Sunteți pe pagina 1din 1

Legea50/2013privindmodificareaLegiinr.241/2005pentruprevenireai combatereaevaziuniifiscale,publicatnMonitorulOficialnr.146din19martie2013 ParlamentulRomnieiadoptprezentalege. Articol unic. Legea nr.

nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificrileulterioare,semodificdupcumurmeaz: 1.Articolul3semodificivaaveaurmtorulcuprins: Art. 3. Constituie infraciunei se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intenie sau din culp, documentele de eviden contabildistruse,ntermenulnscrisndocumenteledecontrol. 2.Articolul4semodificivaaveaurmtorulcuprins: Art. 4. Constituie infraciunei se pedepsete cu nchisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale i bunurile din patrimoniu, n scopul mpiedicrii verificrilor financiare, fiscale sau vamale,ntermendecelmult15ziledelasomaie. 3.Articolul5semodificivaaveaurmtorulcuprins: Art. 5. Constituie infraciunei se pedepsete cu nchisoare de la un an la 6 ani mpiedicarea,suboriceform,aorganelorcompetentedeaintra,ncondiiileprevzutede lege, n sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efecturii verificrilor financiare, fiscale sau vamale. 4.Articolul6semodificivaaveaurmtorulcuprins: Art. 6. Constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la un an la 6 ani reinerea i nevrsarea, cu intenie, n cel mult 30 de zile de la scaden, a sumelor reprezentndimpozitesaucontribuiicureinerelasurs. 5.Laarticolul9,alineatele(2)i(3)semodificivoraveaurmtorulcuprins: (2) Dac prin faptele prevzute la alin. (1) sa produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, n echivalentul monedei naionale, limita minim a pedepsei prevzute de legeilimitamaximaacesteiasemajoreazcu5ani. (3) Dac prin faptele prevzute la alin. (1) sa produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, n echivalentul monedei naionale, limita minim a pedepsei prevzute de legeilimitamaximaacesteiasemajoreazcu7ani. Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art.75ialeart.76alin.(1)dinConstituiaRomniei,republicat. p.PREEDINTELECAMEREIDEPUTAILOR, VIORELHREBENCIUC PREEDINTELESENATULUI GEORGECRINLAURENIUANTONESCU Bucureti,14martie2013. Nr.50.

S-ar putea să vă placă și