Sunteți pe pagina 1din 22

LEGE pentru modificarea i completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic Art. I. Legea nr.

r.46/2008 Codul silvic, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. La articolul 1, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 1. - (1) Totalitatea pdurilor, a terenurilor destinate mpduririi, a celor care servesc nevoilor de cultur, producie sau administraie silvic, a iazurilor, a albiilor praielor, a altor terenuri cu destina ie forestier i neproductive, cuprinse n amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990, cu luarea n considerare a modificrilor de suprafa, intrri-ieiri, n condi iile legii, constituie, indiferent de natura dreptului de proprietate, fondul forestier na ional. 2. La articolul 1, litera g) a alineatului (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: g) terenurile ocupate de construcii i cur ile aferente acestora: sedii administrative, cabane, fazanerii, pstrvrii, cresctorii de animale de interes vntoresc, drumuri i ci forestiere de transport, spaii industriale, alte dotri tehnice specifice sectorului forestier, precum i terenurile ocupate temporar, ocupaiile i litigiile; 3. La articolul 1, literele i) j) i k) ale alineatului (2) se abrog. 4. La articolul 2, literele a) i d) ale alineatului (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins: (2) Termenul pdure include: a) pdurile cuprinse n amenajamentele silvice la data de 1 ianuarie 1990, cu luarea n considerare a modificrilor de suprafa, intrri-ieiri, n condi iile legii; d) punile mpdurite cu consistena mai mare sau egal cu 0,4, calculat numai pentru suprafaa ocupat efectiv de vegetaia forestier, la care se adaug i suprafeele cu consisten mai mic de 0,4 inclusiv golurile, n cazul cnd aceste suprafee sunt situate n interiorul trupului de pune mpdurit. 5. La articolul 2, dup litera d) a alineatului (2) se introduc3e un nou liter, lit.e) cu urmtorul cuprins: e) plantaiile cu specii forestiere din zonele de protecie a lucrrilor hidrotehnice i de mbuntiri funciare. 6. La articolul 3, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3) cu urmtorul cuprins: (3) Dovada de inerii n administrare a terenurilor forestiere proprietate public a statului de ctre administrator se face pe baza amenajamentelor silvice. 7. La articolul 5, dup litera b) se introduce o nou liter, lit.b1) cu urmtorul cuprins: b1) gestionarea pdurilor pe principiul teritorialitii; 8. La articolul 9, alineatul (1) i partea introductiv a alineatului (5) se modific i vor avea urmtorul cuprins: Art. 9. - (1) Autoritatea public central care rspunde de silvicultur nfiineaz structuri teritoriale de specialitate cu personalitate juridic. 1

(5) Structurile teritoriale de specialitate ale autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur se nfiineaz la nivel teritorial sau judeean, avnd suprafaa minim a fondului forestier, dup cum urmeaz: 9. Articolul 10 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 10. (1) Este obligatorie administrarea sau, dup caz, asigurarea serviciilor silvice pentru ntregul fond forestier naional, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice, precum i prin bazele de cercetare experimentale ale Institutului de Cercetri i Amenajri Silvice Marin Drcea. (2) Administrarea, precum i serviciile silvice, dup caz, se asigur prin ocoale silvice autorizate, denumite n continuare ocoale silvice, care sunt de dou tipuri: a) ocoale silvice de stat - din structura Regiei Na ionale a Pdurilor Romsilva, din structura Institutului de Cercetri i Amenajri Silvice Marin Drcea, reorganizat n condi iile legii i din structura Regiei Autonome Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat, care administreaz fond forestier proprietate public a statului i care sunt nfiinate de acestea; bazele de cercetare-experimentare se asimileaz ocoalelor silvice de stat; b) ocoale silvice de regim care sunt nfiinate, n condi iile legii, de unit ile administrativ-teritoriale, de persoanele fizice ori de persoanele juridice care au n proprietate fond forestier, ori de asocia ii constituite de ctre acestea. (3) Ocoalele silvice prevzute la alin. (2) sunt de interes public si pot administra sau asigura servicii silvice, dup caz, i pentru alte proprieti forestiere, pe baz de contracte, care constituie titlu executoriu cu privire la sumele datorate de ctre proprietar pentru administrarea sau asigurarea serviciilor silvice; ocolul silvic nfiinat de ctre Regia Autonom Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat nu poate asigura administrarea sau serviciile silvice pentru alte proprieti forestiere. 10. La articolul 11, alineatele (1), (3) i (6) se modific i vor avea urmtorul cuprins: Art.11. (1) Fondul forestier proprietate public a statului se administreaz de Regia Na ional a Pdurilor Romsilva, regie autonom de interes na ional, aflat sub autoritatea statului, prin autoritatea public central care rspunde de silvicultur, Institutul de Cercetri i Amenajri Silvice Marin Drcea, i de ocolul silvic nfiinat de Regia Autonom Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat. (3) Fondul forestier proprietate public a statului nu poate fi concesionat, cu urmtoarele excepii: a) terenurile aferente activelor vndute, n condi iile legii, de Regia Na ional a Pdurilor Romsilva, pe durata existenei construciilor, dar nu mai mult de 49 de ani; b) terenurile aferente obiectivelor instalate n fondul forestier na ional, nainte de anul 1990, pe durata existenei obiectivelor, dar nu mai mult de 49 de ani. (6) Terenurile achizi ionate de Regia Na ional a Pdurilor Romsilva devin fond forestier proprietate public a statului i se intabuleaz ca atare. 11. La articolul 11, literele b), e) i f) ale alineatului (7) se modific i vor avea urmtorul cuprins: b) administrarea fondului forestier al altor proprietari dect statul, prestarea de servicii, nchirieri de bunuri, n condi iile legii; e) contravaloarea efectelor func iilor de protecie a pdurilor, care se suport din fondul de mediu constituit din vanzarea masei lemnoase i din vnzarea certificatelor de emisie si de catre beneficiarii directi sau indirecti ai functiilor de protectie; f) sume acordate de la bugetul de stat; 12. La articolul 11, dup litera f) a alineatului (7) se introduce o nou liter, lit. f1) cu urmtorul cuprins: 2

f1) 10 % din chiriile pentru ocuprile temporare de terenuri din fondul forestier proprietate public a statului; 13. Alineatul (8) al articolului 11 se abrog. 14. La articolul 11, dup alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9) cu urmtorul cuprins: (9) Administratorii fondului forestier al statului prevzu i la art.11 alin.(1) au calitatea procesual activ att n litigiile ce privesc fondul forestier proprietate public a statului, ct i n cele legate de obiective amplasate pe acesta. 15. Articolul 12 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 12. Fondul forestier proprietate public a unit ilor administrativ-teritoriale se administreaz prin ocoale silvice de regim care func ioneaz ca regii autonome de interes local sau pe baz de contracte cu ocoale silvice de stat. 16. La articolul 13, alineatele (1) i (2), se modific i vor avea urmtorul cuprins: Art.13. (1) Pentru fondul forestier proprietate privat a persoanelor fizice i juridice administrarea i/sau serviciile silvice se realizeaz prin ocoale silvice de regim care func ioneaz ca societi comerciale sau pe baz de contract cu ocoalele silvice din structura Regiei Na ionale a Pdurilor Romsilva sau din structura Institutului de Cercetri i Amenajri Silvice Marin Drcea. (2) Ocoalele silvice de regim prevzute la alin. (1) se pot constitui att de proprietari, ct i de asocia ii ale acestora i pot func iona n subordinea unor structuri silvice de rang superior. 17. La articolul 13, alineatul (3) se abrog. 18. La articolul 14, alineatele (1) i (2), se modific i vor avea urmtorul cuprins: Art.14. (1) Ocoalele silvice de regim prevzute la art. 13 au personalitate juridic, ntocmesc balan, bilan contabil propriu, au buget anual de venituri i cheltuieli distinct, de care dispun. (2) Bugetul anual de venituri i cheltuieli se aprob de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea general, dup caz, la propunerea ocolului silvic. 19. La articolul 14, dup alineatul (2) se introduce un nou alienat, alineatul (21) cu urmtorul cuprins: (21) Este interzis func ionarea ocolului silvic de regim n condi iile n care nu sunt respectate prevederile alin. (2). 20. La articolul 14, alineatele (3) i (4), se modific i vor avea urmtorul cuprins: (3) Conducerea i reprezentarea legal a ocolului silvic de regim sunt asigurate de eful de ocol silvic, numit sau revocat de proprietarul sau de reprezentantul su legal, cu avizul autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur; conducerea ocolului silvic de stat este asigurat de ctre eful de ocol silvic, numit sau revocat prin hotrrea Consiliului de administraie al Regiei Na ionale a Pdurilor Romsilva, cu avizul autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur. (4) efii ocoalelor silvice prevzute la art. 10 alin. (2) i directorii structurilor silvice de rang superior, angaja i cu contract de munc pe durat nedeterminat, trebuie s aib activitate de minimum 5 ani, respectiv 13 ani, ca ingineri cu studii superioare silvice n domeniul silviculturii. 21. La articolul 15, alineatele (1), (2) i (4) se modific i vor avea urmtorul cuprins: Art.15. (1) Ocoalele silvice prevzute la art. 10 alin. (2) se autorizeaz prin nscriere n Registrul na ional al ocoalelor silvice inut la nivelul autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur. 3

(2) Ocoalele silvice de regim sunt de utilitate public i dobndesc personalitate juridic din momentul nscrierii acestora n Registrul na ional al ocoalelor silvice. (4) Coninutul Registrului na ional al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare i func ionare, procedura de constituire i autorizare pentru toate ocoalele silvice i atribu iile acestora se aprob prin ordin al conductorului autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur. 22. La articolul 15, literele b), c) i g) ale alineatului (5), se modific i vor avea urmtorul cuprins: b) administrarea fondului forestier al altor proprietari dect al statului, prestri de servicii i nchirieri de bunuri n condi iile legii; c) contravaloarea efectelor func iilor de protecie a pdurilor, care se suport din fondul de mediu constituit din vanzarea masei lemnoase i din vnzarea certificatelor de emisie si de catre beneficiarii directi sau indirecti ai functiilor de protectie; g) sume acordate de la bugetul de stat pentru ocoalele silvice de stat sau de la bugetul local pentru ocoalele silvice de regim; 23. La articolul 15, dup litera h) se introduce o nou liter, litera i), cu urmtorul cuprins: i) 10 % din chiriile pentru ocuprile temporare de terenuri din fondul forestier proprietate public a unit ilor administrativ teritoriale; 24. Articolul 16 va avea urmtorul cuprins: (1) Administrarea, precum i serviciile silvice, dup caz, se asigur cu respectarea principiului teritorialit ii. (2) Ocoalele silvice se constituie, func ioneaz i asigur administrarea i/sau serviciile silvice pentru suprafee de fond forestier aflate n limitele teritoriale ale judeului n care acestea au sediul social i n judeele limitrofe acestuia, cu respectarea principiului teritorialit ii. (3) Face excep ie de la prevederile alin. (2) proprietarul unic care poate constitui un ocol silvic de regim, cu respectarea prevederilor prezentei legi. (4) Ocolul silvic care administreaz i/sau asigur serviciile silvice, pentru suprafaa cea mai mare, n cadrul unei comune, ora, municipiu, este obligat, la cerere, s asigure, pe baz de contract, administrarea/serviciile silvice pentru toi proprietarii de fond forestier de pe raza comunei, oraului, sau municipiului. (5) Este obligatorie asigurarea pazei, pentru suprafeele de fond forestier pentru care nu este asigurat administrarea/serviciile silvice, de ctre ocolul silvic precizat la alin.(4); (6) ncheierea contractului prevzut la alin.(4) de administrare/servicii silvice i preluarea suprafeelor se realizeaz n maxim 30 zile de la solicitare; termenul se poate prelungi n situaia condiiilor atmosferice nefavorabile care nu permit identificarea eventualelor prejudicii; (7) La cerere, proprietarul poate opta pentru incheierea unui contract de administrare cu ocolul silvic care administreaz i/sau asigur serviciile silvice, pentru suprafaa cea mai mare, n cadrul unei comune, ora, municipiu, pe o perioada de minim 10 ani, fara plata unei taxe de administrare, urmand ca ocolul sa asigure anual o cantitate de 2 mc/ha lemn; ocolul va recupera cheltuielile din administrarea proprietatii. (8) Structura teritorial a autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur va notifica, n scris, proprietarul sau unitatea teritorial administrativ n raza creia se gsete proprietatea, n cazul n care proprietarul nu se poate identifica i va preda suprafaa n paz ocolului silvic dup efectuarea inspeciei de fond ; (9) Proprietarii de fond forestier care nu-i ndeplinesc obliga ia prevzut la art. 10 alin.(1) sunt obliga i la plata unui impozit suplimentar pentru neadministrare, stabilit pe an i ha. Acest impozit suplimentar se stabilete prin ordin comun al autorit ilor publice centrale pentru finane i silvicultur. 4

(10) Impozitul suplimentar prevzut la alin.(8) se colecteaz de ctre administraiile financiare locale i se distribuie dup cum urmeaz: a) 20% rmne la dispozi ia unitii administrativ teritoriale pe raza creia este amplasat proprietatea ; b) 80% n fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaie silvic ; (11) Creanele bugetare scadente i nencasate, prevzute la alin. (9) fac obiectul executrii silite, prioritar fiind executarea asupra proprietii forestiere ; (11) Metodologia de stabilire i decontare a cheltuielilor aferente pazei suprafe lor de fond forestier pentru care nu este asigurat administrarea sau serviciile silvice se aprob prin ordin comun al autorit ilor publice centrale care rspund de silvicultur i finane publice; (12) Se interzice predarea ctre proprietari a fondului forestier, n cazul rezilierii contractelor de administrare sau servicii silvice; predarea-primirea fondului forestier, n cazul rezilierii contractelor de administrare sau servicii silvice, se face numai catre un alt ocol silvic. 13) Nerespectarea principiului teritorialit ii prevzut la alin. (1), se sancioneaz cu retragerea avizului prevzut la art. 14 alin. (3), emis de ctre autoritatea public central care rspunde de silvicultur. 25. La articolul 17, literele a) i i) ale alineatului (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins: a) s ntocmeasc si s respecte prevederile amenajamentelor silvice i s asigure administrarea fondului forestier; i) s aib delimitat proprietatea forestier, n conformitate cu actele de proprietate, prin semne de hotar sau prin coordonate stereo 70; 26. La articolul 17, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins: (3) n cazul administrrii fondului forestier prin ocoale silvice autorizate, obliga iile prevzute la alin. (2) aparin acestora, cu excep ia lit.i) a alin.(2); 27. La articolul 18, partea introductiv se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 18. - Proprietarii vegetaiei forestiere din afara fondului forestier naional au urmtoarele obliga ii: 28. La articolul 19, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 19. - (1) Modul de gestionare a fondului forestier naional se reglementeaz prin amenajamentele silvice, care constituie baza cadastrului forestier i a titlului de proprietate a statului pentru fondul forestier proprietate public a statului. 29. La articolul 16, alineatele (1), (2) i (5) se modific i vor avea urmtorul cuprins: Art. 20. (1) Amenajamentul silvic se elaboreaz pe unit i de producie i/sau de protecie, cu respectarea normelor tehnice de amenajare; reglementarea procesului de producie pentru pdurile de pe proprietile cu suprafee mai mici de 100 ha, incluse n uniti de producie/protecie constituite la nivel de comun, ora, municipiu, se face la nivel de aboret. (2) Normele tehnice prevzute la alin.(1) se elaboreaz de autoritatea public central care rspunde de silvicultur, cu respectarea urmtoarelor principii: a) principiul ocrotirii i ameliorrii biodiversitii; b) principiul continuit ii recoltelor de lemn; c) principiul eficacitii func ionale; d) principiul economic; (5) In situa ia n care amenajamentul silvic include mai multe proprieti, la solicitarea proprietarilor se elibereaz un extras de amenajament cu informaiile corespunztoare fiecrei proprieti. 5

30. La articolul 20, dup alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8) cu urmtorul cuprins: (8) Amenajamentele silvice i modificrile acestora nu se supun procedurii de evaluare de mediu/evalurii impactului asupra mediului/evalurii adecvate/autorizrii de mediu i nici avizrii administratorului sau custodelui ariilor naturale protejate sau siturilor comunitare. 31. La articolul 21, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins: (4) Cheltuielile privind elaborarea amenajamentelor silvice se suport din fondul de ameliorare a fondului forestier, pentru suprafaa de maximum 100 ha aparinnd unui proprietar de fond forestier persoan fizic sau juridic, indiferent dac aceasta este sau nu cuprins ntr-o asocia ie. 32. Articolul 22 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 22. - (1) Amenajamentele silvice i modificrile acestora sunt aprobate prin ordin al conductorului autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur. Amenajamentele silvice se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului n care se organizeaz Conferina a II-a de amenajare; nedepunerea spre aprobare a amenajamentelor silvice pn la data de 31 decembrie a anului n care se organizeaz conferina a II-a de amenajare determin suspendarea aplicrii amenajamentului silvic pn la data la care acesta este aprobat n condi iile prezentei legi. (2) Anual, n perioada 1-31 ianuarie, ocoalele silvice sunt obligate s transmit structurilor silvice teritoriale din cadrul autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur situa ia comparativ dintre prevederile amenajamentului silvic i lucrrile silviculturale efectiv realizate n anul anterior, la nivel de unitate de producie. 33. Articolul 23 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 23. (1) Pdurile, astfel cum sunt definite de prezentul cod, care, anterior intrrii n vigoare a acestuia, au fcut parte din categoria vegetaie forestier din afara fondului forestier naional, se integreaz n unit i de producie i/sau de protecie existente ori se constituie n unit i de producie i/sau de protecie noi, dac sunt ndeplinite condi iile impuse de normele tehnice pentru amenajarea pdurilor. (2) Obligaia identificrii pdurilor prevzute la alin.(1), pn la momentul amenajrii lor n conformitate cu prevederile prezentului cod revine structurilor teritoriale de specialitate ale autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur, n baza unei fundamentri realizate de ctre societi autorizate pentru amenajarea pdurilor, a instituiilor de nvmnt cu specific silvic i a organizaiilor neguvernamentale, n termen de 12 luni de la intrarea n vigoare a prezentului cod. 34. La articolul 24, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 24. - (1) n cazul vegetaiei forestiere din afara fondului forestier i a altor terenuri, proprietarul poate opta pentru includerea lor n fondul forestier naional, situa ie n care se ntocmete amenajament silvic sau se includ ntr-un amenajament existent. 35. La articolul 27, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins: (3) Amenajamentele silvice ntocmite i aprobate, n condi iile legii, pentru fondul forestier inclus n ariile naturale protejate de interes na ional sunt parte a planului de management . 36. La articolul 29, alineatele (1), (2), (4) i (5) se modific i vor avea urmtorul cuprins: Art. 29. - (1) Tierile rase sunt admise numai n arboretele de molid, pin, salcm, plop euramerican, salcie selec ionat i n zvoaie, precum i n cazul substituirii ori refacerii unor arborete, n care nu este posibil aplicarea altor tratamente; (2) n situa iile prevzute la alin. (1), mrimea suprafeei de pdure parcurs cu tieri rase este de maximum 3 ha, cu excep ia arboretelor de plop euramerican i salcie selecionat care necesit pregtirea 6

mecanizat a terenului, situa ie n care suprafaa este de maximum 5 ha. ntre suprafeele parcurse cu tieri rase se va pstra o distan de minimum dou nl imi de arbori. (4) Realizarea ntr-un arboret a unei tieri rase prin alturare cu o alt tiere ras este permis numai dup nchiderea strii de masiv n suprafa tiat anterior; dac starea de masiv nu este ncheiat ntr-o perioad de 7 ani de la prima tiere ras este permis alturarea, cu condi ia asigurrii mpduririi integrale a suprafeei tiate anterior. (5) Tierile rase n parcurile na ionale si parcurile naturale sunt interzise. 37. La articolul 30, alineatele (1) i (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins: Art.30. - (1) Lucrrile de regenerare artificial i de completare a regenerrilor naturale se execut n termen de cel mult 2 sezoane de vegetaie de la tierea unic sau definitiv. (2) Lucrrile de regenerare, ntreinere a semin iurilor i a plantaiilor i de ngrijire a arboretelor trebuie astfel executate nct s se realizeze compozi iile stabilite prin amenajamentele silvice i/sau prin studiile de specialitate. 38. La articolul 30, dup alineatul (4) se introduc dou noi alineate, alin. (5) i (6) cu urmtorul cuprins. (5) Lucrrile de regenerare, ntreinere a semin iurilor i plantaiilor, precum i de ngrijire a arboretelor se realizeaz de ocoale silvice sau de ctre persoane juridice atestate n condi iile legii. (6) Regulamentul i criteriile de atestare se aprob prin ordin al conductorului autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur cu consultarea asociaiilor i organiza iilor profesionale cu recunoatere naional. 39. La articolul 32, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins: (3) Devizul prevzut la alin. (1), acceptat n mod expres sau tacit prin necontestare n termen de proprietar n termen de 30 de zile calendaristice, constituie titlu executoriu, fiind temei pentru executarea lucrrilor de regenerare. 40. La articolul 33, literele a), c), f) i g) ale alineatului (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins: a) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate public a statului, n cazul n care nu se ofer teren n compensare; c) 40% din cuantumul chiriei pentru ocuparea temporar a terenurilor din fondul forestier proprietate public a statului; f) 10-25% din valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare, provenit din produse principale i accidentale I, calculat la nivelul preului mediu al unui metru cub de mas lemnoas pe picior; pentru fondul forestier proprietate public a statului, nivelul procentului anual, n cazul statului, nivelul procentului anual, n cazul produselor principale, se stabilete de Regia Naional a Pdurilor Romsilva, respectiv de Institutului de Cercetri i Amenajri Silvice Marin Drcea, reorganizat potrivit pre vederilor prezentei legi i de ocolul silvic nfiinat de Regia Autonom Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat; pentru celelalte forme de proprietate forestier, nivelul procentului anual, n cazul produselor principale, se stabilete de ocoalele silvice prevzute la art. 10 alin. (2). Suma astfel determinat se vireaz de ctre vnztorul masei lemnoase n contul administratorului/prestatorului de servicii silvice; g) sumele reprezentnd cheltuielile de instalare/reinstalare a vegetaiei forestiere pentru terenurile care fac obiectul compensrii/ocuprii temporare, precum i cheltuielile necesare pn la realizarea strii de masiv pentru terenurile din fondul forestier na ional; 7

41. La articolul 33, dup litera i) a alineatului (2) se introduce o nou liter, lit. j), cu urmtorul cuprins: j) diferena de valoare rezultat n urma evalurii vegetaiei forestiere aferent terenurilor care fac obiectul schimbului, pentru situaia n care valoarea vegetaiei forestiere de pe terenul proprietate public a statului este mai mare dect valoarea vegetaiei forestiere de pe terenul cu care se realizeaz schimbul. 42. La articolul 33, literele c), g) i h) ale alineatului (3), se modific i vor avea urmtorul cuprins: c) reinstalarea pdurii pe terenurile ocupate temporar din fondul forestier naional; g) efectuarea lucrrilor de degajri i curiri; h) cumprarea de terenuri cu destina ie agricol sau forestier. 43. La articolul 33, dup litera h) a alineatului (3) se introduce o nou liter, litera i) cu urmtorul cuprins: i) gospodrirea pdurilor cu func ii speciale de protecie n condi iile n care nu este reglementat procesul de producie lemnoas. 44. La articolul 33, alineatul (7) se modific i va avea urmtorul cuprins: (7) n cazul fondului forestier proprietate privat i proprietate public a unitilor administrativteritoriale, dup acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare i regenerare a pdurilor pentru destinaiile prevzute la alin.(3) lit.a)-d), sumele rmase disponibile se restituie, la cerere, proprietarului, dup reinerea impozitului. 45. La articolul 34, se introduc dou noi alineate, alineatul (2) i (3) cu urmtorul cuprins: (2) Proprietatea forestier nu poate fi divizat sub limita de 1 ha prin acte juridice translative de proprietate. (3) n cazul n care, prin deschiderea unei succesiuni, datorit numrului de motenitori, se creeaz posibilitatea nerespectrii prevederilor alin.(2), se constituie motenirea n favoarea unui/unor motenitor/motenitori, la nivelul minim prevzut n prezenta lege, cu plata de sult de cel/cei n favoarea cruia/crora s-a constituit motenirea. (4) n cazul n care condiia prevzut la alin. (3) nu este ndeplinit, nici prin partaj voluntar, nici prin partaj judiciar, ntr-un termen de 3 ani de la data decesului proprietarului, proprietatea forestier respectiv intr n proprietatea statului, acesta despgubind motenitorii la valoarea stabilit printr-un regulament aprobat prin ordin al autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur. (5) Nerespectarea alin. (2)-(4) se sancioneaz cu nulitatea absolut a actelor de proprietate. 46. La articolul 36, alineatele (1), (2) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins: Art.36. (1) Prin excep ie de la prevederile art. 35, este permis reducerea suprafeei fondului forestier na ional prin scoatere definitiv, pentru realizarea obiectivelor declarate, n condi iile legii, de interes na ional i de utilitate public. (2) La cerere, solicitantul terenului pe care urmeaz a fi realizate obiectivele prevzute la alin. (1) poate compensa suprafaa solicitat cu terenuri echivalente ca suprafa i bonitate, caz n care nu se mai pltete contravaloarea terenului scos din fondul forestier na ional, dar se achit anticipat celelalte obliga ii bneti. (3) Compensarea prevzut la alin. (2) se realizeaz n echivalen valoric, cu respectarea condi iei ca suprafaa terenului care se d n compensare s nu fie mai mic dect suprafaa terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier na ional. 47. La articolul 36, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4) cu urmtorul cuprins: 8

(4) Terenurile prevzute la alin. (1) i (2,) care fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier na ional, trebuie s fie proprietate public a statului. 48. Articolul 37 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 37. - (1) Pot fi scoase definitiv din fondul forestier na ional, doar cu condi ia compensrii acestora, fr reducerea suprafeei fondului forestier i cu plata anticipat a obligaiilor bneti, numai terenurile necesare realizrii sau extinderii urmtoarelor categorii de obiective: a) necesare explorrii i exploatrii urmtoarelor resurse minerale: crbuni, roci utile, agregate minerale, minereuri; b) structuri de primire turistic, unit i de cult, monumente istorice, obiective sociale, sportive i medicale; n nelesul prezentei legi, categoria obiective sociale nu include locuinele individuale i ansamblurile reziden iale edificate n fondul forestier proprietate public c) case de vacan, numai n fondul forestier proprietate privat a persoanelor fizice i juridice, numai la liziera padurii; d) obiective instalate n fondul forestier na ional nainte de anul 1990, precum i suprafeele aferente activelor vndute n condi iile legii, de Regia Na ional a Pdurilor Romsilva; e) surse i reele de ap i de canalizare, surse i reele de energie din resurse conven ionale sau regenerabile, reele i sisteme de comunica ii, drumuri de interes judeean i local, parcuri recreative, precum i lucrri i construcii hidrotehnice; f) explorarea, exploatarea resurselor de petrol i gaze naturale, precum i instalarea, repararea, ntreinerea, dezafectarea reelelor de transport sau distribu ie petrol, gaze naturale sau energie electric. (2) Amplasarea obiectivelor prevzute la alin. (1) lit. c) se face cu respectarea urmtoarelor condiii, care trebuie ndeplinite cumulativ: a) construcia i terenul pe care se amplaseaz sunt proprietatea aceleiai persoane; b) suprafaa maxim care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluznd construcia, accesul i mprejmuirea, este de maximum 5% din suprafaa proprietii forestiere, dar nu mai mare de 200 m2. (3) Compensarea prevzut la alin. (1) se realizeaz fizic cu un teren care are de cinci ori valoarea terenului care se scoate definitiv din fondul forestier naional, iar suprafaa terenului dat n compensare nu poate fi mai mic dect de trei ori suprafaa terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier na ional; la realizarea obiectivelor prevzute la alin. (1) lit. e), al cror beneficiar este o unitate administrativ-teritorial, pe terenurile forestiere aflate n proprietatea acesteia, compensarea se realizeaz n echivalen valoric de 1/1, iar suprafaa ce face obiectul compensrii trebuie s fie cel pu in egal cu suprafaa terenului care face obiectul scoaterii definitive. (4) Prin excep ie de la prevederile alin. (3), pentru suprafeele mai mici de 0,02 ha, beneficiarul scoaterii definitive poate s nu ofere teren n compensare, situaie n care trebuie s plteasc anticipat aprobrii, o sum de 5 ori mai mare dect valoarea terenului care face obiectul scoaterii, sum care se vireaz la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destina ie silvic, situaie n care nu achit cheltuieli de instalare i ntre inere a vegetaiei forestiere pn la realizarea strii de masiv. (5) Taxa procentual prevzut la Anexa nr. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care se aplic la calculul obliga iilor bneti, este 100 n cazul scoaterilor definitive cu compensare a terenurilor din fondul forestier naional. (6) Terenurile cu care se realizeaz compensarea prevzut la alin. (1) trebuie s fie numai din afara fondului forestier na ional, dar limitrofe acestuia, apte de a fi mpdurite. n cazul n care suprafaa minim a unui teren cu care se realizeaz compensarea este mai mare de 20 ha, acesta poate s nu fie limitrof fondului forestier, dar trebuie s fie compact. Nu se poate realiza compensarea cu terenuri situate n zonele de step, alpin i subalpin. (7) n judeele n care suprafaa fondului forestier este sub 30% din suprafaa judeului, compensarea se realizeaz numai cu terenuri din cadrul aceluiai jude. (8) Terenurile pentru care a fost emis aprobarea de scoatere definitiv din fondul forestier naional i terenurile preluate n compensare dobndesc situa ia juridic a terenurilor pe care le nlocuiesc i se 9

nscriu n cartea funciar n baza actului de aprobare i a procesului-verbal de predare-primire, ncheiat ntre pri. (9) La amplasarea la distane mai mici de 50 m de liziera pdurii, n afara fondului forestier, a unor construcii, beneficiarii acestora sunt obliga i s obin avizul structurii teritoriale a autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur. 49. La articolul 38, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins: (3) Schimbarea, n termen de 5 ani de la aprobare, a destinaiei obiectivului pentru care s-a aprobat scoaterea definitiv a terenului din fondul forestier na ional, determin, fr nicio alt formalitate, anularea actului de aprobare i repunerea terenului scos din fondul forestier, n situa ia anterioar, pe cheltuiala beneficiarului aprobrii. 50. La articolul 39, alineatele (1), (4) i (5) se modific i vor avea urmtorul cuprins: Art. 39. - (1) Ocuparea temporar de terenuri din fondul forestier naional este permis numai pe o perioad determinat de timp, n scopul realizrii obiectivelor din categoria celor prevzute la art. 36 i la art. 37 alin. (1) lit. e) i f) i cu asigurarea plii anticipate a obliga iilor bneti de ctre beneficiarul aprobrii de scoatere din fondul forestier na ional pentru obiectivul respectiv. (4) n cazul n care, pentru realizarea obiectivelor prevzute la art. 36 i art. 37 alin. (1) lit. a), b) i c) sunt necesare i alte terenuri adiacente pentru organizarea de antier, acestea vor putea fi ocupate temporar, pe o perioad de maximum un an i n cuantum de cel mult 10% din suprafaa solicitat a fi scoas definitiv din fondul forestier na ional. (5) Perioada pentru care se aprob ocuparea temporar de terenuri din fondul forestier na ional, care au categoria de folosin pdure sau clasa de regenerare, include i perioada necesar executrii lucrrilor pentru redarea terenurilor n condi ii apte de a fi mpdurite. 51. La articolul 39, dup alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alin. (6)(9) cu urmtorul cuprins: (6) n situa ia n care terenul care a fcut obiectul ocuprii temporare este ncadrat n alte categorii de folosin forestier dect cele prevzute la alin. (5), beneficiarul are obliga ia de a preda terenul n condi iile stabilite n actul de aprobare. (7) Prin excep ie de la prevederile alin. (5) i (6) terenul ocupat temporar se poate reprimi cu o alta categorie de folosin dect cea ini ial, cu condi ia aprobrii schimbrii categoriei de folosin n interiorul termenului de ocupare temporar. (8) In cazul n care la sfritul perioadei aprobate de ocupare temporar terenul nu ndeplinete condi iile de reprimire prevzute la art. 39 alin. (5)(7), garania depus i dobnda bancar aferent se rein n fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaie silvic. (9) Garania depus i dobnda bancar aferent prevzuta la alin. (8) se transmit ocolului silvic care asigur administrarea i/sau serviciile silvice, la solicitarea acestuia, n fondul de conservare i regenerare a pdurilor, pentru execu ia lucrrilor necesare aducerii terenului la condi iile prevzute n actul de aprobare, conform devizului de lucrri ntocmit de ocolul silvic i avizat de structura teritorial de specialitate a autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur. 52. Articolul 40 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 40. - (1) Solicitrile de scoatere definitiv sau de ocupare temporar de terenuri din fondul forestier na ional, n condi iile prevzute la art. 36-39, cu acordul proprietarului i avizate favorabil de ocolul silvic care asigur administrarea i/sau serviciile silvice, n cazul proprietii private i proprietii publice a unit ilor administrativ-teritoriale, respectiv cu avizul Regiei Na ionale a Pdurilor Romsilva, al Institutului de Cercetri i Amenajri Silvice Marin Drcea sau al ocolului silvic nfiinat de Regia Autonom Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat, n cazul terenurilor din fondul forestier proprietate public a statului, se aprob de: 10

a) conductorul structurii teritoriale de specialitate a autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur, pentru suprafee de pn la 1 ha; b) conductorul autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur, cu avizul structurii teritoriale de specialitate, pentru suprafee de la 1 ha pn la 10 ha, inclusiv i pentru situaia prevzut la art. 39 alin.(7). c) Guvern, la propunerea autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur n baza avizului structurii teritoriale de specialitate, pentru suprafee de peste 10 ha, precum si pentru alte situaii prevzute de lege. (2) Ocuparea temporar a unor terenuri din fondul forestier naional pentru interven ii cu caracter urgent, privind remedierea unor deranjamente sau avarii la liniile de telecomunica ii, de transport sau de distribu ie energie electric, la conductele de ap, canalizare, gaze, precum i la alte instala ii similare, se aprob, n baza unei solicitri, avizate de Inspectoratul pentru Situaii de Urgen, pentru o perioada de maximum 30 zile, fr a mai fi necesar plata garan iei pentru ocuparea temporar de fond forestier, se aprob de ctre conductorul structurii teritoriale de specialitate a autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur. (3) Beneficiarul ocuprii temporare n condi iile alin.(2) a terenului din fondul forestier naional este obligat s achite contravaloarea prejudiciilor produse, precum i a lucrrilor necesare aducerii terenului la starea ini ial, stabilit pe baz de deviz ntocmit de ctre ocolul silvic care asigur administrarea i/sau serviciile silvice i avizat de conductorul structurii teritoriale de specialitate a autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur. (4) Contravaloarea prejudiciilor prevzut la alin. (3) se achit n termen de maxim 30 zile de la comunicarea devizului ctre beneficiar. 53. La articolul 41, partea introductiv i literele a) i b) ale alineatului (1) i alineatul (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins: Art. 41. - (1) Pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier na ional, n cazurile prevzute la art. 36 i 37, obliga iile bneti sunt urmtoarele: a) taxa pentru scoaterea definitiv a terenurilor din fondul forestier na ional, care se achit anticipat emiterii aprobrii de scoatere definitiv i se depune n fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaie silvic, aflat la dispozi ia autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur; b) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier na ional, care se achit proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privat a persoanelor fizice, juridice sau proprietate public a unit ilor administrativ-teritoriale, iar pentru terenurile proprietate public a statului, aceasta se achit administratorului pdurilor proprietate public a statului, fcndu-se venit la fondul de conservare i regenerare a pdurilor; suma prevzut la art. 37 alin.(4), se vireaz n fondul de ameliorare a fondului funciar cu destina ie silvic. (2) Predarea-primirea terenului pentru care exist aprobarea de scoatere definitiv din fondul forestier na ional se face n prezena structurii teritoriale a autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur, numai dup achitarea obliga iilor bneti prevzute la alin. (1) lit.b)-e). Nendeplinirea acestei obliga ii constituie ocupare fr drept. 54. La articolul 42, partea introductiv i litera a) a alineatului (1) i alineatul (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins: Art. 42. - (1) Pentru terenurile care se ocup temporar din fondul forestier naional, n cazurile prevzute la art. 39, obliga iile bneti sunt urmtoarele: a) garania, echivalent cu taxa pentru scoaterea definitiv a terenurilor din fondul forestier na ional cu compensare, care se achit anticipat emiterii aprobrii i se depune n fondul de ameliorare a fondului funciar cu destina ie silvic, fond aflat la dispozi ia autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur; (2) Obliga iile bneti prevzute la alin. (1) lit. b)-e) se achit anticipat predrii-primirii terenului pentru care a fost emis aprobarea de ocupare temporar din fondul forestier na ional. 11

55. Articolul 43 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art.43. - Metodologia privind scoaterea definitiv, ocuparea temporar, stabilirea echivalenei valorice a terenurilor i de calcul al obliga iilor bneti se aprob prin ordin al conductorului autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur. 56. La articolul 45, alineatele (1), (2), (3) i (4) se modific i vor avea urmtorul cuprins: Art.45.- (1)Administratorii fondului forestier proprietate public iau msuri de lichidare a enclavelor i de corectare a perimetrului pdurilor prin schimburi, acceptri de dona ii sau cumprri de terenuri pe baz de acte autentice. (2) Terenurile care fac obiectul schimbului dobndesc situaia juridic a terenurilor pe care le schimb i au destina ie forestier. (3) Metodologia de dobndire de ctre stat, prin cumprare, prin schimb sau prin dona ie, prin Regia Na ional a Pdurilor - Romsilva i prin ceilal i administratori fondului forestier proprietate public a statului, se aprob prin hotrre a Guvernului, la propunerea autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur. (4) La realizarea schimbului se are n vedere echivalena valoric a terenurilor, evaluarea acestora fcndu-se pe baza metodologiei prevzut la art. 43; n situa ia n care schimbul se realizeaz ntre terenuri forestiere proprietate public. se aplic echivalena valorica de 1/1, suprafaa terenului solicitat la schimb de ctre Regia Na ional a Pdurilor Romsilva sau de ceilal i administratori ai fondului forestier proprietate public a statului, trebuie s fie cel puin egal cu suprafaa terenului proprietate public a statului care face obiectul schimbului. 57. La articolul 45, dup alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alin. (41)-(44) cu urmtorul cuprins: (41) Evaluarea vegetaiei forestiere de pe terenurile care fac obiectul schimbului se realizeaz n baza metodologiei aprobat prin ordin al conductorului autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur. (42) n situaia n care valoarea vegetaiei forestiere de pe terenul proprietate public a statului este mai mare dect valoarea vegetaiei forestiere de pe terenul oferit statului la schimb, diferena de valoare se achit administratorului fondului forestier proprietate public a statului n fondul de conservare i regenerare a pdurilor. (43) n situa ia n care valoarea vegetaiei forestiere de pe terenul oferit statului la schimb este mai mare sau egal cu valoarea vegetaiei forestiere de pe terenul proprietate public a statului, schimbul se realizeaz fr plata diferenei de valoare. (44) n situa ia n care pe terenul preluat n schimb de ctre administratorul pdurilor proprietate public a statului nu este vegetaie forestier, valoarea vegetaiei evaluat pentru terenul predat de ctre administrator se achit n fondul de conservare i regenerare a pdurilor. 58. La articolul 47, alineatele (2) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins: (2) Schimbarea categoriei de folosin silvic a terenurilor cu destinaie forestier de la folosin a pdure la alt categorie de folosin silvic se face cu plata unei taxe echivalente cu taxa de scoatere definitiv din fondul forestier naional, care se vireaz n fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaie silvic. (3) Fac excepie de la prevederile alin. (2) terenurile destinate construciei de drumuri forestiere, terenurile destinate nfiinrii de pepiniere silvice, cu o suprafa de maximum 0,5 ha, i constituirii culoarului de frontier i fiei de protecie a frontierei de stat, precum i cele destinate realizrii unor obiective din cadrul Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei de Stat. 59. Articolul 50 se modific i va avea urmtorul cuprins: 12

Art.50. - Persoanele fizice care constat incendii n fondul forestier na ional sunt obligate s le anune imediat celei mai apropiate unit i silvice i s participe la stingerea lor. 60. La articolul 51, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins: (3) n exercitarea atribu iilor de serviciu privind paza fondului forestier naional, n constatarea contraven iilor i a faptelor ce constituie infrac iuni silvice, personalul silvic este investit cu exerci iul autoritii publice, in limitele competenelor stabilite de lege. 61. La articolul 53, alineatul (2) se abrog. 62. La articolul 54, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: (2) Accesul public n fondul forestier naional cu autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este interzis, cu excep ia activitilor sportive, de recreere i turism, care se pot practica numai cu acordul administratorului, sau a proprietarului, cu avizul efului ocolului silvic, n cazul asigurrii serviciilor silvice. 63. La articolul 58, lit. e) a alineatului (2) i alineatul (5) se modific i vor avea urmtorul cuprins: e) ciuperci comestibile i trufe din flora spontan din cuprinsul acestuia; (5) Recoltarea i/sau achizi ionarea produselor nelemnoase specifice fondului forestier na ional se fac pe baza autoriza iei emis de ocolul silvic care asigur administrarea sau serviciile silvice. 64. Articolul 59 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 59.- (1) Volumul de lemn care se recolteaz ca produse principale ntr-o unitate de producie/protecie, nu poate depi posibilitatea acestora stabilit prin amenajamentul silvic, pentru perioada de valabilitate a acestuia. (2) Volumul de lemn prevzut la alin. (1) care se poate recolta anual din pduri nu poate depi posibilitatea anual, cu excep ia situa iilor n care reglementarea procesului de producie lemnoas se realizeaz la nivel de arboret. (3) Prin excep ie de la prevederile alin. (2), se poate depi posibilitatea anual cu volumul de lemn nerecoltat din anii anteriori de aplicare a amenajamentului silvic n vigoare. (4) Suprafaa arboretelor prevzut n amenajament a fi parcurs cu lucrri de ngrijire i de conducere este minimal. (5) Volumul rezultat prin executarea tierilor de ngrijire, de conducere i de igien se recolteaz cu respectarea prevederilor normelor tehnice specifice i n func ie de starea arboretelor. (6) Produsele accidentale se recolteaz integral; in ariile naturale protejate se respecta legislatia specifica (7) Volumul produselor accidentale I nregistrate n unit i de gospodrire n care se reglementeaz procesul de producie lemnoas, precum i volumul arborilor tia i ilegal se precompteaz din posibilitatea de produse principale. (8) Precomptarea se realizeaz n cadrul aceleiai proprieti. (9) Se interzice compensarea volumului de recoltat, prevzut de amenajamentul silvic din unit i amenajistice inaccesibile, cu volume echivalente din unit i amenajistice situate n zone accesibile. (10) n situa ia n care volumul masei lemnoase afectat, de factori biotici i/sau abiotici este mai mare dect posibilitatea anual, aceasta poate fi depit cu aprobarea autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur. (11) Volumul prevzut la alin. (10), care depete posibilitatea anual, se precompteaz n anii urmtori de aplicare a amenajamentului silvic.

13

65. La articolul 60, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4) cu urmtorul cuprins: (4) Exploatarea si valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate

public se face potrivit Regulamentului de vnzare a masei lemnoase din pdurile proprietate public, aprobat prin hotarare a Guvernului,
66. Articolul 62 va avea urmtorul cuprins: Art. 62. - (1) Masa lemnos din pduri i din vegetaia forestier de pe terenuri din afara fondului forestier na ional se recolteaz pe baz de autorizaie de exploatare, eliberat de ocolul silvic. (2) Este interzis vnzarea masei lemnoase ca lemn pe picior din pduri i din vegetaia forestier de pe terenuri din afara fondului forestier na ional, ncepnd cu data de 01.01.2014. (3) Este interzis compensarea valoric a lucrrilor de prestri servicii pentru exploatarea masei lemnoase cu mas lemnoas. (4) Exploatarea masei lemnoase se face de ctre persoane juridice atestate de ctre o comisie care func ioneaz n cadrul asocia iilor patronale i profesionale recunoscute; pentru proprietatea public exploatarea masei lemnoase se realizeaz prin licitaie public. (5) Valorificarea masei lemnoase rezultat din exploatrile forestiere realizate n pdurile proprietate public se face prin licitaie public. (6) Regulamentul privind organizarea, func ionarea i componena comisiei, precum i criteriile de atestare se aprob prin ordin al conductorului autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur, la propunerea instituiilor, organiza iilor i asocia iilor profesionale i patronale din domeniu, recunoscute la nivel naional. (7) ncrcarea materialelor lemnoase i/sau a produselor din lemn n mijloace auto de la locul de recoltare i circula ia pe drumurile forestiere a mijloacelor auto ncrcate cu materiale lemnoase i/sau produse din lemn este interzis ntre orele 22,00 5,00, n perioada de aplicare a orei de var i ntre orele 19,00 7,00, n perioada de aplicare a orei de iarn. 67. La articolul 69, litera b) a alineatului (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: b) agenii, subofierii i ofierii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, special mputernici i; 68. La articolul 83, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 83. - (1) Mrirea gradului de accesibilizare a fondului forestier na ional constituie o condiie de baz a gestionrii durabile a pdurilor cu conditia respectarii cerintelor ecologice specifice, n cazul ariilor naturale protejate. 69. La articolul 84, partea introductiv a alineatului (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: Art.84. - (1) Construcia drumurilor forestiere se realizeaz dup aprobarea schimbrii categoriei de folosint forestier, la solicitarea proprietarului sau administratorului, dup caz, dup cum urmeaz: a) pentru drumurile forestiere care se realizeaz n fondul forestier proprietate public a statului, de administratorul acestora; b) pentru drumurile forestiere care se realizeaz n fondul forestier altul dect cel proprietate public a statului, de ctre proprietar; 70. Articolul 86 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 86. - n scopul protejrii mediului i a unor obiective social-economice, n fondul forestier na ional, se pot amplasa lucrri de corectare a toren ilor. 71. La articolul 88, alineatele (1) si (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:

14

(1) Dezvoltarea fondului forestier naional i extinderea suprafeelor de pdure constituie o obliga ie i o prioritate naional, n vederea asigurrii echilibrului ecologic la nivel local, na ional i global i se realizeaz prin Programul na ional de mpdurire. (3) Realizarea Programului na ional de mpdurire prevzut la alin. (1) se face prin lucrri de mpdurire a terenurilor din afara fondului forestier na ional i a terenurilor cu destina ie agricol, n vederea mbuntirii condi iilor de mediu i a optimizrii peisajului, a asigurrii i creterii recoltelor agricole, a prevenirii i combaterii eroziunii solului, a protejrii cilor de comunica ie, a digurilor i a malurilor, a localit ilor i a obiectivelor economice, sociale i strategice, urmrindu-se mpdurirea unor terenuri cu alt destina ie dect cea silvic, n suprafa de 250.000 ha, pn n anul 2035. 72. La articolul 90, alineatele (3) i (4) se abrog. 73. La articolul 95, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: (2) Proprietatea formelor asociative prevzute la alin. (1) este indivizibil i nu poate fi nstrinat. 74. La articolul 95, alineatul (3) se abrog. 75. La articolul 97, litera a) a alineatului (1) se abrog. 76. La articolul 97, litera e) a alineatului (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: e) refacerea pdurilor i a cilor forestiere de transport afectate de calamit i naturale sau de incendii cu autor necunoscut; 77. Articolul 98 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 98. - Sumele prevzute la art. 97 alin. (1) lit. c), d) i e) se pun la dispozi ia ocolului silvic care asigur serviciile silvice, cele prevzute la art. 97 alin. (1) lit. b), f) i g) i la art. 101 se pun la dispozi ia proprietarilor. 78. Articolul 105 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art.105. (1) Prejudiciul adus fondului forestier na ional, denumit n continuare prejudiciu, indiferent de natura juridic a proprietii, se evalueaz potrivit legii. (2) Prejudiciul adus fondului forestier na ional se evalueaz de ctre personalul silvic, n condi ile legii. (3) Valoarea prejudiciilor, prevzute la alin.(1), cauzate prin fapte care constituie infrac iuni sau contraven ii, n pdurile ncadrate prin amenajamente silvice n grupa I func ional, se stabilete prin multiplicarea de dou ori a valorii ob inute potrivit legii. (4) n situaiile n care prejudiciul evaluat potrivit prevederilor alin. (2) nu a fost recuperat de ocolul silvic care asigur serviciile silvice sau administrarea pdurii, acesta se recupereaz de autoritatea public central pentru finane publice, ca reprezentant al statului romn. (5) Sumele reprezentnd contravaloarea prejudiciului care se recupereaz se distribuie n conformitate cu prevederile legale n vigoare. 79. Articolul 108 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 108 - (1) Tierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rdcini, fr drept, de arbori din pduri i din vegetaia forestier situat pe terenuri din afara fondului forestier naional, indiferent de forma de proprietate, constituie infraciune i se pedepsete n conformitate cu dispozi iile legilor penale.

15

(2) Tierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rdcini, fr drept, de puieti sau lastari din pduri i din vegetaia forestier situat pe terenuri din afara fondului forestier naional, indiferent de forma de proprietate, constituie infrac iune i se pedepsete cu inchisoare de la 6 luni la 1 an. 80. Articolul 110 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 110. - Furtul de arbori dobori sau rupi de fenomene naturale ori de arbori, puieti sau lastari care au fost tia i ori scoi din rdcini, din pduri i din vegetaia forestier situat pe terenuri din afara fondului forestier na ional, constituie infrac iune i se pedepsete potrivit legilor penale. 81. Articolul 111 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 111. - Distrugerea, degradarea sau aducerea n stare de nentrebuinare prin incendiere a pdurilor i a vegetaiei forestiere situat pe terenuri din afara fondului forestier na ional, constituie infraciune se pedepsete potrivit legilor penale 82. Articolul 112 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art.112. - Constituie infrac iune silvic i se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend, folosirea fr drept, a dispozitivelor speciale de marcat. 83. Articolul 116 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 116. - Primirea, depozitarea, prelucrarea i/sau comercializarea materialelor lemnoase fr documente legale de transport ori fr documente comunitare echivalente acestora, constituie infraciune i se sanc ioneaz potrivit legilor penale. 84. Articolul 117 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 117. - Pe lng organele de urmrire penal au dreptul s constate i obliga ia de a sesiza faptele prevzute la art. 106-114 i 116 personalul silvic din cadrul autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur i al structurilor sale teritoriale cu specific silvic, personalul silvic din cadrul Regiei Na ionale a Pdurilor - Romsilva i al structurilor sale teritoriale, personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice de regim autorizate, precum i personalul mputernicit din cadrul Jandarmeriei Romne. 85. Articolul 120 se abrog. 86. La articolul 127, alineatul (5) se modific i va avea urmtorul cuprins: (5) Personalul silvic din cadrul autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur, al structurilor teritoriale ale acesteia, al ocoalelor silvice, al structurilor silvice de rang superior i al Regiei Naionale a Pdurilor - Romsilva beneficiaz de un spor de risc de 25% din salariul de baz. 87. Alineatele (8) i (9) ale art. 127 se abrog. 88. La articolul 127, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), care va avea urmtorul cuprins: (8) Personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice prevzute la art. 10, din cadrul structurilor silvice de rang superior, precum i cel din unit ile i aparatul central al Regiei Na ionale a Pdurilor Romsilva, este obligat s obin autoriza ia de practic, n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentei legi; procedura de acordare, suspendare i retragere a autorizaiei de practic se aprob prin ordin al conductorului autoritii publice centrale care rspunde de silvicultur. 89. La articolul 128, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: (2) Amenajamentelor silvice aprobate pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi, rmn valabile pn la ntocmirea amenajamentului silvic n condi iile prezentului cod, dar nu mai trziu de 16

expirarea valabilit ii acestora; studiile de transformare a punilor mpdurite, aprobate pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi, rmn valabile pn la data de 01.01.2014. 90. Articolul 129 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art.129. La data intrrii n vigoare a prezentei legi sunt interzise punerea n valoare i autorizarea spre exploatare de mas lemnoas din: a) pdurile pentru care nu este elaborat amenajament silvic; b) pdurile pentru care nu sunt asigurate administrarea sau serviciile silvice, n condi iile prezentei legi; c) pdurile, care anterior intrrii n vigoare a prezentei legi, au fcut parte din categoria vegetaie forestier din afara fondului forestier na ional, pentru care sunt elaborate studii de transformare a punilor mpdurite, dup data de 01.01.2014 91. Articolul 131se abrog. 92. La articolul 135, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins: (3) Dup punerea n posesie a terenurilor forestiere, noii proprietari sunt obligai s-i asigure administrarea /serviciile silvice n condi iile prezentei legi. 93. Alineatul (4) al art. 135 se abrog. 94. Articolul 136 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art.136.(1) Regia Naional a Pdurilor - Romsilva pltete administratorului sau ocolului silvic care asigur serviciile silvice pentru pdurea retrocedat sumele din fondul de conservare i regenerare a pdurilor aferente valorii masei lemnoase recoltate prin tieri de produse principale i accidentale I, diminuate cu sumele cheltuite pentru regenerare pn la data punerii n posesie, dup caz. (2) n termen de 12 luni de la data punerii n posesie, sumele prevzute la alin. (1) se pltesc pentru suprafeele de pdure neregenerate sau care nu au realizat starea de masiv. 95. La articolul 139 se introduce o nou liter, litera k), care va avea urmtorul cuprins: k) Hotrrea Guvernului nr. 85 pentru aprobarea Regulamentului de vnzare a masei lemnoase de ctre deintorii de fond forestier proprietate public, ctre agenii economici publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 121 din 10 februarie 2004. 94. Anexa la prezenta lege se modific i se nlocuiete.
ANEX

DEFINI II
1. Administrare a pdurilor totalitatea activitilor cu caracter tehnic, economic i juridic desfurate de ocoalele silvice de regim i de Regia Na ional a Pdurilor Romsilva n scopul asigurrii gestionrii durabile a pdurilor, cu respectarea regimului silvic.

2.

Amenajament proiectul de baz n gestionarea pdurilor, cu coninut tehnico-organizatoric i silvic economic, fundamentat ecologic; In elaborarea amenajamentului silvic sunt obligatorii parcurgerea urmtoarelor etape: a) Conferina I de amenajare, cu participarea: a1) efului de proiect i a expertului CTAP din partea unitii specializate autorizate; a2) efului ocolului silvic care asigur administrarea sau serviciile silvice i, dup 17

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Amenajarea pdurilor Arboret Arboretum Circulaia materialelor lemnoase Compoziieel Consistena

9.

Control de fond

caz, a proprietarului; a3) administratorului/custodelui ariei naturale protejate, n situa ia n care aceasta este constituit parial sau total peste fondul forestier; a4) reprezentantului structurii judeene sau regionale pentru protecia mediului. a5) reprezentantului autoritii publice centrale pentru silvicultur sau, dup caz, al structurii teritoriale de specialitate al acesteia. b) recepia lucrrilor de teren se realizeaz n ultimul an de aplicare a amenajamentului silvic, premergtor anului de organizare a conferinei a II-a de amenajare, cu participarea: b1) efului de proiect i a expertului CTAP din partea unitii specializate autorizate; b2) efului ocolului silvic care asigur administrarea sau serviciile silvice i, dup caz, a proprietarului; b3) reprezentantului structurii teritoriale de specialitate din cadrul autoritii publice centrale pentru silvicultur sau a acesteia. c) Conferina a II-a de amenajare se organizeaz n anul urmtor anului n care se realizeaz recepia lucrrilor de teren, cu participarea: c1) efului de proiect i a expertului CTAP din partea unit ii specializate autorizate; c2) efului ocolului silvic care asigur administrarea sau serviciile silvice i, dup caz, a proprietarului; c3) administratorului/custodelui ariei naturale protejate, n situaia n care aceasta este constituit parial sau total peste fondul forestier; c4) reprezentantului structurii judeene sau regionale pentru protecia mediului. d) analiza si avizarea in Comisia tehnica de avizare pentru silvicultura din cadrul autoritii publice centrale pentru silvicultur Pn la aprobarea amenajamentului silvic se aplic prevederile Conferinei a II-a de amenajare.. ansamblul de preocupri i msuri menite s asigure aducerea i pstrarea pdurilor n stare corespunztoare din punctul de vedere al func iilor ecologice, economice i sociale pe care acestea le ndeplinesc. poriunea omogen de pdure att din punctul de vedere al popula iei de arbori, ct i al condi iilor staionale. suprafaa de teren pe care este cultivat, n scop tiin ific sau educa ional, o colec ie de arbori i arbuti. aciunea de transport al materialelor lemnoase ntre dou locaii, folosindu-se n acest scop orice mijloc de transport, i/sau transmiterea proprietii asupra materialelor lemnoase. combina ia de specii urmrit a se realiza de un arboret care mbin n mod optim, att prin proporie, ct i prin gruparea lor, exigenele biologice cu obiectivele multiple, social-economice ori ecologice. gradul de spa iere a arborilor n cadrul arboretului. Consistena, n func ie de gradul de dezvoltare a arboretului, se exprim prin urmtorii indici: a) indicele de desime n cazul semin iurilor, lstriurilor sau plantaiilor fr starea de masiv ncheiat; b) indicele de densitate determinat n raport cu suprafaa de baz sau cu volumul; c) indicele de nchidere a coronamentului. totalitatea aciunilor efectuate n fondul forestier, n condi iile legii, de ctre personalul silvic care asigur administrarea pdurilor sau controlul regimului silvic, n scopul: 18

10. Defriare 11. Deintor 12. Dispozitiv special de marcat 13. Ecosistem forestier 14. Exploatare forestier 15. Gestionarea durabil a pdurilor 16. Mas lemnoas 17. Materiale lemnoase 18. Material forestier de reproducere 19. Ocol silvic:

a) verificrii strii limitelor i bornelor amenajistice; b) verificrii suprafeei de pdure n scopul identificrii, inventarierii i evalurii valorice a arborilor tia i n delict, a semin iurilor utilizabile distruse sau vtmate, a oricror altor pagube aduse pdurii, precum i stabilirii cauzelor care le-au produs; c) verificrii oportunitii i calitii lucrrilor silvice executate; d) identificrii lucrrilor silvice necesare; e) verificrii strii bunurilor mobile i imobile aferente pdurii respective; f) inventarierii stocurilor de produse ale pdurii existente pe suprafaa acesteia; g) stabilirii pagubelor i/sau daunelor aduse pdurii, precum i propuneri de recuperare a acestora. aciunea de nlturare complet a vegetaiei forestiere, fr a fi urmat de regenerarea acesteia, cu schimbarea folosinei i/sau a destina iei terenului. proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum i orice alt persoan fizic sau juridic n temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase. ciocanele silvice de marcat, instrumentele folosite de personalul silvic pentru marcarea arborilor, a cioatelor i a materialului lemnos. unitatea func ional a biosferei, constituit din biocenoz, n care rolul predominant l au popula ia de arbori i staiunea pe care o ocup aceasta. procesul de producie prin care se extrage din pduri lemnul brut n condi iile prevzute de regimul silvic. administrarea i utilizarea pdurilor astfel nct s i men in i s i amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sntatea i n aa fel nct s asigure, n prezent i n viitor, capacitatea de a exercita func iile multiple ecologice, economice i sociale permanente la nivel local, regional, na ional i global fr a crea prejudicii altor ecosisteme. totalitatea arborilor pe picior i/sau dobori, ntregi sau pri din acetia, inclusiv cei afla i n diferite stadii de transformare i micare n cadrul procesului de exploatare forestier. materialele lemnoase nu sunt bunuri divizibile. lemnul rotund sau despicat de lucru i lemnul de foc, cheresteaua, flancurile, traversele, lemnul ecarisat- cu seciune dreptunghiular sau ptrat, precum i lemnul cioplit. Aceast categorie cuprinde i arbori i arbuti ornamentali, pomi de Crciun, rchit i puiei. materialul biologic vegetal prin care se realizeaz reproducerea arborilor din speciile i hibrizii artificiali, importani pentru scopuri forestiere; aceste specii i aceti hibrizi se stabilesc prin lege special. unitatea silvic nfiinat n scopul administrrii fondului forestier na ional, avnd suprafaa minim de constituire dup cum urmeaz: a) n regiunea de cmpie - 3.000 ha fond forestier; b) n regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier; c) n regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier. Se execepteaz de la condi ia minim de suprafa prevzut de prezenta lege ocolul silvic nfiinat de Regia Autonom Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat. schimbarea temporar a folosinei unui teren cu destinaie forestier n scopuri i pe perioade stabilite n condi iile legii. aciunea de nlocuire a volumului de lemn prevzut a fi recoltat din arboretele incluse n planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume 19

20. Ocupare temporar a terenului 21. Precomptare

22. Parchet 23. Perdele forestiere de protecie 24. Perimetru de ameliorare 25. Plantaj

26. Posibilitate 27. Prejudiciu adus pdurii

28. Prestaie silvic 29. Principiul teritorialiti i 30. Produse accidentale I 31. Produse accidentale II 32. Proveniena materialelor lemnoase

rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vrsta mai mare de 1/2 din vrsta exploatabilit ii tehnice, afectate parial de factori biotici sau abiotici ori provenite din defriri legale i tieri ilegale. suprafaa de pdure n care se efectueaz recoltri de mas lemnoas n scopul realizrii unei tieri de ngrijire sau a unui anumit tratament sau a extragerii produselor accidentale. forma iunile cu vegetaie forestier, amplasate la o anumit distan unele fa de altele sau fa de un obiectiv cu scopul de a-l proteja mpotriva efectelor unor factori duntori i/sau pentru ameliorarea climatic, economic i estetico-sanitar a terenurilor. terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin mpdurire, a cror punere n valoare este necesar din punctul de vedere al proteciei solului, al regimului apelor, al mbuntirii condi iilor de mediu i al diversit ii biologice. cultura forestier constituit din arbori proveni i din mai multe clone sau familii, identificate, n proporii definite, izolat fa de surse de polen strin i care este condus astfel nct s produc n mod frecvent recolte abundente de semine, uor de recoltat. volumul de lemn ce poate fi recoltat ca produse principale dintr-o pdure, n baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia. efectul unei ac iuni umane, prin care este afectat integritatea pdurii i/sau realizarea func iilor pe care aceasta ar trebui s le asigure. Aceste aciuni pot afecta pdurea: a) n mod direct, prin ac iuni desfurate ilegal; b) n mod indirect, prin ac iuni al cror efect asupra pdurii poate fi cuantificat n timp. Se ncadreaz n acest tip efectele produse asupra acestora n urma polurii, realizrii de construcii, exploatrii de resurse minerale, cu identificarea rela iei cauz-efect certificate prin studii realizate de organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagrii incendiilor, precum i neasigurarea dotrii minime pentru interven ie n caz de incendiu. lucrri cu caracter tehnic silvic efectuate de ocoale silvice pe baz de comand. efectuarea administrrii i serviciilor silvice, dup caz, pe baz de contract, pentru fondul forestier apar innd persoanelor fizice, juridice i unit ilor administrativteritoriale care nu i-au constituit ocol silvic de regim, de ctre unul din ocoalele silvice care administreaz fondul forestier aflat n limitele teritoriale ale judeului sau in judeele limitrofe n raza crora se afla proprietatea. volumul de lemn rezultat din exploatarea arboretelor afectate integral de factori biotici i abiotici, din exploatarea unor arbori sau arborete cu vrsta mai mare de 1/2 din vrsta exploatabilit ii tehnice afectate parial de factori biotici i abiotici, sau cel provenit din defriri legal aprobate. volumul de lemn rezultat din exploatarea unor arbori din arborete cu vrste mai mici sau egale cu 1/2 din vrsta exploatabilit ii tehnice, afectate parial de factori biotici i abiotici. Sursa localizat de unde acestea au fost obinute n mod legal, respectiv: a) parchetele autorizate i predate spre exploatare, constituite n fondul forestier na ional sau n vegetaia forestier de pe terenuri din afara acestuia; b) depozite, centre de sortare i prelucrare a materialelor lemnoase; c) pieele, trgurile, oboarele i altele asemenea, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase; 20

33. Preul mediu al unui metru cub 34. Regimul codrului 35. Regimul crngului 36. Regimul silvic 37. 38. 39. 40.

d) statele membre ale Uniunii Europene; e) statele din afara Uniunii Europene. preul mediu de vnzare al unui metru cub de mas lemnoas pe picior, calculat de mas lemnoas pe picior la nivel naional pe baza datelor statistice din anul anterior. modul general de gospodrire a unei pduri, bazat pe regenerarea din smn. modul general de gospodrire a unei pduri, bazat pe regenerarea vegetativ.

41. 42.

43.

44. 45.

46. 47.

sistemul unitar de norme tehnice silvice, economice i juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecia i paza fondului forestier, n scopul asigurrii gestionrii durabile. Schimbarea schimbarea folosinei terenului cu men inerea destina iei forestiere, determinat de categoriei de modificarea prevederilor amenajamentului silvic n scopul executrii de lucrri, folosin instala ii i construcii necesare gestionrii pdurilor. Scoatere schimbarea definitiv a destina iei forestiere a unui teren n alt destina ie, n definitiv din forestier na ional condi iile legii. fondul Sezon de perioada din an cuprins ntre intrarea n vegetaie i repausul vegetativ al unui vegetaie arboret pn la repaosul vegetativ. Servicii activit ile cu caracter tehnic desfurate de ocoalele silvice de regim sau de Regia silvice Naional a Pdurilor - Romsilva n scopul asigurrii pazei i supravegherii strii de sntate a pdurilor i stabilirii anuale a lucrrilor silvice prevzute de amenajamentul silvic, cu respectarea regimului silvic. Silvicultura ansamblul de preocupri i ac iuni privind cunoaterea pdurii, crearea i ngrijirea acesteia, recoltarea i valorificarea ra ional a produselor sale, prelucrarea primar a lemnului, precum i organizarea i conducerea ntregului proces de gestionare. Spaii de spaiile delimitate, n care de intorul materialelor lemnoase are dreptul s depozitare a realizeze depozitarea acestora n vederea expedierii pentru transport, a prelucrrii materialelor primare i industriale, a comercializrii, precum i platformele primare de la locul de tiere a masei lemnoase pe picior. Stare de stadiul din care o regenerare se poate dezvolta independent, ca urmare a faptului c masiv exemplarele componente ale acesteia realizeaz o desime care asigur condi ionarea lor reciproc n cretere i dezvoltare, fr a mai fi necesare lucrri de completri i ntreineri. Subunitate diviziunea unei unit i producie/protecie, constituit ca urmare a gruprii de arboretelor din unitatea de producie i/sau protecie n func ie de elul de gospodrire gospodrire. Teren Suprafaa unit ii amenajistice pe care este amplasat activul vndut de ctre Regia aferent Naional a Pdurilor Romsilva activului vndue Teren terenul n suprafa de cel puin 0,1 ha, care nu prezint condi ii staionale care s neproductiv permit instalarea i dezvoltarea unei vegetaii forestiere. Terenuri terenurile care prin eroziune, poluare sau ac iunea distructiv a unor factori degradate antropici i-au pierdut definitiv capacitatea de producie agricol, dar pot fi ameliorate prin mpdurire, i anume: a) terenurile cu eroziune de suprafa foarte puternic i excesiv; b) terenurile cu eroziune de adncime - ogae, ravene, toreni; c) terenurile afectate de alunecri active, prbuiri, surpri i scurgeri noroioase; d) terenurile nisipoase expuse erodrii de ctre vnt sau ap; 21

48. Unitate de producie/ protecie

49. Vegetaie forestier din afara fondului forestier naional

e) terenurile cu aglomerri de pietri, bolovni, grohoti, stncrii i depozite de aluviuni toreniale; f) terenurile cu exces permanent de umiditate; g) terenurile srturate sau puternic acide; h) terenurile poluate cu substane chimice, petroliere sau noxe; i) terenurile ocupate cu halde miniere, deeuri industriale sau menajere, gropi de mprumut; j) terenurile neproductive, dac acestea nu se constituie ca habitate naturale; k) terenurile cu nisipuri mobile, care necesit lucrri de mpdurire pentru fixarea acestora; l) terenurile din oricare dintre categoriile men ionate la lit. a)-k), care au fost ameliorate prin plantaii silvice i de pe care vegetaia a fost nlturat. suprafaa de fond forestier pentru care se elaboreaz un amenajament silvic. La constituirea unei unit i de producie/protecie se au n vedere urmtoarele principii: a) se pot constitui pe bazine sau pe bazinete hidrografice sau proprieti; b) delimitarea se realizeaz prin limite naturale, artificiale permanente, pe limitele unit ilor administrativ-teritoriale sau pe limita proprietii forestiere, dup caz.; c) suprafaa minim a unit ii de producie/ protecie pentru care se elaboreaz un amenajament silvic este de 100 ha. Se includ ntr-o unitate de producie i/sau protecie proprieti ntregi, nefragmentate; proprietile se pot fragmenta numai dac suprafaa acestora este mai mare dect suprafaa maxim stabilit de normele tehnice pentru o unitate de producie/protecie. vegetaia forestier situat pe terenuri din afara fondului forestier na ional, care nu ndeplinete unul sau mai multe criterii de definire a pdurii, fiind alctuit din urmtoarele categorii: a) plantaiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole; b) vegetaia forestier de pe puni cu consisten mai mic de 0,4; c) fneele mpdurite: arbori situa i n fnee: d) arborii din zonele de protecie a lucrrilor hidrotehnice i de mbuntiri funciare; e) arborii situai de-a lungul cursurilor de ap i canalelor; f) zonele verzi din intravilan, altele dect cele definite ca pduri; g) parcurile dendrologice i arboretumurile, altele dect cele cuprinse n pduri; h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul cilor de transport i comunicaie; judeul n care suprafaa fondului forestier suprafaa total a acestuia. reprezint mai puin de 30% din

50. Zon deficitar n pduri

Art. II. Legea nr.46/2008 Codul silvic, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu modificrile i completrile aduse prin prezenta lege, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou renumerotare.

22