Sunteți pe pagina 1din 16

Cuprins: Capitolul 1. Caracteristica generala a structurii si organizarii activitatii intreprinderii 1.1. Forma organizatorico-juridica 1.2.

Istoria fondarii intreprindere 1.3. Structura organizatorica a intreprinderii 1.4. Sfera de producere a intreprinderii

Capitotlul 2. Documentarea operatiunilor economice 2.1. Clasificarea documentelor 2.2.Circulatia documentelor la intreprindere

Capitotul 3. Inventarierea si rorlul acesteia in contabilitate 3.1. Modul de efectuare a inventarierii 3.2. Determinarea rezultatelor inventarierii si contabilitatea acestora

Introducere :

Am ales sa efectuez un stagiu de practica in cadrul unei institutii de comert, deoarece am dorit sa insusesc anumite abilitati in ceea ce priveste contactul direct cu clientii, lucru care ma ajutat, deoarece eu fiind fire mai impulsiva , am invatat sami stapinesc personalitatea si firea exploziva. Am optat pentru I.I. Pupaza Veronica . Business-ul viitorului: Intr-o padure , intra un olandez si un irlandez. La un moment dat un urs iese din spatele unui copac si incepe sa fuga dupa ei. Irlandezul scoate din rucsac o pereche de pantofi si se incalta. Olandezul ii spune : nu putem fugi mai repede decit un urs, de ce iti pui pantofii sport?... Irlandezul ii raspunde: Nu trebuie sa fiu mai rapid decit ursul, ci mai rapid decit tine. Acesta este nivelul de moralitate la care se desfasoara afacerile in present, a spus Paul Hughes, general manager la firma de design organizational Lava Graphic Studio din Amsterdam, in cadrul unui seminar pe tema dimensiunii extra-materiale a business-ului. Business-ul de astazi inseamna competitie, iar scolile de afaceri tin cont de asta si mizeaza pe calitatile animalice ale omului: lacomie, egoism, lupta pentru supravietuire. Business-ul viitorului , insa trebuie construit luind in calcul citeva principia spirituale de baza care ar trebui sa inrameze un business echilibrat. Sunt doua forte in lume , una de distrugere si alta de constructie. Prima este vechea ordine care sparge lucrurile in bucati, iar cea de-a doua contruieste pe baza acelor bucati ceva nou. Intrebarea este unde neplasam noi?

Acesta este scopul pe viitor al I.I. Pupaza Veronica Acela de a promova afacerea constructiv, evoluant care nu duce la distrugere, invidie, lacomie ci la o dezvoltare echilibrata a intreprinderii si a economiei, de a promova o concurenta deschisa , corecta si legala si desigur are scopul de a ajunge la performante cit mai mari in domeniu. Dar toate acestea nu se obtin doar prin dorinta dar si prin actiune, caci Performanta nu este data de ceea ce vrei, crezi capote sa faci, ci de ceea ce faci in fiecare zi! Capitolul 1. Caracteristica generala a I.I. Pupaza Veronica 1.1. Forma organizatorico-juridica a intreprinderii Intreprinderea individuala Pupaza Veronica are o forma juridica de organizare, inregistrata la CAMERA INREGISTRARII DE STAT a ministerului dezvoltarii informationale al Republicii Moldova cu codul fiscal 1008600044690 la data de 09.09.2008(anexa). Are statut de persoana juridica de drept privat, cu scop lucrativ (commercial). La 09.09.2008 intreprinderea a primit certificatul de inregistrare cu seria MD-nr.168606(anexa). I.I.Pupaza Veronica functioneaza in conformitate cu prevederile Legilor stabilite de organele de stat ale Republicii Moldova, hotaririle de Guvern privind Reglementarea controalelor activitatilor agentilor economici si adoptarea Regulamentului cu privire la modul de incheiere, si aplicare si reziliere a acordului privind creditul fiscal pentru subiectii micului business, precum si a LEGEA contabilitatii nr.113-XVI din 01.01.2008 publicata in Monitorul Oficial, Standartului National de Contabilitate aprobate de Ministerul Finantelor al Republicii Moldova, planul de conturi contabile al activitatii economic-financiare. Sediul Intreprinderii: MD-2039, str. Salcuta 14 ap.30, mun. Chisinau, Republica Moldova

1.2. Istoria fondarii intreprinderii Intreprindera individuala Pupaza Veronica este o intreprindere tinara, care a fost infiintata la 09.09.2008. Fondatorul intreprinderii este Pupaza Veronica, IDNP 2001022034569 a carui aport in capitalul social al intreprinderii a constituit 5400 lei, ceea ce constituie 100%. Capitalul social determina valoarea minima a activelor pe care trebuie sa le detina intreprinderea si se formeaza din aporturile fondatorilor, exprimate in lei, reflectindu-se astfel: Debit 242 cont de decontare Credit 311 capital statutar Intreprinderea este obligata sa creeze un capital de rezerva de cel putin 10% din cuantumul Capitalului Social, prin prelevari anuale din beneficiu de cel putin 5%, pina se atinge cuantumul prevazut. 1.3. Structura organizatorica a intreprinderii

-Adunarea generala; -Sectia control-revizorul; -Sectia adminisctrare (administratorul); -Sectia contabilitate (contabil); -Sectia marketing (manager pe vinzari); Strictura organizatorica a intreprinderii se poate vedea in cele enumerate mai sus. Aceasta corespunde unei bune functionari a agentului economic. Structura este asfel conceputa incit sa poata fi stabilite concret atributiile si sarcinile fiecarui compartiment functional, ale fiecarui post, precum si relatiile functionale care trebuie sa existe intre compartimente. Adunarea generala - organ suprem de eliberare a deciziei De competenta exclusiva a acestui organ tine modificarea actului de constituire, majorarea sau reducerea Capitalului Social, aprobarea raportului si bilantului anual, repartizarea beneficiului, alegerea si revocarea administratorului, aprobarea modului de remunerare a muncii si salariilor tarifare ale administratorului si revizorului, aprobarea contractelor incheiate, reorganizarea si dizolvarea intreprinderii. Revizorul organ de control El are dreptul sa efectueze controlul economico-financiar asupra activitatii intreprinderii din initiativa proprie , sa ceara prezentarea tuturor materialelor necesare si a explicatiilor. Administratorul organ executive Activitatea curenta a intreprinderii e condusa de administrator. El organizeaza activitatea intreprinderii, tinerea evindentei contabile, angajarea lucratorilor la intreprindere si eliberarea lor din functie, incheie tranzactii in numele intreprinderii individuale, organizeaza executarea a hotaririlor adunarii. Contabilul este persoana care inregistreaza toate operatiunile economice si financiare, fixeaza si acumuleaza informatia privind starea si miscarea mijloacelor si surselor de formare a acestora, prelucreaza toate datele, intocmeste darea de seama si bilantul anual si le prezinta conducerii. Managerul pe vinzari are responsabilitate asigurarea la timp si calitativa a aprovizionarii stocurilor de marfa si efectuarii vinzarilor , precum si gasirea noilor metode de majorare a vinzarilor si atragere a clientilor.

1.4. Sfera de producer a intreprinderii Obiectul principal de activitate este: 1. Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare, bauturi si produse din tutun

2. 3. 4. 5.

Comercializarea cu amanuntul a bauturilor alcoolice si (sau) a berii Comercializarea cu amanuntul a produselor din tutun Baruri Comertul cu amanuntul in standuri si piete

Productia I.I.Pupaza Veronica corespunde preferintelor conducerii si ale consumatorilor. Astfel in scopul comercializarii produselor de inalta calitate si securitate. Primaria municipiului Chisinau i-a acordat Autorizatie pentru amplasarea si functionarea unitatilor de comert si alimentatie publica nr.9628 si Autorizatie Sanitara Seria AA nr.00035022, iar de catre Serviciul Sanitar Veterinar de Stat al municipiului Chisinau i s-a eliberat Autorizatia Sanitara Veterinara de functionare nr.12/3-06-1 ceea ce confirma ca produsele comercializate sunt de o calitate inalta si functionarea eficienta a societatii fara poluarea mediului inconjurator. Gama de produse fiind bine satbilita, intreprinderea nu are tendinta imediata de a se extinde, si obiectivul primordial fiind acela de acapara noi piete de desfacere, urmind ca investitiile sa se realizeze in majoritatea cantitatii de marfa comercializata, urmind a se angaja personal pe masura cresterii comenzilor. Intreprinderea dispune de un spatiu de desfasurare a activitatii localizat pe str.Doina si Ion AldeaTeodorovici, 12 cu aria de 20 m.p. schema de amplasare a I.I.Pupaza Veronica este valabila pe termen de 2 an 31.10.2011-31.10.2013 aprobat de catre Arhitect-sef al municipiului Chisinau Vlad Modirca, la expirarea termenului de amplasare, la dorinta benificarului Pupaza Veronica are loc depunerea cererii de prelungire a schemei de amplasare la CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU PRIMARIA DIRECTIA GENERALA ARHITECTURA, URBANISM SI RELATII FUNCIARE. Ea e situata in sectorul Buiucani, amplasarea intreprinderii asigura un permanent aflux de cumparatori si de miscare de marfa. Daca analizam raportul financiar pe anul 2008, atunci putem vedea veniturile din vinzari : -611 au constituit 78356 lei, iar costul vinzarilor -711 a fost de 65321 lei, deci, profitul brut , adica diferenta dintre venituri si cheltuieli este 13036 lei. Nu este un profit ci doar primele rezultate: la momentul acesta intreprinderea activa de doar un an de zile deci avea tendinte spre majorarea acestor indicatori pe viitor! Aceasta e legea businessului: mai intii investesti, cheltui si numai dupa aceasta obtii roadele muncii tale, la inceput ele sunt putine, dar daca se mentine nivelul programat ajungem la rezultate inalte.

Capitolul 2. Documentarea operatiunilor economice 2.1. Clasificarea documentelor Documentatia reprezinta prcesul ce permite consemnarea datelor privind patrimonial, in documente.

Documentul este un act prin care se adevereste , se constata sau se preconizeaza un fapt, se confera un drept, se recunoaste o obligatie , este un certificat scris privind efectuarea operatiunilor economice intocmit in modul stabilit care ii atribuie putere juridica sau dreptul la efectuarea acesteia. Orice operatie economico-financiara trebuie reflectata intr-un document , in momentul producerii ei, pentru ca numai astfel este posibila asigurarea integritatii patrimoniului in ansamblu si pe elemente componente. Documentul este necesar si pentru stabilirea raspunderilor, pentru ca acesta, in afara operatiei in sine, releva actul decisional, ceea ce implica raspunderea gestionarii prin efectele produse. Contabilitatea potrivit obiectului sau de studiu , are obligatia sa observe sa inregistreze si sa ofere spre analiza si control informatiile corespunzatoare ciclului de productie sau studiului de desfasurare a activitatii specifice entitatilor economice. Dupa cum putem observa contabilitatea reflecta intreg fluxul de informatii privind perioadele de gestiune , reflectate in mod separat si executiul economicofinanciar. Contabilitatea se caracterizeaza prin fundamentarea si justificarea tuturor datelor ei pe baza de acte scrise prin care se consemneaza operatiile economice in momentul efectuarii lor. Dupa consemnarea in acte, operatiile economice sunt inregistrate in conturi de baza actelor scrise. Nici o operatie economica nu se poate inregistra in contabilitate fara un act scris in care sa fie consemnata operatia economica respactiva. Actele, documentele se intocmesc atit pentru operatiile economice care produc modificari ale mijloacelor economice in cadrul I.I.Pupaza Veronica , cit si pentru a dovedi la o anumita data existenta mijloacelor, surselor si proceselor economice , angajarea si prezenta la lucru a personalului, volumul de munca depus si lucrarile efectuate in vederea salarizarii lui. Ele servesc la stabilirea relatiilor dintre intreprindere si angajatii ei etc. De regula realizarea fluxului de informatii contabile curente presupune parcuegerea mai multor etape dintre care cele mai importante sunt: Consemnarea si culegerea datelor cu privire la operatiunile economico-financiare, care au loc pe parcursul unei perioade de gestiune; Analiza si prelucrarea datelor obtinute, in vederea inregistrarii lor in contabilitate; Contabilizarea, respectiv inregistrarea efectiva a datelor in contabilitate.

Contabilizarea constituie prima etapa de realizare a fluxului current de informatii contabile si presupune culegerea datelor primare privind operatiunile economico-financiare, care au loc pe parcursul anului de gestiune si consemnarea lor in documente, in etalon banesc si uneori natural, in ordine cronologica, respectiv in momentul si locul efectuarii lor. In functie de natura operatiunii economice si destinatia documentelor, elementele acestora pot sa difere, insa unele elemente sunt obligatorii. Elementele obligatorii ale documentelor primare sunt :

Denumirea documentului; Codul formularului; Data intocmirii; Denumirea agentului economic care a intocmit documentul si locul intocmirii; Continutul operatiunii economice; Expresia valorica si cantitativa a operatiunii economice; Indicarea partilor care au contribuit la efectuarea operatiunii economice; Functia si numele persoanelor responsabile de efectuarea si intocmirea corecta a operatiunii economice ; Semnaturile persoanelor responsabile de efectuarea operatiunii economice consemnate in document. Amplasarea variata a elementelor determina forma documentelor contabile. La intocmirea documentului primar la computer trebuie sa fie respectate forma si continutul documentelor primaretip. Documentul serveste la formalizarea in scris a unor fapte , fenomene sau decizii cu caracter economic care produc modificari ale patrimoniului. Documentele redau fapte si fenomene economice cu un grad mai mare sau mai mic de repetabilitate in cadrul unei unitati patrimoniale indiferent de continutul activitatii unitatii in cauza. Documentele contabile primare permit controlul asupra realitatii operatiunilor economico-financiare realizate, al respectarii disciplinei financiar contabile, de catre agentul economic , de asemenea, documentele contabile primare constiutuie suportul material pentru analiza, prelucrarea si contabilizarea datelor , din acest punct de vedere, documentele primare fiind cunoscute si sub denumire de purtatori de date sau informatii primare. Varietatea operatiunilor economice efectuate de intreprindere impune contabilul sa prelucreze un mare numar de documente cum ar fi: 1. 2. 3. 4. Facturi pentru marfurile aprovizionate sau vindute; Extrase de cont; Chitante pentru operatiuni cu numerar; Bonuri pentru consum de material.

Deci clasificarea documentelor este o consecinta a varietatii documentelor si a diversitatii operatiunilor economice , consemnate in ele, iar aparitia necesitatii clasificarii lor fiind un fapt de care trebuie sa se tina seama in mod obiectiv. Cunoasterea acestei clasificari ne permite sa folosim documentul adecvat fiecarei operatiuni. Astfel , pentru a intelege mai bine destinatia , continutul si a usura prelucrarea documentelor acestea se grupeaza dupa urmatoarele criteria: 1) Locul de intocmire (interne, externe);

2) 3) 4) 5) 6) 7)

Continut (monetare, de decontare, materiale); Gradul de cuprindere a datelor (unice, cumulative); Modul de intocmire (manual, automatizate); Modul de utilizare (ordinare si cu regim special); Forma de prezentare (tipizate ,netipizate); Destinatia (de dispozitie, justificative, justificative de dispozitie, perfectare contabila).

Contabilului-sef (sefului serviciului contabil) I se interzice sa primeasca spre executare documente privind faptele economice ce contravin actelor legislative si altor acte normative, informind despre aceasta in scris conducatorul entitatii. Astfel de documente se primesc spre executare numai cu indicatiile suplimentare in scris ale conducatorului entitatii caruia ulterior ii revine raspunderea pentru aceasta.

2.2 Circulatia documentelor la intreprindere Circulatia reprezinta actiunea de utilizare rationala conform metodelor generale in vederea asigurarii tinerii contabilitatii in mod corect si la zi, in scopul pastrarii integritatii entitatii economice. In functie de aceste cerinte circulatia documentelor presupune: Intocmirea documentelor Primirea si inregistrarea documentelor de contabilitate Prelucrarea documentelor in sistemul inregistrarii contabile Utilizarea si evidenta documentelor Organizarea circulatiei documentelor Pastrarea documentelor (predarea in arhiva)

Circulatia documentelor se organizeaza nemijlocit de aparatul contabil si prevede anumite reguli si modalitati de intocmire si utilizare in activitatea contabila a documentelor contabile. Circulatia documentelor cuprinde de asemenea urmatoarele etape: Lucrarile executate asupra documentelor primare in procesul intocmirii sau primirii acestora in exterior; Circulatia documentelor de la locul de intocmire pina la locul de prelucrare; Circulatia documentelor dupa prelucrarea lalocul pastrarii permanente a acestora;

Fiecare etapa a circulatiei documentelor are particularitatile sale care trebuie luate in considerare la elaborarea acesteia. Circulatia documentelor la I.I.Pupaza Veronica se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi: Miscarea succesiva prin verigi organizatorice Asigurarea continua intre momentul intocmirii si pina la predarea lor in arhiva Ordinea de miscare este prestabila , anticipate

Operativitatea transmiterii de informatii pe caile cele mai scurte, in ordin optim Bazarea pe continuitate Implica atributii, sarcini, competente. La I.I.Pupaza Veronica pe linga documentele intocmite manual , se folosec documentele electronice. Gestionarea circulatiei acestora se efectuiaza cu ajutorul tehnologiilor computerizate. In arhiva electronica documentele primare, in analogie cu cele primare se plaseaza in mape. In scopul gasirii rapide a documentului necesar exista un system special de cautare, punctele de control ale caruia sunt data documentului, denumirea intreprinderii, cuvintele cheie si altiparametri. Graficul circulatiei documentelor, inainte de aplicare este aprobat de conducerea intreprinderii si prelucrat de contabil. In cadrul I.I.Pupaza Veronica se aplica circulatia documentelor , acestea fiind indrumate mai intii la conducatorul intreprinderii care apoi se examineaza toata corespondenta, dind dispozitii de executare. Controlul rezolvarii calitative si operative a documentelor prezinta o importanta deosebita pentru tinerea la zi si a evidentei, solutionarea reclamatiilor si sesizarilor salariatilor, tertilor etc. inainte de a fi inregistrate de contabilitate documentele economice sunt supuse unei verificari minutioase, care are scop sa descopere eventualele erori, actiunile ilegale sau incorecte. Deci urmeaza verificarea documentelor care se face sub trei aspecte si anume: verificarea sub aspectul formei, verificarea aritmetica si verificarea de fond. Imaginea intreprinderii pe parcursul anului de gestiune este reflectata in raportul financiar annual. Faza finala a circulatiei documentelor o constitue clasarea lor la dosar, dupa rezolvarea complete si definitiva a acestora . prin clasare se intelege aranjarea documentelor intr-o anumita ordine strict determinata, in scopul asigurarii pastrarii lor in bune conditii si pentru a fi usor gasite in vederea obtinerii informatiilor necesare. La finele perioadei de gestiune documentele pastrate in cadrul compartimentelor se predau la arhiva unitatii. In cadrul arhivei documentele se pastreaza grupate pe domenii si in cadrul acestora, cronologic. Termenele de pastrare a documentelor se stabilesc prin acte normative si difera in functie de natura si importanta documentului. Dupa predarea la arhiva acestea mai pot fi consultate numai in conditiile prevazute in regulile de oraganizare si functionare a arhivelor: dupa aprobarea prealabila a conducatorului intreprinderii, dupa efectuarea unor copii, extrase etc. Dupa expirarea termenului de pastrare documentele se scot din arhiva generala a unitatii si se predau la arhiva statului, daca prezinta interes sau daca nu prezinta importanta atunci sunt valorificate ca produse reziduale. Termenul de pastrare a documentelor in arhiva intreprinderii sunt fixate prin dispozitii legale si difera dupa natura si importanta documentului. Atfel registrele de contabilitate si documentele justificative ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate se pastreaza 10 ani de la data incherii exercitiului, statele de salarii si bilantul contabil 50 de ani.

Capitolul 3.inventarierea si modul acesteia in contabilitate 3.1. Modul de efectuare a inventarierii Inventarierea este un ansamblu de operatiuni prin care se constata existent tuturor elementelor de active si de pasiv, in expresie cantitativ valorica sau numai valorica, dupa caz, in patrimonial sau gestiunea intreprinderii la data efectuarii acestora. Inventarierea prezinta un process complex , incluzind un ansamblu de operatii, care au ca scop principal stabilirea situatiei reale al patrimoniului intreprinderii, si cu toate elementele patrimoniale, precum si bunurile detinute cu orice titlu apartinind altor personae juridice si fizice. Inventarierea la I.I.Pupaza Veronica se efectueaza in conformitate cu Regulamentul Privind Iventarierea, Legea contabilitatii nr.113 ce a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2008, in acelasi timp se conduce de Codul Fiscal 2008. Regulamentul Privind Inventarierea este elaborat in baza legii contabilitatii, precum si cerintelor obligatorii privind efectuarea periodica a inventarierii patrimoniului persoanelor fizice si juridice pentru confirmarea veridicitatii si autenticitatii datelor contabilitatii si rapoartelor financiare . importanta inventarierii contribuie la stabilirea corecta a indicatorilor de calcul si evidenta , contribuie la infaptuirea controlului asupra integritatii si corectei gestionari a patrimoniului I.I.Pupaza Veronica, contribuie la mobilizarea rezervelor interne, accelerarea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante si respectarea legislatiei in vigoare. Conform Regulamentului privind inventarierea, sarcinile de baza ale inventarierii sunt: Stabilirea existentei effective a mijloacelor fixe, terenurilor, activelor nemateriale, inevstitiilor financiare,stocurilor de marfuri si materiale, mijloacelor banestivolumului productiei in curs de executie, creantelor si datoriilor etc.; Controlul asupra integritatii activelor prin compararea existentei affective a acestora cu datele contabilitatii; Stabilirea bunurilor car epartial si-au pierdut calitatea initiala sau a modelilor invechite; Depistarea bunurilor neutilizate in scopul vinzarii lor ulterioare; Verificarea respectarii regulilor si conditiilor de pastrare a stocurilor de marfuri si material, mijloacelor banesti, precum si regulilor de intretinere si exploatare a masinilor, utilajelor si altor mijloace fixe; Verificarea realitatii valorii de bilant a activelor pe termen lung, stocurilor de marfuri si material, mijloacelor banesti din casierie sip e conturile institutiilor financiare, datoriilor si creantelor, productiei in curs de executie, cheltuielilor anticipate si altor posturi d ebilant.

Inventarierea se efectuiaza in mod obligatoriu in termenele stabilite, in cazul schimbarii gestionarilor in ziua primirii-predarii bunurilor (dosarelor).

Inafara de aceasta inventarierea se efectueaza: In caz de furt, jafuri sau abuz, precum si in caz de deteriorare a bunurilor, imediat dupa depistarea acestor cazuri; In urma incendiului sau calamitatilor naturale, imediat dupa stingerea incendiului sau dupa incetarea calamitatii naturale; In cazul reevaluarii activelor material; In cazul reorganizarii, divizarii sau lichidarii intreprinderii; La solicitarea organelor de control.

Inventarierea poate fi de diferite tipuri, si anume: In functie de sfera de cuprindere: complexe si partiale; In functie de modul de efectuare: planificate, neplanificate si de lichidare; In functie de volumul totalitatii obiectivelor: totale si selective;

Inventarierea completa se extinde ina celasi interval de timp asupra tuturor tipurilor de bunuri si starii decontatilor, oferind posibilitatea unei confruntari complete si multilaterale a datelor contabilitatii cu realitatea. Aceasta se efectuiaza de regula numai la sfirsitul anului. Inventarierea partiala are ca obiect constatarea existentei numai pentru anumite tipuri de bunuri material si mijloace banesti in functie de locurile de pastrare, de exemplu inventarierea stocurilor de materiale sau de marfuri aflate in gestiune separate. Inventarierile planificate se efectuiaza conform graficului intocmit in prealabil. Acestea cuprind si inventarierile anuale care au o mare importanta pentru intreprindere. Inventarierile neplanificate se efectuiaza dupa caz, la dispozitia sau solicitarea administratorului, proprietarului, organelor de control si juridice in cazul calamitatilor natural etc. Inventarierile de lichidare sunt legate de inchiderea intreprinderii, firmei si au o mare insemnatate in legatura cu faptul ca intreprinderea lichidata are de regula datoriile care trebuie lichidate. Inventarierea toatala se considera inventarierea in cursul careia se supun controlului si recalcularii etc. Inventarierea selectiva este o madalitate specifica de verificare a existentei unor anumite categorii de bunuri material, marfuri. Conducatorii intreprinderii poarta respunderea pentru efectuarea corecta si oportuna a inventarierii bunurilor material, marfurilor, mijloacelor banesti sia sigurarea caracterului acesteia. Contabilii-sefi impreuna cu conducatorii subdiviziunilor si serviciilor sunt obligati sa verifice minutios respectarea regulilor de efectuare a inventarierii. La I.I.Pupaza Veronica inventarierea marfurilor si a activelor se desfasoara exact dupa condtiile prezentate mai sus, cu toate ca e o intreprindere mica. Inventarierea mijloacelor banesti din casierie

are loc zilnic, a marfurilor lunar, iar inventarierea totala anual, inaintea de intocmirea rapoartelor financiare anuale. Inventarierea cuprinde urmatoarele etape: 1. Pregatirea 2. Efectuarea propiu-zisa a inventarierii 3. Constatarea si reflectarea rezultatelor inventarierii. Pregatirea inventarieii consta in stabilirea obiectivului inventarierii, responsabil de efecutareainventarierii este conducatorul I.I.Pupaza Veronica , fiind obligat sa asigure conditii ce va asigura un control complet si exact al existentei reale a bunurilor. Efectuarea propriu-zisa a inventarierii reprezinta etapa care marcheaza inceputul efectuarii inventarierii. Continutul ei reprezinta constatarea faptica , descrierea si evaluarea elementelor supuse inventarierii. Constatarea reprezinta stabilirea pe cale directa si concreta a existentei elementelor patrimoniale, a maririi si starii in care se gasesc ele la data cind a fost efectuata inventarierea. Listele de inventariere se stabilesc separate de catre inventar, pe fiecare pagina a listei de inventariere se indica numarul de ordine si denumirea bunurilor, dupa care lista de inventariere se semneaza de catre membrii comisiei si gestionari, iar pe ultima fila gestionarul face mentiunea care confirma ca bunurile au fost verificate in prezenta sa, ca fata de comisie nu are nici o obiectie si bunurile din liste se afla in stoc.

3.2. Determinarea rezultatelor inventarierii si contabilitatea acestora Rezulatatele inventarierii se consemneaza in balanta de verificare a rezultatelor inventarierii, ce se completeaza conform forlmularului tipizat INV-3 ce sta la baza efectuarii regularizarii rezultatelor inventarierii, adica inregistrarea plusurilor si a minusurilor in scopul puterii de accord cu datele cuprinse in contabilitate, iar la sfirsit se analizeaza situatia existent, aflinduse care este rezultatul inventarierii. Pe baza ecestor constatari se fac propuneri pentru compensarea plusurilor cu minusurile constate la sortimentele confundabile intre ele datorita aspectului lor fizic, pentru constituirea rea si regularizarea rezervelor, pentru scaderea din contabilitate a unor pagube sau pentru imputarea lor. Pina la determinarea rezultatelor inventarierii este necesar a verifica corectitudinea preturilor, taxarii si calcularii totalurilor in liste si a face omentiune pe fiecare pagina. Erorile depistate trebuie sa fie corectate si stipulate prin semnatura tuturor membrilor comisiei si a gestionarilor. Diferentele dintre existent efectiva a bunurilor material constatate cu ocazia inventarierii si datelor contabile se reglementeaza in conformitate cu art.42 din Legea contabilitatii si de p.107 din Regulamentul privind inventarierea in modul urmator: Plusurile de bunuri material si mijloace banesti se inregistreaza ca majorarea a veniturilor; Lipsurile de bunuri materiale in limitele normelor stabilite ale posibilitatii natural se trec la consumurile d eproductie, cheltuielile perioade;

Lipsurile de bunuri material care depasesc normele perisabilitatii natural stabilite, precum si pierderile aferente deteriorarii bunurilor material se imputa persoanele vinovate evaluate la preturile de piata la data depistarii lipselor; In cazul in care persoanele vinovate nu sunt indentifivate sau justificate de organelle juridice , pierderile provenite din deteriorarea bunurilor material sau lipsuri asuprea normelor stabilite se trec la cheltuielile perioadei. Rezultale inventarierii sunt examinate in sedinta comisiei de inventariere si consemnate in procesul- verbal, in care se reflecta concluziile, hotaririle si propunerile de reglementare a decalajelor constant. Procesul verbal al comisiei de inventariere este aprobat de catre conducatorul I.I.Pupaza Veronica.

Anexe

. MODEL (denumirea intreprinderii) DECIZIE (ORDIN) DE INVENTARIERE Nr. din . 20.. In scopul efectuarii inventarierii la .se instituie comisia di inventariere(denumirea gestiunii) In urmatoarea component: Presendinte (functia, numele, prenumele) Membrii comisiei (functia, numele, prenumele) 1. .. 2. .. 3. .. (se indica gestiunile, bunirle care vor fi inventariate) Inventarierea incepe la .. si se termina la..

Motivul inventarierii: (se indica motivul: control, predarea- primirea gestiunii, reevaluarea etc.) Inventarierea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind inventarierea care este in vigoare. Controlul asupra rezultatelor inventarierii si intocmirii procesului-verbal se efectuiaza de catre.., functia.. pina la data de.

DIRECTOR ..

Ministerul Educatiei si Tineretului RM Institutul de Stat de Relatii Internationale din Moldova Catedra Teorie Economica si Business International

Proiect de specialitate in practica de initiere ( in baza materialului Intreprinderii Individuale Pupaza Veronica)

Efectuat de studenta anului II Gr. 2BA1 Pupaza Violeta Coordinator: Turcan Rina