Sunteți pe pagina 1din 18

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale

BIOCARBURANII - context actual i oportuniti in RomniaISPE 27 noiembrie 2008 Seminar informare <<Avantajele utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili>>

Motivatia producerii si utilizarii energiilor regenerabile


} Conventia-cadru ONU - Rio de Janeiro 1992asupra schimbarilor climatice Obiectiv: stabilizarea concentratiilor gazelor cu efect de sera (ecosistemele sa se poata adapta natural, productia alimentara sa nu fie amenintata, dezvoltarea economica sa se poata desfasura in mod durabil)
}

Protocolul de la Kyoto reducerea emisiei de gaze cu efect de sera ;

}- incalzirea globala; - reducerea gazelor cu efect de sera; - resurse limitate de combustibili clasici

Noua politica energetica a UE:


Consiliul Europei din primavara 2007 => => in 2020: - Reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 - Ponderea energiilor regenerabile: 20 % din total consum energetic - Cresterea eficientei energetice cu 20% - Ponderea biocombustibililor: 10% din total combustibili utilizati in transporturi

Surse de energii regenerabile

{ { { { { { { {

Biomasa: >> biocarburanti, peleti, brichete .altele descoperite de CD Energie eoliana Energie solara- energie fotovoltaica Energia valurilor Energia hidro Energie geotermala Gaz de fermentare a deseurilor Gaz provenit din instalatiile de epurare a apelor uzate >> >> biogaz

Biomasa culturi energetice (definitii, conf reglementari UE ) Biomasa : partea biodegradabila din produse,
deseuri si reziduuri agricole (natura vegetala si animala), silvice si industrii conexe, precum si fractiuni degradabile din industrie si activitati urbane.. Culturi energetice, conf. R(CE) 1782 / 2003, art. 88: culturi agricole utilizate pentru obtinerea urmatoarelor produse : - Biocombustibili ( biocarburanti); - Energie electrica si termica produsa din biomasa

Biocarburanti ( definitii clasificare )


Definitii: Biodiesel : Ester metilic de calitatea motorinei, produs din ulei vegetal sau animal, folosit drept combustibil diesel pentru motoare. Bioetanol : etanol cu puritate de peste 98%, produs din biomasa si / sau fractia biodegradabila a deseurilor, in vederea utilizarii ca biocarburant in principal la motoarele pe benzina. - conform HG 1844/2005 Biodiesel * Ulei vegetal pur * Bioetanol* Biogaz * Biometanol * Biodimetileter * Bio-ETBE * Bio-MTBE Biocarburanti sintetici * Biohidrogen

De ce biocarburanti ?
POSIBILITATEA OBTINERII DE PROFITURI SUBSTANTIALE { Reducerea utilizarii energiei fosile { Perspective de valorificare productie { Perspective pt dezvoltarea economiei si a zonei rurale { Securitate nationala Se obtin din culturi energetice si biomasa Sunt regenerabili si prietenosi cu mediul inconjurator Se utilizeaza la vehicule moderne cu mici/fara modificari constructive Pt comercializare se foloseste infrastructura existenta
{

Evolutia obtinerii biocarburantilor


2005 -2010 =>Biocarburanti gen. I si imbunatatirea tehnologiilor existente =>2020 =>Biocarburanti gen II din materii prime lignocelulozice =>2050 => Complexe integrate de biorafinare

Biocarburanti din a doua generatie


Obtinuti prin tratament ligno-celulozic: { Bioetanol celulozic; Biocarburanti sintetici; Biogaz; Biohidrogen- din material lignocelulozic { NExBTL din uleiuri vegetale si grasimi animale.
Instalatii pilot sau demonstrative : Suedia, Germania, Spania, Danemarca

Utilizare biocarburanti in Europa


Biodiesel Amestecare directa: - B5, conf EN 590; - amestecuri mai complexe:B20, B30,B50 pentru flote 100% pentru vehicule adaptate. Bioetanol E5 conf. EN 228; E85, amestec cu 15% benzina; ETBE, etanol ca materie prima Ulei vegetal pur utilizat la camioane adaptate si masini agricole

Legislatia europeana
Directiva 2003 / 30 / CE promovarea utilizarii biocarburantilor (5,75% - 2010 ); -R(CE) nr. 1782 / 2003 definire si ajutor pentru culturile energetice; - R(CE) nr. 270/2007-reglementari culturi energetice; -Directiva 2003 / 93 / EC statele membre pot lua masuri de detaxare; -Directiva 98/70/EC- calitate biocombustibili - Specificatii calitate ptr. carburanti: Diesel EN 590; Benzina EN 228; Biodiesel EN 14214 Pachetul legislativ << Schimbari climaticeenergii regenerabile >>

Pachet legislativ Schimbari climaticeenergii din surse regenerabile


{

{ {

Directiva imbunatatirea si extinderea Schemei comunitare de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de sera (Emission Trading Scheme -ETS) Decizia privind eforturile SM de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera pentru indeplinirea anagjamentelor pana in 2020 (sectoarele non-ETS) Directiva privind stocarea geologica a carbonului (CCS) DIRECTIVA PRIVIND ENERGIILE DIN SURSE REGENERABILE SI BIOCARBURANTII

Legislatia romaneasca
-HG 1844/2005 transpune Directiva 2003/30/CE ( 5,75% - la finele anului 2010); - HG 456/2007- comercializare motorina si benzina in amestec cu biodiesel si bioetanol -OUG 125/2006, art.10-schema plati directe pe suprafata pentru culturi energetice din FEGA -HG 443/2003 (M.O.288/2003) promovare productie energie electrica din surse regenerabile de energie ( printre care si biomasa ) Reglementari: ARCE (www. arce.ro) si ANRE (www.anre.ro) ex. Regulament organizare si functionare piata certificate verzi

Tipuri de culturi surse pentru biocarburanti


Culturi pentru productia de biodiesel : - Rapita (cea mai buna cultura) in UE se foloseste 40 % din total productie - Soia (in amestec 30-40 %)- indicele de iod factor limitativ - Floarea soarelui continut ridicat de acid oleic Culturi pentru productia de bioetanol: - Cereale ( porumb, grau,secara ) - Sfecla de zahar - Sorg zaharat, topinambur, .. Alte culturi energetice: Miscanthus; Salcia energetica; Plopul; Cynara

Suprafata agricola a Romaniei


.
3% 10%

23%

64%

arabil

pasuni

fanate

vii si livezi

Suprafata arabila (total): 9423,5.103 ha,

Evolutia suprafetei cultivata cu oleaginoase in Romania


1400 1200 1000 800 600 876,8 906,2 800,3 977 971 831 1188 1000

mii ha

Floarea soarelui Soia Rapita

400 200 0 117 44,8 71,8 128,8 121,3 143,1 170

355

114 68,4 2000 74,6 82,4 2001 2002 17,1 49,7 2003 2004 87,8 2005 105 2006 2007

anul

Evolutia productiilor medii la culturi oleaginoase in Romania (kg/ha)


3000 2462 2500 2033 2000 1623 1746 1984 1681 1268 1113 1000 821 500 594 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1029 1105 473 1235 1769 1655 1500 1595 1381 1581 1032 927 675 481 2186

kg/ha

Fl. Soarelui Soia boabe Rapita

anul

De ce rapita?
Cea mai mare parte a terenului neutilizat se poate cultiva cu rapita; - Tehnologia de cultura - accesibila - Uleiul de rapita conform standarde: - indice de iod - rezistenta la temperaturi scazute - stabilitate la oxidare - Rapita da cele mai bune rezultate in presarea la rece (randament extractie > 35 %)
-

Productia mondiala de seminte oleaginoase


TOTAL:384,7
250 200 m ilioane tone 150 100 50 0 1999/2000 Anul 2005/2006 26,7 42,6 72,8 29,4 48,1 89,1

TOTAL:302,3
160,2

218,1
SOIA FL. SOARELUI RAPITA ALTE

Productia mondiala de seminte rapita 2005/2006


20
milioane tone
TOTAL: 48,1 din care:

15 10 5 0

15,3 12,3 9,7 6,7 1,4


UE 25 China Canada India Australia

10

Productia de seminte rapita in UE 2005/2006

6
milioane tone

5,1

15,3 din care:

5 4 3 2 1 0
Germania

4,4

4,3

1,5

Franta

Polonia

Alte tari UE

Productia de seminte oleaginoase in Romania


1,8 1,6
TOTAL:1,8 TOTAL:2,12

1,61

TOTAL:0,99

milioane tone

1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

1,34 FL. SOARELUI SOIA 0,35 0,1 RAPITA

0,54 0,31 0,15 0,34 0,17

2004/2005

2005/2006

2006/2007

11

Productia mondiala de ulei 2005/2006


40 35 30

34,9

144,6 din care:

34,4

m ilioane tone

25 20 15 10 5 0 SOIA FL. SOARELUI RAPITA PALMIER

SOIA 17,3 10,5 FL. SOARELUI RAPITA PALMIER

Productia mondiala de ulei de rapita 2005/2006


17,3 din care:

8
milioane tone

6 4 2 0

6,1 4,6 3,5 2,3

UE 25

China

Canada

India

12

Productia mondiala de biodiesel si bioetanol 2005


Total din care : Brazilia S.U.A. UE* Asia, total,d.c. China India Africa miliarde litri 46,0 16,7 16,6 3,0 6,6 3,8 1,7 0,6

* UE produce peste 75% din productia mondiala de biodiesel si 10% din productia de bioetanol

Productia de biodiesel si bioetanol in UE 2004


mii tone Biodiesel Bioetanol Total 1933 491 Germania 1035 20 Franta 348 102 Italia 320 Spania 13 194 Danemarca 70 Austria 57 Suedia 1 52 Polonia 36

13

Necesarul de biocombustibili in UE
-milioane tone2005:2,5 (1,4% din total combustibili utilizati) 2007: 4,0 ( 2%) 2010: 12,0 ( 5,75%) n 2020: 21,0 ( 10%)

Capacitati de productie biocarburanti in UE- 2006


Total 4690 din care: Germania 2180 Franta 670 Italia 690 UK B NL 270 SP P 170 PL CZ SL A 710 Capacitati prognozate: 2007 8175 2008 10620. mii tone / an-

14

Necesar biocarburanti in Romania


2020 - 10 % - cca 600 mii tone /an

2010 5,75% - cca. 330 mii tone/an.

Producatori de biodiesel cu autorizatie de antrepozit fiscal

15

Investitori bioetanol

Prognoza productiei de biodiesel in Romania


{

Daca 15-16 % din suprafata arabila a tarii se cultiva cu floarea soarelui, rapita si soia (respectandu-se bunele conditii agricole si de mediu) >>>>>>> rezulta o cantitate de ulei de peste 1 mil. tone, din care cca 30% din aceasta cantitate revine consumului alimentar. La acest scenariu, trebuie adaugata cantitatea de bioetanol din porumb, sorg zaharat, si, de ce nu, biocarburantii din generatia a doua produsi din biomasa.

16

Forme de sprijin in agricultura aplicabile in anul 2008


SAPS Plata directa unica pe suprafata fonduri UE (cuantum maxim estimat: 60,5 euro/ha) PNDC Plata nationala complementara pe suprafata FEADR+ bugetul national (cuantum maxim estimat: 47,5 euro/ha) Schema de plata pentru culturi energetice Fonduri UE (cuantum maxim estimat: 45 Euro/ha) Infiintarea culturii de rapita in toamna 2007, conf. HG nr.871 /2007 si Ordinului nr.687/2007 (400 lei/ha)

CONCLUZII
{ {

tintele de 5,75 % in anul 2010 si 10% in anul 2020 sunt posibil de atins necesitatea continuarii acordarii de sprijin financiar producatorilor de culturi energetice se impune scaderea costurilor de productie (tehnologii moderne productii mari la ha) necesitatea trecerii la productia de biocarburanti de generatia II pentru utilizarea biomasei utilizarea fondurilor structurale si de coeziune UE pentru investitii

17

DECI.
{ {

- e nevoie de a gasi solutii - trebuie ca perspectivele dezvoltarii viitoare sa cuprinda toate aspectele tehnice, economice, sociale si legale privind electricitatea , caldura si biocarburantii din biomasa.

V MULUMESC PENTRU ATENIE!

Benone Velcescu Consilier superior MADR ben.velcescu@madr.ro 021 3078540; 0722 337571

18