn XII.] Afectiune congenitala, latenta, determinata de defidtui In factor Hageman (factor XII). Timpul de coagulare in vitro este foarte prelun-git, dar hemostaza este normala. • B. HAGLUND. [Patrik Sims Emil Haglund, OTtoped SMOU,, Stockholm, 1870-1937.] Bursita la nivelul tendonului Ahile, 239

B. HAGNER determinand talalgie posterioarS. Se observa Indeosebi la fe-tele tinere, iarna. • B. HAGNER. [Francis Randall Hagner, cfl-irurg american, 'Washington, 1873-1940.} Sin.: osteoartropatie hipertrofianta pneumica (v.). • B. HAILEY-HAILEY. [William Howard Hoi-ley, I898-1967 fi Hugh Hailey, n. 1909, dennatoiogi americani, Atlanta,] Sin.: pemfigus cronic benign familial (v.). " B. HALLERVORDEN-SPATZ. [/u/ius Halfer-vordea, neuroCog ge.rm.an, (yiessen, 1882-1965; Hugo Spatz, neurotog fi psifliatru german, profesor la. yviunchen, 1888-1969.} Afectiune ereditara rara care debuteaza In coplilarie. Se caracterizeaza prin degenerescenta pigmentara a formatiunilor *globus pallidus si "locus niger, manifestata clinic prin rigiditate progresiva a membrelor, a musculaturii fetei, faringelui, iar ulterior prin miscari atetozice si deteriorare intelectuala. Sin.: sindrom HallervordenSpatz. • B. HALLOPEAU. [Francois Henri Hallopeau, dennatolog francez, 'Saris, 1842-1919.} 1) Sin.: acrodermatita (v,). 2) Erup-tie cutanata, cu prezenta de papule mici atrofice, ce pot fi diseminate sau pot conflua. Histologic exista hiperkeratoza si atrofie epidermica, Insotite de edem dermic. Se asociaza free-vent cu 'kraurosis vulvae. Sin.: lichen atrofie si scleros. 3) Forma generalizata a piodermitei vegetante; se prezinta sub forma unei infectii stafilococice cronice, cu placarde Intinse, acoperite de cruste si pustule foliculare la periferie (extremitatile degete-lor de la maini si pidoare). B. are o autonomie discutata, fiind inclusa de unii autori 'in 'psoriazisul pustules. Evolutie cronica si recidivanta. Sin.: acrodermatita continua Hallopeau, pioder-mita vegetanta generalizata. • B. HAMMAN. [Louis Virgil Hammaa, medic american, 'Baltimore., 1877-1946} Sin.: sindrom Hamman (v.). • B. HAMMAN-RICH. [Louis Virgil Hamman, medic american, 'Baltimore, 1877-1946; Arnold Rice Rich, medic american, 'Baltimore, n. 1893.} Sin.: sindrom Hamman-Rich (v.). • B. HAMMOND. [William Alexander Hammond, neuroiog american, f^e-m yorS^ 1828-1900.} Sin.: atetoza (v.). • B. HAND-SCHULLER-CHRISTIAN. [Alfred Hand fr., pediatru american, profesor ia 'Philadelphia, 186S-1949; Artur Schuller, newolog fi psihiatrv. austriac, profesor ia Viena, 1874-195S; Henry A. Christian, medic american, 1876-1951} Afectiune considerata drept forma cronica diseminata a *histiocitozei X. In forma tipica se caracterizeaza prin triada: lacune craniene (osteoporoza), exoftalmie si *diabet insipid. Sin.; sindrom HandSchuller-Christian, xantomatoza craniohipofizara, xantomatoza cronica idiopatica,. • B. HANOT. [Victor Charles Hanot, medic francos, 'Paris, 18441896.] Denumire istorica pentru ciroza hipertrofica biliara cu splenomegalie. Se poate manifesta In trei forme: *b. Hanot-Kiener, *b. Hanot-Mac Mahon, *b. Hanot-Rossle. • B. HANOT-KIENER. [l'ic(or Charles Hanoi, medic francez, Saris, 1844-1896; Paul L. Kiener.] Afectiune hepatica, asemanatoare *cirozei biliare primitive, caracterizata anatomopatolo-gic prin hiperplazie limfoida difuza intra hepatica, care comprima canaliculele biliare perilobulare si scleroza difuza intrahepatica. • B. HANOT-MACMAHON. [Victor Charles Hanoi, medic, francos, Saris, 1844-1896; H. M. MacMahon, hepatoiog american contemporan.] Sin.: ciroza biliara primitiva (v.). • B. HANOT-RESSLE. [Victor Charles Hanoi, medic francez,, 'Paris, 1844-1896; Robert RSssle, anatonwpatolog german, profesor (succesiv) (a 'MuncHen, Jena, 'KaseC fi 'Seriin, n. 1876.} Afectiune caracterizata prin inflamatia difuza a cailor biliare extrahepatice, care nu sunt obstruate. Apare 'in cursul evolutiei unei infectii intestinale sau a unui ulcer duodenal. In evolutie se poate complies cu inflamarea si obstructia cailor biliare 240

B. HEBRA intrahepatice, determinand o simptomatologie asemanatoare *cirozei biliare primitive. Sin.: colangita difuza non-obliteranta. • B. HANSEN. [GerAorcf Henrik Armauer Hansen, medic norvegian, 'Bergen, 1841-1912.} Sin.: lepra (v.). •B. HARADA. [Einosiifee Harada, cSwrwg japonez, 1892-1947} Sin.: sindrom Harada (v.). •B. HARLEY. [George Harley, medic, englez, Londra, 18291896.} Afectiune cronica, cu evolutie 'in pusee de hemoglobinurie asodate cu febra, dureri difuze, uneori *sindrom Raynaud, gangrena locala, urticarie. Episoadele apar brusc, dupa expunerea locala sau generala la frig. Sin.: hemoglobinurie paroxistica la'frig. • B. HARINUP. [tiarInup, nwwtit famiiid w. care au fost ofoer-vate primele cazuri de fioaia,} Boala metabolica congenitala determinata de o perturbare a metabolismului "triptofanului (anomalie de transport a triptofanului la nivelul mucoasei intestinale sau tubilor renali proximali) prin deficit enzimatic. Manifestari clinice: fotodermatoza pelagroida, *sindrom cerebelos, accese migrenoase, uneori Intarziere psihica. Examenul biologic al urinei indica hiperaminoacidurie de tip renal, eliminare sporita de indican, acid indol-acetic si aiti compusi indolici. Este transmisa autozomal recesiv. Sin.: boala H. • B. HARVEY. Sin.: encefalomielita familiala recurentS (v. encefalomielita). •B. HASHIMOTO. [Hakaru Hashimoto, pato(og japonez, 18811934} Afectiune cronica, histologic caracterizata prin asoderea: infiltrat limfo-plasmocitar difuz, vezicule tiroidiene obliterate si fibroza. Clinic exista o gusa ferma cu contur relativ neregulat. Diagnosticul este confirmat prin prezenta anticorpilor antitiroidieni (antitiroglobulina, antimicrosomali). Evolutia este lenta, frecvent spre hipotiroidie. Sin.: tiroidita cronica Hashimoto. • B. HAXTHAUSEN. [Holger Haxthausen, dermatoiog danez,, Copenfiaga, 1892-1959.] Forma de *keratoza palmo-plantara care afecteaza femeile la menopauza. • B. HAYEM. [Georges Hayem, profesor de terapeuticd si cd-nica medic-aCa la 'Saris, 1841-1933.} Inflamatie a substantei cenusii a maduvei spinarii, manifestata prin paralizii cu aparitie brusca. Sin.: mielita apoplectiforma. • B. HAYEM-FABER. [Georges Hayem, profesor de terapeutica si ciinica medicaia la 'Paris, 1841-1933, Knud Faber, medic danez, Copenhaga, 1862-1956.} Forma de *anemie hipocroma esentiala cu *anaclorhidrie, mtalnita la femei peste varsta de 45 de ani. Sin.: anemie Hayem-Faber, anemie hipocroma esentiala a adultului, anemie achilica, boala Knud Faber, cloroza tardiva Hayem, sindrom Faber. •B. HAYEM-VON JAKSCH-LUZET. [Georges Hayem, profesor de terapeuticd si c[inica medicaia ia 'Paris, 1841-1933; Rudolf Hitter von faksch, medic ccfi, profesor de. pediatrie ia C}raz, apoi profesor de medicind interna la 'Praga, 1855-1947; Charles Luzet, medic francez, sec. XIX} Afectiune descrisa initial ca entitate specifica pentru copiii cu varsta sub 3 ani, caracterizata prin *anizocitoza, *poikilodtoza, procent crescut de *reticu-lodte In sangele periferie, leucocitoza, limfadenopatie, hepatosplenomegalie. Etiopatogenia este polimorfa, implicand malnutritie, infectii cronice, malabsorbtie, hemoglobinopatii. Sin.: anemie infantila pseudoleucemid3. • B. HEBERDEN. [William Heberden, medic engki, Londra, 1710-1801} 1) Sin.: angina pectorala (v.). 2) Sin.: noduli Heberden (v.). • B. HEBRA. [Ferdinand von Hebra, dermatohg austriac., l^iena, 1816-1880} 1) Forma de •dermatomicoza cu localizare pe fata interna a coapselor, ai carei agenti etiologici sunt ger-meni din grupul Epiclermophyton sau Trichophyton. Sin.: eczema marginata Hebra. 2) Sin.: eritem polimorf bulos (v.). 3) V. prurigo Hebra.

B. HEBRA-KAPOSI • B. HEBRA-KAPOSI. [Ferdinand van Hebra, dermatotoff austriac, l^iena, 1816-1880; Moritz Kohn Kaposi, dermatohg austriac, l^iena, 1837-1902.] Sin.: impetigo herpetiform (v.). •B. HECK. \)ohn W. Heck, dentist american, n. 1923.] Hiperplazie a mucoaselor bucala, labiala si linguala, la copii, cu prezenta unor papule moi, abundente Indeosebi pe buza inferioara. • B. HEINE-MEDIN. [/ocoh van Heine, ortoped airman, 'Bad Cannstadt, 1800-1879; Karl Oskar Medin, pediatru suedes, Stockfwim, 1847-1927.} Sin.: poliomielita anterioara acuta (v.). • B. HELLER, [Julius Heller, dennatoCog german contemporan.} Distrofie a unghiilor, caracterizata printr-o depresiune mediana, Indeosebi la nivelul policelui. Sin.: unghie In ,,carena". • B. HELWIG. [£'. B. Helwig, dtrmatolog american contempo-ran.] Formatiune tumorala benigna, unica, de dimensiuni re-duse, cu localizare frecvent faciala, la varsInici. Histologic se caracterizoaza prin invaginari digitiforme ale celulelor, asemanatoare celulelor bazale ale epidermului. Sin.: keratoza folicu-lara inversata. •B. HENDERSON-JONES. [Melvin Starkey Henderson, cfii-mrg ortoped american, 'Rochester, 1883-19 54; Hugh Toland Jones, cfiimrg oTtoped american, Los AngeCes, n. 1902.] Afec-tiune articulara cu incidenta mai mare la barbat. Sunt afectate articulatii mari, Indeosebi cea a cotului si a genunchiului, prin detasarea de fragmente osteo-cartilaginoase, care raman In cavitatea articulara. Sin.: boala Reichel, osteocondromatoza articulara. •B. HENOCH. [Eduard Heinrich Henoch, pediatru german, 'BerCin, 1820-1910.] Hipertrofie cardiaca esentiala la sugar. •B. HENOCH-SCH6NLEIN. [Eduard Heinrich Henoch, pedi-atru german, •SerCin, 1820-1910; Johann Lukas Schonlein, me-dic german, 'Sa.m6e.rg, 1793-1864.] Sin.: purpura HenochSchonlein (v.). •B. HERS. [Henry Gery Hers, bwcfwmst belgum., profesor la Leuven, n. 1923.] Sin.: glicogenoza de tip VI (v. glicogenoza). • B. HERTER. [Christian Archibald Herter, medic si farma-co(og american, 9(ew yorl^ 1865-1910.] Sin.: boala celiaca (v.). • B. HINSON-PEPYS. Varietate de *aspergi!oza caracterizata prin aparitia, la un bolnav cu *astm confirmat, a unor mani-festari bronsice paroxistice, determinate de o alergie la 'Aspergillus. Ciuperca (din specia Aspergillus fumigatus) este identificata in sputa, asociata cu o *hipersensibilitate Intarziata si cu *precipitine serice. •B. HIRSCHSPRUNG. [Harold Hirschprung, pediatru dane.z, Copenliaga, 1830-1916.] *Megacolon determinat de absenta celulelor nervoase (plexuri Meissner si Auerbach) de la nivelul segmentului distal al colonului. Absenta ganglionilor nervosi genereaza local o stenoza functionala, cu dilatatia (megacolon), uneori extrem de accentuata, a colonului subiacent. Denumirea de megacolon congenital nu este corecta, deoarece megacolonul nu reprezinta leziunea initiala, ci o complicatie a b. H. V. si megacolon. •B. HIS-WERNER. [WUhelm His }r., anatomist german, profesor [a 'Sasel, Qottingen si 'Berlin, 1863-1934; Heinrich Werner, medic midtar si igienist german (Africa, 'Beigia, 'Kysia, 'Romania), apoi practician la 'Benin, 1874-1946.} Sin.: febra de transee (v.). •B. HODGKIN. [Thomas Hodgkin, medu eng[ez,, Londra, 17981866.] Forma de *limfom malign caracterizat prin cresterea progresiva indolora a ganglionilor limfatici, a splinei si, In general, a tesutului limfoid. Pot aparea si alte simptome: anore-xie, scadere In greutate, febra, prurit, transpiratii nocturne si anemie. Histopatologic este caracteristica prezenta *celulelor ReedSternberg. Sunt afectate ambele sexe, b. H. fiind con-siderata de origine neoplazica, desi nu sunt exduse originea

B. HUNTINGTON imuna sau cea infectioasa. Au fost stabilite patru tipuri de b. H. pe criterii histopatologice: 1) tipul 1, cu predominanta limfo-citara, caracterizat prin infiltrarea difuza cu limfocite mici asociata cu rare "celule Reed-Sternberg; 2) tipul 2, sclero-nodu-lar, caracterizat prin benzi de scleroza care insera noduli celu-lari corespunzand fie tipului 1, fie tipurilor 3 sau 4; 3) tipul 3, celular mixt, caracterizat printr-un *granulom asocial cu celule ReedSternberg; 4) tipul 4, cu depletie limfodtara, In care sunt prezente numeroase celule Reed-Sternberg uneori atipice si asociate cu fibroza. Clasificarea aceasta are o utilitate prog-nostica: gravitatea tipului 4, chimiosensibilitatea tipurilor 1 si 3, eel mai bun prognostic avand tipurile 1 si 2. Sin.: boala PaltaufSternberg, boala Pel-Ebstein, boala Reed-Hodgkin, limfogranulomatoza maligna, limfom Hodgkin, sindrom MurchisonSanderson. • B. HODGSON. [Joseph Hodgson, c.fwwg engles, Londra, 1788-1869.} Denumire istorica desueta a insuficientei aortice de origine arteriala. In prezent, patronimul este utilizat uneori pentru diferentierea insuficientei aortice de origine arteriala de cea sifilitica si de cea prin dilatatie aortica. • B. HOFFA-KASTEROT. [Albert Hoffa, chirurg ortoped german, profesor [a 'Wwtz.bwg, apoi la 'BerCin, 1859-1907; Kasterot.] Hiperplazie posttraumatica localizata (lipom) sau difuza a tesutului adipos perirotulian si a sinovialei genunchiului. Sin.: lipom arborescent al sinovialei genunchiului. • B. HOFFMANN. [erich Hoffmann, dermatoCog germait, 'Bolm, 1868-1959.} Perifoliculita supuranta extensiva a pielii capului. •B. HOLLANDER-SIMONS. [Eugen Hollander, cliiruy german, 'SerB.n, 1867-1932; Arthur Simons, medic german, profesor [a 'Berlin, n. 1877.] Sin.: lipodistrofie progresiva (v. lipodistrofie). • B. HORTON. [Bayard T. Horton, medic american, 1{pchtster, 1895-1980} 1) Sin.: arterita gigantocelulara (v.). 2) V. sindrom Horton. • B. HUECK. [Werner Haeck (Henk, nume ermat), anatomopatotog german, profesor, succesiv, la l^uncnen, '/(ostoci^ si Leipzig, n. 1882.] Afectiune cronica caracterizata prin "metaplazia mieloida a splinei si 'mielofibroza. Face parte din categoria *sindroamelor mieloproliferative alaturi de leucemia mieloida cronica (de care se distinge prin absenta *cromozomu-lui Philadelphia). Sin.: splenomegalie mieloida. • B. HUG. Tipul VIII de 'glicogenoza, adaugat la clasificarea lui Cori si determinat de un deficit de *fosforilaza hepatica. V. si glicogenoza. • B. HUNTER. [Charles Hunter, medic engiez, sec. XX.] *Mucopolizaharidoza de tip II determinata de un deficit al enzimei lizozomale iduronat-sulfat sintetaza si excretie urinara de 'heparan sulfat si dermatan sulfat. Clinic este asemanatoare *bolii Hurler, de care se deosebeste prin anomalii mai discrete ale scheletului, fara opacitati corneene, cu transmitere recesiv gonozomala. • B. HUNTINGTON. [George Summer Huntington, medic american, new york^ 18SO-1916.\ B. ereditara a SNC cu transmitere autozomal dominanta. Cauza b. H. este *mutatia dinamica a genei IT15, care codifica proteina denumita *huntingtina. In prezent se poate stabili o relatie certa Intre semnele clinice cla-sice si letalitatea neuronala indusa de mutatia genei IT15. Astfel, letalitatea este maxima In nucleii bazali, depopularea celulara masiva a acestora fiind cauza semnelor clinice din perioada de debut a b.: *coree progresiva cronica si incoor-donare motorie. In continuare, alterarile neuronale se extind la nivelul cortexului cerebral, cu urmatoarele consednte clinice: deteriorare intelectuala progresiva, cu deficit cognitiv, tulburari de memorie, disfunctii comportamentale, uneori manifestari psihotice si dementa. Dupa o evolutie relativ lenta de 10-15 ani, survine decesul, adesea prin stop cardiac sau o infectie inter241

B. HUPPERT curenta. In prezent este "in. curs de clarificare cauza mortii selective a neuronilor In b.;H., In conditiile In care gena IT15 alterata prin mutatie se afia ,si Tr» altS t»puri celulare din organism. Sin.: coree Huntington. • B. HUPPERT. [Karl Hugo Huppert, biocfuimst german, profesor la Leipzig, apoi [a fraga, 1832-1904.} Sin.: mietom mul-tiplu (v.). • B. HURLER. [GerInid Hurkr, pediatru ge-rman., 'Jvfwtdkm.i su": XX.] *01igofrenie ereditara, transmisa recesiv autozomal, apartinand grupului 'mucopolizaharidozelor, In care se asociaza: anomalii multiple si complexe, cele mai caracteristice fiind la nivelul craniului si fetei (craniu mare si deformat, fades gro-tesc, sprancene groase, nas larg si aplatizat), opacitati come-, ene, cifoza dorsolombara, .*coxa valga, abdomen destins prin hepatosplenomegalie, o perturbare a metabolismului mucopolizaharidelor. Evolutie letala, Inainte de 15 ani. Sin.: boa1a Pfaundler-Hurler, disostoza multipla, gargoilism, mucopofizaharidoza tip I-H. • B. HURST. [E. Weston Hurst, medic austroCian, sec. XX.} "Leucoencefalita, forma grava, diseminata, de etiologie necunoscuta. Se caracterizeaza anatomic prin prezenta de leziuni inflamatorii, vasculare si perivasculare, iar clinic prin simptomatologie pseudotumorala, crize epileptice. Sin.: leucoencefalita acuta hemoragica. • B. HUTCHINSON. [Sir Jonathan Hutchinson, cflirurg engiez, Londra, 1828-1913.} 1) *Angiom' infectios. 2) Eruptie prurigf-noasa, polimorfa, care apare dupa'expunerea la soare. Se" manifesta prin aparitia dte saropapule de tip *prurigo, eriteitf urticarian si bute hemoragice,. reddivante. Sin.: prurigo estival. 3) *Melanom localizat peri- sau subungveal. Sin.: panaritiu melanic. 4) V. sindrom Hutchinson. ''' • B. HUTINEL. [Victor Henri Hutmel, pediatm francez, profe.1 SOT [a 'Paris, 1849-1933.] -Forma particulars de tuberculozs? hepatica a copilului, care urmeaza unei poliserozite cu simfiza pericardului si hipertrofia secundara a ficatului. Sin.: ciroza car-diotuberculoasa. i i • B. IMERSLUND-NAJMAN. [Olga Imerslund, pediatru suedtz contemporan, Oslo; Nafman.\ Malabsorbtie selectiva a *vitai-minei B^ (la nivelul ileonului) care apare la copil ?i determina *anemie megaloblasticai In ucina se ;constata prezenta prdi-teinelor. B. se vindeca spontan In jurul varstei de 20-30 de ani. Transmiterea este autozomal recesiva. Sin.: boa1a Grasbeck, boa1a Imerslund. • B. ISAMBERT. [Emile Isambert, medk france.z, 182.8-1876.} Denumire istorica pentru tuberculoza miliara acuta, cu localizare secundara la nivelul laringelui Si faringelui, deter-minand angina, exceptionala In prezent. • B. JACCOUD-OSLER. [Francois Sigjsmund Jaccoiid, mtdic. fraitce.z, 1S30-1913; Sir William Osier, medic Canadian can a practicat in Sll^l si m ^nglia, prof&sor de. me.dic.md [a, O^ord, 1S49-1919.} Sin.: endocardita maligna lenta (v.). . . " B. JACOB. B. caracterizata prin" *exostoza partii posterioar6 a osului malar, TmpiecficSnd apofiza coronoida (ea Insasi hipertrofiata si falciforma) sa basculeze In jos si Inainte In tim-pul miscarilor de deschidere mandibulara. Ca urmare, acestea sunt foarte limitate. Sin,: exostoza malara si coronoida. •B. JADASSOHN-LEWANDOWSKY. [Josef fadassohn. de.rmatotog airman, profesor [a 'Be-rna, apoi la. 'Br&s[au (in prezent 'Wrodavi, 'Pohnia), 1863-1936, Felix Lewandowsky, derma-tolog german, J-[am6urg, profesor la 'Be-ma, apoi la 'Basd, 1879-1921.} Sin.: keratoza diseminata circumscrisa (v.). •B. JAFFE-LICHTENSTEIN. [Henry L. Jaffc, medic american., n. 1907, Louis Lichtensteia, medic american, Los Angeles, n^. 1906} Varietate dfe displaida fibroasa a oaselor,'taracterizatS .' anatomic prin chisturi osoase izolate, care Inlocuiesc tesutui'

B. KATAYAMA fibros, debutand la nivelui m&dtivei oaselor lungi, la care se asodaza fracluri spontane. Biologic, catciul, fosforul, fosfatazele si cotestero'iul sanguin se afla In concentratii nonmale In plasma. Sin.: osteofibromatoza chistica. • B. JANET. [Pierre Mane Felix Janet, ntwolog si psihoiog jrancw, 'Paris, 1859-1947.} Sin.: psihastenie (v.). • B. JANSEN. [MurJl; Jansen, ortoped oCandez, Leyden., 18631935.} Sin.: boa1a Murk Jansen (v.). • B. JENSEN. [Edmund Zensten Jensen, oftaimotog danez, Cope-nHaga, 1861-1950.} 'Corioretinita acuta juxtapapilara cu evolutie reg'resiva si adesea recidivanta. DefidtuI de "camp vizual este una din caracterisficUe b. • B. JEUNE. [Mathss Jeune, pediatru franciz, profesor [a Lyon, n. 15W.} *Condrodistrofie congenitala, transmisa autozomal recesrv, cu retractie progresiva Si rigiditate consecutiva a custii toradce. Evolutia este letala la nou-nascut si copil, prin asfi-xie sau infectii bronhopulmonare. Sin.: dispiazie toradca asfixi-anta, 4istrofie toradca asfixianta (denumire desueta). • B. JOHNE. [Heinrich Albert Johne, 6acte.riohgge.rman, 'Dresda, 1839-1910.} B. cauzata de Mycobacterium avium, subspecia paratuberculosis si manifestata de obicei prin enterita cronica fatala, afectand Indeosebi o serie de mamifere. Uneori se aseamana cu infectia tuberculoasa. • B. JORGE LOBO [forge Lobo, de-rmatoCog Siraziiian, n. 1899} Micoza cutanata si subcutanata determinata de o ciuperca levuriforpia a carei denumire ^aste Inca discutata (Blenospora lobor sano, varietate de Blastomyces brasiliansis), caracteri-zata cttflic prin prezenta de noduli hipodermid multipli, indo-lori, izolati sau confluenti, ce pot fistuliza. Sin.: blastomicoza cheloidiana. V. si blastomicoza. • B. JUNIN. [Junin, district la nord-est de. 'Buenos-Wres, unde. a fast discrisd pentru prima data fioala.} Febra hemoragica grava, determinata de un *arbovirus (adenovirus) care apartine grupului Tacaribe. Sin.; febra hemoragica de Argentina. • B. KAHLBAUM. [Karl Ludwig Kahlbaiim, psihiatru german, Qortitz, 1828-1899.} Dementa precoce la care se asociaza *catatonie. • B. KAHLEK. [Otto Kahler, muBc. avstiiac, 1849-1893.} Sin.: mielofn multipfu (v.). , ,. • B. K^NNER. [Leo Kaaaer, pSiHia.frli bustriac sta6iS.t la. 'Baltimore., n. 1894.} Sin.: autism infantil (v.). ' • B. KAPOSI. {Morilz Kobn Kaposi, dennatotog austriac, lAIna, 1837-1902} 1) Xeroderma pigmentosum (v.). 2) Sarcom Kaposi (v.). 3) Impetigo herpetiform (v.). 4) Lupus eritematos diseminat (v.). • B. KAPOSI-JULIUSBERG. [Moritz Kohn Kaposi, de.rmato[og austriac, l^iena, 1837-1902; Fritz Juliusberg, dirmatoiog ge.rman, profesor la 'Braunschweig, n. 1872} Complicatie grava a unor dermatoze cu extensie ;mare, Indeosebi a eczemei nounascututui. Este determinata de contaminarea cu virus vacci-nal si^u herpetic si se caracterizeaza printr-o eruptie brutala papuJoieritematoasa cu evolu(ier spre pustule ombilicate. Terito-riul de debut' ?i de electie eete fata, evolutia fiind In general favorabila. Sin.: pustuloza varioliforma acuta. • B. KASHIN-BEK. [Nicola! Ivanovici Kashin, medic miiitar rus, fitoswva si Irlyitl^ 1825-1872; E.V. Bek, medic rus, sec. XIX-XX.} Osteoartropatie cu evolutie In pusee succesive, Intre 10 si 18 ani, endemica In Siberia transbaikala, China de Nord-Est si In Coreea de Nord. Aceasta afectiune, despre care s-a crezut ca este deteminata de excesul de saruri de fier, este In realitate determinata de o ciuperca a cerealelor, Fusariurn sporotrichiella. Sin.: osteoartrita deformanta endemica. • B. KATAYAMA. [KatayamoJ.^at in Japonia'unde .aceasta iJoatti' Sftfost descrisa de Tsutluipt.] Sin.: schistdsomiaza arterioven6asa (v. .schistosomiaza)'. • . /.

242

^

B. KAUFMANN •B. KAUFMANN. [Eduard Kaiifmann, anatomopatoiog german, profesor [a 'Basel fi [a CfOttingen, 1860-1931.} Sin.: acondroplazie (v.). • b. kennedy. [Robert Foster Kennedy, neuroiog american, 9{e.ui yorl^ 1884-1952.} Sin.: amiotrofie bulbospinala progre-siva (v. amiotrofie). V. si sindrom Kennedy. • B. KERL-URBACH. [Wilhelm KeH, dermato[og austriac, profesor [a Innsbruck^ apoi [a Vie.na., n. 1S80; Erich Urbach, dermatoiog fi aiergoiog, l^iena, n. ia fraga, staBiCit in SW^/ 'Pniiadelpltia, 1S93-1946.} Maladie caracterizata prin asocierea de depozite lipidice intradermice cu prezenta unui infiltrat constituit din histiocite si polinucleare. Sin.: colesteroza extracelulara. • B. KIENBECK. [Robert Kienhock, radioiog austriac, profesor la Viena, 1871-1953.} Sin.: sindrom Kienbock (v.). • B. KIMMELSTIEL-WILSON. (Pou7 Kimmel-stiel, patotog german, f{am6urg, sta6itit ia 'Boston, 1900-1970; Clifford Wilson, medic engkz,, Londra, n. 1906.} Sin.: sindrom KimmelstielWilson (v.). • B. KITAHARA. [S. kitahara, oftaimohg japonez, sec. XX.] *Corioretinita caracterizata prin aspectui pseudochistic al regiunii maculare (ca urmare a unui edem localizat), nefiind consecinta unei leziuni inflamatorii. Sin.: corioretinita seroasa centrala. •B. KLAUDER. [Joseph Victor Klauder, dermatoiog anerican, SfLitadeiphia, n. 1SSS.} Sin.: erizipeloid (v). • B. KNIEST. [Wilhelm Kniest, pediatru german, six. XX.} B. reprezentand o *condrodisplazie caracterizata prin 'nanism, cifoscolioza, fades rotund cu nas aplatizat la radadna, verte-bre plate si genunchi voluminosi. Se asociaza cu anomalii ocu-lare (cataracta, decolare de retina) si surditate progresiva. Sin.: sindrom Kniest. • B. KNUD FABER. [Knud Faber, medic aanez, Copenflaga, 1862-1956} Sin.: boala Hayem-Faber (v.). • B. KOBI. Tip de cataracta congenitala, transmisa autozomal dominant, caracterizata prin prezenta de opacitati multiple, colorate, la nivelul cristalinului. • B. KEBNER. [Heinrich Kobner, dermatoiog german, profesor ia 'Bresiau fin present 'Wroclaw, 'foionia), apoi la 'Berlin, 18381904.} Sin.: epidermoliza buloasa simpla (v. epidermoliza). • B. KOHLER. [Alban Kohler, radwCog girman, profesor la 'Wiesbaden, 1874-1947.} 1) Necroza aseptica spontana a scafoidului tarsian, la copil sau adolescent, cu evolutie benigna In cateva luni, de etiologie necunoscuta. Sin.: scafoidita tar-siana. 2) Sin.: boala Freiberg (v.). • B. KOHLMEIER-DEGOS. [W. Kohlmeier, anatonovatoCog austriac, Vtma, n. 1908; Robert Gaston Degos, dt-rmatoiog si veneroCog francez, profesor ia 'Paris, n. 1904.} Tulburare de absorbtie intestinala cu obstruarea vaselor limfatice si dilatarea consecutiva a intestinului subtire. •B. KONIG. [Franz Konig, cHimy german, 1832-1910.} 1) Sin.: osteooondrita disecanta (v.). 2) V. sindrom Konig. •B. KONIGSTEIN-LUBARSCH. [Hans Konigstein, dirma.toiog austriac, profesor [a l^ie-na, 1878-1954; Otto Lubarsch, anatomo-patoiog german, profesor (succesiv) (a 'Rostock, 'Dwsetdorf, IQtl si •Strtin, 1863-1933.} Sin.: boala Lubarsch-Pick (v.). •B. KOROVNIKOFF. Afectiune asemanatoare cu *b. Banti, caracterizata prin splenomegalie cu proliferarea stromei reticu-lare, trombodtopenie moderata si anemie hipocroma. Afecteaza tinerii de sex masculin. Debuteaza acut, prin hemoragii ma-sive, intestinale si gastrice. • B. KOSTMANN. [Rolf Kostman, pediatru su.ede.z wnte.mporan..} Sin.: sindrom Kostmann (v.). •B. KOZLOWSKI. Afectiune asemanatoare *b. Morquio, cu transmitere autozomal dominanta, constand dintr-o insufidenta

B.LANCEREAUX-MATHIEU staturala prin *platispondilie generalizata, cifoscolioza si alterari metafizare predominante In partea proximala femurala. Sin.: displazie spondilometafizara, sindrom Kozlowski-MaroteauxSpranger. • B. KRABBE. [Knud H. Krabbe, muroiog danez, Cope-nhaga, 1885-1961.} 1) Forma infantila de *leucodistrofie cerebrals autozomal recesiva. Reprezinta consednta unui deficit de 'galactocerebrozidaza, care duce la stocarea lizozomala a cerebrozidelor. Debuteaza In primii ani de viata, iar evolutia este le-tala, 'in cateva luni, maximum 2 ani. Anatomopatologic se caracterizeaza prin prezenta 'in zonele demielinizate, a unor celule cu talie mare (20-50 m), multinucleate, globoide care contin cerebrozide. Clinic se constata o importanta rigiditate musculara generalizata, cu accese de contractura sj crize convulsive. Sin.: leucodistrofie cu celule globoide. 2) Sin.: sindrom Sturge-Weber (v.). • B. KRAEPELIN. [Emit Kraepelin, psifliatru german, profesor (succesiv) ia 'Dorpat, J-[e.idei6erg si 'Muncfun, 1856-1926.} Tip de psihoza presenila apropiata de *b. Pick si *b. Alzheimer. Leziunile cortexului cerebral sunt discrete. • B. KRETSCHMER. [Ernst Kretschmer, netiro-psi/tiatru german, prof&sor [a TufilJingen, apoi ia 'Marburg, 1888-1964.} De-numire istorica penttTJ asa-numitui delir senzitiv, constand In modificari de personalitate, caracterizate prin hiperemotivitate si dificultati reactionale. • B. KUFS. [Hugo Kufs, neuroCog, Leipzig, 1871-1955.} Forma tardiva de 'idiotie amaurotica familiala, caracterizata prin aparitia, la adult, a unei deficiente mentale progresive, msotita de semne cerebeloase si extrapiramidale, cu evolutie lent progresiva, dar prognostic letal. Sin.: sfingolipidoza de tip adult. • B. KUGELBERG-WELANDER. [Eric K]as Henrik Kugelberg, neurotog suedez, n. 1913; Lisa Welander, neurotog suedez,, n. 1909.} Sin.: amiotrofie spinala cronica pseudomiopatica (v. amiotrofie). • B. KUNDRAT. [Hans Kundrat, anatomopatotog austriac; profesor ia Qraz, apoi ia l^ie-no, 1845-1893.} Limfosarcomatoza, eel mai des pluriregionala, afectand Indeosebi ganglionii cer-vicali, faringele si tubul digestiv. Evolutie lenta, cu tendinta la ulceratii. • B. KURZ. [faromir Kurz, oftaimoiog ceh, 'Praga, n. 1895.} Cecitate congenitala cu *enoftalmie, abolirea reflexelor pupi-lare, nistagmus si hipermetropie. Examenul fundului de ochi este normal. • B. KUSSMAUL. [Adolf Kussmaul, medic german, 3{eideQierg, 1822-1902.[ Sin.: periarterita nodoasa (v.). /. • B. KYASANUR. [Kyasanur, pddure m 1{usw.} B. determinata de un Arbovirus din grupa B, genul Flavivirus, caracterizata prin febra, cefalee, mialgii, conjunctivita, diaree, bradicardie, hipotensiune, stare generala alterata, uneori sindrom hemoragic. • B. KYRLE. [Josef Kyrle, dermatoiog austriac, profesor ia 1/iena, 1880-1926.} Tulburare rara de *keratinizare de etiologie incerta, caracterizata prin eruptie papuloasa cu aspect ce-nusiu, acoperita de un strat cornos; este localizata indeosebi la nivelul membrelor inferioare. De obicei leziunile sunt discrete, dar uneori pot deveni crateriforme, sau sa formeze placi circinate. Prin extinderea 'in foliculii pilosi si 'in derm pot produce corpusculi straini, aparitia de celule gigante si durere. Sin.: hyperkeratosis penetrans. • B. LAFORA. [Gonzalo Rodriguez Lafora, newopatoiog spanwi, profesor ia 'Madrid, 1887-1971.] Sin.: sindrom Unvemcht (v.). •B. LANCEREAUX-MATHIEU. [Etienne Lancereaux, medic frames, 'Paris, 1S29-1910; Albert Mathieu, medic frames, 'Paris, 1855-1917.} Sin.: leptospiroza icterohemoragica (v.).

243

B. LANDING • B. LANDING. [Benjamin H. Landing, pediatru american contemporan.} Sin.: boala Norman-Landing (v.). • B. LANDOUZY-DEJERINE. [Louis Theophile Joseph Landouzy, profesor tie. c&nica me.dic.ala ia 'Paris, 1845-1917; Jules Joseph Dejerine, neurolog francez, profesor [a'Paris, 18491917.] Sin.: miopatie fadoscapulohumerala (v.). • B. LANDRY. [Jean Baptists Octave Landry, medic francez, 1826-1865.} Sin.: sindrom Landry (v.). • B. LANE. [John E. Lane, dermatofog ame.ric.an contemporan.} Eritem palmo-plantar simetric, probabil In relatie cu o displazie capilara si o hiperexdtabilitate simpatica. Afectiunea este ereditara, cu transmitere dominanta, fiind considerata ca un tip de angiom plan. Eritemul este localizat Indeosebi la nivelul eminentelor tenare si hipotenare (fata palmara a degetelor) si In zonele de sprijin ale plantei. Sin.: eritem palmoplantar simetric ereditar. • B. LANE-PEDROSO. Sin.: cromoblastomicoza (v.). • B. LANGE CORNELIA [Cornelia de Lange, pe.dia.tru. olttttdez, 1S71-1950.] Sin.: boala de Lange (v.). • B. LARREY-WEIL. [Dominique Jean Larrey, Baron, cfwwg militar francos, 1766-1842; Adolf Weil, medic german, profe-sor de. me-dicind internet [a J~(e.ide[6era si 'Dorpat, apoi practician ia 'WUsBade.n, 1848-1916.] Sin.: leptospiroza icterohemo-ragica (v.). • B. LARSEN-JOHANSSON. [Christian Magnus Fallen Sliding larsen, medic nomegian, Oslo, 1866-1930; Sven Christian Johansson, chirurg suedes, Qoteborg, n. 1880.] Sin.: boala Gruber (1) (v.). " B. LAUBER. [Hans Lauher, oftaimo(og, n. [a Zurich m 1876, profesor (a 'Viena, apoi (a l^arsovia.] Forma stationary de retinita delimitata, asociata cu *hemeralopie. La examenul fun-dului de ochi se observa un aspect albidos, punctat, secun-dar degenerescentei epiteliului retinian. SiCiihfuncfus albipunc-tatus. • B. LAWRENCE. [Robert daniel Lawrence, medic diabetotog engCez, Londra, 1895-1968.] Sin.: diabet lipoatrofic (v.). • B. LEBER. [Theodor Leber, oftalmoiog german, profesor (succesiv) [a 'Seriin, Qottingen fi ^(eideuierg, 1840-1917.] Sin.: boala Alstrom-Leber (v.). • B. LEDDERHOSE. [Georg Ledderhose, cnirwy german, profesor ia Strasbourg, apoi la 'Munch.en, 1855-1925.] Sderoza a aponevrozei plantare superficiale, de etiologie insuficient elucidata. Evolueaza cu retractia aponevrozei, cu deformarea consecutiva a piciorului In varus si flexja degetelor. Se asodaza, uneori, cu *b. Dupuytren Si *b. Peyronie. Sin.: aponevrozita plantara. • B. LEDERER-BRILL / maladie de Lederer-Brill / Lederer's an(a)emia. [Mnx Lederer, patolog ame-rican, 'Srooktyn, 18851952; Nathan Edwin Brill, medic americ-an, '>{ew yor^ 18601925] Anemie hemolitica acuta a copilului prin mecanism autoimun (anticorpi antieritrocitari), de etiologie, probabil, virala sau ca urmare a unei infectii (rinofaringita). Afectiunea debuteaza brusc, cu febra ridicata, cefalee, vomismente si se caracterizeaza printr-o anemie importanta, cu leucocitoza, cresterea bilirubinei serice si uneori hemoglobinurie. Formele supraacute, 'in absenta transfuziei sanguine, au evolutie letala; celelalte forme se vindeca spontan In cateva saptamani. Sin.: anemie hemolitica acuta. " B. LEGAL. [Emmo Legal, medic german, 'SresCau (in present 'Wrociaul, 'Poionia), 1859-1922.] Forma de cefalee unilaterala, secundara unei afectiuni a faringelui sau a urechii medii, mso-tita de modificari inflamatorii locale. Sin.: cefalalgie faringotim-panica. • B. LEGG-PERTHES. [Arthur Thornton Legg, chirwy ortopedi 'Bosun, 1874-1939; Georg Clemens Perthes, chirurg german, 244

B.LEWIS profesor [a Leipzig, apoi la Tu66ingen, 1869-1927.] Sin.: boala Calve-Legg-Perthes (v.). • B. LEIGH. [Archibald Denis Leigh, newopatoCog engkz, n. 1915] Forma rara de encefalopatie a sugarului, transmisa autozomal recesiv, cu necroza bilaterala si simetrica a nucle-ilor cenusii de la baza si a trunchiului cerebral, cu hiperplazie gliovasculara. B. se caracterizeaza prin ataxie, convulsii, hipotonie, deficit intelectual si are evolutie mortala. Sin.: encefalomielopatie necrozanta subacuta. • B. LEINER-MOUSSOUS. [Cor/ Leiaer, pediatru. austrwc., orimnar din 'Boemia, profesor (a l^iena, 1871-1930; Andre Moussous, pediatru frances, profesor la 'Bordeaux 1857-1926.] *Eritrodermie a sugarilor, debutand la nivelul capului sau al feselor, cu edem al pielii si desprindere de scuame mart, 'in-sotite de alterarea starii generale, tulburari digestive, adenopatii regionale si tulburari trofice ale unghiilor. Evolueaza spre vindecare 'in cateva luni. • B. LENEGRE. [Jean Lenegre, tttrdwiog france-z, n. 1904.] Q. de etiologie neprecizata, determinata de afectarea sclerodegenerativa primara a sistemului excitoconductor al inimii, manifestandu-se prin tulburari de conducere de tip *bloc de ramura, apoi *bloc atrioventricular. Reprezinta substratui anatomic al blocului atrioventricular cronic si al acddentelor din *b. AdamsStokes. Sin.: boala sclerodegenerativa a sistemului excitoconductor. •B. LENNOX-GASTAUD. [William Gordon Lennox, newolog american, 'Boston, 1884-1960; Henri Jean Pascal Gastaud, neuroiog frances care a studiat indeose6i epitepsia, profesor [a 'MarsMa, n. 1915.] Forma de *epilepsie grava la copil (intre 1 si 6 ani) manifestata prin stari de ,,absenta" tranzitorie, la care se asodaza uneori crize generalizate tonico-clonice, probabil In retatie cu o encefalopatie congenitala sau dobandita; evolueaza defavorabil, prin comitialitate cronica si deficit psi-hic progresiv. • B. LERI-WEILL. [Andre Leri, newolog francez [a ffopitau^ de 'Paris, 1875-1930; Jean Weill, pediatru si endociinotog fran-cez, n. 1903.] Varietate de *osteocondrodisplazie, transmisa autozomal dominant, asociind "nanism micromelic moderat si o deformare caracteristica a antebratelor (incurbarea radiusu-lui, subluxatie posterioara a capului cubital). Sin.: discondro-steoza. • B. LERICHE. [Rene Henri Marie Leriche, cSwwg francez,, profesor la Lvon si Strasbourg, 1879-1955.] 1) Sin.: boala Sudeck (v.). 2) V. sindrom Leriche. •B. LETTERER-SIWE. [EricA Letterer, medic, german, n. 1895; Sture August Siwe, pediatru suedez, Lund, 1897-1966.] Forma sistemica, cu evolutie acuta, de "histiocitoza X la copil (In primii 2 ani de viata). Se caracterizeaza prin stare gene-rala alterata, eruptie cutanata, diabet insipid, adenohepato-splenomegalie. Radiografia pulmonara evidentiaza imagini no-dulare pulmonare, iar cea osoasa prezenta de lacune osoase multiple. Afectiunea prezinta tendinta la hemoragii (purpura) si infectii, iar evolutia este letala. Sin.: histiocitoza difuza acuta, sindrom Abt-Letterer-Siwe. • b. Lev. [Maurice Lev, patoiog american, n. 1908.] Calcificarea si sclerozarea scheletului cardiac fibres (deseori, a valvelor aortica si mitrala), a nucleului fibros central si a zonei mijiocii a septului ventricular, ca si a tesutului excitoconductor. Re-zulta, In functie de localizare, tulburari de conducere atrio-ventriculara pana la bloc atrioventricular total. Sin.: sindrom Lev. • B. LEWIS. [G. M. Lewis, medic engiez contemporan.] Maladie enzimatica ereditara a metabolismului 'glicogenului (cauzata de absenta unei enzime, glicogen-sintetaza), caracterizata prin hipoglicemie grava si hipoglicogenoliza hepatica.

B.LEWY • B. LEWY. [Frederic H. Lewy (Lewey), newolog german sta-Bilit in SW^-, 1885-1950.} Sin.: boala corpilor Lewy difuzi (v.). •B. LIGNAC-FANCONI. [George Otto Emile Lignac, patoiog oCandez. contemporan, Leyda; Guido Fanconi, pediatru elvefian, profefor [a Zurich, 1892-1979.} Sin.: cistinoza (v.). • B. LINDAU. [Ai-vid Wilhelm van Lindau, patoiog suede-z, Lund, 1892-1958.} B. ereditara cu transmitere autozomal dominanta, caracterizata prin hemangioblastom sau angioreticulom chistic al cerebelului. Clinic, se manifesta prin semne de compresiune cerebrala. Se poate asocia cu hemangioame retiniene si tumori sau malformatii ale organelor abdominale si ale epididimului. Aceasta forma asociata se numeste boala von HippelLindau sau angiomatoza retinocerebeloasa. B. L. apartine grupului de b. numite 'facomatoze. Sin.: hemangioblastom multi-plu. •B. LITTLE. [William John Little, cfwwg englez,, Londra, 18101894.} Diplegie spastica a membrelor inferioare la nou-nascut, consecinta a unui traumatism cranian suvenit ca ur-mare a unei naSteri laborioase, cu complicatii (hemoragie, asfi-xie). Apartine grupului de *encefalopatii infantile. Sin.: diplegie crurala, diplegie spastica. •B. LOBSTEIN. [/eon Georges Chretien Frederic Martin Lobstein, anatomopatolog alsacian, profesor de. patoCogic si de clinica medicala .[a Strasbourg, 1777-1835.} B. cu transmitere autozomal dominanta, care se manifesta In prima copilarie. Este o varietate tardiva de *osteogeneza imperfecta, caracterizata prin fragilitate anormala a oaselor, cu fracturi repetate la eel mai mic soc, deformari osoase (caracteristice Indeose-bi la nivelul craniului), uneori hiperlaxitate ligamentara, colo-ratie albastra a sclerelor, *otoscleroza, tulburari ale fanerelor etc. Simptomatologia se atenueaza spre adolescenta. Sin.: boala sclerelor albastre, osteogeneza imperfecta tardiva, osteopsatiroza, sindrom Eddowes. V. si osteogeneza imperfecta. • B. LOHLEIN. [Max Hermann Friedrich Ldhlein, anatomopatoiog german, profesor la Leipzig, apoi [a 'J^tarBurg, 1877-1921} Sin.: glomerulonefrita focala (v.). •B. LOUIS-BAR. [Denise Louis-Bar, ne-uropsiHiatru 6e(gian, n. 1914} Sin.: sindrom Louis-Bar (v.). •B. LUBARSCH-PICK. [0«o Lubarsch, anatomopatohg ger-Inan, profesor (succesiv) Ca S^gstocI^ 'Dusseldorf, IQ-el fi 'SerG.n, 1863-1933; Ludwig Pick, anatomopatol.og ge.rm.iin, profesor la 'Snim, 1868-1935.} Varietate de 'amiloidoza generalizata, In care fibrele amiloidice deriva din lanturile scurte ale imunoglobulinelor, de unde denumirea lor de AL (Amyloid Light chain). Apare la ambele sexe, la varsta de peste 40 de ani si se asociaza cu un *mielom. Se constata leziuni cutanate (40 % din cazuri), cardiace, vasculare, musculare, digestive etc. Evo-lutia este severa, cu prognostic letal In cativa ani, prin insu-ficienta cardiaca sau casexie. Sin.: boala Konigstein-Lubarsch. • B. LUFT. [Rolf Lufti patoiog american contemporan..} Tulburare hipermetabolica a muschiului striat determinata de existenta unei cantitati anormale de mitocondrii care produc o "respiratie celulara excesiva. B. se caracterizeaza prin perspiratie profuza, astenie si o createre a ratei metabolice ba-zaie. V. si patologie mitocondriala. •B. LUTZ-LEWANDOWSKY. [Wilhelm Lutz, dennatoiog dvetian, profesor la 'Sase[, 1888-1958, Felix Lewadowsky, de-rmamog german, J-Camliurg, profesor la 'Se.ma, apoi [a 'Sasd., 1879-192,1.} Dermatoza ereditara caracterizata prin *veruci cutanate multiple, localizate preferential pe fata dorsala a mai-nilor: poate evolua cu degenerescenta epiteliomatoasS. Sin.: displazie veruciforma. •B. LUTZ-SPLENDORE-ALMEIDA. [Adolfo Lutz, bacteriolog firaziiian, Sao 'Eaulo, 1855-1940; Alfonso Splendore, medic. firazififlft/ set.. XTX~XX; Floriano Paulo de Almeida, medic

B.MARCHIAFAVA-MICHEU 6raz,iiian, sec.. XX.} Sin.: blastomicoza sud-americana (v. blastomicoza). • B. LYELL. [Alan Lye]], dermatoCog section contemporan, fifierdeen.} Dermatoza cu debut brusc prin eruptie generalizata, In placard eritematos infiltrat Si dureros, acoperit de vezicule care, prin decolare, dau aspect de arsura. Eruptia se poate extinde la mucoase Si conjunctiva. Starea generala este foarte alterata, prin tulburari hidroelectrolitice importante si suprainfectie. Evolutie letala, Indeosebi la adult. Aceasta dermatoza este o forma supraacuta de alergie medicamentoasa cutanata (consecutiv administrarii de sulfamide, antiinflamatoare nesteroidiene). B. poate avea si origine infectioasa (Indeosebi la copii), eel mai frecvent stafilococica. Sin.: epidermoliza buloasa toxica, sindrom Lyell. • B. LYME. [Lyme, oras in statuC Connecticut, SWi, unde. a fast descrisd prima oara [loaia,} Maladie infectioasa determinata de o spirocheta, Borrelia burgctorfen, care are ca vector capusa Ixodes dammini. Evolueaza In trei faze: prima - cutanata, eritem cronic migrator; a doua - cu manifestari articu-lare (artrita recidivanta localizata la nivelul articulatiilor mari), neurologice si cardiace (tulburari de conducere atrioventricu-lare); a treia, In lipsa antibioterapiei, prin atrofie cutanata, mial-gii, artralgii cronice si, uneori, sindrom neurologic. • B. MACHADO-JOSEPH. [9{ume[e a doua famidi la cart a. fast desmsa fi studiata boaia.} Varietate de *eredodegenerescenta spinocerebeloasa, transmisa autozomal dominant, determinata de o "mutatie dinamica, expresia clinica polimorfa fiind domi-nata de *ataxia cerebeloasa, pareza muschilor oculari extrin-seci, *nistagmus si retractia globilor oculari. Memoria si functiile cognitive nu sunt de obicei afectate. Sin.: boala Azore. V. si boala neuronului motor. • B. MAC INTYRE. Sin.: mielom multiplu (v.). •B. MAC LETCHIE-AIKENS. Forma de miozita, caracterizata prin aparitia, dupa o stare febrila, a unor tumefactii nodulare localizate la coapse si, mai tarziu, la bicepsi. Histopatologic se observa necroza hialina circumscrisa cu reactie inflamato-rie si mezenchimatoasa, la care se adauga un proces de degenerescenta musculara. Sin.: miozita recidivanta. • B. MADELUNG. [Otto Wilhelm Madelung, chirurg german, profesor (succesiv) Ca %wtoc^ Strasbourg si Qottingen, 18461926.} Sin.: carpocifoza (v.). ,. , • B. MAGITOT. [Emile Felix Magitot, dintist francos, 1833-1897.] Denumire nerecomandata pentru osteoperiostita alve-olodentara, manifestata prin inflamatia membranei alveoloden-tare, secundar unei carii dentare. Sin.: osteoperiostita alveo-lodentara. • B. MAJOCCHI. [DonieJiJ'co Mafocchi, dermatoiog itaiian, profesor la 'forma, 1849-1929.} Dermatoza care se manifesta prin pete purpurice, punctiforme, lenticulare sau liniare, care se extind In sens centrifug; se formeaza elemente cu aspect ine-lar, centrul leziunii fiind acromatic. Sin.: purpura inelara telan-giectazica. • B. MARCHIAFAVA-BIGNAMI. [Ettore Marchiafava, medic si vatolog itaiian, profesor de anatomic patoCogicd, apoi de medicina clinica la 'Rgma, 1847-1916; Amico Bigaami Sr., anatomopatohg itaiian, 3^pma, 1862-1929.} Demielinizarea corpului calos extinsa In substanta alba emisferica, cu necroza, manifestata clinic prin dementa si tulburari neuromusculare, In re-latie cu o insuficienta hepatica cronica. Aceasta encefalopatie se observa rar, la marii alcoolici, fara interventia factorilor ca-rentiali. Sin.: necroza centrala a corpului calos. • B. MARCHIAFAVA-MICHELI. [Ettore Marchiafava, me£c si patoiog Italian, profesor de anatomic patologica, apoi de medicma clinicd la S^pma, 1847-1916; Ferdinando Micheli, clinician si •patoiog itaiian, 1872-1937.] B. rara, care apare la adult

245

B.MAREK si se manifestA prin anemie hemolitica si hemoglobinurie paroxistica nocturna. Hematologic, exista un procent de hematii cu durata de viata scurta si anomalii membranare, a caror hemoliza precoce (intravasculara) este la originea simpto-matologiei bolii. Eritrocitele au o rezistenta scazuta la actiunea *complementului activat, din cauza defectului de sinteza a unor molecule protectoare. Totodata, globulele rosii sunt inapte sa faciliteze inactivarea complementului prin intermediul unui inac-tivator plasmatic (C3b). B. M.-M. poate evolua fie spre *apla-zie medulara, fie spre *leucemie aciita. Sin.: hemoglobinurie paroxistica nocturna, sindrom Marchiafava-Mitcheli. " B. MAREK. [Josef Marek, medic veterinar rn.agh.iar, 18671952.} Neurolimfomatoza maligna a gainii, cauzata de un virus, probabil din grupa virusurilor herpetice, care ar putea fi Inru-dit cu virusul care produce *tumora Burkitt. " B. MARFAN. [Bernard' /eon Antonin Marfan, medic frames, profesor de igienil fi de. pediatrie la. 'Paris, 1858-1942.} V. sindrom Marfan. • B. MARFAN-HALLEZ. [Bernard Jean Antonin Marfan, medic franca, profesor de. igiena. fi de pediatrie (a 'Paw, 185S-1942; Hallez.] B. cutanata benigna a nou-nascutului, caracterizata prin noduli sau pete albastru-rosietice pe tegumente, rezultate In urma traumatismelor obstetricale si procedeelor violente de reanimare. Dispar spontan, In 2-4 luni. • B. MARIE. [Pierre Marie, newo(og franciz,, profesor la fans, 1S53-1940.] 1) Sin.: acromegalie (v.). 2) Sin.: eredoataxie cerebeloasa (v.). • B. MARIE-BAMBERGER. [Pierre Marie, nwrolog francez, profesor [a 'Paris, 1S53-1940; Eiigen von Bamberger, medic austriac, Igiena, 1858-1921} Sin.: osteoartropatie hipertrofianta pneumica (v.). • B. MARION. [Georges fean-Baptiste Camille Marion, cliirwy francez [a 5{6pitau\_ do. 'Paris, 1869-1960.} Sin.: boala colului vezical (v.). • B. MAROTEAUX-LAMY. [Pierre Maroteaux, pedialru si genetician francez, 'Paris, n. 1926; Maurice Emil Joseph Lamy, pediatru si genetician francez, profesor Ca 'Paris, n. 1895.} Sin.: sindrom Maroteaux-Lamy (v.). • B. MAY-HEGGLIN. [Richard May, medic ge.rma.ii, ^iincHen, 1863-1937; Robert Marquard Hegglin, medic elvetian, profesor ia Zurich, n.. 1907.} Trombopenie ereditara moderata, cu transmitere autozomal dominanta, cu plachete gigante si incluziuni bazofile In citoplasma polinuclearelor (*corpi Dohle). •B. McARDLE-SCHMID-PEARSON. [B. McArdle, pediatru enaiez contemporan, Londra; Rudi Schmid, medic si 6iocfiimist american de engine eivefiana, n. 1922; Carl M. Pearson, medic american contemporan.] Sin.: glicogenoza tip y (v. glicogenoza). • B. MEADOWS. [WUHam Robert Meadows, cardioCog american, n. 1919.] *Cardiomiopatie rara, caracteristica sexului feminin, favorizata prin multiparitate si gemelaritate, cu debut la sfarsitui graviditatii sau postpartum, manifestandu-se prin cardiomegalie, anomalii electrocardiografice (tulburari de repolarizare, hipertrofie ventriculara stanga, bloc de ramura), posibile accidente tromboembolice. Aceasta afectiune este considerata In prezent fie In relatie cu conjunctura graviditate-travaliu, fie o cardiomiopatie idiopatica. Evolutia este favorabila, dar recidiva poate aparea la o sarcina ulterioara. Sin.: cardiomiopatie gravidica primitiva, cardiomiopatie post partum, sindrom Meadows. •B. MEIGE. [Henri Meige, medic jrance.z, 1866-1940.} Sin.: boala Milroy (v.). • B. MELEDA. [Meleda, mica. insuta. in estui Ivlaru Aariatice., undo 6oata este wtdlnita. frecvent din cauza cortsa.ngvinita.tii.} B. ereditara (de tip recesiv) caracterizata prin telangiectazii simetrice ale extremitatilor, 'hiperkeratoza palmara si plantara. 246

B.MINKOWSKI-CHAUFFARD Hiperkeratoza poate fi moale, ciroasa, asociata cu *hiperhi-droza sau uscata. V. si keratodermie. Asocierea acestei simptomatologii cu caderea precoce a dintilor constituie *sindromul Papillon-Lefevre. • B. MENETRIER. [Pierre Eugene Menetrier, medic francez (a J(6pitauJ(_ de 'Paris, profesor de istori.a medicinei, 18S9-1935} 1) Tip rar de gastrita caracterizata prin hipertrofie importanta a pliurilor muooasei gastrice si hipertrofie glandulara cu metaplazie (aspect de glande caracteristice epiteliului intestinal). Evolutia, cronica, este benigna; hipersecretia gastrica secundara cresterii suprafetei glandulare determina pierderi masive de proteine si secundar hipoprotidemie, edeme si chiar case-xie. Sin.: gastrita hipertrofica giganta, gastropatie exsudativa. 2) V. sindrom Menetrier. •B. MENIERE. [Prosper Meniere, medic franctz,, 'Bans, 17991862} Sin.: sindrom Meniere (v.). • B. MENKES. \]ohn H. Menkes, pediatru american, 'Sattimore, n. 1928} 1) B. cu transmitere gonozomal recesiva, avand la baza mutatii ale genei MCI ce codeaza un transporter catio-nic. Se manifests prin deteriorare neurologica progresiva, "pili tort/, paloare si deces In copilarie. 2) Sin.: boala urinei cu mi-ros de sirop de artar (v.). • B. MIKULICZ. \]ohann Freiherr von MikuHcz-Radecki, cfli-rurg pohnez, profesor [a Cracovia, f(onigs6erg si 'BresCau (in prezent 'Wroclaw, 'Poionia), 1850-1905} 1) Osteodistrofie juve-nila chistica; In vecinatatea cartilajului epifizar at oaselor lungi se formeaza un chist solitar, Inconjurat de o zona de osteita fibroasa. Sin.: chist esential (sau benign) al osului, osteita geodica, osteodistrofie chistica juvenila. V. osteodistrofie si sindrom Mikulicz. 2) Hipertrofie bilaterala, indolora si cronica, a glande-lor lacrimale si salivare, produsa prin infiltrare limfatica si In-sotita de diminuarea sau suprimarea secretiei glandulare. Aceste manifestari pot fi observate secundar mai muttor eti-ologii (v. sindrom Mikulicz). • B. MILIAN. [Gnston Auguste Milian, aInnatoCog francez, 1S71-1945.] Sin.: boala ciclica (v.). • B. MILROY. [William Forsyth Milroy, medic american, profesor de medicine clinic a. la llniversitatea 9\[elJrasl^a, 1855-1942.] Maladie care se manifesta printr-un edem cronic alb, dur, indolor, cu repartitie segmentara, Indeosebi la nivelul mem-brelor inferioare. Determinata de o malformatie a vaselor lim-fatice sau de leziuni medulare sau radiculare, aceasta b. poate fi congenitala sau dobandita. Este considerata forma congeni-tala a *sindromului unghiilor galbene. Sin.: boala/sindrom Meige, distrofie edematoasa, elefantiazis familial, mixedem localizat, trofedem. • B. MILTON. [John Laws Milton, dennatoiog eng[ez, Londra, 1820-1898} Sin.: edem Quincke (v.). •B. MINAMATA. [Minamata, goif in Japonia, swsa hrana contaminate care a dete.rm.inat boala m 1950} Intoxicatie alimentara prin pesti si crustacee contaminate cu deseuri industriale, Indeosebi derivati de mercur. Se manifesta prin *porfirinurie si tulburari neurologice, Indeosebi parestezii, Uneori afectarea neurologica poate fi sever§: ataxie, dizartrie, diminuarea ve-derii periferice, pana la tulburari neurologice si mentale grave sau/si deces. • B. MINKOWSKI-CHAUFFARD. [Oskar Minkowski, medic german, n. m 'Kysia, profesor de. medwinci intema. ia Strasbourg, 'J(o[n, CfreifswaCd si 'BresCau (in present, 'Wrocla'ui, 1?o[onia), 1858-1931; Anatole Marie Emile Chauffard, medic francez, profesor de medicina. intema. ia 'Paris, 1855-1932} B. familiala si ereditara, transmisa autozomal dominant si caracterizata prin anemie hemolitica, cu prezenta de *sferocite de talie mica (microsferocite) si permeabilitate membranara crescuta pentru sodiu. Distrugerea hematiilor se face la nivelul splinei, afec-

B. MINOR tiunea fiind net ameliorate prin sptenectomie. Diagnosticul con-sta In detectarea unei scaderi a rezistentei osmotice a hema-tiilor si a accelerarii autohemolizei in vitro. Sin.: anemie hemo-litica Minkowsky-Chauffard, boala hemolitica, sferodtoza ereditara. •B. MINOR. [Victor Minor, newolog ms, 'Jvtoscova, sec. XX.} 1) "Hematomielie centrala consecutiva unui traumatism obstetrical; clinic: hipotonie musculara generalizata In perioada neonatala. 2) Degenerescenta, eel mai frecvent ereditara (proba-bil cu transmitere dominanta), a corpului striat. Consecinte: tremuraturi intermitente, localizate sau generalizate, care sun/in dupa o excitatie senzoriala sau dupa o emotie. B. debuteaza In copilarie. • B. MIRIZZI. [Pablo L. Mirizzi, chirurg argentinian, 'Buenos Hires, 1893-1964} Sin.: sindrom Mirizzi (v.). • B. MOEBIUS [Paul fujius Moebius, newolog german, profe-SOT la. Leipzig, 1853-1907.} 1) Sin.: migrena oftalmoplegica (v.). 2) V. sindrom Moebius. •B. MOELLER-BARLOW. \JuIius Otto Ludwig Moeller, cfiirurg german, 'Kjsnigsfierg, 1819-1S87; Sir Thomas Barlow, medic englez, Londra, 1845-1945} Sin.: boala Barlow (v.) • B. MONCKEBERG / maladie de Monckeberg / Monckeberg's medial sclerosis, [fohann Georg Monckeberg, anatomopatolog ge.rm.an, profesor (succesiv) [a Qiessen, Strasbourg, lilbbingen si 'Bonn, 1877-1925.} Stenoza aortica valvulara degenerative, aparent primitiva. Se apreciaza ca aceasta forma de stenoza aortica nu are de fapt nici o particularitate, individualizarea sa fiind nejustificata. V. si mediacalcinoza. • B. MONDOR. [Henri Jean Mondor, profesor de. ckirurgie la 'Paris, 1885-1962} Inflamatii dureroase ale venelor superficiale de la nivelul peretelui toracic si de-a lungul liniilor axilare anterioare, prin tromboza venoasa. Evolutie benigna, cu vindecare In cateva saptamani. • B. MONGE. [Cor/os Monge, patoiog peman, Lima, 1884-1970} Ansamblu de tulburari In esenta dispneice, determinate de o incapacitate adaptativa a organismului la altitudine. Ma-nifestarile imediate constituie raul de altitudine, iar cronic apare *boala cronica de altitudine. Anoxia persistenta antreneaza tulburari senzoriale, encefalice, oboseala, anorexie etc. • B. MORBIHAN. [Morbihan, numeie regiunii de, slid a 'Brctanid, til undo era originar bolnavul la care a fast descrisd initial fioala} Afectiune caracterizata prin eritem si edem al partii mediane a fruntii si al pleoapelor. Histologic apare atrofie der-mica, *elastoza si infiltrat limfocitar perivascular, cu evolutie spre *pahidermie. Sin.: edem eritematos cronic facial superior. •B. MOREL-LAVALLEE. [Victor Augusts F. MoreI-Lavallee, cfiimrg francez, 1811-1865.} Epansament serohematic subcutanat Intins, consecutiv unei contuzii puternice, ce antreneaza o decolare subcutanata, localizata Indeosebi pe fata externa a coapsei sau In regiunea lombara. •B. MORGAGNI-STEWART-MOREL. [Giovanni Battista Morgagni, anatomist si anatomopatoiog itaCian, prcfesor la 'Padova, 1682-1771, R. M. Stewart, neuroiog englez,, sec. XX; Ferdinand More], psihiatru suedes, profesor [a (Jcneva, 1SSS1957.] Maladie caracterizata prin Ingrosarea osului frontal In partea interna, respectand sutura medio-frontala, cefalee, tulburari psihice. La femeie (la care este mult mai frecventa) se asodaza cu virilism, obezitate de tip android, diabet zaharat; la barbat - cu hipogonadism si obezitate ginoida. Pot exista si manifestari cerebrale si hipofizare disociate (polidipsie, tulburari de somn, tulburari vizuale etc.). Sin.: hiperostoza frontala interna, sindrom Morgagni, sindrom Stewart-Morel. • B. MORQUIO. [Luis Morquio, pediatru uruguaian, profesor la ^Montevideo, 1867-1935} 1) Bloc atrioventricular congenital, asociat frecvent cu o malformatie (comunicare interatriala joasa

B.MURKJANSEN sau interventriculara) sau cu o formatiune tumorala septala. 2) Afectiune care face parte din grupul *mucopolizaharidozelor si care se manifesta din copilarie prin tasare vertebrala, stern proeminent, gat scurt, cifoza, coxa valga si genu valgum bilateral, displazie coxofemurala, disostoza periferica cu afectarea articulatiilor interfalangiene proximale si, secundar, nanism cu posibile tulburari de compresiune medulara. Se poate asocia cu anomalii dentare, opacitati corneene, hipoacuzie, insuficienta aortica si excretie urinara anormala de mucopolizaharide acide, cu exces de condroitinsulfat A sau C. S-a demonstrat ca b. M. este ereditara, transmisa autozomal recesiv si cauzata de un deficit enzimatic In N-acetil-galactozamin-6-sulfatsulfataza. Sin.: boala Brailsford, boala Morquio-Ullrich, distrofie osoasa familiala, mucopoli-zaharidoza tip IV, sindrom Morquio. • B. MORQUIO-ULLRICH. [t.ilis Morquio, pediatru uruguaian, profesor (a Montevideo, 1867-1935; Otto Ullrich, pediatru german, 'Bonn, 1894-1957.} Sin.: boala Morquio (v.). • B. MORTIMER. [Mortimer, numeie bolnavuiw la me. a fast descrisd pentru prima datd 6oa[a\ *Lupus vulgar multiplu, neulcerant si neserpiginos. • B. MORTON. [Dudley f. Morton, medic, ame.rwm., 18S4-1960.] Afectiune caracterizata prin durere vie care apare In spatiul intermetatarsian (Indeosebi III sau IV), cu iradiere pe fata interna a degetului corespondent. Durerea apare la mers, deter-minand impotenta functionala tranzitorie, de diferite grade (pana la imposibilitatea deplasarii) si dispare ulterior In repaus. Este cauzata de un nevrom intermetatarsian sau de o proliferare fibromatoasa In jurul nervului jntermetatarsian. Sin.: metatarsalgie Morton, picior Morton. • B. MORVAN. [AugustM Marie Morvan, medic francez, 18191897.} Varietate particulara de *siringomielie sau polinevrita cronica, cu mutilatii grave indolore ale degetelor, amintind lepra. Sin.: panaritiu analgezic. • B. MOSCHOWITZ. [Eli Moschowitz, medic amervan, 18791964} Sin.: boala Baehr-Schiffrin (v.). • B. MOUCHET. [Albert Moiichet, chirurg francez, 1869-1963} 1) Necroza aseptica a astragalului. 2) Paralizie a nervului cubital survenita ca o complicatie tardiva a unei fracturi cu depla-sare a condilului extern humeral, In prima copilarie. 3) Osteo-patie de etiologie necunoscuta, survenind la varsInici, Indeosebi la suferinzii de reumatism sau psoriazis, ori la tineri dupa un microtraumatism. Se manifesta prin osteoliza oaselor mem-brelor superioare. • B. MUCHA-HABERMANN. [Viktor Mucha, dermatotog originar din 'Boemia, profesor la l^iena, 1877-1919; Rudolf Hahennann, dermatotog ge-rman, profesor la 'Bonn, apoi la J{amfiurg, n. 1884} Forma acuta de *parapsoriazis In ,,picaturi", caracteri-zat prin eruptie purpurica sau papulonecrotica cu inflamatie perilezionala, evoluand spre disparitie completa In cateva saptamani. Sin.: parapsoriazis varioliform. ' • B. MUCKLE-WELLS. [Thomas fames Muckle, pediatru Canadian, sec. XX, Michael Vernon Wells, medic englez; sec. XX} Maladie ereditara, cu transmitere autozomal dominanta, In care se asodaza artralgii, urticarie, surditate de perceptie si *amiloidoza renala cu evolutie spre insuficienta renala. Aceasta afectiune prezinta analogii cu *b. Reimann. •B. MULLER-RIBBING. [WaJther Muller, cfiimrg ortoped german, lyinigsberg, n. 1888; Seved Ribbing, radiolog suedez, Vppsaia, n. 1902} Sin.: boala Fairbank (v.). • B. MUNK. [Fritz Munk, medic german, 'Berlin, 1879-1950} Sin.: boala Epstein (v.). • B. MURK JANSEN. [Murk Jansea, ortoped oiandez, Leyden, 1863-1935} Afectiune rara care reuneste anomalii osoase (epifize normale si Inlocuirea metafizelor cu tesut cartilaginos) si 247

B.MYA dismetabolism fosfocalcic. Sin.: condrodisplazie metafizara tip Jansen, displazie metafizara. •B. MYA. [Giusseppe Mya, medic itaCian, profesor de pato(o-gie medicata [a Sienna, apoi [a JioTm^a., 1857-1911.} Sin.: megacolon congenital (v. megacolon). " B. MYHRMAN-ZETTERHOLM. [Gusto/ Myhrman, medic conttmporan; S. G. Zetterholm, medic suedes, sec. XX.} Nefro-patie epidemics caracterizata prin semne generate de infectie, dureri abdominale simuland o apendicita si disfunctii renale. B. a fost descrisa In Nordul tarilor scandinave, sub forma de epidemie. Evolueaza rapid spre vindecare. • B. NAEGELI. [OsJcor Naegeli, dermatotoff swdez, profesor [a 'Bema, 18S5-1959.} Dermatoza ereditara, sub forma unor pete brune care formeaza o retea pigmentara la nivelul toracelui; se asociaza *keratoza palmoplantara si hiposudoratie. Aceasta b. ereditara se transmite autozomal dominant, se manifests la ambele sexe, fiind asemanatoare cu incontinentia pigmenti, de care se deosebeste printr-un debut tardiv si absenta fenome-nelor inflamatorii. • B. NANTA-GADRAT. *Granulom eozinofilic al osillui asocial cu leziuni cutanate. ' , •B. NETHERTON. [Earf W. Netlierton, dennatofog american contemporan.] Ectodermodisplazie caracterizata prin *eritroder-mie ihtioziforma de la nastere, *tricorexie nodoasa, par In forma de ,,tije de bambus" si manifestari cutanate atipice, Indeosebi *urticarie. Transmiterea este recesiv autozomala. Sin.: sindrom Netherton. • B. NETTLESHIP. [Edward Nett]eship, oftdmoCog eng[es, Londra, 1845-1913.] Sin.: urticarie pigmentara (v.). • B. NEUMANN. [Isidor (Elder von HeUwart) Neumann, dermatohg austriac, l^iena, 1832-1906.} Sin.: pemfigus vegetant (v.). " B. NEVILLE. "Tezaurismoza lipidica familiala manifesiata prin *oftalmoplegie supranucleara (afectand miscarile verticale ale globilor oculan), hepatosplenomegalie si prezenta histiocitelor albastre In maduva osoasa. V. si sindromul histiodtelor albas-tre, boala IMiemann-Pick. • B. NEWCASTLE. [Newcastle upon Tyne, oraf in JIngUa undo 6oaia a fast descrisa inifial, in 1927.} B. a pasarilor, adesea epidemica, provocata de un 'Paramyxovirus posedand un antigen comun cu virusul parotiditei epidemice. Se transmite si la om de la pasarile infectate si se manifesta ca o conjunctivita acuta, adesea unilaterala, cu adenopatie preauriculara. • B. NICHAMIN. [S. B. Nichamin, medic, francez, sec. XIX-XX.} *Polidtemie congenitala familiala constitutionala, care se asociaza de obicei cu disfunctii endocriniene sau nervoase. • B. NICOLAS-FAVRE. [/osepA Guillaume Marie Nicolas, dermatotog france.Zi Lyon, n. 1868; Maurice Jules Favre, dermatoCog franc-e.z, Lyon, 1876-1954.} B. al carei agent etiologic este Chlamydia trachomatis, caracterizata prin adenopatie in-ghinala, iliaca si femurala dureroasa, cu evolutie lenta spre su-puratie sub forma de focare multiple, secundare unor leziuni primitive ulcerative localizate la nivelul organelor genitale (ulcer simplu adenogen). Afectiunea este contagioasa si se transmite sexual. Sin.: boala Durand-Nicolas-Favre, limfogranulomatoza inghinala subacuta, limfogranulomatoza veneriana, a patra boala veneriana. • B. NICOLAU. [St. Gh. Nicolau, dermatovenerohg romAn, profesor Ca 'Bucwefti, 1874-1970.} Gangrena fesiera localizata, rara, secundara unei injectii intramusculare a unui produs in-solubil In apa, prin penetrare arteriala. Sin.: dermita livedoida Nicolau. • B. NIDOKO. Sin.: febra hemoragica epidemica (v.). • B. NIEMANN-PICK. [Albert Niernann, pediatru german, profesor [a 'Be.Tiin, 1880-1921; Ludwig Pick, anatomopatoiog ger 248

B. OPPENHEIM man, profesor Ca 'BerCin, 1868-1935.} *Neurolipidoza din grupul 'sfingolipidozelor, caracterizata prin acumulare tisulara de *sfingomielina, din cauza unui deficit mai mult sau mai putin accentual al activitatii sfingomielinazei. B., cu transmitere autozomal recesiva, apare In prima copilarie si se manifesta prin febra, oprire a cresterii, hepatosplenomegalie, hipotonie musculara si idiotie. Prognosticul este fatal. In prezent nu mai este accep-tata unicitatea b. N.-P., fiind descrise de Crocker cinci boli diferite pe criterii clinice, de laborator si eInice: A (forma infan-tila acuta), B (forma cronica), C (forma infantila cu semne nervoase tardive), D (forma din Noua-Scotie) a forma E (a adul-tului, non-neuropatica). Sin.: histiocitoza lipoidica esentiala. • B. NISHIKAWA. B. In cadrul careia se asociaza obosealS musculara, absenta hiperlactaddemiei la efort si deficit de fosfofructokinaza musculara, structura glicogenului fiind normala. Simptomatologia este caracteristica 'glicogenozei tip V Cori, dar In acest ultim caz deficitui este de miofosforilaza. V. si glicogenoza. • B. NORMAN-LANDING. [R. M. Norman, nwroiog american conte-mporan; Benjamin H. Lan-ding, pediatru american contemporan.] B. lizozomala ereditara caracterizata prin manifestari asemanatoare *gargoilismului, arieratie mentala si prin prezenta limfocitelor vacuolate. Evolutie rapid mortala Inainte de 6 luni. Se asociaza cu un deficit In p-galactozidaza A, B si C. Sin.: boala Landing, gangliozidoza GM, (forma congenitala si general izata). • B. NORMAN-WOOD, [fi. M. Norman, neuroCog american contemporan; N. Wood, medic american contemporan.] Sin.: boala Tay-Sachs (v.). •B. NORRIE. [Gordon Nome, oftaCmoiog danez, 1855-1941} B. ereditara, de tip recesiv, In relate cu cromozomul X, caracterizata prin degenerescenta pseudotumorala a retinei (cu aspect de pseudogliom si uneori *dezlipire de retina), cu evolutie spre cataracta, opacifiere a corneei si atrofie a globilor ocu-lari si orbire, asociata cu surditate bilaterala si oligofrenie. •B. OGUCHI. [Chutii Oguchi, oftaimaiog japonez, 1875-1945.} Forma de *hemeralopie congenitala si familiala, recesiv autozomala cu consangvinitate frecventa, Intalnita Indeoseb; In Japonia dar nu numai. Nu exista tulburari ale acuitatii vizuale si nici ale campului vizual. Se constata Insa modificari speci-fice ale fundului de ochi: o coloratie alb difuza a retinei dupa expunerea la lumina, retina revenind la colora(ia normala la Intuneric (fenomen Mitzuo). Electroretinograma este caracterizata prin prezenta undei b (fotopica) si absenta undei b^ (sco-topica). •B. OHARA. [Hachiro Ohara, medic japonez, 1875-1945.} Sin.: tularemie (v.). • B. OLDFIELD. [Michael C. Oldfield, medic engtez, sec. XX.} Maladie malformativa ereditara caracterizata prin asocierea unei 'polipoze intestinale cu prezenta chisturilor sebacee multiple. " B. OLLIER. [Leopold Louis Xavier Edouard Oilier, chirurg francez,, 1830-1900} Sin.: encondromatoza (v.). • B. OLMER. [David Raoul Olmer, medic francez, Marsillo, 19041972.} Sin.: boala Conor-Bruch (v.). • B. OPITZ. [Hans Opitx, pediatru. german, profesor Ca 'Berlin, apoi Ca 'Mainz, 1888-1971.} Splenomegalie tromboflebitica. Cresterea In dimensiuni a splinei se produce din cauza trom-bozei venelor splenice. • B. OPPENHEIM. [-L Moritz Oppenheim, dermatoiog de origine austriaca, profesor (a Viena, sta6ilit apoi [a Chicago, 1876-1949; 2) Hermann Oppenheim, nturowg german, profesor Ca 'Bertin, 1858-1919} 1) Dermatita eritematobuloasa, apartinand grupului *fitofotodermatitelor, care apare prin actiunea fotosen-sibilizanta tegumentara a derivatilor furocumarinici continuti In

B. OPPENHEIM-URBACH unele vegetale si necesita actiunea a trei factori declansatori: soare, umiditate, prezenta vegetalelor respective. 2) Tip de 'nevroza care apare In evolutia traumatismelor cerebrale si se manifesta Indeosebi prin stari depresive progresiv accentuate. • B. OPPENHEIM-URBACH. [Moritz Oppenheim, d&rmatolog de. origine austriaca, profesor la Intend, staliitit apoi la Chicago, 1S76-1949; Erich Urbach, dennatolog fi alergolog, Vwna, n. [a fra-go, staBiiit m SW (fhiladelphia), 1893-1946.] B. care apare la diabetici si se caracterizeaza prin depozite lipoidice cutanate asociate cu atrofie epidermica, uneori cu aspect sclerodermiform; localizarea de predilectie este la nivelul gambe-lor. Sin.: dermatita atrofianta lipoidica. • B. ORMOND. [fohn K. Ormotid, urolog american, 'Detroit, n. 1886.} Afectiune de etiologie incerta, uneori considerata expresia unui *sindrom paraneoplazic, caracterizata anatomopatologic, prin prezenta unui tesut fibros retroperitoneal, cu grosime de 3-4 cm, localizat Intre vertebra a doua lombara si promon-toriu. Acest tesut comprima progresiv ureterele, rinichii, aorta, arterele iliace primitive, vena cava inferioara, determinand o simptomatologie clinica In functie de gradul de compresie. Sin.: fibroza retroperitoneala. •B. OSGOOD-SCHLATTER. [Robert Bayley Osgood, chimrg ortoped american, 'Boston, 1873-1956; Carl Schlatter, chimrg elvetian, profesor la Zurich., 1864-1934.} Sin.: apofizita tibiala anterioara (v.). • B. OSLER. [Sir William Osier, medic Canadian care a practical m SUfi fi w Anglia, profesor de medicinii (a Oxford, 1S49-1919.] Sin.: 1) Boala Jaccoud-Osler (v.). 2) Boala Vaquez (v.). 3) Boala Rendu-Osler (v.). • B. OSLER-VAQUEZ. [Sir William Osier, medic Canadian care. a practical m SU^. fi m ^Inglia, profesor de medicind [a Oxford, 1849-1919; Louis Heari Vaquez, medic franc-ez, profesor dt. clinica terapeuticil la 'Pans, 1860-1936.} Sin.: boala Vaquez (v.). • B. OTTO. [Adolf Wilhelm Otto, anatomist si vatolog german, profesor [a franl(furt pe main, apoi la 'Sreslau (w prezent 'Wroclaw, 'Pohniaf, 1786-1845.} Sin.: protruzie acetabulara (v.). • B. OWREN. [Paul Arnor Owrea, hematobg nomegian, Oslo, n. 1905.} Afectiune ereditara care se manifesta din copilarie si se caracterizeaza prin hemoragii repetate, asemanatoare celor din "hemofilie, cu *timp de coagulare si *timp Quick a-lungite, secundar absentei *proaccelerinei In plasma sanguina. Sin.: parahernofilie. •B. PAGET. [Sir fames Paget, cfi.vu.rg englez, Londra, 18141899.} 1) B. osoasa Paget: osteita deformanta cu denaturarea arhitecturala a osului si fibroza medulara. B. poate fi localizata sau diseminata, Indeosebi la nivelul coloanei vertebrale, bazinului. femurului, cutiei craniene. In evolutie, se poate complica cu fracturi spontane, compresiune medulara, osteomalade etc. Analiza de laborator evidentiaza cresterea *fosfatazelor alca-line In ser si hidroxiprolinurie. Sin.: osteita deformanta hipertro-fica, osteodistrofie fibroasa localizata, osteodistrofie deformanta progresiva. 2) S. Paget a mamelonului: afectiune cronica, precanceroasa, a mamelonului, ca si a zonelor cu glande sudoripare apocnne. Etiologia este necunoscuta, aparand la femei, dupa varsta de 40 de ani. Leziunile initiate sunt verucoase si se ulcereaza cronic, putand evolua spre malignizare (adenocarcinom). Histologic se pun In evidenta celulele ,,xenice", voluminoase, globuloase, care infiltreaza epidermul. 3) B. Paget extramamara: afectiune neoplazica asemanatoare b. P. a mamelonului prin aspectui macroscopic al leziunii si prin prezenta celulelor tipice pe sectiunile histologice, dar localizata ia vulva, penis, scrot, mucoasa anorectala, ombilic, regiuni axilare. •B. PALTAUF-STERNBERG. [Richard Paltauf, anatomopa-tolog austriac, profesor (a lAe.na, 1858-1924i Carl Sternberg,

B. PEPPER anatomopatolog austriac, profesor la Vwia, 1872-1935} Sin.: boala Hodgkin (v.). " B. PANNER. [Hans fessen Fanner, radiolog danez, 18711930.} 1) Necroza aseptica a condilului humeral, care prezinta zone opace de osteoscleroza cu zone dare de osteoporoza (radiologic). Sin.: osteocondroza a condilului humeral. 2) Sin.: boala Freiberg (v.). •B. PARKINSON. {James Parkinson, medic englez, 1755-1824} B. degenerativa a *sistemului extrapiramidal (leziuni In corpii striati si /ocus nigei) care afecteaza Indeosebi barbatii (cu varsta de peste 50 de ani). Se manifesta clinic prin tremuraturi lente caracteristice, persistand In repaus, pronuntate Indeosebi la nivelul mainilor si capului, prin hipertonie extrapiramidala plastica si prin akinezie: fades fix, Incremenit (inexpresiv), mers cu pasi mid lenti, corp aplecat Inainte si voce monoto-na. Se mai adauga tulburari neurovegetative si de afectivitate. Descoperirea deficitului de *dopamina la nivelul nucleelor cenusii extrapiramidale, pe langa faptui ca a deschis calea unei terapii substitutive, releva tulburarea In b. P. a lantului neurotransmitator dopaminergic din sistemul extrapiramidal. Totodata, a fost identificata o gena, parkina, cu rol In pato-genia unor cazuri de b. P. Denumirea de b. P. este atribuita cauzelor idiopatice ale maladiei, excluzand astfel sindroamele secundare (postencefalita epidemica etc.). Sin.: paralysis agi-tans. V. si parkinsonism. • B. PARROT, [foseph Mane fules Parrot, pediatru francez, profesor de pediatrie ia 'Paris, 1829-1883} 1) Pseudoparalizia Parrot: pseudoparalizie flasca a unuia sau mai multor membre la nou-nascutii cu sifilis congenital, consecinta a alterarii siste-mului osos, sub forma de fracturi, situate la cativa mm de zona de osificare. Aceste leziuni sunt asociate cu alte stigmate de sifilis congenital. 2) Sin.: acondroplazie (v.). • B. PAUZAT. [/eon Eugene Pauzat, medic franctz, set.. XIX} Sin.: fractura de oboseala (v. fractura). • B. PAYR. [Erwin Payr, chimrg austriac., profesor (succesiv) ia Gfreifswaid, 'J^onlgsberg si Leipzig, 1871-1946.] Afectiune abdominala cauzata de prezenta unor aderente fibroase la nivelul unghiurilor splenic si hepatic ale colonului transvers, cu ste-noza colica consecutiva. Simptomatologia clinica include: meteo-rism, durere difuza In regiunea superioara a abdomenului, dispnee si Indeosebi constipatie. B. P. reprezinta, mai proba-bil, o manifestare a *sindromului colonului iritabil, decat a unei leziuni organice. • B. PEL-EBSTEIN. [Pieter Klaases Pel, medic oiandez, profesor de ciinicci medicatil la Amsterdam, 1852-1919; Wilhelm Ebstein, medic german, profesor de clinica medicaia (a (fCttinqen, 1836-1912.} Sin.: boala Hodgkin (v.). • B. PELIZAEUS-MERZBACHER. [Friedrir.h Pelizaeus, neurolog german, 'Kassd, 1850-1917; Ludwig Merzhacher, psihia-tru si anatomopatolog german stafiilit la 'Suenos Aires, n. 1875.} Afectiune ereditara cu transmitere recesiva. B. este transmisa de o gena situata pe cromozomul X, codand In acelasi timp si una din principalele proteine ale mielinei. Se manifesta prin paraplegic spasmodica progresiva, semne cere-beloase, deficienta psihica, tulburari trofice si vasomotorii, exa-gerarea reflexelor osteotendinoase, semn Babinski pozitiv si abolirea reflexelor cutanate abdominale. Este o leucodistrofie sudanofila care debuteaza In primele luni de viata si evolueaza lent progresiv. Sin.: scleroza familiala centrolobara, scleroza Pelizaeus-Merzbacher. • B. PEPPER. [William Pepper ]r.i medic ame.ric.an, 'Philadelphia, 1874-1947} Afectiune care apare la sugar, provocata de dez-voltarea metastazelor viscerale (Indeosebi hepatice) ale unei tumori embrionare a regiunii lombare (ganglioni simpatid sau glanda medulosuprarenala). Se caracterizeaza prin hepatome249

B. PERRIN-FERRATON galie care exista de la nastere si metastaze nodulare subcutanate. Anatomopatologic, eel mai frecvent este vorba de un *neuroblastom. • B. PERRIN-FERRATON. [Mom-ice Perrin, cfiirurg francez, 'Paris, 1826-1889; Louis Ferraton, cfiirurg francos, n. 1S60.} Anomalie uni- sau bilaterala caracterizata printr-un cracment produs de anumite miscari ale .soldului, din cauza acrosani fasciei lata de marele trohanter. Sin.: sold ,,In resort". • B. PERTHES-JUNGLING. [Georg Clemens Perthes, cfiimrg german, profesor la Leipzig, apoi ia Tu66ingen, 1869-1927; Otto Jiingling, cfiirurg german, profesor ia 'Tiififiingen, apoi ia Stuttgart, 1RS4-1944.} Ansamblu de leziuni osoase digitale care apar In *sarcoidoza. Se caracterizeaza clinic prin aparitia de noduli juxtaarticulari, durerosi, iar radiologic se constata mid geode falangiene bine delimitate. Sin.: osteita cistoida PerthesJungling, osteita polichistica Jungling. • B. PETGES-JACOBI. [Georges Murin Gabriel Arnaud Petges, dermatolog francez, profesor ia 'Sordeau^ '1872-1952; facobi.] Forma particulara de *dermatomiozita caracterizata prin asocierea *poikilodermiei cu miosderoza (care predomina la nivelul centurilor scapulara Si pelvina, fiind urmata de impotenta functionala si deformatii ale membrelor). Sin.: poikilodermatomio-zita, poikilodermie atrofica vasculara. " B. PETIT, [/eon Loins Petit, cfiirurg francez, 'Paris, 1674-1750:} Hernie lombara, la nivelul triunghiului Jean Louis Petit (orificiu triunghiular al peretelui abdominal lateral, situat i'ntre creasta iliaca, muschiul mare dorsal si muschiul mare oblic). Sin.: hernie Jean Louis Petit. • B. PETZETAKIS. [M. Petzetakis, medic gru. contemporan.} Sin.: limforeticuloza benigna de inoculare (v.). • B. PEYRONIE. [Francois Gigot de la Peyronie, cfiirurg frcmcez, Montpellie.r/'Parv:, 167S-1747.\ B. caracterizata prin *induratia plastica a 'corpilor cavernosi, 'albugineea prezentand o infiltrare scleroasa segmentara, care determina curbarea penisului In timpul erectiei. Poate determina impotenta prin fibroza spatiilor sinusoidale ale corpului cavernos, ocluzia arterei corporeale sau prin mecanisme neurogene. Se asociaza uneori cu *contractura Dupuytren. Sin.: boala van Buren. •B. PFAUNDLER-HURLER. [Meinhcird von Pfaundler, pedi-atru german, profesor ia Cjraz, apoi la ^ilncfie.n, 1S72.-1947; Gertrud Hurler, pidiatru germail, ^filncHen, sec. XX.} Sin.. boala Hurler (v.). • B. PFEIFFER. [EmU Pfeiffer, mdic german, 'Wiesbaden., 18461921.} Sin.: mononudeoza infectioasa (v.). • B. PHOCAS. [Gerns/mo Phocas, cfiimrg grec care. a practicat ia Liile, apoi profesor la ^tena, 1861-1937} *Mastita cronica glandulara cu formare de numerosi noduli mid. • B. PICK. [Arnold Pick, -psihiatru fi ne.u.roiog afi, 'Sraga, 18511924.] Forma de dementa senila precoce (50-60 de ani), ca-uzata de o atrofie cerebrala drcumscrisa, de etiologie necunos-cuta, localizata Indeosebi la nivelul lobilor frontali si temporal!. Histopatologic se constata o balonare celulara cu incluziuni citoplasmatice denumite corpusculi Pick. Simptomatologia clini-ca este foarte asemanatoare cu cea din *b. Alzheimer. Sin.: atrofie cerebrala cjrcumscrisa (atrofie cerebrala). V. Si boala Alzheimer. • B. PICK-HERXHEIMER. [Philipp Josef Pick, durmatohg originar din 'Soemia, profesor la 'Praga, 1834-1910; Karl Herxhci-mer, dennatoiog german, profesor (a frankfurt pe 'Main, 1861-1944.} Dermatoza a adultului, caracterizata prin prezenta de placarde infiltrate si eritematoase localizate initial pe fata de extensie a membrelor (mdeosebi a membrelor inferioare), cu-prinzand ulterior membrele 'in Intregime si evoluand cu atrofie cutanata ireversibila. Sin.: acrodermatita cronica atrofianta, boala Taylor, dermatita cronica atrofianta, eritromelie. 250

B. RECKLINGHAUSEN-APPELBAUM • B. PIERRE MARIE. [Pierre Mane, ne-woiog friwc&z, profesor la 'Paris, 1853-1940.} Sin.: boala Marie (v.). • B. PLUMMER. [Henry Stanley Plummer, m.tdu'. amtfican, 'RjJch.&ste.r, 1874-1937.} Sin.: adenom tiroidian toxic (v.). • B. POLLITZER. [Sigmund Pollitzer, dermatolog american, l^ii'oi york^ 1859-1937.} Forma de *hidrosadenita supurata necrozanta, cu leziuni papulonecrotice. • B. POMPE. [fohann Cassianus Pompe, medic oiandez, sec. XX.} Sin.: glicogenoza tip 11 (v. glicogenoza). • B. PONCET. [Antonin Poncet, cfiimrg franaz,, profesor la Lyon, 1849-1913.} Artrita tuberculoasa. •B. PONCET-SPIEGLER. [Antoain Poncet, cfiirurg frances, profesor la Lyon, 1849-1913; Eduard Spiegler, cfiimist si dermatolog austriac, '^iena, 1860-1908.} Afectiune care se caracterizeaza prin prezenta unei formatiuni tumorale benigne la nivelul scalpului, formata din cilindroame de dimensiuni si extindere variabile, realizand, uneori, un aspect de ,,tumora in turban". B. se transmite autozomal dominant. Sin.: tumori PoncetSpiegler. • B. PORAK-DURANTE. [Charles Auguste Porak, meaic francez. la J(6pitau\_ de Saris, 1845-1921; Gustave Durante, Medfc francos, 1865-1934} Sin.: boala Durante (v.). •B. POSADA-WERNICKE. [Alejandro Posada, protozoolog argentinian, 1870-1902; Robert Johann Wernicke, patoCog argentinian, 'Buenos ^irtSi n. 1873.} Sin.: coccidioidomicoza (v.). • B. PUENTE. Inflamatia orificiilor canaliculare ale glandelor salivare accesorii situate pe fata intema a buzei inferioare. Apare In copilarie. Aceasta 'cheilita se poate complica, aparand sub o forma supurata cronica, numita cheilita Volkmann. Sin.: chei-lita glandulara simpla. •B. PYLE. [Edwin Pyle, medic mnerican wntemporati.] Afectiune rara transmisa autozomal dominant, caracterizata prin hipertrofie metafizara care determina hipostatura si Incurbarea membrelor, genu valgum si, uneori, Ingrosarea oaselor fetei cu aspect de *leontiasis. Se pare ca aceasta b. este conse-cinta unei tulburari de modelare metafizara In cursul cresterii. In general, metafizele hipertrofiate sunt radiotransparente, cu corticala foarte subtire. Uneori se msoteste de osteoscleroza difuza. Sin.: displazie metafizara familiala, displazie craniome-tafizara (Jackson), osteodisplazie metafizara. • B. QUERVAIN. [Fritz de Querviiin, cfiirurg elvefian, profesor la 'Serna si [a 'Sasel, 1868-1940.} Sin.: boala de Quervain (v.). • B. QUINCKE. [Heinrich Irenaeus Quincke, medic german, profesor de medicina intemd la 'Sema, 'Kiel fi franCgurt pe Oder, 1842-1922.} Sin.: edem Quincke (v.). •B. RAYNAUD. [Maurice Raynaud, medic, francez, 1834-1881.} Crize vasomotorii localizate strict la extremitatile membrelor, simetrice, In particular ale degetelor, eel mai frecvent declan-sate de frig. Se manifesta prin vasoconstrictie locala paroxis-tica urmata de vasodilatatie paralitica cu staza capilara. Au fost descrise doua faze: sincopala, corespunzand ischemiei locale (degete palide) si de asfixie, cu cianoza locala, du-reroasa, care se poate complica prin tulburari trofice si necroza a extremitatilor. Spre deosebire de *sindromul Raynaud, b. R. este aparent primitiva si idiopatica. Sin.: gangrena simetrica a extremitatilor. V. si sindrom Raynaud. • B. RECKLINGHAUSEN. [Friedrich Daniel von Recklinghaasen, anatoinopatofog german, profesor (succesiv) [a 1Q)nigsfierg, 'H!ilrtz6urg si Strasbourg, 1883-1910.} Sin.: boala von Recklinghausen (v.). • B. RECKLINGHAUSEN-APPELBAUM. [Friedrich Daniel von Recklinghausen, anatomopatolog german, profesor (succesiv} la 'Konigsfierg, 'Wwtz.bwg si Strasbourg, 1883-1910; Leo

[Seved Ribbing.] Sin. profesor de medicina inte-md la 'BresCau (in present 'Wroclaw. tradus prin atrofie galbena acuta a ficatului. [Hobart Ansteth Reimann. data de un defect de dezvoltare a septului interventricular (eel mai des.: angiomatoza cutaneomucoasa familiala. asimptomatice. Frederick Parkes Weber. REICHMANN. RECLUS. Sir William Osier. n. dentist american. 2) Flegmon de consistenta lemnoasa localizat la nivelul gatului. 1846-1916. Riggs. Evo-lutia b. 18721937. Solonia). REICHEL. nematoCog Italian. dispuse neregulat sau In inel). • B. fara semne inflamatorii. atrofie papilara si alterari pigmentare ale retinei. talasemie). Se caracterizeaza prin tumefierea de consistenta dura a glandei tiroide. patoiog american. Heinrich Romberg.: boala Fairbank (v.). [Paul Friedrich Reichel. surditate. septui membranes). •B. un regim sarac In fitol alimentar poate duce la o ameliorare a simptomatologiei.] Displazie vasculara ereditara. boala Rendu-Osler-Weber.lemnoasa". • B.} Forma de *distrofie corneana familiala. 1863. •B.] Sin. cHirurg german. n. ROKITANSKY-FRERICHS..at in SUA si in Singlia.] Sin. REED-Hodgkin. RENANDER. V. 18091891. 1810-1885. medic Canadian care a vractu.). [Robert Grigg Reese.: oncocercoza (v. REESE. oftalmowg german.] B.: boala periodica.. y^ew york^ 1866-1926. • B. adesea legata de un ulcer piloric sau duodenal.: eredopatie ataxica poline-vritica. [Henri Louis Roger. chirwrg fi ginecolog german. Apartine grupului de "lipoidoze. care apare la copii si se caracterizeaza clinic prin poliadenopatii pseudotumorale.] B. 'Bans. apoi Intre 20-30 ani (aparitia de angioame cutanate si mucoase. [/eon Jacques Paul flee/us. RIVALTA.: actinomicoza (v.B.] 1) Sin.} Sin. Sin. atrofie musculara. 1795-1873. 1878. cu durata 1-2 zile.). 3) Crize febrile pseudopalustre. anatomopatotog austriac.: talasemie minora (v.). cu infiltrarea evolutiva a tesuturilor periglandulare. Este legata de absenta unui sistem enzimatic de alfa-oxidare capa-bil sa degradeze fitolul si acidul fitanic (cu acumularea aces-tuia din urma In ser). n. RENDU-OSLER-WEBER. Londra. [Antonio Riga. Se transmite autozomal dominant. • B.] Sin. • B.). REITER. • B. probabil imunitara. tiroidita . si suflu Roger. ce afecteaza vascularizatia retiniana. RIGGS. Oslo.] Sin. medic noniegian. Thomas Hodgkin. • B. cu tendinta la confluenta si la ulceratii. 1832-1919. sec. ROSAI-DORFMAN. hematoCog itaiian.). n. • B. REIS-BUCKLERS. •B. 'Kcat-^ar^Stadt. Evolutia este lenta. mono. medic german. Apare consecutiv unei tulburari secretorii. medic eng[ez. llppsaia. ROMBERG. Sir William Osier. Italian. n. • B. [Gottfried Ritter voa Rittershain. 18781939. REFSUM.sau bilateral. • B. [Fabio Rivalta. cu supraIncarcare In lipide neutre. medic jrancez. fara sechele si fara reactie la vreun tratament.: boala HendersonJones (v. cnirwy franc. 1847-1914. • B. Sin. medic igienist german.ez.: boala Hodgkin (v. medic Canadian care a practical m SWi fi w.. • B. dermaloiog gu-atemaCtez.). medic american. aparand Indeosebi la barbati. 1819-1885. 'Paris. RIBBING.. M. •B. b. Existenta unei hiperimunitati umorale si a unui uSor defidt al imunitatii celulare permite conturarea teoriei con251 .: hemocroma-toza primitiva (v.: boala Fauchard-Bourdet (v. macrofagica. 1844-1902. profesor de medicina ia Oxford.: boala chistica a mamelei (v. transmisa autozomal recesiv. ROBLES.: dermatita exfoliativa a nou-nascutului (v. degenerativa caracterizata prin *ataxie cerebeloasa.z. de etiopatogenie neelucidata. Histopatologic este vorba despre o "histio-citoza sinusala extensiva. profesor de medi-cired (a Oxford. 1849-1919. 1820-1883. a carui suprafata este adesea ulcerata. •B. ereditara. Necroza osului *sesamoid al halucelui. •patoiog itadan. RIEDEL. pediatru oriffinar din Lem6erg (in present Lvov. n. [Henri Jules Louis Marie Rendu.] Forma de tiroidita care apare mai frecvent la femeia adulta dupa 50 de ani. ROGER. [Moritz. [Dorothy MendenhaH Reed. este lenta si se complica prin *dezlipire de retina.ROSAI-DORFMAN Testele de "hemostaza sunt normale. medic. neurolog fi internist german.: comunicare interventriculara izolata. RIETTI-GREPPI-MICHELI. 1863-1962. • B. 'Baltimore. medic engCez. uneori simuland o apendicita acuta. [Wilhelm Reis. Exista trei forme tipice ale bolii: 1) Crize de artralgii. Sin. ra-dwtog swdez.] Sin.). localizate Indeosebi nazal si bucal).: sindrom ParryRomberg (v. subglosita difteroida. Fernanda Micheli. RIGA. •B. [Nikolaus Reichmann. angiomatoza hemoragica familiala.] Nodul fibromatos al fraului limbii.: boala Cardarelli. produs prin frecarea limbii contra incisivilor inferiori si observat la copiii cu eruptie de incisivi inferiori. Afectiune rara. 1804-1878.. febra mediteraneana familiala. profesor ia ViIna.. [Karl Freiherr von Rokitaasky. aparitie brusca. [Bernhard Moritz Karl Ludwig Riedel. caracterizata prin leziuni ale *membranei Bowmann (opacitati fine. RENDU-OSLER. profesor [a fraga. telangiectazie hemoragica ereditara. [Hans Conrad fulius Reiter. • B. ori suferind de tuse prelungita. Sin. boala Goldstein. profesor ia 'Berlin.: tiroidita invaziv-sclerozanta. B. prin pusee periodice.} Sin. profesor ia 3{pstocl^ 1881-1969. cu forme multiple. medic german. AngCia. sec. medic poionez. exsudat macular si modificari ale vaselor paramaculare. fans. caracterizata printr-o comunicare de dimensiuni mid Intre cei doi ventriculi (de obi-cei sus situata). Londra. 'BoCogna. [Fernanda Rietti.: sindrom Fiessinger-LeroyReiter (v. 1844-1902.e. REIMANN / maladie (periodique) de Reimann / Reimann's disease. Sin. •B. XIX-XX\ Sin. hemocromatoza). 1907. 2) Crize abdomi-nale violente. 1851-1918. care au in comun o evolutie de mai multi ani. transmisa dominant. • B. apoi crurale si axilare.} Hipersecretie gastrica caracterizata prin prezenta a jeun a unei cantitati medii sau mari de sue gastric.] Sin.] Malformatie cardiaca congenitala. [Henri fules Louis Marie Rendu. he-moragii. regulate. n. initial submaxilare. 1858-1934. Denumirea este utilizata doar In cazul defectelor de dezvoltare mid. depuneri lipidice si exsudate retiniene. [Rodolfo Robles. clinician fi patotog Italian. 1798-1866. medic francez. Friedrich Theodor von Frerichs. [a 'Bologna m 1886. oftaimoiog american.} Icter grav idiopatic. • B. cu hipertrofie splenica moderata. Debut cu *metamorfopsii.] Sin. sindrom Rendu-Osler-Weber. atingand ambele sexe si evoluand In doua perioade: adolescenta (epistaxisuri izolate).). Bucklers. clinic prin hepatita fulminanta si evolutie rapid fatala prin insufidenta hepatica.] Sin.: boala Rendu-Osler • B. profesor [a 'Paris. boala Babington. profesor ia Jena. folonia). tulburari nervoase periferice (polinevrita periferica). apoi la 'SerCin. sindrom Osler-Rendu. XX. Leziunile cutanate se pot Insoti de angioame viscerale si de anevrisme arteriovenoase pulmonare. 1897.} *Telangiectazie retiniana parafoveolara idiopatica. Reimann introduce In cadrul bolii si neutropenia periodica cronica. de etiologie incerta. Sin. oftalmolM) german. profesor ia 'Bonn.). [John M. 1849-1919. semne de compresiune locala si hipotiroidie de diferite grade. 1874-1964. l^arsovia. [Sigvald Refsum. Enrico Greppi. nistagmus.RECLUS Appe]baum. 1890. medic franc. RITTER VON RITTERSHAIN. 1902.

pediatm american contemporan] B. peaiatru italian contemporan.} *Spondilita tuberculoasa cu localizare la nivelul primelor doua verterbre cervicale si al articulatiilor aferente acestora. apoi [a f\leapoCe.). SANDERS. Sunt incluse In aceasta categorie leucoencefalita sclerozanta subacuta Van Bogaert. din categoria "leucoencefalitelor. 1842-1923. n. vertij. Sin. Anatomopatologic se caracterizeaza prin demielinizare bilaterala simetrica. SCHILDER. rara. Sin. [Anto/i Julius Friedrich Rosenbach. apoi director ia spitaiui psihiatric •Beilevu. exsudat).: scle-roza cerebrala difuza. specifica adultului. probabil virala. cu afectarea starii generale. tulbur§ri psihice).: hemofilie C (impropriu). SCHIMKE • B. medic Italian. 'Bologna. cu transmitere autozomal recesiva. Charles Foix.: scleroza cerebrala difuza. prin deficit de hexozaminidaza (A si B). cu transmitere dominanta. ROSENTHAL. 'Scrim.] B. *keratita. care asociaza retard mental sever (aparut In jurul varstei de 2-3 ani). Copenfiaga. tulburari vizuale). oftaimoCcig austriar. Vevey. Sin. clinic similara cu *hemofilia. mucopolizaharidoza tip III. grupati In inel. scleroze inflamatorii difuze. Sandhoff. B. neurolog francez. SCHILDER-FOIX. [Sylvester ]. Indeosebi *schizofrenie. [Harold Glendon Scheie. cu puncte rosii la periferie. 'Detroit. uneori cu inflamatia ganglionilor limfatici regionali si. profesor [a Gjraz. sindrom Rosenthal. SAKAMOTO. cu evolutie benigna. diplegie. din 9^ew Jorkt 1886-1940] Forma subacuta sau cronica de 'leucoencefalita la copii si adolescenti. prin simptomatologie generala. [Gaetano Riimmo. picior varus. [Pou/ Ferdinand Schilder.: cardioptoza. Gabrielle Levy.: dermatoza pigmentara progresiva..).: distazie areflexica ereditara. SANFILIPPO.na. poate surveni In mai multe forme (infantila. 1842-1920. [K. SANDHOFF. XX] Gangliozidoza generalizata. • B. 1909-1990. Sin. iar clinic. atrofii musculare.boabe de orez". [Maximilian Saizmann. • B. 1886-1935. •boala Schilder. cfl-irurg german. SCHEIE. Sin. TaySachs. dupa care apar tulburari motorii (hemi-plegie. RUST. Sin. Manifestarile clinice sunt diverse si depind de localizarea anomaliei (para-lizii flasce sau spastice.).).: epifizita vertebrala de crestere. cu transmitere autozomal recesiva.: degenerare corneeana Saizmann. • B. simptome cerebrale si perturbari circulatorii.. vomismente explozive si simptome respiratorii benigne. anomalii discrete ale scheletului. [A. Se manifesta prin simptomatologie locala. SCHIMKE. Se caracterizeaza radiologic prin aplatizarea unuia sau mai n-iultor discuri intervertebrale. •B. SALVIOLI. In . medic american contemporan. SAN BIAGIO. anatomopatoCog francos. sec. tip 2.] 1) Forma de para-lizie tranzitorie. Sin. leucodistrofii progresive. V. • B. SCHAMBERG. [Pou/ Ferdinand Schilder. SARPYENER. la nivelul globului ocular (opacitati corneene subepiteliale. Abces periamigdalian. 6acterioCog american. prin degenerescenta fibroasa a discurilor si deformarea cunei-forma moderata a unuia sau a mai multor corpuri vertebrale (dorsale inferioare eel mai frecvent). 2) B. la acestea se adauga eliminarea urinara de mari cantitati de he-paran sulfat. cu sfarsit letal.: gangliozidoza GM. medic japonez contemporan.: osteodistrofie familiala neuroendocrina. Apartine 'eredodegenerescentelor spinocerebeloase. Sakamoto. 6wcliimist german. • B. rara. severitatea sa descrescand cu varsta. 'Eolomaji 2} Robert L. Evolueaza In pusee spre dementa. debuteaza progresiv (prin cefalee. 'enurezis. B. aproape exclusiv. frecvent fara hemartroza.] Sin. cu transmitere autozomal dominanta.] Conjunctivita infectioasa si contagioasa a carei etiologie este probabil *adenovirusul tip 8. RUMMO. • B. S. Sin. 18S3-1917. [li Curt Rosmlhal. [Gustove Roussy. de lunga durata.: glicogenoza tip IX (v. • B. Sin. 1882-1927] Grup de b.] Forma rara de "osteodistrofie (tulburari ale cresterii osoase si ale metabolismului mineral) asociata cu perturbari neurologies ale sistemului extrapiramidal si cu tulburari neuroendocrine (*ginecomastie). 'encefalita concentrica Balo. juvenila. Sanfilippo. " B. Prezinta o serie de caractere anatomopatologice comune (demielinizare primi-tiva..] Enterita infantila care survine In epidemii periodice. l^iena. SAUNDERS. [G. postinflamatorie (apare frecvent dupa o keratita flictenulara). derma-toza Schamberg. " B.ROSENBACH form careia b. Se produce la trezire.ac. • B.] B. []ohann Nepomuk Rust. " B. newoiog francez. Sin. asemanatoare *b. profesor ia 'v'ie. [Benjamin Robinson Schenck. Sin. ROUSSY-LEVY. 'Eh'efia.} Denumire folosita une-ori pentru o anomalie de pozitie a cordului. profesor (a l^iena. Mwolog si psihiatru. profesor ia 'Eraladelyfua. Examenul de laborator evidentiaza o calcemie In limite normale si o hipofosfatemie. Apare. glicogenoza).. subiectui fiind incapabil sa se miste cateva secunde sau minute.} Sin. 1874-1948. Visa.: keratoconjunctivita epidemica. Pot fi de natura degenerativa sau inflamatorie.). profesor de ciinica medicata (a 'Palermo.: sindrom Scheie (v. [Holger Werfel Scheuermann. • B. Sin. sindrom Roussy-Levy.} Prezenta la nivelul tegumentelor membrelor inferioare a unor placi purpurice si pigmentate. • B. Sin. paraplegie spasmodica cu crize convulsive). care este situat inferior pozitiei anatomice normale. si In unele *encefalite. A. hemoragica congenitala ereditara. \M. [Murroy Sanders. In care se asociaza atro-fia musculara progresiva neuropatica si absenta *reflexelor osteotendinoase. 1877-1960. oftaimoCog american.: mielom multiplu (v. profesor la Cjottingen. Se caracterizeaza prin diarei lichide.: pseudoholera infantila. In centrul corneei si localizati sub epiteliu si la suprafata stromei. sciatica etc. chirurg ortopea danez. ca manifestare In unele psihoze. Surpyener. SALZMANN.} Forma familiala de *ataxie cerebeloasa. scleroza substantei albe cerebrale.: oligofre-nie polidistrofica. Rosenihal. b. localizate simetric si difuz) a o serie de manifestari clinice comune (simptome pi-ramidale si oculare. •B. la barbati. Tendinta la epistaxis si sangerari prelungite. opacitati comeene si hepatomegalie. 252 B.e din 9^e. 1775-1840. 1910. •B. degenerativa a coloanei vertebrale. •B.: catalepsia de trezire. posibil. SCHENCK. dar care este determinate) de un deficit In factor XI (sau Rosenthal). se manifesta prin voma. Sin. SCHEUERMANN. austri. apatie. medic american contemporan] B. . Se caracterizeaza prin noduli translucizi. • B. 'Sr&stau (in present 'Wroclaw. • B. RUSTITZKY. care afecteaza copiii si adolescentii. neuroiog german contemporan. aermatohg american. Salvioli. In Japonia.. apartinand grupului *mucopolizaharidozelor.: erizipeloid (v. cecitate si poate avea prognostic letal In mai putin de doi ani de evolutie. amin-teste prin debut de *morbul Pott (cifoza dureroasa si dureri la nivelul coloanei dorsolombare). • B. ?i gangliozidoza. Sin. 9{ew yorl^ n. mwolog si psihi-atru austriac. [fay Frank Scharnberff. " B. Indeosebi cefalee. apoi director [a spitaiui psi-hiatric 'Bedevue. Sin. caracterizata prin stenoza congenitala a canalului verebral (lombo-sacrat eel mai frecvent). 1870-1934. gliomatoze difuze. Evolutia este rapida. gineco(og american. Denumire pentru tulburarile grave observate la unii copii hraniti aproape exclusiv cu hidrocarbonati. apare ca reactie la o infectie latenta. profesor de patoiogie medicald la.B. 1862-1954.: sporotricoza (v. medic ia J-[6pitauJ(^ de 'Paris. chimrg german.w yor^ 1886-1940. ROSENBACH. degenerativa a corneei.} Sin.

Viena. SCHMIEDEN.} Sin. supurare. cecitate. Stocf^wim. [Morris Simmonds.} Osteonecroza aseptica a epifizei posterioare a calcaneului.). Se manifesta clinic prin simptomatologia caracteristica pneumoconiozei. microdrepanodtoza. genetica. forma asociata de *talasemie. medic dvefian. B.: sindrom Simmonds (v. si boala pescuitorilor de bureti.). medic si Bacterwiog japonez. ]. n. SELTER-SWIFT-FEER.20 %. XX. [Francis Eugene Senear. datorata Intepaturilor veninoase ale actiniilor din genul Helleno polypus. XIX. ulterior. •B. . B. [fames Warren Sever..). intema [a 'Berlin.: acidurie hidroxibutirica congenitata (v. cu extensie lent progresiva. consecutiv unei contuzii simple sau unei fracturi. SINDING LARSEN-JOHANSSON.: agranulocitoza •B. [fulius Sichel. medic nowegian. Se caracterizeaza prin anemie hipocroma microcitara cu *anizocitoza. [Ezio Silve. newoiog si psihiatru german. [William Senhouse Kirkes. oftalmolog suedes.). Joseph Godwin Greenfield. medic german. SKEVAS-ZERFUS. prezenta de mid opacitati diseminate In ariile pulmonare si accentuarea imaginii hilurilor. caracterizata prin anorexie. [fohann Lukas Schonlein. 1870-1957.: ptoza ato-nica lipomatoasa. senzatie de arsura. hematolog Italian contemporan. In sange si urina se constata prezenta unor proteine particulare (fiind de fapt un fragment din lantui greu al imunoglobulinei A). ' B. n. chirurg german.-itroni. diaree. • B. 1S7S-1964. Evolutia este letala dupa 1-2 ani de la debut. SCHOLZ-GREENFIELD. 1879-1935. SHIGA-KRUSE. sec. fi frankfurt pe 'Main. n. edem cu exantem urmat de sfacelare antrenand planurile profunde si. Sin.: boala lanturilor grele alfa. apoi la Munch-in. • B. oftalmolog german. •B. asociata sau nu unei tumori functionate de ovar..). splenomegalie. cilirurg suedes. sezoniera (primavara si toamna).} Sin. n.. • B. ginecolog german. Emil Fcer. SIMMONDS. 1878-1947. iar radiologic printr-o accentuare reticulara a imaginii tramei pulmo-nare. balonare. cresterea rezistentei globulare fara semne clinice de hemoliza.). [Kiyoshi Shiga. nistagmus. 1899} 1) Sin. Uneori mialgii si artralgii. IS74-1958} Zona (radiologica) hipertransparenta osoasa frontala sau frontooccipitala. care consta Intr-o anomalie a metabolismului lipidic (absenta de arilsulfataza A) si care se manifesta prin acumularea de sulfatide (esteri sulfurici ai *cere-brozidelor) la nivelul sistemului nervos. Debuteaza la varsta de 2-3 ani si se manifesta prin tulburari ale mersului (contrac-tura. neuropatoCog engiez. fmdic austraiian. 1875. SCHRIDDE. Sin. pediatru elvefian. SENHOUSE KIRKES. probabil virala. neuropatoiog austriac.} B. neurolog fi psihiatru german.] Sin. cu rigiditate a membrului atins..} Sin. SCHULLER.} Sin. 1899. profesionala a pescuitorilor de'bureti.: acrodinie infantila (v. SMITH-STRANG. artralgii. Stockholm. caracterizata prin prurit. 1875. n. •B. Sven Christian fohansson. 'Boston. SILVESTRONI-BIANCO. 18S4-19SS. SICHEL. ortoped sittdez. profesor la •Seriin. medic german.} Pseudoptoza caracterizata printrun pliu cutanat care se suprapune pleoapelor superioare. 1889.ia.: leucodistrofie metacromatica. • B.B.SMELMEYER-VOGT •B. SELIGMANN. • B. ciwurg ortoped american.} Forma de meningita seroasa epidemica de origine virala. Reprezinta consecinta relaxarii fasciculelor ligamentoase care teaga muschiul ridicator al pleoapelor la piele. Se manifests printrun sindrom de malabsorbtie intestinal grav. [Nils Silfverskjold. dureri abdominale. Oslo. [Franz Seitelherger.). SCHMIEDEN • B. • B.: dizenterie bacilara (v. SCHONLEIN.: endocardita primitiva acuta. 1858-1937. 1866-1930. Anatomopa-tologic se caracterizeaza prin prezenta. la varsta de 6 ani. Qottborg. greturi.). n. SCHNEIDER. Heinrich Vogt. [Karl Ludwig Ernst Schroder. pediatru german. foarte distructive si posibil embolizante.} *Prolaps partial sau total al mucoasei gastrice In duoden.] Sin. Clinic se manifesta prin episoade dureroase epigastrice care apar postprandial tardiv. vomismente. medic Canadian. • B. profesor'de. hematii In forma de secera. talasemia minima.: sindrom Sjogren (v. Cea mai comuna *boala a lanturilor grele. cu transmitere recesiva. iar hemoglobina F . [Artur Schiiller. • B. sec. profesor [a frankfurt pe.). newolog fi psihiatru austriac. si boala lanturilor grele. profesor la Leipzig. Sin. l^onigsberg si Leipzig.: pemfigus eritematos (v. fiacteriotog german. anatomopatohg german. Evolueaza spre exitus. iar dupa o scurta perioada. " B.: boala Gruber (v. Paget. sec. SECRETAN. Londra. profesor la yvdinchen. SILFVERSKJOLD.. SJOGREN. apoi la 'Diisseidorfi 1866-1941. epidemica. Walther Kruse. B. cauzata de o hipersecretie de estrogeni si Insotita uneori de menometro-ragie. regresie mentala progresiva. Sin. Sin. SEITELBERGER. anatomic patotogica (a ytamliwg. profesor de med. a doua. n. 1802-1S68. In copilarie sau pana la varsta adulta. yialle. [Hans Schneider. : . V. frisoane. medic Italian contemporan. SEVER.: purpura Henoch-Schonlein (v. Barney Usher. 'WurtzBurg. apoi la Zilricli. fiind o varietate de disglobulinemie monoclonala.} Edem dur si persistent. In ganglionii limfatid mezenterid si In corionul intestinului gros. Harry Swift. sau de perle. profesor la 'Sown.} Sin. 1864-1935. • B. • B. 2) Sin. ataxie). V. [Victor Schmieden. dermatoCog american. SCHULTZ.} Forma juvenila de *sfingolipidoza cerebrala care apare.} Sin. dermatoiog Canadian. 'Samfierg. adesea bilaterala. Se manifests prin diminuarea 253 .).} B. • B. Chicago. }Willibald Scholz. dar care determina In evolutie astfel de leziuni. [Hermann Schridde. profesor [a Soiing&n. Clinic apar talalgie subahiliana si tumefierea fetei posteri-oare a calcaiului. SENEAR-USHER. • B. 'Paris.} Hiperplazie glandulochistica a endometrului. cu simptome si semne meningiene.: sindrom Marinescu-Sjogren (v.} Sin.: boala Fairbank (v. [Christian Magnus Falsen Sinding Larsen. [ttenri Secretan. Diagnosticul se pune prin examen radiologic baritat. neuroCog german.na. Vima. Are doua faze: prima. 1855-1924. profesor la 3{eide[6erg. [Werner Schuhz. l^iena. convulsii. [Henrik Samuel Conrad Sjdgren. 1864-1955. perfect delimitata. 1838-1887. contemporan. medic austriac. SCHR6DER.). {Walter Spielmeyer. • B. Sin. de celule limfo-plasmocitoide care secreta lanturi alfa incomplete. adesea In relatie cu *b. cu semne generate infectioase (febra ridicata. Sin. 'Main. •B. • B.: anasarca fetoplacentara (v. 1793-1864. 1889-1958. medic german. • B. Sin. cefalee etc. SPIELMEYER-VOGT. Bianco. In general. 1856-1916. dizenterie). In care hemoglobins S este In procent de 60-80 %. • B. " B. la baieti Intre 8 si 14 ani.: distrofie neuroaxonala infantila (v. dureri abdominale. 'pirozis si vomismente.: osteoporoza circumscrisa a craniului. profesor la.: epifizita a calcaneului. 1874-1945.).: anemie microcitara drepanocitara. [Paul Seller. vegetante si necrotice. 1901} *Pneumoconioza profesionala grava a muncitorilor care lu-creaza In fabricile de abrazivi de aluminiu. freiburg.} *Endocardita infectioasa acuta care survine pe un cord fara leziuni valvulare anterioare. • B. SPENCER. XX. [Cecil Gordon Shaver. SHAVER. 'Dortmund. 1880} Sin.

manifestari cardiace (aritmii. medic danez.). fast desc. este localizata pe cromozomul 19 (19q13. TAMURA-TAKAHASHI. • B. • B. Sin. acrodinie). atrofie retiniana). de natura distrofica.] *Ectazie marginala a corneei. arteritis brahiocefalica. Leipzig. profesor [a Londra. TAYLOR. este eel mai adesea letala si se manifesta prin hipotonie generalizata cu detresa respiratorie. " B. • B.: acatalazie (v. tip 1. Sin. apoi ia 'Milnster. sfingolipidoza de tip infantil.atru engie. [AJd'ro Tamura. STOHMER. boala femeilor fara puls. 1855-1932.: boala Pick-Herxheimer (v. B.] Cea mai frecventa *neurolipidoza din grupul •gangliozidozelor. afectarea mus-culara este minima. Stickler. debuteaza In lunile a 4-a . mai rar. Steele. V. Ca urmare. amiotrofie). decedat in. m adolescenta. Sin. pe. In forma clasica.] B. lft6S-1941. SULZBERGER-GARBE. defecte de conducere).: boala din Bornholm (v.} V. LondTa. Clifford Richardson. oftaimoiog francez. V. profesor ia f{am6urg. neuropatie periferica recurenta. [Sir Thomas Ambrose Stcinton.] Sin. mucoasei farin-giene si rectale. cu debut 'in tinerete. glicogenoza). profesor la 9{ew york 1842-1908. Sin.} Cea mai frecventa b. TAKAHARA. spondilartrita anchilozanta. 'Toronto. 1866-1938.: glicogenoza tip VII (v.: boala Deleage. • B.] Sin. • B. deficienta a *apo-lipoproteinelor A-l si A-ll. [Hons Stemert. STANTON. miopie progresiva cu decolare a retinei (frecvent).: colestaza recurenta benigna (v. •B. y\[e.] B. Sin. scadere a vederii pana la cecitate. profesor ia Varis. profesor ia 'Paris. cifoza. regresie mentala progresiva cu tulburari caracteriale si evolutie spre tetraplegie spasmodica.} Sin. autozomal recesiva determinata de perturbarea metabolismului lipoproteinelor si lipidic.aia. adesea nediagnosticata.ope. care duce la acumularea de gangliozide In SNC.] Sin. 1880-1931. Anatole Miirie Emil Chauffard. poliartrita acuta si eruptie cutanata alcatuita din macule fugace. [Ernst Adolf Gastav Gottfried van StriimpeII. • B. [Robert William Toy/or/ dennatoiog si vewotog american. 1872-1940. [IVorren Toy. [Efnar Oliif Sarensen Sylvest. profesor de. medic japonez. Gena b. caracteri-zata prin absenta din plasma a 'lipoproteinelor de Inalta den-sitate normale (HDL). slabiciune. dermatoiog americ. probabil printr-o anomalie a *hemului. neuroiogi canadieni conte-mporani. dementa si casexie. n. 1875-1927. profesor (a Londra. medic german. a. splenomegalie Si infiltratie a corneei. TERRIEN. disfunctii endocrine (insuficienta testiculara. • B. Pierre Marie. S. afectand femeia tanara. Incon-jurata de o zona alba stralucitoare. osteoporoza algica posttraumatica. Panar-terita determina o abolire a pulsului la nivelul membrelor supe-rioare si al carotidei. S. • B. ?i degenerescenta eredomaculara. STARGARDT. medic austratian. intoleranta la glucoza).} Sin. bilaterala. Sin. Ea determina b. [Karl Bruno Stargardt. medic german. sfingolipidoza. medidnd intemd (a Saris.a 6-a de viata cu hipotonie musculara progresiva. Sin. • B.: boala Norman-Wood. surditate neurosenzo-riala. sec. n.: sindrom Sturoe-Weber (v. se poate manifesta clinic 'in formele: usoara. sistemica criptogenetica In cadrul careia domina clinic triada. imdic american..i6. STEINERT. atrofie osoasa Sudeck. TANGIER.: dermatita exsudativa discoida si lichenoida cronica (v.B. profesor ia Jrei6wg. 1885. ferzy OIszewskt. • B. semne neurologice (rigiditate extrapiramidala si tulburari cerebeloase). profesor ia 9{ew yorl^ 1858-1944. 1966. V. [Sir George Frederic Still. newoiog francez.). STILL. profesor de medic-ina inte. [Shigeo Takahara. [AT/red Stuhmer. b. B.] B. Evolutia este progresiva. TAY-SACHS. deces In primii trei ani de viata. in Ungtia. Se transmite dominant.: acrodinie infantila (v.] Sin. SWIFT.} Decalcificare osoasa (frecvent a oaselor tarsiene sau carpiene). neuromusculara a adultului (inci-denta 1 la 7 000). se transmite autozomal recesiv si face parte din *degenerescentele tapetoretiniene. fiind manifeste cataracta senila si calvitia (la barbati). • B. Mataro Takahashi. vizibila la examenul fun-dului de ochi. [William Alien Sturge. miotonie atrofica. medic japonez. Semnele clinice constau in mari-rea si colorarea In portocaliu a amigdalelor. • B. 18431927.). Copenfi. neuroiog american. STEELE-RICHARDSON-OLSZEWSKI. malformatii articulare. Londra. •B. 1853-1940. origine potoneza. S. profesor ia 'Marburg. cu extensie centrifuga si m final cu pierderea ve-derii centrale. fetei (atrofie mus-culara) si bratelor (claudicatie).).] 1) Sin. familiala si ereditara caracterizata prin coloratia foarte Inchisa a mucoaselor superti-ciale. severa (clasica) si foarte grava In forma usoara. sfingolipidoza de tip juvenil tardiv. TERRIEN • B. sindrom Sudeck-Leriche. [Sir George Frederic Still. • B. hipoa-cuzie. TAKAYASU. STRIIMPELL-MARIE. J. contemporan. 'Ky. medic enghz. cu unul sau mai multe simptome aso-ciate ischemiei cerebrale (sincopa. B. XX} Afectiune ereditara rara cu transmitere autozomal dominanta.). sec. evolutia fiind lenta.] Sin. SYLVEST. consecutiv. cu astigmatism care se .).:. TARUI.STANTON progresiva a acuitatii vizuale In relatie cu o *retinita pigmen-tara (pigmentarea maculei si paloarea discului optic). hemiplegie tranzitorie etc. Sin. 1875-1930. debuteaza la varsta adulta sau. medic e-ngiez. din cauza unei *mutatii dinamice. • B. cfmwg german.: sindrom Stickler. [Tongier/ insuid m goifui Chesapeake.: sindrom Steele-Richardson-Olszewski (v. In care se asociaza durere si redoare articulara. 18631962. [G. pediatru engiez. 2) B. si idiotie amaurotica familiala.md ia Leipzig. cu transmitere autozomal recesiva. n.] Sin. vertebre aplatizate.ntd IJoaia. apatie. • B. 254 B. SUMMERSKILL. Forma clasica include: anomalii musculare (mioto-nie. hipersomnie. STURGE-WEBER.2) si este maxim exprimata In muschii somatici si miocard. medic engiez.). medic francez. |Morion Bafdur Sulzberger. Frederick Parkes tyehcr.ui yor^ 1895-1983. ereditara. •B. tulburari de supt si deglutitie. • B.} Sin. gangliozidoza GM. Lumpur.). {Harry Swift. constand dintr-o panarterita segmentara inflamatorie nespecifica (de cauza necunoscuta) a 'crosei aortice si a marilor ramuri ale acesteia. dennatotog si veneroCog gwman.: melioidoza (v.). 1908. [John C. asociata cu dureri si impotenta functionala. idiotie amaurotica de tip Batten-Mayou. • B. oculare (orbire tranzitorie. cu transmitere autozomal recesiva. febra ridicata. neuropatoiog Canadian de. 18501919. medici japonezi contemporani. rara. William Garbe. este In relatie cu un deficit de p-DN-acetil-hexozaminidaza. 1853-1925..an. boala Leriche. Sin. dennatoiog Canadian.} Sin. SUDECK. tulburari de comportament). wide.] Degenerescenta progresiva a maculei lutea. sindrom Martorell. Semnul eel mai caracteristic: pata maculara rosie. [Adrien Felix Terrien. tulburari ale SNC (apatie.). [Peru/ Hermann Martin Sudeck. Moartea survine Inainte de 20 de ani. 18721938. cu degenerescenta ce-rebrala si. [Michishige Takayasu. STILL-CHAUFFARD.: poliartrita cronica juvenila (v. B.: boala Batten-Mayou.: boala Still a adultului.: degenerescenta maculara familiala juvenila. cu debut neonatal.). XIX. Londra.: poliartrita cronica juvenila (v. STICKLER. Forma grava.z.aga. Sin. scaderea lipoproteinelor normale de joasa densitate (LDL) si a *trigliceridelor cu M^ mare.: algodistrofie posttraumatica. In tesuturi se acu-muleaza esterii de colesterol. simetrica si progresiva.). care apare uneori posttraumatic. 1S6S-1941. oftaimotog german. medic engiez. Prognosticul este rezervat ca urmare a unor posibile complicatii vasculare majore. Kraurosis penis (v. Bernard Sachs. • B. 1858-1937. B.

Londra. TERSON poate complica cu sinechii anterioare. B.: acropatie ulceromutilanta (v. V. •B.] Asociere de hemoragii subarhanoidiene.). oftaimo[og francez.t apoi in SUA/Shuaddpliia. medic oiandez contemporan. febra si afectarea starii ge-nerale. THOMSON. • B. o disfunctie a canalelor de dor din . pot '. medii si a labirintului. • B.: bsteocondrita ischiopubiana. de etiologie incerta. medic gennafi.). [Thorvald Einar Hess Thaysen. • B. anatomist fi chirwg franctz. caracterizata prin protiferare de foliculi infectati. se vindeca spontan la sfarsitui perioadei de crestere. VARIOT. Este o.. [Ludwig van Buhl. n. [Louis Henri Vaqaez. • B. profesor de poiicimica medicaia. • B. pierderea constientei si semne meningiene In functie de afectarea meningelor. Axel Odelberg. ' sec. " B. XX. Thiemann. 1897. • B. Uppsala. terapeutica [a 'Paris. 1850-1929} Sin. cfiimrg german. THAYSEN. • B. caracterizata prin cresterea permanenta si absoluta a masei eritrodtare (evaluata prin cresterea volumului globular circulant). VERNEUIL.). perforatia comeei.. [Gns(on Variot. TERSON. 2) V.. [a 'Praga. UNVERRICHT-LUNDBORG. Sin. sta6iG. y{e. suedes. medic danez.: boala Peyronie (v. 1894} Sin. b. cu localizari diverse. medic gennan.i profesor (a ^{am6urg. neurodermita circumscrisa. UEHLINGER. [Friedrich Eduard Rudolph Voltolini. [a Jena. •B. Leziunile apar In post-adolescenta.). V.: calcinoza intervertebrala. 1801-1867. este o torma complexa de *hidrosadenita.. 'Boris. care determina prognosticul rezer-vat al b. Sin. boala Osler-Vaquez. keratodermie). d^r care prezinta caracter familial.). [Heinrich Unverricht. varietate de acrodisplazie (v. claviculei. pruriginoase. toate aceste leziuni determinand o zona supurativa si fistuloasa. Mucoasa anorectala ramane indemna. •B.: lichen simpler chronicus.. pedlatru francez. Hermann Bernbard Lundborg. 2) Denumire pentru ' localizarea 'sifilisului la nivelul burselor. ' • B. medic [a flopitau^ de 'Paris. 1888-1949} Sin. Van Neck. medic. nefiind Jnfluen-tata de nitroglicerina. VAN NECK-ODELBERG.} Sin. V.] Sin. [Pou/ /u7es TiUaux. si boala Fairbank. pitiriazis drcinat si marginal Vidal. 1S23-189S} 1) Supuratie perineofesiera primitiva. Viena. Camillo Wiethe. Patogenia b. caracterizata prin osteoscleroza bazei si boltii craniene.^atoare In dimensiuni.: condrila costala. medic francez. VERSE. • B. culoare rosie a tegumentelor si splenomegalie. TIETZE. •B. 1815-1896. [Albert Terson. iar radiologic prin rarefiere osoasa neomogena a ramurii ischiopubiene.: sindrom Rothmund-Thomson (v. n.). •B. otorinotaringoCog austriac. 1853-1912. • B. neuroiog fmnctz. 2) Sin.: proteinoza lipidica (v. TROUSSEAU. Sin. edeme. Transmisa dominant. 18-25-1893} Dermatoza foarte asemanatoare *pitiriazisului rozat Gilbert. mers schiopatat. de origine microbiana.). a maxilarului inferior.membrana celulelor musculare. cnimrg ameri-can. prin hipertrofie a musculaturii. •B. cSwurg francez. 'Jvlunchen. 1834-1904} Sin.} 1) Sin. dermatolog gemia. cu debut la ruvelul fe(ei si extensie progresiva In regiunea'cervicala si la nivelul membre-lor superioare. cfiimrg contemporan} *0steocondrita aseptics ischiopubiana survenind Indeosebi la copiii obezi Inainte de pubertate. THEVENARD. •n. UNVERRICHT. apoi la 'Dorpat. asemanatoare b. . Se asociaza cu atrofii musculare simetrice la nivelul trunchiului si membrelor. 1899} Sin. la 'Boris. Maladie caracterizata prin prezenta unor depozite de calciu m unul sau mai multe discuri intervertebrale.w yor^ 1S19-1SS3. [Alexander Tieize. medic frames/ profesor de clinicd medicala fi terapeuticA la. B. XIX XX. VON BUHL 1893-1946. Paiil Gerson Unna. patoCog german. [Erwin Uehlinger. •B. 1850-1929. Sin. ca si.: nevralgie esentela de trige-men (v. [Armand Trousseau. medicaia.: polycythemia rubra vera. •B. THOMSEN. din categoria displaziiJor spondiloepifizare. febra. [Mattew Sydney Thomson. [S.: progerie (v. n.. 'Eolonia]. UNNA. ^6pitaw(_ de 'Paris. •B.: keratodtermie simetrica a extremitatilor (v. inconstant. Prin compresie nervoasa.fi unice sau multiple. sindrom Unverricht. [Thost. dermato[og si aiergoiog austriac. 'Srestau fin present 'Wroclaw. medic Belgian. sec. implica.} Hiperostoza corticala generalizata.: miotonie congenitala. poliglobulie primitiva.} *0steonecroza aseptica a epifizelor mai multor falange medii si distale la ambele maini. 1894} Sin. profesor de patologie e^temd. si calcinoza.). •• Hmsterdam. 255 . dematolog francez. Indeosebi la nivelul celei de-a 11-a coaste.} Sin. nespecifica. VON BUHL. 1819-1889} Inflamatie acuta si purulenta a urechii . VAN BUREN. si hemoragii intraoculare legate de anomalii venoase. caracterizata prin redoare spasmodica a muschilor voluntari. [Enii7e feqn-Baptiste Vidal. Copenhaga. •B. 18531912. 'Dor-pat. profesor de policiinica. VAN BUCHEM. TILLAUX.). [Aristide Auguste Stanislas Verneuil. Se caracterizeaza clinic prin dureri In treimea superioara a coapsei. prolapsul irisului si. 1860-1936} B. Sin. Zurich. profesor la 'Sreslau ('ire prezent 'Wroclaw.] Sin. coexists cu *acnee si cu abcese tuberoase ale axilei.: eritem nodos (v. B.e intracraniene. medic la.: panider-moperiostoza (v. V. Qroningen. Se poate asocia cu leziuni analoge ale degetelor picioarelor. • B. 'Paris. profesor [a 'H'amBurg. cavitati profunde situate pe un derm scleros si reunite prin canale. • B. • B. dermatolog engkz.: boala chistica a mamelei (v. 1864-1927. B. VALENTIN. si boala Arnstein. 1868-1943} Sin. [Asmus Julius Thomas Thomson. para-(izie faciala si surditate de perceptie.: sindrom Unverricht (v. din grupul *sindroa' melor mieloproliferative cronice. la Jena. 18981959. VIDAL.: boala celiaca (v. prin excitabilitate crescuta la excitatia galvanica si faradica ('reactie miotonica). [EricA Urhach. probabS. cu tulburari generale. eritremie. Sin. de care se deose-beste prin numarul mic de elemente si evolutia lor lent cres-. [M. THIEMANN. Viena. otorinoiaringo[og german. pediatru olandtz. cu hemoliza si steatoza viscerala difuza (hepatica Indeosebi). delir. n. "' •B. ruptura unor anevrism. coastelor si prin Ingrosarea diafizelor corticale ale oaselor lungi si scurte. 1816-1880} Forma de icter grav al nou-nascutului.} Miopatie familiala si ereditara cu'transmitere domi-nanta sistematizata.). THOST-UNNA. dar cedeaza la cal-dura locala si la antiinflamatoare nesteroidiene.).). " "B. [Francis Steven Peter Van Buchem. prin. Dure-rea toracica poate mima angina pectorala. 18671935. VAN CREVELD.n.: boala glicogenica (v. VAQUEZ. VOLTOLINI. danez. 1855-1930} Sin. [Andre Thevenard.] 1) *Dermatomiozita de cauza incerta caracterizatS. profesor dt cG-nica. dennatolog german. [Hemrich Unverricht. apoi la. Evolutie letala In circa 50 % din cazuri. [H.prin tegumente eritematoase. V. chimrg ge-rman. %B. URBACH-WIETHE. posibil.B. anatomovatoiog dvepian. poate determina atrofie optica.: eczema seboreica (v. si sindrom Tietze. Van Creveld. neuropsihiatru. [William Hoime van Baren. 1883-1936. [Pou/ Gerson Unna. Soionia). profesor la 'Paris. Fairbank. de etiologie necunoscuta.).).} Tumefactie dureroasa a articulatiilor condrosternale si condrocostale.

medic suedes. cu transmitere autozomal dominanta. 1898-1961. prin infectii respiratorii cro-nice sau sufocare prin ramolisment cartilaginos al traheei si bronhiilor. In forma acuta apare la copii si aduiti tineri. Se caracterizeaza prin: a) modi-ficari osoase: decalcificari difuze cu transformare fibroasa a maduvei osoase si aparitia de chisturi multiple care se rna-nifesia clinic prin dureri. • B.e. VON WINCKEL. VON RECKLINGHAUSEN. *cataracta si *scotom jn Centura". anatomopatolog. boala Graefe. Ttdmstad. Se constata alungirea timpului de sangerare. •B. ginecoCog german.: policon-drita atrofianta cronica.: coxa plana (v. pediatru. WALLGREN. Forma cronica se produce Indeosebi la sexul femi-nin (Intre 1450 ani) si evolueaza peste 12 luni. n. degenerative rara. hemofilie vasculara.nde.: boala Alexander.). 1837-1911. WESTPHAL.. Johann Hoffmann. 1877} 1) Purpura petesiala a membrelor inferioare care evolueaza In pusee. 1870-1949. 'Konigsberg. 2) fan Gosta Waldenstrom.sau cvadriplegie motorie flasca. profesor la. medic.B.: boala oaselor patate. Sin.).: purpura hiperglobulinemica. newolog fi psidiatru austriac.dez. 1905} Distrofie a polului posterior al ochiului.} V. de tumorete eritematoase si dureroase. ofta[mo(og ola. apoi practician la 'Wiesbaden. oftaCmohg german. probabil. 1892-1958. medic engtez. Londra.} Sin. 'HeCsingfors. WEIL. Sin. sindrom Weber-Christian. G. cu localizare la nivelul nasului. 'Sasd.} Sin. • B. profesor [a l^arisrune. WAGNER. Se manifests prin crize periodice de paralizie. chirwg ortoped suedez. 1883-1910. [Edgar Otto Conrad von Gierke.). [Hans Wagner. 1876-1951. VON GRAEFE. • B. asociata altor maladii autoimune. cu agra-vare progresiva si posibil deces. • B. 18761931.). 1870-1949. profesor ia Amsterdam. VON WILLEBRAND.). WEBER-CHRISTIAN.ndf. ia y-ladflberg si 'Dorpat. •B. 1840-1917. •B. profesor [a l^pstoci^ apoi la. Rudolf Jiirgens.} Sin. de cauza necunoscuta..] Forma de splenomegalie la copil.. [Hans von Meyenburg. n. oftaimoiog elvetian.: neurofibromatoza (v.. WERDNIG-HOFFMANN. leziuni pulmonare nodulare. [Adolf Well. WEIR MITCHELL. [Guido Werdnig.: icter infectios al nou-nascutului (v. • B. Se manifesta clinic prin *purpura cutanata si hemoragica (pe mucoase si viscere). Christian. Patogenia formei acute implica anticorpi Incru-cisati antivirali si antiplachetari sau anticorpi fata de antigeni virali atasati de plachete. inexcitabilitate electrica (faradica si galvanica) totala a muschilor paralizati.: boala von Willebrand (v. [Petrus Johannes Waardenburg. • B. VOORHOEVE.] Sin. c) inconstant. 1833-1890. oftaimolog danez contemporan.nd. asociate cu febra. V. fara tendinta de vindecare. Predispune la *dezlipire de retina. neuroCog german.VONECONOMO •B. a urechilor. VROLIK.: degenerescenta hialoidoretiniana. VON WILLEBRAND-JURGENS.hw. Lund. *reactie leucemoida si inflamatie a tesutului adipos visceral. deformari osoase progresive si uneori tumefactii osoase localizate. Stockholm. [Paul Gottlieb Werlhof.: enteropatie exsudativa (v. caracterizata prin lichefierea corpului vitros.z. H. • B. apoi la.] B. [Franz Carl Ludwig Wilhelm von Winckel. Jonkers. • B. la ambele sexe. fracturi spontane. [Constantin Freiherr von San Serff Economo.). a arti-culatiilor si a cailor respiratorii. [Eugen von Hippel. 3) Johann Hemiing Waldenstrom. WERLHOF. medic german.z. 'Berlin.).). VON MEYENBURG. Este.] B. fiz. V.} Forma de "osteopoikilie In care condensarea osoasa a epifizelor se prezinta sub forma de striuri verticale si nu sub forma de pete. boala von Willebrand-Jurgens. hipercalciurie. HematoCog gemwn. [Willem Vrolik.ioiog si cfiirurg ola. 1801-1863.: leptospiroza icterohemoragica (v. diminuarea adezivitatii plachetare si un deficit de factor VIII al coagularii. Sin. prezenta de com-plexe imune. si osteopoikilie. 256 B.). 'Jvtunc. 1879-1927. [Albert von Euleaburg. prezenta de calcificari viscerale cu diverse localizari. profesor la Qroningen si Amsterdam. profesor (succesiv) la. Biologia este incerta. newolog austriac. V. anatomopatoiog german.t.: amiotrofie spinala infantila (v. 1867-1939. medic american. [Erik Adolf von Willebrand. newoiog german. 1877-1945. medic finiandez. implicand posibil originea enzi-matica sau autoimuna si rolul complexelor imune. •B. apoi [a Zurich. finlandez.WESTPHAL •B. degenerescenta periferica retiniana cu *retinoschizis. n. [Arvid Johan Wallgren. • B. neuroiog german. anatoInist. [Nicolas Voorhoeve. [Erik Adolf von Willebrand. profesor [a Q6te6org. VON EULENBURG. conjuncti-vita) cu degenerescenta mai mult sau mai putin completa cartilaginoasa. [Frederick Parkes Weber. [Karl Friedrich Otto Westphal. profesor ia Lausanne. Sin.} Forma de *paniculita acuta caracterizata prin aparitia m diferite segmente ale organismului. 1889-1973. ca si un deficit de x factor von Willebrand. boala Lindau. Sin. [a Leipzig in 1887. 2) Sin. dupa infectii virale.Zi 1886-1979. pseudohemofilie A. 1906-1994.: paramiotonie congenitala (v. dezvoltate din tesutui celular subcutanat. Arvid Wilhelm Lindau. iridociclita. amiotrofie). 2) Afectiune cronica determinata de hipersecretia de *parathonnon.: eritromelalgie (v. 1848-1916} Sin. b) modificah renale: litiaza renala calcica Si secundar. •B. profesor ia ^[eisingfors. tulburari digestive. newolog ameri-can.: osteita fibrochistica.: paniculita nodu-lara nesupurativa. hipo-fosfatemie si hiperfosfatazemie. In cazul formei cronice intervenind un proces autoimun.] 1) Sin. WALDENSTROM. 'Wurtz6urg si Strasbourg. care determina obstructia venei sple-nice si ca urmare asociata cu o circulatie colaterala foarte evi-denta.] Sin. [Friedrich Daniel von Recklinghausen. [Silas Weir Mitchell.: encefalita letargica von Economo (v. fara alterarea starii generale. posibil. disfunctie hepatopancreatica. patoiog suedez. uneori.: boala glicogenica (v. Stockholm. 1863-1962. insuficienta renala. profesor [a l^iena. Sin. tendinte hemoragice. • B. n. • B.. asociata cu nivel crescut de imunoglobuline Si.: boala Durante (v..} Denumire mai frecventa: sindrom Waarden-burg (v.). WAARDENBURG-JONKERS. VON ECONOMO. profesor de medicina. familiala cu caracter ereditar si transmitere autozomal dominanta. profesor [a Cjreifswaid.. Evolueaza In pusee. nervoase etc. 3) Sin. sw. abolire completa a reflexelor osteotendinoase. radwiog ola. caracterizata prin semne de inflamatie si atrofie cartilaginoasa. •B. • B. cu evolutie de 4-6 saptamani. VON GIERKE.: macroglobulinemie Waldenstrom (v. osteo-distrofie fibroasa generalizata. anatomovatolog german. tendinta la hematoame si sangerari accidentale prelungite. d) un sin-drom umora! care include hipercalcemie. medic german.} Sin.).} Anomalie constitutionala a hemostazei. • B. In care se asociaza leziuni oculare (episclerita. 1699-1767. Se caracterizeaza prin hemoragii cutanate si mucoase superficiale. 'Halle fi Cfottingen. distrofie hialoidoretiniana.] Sin. • B.). VON HIPPEL-LINDAU. apoi [a 'Berlin. Nu exista tulburari senzitive sfincteriene . 1844-1919. si sindrom Willebrand. formarea de membrane epiretiniene avasculare. Sin. Henry A. osteoza paratiroidiana. profesor [a J^eidel6erg.] Purpura trombopenica cu scurtarea duratei de viata a plachetelor si prezenta megacariocitelor medulare In numar normal sau crescut. • B. intema. 1857-1919} Sin. 'Pniiaddpnia. cu transmitere autozomal dominanta.: purpura trombocitopenica idiopatica. caracterizate prin trei simptome: para. [1). Sin. WALDMAN. J^anovra. 1829-1914.). 'Heidelberg. frecvent ca urmare a prezentei unui adenom paratiroidian. Sin.

BOMBEZINA. dureri articulare si musculare.. (at. 1906. BOMBA. Zurich. [Sarfia. calvariae. cu alterarea marcata a starii generale si evolutie posibil letala. dystonia musculo-rum deformans. masticata si impregnata cu saliva. f. croata bo/to.. ZUMBUSCH. s. caracterizata histopatologic prin prezenta unor depozite de grasimi si acizi grasi In macrofagele care infiltreaza tesuturile limfatice ale intestinului si ale mezenterului. bolt = doha. BOLTA CRANIANA / voQte cranienne / skull-cap. nume(e pacientu[ui (a care a fast descrisa. W. determinata de deficienta lizozomilor In sterol-esteraza (*b.B. E. american. [Georg Theodor Ziehen. }Cjr.: xantomatoza familiala primitiva.: neutropenie splenica primitiva. Sin. prin stocare) cu debut la nou-nascut si deces Inainte de vars-ta de un an. [John Zahorsky. WHYTT. planta = talpa. Sin. croata ho/to. n. Sin. BOLTA PALATINA / voOte palatine / palatum durum.). pi. [Ferdinand Wuhrmann. [Ital. care contine ca sursa de radiatii un izotop radioactiv emitator de radiatii gamma. anemie. profesor (succesiv) la. n. alimentarius = alimentar. ZIEHEN-OPPENHEIM. [at. paralizie spinala intermitenta.] Masa de alimente. neurotog suedez. [Bruce Kenneth Wiseman. •B. ma.: melioidoza (v. NA: palatum osseum. se manifests! prin adenopatii periferice. dureaza cateva ore sau zile si se repeta la intervale variabile 'in care examenul neurologic este negativ. 1858-1919. • B. 1896. caracterizata prin splenomegalie importanta. [Sorfio.] *Balanita cronica circumscrisa. [Cor.: disbazie lordotica progresiva.} Forma frusta de miopatie. are evolutie benigna. Lisa Welander. profesor [a l/iena.gw. Portiunea distala a unei extremitati amputate.: mioplegie familiala.] B. • B. s. tradusa la sexul feminin prin semne de *pseudohermafroditism feminin si la sexul masculin prin *macrogenitosomie precoce. maximala la baza metatarsienelor. procent scazut de polinucleare neutrofile si cresterea timpului de sangerare.. care afecteaza muschii centurii scapulare. BONT DE AMPUTATIE / moignon.). [Samuel Alexander Kinnier Wilson. • B. ulterior si In alte regiuni ale corpului.] Sin. lezarii unor fonnatiuni anatomice de vecinatate sau unei boli generale vasculosan-guine.. ai trunchiului si ai membrelor superioare.. 1902. WILSON. bolt = fiolta. apare In copilarie si are caracter familial. din (at. medic engtez. Crizele (care debuteaza la pubertate) apar dupa ingestia de alimente. pa-ralizie periodica familiala. cfiimrg al annatei 6ritanice la.} Termen uzual care desemneaza un generator pentru *radioterapie externa. apoi la 'Milncfien. bolt = Clolta. posterior.] Forma de 'cardiomiopatie. prin diaree grasoasa. s. Sursele radioactive utilizate In mod curent sunt *cobaltul 60 {b. de asemenea. dermatoCog oCandez. cu exitus In cateva ore (ca urmare a socului circulator) sau tardiv. 1910-1961. •B. n. un rol In reglarea actiunii hormonului de crestere si In glicoreglare. / bom be.). creste presiunea arteriala si relaxeaza jonctiunea duodeno-coledociana. Sin. 1878-1936. 1898. format prin reunirea apofizelor palatine ale maxilarelor superioare. rara. n. bomba. Se manifesta prin durere violenta la nivelul lojei lorn-bare. se vindeca prin antibioterapie. m. Recent (1992) a fost izolata. anemie cu leucopenie. Jena.} Hiperplazie suprarenala congenitala. eruptiva de origine virala. Utrecfit. Indeosebi glucide. 600(0. asociata adesea cu edem interstitial si putand evolua cu fibroza miocardului.] Sin. palatum = ccrul gurii. magfi.u. hipotensiune arteriala. roseola infantum. / bomb. 1714-1766. BONTDE AMPUTATE •B. Sin. magfi. 1871. croata bolta. scadere progresiva In greutate. ascita chiloasa.: palat dur. • B. •B. (at. se manifesta prin hepatosplenome-galie. 1862-1950.: pspriazis pustulos generalizat. 'Rochester. n. WISEMAN-DOAN. tumefactie lombara. [Sdr6a.] Meningita tuberculoasa com-plicata cu *hidrocefalie. patoiog american. BOL ALIMENTAR / bol alimentaire / alimentary bolus. / bombesin. • B. formata prin reunirea a doua concavitati orientate inferior: una longitudinala (limitata de tuberozitatea plan-tara interna a calcaneului si capul metatarsienelor) si una transversala.: amiotrofie Zimmerlin. WOHLFART-KUGELBERG-WELANDER. Clinic b.} Forma de poliomielita cronica cu caracter familial prin degenerescenta a coarnelor anterioare ale madu-vei. care apare In copilarie si se manifesta prin febra Inalta. s. ZAHORSKY. WILKINS. medic fi fiz. Sin. WUHRMANN. • B.] B. • B. [Alfred Whitmore. moior. Sin. 1909. n. cu durata de 3-4 zile si eritem maculopapular care apare spre finalul perioadei febrile.: boala a sasea exantem subit. Reinhold August Wunderlich. mwolog fi psifiiatru german. newopatoCog israelian. este prezenta In tubul digestiv Si In hipotalamus. Hermann Oppenheim. 1815-1877. prezenta In orofaringe sau In esofag In urma fazei bucale a deglutitiei. 1874.io(og section. hematurie discreta cu azo-temie. m SWI. distensie abdominala. [M.: balanita cu plasmocite. b. [Leo flitter von Zumbusch. B. WHITMORE. febra. / stump. NA: calvaria.WETHERBEE sau tulburari psihice. 1914. W. / bombesine.} B. zgomot. german. Sin. continua sau remitenta. o bacterie. [Wetherbee. [Robert Whytt. ca modalitate terapeutica practicandu-se splenectomia. medic etvefian.] *Distonie musculara deformanta prin *spasm de torsiune. ZOON.a medicaia. de la alimentum = ailment. [Hoyt George Whipple. dermatoCog austriac. WHIPPLE. Inrudita cu ordinul "Actinornycetes. prin atrofie renala. [at. se continua posterior cu •valul palatin. profesor de cluut. it. debutand la membrele inferioare. steatoree.. inanitie si calci-ficari suprarenale. secundar unei leziuni renale. medic american. Kugelberg. newolog suedes. anterior. Wolman. bolos = huigdre.} Sin. WETHERBEE. Londra.\ Forma anatomofunctionala a plantei piciorului. Sin. [Johannes Jacobus Zoon. 'Halle si 'SerCin. B. • B. •B. Charles Austin Doan. amiotrofie). f. n. p. este mai frecventa la adultui tanar. 1878-1976. caracterizat prin aparitia de mid pustule sterile. Saint Louis. •B. de cobalt) si *cesiul 137. iar In evolutie.} Denumire anatomica a peretelui superior al cavitatii bucale.: lipodistrofie intestinala.: amiotrofie spinala cronica pseudomiopatica (v. B. leziunea macroscopica avand aspect de pata echimotica. Ar juca. Evolutia este In pusee. bombus = (lazait. B. semne de hemoragie interna sau de *soc. la. 1913.: degenerescenta hepatolenticulara (v. WOLMAN. [Lawson Wilkias. 18581932. gr. In biopsii intestinale provenind de la pacienti. pediafru american. n. • B. cranium = craniu. s. Tropheryma whippelii. •B. ZIMMERLIN. f.: calota craniana (v.w. produce contractia veziculei biliare. profe-sor [a 'Edinburgh.] Maladie rara. Sin. 'Burma. profesor la. medic civilian. Mortala spontan. BOLTA PLANTARA / voQte plantairc / plantar arch. [Fronz Zimmerlin. histologic cu infiltratie plasmocitara. kranion. WUNDERLICH. medic. n. profesor [a 'BerCin. neuro(og german. caracterizata prin atrofie partiala cu degenerecenta grasoasa a fibrelor miocar-dice.] Sin. reactie peri-toneala. endocrino(og american contemporan. Tetradecapeptid (descoperit In pielea broastei Bombina bombina} ce stimuleaza exper