Sunteți pe pagina 1din 6

CAIET DE PRACTIC

privind activitatile zilnice desfasurate n cadrul S.C.Milenium 2000 S.R.L Slatina

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE-BUCURESTI Specializarea: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU ANUL II, ZI

Unitatea in care mi-am desfasurat stagiul de practica este societatea comerciala Milenium 2000 Slatina. Perioada in care miam desfasurat practica a fost din 05/08/2013 pana in 24/08/2013,timpul efectiv de practica fiind de 90 de ore.

Luni 5.08.2013

In prima zi, administratorul SC.Milenium 2000 SRL mi-a facut o prezentare a institutiei, a angajatilor din cadrul acesteia si a birourilor in care isi desfasoara activitatea fiecare salariat. De regula in cadrul unui birou functioneaza salariati ai aceluiasi compartiment sau serviciu (Serviciul Contabilitate, Secretariat,Personal), iar persoanele care detin functii de conducere dispun de birouri proprii. Am observat cateva din activitatile de baza a fiecarui compartiment din cadrul societatiii..

Marti 6.08.2013

In a doua zi am efectuat practica in cadrul Biroului de contabilitate serviciul de venituri- si casierie a unitatii. Am fost lasat sa intocmesc chitante anumitor societati comerciale. La sfarsitul zilei casierii intocmesc borderouri centralizatoare a incasarilor efectuate si predau sumele casierului central. Acesta efectueaza operatiunea de depunere zilnica a numerarului si intocmeste registrul de casa.

Miercuri 7.08.2013

Din cea de-a treia zi, stagiul de practica l-am efectuat in cadrul Compartimentului de Contabilitate serviciul de cheltuieli. Aici isi desfasoara activitatea contabilul sef al S.C. Milenium 2000 SR L. Pentru inceput am observat in ce consta aceasta activitate iar apoi am fost implicat direct in intocmirea unor situatii.

Joi 8.08.2013

Am inceput prin intocmirea unor ordine de plata pentru achitarea facturilor privind achizitionarea de materiale, inregistrarea facturilor si a platii in contabilitate. Am intocmit situatia privind contributiile asiguratilor si a angajatorului la fondul de pensii ,care se depune lunar la Casa Judeteana de Pensii; Situatia privind contributiile asiguratilor si angajatorului la sanatate , contributie de asigurari sociale de sanatate angajat , angajator si contributie pentru concedii si indemnizatii care se depune lunar la Casa de Asigurari Sociale de Sanatate; Situatia privind contributiile angajatilor si angajatorului la somaj 1% pentru angajat si 2 sau 2,25% pentru angajator care trebuie depusa in fiecare luna la A.J.O.F.M.

Vineri 9.08.2013

In aceasta zi am intocmit situatia financiara a unitatii cuprinzand obligatiile de plata restante pana la aceasta data; am intocmit ordine de plata pentru virarea sumelor reprezentand taxe pentru eliberarea autorizatiilor de functionare, am efectuat notele contabile aferente acestei operatiuni; m-am deplasat la Casa de Pensii, Casa de asigurari sociale de Sanatate si Somaj pentru a depune declaratiile intocmite.

Luni 12.08.2013

Am intocmit situatia Declaratia 100 privind contributiile angajatilor si a angajatorului care se depune lunar la Administratia Finantelor Publice; efectuarea platii unor furnizori de materiale si pentru prestari de servicii si inregistrarea in contabilitate a facturilor, a platii si a consumului de materiale.

Marti 13.08.2013

Am intocmit planul de realizare a veniturilor aferente lunii septembrie si repartizarea catre casier a acestuia .Am participat la incasarea chiriilor de la societatile comerciale,ce detin spatii in regim de chirie in cadrul complexului comercial Milenium 2000.

Miercuri 14.08.2013

In aceasta zi am intocmit situatia privind activele si datoriile societatii S.CMilenium 2000 S.R.L. Slatina

Joi 15.08.2013

Am analizat bilantul contabil al societatii,impreuna cu contabilul sef; am analizat balanta societatii pentru luna iulie si a tuturor situatiilor financiare intocmite. Vineri 16.08.2013

Deplasarea la Directia Generala a Finantelor Publice pentru a depune acte financiar-contabile.Am emis facturi si chitante pentru chiriasii complexului comercial. Luni 19.08.2013 In aceasta zi am participat la retragerea de numerar de la BRD, impreuna o persoana autorizata, am mers la achizitionarea de materiale necesare pentru reparatii necesare.

Marti 20.08.2013 In cadrul compartimentului Contabilitate, in aceasta zi mi sa dat responsabilitatea de a completa ordine de plata.

Miercuri 21.08.2013 In aceasta zi am fost la magazia unitatii. Am inceput prin receptionarea de marfuri , completarea fisei de magazie, a NIRului (nota de intrare receptie).

Joi 22.08.2013 In penultima zi de practica ,am fost la Secretariat am completat in registrul de intrare-iesire a documentelor o parte a corespondentei sosita in ziua respectiva. Am observat ca toata corespondenta primita se pune la mapa conducatorului institutiei ,care o repartizeaza spre solutionare angajatilor.

Vineri 23.08.2013

In aceasta azi am efectuat stagiul la departamentul de Resurse Umane al societatii S.C Milenium 2000 S.R.L . Responsabilul acestui departament mi-a prezentat situatia personalului si in ce consta munca in acest domeniu. Mi-a fost aratat Contractele individuale de munca, modificarile aduse acestora in functie de munca prestata. Mi-a s-a mai aratat in ce consta fisa postului fiecarui angajat. La sfarsitul zilei mi s-a intocmit adeverinta de catre contabilul sef- doamna Gurzun Ani.