Sunteți pe pagina 1din 18

TESTGRILLASECIUNEA PIAAMUNCII.ELEMENTESPECIFICE.

TENDINELEPIEEIIDEZVOLTAREALOCAL

1.omajulinvoluntarestedeterminatde: a)existenauneicererimaimaridectofertadefordemunc b)existenauneiofertemaimaridectcerereadefordemunc c)existenaegalitiintrecerereaiofertadefordemunc d)lipsadedorinaindivizilordeasencadranmunc e)stabilireaunuisalariulaunnivelmaimicdectniveluldeechilibru. 2.Evaluareaomajuluisepoateasiguraprindeterminarea: a)rateiinflaiei b)dezechilibruluidintreproducieiconsum c)dezechilibruluidintreofertademuncicerereadelocuridemunc d)unorindicatoriabsoluiirelativi e)vitezeiderotaieabanilor. 3. n general, o persoan care a ajuns n situaia de omer datorit recesiunii economicepoatefincadratnomajul: a)tehnologic b)ciclic c)structural d)voluntar e)sezonier. 4.Costulomajuluilanivelulpersoanelorigrupurilorde persoaneafectatecuprinde: a)numaiaspecteeconomice b)preponderentaspectemorale c)doaraspectepsihologice,comportamentale d)aspectedenatureconomic,etic,socialculturaletc e)aspecteprivinddoarposibilitilepersonaledeconsum. 5.nRomniaomajularecaracteristicispecificedeterminate defaptulc: a)estecercetatdintroperspectivmetodologic pluricriterial b)estecauzatdecomplexitateatranziieilaeconomiade piaconcurenialfuncional c)estegeneratdoardedisponibilizareamunciincontextul retehnologizrii d)semanifestndeosebisubformaomajuluivoluntar e)senregistreaznspecialcaomajnatural. 6.omajulsereferla: a)undezechilibrueconomic,cerereademuncfiindmai maredectoferta b)undeficitdefordemunc

c)ostarepozitivaeconomiei d)neasigurarealocurilordemuncpentruopartedin populaiaactivdisponibil e)satisfacereacererilordeangajare,indiferentdac solicitaniiausaunuunlocdemunc. 7.Rataomajuluisecalculeazcaraportntre: a)populaiaocupatipopulaiaactiv b)populaiaocupatipopulaiatotal c)populaiaactivipopulaiatotal d)numrulomeriloripopulaiatotal e)numrulomeriloripopulaiaactiv. 8.Intensitateaomajuluisereferla: a)distinciadintreomajtotaliomajparial b)durataomajului c)structuraomajuluipevrste,calificriidomeniide activitate d)distinciaomajciclicomajstructuralomaj tehnologic e)migraiainternaionalapopulaiei. 9.Dinperspectivapieeimuncii,progresultehnologicse reflectn: a)omajulciclic b)omajulstructural c)omajultehnologic d)cretereaoferteidefordemunc e)creterearesurselordefordemunc.

10.Dacpiaamunciiestenechilibru,atunci: a)nuexistomaj b)nuexistomajinvoluntar c)nuexistomajvoluntar d)populaiaocupatesteegalcupopulaiaactiv e)populaiaocupatestemaimaredectpopulaiaactiv. 11.Insuficienacereriidebunuriiserviciidetermin: a)cretereaomajului b)reducereaomajului c)cretereaexcesuluidecererepepiaamuncii d)reducereaexcesuluideofertpepiaamuncii e)diminuareadezechilibrelorpepiaamuncii. 12.Nuesteopoliticdediminuareaefecteloromajului: a)venitulminimgarantat b)pregtireaicalificareaforeidemunc c)stimulareadezvoltriieconomicosociale d)devansareacreteriiproductivitiimunciidecreterea salariuluireal e)adoptareaunorprogramecutimpredusdemunci

atipice. 13.omajulcretedac: a)seadoptformenoideangajarentimpparialsaucu oraratipic b)investiiilecresc c)statulacordfacilitipentrucreareadenoi ntreprinderi d)economiaestenrecesiune e)exportulcrete. 14.CeipatrupiloniaiStrategieieuropenedeocupareaforeidemuncsunt: a) angajabilitateaantreprenoriatuladaptabilitateaasigurareadeanseegale b) dezvoltarea capitalului umanpromovarea ocuparii deplinepromovarea incluziunii socialedezvoltareacapacitatiiadministrativesiabuneiguvernari 15.Interveniastatuluineconomie: a)estenelimitat b)ignoropiunileelectoratului c)arenumaiefectepozitive d)rezolveeculpieelornalocareabunurilornemarfare e)esteimpusdecaracteruldominantalproprietii private. 16.Implicareastatuluineconomieesteimpusde: a)existenaproprietiiprivate b)garantarealibertiideaciuneaageniloreconomici c)autonomiaageniloreconomici d)insuficienacereriinraportcuoferta e)existenanevoilorcolective. 17.ncutareaunuilocdemunc,ceicevorsseangajezecasalariainuau mobilitatereduspentruc: a)nuacceptnicioschimbarealoculuidemunc b)suntmpotrivanavetismului,camodalitatederealizareauneiactivitisalariate c)suntcomozi d)dacacceptsfacnaveta,trebuiesischimbedomiciliul e)trebuiesprseascmediuleconomicosocialncaresuntintegrai. 18.Ofertademuncseexprimprin: a)numrulpopulaieiaptedemunc b)numrulpopulaieiaptedemuncincutareaunuilocdemunc c)numrulomerilor d)populaiaaptdemunc,indiferentdaclucreazsaucautunlocdemunc,ncondiii desalariat e)numrullocurilordemuncneocupateexistentelaunmomentdat. 19.ncadrulpieeimunciidefinitlanivelmacroeconomic: a)arelocntlnireacereriicuofertademuncntermenireali b)seformeazcondiiilegeneraledeangajareasalariailor c)sedimensioneazpreciscerereacavolumistructur d)sedelimiteazofertaporninddelaprogramuldemuncalfirmei

e)sestabiletenumruldeoresuplimentarepecareacceptslerealizezefiecare salariat. 20.Cndsalariulpracticatpepiaamunciiesteinferiorniveluluisudeechilibru,n modnormal: a)ofertademunccrete b)ofertademuncestedeficitarnraportcucerereademunc c)ofertademuncrmneneschimbat d)nmodcertofertademuncestemaimaredectcererea e)cerereaiofertademuncseegalizeazlacelmaimarevolumdetranzacii. 21.Dinofertademuncnufacparte: a)ceiapidemunc b)funcionariipublici c)omerii d)cadreledidacticedinnvmntulparticular e)studenii. 22.Cerereademuncdepindede: a)eforturiledeinvestiii b)nivelulievoluiaproductivitiimuncii c)situaiaeconomicafirmelor d)mrimeasalariului e)evoluiacereriipepiaaproduselordebuncalitate. 23.Ofertademuncdepindede: a)nivelulsalariului b)populaiaaptievoluiaei c)standarduldeviaallucrtorilor d)salariulrealmediu e)posibilitiledepromovareprofesional. 24.Daccerereapentrubunurilerealizatecuajutorulfactoruluimuncvacrete, atunci: a)ofertademunccrete b)cerereademuncsevareduce c)cerereademuncvaspori d)ofertademuncsevareduce e)niciunrspunsdemaisusnuestecorect. 25.Caredintreurmtoareleformeposibiledeexprimareacereriipepiaamuncii estecorect: a)numrultotaldelocuridemunccesesatisfacprinremunerareasalarial,dintroar, ramur,firm b)numrullocurilordemuncrmaseneocupatelaunmomentdat c)numrultuturorlocurilordemuncexistententroeconomie,indiferentdacacestea suntocupatesaunu d)numrulomerilor e)numrulcelorcareaudepuscererideangajarelaoficiiledeplasareaforeidemunc. 26.Opersoancasnicla42deani(care,desigur,muncete)esteinclusn categoria:

a)omeri b)populaieocupat c)fordemunc d)populaieaptdemunc e)toatevariantelesuntcorecte. 27.Stareageneralaeconomieiinflueneazinvestiiancapitalulumannsensul c: a)nrecesiune,ngeneralsemanifestotendindereducereaincitaieideainvestin capitaluluman b)nperioadadeboomeconomic,costuldeoportunitatealcontinuriistudiiloraren generalotendincresctoare c)nrecesiune,omarepartedintreceicarenugsescoslujbautendinadease ntoarcen sistemuldenvmnt,manifestnduseefectullucrtorilordescurajai d)nfazadedeclineconomic,costullegatdecontinuareastudiilorscadedeoarece probabilitateadeactigaunvenitmaimareirelativstabilesteredus e)nperioadadeboom,existtotmaimulitinericaredorescsintrepepiaamuncii pentrua ncercascontribuielasuplimentareaveniturilormodestealeprinilorlor. 28.Evideniaicaredintreafirmaiileurmtoaresuntcorecte: a)investiiancapitalulumanesteinfluenatdevrst b)investiiancapitalulumandepindeexclusivdeanticiprileuneipersoanelegatdede posibilitateaobineriiunuivenitmaimarenviitor c)pefondulamplificriimobilitiisocioprofesionale,investiianeducaiereprezintuna dintre componenteleesenialealeinvestiieincapitaluluman d)eficienainvestiieincapitalulumansemanifestndeosebipetermenscurt. e)niciunrspunscorect. 29.Investiiancapitalulumanpoate: a)fifcutdectreunindivid b)fifcutdectreoorganizaie c)fispecificcerinelorunuianumitlocdemunc d)aveauncaractergeneral e)toateceledemaisus. 30.Adaptareaprofesionalacelorcareseconfruntcudificultiprivindintegrarea pepiaamunciireprezint: a)omsurpasivprincareoameniisuntajutaisfacfaproblemeloraprute b)oreaciepredilectanticipativprivindevoluiaulterioarapieeimuncii c)omsuracreiponderetrebuiescunoascocreteresubstanialnviitor d)reflectaanumitanvataredementinere e)propuneomutaredeaccentsprenvareainovatoare. 31.Evideniaicaredintreafirmaiileurmtoaresuntcorecte: a)petermenlung,deciziadeainvestincapitalulumanpoatecontribuilareducerea diferenierilorveniturilor b)cretereavaloriineteprezenteauneiinvestiiincapitalulumannudepindedefactorul timp

c)costuldeoportunitatealangajriiimediatdupabsolvirealiceuluiestereprezentatde sporuldevenitscontataseobinenurmaintegrriipepiaamunciidupparcurgerea uneianumiteformedenvmntsuperior d)investiiancapitalulumanincludedoarinvestiianeducaie e)niciunrspunscorect. 32.Oricemoddeadepuneomuncsalariatfrcontractdeangajarereprezint: a)economienatural b)economiecasnic c)piatneagramuncii d)piatmonopolistic e)piatdemonopol. 33.Primatreaptsaufazapieteimunciiconstn: a)ntlnireacereriicuofertademuncntermenireali b)dimensionareapreciscavolumsistructuracereriidemunc c)delimitareaoferteidemuncporninddelaprogramuldemunc d)manifestareapieeimunciipeansambluluneieconomii e)determinareamrimiiidinamiciirealealesalariului. 34.Adouatreaptsaufazapieteimunciiconstn: a)manifestareaeipeansambluluneieconomii b)formareacondiiilorgeneraledeangajarea salariailor c)conturareaprincipiilorceacioneazlastabilireasalariilor d)conturareauneianumitetendinedestabilirea salariilorla nivelnaltsausczut e)ntlnireacereriicuofertademuncntermenireali. 35.Nusuntconditiipentrufunctionareanormalapieteimuncii: a)asigurareanengrdita dreptuluilamunc b)neinterzicereamunciiforate c)respectareadreptuluilagrev d)perfectionareapregtiriisireconversiaprofesional e)nengrdirealiberttiideasocierensindicate. 36.Nusuntfactoriprincare,lanivelulfirmei,cerereasiofertademuncse adapteaz,petermenscurt,nsensulcresteriisauscderii: a)diminuareaprogramuluidemunc b)orelesuplimentare c)muncapermanent,nentrerupt d)omajultehnic e)concedierile.

37.Formareantruntimpndelungatreprezintocaracteristic: a)doaracereriidemunc b)doaraoferteidemunc c)pieeimuncii d)numaiacereriidemuncpentrutineri

e)numaiaoferteidemuncpentrupersoanelecerealizeazactiviticasnice. 38.Dinconfruntareacereriicuofertademunc,lanivelul firmei,sedetermin: a)doarmrimeasalariului b)condiiilegeneraledeangajareasalariailor c)mrimeaidinamicasalariului d)principiilegeneralepentrustabilireasalariilor e)tendinadeansambluasalariilor. 39.Prestareauneimuncisalariatefrcontractdeangajare reprezint: a)economienatural b)economiecasnic c)pianeagramuncii d)piamonopolistic e)piademonopol. 40.Eleviiistudeniinvrstdemunciapidemuncnuse iaunconsiderarencalcululomajuluideoarece: a)nuautimppentruamunci b)beneficiazdeburse c)primescbanidelafamiliilelor d)nuintrnpopulaiaactivdisponibil e)nureprezintresursedemunc. 41.Rataomajuluisecalculeazcaraportntre: a)populaiaocupatipopulaiaactiv b)populaiaocupatipopulaiatotal c)populaiaactivipopulaiatotal d)numrulomeriloripopulaiatotal e)numrulomeriloripopulaiaactiv. 42.Intensitateaomajuluisereferla: a)distinciadintreomajtotaliomajparial b)durataomajului c)structuraomajuluipevrste,calificriidomeniideactivitate d)distinciaomajciclicomajstructuralomajtehnologic e)migraiainternaionalapopulaiei. 43.Dinperspectivapieeimuncii,modificareastructuriieconomieipeactivitise reflectn: a)omajulciclic b)omajulstructural c)omajultehnologic d)cretereaoferteidefordemunc e)creterearesurselordefordemunc. 44.Dacpiaamunciiestenechilibru,atunci: a)nuexistomaj b)nuexistomajinvoluntar

c)nuexistomajvoluntar d)populaiaocupatesteegalcupopulaiaactiv e)populaiaocupatestemaimaredectpopulaiaactiv. 45.Percepiacsalariilesuntpreamicidetermin: a)omajinvoluntar b)omajvoluntar c)cretereaoferteidefordemunc d)reducereacereriidefordemunc e)reducereaoferteiexcedentaredefordemunc. 46.Negocierilecolectivecareimpununnivelridicatalsalariuluidetermin: a)cretereacereriidefordemunc b)reducereacereriidefordemunc c)diminuareaomajului d)cretereapopulaieiocupatenraportcupopulaiaactiv e)reducereaoferteidefordemunc. 47.Insuficienacereriidebunuriiserviciidetermin: a)cretereaomajului b)reducereaomajului c)cretereaexcesuluidecererepepiaamuncii d)reducereaexcesuluideofertpepiaamuncii 48.Interveniastatuluineconomie: a)estenelimitat b)ignoropiunileelectoratului c)arenumaiefectepozitive d)rezolveseculpietelornalocareabunurilornemarfare e)esteimpusdecaracteruldominantalproprietiiprivate. 49.Implicareastatuluineconomieesteimpusde: a)existenaproprietiiprivate b)garantarealiberttiideactiuneaagentiloreconomici c)autonomiaagentiloreconomici d)insuficienacereriinraportcuoferta e)existenanevoilorcolective. 50.Programareaeconomicastatuluinuurmreste: a)sinfluentezefunctionareapietelorsi economiei b)scorectezemecanismelepietei c)sconstituieunelementcomplementaralpietei d)simpundirectiiobligatoriipentruagentiieconomici e)sconstituieunmijlocdeinformareaagentiloreconomicisideincitareadeciziilor acestora. 51.ntroeconomiedepiat,atingereaobiectivelorstabiliteprinprogramarea economicastatuluipresupune: a)instituireaobligativittiiobiectivelorrespectivepentrutotiagentiieconomici b)utilizareaprghiiloreconomicepentrustimulareaageniloreconomicinvederea realizriiobiectivelorrespective c)reducerearoluluipieteisidiminuareaautonomieiagentiloreconomici

d)amplificareainterventieistatuluineconomie e)reducerearoluluipreturilornalocarearesurseloreconomice. 52.Amplificareaexcedentuluioferteidemuncfadecerereademunceste influenatde: a)cretereaproductivitiimuncii b)cretereanumruluilocurilordemunc c)reducereagraduluideocupare d)reducereanatalitii e)caracterulextensivealeconomiei 53.Activitilecarefacobiectulcereriiioferteidemuncsunt: a)realizatedetoiceicarelucreaz b)casnice c)realizatedesalariai d)realizatedenesalariai e)realizatedestudenisielevi. 54.Cerereademunc: a)esteegalcunevoiademuncexistentneconomie b)exprimnevoiademuncsalariatformat,launmomentdat,ntroeconomie c)seilustreazprinnumrullocurilordemuncsolicitatedesomeri d)reprezintcererileformulatedetineriicaredorescsptrundpepiaamunciidup absolvireauneiformedenvmnt e)estedatdecererileexprimate,ntroanumitperioaddectreceicaredorescsse angajezepepiaamuncii. 55.Facobiectulcereriisioferteidemuncactivitile: a)casnice b)realizatedestudeni c)realizatedemilitarintermen d)realizatedesalariai e)realizatedenesalariai. 56.Cerereademuncderivdin: a)nevoiadebunuricaresepotobineprinmuncsalariat b)nevoiadeamunciapersoaneloradulte c)cerinasomerilordeasencadranmunc d)solicitareadeamunciformulatdepersoanelecasnice e)nevoiadeamunciatinerilorabsolveniaiuneiformedecalificare. 57.Cerereademuncnraportcunevoiademunc: a)estemaimic b)suntegale c)estemaimare d)esteconstant e)nuauniciolegtur. 58.Diversitateamunciincadrulsocietiinraportcumuncaceformeazobiectul cereriiioferteipepia: a)estemaipuincuprinztoare b)estemaiampl

c)suntegale d)arecaracterconstant e)nusepotcompara. 59.Cerereademunc: a)estemaicuprinztoaredectnevoiademunc b)esteegalcunevoiademunc c)seidentificculocuriledemunc d)includeimuncaprestatngospodriaproprie e)cuprindeiactivitilerealizatedestudeni. 60.Nusuntparticularitialeoferteidemunc: a)perioadandelungatncareeaseformeaz b)mobilitateaperfectaei c)proprietateadeanuseputeaconserva d)limitareaangajriisuboanumitvrst e)arelabazprocesedemografice.

61.Nusuntcondiiipentrufuncionareanormalapieeimuncii: a)asigurareanengrditadreptuluilamunc b)neinterzicereamunciiforate c)respectareadreptuluilagrev d)perfecionareapregtiriiireconversiaprofesional e)nengrdirealibertiideasocierensindicate. 62.Nusuntfactoriprincare,lanivelulfirmei,cerereasiofertademuncse adapteaz,petermenscurt,nsensulcresteriisauscderii: a)diminuareaprogramuluidemunc b)orelesuplimentare c)muncapermanent,nentrerupt d)somajultehnic e)concedierile. 63.Dinconfruntareacereriicuofertademunc,lanivelulfirmei,sedetermin: a)doarmrimeasalariului b)condiiilegeneraledeangajareasalariailor c)mrimeaidinamicasalariului d)principiilegeneralepentrustabilireasalariilor e)tendinadeansambluasalariilor.

64.Dacacerereademuncacreste,salariulcrestedeoarece: a)lavechiulniveldeechilibrualsalariuluiexistaunexcesde oferta b)salariuldeechilibruestedeterminatdecerere c)salariuldeechilibruestedeterminatdeoferta d)salariuldeechilibruestepermanentstabil e)lavechiulniveldeechilibrualsalariuluiexistaunexcesde cerere.

65.Reducereaexcedentuluioferteidemuncafatadecerereademunca estedeterminatanprincipalde: a)crestereaproductivitatiimuncii b)crestereanumaruluilocurilordemunca c)reducereagraduluideocupare d)reducereanatalitatii e)caracterulextensivaleconomiei. 66.Activitatilecarefacobiectulcereriisioferteidemuncasunt: a)realizatedetoticeicarelucreaza b)casnice c)realizatedesalariati d)realizatedenesalariati e)realizatedestudentisielevi. 67.Opersoanacaretocmaiaabsolvitfacultateasinusiagasitncaunlocde muncafacepartedinurmatoareacategoriedesomaj: a)voluntar b)frictional c)structural d)tehnologic e)dediscontinuitate. 68.Somajulnaturaldescrieacelnivelalsomajuluilacare: a)productiaeconomieicorespundeniveluluipotential b)arelocaccelerareainflatiei c)somajulfrictionalestenul d)somajulstructuralestenul e)somajultehnologicestenul. 69.Somajulsereferala: a)undezechilibrueconomic,cerereademuncafiindmaimaredect oferta b)undeficitdefortademunca c)ostarepozitivaaeconomiei d)neasigurarealocurilordemuncapentruopartedinpopulatiaactivadisponibila e)satisfacereacererilordeangajare,indiferentdacasolicitantiiausaunuunlocde munca. 70.Somajulapareatuncicnd: a)cerereaestemaimaredectofertapepiatamuncii b)cerereaestemaimicadectofertapepiatamuncii c)cerereaesteegalacuofertapepiatamuncii d)existaexcesdecererepepiatamuncii e)piatamunciiestenechilibru. 71.Pentrudefinireasomajului,BiroulInternationalalMunciinuianconsiderare: a)persoaneleaptedemunca b)persoanelenvrstademunca c)persoanelecarenumuncesc d)persoanelecaresuntdispusesamunceasca

e)persoanelecarenucautaunlocdemunca. 72.Eleviisistudentiinvrstademuncasiaptidemuncanusuntluatin considerarendeterminareasomajuluideoarece: a)nuautimppentruamunci b)beneficiazadeburse c)primescbanidelafamiliilelor d)nuintranpopulatiaactivadisponibila e)nureprezintaresursedemunca.

73.Dinperspectivapieteimuncii,progresultehnologicsereflectan: a)somajulciclic b)somajulstructural c)somajultehnologic d)crestereaoferteidefortademunca e)cresterearesurselordefortademunca.

74.Somajulcrestedaca: a)seadoptaformenoideangajarentimppartialsaucuoraratipic b)investitiilecresc c)statulacordafacilitatipentrucreareadenointreprinderi d)economiaestenrecesiune e)exportulcreste. 75.MasurileprevazutedeLegeanr.76/2002audreptscoprealizareaurmatoarelor obiective: a)prevenireasomajuluisicombatereaefectelorsocialealeacestuia b)crestereagraduluideocupareaforteidemunca c)stimulareaangajatorilorpentruincadrareapersoanelorincautareaunuilocdemunca. 76.InsensulprevederilorLegiinr.76/2002expresiapersoanaincautareadelocde muncaareurmatoareasemnificatie: a)persoanacareesteasiguratapentrurisculpierderiiloculuidemunca b)persoanacarefacedemersuripentruasigasiunlocdemunca,prinmijloacepropriisau prininregistrarelaagentiapentruocupareaforteidemuncainacareirazateritorialaisi aredomiciliusauresedinta c)persoanacarenurealizeazaveniturisaurealizeazaveniturimaimicidecatsalariulde bazamediupetara. 77.InsensulprevederilorLegiinr.76/2002prinsomerseintelegepersoanacare indeplinestecumulativurmatoareleconditii: a)esteincautareaunuilocdemuncadelavarstademinimum16anisipanala indeplinireaconditiilordepensionare b)realizeazaveniturimaimicidecatindemnizatiadesomaj c)ambeleraspunsuri.

78.InsensulprevederilorLegiinr.76/2002expresiaindemnizatiedesomajare urmatoareasemnificatie: a)osumalunaraplatitadinbugetulasigurarilorpentrusomajpersoaneloraflatein cautareaunuilocdemunca b)ocompensatiepartialaaveniturilorasiguratuluicaurmareapierderiiloculuidemunca sauaveniturilorabsolventilorinstitutiilordeinvatamantsimilitarilorcareauefectuatstagiul militarsicarenusaupututincadrainmunca c)unajutoracordatpanalagasireaunuilocdemunca. 79.InsensulprevederilorLegiinr.76/2002expresiamasuridestimulareaocuparii forteidemuncaareurmatoareasemnificatie: a)stimulareaangajatorilorpentruangajareapersoanelorincautareaunuilocdemunca b)protectiapersoanelorincadrulsistemuluiasigurarilorpentrusomaj c)acelemasuricareaucascopsprijinireapersoanelorincautareaunuilocdemuncasi,in moddeosebitasomerilorpentruadobandistatutuldepersoanaocupata. 80.Lanivelnationalsiteritorialsituatiilesievolutiiledepepiatamunciisunt monitorizatecuajutorulunuisistemdeindicatoristatisticiprivind: a)resurseledemunca b)societatileinfiintate c)resurselemateriale. 81.Lanivelnationalsiteritorialsituatiilesievolutiiledepepiatamunciisunt monitorizatecuajutorulunuisistemdeindicatoristatisticiprivind: a)absolventiiinstitutiilordeinvatamant b)ocupatiiledeficitare c)populatiaactiva. 82.Lanivelnationalsiteritorialsituatiilesievolutiiledepepiatamunciisunt monitorizatecuajutorulunuisistemdeindicatoristatisticiprivind: a)populatiaocupata b)sectoareledeficitare c)angajatorii. 83.Bugetulasigurarilorpentrusomajseaprobaprin: a)ordinulpresedinteluiAgentieiNationalepentruOcupareaForteideMunca b)legeabugetuluiasigurarilorsocialedestat c)legeabugetuluidestat. 84.Persoanelecarebeneficiazadeindemnizatiedesomajauobligatia: a)sacauteactivunlocdemunca b)saseprezintelaasistentasocialapentruviza c)saprestezeactivitatiinfolosulsocietatii. 85.Constituieserviciidepreconcediereurmatoareleactivitati: a)informareaangajatoruluiprivindlocuriledemuncavacante b)plasareapelocuriledemuncavacanteexistentepeplanlocalsiinstruireainmodalitati decautareaunuilocdemunca c)prestareadeactivitatiinfolosulsocietatii. 86.Masurilepentrustimulareaocupariiforteidemuncavizeaza:

a)crestereasanselordeocupareapersoanelorincautareaunuilocdemunca b)stimulareasomerilorinvedereaocupariiunuilocdemunca c)masuridepregatireprivindprezentarealauninterviu. 87.Crestereasanselordeocupareapersoanelorincautareaunuilocdemuncase realizeazaprin: a)mediereamuncii b)prezentarealaburselelocurilordemunca c)antreprenoriat. 88.Crestereasanselordeocupareapersoanelorincautareaunuilocdemuncase realizeazaprin: a)pregatirescolara b)prezentarealaburselelocurilordemunca c)formareprofesionala. 89.Crestereasanselordeocupareapersoanelorincautareaunuilocdemuncase realizeazaprin: a)informaresiconsiliereprofesionala b)prezentarealaburselelocurilordemunca c).pregatirescolara 90.Formeleprincareserealizeazaformareaprofesionalaapersoanelorincautarea unuilocdemuncasunt: a)cursuri b)consiliereprofesionala c)invatamantladistanta. 91.Formeleprincareserealizeazaformareaprofesionalaapersoanelorincautarea unuilocdemuncasunt: a)consiliereprofesionala b)stagiidepractica c)invatamantladistanta. 92.Programeledeformareprofesionalaasigura,conformlegii: a)initiereapersoanelorincautareaunuilocdemunca b)informareasiconsiliereaprofesionala c)formareapersoanelorincautareaunuilocdemunca. 93.Programeledeformareprofesionalaasigura,conformlegii: a)informareapersoanelorincautareaunuilocdemunca b)informareasiconsiliereaprofesionala c)perfectionareapersoanelorincautareaunuilocdemunca 94.Programeledeformareprofesionalaasigura,conformlegii: a)formareapersoanelorincautareaunuilocdemunca b)informareasiconsiliereaprofesionala c)specializareapersoanelorincautareaunuilocdemunca .95.Accesullaprogrameledeformareprofesionalasefaceinurmaactivitatiide: a) stabilireaindemnizatieidesomaj b) informaresiconsiliereprofesionala

c) consultantapentruinitiereauneiafaceri. 96.Formeleprincareserealizeazaformareaprofesionalaapersoanelorincautarea unuilocdemuncasedesfasoaraavandlabaza: a)standardeleintocmitedeangajatori b)standardeledepregatireprofesionala c)standardeledeformareprofesionala. 97.1.Pepiaamuncii,cerereadefordemuncscademaimult dectcreteofertadefordemunc.Salariulinumrulde lucrtoriangajailaniveluldeechilibru: a)cresc b)scad c)creteirespectiv,scade d)scadeirespectiv,crete e)rmnconstante. 98.Putemspuneccerereademunceste: a)elasticpetermenscurt,inelasticpetermenlung b)inelasticpetermenscurt,elasticpetermenlung c)cuelasticitateunitarattpetermenscurtctipetermenlung d)perfectelasticpetermenscurt,perfectinelasticpetermenlung e)perfectinelasticpetermenscurt,perfectelasticpetermenlung. 99.Caredintreurmtoareleformeposibiledeexprimareacereriipe piaamunciiestecorect: a)numrultotaldelocuridemunccesesatisfacprinremunerarea salarial,dintroar,ramur,firm b)numrullocurilordemuncrmaseneocupatelaunmomentdat c)numrultuturorlocurilordemuncexistententroeconomie,indiferentdacacestea suntocupatesaunu d)numrulomerilor e)numrulcelorcareaudepuscereridecautareaunuilocdemuncalaagentiilepentru ocupareaforeidemunc. 100.Daccerereapentrubunurilerealizatecuajutorulfactorului muncvacrete,atunci: a)ofertademunccrete b)cerereademuncsevareduce c)cerereademuncvaspori d)ofertademuncsevareduce e)niciunrspunsdemaisusnuestecorect.

GRILDECORECTARELASECIUNEA PIAAMUNCII.ELEMENTESPECIFICE. TENDINELEPIEEIIDEZVOLTAREALOCAL

1.b 2.d 3.b 4.d 5.b 6.d 7.e 8.a 9.c 10.b 11.a 12.d 13.d 14.a 15.d 16.e 17.d 18.d 19.b 20.b 21.e 22.e 23.e 24.c 25.a 26.b 27.b,c,d 28.a,c 29.e 30.a,d 31.a,c. 32c 33d 34e 35b 36c 37c 38c 39c 40.d 41.e 42.a 43.b 44.b 45.b

46.b 47.a 48.d 49.e 50.d 51.b 52.c 53.c 54.b 55.d 56.a 57.a 58.b 59.c 60.b 61.b 62.c 63.c 64e 65b 66c 67b 68a 69d 70b 71e 72d 73c 74d 75a 76b 77a 78b 79c 80a 81c 82a 83b 84a 85b 86a 87a 88c 89a 90a 91b 92a 93c 94c 95b 96b 97b

98b 99a 100c

S-ar putea să vă placă și