P. 1
HG_349_2005

HG_349_2005

|Views: 3|Likes:
Published by floringh
Legislatie mediu
Legislatie mediu

More info:

Published by: floringh on Sep 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2014

pdf

text

original

HOTARARE nr.

349 din 21 aprilie 2005
privind depozitarea deseurilor
EMITET! "#$ER#%
&#'%I(AT I! MOITOR#% O)I(IA% nr. 394 din 10 *ai 2005
In te*eiul art. 10+ din (onstitutia Ro*aniei, repu-li.ata, si al art 54 p.t. 2 lit. -/ din Ordonanta de
ur0enta a "uvernului nr. 1+22000 privind re0i*ul deseurilor, apro-ata .u *odi3i.ari si .o*pletari
prin %e0ea nr. 42422001,
"uvernul Ro*aniei adopta prezenta 5otarare.
(A&. I
6ispozitii 0enerale
ART. 1
71/ &rezenta 5otarare are .a o-ie.t sta-ilirea .adrului le0al pentru des3asurarea a.tivitatii de
depozitare a deseurilor, atat pentru realizarea, e8ploatarea, *onitorizarea, in.5iderea si ur*arirea
postin.5idere a depozitelor noi, .at si pentru e8ploatarea, in.5iderea si ur*arirea postin.5idere a
depozitelor e8istente, in .onditii de prote.tie a *ediului si a sanatatii populatiei.
72/ Re0le*entarea a.estei a.tivitati are drept s.op prevenirea sau redu.erea e3e.telor ne0ative
asupra *ediului, in spe.ial poluarea apelor de supra3ata, su-terane, a solului, aerului, in.lusiv a
e3e.tului de sera, pre.u* si a ori.arui ris. pentru sanatatea populatiei, pe intrea0a durata de
e8ploatare a depozitului, .at si dupa e8pirarea a.esteia.
73/ &revederile Ordonantei de ur0enta a "uvernului nr. 3422002 privind prevenirea, redu.erea si
.ontrolul inte0rat al poluarii, apro-ata .u *odi3i.ari prin %e0ea nr. 44522002, se .onsidera realizate
pentru depozitele de deseuri, da.a sunt realizate .erintele prezentei 5otarari.
74/ 9e*ni3i.atia ter*enilor spe.i3i.i utilizati este prevazuta in ane8a nr. 1.
ART. 2
&revederile prezentei 5otarari se apli.a ori.arui depozit, de3init .on3or* ane8ei nr. 1 lit. -/.
ART. 3
71/ &rezenta 5otarare nu se apli.a ur*atoarelor a.tivitati!
a/ i*prastierea pe sol, in s.opul a*eliorarii .alitatii sau 3ertilizarii, a na*olurilor de la statiile de
epurare orasenesti, a na*olurilor de dra0are sau a altor tipuri de na*oluri si*ilare:
-/ 3olosirea unor deseuri inerte la lu.rari de rea*ena;are2restaurare, u*plere sau pentru
.onstru.tii in depozite de deseuri:
./ depunerea na*olurilor de dra0are, neperi.uloase, in lun0ul apelor din .are au 3ost e8trase sau
in al-ia raurilor:
d/ depozitarea solului ne.onta*inat sau a deseurilor inerte rezultate in ur*a a.tivitatilor de
prospe.tare si e8tra.tie, tratarii si sto.arii resurselor *inerale, .at si .ele din e8ploatarea .arierelor.
72/ 9unt e8.eptate de la apli.area prevederilor p.t. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 si 2.1 din ane8a nr. 2
depunerea de deseuri neperi.uloase, altele de.at deseurile inerte, rezultate de la prospe.tiuni si
e8tra.tie, tratare si sto.are a resurselor *inerale, pre.u* si din e8ploatarea .arierelor si .are sunt
depozitate intr<o *aniera .e previne poluarea *ediului si ris.urile pentru sanatatea populatiei.
73/ 9unt e8.eptate de la apli.area prevederilor art. 1 alin. 73/, art. 11, art. 13 alin. 75/, art. 15 alin.
71/ si 72/, art. 19 si 20, ale p.t. 1.3, 2.1 si 2.2 din ane8a nr. 2, ale ane8ei nr. 3, .u e8.eptia p.t. 3.1,
nivelul 3, si ale p.t. 2.2, 2.3 si 2.4 din ane8a nr. 4 depozitele pentru deseuri neperi.uloase sau inerte
in asezari izolate si nu*ai da.a depozitul este destinat eli*inarii deseurilor 0enerate in a.ea
lo.alitate izolata: a.easta e8.eptie se 3a.e .u respe.tarea prevederilor Ordonantei de ur0enta a
"uvernului nr. 1+22000 privind re0i*ul deseurilor, apro-ata .u *odi3i.ari si .o*pletari prin %e0ea nr.
42422001.
74/ %ista lo.alitatilor izolate prevazute la alin. 73/ se apro-a prin ordin al *inistrului autoritatii
.entrale de prote.tie a *ediului pana la data de 31 de.e*-rie 2005.
75/ )ara a pre;udi.ia prevederile art. 5 din Ordonanta de ur0enta a "uvernului nr. 1+22000,
apro-ata .u *odi3i.ari si .o*pletari prin %e0ea nr. 42422001, se e8.epteaza sto.area su-terana,
ast3el .u* este de3inita in ane8a nr. 1 lit. v/, de la apli.area prevederilor art. 25 alin. 71/, 72/ si 73/ si
a prevederilor p.t. 1.1.2, 2.1 si 2.2 din ane8a nr. 2 si ale p.t. 2.1<2.4 din ane8a nr. 4.
74/ 9e e8.epteaza de la apli.area prevederilor prezentei 5otarari spatiile de depozitare e8istente
din zona rurala si nu*ai da.a a.estea sunt destinate eli*inarii deseurilor 0enerate in lo.alitatile pe
.are le deserves..
71/ 9patiile de depozitare din zona rurala se rea-iliteaza pana la data de 14 iulie 2009 prin
salu-rizarea zonei si reintrodu.erea a.esteia in .ir.uitul natural sau prin in.5idere .on3or*
=Indru*arului de in.5idere a depozitelor e8istente ne.on3or*e de deseuri neperi.uloase=, .are 3a.e
parte inte0ranta din pro.edura de in.etare a a.tivitatii de depozitare, .are se apro-a prin ordin al
*inistrului autoritatii .entrale pentru prote.tia *ediului in ter*en de 40 de zile de la data intrarii in
vi0oare a prezentei 5otarari.
ART. 4
1
6epozitele se .lasi3i.a in 3un.tie de natura deseurilor depozitate, ast3el!
a/ depozite pentru deseuri peri.uloase:
-/ depozite pentru deseuri neperi.uloase:
./ depozite pentru deseuri inerte.
ART. 5
6eseurile .are nu se a..epta la depozitare intr<un depozit sunt!
a/ deseuri li.5ide:
-/ deseuri e8plozive, .orozive, o8idante, 3oarte in3la*a-ile sau in3la*a-ile, proprietati .e sunt
de3inite in ane8a nr. I E la Ordonanta de ur0enta a "uvernului nr. 1+22000, apro-ata .u *odi3i.ari si
.o*pletari prin %e0ea nr. 42422001:
./ deseuri peri.uloase *edi.ale sau alte deseuri .lini.e peri.uloase de la unitati *edi.ale sau
veterinare .u proprietatea H9, de3inita in ane8a nr. I E si avand .ate0oria prevazuta la lit. A p.t. 14
din ane8a nr. I ( la Ordonanta de ur0enta a "uvernului nr. 1+22000, apro-ata .u *odi3i.ari si
.o*pletari prin %e0ea nr. 42422001:
d/ toate tipurile de anvelope uzate, intre0i sau taiate, e8.luzand anvelopele 3olosite .a *ateriale
in .onstru.tii intr<un depozit:
e/ ori.e alt tip de deseu .are nu satis3a.e .riteriile de a..eptare, .on3or* prevederilor ane8ei nr.
3.
ART. 4
71/ Autoritatea .entrala pentru prote.tia *ediului ela-oreaza i*preuna .u autoritatile
ad*inistratiei pu-li.e lo.ale si .u autoritatile re0ionale de prote.tia *ediului 9trate0ia nationala
privind redu.erea .antitatii de deseuri -iode0rada-ile depozitate, .are 3a.e parte inte0ranta din
9trate0ia nationala de 0estionare a deseurilor.
72/ 9trate0ia nationala privind redu.erea .antitatii de deseuri -iode0rada-ile .uprinde *asuri
re3eritoare la .ole.tarea sele.tiva, re.i.larea, .o*postarea, produ.erea de -io0az si2sau re.uperarea
*aterialelor si ener0iei, ast3el in.at sa .ondu.a la realizarea ur*atoarelor o-ie.tive!
a/ redu.erea .antitatii de deseuri -iode0rada-ile *uni.ipale depozitate la 15> din .antitatea
totala, e8pri*ata 0ravi*etri., produsa in anul 1995, in *a8i*u* 5 ani de la data de 14 iulie 2001:
-/ redu.erea .antitatii de deseuri -iode0rada-ile *uni.ipale depozitate la 50> din .antitatea
totala, e8pri*ata 0ravi*etri., produsa in anul 1995, in *a8i*u* + ani de la data de 14 iulie 2001:
./ redu.erea .antitatii de deseuri -iode0rada-ile *uni.ipale depozitate la 35> din .antitatea
totala, e8pri*ata 0ravi*etri., produsa in anul 1995, in *a8i*u* 15 ani de la data de 14 iulie 2001.
73/ Ter*enele prevazute la alin. 72/ lit. a/, -/ si ./ pentru atin0erea o-ie.tivelor de redu.ere a
.antitatilor de deseuri -iode0rada-ile depozitate se pot prelun0i .u *a8i*u* 4 ani, da.a a.easta
prelun0ire este autorizata de autoritatea .entrala pentru prote.tia *ediului.
ART. 1
71/ In depozitele de deseuri peri.uloase este per*isa nu*ai depozitarea deseurilor peri.uloase .e
indeplines. .riteriile prevazute in ane8a nr. 3.
72/ In depozitele de deseuri neperi.uloase este per*isa depozitarea ur*atoarelor deseuri!
a/ deseuri *uni.ipale:
-/ deseuri neperi.uloase de ori.e alta ori0ine, .are satis3a. .riteriile de a..eptare a deseurilor la
depozitul pentru deseuri neperi.uloase:
./ deseuri peri.uloase sta-ile, nerea.tive, .u* sunt .ele solidi3i.ate, vitri3i.ate, .are la levi0are au
o .o*portare e.5ivalenta .u a .elor prevazute la lit. -/ si .are satis3a. .riteriile relevante de
a..eptare: a.este deseuri peri.uloase nu se depoziteaza in .elule destinate deseurilor
-iode0rada-ile neperi.uloase, .i in .elule separate.
73/ In depozitele de deseuri inerte este per*isa nu*ai depozitarea deseurilor inerte.
74/ 9e interzi.e a*este.area deseurilor in s.opul de a satis3a.e .riteriile de a..eptare la o anu*ita
.lasa de depozite.
75/ 6epozitarea deseurilor, .on3or* prevederilor alin. 71/ si 72/ este per*isa nu*ai da.a deseurile
sunt supuse in preala-il unor operatii de tratare 3eza-ile te5ni. si .are .ontri-uie la indeplinirea
o-ie.tivelor sta-ilite in prezenta 5otarare.
74/ (riteriile .are tre-uie indeplinite de deseuri pentru a 3i a..eptate la depozitare pe 3ie.are .lasa
de depozit si lista nationala de deseuri a..eptate pentru 3ie.are .lasa de depozit sunt sta-ilite prin
Ordinul *inistrului *ediului si 0ospodaririi apelor nr. 9522005 si se revizuies. in 3un.tie de
*odi3i.area .onditiilor te5ni.o<e.ono*i.e.
ART. +
71/ (erintele si *asurile operationale si te5ni.e pentru depozitarea deseurilor in s.opul prevenirii
sau redu.erii .at de *ult posi-il a e3e.telor ne0ative asupra *ediului si sanatatii u*ane, 0enerate
de depozitarea deseurilor, pe toata durata de e8ploatare a unui depozit, sunt .uprinse in or*ativul
te5ni. privind depozitarea deseurilor, apro-at prin Ordinul *inistrului *ediului si 0ospodaririi apelor
nr. 15122004. or*ativul te5ni. se revizuieste in 3un.tie de *odi3i.area prevederilor le0islative
nationale si europene si a .onditiilor te5ni.o<e.ono*i.e.
72/ &revederile nor*ativului te5ni. se apli.a depozitelor de deseuri inerte, neperi.uloase si
peri.uloase pentru toate etapele de proie.tare, .onstru.tie, e8ploatare, in.5idere si *onitorizare
postin.5idere a unui depozit de deseuri.
2
ART. 9
71/ Autoritatile ad*inistratiei pu-li.e lo.ale tre-uie sa tina sea*a de prevederile 9trate0iei
nationale de 0estionare a deseurilor si ale &lanului national de 0estionare a deseurilor, apro-ate prin
Hotararea "uvernului nr. 1.41022004, pre.u* si de planurile re0ionale de 0estionare a deseurilor,
pentru realizarea depozitelor zonale de deseuri *uni.ipale.
72/ 6epozitele prevazute la alin. 71/ tre-uie sa 3ie depozite de deseuri zonale .are deserves. .el
putin 150.000 de lo.uitori, avand la -aza a-ordarea re0ionala a 0estiunii deseurilor.
73/ (onsiliile lo.ale si2sau ;udetene iau *asurile ne.esare pentru .onstruirea depozitelor de
deseuri *uni.ipale nu*ai pe terenuri a3late in proprietatea lor.
74/ In situatia in .are depozitele deserves. doua sau *ai *ulte ;udete, pro0ra*ul de 3un.tionare si
.osturile operatiilor de depozitare se sta-iles. de .o*un a.ord .u toate autoritatile ad*inistratiei
pu-li.e lo.ale i*pli.ate.
ART. 10
71/ (osturile a3erente a.tivitatii de depozitare se suporta de .atre 0eneratorii si detinatorii de
deseuri.
72/ Autoritatile ad*inistratiei pu-li.e lo.ale iau *asuri .a atat .osturile prevazute pentru
or0anizarea si e8ploatarea unui depozit de deseuri *uni.ipale, .at si .osturile esti*ate pentru
in.5iderea si ur*arirea postin.5idere a depozitului sa 3ie a.operite de pretul pra.ti.at de operator
pentru depozitarea 3ie.arui tip de deseu in a.el depozit.
73/ Autoritatile ad*inistratiei pu-li.e lo.ale iau *asurile ne.esare pentru .a operatorii de
salu-ritate .are des3asoara a.tivitati de pre.ole.tare, .ole.tare si transport sa depuna a.este
deseuri la depozitele la .are a 3ost arondata lo.alitatea in .are a.estia isi des3asoara a.tivitatea
.on3or* .ontra.tului de dele0are a 0estiunii servi.iului de salu-rizare prin .on.esiune. %o.alitatile
.are sunt arondate la depozit sunt indi.ate in a.ordul2autorizatia de *ediu, dupa .az.
74/ Tari3ele pentru a.tivitatea de depozitare a deseurilor tre-uie sa in.luda .5eltuielile a3erente
tuturor operatiilor pre.izate de autoritatea .entrala pentru prote.tia *ediului.
75/ Operatorii e.ono*i.i 0eneratori de deseuri industriale .are opereaza propriile depozite
evidentiaza separat in re0istrele .onta-ile .osturile prevazute pentru or0anizarea, e8ploatarea si
in.5iderea depozitului de deseuri.
74/ Operatorii depozitelor de deseuri industriale .are o3era servi.ii de depozitare pentru terti vor
lua *asuri .a atat .osturile prevazute pentru or0anizarea si e8ploatarea depozitului, .at si .osturile
esti*ate pentru in.5iderea si ur*arirea postin.5idere a depozitului sa 3ie a.operite de pretul
pra.ti.at de operator pentru depozitarea 3ie.arui tip de deseu in a.el depozit.
ART. 11
71/ 9oli.itantul unei autorizatii de *ediu pentru un depozit de deseuri tre-uie sa 3a.a dovada
e8istentei unei 0arantii 3inan.iare, .on3or* le0islatiei in vi0oare, inainte de in.eperea operatiilor de
eli*inare, pentru a asi0ura .a sunt indeplinite o-li0atiile privind si0uranta depozitului pentru
respe.tarea .erintelor de prote.tie a *ediului si a sanatatii populatiei, .are de.ur0 din autorizatie.
A.easta 0arantie va 3i *entinuta pe toata perioada de operare, in.5idere si ur*arire postin.5idere a
depozitului.
72/ &revederile alin. 71/ nu se apli.a depozitelor de deseuri inerte.
ART. 12
71/ Operatorul depozitului este o-li0at sa isi .onstituie un 3ond pentru in.5iderea si ur*arirea
postin.5idere a depozitului, denu*it )ond pentru in.5iderea depozitului de deseuri si ur*arirea
a.estuia postin.5idere.
72/ )ondul prevazut la alin. 71/ se pastreaza intr<un .ont purtator de do-anda des.5is la o -an.a
.o*er.iala, .u e8.eptia .azului in .are operatorul depozitului are .alitatea de institutie pu-li.a si
3ondul se pastreaza intr<un .ont des.5is la unitatea de trezorerie si .onta-ilitate pu-li.a in a .arei
raza a.esta isi are sediul 3is.al. 6o-anda o-tinuta .onstituie sursa supli*entara de ali*entare a
3ondului.
73/ )ondul se .onstituie in li*ita su*ei sta-ilite prin proie.tul depozitului pentru in.5iderea si
ur*arirea postin.5idere a depozitului si se realizeaza prin esalonarea anuala a a.estei su*e, ast3el!
a/ din .ota<parte din tari3ele de depozitare per.epute de operator din pri*a zi a intrarii in
3un.tiune a depozitului unde se realizeaza depozitarea deseurilor pentru terta persoana:
-/ .ota<parte anuala din su*a sta-ilita prin proie.tul depozitului la depozitele unde operatorii
realizeaza eli*inarea propriilor deseuri.
74/ (ota<parte din tari3ele de depozitare .are ali*enteaza 3ondul se sta-ileste initial prin proie.t si
se re.al.uleaza la .el *ult 3 ani in vederea asi0urarii su*ei sta-ilite la alin. 73/.
75/ )ondul se ali*enteaza tri*estrial, dupa 3inalizarea in.asarilor .ontravalorii operatiunilor de
depozitare pe perioada a.elui tri*estru, iar .ontrolul depunerii su*elor previzionate se 3a.e anual pe
toata perioada e8ploatarii depozitului: a.este su*e sunt previzionate.
74/ (onsu*ul 3ondului se 3a.e pe -aza situatiilor de lu.rari .are se into.*es. o data .u realizarea
lu.rarilor, la in.5iderea depozitului sau a unei parti a depozitului. Operatorul utilizeaza 3ondurile
previzionate .onstituite in a.est s.op pe -aza situatiilor de lu.rari ;usti3i.ative.
71/ )ondul prevazut la alin. 71/ nu se in.lude la *asa .redala in .az de li.5idare ;udi.iara, el
ur*and sa 3ie 3olosit nu*ai in s.opul pentru .are a 3ost .onstituit.
3
7+/ (ontrolul ali*entarii si utilizarii 3ondului se realizeaza de .atre autoritatile .o*petente ale
ad*inistratiei pu-li.e lo.ale pentru 3inante pu-li.e, in .on3or*itate .u prevederile le0islatiei in
vi0oare.
79/ Autoritatile ad*inistratiei pu-li.e lo.ale asi0ura transparenta in3or*atiei privind .ostul
depozitarii deseurilor si al i*pli.atiilor realizarii depozitului de deseuri.
(A&. II
(erinte spe.i3i.e in .adrul pro.edurii de e*itere a a.ordului si autorizatiei de *ediu pentru
depozitele de deseuri
ART. 13
71/ Re0le*entarea a.tivitatii privind depozitarea deseurilor se 3a.e .u respe.tarea prevederilor
le0islatiei de *ediu in vi0oare, prin e*iterea a.ordului si autorizatiei inte0rate de *ediu, da.a
depozitele .ad su- in.identa Ordonantei de ur0enta a "uvernului nr. 3422002, apro-ata .u *odi3i.ari
prin %e0ea nr. 44522002, si prin e*iterea a.ordului si2sau autorizatiei de *ediu pentru depozitele
.are nu se supun prevederilor le0ale *entionate.
72/ 6o.u*entatia .are se inainteaza autoritatii .o*petente pentru prote.tia *ediului, in vederea
o-tinerii a.ordului2a.ordului inte0rat de *ediu, .ontine, pe lan0a .erintele prevazute in le0islatia
nationala in vi0oare, si ur*atoarele ele*ente spe.i3i.e depozitelor de deseuri!
a/ identitatea soli.itantului si a operatorului, atun.i .and sunt entitati di3erite:
-/ dovada .a proie.tul depozitului este in .on3or*itate .u &lanul national de 0estionare a
deseurilor si .u planurile re0ionale de 0estionare a deseurilor:
./ des.rierea tipului si a .antitatii totale de deseuri .are ur*eaza sa 3ie depozitate:
d/ .apa.itatea de depozitare propusa pe a*plasa*ent:
e/ des.rierea a*plasa*entului, .on3or* p.t. 1.1.2 din ane8a nr. 2, in.lusiv 0estiunea apelor,
.ara.teristi.ile sale 5idro0eolo0i.e si 0eolo0i.e: a.este in3or*atii se vor asi0ura prin studii de
spe.ialitate into.*ite .on3or* prevederilor le0ale in vi0oare:
3/ avizul de 0ospodarire a apelor e*is de autoritatea .o*petenta:
0/ *etodele propuse de prevenire si redu.ere a poluarii:
5/ planul de 3un.tionare propus:
i/ planul de in.5idere propus si pro.edurile de ur*arire postin.5idere:
;/ planul de interventie:
?/ ori.e in3or*atii supli*entare ne.esare.
73/ &entru e*iterea a.ordului2a.ordului inte0rat de *ediu pentru un depozit tre-uie indeplinite, in
*od .u*ulativ, ur*atoarele .onditii!
a/ proie.tul de depozit sa 3ie in .on3or*itate .u .erintele prezentei 5otarari si ale prevederilor
or*ativului te5ni. privind depozitarea deseurilor:
-/ 0estionarea depozitului sa se in.redinteze unei persoane 3izi.e .are este .o*petenta te5ni.
pentru .ondu.erea lui si sa se asi0ure instruirea pro3esionala si te5ni.a a operatorilor si personalului
depozitului:
./ depozitul sa se e8ploateze ast3el in.at sa se poata lua *asurile ne.esare pentru a preveni
a..identele si a li*ita .onse.intele lor.
74/ Inainte de in.eperea operatiilor de depozitare a deseurilor, autoritatea .o*petenta pentru
prote.tia *ediului e3e.tueaza un .ontrol de spe.ialitate pentru veri3i.area respe.tarii tuturor
.erintelor i*puse prin a.ordul2a.ordul inte0rat de *ediu. A.easta nu va redu.e in ni.i un 3el
responsa-ilitatea operatorului in .onditiile autorizatiei.
75/ Autorizatia2autorizatia inte0rata de *ediu pentru un depozit de deseuri tre-uie sa .ontina, in
a3ara .erintelor 0enerale prevazute in le0islatia de autorizare, si ur*atoarele .erinte spe.i3i.e!
a/ .lasa depozitului:
-/ lista .u tipurile de deseuri, .on3or* art. 1 alin. 74/, si .antitatea totala de deseuri .are este
autorizata sa 3ie depozitata in depozit:
./ .erintele pentru pre0atirea depozitului, operatiile de depozitare, pro.edurile de *onitorizare si
.ontrol, in.lusiv planuri de interventie in .az de a..idente, pre.u* si planul si operatiile de in.5idere
si operatiile de ur*arire postin.5idere, .u respe.tarea prevederilor prezentei 5otarari si ale
or*ativului te5ni. privind depozitarea deseurilor:
d/ o-li0atia operatorului depozitului de a raporta anual autoritatii .o*petente tipurile si .antitatile
de deseuri eli*inate si rezultatele pro0ra*ului de *onitorizare:
e/ autorizatia e*isa de autoritatea ad*inistratiei pu-li.e .entrale .o*petenta pentru
re0le*entarea servi.iilor de salu-rizare, .are sa ateste .a operatorul depozitului detine li.enta
pentru des3asurarea a.tivitatii de ad*inistrare a depozitului:
3/ autorizatia de 0ospodarire a apelor e*isa de autoritatea .o*petenta:
0/ dovada .onstituirii 0arantiei 3inan.iare prevazute la art. 11 alin. 71/.
ART. 14
6atele privind autorizatiile de *ediu e*ise pentru depozitele de deseuri sunt trans*ise, la .erere,
Institutului ational de 9tatisti.a.
4
(A&. III
&ro.eduri de a..eptare a deseurilor in depozitul de deseuri
ART. 15
71/ Operatorii depozitelor de deseuri sunt o-li0ati sa respe.te, la pri*irea deseurilor in depozit,
ur*atoarele pro.eduri de re.eptie!
a/ veri3i.area do.u*entatiei privind .antitatile si .ara.teristi.ile deseurilor, ori0inea si natura lor,
in.lusiv -uletine de analiza pentru deseurile industriale, iar pentru deseurile *uni.ipale, .and e8ista
suspi.iuni, pre.u* si date privind identitatea produ.atorului sau a detinatorului deseurilor:
-/ inspe.tia vizuala a deseurilor la intrare si la pun.tul de depozitare si, dupa .az, veri3i.area
.on3or*itatii .u des.rierea prezentata in do.u*entatia inaintata de detinator, .on3or* pro.edurii
sta-ilite la p.t. 3.1 nivelul 3 din ane8a nr. 3:
./ pastrarea, .el putin o luna, a pro-elor reprezentative prelevate pentru veri3i.arile i*puse
.on3or* prevederilor .uprinse la p.t. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din ane8a nr. 3, pre.u* si
inre0istrarea rezultatelor deter*inarilor:
d/ pastrarea unui re0istru .u inre0istrarile privind .antitatile, .ara.teristi.ile deseurilor depozitate,
ori0inea si natura, data livrarii, identitatea produ.atorului, a detinatorului sau, dupa .az, a
.ole.torului < in .azul deseurilor *uni.ipale, iar in .azul deseurilor peri.uloase, a lo.alizarii pre.ise a
a.estora in depozit. &entru depozitele de deseuri zonale, datele se introdu. si pe suport ele.troni. tip
-aza de date.
72/ In *od o-li0atoriu, operatorul depozitului eli-ereaza .elui .are preda deseurile o .on3ir*are
s.risa a re.eptiei 3ie.arei .antitati livrate a..eptate la depozit, .on3or* ane8ei nr. 3 la &ro.edura de
re0le*entare si .ontrol al transportului deseurilor pe teritoriul Ro*aniei, apro-ata prin Ordinul
*inistrului a0ri.ulturii, padurilor, apelor si *ediului, al *inistrului transporturilor, .onstru.tiilor si
turis*ului si al *inistrului e.ono*iei si .o*ertului nr. 22211211+22004.
73/ &entru depozitele .are au 3ost e8.eptate de la prevederile prezentei 5otarari in te*eiul art. 3
alin. 73/, autoritatile .o*petente pentru prote.tia *ediului iau *asurile ne.esare pentru a asi0ura!
a/ inspe.tia vizuala re0ulata a deseurilor in pun.tul de depozitare, pentru a se asi0ura .a doar
deseurile neperi.uloase din lo.alitatea izolata sunt a..eptate la depozit: si
-/ tinerea unui re0istru al .antitatilor de deseuri .are sunt depozitate la depozit.
ART. 14
71/ %a .ontrolul e3e.tuat de autoritatea .o*petenta pentru prote.tia *ediului, operatorul
depozitului este o-li0at sa de*onstreze .u do.u*ente .a deseurile au 3ost a..eptate in .on3or*itate
.u .onditiile din autorizatie si .a indeplines. .riteriile prevazute in ane8a nr. 3 pentru .lasa de
depozit respe.tiva.
72/ In .azul in .are deseurile nu sunt a..eptate in depozit, operatorul are o-li0atia de a in3or*a
i*ediat autoritatile .o*petente pentru prote.tia *ediului .u privire la re3uzul de a a..epta
deseurile.
(A&. I$
&ro.eduri de .ontrol si ur*arire in 3aza de e8ploatare a depozitului de deseuri
ART. 11
71/ Operatorul depozitului este o-li0at sa instituie un siste* de auto*onitorizare a depozitului de
deseuri si sa suporte .osturile a.estuia. &ro.edurile de .ontrol si *onitorizare in 3aza de e8ploatare a
unui depozit de deseuri .uprind!
a/ auto*onitorizarea te5nolo0i.a:
-/ auto*onitorizarea .alitatii 3a.torilor de *ediu.
72/ Operatorii depozitelor e8istente prevazute in ane8a nr. 5 instituie siste*ul de *onitorizare
.on3or* pro0ra*ului de .on3or*are din autorizatia de *ediu e*isa in vederea sistarii sau
.on3or*arii depozitelor de deseuri.
ART. 1+
71/ Auto*onitorizarea te5nolo0i.a .onsta in veri3i.area per*anenta a starii si 3un.tionarii
ur*atoarelor a*ena;ari si dotari posi-ile din depozite!
a/ starea dru*ului de a..es si a dru*urilor din in.inta:
-/ starea i*per*ea-ilizarii depozitului:
./ 3un.tionarea siste*elor de drena;:
d/ .o*portarea taluzurilor si a di0urilor:
e/ ur*arirea anuala a 0radului de tasare a zonelor de;a a.operite:
3/ 3un.tionarea instalatiilor de epurare a apelor uzate:
0/ 3un.tionarea instalatiilor de .aptare si ardere a 0azelor de depozit:
5/ 3un.tionarea instalatiilor de eva.uare a apelor pluviale:
i/ starea altor utila;e si instalatii e8istente in .adrul depozitului, .u* ar 3i .ele de .o*postare,
sortare *ateriale re.i.la-ile, spalare2dezin3e.tie auto, in.inerare.
5
72/ Auto*onitorizarea te5nolo0i.a are .a s.op redu.erea ris.urilor de a..idente prin in.endii si
e8plozii, distru0erea stratului de i*per*ea-ilizare, .ol*atarea siste*elor de drena; si tasari ine0ale
ale deseurilor in .orpul depozitului.
ART. 19
71/ Auto*onitorizarea .alitatii 3a.torilor de *ediu pentru 3aza de e8ploatare se realizeaza .on3or*
prevederilor din ane8a nr. 4 si ale or*ativului te5ni. privind depozitarea deseurilor.
72/ 6eter*inarile prevazute in ane8a nr. 4 si in or*ativul te5ni. privind depozitarea deseurilor se
e3e.tueaza de la-oratoare a.reditate, .on3or* prevederilor le0ale in vi0oare, iar rezultatele a.estor
deter*inari se pastreaza intr<un re0istru pe toata perioada de *onitorizare.
ART. 20
Operatorul depozitului este o-li0at sa raporteze autoritatii .o*petente pentru prote.tia *ediului
dupa .u* ur*eaza!
a/ se*estrial, datele inre0istrate in ur*a *onitorizarii, pentru a de*onstra .on3or*itatea .u
prevederile din autorizatia2autorizatia inte0rata de *ediu, pre.u* si stadiul indeplinirii *asurilor din
pro0ra*ul pentru .on3or*are, da.a este .azul:
-/ in *a8i*u* 12 ore de la .onstatare, ori.e e3e.te e.olo0i.e ne0ative se*ni3i.ative .onstatate
prin pro0ra*ul de *onitorizare.
ART. 21
Autoritatea .o*petenta pentru prote.tia *ediului sta-ileste *asurile de re*ediere .are se i*pun
din analiza in3or*arilor prezentate de operator, in ur*a produ.erii unor eveni*ente .u i*pa.t
se*ni3i.ativ asupra *ediului, iar .ostul a.estora este suportat de operator.
(A&. $
&ro.eduri de in.5idere a depozitelor de deseuri si ur*arirea postin.5idere a a.estora
ART. 22
71/ 6epozitul sau o se.tiune a depozitului se in.5ide in ur*atoarele situatii!
a/ .and sunt indeplinite .onditiile .uprinse in autorizatia2autorizatia inte0rata de *ediu re3eritoare
la perioada de 3un.tionare:
-/ la .ererea operatorului depozitului si dupa analiza si apro-area a.esteia de .atre autoritatea
.o*petenta pentru prote.tia *ediului:
./ prin de.izie *otivata a autoritatii .o*petente pentru prote.tia *ediului.
72/ In.5iderea depozitelor se realizeaza .on3or* prevederilor prezentei 5otarari si ale or*ativului
te5ni. privind depozitarea deseurilor.
ART. 23
Etapele de apro-are a in.5iderii depozitului sau a unei parti din depozit sunt ur*atoarele!
a/ autoritatea .o*petenta pentru prote.tia *ediului evalueaza toate rapoartele inaintate de
operator .on3or* art. 20 si e3e.tueaza o inspe.tie 3inala a a*plasa*entului:
-/ autoritatea .o*petenta pentru prote.tia *ediului sta-ileste operatiunile de in.5idere a
depozitului: a.easta de.izie nu a3e.teaza responsa-ilitatea operatorului depozitului prevazuta in
autorizatia de *ediu:
./ autoritatea .o*petenta pentru prote.tia *ediului .o*uni.a operatorului depozitului de.izia de
in.5idere.
ART. 24
71/ &entru depozitele de deseuri *uni.ipale si industriale neperi.uloase e8istente, .are sisteaza
depozitarea pana la data de 31 de.e*-rie 2004, .on3or* .alendarului de sistare a a.tivitatii din
ta-elele 5.1 si 5.4 din ane8a nr. 5, autoritatea .o*petenta pentru prote.tia *ediului poate sta-ili, in
3un.tie de rezultatele evaluarilor de *ediu, apli.area unor .erinte si*pli3i.ate de in.5idere prevazute
in Indru*arul de in.5idere a depozitelor ne.on3or*e de deseuri neperi.uloase.
72/ 9upra3etele .are au 3ost o.upate de depozite de deseuri se inre0istreaza in re0istrul de
.adastru si se *ar.5eaza vizi-il pe do.u*entele .adastrale.
ART. 25
71/ Operatorul depozitului este responsa-il de intretinerea, suprave05erea, *onitorizarea si
.ontrolul postin.5idere al depozitului, .on3or* autorizatiei2autorizatiei inte0rate de *ediu.
72/ &erioada de ur*arire postin.5idere este sta-ilita de autoritatea .o*petenta pentru prote.tia
*ediului. A.easta perioada este de *ini*u* 30 de ani si poate 3i prelun0ita da.a prin pro0ra*ul de
*onitorizare postin.5idere se .onstata .a depozitul nu este in.a sta-il si prezinta un ris. potential
pentru 3a.torii de *ediu.
73/ Monitorizarea postin.5idere va 3i e3e.tuata .on3or* pro.edurilor prevazute in ane8a nr. 4, iar
rezultatele deter*inarilor e3e.tuate sunt pastrate de operator intr<un re0istru pe toata perioada de
*onitorizare.
74/ Operatorul depozitului este o-li0at sa anunte in *od operativ autoritatii .o*petente pentru
prote.tia *ediului produ.erea de e3e.te se*ni3i.ativ ne0ative asupra *ediului, relevante prin
pro.edurile de .ontrol, si sa respe.te de.izia autoritatii teritoriale pentru prote.tia *ediului privind
*asurile de re*ediere i*puse in perioada postin.5idere.
6
(A&. $I
6epozite e8istente
ART. 24
71/ 6epozitele de deseuri *uni.ipale .on3or*e e8istente sau .are se .on3or*eaza prevederilor
prezentei 5otarari pana la data de 31 de.e*-rie 2004 .ontinua sa 3un.tioneze pana la epuizarea
.apa.itatii proie.tate.
72/ 6epozitele e8istente de deseuri industriale neperi.uloase .are se .on3or*eaza pana la data de
14 iulie 2009 .ontinua sa 3un.tioneze pana la epuizarea .apa.itatii proie.tate.
73/ 6epozitele e8istente ne.on3or*e prevazute in ane8a nr. 5 sisteaza a.tivitatea .on3or*
.alendarului de sistare a a.tivitatii prevazut in ane8a si apli.a prevederile le0ale de operare si
*onitorizare in vederea in.5iderii sau apli.a prevederile le0ale in vederea in.5iderii s i ur*aririi
postin.5idere.
ART. 21
71/ Operatorii depozitelor prevazute la art. 24 alin. 73/ au o-li0atia .a pana la data de 31
de.e*-rie 2005 sa indeplineas.a ur*atoarele .erinte!
a/ into.*es. -ilantul de *ediu nivel I si II si, da.a este .azul, evaluarea de ris., .on3or*
prevederilor le0ale in vi0oare:
-/ prezinta autoritatii .o*petente pentru prote.tia *ediului o evaluare a .osturilor realizarii
o-li0atiilor de *ediu sta-ilite si sursele de 3inantare in vederea in.5iderii.
72/ &e -aza rezultatelor evaluarilor de *ediu si a .alendarului de sistare a a.tivitatii prevazut in
ane8a nr. 5, se e*ite autorizatie de *ediu .u pro0ra* de .on3or*are in vederea in.5iderii
depozitelor sau aviz de *ediu pentru sta-ilirea o-li0atiilor de *ediu la in.etarea a.tivitatii, .on3or*
prevederilor le0ale in vi0oare.
ART. 2+
71/ Operatorii depozitelor e8istente .are pri*es. autorizatie de *ediu au o-li0atia sa isi .onstituie
3ondul pentru in.5iderea si ur*arirea postin.5idere a depozitului, .on3or* prevederilor art. 12,
apli.a-ile depozitelor e8istente, pe perioada ra*asa pana la sistarea a.tivitatii.
72/ &entru depozitele de deseuri *uni.ipale a3late in proprietatea autoritatilor ad*inistratiei
pu-li.e lo.ale sau .are au 3ost .on.esionate de .atre a.estea, in situatia in .are .onstituirea 3ondului
pentru in.5idere si ur*arire postin.5idere .ondu.e la .osturi e8.esive din pun.t de vedere so.ial,
autoritatile ad*inistratiei pu-li.e lo.ale identi3i.a sursele de 3inantare pentru .o*pletarea 3ondului.
ART. 29
&entru depozitele .are sunt in e8ploatare la data intrarii in vi0oare a prezentei 5otarari si .are
tre-uie sa se in.5ida .on3or* .alendarului de in.5idere .uprins in ane8a nr. 5, autoritatea
.o*petenta pentru prote.tia *ediului de.ide .a a.estea sa isi in.eteze a.tivitatea in .on3or*itate .u
pro.edurile de in.5idere prevazute in .ap. $.
ART. 30
Autoritatile ad*inistratiei pu-li.e lo.ale vor initia a.tiuni pentru des.5iderea unui depozit zonal in
situatia in .are depozitul in operare atin0e .ir.a 15> din .apa.itatea proie.tata.
ART. 31
71/ 6epozitele de deseuri industriale peri.uloase e8istente in evidenta autoritatii .o*petente
pentru prote.tia *ediului, .on3or*e din pun.t de vedere .onstru.tiv, se supun ur*atoarelor
prevederi!
a/ se .lasi3i.a .on3or* prevederilor art. 4, respe.ta pro.edura de pri*ire a deseurilor in depozit,
.on3or* prevederilor art. 15 si ale ane8ei nr. 3, pana la data de 31 de.e*-rie 2005:
-/ nu pri*es. la depozitare deseurile de natura .elor prevazute la art. 5 in.epand de la data de 1
ianuarie 2001:
./ a..epta la depozitare doar deseuri peri.uloase tratate .on3or* prevederilor art. 1 si +, in.epand
.u data de 1 ianuarie 2001.
72/ 6epozitele de deseuri industriale peri.uloase .are nu sunt .on3or*e .u prevederile prezentei
5otarari, .uprinse in ta-elele nr. 5.5 si 5.9 din ane8a nr. 5, sisteaza a.tivitatea pana la data de 31
de.e*-rie 2004, in .on3or*itate .u pro.edurile de in.5idere prevazute in .ap. $.
(A&. $II
(ontraventii
ART. 32
(onstituie .ontraventii ur*atoarele 3apte si se san.tioneaza dupa .u* ur*eaza!
a/ nerespe.tarea prevederilor art. 15 alin. 72/, ale art. 20 lit. a/ de .atre operatorii depozitelor de
deseuri, .u a*enda de la 25.000.000 lei 72.500 RO/ la 15.000.000 lei 71.500 RO/:
-/ nerespe.tarea prevederilor art. 11 alin. 71/ de .atre titularul a.tivitatii, art. 12 alin. 71/, 73/, 74/,
75/ si 74/ de .atre operatorii depozitelor si operatorii e.ono*i.i, .u a*enda de la 25.000.000 lei
72.500 RO/ la 15.000.000 lei 71.500 RO/:
7
./ nerespe.tarea prevederilor re3eritoare la respe.tarea ter*enului prevazut la art. 21 alin. 71/ de
.atre operatorii depozitelor de deseuri, .u a*enda de la 25.000.000 lei 72.500 RO/ la 15.000.000
lei 71.500 RO/:
d/ nerespe.tarea prevederilor art. 15 alin. 71/ de .atre operatorii depozitelor de deseuri, .u
a*enda de la 50.000.000 lei 75.000 RO/ la 100.000.000 lei 710.000 RO/:
e/ nerespe.tarea prevederilor art. 14 de .atre operatorii depozitelor de deseuri, .u a*enda de la
50.000.000 lei 75.000 RO/ la 150.000.000 lei 715.000 RO/:
3/ neindeplinirea prevederilor art. 10 alin. 75/ si 74/ de .atre operatorii depozitelor de deseuri, .u
a*enda de la 15.000.000 lei 71.500 RO/ la 100.000.000 lei 710.000 RO/:
0/ nerespe.tarea prevederilor art. 11 alin. 71/ de .atre operatorii depozitelor de deseuri, .u
a*enda de la +0.000.000 lei 7+.000 RO/ la 100.000.000 lei 710.000 RO/:
5/ nerespe.tarea prevederilor art. 5 de .atre operatorii depozitelor si ale art. 1 alin. 71/<75/ de
.atre operatorii depozitelor de deseuri, .u a*enda de la +0.000.000 lei 7+.000 RO/ la 100.000.000
lei 710.000 RO/:
i/ nerespe.tarea prevederilor art. 25 alin. 73/, art. 24 alin. 72/ si ale art. 2+ alin. 71/ de .atre
operatorii depozitelor de deseuri, .u a*enda de la 15.000.000 lei 71.500 RO/ la 250.000.000 lei
725.000 RO/:
;/ nerespe.tarea prevederilor art. 9 alin. 71/ si 72/, ale prevederilor p.t. 1.1.2.1.1 din ane8a nr. 2 de
.atre autoritatile ad*inistratiei pu-li.e lo.ale, .u a*enda de la 15.000.000 lei 71.500 RO/ la
250.000.000 lei 725.000 RO/:
?/ nerespe.tarea prevederilor p.t. 1.2, 1.3 si 2 din ane8a nr. 2 de .atre proie.tantii si .onstru.torii
de depozite si autoritatile ad*inistratiei pu-li.e lo.ale da.a a..epta proie.te de depozite de deseuri
.are nu respe.ta prevederile prezentei 5otarari, .u a*enda de la 15.000.000 lei 71.500 RO/ la
250.000.000 lei 725.000 RO/:
l/ nerespe.tarea prevederilor art. 19, ale art. 20 lit. -/, ale art. 25 alin. 74/ de .atre operatorii
depozitelor de deseuri, .u a*enda de la 15.000.000 lei 71.500 RO/ la 250.000.000 lei 725.000
RO/:
*/ nerespe.tarea prevederilor art. 31 alin. 72/ de .atre operatorii depozitelor de deseuri, .u
a*enda de la 15.000.000 lei 71.500 RO/ la 250.000.000 lei 725.000 RO/.
ART. 33
(onstatarea .ontraventiilor si apli.area san.tiunilor prevazute la art. 32 se 3a. de .atre personalul
i*puterni.it din .adrul autoritatilor .o*petente .entrale sau lo.ale, .on3or* atri-utiilor sta-ilite de
le0islatia in vi0oare.
ART. 34
&revederile art. 33 se .o*pleteaza .u dispozitiile Ordonantei "uvernului nr. 222001 privind
re0i*ul ;uridi. al .ontraventiilor, apro-ata .u *odi3i.ari si .o*pletari prin %e0ea nr. 1+022002, .u
*odi3i.arile si .o*pletarile ulterioare.
(A&. $III
6ispozitii 3inale
ART. 35
Ane8ele nr. 1<5 3a. parte inte0ranta din prezenta 5otarare.
ART. 34
Raportarea .atre (o*isia Europeana pentru i*ple*entarea 6ire.tivei nr. 19992312(E privind
depozitarea deseurilor se realizeaza in.epand .u data aderarii Ro*aniei la #niunea Europeana.
ART. 31
&rezenta 5otarare intra in vi0oare la 30 de zile de la data pu-li.arii in Monitorul O3i.ial al
Ro*aniei, &artea I.
ART. 3+
71/ &e data intrarii in vi0oare a prezentei 5otarari se a-ro0a Hotararea "uvernului nr. 14222002
privind depozitarea deseurilor, pu-li.ata in Monitorul O3i.ial al Ro*aniei, &artea I, nr. 144 din 1
*artie 2002.
72/ &rezenta 5otarare transpune 6ire.tiva nr. 19992312E( privind depozitarea deseurilor, pu-li.ata
in @urnalul O3i.ial al (o*unitatilor Europene 7@O(E/ nr. % 1+2 din 14 iulie 1999.
&RIM<MII9TR#
(A%I &O&E9(#<TARI(EA#
(ontrase*neaza!
<<<<<<<<<<<<<<<
Ministrul *ediului si 0ospodaririi apelor,
9ul3ina 'ar-u
Ministrul e.ono*iei si .o*ertului,
(odrut Ioan 9eres
8
Ministrul ad*inistratiei si internelor,
$asile 'la0a
Ministrul inte0rarii europene,
Ene 6in0a
Ministrul 3inantelor pu-li.e,
Ionel &opes.u
'u.uresti, 21 aprilie 2005.
r. 349.
AEAA 1
9EMI)I(ATIA
unor ter*eni in intelesul prezentei 5otarari
a/ autoritate .o*petenta < autoritatea teritoriala 7re0ionala sau lo.ala/ .areia ii revin atri-utii si
responsa-ilitati .e de.ur0 din prezenta 5otarare:
-/ depozit < un a*plasa*ent pentru eli*inarea 3inala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in
su-teran, in.lusiv:
< spatii interne de depozitare a deseurilor, adi.a depozite in .are un produ.ator de deseuri
e8e.uta propria eli*inare a deseurilor la lo.ul de produ.ere:
< o supra3ata per*anent a*ena;ata 7adi.a pentru o perioada de peste un an/ pentru sto.area
te*porara a deseurilor, dar e8.lusiv!
< instalatii unde deseurile sunt des.ar.ate pentru a per*ite pre0atirea lor in vederea e3e.tuarii
unui transport ulterior in s.opul re.uperarii, tratarii sau eli*inarii 3inale in alta parte:
< sto.area deseurilor inainte de valori3i.are sau tratare pentru o perioada *ai *i.a de 3 ani, .a
re0ula 0enerala, sau sto.area deseurilor inainte de eli*inare, pentru o perioada *ai *i.a de un an:
./ depozit e8istent < depozit .are a in.eput sa 3un.tioneze inainte de intrarea in vi0oare a
prezentei 5otarari:
d/ deseu < de3init in ane8a nr. I A la Ordonanta de ur0enta a "uvernului nr. 1+22000 privind
re0i*ul deseurilor, apro-ata .u *odi3i.ari si .o*pletari prin %e0ea nr. 42422001:
e/ deseuri -iode0rada-ile < deseuri .are su3era des.o*puneri anaero-e sau aero-e, .u* ar 3i
deseurile ali*entare ori de 0radina, 5artia si .artonul:
3/ deseuri inerte < deseuri .are nu su3era ni.i o trans3or*are se*ni3i.ativa 3izi.a, .5i*i.a sau
-iolo0i.a, nu se dizolva, nu ard ori nu rea.tioneaza in ni.i un 3el 3izi. sau .5i*i., nu sunt
-iode0rada-ile si nu a3e.teaza *aterialele .u .are vin in .onta.t intr<un *od .are sa poata du.e la
poluarea *ediului ori sa dauneze sanatatii o*ului. %evi0a-ilitatea totala si .ontinutul de poluanti al
deseurilor, pre.u* si e.oto8i.itatea levi0atului tre-uie sa 3ie nese*ni3i.ative si, in spe.ial, sa nu
peri.liteze .alitatea apei de supra3ata si2sau su-terane:
0/ deseuri li.5ide < ori.e deseuri in 3or*a li.5ida, in.lusiv apele uzate, dar e8.lusiv na*olurile:
5/ deseuri *uni.ipale < deseuri *ena;ere si alte deseuri, .are, prin natura sau .o*pozitie, sunt
si*ilare .u deseurile *ena;ere:
i/ deseuri neperi.uloase < deseuri .are nu sunt in.luse in .ate0oria deseurilor peri.uloase .on3or*
lit. ;/:
;/ deseuri peri.uloase < deseuri de3inite in ane8ele nr. 1(, 16 si 1E la Ordonanta de ur0enta a
"uvernului nr. 1+22000, apro-ata .u *odi3i.ari si .o*pletari prin %e0ea nr. 42422001:
?/ detinator < de3init in ane8a nr. 1A la Ordonanta de ur0enta a "uvernului nr. 1+22000, apro-ata
.u *odi3i.ari si .o*pletari prin %e0ea nr. 42422001:
l/ eluat < solutia o-tinuta printr<un test de levi0are a deseurilor e3e.tuat in la-orator:
*/ 0arantie 3inan.iara2se.uritate 3inan.iara < dovada pe .are tre-uie s<o prezinte proprietarul
depozitului la soli.itarea autorizatiei de *ediu, .are sa ateste .a are resursele 3inan.iare ne.esare
pentru re*edierea unor de3i.iente de .onstru.tie sau aparute in ti*pul operarii ori in vederea
despa0u-irilor in .az de a..idente deter*inate de a.tivitatea depozitului:
n/ 0az de depozit < a*este.ul de .o*pusi in stare 0azoasa 0enerat de deseurile depozitate:
o/ levi0at < ori.e li.5id .are a per.olat deseurile depozitate si este eli*inat sau *entinut in
depozit:
p/ lo.alitate izolata < o asezare .u un nu*ar de *a8i*u* 500 de lo.uitori si .u *a8i*u* 5
lo.uitori2?*p, a3lata la o distanta de .el putin 50 ?* 3ata de .ea *ai apropiata a0lo*erare ur-ana .u
*ini*u* 250 de lo.uitori2?*p sau avand dru*uri .u a..es di3i.il pana la .ele *ai apropiate
a0lo*erari ur-ane, deter*inat de .onditii *eteorolo0i.e aspre pe o perioada se*ni3i.ativa din
.ursul unui an:
9
B/ operatorul depozitului < ori.e persoana ;uridi.a, investita .u atri-utii si responsa-ilitati pentru
ad*inistrarea unui depozit .on3or* le0islatiei nationale: a.easta persoana ;uridi.a poate 3i alta la
3aza de pre0atire 3ata de .ea de la ur*arirea postin.5idere:
r/ pro0ra* pentru .on3or*are < de3init in Ordinul *inistrului apelor, padurilor si prote.tiei *ediului
nr. 1+421991 pentru apro-area &ro.edurii de realizare a -ilanturilor de *ediu, pu-li.at in Monitorul
O3i.ial al Ro*aniei, &artea I, nr. 303 -is din 4 noie*-rie 1991, .u *odi3i.arile si .o*pletarile
ulterioare:
s/ pra0 de alerta < nivelul peste .are e8ista un ris. pentru sanatatea oa*enilor in ur*a unei
e8puneri de s.urta durata si 3ata de .are tre-uie sa se ia *asuri i*ediate .on3or* le0islatiei in
vi0oare:
t/ soli.itant < ori.e persoana .are soli.ita un a.ord sau o autorizatie de *ediu pentru depozitarea
deseurilor, .on3or* prezentei 5otarari:
u/ spatiu de depozitare in zona rurala < una sau *ai *ulte zone e8istente pentru depozitarea
deseurilor *ena;ere 0enerate la nivelul unei lo.alitati rurale:
v/ sto.are su-terana < *od de sto.are per*anenta a deseurilor intr<o .avitate 0eolo0i.a adan.a,
.u* sunt *inele de sare sau de potasiu:
8/ tratare < de3inita in ane8a nr. 1A din Ordonanta de ur0enta a "uvernului nr. 1+22000, apro-ata
.u *odi3i.ari si .o*pletari prin %e0ea nr. 42422001.
AEAA 2
(ERITE "EERA%E
pentru toate .lasele de depozite de deseuri
1. (erinte 0enerale la a*plasarea si proie.tarea unui depozit
1.1. (erinte 0enerale pentru a*plasarea unui depozit
1.1.1. A*plasarea unui depozit de deseuri se 3a.e tinandu<se sea*a de planurile de ur-anis*
0eneral si de planurile de ur-anis* zonal.
1.1.2. Ale0erea unui a*plasa*ent se 3a.e .on3or* ur*atoarei s.5e*e!
1.1.2.1. )aza preli*inara
1.1.2.1.1. 9e interzi.e a*plasarea depozitelor de deseuri in ur*atoarele zone!
a/ zone .arsti.e sau zone .u ro.i 3isurate, 3oarte per*ea-ile pentru apa: e8.eptiile sunt posi-ile
doar pentru depozite de tip ., da.a din veri3i.arile in 3ie.are .az rezulta .a a*plasa*entul este
.orespunzator:
-/ zone inunda-ile sau zone supuse viiturilor:
./ zone .e se .onstituie in arii naturale prote;ate si zone de prote.tie a ele*entelor patri*oniului
natural si .ultural:
d/ zone de prote.tie a surselor de apa pota-ila sau zone izolate te*porar, prevazute in a.est s.op
de autoritatile .o*petente, zone .u izvoare de apa *inerala sau ter*ala .u s.op terapeuti.:
e/ in e8.avatii din .are nu este posi-ila eva.uarea levi0atului prin .adere li-era in .ondu.tele de
eva.uare plasate in a3ara zonei de depozitare:
3/ zone portuare, zone li-ere.
1.1.2.1.2. $eri3i.area a*plasa*entului unui depozit tine sea*a de!
a/ .onditiile 0eolo0i.e, 5idro0eolo0i.e, pedolo0i.e si 0eote5ni.e de pe a*plasa*entul depozitului
si in zonele i*ediat inve.inate:
-/ pozitionarea 3ata de zonele lo.uite e8istente sau plani3i.ate: distanta de prote.tie 3ata de .orpul
depozitului tre-uie sa 3ie de .el putin 1.000 * pentru depozitele de deseuri neperi.uloase si
peri.uloase: .onstru.tiile individuale vor 3i luate in .onsiderare separat:
./ pozitionarea in zone seis*i.e sau in zone a.tive te.toni.:
d/ pozitionarea in zone in .are pot aparea alune.ari de teren si .aderi de pa*ant in *od natural,
respe.tiv in .are e8ista posi-ilitatea aparitiei a.estor 3eno*ene in ur*a e8ploatarilor *iniere in
su-teran sau la supra3ata.
1.1.2.1.3. A*ploarea investi0atiilor 0eolo0i.e, pedolo0i.e si 5idro0eolo0i.e depinde de .onditiile
spe.i3i.e 3ie.arui a*plasa*ent si de .lasa de depozit .e intentioneaza sa se realizeze. In 3ie.are .az
se va avea 0ri;a sa e8iste posi-ilitatea unei investi0atii a terenului de 3undare pana la o adan.i*e
destul de *are.
1.1.2.1.4. Terenul de 3undare tre-uie sa ai-a sta-ilitatea ne.esara pentru a prelua sar.inile
rezultate din .orpul depozitului, ast3el in.at sa nu apara deteriorari ale siste*ului de
i*per*ea-ilizare la -aza si sa nu 3ie peri.litata sta-ilitatea .orpului depozitului.
1.1.3. Analiza a*plasa*entelor a..eptate!
a/ se de3ineste .lasa de depozit .are se intentioneaza a se realiza:
-/ se identi3i.a si se inventariaza a*plasa*entele a..eptate:
./ se analizeaza a*plasa*entele, in 3un.tie de .lasa de depozit si de tipurile de deseuri .e vor 3i
a..eptate la depozitare, pe -aza unei .o*paratii pluri.riteriale:
10
d/ a*plasa*entul .onsiderat, in ur*a analizei pluri.riteriale, .a 3iind .el *ai 3avora-il realizarii
o-ie.tivului propus tre-uie evaluat din pun.t de vedere e.olo0i. in .on3or*itate .u prevederile
le0ale in vi0oare prin into.*irea studiului de evaluare a i*pa.tului, dupa .are soli.itantul va
par.ur0e etapele le0ale pentru o-tinerea a.ordului2a.ordului inte0rat de *ediu:
e/ autoritatea .o*petenta analizeaza Raportul la studiul de evaluare a i*pa.tului si a solutiei de
proie.tare si sta-ileste, dupa .onsultarea pu-li.ului, oportunitatea ale0erii a*plasa*entului in
3un.tie de .are se ia de.izia realizarii o-ie.tivului.
1.1.4. 6istantele *ini*e de a*plasare 3ata de anu*ite repere se sta-iles. pentru 3ie.are .az pe
-aza .on.entratiilor de poluanti in at*os3era, esti*ate in .adrul unor studii de evaluare a i*pa.tului
asupra *ediului si sanatatii.
1.1.5. (riteriile pentru analiza a*plasa*entelor sunt!
(riterii 0eolo0i.e, pedolo0i.e si 5idro0eolo0i.e!
a/ .ara.teristi.ile si dispunerea in adan.i*e a straturilor 0eolo0i.e:
-/ 3olosintele a.tuale ale terenurilor si .lasa de 3ertilitate, evaluarea lor e.ono*i.a, 3inan.iara si
so.iala pentru populatia din zona:
./ stru.tura 7.ara.teristi.i 3izi.o<.5i*i.e si -a.teriolo0i.e/, adan.i*ea si dire.tia de .ur0ere a apei
su-terane:
d/ distanta 3ata de .ursurile de apa, 3ata de al-iile *inore si *a;ore ale a.estora, 3ata de apele
statatoare, 3ata de apele .u re0i* spe.ial si 3ata de sursele de ali*entare .u apa:
e/ starea de inunda-ilitate a zonei:
3/ aportul de apa de pe versanti la pre.ipitatii.
(riterii .li*ati.e!
a/ dire.tia do*inanta a vanturilor in raport .u asezarile u*ane sau .u alte o-ie.tive .e pot 3i
a3e.tate de e*isii de poluanti in at*os3era:
-/ re0i*ul pre.ipitatiilor.
(riterii e.ono*i.e!
a/ .apa.itatea depozitului si durata de e8ploatare:
-/ distanta pe .are se e3e.tueaza transportul deseurilor de la sursa de produ.ere2.ole.tare la lo.ul
de depozitare:
./ ne.esitatea unor a*ena;ari se.undare pentru depozit 7dru*uri de a..es, utilitati/.
(riterii supli*entare!
a/ vizi-ilitatea a*plasa*entului:
-/ a..esul la a*plasa*ent:
./ topo0ra3ia terenului.
1.1.4. 6epozitul poate 3i autorizat nu*ai in .azul in .are .ara.teristi.ile a*plasa*entului din
pun.t de vedere al .onditiilor *entionate anterior sau al *asurilor de re*ediere .are tre-uie luate
respe.ta le0islatia de *ediu in vi0oare.
1.2. (erinte 0enerale la proie.tarea si realizarea unui depozit
1.2.1. &roie.tul depozitului tre-uie sa respe.te ur*atoarele!
a/ di*ensiunile depozitului tre-uie sa 3ie .orelate .u volu*ul total de deseuri .e ur*eaza a 3i
a..eptat la depozitare din zona sau zonele deservite, pe -aza pro0nozelor de dezvoltare *uni.ipala
ori zonala:
-/ perioada de e8ploatare sa 3ie de *ini*u* 20 de ani.
1.2.2. &roie.tul unui depozit tre-uie sa prezinte!
a/ natura si provenienta deseurilor .are ur*eaza sa 3ie depozitate:
-/ .antitatile de deseuri .are vor 3i eli*inate 3inal prin depozitare:
./ te5nolo0iile de tratare a deseurilor inainte de depozitare si2sau in in.inta depozitului:
d/ *odul de realizare a -azei depozitului, adi.a!
< *odul de i*per*ea-ilizare a .uvei depozitului 7-aza si taluzurile interioare ale di0urilor de
prote.tie/:
< *odul de prote.tie a siste*ului de i*per*ea-ilizare:
< siste*ul de drenare, .ole.tare, epurare si eva.uare a levi0atului, apelor pluviale si a apelor
e83iltrate:
e/ siste*ul de .ole.tare, in*a0azinare si valori3i.are a 0azelor de depozit, unde este .azul, sau
siste*ul de ardere .ontrolata a 0azelor de depozit:
3/ or0anizarea te5ni.a a depozitului, utilitatile:
0/ instru.tiunile de e8ploatare a depozitului:
5/ pro.edura de in.5idere a depozitului:
i/ siste*ul de .ontrol si de suprave05ere a depozitului:
;/ *asurile de si0uranta in ti*pul e8ploatarii, .u* ar 3i prevenirea in.endiilor, prevenirea si
.o*-aterea e8ploziilor si planul de interventie in .az de a..idente sau avarii intr<un depozit:
?/ *asuri pentru asi0urarea .onditiilor i0ieni.o<sanitare! deratizare, dezinse.tie:
l/ *asuri de prote.tie a *un.ii.
9olutia te5nolo0i.a .are va 3i adoptata este optiunea proie.tantului, in li*ita prevederilor
prezentei 5otarari si a .erintelor or*ativului te5ni. privind depozitarea deseurilor, adoptat prin
11
Ordinul *inistrului *ediului si 0ospodaririi apelor nr. 15122004, a.esta asu*andu<si raspunderea .a
depozitul nu va prezenta ris.uri pentru 3a.torii de *ediu si pentru sanatatea populatiei.
1.2.3. 6upa atin0erea .otei 3inale de depozitare tre-uie realizata a.operirea 3inala .u .ontinuarea
a.tiunii de .aptare a 0azelor de depozit si a drenarii apelor in3iltrate prin stratul de sol ve0etal.
1.3. (erinte 0enerale pentru i*per*ea-ilizarea depozitelor
1.3.1. In vederea prote.tiei solului si a apei su-terane si de supra3ata, -aza, taluzurile interioare
ale di0urilor de prote.tie si a.operisul depozitelor tre-uie i*per*ea-ilizate. 9olutiile de
i*per*ea-ilizare se sta-iles. de .atre proie.tant ast3el in.at depozitul sa raspunda .erintelor
prezentei 5otarari, in.lusiv ale ane8elor.
1.3.2. #n depozit tre-uie sa 3ie a*plasat si proie.tat ast3el in.at sa satis3a.a .onditiile ne.esare
pentru a preveni poluarea solului, apei su-terane si2sau de supra3ata si a asi0ura .ole.tarea e3i.ienta
a levi0atului in .on3or*itate .u se.tiunea 2.1 =(ontrolul apei si 0estiunea levi0atului=: a.easta se
realizeaza prin .o*-inarea -arierei 0eolo0i.e naturale .u o i*per*ea-ilizare a -azei depozitului in
ti*pul 3azei de e8ploatare2a.tive si prin .o*-inarea unei -ariere 0eolo0i.e .u o i*per*ea-ilizare
superioara in .ursul 3azei pasive2postin.5idere.
1.3.3. 'ariera 0eolo0i.a este .reata de .onditiile 0eolo0i.e si 5idro0eolo0i.e de su- si din
ve.inatatea unui depozit si tre-uie sa .on3ere o .apa.itate su3i.ienta de atenuare si prevenire a unui
potential ris. e.olo0i. pentru sol si apa su-terana.
'ariera 0eolo0i.a a -azei si taluzurilor depozitului va .onsta intr<un strat *ineral .are satis3a.e
.erintele de per*ea-ilitate si 0rosi*e .u un e3e.t .o*-inat din pun.t de vedere al prote.tiei solului,
apei 3reati.e si de supra3ata .el putin e.5ivalent .u .el rezultat din ur*atoarele .onditii!
< depozit pentru deseuri peri.uloase! C D 1,0 8 10E<9 *2s: 0rosi*e F 5 *:
< depozit pentru deseuri neperi.uloase! C D 1,0 8 10E<9 *2s: 0rosi*e F 1 *:
< depozit pentru deseuri inerte! C D 1,0 8 10E<1 *2s: 0rosi*e F 1 *.
1.3.4. Metoda 3olosita pentru deter*inarea .oe3i.ientului de per*ea-ilitate pentru depozite, pe
supra3ata analizata si pentru tot a*plasa*entul, tre-uie sa 3ie *etoda standardizata sau
re.unos.uta international.
1.3.5. A.olo unde -ariera 0eolo0i.a nu satis3a.e in *od natural .onditiile *entionate anterior, ea
poate 3i .o*pletata in *od arti3i.ial si intarita prin alte *i;loa.e .are sa realizeze o prote.tie
e.5ivalenta.
O -ariera 0eolo0i.a .onstruita nu tre-uie sa 3ie *ai su-tire de 0,5 * 7ta-elul nr. 2.1/.
1.3.4. In a3ara -arierei 0eolo0i.e des.rise anterior depozitul tre-uie sa 3ie prevazut .u o
i*per*ea-ilizare arti3i.iala .are indeplineste .erintele de rezistenta 3izi.o<.5i*i.a si de sta-ilitate in
ti*p, .orespunzatoare .onditiilor de etansare .erute, si .u un siste* etans de .ole.tare a levi0atului
pentru a se asi0ura .a a.u*ularea de levi0at la -aza depozitului se *entine la un nivel *ini*.
Ta-elul nr. 2.1
GTG
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
(ate0oria depozitului 6eseuri neperi.uloase 6eseuri peri.uloase
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
I*per*ea-ilizare
arti3i.iala ne.esara ne.esara
9trat drenant F 0,5 * ne.esar ne.esar
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
G9TG
1.3.1. 6a.a autoritatea .entrala sau re0ionala pentru prote.tia *ediului, dupa evaluarea
potentialelor peri.ole 3ata de *ediu, .onsidera .a este ne.esara prevenirea 3or*arii de levi0at, se
poate pres.rie o i*per*ea-ilizare a supra3etei superioare. Re.o*andarile pentru etansarea
supra3etei sunt!
Ta-elul nr. 2.2
GTG
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
(ate0oria depozitului 6eseuri neperi.uloase 6eseuri peri.uloase
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
9trat 3iltrant de 0aze ne.esar nu este ne.esar
I*per*ea-ilizare arti3i.iala nu este ne.esar ne.esar
I*per*ea-ilizare naturala ne.esara ne.esara
9trat drenant I 0,5 * ne.esar ne.esar
12
A.operire superioara .u pa*ant I 1 *
7din .are pa*ant ve0etal F 0,15 */ ne.esara ne.esara
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
G9TG
1.3.+. Autoritatea .entrala sau re0ionala pentru prote.tia *ediului sta-ileste .onditii 0enerale ori
spe.i3i.e pentru depozitele de deseuri inerte si pentru .ara.teristi.ile *i;loa.elor te5ni.e *entionate
anterior.
1.3.9. Autoritatea .entrala pentru prote.tia *ediului sta-ileste .onditiile 0enerale sau spe.i3i.e
pentru depozitele de deseuri su-terane si pentru .ara.teristi.ile *i;loa.elor te5ni.e *entionate
anterior.
2. (erinte 0enerale de .ontrol si prote.tia 3a.torilor de *ediu
2.1. (ontrolul apei si 0estiunea levi0atului
2.1.1. In .orelatie .u .ara.teristi.ile depozitului si .u .onditiile *eteorolo0i.e vor 3i luate *asurile
.orespunzatoare pentru!
a/ .ontrolul .antitatii de apa din pre.ipitatiile .are patrund in .orpul depozitului:
-/ prevenirea patrunderii apei de supra3ata si2sau su-terane in deseurile depozitate:
./ .ole.tarea apei .onta*inate si a levi0atului:
d/ epurarea apei .onta*inate si a levi0atului .ole.tat din depozit la standardul .orespunzator
.erut pentru eva.uarea lor din depozit.
2.1.2. &revederile de *ai sus nu se apli.a la depozitele de deseuri inerte: de.izia este luata de
autoritatea .o*petenta pentru prote.tia *ediului da.a evaluarea, tinandu<se sea*a de a*plasarea
depozitului si a deseurilor .are tre-uie a..eptate, arata .a depozitul nu reprezinta un peri.ol
potential pentru *ediu.
2.1.3. %evi0atul .ole.tat la -aza depozitului prin inter*ediul siste*ului de drena; se eva.ueaza
.on3or* ur*atoarelor variante!
a/ la o statie de epurare proprie si apoi intr<un re.eptor natural:
-/ la o statie de preepurare proprie si apoi intr<o statie de epurare oraseneas.a.
2.1.4. 9anturile de 0arda tre-uie prevazute pe tot .onturul depozitului pentru .ole.tarea apelor
*eteori.e .are .ad pe supra3etele inve.inate depozitului.
2.1.5. 6a.a autoritatea .o*petenta, pe -aza unui studiu de i*pa.t si2sau -ilant de *ediu, de.ide,
in .on3or*itate .u se.tiunea 2.1 =(ontrolul apei si 0estiunea levi0atului=, .a nu este ne.esara
.ole.tarea si tratarea levi0atului sau a sta-ilit .a depozitul nu prezinta peri.ol potential pentru sol,
apa 3reati.a sau de supra3ata, .onditiile prevazute la p.t. 1.3.3<1.3.1 nu se apli.a.
2.2. (ontrolul 0azului
2.2.1. 9iste*ul de .ole.tare si eva.uare a 0azelor de 3er*entare .onsta din .ondu.te, puturi,
drenuri, dispozitive de .ole.tare .e .ondu. la instalatii de prelu.rare2 valori3i.are.
2.2.2. "azul de depozit se .ole.teaza in toate depozitele .are a..epta deseuri -iode0rada-ile.
6a.a 0azul .ole.tat nu poate 3i 3olosit pentru a produ.e ener0ie, el tre-uie ars.
2.2.3. (ole.tarea, tratarea si 3olosirea 0azului de depozit .on3or* p.t. 2.2.2 se e3e.tueaza ast3el
in.at sa nu produ.a pa0u-e sau distru0erea *ediului si sa redu.a ris.urile pentru sanatatea
populatiei.
2.2.4. (ontrolul a.u*ularii si *i0rarii 0azului de depozit, pre.u* si .antitatea si .o*pozitia
0azului se realizeaza .on3or* prevederilor din ane8a nr. 4, p.t. 2.2.4 si ta-elul nr. 4.2.
2.3. Asi0urarea sta-ilitatii
2.3.1. Repartizarea deseurilor in depozit tre-uie 3a.uta ast3el in.at sa se asi0ure sta-ilitatea *asei
de deseuri si a stru.turilor aso.iate 7siste*ele de i*per*ea-ilizare, siste*ele de .ole.tare si
eva.uare a apelor e83iltrate si a 0azelor et../, in spe.ial pentru evitarea alune.arilor.
2.3.2. 6a.a e8ista i*per*ea-ilizare arti3i.iala, tre-uie apre.iat da.a su-stratul 0eolo0i. < tinandu<
se sea*a de *or3olo0ia depozitului < este su3i.ient de sta-il pentru a preveni deteriorarea
i*per*ea-ilizarii.
2.4. 9iste*e de si0uranta si paza
2.4.1. 6epozitele se i*pre;*uies. si se instituie paza lor pentru redu.erea posi-ilitatilor de
patrundere ile0ala pe a*plasa*ent a oa*enilor si ani*alelor.
2.4.2. &ortile se in.5id in a3ara orelor de lu.ru.
2.4.3. 9iste*ul de .ontrol si de a..es la 3ie.are depozit tre-uie sa .ontina un pro0ra* de *asuri
pentru a dete.ta si a des.ura;a arun.area ile0ala de deseuri in depozit.
2.5. (o*-aterea altor in.onveniente si ris.uri
2.5.1. %a a*ena;area depozitelor tre-uie luate *asuri pentru di*inuarea si a altor no8e si ris.uri,
pre.u*!
a/ e*isia de *irosuri si pra3:
-/ parti.ule *ateriale antrenate de vant:
./ z0o*ot si tra3i.:
d/ pasari, paraziti si inse.te:
e/ 3or*area de aerosoli:
13
3/ in.endii, e8plozii, alune.ari.
2.5.2. 6epozitul tre-uie e.5ipat ast3el in.at no8ele provenite de pe a*plasa*ent sa nu 3ie
dispersate pe dru*urile pu-li.e si in zonele inve.inate.
2.4. In.adrarea in peisa;
A*ena;arile pentru redu.erea i*pa.tului vizual deter*inat de a*plasarea unui depozit de deseuri
se realizeaza in 3un.tie de 3olosintele terenurilor adia.ente, prin!
a/ realizarea unei perdele ve0etale de prote.tie .u o lati*e .e se va sta-ili in proie.t si, da.a este
.azul, plantarea unei perdele 3or*ate din *ai *ulte eta;e de ar-ori si ar-usti repede .res.atori:
-/ a*plasarea in 3rontul vizual a .onstru.tiilor so.ial<ad*inistrative:
./ a*plasarea unor panouri *etali.e pentru diverse re.la*e:
d/ inier-area .u plante ier-oase 70ra*inee/ si plantarea unor spe.ii rezistente la poluanti pe
supra3etele a.operite ale depozitului .are au a;uns la .ota 3inala, pentru re3a.erea stru.turii solului si
a -io.enozei, in paralel .u eli*inarea poluantilor si introdu.erea treptata a a.estor terenuri in
peisa;ul natural al zonei.
&rin e8e.utarea lu.rarilor te5ni.e de in.5idere a depozitului tre-uie sa i se .on3ere terenului
in.adrarea in peisa;ul zonal.
AEAA 3
A9&E(TE "EERA%E
a-ordate la apli.area .riteriilor si
pro.edurilor de a..eptare a deseurilor in depozit
1. &rin.ipii 0enerale
1.1. (riteriile pentru a..eptarea deseurilor la o anu*ita .lasa de depozite tre-uie sa tina .ont in
spe.ial de!
a/ prote.tia 3a.torilor de *ediu, in spe.ial apa su-terana si de supra3ata:
-/ siste*ele de i*per*ea-ilizare a depozitelor, siste*ele de .ole.tare si tratare a levi0atului,
siste*ele de .ole.tare si eva.uare a 0azului de depozit:
./ asi0urarea des3asurarii nor*ale a pro.eselor de sta-ilizare a deseurilor in depozit:
d/ prote.tia sanatatii u*ane.
1.2. A..eptarea deseurilor la o anu*ita .lasa de depozite se -azeaza pe!
a/ liste de deseuri a..eptate, de3inite dupa natura si ori0ine:
-/ .ara.teristi.ile deseurilor deter*inate prin *etode de analiza standardizate, e8.eptie 3a.and
deseurile *ena;ere.
2. (riterii de a..eptare
2.1. Autoritatea .entrala pentru prote.tia *ediului, .on3or* prevederilor art. 1 alin. 74/ din
prezenta 5otarare, sta-ileste listele nationale de deseuri a..eptate 7sau re3uzate/ pentru 3ie.are
.lasa de depozite si de3ineste .riteriile .e tre-uie indeplinite de deseuri pentru a 3i in.luse in liste.
2.2. %ista nationala de deseuri a..eptate pe 3ie.are .lasa de depozite si .riteriile de a..eptare
serves. la into.*irea listei spe.i3i.e 3ie.arui depozit sau a listei .u deseuri a..eptate .e vor 3i
spe.i3i.ate in autorizatia de *ediu a depozitului.
2.3. (riteriile de a..eptare a deseurilor intr<o .lasa de depozite, -azate pe .ara.teristi.ile
deseurilor, se vor re3eri la!
a/ .o*pozitia 3izi.o<.5i*i.a:
-/ .ontinutul de *aterie or0ani.a:
./ -iode0rada-ilitatea .o*pusilor or0ani.i din deseuri:
d/ .on.entratia .o*pusilor potential peri.ulosi2to8i.i in relatie .u .riteriile enuntate anterior:
e/ levi0a-ilitatea pro0nozata sau testata a .o*pusilor potential peri.ulosi2to8i.i in relatie .u
.riteriile enuntate *ai sus:
3/ proprietatile e.oto8i.olo0i.e ale deseurilor si ale levi0atului rezultat.
2.4. (riteriile de a..eptare la depozitare a deseurilor inerte, -azate pe .ara.teristi.ile deseurilor,
vor 3i .orelate .u nivelul s.azut al dotarilor si a*ena;arilor pentru prote.tia 3a.torilor de *ediu a
depozitelor de deseuri inerte.
3. &ro.eduri 0enerale pentru testarea si a..eptarea deseurilor
3.1. &ro.edurile 0enerale pentru .ara.terizarea si testarea deseurilor in vederea a..eptarii la
depozitare se sta-iles. pe trei niveluri ierar5i.e!
ivelul 1! (ara.terizare 0enerala, realizata .u *etode de analiza standardizate pentru
deter*inarea .o*pozitiei 3izi.o<.5i*i.e a deseurilor si pentru testarea .o*portarii la levi0are si2sau
a variatiei .ara.teristi.ilor deseurilor pe ter*en s.urt si lun0.
ivelul 2! Testarea in.adrarii .ore.te a deseurilor intr<un depozit, .are se realizeaza prin veri3i.ari
periodi.e e3e.tuate prin analize si*ple, standardizate si *etode de .ara.terizare a .o*portarii,
pentru a deter*ina da.a un deseu isi *entine in.adrarea in .onditiile din autorizatie si2sau .riteriile
spe.i3i.e de re3erinta. Testele se vor .on.entra pe varia-ile .5eie 7indi.atori varia-ili/ si pe
.o*portarea identi3i.ata prin .ara.terizarea 0enerala.
14
ivelul 3! $eri3i.area la 3ata lo.ului, printr<un .ontrol rapid, pentru a .on3ir*a .a deseul depozitat
este a.elasi .u .el .are a 3ost supus la testarea de nivel 2 si .a este .el des.ris in do.u*entele de
insotire. Ea poate .onsta intr<o inspe.tie vizuala a in.ar.aturii de deseuri, inainte si dupa
des.ar.area la depozit.
3.2. &entru a 3i0ura pe o lista de re3erinta, un deseu este .ara.terizat la nivelul 1 si tre-uie sa
satis3a.a .riteriile .orespunzatoare, .are vor 3i sta-ilite pentru 3ie.are tip de depozit.
3.3. &entru a ra*ane pe o lista spe.i3i.a a depozitului, un deseu se testeaza la nivelul 2 la
intervale re0ulate de ti*p, se*estrial sau anual, si tre-uie sa satis3a.a .riteriile .orespunzatoare
pentru 3ie.are tip de depozit.
3.4. Toate in.ar.aturile de deseuri .e intra intr<un depozit se supun nivelului 3 de veri3i.are.
ivelurile 1 si 2 se realizeaza in *asura in .are este posi-il.
3.5. In situatia in .are testarea nu se poate realiza, nu sunt a..esi-ile pro.edurile de testare sau
e8ista alte prevederi le0islative .e prevaleaza, anu*ite deseuri pot 3i e8.eptate per*anent sau
te*porar de la testarea la nivelul 1.
3.4. In3or*atiile 3urnizate de deter*inarile e3e.tuate pot 3i .o*pletate .u in3or*atii de la
produ.atorii deseurilor, la-oratoarele de .er.etare si din literatura de spe.ialitate.
AEAA 4
&RO(E6#RI 6E (OTRO% 9I #RMARIRE A 6E&OJITE%OR 6E 6E9E#RI
1. &revederi 0enerale
1.1. &ro.edurile de .ontrol si ur*arire se apli.a!
a/ a*plasa*entelor viitoarelor depozite de deseuri, pentru o-tinerea unor date de re3erinta pe
3a.tori de *ediu, anterior .onstru.tiei si e8ploatarii a.estora:
-/ depozitelor in e8ploatare:
./ depozitelor dupa in.5idere.
1.2. &rin a.tivitatea de ur*arire si .ontrol se 0aranteaza .a!
a/ depozitul este realizat .on3or* proie.tului si siste*ele de prote.tie a *ediului 3un.tioneaza
inte0ral:
-/ depozitul e8istent, .e 3un.tioneaza in -aza unui pro0ra* pentru .on3or*are, indeplineste
*asurile de re*ediere la ter*enele prevazute:
./ depozitul indeplineste .onditiile din autorizatie:
d/ deseurile a..eptate la depozitare sunt .ele .e indeplines. .riteriile pentru .ate0oria respe.tiva
de depozit.
1.3. Metodele apli.ate pentru .ontrolul, prelevarea si analiza pro-elor sunt .ele standardizate la
nivel national sau european ori sunt *etodolo0ii .uprinse in or*ativul te5ni. privind depozitarea
deseurilor.
1.4. &ro-ele prelevate pentru deter*inarea unor indi.atori, in vederea de3inirii nivelului de
a3e.tare a .alitatii 3a.torilor de *ediu, vor 3i analizate de la-oratoare a.reditate.
2. 9iste*ul de .ontrol si ur*arire a .alitatii 3a.torilor de *ediu
9iste*ul de .ontrol si ur*arire .uprinde!
2.1. 6atele *eteorolo0i.e
2.1.1. 6atele *eteorolo0i.e serves. la realizarea -alantei apei din depozit si i*pli.it la evaluarea
volu*ului de levi0at .e se a.u*uleaza la -aza depozitului sau se deverseaza din depozit.
2.1.2. 6atele ne.esare into.*irii -alantei apei se .ole.teaza de la .ea *ai apropiata statie
*eteorolo0i.a sau prin *onitorizarea depozitului. )re.venta ur*aririi atat in 3aza de e8ploatare, .at
si in .ea de ur*arire postin.5idere este prezentata in ta-elul nr. 4.1.
Ta-elul nr. 4.1
GTG
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
r. 6ate *eteorolo0i.e In 3aza de In 3aza de ur*arire
.rt. 3un.tionare postin.5idere
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
1. (antitatea de pre.ipitatii zilni. zilni., dar si .a
valori lunare *edii
2. Te*peratura *ini*a, *a8i*a,
la ora 15,00 zilni. *edie lunara
3. 6ire.tia si viteza do*inanta
a vantului zilni. nu este ne.esar
4. Evapotranspiratia zilni. zilni., dar si .a
valori lunare *edii
15
5. #*iditatea at*os3eri.a,
la ora 15,00 zilni. *edie lunara
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
G9TG
2.2. (ontrolul apei de supra3ata, al levi0atului si al 0azului de depozit
2.2.1. (ontrolul .alitatii apei de supra3ata, a levi0atului, a 0azului de depozit si 3re.venta
deter*inarilor se realizeaza .on3or* ta-elului nr. 4.2.
2.2.2. Masurarea volu*ului levi0atului, prelevarea si analizarea pro-elor de levi0at se e3e.tueaza
pentru 3ie.are pun.t de eva.uare a a.estuia din depozit.
2.2.3. #r*arirea .alitatii apei de supra3ata, a3lata in ve.inatatea unui depozit, se e3e.tueaza in .el
putin doua pun.te, unul a*onte si unul aval de depozit.
2.2.4. #r*arirea .antitatii si .alitatii 0azului de depozit se e3e.tueaza pe se.tiuni reprezentative
ale depozitului.
2.2.5. )re.venta prelevarii pro-elor se adapteaza *or3olo0iei depozitului 7ra*-leu, de-leu et../
Ta-elul nr. 4.2
GTG
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
r. &ara*etrii ur*ariti In 3aza In 3aza de ur*arire
.rt. de 3un.tionare postin.5idereG3/
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
1. $olu* levi0at lunarG1/,G3/ la 4 luni
2. (o*pozitie levi0atG2/ tri*estrialG3/ la 4 luni
3. $olu*ul si .o*pozitia apei
de supra3ataG1/ tri*estrialG3/ la 4 luni
4. &osi-ile e*isii de 0az si presiune lunarG3/,G5/ la 4 luniG4/
at*os3eri.aG4/ (H74/, (O72/, H72/9,
H72/ et..
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
<<<<<<<
G1/ )re.venta prelevarii poate 3i adaptata pe -aza *or3olo0iei depozitului
7ra*-leu, de-leu et../. A.easta tre-uie spe.i3i.ata in autorizatie.
G2/ &ara*etrii si indi.atorii analizati variaza in 3un.tie de .o*pozitia
deseurilor depozitate: ele tre-uie sa 3ie sta-ilite in autorizatie si sa
re3le.te .ara.teristi.ile deseurilor.
G3/ 6a.a in pun.tele de prelevare volu*ul si .o*pozitia apei de supra3ata
sunt relativ .onstante, *asuratorile se pot 3a.e la intervale *ai *ari de ti*p.
G4/ Masuratorile sunt le0ate in spe.ial de .ontinutul de *aterie or0ani.a
din deseuri.
G5/ (H74/, (O72/, O72/ < re0ulat, alte 0aze dupa ne.esitate, in 3un.tie de
.o*pozitia deseurilor depozitate, in s.opul de a re3le.ta .ara.teristi.ile
levi0atului.
G4/ 9iste*ul de .ole.tare a 0azului tre-uie veri3i.at re0ulat.
G1/ &e -aza .ara.teristi.ilor a*plasa*entului depozitului, autoritatea
.o*petenta poate de.ide .a a.este *asuratori nu sunt ne.esare.
G9TG
2.3. &rote.tia apei su-terane
2.3.1. #r*arirea .alitatii apei su-terane o3era in3or*atii privind .onta*inarea a.esteia datorata
depozitarii deseurilor.
2.3.2. (ontrolul .alitatii apei su-terane se realizeaza prin 3ora;e de .ontrol in .el putin trei pun.te,
un pun.t a*plasat a*onte si doua aval 3ata de depozit, pe dire.tia de .ur0ere.
2.3.3. u*arul pun.telor de ur*arire se poate *ari pe -aza unor prospe.tiuni 5idro0eolo0i.e si a
ne.esitatii depistarii ur0ente a in3iltratiilor a..identale de levi0at in apa.
2.3.4. Inaintea intrarii in e8ploatare a depozitelor noi, se preleveaza pro-e din .el putin trei pun.te
pentru a sta-ili valori de re3erinta pentru prelevarile ulterioare.
2.3.5. Indi.atorii .are se analizeaza in pro-ele prelevate se ale0 pe -aza .alitatii apei 3reati.e din
zona si a .o*pozitiei pro0nozate a levi0atului 7ta-elul nr. 4.3/.
Ale0erea .ore.ta a indi.atorilor de analizat si datele privind *o-ilitatea apei su-terane in zona
asi0ura identi3i.area rapida a s.5i*-arii .alitatii apei.
16
Ta-elul nr. 4.3
GTG
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
r. &ara*etrii ur*ariti In 3aza In 3aza de ur*arire
.rt. de 3un.tionare postin.5idere
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
1. ivelul apei su-terane la 3ie.are sase luniG1/ la 3ie.are sase
luniG1/
2. (o*pozitia apei su-terane 3re.venta in 3un.tie 3re.venta in 3un.tie
de viteza de de viteza de
.ur0ereG2/,G3/ .ur0ereG2/,G3/
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
<<<<<<
G1/ 6a.a nivelul apei 3reati.e variaza, se *areste 3re.venta prelevarii
pro-elor.
G2/ )re.venta se sta-ileste pe -aza .unostintelor si a evaluarii vitezei
3lu8ului de apa su-terana.
G3/ (and, prin deter*inarile e3e.tuate pe pro-ele prelevate, se .onstata
atin0erea unui pra0 de alerta, se repeta prelevarea si se reiau deter*inarile
e3e.tuate. 6a.a nivelul de poluare este .on3ir*at, tre-uie ur*at planul de
interventie spe.i3i.at in autorizatie.
G9TG
2.3.4. &ra0urile de alerta se deter*ina tinandu<se .ont de 3or*atiunile 5idro0eolo0i.e spe.i3i.e
zonei in .are este a*plasat depozitul si de .alitatea apei. ivelul de .ontrol al poluarii se -azeaza pe
.o*pozitia *edie deter*inata din variatiile lo.ale ale .alitatii apei su-terane pentru 3ie.are 3ora; de
.ontrol. 6a.a e8ista date si este posi-il, pra0ul de alerta se spe.i3i.a in autorizatie.
2.4. Topo0ra3ia depozitului
#r*arirea topo0ra3iei depozitului se realizeaza .on3or* datelor ins.rise in ta-elul nr. 4.4.
Ta-elul nr. 4.4
GTG
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
r. &ara*etrii ur*ariti In 3aza In 3aza de ur*arire
.rt. de 3un.tionare postin.5idere
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
1. 9tru.tura si .o*pozitia depozituluiG1/ anual
2. (o*portarea la tasare anual .itire anuala
si ur*arirea nivelului depozitului
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHH
<<<<<<<
G1/ 6ate pentru planul de situatie al depozitului! supra3ata o.upata de
deseuri, volu*ul si .o*pozitia deseurilor, *etode de depozitare, ti*pul si
durata depozitarii, .al.ulul .apa.itatii re*anente de depozitare.
G9TG
AEAA 5
(A%E6AR#%
de sistare2in.etare a a.tivitatii sau
.on3or*are pentru depozitele de deseuri e8istente
Ta-el 5.1 6epozite ne.on3or*e .lasa =-= din zona ur-ana .are sisteaza
depozitarea .on3or* anilor ins.risi in ta-el
GTG
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHM
N N N An sistare N
17
N @udet N u*e depozit2 %o.alizare N depozitare N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"OR@ NT0.@iu N 2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NH#E6OARA N'rad N 2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N6O%@ NMo3leni < (raiova N 2005 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NIA%OMITA N9lo-ozia N 2005 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NIA%OMITA N#rzi.eni N 2005 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NEAMT N&. ea*t < ve.5i N 2005 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'I9TRITA<A9A#6 N'istrita 19+5 7#R'AA/ N 2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA Ne0ru $oda N 2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA NE3orie 9ud N 2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA NAl-esti N 2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA NMed0idia N 2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NH#E6OARA NHunedoara N 2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NIA%OMITA NTandarei N 2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$A%(EA NR*. $al.ea N 2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$A9%#I NHusi N 2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$A9%#I N$aslui N 2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$A9%#I N'arlad N 2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NAR"E9 N&itesti N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RA9O$ N'rasov N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"I#R"I# N"iur0iu N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"OR@ NRovinari N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
18
NIA%OMITA N)etesti N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NM#RE9 N%udus N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NO%T N9latina N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9I'I# N(opsa Mi.a N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9I'I# NO.na 9i-iului N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9I'I# N6u*-raveni N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9I'I# N9aliste N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9I'I# NRe*etea 9i-iu N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NTE%EORMA NJi*ni.ea 1 N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NTE%EORMA NRosiorii de $ede N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NTE%EORMA NAle8andria N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NTE%EORMA N$idele N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NTE%EORMA NTurnu Ma0urele N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NT#%(EA N$ararie N 2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NAR"E9 N(a*pulun0 N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR NOradea N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'I9TRITA<A9A#6 Nasaud N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'OTO9AI N6oro5oi N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RA9O$ NJarnesti N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RA9O$ NRasnov N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RA9O$ N)a0aras N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RA9O$ N9a.ele N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
19
N6AM'O$ITA N&u.ioasa N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N6AM'O$ITA N"aesti N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N6AM'O$ITA N)ieni N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N6AM'O$ITA NMoreni N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N6AM'O$ITA NTitu N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N6AM'O$ITA NAninoasa N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N6O%@ N'ailesti 1 N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NHAR"HITA NOdor5ei N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NH#E6OARA N&etrila N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NH#E6OARA NHate0 N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NM#RE9 N9ovata N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NM#RE9 NTarnaveni N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NM#RE9 NIernut N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9#(EA$A N9iret N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9#(EA$A N'uli.eni < $atra 6ornei N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9#(EA$A N9u.eava N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NTIMI9 N@i*-olia N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NTIMI9 N&arta<9a0< Ti*isoara N 200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NA%'A N'aia de Aries N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NA%'A NA-rud N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NA%'A NJlatna N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NA%'A N(a*peni N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
20
NA%'A NTeius N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NA%'A N9e-es N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NA%'A N'la; N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NA%'A N(u0ir N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# N6ar*anesti N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# NTar0u O.na N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# N'u5usi N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# NMoinesti N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# N)ilipesti 2 Onesti N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# N(o*anesti N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# Ni.olae 'al.es.u 2 'a.au N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N'eius N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR NAlesd N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'I9TRITA<A9A#6 N'istrita 1992 7(O6RI9OR/ N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RAI%A NIan.a N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RA9O$ N&redeal N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RA9O$ N$i.toria N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RA9O$ N(odlea N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'#JA# Ne5oiu N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(A%ARA9I N'udesti N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(ARA9<9E$ERI N'aile Her.ulane N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(ARA9<9E$ERI N(aranse-es N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
21
N(ARA9<9E$ERI NResita N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O$A9A NIntorsura 'uzaului N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O$A9A N(ovasna N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O$A9A N'araolt N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"A%ATI N#*-raresti < T0. 'u;or N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"A%ATI N'azanu N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"OR@ NMotru N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"OR@ NTi.leni N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"OR@ NTur.eni N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"OR@ Nova.i N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"OR@ NT0<(ar-unesti N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"OR@ N'u*-esti @iu N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NHAR"HITA N$la5ita N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NHAR"HITA NTusnad N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NHAR"HITA N'alan N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NHAR"HITA N'orse. N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NH#E6OARA NHo*orod < "eoa0iu N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NH#E6OARA N(alan N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NH#E6OARA N#ri.ani N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NH#E6OARA N%upeni N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NIA9I N&as.ani < $alea 9ea.a N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NIA9I NIasi < To*esti N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
22
NIA9I NHarlau N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NI%)O$ N'u3tea N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NMARAM#RE9 N$. Tisei < (avni. N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NMEHE6ITI N$in;u Mare N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NMEHE6ITI N6ro-eta Turnu 9everin N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NMEHE6ITI N'aia de Ara*a N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NMEHE6ITI NOrsova N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NM#RE9 NRe05in N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NM#RE9 NT0. Mures N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NEAMT N'i.az N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NO%T N9.orni.esti N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NO%T N6ra0anesti Olt N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A NMizil N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N#rlati N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9A%A@ N9i*leu 9ilvaniei N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9AT# MARE Ne0resti Oas N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9AT# MARE N(arei N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9#(EA$A NRadauti N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NTIMI9 N6eta N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NT#%(EA N'a-ada0 N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NT#%(EA NIsa..ea N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$A%(EA N'rezoi N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
23
N$A%(EA N(ali*anesti N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$A%(EA N"ovora N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$A%(EA N'al.esti N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$A%(EA N'a-eni N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$A%(EA N6ra0asani N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$A9%#I Ne0resti N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$RA(EA NOdo-esti N 2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$RA(EA N"olesti < )o.sani N 2009 N
RHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHT
G9TG
Ta-el 5.2 6epozite ne.on3or*e .lasa =-= din zona ur-ana .are sisteaza2
in.eteaza depozitarea in perioada 14 iulie 2009 < 14 iulie 2011
GTG
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHM
N @udet N u*e depozit 2 %o.alizare N An sistare N
N N N depozitare N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NAR"E9 N(urtea de Ar0es N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NAR"E9 N(ostesti N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NAR"E9 NTopoloveni N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N9a.ueni N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N9tei N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR NMar05ita N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(A%ARA9I NRazvani N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(A%ARA9I N)undulea N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(%#@ N(etan < 6e; N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(%#@ N&ata Rat < (lu; N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA NHarsova N 2010 N
24
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N6O%@ N(ala3at N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NH#E6OARA N9i*eria N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NMARAM#RE9 N9eini N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NMEHE6ITI N9tre5aia N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9AT# MARE NTasnad N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9AT# MARE N9atu Mare N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9I'I# NTal*a.iu N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9I'I# NA0nita N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9I'I# N(isnadie N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9I'I# NAvri0 N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9I'I# N9o*ard<Medias N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9#(EA$A NAntilesti < )alti.eni N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NTIMI9 N'uzias N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NTIMI9 N9anni.olau Mare N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NTIMI9 N%u0o; N 2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(ARA9<9E$ERI N'o.sa N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(ARA9<9E$ERI NOtelu Rosu N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(ARA9<9E$ERI NAnina N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9#(EA$A NHur05is<(a*pulun0 Moldovenes. N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9#(EA$A N"ura Hu*orului N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NARA6 N(urti.i N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NARA6 Nadla. N 2012 N
25
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'I9TRITA<A9A#6 N9an0eorz 'ai N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'OTO9AI N'otosani N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(A%ARA9I NOltenita N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(A%ARA9I N(alarasi N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(ARA9<9E$ERI NMoldova oua N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(ARA9<9E$ERI NOravita N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(%#@ N"5erla N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(%#@ N(a*pia Turzii N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(%#@ N(etatea $e.5e<'olie, Huedin N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(%#@ NTurda N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA N(ernavoda N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA NTe.5ir05iol N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NHAR"HITA NToplita N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NHAR"HITA NMier.urea (iu. N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NHAR"HITA N"5eor05eni N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NIA9I NT0.)ru*os < Adan.ata N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NMARAM#RE9 NRo5ia < T0 %apus N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NEAMT NT0.ea*t N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NEAMT NRo*an N 2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NA%'A NAiud N 2013 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NA%'A NO.na Mures N 2013 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NMARAM#RE9 NArinies < 'orsa N 2013 N
26
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NARA6 N9e-is N 2014 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'OTO9AI N6ara-ani N 2014 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"A%ATI NTiri05ina < "alati N 2014 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NMARAM#RE9 N$iseu de 9us N 2014 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NA%'A NAl-a lulia N 2015 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA N'asara-i N 2015 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N6O%@ N9e0ar.ea N 2015 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NH#E6OARA NOrastie N 2015 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NH#E6OARA N6eva N 2015 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NTIMI9 N)a0et N 2015 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NT#%(EA NA0i05iol < Tul.ea N 2015 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NARA6 N&an.ota N 2014 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NARA6 NIneu N 2014 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NARA6 N(5isineu<(ris N 2014 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'I9TRITA A9A#6 N'e.lean N 2014 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'OTO9AI N9aveni N 2014 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NH#E6OARA NAninoasa N 2014 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NH#E6OARA N$ul.an N 2014 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9A%A@ N(e5u 9ilvaniei N 2014 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NT#%(EA NMa.in N 2014 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NARA6 N%ipova N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NAR"E9 NMioveni N 2011 N
27
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N$alea lui Mi5ai N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N9alonta N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RAI%A N)aurei N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RA9O$ NRupea N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'#JA# NR*.9arat N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O$A9A NT0. 9e.uies. N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O$A9A N93. "5eor05e N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N6O%@ N)iliasi N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"A%ATI NRates < Te.u.i N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"I#R"I# NMi5ailesti N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"I#R"I# N'olintin N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NMARAM#RE9 NTeplita<9i05etu Mar*atiei N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NMARAM#RE9 N9atu ou de @os < 'aia Mare N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NO%T N(ora-ia N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NO%T N'als N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NO%T N(ara.al N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N$alenii de Munte N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9A%A@ NJalau N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9A%A@ N@i-ou N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NT#%(EA N9ulina N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$A%(EA NHorezu N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$RA(EA NHaret<Marasesti N 2011 N
28
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$RA(EA N&an.iu N 2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$RA(EA NAd;ud N 2011 N
RHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHT
G9TG
Ta-el 5.3 6epozite de deseuri .are se .on3or*eaza .erintelor prezentei
5otarari pana la 31 de.e*-rie 2004
GTG
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHM
N @udet N 6epozit 2 %o.alizare N e.esar pentru N
N N N .on3or*are N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RAI%A N'raila N< G N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'#(#RE9TI N(5ia;na N9iste* .ole.tare 0az N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA N(onstanta < Ovidiu NInstalatie tratare N
N N Nlevi0at N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NI%)O$ N"lina N9iste* .ole.tare 0az,N
N N Ninstalatie tratare N
N N Nlevi0at N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NI%)O$ N$idra N9iste* .ole.tare 0az N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NM#RE9 N9i05isoara N< G N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NEAMT N&iatra ea*t N9iste* .ole.tare 0az,N
N N Ninstalatie tratare N
N N Nlevi0at N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N&loiesti < 'oldesti NInstalatie tratare N
N N Nlevi0at N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N(a*pina<'anesti N< G N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N'ai.oi NInstalatie tratare N
N N Nlevi0at N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9I'I# N9i-iu < (ristian N< G N
RHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHT
<<<<<<
G < nu ne.esita investitii *a;ore pentru .on3or*are, .i nu*ai i*-unatatirea
a.tivitatilor de operare si *onitorizare
G9TG
Ta-el 5.4 6epozite de deseuri industriale neperi.uloase .are se vor
.on3or*a pana la 14 iulie 2009
29
GTG
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHM
N @udet N u*e a0ent e.ono*i. N (lasa depozit N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N9( )I'RO(IM 9A N 6I& N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA N9( ETERME6 9A N 6I& N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"OR@ N9( ARTE"O 9A N 6I& N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NIA9I N9( )ORT#9 9A IA9I N 6I& N
RHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHT
G9TG
Ta-el 5.5 6epozite de deseuri industriale peri.uloase .are sisteaza2
in.eteaza depozitarea pana la 31 de.e*-rie 2004
GTG
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHM
N @udet N u*e a0ent e.ono*i. N 9upra3ata 75a/ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N N9& &ETROM 9A '#(#RE9TI 9#(#R< N N
NAR"E9 N9A%A AR&E(HIM &ITE9TI N 0,02 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N N9& &ETROM 9A '#(#RE9TI 9#(#R< N N
NAR"E9 N9A%A AR&E(HIM &ITE9TI N 0,+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# N9( 9O)ERT 9A N 14,02 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# N9( RA)IARIA 6ARMAE9TI 9A N 0,32 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# N9( RA)IARIA 6ARMAE9TI 9A N 0,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# N9( RA)O 9A N 0,1 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N9( &ETRO%9#' 9A N 0,22N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N9( &ETRO%9#' 9A N 0,22N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N9( 9ITEJA 9A N 1,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N9( &ETRO%9#' 9A N 1,04N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N9( &ETRO%9#' 9A N 1,04N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N9( &ETRO% 6ERA 9A N 0,21N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
30
N'IHOR N9( &ETRO% 6ERA 9A N 0,21N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N9( 9ITEJA 9A N 15,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N9( (EMTRA6E 9A ORA6EA N 34,1 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N9( (EMTRA6E 9A ORA6EA N 12 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'I9TRITA<A9A#6 N9( ARIO 9A N 2,4 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N N9( RA)IARIA =$E#9 OI%RE"= 9A N N
N'#JA# NRM. 9ARAT N 4,2 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N N9( 6#(TI% 9TEE% 9A '#JA#, N N
N'#JA# N9( (OR6 9A '#JA# N 0,+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'#JA# N9( )ERMIT 9A RM.9ARAT N 2 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(%#@ N9( Terapia N 0,392 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N N9( ROM&ETRO% RA)IARE < N N
N(O9TATA N&ETROMI6IA (O9TATA 9A N 2,41 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA N9( $IE $I M#R)AT%AR 7)er*ele N N
N NMur3atlar/ N 0,01 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O$A9A N9#(#R9A%A &E(O<(O$A9A N 0,02 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"A%ATI NI9&AT 9I6EA N 0,+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NI%)O$ N9( E)ERA% 9A N 1,4 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NMARAM#RE9 N9( ROM&%#M' 9A N 1,2 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NM#RE9 N9( AJOM#RE9 9A N 30 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NM#RE9 N9( 'I(A&A 9A N 1,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NEAMT N9( &ETROT#' 9A ROMA N 3,3 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NEAMT N9( MO%6ETERIT 9R% 'I(AJ N 0,2 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N9( RA)IARIA A9TRA ROMAA 9A N 2,4 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N9( RA)IARIA $E"A &%OIE9TI 9A N 0,11 N
31
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N9( &ETROTE% %#COI% 9A N 0,14 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N9& &ETROM &ETRO'RAJI 9A N 0,3 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N9& &ETROM &ETRO'RAJI 9A N 0,4 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N9( &ETROTE% %#COI% 9A N 0,93 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N9( &ETROTE% %#COI% 9A N 2,2 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N9( &ETROTE% %#COI% 9A N 4,444 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N9( RA)IARIA $E"A &%OIE9TI 9A N 10 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N9( RA)IARIA 9TEA#A ROMAA 9A N 3,3 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N9( RA)IARIA 9TEA#A ROMAA 9A N 4 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9I'I# N9( 6.&.(. 9.A. 9I'I# N 0,011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9I'I# N9( &RE9T9A% 9A ME6IA9 N 0,05 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9I'I# N9( 9OMETRA 9A (O&9A MI(A N 19,4 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NTE%EORMA N9( T#R# 9A N 52,2 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$A%(EA N9( O%T(HIM 9A N 5,4 N
RHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHT
G9TG
Ta-el 5.4 6epozite de deseuri industriale neperi.uloase si inerte .are
sisteaza2in.eteaza depozitarea pana la ter*enul li*ita 31 de.e*-rie 2004
GTG
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHM
N N N 9upra3ata N
N @udet N u*e a0ent e.ono*i. N 75a/ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NAR"E9 N9( A%&ROM 9A N 0,1+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# N9( (HIM(OM&%EA 9A 'ORJE9TI N 0,032 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# N9( (HIM(OM&%EA 9A 'ORJE9TI N 1,3 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# N9( (HIM(OM&%EA 9A 'ORJE9TI N 5,44 N
32
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N9( HE%IO9 9A N 2,1 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'IHOR N9( TERMOE%E(TRI(A 9A &% ORA6EA N 45 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RA9O$ N$IROMET N 0,44 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RA9O$ NE(O&A&ER N 0,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RA9O$ N(.E.T. 'RA9O$ 9A N 21 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RA9O$ N(.E.T. 'RA9O$ 9A N 31,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RA9O$ NITRAMOIA 9A N 2 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(ARA9<9E$ERI N9( (.9. RE9ITA 9A N 4 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(ARA9<9E$ERI N9( "A$AJJI 9TEE% 9A N 4,2 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(A%ARA9I N9( T#RO% 9A N 2 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA N9( $IE $I M#R)AT%AR 7Mur3atlarN N
N NRo*ania/ N 0,04 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA N9( $I$I(O 9A N 0,1 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA N9( AR"#9 9A N 0,3 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA N( A&M 9A (TA N 3,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O$A9A N9( AMU%#M ROMAIA 9A N 3,94 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(%#@ N9( I6#9TRIA 9ARMEI (a*pia N N
N NTurzii N 3,4 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N6AM'O$ITA N9.(. ER6EMIR ROMAIA 9.R.%. N 10,2 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N6AM'O$ITA N9.(. OTE%IOA 9A. N 0,243 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NH#E6OARA N9( E%E(TRO(ETRA%E 6E$A 9A N 55 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NM#RE9 NRA. AV#A9ER$ N 4,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NM#RE9 N9( JAHAR#% 9A N 11 N
33
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NEAMT N9.(. 6A#'IAA<ROMA 9A N 5,14 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N&RAHO$A N9( RA)IARIA 9TEA#A ROMAA 9A N 0,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9AT# MARE N9( E%E(TRO%#A ROMAIA 9A N 0,03+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9#(EA$A N9( AM'RO 9A N 1,42 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9#(EA$A N9( AM'RO 9A N 2,1+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9#(EA$A N9( RE"A)OR 9A N 0,+5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NTE%EORMA N9( T#R# 9A N 4 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NTE%EORMA N9( T#R# 9A N 42 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$A9%#I N9.(. R#%METI 9A. 'AR%A6 N 1,3 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$RA(EA N$RA(ART 9A. A6@#6 N 5,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$RA(EA N$RA(ART 9A. A6@#6 N 12 N
RHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHT
G9TG
Ta-el 5.1 6epozite de deseuri industriale neperi.uloase .are sisteaza2
in.eteaza depozitarea intre 1 ianuarie 2001 si 14 iulie 2009
GTG
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHM
N @udet N u*e a0ent e.ono*i. N 9upra3ata 75a/ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NA%'A N9( 9AT#R 9A A%'A<I#%IA N 4,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NA%'A N9( 9TRAT#9MO' 9A '%A@ N 1,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NA%'A N9( A&#%#M 9A A%'A<I#%IA N 2,3 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# N9( (HIM(OM&%EA 9A 'ORJE9TI N 4 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# N9( RA)O 9A N 0,425 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# N9( (AROM 9A OE9TI N 10,4 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'A(A# N9( (AROM 9A OE9TI N 0,1 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
34
N'IHOR N9( HO%(IM 9A N 2,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'I9TRITA<A9A#6 N9( &ROMET 9A "R#& &RO)I%MET N 1,2 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RAI%A N9( (E%HART 6OARI9 9A 'RAI%A N 15,25 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RA9O$ NEER"O TE(H 9R% N 9,3+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'RA9O$ N(O%OROM 9A (O6%EA N 0,09 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N'#JA# N9( HOE"AAE9 E#RO&E 9A '#JA# N 0,3 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(ARA9<9E$ERI N9( (9. RE9ITA 9A N 2+,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(ARA9<9E$ERI N9( "A$AJJI 9TEE% 9A N 5,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(ARA9<9E$ERI N9( (9. RE9ITA 9A N 14 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(%#@ N9( I6#9TRIA 9ARMEI N 3,4 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(%#@ N9( 9OME9 6E@ N 15 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA N9( %A)AR"E ROM(IM 9A N 40 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N(O9TATA N9( %E"MA9 9A < in.5is si N N
N Nrea-ilitat in 2004 N 0,01 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N6O%@ N9(.(E%#%E E%E(TRI(E 9A N 0,032 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N N9#(.&ETROM (RAIO$A (OM'IAT N N
N6O%@ N6O%@(HIM N 2 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N N9#(.&ETROM (RAIO$A (OM'IAT N N
N6O%@ N6O%@(HIM N 3,15 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"A%ATI NE%A$ N 0,55 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"A%ATI NI9&AT 9I6EA N 110,+49 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"OR@ N9( #ATAA MOTR# N 10,02 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N"OR@ N9( MA(O)I% 9A N 0,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NHAR"HITA N9( (O%EM 9A N 1 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
35
NH#E6OARA N9( )ORE$ER 9R% (A%A N 49,1 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NH#E6OARA N9( 9I6ERMET 9A (A%A N 0,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NM#RE9 N9( (AR'I6 )OA 9A N 3,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N N9( E%E(TRO(ETRA%E '#(#RE9TI 9AN N
NM#RE9 N9#(. M#RE9 N 0,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NM#RE9 N&RIMARIA M#I(I&I#%#I N N
N N9I"HI9OARA N 1 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NM#RE9 N9( "E(9AT 9A N 2 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NO%T NA%&ROM N 1,04 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NO%T N9MR N 5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NO%T NE%E(TRO(AR'O N 4,+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9A%A@ N9( IAI)O 9A N 3,25 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N9#(EA$A N9( 6ORA)OR 9A N 0,5 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NTE%EORMA N9( T#R# 9A N 1,2 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
NT#%(EA N9( )ERA% 9A N 4,13 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHQ
N$A9%#I N9.(. TERMI(A 9.A. $A9%#I N 1 N
RHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHT
G9TG
Ta-el 5.+ 6epozite de deseuri industriale neperi.uloase .are sisteaza
depozitarea deseurilor li.5ide la ter*enele ins.rise in ta-el
GTG
KHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHH
HHHHHM
N N N %o.alizare NTer*en sistareN
N @udet N A0ent e.ono*i. N depozit N depozitare N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
NARA6 N9( (ET Arad NArad N 31.12.2013 N
N N N)urni.ari < N N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N'A(A# N(ET 'a.au N'a.au N 31.12.2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N N9( E%E(TRO(ETRA%E N N N
N'IHOR NORA6EA 9A N9antaul Mi. N 31.12.2013 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
36
N N9( E%E(TRO(ETRA%E N N N
N'IHOR NORA6EA 9A N9antaul Mi. N 31.12.2013 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N N9( E%E(TRO(ETRA%E N N N
N'IHOR NORA6EA 9A N9antaul Mi. N 31.12.2013 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N N9( TERMOE%E(TRI(A N N N
N6AM'O$ITA N9A < 9E 6oi.esti N6oi.esti N 31.12.200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N N(OM&%EA#% N N N
N NEER"ETI( (RAIO$A < N$alea N N
N6O%@ N9E (raiova NManastiriii N 31.12.2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N6O%@ N(OM&%EA#% NIsalnita II N 31.12.2009 N
N NEER"ETI( (RAIO$A < N N N
N N9E Isalnita N N N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N N(OM&%EA#% N N N
N NEER"ETI( (RAIO$A < N N N
N6O%@ N9E Isalnita NIsalnita I N 31.12.2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N N9( #zina Ter*oele.tri.a N N N
N"I#R"I# N"iur0iu 9A N"iur0iu N 31.12.2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N N9( (OM&%EA#% N N N
N NEER"ETI( RO$IARI N(i.ani< N N
N"OR@ N9A N'etere0a N 31.12.200+ N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N N9( (OM&%EA#% N$alea N N
N"OR@ NEER"ETI( T#R(EI N(eplea N 31.12.2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N N9( (OM&%EA#% N$alea N N
N"OR@ NEER"ETI( T#R(EI N(eplea N 31.12.2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N N9( E%E(TRO(ETRA%E N N N
NH#E6OARA N6E$A 9A N'e;an N 31.12.2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N N9( E%E(TRO(ETRA%E N N N
NH#E6OARA N6E$A 9A < 9E &aroseni N(aprisoara N 31.12.2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
NIA9I N(ET II Iasi NHol-o.a N 31.12.2013 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N NRAA 6r.Tr.9everin< N N N
N N9u.ursala ROMA" < N6r.Tr. 9everin N 31.12.200+ N
NMEHE6ITI NTERMO N N N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N N NHere.lean < N N
N9A%A@ N9( #zina Ele.tri.a Jalau N&ani. N 31.12.2013 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N9#(EA$A N9( TERMI(A 9A 9u.eava N9u.eava N 31.12.2009 N
37
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N$A%(EA N9( (ET "ovora 9A N"ovora N 31.12.2012 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N N9( 'E"A #&9OM O.na N N N
NA%'A NMures NO.na Mures N 31.12.2001 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
NT#%(EA N9( A%#M Tul.ea NTul.ea N 31.12.2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHH
HHHHHQ
N N9( #JIE%E 9O6I(E N N N
N$A%(EA N"ovora N"ovora N 31.12.2012 N
RHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHH
HHHHHT
G9TG
Ta-el 5.9 6epozite pentru deseuri peri.uloase din industria e8tra.tiva a
petrolului .are sisteaza depozitarea pana la 31 de.e*-rie 2004
GTG
KHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHH
HHHM
N @udet N 9u.ursala N u*e depozit N (on3or* N 9upra3ata N
N N &ETROM N N N 75a/ N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N'RAI%A N'RAI%A NOprisenesti N N 0,52 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N'RAI%A N'RAI%A NOprisenesti N 8 N 0,1 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N'RAI%A N'RAI%A NIndependenta N 8 N 0,3+ N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N6O%@ N(RAIO$A N"5er.esti N 8 N 0,3 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N6O%@ N(RAIO$A N$arte;u N N 0,1 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N'A(A# NMOIE9TI NMoinesti N 8 N 0,25 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N'A(A# NMOIE9TI NAl-otesti N 8 N 0,9 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N'A(A# NMOIE9TI N"azarie N N 0,435 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N'A(A# NMOIE9TI N"5elinta N N 0,0425 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N N N&oiana N N N
NAR"E9 N&ITE9TI N%a.ului N 8 N 0,+ N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
NAR"E9 N&ITE9TI NI.oana N N 0,02 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
NAR"E9 N&ITE9TI NI.oana N 8 N 1,12 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
NAR"E9 N&ITE9TI NOtesti N 8 N 0,51 N
38
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N&RAHO$A N&%OIE9TI N"ra;dana N 8 N 0,99 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N&RAHO$A N&%OIE9TI N"rindu N 8 N 0,9 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N&RAHO$A N&%OIE9TI N'ai.oi N 8 N 0,45 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N&RAHO$A N&%OIE9TI N'oldesti N 8 N 0,25 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N&RAHO$A N&%OIE9TI N(ar-unesti 1 N N 0,015 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N&RAHO$A N&%OIE9TI N(ar-unesti 2 N N 0,012 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N&RAHO$A N&%OIE9TI N(entral 1 N N 0,015 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N&RAHO$A N&%OIE9TI N(entral 2 N N 0,039 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N&RAHO$A N&%OIE9TI NTriter N N 0,014 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N&RAHO$A N&%OIE9TI N&ar. 110 N N 0,01 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N&RAHO$A N&%OIE9TI N#rlati N N 0,02 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N'IHOR N9#&%A( NA-ra*ut N N 2 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N'IHOR N9#&%A( N(elula 1 N N 0,94 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N'IHOR N9#&%A( N(elula 2 N N 1,05 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N N N(elula &ar. N N N
N'IHOR N9#&%A( N30 N N 0,1+ N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N N N&ar. (entral N N N
N6AM'O$ITA NTAR"O$I9TE NTeis N N 0,1 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N6AM'O$ITA NTAR"O$I9TE N&o*pe A N N N
N N NO.5iuri N N 0,2 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N6AM'O$ITA NTAR"O$I9TE N9ud 3 N N 0,15 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N6AM'O$ITA NTAR"O$I9TE N(ezeanu N N N
N N NEpurare N N 0,04 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N6AM'O$ITA NTAR"O$I9TE NTratare N N N
N N N'u.sani N N 0,1 N
39
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N6AM'O$ITA NTAR"O$I9TE N&as.ov 44 N N N
N N NIR6& N 8 N 0,2 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N6AM'O$ITA NTAR"O$I9TE N(o-ia N N 0,1+ N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N6AM'O$ITA NTAR"O$I9TE N6e.antor N N N
N N N9aru N N 0,14 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
N"OR@ NTAR"# @I# N&ar.ul Mare N N 0,21 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
NTIMI9 NTIMI9OARA NTurnu ord N 8 N 1,4 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
NTE%EORMA N$I6E%E N&ar. 1 $idele N 8 N 0,2941 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
NTE%EORMA N$I6E%E N'atal 9la* N N 0,125 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
NTE%EORMA N$I6E%E NAn05elesti N N 0,1 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
NTE%EORMA N$I6E%E N&otlo0i N N 0,034 N
OHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHH
HHHQ
NTE%EORMA N$I6E%E N&oieni N 8 N 1,2 N
RHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHH
HHHT
G9TG
Ta-el 5.10 6epozite pentru deseuri li.5ide din industria e8tra.tiva 7iazuri
de de.antare/ .are sisteaza depozitarea
GTG
KHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHH
HHHM
N @udet N 6etinator N %o.alizare N 6ata sistarii N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
NH#E6OARA NMI$E9T 6eva N$alea 6evei N 31.12.2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
NH#E6OARA NMI$E9T 6eva N$alea Mealu N 31.12.2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
NH#E6OARA NMI$E9T 6eva NRi-ita (urteni N 31.12.2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
NHAR"HITA NMI$E9T 6eva N4<)a0ul (etatii N 31.12.2005 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
NA%'A NMI$E9T 6eva N$alea 9alistei N 31.12.2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
NA%'A NMI$E9T 6eva N$alea 9artasului N 31.12.2005 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
N(%#@ NMI$E9T 6eva N)a0etul Ierii N 31.12.2004 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
N NREMI 'aia N N 31.12.2004 N
40
NMARAM#RE9 NMare Novat N N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
N NREMI 'aia N N 31.12.2004 N
NMARAM#RE9 NMare N'ozanta N N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
N NREMI 'aia N N 31.12.2004 N
NMARAM#RE9 NMare N'loa;a N N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
N NREMI 'aia N N 31.12.2004 N
NMARAM#RE9 NMare N&lopis<Ra.5itele N N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
N NREMI 'aia N N 31.12.2003 N
NMARAM#RE9 NMare NTautii de 9us N N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
N NREMI 'aia N N 31.12.2004 N
N'I9TRITA A9A#6 NMare N$alea "lodului N N
OHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
N NMO%6OMI N N 31.12.2004 N
N(ARA9 9E$ERI NMoldova oua NTausani N N
RHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHH
HHHT
G9TG
Ta-el 5.11 6epozite pentru deseuri li.5ide din industria e8tra.tiva 7iazuri
de de.antare/ .are sisteaza depozitarea deseurilor li.5ide .on3or* ter*enelor
din ta-el
GTG
KHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHH
HHHM
N @udet N A0ent e.ono*i. N u*e depozit N 6ata sistarii N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
N'IHOR N'AITA 9tei N)anate N 31.12,2009 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
NMARAM#RE9 NTRA9"O%6 'aia Mare NAurul < Re.ea N 31.12.2010 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
N9#(EA$A NMI'#(O$IA $atra NOstra < $alea N 31.12.2010 N
N N6ornei N9tra;a N N
RHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHH
HHHT
G9TG
Ta-el 5.12 6epozite pentru deseuri li.5ide din industria e8tra.tiva 7iazuri
de de.antare/ .are se .on3or*eaza .on3or* ter*enelor din ta-el
GTG
KHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLHHHHHHHHHHHHHH
HHHM
N @udet N A0ent e.ono*i. N u*e depozit N6ata .on3or*arii N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
NA%'A N(#&R#MI A-rud N$alea 9esei N 31.12.2011 N
OHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPHHHHHHHHHHHHHH
HHHQ
NA%'A N(#&R#MI A-rud N$alea 9te3an.ei N 31.12.2011 N
RHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHHHHHHHHHHHHHH
HHHT
G9TG
41
<<<<<<<<
42

Depozitele se clasifica in functie de natura deseurilor depozitate, astfel: a) depozite pentru deseuri periculoase; b) depozite pentru deseuri nepericuloase; c) depozite pentru deseuri inerte. ART. 5 Deseurile care nu se accepta la depozitare intr-un depozit sunt: a) deseuri lichide; b) deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietati ce sunt definite in anexa nr. I E la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001; c) deseuri periculoase medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definita in anexa nr. I E si avand categoria prevazuta la lit. A pct. 14 din anexa nr. I C la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001; d) toate tipurile de anvelope uzate, intregi sau taiate, excluzand anvelopele folosite ca materiale in constructii intr-un depozit; e) orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3. ART. 6 (1) Autoritatea centrala pentru protectia mediului elaboreaza impreuna cu autoritatile administratiei publice locale si cu autoritatile regionale de protectia mediului Strategia nationala privind reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate, care face parte integranta din Strategia nationala de gestionare a deseurilor. (2) Strategia nationala privind reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile cuprinde masuri referitoare la colectarea selectiva, reciclarea, compostarea, producerea de biogaz si/sau recuperarea materialelor si energiei, astfel incat sa conduca la realizarea urmatoarelor obiective: a) reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 75% din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 1995, in maximum 5 ani de la data de 16 iulie 2001; b) reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 50% din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 1995, in maximum 8 ani de la data de 16 iulie 2001; c) reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 1995, in maximum 15 ani de la data de 16 iulie 2001. (3) Termenele prevazute la alin. (2) lit. a), b) si c) pentru atingerea obiectivelor de reducere a cantitatilor de deseuri biodegradabile depozitate se pot prelungi cu maximum 4 ani, daca aceasta prelungire este autorizata de autoritatea centrala pentru protectia mediului. ART. 7 (1) In depozitele de deseuri periculoase este permisa numai depozitarea deseurilor periculoase ce indeplinesc criteriile prevazute in anexa nr. 3. (2) In depozitele de deseuri nepericuloase este permisa depozitarea urmatoarelor deseuri: a) deseuri municipale; b) deseuri nepericuloase de orice alta origine, care satisfac criteriile de acceptare a deseurilor la depozitul pentru deseuri nepericuloase; c) deseuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare echivalenta cu a celor prevazute la lit. b) si care satisfac criteriile relevante de acceptare; aceste deseuri periculoase nu se depoziteaza in celule destinate deseurilor biodegradabile nepericuloase, ci in celule separate. (3) In depozitele de deseuri inerte este permisa numai depozitarea deseurilor inerte. (4) Se interzice amestecarea deseurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumita clasa de depozite. (5) Depozitarea deseurilor, conform prevederilor alin. (1) si (2) este permisa numai daca deseurile sunt supuse in prealabil unor operatii de tratare fezabile tehnic si care contribuie la indeplinirea obiectivelor stabilite in prezenta hotarare. (6) Criteriile care trebuie indeplinite de deseuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasa de depozit si lista nationala de deseuri acceptate pentru fiecare clasa de depozit sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 95/2005 si se revizuiesc in functie de modificarea conditiilor tehnico-economice. ART. 8 (1) Cerintele si masurile operationale si tehnice pentru depozitarea deseurilor in scopul prevenirii sau reducerii cat de mult posibil a efectelor negative asupra mediului si sanatatii umane, generate de depozitarea deseurilor, pe toata durata de exploatare a unui depozit, sunt cuprinse in Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004. Normativul tehnic se revizuieste in functie de modificarea prevederilor legislative nationale si europene si a conditiilor tehnico-economice. (2) Prevederile normativului tehnic se aplica depozitelor de deseuri inerte, nepericuloase si periculoase pentru toate etapele de proiectare, constructie, exploatare, inchidere si monitorizare postinchidere a unui depozit de deseuri.

2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->