Sunteți pe pagina 1din 30

SCOALA GENERALA CU CLASESE I-VIII

Marimi direct si invers proportionale Regula de trei simpla


Elevi: Profesor:

Notiuni introductive Rapoarte si Proportii


RAPORTUL Definitie: Fiind date doua marimi a si b exprimate in aceeasi unitate de masura, vom spune ca raportul dintre a marimea a si marimea b este numarul .
b

Marimile a si b se numesc termenii raportului.

Notiuni introductive Rapoarte si Proportii


Exemple:
Un elev face intr-o zi 12 exercitii si in alta zi 17 exercitii.
Vom spune ca raportul exercitiilor facute este
12 17

12 17

Un automobilist parcurge intr-o zi 235 km si in alta zi 237 km. 235 235 Raportul dintre numarul distantelor parcurse este =
237 237

Un elev invata intr-o zi 4 ore si in alta 5 ore. Raportul dintre 4 4 numarul orelor invatate este =
5 5

Observatie: Raportul este un numar, adica raportul a doua marimi nu are unitate de masura, in timp ce marimile care intervin in raport au.

Notiuni introductive Rapoarte si Proportii


PROPORTII Definitie: Egalitatea a doua rapoarte se numeste proportie. = , 0 a si d se numesc extremi b si c se numesc mezi Exemplu:
2 4

= 2;

3 5

= 10;

2 3

= 12;

Proprietatea fundamentala a proportiilor

Intr-o proportie, produsul extremilor este egal cu produsul mezilor. = <=> = De retinut! Daca avem un sir de rapoarte egale atunci aceste rapoarte sunt egale si cu suma numaratorilor supra suma numitorilor.

MARIMI DIRECT PROPORTIONALE MARIMI INVERS PROPORTIONALE


REGULA DE TREI SIMPLA

Marimi direct proportionale Regula de trei simpla


Definitie: Doua marimi sunt direct proportionale daca depind una de alta, astfel incat daca una creste de un numar de ori, atunci si cealalta creste de acelasi numar de ori. Spunem ca numerele x si y sunt direct proportionale (sau proportionale) cu numerele a si b, daca = (a0,b0)

Retineti!!
In general: numerele , , , sunt direct proportionale cu numerele , , , daca formeaza sirul de rapoarte egale :
= =...=

Exercitiu rezolvat
Un iepure consuma zilnic cate doi morcovi. Cati morcovi consuma in 2 zile? Dar in 3 zile? Dar in 5 zile? Figuram pe un grafic datele de mai sus ( pe o axa numarul de zile, iar pe cealalta numarul de morcovi) si obtinem:

Grafice:

Ce observati?
Daca numarul de zile este de 3 ori mai mare, respectiv de 5 ori, atunci numarul morcovilor consumati este de 3 ori mai mare, respectiv de 5 ori mai mare. Cele doua marimi (numarul de zile si numarul de morcovi) sunt dependente una de alta (sau depind una de alta) astfel: daca numarul de zile este de n ori mai mare, atunci numarul de morcovi consumati creste de n ori (n0).

Se pot forma rapoarte cu marimile: numar de zile si numar de morcovi, adica: ; ; . Cu aceste rapoarte se pot forma proportii:
Putem forma si un sir de rapoarte egale:

= =

Regula de trei simpla

Daca marimile a si b sunt direct proportionale: a .......................... b c .......................... X


=> =

Regula de trei simpla Problema rezolvata


Cinci caiete costa 500 lei. Cat costa 6 caiete? 5 caiete ............. 500 lei 6 caiete ............. x lei Numarul de caiete este direct proportional cu pretul lor (mai multe caiete costa mai mult).

=> x=

=600

lei

Raspuns: 600 lei

Marimi invers proportionale Regula de trei simpla


Definitie:
Doua marimi sunt invers proportionale daca depind una de alta, astfel incat: daca una creste de un numar de ori, atunci cealalta se micsoreaza de acelasi numar de ori. Numerele x si y sunt invers proportionale cu numerele a si b daca sunt direct proportionale cu inversele lor. Spunem ca numerele x si y sunt invers proportionale cu numerele a si b, daca:

=> =

Retineti!
Numerele 1 , 2 , , sunt invers proportionale cu numerele 1 , 2 , , daca 1 1 = 2 2 = =

sau

1
1 1

2
1 2

= =

adica sunt direct proportionale cu inversele lor.

Problema rezolvata
Daca impartim 30 de banane la 5 copii, cate primeste fiecare? Dar daca impartim la 10 copii?
Completam datele problemei pe un grafic:

Daca numarul de copii se mareste de 2 ori, atunci numarul de banane pentru fiecare copil se micsoreaza de 2 ori.

Introducem datele problemei intr-un tabel:


Nr.de copii Nr.de banane 10 3 5 6

Daca numarul bananelor creste de 2 ori, atunci numarul copiilor scade de 2 ori. Numarul de banane ramane acelasi, doar numarul de copii care primesc 3, respectiv 6 banane se modifica, adica:
10 3 = 5 6 = 30

Regula de trei simpla

Daca marimile a si b sunt invers proportionale: a ................................ b c ................................ X


(primul raport este egal cu inversul celui de-al doilea raport)

Regula de trei simpla Problema rezolvata


Cinci robinete cu acelasi debit pot umple un bazin cu apa in 15 ore. In cate ore pot umple bazinul numai trei robinete?
(Debitul unui robinet = volumul de lichid / unitatea de timp) Analizam felul dependentei dintre marimile: numar de robinete timp. Sunt marimi invers proportionale. 5 robinete ................................. 15 ore 3 robinete ................................. X ore

= => =

=> =
Raspuns: 25 ore

Aplicare si exersare
1. Completati spatiile libere pentru a obtine propozitii adevarate:
a) Daca a, b, c, d sunt termenii unei proportii, atunci .... si ..... se numesc extremi, iar .... si ..... se numesc mezi. b) Intr-un sir de rapoarte egale suma .... supra suma .... determina un raport egal in valoare cu rapoartele date. c) Marimile sunt de .... feluri: marimi .... proportionale si marimi .... proportionale. d) Marimile direct proportionale sunt marimile care depind una de cealalta astfel incat, daca una ... de un numar de ori, atunci si cealalta ... de acelasi numar de ori. e) Marimile invers proportionale sunt marimile care depind una de cealalta astfel incat, daca una ... de un numar de ori, atunci cealalta ... de acelasi numar de ori, si invers.

Aplicare si exersare
REZOLVARE: a) Daca a, b, c, d sunt termenii unei proportii, atunci a si d se numesc extremi, iar b si c se numesc mezi. b) Intr-un sir de rapoarte egale suma numaratorilor supra suma numitorilor determina un raport egal in valoare cu rapoartele date. c) Marimile sunt de doua feluri: marimi direct proportionale si marimi invers proportionale. d) Marimile direct proportionale sunt marimile care depind una de cealalta astfel incat, daca una creste de un numar de ori, atunci si cealalta creste de acelasi numar de ori. e) Marimile invers proportionale sunt marimile care depind una de cealalta astfel incat, daca una creste de un numar de ori, atunci cealalta scade de acelasi numar de ori, si invers.

Aplicare si exersare
2. Suma a trei numere naturale este 60. Aflati numerele stiind ca sunt
direct proportionale cu 9, 18, 81.
REZOLVARE: a+b+c = 60
9 18

{a,b,c} d.p. cu 9, 18, 81 =>

Stim ca daca avem un sir de rapoarte egale, atunci aceste rapoarte sunt egale si cu suma numaratorilor supra suma numitorilor.
9

81

18

81

=>

:: 9:18:81

60(6 108

10(2 18

5 9

=>

5 , , 9 18 81 9

Egalam fiecare raport: 5 = => = 5 9 9 5 = => b 9 = 18 5 => 9 = 90 => = 10 18 9 5 = => c 9 = 81 5 => 9 = 405 => = 45
81 9

Raspuns: a=5, b=10, c=45

Aplicare si exersare
3. Aflati x din proportia: REZOLVARE: + 1 5 = => 8 + 1 = 5 + 4 + 4 8 8x +8 = 5x +20 8x-5x = 20-8 3x = 12 => x = 4 Raspuns: x=4
:1 :4

5 8

Aplicare si exersare
4. Din 200 kg de grau se obtin 160 kg de faina. Din cate kg de grau se obtin 420 kg de faina? REZOLVARE: Folosim regula de trei simpla: 200 kg grau ..................160 kg faina x kg grau .....................420 kg faina 200 420 84000 = = = 525 160 160
Raspuns: 525 kg grau

Aplicare si exersare
5. Doi muncitori termina o lucrare in 40 de zile. In cate zile vor termina lucrarea 10 muncitori?
REZOLVARE: Folosim regula de trei simpla: 2 muncitori .................. 40 zile 10 muncitori.................. x zile Numarul muncitorilor este invers proportional cu numarul zilelor (mai multi muncitori, mai putine zile) => 2 40 = 10 => = 8

Raspuns: x=8 zile

Test pentru verificarea cunostintelor


1. Sa se afle numerele x, y , z stiind ca x+y=15 si x, y, z sunt direct proportionale cu 8, 24, 32. 2. Stabiliti daca numerele 4, 36 si 72 sunt direct proportionale cu numerele 6, 54 si 108. 3. Stabiliti daca numerele 10, 14 si 20 sunt invers proportionale cu numerele 280, 200 si 140. 4. Trei muncitori au primit impreuna pentru o lucrare suma de 620 euro. Cat a primit fiecare muncitor, stiind ca sumele lor sunt invers proportionale cu numerele 2, 3 si 5. 5. Un bazin este umplut de 3 robinete, cu acelasi debit in 24 ore. Aflati in cat timp umplu bazinul 8 robinete cu acelasi debit?

Test pentru verificarea cunostintelor


6. Sa se imparta numarul 120 in parti direct proportionale cu numerele 3, 5 si 7. 7. Un parinte imparte 340 lei invers proportional cu varstele copiilor de 7, 9 si 12 ani. Ce suma va primi fiecare? 8. Daca numerele a si b sunt direct proportionale cu numerele 4 si 9, atunci calculati valoarea 3:8 raportului .

9. Aflati numerele a, b, c stiind ca sunt direct proportionale cu 2, 5 si 8, iar 3a+5b-2c = 45. 10. Sa se afle numerele x si y stiind ca sunt invers proportionale cu 2 si 3, iar 4x+9y = 60.

Test pentru verificarea cunostintelor


11. Determinati numerele a si b stiind ca = si a+b = 60. 12. Din 30 m de stofa se confectioneaza 12 costume. Cate costume se confectioneaza din 20 m de stofa? 13. Numerele a si b sunt invers proportionale cu 9 si 12. cat la suta din a reprezinta b? 14. Daca x si y sunt direct proportionale cu numerele 2 si 3, calculati:
2:3 7;4 3:5 2 2 :4 ;3 2 ; ; ; 7;4 :2 2:7 2 :: 2 4 11

15. Daca numerele x si y sunt invers proportionale cu 3 si 4, aflati valoarea rapoartelor:

:2 6;5 2 : 2 ; ; . 6;5 2: 2 :

Competente obtinute
Efectuarea calculelor cu numere rationale; Identificarea rapoartelor, proportiilor si a marimilor direct sau invers proportionale in enunturi diverse; Descrierea marimilor care apar in rezolvarea unor probleme; Aplicarea notiunilor invatate in rezolvarea exercitiilor si problemelor; Rezolvarea problemelor cu regula de trei simpla.

Multumim doamnei profesor pentru ca: ne-a indrumat spre folosirea unei tehnici creative pentru acumularea de noi cunostinte in matematica; ne-a inlesnit stimularea curiozitatii in vederea cautarii, expunerii si rezolvarii obiectivelor proiectului, precum si dezvoltarea spiritului de observatie si a concentrarii in rezolvare; ne-a oferit oportunitatea de a lucra in echipa.