Sunteți pe pagina 1din 23

2

Student: Chende Cristian


Facultatea de Inginerie
Secia: E.P.I
Anul: 3
Proiectarea unui reductor intr-o
singura treapta cu angrenaj
cilindric cu dinti drepti


Date de proiectare:
- Putere la intrare: P1=3kW
- Turaia motorului: n
1
= 1500 rot/min
- Raportul ransmisie = 1.25
MEMORIUL DE CALCUL
1. Alegerea motorului electric
2. Calculul transmisiei prin curele trapezoidale
3. Calculul cinematic i de rezisten al angrenajului cilindric cu dini drepti

DESENE
1. Desen de ansamblu
2. Desen de execuie pentru roata cilindrica cu dinti drepti
3. Desen de execuie pentru arborele roii cilindrice cu dinti dreptiNDRUMTOR DE PROIECT
Vlad Diciuc

3

CUPRINS- MEMORIU DE CALCUL


1. Alegerea motorului electric.....................................................................................................................................5
1.1. Alegerea randamentelor pariale ale elementelor transmisiei.......................................................................................................5
1.2. Calculul randamentului total............................................................................................ .............................................................6
1.3. Calculul puterii necesare a motorului electric......................................................................................... ......................................6
2. Calculul transmisiei prin curele trapezoidale...................................................................................................6
3. Calculul cinematic i de rezisten al reductorului de vitez........................................9
3.1. Calculul angrenajului.....................................................................................................................................................................9
3.2. Calculul forelor din angrenaj.............................................................................................................................. ........................13
3.3. Calculul arborilor.........................................................................................................................................................................13
34. Alegerea i verificarea penelor.....................................................................................................................................................19
3.5. Alegerea rulmenilor......................................................................................................... ...........................................................19
BIBLIOGRAFIE.................................................................................................................................................................................21

4

1. Alegerea motorului electric


P
1
, n
1


M.E.P
2
, n
2P
3
, n
3

C


Randamentul total
tot
:


unde:

- randamentul curelelor;

- randamentul rulmenilor;

- randamentul angrenajului cu roti cilindrice cu dinti drepti;

- randamentul uleiului.

Puterea necesar motorului P
1
[kW]:


Se alege un motor electric de 10 kW


5


2. Calculul transmisiei prin curele trapezoidale


c
/2
c
/2
1c

c

2c

D
p1
D
p2ADate despre transmisia prin curele trapezoidale:
Se alege curea trapezoidal ngust tip SPZ.
D
p1
= 71 mm diametrul primitiv al roii conductoare;
i
c
= 2 raportul de transmitere;

- turaia roii conductoare.Diametrul primitiv al roii mari D
p2
[mm]:


Se alege D
p2
= 150 mm conform prevederilor STAS 1162.

Diametrul primitiv mediu al roilor de curea D
pm
[mm]:

.

Diametrul primitiv mediu al rolei de ntindere D
p0
[mm]:


unde i = 1 ... 1,5.

Distana minim dintre axe A
min
[mm]:

) ( )

Distana maxim dintre axe A
max
[mm]:

) ( )
6

Se alege distana dintre axe preliminar A = 300 mm.
Unghiul preliminar dintre ramurile curelei
c
:Unghiul de nfurare la roata mic de curea
1c
:Unghiul de nfurare la roata mare de curea
2c
:Lungimea primitiv a curelei L
p
[mm]:

)
Se rotunjete

la valoarea standard cea mai apropiat conform prevederilor STAS 1163-71.L
p
= 900 mm

c
L
= 0,85 coeficientul de lungime.

Distana dintre axe definitiv A [mm]:

~

Unghiul dintre ramurile curelei
c
:Unghiul de nfurare la roata mic de curea
1c
:Unghiul de nfurare la roata mare de curea
2c
:Viteza periferic a curelei v [m/s]:


7


Coeficientul de funcionare c
f
:
1 =
f
c
Coeficientul de nfurare
|
c :
96 . 0 28 . 0
276
71 150
D
1 p2
= =

=
| |
c
A
D
c
p

Puterea nominal transmis de o curea P
0
[kW]:
Diametrul primitiv al
roii mici
1 p
D (mm)
Raportul de transmitere i
Turaia roii mici
1
n (rot/min)
1450 1600
P
0
(kW)

71
1.5 1.47 1.59
3 1.54 1.68


0 1,5 2 3

1.47= a 1,5 + b
1.54 = a 3 + b

046 . 0
5 , 1
47 . 1 54 . 1
=

= a
4 . 1 5 , 1 47 . 1 = = a b
4933 . 1 2
01
= + = b a P


1,54

P
01

1,47
8


0 1,5 2 3

1.59 = a 1,5 + b
1.68 = a 3 + b

06 . 0
5 , 1
59 . 1 68 . 1
=

= a
5 . 1 3 68 . 1 = = a b
62 . 1 2
02
= + = b a P


0 1400 1500 1600

1.49 = a 1450 + b
1.62 = a 1600 + b

00086666 , 0
1450
49 . 1 62 . 1
=

= a
38 , 2 1450 49 . 1 = = a b
53 . 1 1500
0
= + = b a P
53 . 1
0
= P

1.68

P
02

1.59
1.62

P
0

1.49
9

Numrul de curele preliminar z
0
:
unde:
c

= 0,96 coeficientul de nfurare, ales conform prevederilor STAS 1163-71


c
f
= 1 coeficientul de funcionare.

Numrul de curele ales z:


unde: c
z
= 0,85 coeficientul numrului de curele, ales din STAS 1163-71
Se alege z = 7 curele.

Frecvena ncovoierilor curelei f [Hz]:

unde: x = 2 numrul de roi ale transmisiei.

Fora periferic transmis F
p
[N]:

Fora de ntindere a curelei S
a
[N]:

( )Cotele de modificare a distanei dintre axe:

3. Calculul cinematicii de rezisten al reductorului de vitez

3.1. Calculul angrenajului


Raportul angrenajului cilindric cu dini drepi i cuplaj i
r
:
2.375 =
2
4.75
=
i
i
= i
c
tot
r


Puterea la arborele doi P
2
[kW]:

3
10

Momentul la intrarea n angrenaj M
t2
[Nmm]:
Nmm 34308 =
rot/min 750
kW 2.7
10 955 =
n
P
10 955 = M
4
2
2 4
t2


Momentul la ieirea din angrenaj M
t3
[Nmm]:
Nmm 212222 =
rot/min 315
kW 7
10 955 =
n
P
10 955 = M
4
3
3 4
t3


Calculul distanei dintre axe:


w
( 1 +
r
) 3
2
2
2
2
a
e2 2
cos
cos
) (
2
K
w
H
ac
r
t
Z Z Z
i
M
E
o
o
o
c
( ) 3
2
2
1 ) 44 , 2 1 9 , 193 (
120 375 . 2 3 , 0 2
1 113263=
= 3.357
3
18 . 1235509 = 3.375
unde: = = 20
w
o o

K
e2
=1

a
=0,3
MPa
ac
120 = o
Z
E
=
2 2
/ 9 , 193 m N =193,9
Z
c
=1
. 44 , 2 =
H
Z

Modulul axial al angrenajului m [mm]:
) ( 4 62 . 3 15 . 362 01 , 0 ) 02 , 0 ... 01 , 0 ( STAS din adoptat a m
w
~ = = =
Numrul dinilor roilor angrenajului:

182
4
15 . 362 2 2
=

=
m
a
z
w
t


54
1 375 . 2
182
1
2
=
+
=
+
=
r
t
i
z
z

128 54 182
2 3
= = = z z z
t

Pasul danturii p[mm]:
mm m p 56 , 12 4 = = = t t11


Limea roilor:
mm mm a b
w a
109 6 . 108 15 . 362 3 , 0
3
~ = = =
( ) mm mm b b 115 6 109 10 ... 2
3 2
= + = + =
Diametrul de divizare:
mm z m d 216 54 4
2 2
= = =
mm z m d 512 128 4
3 3
= = =
Diametrul de rostogolire:
mm d d
w
216
2
= =
mm d d
w
512
3
= =
nlimea capului dintelui:nlimea piciorului dintelui:

) ( )

nlimea dintelui:

mm h h h
f a
9 5 4 = + = + =

Diametrul cercului de cap:

a a
h d d + = 2


mm d d
a
224 8 216 4 2
2 2
= + = + =mm d d
a
520 8 512 4 2
3 3
= + = + =

Diametrul cercului de picior:

f f
h d d = 2


mm d
f
256 5 2 216
2
= =


mm d
f
502 5 2 512
3
= =


12


Diametrul cercului de baz:

o cos = d d
b


mm d
b
97 . 202 20 cos 216
2
= =


mm d
b
12 . 481 20 cos 512
3
= =

Gradul de acoperire:

88 , 1
20 cos 4
20 sin 15 . 362 5 . 240 260 5 . 101 112
cos
sin
2 2 2 2
2
3
2
3
2
2
2
2
=

+
=

+
=
t o t
o
c
m
a r r r r
w b a b a
3.3. Calculul forelor din angrenaj


N
r
M
F
b
t
n
5 . 1116
5 . 101
7 . 113326
2
2
= = =
Fora radial F
r3
[N]:
N F F F
w n r r
86 . 381 20 sin 63 , 1218 sin
3 2
= = = = o
Fora tangenial F
t2
[N]:
N F F F
w n t t
16 . 1049 20 cos 5 . 1116 cos
3 2
= = = = o

13


3.4. Calculul arborilor


Lungimea arborelui conductor l
2
[mm]:

( ) mm mm b l 145 15 2 115 20 ... 15 2
2 2
= + = + =


Coeficientul de frecare dintre curea i roat :unde: = 34
o
unghiul canalului roii de curea SPZ.


Unghiul de nfurare la roata mic de curea
1
[rad]:


n funcie de coeficientul de frecare i

se alege valoarea expresiei

.

Tensiunile din ramuri S [N]:
S
1
S
2

2 p
D
1 p
D


o

S

S
1

S
2


Tensiunea din ramura activ S
1
[N]:

N daN S
e
e
F S 2657 7 . 265 7 . 265
1 1 . 3
1 . 3
180
1
1
1
1
1
= = =

= =
|
|14


Tensiunea din ramura pasiv S
2
[N]:


1 1 . 3
1


Rezultanta S [N]:
( ) ( ) = + + = + + = 5 . 30 cos 7 . 85 7 . 265 2 7 . 85 7 , 265 cos 2
2 2
2 1
2
2
2
1
2
daN daN S S S S S

=
2
3 . 117169 daN
N daN daN S 3423 3 . 342 3 . 117169
2
= = =
2 1
2
2
2 2
1
2
cos
S S
S S S

+
=
= =
+
=

+
=
6 , 18438201
3 . 180421
22 . 181898
5 . 7344 3 . 117169 5 . 70596
3 . 342 7 . 265 2
7 . 85 3 . 342 7 . 265
cos
2 2 2

= = 3 . 7 9918805 , 0 arccos 9918805 , 0
orizontal S consider se < = = = 10 95 . 7 3 . 7
2
5 . 30
2

o


Lungimea arborelui de la roata condus la angrenaj c [mm]:

f e e f
15...20 mm


S c()

( )
()


unde:
z =7 numrul de curele
e = 12 mm distana dintre curele
f = 8 mm distanta de la curea la captul roii
g m G =
3 3
/ 7800 / 8 , 7 m kg cm g = =

15


Volumul roii dinate 2 V
2
[dm
3
]:

2
b

Masa roii dinate doi m
2
[kg]:

32869.2

Greutatea roii dinate doi G
2
[N]:


unde: g = 9,8 m/s
2
acceleraia gravitaional

c
2
l

S
2 t
F
2
R

Notm: N G F R
r
88 . 703 02 . 322 86 . 381
2 2 2
= + = + =
daN S 3 . 342 =
N F
t
16 . 1049
2
=
145
2
= l
60 = c


16

2
H
4
H

1 2 3 4
S
12
x
23
x
2 t
F
43
x
60 72.5 72.5
-263,133
M - (Nm)
+


2
V

4
V

12
x
23
x
2
R
43
x
M -
(Nm)


+


Plan orizontal:
0 145 5 . 72 60 0
4 2 2
= + =

H F S M
t

0 145 5 . 72 16 . 1049 60 3423
4
= + H
0 145 1 . 76064 205380
4
= + H
205380 1 . 76064 145
4
= H
N H 9 . 129315 145
4
=
N H 83 . 891
145
9 . 129315
4
=

=
0 5 . 72 145 210 0
2 2 4
= + =
t
F H S M
0 5 . 72 16 . 1049 145 210 3423
2
= + H
1 . 76064 718830 145
2
+ = H
N H 5482
145
1 . 794894
2
= =
17

Verificare:
S F N N N H H
t
+ = = = +
2 4 2
2 . 4590 83 . 891 5482
12 12
x S M =
0 0
1 1
= = M x
Nm Nmm M x 38 . 205 205380 60 3423 60
2 2
= = = =
( ) ( )
23 23 23 2 23 23
5482 60 3423 60 x x x H x S M + + = + + =
Nm M x 38 . 205 0
2 2
= =
Nm Nmm M x 1 . 56 5 . 56102 397445 5 . 453547 5 . 72
3 3
= = + = =

43 4 43
x H M =
0 0
4 4
= = M x
Nm Nmm M x 65 . 64 675 . 64657 5 . 72 83 . 891 5 . 72
3 3
= = = =
Plan vertical:

= + = 0 145 5 . 72 0
4 2 2
V R M
N V 94 . 351
145
5 . 72 88 . 703
4
=

= + = 0 5 . 72 145 0
2 2 4
R V M
N V 94 . 351
145
5 . 72 88 . 703
2
=

=
Verificare:
R N N N V V = = + = + 88 . 703 94 . 351 94 . 351
2 4

0
12
= M
23 2 23
x V M =


0 0
2 2
= = M x
Nm Nmm M x 5 . 25 65 . 25515 5 . 72 94 . 351 73
3 3
= = = =

43 4 43
x V M =
0 0
4 4
= = M x
18

Nm Nmm M x 5 . 25 65 . 25515 5 . 72 94 . 351 73
3 3
= = = =

ai
ech
y
M
W
o
=
( ) ( ) Nmm Nmm Nmm M M M
t ri ech
234571 7 . 113326 205380
2 2 2 2
= + = + =
Nmm Nm M
r
205380 38 . 205
2
= =
ai
ech
y
M d
W
o
t
=

=
32
3

mm mm
mm N
Nmm
d 09 . 27 75 . 1954 18 , 10
/ 120
234571 32
3
3
3
2
2
= = =
t
1
H
3
H

1 2 3

12
x
2 t
F
32
x
73 73

M - (Nmm)
+ 41797,24


2
V

4
V

12
x
2
R
32
x
M -
(Nmm)
+
58558,77


19


Plan orizontal:
0 145 5 . 72 0
3 3 1
= =

H F M
t

0 145 5 . 72 16 . 1049
3
= H

N H 58 . 524
145
5 . 72 16 . 1049
3
=

=

0 5 . 72 145 0
3 1 3
= =
t
F H M

0 5 . 72 16 . 1049 145
1
= H

N H 58 . 524
145
5 . 72 16 . 1049
1
=

=

Verificare:
3 3 1
16 . 1049 2 58 . 524
t
F Nmm H H = = = +

12 1 12
x H M =

0 0
1 1
= = M x
Nmm M x 05 . 38032 5 . 72 58 . 524 5 . 72
2 2
= = =
32 32 32
x H M =
0 0
3 3
= = M x
Nmm M x 05 . 38032 5 . 72 58 . 524 73
2 2
= = =

Volumul roii dinate doi V
3
[dm
3
]:

3
bMasa roii dinate doi m
3
[kg]:Greutatea roii dinate doi G
3
[N]:unde: g = 9,8 m/s
2
acceleraia gravitaional

Notm: N G F R
r
47 . 2081 6 . 1699 86 . 381
3 3 3
= + = + =

20


Plan vertical:

= = 0 145 5 . 72 0
3 3 1
V R M
0 145 5 . 72 47 . 2081
3
= V
N V 73 . 1040
145
5 . 72 47 . 2081
3
=

= = 0 5 . 72 145 0
3 1 3
R V M
N V 73 . 1040
145
5 . 72 47 . 2081
1
=

=
Verificare:
R N N V V = = = + 47 . 2081 2 73 . 1040
3 1

12 1 12
x V M =

0 0
1 1
= = M x
Nmm M x 92 . 75452 5 . 72 73 . 1040 5 . 72
2 2
= = =
32 32 32
x V M =
0 0
3 3
= = M x
Nmm M x 92 . 75452 5 . 72 73 . 1040 5 . 72
2 2
= = =


ai
ech
y
M
W
o
=
( ) ( ) Nmm Nmm Nmm M M M
t ri ech
82 . 225235 212222 92 . 75452
2 2 2 2
= + = + =
Nmm
n
P
M
t
212222
315
7
10 955 10 955
4
3
3 4
3
= = =
Nmm M
r
92 . 75452
3
=
ai
ech
y
M d
W
o
t
=

=
32
3

mm mm
mm N
Nmm
d 73 . 26 9 . 1876 18 , 10
/ 120
82 . 225235 32
3
3
3
2
2
= = =
t


21

3.4. Alegerea i verificarea penelorL


h
b


1) Majorez diametrul arborilor cu 4%:
( ) mm d mm la rotunjesc d
arbore
30 35 17 . 28 04 , 1 09 . 27 04 , 1
2
= = =
( ) mm d mm la rotunjesc d
arbore
30 35 79 . 27 04 , 1 73 . 26 04 , 1
3
= = =
2) Aleg seciunea penei din STAS:
Arborele doi (peste 30 pn la 38):
Dimensiunile nominale a penelor:
mm b 10 =
mm h 8 =
Arborele trei (peste 30 pn 38):
Dimensiunile nominale a penelor:
mm b 10 =
mm h 8 =
3) Determin lungimea necesar a penei
22


as pana arbore
t
nec
h d
M
L
o

=
4

MPa
as
110 = o

Arborele 2:

mm
mm N mm mm
Nmm
h d
M
L
as pana arbore
t
nec
7 . 14
/ 110 8 35
113326 4 4
2
2
2
=

=
o

mm L butuc mm L
nec nec
7 . 14 115 2 = = s
mm b 114
2
=
Arborele 3:
mm
mm N mm mm
Nmm
h d
M
L
as pana arbore
t
nec
56 . 27
/ 110 8 35
212222 4 4
2
2
3
=

=
o

mm L butuc mm L
nec nec
57 . 27 108 2 = = s
mm b 108
3
=3.4. Alegerea rulmenilor
d
rotunjit
d2
1
2
1
H V F
r
+ =


C - capacitatea dinamic
P - sarcina echivalent

10
L - durabilitatea rulmentului (milioane de cicli)
d diametrul interior al rulmentului
p 3 pentru bile
3,33 pentru role
23


a r
F y F X V P + =
1 = V
r
F P =
1 = X
0 = Fa y

Arborele doi:

N H V F
r
28 . 5493 5482 94 . 351
2 2 2
2
2
2 1
= + = + = N F aleg
r
28 . 5493
2
=
( ) N H V F
r
86 . 958 83 . 891 94 . 351
2 2 2
4
2
4 2
= + = + =

N F P
r
28 . 5493
2 2
= =

Arborele trei:

N H V F
r
46 . 1165 58 . 524 73 . 1040
2 2 2
1
2
1 2
= + = + =

3 1
V V =
3 1
H H =
ore L
h
10000 =
1.n cicli
h
L ..x
ciclu h
h
n L
n L
x =

= 60
min 1


Arborele doi:
cicli rot ore n L x
h
7 4
2
10 45 min / 750 10 60 60 = = =
450 10 10 45 10
6 7 6
10
= = =

x L
daN N P C L
P
C
p
85 . 4207 52 . 42078 66 , 7 28 . 5493 66 , 7 66 , 7 450
2
3
1
1
10
= = = = = = =
Deoarece nu gsesc n STAS pentru diametrul arborelui doi o valoare apropiat, mai mare a
capacitii de ncrcare, o recalculez cu formula pentru rulmenii cu role.

daN N P C L
P
C
p
79 . 3438 94 . 34387 26 , 6 28 . 5493 26 , 6 26 , 6 450
2
3 , 3
1 1
10
= = = = = = =
Aleg din STAS pentru arborele doi, caracteristicile rulmenilor radiali cu role cilindrice pe un rnd:

Dimensiuni - mm Capacitatea de
ncrcare daN
d D B r
1
r
dinamic
C
static
0
C
30 72 27 2 2 4650 3050

Arborele trei:

cicli rot ore n L x
h
6 4
3
10 189 189000000 min / 315 10 60 60 = = = =
1 . 191 10 10 1911 10
6 5 6
10
= = =

x L
daN N P C L
P
C
p
3 . 671 6713 76 . 5 46 . 1165 76 . 5 76 . 5 1 . 191
3
3
1
1
10
= = = = = = =
24


Aleg din STAS pentru arborele trei, caracteristicile rulmenilor radiali cu bile pe un rnd cu cale de
rulare adnc:

Dimensiuni - mm Capacitatea de ncrcare daN
d D B r dinamic
C
static
0
C
30 55 13 1.5 1040 695