Sunteți pe pagina 1din 16

1. Evaluarea este: d) O imbinare intre stiinta, experienta si arta R: d) 2.

Evaluarea consta din: b) Un complex de abordari, de tehnici, procedee si metode, prin care un bun mobil, un instrument financiar, o proprietate imobiliara, o intreprindere sau o afacere sunt apreciate la valoarea de piata, fiind asigurata comparabilitatea acestora, indeosebi in tranzactii comerciale. R: b) 3. In cadrul procesului de privatizare o problema importanta o constituie: a. determinarea valorii intreprinderilor de stat sau a societatilor comerciale in care statul detine un pachet de actiuni; R: a) 4. In procesul privatizarii evaluarea este necesara deoarece : a. elementele patrimoniale reflecta valori de piata si valori determinate in baza unor acte administrative emise la un moment dat; R: a) 5. Indicati raspunsul eronat dintre principalele utilizari ale evaluarii de mai jos: c) evaluarea aportului in numerar la infiintarea unei intreprinderi R: c) 6. Evaluarea in scopul valorificarii bunurilor ce compun patrimoniul are una din urmatoarele utilizari: d) Lichidare, faliment R: d) 7. Elementele patrimoniale se evalueaza in cele patru momente esentiale ale circuitului lor pentru una din urmatoarele utilizari: b) Situatii financiare R: b) 8. Valoarea actiunilor care compun capitalul social nu este cea reflectata in contabilitate, fiind necesara evaluarea. Indicati utilizarea potrivita dintre cele de mai jos! c) Vnzarea-cumpararea de intreprinderi sau firme R: c) 9. In evaluarea pentru situatii financiare este importanta: b) imagine fidela R: b) 10. In evaluarea pentru situatii financiare imaginea fidela poate fi descrisa complet ca fiind: e) adevarat, loial, sincer, real, corect in sens de neinselator, in acord cu faptele R: e) 11. Elementele patrimoniale se evalueaza in patru momente esentiale ale circuitului lor. Indicati momentul eronat de mai jos! c. la data achizitionarii unui bun R: c) 12. Indicati raspunsul eronat! Obiectul evaluarii il constituie in general: d) beneficiul sau pierderea R: d) 13. Cantitatea de moneda ceruta sau oferita pentru achizitionarea unei unitati de satisfactori sau prodfactori. Indiferent de utilitatea unui bun, pretul sau exista numai in masura in care se realizeaza un schimb, adica producatorul si cumparatorul sunt diferiti este: a. pretul R: a)
1

14. Pretul platit efectiv intr-o tranzactie sau la Bursa este: a. un fapt tangibil, real R: a) 15. Cheltuiala in bani, ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu, iar in sens stiintific expresia in bani a eforturilor pentru producerea si desfacerea unor bunuri si servicii se refera la: c) cost R: c) 16. Suma platita in numerar sau echivalente de numerar, ori valoarea justa a altor contraprestatii efectuate pentru achizitionarea unui activ, la data achizitiei sau constructiei acestuia, sau, acolo unde este cazul, valoarea atribuita acelui activ la recunoasterea initiala este conform IFRS 2006: a) costul R: a) 17. Suma in numerar sau echivalente de numerar care ar trebui platita daca acelasi activ sau unul asemanator ar fi achizitionat in prezent se numeste: a) cost curent R: a) 18. Activele sunt inregistrate la suma platita in numerar sau echivalente de numerar platita in momentul cumpararii lor sau la valoarea justa a sumei platite in momentul achizitionarii lor, adica la: b) cost istoric R: b) 19. In evaluarea proprietatilor specializate, in mod uzual se intlnesc urmatoarele concepte de cost, dintre care unul este eronat. Indicati eroarea! e) Costul curent R: e) 20. Costul care rezulta in mod normal din costul de achizitie curent al unui activ similar modern sau echivalent, sau al unei capacitati productive echivalente sau de servicii potentiale este: b) Costul de inlocuire (nou) R: b) 21. Valoarea reprezinta: c) un fapt R: c) 22. Conform standardelor de evaluare IVSC, valoarea este: a) un concept economic referitor la pretul cel mai probabil, convenit de cumparatorii si vanzatorii unui bun sau serviciu disponibil pentru cumparare R: a) 23. In literatura de specialitate se intalnesc mai multe tipuri de valoare, din care una este conforma cu Standarde internationale de contabilitate. Indicati-o! c) valoare justa R: c) 24. In literatura de specialitate se intalnesc mai multe tipuri de valoare, din care una este conforma cu Standarde internationale de contabilitate. Indicati-o! e) valoare justa R: e) 25. In literatura de specialitate se intalnesc mai multe tipuri de valoare, din care una este conforma cu Standarde internationale de contabilitate. Indicati-o!
2

c) valoare justa R: c) 26. Definitia suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing adecvata, in care ambele parti au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere se refera la: a) valoarea de piata b) valoare de impozitare c) valoare de lichidare d) valoare de exploatare continua e) valoare speciala R: a) 27. Afirmatia valoarea unei proprietati estimata fara luarea in considerare a costurilor de vnzare sau de cumparare si fara includerea nici unui impozit sau taxe asociat(e) se refera la: c) valoare de piata R: c) 28. Afirmatia In situatii exceptionale, valoarea de piata poate avea o marime negativa. Aceste situatii includ unele proprietati inchiriate, unele proprietati specializate, proprietati invechite al caror cost de demolare este mai mare dect valoarea terenului, unele proprietati contaminate si altele se regaseste in: b) Standardul International de Evaluare IVS 1 b) 29. Standardul care precizeaza ca tipurile de valoare diferite de valoarea de piata trebuie distinse in mod clar de valoarea de piata deoarece reflecta aplicarea explicita a unor situatii/ipoteze care sunt diferite de ipotezele continute in definitia valorii de piata este: a) Standardul International de Evaluare IVS 2 R: a) 30. Standardul pentru care valoarea justa este privita ca fiind sinonima cu valoarea de piata este: e) Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS/IAS) R: e) 31. Valoarea pentru care diferenta dintre valoarea unui activ pentru o anumita entitate si valoarea de piata a acelui activ reprezinta motivatia cumparatorilor si vnzatorilor de a intra pe piata este: a) valoarea de investitie sau subiectiva R: a) 32. Suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre doua parti interesate, aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii desfasurate in conditii obiective, cu pretul determinat obiectiv este: c) valoarea justa R: c) 33. Valoarea pentru care o suma de bani peste valoarea de piata, care reflecta atributele/caracteristicile speciale ale unui activ, care au o valoare numai pentru un cumparator special este: b) valoarea speciala R: b) 34. Valoarea care apare cnd un activ are atribute/caracteristici care il fac mai atractiv pentru un anumit cumparator, sau pentru o categorie limitata de cumparatori fata de ceilalti cumparatori este: a) valoarea speciala R: a)
3

35. Un element aditional de valoare, care este creat de combinarea/fuziunea a doua sau mai multe proprietati, in care valoarea rezultata in urma combinarii/fuziunii este mai mare dect suma valorilor proprietatilor individuale se refera la: d) valoarea sinergetica R: d) 36. Valoarea care apare indeosebi din combinarea a doua sau mai multe active din care rezulta un nou activ si care are o valoare mai mare dect suma valorilor activelor individuale. d) valoarea sinergetica R: d) 37. Exista trei termeni uzuali folositi in activitatea de evaluare. Termenul care se refera la transferarea unei entitati de afaceri privita ca o entitate in exploatare este: a) Valoarea intreprinderii pe premisa continuitatii exploatarii R:a) 38. Exista trei termeni uzuali folositi in activitatea de evaluare. Termenul care descrie o situatie in care un grup de active folosite intr-o intreprindere sunt oferite la vnzare in mod individual (element cu element), de obicei in urma inchiderii intreprinderii este: b) Valoarea de lichidare R: b) 39. Exista trei termeni uzuali folositi in activitatea de evaluare. Termenul care descrie valoarea unui activ care a ajuns la sfrsitul duratei lui de viata economica pentru scopul in care a fost creat este: c) Valoarea de recuperare R: c) 40. Exista tipuri de valoare care nu sunt continute in Standardele de evaluare. Valoarea care este justificata pentru o actiune atunci cnd sunt luati in considerare factorii primari de influenta sau altfel spus, este o valoare a actiunii, care poate fi diferita de cursul curent de piata al acesteia este: a) Valoarea intrinseca R: a) 41. Dintre tipurile de valoare din Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS/IAS), editia 2006 enumerate mai jos, unul este specific standardelor de evaluare. Indicati varianta de raspuns adecvata! c) Valoarea sinergetica R; c) 42. Dintre tipurile de valoare din Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS/IAS), editia 2006 enumerate mai jos, unul este specific standardelor de evaluare. Indicati varianta de raspuns adecvata! d) Valoarea speciala R: d) 43. Valoarea la care un activ este recunoscut in bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pna la acea data, precum si a pierderilor cumulate din depreciere (IAS 16.6) este: b) Valoarea contabila R: b) 44. Costul unui activ, sau o alta valoare substituita costului, din care s-a scazut valoarea reziduala (IAS 16.6) este: a) Valoarea depreciabila (amortizabila) R: a) 45. Pretul de vnzare estimat, ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului si costurile estimate necesare vnzarii (IAS 2.6) este:
4

e) Valoarea realizabila neta R: e) 46. Cea mai mare valoare dintre valoarea justa minus costurile de vnzare si valoarea sa de utilizare (IAS 36.6) este: d) Valoarea recuperabila R: d) 47. Valoarea care poate fi obtinuta din vnzarea unui activ sau a unei unitati generatoare de numerar, in cadrul unei tranzactii desfasurate in conditii obiective intre parti interesate si in cunostinta de cauza, minus costurile de cedare (IAS 36.6) este: e) Valoarea justa minus costurile de vnzare R: e) 48. Valoarea actualizata a viitoarelor fluxuri de numerar preconizate sa se obtina de la un activ sau de la o unitate generatoare de numerar (IAS 36.6) este: b) Valoarea de utilizare R: b) 49. Valoarea estimata pe care ar obtine-o o entitate din cedarea unui activ, dupa deducerea costurilor estimate pentru cedare, daca activul avea deja vechimea si conditia prevazuta pentru sfrsitul duratei de viata utila (IAS 16.6) este: a) Valoarea reziduala R: a) 50. In evaluarea intreprinderii nu se mai utilizeaza notiunile (care au avut numai o aplicabilitate particulara) de mai jos. Intre acestea este o notiune conforma cu standardele de evaluare. Indicati-o! b) valoarea speciala R: b) 51. In scopul evaluarii, proprietatile se clasifica in patru categorii. Indicati categoria eronata! b) creante R; b) 52. Proprietatea imobiliara cuprinde bunurile enumerate mai jos, dintre care unul nu face parte din aceasta categorie. Indentificati-l! e) masini, utilaje, echipamente, mijloace de transport R: e) 53. Bunurile mobile, adica bunurile corporale si necorporale sunt caracterizate prin mobilitatea lor. Una din grupele de mai jos nu face parte din aceasta categorie. Indicati eroarea! c) intreprinderi R: c) 54. Mai jos sunt exemplificate intreprinderi si proprietati specializate generatoare de afaceri (asimilate cu o intreprindere), intre care exista un exemplu eronat. Indentificati-l! a) tractoare R: a) 55. Activele care rezulta din divizarea legala a proprietatii asupra intreprinderii sau proprietatii imobiliare, dintr-un drept optional de a vinde sau a cumpara o proprietate (imobiliara, actiuni sau alte instrumente financiare) la un pret dat si intr-o perioada stabilita se numesc: a) active financiare R: a) 56. Identificati eroarea! IAS 32.11 Instrumente financiare: prezentare, da urmatoarea definitie: Un activ financiar este orice activ care reprezinta: d) un bun fizic; R: d)
5

57. Dintre exemplele uzuale de active financiare, care reprezinta un drept contractual de a incasa numerar in viitor, prezentate mai jos, unul este eronat. Indicati eroarea! e) terenuri. R : e) 58. Standardele Internationale de Evaluare prezinta urmatoarele caracteristici, dintre care una este eronata. Indicati eroarea! e) nu sunt obligatorii pentru memebrii ANEVAR R: e) 59. Evaluarea poate fi abordata din mai multe puncte de vedere. Din punct de vedere al obiectului nu face parte din clasificare: a) evaluarea profitului R: a) 60. Clasificarea evaluarilor contabile, administrative si economice (piata) se face din punctul de vedere al: b) scopului R: b) 61. Din punctul de vedere al abordarii, evaluarea poate fi: d) oricare dintre abordarile a), b) sau c) R: d) 62. Un evaluator este persoana care are pregatirea profesionala necesara, capacitatea si experienta de a efectua o evaluare. Evaluatorul este o persoana cu o buna reputatie care intruneste calitatile de mai jos. Dintre cele mentionate una este eronata. Indicati-o! d) nu este membru al unui organism/asociatii national(e) profesional(e) de evaluare recunoscut(e); R: d) 63. Codul Deontologic al profesiei de evaluator se refera la: comportamentul etic si competenta si experienta necesara. Dintre cerintele pentru comportamentul etic mentionate, una este eronata. Indicati-o! c) recurgerea la un colaborator R: c) 64. Una din urmatoarele afirmatii despre procesul de evaluare este eronata. Indicati-o! e) reprezinta toate cercetarile, informatiile, rationamentele, analizele si concluziile necesare pentru a ajunge la o valoare estimata oarecare, indiferent daca este credibila sau nu. R: e) 65. Una din etapele mentionate mai jos nu apartine procesului de evaluare. Indicati-o! c) Modificarea utilizatorului in contractul de evaluare R: c) 66. Una din afirmatiile de mai jos nu se refera la formularea concluziilor asupra valorii. Indicatio! a) Identifica drepturile de proprietate care sunt evaluate R: a) 67. Dintre informatiile specifice necesare in evaluare un raspuns este eronat. Indicati-l! d) informatii despre veniturile obtinute de proprietatile invecinate R: d) 68. Dintre sursele de informatii pentru evaluare enumerate, una este eronata. Indicati-o!: b) documente solicitate de la proprietarii vecini; R: b)

69. Care dintre etapele si fazele mentionate mai jos compun cele 3 etape ale activitatii de evaluare a intreprinderii? 1. cunoasterea preliminara 2. etapa initiala 3. realizarea proiectului elaborarea concluziilor evaluarii. 4. pregatirea evaluarii 5. cercetarea pietei 6. elaborarea concluziilor evaluarii 7. analiza diagnostic 8. elaborarea previziunilor 9. evaluarea propriu-zisa Raspuns: d) 2+3+8 R: d) 70. Analiza diagnostic are ca obiect: a) determinarea starii generale a intreprinderii care este supusa evaluarii, luand in considerare mediul dinamic in care aceasta isi desfasoara activitatea, factorii perturbatori interni si externi si oportunitatile ce pot fi oferite; R: a) 71. Proprietatea imobiliara reprezinta: c) terenurile si toate lucrarile care sunt parte naturala a terenului (copacii si mineralele), ca si obiectele adaugate de oameni (cladirile si amenajarile) R: c) 72. Atributele dreptului de proprietate sunt: e) posesia, folosinta si dispozitia R: e) 73. Valoarea de evaluare este influentata de patru factori economici, dintre care unul este eronat. Indicati eroarea! d) impunerea R: d) 74. Abilitatea unui bun de a satisface o cerere, necesitate sau dorinta umana se refera la: a) utilitate R: a) 75. Oferta prezenta sau anticipata a unui bun, relativa la cererea pentru acesta se refera la: b) raritate R: b) 76. Abilitatea unei persoane sau a unui grup de a participa pe piata prin achizitionarea cu bani sau echivalent a bunurilor sau serviciilor este: e) puterea de cumparare R: e) 77. O piata imobiliara are aceleasi caracteristici ca si piata bunurilor si serviciilor. Una din afirmatiile de mai jos cu privire la o piata eficienta este eronata. Indicati-o! a. bunurile si serviciile sunt esential neomogene si pot fi inlocuite imediat unul cu altul; R: a) 78. Se identifica cinci tipuri de piete imobiliare. Dintre cele enumerate mai jos una este eronata. Indicati-o! b. de transport: autocamioane, buldozere, autoturisme, carute; R: b) 79. Analiza pietei in evaluare este:
7

c) identificarea si studierea pietei pentru un anumit bun sau serviciu R: c) 80. Constructia care constituie cea mai buna utilizare este cea care: a) adauga cea mai mare valoare amplasamentului sau; R: a) 81. Analiza celei mai bune utilizari in evaluarea proprietatilor imobiliarea are in vedere: a) terenul ca fiind neocupat (liber) si proprietatea ca fiind ocupata. R: a) 82. Analiza preliminara, culegerea si selectarea informatiilor in evaluarea proprietatilor imobiliare se refera la: 1. date generale privind amplasarea in localitate, vecinatati, aspecte economice, sociale, de mediu; 2. date specifice despre proprietatea imobiliara evaluata si proprietati comparabile: teren si constructii, cost si uzura, venituri si cheltuieli, rata de capitalizare, istoric si utilitate; 3. date privind cererea si oferta, respectiv piata proprietatii evaluate, inclusiv concurenta: lista proprietatilor asemanatoare, tranzactii si oferte, capacitatea de absorbtie, studii de cerere. Raspuns: d) 1+2+3R: d) 83. Evaluarea prin abordarea prin cost a proprietatii imobiliare se realizeaza prin parcurgerea a 5 etape, din care una dintre cele de mai jos este eronata. Indicati-o! b) Calculul amortizarii terenului R: b) 84. Una din afirmatiile de mai jos despre evaluarea prin cost a proprietatii imobiliarea este eronata. Indicati-o! a) se realizeaza conform standardului de evaluare GN4. R: a) 85. In evaluarea prin cost a proprietatii imobiliarea costurile pot fi estimate prin: 1. metoda comparatiilor unitare 2. metoda costurilor segregate 3. metoda devizelor Raspuns: d) 1+2+3 R : d) 86. Metoda care se bazeaza pe costurile cunoscute ale structurilor similare, ajustate in functie de conditiile pietei si diferentele fizice si costurile unitare sunt exprimate la suprafata desfasurata construita sau volum total construit se refera la: a) metoda costurilor unitare R: a) 87. Daca o cladire de 1000 mp arie a costat 60000 lei (RON), adica 60 lei/mp si o constructie evaluata similara are 1200 mp. Valoarea de 1200 mp x 60 lei/mp = 72000 lei considerata noua referitor la constructia evaluata este determinata prin: a) metoda costurilor unitare R: a) 88. Metoda care determina un cost unitar bazat pe cantitatea reala de materiale utilizate plus manopera necesara pentru fiecare metru patrat de suprafata si estimarea se realizeaza utilizand costuri normate pentru componente structurale considerate instalate este: c) metoda costurilor segregate R: c) 89. Metoda care estimeaza costul prin calcul ce reflecta cantitatea si calitatea tuturor materialelor si a tuturor categoriilor de manopera asociate lucrarilor executate, la care se adauga marja pentru cheltuieli neprevazute, cheltuieli de regie si profit este: b) metoda devizelor R: b)
8

90. Metoda care consta in compararea costurilor unei cladiri nou construite pe terenul ocupat de o cladire existenta avand la baza principiul maximizarii valorii celei mai bune utilizari a terenului este: d) metoda costului de inlocuire R: d) 91. Metoda care consta in compararea pretului unei constructii existente, inclusiv a costurilor de deconstructie (demolare), avand o anumita utilitate cu costurile ce le implica o constructie noua, incluzand costurile cu proiectarea, realizarea si utilizarea constructiei noi pe amplasamentul celei existente si care ar avea aceeasi utilitate, evidentiind diferentele valorice este: e) metoda costului de reconstructie R: e) 92. Costul estimat pentru a construi, la preturile curente de la data evaluarii, o cladire cu utilitate echivalenta cu cea a cladirii evaluate, utilizand materiale moderne si normativele, proiectele si planurile actuale este: a) costul de inlocuire R: a) 93. Costul estimat pentru a construi, la preturile curente de la data efectiva a evaluarii, o copie sau o replica exacta a cladirii evaluate, utilizand aceleasi materiale, normative de constructie, proiecte, planuri si calitate a manoperei si ingloband toate deficientele, supradimensionarile si deprecierea cladirii evaluate este: b) costul de reconstructie R: b) 94. La o proprietate veche de evaluat, pentru estimarea unui pret care reflecta aproximativ valoarea de piata se scade: a) deprecierea cumulata R: a) 95. Pierderea de valoare fata de costul de inlocuire sau de reconstructie care poate rezulta din cauze fizice, functionale si exterioare sau economice este: a) deprecierea cumulata R: a) 96. Deprecierea evidentiata prin utilizare si uzura, putrezire, infestari, fisuri, mucegai, deteriorari si alte defecte structurale sau de invechire este: b) deprecierea fizica R: b) 97. Deprecierea care poate fi cauzata de neadecvarea sau supradimensionarea cladirii, a stilului sau dotarilor este: c) deprecierea functionala R: c) 98. Deprecierea cauzata de factori din afara proprietatii cum ar fi : schimbarile in cerere-oferta, utilizarile generale ale proprietatilor din zona, standarde locale, finantarile si reglementarile locale este: d) deprecierea economica sau externa R: d) 99. Standardul care permite ca imobilizarile corporale sa fie inregistrate la cost minus amortizarea cumulata si pierderile din depreciere cumulate SAU la o valoare reevaluata minus orice amortizari cumulate ulterioare si pierderi din depreciere ulterioare este: b) IAS 16 Imobilizari corporale R: b)
9

100. O estimare a costului de inlocuire minus un provizion pentru vechime, stare etc., pentru a reflecta valoarea activitatii la data evaluarii este: c) costul de inlocuire amortizat R: c) 101. Abordarea care stabileste limitele valorii de piata prin examinarea preturilor de piata pentru proprietati concurente cu proprietatea de evaluat si din informatiile culese se elimina preturile care reflecta motivatii diferite de cele tipice este: a) Abordarea prin comparatia vanzarilor; R: a) 102. Procedura de estimare a valorii proprietatii imobiliare prin abordarea prin comparatia vanzarilor se realizeaza prin pasii de lucru enumerati mai jos, dintre care unul este eronat. Indicati eroarea! d) calcularea costului de reproductie R: d) 103. Dintre elementele de mai jos unul nu constituie element de comparatie in evaluarea proprietatilor imobiliare prin abordarea prin comparatia vanzarilor. Indicati-l! e) costurile din devizul de constructie. R: e) 104. Indicati afirmatia eronata din cele ce urmeaza! Evaluarea prin capitalizarea veniturilor consta in: b) stabileste limitele valorii de piata prin examinarea preturilor de piata pentru proprietati concurente cu proprietatea de evaluat; R: b) 105. Capitalizarea venitului ia in considerare informatiile asupra veniturilor si cheltuielilor comparabile pentru a stabili venitul net din exploatare (operational) al proprietatii de evaluat. Capitalizarea se face prin aplicarea unei rate de: d) de capitalizare R: d) 106. Dintre procedeele de determinare a ratei de capitalizare enumerate mai jos, unul este eronat. Indicati eroarea! d) analiza pe componente a veniturilor si cheltuielilor realizate cu proprietatea evaluata; R: d) 107. Raportul: 1- rata cheltuielilor operationale este: Multiplicatorul venitului brut d) de capitalizare R: d) 108. Cand se aplica o rata de capitalizare generala pentru toate riscurile prin care se divide venitul net din exploatare stabilizat dintr-un singur an si rezulta o indicatie de valoare pentru proprietatea imobiliara este vorba despre: a) capitalizare directa R: a) 109. Cand se ia in considerare valoarea banilor in timp si se aplica actualizarea la o serie de venituri nete din exploatare pentru o perioada de mai multi ani este vorba despre: b) flux de numerar actualizat R: b) 110. Principiile si criteriile de analiza a rezultatelor evaluarii proprietatilor imobiliare in vederea reconcilierii sunt enumerate mai jos. Indicati care sunt principii:
10

1. Valoarea este o predictie 2. Valoarea este subiectiva 3. Evaluarea este o comparare 4. Orientarea spre piata 5. Adecvarea: pertinenta metodei utilizate 6. Precizia: increderea in corectitudinea datelor, calculelor si corectiilor aduse 7. Cantitatea informatiilor: evidentiate de tranzactii comparabile Raspunsuri: c) 1+2+3+4 R: c) 111. Principiile si criteriile de analiza a rezultatelor evaluarii proprietatilor imobiliare in vederea reconcilierii sunt enumerate mai jos. Indicati care sunt criterii: 1. Valoarea este o predictie 2. Valoarea este subiectiva 3. Evaluarea este o comparare 4. Orientarea spre piata 5. Adecvarea: pertinenta metodei utilizate 6. Precizia: increderea in corectitudinea datelor, calculelor si corectiilor aduse 7. Cantitatea informatiilor: evidentiate de tranzactii comparabile Raspunsuri: d. 5+6+7 R: d 112. Mijloacele fixe mobile sunt: Active corporale imobilizate, altele decat proprietatea imobiliara, care sunt detinute pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si se preconizeaza sa fie utilizate pe parcursul mai multor perioade. Definitia este conform: b) Standardului de evaluare GN 3 R: b) 113. Urmatoarele: instalatii fizice disponibile pentru productie, incluzand instalarea, racordarea la utilitati impreuna cu tot echipamentul facut sau necesar in procesul de productie, indiferent de metoda de instalare sunt: a) mijloace fixe mobile R: a) 114. Conform GN 3 sunt 4 categorii de mijloace fixe mobile. Dintre urmatoarele una este eronata. Indicati eroarea! d) Constructii usoare; R: d) 115. In cadrul grupei de mijloace fixe mobile se cuprind clase tipice ale mijloacelor fixe mobile. Dintre cele enumerate mai jos, una este eronata. Indicati eroarea! e) Plantatii. R: e) 116. In cadrul grupei de mijloace fixe mobile se cuprind clase tipice ale mijloacelor fixe mobile. Dintre cele enumerate mai jos, una este eronata. Indicati eroarea! d) Licente; R: d) 117. In cadrul grupei de mijloace fixe mobile se cuprind clase tipice ale mijloacelor fixe mobile. Dintre cele enumerate mai jos, una este eronata. Indicati eroarea! b) Softuri si programe de calculator; R: b)

11

118. Urmatoarele clase de imobilizari corporale de natura activelor corporale mobile: masini si echipamente, nave, aeronave, automobile, mobilier, instalatii, piese de schimb si asamblare, echipamente de birotica sunt redate in: a) Standardul International de Contabilitate IAS 16 R: a) 119. Studiul intregului proces de productie prin identificarea componentelor importante care contribuie la capacitatea proiectata a entitatii productive in care se preiau informatii despre: ce bun/serviciu produce intreprinderea, cum se produce bunul, care este capacitatea intreprinderii se refera la: a) macroidentificare R: a) 120. Procesul de evidentiere a caracteristicilor individuale ale echipamentului care se realizeaza prin inspectare, se focalizeaza pe descrierea unei singure masini si identifica caracteristicile ei specifice reprezinta: b) microidentificarea; R: b) 121. Dintre informatiile care se culeg in cadrul microidentificarii se afla: a) varsta si starea. R: a) 122. Dintre informatiile care se culeg in cadrul macroidentificarii se afla: a) modificari si tendinte pe piata produsului principal si secundar; R: a) 123. Indicati eroarea in raspunsurile de mai jos! In evaluarea bunurilor mobile analiza de piata urmareste: e) informatii neoficiale. R: e) 124. Piata bunurilor mobile (mijloacelor fixe mobile) se structureaza dupa aria pietei in patru categorii. Una din urmatoarele nu face parte din aceasta grupare. Indicati-o! e) second hand R: e) 125. Piata bunurilor mobile (mijloacelor fixe mobile) se structureaza dupa starea mijloacelor fixe mobile tranzactionate si modalitatile de tranzactionare in patru categorii. Una din urmatoarele nu face parte din aceasta grupare. Indicati-o! e) globala R: e) 126. In analiza pietei pentru evaluarea bunurilor mobile evaluatorul parcurge o serie de pasi. Dintre cei enumerati mai jos, unul este eronat. Indicati eroarea! d) analiza costului de inlocuire; R: d) 127. Procesul de evaluare a bunurilor mobile parcurge o serie de etape. Una dintre etapele enumerate mai jos este eronata. Indicati eroarea! d. verificarea informatiilor de pe piata locala cu piata internationala; R: d) 128. Procesul de evaluare a bunurilor mobile parcurge o serie de etape. Una dintre etapele enumerate mai jos este eronata. Indicati eroarea! c) preluarea fara verificare faptica a informatiilor primite si culese de la proprietar; R: c)

12

129. Suma pe care o persoana se asteapta sa o plateasca pentru un obiect mobil cu aceeasi vechime, marime, culoare si conditie, adica pentru o copie sau o reproducere a celui original, cat mai apropiata de original in ceea ce priveste natura, calitatea si vechimea materialelor, obtinuta prin metode moderne este in evaluarea bunurilor mobile: a) Costul de inlocuire R: a) 130. Suma pe care o persoana se asteapta sa o plateasca pentru o copie exacta a obiectului mobil original, realizata cu materiale care au o natura, calitate si vechime similara si prin metode identice din perioada de realizare a originalului este in evaluarea bunurilor mobile: b) costul de reproductie R : b) 131. Metoda utilizata in evaluarea bunurilor mobile care consta in descompunerea proprietatii in componente, astfel incat suma componentelor sa reflecte costul de nou al intregului si sunt incluse toate costurile directe (materiale si manopera, transport si manipulare, montaj) si indirecte (onorarii, taxe de instalare, cheltuieli financiare, de paza, de punere in functiune etc.) este : a) metoda devizului R: a) 132. Metoda utilizata in evaluarea bunurilor mobile care consta in estimarea costului de reproductie in care un indice sau un factor de indexare se aplica la costul istoric al unei proprietati pentru a transforma costul istoric in cost curent este: b) metoda indexarii R: b) 133. Metoda utilizata in evaluarea bunurilor mobile care consta in identificarea costului unui bun asemanator, dar la care costul variaza in functie de dimensiuni este: c) metoda cost-capacitate R: c) 134. Un malaxor pentru fabricarea vopselei de 5000 kg capacitate este utilizat numai la 2800 capacitate. Inutilitatea este [1- (2800/5000)0,7] 100 = (1-0,66)100 = 34%. Problema se refera la determinarea: d) deprecierii economice R: d) 135. Dintre tehnicile de comparatie utilizate in evaluarea bunurilor mobile se utilizeaza: d) identificarea directa, asimilarea si procentajul din cost R: d) 136. Veniturile viitoare previzionate (asteptate) sunt convertite in valoare fie prin impartirea venitului, de obicei anual, cu o rata de capitalizare, fie prin inmultirea venitului cu un coeficient multiplicator (care este inversul ratei de capitalizare). Aceasta abordare este valabila pentru evaluarea prin capitalizarea veniturilor pentru: d) evaluarea tuturor bunurilor mobile R: d) 137. Raportul: c = Venit anual/Pret de vanzare a activului reprezinta: a) rata de capitalizare R: a) 138. Pentru ca un element necorporal sa fie inscris in activul bilantier trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, dintre care una este eronata. Indicati eroarea! e) niciodata nu se inregistreaza distinct elementele necorporale ce nu pot fi vandute (brevete de inventie, copyright, dreptul de fransiza etc) R: e)
13

139. In practica contabila se utilizeaza 4 grupe. Indicati grupa eronata dintre urmatoarele: d) relaiile intre pari R: d) 140. In evaluarea activelor necoprorale prin abordarea prin cost se utilizeaza doua metode: c) calcularea costului de reproducere integrala si calcularea costului reproducerii unui activ similar R; c) 141. Pentru asigurarea credibilitatii valorii de evaluare a unui activ necorporal prin abordarea prin cost sunt necesare o serie de actiuni, dintre care una este eronata. Indicati eroarea! d) estimarea valorii de recuperare sau a celei terminale a proprietatii R: d) 142. Procedura de evaluare prin venit a activelor necorporale cuprinde 8 pasi de lucru. Dintre cei enuntati mai jos, unul este eronat. Indicati-l! d) adunarea cheltuielilor anuale de exploatare la venitul anual; R: d) 143. Abordarea prin piaa compara subiectul cu activele necorporale similare sau cu drepturile pariale asupra activelor necorporale, care au fost vndute pe piaa libera. Pentru o estimare rezonabila a valorii de piata este necesar sa se indeplineasca o serie de conditii enuntate mai jos, dintre care una este eronata. Indicati eroarea! e) sa se calculeze rata de evaluare ca raport intre pret si profitul firmei. R: e) 144. In procesul de evaluare si in faza de reconciliere a rezultatelor obtinute din evaluare, evaluatorul trebuie sa-i foloseasca raionamentul profesional atunci cnd apreciaza importana/credibilitatea fiecarei valori estimate. In acest sens evaluatorul trebuie sa prezinte: a) raionamentul i justificarea pentru metodele de evaluare folosite i pentru importana acordata metodelor, in urma carora a rezultat valoarea finala/ reconciliata R: a) 145. Principiul general in evaluarea intreprinderilor este faptul ca: a) proprietatea acestora este generatoare de afaceri R; a) 146. Evaluarea intreprinderii se bazeaza pe principiul activului net contabil corectat, in care intreg patrimoniul este considerat o suma de elemente de activ minus datoriile, dar fiecare element de activ si de pasiv se evalueaza individual utilizand metode bazate pe valoarea de piata. Aceasta afirmatie este valabila pentru: a) Abordarea bazata pe active R: a) 147. Premiza generala a evaluarii este principiul continuitatii activitatii de exploatare a intreprinderii intru-un orizont de timp nelimitat. Aceasta este o alternativa la premiza: c) lichidarii R; c) 148. Evaluarea intreprinderii are diferite utilizari. Una dintre cele de mai jos este eronata. Indicati eroarea! e) ca baza pentru estimarea impozitului pe profit sau venit. R: e) 149. Identificati care sunt metodele utilizate in evaluarea intreprinderii prin abordarea pe baza de a) venit dintre urmatoarele metode: b) Metoda actualizarii fluxurilor de lichiditati si metoda capitalizarii venitului R; b)
14

150. In evaluarea intreprinderii intre metodele inscrise in abordarea prin comparatie una nu este adecvata. Indicati-o! d) Metoda activului net corectat (ANC) R; d) 151. Identificati care sunt metodele utilizate in evaluarea intreprinderii prin abordarea prin active dintre urmatoarele metode: c) Metoda activului net corectat si metoda activului net de lichidare R; c) 152. Metodele de evaluare a intreprinderii sunt interdependente si au drept caracteristica orientarea lor spre informatiile de piata. La care din urmatoarele abordari se refera afirmatia fundamentul il reprezinta costul capitalului, care deriva din informatii de piata: a) numai in abordarea pe baza de venit R: a) 153. Evaluarea intreprinderilor este un proces complex care necesita cunostinte de specialitate si experienta. Procedura cuprinde o serie de actiuni. Identificati actiunea eronata in cele de mai jos: d) consultarea clientului asupra valorii dorite R; d) 154. Dintre principalele actiuni preliminare care trebuie intreprinse in estimarea valorii de piata a unei intreprinderi enuntate mai jos, unul este eronat, Indicati eroarea! e) Analiza capacitatii intreprinderii de a obtine pierderi. R: e) 155. In descrierea misiunii de evaluare a unei intreprinderi sunt necesare o serie de informatii. Indicati eroarea din cele de mai jos! c) stabilirea datei vizitei la intreprindere; R: c) 156. Analiza situatiilor financiare ca scop (GN 6, p. 284-285): 1. intelegerea relatiilor existente intre elementele din contul de profit si pierdere si cele din bilant, inclusiv a tendintelor care s-au manifestat de-a lungul timpului, pentru aprecierea riscurilor inerente in activitatea intreprinderii, precum si a perspectivelor de performanta a intreprinderii; 2. compararea cu intreprinderi similare pentru a stabili parametrii de risc si cei de valoare; 3. ajustarea situatiilor financiare istorice pentru a estima abilitatile economice si perspectivele intreprinderii. Raspuns: d) 1+2+3 R: d) 157. Situatiile financiare se analizeaza in termeni monetari, procentuali (analiza in structurra a bilantului si analiza ponderii elementelor din contul de profit si pierdere fata de cifra de afaceri) si rate financiare. Analiza care se utilizeaza pentru a stabili tendintele si relatiile intre conturile de venit si pierdere de-a lungul timpului si pentru a stabili fluxul de venit asteptat a fi generat in viitor, precum si necesarul de capital care sa permita intreprinderii sa genereze flux de venit se refera la: a) Analiza in termeni monetari R: a) 158. Evaluarea propriu-zisa in evaluarea intreprinderii prin metoda activ net contabil corectat incepe cu realizarea corectiilor uzuale aplicate situatiilor finanaciare cu scopul de a reflecta cat mai corect realitatea economica, atat in ceea ce priveste situatia patrimoniala, cat si fluxul de venituri. Dintre scopurile corectiilor mentionate mai jos, unul este eronat. Indicati eroarea! e) corectarea veniturilor si cheltuielilor economicoase. R; e)

15

159. In evaluarea intreprinderii prin metoda activ net contabil corectat se extrag elementele de evaluat din situatiile financiare si se evalueaza distinct fata de cele care sunt direct legate de activitatile de exploatare la valoarea de piata. Eliminarea cheltuielilor cu compensatiile si corectarea impozitelor aferente, astfel incat personalul excedentar sa nu influenteze nivelul mentenabil al profitului se refera la: b) personal auxiliar R: b) 160. In evaluarea intreprinderii prin metoda activ net contabil corectat se extrag elementele de evaluat din situatiile financiare si se evalueaza distinct fata de cele care sunt direct legate de activitatile de exploatare la valoarea de piata. Eliminarea valorii oricaror active si datorii din bilant si impactul asupra profitului se refera la: c) active auxiliare R: c)

16