Sunteți pe pagina 1din 3

Teoria probabilit atilor

8 decembrie 2008
1. Fie variabila aleatoare Z = min([X
1
[ ; ::: [X
n
[), unde X
1
; :::; X
n
sunt n variabile aleatoare indepen-
dente, ecare urmnd repartitia A (o; ). S a se ae valoarea media a variabilei aleatoare Z.
2. S a se determine functia de repartitie a variabilei aleatoare ce are functia caracteristic a
'(t) =
1
2
_
1
e
it
2
_
1
:
3. Fie X
1
; :::X
n
, n variabile aleatoare independente, repartizate uniform pe [1; 1]. S a se calculeze
functia caracteristic a si functia de repartitie a variabilei aleatoare
Y = X
1
+X
2
::: +X
n
:
4. Dac a variabilele aleatoare X
1
; :::X
n
sunt independente si au repartitiile
X
k
:
_
_
_

1
2
k
1
2
k
1
2
1
2
_
_
_; 1 _ k _ n ;
s a se determine repartitia seriei aleatoare
n

k=1
X
k
:
5. Vectorul aleator V = (X; Y ) are densitatea de repartitie f : R
2
R
+
;
f (x; y) =
1

2
(1 +x
2
) (1 +y
2
)
; x; y (; ]:
S a se determine:
F
X;Y
(x; y) ; F
X
(x) ; F
Y
(y) ; f
X
(x) ; f
Y
(y);
Functia caracteristic a a vectorului aleator V ;
S a se stabileasc a dac acomponentele X si Y sunt variabile aleatoare independente.
6. Se stie c a dac a v.a. X si Y sunt independente, atunci
'
X+Y
(t) = '
X
(t) '
Y
(t) ; \ t:
S a se arate c a reciproca nu este adev arat a.
1
7. Fie X si Y dou a variabile aleatoare independente. Consider am '(t) functia caracteristic a a vari-
abilei aleatoare Y si (t) functia caracteristic a a variabilei aleatoare Z =
Y
X
, iar f (x) si g (y) densit atile de
repartitie corespunz atoare v.a. X si Y . S a se arate c a
(t) =
_
R
'
_
t
x
_
f (x) dx:
8. Fie X o variabil a aleatoare a c arei densitate de repartitie este
f (x) =
_

_
1

; [x[ <

2
;
0; [x[ >

2
:
S a se determine densitatea de repartitie corespunz atoare variabilei aleatoare
Y = cos X:
9. Densitatea de repartitie a vectorului aleator (X; Y ) este
f (x; y) =
y
(1 +x)
4
exp
_

y
1 +x
_
; 0 _ x _ ; 0 _ y _ :
S a se determine densitatea de repartitie a vectorului aleator (U; V ).
10. Densitatea de repartitie a vectorului aleator (X; Y ) este
f (x; y) =
_
e
(x+y)
; 0 _ x; y _ ;
0; rest.
S a se ae densitatea de repartitie a variabilelor aleatoare
U = X +Y si V =
X
Y
:
11. Variabila aleatoare X urmeaz a o repartitie Cauchy, a c arei densitate de repartitie este
f (x) =
1
(1 +x
2
)
.
S a se calculeze densitatea de repartitie a variabilei Y = 1 X
3
.
12. S a se arate c a dac a variabilele X si Y sunt independente, ecare urmnd o repartitie A (0; ),
atunci variabilele
U = X
2
+Y
2
; V =
X
Y
sunt de asemenea independente.
13. Se consider a v.a. X
1
si X
2
, ecare avnd repartitia A (0; 1). S a se arate c a v.a Y
1
si Y
2
date de
expresiile
Y
1
= exp
_

1
2
_
X
2
1
+X
2
2
_
_
;
Y
2
=
1
2
arctg
_
X
1
X
2
_
2
sunt de asemenea independente si au repartitii rectangulare pe intervalul (0; 1).
14. Variabila aleatoare X ia valori ntregi si pozitive cu probabilit atile
P(X = k) =
a
k
(1 +a)
k+1
; a > 0:
S a se calculeze EX si D
2
(X).
15. Se consider a functia
f (x) = ke

x
2
2
x
n1
; 0 _ x < :
S a se determine constanta k astfel nct f (x) s a e densitatea de repartitie a unei variabile aleatoare X si
s a se calculeze EX si EX
2
.
3