Sunteți pe pagina 1din 13
Oportunitati de finantare a afacerilor din mediul rural pentru romanii ce se intorc din strainatate
Oportunitati de finantare a afacerilor din mediul rural pentru romanii ce se intorc din
strainatate
Un obiectiv declarat al Romaniei in aceasta perioada de criza si in situatia in care se afla
agricultura este scaderea migratiei tinerilor din mediul rural (cu precadere a celor foarte
bine calificati) catre alte tari din Europa, prin oferire de suport educational, consultanta
si prin oferirea de alternative in initierea sau dezvoltarea unei afaceri. In actualul context
international al crizei financiare globale, o mare parte a celor care muncesc in prezent in
tari precum Italia sau Spania se vor intoarce probabil in tara si se vor reorienta catre mici
afaceri, iar majoritatea vor fi probabil din mediul rural. Acesti tineri sunt deja posesorii
unor cunostinte si abilitati dobandite in cursul ultimilor ani in tari cu tehnologii si tehnici de
productie avansate si cel mai probabil vor incerca sa le transfere/adapteze in beneficiul
lor, in tara noastra.
In contextul actual, somajul in crestere si lipsa perspectivelor economice pot fi
contracarate de afacerile ce se pot initia si dezvolta si care pot fi un ferment al
dezvoltarii si, in mod indirect, pot fi generatoare de locuri de munca.
Romanii care se intorc din strainatate pot investi in mediul rural din Romania in domenii
precum:
- modernizarea exploatatiilor agricole
- cresterea valorii economice a padurilor
- cresterea valorii adaugate a produselor agricole si silvice
- imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de agricultura si de silvicultura
- activitatile non-agricole in mediul rural
- crearea si dezvoltarea microintreprinderilor cu scopul de a promova spiritul
intreprinzator
- incurajarea activitatilor turistice
- serviciile de baza pentru economia si populatia rurala
Pentru a initia o afacere, un intreprinzator trebuie sa se inregistreze legal, avand
posibilitatea de a alege intre diferite forme de inregistrare:
- PFA (Persoana Fizica Autorizata): Se inregistreaza la Registrul Comertului (din
fiecare resedinta de judet), trebuie tinuta contabilitatea in partida simpla,
impozitul pe venitul net (v anzari – cheltuieli) este de 16%, insa contributiile sunt mai
mici si nu pot fi angajate alte persoane
- Intreprindere individuala: intreprinzatorul putand angaja alte persoane
- Asociatie familiala: similar cu cele de mai sus, dar afacerea este desfasurata impreuna cu
- Asociatie familiala: similar cu cele de mai sus, dar afacerea este desfasurata
impreuna cu membrii familiei
Pentru domeniile in care pot investi romanii ce se intorc din strainatate functioneaza o
fonduri de finantare nerambusabile: Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare
Rurala (FEADR) si Fondul Europen pentru Pescuit (FEP), gestionat de Ministerul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin mai multe programe, inclusiv prin Programul
National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR).
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument
de finantare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre in
implementarea Politicii Agricole Comune.
Politica Agricola Comuna reprezinta un set de reguli si mecanisme care
reglementeaza producerea, procesarea si comercializarea produselor agricole in
Uniunea Europeana si care acorda o mare atentie dezvoltarii rurale.
FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural romanesc, in valoare
de aproximativ 7,5 miliarde de euro, incepand cu 2007 si pana in 2013. FEADR se
bazeaza pe principiul cofinantarii proiectelor de investitii private.
Fondurile europene pentru agricultura vor putea fi accesate in baza documentului-
cheie Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR).
Pot obtine finantari prin PNDR:
 persoane fizice autorizate
 asociatii familiale
 asociatii agricole cu statut juridic, grupuri de producatori si cooperative
microintreprinderile si IMM-urile
I. Oportunitati de finantare a afacerilor prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR): Masura 112
I. Oportunitati de finantare a afacerilor prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala
(PNDR):
Masura 112 - “Instalarea tinerilor fermieri”
Categoriile de beneficiari eligibili sunt:
1. Persoane fizice inregistrate si autorizate in conformitate cu prevederile Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 44/2008:
• individual si independent, ca persoane fizice autorizate
• ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale
• ca membri ai unei intreprinderi familiale
2. Societatile cu raspundere limitata – SRL
La verificarea conformitatii Planului de afaceri, solicitantul sprijinului trebuie sa
demonstreze ca dimensiunea fermei este de peste 10 UDE si a crescut cu minim 4 UDE de
la data aprobarii deciziei individuale de acordare a acestuia.
Unitatea de dimensiune economica (UDE) reprezinta unitatea prin care se exprima
dimensiunea economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza marjei brute
standard a exploatatiei.
Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare pentru solicitarea sprijinului de
instalare in maxim 12 luni de la data infiintarii si/sau preluarii prin transfer de proprietate
si/sau arenda/concesionare a exploatatiei.
Valoarea sprijinului nerambursabil
Sprijinul este de 10.000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6
UDE, sprijinul pentru instalare putand creste cu 2.000 Euro/1UDE, dar nu va putea depasi
25.000 Euro/exploatatie.
Masura 121 – Modernizarea Exploatatiilor Agricole Actiuni eligibile: a) Imbunatatirea Performantelor generale ale
Masura 121 – Modernizarea Exploatatiilor Agricole
Actiuni eligibile:
a) Imbunatatirea Performantelor generale ale Exploatatiilor Agricole
b) Respectarea Standardelor comunitare
c) Cresterea Calitatii produselor obtinute si Diversificarea productiei
d) Promovarea producerii si utilizarii de Energie Regenerabila
e) Promovarea procesarii produselor agricole traditionale si comercializarea directa
De asemenea, se acorda finantare si pentru achizitionarea de tractoare noi, combine
de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software
specializate.
Beneficiari:
Producatorii Agricoli sub urmatoarele forme de inregistrare: persoane fizice autorizate,
asociatii familiale autorizate, persoane juridice (SNC, SA, SRL, etc).
Plafonul maxim:
• 50% – 75 % din valoarea investitiei (pentru perioada 2007 – 2009)
• 40% – 65% din valoarea investitiei (pentru perioada 2010 – 2013)
Acest plafon maxim se poate majora prin sprijin public nerambursabil din valoarea
eligibila a investitiei, astfel:
• in perioada 2007-2009, 50 % sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
5% - pt tinerii producatori agricoli (sub 40 ani)
10% - pt investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), pct (i),
(ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr 1698/200525% - investitiile avand drept scop protectia
apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole
Valoarea MAXIMA eligibila este 1 mil. Euro/proiect, de 1,5 mil. Euro/proiect care include si
investitii pt. obtinerea de energie regenerabila si 2 mil. Euro/proiect care apartin unei
forme asociative si deservesc membrii acesteia.
• in perioada 2010-2013, 40 % sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
10% - pt tinerii producatori agricoli (sub 40 ani)
10% - pt investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a),
10% - pt investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), pct (i),
(ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr 1698/2005 25% - numai pentru anul 2010 - investitiile
avand drept scop protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole
Valoarea MAXIMA eligibila este 800.000 euro/proiect, 1.200.000 Euro/proiect care
include si investitii pt. obtinerea de energie regenerabila, 1.600.000 Euro/proiect ce
apartine unei forme asociative.
Masura 122: Imbunatatirea valorii economice a padurii
Actiuni eligibile:
a) Gospodarirea rationala a padurii
b) Refacerea padurii slab productive si degradate
c) Inlocuirea arboretelor de rasinoase din afara arealului cu specii corespunzatoare
d) Achizitionarea echipamentelor de recoltare
Beneficiari: Proprietari/detinatori de padure sau asociatiile acestora, Comune, Orase,
Municipii sau asociatii ale acestora detinatoare de padure
Ajutorul public : 50%-60% in zonele defavorizate (LFA) si in siturile Natura 2000
Plafonul Maxim – 1 mil. Euro/proiect
Cheltuielile eligibile sunt:
- achizitionarea materialului de plantat (+ primii 5 ani)
- lucrari de ingrijire, de administrare a arboretelor, de imbunatatire calitate sol
- achizitionare de echipamente recoltare, masini, utilaje, echipamente, instalatii
- constructia si/sau modernizarea cladirilor administrative si operationale
- achizitionarea echipamentelor hardware si software
- consultanta-proiectare
Masura 123: Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
Actiuni eligibile in domeniul agriculturii:
a) Dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii
b) Adaptarea la cerintele pietei
c) Respectarea Standardelor Comunitare
d) Cresterea productivitatii muncii
e) Aplicarea masurilor de protectia mediului
f) Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere, precum si a eficientei economice a activitatii
f) Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere, precum si a eficientei economice a
activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor,
proceselor si tehnologiilor de prelucrare
Investitii tangibile pentru produsele agricole:
a) CLADIRI – actiuni de construire, modernizare si achizitionare de cladiri si alte activitati
necesare pentru infrastructura rutiera interna, utilitati si racorduri necesare proiectului
b) DEPOZITE – Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv
depozite frigorifice en-gross
c) UTILAJE-ECHIPAMENTE – Achizitionarea de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate
si costuri de instalare
d) LABORATOARE – Constructie si modernizare
e) TRANSPORT – Achizitionare noi mijloace de transport specializate, necesare pentru
proiect
Investitii netangibile pentru produsele agricole si forestiere (lista indicativa):
i. Organizare/implementare sisteme Management Calitate si Siguranta Alimentara
ii. Cumparare Tehnologii (Know-how), achizitionare patente si licente pentru pregatirea
implementarii proiectului
iii. CONSULTANTA-PROIECTARE – Costurile generale ale proiectului reprezentand: taxe
pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe de certificare pentru
pregatirea implementarii proiectului (5 – 10%)
iv. SOFTWARE – Achizitionare
Beneficiari
In domeniul agriculturii:
- micro-intreprinderi si Intreprinderi Mici si Mijlocii
- alte intreprinderi cu mai putin de 750 angajati si o cifra de afaceri mai mica de 200
milioane euro
In domeniul silviculturii:
- micro-intreprinderi cu mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri mai mica de 2
milioane euro
Sprijinul public pentru IMM-uri se ridica la 50% din valoarea eligibila, plafonul maxim fiind
de 2 milioane euro/proiect.
Sprijinul public pentru unitati din sectoarele industriei laptelui si carnii, care au programe de restructurare
Sprijinul public pentru unitati din sectoarele industriei laptelui si carnii, care au programe
de restructurare pana in 2009 intocmite impreuna cu ANSVSA si sunt cuprinse in anexa
avizata de DG Sanco, se ridica la 50% din valoare eligibila, plafonul maxim fiind 2
milioane euro/proiect.
Sprijinul public pentru micro-intreprinderi si pentru unitatile de colectare, depozitare,
conditionare si refrigerare a produselor agricole detinute de asociatii cu personalitate
juridica, cooperative, grupuri de producatori este de 50% din valoarea eligibila, plafon
maxim ridicandu-se pana la 750.000 euro/proiect.
Sprijinul public pentru alte intreprinderi care au un numar mai mic de 750 angajati si o
cifra de afaceri mai mica de 200 milioane euro este de 25% din valoarea eligibila,
plafonul maxim ridicandu-se la 2 milioane euro/proiect.
Actiuni eligibile in domeniul silviculturii (se finanteaza prin Schema de ajutor XS28/2008 –
suspendata):
Procesarea si marketingul produselor forestiere: lemnoase, nelemnoase - ciuperci, fructe
de padure
a) cresterea eficientei sectorului de procesare si marketing a produselor forestiere
primare
b) adaptarea la standardele comunitare
c) Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere cu impact asupra imbunatatirii
competitivitatii
d) Imbunatatirea calitatii produselor si obtinerea de noi produse forestiere primare,
competitive, cu impact favorabil economic asupra procesarii ulterioare in intreprinderi
din domeniul industriei si asupra sigurantei alimentare
e) crearea de noi locuri de munca in sectorul procesarii si valorificarii produselor forestiere
f) Mentinerea biodiversitatii si protejarea mediului.
Investitii tangibile pentru produsele forestiere:
a) CONSTRUCTII noi si modernizari pentru toate categoriile de cladiri, necesare realizarii
proiectului, inclusiv utilitati si bransamente care nu depasesc 10% din valoarea eligibila a
proiectului
b) UTILAJE-ECHIPAMENTE - Investitii noi pentru cladiri, instalatii, masini si echipamente
si/sau modernizarea si retehnologizarea capacitatilor existente pentru obtinerea de
produse noi, pentru respectarea standardelor de mediu si pentru producerea de
combustibil ecologic
c) TRANSPORT - Investitii noi pentru achizitionarea de mijloace de transport specializate pentru unitatile de
c) TRANSPORT - Investitii noi pentru achizitionarea de mijloace de transport specializate
pentru unitatile de procesare, depozitare si marketing, identificate in studiul de
fezabilitate
Beneficiarii sunt micro-intreprinderile cu un numar mai mic de 10 angajati si o cifra de
afaceri mai mica de 2 milioane de euro.
Sprijinul public se ridica la 50% din valoarea eligibila, plafonul maxim fiind de 2 milioane
euro/proiect, doar pentru regiunea Bucuresti –Ilfov, sprijinul fiind doar de 40%.
Agricultura (se finanteaza prin Schema de ajutor XS 13/2008 – suspendata)
1. Dezvoltarea tehnologiilor si procedeelor pentru obtinerea de produse alimentare,
altele decat cele prevazute de Anexa I la Tratatul C
2.
Obtinerea si utilizarea surselor de energie regenerabila si a biocombustibililor
2.
Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare
3.
Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor sprijinite
4.
Cresterea calitatii produselor obtinute, a sigurantei alimentare
5.
Cresterea sigurantei ocupationale si protejarea mediului
Beneficiarii sunt micro-intreprinderile, sprijinul public ridicandu-se la 50% din valoare
eligibila (- 40% pt Bucuresti –Ilfov), plafonul maxim fiind de 3 milioane euro/proiect.
AXA 3 - Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale
Masura 312: Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
Actiuni:
i. Investitii in activitati non-agricole, cum ar fi:
- in activitati de obtinere a produselor non-agricole (uleiuri aromatice, articole de
pielarie, incaltaminte, tricotaje, produse de uz gospodaresc, ambalaje etc.) cu exceptia
produselor alimentare
- in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase - de la stadiul de cherestea
la mobilier
- in activitati de producere si vanzare a energiei din surse regenerabile (eolian, solar,
biomasa etc)
ii. investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat/traditionale non-
agricole cu specific local (fierului, lanii, olarit, broderie, confectionare instrumente
muzicale traditionale), marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste
muzicale traditionale), marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor
produse obtinute din aceste activitati)
iii. Servicii pentru populatia rurala:
- servicii de croitorie, frizerie, cizmarie etc
- servicii de conectare /difuzare internet
- servicii de mecanizare, protectie fitosanitara, insamantare artificiala, etc
Beneficiari:
Microintreprinderi (mai putin de 10 angajati in anul precedent si cifra afaceri anuala sau
active totale de maxim 2 milioane Euro)
Descrierea tipului de interventie
Se vor sprijini in principal urmatoarele operatiuni:
- Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop
productiv/dotarea aferenta cu mijloace fixe, achizitionarea de teren aferent
constructiilor in scop productiv in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului)
- Necorporale (Software-uri, patente, licente etc)
Plafonul Maxim: 70% din valoarea eligibila a proiectului, insa nu mai mult de 50.000
euro/proiect pentru persoane fizice autorizate, 200.000 Euro/proiect - pe o perioada de
pana la 3 ani fiscali, conform regulii „de minimis”, 100.000 Euro/proiect pentru
microintreprinderile din domeniul Transporturilor, conform regulii „de minimis”.
Masura 313: Incurajarea activitatilor turistice
PNDR Agricultura & Dezvoltare Rurala - ( FEADR) - prin APDRP (ex-SAPARD)
Pensiuni Turism Rural / Sportiv & Agrement
PF / FirmeMicro / IMM / Companii
Pensiune minim 3 flori, minim 1.000 m2 si / sau Sportive & Agrement
=> lista Comune din Romania “cu potential ridicat”
/ vs. numai Modernizare in “lista mica “ = ”comune dezvoltate turistic”
/ vs. fara Orase si zone peri-urbane (sate ce tin de primarii orase)
=> 15 camere limita => 200.000 euro net nerambursabil, 50% nerambursabil Pensiune 1 floare pt.
=> 15 camere limita
=> 200.000 euro net nerambursabil, 50% nerambursabil
Pensiune 1 floare pt. Agro-Turism
=> 8 camere limita pentru agro-turism
=> 100.000 euro net nerambursabil, 70% nerambursabil - investitii in agro-turism
Actiuni:
1. Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, in special pentru
tineri si femei
2. Cresterea valorii adaugate in activitati de turism
3. Crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice
4. Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor
Investitii:
a) Investitii in infrastructura de primire turistica
Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri
agro-turistice si alte tipuri de structuri de primire turistice)
b) Investitii in activitati recreationale
Spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de
transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie,prima achizitie de cai in
scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor
acestora
c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de
marcaje turistice, etc.
Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii,
prezentarii si vizitarii turistice; Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate
publica etc
d) Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural
Elaborare de materiale promotionale in scopul promovarii actiunilor turistice
Oportunitati de finantare prin Programul Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Oportunitati de finantare prin Programul Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
www.fonduri-ue.ro/oportunitati-de-finantare/
AXA PRIORITARA 1 - Un sistem de productie inovativ si ecoeficient
Domeniul major de interventie: Investitii Productive si pregatirea pentru competitia pe
piata a intreprinderilor, in special a IMM
Operatiuni: Consolidarea si modernizarea sectorului productiv - Investitii Tangibile si
Intangibile
Operatiunea a. Consolidare si modernizare sector productiv
Activitati eligibile
MODERNIZAREA intreprinderii, noi tehnici de productie, patente, licente, know how
Cheltuieli eligibile
- achizitionarea terenului (valoare mai mica de 10% din total investitie)
- achizitionare teren + Constructii hale, sediu si renovari) valoarea mai mica de 50% din
totalul investitiei
- instalatii si echipamente
- Brevete, licente, know-how pentru intreprinderi mari - valoare mai mica de 50 % a
Dimensiunea finantarii acordate:
1. investitii mici pentru IMM - pana la 920.000 Lei – cca. 250.000 euro
2. investitii mari pentru IMM - intre 920.000 Lei – 5,56 milioane Lei – cca 1,5 milioane
euro
3. investitii pentru firme mari – maxim 18,5 milioane lei, dar nu mai mult de 5 milioane
euro
Grant maxim din total eligibil 60%-70% (1 si 2), 50% (3) (40%-50%-60% Buc-Ilfov)
Cercetare-Dezvoltare si Inovare
CERCETARE in PARTENERIAT intre Universitati/ Institute Cercetare-Dezvoltare (CD) si
Intreprinderi (Industrie) – rezultate aplicabile
Dimensiunea maxima a finantarii acordate – 4.000.000 Lei
Organizatiile de Cercetare primesc 100% din finantare, intreprinderi mici - pentru cercetare industriala primesc 70%
Organizatiile de Cercetare primesc 100% din finantare, intreprinderi mici - pentru
cercetare industriala primesc 70% din finantare, iar pentru dezvoltare experimentala
primesc 45%.
Intreprinderile mijlocii primesc pentru activitati cercetare industriala 60% din finantarea
solicitata, iar pentru dezvoltare experimentala 35%.
Iar intreprinderi mari primesc 50% din finantare pentru activitati de cercetare industriala,
iar pentru activitati de dezvoltare experimentala primesc cca 25%.
Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile INOVATIVE – IMM cu brevet inventie
Dimensiunea finantarii acordate – max 200.000 euro
Grant max. din total eligibil – 90% pe 3 ani (ajutor de minimis)
Beneficiari eligibili - Start-Up-uri si Spin-Off-uri
Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru sectorul privat si public
Acces IMM/ONG la INTERNET si servicii conexe
Dimensiunea finantarii acordate – 82.000 Lei (cca 20.000 Euro)
Grant maxim din total eligibil
- pentru IMM-uri 80%
- pentru ONG-uri 95%
3. DEZVOLTAREA e-ECONOMIEI
Operatiunea 1 - Sisteme Informatice pentru Managementul afacerilor
- Sisteme ERP (Enterprise Resource Planning)
- Software Design / Productie
- Sisteme inteligente pentru afaceri, pentru Managementul Informatiei
- Sisteme relatii cu clientii (CRM – Customer Relationship Management)
- Business intelligence systems
Dimensiunea finantarii acordate
35.000 – 1.000.000 Lei (cca 250.000 Euro)
Grant maxim din total eligibil
- 70% (60% Bucuresti) pentru microintreprinderi si intreprinderi mici
- 60% (50% Bucuresti) pentru intreprinderile mijlocii
Operatiunea 2 - Sisteme de COMERT ELECTRONIC - Sisteme Comert Electronic - Sisteme Licitatii Electronice
Operatiunea 2 - Sisteme de COMERT ELECTRONIC
- Sisteme Comert Electronic
- Sisteme Licitatii Electronice
- Tranzactii electronice securizate
- Sisteme informatice de e-Payment
- e-Learning pentru IMM
Dimensiunea finantarii acordate
35.000 – 1.640.000 LEI (cca 400.000 EUR)
Grant maxim din total eligibil
- 70% (60% Bucuresti) pt microintreprinderi si intreprinderi mici
- 60% (50% Bucuresti) pentru intreprinderile mijlocii
- consultanta 70% pentru toate tipurile de IMM