Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

9
Model 2006 ITL 009

Stema
unitii
administrativ
--teritoriale

ROMNIA

Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Nr.......... /data elib.../200..


Codul de identificare fiscal:
Adres/Cont IBAN/tel/fax

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCAL PENTRU PERSOANE FIZICE


PRIVIND IMPOZITELE I TAXELE LOCALE I ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL
Ca urmare a cererii D-lui/D-nei . nr: ........ /data .......... cu domiciliul n str. .....................nr. ...., bl..., sc., ..., ap. ....,
sector ..., loc. ......................, legitimat prin B.I./C.I./A.I./Paaport/ seria.... nr............., cu CNP ..............................................., avnd calitatea de
proprietar/coproprietar/mandatar/executor 1)/motenitor2) i a verificrilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritilor
administraiei publice locale la nr. de rol nominal unic .............................se atest urmtoarele:
Prenumele
i
numele
..............................................................................................domiciliul .................................................................................................... .....................
..................................................... 3)..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.......................................
La data de nti a lunii urmtoare eliberrii prezentului certificat de atestare fiscal, figureaz/ nu figureaz n evidenele compartimentului
fiscal cu urmtoarele creane bugetare de plat ctre bugetul local, conform evidenelor existente la data ntocmirii:

Nr.

Denumirea creanei
bugetare

Curent

Rmi

Majorri/
dobnzi

Penaliti
ntrziere

Total

Total
n cazul utilizrii pentru deschiderea procedurii succesorale certificatul se poate elibera cu debitele nregistrate pn la data decesului 4), iar notarul
are obligaia nscrierii n certificatul de motenitor a debitelor ce revin motenitorilor i comunicarea ctre organul fiscal a unei copii de pe certificatul
de motenitor.
Prezentul certificat s-a eliberat pentru 5): ..........................................................................................................................................
Precizm ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate i nu confer aceast calitate.
Termenul de valabilitate 6) ..........................................................
S-a taxat cu suma ..... lei, conform chitanei nr. ........../..............20.....
Coductorul organului fiscal
.........................................................
(prenume, nume i tampil)

ntocmit azi data ..........................,


........................................
(funcia, prenume i nume)

_________________________________

1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judectoreti/bancari


2) Motenitorii trebuie s fac dovada decesului titularului cu copia actului de deces
3) Contribuabilul figureaz n evidenele fiscale cu urmtoarele bunuri. proprietate-folosin din data../alte situaii
4) Debitele nregistrate pn la data decesului vor completa pasivul masei succesorale. Debitele nregistrate dup data decesului reprezint de drept sarcina fiscal a motenitorilor.
5) Pentru nstrinarea cldirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport contribuabilul trebuie s aib achitate toate obligaiile bugetare scadente pn la data de nti a lunii urmtoare ncheierii actului de nstrinare.
6) Luna n curs dac se elibereaz ntre 01 25 ale lunii /25 luna n curs ultima zi a lunii urmtoare dac se elibereaz ntre 25 finele lunii n curs. Pentru nstrinarea cldirilor/terenurilor/mijloacelor de transport
certificatul este valabil n luna emiterii. n cazul procedurii suucesorale , certificatul e valabil pn la ncheierea acesteia.
*) Certificatul de atestare fiscal se poate elibera i n format electronic.