P. 1
Evaluator Proiecte

Evaluator Proiecte

5.0

|Views: 83|Likes:
Published by Moonblades
Standard ocupational Evaluator proiecte
Standard ocupational Evaluator proiecte

More info:

Published by: Moonblades on Sep 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI

STANDARD OCUPAŢIONAL EVALUATOR PROIECTE

Sectorul: Administraţie şi Servicii Publice Versiunea: 00 Data aprobării: 20/12/2012 Data propusă pentru revizuire: 30/09/2017 Iniţiator proiect: Asociaţia Societatea Română a Evaluatorilor de Proiecte, Programe şi Politici Publice (RoSE) Echipa de redactare: Pamfil Virgil – Coordonator, evaluator proiecte, membru în Consiliul Director RoSE Tatiana Brătescu, evaluator proiecte, preşedinte RoSE Ioana Denis Maria, evaluator proiecte, secretar general RoSE Liviu Proteasa, evaluator proiecte, membru în Consiliul Director RoSE Lucian Răzvan Sorescu, evaluator proiecte, membru în Consiliul Director RoSE Iuliana Brânzoiu, evaluator proiecte, membru RoSE Diana Condruz, evaluator proiecte, membru RoSE Ovidiu Işan, evaluator proiecte, membru RoSE Carmen Mariş, evaluator proiecte, membru RoSE Verificator sectorial: Diana Petrişor, verificator sectorial

Comisia de validare: Gabriel Chifu, vicepreşedinte, Comitet Sectorial Administraţie si Servicii Publice Valentina Căpraru, expert, Comitet Sectorial Administraţie si Servicii Publice Ioan Năstase, expert, Comitet Sectorial Administraţie si Servicii Publice

Denumirea documentului electronic: SO_ Evaluator proiecte_00

Responsabilitatea pentru conţinutul standardului ocupaţional revine Comitetului Sectorial Administraţie şi Servicii Publice

1

Descriere: Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru aria ocupaţională „Evaluator proiecte”, grupă COR: 2412 “Specialişti consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor” Ocupaţia avută în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale este: Evaluator proiecte, cod COR 241263. În sens larg evaluarea unui proiect este un complex de activităţi ce se adresează unui proiect definit ca o serie de activităţi relaţionate care sunt îndeplinite pentru a realiza obiective specifice într-o anumită perioadă de timp. Scopul evaluării este acela de a furniza date obiective pentru luarea deciziei în toate fazele iniţierii şi implementării proiectului. Informaţiile sunt colectate pentru a se putea stabili dacă proiectul se desfăşoară aşa cum a fost propus, planificat, dacă îşi atinge scopul şi obiectivele declarate, în conformitate cu limita de timp propusă şi resursele alocate. Rezultatele evaluării sunt folosite pentru a stabili dacă proiectul merită să continue sau sunt necesare modificări. În sens larg evaluarea proiectului se desfăşoară pe întreg ciclul de proiect prin evaluarea propunerilor de proiect în cadrul iniţierii proiectului, prin evaluarea formativă în procesul de implementare şi prin evaluarea sumativă la finalizarea proiectului. Complexitatea proceselor de evaluare a proiectelor implică ocupaţii specifice diferenţiate pe tipuri de evaluare. Prezentul standard ocupaţional se adresează ocupaţiei Evaluator Proiecte care a fost introdusă în COR având codul 241263 privind evaluarea propunerilor de proiecte. În conformitate cu cerinţele grupei de bază 2412, cei ce desfăşoară ocupaţia de evaluator proiect sunt specialiştii consultanţi din domeniul economic, financiar, social, juridic şi cel tehnic de specialitate al investiţiilor, cu studii superioare şi nivel naţional de instruire 4, care au ca atribuţie principală examinarea relevanţei şi fezabilităţii propunerilor de proiect, pe baza unor proceduri şi instrumente specifice. Ca ţară membră a Uniunii Europene, România are posibilitatea să acceseze importante fonduri prin programele de finanţare. Finanţarea este însă condiţionată de selecţia propunerilor de proiecte care sunt examinate în prealabil de evaluatorii de proiecte pe baza procedurilor stabilite, conform fiecărui program. Pentru programele europene procedurile sunt standardizate în “Ghidul Practic al procedurilor de contractare în contextul acţiunilor externe ale CE” (PRAG). În conformitate cu acest standard, evaluarea propunerilor de proiect trece printr-un număr de etape şi verificări începând de la conformitatea administrativă până la eligibilitatea solicitanţilor, a activităţilor şi/sau a costurilor, încheindu-se cu evaluarea tehnică şi financiară. Evaluarea propunerilor de proiect şi evaluatorii reprezintă compenente ale reformei administrative şi economice, care presupune introducerea unor mecanisme şi raporturi noi între finanţator şi beneficiar, în lanţul coerent politică-programe-proiecte. Dezvoltarea activităţii de evaluator de proiect în România a fost iniţiată prin « Schema de asistenţă a investiţiilor », implementată în cadrul Programului PHARE în perioada 1993-1995. Din 1993 şi până în prezent această activitate s-a desfăşurat în România cu precădere pentru programele oferite de finanţatorii bilaterali sau multilaterali externi. Instrumentul de lucru al evaluatorului de proiect a fost şi a rămas grila de evaluare, care a căpătat particularităţile specifice finanţatorilor, tehnicile de evaluare fiind şi ele adaptate cerinţelor programelor desfăşurate. Evaluatorul de proiect a apărut ca o reacţie firească a nevoii generate de noile abordări ale reformei, în care, evaluarea ca proces joacă un rol cheie, atât în ceea ce priveşte eficienţa şi eficacitatea alocării resurselor financiare, cât şi pentru îmbunătăţirea performanţelor şi rezultatelor unui program. Nevoia de evaluatori de proiect a apărut din ce în ce mai pregnantă odată cu implementarea politicii de coeziune prin fondurile structurale. Provocările apărute prin noua abordare a finanţării pe bază de proiecte, atât la nivel naţional cât şi european, impun realizarea în timp scurt a unui echilibru între cererea de evaluatori de proiect şi oferta în piaţă, prin formarea unui corp de specialişti care să îmbine experienţa profesională specifică fiecărui domeniu de activitate cu competenţele specifice evaluării. Prezentul standard ocupaţional adresează aceste competenţe pe baza unei cercetări largi în rândul specialiştilor evaluatori de proiect cu foarte bune referinţe în domeniu şi în temeiul studierii 2

unei baze documentare relevante, care acoperă întreg spectrul de programe de finanţare.

3

Lista unităţilor de competenţă Titluri şi categorii de unităţi de competenţă Nivel de responsabilitate şi autonomie Unităţi de competenţă cheie Unitatea 1: Comunicare în limba oficială. Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică. Unitatea 5: Competenţa de a învăţa. Unitatea 2: Comunicare în limbi străine. Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală. Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale. Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice. Unitatea 4: Competenţe informatice. ştiinţă şi tehnologie. Unităţi de competenţă generale Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului Titlul unităţii 3: Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor Unităţi de competenţă specifice Titlul unităţii 1: Pregătirea personală pentru evaluare Titlul unităţii 2: Organizarea procesului de evaluare Titlul unităţii 3: Evaluarea propunerii de proiect Titlul unităţii 4: Validarea evaluării Titlul unităţii 5: Acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4 .

Procedurile de urgenţă şi de evacuare sunt aplicate în succesiunea prestabilită. echipamentele de muncă şi cele individuale de protecţie. Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrisă de elementul de competenţă Identificarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă se face cu responsabilitate.1.2. 3. respectând procedurile specifice locului de muncă 3. 3. 2. 3. Identificarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă se face folosind tehnologia adecvată pentru acces la informaţiile relevante.3. Acţionarea pentru înlăturarea situaţiilor de risc se face folosind tehnologia adecvată. 1. Nivelul de responsabilitate şi autonomie 4CNC/7CEC 2.2.Titlul unităţii de competenţă Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă (Unitate de competenţă generală) Elemente de competenţă 1. 2. Procedurile de urgenţă şi de evacuare sunt aplicate conform planului aprobat afişat la loc vizibil. 3. Acţionează pentru înlăturarea situaţiilor de risc Acţionarea pentru înlăturarea situaţiilor de risc se face cu responsabilitate. în condiţiile specifice locului de muncă. Procedurile de urgenţă şi de evacuare sunt aplicate conform planului de evacuare aprobat. Se acţionează pentru înlăturarea situaţiilor de risc în conformitate cu reglementările legale şi procedurile interne în vigoare.1. Procedurile de urgenţă şi de evacuare sunt aplicate în conformitate cu specificul locaţiei activităţii curente.3. conştiinciozitate şi rapiditate. Identifică prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1. 1. Aplică procedurile de urgenţă şi de evacuare Procedurile de urgenţă şi de evacuare sunt aplicate cu atenţie şi responsabilitate 5 . Prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă sunt identificate în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare şi procedurile interne. 2.2.3. conştiinciozitate şi rapiditate. Prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă sunt identificate conform cu instrucţiunile de utilizare ale producătorului echipamentelor din dotare. Se acţionează pentru înlăturarea situaţiilor de risc prin utilizarea echipamentelor de muncă şi a celor individuale de protecţie conform prevederilor legale aplicabile.4.1.

Prevederile producătorului echipamentelor de muncă referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. Situaţii de urgenţă: accidente. semnale luminoase. culori de securitate. 6 . centre de documentare. tăiere. alunecare. Proceduri interne specifice locului de muncă. cădere obiecte şi materiale de la înălţime. arsuri etc. explozii. Noţiuni privind legislaţia de securitate şi sǎnǎtate în muncǎ aplicabile activitǎţii. Prevederi referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi situaţii de urgenţă. incendii. Riscuri: electrocutare. lovire pe căi de circulaţie. degajare loc pentru eliberarea accidentaţilor. Cunoştinţe: Instrucţiunile interne referitoare la SSM specifice locului de muncă. ş. Proceduri de prim ajutor predefinite. acustice. Tipuri de informaţii necesare evaluatorului: Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă specifice locului de muncă. Mijloace de semnalizare: panouri. anunţare operativă a persoanelor abilitate. Utilizare echipamente de prim ajutor. Specificul locului de muncă. Proceduri de acordare a primului ajutor. Echipamente de prim ajutor uşor accesibile şi semnalizate corespunzător.a. cutremure. Modalităti de intervenţie: îndepărtare accidentaţi din zona periculoasă.. Factori de risc: referitori la mediul de muncă. inundaţii etc. biblioteci. Efort fizic redus. Proceduri de prim ajutor: aplicate în funcţie de tipul accidentului. Timp limitat la dispoziţie.Contexte: Lucru la birou. Planul de evacuare în caz de incendiu. comunicare verbală. Gama de variabile: Tipuri de spaţii de lucru: birouri. Situaţii de risc. Situaţii de risc.

Protecţia mediului se realizează în funcţie de procedurile interne de mediu şi locaţiile în care se desfăşoară activitatea evaluatorului de proiecte. 3. Riscurile de mediu sunt diminuate evitând agravarea situaţiei deja create. Pericolele de poluare a mediului sunt raportate obiectiv şi sintetic. Riscurile de mediu sunt diminuate prin acţiuni adecvate. conştiinciozitate. Raportează pericolele de poluare a mediului 2. Riscurile de mediu sunt diminuate acţionând în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu procedurile de urgenţă. Pericolele de poluare a mediului sunt raportate persoanelor abilitate din cadrul serviciilor de urgenţă conform procedurilor şi legislaţiei în vigoare. Problemele de mediu sunt identificate prin metode specifice. Acţionează pentru diminuarea riscurilor de mediu 3. poluarea locală sau zonală etc. 2.2. Probleme de mediu: proasta gestionare a deşeurilor. comportând un grad înalt de autonomie.1. Acţionarea pentru diminuarea riscurilor de mediu se face folosind tehnologia adecvată. luciditate şi stăpânire de sine. Contexte: Lucru la birou. Timp limitat la dispoziţie. Efort fizic redus.Titlul unităţii de competenţă Aplicarea normelor de protecţie a mediului (Unitate de competenţă generală) Elemente de competenţă Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă Nivelul de responsabilitate şi autonomie 4CNC/7CEC Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrisă de elementul de competenţă Identificarea problemelor de mediu se face cu responsabilitate. Pericolele de poluare a mediului sunt raportate cu toate detaliile relevante. atenţie. Acţionarea pentru diminuarea riscurilor de mediu se face cu responsabilitate. Pericolele de poluare a mediului sunt raportate în urma evaluării acestora. 1.2.2. Problemele de mediu sunt identificate în corelaţie cu factorii de risc. atenţie. 3. în funcț ie de specificul activităţii. Problemele de mediu sunt identificate problemele de mediu în funcţie de factorii de mediu. Situaţii de risc limitate..1. echipamentele de muncă şi cele individuale de protecţie pentru a evita agravarea situaţiei deja create. Pericolele de poluare a mediului sunt raportate cu responsabilitate. 2. 3.3.4. Pericolele de poluare a mediului sunt raportate persoanelor abilitate din cadrul serviciilor de urgenţă.3. Identifică 1. conştiinciozitate. conştiinciozitate şi stăpânire de sine.4. 1. 7 .1. 2. 3. luciditate şi stăpânire de sine. Metode de observaţie specifice. Utilizare echipamente de raportare. 2.3. 2.

inflamabile. deplasări mijloace de muncă sub efectul gravitaţiei-alunecări. degradare biodiversitate. fonică... Servicii de urgenţă: mediu. răsturnare. Probleme de mediu. ambulanţa. coordonate ale locaţiei etc. gaze inflamabile sau explozive etc. sesizări din partea beneficiarului/poliţiei etc. Detalii relevante: locul producerii incidentului/accidentului. Specificul locului de muncă. solul şi subsolul. Noţiuni privind protecţia mediului aplicabile activitǎţii. numărul de persoane implicate.care modifică mediul şi aduce daune organismelor vii şi bunurilor materiale. aer..Factori de mediu: apa. sonerie etc. atenţionare din partea altor experţi. fiinţele vii etc. mecanici-vibraţii excesive echipamente. Metode specifice: observare directă.. radiaţii. Proceduri de raportare. voce. 8 . Cunoştinţe: Norme de protecţie a mediului. Mijloace specifice de raportare: telefon. staţie radio. tipul riscului identificat. alţi factori de risc ai mediului. habitate naturale. Pericole de poluare/poluanţi: prezenţa de substanţe solide. Reglementări interne privind protecţia mediului. lichide sau sub formă gazoasă /vapori cu potenţial agresiv asupra mediului. vibraţii etc. energie termică. Situaţii de risc. Riscuri de mediu: apă. pompierii. rostogolire. biologici. electrici. sol. termici. corozive. Factorii de mediu şi de risc. Factori de risc: chimici-substanţe toxice. mişcări funcţionale echipamente. aerul.

1. Securitatea informaţiilor se asigură conform procedurilor specifice şi prevederilor legale în vigoare privind asigurarea securităţii informaţiilor şi utilizarea sistemului informatic. 2. Asigurarea securităţii echipamentelor se face cu responsabilitate.3. Securitatea proceselor se menţine având în vedere procedurile specifice privind măsurile pentru situaţii de urgenţă.1. 2. Securitatea echipamentelor se asigură cu respectarea procedurilor specifice privind măsurile pentru situaţii de urgenţă. Asigurarea securităţii echipamentelor se face cu profesionalism conform procedurilor specifice şi prevederilor legale în condiţiile specifice locului de muncă. vigilenţă. Securitatea echipamentelor se asigură cu respectarea codului de conduită. Securitatea informaţiilor se asigură cu respectarea codului de conduită şi a caracteristicilor informaţiilor. conştiinciozitate.1. Asigură securitatea echipamentelor 3.Titlul unităţii de competenţă Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor (Unitate de competenţă generală) Elemente de competenţă 1. 1. conştiinciozitate. Nivelul de responsabilitate şi autonomie 4CNC/7CEC Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrisă de elementul de competenţă Asigurarea securităţii informaţiilor se face cu responsabilitate. 1. Contexte: Lucru la birou. 2.3. atenţie. atenţie. 2.2. Asigură securitatea informaţiilor Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1. atenţie. 3. meticulozitate şi seriozitate.3. vigilenţă. Securitatea proceselor se menţine conform procedurilor specifice şi a reglementărilor legale în vigoare privind utilizarea echipamentelor sistemului informatic.2. Asigurarea securităţii informaţiilor se face conform procedurilor specifice şi prevederilor legale în condiţiile specifice locului de muncă privind cerinţele de administrare a informaţiilor.4. 3. Securitatea echipamentelor se asigură conform procedurilor specifice privind utilizarea sistemului informatic. Securitatea proceselor se asigură cu responsabilitate. Menţine securitatea proceselor 3.2. Securitatea informaţiilor se asigură în conformitate cu procedurile specifice privind sistemul de administrare a informaţiilor. Securitatea proceselor se asigură cu responsabilitate în condiţiile utilizării tehnologiei specifice locului de muncă. meticulozitate şi seriozitate. Efort fizic redus. vigilenţă şi seriozitate.1. în funcţie de tipul procesului. 9 . conştiinciozitate.

. Utilizare echipamente de calcul şi birotică. Tipuri de echipamente: tehnică de calcul şi periferice. scoruri. etc. dreptul de proprietate intelectuală. credibilitate etc. bugete. păstrarea secretului profesional. evaluare. Procedurile specifice privind administrarea riscului operaţional. obţinere a consensului.Timp limitat la dispoziţie. echipamente de comunicaţii şi birotică. Caracteristicile informaţiei: confidenţialitate. etc. clasamente. criterii de evaluare. Proceduri specifice privind sistemul de administrare a informaţiilor.. comunicare directă. Documentaţie specifică. integritate. etc. etc. relevanţă. accesibilitate. Gama de variabile: Mediu de lucru: Securitatea informaţiilor se asigură atât în cadrul locului de munca cât şi în afara lui Mijloace de comunicare: telefon. Reglementările legale referitoare la administrarea riscurilor. termene. Echipamente de comunicaţii analogice şi digitale.. clarificări. clasare. Proceduri specifice privind utilizarea sistemului informatic. Tipuri de informaţii: conţinut proiect. Proceduri specifice privind măsurile pentru situaţii de urgenţă. Cunoştinţe: Proceduri specifice privind asigurarea securităţii informaţiilor.. e-mail. corepondenţă scrisă. fax. 10 . Codul de etică şi conduită al evaluatorului de proiecte. selecţie. Tipuri de procese: procese de documentare.

1. Comunicare cu beneficiarul serviciilor de evaluare. identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari. Analizează conformitatea cerinţelor evaluării cu profilul său profesional Analizarea conformităţii se face cu seriozitate. Culege informaţii privind cerinţele apelului de evaluare proiecte Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1.2.1.2. Efort fizic redus.1. Timp limitat la dispoziţie. Aplicaţia pentru evaluarea proiectelor conţine informaţii reale.1. Aplicaţia pentru evaluarea proiectelor conţine toate documentele suport solicitate. 1. 2. Informaţiile sunt culese în termenul stabilit. Informaţiile sunt culese astfel încât să fie relevante scopului propus. Lucru cu documente. precum şi gradul de acoperire al domeniului vizat de proiectele evaluate. cerinţele de candidatură. Întocmeşte aplicaţia pentru evaluarea proiectelor Contexte: Lucru la birou. experienţa generală şi specifică a evaluatorului. Informaţiile culese cuprind tipul de proiecte de evaluat. Întocmirea aplicaţiei se realizează cu atenţie şi responsabilitate Întocmirea aplicaţiei se realizează cu furnizarea de argumente obiective privind conformitatea cu cerinţele de evaluare.3. Nivelul de responsabilitate şi autonomie 4CNC/7CEC Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrisă de elementul de competenţă Culegerea informaţiilor se face cu atenţie. responsabilitate. 3. clar exprimate.Titlul unităţii de competenţă Pregătirea personală pentru evaluare (Unitate de competenţă specifică) Elemente de competenţă 1.2. perseverenţă şi rigurozitate.4 Culegerea informaţiilor se face urmărind permanent veridicitatea surselor şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra conţinutului datelor. Aplicaţia este finalizată în termenul solicitat. 3. Utilizare echipamente prelucrare date şi birotică. 2. concise şi actuale folosind texte editate în formatul solicitat prin apel. atenţie şi obiectivitate. 2. 3. cerinţele de evaluare. Analiza conformităţii se face prin compararea fiecărei cerinţe specifice din apelul de evaluare cu nivelul de calificare şi experienţa profesională a evaluatorului.3. 11 . nivelul de educaţie. 1. Analizarea conformităţii este urmărită permanent cu profesionalism asigurând buna integrare a tuturor informaţiilor cu respectarea corectitudinii datelor. Analiza conformităţii se face urmărind îndeplinirea cerinţelor de calitate şi cantitate pentru buna desfăşurare a activităţii de evaluare a proiectelor 3. domeniul de competenţă vizat.

ş.. Terminologia specifică pentru managementul de proiect. Formulare tipizate. Fax. Termen de selecţie evaluatori. instrumente de evaluare a proiectelor. Domeniul de interes pentru evaluare. Telefon.Gama de variabile: Tipuri de spaţii de lucru: birouri. Tipuri de consumabile de uz curent: produse papetărie. Structura şi conţinutul termenilor uzuali din limba română. Cunoştinţe: Codul de etică şi conduită al evaluatorului de proiecte. Termeni de referinţă. Experienţa generală. Acces Internet Tipuri de echipamente de birotică: Copiator. ş. Norme de protecţie a muncii. Analiza SWOT. materiale curăţenie. Fişa de conformitate. Reguli de compunere în limba română. Tipuri de proceduri: Documentare on şi off-line.a. Metode. Scanner. Imprimantă.a. Completare documente. Experienţa în domeniul evaluării proiectelor. Utilizare echipamente prelucrare a datelor şi birotică. Modelul de completare a formularelor tipizate.. Scrisoare de recomandare. ş. Disponibilitate pentru evaluare. Formule de adresare.a. Cerinţe de completare formulare tipizate. Cadrul European de Referinţă pentru cunoaştere limbi străine. biblioteci. Ciclul managementului de proiect. tehnici. Conflictul de interese. Comunicare şi relaţii publice. Tipuri de informaţii necesare evaluatorului: Apelul de servicii de evaluare. Achiziţii publice. Scrisoare de intenţie. Tipuri de rapoarte elaborate: CV. ş.a. Legislaţia privind reglementarea activităţilor independente. Experienţa în domeniul de interes pentru evaluare. Statutul profesional. Prelucrare texte. Corespondenţa on şi off-line. Tehnoredactare texte pe calculator. ş. Transcriere date. centre de documentare. Conformitate tehnică.a. Proiectare formulare. Formate tipizate de prezentare a CV-urilor.. Instrumente on-line de evaluare. Programe de finanţare europene. Gestiune documente. Gramatica limbii române. Tipuri de echipamente de prelucrare a datelor: Calculator. Contracte. Analiza PERT. Lipsă conflict de interese. Lista actelor necesare. 12 . Tipuri de informaţii necesare pentru aplicaţie: Nivel de studii.

2. Obiectivele evaluării sunt stabilite în funcţie de capacitatea de implementare. 1. aspectele care necesită clarificare. organizarea 13 . rezultatele relevante în procese anterioare. Identifică caracteristicile evaluării Identificarea caracteristicilor evaluării se realizează respectând conformitatea cu cerinţele procedurale şi asigurând protecţia datelor confidenţiale. Stabileşte obiectivele evaluării Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1. 3. Obiectivele evaluării sunt stabilite având în vedere priorităţile şi obiectivele programului. Caracteristicile evaluării includ scopul. Caracteristicile evaluării sunt identificate pe baza documentelor apelului şi procedurilor stabilite.3. Pregăteşte cadrul evaluării Pregătirea cadrului evaluării se face cu atenţie şi responsabilitate având în vedere necesitatea gestionării eficiente a resurselor. Cadrul evaluării se pregăteşte astfel încât să corespundă cerinţelor programului din punct de vedere al securităţii gestionării informaţiilor şi al timpului alocat fiecărei faze. 2.2.2. atenţie şi rigurozitate. cerinţele de management ale sistemului.1. cerinţele de pregătire individiduală.Titlul unităţii de competenţă Organizarea procesului de evaluare (Unitate de competenţă specifică) Elemente de competenţă 1. Stabilirea obiectivelor evaluării se face urmărind permanent obiectivitatea şi optimizarea procesului de evaluare. tehnicile şi metodele de evaluare necesare şi instrumentele de înregistrare şi gestiune a informaţiei. autorizarea fiecărei faze a procesului.1. 2. Cadrul evaluării include planul de Nivelul de responsabilitate şi autonomie 4CNC/7CEC Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrisă de elementul de competenţă Stabilirea obiectivelor evaluării se face cu profesionalism. 3. cunoştinţele de limbă. gradul de detaliere al evaluării. de eligibilitate şi de contractare.1. 1. 3. rata medie zilnică de evaluare. responsabilitate şi cu înţelegerea conţinutului şi specificului activităţii. restricţiile de reglementare. sociale şi culturale necesare evaluării. documente de specialitate necesare evaluării. de necesităţile identificate şi de riscurile asumate la nivelul programului. Identificarea caracteristicilor se face cu profesionalism. încadrarea în timpul alocat. de interesele grupurilor ţintă. 2. cerinţele formale de validare. documentele de reglementare necesare evaluării. obiectivele şi durata fiecărei faze de evaluare.

Reglementari relevante. Identificarea şi cuantificarea beneficiilor proiectelor. Redactare proceduri. aranjamentele logistice. Utilizare echipamente prelucrare date şi birotică. Completare documente.. Tipuri de proceduri: Documentare on şi off-line. Prelucrare date tabelare. Telefon. revizuirea şi îmbunătăţirea rezultatelor. Gestiune documente. Tipuri de informaţii necesare evaluatorului: Apelul de propuneri de proiect.2. Prelucrare texte. 4. Transcriere date.a.a. Fax. Corespondenţa on şi off-line.1. Procese de evaluare relevante. Apeluri anterioare. Terminologia specifică în managementul proiectelor. ş. Prelucrare informaţii cu produse informatice relevante. ş. Proiectare formulare. Domeniul de interes pentru evaluare. metode.. Instrumentele de evaluare sunt dezvoltate în funcţie de caracteristicile apelului proiectului şi adaptate domeniului de activitate al proiectului. a nevoilor şi aşteptărilor acestora. ş. 4. înregistrarea şi întreţinerea rezultatelor evaluării. resursele necesare evaluării. ş.a. Modele de completare a formularelor tipizate. Tipuri de echipamente de birotică: Copiator. Contexte: Lucru la birou. Gama de variabile: Tipuri de spaţii de lucru: birouri. Instrumentele de evaluare respectă standardele de calitate şi reglementările relevante şi sunt dezvoltate astfel încât să asigure transparenţa. Acces Internet.a. Impactul şi sustenabilitatea proiectelor. Dezvoltă instrumentele de evaluare evaluare. corectitudinea şi egalitatea de şanse pentru proiectele evaluate. Tipuri de consumabile de uz curent: produse papetărie. Ghidul programului. Dezvoltarea instrumentelor de evaluare se face cu responsabilitate şi profesionalism asigurând transparenţă şi echitatea procesului. Instrumente online. Tipuri de rapoarte elaborate: Gestiune documente. Comunicare cu beneficiarul serviciilor de evaluare. Completare documente.4. procedurile de evaluare. Efort fizic redus. Grile evaluare. Lucru cu documente. Cunoştinţe: Identificarea factorilor interesaţi. Timp limitat la dispoziţie. săli de întalnire. Imprimantă. monitorizarea. Proiectare formulare. ş. materiale birotică. pe bază de criterii de apreciere obiective şi neechivoce adecvată a procesului şi protecţia informaţiilor confidenţiale.a. 14 . Redactare proceduri.. Dezvoltarea instrumentelor de evaluare se realizează în colaborare strânsă cu beneficiarul serviciilor de evaluare. Scanner. raportarea rezultatelor evaluării şi monitorizarea performanţei. Criterii de evaluare. Transcriere date. Tipuri de echipamente de prelucrare a datelor: Calculator. Legislaţia aplicabilă relevantă. tehnici şi instrumente utilizate pentru înregistrarea rezultatelor.

întâlniri. Aranjamente logistice: călătorii. revizuirea şi îmbunătăţirea rezultatelor. Constrângeri ce pot afecta realizarea obiectivelor. comunicaţii. Organizarea şi managementul programelor de finanţare. Planul de evaluare. Analiza SWOT. cazare. tehnici şi instrumente utilizate pentru înregistrarea rezultatelor. Diferenţa între obiective pe termen scurt şi obiective pe termen lung. Procedurile de evaluare.Priorităţile şi obiectivele specifice programului de finanţare. Raportarea rezultatelor evaluării. Tehnici de definire a obiectivelor. Resursele necesare evaluării. Monitorizarea. Proceduri şi formate de comunicare şi agreere a obiectivelor cu factorii interesaţi. Instrumente on-line de evaluare. Experienţa relevantă necesară evaluării. Înregistrarea şi întreţinerea rezultatelor evaluării. 15 . Metode. Evaluarea calitativă şi financiară. Factori care influenţează fezabilitatea obiectivelor proiectului. raportare. Principiile evaluării. Cerinţele de eligibilitate şi conformitate administrativă. Cerinţe legislative şi de reglementare în procesul evaluării. Monitorizarea performanţei.

Studiază 1. Utilizează 4. 3. 3.1. responsabilitate şi disponibile şi a 2. furnizate. este realizată urmărind 4. conform metodologiei evaluării se face cu stabilite responsabilitate.Titlul unităţii de competenţă Evaluarea propunerii de proiect (Unitate de competenţă specifică) Elemente de competenţă Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă Nivelul de responsabilitate şi autonomie 4CNC/7CEC Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrisă de elementul de competenţă 1.1. Aprecierea se face cu informaţiilor relavante şi clar exprimate. Tehnologia utilizată este cea Utilizarea tehnologiei adecvate tehnologia adecvată stabilită prin metoda de evaluare. Rezultatul evaluării este înregistrat Înregistrarea rezultatului rezultatul evaluării neechivoc. în format digital sau pe hârtie. tratament şi conformitatea cu cerinţele programului. Înregistrează 3. Aprecierile sunt obiective. 2. respectării structurii datelor finanţare. Apreciază pe baza 2. Rezultatul evaluării este înregistrat conform criteriilor de evaluare cu justificarea aprecierii. Propunerea de proiect este studiată având în vedere toată documentaţia depusă de promotor şi solicitată prin programul de finanţare. concise. apelului. Studierea propunerii de proiect 1. 1.2.3 Aprecierile ţin cont de toate informaţiile furnizate în secţiuni diferite informaţiile disponibile. atenţie şi 3. din formulare tipizate şi relevanţei informaţiilor furnizate. de sensul şi conţinutul criteriilor de evaluare şi 2. Propunerea de proiect este studiată Studierea propunerii de proiect propunerea de proiect prin verificarea tuturor documentelor se face cu meticulozitate. Rezultatul evaluării este înregistrat profesionalism.2. evaluării şi în relaţie directă cu criteriile Aprecierea este legată obiectiv de evaluare stabilite.2.1. folosind tehnologia adecvată.1.4.3. a conformităţii cu cerinţele responsabilitate şi răbdare.2. Aprecierea asigură egalitatea de ale propunerii de proiect. în formulare tipizate. Propunerea de proiect este studiată se face cu profesionalism pe baza corelării conţinutului ţinând cont de specificul şi informaţional între diferite documente priorităţile programului de şi secţiuni.3. 4. 3. Aprecierile sunt formulate folosind profesionalism ţinând cont de criteriilor de evaluare termeni adecvaţi în limba oficială a specificul proiectului. Înregistrarea rezultatului evaluării se face în timpul alocat pentru asigurarea conformităţii procedurii. Tehnologia este utilizată conform permanent economisirea de 16 .

Grile de evaluare. consumabile şi optimizarea regimului de lucru. Lucru cu documente. Modelul de completare al propunerii de proiect. Telefon. Scanner. Imprimantă. Lucru on-line. Utilizare tehnologie specifică de informaţii şi comunicare. Lucru sub stress. Prelucrare activităţi. Interesul public. Transcriere date. Tipuri de consumabile de uz curent: produse papetărie. ş. Legislaţia aplicabilă relevantă. Imparţialitatea.. Instrumentele de evaluare. Tipuri de proceduri: Documentare on şi off-line. Cerinţele de eligibilitate şi conformitate administrativă. Efort fizic redus. Livrabile cu termene stabilite. Tehnologia este utilizată asigurând păstrarea confidenţialităţii rezultatelor evaluării. Utilizare echipamente prelucrare date şi birotică. Corespondenţă on şi off-line. Tipuri de echipamente de prelucrare a datelor: Calculator. Contexte: Lucru la birou.ghidurilor şi instrucţiunilor furnizate de producătorii de echipamente şi dezvoltatorii de programe. 17 . Resurse cu produse informatice relevante. Reglementari relevante. Documentaţie specifică pentru capacitatea tehnică şi financiară. Transcriere date. săli de întalnire. Metodologia de evaluare. Drepturi de proprietate intelectuală.a. Completare documente. Cinstea şi corectitudinea. Timp limitat şi clar stabilit. Efort intelectual intens. Fax.a.Profesionalismul. Ghidul programului. Proiectare formulare. Redactare proceduri. Terminologie specifică în domeniul managementului de proiect. Deschiderea şi transparenţa.a. Principiile conduitei profesionale: Responsabilitatea. Tipuri de rapoarte elaborate: Rapoarte evaluare.. Instrumente specifice utilizate în evaluarea proiectelor. Independenţa deciziei. Conflictul de interese. ş. Libertatea gândirii şi exprimării. Apelul de proiecte. Metode şi tehnici de evaluare.a. ş. 4. Domeniul de interes pentru evaluare. ş. Prelucrare texte. ş. Criterii de evaluare – specific şi ponderi. Gestiune documente. Obiectivitatea. Prelucrare date tabelare.a. Acces Internet Tipuri de echipamente de birotică: Copiator.. Comunicare cu beneficiarul serviciilor de evaluare. Formularea aprecierilor privind criteriile de evaluare. materiale birotică. Cunoştinţe: Cerinţe de prezentare a propunerii de proiect. Gama de variabile: Tipuri de spaţii de lucru: birouri. Terminologia specifică în domeniul propunerii de proiect. Tipuri de informaţii necesare evaluatorului: Propunerea de proiect.3. Tehnologii informatice şi de comunicaţii utilizate în evaluarea proiectelor. Integritatea morală. Recomandări. Tehnologia se utilizează cu atenţie şi responsabilitate.

Analiza SWOT. Cerinţe legislative şi de reglementare în procesul evaluării. Înregistrarea şi întreţinerea rezultatelor evaluării. Factori care influenţează fezabilitatea obiectivelor proiectului. Utilizarea resurselor necesare evaluării. Priorităţile şi obiectivele specifice programului de finanţare. mentenanţa şi arhivarea datelor pe diferite suporturi. Proceduri şi formate de comunicare şi agreere a obiectivelor cu factorii interesaţi. Evaluarea şi cuantificarea beneficiilor proiectelor. Constrângeri ce pot afecta realizarea obiectivelor. Evaluarea factorilor interesaţi. Înregistrarea. Impactul şi sustenabilitatea proiectelor. a nevoilor şi asteptărilor acestora. Evaluarea calitativă şi financiară.Cerinţe lingvistice. tehnici şi instrumente utilizate pentru evaluarea proiectelor. Metode. sociale şi de comunicare în procesul de evaluare. 18 . Cadrul logic al proiectelor.

Comunicare cu beneficiarul serviciilor de evaluare.a.2. Ghiduri de utilizare a echipamentelor. săli de întâlnire.. Îmbunătăţirea rezultatelor evaluării se bazează pe profesionalism şi onestitate în corectarea greşelilor şi aplicarea principiilor de etică şi conduită profesională. Ghidul 19 . Livrabile cu termene stabilite. Lucru cu documente. Întocmirea rapoartelor se bazează pe aplicarea principiilor de etică şi conduită profesională. Îmbunătăţirea rezultatelor evaluării se face respectând cu atenţie procedura de evaluare şi relaţiile cu factorii implicaţi.1. a revizuirii raportului de evaluare şi a consistenţei cu proiecte similare. Imbunatăţeşte rezultatele evaluării Contexte: Lucru la birou. . Terminologie specifică şi practică în domeniul proiectului evaluat. Apelul de proiecte. Efort fizic redus. 2. 1. Model de redactare a rapoartelor de evaluare. Lucru sub stress. 2. Rezultatele evaluării sunt îmbunătăţite în urma procedurilor de obţinere a consensualităţii între evaluatori (după caz). Întocmirea rapoartelor se încadrează în termenele stabilite şi respectă cerinţele de adresabilitate adecvate. Metodologia de evaluare şi raportare. ş. Timp disponibil limitat. Rapoartele se întocmesc în formatul stabilit şi în termenul planificat.3. Efort intelectual intens.3. Rezultatele evaluării sunt îmbunătăţite pe baza clarificărilor primite din partea promotorilor proiectelor. 1. Nivelul de responsabilitate şi autonomie 4CNC/7CEC Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrisă de elementul de competenţă Întocmirea rapoartelor se realizează cu operativitate.1. Tipuri de informaţii necesare evaluatorului: Propunerea de proiect. Utilizare echipamente de prelucrare date şi birotică. Rezultatele evaluării sunt îmbunătăţite în limita atribuţiilor stabilite. Utilizare tehnologie specifică de informaţii şi comunicare.2. Lucru on-line. responsabilitate şi conform aşteptărilor beneficiarilor. Rapoartele sunt consistente cu aprecierile făcute şi prezintă argumente obiective pentru susţinerea aprecierii. Gama de variabile: Tipuri de spaţii de lucru: birouri. Instrumentele de evaluare şi raportare. Ghiduri de operare a produselor dedicate.Titlul unităţii de competenţă Validarea evaluării proiectului (Unitate de competenţă specifică) Elemente de competenţă 1. 2. 2. Întocmeşte rapoarte conform cerinţelor Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1.

a. Structura raportelor de evaluare. Priorităţile şi obiectivele specifice programului de finanţare.a. Modalităţi de actualizare a rezultatelor evaluării. Codul de etică şi conduită al evaluatorului de proiecte. Editare şi prelucrare texte. Obţinere clarificări privind datele din proiect. Produse informatice dedicate pentru raportare. Înregistrarea şi întreţinerea rezultatelor evaluării. Evaluarea calitativă şi financiară. Grile evaluare. Analiza SWOT. Impactul şi sustenabilitatea proiectelor. mentenanţa şi arhivarea datelor pe diferite suporturi. materiale birotică. Obţinere consens privind rezulatele evaluării. Legislaţia aplicabilă relevantă.. Înregistrarea . Obţinere feedback. Modalităţi de solicitare a clarificărilor. Acces Internet. Tipuri de echipamente de birotică: Copiator. sociale şi de comunicare în procesul de raportare. mentenanţa şi arhivarea rezultatelor înregistrării. Evaluarea şi cuantificarea beneficiilor proiectelor. Tipuri de consumabile de uz curent: produse papetărie. Utilizare formulare predefinite. Formularea de recomandări. Tehnologii de comunicare a rezultatelor evaluării.programului. Consensualitatea în procesul de evaluare. Redactare rapoarte on şi off-line. Modalităţi de realizare a consensului. Fax.a. Obiectivitatea. Corespondenţă on şi off-line. Imparţialitatea. Recomandări.a. Scanner. Cerinţe lingvistice. Tipuri de rapoarte elaborate: Rapoarte evaluare. Tehnologii informatice şi de comunicaţii utilizate în raportarea rezultatelor evaluării. Terminologie specifică folosită pentru redactarea rapoartelor de evaluare. Interesul public. Reglementari relevante. Profesionalismul. Prelucrare date cu produse informatice relevante. Prelucrare date tabelare. Cunoştinţe: Tipuri de rapoarte de evaluare. ş.. Cinstea şi corectitudinea. Tipuri de proceduri: Documentare on şi off-line. Principiile conduitei profesionale: Responsabilitatea. Înregistrare. Deschiderea şi transparenţa. Instrumente specifice utilizate în redactarea raportelor de evaluare. întreţinere şi arhivare date. Proceduri şi formate de raportare electronică. Tipuri de echipamente de prelucrare a datelor: Calculator. Independenţa deciziei. Integritatea morală. Gestiune documente în fomat hârtie şi digital. Utilizarea resurselor necesare evaluării. ş. Imprimantă. Formularea aprecierilor. ş. Libertatea gândirii şi exprimării. ş. Înregistrarea. Documentaţie specifică pentru redactarea rapoartelor. 20 . Telefon.

responsabilitate şi conform aşteptărilor beneficiarilor. profesionalism.1.Titlul unităţii de competenţă Acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte (Unitate de competenţă specifică) Elemente de competenţă 1. 1. Efort fizic redus. Propunerile de îmbunătăţire ale procesului de evaluare se întocmesc în formatul stabilit şi în termenul planificat. Întocmeşte propuneri de îmbunătăţire a procesului de evaluare Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii descrise de elementul de competenţă 1. Timp limitat. concis. a criteriilor şi instrumentelor pentru următorul ciclu de evaluare. 1. Furnizează consultanţă pentru selecţia de proiecte Furnizarea consultanţei se face respectând cu atentie procedura de evaluare şi relaţiile cu factorii implicaţi.2. Întocmirea propunerilor se bazează pe aplicarea principiilor de etică şi conduită profesională. Comunicare cu beneficiarul serviciilor de evaluare.1. formulat în termeni adecvaţi nivelului de înţelegere al acestuia şi în timp util. Feedback-ul furnizat beneficiarului de servicii este clar. Propunerile de îmbunătăţire ale procesului de evaluare sunt consistente cu aprecierile făcute şi prezintă argumente obiective pentru susţinerea aprecierii. modestie şi politeţe folosind instrumentele de coaching şi tutoring. Consultanţa se acordă cu profesionalism. 2.2. Întocmirea propunerilor se încadrează în termenele stabilite şi respectă cerinţele de adresabilitate adecvate. Contexte: Lucru la birou şi în sala de întâlniri. Lucru cu documente. la obiect. 1. 2. Efort intelectual intens. Furnizarea consultanţei se face prin folosirea unui limbaj adecvat. folosind argumente obiective şi prin aplicarea principiilor de etică şi conduită profesională. Lucru cu oamenii. Utilizare echipamente de prelucrare date şi birotică.4. Consultanţa se realizează conform programului planificat şi la solicitarea beneficiarilor de servicii. Propunerile sunt făcute pe baza experienţei obţinute şi vizează îmbunătăţirea procedurilor. 2.3. Nivelul de responsabilitate şi autonomie 4CNC/7CEC Criterii de realizare asociate modului de îndeplinire a activităţii descrisă de elementul de competenţă Întocmirea propunerilor se realizează cu operativitate. 21 . obiectiv.

Prelucrare date cu produse informatice relevante. Modalităţi de realizare a consensului. Principiile conduitei profesionale: Responsabilitatea. Profesionalismul. Documentaţie specifică pentru redactarea propunerilor de proiect. Codul de etică şi conduită al evaluatorului de proiecte. Instrumente specifice utilizate în evaluarea proiectelor. săli de întâlnire.. Terminologie specifică. Instrumente on-line de evaluare. Grile de evaluare. Grile de evaluare a criteriilor. ş. Tipuri de proceduri: Documentare on şi off-line. Gestiune documente în format hârtie şi digital. Prelucrare date tabelare. ş. Tipuri de informaţii necesare evaluatorului: Apelul de proiecte. Corespondenţă on şi off-line. Analiza efectelor multiplicatoare. Tehnologii informatice şi de comunicaţii utilizate în procesul de evaluare. Evaluarea şi cuantificarea beneficiilor proiectelor. Libertatea gândirii şi exprimării. Imparţialitatea. Consensualitatea în procesul de evaluare.Obţinere consens privind rezulatele evaluării. Inregistrare. Editare şi prelucrare texte. ş. Integritatea morală. Telefon. Ghidul programului. Formularea de recomandări.a. Înregistrarea . Tipuri de echipamente de birotică: Copiator. Independenţa deciziei. Recomandări. întreţinere şi arhivare date. Acces Internet. Deschidere şi transparenţă. Utilizarea resurselor necesare evaluării. Impactul şi sustenabilitatea proiectelor. Tipuri de consumabile de uz curent: produse papetărie. Reglementări relevante. ş.a. Instrumentele de evaluare şi raportare. Mentoring. Redactare rapoarte on şi off-line. Ghidul evaluatorului de proiecte. Interesul public. Legislaţia aplicabilă relevantă. Furnizare feedback beneficiarului de servicii. Recorder.. 22 . Obiectivitatea. Capacitatea tehnică şi financiară a promotorilor. ş. Analiza SWOT. Fax. Metodologia de evaluare şi raportare. Cerinţe lingvistice.a. Tipuri de echipamente de prelucrare a datelor: Calculator. Analiza comparativă a propunerilor de proiect. Tipuri de rapoarte elaborate: Rapoarte consens. Modalităţi de formulare a recomandărilor.a. Imprimantă.Gama de variabile: Tipuri de spaţii de lucru: birouri. Tehnologii de comunicare folosite în procesul de evaluare. Coaching vs. Videoproiector. Cinstea şi corectitudinea.. mentenanţa şi arhivarea rezultatelor înregistrării. Cunoştinţe: Terminologie specifică folosită în procesul de evaluare. Analiza financiară.a. materiale birotică. sociale şi de comunicare în procesul de evaluare. Înregistrarea şi întreţinerea rezultatelor evaluării.

Comitet Sectorial Administraţie si Servicii Publice Ioan Năstase. membru în Consiliul Director RoSE Iuliana Brânzoiu. verificator sectorial Comisia de validare: Gabriel Chifu. evaluator proiecte. expert. secretar general RoSE Liviu Proteasa. membru în Consiliul Director RoSE Tatiana Brătescu. evaluator proiecte. evaluator proiecte. membru RoSE Diana Condruz. evaluator proiecte. vicepreşedinte. membru RoSE Ovidiu Işan. membru RoSE Verificator sectorial: Diana Petrişor.AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI CALIFICAREA PROFESIONALĂ EVALUATOR PROIECTE Cod RNC: Nivel: 4CNC/7CEC Sector: Administraţie si Servicii Publice Versiunea: 00 Data aprobării: 20/12/2012 Data propusă pentru revizuire: Septembrie 2017 Echipa de redactare: Pamfil Virgil – Coordonator. Comitet Sectorial Administraţie si Servicii Publice Denumirea documentului electronic: Q_Evaluator proiecte_00 23 . evaluator proiecte. evaluator proiecte. preşedinte RoSE Ioana Denis Maria. expert. evaluator proiecte. Comitet Sectorial Administraţie si Servicii Publice Valentina Căpraru. membru în Consiliul Director RoSE Lucian Răzvan Sorescu. evaluator proiecte.

Responsabilitatea pentru conţinutul acestei calificări profesionale revine Comitetului Sectorial Administraţie şi Servicii Publice . 24 .

condiții de eligibilitate şi până la analiza nivelului calitate-cost. în lanţul coerent politică-programe-proiecte. Condiţii de acces Persoana care doreşte să obţină calificarea de evaluator de proiecte trebuie să urmeze un curs de specializare. Finanţarea este însă condiţionată de selecţia propunerilor de proiecte care sunt examinate în prealabil de evaluatorii de proiect pe baza procedurilor stabilite. Având în vedere caracterul independent al ocupației prin care prestarea serviciilor de evaluare a proiectelor se face în termenul stabilit prin apelul de propuneri de proiect şi într-un interval de timp stabilit prin programul de finanțare. Participarea la cursul de specializare presupune dovada absolvirii studiilor superioare iar candidatura la procesul de evaluare a competențelor profesionale pentru ocupaţia de evaluator de proiecte presupune dovada absolvirii studiilor superioare şi experiență profesională dovedită în domeniul evaluării proiectelor. în care evaluarea ca proces joacă un rol cheie. cât şi pentru îmbunătăţirea performanţelor şi rezultatelor unui program. evaluarea proiectelor este o activitate bine remunerată şi respectată atât de către beneficiari cât şi de către finanțatorii proiectelor. Evaluarea oricărei propuneri de proiect/ cerere de finanțare trece printr-un număr de etape şi verificări începând de la conformitatea administrativă. cei ce desfăşoară ocupaţia de evaluator proiecte sunt specialiştii consultanţi din domeniul financiar şi al investiţiilor cu studii superioare şi nivel de instruire 25 . dar şi în calitatea sa de membru al altor organizații internaționale. implementată în cadrul Programului PHARE în perioada 19931995. România are posibilitatea să acceseze importante fonduri prin programele de finanţare. impactul şi nevoile pe care propunerea de proiect vizează să le satisfacă. atât în ceea ce priveşte eficienţa şi eficacitatea alocării resurselor financiare. Competenţele dobândite pe alte căi decât cele formale pot fi evaluate pe baza standardului ocupaţional. Ocupaţia este practicată îndeosebi în mod individual de către experți cu drept de liberă practică şi cu referințe în domeniul evaluării. selecţia evaluatorilor este competitivă şi are în vedere cerințele de competență stabilite prin standardul ocupațional prin care evaluatorul de proiecte trebuie să-şi dovedească conformitatea cu cerințele beneficiarului. care presupune introducerea unor mecanisme şi raporturi noi între finanţator şi beneficiar. Motivația financiară şi de recunoaştere profesională din partea celor interesați este completată de îmbogățirea experienței profesionale a prestatorului ocupației. conform fiecărui program. Selecția şi contractarea evaluatorilor de proiecte se face în mod direct ca experți individuali sau prin intermediul unor societăţi de consultanţă autorizate şi cu referințe în domeniul evaluării. Motivaţie Evaluatorii de proiecte sunt persoane cu experiență profesională recunoscută în domeniul evaluării şi cunoştințe privind aspectele specifice ariei în care sunt propuse proiectele. Dezvoltarea activităţii de evaluator de proiect în România a fost iniţiată prin « Schema de asistenţă a investiţiilor ».Titlul calificării profesionale: Evaluator proiecte Descriere Evaluarea propunerilor de proiect şi evaluatorii reprezintă elemente ale reformei administrative. examinarea criteriilor de evaluare specifice în funcție de rezultatele. Din 1993 şi până în prezent această activitate s-a desfăsurat în România cu precădere pentru programele oferite de finanţatorii bilaterali sau multilaterali externi. Nivelul de studii minim necesar În conformitate cu cerinţele grupei de bază 2412. care prin serviciile pe care le oferă îşi îmbogățeşte sfera de cunoştințe. care sunt selectaţi de către organismele cu atribuții de implementare a programelor cu finanțare prin proiecte. Ca ţară membră a Uniunii Europene. Evaluatorul de proiecte a apărut ca o reacţie firească a nevoii generate de noile abordări ale reformei. Având în vedere că serviciile de evaluare sunt prestate pe durată determinată în funcţie de cerințele finanțatorilor.

oferă candidaţilor oportunităţi de progres în cadrul domeniilor de evaluare atât la nivel naţional. dezvoltare rurală. pe ba za unor proceduri specifice.să dovedească experiență profesională de minim 1 an. conform Ordonanței Guvernului nr.. formare profesională. . 129/2000 privind formarea profesională a adulților. ca de exemplu: dezvoltare economică. Asociațiile profesionale privind ocupația. etc.să fie absolvent de studii superioare cu diploma de licență si masterat. legal constituite au misiunea şi rolul de a elabora Codul de etică şi conduită al ocupației şi de a asigura îndrumarea şi certificarea profesională a competențelor din partea Societății Civile. educație. societate civilă. competitivitate economică. CDI. evaluatorul de proiecte trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: . 26 . Cerinţe legislative specifice Reglementarea ocupației face obiectul formării profesionale şi a certificării competențelor profesionale conform Standardului Ocupaţional Evaluator Proiecte.să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic .4. sunt necesare experiență profesională şi calificări specifice în domeniul de interes. .să nu fie în conflict de interese. urbanism. infrastructură. sănătate. care au ca atribuţie principală examinarea relevanţei şi fezabilităţii propunerilor de proiect. Având în vedere ca proiectele care fac obiectul evaluării pot acoperi o gamă largă de domenii. protecţia mediului. cu modificările şi completările ulterioare. cultură. În concluzie. Rute de progres Calificarea profesională recunoscută la nivel naţional evaluatorul proiecte. cât şi internațional.

4CNC/7CEC Lista competenţelor profesionale Cod Denumirea competenţei profesionale C1.Comunicare în limba oficială. Acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte Nivel 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/6CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC 4CNC/7CEC Credite .Competenţa de exprimare culturală. Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor S1. G1.Comunicare în limbi străine. Validarea evaluării S5. C5.Competenţe informatice.Competenţe antreprenoriale. Aplicarea normelor de protecţie a mediului G3. Evaluarea propunerii de proiect S4. Pregătirea personală pentru evaluare S2. C8.Competenţe de bază în matematică. C4.Titlul calificării profesionale: Evaluator proiecte Cod RNC: Nivel:. C2. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă G2.Competenţa de a învăţa. 27 . C3. Organizarea procesului de evaluare S3. C6. ştiinţă şi tehnologie.Competenţe sociale şi civice. C7.

Proceduri de acordare a primului ajutor. Instrucţiunile interne referitoare la SSM specifice locului de muncă. Prevederile producătorului echipamentelor de muncă referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiorilor ierarhici / beneficiarilor. explozii.a. conştiinciozitate şi rapiditate prin utilizarea echipamentelor de muncă şi a celor individuale de protecţie conform prevederilor legale aplicabile. semnale luminoase.Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă Cod:. ş. Noţiuni privind legislaţia de securitate şi sǎnǎtate în muncǎ aplicabile activitǎţii. Tipuri de informaţii necesare evaluatorului: Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă specifice locului de muncă. Prevederi referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi situaţii de urgenţă. arsuri. inundaţii. Aplică procedurile de urgenţă şi de evacuare cu atenţie şi responsabilitate în succesiunea prestabilită. tăiere. Proceduri de prim ajutor: aplicate în funcţie de tipul accidentului. Mijloace de semnalizare: panouri. Modalităţi de intervenţie: îndepărtare accidentaţi din zona periculoasă. lovire pe căi de circulaţie. respectând procedurile specifice locului de muncă conform planului aprobat afişat la loc vizibil. culori de securitate. cutremure. Nivel: 4CNC/7CEC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. Proiect. alunecare. Identifică prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă cu responsabilitate şi rapiditate. Riscuri: electrocutare. test scris. etc.. Tipuri de spaţii de lucru: birouri. anunţare operativă a persoanelor abilitate. incendii. Echipamente de prim ajutor uşor accesibile şi semnalizate corespunzător. degajare loc pentru eliberarea accidentaţilor. Planul de evacuare în caz de incendiu. Factori de risc: referitori la mediul de muncă. 2. folosind tehnologia adecvată în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare şi procedurile interne. comunicare verbală. 28 . Situaţii de urgenţă: accidente. etc. biblioteci. Proceduri interne specifice locului de muncă. centre de documentare. - - 3. Specificul locului de muncă. - - - Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Cunoştinţe Deprinderi simulare. Acţionează pentru înlăturarea situaţiilor de risc cu responsabilitate. cădere obiecte şi materiale de la înălţime. acustice. întrebări orale.

atenţionare din partea altor experţi. - - - - Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Cunoştinţe Deprinderi 29 . energie termică. pompierii. Factori de risc: chimici-substanţe toxice. mişcări funcţionale echipamente. solul şi subsolul. coordonate ale locaţiei etc. Factori de mediu: apa. 2. Servicii de urgenţă: mediu. voce. în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu procedurile de urgenţă evitând agravarea situaţiei deja create. Riscuri de mediu: apă. 3. numărul de persoane implicate. fiinţele vii. sesizări din partea beneficiarului/poliţiei. habitate naturale. etc. etc.. Raportează persoanelor abilitate din cadrul serviciilor de urgenţă pericolele de poluare a mediului obiectiv şi sintetic. în funcție de specificul activităţii. biologici. Noţiuni privind protecţia mediului aplicabile activitǎţii. sonerie. deplasări mijloace de muncă sub efectul gravitaţiei-alunecări. Probleme de mediu. tipul riscului identificat.care modifică mediul şi aduce daune organismelor vii şi bunurilor materiale. aerul. degradare biodiversitate.Competenţa profesională: Aplicarea normelor de protecţie a mediului Cod: Nivel: 4CNC/7CEC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. luciditate şi stăpânire de sine prin metode specifice în funcţie de factorii de mediu şi în corelaţie cu factorii de risc. lichide sau sub formă gazoasă /vapori cu potenţial agresiv asupra mediului. etc. Norme de protecţie a mediului. sol... rostogolire. Mijloace specifice de raportare: telefon. radiaţii. Identifică problemele de mediu cu atenţie. Detalii relevante: locul producerii incidentului/accidentului.. mecanici-vibraţii excesive echipamente. Metode specifice: observare directă. cu responsabilitate şi stăpânire de sine în urma evaluării acestora conform procedurilor şi legislaţiei în vigoare. corozive. Proceduri de raportare. alţi factori de risc ai mediului Pericole de poluare/poluanţi: prezenţa de substanţe solide.. termici. Acţionează pentru diminuarea riscurilor de mediu cu responsabilitate şi profesionalism acţiuni adecvate. Reglementări interne privind protecţia mediului. gaze inflamabile sau explosive. staţie radio. electrici. Situaţii de risc. inflamabile. etc. ambulanţa. răsturnare. vibraţii etc. fonică. aer. Factorii de mediu şi de risc.

Mijloace de comunicare: telefon. etc. Mediu de lucru: Securitatea informaţiilor se asigură atât în cadrul locului de munca cât şi în afara lui. Tipuri de informaţii: conţinut proiect. clasare. clarificări. rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiorilor ierarhici / beneficiarilor.simulare. rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiorilor ierarhici / test scris. Menţine securitatea proceselor cu atenţie. păstrarea secretului profesional. fax.. obţinere a consensului. corepondenţă scrisă. echipamente de comunicaţii şi birotică.. dreptul de proprietate intelectuală. selecţie. Proceduri specifice privind asigurarea securităţii informaţiilor. Caracteristicile informaţiei: confidenţialitate. e-mail. scoruri. etc. etc.. conform procedurilor specifice şi prevederilor legale privind măsurile pentru situaţii de urgenţă în condiţiile specifice locului de muncă. Competenţa profesională: Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor Cod:. test scris. Tipuri de echipamente: tehnică de calcul şi periferice. 30 . Tipuri de procese: procese de documentare.. întrebări orale. Proceduri specifice privind măsurile pentru situaţii de urgenţă. vigilenţă şi seriozitate în condiţiile utilizării tehnologiei specifice locului de muncă conform procedurilor specifice şi a reglementărilor legale în vigoare privind utilizarea echipamentelor sistemului informatic. Asigură securitatea echipamentelor cu profesionalism. etc. comunicare directă. Procedurile specifice privind administrarea riscului operaţional. în funcţie de tipul procesului. Reglementările legale referitoare la administrarea riscurilor. criterii de evaluare. Proceduri specifice privind utilizarea sistemului informatic. - - 3. - Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Cunoştinţe Deprinderi simulare. Proceduri specifice privind sistemul de administrare a informaţiilor. în conformitate cu procedurile specifice privind sistemul de administrare a informaţiilor. evaluare. Nivel: 4CNC/7CEC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1.. accesibilitate. Proiect. 2. clasamente. vigilenţă şi seriozitate cu respectarea codului de conduită şi a caracteristicilor informaţiilor. integritate. Codul de etica si conduită. termene. bugete. credibilitate. etc. Asigură securitatea informaţiilor cu atenţie. întrebări orale. relevanţă.

Portofoliu.beneficiarilor. 31 .

Achiziţii publice. Formate tipizate de prezentare a CV-urilor. Cerinţe de completare formulare tipizate. Norme de protecţie a muncii. identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari. Gramatica limbii române. tehnici. Tehnoredactare texte pe calculator. Programe de finanţare. cerinţele de candidatură. nivelul de educaţie. Statutul profesional. domeniul de competenţă vizat. atenţie şi obiectivitate conformitatea cerinţelor evaluării cu profilul său profesional prin compararea fiecărei cerinţe specifice din apelul de evaluare cu nivelul de calificare şi experienţa profesională a evaluatorului. Portofoliu. Conflictul de interese. 32 . Cadrul European de Referinţă pentru cunoaştere limbi străine. Ciclul managementului de proiect. Culege cu atenţie şi responsabilitate informaț ii privind tipul de proiecte de evaluat. Metode. experienţa generală şi specifică a evaluatorului. Formulare tipizate. folosind texte editate în formatul solicitat prin apel. precum şi gradul de acoperire al domeniului vizat de proiectele evaluate. Terminologia specifică pentru managementul de proiect. Analizează cu seriozitate. cerinţele de evaluare. 2. Utilizare echipamente prelucrare a datelor şi birotică. instrumente de evaluare a proiectelor. Reguli de compunere în limba română. Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Cunoştinţe Deprinderi simulare. clar exprimate. rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiorilor ierarhici / beneficiarilor. concise şi actuale şi furnizarea de argumente obiective privind conformitatea cu cerinţele de evaluare. Contracte.Competenţa profesională: Pregătirea personală pentru evaluare Cod: Nivel: 4CNC/7CEC Credite: Deprinderi 1. Structura şi conţinutul termenilor uzuali din limba română. Formule de adresare. - Cunoştinţe Codul de conduită al evaluatorului de proiecte. întrebări orale. Comunicare şi relaţii publice. Întocmeşte aplicaţia pentru evaluarea proiectelor cu informaţii reale. Legislaţia privind reglementarea activitatilor independente. 3. test scris.

resursele necesare evaluării. atenţie şi rigurozitate obiectivele evaluării având în vedere priorităţile şi obiectivele programului. - Cunoştinţe Identificarea factorilor interesaţi. pe bază de criterii de apreciere obiective şi neechivoce. tehnici şi instrumente utilizate pentru înregistrarea rezultatelor. Terminologia specifică în managementul proiectelor. cazare. tehnici şi instrumente utilizate pentru înregistrarea rezultatelor. Cerinţele de eligibilitate şi conformitate administrativă. Impactul şi sustenabilitatea proiectelor. Tehnici de definire a obiectivelor. Metode. de eligibilitate şi de contractare. revizuirea şi îmbunătăţirea rezultatelor. rapoarte de calitate asupra procesului întrebări orale. Experienţa relevantă necesară evaluării Cerinţe legislative şi de reglementare în procesul evaluării. Înregistrarea şi întreţinerea rezultatelor evaluării. Stabileşte cu profesionalism. Dezvoltă cu responsabilitate şi profesionalism instrumentele de evaluare în funcţie de caracteristicile apelului proiectului şi adaptate domeniului de activitate al proiectului. Planul de evaluare. Instrumente de evaluare. comunicaţii. aranjamentele logistice. Priorităţile şi obiectivele specifice programului de finanţare. raportare. Factori care influenţează fezabilitatea obiectivelor proiectului. Raportarea rezultatelor evaluării. Identifică cu profesionalism şi responsabilitate caracteristicile evaluării pe baza documentelor apelului şi procedurilor stabilite. Monitorizarea performanţei. 4. a nevoilor şi aşteptărilor acestora. test scris. 3. restricţiile de reglementare.Competenţa profesională: Organizarea procesului de evaluare Cod: Nivel: 4CNC/7CEC Credite: Deprinderi 1. monitorizarea. metode. Resursele necesare evaluării. Procedurile de evaluare. Monitorizarea. întâlniri. Proceduri şi formate de comunicare şi agreere a obiectivelor cu factorii interesaţi. Diferenţa între obiective pe termen scurt şi obiective pe termen lung. realizat de către candidaţi din partea 33 . cerinţele de management ale sistemului. Principiile evaluării. Aranjamente logistice: călătorii. Pregăteşte cu atenţie şi responsabilitate cadrul evaluării astfel încât să includă planul de evaluare. Evaluarea calitativă şi financiară. procedurile de evaluare. raportarea rezultatelor evaluării şi monitorizarea performanţei. Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe simulare. 2. Constrângeri ce pot afecta realizarea obiectivelor. înregistrarea şi întreţinerea rezultatelor evaluării. Organizarea şi managementul programelor de finanţare. revizuirea şi îmbunătăţirea rezultatelor.

Portofoliu.superiorilor ierarhici / forului tutelar. 34 .

responsabilitate şi răbdare propunerea de proiect pe baza corelării conţinutului informaţional între diferite documente şi secţiuni. in mod obiectiv. Impactul şi sustenabilitatea proiectelor. a nevoilor şi aşteptărilor acestora. Cerinţele de eligibilitate şi conformitate administrativă. 3. Terminologia specifică în domeniul propunerii de proiect. folosind tehnologia adecvată. Conflictul de interese. Metode. clar exprimate şi în relaţie directă cu criteriile de evaluare stabilite. Terminologie specifică în domeniul managementului de proiect. sociale şi de comunicare în procesul de evaluare. Utilizarea resurselor necesare evaluării. urmărind permanent economisirea de consumabile şi optimizarea regimului de lucru şi păstrarea confidenţialităţii rezultatelor evaluării. 2. Studiază cu meticulozitate. 4. atenţie şi profesionalism rezultatul evaluării în formulare tipizate. Factori care influenţează fezabilitatea obiectivelor proiectului. mentenanţa şi arhivarea datelor pe diferite suporturi. Constrângeri ce pot afecta realizarea obiectivelor. Înregistrează cu responsabilitate. Evaluarea factorilor interesaţi. Utilizează tehnologia adecvată conform ghidurilor şi instrucţiunilor furnizate de producătorii de echipamente. Proceduri şi formate de comunicare şi agreere a obiectivelor cu factorii interesaţi. Metode şi tehnici de evaluare. respectării structurii datelor din formulare tipizate şi relevanţei informaţiilor furnizate. Tehnologii informatice şi de comunicaţii utilizate în evaluarea proiectelor. concis. în format digital sau pe hârtie. Documentaţie specifică pentru capacitatea tehnică şi financiară. tehnici şi instrumente utilizate pentru evaluarea proiectelor. Evaluarea şi cuantificarea beneficiilor proiectelor. Înregistrarea. Evaluarea calitativă şi financiară. Apreciază cu responsabilitate şi profesionalism propunerea de proiect folosind termeni adecvaţi în limba oficială a evaluării. Drepturi de proprietate intelectuală. Cerinţe legislative şi de reglementare în procesul evaluării. Cadrul logic al proiectelor. Înregistrarea şi întreţinerea rezultatelor evaluării. relavant. Priorităţile şi obiectivele specifice programului de finanţare. 35 . - Cunoştinţe Cerinţe de prezentare a propunerii de proiect. Instrumente specifice utilizate în evaluarea proiectelor.Competenţa profesională: Evaluarea propunerii de proiect Cod: Nivel: 4CNC/7CEC Credite: Deprinderi 1. Cerinţe lingvistice. Criterii de evaluare – specific şi ponderi Formularea aprecierilor privind criteriile de evaluare.

rapoarte de calitate asupra procesului întrebări orale.Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe simulare. 36 . proiect. realizat de către candidaţi din partea colegilor/superiorilor ierarhici / beneficiarilor. portofoliu. test scris.

Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi Cunoştinţe simulare. rapoarte de calitate asupra procesului întrebări orale. Priorităţile şi obiectivele specifice programului de finanţare. Impactul şi sustenabilitatea proiectelor. proiect. Îmbunătăț eşte rezultatele evaluării în urma procedurilor de obţinere a consensualităţii între evaluatori cu aplicarea principiilor de etică profesională în limita atribuţiilor stabilite. Documentaţie specifică pentru redactarea rapoartelor. Produse informatice dedicate pentru raportare. Modalităţi de actualizare a rezultatelor evaluării. Cerinţe lingvistice. a revizuirii raportului de evaluare şi a consistenţei acestuia cu cerinţele ghidului de evaluare şi documentaț iei specifice programului. Modalităţi de realizare a consensului. portofoliu. - Tipuri de rapoarte de evaluare.Competenţa profesională: Validarea evaluării proiectului Cod: Nivel: 4CNC/7CEC Credite: Deprinderi 1. mentenanţa şi arhivarea rezultatelor înregistrării. 3. Terminologie specifică folosită pentru redactarea rapoartelor de evaluare. Evaluarea calitativă şi financiară. realizat de către candidaţi din partea colegilor/superiorilor ierarhici / beneficiarilor. mentenanţa şi arhivarea datelor pe diferite suporturi. Formularea aprecierilor. Structura rapoartelor de evaluare. test scris. Înregistrarea. Utilizarea resurselor necesare evaluării. Înregistrarea şi întreţinerea rezultatelor evaluării. Tehnologii informatice şi de comunicaţii utilizate în raportarea rezultatelor evaluării. Instrumente specifice utilizate în redactarea rapoartelor de evaluare. Întocmeşte cu operativitate şi responsabilitate rapoartele în formatul stabilit şi conform cu aprecierile făcute în formatul stabilit şi în termenul planificat. Modalităţi de solicitare a clarificărilor. Proceduri şi formate de raportare electronică. prezentând argumente obiective pentru susţinerea aprecierii. Consensualitatea în procesul de evaluare. 37 . Stabileşte cu profesionalism rezultatele evaluării pe baza clarificărilor primite din partea promotorilor proiectelor. Înregistrarea. sociale şi de comunicare în procesul de raportare. Tehnologii de comunicare a rezultatelor evaluării. Evaluarea şi cuantificarea beneficiilor proiectelor. - Cunoştinţe 2.

Competenţa profesională: Acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte Cod: Nivel: 4CNC/7CEC Credite: Deprinderi Cunoştinţe 1. Portofoliu. Furnizează consultanţă conform programului planificat şi la solicitarea beneficiarilor de servicii prin folosirea unui limbaj adecvat. Întocmeşte cu operativitate. Cunoştinţe test scris. Ghidul evaluatorului de proiecte. Terminologie specifică folosită în procesul de evaluare. Evaluarea şi cuantificarea beneficiilor proiectelor. sociale şi de comunicare în procesul de evaluare. Grile de evaluare a criteriilor. Metode de evaluare Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: Deprinderi simulare. concis. Înregistrarea. mentenanţa şi arhivarea rezultatelor înregistrării. Analiza comparativă a propunerilor de proiect. Tehnologii informatice şi de comunicaţii utilizate în procesul de evaluare. Analiza efectelor multiplicatoare. Capacitatea tehnică şi financiară a promotorilor. Furnizează feedback beneficiarului de servicii în mod clar. 3. Impactul şi sustenabilitatea proiectelor. Instrumente specifice utilizate în evaluarea proiectelor. la obiect. rapoarte de calitate asupra procesului realizat de către candidaţi din partea colegilor/superiorilor ierarhici / beneficiarilor. Modalităţi de formulare a recomandărilor. întrebări orale. Instrumente de evaluare. cu termeni adecvaţi nivelului de înţelegere al acestuia şi în timp util. Documentaţie specifică pentru redactarea propunerilor de proiect. Mentoring. Înregistrarea şi întreţinerea rezultatelor evaluării. profesionalism şi responsabilitate propunerile de îmbunătăţire ale procesului de evaluare pe baza aprecierilor făcute şi prezintă argumente obiective pentru susţinerea aprecierii. folosind argumente obiective şi prin aplicarea principiilor de etică profesională. Modalităţi de realizare a consensului. Consensualitatea în procesul de evaluare. Tehnologii de comunicare folosite în procesul de evaluare. Analiza financiară. obiectiv. Cerinţe lingvistice. 38 . 2. Utilizarea resurselor necesare evaluării. Coaching vs.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->