Sunteți pe pagina 1din 13

LEGE nr. 235 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.

82/2012 pentru modificarea i completarea unor acte normative privind evidena persoanelor, actele de identitate ale cetenilor romni, precum i actele de reziden ale cetenilor statelor membre ale Uniunii Europene i Spaiului Economic European rezideni n Romnia EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. ARTICOL UNIC Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 82 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea i completarea unor acte normative privind evidena persoanelor, actele de identitate ale cetenilor romni, precum i actele de reziden ale cetenilor statelor membre ale Uniunii Europene i Spaiului Economic European rezideni n Romnia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 838 din 12 decembrie 2012, cu urmtoarele modificri i completri: 1. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 7 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) R.N.E.P. este organizat pe 3 niveluri - central, judeean i local - i funcioneaz n sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, n condiiile legii, pentru toate sistemele informatice ale instituiilor i autoritilor publice care prelucreaz date nominale privind persoana fizic." 2. La articolul I punctul 10, dup litera e) a alineatului (4) al articolului 9 se introduce o nou liter, litera f), cu urmtorul cuprins: "f) structurile de stare civil din cadrul serviciilor publice comunitare locale de eviden a persoanelor sau din cadrul primriilor, acolo unde nu funcioneaz servicii publice comunitare locale de eviden a persoanelor, pentru modificrile intervenite n statutul civil al persoanelor fizice." 3. La articolul I punctul 12, literele c) i g) ale alineatului (3) al articolului 11 se modific i vor avea urmtorul cuprins: "c) Casa Naional de Asigurri de Sntate, casele de asigurri de sntate judeene i a municipiului Bucureti i Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti; ..................................................................

...... g) instituiile cu atribuii n domeniul asistenei sociale i proteciei copilului i al ocrotirii sociale a persoanelor vrstnice;" 4. La articolul I punctul 12, litera b) a alineatului (6) al articolului 11 se modific i va avea urmtorul cuprins: "b) serviciile publice comunitare de eviden a persoanelor, la solicitarea scris adresat acestora de ctre autoritile publice locale sau de ctre persoanele fizice i juridice n condiiile prevzute de lege." 5. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 12 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) n termen de 15 zile de la mplinirea vrstei prevzute la alin. (1), cetenii romni sunt obligai s solicite eliberarea actului de identitate." 6. La articolul I punctul 14, dup alineatul (2) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmtorul cuprins: "(2^1) Cartea de identitate i cartea electronic de identitate permit titularului utilizarea acestora ca i card naional de asigurri sociale de sntate, n condiiile Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale prezentei ordonane de urgen." 7. La articolul I punctul 14, alineatul (3) al articolului 13 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(3) Cartea electronic de identitate permite titularului autentificarea n sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne sau sisteme informatice tere ale administraiei publice, stabilite prin hotrre a Guvernului, precum i utilizarea semnturii electronice extinse bazate pe certificat calificat, n condiiile Legii nr. 455/2001 privind semntura electronic i ale prezentei ordonane de urgen." 8. La articolul I punctul 14, dup alineatul (3) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmtorul cuprins: "(3^1) Prin autentificare se nelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posed un anumit set de date create n acest scop s aib acces la un sistem informatic." 9. La articolul I punctul 16, alineatul (2) al articolului 15 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Cererea prevzut la alin. (1) se semneaz de solicitant n prezena lucrtorului serviciului public comunitar de eviden a

persoanelor, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular i trebuie s fie nsoit de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie i a prenumelui, datei de natere, statutului civil, ceteniei romne, adresei de domiciliu i, dup caz, adresei de reedin." 10. La articolul I punctul 16, litera a) a alineatului (3) al articolului 15 se modific i va avea urmtorul cuprins: "a) au intervenit modificri ale datelor privind numele de familie i prenumele, data de natere, statutul civil i cetenia romn, cnd se prezint i documentele care atest aceste modificri;" 11. La articolul I punctul 17, litera b) a alineatului (2) al articolului 16 se modific i va avea urmtorul cuprins: "b) cu valabilitate de 10 ani, dup mplinirea vrstei de 18 ani, cu excepia crii electronice de identitate prevzute la art. 17 alin. (6) lit. a), care se elibereaz cu termen de valabilitate de 5 ani." 12. La articolul I punctul 17, dup alineatul (2) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins: "(3) De la data punerii n circulaie a crii electronice de identitate, cetenii romni pot opta pentru eliberarea: a) unei cri de identitate; b) unei cri electronice de identitate, n una dintre variantele prevzute la art. 17 alin. (6)." 13. La articolul I punctul 18, alineatul (1) al articolului 17 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 17. - (1) Cartea de identitate conine date n format tiprit sau n format inscripionat prin tehnici speciale, date aferente cardului naional de asigurri sociale de sntate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, nscrise n mediu de stocare, precum i elemente de particularizare i de siguran." 14. La articolul I punctul 18, dup alineatul (1) al articolului 17 se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu urmtorul cuprins: "(1^1) n mediul de stocare prevzut la alin. (1), care asigur funcionalitatea crii de identitate ca i card naional de asigurri sociale de sntate, se nscriu exclusiv datele aferente cardului naional de asigurri sociale de sntate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.

(1^2) Datele aferente cardului naional de asigurri sociale de sntate stabilite la art. 331 alin. (1) i (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, nscrise n mediul de stocare a crii de identitate, pot fi accesate i utilizate doar de persoanele abilitate conform Legii nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, i actelor normative subsecvente acesteia. (1^3) Datele biometrice nu pot fi accesate de persoanele prevzute la alin. (1^2)." 15. La articolul I punctul 18, litera f) a alineatului (2) al articolului 17 se modific i va avea urmtorul cuprins: "f) imaginea facial a titularului;" 16. La articolul I punctul 18, alineatul (4) al articolului 17 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(4) Cartea electronic de identitate conine date n format tiprit sau n format inscripionat prin tehnici speciale, date n format electronic, date aferente cardului naional de asigurri sociale de sntate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i elemente de particularizare i de siguran." 17. La articolul I punctul 18, litera c) a alineatului (5) al articolului 17 se modific i va avea urmtorul cuprins: "c) certificate i certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;" 18. La articolul I punctul 18, dup litera d) a alineatului (5) al articolului 17 se introduce o nou liter, litera e), cu urmtorul cuprins: "e) datele aferente cardului naional de asigurri sociale de sntate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare." 19. La articolul I punctul 18, dup alineatul (5) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmtorul cuprins: "(5^1) Datele stabilite la art. 331 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se nscriu n cartea de identitate i n cartea electronic de identitate, n mediu de stocare electronic, ulterior producerii acestora, n condiiile prevzute de lege." 20. La articolul I punctul 19, alineatul (1) al articolului 17^1 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 17^1. - (1) Certificatele i certificatele calificate se

emit i se nscriu dup cum urmeaz: a) certificatele, de ctre Ministerul Afacerilor Interne; b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat n condiiile Legii nr. 455/2001." 21. La articolul I punctul 19, dup alineatul (1) al articolului 17^1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmtorul cuprins: "(1^1) Certificatul prevzut la alin. (1) lit. a) poate fi utilizat numai n raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne i cu sisteme informatice tere ale administraiei publice stabilite prin hotrre a Guvernului." 22. La articolul I punctul 19, alineatele (2) i (3) ale articolului 17^1 se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(2) Pentru autentificarea n sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate i condiiile de utilizare a certificatelor prevzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (3) Certificatul calificat se nscrie n cartea electronic de identitate ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul calificat se poate elibera doar persoanelor avnd capacitate deplin de exerciiu." 23. La articolul I punctul 19, alineatele (2), (4) i (5) ale articolului 17^2 se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(2) Datele biometrice se colecteaz pentru a fi nscrise n cartea electronic de identitate numai n scopul verificrii autenticitii acesteia i identitii titularului. .................................................................. ....... (4) Dup personalizarea crii electronice de identitate, respectiv a crii de identitate i transmiterea acestora la autoritatea competent s le elibereze, toate datele stocate n bazele de date de producie se terg imediat prin procedur automat i ireversibil. (5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea crii electronice de identitate i stocate n Sistemul naional informatic de eviden a persoanelor se terg prin procedur automat imediat dup ridicarea crii electronice de identitate sau, dac nu a fost ridicat, cel trziu la mplinirea unui termen de 3 luni de la data programat pentru eliberarea acesteia." 24. La articolul I punctul 19, dup alineatul (5) al articolului

17^2 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmtorul cuprins: "(5^1) Procedurile de tergere prevzute la alin. (4) i (5) asigur imposibilitatea recuperrii pariale sau totale a datelor terse." 25. La articolul I punctul 19, alineatul (6) al articolului 17^2 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea crii electronice de identitate, precum i procedurile de tergere a datelor prevzute la alin. (4) i (5) se stabilesc prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne." 26. La articolul I punctul 20, litera h) a alineatului (1) al articolului 19 se modific i va avea urmtorul cuprins: "h) cnd imaginea facial din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;" 27. La articolul I punctul 21, litera d) a alineatului (1) al articolului 20 se modific i va avea urmtorul cuprins: "d) cnd se solicit eliberarea unei cri electronice de identitate sau a unei cri de identitate, n unul din cazurile prevzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), e), f), g), h), i) i j), la cererea ceteanului." 28. La articolul I punctul 28, partea introductiv a alineatului (2) al articolului 32 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) De la obligaia de a solicita nscrierea n actul de identitate a reedinei sunt exceptate:" 29. La articolul I punctul 29, articolul 33 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 33. - Meniunea privind reedina se nscrie pe un document, denumit dovada de reedin, care va nsoi cartea de identitate, cartea electronic de identitate i cartea de identitate provizorie." 30. Articolul II se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. II. - Dispoziiile art. 20 alin. (1) lit. d) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 97/2005, republicat, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonan de urgen, se aplic numai crilor de identitate i crilor electronice de identitate eliberate potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al crii electronice de identitate, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonan de urgen."

31. La articolul IV, alineatele (2) i (5) ale articolului 41^1 se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(2) Cartea de reziden conine date n format tiprit sau n format inscripionat prin tehnici speciale, precum i elemente de particularizare i de siguran. .................................................................. ........ (5) Cartea electronic de reziden conine date n format tiprit i n format electronic, precum i elemente de particularizare i de siguran." 32. La articolul IV, litera c) a alineatului (6) al articolului 41^1 se modific i va avea urmtorul cuprins: "c) certificate i certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001 privind semntura electronic;" 33. La articolul IV, alineatul (9) al articolului 41^1 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(9) Forma i coninutul crii de reziden i ale crii electronice de reziden, inclusiv elementele de particularizare i de siguran prevzute la alin. (2) i (5), se stabilesc prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne." 34. La articolul IV, articolul 41^2 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 41^2. - (1) Certificatele i certificatele calificate se emit i se nscriu dup cum urmeaz: a) certificatele, de ctre Ministerul Afacerilor Interne; b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat n condiiile Legii nr. 455/2001. (2) Pentru autentificarea n sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate i condiiile de utilizare a certificatelor prevzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (3) Certificatul calificat se nscrie n cartea electronic de reziden ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul calificat se poate elibera doar persoanelor avnd capacitate deplin de exerciiu." 35. La articolul IV, alineatele (2), (4) i (5) ale articolului 41^3 se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(2) Datele biometrice se colecteaz pentru a fi nscrise n cartea electronic de reziden numai n scopul verificrii

autenticitii acesteia i identitii titularului. .................................................................. ....... (4) Dup personalizarea crii electronice de reziden, respectiv a crii de reziden i transmiterea acestora la autoritatea competent s le elibereze, toate datele stocate n bazele de date de producie n scopul producerii acestora se terg imediat prin procedur automat i ireversibil. (5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea crii electronice de reziden i stocate n Sistemul naional informatic de eviden a persoanelor se terg prin procedur automat imediat dup ridicarea crii electronice de reziden sau, dac nu a fost ridicat, cel trziu la mplinirea unui termen de 3 luni de la data programat pentru eliberarea acesteia." 36. La articolul IV, dup alineatul (5) al articolului 41^3 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmtorul cuprins: "(5^1) Procedurile de tergere prevzute la alin. (4) i (5) asigur imposibilitatea recuperrii pariale sau totale a datelor terse." 37. La articolul IV, alineatul (6) al articolului 41^3 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea crii electronice de reziden, precum i procedurile de tergere a datelor prevzute la alin. (4) i (5) se stabilesc prin hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne." 38. La articolul V punctul 2, alineatul (1) al articolului 1 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 1. - (1) Pn la data de 31 martie 2014 se va realiza o platform-pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere a crii electronice de identitate i punerea n circulaie a crii electronice de identitate i a crii electronice de reziden." 39. La articolul V punctul 5, articolul 8 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 8. - (1) Producerea crilor electronice de identitate, a crilor de identitate, a crilor de alegtor aferente acestora, a crilor de identitate provizorii, a dovezilor de reedin, a crilor electronice de reziden i a crilor de reziden se realizeaz, centralizat, de ctre Imprimeria Naional. (2) Personalizarea documentelor prevzute la alin. (1), cu excepia crii de identitate provizorii i a dovezii de reedin, se realizeaz, centralizat, n Centrul Naional Unic de Personalizare a

Paapoartelor Electronice, denumit n continuare C.N.U.P.P.E., organizat n cadrul Direciei generale de paapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. (3) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcia pentru Evidena Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date, denumit n continuare D.E.P.A.B.D., i Inspectoratul General pentru Imigrri, denumit n continuare Inspectoratul, asigur coordonarea din punct de vedere tehnic i metodologic a structurilor aflate n subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activitile referitoare la punerea n circulaie a crii electronice de identitate, crii de identitate, crii de identitate provizorii, dovezii de reedin, crii electronice de reziden i a crii de reziden. (4) Imprimeria Naional asigur distribuirea la serviciile publice comunitare de eviden a persoanelor, respectiv la structurile teritoriale pentru imigrri, a crilor electronice de identitate, a crilor de identitate, a crilor de alegtor aferente acestora, a crilor electronice de reziden i a crilor de reziden, n vederea eliberrii ctre solicitani, n condiiile stabilite prin protocoale ncheiate cu D.E.P.A.B.D. i Inspectoratul." 40. La articolul V punctul 6, alineatul (1) al articolului 8^1 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 8^1. - (1) Imprimeria Naional este abilitat s achiziioneze i s pun la dispoziia D.E.P.A.B.D., a Inspectoratului, a structurilor din subordinea/coordonarea acestora, a celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne responsabile, precum i a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele i produsele software necesare pentru punerea n circulaie i personalizarea crilor electronice de identitate, a crilor de identitate, a crilor de alegtor aferente acestora, a crilor de identitate provizorii, a dovezilor de reedin, a crilor electronice de reziden i a crilor de reziden." 41. La articolul V punctul 6, articolul 8^3 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 8^3. - (1) Condiiile tehnice, precum i aspectele procedurale i legale privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la datele nscrise n format electronic n cartea electronic de identitate i cartea electronic de reziden se stabilesc prin hotrre a Guvernului. (2) Datele cu caracter personal, inclusiv datele biometrice nscrise n format electronic n cartea electronic de identitate i cartea electronic de reziden, sunt protejate prin utilizarea unei infrastructuri de chei publice i a unor mecanisme de acces standardizate ICAO."

42. La articolul V punctul 6, alineatul (4) al articolului 8^4 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(4) Atunci cnd constatrile efectuate potrivit alin. (3) evideniaz deficiene care afecteaz colectarea datelor personale sau mpiedic eliberarea actelor de identitate n condiiile legii, D.E.P.A.B.D. solicit instituiilor abilitate luarea msurilor de nlturare a respectivelor deficiene, stabilind termene de remediere." 43. La articolul V punctul 7, alineatele (3) - (5) ale articolului 9 se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(3) Contravaloarea crii electronice de identitate i a crii de identitate se ncaseaz prin unitile Trezoreriei Statului sau prin alte uniti bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor cu personalitate juridic, ale misiunilor diplomatice i oficiilor consulare, prin autoritile administraiei publice locale cu care Imprimeria Naional a ncheiat convenii n acest scop, precum i prin Sistemul naional electronic de plat online a taxelor i impozitelor utiliznd cardul bancar, component a Sistemului electronic naional. (4) Contravaloarea crii electronice de reziden i a crii de reziden se ncaseaz prin unitile Trezoreriei Statului, prin alte uniti bancare cu care Imprimeria Naional a ncheiat convenii n acest scop, precum i prin Sistemul naional electronic de plat online a taxelor i impozitelor, utiliznd cardul bancar, component a Sistemului electronic naional. (5) Contravaloarea cheltuielilor cu utiliti i consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. i de serviciile publice comunitare de eviden a persoanelor n procesul culegerii datelor i eliberrii crilor electronice de identitate, a crilor de identitate, a crilor provizorii de identitate i dovezilor de reedin, respectiv de Inspectorat i structurile teritoriale pentru imigrri n procesul eliberrii crilor electronice de reziden i a crilor de reziden, se vireaz acestora de ctre Imprimeria Naional, n condiii stabilite prin protocol, ncheiat ntre Imprimeria Naional i D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat." 44. La articolul V punctul 7, dup alineatul (5) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmtorul cuprins: "(6) Cheltuielile prevzute la alin. (5) se refer exclusiv la utilitile i consumabilele aferente echipamentelor puse la dispoziie de Imprimeria Naional, inclusiv echipamentele de comunicaie, i se stabilesc prin protocol ncheiat ntre Imprimeria

Naional i D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat." 45. La articolul V punctul 8, alineatul (2) al articolului 10 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Costurile aferente producerii i eliberrii actelor de identitate i a crii de alegator aferente, n cazurile de scutiri i exceptri de la plat, prevzute la art. 41 alin. (2) i (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 97/2005, republicat, se suport de ctre Imprimeria Naional din veniturile proprii aferente acestei activiti. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabilete prin protocol ncheiat n acest sens cu D.E.P.A.B.D." 46. La articolul V punctul 8, alineatul (1) al articolului 11 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 11. - (1) Punerea n circulaie a crii electronice de identitate i a crii de identitate se realizeaz, n mod ealonat, n termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cri electronice de identitate sau a primei cri de identitate, pe msura asigurrii serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor cu suportul tehnic necesar, n condiiile prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea i completarea unor acte normative privind evidena persoanelor, actele de identitate ale cetenilor romni, precum i actele de reziden ale cetenilor statelor membre ale Uniunii Europene i Spaiului Economic European rezideni n Romnia." 47. La articolul VI, litera b) a alineatului (6) al articolului 21 se modific i va avea urmtorul cuprins: "b) cheltuielile aferente producerii i eliberrii crii electronice de identitate, a crii de identitate, a crii de alegtor aferente i a crii de identitate provizorii, n condiiile prevzute de art. 10 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al crii electronice de identitate, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;" 48. La articolul VII punctul 1, alineatul (2^2) al articolului 7 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2^2) Compania Naional Imprimeria Naional - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, crile electronice de identitate, crile de identitate, crile de alegtor aferente acestora, crile de identitate provizorii, dovezile de reedin, crile electronice de reziden i crile de reziden." 49. La articolul VII punctul 3, litera b^10) a punctului A al articolului 6 din anex se modific i va avea urmtorul cuprins:

"b^10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a crilor electronice de identitate, a crilor de identitate, a crilor de alegtor aferente acestora, a crilor de identitate provizorii i a dovezilor de reedin;" 50. La articolul X, alineatele (3) i (5) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(3) Crile de identitate provizorii i crile de alegtor se produc i se elibereaz potrivit dispoziiilor aplicabile actelor de identitate. .................................................................. ....... (5) Datele biometrice pentru cartea electronic de identitate se colecteaz dup cum urmeaz: a) la sediile serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor pentru cartea electronic de identitate care conine, ca dat biometric, numai imaginea facial; b) la sediile serviciilor publice comunitare de eviden i eliberare a paapoartelor simple, cu echipamentele din dotarea acestora, pentru cartea electronic de identitate care conine ca date biometrice att imaginea facial, ct i imaginile impresiunilor papilare, pn la asigurarea serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor cu echipamentele i produsele software necesare prelurii imaginilor impresiunilor papilare." 51. La articolul XI, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. XI. - (1) Calendarul preschimbrii buletinelor de identitate, precum i a crilor de identitate eliberate n formatul prevzut de anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 839/2006 privind forma i coninutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reedinei i ale crii de imobil, cu modificrile ulterioare, se stabilete prin hotrre a Guvernului, dup generalizarea activitii de emitere a crilor de identitate emise n condiiile legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen." 52. La articolul XI, alineatele (2) i (3) se abrog. 53. Articolul XII se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. XII. - (1) Dotarea serviciilor publice comunitare de eviden a persoanelor care devin funcionale ulterior intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen cu suportul tehnic necesar pentru eliberarea crilor electronice de identitate, a crilor de identitate, a crilor de alegtor aferente acestora i a crilor de identitate provizorii se realizeaz de ctre autoritile

administraiei publice locale n subordinea crora funcioneaz aceste servicii. (2) Autoritile administraiei publice locale pot dota serviciile publice comunitare de eviden a persoanelor din subordinea acestora, funcionale la data intrrii n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonane de urgen, cu echipamentele necesare eliberrii crilor electronice de identitate care conin imaginile impresiunilor papilare." Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR VALERIU-TEFAN ZGONEA PREEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENIU ANTONESCU Bucureti, 15 iulie 2013. Nr. 235.