Sunteți pe pagina 1din 44
Exemple de aplicaţii numerice toamnă 2011 Aplicaţii numerice A.N.R.E. Gradele I, II A+B, III A+B
Exemple de aplicaţii numerice toamnă 2011 Aplicaţii numerice A.N.R.E. Gradele I, II A+B, III A+B

Exemple de aplicaţii numerice toamnă 2011

Aplicaţii numerice A.N.R.E.

Gradele I, II A+B, III A+B

ing. Stancu Lucian – Grd. II A + III B

toamnă 2011 Aplicaţii numerice A.N.R.E. Gradele I, II A+B, III A+B ing. Stancu Lucian – Grd.

Exemple de aplicaţii numerice A.N.R.E. toamnă 2011

1. Câtă energie electrică consumă o lampă cu incandescenţă alimentată la o tensiune de 230 V prin care trece un curent de 0,3 A dacă ea funcţionează timp de 15 minute.

Date de intrare:

U=230 V;

I=0,3 A;

t=15 min.

Se cere:

W=?

Rezolvare:

W=P x t=U x I x cosφ x t = 230 V x 0,3 A x 15/60 h = 17,25 Wh = 0,01725 kWh

2. Un electromotor monofazat conectat la o reţea de curent alternativ cu U = 220 V consumă un curent I = 5 A şi funcţionează la un cos = 0,85. Să se determine puterea activă consumată de electromotor.

Date de intrare:

U=220 V;

Se cere:

I=5 A; cos =0,85. P=?

Rezolvare:

P=U x I x cosφ=220 V x 5 A x 0,85 = 935 VA

3. Un radiator electric având rezistenţa R = 20 este străbătut de un curent I = 10 A şi funcţionează timp de două ore şi 45 de minute. Câtă energie consumă?

Date de intrare:

R=20 I=10 A; t=2h şi 45 min. W a =?

;

Se cere:

Rezolvare:

W a = P x t = R x I 2 x t ;

2 h şi 45 min = 2+

h= 2,75 h

W a = 20*100*2,75 = 5500 Wh = 5,5 kWh

4. Să se determine rezistenţa totală R T a unui circuit monofazat alimentând trei lămpi electrice conectate în paralel, având rezistenţele R 1 = 100 , R 2 = 200 , R 3 = 300 , dacă rezistenţa unui conductor al circuitului este R 4 = 0,25 .

Date de intrare:

R 1 =100

, R 2 =200

, R 3 =300 , R 4 =0,25

;

Se cere:

R T =?

Rezolvare:

G

1

R , ,

1 600

G 11

54,54 Ω

R R , , R R 54,54 Ω 0,25 Ω 0,25 Ω 55,04 Ω

5. Un radiator electric având puterea P = 1800 W absoarbe un curent de 15 A. Să se determine rezistenţa electrică interioară a radiatorului.

Date de intrare:

P=1800 W;

I=5 A;

Se cere:

R=?

Rezolvare:

P U∗I R∗I $%

P 1800 W

I 225 A 8Ω

6. La un circuit de prize cu tensiunea U = 230 V sunt conectate un fier de călcat de P fc = 690 W şi un reşou. Să se determine rezistenţa fierului de călcat şi separat rezistenţa reşoului, ştiind că cele două receptoare absorb un curent total I t = 5 A.

Date de intrare:

Se cere:

Rezolvare:

U=230 V; P fc =690 W;

I t =5A. R fc =?, R reşou =?

I )* + ,-

.

/ 0

1

3 A

; R )*

.

3 ,-

1

4

76,6 Ω

I 67ș9: I ; <I )* 5A < 3A 2 A ; R 67ș9:

. 1

3 =>ș?@

4

115 Ω

7. Să se determine pierderea de tensiune în volţi şi procente pentru o porţiune de circuit monofazat având rezistenţa de 0,5 , prin care trece un curent de 8A, tensiunea de alimentare a circuitului fiind U = 230 V.

Date de intrare:

U=230 V; R =0,5

I=8A.

;

Se cere:

U=?, U%=?

Rezolvare:

∆U R ∗ I 0,5∗ 8A 4V

∆U% 100 ∗ . 100 ∗ 1 1 1,74%

.

2

8.

Un circuit are trei derivaţii cu rezistenţele R 1 = 30 , R 2 = 90 , R 3 = 45 . Curentul în conductoarele de alimentare este I = 8 A. Să se determine tensiunea la bornele circuitului şi curentul din fiecare derivaţie.

 

Date de intrare:

 

R 1 =30

, R 2 =90

, R 3 =45

 

I=8A.

 

Se cere:

 

U=?, I 1 =?, I 2 =?, I 3 =?

Rezolvare:

 

G

E

 

∗/ /

E

∗/

 
 

1

1

R , ,

G

1

1

15 Ω

15 Ω U R , , ∗ I 15 Ω ∗ 8 A 120 V

U

I

R

120

V

30 Ω 4A;

I

I

U 120 V

R

U

R

90 Ω 1,33 A ;

120

V

45 Ω 2,66 A

D

9. Un electromotor monofazat având randamentul = 80% şi cos = 0,89 este parcurs de un curent I = 18 A la o tensiune de U = 230 V. Să se determine puterea absorbită din reţea şi puterea utilă ale electromotorului, în kW şi CP.

Date de intrare:

Se cere:

Rezolvare:

U=230 V;

I=18A;

cos =0,89; =80%. P abs =?, P u =?

P HIJ U ∗ I ∗ cosφ 230 V ∗ 18 A ∗ 0,89 ∗ 0,8 2.947,68 W 2,95 kW 4CP P : P HIJ ∗ η 2,95 kW ∗ 0,8 2,36 kW 3,2 CP 1CP=736W=0,736kW; Deci 1kW=1,36CP

10. Un generator având la bornele sale tensiunea U = 230 V şi randamentul = 90 %, alimentează un circuit cu o rezistenţă R = 2,76 . Să se determine puterea motorului care pune în mişcare rotorul generatorului.

Date de intrare:

U=230 V;

R=2,76A;

Se cere:

=90%. P m =?

Rezolvare:

3

I

. 1

,D 83,3 A

P * U ∗ I

230 V ∗ 83,3A 19,16 kW

P S 100 ∗ + -

T

/, U0∗

/

21,28 kW 28,94CP

11. Avem un transformator de forţă trifazat de putere S n = 10 MVA; tensiunile nominale U 1n = 20 kV şi U 2n = 6,3 kV. Să se calculeze curentul nominal primar şi respectiv curentul nominal secundar.

Date de intrare:

Se cere:

Rezolvare:

S W √3∗U∗I S W

I WY6.

I WJ7*.

√3∗U W S W

√3∗U W

S n =10 MVA; U 1n =20 kV; U 2n =6,3 kV.

I npr. =?, I nsec. =?

10000

1,73 20 289,02A

10000

1,73 ∗ 6,3 917,5A

12. La temperatura mediului ambiant t 1 = 15 0 C, rezistenţa unui bobinaj al unei maşini electrice este R 1 = 40 . După o funcţionare mai îndelungată, rezistenţa bobinajului creşte la valoarea R 2 = 50 . Să se calculeze temperatura t 2 la care a ajuns bobinajul după funcţionare, ştiind că bobinajul este făcut din cupru cu coeficient de temperatură α = 0,004

Z .

Date de intrare:

R 1 =40 ; R 2 =50 ;

[

Z

α=0,004 ;

t 1 =15 0 C.

Se cere:

t

Rezolvare:

2

=?

R R \1 α∗ t <t _ $ ` 1 α∗ t <t $ ` <1 α∗

t <t $a ` <1b∗ c t <t $

t t c ∗a ` <1b $t 15Z

0,25 15Z 62,5Z 77,5Z

`

`

`

`

, Za

< 1b 15Z 250Z ∗

4

13.

Un generator de curent alternativ alimentează cu energie electrică un circuit care are cos = 0,83. Tensiunea la bornele generatorului este U = 240 V iar curentul în circuit I = 120 A. Să se determine puterile generate: aparentă, activă şi reactivă.

Date de intrare:

U=240 V;

Se cere:

I=120 A; cos =0,83. S=?, P=?, Q=?

Rezolvare:

S

U ∗ I 240 V ∗ 120 A 28.800 VA 28,8 kVA

P

U ∗ I ∗ cosφ 240 V ∗ 120 A ∗ 0,83 23.901 VA 23,9 kVA

Q U ∗ I ∗ sinφ 240 V ∗ 120 A ∗ 0,56 16.128 VA 16,1 kVA

sin φ cos φ 1 $ ghiφ j1 < cos φ=0,56

14. Pe plăcuţa unui electromotor monofazat sunt trecute următoarele date: P n = 2 kW, I n

=

A, cos n = 0,8. Să se determine tensiunea nominală la care lucrează acest electromotor.

5

Date de intrare:

P n =2 kW;

Se cere:

I n =5 A; cos n =0,8. U n =?

Rezolvare:

P W U W ∗I W ∗ cosφ W $U W

P W

I W ∗ cosφ W

2000 W 5 A ∗ 0,8 500 V

15. Un fier de călcat electric, alimentat la tensiunea de 230 V funcţionează un timp t = 2 ore şi 45 de minute, consumând în acest timp o energie W = 4,850 kWh. Să se calculeze rezistenţa electrică a acestui fier de călcat.

Date de intrare:

U=230 V;

Se cere:

W=4,850 kWh; t=2h şi 45 min. R=?

Rezolvare:

W = P x t = U x I x t =(U 2 x t)/R=>R=(U 2 x t)/W;

2 ore şi 45 min = 2+ ore= 2,75 ore R= (230*230*2,75)/4850 = 30

16. Să se calculeze energia electrică activă totală consumată de următoarele receptoare electrice:

a) un electromotor de 2 CP care funcţionează un timp t 1 =60 minute;

b) o lampă având rezistenţa R = 200 , prin care trece un curent I = 1 A şi funcţionează un timp t 2 = 15 minute.

Date de intrare:

P=2 CP; t 1 =60 min.;

5

Se cere:

Rezolvare:

R=200 I=1 A; t 2 =15 min.;

W totală =?

;

a) consum electromotor:

1 CP = 736 W

W = P x t 1 =2 x 736W x 1 h = 1472 Wh

b) consum lampa:

Se determină mai întâi puterea lămpii:

P = U x I = R x I x I = R x I 2 = 200 x 1 2 = 200W,

apoi consumul acesteia:

W = P x t 2 = 200 W x 15/60 h = 200 W x 0,25 h = 50 Wh.

Deci:

W totală = 1472 Wh + 50 Wh = 1522 Wh = 1,522 kWh.

17. Pe tabloul de distribuţie al unui consumator sunt montate : un voltmetru, un ampermetru şi un wattmetru, care indică: 220 V, 80 A şi respectiv 14,1 kW. Să se determine factorul de putere, impedanţa, rezistenţa activă şi reactanţa circuitului.

Date de intrare:

U=220 V;

Se cere:

I=80 A.; P=14,1 kW. cosφ=?, Z=?, R=?, X=?

Rezolvare:

+ 14

.∗3 1∗E

Factorul de putere este: P=U x I x cosφ => cosφ W

Impedanţa circuitului este: Z

Rezistenta activa este: R = Z x cosφ =2,75 x 0,8 = 2,2

4 0,8

. 1

3

E

4

2,75 Ω

Reactanţa circuitului este: X √Z <R j2,75 < 2,2 j7,56 < 4,84

2,72 1,65 Ω

18. Dintr-un circuit de tensiune U = 230 V se alimentează o lampă cu rezistenţa R l = 529 Ω şi un fier de călcat electric cu rezistenţa R fc =100 . Să se determine energia electrică pe care o consumă cele două receptoare, ştiind că ele au funcţionat fără întrerupere timp de o oră şi 45 de minute.

Date de intrare:

Se cere:

Rezolvare:

U=230 V; R l =529 ; R fc =100 t=1h şi 45 min.

W lampă =?, W fier =?, W totală =?

W

= P x t = U x I x t

I=

U/R ;

Rezultă:

W

W

lampă = U x (U/R 1 ) x t = 230 V x (230 V/529 ) x 1,75 h = 175 Wh=0,175 kWh

fier

= U x (U/R fc ) x t = 230 V x(230 V/100 ) x 1,75 h= 926 Wh=0,926 kWh

6

W totală =W lampă + W fier = 175 Wh + 926 Wh =1101Wh=1,101 kWh

19. Ce curent maxim se absoarbe printr-un branşament monofazat de U = 230 V de către

o instalaţie electrică dintr-o locuinţă în care sunt instalate : 5 lămpi de câte 100 W, un aparat TV de 30 W şi un frigider de 100 W ? Se precizează că toate receptoarele se consideră rezistive (cosφ 1 .

Date de intrare:

Se cere:

Rezolvare:

U=230 V;

lămpi =5x100W;

P

P TV =30 W;

P frigider =100 W.

I max =?

P inst. = P lămpi + P TV + P frigider = 500 W + 30 W + 100 W = 630 W

P = U x I x cosφ => I SHn

20. Să se determine:

+ 14

.∗*9Jo 1∗

2,74 A

a) rezistenţa electrică R a unui conductor de aluminiu cu ρ = 1/32

lungimea l = 228 m şi diametrul d = 6 mm;

mm 2 /m, cu

b) pierderea de energie electrică prin încălzire, dacă prin conductor trece un curent

electric I = 50 A o perioadă de timp t = 10 ore.

Date de intrare:

a) ρ =

[

pq

* mm 2 /m;

l =228 m;

d = 6 mm;

b) I = 50 A;

t = 10 h.

Se cere:

a) R=?; b) W=?

Rezolvare:

a) Determinam mai întâi secţiunea conductoarelor (S).

S = Π x r 2 =3,14 x 3 2 =3,14 x 9= 28,26 mm 2

R ρ ∗ s

t

R

∗SS

S

E S

E

E, SS / ,

0,25

b) W = P x t = U x I x t = R x I x I x t = 0,25

x 50 A x 50 A x 10 h = 6250 Wh =

6,250 kWh

21. La un circuit electric alimentat la tensiunea U = 220 V sunt conectate în paralel:

- un radiator electric de putere P r =1100 W;

- un ciocan de lipit având R c =110 ;

- un fier de călcat electric.

Să se calculeze rezistenţa fierului de călcat, ştiind că prin circuit trece un curent total I T

= 11 A.

Date de intrare:

U=220 V; P r =1100W;

7

Se cere:

Rezolvare:

R c =110 ;

I T =11 A.

R fc =?

I 6HuvH;96 + =

.

14

1

5A

I *v9*HW

. 1

w

2 A

I fier = I T – (I radiator + I ciocan ) = 11A-(5+2)A = 4A

R )*

. 1

3 ,x>=

4

55 Ω

22. Un fier de călcat electric funcţionează un timp t = 45 minute la tensiunea de U = 230 V. Firul interior al rezistenţei sale are lungimea l = 4 m, secţiunea s = 0,2 mm 2 şi

rezistivitatea ρ = 5

Să se determine puterea P şi consumul de energie electrică W ale fierului de călcat.

mm 2 /m.

Date de intrare:

Se cere:

U=230 V; l = 4 m;

s =0,2 mm 2 ;

ρ = 5

t = 45 min = 0,75 h. P fc =?, W fc =?

mm 2 /m;

Rezolvare:

a) Ştiind că P = U x I, iar I = U/R vom avea:

P = U 2 /R.

Aflăm acum pe:

Înlocuind avem:

R ρ ∗

s

t

,

100

,

P fc = U 2 / R = 230 2 /100 =52900/100 = 529 W b) W fc = P x t = 529x45/60 = 529 x 0,75 = 397 Wh = 0,397 kWh.

23. Să se calculeze impedanţa unei bobine cu rezistenţa R 1,5

şi cu reactanţa X = 2

, precum şi defazajul între o tensiune aplicată bobinei şi curentul rezultat. Defazajul se va exprima printr-o funcţie trigonometrică a unghiului respectiv.

Date de intrare:

Se cere:

Rezolvare:

R=1,5 X = 2 Z=?

;

;

Z R X j1,5 2 j2,25 4 j 6,25 2,5 Ω

yosφ

,

z

, 0,6

8

24.

Un electromotor trifazat cu puterea nominală P n = 1500 W absoarbe un curent I n 4,9 A la un factor de putere cos n = 0,85. Să se determine tensiunea nominală U n (dintre faze) la care funcţionează electromotorul.

Date de intrare:

P n =1500 W;

Se cere:

I n = 4,9 A; cos n =0,85 U n =?

Rezolvare:

P n = p x U n x I n x cosφ n => { |

} |

[ÉÑÑ Ö Ü

p~ | ÄÅ Ç | [,áp∗à,â Ü∗Ñ,äÉ

[ÉÑÑ

á,q

Ö qÑä Ö

25. Să se determine curenţii în reţeaua din figură, cunoscând: E 1 = 48 V, E 2 = 19 V, R 1 =

2

, R 2 = 3 , R 3 = 4 . Să se întocmească bilanţul energetic.

= 4 . S ă se întocmeasc ă bilan ţ ul energetic. PROBLEMA REZOLVATA PE PAGINA

PROBLEMA REZOLVATA PE PAGINA SEPARATA(fosta nr.10)

26. Un conductor izolat, din aluminiu, având secţiunea de 6 mm2, strâns într-un colac, are o rezistenţă electrică R = 4 şi = 1/32 mm2/m. Să se determine lungimea conductorului din colac, fără a-l desfăşura şi măsura.

Date de intrare:

s =6 mm 2 ;

 

R = 4 = 1/32

;

mm 2 /m.

Se cere:

l =?

Rezolvare:

s

R ρt $l

∗J

ρ

SS

∗ åå

å

4 ∗ 6 ∗ 32 m 768 m

9

27.

Un consumator consumă energie electrică prin utilizarea unei plite electrice cu rezistenţa de 30 ce absoarbe un curent electric de 8 A şi a 4 lămpi cu incandescenţă a câte 75 W, funcţionând toate timp de o oră şi 15 minute. Să se determine energia electrică totală consumată de acest consumator în intervalul de timp menţionat.

Date de intrare:

R = 30 I = 8 A; P lampă =75 W; t=1h şi 15 min. W =?

;

Se cere:

Rezolvare:

Puterea plitei este: P 1 = R x I² = 30

Puterea becurilor este: P 2 = 4 x P lampă = 4 X 75 W= 300 W = 0,3 kW, W= (P 1 +P 2 ) x t = (1,92 + 0,3) kW x (1+15 / 60) h= 2,22 kW x 1,25 h = 2,775 kWh

x 8 2 A 2 = 1920 W = 1,92 kW,

28. O plită electrică având rezistenţa R p = 22 este alimentată printr-un circuit cu

mm 2 /m şi secţiune s = 2,5 mm 2 în lungime l =

conductoare din aluminiu cu ρ = 1/32

40 m. Tensiunea la plecarea din tablou este U = 230 V. Să se calculeze:

a) rezistenţa electrică R c a circuitului;

b) curentul electric din circuit;

c) tensiunea la bornele plitei.

Date de intrare:

R p = 22 ρ = 1/32

;

mm 2 /m;

s = 2,5 mm 2 ;

Se cere:

= 40 m; U = 230 V; a) R c =?

l

b)

I =?

c)

U b =?

Rezolvare:

s

∗ SS

S

a) R ρ

.

t

R c = 2 x R = 2 x 0,5

0,5 (pentru un conductor), deci :

S

1

= 1

, SS E

4

10

pentru circuit. 10 A

A

=

b) I

deci tensiunea la bornele plitei va fi:

c)

é -

=

1

x

U = R c x I

10 V (pierderea de tensiune din

circuit),

U b = U- U =230 V – 10 V = 220 V

29. Un circuit electric monofazat cu lungimea l = 32 m, cu conductoare din aluminiu cu

mm 2 /m şi secţiune s = 2,5 mm2, este alimentat de la tablou cu

o tensiune U = 230V. Circuitul alimentează un receptor şi prin el circulă un curent I =

5A.

Să se determine:

rezistivitate ρ = 1/32

a) rezistenţa electrică R a circuitului;

b) puterea P a receptorului pe care îl alimentează;

10

c) energia electrică minute.

pe care o consumă receptorul într-o perioadă de timp

Date de intrare:

l = 32 m;

ρ = 1/32

mm 2 /m;

s = 2,5 mm 2 ; U = 230 V;

I = 5 A;

Se cere:

a) R =?

b) P =?

c) W =? t= 20 min.

Rezolvare:

a) R ρ ∗ s

t

∗ SS

S

, SS E

S

b) = (U – U) x I

P

0,8

t=20

Căderea de tensiune pe circuit până la receptor :

U = R x I = 0,8 x 5 A = 4 V

P = (230 – 4) V x 5 A = 226 V x 5 A = 1130 W = 1,13 kW

c) W = P x t = 1130 W x 20/60 h = 377 Wh =0,377 kWh

30. Într-un circuit cu tensiunea U = 230 V în care sunt alimentate în serie o rezistenţă R = 40 Ω şi o bobină cu rezistenţă neglijabilă şi cu o reactanţă X = 30 se montează un ampermetru şi un cosfimetru. Să se determine indicaţiile aparatelor de măsură şi tensiunile la bornele rezistenţei, respectiv la bornele bobinei.

Date de intrare:

Se cere:

Rezolvare:

U = 230 V;

R

= 40

;

X

= 30

;

Z =?, U brez. =?, U bbob. =?

Impedanţa circuitului: Z R X 40 30 1600 900 j 2500 50 Ω

. 1

z

z

Indicaţiile ampermetrului: I

Indicaţiile cosfimetrului:

4,6 A

0,8

cosφ

U brez. = R x I = 40 U bbob. = X x I = 30

x 4,6 A = 184 V x 4,6 A = 138 V

31. Într-un circuit alimentat de un generator de curent alternativ este conectat un receptor care are o rezistenţă activă R = 8 Ω şi o reactanţă X = 6 . Tensiunea la bornele generatorului U = 2000 V. Să se determine puterea aparentă a generatorului şi puterile consumate în circuit (activă şi reactivă).

Date de intrare:

U = 2000 V;

R

= 8

;

X

= 6

;

Se cere:

S =?, P =?, Q =?

Rezolvare:

11

Impedanţa circuitului este: Z R X 8 6 64 36 j 100 10

Curentul in circuit este:

I

. 1

z

200 A

cosφ

z

EΩ

0,8 Ω

sin φ cos φ 1 $ sinφ j1 < cos φ j1 < 0,64 j0,36 0,6 Puterea aparentă a generatorului este:

S = U x I = 2000 V x 200 A = 400.000 VA = 400 KVA Puterea activă consumată în circuit este:

P = U x I x cosφ = 2000 V x 200 A x 0,8 = 320.000 VA= 320 kW Puterea reactiva consumata in circuit este:

Q = U x I x sinφ = 2000 V x 200 A x 0,6 = 240.000 VAr = 240 kVAr

32. Un circuit electric monofazat, având lungimea de 30 m şi secţiunea de 4 mm 2 , din aluminiu cu ρ = 1/34 mm 2 /m, alimentează la extremitatea lui, cu o tensiune U = 220

V, un radiator cu rezistenţa R r = 20 Să se calculeze:

şi o lampă cu puterea P l = 330 W.

a) pierderea de tensiune din acest circuit, în procente din tensiunea de la capătul

dinspre sursă al circuitului;

b) energia consumată de radiator, respectiv de lampă, într-o oră şi 15 minute;

c) pierderea de energie în conductoarele circuitului, în acelaşi interval de timp.

Date de intrare:

l =

30 m;

S = 4 mm 2 ;

ρ = 1/34

mm 2 /m;

Se cere:

Rezolvare:

U = 220 V; R r = 20 P l = 330 W. a) U% =? b) W =? T = 1 h şi 15 min. c) W =?

;

U = 220 V; R r = 20 P l = 330 W. a) ∆ U%

a) I s + è

.

14

1

1,5 A

I radiator = U / R r = 220 V / 20

I total = 11 A+1,5 A = 12,5 A Căderea de tensiune va fi:

U = 2 R x I, dar R ρ ∗ t deci :

∆U ρ ∗ s3

= 11A

s

∗ SS S∗ , 4

S

SS

t

V 5,5 V

D

În procente : ∆U% 100 ∗ . 100 ∗

.

, 1

1

% 2,5 %

b) W = P x t P r = U x I radiator = 220 V x 11 A = 2420 W = 2,42 kW W radiator = P r x t = 2420 W x 1,25 h = 3025 Wh = 3,025 kWh W l = P l x t = 330 W x 1,25 h = 412,5 Wh = 0,4125 kWh c) W = U x I total x t = 5,5 V x 12,5 A x 1,25 h = 85,9 Wh

12

33. Dintr-un circuit de iluminat sunt alimentate cu tensiunea de U = 220 V trei lămpi

având fiecare P 1 = 200 W şi şapte lămpi având fiecare P 2 = 40 W. conectate în paralel. Pierderea de tensiune din circuit fiind de 2,5%, să se calculeze:

a) rezistenţa electrică a circuitului, R c ;

b) pierderea de energie electrică ∆W din circuit într-o perioadă de timp t = 100 ore de funcţionare simultană a lămpilor.

Date de intrare:

U = 220 V;

Se cere:

P 1 = 200 W; P 2 = 40 W. a) R c =?

b)

W =? t= 100 h.

Rezolvare:

a) Căderea de tensiune în volţi va fi :

∆U ∆.%∗. 1∗ , %

%

V 5,5 V

U = R c x I c => R c = U / I c P total = 3 x P 1 + 7 x P 2 = 3 x 200 W + 7 x 40 W = 880 W I c = P total / U = 880 W / 220 V = 4A R c = U / I c = 5,5 V / 4 A = 1,375

b) W =

U x I c x t = 5,5 V x 4 A x 100 h = 2200 Wh = 2,2 kWh

34. O lampă electrică cu

P 1

=

363

W

şi

un

radiator având rezistenţa R = 17

funcţionează în paralel la o tensiune U = 220 V o perioadă de timp t = 105 minute.

Să se afle:

a) secţiunea circuitului comun din aluminiu cu ρ = 1/32

= 20 m, care alimentează cele două receptoare, considerându-se o pierdere de tensiune pe circuit U = 3%; b) energia electrică pe care o consumă cele două receptoare.

mm 2 /m, în lungime de l

Date de intrare:

U = 220 V; P 1 = 363 W;

R = 17 t = 105 min. = 1,75 h

;

Se cere:

a) S =? ρ = 1/32

mm 2 /m; l = 20 m; U = 3%;

b)

W =?

Rezolvare:

a) I l = P 1 / U = 363 W / 220 V = 1,65 A

I r = U / R = 220 V / 17

I c = I 1 +I r = 1,65 A + 12,94 A = 14,59 A Căderea de tensiune în volţi va fi:

U = 220 V x 3% / 100% = 6,6 V Dar :

U = R c x I c = (ρ x 2 x l x I c ) / S de unde :

= 12,94 A

S ρ ∗ ∗s∗3 - ∆.

∗ SS S∗ , / 4 E ,

,

S

, 1

mm 2,76 mm

Se alege secţiunea standardizată de 4 mmp. b) W = P x t

13

P 1 = 363w P r = U x I r = 220 V x 12,94 A = 2846,8 W P totală = P 1 +P r = 363 W + 2846,8 W = 3209,8 W W totală = P totală x t = 3209,8 W x 105/60 h = 5617 Wh = 5,617 kWh

35. Un electromotor trifazat ale cărui înfăşurări sunt conectate în stea la o reţea cu tensiunea pe fază U f = 220 V absoarbe un curent pe fiecare fază I = 10 A. Să se determine puterile activă şi reactivă absorbite de electromotor, acesta funcţionând cu un factor de putere cos = 0,72.

Date de intrare:

U f = 220 V;

Se cere:

I = 10 A; cos = 0,72. P =?, Q=?

Rezolvare:

Tensiunea de linie este: U 1 = 3 x U f =1,73 x 220 V = 380V Cunoscând factorul de putere de 0,72 determinam unghiul şi sin , care sunt:

sin φ cos φ 1 $ sinφ j1 < cos φ j1 < 0,52 0,48 0,69

Puterea activă este: P = 3 x U 1 x I x cos = 1,73 x 380 V x 10 A x 0,72 = 4733 W = 4,733 kW.

= 1,73 x 380 V x 10 A x 0,69 =

Puterea reactivă este: Q = 3 x U 1 x I x sin 4536,06 VAr = 4,536 kVAr

= 44

; sin

=0,69

36. Printr-o linie electrică monofazată din aluminiu, având lungimea de 150 m şi alimentată la tensiunea de 230 V va trece un curent neinductiv (cos = 1) de 30 A. Ce secţiune minimă trebuie să aibă conductoarele liniei, pierderea de tensiune considerându-se de 3% iar = 1/34 mm 2 /m.

Date de intrare:

U = 230 V;

I

= 30 A;

l

= 150 m;

Se cere:

cos = 1. S =?

Rezolvare:

ê ë∗ í unde:

ì

L = 2 x l = 2 x 150 m = 300 m;

∆{% [ÑÑ ∗ { $ ∆{ {%{

∆{ ë ∗ í~

ì ë ∗ í~

[

{

[ÑÑ

ì

∗ ïï q pÑÑ ï∗pÑ Ü

ï

î,â Ö

∆{

p∗qpÑ

[ÑÑ

îâÑ

Ö [ÑÑ Ö î, â Ö

âÑÑÑ

qpà,î ïï q pä, à ïï q

Se alege secţiunea standardizata imediat superioara adică 50 mm2

37. Un circuit electric monofazat, în lungime de 40 m şi conductoare de aluminiu cu secţiunea s =2,5 mm 2 , având la plecarea din tablou U = 230 V, alimentează un receptor

cu o rezistenţă neinductivă (cos = 1) de 5

14

; se consideră

= 1/32

mm 2 /m.

Ce curent indică un ampermetru montat în circuit?

Date de intrare:

l = 40 m;

S

= 2,5 mm 2 ;

U

= 230 V;

R

= 5

;

= 1/32

mm 2 /m;

cos

= 1.

Se cere:

I =?

Rezolvare:

ê ë∗ í

ì

[

∗ ïï q

àÑ ï

pq

ï

q,É ïï q

àÑ

äÑ Ñ, É ;

{ qpÑ Ö

ê q∗ê É q∗Ñ,É

qpÑ

î

U = I x (R receptor + 2 x R c ) => ~

mm 2 /m, de lungime l=

400 m şi având s =95mm 2 , se transportă o putere electrică P=100 kW sub un factor de

putere cos =0,8. Să se calculeze, în procente, pierderile de tensiune şi de putere.

Ü pä, p Ü

38. Printr-o LEA 3x400 V din aluminiu cu rezistivitatea ρ=1/32

Date de intrare:

U = 400 V; = 1/32

l = 400 m;

mm 2 /m;

S

= 95 mm 2 ;

P

= 100 kW;

Se cere:

cos

U% =?, P% =?

= 0,8.

Rezolvare:

a)

I

+ 0

∗.∗*9Jo ,D 1∗ ,E

14

, 1

180,64 A

δ = I/S = 180,64 A / 95 mm 2 = 1,9 A/mm 2

,D

∗ åå

å

b) ΔU ∗ó∗s∗3∗*9Jo

t

∆U% 100 ∗ .

.

S∗ E , 4∗ ,E

/ SS E/ 1

8,22 %

100 ,E/ 1

1 1

c) ΔP% ∗ó∗s∗+

t∗. ∗*9J o

∗ åå

å

S∗ 0

/ SS 1 ,E

, ∗4

32,89 V

∗14

/ 1

12,85 %

39. Să se calculeze secţiunea s a unui circuit cu U = 220 V din aluminiu cu ρ = 1/32 mm 2 /m având lungimea l = 50 m, pentru alimentarea unui electromotor monofazat de

factorul de putere (în regim normal şi la pornire)

cos = 0,8, randamentul = 0,9, cu pornire directă, admiţând la pornire o pierdere de

= 20 A/mm 2 şi absorbind

la pornire un curent I P = 5I N . În regim permanent de funcţionare se admite o pierdere

putere nominală P N = 5 CP, 220V,

tensiune U pa = 14% , o densitate a curentului la pornire δ

pa

de tensiune în reţea U = 5%. Secţiunea calculată se va verifica la:

- încălzirea conductoarelor în regim de funcţionare permanentă. Curentul maxim admisibil în regim de durată I adm. se consideră: 23 A pentru s = 4 mm 2 , 30 A pentru

s = 6 mm 2 , 41 A pentru s = 10 mm 2

15

- densitatea curentului la pornire;

- pierderea de tensiune din circuit la pornirea electromotorului.

Date de intrare:

U = 220 V; = 1/32

l = 50 m;

P N = 5CP;

cos = 0,8;

2 /m;

mm

= 0,9;

U pa

δ pa

= 14%;

= 20 A/mm 2 ;

I P = 5 I N ; U = 5%.

Se cere:

a)

s =?, I adm. = 23 A, s = 4 mm 2 ;

 

I adm. = 30 A, s = 6 mm 2 ; I adm. = 41 A, s = 10 mm 2

 

b)

δ p =?;

c)

U p =?.

Rezolvare:

P = 5 CP = 5 x 736 W = 3680 W

d) P = U x I x cos

x => I

+ E 0

E