Sunteți pe pagina 1din 2

MD-2012, or.Chisinau, str.

Eminescu, 28 Tel: (3732) 221552 Fax: (3732) 241453 245148

REPUBLICA MOLDOVA

http://www.chamber.md e-mail: president@chamber.md

28, Eminescu str. Chisinau, MD-2012 Tel: (3732) 221552 Fax: (3732) 241453 245148

REPUBLIC OF MOLDOVA

http://www.chamber.md
e-mail:

president@chamber.md

ACT NR. 001243 de selectare a probelor (mostrelor)


ELIBERAT(subdiviziunea CCI) 1. Data intocmirii 3. Actul este intocmit de catre expertul 4. Selectarea s-a infaptuit cu participarea reprezentantilor clientului Organizatia, adresa juridica Postul Numele, prenumele 2. Locul intocmirii Tel.

F-7

5. Denumirea marfii

6. Furnizorul (tara, firma) 7. Denumirea, numarul actului de trasura 8. Data furnizarii marfii 9. Cantitatea marfii 10. Starea ambalarii marfii

11. Actul de fata este intocmit precum ca la au fost selectate probe (mostre) pentru

Nr. locurilor din care au fost selectate probele (mostrele) 12. Probele (mostrele) au fost selectate in corespundere cu (standartul, DTN)

13. Modul de selectare a probelor, cantitatea de marfa ridicata pentru prepararea probelor, numarul lor si masa (dimensiunea) fiecarui aparte

14. Probele (mostrele) sint plasate

Sigilate Plombate 15. Probele (mostrele) selectate sint expediate

L.S.

Expertul__________________

Reprezentantul______________

Aprob ________________________________ N.P.P. Sefului si semnatura Actul este inregistrat ___________________ Actul fara stampila nu este valabil