Sunteți pe pagina 1din 1

Teoria probabilit a tilor

- Lucrare de vericare -

27 noiembrie 2008
1. S a se ae densitatea de repartit ie corespunz atoare funct iei caracteristice (t) = e|t| ,
Ind. Se folose ste formula de inversiune.

t R.

2.

S a se determine funct ia de repartit ie corespunz atoare urm atoarei funct ii caracteristice: (t) = cos t.

Ind. Se utilizeaz a formula eitx = cos tx + i sin tx.

3.

Variabila aleatoare X are densitatea de repartit ie f : R R+ , f (x) = 1 |1 x| , 0, 0<x<2 rest

S a se calculeze EX , D2 (X ) si funct ia de repartit ie a v.a. X . 4. Vectorul aleator (X1 , X2 ) are densitatea de repartit ie f : R2 R+ , f (x1 , x2 ) = S a se determine P (X1 < 2X2 ) si P (X1 > 1). e(x1 +x2 ) , 0, x1 0, x2 0, rest.

Timp de lucru: 100 min