Sunteți pe pagina 1din 2

Ce este psihopedagogia Activitatea pedagogica cuprinde, pe langa actiuni proprii ei, proiectare, organizare, conducere, procese de instruire si educatie,

si actiuni intreprinse in vederea constatarii efectelor produse in urma desfasurarii activitatii propriu-zise. Rolul actiunilor evaluative il constituie ameliorarea si perfectionarea activitatii desfasurate cu grupa de copii. Procesul evaluativ este totodata si un punct de pornire, deoarece activitatea este adecvata nevoilor de educatie si posibilitatilor reale de a le satisface, procesul de evaluare capata o structura ciclica, iar evaluarea joaca un rol reglator. Ceea ce este modern insa, in privinta evaluarii, se refera la faptul ca astazi, aceasta secventa are in vedere, mai ales, cauzele rezultatelor obtinute si solutiile care se intrezaresc pentru imbunatatirea actiunilor instructiv educative. Transformarile ce se opereaza in domeniul evaluarii se refera la: extinderea evaluarii, de la simpla constatare a rezultatelor, la analiza procesului care le-a produs; integrarea actiunilor evaluative, ca parte organica a procesului instructiveducativ; raportarea rezultatelor la obiectivele definite. Daca in trecut, dintre impacturile pe care le exercita evaluarea in raport cu prescolarii / elevii, cel mai mult se punea acentul pe functia de selectie (clasificarea si erarhizarea elevilor dupa valoarea performantelor obtinute), in prezent sunt importante functiile de orientare (dirijarea activitatii de invatare catre continuturi esentiale) si de reglare si autoreglare (imbunatatirea actiivitatii de invatare). Formele evaluarii, dupa modul de integrare a acesteia in desfasurarea procesului didactic, au fost si raman: evaluarea initiala, efectuata la inceputul unui program de instruire si menita sa stabileasca nivelul de pregatire al copiilor. evaluarea sumativa (cumulativa, finala), intervine la capatul unei componente tematice care se desfasoara pe o perioada mai lunga de timp si stabileste stadiul atins de copil in pregatirea sa pe secventa de instruire respectiva; poate sugera solutii dupa perioade indelungate. Evaluarea continua (formativa), realizata pe intreg parcursul procesului didactic si se intrepatrunde multiform si functional cu actiunile de instruire si cu activitatea de invatare. Evaluarea sumativa si cea continua marcheaza tranzitia de la un model traditional de evaluare catre unul mai eficient pentru activitatea instructiveducativa. Deoarece activitatea din gradinita are preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalitati de perspectiva, evaluarea este fragmentara, incompleta; procesul evaluarii prescolarilor este dificil si permite prognoze pe termen scurt. Astfel ca, metodele traditionale de evaluare, evaluarea prin probe orale, cea prin probe scrise si evaluarea prin probe practice, sunt completate de procedee complementare: interviul, investigatia, evaluarea cu ajutorul calculatorului, studiul de caz, portofoliul si proiectul. Observarea sistematica a comportamentului copiilor consta in surprinderea si

consemnarea elementelor definitorii pentru dezvoltarea acestora si are in vedere stailirea unui scop, elaborarea unui protocol de observatie si interpretarea lor din punct de vedere psihopedagogic.