Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE

SUBIECTE DE EXAMEN

Curente noi în psihologie- Introducere în Analiza Tranzacţională (A.T.)

ANUL I, semestrul 2

Titular: Conf.univ.dr. RUSU ELENA-CLAUDIA

Evaluarea va avea la bază parcurgerea şi însuşirea cunoştinţelor cuprinse NUMAI în Sinteză. Temele sunt formulate din Sinteză.

TEME

1. Eric Berne şi apariţia analizei tranzacţionale, AT: p. 1- 3

2. Definiţia analizei tranzacţionale şi domeniile ei de competenţă: p. 3- 4

3. Filosofia AT şi cele trei principii fundamentale ale acesteia: p. 4

4. AT ca metodă contractuală. Conceptul de „contract” din perspectiva AT: p. 5; 52-54

5. Modelul Stărilor Eului (structural de ordinul I). Noţiunile de „Părinte”, „Adult” şi „Copil”: p. 5-7

6. Modelul funcţional al Stărilor Eului: p. 7-11

7. Modelul structural de ordinul II al Stărilor Eului: p. 11-14

8. Recunoaşterea stărilor eului. Tipuri de diagnoză din perspectiva AT: p. 14-

15

9. Patologia structurală. Noţiunile de „contaminare” şi „excludere”: p.15-17

10. Noţiunea de „tranzacţie” în accepţiunea analizei tranzacţionale. Tipuri de tranzacţii: p. 17-20

11. Conceptul de „stroke”şi tipuri de strokeuri: p. 20- 22

12. Cele 5 reguli privind economia stroke-urilor: p. 22- 23

13. Deosebirea dintre stroke-uri şi desconsiderări: p. 23- 24

14. Tipuri de structurare a timpului: p. 24- 26

15. Jocurile psihologice şi Triunghiul dramatic: p. 26-28

16. Formula J sau Formula Jocurilor psihologice: p. 28- 29

17. Conceptul de „intimitate”: p. 29- 30

18. Scenariul de viaţă al individului (natura şi originile): p. 30- 33

19. Cele trei tipuri de scenarii de viaţă: p. 33- 34

20. Poziţiile de viaţă şi Coralul OK: p. 34- 38

21. Mesajele din scenariu şi matricea scenariului (injuncţii, drivere/contrainjuncţii şi permisiuni): p. 38- 43

22. Noţiunea de „episcenariu” sau „Cartoful fierbinte”: p. 43- 44

23. Antiscenariul: p. 44- 45

24. Definiţia noţiunii de „redefinire”: p. 45- 56

25. Desconsiderarea: p. 45

26. Pasivitatea şi tipuri de comportamente pasive: p. 45- 47

27. Simbioza: tipuri; p. 47- 48

28. Sentimente racket: p. 48- 50

29. Noţiunea de „timbru” în accepţiunea AT: p. 50- 51

30. Conceptul de „autonomie” (definiţie şi elemente componente): p. 51- 52; 54

31. Independenţa de scenariu: p. 54- 55

32. Viziunea AT asupra vindecării: p. 55