Sunteți pe pagina 1din 2

Teoria probabilit a tilor

15 decembrie 2008
1. Fie X o variabil a aleatoare a c arei densitate de reparti tie este 8 m < x e x ; x > 0; m! f (x) = : 0; rest. P (0 < X < 2 (m + 1)) > m : m+1

S a se arate c a

2. Se poate arma cu probabilitatea 0; 97 c a, din 1000 de arunc ari ale unei monede, apare stema de un num ar de ori cuprins ntre 450 si 600 ? 3. Se arunc a un zar de 500 de ori. Cu ce probabilitate putem arma c a ob tinem fa ta 6 de cel mult 90 de ori? 4. Cu ce probabilitate putem arma c a din 100 de arunc ari ale unei monede, stema apare de un num ar de ori cuprins ntre 40 si 60 ? 5. Fie (Xn )n
1

un sir de variabile aleatoare independente ale c aror tablouri de reparti tie sunt 0 p 1 k k 1 0 2 k p k 1

P (X1 = 0) = 1 si Xk : @ 6. Fie (Xn )n


1

1 k

A ; k = 2; 3; :::

S a se arate c a sirul dat veric a legea numerelor mari. un sir de variabile aleatoare independente ale c aror tablouri de reparti tie sunt P (X1 = 0) = 1 si Xk : @ 0 p lg k p lg k 1 2 1 A ; k = 2; 3; :::

1 2

S a se arate c a sirul dat veric a legea numerelor mari. 7. Fie (Xn )n


1

un sir de variabile aleatoare independente ale c aror densit a ti de reparti tie sunt (x 1 fn (x) = p p e 4 n
n 2

, unde

2 [0; 1]:

S a se arate c a sirul (Xn )n2N veric a legea numerelor mari.

8.

S a se calculeze urm atoarea limit a Z 1Z 1 Z ::: lim


n!1 0 0

x1 + x2 ::: + xn n

dx1 dx2 :::dxn :

9. Intr-o experien ta si evenimentul complementar se poate realiza evenimentul A cu probabilitatea p m cu probabilitatea q = 1 p. Se repet a experien ta de n ori. S a se arate c a frecven ta relativ a de realizare n a evenimentului A tinde n probabilitate la p. 10. S a se arate c a convergen ta n reparti tie nu implic a convergen ta n probabilitate. 0
1 2

Indica tie: Se consider a v.a. X :

1
1 2

;Y =1

X:

11. S a se arate c a dac a X este o variabil a aleatoare absolut continu a, cu densitatea f continu a, nul a pe [0; 1]c , atunci sirul cu termenul general Xn = fnX g; n 1 converge n reparti tie la o variabil a aleatoare Y U (0; 1).