Sunteți pe pagina 1din 10

Seminar 3

SCHEME I SURSE DE FINAN ARE N EFICIEN ENERGETIC


Contextul economic mondial este caracterizat de dou concepte: globalizare i liber concuren . Agen ii economici dar i institu iile publice trebuie s fac fa unor noi provocri i s gseasc solu ii pentru cre terea productivit ii i reducerea cheltuielilor de exploatare, respectnd n acela i timp normele de protec ie a mediului nconjurtor. Exist mai multe bariere n rezolvarea acestor probleme: lipsa de experien a beneficiarilor n realizarea de programe complexe; lipsa siguran ei c msurile de eficien energetic vor genera beneficii financiare care s permit amortizarea rapid a investi iilor; dificult i n ob inerea fondurilor necesare pentru punerea n practic a proiectelor. n ultimii ani s-a dezvoltat un nou concept care este promovat de ctre companiile de servicii energetice (ESCO) i care permite dep irea barierelor men ionate anterior. Firmele ESCO ofer clien ilor urmtoarele elemente inovatoare: garantarea performan elor proiectului; implementarea proiectului cu respectarea bugetului anual de operare al beneficiarului; modalit i flexibile de finan are. Firmele care ofer servicii ESCO sunt din ce n ce mai cunoscute, iar termenul ESCO a nceput s fie tot mai des utilizat. Considerm c este foarte important s ncepem acest material cu defini ia termenului ESCO. 1.1 Firma ESCO defini ie Firma ESCO este o firm care ofer solu ii integrate avnd drept scop reducerea cheltuielilor cu energia i care este remunerat n func ie de performan a solu iilor implementate. Aceast defini ie con ine dou elemente esen iale, care diferen iaz firmele ESCO de firmele conven ionale de consultan energetic: asigurarea solu iilor integrate; legtura dintre remunerare i performan e. 1.2 Solu ii integrate Conform modului de lucru tradi ional, clientul (fie c este vorba de o societate comercial sau de o organiza ie public) care dore te s implementeze un program de eficien energetic, trebuie s parcurg mai multe etape i s aib numero i parteneri: proiectan i, institu ii financiare, fabrican i de echipamente, antreprenori, furnizori de energie. La realizarea proiectelor complexe pot aprea probleme datorate numrului mare de interlocutori. Dac intervin modificri, trebuie reluat contactul cu toate pr ile implicate, ceea conduce la prelungirea timpului de realizare. n cazul modului de lucru propus de firmele ESCO, ntregul proiect se trateaz cu o singur entitate pentru toate componentele i pentru toate etapele. Lucrul cu un singur intermediar contribuie la reducerea cheltuielilor de punere n practic a proiectelor cheltuieli care de multe ori sunt un obstacol semnificativ n implementarea investi iilor n eficien energetic.

Figura nr. 1. Modul de lucru tradi ional

Figura nr. 2. Modul de lucru ESCO 1.3 Servicii furnizate clien ilor de ctre o firm ESCO Analiza consumului de energie i audit energetic O component esen ial a pachetului de servicii oferite de ESCO este analiza detaliat a consumului de energie i realizarea unui audit energetic, ceea ce permite identificarea posibilelor economii de energie. Dac un consultant energetic consider analiza consumului de energie ca fiind produsul final, pentru firmele ESCO aceasta este numai primul pas n implementarea proiectului. Managementul energiei Serviciile oferite de firmele ESCO pot fi uneori limitate la realizarea unei activit i de manager energetic. Managementul consumurilor energetice, apelnd la surse exterioare, permite firmei sau organiza iei client s beneficieze de experien a unor speciali ti fr a fi necesar angajarea de personal suplimentar i s se concentreze asupra activit ii de baz. Serviciile de management a energiei implic n general capitaluri modeste, firma ESCO 2

asigurnd reducerea cheltuielilor prin sisteme mbunt ite de control i conducere i nu prin instalarea de componente costisitoare. Proiectarea i implementarea proiectului n multe cazuri rela ia dintre o firm ESCO i clien ii si se concentreaz n jurul unui proiect specific care se consider c este cel mai probabil s ofere reduceri mari ale consumului de energie. Un exemplu tipic este nlocuirea sau modernizarea sistemului de nclzire sau iluminat la o cldire. La un astfel de proiect, firma ESCO i asum responsabilitatea pentru proiectare, definirea specifica iilor tehnice, procurarea i instalarea echipamentelor. Firma ESCO va supraveghea ntre inerea echipamentelor instalate pentru o anumit perioad de timp. Facilitatea finan rii tradi ionale Un rol important pe care ESCO i-l asum n mod frecvent este participarea la dezvoltarea unui mecanism de finan are pentru implementarea proiectului. Chiar dac uneori ESCO nu are un rol direct n contractul de finan are, beneficiarul mprumutului fiind clientul final i nu firma ESCO, garantarea performan elor de ctre ESCO cre te ncrederea bncii n proiectul propus. Pachetul de finan are negociat de ESCO va fi conven ional, constnd dintr-o combina ie de auto-finan are din propriile resurse ale clientului mpreun cu un mprumut clasic de la o institu ie financiar. Implicarea firmei ESCO n dezvoltarea i negocierea mprumutului poate duce la ob inerea unor condi ii de finan are mai bune fa de situa ia n care clientul ar aplica n mod direct pentru ob inerea unei finan ri. Finan area prin a treia parte Spre deosebire de modelele de finan are tradi ionale, modelul finan rii prin a treia parte (TPF - Third Part Financing) promovat de firmele ESCO ofer o solu ie alternativ pentru asigurarea resurselor necesare realizrii proiectului. Firma ESCO poate investi proprii bani sau poate apela la un mprumut n nume propriu. Clientul poate acoperi o parte a cheltuielilor din resurse proprii dar nu are riscuri financiare suplimentare. Pentru a se proteja de nerespectarea obliga iilor din partea clientului, firma ESCO va pstra proprietatea asupra echipamentului pe perioada contractului. Monitorizarea i evaluarea economiilor Din moment ce remunerarea ESCO va fi legat de performan a proiectului, aceasta va efectua periodic monitorizarea i evaluarea economiilor ob inute. Firma ESCO va fi pltit n func ie de rezultatele nregistrate n exploatare. 1.4 Modele de contracte O a doua component crucial n definirea unei companii ESCO este legtura dintre remunerarea ESCO i performan ele proiectului. Garantarea economiilor se face prin contractul ncheiat ntre ESCO i client. Un contract cu performan e garantate poate fi definit ca i un contract prin care firma ESCO ofer servicii complete sau par iale care conduc la realizarea de economii de energie n cadrul unei cldiri sau a unei companii, cu garan ia c economiile rezultate din proiect vor fi suficiente pentru rambursarea tuturor cheltuielilor de implementare ale programului ntr-o anumit perioad de timp. Este extrem de important de subliniat faptul c acest contract nu este numai o simpl garan ie a func ionrii corecte a echipamentului, ci c firma ESCO garanteaz c msurile de eficien energetic recomandate i implementate vor reduce cheltuielile energetice pn la un anumit nivel. Nivelul economiilor garantat de ESCO este mai mare dect costurile de finan are ale proiectului i cheltuielile ESCO. A adar clientul este asigurat c, din momentul implementrii proiectului, costurile totale cu energia vor scdea i el va putea beneficia de o parte din aceste economii. 3

1.4.1 Contractul cu economii garantate Prin acest contract specific, ESCO garanteaz faptul c implementarea msurilor de eficien energetic va reduce costurile cu energia ale clientului final pn la un anumit nivel. n mod normal proiectul va fi astfel conceput nct valoarea economiilor de energie s fie mai mare dect suma cheltuielilor ESCO i a cheltuielilor financiare legate de implementarea proiectului. Clientul realizeaz chiar din momentul implementrii proiectului beneficii financiare. n primii ani, perioad n care se ramburseaz mprumutul extern, aceste economii sunt mai mici. Binen eles c, dup ncheierea duratei contractului dintre ESCO i client, beneficiile financiare rezultate vor fi atribuite n totalitate clientului. Dac economiile de energie nu ating nivelul specificat n contract, ESCO este direct responsabil pentru diferen ele existente i pentru asigurarea unei pl i ctre client care s acopere aceste diferen e. n cazul n care economiile de energie dep esc nivelul garantat, surplusul revine firmei ESCO. Printr-un astfel de contract clientul este protejat de riscul nendeplinirii performan elor estimate. Prin contractul cu economii garantate, ESCO rspunde de riscurile implicate n performan a proiectului, deci este normal ca s diminueze riscurile legate de creditul bancar. Finan area nu este asigurat de ctre o a treia parte; responsabilitatea finan rii cade n sarcina direct a clientului.

Figura nr. 3. Rela iile dintre pr i ntr-un Proiect cu economii garantate 1.4.2 Contractul cu economii mpr ite Un contract cu economii mpr ite repartizeaz economiile financiare realizate n urma implementrii proiectului ntre firma ESCO i client n func ie de o formul convenit prin contract. Dac proiectul genereaz economii mai mari de energie i deci financiare fa dect era preconizat, att clientul ct i ESCO primesc beneficiile n plus i invers, dac economiile sunt mai mici, ambele pr i pierd. Din moment ce clientul suport o parte din riscul implicat n performan ele proiectului, nu este normal ca acesta s suporte n totalitate i riscul financiar. Deci, acest contract este legat deseori de o finan are asigurat de firma ESCO. Dac ESCO este responsabil pentru finan area unei pr i importante din proiect, procentul din economii care revine acesteia va fi mare (atingnd chiar 90%) pentru a asigura acoperirea tuturor cheltuielilor financiare. n unele cazuri, contractul poate fi structurat astfel nct s asigure mpr irea economiilor la un nivel mai favorabil pentru client odat ce datoria ctre finan ator a fost pltit. 4

Figura nr. 4. Rela iile dintre pr i la un Proiect cu economii mpr ite 1.4.3 Contract de furnizare a energiei Contractul de furnizare a energiei este o form extrem a proiectelor ESCO, firma ESCO prelund n totalitate responsabilitatea asigurrii serviciilor energetice. Taxa pe care trebuie s o plteasc clientul este calculat pe baza facturii de energie existent minus un procent de 5-10%. Astfel clientului i este garantat o economie imediat la factura de energie. ESCO preia responsabilitatea de a asigura n totalitate energia necesar.

Figura nr. 5. Rela iile dintre pr i la un Proiect de funizare a energiei 1.5 Poten iali clien i ESCO n principiu, ESCO poate lucra cu clien i din orice sector de pia . Totu i, n practic, sunt anumite bariere care ar trebui luate n considerare pentru fiecare sector. Pia a reziden ial individual: este vzut n general ca i o pia mai dificil pentru firmele ESCO datorit contractelor care trebuie ncheiate cu fiecare beneficiar. Costurile sunt foarte mari dac trebuie negociate multe contracte cu valoare mic; Pia a public i institu ional: reprezint un interes pentru firmele ESCO datorit riscurilor financiare sczute i existen ei unui poten ial mare de economii de energie. Conceptul de contract cu economii garantate poate deveni un mecanism atractiv care s permit institu iilor publice reducerea cheltuielilor cu energia i ob inerea de beneficii financiare care pot fi utilizate n folosul comunit ii locale;

Pia a comercial: cldirile de birouri i spa ii mari, hotelurile, sunt atractive datorit poten ialului de economisire a energiei. Proprietarii unor astfel de spa ii nu beneficiaz de cele mai multe ori de resurse tehnice competente necesare pentru realizarea unor astfel de proiecte; Pia a industrial: n majoritatea rilor, marile companii par a fi clien ii ideali. Totu i, aceste companii sunt uneori destul de mari pentru a avea speciali ti energetici n personalul propriu care pot realiza proiecte de eficien energetic fr asisten din exterior. Firmele ESCO pot astfel s gseasc ca i inte n sectorul industrial companiile mici i mijlocii, care nu au resurse interne tehnice i de management pentru implementarea unui program de eficien energetic. 1.6 Avantajele i dezavantajele unui contract ESCO

1.7 Studii de caz Exemplul 1 - Contract cu economii garantate Clientul cheltuie te n prezent 75.000 pentru produc ia de abur i ap cald, folosind un cazan i un sistem de distribuire a apei calde care este nvechit i necesit repara ii. Firma ESCO a identificat un set de msuri care includ: nlocuirea cazanului, modernizarea sistemului de distribu ie a apei calde i a aburului i instalarea unui sistem automat de control.

Se estimeaz c aceste msuri vor costa 56.000 la care se adaug 6.000 costurile de pregtire a proiectului i c implementarea msurilor va determina o economie de energie de 35%. Clientul este interesat n introducerea acestor msuri, dar este re inut n ceea ce prive te realizarea investi iei i riscurile implicate. Pentru a dep i aceste obstacole, ESCO propune un contract de garantare a economiilor, care implic: implementarea proiectului precum i exploatarea noului echipament pe o perioad de apte ani; asistarea clientului n negocierile cu banca cu privire la mprumut; oferirea unei garan ii pentru client cu privire la acoperirea mprumutului din economiile de energie. Banca este de acord s acorde un mprumut de 90% din costurile proiectului (50.400 ), pe o perioad de trei ani cu o dobnd de 10%. Banca i cere clientului s asigure cei 10% rma i (5.600 ) din resurse proprii. mprumutul este astfel structurat, nct rata (principalul) i dobnda sunt pltite prin rambursri anuale egale de 20.267 . ESCO garanteaz c economiile de energie ale clientului vor fi de 21.000 pe durata contractului. Dac aceste economii dep esc suma garantat, surplusul i revine firmei ESCO, dar dac economiile scad sub aceast sum, firma ESCO compenseaz clientului diferen a. Dup perioada de apte ani stabilit prin contract, clientul va pstra toate economiile. n plus, fa de costurile directe ale proiectului, firma ESCO suport din surse proprii suma de 6.000 (cheltuielile firmei ESCO pentru implementarea proiectului). Tabelul nr. 5 indic parametrii proiectului i fluxul de numerar (cash-flow) pentru client i firma ESCO n cazul n care economiile de energie sunt de 35%. Economiile anuale de 26.250 sunt mai mari dect nivelul garantat de firma ESCO cu 5.250 , sum care i revine firmei ESCO n anii 1-7. Din economiile garantate de 21.000 , clientul efectueaz plata mprumutului (20.267 ) n primii trei ani i pstreaz surplusul de 733 . Din cel de-al patrulea an, momentul n care mprumutul a fost achitat, pn n anul apte, cnd contractul cu firma ESCO se ncheie, clientul pstreaz economia garantat de 21.000 . Din anul opt i mai departe, clientul re ine cei 26.250 n ntregime. Rata intern de rentabilitate (IRR-Internal Rate of Return) pentru firma ESCO, calculat pentru investi ia proprie de 6.000 , este de 86%. Rata intern de rentabilitate pentru client (investi ie proprie 5.600 ), calculat pe o perioad de zece ani, este de 78%. Tabelul nr. 5.Detaliile unui proiect ipotetic bazat pe contractul de economii garantate Factura energetic nainte de proiect Economii energetice dup realizarea proiectului Costurile proiectului Costurile de dezvoltare a proiectului (suportate de ESCO) Procentul din costurile proiectului suportat de client Suma mprumutat de client Perioada de rambursare a mprumutului clientului (ani) Rata dobnzii pentru mprumutul clientului Durata contractului ntre client i ESCO (ani) Nivelul de economii garantat de ESCO 75.000 26.250 56.000 6.000 10% 50.400 3 10% 7 21.000

Un lucru foarte important de analizat este modificarea indicatorilor financiari n cazul cre terii sau scderii economiilor ob inute prin implementarea proiectului. Graficul din figura nr. 9 indic rela ia dintre rata intern de rentabilitate i economiile de energie. n cazul clientului, graficul este aproape plat, indicnd faptul c indiferent de performan ele proiectului riscul pentru client este sczut. Aceasta este consecin a garan iei oferite de firma ESCO, care pierde dac economiile proiectului sunt sub a teptri. Dac, economiile sunt peste a teptri, ESCO va ncasa mai mult n compara ie cu investi ia pe care a efectuat-o.

Figura 6 Rata intern de rentabilitate n functie de economiile de energie pentru proiectul ipotetic bazat pe contractul cu economii garantate Exemplul 2 - Contract cu economii mpr ite Pentru acest exemplu, detaliile tehnice ale proiectului de eficien energetice sunt identice cu cele prezentate anterior. Cheltuielile anuale de energie sunt de 75.000 , cu o probabilitate de economisire de 35%, care poate fi realizat prin implementarea msurilor recomandate. Costul acestor msuri este de 56.000 la care de adaug 6.000 care reprezint costuri de pregtire a proiectului.

Clientul este interesat de implementarea msurilor propuse, dar nu are resurse disponibile suficiente pentru a finan a proiectul n sine i nu are autoritatea necesar pentru a ob ine un mprumut. Astfel c firma ESCO propune un contract cu economii mpr ite, n care va finan a costurile cu pregtirea i implementarea proiectului i va mpr i economiile realizate cu clientul. Firma ESCO depune 15.500 din propriile resurse (25% din totalul costurilor proiectului - cheltuieli directe plus cheltuieli de dezvoltare). Clientul va trebui s contribuie cu 5% (3.100 ). Banca acord firmei ESCO un mprumut de 43.000 pe o perioad de trei ani la o rat a dobnzii de 10%, care va fi pltit prin rambursri anuale de 17.452 . Printr-un contract cu economii mpr ite, firma ESCO va primi 95% din economia de energie pentru o perioad de apte ani, clientul beneficiind doar de 5%. Dup ce perioada de apte ani s-a ncheiat, clientul pstreaz toate economiile. Tabelul nr. 6 de mai jos indic parametrii proiectului precum i fluxul de numerar (cashflow) pentru ESCO i pentru client pe baza scenariului n care reducerea cheltuielile de energie este de 35%. Economiile anuale de 26.250 sunt mpr ite ntre ESCO i client conform contractului. Firma ESCO prime te suma de 24.938 , care este mai mare dect rambursarea creditului care trebuie pltit bncii, astfel c firma pstreaz diferena de 7.486 . n anii 4-7, pn la ncheierea contractului, ESCO reine n totalitate suma de 24.938 (95% din economii). Pentru firma ESCO, n cazul unei economii de 35% din consumul de energie, rata intern de rentabilitate este de 68%. n primii 7 ani clientul pstreaz 5% din economiile de energie (1.312 ). Din anul 8, o dat cu terminarea contractului cu firma ESCO, clientul obine o economie de 26.250 . Rata intern de rentabilitate calculat pe o perioad de zece ani este de 63%. Tabelul nr. 6. Detaliile unui proiect ipotetic bazat pe contractul cu economii mpr ite Factura energetic nainte de proiect 75.000 Economii energetice dup realizarea proiectului 26.250 Costurile proiectului (incluznd costurile de dezvoltare) 62.000 Procentul din costurile proiectului suportat de client din resurse proprii 5% Procentul din costurile proiectului finanate de ESCO din resurse proprii 25% Suma mprumutat de ESCO 43.400 Perioada de rambursare a mprumutului ESCO (ani) 3 Rata dobnzii pentru mprumutul ESCO 10% Durata contractului ntre client i ESCO (ani) 7 Nivelul de economii garantat de ESCO 21.000

Graficul din figura nr. 10 indic influen a economiilor de energie asupra ratei interne de rentabilitate. Spre deosebire de cazul unui contract cu economii garantate, n acest exemplu, att clientul ct i ESCO pierd dac economiile financiare sunt mai mici dect era prevzut i ambele pot c tiga dac economiile sunt mai mari. ESCO este expus mai mult riscului dect clientul -n cazul unor economii de numai 15%, rata intern de rentabilitate a clientului este destul de mare (39%), n timp ce pentru firma ESCO valoarea este de aproximativ 4%. Dat fiind necesitatea foarte mic a clientului de a se implica n finan area proiectului, acest aranjament se potrive te clien ilor care nu au posibilitatea unor mprumuturi financiare. n plus, este posibil structurarea unui contract n a a fel nct clientului nu i se va cere s participe cu fonduri proprii la realizarea investi iei. Deoarece firma ESCO este responsabil pentru finan area proiectului, aceasta trebuie s fie destul de mare i cu un istoric n realizarea de astfel de proiecte. Este pu in probabil ca firmele ESCO nou formate sau cele mici, care nu au o experien anterioar a mprumuturilor i care au resurse limitate, s realizeze acest tip de contract.

Figura 7 Rata intern de rentabilitate n func ie de economiile de energie n proiectul ipotetic bazat pe contractul cu economii mpr ite

10