Sunteți pe pagina 1din 5

Organizarea auditului si a controlului intern al intreprinderilor Subiect 8 1.

. Eficacitate: gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitatii respective. Eficienta: maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate. In domeniul strategiilor, planificarilor, dezvoltarii politicilor, proiectelor, programelor, activitatilor sau operatiilor publice, auditorii vor verifica daca managementul: efectueaza analize periodice, pentru eliminarea operatiilor inutile; evalueaza resursele utilizate si rezultatele obtinute, fata de obiectivele planificate si bugetate; compara costurile punctuale si totale ale operatiilor, cu cele ale entitatilor similare; se implica in instruirea profesionala a angajatilor, utilizeaza coeficientii de performanta sau randament, foloseste rational timpul, introduce metode avansate si dezvolta tehnologiile de lucru; respecta conformitatea achizitiilor publice privind termenele, cantitatile, tipul, calitatea si preturile; procedeaza la administrarea in siguranta a patrimoniului organizatiilor publice; imbunatateste calitatea nivelului iesirilor obtinute, fara a creste costurile generale si specifice; are instituit un sistem functional de masurare a calitatii rezultatelor activitatii; compara gradele celor 3E, inainte si dupa luarea actiunilor corective, pe baza datelor complete. Prin urmarirea si compararea mai multor indicatori, cum ar fi cei calitativi si cantitativi sau nivelul serviciilor, se intelege modul in care relatia factorilor operationali influenteaza economicitatea, eficacitatea si eficienta, avand drept scop final imbunatatirea acestora. Masurarea resurselor utilizate (intrarile de materii prime si materiale, capital, munca) se poate face in unitati monetare ori fizice (de cantitate sau timp). Masurarea iesirilor se face prin determinarea eficientei, in urma raportului dintre rezultatele obtinute si costul intrarilor utilizate. 2. Cadrul general de desfasurare a misiunilor de audit intern: 1) Procedura plan de audit intern 2) Procedura ordin de misiune 3) Procedura ordin de serviciu 4) Procedura notificarea privind declansarea misiunii de audit intern 5) Procedura colectarea si prelucrarea informtiilor 6) Procedura identificarea si analiza riscurilor 7) Procedura elaborarea programului misiunii de audit

8) Procedura sedintei de deschidere 9) Procedura colectarea probelor de audit 10) Procedura revizuirea documentelor de lucru 11) Procedura elaborarea proiectului de raport de audit intern 12) Procedura transmiterea proiectului de raport de audit intern 13) Procedura reuniunea de conciliere 14) Procedura monitorizarea misiunii 15) Procedura difuzarea raportului de audit intern 16) Procedura monitorizarea implementarii recomandarilor PLAN DE AUDIT INTERN Pe anul 2012 Obiective Perioada supusa auditarii 2 3 Optimizarea ciclului 01.01.2012de productie 30.10.2012 Sef departament de audit intern Seful activitatii auditate Optimizarea productiei

Nr. crt 0

Tema misiuni de audit

1 Auditul ciclului Productie Destinatar Copie pentru informare Obiectul misiunii

Unitate a auditata 4

Perioada desfasurarii misiunii de audit 5 01.11.201230.11.2012

ORDIN DE SERVICIU In conformitate cu prevederile Ordinului de misiune nr. 5 si cu planul anual de audit intern, se va efectua o misiune de audit intern la SC X SRL (locatia, unitatea), in perioada 01.11.2012-30.11.2012 . Scopul misiunii de audit intern este - Auditul ciclului de productie -, iar obiectivele acesteia sunt Optimizarea productiei . Mentionam ca se va efectua un audit de .................................. (se precizeaza tipul de audit). Echipa misiunii de audit intern este formata din urmatorii auditori (seful misiunii), (auditori). Seful Departamentului de audit intern,

NOTIFICARE privind declansarea misiunii de audit intern Catre De la: Referinte (Conducatorul activitatii auditate) Seful departamentului de audit intern Denumirea misiuni de audit intern

In conformitate cu Planul anual de audit intern, urmeaza ca in perioada 01.11.201230.11.2012 sa se efectueze o misiune de audit intern cu tema ,,Optimizarea productiei la ... Misiunea de audit se va desfasura sub coordonarea dlui/dnei ...Va vom contacta

ulterior pentru a stabili, de comun acord, o sedinta de deschidere in vederea discutarii diverselor aspecte ale misiunii de audit, si anume: -prezentarea auditorilor; -scopul misiunii de audit; -prezentarea obiectivelor misiunii de audit intern; -programul misiunii de audit; -alte aspecte. Pentru pregatirea misiunii de audit intern, va rugam sa ne puneti la dispozitie urmatoarea documentatie: . Daca aveti intrebari privind aceasta misiune de audit sau aveti domenii care ati dori sa faca obiectul investigatiei noastre, va rog sa ma contactati pe mine. Seful Departamentului de audit intern, Data 01.10.2012 COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMATIILOR Colectarea, este de fapt pregtirea informaiilor n vederea efecturii analizei de risc i pentru identificarea informaiilor necesare, n vederea atingerii obiectivelor misiunii de audit public intern. Colectarea informaiilor presupune: - identificarea principalelor elemente ale contextului instituional i socioeconomic n care entitatea auditat i desfoar activitatea; - analiza cadrului normativ ce reglementeaz activitatea entitii auditate; - analiza entitii auditate i activitile sale; - analiza factorilor susceptibili ce mpiedica buna desfurare a misiunii de audit; - identificarea punctelor cheie ale funcionrii entitii auditate, i ale sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabil a punctelor tari i slabe; - identificarea constatrilor semnificative i a recomandrilor din rapoartele de audit precedente care ar putea s afecteze stabilirea obiectivelor misiunii de audit; - identificarea i evaluarea riscurilor cu inciden semnificativ; - identificarea surselor poteniale de informaii care ar putea fi folosite ca dovezi ale auditului Prelucrarea 1.Identific legile i regulamentele aplicabile entitii/structurii auditate; 2. Obin organigrama, regulamentele de funcionare, fie ale posturilor, proceduri scrise ale entitii/structurii auditate; 3. Identific personalul responsabil 4. Identific circuitul documentelor; 5. Obin exemplare ale rapoartelor de audit anterioare; 6. Aduna date statistice asupra performantei pentru a-l sprijini n faza de analiz a riscului; 7. Se familiarizeaz cu activitatea entitii/structurii auditate;

8. ndosariaz documentele obinute n aceast faz a misiunii de audit public intern n dosarul permanent - seciunea C.; Identificarea documente utilizate la sectia de productie Pentru achizitia de stocuri, documentele primare sunt: - avizul de nsotire - facture - nota de intrare-receptie - nota de receptie si constatare de diferente, daca la receptie se constata diferente care se comunica si furnizorului n vederea solutionarii situatiei constatate -pentru operatii de transfer si miscare interna a stocurilor avem bonul de predaretransfer-restituire. -pentru operatii de consum a stocurilor avem bonul de consum. -pentru materialele trimise la terti pentru prelucrare avem avizul de nsotire, cu mentiunea scopului expedierii. Pentru productie avem documentele: - raportul de productie, bonul de consum. Evidenta operativa a stocurilor se realizeaza la nivelul depozitelor (gestiunilor) prin fisa de magazie si raportul de gestiune, iar la nivelul societatii prin registrul stocurilor. De procurat listele de inventar si de determinat daca totalul corespunde cu soldul balantei generale si daca listele de inventar sunt bazate pe inventarierea fizica a stocurilor De informat despre metoda de inventariere fizica De verificat daca este utilizat un sistem de inventar permanent si daca periodic se fac comparatii la cantitatile fizice IDENTIFICAREA SI ANALIZA RISCURILOR Procedura urmareste identificarea riscurilor specifice structurii/activitatii auditate. Evaluarea controlului intern din cadrul structurii/activitatii auditate Aprecierea unui risc se realizeaza in functie de: -natura si specificul activitatii/functiei auditate; -calitatea controlului intern; -gravitatea consecintelor directe si indirecte ale producerii riscului; -probabilitatea producerii riscului. Identificarea riscurilor -inexistenta unor proceduri/monografii privind achizitia si receptia materialelor -procedura/monografia nu este cunoscuta de catre personalul desemnat cu achizitia si receptia materialelor -existenta unor comenzi de materiale care nu sunt pentru nevoile intreprinderii -existenta unor comenzi la preturi mai ridicate decat nevoile intreprinderii -existenta unor comenzi care nu reflecta nevoile inreprinderii -a avea bunuri primite care nu au fost comandate -receptionarea unor materiale care nu corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ -nesolutionarea diferentelor constatate la receptive

-neconcordanta intre preturile inscrise pe factura si preturile stabilite prin contract -neconcordanta intre preturile inscrise pe factura si preturile din nota de receptive -inregistrarea eronata in contabilitate a materialelor primate -exista materiale transferate de la depozit catre alte deparatamente, pentru care nu s-au intocmit note detransfer sau materiale date in consum pentru care nu s-au intocmit bonuri de consum -evidenta stocurilor nu este corecta -exista diferente intre evidenta de gestiune si contabilitate -diferentele constatate cu ocazia inventarierii nu au fost evidentiate corect in contabilitate -depozitarea materialelor in conditii necorespunzatoare care favorizeaza deprecierea lor -depozitele nu sunt pazite, nu au sisteme de alarma, exista riscul pierderii, al furtului, risc de incendiu -exista materiale periculoase pentru care nu au fost luate masuri suplimentare de depozitare si manipulare -exista materiale returnate furnizorilor din motive de neconformitate, pentru care nu s-au intocmit documentele de iesire Proceduri de control intern care pot diminua riscurile enumerate: -verificarea modului de intocmire a notelor de comanda, daca acestea au un format standard, sunt numerotate, sunt autorizate de catre un responsabil -identificarea furnizorilor, verificarea contractelor de livrare intocmite cu furnizorii -verificarea existentei unei persoane sau unei comisii de receptive -verificarea daca persoana responsabila cu receptia este calificata, are atributii clar stabilite, prin fisa postului privind receptia materialelor, este suficient de instruita privind atributiile si raspuderile sale -verificarea modului de intocmire a receptiilor, calcule aritmetice ale acestora, materialele inscrise pe factura corespund cu cele inscrise in nota de receptie, cantitativ si valoric, notele de receptie sunt semnate de catre responsabil -verificarea fizica a bunurilor primate -verificarea si compararea notelor de comanda cu facturile si cu receptiile -verificarea trimiterii la contabilitate a facturilor insotite de notele de receptive -verificarea daca toate miscarile de materiale sunt autorizate si inregistrate -verificarea inregistrarii in fisa de magazie a borderourilor de livrare si de receptive -verificarea daca toate diferentele de inventar constatate intre inventarul fizic si fisiere au fost corect inregistrate si daca toate diferentele au fost semnate de catre un responsabil -verificarea existentei unei polite de asigurare a stocurilor impotriva incendiului, furtului.