Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII P R O G R A M A P E N T R U TESTAREA N A I O N A L LA DISCIPLINA LIMBA I LITERATURA ROMN 2006 I.

. STATUTUL DISCIPLINEI Limba i literatura romn are, n cadrul testrii naionale, statut de disciplin obligatorie. II. OBIECTIVE Prin susinerea testului naional la aceast disciplin, elevul va trebui s fac dovada capacitilor, a abilitilor i deprinderilor specifice, dobndite pe parcursul celei de a doua pri a ciclului de dezvoltare (clasele a V-a i a VI-a), precum i pe parcursul ciclului de observare i orientare (clasele a VII-a i a VIII-a), reflectate n urmtoarele sarcini de lucru: A. Capacitatea de receptare a mesajului scris (C I) s identifice tipurile de text (literar, nonliterar), trsturile specifice ale respectivelor texte, precum i modurile de expunere, momentele subiectului, ideile principale i secundare; s opereze cu sensul propriu i figurat al cuvntului, prin raportare la contextul mesajului scris; s recunoasc figurile de stil/ procedeele de expresivitate artistic i celelalte noiuni de teorie literar nvate, prin aplicarea pe un text studiat sau la prima vedere; s recunoasc elementele de fonetic, de vocabular, de morfologie, de sintax i s opereze cu acestea, avnd ca suport un text studiat sau la prima vedere; s recunoasc i s opereze cu valorile expresive ale categoriilor lexical-semantice, morfologice i sintactice, prin aplicarea pe un text literar dat; s indentifice valorile expresive ale topicii i ale punctuaiei; s recepteze mesajul unui text literar sau nonliterar. B. Capacitatea de exprimare scris (C II) s rezume un text literar dat; s caracterizeze un personaj dintr-un text studiat sau la prima vedere; s redacteze un text n care s se evidenieze caracteristicile fundamentale ale unei opere literare/ ale unui fragment de text literar dat (s motiveze ntr-o compunere, conform unor cerine specificate, apartenena unui text la un gen sau la o specie literar: basmul, schia, nuvela, romanul, balada, fabula, doina, pastelul, imnul, comedia; s analizeze un text, valorificnd structura acestuia i resursele expresive ale limbii); s redacteze diferitele texte cu destinaie funcional: cerere, invitaie, scrisoare, telegram; s aplice, n redactarea unui text, normele ortografice, de punctuaie i de exprimare corect; s exprime, n scris, ntr-un mod corect, logic, convingtor i coerent, diferite idei, opinii, atitudini, prin utilizarea unui vocabular, a unui registru de comunicare i a unui stil, adecvate contextului i n conformitate cu normele de redactare. III. CONINUTURI A. Lectura.Teoria literar. Textul Autorul. Eul liric i naratorul. Structura operei literare. Modurile de expunere. Naraiunea (autorul, naratorul, personajul; naraiunea la persoana a III-a i la persoana I ; subiectul operei literare; momentele subiectului; timpul i spaiul n naraiune). Descrierea (portretul literar, tabloul). Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor). Personajul: caracterizarea portretul fizic i portretul moral. Personificarea. Comparaia. Enumeraia. Repetiia. Epitetul (tipuri de epitete). Hiperbola. Antiteza. Metafora. Alegoria. Inversiunea. Strofa i versul. Rima (monorima, rima mperecheat, ncruciat, mbriat). Msura. Piciorul metric (bisilabic). Ritmul (troheul i iambul). 1

LIMBA I LITERATURA ROMN Programa pentru testarea naional 2006

Textele literare populare i culte. Caracteristicile operei folclorice (oral, anonim, colectiv, sincretic). Genuri literare. Genurile epic, liric i dramatic. Specii literare: basmul popular, schia, nuvela, romanul, balada popular, fabula, doina popular, pastelul, imnul, comedia. B. Practica raional i funcional a limbii: tipuri de comunicare 1. Comunicarea scris. Procesul scrierii. Contexte de realizare Prile componente ale unei compuneri (introducerea, cuprinsul, ncheierea). Aezarea corect n pagin. Punctuaia. Semnele de punctuaie i ortografice. Valoarea funcional i expresiv a semnelor de punctuaie. Scrierea funcional. Telegrama, invitaia, cererea. Scrierea reflexiv. Scrisoarea familial. Scrisoarea de felicitare. Exprimarea n scris a unui unui punct de vedere personal. Scrierea imaginativ (compuneri libere). Descrieri i naraiuni. Textul literar. nelegerea textului integral sau fragmentar pe baza unor cerine date. Transformarea textului dialogat n text narativ. Rezumatul. Comentarea unor secvene din operele studiate. Semnificaia titlului. Personajul literar (caracterizare). Evidenierea caracteristicilor fundamentale i a semnificaiilor unei opere literare/ ale unui fragment de text literar dat. 2. Elemente de construcie a comunicrii 1. Lexicul Vocabularul limbii romne. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului. Cuvntul. Forma i coninutul. Cuvntul de baz. Sensul cuvintelor n context. Sensul propriu (de baz i secundar) i sensul figurat. Mijloace interne de mbogire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexical. Mijloacele externe de mbogire a vocabularului. mprumuturile. Neologismele. Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele. Regionalismele. Arhaismele. Cuvintele polisemantice. Unitile frazeologice (locuiuni, expresii). Pleonasmul. 2. Noiuni de fonetic Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul. Silaba. Desprirea cuvintelor n silabe. Folosirea corect a accentului n limba romn. 3. Morfosintaxa Prile de vorbire flexibile. Clasificarea/ felul (verb, substantiv, articol, pronume, numeral, adjectiv). Locuiunile. Categoriile morfologice (diatez, conjugare, mod, timp, persoan, gen, numr, caz, grad de comparaie). Funciile sintactice. Prile de vorbire neflexibile. Clasificarea/ felul ( adverb, prepoziie, conjuncie, interjecie). Locuiunile. Funciile sintactice (adverb, interjecie). 4. Noiuni de sintax Relaia text, fraz, propoziie, cuvnt. Cuvintele i construciile incidente. Punctuaia lor. Relaiile sintactice n propoziie i n fraz (interdependen, coordonare i subordonare). Mijloacele de realizare a relaiilor sintactice n propoziie i n fraz: flexiunea, jonciunea, juxtapunerea, topica, intonaia i pauza. Fraza. Propoziia principal i secundar/ subordonat. Elementele de relaie n fraz. Propoziia regent i propoziia subordonat. Elementul regent. Propoziia i prile de propoziie. Tipurile de propoziie.

5. Sintaxa propoziiei i a frazei Predicatul i propoziia subordonat predicativ. Subiectul i propoziia subordonat subiectiv. LIMBA I LITERATURA ROMN Programa pentru testarea naional 2006

Atributul i propoziia subordonat atributiv. Complementul. Complementele circumstaniale i necircumstaniale. Complementele circumstaniale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanial de cauz i de scop. Complementul direct i indirect. Propoziia subordonat completiv direct. Propoziia subordonat completiv indirect. Propoziiile subordonate circumstaniale de loc, de timp, de mod, de cauz, de scop. Propoziiile subordonate circumstaniale condiionale, concesive, consecutive. Expansiunea i contragerea. Acordul.

IV. EXEMPLE DE CERINE/ ITEMI (conform Ghidului de evaluare Limba i literatura romn, S.N.E.E., 2001, Editura Aramis) A. nelegerea textului (text la prima vedere) Se vor evalua abiliti, deprinderi, elemente de competen etc., viznd capaciti de receptare a mesajului scris, prevzute de prezenta program. n funcie de specificul fragmentului oferit candidatului, sunt formulate cerine care se refer strict la nelegerea textului citat, dar i cerine care s implice valorificarea noiunilor de teorie literar studiate n coal. Spre exemplu, pot fi propuse cerine de tipul: 1. Precizeaz modul/ modurile de expunere prezent(e) n text. 2. Stabilete tipul de text i n trsturi ale acestuia. 3. Motiveaz, ntr-un text de cel mult n rnduri, apartenena fragmentului reprodus la un gen literar (epic, liric sau dramatic)/ la o specie literar. 4. Transform dialogul de mai sus n vorbire indirect. 5. Scrie o continuare, de n replici, a dialogului dintre personajele A i B. 6. Redacteaz un rezumat, de maximum n rnduri, al textului de mai sus. 7. Stabilete n argumente, care s demonstreze c fragmentul reprodus aparine unei descrieri (sau unei naraiuni) sau unei opere epice/ lirice/ dramatice. 8. Transcrie un fragment, de cel mult n cuvinte, care conine o enumeraie/ o alt figur de stil. 9. Explic, n maximum n rnduri, care sunt raporturile dintre autor, narator i personaj n textul dat. 10. Precizeaz msura, ritmul i rima strofei de mai sus. 11. Selecteaz mrci lexico-gramaticale/ un fragment/ de cel mult n versuri, care s indice prezena eului liric n textul dat. 12. Numete specia literar n care pot fi incluse versurile de mai sus. 13. Explic semnificaia urmtorului vers.../ urmtoarelor versuri(sau a unor cuvinte/ sintagme/ locuiuni/ expresii). 14. Motiveaz ntrebuinarea semnelor de ortografie/ de punctuaie din textul dat. 15. Selecteaz cuvntul/ sintagma care exprim/ sugereaz urmtoarea idee [.]. 16. Explic, n n rnduri, semnificaia titlului operei literare, innd seama i de textul reprodus mai sus. 17. Prezint tema discuiei dintre personajele A i B, din textul de mai sus. 18. Realizeaz, numai pe baza informaiilor furnizate de fragmentul reprodus, o schi de portret (fizic i moral) al personajului A. 19 . Numete momentul subiectului prezent n fragmentul de mai sus. 20. Scrie ideile principale i ideile secundare din textul de mai sus. 21. Exprim-i punctul de vedere asupra urmtoarei idei din textul dat []. 22. Transcrie n cuvinte folosite cu sens figurat/ sens propriu, n textul de mai sus. B. Limba romn (recunoaterea i operarea cu elemente de fonetic, de vocabular, de morfologie, de sintax a propoziiei i a frazei, avnd ca suport un text oferit candidatului). Cerinele formulate vizeaz selectarea, aplicarea, construcia, analiza, compararea i interpretarea unor fapte de limb, precum i redactarea unor enunuri. Operarea cu elemente de vocabular i de sintax apare, direct sau indirect, n toate prile componente ale testelor naionale, conform principiului abordrii limbii din perspectiv comunicativ-funcional.

LIMBA I LITERATURA ROMN Programa pentru testarea naional 2006

C Redactarea unor texte cu destinaie funcional: cerere, invitaie, scrisoare, telegram. Punctajul acestei pri a probei este acordat pentru: a) respectarea conveniilor specifice textului funcional; b) structurarea coninutului, n conformitate cu tipul de text i cu cerinele formulate; c) corectitudinea limbii utilizate. D. Redactarea unei compoziii de 1-2 pagini, cu cerine prestabilite a) rezumarea scris a unui text narativ la prima vedere; b) caracterizarea unui personaj dintr-un text literar studiat - basm, balad, schi, nuvel, roman, comedie - sau la prima vedere (cerinele pot fi axate pe sublinierea doar a unei/ a unor trsturi sau a unor mijloace/ procedee de portretizare); c) redactarea unui text n care s se evidenieze caracteristicile fundamentale i semnificaiile unei opere literare/ ale unui fragment text literar dat (argumentarea apartenenei unui text la un gen i/ sau la o specie literar - basmul, schia, nuvela, romanul, balada, fabula, doina, pastelul, imnul, comedia; analiza sumar a unui text literar, prezentat candidatului, valorificnd structura acestuia i resursele expresive ale limbii; exprimarea, ntr-un mod corect, logic, a unor idei i opinii despre textul selectat); d) aplicarea regulilor de desprire a cuvintelor n silabe i a regulilor/ a normelor de ortografie i de punctuaie. Not! n situaia n care ilustrarea unei sarcini de lucru are ca suport un text literar studiat, acesta va fi selectat de ctre candidat dintre operele literare/ dintre fragmentele studiate la clas. Cerinele vor fi astfel formulate, nct s nu permit reproducerea unor caracterizri de personaje i a unor ,,comentarii literare memorate, deoarece se urmrete evaluarea capacitii candidatului de a opera cu noiunile de teorie literar, dobndite pe parcursul ciclului gimnazial. n realizarea unor compoziii cu cerine prestabilite, au fost propuse urmtoarele repere pentru organizarea coninutului: A. a) b) c) d) Rezumarea unui text literar: stabilirea secvenelor narative, pe baza ideilor principale; precizarea personajelor implicate n aciune; respectarea succesiunii ntmplrilor la care particip personajele; respectarea altor convenii specifice rezumatului (respectarea fidelitii fa de textul dat; relatarea la persoana a III-a; utilizarea modurilor i a timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea direct la vorbirea indirect, fr dialog inserat; relatarea obiectiv, fr intervenii emoional-subiective i fr citate).

B. Caracterizarea unui personaj (text literar studiat sau la prima vedere): a) stabilirea tipului de personaj (principal, secundar etc.) i a mijloacelor/ a procedeelor de portretizare; b) precizarea, n textul selectat, a n trsturi ale personajului i a semnificaiei acestora; c) ilustrarea trsturilor, prin raportarea la n secvene/ situaii din text; d) relevarea a n mijloace artistice folosite de narator n portretizare (la alegerea candidatului, pe diverse niveluri: figuri de stil, procedee artistice, moduri de expunere, expresivitatea unor cuvinte sau a unor structuri gramaticale) sau precizarea relaiilor dintre personajul indicat prin cerin i alt personaj/ alte personaje din oper/ din text.

C. a) b) c) d)

Argumentarea apartenenei unui text la un gen literar/ la o specie literar (I): precizarea a n caracteristici ale genului/ ale speciei literare; exemplificarea caracteristicilor pe baza textul indicat/ ales; evidenierea rolului mijloacelor artistice; exprimarea unei opinii despre semnificaiile/ despre mesajul textului.

D. Argumentarea apartenenei unui text la un gen literar/ la o specie literar (II): LIMBA I LITERATURA ROMN Programa pentru testarea naional 2006 4

a) prezentarea a n caracteristici ale genului/ ale speciei literare; b) exemplificarea caracteristicilor pe baza operei alese/ a fragmentelor studiate; c) prezentarea, pe scurt, a subiectului operei selectate/ a fragmentelor indicate (referire la momente ale subiectului i/ sau la secvene/ la situaii semnificative); d) prezentarea unui personaj, prin raportare la n ntmplri/ situaii semnificative. E. Comentarea textului: a) ncadrarea textului n gen i/ sau n specie literar; b) relevarea modului de expunere dominant i a trsturilor acestuia, identificabile n textul dat; c) prezentarea, pe scurt, a subiectului/ a ideilor/ a mijloacelor artistice folosite de autor; d) susinerea unui punct de vedere, referitor la semnificaiile textului, prin n argumente specifice. Prin baremul subiectelor propuse la aceast parte a testului vor fi acordate puncte pentru coninut (pentru rezolvarea fiecrui reper/ a fiecrei cerine, detaliat prin criterii de performan) i puncte pentru redactare - numai dac s-a realizat compunerea pe minimum de spaiu indicat, distribuite astfel: unitatea compoziiei (introducere, cuprins, ncheiere; pentru rezumarea unui text: prezentarea esenializat, succesiunea logic a ideilor din text, conexiunea secvenelor compunerii); coerena textului ( claritatea enunurilor, varietatea lexicului, sintaxa adecvat); registrul de comunicare, stilul i limbajul adecvate coninutului compunerii; ortografia; punctuaia; aezarea corect a textului n pagin; lizibilitatatea. NOT! Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se obine prin mprirea la 10 a punctajului obinut de candidat.

LIMBA I LITERATURA ROMN Programa pentru testarea naional 2006